Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής:  Νίκος Νουρής

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.353, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σκέψη για επανεκτίμηση της κυβερνητικής πρόθεσης για κατάργηση της χορηγίας ύψους 50.000 προς οργανώσεις προστασίας και ευημερίας των ζώων.

Όπως είχαμε αναφέρει κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για το 2014 στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, τα χρήματα αυτά κατά κύριο λόγο δαπανώνται για τη λειτουργία καταφυγίων ζώων, που σήμερα καθίστανται πιο απαραίτητα λόγω της αύξησης των εγκαταλειμμένων ζώων εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.354, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση για επανεκτίμηση του τρόπου κατανομής της κρατικής χορηγίας προς τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για σκοπούς ορθότερης εξυπηρέτησης της αναπτυξιακής πολιτικής.

Κατά την εκτίμησή μου, η υφιστάμενη μεθοδολογία δημιουργεί ανισότητες, αφού, όπως είχε αναφερθεί κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2014, παρουσιάζονται φαινόμενα όπου δημοτική αρχή με πληθυσμό 6.000 κατοίκους λαμβάνει χορηγία €1.100.000, την ώρα που άλλη αρχή με δωδεκαπλάσιο πληθυσμό λαμβάνει εξαπλάσια και όχι δεδεκαπλάσια χορηγία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.364, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα των ελέγχων στα οδοφράγματα για πρόληψη ασθενειών και για τα ανθελονοσιακά έργα που χρηματοδοτούνται από το κονδύλι υπ’ αριθμόν 02261 των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, καθώς και για τις πιθανές συνέπειες από την πρόθεση για μείωση της σχετικής δαπάνης κατά 52.500 στον προϋπολογισμό του 2014

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.365, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να επανεκτιμηθεί η πρόθεση για μείωση της χορηγίας προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) κατά 700.000 και της δαπάνης για την αναδιοργάνωση των νοσοκομείων κατά 50.000 στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για το 2014, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία σχεδιάζεται η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.366, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση για άμεση συζήτηση και υιοθέτηση ενός συστήματος συγχρηματοδότησης των φαρμάκων από τους ασθενείς και διάθεσής τους από τον ιδιωτικό τομέα μέχρι την ημερομηνία εισαγωγής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), ώστε να αποτραπούν ελλείψεις και συνεχείς αλλαγές στις θεραπείες, γεγονότα που προκαλούν προβλήματα στην υγεία και την προσαρμοστικότητα των ασθενών, αλλά και επιπρόσθετο κόστος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.371, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση για επαναλειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου Τροόδους, η λειτουργία του οποίου τερματίστηκε το 2012 με απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Τροόδους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.375, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας διέπει την περιοχή του Πενταδακτύλου, ιδιαίτερα τα σημεία στα οποία παρατηρούνται οι καταστροφικές λατομικές εργασίες που διεξάγουν οι κατοχικές αρχές. Περαιτέρω, παρακαλώ να ενημερωθούμε για το ύψος και το είδος της βοήθειας που το ψευδοκράτος λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των προστατευόμενων περιοχών μας, καθώς και για τις ενέργειες που έχουν γίνει, ώστε να σταματήσει η καταστροφή του φυσικού πλούτου του Πενταδακτύλου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.595, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

«Αναφορικά με την εφαρμογή του Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν με τη διαφοροποίηση της αρχικής απόφασης, που καθιστά από υποχρεωτική σε προαιρετική την αξιολόγηση της λειτουργικότητας του ατόμου, επηρεάζεται η αξιοπιστία του υπό δημιουργία εθνικού μητρώου αναπήρων, αλλά και η ισότιμη αντιμετώπιση των μελών του μητρώου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.620, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Κουτσού

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο δικαιούχοι για το επερχόμενο σχέδιο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα είναι οι αλλοδαποί και κοινοτικοί κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.135, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των δημόσιων υπαλλήλων οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και έχουν αποχωρήσει από το 2012 κατ’ έτος ανά υπουργείο, καθώς επίσης και για τον αριθμό των προβλεπόμενων αφυπηρετήσεων κατά τα επόμενα δύο έτη, συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος έτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.136, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

«Αναφορικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) στην πληρωμή των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης, κάτι που αποτελεί αντικίνητρο συμμετοχής ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στην προσπάθεια αύξησης της αποδοτικότητας των σχεδίων της ΑΝΑΔ μελετάται η πιθανότητα βελτίωσης της υφιστάμενης διαδικασίας, ώστε να σμικρυνθεί ο χρόνος καταβολής της σχετικής επιχορήγησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.»

Απάντηση


                                                                                                           

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων