Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννη

Αρχείο

 

2006 - 2008

2009 - 2010

2011 - 2012

2013 - 2015

2016 -

 

Αρχείο 2013 - 2015

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.374, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους έχει υποχρεωθεί το κοινοτικό συμβούλιο της κοινότητας Λέμπας να πληρώσει τέλη αποχετευτικού για υποστατικά τα οποία βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη και τα οποία διαχειρίζεται το εν λόγω συμβούλιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.375, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόκειται να δημιουργηθεί κοιμητήριο στο συνοικισμό αυτοστέγασης Λέμπας στην Πάφο και για το σκοπό αυτό έχει ήδη εξευρεθεί ο αναγκαίος χώρος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία του κοιμητηρίου στο συνοικισμό Λέμπας στην Πάφο και κατά πόσο τα έξοδα δημιουργίας του θα καλυφθούν από το κράτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.376, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία του πολιτιστικού χωριού στην κοινότητα Λέμπας στην Πάφο, τους λόγους της καθυστέρησης, αν υπάρχει σχετικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω χωριό και κατά πόσο το κονδύλι το οποίο έχει εγκριθεί από το 2008 έχει μεταφερθεί στη φετινή χρονιά για την υλοποίηση του όλου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.377, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο πρόκειται να διαχωριστούν οικόπεδα στη Λέμπα της Πάφου, για να παραχωρηθούν ως αντισταθμιστικά σε πρόσφυγες που διαμένουν σε κατοικίες που ανεγέρθησαν σε τουρκοκυπριακή γη στο συνοικισμό αυτοστέγασης της εν λόγω κοινότητας. Εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει ο διαχωρισμός και κατά πόσο θα έχουν προτεραιότητα οι κάτοικοι του συνοικισμού αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.397, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο δρόμος Αγίου Αναστασίου που βρίσκεται στη βιοτεχνική περιοχή Σωτήρας Αμμοχώστου, του οποίου κομμάτι είναι λάθος κατασκευασμένο, θα μετακινηθεί στη σωστή του θέση και, εάν ναι, πότε πρόκειται να γίνει. Εάν όχι, πώς θα προβείτε στην επίλυση των εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα, όπως παραδείγματος χάριν έκδοση άδειας τελικής εγκρίσεως στα επηρεαζόμενα εργοστάσια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.405, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.404, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα αγοραπωλητήρια έγγραφα για τα οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί τίτλος ιδιοκτησίας είναι κατατεθειμένα στο Κτηματολόγιο και ποια είναι η αξία της αντίστοιχης ακίνητης ιδιοκτησίας που αγοράστηκε. Επιπλέον, πόσοι τίτλοι ιδιοκτησίας έχουν εκδοθεί χωρίς ακόμη να έχουν παραληφθεί από τους αγοραστές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.405, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.010.02.406, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η παραχώρηση της κρατικής οικονομικής βοήθειας για το ίδρυμα “Η Θεοτόκος” στα Πολεμίδια και πότε υπολογίζεται να δοθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.416, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους έχει δοθεί παράταση για την παραχώρηση του επιδόματος τέκνου για το 2012, για τον αριθμό των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση κατά το μήνα Ιανουάριο και πόσοι από αυτούς είναι μη Κύπριοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.418, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τοπιοτέχνηση (επιδιόρθωση δρόμων και πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτισμού) στις εισόδους του συνοικισμού αυτοστέγασης ΑΗΚ Δεκέλειας και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.419, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορεί να παραχωρηθεί η κατοικία που βρίσκεται δίπλα από την εκκλησία του συνοικισμού αυτοστέγασης ΑΗΚ Δεκέλειας στην εν λόγω εκκλησία για δημιουργία κατηχητικού σχολείου και για άλλες εκκλησιαστικές δραστηριότητες και, εάν ναι, πότε μπορεί να δοθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.420, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η παραχώρηση των έξι διαθέσιμων προσφυγικών οικοπέδων στο συνοικισμό αυτοστέγασης ΑΗΚ Δεκέλειας, κατά πόσο υπάρχουν ακόμα προβλήματα ή ενστάσεις, και, εάν αυτά έχουν ξεπεραστεί, πότε υπολογίζεται να παραχωρηθούν τα οικόπεδα. Επιθυμώ να σας αναφέρω ότι υπάρχουν νεαρά ζευγάρια τα οποία επιθυμούν να ξεκινήσουν την ανέγερση της νέας τους κατοικίας, αρκεί μόνο να τους δοθεί οικόπεδο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.421, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί η οικονομική βοήθεια στους πρόσφυγες για την επιδιόρθωση των κατοικιών τους στην Γ΄ Φάση του συνοικισμού αυτοστέγασης ΑΗΚ Δεκέλειας, οι οποίες ανεγέρθηκαν στο χρονικό διάστημα που αυτοί δικαιούνται την εν λόγω βοήθεια, και πότε υπολογίζεται να τους δοθεί η βοήθεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.422, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Κατά την τελευταία γραπτή ενημέρωση που είχαμε για το πιο κάτω θέμα από τον αρμόδιο υπουργό μάς αναφέρθηκε ότι βρίσκεται σε επαφή με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ολοκλήρωση της επιστημονικής μεθοδολογίας. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από πλευράς του υπουργείου και εκκρεμεί η όλη προσπάθεια για ταυτοποίηση του κυπριακού δυόσμου, δεδομένης μάλιστα της αυξημένης ανάγκης χρήσης του δυόσμου στο κυπριακό χαλλούμι ως απαραίτητου συστατικού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ταυτοποίηση του κυπριακού δυόσμου, αν έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα και ποια είναι αυτά, πώς περαιτέρω προτίθεται να προχωρήσει, καθώς και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.423, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η πολυκατοικία στην οδό Βουκεφαλίας 34 στις Καμάρες III Λάρνακας βρίσκεται σε τουρκοκυπριακή γη και, αν ναι, κατά πόσο θα απαλλοτριωθεί και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σχετική διαδικασία. Αν όχι, πότε υπολογίζεται να παραχωρηθούν τα πιστοποιητικά μίσθωσης και τα αντίστοιχα αντισταθμιστικά οικόπεδα στους πρόσφυγες διαμένοντες της εν λόγω πολυκατοικίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.424, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι ο ΚΟΤ έχει αρνηθεί στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμμοχώστου να συμμετάσχει με δικό της περίπτερο σε τουριστική έκθεση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντπροσώπων σχετικά με το εν λόγω περιστατικό και για τους λόγους της άρνησης του ΚΟΤ στο πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.428, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Τι μέτρα λαμβάνει το κράτος για αντιμετώπιση της ασθένειας “Nosema Ceranae” στον τομέα της μελισσοκομίας;

                    2. Το κράτος λαμβάνει προληπτικά μέτρα για αντιμετώπιση της έλευσης και τυχόν εξάπλωσης του σκαθαριού “Aethina Tumida” στην Κύπρο για προστασία   της μελισσοκομίας; Επιπλέον, υπάρχει ένδειξη                        παρουσίας του στην Κύπρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.429, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν έχει επιδιορθωθεί το αλεξικέραυνο που βρίσκεται στο μιναρέ στην περιοχή Μουττάλλου στην Πάφο και πότε υπολογίζεται να γίνει αυτό, ώστε να μην κινδυνεύουν κατοικίες στην εν λόγω περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.441, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους σημειώνεται καθυστέρηση στην έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας για τις κατοικίες των προσφύγων στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάση του συνοικισμού αυτοστέγασης στην Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας, σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία και πότε υπολογίζεται να παραχωρηθούν οι τίτλοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.442, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα παραχωρηθούν επιπρόσθετες ποσότητες νερού στην κοινότητα Αυδήμου για άρδευση νέων εναλλακτικών καλλιεργειών, που χρειάζονται νερό πέραν της χειμερινής περιόδου, κατά την οποία άρδευαν οι γεωργοί τις ήδη εκριζωμένες καλλιέργειες των επιτραπέζιων σταφυλιών και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να παραχωρηθούν οι εν λόγω ποσότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.443, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εναπομείνασα κατασκευή, μήκους περίπου 700 μ., της λεωφόρου 1ης Απριλίου στο Παραλίμνι, κατά πόσο υπάρχει κονδύλι και πότε υπολογίζεται η ολοκλήρωση της υλοποίησής της.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.459, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης στο διαχωρισμό προσφυγικών οικοπέδων στο Δασάκι Άχνας, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί ο εν λόγω διαχωρισμός και κατά πόσο, λόγω και του ενδιαφέροντος που υπάρχει από νεαρά ζευγάρια προσφύγων, το κράτος θα προχωρήσει σε διαχωρισμό νέων οικοπέδων στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.460, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη βελτίωση της λεωφόρου Περνέρας στο δήμο Παραλιμνίου, κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμο σχετικό κονδύλι και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το εν λόγω έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.470, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται το θέμα της εκβάθυνσης του ψαρολίμανου της Λάρνακας, προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα αλιευτικά σκάφη κατά την είσοδό τους σ’ αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.484, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Υπάρχουν στην κτηνοτροφική περιοχή της κοινότητας Καντού τέσσερις μονάδες οι οποίες παραμένουν για τέσσερα έως έξι χρόνια αχρησιμοποίητες και εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε εστίες μόλυνσης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιους ανήκουν οι εν λόγω μονάδες, ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους και ποιες είναι οι προθέσεις του κράτους για αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.485, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει ζητηθεί από το κοινοτικό συμβούλιο Καντού όπως περιέλθει υπό την ευθύνη του το πάρκο το οποίο σήμερα διαχειρίζεται η σχολική εφορεία. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη μεταβίβαση προκαλεί περαιτέρω καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων που υπολογίζεται να γίνουν στον εν λόγω χώρο. Η σχολική εφορεία σήμερα δεν το χρησιμοποιεί και αποδέχεται τη μεταβίβαση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης και πότε θα γίνει η εν λόγω μεταβίβαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.491, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το κοινοτικό συμβούλιο Καντού δεν καλείται να λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις για λήψη αποφάσεων σχετικά με την παραχώρηση κατοικιών σε δικαιούχους στην εν λόγω κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.492, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στην κοινότητα Καντού έχουν δοθεί κατοικίες σε Τουρκοκυπρίους, οι οποίοι αρνούνται να πληρώσουν ρεύμα, νερό και φορολογίες στην τοπική αρχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, πρώτον, πάνω σε ποια βάση έχουν δοθεί οι εν λόγω κατοικίες σε Τουρκοκυπρίους οι οποίοι δε θεωρούνται πρόσφυγες και, δεύτερον, πάνω σε ποια νομική βάση έχουν το δικαίωμα οι Τουρκοκύπριοι να μην καταβάλλουν τις πιο πάνω χρηματικές οφειλές, που απορρέουν από το νόμο. Ποιος έλεγχος έχει γίνει από τις αρμόδιες αρχές, αφού το συγκεκριμένο θέμα έχει καταγγελθεί από την τοπική αρχή; Επιπλέον, έχει ελεγχθεί εάν αυτοί διαμένουν μόνιμα στα σπίτια αυτά και κατά πόσο διαθέτουν άλλα ιδιόκτητα σπίτια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.496, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης στην υλοποίηση των έργων στο Γυμνάσιο Κοκκινοχωριών και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.514, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.515, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα, που αφορούν την παραχώρηση κατοικιών σε Τουρκοκυπρίους στην τουρκοκυπριακή συνοικία Λάρνακας:

1. Πόσες κατοικίες έχουν παραχωρηθεί σε Τουρκοκυπρίους στην εν λόγω περιοχή και με ποια κριτήρια παραχωρήθηκαν στους συγκεκριμένους χρήστες;

2. Έχουν γίνει έλεγχοι για τη συνεχή διαμονή τους στις εν λόγω κατοικίες (π.χ. κατανάλωση και πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος) και πόσο συχνά;

3. Aπουσιάζουν στο εξωτερικό και για πόσο διάστημα;

                     4. Κατέχουν άλλες κατοικίες εντός ή εκτός Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.516, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε θέση να ελέγχουν τις ποσοστώσεις γάλακτος στο χαλλούμι; Πόσους ελέγχους έχουν διεξαγάγει και τι αποτελέσματα έχουμε;

                   2. Έχουν γίνει έλεγχοι, και πόσοι, για την ύπαρξη γαλακτόσκονης στο χαλλούμι; Νομικά ισχύουν τα αποτελέσματα των ελέγχων και, αν όχι, τι διορθωτικές    ενέργειες γίνονται από πλευράς του                                          κράτους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.525, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους παρατηρείται καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης της πλατείας Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, πότε υπολογίζεται να τοποθετηθεί ο αναγκαίος φωτισμός και αστικός εξοπλισμός, σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου, και κατά πόσο θα υπάρχει συνεχής εποπτεία του έργου, όπως π.χ. αστυνόμευση για παράνομη στάθμευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.540, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προοπτικές της Κύπρου να καλύψει τις δικές της ανάγκες από την καλλιέργεια σουσαμιού και για τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω καλλιέργεια έχει εγκαταλειφθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.541, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος διαθέτει και συντηρεί φάρμα με αγελάδες και, εάν ναι, τους λόγους της ύπαρξής της, πόσο κοστίζει ετησίως η πιο πάνω λειτουργία και κατά πόσο μπορεί ο σκοπός της λειτουργίας της να επιτευχθεί με άλλο τρόπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.542, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σχετικά με τον αριθμό των βιομηχανικών οικοπέδων στην ελεύθερη ζώνη εμπορίου (ΕΖΕ), πόσα από αυτά είναι διαθέσιμα και πόσα είναι κατειλημμένα αλλά μη χρησιμοποιούμενα;

2. Η EZE έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και δυστυχώς σήμερα είναι μια ερημωμένη περιοχή. Ποιος είναι ο σκοπός της σήμερα και θα παραμείνει ο ίδιος ο σκοπός ύπαρξης της ΕΖΕ;

3. Γιατί παραχωρούνται οικόπεδα για εγχώρια δραστηριότητα και καταργείται ο αρχικός σκοπός δημιουργίας της ΕΖΕ;

                    4. Στις σημερινές νέες συνθήκες, που υπάρχει τεράστια ανάγκη για ανάπτυξη, έχει γίνει νέα μελέτη και προβληματισμός για χρήση της ΕΖΕ όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.563, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης για τη χρήση γενερικών φυτοφαρμάκων στη γεωργία. Αν η κυβερνητική πολιτική είναι θετική ως προς τη χρήση τους, παρακαλώ να μας ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για απεγκλωβισμό του γεωργικού τομέα από το σημερινό σύστημα, το οποίο επιβαρύνει το κόστος παραγωγής των γεωργών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.567, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν προχωρήσει οι επιδιορθώσεις στο Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας και, εάν όχι, τους λόγους που αυτές καθυστερούν και το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.604, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στη λεωφόρο Αμμοχώστου στην Παλλουριώτισσα (περιοχή κυκλικού κόμβου ΣΟΠΑΖ) υπάρχει ένα μικρό ποτάμι το οποίο διασταυρώνει υπογείως την κεντρική λεωφόρο. Με τη δημιουργία πρατηρίου βενζίνης πριν από τον κυκλικό κόμβο του ΣΟΠΑΖ έχει στενέψει η κοίτη του ποταμού και, όταν βρέχει, σημειώνεται υπερχείλιση του ποταμού και δημιουργούνται ορμητικά ρεύματα και πλημμύρες στην όλη περιοχή. Σχετικά περιστατικά πλημμυρών και δυστυχημάτων που έχουν προκληθεί έχουν προβληθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την αστυνομία για να δηλώσουν το μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. Η οδός που επηρεάζεται εξίσου είναι η Ιονίου Πελάγους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους έχει γίνει επέμβαση στην κοίτη του μικρού ποταμού, τι προτίθεται να πράξει η αρμόδια αρχή και πότε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.605, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα αναφορικά με την οδό Ομόνοιας στη Δερύνεια:

1. Έχει εγγραφεί ο δρόμος και ποιο καθεστώς ιδιοκτησίας έχει σήμερα;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση άδειας τελικής έγκρισης στο τεμάχιο 2104 Φ/Σχ. 33/45 Ε2;

3. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους έχει περάσει μέσα από ιδιωτικό τεμάχιο το αποχετευτικό του δήμου Δερύνειας; Με βάση ποια έγκριση έχει υλοποιηθεί το αποχετευτικό σε λανθασμένο χώρο;

                   4. Ποιες είναι οι προθέσεις του υπουργείου, προκειμένου να εκδοθεί άδεια τελικής έγκρισης στο ιδιωτικό τεμάχιο, και πότε θα υλοποιηθούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.606, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται και, εάν ναι, πόσο συχνά έλεγχοι τόσο στην Πράσινη Γραμμή για μεταφορά αλκοόλ από τα κατεχόμενα όσο και σε χώρους κατανάλωσης αλκοόλ για τη χρήση του εν λόγω παράνομου προϊόντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.607, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην επανεξέταση του διορισμού πιστοποιούντος υπαλλήλου στο δήμο Δερύνειας, που έγινε στις 15 Μαρτίου 2012. Με το διορισμό αυτό πληρούνταν τα κριτήρια της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα το ηλικιακό κριτήριο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.629, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει γίνει για το θαλάσσιο πάρκο στη θαλάσσια περιοχή Αγίας Νάπας-Παραλιμνίου, τονίστηκαν οι επιπτώσεις που θα έχει η δημιουργία προστατευτικού πάρκου στην αλιευτική δραστηριότητα, εφόσον ένας μεγάλος αριθμός επαγγελματιών ψαράδων δε θα είναι πλέον σε θέση να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους, ενώ παράλληλα η παραδοσιακή δραστηριότητα ψαρέματος στην περιοχή θα επηρεαστεί εξολοθρευτικά.

Για το λόγο αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Αλιείας θα ετοιμάσει ειδικό σχέδιο εθελοντικής εξόδου για τους ψαράδες της περιοχής από το εν λόγω επάγγελμα, χωρίς να σχετίζεται όμως με το ευρύτερο και γενικότερο σχέδιο απόσυρσης σκαφών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.630, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, μετά την εξαίρεση των τοπικών αρχών από την καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας, η μονάδα ΧΥΤΥ της Κόσης έχει μετακυλίσει το ποσό αλλού, ως διοικητικό έξοδο, καταστρατηγώντας έτσι τη συμφωνία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.652, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ηλεκτροδότηση των ήδη παραχωρημένων προσφυγικών οικοπέδων στο δήμο Σωτήρας της επαρχίας Αμμοχώστου, τους λόγους που καθυστερεί και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.668, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό των οχημάτων που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες των υπουργείων τους και από ποιους, ως επίσης πόσες συντηρήσεις υπηρεσιακών οχημάτων γίνονται ετήσια και για ποιους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.725, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι πολυκατοικίες στους αριθμούς 6, 8, 11 και 13 της οδού Αυγερινού, καθώς και της οδού Διάττοντος 3 στον προσφυγικό οικισμό Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα παρουσιάζουν προβλήματα στατικής επάρκειας, κατά πόσο έχουν γίνει οι απαιτούμενοι έλεγχοι για το εν λόγω θέμα και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματά τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.740, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τηρούν τις διαδικασίες διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων οι μονάδες που σήμερα λειτουργούν και είναι αδειοδοτημένες για σκοπούς επεξεργασίας αποβλήτων οικοδομών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.756, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα, που αφορούν το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα:

1. Ποιες κινήσεις κάνει η κυβέρνηση προς την πλευρά της Τουρκίας, προκειμένου να προστατευθεί το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα από τη λειτουργία πεδίου βολής σε γειτνιάζοντα χώρο, καθώς η έντονη δραστηριότητα του εν λόγω πεδίου βολής προκαλεί δονήσεις στην όλη περιοχή, με αποτέλεσμα το κάστρο να υφίσταται φθορές;

2. Ποιες πληροφορίες υπάρχουν σχετικά με το πεδίο βολής στην εν λόγω περιοχή;

3. Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι που διατρέχει το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα;

4. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, προκειμένου το αρχαιολογικό αυτό μνημείο να προστατευθεί;

5. Έχουν γίνει διαβήματα και, εάν ναι, προς ποιες κατευθύνσεις για την απομάκρυνση, εάν είναι δυνατό, του συγκεκριμένου πεδίου βολής από την περιοχή;

                   6. Ποιες πληροφορίες υπάρχουν όσον αφορά τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από τη λειτουργία του;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.757, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί σχετικά με τον τρόπο που προγραμματίζεται η υπηρεσία των εφέδρων στην Εθνική Φρουρά. Ο προγραμματισμός για την παρουσίαση των εφέδρων σε μονάδες της Εθνικής Φρουράς γίνεται σε μια περίοδο που στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου οι έφεδροι είναι πλήρως απασχολημένοι στον τουριστικό τομέα. Αυτή την περίοδο που η απασχόληση είναι περιορισμένη η απουσία από την εργασία για μέρες λόγω υποχρεώσεων στην Εθνική Φρουρά προκαλεί προβλήματα τόσο στους εργοδοτούμενους όσο και στους εργοδότες και κατ’ επέκταση επιβαρύνει και το κλίμα σε βάρος της Εθνικής Φρουράς. Οι σχετικές διευκολύνσεις που έχουν παρασχεθεί μέχρι σήμερα δεν έχουν δυστυχώς επιλύσει το πρόβλημα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσαν οι υπηρεσίες των εφέδρων να αλλάξουν και να μετατεθούν σε άλλη χρονική περίοδο εκτός τουριστικής περιόδου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.047, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι αποστέλλεται ειδοποίηση πληρωμής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας σε πρόσφυγες οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό μίσθωσης προσφυγικών σπιτιών που είναι κτισμένα σε τουρκοκυπριακή γη. Να υπογραμμίσω ότι αυτό το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επιβληθεί φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.060, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του αποχετευτικού έργου στον Προσφυγικό Οικισμό Αγίας Φύλας. Εδώ και αρκετά χρόνια γίνονται προσπάθειες, αλλά οι αρμόδιες αρχές δε φρόντισαν ακόμα να αποδεσμευτεί το κονδύλι, για να προχωρήσει το εν λόγω έργο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποια προβλήματα υπάρχουν και πώς υπολογίζεται να επιλυθούν;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης και πότε υπολογίζεται να συνδεθεί το έργο με το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα;

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται επίσης η υλοποίηση του αποχετευτικού έργου στους συνοικισμούς Πολεμιδιών, Ομονοίας και Μουτταγιάκας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.061, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει η πρόθεση να εγγραφεί η συχνότητα 37 στην ITU (Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών), διότι το κανάλι 33 που έχει παραχωρηθεί στην Κύπρο χρησιμοποιείται παράνομα από τους Τουρκοκυπρίους. Το κανάλι 37 δεν είναι γραμμένο στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, επομένως το ΡΙΚ δεν μπορεί να στείλει αυξημένη ισχύ ή ακόμη και κανονική, με αποτέλεσμα να μην έχει καλή λήψη στα κατεχόμενα και σε ακριτικές περιοχές. Σκοπός είναι να υπάρξει καλύτερη κάλυψη των κατεχομένων. Όπως έχω πληροφορηθεί, τώρα στέλνεται μεγάλη ισχύς στο κανάλι 33 αλλά λόγω των παρεμβολών σπαταλείται, ενώ με αυτή την αλλαγή χωρίς κόστος θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.082, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία των κανονισμών για τη λειτουργία της αποβάθρας του δήμου Παραλιμνίου στον Πρωταρά. Αξίζει να τονιστεί ότι το θέμα χρονίζει εδώ και καιρό, χωρίς να υπάρχουν οι εν λόγω κανονισμοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.111, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το τελευταίο διάστημα λειτουργούν στο διαδίκτυο προγράμματα που σκοπό έχουν την ενημέρωση του καταναλωτή για τις ακριβείς τιμές των πρατηρίων βενζίνης συγκριτικά. Επίσης, μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα παρουσιάζει συγκριτικά τις τιμές σχεδόν όλων των πρατηρίων, στην οποία καταγράφεται ότι η πηγή της πληροφόρησης προέρχεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της οποίας η ενημέρωση γίνεται 1-2 φορές το μήνα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Η εν λόγω ενημέρωση βασίζεται σε κάποιο νομικό πλαίσιο;

2. Με ποιο τρόπο καταχωρίζονται οι τιμές που δημοσιεύονται, πόσο συχνά ενημερώνονται και από ποιους;

3. Την ενημέρωση την κάνει το ίδιο το πρατήριο;

                    4. Ποιος έχει την ευθύνη για λανθασμένη δημοσίευση τιμών και σε περίπτωση λάθους ποια μέτρα λαμβάνονται;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.118, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πρόγραμμα προστασίας της αλεπούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.122, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποια διαδικασία έχει δοθεί η προσφορά για την τοποθέτηση αντιθαμβωτικών συστημάτων στους αυτοκινητόδρομους και ποια είναι η διαδικασία αντικατάστασής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.132, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσο έχει κοστίσει η τοποθέτηση συστήματος αναγνώρισης κλήσεων στο τηλεφωνικό δίκτυο της δημόσιας υπηρεσίας και αν καταβάλλεται οποιαδήποτε συνδρομή για τη λειτουργία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.141, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο λαμβάνονται μέτρα για την υπογεννητικότητα και, εάν ναι, ποια είναι αυτά. Εάν δε λαμβάνονται οποιαδήποτε μέτρα, παρακαλείται να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να κάνει το κράτος για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.144, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αλλάξει η μεθοδολογία ελέγχου για παραχώρηση σύνταξης σε Τουρκοκυπρίους (π.χ. έλεγχος αν βρίσκονται ακόμα εν ζωή κ.λπ.) και, εάν ναι, πώς πραγματοποιούνται σήμερα οι συγκεκριμένοι έλεγχοι.

Στην αντίθετη περίπτωση, παρακαλείται να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε επανεξέταση της εν λόγω διαδικασίας ελέγχου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.146, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα άτομα φιλοξενούν αντίστοιχα η “Στέγη Ηλικιωμένων και Αναπήρων Άγιος Γεώργιος Β΄”, το “Ειδικό Σχολείο για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες Άγιος Σπυρίδωνας” και το “Κέντρο Διαμονής και Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Άγιος Λάζαρος” στη Λάρνακα, πόσα άτομα εργοδοτούνται στο κάθε ίδρυμα για το σκοπό αυτό, ποια είναι η ετήσια χρηματική βοήθεια που λαμβάνει έκαστο από το κράτος και με ποια κριτήρια παραχωρείται το αντίστοιχο ποσό στο κάθε ίδρυμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.147, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία της σχετικής νομοθεσίας για τη χρήση του υγραερίου ως καυσίμου για την κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.156, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.03.118, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2013, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το κράτος, για να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει ο υπερπληθυσμός της αλεπούς στα πλαίσια της προστασίας του είδους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.160, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η φιλελευθεροποίηση των πτήσεων από την Αγία Πετρούπολη και από τη Μόσχα προς το αεροδρόμιο Λάρνακας κατά τους χειμερινούς μήνες, λαμβανομένου υπόψη του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος από πλευράς ταξιδιωτικών πρακτόρων όσον αφορά τη μετάβαση αρκετών χιλιάδων τουριστών στην Κύπρο.

Θεωρώ ότι η προώθηση του χειμερινού τουρισμού προσφέρει στην εθνική οικονομία τεράστιες δυνατότητες και στο παρόν στάδιο αποτελεί προτεραιότητα. Αξίζει να τονιστεί ότι σε περίπτωση αύξησης του τουρισμού και λειτουργίας της ξενοδοχειακής βιομηχανίας σε ολόχρονη βάση το κράτος θα εξοικονομήσει και τεράστια ποσά από τα ταμεία ανεργίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.161, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί από φοιτητές στη Λεμεσό ότι η χρέωση για τη συλλογή των σκυβάλων για ενοικιαζόμενη κατοικία ενός υπνοδωματίου ανέρχεται στα εκτατό πενήντα ευρώ, ενώ για άλλη κατοικία, ανεξαρτήτως μεγέθους, η ίδια χρέωση είναι εκατόν εβδομήντα ευρώ μόνο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την τιμολόγηση για τη συγκομιδή των σκυβάλων και τις σχετικές κλίμακες χρέωσης από το δήμο Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.180, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται, μετά τις δυο συνεδριάσεις της υπουργικής επιτροπής, η ρύθμιση των κανονισμών που σχετίζονται με την ηχορρύπανση, ένα θέμα μεγάλης σημασίας κυρίως όσον αφορά τους τομείς του ανταγωνισμού και της εγκληματικότητας. Παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει το σώμα με ποιο χρονοδιάγραμμα θα κινηθεί η υπουργική επιτροπή, προκειμένου κατά την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου η νομοθεσία να έχει ήδη ψηφιστεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.181, ημερομηνί+ας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων εκφράζει την έντονη δυσφορία του για τη μη καταβολή του ανάλογου ποσού βάσει της συμμετοχής της καθεμιάς στο σχέδιο επιδότησης για απασχόληση ανέργων στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του σχεδίου  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.195, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δασών διαθέτει δύο αεροσκάφη τα οποία χειρίζονται πιλότοι με εξάμηνη σύμβαση. Το σχετικό κόστος είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το κόστος εργοδότησης ενός Κύπριου πιλότου. Όπως πληροφορούμαι, υπάρχουν αρκετοί Κύπριοι πιλότοι οι οποίοι πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές για άσκηση αυτού του επαγγέλματος και με ικανοποιητική εμπειρία σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποια είναι η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης στους πιλότους; Πώς προσλαμβάνονται ή πώς τους ανατίθεται η ευθύνη οδήγησης του αεροσκάφους;

2. Για ποιο λόγο δεν εργοδοτείται Κύπριος πιλότος με σύμβαση;

3. Με ποια διαδικασία γίνεται η επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας για τα αεροπλάνα και ποιος έχει την τελική απόφαση;

4. Ποιος κρίνει πότε χρειάζεται να απογειωθεί ένα αεροπλάνο και από ποιους ελέγχεται;

                    5. Υπάρχει εγχειρίδιο λειτουργίας πτήσης (flight operation manual);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.196, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι αναλυτικά η οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από την αγορά υπηρεσιών από χειριστές και μηχανικούς για τα αεροσκάφη του Τμήματος Δασών και κατά πόσο είναι πιο συμφέρουσα η αγορά υπηρεσιών από την πλήρωση των κενών θέσεων. Στην περίπτωση που δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα η λύση της αγοράς υπηρεσιών, να αναφερθούν οι λόγοι που το αρμόδιο υπουργείο υιοθέτησε αυτή τη λύση και τι προτίθεται να πράξει για διόρθωση της κατάστασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.198, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Τμήμα Δασών μισθώνει αυτοκίνητα και μάλιστα διπλοκάμπινα. Αν ναι, παρακαλείται να αναφέρει τους λόγους της μίσθωσης, το συνολικό κόστος για κάθε έτος, καθώς και από πότε μισθώνει αυτοκίνητα για τις ανάγκες του και για ποιες χρήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.199, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δε λειτουργεί καντίνα στο Δημοτικό Σχολείο Πισσουρίου στην επαρχία Λεμεσού, κατά πόσο θα λειτουργήσει και, αν ναι, πότε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.200, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους συνταξιούχοι γεωργοί δεν τυγχάνουν εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για γεωργικά ακίνητα τα οποία βρίσκονται στο χώρο διαμονής τους, παρά το σχετικό νόμο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.203, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει για τους γεωργούς δυνατότητα συμψηφισμού των δικαιούμενων ποσοτήτων νερού που προμηθεύονται από το Νότιο Αγωγό. Για παράδειγμα, εάν γεωργός δεν καταναλώσει όλη τη δικαιούμενη ποσότητα από μια παροχή νερού σε μια περιοχή όπου δραστηριοποιείται, να δικαιούται να μεταφέρει το δικαίωμα κατανάλωσής της σε άλλη περιοχή όπου έχει καλλιέργειες, από άλλη δηλαδή παροχή νερού, ώστε να αποφευχθούν οι υπερχρεώσεις, σε περίπτωση που έχει υπερκατανάλωση στην εν λόγω περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.205, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως φαίνεται στα έγγραφα που μας δόθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προχώρησε με εφέσεις κατά της απόφασης της ΕΕ για απόρριψη της εγγραφής των ονομάτων ΧΑΛΛΟΥΜΙ και HALLOUMI, ορίζοντας δικηγορικό γραφείο από τη Μεγάλη Βρετανία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι πιθανότητες να κερδηθούν οι εφέσεις αυτές και ποιες θα είναι οι συνέπειες στην εμπορία του χαλλουμιού, εάν απορριφθούν οι εν λόγω εφέσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.206, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έπειτα από τόσα χρόνια παρασκευής του χαλλουμιού, προχώρησε τώρα με αίτηση για εγγραφή στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ονομάτων ΧΑΛΛΟΥΜΙ και HALLOUMI ως εμπορικών σημάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.207, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι με γραπτή επιστολή της προς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η ΕΕ, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας, απορρίπτει την εγγραφή των ονομάτων ΧΑΛΛΟΥΜΙ και HALLOUMI.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το θέμα και να μας κοινοποιήσει το ακριβές περιεχόμενο της επιστολής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.215, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν αναφορικά με τη χρήση σκόνης γάλακτος για την παρασκευή χαλλουμιών από το Νοέμβριο του 2012 μέχρι σήμερα. Επίσης παρακαλείται να μας ενημερώσει για την ποσότητα σκόνης γάλακτος που εισήχθη στην Κύπρο την ίδια περίοδο, την ποσότητα που κατέληξε σε γαλακτοβιομηχανίες, καθώς και τις χρήσεις της σκόνης γάλακτος σε ποσότητα ανά τομέα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.216, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την αναλυτική κατάσταση για το παραγόμενο γάλα (αιγινό, αγελαδινό και πρόβειο) και να μας πληροφορήσει για τη μέθοδο υπολογισμού κατά την ετοιμασία της έκδοσης διατάγματος για τις ποσοστώσεις και τους πραγματικούς υπολογισμούς παραγωγής για την τελευταία χρονιά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.217, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για έκδοση του διατάγματος ποσοστών γάλακτος στο χαλλούμι, καθώς και να αποστείλει στη Βουλή τα στοιχεία αυτά. Επίσης να μας σταλούν τεκμηριωμένα στοιχεία για την ακριβή παραγωγή αιγινού, πρόβειου και αγελαδινού γάλακτος στην Κύπρο κατά το έτος 2012 σε μηνιαία βάση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.218, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την υπουργική απόφαση βάσει της οποίας δημιουργήθηκε το Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου Χαλλούμι, ποιο είναι το νομικό καθεστώς του και ο σκοπός λειτουργίας του και, εάν είναι δυνατό, να μας κοινοποιήσει την εν λόγω απόφαση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.219, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το κόστος της ανάληψης των υποθέσεων για άσκηση έφεσης στην απόφαση απόρριψης της εγγραφής των ονομάτων Χαλλούμικαι “Halloumi” από συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο, με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή του και κατά πόσο ζητήθηκαν προσφορές και από άλλα δικηγορικά γραφεία τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Κύπρο. Επίσης παρακαλείται όπως μας πληροφορήσει αν υπήρξε ξανά συνεργασία με το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο και, εάν ναι, ποιο ήταν το ύψος των αμοιβών του μέχρι σήμερα από την Κυπριακή Δημοκρατία και σε ποια βάση συμφωνήθηκαν πιθανές μελλοντικές χρεώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.227, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες μπορεί να είναι οι νομικές επιπτώσεις στην υπόθεση του χαλλουμιού από τυχόν αποτυχία της κυπριακής πλευράς να αποτρέψει την εγγραφή του ονόματος “Hellim” ως εμπορικού σήματος;

2. Πώς θα επηρεαστεί η προσπάθεια για εγγραφή του νέου φακέλου του χαλλουμιού, στον οποίο περιλαμβάνεται και η λέξη “Hellim”, σε περίπτωση που επιτραπεί η εγγραφή του εν λόγω ονόματος ως εμπορικού σήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.228, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί αύξηση των μολύνσεων σε νεφροπαθείς που κάνουν αιμοδιάλυση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αλλάξει το είδος του φίστουλα που χρησιμοποιείται για την αιμοδιάλυση που κάνουν οι νεφροπαθείς ή αν αντικαταστάθηκε ανταλλακτικό αυτού και, εάν ναι, τους λόγους για τους οποίους προχώρησαν στην αλλαγή αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.243, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς δικαιολογείται η απόφαση για ανάκτηση από το κράτος προσφυγικής κατοικίας, σε περίπτωση που αποβιώσει σύζυγος αγνοουμένου πριν από την εξακρίβωση της τύχης του, αφού ο αγνοούμενος δε θεωρείται κάτοχος της εν λόγω κατοικίας μέχρι την εξακρίβωση του θανάτου του, και ποια είναι η πολιτική του κράτους επί του θέματος.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.252, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα παρακάτω όσον αφορά τις τρεις πολυκατοικίες του Κυβερνητικού Οικισμού Καθολικής στη Λεμεσό:

1. Υπάρχει πρόθεση να συντηρηθεί το πάρκο μπροστά από τις εν λόγω πολυκατοικίες;

2. Υπάρχει κανονισμός διαχείρισης της κάθε πολυκατοικίας;

3. Δεδομένης της επείγουσας ανάγκης για συντήρηση των πολυκατοικιών, ποιος είναι υπεύθυνος για την υλοποίησή της;

4. Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών;

5. Δόθηκε οποιαδήποτε πολεοδομική άδεια για επεκτάσεις ή μετατροπές στον κοινόχρηστο χώρο των πολυκατοικιών αυτών και, εάν ναι, για ποιους λόγους δόθηκε και σε ποιον;

                   6. Υπάρχει πρόθεση επιδιόρθωσης του αλεξικέραυνου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.254, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης ανά μήνα τα τελευταία πέντε χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.255, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πώς ελέγχεται το ενδεχόμενο χρήσης κατεψυγμένου κρέατος από καταστήματα πώλησης έτοιμου φαγητού, ενώ παρουσιάζεται το εν λόγω κρέας σαν φρέσκο κυπριακό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.257, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ένας αριθμός δικαιούχων στους οποίους παραχωρήθηκαν βιοτεχνικά οικόπεδα σε βιοτεχνικές περιοχές θα επιθυμούσε, αντί της μίσθωσης, να αγοράσει τα οικόπεδα εντός των οποίων δραστηριοποιείται και έχει ανεγείρει νόμιμα υποστατικά.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε η κυβέρνηση να εξετάσει τη δυνατότητα πώλησης των εν λόγω οικοπέδων στους δικαιούχους τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.278, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ετοιμάσει νομοθετική ρύθμιση βάσει της οποίας θα επιβάλλει υποχρεωτική δημοσιοποίηση της δομής του προσωπικού που απασχολεί μια επιχείρηση ή ένας εργοδότης. Με την έννοια δομή εννοώ την κατάταξη του εργατικού δυναμικού αναλόγως προέλευσης σε κατηγορίες, όπως, για παράδειγμα, διαμένοντες στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, τουρκοκυπρίους, κοινοτικούς, αλλοδαπούς από τρίτες χώρες και ενδεχομένως άλλες κατηγορίες.

Η δημοσιοποίηση, αφού ρυθμιστεί νομοθετικά, θα μπορούσε να γίνεται αυτόματα και από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού υπάρχουν διαθέσιμα τα στοιχεία και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για προσωπικά δεδομένα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.286, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, που παρουσιάζεται σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, είναι τα περιττώματα των σκύλων στα πεζοδρόμια. Η κατάσταση αυτή γίνεται ολοένα και πιο προβληματική το τελευταίο διάστημα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς το κράτος προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και κατά πόσο στους σχεδιασμούς του βρίσκεται και σχετική νομοθετική ρύθμιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.287, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει το αρμόδιο υπουργείο σχετικά με την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του εκτοπαράσιτου ζιζανίου των πατατών “κουσκούτα” (γνωστού και ως “λύκος”) και πώς προτίθεται το Τμήμα Γεωργίας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Επιπλέον, παρακαλείται να μας πληροφορήσει αν έχει γίνει από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών σχετική επιστημονική έρευνα και, εάν ναι, να μας κοινοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.293, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στα καταστατικά ενός μεγάλου αριθμού οργανώσεων και φορέων προβλέπεται ότι με τη διάλυσή τους το υπόλοιπο στα ταμεία τους θα διατεθεί για δωρεές ή άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία σχετικά με ταμεία οργανισμών, ακόμη και κυβερνητικών, που έχουν διαλυθεί και κατά πόσο κάποια από αυτά είναι νεκράταμεία με διαθέσιμα αποθέματα περιουσιακών στοιχείων. Εάν ναι, ποια είναι αυτά τα αποθέματα; Αν υπάρχουν τέτοια ταμεία, μελετάται από το κράτος, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν προβλήματα στη διαχείρισή τους, η πιθανότητα να ληφθούν μέτρα, όπως μεταξύ άλλων η μεταβίβαση των δικαιωμάτων στο δημόσιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.322, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατό, με έναν καλύτερο προγραμματισμό της τροφοδοσίας στην Εθνική Φρουρά, να εξοικονομηθούν χρήματα, χωρίς αυτό όμως να δημιουργεί ποσοτικούς ή ποιοτικούς περιορισμούς στην τροφοδοσία του προσωπικού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.323, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε η αρμόδια αρχή για τις συμβάσεις μίσθωσης δασικής γης να δίνει το δικαίωμα διάβασης μέσω παρακείμενης δασικής γης, η οποία μπορεί να βρίσκεται παράλληλα στα σύνορα των δασών ή σε λωρίδες πυρόσβεσης και, αν ναι, κατά πόσο χρειάζεται να γίνει νομοθετική ρύθμιση για το εν λόγω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.326, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μετά την αποκοπή των επιδομάτων στο στράτευμα παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει μελετηθεί το ενδεχόμενο η ώρα άφιξης και αναχώρησης από το στράτευμα να έχει ευέλικτο χαρακτήρα διάρκειας τριάντα περίπου λεπτών. Επίσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς μπορεί αυτό να γίνει χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της Εθνικής Φρουράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.350, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μεγάλος αριθμός βλημάτων της Εθνικής Φρουράς δεν εκρήγνυται κατά τις ασκήσεις και αυτά μπορεί στη συνέχεια να εγκαταλείπονται σε χώρους προσβάσιμους στο κοινό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου, ποια η κατάσταση των βλημάτων εντός των αποθηκευτικών χωρών της Εθνικής Φρουράς, κατά πόσο υπάρχουν προβληματικά βλήματα, ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και πώς αντιμετωπίζονται

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.351, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα που αφορούν τους ελέγχους αγοράς που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα για τη συμβατότητα ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών με τα πρότυπα που πρέπει να τηρούνται για χρήση της σήμανσης CE:

1. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει οδηγούν σε βελτίωση της αγοράς και απομάκρυνση των ακατάλληλων προϊόντων;

2. Ποιο είναι το ποσοστό των προϊόντων που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για χρήση του σήματος CE;

3. Σε ποιο βαθμό φτάνουν στα τελωνεία μας προϊόντα χωρίς τη σήμανση CE;

                   4. Σε ποιο βαθμό προϊόντα που ελέγχονται δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα για την ηλεκτρική ασφάλεια (Low Voltage Directive) και την                            

                       ηλεκτρομαγνητική  συμβατότητα (Electromagnetic Compatibility Directive) που επισημαίνονται με τη σήμανση CE;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.373, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι δεν υπάρχει ωτορινολαρυγγολόγος στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου και έρχεται μόνο μία φορά την εβδομάδα από το Νοσοκομείο Λάρνακας, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι ανάγκες του εν λόγω νοσοκομείου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει μελετήσει το θέμα και τι προτίθεται να κάνει, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς της εν λόγω επαρχίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.374, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μετά από απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο η γενετικά τροποποιημένη ποικιλία πατατών “amflora” έχει απαγορευθεί. Ο λόγος της απαγόρευσης είναι ότι έγινε λάθος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Η πιο πάνω ποικιλία ήταν κατάλληλη κυρίως για σκοπούς παραγωγής κολλητικής ουσίας ή ακόμη ως ζωοτροφής με πολύ υψηλό ποσοστό αμύλου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο καλλιεργείται στην Κύπρο η γενετικά τροποποιημένη ποικιλία πατατών “amflora”, κατά πόσο γίνεται εισαγωγή για σκοπούς καλλιέργειας πατατόσπορων και κατά πόσο έχει εισαχθεί ως μεταποιημένη πατάτα σε οποιαδήποτε μορφή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.369, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της απάντησης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, με ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 2013, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.146, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2013, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει γίνει μελέτη όσον αφορά τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των αναφερόμενων ιδρυμάτων (Στέγη Ηλικιωμένων και Αναπήρων Άγιος Γεώργιος Β΄, Ειδικό Σχολείο για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες Άγιος Σπυρίδωνας και Κέντρο Διαμονής και Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Άγιος Λάζαρος στη Λάρνακα) με κοινό προσωπικό, όπως π.χ. κοινή διεύθυνση, κοινούς μάγειρες και βοηθούς κουζίνας, κοινούς λειτουργούς καθαριότητας κτλ., για τη μείωση του λειτουργικού κόστους, χωρίς βέβαια να επηρεάζεται ο σκοπός λειτουργίας των ιδρυμάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.383, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρατηρείται αυξημένη εκτελώνιση χρυσού μετά τη γνωστή απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εκτελωνίστηκε χρυσός για σκοπούς διαφορετικούς από τους συνηθισμένους (π.χ. εμπορικοί σκοποί) και, εάν ναι, σε ποιες ποσότητες και για ποιους σκοπούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.389, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο παραχωρούνται κίνητρα σε τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού, για να διασφαλίζεται η διαμονή εισερχόμενου τουρισμού στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και, αν όχι, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν, ώστε οι τουρίστες των εν λόγω ταξιδιωτικών γραφείων να μη διανυκτερεύουν στα κατεχόμενα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.401, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κράτος προτίθεται να παραχωρήσει επιπρόσθετη άδεια δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα αναπτυχθούν δίκτυα NGNs (δίκτυα νέας γενιάς) από τους παροχείς, τα πλάνα γεωγραφικής κάλυψης αυτών των δικτύων, αν θα καλυφθούν και οι μη αστικές περιοχές και, εάν ναι, πότε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.402, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν υπάρχει υποχρέωση οι μοτοσυκλέτες να τυγχάνουν τεχνικού ελέγχου ανάλογου αυτού του ΜΟΤ των άλλων οχημάτων, κατά πόσο το κράτος προτίθεται να επιβάλει αυτή την υποχρέωση και, εάν ναι, ποτέ υπολογίζει να γίνει αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.403, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση προτίθεται να παραχωρήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση την εξουσία καθορισμού των ωραρίων λειτουργίας των κέντρων αναψυχής, η οποία σήμερα ασκείται από τον έπαρχο της κάθε επαρχίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.404, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφόρησή μου, η νομοθεσία για τη χρήση κάνναβης θα χαλαρώσει, επιτρέποντας περιορισμένη χρήση της σε όσους πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ιατρικές περιπτώσεις η μαριχουάνα έχει θεραπευτικές ιδιότητες και κατά πόσο προτίθεται η πολιτεία να προβεί σε χαλάρωση της νομοθεσίας μόνο για την ιατρική χρήση της μαριχουάνας μέσω των νοσοκομείων.

Η ερώτηση δεν αφορά το θέμα της χαλάρωσης της χρήσης της μαριχουάνας για ψυχαγωγικούς σκοπούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.406, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η Συνεργατική Ένωση Διακίνησης Σιτηρών (ΣΕΔΙΣ) έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και δύο χρόνια. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποια ήταν η διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας της ΣΕΔΙΣ;

2. Τι έχουν απογίνει τα περιουσιακά στοιχεία της ΣΕΔΙΣ, μεταξύ άλλων και τέσσερα οικόπεδα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.407, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που εισέπραξε το κράτος μέσω του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ανά επαρχία χωριστά, κατά την τελευταία πενταετία. Επίσης, να μας ενημερώσει για τις εισπράξεις του κράτους ανά τομέα της οικονομίας χωριστά, ειδικά από τον τουρισμό και τη γεωργία, για την τελευταία πενταετία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.423, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να μετακινηθεί η στάση των υπεραστικών λεωφορείων από την Κοφίνου και, εάν ναι, τους λόγους που κατέληξαν στην εν λόγω απόφαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.451, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο το έργο για ανέγερση δεύτερου γυμνασίου στο Παραλίμνι είναι εγκεκριμένο και έχει ήδη συμπεριληφθεί κονδύλι γι’ αυτό σε προϋπολογισμούς προηγούμενων χρόνων.

2. Εάν ναι, τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η ανέγερσή του.

3. Αν έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2014 σχετικό κονδύλι.

                   4. Πότε υπολογίζεται η υλοποίηση του έργου αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.467, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνεται τακτικός και συχνός έλεγχος παραμονής και πιστοποίησης της υπογραφής του κοινοτικού εργάτη όσον αφορά την παραχώρηση του ανεργιακού επιδόματός του, ούτως ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας και εξαπάτησης του δημοσίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.495, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Οι υπηρεσίες που ασχολούνται με το αστικό πράσινο είναι οι δήμοι, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Δασών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα ήταν ορθότερο η ευθύνη για τη δημιουργία και την περιποίηση των χώρων αστικού πρασίνου να ανήκει μόνο σε μια υπηρεσία και αν πρόκειται να αλλάξει η πιο πάνω υφιστάμενη πολιτική.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.507, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο στο χώρο της παλαιάς εκκλησίας στη Μουτταγιάκα υπάρχει πρόθεση είτε του κράτους είτε της κοινότητας για ανέγερση πολυδύναμου κέντρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.508, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το αποχετευτικό έργο θα καλύψει και τους προσφυγικούς συνοικισμούς στη Μουτταγιάκα Λεμεσού και, εάν όχι, τους λόγους που δε θα γίνει το έργο, και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.525, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον όγκο των συναλλαγών για υπηρεσίες, εισαγωγές και εξαγωγές από και προς την Τουρκία από το 2000 μέχρι σήμερα για το κάθε έτος ξεχωριστά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.526, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους έχει διακοπεί η διαδικασία διαχωρισμού προσφυγικών οικοπέδων στην κοινότητα Τερσεφάνου, καθώς και αν και πότε υπολογίζεται να συνεχισθεί, αφού έχουν ήδη αγοραστεί και μεταφερθεί τα υλικά στην κοινότητα, τα οποία διατρέχουν κίνδυνο φθοράς και κλοπής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.527, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.528, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο ποσοστό της κανονικής αγοραίας αξίας του οικοπέδου ζητείται να καταβληθεί από τους εγκεκριμένους αιτητές βάσει του σχεδίου παροχής οικοπέδου για στέγαση φτωχών οικογενειών, προκειμένου να αποκτήσουν το εν λόγω οικόπεδο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.531, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησης με αρ. 23.06.010.01.841, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2012, και με βάση τα νέα δεδομένα, που απορρέουν από τη συμφωνία της Κύπρου με το Ηνωμένο Βασίλειο για τη ρύθμιση της ανάπτυξης των περιουσιών που βρίσκονται εντός των ορίων των βρετανικών βάσεων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πολιτική που θα ακολουθηθεί όσον αφορά την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Στροβιλιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.533, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η αποπληρωμή για την περισυλλογή των σκυβάλων από τα στρατόπεδα εντός της κοινότητας Κελλιών και πότε υπολογίζεται να γίνει.»

                                                       Απάντηση                                                          


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.570, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η παραχώρηση πετρελαίου στους εγκλωβισμένους γεωργούς μας και κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα αύξησης της ποσότητάς του, ώστε να καλύπτονται οι συνολικές ανάγκες τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.571, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο στο νέο σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να συμπεριληφθούν μέτρα τα οποία να βοηθούν τη μετατροπή γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων σε επισκέψιμα αγροκτήματα.

Θεωρώ ότι τα εν λόγω μέτρα μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος, καθώς και στον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.572, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και οι προδιαγραφές του αποχετευτικού έργου Κοκκινοχωρίων, το οποίο υλοποιείται στην κοινότητα Φρεννάρους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.573, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο σε αστικές περιοχές υπάρχουν περιορισμοί στη διακίνηση σκύλων, όπως για παράδειγμα σε πεζοδρόμους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.576, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν έχουν αποσταλεί φάρμακα για τα ζώα κατά της ασθένειας της εντεροτοξιναιμίας στους δικαιούχους στα κατεχόμενα, καθώς και, αν θα σταλούν, πότε αυτό υπολογίζεται να γίνει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.587, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο φωτισμός στο αλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου παραμένει αναμμένος εδώ και αρκετούς μήνες από τις 4.00 το απόγευμα μέχρι και τις 9.30 το πρωί και τι μέτρα έχουν ληφθεί για την εν λόγω παράλειψη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.591, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις περιουσίες Ελληνοκυπρίων στην εντός των τειχών πόλη της Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα, παρακαλείται να μας πληροφορήσει για τα ακόλουθα:

1. Πώς αντιμετωπίστηκαν τα περιουσιακά δικαιώματα ατόμων που εκδιώχτηκαν την περίοδο πριν από την τουρκική εισβολή, με δεδομένο ότι οι ιδιοκτήτες των περιουσιών εντός των τειχών είχαν εκδιωχθεί πριν από την ανεξαρτησία της Κύπρου;

2. Ποιο καθεστώς ίσχυε στη συνέχεια και πώς το έχει διαχειριστεί νομικά η Δημοκρατία; Ηγέρθη ποτέ το θέμα και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά τις κατηγορίες των εν λόγω περιουσιών και τους αριθμούς σε κάθε κατηγορία;

                     3. Επειδή γίνεται η διεκδίκηση από πλευράς των ιδιοκτητών ή των απογόνων τους, έχετε στοιχεία κατά πόσο ηγέρθη σχετικό αίτημα στην “επιτροπή                     αποζημιώσεων” του ψευδοκράτους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.592, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση της λέσχης ενηλίκων εντός των ορίων του δήμου Δερύνειας, ενός έργου συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το δήμο Δερύνειας, καθώς και πότε υπολογίζεται να διεκπεραιωθεί το εν λόγω έργο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.593, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του περιφερειακού κολυμβητηρίου Αμμοχώστου στη Δερύνεια, καθώς και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.627, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε επιδιορθώσεις στον παλαιό δρόμο Δεκέλειας-Αμμοχώστου, που βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση και ενέχει κινδύνους για ατυχήματα. Εάν υπάρχει τέτοια πρόθεση, πότε υπολογίζεται να γίνουν οι εν λόγω επιδιορθώσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.628, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ολοκλήρωση των οδικών έργων στη λεωφόρο 1ης Απριλίου, από τα φώτα τροχαίας μέχρι τον κυκλικό κόμβο, στο δήμο Παραλιμνίου, για τα προβλήματα που πιθανό να υπάρχουν, καθώς και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.629, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση ποσότητας πετρελαίου κίνησης στους αγρότες ανάλογα με την ποσότητα χρωματισμένου πετρελαίου που χρησιμοποιούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.657, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η φορολογία στα καπνικά προϊόντα έχει οδηγήσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό καπνιστών να αγοράζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα από τα κατεχόμενα. Παράλληλα, αναπτύσσεται και παράνομο εμπόριο από μικρεμπόρους. Συγκεκριμένα, η διαφορά στην τιμή είναι πολλαπλάσια, με αποτέλεσμα ο κόσμος να καπνίζει καπνό από τα κατεχόμενα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχουν μειωθεί τα έσοδα του κράτους και, αν ναι, πόση είναι η μείωση μέσα από την τελευταία αύξηση της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα;

2. Έχουν μειωθεί οι ποσότητες καπνικών προϊόντων που εισάγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία και, αν ναι, πόση είναι αυτή η μείωση;

3. Σε περίπτωση που έχουν μειωθεί τα έσοδα, τι προτίθεται το κράτος να πράξει, προκειμένου να αποκατασταθούν στο μέγιστο δυνατό τα εισοδήματα του κράτους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.658, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους οι αγροτικές επιδοτήσεις θεωρούνται καθαρό εισόδημα, από τη στιγμή που μέρος αυτών είναι κόστος παραγωγής. Η θεώρησή τους ως καθαρού εισοδήματος συνεπάγεται για πάρα πολλούς χαμηλοσυνταξιούχους μείωση της σύνταξής τους λόγω της στόχευσης που πρόσφατα έχει εισαχθεί. Το υψηλό κόστος παραγωγής καλύπτεται εν μέρει από την επιδότηση. Υπάρχει κίνδυνος μεγάλος αριθμός συνταξιούχων να μην καλλιεργεί πλέον τις εκτάσεις του, εφόσον με τον πιο πάνω τρόπο θα εξοικονομείται κόστος καλλιέργειας, αλλά δε θα υφίσταται αποκοπή το μικρό βοήθημα το οποίο λαμβάνει.

Επομένως, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή κατά πόσο ο αρμόδιος υπουργός προτίθεται να ρυθμίσει αυτό το θέμα, ώστε οι επιδοτήσεις να μην αντιμετωπίζονται ως καθαρό κέρδος/εισόδημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.663, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την ταυτοποίηση των λειψάνων των αγνοουμένων από το ινστιτούτο της Βοσνίας συνάδουν με διεθνή πρότυπα και έχουν αποτελεσματικότητα; Γιατί παρουσιάζεται χρονοτριβή;

2. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στα κονδύλια που αφορούν τους αγνοουμένους. Πώς ξοδεύονται και τι αποτελέσματα έχουν αυτά τα έξοδα; Ποιος είναι ο μηχανισμός ελέγχου και εποπτείας;

3. Υπάρχει επιτάχυνση της ταυτοποίησης ή είμαστε στα ίδια επίπεδα, όπως παλιά;

4. Γιατί ζητείται συνέχεια αύξηση της εισφοράς στο ταμείο για τους αγνοουμένους, τη στιγμή που δεν υπάρχει επιτάχυνση των ταυτοποιήσεων;

5. Επί εποχής Ζιρότ, κατά καιρούς, είχε γίνει εισήγηση για δημιουργία ενός “fast lane” για τις εύκολες ταυτοποιήσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εισήγηση αυτή;

                    6. Ποιο είναι το πραγματικό κόστος ταυτοποίησης στη Βοσνία σε σχέση με το τι κοστολογούσε το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.664, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ετοιμασίας των συμβολαίων μίσθωσης βιοτεχνικών οικοπέδων στη βιοτεχνική περιοχή Πάνω Πολεμιδιών μετά και την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και πότε υπολογίζεται να είναι έτοιμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.668, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι σωστές προδιαγραφές για την κατασκευή ράμπας για ρυμούλκηση σκαφών δίπλα από το ξενοδοχείο “Holiday Inn” στη Λεμεσό και ποιες οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στον τουρισμό λόγω των δυστυχημάτων που έχουν προκληθεί στο εν λόγω σημείο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.674, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στη Λεμεσό, καθώς και να την ενημερώσει ποιες ασφαλιστικές δικλίδες έχουν τεθεί, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, πέραν των εγγυητικών που θα δεσμευτούν, και κατά πόσο θα γίνει έλεγχος όσον αφορά τις δυνατότητες των προσφοροδοτών για αποπεράτωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.675, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα, που αφορούν προσφυγικούς οικισμούς, όπως π.χ. οι Καμάρες στη Λάρνακα και ο Άγιος Γεώργιος στην Παλουριώτισσα:

1. Το κουτί των μετρητών ρεύματος είναι κοινό για κάποιες κατοικίες και βρίσκεται εντός της αυλής της μίας εξ αυτών των κατοικιών. Έχουν το νομικό δικαίωμα οι άλλοι ιδιοκτήτες ή υπάλληλοι της ΑΗΚ να εισέρχονται στο χώρο προς το εν λόγω σημείο για τη χρήση του οποιουδήποτε μετρητή; Υπάρχει πρόθεση να γίνει διαχωρισμός των μετρητών αυτών από τις αρμόδιες αρχές;

2. Ο λάκκος αποχέτευσης είναι κοινός για κάποιες κατοικίες και βρίσκεται εντός της αυλής της μίας εξ αυτών των κατοικιών. Σε περίπτωση προβλήματος έχουν το δικαίωμα οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες να εισέλθουν στο χώρο προς το εν λόγω σημείο και ποια η ευθύνη του ιδιοκτήτη στην αυλή του οποίου είναι ο λάκκος αποχέτευσης είτε για επιδιόρθωση είτε για καθαρισμό του λάκκου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.681, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα έργα για συντηρήσεις και επιδιορθώσεις που εκτελούνταν σε προσφυγικούς οικισμούς έχουν διακοπεί. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν σταματήσει αρκετά έργα. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που έχουν διακοπεί τα εν λόγω έργα, κατά πόσο γίνεται περαιτέρω έλεγχος για τις δυνατότητες του προσφοροδότη στον οποίο η αρμόδια αρχή κατακυρώνει την προσφορά σχετικά με την υλοποίηση και αποπεράτωση του έργου, κατά πόσο λαμβάνονται άλλες ασφαλιστικές δικλίδες πέραν της εγγυητικής που δεσμεύεται, καθώς και κατά πόσο είναι υποχρεωτική η ανάθεση της υλοποίησης στον προσφοροδότη με τη χαμηλότερη προσφορά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.717, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το τελευταίο διάστημα πολλά αγροκτήματα έχουν περιφραχθεί, προκειμένου να προστατευθούν από κλοπές, καθώς και για να αποκλείσουν οι ιδιοκτήτες τους επεμβάσεις από άλλους εντός των ιδιοκτησιών τους. Παράλληλα, υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες για μετατροπή της περίφραξης αυτής σε ηλεκτροφόρο, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος ανεπιθύμητων ατόμων στην ιδιοκτησία τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι η νομική βάση για το πιο πάνω θέμα και ποια είναι η σχετική διαδικασία για αδειοδότηση της ηλεκτροφόρου περίφραξης;

2. Εάν δεν υπάρχει νομική βάση, ώστε να μπορεί κάποιος μετατρέψει την περίφραξη του αγροκτήματός του σε ηλεκτροφόρο, ποια είναι η σχετική πολιτική της κυβέρνησης επί του θέματος; Προτίθεται το κράτος να ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα της ηλεκτροφόρου περίφραξης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.718, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στο δήμο Σωτήρας Αμμοχώστου υπάρχουν αποθήκες εκρηκτικού υλικού της Εθνικής Φρουράς. Όπως έχω πληροφορηθεί, οι συνθήκες αποθήκευσης δεν είναι οι πλέον κατάλληλες. Οι αποθήκες αυτές βρίσκονται σε κατοικημένη περιοχή και γειτνιάζουν με σπίτια πολιτών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να απομακρύνει το εκρηκτικό υλικό που φυλάσσεται εντός των αποθηκών και, εάν ναι, πότε προγραμματίζεται η απομάκρυνσή του.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.719, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρατηρείται ενδιαφέρον για παραγωγή και διάθεση γαϊδουρινού γάλακτος στην αγορά. Ποιες είναι οι νομικές προϋποθέσεις και οι όροι για την παραγωγή, την επεξεργασία και τη διάθεση γάλακτος ιπποειδών;

Το εν λόγω γάλα θα περνά από θερμική επεξεργασία και το αποτέλεσμα θα είναι ισοδύναμο της παστερίωσης;

Στη συσκευασία θα αναγράφεται “γάλα όνου” ή “γάλα γαϊδούρας” ή “γαϊδουρινό γάλα” ή “γάλα φοράδας”, ανάλογα με το είδος του εκτρεφόμενου ζώου;

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις σχετικές με τα πιο πάνω νομικές προϋποθέσεις, εάν αυτές υπάρχουν, και, εάν όχι, κατά πόσο και πότε θα κατατεθούν σχετικά νομοσχέδια στη Βουλή προς ψήφιση, ώστε να εφαρμοστούν τέτοιες προϋποθέσεις στην αγορά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.720, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα σημαντικό αγροτικό προϊόν της χώρας μας. Πρέπει επομένως να λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του και την περαιτέρω προώθησή του.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ελαιόλαδο είναι από τα πιο εκτεθειμένα στη νοθεία και την αλλοίωση προϊόντα διατροφής, γιατί τα κέρδη είναι μεγάλα. Μάλιστα, η νοθεία του ελαιόλαδου δείχνει αυξητικές τάσεις, καθώς υπάρχει ισχυρό οικονομικό κίνητρο. Είναι αναγκαία η δημιουργία και εφαρμογή μητρώου πληροφόρησης για την ιχνηλασιμότητα του εγχώριου ελαιόλαδου, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και να προσδοθεί μεγαλύτερη αξία στο πραγματικά εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται στη χώρα. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας προβλέπεται από τον εκτελεστικό κανονισμό 299/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ιταλία εφαρμόζεται ήδη από τις αρχές του 2014.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Προτίθεται το υπουργείο να προχωρήσει στη δημιουργία μητρώου πληροφόρησης για την ιχνηλασιμότητα του εγχώριου ελαιόλαδου, όπως προβλέπεται από τον εκτελεστικό κανονισμό 299/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να περιοριστεί η νοθεία του ελαιόλαδου;

2. Σε ποια άλλα μέτρα θα προχωρήσει το υπουργείο για την προώθηση του ελαιόλαδου, αλλά και για την προστασία του από τη νοθεία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.746, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να διερευνήσει την ύπαρξη ανάγκης για παραχώρηση άδειας εργοδότησης ξένων εργατών από τρίτες χώρες σε κτηνοτροφικές μονάδες πάχυνσης ντόπιων αμνοεριφίων, καθώς δυστυχώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον από Κυπρίους για εργοδότηση στις συγκεκριμένες μονάδες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.770, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που παρατηρείται στασιμότητα στην ανέγερση του νέου κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.017, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η αποπεράτωση της αναδόμησης των προσφυγικών πολυκατοικιών στους Αγίους Αναργύρους στη Λάρνακα, καθώς και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.098, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω λάβει την απάντηση του Υπουργού Άμυνας στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.718, που έχω αποστείλει μέσω του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δυστυχώς, μέσα από την απάντησή του δε φαίνεται η πρόθεση του υπουργείου να λάβει θέση επί ενός τόσο ευαίσθητου θέματος, το οποίο κρύβει ένα τεράστιο κίνδυνο σε μια κατοικημένη περιοχή. Το ενδεχόμενο να μετατεθεί η επίλυση του προβλήματος στο πλαίσιο γενικότερης αναδιοργάνωσης του στρατεύματος δε μας βρίσκει σύμφωνους και θεωρώ ότι παραγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό η επικινδυνότητα του θέματος.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόθεση ή όχι του υπουργείου να μετακινήσει την εστία ενός τόσο θανάσιμου κινδύνου από μια κατοικημένη περιοχή.

Πρόσθετα, ζητώ να ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις παρατηρήσεις της αρμόδιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Άμυνας, η οποία έχει διεξαγάγει ελέγχους, και παρακαλώ όπως η σχετική έκθεση μας αποσταλεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.122, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την παραχώρηση ποσότητας πετρελαίου κίνησης στους αγρότες σε αναλογία με το χρωματισμένο πετρέλαιο που χρησιμοποιούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.127, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει αξιολογήσεις για τη στατική επάρκεια των πολυκατοικιών στον προσφυγικό οικισμό “Στρόβολος ΙΙΙ” (π.χ. οδός Δωδεκανήσου) και κατά πόσο προτίθεται το κράτος να προχωρήσει σε επιδιόρθωση των εν λόγω πολυκατοικιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.128, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η αναδόμηση των δύο πολυκατοικιών στον προσφυγικό οικισμό “Στρόβολος ΙΙΙ”, κατά πόσο υπάρχει σχετικό κονδύλι γι’ αυτό το έργο και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.129, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους οι κατοικίες στην οδό Δαιδάλου στον προσφυγικό οικισμό Στρόβολος III” δεν έχουν συνδεθεί με το τοπικό αποχετευτικό σύστημα, αν προτίθεται να προωθήσει το εν λόγω έργο και, εάν ναι, πότε υπολογίζει να γίνει αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.138, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό τουριστών ανά χώρα που περιθάλπονται ως επείγοντα περιστατικά στις Πρώτες Βοήθειες του Νοσοκομείου Αμμοχώστου τα τελευταία τρία χρόνια για κάθε έτος χωριστά, ως επίσης τα σχετικά έσοδα του νοσοκομείου για τα εν λόγω έτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.139, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι ποσότητες ανακυκλωμένου νερού χύνονται στη θάλασσα τα τελευταία πέντε χρόνια ανά έτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.140, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πόση είναι η έκταση της κρατικής γεωργικής γης η οποία είναι δυνατό να καλλιεργηθεί είτε ως ξηρική είτε ως αρδεύσιμη ανά επαρχία;

2. Η νέα κυβέρνηση έχει πρόθεση να βγει σε ανοικτή προκήρυξη ενδιαφέροντος για καλλιέργεια της διαθέσιμης και μη χρησιμοποιημένης κρατικής γεωργικής γης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.141, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μεγάλος αριθμός καταναλωτών εκφράζει παράπονα για την ακαταλληλότητα του νερού του αποχετευτικού Παραλιμνίου-Αγίας Νάπας για σκοπούς άρδευσης. Μάλιστα, συγκεκριμένα είδη φυτειών έχουν επηρεαστεί λόγω της πολύ κακής ποιότητας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους ελέγχους που διεξάγονται ως προς την ποιότητα του νερού του αποχετευτικού Παραλιμνίου-Αγίας Νάπας, καθώς και τη διαδικασία για τη μόνιμη εποπτεία των εν λόγω ελέγχων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.155, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει δεχθεί αίτημα από γονείς Τουρκοκυπρίων ή ακόμη και εποίκων για εγγραφή των παιδιών τους ως μαθητών στα ελληνικά σχολεία του Ριζοκαρπάσου, όπως ισχυρίζεται αγγλόφωνη τουρκική εφημερίδα.

Το πρόβλημα στα κατεχόμενα είναι ιδιαίτερα έντονο στην περίπτωση του γυμνασίου “Recep Tayyip Erdogan” στην Καρπασία όπου έχουν σημειωθεί διαμαρτυρίες γονέων Τουρκοκυπρίων και εποίκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.162, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.163, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.174, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.01.836, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της μη ολοκλήρωσης της ανέγερσης του περιβαλλοντικού κέντρου στο Κάβο Γκρέκο, κατά πόσο υπάρχει σχετικό κονδύλι για την αποπεράτωσή του και ποιο είναι το νέο, τελικό χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.175, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ληφθεί μέτρα για τη διατήρηση της φυσικής γέφυρας “Καμάρα του Κόρακα” στο Κάβο Γκρέκο και για την προστασία των τουριστών που την επισκέπτονται και, εάν έχουν ληφθεί, ποια είναι αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.181, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ρυθμίζεται νομικά η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου και, εάν ναι, με ποιο τρόπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.185, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η παραχώρηση αδιάθετων προσφυγικών οικοπέδων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της κοινότητας Αχερίτου και που διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, καθώς και κατά πόσο θα προχωρήσει σε παραχώρηση νέων οικοπέδων με βάση τις γνωστές ιδιαιτερότητες της περιοχής που πιθανόν να επιτρέπουν τη διαφοροποίηση από τους υφιστάμενους κανονισμούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.186, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η παραχώρηση αδιάθετων προσφυγικών οικοπέδων τα οποία βρίσκονται εντός της κοινότητας Δάσους Άχνας και που διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, καθώς και κατά πόσο θα προχωρήσει σε παραχώρηση νέων οικοπέδων με βάση τις γνωστές ιδιαιτερότητες της περιοχής που πιθανόν να επιτρέπουν τη διαφοροποίηση από τους υφιστάμενους κανονισμούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.187, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αφαιρούνται από τον υπολογισμό του ύψους του εισοδήματος οι οποιεσδήποτε φορολογίες επιβάλλονται σε τόκους καταθέσεων συνταξιούχων, για σκοπούς παραχώρησης του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.188, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ήδη τροχοδρομημένη διαδικασία παραχώρησης οικοπέδων στην Αυδήμου σε νεαρά προσφυγικά ζευγάρια που διαμένουν και εργάζονται στη εν λόγω κοινότητα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.190, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η εξέταση των αιτήσεων για εκμίσθωση κρατικής γης για σκοπούς μεταστέγασης των καραβομαραγκών στο καρνάγιο Λεμεσού και πότε υπολογίζεται να διεκπεραιωθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.191, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.01.873 παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί η μελέτη γενικού χωροταξικού σχεδιασμού για την περιοχή μεταξύ παλιού και νέου λιμανιού στη Λεμεσό, αν όχι ακόμα, γιατί καθυστερεί, αν ναι, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το έργο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.202, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σύνδεση της Βιομηχανικής Περιοχής Δερύνειας με το δίκτυο του αποχετευτικού συστήματος και το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.207, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει σχεδιασμός για διαχωρισμό οικοπέδων και παραχώρησή τους σε φτωχές οικογένειες στην κοινότητα Αυγόρου και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.208, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο αναδασμός στην κοινότητα Αυγόρου και πώς θα προχωρήσει, καθώς και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.209, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου δεν προτίθεται να προβεί σε μείωση της τιμής του ρεύματος παρά τη μείωση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς και ο λόγος είναι ότι προτίθεται να καλύψει τα έξοδα επένδυσής της, που αφορά υποχρέωσή της για την προστασία του περιβάλλοντος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν τα πιο πάνω

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.210, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει σε επέκταση του δημόσιου και κοινοτικού νηπιαγωγείου Φρεννάρους, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το έργο και κατά πόσο έχει συμπεριληφθεί κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2015 για τον εν λόγω σκοπό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.211, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για παραχώρηση άδειας τελικής εγκρίσεως από την αρμόδια αρχή στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στη Βιομηχανική Ζώνη Δερύνειας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.222, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη μεταρρύθμιση των Κυπριακών Ταχυδρομείων, ποιες αλλαγές πρόκειται να γίνουν και το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.232, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι διαδικασίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου στον ποταμό Λιοπετρίου περιέπεσαν και πάλι σε γραφειοκρατικό τέλμα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης, ως επίσης και κατά πόσο θα διατεθούν πραγματικά τα διαθέσιμα κονδύλια κατά το έτος 2015 για το εν λόγω έργο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.239, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν σχέδια, για να αξιοποιηθεί το κρατικό τεμάχιο στην οδό Δήμητρας στο κέντρο της Λάρνακας, εάν ναι, τι είδους ανάπτυξη θα γίνει, και εάν έχει εξασφαλιστεί σχετική χρηματοδότηση, καθώς και το σχετικό χρονοδιάγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.246, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την επιδιόρθωση της πολυκατοικίας στην οδό Πιαλέ Πασά στη Λάρνακα, εάν υπάρχει σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2015, κατά πόσο έχει κατακυρωθεί προσφορά σε εργολάβο για την επιδιόρθωσή της και, εάν ναι, το σχετικό χρονοδιάγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.247, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Τα σπίτια στον προσφυγικό συνοικισμό Ζυγίου αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Οι εξωτερικοί τοίχοι απορροφούν μεγάλες ποσότητες υγρασίας, με αποτέλεσμα η υγρασία να περνά στο εσωτερικό των σπιτιών και να καθίστανται οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων πολύ ανθυγιεινές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει στους σχεδιασμούς του την επιδιόρθωση των εν λόγω σπιτιών και, εάν ναι, ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.289, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.009.05.02.112, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Για ποιους λόγους δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα η αλλαγή του χορτοτάπητα του Αθλητικού Κέντρου Παραλιμνίου;

2. Προγραμματίζεται να γίνει η αλλαγή του και, εάν ναι, πόσο είναι το σχετικό κονδύλι;

3. Πότε υπολογίζεται να γίνουν οι εν λόγω βελτιώσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.317, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ένας αριθμός φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει πτωχεύσει, βρίσκεται σε καθεστώς διαχείρισης ή εκκαθάρισης και οφείλει στις τράπεζες ή σε άλλες υποχρεώσεις στην αγορά, όπως π.χ. σε προμηθευτές, διαθέτει καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα εξής:

1. Μπορεί ή έχει την εξουσία η Κεντρική Τράπεζα ή ο εκάστοτε διαχειριστής να έχει πρόσβαση ή/και να ελέγξει τους εν λόγω λογαριασμούς;

2. Ποιος είναι ο μηχανισμός ή η διαδικασία εξέτασης;

                   3. Υπάρχει ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης; Εάν ναι, πώς μπορεί να γίνει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.347, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω δεχθεί παράπονα σχετικά με την ποιότητα του νερού ύδρευσης από κατοίκους της περιοχής Εκάλη Λεμεσού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν γίνει αναλύσεις του νερού στην εν λόγω περιοχή και, εάν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.348, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η πολιτική του κράτους σε σχέση με την εισδοχή αλλόγλωσσων παιδιών στα εκπαιδευτήρια δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.351, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι δεν παραχωρούνται αναλώσιμα υλικά στους εσωτερικούς ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και δεν υπάρχουν επίσης κουβέρτες αρκετές, για να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του εν λόγω νοσοκομείου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τους λόγους που δε διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό κουβερτών το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών.

                    2. Τους λόγους που δεν καλύπτονται με τα αναγκαία αναλώσιμα υλικά οι εσωτερικοί ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.»

Απάντηση  


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.353, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία νομοσχεδίου βάσει του οποίου θα αντιμετωπίζεται η ιατρική αμέλεια. Έχω ενημερωθεί ότι το σχετικό προσχέδιο έχει ετοιμασθεί από τη Γενική Εισαγγελία και παρακαλώ όπως μας διαβιβαστεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.355, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους πολλά σπίτια στον προσφυγικό οικισμό Στρόβολος ΙΙΙστη Λευκωσία δεν έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο, κατά πόσο πρόκειται να συνδεθούν και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.356, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν επιδιορθώθηκε το μέρος του αυτοκινητόδρομου από το γεφύρι της Αγίας Νάπας μέχρι το γεφύρι του Λιοπετρίου, κατά πόσο πρόκειται σύντομα να επιδιορθωθεί και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.357, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προκηρύχθηκε προσφορά εντός του 2014 για την ανέγερση κέντρου ενηλίκων στη Δερύνεια, εάν ναι, μέχρι ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την ανέγερσή του, εάν όχι, τι πρόκειται να γίνει με το εν λόγω έργο το οποίο εμπίπτει στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.381, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Τι μέτρα πρόκειται να λάβει ο ΚΟΤ και το Υπουργείο Εμπορίου, προκειμένου να διαχειριστεί το πρόβλημα που πιθανόν να προκύψει στον κυπριακό τουρισμό λόγω της υποτίμησης της αξίας του ρουβλίου έναντι του ευρώ;

2. Τι μέτρα πρόκειται να λάβει για πιθανή μείωση Ρώσων τουριστών από ομάδες Ρώσων τουριστών που είναι λιγότερο ευάλωτοι στο ρούβλι;

3. Τι μέτρα πρόκειται να λάβει για αύξηση τουριστών από άλλες αγορές της Ευρώπης;

4. Έγινε μελέτη για την αποτελεσματικότητα του on-line booking και υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθούν φθηνά εισιτήρια στην εν λόγω υπηρεσία;

                   5. Ποιες είναι οι σχετικές εκτιμήσεις για τον αριθμό τουριστών και τα έσοδα για το 2015

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.386, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.01.873 παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για γενικό χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής μεταξύ παλιού και νέου λιμανιού στη Λεμεσό, εάν όχι ακόμα, τους λόγους που καθυστερεί, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.387, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το καθεστώς στήριξης της εσπεριδοκαλλιέργειας, τι μέτρα θα συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2015-2020 και ποια άμεση ενίσχυση θα δίνεται

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.388, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι οι χώροι απόρριψης μπαζών στη επαρχία Αμμοχώστου έχουν κλείσει. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν αδειοδοτημένοι χώροι απόρριψης στερεών αποβλήτων (π.χ. οικοδομικά υλικά, κλαδέματα κτλ.) στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και ποιοι είναι αυτοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.404, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η διαδικασία που αφορά τη σίτιση των πολιτικών προσφύγων στην Κοφίνου εδώ και χρόνια διεξάγεται στη βάση προκηρύξεων προσφορών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.412, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Λόγω του ότι η Κύπρος είναι νησί, δεν υπάρχει από ξηράς σύνδεση με τις γειτονικές μας ηπείρους. Οι μέχρι πρότινος πρακτικές στον τομέα των αιθέρων, καθώς και ο ουσιαστικός εκμηδενισμός των θαλάσσιων γραμμών από και προς τα λιμάνια της Κύπρου έχουν βαρύτατες επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία και δυστυχώς περιορίζουν τις δυνατότητές της στους σχετικούς τομείς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει ενώπιον του κράτους επενδυτικό ενδιαφέρον για προγράμματα πτήσεων με υδροπλάνα και δημιουργία υδατοδρομίων;

2. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας τους;

                    3. Εάν ναι, το κράτος έχει ετοιμάσει σχετικό νομοσχέδιο και σε ποιο στάδιο βρίσκεται

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.418, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι από τον κατάλογο των 1 619 αγνοούμενων έχουν αφαιρεθεί 126 αγνοούμενοι, οι φάκελοι των οποίων δεν έχουν δοθεί στη ΔΕΑ για περαιτέρω διερεύνηση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οι αρμόδιες αρχές δε θα προχωρήσουν στον εντοπισμό των λειψάνων των εν λόγω αγνοουμένων, παρ’ όλο που υπάρχουν ενδείξεις για το πού βρίσκονται, κατά πόσο προτίθεται να επαναφέρει προς διερεύνηση τις περιπτώσεις αυτές και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει κάτι τέτοιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.462, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν οι οδηγοί ασθενοφόρων εν ώρα εργασίας βάσει του κώδικα κυκλοφορίας της αστυνομίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.463, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προχωρεί σε ανάκτηση τουρκοκυπριακών κλήρων, στις περιπτώσεις όπου ο παραχωρημένος κλήρος παραμένει στο μη πρόσφυγα και χρησιμοποιείται από αυτόν κατόπιν διαζυγίου από το δικαιούχο πρόσφυγα. Εάν όχι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ο υπουργός για το εν λόγω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.464, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εγγραφή του δρόμου στην κτηνοτροφική περιοχή Αλεθρικού και τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται καθυστέρηση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.465, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορούν αλλοδαποί τρίτων χωρών με συμβόλαιο εργασίας ή φοίτησης να διακόψουν και να υποβάλουν αίτηση για πολιτικό άσυλο. Eάν ναι, πόσοι μέχρι σήμερα έχουν κάνει αίτηση για πολιτικό άσυλο διακόπτοντας το συμβόλαιο εργασίας και πόσοι διακόπτοντας το συμβόλαιο φοίτησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.467, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πού καταλήγουν οι χιλιάδες τόνοι φυκιών που βγαίνουν από τη θάλασσα (παραδείγματος χάριν, στην παραλία των Φοινικούδων της Λάρνακας);

2. Υπάρχει μονάδα επεξεργασίας τους;

3. Τι οφέλη οικονομικά και περιβαλλοντικά υπάρχουν;

                     4. Τι είδους προϊόντα παράγονται από την επεξεργασία τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.468, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Τουλάχιστον 40 ποικιλίες βιομηχανικής κλωστικής κάνναβης έχουν λάβει έγκριση από την ΕΕ και καλλιεργούνται μεταξύ άλλων στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Βρετανία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στην Ισπανία και στην Τουρκία. Η συγκεκριμένη καλλιέργεια επιδοτείται από την ΕΕ. Η καλλιέργεια αυτή θα συμβάλει στην ανασυγκρότηση, στην αναδιάρθρωση και στην εξυγίανση της κυπριακής αγροτικής οικονομίας, αφού δεν είναι υδρόφιλη, η επεξεργασία της είναι χαμηλού κόστους και παράγει πληθώρα προϊόντων, όπως υφαντά, χαρτί, λάδι, κτηνοτροφικά συμπληρώματα, συμπληρώματα διατροφής για τον άνθρωπο και άλλα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία των σχετικών κανονισμών και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, ώστε να τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία και να αρχίσει η καλλιέργεια της βιομηχανικής Cannabis Sativa L. Επίσης, κατά πόσο η καθυστέρηση που παρατηρείται οφείλεται σε ολιγωρία της διοίκησης ή είναι θέμα πολιτικής απόφασης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.493, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν το δικαίωμα τα συμβούλια των κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων να δέχονται εισφορές και στη συνέχεια να τις διαχειρίζονται για κοινωνικούς σκοπούς και, εάν όχι, κατά πόσο υπάρχει το ενδεχόμενο για αλλαγή της νομοθεσίας για το σκοπό αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.507, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους έχει καθυστερήσει να γίνει ο ψεκασμός για την οζώδη δερματίτιδα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδοσής της από τα κατεχόμενα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.508, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) ανακοίνωσε την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015, ότι κατέταξε πέντε παρασιτοκτόνα στην κατηγορία των πιθανώς ή δυνητικά καρκινογόνων ουσιών για τον άνθρωπο”.

Το ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη, ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα στον κόσμο, και τα εντομοκτόνα μαλαθείο και διαζινόν κατατάχθηκαν στην κατηγορία των πιθανώς καρκινογόνων για τον άνθρωπο”, αν και, σύμφωνα με τον IARC, οι αποδείξεις είναι περιορισμένες.

Επίσης, τα εντομοκτόνα παραθείο και τετραχλωβινφός έχουν ήδη απαγορευθεί ή έχουν τεθεί περιορισμοί στη χρήση τους σε πολλές χώρες, καθώς έχουν καταταχθεί στην κατηγορία των δυνητικά καρκινογόνων ουσιών για τον άνθρωπο”.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για το εν λόγω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.511, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε επιδιόρθωση του δρόμου από τη Βιομηχανική Περιοχή Δερύνειας προς την έξοδο στη λεωφόρο Ελευθερίας και με κατεύθυνση προς Παραλίμνι και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.512, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν έχει ακόμα γραμμογραφηθεί ο κυκλικός κόμβος που βρίσκεται μεταξύ Παραλιμνίου και Δερύνειας και πότε υπολογίζεται να γίνει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.520, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι σε μικρό ποτάμι στο τέρμα της οδού Λαπήθου του δήμου Αραδίππου (oικισμός Μακάριος ΙΙΙ”), που συνορεύει με το δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού, υπάρχουν καλαμιώνες και λιμνάζοντα νερά, με αποτέλεσμα να καταστεί εστία μόλυνσης και να εκκολάπτονται έντομα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι σχετικές υπηρεσίες του υπουργείου του θα προχωρήσουν σε καθαρισμό και ψεκασμό της εν λόγω περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.521, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία του κοιμητηρίου της κοινότητας Κλαυδιάς και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.533, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Με την αποκατάσταση των χωματερών στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου ένας μεγάλος αριθμός τρωκτικών έχουν ξεφύγει από τις υφιστάμενες χωματερές, με αποτέλεσμα να διασκορπιστούν στις γειτονικές κατοικημένες περιοχές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση των τρωκτικών στους δήμους και στις κοινότητες της επαρχίας, η αύξηση του αριθμού των οποίων είναι απότοκο των έργων αποκατάστασης των χωματερών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.538, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να άρει το μέτρο του 10% στην εισδοχή αλλοδαπών φοιτητών που αιτούνται να φοιτήσουν στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, θέμα το οποίο συζητήθηκε και πρόσφατα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.540, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους που μέχρι σήμερα δεν έχουν κατασκευαστεί οι δρόμοι στον ιδιωτικό διαχωρισμό βιοτεχνικών οικοπέδων σε βιοτεχνική ζώνη στα διοικητικά όρια Λειβαδιών Λάρνακας. Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή των εν λόγω δρόμων, η οποία είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των βιοτεχνιών που έχουν ήδη εγκατασταθεί στα υπό διαχωρισμό οικόπεδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.462, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν οι οδηγοί ασθενοφόρων εν ώρα εργασίας βάσει του κώδικα κυκλοφορίας της αστυνομίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.465, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορούν αλλοδαποί τρίτων χωρών με συμβόλαιο εργασίας ή φοίτησης να διακόψουν και να υποβάλουν αίτηση για πολιτικό άσυλο. Eάν ναι, πόσοι μέχρι σήμερα έχουν κάνει αίτηση για πολιτικό άσυλο διακόπτοντας το συμβόλαιο εργασίας και πόσοι διακόπτοντας το συμβόλαιο φοίτησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.540, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους που μέχρι σήμερα δεν έχουν κατασκευαστεί οι δρόμοι στον ιδιωτικό διαχωρισμό βιοτεχνικών οικοπέδων σε βιοτεχνική ζώνη στα διοικητικά όρια Λειβαδιών Λάρνακας. Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή των εν λόγω δρόμων, η οποία είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των βιοτεχνιών που έχουν ήδη εγκατασταθεί στα υπό διαχωρισμό οικόπεδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.556, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι άκρως απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.569, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ο αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία του Παραλιμνίου είναι πολύ μεγάλος με αποτέλεσμα τα σχολεία να είναι υπερπλήρη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία νέου δημοτικού σχολείου και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία. Επίσης να μας αποσταλεί κατάλογος στον οποίο να φαίνεται ο αριθμός των μαθητών όλων των σχολείων (δημοτική εκπαίδευση) της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.570, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Κατά καιρούς οι υπουργοί διάφορων κυβερνήσεων είχαν ισχυριστεί ότι η κυβέρνηση θα ανεγείρει δικαστικό μέγαρο στο δήμο Παραλιμνίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκεται το θέμα αυτό και κατά πόσο η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει την εξαγγελία για ανέγερση του δικαστικού μεγάρου στον εν λόγω δήμο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.571, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουν γίνει εξαγγελίες από το κράτος ότι θα ανεγερθεί νέος αστυνομικός σταθμός σε περιοχή της Λευκωσίας. Ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ανάγκη υπάρχει στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να κάνει, ώστε η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου να καλύψει τις στεγαστικές της ανάγκες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.572, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του έργου της κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών στο δήμο Παραλιμνίου;

2. Θα υπάρχει κονδύλι για ολοκλήρωση του έργου αυτού στους προϋπολογισμούς του 2016;

                    3. Εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.573, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι έχουν αρχίσει οι εργασίες αντικατάστασης του χορτοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Παραλιμνίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις φάσεις υλοποίησης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.574, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησης με αρ. φακ. 23.06.010.03.628 παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχουν ολοκληρωθεί οι προκαταρκτικές διαδικασίες (μελέτη, απαλλοτρίωση κτλ.) όσον αφορά την κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος της λεωφόρου 1ης Απριλίου στο Παραλίμνι;

2. Εάν ναι, έχει συμπεριληφθεί σχετικό κονδύλι στους προϋπολογισμούς του 2016 για την υλοποίηση του έργου;

                    3. Πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το έργο αυτό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.575, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του κολυμβητηρίου στο δήμο Παραλιμνίου και κατά πόσο το εν λόγω έργο συμπεριλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς του 2016

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.589, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μετά που έχουν επιτραπεί οι αναπτύξεις εντός των βρετανικών βάσεων στη βάση τοπικών σχεδίων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται, προκειμένου οι επιχειρήσεις εντός των βρετανικών βάσεων να είναι δικαιούχες χρηματοδότησης από όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία και έτσι να αρθεί η διάκριση που επικρατεί σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.598, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα σχέδια χορηγίας για βελτίωση των συνθηκών στέγασης ληπτών δημόσιου βοηθήματος και χορηγιών βελτίωσης κατοικίας προς στέγαση και φροντίδα φιλοξενούμενων ηλικιωμένων και ανάπηρων προσώπων οι οποίοι είναι λήπτες δημόσιου βοηθήματος έχουν καταργηθεί και, εάν όχι, ποιο υπουργείο θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα δύο εν λόγω σχέδια και πότε υπολογίζεται να ξανατεθούν σε ισχύ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.605, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στην οδό Πρωταρά (πρώην λεωφόρος των ξενοδοχείων) στο Παραλίμνι ο τελευταίος κυκλικός κόμβος έχει προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις που βρίσκονται από εκείνο το σημείο μέχρι και τα φώτα τροχαίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, σε περίπτωση μελέτης και διαπίστωσης ότι δεν υπάρχει καμία οδική/κυκλοφοριακή χρησιμότητα του κόμβου ως έχει σήμερα, προτίθεται να προχωρήσει σε ευθυγράμμιση της εν λόγω λεωφόρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.613, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν καλύπτεται και ο τρίτος χρόνος παραχώρησης πιστώσεων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους εφέδρους και στρατιώτες που πολέμησαν το 1974 και τι προτίθεστε να κάνετε για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.623, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ενδιάμεσα της κτηνοτροφικής και της περιοχής αντένας στην κοινότητα Καλού Χωριού Λάρνακας έχει δημιουργηθεί σκυβαλότοπος. Έχουν διαπιστωθεί αντιδράσεις από πολίτες, οι οποίοι άρχισαν να συλλέγουν υπογραφές διαμαρτυρίας επί του θέματος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους έχει αφεθεί να δημιουργηθεί και τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κοινοτική αρχή για το εν λόγω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.625, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δρόμος από την επονομαζόμενη “στροφή του θανάτου” μέχρι και τη λεωφόρο Κάππαρη στο Παραλίμνι δε διαθέτει σήμανση και φωτισμό και το οδόστρωμα είναι κακής ποιότητας, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος δυστυχημάτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι αρμόδιες αρχές προτίθενται να προβούν σε επιδιόρθωση του εν λόγω δρόμου και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.632, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η περιοχή Περνέρα στο Παραλίμνι είναι μια καθαρά τουριστική περιοχή. Ωστόσο, για δεκαετίες δεν έχει συμπεριληφθεί σε κανένα έργο ανάπτυξης. Στην εν λόγω περιοχή δεν υπάρχουν κατάλληλοι δρόμοι, δεν υπάρχει φωτισμός και δεν έχει γίνει κανένα κοινωφελές δημόσιο έργο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Προτίθεται το κράτος να αναβαθμίσει την περιοχή Περνέρα ως τουριστικό προορισμό;

2. Υπάρχει συνολικός σχεδιασμός για αναβάθμιση της περιοχής; Εάν ναι, πότε υπολογίζεται ότι θα υλοποιηθεί, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα και ποια μέτρα περιλαμβάνει; Εάν όχι, ποια είναι η μελλοντική αναπτυξιακή πορεία αυτής της περιοχής, η οποία σήμερα βρίσκεται σε μαρασμό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.633, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Με το άνοιγμα των οδοφραγμάτων το τουριστικό προϊόν στις ελεύθερες περιοχές χρειάζεται ενίσχυση με έργα υποδομής. Παραδείγματος χάριν, ο τουρίστας στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου δεν έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί πολιτιστικά αξιοθέατα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος προτίθεται να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία μουσείου στο δήμο Παραλιμνίου και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.634, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφορικά με τα δημοσιεύματα για το θέμα των αγνοουμένων της κατεχόμενης κοινότητας Στρογγυλού, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τους λόγους για τους οποίους η ΔΕΑ δεν προέβη σε ταυτοποιήσεις.

2. Τους λόγους για τους οποίους η αστυνομία, ενώ είχε λάβει καταγγελίες για τους δολοφόνους, δεν προέβη στις δέουσες συλλήψεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.645, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα τοποθετηθούν οι πλωτήρες οριοθέτησης της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής τεχνητών υφάλων Παραλιμνίου, προκειμένου οι ψαράδες να γνωρίζουν τα απαγορευτικά όρια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.646, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα που αφορούν το λιμάνι Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνι:

1. Πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος πυρασφάλειας;

2. Πότε θα τοποθετηθεί φωτισμός στο βόρειο λιμενοβραχίονα;

                    3. Πότε θα ανεγερθούν τουαλέτες στο χώρο του λιμανιού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.657, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι η κοινότητα Πάνω Πολεμιδιών προτίθεται να ανεγείρει νέο κοιμητήριο σε χώρο όπου παλαιότερα ήταν χώρος για απόρριψη μπαζών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αυτό ευσταθεί και, αν ναι, κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.012, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός για αναβάθμιση της περιοχής “Κάππαρη” στο δήμο Παραλιμνίου, εάν ναι, ποιος είναι και αν έχει καθοριστεί σχετικό κονδύλι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.016, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η έκδοση και παραχώρηση πιστοποιητικών μίσθωσης για τις οικιστικές μονάδες των προσφύγων που διαμένουν στον οικισμό Αγίων Αναργύρων Β΄ (πλησίον εκκλησίας Αγίας Θέκλης) και πότε υπολογίζεται να τους παραχωρηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.021, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συμπεριληφθεί η βελτίωση του δρόμου από το Παραλίμνι προς τη Σωτήρα στα έργα που υπολογίζεται σύντομα να γίνουν και, εάν ναι, πότε θα αρχίσουν οι εργασίες, ποιο το συνολικό κόστος του έργου και ποιο το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.043, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το σήμα του δικτύου Wi-Fi στις παραλίες του Πρωταρά είναι αδύναμο και κατά πόσο προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για επίλυση του προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.100, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το κράτος θέλοντας να νομιμοποιήσει υπερβάσεις του δομήσιμου εμβαδού πολύ ορθά προχώρησε σε νομοθετική τροποποίηση, ώστε να ρυθμίζεται η μη δικαιωματική υπέρβαση. Ως εκ τούτου, παραχωρήθηκαν ποσοτικά κίνητρα που δημιουργούν δικαιοσύνη στην εξαγορά της υπέρβασης και επιλύουν τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η οικονομία. Θεωρώ ότι στο ίδιο πνεύμα είναι δίκαιο και ορθό να κινηθεί η πολιτεία και στις περιπτώσεις που αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο μέσα από τη διαδικασία κατά παρέκκλιση”.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Είναι εφικτή η δυνατότητα καταβολής χρηματικού ποσού ως αντιστάθμισμα της υπέρβασης του δομήσιμου εμβαδού (κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου/κατά παρέκκλιση) όπως αυτό έχει υπολογιστεί με βάση τις εκτιμημένες αξίες στις περιπτώσεις της πολεοδομικής αμνηστίας; (βλ. επισυνημμένο πίνακα)

2. Προτίθεστε να τροποποιήσετε τον κανονισμό (σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου), ώστε η υπέρβαση σε συντελεστή δόμησης να δύναται να αντισταθμίζεται και με εξαγορά; Στο πλαίσιο αυτού του άρθρου η αντιστάθμιση επιτυγχάνεται μόνο με μεταφορά συντελεστή δόμησης από άλλο τεμάχιο ή από διατηρητέα οικοδομή. Αυτή η δυνατότητα ωστόσο είναι χρονοβόρα και υπερβολικά δαπανηρή. Με τη δυνατότητα ωστόσο της εξαγοράς θα μπορεί η αντιστάθμιση να δημιουργεί άμεσα οικονομικούς πόρους στο κράτος.

3. Υπάρχει πρόθεση για τροποποίηση των κανονισμών και, αν ναι, πότε προτίθεστε να το πράξετε;

                    4. Εάν δεν υπάρχει πρόθεση, η αντιστάθμιση μέσω εξαγοράς μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο της διακρατικής ευχέρειας που έχει η εκτελεστική εξουσία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.113, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Πολλοί συμπολίτες μας βρίσκονται σε λίστα αναμονής χρόνια, για να κάνουν μαγνητική τομογραφία στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Από αυτό φαίνεται ότι το δημόσιο δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες ανάγκες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Το κράτος προτίθεται να προχωρήσει σε αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα;

2. Ποιο είναι το κόστος της μαγνητικής τομογραφίας για το κράτος;

3. Πόσα ιδιωτικά εργαστήρια έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την εν λόγω εξέταση;

                    4. Έχει γίνει μελέτη από το κράτος για αγορά και τοποθέτηση δεύτερου μηχανήματος σε νοσοκομείο άλλης επαρχίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.114, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει μονάδα μέτρησης σκόνης στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια υπηρεσία να δημιουργήσει τέτοια μονάδα και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.126, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρατηρείται το φαινόμενο διευθυντές ή μέτοχοι εταιρειών που κηρύσσουν πτώχευση να εγγράφουν είτε στο όνομά τους είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα νέες εταιρείες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο Έφορος Εταιρειών κατά την αίτηση για εγγραφή νέας εταιρείας ελέγχει το ιστορικό πτώχευσης (από άλλη εταιρεία) των μετόχων και διευθυντών της νέας εταιρείας, καθώς και κατά πόσο κατά τη νέα εγγραφή ελέγχονται και τα στενά συγγενικά άτομα (σύζυγοι και παιδιά).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.128, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι σύμβασης για την προμήθεια φρούτων στην Εθνική Φρουρά.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν διεξαχθεί σχετικοί έλεγχοι για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.149, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί ότι τα κτήρια του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου Αμμοχώστου στην Ορμίδεια χρειάζονται άμεση επιδιόρθωση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται επιδιόρθωση ή, εφόσον κριθεί απαραίτητο, κατεδάφιση και εκ νέου ανέγερσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.150, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί ότι η πρακτική εξάσκηση που γίνεται για ένα εξάμηνο από τεταρτοετής φοιτητές του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να υλοποιηθεί μόνο σε δημόσια σχολεία της Λευκωσίας και σε επιλεγμένα σχολεία της Λάρνακας. Αυτό φαίνεται να δυσκολεύει τους φοιτητές των άλλων επαρχιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν οι φοιτητές να ασκούν την πρακτική τους και σε σχολεία άλλων επαρχιών, κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγή της εν λόγω πολιτικής, ώστε να συμπεριληφθούν και σχολεία άλλων επαρχιών, για να γίνεται η πρακτική άσκηση και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει η εν λόγω αλλαγή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.160, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποιο είναι το νομικό καθεστώς λειτουργίας του κέντρου νεότητας στην Αγία Φύλα Λεμεσού; Εντάσσεται σε κατηγορία ιδρυμάτων που λαμβάνουν χορηγία;

                    2. Ποιο είναι το νομικό καθεστώς λειτουργίας του πολιτιστικού ομίλου στην Αγία Φύλα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.161, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργού Εσωτερικών στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.246 παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι εργασίες για την επιδιόρθωση της πολυκατοικίας στην πάροδο της οδού Πιαλέ Πασά στη Λάρνακα θα υλοποιηθούν εντός του 2016 και αν για το σκοπό αυτό έχει συμπεριληφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του εν λόγω έτους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.162, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαπλάτυνση του δρόμου δίπλα από τα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Λεμεσού από όπου περνούν τα εκπαιδευτικά οχήματα και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.164, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή, στις περιπτώσεις στρατευσίμων οι οποίοι υποφέρουν από παθήσεις για τις οποίες δικαιούνται απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας η απόφαση για απαλλαγή να λαμβάνεται έγκαιρα (ένα χρόνο πριν), ώστε να ευκολύνεται ο προγραμματισμός της ζωής των ατόμων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.177, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Καθώς η στέγη της Τεχνικής Σχολής Αυγόρου παρουσιάζει πρόβλημα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για τη μόνωσή της, αν υπάρχει σχετικό κονδύλι και αν έχει προγραμματιστεί να γίνει πριν τη φετινή χειμερινή περίοδο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.178, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το προσχέδιο πρότασης για παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (χωρίς να απαιτείται η οποιαδήποτε συνεισφορά) συγκεκριμένων ατόμων και ομάδων πληθυσμού (άτομα με νοητική υστέρηση) στα κρατικά νοσηλευτήρια και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.181, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόγραμμα καταπολέμησης ψύλλων στις κτηνοτροφικές μονάδες, αν αυτό εφαρμόζεται και ποια είναι τα σχετικά αποτελέσματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.182, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει και λειτουργεί κλάδος ζωοτεχνίας στις τεχνικές σχολές παράλληλα με τον κλάδο της γεωπονίας και, αν όχι, αν προτίθεται να δημιουργήσει τέτοιο κλάδο και πότε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.183, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης έχουν γίνει αλλαγές στον προγραμματισμό της τεχνικής εκπαίδευσης, ώστε οι μαθητές των γεωργικών και τεχνικών σχολών να μπορούν να δίνουν εξετάσεις και να έχουν ισάξιες πιθανότητες με άλλους μαθητές για διεκδίκηση θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.184, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν έχει επιδιορθωθεί και ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος στην οδό Ευαγόρα Παλληκαρίδη στην κοινότητα Απαισιά Λεμεσού, ο οποίος, επειδή είναι χωματόδρομος και χωρίς σήμανση, εγκυμονεί κινδύνους για τους κατοίκους της περιοχής. Παρακαλείται να μας πληροφορήσει και πότε υπολογίζεται να γίνει η επιδιόρθωσή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.187, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τοποθέτηση οδικού φωτισμού στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού στην κοινότητα Κοφίνου και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος δυστυχήματος για τους πεζούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.188, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αρκετές χιλιάδες πολίτες και τουρίστες ταξιδεύουν από τον Πρωταρά μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς χρησιμοποιώντας τους αυτοκινητόδρομους. Τόσο ο αυτοκινητόδρομος Πρωταρά-Πάφου όσο και οι αυτοκινητόδρομοι Λάρνακας-Λευκωσίας και Λευκωσίας-Λεμεσού δε διαθέτουν κοινόχρηστες υπηρεσίες. Η κακή αυτή εικόνα αναπαράγεται μέσω των παραπόνων οδηγών και χρηστών. Τα διεθνή πρότυπα αυτοκινητόδρομων επιβάλλουν την ύπαρξη τέτοιων χώρων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να μελετήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας στους αυτοκινητόδρομους κοινόχρηστων υπηρεσιών με άμεση πρόσβαση (εντός του περιφραγμένου χώρου, δίπλα από τον αυτοκινητόδρομο) και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνουν τέτοιοι χώροι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.200, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Επειδή ο πληθυσμός της αλεπούς έχει αυξηθεί πάρα πολύ, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει το κράτος, για να περιοριστεί η αύξηση των αλεπούδων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.201, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2015, απαντώντας στη σχετική ερώτησή μου, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε μελέτη αρμόδιας υπηρεσίας που αποδεικνύει ότι η αγορά νέων αυτοκινήτων πολυτελείας για κρατικούς αξιωματούχους είναι η πιο συμφέρουσα από κάθε άποψη απόφαση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη συγκεκριμένη μελέτη και να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μελετηθεί άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως η αγορά μικρότερου κυβισμού αυτοκινήτων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η αγοραία τιμή των αυτοκινήτων αυτών και ποια η τιμή αγοράς, σύμφωνα με την κυβερνητική προσφορά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.204, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Για σκοπούς εξυπηρέτησης των βιομηχανιών το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διατηρεί γραφεία στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λάρνακα.Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς των εν λόγω γραφείων στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.207, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός για την ανέγερση των αιθουσών ψυχαγωγίας και εκδηλώσεων του Λυκείου Κοκκινοχωρίων και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί η ανέγερσή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.215, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της απόφασης για ενοποίηση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων με την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, κατά πόσο γίνεται σχεδιασμός για συστέγασή τους, κατά πόσο η μέχρι σήμερα υλοποίηση συμβάλλει στους αρχικούς στόχους που έχουν τεθεί και αν έχει επιτευχθεί η ενίσχυση και ενδυνάμωση του νέου τμήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.216, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε σημεία του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Δεκέλειας-Πύλας προς Πύλα (μετά τη γέφυρα), Κόσης-Λυμπιών προς Λευκωσία και Ξυλοφάγου-Ορμίδειας προς Ορμίδεια (λατομεία) η λήψη του σήματος κινητής τηλεφωνίας διακόπτεται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα λαμβάνονται για την αποκατάσταση της αδυναμίας του δικτύου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.235, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα δικαιώματα των κοινοταρχών των κατεχόμενων κοινοτήτων συγκριτικά με αυτά των κοινοταρχών των κοινοτήτων στις ελεύθερες περιοχές. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε όπως μας υποβληθούν υπό μορφή πίνακα, εάν είναι δυνατό, στοιχεία αναφορικά με τις απολαβές, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα και τα επιδόματα των κοινοταρχών των κατεχόμενων και των ελεύθερων κοινοτήτων.

Παρακαλούμε επίσης όπως, με την ίδια μορφή, μας δοθούν στοιχεία για τις εισφορές στη χρηματοδότηση, τη συμμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ, τη συμμετοχή στον κρατικό προϋπολογισμό και οποιαδήποτε άλλου είδους κρατική χορηγία αναφορικά με τις κατεχόμενες και τις ελεύθερες κοινότητες της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.236, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στην κοινότητα Ξυλοφάγου και ειδικότερα στην περιοχή Κουμένια λειτουργεί παράνομα χώρος απόρριψης πάσης φύσεως σκυβάλων. Η απόρριψη σκυβάλων είναι ανεξέλεγκτη, παρά το ότι υπάρχουν απαγορευτικές πινακίδες, που τοποθετήθηκαν από το κοινοτικό συμβούλιο Ξυλοφάγου. Σημειώνονται συχνά πυρκαγιές στον εν λόγω χώρο με σκοπό τη συλλογή μετάλλων και, λόγω του ότι ο χώρος αυτός έχει τεράστιο βάθος, μπορεί να επηρεάζονται τα υπόγεια ύδατα της περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί ο εν λόγω χώρος είναι ανοικτός και δεν είναι περιφραγμένος, γιατί δεν έχει γίνει αποκατάσταση του χώρου και πότε προτίθεται να προβεί στην αποκατάστασή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.237, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους οι εγγραφές αγροτικών δρόμων παγκύπρια δεν έχουν προχωρήσει, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ολοκληρωμένη νομοθεσία που θεσπίζει τη διαδικασία εγγραφής των εν λόγω δρόμων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.238, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια προηγούμενης ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.02.567, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα προχωρήσει σε ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου Μουτταγιάκας και αν για το σκοπό αυτό έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό σχετικό κονδύλι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.239, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το κοινοτικό συμβούλιο συνοικισμού αυτοστέγασης Πάνω Πολεμιδιών πληρώνει για το φωτισμό και τα κλαδέματα που γίνονται στο δρόμο από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών προς τις Πλάτρες, εφόσον ο δρόμος θεωρείται υπεραστικός

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.247, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία του υδροφορέα στις περιπτώσεις απελευθέρωσης υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων στα χωράφια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.251, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι πολλοί οδηγοί στο δρόμο Δερύνειας-Σωτήρας, απέναντι από την εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα, αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα, αποφεύγοντας τα κυρτώματα από τα πλευρά.

Σε συνέχεια της ερώτησης μου με αρ. 23.06.009.04.712 παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να τοποθετήσει πασσάλους στις άκρες των κυρτωμάτων, ώστε να αποφεύγεται η διέλευση των αυτοκινήτων από εκεί

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.252, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες 92/83/ΕΚ και 92/84/ΕΚ τα κράτη μπορούν να εφαρμόζουν συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα ζυθοποιεία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εφαρμόσει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προκειμένου τα μικρά ζυθοποιεία να μπορέσουν να αναπτυχθούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.259, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε πρόσφατη εκπομπή διεθνούς μέσου μαζικής ενημέρωσης αναφέρθηκε ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρριψη του αεροπλάνου στο αεροπορικό δυστύχημα που έγινε πρόσφατα στην Αίγυπτο ήταν η ίδια με αυτήν που χρησιμοποιήθηκε στο αεροπορικό δυστύχημα που έγινε μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου το 1967.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο διερευνήθηκε το αεροπορικό δυστύχημα στη Ρόδο και, εάν ναι, κατά πόσο υπάρχει ολοκληρωμένο πόρισμα και ποια τα αποτελέσματά του. Στην περίπτωση που το δυστύχημα δεν έχει διαλευκανθεί, παρακαλείται να μας πληροφορήσει κατά πόσο έχει στη διάθεσή της η Δημοκρατία εκθέσεις αρμόδιων υπηρεσιών του εξωτερικού, καθώς και αν προτίθεται να προχωρήσει σε εκ νέου έρευνα για το εν λόγω αεροπορικό δυστύχημα και, εάν ναι, πότε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.273, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στον πεζόδρομο που βρίσκεται στην οδό Αρβέλας 15 στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Ιωάννη στη Λάρνακα, πίσω από το εκεί καφενείο, λιμνάζει μεγάλη ποσότητα νερού, με αποτέλεσμα να κλείνει ο πεζόδρομος και η διέλευση των πεζών να είναι αδύνατη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους που μέχρι σήμερα δεν έχει επιδιορθωθεί ο πεζόδρομος και πότε υπολογίζεται η αρμόδια αρχή να το πράξει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.274, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πόσες περιπτώσεις δολοφονιών, καθώς και σε πόσα τροχαία δυστυχήματα οι εμπλεκόμενοι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή άλλων ψυχοδραστικών ουσιών τα τελευταία τρία χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.278, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου, τους λόγους που καθυστερεί και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.279, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν απλήρωτες υποχρεώσεις προς το προσωπικό και τους φύλακες του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου και πότε προτίθεται η αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην κάλυψη των εν λόγω οφειλών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.280, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι κατά τις βραδινές ώρες γίνεται χρήση της σφραγίδας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε διάφορα σφαγεία, χωρίς να είναι παρών υπάλληλος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται, προκειμένου να μη γίνεται παράνομη χρήση των σφραγίδων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.281, ημερομηνίας 31ης Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μεγάλος αριθμός αυτοκινητικών δυστυχημάτων σημειώνεται στο κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού προς τον Ύψωνα, κυρίως κατά ή μετά από βροχοπτώσεις. Αμέσως μετά τη γέφυρα του νοσοκομείου σημειώθηκαν θανατηφόρα δυστυχήματα λόγω του ότι στο σημείο εκείνο λιμνάζει μεγάλη ποσότητα νερού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Πόσα δυστυχήματα έχει δηλωθεί ότι σημειώθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο του αυτοκινητοδρόμου τα τελευταία πέντε χρόνια;

2. Έχουν διαπιστωθεί κατασκευαστικά λάθη στον αυτοκινητόδρομο;

                   3. Έχουν δοθεί οδηγίες για άμεση επιδιόρθωσή του και πότε;»

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων