Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.589, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι οι λόγοι καθυστέρησης της λειτουργίας του Θαλάμου Υπερβαρικού Οξυγόνου του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου και πότε προγραμματίζεται να λειτουργήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.590, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η μετακίνηση των κατασκευών από αμίαντο στις προσφυγικές κατοικίες του συνοικισμού Καμάρες Β΄ στη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.074, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

« Παρακαλείται τον αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαγραφής των αγροτικών χρεών και για ποιους λόγους προσάγονται κάποιοι αγρότες στα δικαστήρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.075, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να αρχίσουν τα έργα ανακατασκευής του δρόμου που οδηγεί προς τη Βορόκληνη παρά το ξενοδοχείο HENIPA.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.076, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους μη έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας για τις κατοικίες της Δ΄ Φάσης στο συνοικισμό Βορόκληνης και πότε αναμένεται να εκδοθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.077, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να αρχίσουν οι επιδιορθώσεις των τουρκοκυπριακών κατοικιών στο Καντού Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.190, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα-Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι τίτλοι ιδιοκτησίας έχουν παραχωρηθεί από την 1η Μαρτίου 2008 σε κατοίκους των προσφυγικών οικισμών και πώς διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα τιτλοποίησης των προσφυγικών οικιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.191, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα-Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε πόσες πολυκατοικίες προσφυγικών συνοικισμών απαιτείται η εγκατάσταση ανελκυστήρων;

2. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της εγκατάστασής τους;

3. Σε πόσους προσφυγικούς συνοικισμούς έχει ήδη αποπερατωθεί η εγκατάσταση;

4. Σε πόσες πολυκατοικίες παρουσιάζονται προβλήματα εγκατάστασης και ποια είναι αυτά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.192, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα-Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των προσφύγων που έχουν επωφεληθεί από τις αυξημένες προσφυγικές χορηγίες από την 1η Μαρτίου 2008 και ποιο είναι το συνολικό ποσό που διατέθηκε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.286, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να αρχίσουν η διαπλάτυνση και η ευθυγράμμιση του οδικού δικτύου που δίνει στην κοινότητα Αυγόρου πρόσβαση στους πλησιέστερους υπεραστικούς δρόμους (Αυγόρου-Ορμίδειας, Αυγόρου-Δάσους Άχνας).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.359, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία των εργασιών κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος Κοκκινοχωρίων. Συγκεκριμένα, παρακαλείται όπως μας ενημερώσει για τα εξής:

1. Έχει στελεχωθεί το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων και, αν ναι, πού στεγάζεται;

2. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα του δικτύου συλλογής των λυμάτων;

3. Πότε αναμένεται να αρχίσει η κατασκευή του κεντρικού σταθμού επεξεργασίας των λυμάτων;

4. Πότε αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά το όλο σύστημα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.422, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια 2012-2013 έχει λήξει. Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους προγραμματίζεται η συνέχιση των δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια, καθώς και αν έχει γίνει αξιολόγηση του προηγούμενου σχεδίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.423, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα έργα που έχουν περιληφθεί στον κατάλογο που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα έργα με τα οποία αυτός θα εμπλουτιστεί, για να υποβληθεί για χρηματοδότηση από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τη δημιουργία του οποίου εξήγγειλε ο νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.424, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λήφθηκαν για ικανοποίηση των παρατηρήσεων της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) αναφορικά με το θέμα της καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων, δεδομένης και της υποχρέωσης για υποβολή έκθεσης προόδου το 2015.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.572, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης της αποπεράτωσης των εργασιών της Α΄ φάσης του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας (λεωφόρος Αμμοχώστου) και για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχεδιασμοί και οι μελέτες της Γ΄ και Δ΄ φάσης του εν λόγω δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.590, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο βαθμό εντοπίζεται στα κυπριακά ύδατα το πρόβλημα του ευτροφισμού, που πλήττει τη θαλάσσια πανίδα και για το οποίο ευθύνεται κατά κύριο λόγο η χρήση και ρίψη απορρυπαντικών που περιέχουν φωσφορικά άλατα;

2. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το αρμόδιο υπουργείο, σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, ώστε:

α. να ενημερωθούν οι πολίτες για τη ζημιογόνα δράση των συγκεκριμένων απορρυπαντικών σε βάρος των θαλάσσιων ζωικών οργανισμών,

β. να προωθηθεί η μείωση ή η απαγόρευση των φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά και

γ. να προκριθούν απορρυπαντικά με ζεόλιθους, που έχουν ανάλογες ιδιότητες στην αποσκλήρυνση του νερού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.591, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες περιοχές της ελεύθερης Κύπρου και σε ποιο βαθμό σε κάθε περιοχή παρουσιάζονται ίχνη νιτρορύπανσης;

2. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το αρμόδιο υπουργείο αφενός για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών και αφετέρου για την οικονομική στήριξη και κατάρτιση των παραγωγών, ώστε να επιτευχθεί η ορθολογική αποθήκευση των (οργανικών και ανόργανων) λιπασμάτων και των κτηνοτροφικών αποβλήτων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.727, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τυχόν μέτρα που λαμβάνονται για εξασφάλιση κρατικής ή άλλης γης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης από τους μαθητές της Περιφερειακής Τεχνικής και Γεωργικής Σχολής Αμμοχώστου στην Αυγόρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.728, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης κινήτρων για προσέλκυση μαθητών στην Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου στην Αυγόρου;

2. Υπάρχει πρόθεση εισαγωγής του Τμήματος Γεωπονίας και σε άλλες τεχνικές σχολές της Κύπρου;

3. Υπάρχει πρόθεση διαμόρφωσης όρων στις προσλήψεις προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας, έτσι ώστε να έχουν προτεραιότητα οι κάτοχοι απολυτηρίου της εν λόγω σχολής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.788, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων και εγκατάστασης οδικού φωτισμού στην οδό Δημοκρατίας στην κοινότητα Μουτταγιάκας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.802, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του ρυθμιστικού σχεδίου για το δρόμο Μενεού-παραλίας Κιτίου;

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την προσωρινή βελτίωση του δρόμου αυτού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.803, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ακτίνα γης γύρω από το αεροδρόμιο Λάρνακας πέραν της οποίας έχει διασφαλιστεί ότι δε θεωρείται αποδεκτή η όποια ανάπτυξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.804, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, λαμβάνονται και που πρόκειται να ληφθούν για την προστασία της οικιστικής περιοχής που συνορεύει με τις αποθήκες καυσίμων του αεροδρομίου Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.805, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει σύστημα μέτρησης της έντασης του ήχου των αεροπλάνων και ποια είναι τα αποδεκτά επίπεδα έντασης για την ανθρώπινη υγεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.806, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα βιομηχανικής ανάπτυξης εντός της ζώνης προσέγγισης των αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.807, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες ανακατασκευής του δρόμου Μενεού-Κιτίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.808, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την καθαριότητα της ζώνης προσέγγισης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.856, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση δημιουργίας περιμετρικού δρόμου που να εκτείνεται από τη βόρεια πλευρά του δήμου Δερύνειας παράλληλα προς τις κοινότητες Φρεννάρους, Σωτήρας και το δήμο Παραλιμνίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1043, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εκμίσθωσης της γης όπου έχει προγραμματιστεί να ανεγερθεί το Κολυμβητήριο Αμμοχώστου στο δήμο Δερύνειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1046, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει παραχωρηθεί άδεια εγκατάστασης αντένας της ΑΤΗΚ (Cyta) στο δήμο Δερύνειας (πάνω από τον αστυνομικό σταθμό) και κατά πόσο έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε μελέτη για τις συνέπειες στην υγεία των κατοίκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1100, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας κι ένα περιβαλλοντικό θέμα αιχμής. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υπεύθυνη για το θάνατο 370 000 Ευρωπαίων, ενώ μειώνει τον προσδόκιμο μέσο όρο ζωής από εννιά μήνες μέχρι δύο χρόνια και αυξάνει τις αναπνευστικές παθήσεις. Τα λεπτόκοκκα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν αιτία 350 000 πρόωρων θανάτων ετησίως στην ΕΕ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο βαθμό εντοπίζεται πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κύπρο σε σχέση με τα λεπτόκοκκα αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5);

2. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το αρμόδιο υπουργείο, για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της κοινοτικής Οδηγίας περί της ποιότητας του αέρα;

3. Προτίθεται η κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να ενισχυθεί το όριο που τίθεται από την Οδηγία (25 mg/m3), το οποίο είναι υπερδιπλάσιο από αυτό που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας;

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1216, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο προγραμματισμός για ανέγερση λυκείου στο δήμο Δερύνειας και από ποιες κοινότητες αναμένεται να προέλθουν οι μαθητές του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1281, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας που αφορούν τα παιδιά με κινητικά και νοητικά προβλήματα σε παγκύπρια βάση και ανά επαρχία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1282, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Στις 28 Απριλίου 2010 το οίκημα που χρησιμοποιείται από Παλαιστίνιους πολιτικούς πρόσφυγες για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στην οδό Λεοντίου Μαχαιρά στη Λάρνακα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές μετά από εμπρησμό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί μέχρι στιγμής οι αρμόδιες αρχές για εξιχνίαση της εγκληματικής αυτής ενέργειας;

2. Προτίθεται να προβεί σε παραχώρηση οικονομικής βοήθειας ή άλλης αρωγής για πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας του κέντρου της παλαιστινιακής κοινότητας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1305, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους κανονισμούς λειτουργίας των κέντρων αποκατάστασης σπαστικών και ανάπηρων παιδιών και συγκεκριμένα όσον αφορά την υλικοτεχνική τους υποδομή, τον αριθμό εργαζομένων και άλλες παραμέτρους που προάγουν την ψυχική και συναισθηματική υγεία των παιδιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.091, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τη διαδικασία και τους όρους διεξαγωγής των εξετάσεων που απαιτούνται για τη διακρίβωση του επιπέδου γνώσεων και ικανότητας για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

2. Κατά πόσο οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται, πέραν της ελληνικής, και σε άλλες ξένες γλώσσες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.092, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου αυξάνεται κάθετα (τουρισμός, Κύπριοι παραθεριστές).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτελεσματική αστυνόμευση της περιοχής κατά την περίοδο αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.093, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για το συνολικό ποσό που καταβάλλει το κράτος για την ενοικίαση οικημάτων για τη στέγαση των διάφορων τμημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου.

2. με ποιους τρόπους προωθείται η οριστική και αποτελεσματική επίλυση του ζητήματος στέγασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.094, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με το σοβαρό έγκλημα (φόνοι, βιασμοί, αδικήματα κατά περιουσίας κ.λπ.) στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και ποιος είναι ο βαθμός εξιχνίασής του,

2. ποια συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του σοβαρού εγκλήματος ειδικά στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.095, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις του θεσμού της κοινοτικής αστυνόμευσης στις κοινότητες Σωτήρας και Λιοπετρίου και κατά πόσο διαπιστώνεται η ανάγκη επέκτασης του θεσμού σε άλλες κοινότητες της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.096, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για τα στοιχεία που διαθέτει το κράτος σχετικά με τον παράνομο ηλεκτρονικό τζόγο στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και

2. σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί μέχρι σήμερα οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και την πάταξη των κρουσμάτων ηλεκτρονικού τζόγου στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.097, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρά την πρόοδο της σύγχρονης τεχνολογίας απεικόνισης, η ακριβής διάγνωση του καρκίνου του μαστού εξακολουθεί να παρουσιάζει πρόβλημα, με αποτέλεσμα η ανίχνευση να γίνεται σε στάδιο που η θεραπεία καθίσταται πολύ δύσκολη ή και αδύνατη.

Όπως ανακοινώθηκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα χρηματοδοτήσει σταθμό κλινικής εργασίας που αποσκοπεί στην ανίχνευση με ακρίβεια του καρκίνου του μαστού. Συγκεκριμένα, η ΕΕ θα επενδύσει 3,1 εκατομμύρια ευρώ στο ερευνητικό έργο ΗΑΜΑΜ, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη καλύτερων και ταχύτερων μεθόδων διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Υπουργείο Υγείας είναι ενήμερο για το πρόγραμμα αυτό και αν υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα συμπερίληψης της Κύπρου στις δράσεις του έργου αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.098, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα στοιχεία που υπάρχουν σε σχέση με τα τροχαία δυστυχήματα και γενικότερα τα τροχαία αδικήματα στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.136, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό πολεοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με τη διαδικασία του “κόκκινου φακέλου” και το μέσο όρο του χρονικού διαστήματος που απαιτήθηκε για την έκδοσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.189, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο προγραμματισμός για ανέγερση του γυμνασίου στη Δρομολαξιά, ποια είναι η τελική επιλογή χωροθέτησής του και μέχρι πού βρίσκονται οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης του τεμαχίου γης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.190, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ανισότητα των φύλων στην εκπαίδευση στις ευρωπαϊκές χώρες (Gender Differences in Educational Outcomes: Study on the Measures Taken and the Current Situation in Europe) η Κύπρος παρουσιάζεται να μην έχει ουσιαστικά την ισότητα των φύλων ως στόχο του εκπαιδευτικού συστήματος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Κατά πόσο και με ποιο τρόπο λαμβάνεται υπόψη στην ανανέωση του περιεχομένου της κυπριακής εκπαίδευσης (αναλυτικά προγράμματα, παιδαγωγική-διδακτική διαδικασία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών) η πτυχή της προαγωγής της ισοτιμίας των δύο φύλων, δεδομένου ότι διακηρυγμένος στόχος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι η προώθηση των πανανθρώπινων αξιών και ιδανικών και η διαμόρφωση ανθρώπων με δημοκρατικές αξίες και ηθικοπολιτικές αρετές.

2. Εκπονείται πολιτική και, αν ναι, ποια είναι αυτή για αναμόρφωση του επαγγελματικού προσανατολισμού που παρέχεται στο σχολείο, ώστε να αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα με βάση το φύλο που υπάρχουν σε σχέση με τις επαγγελματικές επιλογές;

3. Πώς αξιολογείται η πολιτική ενίσχυσης της γυναικείας συμμετοχής στη διεύθυνση των σχολικών μονάδων και ευρύτερα στα κέντρα λήψης αποφάσεων στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.454, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου από τη μη λειτουργία του μηχανήματος ελέγχου της οστεοπόρωσης και πότε αναμένεται να επιδιορθωθεί και να τεθεί ξανά σε λειτουργία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.458, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρόνο έναρξης των εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης του δρόμου Καλού Χωριού-Ριζοελιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.587, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα αποτελέσματα που είχε η αναθεώρηση της πολιτικής έκδοσης αδειών εισόδου για παραμονή και απασχόληση αλλοδαπών καλλιτέχνιδων, σε σχέση με το σκοπό της που ήταν η καταπολέμηση της σωματεμπορίας προσώπων στον τόπο μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.588, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα στοιχεία που διαθέτει το κράτος σχετικά με τις προσλήψεις που έγιναν με βάση το νόμο για την ποσόστωση στις προσλήψεις στη δημόσια υπηρεσία υπέρ των ατόμων με αναπηρία, καθώς και για το ενδιαφέρον που έχει επιδειχθεί από άτομα με αναπηρία για τη ρύθμιση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.679, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής;

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για ενημέρωση των πολιτών και ενθάρρυνσή τους στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων;

3. Ποια μέτρα λαμβάνονται για βελτίωση της πρόσβασης στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών και για μείωση των τιμών χρήσης της;

4. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μηχανογράφηση των δημόσιων υπηρεσιών;

5. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της μηχανογράφησης στα νοσοκομεία;

6. Ποια μέτρα λαμβάνονται για υιοθέτηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη δημόσια υπηρεσία, έτσι ώστε να περιοριστεί η άσκοπη σπατάλη χαρτιού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.678, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο τα θέματα πολιτικής αγωγής και τα θέματα της ισότητας των φύλων δεν περιλαμβάνονται στα υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.691, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση συμπερίληψης της κοινότητας Αυγόρου στο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο, που σχετίζεται με την περιφερειακή πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1. Απαιτείται χρόνος πέραν των σαράντα πέντε λεπτών μέχρι το κέντρο της Λάρνακας, παρ’ όλο ότι η Αυγόρου απέχει περίπου 32 χμ. από το κέντρο της Λάρνακας.

2. Η κάθε διαδρομή προς τη Λάρνακα γίνεται διαμέσου του κέντρου της κοινότητας Ορμίδειας ή της κοινότητας του Δάσους Άχνας.

3. Οι δύο πιο πάνω διαδρομές πρόσβασης σε αυτοκινητοδρόμους γίνονται μέσα από στενούς, ελικοειδής και με απότομες στροφές δρόμους, που εφάπτονται φυτειών και κτηνοτροφικών υποστατικών.

4. Η κοινότητα Αυγόρου έχει πληθυσμό 6 000 κάτοικων, μεγάλη έκταση της γης της είναι υπό τουρκική κατοχή και ένα άλλο μέρος ανήκει στις βρετανικές βάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.113, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων αξιολόγησης των ατόμων με αναπηρία στην Κύπρο, καθώς και η διερεύνηση των δυνατοτήτων τους σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον είναι σήμερα αναγκαιότητα. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια εγκρίθηκε το έργο “Εισαγωγή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας”, το οποίο θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.114, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2010.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για:

1. τη μέχρι σήμερα πορεία των εργασιών του συμβουλίου,

2. τις αδυναμίες που έχουν -αν έχουν- παρατηρηθεί σε ό,τι αφορά τη σχετική νομοθεσία και

3. για τυχόν προτάσεις του υπουργείου ή/και του συμβουλίου για μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν την κοινωνική ενσωμάτωση των κρατουμένων μετά την αποφυλάκισή τους από το συμβο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.117, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις του εδαφίου (β)(1) του άρθρου 30, καταπολέμηση των διακρίσεων (προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου του 2010 [Ν. 118(1)2010], που προνοεί τη σταδιακή αύξηση των ποσοστών των προγραμμάτων τους τουλάχιστον κατά 5%, πέραν των δελτίων ειδήσεων, που θα καθίστανται προσβάσιμα σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία;

2. Πώς προσεγγίζονται από το υπουργείο και τις αρμόδιες αρχές που εποπτεύει οι εισηγήσεις της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών που αφορούν:

α. την προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρία των διαδικτυακών χώρων και εφαρμογών που διατηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα και με τις οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου του παγκόσμιου ιστού (Web Content Accessibility Guidelines 2.0-WCAG 2.0), στο επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑΑ, όπως έγινε σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης;

β. την υιοθέτηση της μεθόδου “audio description” και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τηλεόρασης, για να διευρυνθεί η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στα οπτικοακουστικά μέσα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.134, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για το εγκεκριμένο διατροφολόγιο για τις στέγες ηλικιωμένων,

2. για το πώς ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής του,

3. αν υπάρχει πρόθεση για επανεξέταση/αναθεώρηση του περιεχομένου του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.150, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία έκδοσης πιστοποιητικών μίσθωσης στους πρόσφυγες που διαμένουν σε οικιστικές μονάδες που είναι κτισμένες σε τουρκοκυπριακή γη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.256, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σχέδιο διαχωρισμού οικοπέδων για στήριξη των εκτοπισμένων, τον αριθμό οικοπέδων που έχουν παραχωρηθεί, καθώς και σε ποιες κοινότητες έχουν παραχωρηθεί οικόπεδα τα τελευταία τρία χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.257, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες επικύρωσης της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και Σεξουαλικής Κακοποίησης, που υπεγράφη από την Κυπριακή Δημοκρατία τον Οκτώβριο του 2007.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.258, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζεται και πότε αναβάθμιση του Ιατρικού Κέντρου Ορμίδειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.259, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία λειτουργίας και τις δράσεις του Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.297, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το δίκτυο φροντίδας στην κοινότητα ατόμων με ψυχικές παθήσεις, καθώς και αν υπάρχουν αξιολογήσεις για την αποτελεσματικότητά του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.298, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία ετοιμασίας του νομοσχεδίου «Ο περί της Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Νόμος», καθώς και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.299, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα εργασιακής αποκατάστασης ατόμων με ψυχικές παθήσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και αν υπάρχει σχέδιο παροχής κινήτρων προς εργοδότες για πρόσληψη ατόμων με ψυχικές παθήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.300, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα που εφαρμόζονται και τις εκστρατείες που διεξάγονται για την καταπολέμηση του στιγματισμού και των προκαταλήψεων απέναντι στα άτομα που νοσηλεύθηκαν στις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και πώς στηρίζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις που αναπτύσσουν τέτοια προγράμματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.400, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει μελετηθεί η δυνατότητα παραχώρησης άδειας μητρότητας σε γυναίκες οι οποίες καταφεύγουν σε εξωσωματική μέθοδο γονιμοποίησης για απόκτηση παιδιού για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η μέθοδος αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.401, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για:

1. τα κριτήρια επιδότησης άτεκνων ζευγαριών που καταφεύγουν στην εξωσωματική μέθοδο γονιμοποίησης για απόκτηση παιδιού,

2. τον αριθμό των άτεκνων ζευγαριών που αποτείνονται για επιδότηση στο πρόγραμμα αυτό και

3. το συνολικό κονδύλι που δαπανήθηκε για το σκοπό αυτό το 2011.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.413, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πού καταλήγουν οι φάκελοι των ασθενών, όταν τερματίσει τη λειτουργία του ένα νοσηλευτήριο ή ο γιατρός παύσει να ασκεί το επάγγελμα ή αποβιώσει;

2. Πού καταλήγει ένα αρχείο δοτών, όταν ένα ιατρικό ίδρυμα παύσει τη λειτουργία του;

3. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει να διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα υγείας ενός ασθενούς;

4. Ποια είναι τα δικαιώματα των συγγενών θανόντος ασθενούς σε σχέση με τον ιατρικό του φάκελο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.849, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια παραχώρησης νομικής αρωγής σε περιπτώσεις οικογενειακού δικαίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.850, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται -εάν λαμβάνονται- για τη διαμόρφωση κοινής ερμηνείας του όρου “μονογονιός” στις διάφορες νομοθεσίες και σχέδια στήριξης των μονογονιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.851, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το επίδομα μονογονιού και τη ρύθμιση που έγινε για συνυπολογισμό στο οικογενειακό εισόδημα της διατροφής που παραχωρείται σε περιπτώσεις διαζυγίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.852, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για επίβλεψη της επικοινωνίας παιδιού με γονέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.069, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία ανάθεσης της ετοιμασίας της ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης της Προόδου Υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2007-2013 στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (ΜΙΜΚΦ).

Συγκεκριμένα, να δοθεί ενημέρωση για τα εξής:

1. Για τα κριτήρια που τέθηκαν ως προς τους όρους ανάθεσης της ετοιμασίας της έκθεσης στο ΜΙΜΚΦ.

2. Για τη μορφή της έρευνας που έγινε, το ερωτηματολόγιο και πώς γενικά έγινε η συλλογή του πληροφοριακού υλικού.

3. Για την έκταση της έρευνας, που έγινε με ποσοτικά, ποιοτικά, γεωγραφικά και άλλα στοιχεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.307, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα προετοιμασίας και στήριξης ατόμων που βρίσκονται προ της αφυπηρέτησής τους ή έχουν ήδη αφυπηρετήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.308, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα αποθεραπείας θυτών που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα βίας στην οικογένεια και γενικά για σεξουαλικά αδικήματα κατά γυναικών και παιδιών.

Συγκεκριμένα, να δοθεί ενημέρωση για τα ακόλουθα:

1. Την υποδομή που υπάρχει για το σκοπό αυτό.

2. Την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού που ασχολείται με το θέμα της αποθεραπείας.

3. Τον αριθμό των ατόμων που δέχθηκαν τις υπηρεσίες του προγράμματος και πώς αξιολογείται η κατάσταση των ατόμων αυτών μετά το πρόγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.316, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων γυναικείας επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα:

1. Πόσες αιτήσεις κατατέθηκαν;

2. Πόσα σχέδια εγκρίθηκαν και ποιο είναι το ποσό που έχει δοθεί μέχρι σήμερα;

3. Πόσες αιτήσεις εκκρεμούν ακόμη και ποια προβλήματα προκύπτουν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.343, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των οικιστικών μονάδων για τις οποίες έχει παραχωρηθεί τίτλος ιδιοκτησίας στα πλαίσια της προσφυγικής στεγαστικής πολιτικής του κράτους και οι οποίες τώρα έχουν μεταπωληθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.348, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή για τον αριθμό των ατόμων/οικογενειών που έτυχαν βοήθειας από τα εξής:

1. Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο.

2. Το Στεγαστικό Σχέδιο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης.

3. Τα σχέδια διαχωρισμού οικοπέδων σε κρατική γη και διάθεσή τους σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και νεαρά ζευγάρια.

4. Τα στεγαστικά δάνεια από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

5. Το σχέδιο χορηγίας για βελτίωση συνθηκών στέγασης ληπτών δημόσιου βοηθήματος.

6. Το σχέδιο χορηγιών για βελτίωση κατοικίας για στέγαση και φροντίδα φιλοξενούμενων και ανάπηρων ληπτών δημόσιου βοηθήματος.

Η πιο πάνω κατάσταση να παρουσιάζεται ανά έτος από το 2000.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.349, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη στήριξη που παρέχεται στα οροθετικά άτομα και από ιατροφαρμακευτική πλευρά, αλλά και γενικότερα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.350, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή για τον αριθμό των επιχειρήσεων που οδηγούνται σε πτώχευση τα τελευταία 5 χρόνια.

Πιο αναλυτικά, να ενημερώσει το σώμα για τα ακόλουθα:

1. Πόσες επιχειρήσεις έχουν οδηγηθεί σε πτώχευση τα τελευταία χρόνια;

2. Πόσες από τις υπό πτώχευση εταιρείες έχουν διευθυντικά στελέχη γυναίκες;

3. Πόσες από τις υπό πτώχευση εταιρείες είχαν τύχει βοήθειας από προγράμματα νεανικής ή γυναικείας επιχειρηματικότητας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.621, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα-Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία ολοκλήρωσης του Συστήματος Ταξινόμησης και Αξιολόγησης της Αναπηρίας και την έναρξη της εφαρμογής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.626, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αναθεώρησης του περί Παιδιών Νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.640, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους χώρους φιλοξενίας βρεφών στις περιπτώσεις που οι γονείς είναι υπό κράτηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.641, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις δομές υποστήριξης που υπάρχουν για τα παιδιά που βρίσκονταν υπό τη νομική φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και έχουν ενηλικιωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.642, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις δομές προστασίας βρεφών που υπάρχουν για τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η μετακίνηση του βρέφους από την οικογένεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.149, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό ποσό που κατέβαλε το κράτος για τη μισθοδοσία κληρικών από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.150, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου της ανάπλασης του ποταμού Λιοπετρίου, καθώς και για τους λόγους που παρατηρείται καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.223, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ευθύνη των επαγγελματιών υγείας, παιδείας και κοινωνικών υπηρεσιών να αναφέρουν περιπτώσεις που διαπιστώνουν ότι παιδί είναι θύμα κακοποίησης/κακομεταχείρισης/εγκατάλειψης και ποιες συνέπειες έχουν σε περίπτωση αμέλειάς τους να το πράξουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.224, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη στήριξη που παρέχεται σε παιδιά των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς βρίσκονται στη φυλακή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.233, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα υγιούς σεξουαλικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό σύστημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.234, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των φοιτητών στις σχολές επιστημών αγωγής στην Κύπρο σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών, καθώς και τις θεματικές κατάρτισης στην πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης ανηλίκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.235, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προληπτικές δράσεις και προγράμματα κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων που εφαρμόζονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.271, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία εφαρμογής του σχεδίου της ενοποίησης και αναδιανομής αγροτικών κτημάτων στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.272, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία της επαναχωρομέτρησης και της διαμόρφωσης νέας χωρομετρίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.273, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι Ευρωπαίοι υπήκοοι και πόσοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν απελαθεί από την Κύπρο τα τελευταία χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.274, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που τερματίστηκε η εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος ενοικίασης ξενοδοχειακών μονάδων για σκοπούς στέγασης αιτητών ασύλου και πώς καλύπτεται σήμερα η ανάγκη αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.275, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα περιστατικά σωματεμπορίας και εργασιακής εκμετάλλευσης έχουν εντοπιστεί από τους Επιθεωρητές Εργασίας και πόσα έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.304, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος της οικονομικής στήριξης που δίδεται για διαφήμιση σε αεροπορικές εταιρείες και τουριστικούς πράκτορες και πώς αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος ανά επαρχία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.305, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες κοινότητες και δήμοι θα αξιοποιήσουν κονδύλια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.424, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικίες και οι πολυκατοικίες στον προσφυγικό συνοικισμό της Ανθούπολης και ποια μέτρα λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.425, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους αξιοποιούνται οι εισηγήσεις και τα συμπεράσματα των συνόδων της κυπριακής Παιδοβουλής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.426, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εταιρείες που έχουν συμμετάσχει στα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούσαν εργοδότηση στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.427, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους θα στηριχθούν οι γεωργοκτηνοτρόφοι οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.428, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ανέργων που έχουν εργοδοτηθεί στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, βάσει σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), μετά τη φιλελευθεροποίηση των ωραρίων λειτουργίας τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.429, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των προσφυγικών οικοπέδων που έχουν παραχωρηθεί σε δικαιούχους αλλά δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι τίτλοι ιδιοκτησίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.444, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο λειτουργίας της διαχειριστικής επιτροπής του αλιευτικού καταφυγίου της Αγίας Νάπας και για τη δυνατότητα συμμετοχής της τοπικής αρχής στην εν λόγω διαχειριστική επιτροπή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.445, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους ευρύτερους σχεδιασμούς που προωθούνται αναφορικά με την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, με δεδομένο την έκδοση της πρώτης άδειας για ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου και την προέγκριση της δεύτερης άδειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.446, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες τροποποίησης του νόμου περί Κέντρων Αναψυχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.447, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο κατανομής της κρατικής χορηγίας από την Ένωση Δήμων στον κάθε δήμο ξεχωριστά, καθώς και για τα ποσά που δόθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.448, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποια είναι η περίοδος λειτουργίας της ναυαγοσωστικής μονάδας στην περιοχή της Αγίας Νάπας;

2. Ποιες περιοχές καλύπτονται;

3. Από πού καλύπτεται ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης ναυαγοσωστικής μονάδας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.449, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο που βρίσκονται οι σχεδιασμοί για την τοπιοτέχνηση του ποταμού Λιοπετρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.475, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της απαράδεκτης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης ανελκυστήρων σε είκοσι μία πολυκατοικίες στους συνοικισμούς Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.497, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οδήγησαν στην αποκοπή των δέντρων στο πάρκο του συνοικισμού “Καμάρες Β΄” στη Λάρνακα (χώρος δίπλα από την εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα) και για το αν υπάρχουν άλλοι σχεδιασμοί για την αξιοποίηση του χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.498, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό ανά επαρχία των αυτοεργοδοτουμένων οι οποίοι έχουν υποβάλει δήλωση μη απασχόλησης στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή έχουν ζητήσει να καταβάλλουν κοινωνικές ασφαλίσεις στη βάση των πραγματικών τους εισοδημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.499, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ποινικών διώξεων στις περιπτώσεις μη καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από αυτοτελώς εργαζομένους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.500, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η επιδιόρθωση δρόμων στα σημεία σύνδεσής τους με γέφυρες όπου το υψόμετρο της πλάκας του δρόμου έχει διαφοροποιηθεί από το υψόμετρο της πλάκας του οδοστρώματος της γέφυρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.543, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συνολικά έσοδα του κράτους από το προσφυγόσημο από την ημερομηνία έκδοσής του, καθώς και αναλυτικά για κάθε χρόνο ξεχωριστά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.580, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Εκδίδονται διατάγματα κράτησης και απέλασης Συρίων υπηκόων σύμφωνα με τον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο;

2. Πόσα διατάγματα κράτησης και απέλασης Συρίων υπηκόων έχουν εκδοθεί κατά τον τελευταίο χρόνο;

3. Πόσοι Σύριοι υπήκοοι έχουν απελαθεί τον τελευταίο χρόνο και σε ποιες χώρες έχουν σταλεί;

4. Πόσοι Σύριοι υπήκοοι κρατούνται σήμερα για σκοπούς απέλασης και πόσο είναι το συνολικό χρονικό διάστημα κράτησής τους;

5. Η έκδοση διαταγμάτων κράτησης και απέλασης έναντι Συρίων υπηκόων είναι συμβατή με τις σχετικές προβλέψεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων, αλλά και την αρχή της μη επαναπροώθησης, που περιλαμβάνεται στον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.581, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενεί η Κύπρος και τις χώρες προέλευσής τους.

2. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

3. Τον προϋπολογισμό που έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία και φιλοξενία αυτών των παιδιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.586, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσα καταφύγια κακοποιημένων γυναικών λειτουργούν στην Κύπρο;

2. Πόσες γυναίκες μπορούν να φιλοξενηθούν συνολικά στα καταφύγια;

3. Η λειτουργία των καταφυγίων αυτών καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν για τη φιλοξενία και προστασία ανθρώπων που έχουν τέτοιες ανάγκες;

4. Ποιο είναι το ύψος των κρατικών χορηγιών που παραχωρούνται στις μη κυβερνητικές οργανώσεις για τη λειτουργία των καταφυγίων σε αντιστοιχία με τις πραγματικές δαπάνες που απαιτούνται;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.654, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε σχέση με το πρόσφατο κρούσμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων στα πλαίσια της δικαστικής διαδικασίας που διεξήχθη και διεξάγεται για το θέμα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και

2. για τις συνέπειες που προκύπτουν για όλους τους εμπλεκομένους, σε περίπτωση που εντοπίζεται παραβίαση των δικαιωμάτων των ανηλίκων και του σεβασμού της προσωπικότητάς τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.690, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα παρακάτω:

1. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι όροι εντολής της Επιτρόπου Ισότητας;

2. Ποιο είναι το ύψος του σχετικού προϋπολογισμού και από πού εγκρίνεται;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.700, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα στεγαστικά προγράμματα που λειτουργούσαν πριν από το 1974 στις κατεχόμενες περιοχές, που στόχευαν στην αντιμετώπιση της αστυφιλίας ή στη στήριξη άπορων οικογενειών και που δεν έχουν ρυθμιστεί τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα όσων επωφελήθηκαν από αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.733, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τους σχεδιασμούς για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

2. Τους τρόπους με τους οποίους προωθούνται μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα θέματα που αφορούν την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

3. Την πρόθεση της κυβέρνησης για δημιουργία κέντρου εκπαίδευσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.002, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 13 Αυγούστου 2012 αποφάσισε όπως το σπουδαστικό επίδομα σε φοιτητές με γονείς εγκλωβισμένους καταβάλλεται σε μηνιαία βάση αντί κάθε εξάμηνο.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει ρυθμιστεί το θέμα και παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Aντιπροσώπων για τους λόγους που δεν εφαρμόστηκε η πιο πάνω απόφαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.091, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία των εργασιών διαχωρισμού προσφυγικών οικοπέδων κατά κοινότητα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.092, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των εγκεκριμένων αιτήσεων που βρίσκονται στις επαρχιακές διοικήσεις αναμένοντας την παραχώρηση της χορηγίας για τα ακόλουθα προσφυγικά στεγαστικά σχέδια:

α. Αγορά κατοικίας.

β. Ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο.

γ. Ανέγερση κατοικίας σε οικόπεδο αυτοστέγασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.137, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία εγκατάστασης ανελκυστήρων στις πολυκατοικίες των προσφυγικών συνοικισμών. Συγκεκριμένα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει το σώμα για τα ακόλουθα:

α. Τον αριθμό των πολυκατοικιών στις οποίες γίνονται εργασίες εγκατάστασης.

β. Τον αριθμό των πολυκατοικιών για τις οποίες το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει προχωρήσει στη διαδικασία προσφορών.

γ. Το βαθμό υλοποίησης του συγκεκριμένου προϋπολογισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.195, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα της παραχώρησης νομικής αρωγής από το κράτος σε δικαιούχους για θέματα οικογενειακού δικαίου και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα:

1. Τον αριθμό των περιπτώσεων που έχει παραχωρηθεί νομική αρωγή αναλυτικά τα τελευταία πέντε χρόνια.

2. Το συνολικό κονδύλι που έχει παραχωρηθεί για νομική αρωγή.

3. Το χρόνο που απαιτείται για έγκριση αίτησης παραχώρησης νομικής αρωγής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.196, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δικαστική διαδικασία αναφορικά με το σύστημα LEFCO για έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και ποιο είναι το κόστος μέχρι στιγμής της εν λόγω διαδικασίας για το κράτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.221, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για:

1. το συνολικό αριθμό των ατόμων που έχουν εργοδοτηθεί μέσω των σχεδίων για απόκτηση εργασιακής πείρας,

2. τον αριθμό των επιθεωρήσεων και ελέγχων που έγιναν στους οργανισμούς που συμμετέχουν και

3. τον αριθμό των εργοδοτουμένων που παρέμειναν στην εργασία που τοποθετήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση του εξαμήνου και τον αριθμό των ατόμων που συνέχισαν να εργάζονται στους ίδιους οργανισμούς μετά τη λήξη του εξαμήνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.250, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει αναλυτικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κρατική ή τουρκοκυπριακή γη ή υποστατικά τα οποία έχουν παραχωρηθεί σε κατεχόμενους δήμους και κοινότητες ή σε προσφυγικά σωματεία για τις δραστηριότητές τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.264, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσοι λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) απασχολούνται στην υπηρεσία;

2. Πόσες περιπτώσεις χειρίζεται περίπου ο κάθε λειτουργός ΥΚΕ;

3. Ποιες ειδικότητες και επαγγελματικά προσόντα κατέχουν οι λειτουργοί των ΥΚΕ;

4. Ποια προγράμματα εξειδικευμένης επιμόρφωσης των λειτουργών ΥΚΕ γίνονται;

5. Υπάρχει πρόθεση διεύρυνσης των ειδικοτήτων των λειτουργών ΥΚΕ;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.265, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσα παιδιά βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα της διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας;

2. Πόσα από αυτά τα παιδιά βρίσκονται σε ιδρύματα παιδικής προστασίας και πόσα σε ανάδοχες οικογένειες;

3. Πώς αξιολογείται ο θεσμός της ανάδοχης οικογένειας; Λαμβάνονται μέτρα για τη στήριξή του;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.266, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των κρατικών ή κοινοτικών ιδρυμάτων ημερήσιας φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες που έχει τερματιστεί η λειτουργία τους.

2. Τους λόγους για τους οποίους τερματίστηκε η λειτουργία τους.

3. Τους τρόπους με τους οποίους καλύπτονται οι ανάγκες για τέτοιες υποδομές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.267, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τα έσοδα από τις εισφορές στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών τα τελευταία τρία χρόνια.

2. Το συνολικό κονδύλι που δαπανήθηκε για συντάξεις χηρείας και επιδόματα ορφάνιας τα τελευταία τρία χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.268, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους χειρισμούς του υπουργείου για την επίλυση του προβλήματος φερεγγυότητας που αντιμετωπίζουν δεκάδες πρόσφυγες στους οποίους δόθηκε οικόπεδο στα πλαίσια των προσφυγικών στεγαστικών σχεδίων και δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν για εξασφάλιση δανείου, για να ξεκινήσουν εργασίες ανέγερσης της κατοικίας τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.298, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Το κονδύλι που δαπανάται για την αντιμετώπιση του AIDS σφαιρικά.

2. Τη στήριξη που προσφέρεται στα οροθετικά άτομα αναφορικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

3. Τη δυνατότητα παραχώρησης οροθετικού επιδόματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.299, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα της διαμόρφωσης διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών σε σχέση με την εργασιακή αποκατάσταση των θυμάτων εμπορίας προσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.300, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Έχω ενημερωθεί ότι οι εργαζόμενες ως αντικαταστάτριες στη δημοτική εκπαίδευση δε δικαιούνται άδεια μητρότητας ή άδεια ασθενείας στις περιπτώσεις που κυοφορούν. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ισχύοντα αναφορικά με την άδεια μητρότητας για τις αντικαταστάτριες στη δημοτική εκπαίδευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.301, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ύπαρξη διαδικασίας αξιολόγησης των πολιτικών αποφάσεων σε σχέση με την επίδραση που αυτές έχουν στην ευζωία και ευημερία των παιδιών, καθώς και το συνολικό κονδύλι του κρατικού προϋπολογισμού που δαπανάται για τα παιδιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.302, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σύμφωνα με την έκθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τις λειτουργικές ανάγκες των δικαστηρίων και για άλλα συναφή θέματα, πρέπει να ληφθούν μέτρα και να εξευρεθούν πόροι, για να δημιουργηθούν κατάλληλα προγράμματα επιμόρφωσης των δικαστών. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει την Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό για τo πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.303, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στα διάφορα στεγαστικά σχέδια και αφορούν εκτοπισμένους από μητέρα πρόσφυγα, καθώς και πόσοι συνολικά απέκτησαν προσφυγική ταυτότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.304, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας και τις προθέσεις του υπουργείου για δημιουργία δικαστηρίου ανηλίκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.306, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για ρύθμιση της νομικής εκπροσώπησης ανηλίκων και ειδικότερα για τις περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.307, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό του υπουργείου σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου σε ό,τι αφορά την κτιριακή υποδομή και λειτουργικότητα του χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.358, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1) Τον αριθμό των εκ μητρογονίας προσφύγων οι οποίοι αιτήθηκαν έκδοση προσφυγικής ταυτότητας.

2) Τον αριθμό των εκ μητρογονίας προσφύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για τα σχέδια των προσφυγικών χορηγιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.359, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία των εργασιών κατασκευής του Αποχετευτικού Συστήματος Κοκκινοχωρίων. Συγκεκριμένα, παρακαλείται όπως μας ενημερώσει για τα εξής:

1. Έχει στελεχωθεί το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων και, αν ναι, πού στεγάζεται;

2. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα του δικτύου συλλογής των λυμάτων;

3. Πότε αναμένεται να αρχίσει η κατασκευή του κεντρικού σταθμού επεξεργασίας των λυμάτων;

4. Πότε αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά το όλο σύστημα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.424, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λήφθηκαν για ικανοποίηση των παρατηρήσεων της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) αναφορικά με το θέμα της καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων, δεδομένης και της υποχρέωσης για υποβολή έκθεσης προόδου το 2015.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.428, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν έχει ακόμα κυρωθεί η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων από Εξαναγκαστική Εξαφάνιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.437, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόθεση της κυβέρνησης να παραχωρήσει σε δικαιούχους τα βιοτεχνικά οικόπεδα στην περιοχή του χωριού Κοφίνου ή αν γίνονται οποιοιδήποτε άλλοι σχεδιασμοί για την αξιοποίησή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.438, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Μετά από την απόφαση της κυβέρνησης για κλείσιμο του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου, έχει ανατεθεί σε εκκαθαριστή η διαχείριση του σφαγείου και των υποχρεώσεών του. Παράλληλα, έχουν προσληφθεί τρεις φύλακες για τη φύλαξη του χώρου, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι από το Δεκέμβριο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος έχει την ευθύνη να καταβάλει τους μισθούς στους συγκεκριμένους φύλακες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.439, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Με ποιες διαδικασίες και πρακτικές εφαρμόζεται ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2014 σε σχέση με τη στοιχειοθέτηση υπόθεσης σωματεμπορίας;

2. Ποια είναι τα κενά που εντοπίζονται στην πιο πάνω νομοθεσία, που, όπως φαίνεται, οδηγεί σε νέες μορφές παραβίασης των δικαιωμάτων των θυμάτων εμπορίας;

3. Ποια είναι η πρόθεση του αρμόδιου υπουργείου και με ποιους τρόπους προτίθεται να αντιμετωπίσει τις πιο πάνω αδυναμίες και κενά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.440, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό σε σχέση με την ανακατασκευή του παρακαμπτήριου δρόμου Λάρνακας-Λεμεσού εντός της Κοφίνου, αφού είναι γνωστό ότι έχουν γίνει όλοι οι σχεδιασμοί και μελέτες για την υλοποίηση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.488, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη στελέχωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο αριθμός λειτουργών που στελεχώνουν τα επαρχιακά/τοπικά γραφεία ευημερίας σε κάθε επαρχία;

2. Πόσοι λειτουργοί είναι τοποθετημένοι σε αντιπροσωπίες ή πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.499, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που έχουν οδηγηθεί στη φυλακή λόγω οικονομικών υποχρεώσεών τους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα τελευταία χρόνια και τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κατάστασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.500, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία υλοποίησης του έργου “Επιδότηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας στο Πλαίσιο Συμφωνίας της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής” και συγκεκριμένα για τα εξής:

1. Ποιο είναι το συνολικό κονδύλι και πόσο δαπανήθηκε μέχρι σήμερα;

2. Πόσες γυναίκες επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα αυτό;

3. Πότε ολοκληρώνεται το έργο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.590, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε πρόσφατη επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στο “Σπίτι της Ελπίδας”, στο οποίο φιλοξενούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι, έγινε αναφορά για τα ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία παραχωρούνται σε ανηλίκους, για να επισκεφθούν συγγενείς τους σε άλλες χώρες. Τα έγγραφα αυτά δεν αναγνωρίζονται από κανένα άλλο κράτος, με αποτέλεσμα οι ανήλικοι να μην μπορούν να ταξιδέψουν.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα και τον τρόπο με τον οποίο το αρμόδιο υπουργείο θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.591, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποια σχέδια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα θέματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων υλοποιεί αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού;

2. Πόσοι εκπαιδευτικοί έχουν μέχρι σήμερα παρακολουθήσει αυτά τα προγράμματα;

3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την καθολική κάλυψη των εκπαιδευτικών από αυτά τα προγράμματα;

4. Σε πόσες περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης ανηλίκων από εκπαιδευτικούς;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.013, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει αναλυτικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μέχρι σήμερα οικονομικές υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τη λειτουργία των βρετανικών βάσεων, καθώς και για τις συνολικές υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για τις παρεχόμενες διευκολύνσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική αξία του χρήματος και το ρυθμό του πληθωρισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.066, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά σε ποιους κατεχόμενους δήμους και κοινότητες έχουν παραχωρηθεί υποστατικά σε προσφυγικούς συνοικισμούς ή σε τουρκοκυπριακές συνοικίες για τις ανάγκες τους ή τις ανάγκες των σωματείων τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.067, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί κυρίως στις παραλιακές περιοχές της Κύπρου ηλεκτρικά δίτροχα μηχανάκια. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιες άδειες πρέπει να κατέχει ο ιδιοκτήτης που ενοικιάζει αυτά τα μηχανάκια;

2. Έχουν διενεργηθεί έλεγχοι για τη συμβατότητα της χρήσης τους σε πολυσύχναστες περιοχές;

3. Υπάρχει ηλικιακός περιορισμός στη χρήση τους;

4. Υπάρχουν μέχρι στιγμής καταγεγραμμένα ατυχήματα και καταγγελίες για τη χρήση τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.068, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται τοποθετήσεις άνεργων ατόμων με αναπηρία με ποσόστωση στα προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που αφορούν τοποθέτηση ανέργων για κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής πείρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.103, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα έργα βελτίωσης και ευθυγράμμισης των δρόμων Αυγόρου-Δάσους Άχνας και Αυγόρου-Ορμίδειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.104, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μελέτες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου για την κατασκευή του δρόμου Δερύνειας-Σωτήρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.105, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών οι οποίες, ενώ βρίσκονται σε διάσταση με το σύζυγό τους, πριν εκδοθεί το διαζύγιο από αυτούς, αποκτούν παιδί με άλλο σύντροφο. Σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων ο εν διαστάσει σύζυγος, ο σύντροφος και η μητέρα συμφωνούν για την πατρότητα του παιδιού. Σύμφωνα όμως με τη νομοθεσία, εάν δεν παρέλθουν τριακόσιες δύο (302) μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του διαζυγίου μέχρι τη μέρα γέννησης του παιδιού, τότε τεκμαίρεται ότι το παιδί έχει πατέρα τον εν διαστάσει σύζυγο της γυναίκας, γεγονός το οποίο προκαλεί προβλήματα κατά την καταγραφή της γέννησης του παιδιού στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και επιπλέον προστριβές και ταλαιπωρία μεταξύ των εμπλεκομένων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουν παρουσιαστεί και με ποιο τρόπο έχουν αντιμετωπιστεί;

2. Προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο το οποίο να επιλύει το συγκεκριμένο πρόβλημα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.106, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία υλοποίησης της απόφασης για μεταφορά κυβερνητικών υπηρεσιών στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.107, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποια προγράμματα εφαρμόζονται στις Κεντρικές Φυλακές για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των κρατουμένων;

2. Ποια προγράμματα εφαρμόζονται ειδικά για τις γυναίκες κρατουμένους;

3. Ποιο είναι το οικονομικό κόστος υλοποίησης των προγραμμάτων και από πού χρηματοδοτούνται;

4. Πόσοι κρατούμενοι έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής τα συγκεκριμένα προγράμματα;

5. Ποια είναι τα κριτήρια συμμετοχής των κρατουμένων στα συγκεκριμένα προγράμματα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.108, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η μελέτη και ο προγραμματισμός για την ανέγερση κολυμβητηρίου στη Δερύνεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.131, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Το διάστημα 7-10 Σεπτεμβρίου 2015 η Κύπρος αντιμετώπισε το φαινόμενο της σκόνης στην ατμόσφαιρα. Ενώ το επιτρεπτό όριο φτάνει τα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, οι μετρήσεις έδειξαν ότι σε συγκεκριμένες περιοχές ξεπέρασε τα 4000 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποια μέτρα έλαβε για την προστασία των εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους;

2. Υπήρξαν επιθεωρήσεις σε χώρους εργασίας, ώστε να εξεταστεί η συμμόρφωση των εργοδοτών;

3. Υπήρξαν καταγεγραμμένα περιστατικά όπου εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη;

4. Υπήρξαν καταγγελίες από εργαζόμενους;

5. Εκτιμά το υπουργείο ότι χρειάζεται αλλαγή στη νομοθεσία, ώστε να προστατεύει πιο αποτελεσματικά τους εργαζόμενους στην περίπτωση τέτοιων φαινομένων και, εάν ναι, ποιο χρονοδιάγραμμα θέτει το υπουργείο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.132, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποια προβλήματα παρουσιάζονται όσον αφορά την ενεργοποίηση της πρόνοιας που αφορά την εναλλακτική ποινή του κατ’ οίκον περιορισμού με τη χρήση συστήματος γεωεντοπισμού;

2. Ποια μέτρα έχει λάβει το υπουργείο για την αντιμετώπιση των κωλυμάτων που παρουσιάζονται;

3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αξιοποίηση των συστημάτων γεωεντοπισμού;

4. Πόσοι φυλακισμένοι πληρούν τα κριτήρια για τη χρήση του συστήματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.134, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Πρόσφατα ενημερώθηκα ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν την πρόνοια για τους όρους επιμόρφωσης στον περί Κηδεμονίας και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμο. Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια προγράμματα θα καλούνται οι αδικοπραγούντες να παρακολουθήσουν;

2. Ποιοι είναι οι στόχοι επιμόρφωσης μέσα από τα συγκεκριμένα προγράμματα;

3. Κάποια εξ αυτών μπορούν να θεωρηθούν ως προγράμματα κατάρτισης και να προσφέρουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό;

4. Ποιο είναι το κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.272, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των κατόχων ταυτότητας εκτοπισθέντα.

2. Τον αριθμό όσων έχουν πάρει βοήθεια ή στήριξη από τα διάφορα στεγαστικά σχέδια της ΥΜΑΠΕ.

3. Τον αριθμό των εκτοπισθέντων που διαμένουν σε τ/κ κατοικίες.

4. Τον αριθμό των εκτοπισθέντων οι οποίοι έχουν αξιοποιήσει τα διάφορα σχέδια επαγγελματικής δραστηριοποίησης εκτοπισθέντων.

5. Τον αριθμό των εκτοπισθέντων που αξιοποίησαν τα διάφορα σχέδια του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

6. Τον αριθμό των κατόχων ταυτότητας εκτοπισθέντα οι οποίοι δεν έχουν επωφεληθεί από κανένα σχέδιο/πρόγραμμα στήριξης εκτοπισθέντων.

7. Τον αριθμό των αποδήμων που κατέχουν ταυτότητα εκτοπισθέντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.326, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Μια σειρά από υποχρεώσεις του κράτους προς τους πολίτες, αλλά και διάφορες χορηγίες συμψηφίζονται με τις οφειλές που μπορεί να έχουν πολίτες προς υπηρεσίες του κράτους. Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποια σχέδια χορηγιών και άλλων προγραμμάτων περιλαμβάνονται στις διαδικασίες συμψηφισμού με υποχρεώσεις πολιτών προς το κράτος;

2. Ποιο είναι το ύψος των συνολικών εσόδων από συμψηφισμούς και αναλυτικά από ποια σχέδια έχουν εισπραχθεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.327, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν την Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τον αριθμό των εργαζομένων με μερική απασχόληση.

2. Τον αριθμό των επιχειρήσεων με εργαζομένους με μερική απασχόληση.

3. Τον αριθμό των επιχειρήσεων με εργαζομένους με μερική απασχόληση στις οποίες έχουν τοποθετηθεί άνεργοι μέσω των σχεδίων της ΑΝΑΔ.

4. Τον αριθμό των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν μετατρέψει την πλήρη απασχόληση εργαζομένων τους σε μερική και ταυτόχρονα συμμετέχουν στα προγράμματα της ΑΝΑΔ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.047, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τον προγραμματισμό των βελτιωτικών έργων στο δρόμο που οδηγεί από το χωριό Καντού στο συνοικισμό αυτοστέγασης. Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι στενός, απουσιάζει οδικός φωτισμός και το οδόστρωμα είναι κατεστραμμένο.

2. Τα κριτήρια επιλογής του σημείου που έχει τοποθετηθεί το βοηθητικό ντεπόζιτο, το οποίο χρησιμοποιείται, για να στέλνει νερό στο χωριό Σωτήρα Λεμεσού. Το ντεπόζιτο εφάπτεται στον υπό αναφορά δρόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.048, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του διαχωρισμού οικοπέδων, περιλαμβανομένων των κοινοτικών υποδομών και της τοπιοτέχνησης των χώρων πρασίνου, του συνοικισμού αυτοστέγασης στην κοινότητα Καντού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.067, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μεταχείριση κρατουμένων με νοητική αναπηρία σε σχέση με την υποχρέωση σεβασμού και προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ζωής και σωματικής ακεραιότητάς τους και κυρίως για το αν υπάρχει πρόθεση τροποποίησης των περί Φυλακών (Γενικών) Κανονισμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.068, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των τίτλων ιδιοκτησίας που έχουν εκσυγχρονιστεί στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.151, που αφορά τους τίτλους ιδιοκτησίας που εκδόθηκαν την περίοδο 1997-1998 για κατοικίες σε προσφυγικούς συνοικισμούς αυτοστέγασης. Συγκεκριμένα, με την απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία εγγραφής της κατοικίας στον τίτλο ιδιοκτησίας, που μέχρι τώρα αναφέρεται μόνο σε οικόπεδο και που, όπως έχω διαπιστώσει, δεν έχει γνωστοποιηθεί στους επηρεαζομένους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.069, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δόθηκε η δυνατότητα σε νεαρά ζευγάρια προσφύγων να επιλύσουν τις στεγαστικές τους ανάγκες ανεγείροντας κατοικία πάνω από τις κατοικίες των γονιών τους, οι οποίες βρίσκονται σε συνοικισμούς αυτοστέγασης εκτοπισθέντων.

Δυστυχώς, στις περιπτώσεις όπου ο συνοικισμός είναι κτισμένος σε τουρκοκυπριακή γη και δεν έχει ακόμη παραχωρηθεί πιστοποιητικό μίσθωσης, δε δίνεται έγκριση για ανέγερση κατοικίας ούτε εγκρίνεται η παροχή της αντίστοιχης στεγαστικής βοήθειας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς θα επιλυθεί άμεσα το θέμα, αφού όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται είναι τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικών και το θέμα θα μπορούσε να ρυθμιστεί ενδοϋπηρεσιακά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.070, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 60.946, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2004, το τμήμα της λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη που εμπίπτει στα χωριτικά όρια των Πάνω Πολεμιδιών είναι πολεοδομικό έργο που οδηγεί στα ορεινά θέρετρα και δεν αποτελεί αναπτυξιακό έργο της κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών. Για το λόγο αυτό το κόστος του οδικού φωτισμού και της κατανάλωσης νερού για τη συντήρηση των νησίδων και των πλατειών στην πιο πάνω λεωφόρο δε θα έπρεπε να είναι ευθύνη του κοινοτικού συμβουλίου Πάνω Πολεμιδιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει ρυθμιστεί το πιο πάνω θέμα, καθώς και τα οφειλόμενα ποσά προς το δήμο Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.071, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποια προγράμματα εφαρμόζονται για την απεξάρτηση και την αποθεραπεία ατόμων που είναι χρήστες ναρκωτικών και κρατούνται στις φυλακές;

2. Ποια προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, τα οποία διασφαλίζουν ανεκτούς όρους διαβίωσης και βοήθεια για επαγγελματική αποκατάσταση, εφαρμόζονται στις περιπτώσεις ατόμων που αποφυλακίζονται;

3. Στα πλαίσια προγραμμάτων ενδυνάμωσης της αναμορφωτικής λειτουργίας της φυλάκισης παραχωρούνταν επίδομα φιλοπονίας σε κρατουμένους. Ποιο είναι το ύψος του επιδόματος και σε πόσους έχει παραχωρηθεί τα τελευταία χρόνια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.072, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε αρκετές περιοχές, όπου διαχωρίστηκαν οικόπεδα για άπορες οικογένειες, η εκτίμηση της αξίας των οικοπέδων, που έγινε κατά την περίοδο της μεγάλης οικοδομικής ανάπτυξης, ανέβασε πολύ υψηλά τις τιμές των οικοπέδων (π.χ. Τερσεφάνου), με αποτέλεσμα αρκετά νεαρά ζευγάρια, λόγω και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, να μην μπορούν να καλύψουν τις δόσεις για την αγορά του οικοπέδου και κάποια από αυτά να επιστρέφουν τα οικόπεδα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση επανεκτίμησης της αγοραίας αξίας των οικοπέδων που παραχωρήθηκαν και αν υπάρχει δυνατότητα, όπου εντοπίζεται μεγάλη διαφορά, αντίστοιχης μείωσης της τιμής αγοράς των οικοπέδων προς όφελος των οικογενειών στις οποίες έχουν παραχωρηθεί τα οικόπεδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.073, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων έγινε ενημέρωση για την πορεία της τιτλοποίησης και παραχώρησης πιστοποιητικών μίσθωσης σε δικαιούχους πρόσφυγες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των κενών κατοικιών που υπάρχουν στους προσφυγικούς συνοικισμούς της Λάρνακας και γιατί δεν παραχωρούνται σε ζευγάρια που έχουν ήδη εγκριθεί και βρίσκονται σε λίστα αναμονής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.112, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας διαπίστωσα ότι δεν έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα στη λήψη σήματος ψηφιακών εκπομπών στις πιο πάνω κατεχόμενες κοινότητες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να πάρει μέτρα, για να επιλυθεί το πρόβλημα, καθώς και αν προτίθεται να το επιλύσει με την αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης ή αν θα προχωρήσει στην εγκατάσταση και λειτουργία νέας δικτυακής υποδομής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σε τέτοια συχνότητα, που θα δίνει τη δυνατότητα πληρέστερης κάλυψης των κατεχόμενων περιοχών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.113, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Για τις ανάγκες της ειδικής ζώνης του αερολιμένα Λάρνακας έχουν παραχωρηθεί τουρκοκυπριακά τεμάχια γης. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, κάποια από τα τεμάχια αυτά καλλιεργούνται από γεωργούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο καθεστώς έχουν παραχωρηθεί τα τεμάχια αυτά, ποιος έχει την αρμοδιότητα να τα παραχωρήσει και με ποια κριτήρια και διαδικασίες έχουν παραχωρηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.114, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.118, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Οι κάτοικοι του Συνοικισμού Αυτοστέγασης Παραλιμνίου διαμαρτύρονται, γιατί υποχρεώνονται στην καταβολή αποχετευτικών τελών, θεωρώντας ότι οι χρεώσεις αυτές είναι παράνομες, αφού το κόστος κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος έχει αποπληρωθεί από το κράτος προς όφελος των προσφύγων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω θέμα και αν υπάρχει πρόθεση για τερματισμό της πιο πάνω χρέωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.119, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις τιμές που έχουν αποδοθεί από την πολιτεία στον ήρωα Γιώργο Τσικουρή που θεωρείται το πρώτο θύμα στον αγώνα κατά της χούντας των συνταγματαρχών της Ελλάδας, καθώς και στην αντίσταση σε αυτούς που κατέλυσαν τη δημοκρατία και συνεκτέλεσαν την προδοσία του 1974.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.120, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν:

1. τις επισκέψεις ασθενών στα αγροτικά υγειονομικά κέντρα σε όλες τις επαρχίες,

2. το ύψος των εσόδων από τα τέλη εγγραφής ασθενών στα πιο πάνω κέντρα και

3. το ύψος των εσόδων από τα τέλη παροχής φαρμάκων στους ασθενείς που επισκέπτονται τα αγροτικά υγειονομικά κέντρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.164, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσες είναι οι τουρκοκυπριακές κατοικίες που ενοικιάζονται ως εξοχικές;

2. Πόσοι από τους ενοικιαστές τους είναι εκτοπισθέντες και πόσοι μη εκτοπισθέντες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.185, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Είναι γνωστό ότι σε αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες χρησιμοποιείται η πρακτική “all inclusive”. Αυτό έχει αλυσιδωτά αρνητικό αντίκτυπο στην ευρύτερη τουριστική βιομηχανία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.186, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο που προτίθεται να αξιοποιήσει τον υδατοφράκτη Άχνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.273, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Στα Συμπεράσματα του 2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης καταγράφεται ότι η κατάσταση στην Κύπρο δε συνάδει με το άρθρο 27(3) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, αφού, όπως αναφέρεται, το δικαστήριο θα μπορούσε να διατάξει την επαναπρόσληψη παράνομα απολυθέντος υπαλλήλου μόνο στις περιπτώσεις που στην αναφερόμενη επιχείρηση υπάρχουν περισσότεροι από είκοσι υπάλληλοι.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω θέμα και για τα μέτρα που λαμβάνονται για εφαρμογή όλων των προνοιών της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Χάρτας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.277, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα διαπίστωσα τα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζουν τα κτίρια, η αυλή και άλλες κατασκευές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Προγραμματίζεται η συντήρηση του κτιρίου;

2. Ποιες εργασίες συντήρησης θα περιληφθούν στο έργο;

3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των εργασιών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.278, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για την TTIP (Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Ελεύθερων Συναλλαγών);

2. Ποιοι αξιωματούχοι και δημόσιοι λειτουργοί έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο “αναγνωστήριο” του Υπουργείο Εξωτερικών, για να ενημερώνονται από τα εμπιστευτικά έγγραφα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την ΤΤΙΡ;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.303, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Η λειτουργία του Σφαγείου Κοφίνου έχει τερματιστεί εδώ και μερικά χρόνια. Από τότε το κτίριο και οι εγκαταστάσεις του έχουν εγκαταλειφθεί και, όπως πληροφορούμαι, συχνά γίνονται κλοπές και άλλες ζημιές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο που το κράτος προτίθεται να διαχειριστεί ή να αξιοποιήσει αυτές τις εγκαταστάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.311, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του ποσού το οποίο εισπράττεται από τις αποκοπές από 0,8% μέχρι 2% στους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για να αξιοποιηθεί για τη συνέχιση της εργοδότησης των εποχικών ωρομίσθιων εργαζομένων.

Παρακαλώ όπως δοθούν αναλυτικά στοιχεία για τα εξής:

1. Τις εισπράξεις από τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα.

2. Τις εισπράξεις από τους εργαζομένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

3. Τον αριθμό των εποχικών ωρομίσθιων εργατών σήμερα, τις υπηρεσίες που απασχολούνται, καθώς και το ποσό που δαπανείται για τη μισθοδοσία τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.436, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Στην Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας 2016-2019 προβλέπεται η δημιουργία επιτροπής για παρακολούθηση και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής.

Για τη δημιουργία της επιτροπής αυτής απαιτείται η τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν άρχισε η επεξεργασία σχετικού νομοσχεδίου, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η δημιουργία της επιτροπής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.437, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Με την ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.626, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2013, ζητούσα ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αναθεώρησης του περί Παιδιών Νόμου. Στη σχετική απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, ενημερώθηκα ότι η διαδικασία τροποποίησης και εκσυγχρονισμού του περί Παιδιών Νόμου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο και ότι εντός του Οκτωβρίου 2013 θα είχε οριστικοποιηθεί το τελικό προσχέδιο, για να προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία, ακολούθως στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και για να κατατεθεί στη συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ολοκληρωθεί οι πιο πάνω προγραμματισμοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.438, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Πρόσφατα επισκέφθηκα το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας, όπου διαπίστωσα ότι τερματίστηκε η φοίτηση των μαθητών που είχαν εμπλακεί σε επεισόδια στο γυμνάσιο Λευκάρων και έχει απαγορευθεί η επιστροφή τους στο συγκεκριμένο γυμνάσιο. Επιπλέον, δεν έχει διευθετηθεί η φοίτησή τους σε οποιοδήποτε άλλο γυμνάσιο της επαρχίας Λάρνακας.

Εξαιτίας των πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος αποφάσισε για τη μη επιστροφή των μαθητών στο γυμνάσιο Λευκάρων;

2. Έχει ενημερωθεί γραπτώς είτε η Υπηρεσία Ασύλου είτε οι κοινωνικοί λειτουργοί για τη συγκεκριμένη απόφαση;

3. Υπήρξε επικοινωνία με άλλα γυμνάσια της Λάρνακας για την εγγραφή των μαθητών;

4. Η φοίτηση των μαθητών στο γυμνάσιο Λευκάρων τερματίστηκε μετά το επεισόδιο που έγινε στις 3 Νοεμβρίου 2016, ενώ καθηγητής στο κέντρο στάλθηκε στις 8 Ιανουαρίου. Γιατί παρουσιάστηκε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση;

5. Ο χώρος που υπάρχει στο κέντρο πληρεί τα κριτήρια που υπάρχουν για αίθουσες διδασκαλίας και οι μαθητές έχουν όλα τα απαραίτητα, για να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα;

6. Υπάρχει επιθεωρητής υπεύθυνος να παρακολουθεί τη διαδικασία της εκπαίδευσης στο κέντρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.480, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Στην κοινότητα Σωτήρας Λεμεσού το 2012 είχαν παραχωρηθεί διακόσια περίπου οικόπεδα σε προσφυγικές οικογένειες. Το 2015 αποφασίστηκε η ακύρωση του πιο πάνω έργου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι της ακύρωσης του πιο πάνω έργου;

2. Έγινε περιβαλλοντική και γεωλογική μελέτη πριν από την ολοκλήρωση των μελετών και των κατασκευαστικών σχεδίων;

3. Πόσα στοίχισαν τα κατασκευαστικά σχέδια και οι μελέτες;

4. Σε ποιο στάδιο βρισκόταν η υλοποίηση του έργου, όταν λήφθηκε η απόφαση για την ακύρωσή του;

5. Έχει υποβληθεί αίτηση στο Κτηματολόγιο από εταιρεία ανάπτυξης γης για ανταλλαγή κτήματός της με τα τεμάχια που περιλαμβάνονται στον πιο πάνω διαχωρισμό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.566, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Στα πλαίσια επίσκεψης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ενημερωθήκαμε ότι προετοιμάζεται από το Υπουργείο Υγείας τροποποίηση του περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Νόμου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί μέχρι την κατάθεση του τροποποιητικού νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.567, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου και το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει, για να ολοκληρωθεί και να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.568, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σχεδιασμό του υπουργείου του αναφορικά με την ανέγερση νέου ψυχιατρικού νοσοκομείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.569, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό του υπουργείου του αναφορικά με τη λειτουργία ψυχιατρικών κλινικών στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.570, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τους ελέγχους που διενεργεί το υπουργείο του στα πλαίσια της νομοθεσίας που διέπει τις στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων. Συγκεκριμένα, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια και για τις κυριότερες παρατηρήσεις που έχουν σημειωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.573, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την ευθύνη που έχει το εν λόγω υπουργείο για τη λειτουργία στεγών ηλικιωμένων και αναπήρων και τη στελέχωσή τους με καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, παρακαλώ όπως ενημερώσει το σώμα για τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από τις υπηρεσίες του υπουργείου σε στέγες ηλικιωμένων τα τελευταία δύο χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.632, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των περιπτώσεων για τις οποίες έχει παραχωρηθεί νομική αρωγή από το κράτος τα τελευταία τρία χρόνια.

2. Τον αριθμό των περιπτώσεων που έχει παραχωρηθεί νομική αρωγή για σκοπούς διαζυγίου.

3. Τον αριθμό των περιπτώσεων που έχει παραχωρηθεί νομική αρωγή σε μονογονεϊκές οικογένειες για σκοπούς κηδεμονίας.

4. Τον αριθμό των περιπτώσεων ληπτών ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος οι οποίοι έχουν απορριφθεί για νομική αρωγή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.633, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Με ποιους τρόπους καλύπτεται η οικονομική στήριξη των οροθετικών ατόμων και των οικογενειών τους, όπως προβλέπεται στην Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση του HIV/AIDS στην Κύπρο (2011-2015);

2. Ποιο είναι το ύψος του κονδυλίου που δαπανήθηκε για την οικονομική στήριξη των οροθετικών ατόμων και για ποιες κατηγορίες αναγκών δαπανήθηκε;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.634, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού του οικογενειακού δικαίου και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.635, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συσταθεί επιτροπή αντιρετροϊκής αγωγής στο Υπουργείο Υγείας και αν έχει δημιουργηθεί σύστημα εποπτείας και έγκρισης της χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής στο ίδιο υπουργείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.636, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των μονογονεϊκών οικογενειών που λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

2. Το συνολικό κονδύλι που δαπανάται για παραχώρηση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε μονογονεϊκές οικογένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.819, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην κατασκευή του σταθμού λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε προγραμματίζεται η αποπεράτωση των κατασκευαστικών έργων και η λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος;

2. Μελετώνται άλλοι τρόποι, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκαλούν τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου;

3. Υπάρχει πρόθεση για επαναπροκήρυξη των προσφορών για την κατασκευή του σταθμού λυμάτων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.820, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσες υποθέσεις εκδικάστηκαν στα οικογενειακά δικαστήρια από το 1990 και πόσες αναλογούν σε κάθε δικαστή;

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των οικογενειακών δικαστηρίων;

3. Πόσος χρόνος υπολογίζεται ότι χρειάζεται για την εξέταση αιτήσεων για νομική αρωγή;

4. Σε πόσες περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που πρέπει να καταβάλλουν διατροφή προωθήθηκε η διαδικασία αποκοπής της από το μισθό τους και καταβολής της απευθείας στη μητέρα;

5. Ποια μέτρα λαμβάνονται για στήριξη των παιδιών μετά τα δεκαοκτώ, αφού το επίδομα διατροφής τερματίζεται και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του από το γονέα που δεν έχει την επιμέλεια των παιδιών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.828, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έτυχαν κατάρτισης/επιμόρφωσης τα μέλη του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία, για να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους;

2. Πόσες υποθέσεις έχουν εξεταστεί από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία;

3. Πόσες από αυτές αφορούσαν καταδικασθέντες σε ισόβια;

4. Ποιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους που ετοιμάζονται από το συμβούλιο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.859, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Στη βάση ποιας νομοθεσίας και ποιων κριτηρίων χαρακτηρίζονται δήμοι ως αστικά κέντρα;

2. Πόσοι και ποιοι δήμοι στην Κύπρο είναι σήμερα αστικά κέντρα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.028, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα θέματα που αφορούν το Σχέδιο Επιδότησης Υπογόνιμων Ζευγαριών για σκοπούς εξωσωματικής γονιμοποίησης τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, ζητώ ενημέρωση για τα ακόλουθα:

1. Τον αριθμό των αιτήσεων και των εγκρίσεων για επιδότηση για σκοπούς εξωσωματικής γονιμοποίησης.

2. Το χρόνο αναμονής για εξέταση των αιτήσεων και το χρόνο μέχρι την καταβολή της επιδότησης.

3. Το ύψος του εγκεκριμένου κονδυλίου στους προϋπολογισμούς του αρμόδιου υπουργείου και το ύψος του ποσού που δαπανήθηκε.

4. Τους κύριους λόγους της υπογονιμότητας και τις ηλικίες που αφορούν οι περισσότερες αιτήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.059, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα κονδύλια που λαμβάνει η Κύπρος στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετεγκατάσταση προσφύγων. Συγκεκριμένα, να δοθεί αναλυτική κατάσταση για τα εξής:

1. Ποιο το συνολικό ύψος των κονδυλίων που παραχωρούνται στην Κύπρο;

2. Ποιο το συνολικό ποσό που δαπανάται;

3. Για ποιους σκοπούς διοχετεύονται τα κονδύλια αυτά;

4. Πώς στηρίζονται οι πρόσφυγες με τη διοχέτευση των κονδυλίων αυτών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.077, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα θέματα που αφορούν τη στήριξη γυναικών που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή, όπως είναι η παροχή αναλώσιμων ειδών για αντιμετώπιση των συνεπειών της (ειδικός στηθόδεσμος, ειδικό μανίκι για περιπτώσεις λεμφοιδήματος κ.ά.).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.078, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα θέματα που αφορούν τα διάφορα σχέδια για δανειοδότηση εκτοπισθέντων που παραχωρούνταν από τους Δανειστικούς Επιτρόπους ή και με άλλους τρόπους μετά το 1974 για την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους.

Συγκεκριμένα, να δοθούν πληροφορίες:

1. για τα κονδύλια που παραχωρήθηκαν υπό μορφή δανείων ή χορηγιών για τα διάφορα σχέδια (γεωργικά, κτηνοτροφικά, αλιείας κ.ά.),

2. για το ύψος των κονδυλίων που αποπληρώθηκαν από τους εκτοπισμένους επαγγελματίες για τα εν λόγω δάνεια,

3. για το ύψος του ποσού που συνεχίζει να οφείλεται από εκτοπισμένους επαγγελματίες και

4. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση για ρύθμιση ή και διαγραφή οφειλών από τους Δανειστικούς Επιτρόπους με συγκεκριμένα κριτήρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.087, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την εφαρμογή του νόμου περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής και Παροχής Ωφελημάτων προς τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και προς τους Εξαρτωμένους τους [Νόμος 120(Ι)2008].

Συγκεκριμένα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τηρείται μητρώο στο Υπουργείο Άμυνας στο οποίο να αναγράφονται τα ονόματα όλων των κληρωτών και έφεδρων στρατεύσιμων προσώπων που διετέλεσαν αιχμάλωτοι πολέμου;

2. Τηρείται μητρώο στο Υπουργείο Εσωτερικών στο οποίο να αναγράφονται τα ονόματα όλων των μη στρατεύσιμων/άμαχων προσώπων που διετέλεσαν όμηροι πολέμου;

3. Έχουν απονεμηθεί ηθικές αμοιβές από την κυπριακή πολιτεία στους αιχμαλώτους πολέμου που είναι καταχωρισμένοι σε μητρώο;

4. Πότε θα δημιουργηθεί μνημείο αιχμαλώτων πολέμου από την κυπριακή πολιτεία;

5. Τι εκδηλώσεις οργανώνονται με την ευκαιρία της 23ης Απριλίου, που έχει οριστεί ως Ημέρα Μνήμης και Τιμής Αιχμαλώτων Πολέμου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.120, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των γυναικών οι οποίες έχουν εκλεγεί σε δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια στις δύο τελευταίες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στον κατάλογο να γίνεται ξεχωριστή αναφορά σε κάθε δήμο και κοινότητα.

2. Τον αριθμό των γυναικών που εργάζονται στη δημόσια υπηρεσία. Στον κατάλογο να υπάρχει ομαδοποίηση αναφορικά με τις θέσεις στις οποίες υπηρετούν οι γυναίκες (διευθύντριες υπουργείων, διευθύντριες τμημάτων, προϊστάμενες κ.ο.κ. στη βάση των σχεδίων υπηρεσίας που υπάρχουν).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.121, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διαμορφωθεί οι κατάλληλες υποδομές για την πρόσληψη των γυναικών συμβασιούχων οπλιτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.157, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Όπως έχω πληροφορηθεί, η κυβέρνηση με απόφασή της, με αναδρομική ισχύ από το 2012, επιστρέφει το ΦΠΑ στις περιπτώσεις οικοδομικών και άλλων εργασιών που γίνονται σε εκκλησίες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Στη βάση ποιας νομοθεσίας εφαρμόζεται η πιο πάνω πρακτική;

2. Ποιες εργασίες καλύπτονται από την πιο πάνω απόφαση;

3. Ποιο είναι το ποσό που έχει επιστραφεί από το 2012 μέχρι σήμερα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.163, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έγιναν, ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα που εντοπίζεται με τις υψηλές τιμές στις κλειστές αγορές (π.χ. κυλικεία στα αεροδρόμια, στους αθλητικούς χώρους, στους κινηματογράφους, στα θέατρα κ.ο.κ).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.225, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια κατάταξης στην Επετηρίδα Μόνιμων Υπαξιωματικών (Ανδρών-Γυναικών) και για τη διαδικασία ανέλιξης των γυναικών στην Εθνική Φρουρά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.226, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν λαμβάνονται οποιαδήποτε μέτρα για την εγγραφή δρόμων ή αν γίνονται οποιεσδήποτε μελέτες για βελτίωση και ανάπτυξη του οδικού δικτύου σε περιοχές που η γη είναι τουρκοκυπριακή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.280, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί η πλήρης και έγκαιρη υλοποίηση των Συμπερασματικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Eξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων προς την Κυπριακή Δημοκρατία (Μάιος 2017), που κατατέθηκαν κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής στη χώρα μας της Διεθνούς Σύμβασης για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.281, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο προτίθεται να συνεργαστεί με όλους τους κρατικούς φορείς, για να εξεταστούν και να υλοποιηθούν οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στο Ψήφισμα 2011/2014 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση των εκδηλώσεων νεοναζισμού και δεξιού εξτρεμισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.282, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει ενεργοποιήσει ο Υπουργός Οικονομικών τη συμφωνία μεταξύ της Εκκλησίας και του κράτους για φορολογικά θέματα σύμφωνα με την πρόταση 299/2012, αριθμός απόφασης 73.315, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, και, εάν ναι, πότε;

2. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει εισπραχθεί ως φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας για τεμάχια που ενδεχομένως έχουν πωληθεί από την Εκκλησία ή από τεμάχια που τυχόν να έχουν αποκτηθεί μετά την ημερομηνία της συμφωνίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.310, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος ο αριθμός των περιπτώσεων που το κράτος μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας έχει δεσμεύσει ακίνητη περιουσία ατόμων που ήταν λήπτες δημοσίου βοηθήματος;

2. Ποιο είναι το συνολικό ποσό για το οποίο οι περιουσίες είναι δεσμευμένες;

3. Υπάρχουν ενστάσεις;

4. Υπάρχει πρόθεση για ρύθμιση των οφειλών μέσω διακανονισμού ή άλλων τρόπων;»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.311, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την παραχώρηση/εκμίσθωση τουρκοκυπριακών περιουσιών σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα να ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Πόσες τουρκοκυπριακές περιουσίες έχουν παραχωρηθεί για αξιοποίηση από τους δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου;

2. Πόσες τουρκοκυπριακές περιουσίες παραχωρήθηκαν σε κατεχόμενους δήμους;

3. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τουρκοκυπριακά υποστατικά δόθηκαν σε δήμους και αυτά υπενοικιάζονται σε τρίτους και ποιες είναι αυτές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.319, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αφορά την ΑΗΚ και αναφέρεται στο έτος 2016 περιλαμβάνονται συστάσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της σύνταξης υπαλλήλου ο οποίος αφυπηρέτησε υποχρεωτικά ένεκα της ανάληψης δημόσιου λειτουργήματος, το οποίο ήταν ασυμβίβαστο με τη θέση που κατείχε στην Αρχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εφαρμογή των συστάσεων του Γενικού Ελεγκτή.

Συγκεκριμένα, παρακαλώ όπως ενημερωθώ για τα ακόλουθα:

1. Τον τρόπο με τον οποίο σήμερα η Αρχή υπολογίζει τη σύνταξη και το εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα υπαλλήλου που αναλαμβάνει οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση.

2. Τη γνωμάτευση του νομικού συμβούλου της Αρχής αναφορικά με τη δυνατότητα και τη νομιμότητά της να ανακτήσει οποιαδήποτε ποσά τα οποία κατά το Γενικό Ελεγκτή παράνομα δόθηκαν στον εν λόγω υπάλληλο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.373, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των παιδιών τα οποία βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ).

2. Τον αριθμό των παιδιών κάτω των πέντε χρονών που βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα των ΥΚΕ.

3. Την πρόθεση του υπουργείου να δημιουργήσει κέντρο φιλοξενίας ή άλλες υποδομές για φροντίδα παιδιών κάτω των πέντε χρονών που έχουν μετακινηθεί από την οικογένειά τους και βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα των ΥΚΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.374, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των υποδομών φροντίδας που φιλοξενούν παιδιά κάτω των πέντε χρονών τα οποία βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ).

2. Την πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας να δημιουργήσει Κέντρο Φιλοξενίας.

3. Το πρόγραμμα στήριξης ανάδοχων οικογενειών.

4. Τους τρόπους προετοιμασίας των ανάδοχων γονέων.

5. Τη δράση του υπουργείου, ώστε να επεκτείνει το θεσμό του ανάδοχου γονέα, εφόσον είναι αντικειμενικά καλύτερος από τη φιλοξενία των παιδιών σε ιδρύματα.

6. Τον αριθμό των ελέγχων που γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία στις ανάδοχες οικογένειες και τις κυριότερες παρατηρήσεις που σημειώνονται.

7. Αν έχει γίνει οποιαδήποτε αξιολόγηση του Σχεδίου Ανάδοχης Οικογένειας και ποιες οι παρατηρήσεις επί τούτου.

8. Αν έχει τύχει επεξεργασίας και ανάλυσης η λειτουργία του θεσμού της ανοικτής υιοθεσίας που λειτουργεί σε άλλες χώρες.

9. Αν υπάρχει συγκριτική ανάλυση της σφαιρικής ανάπτυξης παιδιών μέσα από το θεσμό της ανάδοχης οικογένειας και των παιδιών στις δομές των ΥΚΕ.

10. Την ύπαρξη σχεδίου στήριξης των βιολογικών γονιών, ώστε να καταστούν ικανοί για ανάληψη της φροντίδας των παιδιών τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.375, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ζευγαριών ή των προσώπων που έχουν αιτηθεί για την υιοθεσία παιδιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.408, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Μετά την πρόσφατη απόφαση/ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με τη νομιμότητα της απόλυσης εγκύων στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων οι οποίες βασίζονται στην ευρωπαϊκή Οδηγία 98/59, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει προχωρήσει το Υπουργείο Εργασίας σε μελέτη/εξέταση της συγκεκριμένης ερμηνείας; Στη βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας στην Κύπρο, αφήνεται το περιθώριο να αξιοποιηθεί η ερμηνεία αυτή από επιχειρήσεις;

2. Ποιος ο αριθμός των καταγγελιών που έχει το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σχετικά με την παραβίαση του νομοθετικού πλαισίου που προστατεύει τις εγκύους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.409, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για:

1. τον αριθμό των οικοπέδων σε συνοικισμούς αυτοστέγασης όπου εκκρεμούν ακόμη οι διαδικασίες διαχωρισμού,

2. το εκσυγχρονισμένο χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών διαχωρισμού,

3. τον αριθμό των δικαιούχων στους οποίους δεν έχει δοθεί ακόμη υπογεγραμμένο συμβόλαιο από τις επαρχιακές διοικήσεις,

4. τον αριθμό των δικαιούχων οικοπέδων που δε θα πάρουν την οικονομική χορηγία.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.410, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Εδώ και δύο χρόνια ο συνοικισμός του Αγίου Ιωάννη στη Λάρνακα είναι ένα ανοικτό εργοτάξιο. Ένεκα διαφορών με τους εργολάβους, η διαδικασία εγκατάστασης ανελκυστήρων στις πολυκατοικίες του συνοικισμού δεν προχωρά, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι.
Παράλληλα, σε έναν αριθμό πολυκατοικιών, ενώ είχε ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης των ανελκυστήρων, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν ότι οι πολυκατοικίες τους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στατικότητας και ότι οι εργασίες θα σταματήσουν.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο το ιστορικό της εγκατάστασης ανελκυστήρων στο συγκεκριμένο συνοικισμό;

2. Υπάρχει ανάγκη για αλλαγή των διαδικασιών που ακολουθούνται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δε θα προκύψουν ανάλογα προβλήματα στο μέλλον;

3. Για ποιους λόγους δεν προηγήθηκε έλεγχος στατικότητας στις πολυκατοικίες πριν από την έναρξη της διαδικασίας εγκατάστασης ανελκυστήρων;

4. Ποιος ο αριθμός των πολυκατοικιών που παρουσιάζουν πρόβλημα στατικότητας στη συγκεκριμένη περιοχή;

5. Είναι τέτοια τα προβλήματα στατικότητας, ώστε να υπάρχει ανάγκη μετακίνησης των προσφύγων από τις πολυκατοικίες, παράλληλα με την έναρξη εργασιών για ανέγερση νέων πολυκατοικιών;»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.411, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρά τη διαφωνία της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και την κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους ελέγχει, εξετάζει και αποφασίζει για τις περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών οι οποίες λαμβάνουν το επίδομα μονογονιού, ενώ συμβιώνουν με άλλο άτομο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.412, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Εδώ και δύο χρόνια έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ανελκυστήρων σε αριθμό πολυκατοικιών στο συνοικισμό Αγίων Αναργύρων ΙΙ. Από την ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι και σήμερα έχουν αφεθεί στοιβαγμένα και περιφραγμένα όλα τα εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Όπως έχω ενημερωθεί, αυτό έγινε ένεκα διαφωνίας που υπάρχει ανάμεσα στον εργολάβο του έργου και στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Πέρα από το γεγονός ότι η περιοχή συνεχίζει να δίνει την εικόνα ενός εργοταξίου, δημιουργούνται και προβλήματα σε ό,τι αφορά την υγιεινή στην περιοχή, εφόσον αυτή αποτελεί εστία τρωκτικών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ιστορικό της συγκεκριμένης υπόθεσης και για το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μετακινηθούν τα συγκεκριμένα υλικά από το χώρο του συνοικισμού.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.413, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των γεννήσεων στην Κύπρο τα τελευταία πέντε χρόνια. Παρακαλώ όπως τα στοιχεία παρουσιαστούν ανά μήνα.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.414, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για την παροχή επιδόματος μητρότητας τα τελευταία πέντε χρόνια. Τα στοιχεία να παρουσιαστούν ανά μήνα.

2. Τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί για την παροχή επιδόματος μητρότητας τα τελευταία πέντε χρόνια.

3. Τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για την παροχή επιδόματος πατρότητας από την ημέρα ισχύος της σχετικής νομοθεσίας. Τα στοιχεία να παρουσιαστούν ανά μήνα.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.415, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των κρατικών και κοινοτικών παιδοκομικών σταθμών των οποίων η λειτουργία έχει τερματιστεί τα τελευταία πέντε χρόνια.

2. Τους λόγους για τους οποίους έχει τερματιστεί η λειτουργία των συγκεκριμένων σταθμών.

3. Τη διαδικασία που ακολουθείται για παραχώρηση κρατικών παιδοκομικών σταθμών στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

4. Τον αριθμό των σταθμών των οποίων η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου έχει αιτήσει την παραχώρηση.

5. Τον αριθμό των σταθμών που έχουν ήδη παραχωρηθεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

6. Τους όρους στη βάση των οποίων έχουν παραχωρηθεί οι συγκεκριμένοι σταθμοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.425, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σύμφωνα με τη νομοθεσία που προνοεί για την αναγνώριση της προσφοράς, την καθιέρωση ημέρας μνήμης και τιμής και την παροχή ωφελημάτων προς τους αιχμαλώτους πολέμου του 1974 και προς τους εξαρτώμενούς τους, προβλέπεται η τήρηση μητρώου στο οποίο να αναγράφονται τα ονόματα όλων των μη στρατεύσιμων/άμαχων προσώπων που διετέλεσαν όμηροι πολέμου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του μητρώου των μη στρατεύσιμων/άμαχων προσώπων που διετέλεσαν όμηροι πολέμου του 1974, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του μητρώου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.513, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, στην περιοχή Ζυγίου, βρίσκονται υπό εγκατάσταση πυλώνες υψηλής τάσης. Όπως φαίνεται εκ πρώτης όψεως, κάποιοι από τους πυλώνες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τον αυτοκινητόδρομο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια τα κριτήρια τοποθέτησης τέτοιων πυλώνων σε σχέση με την απόστασή τους από τους αυτοκινητόδρομους;

2. Τηρούνται οι αποστάσεις για τους συγκεκριμένους πυλώνες;

3. Πόση είναι η απόσταση των συγκεκριμένων πυλώνων από τον αυτοκινητόδρομο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.514, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό του μόνιμου προσωπικού που στελεχώνει την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) και τα καθήκοντα που έχουν.

2. Τον αριθμό του έκτακτου προσωπικού που στελεχώνει την ΥΔΕΠ και τα καθήκοντα που έχουν.

3. Τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν προς εξέταση από την ΥΔΕΠ.

4. Τον αριθμό των ενστάσεων για αποφάσεις της ΥΔΕΠ που εκκρεμούν ενώπιον της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.526, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Έχω πληροφορηθεί ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε τμήμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας έχει καταστραφεί το κλειστό κύκλωμα που χρησιμοποιούνταν για καταθέσεις ανηλίκων στο δικαστήριο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε θα εγκατασταθεί νέο σύστημα;

2. Γίνονται σκέψεις για εγκατάσταση τέτοιου εξοπλισμού σε χώρο στο Σπίτι του Παιδιού;

3. Υπάρχει σύστημα κλειστού κυκλώματος για καταθέσεις ανηλίκων σε όλα τα επαρχιακά δικαστήρια;

4. Υπάρχει σκέψη για εγκατάσταση εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τηλεδιασκέψεις για τις καταθέσεις ανηλίκων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.535, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2017 ο περί Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2017 [112(Ι)/2017], με τον οποίο προβλέπεται η σύσταση Συμβουλίου Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διοριστεί το πιο πάνω συμβούλιο, ποια τα ονόματα των μελών της επιτροπής, καθώς και αν έχει συνεδριάσει το εν λόγω συμβούλιο και με ποια θέματα έχει ασχοληθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.542, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε συνέχεια της απάντησής σας, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2018, σε σχέση με την ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.414, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για τα πιο κάτω:

1. Για τον αριθμό των εγκρίσεων για επίδομα μητρότητας στη βάση των πιο κάτω εισοδηματικών ομάδων:

0-500 ευρώ

501-1.000 ευρώ

1.001-1.500 ευρώ

1.501-2.000 ευρώ

2.001-2.500 ευρώ

2.501-3.000 ευρώ.

2. Αντίστοιχα, για τον αριθμό των εγκρίσεων για επίδομα πατρότητας στη βάση των ίδιων εισοδηματικών ομάδων.

3. Για την εργασιακή κατάσταση των αιτητριών επιδόματος μητρότητας και των αιτητών επιδόματος πατρότητας. Συγκεκριμένα, παρακαλώ να ενημερωθώ για τον αριθμό των αιτητριών και αιτητών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και για τον αριθμό των αιτητριών και αιτητών που δηλώνουν αυτοεργοδοτούμενες και αυτοεργοδοτούμενοι, αντίστοιχα.

4. Για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την εξέταση και πληρωμή των σχετικών επιδομάτων.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.543, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Συγκεκριμένα, παρακαλείται όπως μας ενημερώσει για τα εξής:

1. Πώς εφαρμόζονται και με ποιες συγκεκριμένες δράσεις οι πιο κάτω αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί:

α. Να παρακολουθεί το πρόβλημα της βίας στην οικογένεια στην Κύπρο.

β. Να προβαίνει στην ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού και των επαγγελματιών με διάφορα μέσα, περιλαμβανομένων ειδικών συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.

γ. Να προωθεί επιστημονικές έρευνες σχετικά με τη βία στην οικογένεια.

δ. Να προωθεί τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών του προβλήματος της βίας στην οικογένεια.

ε. Να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των σχετικών υπηρεσιών που λειτουργούν, καθώς και την εφαρμογή και τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

2. Ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού που παραχωρείται για τη λειτουργία της επιτροπής και την υλοποίηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.544, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 προβλέπει την ίδρυση ταμείου στήριξης ανήλικων θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία εφαρμόζεται για τέσσερα χρόνια, παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Για το ποσό το οποίο έχει κατατεθεί στο συγκεκριμένο ταμείο δυνάμει της εφαρμογής του άρθρου 16 της υπό αναφορά νομοθεσίας.

2. Για τον κανονισμό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 57 της υπό αναφορά νομοθεσίας και αφορά τη διαχείριση του εν λόγω ταμείου.

3. Αν έχουν γίνει εισφορές από ιδιώτες ή οργανισμούς στο συγκεκριμένο ταμείο.

4. Αν το αρμόδιο υπουργείο έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενημέρωση, διαφώτιση και δράση, ώστε να υπάρξουν εισφορές στο συγκεκριμένο ταμείο.

5. Αν το συγκεκριμένο ταμείο έχει προσφέρει αποζημίωση σε θύματα στη βάση της υπό αναφορά νομοθεσίας.

6. Αν το συγκεκριμένο ταμείο μπορεί να προσφέρει αποζημίωση σε θύματα που έχουν αναγνωριστεί στη βάση της νομοθεσίας που εφαρμοζόταν πριν από το 2014.

7. Πόσα προγράμματα παροχής συνδρομής, στήριξης και νομικής αρωγής, πρόληψης και ενημέρωσης έχουν επιχορηγηθεί από το συγκεκριμένο ταμείο.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.572, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιος ο αριθμός των αντισταθμιστικών οικοπέδων που δόθηκαν σε χρήστες τουρκοκυπριακών κατοικιών από το 2008 μέχρι σήμερα, ανά έτος;

2. Ποιος ο αριθμός των αντισταθμιστικών οικοπέδων που έχουν διαχωριστεί ανά έτος;

3. Ποιες οι αρχικές πρόνοιες του σχεδίου παροχής αντισταθμιστικού οικοπέδου; Συγκεκριμένα, θέλουμε να ενημερωθούμε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εν λόγω οικοπέδων και για το ποιες επιλογές αξιοποίησης έχουν οι δικαιούχοι.

4. Ποιος ο αριθμός των αντισταθμιστικών οικοπέδων που εκκρεμεί ο διαχωρισμός τους;

5. Ποιος ο αριθμός των τίτλων ιδιοκτησίας που έχουν εκδοθεί για αντισταθμιστικά οικόπεδα;

6. Ποια η δυνατότητα ή οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης όσον αφορά την επαναλειτουργία του συγκεκριμένου σχεδίου, με δεδομένο ότι οι χρήστες τουρκοκυπριακών κατοικιών συνεχίζουν να είναι οι πιο αδικημένοι εκ των προσφύγων;»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.573, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Με δεδομένο ότι η αυξητική τάση που φαινόταν από το 2013 στα εργατικά ατυχήματα έχει αποτυπωθεί και για το έτος 2017, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιος ο συνολικός αριθμός των εργατικών ατυχημάτων που έχουν δηλωθεί στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας από το 2013 μέχρι και σήμερα, ανά έτος;

2. Ποιος ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων εργατικών ατυχημάτων που το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας οδήγησε ενώπιον δικαστηρίου από το 2013, ανά έτος;

3. Ποιος ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων εργατικών ατυχημάτων για τις οποίες υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων από το 2013, ανά έτος;

4. Έχουν καταγραφεί εργατικά ατυχήματα σε επιχειρήσεις στις οποίες έγινε επιθεώρηση μέχρι και 18 μήνες προηγουμένως;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.663, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Έχω πληροφορηθεί ότι η διαδικασία για αξιοποίηση του σχεδίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ίδια κατανάλωση είναι δαιδαλώδης και ταλαιπωρεί τον προσφυγικό κόσμο που είναι χρήστες τουρκοκυπριακών κατοικιών ή έχουν ανεγείρει κατοικία σε τουρκοκυπριακή γη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία που απαιτείται, ώστε να αξιοποιηθεί το πιο πάνω σχέδιο, και αν μελετώνται οποιοιδήποτε τρόποι απλοποίησης των διαδικασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.023, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Όπως έχω διαπιστώσει, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών θεωρεί εγκεκριμένους δικαιούχους τουρκοκυπριακής κατοικίας όσους είχαν υποβάλει αίτηση για την παραχώρηση τουρκοκυπριακής κατοικίας και είχαν εγκριθεί, αλλά δεν τους παραχωρήθηκε κατοικία, γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμη. Όπως έχω πληροφορηθεί, αυτές οι περιπτώσεις δε θα συμπεριλαμβάνονται στις συνεδρίες των Συμβουλευτικών Επιτροπών, αλλά οι κατοικίες θα παραχωρούνται απευθείας από τον Διευθυντή της υπηρεσίας και τον Υπουργό Εσωτερικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πράγματι ευσταθεί η πιο πάνω ρύθμιση;

2. Πόσοι δικαιούχοι ανά το παγκύπριο θεωρούνται ήδη εγκεκριμένοι και θα τους παραχωρείται κατοικία χωρίς να έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο ότι αυτή είναι κενωθείσα;

3. Εάν και εφόσον είναι συμβατό με τη νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλώ να κοινοποιηθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών κατάλογος με τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους, καθώς και αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ο καθένας θεωρείται εγκεκριμένος.

4. Υπάρχουν ιδιαίτερες περιπτώσεις που η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών μπορεί να μη δημοσιεύσει τις κενωθείσες τουρκοκυπριακές περιουσίες;

5. Πόσες τουρκοκυπριακές κατοικίες, επαγγελματικά υποστατικά και τουρκοκυπριακοί κλήροι έχουν καταχωριστεί ηλεκτρονικά ως διαθέσιμοι για παραχώρηση και πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν μέχρι στιγμής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.228, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο το σύνολο των κονδυλιών του προϋπολογισμού του 2018 τα οποία αφορούν προγράμματα στήριξης των λαϊκών ποιητών, καθώς και το σύνολο των κονδυλιών από τον προϋπολογισμό του 2017 τα οποία διατέθηκαν για στήριξη των λαϊκών ποιητών;

2. Ποιος ο αριθμός των ποιητικών συλλογών από λαϊκούς ποιητές οι οποίες έχουν αγοραστεί από το Υπουργείο Παιδείας και έχουν διατεθεί στις βιβλιοθήκες των σχολείων τα τελευταία 5 χρόνια;

3. Ποια τα υφιστάμενα προγράμματα στήριξης των λαϊκών ποιητών;

4. Έχω ενημερωθεί ότι προηγουμένως υπήρχε ο θεσμός των Βραβείων Λαϊκής Ποίησης. Ποιοι οι λόγοι τερματισμού του θεσμού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.240, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Όπως έχω πληροφορηθεί, μερικές κοινότητες φορολογούν τους χρήστες τουρκοκυπριακών κλήρων στα πλαίσια φορολογίας για κατοχή τουρκοκυπριακής γης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Στη βάση ποιας νομοθεσίας δίνεται το δικαίωμα στις κοινότητες να φορολογούν τους χρήστες τουρκοκυπριακής γης;

2. Πόσες κοινότητες διατηρούν τη συγκεκριμένη φορολογία;

3. Φορολογούνται αντίστοιχα και οι μισθωτές ελληνοκυπριακής γης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.272, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Με την εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη το 2013, η νέα κυβέρνηση ανάμεσα σε άλλα απέσυρε νομοσχέδιο που αφορούσε τον εκσυγχρονισμό του περί Υιοθεσίας Νόμου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Προτίθεται το υπουργείο να επανακαταθέσει το εν λόγω νομοσχέδιο και, εάν ναι, πότε;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε καθυστέρηση έξι σχεδόν χρόνων την επανακατάθεσή του;

3. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που διαπιστώνεται ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ενδεχόμενη τροποποίηση της πιο πάνω νομοθεσίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.362, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πότε έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα εγκατάστασης ανελκυστήρων στους κυβερνητικούς οικισμούς;

2. Σε πόσες πολυκατοικίες τοποθετήθηκαν ανελκυστήρες, ανά έτος, και ποια είναι η αντίστοιχη πραγματική δαπάνη από την έναρξη του προγράμματος;

3. Πόσες πολυκατοικίες παραμένουν σήμερα χωρίς ανελκυστήρα;

4. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ανελκυστήρων σε όλες τις πολυκατοικίες στους κυβερνητικούς οικισμούς;

5. Γιατί για τρία χρόνια δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση είκοσι ανελκυστήρων σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα;

6. Σε πόσες πολυκατοικίες οι ιδιοκτήτες φέρουν ένσταση στην τοποθέτηση ανελκυστήρων;

7. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει την άρνηση ιδιοκτητών στην εγκατάσταση ανελκυστήρων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.366, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μουτταγιάκας ενημερώθηκα ότι εκκρεμεί η πλήρης αντισεισμική στήριξη του δημοτικού σχολείου στη Μουτταγιάκα.

Παρακαλείται όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των μελετών και έναρξης των εργασιών αντισεισμικής στήριξης του σχολείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.367, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των υποστατικών για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση πιστοποιητικών μίσθωσης στην κοινότητα της Μουτταγιάκας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.368, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Αναφέρομαι στο νέο στεγαστικό σχέδιο, το οποίο δίνει το δικαίωμα σε πρόσφυγες να ανεγείρουν κατοικίες πάνω από τις υφιστάμενες κατοικίες των γονιών τους, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει προς αξιοποίηση ελεύθερος συντελεστής δόμησης.

Με τη διευκόλυνση που γίνεται πιο πάνω δυστυχώς δε ρυθμίζεται και το δικαίωμα σε προσφυγική χορηγία αντίστοιχη με το υφιστάμενο σχέδιο για την ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ρυθμίσει το δικαίωμα των νεαρών κυρίως προσφυγικών ζευγαριών σε προσφυγική χορηγία, όταν ανεγείρουν κατοικία πάνω από τις υφιστάμενες κατοικίες των γονιών τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.378, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε προγραμματίζεται η κατεδάφιση των εγκαταλειμμένων πολυκατοικιών στο συνοικισμό Αγίου Αθανασίου;

2. Ποιοι σχεδιασμοί γίνονται για την ανέγερση των νέων πολυκατοικιών;

3. Ποιοι σχεδιασμοί γίνονται για μεταστέγαση του εμπορικού κέντρου που λειτουργεί στο ισόγειο των υπό κατεδάφιση πολυκατοικιών;

4. Πότε θα παραχωρηθούν τίτλοι ιδιοκτησίας στους δικαιούχους των διαμερισμάτων στις νέες πολυκατοικίες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.392, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιες μέθοδοι αντισύλληψης παρέχονται από τα κρατικά νοσηλευτήρια;

2. Υπάρχουν μέθοδοι αντισύλληψης που παρέχονται δωρεάν και, αν ναι, σε ποιες ομάδες πληθυσμού;

3. Απαιτείται η συγκατάθεση του συζύγου/συντρόφου για την παροχή οποιασδήποτε μεθόδου αντισύλληψης;

4. Παρέχεται το coil ως μέθοδος αντισύλληψης στα κρατικά νοσηλευτήρια;

5. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ή εσωτερικοί κανονισμοί σχετικά με τις μεθόδους αντισύλληψης που ακολουθούνται από το υπουργείο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.399, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Επειδή από τα στοιχεία που καταθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών στη Βουλή φαίνεται ότι είναι αρκετά χαμηλή η αξιοποίηση των κονδυλίων για τα στεγαστικά προγράμματα της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσες εγκεκριμένες αιτήσεις αφορούν την πρώτη εισοδηματική ομάδα για εισοδήματα μέχρι €30.000 και πόσες εξ αυτών αφορούν τη δεύτερη ομάδα για εισοδήματα από €30.000 μέχρι €45.000;

2. Πόσοι μήνες χρειάζονται για την έγκριση, την εξέταση και την καταβολή της χορηγίας από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης;

Παρακαλώ όπως επισυναφθεί κατάλογος ανά έτος από τον Ιανουάριο του 2014.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.400, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε συνέχεια της κοινοβουλευτικής ερώτησης με αρ. φακ. 23.06.011.02.542 και την απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2018, επισημαίνουμε ότι η ερώτηση δεν είχε σκοπό να ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για την υφιστάμενη νομοθεσία, εφόσον αυτή βρίσκεται δημόσια αναρτημένη.

Στόχος της ερώτησης είναι να αξιολογήσει η Βουλή των Αντιπροσώπων την αξιοποίηση τόσο του επιδόματος μητρότητας όσο και του επιδόματος πατρότητας από διαφορετικές εισοδηματικές και επαγγελματικές ομάδες. Τα στοιχεία που έχουμε ζητήσει μπορούν να δοθούν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για τον λόγο αυτό παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Tον αριθμό των εγκρίσεων για επίδομα μητρότητας στη βάση των πιο κάτω εισοδηματικών κριτηρίων:

α. €0-500

β. €501-1.000

γ. €1.001-1.500

δ. €1.501-2.000

ε. €2.001-2.500

στ. €2.501-3.000

2. Τον αριθμό των εγκρίσεων για επίδομα πατρότητας στη βάση των ίδιων πιο πάνω εισοδηματικών κριτηρίων.

3. Την εργασιακή κατάσταση των αιτητριών επιδόματος μητρότητας και των αιτητών επιδόματος πατρότητας. Συγκεκριμένα, παρακαλώ να ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτητριών και των αιτητών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και για τον αριθμό των αιτητριών και των αιτητών που δηλώνουν αυτοεργοδοτούμενες και αυτοεργοδοτούμενοι, αντίστοιχα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.401, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των ατόμων στους οποίους επιβλήθηκε επιβαρυντικό τέλος για την καθυστέρηση εγγραφής τέκνου στο ληξιαρχείο γεννήσεων, ξεχωριστά για καθυστέρηση από 15 μέρες μέχρι 3 μήνες και πέραν των 3 μηνών.

2. Το σύνολο του ποσού που εισπράχθηκε ως επιβαρυντικό τέλος τα τελευταία τέσσερα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.402, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σύμφωνα με το άρθρο 17 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου, όποιος χρησιμοποιεί εργασία ή υπηρεσίες ατόμου για το οποίο εύλογα θα μπορούσε να υποθέσει ότι είναι θύμα εμπορίας τότε είναι ένοχος αδικήματος και προβλέπονται συγκεκριμένες ποινές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που έχουν καταγγελθεί για το συγκεκριμένο αδίκημα από τη μέρα ψήφισης της συγκεκριμένης νομοθεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.403, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των ελέγχων που έγιναν τον τελευταίο χρόνο σε επιχειρήσεις για την εφαρμογή των νομοθεσιών που προστατεύουν τη μητρότητα και τον μητρικό θηλασμό.

2. Τον αριθμό των παραβιάσεων που έχουν σημειωθεί και τις ποινές που έχουν επιβληθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.404, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αναποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την επιδότηση ενοικίου στον προσφυγικό κόσμο από την Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων. Από τη μια, παρατηρείται καθυστέρηση περίπου επτά-οκτώ μηνών για την εξέταση των αιτήσεων και την παραχώρηση του επιδόματος και, από την άλλη, στην περίπτωση λήξης του ενοικιαστηρίου συμβολαίου και ανανέωσής του, το επίδομα τερματίζεται και χρειάζονται ακόμη επτά-οκτώ μήνες για την επανεξέταση των περιπτώσεων. Είναι εύκολο να κατανοήσει κάποιος ότι στις περιπτώσεις ετήσιων συμβολαίων παρατηρείται τεράστια ταλαιπωρία για τους δικαιούχους πρόσφυγες και το συγκεκριμένο σχέδιο καταλήγει, αντί σε μηνιαία επιδότηση ενοικίου, σε καταβολή ετήσιου εφάπαξ ποσού.

Για τον λόγο αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τους λόγους που παρατηρείται αυτή η τεράστια καθυστέρηση, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

2. Τον αριθμό των αιτήσεων για επιδότηση ενοικίου από την Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων και τον αριθμό όσων αιτήσεων έχουν εγκριθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

3. Τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν εξεταστεί και εγκριθεί αναλόγως της σύνθεσης της οικογένειας. Παρακαλώ όπως ο συγκεκριμένος κατάλογος ετοιμαστεί κατ’ έτος από το 2014.

4. Τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν εξεταστεί και εγκριθεί αναλόγως του ποσού που επιδοτείται.

5. Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται, για να εξεταστεί και να ξεκινήσει να παραχωρείται το επίδομα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.405, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς προγραμματίζεται να αντιμετωπιστεί ο υπερπληθυσμός στο Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου;

2. Υπάρχει πρόθεση -και, εάν ναι, πότε- να αντικατασταθούν οι υποδομές φιλοξενίας μεταναστών στην Κοκκινοτριμιθιά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.505, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Όσοι πρόσφυγες απέκτησαν κατοικία ή διαμέρισμα μέσω των διάφορων στεγαστικών προγραμμάτων και τους έχει παραχωρηθεί πιστοποιητικό μίσθωσης ή είναι δικαιούχοι πιστοποιητικού μίσθωσης είχαν ενημερωθεί ότι με την εγγραφή της μίσθωσης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα έχουν το δικαίωμα της μεταβίβασης, υπομίσθωσης και υποθήκευσης με κρατική εγγύηση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σημερινά δικαιώματα των δικαιούχων πιστοποιητικών μίσθωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.519, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Ένεκα της παρέλευσης δέκα μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της ερώτησης με αριθμό 23.06.011.02.572 χωρίς ανταπόκριση από τον αρμόδιο υπουργό, επανακαταθέτουμε τα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Ποιος ο αριθμός των αντισταθμιστικών οικοπέδων που δόθηκαν σε χρήστες τουρκοκυπριακών κατοικιών από το 2008 μέχρι σήμερα ανά έτος;

2. Ποιος ο αριθμός των αντισταθμιστικών οικοπέδων που έχουν διαχωριστεί ανά έτος;

3. Ποιες οι αρχικές πρόνοιες του σχεδίου παροχής αντισταθμιστικού οικοπέδου; Συγκεκριμένα, θέλουμε να ενημερωθούμε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εν λόγω οικοπέδων για το ποιες επιλογές αξιοποίησης έχουν οι δικαιούχοι.

4. Ποιος ο αριθμός των αντισταθμιστικών οικοπέδων τα οποία εκκρεμούν προς διαχωρισμό;

5. Ποιος ο αριθμός των τίτλων ιδιοκτησίας που έχουν εκδοθεί για αντισταθμιστικά οικόπεδα;

6. Ποια η δυνατότητα ή οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης όσον αφορά την επαναλειτουργία του συγκεκριμένου σχεδίου, με δεδομένο ότι οι χρήστες τουρκοκυπριακών κατοικιών συνεχίζουν να είναι οι πιο αδικημένοι εκ των προσφύγων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.520, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σύμφωνα με το άρθρο 67(1) του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014, ο Υπουργός Εσωτερικών ως εθνικός συντονιστής πρέπει να επιλέξει ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή.

Συγκεκριμένα, στην πιο πάνω νομοθεσία αναφέρονται τα ακόλουθα για τον ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή:

“67.- (1) Ο Εθνικός Συντονιστής αναθέτει κάθε τρία χρόνια και για περίοδο τριών ετών σε ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή, ο οποίος αποτελεί ισοδύναμο μηχανισμό του εθνικού εισηγητή που καθορίζεται στο άρθρο 19 της Οδηγίας 2011/36/ΕΚ, ο οποίος καθορίζεται μετά από προκήρυξη σχετικών προσφορών για την άσκηση των λειτουργιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

(2) Οι όροι και οι προϋποθέσεις των προσφορών, καθώς και οι συγκεκριμένοι όροι εντολής του ανεξάρτητου εξωτερικού αξιολογητή συζητούνται και αποφασίζονται στο πλαίσιο της πολυθεματικής συντονιστικής ομάδας.

(3) Ο ανεξάρτητος εξωτερικός αξιολογητής είναι ανεξάρτητος θεσμός ή οργανισμός ή πρόσωπο με εξειδίκευση και δέουσα εμπειρία στα θέματα εμπορίας προσώπων ο οποίος-

(α) διεξάγει εκτιμήσεις σχετικά με τις τάσεις ως προς την εμπορία προσώπων τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο·

(β) σταθμίζει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ενεργειών της Δημοκρατίας κατά της εμπορίας προσώπων κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, μέσω, μεταξύ άλλων, της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων σε στενή συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και σχετικούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς·

(γ) υποβάλλει αναφορές με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών του και τις εισηγήσεις του αναφορικά με επιπρόσθετα ή άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν”.

Στη βάση της πιο πάνω νομοθεσίας παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και σε ποιο στάδιο βρίσκονται για την επιλογή ανεξάρτητου εξωτερικού αξιολογητή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.521, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Το 2013 σε απάντηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του περί Παιδιών Νόμου (αρ. 23.06.010.02.626) αναφέρεται ότι “Η διαδικασία τροποποίησης και εκσυγχρονισμού του περί Παίδων Νόμου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και έχουν ετοιμαστεί αναθεωρημένα προσχέδια με βάση τις απόψεις που λήφθηκαν. Εντός του Οκτωβρίου θα οριστικοποιηθεί το τελικό προσχέδιο από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το οποίο θα προωθηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία. Ακολούθως θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση”.

Το 2017 σε παρόμοια ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.437) αναφέρεται ότι “έχουν ολοκληρωθεί 2 νομοσχέδια που τιτλοφορούνται ʽΝόμος που προβλέπει για την Επιμέλεια, Φροντίδα και Προστασία των Παιδιών και για Συναφή και Παρεμφερή Θέματα με αυτάʼ και ʽΟ περί Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας Νόμοςʼ, καθώς και προσχέδια τριών σχετικών Κανονισμών, τα οποία βρίσκονται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για σκοπούς νομοτεχνικής επεξεργασίας”.

Επειδή ακόμη δεν έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων οποιαδήποτε νομοσχέδια που να τροποποιούν την υπό αναφορά νομοθεσία, παρακαλώ όπως η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Για τις ενέργειες σχετικά με την τροποποίηση της συγκεκριμένης νομοθεσίας, καθώς και τους λόγους που έχουν οδηγήσει σε αυτή την τεράστια καθυστέρηση.

2. Ποια είναι τα καινούρια χρονοδιαγράμματα που θέτει το εν λόγω υπουργείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.660, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά


«
Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεσμεύτηκε να δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα στο Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο θα εξετάσει κάθε παράπονο στα θέματα που αφορούν τη διαβίωση των εργαζομένων τρίτων χωρών στην Κύπρο.
Παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες και θεσμοί όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα και αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την υλοποίηση της πιο πάνω δέσμευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.661, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά


«
Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:


1. Ο Κηδεμόνας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών προβαίνει σε φιλικό διακανονισμό με ιδιοκτήτες τουρκοκυπριακής γης, με σκοπό την απαλλοτρίωση της γης στην οποία έχει δημιουργηθεί κυβερνητικός συνοικισμός προσφύγων ή παραχωρήθηκαν οικόπεδα για σκοπούς αυτοστέγασης προσφύγων;
2. Σε πόσες περιπτώσεις έγινε τέτοιος διακανονισμός τα τελευταία δέκα χρόνια αναλυτικά ανά έτος;
3. Πόσες κατοικίες/διαμερίσματα αφορούσαν περιπτώσεις όπου η γη στην οποία είναι κτισμένα έχουν περιέλθει στη δικαιοδοσία του κράτους είτε μέσω φιλικού διακανονισμού ή με άλλο τρόπο;
4. Πόσοι τίτλοι ιδιοκτησίας έχουν παραχωρηθεί για κατοικίες/διαμερίσματα σε αυτές τις περιπτώσεις;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.691, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά


«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για:
1. τον αριθμό των οικιακών εργαζομένων που αιτήθηκαν και έλαβαν άδεια και επίδομα μητρότητας κατά τα τελευταία 10 χρόνια,
2. τον αριθμό των εργαζομένων από τρίτες χώρες που δε διαμένουν πλέον στην Κύπρο και λαμβάνουν σύνταξη γήρατος και
3. τον αριθμό των εργαζομένων από τρίτες χώρες που έχουν λάβει εφάπαξ ποσό, γιατί δεν έχουν καταστεί δικαιούχοι θεσμοθετημένης σύνταξης, αλλά είχαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

..\..\008_3h\23_06_011_03_691.htmΑπάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.692, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά


«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόθεση της κυβέρνησης να κυρώσει τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Αξιοπρεπή Εργασία των Οικιακών Εργαζομένων, καθώς και για το πότε θα είναι ο επόμενος σταθμός ελέγχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.031, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Πόσες υποθέσεις μεταβίβασης ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα έχουν γίνει τα τελευταία 5 χρόνια;
2. Σε ποιες επαρχίες αναλυτικά έχουν γίνει τέτοιες μεταβιβάσεις;
3. Πόσες περιπτώσεις αφορούσαν δωρεάν μεταβίβαση;
4. Πόσες περιπτώσεις αφορούσαν αγοραπωλησίες;
5. Ποιά είναι η έκταση των περιουσιών που πωλήθηκαν και ποια είναι η αξία τους;
6. Πόσες περιπτώσεις αφορούσαν πωλήσεις σε Ελληνοκύπριους και ποια ήταν η έκταση των περιουσιών αυτών;
7. Πόσες περιπτώσεις αφορούσαν πωλήσεις σε υπηκόους άλλων χωρών και ποια ήταν η έκταση των περιουσιών αυτών;
8. Ποιες είναι οι χώρες καταγωγής των αγοραστών;
9. Πώς κατανέμονται οι αγοραπωλησίες ανά επαρχία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.088, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2019, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Κέττηρου, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Χριστάκη Τζιοβάνη

«Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει δέκτες έντονων παραστάσεων και διαμαρτυριών από κατοίκους του δήμου Δερύνειας σχετικά με τη λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας που είναι εγκατεστημένες στα όρια του δήμου.
Οι κάτοικοι είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι από την αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου στα όρια του δήμου και ζητούν όπως διερευνηθεί ενδελεχώς κατά πόσο η λειτουργία των εν λόγω κεραιών έχει οποιαδήποτε αρνητική επίδραση στην υγεία των κατοίκων.
Οι ανησυχίες τους εντείνονται περισσότερο από το γεγονός ότι τα κρούσματα καρκίνων τα τελευταία χρόνια είναι πολύ περισσότερα στις περιοχές πλησίον των σημείων που είναι εγκατεστημένες οι κεραίες.
Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει λεπτομερώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πλαίσιο λειτουργίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στον δήμο Δερύνειας, για τις άδειες λειτουργίας που έχουν εξασφαλίσει και τους όρους αυτών, καθώς και για τις μετρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σχετικά με την τήρηση των ορίων εκπομπής των κεραιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.248, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Το προηγούμενο διάστημα δημοσιεύτηκε επιχείρηση της αστυνομίας, στα πλαίσια διερεύνησης υπόθεσης για διατήρηση οίκου ανοχής και αποζείν από κέρδη πορνείας, στην οποία εφαρμόστηκε η πρακτική της χρήσης υπηρεσιών από συνεργάτες της αστυνομίας. Σε παλαιότερη συζήτηση για τη συγκεκριμένη πρακτική στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών ενημερωθήκαμε ότι έχει τερματιστεί η συγκεκριμένη πρακτική.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιος έδωσε οδηγίες για την εφαρμογή αυτής της πρακτικής στη συγκεκριμένη περίπτωση;

2. Έχει διενεργηθεί έρευνα εντός της αστυνομίας και ποιο είναι το αποτέλεσμά της;

3. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τον τερματισμό της συγκεκριμένης πρακτικής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.249, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Εδώ και μερικά χρόνια υπήρχε σχεδιασμός για τον διαχωρισμό 12 οικοπέδων για άπορες οικογένειες στην κοινότητα του Ψευδά. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για το διαχωρισμό των υπό αναφορά οικοπέδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.250, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο που αφορά την ανάπλαση του πάρκου πλησίον του Κυβερνητικού Οικισμού Β΄ στον Ψευδά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.251, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Τον Σεπτέμβριο του 2018 θέσαμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών το ζήτημα της κυκλοφορίας ανδρικού ουροδοχείου σε σχήμα γυναίκας, υπογραμμίζοντας τα λανθασμένα μηνύματα και τις σεξιστικές αντιλήψεις που αναπαράγονται μέσα από την κυκλοφορία ενός τέτοιου αντικειμένου με την επιχορήγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μάς ενημέρωσε τότε ότι εξέταζε τη δυνατότητα να αποσυρθεί η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προϊόντος, ώστε να αποσυρθούν και τα εμβλήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, της ΕΕ και των Διαρθρωτικών Ταμείων από τη σελίδα της εταιρείας. Στη βάση των πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Έχει τερματιστεί η συμμετοχή της συγκεκριμένης εταιρείας στα προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων;

2. Έχει δοθεί γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα κατά πόσο παραβιάζεται οποιαδήποτε νομοθεσία από τη χρηματοδότηση τέτοιου προϊόντος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.252, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Τους προηγούμενους μήνες είχε ανακοινωθεί η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για δημιουργία κέντρου φιλοξενίας ανηλίκων στην κοινότητα Ζυγίου. Μετά τις αντιδράσεις εκ μέρους της κοινοτικής αρχής, εγκαταλείφθηκε η πιο πάνω απόφαση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει νέος σχεδιασμός για τον χώρο ανέγερσης δομής για ασυνόδευτους ανηλίκους, σε ποια περιοχή, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίησή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.253, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Αποτελεί αντικειμενική παρατήρηση, αλλά και παραδοχή από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ότι υπάρχει καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την καλύτερη ενσωμάτωση θεμάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στη διδακτέα ύλη των γυμνασίων και λυκείων. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τους τρόπους με τους οποίους θα εξασφαλιστεί η αύξηση σε 15% του χρόνου για τη θεματική 3.1 “Οικογενειακός προγραμματισμός σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία” του Προγράμματος Σπουδών Αγωγής Υγείας.

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για την εισαγωγή ειδικού σχετικού μαθήματος σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στο ωρολόγιο πρόγραμμα των λυκείων σύμφωνα με τη δέσμευση που έχει αναλάβει το υπουργείο στη βάση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.254, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Στην Εθνική Στρατηγική για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία των Νέων 2018-2025 υπάρχει δράση υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία και εφαρμογή Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του σχεδίου;

2. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπάρχουν περισσότερο από ένα εκατομμύριο κρούσματα σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων κάθε μέρα. Εντούτοις στην Κύπρο δεν υπάρχει ένα υποχρεωτικό πλαίσιο συλλογής δεδομένων για όλα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) κάτι που δημιουργεί προβλήματα στην αποτύπωση του μεγέθους του ζητήματος. Υπάρχει σχεδιασμός και πολιτική από τον αρμόδιο υπουργό για τη δημιουργία πλαισίου συλλογής στατιστικών για ΣΜΝ;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.255, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρεται σε σημαντική αύξηση των ανεμβολίαστων παιδιών σε όλο το κόσμο. Συγκεκριμένα, από 18,7 εκατομ. παιδιά που είχαν χάσει ένα ή περισσότερα σημαντικά εμβόλια το 2017 φτάσαμε το 2019 στα 19,4 εκατομ. παιδιά. Ταυτόχρονα, ο ΠΟΥ περιλαμβάνει την παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια ως έναν από τους δέκα σημαντικότερους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Για τον λόγο αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Στο Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2019-2020 περιλαμβάνεται στις δράσεις ευθύνης του Υπουργείου Υγείας ο στόχος της αντιμετώπισης του κινήματος αντιεμβολιασμού, οι θέσεις του οποίου έχουν επιφέρει επανεμφάνιση παιδικών μεταδοτικών νοσημάτων. Ποιες δράσεις έχει αναλάβει προς αυτή την κατεύθυνση το υπουργείο εντός του 2019;

2. Το Υπουργείο Υγείας στη βάση οδηγιών του ΠΟΥ διενεργεί κάθε τρία χρόνια έλεγχο εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών, με τα τελευταία στοιχεία να αφορούν το 2015. Έχει υπάρξει πρόσφατη έρευνα και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματά της;

3. Ποιες δράσεις υλοποίησε εντός του 2019 η Επιτροπή Αντιμετώπισης του Φαινομένου της Άρνησης Εμβολιασμού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.256, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά δεδομένα (2017), τα ποσοστά του αποκλειστικού θηλασμού στην Κύπρο δεν ξεπερνούν το 40%. Στο Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2019-2020 η δράση 21 αφορά την αποτελεσματική συνεισφορά στην προώθηση του μητρικού θηλασμού από το Υπουργείο Υγείας. Πέρα από την ετοιμασία κανονισμών για τις προδιαγραφές ειδικά διαμορφωμένων χώρων μητρικού θηλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας, οι οποίοι απορρέουν από νομοθετική πρωτοβουλία της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να αναφέρει τις δράσεις που έγιναν κατά το 2019 για την προώθηση του μητρικού θηλασμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.257, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2019-2020 περιλαμβάνονται για ολοκλήρωση εντός του 2019 ανάμεσα σε άλλα:

1. η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας από εμπειρογνώμονες για τους παράγοντες που καθορίζουν τις αποφάσεις των νέων για προγραμματισμό της οικογένειας και οι πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με ομάδα στόχο τους νέους ηλικίας 18-35 με ή χωρίς παιδιά και

2. η χαρτογράφηση υφισταμένων δομών και υπηρεσιών στήριξης γονέων και οικογενειών, ώστε να εντοπιστούν τα κενά και οι ανάγκες, για να γίνουν ανάλογες διορθωτικές ενέργειες.

Παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχουν ολοκληρωθεί οι δύο πιο πάνω δράσεις και, εάν ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.258, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Αρκετές χώρες έχουν θέσει σε λειτουργία προγράμματα δωρεάν εμβολιασμού εναντίον των ιών των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και σε αγόρια, ενώ πρόσφατα η Παγκύπρια Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία στα πλαίσια τοποθέτησής της για την ανάγκη πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έχει συστήσει την επέκταση του εμβολιαστικού προγράμματος και στα αγόρια.

Για τον λόγο αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση για την επέκταση του προγράμματος της σχολιατρικής υπηρεσίας και σε αγόρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.259, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2019-2020 το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέλαβε την ευθύνη για τη διενέργεια μελέτης για εισαγωγή κινήτρων απόκτησης δεύτερου και περισσότερων παιδιών εντός του 2019.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.272, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία έγιναν στην αστυνομία τα τελευταία πέντε χρόνια;

2. Σε πόσες εξ αυτών οι θύτες κατείχαν στρατιωτικό τυφέκιο ή κυνηγετικό όπλο;

3. Ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν και σε πόσες εκ των πιο πάνω περιπτώσεων κατασχέθηκαν τα όπλα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.311, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σύμφωνα με τη μελέτη για τη στατική επάρκεια των πολυκατοικιών σε κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης προσφύγων σε όλη την Κύπρο που διεξήγαγε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, σαράντα τρεις πολυκατοικίες κρίθηκαν μη επισκευάσιμες.

Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να τύχει άμεσης αντιμετώπισης, παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τα μέτρα και τον σχεδιασμό του υπουργείου αναφορικά με τις μη επισκευάσιμες/επικίνδυνες πολυκατοικίες, καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.

2. Το ενδεχόμενο λειτουργίας σχεδίου αναδόμησης των μη επισκευάσιμων πολυκατοικιών.

3. Το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ενημερωθούν οι ένοικοι των πολυκατοικιών που έχουν κριθεί μη επισκευάσιμες για την κατάσταση της πολυκατοικίας τους.

4. Την αναλυτική κατάσταση για τις διευθύνσεις των σαράντα τριών πολυκατοικιών (να κοινοποιηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων).

5. Τη μελέτη με τις αναφορές στην κατάσταση των πολυκατοικιών (να κοινοποιηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.318, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Στα πλαίσια συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών του θέματος των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων της γυναίκας αναφέρθηκε ότι στο ζήτημα της αντιμετώπισης περιστατικών βιασμού λειτουργεί πιλοτικό πρωτόκολλο μόνο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Παρακαλείται ο Υπουργός Υγείας όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Από πότε λειτουργεί το συγκεκριμένο πιλοτικό πρωτόκολλο;

2. Όλο αυτό το διάστημα έχει υπάρξει αξιολόγηση του πρωτοκόλλου και, εάν ναι, ποια είναι τα συμπεράσματα;

3. Γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην επίσημη εφαρμογή του πρωτοκόλλου σε όλα τα νοσοκομεία;

4. Υπάρχει επαρκής στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή για τη λειτουργία του πιλοτικού πρωτοκόλλου (γιατροί και νοσηλευτές του ίδιου φύλου με το θύμα, χώροι εξέτασης);

5. Με την επικείμενη συμπερίληψη στο ΓΕΣΥ και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων δεν πρέπει να δημιουργηθούν πρωτόκολλα τα οποία θα αφορούν τον χειρισμό τέτοιων περιστατικών;

6. Στα υπόλοιπα δημόσια νοσηλευτήρια στα οποία δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο με ποιο τρόπο χειρίζονται τα θύματα βιασμού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.319, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Έχω ενημερωθεί ότι τα αναγνωρισμένα θύματα εμπορίας τα οποία φιλοξενούνται σε κρατικά ή άλλα καταφύγια δεν είναι δικαιούχοι στο ΓΕΣΥ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιοι οι λόγοι εξαίρεσης των θυμάτων εμπορίας και εκμετάλλευσης από το ΓΕΣΥ;

2. Υπάρχει πολιτική απόφαση για συμπερίληψή τους;

3. Πώς εφαρμόζεται η πρόνοια της νομοθεσίας που αφορά σε παροχή δωρεάν επείγουσας και αναγκαίας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.325, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες κοινότητες εφαρμόζεται το σχέδιο “Διάθεση Οικοπέδων για Οικογένειες Χαμηλών Εισοδημάτων” και πόσα οικόπεδα είναι διαθέσιμα σε κάθε κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.326, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των περιπτώσεων που έχουν διαγνωσθεί ότι βρίσκονται στο Φάσμα Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού ή έχουν διαγνωσθεί με το Σύνδρομο Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και τα μέτρα αντιμετώπισης, στήριξης και θεραπείας που προσφέρονται σε όσους έχουν διαγνωσθεί με τα πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.327, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σύμφωνα με την έρευνα του 2017, το χάσμα αμοιβών μεταξύ αντρών και γυναικών για ίσης αξίας εργασία βρίσκεται στο 13,7%. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσοι έλεγχοι έγιναν σε επιχειρήσεις για την εφαρμογή του Περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Αντρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμου;

2. Πόσες καταγγελίες έγιναν από τους επιθεωρητές;

3. Σε πόσες περιπτώσεις επιβλήθηκαν ποινές και ποιο είναι το ύψος των ποινών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.355, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.541, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2017, αναφερόταν ότι “έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το Πρώτο Μακράς Πνοής Στρατηγικό Σχέδιο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για την περίοδο 2017-2019” και ότι μέσω του σχεδίου θα υιοθετούνταν “σύγχρονες μορφές αποτελεσματικής, χρηστής, δίκαιης, αποδοτικής και διαφανούς δημόσιας διακυβέρνησης”.

Το συγκεκριμένο σχέδιο δεν εφαρμόστηκε ποτέ, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών, μετά από συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων στις 5 Σεπτεμβρίου 2017, είχε αναφέρει ότι θα προχωρήσει με τη συζήτηση του θέματος της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών με τη Βουλή και τη συμβουλευτική επιτροπή και ότι εντός δύο μηνών από τότε θα ετοιμάζονταν όροι εντολής, ώστε εμπειρογνώμονας να ανέπτυσσε άλλο σχέδιο δράσης για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

Στη βάση των πιο πάνω παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Γιατί δεν έχει υιοθετηθεί/εφαρμοστεί το στρατηγικό σχέδιο για τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών 2017-2019;

2. Ποιος εμπειρογνώμονας ανέλαβε την ετοιμασία του στρατηγικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών;

3. Ποιος εμπειρογνώμονας ανέλαβε την ετοιμασία νέου οργανογράμματος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και με ποια διαδικασία επιλέχθηκε;

4. Γιατί έχει παρατηρηθεί τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην ετοιμασία του στρατηγικού σχεδίου;

5. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδίου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.484, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Έχω διαπιστώσει ότι στην απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.04.031, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με μεταβιβάσεις ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα υπάρχουν λάθη ή/και παραλείψεις, αφού οι αριθμοί και τα στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στις προσθαφαιρέσεις.

Παρακαλώ όπως ελεγχθούν τα στοιχεία και οι αριθμοί και να ενημερωθώ για το θέμα με τα ορθά στοιχεία το συντομότερο δυνατό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.490, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Η επικεφαλής της Europol ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες ότι τα κρούσματα διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος παιδιών αυξήθηκαν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάρκεια της καραντίνας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των καταγγελιών που δέχθηκε η αστυνομία.

2. Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.491, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σύμφωνα με το εγχειρίδιο διατμηματικών διαδικασιών για τη διαχείριση περιστατικών βίας στην οικογένεια για παιδιά, σε κάθε σχολείο ορίζεται Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Βίας στην οικογένεια, η οποία είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση και τον χειρισμό τέτοιων περιστατικών, όταν γίνεται αναφορά στον χώρο του σχολείου. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει την Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιος είναι ο αριθμός των περιστατικών που χειρίστηκαν οι Ομάδες Διαχείρισης Περιστατικών Βίας στην οικογένεια την τριμηνία Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου σε σχέση με την αντίστοιχη τριμηνία του 2019;

2. Ποιες εγκύκλιοι, οδηγίες και κατάρτιση προσφέρθηκαν στους εκπαιδευτικούς, για να αξιολογούν, εκτιμούν, αντιλαμβάνονται περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει έστω υποψία για άσκηση βίας στην οικογένεια μέσα από τις νέες μεθόδους διδασκαλίας που αξιοποιήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας;

3. Ποια ήταν η δράση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας την αντίστοιχη περίοδο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.492, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Με αφορμή την αύξηση περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων, αλλά και την καταγεγραμμένη αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιες γραμμές βοήθειας λειτουργούν για τη στήριξη παιδιών και εφήβων για θέματα σεξουαλικής υγείας, κακοποίησης και διαδικτυακής ασφάλειας, ποιες οργανώσεις τις λειτουργούν, ποια είναι η συνεισφορά του κράτους για τη λειτουργία τους και ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας των τηλεφωνικών γραμμών;

2. Ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας με τις υπηρεσίες βοήθειας και στήριξης παιδιών και εφήβων και ποιος είναι ο χρόνος ανταπόκρισης των υπηρεσιών ( π.χ. email, Viber κ.ο.κ.);

3. Πόσες κλήσεις δέχθηκαν οι σχετικές τηλεφωνικές γραμμές από ανηλίκους την τριμηνία Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου σε σχέση πάντα με την αντίστοιχη τριμηνία της περασμένης χρονιάς;

4. Ποια είναι τα κυριότερα ζητήματα που καταγγέλθηκαν στις γραμμές βοήθειας;

5. Πόσες περιπτώσεις προωθήθηκαν από τα τηλεφωνικά κέντρα προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και πόσες προς την αστυνομία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.493, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο κάτω :

1. Τον αριθμό των αναφορών που δέχτηκαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) και αφορούν ξεχωριστά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας την τριμηνία Μάρτη, Απρίλη, Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη τριμηνία της περασμένης χρονιάς.

2. Με δεδομένο ότι ο κύριος όγκος των αναφορών για τέτοια θέματα προκύπτει από τα σχολεία, με ποιο τρόπο οι ΥΚΕ λειτούργησαν, ώστε να υποκαταστήσουν αυτή την πηγή πληροφόρησης;

3. Υπήρξε από πλευράς των ΥΚΕ επικοινωνία με τους λειτουργούς του αρμόδιου υπουργείου, για να καταρτιστούν οι εκπαιδευτικοί στο να μπορούν να αντιλαμβάνονται περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας μέσω των νέων μεθόδων που αξιοποιήθηκαν για την τηλεκπαίδευση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.495, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Στην παράγραφο 4.9 της Ειδικής Έκθεσης αρ. ΕΑΣ/01/2020 του Γενικού Ελεγκτή για τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων αναφέρεται ότι ποσό ύψους €210.187 από το κονδύλι δαπανών “Κοινωνική Ευθύνη-1%” το οποίο αφορά απευθείας χορηγίες σε κέντρα απεξάρτησης δεν έχει δαπανηθεί. Η αιτιολογία που δόθηκε σχετίζεται με την πρόνοια του περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμου, όπου η αρμοδιότητα για την οικονομική επιχορήγηση αδειοδοτημένων προγραμμάτων μη κερδοσκοπικών οργανισμών εμπίπτει στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και όχι στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πώς προτίθενται να ρυθμίσουν το θέμα, έτσι που να εφαρμόζεται η πρόνοια για διάθεση ποσοστού 1% των καθαρών αποδοχών από στοίχημα για σκοπούς ενίσχυσης προγραμμάτων προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών;

2. Σε ποιους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς έχει διατεθεί το ποσό ύψους €516.614 που αφορά το 65% του κονδυλίου δαπανών “Κοινωνική Ευθύνη - 1%”;

3. Πού κατανέμεται το αδιάθετο ποσό από το σχετικό κονδύλι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.498, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Όπως αναφέρεται στην Εθνική Στρατηγική και στο Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, το 2016 θα πραγματοποιούνταν μελέτη και συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο για την έκδοση οδηγιών προς τα επαρχιακά δικαστήρια και τα κακουργιοδικεία για τη χρονική προτεραιότητα στην εκδίκαση υποθέσεων σεξουαλικής βίας έναντι παιδιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την υλοποίηση της πιο πάνω πρόνοιας του Σχεδίου Δράσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.499, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Πόσες ανήλικες μητέρες υπάρχουν στην Κύπρο;

2. Ποιες δομές υπάρχουν για φιλοξενία ανήλικων μητέρων που είναι θύματα βίας, έχοντας υπόψη ότι στα υφιστάμενα καταφύγια φιλοξενούνται άτομα άνω των δεκαοκτώ χρονών;

3. Πόσες από τις ανήλικες μητέρες προέρχονται από οικογένειες που βρίσκονται υπό την φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) ή η οικογένεια τους παρακολουθείται από τις ΥΚΕ;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.500, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οδήγησαν στον τερματισμό της λειτουργίας του κοινοτικού νηπιαγωγείου στο Κολόσσι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.501, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες γυναίκες έχουν φιλοξενηθεί σε εναλλακτικές δομές του Συνδέσμου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια την περίοδο εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και ποιο είναι το κόστος που απαιτήθηκε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.547, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Την περίοδο των μέτρων στήριξης των εργαζομένων ένεκα των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία COVID-19 υπήρξαν αρκετοί εργαζόμενοι που απορρίφθηκαν από τα σχέδια αναστολής εργασιών ή από το επίδομα φροντίδας παιδιών λόγω του ότι οι εργοδότες τους δεν τους είχαν δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ). Σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι πληροφορήθηκαν για τη συγκεκριμένη κατάσταση μετά από επικοινωνία τους με τις ΥΚΑ για να μάθουν γιατί δεν έχει καταβληθεί οποιοδήποτε έμβασμα στους λογαριασμούς τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Έχουν καταγραφεί οι περιπτώσεις που πολίτες υπέβαλαν αίτηση για διάφορα σχέδια και αποκαλύφθηκε ότι δεν έχουν εισφορές στις ΥΚΑ, παρ’ όλο που δήλωναν εργοδοτούμενοι σε διάφορες επιχειρήσεις;

2. Πώς έχουν αξιοποιηθεί οι συγκεκριμένες πληροφορίες που λάμβαναν οι ΥΚΑ όλη αυτή την περίοδο;

3. Έχει υπάρξει οποιαδήποτε διερεύνηση επιχειρήσεων για αδήλωτη εργασία στη βάση αυτής της πληροφόρησης που έπαιρναν οι ΥΚΑ και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων όλο αυτό το διάστημα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.598, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Το ετήσιο συνολικό κονδύλι που παραχωρείται για σκοπούς επιδότησης ενοικίων στις περιπτώσεις μεταστέγασης εκτοπισμένων που διέμεναν σε ακατάλληλες πολυκατοικίες.

2. Τον αριθμό των οικογενειών για τις οποίες παραχωρείται σήμερα επιδότηση ενοικίου ένεκα μεταστέγασης.

3. Αναλυτικά τα ποσά που παραχωρούνται σε περιπτώσεις μεταστέγασης εκτοπισμένων ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.599, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Στις Φάσεις Σ΄ και Π΄ των συνοικισμών αυτοστέγασης στην κοινότητα Επισκοπής υπάρχει πρόβλημα απορροής των ομβρίων υδάτων, γιατί οι οχετοί που τοποθετήθηκαν οδηγούν τα ύδατα στο κέντρο της κοινότητας, το οποίο πλημμυρίζει συχνά.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα αρμόδια τμήματα έχουν διαπιστώσει το πρόβλημα και αν υπάρχει σχεδιασμός για την αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.022, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Από το 2018 παραχωρείται επίδομα ύψους €300 ως κίνητρο στα οροθετικά άτομα, για να είναι συνεπή στη θεραπευτική τους αγωγή. Παράλληλα, αναμενόταν μελέτη για περαιτέρω στήριξη των οροθετικών ατόμων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί οποιεσδήποτε αποφάσεις που σχετίζονται με την περαιτέρω στήριξη των οροθετικών ατόμων.

Συγκεκριμένα, παρακαλείται όπως μας πληροφορήσει για τα ακόλουθα:

  1. Έχει αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του κινήτρου σε σχέση με τη συνέπεια στη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν;
  2. Ποιος είναι ο αριθμός όσων λαμβάνουν το επίδομα και ποιο το ποσοστό σε σχέση με τους δυνητικούς δικαιούχους;
  3. Υπάρχει πρόθεση για αύξηση του ύψους του ποσού του κινήτρου;
  4. Με ποιους άλλους τρόπους στηρίζονται τα οροθετικά άτομα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.023, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης, οι δικαιούχοι που εγκρίνονται για την παραχώρηση προσφυγικής χορηγίας ενημερώνονται για την έγκριση της αίτησής τους και ταυτόχρονα ότι ο χρόνος καταβολής της ενίσχυσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί στην παρούσα φάση. Επίσης, ότι θα ενημερωθούν για την ημερομηνία καταβολής της, όταν η δημοσιονομική κατάσταση του κράτους το επιτρέψει.

Έχοντας υπόψη ότι αποτελούσε προϋπόθεση η αγορά/ανέγερση κατοικίας για την υποβολή αίτησης προς την ΥΜΑΠΕ, έχουν δημιουργηθεί υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των αιτητών προς τράπεζες και άλλους επαγγελματίες της οικοδομικής βιομηχανίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προκαταρκτικά χρονοδιαγράμματα καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων προσφύγων και τα κονδύλια που υπολογίζεται να απαιτηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.024, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Όπως αναφέρθηκε κατ’ επανάληψη σε συνεδρίες της επιτροπής Προσφύγων, ποσοστό 1,83% από την κατεχόμενη γη είναι διαφιλονικούμενες περιουσίες, δηλαδή είναι περιουσίες που έχουν δηλωθεί στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία από πέραν του ενός ιδιοκτητών. Από αυτό το 1,15% αφορά περιουσίες στην Αμμόχωστο και το 0,68% περιουσίες στην Κερύνεια. Παράλληλα, το 19,81% των κατεχόμενων περιουσιών δεν έχει δηλωθεί από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Στα πλαίσια των συζητήσεων εκφράσθηκαν διάφορες απόψεις για τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης και της ανάγκης να διευκρινιστεί σε ποιους ανήκουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε κάθε περίπτωση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία διερεύνησης του θέματος, τα μέτρα και τον τρόπο αντιμετώπισης των διαφιλονικούμενων περιουσιών, αλλά και των περιουσιών που δεν έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.025, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο που βρίσκεται η διαδικασία παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας και πιστοποιητικών μίσθωσης σε δικαιούχους οικιστικών μονάδων σε κυβερνητικούς οικισμούς και συνοικισμούς αυτοστέγασης και τους λόγους για τη μεγάλη καθυστέρηση που έχει παρουσιαστεί στην έκδοσή τους.

Επίσης, ζητείται να δοθούν πληροφορίες για τα ακόλουθα:

  1. Αναλυτικός κατάλογος του αριθμού των οικιστικών μονάδων ανά κοινότητα/δήμο.
  2. Κατάλογος τίτλων ιδιοκτησίας και πιστοποιητικών μίσθωσης που εκδόθηκαν και όσων εκκρεμεί η έκδοσή τους.
  3. Το στάδιο που βρίσκεται η έγκριση από τις διάφορες υπηρεσίες (ΥΜΑΠΕ- Πολεοδομία-Κτηματολόγιο).
  4. Ο προβλεπόμενος χρόνος παραχώρησης των τίτλων ιδιοκτησίας και πιστοποιητικών μίσθωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.026, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Η Οδηγία (EE) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στον χώρο εργασίας μέσα από τη διευκόλυνση του συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές. Στην Οδηγία αυτή περιλαμβάνεται και η παραχώρηση πληρωμένης γονικής άδειας.

Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ στην Κύπρο στις 12 Ιουλίου 2019 και τα κράτη μέλη οφείλουν να προβούν στις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που προβλέπονται στην Οδηγία μέχρι τις 2 Αυγούστου 2022.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες και ενέργειες για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας, έτσι που να ολοκληρωθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται στην Οδηγία. Επίσης, να μας ενημερώσει πότε θα προωθηθεί η παραχώρηση πληρωμένης γονικής άδειας ή αν θα αναμένεται η εφαρμογή της το 2024, όπως προβλέπεται στις πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.027, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε πολλά κυβερνητικά κτίρια οι αναρτημένες σημαίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι φθαρμένες και λερωμένες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, για να μην παρουσιάζεται αυτή η προσβλητική εικόνα στα δημόσια κτίρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.028, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία εφαρμογής του περί Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας Νόμου.

Συγκεκριμένα, να ενημερώσει για τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται από την αστυνομία για το 2019 και 2020 σε σχέση με καταγγελίες που αφορούν παραβίαση της πιο πάνω νομοθεσίας και την πορεία εξέτασης/εκδίκασης της κάθε υπόθεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.029, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Όπως έχω ενημερωθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών σε απάντηση ερώτησής μου, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2020, το Σχέδιο Διάθεσης Οικοπέδων για Οικογένειες Χαμηλών Εισοδημάτων έχει ανασταλεί από το 2013 και στο παρόν στάδιο παραχωρούνται αδιάθετα/κενά οικόπεδα σε δικαιούχες οικογένειες από υφιστάμενους διαχωρισμούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως περαιτέρω ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι δικαιούχες οικογένειες;

2. Περιλαμβάνονται στις δικαιούχες οικογένειες και όσες οικογένειες είχαν εγκριθεί για παραχώρηση οικοπέδου πριν από το 2013;

3. Πόσα τέτοια οικόπεδα έχουν διατεθεί από το 2013 μέχρι σήμερα;

4. Πόσα οικόπεδα ακόμα είναι διαθέσιμα σε κάθε κοινότητα ξεχωριστά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.030, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τερματίστηκε η παραχώρηση της οικονομικής βοήθειας σε πρόσφυγες δικαιούχους οικοπέδων σε συνοικισμούς αυτοστέγασης. Σε σχετική έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή είναι παράνομη, αφού η παραχώρηση της οικονομικής βοήθειας προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία και δεν αφορά τα διάφορα στεγαστικά σχέδια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόθεση της κυβέρνησης να ανακαλέσει τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και να συνεχίσει την παραχώρηση της οικονομικής βοήθειας στους δικαιούχους που αναμένουν εδώ και οκτώ χρόνια την ολοκλήρωση των εργασιών διαχωρισμού των οικοπέδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.031, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε απάντηση, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2020, της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου σε ερώτησή μου σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας αναφέρθηκε ότι ενώπιον του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων εκκρεμεί μία καταγγελία για παραβίαση της νομοθεσίας αυτής, η οποία και εξετάζεται.

Παρακαλείται η αρμόδια υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία διερεύνησης της υπόθεσης αυτής και αν εν τω μεταξύ έχουν προκύψει και άλλες καταγγελίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.032, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Οι εργασίες για βελτίωση και ευθυγράμμιση του δρόμου Αυγόρου-Ορμίδειας, που βρίσκεται στα όρια της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, έχουν αρχίσει και συνεχίζονται κανονικά. Δυστυχώς, το τμήμα του δρόμου που εμπίπτει στα όρια της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας είναι εκτός του πιο πάνω έργου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα σε σχέση με το τμήμα του δρόμου Ορμίδειας-Αυγόρου που βρίσκεται στα όρια της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας:

1. Υπάρχει πρόθεση για προώθηση του έργου αυτού;

2. Έχουν γίνει οποιεσδήποτε μελέτες και σχεδιασμοί;

3. Έχουν προωθηθεί οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης των τεμαχίων που απαιτούνται για την ευθυγράμμιση και διαπλάτυνση του δρόμου;

4. Έχει προβλεφθεί οποιοδήποτε κονδύλι για το έργο;»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων