Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Άντρος Κυπριανού

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.109 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρο Κυπριανού στις 13 Μαΐου 2002.

«Η λειτουργία του πεδίου βολής “Ξυνιού”, στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, προκαλεί έντονες ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής, καθότι εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλειά τους. Από την ύπαρξη μη εκραγέντων βλημάτων στην περιοχή και την πτώση βλημάτων και πυρών σε κατοικημένες περιοχές καταστρέφονται εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης και προκαλούνται κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στους κατοίκους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα που προκαλούνται στους κατοίκους της περιοχής από τη λειτουργία του πεδίου βολής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.110 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρο Κυπριανού στις 13 Μαΐου 2002.

« Παρατηρούνται πολλά προβλήματα αναφορικά με το οδικό δίκτυο στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου (στενοί δρόμοι, λακκούβες, καθιζήσεις, δρόμοι χωρίς παγκέττα, ελλιπής οδική σήμανση, απουσία κυρτωμάτων), με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ασφάλεια των κατοίκων.

Ταυτόχρονα, παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στους αγροτικούς δρόμους και ιδιαίτερα σ’ αυτόν που ενώνει τις κοινότητες Ξυλιάτου - Βυζακιά, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται αφάνταστα οι κάτοικοι.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι μέτρα προτίθεται να πάρει, για να αντιμετωπιστούν τα πιο πάνω προβλήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.186 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρο Κυπριανού στις 23 Δεκεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα καινούρια πρατήρια βενζίνης της εταιρείας Lukoil λειτουργούν και ως “mini-markets” σε εικοσιτετράωρη βάση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Αληθεύουν οι σχετικές πληροφορίες;

2. Στα πρατήρια αυτά έχει δοθεί άδεια λειτουργίας “mini-market”;

3. Με βάση ποιο νόμο ή κανονισμό λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση;

4. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, πώς διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των βενζινάδικων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.436, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία δημιουργίας των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, καθώς και για τις προσπάθειες αποτελεσματικού συντονισμού για τη χρήση των συστημάτων αυτών από διάφορους οργανισμούς και εμπλεκόμενους φορείς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.319, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, υποβάλλοντας στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ), για τα ακόλουθα:

Α. Για τα τελευταία πέντε χρόνια, από το 2008 μέχρι και το 2012, για τις ακόλουθες ομάδες φορολογουμένων:

• Μισθωτοί ιδιωτικοί υπάλληλοι.

• Μισθωτοί κυβερνητικοί υπάλληλοι.

• Εταιρείες.

• Αυτοεργοδοτούμενοι.

1. Τον αριθμό φορολογιών φόρου εισοδήματος που εκδόθηκαν ανά υπάλληλο.

2. Τον αριθμό φορολογιών άμυνας που εκδόθηκαν ανά υπάλληλο.

3. Τα ποσά φόρου εισοδήματος που επιβλήθηκαν ανά υπάλληλο.

4. Τα ποσά άμυνας που επιβλήθηκαν ανά υπάλληλο.

5. Τον αριθμό ενστάσεων που υποβλήθηκαν ανά υπάλληλο.

6. Τα ποσά φόρων που είναι υπό ένσταση.

7. Τον αριθμό και τα ποσά επιστροφών των φόρων.

8. Τον αριθμό και τα ποσά φόρων που επιβλήθηκαν και τα οποία είναι υπό προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο ή σε δικαστήριο.

9. Τον αριθμό των επιτόπιων ερευνών και ελέγχων που διενεργήθηκαν.

10. Τον αριθμό των κεφαλαιουχικών καταστάσεων που εξετάστηκαν και τα ποσά που επιβλήθηκαν ανά υπάλληλο.

Β. Σε σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας Αποταμιεύσεων, παρακαλούμε να υποβληθούν στοιχεία για το αποτέλεσμα φορολόγησης των τόκων από αποταμιεύσεις από το 2004 μέχρι και σήμερα και για κάθε έτος ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1. Τον αριθμό των κατοίκων Κύπρου που έχουν αποταμιεύσεις, βάσει της Οδηγίας.

2. Τον αριθμό των φορολογιών άμυνας.

3. Τα ποσά που επιβλήθηκαν.

4. Τα ποσά που εισπράχθηκαν.

Γ. Τα αποτελέσματα της φορολόγησης με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και κατά πόσο διενεργείται σύγκριση των δηλώσεων με τα αρχεία της υπηρεσίας. Να δοθούν στοιχεία που αφορούν:

                            1. τον αριθμό των φορολογουμένων που δε δηλώνουν ποσά στο ΤΕΠ,

                            2. τον αριθμό των φορολογιών που εκδόθηκαν,

                            3. τα ποσά που επιβλήθηκαν,

                            4. τα ποσά που εισπράχθηκαν.

Δ. Να δοθούν τα αποτελέσματα της φορολόγησης των ιδιοκτητών σκαφών και οχημάτων πολυτελείας. Επίσης να διευκρινιστεί πόσοι ιδιοκτήτες υποβάλλουν λογαριασμούς κα ποια έρευνα έγινε για να φορολογηθούν.

Ε. Το επιτόπιο προσωπικό πρεσβειών της Κυπριακής Δημοκρατίας οφείλει να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος. Πόσες δηλώσεις υποβλήθηκαν και σε ποιες ενέργειες προέβη το Τμήμα για όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση;

                   Στ. Το Γενικό Λογιστήριο πληρώνει ενοίκια, προμήθειες, κ.λπ. καθημερινά. Παρακαλώ να διευκρινιστεί κατά πόσο γίνεται συμψηφισμός των ποσών αυτών με τις οφειλές στο ΤΕΠ.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.107, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, υποβάλλοντας όλα τα σχετικά στοιχεία, για τη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών από το 1993 μέχρι και σήμερα, ειδικά σε ό,τι αφορά τις αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών περιουσιών και τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες έγινε η καθεμιά από αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.372, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Δυστυχώς, οι αρνητικές εξελίξεις της περασμένης Παρασκευής και το κλείσιμο του κρατικού αερομεταφορέα από την κυβέρνηση, μετά την απόρριψη του σχεδίου αναδιάρθρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ζήτημα από το οποίο αναφύονται ερωτήματα για τα οποία καλείται η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις. Κατά συνέπεια, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν υπάρχουν σχεδιασμοί από μέρους της κυβέρνησης για δημιουργία νέου αερομεταφορέα κυπριακών συμφερόντων,

2. για τις λεπτομέρειες του σχεδίου αποζημίωσης των εργαζομένων στις Κυπριακές Αερογραμμές,

3. για τους προτιθέμενους σχεδιασμούς της κυβέρνησης σε σχέση με τις διακρατικές συμφωνίες που έχουν συνάψει οι Κυπριακές Αερογραμμές τα προηγούμενα χρόνια και αν γίνονται ήδη διαβουλεύσεις για πώλησή τους.

Επίσης, παρακαλώ όπως αποσταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το συμβόλαιο που έχει συνάψει η κυβέρνηση με την ιδιωτική εταιρεία Top Kinisis Travel Public, στο οποίο καταγράφονται όλες οι λεπτομέρειες σε σχέση με τη διαχείριση του επιβατικού κοινού.

Επιπρόσθετα, για την πιο πάνω συμφωνία με την ιδιωτική εταιρεία να κατατεθούν γραπτώς οι διαδικασίες που ακολούθησε η κυβέρνηση, τα κριτήρια που έθεσε, με βάση τα οποία κατέληξε στη συγκεκριμένη επιλογή, οι ημερομηνίες κατά τις οποίες προέβη σε όλες αυτές τις διαδικασίες, καθώς επίσης και το αν υπήρξαν άλλοι προσφοροδότες από την κυπριακή αγορά, για να αναλάβουν τη διαχείριση του επιβατικού κοινού που είχε εισιτήρια με τις Κυπριακές Αερογραμμές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.179, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ):

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της απόφασης του ΚΟΑΠ για ανάκληση των αναδόχων που παραχώρησε κατά την ίδρυσή του σε άλλους φορείς ο οργανισμός;

2. Να κατατεθεί με λεπτομέρεια η θέση του υπουργείου για το μέλλον του οργανισμού και να υπάρξει εκ νέου ενημέρωση για παλαιότερη τοποθέτηση του υπουργείου αναφορικά με υπαγωγή του οργανισμού στο αρμόδιο υπουργείο.

                    3. Υπάρχει σχεδιασμός και γίνονται ενέργειες για μείωση του προσωπικού που εργάζεται στον οργανισμό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.180, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται η έγκριση και η υλοποίηση του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.296, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το παρακάτω θέμα. 

Περιήλθαν εις γνώσιν μου δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2015, με τίτλο “Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2015”, COM(2015) 116 final PART 1/1 και final PART 2/2, ηλεκτρονική διεύθυνση:

1. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EL/1-2015-116-EL-F1-1.PDF και  

2. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2015) 0116_/com_com(2015)0116_el.pdf. 

Συγκεκριμένα, παρακαλώ να ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:    

1. Λήφθηκαν μέτρα ως απότοκο της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Μαρτίου του 2015; Υπάρχει πρόθεση να ληφθούν διορθωτικά μέτρα και, αν υπάρχει πρόθεση, υπάρχει χρονοδιάγραμμα;

2. Υπάρχουν σκέψεις και/ή προγραμματίστηκε η εφαρμογή των διεθνών προτύπων του International Standard Organisation που αφορούν και είναι σχετικά με τα θέματα που θίγει η έκθεση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.297, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού  

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για θέματα που σχετίζονται με το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001.

Πληροφορήθηκα για την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου “Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας” στις 8 Σεπτεμβρίου 2015, όπου παρουσιάστηκαν ευρήματα, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με τη διαχείριση της ποιότητας και της αριστείας μέσω μηχανισμών συνεχούς βελτίωσης.

Ενημερώθηκα ότι η κυβέρνηση προωθεί τις διαδικασίες πιστοποίησης των διεργασιών εξυπηρέτησης και εξωτερικής λειτουργίας ορισμένων τμημάτων του δημοσίου, όπως το Κτηματολόγιο και την Πολεοδομία. Σε ομιλία του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω στις 10 Φεβρουαρίου 2015 ανακοινώθηκε ότι θα υπογραφόταν σύμβαση με την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, η οποία θα αξιολογούσε εντός τριών μηνών τις σχετικές διαδικασίες στο Κτηματολόγιο, την Πολεοδομία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Συγκεκριμένα, παρακαλώ να με ενημερώσετε για τα ακόλουθα:

1. Ποια τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που έγινε από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, όπως επίσης σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού;

2. Υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της κυβέρνησης το διεθνές σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 να εφαρμοστεί σε όλα τα κυβερνητικά τμήματα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Ανώτατο Δικαστήριο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.232, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων.

Συγκεκριμένα:

1. Να κατατεθούν στοιχεία αναφορικά με το ποιες και πόσες αναπτύξεις έχουν αξιοποιήσει τα κίνητρα τα δύο προηγούμενα χρόνια. Πώς συνέβαλαν στην ανάκαμψη της αναπτυξιακής δραστηριότητας και στην οικονομία του τόπου; Πόσες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν;

2. Να επεξηγηθούν οι λόγοι διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής των κινήτρων και παράτασής τους για ακόμα δύο χρόνια. Υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι με αυτό τον τρόπο θα ανακάμψει η αναπτυξιακή δραστηριότητα; Αν υπάρχουν, παρακαλώ να κατατεθούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.322, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το συντομότερο δυνατό και λεπτομερώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τις προθέσεις της κυβέρνησης για αλλαγή του καθεστώτος παροχής υπηρεσιών ελέγχου και ασφάλειας στα δύο αεροδρόμια της χώρας με ιδιωτικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, που σήμερα εκτελούνται από το κράτος και τις υπηρεσίες εθνικής ασφαλείας. Παράλληλα παρακαλούμε να ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων εκτενέστερα για τους λόγους που ωθούν τη σημερινή κυβέρνηση να προωθήσει την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ελέγχου και ασφάλειας των αεροδρομίων, τον τρόπο που αυτή θα γίνει, τις αρμοδιότητες που θα παραχωρηθούν στην όποια ιδιωτική εταιρεία πιθανώς αναλάβει αυτές τις υπηρεσίες και τα κριτήρια βάσει των οποίων αυτή θα επιλεγεί. Επιπρόσθετα, να σταλεί υπό τη μορφή απόρρητης ενημέρωσης η σχετική πρόταση που, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δόθηκε πρόσφατα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Με δεδομένη την αντίθεσή μας σε τέτοιου είδους επιλογές, διότι σε μια ημικατεχόμενη χώρα, νησί, τέτοιες ενέργειες δεν εξυπηρετούν διόλου το εθνικό συμφέρον, πιθανώς και να το πλήττουν, σας υπενθυμίζουμε και παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη ως ενδεχόμενη λύση την εισήγηση που τέθηκε ενώπιών σας κατά τη διάρκεια συζήτησης στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή από βουλευτές του ΑΚΕΛ, ότι, αφού σκοπός είναι η διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του κράτους, μπορεί η ευθύνη φύλαξης και ασφάλειας να παραμείνει στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ενισχύοντάς το με πρόσληψη ωρομίσθιων υπαλλήλων που θα εκτελούν τα εν λόγω καθήκοντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.385, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ιστορικό της πώλησης της θυγατρικής τράπεζας της Τράπεζας Κύπρου στην Ουκρανία, για τους λόγους για τους οποίους η συμφωνία πώλησης έκλεισε με έκπτωση 10%, με το ποσό να μειώνεται από τα 225 εκατομ. στα 202,5 εκατομ., και ποιοι νομικοί/χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ανέλαβαν ή/και αναμίχθηκαν στη συμφωνία πώλησης πέραν του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος είχε έντονη ανάμιξη όπως γράφτηκε στον τύπο την επίμαχη περίοδο στην επίτευξη της συμφωνίας με το αρχικό ποσό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.557, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο επίτροπο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων δεόντως και επισταμένα για τους λόγους που δε δημοσιοποιήθηκαν οι Ετήσιες Εκθέσεις της Αρχής κατά των Διακρίσεων από το έτος 2015 και εντεύθεν. Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, παρακαλώ όπως αποσταλούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο.

Επιπρόσθετα, παρακαλώ όπως αποσταλεί ο αριθμός παραπόνων που έχει λάβει η Αρχή κατά τα έτη 2015, 2016 και 2017, καθώς και όπως μας ενημερώσει πόσα από αυτά έχουν διερευνηθεί.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.679, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού
 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι εμπρησμοί και πόσες ανατινάξεις έγιναν τα έτη 2017 και 2018.
Επιπρόσθετα, παρακαλούμε να ενημερώσει πόσοι εμπρησμοί και πόσες ανατινάξεις των ετών 2017 και 2018 εξιχνιάστηκαν.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.184, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συστάθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού που προνοείται στον περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμο του 2017 και αν δε συστάθηκε γιατί καθυστερεί.»

Απάντηση


 

 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων