Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Ντίνος Μιχαηλίδης

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.112 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνο Μιχαηλίδη την 21η Νοεμβρίου 2002.

«Επειδή πιστεύω ότι πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς καθυστέρηση η ασφάλεια και η ηρεμία των κατοίκων της τουρκοκυπριακής συνοικίας της Λεμεσού, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τις ενέργειες που έγιναν, ώστε να επιλυθούν το ταχύτερο δυνατό τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους της πιο πάνω περιοχής από την παρουσία εκατοντάδων αθιγγάνων στην περιοχή και την εγκατάστασή τους σε ακατάλληλα υποστατικά, με αποτέλεσμα την οχληρία και παρενόχληση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα της νύκτας.

2. Τις διευθετήσεις στις οποίες η κυβέρνηση προέβη για δημιουργία ειδικών περιοχών, για να στεγαστούν οι αθίγγανοι, ώστε να ελέγχονται καλύτερα από τις αρχές της Δημοκρατίας, με γνώμονα βέβαια πάντοτε την ασφάλεια της πατρίδας μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.295, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Αναφορικά με τις ζημιές από μεγάλης κλίμακας πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από την κοινότητα Κυβίδες μέχρι την κοινότητα Λόφου μέσω Άλασσας και Αγίου Θεράποντα και σε συνέχεια παραπόνων που μου διαβιβάστηκαν, πληροφορούμαι ότι η μεγάλης κλίμακα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 6 Ιουλίου 2003 στην προαναφερθείσα περιοχή προκάλεσε τεράστιες καταστροφές και ανυπολόγιστες ζημιές. Εκατοντάδες δένδρα κάηκαν και εξοπλισμός πολλών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και υποστατικά της περιοχής έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Με δεδομένη την ανάγκη για στήριξη του αγροτικού πληθυσμού μέσα από την παροχή μέσων και υπηρεσιών που του είναι απαραίτητες για να προφυλαχθεί από τους κινδύνους και να διασφαλισθεί από τις φυσικές καταστροφές και με βάση την επίσης επιτακτική ανάγκη για ανασυγκρότηση της υπαίθρου με τη δημιουργία σύγχρονων, ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για βελτίωση των εισοδημάτων των αγροτών μας, επιβάλλεται η αντιμετώπιση χωρίς αναβολή, με ειλικρίνεια και πραγματικό ενδιαφέρον, όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κυπριακός αγροτικός χώρος, ο οποίος δοκιμάζεται από πληθώρα σημαντικών προβλημάτων.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν η κυβέρνηση προτίθεται και πότε να ικανοποιήσει το αίτημα για άμεση παραχώρηση αποζημιώσεων στους πληγέντες από την πυρκαγιά κατοίκους της κοινότητας του Αγίου Θεράποντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.181, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Πριν από δύο μήνες οι κατοχικές αρχές αποφάσισαν όπως επιστραφούν στο σύνολό τους οι περιουσίες όλων των νόμιμων κατοίκων του μαρωνίτικου χωριού του Κορμακίτη. Έτσι, από την 1η Σεπτεμβρίου 2004, που επεστράφησαν οι περιουσίες, κάποιοι από τους κατοίκους του χωριού άρχισαν να επιστρέφουν και να επανεγκαθίστανται στα σπίτια τους.

Είναι πράγματι αντιληπτός ο σημαντικός τους ρόλος, αλλά και η επιμονή και η υπομονή τους να επιστρέψουν στα πατρογονικά τους χώματα. Ωστόσο, τα προβλήματα για την αποτελεσματική επιστροφή τους και την ταχεία κοινωνικοοικονομική επαναδραστηριοποίησή τους είναι υπαρκτά.

Αίτημα των νόμιμων κατοίκων του Κορμακίτη είναι όπως η κυβέρνηση ενδιαφερθεί άμεσα και αναλάβει το οικονομικό κόστος για την επιδιόρθωση των περιουσιών τους και κυρίως των σπιτιών στα οποία προτίθενται να επιστρέψουν, των εκκλησιών, των σχολείων και γενικά την ευθύνη για την κατάλληλη υποδομή, με στόχο την ομαλή επανεγκατάσταση όλων των οικογενειών που θα επιστρέψουν, αλλά και την ταχεία λειτουργική, οικονομική και κοινωνική επαναδραστηριοποίηση της περιοχής.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα των νόμιμων κατοίκων του Κορμακίτη, έτσι ώστε να διευκολυνθούν η επιστροφή και η επανεγκατάστασή τους στο χωριό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.348, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 30 Αυγούστου 2001 το πιο πάνω νομοσχέδιο και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων να το καταθέσει στη Βουλή για ψήφισή του σε νόμο. Σε μεταγενέστερο στάδιο το νομοσχέδιο απεσύρθη από την αρμόδια αρχή για περαιτέρω μελέτη και μέχρι σήμερα δεν έχει επανακατατεθεί.

Επειδή τα προβλήματα που δημιουργούνται από την παράνομη στάθμευση σε εμπορικούς δρόμους κυρίως στα αστικά κέντρα είναι μεγάλα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να καταθέσει το εν λόγω νομοσχέδιο στη Βουλή για ψήφισή του σε νόμο.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.367, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο επιδότησης του πετρελαίου για τη θέρμανση για όλα τα νοικοκυριά της Κύπρου.

Υπάρχουν όμως εκατοντάδες νοικοκυριά που λόγω οικονομικής αδυναμίας αντί boiler πετρελαίου, τοποθέτησαν στα σπίτια τους για σκοπούς θέρμανσης ηλεκτρικά σώματα.

Ως γνωστό, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου προκαλεί αλυσιδωτές ανατιμήσεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Με την άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου ανεβαίνει και η τιμή του ρεύματος που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό. Θα ήταν άδικο η κυβέρνηση να επιδοτεί μόνο την τιμή του πετρελαίου για θέρμανση και να μην επιδοτεί παράλληλα και την τιμή του ρεύματος που καταναλίσκεται για τον ίδιο σκοπό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ηλεκτρικά σώματα για θέρμανση τοποθετούν κυρίως οι χαμηλά αμειβόμενες οικογένειες. Θα ήταν λοιπόν σωστό να υπάρξει μια πιο δίκαιη μεταχείριση, μέσω κάποιας μορφής επιδότησης, ιδιαίτερα για ορισμένες κατηγορίες πληθυσμού που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά σώματα για θέρμανση, όπως είναι οι συνταξιούχοι με χαμηλές συντάξεις, οι άνεργοι και οι οικογένειες που ζουν σε υπαίθριες, ορεινές κυρίως, περιοχές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση θα επεκτείνει το μέτρο της επιδότησης και για όσους έχουν ηλεκτρικά σώματα για θέρμανση αντί boiler. Παράλληλα, θα ήταν καλό να γνωρίζει η Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση θα μελετήσει το θέμα της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης για την οικονομική ανακούφιση των αγροτών μας.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.674, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο η κυβέρνηση προτίθεται να εξετάσει την αλλαγή του συστήματος οδήγησης (από την αριστερή λωρίδα του οδοστρώματος στη δεξιά), όπως ισχύει στις πλείστες χώρες της Ευρώπης, και

                    2. αν ήδη έχει διεξαχθεί κάποια έρευνα για το οικονομικό κόστος σε περίπτωση αλλαγής, αλλά και το πιθανό οικονομικό όφελος από την                     αύξηση του τουρισμού από χώρες με ανάλογο σύστημα οδήγησης.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.675, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Αναμφισβήτητα, καμιά πολιτική αναπτυξιακής στήριξης οιασδήποτε περιοχής δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, εάν δεν περιλαμβάνει την προώθηση υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Πρωτοβουλίες όπως η κατασκευή έργων και αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελούν βασική υποχρέωση της πολιτείας, ιδιαίτερα όταν ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής και βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες να αυξάνουν το εύρος των δυνατοτήτων τους και το επίπεδο ανάπτυξής τους, έτσι ώστε να μην αποδυναμώνονται και να καθίστανται απειλούμενες.

Με δεδομένη την ανάγκη για στήριξη του αγροτικού πληθυσμού και ανασυγκρότηση της υπαίθρου και δοθείσης της ουσιαστικής προσφοράς της πολιτείας στην αγροτική περιοχή της Κυπερούντας, των Χανδριών, των Αγριδιών και γενικά της περιοχής της Πιτσιλιάς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού προτίθεται και πότε να ικανοποιήσει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου της Κυπερούντας για ολοκλήρωση της κατασκευής ορεινού αθλητικού κέντρου προετοιμασίας στην Κυπερούντα, το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια υλοποίησης του υπό κατασκευή Πολυδύναμου Κέντρου Κυπερούντας.

Ως γνωστό, το Πολυδύναμο Κέντρο Κυπερούντας είναι ένα φιλόδοξο για την περιοχή έργο, η απόφαση για την εκτέλεση του οποίου ελήφθη πριν από πολλά χρόνια και πραγματοποιείται με τη συνεισφορά της κυβέρνησης και της κοινότητας Κυπερούντας. Για την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται το υπόλοιπο της συνεισφοράς της κυβέρνησης, το οποίο ανέρχεται στις £158.000.

Η κυβέρνηση είναι πραγματικά εκτεθειμένη για τη μη αποπληρωμή της δικής της συνεισφοράς για την ολοκλήρωση του έργου και παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο η συνεισφορά αυτή, καθώς και εκείνη που αφορά τον ΚΟΑ για την κατασκευή του αθλητικού κέντρου, θα υλοποιηθεί και πότε.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.695, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εισαγάγει στα σχολικά προγράμματα της στοιχειώδους εκπαίδευσης (τελευταία τάξη) τα κάτωθι μαθήματα, τα οποία να συνεχισθούν και σε όλες τις τάξεις της μέσης εκπαίδευσης:

1. Προγαμιαίες σχέσεις-σχέσεις μέσα στο γάμο.

2. Ναρκωτικά: Συνέπειες, πρόληψη, καταστολή, απεξάρτηση, επανένταξη-παραγωγή, διακίνηση και εμπορία.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.696, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία και η αποστολή στη Βουλή των Αντιπροσώπων του νομοσχεδίου για την εισαγωγή του θεσμού του Επιτρόπου Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία του πιο πάνω θεσμού ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 15 Δεκεμβρίου 2004.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.697, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και πότε αναμένεται να σταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για κύρωση.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.698, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Το ρόλο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στη διαδικασία εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης και σωστού χειρισμού της αντικοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού, καθώς και αποτροπής της εγκατάλειψης του σχολείου από αυτά και

                   2. κατά πόσο ο θεσμός “καθηγητής/σύμβουλος” κρίνεται ότι λειτουργεί ικανοποιητικά, ιδιαίτερα όταν ο συντονισμός του με την Υπηρεσία                     Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας κρίνεται αναγκαίος.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.716, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Η κοινότητα Μαθικολώνης ζητά από το 1993 τη μετατροπή του δημόσιου δρόμου Μαθικολώνης-Φασούλλας μέσω του αναμεταδοτικού σταθμού της ΑΤΗΚ σε χωριτικό. Πρόκειται για το υπόλοιπο του δρόμου που κατασκευάστηκε από την ΑΤΗΚ με σκοπό την εξυπηρέτηση των εργασιών της στην περιοχή, μήκους 1 400 μέτρων. Το μέρος του δρόμου που κατασκευάστηκε ασφαλτοστρώθηκε με έξοδα της ΑΤΗΚ και στη συνέχεια ενεγράφη ως δημόσιος δρόμος, μήκους 3 χιλιομέτρων. Η κυβέρνηση, χωρίς να απορρίπτει το αίτημα της κοινότητας, παραπέμπει την εκτέλεσή του, λόγω άλλων προτεραιοτήτων, σε ευθετότερο χρόνο.

Δεδομένου ότι η κοινότητα είναι τώρα διατεθειμένη να καταβάλει τη δική της συνεισφορά με τη χρησιμοποίηση εγγυημένου δανείου και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι χωματουργικές εργασίες έχουν τελειώσει και το μόνο που απομένει είναι η εγγραφή και η ασφαλτόστρωσή του, αλλά και του γεγονότος ότι με την ολοκλήρωση του έργου ο δρόμος αυτός καθίσταται γέφυρα επικοινωνίας με τη γειτονική κοινότητα της Φασούλλας και τη γύρω περιοχή, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα καταστεί δυνατή η υλοποίηση του πιο πάνω αιτήματος εντός του 2005.

Περαιτέρω καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, εκτός της επικινδυνότητας της διαδρομής λόγω ολισθηρότητας, συνεπάγεται και καταστροφή της χωματώδους επίστρωσης, με συνέπεια την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του συνολικού κόστους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.717, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Το θέμα της βελτίωσης των στροφών στο δρόμο Μαθικολώνης-Αγίου Αθανασίου εγείρεται από την κοινότητα από το έτος 2002. Η σχετική ανταπόκριση της κυβέρνησης ήταν ότι το έργο θα προωθείτο κατά το έτος 2003. Επειδή έκτοτε παρατηρείται αδικαιολόγητη στασιμότητα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει υποβληθεί το αίτημα της κοινότητας στο Γραφείο Προγραμματισμού για έγκριση και εάν σκοπείται η υλοποίησή του εντός του 2005.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.793, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Αποτελεί αίτημα της κοινότητας Ακρούντας η ευθυγράμμιση και η διαπλάτυνση του δρόμου Ακρούντας-υδατοφράκτη Γερμασόγειας λόγω των πολύ επικίνδυνων στροφών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το αίτημα αυτό της κοινότητας θα ικανοποιηθεί εντός του 2005.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.794, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Σε πρόσφατη επικοινωνία μου με κοινότητες της κυπριακής υπαίθρου για ενημέρωση και μελέτη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των αγροτικών μας περιοχών διαπίστωσα, μεταξύ άλλων, πως η εγγραφή των αγροτικών δρόμων είναι από τα βασικά προβλήματα, που η οριστική επίλυσή του αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θετικές προϋποθέσεις για την καταπολέμηση της αστυφιλίας.

Επειδή η σταδιακή εγγραφή των αγροτικών δρόμων, με επιλεκτική προτεραιότητα γι’ αυτούς που υποδεικνύουν οι τοπικές αρχές, απαιτείται από όλες σχεδόν τις κοινότητες της κυπριακής υπαίθρου και το αίτημα αυτό υποβάλλεται πάντα με τρόπο έντονο και επιτακτικό ως πρόβλημα που θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και πολλά χρόνια, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση έχει πρόγραμμα εγγραφής των αγροτικών δρόμων και πότε υπολογίζεται η ολοκλήρωσή του.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.795, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Στο παρελθόν, επειδή πολλά από τα αναπτυξιακά έργα σε συγκεκριμένες αγροτικές κοινότητες δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν με την ετήσια κρατική χορηγία λόγω του ύψους της σχετικής δαπάνης, η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις κοινοτικές αρχές, παρείχε στις κοινότητες τη δυνατότητα εξασφάλισης τραπεζικής δανειοδότησης για την άμεση κατασκευή του εγκεκριμένου έργου, με κυβερνητική εγγύηση εξόφλησης του δανείου από την ίδια, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων, σε ίσες ετήσιες δόσεις. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνετο, σε πολλές περιπτώσεις, η εκτέλεση πολλών έργων μεγάλης δαπάνης σε σύντομο χρονικό διάστημα, πράγμα που συνέβαλε ιδιαίτερα στην ποιοτική ανάπτυξη της υπαίθρου και στην οικονομικότερη εκτέλεση του όλου έργου. Το σύστημα των εγγυημένων δανείων λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο και στην περίπτωση της κατασκευής έργων μεγάλης δαπάνης που απαιτούσαν την οικονομική συνεισφορά των κοινοτήτων, όταν η οικονομική τους κατάσταση δεν επέτρεπε την κατασκευή του έργου με την άμεση συνεισφορά της κοινότητας.

Επειδή το πιο πάνω μέτρο εφαρμόστηκε με επιτυχία στο παρελθόν και επειδή η κυβέρνηση εδώ και αρκετό χρόνο δεν υιοθετεί πλέον τέτοιες διευκολύνσεις, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που ώθησαν στην αναστολή του και κατά πόσο η κυβέρνηση προτίθεται, μέσα στα πλαίσια της αναπτυξιακής της πολιτικής, να το επαναφέρει.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.796, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Η επιδιόρθωση του δρόμου Δοράς-Μαλιάς αποτελεί αίτημα της κοινότητας Δοράς εδώ και πολλά χρόνια. Είναι αρκετά στενός και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν επικίνδυνες στροφές. Εκτός από τους κατοίκους της Δοράς χρησιμοποιείται και από διερχόμενα αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία τα οποία πραγματοποιούν τη διαδρομή Πάφου-Τροόδους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ενδεχόμενο υλοποίησης του έργου, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί ένα αίτημα της κοινότητας που εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.797, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Η κατασκευή του δρόμου Πάχνας-Πραστιού γίνεται σταδιακά, με ετήσια περιορισμένη δαπάνη, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η αποπεράτωσή του για αρκετά χρόνια και με παράλληλη αύξηση της υπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης.

Η διάθεση μεγαλύτερων κονδυλίων για την ολοκλήρωση τέτοιων έργων σίγουρα συμβάλλει πολλαπλώς, αλλά ιδιαίτερα περιορίζει το ύψος της δαπάνης, η οποία πολλαπλασιάζεται, σε βαθμό που να καθιστά το έργο ασύμφορο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πιθανότητα ενίσχυσης του κονδυλίου που έχει διατεθεί για το τρέχον έτος, έτσι ώστε το όλο έργο να ολοκληρωθεί και να δοθεί στην κυκλοφορία εντός του 2005, ικανοποιώντας ένα μεγάλο αίτημα της περιοχής και ιδιαίτερα των κοινοτήτων Πάχνας και Πραστιού.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.798, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Η κοινότητα της Ποταμίτισσας επιθυμεί επανεξέταση του θέματος της κατασκευής υδατοδεξαμενής στην τοποθεσία PONKIA για επέκταση του αναδασμού και της κάλυψης της υφιστάμενης περιοχής αναδασμού. Η κοινότητα δεν αποδέχεται το πόρισμα προηγούμενης μελέτης, σύμφωνα με το οποίο η μεν τοποθεσία είναι ακατάλληλη, η δε υφιστάμενη ποσότητα νερού δεν είναι ικανοποιητική.

Ενόψει των πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση θα υιοθετήσει το αίτημα της κοινότητας με επανεξέταση του θέματος και την αναζήτηση μιας άλλης λύσης για κάλυψη των αναγκών της.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.799, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Η ανακατασκευή του δρόμου Αγίου Μάμα-Τριμήκληνης είχε εξ υπαρχής διαχωριστεί σε δύο φάσεις και η δεύτερη φάση θα ακολουθούσε ευθύς μετά την αποπεράτωση της πρώτης.

Η πρώτη φάση έχει τελειώσει εδώ και ένα χρόνο, αλλά η δεύτερη φάση δεν έχει αρχίσει μέχρι σήμερα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε έχει προγραμματιστεί να αρχίσουν οι εργασίες για την αποπεράτωση του πιο πάνω δρόμου

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.800, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Ο δρόμος Λεμεσού-Αγρού, ως η κύρια οδική αρτηρία που ενώνει τη Λεμεσό με πολλές κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού, ιδιαίτερα στην περιοχή Πιτσιλιάς, χρήζει ανακατασκευής, ευθυγράμμισης και διαπλάτυνσης. Όλες οι επηρεαζόμενες κοινότητες ζητούν επιτακτικά την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης. Επανειλημμένα η κυβέρνηση με δηλώσεις υπουργών έχει διακηρύξει την πρόθεσή της να ανταποκριθεί στο αίτημα της περιοχής, πράγμα που άλλωστε είναι απόλυτα δικαιολογημένο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προωθήσει την ετοιμασία κατασκευαστικού σχεδίου, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί ένα παλιό αίτημα των κατοίκων της περιοχής που ευρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και πολλά χρόνια.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.801, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Η κοινότητα της Πάχνας, στην οποία, ως γνωστό, λειτουργεί αγροτικό υγειονομικό κέντρο με μειωμένο προσωπικό και περιορισμένες ώρες, ζητά όπως το κέντρο λειτουργήσει σε εικοσιτετράωρη βάση και ενισχυθεί το ιατρικό και παραϊατρικό του προσωπικό, για να καλύπτονται έτσι οι ανάγκες της κοινότητας και της γύρω περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο σκέφτεται να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό της κοινότητας.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.812, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Αποτελεί κοινή διαπίστωση, που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει τεράστια έργα υποδομής στην ύπαιθρο και έχουν επιλυθεί πολλά προβλήματα στην προσπάθεια καταπολέμησης της αστυφιλίας και της καλυτέρευσης της ποιότητας ζωής. Μεγάλα προβλήματα, όπως το υδατικό, συγκοινωνιακό, το μεγάλο θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά., αποτελούν για την ύπαιθρο θλιβερό παρελθόν και η επίλυσή τους συνέβαλε ιδιαίτερα στην παραμονή των κατοίκων στις κοινότητες και στις περιουσίες τους. Βασικός στόχος της εκάστοτε κυβέρνησης αποτελεί πάντα η εξεύρεση τρόπων καταπολέμησης της αστυφιλίας με την επιστροφή αυτών που έφυγαν, αλλά και την παραμονή αυτών που ζουν ακόμη στην ύπαιθρο.

Δύο από τα βασικά προβλήματα η επίλυση των οποίων προσφέρεται στην πράξη και γίνεται αποδεκτή με ιδιαίτερη ανακούφιση από τους κατοίκους της υπαίθρου, γιατί ικανοποιεί τις οικογενειακές ανάγκες ιδιαίτερα των νεαρών ζευγαριών, είναι και εκείνα του διαχωρισμού των οικοπέδων και της επέκτασης και χαλάρωσης των πολεοδομικών ζωνών και περιοχών στην ύπαιθρο, ιδιαίτερα στις πολύ πλησίον περιοχές της κάθε κοινότητας.

Έχουμε την άποψη ότι η επιλεκτική τακτική του διαχωρισμού οικοπέδων σε χαλίτικη γη θα πρέπει να διαφοροποιηθεί με την υιοθέτηση μιας περισσότερο προληπτικής πολιτικής, παρά της θεραπευτικής πολιτικής που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.

Με την προληπτική αυτή πολιτική η κάθε κοινότητα θα γνωρίζει, προτού προκύψει πιεστική ανάγκη, ότι, στην περίπτωση που χρειαστεί, θα υπάρχει στη διάθεση των κατοίκων συγκεκριμένη δυνατότητα, ώστε να μη μεριμνούν για τη στέγασή τους σε περιοχές μακράν της κοινότητας. Παρόμοια προληπτική πολιτική θα μπορεί να χαραχθεί με υιοθέτηση και εξαγγελία μιας πλέον ευέλικτης πολεοδομικής διαδικασίας, ώστε ο κάθε οικογενειάρχης που ζει στην ύπαιθρο και είναι ιδιοκτήτης μικρού οικοπεδοποιημένου τεμαχίου να γνωρίζει ότι η αρμόδια αρχή θα εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή, αλλά και ενδιαφέρον την ικανοποίηση του αιτήματός του για ανέγερση κατοικίας για στεγαστικούς σκοπούς μελών της οικογένειάς του, όταν το τεμάχιο αυτό δεν προσφέρεται και δεν ικανοποιεί τις άμεσες οικογενειακές του ανάγκες, ιδιαίτερα για τη στέγαση των μελών της οικογένειάς του. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα πρέπει να υιοθετήσει αποτρεπτική πολιτική για οικοπεδοποίηση των περιοχών πλησίον των πόλεων, έτσι ώστε η αναζήτηση οικοπέδων, ιδιαίτερα από τα νεαρά ζευγάρια, για στέγαση μακριά από τις κοινότητές τους να παύσει να αποτελεί υπαλλακτική λύση στο πρόβλημα.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να διαφοροποιήσει τη μέχρι σήμερα υφιστάμενη πολιτική του για τα πιο πάνω θέματα, μετατρέποντας τη μέχρι τώρα πολιτική που από χρόνια ακολουθεί η κυβέρνηση από θεραπευτική σε προληπτική, ώστε οι κοινότητες της υπαίθρου να γνωρίζουν ότι, σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστεί, θα υπάρχει δυνατότητα για στέγαση ιδιαίτερα των νεαρών ζευγαριών της κοινότητας είτε με το διαχωρισμό οικοπέδων είτε με πολεοδομική χαλάρωση.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.037, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται η ετοιμασία των κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του περί της Αναγνώρισης Όλων των Αγώνων του Κυπριακού Λαού για Ελευθερία και Δημοκρατία (Τιμητικές Διακρίσεις) Νόμου του 1999.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.041, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Με αφορμή την πρόσφατη αεροπορική τραγωδία στο Γραμματικό, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 121 συμπατριωτών μας, και τα όσα καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις έρευνες που διεξάγονται αναφορικά με τα αίτια και τα αιτιατά για την πτώση του αεροπλάνου της εταιρείας “HELIOS AIRWAYS”, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θεωρεί και πιστεύει ότι, με τα όσα έχουν ακουστεί από επίσημα χείλη, το τμήμα αυτό έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχει, διεθνείς και τοπικές, και ιδιαίτερα σ’ αυτές που αφορούν την πτητική ικανότητα των αεροσκαφών που καλείται να ελέγξει, τα οποία αεροσκάφη πραγματοποιούν καθημερινά πτήσεις από και προς την Κύπρο.

Όταν επίσημα χείλη, διοικητικά και πολιτειακά, δηλώνουν κατά τον πλέον υπεύθυνο και επίσημο τρόπο ότι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας πάσχει και χρήζει αναδιοργάνωσης, ενίσχυσης και εμπλουτισμού με ευρωπαϊκών προδιαγραφών συστήματα, τα οποία μέχρι σήμερα προφανώς δεν έχει, αντιλαμβάνεσθε την αγωνία όλων μας, ιδιαίτερα όταν οι έρευνες της αστυνομίας, της ειδικής Ελληνικής Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Δυστυχημάτων, αλλά και η αυτεπάγγελτη έρευνα που διατάχθηκε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα: Ποιος ελέγχει, μετά το δυστύχημα στο Γραμματικό, την πτητική ικανότητα των αεροπλάνων, όταν ο καθ’ ύλην αρμόδιος οργανισμός, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, αμφισβητείται ή βρίσκεται έκτοτε στο μικροσκόπιο τριών τουλάχιστον ερευνητικών επιτροπών σε σχέση με την ικανότητά του να ανταποκρίνεται ή όχι στις υποχρεώσεις του;

Σίγουρα, κανένας λόγος ανησυχίας δε θα υπάρχει, αν με το τέλος των ερευνών διαπιστωθεί, πράγμα που όλοι ευχόμαστε, ότι το εν λόγω τμήμα ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του και δεν παρουσιάζει τις ελλείψεις και τα προβλήματα που σήμερα του επιρρίπτουν υπεύθυνοι παράγοντες.

Υπό το φως των πιο πάνω, θα ήθελα να έχω τη διαβεβαίωση του αρμόδιου υπουργείου για το ότι ο πτητικός έλεγχος των αεροσκαφών δε γίνεται επί του παρόντος από το τμήμα εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα, για να διαπιστωθεί η ικανότητά του, αλλά από άλλο διεθνή οργανισμό ή άλλους ειδικούς στους οποίους έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα αυτά, μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την έκδοση του σχετικού πορίσματος, στο οποίο θα αναφέρεται αν το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της πτητικής ικανότητας των αεροσκαφών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.065, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Τη στιγμή που το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα της 14ης Αυγούστου 2005 στο Γραμματικό παραμένει ανεξιχνίαστο και κανείς δε γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη, καθημερινά έρχονται στη δημοσιότητα πληροφορίες όπως αυτή που αφορά τις τοξικολογικές εξετάσεις των δύο πιλότων της εταιρείας “Helios Airways”, που εντείνουν τη σύγχυση και πολλαπλασιάζουν τα ερωτηματικά. Την ίδια ώρα, αποκρύβονται πληροφορίες που επιβάλλεται να δοθούν στη δημοσιότητα, όπως οι επικοινωνίες του Πύργου Ελέγχου Αθηνών με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, καθώς και οι συνομιλίες των πιλότων των δύο πολεμικών αεροσκαφών με τη βάση τους και η έκθεση που τελικά ετοίμασαν. Είναι η άποψή μας ότι, όταν οι πληροφορίες αυτές δοθούν στη δημοσιότητα, θα σταματήσει η καταστροφική σεναριολογία και, παράλληλα, οι αρμόδιες επιτροπές που ερευνούν το τραγικό συμβάν δε θα εμποδιστούν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.

Κατά συνέπεια, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να δώσει στη δημοσιότητα τις πιο πάνω πληροφορίες και να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις σχετικές απομαγνητοφωνημένες επικοινωνίες και τα σχετικά ίχνη των ραντάρ, τις συνομιλίες των πιλότων με τη βάση τους, καθώς και την έκθεση που συνέταξαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.157, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Σε επίσκεψη που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Αγωνιστικού Δημοκρατικού Κινήματος (ΑΔΗΚ) στην προσφυγική κοινότητα του συνοικισμού Κολοσσίου, στις 9 Νοεμβρίου 2005, το κοινοτικό συμβούλιο έθεσε ενώπιόν μας σχετικό υπόμνημα με τα φλέγοντα προβλήματα της κοινότητας που έχουν τεθεί ενώπιον των αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων για επίλυση και τα οποία ακόμα εκκρεμούν. Τα προβλήματα είναι τα εξής:

1. Κατασκευή αίθουσας πολλαπλής χρήσης στην αυλή του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου της κοινότητας.

2. Ενίσχυση της κοινότητας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ζητείται βοήθεια μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για εξόφληση δανείου που αφορά το μερίδιο των προσφύγων για την κατασκευή του υδατικού έργου της κοινότητας. Η κοινότητα παραπονιέται πως η οικονομική βοήθεια του κράτους δίδεται εξ ολοκλήρου στο κοινοτικό συμβούλιο της ενορίας του Αποστόλου Λουκά (αυτόχθονες).

3. Διαχωρισμός οικοπέδων για τα νέα ζευγάρια. Εκκρεμούν 300 εγκεκριμένες αιτήσεις νέων ζευγαριών.

4. Ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο κοιμητήριο.

5. Παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους πρόσφυγες, για την οποία υπάρχει έντονη απαίτηση ολόκληρου του προσφυγικού κόσμου.

Σχετικά με τα πιο πάνω προβλήματα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο η προώθησή τους βρίσκεται σε εξέλιξη και πότε αναμένεται να επιλυθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.172, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Καλό Χωριό Λάρνακας, το κοινοτικό συμβούλιο και οι κάτοικοι της κοινότητας μου υπέβαλαν τα πιο κάτω αιτήματα:

1. Διαχωρισμός νέων οικοπέδων για νεαρά ζευγάρια.

2. Δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής.

3. Ηλεκτροδότηση της κτηνοτροφικής ζώνης.

4. Ανακατασκευή του δρόμου της Ριζοελιάς.

5. Οικονομική βοήθεια από τον ΚΟΑ για ολοκλήρωση του κοινοτικού γηπέδου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει τα πιο πάνω αιτήματα. Ως γνωστόν, η κοινότητα κατοικείται εξ ολοκλήρου από πρόσφυγες συμπατριώτες μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.173, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Η αντικατάσταση του δικτύου υδατοπρομήθειας στην κοινότητα Ομόδους έχει κριθεί από την κυβέρνηση ως επιβεβλημένη και έχουν, όπως πληροφορούμαι, γίνει και οι κατάλληλες μελέτες για την υλοποίηση του έργου έναντι δαπάνης £466.000.

Επειδή η κοινότητα Ομόδους ανησυχεί μήπως το έργο δε συμπεριληφθεί στους προϋπολογισμούς του 2006, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η εν λόγω δαπάνη, λόγω του επείγοντος του θέματος, θα συμπεριληφθεί στους προϋπολογισμούς του 2006.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.174, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πισσουρίου, το κοινοτικό συμβούλιο και ο πρόεδρος της κοινότητας μου ανέφεραν τα κάτωθι προβλήματα:

1. Ανακατασκευή του δρόμου από την κοινότητα προς τη θάλασσα. Ο δρόμος αυτός έχει πάθει καθίζηση και έχει καταστεί επικίνδυνος για τη διέλευση των πεζών και ιδιαίτερα των τροχοφόρων. Έχει διαπιστωθεί ότι η ολική δαπάνη για την κατασκευή του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1,5 εκατομ. λιρών.

2. Το ιατρικό κέντρο που βρίσκεται στην κοινότητα χρήζει στελέχωσης, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει διορισμένο ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό ούτε ασθενοφόρο.

3. Η κοινότητα ζητά την εκμίσθωση χαλίτικης γης για δημιουργία πάρκων πρασίνου.

Για τα πιο πάνω προβλήματα παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα για το χρόνο και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.175, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στα κρασοχώρια της Λεμεσού και μετά από συνομιλία που είχα με τοπικούς παράγοντες των κοινοτήτων, διαπίστωσα τα ακόλουθα προβλήματα:

1. Για τα σταφύλια που έχουν παραδοθεί τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν ακόμη πληρωθεί οι παραγωγοί.

2. Ενώ το σχέδιο αναμπέλωσης προνοούσε εκρίζωση δύο δεκαρίων και άνω, ανά τεμάχιο, η φετινή οδηγία αναφέρει έξι δεκάρια και άνω. Τούτο προκαλεί τεράστιο πρόβλημα και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

3. Τη στιγμή που το μέτρο της εκρίζωσης σε συγκεκριμένες περιοχές αποτελεί το στόχο της κυβερνητικής πολιτικής, ο στόχος αυτός δεν προωθείται για το λόγο ότι δεν καταβάλλεται στους αμπελουργούς η ζητηθείσα αποζημίωση.

4. Στην περιοχή του Αγίου Νικολάου ζητείται να απαγορευτεί η εκρίζωση, γιατί τα σταφύλια που παράγει η περιοχή αυτή είναι πολύ καλής ποιότητας.

Επειδή είμαι της άποψης ότι τα πιο πάνω προβλήματα είναι δικαιολογημένα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με το Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων να πληροφορήσει το σώμα σε ποιο βαθμό τα πιο πάνω προβλήματα αντιμετωπίζονται θετικά και πότε αναμένεται η επίλυσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.183, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Είναι γνωστό ότι με κυβερνητικές αποφάσεις, συγκεκριμένα του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, δεσμεύονται για αόριστο χρόνο εκτάσεις ιδιωτικής γης σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακή τάση, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση που επιδιωχθεί από τους ιδιοκτήτες αξιοποίηση της περιουσίας τους, να μην μπορούν με κανένα τρόπο, λόγω της δέσμευσης αυτής, να προχωρήσουν στην εκμετάλλευσή της.

Παράλληλα, πέρα από τα συμφέροντα εκατοντάδων οικογενειών που θίγονται από την πολιτική αυτή της κυβέρνησης, αναφέρω ότι και πολλές άλλες αναπτύξεις για οικιστικούς σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, όπως αυτές που προγραμματίζει ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, δεν μπορούν να προωθηθούν λόγω των δεσμεύσεων από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε τεμάχια γης που εξασφάλισε ο οργανισμός.

Η προστασία των αρχαιοτήτων μας, με τη λήψη μέτρων που θα αποτρέπουν την καταστροφή τους, είναι, κατά την άποψή μας, επιβεβλημένη από κάθε άποψη και μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Επίσης, είναι κατανοητή η διαφύλαξη τεμαχίων γης σε αναπτυσσόμενες περιοχές για την ανέγερση σχολείων, γυμναστηρίων και άλλων δημόσιων κτιρίων, όταν τούτο απαιτείται, ανάλογα με την ανάπτυξη της περιοχής.

Εκείνο όμως που είναι, κατά τη γνώμη μας, άδικο, παράνομο, αντισυνταγματικό και εκτός κάθε ηθικής τάξης είναι η δέσμευση ιδιωτικής περιουσίας χωρίς αυτή να απαλλοτριώνεται και να καταβάλλεται η τρέχουσα αξία της γης προς τους ιδιοκτήτες της ή η δέσμευσή της για χρόνια με επίσχεση ιδιωτική, με μόνη δικαιολογία ότι η δέσμευση ιδιωτικής περιουσίας που έγινε για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος χωρίς την καταβολή της αξίας της και για χρόνο αόριστο αποτελεί νόμιμο δικαίωμα της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να μην υποχρεώνεται να καταβάλλει την αγοραία αξία της περιουσίας ή να ικανοποιεί με κάποιο άλλο τρόπο τους ιδιοκτήτες.

Επειδή η πολιτική αυτή, όπου και όταν εφαρμόζεται, πλήττει οικονομικά πολλούς συμπατριώτες μας, με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις για τους ιδίους και τις οικογένειές τους, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να διαφοροποιήσει αυτή την πολιτική και να αποδεσμεύσει όσες περιουσίες έχουν δεσμευτεί με απαλλοτρίωση ή επίσχεση ή απλή δέσμευση επί χάρτου χωρίς μέχρι σήμερα να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες τους ή, σε περίπτωση που η απαλλοτρίωση των περιουσιών είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες καταβάλλοντας τις τρέχουσες αξίες της αγοράς.

Παρακαλείται επίσης το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο η ανταλλαγή των δεσμευμένων περιουσιών με άλλα τεμάχια χαλίτικης γης ίσης αξίας στην ίδια περιοχή ή η χαλάρωση πολεοδομικού συντελεστή για αντιστάθμιση των δυσμενών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη δέσμευση των περιουσιών αυτών είναι δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων με τους ιδιοκτήτες για εξεύρεση μιας κοινής αποδεκτής συμφωνίας.

Χωρίς αμφιβολία, επειδή το θέμα αυτό, εάν δε λυθεί πολιτικά, θα απασχολήσει, όπως πληροφορούμαι, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η εξέλιξή του, όσο και αν θεωρείται από νομικίστικης άποψης αμφίβολη, είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις για τη χώρα μας, η οποία θα εκτεθεί κατακρατούσα την περιουσία πολιτών της Δημοκρατίας για χρόνο αόριστο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς να τους αποζημιώνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.184, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Σε συνάντησή μου στον Πύργο Λεμεσού με τον πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας μου αναφέρθηκαν προβλήματα, που αφορούν τα πιο κάτω:

1. Αλλαγή υδρευτικού δικτύου υδατοπρομήθειας (αμιαντοσωλήνες μικρής διαμέτρου και χαμηλής πίεσης).

2. Αναβάθμιση του κεντρικού δρόμου της κοινότητας, μήκους 2 χμ. (από τη συμβολή με το δρόμο προς την Παρεκκλησιά μέχρι τα γραφεία του κοινοτικού συμβουλίου).

3. Ένταξη του αποχετευτικού συστήματος στο ΣΑΛΑ.

4. Επιβολή τελών στη μαρίνα του ξενοδοχείου “Saint Raphael”, τα οποία να καρπούται το κοινοτικό συμβούλιο του Πύργου.

5. Εκμίσθωση της γης σε χαλίτικη γη στη βιοτεχνική περιοχή.

6. Επιχορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος (να είναι συνεχόμενο και όχι να διακόπτεται).

7. Μεταφορά πυλώνων (να φύγουν ή να γίνουν υπόγειοι).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αντιμετώπιση των πιο πάνω προβλημάτων και αν προγραμματίζεται σύντομα η επίλυσή τους.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων