Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Ηλίας Μυριάνθους

Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.001 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 27 Ιουλίου 1999.

«Ο παρακαμπτήριος δρόμος Χόλου - Στατού - Αγίου Φωτίου, παρ’ όλον ότι εδώ και χρόνια εγκρίνεται ποσό στον προϋπολογισμό για την κατασκευή του, μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω θέμα.»

ΑπάντησηEρώτηση με αρ. 23.06.007.04.002 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Ιουλίου 1999.

«Το παλιό πετρόκτιστο γεφύρι του Ρυζοβάτη μέσα στην κοινότητα Χούλου χρειάζεται άμεσα βελτίωση και συντήρηση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.003 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 22 Ιουλίου 1999.

«Παρ’ όλες τις εξαγγελίες του Υπουργού Υγείας για βελτιωτικά έργα στο νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί οτιδήποτε και ούτε έχει δαπανηθεί ποσό για το σκοπό αυτό που είναι εγκριμένο από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Με βάση αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το όλο θέμα.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.004 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 22 Ιουλίου 1999.

«Ο κύριος δρόμος Πάφου - Πόλεως Χρυσοχούς - Πομού αποτελεί για όλες τις κοινότητες που διασχίζει την κύρια οδική αρτηρία.

Ο οδικός φωτισμός όμως που υπάρχει σήμερα στο δρόμο αυτό είναι αδύνατος και ανεπαρκής με αποτέλεσμα πολλές φορές να υπάρχει κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων.

Με βάση αυτό ζητείται όπως στηριχθούν οικονομικά οι κοινότητες αυτές, ώστε να αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους λαμπτήρες με νέους που έχουν πολλαπλάσια απόδοση φωτός.

Με βάση αυτό παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το σοβαρό αυτό πρόβλημα.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.005 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Ιουλίου 1999.

«Η κοινότητα Χρυσοχούς ζητά όπως γίνει διαχωρισμός οικοπέδων για τις ανάγκες της κοινότητας, αφού πολλά νεαρά ζευγάρια που παντρεύονται αναγκάζονται να φεύγουν από την κοινότητα. Παράλληλα, ζητείται όπως τα τεμάχια στα οποία υπήρχαν παλιές οικοδομές που γκρεμίστηκαν παραχωρούνται για αυτοστέγαση.

Με βάση αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.006 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Ιουλίου 1999.

«Στο Κτηματολόγιο Πάφου υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην απαλλοτρίωση τεμαχίων στην κοινότητα Σκούλλη για σκοπούς διαπλάτυνσης του δρόμου εντός της κοινότητας μήκους 200 μέτρων.

Παράλληλα, παλιό αίτημα για επαναοριοθέτηση της κοίτης του ποταμού από το τμήμα Χωρομετρίας μένει εκκρεμές εδώ και χρόνια.

Με βάση αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πότε ενδέχεται να ολοκληρωθούν οι πιο πάνω εργασίες.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.007 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Ιουλίου 1999.

«Αίτημα της κοινότητας Γουδιού εδώ και χρόνια είναι η διαπλάτυνση και η βελτίωση του δρόμου μέσα στην κοινότητα που οδηγεί στο πάνω χωριό.

Παρ΄ όλα ταύτα και ενώ ο δρόμος αυτός λόγω και της απότομης κατωφέρειας που έχει είναι άκρως επικίνδυνος, εντούτοις δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε βελτίωση.

Με βάση αυτό παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.008 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Ιουλίου 1999.

«Η κοινότητα Γουδιού ζητά όπως ο παλιός δρόμος Πάφου-Πόλης που διασχίζει την κοινότητα διαπλατυνθεί και καθαριστεί από τα δέντρα τα οποία εισέρχονται εντός του δρόμου και δημιουργούν πρόβλημα ορατότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.009 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Ιουλίου 1999.

«Η κοινότητα Χόλη με πληθυσμό 48 κατοίκους κάνει έκκληση ακόμα μια φορά όπως το ποσό των £5.690,55 που οφείλεται για το αρδευτικό τμήμα «΄Αγιος Ανδρόνικος» διαγραφεί, γιατί είναι αδύνατη η αποπληρωμή του.

Παρακαλείται το υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.010 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Ιουλίου 1999.

«Η κοινότητα Χόλη ζητά όπως της παραχωρηθεί νερό από το φράγμα Ευρέτου και συνδεθεί με το παλιό Αρδευτικό.

Παρακαλείται το υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.011 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Ιουλίου 1999.

«Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για την έναρξη των εργασιών μέσα στο 1999 για την κατασκευή του παρακαμπτηρίου δρόμου στο Νέο Χωριό Πάφου, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα.

Να αναφέρω ότι το όλο θέμα έχει από το 1994 υποβληθεί επανειλημμένως από διάφορους βουλευτές της επαρχίας Πάφου και οι διαβεβαιώσεις ήταν ότι το έργο θα ξεκινούσε, πράγμα που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.

Με βάση αυτά παρακαλείται ακόμα μια φορά το αρμόδιο υπουργείο, για να ενημερώσει το σώμα πότε επιτέλους ενδέχεται η έναρξη των εργασιών.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.012 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Ιουλίου 1999.

«Στο δρόμο Νέο Χωριού προς Λατσί, έχει τοποθετηθεί προστατευτικό κιγκλίδωμα. Υπολείπεται όμως η τοποθέτηση επιπλέον προστατευτικού κιγκλιδώματος, μήκους 500m περίπου, το οποίο παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις για σύντομη τοποθέτησή του, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οτιδήποτε.

Με βάση αυτό παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.015 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 24 Αυγούστου 1999.

«Με βάση τους τελευταίους σεισμούς στην Κύπρο αλλά και στη γύρω περιοχή, μπαίνει εύλογα το ερώτημα πόσο έτοιμοι είμαστε ως Κύπρος να αντιμετωπίσουμε τέτοια θεομηνία.

Παράλληλα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο υπάρχει ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα διάσωσης για τέτοιου είδους περιστατικά, λαμβανομένου υπόψη ότι βρισκόμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή, και εάν όχι, τι σκέψεις γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.018 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Σεπτεμβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει την κατασκευή φράγματος στην περιοχή ΄Αγιος Νικόλαος Πάφου.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.019 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Σεπτεμβρίου 1999.

«Ο αγροτικός κόσμος διαμαρτύρεται αναφορικά με την ποιότητα των φυτοφαρμάκων που εισάγονται και διατίθενται στην αγορά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα τι έλεγχος γίνεται τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα των φαρμάκων αυτών, καθώς επίσης και στη χημική τους σύνθεση που αναγράφεται στη συσκευασία.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.020 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Σεπτεμβρίου 1999.

«Εδώ και αρκετά χρόνια έχει γίνει συμφωνία μεταξύ των αρμόδιων τμημάτων και της χωριτικής αρχής Κοιλίνειας σχετικά με την ποσότητα νερού που χρησιμοποιεί η κοινότητα.

Η κοινότητα Κοιλίνειας ισχυρίζεται ότι οι συμφωνίες δεν τηρήθηκαν και αντί αυτού της ζητείται να πληρώσει σήμερα συσσωρευμένο ποσό γύρω στις ΛΚ.10.000 περίπου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα γιατί δεν έχουν τηρηθεί οι συγκεκριμένες συμφωνίες και πώς έχει προκύψει το ποσό αυτό που απαιτείται από την κοινότητα να πληρώσει.»

ΑπάντησηEρώτηση με αρ. 23.06.007.04.021 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Σεπτεμβρίου 1999.

«Η κοινότητα Γαλαταριάς με αίτημά της ζητά όπως γίνει ευθυγράμμιση του δρόμου Γαλαταριάς-Κοιλίνειας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.022 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Σεπτεμβρίου 1999.

«Οι κοινότητες Πενταλιάς, Γαλαταριάς και Κοιλίνειας ζητούν όπως τους παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια για την αποκομιδή των σκυβάλων τους, καθώς επίσης και όπως καθοριστεί σκυβαλότοπος για το σκοπό αυτό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.023 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Σεπτεμβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα γιατί αρνείται τη συμπερίληψη της κοινότητας Πενταλιάς μέσα στις κοινότητες που θα αρδευτούν από το φράγμα ΄Εζουσας, αφού τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται από τους αρμοδίους δεν έχουν τηρηθεί σε άλλες περιπτώσεις.»

ΑπάντησηEρώτηση με αρ. 23.06.007.04.024 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Σεπτεμβρίου 1999.

«Η αντιδικία μεταξύ των υπουργείων Εσωτερικών και Γεωργίας σε σχέση με το θέμα ευθύνης για τα αγρινά επιδεινώνει συνεχώς το πρόβλημα που δημιουργείται από τις ζημιές που προκαλούν.

Οι κάτοικοι των κοινοτήτων που επηρεάζονται από τα αγρινά βρίσκονται σε απόγνωση και, εάν η πολιτεία δε λάβει ριζικά μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος, ενδέχεται να δημιουργηθούν καταστάσεις που θα είναι ανεπιθύμητες για όλους μας.

Με βάση αυτό, παρακαλούνται τα αρμόδια υπουργεία να ενημερώσουν το σώμα πώς σκέφτονται να αντιμετωπίσουν το θέμα.»

Απάντηση ημερομηνίας 31ης Δεκεμβρίου 1999 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Χριστόδουλου Χριστοδούλου

Απάντηση ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2000 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Θεμιστοκλέους


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.025 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 9 Σεπτεμβρίου 1999.

«Η κοινότητα Κρίτου Μαρόττου εκφράζει τη διαμαρτυρία της για την πιθανολογούμενη παραχώρηση κρατικής γης εντός των κοινοτικών της ορίων σε πολίτη που έχει απαλλοτριωθεί και αποζημιωθεί η γη του για την κατασκευή του φράγματος της ΄Εζουσας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για το συγκεκριμένο θέμα.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.026 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 9 Σεπτεμβρίου 1999.

«Η κοινότητα Κανναβιούς έχει διαμορφώσει ειδικό χώρο σε κτίριο της κοινότητας με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως κοινοτικό ιατρείο.

Με βάση αυτό ζητείται όπως επισκέπτεται την κοινότητα κυβερνητικός ιατρός κάθε εβδομάδα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.027 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 9 Σεπτεμβρίου 1999.

«Η κοινότητα Κανναβιούς με αίτημά της ζητά όπως κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει την κοινότητα στο σημείο που βρίσκεται το δημοτικό σχολείο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.028 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 9 Σεπτεμβρίου 1999.

«Η κοινότητα Κανναβιούς ζητά όπως ο ποταμός που διασχίζει την κοινότητα οριοθετηθεί και ο χώρος ένθεν και ένθεν του ποταμού διαμορφωθεί και εξωραϊστεί κατάλληλα, ώστε να χρησιμοποιείται για τις κοινοτικές εκδηλώσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.034 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 7 Οκτωβρίου 1999.

«Τα εστιατόρια ή οι καντίνες που έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες μέσα στα αεροδρόμια χρεώνουν με υπερβολικές τιμές τα προϊόντα τα οποία προσφέρουν προς τους ταξιδιώτες. Αν λάβουμε υπόψη τις τιμές που επικρατούν στα διεθνή αεροδρόμια των χωρών της Ευρώπης, θα διαπιστώσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις είμαστε πολύ πιο ακριβοί.

Με βάση αυτό καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο υπάρχει έλεγχος των τιμών αυτών και εάν όχι τι προτίθεται να κάνει.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.035 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 7 Οκτωβρίου 1999.

«Τα οδικά δίκτυα στην Κύπρο βρίσκονται άλλα κάτω από την ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλα κάτω από την ευθύνη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων.

Αυτός όμως ο διαχωρισμός δημιουργεί πάρα πολλές φορές προβλήματα σε ό,τι αφορά τις βελτιώσεις και συντηρήσεις τους, π.χ. στην ίδια περιοχή μπορεί να βρίσκεται συνεργείο από το ένα υπουργείο, ενώ βρίσκεται και συνεργείο από το άλλο.

Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που, μόλις η μια υπηρεσία ολοκληρώσει τις εργασίες της, έρχεται άλλη υπηρεσία και ξαναρχίζει άλλες εργασίες. ΄Ετσι λοιπόν αυτός ο διαχωρισμός, που δημιουργεί προβλήματα συντονισμού, δημιουργεί και τεράστια ταλαιπωρία στους κατοίκους των περιοχών που διεξάγονται κατά καιρούς οι εργασίες αυτές.

Με βάση αυτό ο έλεγχος όλων των οδικών δικτύων από ένα υπουργείο πιστεύω ότι θα βοηθούσε στον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται κατά καιρούς στη βελτίωση και τη συντήρησή τους, αλλά επίσης και στην εξάλειψη της ταλαιπωρίας του κόσμου.

Καλούνται τα αρμόδια υπουργεία να ενημερώσουν το σώμα πώς αντιμετωπίζουν το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.040 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 20 Οκτωβρίου 1999.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου για εργασίες της Βουλής στη Ρόδο είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με εκπροσώπους των Κυπρίων κατοίκων Ρόδου. ΄Ενα βασικό αίτημα που μου έχουν θέσει είναι όπως οι Κυπριακές Αερογραμμές εκτελούν πτήση προς τη Ρόδο και μετά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον.

Με βάση αυτά και λαμβάνοντας υπόψη το νέο πλαίσιο πολιτικής της Υπουργικής Επιτροπής Αερομεταφορών, παρακαλώ το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.041 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 20 Οκτωβρίου 1999.

«Παρατηρούμε συνεχώς ότι ο αριθμός των θανατηφόρων δυστυχημάτων αυξάνεται και αυτό παρ’ όλα τα μέτρα τα οποία μπορεί να λαμβάνει διαρκώς η αστυνομία.

Παράλληλα, φαίνεται ότι όποια μέτρα και αν ληφθούν και όποιοι νόμοι και αν θεσπιστούν το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο.

Πέρα από αυτά, τα δυστυχήματα και οι παραβάσεις που αφορούν άτομα νεαρής ηλικίας διαρκώς αυξάνονται.

Με βάση αυτό παρακαλούνται τα αρμόδια υπουργεία να ενημερώσουν το σώμα πώς αντιμετωπίζουν το θέμα της εισαγωγής στη σχολική εκπαίδευση μαθήματος οδικής αγωγής και συμπεριφοράς.»

Απάντηση ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 1999 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ουράνιου Ιωαννίδη

Απάντηση ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 1999 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Νίκου Κόση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.047 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Νοεμβρίου 1999.

«Στο αεροδρόμιο Πάφου η αστυνομική δύναμη που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του αεροδρομίου, καθώς και για τον έλεγχο διαβατηρίων είναι ανεπαρκής.

Αν λάβουμε δε υπόψιν ότι υπάρχει συνεχής αύξηση του επιβατικού κοινού, το πρόβλημα γίνεται εντονότερο.

Παράλληλα σε λίγες βδομάδες αρχίζουν αρκετά βελτιωτικά έργα στο αεροδρόμιο και θα υπάρχουν αρκετά εργοτάξια να εργάζονται εκεί, με εργάτες να μπαινοβγαίνουν στον αερολιμένα. Η ασφάλεια του αερολιμένα θα τεθεί σε κίνδυνο.

Με βάση αυτά καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει τα πιο πάνω θέματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.048 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Νοεμβρίου 1999.

«Η λειτουργία των αερολιμένων στην Κύπρο, υπό το σημερινό καθεστώς λειτουργίας, κρίνεται αντιπαραγωγική, αντιοικονομική και με αρκετά προβλήματα λειτουργίας σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων.

Με βάση αυτά καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το θέμα της δημιουργίας μιας Αρχής Αερολιμένων που θα έχει την κύρια ευθύνη για τους αερολιμένες μας και παράλληλα θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης που προανέφερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.053 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 18 Νοεμβρίου 1999.

«Αρκετά λεωφορεία με άδεια για μεταφορά μαθητών βρίσκονται σε κακή κατάσταση, με αποτέλεσμα οι μαθητές να τίθενται σε άμεσο κίνδυνο.

Με βάση αυτό καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω θέμα και να μας προσκομίσει κατάλογο των λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές, τα οποία έχουν ηλικία μεγαλύτερη των είκοσι πέντε ετών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.060 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 14 Δεκεμβρίου 1999.

«Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, η φύλαξη των παραλιών μας στις περιοχές που υπάρχουν λουόμενοι κρίνεται ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλειά τους.

Αυτό κατά κύριο λόγο συμβαίνει, γιατί οι ναυαγοσώστες που εργοδοτούνται καλούνται να καλύψουν, πολλές φορές χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, μεγάλη έκταση παραλίας.

Με βάση αυτά καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα αναφορικά με:

1. τα μέτρα που λαμβάνει για την ασφάλεια των λουομένων,

2. τον εξοπλισμό που παρέχεται στους ναυαγοσώστες,

3. τα κριτήρια επιλογής των ναυαγοσωστών και

4. το πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επέκτασης της περιόδου εργοδότησης των ναυαγοσωστών, λόγω διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.061 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Δεκεμβρίου 1999.

«Η κοινότητα Λετύμπου αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα λόγω αναποτελεσματικότητας του υφιστάμενου ηλεκτρικού μετασχηματιστή. Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις για αντικατάστασή του, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οτιδήποτε.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πότε προγραμματίζεται η αντικατάστασή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.062 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Δεκεμβρίου 1999.

«Ο παλιός δρόμος της κοινότητας Λετύμπου βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια χωρίς συντήρηση, παρ’ όλον ότι μέσα στο 1999 υπήρχε εγκριμένο ποσό στους προϋπολογισμούς.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πότε προγραμματίζεται η βελτίωση και συντήρησή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.063 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Δεκεμβρίου 1999.

«Για τα πλείστα αναπτυξιακά ή βελτιωτικά έργα που προγραμματίζεται να γίνουν σε κοινότητες απαιτούνται απαλλοτριώσεις. Οι διαδικασίες όμως των απαλλοτριώσεων είναι τόσο χρονοβόρες που στο τέλος η κατασκευή ενός έργου καθίσταται χωρίς σημασία.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για το τι προγραμματίζεται να γίνει για την απάμβλυνση του πιο πάνω προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.064 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Δεκεμβρίου 1999.

«Η κοινότητα Καλλέπεια είναι μια μικρή και φτωχή κοινότητα η οποία δεν μπορεί με τα λιγοστά έσοδα που έχει να καλύψει δαπάνες για παλαιά αλλά και νέα αναπτυξιακά έργα.

Συνεπώς ζητείται όπως αυξηθεί η κρατική χορηγία και επίσης να διαγραφεί χρέος ύψους Λ.Κ. 70.000 που έγινε για σκοπούς αλλαγής του δικτύου υδατοπρομήθειας.

Με βάση αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.065 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Δεκεμβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Καλλέπειας να επισκέπτεται κάθε βδομάδα την κοινότητα κυβερνητικός ιατρός.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.077 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους την 31η Ιανουαρίου 2000.

«Αρκετοί κυβερνητικοί ιατροί συστήνουν στους ασθενείς τους να προμηθεύονται κάποια φάρμακα, τα οποία διαθέτουν και οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, από ιδιώτες φαρμακοποιούς, για το λόγο ότι τα φάρμακα που χορηγούνται από το δημόσιο δεν είναι τόσο δραστικά και έχουν μικρή βιοδιαθεσιμότητα.

Με βάση αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο γίνεται έλεγχος στα φάρμακα που προμηθεύονται οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, καθώς και για τη βιοτεχνική και τη βιοδιαθεσιμότητα των φαρμάκων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.078 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους την 31η Ιανουαρίου 2000.

«Παρ’ όλες τις κυβερνητικές υποσχέσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς αναφορικά με τη βελτίωση και αναβάθμιση του νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, εντούτοις, μέχρι σήμερα, το μόνο που έγινε ήταν η αλλαγή της στέγης. Πέραν τούτου, καμία άλλη βελτίωση δεν έγινε, ενώ τα προβλήματα μεγεθύνονται συνεχώς.

Με βάση αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για το τι σκέψεις κάνει για το πιο πάνω θέμα και πότε θα υλοποιηθούν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για αναβάθμιση του νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.081 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Φεβρουαρίου 2000.

«Το Νοσοκομείο Πάφου αντιμετωπίζει πρόβλημα λόγω έλλειψης διαιτολόγου.

Με βάση αυτό παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.089 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Μαΐου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να εφοδιάσει το σώμα με κατάλογο των πλοίων που παρέμειναν ελλιμενισμένα στα κυπριακά λιμάνια για περίοδο πέραν του ενός μηνός τα τελευταία πέντε χρόνια.

Παράλληλα καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή για το ύψος των ημερήσιων τελών ελλιμενισμού των πλοίων στα κυπριακά λιμάνια, αφού υπάρχει πληροφόρηση ότι τα τέλη αυτά είναι τόσο χαμηλά, ώστε να αποτελούν κίνητρο για να παραμείνουν τα πλοία σταθμευμένα στα κυπριακά λιμάνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.094 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 6 Ιουλίου 2000.

«Αρκετά πλοιάρια που κάνουν τοπικές κρουαζιέρες στην Κύπρο δεν πληρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας. Αυτό ουσιαστικά θέτει σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια των επιβατών, που κατά κύριο λόγο είναι τουρίστες, όσο και την ίδια την τουριστική βιομηχανία, η οποία σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος θα πληγεί ανεπανόρθωτα.

Με τον ίδιο προβληματισμό τίθεται και το ερώτημα για την ασφάλεια που διέπει την ενοικίαση μικρών θαλάσσιων σκαφών, όταν παρατηρούμε πολλές φορές τους ενοικιαστές να αγνοούν βασικούς κανόνες ασφαλείας, αλλά επίσης και τα ίδια τα σκάφη να μην έχουν το βασικό εξοπλισμό ασφαλείας.

Με βάση αυτά, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα με ποιο τρόπο σκέφτεται να αντιμετωπίσει τα πιο πάνω θέματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.095 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 6 Ιουλίου 2000.

«Παρά τις επανειλημμένες αναφορές μας σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα Γιόλου, τα οποία αφορούν το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια για την επίλυσή τους.

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να ενημερωθούμε ξανά πότε προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να δώσει λύσεις στα πιο κάτω προβλήματα:

1. Δημιουργία κτηνοτροφικής ζώνης και μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων που είναι εντός της οικιστικής περιοχής Γιόλου.

2. Προώθηση αναδασμού στην περιοχή του χωριού Γιόλου.

3. Άρδευση της χαμηλής και της ψηλής περιοχής του χωριού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.096 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 6 Ιουλίου 2000.

«Με ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών τον Απρίλιο του 1998 θέσαμε το πρόβλημα ορατότητας που παρατηρείται σε σημείο του κύριου δρόμου που διασχίζει την κοινότητα Γιόλου. Παρ’ όλα αυτά και έπειτα από παρέλευση δύο χρόνων, η επίλυση του προβλήματος φαίνεται να μην προωθείται.

Θα θέλαμε ακόμα μια φορά να ενημερωθούμε από το αρμόδιο υπουργείο σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία προώθησης του πιο πάνω αιτήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.097 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 11 Ιουλίου 2000.

« Όσον αφορά το δρόμο Πόλης - Περιστερώνας - Λυσού, παρ’ όλες τις κατά καιρούς υποσχέσεις για τήρηση των νέων χρονοδιαγραμμάτων, εντούτοις δεν υπάρχει ακόμα οποιαδήποτε θετική εξέλιξη.

Με βάση αυτά, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο σε ποιο σημείο βρίσκεται η έναρξη των εργασιών για την εκτέλεση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.098 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 11 Ιουλίου 2000.

« Ο δρόμος Σταυρού της Ψώκας - Λυσού έχει αρχίσει να βελτιώνεται και να ασφαλτώνεται. Η βελτίωση και ασφαλτόστρωση αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2001 από το Τμήμα Δασών για το μέρος που είναι στην αρμοδιότητά του. Για το υπόλοιπο μέρος, μήκους 5 χμ., για το οποίο αρμοδιότητα έχει η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, δεν έχει ξεκαθαρίσει πότε θα ολοκληρωθεί η βελτίωση και ασφαλτόστρωσή του.

Αυτό δημιουργεί κάποιες ανησυχίες, δεδομένου ότι ο δρόμος, παρ’ όλες τις δαπάνες που θα γίνουν μέχρι το 2001 για τη βελτίωση του μεγαλύτερου μήκους του, θα παραμείνει ασυμπλήρωτος για αρκετό χρονικό διάστημα.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο υπάρχει σκέψη για συντονισμό με το Τμήμα Δασών, ώστε η ολοκλήρωση της βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης και για τα δύο μέρη του δρόμου να γίνει ταυτόχρονα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.103 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 13 Ιουλίου 2000.

«Αρκετές κοινότητες δε γνωρίζουν τον τρόπο και τις διαδικασίες που χρειάζονται, για να ενταχθούν στα διάφορα σχέδια που υπάρχουν για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

Με βάση αυτό, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα σε ποιες ενέργειες προβαίνει για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, καθώς επίσης και αν υπάρχει σκέψη για διαφώτιση του κοινού γύρω από το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.104 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 13 Ιουλίου 2000.

«Με την έξαρση τελευταία των πυρκαγιών, θεωρείται πλέον επιβεβλημένη ανάγκη η δημιουργία περιφερειακών μονάδων πυρόσβεσης, καθώς επίσης και η ενίσχυση και η δημιουργία πυροφυλακίων και μικρών πυροσβεστικών οχημάτων που θα εκτελούν περιοδείες στις αγροτικές κυρίως περιοχές.

Παράλληλα, εκφράζεται η άποψη ότι η οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας στις κοινότητες και η εκπαίδευση ατόμων στην πυρόσβεση θα ήταν ένα επιπρόσθετο μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα πιο πάνω θέματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.105 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 13 Ιουλίου 2000.

« Αναφορικά με το θέμα της ίδρυσης πανεπιστημίου εφαρμοσμένων επιστημών και της δημιουργίας νέων κλάδων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο λειτουργίας κάποιων από τις νέες σχολές στην Πάφο, καθώς και το αίτημα για δημιουργία κλάδων αρχαιολογίας και δασολογίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.106 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 13 Ιουλίου 2000.

« Ένα σοβαρό πρόβλημα που παρατηρείται και με βάση αυτό εκφράζουν έντονα παράπονα οι κοινότητες είναι ο τρόπος που κατακυρώνονται οι προσφορές για διάφορα έργα που τις αφορούν.

Συγκεκριμένα, το φαινόμενο ένας προσφοροδότης να αναλαμβάνει την εκτέλεση πανομοιότυπων έργων σε διάφορες κοινότητες προκαλεί σοβαρές καθυστερήσεις και προβλήματα.

Το πρόβλημα θα μπορούσε ουσιαστικά να επιλυθεί, αν κάθε κοινότητα είχε την ευχέρεια να διαχειρίζεται τα διάφορα ποσά, αναλαμβάνοντας η ίδια να ενεργήσει για την εκτέλεση των διαφόρων έργων.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω ενδεχόμενο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.107 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 13 Ιουλίου 2000.

« Η Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, μέσα από τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου που έχει συντάξει για τα έτη 1995, 1996, 1997 και 1998, επισημαίνει σοβαρές παρατυπίες στον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης της ΣΕΔΙΓΕΠ Στρουμπιού - Πολεμίου ΛΤΔ. Παρ’ όλες τις επισημάνσεις κανένα διορθωτικό μέτρο δεν έχει ληφθεί.

Με βάση αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το όλο πρόβλημα και τι μέτρα προτίθεται να λάβει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.004 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 9 Αυγούστου 2000.

«Στις πρόσφατες πυρκαγιές της επαρχίας Πάφου η εμπλοκή και δράση του Τμήματος Δασών ήταν καταλυτική, αφού μέσα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα οι πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο.

Με βάση αυτό καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το θέμα της εκχώρησης εξουσιών στο Τμήμα Δασών για την προστασία των αγροτικών περιοχών από τις πυρκαγιές με παράλληλη ενίσχυσή του τόσο με έμψυχο όσο και άψυχο υλικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.005 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 9 Αυγούστου 2000.

«Στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου εδώ και αρκετό καιρό παραμένει κενή μία εκ των δύο θέσεων βοηθού αστυνομικού διευθυντή, παρ’ όλο που υπάρχει αξιωματικός που λόγω υπηρεσίας και βαθμού θα έπρεπε να αξιοποιηθεί. Το όλο θέμα δημιουργεί σοβαρή παραβίαση των κανονισμών της αστυνομικής δύναμης με τη συστηματική παράλειψη και εμμονή της ηγεσίας της Δύναμης να διατηρεί τη θέση ακόμα κενή.

Με βάση αυτά καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πότε προτίθεται να προχωρήσει στην πλήρωση της πιο πάνω θέσης με την αξιοποίηση του διαθέσιμου αξιωματικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.009 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 27 Σεπτεμβρίου 2000.

«Η κοινότητα Δρούσιας με συνεχή υποβολή αιτημάτων ζητά όπως κατασκευαστεί λιμνοδεξαμενή, έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει κάποιες αρδευτικές της ανάγκες.

Σε απάντηση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, που δόθηκε το 1998, αναφέρεται ότι οι λειτουργοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης μελέτησαν διάφορες τοποθεσίες για την κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής και κατέληξαν καταρχάς σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, για την οποία θα προωθηθεί περαιτέρω τεχνοοικονομική μελέτη από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για τα εξής:

α. Σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει οι μελέτες για τη συγκεκριμένη λιμνοδεξαμενή;

β. Ποια τοποθεσία έχει επιλεγεί;

γ. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τεχνοοικονομική μελέτη;

δ. Πότε θα υπάρξει επίλυση του προβλήματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.011 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 4 Οκτωβρίου 2000.

« Η κατάσταση στο σκυβαλότοπο Αγίας Μαρινούδας έχει καταντήσει ανυπόφορη για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Πέραν τούτου οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, εξαιτίας του ότι ο σκυβαλότοπος και λυματότοπος έχει φθάσει σε σημείο κορεσμού, είναι τεράστιες, αφού τόσο επιφανειακά όσο και υπόγεια το έδαφος έχει υποστεί τεράστια αλλοίωση και μόλυνση.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για τα ακόλουθα:

α. Πότε προγραμματίζεται η οριστική μετακίνηση του σκυβαλότοπου - λυματότοπου Αγίας Μαρινούδας;

β. Ποια μέτρα λαμβάνονται για περιορισμό της μόλυνσης και της καταστροφής του περιβάλλοντος στην περιοχή;

γ. Ποια μέτρα προγραμματίζεται να ληφθούν για βελτίωση του περιβάλλοντος στην περιοχή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.012 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 4 Οκτωβρίου 2000.

« Η κοινότητα Αγίας Μαρινούδας με αίτημά της ζητά όπως εξασφαλιστεί πρόσβαση προς το νέο αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου που διασχίζει την κοινότητα.

Με βάση αυτό, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.013 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 6 Οκτωβρίου 2000.

« Στην Πάφο, με βάση παράπονα που εκφράζουν γονείς, οι ανάγκες για λογοθεραπευτές είναι αρκετά μεγάλες, αφού η υποστήριξη που παρέχεται σήμερα στα παιδιά τους που έχουν προβλήματα είναι μόλις μία ώρα την εβδομάδα.

Αυτό ουσιαστικά δημιουργεί τεράστια προβλήματα τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους, αφού η υποστήριξη που χρειάζονται τα παιδιά πρέπει να είναι καθημερινή και ποικιλόμορφη.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα των παιδιών, όπως περιγράφονται πιο πάνω, και τι σκέψεις υπάρχουν για να δοθεί περισσότερη υποστήριξη τόσο σε θέματα λογοθεραπείας όσο και σε θέματα άλλης ειδικής εκπαίδευσης.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.017 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 19 Οκτωβρίου 2000.

«Η δημοσιοποίηση των ημερήσιων τιμών των γεωργικών προϊόντων, που καθορίζονταν στη Χονδρική Αγορά Λευκωσίας, ήταν ένα μέτρο το οποίο ίσχυε για αρκετό καιρό και το οποίο σύμφωνα με τους παραγωγούς είχε αρκετά θετικά αποτελέσματα.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει την επαναφορά της δημοσιοποίησης των πιο πάνω τιμών, οι οποίες για κάποιο λόγο σταμάτησαν να δημοσιοποιούνται.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.018 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 20 Οκτωβρίου 2000.

«Αρκετά παράπονα γίνονται από συνδέσμους γονέων των εκπαιδευτηρίων Πάφου, όπου γίνονται βελτιωτικά έργα ή έργα συντήρησης, ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη επίβλεψη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με αποτέλεσμα να γίνονται κακοτεχνίες οι οποίες θέτουν σε αμφισβήτηση την καταλληλότητα των εν λόγω κτιρίων, καθώς και την ασφάλεια που παρέχουν τα κτίρια αυτά.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως επιληφθεί του πιο πάνω προβλήματος, ώστε να σταματήσει η οποιαδήποτε εκμετάλλευση του δημοσίου, που κατ’ επέκταση επηρεάζει την ασφάλεια των παιδιών.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.019 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 20 Οκτωβρίου 2000.

«Η υφιστάμενη οργανωτική δομή και στελέχωση της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην επαρχία Πάφου. Συγκεκριμένα απαιτείται η άμεση διαφοροποίηση του οργανογράμματος της επαρχιακής διοίκησης, καθώς επίσης και η ικανοποιητική στελέχωσή της με την πρόσληψη επιπρόσθετου επιστημονικού προσωπικού.

Με βάση αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.021 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 26 Οκτωβρίου 2000.

«Με βάση το σχέδιο που έχει καταρτίσει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την τεχνολογική αναβάθμιση της μεταποιητικής βιομηχανίας, παραχωρείται επιδότηση του επιτοκίου των δανείων που γίνονται προς το σκοπό αυτό, αλλά και επιδότηση του κόστους αγοράς των μηχανημάτων.

Παρ’ όλα αυτά αρκετές επιχειρήσεις που έχουν κάνει αίτηση για να εξασφαλίσουν την επιδότηση αυτή έχουν απορριφθεί. Υπάρχουν δε περιπτώσεις επιχειρήσεων της ίδιας δυναμικότητας και τεχνολογικής διάρθρωσης στις οποίες έχουν δώσει την επιδότηση, ενώ σε κάποιες άλλες την έχουν απορρίψει.

Με βάση αυτά, φαίνεται καθαρά ότι κάποιες επιχειρήσεις αδικούνται στον τρόπο που η υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τις αξιολογεί.

Παρακαλείται λοιπόν το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για τα εξής:

α. Γιατί υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων της ίδιας δυναμικότητας και διάρθρωσης;

β. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται οι επιχειρήσεις αυτές;

γ. Ποια είναι τα κύρια σημεία τα οποία καταχωρίζονται στα θετικά μιας επιχείρησης και ποια στα αρνητικά;»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.022 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 26 Οκτωβρίου 2000.

«Το δημόσιο νηπιαγωγείο της κοινότητας Πομού αντιμετωπίζει σοβαρότατα λειτουργικά προβλήματα, με κυριότερο την αίθουσα διδασκαλίας, η οποία χρειάζεται ολοκληρωτική αναδόμηση.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό και πότε ενδέχεται να προβεί στην επίλυσή του.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.023 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 26 Οκτωβρίου 2000.

«Το αρδευτικό δίκτυο του υδατοφράκτη Πομού κατασκευάστηκε το 1960 με μεταλλικές σωλήνες, οι οποίες σήμερα έχουν υποστεί φθορά, με αποτέλεσμα αρκετές ποσότητες νερού να χάνονται κάθε χρόνο λόγω διαρροών.

Με βάση αυτό υπάρχει άμεση ανάγκη πλήρους αντικατάστασης του δικτύου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω πρόβλημα.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.024 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους την 1η Νοεμβρίου 2000.

«Στην περιοχή κοντά στο φράγμα της Ευρέτου υπάρχουν γεωτρήσεις των κοινοτήτων Γουδιού, Σκούλλη, Χόλη και Χρυσοχούς, καθώς και του δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, οι οποίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς ύδρευσης. Κοντά σ’ αυτές τις γεωτρήσεις υπάρχει χοιροστάσιο και υπάρχουν φόβοι ότι τα λύματά του δεν πέφτουν σε στεγανοποιημένες δεξαμενές, με αποτέλεσμα να απορροφούνται από το έδαφος.

Αυτό ουσιαστικά εγκυμονεί κινδύνους και ενδέχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρξει μόλυνση των νερών των μοναδικών για σκοπούς ύδρευσης γεωτρήσεων των πιο πάνω κοινοτήτων.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για τα εξής:

α. Τι έλεγχοι γίνονται στο συγκεκριμένο χοιροστάσιο για τα λύματα και τα ζωικά απόβλητα;

β. Τι έλεγχος γίνεται στην ποιότητα του νερού των πιο πάνω γεωτρήσεων;

γ. Οι κοινότητες της περιοχής διαπιστώνουν ότι δεν έχουν παρατηρήσει μέχρι σήμερα διέλευση λυματοφόρου οχήματος το οποίο να καθαρίζει τις δεξαμενές λυμάτων του χοιροστασίου. Με βάση αυτό, ζητείται να γίνει έλεγχος για το πιο πάνω θέμα.

δ. Υπάρχει πρόθεση να μετακινηθεί το συγκεκριμένο χοιροστάσιο;»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.025 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους την 1η Νοεμβρίου 2000.

«Οι κοινότητες Γουδί, Σκούλλη, Χόλη και Χρυσοχού ζητούν όπως βελτιωθούν και συντηρηθούν με επίστρωση μπετόν τα ερείσματα των δρόμων που ενώνουν τις τέσσερις κοινότητες μεταξύ τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για το πιο πάνω θέμα.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.026 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους την 1η Νοεμβρίου 2000.

«Οι αγροτικοί δρόμοι που έγιναν στα πλαίσια του αρδευτικού έργου του φράγματος της Ευρέτου χρειάζονται βελτίωση και συντήρηση.

Με βάση αυτό, οι κοινότητες Γουδί, Σκούλλη, Χόλη και Χρυσοχού ζητούν την οικονομική στήριξη του κράτους προς αυτή την κατεύθυνση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για το πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.027 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους την 1η Νοεμβρίου 2000.

«Ενώ τα έργα για δημιουργία κτηνοτροφικής περιοχής στην κοινότητα Χρυσοχούς έχουν ολοκληρωθεί εδώ και δέκα χρόνια περίπου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε μετακίνηση εκεί κτηνοτροφικών μονάδων που βρίσκονται εντός της κατοικημένης περιοχής της κοινότητας.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για τα ακόλουθα :

α. Γιατί δεν έχει γίνει οποιαδήποτε μετακίνηση μέχρι σήμερα κτηνοτροφικών μονάδων στην εν λόγω περιοχή και ποιοι είναι οι λόγοι;

β. Τι μέτρα λαμβάνονται, για να μετακινηθούν οι συγκεκριμένες κτηνοτροφικές μονάδες;»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.028 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους την 1η Νοεμβρίου 2000.

«Παρά τις υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι από το 1999 θα ξεκινούσαν οι εργασίες για τη βελτίωση του δρόμου Σίμου-Λάσας, μήκους 3,7 χμ., εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οτιδήποτε. Επιπλέον, από το 1998 υπάρχει σημαντικό ποσό στους προϋπολογισμούς για το έργο αυτό, αλλά παραμένει αναξιοποίητο.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πότε προγραμματίζεται η έναρξη εργασιών για το συγκεκριμένο έργο και γιατί εδώ και τρία χρόνια, ενώ μπαίνει ποσό στον προϋπολογισμό, αυτό δεν αξιοποιείται.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.040 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 15 Δεκεμβρίου 2000.

«Στα λύκεια της πόλης Πάφου υπάρχουν αρκετά μετακινούμενα τμήματα και παράλληλα τα τμήματα αυτά είναι υπερπλήρη.

Ως εκ τούτου, η ανέγερση νέου λυκείου στην Πάφο είναι επιβεβλημένη.

Με βάση αυτά, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πότε προβλέπεται η ανέγερση νέου λυκείου.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.041 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 15 Δεκεμβρίου 2000.

«Στο Λύκειο Κύκκου στην Πάφο χρειάζεται να ανεγερθεί δεύτερο εργαστήριο χημείας και να εξοπλιστεί το εργαστήριο φυσικής με σύγχρονο εξοπλισμό.

Παράλληλα χρειάζονται βελτίωση τα γυμναστήριά του και ενίσχυση της βιβλιοθήκης με περισσότερα βιβλία.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα πιο πάνω προβλήματα.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.042 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 15 Δεκεμβρίου 2000.

«Η Τεχνική Σχολή Πάφου αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, τα οποία για αρκετά χρόνια παραμένουν ανεπίλυτα. Μερικά από τα προβλήματα αυτά είναι τα πιο κάτω:

 1. Υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις με στέγες από αμίαντο.
 2. Τα αποδυτήρια γυμναστικής είναι μικρά και ακατάλληλα.
 3. Χρειάζεται δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης.
 4. Χρειάζεται ανέγερση νέας σχολικής καντίνας.
 5. Η στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό είναι απαράδεκτη, γιατί πάρα πολλοί καθηγητές διδάσκουν μόνο μερικές ώρες τη βδομάδα στην Τεχνική Σχολή Πάφου, ενώ τις υπόλοιπες σε άλλα εκπαιδευτήρια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα πειθαρχίας και συνοχής του σχολείου.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς και πότε προτίθεται να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τα πιο πάνω προβλήματα.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.043 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 15 Δεκεμβρίου 2000.

«Στο Γυμνάσιο Γεροσκήπου χρειάζεται επειγόντως να γίνει συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και να βελτιωθούν τα γήπεδα, τα οποία με τις πρώτες βροχές γίνονται λίμνες.

Καλείται τα αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα πιο πάνω προβλήματα.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.044 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Δεκεμβρίου 2000.

«Ο οδικός φωτισμός που υπάρχει σήμερα μέσα στις σήραγγες του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού - Πάφου θεωρείται ανεπαρκής. Ένα μέτρο με το οποίο πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι να μπογιατιστούν τα τοιχώματα των σηράγγων με άσπρο χρώμα, μέτρο το οποίο εφαρμόζουν αρκετές χώρες.

Με βάση αυτά, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω θέμα.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.045 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Δεκεμβρίου 2000.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το θέμα του καθεστώτος εργοδότησης των έκτακτων ειδικών αστυφυλάκων.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.046 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 3 Ιανουαρίου 2001.

«Οι μεταθέσεις και οι τοποθετήσεις των μόνιμων στελεχών της Εθνικής Φρουράς γίνονται πολλές φορές με άδικο τρόπο και με διακρίσεις, αφού άλλοι υπηρετούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δυσμενείς μονάδες και άλλοι σε ευμενείς, λαμβανομένου

υπόψη ότι έχουν τον ίδιο βαθμό, τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και την ίδια ειδικότητα.

Πιστεύω λοιπόν ότι τα λεγόμενα μόρια, που ισχύουν και στον ελληνικό στρατό, για σκοπούς μεταθέσεων, θα έπρεπε να εισαχθούν και στην Εθνική Φρουρά.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω θέμα.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.051 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Φεβρουαρίου 2001.

«Το παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου Πάφου παρουσιάζει εδώ και καιρό έλλειψη σε θέματα στελέχωσης.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν μόνο τρεις παιδίατροι στο τμήμα αυτό, εκ των οποίων ο ένας είναι υπεύθυνος της σχολιατρικής υπηρεσίας.

Με βάση αυτά, είναι αδύνατη η κάλυψη των αναγκών της επαρχίας μας με μόνο δύο παιδιάτρους.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.059 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 14 Μαρτίου 2001.

«Σε πρόσφατο δημοσίευμα κυπριακής εφημερίδας, ημερήσιας έκδοσης, αναφέρθηκε ότι πλοία τα οποία διαγράφηκαν από το ελληνικό νηολόγιο, ηλικίας είκοσι οκτώ χρόνων, έχουν εγγραφεί στο κυπριακό νηολόγιο.

Με βάση αυτό το δημοσίευμα, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η κυπριακή σημαία στην εμπορική ναυτιλία εξακολουθεί να είναι σημαία ευκαιρίας.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για το πιο κάτω:

 1. Πόσα πλοία έχουν εγγραφεί στο κυπριακό νηολόγιο κατά το έτος 2000 μέχρι το Φεβρουάριο του 2001 και τι ηλικία είχαν αυτά;
 2. Τι μέτρα έχουν ληφθεί ή λαμβάνονται, για να αναβαθμιστεί το κύρος της κυπριακής σημαίας στη διεθνή εμπορική ναυτιλία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.060 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 15 Μαρτίου 2001.

«Οι κοινότητες Μηλιού, Πάνω και Κάτω Ακουρδάλεια ζητούν όπως παραχωρηθεί νερό για σκοπούς άρδευσης είτε από το υφιστάμενο φράγμα Ευρέτου είτε από το υπό κατασκευή φράγμα της Κανναβιούς.

Με βάση αυτά, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω θέμα.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.05.064 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Μαρτίου 2001.

«Για το Νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς υπήρχε πρόνοια στον προϋπολογισμό του 2000, ύψους £50.000, για έργα συντήρησης και βελτίωσης των κτιριακών του εγκαταστάσεων. Μέρος του ποσού αυτού αφορούσε την αλλαγή της στέγης από αμίαντο και τη βελτίωση γενικότερα του φαρμακείου του νοσοκομείου το οποίο ουσιαστικά δεν έχει βελτιωθεί.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πότε πρόκειται να αρχίσουν τα βελτιωτικά έργα για τις πιο πάνω εγκαταστάσεις και γενικά η βελτίωση του Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.012, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

Αναφορικά με το θέμα των πυρκαγιών στις κοινότητες Αργάκας και Ευρύχου καταρχάς θα ήθελα να μεταφέρετε τις θερμές μου ευχαριστίες και ευχές σε όλα τα μέλη των σωμάτων που έλαβαν μέρος στην αντιμετώπιση των μεγάλων αυτών πυρκαγιών, τα οποία πραγματικά έχουν υπερβάλει εαυτόν.

Πέραν τούτου, θα ήθελα να παρακαλέσω τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει το σώμα για τους σχεδιασμούς του υπουργείου σχετικά με τη δυνατότητα άμεσης περιβαλλοντικής αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών με αναδασώσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.015, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Πρόσφατα, μετά από αρκετές προσπάθειες, η κοινότητα Αργάκας με δικές της διαδικασίες έχει αποπερατώσει ένα σημαντικό έργο της που αφορούσε τον πεζόδρομο που βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της κοινότητας, με τρόπο ώστε το κόστος κατασκευής του να μειωθεί κατακόρυφα σε σχέση με άλλα παρόμοια έργα. Ο πεζόδρομος αυτός έχει αποδειχθεί από τη χρήση του ότι πρέπει να επεκταθεί τόσο προς την κατεύθυνση των κοινοτήτων Γιαλίας και Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς όσο και προς την Πόλη Χρυσοχούς.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.016, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Σε όλο τον κόλπο Χρυσοχούς, που ξεκινά από τα όρια της κοινότητας Νέου Χωριού Πάφου και φτάνει μέχρι και την κοινότητα Πομού, παρατηρείται εδώ και αρκετά χρόνια έντονη διάβρωση των παραλιών. Λόγω αυτού του προβλήματος και μετά από μελέτες που έγιναν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διαπιστώθηκε η ανάγκη για προστασία των παραλιών με την κατασκευή κυματοθραυστών σε όλο το τόξο του κόλπου. Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε τμηματικά η κατασκευή κυματοθραυστών μόνο στα δημοτικά όρια του δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, με αποτέλεσμα, ενώ επιλύθηκε το πρόβλημα της διάβρωσης των παραλιών στα σημεία αυτά, να έχει επιδεινωθεί το πρόβλημα στις υπόλοιπες περιοχές του κόλπου και να κινδυνεύουν περιουσίες.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, καθώς και ποια χρονοδιαγράμματα υπάρχουν για την υλοποίηση των εισηγήσεων της μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.017, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στον κύριο δρόμο που ενώνει την Πόλη Χρυσοχούς με την Αργάκα και την Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς γίνονται συχνά δυστυχήματα, μερικά από τα οποία ήταν και θανατηφόρα. Ο δρόμος αυτός κατά την καλοκαιρινή περίοδο γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνος, λόγω της τουριστικής κίνησης, αλλά και από της συχνής χρήσης του από ποδηλάτες. Κάποιοι από τους παράγοντες που προκαλούν τα δυστυχήματα αυτά είναι η έλλειψη επαρκούς οδικού φωτισμού καθ’ όλη τη διαδρομή και ποδηλατοδρόμου.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.043, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην επαρχία Πάφου υπάρχει ανάγκη ανέγερσης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για την Τεχνική Σχολή Πάφου, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης τεχνικής εκπαίδευσης, όπως αυτές εξελίσσονται με βάση το αναπτυξιακό μοντέλο που επιδιώκει η κυβέρνηση.

Αντί αυτού, μεθοδεύεται η μεταφορά κλάδων σπουδών στο Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους στην Έμπα, παρά τις αντιδράσεις των τοπικών αρχών και των οργανωμένων γονέων.

Ως εκ τούτου, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα πιο πάνω προβλήματα και ποια χρονοδιαγράμματα υπάρχουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.044, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στο νοσοκομείο Πάφου παρατηρείται έντονη ζήτηση για αγγειογραφίες (εξετάσεις αγγείων και καρωτίδων), με αποτέλεσμα οι ασθενείς να παραπέμπονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής. Πολλές φορές η αναμονή ξεπερνά τους δέκα μήνες. Πέραν τούτου, οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τους.

Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να ξεπεραστεί, αν γινόταν αναβάθμιση του λογισμικού συστήματος του αξονικού τομογράφου που λειτουργεί στο νοσοκομείο της Πάφου, με κόστος γύρω στα10.000, το οποίο δε θεωρείται υψηλό, σε σχέση με την ωφέλεια που θα προκύψει.

Ως εκ τούτου, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω ζήτημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.045, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχει παρουσιαστεί ενδιαφέρον από ιδιωτική εταιρεία για την ανέγερση εργοστασίου χρυσού στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας Πάφου.

Όλες οι κοινότητες της περιοχής έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σχετικά με την αδειοδότηση και την υλοποίηση τέτοιου έργου, γιατί θα επηρεαστεί αρνητικά η ανάπτυξη της γύρω περιοχής, η οποία είναι ήδη επιβαρυμμένη με άλλες αναπτύξεις που επηρεάζουν τη διαβίωση των κατοίκων της.

Παράλληλα, η περιοχή αυτή γειτνιάζει με περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, οι οποίες έχουν ενταχθεί σε ζώνες “Natura” και θα πληγούν ανεπανόρθωτα από τα βιομηχανικά απόβλητα μιας τέτοιας ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.004, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας σε εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες που έχουν αγοράσει ακίνητα σε κτιριακά συγκροτήματα και με βάση τη νομοθεσία που ψηφίστηκε για επίσπευση των πιο πάνω διαδικασιών, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πόσες αιτήσεις έχουν καταχωρισθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανά επαρχία και πόσοι τίτλοι ιδιοκτησίας έχουν εκδοθεί ανά επαρχία μέχρι σήμερα που αφορούν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις;

2. Πόσα έσοδα έχει εισπράξει το Κτηματολόγιο ανά επαρχία από τα μεταβιβαστικά δικαιώματα για τα συγκεκριμένα ακίνητα;

                    3. Πόσες είναι οι περιπτώσεις που την ευθύνη καθυστέρησης της έκδοσης των συγκεκριμένων τίτλων έχουν άλλα τμήματα και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα                     και της τοπικής              αυτοδιοίκησης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.066, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στον παλαιό οικισμό της κοινότητας Θελέτρας στην Πάφο, ο οποίος και εγκαταλείφθηκε μετά την ανέγερση νέου οικισμού και τη μετακίνηση των κατοίκων, υπάρχουν αρκετές κατοικίες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Παρ’ όλα αυτά, οι κατοικίες αυτές έχουν παραμείνει εγκαταλειμμένες, χωρίς να υπάρχει το ενδιαφέρον από κάποιους φορείς ή τμήματα του κράτους να συντηρήσουν ή να διατηρήσουν αυτή την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Πέραν τούτου, κάποιοι πολίτες που ενδιαφέρθηκαν να συντηρήσουν και να αναπαλαιώσουν τις κατοικίες τους αντιμετωπίζουν αρκετά γραφειοκρατικά προβλήματα.

Αυτό φυσικά δε φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα μόνο για τη συγκεκριμένη κοινότητα, αφού και σε άλλες περιοχές υπάρχουν περιπτώσεις κτιρίων με παραδοσιακή αρχιτεκτονική που αφήνονται στην εγκατάλειψη χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τη διατήρηση και τη συντήρησή τους.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

 1. Πώς αντιμετωπίζει το θέμα χαρακτηρισμού των κτιρίων της παλαιάς Θελέτρας ως διατηρητέων, καθώς και της παραχώρησης αδειών συντήρησής τους στους ενδιαφερόμενους πολίτες;

 2. Ποια είναι η πολιτική του κράτους για τη διατήρηση των κτιρίων με ιδιαίτερη παραδοσιακή αρχιτεκτονική, όταν οι ιδιοκτήτες τους τα εγκαταλείπουν και δεν ενδιαφέρονται οι ίδιοι για τη συντήρησή τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.111, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο δρόμος που οδηγεί στην κοινότητα Σίμου (στην περιοχή Ξερόβρυση”) εδώ και αρκετά χρόνια έχει πάθει καθίζηση, με αποτέλεσμα να είναι κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Παρ’ όλες τις επανειλημμένες εκκλήσεις της κοινότητας Σίμου για επιδιόρθωσή του, ο δρόμος αυτός παραμένει στην ίδια κατάσταση.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.115, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη για την παραχώρηση επιδόματος τέκνου, αλλά και άλλων επιδομάτων, λαμβάνεται υπόψη ως επιπρόσθετο εισόδημα οποιαδήποτε επιδότηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανεξαρτήτως της φύσης της.

Παρ όλα αυτά, το Υπουργείο Οικονομικών μέσω του Εφόρου Φορολογίας έχει εκδώσει εγκύκλιο με αριθμό 2007/1 και ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2007 στην οποία καθορίζει ποιες επιδοτήσεις θεωρούνται εισοδηματικής φύσης και προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημα και ποιες επιδοτήσεις είναι κεφαλαιουχικής φύσης και αφαιρούνται από το κόστος της κεφαλαιουχικής δαπάνης.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα γιατί υπάρχει αυτή η διαφορετική μεταχείριση για αυτές τις επιδοτήσεις με σκοπό την παραχώρηση των επιδομάτων και πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει κατά κύριο λόγο αγροτικές οικογένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.137, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αναφορικά με το σχέδιο για παραχώρηση επιδόματος τέκνου στα κριτήρια λαμβάνονται υπόψη τόσο τα περιουσιακά στοιχεία ακίνητης ιδιοκτησίας όσο και οι καταθέσεις που έχει η οικογένεια στις τράπεζες.

Τα στοιχεία αυτά τα διασταυρώνει η αρμόδια υπηρεσία που εξετάζει τις αιτήσεις με πληροφόρηση που παίρνει τόσο από το Κτηματολόγιο όσο και από τραπεζικούς οργανισμούς.

Παρόλ’ αυτά σε καμία περίπτωση δε λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις που έχει μια οικογένεια σε δανεισμούς προς τις τράπεζες, που πολλές φορές είναι μεγαλύτεροι των περιουσιακών στοιχείων.

Ως εκ τούτου καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, το οποίο δημιουργεί κοινωνική αδικία σε πολλές οικογένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.138, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Όσον αφορά το σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες για απόκτηση αυτοκινήτου, αναφέρεται ότι δικαιούχοι είναι άτομα των οποίων η ηλικία είναι πάνω από δεκαοκτώ (18) ετών και μέχρι εβδομήντα (70).

Στο συγκεκριμένο σχέδιο δε γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για οικογένειες οι οποίες έχουν ανάπηρα παιδιά κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και έχουν ανάγκη οικονομικής βοήθειας για αγορά αναπηρικού αυτοκινήτου.

Ως εκ τούτου καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει άλλο σχέδιο που αφορά τα συγκεκριμένα άτομα και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.146, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Λυσού της επαρχίας Πάφου παρατηρείται εδώ και χρόνια σημαντικό πρόβλημα με την ύδρευση. Το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμη μεγαλύτερο κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Παρ’ όλες τις υποσχέσεις που έδωσε η κοινότητα κατά καιρούς, ακόμη να δοθεί οποιαδήποτε λύση.

Η πρόταση της κοινότητας είναι να δοθεί νερό για σκοπούς ύδρευσης από το φράγμα της Κανναβιούς του οποίου οι αγωγοί φθάνουν μέχρι την κοινότητα της Σίμου. Επίσης, μεταξύ των κοινοτήτων Σίμου και Λυσού υπάρχει άλλος αγωγός που τις ενώνει και που εξυπηρετούσε στο παρελθόν τις ανάγκες των κοινοτήτων αυτών.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς και πότε προτίθεται να επιλύσει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.147, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Περιστερώνας της επαρχίας Πάφου το αρδευτικό τμήμα “Νέα Ζωή” επιβαρύνεται συνεχώς με υπερβολικά έξοδα που αφορούν κατά κύριο λόγο τη συντήρηση του δικτύου. Βασικός λόγος που παρατηρείται αυτό είναι ότι οι αγωγοί νερού είναι κατασκευασμένοι από αμίαντο, με αποτέλεσμα όσοι αγωγοί βρίσκονται εντός των δημόσιων δρόμων καταστρέφονται συστηματικά από τη διέλευση βαριών οχημάτων.

Το πρόβλημα αυτό γίνεται πιο έντονο στο δημόσιο δρόμο που ενώνει την κοινότητα Περιστερώνας με την κοινότητα Σκούλλης, που δυστυχώς, όταν είχε κατασκευαστεί, τα αρμόδια δημόσια τμήματα δεν είχαν μεριμνήσει για τη μετακίνηση των συγκεκριμένων αγωγών νερού παραπλεύρως του δρόμου. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω αγωγοί βρίσκονται ακριβώς στη μέση του δρόμου.

Με βάση αυτά το αίτημα της κοινότητας Περιστερώνας είναι είτε να δοθεί οικονομική βοήθεια, για να μετακινήσει αυτούς τους αγωγούς από τους δρόμους και να καλύψει επίσης τις ζημιές που έχει υποστεί το αρδευτικό από τα προβλήματα αυτά, είτε να αναλάβει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων την ευθύνη και την ενσωμάτωση του αρδευτικού στο Τμήμα Υδάτων της Πόλης Χρυσοχούς.

Με βάση αυτά παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.148, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο δρόμος που ενώνει τις κοινότητες Στενής-Περιστερώνας-Λυσού της επαρχίας Πάφου σε αρκετά σημεία έχει υποστεί καθίζηση. Πέραν τούτου, αρκετά δέντρα που υπάρχουν σε όλο το μήκος του εν λόγω δρόμου εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών. Επίσης, αρκετά στηθαία έχουν καταστραφεί.

Με βάση τα πιο πάνω ο δρόμος καθίσταται επικίνδυνος, τίθενται θέματα ασφάλειας και χρειάζεται άμεση συντήρηση, αλλά και βελτίωση.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς και πότε προτίθεται να επιλύσει αυτό το πρόβλημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.149, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η Κύπρος ως νησιώτικη χώρα φαίνεται να μην έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση και στήριξη του ναυτικού και θαλάσσιου αθλητισμού, για τον οποίο κάποιες άλλες νησιώτικες χώρες έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε σχέση με άλλα αθλήματα.

Παρ’ όλα αυτά, όλοι οι ναυτικοί όμιλοί μας αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία επιδεινώθηκαν, αφού το κράτος μείωσε τη χορηγία τους σχεδόν στο 1/4.

Σε κάποιους αθλητές μας που σημείωσαν σημαντικές διεθνείς επιτυχίες δόθηκε ουσιαστική οικονομική στήριξη μόνο μετά τις επιτυχίες αυτές, αφού πριν από τις επιτυχίες τα τεράστια έξοδα προετοιμασίας καλύπτονταν από τις οικογένειες των αθλητών και από τους ναυτικούς ομίλους.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η πολιτική του κράτους για αυτό το ζήτημα και πώς προγραμματίζει να αναπτύξει ουσιαστικά τα αθλήματα του ναυτικού και θαλάσσιου αθλητισμού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.152, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η διαχείριση, ο έλεγχος και η διεκπεραίωση των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες στην Κύπρο πραγματοποιείται κατεξοχήν από μια εταιρεία μόνο. Η μονοπωλιακή αυτή κατάσταση σύμφωνα με παράπονα αρκετών επιχειρήσεων οδηγεί στην επιβολή υψηλών χρεώσεων ως προμηθειών επί των συναλλαγών σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να δέχονται σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Ως εκ τούτου, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για τις χρεώσεις που ισχύουν από παρόμοιες εταιρείες στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης για το πώς αντιμετωπίζεται από το κράτος ο μονοπωλιακός χαρακτήρας της συγκεκριμένης εταιρείας σε σχέση με τις χρεώσεις που επιβάλλει στις συναλλαγές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.153, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αρκετές υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Έφορο Εταιρειών δεν μπορεί να προσφερθούν μέσω διαδικτύου, με αποτέλεσμα αρκετές επιχειρήσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθούν, να απαιτείται η επίσκεψή τους στα γραφεία του εφόρου. Η ταλαιπωρία αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη, όταν επιχειρήσεις από απομακρυσμένες περιοχές χρειάζονται κάποια πληροφόρηση από τα γραφεία του εφόρου, καθώς και άλλες υπηρεσίες.

Ως εκ τούτου, μια λύση στα υπό αναφορά προβλήματα θα μπορούσε να είναι η προσφορά αρκετών υπηρεσιών του Εφόρου Εταιρειών και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Με βάση αυτό, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το εν λόγω ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.154, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Σε αρκετές κοινότητες υπήρχαν και λειτουργούσαν πριν από μερικά χρόνια τοπικές Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες (ΣΠΕ), οι οποίες μετέπειτα αναγκάστηκαν να συγχωνευθούν σε διάφορες περιφερειακές εταιρείες και στη συνέχεια να λάβουν τη σημερινή εταιρική τους μορφή. Σε αυτές τις ΣΠΕ υπήρχαν ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δημιουργήθηκαν με τους κόπους των μελών και κατοίκων των κοινοτήτων αυτών, καθώς και λόγω του τοπικιστικού και του συνεργατικού αισθήματος και τα οποία ως εκ τούτου αφορούσαν κατεξοχήν δικά τους περιουσιακά στοιχεία. Εξαιτίας των γνωστών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο συνεργατικό κίνημα, όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας (ΚΣΤ) και κανένα λόγο δεν έχουν πλέον τα μέλη και οι κοινότητες που τα είχαν δημιουργήσει. Αρκετές κοινότητες έχουν ζητήσει να αποκτήσουν τα ακίνητα αυτά, αλλά η ΚΣΤ ζητά υπέρογκα ποσά, για να τα επιστρέψει υπό μορφή πώλησης, γεγονός που οι κοινότητες αμφισβητούν και διαμαρτύρονται για το ποσό που απαιτείται.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το θέμα αυτό και ποια πολιτική υπάρχει από πλευράς κράτους, για να το αντιμετωπίσει, νοουμένου ότι κατέχει το 99% του μετοχικού κεφαλαίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.175, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Πρόσφατα η κοινότητα Αργάκας έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του παραλιακού πεζοδρόμου. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν να γίνουν κάποια έργα που αφορούν τον πεζόδρομο και για τα οποία χρειάζεται η οικονομική στήριξη του κράτους.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.176, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Αργάκας προτίθεται να προχωρήσει με δικά της έξοδα και κατόπιν υποδείξεων του Τμήματος Δασών στην αναδάσωση της περιοχής του δάσους που γειτνιάζει με την κοινότητα και καταστράφηκε πρόσφατα από τη μεγάλη πυρκαγιά στην κοινότητα.

Η κοινότητα επιθυμεί να της επιτραπεί όπως τα δέντρα που θα φυτευτούν περιμετρικά του χωριού να αρδεύονται με νερό που επιθυμεί να της παραχωρηθεί από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.177, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης στην Πάφο αρκετοί πολίτες έχουν τοποθετήσει παράνομα τροχόσπιτα και έχουν κατασκευάσει πρόχειρα υποστατικά στα οποία κατασκηνώνουν, χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια για το συγκεκριμένο χώρο.

Αυτό δημιουργεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς και προβλήματα ασφάλειας, αφού υπάρχει κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιάς στην παρακείμενη περιοχή.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.178, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο δρόμος που συνδέει τα Λουτρά της Αφροδίτης με την περιοχή “Φοντάνα Αμορόζα” στον Ακάμα χρησιμοποιείται κάθε χρόνο από χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή.

Λόγω της συχνής χρήσης αυτού του δρόμου από τα τροχοφόρα οχήματα, ο εν λόγω δρόμος καταστρέφεται. Παράλληλα, καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αφού η σκόνη που δημιουργείται προκαλεί διάφορα προβλήματα στην άγρια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

Παρόμοιο πρόβλημα υπήρχε και πριν από κάποια χρόνια στο δρόμο Λυσού-Σταυρού της Ψώκας, ο οποίος τελικά ασφαλτροστρώθηκε με πρωτοβουλία του Τμήματος Δασών.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για ασφαλτρόστρωση του δρόμου αυτού με ευθύνη του Τμήματος Δασών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.179, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Τέρας στην επαρχία Πάφου αρκετές από τις κατοικίες που έχουν παραχωρηθεί ως εξοχικές παραμένουν ακατοίκητες, χωρίς να λαμβάνεται οποιαδήποτε μέριμνα από τους δικαιούχους τη συντήρηση και καθαριότητά τους.

Αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη δημόσια υγεία και ασφάλεια των κατοίκων της κοινότητας, αφού η τοπική αρχή αδυνατεί να λάβει οποιαδήποτε μέτρα.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.227, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Τα ιδιωτικά ιδρύματα παροχής υπηρεσιών σε άτομα τρίτης ηλικίας (γηροκομεία) είναι υποχρεωμένα να είναι εγγεγραμμένα στο ΦΠΑ και να χρεώνουν για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους 19% ΦΠΑ, που επιβαρύνει οικονομικά μια πολύ ευπαθή ομάδα πληθυσμού της χώρας μας με μειωμένα εισοδήματα.

Αν λάβουμε δε υπόψη ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν κατά κύριο λόγο την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σίτισης και διαμονής, υπηρεσίες που χρεώνονται με μειωμένο συντελεστή 0-9% ΦΠΑ, αυτό κάνει ακόμα πιο άδικη τη συγκεκριμένη φορολογική μεταχείριση.

Ως εκ τούτου, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα για τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα γηροκομεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.228, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρ’ όλες τις εκκλήσεις που έγιναν κατά καιρούς από τοπικές αρχές και αθλητικά σωματεία της επαρχίας Πάφου για αναβάθμιση του στίβου των αθλητικών εγκαταστάσεων, από το 2004 δεν έχει γίνει οτιδήποτε σε κανένα γήπεδο, με αποτέλεσμα οι αθλητές να καταπονούνται κατά τις προπονήσεις τους και να μειονεκτούν σε αποδόσεις.

Πέραν τούτου, με βάση το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για τον τουρισμό, μια σημαντική κατηγορία για προσέλκυση τουριστών αφορά τον αθλητισμό. Παρ’ όλα αυτά και ενώ αρκετές χώρες ενδιαφέρθηκαν να επισκεφθούν την Πάφο και να φέρουν ακόμα και εθνικές ομάδες αθλητών για προετοιμασία, λόγω έλλειψης σημαντικών αθλητικών υποδομών αυτή η κατηγορία του αθλητικού τουρισμού δεν προωθείται. Παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη επίσκεψη στην Πάφο εταιρείας από τη Σουηδία που εξειδικεύεται στον αθλητικό τουρισμό και η οποία απέκλεισε την επαρχία Πάφου, γιατί οι αθλητικές της εγκαταστάσεις δε διαθέτουν τον απαιτούμενο στίβο.

Ως εκ τούτου, τίθενται τα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Πότε αναμένεται ότι ο ΚΟΑ θα προχωρήσει με την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του στίβου στην Πάφο;

2. Πως εφαρμόζεται από τον ΚΟΑ το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και τι έργα προγραμματίζονται να γίνουν στην Πάφο και πότε;

                  3. Πώς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μαζί με τον ΚΟΤ παρακολουθούν την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης          του             τουρισμού στον τομέα του αθλητικού τουρισμού, αφού αυτός ο τομέας μπορεί να αναπτύξει τον τουρισμό κατά τη χειμερινή περίοδο κυρίως από χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.231, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε αρκετές παράκτιες περιοχές της Κύπρου μία σημαντική αύξηση του πληθυσμού των χελωνών. Από πληροφορίες που έχω, αυτό είναι αποτέλεσμα κάποιου συγκεκριμένου σχεδίου που εφαρμόζεται από το Tμήμα Αλιείας εδώ και αρκετά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάποιες περιοχές ο πληθυσμός της χελώνας έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα και ζημιές στην παράκτια αλιεία.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Τι σχεδιασμοί γίνονται από το συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση του πληθυσμού της χελώνας;

2. Ποια είναι η αύξηση του πληθυσμού της χελώνας τα τελευταία δέκα χρόνια ανά περιοχή που εφαρμόζεται το σχέδιο;

3. Πώς επηρεάζεται η παράκτια αλιεία σε συνδυασμό με το πιο πάνω σχέδιο;

4. Τι μέτρα λαμβάνονται για τυχόν ζημιές που γίνονται στους ψαράδες αυτών των περιοχών;

                    5. Υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση από το αρμόδιο υπουργείο για αποζημιώσεις των ψαράδων για αυτές τις ζημιές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.240, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αρκετοί πολίτες που υποβάλλουν προσφορές στο δημόσιο, αλλά και πολλοί άλλοι χρειάζονται σε τακτική βάση την απόκτηση πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου ή πιστοποιητικού μη πτώχευσης.

Το πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου εκδίδεται σήμερα ηλεκτρονικά από τους επαρχιακούς κεντρικούς αστυνομικούς σταθμούς, ενώ το πιστοποιητικό μη πτώχευσης εκδίδεται και πάλι ηλεκτρονικά, αλλά μόνο από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στη Λευκωσία. Είναι λοιπόν αντιληπτό ότι η απόκτηση των πιστοποιητικών αυτών δημιουργεί ταλαιπωρία στους πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί, αν τα πιο πάνω πιστοποιητικά, όπως και πολλά άλλα που εκδίδονται ηλεκτρονικά, εκδίδονταν από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Πέραν τούτου, θα μπορούσε το πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου να εκδίδεται και από τους περιφερειακούς αστυνομικούς σταθμούς.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.286, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η απόκτηση άδειας πώλησης ποτού απαιτεί να τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις από όλους τους αιτητές, με ετήσιο κόστος €85 για όλους.

Παρ’ όλα αυτά, σε μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες οι προϋποθέσεις αυτές, αλλά και το κόστος ακόμα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που έχουν να εξυπηρετήσουν μερικές δεκάδες κατοίκους.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς προσεγγίζει το αίτημα για διαφοροποίηση των απαιτήσεων για έκδοση άδειας ποτού, όταν πρόκειται για πολύ μικρές επιχειρήσεις σε μικρές κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.289, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Από το 2011 έχουν γίνει αιτήσεις στο Κτηματολόγιο Πάφου από την κοινότητα Λάσας για την εγγραφή και την οριοθέτηση αγροτικών δρόμων. Παρ’ όλα αυτά, πέντε χρόνια μετά, το αίτημα αυτό δεν έχει ακόμη ικανοποιηθεί.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.290, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Κατά καιρούς παραχωρείται χορηγία για καθαρισμό ιδιωτικών περιουσιών εντός κρατικών δασών. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια τίθεται ως προϋπόθεση για την παραχώρηση της χορηγίας αυτής τα τεμάχια να εφάπτονται σε εγγεγραμμένους δημόσιους δρόμους. Το σημείο αυτό δυστυχώς λειτουργεί ως αντικίνητρο για όσους ενδιαφέρονται να εκμεταλλευτούν τη χορηγία και να καθαρίσουν τα τεμάχιά τους εντός του δάσους.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για κατάργηση της πιο πάνω προϋπόθεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.291, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Δρύμου για παραχώρηση νερού από το φράγμα της Κανναβιούς για σκοπούς άρδευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.292, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα αιτήματα της κοινότητας Δρύμου για ολοκλήρωση της διαπλάτυνσης του δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα από τη Σίμου και για επίστρωση των ερεισμάτων του με μπετόν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.293, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα κίνητρα που υπάρχουν ή που σχεδιάζει για τη στήριξη νεαρών ζευγαριών σε μικρές κοινότητες με στόχο την ανακοπή του φαινομένου της αστυφιλίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.294, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο σχεδιάζει την παραχώρηση χορηγιών για την κατασκευή ξερολιθιών σε αμπελώνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.295, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αρκετοί αιτητές εκταρικών επιδοτήσεων εκφράζουν παράπονα ότι οι ψηφιοποιημένες δηλώσεις του ΚΟΑΠ διαφέρουν από τα στοιχεία τα οποία καταγράφουν οι λειτουργοί της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται παραπλάνηση και να επιβαρύνονται με πρόστιμα. Ως εκ τούτου, ζητούν όπως ο οργανισμός καθορίζει τις εκτάσεις αυτές στις ψηφιοποιημένες δηλώσεις με τις εκτάσεις, ώστε να μην επιδέχονται οποιαδήποτε διαφοροποίηση.

Με βάση αυτά, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.296, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για βελτίωση και επίστρωση με μπετόν μέρους του δρόμου Αναδιούς-Σαραμάς, μήκους 500 μέτρων, στην τοποθεσία Σιμιερόν”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.297, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Σίμου έχει ζητήσει από την εταιρεία ΟΣΥΠΑ και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων όπως στη συμβολή του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς με το δρόμο που οδηγεί προς την κοινότητα (περιοχή
Κουγιούκα”) δημιουργηθεί στάση λεωφορείου.

Παράλληλα, ζητούν όπως το δρομολόγιο της εταιρείας να μη γίνεται μόνο προς την πόλη της Πάφου, αλλά και προς την Πόλη Χρυσοχούς, επειδή βρίσκεται πιο κοντά στην κοινότητά τους και εκεί παρέχονται υπηρεσίες του δημοσίου.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς προσεγγίζει την ικανοποίηση των πιο πάνω αιτημάτων της κοινότητας.»

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.347, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Οι κάτοικοι της κοινότητας Τίμης που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε σπίτια στο συνοικισμό αυτοστέγασης της κοινότητας δεν έχουν μέχρι σήμερα καμία ενημέρωση κατά πόσο θα τους παραχωρηθούν τίτλοι ιδιοκτησίας για τα σπίτια που ανήγειραν από μόνοι τους.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.348, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Όσον αφορά τα μερίδια γης (τσιφλίκια) που ενοικιάζονταν από το κράτος σε γεωργούς των κοινοτήτων Κουκλιών, Τίμης, Αχέλειας, Μανδριών κτλ., εδώ και χρόνια δεν έχουν ανανεωθεί τα ενοικιαστήρια συμβόλαια. Αυτό δημιουργεί αρκετά προβλήματα στους γεωργούς, γιατί δεν μπορούν να τα συμπεριλάβουν στις διάφορες αιτήσεις τους προς τον ΚΟΑΠ. Πέραν τούτου, το ίδιο το κράτος χάνει αρκετά έσοδα, αφού δεν εισπράττει τα σχετικά δικαιώματα από την ενοικίασή τους.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.349, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο της κοινότητας Τίμης στην επαρχία Πάφου έχει εδώ και καιρό χαρακτηριστεί ως ακατάλληλο λόγω της αντισεισμικής στατικότητάς του. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ότι πρέπει να κατεδαφιστεί και να ανεγερθεί νέο κτίριο.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πότε προγραμματίζεται η ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου στην κοινότητα Τίμης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.350, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Τίμης ζητά όπως ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) προχωρήσει στην ανάπτυξη του τεμαχίου που ο ΚΟΑΓ αγόρασε εδώ και χρόνια στην κοινότητα, με σκοπό να παραχωρηθούν οικόπεδα σε νεαρά ζευγάρια.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.351, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο δρόμος που οδηγεί από την κοινότητα Τίμης προς το αεροδρόμιο Πάφου αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα όσον αφορά την ασφάλεια των οδηγών και παράλληλα να δημιουργείται αρνητική εικόνα στους τουρίστες που διέρχονται από το δρόμο αυτό.

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα αυτά είναι τα εξής:

1. Ο δρόμος δεν έχει οδικό φωτισμό.

2. Ο δρόμος δεν έχει επαρκή ερείσματα και στις δύο πλευρές.

3. Η οδική σήμανση του δρόμου και του αεροδρομίου στη συμβολή του με τον παλαιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού είναι ελλιπής και απουσιάζει η φωταγώγηση.

4. Η συμβολή του δρόμου του αεροδρομίου με τον παλαιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού χρειάζεται εξωραϊσμό και βελτίωση.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προτίθεται να επιλύσει τα προβλήματα αυτά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.352, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Τίμης υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την οικιστική της περιοχή, με αποτέλεσμα η κοινότητα να μην μπορεί να αναπτυχθεί ομαλά. Εδώ και δέκα χρόνια, παρ’ όλες τις εισηγήσεις της κοινότητας, καμία διευκρίνιση δεν έγινε σε σχέση με την περιοχή.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το θέμα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.364, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς τα τελευταία χρόνια είναι υποστελεχωμένος, με αποτέλεσμα η αστυνόμευση στην περιοχή δικαιοδοσίας του να είναι ελλιπής. Αυτό εξάλλου φαίνεται και από την έξαρση των κλοπών και άλλων παρανομιών, που έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή των κατοίκων. Παράλληλα, η δυσφήμηση της περιοχής ως τουριστικού προορισμού επηρεάζει τη γενικότερη ανάπτυξη της Πόλης Χρυσοχούς.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προγραμματίζει να επιλύσει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.365, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρ’ όλο που εδώ και αρκετά χρόνια έχει εκπονηθεί το διαχειριστικό σχέδιο “Natura”, που καλύπτει την περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς-Γιαλιάς, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί οποιοδήποτε διάταγμα στο οποίο να καθορίζονται ξεκάθαρα οι όροι και τα κριτήρια για την οποιαδήποτε ανάπτυξη.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πότε αναμένεται η έκδοση του σχετικού διατάγματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.366, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην περιοχή του κόλπου Πόλεως Χρυσοχούς, που καλύπτει μία έκταση περίπου τριακόσιων τετραγωνικών χιλιομέτρων, υπάρχουν αρκετές μικρές βιοτεχνίες, οι οποίες είναι διάσπαρτες σε κοινότητες με τα συνεπακόλουθα προβλήματα που παρουσιάζονται τόσο για την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και όσον αφορά τη σωστή και ασφαλή λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων.

Παρ’ όλο που αρκετοί ιδιοκτήτες μικρών βιοτεχνιών θέλουν να μεταφερθούν σε οργανωμένες βιοτεχνικές περιοχές, τέτοια ανάπτυξη δεν έχει δημιουργηθεί στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς και υπάρχουν μόνο βιοτεχνικές ζώνες, με αποτέλεσμα το κόστος για αγορά γης και εγκατάσταση να είναι πλήρως αποτρεπτικό για το οικονομικό μέγεθος αυτών των βιοτεχνιών.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα για τη δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής στο ευρύτερο διαμέρισμα της Πόλεως Χρυσοχούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.367, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε πριν από μερικούς μήνες στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς ο Υπουργός Υγείας, στην παρουσία των βουλευτών της επαρχίας Πάφου, καθώς και υπηρεσιακών του υπουργείου, συζητήθηκαν επιτόπου τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο και δόθηκαν διαβεβαιώσεις για την άμεση επίλυσή τους.

Παρ’ όλα αυτά, το νοσοκομείο συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα με το πιο σημαντικό να είναι το κλείσιμο του θαλάμου ασθενών για μία εβδομάδα κάθε μήνα, λόγω του μειωμένου αριθμού ιατρών που καλούνται για εφημερία.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αναμένεται να επιλυθεί το πιο πάνω πρόβλημα, καθώς και τα όσα άλλα προβλήματα καταγράφηκαν στη συγκεκριμένη σύσκεψη και τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.368, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Εδώ και δεκαετίες έχουν ανεγερθεί από το συνεργατισμό σε βιομηχανική ζώνη στο δήμο Πόλεως Χρυσοχούς υποστατικά τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν τις απαιτούμενες άδειες οικοδομής. Πέραν τούτου, οι οροφές των συγκεκριμένων υποστατικών είναι κατασκευασμένες από φύλλα αμιάντου, τα οποία αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησε προσπάθεια για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας για τα συγκεκριμένα υποστατικά, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρεκκλίσεων, νοουμένου ότι θα εφαρμόζονταν κάποιες προϋποθέσεις και θα γίνονταν τροποποιήσεις στα εν λόγω κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα το όλο ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα ποια μέτρα λαμβάνει για την επίλυση του προβλήματος αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.369, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αναφορικά με το τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της υπογεννητικότητας, καθώς και πώς προτίθεται η κυβέρνηση να στηρίξει με την πολιτική αυτή τις πολύτεκνες οικογένειες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.370, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών της Κύπρου, πέραν του χαμηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος που έχουν σε σχέση με τους κατοίκους των πεδινών περιοχών, αντιμετωπίζουν και ιδιαίτερα προβλήματα διαβίωσης, γεγονός που επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι η πολιτική του κράτους για οικονομική στήριξη των κατοίκων των ορεινών περιοχών και πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ερήμωσης των κοινοτήτων αυτών και της αστυφιλίας;

2. Υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση της κυβέρνησης για στοχευμένη παραχώρηση του επιδόματος θέρμανσης;

3. Πώς προσεγγίζει την πρόταση για την παροχή φορολογικών κινήτρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δημιουργούν επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.417, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Τα όμβρια νερά που διέρχονται από το δρόμο της κοινότητας Κρίτου Τέρα προς τη συμβολή του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς κοντά στην κοινότητα Σκούλλη δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στους οδηγούς, αφού λόγω έλλειψης επαρκών αντιπλημμυρικών κατασκευών όλα τα νερά καταλήγουν στο σημείο αυτό του δρόμου.

Δυστυχώς, με τις πρόσφατες βροχές έγιναν αρκετά τροχαία δυστυχήματα σε αυτό το σημείο, όπως και στο παρελθόν.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.418, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων από αρκετούς ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής που διαμαρτύρονται για τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία τούς καταγγέλλει για την ένταση της μουσικής στα υποστατικά τους.

Συγκεκριμένα, χωρίς να υπάρχει κάποιος επίσημος τρόπος καταγραφής της έντασης της μουσικής, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αστυνομικού που ελέγχει το υποστατικό να διαπιστώσει αν αυτό έχει υπερβολική ή όχι ένταση μουσικής και αν αυτή η μουσική ακούγεται ή όχι εντός των υποστατικών της επιχείρησης, όπως προνοεί και η σχετική άδεια που παραχωρείται από την αρμόδια αρχή.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα ακόλουθα:

1. Πώς προσεγγίζει τα παράπονα αυτά σε σχέση με τη διακριτική ευχέρεια των αστυνομικών, που μπορεί να υπερβάλλουν σε κάποιες περιπτώσεις;

2. Υπάρχει πρόθεση να καταμετρείται η ένταση της μουσικής με τεχνικό τρόπο, ώστε να μην προκύπτει οποιαδήποτε υπέρβαση εξουσίας από οποιονδήποτε εξετάζει τέτοια ζητήματα;

                   3. Ποιες τεχνικές εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για παρόμοια προβλήματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.419, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχει διεξαχθεί κανένας οικονομικός έλεγχος στα λογιστικά βιβλία αρκετών κοινοτήτων, καθώς και στα βιβλία των περιουσιακών τους στοιχείων.

Αυτό ουσιαστικά δημιουργεί σημαντικά προβλήματα, κυρίως σε κοινότητες που κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων έχει αλλάξει η σύνθεση των κοινοτικών τους συμβουλίων.

Παράλληλα, λόγω του ότι ο έλεγχος των βιβλίων τα τελευταία χρόνια έχει ανατεθεί σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς οργανισμούς, το κόστος του λογιστικού ελέγχου στις μικρές κοινότητες αποτελεί σημαντικό έξοδο.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός για τα ακόλουθα:

1. Σε πόσες κοινότητες δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα έλεγχος των λογιστικών βιβλίων για διάστημα πέραν των τριών ετών;

2. Ποιες διαπιστώσεις και παρατυπίες θεωρούνται ως οι σημαντικότερες, με βάση τα λογιστικά βιβλία των κοινοτήτων που ελέγχθηκαν;

                   3. Πώς προσεγγίζει το αίτημα για κάλυψη από το κράτος του ελεγκτικού κόστους για κοινότητες με πληθυσμό κάτω των εκατόν πενήντα κατοίκων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.441, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Δίπλα από το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου, το οποίο εξυπηρετεί δεκαέξι κοινότητες της επαρχίας Πάφου, έχει γίνει από το 2006 απαλλοτρίωση τεμαχίου με σκοπό την ανέγερση κλειστής αίθουσας πολλαπλής χρήσης, η οποία θα εξυπηρετεί και το περιφερειακό νηπιαγωγείο που εφάπτεται του δημοτικού σχολείου.

Παρ’ όλα αυτά, εδώ και δέκα χρόνια δεν έχει παρθεί καμία απόφαση πότε θα υλοποιηθεί το έργο αυτό, το οποίο θεωρείται αναγκαίο τόσο για το μάθημα της φυσικής αγωγής όσο και για άλλες δραστηριότητες.

Πέραν τούτου, λόγω του υψόμετρου και της τοποθεσίας που βρίσκεται η κοινότητα, κατά τους χειμερινούς μήνες οι θερμοκρασίες που καταγράφονται είναι ιδιαίτερα χαμηλές, που δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τη διεξαγωγή των πιο πάνω σχολικών δραστηριοτήτων.

Με βάση τα πιο πάνω παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό και πότε προγραμματίζεται η ανέγερση της αίθουσας πολλαπλής χρήσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.442, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Τα συμβόλαια εργοδότησης υπαλλήλων από τρίτες χώρες για θέσεις φροντιστών ηλικιωμένων ή αναπήρων πολλές φορές τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τους εργοδοτουμένους, αφού με την είσοδό τους στην Κύπρο σε σύντομο χρονικό διάστημα επιζητούν αλλαγή εργοδότη.

Στις περιπτώσεις αυτές, για να πιέσουν τον εργοδότη τους, δεν ανταποκρίνονται ή αδιαφορούν για τους όρους του συμβολαίου εργοδότησής τους, χωρίς ο εργοδότης να μπορεί να κάνει οτιδήποτε.

Παράλληλα, όταν ο εργοδότης υπογράψει την αποδέσμευση του αλλοδαπού, χάνει την εγγυητική που έχει καταθέσει, καθώς και όλα τα έξοδα τα οποία έχει κάνει για να τον φέρει στην Κύπρο. Πέραν τούτου, αν ο εργοδότης δεν υπογράψει αποδέσμευση, υπάρχει πιθανότητα ο αλλοδαπός να φύγει από μόνος του, αλλά πάλι ο εργοδότης χάνει την εγγυητική που έχει καταθέσει.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πόσοι αλλοδαποί τα τελευταία τρία χρόνια εργοδοτούνται στην Κύπρο νόμιμα και πόσοι παράνομα;

2. Πόσοι αλλοδαποί τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει εργοδότη και πόσοι από αυτούς παραβίασαν την άδεια εισόδου;

3. Πόσες εγγυητικές έχουν δεσμευτεί από τους εργοδότες αυτών των ατόμων;

                     4. Ποια μέτρα λαμβάνει το υπουργείο για αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.466, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Θελέτρας, από την εποχή που έχει μετακινηθεί στο νέο οικισμό που ανεγέρθηκε από το κράτος, ζητά όπως της παραχωρηθούν και της μεταβιβαστούν οι τίτλοι των κοινοτικών κτιρίων, του γηπέδου, της κυβερνητικής κατοικίας και κάποιων χώρων πρασίνου. Ο λόγος που τα ζητά είναι για να έχει τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσει σωστά μέσα από ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Το ίδιο συμβαίνει και με το κοιμητήριο, αφού λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε επέκτασή του.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.467, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Εδώ και μερικά χρόνια το κτίριο του αστυνομικού σταθμού στην κοινότητα Στρουμπιού είχε κριθεί ακατάλληλο, με αποτέλεσμα ο σταθμός να μετακινηθεί προσωρινά στα κτίρια της κοινότητας, μέχρι να συντηρηθεί ή ανεγερθεί νέος αστυνομικός σταθμός.

Παρ’ όλα αυτά, έχουν περάσει σχεδόν επτά χρόνια που ο σταθμός βρίσκεται στα κοινοτικά κτίρια, με αποτέλεσμα η κοινότητα να επιβαρύνεται κάθε χρόνο το κόστος συντήρησης του κτιρίου, αλλά κυρίως τη δαπάνη του ηλεκτρισμού, που ανέρχεται κατά μέσο όρο στις €4.000 ανά έτος.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πότε αναμένεται η ανέγερση νέου αστυνομικού σταθμού στην κοινότητα Στρουμπιού ή πότε αναμένεται η βελτίωση του υφιστάμενου κτιρίου;

2. Πώς προσεγγίζει το υπουργείο το ζήτημα της καταβολής του ποσού που αφορά τη δαπάνη του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώθηκε από τον αστυνομικό σταθμό στα κοινοτικά κτίρια από τη μέρα μετακίνησής του σε αυτά, αλλά πληρώθηκε από την κοινότητα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.468, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Στατού-Αγίου Φωτίου κατά τους χειμερινούς μήνες καλύπτεται πάρα πολλές φορές με ομίχλη, με αποτέλεσμα η διακίνηση των τροχοφόρων οχημάτων να καθίσταται επικίνδυνη λόγω ελλιπούς σήμανσης των ορίων των δρόμων με γραμμές τόσο εντός όσο και εκτός της κοινότητας.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς σχεδιάζει να επιλύσει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.469, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Στατού-Αγίου Φωτίου εδώ και χρόνια ζητά να της παραχωρηθούν επιπλέον ποσότητες νερού για σκοπούς άρδευσης. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προτίθεται να επιλύσει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.470, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στις αγροτικές περιοχές το κατεξοχήν όχημα που χρησιμοποιείται από τους αγρότες είναι το διπλοκάμπινο. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οχήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως αγροτικά και η χρήση τους επιβαρύνεται με λιγότερους φόρους κατανάλωσης και τέλη κυκλοφορίας.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα να δημιουργηθεί κατηγορίααγροτικών οχημάτων με μειωμένα τέλη κυκλοφορίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.471, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Στατού-Αγίου Φωτίου ζητά από το κράτος την οικονομική στήριξη για τη δημιουργία των πιο κάτω έργων:

1. Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για τα όμβρια ύδατα.

2. Ασφαλτόστρωση και βελτίωση του δρόμου από τη Λίμνη προς την Αγία Μονή.

3. Βελτίωση των αγροτικών δρόμων της κοινότητας (αύξηση της χορηγίας).

4. Εξωραϊσμό και επένδυση των τοίχων εντός της κοινότητας με πέτρα.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει τα πιο πάνω αιτήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.472, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα της Θελέτρας εδώ και χρόνια αιτείται μέσα από τις προτάσεις της στους προϋπολογισμούς τη συμπερίληψη διάφορων κονδυλίων για αναπτυξιακά έργα. Παρ’ όλα αυτά, κανένα ποσό δε συμπεριλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς για αυτούς τους σκοπούς.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει τα αιτήματα αυτά, καθώς και σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η κοινότητα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.473, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η δήλωση πολιτικής για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας σε αγροτικά τεμάχια έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις κοινότητες και στους κατοίκους, προβλήματα κοινωνικά και οικονομικά, αλλά και προβλήματα που αφορούν την ανάπτυξη. Είναι γεγονός ότι η έλλειψη στο παρελθόν συγκεκριμένης πολιτικής για το θέμα της μεμονωμένης κατοικίας έχει δημιουργήσει μία άναρχη οικιστική ανάπτυξη. Παρ’ όλα αυτά, με την πρόθεση του κράτους για εφαρμογή της νέας πολιτικής δημιουργούνται τα εν λόγω προβλήματα.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Ποια είναι τα κριτήρια, για να μπορέσει κάποιος σήμερα να ανεγείρει μεμονωμένη κατοικία σε μια κοινότητα;

2. Ποιες εισηγήσεις της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου έχουν ενταχθεί σε αυτή την πολιτική;

3. Τι γίνεται με τις πολεοδομικές άδειες και άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί σε ιδιοκτήτες αγροτικών τεμαχίων τα τελευταία χρόνια που λόγω οικονομικής κρίσης δεν μπόρεσαν να ανεγείρουν την κατοικία τους;

                   4. Πώς εφαρμόζεται αυτή η πολιτική σε κοινότητες που οι πολεοδομικές ζώνες δε χαράχτηκαν με βάση μελέτες, αλλά έπειτα από πιέσεις ή προτάσεις που    ικανοποιούσαν     συγκεκριμένες περιπτώσεις, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, γεωργικούς και κοινωνικούς παράγοντες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.474, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Στατού-Αγίου Φωτίου βόσκουν ανεξέλεγκτα μεγάλα κοπάδια αγελάδων, τα οποία δημιουργούν τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.475, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Το Aγροτικό Κέντρο Υγείας Παναγιάς εξυπηρετεί δεκατρείς κοινότητες και σε αυτό έχουν τοποθετηθεί δύο ιατρικοί λειτουργοί. Παρ’ όλα αυτά, ο ένας ιατρός έχει μετακινηθεί εδώ και επτά μήνες, χωρίς να γίνει αντικατάστασή του. Πέραν τούτου, σημαντική ταλαιπωρία παρουσιάζεται στους ασθενείς, όταν απουσιάζει ο φαρμακοποιός ή ο οδηγός ασθενοφόρου. Παράλληλα, το κτίριο όπου στεγάζεται το κέντρο υγείας, καθώς και το ασθενοφόρο χρειάζονται βελτιώσεις και συντήρηση.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του φαρμακοποιού, η κοινότητα εισηγείται όπως γίνεται ο σωστός προγραμματισμός πριν από την απουσία του, ώστε οι ασθενείς, που κατά κύριο λόγο είναι ηλικιωμένοι που λαμβάνουν περιοδικά διάφορα φάρμακα, να μπορούν να τα προμηθεύονται έγκαιρα. Σε ό,τι αφορά τον οδηγό του ασθενοφόρου, η κοινότητα εισηγείται την εκπαίδευση εθελοντών οδηγών/διασωστών από την κοινότητα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν το ασθενοφόρο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Με βάση αυτά καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα πιο πάνω ζητήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.476, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Παναγιάς αποφασίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ως αντισταθμιστικό μέτρο προς το κλείσιμο του γυμνασίου, αυτό να λειτουργήσει ως περιβαλλοντικό κέντρο. Παρ’ όλον ότι μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί χιλιάδες ευρώ, η ουσιαστική αναβάθμιση του έργου, για να λειτουργήσει σωστά, απαιτεί ακόμη σημαντικό ποσό. Παρ’ όλα αυτά, διαπιστώνεται ότι στους προϋπολογισμούς του 2017 δε συμπεριλαμβάνεται οποιοδήποτε ουσιαστικό ποσό προς αυτή την κατεύθυνση. Το έργο αυτό αποτελεί αναπτυξιακό έργο για την κοινότητα, η οποία δικαιολογημένα εκφράζει την αγανάκτησή της για τον τρόπο που το κράτος την αντιμετωπίζει.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Τι ποσό χρειάζεται επιπλέον, για να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις και να μπορέσει να λειτουργήσει ικανοποιητικά το Περιβαλλοντικό Κέντρο Παναγιάς;

2. Ποιες εργασίες απομένουν να γίνουν, για να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις;

3. Έχει συμπεριληφθεί ή όχι ποσό στους προϋπολογισμούς του 2017 για το έργο αυτό και, αν ναι, τι ποσό είναι;

4. Πώς προγραμματίζει το υπουργείο να λειτουργήσει το περιβαλλοντικό αυτό έργο και πότε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.477, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην ακριτική κοινότητα του Πομού γίνεται προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να κλείσει το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο και να μεταφερθούν σε άλλη κοινότητα. Αυτό φυσικά βρίσκεται σε αντίθεση με τη θέληση των κατοίκων τόσο της κοινότητας του Πομού όσο και του Παχύαμμου, αλλά και του συνδέσμου γονέων, γιατί θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των κοινοτήτων, τη στιγμή που γίνονται προσπάθειες να αναπτυχθούν.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.478, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2015 στην κοινότητα Θελέτρας έχουν καταγραφεί ζημιές και έχουν εγκριθεί αποζημιώσεις στους επηρεαζόμενους κατοίκους.

Με βάση αυτά καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα σχετικά με την πληρωμή των πιο πάνω αποζημιώσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.479, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Παναγιάς έχει συμφωνηθεί να ανεγερθεί νέος αστυνομικός σταθμός και η συμφωνία προνοεί να παραχωρηθεί από το κράτος στην κοινότητα το ποσό των €350.000 και να αναλάβει η κοινότητα να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο.

Μέχρι σήμερα η κοινότητα έχει υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με τους αρχικούς όρους, αλλά έχει πάρει χορηγία μόνο €245.000. Το υπόλοιπο ποσό μέχρι σήμερα δεν καταβάλλεται, αν δε γίνουν επιπρόσθετες εργασίες ύψους €80.000 που δεν προνοούνται στο συμβόλαιο, όπως αυτό συμφωνήθηκε με το κοινοτικό συμβούλιο.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αν είναι ενήμερο για το πρόβλημα αυτό και πώς το αντιμετωπίζει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.510, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Πομού μεγάλη περιοχή δεν έχει καθόλου λήψη του τηλεοπτικού σήματος των κρατικών καναλιών του ΡΙΚ. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην κοινότητα Παχύαμμου, όπου καμία περιοχή δεν έχει λήψη. Παρ’ όλες τις εκκλήσεις των κατοίκων και των κοινοτικών αρχών για τοποθέτηση πομπού αναμετάδοσης του σήματος, μέχρι σήμερα το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.511, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Πομού πραγματοποίησε πριν από αρκετά χρόνια περιβαλλοντική και ακτομηχανική μελέτη που αποσκοπεί στην κατασκευή κυματοθραυστών στο λιμανάκι για την προστασία της παραλίας. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχουν κατασκευαστεί οι κυματοθραύστες.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς προσεγγίζει το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.512, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Πομού πραγματοποίησε μελέτη για την κατασκευή πεζοδρομίων εντός των ορίων της συνολικού μήκους 2,8 χμ., η οποία έχει παραδοθεί στα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για προώθηση και υλοποίηση.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς και πότε προτίθεται να υλοποιήσει το έργο αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.513, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Πομού εδώ και χρόνια ζητά την αντικατάσταση των σιδερένιων σωλήνων μεταφοράς του νερού ύδρευσης από την πηγή προς το ντεπόζιτο νερού, αφού, λόγω της οξίδωσής τους, το νερό καθίσταται επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Παρ’ όλα αυτά, το εν λόγω πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Πομού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.514, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Πομού είναι ίσως μία από τις λίγες κοινότητες στην Κύπρο οι οποίες δεν έχουν πλατεία. Εκπονήθηκε μελέτη για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση πλατείας γύρω από τα κοινοτικά κτίρια του Πομού, καθώς και έργων ανάπλασης της κοίτης του ποταμού, ο οποίος διαβρώνει σταδιακά το οικόπεδο των κοινοτικών κτιρίων. Παρ’ όλα αυτά, το εν λόγω έργο μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει για υλοποίηση.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Πομού και ποιες ενέργειες χρειάζεται να γίνουν από την ίδια την κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.515, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοίτη του ποταμού της κοινότητας Πομού χρειάζεται να κατασκευαστούν δύο μικρά γεφύρια, με σκοπό την ασφαλέστερη διακίνηση των κατοίκων. Ως εκ τούτου, η κοινότητα ζητά να της παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια, για να τα κατασκευάσει η ίδια, ή να αναλάβουν την κατασκευή τους τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα. Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.516, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Σκούλλη στην επαρχία Πάφου έχει προχωρήσει με ιδιώτη τοπογράφο στη χωρομέτρηση και οριοθέτηση μη εγγεγραμμένου δρόμου ο οποίος βρίσκεται εντός της κοινότητας και είναι ασφαλτοστρωμένος. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει κατατεθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου εδώ και δύο χρόνια, με σκοπό την εγγραφή του δρόμου στα επίσημα τοπογραφικά σχέδια, ώστε να μπορέσει η κοινότητα να προχωρήσει στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς της. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο θέμα εκκρεμεί.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.517, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Σε όλες τις κοινότητες υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι που έχουν κατασκευαστεί εδώ και δεκαετίες, αλλά μέχρι σήμερα δεν είναι καταχωρισμένοι στα επίσημα τοπογραφικά σχέδια του Κτηματολογίου. Αυτό το ζήτημα δημιουργεί καθημερινά προβλήματα στους κατοίκους, αλλά και γενικότερα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα όσον αφορά την ανάπτυξη των κοινοτήτων.

Δυστυχώς, παρά τις διαχρονικές εξαγγελίες για επίλυση του προβλήματος αυτού με τη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας, μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.

Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου όλοι οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες γης συναινούν στη δημόσια εγγραφή των αγροτικών δρόμων που διέρχονται από τα τεμάχιά τους, αλλά οι διαδικασίες στα αρμόδια τμήματα είναι τόσο χρονοβόρες, που χρειάζονται μερικά χρόνια μέχρι την επίσημη καταχώρισή τους στα τοπογραφικά κτηματολογικά σχέδια.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

 1. Τι είδους προβλήματα πιθανόν να προκύψουν από την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου;

 2. Υπάρχει πρόθεση να κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο;

 3. Μελετάται οποιαδήποτε βελτίωση των διαδικασιών για εγγραφή των αγροτικών δρόμων, ώστε να γίνουν πιο ευέλικτες και πιο γρήγορες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.518, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η προσφυγική κοινότητα Γιαλιάς ζητά όπως το κράτος προχωρήσει σε σχεδιασμό και διαχωρισμό οικοπέδων εντός της κοινότητας, με σκοπό την παραχώρησή τους σε προσφυγικές και άπορες οικογένειες.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.519, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η προσφυγική κοινότητα Γιαλιάς έχει εκπονήσει μελέτη για τη μεταφορά νερού ύδρευσης από την πηγή του Μυλίκουρου, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 4,5 χμ. από τις δεξαμενές ύδρευσης.

Το έργο αυτό, για να γίνει, εκτιμήθηκε από το Τμήμα Υδάτων στα €200.000. Η κοινότητα αναφέρει ότι μπορεί η ίδια να το διεκπεραιώσει με κόστος μόνο €80.000 και ζητά όπως της παραχωρηθεί το ποσό αυτό, για να υλοποιήσει το έργο.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.520, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η προσφυγική κοινότητα Γιαλιάς ζητά όπως της παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια για την αποπεράτωση του κοινοτικού πάρκου.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.521, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης λόγω του ελλιπούς οδικού δικτύου. Ως εκ τούτου, ζητά τη στήριξη των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων για το σχεδιασμό και την κατασκευή οδικού δικτύου που θα εξυπηρετεί την κοινότητα.

Ερωτάται λοιπόν ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.522, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει τις κοινότητες Γιαλιάς-Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς-Νέων Δημμάτων εντοπίζονται αρκετά προβλήματα τα οποία τον καθιστούν επικίνδυνο.

Συγκεκριμένα, σε διάφορα σημεία του κεντρικού δρόμου, στο τμήμα που διέρχεται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα με τα όμβρια ύδατα, τα οποία λιμνάζουν, αφού δεν υπάρχει διέξοδός τους σε οχετούς, με αποτέλεσμα ο δρόμος να καθίσταται επικίνδυνος με λίγες μόνο βροχές. Σε αρκετά σημεία του οδοστρώματος έχουν προκληθεί ρωγμές και καταστροφές και, ως εκ τούτου, χρειάζεται επίστρωση με πρέμιξ. Σε κάποια άλλα σημεία το οδόστρωμα έχει καταστραφεί από τη διείσδυση σε αυτό ριζών των δένδρων.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πότε αναμένεται η επιδιόρθωση αυτών των προβλημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.523, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς αιτείται μια λογική επέκταση και αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών της, οι οποίες, όπως είναι χαραγμένες σήμερα, δεν εξυπηρετούν καθόλου μια ορθή ανάπτυξή της.

Συγκεκριμένα, σε κάποιες οικιστικές περιοχές ο συντελεστής δόμησης είναι αρκετά υψηλός και σε άλλες περιοχές πολύ χαμηλός. Πέραν τούτου, έχουν ενταχθεί σε οικιστικές ζώνες εύφορες και καλλιεργήσιμες περιοχές και έχουν μείνει εκτός οικιστικών ζωνών άγονες και μη καλλιεργήσιμες περιοχές.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.524, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς αιτείται εδώ και χρόνια την εγκατάσταση κεραίας, για να καλύψει όλη την κοινότητα με παροχή ίντερνετ. Παράλληλα, σε αρκετές κατοικίες δεν έχουν εγκατασταθεί παροχές για σταθερή τηλεφωνία, παρά τις εκκλήσεις και τις αιτήσεις των κατοίκων.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει τα πιο πάνω αιτήματα της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.525, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς ζητά οικονομική βοήθεια για την επέκταση του δικτύου ύδρευσής της και την αξιοποίηση της νέας γεώτρησης που έχει εξορύξει.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.526, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Νέων Δημμάτων έχει εξορυχθεί νέα γεώτρηση για σκοπούς ύδρευσης της κοινότητας, η οποία κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Ως εκ τούτου, η κοινότητα ζητά όπως αξιοποιηθεί η γεώτρηση αυτή με την εγκατάσταση ηλεκτροϋδραντλίας και συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.527, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Νέων Δημμάτων ζητά όπως στον κύριο δρόμο που διασχίζει την κοινότητα προς την Πόλη Χρυσοχούς κατασκευαστεί διάβαση πεζών που να επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των πεζών προς την εκκλησία του Προφήτη Ηλία.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.528, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Νέων Δημμάτων έχουν εκπονηθεί σχέδια για τη διαμόρφωση και τον εξωραϊσμό με πλακόστρωτο της κεντρικής πλατείας.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών και ποια χρονοδιαγράμματα υπάρχουν για την ολοκλήρωσή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.543, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχω ενημερωθεί από αριθμό ιδιοκτητών σχολών οδηγών για διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην Πάφο.

Τα προβλήματα αυτά είχαν καταγγελθεί και στο παρελθόν, είχε ενημερωθεί και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και αφορούσαν την έλλειψη αμεροληψίας από κάποιους εξεταστές προς κάποιες σχολές οδηγών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο παραχωρούνται άδειες οδήγησης σε μη Κυπρίους αιτητές άδειας οδήγησης.

Με βάση αυτά παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αν είναι ενημερωμένος για αυτά τα προβλήματα και τι μέτρα λαμβάνει για τη διόρθωσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.544, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Πάνω Ακουρδάλειας της επαρχίας Πάφου λειτουργεί αρδευτικό τμήμα το οποίο χρεώνει το νερό €0,50 ανά τόνο.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας στους γεωργούς της κοινότητας. Ως εκ τούτου, ζητούν όπως το συγκεκριμένο έργο αναλάβει το Τμήμα Υδάτων και συνδεθεί το εν λόγω αρδευτικό με το ευρύτερο δίκτυο του αρδευτικού έργου Πόλεως Χρυσοχούς ή του φράγματος Κανναβιούς.

Με βάση αυτά παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.545, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Πάνω Ακουρδάλειας προμηθεύεται νερό για σκοπούς ύδρευσης από το διυλιστήριο Κανναβιούς. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν παράπονα από τους κατοίκους της κοινότητας ότι το νερό είναι ακατάλληλο, γιατί έχει έντονη οσμή λάσπης.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.546, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Μεταξύ της κοινότητας Κάτω Ακουρδάλειας και της κοινότητας Κρίτου Τέρα στην επαρχία Πάφου υπάρχει ένα εξαιρετικής ομορφιάς φαράγγι από το οποίο ρέει ολόχρονα νερό. Η κοινότητα Κάτω Ακουρδάλειας ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να μελετήσουν τη δυνατότητα το φαράγγι να γίνει προσβάσιμο για επισκέπτες τόσο για περπάτημα όσο και για ποδηλασία.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.637, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Τάλας, διαβλέποντας τις προοπτικές που θα προκύψουν από την κατασκευή της μαρίνας στην περιοχή Πότιμα στην Κισσόνεργα, ενδιαφέρεται να αναβαθμίσει τον υφιστάμενο δρόμο μήκους 3 χμ. από την Τάλα προς την Κισσόνεργα.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα και κατά πόσο υπάρχει οποιοσδήποτε γενικότερος κυκλοφοριακός σχεδιασμός για τη σύνδεση της μαρίνας με άλλες οδικές συνδέσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.638, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αρκετές κοινότητες, λόγω της ανάπτυξης που έχουν, απαιτείται να προχωρήσουν σε διαπλατύνσεις των δρόμων τους. Η διαδικασία όμως αυτή απαιτεί πολλές φορές τη μεσολάβηση κάποιων υπηρεσιών, όπως της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για μετακίνηση ηλεκτρικών πασσάλων, της Cyta για μετακίνηση τηλεφωνικών γραμμών, καθώς και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για μετακίνηση αγωγών νερού.

Το κόστος μετακίνησης με το οποίο χρεώνουν τις κοινότητες οι κρατικές και ημικρατικές υπηρεσίες είναι δυσβάστακτο και αποτρεπτικό σε κάποιες περιπτώσεις. Οι κοινότητες ζητούν όπως υπάρξει μια γενική ρύθμιση για τις χρεώσεις αυτές με σημαντική μείωση της επιβάρυνσης που δέχονται, καθώς και οικονομική συνεισφορά του κράτους.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.639, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η αναγκαιότητα για δημιουργία αναβαθμισμένων κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων, καθώς και οίκων ευγηρίας καθίσταται επιβεβλημένη από το σύγχρονο τρόπο ζωής της κυπριακής οικογένειας.

Με βάση αυτό, αρκετοί δήμοι και κοινότητες ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τέτοια κέντρα τόσο σε τοπικό, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για την πολιτική της κυβέρνησης για δημιουργία κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων και οίκων ευγηρίας, καθώς και για τα κίνητρα που υπάρχουν για δημιουργία αυτών των κέντρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.640, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Τάλας ζητά όπως της δοθεί οικονομική στήριξη από τον ΚΟΑ, για να μπορέσει να εγκαταστήσει κερκίδες στο κοινοτικό γήπεδό της, καθώς και για να εγκαταστήσει χλοοτάπητα.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.641, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Σε αρκετές κοινότητες εδώ και αρκετά χρόνια με πρωτοβουλία της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου είχαν εγκατασταθεί ειδικοί μηχανισμοί και λαμπτήρες οδικού φωτισμού που εξοικονομούσαν ενέργεια και οι οποίοι σήμερα δεν μπορούν να αντικατασταθούν από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, γιατί δεν υπάρχουν στην κυπριακή αγορά παρόμοιοι που να ταιριάζουν στους μηχανισμούς που ήδη υπάρχουν.

Ως εκ τούτου, οι κοινότητες βρίσκονται σε αδιέξοδο, αφού, για να αντικαταστήσουν ολόκληρο το μηχανισμό που να δέχεται λαμπτήρες που κυκλοφορούν στην αγορά απαιτείται κόστος €180 για τον καθένα.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο γνωρίζει το πρόβλημα αυτό και κατά πόσο σχεδιάζει να εισαγάγει μέσω της ΑΗΚ τους λαμπτήρες αυτούς ή αν έχει πρόθεση να ενισχύσει οικονομικά τις κοινότητες, για να αντικαταστήσουν τους μηχανισμούς αυτούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.642, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η Τσάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και με πληθυσμό 1 100 μόνιμους κατοίκους είναι από τις λίγες κοινότητες που έχει αυξητική τάση πληθυσμού και ανάπτυξη. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια ο ετήσιος αναπτυξιακός προϋπολογισμός, καθώς και η τακτική χορηγία της μειώνεται συνεχώς σε σύγκριση με μικρότερες κοινότητες. Ως εκ τούτου, ζητά όπως το ποσό του αναπτυξιακού της προϋπολογισμού αυξηθεί σημαντικά.

Τα αναπτυξιακά έργα τα οποία απαιτείται να γίνουν αφορούν τα πιο κάτω:

 1. Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων.
 2. Διαπλάτυνση δρόμων με προτεραιότητα το δρόμο που οδηγεί προς το κοιμητήριο.
 3. Εγγραφή και βελτίωση αγροτικών δρόμων.
 4. Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και επένδυσή τους με πέτρα.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό, καθώς και την κατασκευή των συγκεκριμένων έργων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.643, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Τσάδας, με βάση καταγγελία από το κοινοτικό συμβούλιο, συγκεκριμένο οικοδόμημα το οποίο έχει καταρρεύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει χαρακτηριστεί αντικανονικά ως διατηρητέο.

Το εν λόγω οικοδόμημα, σύμφωνα πάντα με την τοπική αρχή, την περίοδο που χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο δεν είχε κανέναν παραδοσιακό ή αρχαιολογικό χαρακτήρα και θεωρούν ότι η πολεοδομική αρχή πρέπει να επανεξετάσει το θέμα για αποχαρακτηρισμό του ως διατηρητέου.

Σύμφωνα με καταγγελίες της τοπικής αρχής, το οικόπεδο και το οικοδόμημα αυτό που έχει καταρρεύσει δεν τυγχάνουν καμίας συντήρησης ή καθαρισμού από τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να αποτελούν εστία μόλυνσης και αταξίας για την κοινότητα.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.644, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Τάλας πριν από αρκετά χρόνια δόθηκαν άδειες από τις αρμόδιες αρχές για διαχωρισμό οικοπέδων χωρίς τον όρο της υποχρεωτικής κατασκευής πεζοδρομίων από τους ιδιοκτήτες.

Σήμερα, για να κατασκευαστούν τα πεζοδρόμια αυτά, θα απαιτηθεί από την κοινότητα να καταβάλει αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, γεγονός που υπερβαίνει τις οικονομικές της δυνατότητες.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα της κοινότητας για οικονομική στήριξή της από το κράτος για το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.699, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχω ενημερωθεί από δικηγορικούς συλλόγους ότι τα τελευταία χρόνια το κράτος, αντί να προσλάβει στα δικαστήρια στενογράφους που να χειρίζονται στενοτυπικά μηχανήματα, έχει προχωρήσει στην αγορά υπηρεσιών από συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είναι η μοναδική παγκύπρια που μπορεί να προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

 1. Ποιες είναι αριθμητικά οι ανάγκες στα δικαστήρια, ανά επαρχία, για στενογράφους με τη συγκεκριμένη ειδικότητα;
 2. Πότε το κράτος προκήρυξε την προσφορά για την αγορά των συγκεκριμένων υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, πόσες προσφορές κατατέθηκαν και ποιο είναι το ετήσιο κόστος τα τελευταία χρόνια;
 3. Μελετά το κράτος το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει προσλήψεις προσωπικού που να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των δικαστηρίων, καθώς και να εκπαιδεύσει το υπάρχον προσωπικό στο χειρισμό των στενοτυπικών μηχανημάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.700, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στο δήμο Πόλεως Χρυσοχούς και συγκεκριμένα στο λιμανάκι του Λατσιού εδώ και δεκαετίες βρίσκονται εγκαταλειμμένες αποθήκες που ανήκουν στην Αρχή Λιμένων Κύπρου. Οι αποθήκες αυτές λόγω της έλλειψης οποιασδήποτε συντήρησης και καθαρισμού τους αποτελούν εστία μόλυνσης μέσα στην καρδιά της συγκεκριμένης τουριστικής περιοχής και ακριβώς δίπλα από εστιατόρια. Παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες ότι οι αποθήκες αυτές θα αξιοποιηθούν με διάφορους τρόπους, μέχρι σήμερα η κατάσταση παραμένει η ίδια και εκπέμπει μια αρνητική εικόνα στον κάθε επισκέπτη της περιοχής.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για το πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει τα πιο πάνω προβλήματα και πότε αναμένεται να αξιοποιήσει τα υποστατικά αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.701, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Το Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχει δημιουργήσει πιλοτικά και επαρχιακό γραφείο στη Λευκωσία, το οποίο φαίνεται ότι έχει αρκετά καλά αποτελέσματα όσον αφορά τη γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών. Παρ’ όλα αυτά, θεωρείται αναγκαίο όπως δημιουργηθούν επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και στις άλλες επαρχίες.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.731, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία και συντήρηση του Μεσαιωνικού Κάστρου Πάφου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.732, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στη βιομηχανική ζώνη στην Τρεμιθούσα στην Πάφο εδώ και χρόνια ξεκίνησε η κατασκευή γέφυρας για τη σύνδεση της περιοχής αυτής με τη Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης. Παρ’ όλα αυτά, η γέφυρα αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα η περιοχή να υποβαθμίζεται και να δημιουργείται ταλαιπωρία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πότε αναμένεται η αποπεράτωση του έργου αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.733, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Μέσα στο χώρο του γηπέδου του Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Χρυσοχούς κατασκευάστηκαν θερμοκήπια για εξυπηρέτηση της Τεχνικής Σχολής, παρ’ όλο που οι δεσμεύσεις ήταν να κατασκευαστούν σε τουρκοκυπριακό τεμάχιο που γειτνιάζει με την Τεχνική Σχολή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του χώρου δραστηριοτήτων των παιδιών, αλλά και τη δημιουργία ζητημάτων υγείας για τα παιδιά.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.735, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό σχετικά με τη δημιουργία του γραμμικού πάρκου από το δήμο Πόλεως Χρυσοχούς προς την κοινότητα Γουδίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.736, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στο δήμο Πόλεως Χρυσοχούς έχει εκπονηθεί μελέτη για τη δημιουργία ανοικτού αμφιθεάτρου. Το κόστος ανέγερσης του αμφιθεάτρου προϋπολογίζεται στα €2.230.000. Ο δήμος Πόλεως Χρυσοχούς ζητά όπως καλυφθεί από το κράτος το 70% της συνολικής δαπάνης.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό και αν υπάρχει δυνατότητα το έργο να χρηματοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.737, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο δήμος Πόλεως Χρυσοχούς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να προχωρήσει σε αντικατάστασή του. Το κόστος της αντικατάστασης αναμένεται να ξεπεράσει τις €650.000 και ο δήμος ζητά οικονομική στήριξη από το κράτος.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.738, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στο δήμο Γεροσκήπου κενώθηκαν κάποιες θέσεις του προσωπικού, με αποτέλεσμα ο δήμος να υπολειτουργεί σημαντικά. Οι θέσεις αυτές αφορούν τη θέση του Δημοτικού Γραμματέα, του Δημοτικού Μηχανικού και δύο άλλες θέσεις αφορούν εργάτες για τα απορριμματοφόρα.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το πιο πάνω ζήτημα για την έγκριση των πιο πάνω θέσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.739, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τις διαδικασίες και τον προγραμματισμό που υπάρχει για την ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα του δήμου Γεροσκήπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.740, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο δήμος Πόλεως Χρυσοχούς ζητά να εντατικοποιηθούν οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή, καθώς και να αξιοποιηθούν οι αρχαιολογικοί χώροι που υπάρχουν εκεί, ώστε να καταστούν προσβάσιμοι σε επισκέπτες. Ως εκ τούτου, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.741, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο δήμος Γεροσκήπου ζητά οικονομική στήριξη για εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης για το αγρόκτημα Γερμανίνα”. Ως εκ τούτου, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.742, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρ’ όλες τις υποσχέσεις της ΑΗΚ από το 2004 ότι θα προχωρήσουν με υπογειοποίηση των καλωδίων των πυλώνων που διέρχονται τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Γεροσκήπου, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οτιδήποτε.

Με βάση αυτό, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πότε θα προχωρήσει η υλοποίηση του πιο πάνω έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.743, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στο δήμο Γεροσκήπου έχει κατασκευαστεί εδώ και χρόνια κολυμβητήριο με ολυμπιακές προδιαγραφές, το οποίο όμως υπολειτουργεί λόγω διακοπής της χορηγίας από τον ΚΟΑ.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προγραμματίζει την αξιοποίηση του συγκεκριμένου κολυμβητηρίου, καθώς και ποιες χορηγίες παραχωρούνται για τη λειτουργία και στήριξη άλλων κολυμβητηρίων στην Κύπρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.747, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην περιοχή της κοινότητας Πολεμίου στην Πάφο φύεται η γνωστή ως “ηλιόμματη τουλίπα” (sun-eyed tulip), η οποία δυστυχώς λόγω της εκτεταμένης χρήσης φυτοφαρμάκων τείνει προς εξαφάνιση.

Η καλλιέργεια της τουλίπας αυτής θα μπορούσε φυσικά να προωθηθεί και να αποφέρει σημαντικό εισόδημα στην οικονομία του τόπου.

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται να μην υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική για την καλλιέργεια, ανάπτυξη και προστασία της τουλίπας αυτής, όπως γίνεται με άλλα ενδημικά είδη λουλουδιών και βοτάνων, και ούτε παρέχεται οποιαδήποτε οικονομική στήριξη στην κοινότητα Πολεμίου με σκοπό την προστασία της.

Ως εκ τούτου, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα πιο πάνω ζητήματα και πώς προσεγγίζει τη θέση για την ανάγκη προστασίας και ανάπτυξης της τουλίπας αυτής μέσα στα πλαίσια εντατικοποιημένης καλλιέργειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.758, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

 1. Σε πόσες πρεσβείες και σε ποιες υπάρχουν εμπορικοί ακόλουθοι της Κυπριακής Δημοκρατίας;
 2. Ποιες ενέργειες γίνονται κάθε χρόνο από τους εμπορικούς ακόλουθους για την προώθηση των κυπριακών προϊόντων;
 3. Πόσες ήταν οι εξαγωγές κυπριακών προϊόντων τα τελευταία χρόνια σε κάθε χώρα που υπάρχει εμπορικός ακόλουθος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.759, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην παραχώρηση των επιδομάτων μητρότητας. Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

 1. Πόσες αιτήσεις επιδόματος μητρότητας υποβλήθηκαν το 2016 και πόσες από αυτές έχουν πληρωθεί μέσα στο 2016;

 2. Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν το 2017 και πόσες έχουν πληρωθεί μέσα στο 2017 μέχρι σήμερα;

 3. Πόσες αιτήσεις του 2016 πληρώθηκαν το 2017

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.838, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επανέρχομαι στο θέμα της παράνομης εναπόθεσης παλαιών αυτοκινήτων και ελαστικών στην περιοχή Αγρού, για το οποίο είχα καταθέσει σειρά ερωτημάτων (αρ. 23.06.010.05.287, 23.06.011.01.210 και 23.06.011.01.488), και παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Γιατί, παρά τη δημοσίευση του διατάγματος από τον Υπουργό Εσωτερικών που αφορούσε στην επίταξη αυτοκινήτων για τη μετακίνηση παλαιών αυτοκινήτων από τις περιοχές Αγρού, Αγίου Ιωάννη Αγρού και Αγίου Θεοδώρου Αγρού, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, τα αυτοκίνητα παραμένουν ως είχαν, πέραν των τριών μηνών μετά τη δημοσίευση του σχετικού διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα;

2. Έχει καταρτιστεί σχετικό χρονοδιάγραμμα μετακίνησης των αυτοκινήτων για την ολική και οριστική επίλυση του προβλήματος; Αν ναι, παρακαλώ να αποσταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το χρονοδιάγραμμα.

3. Αν δεν έχει καταρτιστεί σχετικό χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή του διατάγματος επίταξης, γιατί δεν έχει καταρτιστεί τέτοιο χρονοδιάγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.860, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Τα τελευταία χρόνια ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός της κοινότητας Καλλέπειας έχει μειωθεί κατά 80%, με αποτέλεσμα η κοινότητα να μην έχει τη δυνατότητα για την υλοποίηση σημαντικών έργων.

Ως εκ τούτου, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα για ουσιαστική αύξηση του προϋπολογισμού ανάπτυξης της κοινότητας για το 2018, καθώς και για τα επόμενα χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.861, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Κατά την καλοκαιρινή περίοδο αρκετά αγροτικά τεμάχια που δεν καλλιεργούνται από τους ιδιοκτήτες τους αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια των κοινοτήτων σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ως εκ τούτου, οι κοινότητες ζητούν οικονομική στήριξη από το κράτος, ώστε να μπορούν να καθαρίζουν τέτοια τεμάχια, καθώς και να δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες.

Το συγκεκριμένο αίτημα προέρχεται από την κοινότητα Καλλέπειας, αλλά ταυτόχρονα απασχολεί όλες τις κοινότητες. Με βάση τα πιο πάνω, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.862, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η διαδικασία για την εγγραφή και καταχώριση των αγροτικών δρόμων στα χωροταξικά σχέδια είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και χρονοβόρα. Αυτό το ζήτημα δημιουργεί τεράστια αναπτυξιακά προβλήματα στις κοινότητες, αλλά και τεράστια ταλαιπωρία στους πολίτες.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός σε τι ενέργειες προβαίνει για την απλοποίηση των διαδικασιών, τι νομοθετικές αλλαγές πρέπει να γίνουν για επίσπευση της εγγραφής τους, καθώς και αν μελετάται το ενδεχόμενο παροχής κινήτρων στους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες τεμαχίων για τη συγκατάθεσή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.879, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο αρχαιολογικός χώρος στην καρδιά της τουριστικής περιοχής της Κάτω Πάφου, ο οποίος έχει κάθε χρόνο σημαντική επισκεψιμότητα, κυρίως από τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, τα οποία δε μας τιμούν ως χώρα. Τα προβλήματα αυτά αφορούν την καθαριότητα και ασφάλεια του χώρου, καθώς επίσης την προστασία των αρχαιοτήτων και κυρίως των ψηφιδωτών από τις καιρικές συνθήκες.

Παρ’ όλες τις κατά καιρούς επισημάνσεις των προβλημάτων αυτών από τους αρμόδιους φορείς της επαρχίας, μέχρι σήμερα τα προβλήματα αυτά παραμένουν. Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τους σχεδιασμούς, τις μελέτες και τις ενέργειες που γίνονται για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.880, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο δρόμος από την Πόλη Χρυσοχούς προς τη Δρούσεια έχει υποστεί φθορές κυρίως στα ερείσματά του λόγω των βροχών του περασμένου χειμώνα.

Δυστυχώς, παρ’ όλες τις επιδιορθώσεις που γίνονται κατά καιρούς, είναι φανερό ότι με τις βροχές τα χωμάτινα ερείσματα καταστρέφονται κάθε χειμώνα, με αποτέλεσμα ο δρόμος να καθίσταται επικίνδυνος.

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο όπως ο δρόμος βελτιωθεί με ουσιαστικά έργα, που να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά, όπως έχει γίνει σε κάποια άλλα σημεία του δρόμου αυτού.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.881, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Οι κοινότητες της περιοχής Λαόνας αντιμετωπίζουν προβλήματα με το νερό άρδευσης, αφού τα σημερινά έργα δεν είναι επαρκή, για να καλύψουν ικανοποιητικές εκτάσεις των κοινοτήτων αυτών.

Με βάση αυτά, για να λυθεί το πρόβλημα, εισηγούνται να γίνει μεγάλη ανοικτή υδατοδεξαμενή σε ενδεδειγμένο υψόμετρο, η οποία να συνδεθεί είτε με το φράγμα της Ευρέτου είτε με το φράγμα της Κανναβιούς.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.915, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Στο αλιευτικό καταφύγιο του Πομού, παρ’ όλες τις εργασίες που έγιναν για εκβάθυνση και καθαρισμό της εισόδου του, το πρόβλημα επανεμφανίζεται λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων της περιοχής. Ως εκ τούτου, θεωρείται αναγκαίο να γίνουν μελέτες και έργα που να επιλύουν το πρόβλημα αυτό οριστικά.
 

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς θα αντιμετωπίσει το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.916, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Σε πρόσφατη συνάντηση με τους επαγγελματίες ψαράδες που εδρεύουν στο λιμανάκι του Λατσιού, ενημερώθηκα για τα πιο κάτω προβλήματα που τους απασχολούν:

1. Λόγω της συνεχούς αύξησης του αριθμού των σκαφών αναψυχής, υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας, με αποτέλεσμα οι τριάντα ψαράδες που βρίσκονται σε αυτό να εκτοπίζονται από τις θέσεις τους και να τυγχάνουν δυσμενούς μεταχείρισης.
2. Πρέπει να μελετηθεί και να παρθούν μέτρα, για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα βάθους του λιμανιού, αφού λόγω του παρακείμενου ποταμού, καθώς και των κυματοθραυστών που έχουν κατασκευαστεί στην περιοχή το λιμανάκι άρχισε να γεμίζει με άμμο και ακαθαρσίες.
3. Πρέπει να καθοριστεί χερσαίος χώρος στο λιμανάκι για επιδιορθώσεις και συντηρήσεις των αλιευτικών σκαφών.
4. Να επιτραπεί στους ψαράδες να βγάζουν μόνοι τους τα σκάφη τους από την θάλασσα και να μην υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αφού το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται είναι υψηλό.

Με βάση λοιπόν τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς θα αντιμετωπίσει τα πιο πάνω θέματα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.917, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Οι ψαράδες που χρησιμοποιούν το αλιευτικό καταφύγιο του Πομού διαμαρτύρονται για τις συχνές κλοπές εξοπλισμού και εργαλείων που έχουν μέσα στις βάρκες τους. Ως εκ τούτου, ζητούν όπως εγκατασταθούν συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης όσων εισέρχονται στο χώρο του λιμανιού.
Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.939, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Αρκετοί δήμοι και κοινότητες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που βρίσκονται εξαιτίας υπερδανεισμού, που στις πλείστες περιπτώσεις έγινε με τη συγκατάθεση του κράτους, χωρίς να μελετηθούν ιδιαίτερα οι δυνατότητες αποπληρωμής των δανείων αυτών.
 

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει τα προβλήματα αυτά, καθώς και πώς αντιμετωπίζει τα αιτήματα των δήμων και κοινοτήτων για ελάφρυνση των δανειακών τους υποχρεώσεων.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.940, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς έχει διακυμανθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια το δάνειο του δημοσίου από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ποιο ήταν το ετήσιο επιτόκιο επιβάρυνσης του δανεισμού αυτού.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.941, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των διαχειριστικών επιτροπών σε κοινόκτητες οικοδομές (πολυκατοικίες κτλ.) από την έλλειψη σχετικής νομοθεσίας, καθώς και λόγω της παράλειψης καταρτισμού μητρώου διαχειριστικών επιτροπών από το Κτηματολόγιο.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.967, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Βάσει του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, τα χρεωστικά υπόλοιπα λογαριασμών συμβούλων και μετόχων σε εταιρείες επιβαρύνονται με επιτόκιο 9% και υπό προϋποθέσεις οι τόκοι αυτοί με 30% για την άμυνα.
 

Το γεγονός αυτό οδηγεί αρκετές εταιρείες, οι οποίες είχαν εκτεθεί σε αυτό το φαινόμενο πριν από την εφαρμογή της συγκεκριμένης φορολογικής πρόνοιας και οι οποίες λόγω οικονομικής κρίσης έχουν αδρανοποιηθεί ή υπολειτουργούν, σε μια άδικη και υπερβολική φορολογική επιβάρυνση.
 

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προσεγγίζει την πρόταση για κατάργηση της συγκεκριμένης φορολογικής πρόνοιας για επιβάρυνση των χρεωστικών υπολοίπων των τρεχούμενων λογαριασμών των αξιωματούχων και μετόχων των εταιρειών με 9% και την επιβολή επί του τόκου αυτού 30% για την άμυνα ή την πρόταση για μείωση των πιο πάνω ποσοστών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.968, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σε περιπτώσεις που παραχωρείται πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής και υπάρχει όρος για ρυμοτομία, η ρυμοτομία αυτή καταχωρίζεται στα επίσημα κτηματολογικά σχέδια, μόνο όταν ο ιδιοκτήτης καταχωρίσει αίτηση και πάρει άδεια τελικής έγκρισης, ανεξάρτητα από το αν έχει ανεγείρει το κτίριο και το χρησιμοποιεί για αρκετό καιρό.
 

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αν αυτό ισχύει, πώς θα αντιμετωπίσει το εν λόγω θέμα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.969, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Οι κοινότητες Φύτης, Λάσας, Δρύμου, Δρυνιάς και Σίμου ζητούν όπως τους παραχωρηθεί για το αγροτικό υγειονομικό κέντρο στη Φύτη μεταχειρισμένο ασθενοφόρο, το οποίο θα αναλάβουν να συντηρούν οι ίδιες οι κοινότητες.
 

Σε ό,τι αφορά τον οδηγό του ασθενοφόρου, καθώς και τα υπόλοιπα άτομα που πρέπει να το στελεχώνουν, οι κοινότητες εισηγούνται την εκπαίδευση εθελοντών οδηγών/διασωστών από τις κοινότητές τους, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
 

Με βάση αυτά, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω ζήτημα.»
 

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.142, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Στην κοινότητα Σαλαμιούς έχει από το 2003 ολοκληρωθεί ο αναδασμός, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε επίσημη οριοθέτηση και παραχώρηση των σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας. Αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι βρίσκονται για χρόνια σε αβεβαιότητα.
 

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πιο πάνω έργο και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η οριοθέτηση και η παραχώρηση των τίτλων των τεμαχίων του αναδασμού.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.143, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός για τα πιο κάτω όσον αφορά την εισαγωγή κρασιών στην κυπριακή αγορά:

1. Πόσα λίτρα κρασιού έχουν εισαχθεί στην Κύπρο τα τελευταία τρία χρόνια, από ποιες χώρες και ποιο το κόστος;

2. Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει σε εισαγόμενα κρασιά και πόσοι σε κυπριακά κρασιά από το Γενικό Χημείο του Κράτους τα τελευταία τρία χρόνια;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.144, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Σχετικά με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την παροχή επιδόματος μητρότητας, για να είναι δικαιούχος μια μητέρα, πρέπει να έχει συμπληρώσει εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τουλάχιστον για δεκαοχτώ μήνες.
Λαμβανομένου υπόψη του υψηλού ποσοστού ανεργίας τα τελευταία χρόνια και κυρίως ότι τα ποσοστά αυτά είναι κατά πολύ πιο υψηλά στη νεολαία, αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετά μεγάλος αριθμός μητέρων να χάνει το επίδομα αυτό, γιατί δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό μηνιαίων εισφορών.
 

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει τη θέση για παραχώρηση του επιδόματος μητρότητας με αναλογικό τρόπο με εισφορές της δικαιούχου μητέρας λιγότερες των δεκαοχτώ μηνών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.145, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Κατά την καλοκαιρινή περίοδο η χερσόνησος του Ακάμα κατακλύζεται από αρκετούς επισκέπτες και κατασκηνωτές, που πολλές φορές φεύγοντας δημιουργούν τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα με τα σκουπίδια που αφήνουν.
Το κόστος για την καθαριότητα των περιοχών αυτών καλούνται να αναλάβουν οι κοινότητες οι οποίες βρίσκονται στις περιοχές του Ακάμα.
 

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παράνομης κατασκήνωσης εντός του Ακάμα;

2. Πώς προτίθεται να περιορίσει την περιβαλλοντική ρύπανση από τα σκουπίδια;

3. Πώς προσεγγίζει το αίτημα των κοινοτήτων του Ακάμα για οικονομική ενίσχυση, με σκοπό την καθαριότητα των περιοχών που ρυπαίνονται με σκουπίδια;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.146, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Η κοινότητα Νέων Δημμάτων έχει σοβαρό πρόβλημα στην ανάπτυξη και επέκταση των πολεοδομικών της ζωνών λόγω των περιορισμένων κοινοτικών της ορίων.

Ένα μεγάλο μέρος της παραλιακής περιοχής που γειτνιάζει με την κοινότητα βρίσκεται εντός των κοινοτικών ορίων Πομού.

Ως εκ τούτου, το αίτημα είναι όπως η περιοχή αυτή, που βρίσκεται εντός των κοινοτικών ορίων του Πομού, ενταχθεί στα κοινοτικά όρια των Νέων Δημμάτων.

Με βάση τα πιο πάνω ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.147, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Με το Υπουργικό Διάταγμα με αρ. 907 του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2008, αποφασίστηκε η κατάργηση της ενορίας (κοινότητας) Παλιάμπελων και η ενσωμάτωσή της στην κοινότητα Πομού.
 

Αρκετοί πρώην κάτοικοι της κοινότητας αυτής διαμαρτυρήθηκαν για την εν λόγω πράξη, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχουν εισακουστεί οι διαμαρτυρίες τους.
Είναι γεγονός ότι, ενώ την ίδια στιγμή που πολιτικά διαμαρτυρόμαστε ως κράτος για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στα κατεχόμενα εδάφη μας, που προβαίνει σε διαγραφή και αλλαγή τοπωνυμίων και ονομάτων των κατεχόμενων κοινοτήτων μας, εμείς οι ίδιοι ως πολιτεία πράττουμε τα ίδια.
 

Ως εκ τούτου, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα αιτήματα των κατοίκων και ιδιοκτητών της κοινότητας Παλιάμπελων όπως αποκατασταθεί το όνομα του χωριού τους ως κοινότητα Πομού-Παλιάμπελων και όπως τοποθετηθούν σημάνσεις με την ονομασία της ενορίας (κοινότητας) Παλιάμπελων, που να καταδεικνύουν πού βρίσκεται.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.154, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2017, των βουλευτών κ. Κωστή Ευσταθίου και Ηλία Μυριάνθους, εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Πάφου, αντίστοιχα
 

«Υποβάλλουμε ξανά την ερώτηση με αρ. φακ. 23.06.011.01.259, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2016, την οποία είχε απευθύνει στον Υπουργό Εσωτερικών ο εξ ημών κ. Κωστής Ευσταθίου και η οποία παραμένει αναπάντητη, με την παράκληση όπως έχουμε απάντηση το συντομότερο δυνατό:

“Παρατηρώ ότι από τις 8 Ιουνίου μέχρι σήμερα μας έχουν αποσταλεί πέραν των πενήντα αιτήσεων πολιτογράφησης. Παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε πότε κατατέθηκαν οι συγκεκριμένες αιτήσεις πολιτογραφήσεως και ποιες εξ αυτών έτυχαν ειδικής μεταχείρισης ως προς την προτεραιότητα και για ποιο λόγο.

Περαιτέρω, παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε και για το μέσο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξέταση και διεκπεραίωση των αιτήσεων παραχώρησης κυπριακής υπηκοότητας τα τελευταία πέντε χρόνια.”.
 

Περαιτέρω, παρακαλούμε όπως έχουμε απάντηση και στα κάτωθι ερωτήματα:

1. Ποιος ήταν ο μέσος όρος του χρόνου που απαιτήθηκε για την εξέταση και διεκπεραίωση των εγκριθέντων αιτημάτων πολιτογράφησης τα τελευταία δύο χρόνια ή από την 1η Σεπτεμβρίου 2015;

2. Μέσω ποιων δικηγορικών γραφείων κατατέθηκαν οι αιτήσεις;

3. Πόσες αιτήσεις πολιτογράφησης εξετάστηκαν συνολικά και πόσες απορρίφθηκαν;

4. Ποιοι ήταν οι λόγοι απόρριψής τους;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.209, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Στην κοινότητα Κινούσας της επαρχίας Πάφου παρατηρείται πρόβλημα με την ύδρευση. Το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμη μεγαλύτερο κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Παρ’ όλες τις υποσχέσεις που πήρε η κοινότητα κατά καιρούς, εντούτοις ακόμη να δοθεί οποιαδήποτε λύση.
 

Η πρόταση της κοινότητας είναι όπως πραγματοποιηθεί ανόρυξη γεώτρησης, η οποία σε περιόδους όπου η κοινότητα αντιμετωπίζει προβλήματα ύδρευσης να λειτουργεί ως εφεδρική.
 

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προτίθεται να επιλύσει το πρόβλημα αυτό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.210, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Στο Λύκειο και Τεχνική Σχολή της Πόλης Χρυσοχούς έχει δημιουργηθεί εδώ και δύο χρόνια κλάδος γεωπονικής.
 

Παρ’ όλα αυτά όμως, για να λειτουργήσει σωστά ο κλάδος αυτός χρειάζεται να γίνει και να εξοπλιστεί κατάλληλα εργαστήριο γεωπονίας, όπου θα μπορούν να γίνονται και διάφορα πειράματα που απαιτούνται για την ορθή διδασκαλία του μαθήματος.
 

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προτίθεται να επιλύσει το πρόβλημα αυτό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.261, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων από Κυπρίους αποδήμους που ζουν στη Νότιο Αφρική ότι τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την πρεσβεία μας στην Πρετόρια έχουν υποβαθμιστεί και υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία και καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση τόσο των Κυπρίων όσο και των ξένων υπηκόων.
Πέραν τούτου, το γεγονός ότι έχει κλείσει το προξενείο στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου κατοικούν αρκετές χιλιάδες Κύπριοι, δημιουργεί περαιτέρω ταλαιπωρία στους πολίτες.

Με βάση αυτά, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.262, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Στην κοινότητα Ανδρολίκου στην επαρχία Πάφου υπάρχουν αρκετές εγκαταλειμμένες κατοικίες, οι οποίες αποτελούν εστία μόλυνσης, αλλά και δημιουργούν προβλήματα για την ασφάλεια των κατοίκων, αφού κάποιες βρίσκονται στα όρια κατάρρευσης.

Κάποιες κατοικίες έχουν ζητηθεί από πολίτες τόσο Τουρκοκυπρίους όσο και Ελληνοκυπρίους, για να επιδιορθωθούν και να χρησιμοποιηθούν ως κατοικία, χωρίς να έχουν πάρει ακόμα κάποια απάντηση.

Με βάση αυτά, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα πιο πάνω ζητήματα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.275, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Στο λύκειο και την τεχνική σχολή της Πόλης Χρυσοχούς όπου λειτουργεί με επιτυχία ο κλάδος της ξενοδοχειακής κατεύθυνσης υπάρχει ανάγκη για κατασκευή επιπλέον αίθουσας για την πρακτική εκπαίδευση των μαθητών στο μάθημα της τραπεζοκομίας, καθώς και σε άλλα σχετικά μαθήματα.
 

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πιο πάνω θέμα.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.276, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Τα τελευταία χρόνια στην επαρχία Πάφου έχει σταματήσει να λειτουργεί το πρόγραμμα “Σύστημα Μαθητείας”.
 

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή αυτού του προγράμματος στην επαρχία Πάφου και πώς προτίθεται να προχωρήσει στην επαναλειτουργία του.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.277, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός ποια από τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που λειτουργούν δεν έχουν περάσει από επιθεώρηση και έγκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.426, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι το μαύρο ελαιόλαδο παραγόταν στις περιοχές Πάφου και Καρπασίας με το βράσιμο ή το ψήσιμο των φρέσκων ελιών μετά τη συγκομιδή τους.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο το είδος αυτού του ελαιόλαδου μπορεί να ενταχθεί στον κατάλογο προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) ή των προϊόντων με ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και κάτω από ποιες διαδικασίες και προϋποθέσεις.»
 

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.440, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Η κοινότητα Αναδιούς έχει αιτηθεί την τοποθέτηση ηλεκτρικού πασσάλου με φωτισμό στην είσοδο της κοινότητας. Το κόστος το οποίο καλείται να πληρώσει για αυτό είναι €2.500, το οποίο είναι αποτρεπτικό για τα οικονομικά της κοινότητας. Ως εκ τούτου, ζητά οικονομική ενίσχυση για το ποσό αυτό.

Με βάση αυτό, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει αυτό το αίτημα.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.441, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Αρκετές μικρές εταιρείες διαμαρτύρονται ότι το ετήσιο τέλος των €350 που καταβάλλουν στον Έφορο Εταιρειών είναι υπερβολικό, αφού επιβαρύνονται το ίδιο με τις μεγάλες εταιρείες.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα για μείωση του τέλους αυτού σε μικρές και πολύ μικρές εταιρείες, με βάση τον καθορισμό του μεγέθους τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.442, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Ο δρόμος Ψάθι-Άγιος Δημητριανός-Κανναβιού σε αρκετά σημεία χρειάζεται βελτίωση λόγω καθίζησης, καθώς και καθαρισμό.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός για το χρονοδιάγραμμα της βελτίωσης του δρόμου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.443, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Στον παλαιό δρόμο Αγίου Δημητριανού προς Κανναβιού, σε σημείο του δρόμου, παρατηρούνται κατολισθήσεις.

Ως εκ τούτου, η κοινότητα Κανναβιούς ζητά όπως δημιουργηθεί τοίχος αντιστήριξης, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Με βάση αυτό, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.444, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Αρκετές επιχειρήσεις στην επαρχία Πάφου διαμαρτύρονται επειδή, ενώ πληρώνουν τα δικαιώματα στην Green Dot για την περισυλλογή των αποβλήτων τους, εντούτοις η εταιρεία δεν το πράττει.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Τι έλεγχος υπάρχει για τον τρόπο που διεξάγει τις εργασίες που πηγάζουν από το συμβόλαιό της η Green Dot;

2. Πώς διαχειρίζεται τα απόβλητα που περισυλλέγει η συγκεκριμένη εταιρεία;

3. Πώς καθορίζονται οι χρεώσεις που πληρώνουν οι επιχειρήσεις;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.445, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Οι κοινότητες Φύτης-Λάσας-Δρύμους-Δρυνιάς ζητούν όπως από τον αγωγό που κατασκευάζεται αυτή την περίοδο για σύνδεση του φράγματος Ευρέτους με το φράγμα Κανναβιούς τοποθετηθεί παροχή νερού, για να αρδεύονται και αυτές, αφού ο αγωγός διασχίζει τις κοινότητές τους.

Με βάση αυτά, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό και πώς προτίθεται και πότε να αρδευτούν αυτές οι κοινότητες.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.446, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Αρκετές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν κώδικες για τα προϊόντα τους (barcode) θεωρούν ότι το κόστος που καταβάλλουν κάθε χρόνο για τη χρήση των κωδίκων αυτών είναι υπερβολικό. Ως εκ τούτου, ζητούν όπως υπάρξει μείωση του εν λόγω κόστους και διαφορετική ρύθμιση για τις μικρές επιχειρήσεις.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.447, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Ο δρόμος από την κοινότητα Χολετρίων μέχρι την κοινότητα Αρμίνου παρουσιάζει σε αρκετά σημεία του προβλήματα καθίζησης, προβληματικών ερεισμάτων, καθώς και καταστροφής της ασφάλτου. Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πότε αναμένεται η συντήρηση και η βελτίωση του εν λόγω δρόμου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.448, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Εδώ και τέσσερα χρόνια έχει ολοκληρωθεί στην κοινότητα Χολετριών ο διαχωρισμός τριάντα ενός οικοπέδων, για να παραχωρηθούν σε άπορες οικογένειες. Παρ’ όλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την παραχώρησή τους σε δικαιούχους. Στην κοινότητα έχουν παραχωρηθεί σε πρόσφυγες μέσω σχεδίων σαράντα έξι άλλα οικόπεδα, αλλά για τα τριάντα ένα οικόπεδα δεν έχει προχωρήσει ο διαχωρισμός.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πιο πάνω διαδικασίες.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.449, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Στην κοινότητα Χολετριών έχουν ξεκινήσει εργασίες από το Τμήμα Αρχαιοτήτων για την ανάδειξη της αρχαίας εκκλησίας της Αγίας Ειρήνης.
 

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα τι είδους εργασίες θα πραγματοποιηθούν με σκοπό την αναπαλαίωση και ανάδειξη της εκκλησίας και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αυτών.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.450, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Η κοινότητα Νικόκλειας ζητά όπως βελτιωθεί η σήμανση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, με τρόπο ώστε να αναγράφονται στις πινακίδες οι κατευθύνσεις που οδηγούν στην κοινότητα.

Με βάση αυτά, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.451, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα μέτρα που λαμβάνονται κατά της παράνομης υλοτομίας δέντρων, τόσο σε δασικές όσο και σε ιδιωτικές εκτάσεις, καθώς και για το πόσες καταγγελίες έχουν γίνει τα δύο τελευταία χρόνια που αφορούν το πρόβλημα αυτό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.452, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Τα τελευταία χρόνια ο παλαιός δρόμος Τίμης-Νατάς-Αναρίτας που συνδέει αυτές τις κοινότητες σε αρκετά σημεία του παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Συνεπώς, χρειάζεται βελτίωση, επιδιόρθωση των ερεισμάτων του, καθώς και καθαρισμό.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς σκέφτεται να επιλύσει το πρόβλημα αυτό, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα βελτίωσής του.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.453, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Η κοινότητα Νατάς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη λήψη των τηλεοπτικών σταθμών. Προς επίλυση του προβλήματος αυτού προτάθηκε επανειλημμένως η τοποθέτηση αναμεταδότη σήματος στην περιοχή, ώστε να λυθεί το πρόβλημα.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.454, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Στην περιοχή της κοινότητας Νατάς παρατηρείται παράνομη βόσκηση από συγκεκριμένο κτηνοτρόφο, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται ιδιωτικές περιουσίες. Παρ’ όλες τις καταγγελίες της κοινότητας, κανένα δραστικό μέτρο δεν έχει παρθεί για αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς σκέφτεται να επιλύσει το πιο πάνω πρόβλημα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.455, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Στην κοινότητα Σαλαμιούς έχει ξεκινήσει από το 1985 η απαλλοτρίωση χώρου στο γήπεδο του παλαιού δημοτικού σχολείου, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. Πέραν τούτου, άλλες δύο απαλλοτριώσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια στην περιοχή “Κυπάρισσος” επίσης δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα ακόλουθα:

1. Ποια προβλήματα υπάρχουν;

2. Ποιος ο λόγος της μεγάλης αυτής διάρκειας και μη ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων;

3. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν πλήρως οι πιο πάνω απαλλοτριώσεις;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.456, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Η κοινότητα Νικόκλειας λόγω της σημαντικής ανάπτυξής της τα τελευταία χρόνια ζητά όπως επεκταθούν οι πολεοδομικές και οικοδομικές της ζώνες και προς τούτο έχει καταθέσει και σχετικές εισηγήσεις.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.457, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αύξηση του αριθμού των αδέσποτων σκύλων, καθώς υπάρχει αδυναμία του κράτους αναφορικά με την εφαρμογή του περί Σκύλων Νόμου. Παράλληλα, τόσο δήμοι όσο και κοινότητες αδυνατούν να εφαρμόσουν τη νομοθεσία, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνονται μέτρα για την οχληρία την οποία δημιουργούν κατοικίδια ζώα (σκύλοι).

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζονται τα πιο πάνω προβλήματα και ποιες βελτιώσεις πιθανόν να χρειάζεται η νομοθεσία, για να μπορεί να εφαρμοστεί. Επίσης, παρακαλούμε όπως ενημερωθεί το σώμα για τον αριθμό των ειδικών μικροτσίπ που έχουν τοποθετηθεί τα τελευταία δύο χρόνια.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.458, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Η κοινότητα Νικόκλειας διαμαρτύρεται ότι το νερό για ύδρευσή της από τον ποταμό Διάριζο είναι μολυσμένο λόγω του λανθασμένου τρόπου δημιουργίας του αποχετευτικού των Χολετριών. Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς σκέφτεται να επιλύσει το πρόβλημα αυτό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.472, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πόσα είναι τα οφειλόμενα τέλη κατανάλωσης νερού για άρδευση ανά επαρχία προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και τι μέτρα λαμβάνονται για τη μείωσή τους.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.478, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Στην κοινότητα Στρουμπιού λόγω της μορφολογίας του εδάφους παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα με τη διαρροή λυμάτων από τους λάκκους αποχετεύσεων. Ως εκ τούτου, εδώ και χρόνια αποφασίστηκε μετά από διάφορες μελέτες όπως κατασκευαστεί αποχετευτικό σύστημα.

Με βάση αυτό ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα σε ποιο στάδιο βρίσκεται το όλο θέμα.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.479, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την ανάπλαση της πλατείας Αγίας Παρασκευής και της κεντρικής πλατείας στην κοινότητα Στρουμπιού.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.480, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Στην κοινότητα Στρουμπιού υπάρχουν αρκετά κτίρια με αμιαντούχες στέγες, τα οποία ανεγέρθηκαν μετά το μεγάλο σεισμό του 1953. Παρ’ όλες τις διαπιστώσεις διαχρονικά των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων ότι οι στέγες αυτές αποτελούν τεράστιο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις ότι θα προχωρούσε το κράτος σε αντικατάστασή τους, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οτιδήποτε.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα αυτό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.500, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Η κοινότητα Θελέτρας διαμαρτύρεται ότι, παρ’ όλες τις υποσχέσεις από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ότι θα της παραχωρείτο αποζημίωση-οικονομική βοήθεια για τις ζημιές που υπέστη το αρδευτικό της έργο από τις πυρκαγιές του 2015, μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί οποιαδήποτε χρήματα.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.501, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Η κοινότητα Θελέτρας ζητά όπως για σκοπούς οδικής ασφάλειας βελτιωθεί η συμβολή του δρόμου Στρουμπιού-Κάθικα με το δρόμο προς τη Θελέτρα με την κατασκευή έργων που να μειώνουν την ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.502, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Η νομοθεσία για τη δημιουργία και λειτουργία ιδιωτικών φροντιστηρίων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε αρκετούς νέους πτυχιούχους που θέλουν να δημιουργήσουν φροντιστήρια, αφού οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις λειτουργούν αποτρεπτικά λόγω του υψηλού κόστους της αρχικής δαπάνης και στη συνέχεια του υψηλού λειτουργικού κόστους.

Ως εκ τούτου, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για απλοποίηση και μείωση των πιο πάνω διαδικασιών και απαιτήσεων για τη λειτουργία μικρών ιδιωτικών φροντιστηρίων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.503, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Τα τεμάχια που έχουν απαλλοτριωθεί για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, για τα οποία δεν έχουν αποζημιωθεί οι ιδιοκτήτες τους, έχουν ενταχθεί σε καθεστώς λευκής ζώνης, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τους να μην μπορούν να τα αναπτύξουν ούτε να τα πωλήσουν, αλλά ούτε και υποθήκη να τα βάλουν, αφού έχουν μηδενιστεί οι αξίες τους.

Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες των πιο πάνω τεμαχίων διαμαρτύρονται για την αδικία που υφίστανται από το κράτος και ζητούν είτε να αποζημιωθούν για τις απαλλοτριώσεις των τεμαχίων τους είτε να ακυρωθεί το καθεστώς λευκής ζώνης στο οποίο έχουν ενταχθεί τα τεμάχια αυτά.

Ερωτάται λοιπόν το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.504, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Η κοινότητα Θελέτρας ζητά όπως το ποσό που απαιτεί το κράτος για την παραχώρηση των διαθέσιμων οικοπέδων που βρίσκονται στην κοινότητα μειωθεί αισθητά, ώστε να δοθεί το κίνητρο και η δυνατότητα σε νεαρά ζευγάρια να εγκατασταθούν στην κοινότητα, που συνεχώς φθίνει.
Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.505, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Η κοινότητα Φύτης οφείλει στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ένα σημαντικό ποσό, που συσσωρεύτηκε εδώ και χρόνια και αφορά την κατανάλωση νερού για σκοπούς ύδρευσης. Λαμβανομένου υπόψη του μικρού μεγέθους της κοινότητας, δόθηκαν κατά καιρούς υποσχέσεις για διαγραφή αυτής της οφειλής.
Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω θέμα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.606, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Ένας μεγάλος αριθμός ασθενών με προβλήματα καρδιοπάθειας χρειάζεται κατεπειγόντως να κάνει εξετάσεις αγγειογραφήματος. Παρ’ όλα αυτά, η λίστα αναμονής για αυτή την εξέταση είναι πολύ μεγάλη και παρατηρείται τεράστια καθυστέρηση στα δημόσια νοσηλευτήρια για τον καθορισμό της εξέτασης αυτής.
Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα να παραπέμπονται ασθενείς για αγγειογραφήματα στον ιδιωτικό τομέα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.622, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Τι ποσότητα μαγειρικών ελαίων χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοντίζελ;

2. Τι ποσότητα μηχανέλαιων συλλέγεται και επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται;

3. Τι ποσότητες μαγειρικών ελαίων και μηχανέλαιων χρησιμοποιούνται στην κυπριακή αγορά;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.122, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πόσα άτομα έχουν καταγγελθεί τον τελευταίο χρόνο για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

2. Πόσα άτομα τα τελευταία τρία χρόνια έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά.

3. Πόσα άτομα έχουν συλληφθεί τα τελευταία δύο χρόνια για εμπορία ναρκωτικών ουσιών και τι είδος και ποσότητες ναρκωτικών έχουν κατασχεθεί.

4. Πόσα από αυτά τα άτομα που έχουν συλληφθεί για εμπορία ναρκωτικών τα τελευταία δύο χρόνια έχουν καταδικαστεί και με τι ποινές.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.123, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πόσες καταγγελίες έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια σε άτομα ή επιχειρήσεις που πωλούν αλκοόλ ή τσιγάρα σε ανηλίκους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.124, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πόσες άδειες εργοδότησης έχουν δοθεί τα τελευταία τρία χρόνια σε πολίτες από τρίτες χώρες.

2. Πόσα από αυτά τα άτομα έχουν εγκαταλείψει τον εργοδότη τους και είναι παράνομα στην Κύπρο.

3. Πόσα από αυτά τα άτομα έχουν υποβάλει αίτηση πολιτικού ασύλου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.129, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.130, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει την κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς εδώ και αρκετά χρόνια έχουν ξεκινήσει έργα για κατασκευή πεζοδρομίων ένθεν και ένθεν του δρόμου. Τα έργα αυτά όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ασυνέχεια στα πεζοδρόμια αυτά.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.131, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πόσες παράνομες είσοδοι πολιτών από τρίτες χώρες έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω θαλάσσης και πόσες μέσω των κατεχόμενων περιοχών;

2. Από ποιες περιοχές ή σημεία έχουν πραγματοποιηθεί οι πιο πάνω παράνομες είσοδοι;

3. Τι είδους αστυνόμευση υπάρχει στις περιοχές αυτές και ποια είναι η αστυνομική δύναμη που στελεχώνει τους αστυνομικούς ή λιμενικούς σταθμούς στις περιοχές αυτές;

4. Ποιος είναι ο αριθμός των αστυνομικών που υπηρετούν στη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία παγκύπρια;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.132, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Η περιοχή Blue Lagoon στον Ακάμα και συγκεκριμένα ο κολπίσκος στον οποίο βρίσκεται η βραχονησίδα “Χαμηλή” παρουσιάζει μία τεράστια τουριστική επισκεψιμότητα τόσο από σκάφη που πραγματοποιούν παράκτιες τουριστικές εκδρομές όσο και από μικρά ιδιωτικά σκάφη.

Λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης στην περιοχή αυτή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν ατυχήματα εξαιτίας της παντελούς έλλειψης σηματοδότησης ή άλλων μέτρων για ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εις γνώσιν του το πρόβλημα, ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει και πότε.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.133, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Ποια μέτρα στήριξης υπάρχουν για απόκτηση κατοικίας από νεαρά ζευγάρια σε αγροτικές περιοχές;

2. Ποια επιπλέον μέτρα στήριξης προτίθεται να λάβει, για να βοηθήσει τα νεαρά ζευγάρια να εγκατασταθούν σε κοινότητες;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.134, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα σε πόσα δημόσια εκπαιδευτήρια και σε ποιες επαρχίες εκκρεμούν έργα αντισεισμικής βελτίωσης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.135, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου παρατηρούνται αρκετές φορές ελλείψεις στον ιματισμό λόγω του ότι τα ρούχα αποστέλνονται στη Λευκωσία για καθαρισμό και πλύσιμο.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα αν είναι ενήμερος για το πρόβλημα αυτό και για τα μέτρα που λαμβάνει για την αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.136, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Στην τράπεζα αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, με αποτέλεσμα πολλοί εθελοντές αιμοδότες που επισκέπτονται την τράπεζα αίματος, για να δώσουν αίμα, να φεύγουν χωρίς να εξυπηρετηθούν.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.137, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πόσα περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών έχουν καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια;

2. Σε ποιες περιοχές και σχολεία έχουν καταγραφεί τα φαινόμενα αυτά;

3. Πόσοι μαθητές έχουν αποβληθεί από τα σχολεία τους;

4. Πόσοι μαθητές με παραβατική συμπεριφορά έχουν μείνει στην ίδια τάξη;

5. Πόσοι μαθητές με παραβατική συμπεριφορά έχουν αποχωρήσει από την εκπαίδευση;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.138, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Με βάση τον νόμο που ψηφίστηκε για την καταβολή ΦΠΑ για την αγορά οικοπέδου, αρκετές επιχειρήσεις που έχουν αγοράσει και πληρώσει τον ΦΠΑ διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν τον ΦΠΑ αυτό να τον εξισώνουν με άλλο οφειλόμενο ΦΠΑ ή φόρους, αλλά ούτε μπορεί να τους επιστραφεί.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αν αυτό το θέμα είναι εις γνώσιν του και πώς μπορεί να ρυθμιστεί.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.139, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς εδώ και χρόνια λειτουργεί πρόγραμμα διαχείρισης της θαλάσσιας χελώνας.

Το πρόγραμμα αυτό το διαχειρίζεται ιδιώτης ο οποίος, όπως έχω ενημερωθεί, ήταν πρώην ανώτερος λειτουργός του Τμήματος Αλιείας.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Ποιους όρους διαχείρισης έχει το πρόγραμμα αυτό.

2. Ποια είναι η αρχή που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα αυτό και ποιο είναι το συνολικό κόστος που πληρώνει στον ιδιώτη.

3. Ποιοι ήταν οι όροι του διαγωνισμού ανάθεσης του προγράμματος και πόσοι και ποιοι ήταν οι ενδιαφερόμενοι.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.185, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τον αριθμό των λεωφορείων δημόσιας χρήσης που βρίσκονται σε κυκλοφορία σήμερα, πόσα από αυτά έχουν ηλικία είκοσι πέντε χρόνων και άνω, καθώς και σε ποιες επαρχίες εκτελούν δρομολόγια τα λεωφορεία των οποίων η ηλικία τους είναι άνω των είκοσι πέντε χρόνων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.186, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Έχει γίνει μελέτη για βελτίωση και αναβάθμιση της λεωφόρου Ελλάδος στον δήμο Πάφου.

Με βάση τις μελέτες και σχεδιασμούς που έγιναν προβλέπεται η δημιουργία διαχωριστικής νησίδας.

Παρ’ όλα αυτά οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται ότι η νησίδα αυτή σχεδιάστηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη η άποψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και χωρίς να γίνει οποιαδήποτε κυκλοφοριακή μελέτη για τις επιπτώσεις που θα προκύψουν.

Με βάση τα πιο πάνω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τις διαβουλεύσεις που έγιναν με τα εμπλεκόμενα τμήματα και υπηρεσίες για την κατασκευή της διαχωριστικής νησίδας και ποιες ήταν οι απόψεις που κατατέθηκαν.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.229, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Η κοινότητα Επισκοπής της Επαρχίας Πάφου διαμαρτύρεται ότι λόγω της μείωσης της κρατικής χορηγίας από €30.000 σε €15.000 δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να λειτουργεί το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ενημέρωσης, παρ’ όλον ότι το 2008 υπέγραψε συμβόλαιο με το κράτος για αυτό τον σκοπό.

Ως εκ τούτου ζητά είτε να επανέλθει η κρατική χορηγία στις €30.000, όση δηλαδή ήταν το 2008 που υπογράφτηκε το συμβόλαιο αυτό, είτε το κράτος να αναλάβει το κόστος λειτουργίας του Περιβαλλοντικού Κέντρου.

Με βάση αυτά ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς μελετά να επιλύσει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.230, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Ο δρόμος που συνδέει την κοινότητα Μεσόγης με την Τρεμιθούσα και την Έμπα και διασταυρώνει τη Λεωφόρο Μεσόγης (στο ύψος του κέντρου “Monte Liza”) δέχεται καθημερινά σημαντική κυκλοφοριακή κίνηση. Ο δρόμος αυτός χρειάζεται άμεσα συντήρηση, αλλά και ουσιαστική αναβάθμιση.

Με βάση αυτά ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.231, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Ο κεντρικός δρόμος που συνδέει τον δήμο Πάφου με την κοινότητα Μεσόγης αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, από τα οποία τα πιο σημαντικά εστιάζονται στα πιο κάτω:

 • Ελλιπής φωτισμός κυρίως στα σημεία που ο δρόμος συνδέεται με δευτερεύουσας σημασίας δρόμους (π.χ. διασταυρώσεις).

 • Τα ερείσματα του δρόμου χρειάζονται βελτιώσεις, καθώς και οι οχετοί όμβριων υδάτων, οι οποίοι σε κάποια σημεία είναι επικίνδυνοι και ακάλυπτοι.

 • Ο μικρός κυκλικός κόμβος που έχει κατασκευαστεί στο ύψος της Μεσόγης χρειάζεται βελτίωση.

Με βάση αυτά ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τους σχεδιασμούς που γίνονται για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, καθώς και πότε αναμένεται η αναβάθμιση του δρόμου αυτού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.232, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του γεφυριού στον ποταμό Έζουσας που διασχίζει την κοινότητα Επισκοπής Πάφου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.233, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Οι μηνιαίες επισκέψεις του περιοδεύοντα ιατρού στην κοινότητα Επισκοπής Πάφου έχουν μειωθεί λόγω μείωσης του ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο Πάφου, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της κοινότητας να ταλαιπωρούνται. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν αρκετές κοινότητες στην επαρχία Πάφου.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.234, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχεδιασμοί για την αναβάθμιση του δρόμου από την κοινότητα Αναβαργού προς την κοινότητα Μεσόγης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.255, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προτίθεται να βελτιώσει τον δρόμο που συνδέει την κοινότητα Μέσα Χωριού με την περιοχή που βρίσκεται το ιδιωτικό σχολείο “The International School of Paphos”.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.256, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Στην κοινότητα Τρεμιθούσας υπάρχει μεγάλη κρατική γη για την οποία η κοινότητα εξέφρασε την ανάγκη που υπάρχει για διαχωρισμό οικοπέδων και ανέγερση κατοικιών, ώστε να εξυπηρετηθούν οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Επίσης, λόγω της υψηλής αγοραίας αξίας της εν λόγω κρατικής γης κρίθηκε απαγορευτική η πώληση οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.257, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Στην κοινότητα Τρεμιθούσας ο προϋπολογισμός του δημοτικού της σχολείου είναι μειωμένος σε σχέση με προηγούμενες σχολικές χρονιές και ως εκ τούτου πολλά από τα έξοδα για τις ανάγκες του σχολείου (π.χ. γραφική ύλη, αναλώσιμα κ.λπ.) καλύπτονται από τα προσωπικά έξοδα των δασκάλων.

Επιπλέον, υπάρχει ένα ιδιόκτητο τεμάχιο (25 000 τετραγωνικών μέτρων) εντός των κοινοτικών ορίων για το οποίο η κοινότητα εξέφρασε την επιθυμία όπως αξιοποιηθεί και κατασκευαστεί περιφερειακό δημοτικό σχολείο, που θα εξυπηρετεί τους μαθητές της ευρύτερης περιοχής.

Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει τα ζητήματα αυτά.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.258, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Σε πολλές περιοχές της κοινότητας Μέσα Χωριού παρουσιάζεται πρόβλημα με τους αποχετευτικούς λάκκους (λόγω ποιότητας και χαμηλής απορροφητικής ικανότητας του υποστρώματος του εδάφους) και συγκεκριμένα υπάρχει έντονο πρόβλημα στην περιοχή “Φοινιτζιά”, με αποτέλεσμα να υπάρχει συχνή διαρροή λυμάτων προς τον δρόμο και την ευρύτερη περιοχή. Επιθυμία βέβαια της κοινότητας είναι η ένταξή της στο δίκτυο του ΣΑΠΑ, αφού το πρόβλημα αυτό είναι καθημερινό.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.259, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Η κατασκευή της γέφυρας που θα συνδέει τη Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας με τη Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί.
Επιπλέον, λόγω των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους το εν λόγω έργο δεν περιλαμβάνεται στις προτάσεις του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο μακροπρόθεσμο πλαίσιο 2018-2020.

Αντίθετα, παρατηρείται μια συνεχιζόμενη υποβάθμιση της περιοχής με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα και ταυτόχρονα δημιουργείται καθημερινώς μια ταλαιπωρία στους πολίτες.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς ενδέχεται να προωθήσει το συγκεκριμένο ζήτημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.260, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Με βάση τους κανονισμούς δυνάμει των άρθρων 94(1) και 59(4)(ζ) του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, εξασφαλίζεται άδεια από την αρμόδια αρχή για αντιμετώπιση των κορακοειδών κυρίως κατά τον μήνα Αύγουστο εκάστοτε ημερολογιακού έτους.

Παρ’ όλα αυτά, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία πτηνών (κορακοειδή) δημιουργεί προβλήματα σε διάφορες άλλες καλλιέργειες (π.χ. καρυδιές) κυρίως κατά τους φθινοπωρινούς μήνες. Ως εκ τούτου, πρέπει είτε η αρμόδια αρχή να προβεί σε επέκταση της χρονικής διάρκειας του Αυγούστου είτε να δοθεί ακόμα μια περίοδος άδειας για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.

Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει την επίλυση του πιο πάνω ζητήματος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.261, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προτίθεται να βελτιώσει τον κοινοτικό χώρο στάθμευσης οχημάτων της κοινότητας Μανδριών (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.262, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Διαπιστώθηκε ότι το Δημοτικό Σχολείο Μανδριών επαρχίας Πάφου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, αφού τρεις αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου είναι λυόμενες και ως εκ τούτου πρέπει να αντικατασταθούν.

Προς τον σκοπό αυτό υπάρχει επιθυμία της κοινότητας για επέκταση του δημοτικού σχολείου στον χώρο του υφιστάμενου νηπιαγωγείου και ταυτόχρονα να ανεγερθεί νέο νηπιαγωγείο σε ιδιόκτητο τεμάχιο που βρίσκεται εντός των ορίων της κοινότητας.

Με βάση αυτά παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω πρόβλημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.263, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα που υπάρχει από την κοινότητα Μανδριών επαρχίας Πάφου για την κατασκευή κυματοθραύστη στην παραλία της κοινότητας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.264, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Στην κοινότητα Τρεμιθούσας υπάρχει δικαστική διαδικασία εναντίον του προέδρου και μελών του κοινοτικού συμβουλίου με την κατηγορία της διασπάθισης δημόσιου χρήματος. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια ανεξήγητη ταλαιπωρία και άνευ λόγου διασυρμός τόσο του προέδρου όσο και των μελών του κοινοτικού συμβουλίου, αφού τα χρήματα αυτά δαπανήθηκαν μετά από την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Με βάση αυτά παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το ζήτημα αυτό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.265, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Στην κοινότητα Μαντριών στην επαρχία Πάφου υπάρχει κρατική γη συνολικής έκτασης 3,5 δεκαρίων η οποία η κοινότητα επιθυμεί να της παραχωρηθεί με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία τουριστικού περιπτέρου (καντίνας).

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.266, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Η κοινότητα Τρεμιθούσας αναμένει απαλλοτρίωση μέρους του τεμαχίου 28 Φυλλ./Σχ. 46/36 μέσα στο οποίο ενδέχεται να ανεγερθεί η νέα υδατοδεξαμενή που θα καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της κοινότητας. Ως εκ τούτου, η κοινότητα επιθυμεί επίσπευση των διαδικασιών για την απαλλοτρίωση.

Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.476, ημερομηνίας 31  Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων ότι τα πρότυπα ΕΝ15288-1 και ΕΝ15288-2, που αφορούν τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα στην εθνική νομοθεσία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αν όντως δεν έχουμε ως κράτος υιοθετήσει τα πρότυπα αυτά. Σε τέτοια περίπτωση, πότε αναμένεται να προωθηθούν στη Βουλή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.477, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Για να ετοιμαστεί ο φάκελος και να προωθηθεί, ώστε να χαρακτηριστεί ένα κυπριακό παραδοσιακό προϊόν ως ΠΟΠ (προϊόν ονομασίας προέλευσης) ή ΠΓΕ (προϊόν γεωγραφικής ένδειξης), πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, οι οποίοι επωμίζονται και όλα τα σχετικά έξοδα για τη διαδικασία αυτή.

Πολλές φορές το κόστος αυτό ουσιαστικά αποτρέπει τους παραγωγούς από το να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, με αποτέλεσμα αυτό να αποβαίνει ενάντια στα συμφέροντα της εθνικής οικονομίας.

Με βάση αυτά ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα για την εκπόνηση σχεδίου σύμφωνα με το οποίο να επιδοτεί το κράτος το συγκεκριμένο κόστος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.479, ημερομηνίας 31  Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλες ποσότητες νερού καταλήγουν ανεκμετάλλευτες στη θάλασσα.

Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι το νερό που ρέει από τον ποταμό που διασχίζει τις κοινότητες Γιόλους και Μηλιούς και καταλήγει στον κόλπο της Πόλης Χρυσοχούς, ενώ με την κατασκευή κάποιου αγωγού θα μπορούσε το νερό αυτό να διοχετευτεί στο φράγμα της Ευρέτους.

Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Σε ποιες ενέργειες και σχεδιασμούς προβαίνει, για να μπορέσει να αξιοποιηθεί η ποσότητα αυτή του νερού που καταλήγει στη θάλασσα.

2. Σε ποιες ενέργειες και σχεδιασμούς προβαίνει, για να συνδέσει με αγωγούς μεταφοράς νερού όλα τα φράγματα της Κύπρου.

                    3. Τι σχεδιασμοί υπάρχουν για τη δημιουργία άλλων φραγμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.478, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Το ενετικό γεφύρι του Σκάρφου, που βρίσκεται στον ποταμό που καταλήγει στο φράγμα της Ευρέτου, μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις και την έντονη ροή του νερού, έχει υποστεί σημαντική διάβρωση, με αποτέλεσμα να απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων, για να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα επιδείνωσης του προβλήματος.

Πέραν τούτου, πρέπει να γίνει μελέτη και έκθεση από ειδικούς, για να διαπιστωθεί η στατικότητα του γεφυριού αυτού και αναλόγως να γίνουν οι σχετικές επιδιορθώσεις.

Με βάση αυτά ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.485, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχω γίνει δέκτης αρκετών παραπόνων από πολίτες στον δήμο Πάφου ότι τοποθετούνται και λειτουργούν ανεξέλεγκτα κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Με βάση αυτά ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Τι άδειες απαιτούνται και από ποιες αρχές για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας;

2. Πόσες κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχουν εγκατασταθεί στον δήμο Πάφου;

                    3. Πόσες από αυτές βρίσκονται πλησίον οποιωνδήποτε εκπαιδευτηρίων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.486, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην πρόσφατη πυρκαγιά που ξέσπασε στο λιμάνι του Λατσιού και κατά την οποία καταστράφηκαν δύο σκάφη έχει διαπιστωθεί ότι παρά την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα πυροσβεστικά σημεία που υπάρχουν στο Λατσί δε χρησιμοποιήθηκαν.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Υπάρχουν υπεύθυνα άτομα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά σημεία;

2. Έχουν εκπαιδευτεί κάποια άτομα στο λιμάνι για το πώς θα χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά σημεία, αλλά και πώς θα κατασβήνουν πυρκαγιές σε σκάφη;

                    3. Εκτός από τα σημεία πυρόσβεσης με νερό πρέπει να υπάρχουν και σημεία πυρόσβεσης με άλλα υλικά (π.χ. αφρός). Πώς προσεγγίζει το υπουργείο                      αυτό το ζήτημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.486, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην πρόσφατη πυρκαγιά που ξέσπασε στο λιμάνι του Λατσιού και κατά την οποία καταστράφηκαν δύο σκάφη έχει διαπιστωθεί ότι παρά την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα πυροσβεστικά σημεία που υπάρχουν στο Λατσί δε χρησιμοποιήθηκαν.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Υπάρχουν υπεύθυνα άτομα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά σημεία;

2. Έχουν εκπαιδευτεί κάποια άτομα στο λιμάνι για το πώς θα χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά σημεία, αλλά και πώς θα κατασβήνουν πυρκαγιές σε σκάφη;

                   3. Εκτός από τα σημεία πυρόσβεσης με νερό πρέπει να υπάρχουν και σημεία πυρόσβεσης με άλλα υλικά (π.χ. αφρός). Πώς προσεγγίζει το υπουργείο         αυτό το ζήτημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.487, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Κατά διαστήματα δίνονται χορηγίες σε επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα και υπεύθυνοι για τη διαχείριση είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Γεωργίας και ο ΚΟΑΠ.

Έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι χορηγίες οι οποίες δόθηκαν για τον προαναφερόμενο σκοπό και αφορούσαν τη δημιουργία βιολογικών σταθμών σε χοιροστάσια δεν αξιοποιήθηκαν βάσει του σκοπού με τον οποίο παραχωρήθηκαν χρηματικά ποσά.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Γνωρίζετε περιπτώσεις που όντως δεν αξιοποίησαν τις χορηγίες για τον πιο πάνω σκοπό;

2. Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε σε περιπτώσεις όπου δε χρησιμοποιήθηκε το χρηματικό ποσό για τον ενδεικνυόμενο σκοπό, ούτως ώστε να ανακτηθούν τα χρηματικά ποσά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.497, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σε σχετικό ερώτημά μου με αριθμό φακ. 23.06.011.03.284 έλαβα απάντηση, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2019, από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία με ενημέρωσε για την επιτόπου επιθεώρηση που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του υπουργείου.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της επιτόπου επιθεώρησης που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.587, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το θέμα κατασκευής μικρού φράγματος στον ποταμό που διασχίζει την προσφυγική κοινότητα Γιαλιάς στην επαρχία Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.588, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο παλαιός δρόμος που συνδέει την κοινότητα Άρμου με την πόλη της Πάφου μετά τις έντονες βροχοπτώσεις έχει υποστεί καθιζήσεις και έχει κλείσει, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής αυτής να έχουν αποκλειστεί και να μην έχουν πρόσβαση στις κατοικίες τους. Μια προσωρινή λύση είναι η επιδιόρθωση του παρακαμπτήριου δρόμου, μέχρι να γίνουν τα σχετικά βελτιωτικά έργα στον δρόμο αυτό.

Με βάση τα πιο πάνω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.589, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο δρόμος που συνδέει την κοινότητα Άρμου με την κοινότητα Μέσα Χωρίου, μήκους 500 μέτρων, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και χρειάζεται ουσιαστική αναβάθμιση, γιατί έχει καταστεί ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Συγκεκριμένα, χρειάζεται να γίνουν τα πιο κάτω έργα αναβάθμισης:

1. Κατασκευή γεφυριού στο σημείο που διασχίζει το αρκάκιν.

2. Διαπλάτυνση του δρόμου και επίστρωσή του με πρέμιξ και τοποθέτηση κιγκλιδώματος.

Με βάση τα πιο πάνω παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.590, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Άρμου έχουν ενταχθεί σε οικιστικές ζώνες περιοχές με ασταθή εδάφη, στα οποία όσοι έχουν προχωρήσει σε ανέγερση οικοδομών έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές λόγω υποχώρησης του εδάφους. Ως εκ τούτου, η κοινότητα ζητά όπως οι πολεοδομικές ζώνες της κοινότητας αναθεωρηθούν και οροθετηθούν με βάση και τις δικές της εισηγήσεις.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.591, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

« Στην κοινότητα Άρμου η β΄ φάση εξωραϊσμού του πυρήνα της κοινότητας έχει δανειοδοτηθεί από το 2014, αλλά τα σχετικά έργα δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.592, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η προσφυγική κοινότητα Γιαλιάς ζητά όπως το Τμήμα Υδάτων προχωρήσει με την αναβάθμιση των παλαιών αρδευτικών τμημάτων Γιαλιάς και Γιαλιάς-Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς. Ζητά επίσης να εξεταστεί κατά πόσο η αναβάθμιση αυτή μπορεί να τύχει στήριξης de minimis από σχετικό πρόγραμμα.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.593, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η προσφυγική κοινότητα Γιαλιάς ζητά όπως το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προχωρήσει με την κατασκευή κεντρικού αγωγού παροχής νερού, για σκοπούς άρδευσης των τεμαχίων που βρίσκονται εντός της τουριστικής περιοχής της κοινότητας, αλλά, λόγω του ότι είναι τουρκοκυπριακά, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά και καλλιεργούνται από τους δικαιούχους γεωργούς.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.594, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η προσφυγική κοινότητα Γιαλιάς ζητά όπως το κράτος προχωρήσει σε σχεδιασμό και διαχωρισμό οικοπέδων εντός της κοινότητας με σκοπό την παραχώρησή τους σε νεαρά ζευγάρια και σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.595, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Σε απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, σχετικά με την ανέγερση του αστυνομικού σταθμού στο Στρουμπί αναφερόταν ότι οι εργασίες θα ξεκινούσαν και θα ολοκληρώνονταν το 2017.

Παρ όλα αυτά, μέχρι σήμερα το έργο δεν έχει καν ξεκινήσει και η κοινότητα συνεχίζει να επιβαρύνεται τα έξοδα του ρεύματος για τη λειτουργία του υφιστάμενου αστυνομικού σταθμού.

Ως εκ τούτου, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πότε επιτέλους αναμένεται η έναρξη και ολοκλήρωση της ανέγερσης νέου αστυνομικού σταθμού στο Στρουμπί;

2. Πώς προσεγγίζει το υπουργείο την καταβολή ολόκληρου του ποσού που αφορά τη δαπάνη του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώθηκε από τον αστυνομικό σταθμό στα κοινοτικά κτίρια, αλλά πληρώθηκε από την κοινότητα από τη μέρα μετακίνησής του σε αυτά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.596, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Νέων Δημμάτων ζητά όπως ο υποσταθμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στην περιοχή Νέων Δημμάτων-Πομού αναβαθμιστεί, ώστε να μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερες ταχύτητες στο διαδίκτυο.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.597, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Νέων Δημμάτων έχει προχωρήσει η διαμόρφωση και ο εξωραϊσμός με πλακόστρωτο της κεντρικής πλατείας. Παρ όλα αυτά υπάρχουν κάποια επιμέρους έργα τα οποία χρειάζεται να υλοποιηθούν και η κοινότητα ζητά όπως της παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια, για να τα υλοποιήσει η ίδια, διαφορετικά, αν γίνεται, να υλοποιηθούν από το κράτος.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.662, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους


«Σε πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησα στην κοινότητα Χρυσοχούς στην επαρχία Πάφου έγινα δέκτης παραπόνων από τους κατοίκους ότι τα κτίρια του συνοικισμού αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και χρειάζονται άμεση συντήρηση.
Ως εκ τούτου παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα σε τι ενέργειες και σχεδιασμούς προβαίνει, ούτως ώστε να επιλυθεί το ζήτημα αυτό.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.732, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους


«Ο δρόμος που ενώνει την κοινότητα Κρίτου Μαρόττου με την κοινότητα Αγίου Δημητριανού μήκους 3 χιλιομέτρων χρειάζεται ουσιαστική συντήρηση.
Συγκεκριμένα, το μέρος του δρόμου που είναι επιστρωμένο με μπετόν έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και καθιζήσεις και χρειάζεται άμεση επίστρωση με άσφαλτο.
Ως εκ τούτου, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.080, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της εθελοντικής υποβολής ελεγμένων λογαριασμών από πολύ μικρές εταιρείες με μικρό κύκλο εργασιών και με χαμηλό ενεργητικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.081, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αρκετές αδρανείς εταιρείες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει έγκαιρα στην αίτηση διαγραφής τους δεν μπορούν να διαγραφούν, αν δεν πληρώσουν το ετήσιο τέλος των €350 για τα έτη τα οποία δε λειτουργούσαν.
Αυτό ουσιαστικά δημιουργεί αρκετά προβλήματα στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, που αφορούν σε αυξημένο διοικητικό κόστος παρακολούθησης, αλλά και προβλήματα στους ιδιοκτήτες των εταιρειών αυτών.
Με βάση τα πιο πάνω ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς σκέφτεται να επιλύσει το θέμα αυτό, καθώς και τι νομοθετικές ρυθμίσεις χρειάζονται, για να επιλυθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.082, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αρκετά αρδευτικά έργα αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω του ότι τα δίκτυά τους είναι απηρχαιωμένα και η συντήρησή τους είναι υψηλού κόστους.
Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην αύξηση του τέλους κατανάλωσης νερού, με αποτέλεσμα αρκετοί γεωργοί να εγκαταλείπουν τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις, γεγονός που οδηγεί σε ερήμωση των περιοχών αυτών και στη δημιουργία σοβαρών οικονομικών προβλημάτων στους ίδιους τους γεωργούς. Ως αποτέλεσμα, αρκετά αρδευτικά έργα έχουν ζητήσει κατά καιρούς την ενσωμάτωσή τους σε έργα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, αλλά έλαβαν αρνητική απάντηση.
Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:
1. Πόσα αρδευτικά έργα λειτουργούν παγκύπρια;
2. Ποια είναι τα χρέη κάθε αρδευτικού έργου και ποια η τιμή (ανά τόνο) χρέωσης για την κατανάλωση νερού;
3. Πόσα και ποια αρδευτικά έργα έχουν ζητήσει την ενσωμάτωσή τους στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων; Για ποια έχει δοθεί αρνητική απάντηση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.083, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Με βάση τα σχέδια στεγαστικής πολιτικής του κράτους συμπεριλαμβανομένου και του νέου σχεδίου στεγαστικής πολιτικής που έχει προκηρυχθεί πρόσφατα από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην επαρχία Πάφου έχουν συμπεριληφθεί 24 κοινότητες με συνολικό πληθυσμό 4 107 πολιτών από τους οποίους 690 είναι νεαρά άτομα. Από τις 24 κοινότητες οι 15 είναι κοινότητες με πληθυσμό κάτω από 100, που αριθμούν συνολικά 536 άτομα εκ των οποίων τα 106 είναι νεαρά άτομα.
Είναι λοιπόν εμφανές ότι τα στεγαστικά σχέδια που υπάρχουν αντιμετωπίζουν ισοπεδωτικά όλες τις επαρχίες ανεξαρτήτως της δημοσιογραφικής τους ιδιαιτερότητας, με αποτέλεσμα να μην πετυχαίνουν τον σκοπό για τον οποίο έχουν εκπονηθεί.
Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει το πιο πάνω πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.147, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Σε ερώτηση που υποβάλαμε προς τον αρμόδιο υπουργό, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, αναφορικά με την κατασκευή της πλατείας στην κοινότητα Πομού λάβαμε σχετική απάντηση από τον Υπουργό Εσωτερικών, στις 10 Νοεμβρίου 2017, 2017, στην οποία αναφέρεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών “έδωσε οδηγίες στην Έπαρχο Πάφου να προχωρήσει στο σχεδιασμό και στην προκήρυξη προσφορών για την ανάθεση της μελέτης του σχεδιασμού σε ιδιώτες μελετητές αφού θα λαμβάνονται οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων Τμημάτων/Υπηρεσιών”.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται επίσης ότι “στους όρους εντολής θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για ετοιμασία ενός Master Plan για τα τρία έργα που προτείνονται, δηλαδή, τη Διαμόρφωση της Πλατείας, τη Δημιουργία του γραμμικού Πάφου και την Επιδιόρθωση του Πολιτιστικού Κέντρου και στη συνέπεια να προωθηθούν σταδιακά αναλόγως με την ωριμότητα τους νοουμένου ότι στους όρους εντολής θα αναφέρεται ότι ενδέχεται να μην υλοποιηθούν όλα τα έργα μαζί, αλλά ίσως ξεχωριστά το καθένα.”. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η υλοποίηση του εν λόγω έργου.
Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό και ποιες επιπλέον ενέργειες χρειάζεται να γίνουν από την κοινότητα Πομού, ώστε να προχωρήσει η κατασκευή και η δημιουργία της πλατείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.148, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στο υφιστάμενο γεφύρι του Σκάρφου που ενώνει την κοινότητα Φιλούσας με την κοινότητα Σίμου στην επαρχία Πάφου πρέπει να τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώματα για λόγους ασφαλείας.
Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.163, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο δρόμος Περιστερώνας-Πόλεως Χρυσοχούς χρειάζεται πάραυτα καθάρισμα σε αρκετά σημεία.
Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό, καθώς και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τη βελτίωση του δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.164, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Μετά από πολλές προσπάθειες η κοινότητα Πομού, κυρίως με δικές της πρωτοβουλίες, έχει αποπερατώσει ένα σημαντικό έργο της που αφορά τον πεζόδρομο που διέρχεται από την κοινότητα. Ο πεζόδρομος αυτός έχει αποδειχθεί από τη χρήση του ότι πρέπει να επεκταθεί προς την κατεύθυνση της κοινότητας Παχυάμμου, με κατασκευή ταυτόχρονα και ποδηλατόδρομου.
Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.165, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι μαθητές από την κοινότητα Αγίου Ιωάννη (επαρχία Πάφου) που μεταβαίνουν με λεωφορείο από και προς το σχολείο τους έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς και μεγάλη ταλαιπωρία κατά την μετάβασή τους.
Συγκεκριμένα το λεωφορείο (minibus) μαζί με τους μαθητές και τους ηλικιωμένους/συνταξιούχους που διαμένουν στην κοινότητα αναχωρεί η ώρα 6.00 π.μ. και κατά τη διαδρομή περνάει από άλλες κοινότητες, για να μαζέψει και τους μαθητές των άλλων κοινοτήτων. Στη συνέχεια, αφού πραγματοποιήσει σταθμό στην κοινότητα Πραστιού, όλοι οι μαθητές μαζί με τους ηλικιωμένους/συνταξιούχους αποβιβάζονται από το minibus και οι μαθητές (περίπου 20 στον αριθμό) επιβιβάζονται σε άλλο λεωφορείο, για να συνεχίζουν τη διαδρομή προς το σχολείο τους.
Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος να ενημερώσει το σώμα πώς σκέφτεται να επιλύσει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.166, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Σε πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησα στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη στην επαρχία Πάφου έγινα δέκτης παραπόνων από τους κατοίκους ότι πολλά νεαρά ζευγάρια τόσο από την κοινότητα όσο και από άλλες γειτονικές κοινότητες απομακρύνονται από τα χωριά τους, για να εγκατασταθούν σε αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα πολλές από τις κοινότητες της υπαίθρου να ερημώνονται σταδιακά. Ένας βασικός λόγος είναι ότι στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη, αλλά και στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν διαθέσιμα ελληνοκυπριακά τεμάχια, για να μπορέσουν να ανεγείρουν την κατοικία τους. Με βάση τα πιο πάνω, ζητούν όπως το κράτος αναλάβει να διαχωρίσει οικόπεδα τα οποία να παραχωρηθούν στα ενδιαφερόμενα ζευγάρια. Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.167, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Τα τελευταία χρόνια στην επαρχία Πάφου παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού της ποντίκας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες, κυρίως χαρουπόδεντρα.
Αρκετοί κοινοτάρχες διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι οι ποσότητες ποντικοφάρμακου που τους παραχωρούνται είναι μηδαμινές, για να αντιμετωπίσουν σοβαρά το πρόβλημα αυτό, καθώς και για το ότι οι εκστρατείες που γίνονται για την καταπολέμηση της ποντίκας δεν είναι αποδοτικές.
Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.168, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην περιοχή γύρω από την κοινότητα του Αγίου Ιωάννη στην επαρχία Πάφου υπάρχουν αρκετά αγριοκάτσικα, τα οποία δημιουργούν καταστροφές στις καλλιέργειες.
Η κοινότητα ζητάει όπως βρεθεί κάποιος τρόπος για αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και όπως παραχωρηθούν ειδικές άδειες από την Υπηρεσία Θήρας για τη θανάτωσή τους.
Με βάση αυτά, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.169, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Τα τελευταία χρόνια σε πολλά κέντρα αναψυχής παρατηρείται έξαρση του φαινομένου της πώλησης μπαλονιών τα οποία περιέχουν αέριο γέλιου.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι χρήστες που καταναλώνουν το αέριο γέλιου να παρουσιάζουν διάφορα προβλήματα υγείας, καθώς και αλλαγή στον τρόπο συμπεριφοράς τους. Σε πολλές περιπτώσεις σε συνδυασμό με την κατανάλωση αλκοόλ η συμπεριφορά τους γίνεται παραβατική ή/και βίαιη. Ταυτόχρονα με αυτό παρουσιάζεται εξίσου σημαντική υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας.
Ως εκ τούτου ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το πρόβλημα αυτό και ποιες ενέργειες λαμβάνει για την αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.187, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο Πάφου παραμένει κλειστό από το 2016, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός τουριστών που επισκέπτονται την Πάφο να μην μπορεί να δει από κοντά τα εκθέματα της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.
Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα ποιες είναι οι προθέσεις του σχετικά με την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.188, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων από πολίτες ότι οι διαδρομές από και προς το κέντρο της πόλης Πάφου από τον Οργανισμό Συγκοινωνιών Πάφου (ΟΣΥΠΑ) ΛΤΔ υστερούν σε κάποιες περιοχές και χρειάζονται αναβάθμιση.
Συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν απευθείας δρομολόγια από τον Κόλπο των Κοραλλίων προς το παραδοσιακό/εμπορικό κέντρο Πάφου και από την Τουριστική Περιοχή Γεροσκήπου προς το παραδοσιακό/εμπορικό κέντρο.
Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πως προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.189, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχω πληροφορηθεί ότι στον Διεθνή Αερολιμένα Πάφου δεν υπάρχει καμία διαφήμιση με την οποία να προβάλλονται τα αξιοθέατα και τα μνημεία της Πάφου (π.χ. ψηφιδωτά, τάφοι των βασιλέων κ.λπ.).
Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο θα μπορούσαν να προβληθούν στα αεροδρόμια Πάφου και Λάρνακας όλα τα ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος μνημεία και αξιοθέατα και όχι μόνο να διαφημίζονται ιδιωτικές εταιρείες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.223, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινότητες οι οποίες έχουν εντός των ορίων τους τουρκοκυπριακές (Τ/Κ) περιουσίες οι οποίες είναι εκμισθωμένες σε διάφορα άτομα δεν μπορούν να έχουν πληροφόρηση από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ποια είναι τα άτομα που εκμεταλλεύονται τις περιουσίες αυτές, ώστε να μπορούν να εκδίδουν τις διάφορες φορολογίες που προνοούν οι νομοθεσίες.
Παρ’ όλον ότι έχουν επανειλημμένως αποταθεί, για να πάρουν την πληροφόρηση αυτή, η απάντηση που παίρνουν από την αρμόδια υπηρεσία είναι ότι αποτελούν προσωπικά δεδομένα, με αποτέλεσμα οι κοινότητες να χάνουν σημαντικά έσοδα.
Ως εκ τούτου, ή πρέπει η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να αναλάβει να εισπράττει από τα πρόσωπα στα οποία εμισθώνονται οι περιουσίες αυτές και να καταβάλλει τις φορολογίες στις κοινότητες ή πρέπει να εξευρεθεί κάποια άλλη ρύθμιση.
Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει αυτό το ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.245, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

          «Οι κάτοικοι της κοινότητας Κουκλιών στην επαρχία Πάφου διαμαρτύρονται, γιατί, ενώ για άλλες περιπτώσεις που αφορούσαν ιδιοκτήτες περιουσιών εντός του Ακάμα έχουν γίνει ανταλλαγές με γη εντός των κοινοτικών ορίων της κοινότητας Κουκλιών και εντάχθηκαν σε ζώνες οικιστικής ανάπτυξης, εντούτοις δε συμβαίνει το ίδιο με τους κατοίκους της κοινότητας που οι περιουσίες τους δεσμεύονται, γιατί βρίσκονται εντός των αρχαιολογικών ζωνών της κοινότητας, αλλά ούτε απαλλοτριώνονται, για να τύχουν αποζημίωσης.

          Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι πολλά νεαρά ζευγάρια που κατοικούν στην κοινότητα Κουκλιών δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους και να ανεγείρουν την πρώτη τους κατοικία.

          Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το πρόβλημα αυτό που αφορά την κοινότητα Κουλιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.312, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

          «Έχω γίνει δέκτης παραπόνων ότι η αίθουσα πολλαπλής χρήσης του περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Παναγιάς, ενώ έχει ολοκληρωθεί εδώ και περισσότερο από 15 χρόνια, εντούτοις παραμένει αχρησιμοποίητη.

          Συγκεκριμένα, λόγω κακοτεχνιών που έχουν γίνει από τον εργολάβο του εν λόγω έργου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αρνούνται να παραλάβουν το έργο αυτό.

          Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το πρόβλημα αυτό.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.313, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

          «Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έχουν σημειωθεί τόσο κατά την περσινή όσο και κατά τη φετινή χρονιά, έχει διαπιστωθεί ότι η οροφή στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Παναγιάς και η οροφή στο Νηπιαγωγείο Παναγιάς έχουν υποστεί φθορές και επιβάλλεται η επίσπευση των διαδικασιών για αντικατάστασή τους.

          Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πότε αναμένεται να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.314, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

          «Λαμβανομένων υπόψιν των αυξημένων περιστατικών παράνομων μεταναστευτικών ροών, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα ποια μέτρα λαμβάνονται από το κράτος, καθώς και ποιοι οι σχεδιασμοί του υπουργείου για την ενίσχυση της ναυτικής και λιμενικής αστυνομίας.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.315, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

          «Από πρόσφατη επίσκεψη που είχα στην κοινότητα Στατού-Άγιου Φώτιου στην επαρχία Πάφου έχω διαπιστώσει ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που υπήρχαν τα τελευταία έτη παρουσιάζονται πλέον σε μεγάλο βαθμό κατολισθήσεις και υποχωρήσεις του οδοστρώματος σε δημόσιους δρόμους.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο η κοινότητα να αποκλειστεί από την υπόλοιπη επαρχία Πάφου, εφόσον δεν επιλυθεί άμεσα αυτό το πρόβλημα.

          Επιπλέον, επειδή τα προβλήματα στην περιοχή με την αστάθεια του εδάφους δεν είναι σημερινά, απαιτείται άμεσα η διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης μελέτης, η οποία θα μπορεί να λύσει οριστικά το πρόβλημα της καταστροφής του οδικού δικτύου λόγω αυτής της αστάθειας του εδάφους.

          Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το πρόβλημα αυτό και τι μέτρα λαμβάνει για την επίλυσή του.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.316, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

          «Έχω γίνει δέκτης παραπόνων ότι, ενώ το νέο κτίριο του Αστυνομικού Σταθμού Παναγιάς έχει ολοκληρωθεί εδώ και μερικά χρόνια, εντούτοις το κράτος δεν παραλαμβάνει το συγκεκριμένο έργο λόγω κακοτεχνιών που έχουν γίνει από τον εργολάβο του εν λόγω έργου.

          Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δαπάνη από το δημόσιο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και ταυτόχρονα το εν λόγω έργο να παραμένει αναξιοποίητο.

          Ως εκ τούτου, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.323, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

          «Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων από γεωργούς της ανατολικής επαρχίας Πάφου ότι οι εκτάσεις που κατέχουν μεταξύ των κοινοτήτων Χολετριών και Νατάς έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές από τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών λόγω της έντονης ροής του Ξεροπόταμου ποταμού.

          Συγκεκριμένα, πριν από αρκετά χρόνια, μετά από εργασίες καθαρισμού της κοίτης του εν λόγω ποταμού στην έκταση μεταξύ των κοινοτήτων Νατάς και Χολετριών από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αντί να απομακρυνθούν τα υλικά από την κοίτη, μεταφέρθηκαν προς τη μια πλευρά, με αποτέλεσμα να αλλάξει η κοίτη ροής του ποταμού.

          Αυτό έχει ως συνέπεια κάθε χρόνο, όταν υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις, το νερό να εισέρχεται στις γεωργικές καλλιέργειες και να προκαλούνται ζημιές.

          Επειδή τα προβλήματα στην περιοχή παρατηρούνται κάθε χρόνο, απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός και η επαναφορά του ποταμού στην κανονική χωροταξική του θέση.

          Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς προσεγγίζει το πρόβλημα αυτό.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.342, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στη συμβολή της κοινότητας Τσάδας με τον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς χρειάζεται, με βάση αίτημα της κοινότητας, όπως σχεδιαστεί και κατασκευαστεί υπερυψωμένη διάβαση με την απαιτούμενη σήμανση.

Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.343, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Καλλέπειας ζητά όπως γίνει επέκταση των οικιστικών ζωνών σε περιοχές που έχουν οδικό δίκτυο, αφού οι οικιστικές ζώνες που υπάρχουν σήμερα είναι χωρίς οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αξιοποίησή τους από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.344, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα τι σχεδιασμούς έχει για τη στήριξη νεαρών ζευγαριών για απόκτηση πρώτης κατοικίας εντός μικρών κοινοτήτων ανεξαρτήτως υψομέτρου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.345, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Τσάδας ζητά όπως ο παλαιός δρόμος Πάφου-Τσάδας, που βρίσκεται μέσα στα κοινοτικά όρια, καθαριστεί, συντηρηθεί και διαπλατυνθεί.

Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.346, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Καλλέπειας μού έχουν τεθεί διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ζητά τη στήριξη του κράτους.

Τα αιτήματα αφορούν τα πιο κάτω:

1.       Αύξηση της κρατικής χορηγίας, για να μπορέσει η κοινότητα να υλοποιήσει τα αναπτυξιακά της έργα.

2.       Επίστρωση με πρέμιξ της οδού Προφήτη Ηλία μήκους εκατό μέτρων.

3.       Οικονομική στήριξη για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε δρόμους που πρέπει να διαπλατυνθούν.

4.       Βελτίωση και επέκταση του δρόμου που οδηγεί στην κτηνοτροφική περιοχή.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα πιο πάνω αιτήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.347, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πότε προγραμματίζεται να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει η Μονάδα Αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και τι δυναμικότητας θα είναι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.348, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Με τη λειτουργία του ΓΕΣΥ αρκετά φάρμακα που παραχωρούνταν δωρεάν σε δικαιούχους πριν την εφαρμογή του τώρα οι ίδιοι αναγκάζονται να τα πληρώνουν.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι, πέραν της αποκοπής που τους γίνεται από τη μηνιαία τους σύνταξη για την εισφορά τους στο ΓΕΣΥ, αναγκάζονται να πληρώνουν οι ίδιοι και αρκετά φάρμακα που χρειάζονται, με αποτέλεσμα να υπόκεινται σοβαρή οικονομική επιβάρυνση.

Με βάση αυτά, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά και ποιους σχεδιασμούς έχει για τους χαμηλοσυνταξιούχους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.349, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αναφορικά με τα κριτήρια μοριοδότησης για τα σχέδια επιδοτήσεων του ΚΟΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 που αφορούσαν τις επενδύσεις για αγορά γεωργοκτηνοτροφικού εξοπλισμού (καθεστώς 4.1) και για ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης γεωργών (μέτρο 6.1), αυτά ήταν ετεροβαρή και άδικα για τους γεωργούς της επαρχίας Πάφου, με αποτέλεσμα οι πλείστοι γεωργοί που είχαν αιτηθεί για αυτά τα σχέδια να αποκλειστούν λόγω χαμηλής μοριοδότησης.

Ως εκ τούτου, τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να διαφοροποιηθούν για το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2027.

Με βάση αυτά, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.350, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Σε επίσκεψή μου στην κοινότητα Λετύμπου μού έχει αναφερθεί ότι ο παλαιός δρόμος που ενώνει την κοινότητα μαζί με την κοινότητα Καλλέπειας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και χρειάζεται συντήρηση.

Με βάση αυτά ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.351, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αναφορικά με το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών, αυτό αποκλείει την οικονομική στήριξη σε άτομα τα οποία, ενώ έχουν αποκτήσει άδεια οικοδομής, το τεμάχιό τους είναι αγροτικό και όχι οικιστικό και έτσι δεν είναι δικαιούχοι του σχεδίου.

Αυτό το κριτήριο είναι άδικο, αφού τα άτομα που έχουν αποκτήσει την άδεια οικοδομής σε αγροτικό τεμάχιο δεν έχουν τεμάχιο εντός οικιστικών περιοχών.

Με βάση αυτά ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.352, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχω ενημερωθεί ότι υπάρχουν αρκετοί ασθενείς με πρόβλημα νεφροπάθειας οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή Πύργου Τηλλυρίας και Πόλης Χρυσοχούς και δύο φορές την εβδομάδα μεταβαίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για αιμοκάθαρση.

Αυτό δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία τόσο στους ασθενείς όσο και στα πρόσωπα που τους συνοδεύουν, οι οποίοι, με βάση αυτά, ζητούν όπως δημιουργηθεί μια μικρή μονάδα αιμοκάθαρσης στο νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς η οποία θα εξυπηρετεί αυτούς τους ασθενείς και θα αποσυμφορήσει τη μονάδα αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.

Ερωτάται λοιπόν ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.394, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

          «Σε αρκετές κοινότητες υπάρχουν εντός οικιστικών περιοχών τεμάχια τα οποία είναι περίκλειστα λόγω έλλειψης οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τους να μην μπορούν να τα αξιοποιήσουν.  Πέραν τούτου, η διαδικασία για εγγραφή δρόμων είναι τόσο χρονοβόρα, που στο τέλος οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν άλλες λύσεις.  Αυτό το φαινόμενο έχει αποτέλεσμα πολλές κοινότητες να έχουν μεγάλες εκτάσεις εντός οικιστικών ζωνών, αλλά να μένουν για χρόνια αναξιοποίητες.

          Ως εκ τούτου, η εισήγηση από αρκετές κοινότητες είναι όπως για τα τεμάχια αυτά, που βρίσκονται εντός των οικιστικών περιοχών, να υπάρχει εκ των προτέρων υποχρέωση για παραχώρηση συγκατάθεσης για κατασκευή δημόσιων δρόμων και, σε περίπτωση άρνησης, να αφαιρούνται από τις οικιστικές ζώνες.

          Με βάση τα πιο πάνω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.395, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

          «Αναφορικά με απάντηση που λάβαμε από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με ημερομηνία 23 Αυγούστου 2018 και με αρ. 23.06.011.02.426, με θέμα την ένταξη του “μαυρόλαδου” στα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), θα θέλαμε ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα εξής:

1.         Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία;

2.         Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι χημικές, βιολογικές/μικροβιολογικές αναλύσεις των δειγμάτων “μαυρόλαδου” από το Γενικό Χημείο του Κράτους;

3.         Αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων;

4.         Αν όχι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι;

5.         Ποια είναι τα επόμενα βήματα και ποιοι σχεδιασμοί υπάρχουν από το υπουργείο, ούτως ώστε να ενταχθεί το “μαυρόλαδο” ως προϊόν ΠΟΠ και ΠΓΕ;»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.396, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

          «Στην κοινότητα Δρούσειας στην επαρχία Πάφου πριν από είκοσι χρόνια είχε ληφθεί απόφαση από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος όπως κατασκευαστεί μικρό φράγμα στον ποταμό “Κρύα Βρύση” με σκοπό την άρδευση των γεωργικών εκτάσεων.

          Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε και στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση.

          Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση αυτής της απόφασης.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.397, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

          «Με βάση την έντονη παράνομη μεταναστευτική ροή που παρατηρείται στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, έχει διαπιστωθεί να υπάρχει σε κάποιες κοινότητες αυξημένη εγκατάσταση των ατόμων αυτών που αιτούνται πολιτικό άσυλο, που πολλές φορές ξεπερνά το 20% του τοπικού πληθυσμού και αλλοιώνει τον δημογραφικό χαρακτήρα.

          Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός για τον τρόπο, τον τόπο και τον αριθμό των ατόμων αυτών που εγκαταστάθηκαν στις κοινότητες.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.398, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

          «Στον δρόμο Πόλης Χρυσοχούς-Δρούσειας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα με κατολισθήσεις χώματος και έχουν καταστραφεί τα ερείσματα του δρόμου.  Ως εκ τούτου, απαιτείται η ουσιαστική βελτίωση του δρόμου αυτού τόσο με την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης όσο και με την επίστρωση μπετόν ή/και πρέμιξ ή/και δημιουργία ξέβαθων ντούσκεμε στα ερείσματα.

          Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προσεγγίζει τα πιο πάνω ζητήματα και τι σχεδιασμοί γίνονται για την ουσιαστική βελτίωση του δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.426, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

          «Στην κοινότητα Αργάκας οι αγροτικοί δρόμοι οι οποίοι γειτνιάζουν με τον ποταμό που διασχίζει την κοινότητα έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της υπερχείλισης του ποταμού.

Ως εκ τούτου, η κοινότητα ζητά όπως αποκατασταθούν οι ζημιές αυτές στους αγροτικούς δρόμους, επαναοριοθετηθεί ο ποταμός και ανακατασκευαστούν τα αναχώματα που έχουν καταστραφεί.

Με βάση αυτά παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.427, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

          «Η κοινότητα Αργάκας ζητά κατάργηση της χάραξης του υπεραστικού δρόμου που διασχίζει την οικιστική περιοχή της κοινότητας και άμεση μετακίνησή του προς τις παρυφές του δάσους Αργάκας.

Με βάση τα πιο πάνω παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.428, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Αργάκας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που είχαμε από το προηγούμενο έτος μέχρι και σήμερα, έχουν μετακινηθεί τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών (π.χ. κλαδιά δέντρων, μπάζα, κ.λπ.) μέσω των αυλακιών παραπλεύρως των δρόμων, με αποτέλεσμα τη συσσώρευσή τους.

Ως εκ τούτου, η κοινότητα ζητά όπως καθαριστούν αμέσως τα εν λόγω αυλάκια, γιατί πλημμυρίζουν τα σπίτια, ή, σε διαφορετική περίπτωση, όπως δοθεί οικονομική βοήθεια από το κράτος προς την κοινότητα, για να επιληφθεί του προβλήματος η ίδια.

Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.429, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

                «Η κοινότητα Αργάκας ζητά από το κράτος όπως προχωρήσει άμεσα με τεχνοοικονομική μελέτη για την κατασκευή πεζοδρομίων εντός των κοινοτικών ορίων του χωριού.

Με βάση αυτά, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.430, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

            «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα για ένταξη στις προσφερόμενες υπηρεσίες από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και υπηρεσιών που αφορούν το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.554, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Τίμης ο Οργανισμός Αναπτύξεως Γης από τον Ιανουάριο του 2017 έχει εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια και άδεια διαχωρισμού οικοπέδων, με σκοπό να προχωρήσει στην ανάπτυξη τεμαχίου που έχει αγοράσει εδώ και χρόνια και στη διάθεσή των οικοπέδων σε οικογένειες χαμηλού και μέτριου εισοδήματος.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.555, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Οι κάτοικοι της κοινότητας Τίμης που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε σπίτια στον συνοικισμό αυτοστέγασης της κοινότητας δεν έχουν μέχρι σήμερα καμία ενημέρωση πότε θα τους παραχωρηθούν τίτλοι ιδιοκτησίας για τα σπίτια που έχουν ανεγείρει από μόνοι τους και για τα οποία εδώ και δεκαετίες καθυστερεί ο εκσυγχρονισμός εγγραφής τους από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Ως εκ τούτου, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η όλη διαδικασία και πότε συγκεκριμένα υπολογίζεται η παραχώρηση των τίτλων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.556, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Τα δένδρα που υπάρχουν στον πυρήνα της κοινότητας Κανναβιούς δίπλα από τον ποταμό και τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε τεράστιο ύψος χρειάζονται συντήρηση και κλάδεμα, γιατί δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα για τη δημόσια ασφάλεια.

Ως εκ τούτου, η κοινότητα ζητά τη συνδρομή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και την τεχνογνωσία του Τμήματος Δασών, ώστε τα δένδρα (ευκάλυπτοι) να τύχουν της κατάλληλης περιποίησης.

Με βάση αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.557, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Παναγιάς Πάφου ο αγωγός που μεταφέρει το νερό από την πηγή “άππης” που βρίσκεται εντός του δάσους χρειάζεται αντικατάσταση, λόγω της τεράστιας φθοράς που έχει υποστεί.  Η κοινότητα χρειάζεται οικονομική ενίσχυση από το κράτος, για να μπορέσει να αγοράσει τα υλικά του αγωγού και είναι έτοιμη να τον εγκαταστήσει από μόνη της.

Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.558, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Αναρίτας στην επαρχία Πάφου εδώ και χρόνια έχει γίνει σχεδιασμός για τον διαχωρισμό οικοπέδων, με σκοπό να παραχωρηθούν σε πρόσφυγες.  Mε βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.559, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Αναρίτας στην επαρχία Πάφου είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις κατά καιρούς από τα αρμόδια υπουργεία ότι θα δίνονταν διάφορα αντισταθμιστικά οφέλη εξαιτίας των επιπτώσεων που προέκυψαν από τη δημιουργία λευκής ζώνης λόγω της κατασκευής του φράγματος του Ασπρόκρεμου και της δέσμευσης μεγάλων εκτάσεων εύφορης γης για την κατασκευή του KEN Πάφου.

Οι διαβεβαιώσεις αυτές αφορούσαν τα πιο κάτω:

1.         Την επέκταση των πολεοδομικών ζωνών της κοινότητας.

2.         Τον διαχωρισμό οικοπέδων για την παραχώρησή τους σε νεαρά ζευγάρια.

Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι πιο πάνω διαβεβαιώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.560, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αρκετές κοινότητες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την ανεξέλεγκτη βόσκηση που υπάρχει και τις τεράστιες καταστροφές που δημιουργούνται τόσο στις καλλιέργειες όσο και στην άγρια πανίδα.  Ως μέτρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού εισηγούνται την επαναφορά του θεσμού του αγροφύλακα και την παραχώρηση αρμοδιοτήτων στα κοινοτικά συμβούλια μέσα από τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας.

          Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.071, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

             «Αναφορικά με το τελευταίο πολύ σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2020 στον Ακάμα, όταν τετράτροχη μοτοσυκλέτα έπεσε σε γκρεμό, αλλά και σε σχέση με παρόμοια προηγούμενα ατυχήματα στη συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχει έντονη ανησυχία ως προς τον τρόπο διάσωσης των πολυτραυματιών, αλλά και για τον χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την παραλαβή τους.

             Η ιδιομορφία της ευρύτερης περιοχής της χερσονήσου του Ακάμα, σε συνδυασμό με την αυξημένη επισκεψιμότητα που υπάρχει κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αυξάνει τις πιθανότητες για ατυχήματα τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά.

             Συγκεκριμένα, με βάση επίσημα στοιχεία του Τμήματος Δασών και της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, κατά το 2017 επισκέφθηκαν τον Ακάμα 800 000 τουρίστες. Άρα, πολύ εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος.

             Ως εκ τούτου, η μεταφορά πολυτραυματιών μετά από σοβαρά ατυχήματα (ειδικά όταν είναι από την πλευρά της θάλασσας), καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος της διακομιδής είναι πολύ σημαντικά και κρίσιμα, ώστε αυτή πρέπει να γίνεται γρήγορα και με ασφάλεια.

             Προς τον σκοπό αυτό, κρίνεται σημαντικό να υπάρχει ένα ταχύπλοο σκάφος που να είναι εξοπλισμένο με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό (εξοπλισμός που υπάρχει σε ασθενοφόρα) και το οποίο ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της περιοχής .

             Αναμφίβολα, η υποστήριξη που παρέχει μέχρι σήμερα η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία του Λατσιού είναι σημαντική· παρ’ όλα αυτά, επιβάλλεται η αντιμετώπιση τέτοιων ατυχημάτων με πολύ πιο αναβαθμισμένα μέσα διάσωσης.

             Ως εκ τούτου, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα της Βουλής για το πώς σχεδιάζει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα  αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.097, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2020, των βουλευτών κ. Κωστή Ευσταθίου και Ηλία Μυριάνθους εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Πάφου, αντίστοιχα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι έλεγχοι έγιναν προς διαπίστωση της εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας περί της Ενεργειακής Απόδοσης [31(Ι)/2009)] και ειδικώς σε πόσες περιπτώσεις οι αρμόδιοι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί (με βάση το άρθρο 7 του νόμου) ενήργησαν προς εφαρμογή του, ιδιαιτέρως των προνοιών του άρθρου 5(6)(α), καθώς και ποιες επιχειρήσεις καταγγέλθηκαν.

Ο λόγος για τον οποίο γίνεται το ερώτημα είναι οι πολλαπλές καταγγελίες που έχουν γίνει ότι ο νόμος παραμένει ανεφάρμοστος και δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη σημασία στην εφαρμογή ενεργειακών ελέγχων σε κτίρια, διεργασίες και οχήματα των επιχειρήσεων που δεν εμπίπτουν στις “μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.110, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πόσοι τοκετοί έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια στα δημόσια νοσηλευτήρια και πόσοι στα ιδιωτικά;

2. Πόσοι τοκετοί έχουν πραγματοποιηθεί με καισαρική τομή τα τελευταία τρία χρόνια στα δημόσια νοσηλευτήρια και πόσοι στα ιδιωτικά;

3. Ποια είναι η πολιτική του υπουργείου και ποια μέτρα λαμβάνονται για την ενημέρωση, καθώς και για τη μείωση του αριθμού των τοκετών με καισαρική τομή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.111, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πόσες περιπτώσεις παιδικού διαβήτη έχουν εντοπιστεί τα τελευταία τρία χρόνια και σε τι ποσοστό στον συνολικό πληθυσμό των παιδιών;

2. Ποια είναι η πολιτική του υπουργείου και ποια μέτρα λαμβάνονται για την ενημέρωση και την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.112, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η Ιερά Μονή Χρυσορροϊατίσσης στην κοινότητα Παναγιά της επαρχίας Πάφου αντιμετωπίζει σοβαρά κτιριολογικά προβλήματα, με αποτέλεσμα ένα μέρος της να κινδυνεύει με κατάρρευση.

Ως εκ τούτου, η μονή προχώρησε εδώ και πάρα πολύ καιρό στην εκπόνηση μελετών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, οι οποίες και κατατέθηκαν στα αρμόδια τμήματα, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το Τμήμα Aρχαιοτήτων, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να υπάρχει οποιαδήποτε απάντηση.

Με βάση αυτά, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την αδειοδότηση των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης της ιεράς μονής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.113, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στο νοσοκομείο Πάφου παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα τόσο σε ό,τι αφορά τη στελέχωσή του όσο και σε ό,τι αφορά τις κτιριακές και υλικοτεχνικές του ανάγκες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί ασθενείς, κυρίως ηλικιωμένοι, να αντιμετωπίζουν σοβαρή ταλαιπωρία στην εξυπηρέτησή τους.

Συγκεκριμένα, οι ελλείψεις που παρατηρούνται ως προς τη στελέχωση του νοσοκομείου σε καθημερινή βάση αφορούν τις ειδικότητες του νευρολόγου, ενδοκρινολόγου και ογκολόγου.

Πέραν τούτου, παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα κτιριακής υποδομής στη Νεφρολογική Μονάδα, τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης, αλλά και προβλήματα στην Καρδιολογική Μονάδα από την έλλειψη εξοπλισμού.

Με βάση αυτά, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα ποιος σχεδιασμός και ποια χρονοδιαγράμματα υπάρχουν για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.162, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στις κοινότητες του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς υπάρχουν διάσπαρτες πολλές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξή τους και την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις αδειοδοτήσεις τους.

Ως εκ τούτου, η δημιουργία στο διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς βιοτεχνικής περιοχής θα επιλύσει τα προβλήματα αυτά και θα δώσει την ευκαιρία να αναπτυχθούν και άλλες βιοτεχνίες.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.163, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα για τη δημιουργία στην Τεχνική Σχολή Πόλεως Χρυσοχούς τμήματος γαλακτοκομίας, λαμβανομένου υπόψη ότι στο διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς και κυρίως στις κοινότητες του Ακάμα υπάρχει έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων