Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Κώστας Παπακώστας

Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.015 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κώστα Παπακώστα στις 17 Οκτωβρίου 2000.

«Από το 1995 η κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι θα άρχιζαν σύντομα οι εργασίες για ανέγερση του Περιφερειακού Νοσοκομείου Κοφίνου. Έχουν περάσει πέντε χρόνια και δεν έγινε κανένα πρακτικό βήμα για υλοποίηση αυτών των υποσχέσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκεται το θέμα του νέου νοσοκομείου Κοφίνου και πότε προγραμματίζεται η έναρξη εργασιών για ανέγερσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.016 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κώστα Παπακώστα στις 17 Οκτωβρίου 2000.

« Ο διαχωρισμός των τριάντα τεσσάρων οικοπέδων αυτοστέγασης στο Καλό Χωριό Λάρνακας καθυστερεί αδικαιολόγητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε θα διαχωριστούν αυτά τα οικόπεδα, για να δοθούν στις δικαιούχους οικογένειες έπειτα από έγκριση για αυτοστέγαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.034 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κώστα Παπακώστα στις 16 Νοεμβρίου 2000.

«Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός τουρκοκυπριακών περιουσιών που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας έχουν μεταβιβασθεί μετά το 1974 σε Ελληνοκυπρίους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες τουρκοκυπριακές περιουσίες που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές έχουν μεταβιβασθεί σε Ελληνοκυπρίους, πότε και σε ποιους έχουν μεταβιβασθεί και σε ποιες τιμές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.087 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κώστα Παπακώστα στις 2 Απριλίου 2002.

« Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Σε ποια γυμνάσια και λύκεια φοιτούν παιδιά εγκλωβισμένων, πόσα είναι και σε ποια τάξη φοιτά το καθένα;

  2. Ποια συγκεκριμένα μέτρα στήριξης λαμβάνονται από το υπουργείο για την ομαλή ένταξη των παιδιών αυτών στη σχολική κοινότητα;

Ποια η συνεργασία μεταξύ σχολείου και αρμόδιων λειτουργών του Τμήματος Ευημερίας για την κοινωνική στήριξη των παιδιών αυτών που ζουν μακριά από τους γονείς τους και σε ποιο βαθμό επιφέρει αποτελέσματα αυτή η συνεργασία;»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων