Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Αντρέας Καυκαλιάς

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.043, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Αναφορικά με το σχέδιο διάθεσης οικοπέδων για οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός οικοπέδων που έχουν ήδη διαχωριστεί παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω του ύψους των καθορισμένων εισοδηματικών κριτηρίων, το οποίο είναι χαμηλό, με αποτέλεσμα, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα, να περιορίζεται ο αριθμός των αιτητών, καθώς και λόγω της τιμής πώλησης των οικοπέδων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις προθέσεις του για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.044, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Ο κατασκηνωτικός χώρος Τροόδους δεν έχει λειτουργήσει τη φετινή χρονιά. Τούτο σημαίνει ότι πέραν των εκατόν είκοσι οικογενειών έχουν στερηθεί της δυνατότητας να φιλοξενηθούν στο χώρο και να κάνουν τις διακοπές τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες.

Να σημειωθεί ότι το ζήτημα της λειτουργίας του κατασκηνωτικού χώρου Τροόδους είχε απασχολήσει το αρμόδιο υπουργείο τον περασμένο χρόνο. Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις που έγιναν με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπου μεταξύ άλλων θέματα ασφάλειας και υγιεινής είχαν διασφαλιστεί, αποφασίστηκε όπως ο κατασκηνωτικός χώρος παραχωρούνταν φέτος στο κοινό προς χρήση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σχεδιασμό του υπουργείου, ώστε ο κατασκηνωτικός χώρος να παραχωρηθεί στο κοινό προς χρήση το καλοκαίρι του 2014.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.292, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Όπως πληροφορούμαι, έχει αποφασιστεί η κατάργηση της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φοιτητές και κατ’ επέκταση η μη παραχώρηση της ευρωπαϊκής κάρτας νοσηλείας στους Κυπρίους οι οποίοι φοιτούν στο εξωτερικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που το κράτος κατέβαλλε τα προηγούμενα χρόνια για την παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φοιτητές, ώστε να διαπιστωθούν οι πραγματικές εξοικονομήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.433, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Λόγω της πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο τόπος μας, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οικογένειες να μην είναι σε θέση να καταβάλλουν τα δίδακτρα των παιδιών τους που φοιτούν σε ιδιωτικά ή δημόσια/κοινοτικά νηπιαγωγεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για το σχεδιασμό του υπουργείου προς στήριξη αυτών των οικογενειών, αλλά και των νηπιαγωγείων.

2. Αν υπάρχει πρόθεση, μέσα στο πλαίσιο στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, να συμπεριληφθούν και αυτές οι οικογένειες στο σχέδιο που έχει προκηρυχθεί και εξαγγελθεί από την κυβέρνηση για την επιδότηση του κόστους φροντίδας των παιδιών των εν λόγω οικογενειών.

3. Αν υπάρχει η δυνατότητα ή η πρόθεση αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων για στήριξη των ασθενέστερων ομάδων του τόπου μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.641, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Με την ψήφιση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012 κατοχυρώνονται τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που έχει διασφαλίσει ο υπάλληλος για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012. Για τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους οι οποίοι διορίστηκαν/διορίζονται από την 1η Οκτωβρίου 2011 και μετά σε μόνιμη θέση ο νόμος προνοεί να μην εντάσσονται στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σε σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς και τις προθέσεις του υπουργείου του σχετικά με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων (ταμεία προνοίας).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.642, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Όπως είναι γνωστό, σκοπός του νόμου “O περί της Ίδρυσης Ταμείου Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή Νόμος του 2014” είναι η σύσταση ειδικού ταμείου με την επωνυμία “Ταμείο Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή”, στο οποίο θα κατατίθενται έσοδα από έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, τα οποία θα εισπράττονται κατά τη διάρκεια του έτους 2014, καθώς και από οποιεσδήποτε εξοικονομήσεις και/ή περικοπές δημόσιων δαπανών ήθελε αποφασισθεί είτε από την εκτελεστική εξουσία είτε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το οικονομικό έτος 2014.

Τα κονδύλια αυτά θα διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό αναφορά νόμου, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και έγκριση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για σκοπούς ενίσχυσης προγραμμάτων στήριξης ανέργων και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ενίσχυση προγραμμάτων στήριξης ανέργων και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.716, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι η FIFA είναι χορηγός συνομοσπονδιών και ομοσπονδιών για την ανάπτυξη και ενίσχυση του ποδοσφαίρου μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά είναι σε ισχύ από το 1999.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει λάβει χορηγία μέσω των προαναφερθέντων προγραμμάτων, το ύψος του ποσού της χορηγίας και πώς αυτό έχει διατεθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.729, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

Εκ παραδρομής η συγκεκριμένη ερώτηση έχει το ίδιο περιεχόμενο με την ερώτηση 23.06.010.03.716.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.781, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Σε σχέση με τον περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013, η κυβέρνηση είχε υπογραμμίσει ότι η πρόθεση μείωσης των απολαβών και των συντάξεων που προβλεπόταν στον εν λόγω νόμο κρινόταν αναγκαία, ώστε να διατηρηθεί ο αριθμός των θέσεων του έκτακτου και του ωρομίσθιου προσωπικού, καθώς και των εκπαιδευτικών στη δημόσια υπηρεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τον αριθμό των ωρομίσθιων και των εκπαιδευτικών στη δημόσια υπηρεσία που, παρά την ψήφιση του πιο πάνω νόμου, δεν έχουν επαναπροσληφθεί κατά το 2013 και το 2014.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.104, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Εξ όσων γνωρίζω, συγκεκριμένα υποστατικά-εστιατόρια, ενώ υπενοικιάζουν τα υποστατικά τους από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) και δεν λειτουργούν υπό τη διαχείριση του ΚΟΤ, διατηρούν την ονομασία “εστιατόρια του ΚΟΤ” με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο ΚΟΤ, ώστε να ξεκαθαρίσει το καθεστώς λειτουργίας των υπό αναφορά εστιατορίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.201, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Όπως γνωρίζουμε, η β΄ φάση ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου θα περιλαμβάνει την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων στο χώρο της Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του νοσοκομείου και της Κεντρικής Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τις προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με την υλοποίηση της β΄ φάσης ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.420, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Αναφορικά με το Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, το οποίο προκηρύχθηκε με στόχο τη μείωση της ανεργίας, έχω πληροφορηθεί πως αιτήσεις που έχουν εγκριθεί από το 2013 δεν έχουν ακόμη χρηματοδοτηθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τα κονδύλια του υπό αναφορά σχεδίου και πότε αναμένεται να πληρωθούν οι εγκεκριμένες αιτήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.125, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Σύμφωνα με πληροφορίες, που απορρέουν από σχετικό δημοσίευμα στον τύπο, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του στις 19 Αυγούστου αποφάσισε την εκταμίευση €25.000 ως εισφορά στους συγγενείς των καταδρομέων για αποκατάσταση του χώρου όπου είναι θαμμένοι καταδρομείς μετά την εκταφή των οστών και την ταυτοποίησή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο Υπουργό όπως με ενημερώσει για το αν ισχύει η προαναφερθείσα πληροφορία και, εάν ναι, γιατί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν έχει καταγραφεί ακόμη επισήμως στα πρακτικά ούτε και έχει δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.166, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Όπως γνωρίζουμε, η πορεία κατοχύρωσης του χαλλουμιού ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης έχει διαμορφώσει καινούρια δεδομένα, αλλά και ανάγκες. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τα εξής:

1. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, ώστε να πετύχουμε την αναγκαία αύξηση του αιγοπρόβειου γάλακτος, και σε ποιο βαθμό έχουν αυτά αποδώσει; Όντως καταγράφεται αύξηση στην παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος;

2. Ποιοι είναι οι γενικοί σχεδιασμοί για στήριξη του τομέα;

3. Ποιοι είναι οι στόχοι σε ό,τι αφορά τις ποσότητες παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος μέχρι το 2023, ώστε να υποστηριχτούν οι σχετικές αναλογίες των ποσοστώσεων (υπεροχή αιγοπρόβειου γάλακτος);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.386, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Με αφορμή πληροφορίες για πώληση περιουσιακών στοιχείων του συνεργατισμού στο Πελένδρι, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως με ενημερώσει για τα εξής:

1. Ποια η θέση της κυβέρνησης ως βασικού μετόχου της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας στο θέμα αυτό;

2. Ποια η οικονομική λογική και ποιοι οι όροι πίσω από τη συγκεκριμένη πράξη;

                    3. Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί σε ενέργειες οι οποίες να διασφαλίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία του συνεργατισμού θα παραμείνουν στα μέλη και προς όφελος της κοινωνίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.506, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Τα στεγαστικά προγράμματα τα οποία προωθούνταν από το Υπουργείο Εσωτερικών και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν στην ύπαιθρο και άπορες οικογένειες έχουν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα παγώσει. Σε αναφορά του ο Υπουργός Εσωτερικών κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το έτος 2017 δήλωσε πως τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν επαναλειτουργήσει και προχωρούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι τελικά ισχύει, όπως επίσης και για τις προθέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.550, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Σε πρόσφατες επισκέψεις μας σε κοινότητες ορεινών περιοχών έχει τεθεί εκ νέου από τις αρχές και τους κατοίκους το αίτημα για καταβολή επιδόματος σε κατοίκους των ορεινών περιοχών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις προθέσεις του υπουργείου για το υπό αναφορά θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.683, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Όπως έχουμε ενημερωθεί, η Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement-CETA), για να τεθεί σε πλήρη ισχύ, απαιτείται, μετά την υπογραφή της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η υποχρεωτική επικύρωσή της από όλα τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με την επικύρωση της πιο πάνω συμφωνίας;

2. Δεδομένων των αντιδράσεων και των έντονων επιφυλάξεων στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό της, πώς διασφαλίζονται μέσα από τη συμφωνία τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του αγροτικού τομέα;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.008, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

Στο Σχέδιο Απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφορικά με την έγκριση παροχής κυβερνητικής εγγύησης στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) και της Ελληνικής Τράπεζας καλείται η εκτελεστική εξουσία όπως μεταξύ άλλων καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη συμφωνία μεταξύ ΣΚΤ και Ελληνικής Τράπεζας για τη μεταφορά μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα (Business Transfer Agreement), ευθύς ως αυτή καταστεί τελική με τη συνομολόγησή της, όπως και οποιαδήποτε άλλα υποστηρικτικά έγγραφα, μελέτες ή/και αξιολογήσεις.

Πέραν των πιο πάνω, παρακαλώ όπως κατατεθεί ο πλήρης κατάλογος με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΣΚΤ σε τιμές κτήσης, αλλά και στην παρούσα αξία τους.

Επιπλέον, παρακαλώ όπως κατατεθεί ο συνολικός σχεδιασμός της κυβέρνησης αναφορικά με τη διαχείριση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.752, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά


«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε σχέση με τις μουσικές σχολές στα ελληνικά πανεπιστήμια και ειδικότερα:
1. Ποια είναι τα ακριβή δεδομένα τα οποία οδήγησαν τρεις μουσικές σχολές στην Ελλάδα να ακυρώσουν τις θέσεις εισδοχής για Κυπρίους υποψήφιους φοιτητές;
2. Γιατί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δεν ενημερώθηκε έγκαιρα για την αλλαγή στον τρόπο εισδοχής;
3. Πόσοι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις παγκύπριες εξετάσεις επηρεάζονται και πώς το αρμόδιο υπουργείο προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ώστε να μη θυματοποιηθεί κανένας νέος;
4. Οι συμφωνίες που έγιναν με την Ελλάδα για εισαγωγή Κυπρίων φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια χρήζουν εκσυγχρονισμού;
5. Πού βρίσκεται το θέμα της ίδρυσης δημόσιας πανεπιστημιακής σχολής μουσικής στην Κύπρο;»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.103, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου (ΣΟNΚ) έχει ανακοινώσει την έναρξη προγράμματος για παιδιά από 7 μέχρι 12 ετών (Σymphoпedia), το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη συμμετοχή τους στο φωνητικό εργαστήρι και στην παιδική χορωδία της ΣΟΝΚ. Επιπλέον, σχετική ανακοίνωση της ΣΟΜΚ, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2019, αναφέρει ότι οι καθηγητές οι οποίοι προσλαμβάνονται στο εν λόγω πρόγραμμα επιλέγονται κατόπιν πανευρωπαϊκού διαγωνισμού.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:
1. Είναι το Σymphoпedia εντός του σκοπού, της αποστολής και του πλαισίου λειτουργίας της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου;
2. Υπάρχει σχετική απόφαση-έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος για την έναρξη του προγράμματος;
3. Έχουν ακολουθηθεί οι προβλεφθείσες διαδικασίες για την πρόσληψη μαέστρου της χορωδίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.170, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Τον Φεβρουάριο του 2010 λήφθηκε απόφαση για ανέγερση περιφερειακού γυμνασίου στην ανατολική περιοχή της Λεμεσού, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα διακίνησης που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μαθητές για τη φοίτησή τους στα διάφορα εκπαιδευτήρια της Λεμεσού. Το εν λόγω γυμνάσιο θα καλύψει ανάγκες των κοινοτήτων Παρεκκλησίας, Αγίου Τύχωνα, Πύργου, Μονής, Πεντακώμου, Ασγάτας, Κελλακίου, Επταγώνιας, Πραστειού Κελλακίου, Αρμενοχωρίου, Βάσας Κελλακίου, Μοναγρουλίου, Καλαβασού, Διερώνας, Αρακαπά, Συκόπετρας, Σανίδας, Ζυγίου, Ακαπνούς και Μαρί. Παράλληλα, θα αποσυμφορήσει τα σχολεία στα οποία φοιτούν τώρα οι μαθητές της ανατολικής Λεμεσού.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της απόφασης του 2010;
2. Ποιοι οι σχεδιασμοί από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ώστε να δρομολογηθεί έμπρακτα η ανέγερση του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.033, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για τις διαδικασίες και το πλαίσιο προσφορών αναφορικά με τις ενοικιάσεις των πτητικών μέσων στις οποίες προβαίνει το κράτος, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ενοικίασης,

2. για τις διαδικασίες αγοράς υπηρεσιών από χειριστές-πιλότους για τα πτητικά μέσα που διαθέτει το Τμήμα Δασών,

3. για τον αριθμό των χειριστών-πιλότων οι οποίοι εργοδοτούνται από το Τμήμα Δασών και πόσοι από αυτούς επιχειρούν και

4. κατά πόσο υπήρχε σχεδιασμός από το Τμήμα Δασών για αγορά επιπρόσθετων πτητικών μέσων και από πότε και, αν υπήρχε, γιατί δεν προχώρησε.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων