Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Ελένη Μαύρου

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.115 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 15 Μαΐου 2002.

« Το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων της κοινότητας Περιστερώνας είναι πρόσφυγες. Η εξασφάλιση γης για οικιστική ανάπτυξη με χαμηλό κόστος, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των προσφυγικών οικογενειών, αλλά και ευρύτερα οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τους πρόσφυγες της περιοχής όσο και για την κοινότητα ευρύτερα. Δυστυχώς σήμερα πολλά νεαρά ζευγάρια εγκαταλείπουν την Περιστερώνα, αφού βρίσκουν οικόπεδα σε χαμηλές τιμές σε γειτονικές περιοχές, ενώ η κοινότητα δεν έχει πάρει ακόμα απάντηση στο αίτημά της για απαλλοτρίωση γης γι’ αυτό το σκοπό.

Η Περιστερώνα αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες με τις ακριτικές κοινότητες της περιοχής, αν και δε θεωρείται τέτοια. Δρόμοι που γειτνιάζουν ή βρίσκονται στη νεκρή ζώνη χρειάζονται επίστρωση, ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση των γεωργών, ενώ οι κάτοχοι γεωργικής γης στη νεκρή ζώνη χρειάζονται στήριξη, για να κρατήσουν την παραγωγή τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση λήψης μέτρων για ικανοποίηση αυτών των αναγκών και, αν ναι, ποιών.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.008.02.059 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 2 Οκτωβρίου 2002.

«Στη διάρκεια επίσκεψης στο Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός έχουμε διαπιστώσει την απουσία πισίνας που θα ενίσχυε το πρόγραμμα φυσιοθεραπείας των παιδιών. Όπως έχουμε ενημερωθεί, για τις ανάγκες αυτές το σχολείο χρησιμοποιεί μία με δύο φορές τη βδομάδα την πισίνα του ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, με τα αναμενόμενα προβλήματα και την ταλαιπωρία που προκαλεί η μεταφορά των παιδιών.

Η κατασκευή πισίνας στο Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός θα μπορούσε να καλύψει και τις ανάγκες της Ειδικής Σχολής Λευκωσίας που βρίσκεται πλησίον και σίγουρα θα βοηθούσε στην πιο συχνή άσκηση των παιδιών και των δύο σχολείων.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το σχετικό έργο προγραμματίζεται, πότε και με ποιες προδιαγραφές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.060 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 2 Οκτωβρίου 2002.

«Αναφέρομαι στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος διαφυλικής αγωγής, το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα διδάσκεται από καθηγητές ποικίλων ειδικοτήτων (θεολόγους, βιολόγους, καθηγητές οικιακής οικονομίας, γυμναστές κ.ά.), ενώ θα γίνεται παράλληλα ενημέρωση από ειδικούς (γιατρούς, ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς) πάνω σε συναφή θέματα.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια κριτήρια έχει βασίσει την επιλογή των πιο πάνω ειδικοτήτων για τη διδασκαλία του θέματος και γιατί από το σχετικό κατάλογο έχει αποκλείσει τους κοινωνιολόγους. Συναφές ερώτημα προκύπτει και από τη διδασκαλία του μαθήματος κοινωνιολογίας από φιλολόγους και όχι κοινωνιολόγους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.061 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 2 Οκτωβρίου 2002.

«Μετά από επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός διαπιστώθηκε η απουσία νοσηλευτικού προσωπικού εξειδικευμένου στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, όπως είναι οι επιληπτικές κρίσεις, ο πνιγμός από σίτιση, η φαρμακολογική θεραπεία κ.ά. Τέτοια περιστατικά αναφέρονται συχνά κατά τις ώρες φοίτησης των παιδιών αλλά και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους στο σπίτι. Όπως είναι φυσιολογικό, οι συνοδοί και το υπόλοιπο προσωπικό δεν κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις, για να αντεπεξέλθουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή των παιδιών.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να πάρει για επίλυση του θέματος τόσο στον Ευαγγελισμό όσο και στα υπόλοιπα ειδικά σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.068 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 16 Οκτωβρίου 2002.

« Σύμφωνα με τον περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο [119(Ι)2000] (άρθρα 34, 35), απαγορεύεται η αποκάλυψη της ταυτότητας του θύματος και προβλέπονται μέτρα προστασίας των μαρτύρων (άρθρο 18). Το γεγονός όμως ότι οι γραπτές καταγγελίες θυμάτων και οι καταθέσεις μαρτύρων, που περιλαμβάνουν όλα τα προσωπικά τους στοιχεία, δίνονται στον υπαίτιο ή κατηγορούμενο μέσω του δικηγόρου του, αφού δοθεί κατηγορητήριο για εκδίκαση υπόθεσης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, μέχρι εκδίκασης της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος να προβεί σε απειλές ή και αντίποινα προς το θύμα ή το μάρτυρα.

Μας έχει ακόμα καταγγελθεί ότι υπήρξαν περιπτώσεις που αρμόδιοι αστυνομικοί ενημέρωσαν τους κατηγορουμένους για το περιεχόμενο των καταθέσεων ή καταγγελιών του θύματος, θέτοντας σε κίνδυνο την υπόληψη και σωματική ακεραιότητά του.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται ή θα ληφθούν, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή πληροφοριών προς τους θύτες ή άτομα που μπορεί να επηρεάσουν τη ροή μιας υπόθεσης ή τα ΜΜΕ, καθώς και κατά πόσο μελετά τρόπους αποφυγής της καταγραφής των προσωπικών στοιχείων των μαρτύρων στις καταθέσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.069 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 16 Οκτωβρίου 2002.

« Σύμφωνα με τον περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο [119(Ι)2000], άρθρο 22, το δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα αποκλεισμού του υπόπτου ή απομάκρυνσης ανηλίκου, έπειτα από αίτηση και της αστυνομίας, σε περίπτωση που υπάρχει καταγγελία ή ερευνάται ποινική υπόθεση βίας.

Παρατηρείται, όμως, το φαινόμενο παραπομπής των θυμάτων από αστυνομικούς σε άλλους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η έκδοση των διαταγμάτων ή ακόμη και να αποθαρρύνονται τα θύματα από το να το πράξουν, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητά τους, πέρα από την επιπλέον ψυχολογική πίεση που προκαλεί και την εκ νέου θυματοποίηση των θυμάτων.

Στην περίπτωση δε εμπλοκής κατηγόρου ή και αιτήσεως μέσω άλλων φορέων παρατηρείται μια χρονοβόρα διαδικασία που διίσταται της φιλοσοφίας της νομοθεσίας για άμεση προστασία των θυμάτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις οδηγίες που έχουν δοθεί στο σώμα της αστυνομίας σχετικά με την εφαρμογή της πιο πάνω πρόνοιας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.098 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 8 Νοεμβρίου 2002.

«Σε τηλεοπτική εκπομπή, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2002, έγινε αναφορά από πατέρα ανήλικης ότι η κόρη του, ηλικίας δεκαπέντε χρόνων, μετά τη σύλληψή της οδηγήθηκε στα κρατητήρια Λεμεσού όπου κρατήθηκε μαζί με άλλες ανήλικες κρατούμενες και όπου οι γονείς δεν είχαν καμία πρόσβαση. Η “καταγγελία” του πατέρα, ανεξάρτητα από τα δεδομένα της συγκεκριμένης υπόθεσης, δημιουργεί ερωτήματα για την τακτική που ακολουθείται σε περιπτώσεις σύλληψης ανήλικων παραβατών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τη διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις κράτησης ανηλίκων και πιο συγκεκριμένα κατά πόσο γίνονται σεβαστές οι πρόνοιες του άρθρου 7 του περί Αδικοπραγούντων Ανηλίκων Νόμου Κεφ. 157.

2. Τα μέτρα που παίρνονται, σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία, για αποφυγή της δημοσιοποίησης στοιχείων ανηλίκων που εμπλέκονται σε παρόμοια περιστατικά και κατ’ επέκταση της θυματοποίησής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.135 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 6 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με την απουσία εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού στο Ειδικό Σχολείο “Ευαγγελισμός” αναφέρεται ότι, αν και έγιναν αλλεπάλληλα διαβήματα προς το Υπουργείο Υγείας για τοποθέτηση του κατάλληλου προσωπικού, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ζητήθηκε η τοποθέτηση νοσηλευτή, η κάλυψη του σχολείου από ιδιωτικό ή κυβερνητικό γιατρό, όπως και η οργάνωση σειράς μαθημάτων πρώτων βοηθειών για το προσωπικό του σχολείου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει για επίλυση του θέματος τόσο στον “Ευαγγελισμό” όσο και στα υπόλοιπα ειδικά σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.144 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 11 Δεκεμβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το Κέντρο Υποδοχής Κοφίνου, ο σχεδιασμός του οποίου έγινε, όπως αντιλαμβάνομαι, βάσει ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών. Συγκεκριμένα, ζητείται ενημέρωση για τα ακόλουθα:

 • Τους σκοπούς που θα εξυπηρετούνται με τη δημιουργία του,
 • τις υπηρεσίες που θα παρέχονται, ιδιαίτερα όσον αφορά οικογένειες με παιδιά,
 • τη χωρητικότητα, τη διαρρύθμιση και τυχόν πρόνοιες για φιλοξενία οικογενειών,

 • τα μέτρα κοινωνικής ένταξης των ατόμων που θα φιλοξενούνται,

 • την περίοδο φιλοξενίας,

 • τους φορείς που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του κέντρου,

 • το στάδιο εργασιών και το χρονοδιάγραμμα παράδοσής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.145 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 11 Δεκεμβρίου 2002.

«Μας έχει αναφερθεί ότι ανήλικα παιδιά που βρίσκονται στην Παιδική Στέγη και τη Στέγη Νεανίδων Λευκωσίας συχνά παρενοχλούνται από τους γονείς τους, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι για άσκηση βίας σε αυτά. Οι παρεμβάσεις αυτές ασκούν ψυχολογική βία στα παιδιά και στο προσωπικό των ιδρυμάτων, που στη συνέχεια καλούνται συχνά για μαρτυρία.

Παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις συνιστούν παραβίαση από πλευράς των γονιών των διαταγμάτων απομάκρυνσης και μη επικοινωνίας με τα ανήλικα παιδιά, εντούτοις οι γονείς αφήνονται ανενόχλητοι να συνεχίζουν το έργο τους κατά παράβαση του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου (άρθρο 21).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η αστυνομία δεν παρέχει προστασία στους πιο πάνω χώρους, τη στιγμή που η προστασία αυτών των παιδιών είναι ευθύνη του κράτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.155 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, γύρω στα τέσσερα εκατομμύρια γυναικών και παιδιών γίνονται στόχος σωματεμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και είναι γνωστό ότι ζουν κάτω από καθεστώς βίας και ανάρμοστων συνθηκών διαβίωσης. Το φαινόμενο της πορνείας, το οποίο συνοδεύεται από σωρεία άλλων αξιόποινων πράξεων, όπως είναι η διαφθορά, ο εκβιασμός, η διακίνηση πορνογραφικού υλικού κ.ά., απασχολεί σήμερα όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη.

Στην Κύπρο έχει κατά καιρούς καταγγελθεί ότι ξένες εργαζόμενες και μετανάστριες πέφτουν θύματα ψευδών υποσχέσεων και εξωθούνται από κυκλώματα σωματεμπορίας στην πορνεία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει ή προτίθεται να λάβει για τη δίωξη των κυκλωμάτων αυτών και την παροχή πλήρους προστασίας από το κράτος στις γυναίκες αυτές, περιλαμβανομένων:

 • της έγκαιρης πληροφόρησης ατόμων που έρχονται να εργαστούν ως καλλιτέχνιδες, οικιακοί βοηθοί και προσωπικό σε ξενοδοχεία/εστιατόρια αναφορικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν,
 • της ενημέρωσης για τα δικαιώματά τους, όταν παραβιάζεται το συμβόλαιο εργασίας, καθώς και συχνού ελέγχου των συνθηκών εργασίας,
 • της ρητής απαγόρευσης κατακράτησης των αναγνωριστικών τους εγγράφων από τους εργοδότες.»
 • Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.200 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 23 Ιανουαρίου 2003.

  «Σύμφωνα με τον περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμο του 1992, το δικαστήριο δύναται να εκδίδει διάταγμα περίθαλψης ανήλικων τοξικομανών σε κέντρο ειδικό για αποτοξίνωση και απεξάρτηση (διάταγμα περίθαλψης ανηλίκου). Επίσης δύναται με διάταγμα να εξουσιοδοτήσει την εισδοχή ή κράτηση καταδικασθέντος σε παρόμοιο κέντρο για σκοπούς της απαιτούμενης θεραπείας και περίθαλψης.

  Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει στην Κύπρο τέτοιο εξειδικευμένο κέντρο υποχρεωτικής θεραπείας και η σημαντική αυτή πτυχή του νομοσχεδίου για απεξάρτηση, θεραπεία και επανένταξη στην κοινωνία φαίνεται να μην εφαρμόζεται.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για μέτρα που λαμβάνονται σήμερα σε σχέση με τους καταδικασθέντες τοξικομανείς, και ιδιαίτερα τους ανήλικους τοξικομανείς, ή για μέτρα που θα ληφθούν για άμεση εφαρμογή της πιο πάνω νομοθεσίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.208 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου την 31η Ιανουαρίου 2003.

  «Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. 51.243 και ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2000, έχει συσταθεί επιτροπή, η Επιτροπή Εξέτασης Εργατικών Διαφορών, που εξετάζει παράπονα αλλοδαπών εναντίον των εργοδοτών τους.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους σύστασης της επιτροπής, τα μέλη που την απαρτίζουν, τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να ενημερωθεί το σώμα για τον αριθμό παραπόνων που έχουν υποβληθεί, από την ημερομηνία σύστασης της επιτροπής, καθώς και για το είδος των προβλημάτων που εξετάστηκαν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.217 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 5 Φεβρουαρίου 2003.

  «Έχουμε πληροφορηθεί την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. 66.283 και ημερομηνία 28 Αυγούστου 2002, με την οποία προωθείται η σύσταση ανεξάρτητου σώματος (επιτρόπου), που θα επιλαμβάνεται θεμάτων ρατσισμού και μισαλλοδοξίας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πού στηρίχθηκε η πιο πάνω απόφαση; Η συγκεκριμένη πρόταση έχει προκαταρκτικά συζητηθεί με άλλους φορείς (π.χ. Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επίτροπο Διοικήσεως, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.);

  2. Έχει μελετηθεί κατά πόσο οι αρμοδιότητες του νέου θεσμού θα επικαλύπτονται ή/και συγκρούονται με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ισότητας, για την οποία έχει ήδη γίνει ανταλλαγή απόψεων με το κοινοβούλιο;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.224 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 17 Φεβρουαρίου 2003.

  «Έχουμε πληροφορηθεί ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2003, το βράδυ, τα Ηνωμένα Έθνη διαβίβασαν το αίτημα οικογένειας Τουρκοκυπρίων για επείγουσα μεταφορά του εννιάχρονου κοριτσιού τους που έπασχε από καρκίνο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας (Πρώτες Βοήθειες).

  Οι Πρώτες Βοήθειες τους παρέπεμψαν -λόγω έλλειψης, όπως λέχθηκε, αναπνευστήρα- στο Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, το οποίο όμως, ως γνωστόν, δε διαθέτει Τμήμα Πρώτων Βοηθειών. Μετά από δίωρη διαδικασία τηλεφωνημάτων, τα Ηνωμένα Έθνη ανέλαβαν πρωτοβουλία και έγινε διευθέτηση, για να δεχτεί το κοριτσάκι το Απολλώνειο Νοσοκομείο. Δυστυχώς, όταν το παιδάκι έφθασε στο οδόφραγμα, ήταν ήδη νεκρό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πώς διασφαλίζεται η έγκαιρη παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τις Πρώτες Βοήθειες σε οποιοδήποτε ασθενή; Έχουν επισημανθεί γραφειοκρατικά ή άλλα προβλήματα που μπορούν να αποβούν μοιραία κατά τη διαδικασία εισδοχής;

  2. Η ενημέρωση από το θεράποντα ή άλλο γιατρό μπορεί να θεωρείται προϋπόθεση, για να γίνει δεκτό ένα άτομο από τις Πρώτες Βοήθειες;

  3. Ποια είναι η διαδικασία συντονισμού των κρατικών υπηρεσιών (π.χ. Πρώτων Βοηθειών, Μακάρειου Νοσοκομείου), όταν υπάρχει κατεπείγον περιστατικό;

  Ποια η διαδικασία για τυχόν συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.269 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 10 Απριλίου 2003.

  «Στον περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο [127 (Ι) 2000], ο οποίος βασίζεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, υπάρχουν πρόνοιες (άρθρο 5) για την εισαγωγή σχεδίων απασχόλησης με την παροχή κινήτρων προς εργοδότες, τη δημιουργία θέσεων στον κρατικό, ημικρατικό, ευρύτερο δημόσιο τομέα, την παροχή προσβασιμότητας και διευκολύνσεων στο χώρο εργασίας, την αναδιαμόρφωση της εργασίας με τη δημιουργία ωραρίων μερικής ή διαφοροποιημένης απασχόλησης και τη διαφοροποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, συσκευών κ.ά.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή της πιο πάνω νομοθεσίας και ποια άλλα μέτρα έχουν ληφθεί για άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας, την εξάλειψη των ανισοτήτων και την ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης, όπως προβλέπεται και από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.270 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 10 Απριλίου 2003.

  «Έχουμε πληροφορηθεί ότι περίπου 3 250 παιδιά με ειδικές ανάγκες φοιτούν στα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, όπως και σε ειδικές σχολές.

  Συνήθως τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν παθολογικά προβλήματα, όπως νοητική καθυστέρηση, παραπληγία, ημιπληγία, σύνδρομο William, σύνδρομο Down, αυτισμό. Πέρα από αυτά τα παιδιά, φοιτούν επίσης και παιδιά με προβλήματα λόγου, συμπεριφοράς κ.ά., που προκαλούνται από ψυχοσυναισθηματικά και κοινωνικά αίτια. Ενταγμένα σε ειδικά σχολεία (εννέα σε όλη την Κύπρο) βρίσκονται παιδιά με σοβαρές παθήσεις, τα οποία αδυνατούν να ενταχθούν στα κανονικά σχολεία, βάσει του νόμου 113 του 1999. Είναι γνωστές οι πρόνοιες του νόμου, ο οποίος εφαρμόζεται εδώ και δύο χρόνια, ενώ τώρα συλλέγονται στοιχεία, για να γίνει αξιολόγηση της εφαρμογής του.

  Πέραν των πιο πάνω, έχουμε επισημάνει σοβαρά προβλήματα φύλαξης, φροντίδας και απασχόλησης των πιο πάνω παιδιών κατά τις απογευματινές ώρες, όπως και κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Οι γονείς αδυνατούν πολλές φορές να τα προσέχουν ή το κάνουν κάτω από πολλή πίεση, με οικονομικό και ψυχολογικό κόστος για τους ίδιους και για τα παιδιά τους.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επισημάνει το πρόβλημα και τι μέτρα λαμβάνει ή προτίθεται να λάβει για την επίλυσή του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.291 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 18 Απριλίου 2003.

  «Έχει παρατηρηθεί ότι εργολάβοι που αναλαμβάνουν επιδιορθώσεις ή έργα συντήρησης σε προσφυγικούς συνοικισμούς προσφέρουν χαμηλού επιπέδου εργασίες και υλικά.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία κατακύρωσης αυτών των εργασιών, καθώς και τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου από τις κρατικές υπηρεσίες της ποιότητας των εργασιών και των υλικών οικοδομής ή άλλων υλικών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.292 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 18 Απριλίου 2003.

  «Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει πληροφορηθεί ότι οι αλλοδαποί που εκφράζουν παράπονα για παραβίαση των όρων συμβολαίων τους από εργοδότες υποχρεούνται να το αναφέρουν αρχικά στο κλιμάκιο αλλοδαπών της αστυνομίας, με την αιτιολογία ότι εκεί είναι καταχωρισμένοι μηχανογραφικά. Έγινε μάλιστα καταγγελία ότι αστυνομικοί του κλιμακίου αποτρέπουν με διάφορους τρόπους την καταχώριση παραπόνων.

  Εκτιμώντας ότι δεν ευσταθεί η πιο πάνω αιτιολογία, αφού και το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει μηχανογραφικά καταχωρισμένους όλους τους αλλοδαπούς αιτητές, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, για να αναλάβει τις υποχρεώσεις του έναντι των ξένων εργαζομένων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.293 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 18 Απριλίου 2003.

  «Σύμφωνα με τον περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο [119(Ι)2000] (άρθρο 25), το δικαστήριο δύναται, μεταξύ άλλων, να θέσει κατηγορούμενο υπό κηδεμονία (o περί Κηδεμονίας και Άλλων Αδικοπραγούντων Νόμος), με τον ειδικό όρο να υποβληθεί σε θεραπευτική αγωγή αυτοελέγχου από ειδικούς.

  Είναι γνωστή η έλλειψη τέτοιων θεραπευτικών προγραμμάτων για “θύτες”, όπως γνωστές είναι και οι δυσκολίες στην εφαρμογή του άρθρου του πιο πάνω νόμου. Είναι επίσης γνωστή η έλλειψη θεραπευτικών προγραμμάτων για ενήλικα και ανήλικα θύματα κακοποίησης (σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής). Όσον αφορά τα ανήλικα άτομα, ουσιαστικά το μοναδικό τμήμα που παρέχει υπηρεσίες διερεύνησης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας είναι το Τμήμα Παιδοψυχιατρικής στο Νοσοκομείο “Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄” στη Λευκωσία.

  Η ανάγκη προώθησης τέτοιων προγραμμάτων ευρύτερα και σε τοπικό/κοινοτικό επίπεδο είναι πιεστική.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται ή θα ληφθούν για άμεσο σχεδιασμό και προώθηση τέτοιων προγραμμάτων σε όλες τις πόλεις και ενίσχυση των υφιστάμενων στο Μακάρειο Νοσοκομείο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.312 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 2 Μαΐου 2003.

  «Έχει επισημανθεί από καιρό η έλλειψη χώρου και ειδικών προγραμμάτων για τη στήριξη, ένταξη και άμεση προσαρμογή των ξένων εργαζομένων/επισκεπτών στην κυπριακή κοινωνία. Προς αυτή την κατεύθυνση πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελετούσε την πιθανότητα διαμόρφωσης ενός κτιρίου στην οδό Αιγύπτου στη Λευκωσία, το οποίο θα ικανοποιούσε τις πιο πάνω ανάγκες όπως και θέματα ψυχαγωγίας των ξένων εργαζομένων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις σκέψεις που έχουν διαμορφωθεί όσον αφορά το πιο πάνω κέντρο, του οποίου οι προδιαγραφές, όπως αντιλαμβανόμαστε, θα στηρίζονται σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να ενημερωθούμε για τα ακόλουθα:

  • Τους σκοπούς που θα εξυπηρετούνται με τη δημιουργία του.
  • Τις υπηρεσίες που θα παρέχονται.
  • Τη χωρητικότητα και τη διαρρύθμισή του.
  • Τα μέτρα κοινωνικής ένταξης των ατόμων που θα το επισκέπτονται.
  • Τις ώρες λειτουργίας και τους τρόπους διαχείρισης του κέντρου.
  • Τους φορείς που θα συμμετέχουν στη διαχείριση.
  • Το χρονοδιάγραμμα παράδοσής του.
  • Την προοπτική διαμόρφωσης παρόμοιων κέντρων σε όλες τις πόλεις.

  Αντιλαμβανόμαστε ότι για τα πιο πάνω θα ληφθεί υπόψη η πολυπολιτισμικότητα των ξένων που βρίσκονται στην Κύπρο, η διαφορετικότητα των αναγκών και αντιλήψεών τους όπως και το γεγονός ότι ανάμεσά τους επικρατεί καχυποψία και δυσπιστία προς τις κρατικές υπηρεσίες. Θα ήταν βοηθητική, λοιπόν, για το σχεδιασμό των υπηρεσιών που θα παρέχονται και τη διαχείριση στη συνέχεια του κέντρου η συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.314 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 2 Μαΐου 2003.

  «Από απάντηση του τέως Υπουργού Εσωτερικών σε ερώτησή μου, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2003, αναφορικά με το θέμα της σωματεμπορίας, έχουν προκύψει διάφορα ερωτήματα.

  Είναι γνωστά τα νομοθετικά μέτρα που έχουν παρθεί από την κυπριακή κυβέρνηση και οι υποχρεώσεις της για κοινή δράση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ωστόσο η εφαρμογή των σχετικών μέτρων φαίνεται να αργοπορεί αδικαιολόγητα. Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 28 Φεβρουαρίου 2003, δεν έχουν εφαρμοστεί μέτρα για μέριμνα και προστασία των θυμάτων, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το σχέδιο λειτουργίας ενός κέντρου παροχής φροντίδας ούτε έχει εξασφαλιστεί κατάλληλος χώρος ούτε έχουν διοριστεί καταρτισμένοι λειτουργοί που να διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία τέτοιου κέντρου. Παράλληλα, και παρ’ όλον ότι έχει διοριστεί ως Κηδεμόνας Θυμάτων Εκμετάλλευσης η διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (βάσει του άρθρου 10 του περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμου του 2000), στην ουσία ο διορισμός αυτός παραμένει ανενεργός, αφού, όπως έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της εν λόγω υπηρεσίας με επιπλέον προσωπικό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Με ποιο τρόπο και πόσο συχνά οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε έλεγχο για εξακρίβωση της συμμόρφωσης των εργοδοτών με τους όρους εργασίας που προβλέπονται από τα συμβόλαια (κατάλληλος χώρος εργασίας, συνθήκες διαμονής, αποπληρωμή μισθού κ.ά);

  2. Ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε οι εργοδότες να μην κατακρατούν τα αναγνωριστικά έγγραφα των αλλοδαπών γυναικών, είτε αυτές είναι καλλιτέχνιδες είτε έχουν προσληφθεί, για να απασχοληθούν σε ξενοδοχεία, εστιατόρια ή νυχτερινά κέντρα;

  3. Πόσοι εργοδότες έχουν παραβιάσει συμβόλαια εργοδότησης μέχρι σήμερα και έχουν διωχθεί ποινικά;

  4. Πόσες αλλοδαπές εργαζόμενες έχουν διωχθεί ή απελαθεί μέχρι σήμερα για παραβίαση συμβολαίου και για ποιο λόγο;

  5. Πόσα παράπονα έχει εξετάσει μέχρι σήμερα η Επιτροπή Εξέτασης Εργατικών Διαφορών που έχουν σχέση με αλλοδαπούς που αφορούν τον εξαναγκασμό ή την προτροπή ατόμου στην άσκηση της πορνείας και έχουν παραπεμφθεί στο σύστημα δικαιοσύνης;

  Το αρμόδιο υπουργείο παρακαλείται επίσης όπως αποστείλει δείγματα του έντυπου υλικού ενημέρωσης τα οποία δίδονται σε κάθε αλλοδαπή εργαζόμενη (στη μητρική της γλώσσα) και την πληροφορούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση.

  Θεωρώ επίσης ότι η μετάφραση και διάδοση των βασικών προνοιών του νόμου θα ήταν απαραίτητη ως άμεσο μέτρο πρόληψης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.328 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου, το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου και το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αδάμο Αδάμου στις 13 Μαΐου 2003.

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση που επικρατεί στον αποτεφρωτήρα του κτηνιατρείου Αθαλάσσας και ποια είναι τα σχέδια για αλλαγή της κατάστασης αυτής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.395 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 15 Ιουνίου 2003.

  «Με εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία 11 Ιουνίου 1998 και αρ. 50(Γ)1992/Ν.42, δίδονται οδηγίες σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, ώστε οι λειτουργοί τους μετά από παράπονα/καταγγελίες σχετικά με υποθέσεις βίας στην οικογένεια να ενημερώνουν εντός επτά ημερών το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της υποχρεωτικής αυτής αναφοράς και τον τρόπο που αυτή μπορεί να επεκταθεί στον ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικούς γιατρούς, οδοντιάτρους, ψυχολόγους κ.ά.).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.402 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 19 Ιουνίου 2003.

  «Σύμφωνα με την έκθεση δραστηριοτήτων 2000-2002 της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια, η οποία συστάθηκε το 1996, βάσει του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου [Ν. 47(Ι)94, άρθρο 16 και Ν. 199(Ι) 2000 (άρθρο 7(1)], οι κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο μεγάλο αριθμό περιστατικών βίας.

  Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, έχουν διοριστεί δέκα οικογενειακοί σύμβουλοι παγκύπρια, οι οποίοι χειρίζονται πέραν των πενήντα περιστατικών ο καθένας.

  Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι χώροι για συναντήσεις και συνεντεύξεις με θύματα βίας στην οικογένεια και ότι το μοναδικό καταφύγιο για ενήλικα θύματα βίας, που διευθύνεται από μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), βρίσκεται στη Λευκωσία αφήνοντας τα θύματα από άλλες επαρχίες εκτεθειμένα.

  Βάσει των πιο πάνω, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Τα μέτρα που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν, ώστε οι ανάγκες για καταφύγια σε άλλες πόλεις να ικανοποιηθούν.

  2. Κατά πόσο, εφόσον, βάσει του σχετικού νόμου, ο αρμόδιος υπουργός “διορίζει κατάλληλα πρόσωπα, για να εκτελούν καθήκοντα οικογενειακού συμβούλου...”, έχει απασχολήσει το αρμόδιο υπουργείο το ενδεχόμενο διορισμού ατόμων εκτός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.403 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 19 Ιουνίου 2003.

  «Σύμφωνα με την έκθεση δραστηριοτήτων 2000-2002 της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια, η οποία συστάθηκε το 1996 βάσει του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου [Ν. 47(Ι) 94, άρθρο 16 και Ν. 119(Ι) 2000, άρθρο 7(1)], οι κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο μεγάλο αριθμό περιστατικών βίας.

  Όσον αφορά τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, δεν έχουν προβεί στο διορισμό επαρκούς αριθμού καταρτισμένων λειτουργών (παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, κλινικοί ψυχολόγοι κ.ά.), που θα ασχολούνται με περιστατικά βίας. Πέραν τούτου, δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη επαρκή θεραπευτικά προγράμματα παγκύπρια για θύματα και θύτες.

  Οι επιπτώσεις της βίας, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, είναι σε όλους γνωστές. Τα δικαιώματα των θυμάτων βίας δεν πρέπει να καταπατούνται από το κράτος ή τις υπηρεσίες (θεσμική κακοποίηση). Η αναβάθμιση των υπηρεσιών είναι απαραίτητη και η βία στην οικογένεια πρέπει να αντιμετωπιστεί σφαιρικά ως κοινωνικό φαινόμενο από το οποίο πηγάζουν και άλλα κοινωνικά προβλήματα και ως θέμα δημόσιας υγείας (ορισμός της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας του 1999).

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται ή θα ληφθούν για αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών και για απασχόληση ικανοποιητικού αριθμού λειτουργών καταρτισμένων σε περιστατικά βίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.404 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 19 Ιουνίου 2003.

  «Σύμφωνα με την έκθεση δραστηριοτήτων 2000-2002 της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια, η οποία συστάθηκε το 1996 βάσει του περί της Βίας στην Οικογένεια Νόμου [Ν. 47(Ι)94, άρθρο 16 και Ν. 119(Ι)2000, άρθρο 7(Ι)], οι κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο μεγάλο αριθμό περιστατικών βίας.

  Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας, από τον Ιούνιο του 1999 μέχρι το 2002 έχουν ανοιχθεί 1 500 φάκελοι, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν και πέραν του ενός περιστατικού βίας. Από το μεγάλο αριθμό περιστατικών προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο η ομάδα λειτουργών που έχει οριστεί είναι ικανοποιητικά στελεχωμένη και σε θέση να επιληφθεί των περιστατικών βίας, απερίσπαστη από άλλα καθήκοντα.

  Οι επιπτώσεις της βίας, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, είναι σε όλους γνωστές.

  Τα δικαιώματα των θυμάτων βίας δεν πρέπει να καταπατούνται ούτε και από το κράτος ή τις υπηρεσίες (θεσμική κακοποίηση). Η αναβάθμιση των υπηρεσιών είναι απαραίτητη.

  Η βία στην οικογένεια πρέπει να αντιμετωπιστεί σφαιρικά τόσο ως κοινωνικό φαινόμενο, από το οποίο πηγάζουν και άλλα κοινωνικά προβλήματα, όσο και ως θέμα δημόσιας υγείας. (Παραπέμπω στο σχετικό ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας του 1999).

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει ή προτίθεται να λάβει σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.405 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 19 Ιουνίου 2003.

  «Σύμφωνα με την έκθεση δραστηριοτήτων 2000-2002 της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια, η οποία συστάθηκε το 1996 βάσει του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου [Ν. 47(Ι)94, άρθρο 16 και Ν. 119(Ι)2000, άρθρο 7(1)], οι κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο μεγάλο αριθμό περιστατικών βίας.

  Συγκεκριμένα, στην αστυνομία έχει οριστεί ένας συντονιστής και δύο συνεργάτες οι οποίοι ασχολούνται με θέματα βίας, αλλά δεν έχει ανατεθεί αποκλειστικά σε καταρτισμένους αστυνομικούς η διερεύνηση περιστατικών βίας. Ως αποτέλεσμα, πολλά περιστατικά διερευνώνται ακόμη από αστυνομικούς χωρίς κατάρτιση και όχι του ίδιου φύλου όπως προνοεί το άρθρο 9 του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου [Ν. 119(Ι)/2000].

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πόσοι αστυνομικοί έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα για θέματα βίας στην οικογένεια και που υπηρετεί ο καθένας;

  2. Στα ετήσια στοιχεία της αστυνομίας περιλαμβάνονται μόνο οι καταγγελίες από τις οποίες προκύπτει ποινική υπόθεση ή καταγράφονται και οι απλές αναφορές όπου τα θύματα αρνούνται να δώσουν γραπτή κατάθεση για ποινική δίωξη;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.425 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 30 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Νικητάρι ενημερώθηκα για τα ακόλουθα έργα, τα οποία η κοινότητα θεωρεί απαραίτητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των κατοίκων:

  1. Κατασκευή γεφυριού στην περιοχή “Αμπέλια”, που θα επιτρέπει την εύκολη σύνδεση των δύο περιοχών της κοινότητας. Η ανάγκη προέκυψε μετά την επέκταση της οικιστικής ζώνης στην απέναντι όχθη του ποταμού.

  2. Διαπλάτυνση του δρόμου Νικηταρίου-Κουτραφά. Ο δρόμος αυτός συνδέει το χωριό με την Ευρύχου, όπου μεταβαίνουν καθημερινά οι μαθητές στο γυμνάσιο, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για το πρόβλημα οδικής ασφάλειας. Αν και γίνονται διαβήματα εδώ και έξι χρόνια, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ανταπόκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

  3. Αποπεράτωση του αγροτικού δρόμου “Μύλος του Ρούσου”. Ο δρόμος αυτός επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στον Αστρομερίτη, γεγονός που διευκολύνει αφάνταστα τους κατοίκους του χωριού.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που θα ληφθούν και για το χρόνο επίλυσης των πιο πάνω προβλημάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι για ορισμένα από αυτά έχουν γίνει επανειλημμένα διαβήματα προς την εκτελεστική εξουσία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.426 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 30 Ιουνίου 2003.

  «Έχω ενημερωθεί ότι μέρος εσωτερικού δρόμου στο χωριό Νικητάρι, που χρονολογείται από τον καιρό της αγγλοκρατίας, έχει καταστραφεί αυθαίρετα από ιδιώτη, με το πρόσχημα ότι είναι ιδιωτική ιδιοκτησία, χωρίς η Επαρχιακή Διοίκηση να έχει μέχρι σήμερα λάβει οποιαδήποτε μέτρα.

  Επειδή ο δρόμος είναι ουσιαστικά η μόνη σύνδεση των δυο τμημάτων της κοινότητας, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να πάρει μέτρα για επίλυση του προβλήματος, είτε δίνοντας στους κατοίκους εναλλακτική λύση, εάν ο ισχυρισμός του ιδιώτη ευσταθεί, είτε αποκαθιστώντας άμεσα το δρόμο και επιβάλλοντας κυρώσεις στον ιδιώτη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.438 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 3 Ιουλίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Νικητάρι, το κοινοτικό συμβούλιο μου ανέφερε ότι θεωρεί προτεραιότητα την επέκταση της οικιστικής ζώνης για διασφάλιση της παραμονής νεαρών ζευγαριών στην κοινότητα.

  Υπάρχουν ήδη αιτήσεις για την υφιστάμενη οικιστική περιοχή, για την προώθηση των οποίων χρειάζεται και άμεση επέκταση του δικτύου υδατοπρομήθειας.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Θα ληφθούν μέτρα για μελέτη του αιτήματος της κοινότητας αναφορικά με την επέκταση της οικιστικής ζώνης;

  2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για επέκταση του δικτύου υδατοπρομήθειας στην υφιστάμενη οικιστική ζώνη;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.439 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 3 Ιουλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Νικηταρίου προέβη στο παρελθόν σε διάτρηση νερού, η οποία στο τέλος αποδείχθηκε μη αποδοτική. Στη συνέχεια, προέβησαν σε άλλες διατρήσεις, με αποτέλεσμα να καλύπτουν τις ανάγκες του χωριού σε πόσιμο νερό.

  Το κόστος για τις εν λόγω διατρήσεις ήταν μεγάλο και η κοινότητα χρωστάει αυτή τη στιγμή πέραν των £60.000 για την πρώτη διάτρηση. Το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι να απαλλαγεί από το πρώτο κρατικό χρέος, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει το δεύτερο, που ανέρχεται στις £140.000.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο χειρισμού του πιο πάνω αιτήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.453 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 8 Ιουλίου 2003.

  «Σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατατέθηκε έντυπο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (ΥΑΜ) (κλιμάκιο αστυνομίας) με τον τίτλο “Υποχρεώσεις και δικαιώματα αλλοδαπών καλλιτέχνιδων”. Το έντυπο, όπως μας ενημέρωσε εκπρόσωπος του Λειτουργού Μετανάστευσης, είναι μεταφρασμένο σε διάφορες γλώσσες και δίνεται στις καλλιτέχνιδες κατά την παραχώρηση άδειας παραμονής. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις δηλώσεις τόσο του Τμήματος Μετανάστευσης όσο και της ΥΑΜ, αυτή η ομάδα εργαζομένων εισέρχεται νόμιμα στην Κύπρο και ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές, γεγονός που αποκλείει την εκπόρνευσή τους.

  Από τα πιο πάνω και το σχετικό έντυπο προκύπτουν τα ακόλουθα σημεία και ανάλογα ερωτήματα:

  1. Αφού τα καθήκοντα των καλλιτέχνιδων αφορούν μόνο την εμφάνιση σε χορευτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, για ποιο λόγο υποβάλλονται σε αιματολογικές εξετάσεις; Η πρόνοια αυτή ισχύει και για άλλες ομάδες εργαζομένων και, εάν ναι, για ποιες;

  2. Για ποιο λόγο στην επεξήγηση των όρων του συμβολαίου εργασίας (η οποία γίνεται από την ΥΑΜ και όχι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) οι καλλιτέχνιδες “έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο της ημέρας.” Αυτή η επεξήγηση γίνεται και σε άλλες ομάδες εργαζομένων και, εάν ναι, σε ποιες;

  3. Συνήθως στα συμβόλαια εργασίας αναφέρεται ότι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αποτελεί ευθύνη του εργοδότη. Για ποιο λόγο στην περίπτωση ανανέωσης συμβολαίου καλλιτέχνιδων στους τρεις μήνες απαιτούνται νέες αιματολογικές εξετάσεις, οι οποίες κοστίζουν £45 μέχρι £50, ποσό με το οποίο επιβαρύνονται οι ίδιες;

  4. Στο συμβόλαιο εργασίας προβλέπεται ωράριο από τις 21.00 μέχρι τις 03.30 του επόμενου πρωινού καθημερινά, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια για νύχτα ανάπαυσης. Διευκρινίζεται μάλιστα ότι, εάν οι καλλιτέχνιδες επιθυμούν άδεια ανάπαυσης, αυτό θα γίνεται χωρίς καταβολή ημερομισθίου. Η διευθέτηση αυτή θεωρείται συμβατή με τις επικρατούσες εργασιακές συμβάσεις;

  5. Αναφέρεται επίσης ότι, εάν ο εργοδότης δώσει “άλλες οδηγίες”, οι καλλιτέχνιδες δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το χώρο εργασίας. Σε ποιες “άλλες οδηγίες” αναφέρεται η υπηρεσία και πώς αλλιώς συμβουλεύεται η καλλιτέχνιδα να αντιδράσει σε μια τέτοια περίπτωση;

  6. Στο έντυπο αναφέρεται ότι οι καλλιτέχνιδες είναι ελεύθερες εκτός ωρών εργασίας να πάνε όπου θέλουν, αλλά οφείλουν να ενημερώνουν τον εργοδότη για τον τόπο της επίσκεψής τους, για τη δική τους ασφάλεια και για να υπάρχει δυνατότητα να τις αναζητήσει. Ποιος ο σκοπός αυτής της υποχρέωσης; Δε θεωρείται καταπάτηση του δικαιώματος στην προσωπική ζωή και της ελευθερίας διακίνησης; Θα μπορούσε μάλιστα κάποιος να ισχυρισθεί ότι η ρύθμιση αυτή λειτουργεί αποτρεπτικά στην καταγγελία προβλημάτων που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνιδες.

  7. Το έντυπο επίσης αναφέρει ότι σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου οι καλλιτέχνιδες υποχρεώνονται να παραμείνουν εργαζόμενες μέχρι τη διευθέτηση της αναχώρησής τους. Σε μια τέτοια περίπτωση πώς ρυθμίζεται ο χρόνος αναχώρησης, ο χώρος διαμονής και η σχέση με τον εργοδότη τους μέχρι την αναχώρηση;

  8. Με τη λήξη του συμβολαίου οι καλλιτέχνιδες οφείλουν να αναχωρήσουν εντός επτά ημερών με τη συνοδεία του καλλιτεχνικού τους πράκτορα. Τι εξυπηρετεί η ρύθμιση αυτή;

  Συνήθως προβλήματα εργασιακής φύσης εξετάζονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γιατί στο συγκεκριμένο έντυπο προτρέπονται οι καλλιτέχνιδες να επικοινωνούν με αριθμό τηλεφώνου της ΥΑΜ σε περίπτωση προβλημάτων στην εργασία τους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.454 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 8 Ιουλίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον Άγιο Δομέτιο διαπίστωσα τη σημαντική καθυστέρηση που παρατηρείται στη διεκπεραίωση των έργων διαπλάτυνσης της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου και κατασκευής πεζοδρόμων στο ιστορικό κέντρο του προαστίου. Η καθυστέρηση έχει προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία στους κατοίκους. Οι κατοικίες αρκετών κατοίκων της περιοχής παραμένουν χωρίς πρόσβαση εδώ και οκτώ μήνες, ενώ πολλά καταστήματα απομονώθηκαν λόγω του κλειστού δρόμου, με αρνητικές επιπτώσεις στην εμπορική τους δραστηριότητα.

  Από τα στοιχεία που μου δόθηκαν προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Πώς διασφαλίζεται ότι ένας εργοληπτικός οίκος που αναλαμβάνει ένα έργο είναι και σε θέση να το εκτελέσει (με το προσωπικό, τα μηχανήματα κ.λπ. που διαθέτει);

  2. Πώς διασφαλίζεται το δημόσιο, όταν σε έργα αξίας εκατομμυρίων λιρών το πρόστιμο για καθυστερήσεις του εργοληπτικού οίκου ανέρχεται π.χ. στις £100 ημερησίως;

  3. Τηρείται μητρώο εργοληπτών με παρατηρήσεις για την ποιότητα των έργων που παραδίδουν και τη συνέπειά τους;

  4. Στον προγραμματισμό ενός έργου περιλαμβάνεται η συνεννόηση και ο συντονισμός με σχετικές υπηρεσίες (π.χ. με την υδατοπρομήθεια, την ΑΗΚ κ.ά.);

  5. Τι είδους έλεγχος γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία για τα υλικά που χρησιμοποιούνται και τον τρόπο διεκπεραίωσης ενός έργου;

  Πέραν των πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να διασφαλίζεται η λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία του κοινού και, παράλληλα, να μη γίνεται σπατάλη δημόσιου χρήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.127 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.

  «Με αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε το καλοκαίρι στο εργοστάσιο Μιχαηλίδη και την κατάρρευση της στέγης του που αποτελείται από αμιαντόφυλλα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια τα χρονικά όρια που προβλέπονται για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών σε κατάλληλο χώρο, για αποφυγή, στην προκειμένη περίπτωση, της διασποράς των επικίνδυνων ινών αμιάντου στην ατμόσφαιρα;

  2. Ποια η ευθύνη του ιδιοκτήτη σε περίπτωση παρατεταμένης εγκατάλειψης επικίνδυνων ουσιών σε απροστάτευτο χώρο;

  3. Ποια τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τον ιδιοκτήτη ή τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες μέχρι τη μεταφορά του επικίνδυνου υλικού;

  4. Ποιοι θεωρούνται κατάλληλοι χώροι για απόρριψη τέτοιου είδους αποβλήτων; Εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το αρμόδιο υπουργείο;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.247, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Κύπρο, παρά τη σημασία της, που όλοι σημειώνουν, είναι πενιχρή.

  Οι διαδικασίες χρηματοδότησης ταινιών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι χρονοβόρες, ενώ το κονδύλι που προορίζεται για ενθάρρυνση της παραγωγής ντόπιων κινηματογραφικών ταινιών στους προϋπολογισμούς για το 2004 που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι μειωμένο.

  Ακόμα και η χρήση αυτού του κονδυλίου όμως είναι προβληματική, αφού συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι:

  1. Το ποσό που διατίθεται για κάθε ταινία είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Η κατανομή του ποσού (ύψους £150.000 ή £200.000) σε έναν ή δύο παραγωγούς ετησίως θεωρείται ανεπαρκής για τη χρηματοδότηση μιας ταινίας, οπότε αναμένεται από τον παραγωγό να προστρέξει και σε άλλους φορείς, πολλές φορές ανεπιτυχώς.
  2. Είναι γνωστό ότι οι ταινίες μεγάλου μήκους συχνά δεν ολοκληρώνονται στη διάρκεια ενός έτους, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η μεταφορά κονδυλίων από το ένα έτος στο άλλο, διαδικασία που μια κυβερνητική υπηρεσία δεν μπορεί να ακολουθήσει.
  3. Δεν υπάρχουν κίνητρα για τις ιδιωτικές αίθουσες κινηματογράφου, ώστε να προβάλλουν κυπριακές ταινίες, οι οποίες δε θεωρούνται τόσο εμπορικές.
  4. Δεν υπάρχουν κριτήρια ή δομές διανομής και προβολής κυπριακών ταινιών ούτε σε εθνικό αλλά ούτε και σε διεθνές επίπεδο.
  5. Στο νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας δε συμπεριλαμβάνονται οι κινηματογραφικές παραγωγές.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα πιο πάνω έχουν απασχολήσει τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και αν γίνονται σκέψεις για δημιουργία ανεξάρτητου φορέα ή ταμείου κυπριακού κινηματογράφου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.556, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Ερευνώντας καταγγελίες ασθενών ότι αίτημά τους για εγχείρηση στο εξωτερικό έχει απορριφθεί, πληροφορηθήκαμε ότι η απόφαση πάρθηκε χωρίς να εξεταστούν προηγουμένως από τον αρμόδιο γιατρό.

  Σε περιπτώσεις εγχειρήσεων ωτοσκλήρυνσης μας έχει επίσης καταγγελθεί ότι, όταν οι ασθενείς προθυμοποιούνται να αναλάβουν τα έξοδα τέτοιων εγχειρήσεων, η εξυπηρέτησή τους από το αρμόδιο τμήμα και η διευθέτηση της εγχείρησης είναι άμεση, ενώ δεν παρατηρείται το ίδιο στην περίπτωση που ο ασθενής θα μεταβεί στο εξωτερικό με έξοδα του κράτους.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια είναι η διαδικασία για έγκριση και παραπομπή ασθενών με ωτοσκλήρυνση στο εξωτερικό, πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουν παραπεμφθεί τα τελευταία χρόνια και πόσος χρόνος απαιτείται από την υποβολή της αίτησης μέχρι την εγχείρηση;

  2. Πώς διασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα σε διευθετήσεις που γίνονται με ιατρικά κέντρα του εξωτερικού;

  3. Πώς διασφαλίζεται το δικαίωμα του ασθενούς σε άμεση ιατρική περίθαλψη;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.576, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεύρεση λύσης του Κυπριακού, στη βάση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, είναι ο διακηρυγμένος μας στόχος εδώ και χρόνια, γεγονός που θα συμβάλει στην ενθάρρυνση της συμβίωσης των δύο κοινοτήτων, και λαμβάνοντας υπόψη τις εκατοντάδες ξενόγλωσσων μαθητών που ήδη ζουν στην Κύπρο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια προγράμματα διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης έχουν εισαχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα και πόσοι εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν εμπλακεί μέχρι σήμερα σε αυτά;

  2. Μέσω ποιων προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων αναπτύσσεται η κατανόηση της κουλτούρας άλλων λαών από τους Κυπρίους μαθητές, αλλά και της κυπριακής κουλτούρας από ξενόγλωσσους μαθητές, εκτός των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, που συμβάλλουν βεβαίως στην κατανόηση της γλώσσας, αλλά όχι και της κουλτούρας;

  3. Ποια προγράμματα δικοινοτικής εκπαίδευσης με στόχο τη γνωριμία και τον αλληλοσεβασμό των μαθητών που προέρχονται από την ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή κοινότητα προτίθεται να εισαγάγει το υπουργείο και πότε;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.577, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Το άρθρο 18 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας διασφαλίζει το δικαίωμα ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας σε κάθε πολίτη της Δημοκρατίας. Στην Κύπρο δεν υπάρχει κρατική θρησκεία ούτε νόμος που να προνοεί για αναγνωρισμένες ή μη αναγνωρισμένες θρησκείες. Στα σχολεία μας όμως τα παιδιά λαμβάνουν μέρος σε θρησκευτικές εκδηλώσεις (αγιασμό, εκκλησιασμό, Θεία Κοινωνία, καθημερινή προσευχή), που διοργανώνουν τα σχολεία, ανεξάρτητα από την εθνική και θρησκευτική προέλευση των παιδιών.

  Με δεδομένη την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αναμενόμενη προσέλευση Ευρωπαίων πολιτών για εργασία και διαμονή, πέραν όλων όσοι ήδη διαμένουν, στην Κύπρο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα κάθε ατόμου, ατομικά ή συλλογικά, ιδιωτικά ή δημόσια, να πρεσβεύει την πίστη του και να εκδηλώνει τη θρησκεία ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του μέσα από τη λατρεία, τη διδασκαλία και την τήρηση των τύπων της θρησκείας του;

  2. Γίνονται σκέψεις για μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών σε μάθημα επιλογής ή μετατροπή του σε ιστορία των θρησκειών, ώστε όλες οι θρησκείες να τυγχάνουν αντικειμενικής διδασκαλίας και επεξήγησης;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.580, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Όπως έχουμε ενημερωθεί, όταν για έκτακτη ανάγκη προστρέξει κάποιος στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και του δοθεί συνταγολόγιο για φάρμακα, παρατηρείται η εξής κατάσταση:

  Το συνταγολόγιο αυτό προορίζεται ουσιαστικά για ιδιωτικά φαρμακεία και όχι για το φαρμακείο του ίδιου του νοσοκομείου. Μάλιστα, όσοι έχουν προσφύγει στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και έχουν κάρτα νοσηλείας, υποχρεούνται να πάρουν σειρά για τα εξωτερικά ιατρεία (εάν είναι ανοιχτά), να εξεταστούν εκ νέου από ειδικό ή γενικό γιατρό (εάν υπάρχει αμέσως αυτή η δυνατότητα, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται προκαθορισμένο ραντεβού), να πάρουν ξανά συνταγολόγιο και μόνον τότε μπορούν να περιμένουν στη σειρά στο φαρμακείο του νοσοκομείου, για να τους δοθούν τα φάρμακα.

  Ως αποτέλεσμα, πολλοί ασθενείς που δεν μπορούν να αναμένουν τόσες ώρες ή δεν τους εγγράφουν οι λειτουργοί του νοσοκομείου, γιατί δεν έχουν ραντεβού, αναγκάζονται να αγοράζουν τα φάρμακα στον ιδιωτικό τομέα, τη στιγμή που στην πλειοψηφία τους είναι δικαιούχοι δωρεάν περίθαλψης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το έχει απασχολήσει το κενό αυτό και αν μελετά την απλοποίηση των διαδικασιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.608, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Παρακαλούνται τα αρμόδια υπουργεία όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  Από πρόσφατη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2004, σχετικά με το έντυπο ενημέρωσης που δίδεται σε καλλιτέχνιδες που καταφθάνουν στη Κυπριακή Δημοκρατία για εργασία προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Για ποιο λόγο τα συμβόλαια εργασίας των καλλιτέχνιδων υποβάλλονται στο Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και όχι στο Υπουργείο Εργασίας; Αφού αφορούν εργασιακές σχέσεις, πότε προτίθεται το υπουργείο να προβεί στις ανάλογες διευθετήσεις;

  2. Στην προηγούμενη ερώτησή μας, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2003, αναφερθήκαμε στον όρο του εντύπου ενημέρωσης, ότι οι καλλιτέχνιδες έχουν “υποχρεώσεις και δικαιώματα καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο”. Μήπως ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να δίδει αναφορά και γι’ αυτά που κάνει εκτός του ωραρίου εργασίας ή οι καλλιτέχνιδες είναι αναγκασμένες να εργάζονται είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο;

  3. Η απαίτηση για αιματολογικές εξετάσεις ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, όταν ανανεώνουν το συμβόλαιό τους (οικιακοί βοηθοί, σερβιτόροι, εργάτες κ.λπ.);

  4. Βάσει ποιας νομοθεσίας θεωρήθηκε δίκαιο ότι την ημέρα ανάπαυσης δεν πρέπει να καταβάλλεται στις καλλιτέχνιδες ημερομίσθιο;

  5. Ποια μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση για κατοχύρωση της μισθοδοσίας για ολονύχτια εργασία, όπως και για το χρόνο ανάπαυσης, που συνήθως αντιστοιχεί σε δύο συνεχόμενα εικοσιτετράωρα;

  6. Έχουν γίνει οποιεσδήποτε καταγγελίες από καλλιτέχνιδες για “άλλες” οδηγίες που έχουν πάρει από τον εργοδότη τους και, εάν ναι, πώς προστατεύτηκαν οι καλλιτέχνιδες αυτές από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης;

  7. Δε διευκρινίζεται γιατί, σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου, οι καλλιτέχνιδες πρέπει να παραμείνουν στο χώρο διαμονής του εργοδότη.

  8. Όπως αναφέρεται στην απάντηση, οι καλλιτέχνιδες υποχρεούνται με τη λήξη του συμβολαίου να αναχωρήσουν εντός επτά ημερών από την Κύπρο με τη συνοδεία του καλλιτεχνικού τους πράκτορα και αυτό γίνεται για λόγους ελέγχου. Μήπως η Κυπριακή Δημοκρατία εξουσιοδοτεί με αυτό τον τρόπο τους καλλιτεχνικούς πράκτορες να ασκούν καθήκοντα ελέγχου παράνομης διαμονής;

  9. Ποια ουσιαστικά μέτρα λαμβάνει το κράτος για την προστασία των καλλιτέχνιδων που υπόκεινται σε αναγκαστική παροχή υπηρεσιών σεξ και ποια ενημέρωση παρέχεται στις ίδιες για υπηρεσίες που λειτουργούν με στόχο την προστασία και στήριξή τους;

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως αποστείλει το αναθεωρημένο έντυπο ενημέρωσης προς τις καλλιτέχνιδες, όπως και τα αντίστοιχα ενημερωτικά έντυπα που δίνονται σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.143, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Με τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Αν μελετά το ενδεχόμενο μείωσης της στρατιωτικής θητείας και, αν ναι, ποιες συγκεκριμένες διευθετήσεις συζητούνται και πότε αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή.

  2. Αν διερευνώνται εναλλακτικές επιλογές αντί της στρατιωτικής θητείας, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. κοινωνική εργασία σε ιδρύματα, δήμους κ.λπ.).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.144, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πόσοι στρατεύσιμοι έχουν προβεί σε διαβήματα για αναστολή ή και απαλλαγή τα τελευταία πέντε χρόνια, ποιοι λόγοι προβάλλονται συνήθως και σε πόσους έχει δοθεί αναστολή, απαλλαγή ή μείωση της θητείας τους;

  2. Πόσα άτομα έχουν δηλώσει αντιρρησίες συνειδήσεως κατά τα τελευταία πέντε χρόνια και τι χειρισμού έχουν τύχει;

  3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροποποιητική νομοθεσία που κατατέθηκε το 2001 και αντιμετώπιζε το θέμα των αντιρρησιών συνείδησης, εισάγοντας το θεσμό της κοινωνικής εργασίας, δεν έχει προωθηθεί, τι σκέψεις γίνονται από το αρμόδιο υπουργείο για το θέμα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.170, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Με δεδομένες τις διακηρύξεις του αρμόδιου υπουργείου για μέτρα ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού και το ενδιαφέρον που παρατηρείται για την πλούσια χλωρίδα και πανίδα/πτηνοπανίδα της Κύπρου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται η έκδοση εξειδικευμένων οδηγιών για τους τομείς αυτούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.174, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Από τις 30 Αυγούστου 2000 (αρ. αποφ. 52.255) το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εγκαθίδρυση της Κεντρικής Επιτροπής για παρακολούθηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας όσον αφορά τα δικαιώματα του παιδιού. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2002 (αρ. αποφ. 56.462) ενέκρινε το πρόγραμμα δράσης της επιτροπής, τον προϋπολογισμό της για το 2002 και τη σύσταση νομοτεχνικής επιτροπής για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά τα παιδιά. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα συνήλθε δύο φορές το 2002 για εξέταση του θέματος και έλαβε υποσχέσεις από την εκτελεστική εξουσία για άμεση μελέτη και εκσυγχρονισμό όλων των νομοθεσιών που αφορούν το παιδί, ώστε να συνάδουν πλήρως με τις αρχές και τις πρόνοιες της σύμβασης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που αφορά το παιδί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.410, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Τσέρι ενημερώθηκα για την ανάγκη δημιουργίας γυμνασίου στην περιοχή.Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μεταφοράς των μαθητών μέχρι τα γυμνάσια Στροβόλου, λόγω της υπερβολικής κυκλοφορίας σε ώρες αιχμής.Το Τσέρι είναι μια περιοχή με ραγδαία ανάπτυξη και κατ’ επέκταση με αυξανόμενο αριθμό μαθητών. Η δημιουργία γυμνασίου στην περιοχή θα εξυπηρετεί παράλληλα και γειτονικές κοινότητες.Όπως με ενημέρωσε το κοινοτικό συμβούλιο, για το θέμα της κατασκευής γυμνασίου υπήρξε υπόσχεση από τον προηγούμενο υπουργό, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί αναφορικά με το εν λόγω θέμα.»

   

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.440, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Είναι γνωστό ότι η διδασκαλία παραδοσιακών χορών στα δημοτικά σχολεία εντάσσεται στο μάθημα της γυμναστικής.

  Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από λαογραφικούς ομίλους και συγκροτήματα, απουσιάζει από το συγκεκριμένο πρόγραμμα η διδασκαλία κυπριακών χορών. Αυτό μπορεί να γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις, με πρωτοβουλία όμως ορισμένων δασκάλων, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων, μία φορά τη βδομάδα, που καλύπτουν την πέμπτη και έκτη τάξη.

  Στα πλαίσια της προσπάθειας διατήρησης της λαϊκής μας κληρονομιάς, η διδασκαλία κυπριακών χορών είναι εκ των ων ουκ άνευ.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η σχετική πολιτική και πώς σκοπεύει να προσαρμόσει τα σχετικά προγράμματα για κάλυψη του κενού.»

   

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.444, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την οποία ενημερώνονται όλα τα σχολεία για την υποχρέωσή τους να πληροφορούν το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για τα στοιχεία των γονιών των αλλοδαπών μαθητών τους, ώστε να εξετάζεται κατά πόσο αυτοί διαμένουν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

  Μια τέτοια ενέργεια θυματοποιεί πρώτα και κυρίως τα παιδιά, αφού είναι αναμενόμενο ότι γονείς που βρίσκονται παράνομα στην Κύπρο θα αποφεύγουν να εγγράψουν τα παιδιά στο σχολείο, για να μην τους εντοπίζουν. Υπενθυμίζουμε ότι, βάσει της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που έχει κυρώσει και η Κυπριακή Δημοκρατία, το παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Το κράτος οφείλει να παρέχει δωρεάν και υποχρεωτική στοιχειώδη εκπαίδευση, να εξασφαλίζει την ισότητα στην πρόσβαση στη δευτεροβάθμια και ανώτερη εκπαίδευση και να φροντίζει ώστε να γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπεια του παιδιού (άρθρο 28).

  Ταυτόχρονα είναι αμφίβολο αν η επίκληση της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να δίνει το δικαίωμα της μαζικής παραβίασης των προσωπικών δεδομένων ατόμων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση απόσυρσης της αναφερόμενης πιο πάνω εγκυκλίου.»

   

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.529, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο πρόσφυγες που διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να επαναπατρισθούν να λαμβάνουν αρνητική απάντηση από τις υπηρεσίες του κράτους για έγκριση οικιστικού σχεδίου, διότι είναι κάτοικοι εξωτερικού. Με αυτό τον τρόπο οι πρόσφυγες διστάζουν να επαναπατρισθούν, γιατί δε γνωρίζουν αν θα καταφέρουν να αποκτήσουν στέγη και σε πόσο χρονικό διάστημα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα λαμβάνει, για να ενθαρρύνει τους πρόσφυγες του εξωτερικού να επαναπατρισθούν. Μπορεί να δίνει, για παράδειγμα, μια καταρχήν έγκριση, υπό την προϋπόθεση ότι με τον επαναπατρισμό τους οι πρόσφυγες θα τηρούν τα απαραίτητα οικονομικά κριτήρια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.694, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Όπως είναι γνωστό, το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας επωμίζεται το κόστος του μισθού των αλλοδαπών φροντιστριών και επιπλέον ποσό για κοινωνικές ασφαλίσεις, ώστε να παρέχεται φροντίδα σε αναπήρους και ηλικιωμένους λήπτες δημόσιου βοηθήματος.

  Συχνά όμως παρουσιάζονται οικονομικά προβλήματα στη συντήρηση των αλλοδαπών φροντιστριών οι οποίες διαμένουν με τον ανάπηρο ή ηλικιωμένο και αναγκαστικά έχουν έξοδα που επιβαρύνουν το λήπτη (διατροφή, ηλεκτρισμό, νερό, ιατροφαρμακευτική κάλυψη). Στην ουσία οι αλλοδαπές φροντίστριες μπορεί να θεωρηθούν ως εξαρτώμενες των συγκεκριμένων ληπτών δημόσιου βοηθήματος. Με τα σημερινά δεδομένα καταδικάζονται οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος και οι φροντίστριές τους σε συνθήκες πενίας και στέρησης, γιατί το ύψος του δημόσιου βοηθήματος καλύπτει μόνο τις βασικές και ειδικές ανάγκες του λήπτη.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπίσει το πρόβλημα και τι μέτρα έχουν ληφθεί ή μελετώνται για επίλυση του προβλήματος.»

   

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.809, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει πρόθεση να παραχωρηθούν 155 δεκάρια χαλίτικης γης για τη δημιουργία πίστας αυτοκινήτων στην περιοχή της κοινότητας Μεννόγειας (Λάρνακα).

  Λόγω της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και γεωργικής αξίας της περιοχής παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για αποτροπή της παραχώρησης αυτής.»

   

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.882, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Μιτσερό ενημερώθηκα από το κοινοτικό συμβούλιο για τα προβλήματα που προκαλεί η λειτουργία του πεδίου βολής στην περιοχή, καθώς και για το αίτημα της κοινότητας για μετακίνησή του.

  Συγκεκριμένα, έχω ενημερωθεί ότι, αν και έχει περιορισθεί η περίοδος λειτουργίας του πεδίου βολής, παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο παρακείμενο δάσος, αλλά και ο κίνδυνος για την ασφάλεια των γειτονικών κατοικιών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει μελετηθεί το αίτημα της κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα σε μια έτσι κι αλλιώς επιβεβαρημένη περιοχή, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει.»

   

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.927, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Διερευνώντας την εφαρμογή της νομοθεσίας περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών, αρ. 1(Ι) 2005, έχουμε εντοπίσει τα ακόλουθα προβλήματα:

  1. Δεν έχουν καθιδρυθεί οι Επιτροπές Εξέτασης Παραπόνων ανά επαρχία [άρθρο 23(1)].

  2. Οι Λειτουργοί Δικαιωμάτων των Ασθενών (ΛΔΑ) διορίστηκαν αρχικά για περίοδο δύο μηνών μόνο και στη συνέχεια δόθηκε παράταση για άλλους δύο μήνες (7 Απριλίου 2005 μέχρι 7 Ιουνίου 2005 και παράταση μέχρι 7 Αυγούστου 2005).

  3. Οι ΛΔΑ δεν έχουν προμηθευτεί με ειδικά ομοιόμορφα έντυπα καταγραφής καταγγελιών/παραπόνων και ο καθένας αναγκάστηκε να δημιουργήσει το δικό του.

  4. Δεν έχουν δοθεί οι απαραίτητες διευκολύνσεις, ώστε οι ΛΔΑ να διεκπεραιώνουν σωστά την εργασία τους, όπως γραμματειακή στήριξη, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αυτόματος τηλεφωνητής (όταν απουσιάζουν) κ.ά.

  5. Οι ΛΔΑ δεν έχουν μέχρι σήμερα επωφεληθεί άδειας ανάπαυσης και, σε περίπτωση που ασκήσουν το δικαίωμα αυτό, δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους [άρθρο 22(3)].

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για επίλυση των προβλημάτων και την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.931, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο άτομα ή εταιρείες που εξασφαλίζουν προνόμια λατόμησης να μεταπωλούν τα προνόμια δύο και τρεις φορές, χωρίς στο μεταξύ να αναπτύσσουν ουσιαστική δραστηριότητα λατόμησης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος για αντιμετώπιση του φαινομένου, το οποίο στην ουσία συνιστά κερδοσκοπία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.078, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Είναι γνωστό ότι σήμερα δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι για εξυπηρέτηση των ξένων εργαζομένων στην Κύπρο σε θέματα προσαρμογής τους στην κυπριακή κοινωνία, ψυχαγωγίας και οργάνωσης των δικών τους πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μεγάλος αριθμός ξένων εργατών συγκεντρώνεται τις Κυριακές σε ανοικτούς χώρους, χωρίς διευκολύνσεις.

  Η ανάγκη για δημιουργία αξιοπρεπών χώρων ξεκούρασης και ψυχαγωγίας έχει γίνει αποδεκτή από όλους και αποτέλεσε μάλιστα στο παρελθόν αντικείμενο εξαγγελιών από τα αρμόδια υπουργεία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει για δημιουργία Κέντρου Αναψυχής Ξένων Εργαζομένων, δεδομένου ότι το θέμα εκκρεμεί από το 2003, αφού στάθηκε αδύνατο να λειτουργήσει τέτοιο κέντρο στην οδό Αιγύπτου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.195, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Στο ειδικό σχολείο “Ευαγγελισμός” έχουμε επισημάνει πρόβλημα στην προώθηση των στόχων του σχολείου λόγω της μη επαρκούς απασχόλησης ειδικευμένου προσωπικού.

  Συγκεκριμένα, στο ειδικό σχολείο “Ευαγγελισμός” φοιτούν 42 παιδιά, 15 από τα οποία βρίσκονται σε τροχοκαθίσματα με τετραπληγία. Εργοδοτούνται μια δασκάλα λογοθεραπείας (29 περιόδους), μια εργοθεραπείας (15 περιόδους), δύο φυσιοθεραπείας (2Χ29 περιόδους) -η μία από τις οποίες πληρώνεται από το σύνδεσμο γονέων- και μια μουσικοθεραπείας.

  Ενταγμένα σε ειδικά σχολεία βρίσκονται παιδιά με σοβαρές παθήσεις, τα οποία αδυνατούν να ενταχθούν στα κανονικά σχολεία, βάσει του Νόμου 113 του 1999.

  Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι όλα τα παιδιά χρειάζονται τη βοήθεια των ειδικών που εργοδοτούνται στο σχολείο. Κυρίως η φυσιοθεραπεία γίνεται για να μη χειροτερεύσει η κατάστασή τους. Με βάση το χρόνο που έχουν οι ειδικοί δάσκαλοι στο σχολείο, είναι αδύνατο να δώσουν έμπρακτα σημαντική βοήθεια σε όλα τα παιδιά χωρίς την περαιτέρω ενίσχυση του σχολείου με ειδικευμένο προσωπικό.

  Αν και η νομοθεσία δεν καθορίζει το χρόνο που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή, η πρακτική που ακολουθείται στα σχολεία στα οποία είναι ενταγμένοι μαθητές με ειδικές ανάγκες είναι η παροχή βοήθειας 2-3 περιόδων την εβδομάδα από κάθε ειδικό δάσκαλο, ο οποίος έχει διαγνώσει ότι υπάρχει ανάγκη παροχής στήριξης στο μαθητή.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να συμπληρώσει τα κενά που παρουσιάζονται στη στελέχωση του ειδικού σχολείου “Ευαγγελισμός”, ώστε να παρέχεται η απαραίτητη βοήθεια στους μαθητές του σχολείου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.196, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Στο ειδικό σχολείο “Ευαγγελισμός” έχουμε επισημάνει πρόβλημα στη μεταφορά των μαθητών στο σχολείο.

  Συγκεκριμένα, το σχολείο χρησιμοποιεί δύο λεωφορεία για μεταφορά των μαθητών σε τροχοκαθίσματα, τα οποία ήταν εμπορικά αυτοκίνητα που έχουν μετατραπεί σε λεωφορεία μεταφοράς ατόμων σε αναπηρικό τροχοκάθισμα. Το ένα λεωφορείο χρησιμοποιείται από το 1997 και έχει ήδη συμπληρώσει τα χιλιόμετρα που προβλέπουν οι κανονισμοί για τη χρήση του, γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά κατά πόσο εξακολουθεί να είναι ασφαλές. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες παρουσιάζει προβλήματα στη λειτουργία του, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται ουσιαστικά από το σχολείο μόνο τον ένα από τους τέσσερις μήνες. Στον υπόλοιπο χρόνο τα παιδιά μεταφέρονται στο σχολείο είτε από ταξί που ενοικιάζει το σχολείο (χωρίς πρόνοια για μεταφορά ατόμων σε τροχοκάθισμα) είτε από τους γονείς τους.

  Ταυτόχρονα, εργοδοτούνται τέσσερις ιδιώτες με λεωφορεία για μεταφορά των υπόλοιπων μαθητών. Ούτε και αυτά τα οχήματα έχουν πρόνοιες για την ασφάλεια των ατόμων που χρησιμοποιούν τροχοκαθίσματα, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι μαθητές να τοποθετούνται στο διάδρομο του λεωφορείου.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει μέτρα για αντικατάσταση του λεωφορείου του ειδικού σχολείου “Ευαγγελισμός”, ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία που υφίστανται οι γονείς των μαθητών, αλλά και να μεταφέρονται με ασφάλεια οι μαθητές στο σχολείο. Επίσης, να ενημερώσει κατά πόσο έχει ελέγξει και έχει διασφαλίσει ότι η μεταφορά των μαθητών από τους ιδιώτες οδηγούς λεωφορείων και από τα λεωφορεία του σχολείου είναι ασφαλής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.251, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2006, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμμορφωθούν το αργότερο μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2006 με την Οδηγία 2003/109 του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία αφορά το καθεστώς για τους υπηκόους τρίτων χωρών επί μακρόν διαμένοντες.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικό νομοσχέδιο που να θέτει σε ισχύ την εν λόγω Οδηγία, δεδομένου και του γεγονότος ότι τους τελευταίους μήνες παρουσιάζονται μαζικές απελάσεις ατόμων από τρίτες χώρες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.010, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και περί Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, η 1η Ιουνίου 2016 ήταν η τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης για την εγγραφή των λειτουργών κηδειών και των ταριχευτών στα αντίστοιχα μητρώα. Η 1η Αυγούστου 2016 ορίστηκε ως η ημερομηνία πρώτης σύγκλησης των νέων μελών του συλλόγου, έτσι που να καταστεί δυνατή η σύσταση τόσο του Μητρώου Λειτουργών Κηδειών όσο του Μητρώου Ταριχευτών, καθώς και η εκλογή εκπροσώπου τους στο Συμβούλιο Εγγραφής και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω προνοιών του πιο πάνω νόμου, αφού από πληροφορίες που κατέχουμε παρατηρείται μεγάλη και ανεξήγητη καθυστέρηση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.053, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Έχουμε πληροφορηθεί ότι τις τελευταίες μέρες, ιδιαίτερα μετά την καταστροφική πυρκαγιά που κατέκαψε τεράστια δασική έκταση στην οροσειρά του Τροόδους, αρκετές κοινότητες έχουν αποταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και ζητούν την ενίσχυση της πυροσβεστικής τους ικανότητας, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

  Ως εκ τούτου, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί προς αυτή την κατεύθυνση και για το κατά πόσο έχει γίνει οποιοσδήποτε προγραμματισμός από το Υπουργείο Εσωτερικών που να αφορά τις επιδιορθώσεις/συντηρήσεις των υφιστάμενων παλιών πυροσβεστικών οχημάτων, αλλά και την αγορά καινούριων.

  Τα γεγονότα του Ιουνίου αποδεικνύουν ότι επιβάλλεται η άμεση ενίσχυση των κοινοτήτων με πυροσβεστικά μέσα, καθώς και η εκπαίδευση προσωπικού για τον τρόπο χειρισμού τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.054, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Το Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου έχει αρχίσει τη λειτουργία του από τον Ιανουάριο του 2004, σε μια περίοδο που η Κυπριακή Δημοκρατία δεχόταν πολλές πιέσεις για αναβάθμιση της παρέμβασής της στον τομέα αυτό. Η λειτουργία του κέντρου έγινε δυνατή χάρη στην εμπλοκή της κοινότητας Κοφίνου, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση του κέντρου, η οποία είχε ανατεθεί στο Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Κοφίνου. Η καλή συνεργασία της κοινότητας Κοφίνου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες συνέβαλε ουσιαστικά στη σωστή λειτουργία του εν λόγω κέντρου και στην επιτέλεση ενός αξιέπαινου έργου.

  Η κυβέρνηση από το 2015 έχει εκφράσει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε προκήρυξη προσφοράς για ανάθεση της διαχείρισης του κέντρου στον ιδιωτικό τομέα.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει ως προς τις προθέσεις του υπουργείου του όσον αφορά τη διαχείριση των θέσεων εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού, το οποίο έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια πολλή και αξιόλογη εμπειρία. Καλείται επίσης να μας ενημερώσει για μέτρα που θα ληφθούν, ώστε να συνεχιστεί η εμπλοκή της κοινότητας Κοφίνου στη λειτουργία του κέντρου, στοιχείο απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.129, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Έχουμε δεχθεί καταγγελίες από ερασιτέχνες ψαράδες ότι τους επιβλήθηκε πρόστιμο σε προστατευόμενη, όπως αποκαλείται, περιοχή, στην οποία όμως δεν υπάρχει καμία απολύτως σήμανση. Έχουμε διαπιστώσει ότι ούτε στην ιστοσελίδα του αρμόδιου τμήματος ούτε σε έντυπη μορφή υπάρχει σχετική πληροφόρηση.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών προτίθεται να προχωρήσει σε τρόπους ενημέρωσης των ψαράδων όσον αφορά στις περιοχές όπου επιτρέπεται το ψάρεμα με καλάμι στα παράλια της Κύπρου, αλλά και στη σήμανση των περιοχών με ευδιάκριτες πινακίδες, ώστε να αποφεύγονται οποιεσδήποτε αχρείαστες περιπέτειες για τους ερασιτέχνες ψαράδες, τόσο Κυπρίους όσο και τουρίστες που επισκέπτονται τον τόπο μας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.134, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Έχουμε πληροφορηθεί ότι σε διαδοχικές συσκέψεις στο Υπουργείο Υγείας για το θέμα της αναδιοργάνωσης της κρατικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πέραν της πρότασης για παράταση του ωραρίου λειτουργίας των αστικών κέντρων υγείας στη Λευκωσία, υπάρχει πρόθεση για τερματισμό της λειτουργίας του κέντρου υγείας Λευκωσίας (παλιό νοσοκομείο Λευκωσίας).

  Το κέντρο υγείας Λευκωσίας εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες που διαμένουν στις ενορίες Αγίων Ομολογητών, Αγίου Ανδρέα, Αγίου Παύλου και στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η γειτνίασή του με τον κεντρικό σταθμό λεωφορείων στο άγαλμα του Σολωμού επιτρέπει και σε πολίτες από περιοχές πέραν των πιο πάνω να εξυπηρετούνται σε αυτό.

  Αντιλαμβανόμαστε ότι τίθεται θέμα αντισεισμικής αναβάθμισης και ασφάλειας του κτιρίου, κάτι που επιβάλλεται να γίνει. Θεωρούμε όμως απαράδεκτη την απορρόφηση του κέντρου από τα περιφερειακά κέντρα. Αντίθετα, πρέπει να επιδιωχτεί η μεταστέγασή του σε χώρο πλησίον του υφιστάμενου, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών σε αυτό.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει ως προς τις προθέσεις του υπουργείου του σε σχέση με το κέντρο υγείας Λευκωσίας και πώς θα διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των χιλιάδων ασθενών που το επισκέπτονται καθημερινά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.269, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Την τελευταία δεκαετία το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει αναλάβει την ευθύνη του έργου κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης αποχετευτικών συστημάτων σε μικρές αγροτικές κοινότητες. Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Πόσα αποχετευτικά έργα έχουν κατασκευαστεί κατά την περίοδο αυτή και σε ποιες κοινότητες;

  2. Ποια είναι τα ποσά κατακύρωσης των προσφορών για το κάθε έργο ξεχωριστά;

  3. Ποιο είναι το τελικό κόστος κατασκευής για το καθένα από αυτά;

  4. Σε ποιες εταιρείες έγινε η ανάθεση των έργων;

  5. Ποια είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων, στις περιπτώσεις που είναι σε ισχύ συμβόλαια λειτουργίας των συστημάτων από τις αντίστοιχες εταιρείες;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.682, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Μετά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την παραχώρηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην εξέταση των αιτήσεων των δικαιούχων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και πολλοί μονογονιοί, καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τον αριθμό των έκτακτων βοηθημάτων που δόθηκαν στο διάστημα αυτό για την άμεση επίλυση των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μονογονιοί, καθώς και το ύψος του ποσού που διατέθηκε για το σκοπό αυτό.

  Παρακαλούμε επίσης όπως ενημερωθούμε ποιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αρμόδιο για την έκδοση του έκτακτου βοηθήματος και στην βάση ποιων κριτηρίων παραχωρείται.»

  Απάντηση


   Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.806, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πρόγραμμα, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κατά περιοχή όλων των έργων υποδομής των συμβουλίων αποχετεύσεως παγκύπρια, σε συνδυασμό πάντοτε με το χρονοδιάγραμμα επιβολής των αντίστοιχων τελών στους πολίτες.»

  Απάντηση


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.958, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου
   

  «Έχουμε πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης αρνείται την παραχώρηση άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία σε Σύρους υπηκόους που είναι μέλη οικογενειών Κυπρίων πολιτών.
   

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για την πολιτική του υπουργείου στο θέμα αυτό και πώς προτίθεται να εκπληρώσει την υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας για διευκόλυνση της επανένωσης οικογενειών.»
   

  Απάντηση

   


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.002, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου
   

  «Τις τελευταίες μέρες έχουμε δεχθεί αρκετές καταγγελίες για παραβίαση των όρων της σύμβασης απασχόλησης οπλιτών στην Εθνική Φρουρά (π.χ. ωράριο, μισθοδοσία κ.λπ.). Ταυτόχρονα, υπάρχουν πληροφορίες ότι μεγάλος αριθμός συμβασιούχων οπλιτών, λόγω ακριβώς παραβιάσεων των όρων της σύμβασης που έχουν υπογράψει, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Εθνική Φρουρά.

  Ως εκ τούτου, καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Πόσοι συμβασιούχοι οπλίτες αποχώρησαν από τις τάξεις της Εθνικής Φρουράς;

  2. Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μετά την τελευταία προκήρυξη και πόσους οπλίτες προτίθεται να προσλάβει η Εθνική Φρουρά (αναλογία ανδρών-γυναικών);

  3. Ποιος είναι ο καθαρός μηνιαίος μισθός (στην προκήρυξη γίνεται αναφορά σε €1.127 + 13ο μισθό) και ποιες οι αποκοπές;

  4. Ποιο το ωράριο εργασίας (στην προκήρυξη αναφέρεται ως ωράριο εργασίας το ίδιο ωράριο με τα υπόλοιπα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, 07:00-14.00);

  5. Σε πόσες υπηρεσίες μηνιαίως υποχρεούνται οι συμβασιούχοι οπλίτες;

  6. Ποιας εκπαίδευσης έχουν τύχει και κατά πόσο η τοποθέτησή τους στις μονάδες της Εθνικής Φρουράς έγινε στη βάση της εκπαίδευσης της οποίας έτυχαν.

  Παρακαλούμε επίσης να μας κοινοποιηθεί η σύμβαση απασχόλησης οπλιτών στην Εθνική Φρουρά, αν έχουν επέλθει σε αυτήν οποιασδήποτε αλλαγές.»

   

  Απάντηση

   


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.029, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τον αριθμό των λειτουργών κηδειών και ταριχευτών που εργάζονται σήμερα και είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά μητρώα, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, παγκύπρια λειτουργούν μόνο έξι γραφεία κηδειών, εκ των οποίων τα τρία ανήκουν σε μέλη της ίδιας οικογένειας.»

   

  Απάντηση

   


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.030, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου
   

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τους λόγους στους οποίους οφείλεται η μεγάλη καθυστέρηση στον καθορισμό του πρωτοκόλλου ταρίχευσης, ενώ η σχετική νομοθεσία, ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμος, ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015.»

   

  Απάντηση

   


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.031, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Έχουμε ενημερωθεί από λειτουργό κηδειών ότι απορρίφθηκε αίτηση που υπέβαλε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (επαρχία Λευκωσίας) όσον αφορά στη χωροθέτηση του γραφείου κηδειών που διαθέτει, γιατί “σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας, Γραφείο Κηδειών, συμπεριλαμβανομένης της περιποίησης νεκρών, αποτελεί βιοτεχνική ανάπτυξη Κατηγορίας Β, η οποία κατά κανόνα επιτρέπεται σε καθορισμένες βιομηχανικές ή/και βιοτεχνικές Ζώνες/Περιοχές”. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία που κατέχουμε, αριθμός αδειοδοτημένων γραφείων κηδειών βρίσκεται εντός οικιστικών περιοχών ή/και σε βασικούς οδικούς άξονες.

  Έχουμε επίσης δεχτεί καταγγελίες για αδειοδότηση γραφείων κηδειών κατά παράβαση της παραγράφου Α΄ του Παραρτήματος Α΄ του Περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, όπου αναγράφεται: “To Γραφείο Κηδειών θα πρέπει να απέχει 500 μ. από εγκαταστάσεις πρόνοιας και περίθαλψης ή τουλάχιστον 100 μ. εφόσον δεν είναι ορατό από αυτές”. Κατέχουμε στοιχεία που καταδεικνύουν ότι αδειοδοτημένα γραφεία κηδειών βρίσκονται σε μικρότερες αποστάσεις από ό,τι προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

  Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει στη βάση ποιων κριτηρίων έχει παραχωρηθεί άδεια λειτουργίας στα εν λόγω γραφεία κηδειών.»

   

  Απάντηση

   


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.032, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει ως προς το ποιος και στη βάση ποιων κριτηρίων αποφάσισε τη διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος και τη διεξαγωγή εξετάσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για σκοπούς εγγραφής στα Μητρώα Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών, εφόσον, όπως έχουμε ενημερωθεί, δεν υπήρξε απόφαση προς τούτο του Συμβουλίου Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών. Επίσης, παρακαλούμε όπως δοθούν απαντήσεις για τα ακόλουθα:

  1. Πώς καθορίστηκε και από ποιον η ύλη του προγράμματος; Από στοιχεία που κατέχουμε, μέλη του εν λόγω συμβουλίου αμφισβήτησαν την ύλη, τον τόπο και το χρόνο των εξετάσεων.

  2. Αφού αμφισβητήθηκε η όλη διαδικασία από μέλη του συμβουλίου, πώς στη συνέχεια ενεγράφησαν στα ανάλογα μητρώα οι λειτουργοί κηδειών και οι ταριχευτές;

  3. Ποιος καθόρισε το κόστος αυτού του προγράμματος και κατ’ επέκταση ποιος καθόρισε το ύψος του ποσού που κατέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα που παρακολούθησαν και για τις εξετάσεις στις οποίες παρακάθισαν στη συνέχεια;»

   

  Απάντηση

   


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.108, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου
   

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τις νέες διαδικασίες που εφαρμόζει ή προτίθεται να εφαρμόσει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) αναφορικά με την ανάθεση υπηρεσιών μετάφρασης σε εξωτερικούς συνεργάτες.
   

  Πιο συγκεκριμένα, παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε για τα ακόλουθα:

  1. Ισχύουν οι πληροφορίες που κατέχουμε ότι ανάθεση θα γίνεται μόνο σε συνεργάτες που έχουν παρακαθήσει στο παρελθόν σε εξετάσεις; Εάν ναι, παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε για το πότε έγιναν αυτές οι εξετάσεις, από ποιους και πόσοι από τους υφιστάμενους συνεργάτες ικανοποιούν αυτό το κριτήριο.

  2. Έχει όντως ζητηθεί από όλους τους υφιστάμενους συνεργάτες (εκατό περίπου άτομα, η πλειοψηφία των οποίων παρέχει υπηρεσίες στο ΓΤΠ εδώ και πολλά χρόνια) να παρακαθήσουν σε εξετάσεις;

  3. Ποια άλλα κριτήρια θα ισχύσουν για την επιλογή των συνεργατών του ΓΤΠ;

  4. Ισχύει η πληροφορία ότι ανατίθενται μεταφράσεις σε λειτουργούς του ΓΤΠ, μόνιμους δημόσιους υπάλληλους, επί πληρωμή;

  5. Μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2004, κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στις 28 Νοεμβρίου 2014, νομοσχέδιο για την εισαγωγή του θεσμού των ορκωτών μεταφραστών, το οποίο αποσύρθηκε το 2016. Πότε αναμένεται να κατατεθεί ξανά;»

   

  Απάντηση

   


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.116, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου
   

  «Το 2013 ανατέθηκε η κατασκευή βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων του ενιαίου αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα Αγίων Βαβατσινιάς σε συγκεκριμένη εταιρεία. Ο σταθμός λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια με σωρεία προβλημάτων και επηρεάζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Είναι ενήμερες οι αρμόδιες υπηρεσίες ότι όλες οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις που έχουν γίνει στο ανακυκλωμένο νερό του σταθμού με ελάχιστες εξαιρέσεις ήταν εκτός των τεχνικών προδιαγραφών ποιότητας; Αν ναι, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για αντιμετώπιση του προβλήματος;

  2. Γιατί δεν έχουν κοινοποιηθεί στο κοινοτικό συμβούλιο οι μετρήσεις του ατμοσφαιρικού αέρα που έγιναν τον Απρίλιο του 2017;

  3. Γιατί δεν έχουν προχωρήσει “οι νενομισμένες διαδικασίες προσβολής του συμβολαίου και κατάσχεσης της εγγύησης”, όπως έχει αποφασιστεί σε σύσκεψη στις 26.4.2017 μεταξύ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίων Βαβατσινιάς και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων;

  4. Το αρμόδιο υπουργείο μελετά καθόλου το ενδεχόμενο ουσιαστικής ανακατασκευής ή μετακίνησης του σταθμού;

  5. Προβληματίζει το αρμόδιο υπουργείο το φαινόμενο της συστηματικής κατακύρωσης προσφορών για κατασκευή και διαχείριση βιολογικών σταθμών επεξεργασίας λυμάτων στην ίδια κατασκευαστική εταιρεία;

  6. Υπάρχουν παράπονα για δυσλειτουργία ή προβλήματα από τη λειτουργία και διαχείριση βιολογικών σταθμών επεξεργασίας λυμάτων που λειτουργούν σε άλλες περιοχές και ενδεχομένως έχουν κατασκευασθεί από την ίδια εταιρεία;»

  Απάντηση

   


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.330, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Σε πρόσφατη συνάντησή μου ως προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών με ομάδα πολιτικών προσφύγων δέχθηκα σειρά παραπόνων που αφορούν στη στέγαση και σίτισή τους.

  Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  Ενοίκιο:

  1. Βάσει ποιων κριτηρίων παραχωρείται το επίδομα ενοικίου;

  2. Λαμβάνεται καθόλου υπόψιν ο αριθμός των μελών από τα οποία αποτελείται μια οικογένεια;

  3. Ισχύει το ίδιο επίδομα για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως σε ποια επαρχία διαμένουν;

  Σίτιση:

  1. Ποιο το ύψος του ποσού που παραχωρείται για σίτιση και με ποια κριτήρια παραχωρούνται τα ανάλογα κουπόνια;

  2. Πότε παραχωρούνται τα κουπόνια στους δικαιούχους (αρχές ή τέλος του μήνα);

  3. Βάσει ποιων κριτηρίων γίνεται η επιλογή των καταστημάτων, όπου μπορούν να εξαργυρωθούν τα κουπόνια;

  4. Είναι ικανοποιητικός ο αριθμός και η γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων, ώστε να εξυπηρετούνται ικανοποιητικά οι δικαιούχοι;

  5. Γιατί δεν ακολουθείται η διαδικασία των προσφορών στην επιλογή των καταστημάτων αυτών;

  6. Ασκείται έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους ως προς το ύψος των τιμών και της ποιότητας των προϊόντων που πωλούνται σε αυτά; Πληροφορίες μας αναφέρονται σε αυξημένες τιμές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν αναρτώνται τιμές στα προϊόντα. Παράπονα δεχθήκαμε και για την ποιότητα των προϊόντων και για το ότι οι ιδιοκτήτες υποδεικνύουν στους δικαιούχους ποια προϊόντα μπορούν να αγοράσουν.»

  Απάντηση

   


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.331, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου
   

  «Σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης, καθορίζεται ως ανώτατο όριο ηλικίας για εγγραφή σε κάθε τάξη το δέκατο πέμπτο, το δέκατο έκτο και το δέκατο έβδομο για τις τρεις τάξεις του γυμνασίου, καθώς και το δέκατο όγδοο, το δέκατο ένατο και το εικοστό για τις τρεις τάξεις του λυκείου/των τεχνικών σχολών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα ηλικιακά όρια μπορεί να επεκταθούν κατά ένα χρόνο.
   

  Έχουμε δεχθεί παράπονα από πολιτικούς πρόσφυγες και αιτητές ασύλου ότι στην περίπτωσή τους δεν εφαρμόζονται οι εν λόγω κανονισμοί και μόλις τα παιδιά συμπληρώσουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους εκδιώκονται από τα σχολεία και τους απαγορεύεται η συνέχιση της φοίτησης.
   

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο εφαρμόζεται επιλεκτικά η νομοθεσία, στερώντας από τα παιδιά αυτά το δικαίωμα στη μόρφωση, που θα τους βοηθήσει ουσιαστικά στην κοινωνική τους ένταξη.»
   

  Απάντηση

   


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.332, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου
   

  «Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει η γνώση της ελληνικής γλώσσας στην ομαλή ένταξη των πολιτικών προσφύγων ή και των αιτητών ασύλου στην κυπριακή κοινωνία, καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δυνατότητα απαλλαγής των ατόμων αυτών από τα δίδακτρα για φοίτηση στα τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας των επιμορφωτικών κέντρων.
   

  Καλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία και τον τρόπο ενημέρωσης των πολιτικών προσφύγων ή και των αιτητών ασύλου για τα διάφορα προγράμματα που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και απευθύνονται σε αυτούς.»
   

  Απάντηση

   


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.439, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου
   

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με την εφαρμογή του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου του 2016 [Ν. 50(Ι)/2016]. Ο υπό αναφορά νόμος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2017 με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος ηχορρύπανσης σε τουριστικές, και όχι μόνο, περιοχές, βελτιώνοντας και το τουριστικό μας προϊόν και την ποιότητα ζωής όσων κατοικούν σε περιοχές όπου λειτουργούν χώροι αναψυχής.

  Συγκεκριμένα, ζητείται να ενημερωθεί η Βουλή ως προς την πορεία υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο για όλους τους εμπλεκομένους φορείς, καθώς και για τους ελέγχους που ασκεί η εκτελεστική εξουσία, ώστε να διαπιστωθεί η εναρμόνισή τους με τις ρυθμίσεις του νόμου.

  Παρακαλούμε περαιτέρω όπως ενημερωθεί η Βουλή για την ανταπόκριση των αρμόδιων αρχών στις δεσμεύσεις που απορρέουν από το νόμο και τους ελέγχους που ασκούνται από το αρμόδιο υπουργείο ως προς την πορεία υλοποίησης αυτών των δεσμεύσεων. Ως αρμόδιες αρχές στο νόμο ορίζονται οι οικείοι δήμοι ή έπαρχοι, ανάλογα με τα διοικητικά όρια, ή όπως αλλιώς οριστεί με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών.

  Παρακαλούμε όπως η απάντηση αποσταλεί το συντομότερο δυνατό.»

  Απάντηση

   


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.490, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου
   

  «Καλείται o αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα, που αφορούν στα σχέδια παροχής κινήτρων για την απασχόληση ανέργων νέων μέχρι 25 ετών και ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών, για τα οποία η υποβολή αιτήσεων άρχισε στις 7 Αυγούστου 2017:

  1. Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν από την ημερομηνία εξαγγελίας των πιο πάνω σχεδίων;

  2. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η διαδικασία προχωρεί με πολύ αργό ρυθμό και ότι εξετάζονται ακόμα αιτήσεις του Αυγούστου;

  3. Πόσες αιτήσεις έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα ανά σχέδιο και ποιο το κονδύλι που αναμένεται τελικά να αξιοποιηθεί;»

  Απάντηση

   


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.491, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου
   

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις πρόσφατες αποφυλακίσεις καταδικασθέντων με προεδρική χάρη, καθώς και για τις περιπτώσεις μείωσης της ποινής καταδικασθέντων κατά ένα τέταρτο μετά από σχετική προεδρική απόφαση. Συγκεκριμένα, ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία και διευκρινίσεις προς ενημέρωση της Βουλής:

  1. Να σταλεί αντίγραφο των αποφάσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας.

  2. Να διευκρινιστεί στη Βουλή η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι τη λήψη απόφασης από τον Πρόεδρο και η νομική βάση που επιτρέπει τη λήψη απόφασης και στις δύο περιπτώσεις.

  3. Να σταλούν ονομαστικά οι περιπτώσεις καταδικασθέντων που αποφυλακίστηκαν ή μειώθηκε η ποινή τους, σύμφωνα με την πιο πάνω αναφορά, με καταγραφή αναλυτικά των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκαν και των ποινών που τους επιβλήθηκαν.

  Παρακαλούμε η απάντηση να αποσταλεί ως εμπιστευτική.»
   

  Απάντηση

   


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.510, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου
   

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με την πρακτική που ακολουθεί το Τμήμα Μετεωρολογίας, όσον αφορά την έκδοση προειδοποιήσεων/ανακοινώσεων για ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα, ζητείται να ενημερωθεί η Βουλή ποιες αρχές/τμήματα του κράτους ενημερώνονται από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ποιο τρόπο και στο πλαίσιο ποιας νομοθεσίας ή και κανονισμών.

  Παρακαλούμε περαιτέρω όπως ενημερωθεί η Βουλή αν το υπουργείο και δη το αρμόδιο τμήμα επεξεργάζονται τρόπους καλύτερης ενημέρωσης και των τοπικών αρχών για ακραία καιρικά φαινόμενα, ώστε να υπάρχει έγκαιρη διαχείριση και αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών από πλευράς των τελευταίων.

  Παρακαλούμε όπως οι απαντήσεις αποσταλούν το συντομότερο δυνατόν.»
   

  Απάντηση

   


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.664, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου
   

  «Έχουμε πληροφορηθεί ότι έχει εκπονηθεί από ιδιωτική εταιρεία μελέτη για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών εφοριών. Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Ποιος ανέθεσε την εκπόνηση αυτής της μελέτης στη συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία και πώς έγινε η επιλογή της;

  2. Ποιοι οι όροι εντολής της;

  3. Πώς προγραμματίζεται ο αναγκαίος διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς και ποιο το χρονοδιάγραμμα;

  Εξ όσων έχουμε πληροφορηθεί, οι εμπλεκόμενοι φορείς ενημερώθηκαν τέλη Μαΐου για τη μελέτη και το αρμόδιο υπουργείο έχει ζητήσει απόψεις μέχρι τις 16 Ιουλίου 2018. Με επιστολή τους, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2018, οι σχολικές εφορίες έχουν ζητήσει να τους δοθεί επαρκής χρόνος, για να μελετήσουν το προσχέδιο του νομοσχεδίου και των κανονισμών, αλλά το αίτημά τους απορρίφθηκε. Γιατί τίθεται τόσο πιεστικό χρονοδιάγραμμα;»
   

  Απάντηση

   


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.029, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

   

  «Σε συνέχεια της ερώτησής μας με αριθμό 23.06.011.02.664, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2018, καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για το κόστος εκπόνησης της μελέτης για τον εκσυγχρονισμό των σχολικών εφοριών.»

  Απάντηση


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.241, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

   

  «Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αλλά και από στοιχεία που έχουμε, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου προχώρησε στην απόρριψη αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης εταιρείας το όνομα της οποίας γνωρίζουμε, τα οποία ήταν εγκατεστημένα σε κέντρα αναψυχής της επαρχίας Λάρνακας.

  Σημειώνουμε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε απαντητική επιστολή της προς τον ιδιοκτήτη της εν λόγω εταιρείας, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2015, αναφέρει: “Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είναι αρμόδια αρχή για έγκριση συστημάτων πυρόσβεσης, συστημάτων πυρανίχνευσης και άλλων συστημάτων δόμησης, αλλά απαιτεί όπως όλα τα συστήματα ενεργητικής ή παθητικής πυροπροστασίας καλύπτονται από ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πρότυπα ή ελλείψει αυτών από διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα και προδιαγραφές”.

  Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για την απόφαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να απορρίψει και να αφαιρέσει τα συγκεκριμένα συστήματα, νοουμένου ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομοθεσία ή κανονισμοί να παρέχουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία την εξουσία να προβαίνει σε έλεγχο και έγκριση των συστημάτων πυρόσβεσης.»

  Απάντηση


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.363, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

   

  «Από στοιχεία τα οποία κατέχουμε φαίνεται η μείωση τόσο στον αριθμό του υπαλληλικού προσωπικού (μείον 103 άτομα) όσο και του εργατικού προσωπικού (μείον 229 άτομα) των δήμων στο τέλος του 2016 σε σχέση με το 2012. Μετά την επιβολή μορατόριουμ στις προσλήψεις η πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη των κενωθεισών θέσεων απαγορεύεται.

  Αποτέλεσμα των πιο πάνω είναι οι δήμοι, προκειμένου να καλύπτουν μόνιμες ανάγκες τους, να χρησιμοποιούν την αγορά υπηρεσιών ως λύση σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων τους. Αυτό όμως όχι μόνο δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες, αλλά δημιουργεί προσωπικό δύο ταχυτήτων και σε πολλές περιπτώσεις υπηρεσίες δύο ταχυτήτων.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για την κάλυψη του κενού και των προβλημάτων στη λειτουργικότητα που δημιουργούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση.»

  Απάντηση


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.433, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

   

  «Στο πλαίσιο του Σχεδίου “Εγκέλαδος”, που έχει εκπονηθεί από την Πολιτική Άμυνα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από ενδεχόμενο σεισμό, άρχισε η εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών που συμμετέχουν εθελοντικά στο σχέδιο για την αξιολόγηση, αλλά και την αποκατάσταση κτιρίων που επηρεάζονται από σεισμούς.

  Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει ως προς τον αριθμό των πολιτικών μηχανικών που έλαβαν μέρος στα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να συνεχίσει τη διοργάνωση τέτοιων προγραμμάτων και τέλος πώς προτίθεται να αξιοποιήσει όλους όσοι έχουν εκπαιδευτεί σχετικά.»

  Απάντηση


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.434, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

   

  «Γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν διατεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω των ευρωπαϊκών ταμείων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Οι σχετικές διαδικασίες όμως δε λαμβάνουν υπόψη τη στατική επάρκεια των κτιρίων, καθώς και το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, βρίσκονται σε σεισμογενείς περιοχές.

  Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να θέσει ως προϋπόθεση σε νέα σχέδια επιχορήγησης της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων τη βεβαίωση της στατικής τους επάρκειας και την ταυτόχρονη αντισεισμική αναβάθμισή τους.»

  Απάντηση


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.435, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

   

  «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εξαγγείλει την πρόθεση της κυβέρνησης για παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (ΣΠΙ) στα κατά τόπους κοινοτικά συμβούλια.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει αναλυτικά και ονομαστικά για όλα τα κοινοτικά συμβούλια στα οποία έχουν παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθούν περιουσιακά στοιχεία των ΣΠΙ. Ειδικότερα, ζητούμε να ενημερωθούμε για το αν και πότε θα προχωρήσει η παραχώρηση συγκεκριμένων τεμαχίων (τα τεμάχια 161, 163, 374, 424 και 425 του Φ/Σχ 30/1227V01) για τα οποία έχει αιτηθεί το κοινοτικό συμβούλιο Πέρα Ορεινής στο πλαίσιο των προσπαθειών του για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους κατοίκους της κοινότητας.»

  Απάντηση


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.436, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

   

  «Η απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών για επιβολή συστηματικής συντήρησης των οικοδομών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μετά την τουρκική εισβολή σε πολλές οικοδομές χρησιμοποιήθηκαν ακατάλληλα αδρανή υλικά και λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση της Κύπρου, η οποία βρίσκεται σε μια σεισμογενή περιοχή, επιβάλλουν τη λήψη προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων ασφάλειας που παρατηρούνται σε αρκετά κτίρια.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την επιβολή πιστοποιητικού τακτικής επιθεώρησης κτιρίων και αν, ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η όλη διαδικασία.»

  Απάντηση


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.437, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

   

  «Ο δρόμος Πέρα Ορεινής-Τσέρι εξυπηρετεί μια μεγάλη περιοχή της Λευκωσίας. Παρότι αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του οδικού δικτύου, μέρος του είναι χαρακτηρισμένο ως αγροτικός δρόμος, με αποτέλεσμα να παραμένει υποβαθμισμένος, κάτι που δυσχεραίνει και θέτει σε κίνδυνο τη διακίνηση πολλών ανθρώπων καθημερινά.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει κατά πόσο υπάρχει πρόθεση αναβάθμισης του συνόλου του δρόμου σε δημόσιο δρόμο. Καλείται ακόμα όπως μας ενημερώσει κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης για την άμεση βελτίωση και αναβάθμισή του.»

  Απάντηση


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.438, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

   

  «Την 1η Ιανουαρίου 2012 καταργήθηκε στον περί Οδών και Οικοδομών Νόμο η πρόνοια που εξαιρούσε τον αντισεισμικό έλεγχο υφιστάμενων οικοδομών, οι οποίες είχαν κτιστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994, ημερομηνία εφαρμογής του Κυπριακού Αντισεισμικού Κανονισμού.

  Με την κατάργηση αυτή έχει προκύψει ασάφεια στην όλη διαδικασία αδειοδότησης προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενες οικοδομές και κάθε αρμόδια αρχή απαιτεί διαφορετικές μελέτες. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις απαιτείται υποβολή πλήρους μελέτης για το σύνολο του κτιρίου, γεγονός που δυσχεραίνει την όλη προσπάθεια.

  Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για το πώς προτίθεται να προχωρήσει στη ρύθμιση του όλου θέματος.»

  Απάντηση


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.544, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Απαντώντας στην ερώτησή μας με αρ. 23.06.011.03.435, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019, ο αρμόδιος υπουργός στις 19 Φεβρουαρίου 2019 δεν απάντησε στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, που αφορούσε στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Πέρα Ορεινής σε σχέση με την εξαγγελία της κυβέρνησης για παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων στα κατά τόπους κοινοτικά συμβούλια. Συγκεκριμένα, το κοινοτικό συμβούλιο Πέρα Ορεινής στο πλαίσιο των προσπαθειών του για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους κατοίκους της κοινότητας έχει ζητήσει την παραχώρηση σε αυτό συγκεκριμένων τεμαχίων.

  Ως εκ τούτου, καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ειδικότερα για την πρόθεσή του να ικανοποιήσει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Πέρα Ορεινής για παραχώρηση σε αυτό των τεμαχίων 161, 163, 374, 424 και 425 του Φ/Σχ. 30/1227V01.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.545, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Τον τελευταίο καιρό γινόμαστε δέκτες παραπόνων από πολίτες της Δημοκρατίας των οποίων τα παιδιά είναι κάτω των είκοσι οκτώ χρονών και διαμένουν εδώ και χρόνια μόνα τους και εντούτοις το εισόδημά τους συνυπολογίζεται στο εισόδημα των γονιών τους. Οι εν λόγω γονείς λόγω οικονομικής κρίσης κατέστησαν άνεργοι και δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

  Ως αποτέλεσμα το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που παραχωρείται στην οικογένεια δεν καλύπτει τις βασικές της ανάγκες και αναγκάζει τα μέλη της οικογένειας να ζούνε στη φτώχια και στη μιζέρια.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει τη συγκεκριμένη πρόνοια του νόμου προς αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.670, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου


  «Τον Απρίλιο του 2016 ψηφίστηκε η νομοθεσία που αφορά στην αποτέφρωση των νεκρών και τη λειτουργία κέντρου αποτέφρωσης. Η λειτουργία αποτεφρωτήρα καθορίζεται σε πρόνοια της σχετικής νομοθεσίας ως εξής: “Νοείται ότι, η Δημοκρατία, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρύσει και να λειτουργήσει κέντρο ή κέντρα αποτέφρωσης, είτε ως κρατικά είτε με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση της σχετικής άδειας λειτουργίας, αλλά κάθε τέτοιο κέντρο οφείλει να τηρεί και να συμμορφώνεται με όλες τις λοιπές απαιτήσεις και προδιαγραφές που προβλέπει ο παρών Νόμος”.
  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει ως προς την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην ίδρυση και τη λειτουργία κέντρου καύσης νεκρών, αν ιδιοκτήτες γραφείων κηδειών έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη λειτουργία κέντρου αποτέφρωσης και, εάν όχι, πώς προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να καλύψει το νομοθετικό αυτό κενό.
  Επιπρόσθετα, καλείται όπως μας ενημερώσει για τον αριθμό των αιτημάτων που υποβλήθηκαν για καύση νεκρών μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας και αν έχει επιβαρυνθεί η Δημοκρατία με οποιοδήποτε κόστος από τη μεταφορά και την αποτέφρωση νεκρών σε χώρες του εξωτερικού.»
   

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.762, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου


  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
  1. Σε πόσες και ποιες περιπτώσεις έχει κινηθεί εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας διαδικασία επί παραβάσει στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;
  2. Σε πόσες και ποιες περιπτώσεις υπήρξε καταδίκη της Κυπριακής Δημοκρατίας;
  3. Ποιο ήταν το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά;»

   

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.040, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Τις τελευταίες μέρες έχω δεχθεί παράπονα από συμπατριώτες μας οι οποίοι ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες των Λατίνων και των Αρμενίων και διαμένουν στην πόλη της Λάρνακας όσον αφορά στην επιβολή σε αυτούς από την αρμόδια τοπική αρχή τελών κοιμητηρίου.
  Είναι γνωστό ότι ο περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμος [Ν. 257(Ι)/2004], ρυθμίζει σαφώς τα ζητήματα αυτά. Στο άρθρο 10(1) του νόμου αναφέρεται: “Η αρχή τοπικής διοίκησης [...] προβαίνει στην κατανομή του ποσού της αποζημίωσης για την αποκτηθείσα γη καθώς και της δαπάνης για την περίφραξη του υπό δημιουργία κοιμητηρίου, την υδροδότηση, ηλεκτροδότηση και διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου, μεταξύ των κατοίκων της κοινότητας ανά νοικοκυριό, ανάλογα με την οικονομική του ικανότητα, οι οποίοι ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα προς χρήση της οποίας δημιουργήθηκε το κοιμητήριο [...]”.
  Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει ως προς τις οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί στις τοπικές αρχές για την επιβολή τελών σε κατοίκους που ανήκουν σε θρησκευτικές ομάδες, πέραν της θρησκευτικής κοινότητας προς χρήση της οποίας έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν κοιμητήρια από τις αρχές τοπικής διοίκησης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.341, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

            «Με βάση τη σχετική νομοθεσία που θεσπίστηκε το 2009, σε όλα τα δημόσια κτίρια θα πρέπει να τοποθετηθούν έργα τέχνης, με σκοπό την προβολή της κυπριακής καλλιτεχνικής παραγωγής.  Το κόστος τοποθέτησης έργων τέχνης, σύμφωνα με τον νόμο, θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 1% του συνολικού κόστους ανέγερσης του κτιρίου.

            Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει για τα ακόλουθα:

  1.         Πόσα δημόσια κτίρια έχουν ανεγερθεί μετά το 2009;  Σε πόσα και σε ποια από αυτά έχουν τοποθετηθεί έργα τέχνης Κυπρίων καλλιτεχνών σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας;

  2.         Ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν για την απόκτηση των έργων;

  3.         Έχει δημιουργηθεί το μητρώο που προβλέπει η νομοθεσία;  Εάν ναι, παρακαλούμε όπως έχουμε αναλυτικό κατάλογο των έργων.»
   

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.341, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Με βάση τη σχετική νομοθεσία που θεσπίστηκε το 2009, σε όλα τα δημόσια κτίρια θα πρέπει να τοποθετηθούν έργα τέχνης, με σκοπό την προβολή της κυπριακής καλλιτεχνικής παραγωγής.  Το κόστος τοποθέτησης έργων τέχνης, σύμφωνα με τον νόμο, θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 1% του συνολικού κόστους ανέγερσης του κτιρίου.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει για τα ακόλουθα:

  1.         Πόσα δημόσια κτίρια έχουν ανεγερθεί μετά το 2009;  Σε πόσα και σε ποια από αυτά έχουν τοποθετηθεί έργα τέχνης Κυπρίων καλλιτεχνών σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας;

  2.         Ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν για την απόκτηση των έργων;

  3.         Έχει δημιουργηθεί το μητρώο που προβλέπει η νομοθεσία;  Εάν ναι, παρακαλούμε όπως έχουμε αναλυτικό κατάλογο των έργων.»
   

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.439, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

         «Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 8 Απριλίου 2020 την παραχώρηση χορηγίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης για την πανδημία του κορωνοϊού και με στόχο τη στήριξή τους λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε.

         Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει:

  1.    για την κατανομή του ποσού των €700.000 αναλυτικά και

  2.    για τα κριτήρια στη βάση των οποίων έγινε η κατανομή της χορηγίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.440, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

         «Έχουν δει το φως της δημοσιότητας περιπτώσεις επιβολής προστίμου σε αλλοδαπούς, λόγω παραβίασης των μέτρων περιορισμού τα οποία έχουν εξαγγελθεί για προστασία του πληθυσμού από την πανδημία του κορωνοϊού.

         Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει αν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα και ποια είναι αυτά για την ενημέρωση των αλλοδαπών που διαμένουν στην Κύπρο και οι οποίοι προφανώς, σε περίπτωση που δε μιλούν την ελληνική γλώσσα, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν δελτία ειδήσεων ή επικαιρικές εκπομπές για τα θέματα της πανδημίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.060, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Έχουμε πληροφορηθεί ότι πολλά νεαρά ζευγάρια, στην πλειοψηφία τους πρόσφυγες, εγκαταλείπουν τα τελευταία χρόνια την κοινότητα Κοφίνου, λόγω της έλλειψης σπιτιών και της αδυναμίας στέγασής τους σε αυτή.

  Σημειώνεται ότι το 2012 είχε προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανέγερση τριών πολυκατοικιών σε κρατικό τεμάχιο στην Κοφίνου, ο οποίος ακυρώθηκε στη συνέχεια λόγω της οικονομικής κρίσης. Τον δε Νοέμβριο του 2018, σε συνάντηση του τότε Υπουργού Εσωτερικών με το κοινοτικό συμβούλιο Κοφίνου, είχε υπάρξει δέσμευση για επικαιροποίηση των σχεδιασμών και συμπερίληψη της ανέγερσης δυο πολυκατοικιών στους προϋπολογισμούς του 2020, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει κατά πόσο το συγκεκριμένο έργο θα προωθηθεί και με ποιο χρονοδιάγραμμα ή αν η κυβέρνηση προτίθεται να προωθήσει άλλα μέτρα και ποια για απάμβλυνση του προβλήματος και δημιουργία προϋποθέσεων για την παραμονή των νέων στην Κοφίνου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.061, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Το άρθρο 18(1) του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου προνοεί τα ακόλουθα: “Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και όσα πρόσωπα έχουν οποιοδήποτε από τους δύο γονείς κυπριακής καταγωγής, αλλά δεν έχουν καταστεί πολίτες της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το πεντηκοστό έτος (50ο) της ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη, όπως προνοείται στον παρόντα Νόμο”.

  Οι προϋποθέσεις για την αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας καθορίζονται στο άρθρο 24 του ίδιου νόμου, όπου μεταξύ άλλων στο εδάφιο 6 του άρθρου προνοούνται τα εξής: “Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να χορηγεί αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας σε πολίτες της Δημοκρατίας, κατά κατηγορία ή άτομο, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή λόγοι δημόσιου συμφέροντος, που αιτιολογούνται στην απόφαση”.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει άμεσα σε πόσες περιπτώσεις έχει χορηγηθεί αναβολή εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας από το Υπουργικό Συμβούλιο και για ποιους λόγους σε κάθε περίπτωση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.062, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Στην κοινότητα Κοφίνου έχουν ολοκληρωθεί εδώ και αρκετά χρόνια τα αναγκαία έργα υποδομής, περιλαμβανομένων των δικτύων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τη δημιουργία βιοτεχνικής ζώνης. Μάλιστα, εξ όσων πληροφορούμαι, είχαν υποβληθεί και αιτήσεις από αρκετούς ενδιαφερόμενους. Εντούτοις, η διαδικασία παραχώρησης των βιοτεχνικών τεμαχίων έχει παγοποιηθεί χωρίς καμιά ενημέρωση, με αποτέλεσμα άτομα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην περιοχή να αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες και παράλληλα να παραμένουν εστίες οχληρίας στην κοινότητα που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τους λόγους της καθυστέρησης και για το πότε και με ποια διαδικασία θα υλοποιηθεί η παραχώρηση των τεμαχίων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.063, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει αναλυτικά για τον αριθμό και το είδος των τουρκοκυπριακών περιουσιών (κατοικιών, εμπορικών υποστατικών, τεμαχίων γης κ.ά.) που έχουν παραχωρηθεί την τελευταία πενταετία για χρήση από τοπικές αρχές και πώς έχουν αυτά αξιοποιηθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.064, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (“Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον”), τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι μόνιμοι βοσκότοποι δε διατίθενται για άλλες χρήσεις. Ενώ όμως παρατηρείται ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην Κύπρο και σε κάποιες περιοχές η ζήτηση βοσκοτόπων είναι αυξημένη, έχουμε πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Κοφίνου βοσκότοποι διατίθενται για άλλες χρήσεις.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το υπουργείο του με σκοπό την παραχώρηση των βοσκοτόπων της Κοφίνου σε άτομα που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην περιοχή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.214, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

  «Οι τρομακτικές σκηνές βίας που είδαμε όλοι το Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021, στους δρόμους της πρωτεύουσας, η υπέρμετρη και ανεξήγητη επίθεση της αστυνομίας κατά των διαδηλωτών, ο ξυλοδαρμός και η πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης σε νεαρούς που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία κατά της διαφθοράς, δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα.

  Ως εκ τούτου καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας πληροφορήσει άμεσα για τα ακόλουθα:

  Ποιος και στη βάση ποιων πληροφοριών ετοίμασε το συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο;

  Ποιος έδωσε τις οδηγίες για επίθεση κατά των διαδηλωτών;

  Ποιος έδωσε την εντολή για τη χρήση του οχήματος εκτόξευσης νερού “Αίαντας” και στη βάση ποιων κριτηρίων;»

  Απάντηση


   

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων