Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιάννος Λαμάρης

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.245, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Διαπιστώθηκε ότι για τη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων έχουν προσληφθεί διορισμένοι δάσκαλοι αντί αδιόριστοι.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων πλήρη κατάλογο όσων δασκάλων απασχολούνται στα ολοήμερα σχολεία, με σαφή διευκρίνιση ποιοι από αυτούς είναι μόνιμοι και ποιοι αδιόριστοι, και παράλληλα όπως πληροφορήσει τη Βουλή για τους όρους απασχόλησης και των δύο κατηγοριών δασκάλων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.257, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) προγραμματίζει αυξήσεις στην τιμή χρέωσης του νερού προς τους καταναλωτές της τάξης του 60% για τις οικιακές χρήσεις και του 85% για τις βιομηχανικές. Ο λόγος που αναγκάζεται το ΣΥΛ να επεξεργάζεται σχέδιο τόσο μεγάλων αυξήσεων είναι οι επιβληθείσες αυξήσεις στην τιμή αγοράς του νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων τα τελευταία χρόνια και οι προγραμματιζόμενες αυξήσεις για το 2005.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία:

1. για την εφαρμοζόμενη πολιτική καθορισμού της τιμής πώλησης του νερού,

2. για τον τρόπο υπολογισμού του πραγματικού κόστους του νερού που προσφέρεται και

3. για το συγκεκριμένο υπολογισμό που αφορά τη σημερινή τιμή πώλησης, καθώς και για την ανάγκη που προκύπτει για επιβολή αυξήσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.362, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων πλήρη κατάλογο των σχολικών εφοριών με τα σχολεία που καλύπτει η καθεμιά και το προσωπικό που απασχολείται σε κάθε εφορία και ενημερώσει το σώμα για τον τρόπο που υπολογίζονται οι ανάγκες και γίνεται ο καταμερισμός.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.363, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους έχουν καταγράψει τις ζημιές από την πυρκαγιά στις 16 Αυγούστου 2003 στην περιοχή Αψιού της επαρχίας Λεμεσού, δεν έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα καταβληθούν οι εν λόγω αποζημιώσεις.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.364, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αψιού Λεμεσού έχω διαπιστώσει ότι λόγω της μορφολογίας του εδάφους υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει όλες οι σχετικές μελέτες, δεν έχει επιτευχθεί η πρακτική επίλυση του προβλήματος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να κάνει προς επίλυση του εν λόγω προβλήματος.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.365, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Η κοινότητα Κάτω Πλατρών έχει υποβάλει εδώ και τρία χρόνια αίτημα όπως κατασκευαστεί δρόμος που να οδηγεί στο Φοινί και την υπόλοιπη περιοχή της Μαραθάσας, ο οποίος να παρακάμπτει τον πυρήνα της κοινότητας, όπου οι δρόμοι είναι στενοί και δημιουργείται σοβαρότατο πρόβλημα οδικής ασφάλειας τόσο για τους πεζούς όσο και για τα τροχοφόρα. Για το σκοπό αυτό έχει υποδειχθεί συγκεκριμένος υπό εγγραφή δρόμος, όμως μέχρι σήμερα καμία απάντηση δεν έχει δοθεί όσον αφορά την αποδοχή ή όχι του αιτήματος από τους αρμοδίους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο αίτημα, καθώς και για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει με σκοπό την επίλυση του προβλήματος.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.366, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Εδώ και πάρα πολλά χρόνια εκκρεμεί η υλοποίηση του έργου της κατασκευής και ολοκλήρωσης του δρόμου Ομόδους-Μανδριών. Μέχρι σήμερα δίνεται η απάντηση ότι τροποποιούνται τα σχέδια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του εν λόγω έργου.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.583, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Αναφέρομαι στο θέμα των θρησκευτικών ομιλιών στα σχολεία μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης, μετά από γραπτή απάντηση, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2005, στην επιστολή-ερώτησή μου προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ότι οι συγκεντρώσεις για δεκάλεπτες θρησκευτικές ομιλίες στα σχολεία μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης εμπίπτουν στα πλαίσια του προγράμματος αγωγής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εφοδιάζοντάς την με το σχετικό γενικότερο πρόγραμμα αγωγής που ισχύει στα σχολεία μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.584, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Επειδή ανάμεσα στο φίλαθλο κόσμο και γενικότερα τους πολίτες της Λεμεσού υπάρχει έντονο το αίσθημα πως αδικαιολόγητα ασκήθηκε από την αστυνομία αδιακρίτως υπέρμετρη βία σε βάρος φιλάθλων μετά το τέλος του καλαθοσφαιρικού αγώνα της ΑΕΛ με τον ΑΠΟΕΛ για το Κύπελλο Κύπρου ΟΠΑΠ, που έγινε στις 28 Ιανουαρίου 2005 στη Λεμεσό, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τους λόγους που ανάγκασαν την αστυνομική δύναμη να προβεί στις συγκεκριμένες επιχειρησιακές ενέργειες, έφοδο στην κερκίδα, χρήση αδιάκριτης βίας ακόμη και σε γυναικόπαιδα.

2. Αν από τις πιο πάνω ενέργειες υπήρξαν τραυματισμοί (να δοθεί σχετικός κατάλογος τραυματιών).

                    3. Αν υπήρξαν στο τέλος οποιεσδήποτε συλλήψεις, να κατατεθεί ο σχετικός κατάλογος.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.082, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ύπαρξη ή μη καταστατικού και κανονισμών λειτουργίας της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (ΚΕΠΕ) και ειδικότερα για τον τρόπο επιλογής των αθλητών που συμμετέχουν σε αγώνες. Επιπλέον, παρακαλείται να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για τον αποκλεισμό της αθλήτριας Μικαέλλας Σπαντίου με την επίκληση της απρεπούς συμπεριφοράς, απειθαρχίας και λόγων υγείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.226, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

« Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με την προγραμματισθείσα όδευση, ο νέος δρόμος Λεμεσού-Αγρού στην περιοχή του Καλού Χωριού θα περνά διαμέσου της περιοχής αναδασμού επηρεάζοντας καλλιεργήσιμη γη των κατοίκων του Καλού Χωριού Λεμεσού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ακριβή όδευση του δρόμου στη συγκεκριμένη περιοχή και αν πράγματι επηρεάζεται καλλιεργήσιμη γη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.329, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2007, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη, Γιαννάκη Θωμά, Ντίνου Χατζηνικόλα και Άριστου Αριστοτέλους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή μαρίνας στην περιοχή του παλιού λιμανιού στη Λεμεσό.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.518, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να κάνει για αντιμετώπιση των καταστροφών που προκαλούν τα αγρινά στην περιοχή Μαραθάσας, καθώς και για τους τρόπους αποζημίωσης των γεωργών της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.519, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σχέδιο αντικατάστασης αγωγών της πηγής “Κερασιές” στην κοινότητα Καμιναριών. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, τμήμα του έργου είναι εγκεκριμένο στους φετινούς προϋπολογισμούς, αλλά έχει ανασταλεί λόγω των απόψεων της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος για επηρεασμό της αναπαραγωγής των αρπακτικών πουλιών που ζουν στην περιοχή. Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.520, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Αναφορικά με το αρδευτικό σύστημα “Τσαγκαρούδα” στην κοινότητα Λεμίθου, χρειάζεται να προχωρήσει η σχετική διασωλήνωση. Η διάτρηση έγινε, όμως το ντεπόζιτο δεν κατασκευάστηκε λόγω άρνησης του ιδιοκτήτη του τεμαχίου, με αφορμή το γεγονός ότι ο δρόμος δεν είναι εγγεγραμμένος. Παρεμπιπτόντως, η απαλλοτρίωση του εν λόγω τεμαχίου δημοσιεύτηκε πριν από τρία χρόνια. Παρ’ όλο που οι κάτοικοι της κοινότητας για τρία χρόνια πληρώνουν τοκοχρεολύσια, το νερό μεταφέρεται με νεροφόρα. Το κόστος ανά κάτοικο είναι περίπου £50 χωρίς αυτός να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το αρδευτικό σύστημα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.521, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Σε επίσκεψή μου στην κοινότητα Προδρόμου της επαρχίας Λεμεσού πληροφορήθηκα ότι έχει τοποθετηθεί, χωρίς άδεια, κεραία κινητής τηλεφωνίας (AREEBA) σε κατοικημένη περιοχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.522, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Κατά τη διάρκεια επισκέψεών μου σε διάφορες κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού, των οποίων οι κάτοικοι είναι κατά πλειοψηφία συνταξιούχοι, τέθηκε ενώπιόν μου το θέμα του λειτουργικού κόστους των αποχετευτικών συστημάτων. Το υψηλό λειτουργικό κόστος ανά νοικοκυριό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην κατασκευή τέτοιων συστημάτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις προθέσεις του για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.523, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε διάφορες κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού των οποίων κατά πλειοψηφία οι κάτοικοι είναι συνταξιούχοι, τέθηκε ενώπιόν μου το θέμα των χρεών που έχουν δημιουργηθεί από την κατασκευή αρδευτικών συστημάτων, στα οποία δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να κάνει για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.525, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Σε επίσκεψή μου στην κοινότητα Πισσουρίου της επαρχίας Λεμεσού τέθηκε ενώπιόν μου το θέμα της καθίζησης-κατολίσθησης του δρόμου στην οδό Ανεξαρτησίας, που χρονολογείται από το 2002.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για αντιμετώπιση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.526, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Σε επίσκεψή μου στην κοινότητα Πισσουρίου της επαρχίας Λεμεσού τέθηκε ενώπιόν μου το θέμα της λειτουργίας κοινοτικού ιατρείου, για το οποίο ετοιμάστηκε μελέτη το 2003.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την εκτέλεση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.527, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο που ευρίσκονται και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα ρυθμιστικά σχέδια της κοινότητας Πισσουρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.528, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να στηρίξει την κοινότητα Πισσουρίου για την κατασκευή των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων με σκοπό την αποφυγή δυσάρεστων περιστατικών, τα οποία ζήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.729, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Ενόψει της επαναφοράς του μέτρου των περικοπών στην παροχή νερού από τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το μέτρο εφαρμόζεται καθολικά σε όλες τις περιοχές της Κύπρου. Παρακαλώ να σχολιαστούν με στοιχεία οι πληροφορίες ότι ούτε προηγούμενα ούτε και τώρα εφαρμόζεται το μέτρο σε συγκεκριμένες περιοχές, π.χ. στο Παραλίμνι, την Αγία Νάπα, τη Γερμασόγεια, την Πάφο, και σε κοινότητες εκτός των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας. Παρακαλώ επίσης όπως κατατεθούν στοιχεία για την κατά κεφαλήν κατανάλωση νερού στις διάφορες περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1211, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σύνολο των επιχορηγήσεων προς τις τοπικές αρχές (δήμοι και κοινότητες) για πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται με καλλιτέχνες από το εξωτερικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1212, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάσταση με το σύνολο των επιχορηγήσεων προς τις τοπικές αρχές (δήμους και κοινότητες) για πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται με καλλιτέχνες του εξωτερικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.004, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν ενιαία κριτήρια στη βάση των οποίων επιβάλλονται οι φορολογίες από τα κοινοτικά συμβούλια (π.χ. κοινοτικές υπηρεσίες, σκύβαλα, φόροι κοιμητηρίου και υδατοπρομήθειας) και, αν όχι, σε ποια βάση τα κοινοτικά συμβούλια καθορίζουν τις φορολογίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.486, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει σχετικά και καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά στοιχεία για τις αντιμισθίες όλων των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων για το έτος 2010.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.729, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2011, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Μισιαούλη και Ντίνας Ακκελίδου και του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλούμε όπως μεταβιβάσετε στο αρμόδιο υπουργείο την πιο κάτω ερώτηση:

Επειδή την τελευταία εβδομάδα δημιουργήθηκε αναστάτωση με τη δημοσιοποίηση για αλλαγή στον τρόπο που θα γίνουν οι προσλήψεις νοσηλευτών σε έκτακτη βάση (δεκαπενθήμερα συμβόλαια), παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε τα ακόλουθα:

1. Αν έχει δημοσιευτεί το μητρώο για το 2010 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως προβλέπει ο νόμος περί Νοσηλευτικής (άρθρο 6).

2. Να μας κοινοποιηθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων έχουν γίνει οι τροποποιήσεις στην πρόσληψη εκτάκτων.

                   3. Να μας κοινοποιηθούν τα κριτήρια πρόσληψης των εκτάκτων κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2011.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.032, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας σειρά δραστηριοτήτων και κατασκευών επί του παραλιακού μετώπου της Λεμεσού και συγκεκριμένα από το Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού μέχρι και την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Οι αναπτύξεις αυτές δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο αδειοδότησής τους ή ακόμη και για το αν έχουν αδειοδοτηθεί, καθώς και κατά πόσο εξυπηρετούν το πραγματικώς νοούμενο συμφέρον των πολιτών. Εν τέλει όμως, τα έργα αυτά πιθανότατα να δημιουργούν και προβλήματα άνισου ανταγωνισμού μεταξύ πολιτών επιχειρηματιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με όλες αυτές τις αναπτύξεις επί της λωρίδας νότια του παραλιακού δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.377, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Δεδομένης της πρόσφατης ανάκτησης της κυριότητας της περιοχής “Βερεγγάρια” από το δήμο Κάτω Πολεμιδιών, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ενέργειες και τον προγραμματισμό που αφορούν τον καθαρισμό, τον εξωραϊσμό και την αξιοποίηση της συγκεκριμένης περιοχής που προτίθενται να προβούν το αρμόδιο υπουργείο, η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού και ο δήμος Κάτω Πολεμιδιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.955, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πώς έχει η κατάσταση μετά την εφαρμογή του περί Διαχείρισης Αποβλήτων Νόμου και την απαγόρευση που τέθηκε από τις αρμόδιες αρχές σε ιδιοκτήτες “skip” στη Λεμεσό για μεταφορά και απόρριψη αδρανών υλικών στον σκυβαλότοπο Λεμεσού. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή των ιδιοκτητών “skip” Λεμεσού.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.359, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ονομαστικό κατάλογο των προτεινόμενων νομοθετημάτων τα οποία η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε από το 2008 μέχρι και σήμερα για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και τα οποία η πλειοψηφία της νομοθετικής εξουσίας απέρριψε. Παράλληλα, παρακαλώ όπως προσκομίσετε μαζί και οικονομικά στοιχεία σχετικά με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα τα οποία το κράτος θα είχε από έκαστο προτεινόμενο νομοθέτημα, εάν τύγχανε έγκρισης από τη νομοθετική εξουσία.

Επιπρόσθετα, παρακαλώ όπως δοθούν στοιχεία σχετικά με τη μείωση των κρατικών εσόδων από το 2008 και εντεύθεν λόγω ψήφισης σχετικών προτάσεων νόμου ή έγκρισης τροπολογιών από τη νομοθετική εξουσία. Παράδειγμα αποτελεί η σχετική τροπολογία για μείωση του ΦΠΑ το 2009.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.656, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Δεδομένου του γεγονότος ότι η Τράπεζα Κύπρου από το Μάρτιο του 2013 τέθηκε υπό καθεστώς εξυγίανσης, σύμφωνα με τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013, παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο βαθμό εξαρτάται σήμερα η τράπεζα από το μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.738, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει και καταθέσει επίσημα στη Βουλή των Αντιπροσώπων το σχέδιο με τα νέα κριτήρια για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις επενδυτών στην Κύπρο, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον τύπο στις 24 Μαΐου 2013.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.443, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως καταθέσει επίσημα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενημερώνοντας σχετικά, τους όρους εντολής που δόθηκαν σε εμπειρογνώμονες στους οποίους ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης για την αποστολή, το ρόλο και την εξορθολογισμένη λειτουργία του ΡΙΚ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.471, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως καταθέσει στη Βουλή κατάλογο με τα στοιχεία των αυτοκινήτων που είχε στην κατοχή της η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.472, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως καταθέσει επίσημα στη Βουλή των Αντιπροσώπων ονομαστικό κατάλογο των νομικών συμβούλων της κρατικής υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, καθώς και των οργανισμών δημόσιου δικαίου, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των σχολικών εφοριών, των ανεξάρτητων υπηρεσιών ή αρχών ή γραφείων και οποιωνδήποτε άλλων οργανισμών δημόσιου δικαίου, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που ιδρύονται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.143, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως καταθέσει επίσημα στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με τους νέους θεσμούς (επιτρόπους, συμβούλια) που έχουν συσταθεί κατά τη διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη και ενημερώσει ποια η στελέχωσή τους, καθώς και ποιο το δημοσιονομικό κόστος τους στον κρατικό προϋπολογισμό του 2015.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.409, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την προσφορά “For The Creation Of The Cyprus National Electronic Identification, Authentication And Signature System (elAS-SYSTEM) for the Department of Information Technology Services of the Ministry of Finance”, που δημοσιεύτηκε στις 25 Ιουλίου 2014 με εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης τη 16η Ιανουαρίου 2015. Συγκεκριμένα, παρακαλώ όπως γίνει ενημέρωση σχετικά με την προσφορά, τα αποτελέσματα της σχετικής αξιολόγησης, την απόφαση για κατακύρωσή της, καθώς και το συνολικό κόστος από την ημερομηνία δημοσίευσης της προσφοράς μέχρι και σήμερα (κόστος τόσο για την εργασία που έγινε από δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και από συμβούλους που τυχόν έχουν προσφέρει σχετικές υπηρεσίες)

Απάντηση


 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων