Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Χρήστος Στυλιανίδης

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.047, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιεχόμενο των πιο πρόσφατων αναλογιστικών μελετών που έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό του, είτε εσωτερικά είτε από εξωτερικούς συνεργάτες, όσον αφορά το θέμα της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ποια είναι τα συμπεράσματα των μελετών αυτών, ποιες είναι οι ενέργειες που προγραμματίζει το υπουργείο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ταμείου, καθώς και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.125, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται το θέμα της προετοιμασίας νομοθετικού πλαισίου που θα κατοχυρώνει το επάγγελμα των οστεοπαθητικών.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.309, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αποτέλεσμα που είχε το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2007, στα πλαίσια της Συνόδου του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για στήριξη των κρατών μελών τα οποία έχουν πληγεί από την ανομβρία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.310, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποια συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητηθεί επιστροφή των χρημάτων που δε δαπανήθηκαν;

2. Ποιο είναι το ύψος του ποσού που ζητείται να επιστραφεί;

3. Για ποιους λόγους έχει ζητηθεί η επιστροφή χρημάτων;

                   4. Ποιες οι ενέργειες των αρμόδιων τμημάτων επί του θέματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.313, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) της 10ης Μαρτίου 2008, η Κύπρος κατά το 2006 βρισκόταν στην τελευταία θέση μεταξύ των είκοσι επτά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις δαπάνες για τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, που ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος είναι 0,4%.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς το ποιος είναι ο προγραμματισμός και ποια μέτρα λαμβάνονται, έτσι ώστε η Κύπρος να ανατρέψει αυτή την κατάσταση και να προχωρήσει πιο δυναμικά στην εκπλήρωση αυτού του σημαντικού για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στόχου της Στρατηγικής της Λισαβόνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.379, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Στις 11 Μαρτίου 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε την πρόταση για δημιουργία Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η δράση του ινστιτούτου θα βασιστεί σε συνεργασίες που θα γίνουν με κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (knowledge and innovation communities), συνεργασίες δηλαδή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πανεπιστημιακών δικτύων, ερευνητικών οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος είναι ο προγραμματισμός και ποια μέτρα λαμβάνονται, έτσι ώστε να προωθηθούν και να υποβοηθούν τέτοιου είδους συνεργασίες εντός Κύπρου, αλλά και να αναπτυχθεί τέτοιου είδους συνεργασία με οργανισμούς και επιχειρήσεις του εξωτερικού, για να υπάρξει ενεργός συμμετοχή της Κύπρου σε αυτό το φιλόδοξο και πρωτοποριακό εγχείρημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.163, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς το ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πρόσληψη καθηγητών στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου για το έτος 2007-2008 στον τομέα της πληροφορικής, αγγλικών και ρωσικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.232, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας Χρήστου Στυλιανίδη

«Πρόσφατα έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες ότι οι σύμβουλοι εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) έχουν συμπληρώσει μελέτη για κοστολόγηση του σχεδίου υγείας, με βάση τις προτάσεις του οργανισμού για αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του σχεδίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η νέα εκτίμηση ανεβάζει κατακόρυφα το κόστος του σχεδίου.

Όπως είναι γνωστό, η αρχική μελέτη, που έγινε το 1992, εκτίμησε ότι απαιτείτο 10,5% συνεισφορά πάνω στο εθνικό μισθολόγιο, για να καλυφθεί το εκτιμημένο συνολικό κόστος του σχεδίου. Νέες μελέτες που ακολούθησαν (1996 και 2002) μείωσαν το ποσοστό συνεισφοράς στο 9,1% του εθνικού μισθολογίου.

Οι πληροφορίες σήμερα ανεβάζουν τη νέα εκτίμηση της απαιτούμενης συνεισφοράς σε πέραν του 12% του μισθολογίου. Δηλαδή έχει ανεβεί κατά πολύ το κόστος παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο. Η μελέτη αυτή έχει υποβληθεί ήδη στον ΟΑΥ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

          1. Ποια είναι τα σχέδια της εκτελεστικής εξουσίας για το θέμα;

2. Πώς συγκρίνεται η Κύπρος με τα άλλα κράτη μέλη στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης;

3. Πότε θα ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της μελέτης, δεδομένου ότι οι προτάσεις για αλλαγή της νομοθεσίας συζητούνται στη Βουλή;

4. Πότε θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της νέας εκτίμησης;

                   5. Προγραμματίζεται συζήτηση των αποτελεσμάτων και διευκρίνιση των παραγόντων που έχουν διαφοροποιήσει τα δεδομένα του κόστους στην                     ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Κύπρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.337, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Στην απάντησή του, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2008, σε προηγούμενη ερώτησή μου για τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), ο Υπουργός Οικονομικών πληροφορούσε τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

“…Η μέχρι τώρα συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα σε δαπάνες Ε&Α θεωρείται πενιχρή, αφού φτάνει μόλις το 17% των συνολικών ερευνητικών δαπανών, ενώ ο στόχος που έθεσε η ΕΕ στη Βαρκελώνη για το 2010 αναφέρει ότι η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου.

…Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναδιοργάνωση/αναδόμηση του συστήματος έρευνας/τεχνολογίας/καινοτομίας. Οι βασικές συνιστώσες του συστήματος είναι οι εξής:

· Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)

Θα αποτελεί το ανώτατο όργανο στη συνολική δομή του συστήματος και θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον καθορισμό της μακροχρόνιας στρατηγικής. Θα προεδρεύεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

· Κυπριακό Επιστημονικό Συμβούλιο

Θα είναι συμβουλευτικό επιστημονικό σώμα αποτελούμενο από 10-15 μέλη, διακεκριμένους επιστήμονες μεγάλης εμβέλειας. Κύρια αποστολή του θα είναι η παροχή εισηγήσεων προς το ΕΣΕΚ για τις θεματικές προτεραιότητες και την ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική.”.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Με ποιους τρόπους ενθαρρύνεται από το κράτος ο ιδιωτικός τομέας να αυξήσει τη συνεισφορά του σε δαπάνες Ε&Α και ποια η ανταπόκρισή του;

                   2. Ποιες είναι οι μέχρι σήμερα προτάσεις του Κυπριακού Επιστημονικού Συμβουλίου και ποιο το περιεχόμενο της μακροχρόνιας στρατηγικής                    από το ΕΣΕΚ;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.432, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN), που συνήλθε στις 7 Οκτωβρίου 2008, οι υπουργοί των είκοσι επτά κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν όπως αυξήσουν από €20.000 σε τουλάχιστο €50.000 το εγγυημένο ποσό μιας κατάθεσης. Μετά από σχετική σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών, που έγινε στις 8 Οκτωβρίου 2008, ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών πως “ως Κύπρος θα προωθήσουμε άμεσα νομοσχέδιο στη Βουλή για προστασία των καταθέσεων με ελάχιστο ποσό τις €100.000”.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να καταθέσει το εν λόγω νομοσχέδιο, αφού έχουν ήδη περάσει πέντε μήνες από την αρχική εξαγγελία αυτού του μέτρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.433, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Σε σεμινάριο που οργανώθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου υπό την αιγίδα του Υπουργού Οικονομικών στις 27 Νοεμβρίου 2008 υπό το θέμα “Eφαρμογή των αρχών της δημόσιας διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα”, έγινε εισήγηση για ετοιμασία κώδικα δημόσιας διακυβέρνησης και σύσταση για το σκοπό αυτό καθοδηγητικής επιτροπής (steering committee).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς έχει προχωρήσει το θέμα, αν έχει συσταθεί η καθοδηγητική επιτροπή και ποιο το χρονοδιάγραμμα για την ετοιμασία του κώδικα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.434, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Στις 27 Νοεμβρίου 2008 ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, στο συμβούλιο συζητήθηκαν και θέματα διεύρυνσης της πρόσβασης των πολιτών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και η ανάγκη γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών κα αγροτικών περιοχών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο προγραμματισμός για την πρακτική αντιμετώπιση των ελλείψεων που παρατηρούνται στην Κύπρο στην πρόσβαση των πολιτών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες;

                   2. Ποιες οι δράσεις του αρμόδιου υπουργείου για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και ποια τα                    χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των δράσεων αυτών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.435, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, εκκρεμούν προς έκδοση δεκάδες χιλιάδες τίτλοι ιδιοκτησίας για ακίνητα τα οποία αγοράστηκαν από μη Κυπρίους.

Με δεδομένη την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της, που έχουν ήδη εμφανιστεί στον κατασκευαστικό, αλλά και στον τουριστικό τομέα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το εν λόγω πρόβλημα. Έχουν παρθεί μέτρα για επίσπευση της έκδοσης των τίτλων και, αν ναι, ποια είναι αυτά και ποιο το αποτέλεσμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.216, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα υλοποιηθεί η εξαγγελία της κυβέρνησης για λειτουργία κινητών Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.398, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Είναι εις γνώσιν του υπουργείου ότι έχει περιφραχθεί ολόκληρη η απαλλοτριωμένη περιοχή στην περιοχή της κοινότητας των Λυμπιών, παρ’ όλο που δε χρησιμοποιείται για την κατασκευή του εργοστασίου ΧΥΤΥ;

2. Έχουν δοθεί οδηγίες στο Τμήμα Δασών ή/και τον εργολάβο για δεντροφύτευση του χώρου που δε χρησιμοποιείται για την κατασκευή του εργοστασίου, σύμφωνα με τη δέσμευση του Υπουργείου Εσωτερικών προς την κοινότητα;

                   3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για δεντροφύτευση του χώρου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.399, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κάθε πότε αξιολογούνται τα σχέδια νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας και αναπροσαρμόζονται τα κριτήριά τους;

2. Πόσοι δικαιούχοι έχουν ωφεληθεί από τα σχέδια μέχρι σήμερα;

3. Ποιος ο στρατηγικός σχεδιασμός όσον αφορά τα δύο σχέδια για το μέλλον;

                  4. Δεδομένων της οικονομικής κρίσης και της αύξησης της ανεργίας στους νέους, έχει μελετηθεί το ενδεχόμενο αύξησης των ποσών που                       χορηγούνται;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.490, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα στοιχεία που έχει για τα πιο κάτω:

1. Ποια είναι η χρηματική συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004 έως σήμερα κατά κατηγορία (εισαγωγικοί δασμοί, ΦΠΑ και συνεισφορά στο ΑΕΠ);

2. Ποιες είναι οι συνολικές εκταμιεύσεις της Κύπρου, από το 2004 έως σήμερα, από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβανομένων των Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείων Συνοχής;

                   3. Ποια είναι η καθαρή θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2004 έως σήμερα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.491, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, παραθέτοντας αναλυτική κατάσταση, σχετικά με τα ποσά που έχει πληρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία από το 2004 μέχρι σήμερα για τα πρόστιμα που της έχουν επεβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη συμμόρφωσή της με ευρωπαϊκές Οδηγίες ή κανονισμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.520, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποια θέση βρίσκεται η Κύπρος σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα;

2. Ποιες είναι οι προληπτικές δράσεις που αναλαμβάνονται προς αποφυγή των εν λόγω ατυχημάτων;

3. Σε ποια τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται επιθεωρήσεις για την ασφάλεια σε εργοτάξια;

                    4. Ποιες οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.704, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όσον αφορά τα παρατηρητήρια τιμών βασικών καταναλωτικών προϊόντων, τα ακόλουθα:

1. Πόσα παρατηρητήρια και για ποιες κατηγορίες προϊόντων διενεργήθηκαν μέχρι στιγμής;

2. Πόσα άτομα απασχολούνται στα παρατηρητήρια και ποιο είναι το κόστος της λειτουργίας τους;

3. Πόσοι είναι οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα του υπουργείου όπου αναρτώνται τα παρατηρητήρια;

4. Τα προϊόντα που αξιολογούνται προαποφασίζονται ή επιλέγονται τυχαία για σκοπούς αιφνιδιαστικής και πιο αποτελεσματικής αξιολόγησης;

5. Ποια είναι τα μετρήσιμα πλεονεκτήματα της διαδικασίας που ακολουθείται;

6. Γίνονται σκέψεις για αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας τους, ώστε να καταστεί η διαδικασία πιο αποδοτική σε σχέση τόσο με τις ώρες εργασίας των λειτουργών όσο και με τη σωστή ενημέρωση των καταναλωτών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.705, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πορεία υιοθέτησης του κεκτημένου Σένγκεν;

2. Κάθε πότε αξιολογείται η Κυπριακή Δημοκρατία από την ΕΕ για την πρόοδό της;

3. Έχουν αρχίσει οι δοκιμές για το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν;

4. Ποια η προετοιμασία που έχει γίνει στις πρεσβείες και τα προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας τα τελευταία δύο χρόνια;

5. Τα δύο καινούρια αεροδρόμια (Πάφου και Λάρνακας) έχουν σχεδιαστεί με προδιαγραφές Σένγκεν;

6. Ποιο λιμάνι της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές;

7. Πόσο θα επηρεάσει την ένταξή μας στο Σένγκεν η υιοθέτηση του Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή; Μήπως υπάρχουν άλλα ανάλογα προβλήματα λόγω της γραμμής αντιπαράταξης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.855, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, η εναρμονιστική νομοθεσία περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών και Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές [Ν.103(Ι)/2007], η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 12 Δεκεμβρίου 2007, δεν εφαρμόζεται στο επίπεδο της επιβολής αποτρεπτικών εξώδικων προστίμων στους παρανομούντες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά για την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, κυρίως όσον αφορά τα παρακάτω σημεία:

1. Πόσες επιθεωρήσεις έχουν γίνει ως σήμερα και πόσοι λειτουργοί/επιθεωρητές είναι επιφορτισμένοι με τους σχετικούς ελέγχους οι οποίοι απορρέουν από τη νομοθεσία;

2. Πόσες συστάσεις έγιναν και ποιες από αυτές έγιναν περισσότερο από μια φορά σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις;

                    3. Πόσα πρόστιμα και ποιου ύψους επιβλήθηκαν με βάση αυτή τη νομοθεσία;»

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.009.04.939, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει αναλυτικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα:

1. Ποια τμήματα της κυβέρνησης εξυπηρετούν τους πολίτες ηλεκτρονικά;

2. Ποια χρήση γίνεται από τους πολίτες αυτής της εξυπηρέτησης;

                   3. Ποια τμήματα προγραμματίζεται να εξυπηρετούν ηλεκτρονικά τους πολίτες και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγραμματισμού                        αυτού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1366, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα, αναφορικά με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση όσον αφορά τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων σε κοινότητες:

1. Έχει οριστεί συγκεκριμένο ποσοστό συνεισφοράς της κυβέρνησης και της εκάστοτε κοινότητας για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων και ποιο είναι αυτό;

2. Αν όχι, με ποια κριτήρια αποφασίζεται ποιο θα είναι το ποσοστό συνεισφοράς της εκάστοτε κοινότητας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1367, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα, αναφορικά με τις διμερείς συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία:

1. Γίνονται προσπάθειες, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των χωρών με τις οποίες έχουμε τέτοιου είδους συμβάσεις;

2. Με ποιες χώρες είμαστε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης επί του παρόντος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.311, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ύψος των συντάξεων που καλείται να πληρώσει το κράτος για κρατικούς αξιωματούχους ως ακολούθως:

1. Συνολικό ύψος των συντάξεων των κρατικών αξιωματούχων.

2. Αναλυτική κατάσταση ανά σύνταξη με δικαιούχους πρώην υπουργούς, βουλευτές και ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους.

                   3. Ποσοστό του ως άνω ποσού στο συνολικό ποσοστό των συντάξεων του κρατικού τομέα.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων