Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Κώστας Κώστα

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.189, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Κώστα Κώστα

«Πληροφορήθηκα από μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι κατά την εκδήλωση μνήμης και τιμής που οργάνωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων στο στρατόπεδο της 33ης Μοίρας Καταδρομών στο Σταυροβούνι, στις 28 Σεπτεμβρίου 2014, για τους εφέδρους που πολέμησαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974 παρέστη ο Υπουργός Άμυνας κ. Χριστόφορος Φωκαΐδης, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν με ανώτατη διάκριση του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων αξιωματικοί και οπλίτες καταδρομείς που υπηρετούσαν εκείνη την περίοδο στην Εθνική Φρουρά.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν γνώριζε εκ των προτέρων σε ποια πρόσωπα θα αποδίδοντο τιμές,

2. αν γνώριζε τα κριτήρια με τα οποία είχαν επιλεγεί τα πρόσωπα που έχουν τιμηθεί,

3. αν γνώριζε ότι ο τιμηθείς Βασίλειος Ροκάς, σύμφωνα με μαρτυρίες, έλαβε μέρος στο προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, το οποίο άνοιξε την κερκόπορτα στον Τούρκο εισβολέα,

                   4. για τους λόγους της παρουσίας του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη εκδήλωση σε αντίθεση με όλους τους προκατόχους του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.019, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Κώστα Κώστα

«Υπάρχει σε εξέλιξη πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που εντάσσεται στο στόχο που έθεσε η ΕΕ για την Κύπρο και ο οποίος προνοεί ότι η Κύπρος οφείλει μέχρι το 2020 να αναβαθμίσει ενεργειακά δεκατέσσερις χιλιάδες κατοικίες. Η πρώτη φάση του προγράμματος, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, προέβλεπε την απορρόφηση κονδυλίου ύψους 8 εκατομ. εντός του 2015. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ξεπερνούν τις χίλιες, ενώ μέχρι το τέλος του 2015 οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν δεν υπερβαίνουν τις εκατό πενήντα, με αποτέλεσμα ελάχιστα χρήματα από το κονδύλι των 8 εκατομ. να έχουν απορροφηθεί.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος μέχρι σήμερα και σε ποιο βαθμό έχει απορροφηθεί το εν λόγω κονδύλι. Ποιος είναι ο λόγος της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.212, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Κώστα Κώστα

«Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος του 2011 έως 2015 προνοεί όπως το 50% τουλάχιστον των εισπράξεων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών αέριων ρύπων διατίθεται για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

2. Την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

3. Μέτρα με στόχο την αποφυγή της αποδάσωσης και μέτρα για την αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης.

4. Την απομόνωση του CΟ2 από τα δάση στην Ένωση.

5. Την περιβαλλοντικώς ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση του CΟ2 ιδίως από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση στερεών ορυκτών καυσίμων και από φάσμα κλάδων και επιμέρους κλάδων της βιομηχανίας, περιλαμβανομένων και εκείνων σε τρίτες χώρες.

6. Την ενθάρρυνση της στροφής προς τα χαμηλών εκπομπών και δημόσια μέσα συγκοινωνίας.

7. Τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των καθαρών τεχνολογιών στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

8. Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, των συστημάτων τηλεθέρμανσης και της μόνωσης ή στην παροχή οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.

9. Την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη διαχείριση του ΣΕΔΕ της EE.

10. Τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε ευάλωτες τρίτες χώρες, περιλαμβανομένης της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

11. Την προώθηση της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού ως συμβολή στη δίκαιη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ιδίως στις περιφέρειες που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.

Επιπρόσθετα, η νομοθεσία προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή οφείλει να ενημερώνει την επιτροπή και τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη χρήση των εσόδων και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, στις εκθέσεις που υποβάλλει κατ’ εφαρμογήν της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ.

Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία για τα έσοδα των τελευταίων πέντε χρόνων από τη δημοπράτηση των ρύπων, καθώς και τις δράσεις στις οποίες δαπανήθηκε το 50% των εσόδων αυτών, όπως προνοείται από τη νομοθεσία.»

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων