Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Μάριος Ματσάκης

Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.070 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μάριο Ματσάκη στις 13 Ιανουαρίου 2000.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες περιοχές της Κύπρου, εκτός ορίων των βρετανικών βάσεων, διεξάγονται στρατιωτικές ασκήσεις των Βρετανών. Παρακαλώ όπως αποσταλεί λεπτομερής χάρτης.

Επίσης να πληροφορηθεί η Βουλή για οποιεσδήποτε ειδικές πρόνοιες ισχύουν για τις περιοχές αυτές όσον αφορά την ανάπτυξή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.014 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μάριο Ματσάκη στις 16 Οκτωβρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πιο κάτω ερωτήματα:

  1. Υπάρχει διαρροή χημικών αποβλήτων, από το σταθμό της Α.Η.Κ. Δεκέλειας, στη θάλασσα;
  2. Αν ναι, τι είδους είναι αυτά τα απόβλητα και πώς επηρεάζουν το περιβάλλον;

α. Υπάρχουν πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία;

β. Υπάρχουν πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού που παράγεται από την παρακείμενη μονάδα αφαλάτωσης;»

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων