Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής:  Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.151, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους ακριβείς όρους εντολής της επιτροπής που εξετάζει το θέμα της αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς, για τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν για την ολοκλήρωση της μελέτης, για τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της αναδιοργάνωσης και για το αν η μελέτη αφορά μόνο πρακτικά και λειτουργικά θέματα της Εθνικής Φρουράς ή αν αφορά αλλαγή των στόχων της και της αποστολής της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.152, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα η διαδικασία αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς, αν έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται και ποιες συγκεκριμένες ενέργειες υλοποιήθηκαν ή προγραμματίζονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.153, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χαρακτηριστικά των μελών της επιτροπής που διεξάγει τη μελέτη για αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση της Εθνικής Φρουράς ως προς το βαθμό, τις στρατιωτικές εμπειρίες και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, αν ζητήθηκαν οι απόψεις (γραπτώς ή προφορικώς) των διοικητών σχηματισμών και των διοικητών μονάδων και αν κλήθηκαν εξωυπηρεσιακοί εμπειρογνώμονες, για να βοηθήσουν την επιτροπή στο έργο της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.154, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιεχόμενο της μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το ΓΕΕΦ το 2005 σχετικά με την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση της Εθνικής Φρουράς, για την αξιοποίηση της μελέτης του 2005 από την επιτροπή που επεξεργάζεται σήμερα το θέμα της αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς και για το αν τα συμπεράσματα της μελέτης του 2005 συγκρούονται με τα έως τώρα συμπεράσματα της τρέχουσας μελέτης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.155, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιεχόμενο της απόφασης για μετακίνηση της Αεροπορικής Βάσης Λακατάμιας, για τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για τη μετακίνησή της και για τους λόγους που οδήγησαν σε αλλαγή της προηγούμενης θέσης του ΓΕΕΦ, σύμφωνα με την οποία η μετακίνηση δεν κρινόταν ως υλοποιήσιμη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.156, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα πλαίσια της διαδικασίας αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς υπάρχει η πιθανότητα επαγγελματικά στελέχη να κριθούν ως πλεονάζοντα και αν θα επηρεαστούν με οποιονδήποτε τρόπο οι προοπτικές ανέλιξης των επαγγελματικών στελεχών της Εθνικής Φρουράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.157, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των στρατοπέδων, φυλακίων, στρατιωτικών μονάδων και διοικήσεων που προγραμματίζεται να καταργηθούν ή καταργήθηκαν και για τους τρόπους συνέχισης της αποστολής τους, εάν αυτή δεν κρίθηκε ως αχρείαστη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.158, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της ουσιαστικής μείωσης του αριθμού των υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών της σειράς κατάταξης 2008 Β΄ ΕΣΣΟ και για τη σχέση της μείωσης με τη διαδικασία της ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.159, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα έως τώρα συμπεράσματα της επιτροπής που εξετάζει το θέμα της ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς σε σχέση με τη δυνατότητα μείωσης της στρατιωτικής θητείας στους δεκαεννέα μήνες, αν βρίσκονται σε αντίφαση με προηγούμενες σχετικές μελέτες και τοποθετήσεις του ΓΕΕΦ και αν έχουν εντοπιστεί οποιεσδήποτε συγκεκριμένες δυσκολίες ως προς την προοπτική μείωσης της στρατιωτικής θητείας που να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.160, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπολογιστεί το οικονομικό κόστος της αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, επικοινωνίες και προσλήψεις επαγγελματικών στελεχών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.161, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Nεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα πλαίσια της διαδικασίας αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς έχει γίνει οποιαδήποτε μελέτη σχετικά με συγκεκριμένες ανάγκες σε εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης και αν έχουν μελετηθεί οι δυνατότητες της κυπριακής αγοράς εργασίας ως προς την κάλυψη των αναγκών σε επαγγελματικό στελεχιακό δυναμικό εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.165, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα απόρριψης της αίτησης του κοινοτικού συμβουλίου Ακακίου για εκμίσθωση του μέρους του δημόσιου ποταμού με αριθμό τεμαχίου 1315 του Κ.Χ. Σχεδίου 29/5 της κοινότητας Ακακίου για σκοπούς δημιουργίας κέντρου πολλαπλού αθλητικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα λόγω πολεοδομικής ακαταλληλότητάς του για χωροταξική ανάπτυξη και της ταυτόχρονης εκμίσθωσης του ίδιου τεμαχίου στο Αθλητικό Σωματείο ΕΔΟΝ, μέσω του ΚΟΑ, για ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης και των αναγκαίων γραφείων για την ομαλή λειτουργία της αίθουσας πολλαπλής χρήσης.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.355, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη βασιμότητα του δημοσιεύματος της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2009, σύμφωνα με το οποίο ο αριθμός των κατοχικών στρατευμάτων ανέρχεται σε κάτι περισσότερο από 24 000 άνδρες, με αναφερόμενη πηγή έκθεση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, που παρουσιάστηκε από τον επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο συνταγματάρχη Gerard Hughes

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.386, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα, που προκύπτουν μέσα από δημοσίευμα της εφημερίδας η σημερινή”, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2009, και αφορούν το ρόλο της Μονάδας Προεδρικής Φρουράς:

1. Αληθεύει ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μονάδα Προεδρικής Φρουράς διαδραμάτισε επιχειρησιακό ρόλο στα πλαίσια της οργάνωσης της σύλληψης του τότε δραπέτη Αντώνη Κίτα, άλλως Αλ Καπόνε;

2. Αληθεύει ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σχεδιάζεται η αναβάθμιση του ρόλου της προεδρικής φρουράς με ανάθεση σε αυτή του συντονισμού ενεργειών αστυνομίας-ΚΥΠ και της ανάλυσης πληροφοριών που άπτονται της ασφάλειας του κράτους και της εγκληματικής δραστηριότητας φατριών και εμπόρων ναρκωτικών;

Τέλος, επισημαίνεται ότι η αποστολή της προεδρικής φρουράς, που συγκροτήθηκε σε μονάδα στις 10 Φεβρουαρίου 1979, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αστυνομίας Νόμου, Κεφάλαιο 285, είναι η προστασία και ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών της οικογένειάς του και διοικείται από αξιωματικό, ο οποίος επιχειρησιακά υπάγεται στον Αρχηγό Αστυνομίας και διοικητικά στο Βοηθό Αρχηγό Υποστήριξης.

Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βασίζεται και πώς προκύπτει ο αναβαθμισμένος ρόλος της Μονάδας Προεδρικής Φρουράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1394, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1395, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1396, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1397, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1398, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1399, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1400, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1401, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1402, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1403, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1404, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1405, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1406, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1407, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.577, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια έργα του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης έχουν επιβαρυνθεί με αύξηση της τιμής πώλησης των οικιστικών τους μονάδων, λόγω του χαμηλού συνολικού κόστους του έργου συγκριτικά με το κόστος άλλων έργων του οργανισμού, και με ποια ποσά από το 2006 μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια έργα έχουν επιχορηγηθεί μέσω μείωσης της τιμής πώλησης των οικιστικών τους μονάδων, λόγω του υψηλού συνολικού κόστους του έργου σε σύγκριση με το συνολικό κόστος άλλων έργων του οργανισμού, και με ποια ποσά για την ίδια χρονική περίοδο, δηλαδή από το 2006 μέχρι σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.902, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα προϊόντα καπνού (2001/37/ΕΕ), η νομοθετική πρόταση της οποίας αναμένεται να εκδοθεί προς το τέλος του 2012, άρα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φορείς της Κύπρου έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για ορισμένες επιλογές πολιτικής που φαίνεται να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είναι τα ομοιόμορφα πακέτα τσιγάρων (plain/standardized packaging), οι υπερβολικά μεγάλες εικόνες πάνω στα πακέτα, η απαγόρευση χρήσης συστατικών και η απαγόρευση να εκθέτουν οι λιανέμποροι τα προϊόντα αυτά στα ράφια των καταστημάτων τους. Οι ενστάσεις αυτές συνίστανται κυρίως στο ότι τα μέτρα αυτά δεν έχουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και ότι δεν έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία αλλού, ώστε να συνιστούν καλή πρακτική δημόσιας πολιτικής.

Επιπροσθέτως, ισχυρίζονται ότι καθόσον αφορά ειδικότερα στα μέτρα των ομοιόμορφων πακέτων και των υπερβολικά μεγάλων προειδοποιήσεων υγείας στα πακέτα αυτά θα οδηγήσουν σε αύξηση του καπνίσματος ειδικότερα στους νέους, αφού θα υπάρξει ανταγωνισμός των εταιρειών στις τιμές, με συνέπεια να κατακρημνιστούν τα έσοδα του λιανεμπορίου και του κράτους από τους αναλογούντες φόρους, ενώ θα αυξηθεί ενδεχομένως η πώληση αυτών των προϊόντων στη μαύρη αγορά. Παράλληλα, επικαλούνται τις σοβαρές νομικές επιπτώσεις ενός τέτοιου μέτρου, αφού θα παραβιαστεί η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως και διεθνείς συνθήκες για την προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τον ίδιο λόγο θεωρούν ότι εξίσου προβληματική θα ήταν και η υιοθέτηση των υπερβολικά μεγάλων προειδοποιήσεων υγείας.

Επειδή οι παραπάνω αναφερόμενοι λόγοι φαίνεται να έχουν στέρεα βάση και θεωρώντας ότι κάθε δημόσια πολιτική, ειδικώς όταν αφορά σε μείζονα δημόσια αγαθά, όπως είναι η προστασία της υγείας πρέπει να εδράζεται σε επαρκώς τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιες είναι οι θέσεις του υπουργείου ως προς την επιλογή πολιτικής της ΕΕ για τη θέσπιση ομοιόμορφων πακέτων και υπερβολικά μεγάλων προειδοποιήσεων υγείας στα πακέτα καπνού;

2. Τέτοια μέτρα θα εξυπηρετήσουν το στόχο της Κύπρου για μια προεδρία “έντιμου διαμεσολαβητή” στο Συμβούλιο της ΕΕ;

3. Θα ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των φορέων της Κύπρου, ειδικώς εν μέσω της οικονομικής κρίσης που διανύουν η Κύπρος και η ΕΕ

Απάντηση


 

 

 

 

 

 

 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων