Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννη

Αρχείο

 

2006 - 2008

2009 - 2010

2011 - 2012

2013 - 2015

2016 -

 

 

Αρχείο 2011 - 2012

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.515, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα οικόπεδα που θα παραχωρηθούν στους πρόσφυγες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακά σπίτια στο δήμο Λευκάρων θα βρίσκονται στον εν λόγω δήμο, ώστε οι πρόσφυγες να παραμείνουν σ’ αυτόν, σύμφωνα και με το αίτημά τους, και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να τους παραχωρηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.516, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους, όταν απολυθεί ένας έφεδρος ή εθνοφύλακας ταγματάρχης ή λοχαγός, στο απολυτήριό του υποβαθμίζεται ο βαθμός του και αναγράφεται εκείνος του υπολοχαγού. Παρακαλείται επίσης όπως ενημερώσει το σώμα αν αυτό πρόκειται να τροποποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.517, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ένας μεγάλος αριθμός αιτητών πολιτικού ασύλου ισχυρίζεται στους διαδρόμους των νοσοκομείων, αλλά και σε πολλούς άλλους χώρους ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία τα οποία προσκομίζουν, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καταχρήσεις δημοσίου χρήματος. Δυστυχώς, μετά από έρευνα που έχω κάνει, διαπίστωσα ότι οι υπηρεσίες του κράτους ελέγχουν τα αποδεικτικά στοιχεία των αιτητών μόνο από το γραφείο και καμία άλλη επαλήθευση δε γίνεται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πώς γίνεται η διασταύρωση και επαλήθευση των στοιχείων που υποβάλλουν αλλοδαποί αιτητές για απόκτηση άδειας παραμονής στην Κύπρο ή για χορήγηση πολιτικού ασύλου, καθώς και για τη λήψη δημοσίου βοηθήματος ή άλλων συναφών οικονομικών βοηθημάτων;

2. Πώς γίνεται η διασταύρωση και επαλήθευση των στοιχείων που προσκομίζουν Τουρκοκύπριοι, για να γίνουν λήπτες κρατικών οικονομικών βοηθημάτων;

3. Πώς μπορεί ένας μεγάλος αριθμός ληπτών δημοσίου βοηθήματος ή επιδόματος ανεργίας να διαμένει στις κατεχόμενες περιοχές και να παρουσιάζεται στις ελεύθερες περιοχές μόνο κατά την παραλαβή της επιταγής;

4. Ο μη αποτελεσματικός έλεγχος των στοιχείων που προσκομίζονται αποτελεί διοικητική απόφαση;

                    5. Ποια μέτρα προτίθεται το κράτος να λάβει για τον πραγματικό έλεγχο των στοιχείων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.519, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να μειώσει το ποσό που απαιτεί για αγορά προσφυγικών οικοπέδων από επαναπατριζομένους στο Δασάκι Άχνας, βάσει του προηγούμενου παραδείγματος που εφαρμόστηκε στις περιπτώσεις των οικοπέδων που παραχωρήθηκαν σε άπορες οικογένειες, ώστε να διευκολύνει τους επαναπατριζομένους στην αποπληρωμή του ποσού.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.550, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πολιτική από πλευράς του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για την προώθηση καινοτόμων μεθόδων καλλιέργειας, όπως η αεροπονία, και ποια κίνητρα δίδει σε επαγγελματίες γεωργούς που θα ήθελαν να εφαρμόσουν τέτοιες μεθόδους παραγωγής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.528, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να μισθώσει υπηρεσίες παιδονευρολόγου, επειδή ο παιδονευρολόγος με τον οποίο συνεργαζόταν το Μακάρειο Νοσοκομείο πρόσφατα έχει αποβιώσει, και κατά πόσο θα συνεχίσει το νοσοκομείο να παραχωρεί τις επαναληπτικές συνταγές μέχρι τότε, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η περίοδος αναμονής για εξέταση θα ξεπερνά τον ένα χρόνο και θα προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.545, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει πρόγραμμα εμπλουτισμού της κυπριακής χλωρίδας με μελισσοκομικά φυτά, τα οποία θα ωελήσουν τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και το μελισσοκομικό κλάδο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.546, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη μεθοδολογία που τηρήθηκε για τον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων, ως βιώσιμες ή μη βιώσιμες, του καθεστώτος 1.5.1 που υποβλήθηκαν το 2008, κατηγορίας Β, του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που αφορούσαν την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ως επίσης και πόσες αιτήσεις αξιολογήθηκαν ως βιώσιμες και πόσες ως μη βιώσιμες στην κατηγορία Β που αφορούσαν την καλλιέργεια αποκλειστικά και μόνον αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.547, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προωθεί ή επεξεργάζεται προγράμματα για πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου της ερημοποίησης και, εάν ναι, ποια είναι τα κίνητρα που δίνει στους επαγγελματίες γεωργούς, για να μετατρέπουν χέρσα γη σε καλλιεργήσιμη με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά του τόπου μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.548, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει σχέδιο για ανάπτυξη και ολοκληρωμένη εκμετάλλευση-διαχείριση της καλλιέργειας των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Κύπρου και ποια κίνητρα δίδονται σε επαγγελματίες γεωργούς για την ανάπτυξη του τομέα αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.549, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πολιτική από πλευράς του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για ταυτοποίηση του κυπριακού δυόσμου, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και τι προτίθεται να πράξει στο εξής ως προς το θέμα αυτό.»

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.560, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παραθέτουμε επισυνημμένα το ιστορικό που κατέληξε στο χαμό του αποβιώσαντος Λοΐζου Ττοφή Κκίμη και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω συμβάν, κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε διερεύνηση του εν λόγω περιστατικού, ως επίσης κατά πόσο οφείλεται σε αμέλεια των θεραπόντων γιατρών των κρατικών νοσηλευτηρίων.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.562, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα συνδεθούν μεμονωμένα σπίτια, τα οποία έχουν ανεγερθεί σε ιδιωτική γη στο Δασάκι Άχνας και στις άλλες προσφυγικές κοινότητες της επαρχίας Αμμοχώστου, με το αποχετευτικό δίκτυο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.563, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να αναφέρει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δε λαμβάνουν το σήμα της Cyta τα κινητά τηλέφωνα σε μερικές περιοχές της κοινότητας Σωτήρας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.564, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου και ειδικότερα του θαλάμου υπερβαρικού οξυγόνου με ένα επιπλέον εξάρτημα, για να μπορεί να εφαρμόζεται το “hood”, έτσι ώστε να γίνεται πλήρης θεραπεία και να δίνεται το αναγκαίο οξυγόνο στα παιδιά με αυτισμό.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.567, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρ’ όλους τους ελέγχους που ανακοινώνεται ότι γίνονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για παράνομους εργάτες στις οικοδομές, η απασχόληση παράνομων εργατών οργιάζει.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικότεροι οι έλεγχοι;

2. Πόσοι παράνομοι εργάτες έχουν εντοπιστεί;

                   3. Πόσες καταγγελίες έχουν γίνει και πόσες από αυτές έχουν καταλήξει στο δικαστήριο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.572, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ένα από τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες του προσφυγικού οικισμού της ΑΗΚ στη Δεκέλεια είναι η ύπαρξη πυλώνων και εναέριων γραμμών μεταφοράς ρεύματος υπερύψηλης τάσης της ΑΗΚ. Οι πυλώνες διέρχονται κατοικημένες περιοχές, γεγονός που ελλοχεύει κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, γι’ αυτό το λόγο επανέρχομαι σε προηγούμενη ερώτησή μου σχετικά με την ανάγκη απομάκρυνσης των πυλώνων, οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται σε απόσταση λίγων μέτρων από σπίτια, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση πολιτών και τοπικών φορέων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία απομάκρυνσης των πυλώνων και εναέριων γραμμών μεταφοράς ρεύματος υπερύψηλης τάσης της ΑΗΚ;

                    2. Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των πυλώνων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.573, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ένα από τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στα Πολεμίδια είναι η ύπαρξη πυλώνων και εναέριων γραμμών μεταφοράς ρεύματος πολύ ψηλής τάσης της ΑΗΚ. Οι πυλώνες διέρχονται από κατοικημένες περιοχές, γεγονός που ελλοχεύει κινδύνους για την υγεία των κατοίκων. Για αυτό το λόγο επανέρχομαι σε προηγούμενη ερώτησή μου σχετικά με την ανάγκη απομάκρυνσης των πυλώνων, οι οποίοι μάλιστα είναι σε απόσταση λίγων μέτρων από τις κρεβατοκάμαρες των κατοίκων, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση πολιτών.

Το αίτημα των πολιτών ξεκίνησε να ικανοποιείται με την απομάκρυνση της μιας γραμμής και με τη σταδιακή απομάκρυνση πυλώνων από κατοικημένες περιοχές. Τώρα αυτό που απομένει είναι το έργο αυτό να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς και να απομακρυνθεί και η δεύτερη γραμμή, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων και να μην επιβαρύνεται η καθημερινότητά τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία απομάκρυνσης των πυλώνων και εναέριων γραμμών μεταφοράς ρεύματος πολύ ψηλής τάσης στα Πολεμίδια;

2. Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των πυλώνων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.574, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους τα τρία πάρκα στο συνοικισμό Παραλιμνίου έχουν παραμεληθεί και δεν καθαρίζονται, με αποτέλεσμα να φαίνονται εγκαταλειμμένα, και κατά πόσο προτίθενται οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε καθαρισμό και αναβάθμιση των πάρκων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.585, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να αναφέρει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους παραμένει κλειστό και εγκαταλελειμμένο το κέντρο νεότητας του συνοικισμού Παραλιμνίου. Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει το σώμα τι προτίθενται οι αρμόδιες αρχές να πράξουν σχετικά με τη λειτουργία του κέντρου.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.589, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η διάθεση του κονδυλίου της ΑΗΚ προς τους δικαιούχους αιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος της μεταστέγασής τους από το Μαρί στο Ζύγι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.590, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η ΑΗΚ εφαρμόζει τον αυτόματο τρόπο πληρωμής (standing order) και, εάν ναι, κατά πόσο προτίθεται να τον εφαρμόσει πάνω σε αναγκαστική βάση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.591, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η ανέγερση οικίσκων για τους ηλικιωμένους που διαμένουν στο Μαρί στο πλαίσιο του προγράμματος μεταστέγασής τους στο Ζύγι και πότε υπολογίζεται η ανέγερσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.592, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η παροχή στεγαστικής προσφυγικής βοήθειας προς τους δικαιούχους του σχεδίου μεταστέγασης από το Μαρί στο Ζύγι.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.603, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να θέσει σε εφαρμογή σχέδιο εθελοντικής αποχώρησης από το επάγγελμα του οδηγού ταξί και κατάργηση της σχετικής άδειας, λόγω των νέων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά, και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.619, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει παραχωρηθεί προσφυγική ταυτότητα σε Τουρκοκυπρίους και, εάν ναι, πόσοι έχουν λάβει την εν λόγω ταυτότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.620, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πόσους Τουρκοκύπριους έχει παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσης ή μίσθωσης για ιδιοκατοίκηση, ανά επαρχία ξεχωριστά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.621, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι Τουρκοκύπριοι που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες είναι λήπτες δημοσίου βοηθήματος, καθώς και στο βοήθημα πόσων από αυτούς συμπεριλαμβάνεται επίδομα ενοικίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.644, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν έχει ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ο σταθμός της ΑΤΗΚ στην κοινότητα Κλαυδιά και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί η σύνδεσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.654, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο συνεχίζει να εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση του γεωργικού τομέα, η οποία ίσχυε μέχρι το τέλος του 2010.

2. Κατά πόσο βρίσκεται σε εξέλιξη νέα σύμβαση και αν σ’ αυτήν έχουν αρθεί οι αδικίες σε βάρος των γεωργών, οι οποίοι πληρώνουν διπλή ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.661, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να αναφέρει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν παραχωρήθηκαν ακόμα οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν οι ανοικτές καλλιέργειες των παραγωγών το 2008, καθώς και πότε θα δοθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.673, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία τοπιοτέχνησης των κεντρικών πλατειών των κοινοτήτων και δήμων της επαρχίας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.674, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τοπιοτέχνηση της κεντρικής πλατείας και του παραλιακού μετώπου της κοινότητας Σωτήρας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.677, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Με επιστολή του προς πολίτη τον Απρίλιο του 1996, στην οποία γινόταν αναφορά στα σχέδια που ο πολίτης είχε υποβάλει για αυτοστέγασή του σε κυβερνητικό οικόπεδο στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Μουτταγιάκας-Φάση Κ, ο υπουργός τον πληροφορούσε ότι δεν υπήρχε ένσταση για ανέγερση κατοικίας με συγκεκριμένους όρους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τα οικόπεδα στον εν λόγω συνοικισμό είναι σε χαλίτικη γη κρατικής ιδιοκτησίας, όπως αναγράφεται και στην άδεια που παραχωρείται; Εάν όχι, μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάπτυξη (ανέγερση κατοικιών) στα οικόπεδα αυτά; Tι πρόκειται να γίνει για αντιμετώπιση των συνεπειών για τον κάτοχο στην περίπτωση που η γη δεν είναι χαλίτικη;

                   2. Θα παραχωρηθεί τίτλος ιδιοκτησίας στους κατόχους οικοπέδων που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω φάση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.684, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Πόσες Τουρκοκύπριες είναι λήπτριες του επιδόματος οικοκυράς;

2. Πόσοι λήπτες δημόσιου βοηθήματος έχουν πέραν της μίας δηλωμένες συζύγους, τι βοήθημα λαμβάνουν και πώς αυτό τεκμηριώνεται;

3. Πόσοι αιτητές πολιτικού ασύλου έχουν τουρκικό διαβατήριο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.685, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει καταβληθεί ο 13ος μισθός στους υπαλλήλους του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου, βάσει της δέσμευσης που έχει πάρει ο πρόεδρος του συμβουλίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.714, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας στους πρόσφυγες που διαμένουν στο συνοικισμό Αγίων Αναργύρων Α΄ και πότε υπολογίζεται να τους παραχωρηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.735, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα παραχωρηθούν τίτλοι ιδιοκτησίας στους πρόσφυγες που διαμένουν στο τμήμα της Α΄ φάσης του συνοικισμού Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πολεμίδια και, εάν όχι, κατά πόσο προωθείται η απαλλοτρίωση της εν λόγω γης (π.χ. οικόπεδο 91), έτσι ώστε να δοθούν στους δικαιούχους κανονικοί τίτλοι και όχι πιστοποιητικά μίσθωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.742, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι φωτογραφίες του αγνοούμενου καταδρομέα Κωνσταντίνου Μανδράλη σε ορισμένες μονάδες της Εθνικής Φρουράς έχουν καταστραφεί, ενώ σε άλλες υπάρχει λανθασμένη φωτογραφία πάνω από το όνομά του, παρ’ όλο που πριν από δύο χρόνια υπήρξε προσπάθεια διόρθωσής τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο και πότε το υπουργείο θα προχωρήσει σε αλλαγή των λανθασμένων φωτογραφιών και αντικατάσταση αυτών που έχουν καταστραφεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.012, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουν περάσει 2 χρόνια περίπου από τότε που μετακινήθηκαν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας στην Πιαλέ Πασιά στη Λάρνακα, για να γίνουν οι σχετικές επιδιορθώσεις. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών για το σκοπό αυτό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους σημειώνεται η εν λόγω καθυστέρηση και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιδιορθώσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.020, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι κατά την έκδοση των απολυτηρίων και ενδεικτικών των μαθητών τόσο της δημοτικής όσο και της μέσης εκπαίδευσης έχουν παλαιότερα αφαιρεθεί κατά σειρά η καταγωγή των γονέων και του μαθητή, το θρήσκευμα και η υπηκοότητα, ενώ από φέτος αφαιρείται το πατρώνυμο και ο τόπος γέννησης του μαθητή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους έχουν αφαιρεθεί τα εν λόγω στοιχεία και στο πλαίσιο ποιας απόφασης έχει γίνει η αφαίρεσή τους, ως επίσης και πώς αυτό επηρεάζει την καλλιέργεια των νέων παιδιών για το “δεν ξεχνώ” της καταγωγής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.030, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος είναι ο αριθμός των προσφυγικών κατοικιών στους κυβερνητικούς συνοικισμούς και ποιος ο αριθμός στους συνοικισμούς αυτοστέγασης των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει πριν από τις 7 Απριλίου 2006 και πόσα σπίτια από αυτά έχουν ανακτηθεί από το κράτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.057, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στα κράτη μέλη προθεσμία δύο μηνών, για να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της σχετικά με την επιβολή ποινικών κυρώσεων κατά της θαλάσσιας ρύπανσης και άλλων περιβαλλοντικών αδικημάτων. Η Οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2010. Ωστόσο, η Κύπρος δεν το έχει πράξει ακόμη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί το νομοσχέδιο για εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ, καθώς και πότε οι αρμόδιες αρχές προτίθενται να το καταθέσουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.059, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτικής φύσεως.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.060, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο λιμάνι της Λάρνακας παρέχονται στρατιωτικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες σε Καναδούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποιες είναι οι δραστηριότητες που διεξάγονται;

2. Τι είδους απόβλητα παράγονται ή δημιουργούνται από αυτές τις δραστηριότητες; Τηρούνται οι πρόνοιες για την επεξεργασία των σχετικών αποβλήτων;

3. Γίνονται αποσυναρμολογήσεις οπλικών συστημάτων;

4. Διακινούνται ή τυγχάνουν επεξεργασίας βιολογικά ή χημικού χαρακτήρα οπλικά συστήματα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.063, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους σημειώνεται καθυστέρηση στην πληρωμή των επηρεαζόμενων κατόχων πολυδύναμων σκαφών σύμφωνα με το σχέδιο απόσυρσης και πότε υπολογίζεται να γίνει η εν λόγω πληρωμή.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.077, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους σημειώνεται καθυστέρηση στην κατασκευή του εγγεγραμμένου δρόμου που ενώνει το δρόμο Σωτήρας προς Αγία Παρασκευή με το δρόμο Σωτήρας προς Παραλίμνι και περνά διά μέσου των τεμαχίων 266, 267, 268, 263, 181 182, 180, 183, 179, 178, 177, 188 της κοινότητας Σωτήρας (Κτηματολογικό Σχέδιο 2-287-377, Τμήμα 5), πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί η κατασκευή του και αν υπάρχει σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2011 για το έργο αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.078, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις συνθήκες φύλαξης των πυρομαχικών ή άλλων επικίνδυνων στρατιωτικών υλικών στα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Τηρούνται τα πρότυπα φύλαξης των επικίνδυνων υλικών με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή; Εάν ναι, υπάρχει τεκμηρίωση των συνθηκών φύλαξης και μπορεί αυτή να δοθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων;

2. Υπάρχει κίνδυνος για τις κατοικημένες περιοχές; Πώς αυτός αντιμετωπίζεται;

                    3. Ποια είναι η απόσταση από τις αποθήκες φύλαξης των εν λόγω υλικών σε κάθε στρατόπεδο μέχρι τα γειτνιάζοντα σπίτια, όσον αφορά                        κάθε κοινότητα της   ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.088, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι διενεργούνται κατασκευαστικά έργα σε γέφυρες στους αυτοκινητόδρομους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο σκοπός των εν λόγω έργων; Η συντήρηση ή η επιδιόρθωση των γεφυρών;

2. Έχουν διαπιστωθεί κατασκευαστικά λάθη; Εάν ναι, πόσο επικίνδυνα είναι και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το κράτος; Αν αυτά έχουν ήδη ληφθεί, πόσο θα κοστίσουν στο δημόσιο;

3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών έργων σε όλες τις γέφυρες;

                   4. Σε ποιες γέφυρες θα διενεργηθούν επιδιορθώσεις;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.091, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Εγκυμονεί οποιουσδήποτε κινδύνους, πιθανότατα και έκρηξης, η κατάσταση εντός του σιλό της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στη Λεμεσό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που μπορεί να αναπτύσσονται εντός του σιλό;

                   2. Έχουν αλλαχθεί τα ειδικά φίλτρα που βοηθούν την αποσυμπίεση εντός του χώρου και ποτέ έχει γίνει αυτό;»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.092, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αδειοδότηση του δεύτερου γηπέδου γκολφ στην επαρχία Αμμοχώστου;

2. Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους έχει εξαγγελθεί η δημιουργία δεκατεσσάρων γηπέδων γκολφ στην υπόλοιπη Κύπρο και δεν έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο αυτό η ελεύθερη Αμμόχωστος;

                    3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας του πρώτου γηπέδου γκολφ στην επαρχία Αμμοχώστου, το                     οποίο δεν εμπίπτει   στην κατηγορία των δεκατεσσάρων γηπέδων γκολφ, αφού δεν υπάρχει οικιστική ανάπτυξη στην εν λόγω περιοχή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.093, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπογραφή των συμβολαίων για τη μαρίνα της Αγίας Νάπας, ποιο είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας και το σχετικό χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.094, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται η κυβέρνηση να εφαρμόσει το σύστημα της ηλεκτρονικής βίζας στις υπόλοιπες ρωσόφωνες χώρες πέρα από τη Ρωσία και κυρίως για την Ουκρανία, λόγω της προοπτικής αύξησης του τουριστικού ρεύματος από αυτές τις χώρες, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής ανά χώρα με προτεραιότητα την Ουκρανία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.095, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για επίσπευση της δημιουργίας προξενείου στο Κίεβο, πότε προτίθεται να το κάνει, καθώς και πότε τελικά θα λειτουργήσει πλήρως το προξενείο.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.096, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους έχουν μειωθεί τα κονδύλια προβολής κατά 70% από το αρχικό ποσό των €170.000 προς την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμμοχώστου;

2. Το κράτος προτίθεται να αυξήσει το ποσό αυτό ανάλογα με τη συνεισφορά της κάθε επαρχίας στο ακαθάριστο τουριστικό προϊόν;

3. Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουν τηρηθεί οι υποσχέσεις για αυξημένα κονδύλια;

                    4. Προτίθεται και, αν ναι, πότε να επαναφέρει το αρχικό κονδύλι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.097, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή της μαρίνας στο Παραλίμνι;

2. Έχουν συμπληρωθεί οι διαδικασίες;

3. Ποιοι οι λόγοι της εξάμηνης καθυστέρησης από τις αρμόδιες αρχές;

4. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για το εν λόγω θέμα;

5. Πότε θα υλοποιηθεί;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.098, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αναβάθμιση του αθλητικού τουριστικού κέντρου στην Αγία Νάπα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα;

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόβλημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της γης, που είναι προϋπόθεση για την επίλυση του θέματος της αναβάθμισης του αθλητικού κέντρου;

                     3. Ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα των επόμενων βημάτων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.099, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Διεξάγεται μελέτη σχετικά με την κατασκευή σιδηροδρόμου (τραμ) στην Κύπρο. Η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου έχει αδικαιολόγητα εξαιρεθεί από τη μελέτη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προβεί στην αναγκαία διορθωτική κίνηση, ώστε η όλη μελέτη να είναι ολοκληρωμένη, και τους λόγους για τους οποίους έχει εξαιρεθεί η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου από τους αρχικούς σχεδιασμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.100, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το πρόβλημα με τις ναυλωμένες πτήσεις από τη Μόσχα προς το αεροδρόμιο της Λάρνακας εξακολουθεί να υπάρχει. Ο αριθμός των ναυλωμένων πτήσεων που πραγματοποιείται από τη Μόσχα προς τη Λάρνακα είναι πολύ μικρός, δεν ικανοποιεί τη ζήτηση και μάλιστα προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις των τουριστικών πρακτόρων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται το κράτος να φιλελευθεροποιήσει τις αφίξεις ναυλωμένων πτήσεων από τη Ρωσία προς τη Λάρνακα, προκειμένου να καλύπτονται οι τουριστικές ανάγκες και να μην προκαλείται αυτή η ταλαιπωρία των τουριστών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.101, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Οι Θαλασσινές Σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο είναι από τους πιο αξιοθαύμαστους φυσικούς χώρους της Κύπρου. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε και με ποιο τρόπο προτίθεται το αρμόδιο τμήμα να αναβαθμίσει το συγκεκριμένο χώρο, στο πλαίσιο ποιου προγράμματος προτίθεται να πετύχει την αναβάθμισή του, καθώς και ποιες υπηρεσίες εμπλέκονται στην αναβάθμιση αυτή.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.102, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει καταγράψει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου; Αν ναι, παρακαλούμε όπως μας αποσταλεί σχετικός κατάλογος.

2. Έχει ετοιμάσει την κατάλληλη περιγραφή υπό μορφή οδηγού για ενημέρωση των τουριστών; Αν δεν το έχει πράξει, πότε προτίθεται να το πράξει και πότε αυτός θα είναι έτοιμος;

3. Πόσοι από αυτούς τους χώρους είναι προσβάσιμοι στο κοινό και ποιοι είναι αυτοί;

                    4. Ποιοι είναι οι μη προσβάσιμοι χώροι και πότε θα δημιουργηθεί πρόσβαση για τον κάθε έναν ξεχωριστά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.103, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ανέγερση αμφιθεάτρου στην περιοχή “Κάβο Γκρέκο” και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.104, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση, προκειμένου να προωθήσει την αξιοποίηση του Πολιτιστικού Κέντρου Κατεχόμενης Αμμοχώστου στη Δερύνεια. Πόσα συνέδρια και παρόμοιες εκδηλώσεις διοργανώνει το κράτος σε ετήσια βάση; Πόσα από τα κυβερνητικά συνέδρια διεξάγονται στη Λευκωσία και πόσα στις άλλες επαρχίες και μεταξύ άλλων στο Πολιτιστικό Κέντρο Κατεχόμενης Αμμοχώστου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.105, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση του κολυμβητηρίου στη Δερύνεια, τους λόγους της καθυστέρησης και το σχετικό χρονοδιάγραμμα ανέγερσής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.106, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση των υποσχέσεων για ανέγερση κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών στο Παραλίμνι, καθώς και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.107, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το αίτημα του δήμου Παραλιμνίου για διάθεση κρατικής γης για τη δημιουργία αθλητικών γηπέδων στον Πρωταρά και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αιτήματος, ώστε να ανταποκρίνεται θετικά ο δήμος Παραλιμνίου στην αυξημένη ζήτηση καθόδου αθλητικών ομάδων στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.109, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σύμφωνα με Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πτηνοτροφεία μέχρι το τέλος του χρόνου υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τις κλωβοστοιχίες τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εναρμόνιση με την εν λόγω Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι μέτρα λαμβάνει η αρμόδια αρχή σε συνεργασία με τους πτηνοτρόφους για την εφαρμογή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.110, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης του σήματος των τηλεοπτικών καναλιών από τους εγκλωβισμένους μας στο Ριζοκάρπασο και Αγία Τριάδα, τι μέτρα λαμβάνει το κράτος και πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.111, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των αιτήσεων που υπέβαλαν εταιρείες στο σχέδιο προώθησης ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο, πότε προβλέπεται να ξεκινήσουν και κατά πόσο υπάρχει ο κίνδυνος να μην αξιοποιηθεί το κονδύλι για το εν λόγω σχέδιο, γιατί βάσει του σχεδίου δίνονται τέσσερις μήνες για την υλοποίηση του προγράμματος από τις εταιρείες, επομένως, εάν θα αρχίσουν από το Σεπτέμβριο, δε θα προφτάσουν, αφού η τελευταία ημερομηνία για υποβολή τιμολογίων προς το Γενικό Λογιστήριο είναι η 10η Δεκεμβρίου 2011.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.112, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται η επανακατασκευή του χορτοτάπητα του Αθλητικού Κέντρου Παραλιμνίου, κατά πόσο υπάρχει σχετικό κονδύλι, πόσο είναι αυτό και πότε υπολογίζεται να γίνουν οι εν λόγω βελτιώσεις.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.113, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Κατά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων για δόκιμους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς την Τρίτη 19/7/11 στο Λύκειο Βεργίνας έχουν παρατηρηθεί ανεπίτρεπτα φαινόμενα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους εισήλθαν άτομα με πολιτική ενδυμασία στη συγκεκριμένη αίθουσα και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων συνομίλησαν με κάποιους από τους υποψηφίους;

                    2. Για ποιους λόγους διαχωρίστηκαν οι εξεταζόμενοι στρατιώτες και είκοσι τρεις από αυτούς μεταφέρθηκαν στην Αθαλάσσα, για να                     παρακαθίσουν εκεί στις εν    λόγω εξετάσεις, και με ποιο τρόπο έγινε η επιλογή τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.114, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το τελευταίο διάστημα γίνεται διάκριση σε βάρος του αεροδρομίου Λάρνακας σε σχέση με το αεροδρόμιο της Πάφου. Το θέμα προέκυψε μετά από εξαγγελία σχεδίου κινήτρων από την κυβέρνηση και το διαχειριστή του αεροδρομίου για παραχώρηση πρόσθετης χορηγίας, της τάξης των είκοσι πέντε ευρώ ανά επιβάτη, σε αερογραμμές που καθιστούν το αεροδρόμιο της Πάφου ως βάση των αεροσκαφών τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη νομική βάση αυτού του κινήτρου και τη νομική βάση της προνομιακής μεταχείρισης σε βάρος του αεροδρομίου της Λάρνακας και κατά πόσο μπορεί με αυτό τον παρεμβατισμό να επηρεάζεται η αρχή της ελεύθερης διακίνησης από και προς τα αεροδρόμια, ώστε οι αερογραμμές από μόνες τους να επιλέγουν τα αεροδρόμια.

Επιπλέον, να πληροφορήσει κατά πόσο θα εφαρμοσθούν τα ίδια ακριβώς μέτρα και στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και, εάν ναι, πότε θα γίνει αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.115, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξαγγελθείσα ανάπτυξη της κυπριακής φιλοξενίας ως προτύπου με την ονομασία Κυπριακό Φ”, για τις εργασίες που έχουν γίνει, καθώς και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εξαγγελίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.116, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί, ώστε να διαχειριστεί τις επιπτώσεις του τουριστικού πακέτου “all inclusive” στην τουριστική βιομηχανία και ποια μέτρα προτίθεται το κράτος να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις του. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται θετικές προοπτικές, ποιες είναι αυτές και πώς τις αξιοποιεί, ως επίσης και κατά πόσο έχει διεξαχθεί σχετική μελέτη και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματά της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.128, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το υφιστάμενο προσωπικό της αστυνομίας που έλαβε μέρος στα γεγονότα της 11ης Ιουλίου στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” χρειάζεται ψυχολογική στήριξη. Έχει παρατηρηθεί μια ασυνήθιστη συμπεριφορά σε αριθμό ατόμων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προσφερθεί ψυχολογική, ιατρική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στήριξη στα εν λόγω άτομα, εάν ναι, πότε έχει δοθεί και, εάν όχι, πότε υπολογίζεται να προσφερθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.001, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι αρμόδιες αρχές προτίθενται να δημιουργήσουν το διακομιστικό σταθμό σκυβάλων παρά τον αυτοκινητόδρομο προς την Αγία Νάπα στα όρια της κοινότητας Σωτήρας, σε περιοχή όπου υπάρχουν θερμοκήπια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Αυτό ευσταθεί;

2. Έχουν γίνει οποιεσδήποτε μελέτες, και κυρίως περιβαλλοντική μελέτη, που να αφορούν το θέμα;

3. Η τοποθεσία που έχει επιλεγεί βρίσκεται εντός του υδατοφράκτη;

4. Έχει γίνει ανοικτή διαβούλευση με τους επηρεαζομένους, ως επίσης και με τους επηρεαζόμενους δήμους και κοινότητες;

5. Έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους η κοινότητα Σωτήρας και ο δήμος Αγίας Νάπας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.002, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το υφιστάμενο προσωπικό της αστυνομίας που έλαβε μέρος στα γεγονότα της 11ης Ιουλίου στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” χρειάζεται ψυχολογική στήριξη. Έχει παρατηρηθεί μια ασυνήθιστη συμπεριφορά σε αριθμό ατόμων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προσφερθεί ψυχολογική, ιατρική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στήριξη στα εν λόγω άτομα, εάν ναι, πότε έχει δοθεί και, εάν όχι, πότε υπολογίζεται να προσφερθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.029, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να μπορούν οι κάτοχοι των οικοπέδων τα οποία τους παραχωρήθηκαν για την ανέγερση της νέας τους κατοικίας, βάσει του σχεδίου μεταστέγασης από το Μαρί στο Ζύγι, να τα υποθηκεύουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.030, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Για ποιους λόγους έχει δοθεί πρόσβαση σε ιδιωτικό χώρο πάνω στη διάβαση πεζών στη λεωφόρο Νησί, πριν από το κοιμητήριο και στο ύψος του καταστήματος “Ζορπάς”, στην Αγία Νάπα;

2. Έχει προηγηθεί σχετική μελέτη;

3. Έχει δώσει τη συγκατάθεσή του το Τμήμα Τροχαίας;

4. Ποιος έχει δώσει άδεια, για να υπάρξει η εν λόγω πρόσβαση;

                   5. Ποιος αναλαμβάνει το ρίσκο και την ευθύνη σε περίπτωση δυστυχήματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.031, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Αμμοχώστου, για τους λόγους της καθυστέρησης και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η ανέγερσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.032, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να αναφέρει στη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί εδώ και 5 χρόνια το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας δεν προμηθεύεται με ειδικό εξοπλισμό οξυγόνωσης των δεξαμενών του επεξεργασμένου νερού και, αν αυτός δεν έχει αγοραστεί ακόμα, πότε υπολογίζεται να γίνει η αγορά και η τοποθέτησή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.033, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι στις 14 Ιουλίου 2006 έγινε εργατικό ατύχημα εντός των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι με θύμα το Σάββα Αντωνίου, ο οποίος τραυματίστηκε στο χέρι σε βαθμό απώλειας του ενός δαχτύλου. Σχετική καταγγελία έχει γίνει στην αστυνομία των βάσεων, ωστόσο το Τμήμα Εργασίας δεν έλαβε μέτρα, προκειμένου να ελέγξει τις συνθήκες του εργατικού ατυχήματος και κατά πόσο το μηχάνημα εκκοπής χόρτων πληρούσε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει για το εν λόγω ατύχημα, κατά πόσο έχει γίνει διερεύνησή του και για τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Εργασίας δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε ετοιμασία έκθεσης του συμβάντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.080, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί δυσμενής διάκριση μεταξύ πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι διαμένουν στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές με αυτούς που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές. Η διάκριση αφορά το σχέδιο για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους λόγω ειδικών δυσκολιών κατά τη γεωργική τους απασχόληση. Ενώ για τους παραγωγούς στις ελεύθερες περιοχές δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός καλλιέργειας, για τους παραγωγούς στις κατεχόμενες περιοχές έχει επιβληθεί περιορισμός στην έκταση της καλλιέργειας (πεντακόσιες σκάλες γης) και στην εκτροφή παραγωγικών ζώων (μέχρι εκατόν αιγοπρόβατα).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να άρει τη διάκριση αυτή και, εάν ναι, πότε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.095, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε διαχωρισμό οικοπέδων για άπορες οικογένειες στην κοινότητα Καλού Χωριού στη Λάρνακα και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει ο εν λόγω διαχωρισμός.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.110, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης σκαφών (blue box) έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, καθώς και για το πώς προτίθεται να αναπληρώσει το ρόλο του. Επίσης, παρακαλείται όπως μας πληροφορήσει πόσο έχει κοστίσει και τι θα γίνει στο μέλλον, δηλαδή κατά πόσο θα επανατεθεί σε λειτουργία ή όχι και, εάν θα επαναλειτουργήσει, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.109, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους, ενώ έχει διευθετηθεί να γίνονται οι πληρωμές για τον ελλιμενισμό σκαφών μέσω τραπεζικού εμβάσματος, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα άτομο έχει να πληρώσει για πέραν του ενός σκάφους, η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει μέσω εμβάσματος, αλλά με επίσκεψη στα γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. Προτίθεται το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών να λάβει μέτρα, με σκοπό η εν λόγω πληρωμή να γίνεται μέσω εμβάσματος σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, ώστε να περιοριστεί η αχρείαστη γραφειοκρατία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.117, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η λεωφόρος Οδυσσέα Γεωργίου στο Τραχώνι Λεμεσού δεν αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα που εκδόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2010.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχει εγγραφεί ακόμα η εν λόγω λεωφόρος στο Κτηματολόγιο, καθώς και το πότε υπολογίζεται να εγγραφεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.120, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι έχει εκδοθεί κατά παρέκκλιση πολεοδομική άδεια για ανέγερση πρατηρίου βενζίνης στο τεμ. 79, Φ./Σχ. LVIII. 24, στην είσοδο της κοινότητας Τραχωνίου, μέρος του οποίου βρίσκεται στις βρετανικές βάσεις και μέρος του εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο έχει γίνει μελέτη για τη συγκεκριμένη τοποθεσία που να αφορά τα οδικά δυστυχήματα, λόγω της στροφής και των πολλών εξόδων που υπάρχουν, καθώς επίσης αν λήφθηκαν υπόψη τα παλιά δυστυχήματα που έγιναν στην περιοχή αυτή.

2. Κατά πόσο έχει δώσει τη συγκατάθεσή της η Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων στη συγκεκριμένη αδειοδότηση.

3. Πού έχει στηριχθεί το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων για την απόφασή του από τη στιγμή που υπάρχει ήδη κοντά αδειοδοτούμενο πρατήριο.

4. Κατά πόσο έχουν συναινέσει ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων, ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ο διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων και ο Αρχηγός Αστυνομίας.

                    5. Κατά πόσο έχουν ζητηθεί οι απόψεις του δήμου Πολεμιδιών και ποιες είναι αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.149, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι τα σπίτια στην οδό Αγίου Θεοδώρου τα οποία λειτουργούσαν ως προδημοτικά (δημόσια νηπιαγωγεία) στο συνοικισμό Σωτήρας Αμμοχώστου έχουν εγκαταλειφθεί, με αποτέλεσμα να έχουν μισογκρεμιστεί και να υπάρχει ο κίνδυνος για ατυχήματα και μολύνσεις, λόγω των ακαθαρσιών που έχουν συσσωρευτεί.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε κατεδάφιση των εν λόγω σπιτιών και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.155, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι η κοινότητα Πολεμιδιών έχει αποταθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για επέκταση των οικιστικών ζωνών σε περιοχές όπου βρίσκονται τεμάχια τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας και ότι έχει αγοραστεί τουρκοκυπριακή γη στις εν λόγω περιοχές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι περιοχές στις οποίες έχουν επεκταθεί οι οικιστικές ζώνες;

2. Ποια είναι η πολιτική του κράτους όσον αφορά την επέκταση οικιστικών ζωνών σε περιοχές εντός των οποίων βρίσκονται τεμάχια τουρκοκυπριακής γης;

3. Πόσες μεταβιβάσεις έχουν γίνει ή θα γίνουν στο Κτηματολόγιο που αφορούν τα εν λόγω τουρκοκυπριακά τεμάχια της επεκτεινόμενης οικιστικής ζώνης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.156, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορεί μια κοινότητα να ανεγείρει πάρκο φωτοβολταϊκών σε τουρκοκυπριακή περιουσία και ποια είναι η πολιτική του κράτους όσον αφορά τις αναπτύξεις σε τουρκοκυπριακά τεμάχια από τις τοπικές αρχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.157, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Πόσα χρήματα έχουν διατεθεί και πόσα έργα έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία κατά την περίοδο 2007-2013 ανά επαρχία και ποια είναι αυτά τα έργα;

                   2. Πώς προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να κατανείμει τα σχετικά κονδύλια και ποια έργα θα χρηματοδοτήσει τη νέα περίοδο 2014-2020;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.158, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους, ενώ στη στρατηγική για την απασχόληση αλλοδαπών από τρίτες χώρες προβλέπεται κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό ποσοστού του μισθού του αλλοδαπού, καθώς και πρόσθετου ποσού που θα αναλογεί στα έξοδα επαναπατρισμού του ως εγγύηση, η οποία θα του επιστρέφεται μετά την αναχώρησή του από την Κύπρο, αυτό δεν εφαρμόζεται και πότε υπολογίζεται να τεθεί σε εφαρμογή.

Αποτέλεσμα της μη εφαρμογής είναι ένας μεγάλος αριθμός αλλοδαπών να παραμένει παράνομα στην Κύπρο. Πόσοι από αυτούς μετατρέπονται σε αιτητές ασύλου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.192, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορεί οι βιοτέχνες της Βιοτεχνικής Περιοχής Αχερίτου, σύμφωνα με το αίτημά τους, να αγοράσουν τα βιοτεχνικά οικόπεδα που τους έχουν παραχωρηθεί με καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης και, εάν ναι, ποιοι θα είναι οι όροι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.193, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στη Βιοτεχνική Περιοχή Αχερίτου υπάρχουν πέντε εγκατεστημένες βιοτεχνίες με τρία διαφορετικά είδη συμβολαίων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα παραχωρημένα βιοτεχνικά οικόπεδα στην εν λόγω βιοτεχνική περιοχή, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν διαφορετικά συμβόλαια μίσθωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.195, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν εγκαταλειμμένοι κλωβοί ιχθυοτροφείων στη θαλάσσια περιοχή του νέου λιμανιού Λεμεσού και στον Άγιο Γεώργιο τον Αλαμάνο, πότε υπολογίζεται να καθαριστούν και ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.200, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη διαδικασία για πρόσθετη κατασκευή συστημάτων πράσινης ενέργειας συνολικής ισχύος 75 MW.

1. Πώς θα γίνει ο διαμοιρασμός της συνολικής παραγωγής (μεγάλα αιολικά, μεγάλα φωτοβολταϊκά, μικρά φωτοβολταϊκά, οικιακά φωτοβολταϊκά) και σε ποιο βάθμο προωθείται ο χώρος της μικροπαραγωγής;

2. Ποια η πολιτική του κράτους σχετικά με την προώθηση της μικροπαραγωγής;

3. Τα μεγάλα αιολικά πάρκα μέχρι σήμερα έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και πόση ποσότητα ενέργειας έχουν παραγάγει; Ποιες αδυναμίες έχουν εμφανισθεί από την εμπειρία που είχαμε μετά την καταστροφή στο Μαρί;

Σημειώνεται ότι τα μεγάλα ηλιακά πάρκα χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις γης. Θεωρείται λογικό να έχουμε παραγωγή σε πολλά σημεία με μικρά συστήματα (μέχρι 100 KW), ώστε να δημιουργείται σχετική απεξάρτηση από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και τους μεγάλους επενδυτές και να υπάρχει στην αγορά μεγάλος αριθμός παραγωγών, για να μην υπάρχει δυνατότητα για έλεγχο της παραγωγής και της τιμής από ένα μικρό αριθμό παραγωγών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει επίσης κατά πόσο τα επιχειρήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί υπέρ των μεγάλων παραγωγών, π.χ. συγκεντρωμένη μεγάλη παραγωγή, άρα καλύτερη διοχέτευση σε φορτίο, λιγότερα σημεία ελέγχου ή και άλλα ακόμη, έχουν καταρριφθεί σε άλλες χώρες, όπως στη Γερμανία και στην Αγγλία, οι οποίες προχωρούν δυναμικά στο χώρο της μικροπαραγωγής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.201, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος μπορεί να επιβάλει εισαγωγικούς δασμούς στην κατηγορία “πλαστικά προϊόντα” που προέρχονται από τρίτες χώρες και κυρίως από την Κίνα, κατά πόσο υπάρχει διαφοροποιημένη δυνατότητα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δασμολόγησης, καθώς και ποιοι συντελεστές δασμολόγησης υπάρχουν και εφαρμόζονται από τις χώρες μέλη της ΕΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.202, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται το κράτος να λάβει, προκειμένου να αμβλύνει το πρόβλημα των καθυστερημένων πληρωμών στην αγορά, αφού φημολογείται ότι είναι ορατός ο κίνδυνος επιχειρηματικός κολοσσός να πτωχεύσει και να αφήσει εκτεθειμένους τους πιστωτές του. Ποιους μηχανισμούς παρακολούθησης ενός τέτοιου ενδεχομένου διαθέτει το κράτος, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της μη πληρωμής χιλιάδων πιστωτών με όλες τις επακόλουθες οικονομικές συνέπειες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.203, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις εγκεκριμένες από το Κτηματολόγιο μεταβιβάσεις τουρκοκυπριακών περιουσιών ανά επαρχία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.204, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το αυξημένο ενεργειακό κόστος των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, η βιωσιμότητα των οποίων έχει επηρεασθεί και απειλείται από τις αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος λόγω των γεγονότων στο Μαρί.

Πώς θα αντιμετωπίσει τη συνέπεια στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων αυτών των επιχειρήσεων στην αγορά; Το κράτος μελετά φορολογικές ελαφρύνσεις μέσω του ΦΠΑ ή άλλως πως ως αντισταθμιστικό μέτρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.205, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο θα είναι το ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα παραχθεί από ηλιακή ενέργεια και θα ενσωματωθεί στο δίκτυο της ΑΗΚ που θα παραχωρηθεί στον αγροτικό τομέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.206, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.225, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας δε διαθέτει αποχωρητήριο αναπήρων, καθώς και αν προτίθεται το κράτος να το κατασκευάσει και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται η κατασκευή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.236, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι κυπριακές αρχές έχουν θέσει σε απαγόρευση τη χρήση της δισφαινόλης και, εάν όχι, πότε προτίθενται να το πράξουν, αν υπάρχει η πρόθεση.

Έχω διαβάσει τα ακόλουθα σχετικά με το θέμα: “Συναγερμός επικρατεί στην Greenpeace Γερμανίας, καθώς το θερμογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείται για φαξ, αποδείξεις στα σουπερμάρκετ και εισιτήρια είναι διαποτισμένο με μια αμφιλεγόμενη χημική ουσία: τη δισφαινόλη A ή S. Σύμφωνα με ελέγχους που έκαναν συνεργάτες του περιοδικού ‘Greenpeace Magazin’ σε αποδείξεις από σουπερμάρκετ και εισιτήρια των Γερμανικών Σιδηροδρόμων διαπιστώθηκαν ίχνη δισφαινόλης Α. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι επιστήμονες θεωρούν τη δισφαινόλη υπεύθυνη για δυσλειτουργίες του αναπαραγωγικού συστήματος, όπως π.χ. ανικανότητα, για διαβήτη, για καρδιοπάθειες και καρκινοπάθειες. Οι ειδικοί επιμένουν ότι η επαφή της επιδερμίδας με τη δισφαινόλη είναι πιο επικίνδυνη από την εισροή της στο πεπτικό σύστημα, διότι εκεί αποδυναμώνεται από τα οξέα του στομάχου. Αυτός είναι ο λόγος που το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνων (Bundesinstitut fuer Risikobewertung) στα τρόφιμα, τα προϊόντα, τα χημικά κ.λπ. συνιστά να μην παίζουν τα παιδιά με αποδείξεις από το σουπερμάρκετ, χαρτί φαξ ή εισιτήρια.

Πέρσι η Κομισιόν είχε απαγορεύσει τη χρήση της χημικής αυτής ουσίας σε πλαστικά μπιμπερό. Από το 2010 η Δανία απαγόρευσε τη χρήση της δισφαινόλης σε όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή με βρέφη και μικρά παιδιά μέχρι τριών ετών. Ταυτόχρονα, οι ειδικοί στις τοξικές και χημικές ουσίες εκτιμούν ότι η χρήση της δισφαινόλης πρέπει να απαγορευθεί πλήρως.”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.264, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Έχει ληφθεί υπόψη στη διαπραγμάτευση με τον επενδυτή για το λιμάνι της Λάρνακας η ανάγκη να εξυπηρετούνται οι πλατφόρμες που θα δημιουργηθούν για την εξόρυξη των ενεργειακών πόρων και πώς αυτό επηρεάζει τη διαπραγμάτευση κράτους και επενδυτή για καλύτερη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος;

2. Θα ληφθεί πρόνοια στην εν λόγω ανάπτυξη, ώστε να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι χώροι που θα χρειάζονται για τις ανάγκες τους οι εταιρείες εξόρυξης από τα θαλάσσια ενεργειακά οικόπεδα;

                  3. Το Τμήμα Αλιείας και η Αρχή Λιμένων Κύπρου έχουν διευθετήσει συνάντηση για συζήτηση θεμάτων αλιείας εντός των λιμενικών περιοχών, προκειμένου η                   αλίευση και η κίνηση των                    πλοίων να διεξάγονται ομαλά σε πλαίσιο συνύπαρξης, χωρίς να μειώνεται η δυνατότητα της αλίευσης; Ποια μέτρα και ποιες                   αποφάσεις έχουν ληφθεί σχετικά με το εν λόγω θέμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.265, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους σκοπούς του Δασικού Κολεγίου, τον αριθμό των αποφοίτων κάθε έτος και το συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.270, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η φοίτηση στο Δασικό Κολέγιο Κύπρου, ποια η διαφορά των αποφοίτων του με τους πτυχιούχους δασοπόνους του εξωτερικού, καθώς και με ποια ακαδημαϊκή βαθμίδα είναι ισότιμο το πτυχίο του Δασικού Κολεγίου Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.271, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Η αλλαγή της ώρας δύο φορές το χρόνο καθορίζεται από διεθνή συμφωνία ή είναι θέμα κάθε κράτους;

2. Τι σημαίνει για την κυπριακή οικονομία η αλλαγή της ώρας;

3. Υπάρχει η δυνατότητα η Κυπριακή Δημοκρατία να διατηρεί σταθερή την ώρα και να μην προβαίνει σε αλλαγή της; Αυτό εξυπηρετεί περισσότερο ή λιγότερο τα συμφέροντα της οικονομίας;

Η ερώτηση αυτή βασίζεται σε απόφαση άλλης χώρας να διατηρεί σταθερή την ώρα και να μην την αλλάζει κάθε έξι μήνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.323, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους τα συμβόλαια μίσθωσης στους βιοτέχνες της Βιοτεχνικής Περιοχής Κιτίου δεν είναι δεκαεξαετή με αυτόματη επανέκδοση, κατά πόσο πρόκειται να αναθεωρηθούν για σκοπούς υποθήκευσης και, εάν ναι, πότε θα γίνει αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.324, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπήρξε ενδιαφέρον από τους νόμιμους ιδιοκτήτες για πώληση της τουρκοκυπριακής γης στην οποία δημιουργήθηκε η Βιοτεχνική Περιοχή Κιτίου και, εάν όχι, κατά πόσο προτίθεται το κράτος να απαλλοτριώσει την εν λόγω έκταση, η οποία χρησιμοποιείται για κοινωφελή σκοπό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.333, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει αίτημα των αθιγγάνων και άλλων μουσουλμάνων για δημιουργία τεμένους στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία, κατά πόσο ο πληθυσμός τους δικαιολογεί την ανέγερση τέτοιου τεμένους, ως επίσης και ποιο είναι το πλησιέστερο τέμενος στο οποίο μπορούν να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των εν λόγω μουσουλμάνων της επαρχίας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.354, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει το κράτος, ώστε οι βρετανικές βάσεις να καλύψουν τις υδατικές τους ανάγκες από τη μονάδα αφαλάτωσης που θα δημιουργήσουν

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.356, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η πολιτεία πρέπει έγκαιρα να διερευνήσει τις περιπτώσεις υποσιτισμού στα σχολεία, καθώς υπάρχουν περιστατικά λιποθυμιών που καταγράφονται καθημερινά. Αναφέρονται περιστατικά υποσιτισμού τα οποία δεν ανακοινώνονται, λόγω του ότι η κοινωνία μας ακόμη δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί αυτό το φαινόμενο. Όλα αυτά τα φαινόμενα δεν επιτρέπουν εφησυχασμό και για το λόγο αυτό το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πρέπει να δράσει προληπτικά και να λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα σωστής σίτισης των παιδιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Προτίθεται να διερευνήσει το θέμα και σε τι είδους μέτρα πρόκειται να προχωρήσει, ώστε να υπάρξει σεβασμός στην αξιοπρέπεια των πολιτών, να εξασφαλίστει η σωστή διατροφή των παιδιών και να προστατευθούν οι πολίτες που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση;

2. Το υπουργείο προτίθεται, προληπτικά και πάλι, να διερευνήσει αν είναι σωστή η διατροφή των παιδιών και αν χρειάζεται συμπλήρωση της σίτισής τους ή αν χρειάζεται να ληφθούν άλλου είδους μέτρα που ενδεχομένως μετά την έρευνα να είναι αναγκαία;

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.362, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους αριθμούς των αυτοκτονιών και των δολοφονιών τα τελευταία δέκα χρόνια ανά επαρχία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.378, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε μια περίοδο που η κρίση δοκιμάζει σκληρά την κυπριακή κοινωνία και πολλοί συνάνθρωποί μας αντιμετωπίζουν τη φτώχια και βρίσκονται σε απόγνωση, σε μια εποχή που η ακρίβια πλήττει δυσανάλογα τους πολυτέκνους, οι οποίοι καλούνται να σηκώσουν ένα βάρος δυσανάλογο των δυνατοτήτων τους, όταν η τελευταία απογραφή πληθυσμού είχε άκρως ανησυχητικά αποτελέσματα σχετικά με τη δημογραφική εξέλιξη στο νησί, δεδομένων επιπλέον των γεγονότων ότι μέσα από τις ελαφρύνσεις και τα επιδόματα που δίνονται σε ξένους, με διάφορες έμμεσες και άμεσες μορφές, δημιουργήθηκε ανισορροπία στο δημογραφικό ισοζύγιο, ότι μέσα από το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα η οικονομική συνεισφορά μιας πολύτεκνης οικογένειας στην εθνική οικονομία είναι αναλογικά πολύ μεγαλύτερη από αυτήν των μικρών οικογενειών, ότι οι εισπράξεις από φορολογίες σε βάρος πολυτέκνων, για να καλυφθούν κρατικές δαπάνες πάσης φύσεως και μάλιστα όχι αναπτυξιακές, είναι δημογραφική αυτοκτονία, ότι με το σημερινό σύστημα φορολόγησης του εισοδήματος ένα άτομο χωρίς οικογένεια πληρώνει το ίδιο ποσό σε φόρο με έναν οικογενειάρχη ο οποίος μπορεί να έχει έξι εξαρτωμένους, κρίνω ότι η πολιτεία πρέπει να διευκολύνει τη ζωή των πολύτεκνων οικογενειών μέσα από φοροελαφρύνσεις ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. Κατά την επιβολή φορολογιών που σχετίζονται με χρηματικές κληρονομιές και κληρονομιές ακινήτων, καθώς και του φόρου εισοδήματος, όπως ισχύουν σήμερα, δε λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση της οικογένειας. Με άλλα λόγια, το σημερινό φορολογικό σύστημα δε στηρίζει σε καμία περίπτωση την πολιτική επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος.

Είναι προφανές ότι έχει διαμορφωθεί μια άνιση και άδικη φορολογική μεταχείριση των πολυτέκνων με το επιχείρημα της τότε εποχής ότι μέσα από αντισταθμιστικά μέτρα θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί η πολιτική στήριξης των πολυτέκνων. Με την τροποποίηση/κατάργηση αρκετών αντισταθμιστικών μέτρων αυτή η στήριξη δεν υπάρχει. Το κράτος οφείλει να αναπροσαρμόσει τη φορολογική του πολιτική τώρα που οι ανάγκες τους είναι αντιστρόφως ανάλογες με τα έσοδά τους. Γι’ αυτό το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει αμέσως να επανεξετάσει το φορολογικό καθεστώς σε συνάρτηση με την πολιτική επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος, αποδεικνύοντας την κοινωνική του ευαισθησία και κάνοντας πράξη τη φορολογική δικαιοσύνη, την οποία ευαγγελίζεται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Είναι στις προθέσεις του να επανεξετάσει συνολικά το φορολογικό καθεστώς που διέπει τους πολυτέκνους και να παραχωρήσει φοροαπαλλαγές ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας;

                   2. Προτίθεται να καταργήσει ή να αναθεωρήσει φορολογικές διατάξεις που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ήδη πενιχρά εισοδήματα των πολυτέκνων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.379, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μετά από επίσκεψη και συζήτηση με τους κατοίκους των χωριών Μακούντα και Χρυσοχού, διαπίστωσα ότι ένας μεγάλος αριθμός ληπτών δημόσιου βοηθήματος (Τουρκοκύπριοι και αθίγγανοι) δε διαμένουν στα εν λόγω χωριά παρά μόνο για τρεις-τέσσερις μέρες, προκειμένου να πάρουν τις επιταγές, και στη συνέχεια μεταβαίνουν στα κατεχόμενα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Πόσοι λήπτες δημόσιου βοηθήματος διαμένουν στην κοινότητα Μακούντας και πόσοι στην κοινότητα Χρυσοχούς;

2. Ποιος βεβαιώνει ότι αυτά τα άτομα διαμένουν μόνιμα στις ελεύθερες περιοχές και πώς αυτό διασταυρώνεται απ ό πλευράς των υπηρεσιών του κράτους;

                   3. Υπάρχουν λήπτες δημόσιου βοηθήματος στους οποίους επιδοτείται το ενοίκιο για διαμονή σε μη αδειούχα υποστατικά και, εάν ναι, αυτά τηρούν τους κανόνες                      ασφαλείας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.380, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα που αφορούν το λοιμώδες νόσημα των ζώων “κυανή γλώσσα” (καταρροϊκός πυρετός):

1. Πότε έχει συμπεριληφθεί η Κύπρος στον κατάλογο γνωστοποιητέων ασθενειών του ΟΙΕ;

                     2. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να εξέλθουμε από το συγκεκριμένο κατάλογο, και ποιο είναι το αποτέλεσμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.388, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ο τομέας της εσπεριδοκαλλιέργειας θα απολέσει με την αλλαγή του καθεστώτος μεταποίησης ένα ποσό γύρω στα €4 εκατομ., με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος αφανισμού του.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει μελετήσει το ενδεχόμενο το ποσό αυτό να δοθεί ως αντισταθμιστικό στους εσπεριδοκαλλιεργητές στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης ή του σχεδίου της νέας περιόδου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.397, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση του κολυμβητηρίου Αμμοχώστου και κατά πόσο είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση του έργου ανά φάση για τις χρονιές 2012, 2013, 2014. Παρακαλώ όπως μας αποσταλεί επίσης συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.416, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Έχουν επιτρέψει οι βρετανικές βάσεις την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στην κοινότητα Ορμίδειας; Εάν ναι, πώς προτίθεται να χειριστεί το θέμα το αρμόδιο υπουργείο και με ποιο τρόπο θα υλοποιηθούν οι αναπτύξεις;

                   2. Θα ετοιμαστεί τοπικό σχέδιο και πότε; Έχει διαβιβαστεί σχετικό αίτημα στην κοινότητα για ετοιμασία τοπικού σχεδίου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.417, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.444, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαχωρισμός των οικοπέδων που θα παραχωρηθούν στους πρόσφυγες δικαιούχους στο Καλό Χωριό Λάρνακας, πόσα έχουν διατεθεί, πόσα αναμένεται να παραδοθούν επιπλέον και πότε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.446, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους στη λεωφόρο Κωνσταντίνου και Ευριπίδου στο Τραχώνι δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί αντιπλημμυρικά έργα και πώς το κράτος θα αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα των πλημμυρών που παρατηρούνται κάθε χρόνο με ελάχιστη βροχόπτωση, ως επίσης κατά πόσο προτίθεται να προβεί στη διόρθωση του σχεδιασμού και να λάβει αντιπλημμυρική πρόνοια στο παρόν στάδιο που οι εργασίες κατασκευής του πιο πάνω δρόμου δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.447, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πόσιμο νερό στην κοινότητα Τραχωνίου είναι εκτός ορίων και προδιαγραφών και μάλιστα το κοινοτικό συμβούλιο έχει αποστείλει επιστολή στους κατοίκους. Ταυτόχρονα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων γνωρίζει το πρόβλημα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και κατά πόσο έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και με ποιο τρόπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.448, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία νέας βιοτεχνικής περιοχής η οποία θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των βιοτεχνών που είναι εγκατεστημένοι στις κατοικημένες περιοχές της κοινότητας Τραχωνίου και των άλλων κοινοτήτων της περιοχής, καθώς και κατά πόσο η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο απομάκρυνσης των βιοτεχνιών από τις κατοικημένες περιοχές και με ποια κίνητρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.449, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί μετά από παράπονα πολιτών ότι η υπηρεσία της Cyta ISDN δεν καλύπτει τη λεωφόρο Κωνσταντίνου και Ευριπίδου στο Τραχώνι της επαρχίας Λεμεσού λόγω κακής λήψης, αν τελικά αυτός είναι ο λόγος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι οι λόγοι αδυναμίας λήψης, πώς προτίθεται η Cyta να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία της υπηρεσίας αυτής, και σε ποιο χρονοδιάγραμμα. Ανάλογα παράπονα έχουν εκφραστεί και για άλλες παρόμοιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.450, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ληφθεί μέτρα για την επεξεργασία κλοπιμαίων παλαιών μηχανημάτων ή μετάλλων, έτσι ώστε η ανακύκλωσή τους να γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.480, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την τιμή πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο, ξεχωριστά για το οικιακό, το εμπορικό και το βιομηχανικό ρεύμα, αναλυτικά για τα έτη 2010 και 2011 βάσει στατιστικών στοιχείων που υπάρχουν. Παρακαλώ να συμπεριλάβετε και συγκριτικά στοιχεία με τις αντίστοιχες χρεώσεις στις χώρες της ΕΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.483, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Από το περασμένο καλοκαίρι η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει τη δημοπράτηση αδειών για τη δημιουργία μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων. Η ιδέα της δημοπράτησης δημιουργήθηκε από την ανάγκη αφενός να υλοποιηθούν τάχιστα τέτοια έργα και αφετέρου να επιβαρυνθεί με όσο το δυνατό μικρότερο κόστος το ταμείο επιδοτήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έκτοτε δεν υπήρξε επίσημη προκήρυξη της δημοπράτησης αυτής.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, από πληροφορίες που έχουμε από την αγορά, ιδιώτες επενδυτές προτίθενται σύντομα να υποβάλουν αιτήσεις για τη δημιουργία τέτοιων μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων χωρίς να ζητούν οποιαδήποτε επιδότηση από το σχετικό ταμείο, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Εξακολουθεί να ισχύει η προαγγελία περί δημοπράτησης; Εάν ναι, πότε θα προκηρυχθεί επίσημα;

2. Αν υπάρξουν αιτήσεις για αδειοδότηση τέτοιων έργων χωρίς το αίτημα της επιδότησης, εξακολουθεί να έχει νόημα η προκήρυξη της δημοπράτησης και, αν ναι, γιατί;

3. Αν υλοποιηθεί η προαγγελία της δημοπράτησης και αν υποβληθούν αιτήσεις χωρίς το αίτημα της επιδότησης, οι αιτήσεις αυτές θα συμπεριληφθούν στα πλαίσια της δημοπράτησης ή θα εξεταστούν ξεχωριστά;

                    4. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για αδειοδότηση τέτοιων έργων χωρίς οποιαδήποτε επιδότηση πληρούν όλα τα άλλα κριτήρια, η τιμή πώλησης της κιλοβατώρας προς την ΑΗΚ με                     ποιο   τρόπο θα προσδιορίζεται και πώς θα διακυμαίνεται τα επόμενα χρόνια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.484, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να διανοίξει δρόμο πίσω από το εμπορικό κέντρο του οικισμού “Καμάρες 2”, μεταξύ των οδών Κυκλώπων και Ποταμού Ιφάσου. Η δημιουργία του δρόμου αυτού κρίνεται αναγκαία λόγω συνεχούς χρήσης του από πελάτες των καταστημάτων του κέντρου, καθώς και για τελετές της εκκλησίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.489, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με αφορμή την ανακοίνωση που έχει εκδώσει η Ισπανία όσον αφορά την απόσυρση από την αγορά ακατάλληλης ζώνης αδυνατίσματος, για τα ακόλουθα:

                      1. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί στην Κύπρο;

                     2. Έχουν εισαχθεί τέτοιες ζώνες στην Κύπρο;

3. Εάν ναι, αν αυτές έχουν αγορασθεί από καταναλωτές, πώς αυτοί έχουν ενημερωθεί στη συνέχεια;

4. Εάν έχουν αγορασθεί, διατρέχουν οι καταναλωτές οποιοδήποτε κίνδυνο από τις εν λόγω ηλεκτρικές ζώνες;

Επίσης, παρακαλείται να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο η αρμόδια αρχή έχει πραγματοποιήσει, μετά το θανάσιμο περιστατικό στο Δάλι, οποιουσδήποτε δειγματοληπτικούς ελέγχους για προϊόντα ή και για παρόμοια προϊόντα που κυκλοφορούν με ψεύτικα στοιχεία σήμανσης ποιότητας CE

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.490, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ένας καταναλωτής για τις ανάγκες του νοικοκυριού του ή για μέρος αυτών μπορεί να εγκαταστήσει κάποιο σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού με ΑΠΕ (π.χ. φωτοβολταϊκά) χωρίς οποιαδήποτε επέμβαση στο δίκτυο της ΑΗΚ και, εάν ναι, αν χρειάζεται οποιαδήποτε αδειοδότηση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.495, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στο συνοικισμό Ψευδά έχει ανεγερθεί κατοικία σε ποταμό που διασχίζει δρόμο, συγκεκριμένα την οδό Ξάνθου Λυσιώτη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα κατασκευαστούν αντιπλημμυρικά έργα στο δρόμο αυτό, έτσι ώστε να αποφεύγονται πλημμύρες, και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται αυτά να γίνουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.554, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις μερικά σπίτια, όπως οι κατοικίες 31Α και 32Α, στο συνοικισμό ΑΗΚ Δεκέλειας έχουν πλημυρίσει. Το νερό εισρέει από το δάσος εντός των σπιτιών από την πίσω πλευρά των οικιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται η υλοποίησή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.555, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει τη φορολογία σε πλαστικά προϊόντα οικιακής ή γεωργικής χρήσης που εισάγονται από τρίτες χώρες, π.χ. Κίνα, Ινδία, Ταϋλάνδη, Μαλαισία κτλ., από 1% μέχρι 20%. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες επιβάλλουν την ανώτατη φορολογία, δηλ. 20%, ενώ στην Κύπρο η φορολογία είναι μόνο 6%, με αποτέλεσμα από τη μια η αγορά να κατακλύζεται με πλαστικά κακής ποιότητας που επηρεάζουν την κυπριακή βιομηχανία και από την άλλη να παρατηρείται μείωση των θέσεων εργασίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν αυξάνει τη φορολογία στο ανώτατο επίπεδο, κατά πόσο προτίθεται να το πράξει και, εάν ναι, πότε, νοουμένου μάλιστα ότι οι τιμές δε θα επηρεαστούν εις βάρος του καταναλωτή λόγω της επάρκειας πλαστικών προϊόντων στην αγορά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.580, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγράφεται εταιρεία σε μία μόνο μέρα με κόστος χαμηλότερο από 100 ευρώ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο, καθώς και πόσο κοστίζει η εν λόγω εγγραφή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.646, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί από ασθενείς και ιατρούς στα νοσοκομεία μας, καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα ότι το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί ο αριθμός των ασθενειών, παρενεργειών, αλλά και θανάτων λόγω αυξημένων εγκεφαλικών, ως αποτέλεσμα της απορρύθμισης της θεραπείας των ασθενών με υψηλή πίεση. Ο μεγάλος αριθμός εγκεφαλικών αφορά κυρίως ασθενείς οι οποίοι λάμβαναν συγκεκριμένο φάρμακο πίεσης, το οποίο η κυβέρνηση έχει αντικαταστήσει με άλλο, με αποτέλεσμα αυτό να τους στερείται. Δυστυχώς, η απορρύθμιση της θεραπείας των ασθενών εξαρτώμενων από αυτό το φάρμακο οδηγεί πολλούς ασθενείς είτε στο θάνατο είτε σε περιπέτειες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του έχει προχωρήσει σε σχετική έρευνα και, εάν ναι, να μας πληροφορήσει για το μέγεθος του προβλήματος, καθώς και για το ποια μέτρα λαμβάνει για προστασία των εν λόγω ασθενών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.654, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή πόσοι επιθεωρητές και από ποιες υπηρεσίες επισκέπτονται μια υπεραγορά και για ποιους ελέγχους έκαστος, προκειμένου να ελέγχονται όλα τα προϊόντα που πωλούνται σε μια υπεραγορά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.655, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται βάσει της νομοθεσίας σε περιπτώσεις εμφανούς παραπλάνησης του καταναλωτή κατά τη σήμανση προϊόντων ή στις περιπτώσεις μετασυσκευασίας αυτών ή βάφτισής τους ως κυπριακών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.692, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο στη νέα προγραμματική περίοδο 2013-2020 του σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης η κοινότητα Αχερίτου θα χαρακτηριστεί ως μειονεκτική περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.693, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία ατμοπλοϊκής γραμμής Κύπρου-Ελλάδας, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και πότε υπολογίζεται να αρχίσει το εν λόγω δρομολόγιο, όπως πιο παλιά είχε εξαγγείλει το αρμόδιο υπουργείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.694, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους δεν υπάρχει διακλάδωση του πόσιμου νερού εντός του Κέντρου Υγείας Κοφίνου;

2. Για ποιους λόγους, ενώ το κέντρο έχει παραδοθεί πριν από ενάμιση χρόνο, παρουσιάζει ρωγμές μεγάλου μεγέθους, με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα στατικής επάρκειας; Παρακαλώ όπως ενημερωθούμε επίσης σχετικά με τα πορίσματα της πρόσφατης επίσκεψης που έχει γίνει στο κέντρο από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία (λόγοι που εμφανίστηκαν οι ρωγμές, πρόγραμμα επιδιόρθωσης, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης).

3. Προτίθεται το υπουργείο να ενισχύσει το εν λόγω κέντρο με επισκέψεις γιατρών πρόσθετων ειδικοτήτων, π.χ. δερματολόγων, γυναικολόγων κ.ά.;

4. Προτίθεται να συμπληρώσει με πρόσθετο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό το κέντρο, λόγω αυξημένου αριθμού επισκέψεων, και, εάν ναι, πότε;

                    5. Η χρήση του ασθενοφόρου γίνεται πάνω σε ορθολογιστική βάση; Σε πόσα και ποιων κατηγοριών περιστατικά ανταποκρίθηκε;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.695, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο διεξάγονται εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών στα ιστορικά μνημεία του εθνικόαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59, πόσες έχουν γίνει και κατά πόσο θα συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.696, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ύψος της κρατικής χορηγίας που θα δοθεί στους δήμους Σωτήρας και Δρομολαξιάς, καθώς και ποτέ αυτή θα παραχωρηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.699, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να συμπεριλάβει στα σχέδια επιδοτήσεων και τους εγκλωβισμένους ψαράδες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.728, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι θα γίνει με την απομάκρυνση των πυλώνων και των εναέριων γραμμών μεταφοράς ρεύματος υπερυψηλής τάσης της ΑΗΚ πάνω από τα νέα οικόπεδα που δόθηκαν στους πρόσφυγες στην κοινότητα Καντού και, αν προβλέπεται η μετακίνησή τους, πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.729, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε διαπλάτυνση του δρόμου από την κοινότητα Καντού προς την κοινότητα Σωτήρας και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το εν λόγω έργο. Ο δρόμος αυτός θα καταστεί πολύ επικίνδυνος από την αναμενόμενη χρήση του από τους πρόσφυγες που θα κατοικήσουν στα οικόπεδα που τους δόθηκαν στην Καντού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.730, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται καθυστέρηση στην παροχή νερού στα οικόπεδα που δόθηκαν σε πρόσφυγες δικαιούχους στην Καντού και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.731, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εφαρμόζεται η νομοθεσία σχετικά με τη χρήση του καθαρού χώματος από εκσκαφές, το οποίο είναι καθαρό υλικό και δε χρειάζεται ανακύκλωση, αφού δεν είναι ανάμικτο με άλλα υλικά, και αν υπάρχει δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.743, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ξένοι κυρίως εργαζόμενοι ταξιδεύουν είτε με ποδήλατα είτε με μοτοσικλέτες χωρίς τον αναγκαίο φωτισμό κατά τις νυκτερινές ώρες στους δρόμους μεταξύ των δήμων και κοινοτήτων της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος δυστυχημάτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει για την εξάλειψη του κινδύνου αυτού, κατά πόσο υπάρχει κενό στη νομοθεσία για το εν λόγω θέμα και, εάν ναι, να μας το επισημάνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.744, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών διατηρεί ως οικοδομή τη στατική επάρκειά του;

2. Προτίθεται το κράτος να προχωρήσει στην ανακαίνισή του ή στην κατεδάφισή του και πότε υπολογίζεται να υλοποιήσει την όποια απόφασή του;

3. Πόσα χρήματα έχουν ξοδευτεί μέχρι σήμερα για την επιδιόρθωσή του και πόσα υπολογίζεται να ξοδευτούν είτε για την ανακαίνιση είτε για την κατεδάφισή του;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.749, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Γεωργίας δε δημιουργεί βάσεις δεδομένων που είναι αναγκαία για στατιστικούς σκοπούς και που καθορίζουν ή υπολογίζουν το εισόδημα του κάθε γεωργού κατά τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία επίσης είναι αναγκαία στην περίπτωση παραχώρησης κρατικής ενίσχυσης στους παραγωγούς για ζημιές στο πλαίσιο κρατικής ενίσχυσης για τον αγροτικό τομέα.

Επίσης, να μας ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός πότε η εν λόγω βάση δεδομένων μπορεί να είναι έτοιμη, ώστε να επιλυθεί το τόσο σημαντικό πρόβλημα της καθυστέρησης της καταβολής των κρατικών ενισχύσεων στους επηρεαζόμενους παραγωγούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.750, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος καθυστερεί να υποβάλει τις προτάσεις για τις κρατικές ενισχύσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γιατί δε διαθέτει τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία, ώστε να ετοιμάζονται οι βάσεις δεδομένων έγκαιρα. Η καθυστέρηση της υποβολής του αιτήματος προς την ΕΕ με αιτιολογικό την αναμονή στατιστικών στοιχείων δεν μπορεί να ευσταθεί, αφού οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη έτοιμα ανά πάσα στιγμή τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το εισόδημα των γεωργών κατά τα τελευταία χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.763, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού υπάρχει το κονδύλι της Μαθητικής Πρόνοιας, με το οποίο υπάρχει η δυνατότητα παροχής χρηματικής βοήθειας σε οικογένειες μαθητών με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποσό που έχει δαπανηθεί ανά έτος τα τελευταία τέσσερα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.764, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Yπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος πωλεί νερό στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο από το Ενιαίο Σχέδιο Νοτίου Αγωγού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την τιμή χρέωσης του νερού για κάθε έτος μέχρι σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.765, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Λουκά Λουκά στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.362, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό των αυτοκτονιών ανά έτος και ανά επαρχία τα τελευταία πέντε χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.766, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για τη δυνατότητα καθορισμού χαμηλότερων τελών μίσθωσης βιοτεχνικών οικοπέδων που τελούν υπό κοινωνικό χαρακτήρα, όπως οι Βιοτεχνικές Περιοχές Κιτίου και Σωτήρας, που σκοπό έχουν την κοινωνική εξυπηρέτηση και δεν τελούν υπό τους ίδιους όρους κρατικής ενίσχυσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.767, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όσοι πολέμησαν κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974 τυγχάνουν δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και, εάν όχι, κατά πόσο προτίθεται το κράτος να τους την παρέχει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.768, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία νομοθεσίας για την αναγραφή της χώρας προέλευσης των έργων των χειροτεχνών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.769, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σύμφωνα με απάντηση που έχω λάβει από τον αρμόδιο υπουργό, φαίνεται από τους αριθμούς ότι το κόστος φοίτησης ενός φοιτητή στο Δασικό Κολέγιο ανέρχεται στις 100.000 ευρώ ετησίως και περίπου στις 300.000 ευρώ το συνολικό κόστος αποφοίτησης ενός Κυπρίου φοιτητή από το εν λόγω κολέγιο. Θεωρώ ότι το κόστος σπουδών είναι συγκριτικά πολύ μεγάλο.

Επομένως, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορεί να μελετηθεί το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης του Δασικού Κολεγίου στο ΤΕΠΑΚ. Σε αντίθετη περίπτωση, να δικαιολογήσει την ανάγκη ξεχωριστής ύπαρξης και λειτουργίας του εν λόγω κολεγίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.819, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, όταν παραχωρείται η επιδότηση ενοικίου σε αιτητές πολιτικού ασύλου, ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι το εν λόγω επίδομα χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό που δόθηκε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.834, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο έχει ρυθμιστεί η επεξεργασία των αποβλήτων από κλαδέματα στους διάφορους δήμους και κοινότητες της επαρχίας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.836, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του έργου για το περιβαλλοντικό κέντρο στο Κάβο Γκρέκο, τους λόγους της καθυστέρησης, πώς υπολογίζεται να επιλυθούν τα σημερινά προβλήματα και ποιο είναι το τελικό χρονοδιάγραμμα της ανέγερσής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.837, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή αποχετευτικού έργου στους τρεις συνοικισμούς αυτοστέγασης στα Λατσιά και πότε θα συνδεθεί με τις κατοικίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.838, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι έχει γίνει με τον παρακαμπτήριο δρόμο Δερύνειας-Αμμοχώστου και συγκεκριμένα με την ένσταση από πλευράς δημοτών της Δερύνειας, ώστε να μη γίνει ο δρόμος τετραπλής κατεύθυνσης, όπως προβλέπεται στο τοπικό σχέδιο, ως επίσης κατά πόσο έχουν εξεταστεί ενστάσεις και, αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.839, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του έργου του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Αμμοχώστου στη Δερύνεια, κατά πόσο ευσταθεί ότι το έργο έχει τελματωθεί χωρίς να υπάρχει πρόοδος στην υλοποίησή του, αφού στον προϋπολογισμό του 2012 έχει μηδενιστεί το προβλεπόμενο και συμφωνημένο κονδύλι, και κατά πόσο προτίθεται να ενσωματώσει το εν λόγω έργο στον προϋπολογισμό του 2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.840, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η περάτωση του δρόμου που ενώνει τον κυκλικό κόμβο Δερύνειας (Cyta) με παράκαμψη τη Δερύνεια προς Σωτήρα, ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα και κατά πόσο έχει συμπεριληφθεί το έργο στους προϋπολογισμούς του 2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.841, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η ευρύτερη περιοχή των Στροβιλιών φθίνει λόγω εγκατάλειψης και λόγω του αριθμού θανάτων των κατοίκων στην περιοχή. Δεν υπάρχει σήμερα κανένα κίνητρο για νέους ανθρώπους να παραμείνουν και να συνεχίσουν να κατοικούν στην περιοχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη δημιουργία σχεδίου ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής των Στροβιλιών και κατά πόσο λαμβάνονται πρόνοιες στο υφιστάμενο τοπικό σχέδιο του δήμου Δερύνειας για επέκταση των οικιστικών ζωνών ως πολιτική ανάπτυξης των Στροβιλιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.858, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εγγραφή του αγροτικού δρόμου πλησίον Στροβιλιών προς Φρένναρος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.859, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση των έργων στο δήμο Δερύνειας που αφορούν τη στέγη ηλικιωμένων, το υπαίθριο μουσείο και το δημοτικό κτίριο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.860, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το άνοιγμα νέων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών οικοπέδων στο δήμο Δερύνειας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.861, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του δρόμου Δερύνειας-Σωτήρας, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα και κατά πόσο υπάρχουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την υλοποίηση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.862, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι η ΑΗΚ προτίθεται να δημιουργήσει υπαίθρια αποθήκη για αποθήκευση πασσάλων εμπλουτισμένων με ειδική χημική ουσία στην περιοχή Μαρί προς Ζύγι.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αυτό ευσταθεί, κατά πόσο έχει γίνει διαβούλευση με την τοπική αρχική, με τι είδους ουσία είναι εμπλουτισμένοι οι πάσσαλοι και κατά πόσο έχει γίνει περιβαλλοντική μελέτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.863, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφορικά με τις εισαγωγές ψαριών και θαλασσινών από την Άπω Ανατολή και συγκεκριμένα από τις χώρες Μπαγκλαντές, Ινδία και Βιετνάμ, έχω ενημερωθεί ότι στις επιγραφές των τροφίμων αυτών αναγράφεται ότι είναι προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας. Οι πιο πάνω αναφερόμενες χώρες, λόγω υπερπληθυσμού και ανεξέλεγκτης βιομηχανοποίησης, έχουν από τους πιο μολυσμένους ποταμούς και θάλασσες στον κόσμο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνεται τόσο μικροβιολογικός έλεγχος όσο και έλεγχος για τη φυσική κατάσταση των τροφίμων αυτών, έλεγχος κατά πόσο έχουν επιμολυνθεί από βιομηχανικά ή τοξικά απόβλητα, καθώς και από υποπροϊόντα της βιομηχανίας ή χημικά απόβλητα οικιακής χρήσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.871, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η παραχώρηση δασικής γης προς την αρμόδια αρχή για δημιουργία χώρου σταθμεύσεως, που θα εξυπηρετεί την εκκλησία του συνοικισμού ΑΗΚ Δεκέλειας, ως επίσης και για δημιουργία μίνι γηπέδου ποδοσφαίρου στον εν λόγω συνοικισμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.872, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να τοποθετήσει πινακίδες στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αμμοχώστου, καθώς και στον παλιό δρόμο Λάρνακας που να κατευθύνουν τους πολίτες προς το συνοικισμό ΑΗΚ Δεκέλειας και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει η τοποθέτησή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.873, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε αναβάθμιση του καρνάγιου στη Λεμεσό και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει και κατά πόσο υπάρχει εγκριμένο κονδύλι για το σκοπό αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.875, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στην κυπριακή αγορά διατίθενται χιλιάδες συσκευές για κατανάλωση πόσιμου κρύου και ζεστού νερού (ψυγεία/βραστήρες) που λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και προσφέρουν για άμεση πόση ζεστό και κρύο νερό, ενώ κάθε χρόνο ο αριθμός τους μεγαλώνει. Στη λειτουργία τους για παροχή κρύου νερού ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος και πρόκλησης πυρκαγιάς στο ηλεκτρικό τους σύστημα είναι μικρός, λόγω του ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι βασικά για ένα μικρό ψυγείο. Λόγω και της μικρής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ο κίνδυνος για κακή λειτουργία ή ακόμα για ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά είναι ασήμαντα μικρός.

Στη λειτουργία όμως για το ζεστό νερό έχουμε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με μεγάλη κατανάλωση σε ενέργεια, το οποίο είναι ενεργό καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο. Επίσης, λόγω του κινδύνου πρόκλησης βραχυκυκλώματος και πυρκαγιάς, το ηλεκτρικό κύκλωμα πρέπει να διαθέτει διπλό σύστημα ασφάλειας. Κατά τον έλεγχο από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία τέτοιων συσκευών πριν από δυο χρόνια, είχε αποδειχτεί ότι αυτό το διπλό σύστημα ασφάλειας δε λειτουργούσε σωστά σε μεγάλο αριθμό τέτοιων συσκευών που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά. Δηλαδή δεν παρείχε τη διπλή απαιτούμενη ασφάλεια που θα το προστάτευε, κατά τρόπο που να μην υπάρχει (ή έστω να ελαχιστοποιείται) η παραμικρή πιθανότητα για πρόκληση βραχυκυκλώματος ή και πυρκαγιάς. Η αγορά εξακολουθεί να κατακλύζεται από μη συμμορφούμενες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα συσκευές.

Με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά στη Λεμεσό ένεκα βραχυκυκλώματος σε τέτοια συσκευή, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιους ελέγχους έχει κάνει το υπουργείο του και ποια είναι τα πορίσματά του, ως επίσης κατά πόσο έχει εντοπίσει σχετικές συσκευές οι οποίες παραβαίνουν ή αδυνατούν να πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.876, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το κοινοτικό καφενείο στο Ζύγι παρουσιάζει βλάβες, όπως παραδείγματος χάριν το ότι οι πόρτες του εν λόγω καφενείου δεν κλείνουν. Μάλιστα, μετά από επίσκεψη από το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν δοθεί οδηγίες για την επιδιόρθωσή τους, αλλά αυτό δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η επιδιόρθωση και πότε υπολογίζεται να γίνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.877, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η παραχώρηση των αντισταθμιστικών μέτρων που έχουν συμφωνηθεί με την κοινότητα Κλαυδιάς για τη δημιουργία του σκοπευτηρίου, τους λόγους για τους οποίους σημειώνεται η καθυστέρηση και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί η απόφαση;

2. Έχουν παραχωρηθεί άλλοι τουρκοκυπριακοί κλήροι στους πρόσφυγες που οι κλήροι τους έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του σκοπευτηρίου και, εάν όχι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διευθέτηση του θέματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.878, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα παραχωρείται προσωπικός χώρος στάθμευσης σε πρόσφυγες που διαμένουν σε διαμερίσματα πολυκατοικιών και αν κατά την έκδοση του τίτλου ιδιοκτησίας θα συμπεριλαμβάνεται και ο εν λόγω χώρος στον τίτλο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.887, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στο Ζύγι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στέγασης νεαρών ζευγαριών. Προκύπτει ανάγκη περίπου πέντε με δέκα οικοπέδων κάθε έτος. Τα υφιστάμενα οικόπεδα παραχωρήθηκαν για σκοπούς μεταστέγασης κατοίκων του Μαρί. Χρειάζεται να ληφθεί υπόψη το ότι η κοινότητα Ζυγίου βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα απομακρυσμένη περιοχή και ως εκ τούτου χρειάζεται τα νέα ζευγάρια να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στην κοινότητα και να μην είναι υποχρεωμένα να την εγκαταλείπουν. Δυστυχώς, το κράτος δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στο αίτημα της κοινότητας για διαχωρισμό νέων οικοπέδων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος προτίθεται να διαχωρίσει νέα οικόπεδα και, αν ναι, πότε προτίθεται να το πράξει, αφού υπάρχει αριθμός ενδιαφερόμενων νεαρών προσφυγικών ζευγαριών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.888, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η κυπριακή αγορά έχει κατακλυστεί από συσκευές αδυνατίσματος είτε προσωπικής χρήσης είτε μέσω των υπηρεσιών που προσφέρουν τα διάφορα ινστιτούτα αισθητικής. Μετά από το πρόσφατο θανατηφόρο ατύχημα σε ινστιτούτο αισθητικής στο Δάλι, η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία είχε αναλάβει την ευθύνη να ελέγξει την αγορά για μη συμμορφούμενες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα του CE συσκευές αδυνατίσματος, ως επίσης και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των ινστιτούτων αισθητικής για συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (16η έκδοση) και να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσω του τύπου ή ακόμα μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ενημέρωσης για Επικίνδυνα Προϊόντα (RAPEX). Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί τίποτε μέσω του τύπου ή στο RAPEX για άλλες επικίνδυνες συσκευές αδυνατίσματος ούτε αν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν γίνει από αδειούχους ηλεκτρολόγους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας του περιστατικού στο Δάλι, τους ελέγχους που έχουν γίνει, κατά πόσο η εγκατάσταση έχει ελεγχτεί από εξουσιοδοτημένο εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο που έχει περάσει κανονικά τις εξετάσεις, ποια μέτρα έχουν ληφθεί, προκειμένου οι αντίστοιχες συσκευές να αποσυρθούν από την αγορά, καθώς και πόσες άλλες συσκευές αδυνατίσματος του ίδιου τύπου υπάρχουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.889, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στη μεταπολεμική περίοδο η Κύπρος δημιούργησε μια ανθηρή οικονομία και πάνω απ’ όλα ένα τεράστιο και δυσανάλογο με την οικονομία τραπεζικό σύστημα. Οι ευελιξίες που είχε στη διάθεσή του το τραπεζικό σύστημα ήταν κατά κύριο λόγο η βάση της επιτυχίας. Ταυτόχρονα όμως ανάλογες ευελιξίες ήταν και πάλι κατά κύριο λόγο τα αίτια που δημιούργησαν καταστροφικές περιπέτειες στην οικονομία, όπως στην περίπτωση του χρηματιστηρίου, της δανειοδότησης του κατασκευαστικού τομέα και των κρατικών ομολόγων.

Το τελευταίο διάστημα κατηγορείται έντονα η Κεντρική Τράπεζα για την αποτυχία της να εποπτεύσει τις τράπεζες όσον αφορά την έκθεσή τους στα ελληνικά δάνεια και στα ελληνικά ομόλογα. Η πικρή αλήθεια είναι ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν είχε τέτοια δικαιοδοσία. Οι απαγορευτικές εγκύκλιοι που η Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε τον καιρό του χρηματιστηρίου θεωρήθηκαν δυστυχώς από τα κυπριακά δικαστήρια ως συμβουλευτικές, δηλαδή τα δικαστήριά μας αποφάνθηκαν ότι ένα εποπτικό σώμα, όταν στέλνει απαγορευτικές εγκυκλίους, δεν εποπτεύει, αλλά συμβουλεύει τις τράπεζες. Σαν επακόλουθο έγινε αυτό που βλέπουμε σήμερα και που οι οικονομολόγοι ονομάζουν “The Ripple Effect”. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, όταν μια καταδικαστέα πράξη σε μικρή κλίμακα, αντί να τιμωρείται και να σταματιέται, ευνοείται και υπερθεματίζεται, τότε ο θύτης παίρνει το δικαίωμα, αφού του το εκχώρησε η κυπριακή δικαιοσύνη, να διαπράξει την ίδια πράξη σε πολύ μεγαλύτερο εύρος.

Στην περίπτωση του χρηματιστηρίου, όπως πληροφορούμαι, υπάρχουν και άλλες αγωγές από τα θύματα του χρηματιστηρίου προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και στις νέες αυτές αγωγές θα αναφέρονται εκτενέστατα τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Σε περίπτωση που έστω και ένας επενδυτής κερδίσει μία υπόθεση στο ΕΔΑΔ, τότε οι τράπεζες δε θα χάσουν τίποτε, αλλά τις αποζημιώσεις θα τις πληρώσει και πάλι ο κυπριακός λαός. Ανάλογο κόστος θα πληρώσει και πάλι ο φορολογούμενος και στην περίπτωση των ελληνικών ομολόγων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιου ευθύνη ήταν ή και ακόμη εξακολουθεί να είναι η ρύθμιση αυτού του κενού και κατά πόσο η εκτελεστική εξουσία προτίθεται να φέρει συγκεκριμένη πρόταση στη Βουλή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.899, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν βράδια που οι οσμές οι οποίες προέρχονται από την καύση κρεαταλεύρων, αλλά και παλαιών ελαστικών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ” είναι αφόρητες για τους κατοίκους της κοινότητας Ζυγίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους ελέγχους που διεξάγονται, καθώς επίσης για το κατά πόσο η καύση αυτών των υλικών γίνεται με τις σωστές προδιαγραφές και στις σωστές εγκαταστάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.900, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Εδώ και ένα χρόνο, κατασκευαστική εταιρεία στο Ζύγι έχει αποκόψει το μονομάτι/δρόμο που διέρχεται από το τεμάχιό της για σκοπούς ανάπτυξης. Το πρόβλημα, παρ’ όλη την ενημέρωση της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, εξακολουθεί να υπάρχει.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας δεν έχει λάβει μέτρα μέχρι σήμερα και πότε προτίθεται να το πράξει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.901, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός και η κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος στο Ζύγι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι στους προϋπολογισμούς για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι κάτοικοι της περιοχής αντιμετωπίζουν προβλήματα με υπερχειλίσεις των υφιστάμενων λάκκων αποχέτευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.903, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα καταστήματα στο εμπορικό κέντρο του συνοικισμού στη Δερύνεια είναι εκμισθωμένα και τι προτίθεται να κάνει για την αναβάθμιση του εν λόγω εμπορικού κέντρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.921, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η δημιουργία κοιμητηρίου στην κοινότητα Κλαυδιάς, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερσή του, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί και κατά πόσο υπάρχει σχετικό κονδύλι στους προϋπολογισμούς της αρμόδιας αρχής για το έργο αυτό.»

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.010.01.922, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δε σημειώνεται πρόοδος όσον αφορά τις επιδιορθώσεις στο καταφύγιο της Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται, πότε υπολογίζεται να τελειώσουν και κατά πόσο υπάρχει σχετικό κονδύλι για τις εν λόγω επιδιορθώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.940, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί, η αύξηση στη μέση τιμή ανά πωληθείσα KWh σε σεντ ανά χρήση είναι διαφορετική. Ιδιαίτερα στη γεωργική χρήση η αύξηση από το 2010 στο 2011 είναι 2,97. Η διαφορά αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της αύξησης και γιατί παρατηρείται μια τέτοια αύξηση στο γεωργικό ρεύμα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

kWh

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΩΛΗΘΕΙΣΑ kWh cent

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

kWh

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΩΛΗΘΕΙΣΑ kWh cent

ΟΙΚΙΑΚΗ

1.704.271.977

18,68

ΟΙΚΙΑΚΗ

1.747.843.941

16,33

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

1.856.030.844

19,76

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

1.994.290.140

17,15

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

796.233.357

17,63

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

816.941.218

15,19

ΓΕΩΡΓΙΚΗ

140.354.272

18,62

ΓΕΩΡΓΙΚΗ

149.057.151

15,65

ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

86.068.205

17,50

ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

83.990.384

14,83

ΣΥΝΟΛΟ

4.582.958.655

18,91

ΣΥΝΟΛΟ

4.792.122.834

16,43

 

ΜΕΙΩΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

kWh

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΩΛΗΘΕΙΣΑ kWh cent

ΟΙΚΙΑΚΗ

-43.571.964

2,35

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

-138.259.296

2,60

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

-20.707.861

2,44

ΓΕΩΡΓΙΚΗ

-8.702.879

2,97

ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

2.077.821

2,67

ΣΥΝΟΛΟ

-209.164.179

2,48

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.941, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πόση είναι η χαλίτικη γεωργική γη (έκταση σε δεκάρια) στις ελεύθερες περιοχές;

2. Πόση είναι η δασική γεωργική γη στις ελεύθερες περιοχές (έκταση σε δεκάρια);

3. Πόση είναι η γεωργική γη ιδιοκτησίας Ελληνοκυπρίων στις κατεχόμενες περιοχές (έκταση σε δεκάρια);

4. Πόση είναι η τουρκοκυπριακή γη (έκταση σε δεκάρια) που βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.942, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Η διαδικασία εγγραφής και αναβάθμισης αγροτικών δρόμων στην κοινότητα Αγίων Βαβατσινιάς καθυστερεί, με αποτέλεσμα να παραμένει στάσιμη οποιαδήποτε ανάπτυξη στην κοινότητα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους σημειώνεται αυτή η καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.949, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει επαρκής ενημέρωση των πολιτών για το θέμα της ACTA και, εάν ναι, πώς αυτό έχει επιτευχθεί και, εάν όχι, πώς προτίθεται το κράτος να προβεί στην αναγκαία ενημέρωση των πολιτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.950, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους, ενώ υπολειτουργεί το ΧΥΤΥ της Κόσης, η κυβέρνηση προχωρεί στη δημιουργία και κατασκευή δύο άλλων σταθμών αξίας €110 εκατομ.; Ενώ θα μπορούσε να εξοικονομηθούν στο παρόν στάδιο χρήματα, η κυβέρνηση θα προχωρήσει να ξοδέψει €110 εκατομ. και, όχι μόνο, θα διατηρήσει το κόστος επεξεργασίας των αποβλήτων για την περιοχή Λάρνακας και Αμμοχώστου πολύ υψηλό;

2. Ποια η συνολική ικανότητα επεξεργασίας των αποβλήτων του σταθμού της Κόσης ανά βάρδια και για ολόκληρο το εικοσιτετράωρο;

3. Ποια πρόνοια υπήρχε στις αρχικές προσφορές σχετικά με τη δυναμική επεξεργασίας του εργοστασίου της Κόσης;

4. Ποιο είναι το δυναμικό παραγωγής των νέων εργοστασίων που θα κατασκευαστούν για τη Λευκωσία και τη Λεμεσό; Ο σχεδιασμός γίνεται για εργασία για τρεις βάρδιες παραγωγής;

                     5. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η νέα διαδικασία για την κατασκευή των νέων σταθμών επεξεργασίας αποβλήτων (Λευκωσίας και Λεμεσού); Μετά τις συζητήσεις στη Βουλή έχει                                     προβληματίσει και αλλάξει ο αρχικός σχεδιασμός που αφορούσε την κατασκευή δύο νέων σταθμών ή θα κατασκευαστεί τώρα ένας μόνο σταθμός;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.959, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο πρώην Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το 1995, με διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους απαγόρευσε την είσοδο σκύλων στα εθνικά δασικά πάρκα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν επιτρέπεται η είσοδος των σκύλων στα εθνικά δασικά πάρκα που βρίσκονται εντός των πόλεων, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο έκδοσης νέου διατάγματος που να επιτρέπει την είσοδο των σκύλων στα εθνικά δασικά πάρκα που βρίσκονται εντός των πόλεων (όπως π.χ. στο Εθνικό Δασικό Πάρκο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και στο Εθνικό Δασικό Πάρκο της Αθαλάσσας).

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται, σε περίπτωση έκδοσης νέου διατάγματος, να προχωρήσει στην τοποθέτηση κάδων όπου οι πολίτες θα μπορούν να απορρίπτουν τις ακαθαρσίες των σκύλων τους.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.987, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Άρχισαν και ολοκληρώθηκαν από την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου οι εργασίες στην οδό Σπύρου Κυπριανού και στο δρόμο που οδηγεί στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στη Σωτήρα. Το τρίτο και τελευταίο σκέλος του έργου, που αφορά το δρόμο από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής μέχρι την οδό Παραλιμνίου, δεν έχει αρχίσει και δεν υπάρχει πρόνοια στον προϋπολογισμό αναπτύξεως του κράτους για αποπεράτωσή του, με τη δικαιολογία ότι η κοινότητα Σωτήρας μετεξελίχθηκε σε δήμο. Σήμερα ο δήμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ολοκληρώσει το δρόμο.

Με δεδομένη την αδυναμία του δήμου να εξεύρει το αναγκαίο ποσό, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων από πού θα βρεθεί το αναγκαίο ποσό, για να ολοκληρωθεί το έργο όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Αξίζει να τονιστεί ότι αρχικά η χρηματοδότηση του έργου προερχόταν κατά 100% από το κράτος.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.988, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ο δρόμος Σωτήρας-Δερύνειας είναι πολυσύχναστος και εξυπηρετεί τις παγκύπριες ανάγκες παράκαμψης και διοχέτευσης της κίνησης του αυτοκινητόδρομου. Ο δρόμος αυτός λειτουργεί ως σημείο πρόσβασης στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αμμοχώστου, αλλά και ως σημείο διέλευσης για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, που από τον αυτοκινητόδρομο διέρχονται από τη Σωτήρα, για να επισκεφτούν την Αμμόχωστο. Ο ίδιος δρόμος εξυπηρετεί το Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας και η κυκλοφοριακή κίνηση σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των ποδηλατιστών και των πεζών, έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Ο δρόμος αυτός στην περίπτωση του δήμου Δερύνειας θεωρείται ως μικτό πολεοδομικό έργο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη λογική αυτής της κατάταξης, καθώς και για το κατά πόσο προτίθεται στο αμέσως επόμενο διάστημα να προβεί στην αλλαγή της κατάταξης του τμήματος του δρόμου που βρίσκεται στη Σωτήρα και στην αναγνώρισή του ως μικτού πολεοδομικού έργου. Επίσης, παρακαλείται να ενημερώσει τη Βουλή για τους λόγους που μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει το έργο ανακατασκευής του εν λόγω δρόμου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και για το κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι για την πραγματοποίησή του.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.989, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ο δήμος Σωτήρας έχει υποβάλει αίτημα στο κράτος για κατασκευή ποδηλατόδρομου προς Αγία Θέκλα, Παραλίμνι, Δερύνεια, Φρένναρος και Λιοπέτρι. Αξίζει να τονιστεί ότι η περιοχή είναι τουριστική και υπάρχει ανάγκη μακριού ποδηλατόδρομου. Παράλληλα, ο ποδηλατόδρομος θα προσφέρει δυνατότητες στις χιλιάδες κόσμου που ζει μόνιμα στην επαρχία να ασκείται χρησιμοποιώντας ποδήλατο. Δυστυχώς, σήμερα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ο ποδηλάτης θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του, όταν χρησιμοποιεί τους δημόσιους δρόμους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του πιο πάνω δρόμου και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα;

2. Προτίθεται η αρμόδια αρχή να προχωρήσει στη δημιουργία ολοκληρωμένου οδικού δικτύου με την κατασκευή ποδηλατόδρομων στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, που να συνδέει όλους τους δήμους και τις κοινότητες, στο πλαίσιο του ενιαίου τοπικού σχεδίου της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου;

                    3. Λαμβάνεται πρόνοια για κατασκευή ποδηλατόδρομου στη δημιουργία ή βελτίωση κάθε νέου ή υφιστάμενου δρόμου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.990, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η εγγραφή αγροτικών δρόμων είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στο θέμα της αγροτικής ανάπτυξης. Η χρονοτριβή η οποία παρατηρείται με τη μη εγγραφή αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη οποιασδήποτε αγροτικής δραστηριότητας. Η μη εγγραφή αγροτικών δρόμων έχει καθηλώσει την αγροτική ανάπτυξη του δήμου Σωτήρας.

Η εγγραφή αγροτικών δρόμων εκκρεμεί από το 1995, χρονολογία κατά την οποία εφαρμόστηκε ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης (προσωρινές διατάξεις για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων) Νόμος [αρ. 59(Ι)] του 1995. Συγκεκριμένα, αμέσως μετά την εφαρμογή του αναφερόμενου νόμου το συμβούλιο υπέβαλε αίτηση στο Κτηματολόγιο στις 9 Απριλίου 1996 μέσω του επάρχου και έχει ανοιχτεί ο κτηματολογικός φάκελος ΔΑΕ 10/1996. Το Κτηματολόγιο ετοίμασε τα σχέδια στις 2 Νοεμβρίου 2005 και τα παρουσίασε για έγκριση στη συνεδρία του συμβουλίου που έγινε στις 2 Δεκεμβρίου 2005.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την εγγραφή των αγροτικών δρόμων όπως αυτοί έχουν ετοιμαστεί με τα σχέδια από το Κτηματολόγιο και υπάρχουν επί του εδάφους, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα και ποιος ο σχετικός πίνακας εγγραφής αγροτικών δρόμων για το δήμο Σωτήρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.992, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα, που αφορούν τον προσφυγικό οικισμό και συνοικισμό αυτοστέγασης Σωτήρας:

1. Πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί η επιδιόρθωση των πεζοδρομίων στον εν λόγω συνοικισμό και ποιοι οι λόγοι για τους οποίους μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό;

2. Πότε θα γίνει ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και των δημόσιων πλατειών; Έχουν ετοιμαστεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η τοπιοτέχνηση των δημοσίων χώρων του συνοικισμού;

                   3. Πότε θα εγγραφούν οι δρόμοι που κατασκευάστηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στον προσφυγικό οικισμό [σύμφωνα μάλιστα με την επιστολή που έχει σταλεί με αρ.                      φακ.  212/18/ΙΙ (vi), ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2008];»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.986, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε παρατηρήσει ότι επιστρώνεται με άσφαλτο ένα κομμάτι του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Αμμοχώστου, επειδή κρίθηκε επικίνδυνος. Κατά τη συζήτηση του θέματος στη Βουλή διαπιστώθηκε και έγινε αποδεκτό από όλους τους ειδικούς ότι η απλή επίστρωση δε θα επιλύσει το πρόβλημα. Έχουμε επίσης διαπιστώσει ότι στο ήδη διορθωμένο κομμάτι του δρόμου άρχισαν να παρουσιάζονται προβλήματα κατά τις τελευταίες ημέρες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα, για την απόφαση που λήφθηκε για την επιδιόρθωση του εν λόγω αυτοκινητοδρόμου, καθώς και για τη συμφωνία που έχει γίνει με τον εργολάβο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1009, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους σημειώνεται καθυστέρηση στις πληρωμές για τις ζημιές που υπέστησαν γεωργοί και κτηνοτρόφοι λόγω της έκρηξης στο Μαρί, καθώς και για το τι προτίθεται να κάνει με τις εν λόγω πληρωμές και ποιο είναι το εκτιμημένο ποσό για τις συνολικές ζημιές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1010, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι συγκεκριμένη χαράδρα στην περιοχή του Μαρί χρησιμοποιείται για σκοπούς εναπόθεσης μπάζων, παρά τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να τερματιστεί η απόρριψη μπάζων από συγκεκριμένη εταιρεία, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει μετά από συγκεκριμένη καταγγελία στην αστυνομία για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1017, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η κοινότητα Μαρί λόγω μεταστέγασης των κατοίκων στο Ζύγι έχει εγκαταλειφθεί και πολλά σπίτια έχουν καταστεί ετοιμόρροπα, με αποτέλεσμα να καταντούν εστίες τρωκτικών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την περαιτέρω πορεία της κοινότητας και κατά πόσο η κυβέρνηση προτίθεται να προβεί σε έργα συντήρησης, για να την αναπτύξει, ή να τερματίσει κάθε αναπτυξιακό έργο στην εν λόγω κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1018, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στέλνονται επιστολές στους κατοίκους του Μαρί ότι δεν έχουν προχωρήσει στη μεταστέγασή τους στο Ζύγι, ενώ τα αρμόδια τμήματα του κράτους δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών, όπως διαχωρισμού οικοπέδων, δρόμων, ρεύματος, νερού, πεζοδρομίων και τηλεφώνων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαχωρισμός και αν έχουν γίνει όλες οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την παραχώρηση των γενικών υπηρεσιών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν παραδοθεί τελειωμένα τα οικόπεδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1019, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αδειοδότησης για δημιουργία υπαίθριου αποθηκευτικού χώρου της ΑΗΚ για ξήρανση πασσάλων ή για άλλους σκοπούς στην ευρύτερη περιοχή Ζυγίου-Μαρί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1020, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν πληρωθεί δικαιώματα στην ΑΗΚ που σχετίζονται με την ηλεκτροδότηση των δημόσιων χώρων, για σκοπούς διαχωρισμού των προσφυγικών οικοπέδων στο Ζύγι.

Τι είδους δικαιώματα είναι αυτά και ποιοι οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουν πληρωθεί και σημειώνεται καθυστέρηση στη μεταστέγαση των κατοίκων του Μαρί στο Ζύγι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1021, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στην κοινότητα Μαρί υπάρχει ένας αριθμός σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές λόγω της έκρηξης στο Μαρί και δυστυχώς, ένεκα ιδιαίτερων προβλημάτων που σχετίζονται με το καθεστώς κατοχής, το κράτος δεν προβαίνει στην αποκατάστασή τους όπως αυτά ήταν πριν από την έκρηξη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις περιπτώσεις αυτές και τους λόγους που εν έκαστον σπίτι δεν επιδιορθώνεται, καθώς και τι προτίθεται να κάνει, αφού οι κάτοχοι αυτών των σπιτιών δεν έχουν άλλη πρώτη κατοικία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1022, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στην κοινότητα Μαρί υπάρχουν ερείπια πολύ παλαιάς εκκλησίας.Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος προτίθεται να αναστηλώσει το χριστιανικό αυτό ναό ή τι άλλο προτίθεται να κάνει, προκειμένου να διασώσει την παλαιά αυτή πολιτιστική κληρονομιά και κατά πόσο το κράτος κάνει σκέψη να αναστηλώσει την παλαιά αυτή εκκλησία, αφού η υφιστάμενη εκκλησία έχει καταστραφεί λόγω της έκρηξης στο Μαρί και η κοινότητα δε διαθέτει σήμερα άλλη εκκλησία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1023, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μετά την έκρηξη στο Μαρί η εκκλησία στην κοινότητα έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία πρόοδος στο θέμα της εκ νέου ανέγερσής της.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση και ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα ανέγερσης νέας εκκλησίας. Έχω πληροφορηθεί ότι εκκρεμεί το θέμα της εκμίσθωσης του χώρου για την εκκλησία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1024, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στο Μαρί δεκαέξι άτομα έχουν απορριφθεί από το πρόγραμμα μεταστέγασης των κατοίκων από το Μαρί στο Ζύγι.Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι θα γίνει με τους εν λόγω κατοίκους και πώς προτίθεται να επιλύσει το πρόβλημα στέγασης αυτών των ατόμων. Επίσης, ένας αριθμός κατοίκων σήμερα στο Μαρί είναι εκ μητρογονίας πρόσφυγες. Προτίθεται ο αρμόδιος υπουργός να συμπεριλάβει τους εκ μητρογονίας πρόσφυγες στους δικαιούχους της μεταστέγασης μετά και τη σχετική αλλαγή της νομοθεσίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1027, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Διατυπώνονται διαμαρτυρίες από πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση στην πολεοδομική αρχή για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας εντός γεωργικής ζώνης ότι η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι η πολεοδομική αρχή δεν είναι υποχρεωμένη να παραχωρήσει άδεια και πως θα παραχωρούνται άδειες μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, νοούμενου ότι οι αιτητές πληρούν ειδικά κριτήρια. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική σημασία, επειδή ο μέσος πολίτης επένδυσε το υστέρημά του στην αγορά γης, γεωργικής και μη, προκειμένου να την αναπτύξει και να κτίσει κατοικία εντός των ορίων της.

Όλοι οι προαναφερόμενοι έχουν εκκρεμότητες με τις τράπεζες, αφού οι υποθήκες τους βασίζονται σε εκτιμήσεις των ακινήτων που συμπεριλαμβάνουν το δικαίωμα ανέγερσης κατοικίας. Η όποια αλλαγή αναφορικά με το δικαίωμα ανέγερσης κατοικίας θα επιφέρει στις ανανεώσεις των υποθηκών πλήγμα που θα ισοδυναμεί με διαδικασία αλυσιδωτής κατάρρευσης, με συνέπεια την οικονομική και κοινωνική κατάρρευση της μέσης οικογένειας στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός μέσων οικογενειών θα μπει σε διαδικασία πτώχευσης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πολιτική που ακολουθείται για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1037, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η αύξηση των τελών μίσθωσης χαλίτικης γης οδηγεί εκατοντάδες γεωργούς σε εγκατάλειψή της, επειδή ακριβώς καθίσταται μη βιώσιμη η οποιαδήποτε καλλιέργεια. Το πρόβλημα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, λόγω κυρίως της κρίσης και επειδή ένας μεγάλος αριθμός ενοικιαστών δε διαθέτει άλλα εισοδήματα, ώστε να επιδοτεί ο ίδιος το τέλος μίσθωσης της χαλίτικης γης μέσω άλλων πόρων. Το αποτέλεσμα είναι να ερημοποιείται η ύπαιθρος και να εγκαταλείπεται καθαρά γεωργική γη, τη στιγμή μάλιστα που η Κύπρος έχει ελλιπή παραγωγή σιτηρών.

Θεωρώ ότι το κράτος πρέπει μονομερώς να προχωρήσει στην αναθεώρηση των τελών μίσθωσης χαλίτικης γης, καθορίζοντάς τα σε επίπεδα πριν από την έναρξη της ανάπτυξης του κατασκευαστικού τομέα. Τα ενοίκια πρέπει να καθηλωθούν στα €10 για τα μη αρδεύσιμα και στα €17 για τα αρδεύσιμα τεμάχια. Αξίζει να τονιστεί ότι τα πλείστα τεμάχια έχουν καταστεί καλλιεργήσιμα μετά από διεξαγωγή έργων από τους ίδιους τους γεωργούς.

Είναι σαφώς παράδοξο, τη στιγμή που η Κύπρος έχει οδηγηθεί σε έναν αναπτυξιακό κορεσμό, να δημιουργεί το κράτος περαιτέρω επιδείνωση των δυνατοτήτων παραγωγής. Σήμερα είναι η ώρα που πρέπει να δοθεί ώθηση στην αύξηση της παραγωγής και όχι στη μείωση. Το κράτος πρέπει να τερματίσει την προσπάθεια είσπραξης χρημάτων σε βάρος της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής γεωργίας. Ζούμε σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο επιβίωσης της κυπριακής γεωργίας, αν το κράτος συνεχίσει την πάγια τακτική της επιβολής αυξημένων τελών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος αισθάνεται την ανάγκη να προχωρήσει σε αναθεώρηση των τελών μίσθωσης χαλίτικης γης και, εάν ναι, πότε και σε ποια επίπεδα θα τα καθορίσει, ως επίσης κατά πόσο προτίθεται το ίδιο να καλλιεργήσει τη γη σε περίπτωση εγκατάλειψής της, προκειμένου να διασφαλίσει ισοζύγιο στην παραγωγή τροφίμων στον τόπο και, εάν ναι, πότε και με ποιο τρόπο προτίθεται να το πράξει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1039, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν επιτρέπεται στα ελεγκτικά γραφεία να υποβάλλουν διά χειρός τις φορολογικές δηλώσεις για λογαριασμό των πελατών τους στην Αμμόχωστο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1051, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση των πολυκατοικιών στην κοινότητα Κοφίνου για σκοπούς προσφυγικής στέγασης, πόσες πολυκατοικίες θα ανεγερθούν, πόσα διαμερίσματα θα διαθέτουν, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ανέγερσης και πότε θα παραχωρηθούν στους πρόσφυγες δικαιούχους;

2. Θα μπορεί να δοθεί προτεραιότητα σε προσφυγικά ζευγάρια τα οποία διαμένουν ή κατάγονται από την Κοφίνου; Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η οικογενειακή συνοχή στην Κοφίνου και πολλά παιδιά θα μπορούν να φροντίζουν τους ηλικιωμένους γονείς τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1052, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Η πολιτική συντήρησης των τουρκοκυπριακών σπιτιών στην κοινότητα Κοφίνου κοστίζει σήμερα στο κράτος ένα αξιοσέβαστο ποσό. Επιπλέον του κόστους συντήρησης που επωμίζεται το κράτος, ανάλογο κόστος επωμίζεται και η κάτοχος οικογένεια.

Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι αποβιώνουν, ένας μεγάλος αριθμός οικογενειών, κυρίως για συναισθηματικούς λόγους, συνεχίζει να διεκδικεί το δικαίωμα χρήσης της κατοικίας. Σε πολλές περιπτώσεις ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών παραχωρεί το σπίτι σε νεαρό δικαιούχο ζευγάρι, το οποίο στη συνέχεια αποτείνεται στον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για επιδιορθώσεις. Το αποτέλεσμα είναι το κράτος να πληρώνει ένα τεράστιο ποσό, για να κρατά στη ζωή μία κατοικία η οποία είναι σε κακή κατάσταση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο διαχωρισμός οικοπέδων για νεαρά ζευγάρια προσφύγων θα είναι μια πιο οικονομική λύση για το κράτος, κατά πόσο προτίθεται να διαχωρίσει νέα οικόπεδα στην κοινότητα Κοφίνου και, εάν ναι, πότε θα το πράξει. Αξίζει να τονιστεί ότι η κοινότητα Κοφίνου έχει εγκαταλειφθεί από το νεαρό κόσμο, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα για ένα νέο ζευγάρι να κτίσει την οικία του στα όριά της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1053, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

         «Τα κέντρα αναψυχής στην κοινότητα Κοφίνου έχουν κτιστεί μετά τον πόλεμο παρά τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού.  Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου έχει εκμηδενίσει τη λειτουργικότητα των κέντρων αυτών, σε σημείο που σήμερα δεν μπορούν να λειτουργούν.  Αξίζει να τονιστεί ότι τα συγκεκριμένα κέντρα αναψυχής δεν είχαν λάβει κανένα αντισταθμιστικό βοήθημα την τότε εποχή.  Το ενοίκιο το οποίο επιβάλλει ο κηδεμόνας είναι πολύ υψηλό και δεν είναι σε θέση ο πρόσφυγας κάτοχος ο οποίος το ενοικιάζει να το πληρώνει.  Οι δραστηριότητες αυτές δεν έχουν ανταγωνιστικό σκοπό και ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν τον ανταγωνισμό. 

         Οι πρόσφυγες έχουν νόμιμα ανεγείρει αυτά τα υποστατικά, τα οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές λειτουργίας.  Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι τα υποστατικά αυτά ούτε να υπεκμισθωθούν μπορούν, αλλά ούτε και να πουληθούν.  Ως εκ τούτου, ο πρόσφυγας κάτοχος είναι δεσμευμένος με το χρέος ανέγερσης του υποστατικού, ενώ το κράτος αντλεί ενοίκια από ένα υποστατικό το οποίο έχει αδειοδοτήσει, αλλά παράλληλα καταστρέψει με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου. 

         Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε διερεύνηση του θέματος και κατά πόσο πρόκειται να μειώσει τα ενοίκια σε καθαρά συμβολικά ποσά, για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις δόσεις του δανείου ο κάτοχος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1054, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο της κατασκευής του κοινοτικού γηπέδου στην Κοφίνου, δεδομένου ότι το έργο είναι εγκριμένο, τους λόγους για τους οποίους σημειώνεται η καθυστέρηση και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1055, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Στην κοινότητα Κοφίνου υπάρχουν διαχωρισμένα βιοτεχνικά οικόπεδα και έχει μάλιστα υδροδοτηθεί το κάθε οικόπεδο, ωστόσο το κράτος δεν τα παραχωρεί.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής στην Κοφίνου, τους λόγους της καθυστέρησης, πότε θα παραχωρηθούν τα εν λόγω οικόπεδα και με ποια ενοίκια. Ας ληφθεί υπόψη ότι η Κοφίνου βρίσκεται σε ένα απομονωμένο μέρος και δεν επηρεάζει τον ανταγωνισμό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1056, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Έχω ενημερωθεί ότι η κυβέρνηση προτίθεται να μεταφέρει την επεξεργασία νοσοκομειακών αποβλήτων στην κοινότητα Κοφίνου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ευσταθεί αυτό και, εάν ναι, πού θα γίνεται η επεξεργασία τους;

2. Υπήρξε διαβούλευση με την τοπική αρχή της κοινότητας Κοφίνου και, εάν ναι, ποιο το αποτέλεσμα;

          3. Έχει γίνει περιβαλλοντική μελέτη που να δίνει απάντηση στο πρόβλημα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1061, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους η επιδιόρθωση του παλιού δρόμου Λάρνακας-Λεμεσού, ενώ ως έργο είναι εγκριμένο, δεν προχωρεί. Αξίζει να τονιστεί ότι ο δρόμος σήμερα χρησιμοποιείται πολύ για όλες τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής και δε διαθέτει ούτε πεζοδρόμια, αλλά ούτε και φωτισμό. Μάλιστα, τις βραδινές ώρες ο δρόμος είναι πολύ επικίνδυνος για δυστυχήματα, λόγω του ότι το βράδυ κινούνται αλλοδαποί χωρίς φωτισμό στα οχήματά τους. Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσει πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το έργο και κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για το σκοπό αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1062, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επιδιόρθωση του πάρκου της κοινότητας Κοφίνου, δεδομένου μάλιστα ότι το έργο είναι εγκριμένο, και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το έργο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1063, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουν ανεγερθεί μάντρες εντός τουρκοκυπριακών κλήρων αμέσως μετά τον πόλεμο. Με το θάνατο του γονιού, στις περιπτώσεις όπου παιδί αιτείται χρήση του κλήρου, τίθεται η προϋπόθεση να αιτηθεί ξεχωριστή μίσθωση της μάντρας, καθώς και να υπάρχει πολεοδομική άδεια. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, στην πράξη δεν είναι εφικτό, επειδή μάντρα που ανηγέρθη την τότε εποχή και λειτουργούσε στη συνέχεια με την ανοχή του κράτους δεν πληρεί τις πολεοδομικές προϋποθέσεις που τίθενται σήμερα. Η αλλαγή του σημερινού καθεστώτος μόνο προβλήματα μπορεί να προκαλέσει και ο κτηνοτροφικός μας κόσμος δε θα είναι σε θέση να επωμιστεί έξοδα μετακόμισης ή αύξησης ενοικίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πολιτική επιβολής μισθωμάτων στα κτηνοτροφικά υποστατικά και τις μάντρες που βρίσκονται εντός τουρκοκυπριακών κλήρων σε κτηνοτροφικές περιοχές, καθώς και να την ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Ποιο ήταν το ύψος του ενοικίου μέχρι σήμερα, ποιο είναι το ύψος του ενοικίου που θα καταβάλλεται από τούδε και στο εξής και από πότε θα ισχύσει η καταβολή του;

2. Ποια θα είναι η φόρμουλα καθορισμού του νέου ενοικίου, αν τελικά αυξηθεί το ύψος του;

                    3. Τι θα γίνει στην περίπτωση όπου κτηνοτρόφος κάτοχος μάντρας αρνηθεί να υπογράψει νέο συμβόλαιο; Θα προχωρήσει στη λήψη μέτρων για κλείσιμο                      της                     μάντρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1064, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αλλάξει ο υπολογισμός του ύψους των ενοικίων μαντρών σε κτηνοτροφικές περιοχές και πώς υπολογίζεται η χρέωση. Αναγκάζεται ο κάτοχος μάντρας να υπογράψει νέο συμβόλαιο μίσθωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1066, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η ευρύτερη περιοχή της Κοφίνου μαστίζεται από οσμές ασυνήθιστες αυτή την περίοδο. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν και τοποθετούνται φίλτρα ειδικά για περιορισμό των οσμών, ώστε να μην απελευθερώνονται με αυτό τον τριτοκοσμικό τρόπο οι οσμές. Γιατί στην περίπτωση των εγκαταστάσεων στην Κοφίνου η αρμόδια αρχή δεν επιβάλλει την τοποθέτηση του εξοπλισμού αυτού, με αποτέλεσμα να βιώνουν ένα μαρτύριο όσον αφορά την ποιότητα ζωής όλες οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής; Όπως έχω πληροφορηθεί, ο σύγχρονος καυστήρας μιας από τις εγκαταστάσεις δεν τίθεται σε λειτουργία και αντί αυτού χρησιμοποιείται καυστήρας άλλος, χαμηλών προδιαγραφών.

Θεωρώ ότι οι αναγκαίοι έλεγχοι στους οποίους προβαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους δεν είναι ικανοποιητικοί, αφού η κατάσταση στην περιοχή είναι εκτός ελέγχου, εκτός εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες θεωρούν αυτονόητη αυτή την κατάσταση και δεν αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν τους εν λόγω ελέγχους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για όλους τους ελέγχους στους οποίους έχει προβεί για κάθε έτος χωριστά (2010 έως 2012), τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ως επίσης αν προτίθεται να επιβάλει την τοποθέτηση ειδικών φίλτρων συγκράτησης εκροής των οσμών στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1104, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πιο κάτω:

1. Με ποιο τρόπο ρυθμίζεται η παραχώρηση άδειας σε αιτητές για γεωτρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε χαλίτικη γη για την οποία δεν υπάρχει μίσθωση;

2. Έχουν γίνει ενημερωτικές συγκεντρώσεις από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για αδειοδότηση γεώτρησης σε κάθε κοινότητα ξεχωριστά, με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής;

3. Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής για αδειοδότηση μη αδειούχων γεωτρήσεων στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, πόσες εξ αυτών έχουν αδειοδοτηθεί και πόσες έχουν απορριφθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1113, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατό να εξαιρεθούν συνδρομητές όπως π.χ. οι αντιπρόσωποι της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας από την υποχρέωση της χρήσης και καταβολής μηνιαίας χρέωσης για τα συνολικά τηλεοπτικά πακέτα δημόσιας προβολής που προσφέρουν οι υπηρεσίες “Cytavision” και LTV και, εάν ναι, κατά πόσο είναι δυνατό να κάνουν επιλογή των καναλιών που θέλουν να προβάλλουν στους χώρους τους και να χρεώνονται αναλόγως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1114, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να τοποθετήσει νευρολόγο επί καθημερινής βάσεως στο νοσοκομείο Λάρνακας ή στο νοσοκομείο Αμμοχώστου, για να εξυπηρετείται ο αυξημένος αριθμός ασθενών των εν λόγω επαρχιών, και, εάν ναι, πότε πρόκειται να γίνει η τοποθέτησή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.054, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Για το διαχωρισμό αγροτεμαχίων στην αρδευτική περιοχή του Νότιου Αγωγού το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ζητεί να τοποθετηθεί παροχή σε κάθε διαχωριζόμενο τεμάχιο. Το κόστος αυτό είναι υπερβολικά υψηλό. Η εισήγηση είναι να τοποθετείται κατανεμητής (manifold) στο αρχικό κερίζιν και, αν και εφόσον οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες το επιθυμούν, να μπορούν με δικά τους έξοδα να μεταφέρουν το νερό στο δικό τους τεμάχιο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο η σημερινή θέση του ΤΑΥ επί του συγκεκριμένου θέματος μπορεί να αλλάξει είτε προς την κατεύθυνση της πιο πάνω εισήγησης είτε προς άλλη κατεύθυνση που μπορεί να έχετε μελετήσει;

                   2. Η ρύθμιση του πιο πάνω θέματος χρήζει αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας και, αν ναι, κατά πόσο και πότε προτίθεστε να καταθέσετε σχετικό νομοσχέδιο;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.092, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως έχουμε πληροφορηθεί, στην κοινότητα της Πύλας Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι που χρησιμοποιούν ενεργοβόρες μεθόδους για παραγωγή διάφορων προϊόντων προβαίνουν στη μεταξύ τους εκμίσθωση υποστατικών με σκοπό την αποφυγή της πληρωμής του ρεύματος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έγινε έρευνα για τα εν λόγω υποστατικά, των οποίων οι παραγωγικές διαδικασίες, όπως η παραγωγή τροφίμων, είναι ενεργοβόρες. Εάν έγινε έρευνα, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, εάν όχι, πότε υπολογίζεται να διεξαχθεί τέτοια έρευνα; Επίσης πληρώνουν τέλη για σκύβαλα, νερό και για άλλες κοινοτικές υπηρεσίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.110, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των οικιακών βοηθών που απασχολούνται στην Κύπρο τα τελευταία τέσσερα χρόνια ανά επαρχία και ανά κατηγορία επαγγέλματος εργοδότη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.133, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει οργανόγραμμα λειτουργίας στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, εάν ναι, ποιο είναι αυτό και ποιες θέσεις είναι επανδρωμένες. Παρακαλείται επίσης να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το οργανόγραμμα της λειτουργία της κάθε κλινικής του νοσοκομείου ξεχωριστά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.147, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την τιμολόγηση του νερού κατά αρδευτική περιοχή ξεχωριστά, κατά πόσο υπάρχουν αποκλίσεις στις τιμές και, εάν ναι, κατά πόσο θα υπάρξει εναρμόνιση των εν λόγω τιμών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.155, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πόσοι κάτοχοι τουρκοκυπριακών κλήρων δεν είναι γεωργοί, πόση έκταση κατέχουν και τι επάγγελμα ασκούν σήμερα;

2. Πόση έκταση γης κατέχουν άτομα 80 χρονών και άνω, άτομα 70-80 χρονών, άτομα 60-70 χρονών, άτομα 50-60 χρονών, άτομα 40-50 χρονών, άτομα 30-40 χρονών και άτομα 20-30 χρονών, αντίστοιχα, και πώς αξιοποιείται η συγκεκριμένη έκταση γης από τα εν λόγω άτομα;

3. Πόσοι έχουν αποβιώσει αλλά ο τουρκοκυπριακός κλήρος συνεχίζει να είναι στην κατοχή τους;

4. Πόσοι κάτοχοι τουρκοκυπριακών κλήρων δεν είναι κάτοικοι της περιοχής όπου βρίσκεται ο κλήρος τους;

                    5. Πόση έκταση τουρκοκυπριακής γης έχει δοθεί σε μη πρόσφυγες;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.156, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πόση έκταση τουρκοκυπριακής γης δηλώνεται για σκοπούς επιδότησης ανά καλλιέργεια ανά επαρχία ξεχωριστά;

2. Πόσοι καλλιεργητές είναι πρόσφυγες κάτοχοι τουρκοκυπριακών κλήρων;

                   3. Πόση είναι η επιλέξιμη καλλιεργήσιμη γεωργική γη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στα κατεχόμενα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.158, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.159, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η κυβέρνηση να συστήσει μια επιτροπή αλήθειαςγια την τύχη των αγνοουμένων, η οποία σκοπό θα έχει τη διακρίβωση της αλήθειας γύρω από το θάνατο του κάθε αγνοουμένου, ανεξαρτήτως ποινικών συνεπειών, ως επίσης και κατά πόσο αυτή η ευθύνη θα μπορούσε να ανατεθεί ως επέκταση του ρόλου της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.160, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στις περιπτώσεις θανάτων εγκλωβισμένων μας οι περιουσίες τους δε μεταφέρονται στους απογόνους τους, αλλά η Τουρκία και η υποτελής διοίκηση στα κατεχόμενα κατάσχει την περιουσία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα λαμβάνει το κράτος, προκειμένου να καταδικαστεί η Τουρκία στις περιπτώσεις που αυτή αφαιρεί τη δυνατότητα κληρονομικής διαδοχής των περιουσιών εγκλωβισμένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.171, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Για ποιους λόγους σε ορισμένους τάφους στο κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία αναγράφεται η λέξη “άγνωστοςαντί του ονόματος και υπάρχει προγραμματισμός για διερεύνηση μέσα από εκταφές και ταυτοποιήσεις των οστών, εφόσον οι τάφοι αφορούν κατά πάσα πιθανότητα θανάτους του 1974;

2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το κράτος προκειμένου να προχωρήσει στην ταυτοποίηση των οστών και πότε προτίθεται να το πράξει;

3. Πόσοι είναι οι τάφοι με την αναγραφή της λέξης “άγνωστος”;

                   4. Υπάρχουν και σε άλλα κοιμητήρια τάφοι με την αναγραφή της λέξης άγνωστοςκαι, εάν ναι, σε ποια και σε πόσους τάφους ανά κοιμητήριο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.172, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει και ποιος είναι ο αρμόδιος για τις πολεοδομικές πρόνοιες στη θάλασσα.

Επίσης να πληροφορήσει κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμοι χάρτες καλωδίων που διασχίζουν τη θάλασσα από και προς την Κύπρο και, εάν υπάρχουν, να μας δοθεί ο χάρτης καλωδίων που διασχίζει τη θάλασσα κατά μήκος της ακτογραμμής Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Σωτήρας και Λιοπετρίου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.191, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες σήμερα προστατεύουν την αγορά εργασίας τους με περιορισμούς εισαγωγής κοινοτικών εργοδοτουμένων, κατά πόσο αυτοί οι περιορισμοί είναι μεταβατικού χαρακτήρα και μέχρι πότε. Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο οι εν λόγω χώρες το τελευταίο διάστημα λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν εισαγάγει πρόνοιες προστατευτισμού της αγοράς εργασίας τους και, εάν ναι, ποιες και με ποιους τρόπους.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.192, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Επιθυμώ να σας αναφέρω ότι δεν υπάρχει διαφάνεια σχετικά με τις τιμές φρέσκων φρούτων και λαχανικών, με αποτέλεσμα η αγορά να ανοίγει με άλφα τιμή και να κλείνει με βήτα τιμή. Ωστόσο, η μη διαφάνεια σχετικά με τις τιμές οδηγεί στην αβεβαιότητα και στην εκμετάλλευση των παραγωγών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αναρτώνται σε καθημερινή βάση οι τιμές των φρέσκων φρούτων και λαχανικών και τι είδους τιμές είναι αυτές (τιμές καταναλωτή ή τιμές χονδρικής πώλησης), καθώς και κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να δημοσιεύονται καθημερινά οι τιμές σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα διαθέσιμη για το κοινό.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.193, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το συνολικό αριθμό των μικτών γάμων Ελληνοκυπρίων με κάθε εθνικότητα ξεχωριστά μέχρι σήμερα και με τον αριθμό των μικτών γάμων ανά έτος τα τελευταία δέκα χρόνια.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.199, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει σχετικά με τον επαναδιορισμό των Λειτουργών ΦΠΑ (κλίμακας Α8-Α10-Α11) στην προηγούμενη θέση που κατείχαν ως Βοηθοί Λειτουργοί [κλίμακας Α4-7(ii)], κατά πόσο οι εν λόγω λειτουργοί θα επαναδιοριστούν στις προηγούμενές τους θέσεις και ποιες οι πιθανές λύσεις του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.210, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία τοποθέτησης ανελκυστήρων στις πολυκατοικίες του συνοικισμού Αγίων Αναργύρων Β΄ στη Λάρνακα, τους λόγους που παρατηρείται η καθυστέρηση, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί η τοποθέτησή τους και κατά πόσο υπάρχει σχετικό κονδύλι για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.217, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο παραχώρησης πολλαπλών επιδομάτων, καθώς και ανεργιακού επιδόματος σε αλλοδαπούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ληφθεί μέτρα, προκειμένου να γίνει εκσυγχρονισμός των λογισμικών προγραμμάτων των αρχείων των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους για τη σύγκριση στοιχείων με διαφορετικές παραμέτρους, και κατά πόσο θα γίνει ενιαίο σύστημα ελέγχου για τον αποκλεισμό της δυνατότητας διάπραξης απάτης με χρησιμοποίηση διαφορετικών ταυτοτήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.223, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πόσες περιπτώσεις, για σκοπούς οφειλών προσφύγων στον Κηδεμόνα, έχει μπει memo από το Κτηματολόγιο στην περιουσία τους και, εάν έχει γίνει αυτό, κατά πόσο το memo αφορά περιουσία του πρόσφυγα που βρίσκεται στις ελεύθερες ή στις κατεχόμενες περιοχές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.232, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό νέων κρουσμάτων της ασθένειας του έιτζ ανά έτος από το 2006 μέχρι σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.233, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνεται αλκοτέστ στα πληρώματα των αεροπλάνων όλων των αεροπορικών εταιρειών πριν από κάθε πτήση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.242, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους πολυκατοικία που ανεγέρθηκε για τους πρόσφυγες στον Άγιο Ιωάννη Κάτω Πολεμιδιών, στον 11ο Δρόμο, παρουσιάζει προβλήματα σε αρκετά διαμερίσματα. Επίσης να μας πληροφορήσει για το είδος των ζημιών, πότε υπολογίζεται να γίνουν οι επιδιορθώσεις και κατά πόσο θα επιβαρυνθεί το δημόσιο για αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.261, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

            «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες τροχαίες παραβάσεις έχουν γίνει ανά κατηγορία τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ποια είναι τα ποσά που έχουν εισπραχθεί για την κάθε κατηγορία αυτά τα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.262, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι Τουρκοκύπριοι φοιτούν σε κρατικά πανεπιστήμια στις ελεύθερες περιοχές, τι είδους βοηθήματα δικαιούνται να λάβουν και τι χρηματικού ύψους είναι κάθε βοήθημα, καθώς και, αν δικαιούνται, πόσα βοηθήματα δόθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια ανά έτος ξεχωριστά.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.263, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα χρήματα έχει καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία για σκοπούς χρηματοδότησης της φοίτησης Τουρκοκυπρίων σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια τα τελευταία πέντε χρόνια ανά έτος ξεχωριστά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.309, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η εξέταση της αίτησης (Αρ. Φακ. Λεμ. 856/2011) που έχει γίνει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη μετατροπή της παλιάς διατηρητέας οικοδομής στην πλατεία της Αυδήμου σε βιβλιοθήκη και μουσείο. Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει το σώμα πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.318, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν επιτρέπεται η εγγραφή νέων ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους της κοινότητας Μαρί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.320, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα δίτροχα ή τρίτροχα μηχανοκίνητα οχήματα του ενός επιβάτη που βρίσκεται σε όρθια θέση έχουν άδεια κυκλοφορίας και σε ποια κατηγορία έχουν καταταχθεί, ως επίσης κατά πόσο επιτρέπεται η κυκλοφορία των τετράτροχων ή αγωνιστικών μοτοσικλετών και των τετράτροχων οχημάτων τύπου “buggy” σε κατοικημένες περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.321, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες διακοπές ρεύματος έχουν γίνει και σε ποια περιοχή ανά επαρχία ξεχωριστά κατά το έτος 2012.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.372, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, μετά την παρέλευση πέραν του ενός χρόνου, έχει συμπληρώσει τους ελέγχους στη συσκευή αδυνατίσματος σε σχέση με το θανατηφόρο ατύχημα στο Δάλι και έχει υποβάλει την έκθεσή του στην αστυνομία. Οι παρατηρήσεις αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι η συσκευή δεν έφερε τη σήμανση για συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες για το CE και ουσιαστικά δεν είχαν γίνει στη συσκευή οποιοιδήποτε έλεγχοι προς απόδειξη συμμόρφωσής της με τα εφαρμοσμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Εφόσον η συγκεκριμένη συσκευή δεν πληρούσε τις ευρωπαϊκές Οδηγίες για το CE, γιατί τόση καθυστέρηση στην έκδοση του πορίσματος;

2. Εφόσον πιθανώς να υπάρχουν και πάμπολλες άλλες συσκευές αδυνατίσματος σε ινστιτούτα αισθητικής χωρίς τους απαιτούμενους εργαστηριακούς ελέγχους που να αποδεικνύουν συμμόρφωση με τα πρότυπα του CE, γιατί δεν έχουν γίνει οι ενδεικνυόμενοι έλεγχοι για απόσυρσή τους από την αγορά;

                    3. Η ευρωπαϊκή Οδηγία περιορίζει τον έλεγχο μόνο σε καινούριες συσκευές και όχι σε ήδη εγκατεστημένες συσκευές;»

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων