Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής:  Θεμιστοκλέους Ανδρέας 

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1351, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι συμβάσεις ή οι ευρωπαϊκές Οδηγίες που διέπουν τα ωράρια εργασίας των ιατρικών λειτουργών των δημόσιων νοσηλευτηρίων;

                    2. Ποια η πρακτική που ακολουθείται σε ό,τι αφορά την υπηρεσία των ιατρικών λειτουργών του δημοσίου κατά τη διάρκεια των αργιών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.755, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους

«Παρακαλείται όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει το σώμα και καταθέσει όλα τα σχετικά στοιχεία και δεδομένα για τις διαδικασίες και το κόστος των ταξιδιών του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.236, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει το σώμα και διαβιβάσει σε αυτό όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα αναφορικά με τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, την άδεια λειτουργίας ενός εκάστου εξ αυτών, είτε αυτή είναι προσωρινή είτε μόνιμη, και τις πιθανές οφειλές τους προς το κράτος.

Σχετικώς με τα ως άνω, παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει το σώμα αν ελήφθη απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο ή αν κατατέθηκε πρόταση για λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών οποιασδήποτε προέλευσης (φόρος προστιθέμενης αξίας, εταιρικός φόρος, τέλη λειτουργίας, τέλη ή οφειλές προς την πλατφόρμα ψηφιακής τηλεόρασης) των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών προς το δημόσιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.237, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τα είκοσι μεγαλύτερα δάνεια που υφίσταντο κατά την 1η Μαρτίου 2013 στην Τράπεζα Κύπρου, τη Λαϊκή Τράπεζα, την Ελληνική Τράπεζα και στο συνεργατισμό, καθώς και το αρχικό ποσό, το έτος σύναψης του δανείου, τη διάρκειά του και το επιτόκιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.482, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τα εξής θέματα, που αφορούν την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου:

1. Ποιος ήταν ο αριθμός των θέσεων που το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προκήρυξε για την Ιατρική Σχολή μέσω των παγκύπριων εξετάσεων του περασμένου σχολικού έτους 2012-2013;

2. Με ποιους τρόπους καλύφθηκαν και πόσες ήταν οι θέσεις των επιτυχόντων στις παγκύπριες εξετάσεις αρρένων στην Ιατρική Σχολή που κατετάγησαν στην Εθνική Φρουρά το καλοκαίρι του 2013;

3. Πότε έλαβαν γνώση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και ο ίδιος ο υπουργός για τη διαδικασία επιλογής εισακτέων φοιτητών, όπως αυτή ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής και είδε το φως της δημοσιότητας πρόσφατα;

4. Η διαδικασία επιλογής εισακτέων φοιτητών εφαρμόστηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επιτυχόντα στην Ιατρική Σχολή των παγκύπριων εξετάσεων του Μαΐου του 2013;

5. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου με ποιους τρόπους εφάρμοσε τη διαδικασία επιλογής εισακτέων φοιτητών, για να καλύψει τις θέσεις για τις οποίες πέτυχαν άρρενες, αλλά λόγω της θητείας τους στην Εθνική Φρουρά θα παρέμεναν κενές;

6. Πόσες θέσεις έχουν καλυφθεί από μετεγγραφές και ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν;

7. Πόσες θέσεις παραχωρήθηκαν σε υποψηφίους των παγκύπριων εξετάσεων του Μαΐου του 2011 και πόσες του Μαΐου του 2012;

8. Πόσες θέσεις παραχωρήθηκαν στην Ιατρική Σχολή για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 με τις διαδικασίες των ειδικών κριτηρίων που προβλέπει ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμος του 2006 και ο σχετικός κανονισμός;

9. Πόσες θέσεις νεοεισερχόμενων φοιτητών για τη χρονιά 2013-2014 παραχωρήθηκαν από το ίδιο το πανεπιστήμιο σε υποψηφίους που ουδέποτε παρακάθισαν στις παγκύπριες εξετάσεις, με ποιες διαδικασίες οι φοιτητές έτυχαν εισδοχής στο 1ο έτος της Ιατρικής Σχολής και από ποια νομοθεσία καλύπτονται αυτές οι διαδικασίες;

10. Πόσες θέσεις έχουν παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε Μαρωνίτες, Λατίνους, Αρμενίους και Τουρκοκυπρίους;

                    11. Υπήρξε περίπτωση υποψηφίου ο οποίος πέτυχε μέσω των παγκύπριων εξετάσεων να εξασφαλίσει θέση στην Ιατρική Σχολή και ο οποίος δεν προχώρησε                      με την εγγραφή του,                     γιατί είχε οποιαδήποτε σωματική αναπηρία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.579, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αναφορικά με το ζήτημα της με καθοιοδήποτε τρόπο οικονομικής βοήθειας προς Τουρκοκυπρίους μαθητές και φοιτητές που φοιτούν σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, σε οποιοδήποτε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, τεχνική σχολή, ανώτερη ιδιωτική ή δημόσια σχολή και σε οποιοδήποτε κολέγιο ή πανεπιστήμιο, ιδιωτικό ή δημόσιο.

Πιο συγκεκριμένα, παρακαλείται όπως η απάντηση, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που θα κατατεθούν απαντούν στα κάτωθι ερωτήματα:

1. Από πότε άρχισε να εφαρμόζεται αυτή η πολιτική και ποιες ήταν οι αρμόδιες αρχές που έλαβαν τη σχετική απόφαση;

2. Σε τι αποσκοπούσε η συγκεκριμένη πολιτική;

3. Πόσα κόστισε στη Δημοκρατία η πολιτική αυτή από τότε που εφαρμόστηκε;

4. Πόσα κόστισε αυτή η πολιτική κατά τα έτη 2007-2013;

5. Πόσοι Τουρκοκύπριοι μαθητές και φοιτητές έτυχαν και τυγχάνουν οικονομικής βοήθειας;

6. Πόσοι από αυτούς διαμένουν στα κατεχόμενα και πόσοι στις ελεύθερες περιοχές;

Παρακαλείται επίσης όπως κατατεθούν στη Βουλή πίνακας με το σύνολο των δαπανών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης για τα τελευταία πέντε χρόνια και όλες οι σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.644, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα άμεσα για τα ακόλουθα:

1. Τυχόν παραχώρηση πρόσθετων τετραγωνικών μέτρων, πέραν αυτών που προνοούσε η αρχική υπουργική απόφαση, στην εταιρεία LIMASSOL MARINA LTD ή σε οποιαδήποτε εκ των εταιρειών που την απαρτίζουν και κατάθεση στοιχείων στη Βουλή.

2. Βάσει ποιας απόφασης ή νομοθεσίας μετατράπηκε δημόσια παραλία που βρίσκεται στο χώρο της μαρίνας Λεμεσού σε ιδιωτική;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.645, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα τοποθετηθούν οι πλωτήρες οριοθέτησης της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής τεχνητών υφάλων Παραλιμνίου, προκειμένου οι ψαράδες να γνωρίζουν τα απαγορευτικά όρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.011, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει το σώμα για όλες τις κρατικές ή ευρωπαϊκές χορηγίες ή ενισχύσεις που δόθηκαν από τον Μάρτιο του 2013 έως και σήμερα για οιονδήποτε σκοπό και υπό οιανδήποτε μορφή σε τηλεοπτικούς σταθμούς παγκύπριας ή τοπικής εμβέλειας από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, αντίστοιχα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.012, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο τηρήθηκαν οι πρόνοιες του συντάγματος που αφορούν Κυπρίους πολίτες οι οποίοι ανέλαβαν δημόσια αξιώματα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου ή του υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων