Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιαννάκης Ομήρου

Αρχείο

 

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.280, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει την ανάγκη τοποθέτησης επαρκών ντεποζίτων νερού, καθώς και εγκατάστασης ανελκυστήρων στις προσφυγικές πολυκατοικίες στο δήμο Λακατάμιας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.281, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα της αυθαίρετης δημιουργίας χώρων στάθμευσης στους προσφυγικούς συνοικισμούς στο δήμο Λακατάμιας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.282, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για ανάληψη από το κράτος των εξόδων καθαρισμού στους προσφυγικούς συνοικισμούς στο δήμο Λακατάμιας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.283, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω αιτήματα του δήμου Λακατάμιας:

1. Στελέχωση του Αστυνομικού Σταθμού Λακατάμιας - Αύξηση του προσωπικού.

2. Συχνή αστυνόμευση περιοχών και δρόμων υψηλού κινδύνου στη Λακατάμια (πάρκα, Γραμμικό Πάρκο, μεγάλοι δρόμοι, κυκλικοί κόμβοι, σχολεία κ.ά.).

3. Άμεση ανταπόκριση της αστυνομίας σε περιπτώσεις οχλαγωγίας, οχληρίας, υπερβολικής ταχύτητας, αναγραφής αισχρών συνθημάτων κ.λπ., καθώς και ενίσχυση από τη Λευκωσία.

                    4. Τρόποι πρόληψης/καταπολέμησης της έξαρσης ναρκωτικών και της νεανικής παραβατικότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.284, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω αιτήματα του δήμου Λακατάμιας:

1. Ανέγερση ορόφου στο Κέντρο Υγείας Λακατάμιας.

2. Αύξηση του ιατρικού προσωπικού.

3. Περίφραξη του χώρου.

                  4. Αυτοκίνητο για μεταφορά ηλικιωμένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.285, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω αιτήματα του δήμου Λακατάμιας:

1. Παραχώρηση χαλίτικου χώρου για τις αποθήκες του δήμου.

                    2. Παραχώρηση του 4% των εσόδων του κράτους προς τους δήμους για μεγαλύτερη αυτονομία τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.286, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για ανάληψη από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του έργου σύνδεσης των προσφυγικών οικισμών στη Λακατάμια με το αποχετευτικό σύστημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.287, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει την ανάγκη για κατεδάφιση των πολυκατοικιών στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίου Μάμαντος και για ανέγερση σύγχρονων οικοδομών για στέγαση των εκτοπισμένων ενοίκων τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.320, ημερομηνίας 7 Aπριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Oμήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Ιδαλίου για αύξηση της κρατικής χορηγίας προς τους δήμους στο 4% επί των εσόδων του κράτους, όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.321, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Ιδαλίου εν σχέσει με την προώθηση του έργου αναπαλαίωσης του “Νερόμυλου του Αγριδίου”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.322, ημερομηνίας 7 Aπριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Oμήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του σχετικά με το αίτημα του δήμου Ιδαλίου για προώθηση δημιουργίας βοτανικού πάρκου και γεωργικού μουσείου σε κρατική γη που βρίσκεται στο Δάλι και τη διαχειρίζεται το Τμήμα Υδάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.323, ημερομηνίας 8 Aπριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Oμήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα δημιουργίας αιθουσών βιβλιοθήκης και διαλέξεων στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.324, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει την επείγουσα ανάγκη πρόσληψης αναισθησιολόγων και ορθοπεδικών στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.325, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα έλλειψης αναλώσιμων υλικών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.326, ημερομηνίας 8 Aπριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει την επείγουσα ανάγκη πρόσληψης βοηθητικού προσωπικού και πιο συγκεκριμένα γενικών βοηθών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.327, ημερομηνίας 8 Aπριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Oμήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Ιδαλίου μέρος της εδαφικής έκτασης του δήμου που εφάπτεται της Νεκρής Ζώνης να θεωρείται ακριτική περιοχή για σκοπούς στεγαστικών προγραμμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.328, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Αίτημα του δήμου Ιδαλίου είναι να επιτραπεί εντός των δημοτικών ορίων ο διαχωρισμός οικοπέδων κρατικής γης και η παραχώρησή τους σε φτωχές οικογένειες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.329, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Ιδαλίου για υιοθέτηση τοπικού σχεδίου εντός των δημοτικών του ορίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.332, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Μαθικολώνης για έγκριση δανείου για την απαιτούμενη δαπάνη διαμόρφωσης της κεντρικής πλατείας της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.333, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Μαθικολώνης για κάλυψη των απαιτούμενων εξόδων εγγραφής των αγροτικών δρόμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.334, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Φασούλλας Λεμεσού για κάλυψη από το κράτος της απαιτούμενης δαπάνης για ηλεκτροφωτισμό του κύριου δρόμου Φασούλλας-Λεμεσού, ο οποίος λόγω των πολλών στροφών είναι εξαιρετικά επικίνδυνος για την τροχαία κίνηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.335, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου εγείρει τα εξής αιτήματα/προβλήματα που αφορούν τη λιμενική βιομηχανία:

1. Ανάγκη επέκτασης, αναβάθμισης, εξοπλισμού και καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του λιμανιού της Λεμεσού, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις νέες ανάγκες εξυπηρέτησης του κυπριακού εμπορίου, του διαμετακομιστικού φορτίου και της επιβατικής και τουριστικής κίνησης. Η αναβάθμιση της υφιστάμενης αίθουσας επιβατών και η κατασκευή της προγραμματισθείσας νέας αίθουσας είναι υψίστης προτεραιότητας.

2. Προώθηση της ειλημμένης απόφασης, για να καταστεί το λιμάνι Λάρνακας κυρίως λιμάνι κρουαζιερόπλοιων και διασφάλιση του εργασιακού παρόντος και μέλλοντος των απασχολούμενων εργατοϋπαλλήλων.

3. Επίλυση του προβλήματος της καθυστέρησης που παρατηρείται στον έλεγχο πλοίων που αντιμετωπίζουν ελλείψεις. Η καθυστέρηση σημειώνεται λόγω μη καταβολής αμοιβής για υπερωρίες απασχόλησης στους αρμόδιους επιθεωρητές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προγραμματίζει να αντιμετωπίσει και να λύσει τα πιο πάνω προβλήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.336, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αψιούς για ετοιμασία ρυθμιστικού σχεδίου ανάπλασης του πυρήνα της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.337, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Μαθικολώνης για οδική σύνδεση με τη γειτονική κοινότητα Φασούλλας. Αίτημα για έγκριση δανείου για ασφαλτόστρωση του δρόμου Μαθικολώνης-Φασούλλας μέσω του αναμεταδοτικού σταθμού της ΑΤΗΚ εκκρεμεί στο Υπουργείο Οικονομικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.338, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αψιούς Λεμεσού για κατασκευή αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.339, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αψιούς Λεμεσού για επέκταση της οικιστικής ζώνης, καθώς και για δημιουργία παραθεριστικής και γεωργικής ζώνης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.340, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Κάτω Πολεμιδιών για προώθηση του έργου δημιουργίας βιοτεχνικής περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.341, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Κάτω Πολεμιδιών για συνεισφορά της κυβέρνησης στις δαπάνες που απαιτούνται για τα έργα τοπιοτέχνησης των υπέργειων γεφυρών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.342, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Κάτω Πολεμιδιών για παραχώρηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων λόγω της μεγάλης απώλειας εισοδημάτων από την ύπαρξη μεγάλης έκτασης τουρκοκυπριακής γης και της συνακόλουθης αδυναμίας είσπραξης κτηματικών φόρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.343, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Κάτω Πολεμιδιών για μετακίνηση της κτηνοτροφικής περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.344, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Παλόδειας για ευθυγράμμιση-διαπλάτυνση του δρόμου Νίκου Ευαγόρου-Χανίων, με στόχο την ασφαλή διακίνηση αυτοκινήτων και μεγάλων στρατιωτικών οχημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.345, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Παλόδειας για ενίσχυση της κοινότητας με πυροσβεστικές αντλίες και ντεπόζιτα, για να ανταποκρίνεται σε έκτακτες ανάγκες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.346, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Παλόδειας για επέκταση και αναβάθμιση των πολεοδομικών ζωνών στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.347, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Παλόδειας για λήψη μέτρων όσον αφορά στην ασφάλεια των κατοίκων από τη λειτουργία του πεδίου βολής και από τις εγκαταστάσεις στα στρατόπεδα Παλόδειας-Παραμíθας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.348, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Παλόδειας για βελτίωση των δρόμων εντός της κοινότητας και πιο συγκεκριμένα των οδών Ελευθερίας, Νίκου Ευαγόρου και Αβενίτας, καθώς και για κατασκευή πεζοδρομίων και πεζοδρόμου στην περιοχή Αβενίτας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.349, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Παλόδειας για επίσπευση της κατασκευής/εγκατάστασης του νέου αγωγού υδροδότησης από το Καλό Χωριό Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.351, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Γεράσας Λεμεσού για οικονομική ενίσχυση της λειτουργίας του αρδευτικού συστήματος της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.352, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Γεράσας Λεμεσού για επιτάχυνση των διαδικασιών για διαχωρισμό χαλίτικης γης και παραχώρηση οικοπέδων σε νεαρά ζευγάρια. Το κοινοτικό συμβούλιο εκφράζει έντονη διαμαρτυρία για την επί εξαετία καθυστέρηση προώθησης του πιο πάνω έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.353, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Γεράσας Λεμεσού για κρατική οικονομική συνεισφορά για τη συλλογή των σκύβαλων. Τέτοια οικονομική βοήθεια παραχωρείται ήδη σε γειτονικές κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.354, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Γεράσας Λεμεσού για επέκταση της οικιστικής ζώνης της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.355, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Γεράσας Λεμεσού για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για αποπεράτωση της εκκλησίας της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.356, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Γερμασόγειας για κατασκευή του Συνεδριακού Κέντρου εντός των δημοτικών του ορίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.357, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ο δήμος Γερμασόγειας υποβάλλει αίτημα όπως το “Δασούδι”, το οποίο εκμισθώθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 1975 στον ΚΟΤ, αποδοθεί στο δήμο. Νοουμένου ότι ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος αναθέτει ευθύνες και αρμοδιότητες επί των παραλιών στην τοπική αυτοδιοίκηση, το αίτημα κρίνεται δίκαιο. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του επί του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.358, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Γερμασόγειας για διαγραφή ποσού £2,5 εκατομ. περίπου που επεβλήθη στο δήμο ως τέλος για άντληση πόσιμου νερού από το υδροφόρο στρώμα της κοίτης του ποταμού Γερμασόγειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.359, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ο δήμος Γερμασόγειας εγείρει αίτημα για συνεισφορά της κυβέρνησης κατά 80% στην απαιτούμενη δαπάνη κατασκευής παράλληλων κυματοθραυστών, που στοχεύουν τόσο στην προστασία όσο και στη βελτίωση των παραλιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του υπουργείου του σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.361, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων (τμήμα Λεμεσού) για αύξηση της χορηγίας του κράτους προς τις οργανώσεις των αναπήρων με αξιοποίηση και των σχετικών κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου για τα άτομα με αναπηρίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.362, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων (τμήμα Λεμεσού) για συμμετοχή και εμπλοκή των ατόμων με αναπηρίες στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν σύμφωνα και με υπάρχουσες ευρωπαϊκές Οδηγίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.363, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων (τμήμα Λεμεσού) για σύσταση φορέα ενημέρωσης και στήριξης των δικαιωμάτων των αναπήρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.364, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων (τμήμα Λεμεσού) για εκπόνηση προγραμμάτων στήριξης των ατόμων με αναπηρία άνω των δεκαπέντε ετών στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.365, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων (τμήμα Λεμεσού) για αύξηση των μηνιαίων επιδομάτων προς τα άτομα με αναπηρίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.366, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων (τμήμα Λεμεσού) για εκσυγχρονισμό των νόμων και των κανονισμών σε σχέση με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.373, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Παλόδειας για παραχώρηση ανταποδοτικών ωφελημάτων από το δήμο Λεμεσού στην κοινότητα, λόγω της ρύπανσης που προκαλείται από τη διέλευση σκυβαλοφόρων οχημάτων από τους δρόμους της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.374, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Το Ενιαίο Στεγαστικό Δάνειο προνοεί μέγιστο εμβαδό ανέγερσης κατοικίας τα 230 τ.μ. Ο δήμος Αθηένου εγείρει αίτημα για κατάργηση του κριτηρίου μέγιστου εμβαδού αναφορικά με τις περιοχές που εφάπτονται της γραμμής αντιπαράταξης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ουσιαστικής ανάπτυξης των περιοχών αυτών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.375, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Αθηένου για την τάχιστη ολοκλήρωση των διαδικασιών του κτηματολογίου για επανεκτίμηση της ακίνητης περιουσίας.

Σήμερα ο δήμος εισπράττει δημοτικά τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τις εκτιμημένες αξίες του 1980, με αποτέλεσμα να χάνονται σοβαρά ποσά εσόδων για το δήμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.376, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Αθηένου για διάνοιξη της διόδου Πυροΐου, η οποία θα εξασφαλίσει πρόσβαση των Αθηενιτών κυρίως, αλλά και των Λαρνακέων στην περιοχή Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.377, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Αθηένου για οικονομική ενίσχυση για ανέγερση δημοτικού αθλητικού κέντρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.378, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποιος προγραμματισμός υπάρχει για την κατασκευή φράγματος στον ποταμό Γιαλιά, το οποίο θα εξυπηρετήσει τις κοινότητες Αγίας Βαρβάρας, Μαθιάτη, Κοτσιάτη, Πέρα Χωρίου Νήσου, Ιδαλίου και Ποταμιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.381, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για επέκταση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Αστρομερίτη μέχρι την Ευρύχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.382, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για ανέγερση κτιρίου του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Γαλάτας-Κακοπετριάς στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Περαχωρίτη μεταξύ Γαλάτας και Κακοπετριάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.383, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για κατασκευή αποχετευτικού συστήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.384, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για μείωση της συνεισφοράς της στην εκτέλεση κοινοτικών έργων από 30% σε 20%.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.385, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω αιτήματα, που τέθηκαν από το κοινοτικό συμβούλιο Κακοπετριάς:

1. Επιδιόρθωση επικίνδυνου τοίχου στο κέντρο της κοινότητας.

2. Επιδιόρθωση πεζοδρομίων στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.

3. Επένδυση καμαρών στο πάρκο Έλενας Σωφρονίου με πέτρα περιοχής.

4. Διαπλάτυνση δρόμου και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ (Χαρ. Σωφρονίου-Κατώι).

5. Επιδιόρθωση αυλακιού στην οδό Ανδρέου Μάμαντος (επένδυσή του με πέτρα ποταμού).

6. Επένδυση όλων των τοίχων στο Μνημείο Ηρώων με πέτρα περιοχής.

7. Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Αφεντικών.

8. Επένδυση όλων των τοίχων στην οδό Αφεντικών με πέτρα περιοχής.

9. Επαναλειτουργία οχετού ομβρίων υδάτων στην οδό Ανδρέου Μάμαντος (από τον υπεραστικό δρόμο μέχρι την οικία Λεύκου Ορεινού).

10. Επιδιόρθωση-ανακατασκευή οχετού στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ (από το κέντρο “Οινοκόρος” μέχρι το τέρμα οικοπέδου Κ. Χριστοδούλου).

11. Βελτιωτικά έργα στη συμβολή του δρόμου Κακοπετριάς-Πάινγουντ με την οδό Αφεντικών (αλτ δρόμου εις οικία Τσίγκη).

                    12. Βελτίωση των σημάνσεων στις λωρίδες του δρόμου που οδηγούν στο κοινοτικό στάδιο και στην οδό Έσσω Γειτονιάς.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.386, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Αραδίππου σε σχέση με την άμεση ανάγκη αναθεώρησης του τοπικού σχεδίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.387, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Αραδίππου για κατασκευή δρόμου προς την περιοχή της Παναγίας των Αμπελιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.388, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Αραδίππου για προώθηση του έργου του αποχετευτικού συστήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.394, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για αύξηση του συντελεστή δόμησης στις πολεοδομικές ζώνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.395, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για κατασκευή φράγματος στην περιοχή Σολιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.396, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Καλαβασού για αναθεώρηση των οικιστικών ζωνών στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.397, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Καλαβασού για αποζημιώσεις προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.398, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Καλαβασού για κατασκευή του κυκλοφοριακού κόμβου στη διασταύρωση Καλαβασού-Ζυγίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.399, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Καλαβασού για εγγραφή των αγροτικών δρόμων στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.400, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ξυλοτύμπου για κατασκευή πλαγιόδρομου προς τη βιοτεχνική περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.401, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ξυλοτύμπου για ταχεία εκτέλεση των αναγκαίων βελτιωτικών έργων στο αλιευτικό καταφύγιο της Δεκέλειας, που πρέπει να περιλαμβάνουν ενίσχυση του προστατευτικού λιμενοβραχίονα και εκβάθυνση και σμίκρυνση της εισόδου στο λιμάνι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.402, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ξυλοτύμπου για μείωση της συνεισφοράς της κοινότητας στα αναπτυξιακά έργα από 30% σε 10%.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.403, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ξυλοτύμπου για κατασκευή κοινοτικού αμφιθεάτρου και ψυχαγωγικού θεματικού πάρκου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.404, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ξυλοτύμπου για δημιουργία κεντρικής πλατείας στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.405, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ξυλοτύμβου για συμπλήρωση των αναγκαίων έργων στο νέο κοιμητήριο Ξυλοτύμβου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.406, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ξυλοτύμβου για δημιουργία πάρκου καλλιτεχνών (λαϊκών ποιητών, ζωγράφων κ.λπ.).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.407, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Αγίας Άννας για παραχώρηση οικοπέδων σε άπορες οικογένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.408, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Αγίας Άννας για διαγραφή του χρέους £5.500 προς την υδατοπρομήθεια, το οποίο δημιουργήθηκε λόγω διαρροών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.409, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Αγίας Άννας για παραχώρηση πυροσβεστικού οχήματος στην κοινότητα λόγω κινδύνων από τη γειτνίασή της με το Πεδίο Βολής Καλού Χωριού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.410, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Αγίας Άννας για παραχώρηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων εξαιτίας της κυβερνητικής πρόθεσης για δημιουργία αιολικών πάρκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.411, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Αγίας Άννας για παραχώρηση ποσού £8.000 περίπου για διευθέτηση οφειλής προς την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.412, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Χοιροκοιτίας για προώθηση της αναγκαίας απαλλοτρίωσης γης στην κοινότητα για δημιουργία γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου κλασικού αθλητισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.413, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Χοιροκοιτίας για κατασκευή πεζοδρομίων στο δημόσιο δρόμο Χοιροκοιτίας-Βάβλας μέχρι το κοινοτικό γήπεδο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.414, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Χοιροκοιτίας για επένδυση με πέτρα του τοίχου αντιστήριξης στο κέντρο του χωριού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.415, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Χοιροκοιτίας για αύξηση του συντελεστή ανάπτυξης στην περιοχή αναδασμού από 6% σε 10%, όπως ισχύει και σε άλλες περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.416, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Χοιροκοιτίας για αναστήλωση του Χανιού της Θέκλας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.417, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Χοιροκοιτίας για κατασκευή έργου παροχέτευσης ομβρίων υδάτων σε παρακείμενο ποταμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.471, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τις σφοδρές ενστάσεις του κοινοτικού συμβουλίου Πάνω Ζώδιας στη σχεδιαζόμενη από το Τμήμα Υδάτων κατασκευή βιολογικού σταθμού λυμάτων σε απόσταση τριακoσίων μέτρων από τα χωράφια των προσφύγων Ζωδιατών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.472, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τις σφοδρές ενστάσεις του κοινοτικού συμβουλίου Πάνω Ζώδιας για τη σχεδιαζόμενη όδευση του νέου αυτοκινητοδρόμου Κοκκινοτριμιθιάς-Αστρομερίτη-Ευρύχου μέσα από τα χωράφια των προσφύγων Ζωδιατών στη Νεκρή Ζώνη και πώς αντιμετωπίζει την εισήγηση για μετακίνηση της όδευσης διακόσια μέτρα νοτιότερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.473, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τo αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Πάνω Ζώδιας για δημιουργία οικιστικής ζώνης στη Νεκρή Ζώνη, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ζωδιάτικη γη στις ελεύθερες περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.499, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του Τμήματος Δασών για την ανέγερση νέων κτιρίων του τμήματος εκεί που στεγάζεται ο Τομέας Δασικής Μηχανικής και Δασικής Προστασίας, στην περιοχή Αθαλάσσας στη Λευκωσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.500, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω ζητήματα/αιτήματα που αφορούν την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ):

1. Ανέγερση νέου κτιρίου στο χώρο του Αρχηγείου Αστυνομίας για στέγαση του Αργηχείου ΥΚΑΝ.

2. Ανέγερση νέων κτιρίων στις οικείες επαρχίες για στέγαση των Κλιμακίων Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Μόρφου.

3. Διαμόρφωση των σχεδίων στο υπό ανέγερση κτίριο του νέου Σταθμού Αγίας Νάπας για στέγαση του Κλιμακίου ΥΚΑΝ Αμμοχώστου.

4. Παραχώρηση του “συντετμημένου επιδόματος” στα επιχειρησιακά στελέχη της υπηρεσίας.

5. Προσμέτρηση του υψηλού κινδύνου που διατρέχουν τα στελέχη της ΥΚΑΝ κατά τις προαγωγές.

6. Ενίσχυση της υπηρεσίας με προσωπικό κατάλληλο και ικανό να αντεπεξέλθει στα ιδιάζουσας φύσεως καθήκοντα.

7. Ενίσχυση της υπηρεσίας με αυτοκίνητα για τη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών.

                   8. Διαχωρισμός του προϋπολογισμού της ΥΚΑΝ από την υπόλοιπη αστυνομική δύναμη για οικονομική αυτονόμηση της υπηρεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.522, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων στη Λεμεσό για επιχορήγηση θεραπευτικών αγωγών, όπως η φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία κ.λπ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.523, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ένα από τα βασικότερα αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων στη Λεμεσό είναι η δημιουργία επαρκών χώρων στάθμευσης και υποδομής προσβασιμότητας στα δημοτικά και δημόσια κτίρια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του στο εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.524, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κόρνου για επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσβασης στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού με κατεύθυνση τη Λεμεσό, λαμβανομένου υπόψη ότι το εν λόγω έργο θα εξυπηρετήσει και τις γειτονικές κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.525, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κόρνου για σύνδεση της κοινοτικής υδατοπρομήθειας με τον αγωγό Μαλιάς-Λυθροδόντα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.526, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κόρνου για επιτάχυνση των διαδικασιών πεζοδρόμησης στον προσφυγικό συνοικισμό Κόρνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.527, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Στην κοινότητα Κόρνου με την αποπεράτωση της λεωφόρου Ομονοίας (δρόμος Κόρνου-Λευκάρων) προστέθηκε προστατευτική λωρίδα και στις δύο πλευρές του δρόμου, με αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό η οικιστική ανάπτυξη κατά μήκος του δρόμου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες διορθωτικές ενέργειες είναι δυνατό να γίνουν χωρίς να επηρεαστεί βέβαια σε καμία περίπτωση η οδική ασφάλεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.528, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα/εισήγηση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας για παροχή και χρήση του νερού στο πραγματικό του κόστος και την υιοθέτηση του εν λόγω αιτήματος/εισήγησης ως τιμολογιακής πολιτικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.529, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων (ΠΟΑΑ) Λεμεσού για ένταξη και των ατόμων με αναπηρίες στις κοινωνικές ομάδες που δικαιούνται οικονομική στήριξη λόγω της συνεχούς αύξησης της τιμής του πετρελαίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.561, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλαδιτών Κύπρου (ΟΣΕΚ) εντοπίζει το εξής πρόβλημα: Το Υπουργείο Οικονομικών ζητεί από τους άρρενες ομογενείς πιστοποιητικό από την Εθνική Φρουρά ότι δεν είναι υπόχρεοι θητείας άτομα που έχουν μόνο την ελληνική υπηκοότητα. Η Εθνική Φρουρά δε δίνει το πιστοποιητικό, γιατί δεν τους έχει καταχωρισμένους, και μένει σε εκκρεμότητα η σπουδαστική χορηγία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.562, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει την ανάγκη ενίσχυσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με καινούριο ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό, με στόχο την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του έργου της υπηρεσίας σε περιπτώσεις πυρκαγιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.563, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει την ανάγκη αγοράς πρόσθετων πυροσβεστικών οχημάτων για την Πυροσβεστική Υπηρεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.564, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει την ανάγκη αναβάθμισης/βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων εκείνων της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (EMAK).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.565, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Το Κέντρο Στήριξης Πολύτεκνης Οικογένειας, το οποίο δημιουργήθηκε από την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (ΠΟΠ) - Επαρχιακή Γραμματεία Λεμεσού, λαμβάνει κρατική χορηγία ύψους 17.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο ύψος της κρατικής χορηγίας είναι αρκετά χαμηλό, με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κέντρου στήριξης. Γι’ αυτό το λόγο η ΠΟΠ ζητεί αύξηση της συγκεκριμένης χορηγίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.566, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλαδιτών Κύπρου (ΟΣΕΚ) ζητεί αναβολή της κατάταξης στην Εθνική Φρουρά για τρεις μήνες ή κατάταξη κανονικά και τρίμηνη εκπαιδευτική άδεια, αφού οι άρρενες ομογενείς κατατάσσονται στην Εθνική Φρουρά τον Ιούλιο και έχουν εξετάσεις το Σεπτέμβρη. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να προετοιμαστούν σωστά για τις εξετάσεις.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.567, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλαδιτών Κύπρου (ΟΣΕΚ) για επιτάχυνση των διαδικασιών και απλοποίηση των δικαιολογητικών που απαιτούνται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.005, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ψευδά για επίσπευση των διαδικασιών κατασκευής πεζοδρομίων κατά μήκος της λεωφόρου Λευκωσίας-Λάρνακας.

Αναφέρεται ότι δόθηκε υπόσχεση για κατασκευή πεζοδρομίων στην κοινότητα Ψευδά ως αντισταθμιστικό μέτρο λόγω της γειτνίασης της κοινότητας με πεδίο βολής της Εθνικής Φρουράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.006, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Το κοινοτικό συμβούλιο Ψευδά ζητά τη μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων από την υφιστάμενη κτηνοτροφική περιοχή σε καινούρια κτηνοτροφική περιοχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του υπουργείου του σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.007, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ψευδά για διαχωρισμό οικοπέδων για άπορες οικογένειες σε χαλίτικη γη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.008, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ψευδά για ηλεκτροδότηση της καινούριας κτηνοτροφικής ζώνης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.009, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ψευδά για δημιουργία πάρκου δίπλα από το δημοτικό σχολείο της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.010, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Η κοινότητα Ψευδά ζητά επίσπευση των διαδικασιών εγγραφής του δρόμου Ψευδά-Λυμπιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.011, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ψευδά για εγγραφή αγροτικών δρόμων στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.011, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ψευδά για εγγραφή αγροτικών δρόμων στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.015, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Καλού Χωριού Ορεινής για δημιουργία κοιμητηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.016, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Καλού Χωριού Ορεινής για εγγραφή αγροτικών δρόμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.017, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Λυθροδόντα για ασφαλτόστρωση του δρόμου Λυθροδόντα-Μαχαιρά μέχρι τη Μάντρα του Καμπιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.018, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Λυθροδόντα για ασφαλτόστρωση του δρόμου Λυθροδόντα-Λευκάρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.019, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Αίτημα της κοινότητας Λυθροδόντα είναι η επίσπευση των διαδικασιών για την εκτέλεση των ήδη προγραμματισμένων έργων, όπως του πάρκου, της ανάπλασης της πλατείας της κοινότητας και της αναπαλαίωσης του ελιόμυλου και αλευρόμυλου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.020, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Η κοινότητα Λυθροδόντα μάς έθεσε αίτημα για αύξηση των κρατικών κονδυλίων προς την κοινότητα.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η θέση του στο εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.021, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Μαλούντας για παραχώρηση δανείου, με στόχο την αποπεράτωση της Β΄ φάσης του κοινοτικού κέντρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.022, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Μαλούντας για κατασκευή πεζοδρομίων στο δρόμο που συνδέει τα χωριά Κλήρου-Μαλούντα-Αρεδιού. Αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος δρόμος οδηγεί στο Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.023, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Μαλούντας για βελτίωση της κοίτης του ποταμού που περνά μέσα από την κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.024, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κλήρου για εγγραφή του δρόμου Φικάρδου-Κλήρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.025, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κλήρου για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στην ευρύτερη δασική περιοχή της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.026, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κλήρου για δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού.

Ο πυροσβεστικός σταθμός είναι καίριας σημασίας, αφού θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κοινοτήτων, οι οποίες μάλιστα γειτνιάζουν με πυκνές δασικές εκτάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.027, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Η αναβάθμιση του περιφερειακού υγειονομικού κέντρου είναι ένα από τα πάγια αιτήματα της κοινότητας Κλήρου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η άποψή του για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.028, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κλήρου για επιπρόσθετη περίφραξη με προστατευτικό κιγκλίδωμα του φράγματος Κλήρου-Ακακίου-Μαλούντας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.029, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κλήρου για επίσπευση των διαδικασιών κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.030, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Αίτημα της κοινότητας Κλήρου είναι η επίσπευση των διαδικασιών κατασκευής περιφερειακού δημοτικού σχολείου, το οποίο θα καλύπτει τις κοινότητες Κλήρου - Καλού Χωριού - Γουρρίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.031, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Η κοινότητα Κλήρου ζητεί στελέχωση του αστυνομικού σταθμού της με επιπρόσθετη αστυνομική δύναμη.

Το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό του σταθμού ανέρχεται σήμερα στα οκτώ άτομα, τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της περιφέρειας Κλήρου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του αναφορικά με το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.033, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Το κοινοτικό συμβούλιο Τσερίου ζητεί τον περιορισμό της όποιας περαιτέρω ανάπτυξης της βιομηχανικής ζώνης Τσερίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.034, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προώθηση του έργου ανάπλασης της πλατείας στην κοινότητα Τσερίου και πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για αύξηση της κρατικής συνεισφοράς για την απαιτούμενη δαπάνηη .»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.035, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Τσερίου για μετακίνηση του πεδίου βολής της Εθνικής Φρουράς σε περιοχή που δε θα είναι κοντά σε κατοικημένη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.036, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Απαλλοτριώσεις που έγιναν στην κοινότητα Τσερίου για σκοπούς δημιουργίας μικρού αεροδρομίου προς χρήση υπό ιδιωτών έχουν ακυρωθεί με τελεσίδικη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν παράνομες επεμβάσεις από κυβερνητικά τμήματα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το πιο πάνω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.037, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Αίτημα της κοινότητας Τσερίου είναι η δημιουργία κτηνοτροφικής περιοχής μέσα στην κτηνοτροφική ζώνη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το πιο πάνω θέμαη»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.038, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Τσερίου για ανέγερση και λειτουργία γυμνασίου στην κοινότητα»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.039, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Τσερίου για αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.040, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Τσερίου για σχεδιασμό και κατασκευή κοινοτικού γηπέδου .»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.043, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Αίτημα της κοινότητας Τσερίου είναι η μετακίνηση της κτηνοτροφικής μονάδας η οποία βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της κοινότητας και η κατάργηση των δύο κτηνοτροφικών ζωνών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του υπουργείου στο εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.044, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Τσερίου για μετατροπή της Βιομηχανικής Ζώνης Τσερίου από κατηγορία Β2 σε κατηγορία Β1.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.045, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Με την αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών στην κοινότητα Τσερίου πολλά τεμάχια γης έχουν ενταχθεί σε ζώνες προστασίας. Τούτο έχει δημιουργήσει την αντίδραση των κατοίκων του Τσερίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του υπουργείου στο εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.046, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού οφείλεται η καθυστέρηση της υλοποίησης του τοπικού σχεδίου στην κοινότητα Τσερίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.047, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού οφείλεται η καθυστέρηση της υλοποίησης του ρυθμιστικού σχεδίου του κεντρικού δρόμου της κοινότητας Τσερίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.121, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πότε θα θεσμοθετηθεί σύστημα επιχορηγημένων βιβλίων για τους φοιτητές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.122, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πότε προτίθεται να προχωρήσει στην αύξηση του απαράδεκτα χαμηλού επιδόματος σίτισης των Ελλαδιτών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.123, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πότε προτίθεται να προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις, για να ισχύει η φοιτητική ταυτότητα για σκοπούς δωρεάν εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και για μείωση στην τιμή των εισιτηρίων σε θέατρα και αθλητικές διοργανώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.201, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Οι κοινότητες Πολιτικού, Επισκοπειού, Εργατών, Καμπιών, Καπέδων, Πέρα Ορεινής, Ψιμολόφου, Λαζανιά και Φικάρδου, με ψήφισμά τους, τοποθετούνται εναντίον οιασδήποτε παραχώρησης προνομίου λατομείου στις κοινότητες Πολιτικού και Λαζανιά, στο δάσος Μαχαιρά, και εναντίον της επέκτασης της λατομικής ζώνης. Ζητούν μάλιστα την κατάργηση της λατομικής ζώνης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.349, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής για αύξηση της κρατικής χορηγίας και για οικονομική υποστήριξη ενός αναπτυξιακού προϋπολογισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.360, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει η διαδικασία προαγωγών στον επόμενο βαθμό των μελών της αστυνομίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μαχητών της Αντίστασης και που δεν είχαν προαχθεί στις προηγούμενες προαγωγές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.390, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω δίκαια αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων:

                    1. Επαναφορά του 13ου επιδόματος πολυτέκνων.

2. Ετήσια αναθεώρηση του επιδόματος τέκνου, ώστε να επιτυγχάνεται η αναπλήρωση της αγοραστικής του δύναμης.

3. Αύξηση της ειδικής χορηγίας για φοιτητές-παιδιά πολυτέκνων.

4. Αύξηση της χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου και καθιέρωση δικαιώματος νέας αγοράς ανά εξαετία.

5. Βελτίωση και διεύρυνση των κριτηρίων για απόκτηση στέγης μέσω των Οργανισμών Αναπτύξεως Γης και Χρηματοδοτήσεως Στέγης, καθώς και άλλων συναφών κυβερνητικών σχεδίων.

6. Αύξηση του επιδόματος εθνοφρουρών που είναι παιδιά πολύτεκνων οικογενειών.

7. Βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής για το ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι που να λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες ανάγκες της πολυμελούς οικογένειας.

8. Αύξηση του επιδόματος μάνας.

                    9. Σύσταση εθνικής επιτροπής για το δημογραφικό πρόβλημα, η οποία να αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.406, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής για μείωση των δημοτικών τελών στις επιχειρήσεις της επισιτιστικής βιομηχανίας, προς αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων από την παγκόσμια οικονομική κρίση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.407, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής για μείωση του ΦΠΑ, μέσα στα πλαίσια στήριξης της επισιτιστικής και τουριστικής βιομηχανίας, η οποία πλήττεται από την παγκόσμια οικονομική κρίση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.408, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής όπως οι μειώσεις ή επιστροφές των τελών προσγείωσης στα αεροδρόμια δοθούν στους επισκέπτες υπό τη μορφή κουπονιών, των οποίων η χρήση θα γίνεται σε αδειούχα από τον ΚΟΤ κέντρα αναψυχής, προς το σκοπό τόνωσης της επισιτιστικής βιομηχανίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.409, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής για μείωση των τιμολογικών επιβαρύνσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης που πλήττει την επισιτιστική βιομηχανία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.410, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής για μείωση των χρεώσεων στις πιστωτικές κάρτες, ως μέτρο στήριξης της επισιτιστικής βιομηχανίας, για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.411, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής για τροποποίηση της νομοθεσίας για το ενοικιοστάσιο, για να επιτευχθούν μειώσεις στα ενοίκια των υποστατικών της επισιτιστικής βιομηχανίας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στον κλάδο από τη διεθνή οικονομική κρίση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.412, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας υποβάλλει εισήγηση/αίτημα για εξαγγελία έργων επιδιόρθωσης/βελτίωσης του οδικού δικτύου της υπαίθρου της επαρχίας, προς το σκοπό απασχόλησης των μελών του.

Ποια η θέση του αρμόδιου υπουργού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.413, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας υποβάλλει αίτημα για εξαγγελία-προκήρυξη προσφορών για πολλά μικρά έργα από δήμους και κοινοτικά συμβούλια για απασχόληση των μελών του συνδέσμου.

Ποια η θέση του αρμόδιου υπουργού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.414, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας επισημαίνει σοβαρά προβλήματα στην ανάληψη εργολαβιών από τα μέλη του εξαιτίας των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.

Με βάση έρευνα που διενήργησε ο εν λόγω σύνδεσμος, από σύνολο 1 399 υπαλλήλων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2008 έχουν απολυθεί 108 εργαζόμενοι και αναμένεται η απόλυση άλλων 53 τους πρώτους μήνες του 2009. Περαιτέρω, με βάση την ίδια έρευνα, το 21% των μελών του συνδέσμου δεν έχει καμιά απολύτως εργασία (εργολαβία) και το 43% των μελών του έχει εργασίες (εργολαβίες) μέχρι το τέλος Μαΐου του 2009.

Δεδομένου ότι το 85% των μελών του συνδέσμου είναι εργολάβοι Δ΄ και Ε΄ τάξης, υποβάλλεται αίτημα για εξαγγελία έργων για τις τάξεις αυτές.

Επιπλέον, διατυπώνεται εισήγηση/αίτημα για προσφοροδότηση πιο μικρών συμβολαίων, για να δίνεται η δυνατότητα προσφοροδότησης από περισσότερους εργολάβους σε έργα αναπτυξιακά, όπως το αποχετευτικό Λάρνακας, κυβερνητικοί οικισμοί, σχολικά κτίρια, θεματικά πάρκα.

Τέλος, ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας υποβάλλει αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών εκτέλεσης των έργων που έχουν εξαγγελθεί από τον έπαρχο και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του στο εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.422, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του Δημοτικού Σχολείου Καμάρες Λάρνακας για αναβάθμιση των αθλητικών του εγκαταστάσεων και ειδικότερα του γηπέδου ποδοσφαίρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.423, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα του Δημοτικού Σχολείου Καμάρες Λάρνακας για βελτιωτικά έργα στις κτιριακές του εγκαταστάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.424, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για λήψη μέτρων προστασίας του Δημοτικού Σχολείου Καμάρες Λάρνακας, δεδομένου ότι πρόκειται για σχολείο υψηλού κινδύνου εξαιτίας βανδαλισμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.467, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει την προοπτική ανάπλασης-αναπαλαίωσης διατηρητέων κτιρίων και συνοικιών κατά το πρότυπο τέτοιων έργων στην Ελλάδα (Πλάκα-Θησείο), έτσι που να διαφυλαχθεί και αναδειχθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και να ενισχυθεί η οικοδομική μας βιομηχανία, η οποία, ως γνωστό, αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.474, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα του δήμου Μόρφου για οικονομική στήριξη από το κράτος, προκειμένου να ανεγείρει ιδιόκτητα γραφεία για τη στέγαση των δημοτικών υπηρεσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.475, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων των κατεχόμενων δήμων για αναπροσαρμογή/αύξηση της μισθοδοσίας τους, προκειμένου να μπορεί να καλύπτει στοιχειωδώς την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.476, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα των κατεχόμενων δήμων για αξιοποίησή τους στα πλαίσια της διαφωτιστικής εκστρατείας για το Κυπριακό, με παράλληλη οικονομική στήριξη των αναγκών μιας τέτοιας εκστρατείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.506, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) για εξίσωση της αντιμισθίας των εθνοφρουρών μελών πενταμελών οικογενειών με την αντιμισθία των εθνοφρουρών μελών πολύτεκνων οικογενειών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.507, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) για παραχώρηση κρατικής γης στην οργάνωση, με σκοπό τη δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου για παιδιά και αναπαυτηρίων για τα μέλη της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.508, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) για παραχώρηση χορηγίας αγοράς αυτοκινήτου, όπως παραχωρείται και στις εξαμελείς οικογένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.509, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) για δωρεάν διακίνηση όλων των μαθητών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.510, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα δικαιολογημένα αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ):

1. για αύξηση της ειδικής φοιτητικής χορηγίας στις πενταμελείς οικογένειες και

                   2. για μείωση διδάκτρων στα δημόσια νηπιαγωγεία όπως ισχύει και για τις πολύτεκνες οικογένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.511, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα της Βουλής πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) για αύξηση και εξίσωση της κρατικής χορηγίας προς την ΠΟΠΟ με αυτήν που παραχωρείται και στην Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.512, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα της Βουλής πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) για βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής στα δημοτικά τέλη, το νερό, τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες της πενταμελούς οικογένειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.513, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα της Βουλής πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) για περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση των κριτηρίων απόκτησης στέγης μέσω του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, του Οργανισμού Αναπτύξεως Γης και άλλων κυβερνητικών σχεδίων, με στόχο την ίση μεταχείριση με τις εξαμελείς οικογένειες σε θέματα στεγαστικής πολιτικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.514, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα της Βουλής πώς αντιμετωπίζει τα δικαιολογημένα αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ):

1. για επέκταση του επιδόματος μάνας σε όλες τις τρίτεκνες μάνες (επαναφορά του επιδόματος με βάση τη νομοθεσία του 2002) και

2. για άρση της αδικίας όσον αφορά το διαχωρισμό των τρίτεκνων μητέρων σε δικαιούχες και μη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.515, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα της Βουλής πώς αντιμετωπίζει τα δικαιολογημένα αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ):

1. για αύξηση και εξίσωση του επιδόματος τέκνου με αυτό που παραχωρείται και στις πολύτεκνες οικογένειες,

2. για ετήσια αναθεώρηση του επιδόματος τέκνου με σκοπό την αναπλήρωση της αγοραστικής του δύναμης,

3. για παραχώρηση 13ου επιδόματος τέκνου και

                   4. για άρση της αδικίας όσον αφορά το διαχωρισμό των τρίτεκνων οικογενειών σε δικαιούχες και μη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.543, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα της Βουλής πότε το αρδευτικό έργο της κοινότητας Παχυάμμου θα μετατραπεί σε κυβερνητικό υδατικό έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.021, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τις αντιδράσεις των κατοίκων των κοινοτήτων Καλαβασού, Ασγάτας, Μαρί και Πεντακώμου για τη δραστηριότητα του λατομείου της “Τσιμεντοποιίας Βασιλικού”, η οποία συνίσταται σε επεξεργασία αποβλήτων και λυμάτων με προσθήκη καρβούνου. Η εν λόγω δραστηριότητα δημιουργεί οχληρία και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.204, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προώθηση της κατασκευής του κτιρίου του νέου νοσοκομείου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.205, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πού οφείλεται η μεγάλη καθυστέρηση στη νομοθετική ρύθμιση του θέματος παροχής κινήτρων σε εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης, προκειμένου να υπηρετούν στο εκπαιδευτήριο μέσης εκπαίδευσης Κάτω Πύργου, έτσι που να αντιμετωπιστεί η απροθυμία που παρατηρείται στη στελέχωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.260, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το μετεωρολογικό ραντάρ που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή “Θρονί” στον Κύκκο αφέθηκε εκτός λειτουργίας από τριετίας και γιατί δε λήφθηκε καμιά πρόνοια για την επιδιόρθωσή του.

Περαιτέρω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα ποιος προγραμματισμός υπάρχει για τον εξοπλισμό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με σύγχρονα μηχανήματα πρόγνωσης των καιρικών συνθηκών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.303, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2009, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις που δόθηκαν στην Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων, εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα η ικανοποίηση των πιο κάτω αιτημάτων:

1. Ετήσια αναθεώρηση του επιδόματος τέκνου, ώστε να επιτυγχάνεται η αναπλήρωση της αγοραστικής του δύναμης.

2. Παραχώρηση 13ου επιδόματος πολυτέκνων για το 2009.

3. Αύξηση ειδικής χορηγίας για φοιτητές παιδιά πολυτέκνων.

4. Αύξηση του χορηγήματος των εθνοφρουρών παιδιών πολύτεκνων οικογενειών.

5. Βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής για το ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι που να λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες ανάγκες της πολυμελούς οικογένειας.

6. Βελτίωση της νομοθεσίας για παραχώρηση χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου και καθιέρωση δικαιώματος επαναδιεκδίκησης.

7. Περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση των κριτηρίων για απόκτηση στέγης.

8. Δημιουργία ενιαίου φορέα με στόχο τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δημοσιογραφικής πολιτικής.

     Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πότε προτίθεται να ικανοποιήσει τα πιο πάνω αιτήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.306, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του σχετικά με το αίτημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας για παροχή κυβερνητικών εγγυήσεων για δάνεια από το εξωτερικό που έχουν σχέση με τεχνολογικές αναβαθμίσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.307, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα αιτήματα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας για χάραξη και διάνοιξη εσωτερικού οδικού δικτύου, καθώς και για ανάπτυξη του δικτύου τηλεπικοινωνιών, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες της Βιομηχανικής Ζώνης Μάμμαρι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.308, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του αναφορικά με το αίτημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας για αύξηση των επιδοτήσεων για τη συμμετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.309, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα ακόλουθα αιτήματα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας:

1. Επίλυση των προβλημάτων ασφάλειας και πυρασφάλειας στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς και στη Βιομηχανική Ζώνη Παλαιομετόχου.

2. Δημιουργία βιολογικού σταθμού που να εξυπηρετεί τόσο τη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς όσο και τη Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετόχου.

3. Επίλυση του σοβαρού προβλήματος δυσοσμίας που προκαλείται από τη λειτουργία φάρμας αλόγων και χοιροστασίων στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς και στη Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετόχου.

4. Δημιουργία μικρού σύγχρονου ιατρικού κέντρου για τις ανάγκες της Βιομηχανικής Περιοχής Κοκκινοτριμιθιάς και της Βιομηχανικής Ζώνης Παλιομετόχου.

5. Χάραξη και διάνοιξη του εσωτερικού οδικού δικτύου της Βιομηχανικής Ζώνης Παλιομετόχου και δημιουργία κεντρικού οδικού άξονα. Η απουσία επίσημου οδικού δικτύου δημιουργεί ανυπέρβλητα κωλύματα αναφορικά με την εξασφάλιση των αναγκαίων πολεοδομικών αδειών για ανάπτυξη των βιομηχανικών τεμαχίων.

6. Δημιουργία υποδομής περισυλλογής των σκυβάλων που να εξυπηρετεί τόσο τη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς όσο και τη Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετόχου.

                   7. Δημιουργία κατάλληλου χώρου στάθμευσης που να εξυπηρετεί τη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς και τη Βιομηχανική Ζώνη                    Παλιομετόχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.310, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του σχετικά με το αίτημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας για μείωση των τελών απόρριψης λυμάτων στη “Βαθιά Γωνιά”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.311, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Με βάση τα στοιχεία της Eurostar η Κύπρος έχει το πλέον υψηλό κόστος βιομηχανικού ρεύματος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας εισηγείται τη διαμόρφωση νέων διατιμήσεων με χαμηλότερη χρέωση, ώστε να δοθεί ευκαιρία επιλογής στις επιχειρήσεις να επιλέγουν ποια είναι η πιο συμφέρουσα γι’ αυτές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη θέση του για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.312, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη θέση του στο αίτημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας για κατάργηση των αποθηκευτικών τελών στη μετακίνηση λογαριασμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.313, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζεται το αίτημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας για καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας για εισαγόμενες πρώτες ύλες από τρίτες χώρες ανά τριμηνία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.314, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζεται το αίτημα/εισήγηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας για επαναφορά του μέτρου της επιταχυνόμενης απόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει θετική επίδραση στη βιομηχανία και ανάκαμψη του κλάδου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.351, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το χοιροστάσιο “Αντρέου και Κωστή Λτδ” στη Ξυλοτύμπου αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται οχληρία και δυσοσμία και να διαμαρτύρονται οι επηρεαζόμενοι κάτοικοι και το κοινοτικό συμβούλιο Ξυλοτύμπου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση λειτουργίας του συγκεκριμένου χοιροστασίου και τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να αντιμετωπιστούν η δυσοσμία και η οχληρία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.734, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου για διατήρηση της τιμής του αρδεύσιμου νερού στα ίδια επίπεδα, δεδομένου ότι το νερό αυτό χρησιμοποιείται και για την υδατοπρομήθεια της περιοχής Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.735, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου για τη βελτίωση της κατάστασης του δρόμου Κάτω Μονής-Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου. Σημειώνεται ότι ο δρόμος πλημμυρίζει και όλες οι πάροδοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνες από πλευράς ορατότητας και ασφάλειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.736, ημερομηνίας 18 Iανουαρίου 2010 , του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου για κατασκευή ποδηλατοδρόμου, μήκους δυόμισι χιλιομέτρων.»

 

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.795, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τη διαδικασία καθορισμού της εξεταστέας ύλης και των θεμάτων/ερωτήσεων που τίθενται στους υποψήφιους αστυνομικούς, δεδομένου ότι το ερωτηματολόγιο που δόθηκε πρόσφατα στους εξετασθέντες υποψηφίους εγείρει σοβαρά ερωτηματικά για την επάρκεια και την ευθυκρισία αυτών που το επέλεξαν.

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το ερωτηματολόγιο στις πρόσφατες εξετάσεις προκάλεσε τα ειρωνικά και χλευαστικά σχόλια του ημερήσιου τύπου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει επίσης το σώμα αν προτίθεται να αλλάξει τη σχετική διαδικασία, αλλά και το φορέα των εξετάσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.958, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Λυθροδόντα για αναπαλαίωση του παλαιού μύλου της κοινότητας με παραχώρηση πιστώσεων €230.000, δεδομένου ότι ήδη η κοινότητα κατέβαλε ποσό €70.000.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.967, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα γιατί το Υπουργικό Συμβούλιο στην απόφασή του, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2009, για παροχή ωφελημάτων στους σχολικούς εφόρους των είκοσι δύο δήμων εξαίρεσε τα μέλη των σχολικών εφοριών των κοινοτήτων.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1058, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για τον καθορισμό τέτοιας τιμολογιακής πολιτικής στην προμήθεια νερού στις πολύτεκνες οικογένειες, ώστε αυτές να τυγχάνουν δίκαιης και ευνοϊκής μεταχείρισης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1059, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα της κοινότητας Παχυάμμου για σύνδεση του τοπικού υδατικού έργου με το φράγμα Χρυσοχούς για ικανοποίηση των υδατικών αναγκών της κοινότητας. Υπογραμμίζεται ότι η κοινότητα Παχυάμμου από τη δεκαετία του 1960 είναι η πλέον απομακρυσμένη από τη Λευκωσία, επαρχία στην οποία υπάγεται και επιπρόσθετα είναι απομονωμένη και απομακρυσμένη από την υπόλοιπη επαρχία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1061, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προγραμματισμός υπάρχει για τα εξής:

1. Εκτέλεση των έργων επέκτασης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

2. Τοποθέτηση νευροχειρουργού.

                    3. Δημιουργία καρδιοεπεμβατικού τμήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1062, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα τι προγραμματισμός υπάρχει για τη δημιουργία πρόσθετων χώρων/γραφείων στο Τμήμα Εργασίας της επαρχίας Λάρνακας, δεδομένης της στενότητας των υφιστάμενων χώρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1063, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ξυλοτύμβου για επιδιόρθωση και διάνοιξη του δρόμου από τον αστυνομικό σταθμό των βρετανικών βάσεων μέχρι τον κυκλικό κόμβο Δεκέλειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1064, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ξυλοτύμβου για μείωση της συνεισφοράς της κοινότητας στα αναπτυξιακά έργα από τριάντα σε δέκα τοις εκατό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1065, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ξυλοτύμβου για επέκταση του δικτύου της ΑΤΗΚ, για να καλυφθεί και η βιοτεχνική περιοχή Ξυλοτύμβου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1066, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ξυλοτύμβου για άρση της οχληρίας/δυσοσμίας που προκαλεί η λειτουργία του χοιροστασίου πλησίον της οικιστικής ζώνης της κοινότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1067, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ξυλοτύμβου για εκτέλεση του έργου του αντιπλημμυρικού καναλιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1068, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ξυλοτύμβου για την εκτέλεση του έργου του αυτοκινητόδρομου (πλαγιόδρομου) προς τη βιοτεχνική περιοχή Ξυλοτύμβου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1069, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 31ης Δεκεμβρίου 2006, για τερματισμό της παράνομης λατόμησης από την εταιρεία “Δομοκός”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1070, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει η Βουλή των Αντιπροσώπων τι προγραμματισμός υπάρχει για την κατασκευή του αποχετευτικού οικιακών λυμάτων της Βορόκληνης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1071, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προγραμματισμός υπάρχει για τα πιο κάτω έργα:

1. Παραλιακός δρόμος Λάρνακας-Δεκέλειας.

2. Δρόμος δευτερευούσης σημασίας που είναι από χρόνια στο Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας και η κατασκευή του θα υποστηρίξει κυκλοφοριακά το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας, στο στάδιο κατασκευής του παραλιακού δρόμου.

3. Κύριος δρόμος Βορόκληνης για τον οποίο το κοινοτικό συμβούλιο Βορόκληνης ζητά επίσπευση των διαδικασιών για ζήτηση προσφορών και μείωση της συνεισφοράς του κοινοτικού συμβουλίου στο 10%, καθότι ο δρόμος είναι χαρακτηρισμένος ως μικτό οδικό/πολεοδομικό έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1072, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την υιοθέτηση/προώθηση ενσωμάτωσης στην κυπριακή νομοθεσία του Κανονισμού 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για τη δημιουργία Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1073, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προωθείται πλαίσιο νομοθετικού χαρακτήρα για αναπτυξιακές εταιρείες στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1102, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα να συμπεριληφθούν τα ζαχαροπλαστεία, τα κρεοπωλεία και τα φωτογραφεία στο τουριστικό ωράριο, για να δικαιούνται να εργάζονται τις Κυριακές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1101, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα αν προτίθεται να προχωρήσει στη νομική κατοχύρωση των τεχνικών επαγγελμάτων, όπως εισηγείται η Επαρχιακή Οργάνωση ΠΟΒΕΚ Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1140, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του Συνοικιακού Συμβουλίου Αγίας Φύλας και του Συνδέσμου Φίλων Αγίας Φύλας για διενέργεια υδατολογικής, εδαφολογικής και περιβαλλοντικής μελέτης για ολόκληρη την περιοχή Αγίας Φύλας, έτσι ώστε να δοθεί ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα της συλλογής των ομβρίων υδάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1141, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ακριβές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου στη Λεμεσό που αφορά τη σύνδεση της λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη με την οδό 1ης Απριλίου, καθώς και αποπεράτωση της λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη και σύνδεσή της με τη λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη. Επίσης, ο αρμόδιος υπουργός καλείται να πληροφορήσει το σώμα πότε θα εκτελεσθεί το έργο ηλεκτροφωτισμού της οδού 1ης Απριλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1192, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα ακόλουθα δίκαια αιτήματα των κοινοτήτων Πομού και Παχυάμμου:

1. Να παραταθεί η λειτουργία του νηπιαγωγείου μέχρι να διαφανεί το μέλλον του δημοτικού σχολείου.

2. Να επιτραπεί η παρέκκλιση από τα ισχύοντα έτη, ώστε να δοθούν στο δημοτικό σχολείο ώρες που να καλύπτουν τα βασικά μαθήματα (ελληνικά και μαθηματικά) σε συμπλέγματα των δύο τμημάτων και τα υπόλοιπα σε συμπλέγματα των τριών.

Δέον όπως ληφθεί υπόψιν ότι πρόκειται για μακρινές και απομονωμένες κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1196, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Πολιτικού για οριστική κατάργηση της λατομικής ζώνης που βρίσκεται στα όρια της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1276, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα ποιος προγραμματισμός υπάρχει για την ανέγερση νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων στέγασης των υπηρεσιών του ΡΙΚ, δεδομένου ότι το σημερινό πεπαλαιωμένο κτίριο με τις προβληματικές εγκαταστάσεις εξαερισμού αποτελεί πηγή προβλημάτων υγείας για τους εργαζομένους στο ίδρυμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1277, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πότε θα προβεί σε διορθωτικές βελτιώσεις στη λωρίδα επιτάχυνσης στην είσοδο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά τον Κόρνο με κατεύθυνση τη Λευκωσία. Το κοινοτικό συμβούλιο Κόρνου έχει προβεί επανειλημμένα σε διαβήματα προς το αρμόδιο υπουργείο για το πιο πάνω θέμα, χωρίς να υπάρξει μέχρι στιγμής η ανάλογη ανταπόκριση. Η ανάγκη βελτίωσης της πιο πάνω λωρίδας επιτάχυνσης κρίνεται κατεπείγουσας μορφής, αφού ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων είναι καθημερινός.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1278, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πότε θα προβεί στη δημιουργία οδικής πρόσβασης της κοινότητας Κόρνου προς τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού με κατεύθυνση προς Λεμεσό από τον Κόρνο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1279, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει στην κατασκευή κυκλικού κόμβου στην οδική διασταύρωση Κόρνου-Πυργών στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού για την οδική ασφάλεια και την αντιμετώπιση των μεγάλων κινδύνων, λόγω της πυκνής διέλευσης βαρέων οχημάτων που μεταφέρουν σκύρα από τα λατομεία της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1280, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς προχωρούν οι διαδικασίες για την ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου στον Κόρνο και ποιο το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1336, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Πέγειας για δημιουργία σταθμού ασθενοφόρου. Σημειώνεται ότι υπήρξε σχετική υπουργική απόφαση, της οποίας η υλοποίηση καθυστερεί αδικαιολόγητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1337, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2010, των βουλευτών κ. Γιαννάκη Ομήρου και Φειδία Σαρίκα εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Πάφου, αντίστοιχα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα των έργων στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης και στη δημοτική βιβλιοθήκη στο δήμο Πέγειας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.069, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τα εξής αναφορικά με τη χρήση του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας από τη Βρετανική Πολεμική Αεροπορία:

1. Παρέχει η συμφωνία αυτή δικαίωμα προσγείωσης/απογείωσης βρετανικών πολεμικών αεροσκαφών σε περιόδους αιχμής στην κίνηση του αεροδρομίου, όπως είναι η τουριστική περίοδος;

2. Σε ποια δικαιολογητική βάση στηρίχθηκε η παραχωρηθείσα άδεια και η συνομολόγηση αυτής της συμφωνίας που αφορά τη χρήση ενός πολιτικού αεροδρομίου από στρατιωτικά αεροσκάφη;

                             3. Πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ακύρωσης ή αναθεώρησης αυτής της συμφωνίας, δεδομένων των δικαιολογημένων αντιδράσεων που                               υπήρξαν από το  πρόσφατο περιστατικό χρήσης του αερολιμένα Λάρνακας από βρετανικό πολεμικό αεροσκάφος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.137, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κυπερούντας για παραχώρηση άμεσης κρατικής οικονομικής βοήθειας για κάλυψη μέρους των οφειλών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κυπερούντας προς την ΑΗΚ, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος τερματισμού της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς το βιολογικό σταθμό και το κεντρικό αντλιοστάσιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.065, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο συνεχίζονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μεταξύ του συριακού λιμανιού της Λαττάκειας και του κλειστού λιμανιού της Αμμοχώστου.

2. Κατά πόσο το θέμα αυτό απασχόλησε τις συνομιλίες που ο Υπουργός Εξωτερικών είχε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Δαμασκό.

                    3. Εάν υπάρχουν ενδείξεις από τη συριακή πλευρά για διακοπή του συγκεκριμένου δρομολογίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.180, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Τις τελευταίες μέρες είδαν το φως της δημοσιότητας αντιφατικές δηλώσεις αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εκκλησίας της Κύπρου απέναντι στο κράτος. Είχε προηγηθεί η διατύπωση βαρύτατων κατηγοριών και απαξιωτικών χαρακτηρισμών εις βάρος του προκαθήμενου της Εκκλησίας από κυβερνητικούς και πολιτειακούς παράγοντες.

Επειδή το θέμα κρίνεται εξαιρετικά σοβαρό, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για το ακριβές ποσό των φορολογικών υποχρεώσεων της Εκκλησίας, αν υπάρχει, και αν προτίθεται να προχωρήσει σε διορισμό ανεξάρτητης επιτροπής, για να διερευνήσει το θέμα και να αποφανθεί για τους λόγους που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αναφορικά με τα χρωστούμενα ποσά της Αρχιεπισκοπής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.181, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Σχολικής Εφορίας Σολέας, του συνδέσμου γονέων και όλων των κοινοταρχών της Σολιάς για παροχή του δικαιώματος στους μαθητές που προέρχονται από την Κυπερούντα να επιλέγουν ελεύθερα αν θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο Αγρού ή στο Γυμνάσιο Σολέας και στους μαθητές από τον Αστρομερίτη αν θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο Σολέας ή στο Γυμνάσιο Ακακίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.182, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ευρύχου για άμεση έναρξη των εργασιών που αφορούν τα κατασκευαστικά έργα του αυτοκινητοδρόμου Αστρομερίτη-Εύρυχου και σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.183, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη στην κοινότητα Ευρύχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.184, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζεται το αίτημα της κοινότητας Ευρύχου για λειτουργία του γραφείου του Κτηματολογίου δύο φορές την εβδομάδα (αντί μίας φοράς που λειτουργούσε), που στόχο έχει την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.185, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ευρύχου για αναβάθμιση των υπηρεσιών του κέντρου υγείας και για επίσκεψη έστω και μια φορά την εβδομάδα ιατρών ειδικότητας, όπως καρδιολόγου, οφθαλμιάτρου και γυναικολόγου, καθώς και για ένα ακτινολογικό μηχάνημα, έτσι ώστε οι ασθενείς να μην αναγκάζονται να μεταβαίνουν στο νοσοκομείο Κυπερούντας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.186, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ευρύχου για δημιουργία Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών εντός του αναδασμού σε ιδιόκτητη γη του Υπουργείου Γεωργίας για αναβάθμιση της περιοχής και στήριξη της υπαίθρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.187, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ευρύχου για αγορά του τεμαχίου γης με αρ. 219, Φ./Σχ. 28/45, στην Ευρύχου, και παραχώρηση της κρατικής γης με αρ. 220 από τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης για αξιοποίησή τους με σκοπό την παραχώρηση επιχορηγημένων οικοπέδων ή προκατασκευασμένων κατοικιών σε δικαιούχα ζευγάρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.188, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για μείωση του ποσοστού συνεισφοράς της κοινότητας Ευρύχου για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων από 20% σε 10%.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.203, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Περιστερώνας για συμπερίληψη της κοινότητας στο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο της κυβέρνησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.204, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Περιστερώνας για οικονομική στήριξη των πατατοπαραγωγών των οποίων οι σοδειές έχουν πληγεί από την πολυομβρία και τις φυτικές ασθένειες και των εσπεριδοκαλλιεργητών από τους οποίους έχουν αποκοπεί τα επιδόματα, παρά τις ζημιές που έχουν υποστεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.205, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Περιστερώνας για αλλαγή σωλήνων υδατοπρομήθειας στους συνοικισμούς, οι οποίοι τοποθετήθηκαν πριν από τριάντα τέσσερα χρόνια, δεδομένου ότι έχει ήδη υποβάλει αίτημα στο Τμήμα Υδάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.249, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα ποια τα χρονοδιαγράμματα της κατασκευής και αποπεράτωσης του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη-Ατσά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.250, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για άμεση δημιουργία αποχετευτικού συστήματος, ούτως ώστε οι εργασίες του να τελειώσουν μέχρι το 2012, όπως προνοεί και η σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.251, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός για να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για δημιουργία βιοτεχνικής ζώνης Κακοπετριάς-Γαλάτας και άλλων κοινοτήτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.252, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για δημιουργία περιφερειακού σχολείου και νηπιαγωγείου, που θα εξυπηρετεί τις κοινότητες της Κακοπετριάς, της Γαλάτας, των Καλιανών, του Σινά Όρους, των Σπηλιών και των Κουρδάλων

Απάντηση  


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.253, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για μείωση της κοινοτικής συνεισφοράς στα αναπτυξιακά έργα από 30% σε 10%, όπως ισχύει και με τα υπόλοιπα πρώην συμβούλια βελτιώσεως της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.254, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για κατασκευή γέφυρας παρά το βιολογικό σταθμό, η οποία θα συμβάλει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση στο κέντρο της κοινότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.255, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης του πολίτη στην κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Κακοπετριά έχει όλες τις προϋποθέσεις, ακόμα και τις κτιριακές, για να φιλοξενήσει και να εξυπηρετεί τους κατοίκους των περιοχών της Σολιάς, της Μαραθάσας και της Πιτσιλιάς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.256, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για δημιουργία γραφείου ΚΟΤ στην κοινότητα. Δεδομένου ότι η κοινότητα διαθέτει γραφείο για τη στέγαση κλιμακίου του ΚΟΤ, η δημιουργία του θα εξυπηρετήσει χιλιάδες παραθεριστές που επισκέπτονται την κοινότητα της Κακοπετριάς, η οποία είναι ένας από τους καλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.257, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για δημιουργία προσβάσεων στον υπεραστικό δρόμο.

Σημειώνεται ότι η ανατολική πλευρά της κοινότητας Κακοπετριάς δεν είναι ανεπτυγμένη λόγω μη υπάρξεως προσβάσεων σ’ αυτήν από τον υπεραστικό δρόμο. Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι της κοινότητας ζητούν τη δημιουργία τριών προσβάσεων, όπως έχει συμφωνηθεί με το Τμήμα Δημοσίων Έργων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.258, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς να της παραχωρηθεί άδεια από το Τμήμα Υδάτων για άντληση νερού από τον ποταμό Καρκώτη και όχι από τις διατρήσεις.

Δεδομένου ότι οι κοινότητες Κακοπετριάς και Γαλάτας έχουν συμφωνήσει με την κυβέρνηση εδώ και πολλά χρόνια ότι δε θα ωφεληθούν από το φράγμα της κοινότητας Λινούς, αλλά θα παίρνουν νερό από τον ποταμό Καρκώτη, οι δύο κοινότητες αναμένουν την εφαρμογή της πιο πάνω συμφωνίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.259, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για επέκταση του δικτύου υδατοπρομήθειας της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.280, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ) για δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού από το κράτος για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.281, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της ΠΟΒΕΚ Λάρνακας για δημιουργία χώρου στάθμευσης στο εμπορικό κέντρο της πόλης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.282, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της ΠΟΒΕΚ Λάρνακας για ορθή διαφώτιση των Λαρνακέων με στόχο να πεισθούν να χρησιμοποιούν τα λεωφορεία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.283, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της ΠΟΒΕΚ Λάρνακας για κατάργηση του καθεστώτος του πεζόδρομου στην εμπορική οδό Ερμού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.284, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της μετακίνησης των πετρελαιοδεξαμενών της Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.285, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα παράπονα που διατυπώνει η Παγκύπρια Οργάνωση Βιοτεχνών Επαγγελματικών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ) για μη εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τα ξεπουλήματα, καθώς και για ύπαρξη παραπλανητικών διαφημίσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.286, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ) Λάρνακας για ορθή διαχείριση των πλατειών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.287, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα αιτήματα του Συνδέσμου Ψαράδων Κάτω Πάφου για:

1. εισαγωγή σχεδίου ρύθμισης χρεών των ψαράδων, κατά το πρότυπο του σχεδίου που εφαρμόστηκε για τα αγροτικά χρέη,

2. εισαγωγή εκ νέου σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης των ψαράδων και

                   3. επιδοτήσεις προς τους ψαράδες για σκοπούς εκσυγχρονισμού των αλιευτικών τους σκαφών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.288, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τα εξής:

1. Είναι αληθές ότι οι υπηρεσίες/γραφεία του ΟΗΕ στην Κύπρο απέστειλαν πρόσκληση στο λεγόμενο πρέσβη της Τουρκίας στην κατεχόμενη Κύπρο να παρευρεθεί στην τελετή εγκαινίων του οδοφράγματος του Λιμνίτη;

2. Είναι αληθές ότι, παρά την αντίδραση και τις παραστάσεις της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα Ηνωμένα Έθνη αρνήθηκαν ή/και αμέλησαν ή/και παρέλειψαν να ανακαλέσουν την παράνομη πρόσκληση;

3. Είναι αληθές ότι, αντί ανάκλησης της πρόσκλησης, τα Ηνωμένα Έθνη υπέπεσαν σε νέο ολίσθημα/ατόπημα με ανάκληση όλων των προσκλήσεων που διαβιβάστηκαν στους πρέσβεις των χωρών/μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

                  4. Δεδομένου ότι η ενέργεια των Ηνωμένων Εθνών να αποστείλουν πρόσκληση προς τον παράνομο Τούρκο πρέσβη στα κατεχόμενα συνιστά                    ευθεία και σαφή   παραβίαση των Ψηφισμάτων 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε ποιες ενέργειες, διαβήματα και                    παραστάσεις έχει προβεί ή προτίθεται να   προβεί η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.325, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας να επιτρέπεται η διακίνηση αγαθών από την περιοχή Τηλλυρίας μέσω κατεχομένων προς την επαρχία Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.326, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για διάνοιξη δρόμου μέσω Κοκκίνων, που θα συντομεύσει δραστικά την απόσταση από την Πόλη Χρυσοχούς προς τον Πύργο Τηλλυρίας και αντίστροφα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.327, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας για αύξηση της κυβερνητικής συνεισφοράς στην εκτέλεση κοινοτικών έργων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.345, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων:

1. Ετήσια πραγματική ανανέωση της αγοραστικής αξίας των επιδομάτων.

2. Άμεση υλοποίηση των αποφάσεων για καθιέρωση ευέλικτου ωραρίου εργασίας της γυναίκας-μητέρας.

3. Αναβάθμιση και αύξηση του αριθμού των κρατικών βρεφονηπιακών σταθμών.

4. Δημιουργία χώρων φύλαξης για επίβλεψη από παιδαγωγούς των βρεφών και νηπίων ανά γειτονιά.

                    5. Δημιουργία χώρων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.379, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων:

                     1. Τη θέσπιση επιδόματος για απόκτηση τρίτου, τέταρτου κ.ο.κ. τέκνου, ύψους €10.000.

2. Την άμεση υλοποίηση της υπόσχεσης του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ετήσια πραγματική ανανέωση της αγοραστικής αξίας των επιδομάτων.

3. Την άμεση υλοποίηση θεσμών για ευέλικτο ωράριο εργασίας της γυναίκας μητέρας.

4. Την αναβάθμιση και αύξηση του αριθμού των κρατικών βρεφονηπιακών σταθμών.

5. Τη δημιουργία χώρων παιδαγωγικής φύλαξης και προσοχής βρεφών και νηπίων ανά γειτονιά.

                   6. Τη δημιουργία χώρων δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.380, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πότε θα καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς επικύρωση τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε το 2007 και η οποία υιοθετήθηκε στα πλαίσια του ΟΗΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.453, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Δημότες Λευκωσίας διαμαρτύρονται έντονα για την πρόθεση του δήμου Λευκωσίας να προχωρήσει σε ανακατασκευή αριθμού δρόμων (σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 25.11.2009, αρ. 4395-γνωστοποίηση αρ. 2324) με αναμενόμενη δυσβάστακτη χρέωση των πιο πάνω δημοτών-ιδιοκτητών κατοικιών στους υπό ανακατασκευή δρόμους, με βάση το άρθρο 17 του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Οι δημότες υποστηρίζουν ότι η σχετική πρόνοια του νόμου είναι αναχρονιστική, υιοθετήθηκε με βάση πεπαλαιωμένα πολεοδομικά και συγκοινωνιακά δεδομένα και είναι κατάφωρα άδικη ως προς τον τρόπο καταμερισμού της προτιθέμενης δαπάνης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τις απόψεις του ως προς την ανάγκη τροποποίησης της συγκεκριμένης πρόνοιας του νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.481, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των πιο κάτω έργων στην κοινότητα Λυμπιών:

1. Ανάπλαση της πλατείας Αγίου Γεωργίου.

2. Ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος της κοινότητας Λυμπιών.

3. Αντικατάσταση σωλήνων πόσιμου νερού.

4. Ολοκλήρωση των εργασιών από το Κτηματολόγιο για την εκμίσθωση της γης που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία κτηνοτροφικής περιοχής.

5. Δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες της κοινότητας.

                   6. Δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.485, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα ποια είναι η θέση του ως προς το αίτημα των Συνδέσμων Γονέων Γαλάτας και Κακοπετριάς, καθώς και των προέδρων και των μελών των κοινοτικών συμβουλίων του συμπλέγματος για ανέγερση νέου περιφερειακού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στην τοποθεσία Αγίου Γεωργίου, μεταξύ Κακοπετριάς και Γαλάτας.

Δεδομένου ότι υπάρχει ήδη μεγάλη καθυστέρηση, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.559, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα σε ποιες ενέργειες έχει προβεί τους τελευταίους δεκατρείς μήνες που η νέα συνθήκη της Λισαβόνας βρίσκεται σε ισχύ, ώστε να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες που ενδεχομένως να προσφέρονται από την ενεργοποίηση του άρθρου για κοινοτική αρωγή σε σχέση με τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή κυπριακών εδαφών.

Καλείται επίσης ο υπουργός να διαφωτίσει το σώμα ως προς τις ενέργειές του σε σχέση με την ερώτηση του Ιταλού ευρωβουλευτή Francesco Enrico Spreroni προς το Συμβούλιο για τη μη ενεργοποίηση προς όφελος της Κύπρου των διατάξεων του άρθρου 42, παράγραφος 7, της συνθήκης, όπως και για το ρόλο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες στην ετοιμασία της απάντησης του Συμβουλίου προς τον εν λόγω ευρωβουλευτή.

Τέλος, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο διαθέτει επί τούτω νομική υπηρεσία για τη μελέτη διεθνών και ευρωπαϊκών συνθηκών και κατά πόσο υπήρξε μελέτη της Συνθήκης της Λισαβόνας προς το σκοπό αξιοποίησης προνοιών που μπορεί να βοηθήσουν την κυπριακή υπόθεση και να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.568, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών για τροποποίηση του περί Ειδικών Χορηγιών Νόμου, έτσι ώστε η ειδική χορηγία που παρέχεται στους τυφλούς από το 1996 να αυξηθεί από €306,29 σε €500,00 το μήνα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.569, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών για:

1. αύξηση του ανώτατου ποσού που παραχωρείται στους τυφλούς ως επίδομα διακίνησης από €102 σε €200 το μήνα και

                    2. επέκταση της παραχώρησης του επιδόματος διακίνησης σε όλους τους τυφλούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.511, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2013, των βουλευτών κ. Γιαννάκη Ομήρου, Γιώργου Βαρνάβα, Ρούλας Μαυρονικόλα, Φειδία Σαρίκα και Νίκου Νικολαΐδη, εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Πάφου και Λεμεσού, αντίστοιχα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να καταθέσει στο σώμα κατάλογο όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που απέσυραν χρηματικά ποσά από κυπριακές τράπεζες και τα μετέφεραν στο εξωτερικό κατά το χρονικό διάστημα πριν από την απόφαση του Eurogroup για κούρεμα των τραπεζικών καταθέσεων.

Καλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο διενεργείται καθηκόντως έρευνα αν όσοι απέσυραν χρήματα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την απόφαση του Eurogroup είχαν εκ των προτέρων πληροφόρηση.»

Απάντηση


 

Αρχείο

 

[008_02/shared/page/pg_right.htm]
[008_02/shared/page/pg_bottom.htm]