Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Ρούλα Μαυρονικόλα 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.01.002, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2006, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει, ώστε να τερματιστεί η οχληρία που δημιουργείται από τη λειτουργία του πτηνοσφαγείου ΠΙΠΗΣ ΦΑΡΜ ΛΤΔ στην περιοχή Μάμμαρη-Κοκκινοτριμιθιάς.

Επίσης, καλείται να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο τηρούνται οι αποφάσεις και οι όροι αδειοδότησης σε σχέση με θέματα απόρριψης αποβλήτων, αν ασκούνται έλεγχοι ή και μετρήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν στην εν λόγω εταιρεία υποδείχθηκαν οι υποχρεώσεις της και παρακολουθείται η υλοποίησή τους για το καλό της δημόσιας υγείας και την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται στους περιοίκους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.117, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2006, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Την πρακτική που ακολουθείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση με τη σύνταξη χηρείας γυναικών των οποίων ο σύζυγος απεβίωσε σε περίοδο που βρίσκονταν σε διάσταση.

                   2. Κατά πόσο δικαιούται σύνταξη χηρείας γυναίκα με την οποία συζούσε αποβιώσας, χωρίς αυτός να έχει πάρει διαζύγιο από τη νόμιμη                     σύζυγό του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.284, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2007, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η έκδοση και παραχώρηση στους δικαιούχους των τίτλων ιδιοκτησίας των οικοπέδων που βρίσκονται στην περιοχή “Μερράδες” των χωριών Λινού-Φλάσου και πότε υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί η έκδοσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.323, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2007, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα του παράνομου ανοίγματος δεξαμενών χοιρολυμάτων στην περιοχή του χωριού Ορούντα και της χρήσης τους από χοιροτρόφους που βρίσκονται στην περιοχή Κάτω Μονής. Περαιτέρω, παρακαλείται όπως ενημερώσει το σώμα για την πρόθεσή του όσον αφορά στη δημιουργία σταθμού επεξεργασίας χοιρολυμάτων.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.568, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2007, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη στρατηγική την οποία προτίθεται να ακολουθήσει αναφορικά με τους δωρητές οργάνων και την προώθηση του θεσμού αυτού στην κυπριακή κοινωνία. Να μας ενημερώσει επίσης αν το υπουργείο έχει πρόθεση να προβεί σε διαφωτιστική εκστρατεία για ενημέρωση του κόσμου όσον αφορά τις ευεργετικές συνέπειες του θεσμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.001, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2007, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να ικανοποιήσει το πάγιο αίτημα των κατοίκων της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου για πραγματοποίηση επιδημιολογικής έρευνας και περιβαλλοντικής μελέτης για τις επιπτώσεις του πεδίου βολής Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου στην υγεία των κατοίκων της περιοχής.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.001, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2007, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να ικανοποιήσει το πάγιο αίτημα των κατοίκων της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου για πραγματοποίηση επιδημιολογικής έρευνας και περιβαλλοντικής μελέτης για τις επιπτώσεις του πεδίου βολής Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου στην υγεία των κατοίκων της περιοχής.»

      Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.009.02.003, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2007, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να πραγματοποιήσει μελέτη και σχέδια για εφαρμογή του αστικού αναδασμού.

Υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός και, αν ναι, πότε προγραμματίζεται να εφαρμοστεί και σε ποιες κατά προτεραιότητα περιοχές;»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.140, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2007, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης που παρατηρείται στην καταβολή των αποζημιώσεων που έχουν εγκριθεί για τις πληγείσες περιοχές από τις θεομηνίες στην αρχή του έτους 2007. Επίσης να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα στα πλαίσια του οποίου υπολογίζεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.231, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2007, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το εξής:

Σε περίπτωση ασθενείας τέκνου εκπαιδευτικού, το πιστοποιητικό ασθενείας που εκδίδεται από το γιατρό που παρακολουθεί το παιδί μπορεί να θεωρηθεί επαρκές δικαιολογητικό, για να χρεωθεί ως άδεια ασθενείας στον εκπαιδευτικό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.304, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο του θέματος της στέγασης του συνδέσμου για άτομα με αυτισμό. Θα θέλαμε να πληροφορηθούμε κατά πόσο θα παραχωρηθεί τελικά ο χώρος που βρίσκεται στο Κολόσσι, για να χρησιμοποιηθεί από το σύνδεσμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.305, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της μείωσης της κρατικής χορηγίας στο σύνδεσμο για άτομα με αυτισμό.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.381, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για επέκταση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Αστρομερίτη μέχρι την Ευρύχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.382, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για ανέγερση κτιρίου του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Γαλάτας-Κακοπετριάς στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Περαχωρίτη μεταξύ Γαλάτας και Κακοπετριάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.383, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για κατασκευή αποχετευτικού συστήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.385, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω αιτήματα, που τέθηκαν από το κοινοτικό συμβούλιο Κακοπετριάς:

1. Επιδιόρθωση επικίνδυνου τοίχου στο κέντρο της κοινότητας.

2. Επιδιόρθωση πεζοδρομίων στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.

3. Επένδυση καμαρών στο πάρκο Έλενας Σωφρονίου με πέτρα περιοχής.

4. Διαπλάτυνση δρόμου και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ (Χαρ. Σωφρονίου-Κατώι).

5. Επιδιόρθωση αυλακιού στην οδό Ανδρέου Μάμαντος (επένδυσή του με πέτρα ποταμού).

6. Επένδυση όλων των τοίχων στο Μνημείο Ηρώων με πέτρα περιοχής.

7. Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Αφεντικών.

8. Επένδυση όλων των τοίχων στην οδό Αφεντικών με πέτρα περιοχής.

9. Επαναλειτουργία οχετού ομβρίων υδάτων στην οδό Ανδρέου Μάμαντος (από τον υπεραστικό δρόμο μέχρι την οικία Λεύκου Ορεινού).

10. Επιδιόρθωση-ανακατασκευή οχετού στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ (από το κέντρο “Οινοκόρος” μέχρι το τέρμα οικοπέδου Κ. Χριστοδούλου).

11. Βελτιωτικά έργα στη συμβολή του δρόμου Κακοπετριάς-Πάινγουντ με την οδό Αφεντικών (αλτ δρόμου εις οικία Τσίγκη).

                    12. Βελτίωση των σημάνσεων στις λωρίδες του δρόμου που οδηγούν στο κοινοτικό στάδιο και στην οδό Έσσω Γειτονιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.394, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κακοπετριάς για αύξηση του συντελεστή δόμησης στις πολεοδομικές ζώνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.014, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Καλού Χωριού Ορεινής για δημιουργία εκδρομικού χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.015, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Καλού Χωριού Ορεινής για δημιουργία κοιμητηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.016, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Καλού Χωριού Ορεινής για εγγραφή αγροτικών δρόμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.017, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Λυθροδόντα για ασφαλτόστρωση του δρόμου Λυθροδόντα-Μαχαιρά μέχρι τη Μάντρα του Καμπιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.018, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Λυθροδόντα για ασφαλτόστρωση του δρόμου Λυθροδόντα-Λευκάρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.019, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Αίτημα της κοινότητας Λυθροδόντα είναι η επίσπευση των διαδικασιών για την εκτέλεση των ήδη προγραμματισμένων έργων, όπως του πάρκου, της ανάπλασης της πλατείας της κοινότητας και της αναπαλαίωσης του ελιόμυλου και αλευρόμυλου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.020, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Η κοινότητα Λυθροδόντα μάς έθεσε αίτημα για αύξηση των κρατικών κονδυλίων προς την κοινότητα.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η θέση του στο εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.021, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Μαλούντας για παραχώρηση δανείου, με στόχο την αποπεράτωση της Β΄ φάσης του κοινοτικού κέντρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.022, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Μαλούντας για κατασκευή πεζοδρομίων στο δρόμο που συνδέει τα χωριά Κλήρου-Μαλούντα-Αρεδιού. Αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος δρόμος οδηγεί στο Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.023, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Μαλούντας για βελτίωση της κοίτης του ποταμού που περνά μέσα από την κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.024, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κλήρου για εγγραφή του δρόμου Φικάρδου-Κλήρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.025, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κλήρου για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στην ευρύτερη δασική περιοχή της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.026, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κλήρου για δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού.

Ο πυροσβεστικός σταθμός είναι καίριας σημασίας, αφού θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κοινοτήτων, οι οποίες μάλιστα γειτνιάζουν με πυκνές δασικές εκτάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.027, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Η αναβάθμιση του περιφερειακού υγειονομικού κέντρου είναι ένα από τα πάγια αιτήματα της κοινότητας Κλήρου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η άποψή του για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.028, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κλήρου για επιπρόσθετη περίφραξη με προστατευτικό κιγκλίδωμα του φράγματος Κλήρου-Ακακίου-Μαλούντας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.029, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κλήρου για επίσπευση των διαδικασιών κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.030, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Αίτημα της κοινότητας Κλήρου είναι η επίσπευση των διαδικασιών κατασκευής περιφερειακού δημοτικού σχολείου, το οποίο θα καλύπτει τις κοινότητες Κλήρου - Καλού Χωριού - Γουρρίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.031, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Η κοινότητα Κλήρου ζητεί στελέχωση του αστυνομικού σταθμού της με επιπρόσθετη αστυνομική δύναμη.

Το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό του σταθμού ανέρχεται σήμερα στα οκτώ άτομα, τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της περιφέρειας Κλήρου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του αναφορικά με το πιο πάνω αίτημα .»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.033, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Το κοινοτικό συμβούλιο Τσερίου ζητεί τον περιορισμό της όποιας περαιτέρω ανάπτυξης της βιομηχανικής ζώνης Τσερίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το πιο πάνω θέμαη .»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.034, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προώθηση του έργου ανάπλασης της πλατείας στην κοινότητα Τσερίου και πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για αύξηση της κρατικής συνεισφοράς για την απαιτούμενη δαπάνηη .»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.035, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Τσερίου για μετακίνηση του πεδίου βολής της Εθνικής Φρουράς σε περιοχή που δε θα είναι κοντά σε κατοικημένηη .»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.036, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Απαλλοτριώσεις που έγιναν στην κοινότητα Τσερίου για σκοπούς δημιουργίας μικρού αεροδρομίου προς χρήση υπό ιδιωτών έχουν ακυρωθεί με τελεσίδικη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν παράνομες επεμβάσεις από κυβερνητικά τμήματα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το πιο πάνω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.037, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Αίτημα της κοινότητας Τσερίου είναι η δημιουργία κτηνοτροφικής περιοχής μέσα στην κτηνοτροφική ζώνη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.038, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Τσερίου για ανέγερση και λειτουργία γυμνασίου στην κοινότητα»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.039, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Τσερίου για αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών η .»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.040, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Τσερίου για σχεδιασμό και κατασκευή κοινοτικού γηπέδου .»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.043, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Αίτημα της κοινότητας Τσερίου είναι η μετακίνηση της κτηνοτροφικής μονάδας η οποία βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της κοινότητας και η κατάργηση των δύο κτηνοτροφικών ζωνών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του υπουργείου στο εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.044, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Τσερίου για μετατροπή της Βιομηχανικής Ζώνης Τσερίου από κατηγορία Β2 σε κατηγορία Β1.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.045, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Με την αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών στην κοινότητα Τσερίου πολλά τεμάχια γης έχουν ενταχθεί σε ζώνες προστασίας. Τούτο έχει δημιουργήσει την αντίδραση των κατοίκων του Τσερίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του υπουργείου στο εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.046, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού οφείλεται η καθυστέρηση της υλοποίησης του τοπικού σχεδίου στην κοινότητα Τσερίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.047, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού οφείλεται η καθυστέρηση της υλοποίησης του ρυθμιστικού σχεδίου του κεντρικού δρόμου της κοινότητας Τσερίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.057, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποια μέτρα προτίθεται να πάρει μετά το πρόσφατο επεισόδιο βίας στο Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού για προστασία των εργαζομένων στις κυβερνητικές υπηρεσίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.068, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξη Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου στο οποίο έχουν δικαίωμα να αποταθούν οι αιτητές σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημά τους από το Πρωτοβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως αναφέρει τις ασφαλιστικές δικλίδες που υπάρχουν σήμερα ως προς την ενημέρωση των πολιτών για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.201, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Οι κοινότητες Πολιτικού, Επισκοπειού, Εργατών, Καμπιών, Καπέδων, Πέρα Ορεινής, Ψιμολόφου, Λαζανιά και Φικάρδου, με ψήφισμά τους, τοποθετούνται εναντίον οιασδήποτε παραχώρησης προνομίου λατομείου στις κοινότητες Πολιτικού και Λαζανιά, στο δάσος Μαχαιρά, και εναντίον της επέκτασης της λατομικής ζώνης. Ζητούν μάλιστα την κατάργηση της λατομικής ζώνης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.320, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλλας Μαυρονικόλα

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός τι μέτρα προτίθεται να πάρει, για να αποτρέψει τη δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης στη νεκρή ζώνη από την UNPD, αφού ένα τέτοιο έργο, ως έχει, πιθανόν να δημιουργήσει τεχνοκρατικά και οικολογικά προβλήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.390, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω δίκαια αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων:

1. Επαναφορά του 13ου επιδόματος πολυτέκνων.

2. Ετήσια αναθεώρηση του επιδόματος τέκνου, ώστε να επιτυγχάνεται η αναπλήρωση της αγοραστικής του δύναμης.

3. Αύξηση της ειδικής χορηγίας για φοιτητές-παιδιά πολυτέκνων.

4. Αύξηση της χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου και καθιέρωση δικαιώματος νέας αγοράς ανά εξαετία.

5. Βελτίωση και διεύρυνση των κριτηρίων για απόκτηση στέγης μέσω των Οργανισμών Αναπτύξεως Γης και Χρηματοδοτήσεως Στέγης, καθώς και άλλων συναφών κυβερνητικών σχεδίων.

6. Αύξηση του επιδόματος εθνοφρουρών που είναι παιδιά πολύτεκνων οικογενειών.

7. Βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής για το ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι που να λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες ανάγκες της πολυμελούς οικογένειας.

8. Αύξηση του επιδόματος μάνας.

                    9. Σύσταση εθνικής επιτροπής για το δημογραφικό πρόβλημα, η οποία να αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.468, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να πάρει για επέκταση της οικιστικής ζώνης στην κοινότητα Μαθιάτη και κατάργηση της υπάρχουσας βιοτεχνικής ζώνης της κοινότητας, με στόχο τη μετατροπή της σε οικιστική για μελλοντικό διαχωρισμό και παραχώρηση οικοπέδων σε φτωχές οικογένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.469, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Μαθιάτη για παραχώρηση αντισταθμιστικού κονδυλίου, για να μπορέσει η κοινότητα να κατασκευάσει αρματόδρομο, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ζημιές που προκαλεί η διέλευση αρμάτων στους δρόμους της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.470, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προβεί σε ενημέρωση της κοινότητας Μαθιάτη σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο του παρακαμπτήριου δρόμου Μοσφιλωτής με κατάληξη το δρόμο Παλαιχωρίου και αν αυτό θα επηρεάσει την κοινότητα Μαθιάτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.471, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα προτίθεται να πάρει, για να υλοποιηθεί ο διαχωρισμός οικοπέδων για τις φτωχές οικογένειες της κοινότητας Μαθιάτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.472, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα προτίθεται να πάρει, για να υλοποιηθεί η κατασκευή χώρου στάθμευσης στην κοινότητα Μαθιάτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.303, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2009, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις που δόθηκαν στην Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων, εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα η ικανοποίηση των πιο κάτω αιτημάτων:

1. Ετήσια αναθεώρηση του επιδόματος τέκνου, ώστε να επιτυγχάνεται η αναπλήρωση της αγοραστικής του δύναμης.

2. Παραχώρηση 13ου επιδόματος πολυτέκνων για το 2009.

3. Αύξηση ειδικής χορηγίας για φοιτητές παιδιά πολυτέκνων.

4. Αύξηση του χορηγήματος των εθνοφρουρών παιδιών πολύτεκνων οικογενειών.

5. Βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής για το ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι που να λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες ανάγκες της πολυμελούς οικογένειας.

6. Βελτίωση της νομοθεσίας για παραχώρηση χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου και καθιέρωση δικαιώματος επαναδιεκδίκησης.

7. Περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση των κριτηρίων για απόκτηση στέγης.

8. Δημιουργία ενιαίου φορέα με στόχο τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δημοσιογραφικής πολιτικής.

     Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πότε προτίθεται να ικανοποιήσει τα πιο πάνω αιτήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.166, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια της απόφασης της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και για τον τρόπο επιλογής και εκπροσώπησης της Κύπρου στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Νέο Δελχί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.203, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Περιστερώνας για συμπερίληψη της κοινότητας στο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο της κυβέρνησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.204, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Περιστερώνας για οικονομική στήριξη των πατατοπαραγωγών των οποίων οι σοδειές έχουν πληγεί από την πολυομβρία και τις φυτικές ασθένειες και των εσπεριδοκαλλιεργητών από τους οποίους έχουν αποκοπεί τα επιδόματα, παρά τις ζημιές που έχουν υποστεί.»

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.205, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Περιστερώνας για αλλαγή σωλήνων υδατοπρομήθειας στους συνοικισμούς, οι οποίοι τοποθετήθηκαν πριν από τριάντα τέσσερα χρόνια, δεδομένου ότι έχει ήδη υποβάλει αίτημα στο Τμήμα Υδάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.135, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός τι προτίθεται να πράξει, για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της καθυστέρησης που παρατηρείται στην εξέταση αιτήσεων για δημόσιο βοήθημα. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις έχουν υπερδιπλασιαστεί λόγω της αυξημένης ανεργίας που μαστίζει τον τόπο και της δημιουργίας ανέργων διαρκείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.136, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός κατά πόσο προτίθεται να εξαιρέσει τμήματα των υπουργείων που ασχολούνται με κοινωνικές παροχές (π.χ. Γραφείο Ευημερίας) από την παγοποίηση ή κατάργηση θέσεων εργασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.399, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει δέκτες πληροφοριών από ενδιαφερομένους περί αλλαγών στον τρόπο παροχής του επιδόματος μονογονιού.

Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης μάλιστα, παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή του σχετικού επιδόματος για το 2011, αλλά και μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των δικαιούχων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα ακόλουθα:

1. Ευσταθούν οι πληροφορίες ότι η παραχώρηση του επιδόματος μονογονιού γίνεται πλέον μέσω του Υπουργείου Οικονομικών;

2. Στο πλαίσιο ποιων διαδικασιών, συνθηκών και προϋποθέσεων θα παραχωρείται το επίδομα;

3. Μέχρι την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών, πότε αναμένεται να καταβληθεί το ήδη καθυστερημένο επίδομα του προηγούμενου χρόνου;

4. Υπάρχει αλλαγή στα κριτήρια παραχώρησης του επιδόματος μονογονιού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.445, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων όσον αφορά την ποιότητα των φαρμάκων που χορηγούνται στους υπερτασικούς. Επίσης, έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στον κατάλογο επιχορηγημένων φαρμάκων, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στους ασθενείς που προμηθεύονται συγκεκριμένα φάρμακα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα ακόλουθα:

1. Πώς προτίθεται το υπουργείο να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο αριθμό των υπερτασικών ασθενών που αναγκάζονται να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τον ιδιωτικό τομέα, αφού τα καινούρια φάρμακα που χορηγούν τα νοσοκομεία φαίνεται να μην ικανοποιούν τις ανάγκες τους;

2. Με βάση ποια κριτήρια οι υπερτασικοί έχουν εξαιρεθεί από το σχέδιο επιχορήγησης φαρμάκων, γεγονός που τους αναγκάζει να προμηθεύονται από τα νοσοκομεία τα καινούρια φάρμακα, τα οποία φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζουν ικανοποιητικά την ασθένειά τους;

                    3. Γιατί στον κατάλογο επιχορηγημένων φαρμάκων φαίνεται να έχει μειωθεί το ποσοστό επιχορήγησης συγκεκριμένων φαρμάκων που χορηγούνται σε άλλες  κατηγορίες ασθενών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.454, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πώς αντιμετωπίζονται τα ορθοπεδικά προβλήματα παιδιών και ιδιαίτερα παιδιών με ειδικές ανάγκες;

2. Διαθέτει ο δημόσιος τομέας ιατρό με ειδίκευση στην παιδοορθοπεδική;

                    3. Οι ορθοπεδικοί που έρχονται στην Κύπρο, για να χειρουργήσουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, έχουν αναγνωρισμένη ειδικότητα παιδοορθοπεδικού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.494, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων για την ποιότητα των ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Ευρύχου/Σολέας. Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής φαίνεται να μην ικανοποιούνται από το Νοσοκομείο Κυπερούντας και ζητούν την αναβάθμιση του κέντρου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους.

Θεωρούμε ότι δεδομένης της οικονομικής κρίσης η αναβάθμιση του εν λόγω κέντρου θα λειτουργήσει θετικά για την παραμονή των κατοίκων στους τόπους διαμονής τους, αποφεύγοντας έτσι τη μετακίνησή τους στις αστικές περιοχές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα:

1. αν υπάρχει πρόθεση αναβάθμισης του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Ευρύχου/Σολέας, έτσι ώστε να παρέχεται ποιοτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη στους κατοίκους της γύρω περιοχής,

                    2. αν υπάρχει πρόθεση από το υπουργείο, στα πλαίσια μιας ευρύτερης στρατηγικής, να αναβαθμιστούν όλα τα ιατρικά κέντρα της υπαίθρου, έτσι ώστε να παρέχουν πιο                     ποιοτική      ιατροφαρμακευτική κάλυψη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.552, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πιο στάδιο βρίσκεται η ειλημμένη απόφαση για επανασχεδιασμό του δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς-Αστρομερίτη, μετά τα πολιτικά προβλήματα που προέκυψαν από τον αρχικό σχεδιασμό μέσω της κοινότητας Δένειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.553, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του δρόμου Αστρομερίτη-Ατσά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.775, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Έχουμε γίνει δέκτες αρκετών παραπόνων για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Λόγω του περιορισμένου αριθμού κλινών που διαθέτει η μονάδα, δημιουργείται η ανάγκη αναζήτησης υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα. Ως αποτέλεσμα, αν δεν είναι εξοπλισμένα κατάλληλα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που δέχονται τους ασθενείς αυτούς κατόπιν προσφορών, για να αντιμετωπίσουν σωστά την κατάστασή τους, κινδυνεύουμε να θρηνήσουμε ζωές.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αν υπάρχει οποιοδήποτε πλάνο ή σχεδιασμός για αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης που υπάρχει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και παράλληλα για μείωση του κινδύνου που πιθανόν να δημιουργείται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.835, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι στο νοσοκομείο Κυπερούντας έχουν εισαχθεί έξι άτομα με φυματίωση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο από τα άτομα εργάζονται στην ίδια εταιρεία. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει πρόθεση να διεξαχθεί επιδημιολογική έρευνα για πιθανή έξαρση της φυματίωσης;

2. Το τμήμα στο οποίο νοσηλεύονται οι εν λόγω ασθενείς επικρατούν άσχημες έως και ακατάλληλες συνθήκες. Λόγω και του ότι η ασθένεια επιβάλλει την περίθαλψη των ασθενών στο νοσοκομείο για μια περίοδο 2 μηνών, υπάρχει πρόθεση αναβάθμισης των υπηρεσιών και των συνθηκών του νοσοκομείου, για να διευκολυνθεί η διαβίωση των ασθενών

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1036, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο υπάρχει πρόθεση σε επόμενες προσλήψεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία να περιοριστούν οι προσλήψεις γυναικών, κάτι που αντίκειται στον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών Νόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.226, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.227, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.427, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Έχουμε γίνει δέκτες πολλών παραπόνων όσον αφορά τα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι μονογονεϊκές οικογένειες στο τμήμα του αρμόδιου υπουργείου με τη συμπλήρωση του νέου εντύπου για καταβολή του μονογονεϊκού επιδόματος. Συγκεκριμένα, ζητείται από τους αιτητές να παρουσιάσουν βεβαίωση από τους οικείους κοινοτάρχες ότι δε συμβιώνουν. Βάσει ποιας απόφασης ακολουθείται η συγκεκριμένη πρακτική; Από πότε οι κοινοτάρχες έχουν την αρμοδιότητα διερεύνησης και έκδοσης τέτοιων βεβαιώσεων;

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο πάνω, καθώς και για τη νέα διαδικασία συμπλήρωσης αιτήσεων για το μονογονεϊκό επίδομα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.493, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο θα προχωρήσει σε επιδιόρθωση των προσφυγικών πολυκατοικιών στους ενοίκους των οποίων έχουν δοθεί τίτλοι ιδιοκτησίας, χωρίς προηγουμένως να έχουν ανακαινιστεί. Παρ’ όλες τις υποσχέσεις, οι εν λόγω πολυκατοικίες βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση και υπάρχει ο κίνδυνος να θρηνήσουμε ζωές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.511, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2013, των βουλευτών κ. Γιαννάκη Ομήρου, Γιώργου Βαρνάβα, Ρούλας Μαυρονικόλα, Φειδία Σαρίκα και Νίκου Νικολαΐδη, εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Πάφου και Λεμεσού, αντίστοιχα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να καταθέσει στο σώμα κατάλογο όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που απέσυραν χρηματικά ποσά από κυπριακές τράπεζες και τα μετέφεραν στο εξωτερικό κατά το χρονικό διάστημα πριν από την απόφαση του Eurogroup για κούρεμα των τραπεζικών καταθέσεων.

Καλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο διενεργείται καθηκόντως έρευνα αν όσοι απέσυραν χρήματα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την απόφαση του Eurogroup είχαν εκ των προτέρων πληροφόρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.598, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο αληθεύουν οι πληροφορίες για κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου, με κίνδυνο μείωσης ακόμα περισσότερο των κατοίκων λόγω έλλειψης κινήτρων, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, για παραμονή στις κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.631, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι λόγω της οικονομικής κρίσης το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Ευρύχου υποβαθμίζεται, με στόχο την αναστολή της λειτουργίας του.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.688, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Μετά από πληροφορίες που έχουν φτάσει κοντά μας φαίνεται ότι για το σχέδιο τοποθέτησης νέων ανέργων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς δε θα συμμετάσχει η κυβέρνηση ως εργοδότης.

            Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το σώμα για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου και κατά πόσο η αρχική απόφαση και ανακοίνωση εκ μέρους του αρμόδιου υπουργού για συμπερίληψη των επιχειρήσεων/οργανισμών του δημόσιου και ημικρατικού τομέα ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες άνεργοι έχουν συμπληρώσει αιτήσεις για συμμετοχή τους στο σχέδιο και περιμένουν απάντηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.726, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για το πού βρίσκεται η διαδικασία αναπροσαρμογής του κατά χάριν επιδόματος που δινόταν σε χαμηλοσυνταξιούχους ανθρώπους των γραμμάτων και του πολιτισμού, το οποίο έχει αποκοπεί από τον περασμένο Ιανουάριο με σκοπό την αναθεώρησή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.741, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο μελετάται το θέμα καταβολής αναλογικής σύνταξης χηρείας σε περιπτώσεις που ο/η σύζυγος που έχει αποβιώσει είχε συνάψει δύο ή περισσότερους γάμους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.045, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2013, των βουλευτών κ. Ρούλας Μαυρονικόλα και κ. Φειδία Σαρίκα εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Πάφου, αντίστοιχα

«Στην πολυσύχναστη παραλία στο Λατσί παρ’ ολίγον να θρηνήσουμε θύματα το πρωί της Κυριακής 28 Ιουλίου 2013 λόγω ξαφνικής θαλασσοταραχής και απουσίας ναυαγοσωστών, οι οποίοι, σύμφωνα με λουομένους, εργάζονται από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ευτυχώς, τα χειρότερα απεφεύχθησαν ύστερα από παρέμβαση λουομένων, οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία εκκένωσαν τη θάλασσα και βοήθησαν όσους κινδύνεψαν.

Το θέμα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, γι’ αυτό καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιος είναι αρμόδιος για τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας των ναυαγοσωστών;

2. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των λουομένων για τις ώρες μη ύπαρξης ναυαγοσωστών;

3. Γίνεται έλεγχος από την επαρχιακή διοίκηση για την επάρκεια σε εξοπλισμό, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία;

4. Πότε αναμένεται να γίνει η επανακατάθεση του νομοσχεδίουΟ περί Ναυαγοσωστών σε Περιοχές Προστασίας των Λουομένων στη Θάλασσα”, ενός νομοσχεδίου που έχει αποσυρθεί από την εκτελεστική εξουσία το Νοέμβρη του 2012

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.076, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Με αφορμή το πρόσφατο δυστύχημα στο δρόμο Αγίας Βαρβάρας-Μαθιάτη, όπου έχασε τη ζωή του ένα δωδεκάχρονο αγόρι, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο υπάρχουν σκέψεις ή προγραμματισμός για βελτίωση του συγκεκριμένου δρόμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δυστυχήματα στο δρόμο αυτό είναι συχνό φαινόμενο, με αποτέλεσμα μερικές φορές να χάνονται ανθρώπινες ζωές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.112, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αν προτίθεται να συνεχίσει την προσφορά του προς συνταξιούχους ανθρώπους του πολιτισμού με την επιχορήγηση ύψους €500, τιμής ένεκεν για την προσφορά τους στον πολιτισμό του τόπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.113, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τη διαδικασία που ακολουθείται από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου για την επιχορήγηση θεατρικών παραγωγών, δεδομένων και των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αρκετά ελεύθερα θέατρα. Θεωρούμε υποχρέωση της πολιτείας, ειδικά σε καιρούς οικονομικής και κοινωνικής ύφεσης, να προστατεύσει οποιαδήποτε προσπάθεια προσφοράς στον πολιτισμό, σεβόμενη πάντα την αρχή της ισότητας και της διαφάνειας, για μια αποτελεσματική πολιτιστική πολιτική.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.117, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το σώμα για τις προθέσεις του υπουργείου να αντιμετωπίσει την υποστελέχωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, δεδομένων τόσο του μεγάλου αριθμού αφυπηρετήσεων όσο και της κατάργησης είκοσι επτά θέσεων λειτουργών που προορίζονταν για τις εν λόγω υπηρεσίες.

Θεωρούμε το θέμα πολύ σημαντικό, αφού ο όγκος εργασίας στα γραφεία ευημερίας έχει αυξηθεί, λόγω της οικονομικής κατάστασης του τόπου μας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.474, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο αληθεύουν οι πληροφορίες ότι υπάρχει απόφαση ή/και πρόθεση για πραγματοποίηση συναυλιών με την ευκαιρία των σαράντα χρόνων τουρκικής κατοχής με δαπάνη 400.000. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος και της κοινωνικής δυστυχίας που μαστίζει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, είναι προφανές ότι τυχόν διάθεση ενός τέτοιου ποσού για πραγματοποίηση συναυλιών θα αποτελούσε πρόκληση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.536, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο πρόκειται να επιληφθεί του θέματος της ανάκλησης της αναστολής πλήρωσης θέσεων Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής Νοσηλευτικών Λειτουργών Γενικής Νοσηλευτικής και Ψυχικής Υγείας με τον ίδιο τρόπο που επιλήφθηκε του θέματος της πρόσφατης μονιμοποίησης εκπαιδευτικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.553, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι κρατικές υπηρεσίες στις περιπτώσεις παιδιών των οποίων οι μητέρες είναι υπό απέλαση και βρίσκονται προσωρινά στα κρατητήρια της Μεννόγειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.640, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο ισχύουν οι καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί από τους διαβητικούς που αφορούν την υποχρεωτική αντικατάσταση των μηχανών μέτρησης σακχάρου, με τη δικαιολογία ότι οι καινούριες ταινίες που έχει προμηθευτεί το υπουργείο δεν είναι συμβατές με τις παλιές μηχανές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.691, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο έχει μελετηθεί το θέμα του προσβάσιμου τουρισμού για άτομα με αναπηρία, έτσι ώστε η Κύπρος να γίνει πιο φιλική και προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.692, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο έχει μελετηθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας μητρώου οικιακών βοηθών οι οποίες βρίσκονται νόμιμα στην Κύπρο, αλλά έχουν πάρει έγγραφο αποδέσμευσης (release paper) από τον εργοδότη τους, ούτως ώστε να γίνει πιο εύκολη και γρήγορη η εργοδότηση των κατάλληλων βοηθών από άτομα με αναπηρίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.023, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το σώμα για τη συμφωνία συνεργασίας που έχει υπογράψει το Υπουργείο Υγείας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Επίσης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το σώμα για τους λόγους που έχει παραμεριστεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, με αποτέλεσμα να μη συμμετέχει στις διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.495, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα με ποια κριτήρια έγινε η κατανομή των πέντε θέσεων διευθυντή κλινικής/τμήματος που δόθηκαν κατ’ εξαίρεση στο Υπουργείο Υγείας, με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες σημαντικών κλινικών των νοσοκομείων παγκύπρια. Παράλληλα, θα θέλαμε να ενημερωθεί το σώμα και για το ποιες κλινικές/τμήματα λειτουργούν ακόμα με αναπληρωτές διευθυντές και πόσες έχουν αποκτήσει και δεύτερο διευθυντή μετά την πρόσφατη αυτή κατανομή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.496, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση των αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα;

2. Πότε θα ξεπεραστεί το πρόβλημα αποστολής των αναδρομικών στους δικαιούχους;

                   3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μεταφορά του δημόσιου βοηθήματος κάτω από τη νομοθεσία για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.635, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα κριτήρια με τα οποία διορίζονται οι εκπαιδευτικοί στην κυπριακή παροικία του Λονδίνου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.199, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες φορές έχει χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία “Air Ambulance” κατά τα έτη 2014-2015, ποιες διαδικασίες υπάρχουν ως προς τη λήψη της απόφασης, ποιος είναι ο προϋπολογισμός, εάν υπάρχει, και πόσα χρήματα έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα για την εν λόγω υπηρεσία.»

Απάντηση


 

 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων