Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.021 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 28 Σεπτεμβρίου 2001.

«Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες δανειοδότησης μέσω του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, οι οποίες προκαλούν σοβαρά προβλήματα στους ενδιαφερόμενους. Οι καθυστερήσεις αυτές σημειώνονται τόσο κατά την αρχική έγκριση των δανείων όσο και κατά την έκδοση ήδη εγκεκριμένων δανείων.

Τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο σας για την επίσπευση των διαδικασιών και την αποφυγή αχρείαστης ταλαιπωρίας των προσφύγων και άλλων αιτητών που αποτείνονται στο φορέα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.022 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 5 Οκτωβρίου 2001.

«Οι γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί και τρόφιμα και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία, στην τροφική αλυσίδα και στην οικονομία είναι ένα επίκαιρο θέμα που απασχολεί ολόκληρη την ανθρωπότητα και αυξάνει το ενδιαφέρον ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων φορέων και πολιτών στην Κύπρο.

 1. Πώς τα αρμόδια υπουργεία Υγείας και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος διασφαλίζουν την προστασία του Κύπριου καταναλωτή από την ανεξέλεγκτη εισαγωγή γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών (ιών, βακίλων κ.λπ.) και τροφίμων;
 2. Υπάρχουν στην Κύπρο εξειδικευμένα, σωστά στελεχωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια, τα οποία διεξάγουν προληπτικό έλεγχο και λαμβάνουν κατασταλτικά μέτρα ή υπάρχει πρόθεση για αναβάθμιση των υπηρεσιών του Κρατικού Χημείου;
 3. Εφαρμόζεται η υπάρχουσα νομοθεσία για σήμανση των προϊόντων που περιέχουν γενετικά μεταλλαγμένα συστατικά;
 4. Ποιες προσπάθειες γίνονται για πρόληψη γενετικής ρύπανσης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.029 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 10 Οκτωβρίου 2001.

«Η οδική κυκλοφορία στη γέφυρα Μαυρομέρκα παρά τις δασικές βιομηχανίες παρουσιάζει σωρεία προβλημάτων μετά το κλείσιμο της μιας λωρίδας κυκλοφορίας. Το πρόβλημα παρουσιάζεται τόσο καθημερινά όσο και τις Κυριακές και δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο κοντά στα προσωρινά φώτα τροχαίας, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα σημεία, ιδιαίτερα στο χωριό Ακάκι, από αυτοκίνητα που μεταφέρουν μαθητές από όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ακριβές χρονοδιάγραμμα της συμπλήρωσης του έργου και τα μέτρα που λαμβάνονται για επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.030 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 11 Οκτωβρίου 2001.

«Το θέμα της ισότιμης μεταχείρισης απογόνων προσφύγων, ανεξάρτητα του αν αυτοί προέρχονται από μητρογονία ή από πατρογονία, έχει κατ’ εξακολούθηση τεθεί από βουλευτές, οργανωμένους φορείς και πολίτες.

Ενώ η αρχή της ισότητας και οι πρόνοιες του συντάγματος δεν επιτρέπουν διαφορετική μεταχείριση πολιτών λόγω φύλου των γονέων, η ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα συνεχίζεται για είκοσι επτά χρόνια.

Πέρα από τη νομική υλοποίηση τής πιο πάνω νομικής διακήρυξης της αρχής, παρακαλούνται η Γενική Εισαγγελία και τα αρμόδια υπουργεία να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

 1. Πώς μπορεί να υπάρξει νομική διευθέτηση για νομική κατοχύρωση της αρχής και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τυχόν επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά;
 2. Να κατατεθούν τα υπάρχοντα στοιχεία όσον αφορά ανακατατάξεις στις δημογραφικές στατιστικές της χώρας μετά την παραχώρηση της “προσφυγικής ιδιότητας” σε απογόνους προσφύγων από (α) πατρογονία και (β) μητρογονία.
 3. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) μιας τέτοιας αλλαγής στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό;
 4. Ποια η πολιτική που ακολουθεί το ψευδοκράτος στο ίδιο θέμα για μετατοπισθέντες Τουρκοκυπρίους και εποίκους και ποιες οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό;
 5. Στις επικείμενες εκλογές για ανάδειξη της ηγεσίας της ΠΕΠ και των δημοτικών συμβουλίων των κατεχόμενων δήμων είναι συνταγματικό να περιορίζεται και πάλι το δικαίωμα ψήφου μόνο στα παιδιά πρόσφυγες από πατρογονία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.057 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιανουαρίου 2002.

«Άπορος ασθενής που χειρουργήθηκε πρόσφατα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας εξαιτίας δισκοπάθειας συνεχίζει να παρουσιάζει προβλήματα, γι’ αυτό και ο γιατρός που έκανε την επέμβαση ζήτησε να γίνει στον ασθενή ηλεκτρομυογράφημα. Παραπέμφθηκε για το σκοπό αυτό στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και εκεί του είπαν ότι θα του τηλεφωνήσουν μετά από επτά μήνες (!) για τη σχετική εξέταση.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή για τα ακόλουθα:

Αληθεύει ότι υπάρχει σχετικό μηχάνημα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όμως ο γιατρός που το χειριζόταν μετατέθηκε στη Λεμεσό και ο γιατρός που ήρθε στη Λευκωσία δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις, για να το χειριστεί;

Ο ασθενής πρέπει να υφίσταται για επτά τουλάχιστο μήνες τους φοβερούς πόνους αδιαμαρτύρητα;

Τι προτίθεται να πράξει το ίδιο για λύση του προβλήματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.060 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 28 Ιανουαρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

Με ποια κριτήρια αποφασίζεται ποιος ή ποιοι βουλευτές θα συμμετέχουν σε διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα/συζητήσεις;

Ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να μη γίνεται δυσμενής διάκριση σε βάρος γυναικών βουλευτών;

Ποιοι μηχανισμοί ελέγχου υπάρχουν στο αρμόδιο υπουργείο που βοηθούν, έτσι ώστε να υπάρχει ακριβοδίκαιη εκπροσώπηση όλων των κομμάτων;

Παρακαλείται επίσης το αρμόδιο υπουργείο όπως δώσει στοιχεία για όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές από τον Ιούνιο έως το Δεκέμβριο του 2001 στις οποίες κλήθηκαν γυναίκες βουλευτές, για να συμμετάσχουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.061 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 28 Ιανουαρίου 2002.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συλλέξει από συζήτηση σε πρότερη σύσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το θέμα «Κατασκευή του δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς - Αστρομερίτη», υπάρχει δέσμευση του αρμόδιου υπουργείου για υποβολή έκθεσης προόδου ανά εξάμηνο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως καταθέσει αντίγραφα των δύο εκθέσεων που εύλογα θα έπρεπε να είχαν ετοιμαστεί για το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του 2001.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.062 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 28 Ιανουαρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

Αληθεύουν καταγγελίες δικαιούχων ατόμων που λαμβάνουν βοηθήματα αναπηρίας σύμφωνα με τις οποίες, λόγω της διαδικασίας μηχανογράφησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα βοηθήματα δεν έχουν καταβληθεί από το Μάιο του 2001;

Πότε αναμένεται η καταβολή των χορηγημάτων και γιατί δε λήφθηκε πρόνοια για διεκπεραίωση της διαδικασίας αποστολής τους με το παλιό σύστημα, παράλληλα με τη διαδικασία μηχανογράφησης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.063 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 28 Ιανουαρίου 2002.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς ο Εθνικός Μηχανισμός για τη Γυναίκα μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά, ώστε να διασφαλίσει την ισότητα ευκαιριών στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε τηλεοπτικά προγράμματα/συζητήσεις με ουσιαστικό χαρακτήρα (Κυπριακό, εξελίξεις, κοινωνικοοικονομικά θέματα κ.λπ.).

Τι προβλέπουν σχετικά πρωτόκολλα και συμβάσεις για το θέμα και ιδιαίτερα η σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία προσπαθούμε να εναρμονιστούμε;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.101 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 16 Απριλίου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται η προετοιμασία σχεδίων και οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι στροφές που υπάρχουν στο δρόμο Τσερίου - Αναλιόντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.102 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 16 Απριλίου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια κυβερνητική πολιτική (κριτήρια, διαδικασία, προγραμματισμός) εφαρμόζεται στο θέμα της ασφαλτόστρωσης σημαντικών αγροτικών δρόμων και σε ποιες κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας πραγματοποιούνται ή προγραμματίζονται τέτοιες ασφαλτοστρώσεις για το έτος 2002.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.103 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 16 Απριλίου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία ρυθμιστικού σχεδίου για βελτίωση της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ μέχρι τον Πεδιαίο ποταμό, καθώς και του σχεδίου για ριζική βελτίωση των οδών Α. Ζήττη και Γρ. Αυξεντίου στις κοινότητες Πάνω και Κάτω Δευτεράς αντίστοιχα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.146 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 5 Ιουλίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σύστημα κοστολόγησης που ακολουθεί η ΑΤΗΚ και όπως δώσει αντίγραφο της έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή για την ορθότητα του συστήματος, με στόχο τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, μετά την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας για την αναϊσορρόπηση των τελών. Επίσης ζητείται αντίγραφο των ελεγμένων λογαριασμών για το 2001.»

Απάντηση


Eρώτηση με αρ. 23.06.008.01.147 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 5 Ιουλίου 2002.

«Δεδομένου ότι:

1. η τούρκικη προπαγάνδα αξιοποιεί το διαδίκτυο, για να προβάλλει τις θέσεις της και να παραπληροφορεί.

2. διαθέτει ιστοσελίδες για τα κατεχόμενα εδάφη (πόλεις και χωριά).

3. οι δικοί μας κατεχόμενοι δήμοι αδυνατούν να δημιουργήσουν ιστοσελίδες λόγω των ψηλών δαπανών που συνεπάγονται,

παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η ΑΤΗΚ μπορεί να παραχωρήσει δωρεάν φιλοξενία στις ιστοσελίδες των κατεχόμενων δήμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.148 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 5 Ιουλίου 2002.

«Ένα από τα κοινά, πάγια και χρονίζοντα αιτήματα των κατεχόμενων δήμων είναι η στέγασή τους, ώστε να βοηθηθούν να βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας/εργασίας τους.

Επί σειρά ετών ο δήμος Μόρφου προσπάθησε να εξασφαλίσει την παραχώρηση της κυβερνητικής κατοικίας (αρ. 47) στον περίβολο του Προεδρικού Μεγάρου. Παρά τις έντονες και επίμονες προσπάθειές του, το αίτημα απορρίφθηκε.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η εν λόγω κατοικία παραμένει αναξιοποίητη και ακατοίκητη από το 1996 (ίσως και από πιο πριν) μέχρι σήμερα, σε ποιους παραχωρήθηκε και πότε, με ποια κριτήρια και για ποιο σκοπό χρήσης.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.159 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κρατική χορηγία για το 2002 προς τον Παγκύπριο Διαβητικό Σύνδεσμο έχει περικοπεί δραστικά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους αυτής της περικοπής, τη στιγμή που στοιχεία του Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου δεικνύουν πως ο διαβήτης στον τόπο μας προσλαμβάνει διαστάσεις επιδημίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.160 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Το διοικητικό συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων Κοινωνικής Ευημερίας καταγγέλλει την πρόσφατη στάση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με τη μη πλήρωση της κενής θέσης του Πρώτου Λειτουργού Ευημερίας, που προκηρύχθηκε πριν από ένα χρόνο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως αναφέρει τους λόγους που αποφεύγει εδώ και επτάμισι μήνες να υποβάλει προς τη συμβουλευτική επιτροπή την έκθεση για την πλήρωση της πιο πάνω θέσης.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.161 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Αναφέρομαι στην περίπτωση του δημόσιου λειτουργού Βραχίμη Χατζηχάννα, ο οποίος για τριακοστή έκτη φορά έχει προσφύγει και δικαιωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, χωρίς ποτέ οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου να γίνουν σεβαστές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Πώς και γιατί αυτό το φαινόμενο;

 2. Μήπως ο συγκεκριμένος λειτουργός έχει κάτι σε βάρος του και δεν έχει βρει ακόμη το δίκαιό του μετά από τριάντα έξι δικαιωμένες αγωγές;

 3. Δεν αντίκειται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο το να μη γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου;

 4. Τι πρέπει να πράξει ο συγκεκριμένος δημόσιος λειτουργός, για να βρει το δίκαιό του στη σημερινή “κοινωνία των πολιτών”;»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.162 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Η ταλαιπωρία στο δρόμο Κοκκινοτριμιθιάς - Αστρομερίτη, λόγω επιδιορθώσεων, διεύρυνσης και βελτιωτικών έργων, συνεχίζεται. Μεγάλος αριθμός παραπόνων υποβάλλεται καθημερινά από τους κοινοτάρχες και τους κατοίκους της Σολέας, της Μαραθάσας και της πεδινής περιοχής Μόρφου, γιατί είναι δύσκολη, χρονοβόρα και επικίνδυνη η διέλευση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθούν όλα τα βελτιωτικά έργα που γίνονται μέχρι και το χωριό Αστρομερίτης; (Να δοθεί χρονοδιάγραμμα).

 2. Γιατί δεν έγινε προσπάθεια όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου (που υπάρχει περισσότερη κίνηση), ώστε να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.163 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προκηρυχθεί η διαδικασία προσφορών για την κατασκευή της Α΄ φάσης του δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς-Δένειας, ποιος είναι ο επιτυχών προσφοροδότης και πότε θα αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες του έργου. Επίσης να δοθεί γραπτό χρονοδιάγραμμα των εργασιών μέχρι την αποπεράτωση της Α΄ φάσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.164 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι συμβαίνει με το ανεγειρόμενο νέο νοσοκομείο Λευκωσίας.

Με δεδομένες τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή του και τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους προχωρεί, ποιες προβλέψεις υπάρχουν όσον αφορά τις δαπάνες που θα κληθεί ο φορολογούμενος πολίτης να καλύψει μέχρι την πλήρη αποπεράτωση του έργου, πόσο ήταν το αρχικό κόστος, πόση καθυστέρηση υπάρχει και ποιο θα είναι το επιπρόσθετο κόστος; Παρακαλώ δώστε αναλυτικά στοιχεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.165 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το κράτος για πάταξη της φοροδιαφυγής, δεδομένου ότι τα παράνομα στοιχήματα υπερβαίνουν τα ογδόντα εκατομμύρια λίρες ετησίως;

 2. Τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση, για να τεθεί κάτω από έλεγχο το μέγεθος των ετήσιων επενδύσεων μας στο νόμιμο ή παράνομο τζόγο, του οποίου η έκταση και οι συνέπειες έχουν σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.166 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Με δεδομένη τη μείωση του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο τη φετινή χρονιά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει σε βάθος μελέτη για ανάλυση των αιτίων που την προκάλεσαν και αν έχει ετοιμαστεί ολοκληρωμένη στρατηγική για αντιμετώπιση της κατάστασης με συγκεκριμένους άξονες δραστηριοποίησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.167 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν διχογνωμίες στους κόλπους της κυβέρνησης αναφορικά με τη συμμετοχή ή όχι της ΑΗΚ στη διαδικασία παραχώρησης δεύτερης άδειας προσφοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα και ιδιαίτερα για το λόγο που κατά ορισμένους δημιουργεί πρόβλημα, ώστε να προωθείται προαποκλεισμός της ΑΗΚ από τη σχετική διαδικασία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.168 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Με δεδομένα ότι έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα από το ύψος των νοσηλίων στα κρατικά νοσοκομεία με αυτονότητες κοινωνικές συνέπειες και ότι όπως έχουν διαμορφωθεί τα κονδύλια δημιουργούν προβλήματα στα εισοδηματικά ασθενέστερα στρώματα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται ουσιαστικές επανεκτιμήσεις από τους αρμοδίους, ώστε το θέμα των νοσηλίων να αντιμετωπιστεί με γνώμονα την οικονομικά πιο ανώδυνη εξυπηρέτηση του πολίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.169 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα για τη νόσο των λεγεωναρίων, με αφορμή τα κρούσματα πνευμονίας που εντοπίστηκαν στη “Στέγη Νέα Ελεούσα”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.170 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τυχόν προσπάθειες, σχέδια ή προγράμματα που γίνονται ή ετοιμάζονται για ενθάρρυνση και προσέλκυση τουριστικού ρεύματος και προς την περιοχή της δυτικής Λευκωσίας, όπου υπάρχουν αξιόλογες βυζαντινές εκκλησίες και μνημεία προστατευόμενα από την ΟΥΝΕΣΚΟ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.171 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Δεν αποτελεί αντικίνητρο για τον τουρισμό το γεγονός ότι σε αρκετούς βασικούς κυκλοφοριακούς κόμβους και σε αρκετές οδούς και λεωφόρους ζωτικής σημασίας η κυκλοφορία καθίσταται δύσκολη και επικίνδυνη τόσο στους ντόπιους όσο και στους ξένους λόγω των εκτελούμενων, μέσα στο κατακαλόκαιρο, οδικών έργων και της μετατροπής των πλείστων περιοχών σε εργοτάξια;

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε λήφθηκε πρόνοια για ολοκλήρωση των εν λόγω έργων πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.172 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Αντλώντας στοιχεία από την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών, η Μονάδα Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εκτιμήσει πως το επίδομα τέκνου, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, πρέπει να είναι πολύ υψηλότερο. Η εν λόγω μονάδα υπογραμμίζει επίσης πως οι δημοσιονομικές δυσκολίες στην παραχώρηση αυξημένου επιδόματος τέκνου δεν πρέπει να οδηγούν τους αρμοδίους σε παραγνώριση άλλων παραμέτρων, που είναι σημαντικές, και ότι το επίδομα τέκνου θα είναι πιο αποτελεσματικό μέτρο για την επίτευξη στόχων κοινωνικής και πληθυσμιακής πολιτικής, όταν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος των βασικών αναγκών των παιδιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Έχουν ληφθεί υπόψη οι εισηγήσεις της Μονάδας Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου στη φορολογική μεταρρύθμιση;

 2. Σε ποιο βαθμό το προτεινόμενο μηνιαίο επίδομα για το πρώτο παιδί και για κάθε πρόσθετο παιδί και για τις μονογονεϊκές οικογένειες καλύπτει τις σημερινές βασικές ανάγκες του παιδιού στην οικογένεια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.010 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Πότε θα κατασκευαστεί το φράγμα στη Σολιά, ώστε τα νερά του Καρκώτη να μην καταλήγουν στη θάλασσα της Μόρφου;
 2. Αφού δεν κατασκευάζεται ο υδατοφράκτης, γιατί δεν κατασκευάζονται παραποτάμιες δεξαμενές, ώστε να αξιοποιούνται από τους γεωργούς και να δημιουργηθεί ένα κίνητρο για επένδυση σ’ ένα σύγχρονο αρδευτικό σύστημα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.011 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα προγράμματα επιστημονικής ενημέρωσης και στήριξης που υπάρχουν για προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας στις περιοχές Σολιάς και Μαραθάσας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.012 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα σχέδια και χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν από κυβερνητικής πλευράς για τη δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής στην περιοχή του Ατσά Σολιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.013 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους αφέθηκαν να κλείσουν τα σχολεία των περιοχών Σολιάς και Μαραθάσας, αναγκάζοντας τους κατοίκους σε αστυφιλία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.014 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα διαχωριστούν οικόπεδα στην Κοράκου, στον Οίκο και σε άλλες περιοχές της Σολιάς, της Μαραθάσας και της πεδινής περιοχής Μόρφου, ώστε να ενθαρρυνθούν νέα ζευγάρια να μείνουν στην ύπαιθρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.015 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το ποια κίνητρα δίνονται για ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων στις ορεινές περιοχές, ώστε να αναπτυχθεί ο αγροτουρισμός και ποια ειδικά προγράμματα ανάπτυξης του αγροτουρισμού προωθούνται στις περιοχές Σολιάς, Μαραθάσας, Ορεινής και Πιτσιλιάς της επαρχίας Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.016 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το πότε το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Ευρύχου θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο νοσοκομείο, που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής μέχρι και τον Αστρομερίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.017 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το πότε θα γίνει το αποχετευτικό σύστημα, ώστε να τερματιστεί η μόλυνση των υπόγειων υδάτων στις περιοχές Σολιάς και Μαραθάσας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.018 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει σχέδιο για επιχορήγηση της εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης στις ορεινές περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.019 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Γινόμαστε καθημερινά δέκτες παραπόνων για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων των εθνικών μας αερομεταφορών (Ολυμπιακής και Κυπριακών Αερογραμμών) με προορισμό την Αθήνα, σε σύγκριση με τις τιμές που ισχύουν για άλλους προορισμούς που απέχουν πολύ περισσότερα χιλιόμετρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο καθορισμού των τιμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.020 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως τον τελευταίο καιρό εκδηλώνεται έντονη τουρκική προπαγάνδα με τη συμμετοχή του ψευδοκράτους σε εμπορικές εκθέσεις και μέσω του διαδικτύου, με στόχο την εξαγωγή προϊόντων, την προσέλκυση τουριστών, την προβολή των ελληνοκυπριακών ξενοδοχείων στα κατεχόμενα και γενικά την προβολή του ψευδοκράτους.

Ποιες ενέργειες γίνονται από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, τις πρεσβείες και τις προξενικές αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας προς αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.021 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Αναφέρομαι στην απόφαση της κυβέρνησης για την ίδρυση κέντρου αλλοδαπών, σύμφωνα με την οποία θα αυτοχρηματοδοτείτο και θα λειτουργούσε αυτόνομα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως θα προχωρήσει στην εκτέλεση αυτής της απόφασης και με βάση ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η εικόνα που καθημερινά δίνουν οι ατάκτως περιφερόμενοι σε ανοιχτούς χώρους (πάρκα και ανοιχτές αγορές) αλλοδαποί εργαζόμενοι δεν περιποιεί τιμή στην ίδιά μας την κοινωνία που επιδεικνύει ρατσιστική διάθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.022 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Δημοσιεύματα του τύπου φέρουν τη Βρετανία να εμπλέκεται ενεργότερα σε λύση του Κυπριακού που να είναι σύμφωνη με τα βρετανικά συμφέροντα αντί με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι πρόσφατες δηλώσεις του λόρδου Χάνεϊ και του Πήτερ Χέιν για κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, διάσπαση και τριχοτόμηση της κρατικής κυριαρχίας, δημιουργία της “νέας Κύπρου”, ισότιμη συμμετοχή και καθεστώς των μερών αυτό αποδεικνύουν. Η κατευναστική παρέμβαση και αναφορά του Βρετανού Υφυπουργού Παιδείας δε μας ικανοποιεί. Αντίθετα, είναι “βάναυσος εμπαιγμός” της νοημοσύνης μας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση είναι πλήρως ενημερωμένη για τα τεκταινόμενα και σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί, ώστε να προστατεύσει την Κύπρο και να ανατρέψει τις ανεπιθύμητες επιπλοκές που η βρετανική διπλωματία απεργάζεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.023 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κάμπου εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες για τις ζημιές που προκαλούνται σε γεωργικές καλλιέργειες από τα αγρινά.

Η σημαντική αύξηση του πληθυσμού των αγρινών, λόγω των προστατευτικών μέτρων του κράτους, καθιστά ανεπαρκή τα μέτρα που λαμβάνονται για περιορισμό ζημιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να καταβάλλει συστηματικά αποζημιώσεις στους γεωργούς που έχουν υποστεί ζημιές από τα αγρινά (που μπορεί να μην είναι απόλυτα ικανοποιητικές) ή αν προτίθεται να προβεί σε επιπρόσθετα μέτρα για ριζική επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.065 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Οκτωβρίου 2002.

« Λαμβανομένου υπόψη ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το νόμο 92(Ι) του 1995 που προβλέπει την κατάθεση από όλους όσοι ανασκάπτουν στην Κύπρο, Κύπριων ή ξένων αρχαιολόγων, των ημερολογίων, των αρνητικών των φωτογραφιών και των σχεδίων των ανασκαφών τους, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή αν από τη μέρα της ψήφισης του νόμου κατατέθηκαν τα ανωτέρω από οποιοδήποτε αρχαιολόγο μετά το πέρας των ετήσιων ανασκαφών του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.066 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Οκτωβρίου 2002.

« Είναι γνωστό ότι ο αρχαιολογικός νόμος (άρθρο 35, Κ.Δ.Π. 173/82) διαλαμβάνει πρόνοια σύμφωνα με την οποία σε κάθε ξένη αποστολή που ανασκάπτει στην Κύπρο και απασχολεί τρεις επιστήμονες αρχαιολόγους ή έξι φοιτητές και άνω πρέπει να εργοδοτείται ένας Κύπριος αρχαιολόγος ή ένας Κύπριος φοιτητής αντίστοιχα και να καταβάλλεται το ανάλογο χρηματικό τίμημα.

Τα τελευταία χρόνια αντιλαμβανόμαστε ότι η νομοθετική αυτή πρόνοια αγνοείται, γι’ αυτό και καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους θα ενεργοποιήσει το νόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.143 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 11 Δεκεμβρίου 2002.

«Με μια σειρά αποφάσεων του Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων καταργούνται τα διάφορα κίνητρα που παραχωρήθηκαν στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και στους καταθέτες του.

Ως γνωστό τα κίνητρα αυτά παραχωρήθηκαν από το κράτος με σκοπό την ενθάρρυνση της συσσώρευσης κεφαλαίων στον οργανισμό και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ιδιαίτερα των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών τάξεων, σε ένα ζωτικό κοινωνικό τομέα όπως η στέγαση. Η πολιτική αυτή έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχής, αφού ο οργανισμός κάθε χρόνο εξυπηρετεί χιλιάδες οικογένειες, προσφέροντας στεγαστικά δάνεια με χαμηλά επιτόκια, μακροχρόνια αποπληρωμή και γενικούς όρους πολύ πιο ευνοϊκούς από αυτούς που πρόσφεραν άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα. Η υποβοήθηση της προσπάθειας των πολιτών να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ, αφού μετά την τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση έχει καταργηθεί και το κίνητρο της φοροαπαλλαγής μέρους των τόκων των στεγαστικών δανείων.

Είναι φανερό ότι τυχόν υλοποίηση των αποφάσεων του εφόρου θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και κατ’ επέκταση στις χιλιάδες των οικογενειών που είτε έχουν εξασφαλίσει είτε προτίθενται να εξασφαλίσουν στεγαστικά δάνεια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Χρειάζονται οποιεσδήποτε αλλαγές στη νομοθεσία ή τους όρους εντολής του οργανισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας και της κοινωνικής προσφοράς του, όταν η Κύπρος θα καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι οι προσφερόμενες από τον οργανισμό υπηρεσίες εμπίπτουν στην κατηγορία των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, ώστε να συνεχίσουν να απολαύουν κρατικής στήριξης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο;

3. Ποια συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη του οργανισμού, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και την κοινωνική του προσφορά στο ζωτικό τομέα της στέγασης;

4. Κατά την πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση έχει ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων πιθανόν να καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές των καταθέσεων στον οργανισμό, γεγονός που θα επιφέρει πρόσθετα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.263 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Απριλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο του θέματος όσον αφορά τη μετεξέλιξη ορισμένων ιδιωτικών κολεγίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.264 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Απριλίου 2003.

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα ότι λόγω πλημυρών καταστράφηκε το ανεκτίμητης αξίας δημοσιογραφικό αρχείο του δημοσιογράφου Ανδρέα Καουρή στην Αλάμπρα μαζί με τόμους εφημερίδων, φωτογραφικό αρχείο και εκατοντάδες γνωστά βιβλία (εκδόσεις “Εφιάλτης”, “Γρηγόρης Αυξεντίου”, “Προσέξτε κ. Πρόεδρε” και “Διάλογος με την Αλήθεια”), παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. Ποια βοήθεια / στήριξη παρέχει το κράτος, και ειδικά οι αρμόδιες υπηρεσίες, σε πληγέντες αυτού του είδους, όταν δηλαδή το αντικείμενο που καταστρέφεται είναι πνευματική περιουσία;

Ποιες προσπάθειες καταβάλλονται, ώστε το κράτος να αξιοποιεί και να προστατεύει πνευματικές περγαμηνές και ιδιωτικά αρχεία που αποτελούν μέρος της σύγχρονης κυπριακής πνευματικής παραγωγής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.265 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Απριλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε ασφαλτόστρωση του δρόμου Μανδριών-Πάφου προς το εξωκκλήσι της Αγίας Βριαίνης, που είναι ένα χρονίζον αίτημα του χωριού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.266 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Απριλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία τοπικού σχεδίου στην περιοχή Τσερίου, γιατί σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό εκφράστηκε ανησυχία για καθυστέρηση λόγω υποστελέχωσης του Τμήματος Πολεοδομίας.

Σημειωτέον ότι δεν έγινε καμιά επέκταση της οικιστικής ζώνης στο Τσέρι τα τελευταία εννέα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.267 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Απριλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Τμήμα Δημοσίων Έργων προγραμματίζει ή προτίθεται να αναλάβει τη βελτίωση των δασικών δρόμων ανάμεσα στα χωριά Λυσός, Σταυρός, Πόλη Χρυσοχούς και Παναγιά, Σταυρός της Ψώκας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.268 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Απριλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τι προτίθεται να πράξει, ώστε να αντιμετωπίσει την ακαταστασία που περιβάλλει εγκαταλειμμένα υποστατικά φαρμών στην κτηνοτροφική περιοχή Τσερίου, τα οποία αποτελούν μόνιμη εστία οχληρίας;

2. Τι γίνεται με τα πλείστα από τα υποστατικά τα οποία εγκαταλείπουν οι κάτοχοί τους και δε χρησιμοποιούνται πλέον, καθώς επίσης με τα παράνομα σπίτια που κτίστηκαν χωρίς άδεια σε περιουσία που υπάγεται στον έλεγχο του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος;

Σημειωτέον ότι η εν λόγω περιοχή κατάντησε σκουπιδότοπος όπου ρίπτονται κουφάρια ζώων και άλλες ακαθαρσίες, μολύνοντας τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της περιοχής, μεταφέροντας ασθένειες και υποθάλποντας την παρουσία τρωκτικών, ποντικών και άλλων ζώων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.272 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 10 Απριλίου 2003.

«Εδώ και εννέα μήνες παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα της μηνιαίας καταβολής ειδικής χορηγίας στους συνταξιούχους, ενώ οι συνταξιούχοι από τον Ιούλιο του 2002 πληρώνουν αυξημένους φόρους και επιβαρύνονται οικονομικά, με αποτέλεσμα οι συντάξεις τους να εξανεμίζονται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει, ώστε να καταβληθεί η χορηγία ανά μήνα, καθώς επίσης και για το χρόνο καταβολής της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.273 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 10 Απριλίου 2003.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, ώστε να επισπευσθεί η καταβολή των καθυστερημένων πληρωμών σε δικαιούχους δημόσιου βοηθήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.280 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 14 Απριλίου 2003.

«Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλα τα βαρέος τύπου οχήματα που εγγράφονται από την 1η Ιανουαρίου 1998 θα πρέπει να φέρουν κόφτες, ώστε να μπορούν να τρέχουν μέχρι τα 80 χιλιόμετρα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως φορτηγατζήδες αφαιρούν ή τροποποιούν τους κόφτες ταχύτητας, για να τρέχουν περισσότερο, με αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο-θάνατο για τους ιδίους αλλά και τους άλλους οδηγούς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό παραβιάσεων που τυχόν εντόπισε στις συσκευές περιορισμού ταχύτητας και τις προληπτικές και κατασταλτικές προσπάθειες στις οποίες προβαίνει για την αντιμετώπιση του φαινομένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.281 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 14 Απριλίου 2003.

«Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης Λατσιών και άλλων ενδιαφερομένων, οι επιπτώσεις από τις πρόνοιες του νέου αναθεωρημένου τοπικού σχεδίου Λευκωσίας είναι αρνητικές για την περιοχή τους. Οι περιορισμοί που επιβάλλονται στη γεωργική ζώνη, αναφορικά με την ανέγερση κατοικίας, καθιστούν αδύνατη την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, γεγονός που εκμηδενίζει την αξία των κτημάτων. Συγκεκριμένα, ποσοστό εδάφους του δήμου Λατσιών, που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της συνολικής έκτασης, θα παραμείνει αδρανές, αφού έχει κηρυχθεί ως ζώνη προστασίας, ενώ στο υπόλοιπο 60% δεν εντάχθηκαν νέες ζώνες ανάπτυξης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί εντάχθηκε τόση μεγάλη έκταση σε ζώνη προστασίας;

2. Πώς θα αποζημιωθούν οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες από την απώλεια της αξίας της γης τους;

3. Γιατί δε δόθηκε άδεια για επέκταση ζώνης στα Λατσιά, αφού σε όμορους δήμους δόθηκε στο παρελθόν άδεια για διαχωρισμό εκατοντάδων οικοπέδων;

Γιατί προωθείται η διέλευση δρόμου, μεγάλου πλάτους, μέσα από τα δύο φαράγγια τα οποία εντάχθηκαν στη ζώνη προστασίας και τα οποία υποτίθεται ότι εντάχθηκαν στη ζώνη ασφαλείας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.282 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 14 Απριλίου 2003.

«Σύμφωνα με ισχυρισμούς δημοτικών συμβούλων του δήμου Λατσιών, αλλά και με βάση όσα ακούστηκαν σε σύσκεψη της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, στις τελευταίες δύο αναθεωρήσεις των τοπικών σχεδίων και της Δήλωσης Πολιτικής έγιναν τέτοιες τροποποιήσεις, που ευνοούσαν επωνύμους, οι οποίοι και επωφελήθηκαν.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Με βάση ποια πολιτική έγινε ο διαχωρισμός έκτασης χίλιων σκαλών σε οικόπεδα που γειτνιάζουν με το δήμο Λατσιών;

Οι μετατροπές που επέφεραν αυτές οι τροποποιήσεις ποιους επωνύμους ευνόησαν και ποιους αδίκησαν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.316 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 5 Μαΐου 2003.

«Περιέπεσε στην αντίληψή μου ότι μεγάλος αριθμός αυτόμολων Κούρδων διαμένει στις ελεύθερες περιοχές. Σ’ αυτόν προστίθενται καθημερινά επιπρόσθετοι Κούρδοι, οι οποίοι διαφεύγουν από τα κατεχόμενα και αναζητούν πολιτικό άσυλο και εγκατάσταση στις ελεύθερες περιοχές, καθώς επίσης και παροχή δημόσιων βοηθημάτων. Ο αριθμός αυτός, από τον Ιούνιο του 2001 μέχρι σήμερα, παρουσιάζει αυξητική τάση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λαμβάνονται για τον τερματισμό αυτής της παράνομης διέλευσης αυτόμολων Κούρδων;

2. Ποια στοιχεία διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων και της αστυνομίας όσον αφορά το πιο πάνω θέμα;

3. Ποια προστατευτικά μέτρα λαμβάνονται, προληπτικά και κατασταλτικά, ώστε να προστατεύονται οι κοινωνικές δομές και η δημογραφική σύνθεση των ελεύθερων περιοχών;

Πόσο εύκολα παρέχεται πολιτικό άσυλο και πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την πλήρη εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.330 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 15 Μαΐου 2003.

«Υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι τα δύο διυλιστήρια Κόρνου και Χοιροκοιτίας έπαψαν να λειτουργούν από το 2001 και 2000 αντίστοιχα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος πήρε την απόφαση για το κλείσιμό τους, πότε και με ποια δεδομένα;

2. Προηγήθηκε ή όχι οποιαδήποτε μελέτη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, η οποία να αιτιολογεί το κλείσιμό τους;

3. Τι έγινε με τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό και τον υφιστάμενο εξοπλισμό;

4. Ποιες επιπτώσεις είχε το κλείσιμό τους στους καταναλωτές ειδικά και στην κυπριακή οικονομία γενικότερα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.331 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 15 Μαΐου 2003.

«Υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η λήψη απόφασης από τη διυπουργική επιτροπή (από το Νοέμβριο 2002) για μονιμοποίηση τεσσάρων καθηγητριών αγγλικών στη δημοτική εκπαίδευση, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στο παρελθόν για οριστική επίλυση μιας αδικίας που εκκρεμεί από το 1991.

Οι συγκεκριμένες θέσεις έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή, τα σχέδια υπηρεσίας τους ετοιμάστηκαν και το θέμα εξετάστηκε και από τη ΜΕΠΕΥ.

Με δεδομένη την πολύχρονη ταλαιπωρία που οι τέσσερις καθηγήτριες υφίστανται λόγω τοποθετήσεώς τους σε δυσμενείς θέσεις, όταν μάλιστα έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι μεταθέσεις, διορισμοί και τοποθετήσεις άλλων δασκάλων, και τις είκοσι εννέα αντί είκοσι πέντε διδακτικές ώρες που υπηρετούν παρά την ηλικία τους (53-56 χρονών), παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πιο πάνω θέμα;

2. Προτίθεται η διυπουργική επιτροπή να προβεί σε οριστική διευθέτησή του;

Πότε προτίθεται να συνέλθει η διυπουργική επιτροπή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.343 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Μαΐου 2003.

«Οι φλεγμονώδεις ρευματικές ασθένειες είναι σοβαρές, χρόνιες και περίπλοκες, αφού προσβάλλουν ζωτικά όργανα και αποτελούν διεθνώς την πρώτη αιτία αναπηρίας. Με δεδομένα τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης ρευματικών παθήσεων, τα χρονίζοντα αιτήματα των ρευματοπαθών για χορήγηση των απαραίτητων φαρμάκων σε όλους ανεξαρτήτως τους ρευματοπαθείς, καθώς και τη μη ικανοποίηση του αιτήματός τους για ίδρυση φυσικοθεραπευτικού κέντρου αποκατάστασης, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί στο νέο γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας δε λήφθηκε πρόνοια για δημιουργία ρευματολογικής κλινικής;

2. Με βάση ποιες μελέτες και επιστημονικά κριτήρια σχεδιάστηκε το νοσηλευτήριο;

Πώς προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας, ώστε να επιλυθούν οριστικά τα προβλήματα των ρευματοπαθών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.353 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 3 Ιουνίου 2003.

«Τα αγροτικά χρέη είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Η καταγραφή τους όσο πιο γρήγορα γίνεται και η παγοποίησή τους για περίοδο δέκα έως δεκαπέντε χρόνων, καθώς επίσης και η ανάληψη από την κυβέρνηση, μέσω στηρικτικών ταμείων της Ε.Ε., της καταβολής του επιτοκίου για τα χρόνια αποπληρωμής τους ήταν μια από τις προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν τροχιοδρομηθεί οι αναγκαίες διαδικασίες για έναρξη της καταγραφής και για παγοποίηση των αγροτικών χρεών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.354 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 3 Ιουνίου 2003.

«Αναφέρομαι σε αίτημα της κοινοτικής αρχής Ανάγυιας που αφορά την ανάπλαση του κύριου δρόμου της Ανάγυιας προς το Παλαιχώρι. Το αίτημα αφορά την κατασκευή οχετών και πεζοδρομίων, την ανακατασκευή του οδοστρώματος και την κατασκευή διαβάσεων πεζών σε τρία σημεία στον κύριο δρόμο που διασχίζει την κοινότητα, από το σημείο συμβολής του με το δρόμο προς τη Δευτερά προς την έξοδο προς το Παλαιχώρι εντός της κατοικημένης περιοχής, μήκους 1,3 χμ. περίπου. Το τμήμα αυτό αποτελούσε μέρος του δρόμου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου και παρακάμφθηκε με την κατασκευή του παρακαμπτηρίου της κοινότητας Αναγυιών. Για τη βελτίωση του δρόμου αυτού απαιτείται η ετοιμασία ρυθμιστικού σχεδίου από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς και κατασκευαστικών σχεδίων.

Σε περιφερειακή σύσκεψη του τέως Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2002, αποφασίστηκε όπως με τη συνεργασία του κοινοτικού συμβουλίου Ανάγυιας και του επάρχου Λευκωσίας ζητηθεί η επίσπευση του ρυθμιστικού σχεδίου από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ώστε, δεκατέσσερις μήνες μετά, το Τμήμα Δημοσίων Έργων να είναι σε θέση να ετοιμάσει τα κατασκευαστικά σχέδια και να ζητήσει προσφορές, με στόχο την έναρξη των εργασιών το 2004.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ολοκληρωθεί τα ρυθμιστικά σχέδια και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προσπάθεια για συμπερίληψη του έργου στον προϋπολογισμό του 2004.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.381 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Ιουνίου 2003.

«Με αφορμή τις πρόσφατες δραματικές εκκλήσεις των πατέρων της Ιωάννας Παφίτη και του Ντένη Λοΐζου, των παιδιών που πέθαναν αντίστοιχα στις 13 Νοεμβρίου 1999 και στις 25 Μαρτίου 1999 στα πλαίσια ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας της οποίας τύγχαναν στο Μακάρειο Νοσοκομείο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση της υπόθεσης από τη Γενική Εισαγγελία, η οποία είναι ταγμένη, κατά το νόμο και το σύνταγμα, να προστατεύει τους πολίτες ως προασπιστής και θεματοφύλακας της δικαιοσύνης;

2. Γιατί δεν έτυχαν ακόμη καμίας ουσιαστικής ενημέρωσης οι γονείς των παιδιών, παρά το γεγονός ότι τα πορίσματα των θανατικών ανακρίσεων έχουν τεθεί ενώπιον της Γενικής Εισαγγελίας εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα;

3. Έχουν προκύψει πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες συγκεκριμένων γιατρών για το θάνατο των δύο παιδιών, με βάση τη διερεύνηση των πορισμάτων των θανατικών ανακρίσεων;

4. Σε ποια μέτρα προτίθεται να προχωρήσει η Γενική Εισαγγελία και το αρμόδιο υπουργείο, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη εκεί όπου πρέπει και να τερματιστεί η αγωνία και η πικρία που αισθάνονται οι χαροκαμένες οικογένειες των παιδιών αυτών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.035 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 23 Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατες επισκέψεις μου στις κοινότητες Κανναβιών και Αγίας Ειρήνης (επαρχία Λευκωσίας) τέθηκε επιτακτικά το αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών για τη σύντομη έναρξη των ακόλουθων δύο πολύ σοβαρών κοινωφελών έργων στην περιοχή:

1. Κατασκευή του δρόμου Βυζακιάς-Κανναβιών.

2. Κατασκευή φράγματος στον ποταμό Καννάβια (παραπόταμος του ποταμού της Ελιάς).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

α. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία προκήρυξης / αξιολόγησης προσφορών και απαλλοτρίωσης γης για έναρξη της κατασκευής του δρόμου Βυζακιάς-Κανναβιών; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του έργου;

β. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων για το φράγμα στα Καννάβια; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.064 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 12 Αυγούστου 2003.

«Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία κέντρων αποτοξίνωσης και απεξάρτησης ναρκομανών. Ήδη προγραμματίζεται η δημιουργία τριών νέων κέντρων, με στόχο την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εξαρτημένων ατόμων, και συγκεκριμένα κέντρου σωματικής αποτοξίνωσης, κέντρου ψυχολογικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης, καθώς και θεραπευτικής κοινότητας για τους ανήλικους χρήστες.

Με δεδομένο, όμως, ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών ήδη υπάρχει, έχει εξαπλωθεί αρκετά και δυστυχώς υπάρχουν άτομα με πλήρη εξάρτηση από τη νικοτίνη, την ηρωίνη και τα ηρεμιστικά τα οποία δυσκολεύονται να ακολουθήσουν άμεσα προγράμματα για σωματική αποτοξίνωση, προτού εισαχθούν στην Αγία Σκέπη ή αλλού, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πού μπορεί να αποταθεί μια οικογένεια που έχει ενήλικο μέλος της χρήστη ηρωίνης και παρουσιάζει προβλήματα συνεργασίας, ώστε να του εξασφαλίσει την κατάλληλη ψυχολογική προστασία και αποτελεσματική σωματική απεξάρτηση;

2. Ποια προστασία παρέχεται σε ναρκομανή άτομα που είναι ευάλωτα και βορά των εμπόρων ναρκωτικών πριν και μετά τη διαδικασία σωματικής αποτοξίνωσης, όταν οι έμποροι ναρκωτικών καραδοκούν, ώστε να τα κρατούν αιχμάλωτα στα δίκτυά τους;

3. Πώς αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης υποδομής και των παρεχόμενων προγραμμάτων (ΘΕΜΕΑ, Τοξότης/Περσέας κ.λπ.) για στήριξη γονιών και συγγενών ναρκομανών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.065 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 12 Αυγούστου 2003.

«Μετά από πρόσφατο δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας αναφορικά με προβλήματα ατίθασης συμπεριφοράς παιδιών σε βάρος άλλων σε κρατική στέγη νεανίδων, ήρθε στην επιφάνεια ένα διαχρονικό αίτημα του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για δημιουργία ενός κλειστού ιδρύματος που θα επιλαμβάνεται των περιστατικών βίαιης συμπεριφοράς ανηλίκων, με τη βοήθεια πολυθεματικής ομάδας ειδικών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πολιτική απόφαση για την ικανοποίηση του πιο πάνω αιτήματος και αν έχουν ζητηθεί οι απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.066 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Λυθροδόντα τέθηκαν αιτήματα, που κρίνονται αναγκαία για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και ασφάλειας των κατοίκων, και ζητήθηκαν διευκρινίσεις για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Κατασκευή δρόμου Λυθροδόντα-Μάνδρας του Κάμπου
  Έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών μελετών για την κατασκευή του δρόμου και στη διαδικασία προκήρυξης προσφορών.
   
 2. Κατασκευή δρόμου Λυθροδόντα-Λευκάρων
  Το αίτημα της κοινότητας για κατασκευή του δρόμου εκκρεμεί εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν έχει γίνει καμιά ενέργεια.

Αναφορικά με την κατασκευή του δρόμου Λυθροδόντα-Μάνδρας Κάμπου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αν τηρείται, πού οφείλονται οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών μελετών, πότε θα προκηρυχθούν οι προσφορές και πότε θα ολοκληρωθεί το έργο.

Αναφορικά με το δρόμο Λυθροδόντα-Λευκάρων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως εξετάσει το θέμα και ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι δέον γενέσθαι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.067 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία των εργασιών που διεξάγονται για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Κοκκινοτριμιθιάς-Αστρομερίτη (πρώτη φάση), τις τυχόν καθυστερήσεις και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης, καθώς και για τυχόν εξελίξεις αναφορικά με τη δεύτερη και τρίτη φάση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.068 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Από συχνές επισκέψεις μου στις περιοχές Σολέας-Μαραθάσας γνωρίζω ότι υπάρχει έντονη απαίτηση των κατοίκων για κατασκευή ενός σύγχρονου οδικού δικτύου από Αστρομερίτη προς Ευρύχου και Τρόοδος, για να ξεπεραστεί σωρεία προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι (υποβάθμιση τουριστικής περιοχής, οδικά προβλήματα, τροχαία δυστυχήματα, αστυφιλία κ.λπ.).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται η νέα κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη-Ευρύχου-Τροόδους και, αν ναι, σε ποιες ενέργειες προβαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ζητείται επίσης όπως το συγκεκριμένο αίτημα αποσυνδεθεί από την κατασκευή και ολοκλήρωση του δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς-Αστρομερίτη, λόγω της τριετούς καθυστέρησης που παρατηρείται, ώστε να επισπευσθεί ο σχεδιασμός και η κατασκευή του δρόμου Αστρομερίτη-Ευρύχου-Τροόδους το συντομότερο δυνατό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.069 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατες επισκέψεις μου σε διάφορες κοινότητες (Γαλάτα, Δευτερά, Λυθροδόντα κ.λπ.) υπήρξε έντονος προβληματισμός για το ότι, ενώ έχουν καταγραφεί οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες πλημμύρες και παρά τις επιβεβαιώσεις των αρμόδιων υπουργών, δεν έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση προς καταβολή των εν λόγω αποζημιώσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.070 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Λυθροδόντα για επίσπευση της κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος και μάλιστα χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση του κόστους για τους ήδη βαριά φορολογούμενους κατοίκους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Λυθροδόντα, το κόστος του αποχετευτικού έχει ανέλθει από £1.600.000 σε £2.000.000, μετά την τελευταία επανεκτίμηση. Σημειωτέον ότι, λόγω της διαρκούς υπερχείλισης βόθρων και συσσώρευσης πολλών λυμάτων, η άμεση κατασκευή αποχετευτικού κρίνεται ως αδήριτη ανάγκη για λόγους υγιεινής, καθαριότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Λυθροδόντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.071 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί, ώστε να αντιμετωπίσει το αίτημα των κατοίκων Λυθροδόντα για άμεση βελτίωση της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης του ΡΙΚ στο σταθμό Ξυλιά, λόγω της κακής ποιότητας λήψης της εικόνας στην περιοχή αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.072 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατες επισκέψεις μου σε κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας (Λυθροδόντα, Γαλάτα, ευρύτερη περιοχή Σολέας και Αστρομερίτη) διαπίστωσα την ύπαρξη υδατικού προβλήματος για ύδρευση και άρδευση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ξεχωριστές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για κάθε προαναφερθείσα κοινότητα/περιοχή, ώστε να αντιμετωπίσει καίρια και αποτελεσματικά το πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.073 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Το Γυμνάσιο Πεδουλά και το Λύκειο Λεμίθου κινδυνεύουν να κλείσουν λόγω του καθεχρονικού μειωμένου αριθμού μαθητών που φοιτούν εκεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προβαίνει, για να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο τερματισμού της λειτουργίας των εν λόγω σχολείων ή συντήρησης και αναβάθμισής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.074 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα ερωτήματα, που τέθηκαν από τους κοινοτάρχες της περιοχής Σολέας:

1. Ποια η αξιολόγηση σχετικά με τον αριθμό των γεωτρήσεων στην περιοχή Σολέας;

2. Ο αριθμός των γεωτρήσεων κρίνεται επαρκής;

3. Πώς αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των γεωτρήσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.075 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Σε παγκοινοτική σύσκεψη των περιοχών Σολέας-Μαραθάσας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2003, στην κοινότητα Καλιάνων, τέθηκαν αιτήματα και ζητήθηκαν διευκρινίσεις για θέματα των οποίων η προώθηση κρίνεται αναγκαία για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των κατοίκων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το χρόνιο αίτημα της ευρύτερης περιοχής Σολέας για την κατασκευή φράγματος ή εξωποτάμιων δεξαμενών;
 2. Πόσες και ποιες έρευνες έχουν διεξαχθεί σχετικά με την κατασκευή του φράγματος, τι ποσά έχουν δαπανηθεί για την ολοκλήρωση των μελετών αυτών τα τελευταία χρόνια και γιατί έχουν απορριφθεί διαχρονικά οι μελέτες αυτές;
 3. Μέσα σε ποια χρονοδιαγράμματα προσανατολίζεται το υπουργείο να ολοκληρώσει τις περιβαλλοντικές μελέτες και να προχωρήσει στην προκήρυξη προσφορών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.076 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Στις διάφορες επισκέψεις μου σε τοπικές αρχές έγινα δέκτης παραπόνων αναφορικά με την αναποτελεσματικότητα των εκστρατειών καθαριότητας των τοπικών αρχών, γιατί υπάρχει συνεχής “εμπλουτισμός” του περιβάλλοντος, κυρίως στις όχθες ποταμών, από πλαστικά, σακούλες, σπασμένες καρέκλες, έπιπλα και μεταλλικά αντικείμενα.

Παράπονα γίνονται συχνά και για ανευθυνότητα των συνεργείων καθαρισμού, που, αντί να καθαρίζουν τα σκουπίδια στους ποταμούς, τα σκεπάζουν με μπάζα, αλλά και για έλλειψη ελέγχου επιτήρησης και καταγγελιών όσων ρυπαίνουν τους δημόσιους χώρους.

Με δεδομένα ότι οι επαρχιακές διοικήσεις δε διαθέτουν κατάλληλη υποδομή, τα κονδύλια που διατίθενται στις τοπικές αρχές (δήμους ή κοινότητες) είναι ανεπαρκή και ο καθαρισμός των κοιτών των ποταμών δεν μπορεί να γίνει με μηχανήματα, παρά μόνο χειρωνακτικά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.077 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Οι κοινότητες Μαραθάσας Γερακιές και Κάμπος διαμαρτύρονται για διάφορα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την “εισβολή” αγρινών στα χωριά τους και τις καταστροφές που αυτά προκαλούν σε οπωροφόρα και άλλα δένδρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Έχει καταρτίσει πιλοτικό πρόγραμμα για τα αγρινά, ώστε να δημιουργηθούν περιφραγμένοι χώροι για τοποθέτηση του σπάνιου αυτού ενδημικού είδους;
 2. Έχει συσταθεί ειδική επιτροπή, για να εξετάσει τα προβλήματα που δημιουργούνται, ώστε να ληφθούν προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.079 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Για πολλοστή φορά ο αρχιμανδρίτης της ιεράς μονής Τροοδιτίσσης καταγγέλλει ότι κυκλώματα σατανιστών εμπλέκουν στα δίκτυά τους μαθητές. Με αφορμή πρόσφατο περιστατικό εντοπισμού σατανιστικών συμβόλων στην κοινότητα Φοινικαριών της επαρχίας Λεμεσού, ο αρχιμανδρίτης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και ζητά τη λήψη μέτρων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Σε ποιες συγκεκριμένες προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες προβαίνει η αστυνομία για εντοπισμό των “αρχηγών του κυκλώματος”;
 2. Ποιες έρευνες έχουν γίνει στο παρελθόν για το θέμα και ποια συμπεράσματα έχουν εξαχθεί;
 3. Τηρείται πρόγραμμα αστυνόμευσης και αιφνιδιαστικών αστυνομικών εφόδων σε χώρους για τους οποίους έγιναν τέτοιες καταγγελίες και σε βραδιές με πανσέληνο που υποτίθεται ότι προσφέρονται για τέτοιες τελετές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.080 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Από δημοσιεύματα εφημερίδων διαφαίνεται πως συχνά Ισραηλινοί παραβιάζουν τις άδειες παραμονής τους στην Κύπρο, γιατί προσπαθούν να μεταβαίνουν στα καζίνα των κατεχομένων και, αμέσως μετά τη σύλληψή τους, απελαύνονται.

Σε δηλώσεις τους στο Τμήμα Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως οι ίδιοι δηλώνουν άγνοια για το ότι η μετάβαση στα καζίνα των κατεχομένων αποτελεί παράνομη ενέργεια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για διαφώτιση των ξένων πρεσβειών και υπηκόων τους, ώστε οι επισκέπτες στην Κύπρο να γνωρίζουν τις σχετικές απαγορεύσεις και τη δεδηλωμένη κυβερνητική πολιτική στο θέμα των επισκέψεων ξένων τουριστών στα κατεχόμενα, μετά τη μερική άρση περιορισμού στην ελεύθερη διακίνηση και συγκεκριμένα όσον αφορά:

 1. Τις διανυκτερεύσεις,
 2. Την αγοραπωλησία και εμπορία καταναλωτικών ειδών,
 3. Την οργανωμένη ξενάγησή τους από τουριστικούς πράκτορες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.153, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Σιας τέθηκαν επιτακτικά τα αιτήματα για μετακίνηση του χοιροστασίου “MILO FARM LTD”, καθώς και για σωστή διαχείριση των καταλοίπων από τα μεταλλεία της ΕΜΕ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για αξιολόγηση και ικανοποίηση των πιο πάνω αιτημάτων. Παρακαλείται επίσης όπως καταθέσει πρόγραμμα που πιθανόν να υπάρχει, καθώς και χρονοδιάγραμμα δράσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.154, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Σιας τέθηκε επιτακτικά το αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών και έναρξη σε σύντομο χρονικό διάστημα τριών πολύ σοβαρών κοινωφελών έργων στην κοινότητα, που αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου για βαρέα οχήματα και άρματα,

2. την κατασκευή εισόδου και εξόδου παρά την αερογέφυρα Σιας,

3. την κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος του κεντρικού δρόμου που διασχίζει την κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για αξιολόγηση και ικανοποίηση του πιο πάνω αιτήματος. Παρακαλείται επίσης όπως καταθέσει πρόγραμμα που πιθανόν να υπάρχει, καθώς και χρονοδιάγραμμα δράσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.155, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Σιας υπήρξα δέκτης έντονων προβληματισμών και ανησυχιών για τις πιθανές επιπτώσεις στην κοινότητα από την προγραμματιζόμενη εγκατάσταση δορυφορικού σταθμού της εταιρείας “HELLAS SAT”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχουν εκπονηθεί περιβαλλοντικές και επιδημιολογικές μελέτες και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων;

2. Το κτήμα που αγοράστηκε από την εταιρεία βρίσκεται εντός των ορίων της κοινότητας;

3. Έχουν μελετηθεί εναλλακτικές επιλογές ως προς την τοποθεσία του σταθμού και ποιοι οι λόγοι που απορρίφθηκαν;

4. Ποια περιθώρια υπάρχουν για αλλαγή του χώρου εγκατάστασης και σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο, σε περίπτωση που οι μελέτες καταδείξουν ότι θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και στο περιβάλλον;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.359, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Αναφέρομαι σε επώνυμη καταγγελία συνάδελφου βουλευτή στα πλαίσια συζήτησης, που έγινε στις 16 Ιανουαρίου 2004, για το θέμα “Η καθυστέρηση στην κατασκευή και λειτουργία του σταθμού βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλεί η λειτουργία του εργοστασίου ζωοτροφών” στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ότι η ποιότητα του νερού βυτιοφόρων, από πηγές γειτνιάζουσες με το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου και το εργοστάσιο επεξεργασίας κρεατάλευρων Κομήτη είναι προβληματική. Πέρα από τις γενικόλογες αναφορές για την ποιότητα των νερών των βυτιοφόρων, για την οποία γίνεται αρκετή δημόσια συζήτηση κατά καιρούς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Όντως υπάρχουν στην περιοχή των χωριών Αλαμιννό, Μενεού, Αναφωτίας κ.ά. υπόγειες πηγές προμήθειας νερού που τυγχάνουν εκμετάλλευσης προς πώληση με τη χρήση βυτιοφόρων;

2. Τηρούνται συστηματικοί υγειονομικοί έλεγχοι στις πηγές αυτές και στο νερό των βυτιοφόρων και, αν τηρούνται, ποια στοιχεία υπάρχουν; Παρακαλούμε όπως δοθούν στοιχεία με υποδείξεις/εισηγήσεις που έγιναν σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων από τις ποιοτικές μικροβιολογικές και χημικές προδιαγραφές και οι διορθωτικές ενέργειες που έγιναν.

Υπάρχουν ενδείξεις ή μελέτες που καταδεικνύουν επηρεασμό των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τα απόβλητα (στερεά και υγρά) των πιο πάνω εργοστασίων κατά τα τελευταία χρόνια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.499, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Αναφέρομαι στην απάντηση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2004, η οποία επισυνάπτεται, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.008.03.072.

Αναφορικά με το υδατικό πρόβλημα στην κοινότητα Γαλάτας, θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα:

Είναι φανερό πως, ενώ τα σχέδια για αντικατάσταση του παλιού αγωγού υδατοπρομήθειας της κοινότητας Γαλάτας έχουν ετοιμαστεί από το 1999, το πρόβλημα μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται. Η υλοποίηση του έργου δεν άρχισε.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης στην παραχώρηση της πιο πάνω δαπάνης από το Γραφείο Προγραμματισμού και για τυχόν νέα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα έναρξης των εργασιών και αποπεράτωσής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.501, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής μου στα χωριά της κοιλάδας του Διαρίζου αντιλήφθηκα την έντονη δυσφορία και τα παράπονα των κοινοτικών αρχών και των κατοίκων, γιατί δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα για τις επιπτώσεις του σχεδίου “Φύση 2000” στους ιδίους. Επίσης τους έχει σταλθεί εκ των υστέρων το βιβλιάριο “EU Focus on Nature Protection” και ένα φωτοτυπημένο έγγραφο (είκοσι οκτώ σελίδες) με ιστοσελίδες κάτω από το γενικό τίτλο “Natura 2000, Standard Data Form”, χωρίς όμως καμία μετάφραση ή επεξήγηση στην ελληνική γλώσσα.

1. Πώς είναι δυνατό αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σωστή ενημέρωση, όταν όλα τα έγγραφα που τους αποστάλθηκαν είναι σε ξένη γλώσσα;

2. Τι προτίθεται να πράξει το αρμόδιο υπουργείο για τη σωστή ενημέρωση των κοινοτικών αρχών και των πολιτών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.040, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για εγκληματική ρύπανση και μόλυνση στο ποταμάκι που διασχίζει το φαράγγι της Αγίας Μαρίνας, στη δασώδη πλευρά του Κοιλανίου, κάτω από τον Αφάμη.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το ρυάκι μετατράπηκε σε δημόσιο αφοδευτήριο, αφού εκεί διοχετεύονται τα ακάθαρτα λύματα των δημόσιων αποχετεύσεων. Τα ποταμίσια ψάρια και οι πέστροφες πεθαίνουν μαζικά. Τα νερά καταλήγουν στο φράκτη του Κούρρη, από όπου αρδεύεται και υδρεύεται η Κύπρος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λαμβάνει προληπτικά και κατασταλτικά σε συνεργασία με τις κοινοτικές αρχές, ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείται από τη διοχέτευση λυμάτων των δημόσιων αποχετεύσεων στο ποτάμι;

2. Επειδή το πρόβλημα της διοχέτευσης λυμάτων των δημόσιων αποχετεύσεων παρατηρείται και σε άλλα ποτάμια άλλων κοινοτήτων (π.χ. στην Κακοπετριά και σε άλλα χωριά της Σολιάς), ποια είναι η γενικότερη πολιτική του υπουργείου για οριστική και αποτελεσματική αντιμετώπισή του, ώστε να προληφθούν έγκαιρα καταδίκες και τυχόν επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.041, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Πεδουλά αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη ιατρών κατά τα σαββατοκύριακα. Αυτό προκαλεί έντονη δυσφορία στους ηλικιωμένους κατοίκους της κοινότητας, ιδιαίτερα μάλιστα όταν υπάρχουν έκτακτα περιστατικά και είναι αναγκασμένοι να μεταβαίνουν στην Ευρύχου. Το πρόβλημα είναι οξύτερο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί υπάρχει αυξημένος αριθμός τουριστών στην περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί σε ρυθμίσεις, ώστε το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Πεδουλά να δύναται να παρέχει ιατρική φροντίδα και κατά τα σαββατοκύριακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.042, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Μετά την πρόσφατη εφαρμογή του κανονισμού για ελεύθερη μεταφορά προϊόντων από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, εγείρεται σωρεία εύλογων ερωτημάτων, τα οποία απασχολούν τον προσφυγικό κόσμο. Ως εκ τούτου, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια προϊόντα καλύπτει ο εν λόγω κανονισμός;

2. Περιλαμβάνονται σε αυτά και λατομικά αδρανή υλικά και αμμοχάλικα τα οποία προέρχονται από κατεχόμενα λατομεία;

3. Πώς θα προστατευθεί ο κάθε εκτοπισθείς Ελληνοκύπριος που επαναδραστηριοποιήθηκε στον ίδιο τομέα, π.χ. στην εσπεριδοκαλλιέργεια ή στη σκυροποιία ή στην επιπλοποιία, από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, με δεδομένο ότι οι Τουρκοκύπριοι ή οι τουρκοκυπριακές εταιρείες μπορούν να πωλήσουν σε χαμηλότερες τιμές, για το λόγο ότι δεν έχουν επενδύσει χρήματα για αγορά μηχανημάτων, τα οποία βρήκαν έτοιμα, δεν πλήρωσαν οτιδήποτε για την εκμετάλλευση της γης που ανήκε σε Ελληνοκυπρίους και διαθέτουν φτηνότερα εργατικά χέρια;

4. Πότε υιοθετήθηκε ο κανονισμός της ΕΕ, πώς θα εφαρμοστεί και ποιοι εμπλέκονται στην εφαρμογή και στον έλεγχο τήρησης των σχετικών διαδικασιών;

5. Πώς θα διασφαλιστεί η αμοιβαιότητα και η επί ίσοις όροις διακίνηση ελληνοκυπριακών προϊόντων προς τα κατεχόμενα, με δεδομένες τις κινήσεις της άλλης πλευράς για πολιτική εκμετάλλευση του γεγονότος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.043, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Ο προσφυγικός κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί για την πολύμορφη οικιστική ανάπτυξη στις κατεχόμενες περιοχές και τις παράνομες αγοραπωλησίες που διενεργούνται με ξένους, κυρίως Βρετανούς. Είναι πασιφανής η προσπάθεια που καταβάλλει το ψευδοκράτος για νομιμοποίηση και μονιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής και για διαμόρφωση αρνητικών δεδομένων στο θέμα των περιουσιών, το οποίο συνιστά ουσιαστική πτυχή στα πλαίσια διαπραγμάτευσης για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. Ποια κυβερνητική στήριξη θα παρέχεται στους Ελληνοκυπρίους ιδιοκτήτες που προτίθενται να προχωρήσουν σε νομικά μέτρα για προστασία των περιουσιών τους στα κατεχόμενα;

2. Ενθαρρύνει ή όχι την ομαδική και οργανωμένη προσφυγή Ελληνοκυπρίων ιδιοκτητών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) αυτή τη χρονική περίοδο, με δεδομένες τις συζητήσεις που γίνονται για την ανάγκη αποσυμφόρησης του ΕΔΑΔ και τις προτάσεις-παγίδα του ψευδοκράτους για “αξιοποίηση” των τουρκοκυπριακών δικαστηρίων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.044, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Η περιοχή της δυτικής Λευκωσίας (Μαραθάσα, Σολιά) αποτελεί την πιο παραμελημένη περιοχή της Κύπρου. Δεν εκτελούνται αναπτυξιακά έργα, π.χ. βελτίωση οδικού δικτύου, και η προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα η περιοχή να μαστίζεται από αστυφιλία. Αποτελεί πάγιο και διαχρονικό παράπονο και αίτημα των κατοίκων να επιδειχθεί περισσότερο ενδιαφέρον από τους εκάστοτε κυβερνώντες, να προωθηθούν αναπτυξιακά έργα, π.χ. βελτίωση του οδικού δικτύου, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην περιοχή, να παρασχεθούν ίσες και ικανοποιητικές ευκαιρίες μόρφωσης στα εκπαιδευτήρια της περιοχής, για να καταπολεμηθεί η αστυφιλία. Σχετικό λεπτομερές υπόμνημα της υποφαινομένης, με ημερομηνία 20 Αυγούστου 2003, στάλθηκε παλαιότερα στα εμπλεκόμενα υπουργεία.

Παρακαλούνται τα αρμόδια υπουργεία όπως πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιοι σχεδιασμοί γίνονται και ποια μέτρα λαμβάνονται, για να υπάρξει ανταπόκριση στα επιμέρους αιτήματα των κατοίκων που αφορούν το κάθε υπουργείο, ποια έργα προγραμματίζονται και ποια ποσά διατίθενται;

2. Πώς προωθείται ο αγροτουρισμός στην περιοχή;

3. Ποια ποσά διέθεσε ο ΚΟΤ κατά τη διάρκεια του 2004 για οικονομική ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και για συστηματική ξενάγηση τουριστών στις αξιόλογες εκκλησίες που αποτελούν μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς;

4. Ποια αναπτυξιακά έργα και κονδύλια προτίθεται να εντάξει η κυβέρνηση στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2005 σε σχέση με το 2004;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.045, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό δυσλειτουργίας του ιμάντα στο αεροδρόμιο Λάρνακας και της χαώδους κατάστασης που δημιουργήθηκε λόγω μιας βαλίτσας πλατύτερης βάσει των προδιαγραφών, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Προτίθεται ο αρμόδιος υπουργός να κάνει έρευνα σε βάθος, για να αποδοθούν ευθύνες και να επιβληθούν τιμωρίες στους ενόχους, οι οποίοι προκάλεσαν το διασυρμό της Κύπρου και την ταλαιπωρία των επιβατών;

2. Πού οφείλεται η σοβαρότατη παράλειψη να μη γίνει στοιχειώδης πρόβλεψη για διαχείριση έκτακτων κρίσεων και προβλημάτων και να μη ληφθεί πρόνοια εκ των προτέρων, ώστε να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό και ό,τι άλλο χρειάζεται, για να αποφευχθούν παρόμοια παρατράγουδα, ιδιαίτερα μάλιστα όταν υπήρξαν τις προηγούμενες μέρες προειδοποιητικές μικροεμπλοκές, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη;

3. Με δεδομένο ότι το σύστημα ιμάντων στοίχισε στο δημόσιο £4 εκατομ. και η εκ των υστέρων επισκευή και συντήρησή του άλλο μισό εκατομμύριο, πόσο υπολογίζεται να κοστίσουν επιπρόσθετα στις Κυπριακές Αερογραμμές και στη Helios Airways οι καθυστερήσεις πολλών πτήσεων και η καταβολή εξόδων μεταφοράς και παράδοσης των αποσκευών κάθε ταξιδιώτη στον τόπο κατοικίας του σε διάφορες χώρες;

4. Για ποιους λόγους δεν υπογράφτηκε έγκαιρα το συμβόλαιο συντήρησης και γιατί δεν παραλήφθηκε το σύστημα ιμάντων επίσημα, εφόσον έχει ήδη τοποθετηθεί και λειτουργήσει από μήνες;

5. Πόσες και ποιες προειδοποιήσεις δόθηκαν στο παρελθόν από τους αρμοδίους του αεροδρομίου και τους προμηθευτές για το ενδεχόμενο βλάβης και γιατί αγνοήθηκαν;

6. Αληθεύει ότι υπηρεσιακά τμήματα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων αγνόησαν σαφείς οδηγίες του τέως Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Κίκη Καζαμία για έγκαιρη υποβολή εκθέσεων για το κονδύλι συντήρησης που απαιτείτο και για να διαπιστωθούν οι λόγοι της μη πρόβλεψης στις προσφορές και στα συμβόλαια για συντήρηση του συστήματος από τον πρώην πολιτικό προϊστάμενο του εν λόγω υπουργείου κ. Αβέρωφ Νεοφύτου;

7. Πού οφείλεται η αδιαφορία για τα σεμινάρια εκπαίδευσης στη χρήση του νέου συστήματος; Πώς αντιμετωπίστηκε αυτή η αδιαφορία; Αληθεύει ότι δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η σχετική έρευνα που διατάχθηκε για το θέμα από τον τέως αναπληρωτή Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Γιώργο Λιλλήκα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.046, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Κατά τη διάρκεια επίσκεψής μου στην κοινότητα Ομόδους έγινα κοινωνός της έντονης δυσφορίας των κατοίκων της κοινότητας και των παρακείμενων χωριών για το τεράστιο αμπελουργικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Οι παραγωγοί βρίσκονται σε απελπισία λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Ενώ έχουν καταβάλει έξοδα για συντήρηση και περιποίηση των αμπελώνων τους, τα σταφύλια παραμένουν αδιάθετα και οι οινοβιομηχανίες αρνούνται να τα παραλάβουν. Διαμαρτύρονται για το ότι το κόστος συγκομιδής είναι υψηλότερο απ’ ό,τι τα έσοδα διάθεσης σε οινοβιομηχανίες που τα παραλαμβάνουν και κρίνουν πως οι εκταρικές επιδοτήσεις δεν είναι επαρκείς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Αν ειδικά φέτος, και μάλιστα άμεσα, προτίθεται να λάβει επιπρόσθετα μέτρα για να στηρίξει τους παραγωγούς σε αυτή τη δύσκολη μεταβατική χρονιά, που είναι η πρώτη μετά την ένταξή μας στην ΕΕ.

2. Οι αμπελουργοί επικαλούνται το γεγονός ότι προχώρησαν στην ολοκλήρωση της φετινής παραγωγής και δεν προέβησαν σε πράσινο τρυγητό, ώστε να περιορίσουν το κόστος παραγωγής, αφού έπαιρναν διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ότι θα εξευρεθεί λύση και θα συμφωνηθεί η παραλαβή της συνολικής ποσότητας από τις οινοβιομηχανίες.

Αληθεύει ότι δόθηκαν τέτοιες διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και, αν ναι, ποιος ευθύνεται για τη μη υλοποίησή τους;

3. Αν έγινε ενημέρωση και αν δόθηκαν οδηγίες στο παρελθόν στους αμπελουργούς της περιοχής όσον αφορά τις επιπτώσεις στην αμπελοκαλλιέργεια από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, ώστε να μη βρεθούν σήμερα προ τετελεσμένων.

4. Αν ζητήθηκε ή όχι, κατά την περίοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ευρωπαϊκή επιδότηση και παράταση της μεταβατικής περιόδου, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στους παραγωγούς για προσαρμογή στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

5. Οι κάτοικοι διερωτώνται αν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια από την ΕΕ για να διαμοιραστούν στους ιδίους κατευθείαν, για κάλυψη εξόδων και για την καταστροφή της φετινής σοδειάς, εφόσον φέτος οι τιμές παραλαβής σταφυλιών είναι ασύμφορες. Διερωτώνται επίσης κατά πόσο η επιδότηση που δίνεται (των £50 περίπου) για καλλιέργεια μπορεί να δοθεί στους ιδίους χωρίς απαραίτητα να έχουν προχωρήσει στην καλλιέργεια των αμπελώνων τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.116, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Με ποιους τρόπους προτίθεται να στηρίξει οικογένειες παιδιών που πάσχουν από νευρογενή ανορεξία;

2. Μέσα στον προγραμματισμό του υπουργείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση ειδικών παιδοψυχιάτρων, παιδοψυχολόγων, παιδιάτρων, νοσηλευτών και διαιτολόγων σε θέματα που αφορούν τη νευρική ανορεξία και άλλες τροφικές διαταραχές;

3. Πώς αντιμετωπίζεται το αίτημα για δημιουργία ειδικής μονάδας για τη θεραπεία της νευρογενούς ανορεξίας; Ο σχεδιασμός της είναι βάσει πρότυπων μονάδων του εξωτερικού; Έγινε σχετική μελέτη και κοστολόγηση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.117, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο για την προστασία των λουομένων και πόσο υπολογίζεται ότι θα είναι το συνεπαγόμενο κόστος για το δημόσιο αναφορικά με το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.137, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκπόνηση του σχεδίου για τη διαμόρφωση της περιοχής μεταξύ των δύο λιμανιών της Λεμεσού, γνωστής ως “Καρνάγιο”;

2. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου και πόσο προβλέπεται να κοστίσει το όλο έργο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.138, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο σχετικά με τη διενέργεια έρευνας που αφορά τις τοιχογραφίες του Αγίου Ευφημιανού στην κατεχόμενη Λύση, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Με ποιες διαδικασίες αγόρασε το Ίδρυμα Menil τις τοιχογραφίες τις οποίες ο Ντικμέν με εγκληματικό τρόπο αφαίρεσε από τον Άγιο Ευφημιανό και παράνομα εξήγαγε στη Γερμανία από την Κύπρο;

2. Πότε έγινε η αγορά και πότε ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους;

3. Ποιες ήταν οι δικαστικές διαδικασίες που κινήθηκαν και ποια μέτρα λήφθηκαν από πλευράς του Τμήματος Αρχαιοτήτων για την καταγγελία της αγοραπωλησίας μεταξύ του Ιδρύματος Menil και του Τούρκου αρχαιοκάπηλου Ντικμέν;

4. Με βάση τη συμφωνία που έγινε το 1985, το Ίδρυμα Menil αναγνώρισε ότι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των τοιχογραφιών είναι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν προχώρησαν στη νόμιμη δικαστική διεκδίκηση των αρχαιοτήτων και αντί αυτού προχώρησαν σε συμβιβαστική λύση, παραχωρώντας τις αρχαιότητες υπό τη μορφή δανεισμού;

5. Πότε ακριβώς και από ποιους ενημερώθηκε ο Αρχιεπίσκοπος;

6. Γνώριζε από πριν ο Αρχιεπίσκοπος για τη συνάντηση μεταξύ του διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων και της κυρίας Menil (Σεπτέμβριος 1983) και με ποιου την εξουσιοδότηση πήγε ο τότε διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων στη συνάντηση;

7. Γνώριζε ο Αρχιεπίσκοπος για τις διαβουλεύσεις που έγιναν καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου 1983 και για την απόφαση που πήρε ένα χρόνο αργότερα το Υπουργικό Συμβούλιο;

8. Ποιος έδωσε και γιατί άδεια για συντήρηση των τοιχογραφιών στο εξωτερικό και μάλιστα χωρίς τη συμμετοχή του Τμήματος Αρχαιοτήτων;

9. Πώς προτίθεται να προχωρήσει το αρμόδιο υπουργείο, ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, για να διασφαλιστεί ότι οι αρχαιότητες θα επιστρέψουν στην Κύπρο;

10. Προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να προβεί σε βάθος έρευνα, για να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.256, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Με αφορμή πρόσφατο τηλεοπτικό ρεπορτάζ που αναφερόταν στο γεγονός ότι αναξιοποίητοι παραμένουν δεκάδες οικίσκοι στον προσφυγικό συνοικισμό Τσιακκιλερού, παρά τις ανάγκες στέγασης οικογενειών που υπάρχουν, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει για μετατροπή αυτών των οικίσκων σε χρήσιμες κατοικίες για στέγαση δικαιούχων οικογενειών; Προτίθεται να προβεί και σε αναγκαίες μετατροπές, όπως π.χ. ανέγερση επιπρόσθετων υπνοδωματίων ή ενοποίηση οικίσκων;

2. Υπάρχει ζήτηση από δικαιούχους οικογένειες;

3. Ποιοι οι λόγοι που οι κενές κατοικίες αφέθηκαν στο έλεος του χρόνου και της φθοράς;

4. Αν οι κατοικίες ανήκουν σε πρόσφυγες που τις εγκατέλειψαν, ποιες ενέργειες γίνονται, ώστε να επανακτηθούν από την κυβέρνηση και πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές οι ενέργειες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.349, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Με αφορμή τη συζήτηση προτάσεων νόμου που σχετίζονται με τη ρύθμιση της έντασης ήχου στα κέντρα αναψυχής, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι θέσεις του υπουργείου για τα αποδεκτά επίπεδα ηχορρύπανσης που πρέπει να τηρούνται σε νυχτερινά κέντρα και χώρους αναψυχής;

2. Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που να καταδεικνύουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ήχου σε ντεσιμπέλ; Ποιες είναι οι διεθνείς προδιαγραφές της WHO και της ΕΕ;

3. Με δεδομένη την αύξηση του αριθμού καρδιοπαθών στην Κύπρο που έχουν βηματοδότη ή απινιδιστή ή ενδεχομένως και άλλων κατηγοριών ατόμων ευάλωτων στην ηχορρύπανση, αλλά και των εργαζομένων και επισκεπτών σε χώρους με δυνατούς θορύβους, ποια μέτρα προτείνει το υπουργείο για περαιτέρω προληπτική προστασία, ώστε να μη διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.350, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Με δεδομένη την πρόθεση της κυβέρνησης για αποκέντρωση κυβερνητικών υπηρεσιών, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους μετακίνησης του γραφείου της Υπηρεσίας Θήρας από την περιοχή Σολιάς.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.474, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Από επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι οι τιμές, χωρίς τη φορολογία, που χρεώνουν οι εταιρείες πετρελαιοειδών για τα διάφορα είδη καυσίμων στην Κύπρο είναι σημαντικά πιο ψηλές από τις αντίστοιχες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποκλίσεις αυτές, σε ορισμένες περιπτώσεις και για συγκεκριμένα προϊόντα, φτάνουν ή/και ξεπερνούν το 15%.

Παρά τις ιδιαιτερότητες που πιθανό να παρουσιάζει η Κύπρος στον τομέα των καυσίμων, έχουμε την ισχυρή άποψη ότι τέτοιες μεγάλες αποκλίσεις δεν μπορούν να δικαιολογηθούν μέσα στα πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και για απολύτως ομοιογενή προϊόντα, όπως είναι τα πετρελαιοειδή. Εύλογα εγείρεται το ερώτημα κατά πόσο ο ελεύθερος ανταγωνισμός λειτουργεί ικανοποιητικά στην κυπριακή αγορά καυσίμων και οι καταναλωτές πληρώνουν δίκαια και λογικά ποσά.

Ενόψει των πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Πώς το αρμόδιο υπουργείο παρακολουθεί και διασφαλίζει ότι δε γίνονται προσυνεννοήσεις στην αγορά καυσίμων και ότι ο ανταγωνισμός και το σύστημα τιμολογήσεων που εφαρμόζουν οι εταιρείες λειτουργούν ικανοποιητικά, διασφαλίζοντας δίκαιες και λογικές τιμές για τον καταναλωτή;

2. Πόσο οι παρατηρούμενες αποκλίσεις τιμών δικαιολογούνται από πραγματικούς συντελεστές κόστους και σε ποιους συντελεστές οφείλονται οι αποκλίσεις αυτές;

3. Σε περίπτωση που οι παρατηρούμενες αποκλίσεις δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, κάτι που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να συμβαίνει, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το αρμόδιο υπουργείο, ώστε να τερματιστούν οι υπερχρεώσεις των εταιρειών σε βάρος του καταναλωτικού κοινού;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.129, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Το ποσοστό βοήθειας που αναλογεί σε παθόντες, πεσόντες και πληγέντες, στα πλαίσια του ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων για στήριξη των ασθενέστερων ομάδων πληθυσμού, τα οποία εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση, αποστέλλοντας αναλυτική κατάσταση.

2. Τυχόν νέες χορηγίες που θα δοθούν ειδικά σ’ αυτή την ευπαθή ομάδα πληθυσμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.130, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετώνται τρόποι, ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα της αντισυνταγματικότητας του νόμου που δίνει προτεραιότητα σε συγγενείς πεσόντων, παθόντων και πληγέντων, σε ένα προκαθορισμένο ποσοστό, για επαγγελματική αποκατάσταση στη δημόσια υπηρεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.131, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει ειδικό πιλοτικό σχέδιο αυτοεργοδότησης γυναικών κατά το πρότυπο σχεδίων που λειτουργούν για άλλες κατηγορίες ανθρώπινου δυναμικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.139, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πού οφείλεται η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη διαμόρφωση της λεωφόρου Αγίου Παύλου στον Άγιο Δομέτιο και τι προτίθεται να πράξει για την επίσπευση του έργου;

2. Πότε ολοκληρώθηκε η μελέτη;

3. Πώς προχωρεί η διαδικασία για ετοιμασία και ζήτηση προσφορών;

                    4. Πότε υπολογίζεται η έναρξη των εργασιών και ολοκλήρωση του έργου;»

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.177, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Έχοντας δεδομένο ότι στη σύγχρονη εποχή το ηλεκτρονικό φροντιστήριο εφαρμόζεται επιτυχώς σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και θα μπορούσε να καταστεί ένας από τους τρόπους καταστολής της παραπαιδείας και των παρενεργειών της, ανακουφίζοντας οικονομικά τους γονείς και παρέχοντας περισσότερη ελευθερία χρόνου στα παιδιά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο βαθμό έχει μελετήσει το ενδεχόμενο αξιοποίησης της μοντέρνας τεχνολογίας, εισάγοντας το ηλεκτρονικό φροντιστήριο ως νέα μέθοδο διδασκαλίας και στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.178, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της παιδείας μας, η μέχρι τώρα εκπαιδευτική πολιτική μας στον τομέα προώθησης μοντέρνων τεχνολογιών των ηλεκτρονικών υπολογιστών βασιζόταν στην εισαγωγή εκπαιδευτικών λογισμικών αποκλειστικά από το εξωτερικό.

Όμως το ξενόφερτο εκπαιδευτικό υλικό είναι δομημένο με βάση τα αναλυτικά προγράμματα των χωρών προέλευσης, που διαφέρουν από τα δικά μας. Το ίδιο ισχύει σε μεγάλο βαθμό και για τα αναλυτικά προγράμματα από την Ελλάδα.

Με δεδομένο ότι στις μέρες μας κυπριακές εταιρείες άρχισαν να παράγουν εκπαιδευτικό λογισμικό που είναι βασισμένο στα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν προτίθεται να αξιολογήσει το κυπριακό εκπαιδευτικό λογισμικό και,

                    2. σε περίπτωση που αυτό κριθεί ως εφάμιλλο των ξένων, αν προτίθεται να αναθεωρήσει την πολιτική του και να                         προμηθεύεται το εκπαιδευτικό λογισμικό από την Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.129, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2006, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Λυθροδόντας, δέχτηκα σωρεία παραπόνων για την παρουσία μεγάλου αριθμού κυρτωμάτων (22 περίπου) στα χωριά Αγία Βαρβάρα, Μαθιάτης, Λυθροδόντας, γεγονός που ταλαιπωρεί τους κατοίκους.

Ενώ κατανοείται η χρησιμότητα των κυρτωμάτων για λόγους ασφάλειας και αποφυγής ατυχημάτων, υπάρχει έντονη δυσφορία από την πλειοψηφία των κατοίκων που διακινούνται καθημερινά για διάφορους λόγους.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις απόψεις του όσον αφορά τα αιτήματα των κατοίκων για:

 1. αφαίρεση μερικών κυρτωμάτων, ώστε η μεταξύ τους απόσταση να αυξηθεί και

                    2. διαφοροποίηση του ύψους και πλάτους των υπόλοιπων κυρτωμάτων, ώστε να καταστεί πιο ομαλή η διέλευση αυτοκινήτων και λιγότερη η                     φθορά τους.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.130, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2006, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα με τίτλο “Στο έλεος του Θεού τα μνημεία μας” και τον εντοπισμό κηλίδων αίματος γύρω από την αρχαία εκκλησία της Ασίνου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ασφάλεια των εκκλησιών που η ΟΥΝΕΣΚΟ έχει χαρακτηρίσει ως μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς (τόσο για την εκκλησία αυτή όσο και για άλλα μνημεία παγκυπρίως);

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε οι διάφοροι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, όπως οι βυζαντινές εκκλησίες του Τροόδους (Γαλάτας και Καλοπαναγιώτη), να φυλάγονται και να προστατεύονται σε ικανοποιητικό βαθμό;

3. Υπάρχει πρόθεση για ηλεκτροφώτιση των πιο πάνω αρχαιολογικών χώρων και μνημείων;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.277, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2007, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Σύμφωνα με στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με τους αριθμούς Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών αγνοουμένων και πεσόντων που κατατέθηκαν με σχετικό σημείωμα, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2006, από τον κ. Ξενοφώντα Καλλή, σύμβουλο εκπροσώπου της ελληνοκυπριακής πλευράς στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ), υπάρχουν επίσης περίπου πενήντα περιπτώσεις Ελληνοκυπρίων αγνοουμένων της περιόδου 1963-64, οι οποίες όμως δεν κατατέθηκαν στη ΔΕΑ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιο λόγο οι πενήντα αυτές περιπτώσεις δεν κατατέθηκαν στη ΔΕΑ;

2. Ποιες ενέργειες έγιναν έκτοτε, ώστε να διακριβωθεί η τύχη τους και να ενημερωθούν οι συγγενείς τους για το τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.382, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2007, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία σχεδιασμού και έναρξης των κατασκευαστικών έργων του δρόμου Ανάγυιας-Παλαιχωρίου, καθώς και τους λόγους καθυστέρησης.

Σημειωτέον πως το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση που υπέβαλα προ τριετίας, ανέφερε στις 16 Φεβρουαρίου 2004 τα ακόλουθα:

“Το έργο δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2004. Θα προταθεί για συμπερίληψη στον προϋπολογισμό του έτους 2005.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει συμπληρώσει την ετοιμασία του ρυθμιστικού σχεδίου για τη βελτίωση του δρόμου, με βάση το σχέδιο αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το σχέδιο θα σταλεί εντός των ημερών στο κοινοτικό συμβούλιο Ανάγυιας για απόψεις. Στη συνέχεια θα αποσταλεί στην Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα για Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων για έγκριση και, αφού εγκριθεί, θα αποσταλεί στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για προώθηση της μελέτης των κατασκευαστικών σχεδίων.”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.360, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος “Ενημέρωση της επιτροπής για την πρόοδο των εργασιών για την αναδόμηση των συνοικισμών Κόκκινες, Τσιακκιλερό και Άγιοι Ανάργυροι Α΄ στη Λάρνακα” (Αρ. φακ. 23.04.024.401-2007) ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, έθεσα προσωπικά το ερώτημα κατά πόσο το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικά η Πολεοδομία σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών μπορούν να παρουσιάσουν συνοπτική εικόνα σε πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων - Excel και διοικητική περίληψη (Executive Summary) των πιο κάτω στοιχείων:

Ανέγερση κυβερνητικών οικισμών

· Όνομα του κυβερνητικού οικισμού/επαρχία

· Πρόγραμμα υλοποίησης έργου/εκτελεσθέν έργο

· Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης/εκτέλεσης

· Κόστος έργου

· Πραγματικό κόστος

· Συνολικό κόστος

· Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου

· Ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου

· Λόγοι καθυστέρησης

· Επιτυχών προσφοροδότης

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.476, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το συνολικό κόστος συμμετοχής της Κύπρου στο διαγωνισμό της Eurovision;

                    2. Μελετάται το ενδεχόμενο μη συμμετοχής της Κύπρου στο διαγωνισμό μετά από μία σειρά αποτυχιών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.052, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Το ύψος των αποζημιώσεων που έχει ήδη επωμιστεί ή υπολογίζει να επωμιστεί το κράτος από απαλλοτριώσεις κτιρίων εντός του δήμου Λεμεσού που αφορούν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

2. Κατά πόσο έχουν γίνει ή θα γίνουν έρευνες για:

α. το συνολικό κόστος απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθεί,

β. τις επιπτώσεις στην εμπορικότητα της Λεμεσού από την κατάργηση των καταστημάτων και τη μετατροπή τους σε γραφεία,

γ. τις επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό από την αυξημένη διακίνηση φοιτητών,

δ. τον τρόπο αντιμετώπισης της ανυπαρξίας χώρων στάθμευσης στο κέντρο της Λεμεσού και

                             ε. τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών για φοιτητικές εστίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.053, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Σύμφωνα με το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, στον άξονα προτεραιότητας 3, που αφορά την “ποιότητα της ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας”, και ειδικότερα στο μέτρο 3.2., που αφορά τη “διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου”, προσδιορίζονται ως δικαιούχοι/φορείς υλοποίησης από την πρόσκληση για τη συγκεκριμένη κατηγορία έργων οι επαρχιακές διοικήσεις και αποκλείονται ουσιαστικά οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει η πιο πάνω δυσμενής διάκριση για αξιοποίηση ιδιωτικών πρωτοβουλιών, αλλά και κονδυλίων για αναζωογόνηση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος των κοινοτήτων της υπαίθρου, διατήρηση του πληθυσμού της και επαναδραστηριοποίηση νέων ανθρώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.054, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι προθέσεις του υπουργείου για αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Συνεδριακού Κέντρου Λευκωσίας και του ξενοδοχείου “Φιλοξενία”, τα οποία παραμένουν αδρανή, σε μια περίοδο μάλιστα που οι χώροι για πολιτιστικές, συνεδριακές και άλλες εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα της Κύπρου είναι ανεπαρκέστατοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.322, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία ενιαίου φορέα διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση;

                    2. Ποιες προσπάθειες καταβάλλονται από το υπουργείο για προσέλευση κατάλληλων φοιτητών στην Κύπρο, αλλά και για εξάλειψη τυχόν                         αρνητικών εντυπώσεων στο εξωτερικό, όσον αφορά το υψηλό κόστος/δίδακτρα και τις πολύπλοκες διαδικασίες εγγραφής φοιτητών σε                         ιδιωτικά κολλέγια/πανεπιστήμια;»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1233, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νικόλα Παπαδόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως καταθέσει γραπτώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικό κατάλογο της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στο κράτος (τοποθεσία, έκταση, υπολογιζόμενη αξία) και πληροφορήσει για τα εξής:

1. Ποιο μέρος της περιουσίας αυτής αξιοποιείται και με ποιο τρόπο;

2. Ποιο το ύψος των εσόδων που προκύπτουν για το κράτος από την αξιοποίηση της περιουσίας αυτής;»

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων