Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Σωτήρης Σαμψών

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.196 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 22 Ιανουαρίου 2003.

«Όπως έχω πληροφορηθεί, παρατηρήθηκε το φαινόμενο πηλίκια της Εθνικής Φρουράς να μην έχουν εθνόσημο, πράγμα που έχει σχολιαστεί δυσμενώς τόσο από το κοινό όσο και από τα μέλη της Εθνικής Φρουράς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους του φαινομένου αυτού, αν αυτό είναι σε γνώση του υπουργείου και αν υπάρχει οποιαδήποτε οδηγία ή πολιτική του για την αφαίρεση και αντικατάσταση των εθνοσήμων στα πηλίκια της Εθνικής Φρουράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.294 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 22 Απριλίου 2003.

«Πληροφορούμαι ότι στις τελευταίες προσφορές (αρ. 2003Τ1009 και 2003T1012) που έχουν προκηρυχθεί και αφορούν την αγορά/προμήθεια στρατιωτικών εσωτερικών επενδύσεων και κοντομάνικων φανελών δεν υπάρχει πρόνοια, ώστε αυτές να είναι παραλλαγής, κάτι που μέχρι στιγμής ίσχυε.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί έχει ληφθεί αυτή η απόφαση και από ποιους;

2. Εκτιμάται ότι η απόφαση αυτή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των επενδύσεων;

3. Η τιμή είναι το μόνο καθοριστικό ή το σημαντικότερο στοιχείο στη λήψη της απόφασης για κατακύρωση;

Το κράτος προτίθεται να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, ώστε οι επενδύσεις και οι φανέλες να είναι από ύφασμα παραλλαγής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.298 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 22 Απριλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε θα προκηρυχθούν οι προσφορές που αφορούν την αγορά / προμήθεια στρατιωτικών στολών; Οι προσφοροδότες που προμήθευσαν προηγουμένως την Εθνική Φρουρά με στολές που παρουσιάζουν πρόβλημα αναφορικά με το χρώμα και την ποιότητα του υφάσματος θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές;

Ο θυρεός της Εθνικής Φρουράς εκτυπώνεται στο εξωτερικό; Εάν ναι, σε ποιο βαθμό είναι διασφαλισμένη η μη χρησιμοποίησή του για αλλότριους σκοπούς;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.299 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 22 Απριλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια με βάση τα οποία κλήθηκαν σε προφορική συνέντευξη οι σαράντα πέντε υποψήφιοι οι οποίοι είχαν παρακαθίσει σε γραπτές εξετάσεις στις 8 Φεβρουαρίου 2003 με στόχο την πρόσληψή τους στην Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι σαράντα πέντε υποψήφιοι κλήθηκαν σε συνέντευξη χωρίς η επιλογή τους να έχει γίνει με αξιοκρατικά κριτήρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.315 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 5 Μαΐου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν τα αστυνομικά ελικόπτερα ή έστω ένα από αυτά κάνουν περιπολίες για σκοπούς πυροπροστασίας. Κρίνω ότι είναι επιβεβλημένο να γίνονται τέτοιου είδους περιπολίες κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου ή, εάν αυτό δεν καθίσταται δυνατό, τουλάχιστο κατά την περίοδο του καλοκαιριού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.325 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 13 Μαΐου 2003.

«Πληροφορούμαι ότι παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος μάνας στις δικαιούχους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πού οφείλεται η καθυστέρηση;

2. Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα;

3. Υπάρχει σκέψη για κατάργηση του εν λόγω επιδόματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.327 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 13 Μαΐου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη και/ή η διαδικασία μετεξέλιξης της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.334 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 15 Μαΐου 2003.

«Πληροφορούμαι ότι αστυνομικός από την επαρχία Πάφου ο οποίος είχε μετατεθεί στην ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου επαναμετατέθηκε στην Πάφο. Πληροφορούμαι επίσης ότι κατά τη διάρκεια της μετάθεσής του στην ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου δεν παρουσιαζόταν στη μονάδα του.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τους λόγους της μετάθεσης του εν λόγω αστυνομικού από την επαρχία Πάφου στην ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου.

2. Τους λόγους της μη παρουσίας του εν λόγω αστυνομικού στη μονάδα του κατά τη διάρκεια της μετάθεσής του στην ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου.

Τους λόγους της μετάθεσής του από την ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου στην επαρχία Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.335 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 15 Μαΐου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι μη πρόσφυγας κατοικεί τους τελευταίους μήνες σε διαμέρισμα της τουρκοκυπριακής συνοικίας της Λάρνακας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το διαμέρισμα έχει ζητηθεί από τρεις τουλάχιστο προσφυγικές οικογένειες, αλλά ο πιο πάνω αναφερόμενος μη πρόσφυγας που κατοικεί σ’ αυτό αρνείται να το εγκαταλείψει.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την περίπτωση αυτή, καθώς και τα μέτρα και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται το υπουργείο και οι υπηρεσίες να προβούν, ώστε το διαμέρισμα να δοθεί σε δικαιούχους πρόσφυγες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.336 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 20 Μαΐου 2003.

«Πληροφορούμαι ότι παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος τέκνου στους δικαιούχους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης αυτής, πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα αυτά και κατά πόσο υπάρχει σκέψη κατάργησης του εν λόγω επιδόματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.342 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 22 Μαΐου 2003.

«Αναφέρομαι στο περιεχόμενο της επιστολής με αποστολέα την “Ομάδα Δημοκρατικών Αστυνομικών Λεμεσού”, σχετικά με την τοποθέτηση προϊσταμένου στην ΚΥΠ Λεμεσού, που είδε το φως της δημοσιότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Αν έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα.

2. Τη φύση των μέτρων που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

Αν θα διεξαχθεί κάποια έρευνα για εξακρίβωση των στοιχείων που προκύπτουν γύρω από το όλο θέμα, καθώς και την ταυτότητα των αποστολέων και ειδικότερα του υπογράφοντος της επιστολής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.422 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 24 Ιουνίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται και τα προγράμματα που εφαρμόζονται για την αναδόμηση, αναστήλωση, συντήρηση και αναπαλαίωση οικιών και οικοδομημάτων στα χωριά της ορεινής και ημιορεινής Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.431 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 3 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι επί θητείας Λουκή Λουκαΐδη στη θέση Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας άρχισε νομική διαδικασία εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγγλία εναντίον Άγγλου συγγραφέα, ο οποίος, σε βιβλίο που δημοσίευσε, έκανε αναφορές σαφώς μειωτικές στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ´.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια ήταν τα αποτελέσματα των νομικών διαδικασιών και/ή μέτρων που λήφθηκαν τότε;

2. Τι στοίχισε σε χρήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία η διαδικασία αυτή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.109 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 10 Σεπτεμβρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ακόλουθο ζήτημα:

Πού οφείλεται η ολιγωρία των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας να ολοκληρώσουν και να κοινοποιήσουν στους οικείους του μακαρίτη Νεοκλή Γαβριηλίδη τα αποτελέσματα της μεταθανάτιας έρευνας; Το θλιβερό γεγονός συνέβη στις 5 Μαΐου 1999 στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και η οικογένεια επικαλέστηκε λόγους ιατρικής αμέλειας από μέρους δημόσιων λειτουργών και ζήτησε γραπτώς τη διεξαγωγή έρευνας στις 14 Ιανουαρίου 2002.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.266, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Στις 25 Σεπτεμβρίου 2003 περιβαλλοντιστές με αυτοκίνητα ενοικιάσεως αλώνιζαν την περιοχή Παραλιμνίου και χωρίς τη συνοδεία αστυνομικών ή μελών της Υπηρεσίας Θήρας εισέβαλαν κυριολεκτικά μέσα σε περιβόλια, αναζητώντας τεκμήρια, για να στοιχειοθετήσουν υποθέσεις κυνηγιού αμπελοπουλιών. Απέκοψαν κλαδιά δένδρων, σύρματα, σχοινιά, αχρήστευσαν λάστιχα και μπήκαν απρόσκλητοι σε υποστατικά που χρησιμοποιούνται ως μάντρες ή ως πρόχειρα καταλύματα από τους ιδιοκτήτες τους. Έγιναν επίσης καταγγελίες για κλοπές αυγών και πρόκληση αναστάτωσης στα ζώα των μαντρών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείων να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι καταστροφές που προκάλεσαν οι επιδρομές των περιβαλλοντιστών σε περβόλια και υποστατικά στην περιοχή των Κοκκινοχωριών και ειδικότερα στην περιοχή Παραλιμνίου;

2. Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την ασφάλεια των περιουσιών και/ή της ιδιοκτησίας των ατόμων σ’ αυτές τις περιοχές;

3. Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για αποφυγή της επανάληψης παρόμοιων επεισοδίων άσκησης βίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.370, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Εάν και πότε προγραμματίζεται η επιδιόρθωση/επέκταση του καφενείου στον κυβερνητικό συνοικισμό Τίμης.

2. Εάν και πότε προγραμματίζεται η επιδιόρθωση σπιτιών στο συνοικισμό αυτοστέγασης και στον κυβερνητικό συνοικισμό Τίμης.

3. Εάν υπάρχει απόφαση για την ανέγερση νέων κατοικιών ή το διαχωρισμό οικοπέδων που παραχωρούνται σε άπορες οικογένειες της κοινότητας, αυτόχθονες και μη, και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.

4. Εάν υπάρχει πρόθεση για την εγγραφή των δρόμων της κοινότητας και πότε θα υλοποιηθεί η πρόθεση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.371, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το εξής θέμα:

Θα ανεγερθεί και πότε στην κοινότητα Τίμης περιφερειακό νηπιαγωγείο, για το οποίο έχει ανευρεθεί χώρος ο οποίος έχει ήδη εγκριθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.372, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω θέματα:

1. Επειδή, όπως θα γνωρίζετε, στην Τίμη δεν υπάρχουν εμπορικά καταστήματα, υπάρχει βούληση από πλευράς του υπουργείου να επιτρέψει ή/και ανεχθεί όπως λειτουργήσουν στην κοινότητα Τίμης παζαράκια/λαϊκές αγορές τις Κυριακές, παρόμοιες με αυτές που λειτουργούν σε άλλες κοινότητες της Κύπρου;

2. Προωθείται η δημιουργία τουριστικής ζώνης στην παραλιακή περιοχή της Τίμης ή στην τοποθεσία “Καθαρή” της κοινότητας;

3. Πότε θα μετακινηθούν οι πυλώνες της ΑΗΚ (σχετική άδεια έχει ήδη εξασφαλιστεί από την Πολεοδομία) στη βόρεια και νότια πλευρά της κοινότητας Τίμης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.529, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία των ερευνών που διεξάγονται αναφορικά με αξιωματικό της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου που συνελήφθη να λαθροθηρεί στο χωριό Κοιλάνι της επαρχίας Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.548, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Προτίθεται να διατηρήσει το χαρακτήρα της κοινότητας Καλαβασού ως μεταλλευτικής;

2. Προγραμματίζει την επαναλειτουργία της γραμμής του τρένου μεταφοράς του μεταλλεύματος;

3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.930, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω, που αφορούν την ταινία “Ακάμας” του σκηνοθέτη Πανίκου Χρυσάνθου:

1. Το ύψος της χορηγίας που δόθηκε και πότε αυτή δόθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

2. Το περιεχόμενο του σεναρίου με βάση το οποίο αποφασίστηκε η χορηγία για την ταινία.

3. Για το αν στο σενάριο γίνεται αναφορά με αήθεις, προσβλητικούς, ανάρμοστους και ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς στα πρόσωπα των αγωνιστών της ΕΟΚΑ και στον ίδιο τον αγώνα γενικότερα.

4. Για το ποιοι άλλοι φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί ή εταιρείες ή νομικά ή φυσικά πρόσωπα εντός και εκτός Κύπρου χορήγησαν την ταινία, καθώς και το ποσό της χορηγίας που κατέβαλε ο καθένας.

5. Για το αν οι υπηρεσίες του υπουργείου χορήγησαν στο παρελθόν έργα του ίδιου σκηνοθέτη, δηλαδή του κ. Πανίκου Χρυσάνθου. Αν η απάντηση είναι καταφατική, ποια είναι αυτά, πότε χορηγήθηκαν και ποιο είναι το ύψος της χορηγίας.

Παρακαλείται επίσης το υπουργείο όπως με προμηθεύσει με αντίγραφο του σεναρίου της ταινίας που είχαν ενώπιόν τους οι αρμόδιες υπηρεσίες του, όταν έλαβαν την απόφαση για χορηγία, καθώς και με αντίγραφο της σχετικής σύμβασης που υπογράφηκε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.01.008, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με:

1. τις μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων γυναικών υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς,

                  2. τις γυναίκες υπαξιωματικούς οι οποίες είναι κάτοχοι πτυχίων. Στις περιπτώσεις αυτές το πτυχίο μελλοντικά θα λαμβάνεται υπόψη ως προσόν για προαγωγή                      και γενικά για περαιτέρω επαγγελματική ανέλιξη της υπαξιωματικού; Οι γυναίκες υπαξιωματικοί θα δύνανται να προαχθούν σε θέση συναφή με τον τίτλο                       σπουδών τον οποίο κατέχουν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.147, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετά ή προγραμματίζει την ανέγερση μνημείου ή γενικότερα κάποιου ενθυμήματος στον ιστορικό χώρο του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ενόψει της μελλοντικής κατεδάφισής του, σε ανάμνηση της συμβολής και της προσφοράς του στη σύγχρονη κυπριακή ιστορία, όπως η μάχη του νοσοκομείου κατά τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.459, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια διαδικασία ακολουθείται για τον καθορισμό των κριτηρίων ή των προϋποθέσεων που απαιτούνται, για να συμπεριληφθεί κάποιος (πρόσωπο ή εταιρεία) στον κατάλογο των προσφοροδοτών για κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Άμυνας;

2. Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν; Άτομα, αντιπρόσωποι εταιρειών ή πολυεθνικές εταιρείες;

3. Ο κατάλογος αυτός είναι πάντοτε σταθερός ή διαφοροποιείται αναλόγως;

Αναφορικά με τα ελικόπτερα ΜΙ 35, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Πόσα από αυτά θα έχουν δυνατότητα πτητικής ικανότητας μέχρι το τέλος Ιουνίου και σε τι επιχειρησιακή κατάσταση βρίσκονται;

2. Πόσοι πιλότοι υπέβαλαν παραίτηση και ποιοι οι λόγοι της παραίτησής τους; Λαμβανομένων υπόψη όλων αυτών των δεδομένων και παραγόντων, οι πτήσεις θα είναι ασφαλείς σύμφωνα με τις υπάρχουσες συνθήκες;

                    3. Ποιας εκπαίδευσης, ποιας επιχειρησιακής και φυσικής συντήρησης τυγχάνουν οι πιλότοι των ελικοπτέρων ΜΙ 35;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.083, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα επηρεαστεί η επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς σε περίοδο κρίσης από τη μετακίνηση της αεροπορικής βάσης της Λακατάμιας και ιδιαίτερα του αεροδρομίου.

Το ερώτημα προκύπτει, διότι σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας ο Αρχηγός ΓΕΕΦ ζήτησε την κατανόηση των κατοίκων που γειτνιάζουν με την αεροπορική βάση και τόνισε “αυτή δεν μπορεί να μετακινηθεί, διότι είναι σημαντικός και καίριος ο ρόλος που θα διαδραματίσει επιχειρησιακά σε περίπτωση κρίσης”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.266, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει:

1. αναφορικά με την πρόοδο που σημειώνει το έργο ανάπτυξης της βιοτεχνικής ζώνης στην κοινότητα Αγκλεισίδων,

                    2. για τη δημιουργία βιοτεχνικής ζώνης στην κοινότητα Καλού Χωριού, μετά την παραχώρηση χαλίτικης γης στην κοινότητα και μετά την                         απαλλαγή της από οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.304, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε ο δρόμος Αγίας Νάπας-Σωτήρας να κατασκευαστεί με αντιολισθητικές προδιαγραφές και ποιο θα είναι το ύψος του κόστους κατασκευής του;

                    2. Γιατί δεν κατασκευάζονται αντιολισθητικοί δρόμοι σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπως για παράδειγμα ο δρόμος της Κυπερούντας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1213, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Παρακαλώ όπως ενημερωθώ κατά πόσο υπάρχει ενδεχόμενο στο χώρο απέναντι από το ξενοδοχείο “Hilton”, στη Λευκωσία, όπου έχει συμφωνηθεί η ανάπτυξη με το Κατάρ, να ανεγερθεί επίσης τζαμί (μιναρές) ή άλλο παρόμοιας φύσης οίκημα ή κτίριο.

Παρακαλώ επίσης όπως, σε περίπτωση που ανεγερθεί, μου δοθούν λεπτομέρειες για το μέγεθος, το ύψος, το κόστος του κτιρίου κ.λπ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.217, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Θα επιθυμούσα όπως ενημερωθώ για τα ακόλουθα θέματα, τα οποία αφορούν την Ε΄ φάση αναδόμησης του συνοικισμού Αγίων Αναργύρων Α΄ στη Λάρνακα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της Ε΄ φάσης αναδόμησης του συνοικισμού Αγίων Αναργύρων Α΄ στη Λάρνακα και πώς αυτή θα εξελιχθεί (χρονοδιαγράμματα) με βάση τους σχεδιασμούς σας;

2. Πώς οι πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων κατοίκων ικανοποιούνται με το σχέδιο αναδόμησης σε σχέση με την αστική διακυβέρνηση και το στόχο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης;

3. Ποιος ο αριθμός κάθε τύπου (ως προς το εμβαδό και τα υπνοδωμάτια) διαμερισμάτων και μονοκατοικιών;

4. Όσον αφορά το εμπορικό κέντρο, ποιος ο χαρακτήρας του, ο αριθμός των καταστημάτων, ο προσανατολισμός του και ποιοι οι δημόσιοι ανοικτοί κοινόχρηστοι χώροι του;

5. Πώς το υπουργείο σχεδιάζει, μέσα από την τακτική αυτή, να αναγάγει την όλη προσπάθεια σε ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπτυξης του εν λόγω συνοικισμού (ένταξη στη γύρω προαστιακή περιοχή), έτσι ώστε οι συνοικισμοί να είναι ενταγμένοι στον αστικό ιστό και να αποτρέπεται κάθε κοινωνικός αποκλεισμός;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.295, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτικής φύσεως.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.121, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτικής φύσεως.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.159, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.411, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Θα επιθυμούσα όπως ενημερωθώ από τον αρμόδιο υπουργό για το ποια είναι η εθνική στρατηγική, τα εθνικά συμφέροντα και η στρατιωτική στρατηγική της Κύπρου σε σχέση με την άμυνα της Δημοκρατίας και την ΑΟΖ και ποιος ο ρόλος της χώρας μας στην Ευρώπη, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή υπό τις σημερινές διαμορφούμενες συνθήκες.

Παρακαλώ όπως λεπτομερώς με ενημερώσετε για τα πιο πάνω. Εάν υπάρχουν ειλημμένες αποφάσεις για τα πιο πάνω ερωτήματα, παρακαλώ όπως με εφοδιάσετε με όλα τα σχετικά στοιχεία, μελέτες, έγγραφα, καθώς και τις ημερομηνίες λήψης των σχετικών αποφάσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.412, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Θα επιθυμούσα όπως ενημερωθώ για το ποια είναι η εθνική στρατηγική και τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου στη χάραξη εξωτερικής πολιτικής, σε σχέση με την ΑΟΖ και ποιος ο ρόλος της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, Ευρώπη και Μέση Ανατολή υπό τις σημερινές διαμορφούμενες συνθήκες.

Παρακαλώ όπως λεπτομερώς με ενημερώσετε για τα πιο πάνω. Εάν υπάρχουν ειλημμένες αποφάσεις για τα πιο πάνω ερωτήματα, παρακαλώ όπως με εφοδιάσετε με όλα τα σχετικά στοιχεία, μελέτες, έγγραφα, καθώς και τις ημερομηνίες λήψης των σχετικών αποφάσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.229, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέλλει γενέσθαι με τα στρατόπεδα τεθωρακισμένων της Εθνικής Φρουράς των οποίων τα τεθωρακισμένα αποσύρονται από την ενεργό δράση.

Παρακαλώ να μας ενημερώσει ξεχωριστά για το κάθε στρατόπεδο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.310, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.415, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Παρακαλώ όπως μου διευκρινίσετε κατά πόσο με την αναφορά Βαρώσια στο Ψήφισμα 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, παράγραφος (5), εννοούνται τα δημοτικά όρια της πόλης της Αμμοχώστου όπως ίσχυαν πριν από την τουρκική εισβολή του 1974 ή αν εννοείται μόνο η περιφραγμένη (περίκλειστη) πόλη της Αμμοχώστου.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


 

 

 

 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων