Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Πανίκκος  Σταυριανός

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.870, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Πανίκκου Σταυριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για:

1. τα προβλήματα που πιθανόν να προκύπτουν από την εγκατάσταση αντένας της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA) στο δήμο Δερύνειας για την υγεία των κατοίκων του δήμου,

                    2. την τήρηση των διαδικασιών και τη διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου, με βάση τις πρόνοιες του νόμου, αναφορικά με τις διαδικασίες    εγκατάστασης της αντένας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.550, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Πανίκκου Σταυριανού

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω θέματα:

1. Ποιος είναι ο αριθμός διαβητικών ασθενών που λόγω επιπλοκών έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμό κάτω άκρου ή κάτω άκρων, καθώς και πόσοι εξ αυτών έχουν υποστεί επιπλοκές όρασης λόγω της ασθένειάς τους και ποιο το κόστος των επιπλοκών αυτών για το Υπουργείο Υγείας;

Επίσης θα ήθελα να πληροφορηθεί το σώμα της Βουλής των Αντιπροσώπων ποια είναι τα στατιστικά δεδομένα άλλων χωρών, ποια τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Yγείας σε σχέση με την αντιμετώπιση των διαβητικών στην Κύπρο και ποια πρωτόκολλα εφαρμόζονται σε σχέση με τις οδηγίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO);

2. Ποια η θέση του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τη θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο και προσέγγιση του διαβήτη και των επιπλοκών του; Να δοθούν και στατιστικά στοιχεία από Κύπρο και εξωτερικό.

3. Πόσοι διαβητικοί ασθενείς υπάρχουν στην Κύπρο κατά ηλικία και κατά επαρχία και, αν υπάρχουν, ποια τα στοιχεία για το εξωτερικό;

4. Ποιος ο αριθμός των ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια και ποια τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις μεταμοσχεύσεις νεφρών, καθώς και το κόστος για το Υπουργείο Υγείας; Θα ήθελα αναλυτική ενημέρωση κατά επαρχία.

5. Ποια τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τους νεφροπαθείς που χρήζουν αιμοδιάλυσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό κατά χώρα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.551, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Πανίκκου A. Σταυριανού

«Παρακαλώ όπως το αρμόδιο υπουργείο πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τους τρόπους διακίνησης και χρήσης του αίματος από τις τράπεζες αίματος στα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, καθώς και αν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τη διαχείριση και τη διακίνηση αίματος και το οικονομικό κόστος.

2. Υπάρχουν πρωτόκολλα, ποια είναι και πώς εφαρμόζονται σε σχέση με την εξοικονόμηση της χρήσης αίματος στις ιατρικές πράξεις; Επιπλέον, είναι το αρμόδιο υπουργείο ενήμερο για την ύπαρξη μελετών για την άσκηση της όσο το δυνατό αναίμακτης ιατρικής, υπάρχουν σχετικές οδηγίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όσον αφορά το θέμα αυτό και, εάν ναι, υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή στα νοσηλευτήρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα; Τέλος, με ποιο τρόπο ενημερώνονται οι ασθενείς και οι εμπλεκόμενοι φορείς για το θέμα;

                  3. Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται στην περίπτωση ασθενών οι οποίοι δεν αποδέχονται την μετάγγιση έμμορφων συστατικών του αίματος για θρησκευτικούς        λόγους

Απάντηση


 

 

                                                                                                           

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων