Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Χρήστος Πουργουρίδης

Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.045 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρήστο Πουργουρίδη στις 4 Νοεμβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την έκταση των ζημιών που έχει υποστεί το δημόσιο από την εμπλοκή του κράτους στην υπόθεση των χημικών βιομηχανιών, καθώς επίσης και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η εκτελεστική εξουσία, προκειμένου να επιτύχει είτε την ολική είτε τη μερική αποκατάσταση των ζημιών αυτών.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.046 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρήστο Πουργουρίδη στις 22 Οκτωβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με οποιαδήποτε έργα πραγματοποιούνται σήμερα με συνεργασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων και τοπικών επιτροπών.

Στην απάντησή σας παρακαλώ να περιλαμβάνεται περιγραφή της πορείας εκτέλεσης, καθώς επίσης και αναλυτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού, συγκρινόμενη με τις μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσες δαπάνες για καθένα από τα έργα αυτά.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.403, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρήστου Πουργουρίδη

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται ώστε να επισπευθούν οι εργασίες τοποθέτησης υπόγειων καλωδίων από την ΑΗΚ στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, από τον ηλεκτρικό σταθμό Μονής προς τη Λεμεσό. Οι εργασίες για την τοποθέτηση των εν λόγω καλωδίων προχωρούν με απαράδεκτα αργούς ρυθμούς, γεγονός που προκαλεί αφάνταστη ταλαιπωρία σε όσους χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων