Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Νικόλα Παπαδοπούλου

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.575, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νικόλα Παπαδόπουλου

«Με επιστολή που έλαβα από κατοίκους της περιοχής Σολέας, καθώς και από δημοσιεύματα στον τύπο πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προγραμματίζει την ανέγερση εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων ανατολικά του μεταλλείου της Σκουριώτισσας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου επί του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1259, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νικόλα Παπαδόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους, σε περίοδο οικονομικής περισυλλογής, έχει κριθεί ορθό να τερματιστούν οι υπηρεσίες δέκα (10) ωρομίσθιων βοηθών τελωνείου (κλ. Ε7) οι οποίοι εργάζονταν στα οδοφράγματα Αγίου Δομετίου, Αστρομερίτη, Λήδρας και Λήδρα Πάλας κατά μέσο όρο 150 ώρες το μήνα έκαστος, με συνολικό κόστος €80.000 το εξάμηνο, και έχουν αντικατασταθεί από μόνιμους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων (κλ. Α8-Α10-Α11), οι οποίοι εργοδοτούνται υπερωριακά για τις ίδιες ώρες με συνολικό κόστος €180.000 το εξάμηνο

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1233, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νικόλα Παπαδόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως καταθέσει γραπτώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικό κατάλογο της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στο κράτος (τοποθεσία, έκταση, υπολογιζόμενη αξία) και πληροφορήσει για τα εξής:

1. Ποιο μέρος της περιουσίας αυτής αξιοποιείται και με ποιο τρόπο;

2. Ποιο το ύψος των εσόδων που προκύπτουν για το κράτος από την αξιοποίηση της περιουσίας αυτής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1328, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νικόλα Παπαδόπουλου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτικής φύσεως.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1332, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νικόλα Παπαδόπουλου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτικής φύσεως.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.089, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νικόλα Παπαδόπουλου

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχω γίνει δέκτης παραπόνων για την ακαταλληλότητα του κτιρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Στην ετήσια έκθεση της Γενικής Ελεγκτού για το 2009 αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει επισημάνει από το 2002 την επικινδυνότητα του κτιρίου. Παρ’ όλα αυτά, τίποτα δεν έχει γίνει ως προς την κατασκευή νέου κτιρίου και ούτε έχει προχωρήσει η αρχιτεκτονική μελέτη για την οποία κονδύλι ύψους €500.000 περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του 2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο δυνατό για τα εξής:

1. Γιατί παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση;

2. Πόσο επικίνδυνο είναι τελικά το κτίριο του Γενικού Χημείου του Κράτους;

3. Τι κάνουν ή τι προτίθενται να κάνουν τα αρμόδια υπουργεία για επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος;

Επιπρόσθετα και ανεξαρτήτως των όποιων ενεργειών και εργασιών προγραμματίζονται ή θα προγραμματιστούν, παρακαλώ όπως το αρμόδιο υπουργείο μεριμνήσει άμεσα για την ασφάλεια των εργαζομένων στο κτίριο.»

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων