Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Μαρία Κυριακού

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.432 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρία Κυριακού στις 3 Ιουλίου 2003.

«Σχετικά με το νότιο περιμετρικό αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε (αρ. απόφασης 56.217), την 31η Ιουλίου 2002, να ακυρώσει την πρώτη όδευση του δρόμου που διερχόταν τα όρια Λακατάμιας - Κάτω Δευτεράς και να υιοθετήσει εναλλακτική όδευση, που διέρχεται την περιοχή των κοινοτήτων Πέρα, Εργάτες, Επισκοπειόν, Ανάγυια, Πάνω Δευτερά, Τσέρι, Ψημολόφου, Άγιοι Τριμιθιάς και Παλαιομέτοχο. Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε διεξαγωγή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνοοικονομικής μελέτης για τη νέα όδευση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η περιβαλλοντική και η τεχνοοικονομική μελέτη που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο για την επανασχεδίαση του δρόμου;

2. Εξετάζονται εναλλακτικές οδεύσεις για νέο επανασχεδιασμό του δρόμου, λόγω των έντονων αντιδράσεων των κατοίκων των κοινοτήτων για τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχει η όδευση του δρόμου στην οικονομική και φυσική επιβίωσή τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.441 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρία Κυριακού στις 3 Ιουλίου 2003.

«Στα πλαίσια της κατάργησης των σταυροειδών επιδοτήσεων λόγω εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, καταργήθηκε η επιχορήγηση, ύψους £80/τόνο, στο υγραέριο (άοσμο και με οσμή) που χρησιμοποιεί η κυπριακή βιομηχανία καλλυντικών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η τιμή πώλησης του υγραερίου προς τις βιομηχανίες από £250/τόνο σε £330/τόνο, προκαλώντας τρομακτικές αυξήσεις στο κόστος παραγωγής και στις εξαγωγικές παραγγελίες εκατομμυρίων λιρών. Με απόφασή της η Βουλή, στις 26 Ιουνίου 2003, μείωσε την τιμή του υγραερίου κατά £15/ τόνο, δηλαδή η τιμή πώλησής του έγινε £315/τόνο, όμως η τιμή του υγραερίου εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, προκαλώντας δυσμενείς επιπτώσεις στις επηρεαζόμενες βιομηχανίες. Σημειώνεται επίσης πως στην τιμή του υγραερίου συμπεριλαμβάνεται και η επιβάρυνση των £40/τόνο που επιβάλλει το Κυπριακό Διυλιστήριο στη γραμμή φόρτωσης του άοσμου υγραερίου, παρ’ όλο που το κόστος αυτής της απλής επένδυσης έχει εξοφληθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει κάποιο σχέδιο επιδότησης των επηρεαζόμενων βιομηχανιών, ούτως ώστε να μειωθεί η τιμή πώλησης του υγραερίου και να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις;

2. Υπάρχει πρόθεση να καταργηθεί η επιβάρυνση των £40/τόνο που επιβάλλεται στη γραμμή φόρτωσης του άοσμου υγραερίου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.120 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρία Κυριακού στις 19 Σεπτεμβρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την έκτη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (77/388/EEC Annex H), η παροχή υπηρεσίας για αναπαλαίωση, κατασκευή και επιδιόρθωση σπιτιών για κοινωνικούς σκοπούς υπόκειται στο μειωμένο συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας. Είναι δυνατό να συμπεριληφθεί στην κυπριακή νομοθεσία αυτή η πρόνοια, όπως επίσης και η πρόνοια για αναπαλαίωση αρχαίων μνημείων για πολιτιστικούς σκοπούς;

2. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία ορίζεται ένα κτίριο ως αρχαιότητα ή ως διατηρητέο;

3. Είναι δυνατό κάποιο πρόσωπο να πωλήσει περιουσία που θεωρείται αρχαιότητα και να πάρει το συντελεστή δόμησης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.176, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ακόλουθο ζήτημα:

Έχουμε πληροφορίες ότι τα κατοχικά στρατεύματα αντικαθιστούν στα ναρκοπέδια τις νάρκες κατά προσωπικού με αντιαρματικές νάρκες. Παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε κατά πόσο τούτο είναι αληθές και αν έχουν γίνει οποιεσδήποτε παραστάσεις στα Ηνωμένα Έθνη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.267, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Κατά διάρκεια επίσκεψής μας στο χωριό Ασώματος της επαρχίας Λεμεσού παρατηρήσαμε τα ακόλουθα προβλήματα σε σχέση με το αρδευτικό σύστημα:

1. Ημιτελές δίκτυο υδατοπρομήθειας.

2. Ελλιπής έλεγχος ποιότητας του νερού (υπάρχουν υποψίες πως το νερό δε χλωριώνεται).

3. Ανάγκη τοποθέτησης υδρομετρητών σε όλα τα γεωργικά τεμάχια.

4. Θέμα γεωτρήσεων (οι κάτοικοι πληρώνουν πάγιο ρεύμα χωρίς να μπορούν να κάνουν άντληση νερού).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια λύσης των πιο πάνω προβλημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.268, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρατηρείται πως στο χωριό Ασώματος στην επαρχία Λεμεσού υπάρχουν πολλά αγροτεμάχια, με συνέπεια νεαρά ζευγάρια να μη βρίσκουν οικόπεδα για ανέγερση κατοικιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τυχόν σχέδια για τα ακόλουθα:

1. Ευθυγράμμιση της περιοχής Ασώματος.

2. Αύξηση της οικιστικής ζώνης για διευκόλυνση των νεαρών ζευγαριών που θέλουν να εγκατασταθούν στο χωριό.

3. Κίνητρα για ενθάρρυνση νεαρών ζευγαριών για ανέγερση κατοικιών στο χωριό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.269, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις στο θέμα των κεραιών των βρετανικών βάσεων που βρίσκονται λίγα μέτρα μακριά από το χωριό Ασώματος στην επαρχία Λεμεσού και τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων του χωριού και στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.270, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρατηρείται πως το δάσος στο χωριό Ασώματος (επαρχία Λεμεσού), το οποίο υπάγεται στις βρετανικές βάσεις, έγινε εστία μολύνσεως και σκουπιδότοπος για τη γύρω περιοχή. Στις 24 Ιουνίου 2003 έγινε σύσκεψη με την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, το Τμήμα Δασών, τη διοίκηση των βάσεων, την αστυνομία των βάσεων και την κοινότητα Ασώματος για συζήτηση αυτού του θέματος [Αρ. Φακ. SBA/1106/11/AK(V7)], στην οποία κατέληξαν σε κοστολόγιο ύψους £2.627,75 για καθαρισμό του δάσους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επίλυση του πιο πάνω σοβαρού προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.440, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρατηρείται ότι στην κοινότητα Δευτεράς έχουν απορριφθεί πολλές αιτήσεις των κατοίκων για άδεια πολεοδομικής ζώνης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επέκταση των οικιστικών ζωνών στην κοινότητα Δευτεράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.441, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρατηρείται στην κοινότητα της Κάτω Δευτεράς μεγάλο πρόβλημα καθαριότητας και οχληρίας από τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν χαλίκια και άμμο από το λατομείο Μιτσερού. Η κοινότητα ξοδεύει μεγάλο χρηματικό ποσό για τον καθαρισμό του δρόμου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια/εισηγήσεις του για επίλυση του προβλήματος ή για την αλλαγή όδευσης και τη διέλευση των φορτηγών από την Ανθούπολη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.442, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σύστημα άρδευσης των γεωργικών τεμαχίων που εμπίπτουν στην τουριστική ζώνη στο χωριό Πάνω Γιαλιά στην επαρχία Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.443, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρατηρείται ότι στο χωριό Πάνω Γιαλιά της επαρχίας Πάφου επείγει η ανάπτυξη και συντήρηση των δημόσιων και αγροτικών δρόμων, λόγω και της μεγάλης έκτασης του χωριού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.444, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Στο χωριό Πάνω Γιαλιά της επαρχίας Πάφου θεωρείται αναγκαία η επισκευή του δρόμου Πόλεως Χρυσοχούς-Αγίας Μαρίνας-Πάνω Γιαλιάς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.445, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες κατασκευής του κοινοτικού πάρκου Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας στην επαρχία Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.446, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα ανέγερσης των κοινοτικών κτιρίων στο χώρο εκδηλώσεων της κοινότητας Αγίας Μαρίνας της επαρχίας Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.447, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Στο χωριό Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς στην Πάφο υπάρχει μεγάλης έκτασης κτηνοτροφική ζώνη (1 000 σκάλες), στην οποία όμως δεν υπάρχει κανένα κτηνοτροφικό υποστατικό. Επίσης δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι στην περιοχή. Η κτηνοτροφική ζώνη γειτνιάζει με την οικιστική περιοχή, πράγμα που θα δημιουργούσε προβλήματα σε περίπτωση ανέγερσης κτηνοτροφικών υποστατικών στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η κατάργηση της κτηνοτροφικής ζώνης και η μετατροπή της σε οικιστική ζώνη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.448, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η τοποθέτηση πινακίδων σε κυκλοφοριακούς κόμβους της περιοχής Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς στην Πάφο που να δείχνουν την κατεύθυνση του χωριού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.449, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της δημιουργίας πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου από την περιοχή του προφήτη Ηλία στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς στην Πάφο μέχρι την Αργάκα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.450, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Στα πλαίσια μελέτης του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη δημιουργία κυματοθραυστών κατά μήκος της παραλίας στο χωριό Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς στην Πάφο, προτείνονται γενικά έργα προστασίας της παραλίας, θωράκισή της μπροστά από το κοινοτικό γήπεδο (200 μ.) και δημιουργία κοινοτικής πλαζ στην περιοχή του δασονομείου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα υλοποιηθούν τα πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.451, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το θέμα της δημιουργίας περιφερειακού λυκείου στη Δευτερά στην επαρχία Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.452, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Στην κοινότητα Δευτεράς της επαρχίας Λευκωσίας λειτουργεί ιατρικό κέντρο με έναν ιατρό μία φορά τη βδομάδα. Το κέντρο στεγάζεται σε σπίτι το οποίο ενοικιάζεται από την κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια για δημιουργία ιατρικού κέντρου στην κοινότητα, καθώς το ιατρικό κέντρο στη Λακατάμια δεν μπορεί να εξυπηρετήσει επαρκώς και την κοινότητα Δευτεράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.453, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Στο χωριό Παλαιχώρι της επαρχίας Λευκωσίας παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα λόγω της έλλειψης επαρκούς ιατρικού προσωπικού για την κάλυψη των κατοίκων του χωριού και των γειτονικών μ’ αυτό χωριών. Το πλησιέστερο ιατρικό κέντρο είναι αυτό της Λακατάμιας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για ενίσχυση του ιατρικού κέντρου του Παλαιχωρίου με μόνιμο ιατρό και νοσοκόμα επί εικοσιτετράωρης βάσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.454, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για αναβάθμιση του υπεραστικού δρόμου Ανθούπολης-Παλαιχωρίου από δύο σε τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.455, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα βελτίωσης του παλαιού δρόμου Παλαιχωρίου-Ασκά που διέρχεται την κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.456, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για κατασκευή του φράγματος “Μυλούρι” στο χωριό Παλαιχώρι της επαρχίας Λευκωσίας και κατά πόσο έχουν γίνει περιβαλλοντικές μελέτες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.457, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Στο χωριό Παλαιχώρι της επαρχίας Λευκωσίας παρατηρείται μεγάλη ζήτηση οικοπέδων από νεαρά ζευγάρια για ανέγερση κατοικίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατά τα ακόλουθα:

1. Η επέκταση της οικιστικής ζώνης για διευκόλυνση των νεαρών ζευγαριών που θέλουν να εγκατασταθούν στο χωριό.

2. Η επιχορήγηση στα νεαρά ζευγάρια των ορεινών χωριών που θέλουν να εγκατασταθούν στο χωριό (άρση του περιορισμού επιχορήγησης σε κατοίκους χωριών με αριθμό κατοίκων 200 και κάτω).

3. Η βελτίωση των οικιστικών ζωνών με πεζοδρόμια και οδικό φωτισμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.458, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για ανέγερση περιφερειακής στέγης ενηλίκων στο Παλαιχώρι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.459, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται το θέμα της κατασκευής του κεντρικού δρόμου που περνά μέσα από την κοινότητα Δευτεράς της επαρχίας Λευκωσίας (Λεωφόρος Μακαρίου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.033, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για το σύστημα αξιολόγησης των εισαγωγικών εξετάσεων για τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και για το σύστημα αξιολόγησης των εξετάσεων για τους δόκιμους αξιωματικούς.

2. Κατά πόσο έχουν γίνει μελέτες για σύγκριση του κυπριακού συστήματος αξιολόγησης με συστήματα αξιολόγησης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες [Ελλάδα, Αγγλία (GCSEs)] και Αμερική (SATs).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.063, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε πως το υπουργείο του διεξήγαγε οικονομική μελέτη για πιθανή μείωση της στρατιωτικής θητείας και εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς με επαγγελματικό στρατό. Προηγήθηκε πριν από δύο χρόνια εγγραφή του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας της Βουλής από τη βουλευτή του ΔΗΣΥ Μαρία Κυριακού, όπως και δημοσιογραφική διάσκεψη τον Ιούνιο του 2003 αναφορικά με το ίδιο θέμα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, εφόσον το υπουργείο προχώρησε σε οικονομική μελέτη για το θέμα, υπήρχε πολιτική απόφαση για προώθηση του θέματος, στην περίπτωση που οικονομικά μας συνέφερε.

Ταυτόχρονα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την οικονομική μελέτη του υπουργείου για ενημέρωση των βουλευτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.356, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2007, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Ο διαβήτης αποτελεί επιδημία που εξαπλώνεται ραγδαία και είναι μια σημαντική πηγή θνησιμότητας. Πρόκειται για μια διαρκή κατάσταση που χρειάζεται συνεχή αντιμετώπιση, για να αποφευχθούν οι επιπλοκές που προκαλεί σε πολλά όργανα του σώματος. Τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος πρέπει να διατηρούνται στα φυσιολογικά επίπεδα, διότι, εάν προκληθούν βλάβες και δεν αντιμετωπιστούν, συνήθως δεν είναι αναστρέψιμες.

Οι θεραπείες που προσφέρονται σήμερα, παρά το γεγονός ότι μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα περιορίζοντας στο ελάχιστο τον κίνδυνο επιπλοκών, είναι δύσκολες και δυνατόν να μειώνουν την ποιότητα ζωής. Ως εκ τούτου, συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι έρευνες που στόχο έχουν να βρουν νέους τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης του διαβήτη με λιγότερες δυσκολίες για τους ασθενείς και γιατί όχι της πρόληψής του.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω βασικά θέματα που μας απασχολούν και αφορούν:

· διαβητολογικές κλινικές,

· εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,

· διαβητολόγους, διαιτολόγους, ποδιάτρους,

· κατ’ οίκον επισκέψεις,

· ενημέρωση για πρόληψη,

· δημιουργία ξεχωριστού τμήματος (διαβητολογική κλινική) σε καθημερινή βάση,

· απασχόληση,

· έρευνα για το κόστος που προκαλεί ο διαβήτης,

· συσκευές ανάλυσης σακχάρου και  διαφώτιση.»  

                                                        

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.262, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2007, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Από το 2002, στα πλαίσια της τότε φορολογικής μεταρρύθμισης, δημιουργήθηκε το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, που ψηφίστηκε σε νόμο στις 15 Ιουλίου 2002 (124(Ι)2002).

Το ταμείο δημιουργήθηκε με τις εισφορές των εργοδοτών ύψους 2% στο ποσό των αποδοχών των μισθωτών και, σύμφωνα με το άρθρο 3 του πιο πάνω νόμου, τα έσοδα του ταμείου θα χρησιμοποιούνται για κοινωνικές παροχές σε αντιστάθμισμα της αύξησης των φόρων κατανάλωσης και του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Τα χρήματα από τα έσοδα κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Από το 2003 μέχρι και το 2007 εισπράχθηκαν έσοδα ύψους £282.874.638 (βλέπε προϋπολογισμούς από το 2003 μέχρι το 2007) και προβλέπονται επίσης £66 εκατομ. για το 2008.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει αναλυτικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν έχουν χρησιμοποιηθεί τα εν λόγω χρήματα και πού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.837, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί τα παιδιά που πάσχουν από οικογενή μεσογειακό πυρετό δεν παίρνουν κάποια βοήθεια.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.838, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται σκέψεις ή υπάρχει προγραμματισμός για δημιουργία κοινοτικού παιδαγωγικού νηπιαγωγείου στη Σωτήρα της επαρχίας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.839, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια φροντίδα παρέχεται στα άτομα με κωφοτύφλωση;

2. Τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.920, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του φράγματος Σολιάς-Φλάσου-Ληνούς και πότε αναμένεται να είναι έτοιμοl

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.954, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα δοθούν αποζημιώσεις στους σιτοπαραγωγούς στις περιπτώσεις που ο σπόρος κριθαριού δεν είχε την αναμενόμενη βλάστηση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.586, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Καθυστερήσεις πληρωμών εκταρικών επιδοτήσεων και ειδικά προγράμματα, όπως αγροπεριβαλλοντικά 2008-2010.

                    2. Το πρόβλημα που δημιουργείται για τα διπλοαιτούμενα.

Εισηγούμαστε επίλυσή του, ώστε να μην επηρεαστούν οι εκκρεμείς πληρωμές, και να ισχύει ό,τι ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

3. Συνεχής μείωση της καλλιεργήσιμης έκτασης και λανθασμένες μετρήσεις της καλλιεργημένης γης για πληρωμή της εκταρικής επιδότησης.

Παρακαλούμε να μας δοθούν στοιχεία για τη συνολική έκταση που επιδοτήθηκε πέρσι και συγκριτικά στοιχεία με φέτος.

4. Η περιοχή της Παπούτσας στο Παλαιχώρι δεν επιδοτείται πλέον, με δικαιολογία ότι εμπίπτει στο σχέδιο “Natura”.

Παρακαλούμε όπως δοθούν εξηγήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.643, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατό να εξαιρεθεί ο ΦΠΑ από τα αναγνωρισμένα “ορφανά” φάρμακα (orphan drugs) για σπάνιες ασθένειες ως μια προσπάθεια να μειωθεί το υπέρογκο κόστος των φαρμάκων αυτών.»

Απάντηση


 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων