Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.004 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 26 Ιουλίου 2001.

«Εδώ και τρία χρόνια έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αναδασμού στην Παρεκκλησιά και έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα υποδομής, αλλά δεν έχει δοθεί ακόμη νερό για άρδευση.

Επίσης μέρος της έκτασης που έτυχε του αναδασμού έχει περιληφθεί στην οικιστική ζώνη και άρχισαν να κτίζονται σπίτια.

Πώς το αρμόδιο υπουργείο αντιμετωπίζει το όλο θέμα αναφορικά με το σχέδιο εφαρμογής του αναδασμού στην Παρεκκλησιά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.005 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 26 Ιουλίου 2001.

«Στην κοινότητα Παρεκκλησιάς λειτουργούν μεταλλεία τα οποία δεν τηρούν τους όρους άδειας, με αποτέλεσμα να προκαλούν οχληρία και να κινδυνεύει η υγεία των κατοίκων. Επίσης φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν σκύρα διασχίζουν την κοινότητα με κίνδυνο την πρόκληση δυστυχημάτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν ελέγχονται οι όροι λειτουργίας των μεταλλείων και τι μέτρα λαμβάνει για την προστασία των κατοίκων από τα οχήματα που μεταφέρουν το μετάλλευμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.018 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 18 Σεπτεμβρίου 2001.

«Κατά την πρόσφατή μου επίσκεψη στο χωριό Καννάβια μού υπεβλήθησαν παράπονα από αμπελουργούς ότι υφίστανται σοβαρές ζημιές από την εκτροφή περδικιών τα οποία το Ταμείο Θήρας ελευθερώνει για εμπλουτισμό του κυνηγίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να κάμει για την αποφυγή προκλήσεως ζημιών στην αμπελουργία και αν προτίθεται να λύσει το πρόβλημα είτε με την εκτροφή και την απελευθέρωση των περδικιών σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν αμπέλια είτε με την καταβολή αποζημιώσεων στους αμπελουργούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.020 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 19 Σεπτεμβρίου 2001.

«Κατά την επίσκεψή μου στη βιοτεχνική περιοχή Αγλαντζιάς μού αναφέρθηκαν από το Σύνδεσμο Βιοτεχνών Αγλαντζιάς τα πιο κάτω προβλήματα:

Α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Το πληρωθέν από τους βιοτέχνες ποσό των £236.853 δεν τους έχει επιστραφεί, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις που τους έχουν δοθεί από το 1999. Οι βιοτέχνες ζητούν είτε την επιστροφή σ’ αυτούς του ποσού που έχουν καταβάλει ως ΦΠΑ είτε την αφαίρεση από το λογαριασμό του καθενός, αναδρομικά από την ημέρα που αυτό έχει πληρωθεί, του ποσού που αντιστοιχεί σ’ αυτόν.

Β. Κρατικές χορηγίες

Οι βιοτέχνες έχουν ζητήσει επανειλημμένα από την κυβέρνηση κρατική χορηγία για τα έξοδα μετακίνησής τους. Αυτοί που έχουν μετακινηθεί μετά την 1η Ιουλίου 1999 έχουν πάρει βοήθεια ύψους £1.000 ο καθένας, ενώ όσοι μετακινήθηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία δεν έχουν πάρει κανένα ποσό.

Η βιοτεχνική περιοχή έχει ανεγερθεί κατά μήκος της πράσινης γραμμής και έχει συμβάλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Το σχετικό όμως κόστος υφίστανται μόνο οι βιοτέχνες.

Για σκοπούς ίσης μεταχείρισης ζητήθηκε να παραχωρηθεί κατά χάριν σε όλους τους βιοτέχνες το ίδιο ποσό.

Γ. Αναλυτικό κόστος

Επανειλημμένα έχει ζητηθεί από το δήμο Αγλαντζιάς να δώσει στους βιοτέχνες το αναλυτικό πραγματικό κόστος της βιοτεχνικής περιοχής και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τέσσερα χρόνια, για άγνωστους λόγους, το αίτημα δεν κατέστη δυνατό να ικανοποιηθεί.

Δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας

Οι βιοτέχνες έχουν επιβαρυνθεί και έχουν καταβάλει εξ ολοκλήρου το υπολογισθέν κόστος, χωρίς να εξασφαλίσουν τίτλους ιδιοκτησίας για να μπορούν να υποθηκεύουν τα υποστατικά τους.

Η τιτλοποίηση των υποστατικών στον καθένα ξεχωριστά είναι γι’ αυτούς κεφαλαιώδους σημασίας.

Ε. Χώροι στάθμευσης

Οι χώροι στάθμευσης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, αφού είναι γεμάτοι με άχρηστα/εγκαταλειμμένα οχήματα από μερικούς βιοτέχνες και περιοίκους με αποτέλεσμα οι βιοτέχνες και οι πελάτες τους να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Επίσης δε λαμβάνεται κανένα μέτρο για την ορθή αντιμετώπιση της κατάστασης με αποτέλεσμα να επικρατεί πλήρης σύγχυση κατά τη λειτουργία της βιοτεχνικής περιοχής.

ΣΤ. Ψεκασμός

Οι βιοτέχνες υποφέρουν από την παρουσία φιδιών, ποντίκων, κουνουπιών ή διαφόρων εντόμων, χωρίς κανένας να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την καταπολέμησή τους.

Ζ. Πρόσβαση της πυροσβεστικής

Δεν έχει διευθετηθεί το θέμα πρόσβασης της πυροσβεστικής στην εσωτερική πλευρά που βρίσκεται μέσα στη νεκρή ζώνη. η δε αντιπυρική λωρίδα δεν είναι ικανοποιητική, με όλους τους εμφανείς κινδύνους.

Παρακαλούνται τα αρμόδια υπουργεία να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθενται να κάνουν για την ικανοποίηση των αιτημάτων του Συνδέσμου Βιοτεχνών Αγλαντζιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.086 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 2 Απριλίου 2002.

«Ο δημόσιος δρόμος που διασχίζει το δήμο Γερμασόγειας της επαρχίας Λεμεσού είναι πολύ στενός και, λόγω του μεγάλου αριθμού διερχόμενων αυτοκινήτων και ιδιαίτερα λεωφορείων, δημιουργείται άκρως απαράδεκτη κυκλοφοριακή συμφόρηση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τους οποίους υπάρχει αυξημένος τουρισμός. Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο προγραμματισμός και η εκτέλεση του παρακαμπτήριου δρόμου Γερμασόγειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.107 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 23 Απριλίου 2002.

« Στο χωριό Αγροκηπιά το μεταλλείο της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας (ΕΜΕ), που λειτουργούσε για πάρα πολλά χρόνια και έκλεισε, εξακολουθεί, δυστυχώς, να αποτελεί πηγή μόλυνσης των υπόγειων νερών της περιοχής και καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς και κίνδυνο για την ασφάλεια των κατοίκων. Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει φροντίσει να επαναφέρει το χώρο του μεταλλείου στην προτέρα του κατάσταση, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονταν από τη σχετική άδεια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή για το ποια μέτρα προτίθεται να πάρει για τερματισμό της κατάστασης όπως περιγράφεται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.114 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 29 Απριλίου 2002.

« Με κατάπληξη έχουμε πληροφορηθεί το περιεχόμενο του νέου βιβλίου «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου», το οποίο χαρακτηρίζει τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ αποτέλεσμα ακραίου εθνικισμού που δε συμβάδιζε με τα προοδευτικά κινήματα.

Επειδή το εν λόγω βιβλίο προορίζεται να διδαχθεί στα λύκεια της Ελλάδας και της Κύπρου, εύκολα μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αυτό αποτελεί εσκεμμένη, προγραμματισμένη και συνειδητή πράξη παραχάραξης, διαστρέβλωσης και παραποίησης της ιστορικής αλήθειας και όχι απλά έργο ενός ανόητου και ανιστόρητου συγγραφέα. Η ιστορία, όπως είναι γνωστό, συνδέει τον άνθρωπο του παρόντος με τον άνθρωπο του παρελθόντος και προετοιμάζει τον άνθρωπο του μέλλοντος.

Η εποποιία του 1955-1959 αποτελεί ό,τι πιο ωραίο και υψηλό έχει να επιδείξει ο ελληνισμός της Κύπρου. Πρόκειται για έναν αγώνα που ανέδειξε τον ηρωισμό, θρύλους και ολοκαυτώματα στις πιο ευδαίμονες ώρες της κυπριακής ιστορίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποια μέτρα έχει πάρει ή σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να απαγορευτεί η διδασκαλία του βιβλίου στα λύκεια της Κύπρου και να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.116 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 16 Μαΐου 2002.

« Στην περιοχή του κοινοτικού συμβουλίου Χλώρακας λειτουργεί τα τελευταία δέκα χρόνια παράνομα η βιομηχανία μωσαϊκών και σκύρων Νέαρχου Ηλιάδη που προκαλεί οχληρία και ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Για την εν λόγω βιομηχανία έχει εκδοθεί διάταγμα κατεδάφισης, χωρίς τούτο να εκτελεστεί.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα προτίθεται να πάρει για τερματισμό της παρανομίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.141 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 13 Ιουνίου 2002.

«Κατά τη σημερινή επίσκεψή μου στην περιοχή Σολέας μού υποβλήθηκαν έντονα παράπονα για μη επαρκή στελέχωση με ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του αγροτικού υγειονομικού κέντρου Ευρύχου, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται ικανοποιητικά οι ασθενείς με άμεσο κίνδυνο στην υγεία τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

  1. για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει για τη στελέχωση του εν λόγω αγροτικού υγειονομικού κέντρου προς αποφυγή δυσάρεστων επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων και

  2. για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το θέμα της μελέτης για τη δημιουργία περιφερειακού νοσοκομείου στην Ευρύχου, που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των διαμερισμάτων της Σολέας και Μαραθάσας και μερικών κοινοτήτων της περιοχής Αστρομερίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.153 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 16 Ιουλίου 2002.

«Μου έχουν υποβληθεί έντονα παράπονα σχετικά με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρατηρείται στο θέμα της κατασκευής κλειστού αγωγού και αντλητικού συγκροτήματος στο φράγμα Λυμπιών. Η ανάγκη εκτέλεσης των έργων αυτών έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα και οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί παραμένουν ανεκπλήρωτες για πάρα πολλά χρόνια για άγνωστους λόγους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία του εν λόγω φράγματος προς όφελος των γεωργών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.154 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 16 Ιουλίου 2002.

«Μου έχουν υποβληθεί παράπονα από ελαιοκαλλιεργητές, αλλά και από άλλα άτομα που ασχολούνται με γεωργικές καλλιέργειες, ότι οι από αέρος ψεκασμοί έχουν σταματήσει με αποτέλεσμα οι παραγωγοί / γεωργοί να υφίστανται σοβαρές ζημιές. Η ενταξιακή μας πορεία επιβάλλει εξάλλου την άριστη ποιότητα του ελαιολάδου και των άλλων γεωργικών μας προϊόντων, προκειμένου να είμαστε σε θέση να συναγωνιστούμε τις άλλες χώρες με την ίδια παράδοση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει για την επανέναρξη των από αέρος ψεκασμών σε επιλεγμένους, αλλά και σε απρόσιτους χώρους για προστασία των γεωργικών καλλιεργειών και του περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.024 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 23 Αυγούστου 2002.

« Το θέμα του τερματισμού του συμψηφισμού της επαγγελματικής και της αναλογική σύνταξης, το οποίο αποτελεί κατάφωρη αδικία σε βάρος των συνταξιούχων, συζητήθηκε επανειλημμένα στα θεσμοθετημένα μικτά σώματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αναγνωρίζει την ανάγκη κατάργησης / διαφοροποίησης του θεσμού αυτού και αν προτίθεται να προβεί στη λήψη οιωνδήποτε μέτρων για άρση της αδικίας αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.286 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 17 Απριλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην παραχώρηση όλων των τίτλων ιδιοκτησίας στους πρόσφυγες που διαμένουν σε κυβερνητικούς συνοικισμούς και συνοικισμούς αυτοστέγασης, για να τους προσφέρει ένα μέρος της χαμένης τους φερεγγυότητας. Δε νομίζω ότι είναι λογικό μια προσφυγική οικογένεια που διαμένει σε ένα σπίτι για μια ολόκληρη ζωή να αποστερείται το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

Υπάρχουν 27 000 περίπου κατοικίες που έχουν κτιστεί πάνω σε ελληνοκυπριακή γη, σε κυβερνητικούς οικισμούς και σε συνοικισμούς αυτοστέγασης, και ως γνωστό έχουν ήδη τιτλοποιηθεί 5 000 περίπου. Η ρύθμιση του νομικού πλαισίου για τις κατοικίες που κτίστηκαν πάνω σε τουρκοκυπριακή γη θα είναι για τους επηρεαζόμενους πρόσφυγες ένα μέτρο ανακούφισης για τα είκοσι εννέα χρόνια της προσφυγιάς και θα συνάδει με όλες τις μελλοντικές ρυθμίσεις που θα γίνουν με τη χρήση τουρκοκυπριακής γης για έργα κοινής ωφέλειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.300 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 22 Απριλίου 2003.

«Αναφορικά με το θέμα της επίσπευσης των εργασιών προγραμματισμού και κατασκευής πέντε φραγμάτων ή παραποτάμιων δεξαμενών που αφορούν τη δυτική περιοχή της Λευκωσίας (Κανναβιών-Αγίας Ειρήνης, Καρκώτη, Ακακίου-Μαλούντας, Παλαιχωρίου-Μηλουρίου και Παναγιάς), που συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατόπιν δικής μου εγγραφής, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί καμιά θετική εξέλιξη, παρά τις δοθείσες υποσχέσεις. Οι κάτοικοι των προαναφερθέντων περιοχών αισθάνονται έντονη πικρία και βαθιά απογοήτευση από τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται ο προγραμματισμός και η κατασκευή των εν λόγω φραγμάτων, που αναμφίβολα θα αποτελέσουν βασικά έργα υποδομής, για να κρατηθούν οι κάτοικοι στα χωριά τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.319 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 6 Μαΐου 2003.

«Ο νέος δρόμος Ορκόντα - Κάτω Πύργου Τηλλυρίας άρχισε να κατασκευάζεται πριν από τέσσερα περίπου χρόνια με σκοπό τη διευκόλυνση των κατοίκων της ακριτικής περιοχής Τηλλυρίας που επισκέπτονται τη Λευκωσία, αλλά και εκείνων που επιθυμούν να μεταβούν στην εν λόγω περιοχή. Όπως είναι γνωστό, η μη ικανοποιητική πρόσβαση προς την περιοχή Τηλλυρίας, εκτός από τη μεγάλη ταλαιπωρία που προκαλεί στους κατοίκους, δεν έδωσε τη δυνατότητα ισόρροπης ανάπτυξης με τις άλλες περιοχές της Κύπρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες και να παραδοθεί ο δρόμος στο κοινό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.078 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου την 21η Αυγούστου 2003.

«Έχει περιέλθει σε γνώση μου ότι από τον περασμένο Απρίλιο, που εξαγγέλθηκαν τα μέτρα της κυβέρνησης για τη δωρεάν μετάβαση των Τουρκοκυπρίων που εισέρχονται από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές από το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας σε άλλες πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, υπάρχει δυσμενής διάκριση σε βάρος εταιρειών λεωφορείων.

Συγκεκριμένα, μου έχει καταγγελθεί ότι για το θέμα της δωρεάν μετάβασης έχουν επιλεγεί πέντε περιφερειακές εταιρείες (αγροτικές και αστικές), οι οποίες, εκτός αυτού, λαμβάνουν και την κρατική επιχορήγηση που δίδεται σε κάποιες εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες έχουν επιλεγεί χωρίς να έχουν προκηρυχθεί προσφορές για τις συγκεκριμένες μεταφορές. Επίσης, δεν έχουν καθοριστεί ορθολογικά κριτήρια για την αποζημίωση των λεωφορειούχων, αφού δεν μπορεί να είναι γνωστοί οι αριθμοί των Τουρκοκυπρίων που επισκέπτονται την κάθε ημέρα τις ελεύθερες περιοχές.

Επίσης, καταγγέλλεται ότι δε γίνεται κανένας ουσιαστικός έλεγχος στα οχήματα αυτά, για να διαφανεί αν τηρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας της ΕΕ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για άρση της δυσμενούς αυτής διάκρισης, καθώς και για τα κριτήρια με βάση τα οποία αποζημιώνονται οι λεωφορειούχοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.175, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Όπως έχω πληροφορηθεί από το κοινοτικό συμβούλιο Σιας, η εταιρεία “HELLAS SAT” προγραμματίζει την κατασκευή κέντρου ελέγχου του τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου στην περιοχή Σιας. Μεταξύ των άλλων εγκαταστάσεων, προγραμματίζεται και η εγκατάσταση κεραιών διαμέτρου 11,1 μ. και 5 μ., καθώς και ενισχυτών υψηλής ισχύος.

Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σιας, Αλάμπρας και των γύρω χωριών ανησυχούν για τυχόν επιπτώσεις στην υγεία τους, λόγω της ακτινοβολούμενης ισχύος που θα εκπέμπεται, αλλά και για τις επιπτώσεις που τυχόν να προξενηθούν στο περιβάλλον της περιοχής.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής ευσταθούν και τι μέτρα προτίθεται να πάρει για την προστασία της υγείας τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.228, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Κατά τη διάρκεια επίσκεψής μου στο χωριό Ασκάς το κοινοτικό συμβούλιο μου ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες το πληροφόρησαν γραπτώς ότι το κόστος λειτουργίας της βιολογικής μονάδας υπολογίστηκε γύρω στις £3.000 ετησίως. Μετά την ενημέρωση αυτή το κοινοτικό συμβούλιο ανέλαβε την ευθύνη συντήρησης της μονάδας, πλην όμως το κόστος για το σκοπό αυτό ανέρχεται στο ποσό των £10.000, αφού μόνο στην ΑΗΚ για το ηλεκτρικό ρεύμα καταβάλλεται το ποσό των £500 ανά διμηνία.

Επειδή το οικονομικό βάρος για την κοινότητα, η οποία αριθμεί 200 περίπου μόνιμους κατοίκους, είναι δυσβάστακτο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει για αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος, προκειμένου το βιολογικό σύστημα να συνεχίσει τη λειτουργία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.229, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Κατά τη διάρκεια επίσκεψής μου στο χωριό Ασκάς διεπίστωσα ότι το μέρος του κύριου δρόμου Ασκά - Παλαιχωρίου που βρίσκεται εντός της κατοικημένης περιοχής, μήκους 300 μ., δεν έχει διαπλατυνθεί και βελτιωθεί παρά τις δοθείσες υποσχέσεις. Ως εκ τούτου, τα τουριστικά λεωφορεία που επισκέπτονται το χωριό δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να εισέλθουν στην κοινότητα, με αποτέλεσμα να προειδοποιούν ότι θα διακόψουν τις επισκέψεις τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται η εκτέλεση του μικρού αυτού έργου αλλά τόσο σημαντικού για την κοινότητα Ασκά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.256, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρωταρχικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του τόπου. Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος καθορίζει την ελληνική και την τουρκική ως τις γλώσσες διδασκαλίας του πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα, η ελληνική γλώσσα έχει κοινωνική και ιστορική σημασία για το λαό της Κύπρου, άρα επιβάλλεται η χρήση της από τα κύρια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είτε στο πτυχιακό είτε στο μεταπτυχιακό επίπεδο, διδάσκονται μαθήματα σε γλώσσα ξένη προς την ελληνική ή την τουρκική.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.260, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Αλάμπρας και τη συζήτηση των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινότητα διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω προβλήματα, τα οποία προέκυψαν μετά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού και τα οποία δημιουργούν σοβαρά κωλύματα στην ορθολογική ανάπτυξη της κοινότητας αλλά και στους κατοίκους:

1. Οι δύο κατασκευασθείσες διαβάσεις εισόδου στην κοινότητα δεν έχουν το απαιτούμενο ύψος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εισέλθουν σ’ αυτές τουριστικά λεωφορεία και φορτηγά αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού.
Για να καταστεί δυνατή η επίλυση του προβλήματος αυτού, αίτημα της κοινότητας είναι όπως ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για αύξηση του ύψους των εν λόγω διαβάσεων.

2. Λόγω της λειτουργίας των δύο υπεραστικών δρόμων που διασχίζουν την κοινότητα προκαλείται σοβαρή ηχορρύπανση.

3. Λόγω της κατασκευής των υπεραστικών δρόμων, τα όμβρια ύδατα οδηγήθηκαν μέσα στην κοινότητα, με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα.

4. Το τμήμα του παλαιού δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού που διασχίζει την κοινότητα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται υπεραστικό, με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη της γύρω περιοχής.

5. Αίτημα της κοινότητας είναι η κατασκευή πεζοδρομίων στον κυκλοφοριακό κόμβο που ενώνει τους δύο δρόμους και στο τμήμα του δρόμου που διέρχεται την κοινότητα, καθώς επίσης και η ασφαλτόστρωση του πλαγιοδρόμου από τη διάβαση εισόδου μέχρι το δρόμο Αγίας Βαρβάρας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για την επίλυση των σοβαρών αυτών προβλημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.261, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Αλάμπρας και τη συζήτηση των διάφορων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινότητα, διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω:

1. Η ανάγκη για την ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, αποθηκευτικών χώρων, γραφείου δασκάλων, αίθουσας μουσικής, αίθουσας τέχνης, καθώς και αποχωρητηρίων δασκάλων στο δημοτικό σχολείο.

2. Η κακή κατάσταση του παλαιού κτιρίου του σχολείου και η ανάγκη να ληφθούν μέτρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για την ικανοποίηση των σοβαρών αυτών αναγκών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.262, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Αλάμπρας και τη συζήτηση των διάφορων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινότητα, διαπιστώθηκαν οι πιο κάτω ανάγκες:

1. Κατασκευή των δρόμων στη βιομηχανική ζώνη.

2. Μεταφορά ηλεκτρισμού και δημιουργία τηλεφωνικού δικτύου στη βιομηχανική ζώνη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για την ικανοποίηση των σοβαρών αυτών αναγκών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.294, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Αγίου Δομετίου, ο δήμαρχος και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου εξέφρασαν, μεταξύ άλλων, την έντονη ανησυχία τους για τον κίνδυνο που υπάρχει να παραμείνει ημιτελές το υπό ανέγερση πολυδύναμο κέντρο, επειδή η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα επιχορηγήσει το δήμο με το υπολειπόμενο ποσό των £300.000.

Όπως είναι γνωστό, ο ακριτικός δήμος Αγίου Δομετίου αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω του γεγονότος ότι μετά την τουρκική εισβολή είναι ημικατεχόμενος και περίκλειστος, χωρίς προοπτικές ανάπτυξης.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει, ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του πολυδύναμου κέντρου στον Άγιο Δομέτιο, το οποίο θα συμβάλει με διάφορες πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις στην ανάδειξη των ηθών και των εθίμων, του πολιτισμού και της ζωής των ανθρώπων που κατοικούν σήμερα στον εν λόγω δήμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.475, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του με αρ. 57.405 και ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2003, ενέκρινε το σχέδιο αυτοεργοδότησης επαναπατρισθέντων, με σκοπό την επαγγελματική αποκατάστασή τους μέσω δανειοδότησης με ευνοϊκούς όρους.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της μη εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου από την κυβέρνηση μέχρι σήμερα και πότε προτίθεται να εφαρμόσει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για στήριξη των επαναπατριζομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.515, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Εξ όσων έχω πληροφορηθεί, από το Φεβρουάριο του 2003 δεν υπήρξε κανένας πτωματικός δωρητής οργάνων για μεταμόσχευση. Αυτή η πραγματικότητα δε συνάδει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα σε κανένα επίπεδο σύγκρισης. Παρουσιάζεται μια απελπιστική εικόνα της Κύπρου σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν καταρτίσει στρατηγικές, με συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους, για αύξηση των πτωματικών δοτών οργάνων και αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων δοτών στα εθνικά αρχεία δοτών που διαθέτουν. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, στο αρχείο δοτών είναι εγγεγραμμένο το 17% του πληθυσμού, ενώ σε άλλες χώρες οι πολίτες θεωρούνται δότες, εκτός αν δηλώσουν το αντίθετο.

Η έλλειψη αρχείου δοτών οργάνων και ενημέρωσης των πολιτών για το θέμα δωρεάς οργάνων είναι εμφανής στη χώρα μας, ενώ δεν υπάρχει κάποιος συντονιστικός φορέας για την οργάνωση και προώθηση του θέματος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει δημιουργηθεί στρατηγική για αύξηση του αριθμού των δοτών οργάνων;

2. Προωθείται η δημιουργία αρχείου δοτών, όπως προβλέπει το άρθρο 6Α του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου του 1987;

3. Υπάρχουν στον προϋπολογισμό του αρμόδιου υπουργείου κονδύλια για τη διαφώτιση του κοινού για το θέμα της δωρεάς οργάνων;

4. Προωθείται ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης νομοθεσίας και των κανονισμών και υπάρχει πρόθεση για κατάθεση νέου νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.579, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΑΗΚ, με ποσοστό 26%, στο ελλαδοκυπριακό δορυφορικό πρόγραμμα “HELLAS SAT”. Αργότερα, ο αρμόδιος υπουργός, στις 8 Δεκεμβρίου 2003, δήλωσε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ότι πρόκειται για μια επένδυση από την οποία μπορεί να επωφεληθεί και η Κύπρος στο σύνολό της, αφού θα μπει στο χάρτη της δορυφορικής επικοινωνίας και των τηλεπικοινωνιών. Κατά τη συνεδρία της εν λόγω επιτροπής ζητήθηκε η έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους $22.000.000 (£11.100.000) για τη συμμετοχή της ΑΗΚ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Μάλιστα, ο ίδιος υπουργός διαβεβαίωνε τόσο τη Βουλή όσο και την κυπριακή κοινή γνώμη ότι η συμμετοχή της ΑΗΚ στην εν λόγω επένδυση είχε διασφαλιστεί και ότι ο ΟΤΕ είχε αποδεχθεί όλες τις απαιτήσεις της κυβέρνησης και της ΑΗΚ για μια προνομιακή παρουσία στη διοίκηση της εταιρείας. Κατά τη συνεδρία της επιτροπής Οικονομικών κατατέθηκαν επίσης στοιχεία για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας, τα οποία είχαν και από προηγουμένως κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2003 η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε το συμπληρωματικό προϋπολογισμό της ΑΗΚ για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “HELLAS SAT”.

Όπως έχω πληροφορηθεί από στοιχεία που κοινοποίησε η εταιρεία στα μέλη της Βουλής, στις 12 Ιανουαρίου, η ΑΗΚ απέστειλε επιστολή στον ΟΤΕ, με την οποία θεωρεί ότι η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας δεν ήταν η αναμενόμενη και, μετά από την αμφισβήτηση αυτής της εμπορικής δραστηριότητας, ο ΟΤΕ προχώρησε στη χρηματοδότηση της εταιρείας, με αποτέλεσμα να χάσει το δικαίωμα η ΑΗΚ να εισέλθει στην εταιρεία με τους ευνοϊκούς όρους που είχαν συμφωνηθεί και να καταστεί η εταιρεία “HELLAS SAΤ” εταιρεία ελλαδικών μόνο συμφερόντων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη θέση της κυβέρνησης στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Τι άλλαξε από τις 18 Δεκεμβρίου 2003 μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2004 στην εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας, όταν μάλιστα μεσολαβούσαν και οι διακοπές των Χριστουγέννων, που να απαγορεύει τη συμμετοχή της ΑΗΚ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας;

2. Πώς μια επένδυση που θα προήγαγε τεχνολογικά και στρατηγικά την Κύπρο αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση με τέτοια ελαφρότητα, όταν η ελληνική κυβέρνηση στήριξε το πρόγραμμα μέσω του ΟΤΕ;

3. Αν δεν ήταν ικανοποιητική η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας, τότε γιατί η κυβέρνηση δήλωσε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών το αντίθετο;

4. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί το πρόγραμμα και το δορυφόρο ελλαδοκυπριακά, αφού μετέχουν μόνο ελληνικά κεφάλαια στην επένδυση;

5. Αφού η κυβέρνηση φέρεται να προωθεί την τεχνολογία και τις τεχνολογικές εφαρμογές, γιατί στέρησε την Κύπρο από τη δυνατότητα συμμετοχής της σε ένα τόσο τεχνολογικά προηγμένο πρόγραμμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.587, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Κατά τη χθεσινή ετήσια παγκύπρια γενική συνέλευση των έκτακτων υπαλλήλων, στην οποία είχα παρευρεθεί, υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από υπαλλήλους που δεν έχουν λάβει μισθούς πέντε μηνών, γεγονός που τους δημιουργεί τεράστιο κοινωνικό και οικογενειακό πρόβλημα, αφού ο μισθός αυτός είναι το μοναδικό τους εισόδημα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει αυτή η απαράδεκτη καθυστέρηση στην πληρωμή των υπαλλήλων και πότε η κυβέρνηση προτίθεται να καταβάλει τους καθυστερημένους μισθούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.587, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Κατά τη χθεσινή ετήσια παγκύπρια γενική συνέλευση των έκτακτων υπαλλήλων, στην οποία είχα παρευρεθεί, υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από υπαλλήλους που δεν έχουν λάβει μισθούς πέντε μηνών, γεγονός που τους δημιουργεί τεράστιο κοινωνικό και οικογενειακό πρόβλημα, αφού ο μισθός αυτός είναι το μοναδικό τους εισόδημα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει αυτή η απαράδεκτη καθυστέρηση στην πληρωμή των υπαλλήλων και πότε η κυβέρνηση προτίθεται να καταβάλει τους καθυστερημένους μισθούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.643, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με εκπροσώπους των κοινοτικών συμβουλίων και άλλους παράγοντες της δυτικής Λευκωσίας τα τελευταία δύο χρόνια έδωσε τη διαβεβαίωση ότι θα αρχίσει η διαδικασία κατασκευής του τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κοκκινοτριμιθιάς-Ευρύχου, από τη Βυζακιά μέχρι την Ευρύχου, με την προκήρυξη προσφορών για περιβαλλοντική και τεχνοοικονομική μελέτη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα για προγραμματισμό των εργασιών αυτών, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω καθυστέρηση στην εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.437, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Οι κατασκευαστικές εργασίες και η ασφαλτόστρωση του δρόμου Ορκόντα-Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, συνολικού μήκους 55 χιλιομέτρων περίπου, έχουν ολοκληρωθεί και το κοινό έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί το δρόμο αυτό. Κατά τη συζήτηση του όλου θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα στηθαία ασφάλειας κατάλληλα ποιοτικώς και σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Το μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου διέρχεται διά μέσου του δάσους με επικίνδυνες στροφές και μεγάλες υψομετρικές διαφορές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προβεί στην τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας στον εν λόγω δρόμο που να πληρούν τις προδιαγραφές, για πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων με κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών, δεδομένων και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά τη χειμερινή περίοδο.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.586, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Ο περιφερειακός αστυνομικός σταθμός Κλήρου, που ιδρύθηκε και λειτουργούσε από το έτος 1896, έκλεισε με σχετική απόφαση της κυβέρνησης, που λήφθηκε το 1992, μαζί με άλλους τρεις αστυνομικούς σταθμούς. Παρά τις υποχρεώσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την επαναλειτουργία του εν λόγω σταθμού, μέχρι σήμερα παραμένει κλειστός. Επισημαίνεται ότι μετά το κλείσιμο του σταθμού οι παρανομίες στην περιοχή, όπως ληστείες σε συνεργατικά ιδρύματα, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Έχει επίσης σημειωθεί αύξηση της νεανικής παραβατικότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να επαναλειτουργήσει τον περιφερειακό αστυνομικό σταθμό Κλήρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.813, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΡΙΚ προχώρησε στη σύσταση της θυγατρικής εταιρείας “CyBC Ventures Ltd”, με σκοπό η εταιρεία αυτή να ασχολείται αποκλειστικά με όλες τις εμπορικές δραστηριότητες του ΡΙΚ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο κατέστη αναγκαία η σύσταση και λειτουργία της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας, με ποιες εμπορικές δραστηριότητας του ΡΙΚ θα ασχολείται, με πόσα άτομα θα στελεχώνεται αυτή η εταιρεία και ποια θα είναι τα προσόντα τους, καθώς και κάτω από ποιους όρους και προϋποθέσεις θα προσληφθούν αυτά τα άτομα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.860, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) του ΡΙΚ έχει αναθέσει σε συγκεκριμένα άτομα την ετοιμασία μελέτης για τη νέα δομή του κρατικού καναλιού, έναντι του ποσού των £30.000. Επίσης, προσλήφθηκε για το σκοπό αυτό σύμβουλος για εργασιακά θέματα, έναντι του ποσού των £2.500 το μήνα, επί τακτικής βάσεως.

Η μελέτη αυτή φαίνεται να έχει δημιουργήσει φοβερά προβλήματα μεταξύ των τμηματαρχών, τα οποία αποβαίνουν σίγουρα σε βάρος της ομαλής λειτουργίας του ιδρύματος. Για παράδειγμα, γίνονται εισηγήσεις για αναβάθμιση μερικών τμηματαρχών σε διευθυντές, γεγονός το οποίο διαφοροποιεί την έννοια της ιεραρχίας, οδηγεί σε περαιτέρω σύγχυση επικοινωνίας και επενεργεί ως τροχοπέδη στη βελτίωση της οργάνωσης του ιδρύματος.

Επίσης, το ΔΣ του ΡΙΚ προχωρεί μονομερώς στην αλλαγή σχεδίων υπηρεσίας, παρά το γεγονός ότι κάποιες θέσεις είναι κενές, και τις καθιστά με διάφορες αλλαγές από θέσεις προαγωγής σε θέσεις πρώτου διορισμού. Επιπρόσθετα, θέσεις μόνιμες/οργανικές μετατρέπονται σε προσωρινές θέσεις με διετή συμβόλαια με αλλαγή των σχεδίων υπηρεσίας χωρίς αναφορά σε μισθολογική κλίμακα, όπως για παράδειγμα η θέση Λειτουργού Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. Οι στόχοι του ΔΣ είναι προφανείς και αφορούν την πρόσληψη “ημετέρων”. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου το ΔΣ αρνείται να προχωρήσει στο διορισμό αναπληρωτή διευθυντή τμημάτων, όπως π.χ. στο Τμήμα Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κενό στη διοίκηση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη των εν λόγω αποφάσεων, ποιο θα είναι το οικονομικό κόστος και τα προβλήματα που αναμένεται να δημιουργηθούν στο ΡΙΚ.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.965, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Έχω διαπιστώσει ότι στο νέο δρόμο Ορκόντα-Κάτω Πύργου, μήκους 55 χμ., δεν υπάρχει λήψη σήματος κινητής τηλεφωνίας. Ο δρόμος αυτός, όπως είναι γνωστό, διέρχεται δασική γη και ορεινές περιοχές και, λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής, είναι δρόμος με επικίνδυνες στροφές στον οποίο μπορεί εύκολα να προκληθούν οδικά δυστυχήματα με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό προσώπων και με κίνδυνο να χαθούν ανθρώπινες ζωές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την τοποθέτηση κεραιών για την κάλυψη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας στον εν λόγω δρόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.040, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει πρόσφατα ψηφίσει τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο και έχει τροποποιήσει τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο με σκοπό τη ρύθμιση και νομιμοποίηση υφιστάμενων οικοδομών, διαμερισμάτων και οικοπέδων, ώστε να καλυφθούν κυρίως παρατυπίες για τις οποίες δεν ευθύνονται οι αγοραστές, οι οποίοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τίτλους ιδιοκτησίας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για έκδοση κατά παρέκκλιση πολεοδομικής άδειας ή πιστοποιητικού συμπλήρωσης εργασιών/ειδικού πιστοποιητικού έγκρισης έχουν, εκτός από τον ιδιοκτήτη, και οι αγοραστές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσες αιτήσεις για άδειες οικοδομής έχουν γίνει παγκύπρια από την ψήφιση του νόμου;

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση των αιτήσεων για την παραχώρηση αδειών οικοδομής και πιστοποιητικών συμπλήρωσης εργασιών/ειδικών πιστοποιητικών έγκρισης;

                    3. Έχουν δοθεί οδηγίες για επίσπευση της εξέτασης των εν λόγω αιτήσεων, προκειμένου να ενθαρρυνθούν και άλλοι                     αγοραστές να υποβάλουν σχετική αίτηση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.117, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Με βάση στατιστικά στοιχεία της Δημοκρατίας, τα περιστατικά θανάτου από καρκίνο του μαστού στην Κύπρο αυξάνονται συνεχώς φθάνοντας τα 47 άτομα το 2003 (45 το 2002, 33 το 2001).

Το Αρχείο Καρκίνου έχει ολοκληρωμένα στοιχεία μόνο μέχρι το 2002. Με βάση τα τελευταία ολοκληρωμένα στοιχεία, το αρχείο αναφέρει 306 νέα κρούσματα καρκίνου του μαστού το 2002 (281 το 2001).

Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας αναφέρεται σε πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (τεστ Παπανικολάου) αλλά όχι για άλλους τύπους καρκίνου.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιο είναι το ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού στην Κύπρο; Αυτό έχει αυξηθεί ή μειωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια; Ποιο είναι το ποσοστό ασθενών στους οποίους διαγιγνώσκεται καρκίνος του μαστού που θεραπεύονται και είναι υγιείς μετά την πάροδο πέντε χρόνων;

2. Υπάρχει ή προγραμματίζεται να υπάρξει εκτεταμένο εθνικό πρόγραμμα ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο να απευθύνεται σε ολόκληρο τον πληθυσμό, ανεξαρτήτως περιοχής ή οικονομικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένου και προγράμματος επιμόρφωσης για τη διαδικασία αυτοεξέτασης;

3. Υπάρχουν εξειδικευμένες μονάδες θεραπείας του καρκίνου του μαστού στην Κύπρο;

4. Τα έξοδα θεραπείας του καρκίνου του μαστού, συμπεριλαμβανομένης και της χημειοθεραπείας και άλλων φαρμάκων, καλύπτονται από το κράτος;

5. Τι ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού δίνεται για θεραπεία του καρκίνου και τι ποσοστό δίνεται ειδικά για θεραπεία του καρκίνου του μαστού;

6. Τι ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού δίνεται για πρόληψη του καρκίνου και τι ποσοστό δίνεται ειδικά για πρόληψη του καρκίνου του μαστού;

7. Τι ποσό δίνεται για υπηρεσίες προς τους ασθενείς με καρκίνο του μαστού και τι υπηρεσίες προσφέρονται; Εξασφαλίζονται τα ατομικά δικαιώματα των ασθενών;

8. Προσφέρεται ανακουφιστική ιατρική φροντίδα σε καρκινοπαθείς που βρίσκονται σε τελικό στάδιο; Υπάρχει προγραμματισμός από το αρμόδιο υπουργείο γι’ αυτό το σκοπό;

9. Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα στοιχεία στο Αρχείο Καρκίνου για τα έτη μετά το 2002. Έχουν ληφθεί μέτρα για αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος;

10. Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας η οποία έχει εξασφαλιστεί από την Europa Donna Κύπρου παραμένει ακινητοποιημένη στη Γεροσκήπου για τέσσερις μήνες. Ποιος είναι ο λόγος της μη αξιοποίησης αυτής της μονάδας; Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για αξιοποίησή της σύντομα;

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.142, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Το θέμα της αλλαγής του νομικού καθεστώτος του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, με στόχο να αποκτήσει ευελιξία, για να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί και ταυτόχρονα στα επίπεδα που απαιτούνται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, απασχολεί το κράτος και το αρμόδιο τμήμα εδώ και έξι περίπου χρόνια.

Η τελευταία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 58.032 και ημερομηνία 11 Ιουνίου 2003 προνοούσε τη μετατροπή του τμήματος σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και την ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου πριν από το τέλος του 2003.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ώστε να διαφοροποιηθεί το καθεστώς του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και η οργανωτική δομή, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, και πότε προγραμματίζεται να προωθηθεί η διαδικασία για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.222, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

« Το Μέτρο 1.2 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 τιτλοφορείται “Ενθάρρυνση της Βελτίωσης και Ανάπτυξης της Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων”. Η σημείωση 8.1 αυτού προνοεί ότι στον επιλέξιμο κλάδο ζωοτροφών όσοι παραγωγοί πάρουν την επιδότηση του 25% έως 40%, για να εναρμονιστούν με την σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με τον “εκσυγχρονισμό ή συγχώνευση και μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών, περιλαμβανομένων και αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών και εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας και προτύπων”, θα είναι υποχρεωμένοι να εισάγουν τις πρώτες ύλες για την παραγωγή ζωοτροφών από χώρες της ΕΕ, ενώ μόνο ένα ποσοστό μέχρι 10% θα μπορεί να προέρχεται από τρίτες χώρες.

Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, η ΕΕ επιτρέπει εισαγωγές από τρίτες χώρες υπό μορφή ποσοστώσεων, παραδείγματος χάριν για κτηνοτροφικό σίτο, κριθάρι και καλαμπόκι, και αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι αυτάρκης στην παραγωγή σιτηρών. Η Κύπρος, η οποία συμμετέχει σε αυτές τις ποσοστώσεις, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, είναι και αυτή αναγκασμένη να εισάγει το 90% των πρώτων υλών για την παραγωγή των ζωοτροφών της.

Επιπλέον, στην περίπτωση του σογιαλεύρου πληροφορούμαι ότι, πρώτον, καλύπτει το 20% έως 30% των αναγκών για την παραγωγή των ζωοτροφών και, δεύτερον, ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί, ενώ η ΕΕ δεν είναι αυτάρκης και εισάγει πέραν του 90% των αναγκών της από τη Λατινική Αμερική και τις ΗΠΑ.

Με βάση τα πιο πάνω, οδηγούμαι στο συμπέρασμα ότι τα αρμόδια υπουργεία δεν έχουν μελετήσει σε βάθος την κυπριακή και ευρωπαϊκή πραγματικότητα, όσον αφορά τους περιορισμούς που τίθενται για τους επιδοτούμενους παραγωγούς ζωοτροφών, αφού με τον περιορισμό του 10% για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες αποκλείονται όλοι οι Κύπριοι παραγωγοί από την επιδότηση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει κάνει ή πρόκειται να κάνει ενέργειες για τη διαφοροποίηση του πιο πάνω περιορισμού προς τους Κύπριους παραγωγούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.266, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Στην περιοχή Κοτσιάτη-Μαρκί, μέσα σε κτηνοτροφική ζώνη που είχε οριοθετηθεί πριν από δέκα περίπου χρόνια, λειτουργούν δέκα κτηνοτροφικά υποστατικά (αιγοπρόβατα/κοτόπουλα) χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα πιο πάνω υποστατικά είχαν υποβάλει αιτήσεις για επιδότηση της εγκατάστασης σ’ αυτά ηλεκτρικού ρεύματος πριν από τέσσερα περίπου χρόνια, περίοδο κατά την οποία η κυβερνητική πολιτική έδινε στους κτηνοτρόφους το δικαίωμα υποβολής τέτοιων αιτήσεων ως κίνητρο για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Οι αιτήσεις των κτηνοτρόφων αυτών είχαν απορριφθεί τότε, διότι δεν υπήρχαν άλλες εγκαταστάσεις με ηλεκτρικό ρεύμα σε κοντινή απόσταση.

Έχω πληροφορηθεί ότι έκτοτε έχει τροποποιηθεί η αγροτική πολιτική του κράτους και δε δίνεται πλέον το δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης στους πιο πάνω κτηνοτρόφους, παρ’ όλον ότι το πρόβλημα της απόστασης από άλλα υποστατικά με ηλεκτρική παροχή έχει λυθεί. Για την ηλεκτροδότησή του το κάθε κτηνοτροφικό υποστατικό καλείται να καταβάλει το ποσό των £5.000 περίπου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχει αλλάξει η αγροτική πολιτική σε κάποιες περιοχές που παλαιότερα καλύπτονταν και με ποιους τρόπους στηρίζεται η κτηνοτροφία στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.282, ημερομηνίας 25 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται όλο και πιο έντονα φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη μεταφορά αέριων μαζών αιωρούμενης αφρικανικής σκόνης πάνω από την Κύπρο, τα οποία επηρεάζουν και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Από πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μου, αντιλαμβάνομαι επίσης ότι το πρόβλημα με την αιωρούμενη σκόνη της ερήμου είναι διεθνές. Υπάρχουν παραδείγματα που η αφρικανική σκόνη μπορεί να φτάσει ακόμη και στην πολιτεία Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν πνέουν αντίθετοι άνεμοι, ενώ σκόνη από την έρημο της Κίνας κάνει το γύρο του κόσμου φθάνοντας μέχρι και τις Άλπεις. Συγκεκριμένα, στην Κίνα πληροφορούμαι ότι εφαρμόζονται κρατικά προγράμματα αντιστροφής της επέκτασης της γραμμής της ερήμου με φύτευση και παρακολούθηση των προβληματικών περιοχών.

Έχω πληροφορηθεί επίσης ότι ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της Ελλάδας κ. Σταύρος Καλογιάννης έθεσε το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την αφρικανική σκόνη στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έγινε πριν από μερικές εβδομάδες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η Κύπρος από την αφρικανική σκόνη όσον αφορά το οικοσύστημα, τη γεωργία και την υγεία των κατοίκων;

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιστροφή της επέκτασης της γραμμής της ερήμου στην Αφρική μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

3. Έχει προβεί η Κύπρος σε κάποιες ενέργειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος, ως χώρα μέλος που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από αυτό;»

 

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων