Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής:  Πρόδρομος  Προδρόμου

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.058 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πρόδρομο Προδρόμου στις 25 Ιανουαρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αιτηθεί συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Συνεταιρισμός για την Ειρήνη” (Partneship for Peace) του ΝΑΤΟ.

Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη συμβεί, παρακαλούμε να μας διευκρινιστεί αν και πότε η κυβέρνηση πρόκειται να επιδείξει ενδιαφέρον και να υποβάλει αίτηση. Εάν δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, παρακαλούμε να μας εξηγηθούν οι λόγοι της μη υποβολής αίτησης συμμετοχής καθότι πρόκειται για μια κίνηση ύψιστης διεθνούς πολιτικής και στρατηγικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.059 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πρόδρομο Προδρόμου στις 25 Ιανουαρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αιτηθεί συμμετοχή της στη διεθνή συνθήκη “Ανοιχτοί Ουρανοί”.

Σε περίπτωση που αληθεύουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η χώρα μας δεν έχει επιδείξει τέτοιο ενδιαφέρον, ζητούμε να μας εξηγηθούν οι λόγοι αυτής της ολιγωρίας και να διευκρινιστεί κατά πόσο υπάρχει ακόμη περιθώριο για συμμετοχή της Κύπρου στη συνθήκη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.446 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πρόδρομο Προδρόμου στις 4 Ιουλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο έχει τη γενική ευθύνη τόσο της δημοσιονομικής κατάστασης όσο και του εν γένει σχεδιασμού της οικονομικής ανάπτυξης, να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τη θέση της κυβέρνησης για τα ακόλουθα θέματα:

1. Τη μετατροπή ορισμένων ημικρατικών οργανισμών σε εταιρικές οντότητες μετοχικού κεφαλαίου.

2. Τη διάθεση στην ελεύθερη αγορά ή/και στο κοινό μέρους του μετοχικού κεφαλαίου τέτοιων οργανισμών ή μέρους του μετοχικού κεφαλαίου υφιστάμενων εταιρειών, το οποίο είναι ιδιοκτησία του κράτους.

Είναι επίσης πολιτικά αναγκαίο η κυβέρνηση να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω του αρμόδιου υπουργείου:

α. Κατά πόσο θα επιδιώξει με αυτή τη μετοχική αναμόρφωση να συμβάλει στη δυνατότητα αυτών των οργανισμών να επιβιώσουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες λειτουργίας τους μέσα στην ελεύθερη αγορά και στον αυξανόμενο ανταγωνισμό που ακολουθούν την ένταξη, αλλά και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, αξιοποιώντας το δημόσιο πλούτο που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους ή αν θα προσανατολιστεί σε “νεφελώδεις” διακηρύξεις και επιλογές “εσωτερικών αλλαγών” σε αυτούς τους οργανισμούς, που μπορούν, δήθεν, να αυξήσουν την ευελιξία τους, διατηρώντας ωστόσο τη διοικητική/γραφειοκρατική λογική της οργάνωσης και λειτουργίας τους.

β. Κατά πόσο θα επιχειρήσει να αντλήσει κεφάλαια μέσω της διάθεσης μέρους του μετοχικού κεφαλαίου του κράτους σε τέτοιες νέες εταιρικές οντότητες ή και σε υφιστάμενες ακόμα (π.χ. Κυπριακές Αερογραμμές), προκειμένου να αντιμετωπίσει τα οξύτατα δημοσιονομικά προβλήματα που ενδέχεται να υπονομεύσουν καίρια την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, αλλά και την οικονομία γενικότερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.170, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου

«Πρόσφατα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις ένταξης κ. Λεοπόλντ Μάουρερ μας αποκάλυψε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στην απορρόφηση κονδυλίων που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στη διάθεση της χώρας μας. Ο κοινοτικός επίτροπος ανέφερε ότι μέχρι φέτος τον Αύγουστο, η Κύπρος δεν είχε απορροφήσει παρά το 25% των διαθέσιμων κονδυλίων.

Μέχρι τώρα, όπως διευκρίνισε ενώπιον της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κύπρου-Ε.Ε., η Κομισιόν δίνει διαρκώς παρατάσεις, προσπαθώντας να διευκολύνει τις κυπριακές αρχές. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αυτή η πρακτική των παρατάσεων για σχέδια χρηματοδοτήσεως που δεν ολοκληρώνονται θα τερματιστεί σύντομα. Επιπρόσθετα, προειδοποίησε ότι η προκαταρκτική εξέταση των προτάσεων που υποβάλλει η Κύπρος, η οποία γινόταν, για να υποβοηθηθούν οι κυπριακές αρχές, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι, “η Κομισιόν δεν πρόκειται να εξετάζει ex-ante τις προτάσεις”.

Ενόψει αυτών των ιδιαίτερα ανησυχητικών διαπιστώσεων παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι τα αίτια αυτής της αδυναμίας να απορροφηθούν οι κοινοτικοί πόροι και ποια μέτρα σκοπεύει να πάρει αμέσως η κυβέρνηση, ώστε να ενισχυθεί η απορροφητική ικανότητα της Κύπρου ως προς τους κοινοτικούς πόρους στους οποίους θα έχει πρόσβαση;

2. Με ποιο τρόπο έχει μεριμνήσει η κυβέρνηση, για να βοηθήσει τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να λάβουν γνώση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων, καθώς και των διαδικασιών μέσα από τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση;

3. Σχεδιάζει η κυβέρνηση να εγκαταστήσει κάποιο ειδικό φορέα για την πληροφόρηση, αλλά και κάποια αρχική διαμεσολάβηση μεταξύ των τοπικών παραγόντων και των κοινοτικών μηχανισμών;

Επιπρόσθετα, για την καλύτερη πληροφόρηση του σώματος, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως καταθέσει πλήρη στοιχεία σχετικά με τα διάφορα προγράμματα και το ύψος των κονδυλίων που ήταν μέχρι στιγμής διαθέσιμα, τα ποσά που έχουν αντληθεί, καθώς και τους φορείς που τα έχουν απορροφήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.235, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου

«Λαμβανομένων υπόψη παλαιότερων συζητήσεων και συστάσεων της Βουλής, αλλά και αντίστοιχων δεσμεύσεων των πανεπιστημιακών αρχών, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα δίδακτρα που έχουν ορισθεί για το μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος ανά φοιτητή. Θα ήταν σκόπιμο να παρατεθεί η λεπτομερής κοστολόγηση που γίνεται γι’ αυτό το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων και άλλων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα χρησιμοποιούνται. Το ερώτημα υποβάλλεται, διότι θέση της Βουλής ήταν ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί ωφέλιμα να προχωρήσει προσφέροντας αυτό το πρόγραμμα σπουδών, εφόσον δεν ασκεί αθέμιτο ανταγωνισμό ειδικά στην περίπτωση ενός καθαρά επαγγελματικού και τρόπον τινά κερδοσκοπικού προγράμματος σπουδών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.172, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εισπράξεις του κράτους από κάθε μορφή φορολογίας, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβαστικών τελών, ξεχωριστά, που επιβαρύνει κατόχους ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.173, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται αρχεία ή είναι δυνατό να αντληθούν από την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου ή τις υπηρεσίες του υπουργείου σχετικά με το ύψος των δημοτικών τελών ακίνητης ιδιοκτησίας που επιβλήθηκαν και που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.619, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή σχετικά με τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου και για τη χρηματοδότηση της οποίας αυτό τυγχάνει από το κράτος. Το ζήτημα που ενδιαφέρει είναι πότε θα σταματήσει να δαπανάται δημόσιο χρήμα για ένα έργο το οποίο έχει ήδη εγκαταλειφθεί.

Ως γνωστόν, οι διαδικασίες για την ανέγερση του Μεγάρου Πολιτισμού Κύπρου, με την οποία συνδέεται άμεσα η κρατική επιχορήγηση για τη λειτουργία του ιδρύματος, έχουν ματαιωθεί. Κατόπιν τούτου, θα έπρεπε να έχουν τερματιστεί και οι κρατικές δαπάνες που είναι σχετικές με αυτό το σκοπό. Φαίνεται όμως ότι το ίδρυμα αυτό εξακολουθεί να βασίζει τη λειτουργία του στην κρατική επιχορήγηση, ενώ ταυτόχρονα ο Γενικός Ελεγκτής σημειώνει και προχωρά να ερευνήσει σειρά παρατυπιών και πιθανών αδικημάτων.

Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή για τις κρατικές δαπάνες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για το Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου, δίνοντας στοιχεία και για την κατανομή αυτών των δαπανών

Απάντηση


 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων