Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Λουκαΐδης

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.167, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσουν τα έργα συντήρησης και ανακαίνισης της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Πανδώρας 3, στον προσφυγικό συνοικισμό Στρόβολος II.

Παρακαλείται επίσης όπως ενημερώσει το σώμα κατά πόσο έχουν γίνει σχεδιασμοί για στέγαση των ενοίκων της πολυκατοικίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.680, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει για τις τοποθετήσεις και ανακατατάξεις στο Υπουργείο Εξωτερικών και πώς αυτές συνάδουν με τις εξαγγελίες για εξοικονομήσεις και περισυλλογή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.119, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα, όσον αφορά τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) για την Ασφάλεια και την Άμυνα:

1. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει από την Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με την υλοποίηση των είκοσι γενικών δεσμεύσεων που συνεπάγεται η συμμετοχή στην PESCO (όπως καταγράφονται στο παράρτημα της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου);

2. Ειδικότερα ως προς την “τακτική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε πραγματικούς όρους”, ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί και πώς αυτές θα επηρεάσουν τον κρατικό προϋπολογισμό;

3. Με ποιο σκεπτικό έχει γίνει η επιλογή για συμμετοχή της Κύπρου στα επτά από τα δεκαεπτά προγράμματα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της PESCO;

4. Ποιες τρίτες χώρες θα συμμετέχουν σε προγράμματα της PESCO ως παρατηρητές;

5. Τι συνεπάγεται σε οικονομικό κόστος για την Κυπριακή Δημοκρατία η συμμετοχή στο καθένα από αυτά τα προγράμματα;

6. Ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για τη συμμετοχή σε καθένα από αυτά τα προγράμματα όσον αφορά την πτυχή του ανθρώπινου δυναμικού και της παροχής διευκολύνσεων;

7. Πώς θα τοποθετηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τον επικείμενο προσδιορισμό του νέου πακέτου προγραμμάτων της PESCO;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.134, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Έχουν φθάσει κοντά μας καταγγελίες από πολίτες οι οποίοι επισκέφθηκαν τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών σε κρατικά νοσηλευτήρια, οι οποίοι, επειδή αδυνατούσαν να καταβάλουν το τέλος των €10, εκδιώχθηκαν, χωρίς να τύχουν οποιασδήποτε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο ίδιος έχει γνώση του συγκεκριμένου προβλήματος και πώς η κυβέρνηση προτίθεται να το αντιμετωπίσει, προκειμένου να μην υπάρξει περίπτωση να τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, στις περιπτώσεις που πολίτες αδυνατούν να καταβάλουν αμέσως το προβλεπόμενο ποσό των €10. Έχουν γίνει σκέψεις ή έχουν ληφθεί αποφάσεις, ώστε ούτε ανθρώπινες ζωές να κινδυνεύσουν αλλά ούτε κατάχρηση του συστήματος να προκύψει;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.240, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για το ετήσιο ύψος των απολαβών των δύο εκτελεστικών μελών, καθώς και των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας (αντιμισθία και παρεμφερή ωφελήματα) και για το κατά πόσο αυτά συνάδουν με τη σκληρή πολιτική λιτότητας που επιβάλλει η κυβέρνηση.

Ποιων άλλων ωφελημάτων και διευκολύνσεων τυγχάνουν τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας (παραχώρηση λιμουζίνας, γραμματειακού προσωπικού κ.ο.κ.);

Παρακαλούμε όπως μας αποσταλεί αντίγραφο των συμβολαίων εργοδότησής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.481, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται από την κυβέρνηση με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την τουρκική εισβολή και κατοχή. Επίσης, θα θέλαμε να μας ενημερώσει για το συνολικό κόστος που θα έχουν αυτές οι εκδηλώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.490, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης να συμμετέχει η Κύπρος με οποιοδήποτε τρόπο στη στρατιωτική επέμβαση της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η οποία αποφασίστηκε πρόσφατα από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.491, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Μετά τις αποφάσεις για καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας, έχει επιλεχθεί η μέθοδος της υδρόλυσης των χημικών όπλων πάνω σε πλοίο στα ανοιχτά της Κρήτης. Ακόμα και αν, όπως λέχθηκε, δε θα απορριφθεί οτιδήποτε στη θάλασσα, η μέθοδος αυτή ενέχει τεράστιους κινδύνους για τον άνθρωπο, αλλά και για το θαλάσσιο περιβάλλον, δεδομένου μάλιστα ότι η Μεσόγειος είναι κλειστή θάλασσα. Ήδη στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη εκφράζονται έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, την επιστημονική κοινότητα και τοπικούς αξιωματούχους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προβληματίζουν την κυβέρνηση οι κίνδυνοι που υπάρχουν και για την Κύπρο, καθώς και αν προτίθεται να αναλάβει ενέργειες, προκειμένου η εξουδετέρωση των χημικών όπλων να γίνει εκτός Μεσογείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.493, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των κατοίκων της κοινότητας Μαθιάτη αναφορικά με την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας εντός των ορίων της κοινότητας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο έπαρχος Λευκωσίας προχώρησε στην έκδοση άδειας οικοδομής για την ανέγερση της κτηνοτροφικής μονάδας, προτού ζητήσει τις σχετικές απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας, ούτως ώστε να τερματιστούν άμεσα οι οικοδομικές εργασίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.555, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να παραδώσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, με στόχο την ενημέρωση του σώματος σχετικά με τις εισηγήσεις που διατυπώνονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.566, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη κατά τις τελευταίες μονιμοποιήσεις έκτακτων και συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Ποια μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε και με ποιο τρόπο έγινε η κατανομή των θέσεων σε κάθε ειδικότητα;

Επίσης, παρακαλείται να ενημερώσει κατά πόσο υπήρξε διαφάνεια στην όλη διαδικασία των μονιμοποιήσεων τόσο σε ό,τι αφορά τα κριτήρια και τη βαρύτητά τους όσο και στον αριθμό των θέσεων που δόθηκαν σε κάθε ειδικότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.567, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα ζητήματα, που αφορούν τα δημόσια και τα κοινοτικά νηπιαγωγεία:

1. Εφαρμόζεται ενιαία το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σε όλα τα δημόσια και τα κοινοτικά νηπιαγωγεία;

2. Γιατί στα κοινοτικά νηπιαγωγεία δε χορηγείται δωρεάν πρόγευμα σε άπορα παιδιά, όπως συμβαίνει στα δημόσια νηπιαγωγεία; Υπάρχει πρόθεση για επέκταση του θεσμού κατά τη νέα σχολική χρονιά, ώστε να καλύψει τα κοινοτικά νηπιαγωγεία, για να εξαλειφθεί αυτή η δυσμενής διάκριση σε βάρος των άπορων παιδιών που φοιτούν σε κοινοτικά νηπιαγωγεία και τα οποία συν τοις άλλοις υποχρεώνονται να καταβάλλουν αυξημένα τέλη;

3. Γιατί σε αντίθεση με όλες τις άλλες ομοσπονδίες συνδέσμων γονέων (δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης) οι ομοσπονδίες συνδέσμων γονέων προδημοτικής δε λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση; Προτίθεται η κυβέρνηση στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2015 να συμπεριλάβει κονδύλι και για αυτές τις ομοσπονδίες, ώστε να αρθεί η αδικία σε βάρος τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.650, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση για επαναπρόσληψη όλων των ωρομισθίων που εργοδοτούνταν κατά την περσινή χρονιά στο δημόσιο τομέα, καθώς και όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών, όπως η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να πράξει ως αντιστάθμισμα για την επιβολή επιπρόσθετων έκτακτων αποκοπών στους μισθούς και τις συντάξεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ύψους από 0,8% μέχρι και 2%.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.651, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόνοια και έχουν γίνει ενέργειες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά να δεχθούν αυξημένο αριθμό νεοεισερχόμενων φοιτητών, καθώς και φοιτητών που αιτούνται μετεγγραφής εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνουν οι οικογένειές τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.652, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προωθήσει νέο πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης και κατά πόσο θα δοθεί προτεραιότητα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα στους εκπαιδευτικούς του ειδικού καταλόγου, δεδομένου ότι κατά τις πρόσφατες μονιμοποιήσεις υπήρξε άνιση μεταχείριση και δε δόθηκε στη μεγάλη πλειοψηφία τους η δυνατότητα διεκδίκησης θέσης.

Επίσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο κατά τις τελευταίες μονιμοποιήσεις εκπαιδευτικών διάφορων ειδικοτήτων της μέσης εκπαίδευσης κρατήθηκαν κενές οι μόνιμες θέσεις οι οποίες αναλογούν στους εκπαιδευτικούς του ειδικού καταλόγου και οι οποίες δεν πληρώθηκαν.»

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.010.03.653, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει μελετήσει και προτίθεται να προωθήσει την πρόταση του ΑΚΕΛ για τη λειτουργία δημόσιων δημοτικών σχολείων, καθώς και δημόσιων και κοινοτικών νηπιαγωγείων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η πρόταση του ΑΚΕΛ συζητήθηκε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας στις 26 Μαρτίου 2014 κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που παρευρέθηκαν επικρότησαν την εν λόγω πρόταση. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας δεσμεύτηκαν να προωθήσουν την πρόταση αυτή στον Υπουργό Παιδείας και στην κυβέρνηση για λήψη πολιτικής απόφασης.

Η πρόταση του ΑΚΕΛ, η οποία κατατέθηκε και γραπτώς στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, είναι η ακόλουθη:

“Είναι αυτονόητο ότι στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που βιώνει ο λαός μας τα παιδιά οικογενειών με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία αναγκάζονται να παίρνουν πρόγευμα από το σχολείο τους καλοκαιρινούς μήνες, που τα σχολεία είναι κλειστά, θα έχουν σοβαρότατο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη σίτισή τους, τις συνθήκες διαβίωσης και γενικότερα τις ευκαιρίες για δημιουργική απασχόληση. Γι’ αυτό και η πολιτεία επιβάλλεται να επιδείξει την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία και να μεριμνήσει, ώστε στα παιδιά αυτά να παρέχεται στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο όταν είναι ανοιχτά τα σχολεία.

Η εισήγηση για τη λειτουργία αριθμού δημόσιων σχολείων, καθώς και δημόσιων και κοινοτικών νηπιαγωγείων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελεί ένα κοινωνικό μέτρο, το οποίο αναμένεται να ανακουφίσει τις δυσπραγούσες οικογένειες στις οποίες οι γονείς, λόγω σοβαρών οικονομικών δυσκολιών, αδυνατούν να προσφέρουν τα απαραίτητα στα παιδιά τους, ακόμη και αυτή τη σίτισή τους.

Συνεπώς, το μέτρο αυτό στοχεύει πρώτιστα στην ανακούφιση ευπαθών οικογενειών τόσο σε ό,τι αφορά τη σίτισή των παιδιών τους όσο και σε ό,τι αφορά τη φροντίδα και φύλαξή τους, στις περιπτώσεις εκείνες που οι γονείς εργάζονται και δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να καλύψουν το κόστος φύλαξης και φροντίδας των παιδιών τους με άλλο τρόπο.

Επίσης, το μέτρο αυτό θα συμβάλει στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών και ψυχαγωγία τους με δραστηριότητες που θα γίνονται στα πλαίσια του προγράμματος. Αυτό πρέπει να γίνει με κάθε διακριτικότητα, χωρίς να στιγματίζονται τα παιδιά. Γι’ αυτό η διαδικασία πρέπει να είναι ανοιχτή και να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για το ποια παιδιά θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δωρεάν και ποια θα καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη, έτσι ώστε στο καλοκαιρινό σχολείο να συμμετέχουν παιδιά από όλα τα κοινωνικά στρώματα του πληθυσμού. Προτεραιότητα όμως πρέπει να έχουν τα παιδιά που προέρχονται από άπορες οικογένειες.

Πιστεύουμε ότι την κύρια ευθύνη γι’ αυτό το πρόγραμμα πρέπει να έχει το Υπουργείο Παιδείας. Η επιλογή των σχολείων που θα μείνουν ανοικτά και το καλοκαίρι, για να φιλοξενούν παιδιά μέχρι το μεσημέρι, εισηγούμαστε να γίνεται κατά δήμο, ενώ σε μικρές κοινότητες μπορεί να γίνει κατά σύμπλεγμα. Τα σχολεία μπορεί να μείνουν ανοικτά γι’ αυτό το σκοπό καθ’ όλη τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, εξαιρουμένων των δύο εβδομάδων του Αυγούστου κατά τις οποίες οι πλείστες υπηρεσίες είναι κλειστές.

Να σημειώσουμε ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι καθαρίστριες των σχολείων που εργοδοτούνται από τις σχολικές εφορείες εργάζονται κανονικά. Ωστόσο, για τυπικούς λόγους πρέπει, τόσο γι’ αυτό το ζήτημα όσο και για το γεγονός ότι κάποια σχολεία θα παραμείνουν ανοικτά, να γίνει συνεννόηση και με τις σχολικές εφορείες. Στο όλο εγχείρημα πρέπει να εμπλακούν και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιώτες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί με το χαμηλότερο κόστος το πρόγευμα και το μεσημεριανό γεύμα των παιδιών.

Να υπογραμμίσουμε ότι το μέτρο αυτό δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να αντικριστεί από την οικονομική του σκοπιά. Πιστεύουμε ότι το κόστος που θα επιφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό με τους κατάλληλους χειρισμούς δε θα είναι αποτρεπτικό. Πρόκειται για ένα καθαρά κοινωνικό μέτρο, που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά αναξιοπαθουσών οικογενειών και που αποτελεί την ελάχιστη υποχρέωση του κράτους απέναντι σε αυτά τα παιδιά, που, χωρίς να φταίνε, έχουν βρεθεί σε αυτή τη δυσμενή κατάσταση, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τον τόπο μας”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.655, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των μέχρι σήμερα συνολικών κρατικών εσόδων από την επιβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας βάσει του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013, όπως ψηφίστηκε στις 2 Μαΐου 2013.

Επιπρόσθετα, παρακαλώ να δοθούν στη Βουλή στοιχεία για το πρόσθετο ποσό που εισπράχθηκε μετά την επιβολή της σχετικής φορολογίας, δηλαδή το ποσό πέραν των €75 εκατομ. το οποίο αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της κυβέρνησης. Τέλος, να δοθούν στοιχεία και πληροφορίες για τους σκοπούς και τρόπους που το πρόσθετο αυτό ποσό δαπανήθηκε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.295, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Με αφορμή το δημοσίευμα των New York Times για τον ELA της Λαϊκής Τράπεζας και άλλα συναφή θέματα παρακαλείται ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Ποια πρόσωπα εργάστηκαν ή συνέβαλαν για την ετοιμασία της έκθεσης που δημοσιεύει η εφημερίδα;

2. Κάτω από ποιες συνθήκες διέρρευσε στη συγκεκριμένη εφημερίδα η υπό αναφορά έκθεση, από τη στιγμή που, όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, πρόκειται για εσωτερικό σημείωμα του προεδρικού, το περιεχόμενο του οποίου μάλιστα η κυβέρνηση δεν υιοθετεί;

                  3. Έχουν καταβληθεί στους New York Times οποιαδήποτε δημόσια κονδύλια, προκειμένου να δημοσιευθεί το περιεχόμενο της εν λόγω έκθεσης;»

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.346, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην ένταξή της σε σημαντικές συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, που θα αναβαθμίσουν την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών της, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτό το ζήτημα σε επίπεδο ΕΕ και για πιθανές ενέργειες που αναπτύσσει η Κυπριακή Δημοκρατία για την ένταξη της ΕΕ στις εν λόγω συμβάσεις.

Ειδικότερα, αναφερόμαστε στη σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου, για την οποία υπάρχει και γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα του προσχεδίου της συμφωνίας ένταξης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς και στη Σύμβαση για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.415, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Επειδή η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Cyta βρίσκεται σε εξέλιξη, επειδή ήδη υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση ως προς τη δυνατότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση του οργανισμού χωρίς προηγούμενη τροποποίηση του συντάγματος και επειδή οι πληροφορίες φέρουν τη Cyta να παρουσιάζει σημαντική μείωση της κερδοφορίας της αντί να προχωρεί σε παραπέρα εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό:

1. να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση τη γνωμάτευση που ετοιμάστηκε από το δικηγορικό γραφείο του κ. Κώστα X"Ιωάννου, νομικού συμβούλου της Cyta, για την ιδιωτικοποίηση του οργανισμού και

                    2. να ενημερώσει ως προς τα μέτρα που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της Cyta κατά τον προηγούμενο χρόνο, ώστε να μειώσει τις δαπάνες και να αυξήσει                     την κερδοφορία του οργανισμού, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά του. Ειδικότερα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει κατά πόσο                    ακολουθήθηκαν οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Δεκεμβρίου του 2013 της KPMG και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τις εισηγήσεις της για                    τα quick wins.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.416, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να καταθέσει το συντομότερο δυνατό στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση τη συμφωνία που υπογράφηκε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις 12 Δεκεμβρίου του 2014 σχετικά με σύναψη δανείου ύψους €162 εκατομ. για έργα ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.429, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει δεόντως και ολοκληρωμένα τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τις προθέσεις της κυβέρνησης και τις μέχρι σήμερα ενέργειές της για οριστική διευθέτηση και ρύθμιση του νομοθετικού κενού που έχει προκύψει μετά από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να κρίνει τον περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμο του 2011 [Ν. 88(Ι)/2011] αντισυνταγματικό.

Με την ψήφιση της εν λόγω νομοθεσίας κοινός στόχος της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας ήταν η ρύθμιση του ζητήματος, αφενός για να περιοριστούν οι οικονομικές συνέπειες για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και αφετέρου προς ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος της κοινωνίας. Στα πλαίσια σεβασμού της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2014, και λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση όπως εκφράστηκε από τη νομοθετική εξουσία, θεωρούμε ότι η εκτελεστική εξουσία πρέπει να εξεύρει λύση σ’ αυτό το ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.523, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

« Με αφορμή τις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 3 Απριλίου 2015 για το νέο πακέτο μέτρων για τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, επιθυμούμε όπως μας ενημερώσετε για τα ακόλουθα:

1. Πότε αναμένεται τα εμπλεκόμενα υπουργεία να καταθέσουν στη Βουλή τους συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς, ύψους €80 εκατομ.;

2. Ποια συγκεκριμένα έργα περιλαμβάνονται στο πακέτο των €80 εκατομ. και ποιο είναι το ύψος της προβλεπόμενης δαπάνης για κάθε έργο ξεχωριστά;

3. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρόκειται για “ώριμα έργα προς άμεση υλοποίηση”, πότε προβλέπεται να αρχίσει η υλοποίησή τους και πότε η περάτωσή τους;

4. Το ποσό των €80 εκατομ. αναμένεται να εκταμιευθεί στο σύνολό του εντός του 2015;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.555, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Στις 13 Απριλίου 2015 Υπουργοί Εξωτερικών από δεκαέξι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέστειλαν στη Φεντερίκα Μογκερίνι, επικεφαλής για θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιστολή με αίτημα να εξασφαλιστεί η σαφής σήμανση των προϊόντων που παράγονται σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς και πωλούνται στην Ευρώπη. Η επιστολή υπογράφτηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου, της Σουηδίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Ουγγαρίας, της Φινλανδίας, της Δανίας, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αποστολή του μηνύματος στο Ισραήλ ότι δεν είναι ανεκτή η συνέχιση της πολιτικής του εποικισμού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Προσκλήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία να συνυπογράψει αυτή την πρωτοβουλία; Αν ναι, γιατί δεν την υπόγραψε μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους;

2. Υπάρχει διαφορετική θέση της κυβέρνησης ως προς το θέμα της σήμανσης των ισραηλινών προϊόντων;.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.153, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για το ύψος του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε για τις σχολικές εφορίες για τα έτη 2014 και 2015. Επίσης, παρακαλείται να μας ενημερώσει για τις πραγματικές δαπάνες που διενεργήθηκαν το 2014 σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του προϋπολογισμού των σχολικών εφοριών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.217, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει κατά πόσο έχουν δοθεί ή υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της κυβέρνησης να δοθούν αυξήσεις στις αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων ημικρατικών και άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου, κρατικών εταιρειών, συμβουλίων και επιτροπών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.218, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες η κυβέρνηση έχει προβεί ή στις οποίες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς και για την είσπραξη των ανείσπρακτων φόρων.

Σε περίπτωση που ήδη έχουν ληφθεί μέτρα, παρακαλούμε όπως κατατεθούν ακριβή στοιχεία για το σύνολο των επιπρόσθετων φορολογικών εσόδων που έχουν αποφέρει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.220, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει κατάλογο του αριθμού των προσώπων που πολιτογραφήθηκαν για σκοπούς επενδύσεων, τα αναπτυξιακά έργα που προωθούνται από τα πολιτογραφημένα αυτά άτομα, το ύψος των επενδύσεών τους ανά μήνα και είδος επένδυσης για τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και τα αναπτυξιακά έργα που προέκυψαν από τις επενδύσεις των πολιτογραφημένων αυτών ατόμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.002, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας πληροφορήσει για τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης για την οικονομική ενίσχυση δυσπραγούντων συμπολιτών μας που παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στη συνέχιση της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης, καθώς και για το ύψος του κονδυλίου που δαπανήθηκε κατά τη χρονική περίοδο από την ίδρυση του φορέα μέχρι σήμερα γι’ αυτό το σκοπό.

Επίσης, επιθυμούμε να μας ενημερώσετε για το σκεπτικό του χρονικού πλαισίου που τέθηκε για υποβολή αίτησης, καθώς όπως φαίνεται από τον Οκτώβριο του 2015 ο φορέας δε δέχεται νέες αιτήσεις. Να σημειώσουμε ότι συνεχώς προκύπτουν νέες περιπτώσεις φοιτητών που εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.509, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει το συντομότερο δυνατόν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του κράτους και ιδιωτικών εταιρειών, καθώς και τους σχετικούς όρους για παραχώρηση των εργασιών του Λιμανιού Λεμεσού. Επανειλημμένα τα υπό αναφορά στοιχεία έχουν ζητηθεί από βουλευτές κατά τη διάρκεια σχετικών συζητήσεων σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά και πρόσφατα γραπτώς από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Δεδομένων των προβλημάτων που έχουν προκύψει τις τελευταίες βδομάδες και του αντικτύπου που αυτά έχουν στην ευρύτερη οικονομική και εμπορική δραστηριότητα του τόπου, καθώς και στους εργαζομένους, κρίνεται αναγκαίο η Βουλή να έχει πλήρη ενημέρωση για τις εν λόγω συμφωνίες μέσω της αποστολής των αυτούσιων κειμένων. Παρόμοια πρακτική ακολουθήθηκε και παλαιότερα σε σχέση με τις συμβάσεις που αφορούσαν τα αεροδρόμια, τις οποίες το αρμόδιο υπουργείο απέστειλε μετά από αίτημα της Βουλής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.532, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«To 2016 τέθηκε σε εφαρμογή ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του 2016 [Ν. 76(Ι)/2016], ο οποίος προνοεί τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιος είναι ο βαθμός επιτυχίας της εφαρμογής του μέτρου;

2. Πόσοι και για ποιας τάξης ποσά είναι αυτοί που αξιοποίησαν το μέτρο αυτό;

3. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε και έναντι πόσου χρέους με βάση τη ρύθμιση αυτή;

                    4. Ποιος είναι σήμερα ο χαρακτήρας και το ποσό των οφειλών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.694, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τη διαδικασία προαγωγών μελών του αστυνομικού σώματος που πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί και οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2017. Συγκεκριμένα, ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία προς ενημέρωση της Βουλής:

1. Μεταξύ των μελών του σώματος που προήχθησαν κατά την εν λόγω διαδικασία υπάρχουν ορισμένα τα οποία ούτε είχαν καταχωρίσει έφεση στο δικαστήριο, για να εφεσιβάλουν προηγούμενη απόφαση, ούτε περιλαμβάνονταν στον κατάλογο υποψήφιων μελών της Αστυνομίας Κύπρου για προαγωγή, αλλά ούτε περιλαμβάνονταν στον κατάλογο ενδιαφερομένων. Κατά συνέπεια, επιθυμούμε να μας δοθούν το συντομότερο δυνατό όλα τα στοιχεία, αρχεία και εξηγήσεις για το πώς κατέληξαν τα συγκεκριμένα μέλη να προαχθούν, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα με δύο προαγωγές εντός ενός μηνός. Το ερώτημα και η ανάγκη προς διευκρίνιση προκύπτουν αβίαστα, διότι τα εν λόγω πρόσωπα, ενώ δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο υποψηφίων για προαγωγή, τελικά περιλαμβάνονται στους προαχθέντες την επίμαχη περίοδο.

2. Σε σχέση με το προηγούμενο, ζητείται να δοθούν οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις, οι γνωματεύσεις της Γενικής Εισαγγελίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των ως ανωτέρω προαχθέντων αστυνομικών.

3. Βάσει των αποφάσεων του δικαστηρίου με τις οποίες κέρδισαν οι εφεσιβάλλοντες, σε ορισμένους από αυτούς δόθηκαν προαγωγές, ενώ σε άλλους όχι, παρ’ όλο που πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα σε υπερθετικό βαθμό. Κατά συνέπεια, προκύπτει ανάγκη να ενημερωθεί η Βουλή ποια κριτήρια ίσχυσαν, ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνουν προαγωγές και σε άλλες όχι.

4. Να σταλούν όλα τα αρχεία, στοιχεία και γνωματεύσεις βάσει των οποίων ο αρμόδιος υπουργός άσκησε την αρμοδιότητά του για προαγωγή μέλους της Αστυνομίας Κύπρου, ενώ εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου υπάρχει σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία για ποινικά αδικήματα.

5. Να ενημερωθεί η Βουλή κατά πόσο μεταξύ των πρόσφατα προαχθέντων μελών στο σώμα υπάρχουν άτομα για τα οποία έχουν ληφθεί ή εκκρεμούν εναντίον τους ποινικές και πειθαρχικές υποθέσεις.

6. Να ενημερωθεί η Βουλή αν ανάμεσα στους προαχθέντες με διπλή προαγωγή σε ένα μήνα περιλαμβάνεται αξιωματικός για τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία για ποινικό αδίκημα και ο οποίος τοποθετήθηκε επικεφαλής του προσώπου ο οποίος είναι μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.224, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη
 

«Έφτασε κοντά μας καταγγελία για το διορισμό δεύτερου γενικού προξένου στη Θεσσαλονίκη, μεσούσης της θητείας του προξένου ο οποίος αναγκάστηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
 

Οι καταγγελίες, που έγιναν γραπτώς και επώνυμα, αφορούν άτομο το οποίο φαίνεται να ήταν σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών και το οποίο τελικά εργάζεται στο παράρτημα του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας ενημερώσετε για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και για τη γενική πολιτική του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τους διορισμούς ατόμων στη θέση του προξένου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.247, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη
 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί οι συστάσεις που περιέχονται στη μελέτη για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας βάσει των οποίων το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) έπρεπε να υπαχθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μέχρι το τέλος του 2016.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, τόσο η εν λόγω μελέτη όσο και προηγούμενες μελέτες προκρίνουν την αναβάθμιση του ΑΞΙΚ και τη διόρθωση μιας στρέβλωσης η οποία για χρόνια κρατεί καθηλωμένο το ινστιτούτο, το οποίο φαίνεται να μην τυγχάνει της μεταχείρισης που αρμόζει σε ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους. Επίσης, να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τον περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο του 2015, επιβάλλεται όπως και τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι έχετε πράξει προς αυτή την κατεύθυνση κι αν έχουν γίνει οποιεσδήποτε επενδύσεις, ώστε το ΑΞΙΚ να πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τόπου.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.287, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη
 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τις προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με τη ρύθμιση του προβλήματος των εγκλωβισμένων αγοραστών. Παρ’ όλο που η σχετική νομοθεσία κρίθηκε αντισυνταγματική με αποφάσεις επαρχιακών δικαστηρίων, η κυβέρνηση δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα, ως είχε δεσμευτεί εδώ και μήνες, σε καμία εισήγηση για τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας και την εισαγωγή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για αντιμετώπιση των κενών και των αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πρόβλημα των εγκλωβισμένων αγοραστών να διαιωνίζεται, ενώ χιλιάδες αλλοδαποί που συμπεριλαμβάνονται στους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες δυσφημίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία ένεκα πράξεων και παραλείψεων θεσμών της Δημοκρατίας, αλλά και κακών πρακτικών που εφάρμοζαν οι τράπεζες με επιχειρηματίες γης.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.288, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη
 

«Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (OHE) βρίσκεται σε διαβουλεύσεις για τον καταρτισμό μίας νομικά δεσμευτικής σύμβασης για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος της εν λόγω σύμβασης θα είναι να καθίστανται νομικά υπόλογες οι πολυεθνικές επιχειρήσεις για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων.
 

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τη θέση της κυβέρνησης αναφορικά με τις ενέργειες αυτές του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και, αν συμφωνεί, τι προτίθεται να πράξει για την προώθηση της εν λόγω σύμβασης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.437, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τα ζητήματα που προκύπτουν από την πρόσφατη πυρκαγιά σε κτίριο των δικαστηρίων στη Λευκωσία. Συγκεκριμένα, ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία και διευκρινίσεις προς ενημέρωση της Βουλής:

1. Καταρχάς, έχουν γίνει αναφορές από αξιωματούχους υπηρεσιών εμπλεκόμενους στη διερεύνηση της υπόθεσης για καταστροφή τεκμηρίων. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι ακριβώς σημαίνει “καταστροφή τεκμηρίων” και συγκεκριμένα αν υπήρξε ολική απώλεια τεκμηρίων ή μέρους τους.

2. Ποιες υποθέσεις αφορούν οι φάκελοι και τα τεκμήρια που έχουν καταστραφεί είτε ολοσχερώς είτε εν μέρει;

3. Τέλος, ποιων υποθέσεων δεν μπορεί να συνεχιστεί η εκδίκαση, εφόσον έχουν χαθεί βασικά στοιχεία και τεκμήρια; Για την κάθε υπόθεση παρακαλείται να δοθεί συγκεκριμένη αναφορά σε στοιχεία και τεκμήρια που έχουν καταστραφεί.

Παρακαλούμε οι απαντήσεις να αποσταλούν ως εμπιστευτικές.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.566, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπήρξαν περιπτώσεις ατόμων που αρχικά συνήψαν συμβόλαιο αγοράς υπηρεσιών με τη δημόσια υπηρεσία και στη συνέχεια κατέφυγαν στο διευθυντή του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) προσκομίζοντας στοιχεία που αποδείκνυαν ότι εργάζονταν σε συνθήκες και καθεστώς μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου και με απόφαση του διευθυντή μετατράπηκε η σύμβαση εργασίας τους σε αορίστου χρόνου. Σε αντιπαραβολή μάλιστα με εργαζομένους στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης που, ενώ υπήρχε σχέση εργοδότη-εργοδοτουμένου για σειρά χρόνων, η κυβέρνηση τους μετέτρεψε σε αυτοεργοδοτούμενους, χωρίς να συζητά πλέον τη διόρθωση του λάθους της παρά και τις σχετικές αποφάσεις δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα, ζητούμε όπως ενημερωθεί η Βουλή τα εξής:

1. Τη νομική βάση που διέπει και στηρίζει αυτές τις αποφάσεις και διαδικασίες. Να υποβληθούν στη Βουλή, καθώς και να διευκρινιστούν οι πρόνοιες στις οποίες στηρίχθηκε η απόφαση του διευθυντή του ΤΚΑ.

2. Τον επακριβή αριθμό ατόμων των οποίων αναγνωρίστηκε και ικανοποιήθηκε το αίτημα αλλαγής καθεστώτος σε αορίστου χρόνου, καθώς και τα αιτήματα που υπάρχουν ενώπιον της υπηρεσίας και για τα οποία εκκρεμεί η απόφαση.

3. Τις ενέργειες των αρμόδιων τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να διευκρινιστούν οι πρόνοιες που διέπουν την αγορά υπηρεσιών, για να αποφευχθεί η όποια παρερμηνεία που θα είχε ως αποτέλεσμα να εισάγονται στη δημόσια υπηρεσία άτομα που δεν πέρασαν από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες πρόσληψης, καθώς και αν υπήρξαν οποιεσδήποτε ενέργειες ή συστάσεις των τμημάτων αυτών για τερματισμό ή αποφυγή του φαινομένου.

4. Κατά πόσο τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα από τις αποφάσεις του διευθυντή του ΤΚΑ ενέχουν την πιθανότητα μαζικοποίησης του φαινομένου.

Τέλος, ζητούμε όπως αποσταλούν σε εμπιστευτική μορφή τα ονόματα των ατόμων που διαφοροποιήθηκε το καθεστώς εργοδότησής τους στη δημόσια υπηρεσία με την ως άνω διαδικασία, καθώς και οι υπηρεσίες στις οποίες αρχικά απασχολήθηκαν, εάν παραμένουν σ’ αυτές, ή τα τμήματα/υπηρεσίες που επί του παρόντος απασχολούνται.

Παρακαλούμε οι απαντήσεις να αποσταλούν το συντομότερο δυνατό.»
 

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.567, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ισχύει πληροφόρηση που έχουμε λάβει ότι στην παιδική στέγη Λάρνακας, παρά το γεγονός ότι η στέγη προορίζεται να φιλοξενεί παιδιά μέχρι 13 ετών, σήμερα φιλοξενούνται παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να φιλοξενηθούν σε εφηβικό ξενώνα. Περαιτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε για τις περιστάσεις που οδηγούν σε αυτή τη ρύθμιση και απόφαση.

Παρακαλούμε επίσης να λάβουμε ενημέρωση κατά πόσο η φιλοξενία και συμβίωση μεγαλύτερων παιδιών σε στέγες που προορίζονται για παιδιά προεφηβικής ηλικίας είναι πρακτική που συνηθίζεται, αν και υπάρχουν ξενώνες εφήβων, κατά πόσο αυτή η πρακτική είναι σύννομη, αλλά κυριότερα αν θεωρείται ότι αυτό είναι επωφελές για τα παιδιά.

Παρακαλούμε όπως υπάρξει ενημέρωση για το σύστημα παιδικής προστασίας που εφαρμόζεται στην Κύπρο και κατά πόσο οι υφιστάμενες δομές καλύπτουν τις ανάγκες που υπάρχουν ή κατά πόσο πρέπει να δημιουργηθούν νέες.

Τέλος, ερωτούμε κατά πόσο κρίνεται από το αρμόδιο υπουργείο και τις υπηρεσίες ότι προκύπτει ανάγκη εκσυγχρονισμού ή αναθεώρησης του σημερινού πλαισίου που εφαρμόζεται σχετικά με την παιδική προστασία.

Παρακαλούμε οι απαντήσεις να αποσταλούν το συντομότερο δυνατό.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.120, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Δημοσιογραφικά δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών αναφέρουν πληροφορίες για άνοιγμα θαλάσσιας λωρίδας μεταξύ της αποκλεισμένης από το Ισραήλ Λωρίδας της Γάζας και της Κύπρου υπό ισραηλινό έλεγχο και εποπτεία.
Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ευσταθεί η πληροφορία ή αν είναι γνώστης άλλων σχετικών σκέψεων.

Παρακαλείται επίσης να μας πληροφορήσει αν έχει γίνει οποιαδήποτε νύξη προς την κυπριακή κυβέρνηση από την πλευρά του Ισραήλ για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και κατά πόσο είναι ενήμερη η Παλαιστινιακή Αρχή και ο ΟΗΕ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.121, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη στάση αποχής της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τον περασμένο Ιούνη, για τη δημιουργία μηχανισμού για τη διεθνή προστασία των άμαχων Παλαιστινίων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.319, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις προθέσεις και τον σχεδιασμό που προωθεί το υπουργείο του όσον αφορά τα ιατρικά κέντρα της υπαίθρου.

Συγκεκριμένα, έχουμε δεχτεί παράπονα για δυσλειτουργία του ιατρικού κέντρου Φαρμακά σχετικά με τις ημέρες και τις ώρες που είναι ανοικτό για εξυπηρέτηση του κοινού. Ενώ προηγουμένως το ιατρικό κέντρο παρείχε υπηρεσίες στους κατοίκους της περιοχής σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, προγραμματισμένες εκ των προτέρων, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ανομοιομορφία ως προς τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας του. Δεν υπάρχει πλέον σταθερό και συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας του, αλλά ούτε και σε τακτική βάση, αφού μπορεί να λειτουργεί κάθε τρεις βδομάδες ή ακόμα και μια φορά τον μήνα για εξυπηρέτηση του κοινού. Στην περιοχή, εκτός από ηλικιωμένους, που εξυπηρετούνται με συνταγογραφήσεις, χορήγηση φαρμάκων και ιατρική παρακολούθηση, ζει και αριθμός νεαρών ζευγαριών που για την ιατρική παρακολούθηση των παιδιών τους εξυπηρετούνται από το ιατρικό κέντρο. Το γεγονός όμως ότι πλέον δεν υπάρχει προκαθορισμένη ώρα και ημέρα κατά τις οποίες θα υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό για εξυπηρέτηση του κοινού προκαλεί τεράστια προβλήματα σε όλη την περιοχή.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Υπουργείου Υγείας και ομάδας εκπροσώπων της κοινότητας τέθηκαν τα πιο πάνω ζητήματα, με μόνη εισήγηση από το υπουργείο να ορίζεται νοσηλευτής on call, ώστε, όποτε προκύπτει ανάγκη, να επισκέπτεται τους ασθενείς στο σπίτι τους και, σε περιπτώσεις σοβαρότερων περιστατικών, να ακολουθεί επίσκεψη ιατρού. Όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια ρύθμιση είναι δυσλειτουργική και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες δεκατριών χωριών της περιοχής.

Κατά συνέπεια, ζητούμε να ενημερωθούμε από τον αρμόδιο υπουργό για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει άμεσα για την επίλυση αυτών των ζητημάτων, με γνώμονα την ποιοτική παροχή ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών. Αντιλαμβάνεστε ότι η όποια καθυστέρηση επιβαρύνει την ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο, γι’ αυτό και εκτιμούμε ότι η όποια απόφαση πρέπει σύντομα να υλοποιηθεί.

Παρακαλώ όπως έχουμε τις απαντήσεις σας το συντομότερο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.540, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει για το σκεπτικό της εγκυκλίου, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2019, προς τους/τις διεθύνοντες/ουσες των ΚΙΕ, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που δε διεξαχθεί το μάθημα, οι εκπαιδευτικοί δε θα αμείβονται, έστω κι αν η μη διεξαγωγή του μαθήματος δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα και οι ίδιοι προσέλθουν κανονικά στο σχολείο.

Πιστεύουμε ότι η πιο πάνω ρύθμιση αδικεί κατάφωρα τους εκπαιδευτικούς των ΚΙΕ, οι οποίοι, μετά την κατάργηση του ΙΔΑΒΕΠ, θυματοποιούνται για άλλη μια φορά με περαιτέρω μείωση των εισοδημάτων τους. Να σημειώσουμε ότι στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί μεταβαίνουν κανονικά στο σχολείο, αλλά δε γίνεται μάθημα λόγω μη προσέλευσης μαθητών οι εκπαιδευτικοί σπαταλούν χρόνο και χρήμα, για τα οποία δεν αποζημιώνονται, σύμφωνα με την πιο πάνω εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Επίσης παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να παραδώσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την έκθεση του διεθνούς συμβουλευτικού οίκου για τον εξορθολογισμό των προγραμμάτων αγοράς υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με στόχο την ενημέρωση του σώματος σχετικά με τις εισηγήσεις που προτείνονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.642, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για την πορεία υλοποίησης των έργων που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση και ανάπτυξη του Μουτουλλά.

Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη επίσκεψή μας στην κοινότητα Μουτουλλά οι κάτοικοι του χωριού υπογράμμισαν το χρόνιο αίτημά τους για κατασκευή αποχετευτικού συστήματος, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες ότι, αν δεν υλοποιηθεί σύντομα, υπάρχει ορατός κίνδυνος μόλυνσης των νερών και των πηγών του Μουτουλλά, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, φημίζεται για τις θεραπευτικές ιδιότητες των υδάτων του. Όπως κατήγγειλαν, παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις που δόθηκαν για υλοποίηση του έργου, εντούτοις παρατηρείται κωλυσιεργία στην προώθηση των διαδικασιών, καθώς και έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επίσης, η κοινότητα Μουτουλλά ζητά επίσπευση του έργου που αφορά την ανάπλαση του πυρήνα του χωριού, το οποίο προβλέπεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Μουτουλλά, που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών του 2010. Το έργο χαρακτηρίζεται ως μεγαλεπήβολο, καθώς αναμένεται να προσδώσει στον Μουτουλλά την παραδοσιακή γραφική αίγλη του και να συμβάλει στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων.

Τόσο για πρακτικούς όσο και για οικονομικούς λόγους πιστεύουμε ότι τα δύο πιο πάνω έργα, το αποχετευτικό σύστημα και η ανάπλαση του πυρήνα του Μουτουλλά, θα ήταν προτιμότερο να συντρέχουν.

Τέλος, καθυστέρηση παρατηρείται στην υλοποίηση του έργου αποκατάστασης του κτιρίου του πρώην Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Μαραθάσας, όπου προγραμματίζεται να μεταφερθεί το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Μουτουλλά, καθώς και να στεγαστεί νηπιοβρεφοκομικός σταθμός. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν, η λειτουργία τους αναμένεται να αρχίσει τον Σεπτεμβρίο του 2019, γεγονός που επιβάλλει την επίσπευση του έργου.

Είμαστε βέβαιοι ότι αντιλαμβάνεστε την ανάγκη ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής με την εκπόνηση ενός πακέτου μέτρων για αναχαίτιση της αστυφιλίας και αναζωογόνηση των ορεινών χωριών μας. Πιστεύουμε ότι τα πιο πάνω έργα στον Μουτουλλά θα συμβάλουν στην αναχαίτιση της φθίνουσας πορείας του χωριού και στην ανάπτυξή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.674, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη


«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τις εργασίες που πραγματοποιούνται στον χώρο των βρετανικών βάσεων για νέες στρατιωτικές υποδομές τεραστίων διαστάσεων και κόστους, οι οποίες θα εξυπηρετούν στρατιωτικές ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Συγκεκριμένα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Είναι σε γνώση της κυβέρνησης οι εργασίες που αναφέρουμε ανωτέρω; Σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με συμφωνίες που προώθησε ή προωθεί η κυβέρνηση με τις ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας;
2. Έχει δοθεί άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία για την πραγματοποίηση αυτών των εργασιών;
3. Ποιους σκοπούς θα εξυπηρετήσουν οι νέες στρατιωτικές υποδομές; Η κυβέρνηση έχει εκτιμήσει τις γεωπολιτικές συνέπειες που θα έχει η παρουσία τους στο νησί μας;
4. Πώς εξυπηρετείται ο στόχος για απομάκρυνση των βρετανικών βάσεων, όταν και εφόσον αυτό αποφασιστεί να τεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσα από ανάλογης έκτασης αναβαθμίσεις των στρατιωτικών υποδομών προς όφελος των ΗΠΑ;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.693, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη


«Τον Νοέμβριο του 2018 υπογράφτηκε Δήλωση Προθέσεων μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ-Κύπρου, η οποία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση, περιλαμβάνει σειρά δράσεων που αναβαθμίζουν τις στρατηγικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών με έμφαση στα θέματα ασφάλειας. Αναφέρεται μάλιστα ότι οι δράσεις που έχουν συμφωνηθεί εμπλέκουν έξι υπουργεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε δηλώσεις δε του Υπουργού Εξωτερικών συσχετίζεται η Δήλωση Προθέσεων ΗΠΑ-Κύπρου με το Κυπριακό και τα θέματα ασφάλειας και εγγυήσεων. Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο Υπουργός Εξωτερικών:
1. να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το κείμενο της Δήλωσης Προθέσεων ΗΠΑ-Κύπρου και να ενημερώσει ποιες ειδικότερες δράσεις έχουν συμφωνηθεί,
2. να ενημερώσει με ποιο τρόπο συνδέεται η Δήλωση Προθέσεων ΗΠΑ-Κύπρου με τη λύση του κυπριακού προβλήματος και ειδικότερα με την πτυχή της ασφάλειας και των εγγυήσεων και
3. να ενημερώσει κατά πόσο το πρόσφατο νομοσχέδιο Μενέντεζ-Ρούμπιο εντάσσεται ή σχετίζεται με τα όσα περιλαμβάνονται στη Δήλωση Προθέσεων και αν το πλήρες περιεχόμενο του νομοσχεδίου ήταν σε γνώση της κυβέρνησης.
Τέλος, παρακαλούνται οι έξι (όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της κυβέρνησης) αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν σε ποιες ενέργειες έχουν ήδη προβεί ή προτίθενται να προβούν προς υλοποίηση των όσων έχουν συμφωνηθεί με τη Δήλωση Προθέσεων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.731, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη


«Στη συνεδρία της επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής ημερομηνίας 26ης Ιουνίου 2019 κατά τη συζήτηση του θέματος για την κρατική Κυπριακή Βιβλιοθήκη αναφέρθηκε από τους αρμόδιους κρατικούς λειτουργούς, καθώς και από εκπροσώπους φορέων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρίασή του στις 23 Ιανουαρίου 2019, ακύρωσε προηγούμενη απόφασή του (2016) για παραχώρηση τεμαχίου στον χώρο της Αρχιγραμματείας (παλαιό κτίριο Υπουργείου Οικονομικών και ανοικτός χώρος δυτικά του πιο πάνω κτιρίου που εφάπτεται της λεωφόρου Βύρωνος) για σκοπούς ανέγερσης της βιβλιοθήκης.
Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για την πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τι προτίθεται να κάνει για ένα κορυφαίο θέμα πολιτισμού για την Κύπρο, όπως είναι η ανέγερση της κρατικής βιβλιοθήκης, η οποία αυτή τη στιγμή είναι διάσπαρτη σε τέσσερα, ακατάλληλα γι’ αυτό τον σκοπό, κτίρια.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών του ΑΚΕΛ για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2019, σε επιστολή του, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, αναφέρει τα εξής: “Έχει εγκριθεί ο χώρος ανέγερσης για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη παρά το παλαιό κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών. Το έργο έχει αποφασιστεί να περιληφθεί στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της κυβέρνησης το 2020 και κατά τον σχεδιασμό του έχουν ληφθεί υπόψη τα σύγχρονα δεδομένα, όπως π.χ. η ψηφιοποίηση του υλικού”.
Σημειώνουμε τέλος ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τα εγκαίνια του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας στις 18 Ιουνίου 2019, δηλαδή μετά τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έκανε αναφορά “στη χωροθέτηση και τον σχεδιασμό της νέας Κυπριακής Βιβλιοθήκης” ως έργου που μεταξύ άλλων “προάγει την πολιτιστική δραστηριότητα και ανάπτυξη της πρωτεύουσας”.
Διερωτόμαστε τι τελικά ισχύει: Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2016 ή η απόφαση της 23ης Ιανουαρίου του 2019;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.755, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη


«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται τα τέλη έκδοσης πιστοποιητικού επαλήθευσης ηλεκτρονικών ζυγαριών, σύμφωνα με τους περί Μέτρων και Σταθμών Κανονισμούς του 1981 μέχρι 2011, και κατά πόσο προγραμματίζεται η αναθεώρησή τους, καθώς φαίνεται να προκαλούν αδικίες και παράπονα από μικροεπιχειρηματίες.
Η επιβολή τέλους ύψους €72,50 για κάθε ηλεκτρονική ζυγαριά που διαθέτει ένα υποστατικό αποτελεί κατά την άποψη μας ισοπεδωτικό μέτρο και άδικο για τις μικρομεσαίες και μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, με δεδομένο μάλιστα ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενο τέλος.
Πιστεύουμε ότι η εισαγωγή κριτηρίων, τα οποία θα καθορίζουν το ύψος των τελών ανάλογα με το μέγεθος μιας επιχείρησης και τον κύκλο εργασιών της, θα συμβάλει στη δικαιότερη κατανομή τους.
Τέλος, επιθυμούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο η εκτελεστική εξουσία προτίθεται να επανεξετάσει τα κριτήρια καθορισμού των τελών, ώστε αυτά να μην είναι ισοπεδωτικά και άδικα για τις μικρομεσαίες και μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.135, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε λάβει, έχουν απορριφθεί επαναλαμβανόμενα αιτήματα του κλαδικού συμβουλίου της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα για συνάντηση με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του ΟΚΥΠΥ, ενώ δεν έχει δοθεί στην εν λόγω συντεχνία η μελέτη που περιέγραφε τις ανάγκες του ΟΚΥΠΥ σε φαρμακοποιούς.
Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για την απαίτηση του ΟΚΥΠΥ να κοινοποιηθούν τα ονόματα των μελών της συντεχνίας ως προϋπόθεση για τον καθορισμό συνάντησης, καθώς και για τους λόγους της μη κοινοποίησης της σχετικής μελέτης για τους φαρμακοποιούς στην εν λόγω συντεχνία, από τη στιγμή που αυτή η μελέτη δόθηκε σε άλλη συντεχνία.
Σε σχέση με τις μετακινήσεις των κυβερνητικών φαρμακοποιών από τα φαρμακεία του ΟΚΥΠΥ, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει στη βάση ποιων δεδομένων καθορίστηκαν οι ανάγκες του ΟΚΥΠΥ και για τα κριτήρια μετακίνησης των φαρμακοποιών, καθώς και για την επιλογή της μετακίνησης, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η υπηρεσία στην οποία θα μεταφερθούν (ΕΦΑ) δεν έχει αποκτήσει ακόμα υπόσταση. Περαιτέρω, καλείται να μας ενημερώσει για ποιο λόγο ο ΟΚΥΠΥ δεν προχωρεί στην πρόσληψη προσωπικού για ενίσχυση των κυβερνητικών φαρμακείων και περιορίζεται στην προσωρινή λύση μεταφοράς προσωπικού από τα αγροτικά κέντρα, τα οποία ήδη υπολειτουργούν, για αντιμετώπιση της υποστελέχωσης.
Έχουμε επίσης ενημερωθεί για προφορικές και μη ομοιόμορφες οδηγίες του ΟΚΥΠΥ προς τους φαρμακοποιούς στα δεκαπέντε (15) αγροτικά κέντρα που παραμένουν σε λειτουργία σε απομακρυσμένες περιοχές, με τις οποίες οι φαρμακοποιοί καλούνται να λειτουργούν ως ιδιώτες. Συγκεκριμένα, φαίνεται να τους έχει ζητηθεί να εισπράττουν συμπληρωμές και συνεισφορές, να διαχειρίζονται χρήματα, να συναλλάσσονται με ιδιωτικές αποθήκες φαρμάκων, να μεταφέρουν φάρμακα με το προσωπικό μεταφορικό τους μέσο. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Βάσει ποιου καθεστώτος καλούνται οι φαρμακοποιοί της δημόσιας υπηρεσίας να δρουν ως ιδιώτες;
2. Τι προβλέπουν τα σχέδια υπηρεσίας τους ως προς τη διαχείριση χρημάτων;
3. Πώς εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής μεταφορά των φαρμακευτικών σκευασμάτων χωρίς κατάλληλο όχημα και εξοπλισμό και ποια η ευθύνη του φαρμακοποιού σχετικά με οτιδήποτε συμβεί κατά τη μεταφορά;
4. Πώς δικαιολογείται η χρονική ανακολουθία ανάμεσα στην εκτέλεση της συνταγής και την είσπραξη της συμπληρωμής/συνεισφοράς, εφόσον η παράδοση των φαρμάκων, και συνακόλουθα η όποια είσπραξη, θα γίνεται μεταγενέστερα της εκτέλεσης, αφού οι κοινότητες δε διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για εκτέλεση συνταγής σε περιβάλλον ΓΕΣΥ;
5. Πώς δικαιολογείται η απουσία γραπτών ενιαίων οδηγιών προς όλα τα κέντρα εξυπηρέτησης του ΟΚΥΠΥ για την καλύτερη και ισότιμη εξυπηρέτηση των ασθενών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.239, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον εξοπλισμό που έχει αγοραστεί για χρήση στις Κεντρικές Φυλακές και ο οποίος διακόπτει την όποια λειτουργία κινητών τηλεφώνων εντός των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.
Συγκεκριμένα, παρακαλούμε να ενημερωθούμε για τις δυνατότητες αυτού του εξοπλισμού, αν υπάρχει η δυνατότητα άλλης χρήσης πέραν της διακοπής των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αν η εμβέλειά του εκτείνεται πέραν των εγκαταστάσεων των Κεντρικών Φυλακών, καθώς και για τις δαπάνες που διενεργήθηκαν για τη σχετική αγορά και τον προμηθευτή του μηχανήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.276, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

          «Επανερχόμαστε, μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών ελέγχου, σε θέμα το οποίο είχαμε θέσει και παλαιότερα, με ερώτηση, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2019, καθώς και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού που αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών, με τη διαβεβαίωση εκ μέρους του υπουργού ότι θα αποστέλλετο σύντομα απάντηση.  Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί οτιδήποτε.

          Συγκεκριμένα, το θέμα αφορά την υπογραφείσα Δήλωση Προθέσεων μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ-Κύπρου, για την οποία ζητήσαμε ολοκληρωμένη ενημέρωση ως προς το περιεχόμενό της, καθώς και τις δράσεις που απορρέουν από αυτή.  Παρακαλούμε όπως απαντηθούν όλα τα ερωτήματα, όπως λεπτομερώς τα έχουμε θέσει στην ως άνω αναφερόμενη ερώτηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.320, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

          «Παρακαλείται η Προεδρία της Δημοκρατίας, καθώς και τα υπουργεία να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για τους εορτασμούς των εξήντα χρόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Παρακαλούμε όπως σταλεί κατάλογος των εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών που πρόκειται να αναληφθούν.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.472, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

 

         «Παρακαλείται ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με απαντητική επιστολή εμπιστευτικής φύσεως σχετικά με εξελίξεις που αφορούν την πορεία του τραπεζικού συστήματος της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω:

Καταρχάς τις δικές σας εκτιμήσεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στις 29 Ιουλίου 2019, ότι, αν διαταρασσόταν με παρεμβάσεις νομοθετικού χαρακτήρα το πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί τον Ιούνιο του 2018 και αφορούσε τις εκποιήσεις, θα οδηγούνταν οι δύο μεγάλες συστημικές τράπεζας της χώρας σε κατάρρευση, διότι θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην εξεύρεση απαιτούμενων κεφαλαίων και δεδομένου ότι αυτή η προϋπόθεση που θέσατε υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών κομμάτων, διατηρώντας μέχρι σήμερα το νομικό πλαίσιο του 2018 ανέπαφο.  Κατά δεύτερο την τοποθέτησή σας, καθώς και του Υπουργού Οικονομικών, στην ίδια συνεδρία, σε απάντηση σχετικού ερωτήματός μας, με την οποία δηλώσατε ξεκάθαρα ότι, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρείτο το ίδιο νομικό πλαίσιο, θα τερματιζόταν εντός του 2020 η τραπεζική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα εδώ και μια δεκαετία και ειδικότερα θα σταματήσει να υφίσταται ο κίνδυνος κατάρρευσης των συστημικών τραπεζών εξαιτίας του υψηλού ποσοστού ΜΕΔ στο χαρτοφυλάκιό τους.

Παρακαλούμε, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, να μας ενημερώσετε κατά πόσο έχουν εκμηδενιστεί οι κίνδυνοι έτσι όπως τους είχατε αναφέρει τότε, δεδομένου ότι από το 2013 και εντεύθεν, εκ των πραγμάτων, το θεσμικό πλαίσιο έχει διαμορφωθεί στη βάση των απαιτήσεων των τραπεζών, της τρόικας, της κυβέρνησης και των εποπτικών αρχών.  Γενικότερα, αν είστε σε θέση πλέον, να μας ενημερώσετε ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος για τις τράπεζες και συνακόλουθα για την κυπριακή οικονομία συνεπεία της τραπεζικής κρίσης που από το 2013 και μετά εκφράζεται με το υψηλό ποσοστό των ΜΕΔ.

          Επίσης, θα παρακαλούσαμε όπως ενημερωθούμε για τους σχεδιασμούς της ΚΤΚ όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος των δανειοληπτών που κινδυνεύουν να απωλέσουν περιουσίες τους και δη την κύρια τους κατοικία και την μικρή επαγγελματική τους στέγη και οι οποίοι δεν εμπίπτουν στα κριτήρια του κυβερνητικού σχεδίου “Εστία”. Υπενθυμίζουμε ότι η παρουσίαση αυτού του σχεδιασμού εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής και για τον οποίον εξίσου είχατε δεσμευτεί να επανέλθετε το φθινόπωρο του 2019.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.538, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έγιναν ή γίνονται ενέργειες για οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας, λαμβανομένων υπόψη δημόσιων δηλώσεών του με ταυτόσημο περιεχόμενο.  Παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε ενδελεχώς για τις πιθανές ενέργειες στις οποίες προβαίνει το υπουργείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.079, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

             «Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Κύπρο ανακοινώθηκε η δημιουργία στη Λάρνακα εκπαιδευτικού κέντρου για θέματα ασφάλειας (κέντρο για την ασφάλεια εδάφους, ανοιχτής θαλάσσης και λιμένων - CYCLOPS). Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1.         Ποιο θα είναι το καθεστώς του κέντρου και στη βάση ποιου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου θα λειτουργήσει; Στη βάση ποιων κριτηρίων έχει επιλεγεί ο χώρος; Ποιες είναι οι οικονομικές συνεισφορές που θα απαιτηθούν από τη Δημοκρατία για την παροχή γης, διευκόλυνση ταξιδιών και παροχή εκπαιδευτών;

2.         Ποια υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας θα εμπλέκονται στη λειτουργία του κέντρου, την παροχή της εκπαίδευσης και την επιλογή των εκπαιδευτών;

3.         Έχει εκπονηθεί οποιαδήποτε μελέτη από την κυβέρνηση για τα οφέλη ή τους κινδύνους που προκύπτουν από τη λειτουργία του κέντρου αυτού για την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της;

4.         Πώς συνδέεται η λειτουργία του κέντρου με τη Δήλωση Προθέσεων που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2018 μεταξύ των ΥΠΕΞ ΗΠΑ-Κύπρου, το κείμενο της οποίας δεν έχει ακόμα κοινοποιηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων παρά τα επανειλημμένα αιτήματα και τις από πλευράς του υπουργού σχετικές διαβεβαιώσεις;

5.         Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει αναφέρει στις επίσημες δηλώσεις του ότι το κέντρο θα παρέχει τεχνογνωσία για όλη την υπόλοιπη περιοχή σε θέματα συνοριακής ασφάλειας και μη διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Σε ποια κράτη της περιοχής θα απευθύνεται η παροχή εκπαίδευσης και σε ποια όχι;

6.         Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το κέντρο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της δράσης “κακόβουλων περιφερειακών δρώντων”. Ποιους δρώντες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αξιολογεί η κυβέρνηση ως “κακόβουλους” και πώς αυτό συμβιβάζεται με τη θέση των ΗΠΑ που αξιολογούν ως τον κύριο παράγοντα αποσταθεροποίησης της Ανατολικής Μεσογείου τη Ρωσική Ομοσπονδία; Κατά το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το κέντρο θα αντιμετωπίσει τη δράση “βίαιων εξτρεμιστικών οργανώσεων”. Στη βάση ποιου ορισμού και ποιων κριτηρίων καθορίζει η Κυπριακή Δημοκρατία τις οργανώσεις αυτές και σε ποιο βαθμό αυτά ταυτίζονται με τους ορισμούς της κυβέρνησης των ΗΠΑ;

7.         Πόσο έχει ληφθεί υπόψη ότι οι ΗΠΑ, οι οποίες θα παρέχουν εκπαίδευση σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας, δεν είναι κράτος μέλος στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.088, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο υπάρχει πρόθεση διαγραφής της Παγκύπριας Ομοσπονδίας ΤΑΕKWON-DO (ITF), καθώς και των ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων ΤΑΕKWON-DO (ITF) Σολέας, Ξυλοτύμπου και Μόρφου από το Μητρώο Σωματείων και Ιδρυμάτων.

Επίσης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε κατά πόσο έχετε αποστείλει οποιαδήποτε προειδοποιητική επιστολή προς τα πιο πάνω σωματεία για λήψη διορθωτικών μέτρων, ώστε να μη διαγραφούν και να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ενασχόλησή τους με το άθλημα.

Θα ήθελα να εκφράσω τις έντονες ανησυχίες μου για τυχόν διαγραφή των πιο πάνω σωματείων, η οποία αναμφισβήτητα θα επιφέρει πλήγμα στο άθλημα του ΤΑΕKWON-DO στην Κύπρο, καθώς και στους αθλητές κυρίως νεότερης ηλικίας που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα σωματεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.100, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται “Ο περί Εγγραφής Παροχέων Υπηρεσιών Ασθενοφόρου και Ασθενοφόρων Οχημάτων (Άδεια Λειτουργίας, Έλεγχος και Εποπτεία) Νόμος του 2020”.

Επίσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει πότε θα κατατεθεί στη Βουλή το διαμορφωμένο νομοσχέδιο, σύμφωνα και με την ομόφωνη θέση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, τον περασμένο Φεβρουάριο, όπως γίνει ουσιαστική διαβούλευση με όλα τα μέρη και συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο οι συγκλίνουσες θέσεις εμπλεκόμενων μερών και βουλευτών για τη δημιουργία μιας Ενιαίας Εθνικής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, στην οποία να εμπλακούν όλες οι σχετικές υπηρεσίες, στο πρότυπο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στην Ελλάδα.

Θεωρούμε ότι η δημιουργία μιας ενιαίας υπηρεσίας θα συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση και την αποτελεσματικότερη παροχή επείγουσας φροντίδας υγείας προς όφελος των ασθενών και τραυματιών και γενικότερα προς όφελος της δημόσιας υγείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.138, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπήρξαν οποιεσδήποτε εξελίξεις, ώστε να υπάρξει επέκταση της περιόδου αναστολής καταβολής δόσεων προς τραπεζικά ιδρύματα.

Το θέμα είναι νομοθετικά ρυθμισμένο και δίνεται η εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να λαμβάνει αποφάσεις για τη λήψη έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και από αρμόδιες εποπτικές αρχές, εφόσον και η Κεντρική Τράπεζα δεικνύει ότι η λήψη τέτοιων μέτρων διαφυλάσσει τη σταθερότητα του συστήματος. Μεταξύ αυτών των μέτρων περιλαμβάνεται και η αναστολή καταβολής δόσεων για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε κατά πόσο ως κυβέρνηση προτίθεστε να επεκτείνετε την περίοδο που λήγει τον Δεκέμβριο ασκώντας την εξουσία που σας δίνεται μέσα από τον νόμο. Ως ΑΚΕΛ, εκτιμούμε πως είναι αναγκαία η επέκταση του συγκεκριμένου μέτρου στοχευμένα για όλους όσοι επηρεάστηκαν και επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας είτε νοικοκυριά είτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι οι λόγοι που μας οδήγησαν στη λήψη του μέτρου δεν εξέλιπαν, αλλά αποδεδειγμένα σε κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις έχουν ενταθεί.

Παρακαλούμε όπως το συντομότερο δυνατό λάβουμε τη σχετική ενημέρωση, δεδομένου και του γεγονότος ότι τον Δεκέμβριο λήγει η ισχύς του μέτρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.201, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

« Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Χαραυγή”, ημερομηνίας έκδοσης 12 Δεκεμβρίου 2020, η κυβέρνηση σχεδιάζει την εγκατάσταση λεπιδοφόρων κονσερτίνων σε σημεία μεταξύ των ελεύθερων περιοχών και της νεκρής ζώνης κατά μήκος του οδοφράγματος της Ζώδιας μέχρι το Ακάκι και σε σημεία στην Αθηαίνου, με επίκληση τη διέλευση προσφύγων και το λαθρεμπόριο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η τελική έγκριση αναμένεται να δοθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τους άμεσους και μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς ή και αποφάσεις για εγκατάσταση κονσερτίνων κατά μήκος της πράσινης γραμμής και αν έχουν ληφθεί υπόψη οι πιθανές πολιτικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και παρενέργειες, καθώς και το ζήτημα της πρόσβασης των επηρεαζόμενων γεωργών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης στη νεκρή ζώνη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.232, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλούμε τoν αρμόδιo υπουργό όπως μας εξηγήσει τους λόγους που η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμών για αγορά οχημάτων (Διαγωνισμός Δ.Ο. 7/2021) και αντιοχλαγωγικών θωρακίσεων (Διαγωνισμός Δ.Ο. 16/2021).

Παρακαλούμε όπως η Βουλή τύχει της δέουσας ενημέρωσης σχετικά με το γιατί προκηρύχθηκε διαγωνισμός αγοράς πέντε οχημάτων που θα μεταφέρουν αντιοχλαγωγικές ομάδες και γιατί υπάρχει ανάγκη η Κυπριακή Δημοκρατία να προμηθευτεί 450 σετ αντιοχλαγωγικών θωρακίσεων. Επιπρόσθετα, ζητείται να δοθεί ενημέρωση στη Βουλή αν υπάρχουν βάσιμες/τεκμηριωμένες προβλέψεις ότι θα υπάρξει ανάγκη χρήσης τέτοιων συστημάτων και αν γι’ αυτό τον λόγο η Δημοκρατία συνεχώς ενισχύεται με τέτοιας κατηγορίας εξοπλισμούς. Παρακαλούμε επίσης να υποδειχθεί στη Βουλή το κονδύλι από το οποίο θα αντληθούν οι πιστώσεις για την αγορά όλων των πιο πάνω.

Αναμένουμε τις απαντήσεις σας εντός των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται στον κανονισμό της Βουλής.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις διευκρινίσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.006, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Έχουμε γίνει λήπτες καταγγελιών για την πολιτική αναδιαρθρώσεων που ακολουθεί η ΚΕΔΙΠΕΣ, σύμφωνα με την οποία οι αναδιαρθρώσεις περιορίζονται σε ενυπόθηκα δάνεια για τα οποία η εξασφάλιση αφορά σε πρώτη κατοικία ή μικρή επαγγελματική στέγη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για την πολιτική αναδιαρθρώσεων της ΚΕΔΙΠΕΣ και, εφόσον οι καταγγελίες επιβεβαιώνονται, αν η στρατηγική αυτή στοχεύει στην ενθάρρυνση των εκποιήσεων αντί των αναδιαρθρώσεων».

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.102, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Σε συναντήσεις του ΑΚΕΛ με κατοίκους της περιοχής Σολιάς γίναμε δέκτες παραπόνων ως προς τα κριτήρια που έχουν τεθεί στο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών και τα οποία περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τους δικαιούχους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει πόσες αιτήσεις έχουν παραληφθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, καθώς και πόσοι είναι οι δικαιούχοι του εν λόγω σχεδίου σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.209, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για το πρωτόκολλο συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε σχέση με την υπαγωγή του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ, καθώς και για τα ακόλουθα ερωτήματα που προκύπτουν:

1. Πότε αναμένεται να λειτουργήσει η Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας, στην οποία θα ενταχθεί το ΑΞΙΚ, καθώς και το ινστιτούτο που θα προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για επισιτιστικά και άλλα συναφή επαγγέλματα;

2. Ποια προγράμματα σπουδών θα προσφέρουν και τι διάρκειας θα είναι; Θα συνεχίσουν να προσφέρονται τα ίδια προγράμματα που προσφέρει το ΑΞΙΚ, συμπεριλαμβανομένου του αγγλόφωνου προγράμματος μαγειρικών τεχνών;

3. Η αναβάθμιση του προγράμματος μαγειρικών τεχνών σε τετραετές θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί;

4. Πώς διασφαλίζεται η αδιάκοπη εισαγωγή φοιτητών που επιθυμούν να ακολουθήσουν προγράμματα σπουδών του ΑΞΙΚ μέχρι τη λειτουργία της πιο πάνω σχολής και του ινστιτούτου; Θα συνεχίσει η εισαγωγή φοιτητών στο ΑΞΙΚ και κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη;

5. Τι θα γίνει με τους φοιτητές του ΑΞΙΚ οι οποίοι ενδεχομένως δε θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους; Θα μεταφερθούν στο ΤΕΠΑΚ;

6. Οι απόφοιτοι του ΑΞΙΚ θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη σχολή για απόκτηση πτυχίου;

7. Έχει ληφθεί πρόνοια, ώστε, με την υπαγωγή του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ, να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των φοιτητών οι οποίοι θα κάνουν πρακτική εξάσκηση στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία με τον αντίστοιχο τρόπο που διασφαλίζονται σήμερα;

8. Έχει ληφθεί πρόνοια, ώστε η στέγαση της σχολής στην Πάφο να μην επηρεάσει την πρόσβαση των φοιτητών στις διάφορες υπηρεσίες του ΤΕΠΑΚ, όπως εργαστήρια, βιβλιοθήκες κ.ο.κ., γεγονός που ενδεχομένως θα δημιουργήσει δυσμενή διάκριση σε βάρος τους;

9. Έχει ληφθεί πρόνοια, ώστε η φοιτητική εστία να είναι σε θέση να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες, καθώς η πλειοψηφία των φοιτητών θα προέρχεται από άλλες επαρχίες;

10. Ποιοι οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του χώρου που στεγάζεται σήμερα το ΑΞΙΚ;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.216, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που έχει πρόσφατα υπερψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας και ειδικότερα τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2019 και τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2020, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Ποιοι σχεδιασμοί έχουν γίνει από πλευράς αρμόδιων τμημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για ενημέρωση και εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων και εμπέδωση της απαραίτητης κουλτούρας για αποτελεσματική εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων;

2. Πώς σχεδιάζεται να εφαρμοστεί η αποτίμηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, ούτως ώστε με την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης να αξιολογούνται τεκμηριωμένα, αξιόπιστα, αντικειμενικά και με διαφάνεια;

3. Έχουν προϋπολογιστεί τα απαραίτητα κονδύλια για την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων και την υιοθέτηση σύγχρονων μεθοδολογιών αποτίμησης της απόδοσής τους, ούτως ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και δίκαια η αξιολόγησή τους με βάση το νέο σύστημα;

4. Ποιος ο ρόλος σε όλα τα πιο πάνω των αρμόδιων τμημάτων του Υπουργείου Οικονομικών; Συγκεκριμένα, παρακαλώ όπως αναφερθείτε στον ρόλο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης και της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

5. Ποιοι σχεδιασμοί γίνονται για την απλοποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για την εφαρμογή της διατμηματικής προαγωγής;»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων