Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Αθηνά Κυριακίδου

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.079, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι τα αποτελέσματα από την έκρηξη στο Βατί τοξικών ουσιών που υπήρχαν μέσα σε βαρέλια;

2. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί;

3. Σε ποιες άλλες περιοχές υπάρχουν τοξικές ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο;

4. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση, ασφαλή φύλαξη και συντήρηση των εν λόγω τοξικών ουσιών για την προστασία της υγείας του λαού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.420, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ελέγξει και ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς είναι δυνατό το ΡΙΚ, που επιδοτείται από τον Κύπριο πολίτη, να μεταδίδει στις 30 Απριλίου 2008, παραμονή αργίας, στις 9.25 το βράδυ εκπομπή του κ. Λαζόπουλου που περιλάμβανε σωρεία αισχρών και ακατονόμαστων λέξεων και εκφράσεων και όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη συγκεκριμένη εκπομπή σε κασέτα.

Με αφορμή το πιο πάνω περιστατικό, παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον έλεγχο που ασκείται στο ΡΙΚ από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αλλά και σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία προς όφελος της κοινωνίας μας και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών, όταν προβάλλονται εκπομπές σε μέρες και ώρες που μπορεί να τις παρακολουθούν και παιδιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.460, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τη διαδικασία πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

2. Τα ονόματα των προσληφθέντων.

3. Την ημερομηνία πρόσληψης και τα προσόντα.

                   4. Τον τρόπο μοριοδότησης και το κατά πόσο αυτός συνάδει με το θεσμοθετημένο τρόπο μοριοδότησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.353, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνά Κυριακίδου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δυνατότητα κατάρτισης των κρατικών προϋπολογισμών με βάση τα «δεδουλευμένα» (accrual-basis) και όχι με βάση τις «εισπράξεις-πληρωμές» (cash-basis), έτσι ώστε να δίνεται πιο σφαιρική και αντικειμενική εκτίμηση των δημόσιων οικονομικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.830, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε σχέση με τον ιό της γρίπης Α΄ (Η1Ν1), για τα ακόλουθα:

1. Πόσα εμβόλια παραγγέλθηκαν και ποιο ήταν το κόστος τους;

2. Πόσα εμβόλια εισήχθησαν και ποιο ήταν το κόστος τους;

3. Πόσα εμβόλια χρησιμοποιήθηκαν;

4. Αν απέμειναν εμβόλια, πόσα απέμειναν;

5. Αν απέμειναν εμβόλια, ποια η ημερομηνία λήξης τους;

6. Αν απέμειναν εμβόλια, πώς σκοπεύει το υπουργείο να τα αξιοποιήσει;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.831, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κατασκευή του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς βρίσκεται στις προτεραιότητες του κράτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1202, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας προκειμένου να εφαρμοστεί στην πράξη ο νόμος για ποσόστωση 10% στις προσλήψεις αναπήρων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1236, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπό ποιο καθεστώς λειτουργεί η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου; Υπάρχουν κανόνες ή/και κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία της;

2. Από ποια όργανα και με ποιες διαδικασίες ελέγχεται η λειτουργία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου;

3. Πώς εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία της συμφωνικής ορχήστρας;

4. Πώς εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία στη συμφωνική ορχήστρα;

5. Με ποια διαδικασία προκηρύσσονται και πληρώνονται οι θέσεις των μουσικών της συμφωνικής ορχήστρας και ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν;

6. Με ποια διαδικασία προκηρύσσεται και πληρώνεται η θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή της συμφωνικής ορχήστρας και ποια κριτήρια πρέπει να πληρεί;

7. Με ποια διαδικασία προκηρύσσεται και πληρώνεται η θέση του μαέστρου της συμφωνικής ορχήστρας και ποια κριτήρια πρέπει να πληρεί;

8. Πόσοι Κύπριοι και πόσοι ξένοι μουσικοί εργοδοτούνται στη συμφωνική ορχήστρα; Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική ως προς την προτίμηση ή τη μη προτίμηση Κυπρίων;

9. Υπό ποιο καθεστώς λειτουργεί το εργαστήριο εγχόρδων; Υπάρχουν κανόνες ή/και κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του;

10. Από ποια όργανα και με ποιες διαδικασίες ελέγχεται η λειτουργία του εργαστηρίου εγχόρδων;

11. Πώς εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του εργαστηρίου εγχόρδων;

12. Πώς εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία στο εργαστήριο εγχόρδων;

13. Υπό ποιο καθεστώς λειτουργεί η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου; Υπάρχουν κανόνες ή/και κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία της;

14. Από ποια όργανα και με ποιες διαδικασίες ελέγχεται η λειτουργία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου;

15. Πώς εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου;

16. Πώς εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου;

17. Πώς εγκρίνονται και πώς διανέμονται οι επιχορηγήσεις των Πολιτιστικών Υπηρεσιών που αφορούν συναυλίες κλασικής μουσικής; Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες ως προς την ενίσχυση και προώθηση Κυπρίων καλλιτεχνών;

                    18. Στον τομέα της κλασικής μουσικής υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός που να ενισχύει και να προωθεί τους Κύπριους καλλιτέχνες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1247, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο έχει μετακινηθεί το ασθενοφόρο το οποίο βρισκόταν στο Ιατρικό Κέντρο Αγρού και αν υπάρχει πρόθεση επαναφοράς του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1248, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο το κράτος σκοπεύει να ενισχύσει και να αξιοποιήσει το αθλητικό κέντρο Αγρού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1249, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε θα αρχίσουν οι εργασίες για την κατασκευή της τρίτης λωρίδας στο δρόμο Λεμεσού-Αγρού στο τμήμα Γεράσας-Αγίας Παρασκευής;

2. Χρειάζεται να γίνει επίστρωση του δρόμου Αγρού-Καλού Χωριού, αφού η επιφάνειά του δεν είναι λεία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1317, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος παρέχει δωρεάν κατοικία στο διευθυντή του νοσοκομείου Κυπερούντας και, αν ναι, για ποιους λόγους το πράττει, καθώς και για το συνολικό ετήσιο κόστος (απώλεια ενοικίων και συντήρηση).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1334, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου πληροφορήθηκα ότι χιλιάδες τόνοι ντομάτες καταστράφηκαν από το έντομο “tuta absoluta”, πλήττοντας ανεπανόρθωτα τους παραγωγούς των δύο κοινοτήτων. Όπως έχω πληροφορηθεί, το έντομο αναπαράγεται με ταχύτατους ρυθμούς και δεν μπορεί να εξολοθρευτεί με φάρμακο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο το κράτος θα αντιμετωπίσει το έντομο και κατά πόσο θα αποζημιωθούν οι πληγέντες παραγωγοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.192, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Σε συνέχεια της απάντησης στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.1249, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2010, σχετικά με το οδικό δίκτυο Αγρού, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες ενέργειες προέβη το Τμήμα Δημοσίων Έργων προς επίσπευση της ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής μελέτης;

                    2. Ποιο το κόστος, οι όροι και οι προϋποθέσεις της ανάθεσης της περιβαλλοντικής μελέτης σε ιδιώτες μελετητές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.193, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Σε συνέχεια της απάντησης ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2010 στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.1334, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2010, αναφορικά με την καταστροφή γεωργικών καλλιεργειών από το έντομο “tuta absoluta”, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το δεύτερο μέρος της ερώτησης, κατά πόσο δηλαδή θα αποζημιωθούν οι πληγέντες παραγωγοί.»

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.274, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς κατανεμήθηκε το κονδύλι του 2010 για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.418, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Στις 10 Νοεμβρίου 2009 συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας της Βουλής το θέμα της άρνησης των αθλητικών ομοσπονδιών να εγγράψουν στο ενεργητικό τους αθλητικά σωματεία. Κατά τη συζήτηση προέκυψαν θέματα όπως η “καλή διακυβέρνηση”, η χρηματοδότηση των ομοσπονδιών από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), η ανάγκη για εναρμόνιση των καταστατικών των ομοσπονδιών με τον ΚΟΑ και άλλα.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο διασφαλίζει την εναρμόνιση των καταστατικών των ομοσπονδιών με τον ΚΟΑ και τις πρακτικές για “καλή διακυβέρνηση”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.445, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Έχω πληροφορηθεί πως η καθυστέρηση που παρατηρείται στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού (ομογενείς) σε αρκετές περιπτώσεις καθιστά αδύνατη ή/και περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στα μέσα Οκτωβρίου, με επακόλουθο οι επιτυχόντες να απουσιάζουν από τα μαθήματα για έναν περίπου μήνα. Σε αρκετές περιπτώσεις η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και η απουσία των εν λόγω φοιτητών από τα μαθήματα δεν τους επιτρέπει να παρακαθίσουν την εξέταση στο μάθημα, καθώς δε συμπληρώνουν τον ελάχιστο αριθμό παρουσιών που απαιτείται, με αποτέλεσμα να αποτυγχάνουν αυτομάτως στο μάθημα.

Σύμφωνα με το ΙΚΥ, στις περιπτώσεις που η συνολική περίοδος των σπουδών υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος, η υποτροφία ανανεώνεται από χρόνο σε χρόνο, εφόσον ο υπότροφος σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο. Συγκεκριμένα, ο υπότροφος πρέπει να μην έχει αποτύχει σε περισσότερα από δύο μαθήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, σε αρκετές περιπτώσεις όπου τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά, η δυνατότητα των φοιτητών να διεκδικήσουν υποτροφία περιορίζεται σημαντικά και σε αρκετές περιπτώσεις είναι αδύνατη, καθώς εκ των πραγμάτων θα αποτύχουν σε περισσότερα από δύο μαθήματα, χωρίς να έχουν οι ίδιοι την ευθύνη.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η δυνατότητα διεκδίκησης/ανανέωσης υποτροφίας για αυτή τη μερίδα φοιτητών, καθώς και αν προτίθεται να προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα προς το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, προκειμένου τα αποτελέσματα να δημοσιεύονται νωρίτερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.687, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Σε απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2011, στην ερώτηση υπ’ αριθμόν 23.06.009.05.01.445, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2010, που αφορούσε θέματα υποτροφιών προς τους Έλληνες ομογενείς, αναφέρεται πως “μια πτυχή του προβλήματος που αφορά τις υποτροφίες θα μπορούσε πιθανόν να επιλυθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου με εισαγωγή ειδικής ρύθμισης που να αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη κατηγορία φοιτητών και το Υ.Π.Π. προτίθεται να προβεί σε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.”

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί το υπουργείο για την επίλυση του προαναφερθέντος προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.118, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Έχω ενημερωθεί από φοιτητές και γονείς ότι παρατηρείται αύξηση των τιμών στα δίδακτρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου, η οποία ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο που προβλέπεται σε σχετικό διάταγμα που εξέδωσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού τον Ιούλιο του 2010.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει παράβαση του διατάγματος, καθώς και για τον τρόπο που προτίθεται να δράσει το αρμόδιο υπουργείο, σε περίπτωση που διαφανεί πως υπάρχει παράβασή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.119, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Οι διάφορες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στην Ελλάδα θα έχουν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη μείωση των θέσεων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και τη σύμπτυξη και κατάργηση τμημάτων. Η εξέλιξη αυτή ίσως επηρεάσει μεγάλο αριθμό Ελληνοκυπρίων που εξασφάλισαν θέση σε αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τώρα υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει περίπτωση τα άτομα αυτά να επηρεαστούν και, αν ναι, κατά πόσο έγιναν ή θα γίνουν διαβήματα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.125, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την έκτακτη πρόσληψη χωρομετρών/σχεδιαστών και τεχνικών στη χωρομετρία και τη χαρτογραφία. Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάποιος, προκειμένου να ενταχθεί στον κατάλογο για έκτακτη πρόσληψη και βάσει ποιων κριτηρίων γίνεται η μοριοδότηση αυτών που βρίσκονται στον κατάλογο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.126, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Την 21η Απριλίου 2011 η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού με επιστολή της ενημέρωσε τον πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Παλόδειας ότι δεν είναι δυνατό να προωθηθεί το αίτημα για επέκταση του κοιμητηρίου της κοινότητας, καθώς οι απόψεις του επαρχιακού λειτουργού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού παραμένουν αρνητικές. Σύμφωνα με την επιστολή, ο λόγος της αρνητικής απόφασης καταγράφεται σε άλλες σχετικές επιστολές και συνίσταται στο ότι το κοιμητήριο βρίσκεται σε πολεοδομική ζώνη με υψηλό συντελεστή δόμησης και η επέκτασή του θα επηρεάσει την ανάπτυξη των άλλων τεμαχίων. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, φαίνεται ότι η απόφαση του επαρχιακού λειτουργού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού αλλάζει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι σχετικές πληροφορίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και, εάν ναι, για ποιους λόγους έχει αλλάξει το σκεπτικό της προηγούμενης απόφασης, καθώς οι λόγοι που οδήγησαν στην απόρριψη της αίτησης εξακολουθούν να υφίστανται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.118, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου, το οποίο θα εφαρμοστεί με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, έχει σχεδιαστεί στη βάση τεσσάρων διδακτικών περιόδων. Ωστόσο, το φετινό ωρολόγιο πρόγραμμα για το μάθημα των μαθηματικών για την Β΄ Γυμνασίου περιλαμβάνει τρεις διδακτικές περιόδους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να εφαρμόσει το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου τη στιγμή που οι διδακτικές ώρες που προσφέρονται είναι λιγότερες από αυτές που απαιτούνται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.119, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτικής φύσεως.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.153, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τα κριτήρια με τα οποία η Cytavision επιλέγει τις ομάδες ποδοσφαίρου με τις οποίες θα συνάψει συνεργασία για σκοπούς τηλεοπτικών δικαιωμάτων ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία αγωνίζονται.

2. Το ύψος των συμβολαίων της Cytavision με όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου για σκοπούς τηλεοπτικών δικαιωμάτων ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία αγωνίζονται.

                    3. Τα κριτήρια που καθορίζουν το ύψος των συμβολαίων όλων των ομάδων ποδοσφαίρου ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία                     αγωνίζονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.154, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της κατασκευής των νέων κτιρίων στο I΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΑ΄, ΚΒ΄), στην περιοχή Χαλκούτσας και πώς προτίθεται να προχωρήσει με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.175, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ενέργειες της κυπριακής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στην υποβολή και στήριξη της υποψηφιότητας του πρώην βουλευτή κ. Χρήστου Πουργουρίδη για τη θέση Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.198, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Ο Συνεργατισμός πραγματοποίησε έρευνα στη ΣΠΕ Αγίας Φύλας κατόπιν καταγγελιών για ατασθαλίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το περιεχόμενο και τα ευρήματα της έρευνας του Συνεργατισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.491, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει λεπτομερώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη συμφωνία παραχώρησης στο Ινστιτούτο Κύπρου των εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.492, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι προετοιμασίες των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Κέντρο Καλών Τεχνών BOZAR στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2. Πώς κατανέμονται (να δοθεί αναλυτική κατάσταση) τα κονδύλια των πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά το 2010 και το 2011, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εικαστικές τέχνες;

3. Ποιος είναι ο προγραμματισμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.493, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει λεπτομερώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη συμφωνία παραχώρησης στο Ινστιτούτο Κύπρου γης στο Πεντάκωμο, η οποία προοριζόταν για το τεχνολογικό πάρκο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.579, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Κατάλογο των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ινστιτούτου Κύπρου με πληροφορίες για:

                                 α. την ημερομηνία εργοδότησης του κάθε μέλους,

                                 β. το καθεστώς απασχόλησής του και

   γ. τυχόν άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις ή απασχόλησή του σε άλλα ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις.

2. Κατάλογο των δημοσιεύσεων του ακαδημαϊκού προσωπικού σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, συμπεριλαμβανομένης και της βαθμολογίας των περιοδικών αυτών, όπως αυτή            διατυπώνεται σε καλά ερευνητικά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Για την κάθε δημοσίευση να αναφερθούν:

           α. ο τίτλος της δημοσίευσης,

           β. το επιστημονικό περιοδικό στο οποίο δημοσιεύτηκε,

          γ. το έτος και ο αριθμός των σελίδων της δημοσίευσης,

δ. οι συγγραφείς της δημοσίευσης και το πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο του κάθε συγγραφέα (affiliation), όπως εμφανίζονται στη δημοσίευση.

3. Κατάλογο των ερευνητικών κονδυλίων τα οποία εξασφάλισαν μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του ιδρύματος. Ο κατάλογος να περιλαμβάνει:

         α. τον τίτλο της πρότασης,

         β. τους ερευνητές της κάθε πρότασης και τους φορείς που εκπροσωπούν,

         γ. την περίοδο της χρηματοδότησης,

        δ. το ποσό της χρηματοδότησης και

       ε. το ποσό που αναλογεί στο Ινστιτούτο Κύπρου.

                  4. Κατάλογο άλλων δραστηριοτήτων τις οποίες το Ινστιτούτο Κύπρου θεωρεί σημαντικές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.123, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Σύμφωνα με πανεπιστημιακή έρευνα που παρουσίασε το διεθνούς φήμης γαλλικό περιοδικό “Nouvelle Observateur”, μεταλλαγμένα προϊόντα που περιέχονται σε ζωοτροφές προκαλούν καρκίνο στα ζώα και την ίδια ώρα μεταφέρονται στον άνθρωπο μέσα από τη διατροφική αλυσίδα. Οι καρκινογόνες αυτές ουσίες θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει λεπτομερώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν στην Κύπρο ζωοτροφές που περιέχουν μεταλλαγμένα προϊόντα και ποιες είναι αυτές, τι μέτρα λαμβάνονται και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.141, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει λεπτομερώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο υπάρχουν εκλελεγμένα μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) στα δημόσια πανεπιστήμια που κατέχουν παράλληλα θέση σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και, αν ναι, πόσα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις,

2. σχετικά με την πολιτική των δημόσιων πανεπιστημίων όσον αφορά την κατοχή παράλληλα θέσης από εκλελεγμένα μέλη ΔΕΠ σε πανεπιστήμια του εξωτερικού,

                   3. σχετικά με την πολιτική των δημόσιων πανεπιστημίων όσον αφορά την πρόνοια του νόμου για μετάκληση μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, αν έχει                    ενεργοποιηθεί η σχετική

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.352, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η σύγκλητος δημόσιου πανεπιστημίου μπορεί με βάση το νόμο ή/και τους κανονισμούς να προαγάγει μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) ανατρέποντας ομόφωνη απόφαση εκλεκτορικού σώματος για μη προαγωγή.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.364, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.365, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.373, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική

.Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.537, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Κατά το 2011 και αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχεδίων για ανέγερση νέων εγκαταστάσεων στο Δασούδι του ΚΟΤ στο δήμο Γερμασόγειας στη Λεμεσό ακολούθησαν διαμαρτυρίες πολιτών σε σχέση με το ύφος και την έκταση της ανάπτυξης, ενώ στη συνέχεια και κατόπιν διαβουλεύσεων επήλθε συμφωνία ανάμεσα στους διαμαρτυρομένους και τις αρμόδιες αρχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός ή/και η υλοποίηση των έργων ανάπτυξης στο Δασούδι και

2. κατά πόσο υπάρχει καθυστέρηση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.736, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τα ακόλουθα:

1. Τα δικηγορικά γραφεία τα οποία έχουν παράσχει νομικές συμβουλές/υπηρεσίες σε οργανισμούς δημόσιου δικαίου τα τελευταία δέκα χρόνια και να προσκομίσει σχετικό κατάλογο.

                     2. Το ύψος των αμοιβών που έχουν λάβει τα δικηγορικά γραφεία αυτά κατ’ έτος και συνολικά τα τελευταία δέκα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.737, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τα ακόλουθα:

1. Τα δικηγορικά γραφεία τα οποία έχουν παράσχει νομικές συμβουλές/υπηρεσίες στην Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή Τράπεζα τα τελευταία δέκα χρόνια και να προσκομίσει σχετικό κατάλογο.

2. Το ύψος των αμοιβών που έχουν λάβει τα δικηγορικά γραφεία αυτά κατ’ έτος και συνολικά τα τελευταία δέκα χρόνια.

3. Τα ελεγκτικά γραφεία τα οποία έχουν παράσχει συμβουλές/υπηρεσίες στην Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή Τράπεζα τα τελευταία δέκα χρόνια και να προσκομίσει σχετικό κατάλογο.

                   4. Το ύψος των αμοιβών που έχουν λάβει τα ελεγκτικά γραφεία αυτά κατ’ έτος και συνολικά τα τελευταία δέκα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.306, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος ο αριθμός επεισοδίων μεσοκολπικής επικοινωνίας ανά έτος τα τελευταία τρία χρόνια σε σχέση με ενήλικα άτομα;

2. Ποιος ο αριθμός επεισοδίων μεσοκολπικής επικοινωνίας ανά έτος τα τελευταία τρία χρόνια σε σχέση με ανήλικα άτομα;

3. Πού παραπέμπονται τα επεισόδια μεσοκολπικής επικοινωνίας για αντιμετώπισή τους; Παρακαλώ όπως επισυνάψετε αναλυτικό κατάλογο ανά επεισόδιο.

4. Ποιο το κόστος αντιμετώπισης των επεισοδίων μεσοκολπικής επικοινωνίας; Παρακαλώ όπως επισυνάψετε αναλυτικό κατάλογο ανά επεισόδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.644, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μετά την απόφαση του Eurogroup για απομείωση των καταθέσεων στη Marfin Laiki Bank και στην Τράπεζα Κύπρου υπήρχαν περιπτώσεις εξαιρέσεων από αυτή την απόφαση είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων.

Εάν υπήρξαν εξαιρέσεις, παρακαλώ όπως κοινοποιηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο σχετικός κατάλογος με τα ονόματα όσων έχουν τύχει της εξαίρεσης αυτής.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων