Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής:  Ζαχαρίας Κουλίας

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.284, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Έχω πληροφορηθεί ότι, ενώ η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών έχει παραχωρήσει με σύμβαση μίσθωσης στη Λαϊκή Υπεραγορά Ορφανίδης ΛΤΔ τουρκοκυπριακά τεμάχια τα οποία θα χρησιμοποιούνταν ως χώροι στάθμευσης, η εν λόγω υπεραγορά έκανε επέμβαση σε άλλη τουρκοκυπριακή γη εμβαδού 1 400 τ.μ., την οποία χρησιμοποιεί παράνομα ως χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και ως αποθηκευτικό χώρο για την αποθήκευση και πώληση κυλίνδρων υγραερίου. Έχω ακόμα πληροφορηθεί ότι, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες απέστειλαν επιστολές με τις οποίες καλούσαν τον ιδιοκτήτη της υπεραγοράς να κατεδαφίσει τα παράνομα υποστατικά, αυτός δεν έχει συμμορφωθεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια μέτρα παίρνονται για υλοποίηση των αποφάσεών του;

2. Ποιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της περιοχής, αφού πωλούνται σε ανοικτό χώρο κύλινδροι υγραερίου;

3. Εφόσον έγινε επέμβαση σε τουρκοκυπριακή γη, γιατί η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών δεν παίρνει δικαστικά μέτρα εναντίον του ιδιοκτήτη και ταυτόχρονα γιατί δεν προβαίνει σε ακύρωση του υφιστάμενου συμβολαίου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.398, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.502, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.503, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή για τα ακόλουθα:

1. α. Πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονταν στην υπηρεσία το 1974;

β. Πόσοι προσλήφθηκαν μέχρι το 2012 κατά υπουργείο και κατά έτος;

γ. Πόσο αυξανόταν το κρατικό μισθολόγιο κατά έτος;

2. Ποιο είναι το ύψος των συντάξεων που κατέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία από το 1974 μέχρι και το 2012;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.518, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.681, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.02.503 και ημερ. 13 Μαρτίου 2013, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το δεύτερο ερώτημα αφορά το ύψος των συντάξεων που κατέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία από το 1974 μέχρι και το 2012 στους δημόσιους υπαλλήλους και όχι σε όλους τους εργαζομένους.

 Δεδομένης της διευκρίνισης αυτής, θα παρακαλούσα τον αρμόδιο υπουργό να με ενημερώσει τόσο σχετικά με το εν λόγω ερώτημα όσο και σχετικά με τα τρία άλλα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στην ερώτηση και τα οποία δεν έχουν τύχει καμιάς απάντησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.062, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει για τα παρακάτω:

1. Ποιες επιχειρήσεις της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της ελεύθερης περιοχής της επαρχίας Αμμοχώστου οφείλουν πέραν των χιλίων ευρώ στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ποιο το ύψος της οφειλής της καθεμιάς;

2. Από πότε άρχισε η διόγκωση της οφειλής της καθεμιάς;

3. Ποιες οι ενέργειες του υπουργείου για είσπραξη των οφειλών αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.063, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει για τα παρακάτω:

1. Ποιες επιχειρήσεις στην ελεύθερη Αμμόχωστο οφείλουν στο κράτος ενοίκια από τη χρήση δασικής ή γεωργικής γης;

2. Πόσα οφείλουν και από πότε δεν πληρώνουν;

3. Ποιες οι ενέργειες του υπουργείου, για να εισπράξει τα οφειλόμενα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.064, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει ποιες επιχειρήσεις της ελεύθερης Αμμοχώστου οφείλουν στους μεγάλους δήμους του Παραλιμνίου και της Αγίας Νάπας δημοτικά τέλη και τι ποσά κατά κατηγορία (σκύβαλα, νερό κ.λπ.). Ποιες οι ενέργειες του υπουργείου για την είσπραξή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.065, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει για τα ποσά δανεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά πενταετία διακυβέρνησης από το 1978 μέχρι και σήμερα διαχωρισμένα σε εξωτερικό και εσωτερικό δανεισμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.442, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας αποστείλει στοιχεία σχετικά με τη συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με ιδιώτη για την προσφορά υπηρεσιών στενοτύπησης, που να φαίνονται οι όροι, το κόστος και οι προσφερόμενες υπηρεσίες.

Επίσης, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσει για τα πιο κάτω:

1. Γιατί το κράτος δεν εκπαίδευσε υφιστάμενους υπαλλήλους του για εξοικονόμηση πόρων;

2. Τι προγραμμάτισε για το πιο πάνω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.326, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα, που σχετίζονται με το αιολικό πάρκο στην περιοχή Ορείτες”:

1. Πόση έκταση παραχωρήθηκε;

2. Υπήρχε ιδιόκτητη γη που συνορεύει με την παραχωρηθείσα και πόση;

3. Πωλήθηκε ή ενοικιάσθηκε και ποιο το αντίστοιχο αντίτιμο;

4. Ποιο είναι το κόστος εργασίας του έργου;

5. Ποια είναι η διάρκεια παραχώρησης, αν πρόκειται για ενοίκιο;

6. Με ποιες διαδικασίες παραχωρήθηκε;

7. Σε ποιον ή ποιους παραχωρήθηκε;

8. Πώς και γιατί δόθηκε έγκριση, αφού ευρίσκεται σε περιοχή που χαρακτηρίστηκε “Natura”;

9. Ποιες οι συνέπειες της απόφασής σας αυτής για τη Δημοκρατία, δεδομένου ότι υπάρχει παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα τούτο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.327, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας πληροφορήσει για τα παρακάτω, που αφορούν την παραχώρηση πολεοδομικής άδειας για τη δημιουργία αιολικού πάρκου στην περιοχή Ορείτες”:

1. Έλαβε υπόψη της η Πολεοδομία ότι το υπό έγκριση έργο είναι σε περιοχή του δικτύου “Natura 2000”;

2. Έλαβε υπόψη της η Πολεοδομία την έκθεση περιβάλλοντος;

                    3. Τι όρους έθεσε η Πολεοδομία για την έγκριση; Τηρήθηκαν οι όροι αυτοί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.328, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει για τα παρακάτω, που αφορούν τη λειτουργία αιολικού πάρκου στην περιοχή Ορείτες”:

1. Πώς παραχωρήθηκε άδεια λειτουργίας του υπό αναφορά πάρκου, ενώ ήταν γνωστό ότι ευρίσκεται σε περιοχή του δικτύου “Natura 2000” και μάλιστα με παρεμβατική παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του θέματος;

                   2. Ποιες οι παρατηρήσεις και επιφυλάξεις του υπουργείου σας (της αρμόδιας υπηρεσίας) και ποιες από αυτές υλοποιήθηκαν για την παραχώρηση της άδειας                    λειτουργίας

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.245, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2018, των βουλευτών κ. Παύλου Μυλωνά και Ζαχαρία Κουλία εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού και Αμμοχώστου, αντίστοιχα

 

Σημείωση: Η ερώτηση των βουλευτών είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


 

 

 

 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων