Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Θάσος Μιχαηλίδης

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.382 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσο Μιχαηλίδη στις 10 Ιουνίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για ολοκλήρωση της εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης επιδημικών ασθενειών και ιδιαίτερα της άτυπης πνευμονίας (SARS).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.424 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσο Μιχαηλίδη στις 27 Ιουνίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο προγραμματισμός ανέγερσης νέου κτιρίου του κτηματολογίου Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.132, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για τη δημιουργία ενιαίας αρχής πολιτισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.133, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσουν οι εργασίες για την ίδρυση και λειτουργία κρατικής χορωδίας σε επαγγελματική βάση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.134, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσουν οι εργασίες ανέγερσης του νέου ολυμπιακού σκοπευτηρίου στη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.135, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό ανάπτυξης των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης στις ορεινές περιοχές και γενικότερα στις περιοχές της υπαίθρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.136, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την παροχή φοιτητικής χορηγίας σε φοιτητές οι οποίοι, παράλληλα με τη φοίτησή τους, εργάζονται μερικώς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.158, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσουν οι εργασίες ανέγερσης νέου σύγχρονου πυροσβεστικού σταθμού στη Λάρνακα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.159, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη χώρου στο αρχαιολογικό μουσείο της Λάρνακας και ποια είναι τα μέτρα επέκτασής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.160, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για την προέκταση των αστικών περιοχών από τα 10 στα 15 χμ. όσον αφορά τις άδειες αγροτικών ταξί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.161, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η προοπτική ανάπτυξης και ο προγραμματισμός της κυβέρνησης για το λιμάνι της Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.162, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού οφείλονται οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται για την ολοκλήρωση της μελέτης και την έναρξη εργασιών για βελτίωση του παραλιακού δρόμου (Πιαλέ Πασιά) μέχρι τη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λάρνακα.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων