Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Πασιουρτίδης Ανδρέας

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.062, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

«Παρακαλούμε όπως ερωτηθεί ο αρμόδιος υπουργός και ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την ίδρυση Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα.
Η ίδρυση της συγκεκριμένης σχολής ήταν μέρος των εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας σε σειρά επισκέψεων του στη Λάρνακα, καθώς και απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου από τον Οκτώβρη του 2014, χωρίς μέχρι σήμερα να υλοποιηθεί.
Συγκεκριμένα, ζητούμε όπως πληροφορηθούμε για:
1. Τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και τις μελέτες για την ίδρυση της σχολής,
2. το εκτιμώμενο κόστος ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής,
3. τον χώρο στέγασης της σχολής, τις ενέργειες/εργασίες στον χώρο αυτό, τις διαδικασίες απόδοσής του στους αρμόδιους φορείς και
4. το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και λειτουργίας της σχολής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.211, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την ανάπλαση της κοίτης ποταμού και την αποκατάσταση της παλαιάς γέφυρας στην κοινότητα Αλεθρικού. Πρόκειται για έργο ο σχεδιασμός του οποίου ξεκίνησε το 2006, έχουν γίνει οι σχετικές μελέτες, αλλά δεν προχώρησε η προκήρυξη προσφορών για την υλοποίησή του.
Ζητούμε όπως πληροφορηθούμε για τα ακόλουθα:
1. Πότε προγραμματίζεται η προκήρυξη προσφορών για το έργο;
2. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου;
3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.238, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

«Παρακαλούμε όπως ερωτηθεί ο αρμόδιος υπουργός και ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την τοποθέτηση ανελκυστήρα στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου.
Πρόκειται για έργο το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο στη διακίνηση παιδιών με κινητικά προβλήματα, τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στις αίθουσες που βρίσκονται στον όροφο του σχολείου. Βάσει της πληροφόρησης που έχουμε λάβει, το έργο αυτό έχει εγκριθεί και συμπεριλαμβάνεται στο ΜΔΠ 2020-2022, αλλά επείγει η έναρξη και ολοκλήρωση των έργων το 2020.
Ζητούμε όπως πληροφορηθούμε για το πότε προγραμματίζεται η έναρξη εργασιών για την τοποθέτηση του ανελκυστήρα, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών για την ολοκλήρωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.293, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

          «Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τη διάβρωση της παραλίας και την κατασκευή έργων προστασίας της στις περιοχές Βορόκληνης και Περβολιών της επαρχίας Λάρνακας.

          Η κατάσταση έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα και καθημερινά η διάβρωση της παραλίας γίνεται όλο και πιο εμφανής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν θέματα ασφάλειας και απώλειας περιουσιών.

          Ζητούμε όπως πληροφορηθούμε τα εξής:

1.         Πόσοι κυματοθραύστες προγραμματίζεται να κατασκευαστούν βάσει των μελετών;

2.         Ποια προσωρινά και επιπρόσθετα μέτρα προτίθεται να αναλάβει η πολιτεία για προστασία των παραλιών;

3.         Ποιο το χρονοδιάγραμμα έναρξης και υλοποίησης των έργων;

4.         Ποιο το προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής, ποια η συνεισφορά των κοινοτήτων που επηρεάζονται και ποιος ο τρόπος καταβολής αυτής της συνεισφοράς;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.340, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

«Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την κατασκευή κυματοθραυστών στο παραλιακό μέτωπο της κοινότητας Πύλας στη Λάρνακα με στόχο την προστασία από τη διάβρωση.

Ζητούμε όπως πληροφορηθούμε για τα εξής :

1.         Πόσοι κυματοθραύστες προγραμματίζεται να κατασκευαστούν βάσει των μελετών ;

2.         Ποιο το χρονοδιάγραμμα έναρξης και υλοποίησης του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.038, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

«Παρακαλούμε όπως ερωτηθεί ο αρμόδιος υπουργός και ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τον σταθμό επιβίβασης και αποβίβασης αστικών και υπεραστικών λεωφορείων στη Λάρνακα.

Ζητούμε όπως πληροφορηθούμε τα εξής:

  1. Υπάρχει μελέτη μετακίνησης του υφιστάμενου προσωρινού σταθμού;

  2. Έχει εξευρεθεί νέος κατάλληλος χώρος για δημιουργία σταθμού;

  3. Ποιο το χρονοδιάγραμμα έναρξης και υλοποίησης του έργου;

  4. Ποιο το κόστος υλοποίησης του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.042, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

«Παρακαλούμε όπως ερωτηθεί ο αρμόδιος υπουργός και ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με:

1. τη σύμβαση παραχώρησης ταχυδρομικών υπηρεσιών στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου και

2. τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν στη διανομή και στις παραδόσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.074, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

«Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης όσον αφορά με την επέκταση των βιοτεχνικών περιοχών στις κοινότητες Κιτίου (περιφερειακή) και Ξυλοτύμπου, λόγω της αυξημένης ζήτησης που υπάρχει σε υποστατικά για δραστηριοποίηση νέων επαγγελματιών.

Συγκεκριμένα, ζητούμε όπως ενημερωθούμε αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Τις μελέτες που έχουν γίνει για επέκταση των εν λόγω βιοτεχνικών περιοχών.

2. Τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την έναρξη υλοποίησης της αποπεράτωσης των έργων.

3. Το κόστος επέκτασης των υπό αναφορά βιοτεχνικών περιοχών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.125, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

« Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την κατασκευή πεζοδρόμων με ποδηλατόδρομο στον παραλιακό δρόμου Μαζωτού-Ζυγίου. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο άπτεται πρώτιστα της ασφάλειας των διακινούμενων πεζών στη συγκεκριμένη περιοχή και των ποδηλατιστών οι οποίοι χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη διαδρομή, καθώς και της αναβάθμισης της περιοχής των κοινοτήτων Μαζωτού, Αλαμινού, Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας, Ψεματισμένου, Μαρωνίου και Ζυγίου με την προσέλκυση τουρισμού.

Ζητούμε όπως ενημερωθούμε αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Τις μελέτες που έχουν γίνει για το έργο αυτό.

2. Το προϋπολογιζόμενο κόστος υλοποίησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.126, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

« Παρακαλούμε όπως ερωτηθεί ο αρμόδιος υπουργός και ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων με δημιουργία φραγμάτων στην Αραδίππου-Λάρνακα και συγκεκριμένα στην περιοχή Βεργίνας-Καμάρων. Επειδή το έργο παρουσιάζει τεράστιες καθυστερήσεις και έπειτα από την ολοκλήρωση της προμελέτης ελέγχου δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω ενέργεια για θωράκιση και προστασία των κατοίκων, ζητούμε όπως ενημερωθούμε για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη;

2. Ποια χρονοδιαγράμματα έναρξης υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.137, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

«Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης σχετικά με την απάμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος που παρουσιάζεται στην έξοδο του δρόμου Δρομολαξιάς-Μενεού, παρά τα φώτα τροχαίας, προς το αεροδρόμιο Λάρνακας. Στον συγκεκριμένο δρόμο παρουσιάζονται τεράστια τροχαία κίνηση και ζητήματα ασφάλειας. Επίσης, ο εν λόγω δρόμος είναι ο μοναδικός δρόμος που προσφέρει πρόσβαση στις κοινότητες Περβολιών, Κιτίου και Μενεού.

Ζητούμε λοιπόν όπως ενημερωθούμε για τις ενέργειες που έχουν γίνει αναφορικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος και για τον σχεδιασμό που υπάρχει για την οριστική επίλυση του ζητήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.151, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

«Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για τα σχολεία της Λάρνακας τα τελευταία πέντε χρόνια τα εξής:

1. Τα έργα και τα ποσά που εγκρίθηκαν στους προϋπολογισμούς.

2. Κατά πόσο τα έργα τα οποία είχαν περιληφθεί ολοκληρώθηκαν και τι κόστος είχαν.

3. Τα εκκρεμούντα έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά ξεκίνησε η διαδικασία.

4. Τα έργα τα οποία είναι στο στάδιο της μελέτης και τον χρόνο έναρξης των εργασιών, το κόστος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

5. Το ποσοστό υλοποίησης των προϋπολογισμών ανά έτος για τη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.194, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

«Αναφορικά με την ανέγερση νέας τεχνικής σχολής στη Λάρνακα προς αντικατάσταση της Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου, παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανέγερσης;

2. Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την έναρξη υλοποίησης και την ολοκλήρωση των έργων;

3. Ποιο είναι το συνολικό κόστος κατασκευής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.206, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

«Παρακαλούμε όπως ερωτηθεί ο αρμόδιος υπουργός και ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τις μελέτες που διεξήχθησαν για την ίδρυση Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα και καταδεικνύουν κόστος ίδρυσης και λειτουργίας, βάσει σχετικών δηλώσεων του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, ύψους €15 εκατομ. και €25 εκατομ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.207, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

«Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους:

1. Ποιος ο αριθμός που εργοδοτείται στα σχολεία και ποια η αναλογία εκπαιδευτικού ψυχολόγου-μαθητή;

2. Τι υπηρεσίες προσφέρονται από τους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους;

3. Ποια τα σχέδια και ποιος ο προγραμματισμός του υπουργείου για αναβάθμιση του θεσμού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.244, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το δίκτυο υδατοπρομήθειας στην κοινότητα Κόρνου. Συγκεκριμένα, λόγω απουσίας αποθηκευτικού χώρου πόσιμου νερού για κάλυψη των αναγκών των κατοίκων, σε περίπτωση βλάβης, δεν υπάρχουν τα προβλεπόμενα επαρκή αποθέματα.

Ζητούμε όπως ενημερωθούμε για τα εξής:

1. Τι μελέτες έγιναν για κάλυψη των αναγκών των κατοίκων σε πόσιμο νερό; Ποιο το οικονομικό κόστος που προκύπτει;

2. Τι λύση προτείνεται, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη παροχή πόσιμου νερού και επαρκή αποθέματα;

3. Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα επίλυσης του προβλήματος;»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων