Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Νίκος Τορναρίτης

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.169, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπεγράφη και πότε ειδική διμερής συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Κύπρου και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ώστε να καταστεί εκτελεστή η απόφαση που ελήφθη από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας για συμπερίληψη της Κύπρου στον κατάλογο των επίσημων τουριστικών προορισμών για τους Κινέζους υπηκόους.

Ως γνωστό, η Κίνα καθορίζει στους υπηκόους της επίσημους τουριστικούς προορισμούς, στους οποίους ταξιδεύουν για σκοπούς τουρισμού. Ύστερα από κοπιώδεις προσπάθειες της προηγούμενης κυβέρνησης, η Κίνα συμπεριέλαβε την Κύπρο στον κατάλογο των επίσημων τουριστικών προορισμών από τις αρχές του 2003. Για να τεθεί σε εφαρμογή η πιο πάνω απόφαση, χρειάζεται η τυπική υπογραφή διμερούς συμφωνίας. Εναπόκειται επομένως στην κυπριακή κυβέρνηση να προβεί στις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες. Σε μια περίοδο δύσκολη για τον κυπριακό τουρισμό είναι απορίας άξιο γιατί παρατηρείται τόση καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.243, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Έχω δεχθεί σωρεία παραπόνων από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι διαπιστώνεται σοβαρό πρόβλημα στην αποστολή και λήψη επιστολών μέσω του ταχυδρομείου.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται καθυστέρηση στην λήψη επιστολών, όπως επίσης έχει παρατηρηθεί και το φαινόμενο της απώλειας επιστολών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για όλα τα δέοντα μέτρα που έχουν ληφθεί και/ή πρόκειται να ληφθούν για επίλυση του εν λόγω προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.276, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Αναφορικά με την κυβερνητική γεώτρηση πόσιμου νερού στην κοινότητα Κοιλανίου Λεμεσού, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αυτή μπορεί να παραχωρηθεί στην κοινότητα και με οικονομική βοήθεια από την κυβέρνηση να κατασκευαστεί υδατοδεξαμενή, για να τροφοδοτηθούν με πόσιμο νερό υφιστάμενες κατοικίες και για να αξιοποιηθούν άλλα τεμάχια γης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.277, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Αναφορικά με την ανάγκη επαναλειτουργίας του Αστυνομικού Σταθμού Κοιλανίου Λεμεσού, ειδικά μετά τα τελευταία εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην κοινότητα, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν βρίσκεται στα σχέδιά του η επαναλειτουργία του εν λόγω αστυνομικού σταθμού και αν έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα για το σκοπό αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.278, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Αναφορικά με την ανάγκη έναρξης της λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος στο Κοιλάνι Λεμεσού, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης και λειτουργίας του πιο πάνω συστήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.279, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Το κράτος έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του για συνεισφορά του 40% των κονδυλίων (όση και η αναλογία των προσφύγων που κατοικούν στο δήμο Ιδαλίου) που θα δαπανηθούν για ανέγερση υδατοδεξαμενών; Aν όχι, πότε προτίθεται να προβεί στην εν λόγω συνεισφορά;

2. Πότε προγραμματίζεται να γίνει η σύνδεση του συνοικισμού Νέας Λήδρας με τον αγωγό Τερσεφάνου-Λευκωσίας και ποια μέτρα έχουν παρθεί ή/και πρόκειται να παρθούν για την εν λόγω σύνδεση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.280, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Είναι γνωστό ότι:

1. στα εσπερινά σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, δικαιούνται να φοιτούν άνθρωποι ηλικίας δεκαοκτώ ετών και άνω, χωρίς χρονικό περιορισμό προς τα άνω,

2. η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού απαγορεύει σε αλλοδαπούς υποψήφιους σπουδαστές που το απολυτήριό τους δε συγκεντρώνει βαθμολογία, κατά μάθημα και συνολική, τουλάχιστο 50% της ανώτατης βαθμολογίας να φοιτούν σε κολέγια,

3. σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, κανένας δε δικαιούται να έχει δύο απολυτήρια και, σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζει η ΔΑΑΕ, όσοι από τους αλλοδαπούς υποψήφιους σπουδαστές δεν έχουν απολυτήριο με βαθμολογία πάνω από 50% της ανώτερης βαθμολογίας δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου,

4. το μορφωτικό επίπεδο των αλλοδαπών σπουδαστών είναι χαμηλό. Το απολυτήριο ιδιωτικών σχολείων της Κύπρου γίνεται πολύ πιο εύκολα δεκτό σε κολέγια και πανεπιστήμια του εξωτερικού από ό,τι το απολυτήριο αλλοδαπών που φοιτούν στην Κύπρο,

5. το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει κατ’ επανάληψη διακηρύξει ότι επιθυμεί και στοχεύει να κάνει την Κύπρο κέντρο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών,

6. η ΔΑΑΕ συμβουλεύει και επιμένει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου μόρφωσης από κολέγια που δέχονται αλλοδαπούς σπουδαστές.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 • Δικαιούνται αλλοδαποί σπουδαστές που είτε δεν έχουν απολυτήριο εξατάξιου σχολείου είτε το απολυτήριό τους δεν τους επιτρέπει να φοιτήσουν σε κολέγιο να εγγράφονται και να φοιτούν σε ιδιωτικά εσπερινά σχολεία για εξασφάλιση των απαιτούμενων για εγγραφή και φοίτηση σε κολέγιο προσόντων;
 • Γιατί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποφεύγει να πάρει σαφή θέση, να συνεργαστεί και να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάγκη φοίτησης αλλοδαπών σπουδαστών σε ιδιωτικά εσπερινά λύκεια;
 • Με βάση ποιο νόμο η ΔΑΑΕ απαγορεύει σε αλλοδαπούς υποψήφιους σπουδαστές, κατόχους απολυτηρίου με βαθμολογία χαμηλότερη του 50% της ανώτατης βαθμολογίας, όμως καθ’ όλα έγκυρου για τη χώρα τους, να εγγράφονται σε ιδιωτικά κολέγια;
 • Πιστεύει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ότι με την τακτική που ακολουθεί προωθεί την επιθυμία και το στόχο του να γίνει η Κύπρος κέντρο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών;
 • Αληθεύει ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αδυνατεί να εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις υποχρεώσεις του στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λόγω της μη επαρκούς στελέχωσης της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης;»
 • Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.281, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Αναφορικά με το 226 Τάγμα Πεζικού Ιδαλίου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν σχέδια μετακίνησης του συγκεκριμένου στρατοπέδου από την περιοχή στην οποία βρίσκεται, για το λόγο ότι το στρατόπεδο καταλαμβάνει και γη ιδιωτών, πολιτών του δήμου Ιδαλίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.282, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Αναφέρομαι στο ρυθμιστικό σχέδιο για κατασκευή πεζοδρομίων στον κεντρικό δρόμο Γρηγόρη Αυξεντίου-Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Εργατών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τελικό χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του εν λόγω έργου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.303, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει για συντήρηση της εκκλησίας της Παναγίας της Χρυσελεούσης στη Λυσό της Πάφου και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα γι’ αυτή;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.423, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί στο φετινό προϋπολογισμό παρουσιάζεται μείωση της επιχορήγησης του κράτους (μέσω του ΘΟΚ) προς το θέατρο “ΕΝΑ”, ενώ την ίδια στιγμή παρουσιάζεται αύξηση της επιχορήγησης προς άλλα ελεύθερα θέατρα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.465, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για τον αποκλεισμό που σημειώθηκε, για πρώτη φορά, Κυπρίων φοιτητών και μόνο στο φετινό ακαδημαϊκό έτος, σε σχέση με τις μετεγγραφές τους σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, παρ’ όλο που συγκαταλέγονται σε αυτούς που πληρούν τα κριτήρια μετεγγραφής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.493, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο η κυβέρνηση υποστηρίζει τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό LGR του Λονδίνου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.526, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως διευκρινίσει κατά πόσο τα καθήκοντα της σχολικής βοηθού εμπίπτουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της νηπιαγωγού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.527, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως διευκρινίσει κατά πόσο, ενώ υπάρχουν Κύπριοι καταρτισμένοι μουσικοί οι οποίοι έχουν επιτύχει σε εξετάσεις ακρόασης της Κρατικής Ορχήστρας Κύπρου, υπάρχει προτίμηση εργοδότησης ξένων μουσικών που δεν προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ, κάτι που είναι και οικονομικά ασύμφορο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.528, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην ανέγερση λυκείου ή γυμνασίου στην κοινότητα Δευτεράς στη Λευκωσία και, αν ναι, ποιο το χρονοδιάγραμμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.572, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως διευκρινίσει κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου Πολιτικού από τη νέα σχολική χρονιά, 2005-2006, και όπως αιτιολογήσει τη συγκεκριμένη ενέργεια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.594, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως διευκρινίσει κατά πόσο οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων Κανονισμοί του 1988 έως 2004 συγκρούονται με τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Καλείται επίσης να εξηγήσει κατά πόσο λειτουργεί ή/και μπορεί να λειτουργήσει η εν λόγω δευτερογενής νομοθεσία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.595, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής συγκριτικά λιγότερες θέσεις λειτουργών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα από Κυπρίους επιτυχόντες στα “concours” από τις θέσεις που δικαιωματικά έπρεπε να έχει η Κύπρος και όπως ενημερώσει για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό θέμα.

  Σημειώνεται ότι ο ευρωβουλευτής κ. Ιωάννης Κασουλίδης υπέβαλε παρόμοια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, καλεί την Επιτροπή να δώσει στο κοινοβούλιο τον ακριβή αριθμό των επιτυχόντων που έχουν εργοδοτηθεί μέχρι στιγμής σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ανά χώρα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.665, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πιο κάτω:

  1. Τον αριθμό των δασκάλων που αναμένεται να προσληφθούν στα σχολεία δημόσιας εκπαίδευσης στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

  2. Τον αριθμό των θέσεων που θα διατεθούν τα επόμενα τέσσερα χρόνια για εισδοχή στα παιδαγωγικά τμήματα των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Κύπρου και Ελλάδας και κατά πόσο είναι μειωμένες συγκριτικά με πέρσι.

  3. Τον αριθμό των αδιόριστων δασκάλων που βρίσκονται σήμερα εγγεγραμμένοι στον κατάλογο διοριστέων και τον υπολογιζόμενο αριθμό τους στα επόμενα τέσσερα χρόνια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.688, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσά που απαιτούνται και για τον τρόπο πληρωμής σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία τα πρωινά (κανονικό σχολείο) και τα απογεύματα (ΚΙΕ), καθώς και κατά πόσο εκδίδονται τιμολόγια και καταβάλλεται ΦΠΑ για τις πιο πάνω υπηρεσίες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.718, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το μάθημα του θεάτρου θα διδάσκεται από τους αντίστοιχα και κατάλληλα καταρτισμένους στο θέμα και πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει τις θέσεις θεατρολόγων στη μέση εκπαίδευση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.810, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο συνεχίζουν να παραμένουν για μήνες χωρίς στελέχωση τρεις από τους τέσσερις πυλώνες δράσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (Τεχνολογίας, Εκπαιδευτικής Έρευνας και Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης). Οι τομείς αυτοί, που είναι μείζονος σημασίας για την εκπαίδευση του τόπου, παραμένουν χωρίς προϊστάμενο. Ταυτόχρονα, δεν έχει ακόμη πληρωθεί η ίδια η θέση του διευθυντή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.835, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται η Κυπριακή Δημοκρατία να μεταφέρει στην κυπριακή νομοθεσία την Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία.

  Συγκεκριμένα, πότε και με ποια νομοθετικά μέτρα προτίθεται να μεταφέρει στην κυπριακή νομοθεσία το άρθρο 17 της Οδηγίας, με το οποίο επιτρέπεται στους σπουδαστές να ασκούν έμμισθη δραστηριότητα, δυνατό δε επίσης να τους επιτρέπεται η άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, όταν οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται σε χρόνο μικρότερο από τις 10 ώρες την εβδομάδα ή τον αντίστοιχό τους σε ημέρες ή μήνες κατ’ έτος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.836, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Αναφορικά με το θέμα “Η αναγκαιότητα τοποθέτησης ναυαγοσωστών και ναυαγοσωστικών εξεδρών στις κυρίαρχες παραλίες της Κύπρου που χρησιμοποιούνται για κολύμβηση από το κοινό” (αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη), (αρ. φακ. 23.04.247.2003), που απασχόλησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής των Αντιπροσώπων, στις 6 Οκτωβρίου 2003, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχει πάρει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται λόγω έλλειψης ολοκληρωμένης ρύθμισης του πιο πάνω πολύ σοβαρού θέματος. Με δεδομένο το γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά στην καλοκαιρινή περίοδο, εγείρεται το ερώτημα πότε θα κατατεθεί νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση του θέματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.837, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προτείνει την κατάργηση του κομίστρου που καταβάλλεται για τη μεταφορά των μαθητών από τις ορεινές περιοχές με τα σχολικά λεωφορεία τα πρωινά (κανονικό ωράριο) και τα απογεύματα (ΚΙΕ).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.902, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως διευκρινίσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη χωροθέτηση της ανέγερσης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Καλού Χωριού (Ορεινής)-Γουρρίου και όπως αναφέρει τους λόγους επιλογής της χωροθέτησης αυτής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.903, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ισχύουν τα χρόνια υπηρεσίας στην Ελλάδα των επαναπατρισθέντων εκπαιδευτικών για σκοπούς προαγωγής στις θέσεις Βοηθού Διευθυντή, Βοηθού Διευθυντή Α, Διευθυντή και Επιθεωρητή Α.

  Παρακαλείται το υπουργείο να ενημερώσει για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.904, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει σχετικά με την επιχορήγηση των διδάκτρων των μαθητών των ιδιωτικών σχολών μέσης εκπαίδευσης που προέρχονται από τις τρεις θρησκευτικές ομάδες, των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων.

  Σας πληροφορώ ότι η τελευταία φορά που αυξήθηκε η συγκεκριμένη επιχορήγηση ήταν στις 3 Μαΐου 1996 (αρ. απόφασης 44212).

  Έχει αλλάξει η επίσημη αντιμετώπιση σχετικά με την επιχορήγηση των διδάκτρων στους μαθητές των θρησκευτικών ομάδων του τόπου μας;

  Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε το συντομότερο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.922, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να διευκρινίσει γιατί στο σχέδιο υπηρεσίας Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης απαιτείται από τον υποψήφιο διετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ στο σχέδιο υπηρεσίας Επιθεωρητή Α΄ απαιτείται από τον υποψήφιο διετής τουλάχιστο πείρα στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Επίσης, παρακαλείται όπως διευκρινίσει κατά πόσο η αξία του υποψηφίου είναι λιγότερης σημασίας βασικό κριτήριο από την ηλικία του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.923, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Αναφορικά με το λειτούργημα/επάγγελμα του εργοθεραπευτή/δασκάλου ειδικής αγωγής στη δημόσια δημοτική εκπαίδευση, πότε προτίθεται να αυξήσει, μέσω διορισμού, τον αριθμό των συμπεριλαμβανομένων στους καταλόγους της πιο πάνω ειδικότητας, με δεδομένο το γεγονός ότι οι μόλις τέσσερις διορισμένοι εργοθεραπευτές/δάσκαλοι ειδικής αγωγής στη δημόσια δημοτική εκπαίδευση είναι αδύνατο να καλύψουν το μεγάλο αριθμό παιδιών που φοιτούν στα ειδικά σχολεία και στις μονάδες ειδικής εκπαίδευσης παγκύπρια;

  2. Πότε προτίθεται να εισηγηθεί το διορισμό πρόσθετου αριθμού φυσικοθεραπευτών/δασκάλων ειδικής αγωγής στη δημόσια δημοτική εκπαίδευση λόγω του ανεπαρκούς υφιστάμενου αριθμού διορισμένων φυσικοθεραπευτών;

  Τα συγκεκριμένα θέματα είναι πολύ σοβαρά και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.003, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Δημοτικό Σχολείο Φασούλλας πρόκειται να λειτουργήσει και για το σχολικό έτος 2005-2006.

  Επίσης κατά πόσο είναι δυνατό η παιδική λέσχη Φασούλλας να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αντί μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.026, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί στην προκήρυξη θέσεων γραμματειακού προσωπικού για τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας των σχολικών μονάδων δημοτικής εκπαίδευσης και επιφορτίζει το διευθυντικό προσωπικό με καθήκοντα που αντιστοιχούν σε γραμματείς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.027, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί αποκόπτονται τα ωφελήματα (επίδομα εξωτερικού) από τους δασκάλους της κυπριακής εκπαιδευτικής αποστολής στη Μεγάλη Βρετανία.

  Νοείται ότι το κόστος ζωής στη Μεγάλη Βρετανία διαφέρει σημαντικά από το κόστος ζωής στην Κύπρο και είναι πολύ δύσκολο για τους δασκάλους αυτούς να αντεπεξέλθουν οικονομικά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.032, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προβαίνει, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία της έκτης τάξης του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.033, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν καταβάλλονται οδοιπορικά σε μαθητές της υπαίθρου που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία των πόλεων, όπως γίνεται για τους μαθητές που φοιτούν σε δημόσια σχολεία.

  Επισημαίνεται ότι το υφιστάμενο σύστημα καταβολής οδοιπορικών δε βασίζεται σε εισοδηματικά κριτήρια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.055, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προβαίνει αναφορικά με την έκδοση φυλλαδίου που θα ενημερώνει τους μαθητές για τους νέους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων μέσης εκπαίδευσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.084, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού θα στεγαστούν οι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ικανές, για να προσφέρουν συγκεκριμένα εργαστηριακά μαθήματα που χρειάζονται για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων του πτυχίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.085 ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προτίθεται να παραχωρήσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΑΤΙ στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.089, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί η υλοποίηση της απόφασης για ανέγερση θεάτρου του ΘΟΚ στο χώρο του ΓΣΠ, στη Λευκωσία.

  Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία, έγγραφα και σχέδια είναι έτοιμα από τον περασμένο Μάιο για ζήτηση προσφορών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.091, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι πρόκειται να πράξει σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς της άνισης μεταχείρισης μεταξύ εγκύων εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων δημόσιων υπαλλήλων.

  Υπενθυμίζεται ότι οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν δώδεκα εβδομάδες άδεια μητρότητας, ενώ οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δέκα εβδομάδες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.092, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάλυσης και κατακύρωσης προσφορών που αφορούν προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών στη δημοτική και μέση εκπαίδευση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.113, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Τους λόγους για τους οποίους οι προσλήψεις και οι προαγωγές φυσιογνωστών-βιολόγων ως εκπαιδευτικών γίνονται με βάση δύο διαφορετικούς καταλόγους.

  2. Αν προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να καταστήσει εργαστηριακής μορφής το μάθημα της βιολογίας της Α΄ και Γ΄ τάξης λυκείου, καθώς και το μάθημα της επιστήμης του περιβάλλοντος της Β΄ τάξης λυκείου.

  3. Αν προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να επεκτείνει το μάθημα της βιολογίας και στον κοινό κορμό της Β΄ και Γ΄ τάξης λυκείου.

  Σημειώνεται ότι αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, όπου το μάθημα βιολογίας θεωρείται ως μάθημα γενικής παιδείας.

  4. Κατά πόσο προτίθεται να εισαγάγει το μάθημα της βιολογίας ως εξεταζόμενο στο τρίτο επιστημονικό πεδίο επιστημών υγείας για τα ΤΕΙ και για τη Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου.

  5. Κατά πόσο προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να εισαγάγει το μάθημα της βιολογίας στις εισαγωγικές εξετάσεις για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο θετικών επιστημών, δηλαδή στα ΤΕΙ του πεδίου.

  6. Κατά πόσο προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να τοποθετήσει ως υπευθύνους τμήματος βιολόγους και φυσιογνώστες για τη Γ΄ τάξη γυμνασίου, όπως γίνεται και με καθηγητές άλλων ειδικοτήτων.

  7. Τους λόγους για τους οποίους δεν αναβαθμίζονται οι αίθουσες εργαστηρίων βιολογίας στα γυμνάσια και στα λύκεια, με βάση το αρχιτεκτονικό σχέδιο επιθεώρησης φυσιογνωστικών και βιολογικών μαθημάτων, και γιατί δεν κτίζονται τέτοια εργαστήρια εκεί όπου δεν υπάρχουν.

  8. Τους λόγους για τους οποίους δε διδάσκεται το μάθημα της βιολογίας στις τεχνικές σχολές.

  Σημειώνεται ότι έτσι θα δώσουμε στους μαθητές τη δυνατότητα να επιμορφωθούν σε θέματα βιολογίας, όπως είναι θέματα σχετικά με την υγεία.

  9. Τους λόγους για τους οποίους δεν εισάγεται κανονικά το μάθημα διαφυλικών σχέσεων μετά την εφαρμογή του σε πειραματικό στάδιο στη Β΄ τάξη γυμνασίου.

  Σημειώνεται ότι αυτό το σημαντικό μάθημα, με τις προεκτάσεις του στην επιμόρφωση σε θέματα AIDS, ναρκωτικών και άλλα, έχει αποφασιστεί να διδάσκεται από βιολόγους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.114, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί ζητείται από τους γονείς να πληρώνουν το ποσό των κομίστρων για τις εκδρομές των γυμνασίων και των λυκείων που διενεργούνται εντός Κύπρου.

  Πρέπει να σας αναφέρω ότι κατά τη σχολική χρονιά 2004-2005 συμφωνήθηκε μεταξύ των οργανωμένων γονιών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όπως κατά τη νέα σχολική χρονιά αναλάβει τα έξοδα αυτά το υπουργείο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.138, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Μελετά το ενδεχόμενο να μετρούν τα χρόνια υπηρεσίας για τους πρωτοδιόριστους στη δημόσια εκπαίδευση που ασκούσαν το φροντιστηριακό επάγγελμα; Σημειώνεται ότι οι καθηγητές στα ιδιωτικά φροντιστήρια ασκούν το επάγγελμα του καθηγητή μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

  2. Θα μπορούσαν να συμμετέχουν στις εξετάσεις των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης για το κρατικό δίπλωμα της αγγλικής γλώσσας και μαθητές των ιδιωτικών φροντιστηρίων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.144, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο χρηματοδοτεί ετησίως τη λειτουργία του γήπεδου ποδοσφαίρου των σχολείων Κύκκου Α΄ και Β΄ και, εάν ναι, να αναφερθεί το ποσό της χρηματοδότησης και οι τρόποι ελέγχου της διάθεσής του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.169, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν υπάρχει ασθενοφόρο κατά τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου στις κατηγορίες Β΄, Γ΄ και Δ΄, έτσι ώστε να αποφεύγονται τραγικά περιστατικά, όπως αυτό που έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου 2005, όταν ένας ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.170, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει ενιαίος κατάλογος φυσιογνωστών και βιολόγων και αν αυτός τηρείται αυστηρά σε σχέση με τους διορισμούς και τις προαγωγές.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.187, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα από ποιες διαδικασίες έγινε η απέλαση του Ιορδανού υπηκόου Maher Ghazi Ahmed Bashkuj (αρ. διαβατηρίου 9631917491 και ARC No. 5504679), από τη στιγμή που είναι παντρεμένος στην Κύπρο με την Diana Papariga (αρ. διαβατηρίου 0741479) Ευρωπαία υπήκοο από τη Λεττονία και έχουν ένα νεογέννητο μωρό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.188, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο συμβαδίζουν τα αναλυτικά προγράμματα του Εσπερινού Γυμνασίου Λευκωσίας με την εξεταστέα ύλη των υπόλοιπων λυκείων, ούτως ώστε να δίνονται ίσες ευκαιρίες για διεκδίκηση θέσεων στα πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.189, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε συμπεριλαμβάνονται τα άτομα με απώλεια ακοής στην κατηγορία αυτών που δικαιούνται οικονομική βοήθεια για απόκτηση αυτοκινήτου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.221, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί τα τελευταία τρία χρόνια η έδρα για τους καθηγητές τεχνικής σχολής καθορίζεται με βάση την πιο κοντινή τεχνική σχολή και όχι το πιο κοντινό σχολείο μέσης εκπαίδευσης, όπως γίνεται με όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

  Καθηγητές τεχνικών σχολών με μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από τη μόνιμη κατοικία τους εξισώνονται σε επίπεδο μονάδων με καθηγητές που διαμένουν κοντά σε τεχνική σχολή.

  Παρ’ όλο που το άρθρο 2 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου αναφέρεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί τεχνικών σχολών τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης ως προς τον καθορισμό έδρας, χωρίς να υπάρχει ξεχωριστή πρόνοια στο σχετικό νόμο. Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης στον όρο “μέση εκπαίδευση” συμπεριλαμβάνει και τους καθηγητές της τεχνικής εκπαίδευσης. Αυτό γίνεται φανερό και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει χωριστός κατάλογος παραδείγματος χάριν για φιλολόγους μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.227, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προχωρήσει σε επανακαθορισμό των οδών για την ανακατανομή των μαθητών στα σχολεία, ούτως ώστε να ωφεληθούν τα ήδη υποβαθμισμένα σε αριθμό μαθητών σχολεία (π.χ. Δημοτικό Σχολείο “Ελένειο”, Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου) και την ίδια ώρα να ελαφρυνθούν τα υπεράριθμα σε μαθητές σχολεία.

  Παρακαλείται ακόμα να πληροφορήσει το σώμα σε ποιες άλλες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αριθμητική αναβάθμιση των ήδη υποβαθμισμένων σχολείων της Λευκωσίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.228, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός του δρόμου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.236, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει σχετικά με τα προβλήματα που απασχολούν τους διαιτολόγους, τους διατροφολόγους και τους κλινικούς διαιτολόγους σε σχέση με διορισμό τους στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.237, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου (προσφυγή 821/2001 - απόφαση ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, αρ. φακ. 01/02/04/206) σε σχέση με την υπόθεση διαφύλαξης του τεμαχίου με αρ. 817, φ/σχ. LIII.56, αρ. εγγρ. 16164, που ευρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο στα Κάτω Πολεμίδια, με σκοπό την ανέγερση δημοτικού σχολείου.

  Σημειώνεται ότι η εν λόγω απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναφέρει ότι η επίδικη απόφαση για στέρηση του δικαιώματος χρήσης και έκδοσης πολεοδομικής άδειας για διαχωρισμό του οικοπέδου εκδόθηκε κατά κατάχρηση εξουσίας και κατά συνέπεια ακυρώνεται.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.241, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τη στελέχωση των γυμνασίων της περιοχής Αγίου Δομετίου με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε τα παιδιά με ειδικές ικανότητες που φοιτούν σήμερα στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την ένταξή τους στο γυμνάσιο την επόμενη σχολική χρονιά;

  2. Προτίθεται να μειώσει το χρόνο διδασκαλίας στους καθηγητές λογοθεραπείας;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.242, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα σχετικά με το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου:

  1. Πότε προτίθεται να υλοποιήσει τη δέσμευσή του για την ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης;

  2. Προτίθεται να αρχίσει άμεσα την αντισεισμική αναβάθμιση του σχολείου, καθώς και την αναπαλαίωση του διατηρητέου μέρους του;

  3. Προτίθεται να προβεί στην αναβάθμιση του εργαστηρίου τεχνολογίας και στη δημιουργία και εξοπλισμό αίθουσας επιστήμης και ηλεκτρονικών υπολογιστών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.243, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε συγκαλείται σε συνεδρίαση η Σχολική Εφορία Ριζοκαρπάσου και τι μέτρα προτίθεται να πάρει επί του συγκεκριμένου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.244, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προχωρήσει στη μετακίνηση των αποθηκών σχολικού υλικού και βιβλίων, που βρίσκονται στα Λατσιά.

  Πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι οι υπάλληλοι στις συγκεκριμένες αποθήκες εργάζονται κάτω από απαράδεκτες συνθήκες.

  Υπενθυμίζω τις υποσχέσεις που δόθηκαν από το αρμόδιο υπουργείο στις 20 του περασμένου Σεπτεμβρίου για άμεση μετακίνηση των εν λόγω αποθηκών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.245, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί όσον αφορά το θέμα των μετεγγραφών Κυπρίων φοιτητών οι οποίοι προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα.

  Το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό και εγείρει κοινωνικά προβλήματα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.246, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για αλλαγή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά την παροχή κοινωνικής σύνταξης στους επαναπατρισθέντες Κυπρίους πολίτες.

  Σημειώνεται ότι δικαίωμα λήψης κοινωνικής σύνταξης έχουν μόνο όσοι διαμένουν στην Κύπρο τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα του επαναπατρισμού των συμπατριωτών μας, στους οποίους θα έπρεπε να δίνονται αυξημένα κίνητρα για το σκοπό αυτό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.248, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε δόθηκε η ετήσια χορηγία από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες για το έτος 2005 στον ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου.

  Σημειώνεται ότι το εν λόγω σωματείο παίρνει ετήσια χορηγία εδώ και δεκαπέντε χρόνια για τις πολιτιστικές του δραστηριότητες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.249, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να δώσει το δικαίωμα επιλογής στους μαθητές μεταξύ των μαθημάτων της γερμανικής και γαλλικής γλώσσας στο σημείο ένταξης δεύτερης υποχρεωτικής γλώσσας.

  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η πρακτική που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αφορά τη γερμανική γλώσσα και την εισαγωγή της από νωρίς στην εκπαίδευση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.250, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για την ανάγκη αύξησης των ωρών διδασκαλίας των λογοθεραπευτών στα σχολεία και γενικότερα για την ανάγκη αναβάθμισης του έργου των δασκάλων ειδικής εκπαίδευσης.

  Σημειώνεται ότι σε αρκετά δημοτικά σχολεία (π.χ. Πόλης Χρυσοχούς) φοιτούν μαθητές που χρειάζονται μαθήματα λογοθεραπείας επί καθημερινής βάσεως και, παρ’ όλα αυτά, ο χρόνος διδασκαλίας είναι μόλις δύο σαραντάλεπτα την εβδομάδα!»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.252, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη μεταφορά των παιδιών με ειδικές ικανότητες στο σχολείο “Ευαγγελισμός” στο Γέρι λόγω βλάβης του μέσου μεταφοράς τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.253, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να υλοποιηθεί η δέσμευσή του για ίδρυση περιφερειακού δημοτικού σχολείου στην Ασίνου (για τις κοινότητες Βυζακιάς, Νικηταρίου, Ποταμιού) το Σεπτέμβριο του 2007.

  Αναφέρεται ότι από το 2003 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού απορρίπτει το αίτημα των σχολικών εφοριών των εν λόγω περιοχών για επιδιόρθωση και συντήρηση των υφιστάμενων σχολείων με το δικαιολογητικό της επικείμενης ίδρυσης περιφερειακού σχολείου το 2007.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.254, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της διαφορετικής αντιμετώπισης των αποφοίτων πανεπιστημίων πενταετούς φοίτησης (πτυχίο, περιλαμβανομένου και μεταπτυχιακού) από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

  Σημειώνεται ότι η αναγνώριση των εν λόγω πτυχίων από την ΕΔΥ γίνεται με βάση το χρόνο απόκτησης του πτυχίου, με αποτέλεσμα όσοι αποφοίτησαν πριν από το 2003 να βρίσκονται σε δυσμενή θέση και να στερούνται ωφελημάτων και προαγωγών στη δημόσια υπηρεσία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.255, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την προγραμματιζόμενη εκλογή των σχολικών εφοριών τον προσεχή Δεκέμβριο και σχετικά με τα σχολεία που υπάγονται στη Σχολική Εφορία Λευκωσίας, ενώ βρίσκονται στα δημοτικά όρια Στροβόλου.

  Με δεδομένο το γεγονός ότι ο Νόμος 108(Ι) του 1997, άρθρο 4(Ι), αναθέτει τη διαχείριση στη Σχολική Εφορία Λευκωσίας, με ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η εκλογή;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.257, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Αναφορικά με την πρόθεση για μετατροπή του Θ΄ Δημοτικού Σχολείου Πάφου σε υποχρεωτικό ολοήμερο σχολείο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, όπως:

  1. αν έχουν ενημερωθεί ικανοποιητικά και εγγράφως οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο˙

  2. αν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του αναλυτικού προγράμματος για το συγκεκριμένο σχολείο˙

  3. ποιες ενέργειες διεξάγονται για τη στελέχωση του σχολείου με το κατάλληλο διδακτικό προσωπικό˙

  4. αν προτίθεται το υπουργείο να προβεί στη δημιουργία ειδικής αίθουσας για τη σίτιση των μαθητών, στην παροχή εξοπλισμού και στη στελέχωση του σχολείου για σκοπούς σίτισης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.258, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι φοιτητές στη Γαλλία, σε σχέση με την εξασφάλιση διαμονής σε ιδιωτικές εστίες.

  Σημειώνεται ότι, για να εξασφαλίσουν οι φοιτητές τη διαμονή τους, απαιτείται η παροχή εγγύησης από πρόσωπο που κατοικεί και έχει μισθό/εισόδημα στη Γαλλία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.259, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί στην ανέγερση γυμνασίου στην κοινότητα Τσερίου.

  Σημειώνεται ότι η ανέγερση γυμνασίου στην περιοχή Τσερίου αποτελεί αναγκαιότητα, λόγω του αυξημένου αριθμού κατοίκων, αλλά και των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μαθητές εξαιτίας της έλλειψης τοπικού ή περιφερειακού σχολείου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.260, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσουν τα έργα για την αντισεισμική αναβάθμιση του Γυμνασίου Αγλαντζιάς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.261, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί στη δημιουργία νέου δημοτικού σχολείου στην κοινότητα Αρεδιού ή στην αντισεισμική αναβάθμιση και περαιτέρω συντήρηση και επέκταση του υφιστάμενου σχολείου.

  Σημειώνεται ότι στο υφιστάμενο σχολικό κτίριο δεν υπάρχει αναγκαίος χώρος για κατασκευή αίθουσας πολλαπλής χρήσης και άλλων ειδικών αιθουσών διδασκαλίας ούτε και η απαραίτητη υποδομή, για να λειτουργήσει ως ολοήμερο σχολείο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.262, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων μουσικής εκπαίδευσης και, αν όχι, τι σκέφτεται να πράξει για το συγκεκριμένο θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.263, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εξετάζεται από το υπουργείο το ενδεχόμενο να λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών για σκοπούς προαγωγής από τη θέση του βοηθού διευθυντή στη θέση του διευθυντή.

  Σημειώνεται ότι με το υφιστάμενο σύστημα παροχής μονάδων για σκοπούς προαγωγών λαμβάνονται υπόψη οι μεταπτυχιακοί τίτλοι και τα χρόνια υπηρεσίας μόνο στη θέση του βοηθού διευθυντή, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε δυσμενή θέση εκπαιδευτικοί με μακρόχρονη συνολική πείρα, αλλά χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μπουν στον κατάλογο για προαγωγή στη θέση του διευθυντή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.264, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η τοποθέτηση ηχομονωτικών κατασκευών στην περιοχή Αρχαγγέλου κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Κοκκινοτριμιθιάς.

  Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης, η οποία ολοκληρώθηκε το 2003 και η οποία έγινε από εμπειρογνώμονες σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιων Έργων, έδειξαν το μέγεθος του προβλήματος της ηχορύπανσης στην εν λόγω περιοχή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.276, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Τι προτίθεται να πράξει σε σχέση με τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της έλλειψης επιστημονικά εξειδικευμένου προσωπικού (π.χ. ειδικού παιδαγωγού, λογοπαθολόγου) για την αξιολόγηση των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;

  2. Μελετάται η επανεξέταση της σύστασης της πολυθεματικής ομάδας αξιολόγησης μέσης εκπαίδευσης, έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με το νόμο περί Ειδικής Εκπαίδευσης (να αποτελείται από τις ανάλογες ειδικότητες);

  3. Μελετά την εισαγωγή της έγκαιρης διαγνωστικής αξιολόγησης (“screening test”) για παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες με τη χρησιμοποίηση ειδικών διαγνωστικών μέσων στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.277, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε:

  1. να ενημερωθούν τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες για τις αλλαγές σε σχέση με το νέο νόμο περί Διεξαγωγής Παγκύπριων Εξετάσεων οι οποίες αφορούν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Εξετάσεων,

  2. να απαντηθούν οι αιτήσεις για παροχή διευκολύνσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων, ώστε οι υποψήφιοι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να προλάβουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων και να έχουν ίση μεταχείριση με τους άλλους μαθητές, και

  3. να γίνει κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών αυτών και καθορισμός κανονισμών σε σχέση με τη συνεργασία τους με το μεταγραφέα και τους όρους εξετάσεων που να στηρίζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απορρέουν από την αξιολόγηση της πρωτοβάθμιας πολυθεματικής ομάδας.

  Καλείται επίσης το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τα οποία εξασφάλισαν την παραχώρηση μεταγραφέα στις ενιαίες εξετάσεις διατηρούν αυτό το δικαίωμα και στις παγκύπριες εξετάσεις.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.285, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο επίπεδο της εκπαίδευσης μπορεί να διοριστεί κάτοχος του πτυχίου “Επιστήμη των Υλικών”, που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Επιστήμης Υλικών).

  Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη σχολή περιλαμβάνεται στο σχετικό οδηγό σπουδών που εκδίδει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι παρόμοια σχολή υπάρχει και στο υπό ίδρυση Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.286, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προβεί στα απαραίτητα έργα για διαμόρφωση της εισόδου προς το Γυμνάσιο Σολέας στην Ευρύχου.

  Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη για πλακόστρωση, κτίσιμο τοίχου αντιστήριξης, ισοπέδωση και ασφαλτόστρωση του εδάφους μπροστά από την είσοδο του σχολείου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.290, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσος χρόνος χρειάζεται για την έκδοση ιατροδικαστικού πορίσματος θανάτου μετά την παράδοση των ανάλογων ιατρικών εξετάσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

  Σημειώνεται ότι περιήλθε εις γνώσιν μου παράπονο (αρ. φακέλου 4028) σύμφωνα με το οποίο η έκδοση ιατροδικαστικού πορίσματος θανάτου εκκρεμεί εδώ και δεκαέξι μήνες, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων είχαν ήδη παραδοθεί πριν από το διάστημα αυτό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.291, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ικανοποίηση των αιτημάτων των δασκάλων μουσικής (κλίμακα Α2-5-7) για μισθολογική αναβάθμιση με βάση τις αρχές:

  · της ίσης αμοιβής για υπαλλήλους με τα ίδια προσόντα,

  · της ίσης αμοιβής για την ίδια προσφορά εργασίας,

  · της παροχής ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης.

  Σημειώνεται ότι ανάλογη αντιμετώπιση του προβλήματος ακολουθήθηκε και στην περίπτωση των εκπαιδευτών στην τεχνική εκπαίδευση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.006, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σχετικά με τα πιο κάτω ζητήματα, που αφορούν τους καθηγητές συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής (ΣΕΑ-ΟΕΛΜΕΚ):

  1. Η συνεχής και επιστημονική επιμόρφωση των καθηγητών ΣΕΑ είναι απαραίτητη, αφού το έργο που επιτελείται από τον κλάδο είναι αναμφισβήτητα νευραλγικής σημασίας.

  2. Το εύρος των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους, σε συνάρτηση με τις νέες αλλαγές σε ό,τι αφορά το νόμο για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, καθιστά απαραίτητη την οριοθέτηση των καθηκόντων αυτών, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η απρόσκοπτη και ουσιαστική συμβουλευτική στήριξη στα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

  3. Για την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων των μαθητών θα πρέπει να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή τους και να διευκρινίζεται σαφώς ο σκοπός για τον οποίο θα κοινοποιούνται, κάτι που δε διασφαλίζεται με τα ισχύοντα έντυπα και τις διαδικασίες που καλούνται να ακολουθούν οι σύμβουλοι-καθηγητές στο δημόσιο σχολείο. Απαιτείται προσαρμογή του επαγγελματικού πλαισίου και των διαδικασιών που ακολουθεί ο καθηγητής ΣΕΑ, καθώς και των εντύπων της ΥΣΕΑ που χρησιμοποιεί στο σχολείο στο πλαίσιο του νόμου για προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.007, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να επανεξετάσει το ειδικό καθεστώς εργασίας των υπαλλήλων των σχολικών εφοριών οι οποίοι έχουν γραφειακά καθήκοντα και να τους συμπεριλάβει στους νέους κανονισμούς (Οι περί Προσωπικού Σχολικών Εφορειών Κανονισμοί), με αναφορά σε σχέδια υπηρεσίας τα οποία θα προβλέπουν ρητά τα καθήκοντα των υπαλλήλων αυτών, τις μισθοδοτικές κλίμακες και το όριο αφυπηρέτησης.

  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το παρόν ειδικό καθεστώς εργασίας των υπαλλήλων αυτών δεν αποσαφηνίζονται τα ζητήματα που αφορούν τους όρους εργασίας, τις μισθολογικές κλίμακες, το όριο αφυπηρέτησης κ.λπ., με αποτέλεσμα να υπάρχει ανομοιομορφία στους όρους απασχόλησης και μισθοδοσίας (κάποιοι από αυτούς εργάζονται με μισθολογική κλίμακα Α5 και κάποιοι με κλίμακα Α7, χωρίς ωστόσο να γίνεται διάκριση των καθηκόντων τους).

  Αναφέρεται τέλος ότι οι εν λόγω υπάλληλοι αναλαμβάνουν και καθήκοντα επιμελητή, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα όσον αφορά το αίτημά τους για μισθολογική ανέλιξη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.030, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετώνται χρονοδιαγράμματα για μονιμοποίηση του μεγάλου αριθμού των συμβασιούχων εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να περιοριστούν τα διάφορα κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα που παρατηρούνται.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.031, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στα σχολεία, την αγορά λογισμικού, καθώς και την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού;

  Ποια επένδυση έγινε μέχρι τώρα από το δάνειο που συνήψε η Κυπριακή Δημοκρατία με την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης με σκοπό τη χρηματοδότηση του πιο πάνω προγράμματος;

  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία προσφοράς για την πρόσληψη συμβούλου που θα αναλάβει το έργο της δικτύωσης των σχολείων;

  3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επένδυση που αφορά την αγορά λογισμικού και την επιμόρφωση στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορίας;

  4. Παρατηρούνται καθυστερήσεις στον εξοπλισμό των σχολείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πόσοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές βρίσκονται σήμερα σε αχρησία;

  5. Προτίθεται το υπουργείο να προβεί στην πρόσληψη δασκάλων οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.032, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει συνοδός στα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές στα περιφερειακά δημοτικά σχολεία και πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών αυτών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.033, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πόσα σχολεία υπάρχουν και σε πόσα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για χρήση από τους ιατρικούς επισκέπτες οι οποίοι παρακολουθούν τους μαθητές.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.034, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προχωρήσει στη διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης των δασκάλων και των καθηγητών για τα νέα διδακτικά βιβλία της σχολικής χρονιάς 2006-2007.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.035, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προχωρήσει στην εκπόνηση νέων σχεδίων υπηρεσίας ή στη λήψη και άλλων μέτρων, ώστε να αντιμετωπιστεί η αβεβαιότητα που επικρατεί στις τάξεις των δασκάλων ειδικής εκπαίδευσης/εκπαιδευτικής ψυχολογίας (οι οποίοι εργάζονται εδώ και χρόνια στην έκτακτη θέση Δασκάλου Ειδικής Εκπαίδευσης) για συνέχιση της εργασίας τους.

  Σημειώνεται ότι υπάρχει σχετική γραπτή δέσμευση του υπουργείου προς την επιτροπή Παιδείας της Βουλής ημερομηνίας 12 Μαΐου 2006.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.036, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την υλοποίηση της υπόσχεσης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Τάσσου Παπαδόπουλου για πρόσληψη γραμματειακού προσωπικού σε όλα τα πολυθέσια σχολεία της δημοτικής εκπαίδευσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.037, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος φορέας ή αρμόδια επιτροπή αποφασίζει για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, με βάση ποια κριτήρια γίνονται και κατά πόσο αυτά τα κριτήρια και οι διαδικασίες τηρούνται.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.046, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει σχετικά με το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την αποτελεσματική οργάνωση του τμήματος και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

  Σημειώνεται επίσης ότι οι λειτουργοί του τμήματος έχουν τις χαμηλότερες κλίμακες από όλους τους λειτουργούς του υπουργείου. Η ανάγκη αναβάθμισης του τμήματος επισημαίνεται και σε όλες τις εκθέσεις της Γενικού Ελεγκτού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.078, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι σκυροθραυστική μονάδα λειτουργεί παράνομα σε κατοικημένη περιοχή της Γεροσκήπου και προκαλεί οχληρία, θόρυβο και ρύπανση. Οι κάτοικοι και το κοινοτικό συμβούλιο διαμαρτύρονται και όχι άδικα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, ώστε να σταματήσει να λειτουργεί και να κατεδαφιστεί αμέσως η παράνομη κινητή σκυροθραυστική μονάδα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.089, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει σχετικά με τους αποφοίτους τετραετούς φοίτησης των ΤΕΙ βρεφονηπιοκομίας, οι οποίοι δεν μπορούν να διοριστούν βάσει των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας.

  Σημειώνεται ότι το Τμήμα Bρεφονηπιοκομίας περιλαμβάνεται στον οδηγό σπουδών, ο οποίος δίνεται στα σχολεία από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και αναφέρει ότι οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση για τη διδασκαλία βρεφονηπιακών μαθημάτων και ως στελέχη σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.090, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για τη συνεχιζόμενη διαφορά Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και εκπαιδευτικών οργανώσεων αναφορικά με την εφαρμογή του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, αλλά και της εγκυκλίου για την ασφάλεια και υγεία στα σχολεία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.122, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Μέσω ποιας διαδικασίας και ποιων κριτηρίων διατίθενται από το ΘΟΚ τα ποσά για την επιχορήγηση του ελεύθερου θεάτρου;

  2. Για ποιους λόγους παρατηρείται μείωση των επιχορηγήσεων αυτών σε συγκεκριμένα θέατρα, τη στιγμή που θα έπρεπε το κράτος να στηρίζει και να ενθαρρύνει τέτοιες δραστηριότητες;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.123, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Γιατί δεν έχουν το δικαίωμα να διοριστούν στη θέση καθηγητή πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι απόφοιτοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τη στιγμή που διαθέτουν όλα τα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται και στον οδηγό επαγγελμάτων του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

  2. Κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο το αρμόδιο υπουργείο να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες για αλλαγή των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας, έτσι ώστε να μη στερούνται οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι του δικαιώματος συμπερίληψής τους στον κατάλογο διοριστέων. Σημειώνεται ότι στην Ελληνική Δημοκρατία οι εν λόγω απόφοιτοι έχουν αυτό το δικαίωμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.128, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί στα απαραίτητα έργα για την αντικατάσταση των παλιών παραθύρων και θυρών του Γυμνασίου-Λυκείου Κάτω Πύργου.

  Σημειώνεται ότι λόγω της τοποθεσίας του σχολείου, το οποίο βρίσκεται δίπλα από τη θάλασσα, τα κουφώματα των θυρών και των παραθύρων έχουν καταστραφεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα ασφάλειας, θορύβου και μη ικανοποιητικής θέρμανσης του σχολικού κτιρίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.132, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση των αιτημάτων των δασκάλων μουσικής (κλίματα Α2-5-7) για μισθολογική αναβάθμιση με βάση τις αρχές της ίσης αμοιβής για υπαλλήλους με τα ίδια προσόντα, της ίσης αμοιβής για την ίδια προσφορά εργασίας και της παροχής επαγγελματικής ανέλιξης.

  Σημειώνεται ότι ανάλογη αντιμετώπιση του προβλήματος ακολουθήθηκε και στην περίπτωση των εκπαιδευτών στην τεχνική εκπαίδευση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.139, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Αναφορικά με το Διαχειριστικό Σχέδιο Χερσονήσου Ακάμα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Κατά πόσο υπάρχουν οικονομικά στοιχεία και μελέτες που να δικαιολογούν την καθορισμένη δαπάνη, καθώς και την απόδοση της δαπάνης για το εν λόγω έργο.

  2. Ποιοι και πώς θα ωφεληθούν από το σχέδιο;

  3. Κατά πόσο λήφθηκαν υπόψη οι διαφωνίες των κατοίκων της περιοχής Ακάμα, καθώς και οι ενστάσεις και επιφυλάξεις των κομμάτων.

  4. Με βάση ποια μελέτη ή/και ευρωπαϊκή Οδηγία/κανονισμό συμπεραίνεται ότι το Εθνικό Πάρκο Ακάμα δεν μπορεί να περιοριστεί στα όρια του κρατικού δάσους και επιβάλλεται να χρησιμοποιηθεί τεράστια ιδιωτική γη;

  5. Γιατί απαγορεύεται η δημιουργία δρόμων που θα διασχίζουν το δάσος του Ακάμα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.151, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα αναφορικά με το Μουσικό Λύκειο:

  1. Το απολυτήριο/δίπλωμα που θα αποκτάται από το εν λόγω σχολείο θα αναγνωρίζεται ως επιπρόσθετο προσόν κατά την εισδοχή στα πανεπιστήμια του εξωτερικού;

  2. Το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου ανταποκρίνεται στο απαιτούμενο επίπεδο για εισδοχή στα πανεπιστήμια;

  3. Προτίθεται το υπουργείο να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για προώθηση της λειτουργίας τμήματος μουσικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;

  4. Το υπουργείο θα ζητήσει μεγαλύτερο αριθμό θέσεων για τους κλάδους σπουδών μουσικής στα πανεπιστήμια της Ελλάδας;

  5. Θα δίνονται υποτροφίες για φοίτηση στα πανεπιστήμια;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.152, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί στην έγκριση πρόσληψης γενικού εργατοτεχνίτη στη Σχολική Εφορία Ιδαλίου.

  Σημειώνεται ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για πρόσληψη ατόμου με την εν λόγω ειδικότητα, έτσι ώστε να μπορεί η σχολική εφορία να προβαίνει άμεσα σε όλες τις επιδιορθώσεις-συντήρηση των έξι σχολείων και του αθλητικού κέντρου, για τα οποία είναι υπεύθυνη.

  Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην αναζήτηση διάφορων ειδικοτήτων, όταν παρουσιάζεται ανάγκη, αλλά και το υψηλό κόστος παροχής αυτών των υπηρεσιών από ιδιώτες καθιστούν την ανάγκη πρόσληψης γενικού εργατοτεχνίτη επιτακτική για την ομαλή, πιο ασφαλή για τα παιδιά και πιο συμφέρουσα για το κράτος λειτουργία των σχολείων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.153, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη οι εργασίες αντισεισμικής αναβάθμισης που γίνονται στο Γυμνάσιο Αραδίππου και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

  Σημειώνεται ότι οι εργασίες άρχισαν τη σχολική περίοδο 2004-2005 και έπρεπε να ολοκληρωθούν στις 24 Οκτωβρίου 2006. Η διεξαγωγή των εργασιών εντός του σχολικού χώρου δημιουργεί προβλήματα ηχορρύπανσης την ώρα των μαθημάτων, αλλά και προβλήματα ασφάλειας για τους μαθητές, αφού υπάρχουν εκτεθειμένα εργαλεία και σίδερα. Η παρατεταμένη καθυστέρηση της δημιουργίας περίφραξης του σχολείου εντείνει τους κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.180, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν τέθηκε ακόμα σε εφαρμογή η ευρωπαϊκή Οδηγία (αριθμός 2004/114/EC) που αναφέρεται στην προσέλκυση υποψήφιων φοιτητών από τρίτες χώρες για σκοπούς εκπαίδευσης και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άμεση εφαρμογή της.

  Σημειώνεται ότι η Οδηγία αυτή επιτρέπει την πρόσβαση φοιτητών από τρίτες χώρες στην αγορά εργασίας και εφαρμόστηκε από τα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προθεσμία εφαρμογής της αναφέρεται η 12η Ιανουαρίου 2007».

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.185, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για ανέγερση του περιφερειακού λυκείου στην περιοχή Δευτεράς.

  Σημειώνεται ότι η ανέγερση του περιφερειακού λυκείου αποτελεί αίτημα των κατοίκων των χωριών της Πιτσιλιάς (Ψιμολόφου, Επισκοπειόν, Φαρμακάς, Πέρα Ορεινής).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.186, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εξετάσει το αίτημα των μαθητών της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών για επιδότηση από το κράτος των κομίστρων για τη μετάβασή τους στα σχολεία (λύκειο και γυμνάσιο).

  Το σημαντικό ποσό το οποίο καταβάλλουν οι γονείς για τη μεταφορά των παιδιών τους στα σχολεία (£16 ανά βδομάδα) αποτελεί σημαντικό βάρος για κάθε οικογένεια.

  Το αναφαίρετο δικαίωμα των μαθητών για δωρεάν παιδεία αποτελεί ταυτόχρονα υποχρέωση της πολιτείας να την παρέχει στους πολίτες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.187, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για ανέγερση του περιφερειακού δημοτικού σχολείου στην Ορεινή Λάρνακας (Άγιοι Βαβατσινιάς, Μελίνη, Οδού, Ορά).

  Σημειώνεται ότι η ανέγερση του περιφερειακού δημοτικού σχολείου αποτελεί έργο πρώτιστης ανάγκης για την περιοχή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.196, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα σχετικά με το Δημοτικό Σχολείο Παλόδειας:

  1. Θα προχωρήσει σε μελέτη ανέγερσης νέου σχολείου; Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι του χωριού δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο υφιστάμενο σχολείο, γιατί είναι μικρό και παλιό.

  2. Θα εντάξει το Δημοτικό Σχολείο Παλόδειας ως κανονικό ολοήμερο σχολείο; Σήμερα λειτουργεί ως ολοήμερο κατά παρέκκλιση.

  3. Θα προβεί στη δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης και ξεχωριστής αίθουσας που θα χρησιμοποιείται ως τραπεζαρία; Λόγω έλλειψης τραπεζαρίας, τα παιδιά αναγκάζονται να τρώνε στην τάξη.

  4. Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για επιδιόρθωση της αυλής του σχολείου και κατασκευή στεγάστρου;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.197, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερούν οι εργασίες για αντισεισμική προστασία που γίνονται στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο.

  Σημειώνεται ότι η πρώτη φάση του έργου πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2006. Η διεξαγωγή των εργασιών εντός του σχολικού χώρου δημιουργεί προβλήματα ηχορρύπανσης κατά την ώρα των μαθημάτων, αλλά και προβλήματα ασφάλειας για τους μαθητές.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.204, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί στη δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών.

  Σημειώνεται ότι κάθε φορά που το σχολείο έχει εκδηλώσεις τα παιδιά αναγκάζονται να μετακινούνται σε αίθουσα κάποιου από τα άλλα σχολεία του δήμου, τα οποία διαθέτουν τέτοια αίθουσα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.211, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε δικαιούνται οι πολίτες να χρησιμοποιούν το κρατικό κολυμβητήριο της Λεμεσού, σε ώρες που δεν αθλούνται οι αθλητές, όπως συμβαίνει στις επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου.

  Σημειώνεται ότι υπάρχουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι υπάλληλοι του ΚΟΑ στο κολυμβητήριο Λεμεσού διώχνουν τους πολίτες που θέλουν να κάνουν χρήση του κολυμβητηρίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.235, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αναστολής των εργασιών και επανεξέτασης της απόφασης για τη χωροθέτηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης. Σημειώνεται ότι εκφράζονται έντονες αντιδράσεις για την επιλογή του χώρου κατασκευής της εν λόγω αίθουσας, αφού, σύμφωνα με ισχυρισμούς του συνδέσμου γονέων, δεν ικανοποιούνται οι πραγματικές ανάγκες του σχολείου.

  2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ασφάλεια των παιδιών κατά τη διάρκεια των εργασιών που διεξάγονται στο σχολείο;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.247, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το υπουργείο του, έτσι ώστε να συμμορφωθεί με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως (ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2006, Α/Π999/2004), αναφορικά με το παράπονο που υποβλήθηκε από την ΠΟΕΔ και επηρεαζόμενους δασκάλους για τα επιδόματα εξωτερικού των δασκάλων που εργάζονται στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ).

  Σημειώνεται ότι στα συμπεράσματά της η Επίτροπος Διοικήσεως αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι πλήττεται καίρια η νομιμότητα της απόφασης του υπουργείου σχετικά με την επιλογή κατά προτεραιότητα δασκάλων που αποδέχονται να υπηρετήσουν χωρίς επίδομα εξωτερικού και εισηγείται την άμεση επανεξέταση της διαδικασίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.276, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να προωθήσει το αίτημα των πολύτεκνων εκπαιδευτικών για παραχώρηση δικαιώματος αφυπηρέτησης στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους.

  Σημειώνεται ότι αρκετοί πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στην ηλικία των 60 έως 63 ετών έχουν εξαρτώμενα παιδιά, τόσο σχολικής ηλικίας όσο και φοιτητές, με συνεπακόλουθο αυξημένες οικονομικές ανάγκες. Είναι δε φανερό πως ο εν ενεργεία εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει τα εξαρτώμενα παιδιά του περισσότερο από το συνταξιούχο εκπαιδευτικό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.292, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται η δημιουργία πεζοδρομίου στο χώρο του γηπέδου του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Γερίου.

  Σημειώνεται ότι στο σχολείο δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση των μαθητών στις τάξεις. Κατά τη χειμερινή περίοδο η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω των βροχοπτώσεων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.293, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσουν τα κτιριακά έργα, όπως προγραμματίστηκαν, για το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς και κατά πόσο μελετάται το αίτημα του συνδέσμου γονέων του σχολείου για δημιουργία δεύτερου σημείου πρόσβασης στο σχολείο.

  Σημειώνεται ότι, πέραν του υφιστάμενου κυκλοφοριακού προβλήματος λόγω διακίνησης και στάθμευσης των οχημάτων, η έναρξη των κτιριακών έργων θα οξύνει το πρόβλημα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.294, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά θέματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν τα σχολεία.

  Σημειώνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάστηκαν αρκετά κρούσματα παραβατικής συμπεριφοράς, καταστροφές και άλλες ζημιές από εξωσχολικούς σε σχολεία, όπως στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου και στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.295, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί οι μαθητές του Β΄ Περιφερειακού Γυμνασίου Λευκωσίας καλούνται να φοιτήσουν σε άλλο λύκειο αντί στο Λύκειο Αρχαγγέλου “Απόστολος Μάρκος”.

  Σημειώνεται ότι ο σύνδεσμος γονέων και οι κοινότητες από τις οποίες προέρχονται οι εν λόγω μαθητές αντιδρούν σε μια τέτοια διευθέτηση. Το Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας υπάγεται στην εκπαιδευτική περιφέρεια του Λυκείου Αρχαγγέλου “Απόστολος Μάρκος”, το οποίο αποτελεί το πιο κοντινό σχολείο που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, μέχρι να δημιουργηθεί περιφερειακό λύκειο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.416, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το ζήτημα της δημιουργίας θέσης Επιθεωρητή Ξενοδοχειακών στην τεχνική εκπαίδευση.

  Σημειώνεται ότι η δημιουργία της εν λόγω θέσης αποτελεί άμεση ανάγκη για τον κλάδο των ξενοδοχειακών τόσο για την πιο αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων του κλάδου όσο και για την παροχή κινήτρων ανέλιξης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.434, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Αναφορικά με την εισαγωγή του Career Gate Test K17 στα σχολεία για χρήση στα πλαίσια της συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Με ποια κριτήρια επιλέγηκε το συγκεκριμένο δοκίμιο (test) και από ποιους έγινε η επιλογή του;

  2. Έγινε δοκιμαστικός έλεγχος στην Κύπρο και πότε;

  3. Μελετήθηκαν άλλα εναλλακτικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα;

  4. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το αρμόδιο υπουργείο για την παροχή χρόνου, κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής και εγχειριδίων προς τους καθηγητές συμβουλευτικής αγωγής;

  5. Έγινε έρευνα όσον αφορά την τιμή πώλησης του δοκιμίου (test) σε διάφορες αγορές;

  6. Από πού πηγάζουν τα στοιχεία που αφορούν τις προοπτικές απασχόλησης στην Κύπρο, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων του δοκιμίου (test);

  7. Έχω πληροφορίες ότι εκπαιδευτικός διώκεται νομικά από τον προμηθευτή του εν λόγω εργαλείου, διότι ζήτησε διευκρινίσεις μέσω ερωτημάτων για το τεστ. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το αρμόδιο υπουργείο για την υπεράσπιση του λειτουργού του;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.460, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει σε σχέση με το σοβαρότατο πρόβλημα του αποκλεισμού των παιδιών με κινητικές ή άλλες δυσκολίες από το μάθημα της φυσικής αγωγής στα δημοτικά σχολεία, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και άλλων διευκολύνσεων.

  Σημειώνεται ότι, παρά το δικαίωμα για ισότιμη εκπαίδευση και ανάπτυξη των ικανοτήτων όλων των παιδιών, τα συγκεκριμένα παιδιά με κινητικές και άλλες δυσκολίες αναμένουν απλά τους συμμαθητές τους να τελειώσουν το μάθημα της φυσικής αγωγής, χωρίς να μπορούν να συμμετέχουν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.479, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για ανέγερση λυκείου στην περιοχή Σωτήρας-Δερύνειας.

  Η ανέγερση λυκείου αποτελεί έργο πρώτιστης ανάγκης για την περιοχή, αφού έτσι θα εξυπηρετηθούν όλοι οι απόφοιτοι του γυμνασίου της περιοχής αλλά και των γύρω χωριών. Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι ο πληθυσμός των εν λόγω περιοχών αυξάνεται συνεχώς και ήδη υπάρχει καθορισμένη από το υπουργείο και απαλλοτριωμένη γη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.483, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η κοινότητα Μουτταγιάκας δεν εντάσσεται στην εκπαιδευτική περιφέρεια του Λυκείου Λινόπετρας, με αποτέλεσμα τα παιδιά που φοιτούν στο τοπικό γυμνάσιο να αναγκάζονται να εγγράφονται στο Λύκειο Αγίου Νικολάου.

  Σημειώνεται ότι το Λύκειο Λινόπετρας βρίσκεται σε πολύ πιο κοντινή απόσταση από το Λύκειο Αγίου Νικολάου και μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.531, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Σχετικά με τις διεργασίες που αφορούν την ένταξη του προσωπικού του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σε σχέση με την ασάφεια που υπάρχει στις τελικές θέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με την ονομασία του εν λόγω προσωπικού και τους όρους ανέλιξής του;

  2. Πώς κρίνει το γεγονός ότι το προσωπικό δεν θα γνωρίζει εκ των προτέρων όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την ανέλιξή του, παρά μόνο μετά την ένταξή του, οπότε θα καταρτισθούν και οι σχετικοί κανονισμοί;

  3. Σε τι αποσκοπεί η δημιουργία της βαθμίδας του Ανώτερου Λέκτορα; Σημειώνεται ότι τέτοια βαθμίδα δεν υφίσταται ούτε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά ούτε στα ελληνικά ή σε άλλα πανεπιστήμια.

  4. Γιατί μετά την πρόνοια για ένταξη του προσωπικού του ΑΤΙ στο ΤΕΠΑΚ παραμένει η διάκριση στη μισθολογική κλίμακα μεταξύ του εντεταγμένου και του εκλελεγμένου προσωπικού, αφού και οι δύο κατηγορίες θεωρούνται, με βάση το νόμο, ακαδημαϊκό προσωπικό του ίδιου ιδρύματος;

  5. Γιατί για άτομα του προσωπικού του ΑΤΙ που κατέχουν διδακτορικό τίτλο και έχουν τα προσόντα για τη θέση τουλάχιστο του επίκουρου καθηγητή η αξιολόγησή τους για σκοπούς ανέλιξης στο ΤΕΠΑΚ θα γίνει μετά από πάροδο τριών χρόνων, με αποτέλεσμα αυτά να παραμένουν καθηλωμένα σε βαθμίδες κατώτερες των προσόντων τους;

  Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, για να εξετάσει τις ασάφειες που υπάρχουν στις θέσεις για ένταξη του εν λόγω προσωπικού στο ΑΤΙ, καθώς και τα παράπονα και τις ενστάσεις, έτσι ώστε να εξευρεθούν πρακτικοί και απλοί τρόποι για τη σωστή αξιοποίησή του;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.576, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί αναφορικά με το σοβαρό πρόβλημα της ύπαρξης δύο διαφορετικών ειδικοτήτων για τη διδασκαλία των μαθημάτων σχεδιασμού και τεχνολογίας στο γυμνάσιο και τεχνολογίας στο λύκειο.

  Η διδασκαλία των εν λόγω μαθημάτων γίνεται τόσο από τους καθηγητές σχεδιασμού και τεχνολογίας όσο και από τους καθηγητές τεχνολογίας.

  Σημειώνεται ότι οι καθηγητές σχεδιασμού και τεχνολογίας επιθεωρούνται από επιθεωρητή της μέσης γενικής εκπαίδευσης, ενώ οι καθηγητές τεχνολογίας επιθεωρούνται από επιθεωρητή της μέσης τεχνικής εκπαίδευσης.

  Ο διαχωρισμός των δύο ειδικοτήτων προκαλεί σωρεία προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.044, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί διορίζονται καθηγητές τέχνης για τη διδασκαλία του μαθήματος των γραφικών τεχνών, τη στιγμή που υπάρχουν καθηγητές με ειδικότητα στις γραφικές τέχνες. Με ποια κριτήρια διορίζονται οι καθηγητές τέχνης για τη διδασκαλία του μαθήματος γραφικών τεχνών και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο για τον πλήρη διαχωρισμό των ειδικοτήτων αυτών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.046, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο του σε σχέση με το δημοσίευμα της εφημερίδας “Πολίτης”, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2007, που αφορά στη λειτουργία ιδιωτικού φροντιστηρίου σε πολυκατοικία στη Λευκωσία χωρίς να πληροί τους κανόνες πυρασφάλειας.

  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι παρατυπίες και οι παραλείψεις που παρατηρούνται δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που φοιτούν στο συγκεκριμένο φροντιστήριο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.078, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός, λαμβανομένης υπόψη της έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1301/2007, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα προβεί άμεσα σε αναθεώρηση των κανονισμών λειτουργίας των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης (1990-2005).

  Σημειώνεται ότι το παράπονο στρέφεται εναντίον του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μετά από απόφαση καθηγητικού συλλόγου γυμνασίου να αφήσει στάσιμο τον παραπονούμενο μαθητή λόγω αριθμού απουσιών, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ειδικές περιστάσεις. Η Επίτροπος Διοικήσεως καταλήγει στο συμπέρασμα “η απόφαση του καθηγητικού συλλόγου αγνόησε σημαντικές παραμέτρους και ήταν καθοριστικά επιβαρυντική για το μαθητή” και “πάσχει λόγω έλλειψης αιτιολογίας και μη τήρησης της αρχής της επιείκειας.”.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.119, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο και ποια πολιτιστική πολιτική προτίθεται να ακολουθήσει, έτσι ώστε να τερματιστεί η αντιπαράθεση των θεάτρων Σχεδίου Β΄ με το ΘΟΚ σε σχέση με τους όρους και τα κριτήρια των επιχορηγήσεων.

  Σημειώνεται ότι, παρά τις τροποποιήσεις που έγιναν στους όρους και τα κριτήρια των επιχορηγήσεων, το θέατρο “Ανεμώνα” κάνει λόγο για μη λειτουργικότητα του σχεδίου επιχορηγήσεων και σημειώνει ότι οι τροποποιήσεις που έγιναν συντηρούν την ίδια αβεβαιότητα και ανασφάλεια για τα θέατρα Σχεδίου Β΄ σε σχέση με τις επιχορηγήσεις.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.120, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο σε σχέση με το σοβαρότατο πρόβλημα της μη αποδοχής από το ΕΤΕΚ για εγγραφή στους καταλόγους των μελών του πτυχιούχων κολεγίων με πλήρη αναγνώριση και αντιστοιχία των πτυχίων τους από το ΚΥΣΑΤΣ.

  Σημειώνεται ότι κάτοχοι πτυχίων διάφορων κλάδων σπουδών, όπως πτυχιούχοι πληροφορικής, γίνονται δεκτοί για εγγραφή στον κατάλογο διοριστέων, χωρίς όμως να μπορούν να γίνουν μέλη του ΕΤΕΚ, όπως απαιτείται από τα σχέδια υπηρεσίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.137, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης σε σχέση με το μέλλον του ΑΤΙ, τις κτιριακές του εγκαταστάσεις, καθώς και το ακαδημαϊκό προσωπικό που δεν επιθυμεί να ενταχθεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.142, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που έχουν γραφειακά καθήκοντα σε σχολεία (βοηθοί γραφείς) στους νέους κανονισμούς (περί Προσωπικού Σχολικών Εφοριών Κανονισμοί).

  Σημειώνεται ότι το γραμματειακό προσωπικό των σχολείων ανήκει στη δικαιοδοσία των σχολικών εφοριών, παρ’ όλο που αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο. Γιατί οι βοηθοί γραφείς να μη συμπεριλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία, ώστε να ξεκαθαριστεί το ασαφές καθεστώς εργασίας τους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.185, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει άμεσα σε σχέση με το σοβαρότατο πρόβλημα των συνεχών βανδαλισμών, καταστροφών και την είσοδο αγνώστων, ακόμα και κατά τις ώρες λειτουργίας, στο Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης, με αποτέλεσμα να απειλείται η ασφάλεια των μαθητών.

  Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο, λόγω των αντισεισμικών έργων που γίνονται στο σχολείο, με αποτέλεσμα την πρόσβαση ύποπτων εξωσχολικών προσώπων στο σχολικό χώρο.

  Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόβλημα έχει τεθεί σε επιστολές προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2007 και 22 Οκτωβρίου 2007, από το σύνδεσμο γονέων του σχολείου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.187, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Για ποιους λόγους προτίθεται το υπουργείο να καταργήσει την πολυγλωσσία στα δημόσια σχολεία (ενιαία λύκεια), νοουμένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταρτίσει στρατηγικό σχεδιασμό για την πολυγλωσσία στην εκπαίδευση, παροτρύνοντας την εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών πέραν της μητρικής από μικρή ηλικία;

  2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο, ώστε η πολιτική του να εναρμονιστεί με την πολιτική της ΕΕ, αλλά και τις ανάγκες του σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτη;

  Η κατάργηση της επιλογής εκμάθησης ξένων γλωσσών, όπως είναι για παράδειγμα η ιταλική γλώσσα, η δεύτερη σε προτίμηση επιλογή των μαθητών μας, με δεδομένο ότι πρόσφατα μονιμοποιήθηκαν δώδεκα καθηγητές ιταλικής γλώσσας, έρχεται σε πλήρη αντίφαση με την πολιτική πολυγλωσσίας της ΕΕ, με την οποία η Κύπρος έχει συμφωνήσει.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.229, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο του σε σχέση με τη λειτουργία γυμναστηρίων τα οποία παρέχουν υπηρεσίες χωρίς να κατέχουν άδεια. Παρά την ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας (Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος και κανονισμοί Κ.Δ.Π. 28/95), αυτή δεν τηρείται όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να λειτουργούν και να διαφημίζονται παράνομα γυμναστήρια.

  Σύμφωνα με καταγγελίες του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων, δε γίνονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ούτε λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα για όσους παρανομούν.

  Σημειώνεται ότι η λειτουργία τέτοιων γυμναστηρίων υποβαθμίζει την προβλεπόμενη ποιότητα των υπηρεσιών και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.230, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο του σε σχέση με τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις και την ασφάλεια του Παγκυπρίου Γυμνασίου και της Σεβέρειου Βιβλιοθήκης.

  Σημειώνεται ότι υπάρχει ήδη αίτημα από τον σύνδεσμο γονέων και κηδεμόνων του Παγκυπρίου Γυμνασίου (επιστολή ημερ. 10 Οκτωβρίου 2007) για στέγαση του σχολείου, έτσι ώστε να μη μπαίνουν τα νερά της βροχής στις αίθουσες, στους διαδρόμους και στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όπως γίνεται σήμερα λόγω ανεπάρκειας της στέγης. Η παρούσα κατάσταση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου.

  Επιπρόσθετα, εγείρεται σοβαρό ζήτημα ασφάλειας της Σεβέρειου Βιβλιοθήκης λόγω διάφορων κινδύνων, της φθοράς του χρόνου και των περιβαλλοντικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να βρίσκονται εκτεθειμένοι οι πολιτιστικοί “θησαυροί” που φυλάγονται εκεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.308, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το υπουργείο να προβεί σε αναθεώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη δημιουργία σχολών χορού, έτσι ώστε να συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη το 2010.

  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, αλλά και το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στη δημιουργία σχολών ή ακαδημιών χορού, καθορίζονται επακριβώς και αυστηρώς κριτήρια που αφορούν στην υποδομή των σχολών, στην υγεία και ασφάλεια των μαθητών, αλλά και τα ακαδημαϊκά/πρακτικά προσόντα που απαιτούνται για τους εκπαιδευτές-καθηγητές χορού.

  Τέλος, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός κατά πόσο προτίθεται να προβεί το υπουργείο στη σύσταση ειδικής επιτροπής αποτελούμενης από ειδικούς επιστήμονες (γνώστες των ρυθμιστικών αλλαγών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας) οι οποίοι θα προβούν στην καταγραφή της χορευτικής λαογραφίας της Κύπρου. Σημειώνεται ότι κάτι τέτοιο θα κατοχυρώσει και θα προωθήσει παράλληλα το συγκεκριμένο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.372, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχουν αποκλειστεί από τον κατάλογο των ειδικοτήτων προς επιμόρφωση μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης οι καθηγητές της ρωσικής γλώσσας, την ώρα που οι καθηγητές διδασκαλίας άλλων γλωσσών έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

  Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είχε δεσμευτεί προφορικά για τη συμπερίληψη της εν λόγω ειδικότητας στο Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.418, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το υπουργείο του να ενισχύσει σε ανθρώπινο δυναμικό το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου στην Πάφο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.507, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Κατά πόσο προτίθεται το υπουργείο του να αποπληρώσει το δάνειο που έχει ληφθεί από το κοινοτικό συμβούλιο Μιτσερού για την αποπεράτωση της αίθουσας εκδηλώσεων του περιφερειακού δημοτικού σχολείου της κοινότητας.

  2. Τα μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο του για την ασφάλεια των μαθητών του περιφερειακού σχολείου της κοινότητας αναφορικά με τη διέλευση φορτηγών μπροστά από το σχολείο, κυρίως από τα γύρω λατομεία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.569, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι ενέργειες προτίθεται να κάνει αναφορικά με τα δίδακτρα τα οποία καταβάλλονται από τους πολύτεκνους γονείς στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και γιατί οι πολύτεκνοι γονείς δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά τους όσον αφορά τα δίδακτρα στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Τα πρώτα δύο παιδιά δικαιούνται 50% έκπτωση επί των διδάκτρων και τα υπόλοιπα μπορούν να φοιτήσουν δωρεάν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.579, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους φέτος οι μαθητές των ελληνορθόδοξων σχολείων Σίδνεϋ Αυστραλίας κατά την ετήσια επίσκεψή τους στην Κύπρο δεν ήταν προσκεκλημένοι από το επίσημο κράτος, πρακτική που εφαρμόστηκε τα τελευταία δεκατρία χρόνια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.069, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζει και πότε να επεκτείνει το θεσμό της δωρεάν μεταφοράς μαθητών με λεωφορείο και για τους μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.117, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να ανεγείρει γυμνάσιο, λύκειο ή τεχνική σχολή στην κοινότητα Λυμπιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.118, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός κατά πόσο το υπουργείο του θα προχωρήσει σε άμεση αντισεισμική αναβάθμιση-βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών κι αν προτίθεται να προχωρήσει σε ανέγερση κλειστής αίθουσας πολλαπλής χρήσεως στο ίδιο δημοτικό σχολείο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.162, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο σκοπεύει να καταθέσει ολοκληρωμένη νομοθεσία που θα αφορά στην ασφάλεια των παιδιών στους δημόσιους και ιδιωτικούς παιδότοπους και κατά πόσο σήμερα υπάρχει ικανοποιητικό θεσμικό πλαίσιο που να εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών στους χώρους αυτούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.169, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Με δεδομένη τη μόνιμη παρουσία στην Κύπρο μεγάλου αριθμού σλαβόφωνων πολιτών και γνωρίζοντας τους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας μεταξύ της Κύπρου και των σλαβικών χωρών, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός κατά πόσο σκοπεύει το υπουργείο του να προτείνει την ίδρυση Τμήματος Σλαβικών Γλωσσών και Φιλολογιών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.231, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Σας αποστέλλω την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2008, αναφορικά με τα παράπονα με αρ. Α/Π 323/2007, Α/Π 453/2007 κατά της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και Α/Π 75/2008 κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του θα εφαρμόσει τις εισηγήσεις και συστάσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.265, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να επιτρέψει στον εφημέριο της ενορίας Αγίου Μάρωνα να διδάσκει το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα στην Ανθούπολη, για 30 λεπτά εβδομαδιαίως σε κάθε τάξη, όπως συνέβαινε στο παρελθόν στα χωριά των Μαρωνιτών πριν την τουρκική εισβολή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.267, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο παραβιάζεται ο νόμος για την προστασία της μητρότητας σχετικά με το χρόνο που παραχωρείται στις μητέρες εκπαιδευτικούς για θηλασμό και κατά πόσο προβλέπεται αυτό που ισχύει σήμερα, δηλαδή από τις πέντε συνολικά περιόδους που οι επηρεαζόμενες απουσιάζουν οι τρεις να είναι από το διδακτικό χρόνο και οι δύο από τον υπόλοιπο χρόνο εργασίας στο σχολείο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.268, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο, για να δοθεί πάραυτα το δικαίωμα επιδόματος σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως με αρ. φακ. Α.Κ.Ι. 63/2006 και με τίτλο “Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για δυσμενή μεταχείριση παιδιού με ειδική μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία) κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και κατά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας”, η οποία επισυνάπτεται.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.289, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Μετά από ενημέρωση που είχα από τον αντιπρόσωπο της θρησκευτικής ομάδας των Μαρωνιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων κ. Αντώνη Χατζηρούσο, επιθυμώ να αναφερθώ στο θέμα διορισμού νέων μελών στη Σχολική Εφορεία Μαρωνιτών, σε αντικατάσταση τριών μελών που είχαν υποβάλει την παραίτησή τους.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν εισακούστηκαν οι εισηγήσεις του αντιπροσώπου των Μαρωνιτών από το Υπουργικό Συμβούλιο, τη στιγμή που έλαβε γραπτή απάντηση, στις 20 Οκτωβρίου 2008, ότι το αίτημά του εγκρίθηκε από τον αρμόδιο υπουργό και προωθήθηκε με πρόταση που κατατέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

  Οι διορισμοί, όπως διαπιστώνεται από τον αντιπρόσωπο των Μαρωνιτών, έχουν γίνει κατά παράβαση πρόνοιας του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου (άρθρο 20, παράγραφοι 1-4) και του νόμου περί εκπροσωπήσεως των θρησκευτικών ομάδων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.330, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Από τον περασμένο Σεπτέμβριο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεσμεύτηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας ότι θα καταθέσει τροποποιήσεις στα σχέδια υπηρεσίας για την ειδική εκπαίδευση. Έχουν παρέλθει τέσσερις μήνες και, παρ’ όλο που σε λίγες εβδομάδες πρόκειται να αναρτηθούν οι πίνακες διοριστέων, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν έχει υλοποιήσει ακόμα τη δέσμευσή του.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.336, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «“Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρία του στις 17 Δεκεμβρίου 2008, με την οποία ακύρωσε την απόφασή του με αρ. 66.681, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2008, και επανέφερε σε ισχύ την απόφασή του με αρ. 65.663, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2007, σύμφωνα με την οποία:

  · το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης της Κοινότητας Ακρωτηρίου να συμπεριληφθεί στο δίκτυο κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,

  · το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού (ΚΥΚΠΕΕ), το οποίο επίσης λειτουργεί στην περιοχή του Ακρωτηρίου, να λειτουργήσει στη βάση ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας και όχι εκπαίδευσης.”

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Ποιοι είναι οι λόγοι της μη εφαρμογής από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 66.681, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2008;

  2. Ποιοι είναι οι λόγοι της κατάθεσης πρότασης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για ακύρωση της απόφασης που ενέτασσε το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού στο δίκτυο των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού;

  3. Γιατί να μη λειτουργήσει το πιο πάνω κέντρο σε θέματα εκπαίδευσης, αλλά εφαρμοσμένης έρευνας; Η κύρια δράση του είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μέχρι σήμερα έχουν παρακολουθήσει δωρεάν τα προγράμματά του περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πάνω από 14 000 μαθητές και ο αριθμός αναμένεται να φθάσει έως και τις 20 000 μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

  4. Γιατί να μην ενταχθεί το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης στο δίκτυο των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.359, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα διοριστεί ο νέος γενικός διευθυντής του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.368, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να παραχωρήσει δωρεάν ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή σε όλους τους μαθητές του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.369, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γνωρίζει τις κακές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που χαρακτηρίζουν το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Σωτήρος στη Λάρνακα, τους κινδύνους που διατρέχουν οι μαθητές και τι προτίθεται να πράξει γι’ αυτό το υπουργείο του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.370, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ευσταθούν τα δημοσιεύματα ότι στην επαρχία Πάφου λειτουργούν ιδιωτικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας.

  Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για να εφαρμοστεί η νομιμότητα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.377, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ευσταθούν οι καταγγελίες του Συνδέσμου Γονέων Δημοτικού Σχολείου Ορούντας ότι παράτυπα έχουν γίνει μετεγγραφές σε γειτονικά δημοτικά σχολεία και σχολεία της Λευκωσίας, με αποτέλεσμα να στερείται το Δημοτικό Σχολείο Ορούντας τις υπηρεσίες τέταρτου δασκάλου.

  Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει ο υπουργός για το πιο πάνω θέμα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.415, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα υπουργεία τους προτίθενται να εισηγηθούν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου την ίδρυση Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με στόχο να καλυφθεί το γνωστικό αντικείμενο του Δασικού Κολεγίου Κύπρου, ώστε να αναβαθμιστεί η δασική εκπαίδευση και να προωθηθεί η δασική έρευνα στην Κύπρο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.428, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να λειτουργήσει περιφερειακό δημοτικό σχολείο στην Ορά και τι μέλλει γενέσθαι με τα υπόλοιπα γειτονικά σχολεία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.449, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε θα εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση το διαδικτυακό σχολείο (ΔΙΑΣ).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.451, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κόστος των ζημιών από καταστροφές και βανδαλισμούς σχολικών μονάδων, αναλυτικά για κάθε μονάδα ξεχωριστά, τα τελευταία πέντε χρόνια. Επίσης, να ενημερώσει αν προτίθεται να προβεί σε μέτρα φύλαξης των σχολικών μονάδων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.459, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η πολιτική του υπουργείου του για τις φοιτητικές χορηγίες στις περιπτώσεις εκείνες που το ΣΕΚΑΠ, αφού αξιολογήσει ένα πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρεται από κυπριακά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποφασίζει ότι για την ισοτιμία και αντιστοιχία με πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση πρόσθετων συμπληρωματικών μαθημάτων σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

  Η ειδική φοιτητική χορηγία σ’ αυτή την περίπτωση επεκτείνεται για τα συμπληρωματικά μαθήματα που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τερματίζεται με τη συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας του προγράμματος σπουδών στο αρχικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, ασχέτως εάν ο προσφερόμενος τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται ως πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου;

  Η δική μας εκτίμηση είναι ότι ο Κύπριος πολίτης, φοιτητής και γονιός, απαιτεί από την κυπριακή πολιτεία να τον προστατεύσει, έτσι που με τη συμπλήρωση των σπουδών του να μπορεί να εγγράφεται στους καταλόγους διορισίμων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και να δικαιούται να διεκδικεί θέση πτυχιούχου στη Δημόσια Υπηρεσία με τον τίτλο σπουδών που απέκτησε. Επομένως, είναι λογικό εμείς να θεωρούμε πως οι σπουδές του φοιτητή συμπληρώνονται με την επιτυχή παρακολούθηση των συμπληρωματικών μαθημάτων που υπέδειξε το ΣΕΚΑΠ, έτσι που στη συνέχεια, όταν ο πολίτης υποβάλει το πτυχίο που απέκτησε στο ΚΥΣΑΤΣ για αξιολόγηση, να μην έχει κανένα πρόβλημα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.473, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς του υπουργείου του που αφορούν την ανέγερση νέου γυμνασίου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δήμων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.491, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης να αυξήσει την ετήσια χορηγία προς τα κοινοτικά νηπιαγωγεία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω χορηγία παραμένει καθηλωμένη στα ίδια επίπεδα τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.492, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το υπουργείο του να συμπεριλάβει τη λέξη “Παλαιομετόχου” στην ονομασία του Λυκείου Μιχαήλ Κουτσόφτα-Ανδρέα Παναγίδη, που βρίσκεται στο Παλαιομέτοχο.

  Η σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων του Παλαιομετόχου για μετονομασία του λυκείου τους ως “Λύκειο Παλαιομετόχου Μιχαήλ Κουτσόφτα-Ανδρέα Παναγίδη” είναι δεδομένη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.493, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο η κυβέρνηση υποστηρίζει τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό LGR του Λονδίνου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.495, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το υπουργείο του να προχωρήσει σε τροποποίηση της εγκυκλίου του ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2007, σύμφωνα με την οποία παραχωρείται στις μητέρες εκπαιδευτικούς άδεια απουσίας ή αποχώρησης από το σχολείο για μία περίοδο την ημέρα για το θηλασμό και τη φροντίδα του νεογέννητου αντί για μία ώρα, όπως προβλέπει ο νόμος. Μετά και από τη δεδομένη θέση της Επιτρόπου Διοικήσεως, αλλά και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχετική απάντηση στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.03.267, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2008, διαπιστώνεται ότι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις του υπουργείου παραβιάζουν το άρθρο 5 των περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμων του 1997 μέχρι 2007.

  Συγκεκριμένα, το άρθρο 5 προβλέπει τα εξής:

  1. Η γυναίκα για το θηλασμό ή/και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού της δικαιούται για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από τον τοκετό ή από την ημέρα που αρχίζει η άδεια μητρότητας στην περίπτωση υιοθεσίας είτε να διακόπτει την εργασία για μια ώρα είτε να προσέρχεται αργότερα είτε να αποχωρεί πρόωρα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.

  2. Ο χρόνος της μιας ώρας ημερήσιας διακοπής ή της βραδείας προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

  Επισυνάπτεται η ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.267, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2008, και η σχετική απάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.541, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιους τρόπους προτίθεται το υπουργείο του να ενισχύσει τις προσπάθειες, το ρόλο και την παρουσία του Σώματος Κυπρίων Οδηγών. Σημειώνεται ότι ο οδηγισμός λειτουργεί στην Κύπρο από το 1912 με αξιοθαύμαστη προσφορά και ιστορία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.548, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, με βάση τους σχεδιασμούς του υπουργείου, προτίθεται να προχωρήσει σε ανέγερση γυμνασίου στο δήμο Γερμασόγειας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του δήμου, αλλά και των γειτονικών κοινοτήτων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.551, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ελέγχονται υγειονομικά και τιμολογιακά τα κυλικεία των ιδιωτικών σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Επίσης, να ενημερώσει κατά πόσο διαπιστώθηκαν παρατυπίες σε κυλικεία δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων κατά τη σχολική χρονιά 2008-2009 και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το υπουργείο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.560 ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν προκηρύσσει τη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ στον κλάδο της ξυλουργικής επιπλοποιίας, ως συνεπακόλουθο προαγωγής ατόμου της ιδίας ειδικότητας στη θέση του διευθυντή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.570, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα της Βουλής γιατί το ΚΥΣΑΤΣ δεν αναγνωρίζει τον πτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο που αποκτάται “εξ αποστάσεως” (work based learning studies) και απονέμεται από το Middlesex University, από τη στιγμή που οι συγκεκριμένοι τίτλοι αναγνωρίζονται στις πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω τίτλοι στηρίζονται στη διαδικασία της Bologna, που προνοεί τη μοριοδότηση εμπειρικής γνώσης, αυτόνομης μάθησης και έρευνας.

  Σημειώστε ότι το αντίστοιχο PhD, το οποίο ονομάζεται “D-professor”, αναγνωρίζεται από το ΚΥΣΑΤΣ.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.593, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το υπουργείο του να καταθέσει κανονισμούς που να καταργούν το ανώτατο όριο ηλικίας για σκοπούς διεκδίκησης υποτροφίας από το ΙΚΥ, όπως ζητά η Επίτροπος Διοικήσεως σε έκθεσή της, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται υποτροφίες και σε άριστους αποφοίτους εσπερινών γυμνασίων και λυκείων οι οποίοι δεν πληρούν το όριο ηλικίας βάσει των υφιστάμενων κανονισμών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.594, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται το υπουργείο του να πράξει αναφορικά με το αίτημα των αδιόριστων εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης για εξασφάλιση διδακτικών μονάδων προϋπηρεσίας στον κατάλογο διορισίμων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.595, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Με βάση όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, το δοκίμιο των παγκύπριων εξετάσεων στο μάθημα της φυσικής ήταν απαράδεκτο, καθώς άλλαξε άρδην τη φιλοσοφία της εξέτασης και περιλάμβανε ασάφειες και ερωτήσεις εκτός ύλης.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει αναφορικά με το εν λόγω δοκίμιο, εφόσον τα δημοσιεύματα ευσταθούν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.597, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει προγραμματισμός από το υπουργείο του που να αφορά τις σχολικές βοηθούς των κρατικών νηπιαγωγείων, με δεδομένο το γεγονός του υπερφορτωμένου προγράμματος και της πολυπλοκότητας του σχεδίου υπηρεσίας που τις αφορά. Το πρόβλημα επιδεινώνεται ειδικά στην περίπτωση των κοπέλων που εργάζονται σε διθέσια νηπιαγωγεία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.046, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο του, για να περιορίσει το “χάος” στο αεροδρόμιο Λάρνακας, κυρίως σε σχέση με την παραλαβή των αποσκευών και την ταλαιπωρία που βιώνουν χιλιάδες ξένοι επισκέπτες, αλλά και πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.057, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Μετά από απόφαση του δήμου Λευκωσίας είχε παραχωρηθεί τεμάχιο γης στην περιοχή Αγίου Ανδρέα για την ανέγερση ιδιόκτητου κολυμβητηρίου του Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας. Κατόπιν εγκρίσεως και του ΚΟΑ συμφωνήθηκε η ανέγερση κλειστού κολυμβητηρίου. Ο Ναυτικός Όμιλος Λευκωσίας προχώρησε στην ανάθεση μελέτης για το έργο, ενώ στη συνέχεια ο ΚΟΑ έκρινε ότι η εκτέλεσή του ήταν πολύ δαπανηρή. Ο δήμος Λευκωσίας με τη σειρά του ανακάλεσε την παραχώρηση του συγκεκριμένου τεμαχίου και έκτοτε το διοικητικό συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας προσπαθεί να μεταπείσει τους εμπλεκομένους, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε συνάντηση.

  Στις 13 Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με το διοικητικό συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας, στην οποία παρευρέθηκα, όπου παρουσιάστηκε το χρόνιο αίτημα του ομίλου για την ανέγερση ιδιόκτητου κολυμβητηρίου και επιδόθηκε σχετικό υπόμνημα. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού είδε το θέμα θετικά και είχε αναλάβει τη δέσμευση να συγκαλέσει σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων (διοικητικό συμβούλιο ΚΟΑ, δήμος Λευκωσίας, διοικητικό συμβούλιο Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας, πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας). Χρονικά τοποθετήθηκε η συνάντηση αμέσως μετά το τέλος των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, ωστόσο με λύπη διαπιστώνω ότι ακόμα η συνάντηση αυτή δεν έχει συγκληθεί.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου σχετικά με το θέμα και πότε θα καθοριστεί η αναμενόμενη συνάντηση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.072, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπουργείο του προτίθεται να ετοιμάσει νομοσχέδιο που να προβλέπει την αντιμισθία-αποζημίωση των εκλελεγμένων μελών των σχολικών εφοριών, αντίστοιχη του συστήματος αντιμισθίας που εφαρμόζεται στην τοπική αυτοδιοίκηση.

  Θεωρώ ότι οι σχολικοί έφοροι επιτελούν ένα δύσκολο και σημαντικό έργο, αναλώνοντας πολλές ώρες για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών εφοριών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.133, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του υπουργείου σχετικά με τα δέκα αιτήματα της ΠΟΕΔ που αφορούν στην ομαλότερη λειτουργία των σχολείων μας με τη νέα σχολική χρονιά.

  Επισυνάπτεται η επιστολή που έχει αποστείλει η ΠΟΕΔ προς εμένα και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων όπου αναπτύσσονται τα αιτήματα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.156, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σκέψη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για κατάθεση νέου τροποποιητικού σχεδίου υπηρεσίας για την ειδική εκπαίδευση το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα επαναδιορισμού των εκπαιδευτικών της ειδικής εκπαίδευσης που έχουν τεθεί εκτός υπηρεσίας, μετά τη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2009.

  Σας επισυνάπτω τη σχετική επιστολή των ενδιαφερομένων και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.168, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις απόψεις του υπουργείου του σχετικά με τα θέματα που απασχολούν την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και αφορούν στη βελτίωση τόσο της παρεχόμενης δημόσιας παιδείας όσο και των συνθηκών υγείας, ασφάλειας, ευημερίας και διαβίωσης των παιδιών στις σχολικές μονάδες.

  Σας επισυνάπτω υπόμνημα που μου έχει επιδοθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.175, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς συμβαίνει στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (λεπτομέρειες αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο) να μιλούν για φασιστικές νοοτροπίες, να καταγγέλλουν ανωτέρους τους και να δημοσιοποιούν επιστολές του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στον τύπο, καθώς και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.197, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του σε σχέση με το αίτημα του συνδέσμου γονέων του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου και του κοινοτικού συμβουλίου για πλήρη στελέχωση του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, λαμβανομένης υπόψη της πρόθεσής τους να απέχουν τα παιδιά τους επ’ αόριστον από τα μαθήματά τους, πρόθεση η οποία γνωστοποιήθηκε με επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στις 4 Σεπτεμβρίου 2009 (η σχετική επιστολή επισυνάπτεται).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.287, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, να μεταστεγάσει μία σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου στην εντός των τειχών Λευκωσία.

  Μια τέτοια πρωτοβουλία θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής για την αναζωογόνηση της παλαιάς πόλης, την αναβάθμιση των υπηρεσιών και της απασχόλησης, καθώς την παροχή κινήτρων στον τοπικό πληθυσμό. Ανάλογο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ΤΕΠΑΚ, που χωροθετήθηκε στο κέντρο της Λεμεσού.

  Πιστεύω ότι αξίζει να εξεταστεί εις βάθος αυτή η επιλογή. Θα μπορούσε μάλιστα η συγκεκριμένη σχολή που θα επιλεγεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου να συσχετιστεί με ευρύτερες επιστημονικές αναζητήσεις, όπως, αν συμφωνεί και το πανεπιστήμιο, στην περίπτωση της Σχολής Αρχιτεκτονικής, με δεδομένα τον ειδικό χαρακτήρα της εντός των τειχών πόλης, τα αρχιτεκτονικής αξίας κτίρια και συνολικά την ιδιαίτερη αισθητική των σπιτιών της περιοχής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.365, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προβαίνει η κυπριακή πολιτεία, για να ενισχύσει το άθλημα της ιστιοσανίδας και γενικότερα της ιστιοπλοΐας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι αθλητές μας διαπρέπουν στο συγκεκριμένο άθλημα διεθνώς. Παρακαλείται ακόμη να ενημερώσει το σώμα γιατί οι εν λόγω αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ιστιοπλοϊκών Αγώνων, ιδιοκτησίας του ΚΟΑ, που βρίσκεται στη Λεμεσό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.429, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εξετάζονται σοβαρά οι ενστάσεις των τριών κοινοτήτων Κοκκινοτριμιθιάς, Μάμμαρη και Δένειας σχετικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να αδειοδοτήσει βουστάσιο στην κτηνοτροφική περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς.

  Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλαν προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής και τον Υπουργό Εσωτερικών, οι τρεις κοινότητες εναντιώνονται στη λειτουργία του εν λόγω βουστασίου, γιατί θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο ο υδροφορέας της περιοχής, που έχει ήδη επηρεασθεί από άλλες κτηνοτροφικές μονάδες σε τέτοιο βαθμό, που το νερό να έχει καταστεί μη πόσιμο (επισυνάπτονται οι σχετικές επιστολές).»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.430, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη μετακίνηση από τη δημοτική στη μέση εκπαίδευση των εκπαιδευτικών λειτουργών οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα και έχουν κληθεί για προϋπηρεσιακή κατάρτιση από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

  Επίσης, παρακαλείται να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο σκοπεύει να λαμβάνει υπόψη την εκπαίδευση και τη σχολική και διδακτική πείρα και εμπειρία των μόνιμων εκπαιδευτικών λειτουργών της δημοτικής εκπαίδευσης σε δημόσια σχολεία που καλούνται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης, ώστε να απαλλάσσονται από το μέρος του προγράμματος που αφορά τη σχολική εμπειρία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.435, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) έχει το δικαίωμα, αντί να προσφύγει στο αρμόδιο νομολογιακά όργανο, το ΚΥΣΑΤΣ, για αξιολόγηση συγκεκριμένου πτυχίου, με βάση απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου (Προσφυγή αρ. 2060/2006, Τσαππαρέλλα Χρυστάλλα κ.ά. ν. ΕΕΥ, ημερομηνίας 16.6.2009), να καθορίζει από μόνη της πρότυπο πτυχίου, να επιχειρεί την επίδικη αξιολόγηση και να αναγνωρίζει ισοτιμία και αντιστοιχία με αυτό;

  2. Αν ναι, αναγνωρίζεται ισοτιμία και αντιστοιχία, όταν ακόμα και σε σύγκριση με το υποτιθέμενο πρότυπο πτυχίο, που υιοθέτησε από μόνη της ΕΕΥ, κατά 90% δεν υπάρχουν κοινά μαθήματα;

  3. Μπορεί η ΕΕΥ να θεωρεί και να αξιολογεί το πρόγραμμα “Foundation” ως ειδικότητα;

  4. Μπορεί ένα τετραετούς φοίτησης δίπλωμα να παρέχει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να έχει τρεις ξεχωριστές ειδικότητες (μεταφραστή, διερμηνέα και ταυτόχρονα καθηγητή δύο ξένων γλωσσών, μία από τις οποίες είναι η ρωσική) και παράλληλα να του δίνονται και μονάδες Master;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.454, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο ποσό θα ενισχύσει οικονομικά τη Σχολική Εφορία Παλαιομετόχου για τα εξής έργα:

  1. Διαμόρφωση χώρου πίσω από το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Παλαιομετόχου ο οποίος χρησιμοποιείται από τους γονείς, για να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους με ασφάλεια και να αποφεύγονται δυσάρεστα ατυχήματα όπως τα δύο παρόμοια περιστατικά που συνέβησαν κατά την περσινή χρονιά.

  2. Κατασκευή ράμπας την οποία χρησιμοποιούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.510, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να διοριστεί το νέο Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59 (ΣΙΜΑΕ), του οποίου η θητεία έληξε πριν από πέντε μήνες.

  Όπως γνωρίζουμε, η ίδρυση του ΣΙΜΑΕ υπήρξε ένα σημαντικότατο βήμα της πολιτείας για τη διατήρηση της μνήμης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ και συμβάλλει καθοριστικά στην αναγνώριση και προβολή των ηρώων μας με εκδόσεις βιβλίων, με τη συγκέντρωση αρχείων, με τη δημιουργία μνημείων και με διοργανώσεις εκδηλώσεων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.511, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ισχύουν τα δημοσιεύματα στον τύπο ότι αρκετά λογισμικά προγράμματα μαθημάτων, τα οποία αγοράστηκαν προ διετίας με συχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κατέστη δυνατό να εγκατασταθούν και να αξιοποιηθούν στους υπολογιστές των σχολικών μονάδων. Αρκετά προγράμματα, βάσει των δημοσιευμάτων, παρέμειναν στις γραμματείες, ενώ πλείστα “δεν κατέστη δυνατό να εγκατασταθούν… ελλείψει υπολογιστών”.

  Επισυνάπτονται σχετικά δημοσιεύματα.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.523, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τον κατάλογο πρόσληψης έκτακτων εκπαιδευτικών ψυχολόγων της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και την αφαίρεση τεσσάρων υποψηφίων από αυτό τον κατάλογο (επισυνάπτεται σχετική επιστολή).»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.

  Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.532, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Μετά κι από τα δημοσιεύματα στον τύπο όπου φαίνεται να πραγματοποιούνται πολλές οργανωμένες εκδρομές από μαθητικά συμβούλια λυκείων, με τους μαθητές να διανυχτερεύουν χωρίς καμία επιτήρηση, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί, για να ελέγξει τις ανεξέλεγκτες σχολικές εκδρομές που διοργανώνουν τα μαθητικά συμβούλια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.589, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το υπουργείο του να καταθέσει κανονισμούς που να αναγνωρίζουν την προϋπηρεσία των αδιόριστων εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και σε ιδιωτικά αναγνωρισμένα φροντιστήρια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.606, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γυμνάσιο Καλογεροπούλου στη Λεμεσό.

  Επισυνάπτονται σχετικές επιστολές.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.640, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου του όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παροικιακή εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

  Παραθέτω τα προβλήματα και τις εισηγήσεις επίλυσής τους, όπως μου τα παρέθεσαν διάφοροι φορείς της κυπριακής παροικίας κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στη Μεγάλη Βρετανία:

  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:

  1. Εκπαιδευτικά:

  α. Αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων της παροικιακής εκπαίδευσης.

  β. Ανανέωση σχολικών εγχειριδίων-βιβλίων.

  γ. Εξεύρεση κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού που εργάζεται ως επιτόπιο ωρομίσθιο προσωπικό.

  δ. Επιμορφωτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

  2. Οικονομικά:

  α. Ενοίκια αιθουσών διδασκαλίας.

  β. Πληρωμή ωρομισθίων από τις επιτροπές γονέων.

  γ. Αύξηση του αριθμού των μελών της ΚΕΑ.

  3. Συνδικαλιστικά:

  α. Επαναφορά του επιδόματος εξωτερικού στους εκπαιδευτικούς.

  β. Πίστωση των εκπαιδευτικών με μονάδες μετάθεσης.

  γ. Αναγνώριση της υπηρεσίας στην ΚΕΑ ως υπηρεσίας σε δημόσιο σχολείο για σκοπούς προαγωγής.

  δ. Αύξηση επιμισθίου ωρομίσθιου προσωπικού.

  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:

  1. Εκπαιδευτικά:

  α. Η αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων της παροικιακής εκπαίδευσης είναι πρωταρχικής σημασίας και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Τα δεδομένα ως προς το γλωσσικό επίπεδο των παιδιών έχουν ανατραπεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, με αποτέλεσμα να είμαστε προ του φάσματος της πλήρους αγγλοποίησης των παιδιών μας. Το παροικιακό σχολείο καταβάλλει φιλότιμες και υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Θα πρέπει να ορισθεί άμεσα μια επιτροπή, στην οποία να συμμετέχουν και άτομα που έχουν εργαστεί ή που εργάζονται ακόμα στην παροικία, για να συντάξουν νέα αναλυτικά προγράμματα ειδικά για την παροικιακή εκπαίδευση.

  β. Τα σχολικά εγχειρίδια παρά τις ατέλειές τους έχουν επιτελέσει ουσιώδες και σημαντικό έργο, όμως τα σημερινά δεδομένα επιτάσσουν την έκδοση νέων βιβλίων προσαρμοσμένων στα νέα αναλυτικά προγράμματα που θα συνταχθούν. Θα μπορούσαν όμως στο μεταξύ να γίνουν βελτιώσεις στα υφιστάμενα βιβλία, για να είναι πιο κοντά στη σημερινή πραγματικότητα.

  γ. Εκείνο που μπορεί και πρέπει να γίνει άμεσα είναι η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα παροικιακά σχολεία. Εισηγούμαστε να μεταφερθεί εδώ στην παροικία το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Κύπρου που εργάζονται με ξενόγλωσσα παιδιά στα σχολεία μας και κατά συνέπεια διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, τουλάχιστο μέχρι να μάθουν ελληνικά. Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα, γιατί είναι πρόγραμμα που ήδη υπάρχει και εφαρμόζεται.

  Μπορούν επίσης να μας αποσταλούν μερικές σειρές των ειδικών βιβλίων που έχουν εκδοθεί για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, για να τα συμβουλευόμαστε, μέχρι να εκδοθούν ειδικά βιβλία για την παροικιακή εκπαίδευση, όπως ανέφερα πιο πάνω.

  Σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού μελετηθούν τα δεδομένα της παροικίας, θα μπορούσε να γίνει ένα ολοκληρωμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα ειδικά για τους εκπαιδευτικούς της παροικίας.

  2. Οικονομικά:

  Η οικονομική αφαίμαξη των ταμείων των σχολικών επιτροπών λόγω των τεράστιων δαπανών για ενοίκια αιθουσών επιβάλλει τη μελέτη αγοράς κτιρίων με τη συμβολή της κυπριακής πολιτείας. Θα μπορούσε η κυπριακή κυβέρνηση να καταβάλλει ένα αρχικό ποσό ως προκαταβολή και να χρησιμοποιούνται μετά όλα ή μέρος των χρημάτων που πληρώνονται σήμερα ως ενοίκια και χάνονται, για να πληρώνονται οι δόσεις μέχρι την εξόφληση. Τα κτίρια αυτά θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε πολυδύναμα κέντρα, όπου τα παιδιά μας θα μπορούσαν να αθλούνται, να παρακολουθούν ή να ανεβάζουν τα ίδια θεατρικές παραστάσεις, να μαθαίνουν ζωγραφική, γλυπτική, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ή ακόμα να ενοικιάζονται οι αίθουσες εκδηλώσεων των κτιρίων για γάμους, βαπτίσεις, αρραβώνες, διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις της παροικίας, ώστε να υπάρχει και κάποιο εισόδημα για τη συντήρηση των κτιρίων.

  Όσον αφορά στην άλλη μεγάλη δαπάνη που επωμίζονται οι σχολικές επιτροπές, δηλαδή αυτήν της πληρωμής των μισθών κάποιων ωρομίσθιων δασκάλων που διορίζουν οι ίδιοι, το πρόβλημα θα μπορούσε να επιλυθεί, αν αυξανόταν κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ ο προϋπολογισμός της ΚΕΑ που αφορά το εδάφιο αυτό, ώστε όλοι οι ωρομίσθιοι να πληρώνονται απευθείας από την ΚΕΑ. Αν γίνει αυτό, θα υπάρξει και ωφέλεια ως προς την παροχή υπηρεσίας από όλους τους ωρομίσθιους, γιατί ο εκάστοτε προϊστάμενος της ΚΕΑ θα μπορεί να επιλέγει το σωστό προσωπικό, αλλά και να επιθεωρεί και να ελέγχει την εργασία τους.

  Οι σχολικές επιτροπές του Μπέρμιγχαμ ζητούν ακόμη ένα μέλος της ΚΕΑ για την περιοχή τους. Θα πρέπει να πιέσετε προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την αύξηση των μελών της ΚΕΑ από τριάντα οχτώ σε τριάντα εννέα.

  3. Συνδικαλιστικά:

  Τα δυο συνδικαλιστικά θέματα που δε συνεπιφέρουν καμιά δαπάνη πιστεύουμε ότι είναι εύκολο να επιλυθούν σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την ΠΟΕΔ. Εννοούμε το αίτημα για μονάδες μετάθεσης και για αναγνώριση της υπηρεσίας σε δημόσιο σχολείο. Εξυπακούεται βέβαια ότι δε θα αδικηθούν άτομα που υπηρέτησαν στην ΚΕΑ κατά το παρελθόν. Για τις μονάδες θα μπορούσαν να δοθούν κατ’ αποκοπή πέντε μονάδες κατά έτος υπηρεσίας στην ΚΕΑ χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αποστάσεις ή η δυσκολία της θέσης.

  Το τρίτο και ακανθώδες θέμα αφορά στην επαναφορά του επιδόματος εκπατρισμού. Αφού όλοι πιστεύουν και παραδέχονται ότι είναι αδικία αυτό που συμβαίνει, εισηγούμαστε να αρχίσει τουλάχιστον η συζήτηση του θέματος, για να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική έστω λύση.”.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.646, ημερομηνίας 21ης Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα θα λάβει το εν λόγω υπουργείο, έτσι ώστε να καταστεί ο Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος Λεμεσού ΓΣΟ σε ένα μαζικό και διεθνές γεγονός υψηλού επιπέδου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.670, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Υπουργικό Συμβούλιο προτίθεται να αναθεωρήσει τα κίνητρα που δίδει στις πολύτεκνες οικογένειες σε σχέση με τη μείωση της στρατιωτικής θητείας. Επίσης, ερωτάται γιατί δε μειώνεται η θητεία σε γιο πολύτεκνης οικογένειας με τέσσερα παιδιά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το φύλο των υπόλοιπων παιδιών της οικογένειας, εφόσον το Υπουργικό Συμβούλιο το 2007 προχώρησε σε σύντμηση της θητείας παιδιών πολύτεκνων οικογενειών, με βάση την πάγια πολιτική της κυβέρνησης για στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας και λήψη μέτρων που θα συμβάλουν στη μείωση της υπογεννητικότητας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.703, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς του υπουργείου του που αφορούν τη φοιτητική χορηγία. Δεδομένου ότι η φοιτητική χορηγία είναι κεκτημένο των φοιτητών, που δόθηκε για πρώτη φορά το 1998, ερωτάται ο υπουργός αν ισχύουν οι δηλώσεις του σε καθημερινή εφημερίδα, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2009, ότι λογαριάζει να περιορίσει ή να αποκόψει το συγκεκριμένο επίδομα από μερίδα της φοιτητικής κοινότητας.

  Δεδομένου επίσης ότι από τη μέρα που δόθηκε η φοιτητική χορηγία μέχρι σήμερα ο τιμάριθμος έχει πολλαπλασιαστεί, ερωτάται αν θα προχωρήσει το υπουργείο του σε αύξηση της φοιτητικής χορηγίας τουλάχιστο στα όρια της αύξησης του τιμαρίθμου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.749, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των φόνων που έχουν διαπραχθεί στην Κύπρο την τελευταία πενταετία, καθώς και για το ποσοστό εξιχνίασής τους. Στην απάντηση παρακαλώ να γίνεται αναλυτική καταγραφή κατά έτος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.775, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προβαίνει η κυπριακή πολιτεία, για να ενισχύσει το άθλημα της ιστιοσανίδας και γενικότερα της ιστιοπλοΐας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι αθλητές μας διαπρέπουν στο συγκεκριμένο άθλημα διεθνώς. Παρακαλείται ακόμη να ενημερώσει το σώμα γιατί οι εν λόγω αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ιστιοπλοϊκών Αγώνων, ιδιοκτησίας του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, που βρίσκονται στη Λεμεσό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.797, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το υπουργείο του για αντιμετώπιση των κατολισθήσεων που παρατηρούνται τακτικά στους δρόμους Κάμπου-Κάτω Πύργου Τηλλυρίας και Κάτω Πύργου-Παχυάμμου. Το πρόβλημα των κατολισθήσεων επιδεινώνεται τις βροχερές μέρες με ενδεχόμενο να υπάρξουν σοβαρά δυστυχήματα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.798, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπήρξαν κακοτεχνίες στην κατασκευή της κλειστής αίθουσας πολλαπλής χρήσης του Γυμνασίου-Λυκείου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας και πότε θα επισκευαστεί η αίθουσα, για να μην μπάζει νερά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.799, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το υπουργείο του για δημιουργία αίθουσας σίτισης για το ολοήμερο σχολείο στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Χρυσοχούς.

  Να σημειωθεί ότι, όταν θα ξεκινούσε τη λειτουργία του το ολοήμερο σχολείο, η υπόσχεση του υπουργείου ήταν ότι το σχολείο θα αποκτούσε και εστιατόριο. Σήμερα έχει μετατραπεί η αίθουσα εκδηλώσεων κατά τις πρωινές ώρες σε αίθουσα διδασκαλίας λόγω έλλειψης αιθουσών και το απόγευμα σε εστιατόριο άνευ προδιαγραφών για σίτιση των μαθητών του ολοήμερου σχολείου, σύμφωνα με σχετική επιστολή του συνδέσμου γονέων, την οποία επισυνάπτω.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.800, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο περιλαμβάνεται στους σχεδιασμούς του υπουργείου του η πρόθεση για δημιουργία υδατοφράκτη στην περιοχή του ακριτικού Πύργου Τηλλυρίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.840, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν εκπροσωπήθηκε το υπουργείο του στο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα μαθητή της ΕΟΚΑ Πετράκη Γιάλλουρου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010, στην εκκλησία Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.847, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το διαδικτυακό σχολείο ΔΙΑΣ, πόσα κονδύλια έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα, ποιος διευθύνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ποιοι οι σχεδιασμοί του υπουργείου για την εξέλιξη του προγράμματος, ποιο το τελικό προβλεπόμενο κόστος και ποιο το προβλεπόμενο κόστος λειτουργίας του προγράμματος κατ’ έτος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.848, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου του σχετικά με την ιδιωτική μουσική εκπαίδευση και την ανάγκη κατοχύρωσης των προσοντούχων μουσικών είτε μέσω νομοθετικού πλαισίου είτε μέσω ειδικού καταλόγου του οποίου την ευθύνη θα έχει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

  Στόχος των πιο πάνω πρέπει να είναι η κατοχύρωση και η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης ιδιωτικής μουσικής εκπαίδευσης και η προστασία του κοινού από μη καταρτισμένα άτομα, τα οποία μέχρι και σήμερα “διδάσκουν” μουσική.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.857, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στην απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2009, για εγκατάσταση διαμετακομιστικού σταθμού απορριμμάτων στην κτηνοτροφική περιοχή Ορμίδειας έχει λάβει υπόψη ότι μόλις στα 300 μέτρα από το συγκεκριμένο χώρο υπάρχει μόνιμη κατοικία οικογένειας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.885, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιους τρόπους προτίθεται το υπουργείο του να στηρίξει την Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία, η οποία απασχολεί εκατοντάδες εφήβους και επάξια εκπροσωπεί την πατρίδα μας σε διεθνείς διοργανώσεις. Σας επισυνάπτω σχετική επιστολή με τα αιτήματα της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.886, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να δώσει πρόσθετα κίνητρα σε εκπαιδευτικούς κατοίκους της ακριτικής κοινότητας του Κάτω Πύργου για διορισμό τους στο Δημοτικό και Γυμνάσιο-Λύκειο Κάτω Πύργου.

  Η αστυφιλία μαστίζει επικίνδυνα την κοινότητα του Κάτω Πύργου, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, και πρέπει να δοθούν κίνητρα όχι μόνο για την παραμονή, αλλά και για την επιστροφή κατοίκων. Επισυνάπτω επιστολή του κοινοτάρχη Κάτω Πύργου, καθώς και αδιόριστων εκπαιδευτικών της ακριτικής κοινότητας.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.887, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι ενημερωμένο το υπουργείο του για την κατάργηση του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών από το King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί.

  Φαίνεται ότι ήδη υπάρχει διεθνής κατακραυγή εναντίον της μη διατήρησης του τμήματος (για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.petitiononline.com/sdbmgs10/petition.html).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.907, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω δεχθεί πολλές διαμαρτυρίες για εκπομπή υπερβολικού ήχου και θορύβου από τροποποιημένους σωλήνες εξαγωγής καυσαερίων οχημάτων.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για καταπολέμηση του θορύβου από σωλήνες εξαγωγής καυσαερίων οχημάτων, που να περιλαμβάνει:

  1. μεθοδολογία μέτρησης υπό δύσκολες πραγματικές συνθήκες,

  2. μεθοδολογία διαπίστωσης ταυτότητας,

  3. μεθοδολογία και πρακτικό πρωτόκολλο σύλληψης παραβάτη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.978, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το υπουργείο του για την ασφάλεια των μαθητών του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Κολοσσίου. Σας επισυνάπτω επιστολή του συνδέσμου γονέων τού συγκεκριμένου σχολείου, όπου αναπτύσσονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο, καθώς και οι προβληματισμοί και η αγανάκτηση του συνδέσμου για τη μη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των μαθητών.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.979, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου του σε σχέση με την εργοδότηση αδιόριστων εκπαιδευτικών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ). Θεωρώ ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην εργοδότηση στα ΚΙΕ.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.992, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί, για να τερματιστεί η αδικία που παρουσιάζεται στο σύστημα διορισμού της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας σε σχέση με τους υποψηφίους προς διορισμό που έχουν υπηρετήσει στην Εθνική Φρουρά.

  Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως με αρ. φακ. Α.Κ.Ι. 27/2005, Α.Κ.Ι. 28/2005, Α.Κ.Ι. 47/2005, Α.Κ.Ι. 52/2005, διαπιστώνεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση. Με βάση το σύνολο των συμπερασμάτων της εισηγείται να προωθηθεί η διαδικασία τροποποίησης του άρθρου 28Β των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2003, κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται ουσιαστική ισότητα ανδρών και γυναικών υποψηφίων για διορισμό. Στα πλαίσια λήψης αποτελεσματικών μέτρων και για την πάταξη της φυγοστρατίας παρακαλώ όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθενται να προωθήσουν άμεσα την τροποποίηση του πιο πάνω άρθρου.

  Επισυνάπτεται η σχετική έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1014, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για προτιθέμενη ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας και ανάθεση της διαχείρισής του στο Ναυτικό Όμιλο Λευκωσίας.

  Παρακαλείται επίσης όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1136, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι κατάλληλα και ασφαλή τα λεωφορεία της ΠΕΑΛ που μεταφέρουν τους μαθητές από την Πύλα στο Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λειβαδιών. Επίσης, να ενημερώσει το σώμα πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει αυτή τη σχολική χρονιά σε σχολικά λεωφορεία και πόσες παραβάσεις καταγράφηκαν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1056, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Αναφέρομαι στο θέμα που ηγέρθη παλαιότερα για τις συνεχείς αλλαγές κανονισμών και ιδιαίτερα για τον αριθμό παιδιών ανά τάξη, καθώς και τα τετραγωνικά ανά παιδί στην τάξη και στην αυλή στα νηπιαγωγεία. Η εισαγωγή των νέων αυτών κανονισμών στα υφιστάμενα ιδιωτικά νηπιαγωγεία δημιουργεί σημαντικά προβλήματα βιωσιμότητάς τους, αφού, όταν πήραν τις σχετικές εγκρίσεις λειτουργίας, ίσχυαν άλλοι κανονισμοί, οι οποίοι καθιστούσαν τα νηπιαγωγεία αυτά βιώσιμα.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει διευθετηθεί, ώστε οι νέοι κανονισμοί να μην ισχύουν για τα υφιστάμενα αδειούχα νηπιαγωγεία.

  Σε αντίθετη περίπτωση τα υφιστάμενα ιδιωτικά νηπιαγωγεία θα οδηγηθούν σε κλείσιμο, αφού αδειοδοτήθηκαν με συγκεκριμένα δεδομένα και οι νέοι κανονισμοί θα τα καταστήσουν ασύμφορα, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος ιδιωτικός τομέας εκπαίδευσης να αποδεκατιστεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1057, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο περί Πρόσληψης Ατόμων με Aναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2009, Αρ. 146(Ι), καλύπτει και τα άτομα με δυσλεξία και, αν ναι, πώς καλύπτονται τα άτομα που κατέχουν τα προσόντα πρόσληψης για μια θέση, αλλά η δυσλεξία τούς καθιστά εκτός ανταγωνισμού σε τυχόν γραπτές εξετάσεις αντίθετα με άλλους χωρίς αναπηρία.

  Μήπως αυτά τα άτομα που έχουν μια αναπηρία η οποία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μη σοβαρού βαθμού αποκλείονται από εργοδότηση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1096, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσοστό των μαθητών που φοιτούν στο Γυμνάσιο - Λύκειο Λευκάρων οι οποίοι προέρχονται από κοινότητες που γειτνιάζουν με το δήμο Λευκάρων. Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει τη Βουλή κατά πόσο προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να μετονομάσει το εν λόγω σχολείο σε “Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων”.

  Θεωρώ ότι πρέπει να εξεταστεί άμεσα και η συμμετοχή στη Σχολική Εφορεία Λευκάρων των κοινοταρχών των κοινοτήτων των οποίων οι μαθητές φοιτούν στο Γυμνάσιο - Λύκειο Λευκάρων για πιο αντιπροσωπευτική λειτουργία της εφορίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1097, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Με δεδομένο το γεγονός ότι η κυπριακή πολιτεία οφείλει να θυμάται και να τιμά τους ανθρώπους που πολέμησαν το 1974 απέναντι στον Τούρκο εισβολέα, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός για το τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο για τους εκπαιδευτικούς πολεμιστές του 1974.

  Παράλληλα, σας επισυνάπτω επιστολή του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολεμιστών Εκπαιδευτικών του 1974 και παρακαλώ να απαντήσετε στις συγκεκριμένες εισηγήσεις και αιτήματα του συνδέσμού. Η αναγνώριση της προσφοράς τους προς την πατρίδα είναι, πιστεύω, το λιγότερο που μπορούμε ως πολιτεία να προσφέρουμε σήμερα σε αυτούς τους ανθρώπους.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1103, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η σίτιση που παραχωρείται δωρεάν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στους μαθητές των ορεινών κοινοτήτων, στα πλαίσια του ενιαίου ολοήμερου σχολείου, θα συνεχίσει και για την επόμενη χρονιά.

  Σας επισυνάπτω σχετική επιστολή των συνδέσμων γονέων των σχολείων των κοινοτήτων Παλαιχωρίου, Πελενδρίου και Κυπερούντας, οι οποίοι εκφράζουν την αγωνία τους για τις προθέσεις του υπουργείου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1128, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιους τρόπους το υπουργείο του θα ενισχύσει το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Είναι επιτακτική η ανάγκη, μετά από δεκαπέντε χρόνια προσφοράς και δράσης, το συμβούλιο να ενισχυθεί και να αυτονομηθεί οικονομικά, για να μπορέσει να επεκτείνει τη δραστηριότητά του και να ενεργεί πιο αποτελεσματικά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1195, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο του σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό παροικιακό σχολείο “Άγιος Κυπριανός” στο Λονδίνο. Επισυνάπτω σχετική επιστολή από την επιτροπή και το προσωπικό του σχολείου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1244, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το υπουργείο του, για να μην παρουσιαστεί και φέτος το περσινό φαινόμενο του προβληματικού εξεταστικού δοκιμίου στο μάθημα της φυσικής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1245, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει διοριστεί εδώ και τρεις μήνες νέος πρόεδρος του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (ΣΙΜΑΕ), μετά από την παραίτηση του κ. Σιάμπου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1246, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους έχει σταλεί εγκύκλιος στα σχολεία με την οποία ζητείται η απάλειψη του πατρωνύμου και του τόπου γέννησης των μαθητών στα απολυτήρια και ενδεικτικά. Θεωρώ ότι μέσα από τη συγκεκριμένη ρύθμιση θα προκληθεί σύγχυση και αναστάτωση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1250, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση να μειωθούν οι διδακτικές περίοδοι στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Φαρμακά-Καμπιού από εκατό πέντε σε εβδομήντα εννέα, με συνεπακόλουθο τη μείωση του διδακτικού προσωπικού από τέσσερις δασκάλους σε τρεις, τη στιγμή που οι μαθητές θα μειωθούν μόνο κατά έναν.

  Επισυνάπτω σχετική επιστολή του συνδέσμου γονέων του συγκεκριμένου σχολείου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1255, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εις γνώση του το ζήτημα που απασχολεί το σύνολο των Κυπρίων μουσικών και σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.

  Επισυνάπτω σχετική επιστολή του Σωματείου Μουσικών-Εργαζομένων Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1256, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του σχετικά με τα αιτήματα των νηπιαγωγών κοινοτικών νηπιαγωγείων.

  Επισυνάπτω σχετικό υπόμνημα με τα αιτήματα, που έχω παραλάβει από την Επιτροπή Νηπιαγωγών Κοινοτικών Νηπιαγωγείων.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1309, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους καθυστερεί η υποβολή και έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του καταστατικού του Ιδρύματος Μουσείου Αγώνος 1955-59. Το Μουσείο Αγώνος 1955-59 είναι ένα σημαντικό μουσείο, όπου φυλάσσεται μεγάλο αρχειακό υλικό και η αυθεντική ιστορία του αγώνα της ΕΟΚΑ, και δεν πρέπει να αφήνεται να υπολειτουργεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1326, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο επιχορήγησης των σχολείων των ορεινών περιοχών για τη μεταφορά των μαθητών σε εκπαιδευτικές εκδρομές, συνέδρια, σεμινάρια και διαλέξεις, όπως προτείνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Οι μαθητές των ορεινών περιοχών, λόγω του υψηλού κόστους, αδυνατούν να συμμετέχουν σ’ αυτές τις εκδηλώσεις και έτσι βρίσκονται σε δυσμενή θέση σε σχέση με τους συμμαθητές τους που προέρχονται από αστικές περιοχές.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1387, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του σχετικά με τα αιτήματα των έκτακτων επιμελητών που εργάζονται στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.

  Επισυνάπτω σχετικό υπόμνημα με τα αιτήματα που έχω παραλάβει από την ομάδα έκτακτων επιμελητών.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1389, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο επιχορήγησης των θεατρικών παιδικών σκηνών.

  Θεωρώ ότι πρέπει να στηριχτούν οι παιδικές σκηνές, γιατί η επαφή με το θέατρο είναι καλό να ξεκινά από την παιδική ηλικία, για να το αγαπήσουν τα παιδιά. Το θέατρο και η τέχνη γενικότερα είναι ένας χώρος που μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, αλλά και στη δημιουργική σχέση του με τον έξω κόσμο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1393, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα διαχωριστούν οικόπεδα στην κοινότητα Καλού Χωριού Λάρνακας για άπορες οικογένειες και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει ο εν λόγω διαχωρισμός, έτσι ώστε να βοηθηθούν φτωχές οικογένειες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν άλλη βοήθεια από τα διάφορα στεγαστικά σχέδια του κράτους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.014, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο υπολογίζονται τα επιδόματα αναπηρίας που λαμβάνουν γονείς με αναπηρίες στο κατά κεφαλήν εισόδημα των οικογενειών, όταν εξετάζονται από το ΤΕΠΑΚ αιτήσεις για διαμονή στις φοιτητικές εστίες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση οι φοιτητές που έχουν γονείς με αναπηρίες.

  Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο αυτό ισχύει και στη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορηγία από το φοιτητικό πακέτο στοχευμένων μέτρων στήριξης των φοιτητών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

  Επισυνάπτω σχετική επιστολή της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.174, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού καταλήγουν τα προσωπικά αντικείμενα των αγνοουμένων που ανασύρονται με τα λείψανά τους από τους ομαδικούς τάφους. Θεωρώ ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της φύλαξης και έκθεσής τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Μουσείο Αγώνος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.179, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Επειδή έχει διαπιστωθεί μείωση των ωρών στήριξης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες κατά τη φετινή σχολική χρονιά σε σύγκριση με πέρσι, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ωρών στήριξης κατά μαθητή για τη φετινή σχολική χρονιά σε σχέση με πέρσι, καθώς και για τους λόγους της απόφασης αυτής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.212, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς θα επιλύσει το υπουργείο του το πρόβλημα που δημιουργείται σε μαθητές που κάνουν αίτηση για φοίτηση σε αγγλικά πανεπιστήμια, καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Ιανουαρίου, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής των βαθμών του πρώτου τριμήνου μετά την αλλαγή των τριμήνων σε τετράμηνα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.242, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιας νομοθεσίας ή ποιων κανονισμών συμπληρώνεται το έντυπο Β, ΥΠΠ 15.25.03.1/3, που φέρει τον τίτλο “Δήλωση επιθυμίας για μετακίνηση/τοποθέτηση καθηγητών (Λευκωσία)” και διανέμεται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης. Το σχετικό έντυπο επισυνάπτεται.

  Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο τηρείται απαρέγκλιτα ο όρος συμπλήρωσης τουλάχιστον οκτώ χρόνων συνεχούς υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.292, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι διαδραστικοί πίνακες έχουν τοποθετηθεί σε δημόσια σχολεία με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και πόσοι με μέριμνα των συνδέσμων γονέων αναλυτικά για κάθε σχολείο μέχρι σήμερα. Επίσης, να ενημερώσει το σώμα ποιες είναι οι προθέσεις του υπουργείου για τη νέα σχολική χρονιά στην εισαγωγή των διαδραστικών πινάκων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.293, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο ενισχύει η πολιτεία τους χορευτές μας οι οποίοι εκπροσωπούν επάξια την πατρίδα μας σε παγκόσμιους διαγωνισμούς στο εξωτερικό και τυγχάνουν και μεγάλης προβολής από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και ΜΜΕ.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.307, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί, δέκα και πλέον μήνες μετά την ψήφιση του νόμου για εναρμόνιση της περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ, τόσο ο ίδιος όσο και οι λειτουργοί του υπουργείου του καταστρατηγούν το νόμο και δεν επιτρέπουν στις ΙΣΤΕ να λειτουργήσουν στα πλαίσια της δικαιόχρησης προγραμμάτων σπουδών με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα ζημιές χιλιάδων ευρώ για τις ΙΣΤΕ.

  Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει το σώμα γιατί ο ίδιος και οι λειτουργοί του υπουργείου του, ενώ έχουν στα χέρια τους από τον περασμένο Ιούνιο συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή σχετική με τον υπό αναφορά νόμο, ουδεμία ενημέρωση ή πρόταση έκαναν στη Βουλή για διόρθωση του νόμου και αντ’ αυτού εν κρυπτώ και παραβύστω έστειλαν απαντητική επιστολή, που στην ουσία εις ουδέν απαντά.

  Καλείται ο υπουργός να απαντήσει άμεσα στις ΙΣΤΕ, όπως προνοεί ο νόμος, ότι ενημερώθηκε, να εγκρίνει τη λειτουργία τους στα πλαίσια του πιο πάνω χωρίς άλλη κωλυσιεργία και να καταθέσει άμεσα στη Βουλή τόσο τη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή όσο και την απάντηση και τυχόν άλλες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.321, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να αιτιολογήσει με περισσότερη πειστικότητα τους λόγους άρνησης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να παραχωρήσει άδεια οικοδομής σε αθλητικό σύλλογο (αρ. αιτήσεως ΛΕΥ/01389/2010).

  Επισυνάπτεται η επιστολή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στην οποία παρατίθενται οι λόγοι άρνησης χορήγησης της άδειας.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.346, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του σχετικά με τα αιτήματα των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΑΤΙ.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από τους ενδιαφερομένους και παρακαλώ απαντήστε στα ερωτήματά τους.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.350, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο οι εξετάσεις που διεξήχθησαν για πλήρωση κενών ωρομίσθιων θέσεων Βοηθού Τελωνειακού, κλίμακα Ε6, στο Τμήμα Τελωνείων για τη στελέχωση του σημείου διέλευσης Κάτω Πύργου-Καραβοστασίου πραγματοποιήθηκαν με αξιοκρατικά και αδιάβλητα κριτήρια, με δεδομένο ότι τρεις από τους πρωτεύσαντες στις εν λόγω γραπτές εξετάσεις αποκλείστηκαν από το διορισμό.

  Σας επισυνάπτω το γραπτό παράπονο των ενδιαφερομένων, τις επιστολές τους προς την Επίτροπο Διοικήσεως, καθώς και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.351, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν έχει διοριστεί λογοθεραπευτής στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πύργου.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.365, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του υπουργείου του σχετικά με τα ακόλουθα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν την ειδική αγωγή στα δημόσια σχολεία και παρακαλώ όπως απαντηθεί το κάθε θέμα ξεχωριστά:

  1. Απουσία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στα γυμνάσια και λύκεια.

  Γιατί δεν εργοδοτούνται καθηγητές μέσης εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο στην ειδική εκπαίδευση, αλλά αντ’ αυτού δίνεται απλή στήριξη από ανειδίκευτους καθηγητές;

  2. Γιατί μειώνεται ο αριθμός προσλήψεων δασκάλων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία, ενώ τα περιστατικά αυξάνονται κάθε χρόνο;

  (Δεν ενδείκνυται η ειδική εκπαίδευση να λειτουργεί με απλές μαθηματικές δηλώσεις του τύπου πρέπει όλοι οι μαθητές να πάρουν από δύο σαραντάλεπτα ειδικής εκπαίδευσης την εβδομάδα.)

  3. Απουσία εργοθεραπείας/φυσικοθεραπείας στα πλαίσια της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία.

  Γιατί δε δημιουργούνται πολυθεματικά κέντρα παροχής τέτοιων υπηρεσιών;

  4. Γιατί υπάρχει ελλιπής παρουσία και ελλιπής στήριξη από εκπαιδευτικό/κλινικό ψυχολόγο/παιδοψυχίατρο, όταν και όπου χρειάζεται, ενώ προτείνονται ξεκάθαρα από τη νομοθεσία;

  5. Γιατί υπάρχει απουσία μηχανισμών στήριξης παιδιού και γονέων, όταν και όπου χρειάζεται, ενώ θα έπρεπε από τη στιγμή της διάγνωσης να παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες;

  6. Γιατί παρατηρείται τρομερή καθυστέρηση στην παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης; (Σύμφωνα με στοιχεία, συχνά χρειάζονται μέχρι και δύο χρόνια από τη στιγμή της παραπομπής.)

  7. Γιατί με την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς παρατηρείται καθυστέρηση στην έναρξη των μαθημάτων ειδικής αγωγής; (Τα μαθήματα ειδικής αγωγής και λογοθεραπείας αρχίζουν μετά από δύο μήνες, αφού αρχίσει η νέα σχολική χρονιά.)

  8. Γιατί υπάρχει ελλιπής ενημέρωση του εκπαιδευτικού γενικής αγωγής για τις δυσκολίες των παιδιών στα οποία παρέχεται ειδική αγωγή που βρίσκονται στην τάξη του;

  9. Γιατί δε γίνεται πολύ συχνά συνδιδασκαλία με τον ειδικό δάσκαλο στην τάξη και μείωση του αριθμού των παιδιών, όταν και όπου χρειάζεται;

  10. Γιατί πολύ συχνά γίνεται ομαδοποίηση παιδιών με ανόμοιες και διαφορετικές μαθησιακές δυσκολίες στις ίδιες ομάδες ειδικής αγωγής;

  11. Γιατί για παιδιά τα οποία βρίσκονται στην προδημοτική εκπαίδευση δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία διάγνωσης προβλήματος από την υπηρεσία ειδικής εκπαίδευσης και έτσι συχνά ασκούνται πιέσεις στους γονείς για αναστολή φοίτησης του παιδιού; (Η αναστολή στη φοίτηση δεν είναι πάντα η πανάκεια όλων των προβλημάτων.)

  12. Γιατί παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) κάποτε μεταφέρονται σε μονάδες-περιβάλλοντα εντελώς ακατάλληλα για τα παιδιά αυτά;

  13. Γιατί, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες ώρες ειδικού δασκάλου ή λογοθεραπευτή, κλείνονται οι φάκελοι παιδιών τα οποία έχουν εγκριθεί;

  14. Γιατί οι καθηγητές στο γυμνάσιο και λύκειο δεν ξέρουν πώς να χειριστούν παιδιά με ΔΕΠΥ, μαθησιακές δυσκολίες ή άλλα σύνδρομα και συχνά αποβάλλουν τα παιδιά αυτά, τα οποία στιγματίζονται και ως τα “άτακτα” παιδιά της τάξης, ενώ η νομοθεσία καθαρά προβλέπει σεμινάρια και διαλέξεις για την ενημέρωσή τους;

  15. Γιατί στο γυμνάσιο και στο λύκειο δε δίνεται επιπρόσθετος χρόνος στα παιδιά αυτά κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμάτων; (Συνήθως δίνονται μόνο δέκα λεπτά ως επιπρόσθετος χρόνος.)

  Γιατί δεν υπάρχει ευχέρεια διαφοροποίησης των οδηγιών ή της ύλης σε διαγωνίσματα ή σε τελικές εξετάσεις ούτε ευχέρεια για τα παιδιά με δυσλεξία για προφορικές εξετάσεις;

  16. Γιατί γονείς οι οποίοι επισκέφθηκαν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για να απαιτήσουν τις ώρες της ειδικής αγωγής που δικαιούνται τα παιδιά τους, παραπέμφθηκαν από επιθεωρητή ειδικής αγωγής στο Υπουργείο Οικονομικών για την έγκριση κονδυλίων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.378, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο ισχύουν οι υποσχέσεις που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για ανακατασκευή του 10ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού στην περιοχή Χαλκούτσας στη Μέσα Γειτονιά.

  Επισυνάπτω σχετική επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προς το σύνδεσμο γονέων του ως άνω σχολείου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.406, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα γίνει η τοπιοτέχνηση του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Γερίου και πότε θα δημιουργηθούν χώροι σκίασης για τους μαθητές.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του συνδέσμου γονέων του πιο πάνω σχολείου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.407, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα επιλύσει τα ακόλουθα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο νηπιαγωγείο Δροσιάς στη Λάρνακα:

  1. Επέκταση του υπαίθριου χώρου του Νηπιαγωγείου.

  2. Ίδρυση δεύτερου νηπιαγωγείου στην εκπαιδευτική περιφέρεια Δροσιάς.

  3. Ανάγκη κατασκευής φωτοελεγχόμενης διάβασης πεζών.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του συνδέσμου γονέων του νηπιαγωγείου Δροσιάς.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.444, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ομόδους είναι υποστελεχωμένο εδώ και δύο μήνες -οι δάσκαλοι μειώθηκαν από τρεις σε δύο- παρ’ όλο που αυξήθηκαν οι μαθητές του σχολείου.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του συνδέσμου γονέων του πιο πάνω σχολείου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.461, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να ενεργήσει άμεσα για τη συντήρηση και τον καθαρισμό του αρχαιολογικού οικισμού της Αλάμπρας.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή που έχω λάβει από τον οργανισμό “Cyprus Highlights” και παρακαλώ να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και οι προτάσεις που τίθενται.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.462, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου του για τα πιο κάτω θέματα που αφορούν την κυπριακή χορευτική κοινότητα:

  1. Πότε και με ποιο τρόπο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σκοπεύει να κατοχυρώσει το επάγγελμα του χορογράφου και του χορευτή; Με ποιο τρόπο θα κάνει πράξη το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην κοινωνική ασφάλιση και την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη; Υπάρχει επεξεργασμένη επί του θέματος πρόταση που αναλύει το απαιτούμενο οικονομικό κόστος;

  2. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σκοπεύει να δημιουργήσει το τόσο απαραίτητο για την πρόοδο του χορού δημόσιο κέντρο ή στέγη χορού στη Λευκωσία; Έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση; Εάν ναι, τι αποτελέσματα έχουν αποδώσει;

  3. Θα αυξηθούν, όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, οι επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις των ομάδων χορού, ώστε να μπορούν να επιτυγχάνουν υψηλότερους καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς στόχους; Υπάρχουν επεξεργασμένα σχέδια με τα οποία να δημιουργηθούν επιτέλους αξιόπιστα στοιχεία αξιολόγησης και ιεράρχησης των χορηγούμενων φορέων, τερματίζοντας τη δικαιολογημένη καχυποψία της συντριπτικής πλειοψηφίας της κυπριακής χορευτικής κοινότητας;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.554, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Δεδομένης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσει να διδάσκεται το μάθημα της πολιτικής αγωγής από πτυχιούχους του κλάδου των Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα και με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.555, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει προχωρήσει το υπουργείο σε νομοθετική ρύθμιση για υποχρεωτική εγκατάσταση κυκλοφορητών ζεστού νερού στις νέες πολυκατοικίες που ανεγείρονται και πόσες αιτήσεις επιχορήγησης έχουν γίνει για εγκατάσταση του πιο πάνω μέτρου εξοικονόμησης νερού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.556, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα και τις δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που εφαρμόζονται μέσα στα πλαίσια της ένταξης αλλόγλωσσων στα σχολεία και ευρύτερα στην κοινωνία μας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.557, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις της κυβέρνησης ως προς τα αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας. Επισυνάπτω σχετική επιστολή-υπόμνημα της οργάνωσης προς τον αρμόδιο υπουργό.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.565, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου του σχετικά με τα αιτήματα της Ομάδας Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικών, η οποία εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς που κλήθηκαν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατά τα σχολικά έτη 1999-2000 και 2000-2001.

  Επισυνάπτονται τα αιτήματα, καθώς και το παράπονο με αρ. Α/Π 1549/2010, που υποβλήθηκε στο Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.570, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα εφαρμοστεί η υπόσχεση που δόθηκε για μείωση του αριθμού των μαθητών του ενιαίου ολοήμερου δημοτικού σχολείου “Πεύκιος Γεωργιάδης”. Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2009, Αρ. Φακ. 7.11.11.2.9. Το συγκεκριμένο σχολείο παρουσιάζει μεγάλα λειτουργικά προβλήματα και προβλήματα στέγασης λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.571, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί οι τελειόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που παρακολούθησαν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα κλινικής ψυχολογίας και έχουν ολοκληρώσει τον τριετή κύκλο ακαδημαϊκών σπουδών αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας εδώ και αρκετούς μήνες. Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα κατά πόσο υπήρξε άνιση μεταχείριση των πιο πάνω φοιτητών σε σχέση με τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου του αντίστοιχου προγράμματος.

  Επισυνάπτεται σχετική αλληλογραφία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.622, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τίθεται θέμα ασφάλειας για τους μαθητές του σχολείου “Junior School” λόγω της αντισεισμικής αναβάθμισης που πραγματοποιείται και ειδικότερα της αφαίρεσης του αμιάντου από τη στέγη του κτιρίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.623, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία γνωστοποίησης του καταλόγου προτεινόμενων για προαγωγή εκπαιδευτικών προς τους ενδιαφερόμενους αιτητές, διότι με την υπάρχουσα διευθέτηση ουσιαστικά παρεμποδίζεται το δικαίωμά τους να υποβάλουν ένσταση όπως προνοεί ο περί της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμος (N. 10/1969). Έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαραίτητη η παραλαβή του καταλόγου από τον κάθε αιτητή, ώστε να υποβάλλει την ένστασή του με βάση όλα τα στοιχεία.

  Επισυνάπτεται ο κατάλογος πενήντα ενός υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά στοιχεία απαραίτητα για εφαρμογή της νομοθεσίας. Αναφέρεται ότι τα στοιχεία είναι πάρα πολλά και δυσδιάκριτα για έλεγχο στο χώρο της εισόδου του Υπουργείου Παιδείας ή στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία, χωρίς να δίδεται δικαίωμα για φωτοτύπηση από τους ενδιαφερομένους.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.624, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εισηγηθεί στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μια πιο διαφανή διαδικασία για την πλήρωση θέσεων αντικαταστατών, που προκύπτουν λόγω απουσίας εκπαιδευτικών.

  Έχουν εκφραστεί παράπονα ότι η σειρά του καταλόγου διοριστέων παρακάμπτεται, με τη δικαιολογία ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται θετικά οι ενδιαφερόμενοι ή ότι μικρές σε διάρκεια άδειες εξελίσσονται σε μακράς διάρκειας και τις καταλαμβάνουν άτομα που βρίσκονται πολύ πιο κάτω στον κατάλογο.

  Εισηγούμαι την ανάρτηση καταλόγου με τις αντικαταστάσεις που αφορούν άδειες μητρότητας και τη δημιουργία καταλόγου ενδιαφερομένων για αντικαταστάσεις μικρής διάρκειας, ώστε να εξαλειφθεί και το φαινόμενο να μένουν χωρίς αντικαταστάτες σχολεία της υπαίθρου, ορεινών και υποβαθμισμένων περιοχών. Επίσης, να καθορίζεται στον κατάλογο διοριστέων έως ποιο αριθμό είναι οι διορισμένοι σε θέση συμβασιούχων και σε θέση αντικαταστάτη έστω και σε εβδομαδιαία βάση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.636, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς του υπουργείου του σε σχέση με την αναγκαιότητα αναβάθμισης των εσπερινών σχολείων και επίλυσης των διαχρονικών προβλημάτων τους. (Επισυνάπτεται αντίγραφο επιστολής, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2011, που έχω λάβει από τον πρόεδρο του κεντρικού μαθητικού συμβουλίου του εσπερινού σχολείου Λευκωσίας.)

  Παρακαλώ να ενημερωθεί το σώμα για τις ενέργειες του υπουργείου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.637, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει σταλεί μέχρι σήμερα η ετήσια επιχορήγηση για σίτιση των άπορων μαθητών στα υποχρεωτικά ολοήμερα σχολεία, η οποία αποστέλνεται στις σχολικές εφορίες κάθε χρόνο περί τα τέλη Οκτωβρίου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.638, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχεδιάζει να ενισχύσει τα ιδρύματα που διοργανώνουν εκπαιδευτικές συναυλίες και παρουσιάζουν στην Κύπρο ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδόσεις.

  Επισυνάπτεται σημείωμα από το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.642, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε και με ποιο τρόπο το υπουργείο του θα εναρμονιστεί στην πράξη με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με αρ. 503/2009 για τους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών. Στη συγκεκριμένη απόφαση αναφέρονται ρητά η παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας των φύλων και η διάκριση εις βάρος των ανδρών υποψηφίων.

  Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.656, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί το Υπουργείο Παιδείας να καταθέσει νομοθεσία για την αναγνώριση της υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας όσων εκπαιδευτικών εργάστηκαν σε αναγνωρισμένα ιδιωτικά φροντιστήρια, στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και στο πρόγραμμα “Αθλητισμός για Όλους”.

  Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία, για να αρθεί μια αδικία που γίνεται σε βάρος των εκπαιδευτικών αυτών και να αποκατασταθεί η ίση μεταχείριση.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από την Κίνηση Καθηγητών ΔΙΕΚΔΙΚΩ.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.659, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκεται το θέμα της λήψης τελικής απόφασης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδος για το πολύ σοβαρό πρόβλημα της παραχώρησης του δικαιώματος μετεγγραφής σε Κυπρίους φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι η Υπουργός Παιδείας της Ελλάδας κ. Άννα Διαμαντοπούλου, κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στο κυπριακό κοινοβούλιο, δήλωσε ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα βρεθεί λύση στο πρόβλημα αυτό που ταλαιπωρεί πολλές οικογένειες συμπολιτών μας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.694, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

  1. Πόσοι δικαιούχοι έχουν επωφεληθεί από το σχέδιο νεανικής επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος “Αειφόρος ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα 2007-2013” τα τελευταία δύο χρόνια;

  2. Προτίθεται η κυβέρνηση να επαναξιολογήσει το συγκεκριμένο σχέδιο;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.672, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα δημιουργηθεί αίθουσα ειδικής εκπαίδευσης στο Λοϊζίδειο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Στροβόλου.

  Δυστυχώς, τα μαθήματα ειδικής εκπαίδευσης και λογοθεραπείας γίνονται σε διαμορφωμένο χώρο στον προθάλαμο του σχολείου χωρίς τα απαραίτητα εποπτικά μέσα και υλικά, με αποτέλεσμα την περιορισμένη προσοχή και συγκέντρωση των μαθητών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.675, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες και σε ποιους προγραμματισμούς έχει προβεί το υπουργείο του για τους εορτασμούς των διακοσίων χρόνων από την ίδρυση του Παγκυπρίου Γυμνασίου (Ελληνική Σχολή).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.676, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Παγκύπριο Γυμνάσιο και ο χώρος που το περιβάλλει εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί Διατηρητέων και τι προστατεύει η νομοθεσία αυτή.

  Επίσης, να ενημερώσει το σώμα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Παγκυπρίου Γυμνασίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.686, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι οι προγραμματισμοί του υπουργείου σε σχέση με τα δημόσια και κοινοτικά νηπιαγωγεία. Επίσης, καλείται να απαντήσει στα ερωτήματα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.688, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ληφθεί υπόψη οι έντονες ανησυχίες και η ένσταση του δήμου Λατσιών για την επέκταση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού από τέσσερις σε έξι λωρίδες κυκλοφορίας, χωρίς να υπάρξει η όποια ρύθμιση για τις υφιστάμενες προσβάσεις από την αερογέφυρα Λατσιών.

  Επισυνάπτονται σχετικές επιστολές που έχει αποστείλει ο δήμος Λατσιών και η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων Περιοχής Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου και καλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει σε όλα τα θέματα που θίγονται.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.693, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του υπουργείου του σε σχέση με τους ωρομίσθιους γενικούς βοηθούς που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία. Σας επισυνάπτω τρισέλιδη επιστολή που έχω λάβει από την ομάδα ωρομίσθιων γενικών βοηθών των δημόσιων νοσοκομείων.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.695, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο το υπουργείο σχεδιάζει να ενισχύσει τα ιδρύματα που διοργανώνουν εκπαιδευτικές συναυλίες και παρουσιάζουν στην Κύπρο ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδόσεις βιβλίων.

  Επισυνάπτεται σημείωμα από το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.727, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να επανεξετάσει την απόφασή του για συμπλεγματοποίηση τάξεων στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πύργου κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012.

  Θεωρώ ότι πρέπει να επανεξεταστεί άμεσα αυτό το θέμα και να αναθεωρηθεί η απόφαση αυτή. Ο Κάτω Πύργος είναι ένα ακριτικό χωριό και, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, πρέπει να δοθούν κίνητρα όχι μόνο για την παραμονή, αλλά και για την επιστροφή κατοίκων σε αυτό.

  Επισυνάπτω σχετικές επιστολές.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.728, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αδικηθεί αθλητής ιστιοσανίδας R.S.X. κατά την επιλογή αθλητών που θα συμμετάσχουν στους αγώνες VOLVO που θα διεξαχθούν στην Κροατία 7-16 Ιουλίου 2011. Επισυνάπτω σχετική επιστολή.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.732, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί μειώθηκε η ετήσια χορηγία που παρέχει το κράτος στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

  Επίσης καλείται να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους το υπουργείο σχεδιάζει να ενισχύσει τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη μη κομματική εθελοντική οργάνωση νεολαίας στην Κύπρο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.733, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα της συμπερίληψης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδος στον κατάλογο των ιδρυμάτων που οι φοιτητές τους δικαιούνται να διεκδικήσουν τη φοιτητική χορηγία και κρατικές υποτροφίες.

  Θεωρώ ότι, από τη στιγμή που τα ανοικτά πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και από το ΚΥΣΑΤΣ, δικαιωματικά θα πρέπει οι φοιτητές τους να είναι λήπτες της φοιτητικής χορηγίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.734, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί οι μαθητές της κοινότητας Ακρωτηρίου δε θα έχουν δικαίωμα να φοιτήσουν στο Λύκειο Κολοσσίου στα δυτικά της Λεμεσού.

  Σας επισυνάπτω σχετικό σημείωμα του κοινοτικού συμβουλίου Ακρωτηρίου, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2011, που αναλύει με κάθε σοβαρότητα την αναγκαιότητα φοίτησης των μαθητών της κοινότητας στο νεόδμητο λύκειο.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.743, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο του, για να επιλύσει τα προβλήματα που αφορούν τους τεχνολόγους νοσοκομειακών εργαστηρίων και το Μικροβιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Σχετικές επιστολές του προσωπικού του τμήματος επισυνάπτονται.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.744, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα αιτήματα του Συνδέσμου Θεατρολόγων ΟΕΛΜΕΚ.

  Σας επισυνάπτω σχετικό σημείωμα που μου έχει κατατεθεί.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.013, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας και κατά πόσο έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη οι πρωταγωνιστές της επίθεσης των χούλιγκαν, που έγινε στις 18 Μαΐου το βράδυ στο εστιατόριο-μπαρ “Σκαραβαίος” στη Λευκωσία.

  Υπενθυμίζω τον υπουργό ότι εκείνο το βράδυ έγιναν βανδαλισμοί και λεηλασίες και υπήρξαν τουλάχιστον τέσσερις σοβαροί τραυματισμοί. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι υπήρξαν και συλλήψεις.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.014, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο υποχρεώνονται και οι συνταξιούχοι να καταβάλουν πρόσθετα τέλη για την εργοδότηση οικιακών βοηθών από τρίτες χώρες και κατά πόσο προτίθεται να διαφοροποιήσει την κατηγορία αυτή όσον αφορά την καταβολή τελών.

  Όπως είναι γνωστό, οι εργοδότες οικιακών βοηθών στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι υπερήλικες, δηλαδή πρόσωπα ηλικίας πέραν των 70 ετών και κατά το πλείστον συνταξιούχοι με συντάξεις επίσης κατά το πλείστον κάτω του ορίου φτώχιας. Είναι αδιανόητο το αρμόδιο υπουργείο να “φορολογεί” κάθε χρόνο αυτούς τους συμπολίτες μας με το ποσό των €119,60, για πέραν των τεσσάρων χρόνων με €205,03 και πέραν των 6 χρόνων με το ποσό των €290,46, το οποίο αποτελεί πέραν του 50% (για τους περισσότερους συνταξιούχους) της μηνιαίας σύνταξής τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.016, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι από τους υποψήφιους βουλευτές, πόσες φορές, σε ποια τηλεοπτικά κανάλια και ποιες ημερομηνίες εμφανίστηκαν σε βραδινές εκπομπές σταθμών παγκύπριας και τοπικής εμβέλειας κατά τις σαράντα πέντε ημέρες της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου του 2011.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.090, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί, για να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν νεοϊδρυθείσες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  Οι νεοϊδρυθείσες σχολές, για να είναι σε θέση να εγγράψουν ξένους φοιτητές από Τρίτες Χώρες, πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα αξιολογημένα προγράμματα σπουδών. Τα συγκεκριμένα προγράμματα, για να αξιολογηθούν, πρέπει να λειτουργούν εκ των προτέρων με τη συμμετοχή φοιτητών. Από την άλλη, οι Κύπριοι φοιτητές, για να δικαιούνται κρατική χορηγία, πρέπει να συμμετέχουν σε αξιολογημένα προγράμματα. Οι δε φοιτητές Τρίτων Χωρών δεν μπορούν να εγγραφούν στα συγκεκριμένα προγράμματα προ της αξιολόγησης, λόγω της νομοθεσίας που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Εσωτερικών. Επομένως, οι σχολές αυτές στερούνται οριστικά του δικαιωμάτος λειτουργίας.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να τοποθετηθεί και να απαντήσει σε όλα τα σημεία.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.108, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο σε σχέση με το θέμα της διαδικασίας θεώρησης/άδειας εισόδου σε φοιτητές από τρίτες χώρες για ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έχουν αξιολογημένα προγράμματα σπουδών, αλλά είναι νομίμως εγγεγραμμένες στο μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και επιθεωρούνται τακτικά από το υπουργείο, όπου και καταβάλλουν τέλη επιθεωρήσεως.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να τοποθετηθεί και να απαντήσει σε όλα τα σημεία.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.023, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις θέσεις του υπουργείου του όσον αφορά τις επισημάνσεις, τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα που κατέθεσε η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων για το νέο προτεινόμενο σχέδιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Επισυνάπτω τις σχετικές επιστολές που έχουν αποσταλεί από την οργάνωση.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.024, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του, ώστε να επιδιορθωθεί το κτίριο του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας για μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία της υγείας των μαθητών.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του συνδέσμου γονέων του σχολείου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.096, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Στην έκθεσή της ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2011, με αρ. Α/Π 420/2011, η Επίτροπος Διοικήσεως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας και Πολιτισμού ενδέχεται να παρερμηνεύουν την εναρμονιστική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία όλες οι νομίμως εγγεγραμμένες σχολές στο μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι και αυτόματα αναγνωρισμένες από το κράτος. Ως εκ τούτου, δε δικαιολογείται καμία διάκριση μεταξύ σχολών που έχουν αξιολογημένους κλάδους και σχολών που δεν έχουν αξιολογημένους κλάδους.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο σε σχέση με το θέμα της διαδικασίας θεώρησης/έκδοσης άδειας εισόδου σε φοιτητές από τρίτες χώρες για φοίτηση σε ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έχουν αξιολογημένα προγράμματα σπουδών, αλλά είναι νομίμως εγγεγραμμένες στο μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και επιθεωρούνται τακτικά από αυτό, πληρώνοντας τέλη επιθεωρήσεως.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να τοποθετηθεί και να απαντήσει σε όλα τα σημεία.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.098, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το αρμόδιο υπουργείο σε σχέση με τα αιτήματα παρεκκλίσεων των συνδέσμων γονέων του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Πύργου και του Δημοτικού Σχολείου Φαρμακά. Επισυνάπτονται σχετικές επιστολές.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.126, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με το θέμα της διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας από μέλη της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου στα επιμορφωτικά κέντρα και σε ποιες ενέργειες θα προβεί σε σχέση με τα θέματα που εγείρουν αδιόριστοι εκπαιδευτικοί της τουρκικής γλώσσας. Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.142, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να διαβεβαιώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς είναι απόλυτα ασφαλές και ότι δε συντρέχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των μαθητών. Επίσης, να επισυναφθούν βεβαιώσεις από ειδικούς για την ασφάλεια του κτιρίου.

  Επισυνάπτω σχετική αλληλογραφία μεταξύ γονιών μαθητών του Γυμνασίου Αγλαντζιάς και του προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.143, ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σε σχέση με τα ερωτήματα και τις εισηγήσεις που θέτει ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης (ΣΕΠΚΑ).

  Επισυνάπτω σχετική επιστολή-υπόμνημα.

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.144, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι διορισμένοι και πόσοι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί δίδασκαν στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και στα επιμορφωτικά κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010 και 2010-2011, πόσοι θα παραδίδουν μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, καθώς και για την ειδικότητά τους.

  Παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από το υπουργείο του να διδάσκουν στα προγράμματα των πιο πάνω μόνο αδιόριστοι εκπαιδευτικοί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.187, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με το θέμα που θίγουν οι απόφοιτοι σχολών καλών τεχνών και υποψήφιοι εκπαιδευτικοί τέχνης σε επιστολή που μου έχουν αποστείλει στις 3 Οκτωβρίου 2011, το οποίο αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος των γραφικών τεχνών στη δημόσια εκπαίδευση. Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.191, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να τροποποιήσει τον περί Σκύλων Νόμο με την προσθήκη πρόνοιας για το ελάχιστο εμβαδόν κατοικίας ανά σκύλο, ώστε να μπορεί να εξασφαλίζεται η ευημερία του σκύλου, καθώς επίσης κατά πόσο μπορεί να υπάρξει καθορισμός μέγιστου αριθμού σκύλων που δικαιούται κάποιος να διατηρεί εντός και εκτός οικίας.

  Η σχετική ερώτηση γίνεται μετά από παράπονα πολιτών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.196, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε μεταδίδονται δορυφορικά τα προγράμματα του ΡΙΚ στη Νότιο Αφρική, δεδομένου ότι χιλιάδες Κύπριοι απόδημοι κατοικούν στη χώρα αυτή. Επίσης, να ενημερώσει το σώμα σε ποιες ενέργειες θα προβεί το αρμόδιο υπουργείο, για να διευθετηθεί το πιο πάνω θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.253, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους σχεδιάζει το υπουργείο του να ενισχύσει και να ενδυναμώσει τον πανεπιστημιακό αθλητισμό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.295, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί, για να επιλυθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει με το θέμα της τελευταίας ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων παραχώρησης θεώρησης/άδειας εισόδου σε υποψήφιους αλλοδαπούς φοιτητές.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.305, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί, για να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γυμνάσιο Διανέλλου και Θεοδότου.

  Επισυνάπτω σχετική επιστολή του συνδέσμου γονέων του συγκεκριμένου σχολείου όπου αναφέρονται τα προβλήματα, καθώς και την απάντηση του προϊστάμενου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.376, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί το υπουργείο του, για να στηρίξει το Γυμνάσιο Ομόδους, καθώς και για το κατά πόσο θα δοθούν κίνητρα και διευκολύνσεις, ώστε οι μαθητές των γειτονικών κοινοτήτων να προτιμούν το Γυμνάσιο Ομόδους και όχι να υποχρεώνονται να καταφεύγουν στη Λεμεσό, για να ικανοποιήσουν τις επιλογές των μαθημάτων τους. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από τη σχολική εφορία και το σύνδεσμο γονέων.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.451, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του, για να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημοτικό Σχολείο Παλόδειας. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του συνδέσμου γονέων.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.452, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του, για να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νηπιαγωγείο Λεμεσού ΚΓ΄ - Αγίου Σπυρίδωνα Β΄. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από το σύνδεσμο γονέων.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.456, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το συντομότερο τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του σχετικά με το αίτημα της κίνησης καθηγητών ΔΙΕΚΔΙΚΩ για αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή, η οποία στάλθηκε προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού από την κίνηση την 21η Ιανουαρίου 2012.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.536, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους καταργήθηκαν/παγοποιήθηκαν οι θέσεις προαγωγής των επιθεωρητών δημοτικής εκπαίδευσης ειδικών γνωστικών αντικειμένων δημοτικής εκπαίδευσης. Αυτή η παγοποίηση βρίσκεται σε αντίθεση με δράσεις του υπουργείου που στοχεύουν στην αξιοποίηση εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης των νέων αναλυτικών προγραμμάτων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.578, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του σχετικά με το θέμα των κτιριακών εγκαταστάσεων του Intercollege Λάρνακας, όπως παρουσιάζεται στην επιστολή που επισυνάπτεται.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.635, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του σε σχέση με τις προτάσεις και εισηγήσεις του Συνδέσμου Καθηγητών Οικιακής Οικονομίας οι οποίες αφορούν την καινούρια πρόταση για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μέσης εκπαίδευσης.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.656, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Τα Φυλακισμένα Μνήματα αποτελούν έναν από τους πλέον ιστορικούς χώρους του τόπου. Ωστόσο, εξαιτίας του γεγονότος ότι το μνημείο βρίσκεται εντός των Κεντρικών Φυλακών, ο χώρος δεν είναι ο πλέον προσβάσιμος για τον επισκέπτη. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια οι επισκέπτες πρέπει να περνούν από εξονυχιστικούς ελέγχους και να ταλαιπωρούνται, μέχρι να περάσουν από την είσοδο των φυλακών.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τέθηκε θέμα δημιουργίας ξεχωριστής εισόδου για τους επισκέπτες του μνημείου και, αν ναι, πού βρίσκεται το θέμα και γιατί δεν έχουν προχωρήσει οι ανάλογες διεργασίες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.689, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο δυνατό σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του σχετικά με το θέμα της αναγκαίας ανέγερσης νέου γυμνασίου στο Παραλίμνι.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή για το πιο πάνω θέμα από τη Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.704, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του, για να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολική εφορία Σωτήρας σε σχέση με το προσωπικό της, τη στέγαση τής, αλλά και άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται στις σχετικές επιστολές που επισυνάπτονται.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.784, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπουργείο του έχει την πρόθεση να προσθέσει στο πρωτόκολλο (εσωτερική εθιμοταξία) της Κυπριακής Δημοκρατίας τους προέδρους και τα μέλη των σχολικών εφοριών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.814, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του, για να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ακριτικό και με λαμπρή ιστορία Λύκειο Παλλουριώτισσας.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από τον πρόεδρο του κεντρικού μαθητικού συμβουλίου του Λυκείου Παλουριώτισσας.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.818, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο του σε σχέση με την άδικη υποχρεωτική αφυπηρέτηση 57 αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς. Παράλληλα, καλείται να ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το υπουργείο του για την εφαρμογή της ακυρωτικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αρ. 46(5) του συντάγματος. Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2012, που δικαιώνει τους αιτητές.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.825, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα των μετεγγραφών των φοιτητών μας από ένα πανεπιστήμιο της Ελλάδας σε άλλο, στο οποίο έχουν εξασφαλίσει θέση, για τις ειδικές διευκολύνσεις που παρέχονται και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το αρμόδιο υπουργείο για το συγκεκριμένο θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.857, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο του σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους τα δημοτικά σχολεία της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Στροβόλου, λόγω της αύξησης του αριθμού των μαθητών που φοιτούν τη σχολική χρονιά 2011-2012. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.908, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει ο διορισμός διευθυντή στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Η συγκεκριμένη θέση παραμένει κενή από τον Αύγουστο του 2011 σε μια περίοδο που η Κύπρος προετοιμάζεται να αναδείξει και να προβάλει τον πολιτισμό της, ενόψει και της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.919, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Στοιχεία που περιήλθαν στη διάθεσή μου και προέρχονται από δημοσιογραφική έρευνα που διενήργησε ο δημοσιογράφος Θάνος Δημάδης καταδεικνύουν έλλειψη διαφάνειας στον τρόπο διαχείρισης της διαδικασίας του διαγωνισμού που προκήρυξε η πρεσβεία της Κύπρου στην Ουάσινγκτον, το Φεβρουάριο του 2011, για την πλήρωση θέσης Ακόλουθου Τύπου. Από τότε μέχρι σήμερα, ενώ οι υποψήφιοι που πέρασαν έπειτα από γραπτές εξετάσεις (Μάιος 2011) στο τελικό στάδιο της προφορικής εξέτασης (Ιούλιος 2011) είχαν τη διαβεβαίωση ότι θα ενημερώνονταν για τα αποτελέσματα του σχετικού διαγωνισμού το αργότερο έως το τέλος Αυγούστου 2011, αυτοί παραμένουν στο πλήρες σκοτάδι. Εκτός αυτού, η πρεσβεία αγνόησε σχετική επιστολή το Νοέμβριο του 2011 με την οποία της ζητούνταν να παράσχει στοιχειώδη έστω ενημέρωση για την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς και να δώσει στη δημοσιότητα τις επιδόσεις των συμμετεχόντων στους γραπτούς και προφορικούς διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν. Εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να μην έχει δώσει στοιχειώδεις εξηγήσεις στους υποψηφίους για αυτή την καθυστέρηση στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

  Να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε, με σκοπό να βρεθεί το άτομο που θα αναδιαρθρώσει τη λειτουργία του γραφείου τύπου της πρεσβείας και θα διαχειριστεί επικοινωνιακά την αναγκαία προβολή της Κύπρου στις ΗΠΑ ενόψει της ανάληψης της ευρωπαϊκής προεδρίας. Η στάση της πρεσβείας μας στην Ουάσινγκτον δημιουργεί ερωτηματικά πρωτίστως στους υποψηφίους που συμμετείχαν στις εξετάσεις.

  Κατόπιν τούτων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Έχει τελικά ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και, εάν ναι, για ποιο λόγο τα αποτελέσματά του δεν έχουν κοινοποιηθεί προσωπικά στους υποψηφίους; Εάν όχι, πού οφείλεται αυτή η μεγάλη καθυστέρηση στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού; Εάν πάλι ο διαγωνισμός κατέληξε άκαρπος ή δεν έχει ολοκληρωθεί για άλλους λόγους, τους οποίους παρακαλώ να μας αναφέρετε, για ποιο λόγο δεν έχει δοθεί από την πρεσβεία μας στην Ουάσινγκτον καμία εξήγηση προς τους συμμετέχοντες υποψηφίους;

  2. Για ποιο λόγο η πρεσβεία δε διενήργησε το περασμένο καλοκαίρι όλες τις προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων στην ίδια ή έστω σε κοντινές ημερομηνίες και κάποιων υποψηφίων οι συνεντεύξεις έγιναν τον Ιούλιο και κάποιων άλλων τον Αύγουστο;

  3. Ποια ακριβώς προετοιμασία έχει γίνει για την αναγκαία επικοινωνιακή διαχείριση στα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ του θέματος της ανάληψης της ευρωπαϊκής προεδρίας από την Κύπρο, με δεδομένο ότι ήταν αναγκαία η ανάθεση αυτού του έργου σε άτομο με ειδικές γνώσεις (σπουδές σε θέματα επικοινωνίας) στα θέματα αυτά;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.964, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Όπως γνωρίζουμε, τα παιδιά των Ελλήνων ομογενών Κύπρου, δηλαδή των Ελλαδιτών ανδρών και γυναικών που διαμένουν στην Κύπρο και έχουν συνάψει γάμο με Κύπριο ή Κυπρία, τα οποία είναι σήμερα τελειόφοιτοι λυκείου δε δικαιούνται να διεκδικήσουν θέση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος (ΑΑΕΙ) μέσω των παγκύπριων εξετάσεων, όπως όλοι οι υπόλοιποι Κύπριοι συμμαθητές τους, επειδή το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου τούς θεωρεί αλλοδαπούς λόγω ελληνικής καταγωγής. Αντίθετα, το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου τούς θεωρεί Κυπρίους πολίτες και τους υποχρεώνει σε κατάταξη στην Εθνική Φρουρά, για να υπηρετήσουν κανονική εικοσιτετράμηνη θητεία τον ερχόμενο Ιούλιο.

  Προκειμένου τα παιδιά αυτά να διεκδικήσουν θέση στα ελληνικά ΑΑΕΙ, πρέπει να μεταβούν στην Ελλάδα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και να παρακαθίσουν και πάλι σε εξετάσεις των Ελλήνων ομογενών, οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολες, αφού οι θέσεις είναι ελάχιστες (τουλάχιστον σε ορισμένες σχολές, όπως π.χ. ιατρική, φαρμακευτική, πολυτεχνείο κ.λπ.) και οι υποψήφιοι πάρα πολλοί. Συνεπώς, χρειάζεται πολύμηνη και εντατική προετοιμασία σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά κέντρα στην Ελλάδα.

  Συγκεκριμένα, για τη σχολή ιατρικής προσφέρονται 10 θέσεις και οι υποψήφιοι είναι 692 περίπου, δηλαδή η πιθανότητα επιτυχίας είναι μόλις 1,4%, ενώ μέσω των παγκύπριων εξετάσεων οι θέσεις είναι 76 και οι υποψήφιοι 765 περίπου, δηλαδή οι πιθανότητες είναι περίπου 10%.

  Περαιτέρω, σε περίπτωση κατάταξης των αρρένων ομογενών στην Εθνική Φρουρά τον ερχόμενο Ιούλιο, αυτοί θα βρίσκονται σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση τόσο έναντι των συμμαθητών τους οι οποίοι από τον Ιούνιο έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις τους για τα ελληνικά ΑΑΕΙ μέσω των παγκύπριων εξετάσεων όσο και έναντι των υπόλοιπων ομογενών που δεν έχουν υποχρέωση κατάταξης στην Εθνική Φρουρά, όπως π.χ. οι ομογενείς συμμαθήτριές τους κ.ά., που έχουν ήδη μεταβεί στην Ελλάδα και άρχισαν εντατική προετοιμασία για τις εξετάσεις αυτές.

  Σημειώνεται ότι τα παιδιά αυτά, που έχουν και την ελληνική υπηκοότητα και υπέχουν πρόσθετη υποχρέωση κατάταξής τους και στον ελληνικό στρατό, διαχωρίζονται από το Υπουργείο Άμυνας σε Κυπρίους εκ πατρογονίας, δηλαδή από πατέρα Κύπριο, οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν κανονική εικοσιτετράμηνη θητεία, και σε Κυπρίους εκ μητρογονίας, δηλαδή από μητέρα Κυπρία, οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν εξάμηνη μόνο θητεία στην Εθνική Φρουρά.

  Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς τα δύο Υπουργεία Άμυνας και Παιδείας και Πολιτισμού σκοπεύουν από κοινού ή ξεχωριστά το καθένα στον τομέα του να επιλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πιο πάνω άτομα όσον αφορά τα θέματα:

  1. της ίσης μεταχείρισης για διεκδίκηση θέσης στα ελληνικά ΑΑΕΙ και των διευκολύνσεων που πρέπει να παραχωρηθούν από την πολιτεία για το σκοπό αυτό,

  2. της διάκρισης που παρατηρείται μεταξύ των εκ πατρογονίας και εκ μητρογονίας Κυπρίων ομογενών και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να εξαλειφθεί η διάκριση αυτή τουλάχιστον όσον αφορά την υπηρεσία τους στην Εθνική Φρουρά.

  Τέλος, επισημαίνεται ότι η λύση που έχει προταθεί για παραχώρηση δεκαπενθήμερης άδειας για προετοιμασία στις εξετάσεις είναι δώρον άδωρον, αφού αυτή δεν αποτελεί ικανοποιητικό χρόνο για κατάλληλη προετοιμασία και ίσως να έχει αντίθετα αποτελέσματα, ενώ η κατάταξη τον Ιανουάριο σημαίνει απώλεια ενός ακόμα χρόνου, αφού η απόλυσή τους θα γίνει τον Ιανουάριο μετά από δύο χρόνια. Έτσι χάνονται τέσσερις μήνες σπουδών, επομένως χάνεται ολόκληρη η χρονιά. Επιπρόσθετα, με την αλλαγή της νομοθεσίας το 2011 τα παιδιά εκ μητρογονίας βρέθηκαν εξ απροόπτου, γιατί πλήρωσαν λεφτά και έχουν ήδη από το 2011 εξασφαλίσει θέσεις σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως γινόταν και προηγουμένως.

  Δεδομένων των πιο πάνω προβλημάτων, τόσο οι γονείς όσο και τα ίδια τα παιδιά ζητούν ειδικά για τη φετινή 2012 ΕΣΣΟ όπως πραγματοποιηθεί η κατάταξή τους στην Εθνική Φρουρά τον Ιανουάριο του 2013 και η απόλυσή τους να γίνει στα τέλη Σεπτεμβρίου 2014, ενώ το υπόλοιπο των 3-4 μηνών που θα τους απομένει να το υπηρετήσουν τα επόμενα δύο καλοκαίρια, για να μη χάσουν το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Η πρόταση αυτή φαίνεται να αποτελεί τη μόνη και υπό τας περιστάσεις ενδεδειγμένη λύση και παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να ενημερώσουν άμεσα τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.965, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί σε σχέση με τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων αντισεισμικής αναβάθμισης και άλλων έργων στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Στροβόλου.

  Υπενθυμίζω ότι την περασμένη χρονιά δόθηκαν διαβεβαιώσεις στο σύνδεσμο γονέων του πιο πάνω σχολείου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ότι τα έργα θα τελείωναν μέσα στα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί. Με δεδομένο το γεγονός της καθυστέρησης που παρατηρείται και της ανασφάλειας που αυτή προκαλεί σε μαθητές και γονείς, θεωρώ επιβεβλημένη τη δική σας προσωπική παρέμβαση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1011, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί το υπουργείο του σε σχέση με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Οργανώσεων (ETUCE) να πραγματοποιήσει συνέδριο στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, στο ξενοδοχείο “Salamis”, στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2012 με θέμα “3rd Party Violence Project-Final Conference”.

  Είναι προκλητικό μια οργάνωση που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διοργανώνει συνέδριο στην κατεχόμενη Κύπρο και μάλιστα σε ξενοδοχείο που ανήκει σε Ελληνοκυπρίους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1065, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το τεμάχιο 444 Φ/ΣΧ 18/35 στο χωριό Μοσφίλι, ιδιοκτησία του σχολείου του χωριού, πωλήθηκε σε ιδιώτη χωρίς να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου τεμαχίου, από τον οποίο ζητήθηκε το 1967 να το διαθέσει σε χαμηλή τιμή για την ανέγερση δημοτικού σχολείου και την αναζωογόνηση του χωριού. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1096, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση να μειωθούν οι διδακτικές περίοδοι στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Φαρμακά-Καμπιού κατά δεκαεννέα ώρες, τη στιγμή που οι μαθητές θα μειωθούν μόνο κατά δύο.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα ερωτήματα και στοιχεία που παρατίθενται από το σύνδεσμο γονέων του συγκεκριμένου σχολείου στη σχετική επιστολή, που επισυνάπτεται.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.055, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με την υποστήριξη φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου που παρουσιάζει πλήρη αμφίπλευρη απώλεια ακοής (κώφωση) και την αποκοπή παροχής υπηρεσιών από διερμηνέα. Η υποστήριξη του συγκεκριμένου φοιτητή είναι απαραίτητη, για να καταφέρει να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή απ’ τους γονείς του φοιτητή.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.130, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με τις εισηγήσεις του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων για τα θέματα που θίγονται στο εισηγητικό έγγραφο του συνδέσμου, το οποίο επισυνάπτεται.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.131, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με το θέμα της αποδέσμευσης κονδυλίου για χορηγία του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικών Μελετών (Κρίτου Τέρα), καθώς και για τη μελλοντική συνεργασία του υπουργείου με το πιο πάνω κέντρο.

  Παραθέτω αυτούσια τα ερωτήματα του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος “Terra Cypria”, μετά από συνάντηση που είχα με εκπροσώπους του ιδρύματος, επισυνάπτω σχετικές επιστολές από το κοινοτικό συμβούλιο Κρίτου Τέρας, καθώς και επιστολές της “Terra Cypria” για το πιο πάνω θέμα και παρακαλώ να ενημερωθεί το σώμα για τις θέσεις του υπουργείου για όλα τα θέματα που εγείρονται.

  Τα ερωτήματα έχουν ως εξής:

  “1. Γιατί να σταματήσει η χορηγία προς το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών στην Κρίτου Τέρα, δεδομένου ότι είμαστε το μόνο κέντρο στην περιοχή Ακάμα και δη εφόσον η χορηγία είναι πολύ μικρότερη από τα κρατικά έξοδα λειτουργίας ενός περιβαλλοντικού κέντρου;

  2. Εφόσον εδώ και 16 χρόνια προσέρχονται δημοτικά σχολεία στο κέντρο μας και γνωρίζουν την ποιότητα της δουλειάς μας, γιατί αρνείται το αρμόδιο τμήμα να περιλάβει και το κέντρο μας στην εγκύκλιο που στέλνει στα σχολεία ενημερώνοντάς τα για τα διαθέσιμα περιβαλλοντικά κέντρα; Η άρνηση αυτή δίνει εντύπωση ότι δεν ευνοεί την προσέλευση στο κέντρο μας. Η συμπερίληψή μας στον κατάλογο είναι μια ενέργεια εντελώς ανέξοδη για το υπουργείο.”.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.132, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με τις εισηγήσεις της Παγκύπριας Οργάνωσης Μελών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΟΜΕΚ) για τη βελτίωση της λειτουργίας των επιμορφωτικών κέντρων, καθώς και να σχολιάσει την αγωνία της οργάνωσης για τη συνεχή υποβάθμιση του θεσμού των επιμορφωτικών κέντρων τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή της οργάνωσης.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.154, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί το υπουργείο σχετικά με τις εισηγήσεις και τα αιτήματα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων. Επισυνάπτεται σχετικό υπόμνημα της ομοσπονδίας.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.168, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Nίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με την έντονη ανησυχία και τους προβληματισμούς του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Χρυσελεούσας Στροβόλου για το θέμα της προβληματικής στέγης της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου. Το θέμα αφορά την ασφάλεια των μαθητών τόσο του δημοτικού όσο και του νηπιαγωγείου και καλείται ο αρμόδιος υπουργός να λάβει μέτρα το συντομότερο.

  Επισυνάπτονται φωτογραφίες, σχετική αλληλογραφία και επιστολή από το σύνδεσμο γονέων και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για όλα τα ερωτήματα που καταγράφονται από το συγκεκριμένο σύνδεσμο γονέων.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.169, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Nίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με την έντονη ανησυχία και τους προβληματισμούς ομάδας γονέων όσον αφορά την ασφάλεια των μαθητών τμήματος που στεγάζεται σε λυόμενη αίθουσα του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Λατσιών.

  Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο έγιναν επιστημονικές έρευνες από το υπουργείο για τη συγκεκριμένη αίθουσα, δηλαδή αν διατρέχει κίνδυνο η υγεία των μαθητών.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από τους γονείς των μαθητών και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα, καθώς και στο πότε χρονικά θα αποσυρθεί η λυόμενη αίθουσα από το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.188, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σχολή Τυφλών “Άγιος Βαρνάβας” σε σχέση με τις μεταθέσεις ειδικών εκπαιδευτικών.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του διευθυντή της σχολής.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.189, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του σε σχέση με τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών, καθώς και σε ποια μέτρα έχει προχωρήσει το υπουργείο για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου σχολείου.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από τη Σχολική Εφορεία Λυμπιών.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.200, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ευσταθούν οι πληροφορίες για το σοβαρό περιστατικό που έγινε στο Λύκειο Πολεμιδιών στις 15 Οκτωβρίου 2012 (υποστολή τουρκικής σημαίας από μαθητές) και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο του.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.206, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, για να ενισχύσει τους ελάχιστους νέους παραδοσιακούς τεχνίτες, και σε ποιες σκοπεύει να προβεί.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή ενός παραδοσιακού τεχνίτη και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να σχολιάσει όλα τα ζητήματα που εγείρονται.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.207, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο αφαιρέθηκε το μάθημα “Βότανα, Ομορφιά και Υγεία” από τον κατάλογο των θεμάτων διδασκαλίας των Επιμορφωτικών Κέντρων.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή ενδιαφερόμενου εκπαιδευτή προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για όλα τα θέματα που εγείρονται.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.228, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί, για να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Σύνδεσμοι Διαιτητών και Κριτών Καλαθοσφαίρισης Κύπρου.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή των πιο πάνω συνδέσμων.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.244, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί, για να επιλύσει τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κέντρο θεραπείας και εκπαίδευσης “Ανεμώνη”.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του Παγκύπριου Συνδέσμου Προστασίας Σπαστικών και Ανάπηρων Παιδιών.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.282, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με τους προβληματισμούς ομάδας εργαζομένων της Αποθήκης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όσον αφορά σχεδιασμούς του υπουργείου του για μεταφορά της αποθήκης από τα Λατσιά σε υποστατικά στην Κοκκινοτριμιθιά.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει σε όλα τα ζητήματα που εγείρονται.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.317, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του σχετικά με τη δέσμευση ιδιωτικής γης στη Λακατάμια από το 1990 για ανέγερση δημοτικού σχολείου, χωρίς να έχει καταβληθεί από το κράτος καμία αποζημίωση στους ιδιοκτήτες.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή που έχω λάβει από τους ιδιοκτήτες.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.323, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το υπουργείο του σχετικά με την έντονη ανησυχία και τους προβληματισμούς του κοινοτικού συμβουλίου και της Σχολικής Εφορείας Κυπερούντας για την κτιριακή υποδομή του Ενιαίου Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Κυπερούντας.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή που απεστάλη στις 12/11/2012 στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού από το σύνδεσμο γονέων του Ενιαίου Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Κυπερούντας.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.324, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το υπουργείο του σε σχέση με τις ανησυχίες και τις εισηγήσεις ιδιοκτήτη κολεγίου για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την προσέλκυση “ποιοτικών” φοιτητών από το εξωτερικό.

  Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του διευθυντή του κολεγίου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.351, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί, για να αποφευχθούν δυσάρεστα περιστατικά από κυνηγούς που πλησιάζουν οικίες στην κοινότητα Αγροκηπιάς.

  Επισυνάπτονται επιστολές διαμαρτυρίας από κατοίκους της συγκεκριμένης κοινότητας.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.371, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το τελικό ποσό που μαζεύτηκε από τον έρανο που πραγματοποιήθηκε για τους άπορους μαθητές της Ελλάδας την 21η Φεβρουαρίου 2012 σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης να ενημερωθεί το σώμα πότε στάλθηκαν τα χρήματα και πώς διανεμήθηκαν στους δικαιούχους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.417, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα ισχύσουν οι ίδιες χρονικές προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων για μερική απασχόληση στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη σχολική χρονιά 2013-2014 όπως κατά την περσινή χρονιά 2012-2013, έτσι ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση και οι τελειόφοιτοι πανεπιστημίου. Να σημειωθεί ότι για την περασμένη σχολική χρονιά 2012-2013 η περίοδος υποβολής αιτήσεων ήταν από τις 26 Ιουνίου μέχρι τις 10 Ιουλίου 2012.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.440, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή των εκπαιδευτικών του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου και των εκπαιδευτών των Επιμορφωτικών Κέντρων.

  Ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.452, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημοτικό Σχολείο Κόρνου και για ποιο λόγο υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην επίλυσή τους. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από το σύνδεσμο γονέων του Δημοτικού Σχολείου Κόρνου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.453, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δε δόθηκε το ανεργιακό επίδομα στους εκπαιδευτικούς των Επιμορφωτικών Κέντρων για την περίοδο των Χριστουγέννων, κατά την οποία δεν εργάζονται.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.529, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του σχετικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κάτω Πύργου όπως του παραχωρηθεί το γήπεδο του δημοτικού σχολείου, έτσι ώστε να μπορεί να το παραχωρεί για κοινωνικές εκδηλώσεις σε κατοίκους της ακριτικής κοινότητας που αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα.

  Επισυνάπτεται σχετική αλληλογραφία.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.547, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων άμεσα για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί το υπουργείο του σχετικά με τις εισηγήσεις και τα αιτήματα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων, ειδικά σήμερα που αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη οικονομική κρίση.

  Επισυνάπτεται σχετικό υπόμνημα της ομοσπονδίας.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.602, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει αμέσως τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί το υπουργείο σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν τα άτομα με δυσλεξία. Επισυνάπτεται σχετικό υπόμνημα του Παγκύπριου Συνδέσμου για τη Δυσλεξία.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.657, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με τις εισηγήσεις-συμπεράσματα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αναφέρονται στη έκθεσή της με αρ. 99/2011 αναφορικά με την υποχρέωση διασφάλισης προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες. Επισυνάπτεται η συγκεκριμένη έκθεση ημερομηνίας 15 Μαΐου 2013.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.148, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα ζητήματα, που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των επιστημονικών ερευνητών των δημόσιων πανεπιστημίων:

  1. Ποιοι είναι οι όροι εργασίας των ερευνητών στα δημόσια πανεπιστήμια;

  2. Σε ποιες ενέργειες προέβη το υπουργείο σε σχέση με τον καθορισμό μισθολογικής κλίμακας για την εργοδότηση ερευνητών;

  3. Ποιες έκτακτες εισφορές αποκόπτονται από τους ερευνητές, σε περιπτώσεις που αυτοί αμείβονται εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκά κονδύλια;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.660, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Ποιο ήταν το οικονομικό κόστος της αστυνόμευσης του ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2014, (μισθοί αστυνομικών, καύσιμα οχημάτων κτλ.) και πόσοι αστυνομικοί εργάστηκαν για την αστυνόμευση του αγώνα;

  2. Ποιο ήταν το οικονομικό κόστος της αστυνόμευσης και γενικά της ασφάλειας όλων των αγώνων του Παγκυπρίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος “Γλαύκος Κληρίδης” 2013-2014 (μισθοί αστυνομικών, καύσιμα οχημάτων, ζημιές σε αστυνομικά και πυροσβεστικά οχήματα);

  3. Με ποιο ποσό επιβαρύνθηκε το κράτος για την αστυνόμευση των ποδοσφαιρικών αγώνων τα τελευταία 5 χρόνια και με ποιο ποσό επιβαρύνθηκαν η ΚΟΠ και τα σωματεία ξεχωριστά;

  4. Ποιο ήταν το οικονομικό κόστος των ζημιών που προκλήθηκαν σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία τα τελευταία πέντε χρόνια από επεισόδια σε αγώνες πρωταθλήματος της ΚΟΠ και της ΚΟΚ και πόσοι τραυματισμοί σημειώθηκαν;

  5. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ποιος καλύπτει τα έξοδα αστυνόμευσης και ασφάλειας των ποδοσφαιρικών και καλαθοσφαιρικών αγώνων;

  6. Πόσες συλλήψεις είχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια για επεισόδια χουλιγκανισμού και τι ποινές επιβλήθηκαν;

  7. Υπήρξαν αποζημιώσεις από αστικές αγωγές εναντίον της αστυνομίας, της ΚΟΠ, της ΚΟΚ και των σωματείων για επεισόδια που προκλήθηκαν σε αγώνες πρωταθλημάτων της ΚΟΠ και της ΚΟΚ;

  8. Ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει το υπουργείο σας για την οριστική πάταξη του φαινομένου του χουλιγκανισμού, εντός και εκτός γηπέδων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.714, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί το υπουργείο του σχετικά με όλα τα ζητήματα που εγείρονται στο σχετικό υπόμνημα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επισυνάπτεται το σχετικό υπόμνημα.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.715, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί το υπουργείο του σχετικά με όλα τα ζητήματα που εγείρονται στο σχετικό υπόμνημα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων. Επισυνάπτεται το σχετικό υπόμνημα.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.392, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει το υπουργείο του σχετικά με τις θέσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την αγωγή και εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες, που δημοσιεύτηκαν το Δεκέμβριο του 2011, καθώς και για τις εισηγήσεις που προτείνονται από την παγκύπρια οργάνωση γονέων και φίλων παιδιών με εγκεφαλικές και άλλες παραλύσεις “Αγκαλιά Ελπίδας” σε υπόμνημα που μου έχει κατατεθεί. Επισυνάπτεται το σχετικό υπόμνημα, καθώς και οι εισηγήσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για την αγωγή και εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.414, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το υπουργείο του για το θέμα της κτιριακής αναβάθμισης και ασφάλειας του Απεήτειου Γυμνασίου Αγρού και σε ποιες ενέργειες θα προβεί για τα θέματα που θίγονται σε σχετική επιστολή που έχω λάβει από το Σύνδεσμο Γονέων του Απεήτειου Γυμνασίου Αγρού. Επισυνάπτεται η εν λόγω επιστολή του συνδέσμου γονέων.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.660, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Σχετικά με το φαινόμενο της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, το οποίο επισύρει άμεσα σημαντικούς κινδύνους για τη Μεσόγειο, παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Με ποιες μεθόδους παρακολουθείται αυτό το φαινόμενο στην Κύπρο;

  2. Ποια στοιχεία/μετρήσεις/χρονοσειρές υπάρχουν;

  3. Πώς ενημερώνεται το κοινό και πώς εκπαιδεύονται οι μαθητές μας, ώστε να μπορούμε ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του φαινομένου;

  4. Πώς εντάσσεται αυτή η παράμετρος στις πολιτικές και πρακτικές των υπουργείων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.509, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το αν υπάρχει η πρόθεση για εγκατάσταση οδικού φωτισμού κατά μήκος ολόκληρου του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.528, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση για κατασκευή φράγματος στον ποταμό Γιαλιά για αξιοποίηση των νερών του ποταμού προς άρδευση των καλλιεργειών των κοινοτήτων της γύρω περιοχής. Εάν υπάρχει αυτή η πρόθεση εκ μέρους της κυβέρνησης, παρακαλώ όπως υπάρξει ενημέρωση και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.531, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της διαδικασίας για αποκατάσταση και οικονομική κάλυψη των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Ιανουαρίου στην περιοχή της Μαραθάσας και πιο συγκεκριμένα στις κοινότητες Γερακιών, Καλοπαναγιώτη, Μουτουλλά, Οίκου και Πεδουλά.

  Εξ όσων έχω πληροφορηθεί, έχει ήδη γίνει σύσκεψη στον Μουτουλλά, παρόντος του Υπουργού Γεωργίας, όλων των κοινοταρχών της περιοχής Μαραθάσας και πολλών εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών, κατά την οποία δόθηκε το πράσινο φως για αποκατάσταση και οικονομική κάλυψη των ζημιών από το κράτος, αλλά προς το παρόν φαίνεται να υπάρχει κάποια κωλυσιεργία στο όλο θέμα.

  Σας επισυνάπτω σχετική επιστολή που μου έχει σταλθεί από τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου Μουτουλλά εκ μέρους όλων των κοινοτήτων Βόρειας Μαραθάσας.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.582, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πότε ακριβώς προτίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν στη συντήρηση (επάλειψη με πρέμιξ) του δρόμου Βάβλας-Οράς (μήκους 8,3 χμ. περίπου), καθώς και μέρους του δρόμου Οράς-Οδού (1 χμ. περίπου), που έχουν υποστεί έντονες φθορές.

  Οι συγκεκριμένοι δρόμοι παρουσιάζουν σε πολλά σημεία ρωγμές που αναμένεται να επιδεινωθούν στο σύντομο μέλλον λόγω των βροχών και να θέσουν σε κίνδυνο τα διερχόμενα οχήματα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.713, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη


  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για την εκπλήρωση των στόχων που ετέθησαν για την Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της διαχείρισης συνολικά των απορριμμάτων, σκυβάλων και αποβλήτων και της εφαρμογής βέλτιστων σύγχρονων μεθόδων κυκλικής οικονομίας.
  Ειδικότερα ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
  1. Ποιοι άμεσοι στόχοι και επιμέρους δείκτες ετέθησαν για την Κύπρο μέχρι το 2020 και ποιοι σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα;
  2. Ποια είναι η παρούσα κατάσταση σύγκλισης-απόκλισης και ποια μέτρα λαμβάνονται, για να εκπληρωθούν οι στόχοι αυτοί ή να αντιμετωπιστεί τυχόν απόκλιση;
  3. Ποιες είναι οι συνέπειες από τυχόν απόκλιση και πώς επιμερίζονται οι συνέπειες αυτές, είτε σε επιβαρύνσεις στους καταναλωτές είτε σε κυρώσεις ή πρόστιμα σε βάρος της πολιτείας;
  4. Με ποιο τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης για καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση τυχόν αποκλίσεων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.550, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Ως γνωστό, από τις 16 Ιουνίου μέχρι την 1η Αυγούστου 2020 φιλοξενείται στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης-ΣΠΕΛ η έκθεση “Ξαναγέννηση”, η οποία παρουσιάζει τα 219 έργα τέχνης που επιστράφηκαν από τα κατεχόμενα μετά από 46 χρόνια, στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων.

  Τα συγκεκριμένα έργα τέχνης, στα οποία συγκαταλέγονται πολύ σημαντικά έργα Ελληνοκυπρίων και Ελλήνων καλλιτεχνών από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ’70, έχουν μεγάλη καλλιτεχνική αξία και αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας ιστορίας.

  Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πού πρόκειται να φιλοξενηθούν τα εν λόγω έργα μετά την 1η Αυγούστου 2020.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.171, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Ως γνωστό, στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2019 από το Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρεται η ίδρυση αγροτικής τεχνικής σχολής στην περιοχή Σολέας και συγκεκριμένα στη Γαλάτα στον χώρο του παλαιού δημοτικού σχολείου της κοινότητας.

  Σύμφωνα με ενημέρωση που είχα, υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας αγροτικής τεχνικής σχολής από τον Σεπτέμβρη του 2021. Στις δύο επιστολές που σας επισυνάπτω (η μία του προέδρου της Σχολικής Εφορείας Σολέας προς τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και η άλλη του Μητροπολίτη Μόρφου προς τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων) είναι ξεκάθαρο πως η ίδρυση της σχολής μπορεί να προχωρήσει άμεσα στη βάση των πιο κάτω μοντέλων:

  α) Στο λύκειο της Ευρύχου, όπως λειτουργεί στο λύκειο Ομόδους ο κλάδος της οινοποιίας-αμπελουργίας. Να μετεξελιχθεί δηλαδή το λύκειο της Ευρύχου σε λύκειο-τεχνική επαγγελματική σχολή εκπαίδευσης και κατάρτισης με έναν κλάδο σπουδών (π.χ. βιολογικές καλλιέργειες).

  β) Στο παλαιό δημοτικό σχολείο Γαλάτας με περισσότερους από έναν κλάδο σπουδών (πχ. βιολογικές καλλιέργειες, μελισσοκομία, μηχανική κ.ά.)

  Προσωπικά θεωρώ ύψιστης σημασίας τη λειτουργία αγροτικής τεχνικής σχολής, γιατί θα βοηθηθεί μία περιοχή που έχει σοβαρό πρόβλημα αστυφιλίας και οδηγείται σταδιακά στον οικονομικό μαρασμό και την πληθυσμιακή αποψίλωση. Ας μην ξεχνάμε πως η στήριξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής είναι στις προτεραιότητές μας. Επίσης, θεωρώ εφικτό να δημιουργηθεί η σχολή και να λειτουργήσει στο παλαιό δημοτικό σχολείο Γαλάτας, γιατί έτσι θα λειτουργήσουν περισσότεροι κλάδοι σπουδών και τα παιδιά θα έχουν περισσότερες επιλογές. Εξάλλου, αυτή είναι και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

  Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι μαθητές του γυμνασίου θα πρέπει να επιλέξουν κλάδους για το λύκειο, γι' αυτό θα πρέπει να ενημερωθούν το συντομότερο δυνατό για τη λειτουργία αγροτικής τεχνικής σχολής.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.202, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  « Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το στάδιο το οποίο βρίσκεται η εξαγγελθείσα πρόθεση της κυβέρνησης για δημιουργία “μητρώου περιουσιών κατεχομένων.

  Επίσης, παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα επόμενα βήματα τα οποία η κυβέρνηση προγραμματίζει, έτσι ώστε να αρθεί η συνεχιζόμενη αδικία προς τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα εδάφη οι οποίοι δεν έτυχαν οποιασδήποτε αποζημίωσης από την πολιτεία έως τώρα.»

  Απάντηση


       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων