Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Τυρίμος Κυριάκος

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.065 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκο Τυρίμο στις 22 Φεβρουαρίου 2002.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

Πόσοι συνταξιούχοι υπηρετούν στο δημόσιο τομέα μετά την αφυπηρέτησή τους και ποια είναι η αντιμισθία για την υπηρεσία τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.056 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκο Τυρίμο στις 2 Οκτωβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει γίνει οποιαδήποτε νέα κοστολόγηση για το Γενικό Σχέδιο Υγείας και, αν ναι, ποιο το ύψος της κοστολόγησης αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.287 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκο Τυρίμο στις 18 Απριλίου 2003.

«Επειδή υπάρχουν παράπονα από πολλούς ασθενείς όσον αφορά τη λίστα αναμονής για εξέταση στο μαγνητικό τομογράφο και επειδή η δυνατότητα που υπάρχει είναι για εκατό δεκαεννιά εξετάσεις το μήνα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς προτίθεται να ενεργήσει για επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.288 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκο Τυρίμο στις 18 Απριλίου 2003.

«Επειδή είμαι γνώστης περιπτώσεων κατά τις οποίες ασθενείς απευθύνθηκαν στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας για να τύχουν άμεσου εγκεφαλογραφήματος, που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες διάγνωσης αλλά και θεραπείας τους, και πέρασαν πάνω από έξι μήνες και δεν ορίστηκε ραντεβού, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την έγκαιρη διευθέτηση παρόμοιας φύσης ραντεβού, ώστε να εξυπηρετείται ο ασθενής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.447 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκο Τυρίμο στις 4 Ιουλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσοι ασθενείς, ηλικίας κάτω των πενήντα χρόνων, οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο του προστάτη και της ουροδόχου κύστης, έχουν χειρουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια στο Ουρολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας;

2. Πόσοι από αυτούς τους ασθενείς έχουν παραπεμφθεί για θεραπεία στο εξωτερικό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.187, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκου Τυρίμου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να εφαρμόσει τον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο του 2002, που προνοεί για τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του καπνίσματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.432, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκου Τυρίμου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε θα εγκατασταθεί “Γ κάμερα” στο Νοσοκομείο Λεμεσού; Έγιναν διευθετήσεις για πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού; Παρ’ όλο που έχει εγκατασταθεί δεύτερο μηχάνημα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπως μας έχουν πληροφορήσει, ο κατάλογος αναμονής έχει ξεπεράσει τα δύο χρόνια, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή συνανθρώπων μας.

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αγοράς και εγκατάστασης αγγειογράφου επεμβατικής καρδιολογίας στο Νοσοκομείο Λεμεσού;

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.571, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκου Τυρίμου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε μελέτη για αναβάθμιση του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Κλήρου, μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των υπηρεσιών υγείας στην ύπαιθρο.

Επιθυμώ να σας αναφέρω ότι στο παρελθόν το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Κλήρου στελεχωνόταν από δύο ιατρούς, ενώ σ’ αυτό σήμερα εργάζεται μόνο ένας ιατρός.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.666, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκου Τυρίμου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία των εργασιών με στόχο τη δημιουργία περιφερειακού δημοτικού σχολείου στην κοινότητα Καλού Χωριού Ορεινής.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.806, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκου Τυρίμου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί, αφού παρουσιάζεται ένας μεγάλος αριθμός ασθενών που πάσχουν από διαβήτη ή έχουν διάφορα άλλα ενδοκρινολογικά προβλήματα και είναι γραμμένοι σε λίστα αναμονής για εξέταση περιμένοντας περισσότερο από τρεις μήνες, δεν τοποθετούνται ειδικοί ιατροί στα επαρχιακά νοσηλευτήρια.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.913, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκου Τυρίμου

«Στο δρόμο Λυθροδόντα-Μαχαιρά έχουν αρχίσει οι κατασκευαστικές εργασίες, όμως ο δρόμος δεν έχει ολοκληρωθεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους περαιτέρω χειρισμούς.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.914, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκου Τυρίμου

«Ο δρόμος Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου παρουσιάζει σοβαρή καθίζηση παρά την είσοδο της κοινότητας, παρά τις επανειλημμένες επιδιορθώσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει στο μέλλον για τον εν λόγω δρόμο.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.915, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκου Τυρίμου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες για το αποχετευτικό της κοινότητας Λυθροδόντα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.916, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκου Τυρίμου

«Στο δρόμο Λυθροδόντα-Αναλιόντα κατασκευάστηκε γέφυρα η οποία, στη συνέχεια, κρίθηκε ακατάλληλη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για βελτίωση τόσο της γέφυρας όσο και του δρόμου που ενώνει τις δύο κοινότητες.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.917, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκου Τυρίμου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία διεξαγωγής της μελέτης που αφορά την κατασκευή κυρτωμάτων και τη βελτίωση των επικίνδυνων στροφών στο δρόμο Αγίας Βαρβάρας-Λυθροδόντα.»

 

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων