Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Μαρίνος Σιζόπουλος

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.477, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνου Σιζόπουλου
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει σχετικά με παράπονα που δεχόμαστε από γονείς για το Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου όσον αφορά την ελλιπή στελέχωση του τομέα της παιδικής ογκολογίας με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, καθώς και τι προτίθεται να πράξει για επιστημονική ενίσχυση του Παιδοογκολογικού Τμήματος.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.546, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνου Σιζόπουλου
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει κατά πόσο ο λεγόμενος “εκπρόσωπος” του ψευδοκράτους κ. Μεχμέτ Ντανά, η επιστολή του οποίου κυκλοφόρησε από το Μόνιμο Εκπρόσωπο της Τουρκίας στον ΟΗΕ ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είναι κάτοχος ταυτότητας ή διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.150, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνου Σιζόπουλου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχουν θεσμοθετημένα αδικήματα για τα οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να παραχωρήσει σε κατάδικο προεδρική χάρη;

2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει θεσμοθέτηση και υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που δίδονται από την Εισαγγελία, ισχύει η πληροφόρηση ότι στα αδικήματα που εξαιρούνται από την προεδρική χάρη περιλαμβάνεται και η σεξουαλική παρενόχληση, όταν το θύμα είναι άνω των δεκατριών ετών;

Επιπρόσθετα, παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε αν αυτό ίσχυε πάντα, αν διαφοροποιήθηκε κάποια στιγμή, πότε, από ποιον και γιατί.

Τέλος, ερωτούμε τον έντιμο υπουργό, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ούτε θεσμοθετημένα αδικήματα ούτε κατευθυντήριες γραμμές, προτίθεται η εκτελεστική εξουσία ή η Νομική Υπηρεσία να προχωρήσει και να καθορίσει αυτές τις κατηγορίες αδικημάτων που αφορούν αδικήματα ηθικής αισχρότητας για τα οποία ο κατάδικος να μη δικαιούται να λάβει προεδρική χάρη;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.151, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνου Σιζόπουλου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων στους οποίους δόθηκε κυπριακή υπηκοότητα και είναι παιδιά που προήλθαν από μικτούς γάμους Τουρκοκυπρίων με εποίκους, καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων πολιτογραφήθηκαν.

Υπενθυμίζουμε τον έντιμο υπουργό ότι εκκρεμεί η απάντηση σε σχετική ερώτηση (23.06.011.02.546) που υποβάλαμε στις 3 Μαΐου 2018, αναφορικά με το κατά πόσο ο λεγόμενος “εκπρόσωπος” του ψευδοκράτους κ. Μεχμέτ Ντανά είναι κάτοχος ταυτότητας ή διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.161, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνου Σιζόπουλου

 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τον χρονικό ορίζοντα της προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ενιαίο Χώρο Σένγκεν, σύμφωνα και με τη δέσμευση που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία κατά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης στις 16 Απριλίου 2003.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.063, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνου Σιζόπουλου

«Όπως πληροφορούμαστε από άρθρο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, η ΕΚΤ ζητά να γίνει νόμος πλαίσιο σύμφωνα με τον οποίο η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα έχει την εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων με τις οποίες συνεργάζονται οι τράπεζες.
Ζητούμε από τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:
1. Βάσει ποιας νομοθεσίας έχουν δοθεί οι άδειες λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων, ποιο ήταν το αρμόδιο όργανο που έδωσε τις άδειες και με βάση ποια κριτήρια;
2. Κάποιες εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων φαίνεται να είναι θυγατρικές πιστωτικού ιδρύματος. Ζητούμε την επίσημη τοποθέτηση του αρμόδιου υπουργού όσο και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας επί του θέματος αυτού, εάν αυτό ισχύει και, εάν ναι, κατά πόσο αυτό αποτελεί σύγκρουση συμφέροντος.
3. Τέλος, αυτό που αναφέρει το δημοσίευμα, ότι ο Υπουργός Οικονομικών υπήρξε δέκτης προειδοποιήσεων από την ΕΚΤ για την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εταιρειών, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα; Προτίθεται ο Υπουργός Οικονομικών να καταθέσει ανανεωμένο πλαίσιο για το πιο πάνω θέμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.064, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνου Σιζόπουλου

          «Σύμφωνα με δημοσίευμα καθημερινής κυπριακής εφημερίδας η κυβέρνηση προτίθεται να πωλήσει το μετοχικό κεφάλαιο που διαθέτει η ΚΕΔΙΠΕΣ στην Altamira Asset Management (Cyprus).  Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό αποτελεί μέρος των σχετικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν εγκρίθηκε η κρατική στήριξη με την οποία διαλύθηκε η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

          Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας καταθέσει το γραπτό κείμενο των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της κρατικής στήριξης της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας, εάν και εφ’ όσον αυτό υπάρχει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.123, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνου Σιζόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο προτίθεται να καταθέσει τροποποιητικό νομοσχέδιο που να επιτρέπει και την κατάθεση αγωγών για διεκδίκηση των συμφερόντων τους (class action lawsuit) από νομιμοποιημένους φορείς που έχουν δεόντως συσταθεί, σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, όταν επηρεάζονται τα συλλογικά συμφέροντα των μελών τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.034, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνου Σιζόπουλου

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο έχει δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός για το Ταμείο Αλληλεγγύης,

2. ποιες καταθέσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο Ταμείο Αλληλεγγύης και, αν δεν έχουν γίνει, πού τηρούνται οι μέχρι σήμερα προικοδοτήσεις προς το Ταμείο Αλληλεγγύης οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και

3. πότε προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε εκταμιεύσεις προς τους δικαιούχους.»

Απάντηση


 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων