Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Κουκουμάς

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.009, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Στον Κυβερνητικό Οικισμό Ανθούπολης στη Λευκωσία έχουν κενωθεί και επιστραφεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως τα δύο διαμερίσματα που στέγαζαν το κοινοτικό ιατρείο της περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα διαμερίσματα θα διατεθούν στους δικαιούχους του τερματισμένου σχεδίου για παραχώρηση διαμερίσματος σε κυβερνητικό οικισμό και ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.010, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Υπάρχει ένας αριθμός εκτοπισμένων οι οποίοι είχαν εγκριθεί για παραχώρηση οικοπέδου στον συνοικισμό αυτοστέγασης “Μάμμαρη Β΄”. Μετά από μεγάλο διάστημα στασιμότητας, το 2017 είχαν ενημερωθεί ότι θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες διαχωρισμού των οικοπέδων στον συγκεκριμένο συνοικισμό. Σήμερα φαίνεται ότι ο διαχωρισμός έχει τερματιστεί και οι εκτοπισμένοι έχουν ενημερωθεί ότι θα κληθούν να επιλέξουν οικόπεδα σε άλλους συνοικισμούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει για το πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και θα τερματιστεί η ταλαιπωρία των εκτοπισμένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.011, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Σε επίσκεψή μας στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα εντοπίσαμε μερικές κενές κατοικίες. Κάποιες εξ αυτών, μάλιστα, έχουν σημάδια μακροχρόνιας εγκατάλειψης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει αν υπάρχουν ακατοίκητες κατοικίες στο συγκεκριμένο συνοικισμό οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη στέγαση εκτοπισθέντων που βρίσκονται ήδη στον κατάλογο για παραχώρηση κατοικίας σε κυβερνητικό οικισμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.012, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Τον περασμένο Δεκέμβρη ανακοινώθηκε η διαθεσιμότητα κάποιων τουρκοκυπριακών κατοικιών στην επαρχία Λάρνακας για την παραχώρηση των οποίων

έχουν καταθέσει αιτήσεις δεκάδες οικογένειες. Η εξέταση των αιτήσεων καθυστερεί με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει λειτουργός στον οποίο να μπορεί να ανατεθεί ο έλεγχος των αιτήσεων.

Παρακαλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών όπως απαντήσει στα πιο κάτω:

1. Ποια είναι η απαραίτητη στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών στη Λάρνακα;

2. Πότε προγραμματίζει το Υπουργείο Εσωτερικών την πλήρη στελέχωση της υπηρεσίας, ώστε να προχωρήσουν ομαλά οι εργασίες της και η εξυπηρέτηση των αιτητών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.013, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίων Αναργύρων I στη Λάρνακα εδώ και αρκετά χρόνια εκκρεμεί η κατεδάφιση των πολυκατοικιών που κενώθηκαν στα πλαίσια σχεδίων αναδόμησης. Παρά τον σχεδιασμό και τις κατά καιρούς διακηρύξεις για κατεδάφισή τους και ανέγερση νέων πολυκατοικιών και εμπορικού κέντρου, η κατάσταση παραμένει στάσιμη και σταδιακά καταντά επικίνδυνη για τους κατοίκους της περιοχής. Σε ακτίνα μόλις μερικών μέτρων μάλιστα λειτουργεί η Τεχνική Σχολή Λάρνακας, καθιστώντας απαράδεκτο το γεγονός της εγκατάλειψης μιας υπό κατάρρευση κρατικής υποδομής στην περιοχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει για την πορεία της κατεδάφισης των συγκεκριμένων πολυκατοικιών, τον σχεδιασμό για την ανέγερση νέων πολυκατοικιών, καθώς και για τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και τη συμπερίληψη των απαραίτητων κονδυλίων στον προϋπολογισμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.020, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Στη βάση των προνοιών των νόμων με τίτλο “Ο περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμος του 2012 [174(Ι)/2012]” και “Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Παροχής Υπηρεσιών και για συναφή θέματα Νόμος του 2017 [63(I)/2017]”, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει τα πιο κάτω:

1. Πόσες επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό μητρώο του Τμήματος Εργασίας;

2. Πόσους εργαζομένους απασχολούν ή έχουν εγγεγραμμένους οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις;

3. Σε ποιους τομείς κατευθύνονται κατά κύριο λόγο οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης;

4. Πόσες επιθεωρήσεις έγιναν στη βάση των δύο νομοθεσιών από το 2018 μέχρι σήμερα;

5. Αν υπήρξαν, να αναφερθούν συνοπτικά οι κυριότερες παραβιάσεις της νομοθεσίας τις οποίες διαπίστωσαν οι επιθεωρητές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.021, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Το άρθρο 4 (3) του περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμου του 2012 [174(Ι)/2012] αφαιρεί τη δυνατότητα αξιοποίησης της νομοθεσίας στους τομείς των κατασκευών. Σύμφωνα με δική μας πληροφόρηση, επιχειρήσεις εγκρίνονται για την απόσπαση εργαζομένων στον οικοδομικό τομέα, με την αιτιολόγηση ότι υπάρχουν εξειδικευμένες ανάγκες τις οποίες δεν εξυπηρετεί το υφιστάμενο εργατικό δυναμικό στην Κύπρο, όμως στη συνέχεια οι εργαζόμενοι αυτοί τοποθετούνται σε εργασίες που δεν απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν δοθεί μέχρι σήμερα άδειες για την απασχόληση εργαζομένων στη βάση της υπό αναφορά νομοθεσίας στον κατασκευαστικό τομέα σε εργασίες που δε χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.022, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω :

1. Τον αριθμό των γονέων που έκαναν χρήση της γονικής άδειας, ανά φύλο και ανά τομέα εργοδότησης (ιδιωτικό, δημόσιο), από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι σήμερα.

2. Τον αριθμό των γυναικών που αιτήθηκαν επιδόματος μητρότητας από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι σήμερα.

3. Τον αριθμό των γυναικών οι αιτήσεις των οποίων για επίδομα μητρότητας έχουν εγκριθεί από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι σήμερα.

4. Τον αριθμό των γυναικών που αξιοποίησαν την άδεια μητρότητας μόνο για χρονικό διάστημα μικρότερο από τη συνολική περίοδο που προνοεί η νομοθεσία. Τα στοιχεία να παρουσιαστούν ανά αριθμό εβδομάδων διάρκειας της άδειας. Στόχος είναι να εξακριβώσουμε τον αριθμό των γυναικών που δεν αξιοποιούν το σύνολο της άδειας μητρότητας.

5. Τον αριθμό των ανδρών που έχουν αιτηθεί επιδόματος πατρότητας από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι σήμερα.

6. Τον αριθμό των ανδρών οι αιτήσεις των οποίων για επίδομα πατρότητας έχουν εγκριθεί από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι σήμερα.

Όλα τα στοιχεία για τα ερωτήματα 2,3,5 και 6 να παρουσιαστούν ανά μήνα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.023, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Έχω πληροφορηθεί για ελλείψεις στα ασθενοφόρα της επαρχίας Αμμοχώστου που αφορούν τις συσκευές αυτόματων θωρακικών συμπιέσεων LUCAS, οι οποίες είναι απαραίτητες και αποτελεσματικές στις περιπτώσεις καρδιακών ανακοπών. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα η ύπαρξη τέτοιων συσκευών μπορεί να καταστεί κρίσιμη για την εξέλιξη της υγείας του ασθενή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω :

1. Τον αριθμό των ασθενοφόρων ανά επαρχία.

2. Τον αριθμό των ασθενοφόρων ανά επαρχία στα οποία υπάρχει συσκευή αυτόματης θωρακικής συμπίεσης.

3. Το κόστος αγοράς της συσκευής.

4. Τους λόγους για τους οποίους δεν έχει κριθεί ως απαραίτητη η ύπαρξη αυτή της συσκευής σε όλα τα ασθενοφόρα.

5. Εάν υπάρχει σχεδιασμός να καλυφθούν περισσότερα ασθενοφόρα με τη συγκεκριμένη συσκευή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.028, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Πανευρωπαϊκά και διαχρονικά η κοινότητα των Ρομά υπόκειται σε κοινωνικό αποκλεισμό και ρατσιστικές προκαταλήψεις, ενώ βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα φτώχιας. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση που βιώνει η μικρή κοινότητα Ρομά που ζει στην Κύπρο, η οποία αντιμετωπίζει ζητήματα αξιοπρεπούς διαβίωσης (στέγασης, βασικής εκπαίδευσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης).

Με βάση το νέο Στρατηγικό Πλαίσιο της EE για την Ισότητα, την Ένταξη και τη Συμμετοχή των Ρομά (2020-2030), τα κράτη μέλη της EE έχουν την ευθύνη να αναπτύξουν, να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένο εθνικό σχέδιο, που να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες προτεραιότητες και στόχους. Η σύνταξη του σχεδίου πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021.

Παρακαλείται η αρμόδια υπουργός:

 1. να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το εθνικό σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας (2021-2030) για τη Ρομά κοινότητα,
 2. να ενημερώσει για τη διαδικασία και τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση που προηγήθηκε της σύνταξης του σχεδίου και ιδιαίτερα κατά πόσο έχουν ληφθεί υπόψη οι θέσεις και ανησυχίες της ίδιας της Ρομά κοινότητας και
 3. να ενημερώσει αν και πώς έχουν ληφθεί υπόψη στη σύνταξη του σχεδίου η τελευταία Έκθεση της ECRI για την Κύπρο (2016), η Πέμπτη Γνωμοδότηση για την Κύπρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Σύμβασης-Πλαισίου για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με την προστασία των Κυπρίων πολιτών Ρομά (Νοέμβριος 2019), καθώς και οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στη σχετική τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως (Δεκέμβριος 2020).»

  Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.029, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Η προστασία και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προϋποθέτει ισχυρούς, ανεξάρτητους και αποτελεσματικούς εθνικούς θεσμούς. Οι εθνικές αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να λειτουργούν στη βάση των σχετικών αρχών που έχουν εγκριθεί από τη ΓΣ του ΟΗΕ το 1993 (Αρχές των Παρισίων). Το 2015 η εθνική αρχή της χώρας μας, το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έλαβε διαπίστευση “Β΄ τάξης” (δηλαδή ελλιπής συμμόρφωση με τις Αρχές των Παρισίων) από το αρμόδιο όργανο του ΟΗΕ (Παγκόσμια Συμμαχία Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-GANHRI) το οποίο έθεσε ημερομηνία επανεξέτασης τον Ιούνιο του 2021.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει επανειλημμένα συστάσεις για την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τις αρχές των Παρισίων [επτά συστάσεις κατά την Οικουμενική Περιοδική Ανασκόπηση των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο (2019) και Έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου στην Κύπρου, Ιούλιος 2021].

Ωστόσο, στην πρόσφατη σύνοδο της υποεπιτροπής για τη διαπίστευση (14-24 Ιουνίου 2021) αποφασίστηκε ότι η αξιολόγηση της αίτησης του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κύπρου θα συνεχιστεί για άλλους 18 μήνες. Συγκεκριμένα, γίνονται επισημάνσεις ότι η διαδικασία επιλογής και διορισμού του επιτρόπου δεν είναι επαρκώς διαφανής και ανοικτή, δεν υπάρχει σαφής διάταξη για τον αριθμό θητειών που δικαιούται ο επίτροπος, το εύρος της εντολής είναι περιορισμένο, δε διασφαλίζεται η διαφορετικότητα στη σύνθεση του προσωπικού κ.ά.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο απασχολεί την κυβέρνηση το γεγονός ότι το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει ακόμα πετύχει πλήρη συμμόρφωση με τις Αρχές των Παρισίων, κάτι που ανάμεσα σε άλλα καθορίζει και τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια σειρά από μηχανισμούς του ΟΗΕ, της EE και του Συμβουλίου της Ευρώπης και

2. κατά πόσο προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για τις απαιτούμενες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου, όπως προκύπτουν από τις συστάσεις της υποεπιτροπής για τη διαπίστευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.035, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ της 19ης Δεκεμβρίου 1966 για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ΔΣΕΚΠΔ) αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη νομικά κείμενα που αναγνωρίζουν και προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Κατοχυρώνει δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στη στέγαση, στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην αξιοπρεπή εργασία, στην πρόσβαση στην πολιτιστική ζωή.

Τo σύμφωνο συνοδεύεται από προαιρετικό πρωτόκολλο που τέθηκε σε ισχύ το 2013 και το οποίο προνοεί τη δυνατότητα ατόμων ή ομάδων να υποβάλλουν, όταν έχουν εξαντληθεί οι εσωτερικές θεραπείες, ατομικές αναφορές στην αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ σχετικά με παραβιάσεις των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο σύμφωνο. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεχθεί επανειλημμένες συστάσεις, κατά την αξιολόγηση της χώρας μας από επιτροπές του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προχωρήσει στην υπογραφή και κύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου. Τον περασμένο Ιανουάριο η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην υπογραφή του προαιρετικού πρωτοκόλλου. Ωστόσο, δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην κύρωσή του, ώστε να αρχίσει η εφαρμογή του.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε αναμένεται να προωθηθεί το προαιρετικό πρωτόκολλο του ΔΣΕΚΠΔ στη Βουλή για την κύρωσή του;

2. Τι προεργασία έχει γίνει από την κυβέρνηση για την εφαρμογή του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη χώρα μας;

3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τη σημασία και τα δικαιώματα που τους παρέχει η διαδικασία του προαιρετικού πρωτοκόλλου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.043, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Σε επίσκεψή μου στο εμπορικό κέντρο του Κυβερνητικού Οικισμού Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό διαπίστωσα ότι δύο πολυκατοικίες οι οποίες έχουν κριθεί κατεδαφιστέες εδώ και χρόνια δεν έχουν κατεδαφιστεί ακόμα. Το γεγονός δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα ζωής στην περιοχή, όπως ρύπανση, ακαθαρσία και τρωκτικά, αλλά και ζητήματα ασφάλειας, ένεκα της επικινδυνότητας των υπό κατεδάφιση πολυκατοικιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης της κατεδάφισης των συγκεκριμένων πολυκατοικιών, τις ενέργειες των αρμόδιων τμημάτων και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της κατεδάφισης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.044, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Σε ενημέρωση του Υπουργού Εσωτερικών προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον Αύγουστο του 2019, σχετικά με την πορεία του προγράμματος εγκατάστασης ανελκυστήρων αναφέρθηκε ότι προγραμματίζεται η εγκατάσταση ανελκυστήρων σε τριάντα δύο πολυκατοικίες σε κυβερνητικούς οικισμούς. Συγκεκριμένα, ο προγραμματισμός αφορούσε στην εγκατάσταση δεκατεσσάρων ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες σε κυβερνητικούς οικισμούς της επαρχίας Λευκωσίας (εννιά στον κυβερνητικό οικισμό “Κόκκινες” Στροβόλου, τέσσερις στον κυβερνητικό οικισμό “Αθαλάσσας” Αγλαντζιάς και ένας στον κυβερνητικό οικισμό Αγίου Γεωργίου), δέκα ανελκυστήρες σε κυβερνητικούς οικισμούς της επαρχίας Λεμεσού (εννιά στον κυβερνητικό οικισμό “Μακαρίου ΙΙΙ” και ένας στον κυβερνητικό οικισμό Αγίου Ιωάννη) και οκτώ ανελκυστήρες σε κυβερνητικούς οικισμούς της επαρχίας Λάρνακας (πέντε στον κυβερνητικό οικισμό Αγίου Ιωάννη και τρεις στον κυβερνητικό οικισμό Αγίων Αναργύρων II).

Παρακαλείται ο Υπουργός Εσωτερικών να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικό κατάλογο με τις πολυκατοικίες στις οποίες προγραμματίζεται η εγκατάσταση ανελκυστήρα και να ενημερώσει για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία εγκατάστασης ανελκυστήρα σε κάθε πολυκατοικία, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Επίσης, παρακαλείται να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων που αφορούν στην εγκατάσταση ανελκυστήρων για το 2020.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.045, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Σε συνέχεια της απάντησης στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.010 παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσοι δικαιούχοι οικοπέδων στον συνοικισμό αυτοστέγασης “Μάμμαρη Β΄” βρίσκονταν στον σχετικό κατάλογο κατά την ημέρα λήψης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 24 Νοεμβρίου 2015;

2. Πόσοι έχουν αποσύρει το ενδιαφέρον τους ένεκα της καθυστέρησης στον διαχωρισμό των συγκεκριμένων οικοπέδων μέχρι σήμερα;

3. Έχει εγκαταλειφθεί εξ ολοκλήρου η προηγούμενη απόφαση για διαχωρισμό οικοπέδων στον συγκεκριμένο συνοικισμό αυτοστέγασης ή το υπουργείο επεξεργάζεται άλλα σχέδια για τη διάθεση των συγκεκριμένων οικοπέδων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.046, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Το ύψος του κονδυλίου στον προϋπολογισμό για το επίδομα τέκνου ανά έτος για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020, καθώς και την πραγματική δαπάνη του συγκεκριμένου κονδυλιού για τα υπό αναφορά έτη,

2. την πραγματική δαπάνη για το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας ανά έτος για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020, καθώς και τον αριθμό των μονογονεϊκών οικογενειών που λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα και

3. τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες έχει τερματιστεί το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας για λόγους συμβίωσης με άλλο άτομο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.066, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Η καθυστέρηση στην έκδοση πιστοποιητικών μίσθωσης των κατοικιών/διαμερισμάτων σε κυβερνητικούς οικισμούς και συνοικισμούς αυτοστέγασης δημιουργεί προβλήματα στις περιπτώσεις όπου οι αρχικοί δικαιούχοι έχουν αποβιώσει και τα εγγόνια τους θέλουν να αξιοποιήσουν τις συγκεκριμένες περιουσίες ως κύριες κατοικίες. Η απουσία πιστοποιητικού μίσθωσης στερεί από τους συγγενείς των αρχικών δικαιούχων τη δυνατότητα να αποταθούν στην Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ), για να πάρουν την οικονομική βοήθεια των στεγαστικών προγραμμάτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Το χρονοδιάγραμμα παραχώρησης των πιστοποιητικών μίσθωσης για τον συνοικισμό αυτοστέγασης στα Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας.

2. Τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις οικογενειών που αιτήθηκαν στεγαστική βοήθεια από την ΥΜΑΠΕ για κατοικίες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ακόμη πιστοποιητικό μίσθωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.067, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιος ο αριθμός των τουρκοκυπριακών κατοικιών που παραχωρήθηκαν ως εξοχικές κατοικίες σε δικαιούχους τα τελευταία τρία χρόνια;

2. Οι συγκεκριμένες κατοικίες είχαν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών;

3. Υπήρξαν αιτήματα για χρήση των υπό αναφορά περιουσιών ως κύριας κατοικίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.068, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των περιστατικών παράνομης εργοδότησης που εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, κατά έτος και επαρχία, τα τελευταία πέντε χρόνια.

2. Τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες οι εργοδότες οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη.

3. Σε πόσες περιπτώσεις υπήρξαν καταδίκες εργοδοτών για παράνομη εργοδότηση και τι ποινές επιβλήθηκαν.

4. Σε πόσες από αυτές τις περιπτώσεις έχει ενημερωθεί και εμπλακεί το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων της αστυνομίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.069, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Το προηγούμενο διάστημα, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της Β΄ φάσης του ΓΕΣΥ, έχουν ορθά ενταχθεί στο σύστημα και οι λογοπαθολόγοι. Το πρόβλημα το οποίο μου έχουν μεταφέρει αρκετοί γονείς αφορά τον αριθμό των επισκέψεων ανά έτος. Συγκεκριμένα, για παιδιά άνω των 12 ετών καθορίζονται ως οροφή οι 9 συνεδρίες για κάθε σύμπτωμα και για παιδιά κάτω των 12 ετών το ανώτατο όριο για κάθε σύμπτωμα είναι οι 18 συνεδρίες ανά έτος.

Σε επικοινωνία που είχα με λογοπαθολόγους μού ανάφεραν ότι υπάρχουν σήμερα περιπτώσεις στις οποίες χρειάζονται πολύ περισσότερες συνεδρίες, για να ξεπεραστούν τα συμπτώματα που παρουσιάζουν τα παιδιά.

Για τον λόγο αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έκανε ή προγραμματίζει να κάνει για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.070, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Το πλοίο γενικής υποστήριξης ΑΛΑΣΙΑ, το οποίο έχει δωρίσει το Σουλτανάτο του Ομάν στην Κύπρο, βρίσκεται ακόμη ελλιμενισμένο στο λιμάνι Λεμεσού.

Οι πληροφορίες μας φέρουν το συγκεκριμένο πλοίο να μη βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και να παρουσιάζει συνεχώς προβλήματα και φθορές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιο είναι το κόστος συντήρησης του συγκεκριμένου πλοίου κατά έτος από τη μέρα άφιξής του στην Κύπρο;

2. Το πλοίο βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε ανά πάσα στιγμή να επιτελέσει την αποστολή του;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.078, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Στη βάση των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 4 του περί της Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας Νόμου θα έπρεπε ήδη να έχουν τροποποιηθεί τα σχέδια υπηρεσίας, ώστε να αναγνωρίζεται η κυπριακή νοηματική γλώσσα ως κύριο ή επιπρόσθετο προσόν πρόσληψης εργαζομένων σε θέσεις που είτε αφορούν κωφά άτομα είτε στις οποίες είναι αναγκαία η άμεση επικοινωνία με κωφά άτομα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας, καθώς και για όλες τις εξελίξεις ή αποφάσεις για την εφαρμογή της τα τελευταία πέντε έτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.079, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Στη βάση του άρθρου 9 του περί της Καταπολέμησης του Σεξισμού και του Διαδικτυακά Διαδιδόμενου Σεξισμού Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει σε σώμα ή συμβούλιο ή επίτροπο ή ανεξάρτητο θεσμό την αρμοδιότητα παρακολούθησης και εφαρμογής του υπό αναφορά νόμου, την ανάπτυξη σχετικών δράσεων και στρατηγικών, καθώς και την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα καταπολέμησης σεξισμού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία εφαρμογής του συγκεκριμένου άρθρου και τους λόγους καθυστέρησής της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.080, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ετοιμασία κανονισμών για την εφαρμογή του περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμου του 2021, όπως προνοείται στο άρθρο 13 αυτού.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου είναι επιτακτική, προκειμένου να υπάρξουν τα νομικά εργαλεία που να προστατεύουν πρόσωπα, κατά κανόνα γυναίκες, που υπόκεινται σε συμπεριφορές παρενόχλησης και stalking.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.081, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία διορισμού του προέδρου και των μελών του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, σύμφωνα με το άρθρο 39(2) του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2021.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.082, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμμάτων Αποδικαστικοποίησης στη βάση του άρθρου 58 του περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο Νόμου.

Η εν λόγω επιτροπή έχει ευθύνη να αξιολογεί την αποτελεσματική λειτουργία των προγραμμάτων αποδικαστικοποίησης στα οποία μπορεί να ενταχθεί ένα παιδί που διέπραξε αδίκημα. Τα προγράμματα αποδικαστικοποίησης αποτελούν μια σημαντική τομή στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας στη βάση μιας σύγχρονης αντίληψης, η οποία θέτει το συμφέρον και τα δικαιώματα του παιδιού στο επίκεντρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.086, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Για το συνολικό κονδύλι, καθώς και την πραγματική δαπάνη για σκοπούς νομικής αρωγής ανά έτος για τα έτη 2017 μέχρι 2020.

2. Για την πραγματική δαπάνη του κονδυλίου για σκοπούς νομικής αρωγής σε υποθέσεις του Οικογενειακού Δικαστηρίου ανά έτος για τα έτη 2017 μέχρι 2020.

3. Για τον αριθμό των αιτήσεων νομικής αρωγής σε υποθέσεις του Οικογενειακού Δικαστηρίου ανά έτος για τα έτη 2017 μέχρι 2020, το είδος της νομικής αρωγής που ζητήθηκε, τον αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων που εγκρίθηκαν, καθώς και το είδος της νομικής αρωγής για το οποίο εγκρίθηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.087, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Εάν έχει καθοριστεί Λειτουργός Ισότητας στο υπουργείο.

2. Ποιες συγκεκριμένα αρμοδιότητες και τι όρους εντολής έχει ο Λειτουργός Ισότητας στο υπουργείο;

3. Υπάρχει αξιολόγηση για το έργο των Λειτουργών Ισότητας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.089, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Σύμφωνα με τον Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου νόμο, δικαιούχος του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας χάνει το δικαίωμα στο επίδομα με τη σύναψη γάμου ή με τη συμβίωση. Ειδικότερα, πρόσωπο παύει να είναι δικαιούχο του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, αν διαπιστωθεί, μετά από επανεξέταση που μπορεί να αποφασιστεί από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό, ότι δεν εμπίπτει πλέον στις διατάξεις του Νόμου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

Πώς ερμηνεύει το υπουργείο την έννοια της συμβίωσης; Διακρίνεται από τη σύναψη σχέσης ή/και μία μη σταθερή συμβίωση, καταστάσεις που προφανώς δεν εμπίπτουν στο πεδίο που ήθελε να ρυθμίσει ο νομοθέτης;

Έχουν δοθεί από το υπουργείο ή τις αρμόδιες υπηρεσίες οδηγίες στους λειτουργούς για τη διαδικασία διαπίστωσης συμβίωσης για σκοπούς επιδόματος μονογονιού;

Ποια στοιχεία συνιστούν τεκμήρια συμβίωσης κατά τη διαδικασία αυτή; Συνιστούν τεκμήρια που λαμβάνονται υπόψη από τους λειτουργούς τυχόν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν την προσωπική ζωή του δικαιούχου προσώπου; Δίδεται στο δικαιούχο πρόσωπο δικαίωμα απάντησης επί των όποιων τεκμηρίων έχουν συγκεντρωθεί;

Έχει ελεγχθεί η συμβατότητα της διαδικασίας που ακολουθείται με το δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των πολιτών;

Η διαδικασία περιλαμβάνει προειδοποίηση/γνωστοποίηση ή/και αιτιολόγηση προς το δικαιούχο πρόσωπο σχετικά με την απόφαση για αποκοπή του επιδόματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.090, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Δεδομένης της πολύχρονης καθυστέρησης από μέρους της κυβέρνησης στην κατάθεση του νομοσχεδίου για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, τέθηκε σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2019 αναθεωρημένη διαδικασία τροποποίησης στοιχείων στα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Τον αριθμό προσώπων ανά επαρχιακή διοίκηση και ανά έτος που προχώρησαν σε τροποποίηση ονόματος και φύλου στα επίσημα έγγραφα σύμφωνα με την αναθεωρημένη διαδικασία.

2. Τον αριθμό των αιτήσεων που για οποιοδήποτε λόγο έχουν απορριφθεί.

3. Τον συνήθη χρόνο που διαρκεί η εξέταση της αίτησης.

4. Τυχόν οδηγίες που έχουν δοθεί στις επαρχιακές διοικήσεις και τους λειτουργούς για τον χειρισμό των αιτήσεων και των αιτητών.

5. Τον χρόνο κατά τον οποίο εκτιμάται η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.141, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Σύμφωνα με τον περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμο του 2009, στα πλαίσια της ανέγερσης κτιρίων από φορείς του δημοσίου πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το ένα τοις εκατόν (1%) του συνολικού κόστους ανέγερσης του κτιρίου να διατίθεται για τον εμπλουτισμό του με έργα τέχνης. Η πρόνοια αυτή έχει ουσιαστική σημασία αφενός για τον εξωραϊσμό των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης και αφετέρου για την ενθάρρυνση και στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας στον τόπο μας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία των σχετικών μητρώων που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε απάντηση κοινοβουλευτικής ερώτησης, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2020, μόνο 24 δημόσια κτίρια εμπλουτίζονται με έργα τέχνης από σύνολο 91 κτιρίων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νόμου, υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο, για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση όλων των φορέων με την υποχρέωσή τους για τον υποχρεωτικό εμπλουτισμό των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης;

2. Ο υπουργός έκρινε σκόπιμο να απευθυνθεί οποτεδήποτε μέχρι σήμερα σε φορείς και πολεοδομικές αρχές και να ζητήσει ενημέρωση για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, πέρα από την πληροφόρηση που πρέπει να λαμβάνει από τους υπόχρεους φορείς, σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχει στον υπουργό το άρθρο 11 του σχετικού νόμου;

3. Προτίθεται να καταθέσει εκ νέου στη Βουλή το Μητρώο Έργων Τέχνης και το Μητρώο Δημόσιων Κτιρίων που τηρούνται από το υπουργείο με επικαιροποιήσεις, εάν υπάρχουν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.145, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σύνολο των κονδυλίων τα οποία έχουν προϋπολογιστεί και δαπανηθεί κατά τα τελευταία πέντε έτη ως χορηγίες προς το Ίδρυμα Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα - Διγενή για διάφορους σκοπούς, καθώς και για το σύνολο των κονδυλίων που έχουν προϋπολογιστεί και δαπανηθεί για την αγορά, συντήρηση και μετατροπή της οικίας Αζίνα σε “Μουσείο Διγενή”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.154, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Σύμφωνα με το άρθρο 74(3)(β) του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019, ποσοστό ένα τοις εκατόν (1%) επί των καθαρών αποδοχών από το στοίχημα διατίθεται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και προγραμμάτων προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παιχτών.

Στη βάση της πιο πάνω πρόνοιας καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πιο κάτω:

1. Το ποσό των καθαρών αποδοχών από το στοίχημα ανά έτος για τις χρονιές 2016 μέχρι 2021.

2. Τον κατάλογο για το σύνολο των δράσεων πρόληψης, προγραμμάτων προστασίας νεαρών ατόμων και παθολογικών παιχτών που εκπόνησε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για τα έτη 2016 μέχρι 2021 και τις πραγματικές δαπάνες ανά δράση.

Καλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο κάτω:

Τον κατάλογο των δράσεων της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια και την αντίστοιχη χρηματοδότηση από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, εκεί και όπου υπάρχει.

2. Τον κατάλογο των προτεινόμενων δράσεων, σχεδίων της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια για τα οποία απευθύνθηκε προς την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για χρηματοδότηση, αλλά δεν υπήρξε ακόμη ανταπόκριση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.157, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

Αν έχουν γίνει κατά τα τελευταία τρία έτη επιθεωρήσεις εργασίας από τα αρμόδια τμήματα για την τήρηση της νομοθεσίας (ελάχιστοι όροι εργοδότησης, δικαιώματα εργαζομένων και υποχρεώσεις εργοδοτών, θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία) σε σχέση με τους εργαζομένους ως διανομείς φαγητού και άλλων προϊόντων σε επιχειρήσεις εστίασης και σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Τον αριθμό των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν και τον αριθμό των καταγγελιών που προέκυψαν κατ’ έτος, καθώς και τις κυριότερες παραβιάσεις που έχουν εντοπιστεί.

Τον αριθμό των μισθωτών και τον αριθμό των αυτοεργοδοτουμένων που εργάζονται ως διανομείς φαγητού και προϊόντων σε επιχειρήσεις εστίασης και σε ψηφιακές πλατφόρμες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.165, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Το ύψος των κονδυλίων που έχουν δαπανηθεί από το 2018 μέχρι σήμερα ανά πρόγραμμα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) για την ασφάλεια και την άμυνα, στο οποίο συμμετέχει η Κύπρος.

2. Τις τυχόν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία για τη συμμετοχή σε κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα ως προς την παροχή διευκολύνσεων σε άλλα κράτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.166, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

« Τον Ιούλιο του 2017 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε τη νομικά δεσμευτική Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων, παρά τη μη συμμετοχή στην ψηφοφορία των πυρηνικών κρατών και όλων πλην ενός των κρατών μελών του NATO. Η συνθήκη είναι ανοικτή προς υπογραφή και κύρωση από τον Σεπτέμβριο του 2017, ενώ τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2021. Η υπογραφή και η κύρωση της συνθήκης από όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη του κόσμου, έστω και μη πυρηνικά, ενισχύουν τη διεθνή στήριξη του στόχου για απαλλαγή του πλανήτη από τα πυρηνικά όπλα.

Η Κύπρος υπερψήφισε τη συνθήκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει στην υπογραφή ή στην κύρωσή της.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Για ποιους λόγους η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στην υπογραφή της συνθήκης;

2. Προτίθεται να υπογράψει τη συνθήκη, ώστε ακολούθως αυτή να κυρωθεί; Αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.202, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

« Τον Απρίλιο του 2016 η Βουλή ψήφισε ομόφωνα τον περί της Αποτέφρωσης Ανθρώπινης Σορού Νόμο, ο οποίος ρυθμίζει την καύση νεκρών στον τόπο μας, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα κάθε προσώπου να εφαρμοστεί η εκφρασμένη επιθυμία του σε σχέση με τη διάθεση της σορού του, όταν αποβιώσει. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δε λειτουργεί κανένα κέντρο αποτέφρωσης στον τόπο μας, αφού ούτε το κράτος ούτε δήμοι/κοινότητες ούτε ιδιώτες έχουν προχωρήσει σε ίδρυση τέτοιου κέντρου. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση επιθυμίας για αποτέφρωση, πρέπει να διενεργηθεί στο εξωτερικό, κάτι που καθιστά τη διαδικασία συναισθηματικά πιο επώδυνη και οικονομικά πολύ πιο επιβαρυντική.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν θα καταθέσει και, αν ναι, πότε κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 του σχετικού νόμου,

2. αν προτίθεται η κυβέρνηση -δεδομένης και της απουσίας ενδιαφέροντος από ιδιώτες- να προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία κέντρου ή κέντρων αποτέφρωσης, είτε ως κρατικών είτε με τη μορφή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως κατά το άρθρο 17 του νόμου δύναται να πράξει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.204, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Το 2006 λήφθηκε απόφαση για παραχώρηση αντισταθμιστικών οικοπέδων σε χρήστες τουρκοκυπριακών κατοικιών, αναγνωρίζοντας την αδικία που συντελούνταν εις βάρος τους. Στη βάση αυτής της απόφασης ξεκίνησε η διαδικασία εξεύρεσης γης και διαχωρισμού οικοπέδων. Εντούτοις, το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 75007, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2013, τερμάτισε το σχέδιο παραχώρησης αντισταθμιστικού οικοπέδου για εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες ή σε κατοικίες που είχαν ανεγερθεί σε τουρκοκυπριακή γη που δεν παραχωρήθηκε.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των παραχωρητηρίων εγγράφων που είχαν δοθεί σε δικαιούχους του συγκεκριμένου σχεδίου μέχρι τις 29 Απριλίου 2013.

2. Τον αριθμό των οικοπέδων που διαχωρίστηκαν και παραχωρήθηκαν στους δικαιούχους, στη βάση του συγκεκριμένου σχεδίου, από τις 29 Απριλίου 2013 μέχρι σήμερα.

3. Τον αριθμό των παραχωρητήριων εγγράφων για τα οποία το Υπουργείο Εσωτερικών δε θα παραχωρήσει οικόπεδο.

4. Το αν έχουν ενημερωθεί γραπτώς όλοι οι δικαιούχοι για την απόφαση του υπουργείου να μην τους παραχωρήσει οικόπεδο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.220, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των κονδυλίων που έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα σε σχέση με τη συμμετοχή της Κύπρου στις πιο κάτω δράσεις και προγράμματα της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ:

1. Συνεισφορά της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Άμυνα.

2. Συμμετοχή σε στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ, ανά έτος, για τα τελευταία πέντε έτη.

3. Συμμετοχή σε στρατιωτικές δομές της ΕΕ [Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, Ευρωπαϊκό Κολέγιο Άμυνας και Ασφάλειας, Στρατιωτικό Επιτελείο ΕΕ, Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδίασης και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (MPCC)], ανά έτος, για τα τελευταία πέντε έτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.239, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι η οικονομική ανασφάλεια που δημιουργείται από την απομάκρυνση από τον σύζυγο-θύτη. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους ένας σημαντικός αριθμός θυμάτων αναγκάζεται να επιστρέψει με τα παιδιά του πίσω στον θύτη και την οικογενειακή εστία.

Εντούτοις, η παροχή συνδρομής και στήριξης από το κράτος προς τα θύματα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής βοήθειας για κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους όσον αφορά τη στέγαση, προνοείται και στο Μέρος IV του Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου 2021.

Στη βάση των πιο πάνω παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

 1. Υφίσταται κάποια ξεχωριστή διαδικασία για τις περιπτώσεις θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας που απευθύνονται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας για την παραχώρηση ΕΕΕ;
 2. Μελετά η κυβέρνηση το ενδεχόμενο κάλυψης μεγαλύτερου ύψους επιδόματος ενοικίου για τις γυναίκες που επιθυμούν να απομακρυνθούν από τον θύτη;
 3. Μελετά η κυβέρνηση το ενδεχόμενο κάλυψης της εγγύησης για την ενοικίαση στέγης για θύματα βίας που εγκαταλείπουν την οικογενειακή στέγη; Έχει ποτέ καλυφθεί από το κράτος αυτό το ποσό για θύματα ενδοοικογενειακής βίας; Αν ναι, σε πόσες περιπτώσεις, με ποια διαδικασία και σε πόσο διάστημα έχουν εγκριθεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.240, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά

«Στο άρθρο 9 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας Νόμου του 2021 έχει περιληφθεί η ποινικοποίηση της διάδοσης υλικού πορνογραφικού ή σεξουαλικού περιεχομένου (εκδικητική πορνογραφία), που συνιστά μια από τις πιο διαδομένες μορφές διαδικτυακής κακοποίησης και έχει τραυματικές συνέπειες στα θύματα, τα οποία στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι γυναίκες και κορίτσια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

 1. Πόσες καταγγελίες έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για περιστατικά εκδικητικής πορνογραφίας τα τελευταία πέντε χρόνια;
 2. Πόσες καταγγελίες έχουν καταγραφεί από την αστυνομία από την ψήφιση του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας Νόμου του 2021 και πόσες διώξεις έχουν διενεργηθεί στη βάση του σχετικού άρθρου 9 της νομοθεσίας;
 3. Αξιολογεί η κυβέρνηση ότι απαιτείται η εισαγωγή ενισχυτικών διατάξεων ως προς την υποχρέωση σε ψηφιακές πλατφόρμες ή/και σε παρόχους υπηρεσιών να διαγράφουν το υλικό;
 4. Διαπιστώνει η κυβέρνηση το κενό από την απουσία νομοθεσίας που να ποινικοποιεί κατ’ αντίστοιχο τρόπο το συγκεκριμένο έγκλημα, όταν διαπράττεται σε βάρος αντρών; Πόσες καταγγελίες έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για περιστατικά εκδικητικής πορνογραφίας με θύματα άντρες;»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων