Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννη

Αρχείο

 

2006 - 2008

2009 - 2010

2011 - 2012

2013 - 2015

2016 -

 

 

Αρχείο 2009 - 2010

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.280, ημερομηνίας 2 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε επίσκεψή μου στο συνοικισμό Μενεού έχω διαπιστώσει ότι η κατοικία στην οδό Ιωάννη Μακρυγιάννη με αρ. 154Α έχει προβλήματα στατικής ανεπάρκειας και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για τα παιδιά της γειτονιάς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την εν λόγω κατοικία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.281, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Απ’ ό,τι με έχουν ενημερώσει υπάρχει διαθέσιμος χώρος για διαχωρισμό νέων οικοπέδων για νεαρά ζευγάρια στο χωριό Παραμάλι της επαρχίας Λεμεσού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται το κράτος να προχωρήσει στον εν λόγω διαχωρισμό και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.290, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Εδώ και δύο χρόνια άρχισε τη λειτουργία της η Τεχνική Σχολή Λάρνακας στην περιοχή του οικισμού Αγίων Αναργύρων. Μέχρι και σήμερα όμως δε λειτουργεί η αίθουσα πολλαπλής χρήσεως της σχολής, η οποία μπορεί να αναβαθμίσει πολιτιστικά και αθλητικά την περιοχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω θέμα και για ποιους λόγους δεν άρχισε ακόμα η ανέγερση της αίθουσας αυτής, αν και ήταν προγραμματισμένη να γίνει εξαρχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.291, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Βιοτεχνική Περιοχή Λάρνακας είναι απαράδεκτη και οδηγεί σε δυσλειτουργία τις βιοτεχνικές μονάδες της περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να προχωρήσει στην κατασκευή του δρόμου εντός της Βιοτεχνικής με τον αναγκαίο φωτισμό και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.292, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες περιπτώσεις το κράτος αποφασίζει να αγοράσει τουρκοκυπριακό ακίνητο και σε ποιες αφήνει να γίνει η πώληση από ιδιώτη σε ιδιώτη; Πώς μπορεί να γίνεται επιλεκτικά η απόφαση της αγοράς από το κράτος;

2. Γιατί στην περίπτωση μάνας αγνοουμένου το κράτος δεν αγόρασε το σπίτι που αυτή διαμένει;

3. Πόσα έχει εισπράξει το κράτος από τη μεταβίβαση και για ποιο σκοπό διατίθενται αυτά τα χρήματα;

                   4. Ποια είναι η διασφάλιση της μάνας του αγνοουμένου και, αν υπάρχει συμφωνία με το νέο αγοραστή, ποιο είναι το περιεχόμενό της;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.314, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποια είναι η εθνική ποσόστωση για αλίευση ερυθρού τόννου και πώς αυτή κατανέμεται στους Κυπρίους ιδιοκτήτες πολυδύναμων αλιευτικών. Παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει κατά πόσο γίνεται πώληση ή εμπορία της ποσόστωσης, η οποία δεν καλύπτεται από τους ιδιοκτήτες πολυδύναμων αλιευτικών, σε αλλοδαπούς από το Τμήμα Αλιείας και, εάν ναι, πάνω σε ποια νομική βάση στηρίζεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.335, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί από ιδιώτη, για ανέγερση εκθεσιακού χώρου θαλάσσιων ειδών, ο χώρος στάθμευσης που βρίσκεται πίσω από τα καταστήματα και τα εστιατόρια στην περιοχή του παλιού κάστρου στη Λάρνακα. Ο χώρος αυτός είναι τουρκοκυπριακή γη και χρησιμοποιείται ως πρόσβαση προς τα υποστατικά τους από όλους τους εμπλεκομένους. Σε περίπτωση ανέγερσης οποιασδήποτε μονάδας θα προκύψει και θέμα ασφάλειας, π.χ. σε ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.345, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κλαυδιά ενημερώθηκα αναφορικά με το ότι ο αντιπλημμυρικός αγωγός, ο οποίος βρίσκεται δίπλα από κατοικία, στην οδό Ηλία Παπακυριακού 106, χρειάζεται επιδιόρθωση, γιατί υπερχειλίζει και το νερό εισχωρεί στην κατοικία αυτή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.362, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Είναι η γη που θα διαχωριστεί στο Ζύγι, για να δοθεί στους κατοίκους του χωριού Μαρί, τουρκοκυπριακή γη και, εάν ναι, είναι απαλλοτριωμένη;

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του διαχωρισμού και παράδοσης των οικοπέδων;

3. Θα δοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας στους δικαιούχους των οικοπέδων αυτών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.363, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς του 1993 μέχρι 2006, ή εσωτερικούς κανονισμούς που αφορούν το εν λόγω θέμα, προτίθεται να κάνει τροποποίηση, ποια θα είναι αυτή και πότε υπολογίζεται να γίνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.366, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στην Αγία Νάπα εμφανίζεται το φαινόμενο αλλοδαποί να ζητιανεύουν στο δρόμο, καθώς και στα καταστήματα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τα άτομα αυτά έχουν αποταθεί στο Γραφείο Ευημερίας για βοήθεια μετά από έλεγχο που έχει κάνει η αστυνομία ή μήπως δεν έχει γίνει τέτοιος έλεγχος;

                    2. Ποια είναι η εθνικότητα των ατόμων αυτών;

                   3. Ποια μέτρα λαμβάνει η αστυνομία προς πάταξη του φαινομένου αυτού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.388, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε διαχωρισμό προσφυγικών οικοπέδων στη Μοσφιλωτή;

                    2. Πρόκειται να διαχωριστούν νέα προσφυγικά οικόπεδα εκτός από τα υφιστάμενα στα Κελλιά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.395, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες που γίνονται σε ένα μέρος του δρόμου, περίπου ενός χιλιομέτρου, που ενώνει τις κοινότητες Δρομολαξιάς και Κλαυδιάς, καθώς και αν θα προχωρήσουν σε ασφαλτόστρωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.402, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται το Τμήμα Αλιείας να διασφαλίσει την εθνική ποσόστωση αλίευσης ερυθρού τόννου και πώς αυτή θα διανεμηθεί στους διάφορους κλάδους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.403, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία του βιολογικού σταθμού στη Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα (Αγίου Σιλά) και το ενδεχόμενο χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πορεία υλοποίησης αυτού του έργου.

Λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει σε σχέση με τη λειτουργία της χωματερής στο Βατί, η δημιουργία του βιολογικού σταθμού είναι επιβεβλημένη και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η επίσπευση της κατασκευής του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.404, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας να επαναφέρει το σχέδιο φοροαπαλλαγής του 40% του ακαθάριστου εισοδήματος (Νόμος 40/1980) που υπάρχει στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και το οποίο λήγει στις 30/4/2009.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.427, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή δρόμου στη Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα (Άγιος Σιλάς) και υπάρχει σήμερα απρόσκοπτη πρόσβαση στον υπεραστικό δρόμο Λεμεσού-Πάφου;

2. Ποια προβλήματα προκαλεί η σημερινή όδευση μέσω της οικιστικής περιοχής Ύψωνα και υπάρχει κίνδυνος μέσω αυτής να προκληθούν δυστυχήματα;

3. Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία δεύτερης εξόδου από τη βιομηχανική περιοχή, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης;

4. Στην περιοχή δε λειτουργεί αποχετευτικό σύστημα και όλα τα υγρά απόβλητα οδηγούνται σε λάκκους που υπάρχουν σε κάθε εργοστάσιο. Τι θα γίνει με την κατασκευή και λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, για το οποίο υπάρχει πρόνοια στα έργα υποδομής της βιομηχανικής περιοχής, και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου;

5. Λόγω του ότι στην περιοχή λειτουργούν βιομηχανίες που χρησιμοποιούν εύφλεκτα υλικά, κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη πυροσβεστικού σταθμού, λόγω και της μεγάλης απόστασης από τη Λεμεσό;

6. Προτίθεται το υπουργείο να προβεί σε δενδροφύτευση των χώρων πρασίνου της βιομηχανικής περιοχής και, αν ναι, πότε υπολογίζει να το πράξει;

                   7. Οι χώροι στάθμευσης, βάσει του σχεδίου, παρουσιάζουν σήμερα μία εικόνα εγκατάλειψης και ερήμωσης. Προτίθεται η αρμόδια αρχή να                    προβεί σε καθαρισμό και ασφαλτόστρωση, έτσι ώστε το προσωπικό που δουλεύει στη βιομηχανική περιοχή να σταθμεύει σε κανονικές θέσεις                    και να εκλείψει ο κίνδυνος δυστυχημάτων λόγω του τρόπου που παρκάρουν και, αν ναι, πότε υπολογίζει να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.431, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το κράτος δεν προβαίνει σε επιδιόρθωση της “Πράσινης” πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται στην οδό Κοτζιά Τεπέ 21 στη Λάρνακα, ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της, κατά πόσο συμπεριλαμβάνεται αυτή η πολυκατοικία στο σχέδιο για παραχώρηση τίτλων στους πρόσφυγες ενοίκους και πότε θα παραχωρηθούν οι τίτλοι αυτοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.448, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Οι κάτοικοι που διαμένουν κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου που έχει ανεγερθεί δίπλα στην εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα στο συνοικισμό του Αγίου Ιωάννη στα Κάτω Πολεμίδια μού ανέφεραν ότι η λειτουργία του γηπέδου προκαλεί οχληρία και αναστάτωση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τηρούνται οι όροι λειτουργίας του γηπέδου και αν προτίθεται η αρμόδια αρχή να λάβει επιπρόσθετα μέτρα και ποια για την αποφυγή της οχληρίας που προκαλείται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.450, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παραχωρήσει τίτλο ιδιοκτησίας για το γήπεδο ποδοσφαίρου του Εθνικού Άχνας και πότε υπολογίζεται να δοθεί ο τίτλος αυτός.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.477, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η κατασκευή των δρόμων και η τοποθέτηση τηλεφωνικών γραμμών στη Βιοτεχνική Περιοχή Κελλιών. Η σημερινή υφιστάμενη κατάσταση δυσκολεύει τη λειτουργία των βιοτεχνικών μονάδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.481, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Οι μεγάλοι διοργανωτές ταξιδιών ετοιμάζουν το πρόγραμμά τους για το επόμενο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του προηγούμενου χρόνου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η κυβέρνηση να ανανεώσει και να ανακοινώσει έγκαιρα τα μέτρα στήριξης για την τουριστική βιομηχανία, έτσι ώστε οι διοργανωτές ταξιδιών να μπορέσουν να τα συμπεριλάβουν στον προγραμματισμό τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.482, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να προχωρήσει σε κατά χάριν οικονομική βοήθεια στους ιδιοκτήτες ακτοπλοϊκών σκαφών που έχουν καταστραφεί εντελώς, λόγω του ότι δεν ήταν εξ υπαιτιότητας δικής τους, μετά την πρόσφατη πυρκαγιά στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας. Η βοήθεια αυτή θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.483, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους που καθυστερεί ο διαχωρισμός των κυβερνητικών οικοπέδων για αυτοστέγαση στη Δερύνεια και πότε υπολογίζεται να παραδοθούν στους δικαιούχους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.489, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αλλάξει το σύστημα στο αεροδρόμιο, ώστε για την οδήγηση λεωφορείων και άλλων οχημάτων εντός της πίστας του αεροδρομίου να μην απαιτείται η σχετική επαγγελματική άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.490, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς θα κατοχυρωθούν τα δικαιώματα του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας που θα επιλέξει να παραμείνει υπό εργοδότηση στις εταιρείες "Swissport" και LGS

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.538, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η εκτελεστική εξουσία προτίθεται να ετοιμάσει τους κανονισμούς που προβλέπονται από τον περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμο του 2007 και, αν ναι, πότε αυτοί θα κατατεθούν στη Βουλή, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν ετοιμαστεί μέχρι σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.544, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να δημιουργήσει υπηρεσία “on call” ψυχιάτρου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Η υπηρεσία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκών που προκύπτουν τόσο του νοσοκομείου όσο και των σχετικών ιδρυμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.545, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες φυσικοθεραπείας των ενοίκων της Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων Άγιος Γεώργιος Β΄ στη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.549, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πού βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης των πορισμάτων και ερευνών που έγιναν για το χρηματιστήριο, τους λόγους καθυστέρησης και τι προτίθεται να κάνει για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.556, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποιος θα αναλάβει το κόστος σύνδεσης με το αποχετευτικό σύστημα των κατοικιών στους συνοικισμούς αυτοστέγασης στην Επισκοπή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.557, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εφαρμόσει σε όλα τα παιδιά της νηπιακής και προδημοτικής ηλικίας το ανιχνευτικό δοκίμιο για αξιολόγηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών (screening test) από τον εκπαιδευτικό της τάξης και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να εφαρμοστεί και ποιοι οι λόγοι καθυστέρησης της εφαρμογής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.558, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι δεν παρέχεται σε ενήλικους δυσλεξικούς ή στους γονείς τους το δικαίωμα χρήσης του προσωπικού τους φακέλου. Η πρακτική αυτή της μη παροχής λεπτομερών εκθέσεων των αξιολογήσεων τους δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ιδιαίτερα στο εξωτερικό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους που δε δίνονται οι εν λόγω αξιολογήσεις και αν προτίθεται να παραχωρήσει στους ενήλικους δυσλεξικούς ή στους γονείς τους το δικαίωμα λήψης πιστού αντιγράφου από τον προσωπικό τους φάκελο, σε συνδυασμό με τροποποίηση του σχετικού κανονισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.559, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος ο αριθμός των εκπαιδευτικών ψυχολόγων που απασχολούνται στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, πόσα παιδιά παρακολουθεί ο καθένας και αν θα αυξηθεί ο αριθμός αυτός.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.588, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό και την τοποθεσία των σημείων όπου διεξάγονται μετρήσεις από την ΑΗΚ για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας στην κοινότητα Ορμίδειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.591, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση των κτιρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης και του Δικαστηρίου Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.601, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ανακατασκευάσει τον κύριο δρόμο εντός της κοινότητας Αυδήμου και, αν ναι, πότε και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Καλείται επίσης να πληροφορήσει το σώμα για τους λόγους για τους οποίους υπάρχει η καθυστέρηση από το 2002.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.602, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να διαχωρίσει νέα οικόπεδα στην κοινότητα Αυδήμου και, αν ναι, μέχρι πού βρίσκεται η διαδικασία και κατά πόσο αυτά ευρίσκονται σε γη που δεν είναι τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.603, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι σε κατοικία στην οδό Αχιλλέως 16, στη Δρομολαξιά, υπάρχουν τοποθετημένες κυψέλες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο δόθηκε άδεια να διατηρούνται μελίσσια στην εν λόγω κατοικία, ποιος θα φέρει την ευθύνη σε περίπτωση κεντρίσματος ατόμων από μέλισσες και τι μέτρα προτίθεται να λάβει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.019, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχουν δοθεί στην οικογένειά του τα προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ άλλων το κινητό τηλέφωνο, του υποσμηναγού της Εθνικής Φρουράς Φώτη Κωνσταντίνου, ο οποίος πέθανε εν ώρα καθήκοντος στις 10 Σεπτεμβρίου 2005, κατά πόσο μπορεί να δοθεί επίσης στην οικογένειά του το πόρισμα του θανάτου του και αν το κράτος προτίθεται να ανεγείρει προτομή προς τιμή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.020, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να καλύψει τις ζημιές της κτηνοτροφικής μονάδας του Κουμή Καμηλάρη στις Βρυσούλλες, που προέκυψαν από την πυρκαγιά της 1ης Ιουλίου 2009. Η έκταση των ζημιών είναι τέτοια, που καθιστά δύσκολη τη βιωσιμότητα της μονάδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.036, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός Κυπρίων έχει σπουδάσει ιχθυοκομία σε ΤΕΙ της Ελλάδας και σε πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πού υπάρχουν δυνατότητες απασχόλησης αυτών των πενήντα ιχθυολόγων στην Κύπρο, αν υπάρχουν προγράμματα που να προωθούν την απασχόλησή τους και αν το υπουργείο προτίθεται να αναβαθμίσει θέσεις εργασίας του, έτσι ώστε να εργοδοτούνται οι ιχθυολόγοι αυτοί και να αξιοποιούνται οι γνώσεις τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.053, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ληφθεί απόφαση για επέκταση των μέτρων στήριξης του τουρισμού για την καλοκαιρινή και τη χειμερινή περίοδο του έτους 2010 και, αν ναι, ποια είναι αυτά και πότε θα ανακοινωθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.054, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε διαχωρισμό νέων οικοπέδων στην Κοφίνου για νεαρά ζευγάρια, έτσι ώστε να μην ερημωθεί η προσφυγική αυτή κοινότητα, και τι προτίθεται να κάνει με την παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας στους πρόσφυγες που ήδη διαμένουν στην εν λόγω κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.055, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Πότε θα γίνει η αλλαγή των ξύλινων παραθύρων των κατοικιών της Α΄ Φάσης στον οικισμό “Κόκκινες” στη Λάρνακα;

2. Μέχρι ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας;

3. Υπάρχει πρόθεση να κατασκευαστεί πάρκο δίπλα από την εκκλησία και πότε υπολογίζεται να γίνει;

                   4. Θα τοποθετηθούν προσωρινά φώτα τροχαίας στην είσοδο του οικισμού πλησίον του γηπέδου “Αντώνης Παπαδόπουλος” και, εάν όχι, ποια                        μέτρα προτίθεται να ληφθούν για την αποσυμφόρηση της τροχαίας κίνησης στην εν λόγω περιοχή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.056, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Εκδίδονται αποτελεσματικά και έγκαιρα ή καθυστερούν οι άδειες οικοδομής στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού;

2. Ποιος είναι ο αριθμός του προσωπικού του εν λόγω τμήματος;

                    3. Είναι προσοντούχοι να αξιολογούν τις αιτήσεις και να διεκπεραιώνουν τους ελέγχους στατικών μελετών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.073, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί ο διαχωρισμός των προσφυγικών οικοπέδων στην περιοχή Ύψωνα στη Λεμεσό και πότε υπολογίζεται αυτά να παραδοθούν στους πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί εδώ και αρκετό καιρό ότι είναι δικαιούχοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.096, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία παραχώρησης οικοπέδων σε πρόσφυγες δικαιούχους στο Δασάκι Άχνας και ποιοι οι λόγοι καθυστέρησής της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.097, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη ρύθμιση των προπολεμικών χρεών για τους πρόσφυγες, τις εκκρεμότητες οι οποίες ακόμη υπάρχουν και πώς οι σχετικές υποθήκες έχουν απελευθερωθεί. Ένας μεγάλος αριθμός υποθηκευμένων περιουσιών παραμένει μπλοκαρισμένος στο κτηματολόγιο. Ανάλογα μεγάλο είναι και το πρόβλημα με ξοφλημένα υποθηκευμένα χρέη με ιδιώτες δανειοδότες, οι υποθήκες των οποίων υφίστανται στο κτηματολόγιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.098, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει σχέδιο σε εξέλιξη για τον αλιευτικό τουρισμό και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.134, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι εγκλωβισμένοι γεωργοί μας δεν είναι δικαιούχοι της πρόνοιας του μέτρου για το χρωματισμένο πετρέλαιο. Η διάκριση στην εφαρμογή του μέτρου σε βάρος πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αδικαιολόγητη. Επίσης, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να άρει αυτή την άδικη διάκριση και να καλύψει με το μέτρο αυτό και τους εγκλωβισμένους μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.135, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει σχέδιο σε εξέλιξη για τον αλιευτικό τουρισμό και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.157, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Μέχρι πού βρίσκεται η διαδικασία του διαχωρισμού οικοπέδων για παραχώρησή τους σε πρόσφυγες δικαιούχους στην επαρχία Λεμεσού και πότε υπολογίζεται να παραδοθούν;

                    2. Προτίθεται το κράτος να διαχωρίσει νέα οικόπεδα σε ελληνοκυπριακή γη και στη Μουτταγιάκα και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να                    παραδοθούν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.158, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τα οικόπεδα που παραχωρήθηκαν στους πρόσφυγες στο συνοικισμό αυτοστέγασης Λέμπας είναι σε τουρκοκυπριακή γη και πότε θα τους παραχωρηθούν τίτλοι ιδιοκτησίας;

                   2. Προτίθεται το κράτος να διαχωρίσει νέα οικόπεδα για παραχώρησή τους σε νέους πρόσφυγες δικαιούχους σε ολόκληρη την επαρχία                    Πάφου, εάν ναι, πού θα διαχωριστούν και πότε υπολογίζεται να παραδοθούν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.180, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κατασκευή εξωτερικών ανελκυστήρων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, οι οποίοι θα συνδράμουν στην καλύτερη λειτουργία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.181, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο σχεδιασμός επέκτασης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, που συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2009 με το ποσό των 300.000 ευρώ.

2. Κατά πόσο έχουν προκηρυχθεί οι προσφορές για τα κατασκευαστικά έργα.

                   3. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.182, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαχωρισμός οικοπέδων για άπορες οικογένειες και για πρόσφυγες στην κοινότητα Σωτήρας Αμμοχώστου και πότε υπολογίζεται να παραδοθούν στους δικαιούχους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.183, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του δρόμου από τον κυκλικό κόμβο Παραλιμνίου προς τη βιοτεχνική περιοχή Παραλιμνίου και με συνέχεια προς την Αγία Παρασκευή της κοινότητας Σωτήρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.184, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συμπεριλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς του 2010 η χρηματοδότηση της υλοποίησης του παρακαμπτήριου δρόμου από τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αγίας Νάπας προς τη Δερύνεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.189, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι αρμόδιες αρχές έχουν πρόγραμμα αντιμετώπισης των αδέσποτων σκυλιών στην ευρύτερη περιοχή Κόρνου και ειδικότερα στο συνοικισμό. Η ερώτηση δεν αναφέρεται σε προγράμματα γενικού χαρακτήρα. Αν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης, να μας κοινοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.193, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το προσφυγικό οικόπεδο Β11 στο συνοικισμό αυτοστέγασης Κόρνου θα μπορούσε να διατηρηθεί ως χώρος πρασίνου, νοουμένου ότι το διαπερνά οχετός ομβρίων υδάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.194, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Κατά καιρούς το κράτος μάς ενημερώνει ότι έχει εξευρεθεί χώρος στον Κόρνο για διαχωρισμό και παραχώρηση μεγάλου αριθμού προσφυγικών οικοπέδων, τα οποία θα δοθούν ως αντισταθμιστικό μέτρο σε όλους τους πρόσφυγες που δε θα λάβουν τίτλους ιδιοκτησίας. Ωστόσο, η κοινότητα Κόρνου δεν έχει καμία πληροφόρηση περί τούτου, αλλά ούτε και κάποια διαβούλευση έχει γίνει.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσον έχει εξευρεθεί χώρος και να μας πληροφορήσει επί χάρτου για το συγκεκριμένο χώρο, πόσα οικόπεδα θα μπορέσουν να διαχωριστούν και πότε θα είναι έτοιμα να παραχωρηθούν στους δικαιούχους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.195, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Βάσει παραπόνων που λαμβάνουμε, παρατηρείται πρόβλημα κλινών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος προτίθεται να αυξήσει τον αριθμό των κλινών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αντικατάσταση των υφισταμένων με καινούριες κλίνες και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.196, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος προτίθεται να διαχωρίσει νέα οικόπεδα στο συνοικισμό αυτοστέγασης Κόρνου και, εάν ναι, πότε θα γίνει αυτό και πόσα οικόπεδα θα διαχωριστούν. Σε αντίθετη περίπτωση, πώς θα επιλύσει το στεγαστικό πρόβλημα των νεαρών προσφυγικών ζευγαριών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.200, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στις περιπτώσεις όπου παραχωρείται βοήθεια για επιδιορθώσεις σπιτιών σε αυτοστεγάσεις, το κράτος υποχρεώνει τους δικαιούχους να υπογράφουν δηλώσεις βάσει των οποίων δε θα έχουν ξανά απαίτηση για οικονομική βοήθεια για μελλοντικές επιδιορθώσεις των σπιτιών τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες περιπτώσεις το κράτος υποχρεώνει το δικαιούχο να υπογράψει τη δήλωση παραίτησης από αυτό το δικαίωμα και για ποιο σκοπό το κάνει.

Πρόσθετα, παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή λεπτομερώς σχετικά με την πολιτική των επιδιορθώσεων που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση από τώρα και στο εξής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.201, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πότε θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος στο συνοικισμό αυτοστέγασης Κόρνου και πότε θα γίνει η σύνδεση των αποχετεύσεων των νοικοκυριών με το σύστημα.

Στη περίπτωση όπου η σύνδεση δε θα είναι άμεση, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το κράτος, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα των οσμών που προκαλούνται από τους λάκκους και τη μη απορροφητικότητα, λόγω της μορφής του υπεδάφους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.202, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Το κράτος προτίθεται να συντηρήσει και να αναβαθμίσει το πάρκο στο συνοικισμό αυτοστέγασης Κόρνου; Το πάρκο σήμερα είναι σε ιδιαίτερα άθλια κατάσταση, αφού καμία συντήρηση δε γίνεται, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί χώρος τρωκτικών και αδέσποτων σκυλιών με πολύ μεγάλες συνέπειες στην υγεία του πληθυσμού.

2. Το κράτος θα ετοιμάσει και θα εφαρμόσει πρόγραμμα καταπολέμησης των τρωκτικών και πότε θα γίνει αυτό;

3. Το κράτος θα επιτρέψει την εξόρυξη γεώτρησης για άρδευση των δένδρων και του πρασίνου εντός του πάρκου;

                    4. Το κράτος, στο πλαίσιο αναβάθμισης του πάρκου, προτίθεται να ετοιμάσει παιδότοπο σε αυτό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.203, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος προτίθεται να προχωρήσει σε επιδιορθώσεις των δρόμων με ασφαλτόστρωση εντός του συνοικισμού αυτοστέγασης Κόρνου και εάν ναι, πότε αυτό θα γίνει. Επίσης, παρακαλείται να ενημερώσει τη Βουλή κατά πόσο το κράτος σχεδιάζει να ολοκληρώσει το οδικό δίκτυο του συνοικισμού και πότε υπολογίζεται να γίνει αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.217, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα στα φώτα τροχαίας πλησίον της Τράπεζας Κύπρου στο Παραλίμνι, ερχόμενοι από τη Σωτήρα Αμμοχώστου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να λάβει μέτρα για επίλυση του εν λόγω προβλήματος, ώστε να κατασκευαστεί ο δρόμος από τη Σωτήρα, μέσω της Βιοτεχνικής Περιοχής Παραλιμνίου, προς τον κυκλικό κόμβο Παραλιμνίου, για αποσυμφόρηση της τροχαίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.222, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι χώρος πρασίνου ο οποίος βρίσκεται στην οδό Μόρφου και δεντροφυτεύτηκε κατά την ανέγερση των κατοικιών στο συνοικισμό Κολοσσίου έχει καλυφθεί από τσιμέντο, αφού πρώτα εκριζώθηκαν δέντρα από αυτόν. Επίσης, με το τέλος των εργασιών έχει γίνει ανύψωση κατά 80 εκ., χωρίς να τοποθετηθούν αντιπλημμυρικοί οχετοί, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος να πλημμυρίσουν οι κατοικίες που βρίσκονται στην οδό Πέτρας στην πίσω πλευρά του χώρου αυτού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προηγηθεί μελέτη, για να γίνει αυτό το έργο, και αν θα τοποθετηθούν το συντομότερο αντιπλημμυρικοί οχετοί, για αποφυγή ενδεχόμενου πλημμυρίσματος των σπιτιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.229, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα χορήγησης υποκατάστατων και μείωσης της βλάβης “Σωσίβιο” για χρήστες ναρκωτικών, για να λειτουργήσει στη Λεμεσό, και πού οφείλεται η καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.230, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος προτίθεται να προχωρήσει στην επέκταση των κτιρίων του εμπορικού κέντρου δίπλα από το παντοπωλείο, ώστε να λειτουργήσει καφενείο στο συνοικισμό αυτοστέγασης Κόρνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.244, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το αίτημα του δήμου Παραλιμνίου να αναπτυχθεί ο αρχαιολογικός χώρος των Νησιών στον Πρωταρά και να δημιουργηθεί αρχαιολογικό μουσείο. Επίσης, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν συμπεριλαμβάνεται σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του 2010 και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.245, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Φιλελεύθερος”, η Κύπρος εμπλέκεται σε υπόθεση απόρριψης πυρηνικών αποβλήτων στη Μεσόγειο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις καταγγελίες και πώς η Κύπρος εμπλέκεται στο θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.246, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, λέχθηκε ότι ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα ανακοινώσει τον Οκτώβριο τα μέτρα στήριξης του τουρισμού για το 2010.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα συμπεριληφθούν τα μέτρα αυτά στον προϋπολογισμό του 2010.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.247, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία της Βιομηχανικής Περιοχής Παραλιμνίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.248, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η χωροθέτηση του Β΄ Γυμνασίου Παραλιμνίου, πότε υπολογίζεται η ανέγερσή του και αν υπάρχει το αναγκαίο κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2010 τόσο για το σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.251, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν επιδιορθωθεί οι ρωγμές στο φυλάκιο “Αυγόρου” του 293ΤΠ, ώστε να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε ενδεχόμενος κίνδυνος δυστυχήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.263, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους επιβάλλεται τέλος “τουρκόπουλου” στους κατόχους κλήρων στην κοινότητα Τραχωνίου στη Λεμεσό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.266, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να αντικαταστήσει το φθαρμένο και σχεδόν μη υπαρκτό για αρκετό διάστημα αερόσακο στο ελικοδρόμιο του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, κατά πόσο έγινε μελέτη για την ανέγερση αυτού του ελικοδρομίου και αν υπάρχει σχέδιο για μετακίνησή του σε ασφαλέστερο χώρο, πράγμα που επιβάλλεται, ώστε να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.305, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί από μια ομάδα κατοίκων στην τουριστική περιοχή Πύλας ότι στην οικία που βρίσκεται στο τεμάχιο 548, Φ./Σχ. XLI 18, περιοχή “Βερκί”, λειτουργεί μονάδα απεξάρτησης ατόμων εθισμένων σε ναρκωτικές ουσίες. Οι κάτοικοι εκφράζουν την αντίδρασή τους για τη δημιουργία του κέντρου αυτού εντός της οικιστικής περιοχής, η οποία κάνει τη διαβίωσή τους να κυριαρχείται από συνεχή φόβο και ένταση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν δοθεί οι απαραίτητες άδειες για τη λειτουργία της εν λόγω μονάδας και, εάν όχι, τι προτίθεται να πράξει έπειτα και από τα διαβήματα των κατοίκων της περιοχής για μετακίνησή της ή και για παύση της λειτουργίας της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.338, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Θα υπάρξει εμπλοκή των αχθοφόρων του λιμανιού Λάρνακας σε οποιαδήποτε φάση των εργασιών του επενδυτή και, στην περίπτωση που δε θα υπάρξει συγκεκριμένος ρόλος, προτίθεται το κράτος να εφαρμόσει σχέδιο αποζημίωσής τους;

2. Θα δοθεί αποζημίωση για τα εξειδικευμένα μηχανήματα και τον εξοπλισμό των αχθοφόρων, αφού πρόκειται να αλλάξει η χρήση του λιμανιού;

                   3. Ποιο θα είναι γενικά το μέλλον των αχθοφόρων στο λιμάνι της Λάρνακας, μετά την έλευση του επενδυτή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.339, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους καθυστερεί και πότε υπολογίζεται να αρχίσει το έργο για αναβάθμιση του ποταμού Λιοπετρίου.

                   2. Τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η δημοσίευση των σχεδίων επαναχωρομέτρησης της κατοικημένης περιοχής της κοινότητας                    Λιοπετρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.340, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως έχω πληροφορηθεί προκηρύχθηκαν μόνο τέσσερις θέσεις για εκτελεστικούς διευθυντές για τα νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Σύμφωνα με τη δέσμευση του Υπουργού Υγείας και στο πλαίσιο της αυτονόμησης του νοσοκομείου Αμμοχώστου, θα συμπεριλαμβανόταν η αντίστοιχη θέση και για το νοσοκομείο Αμμοχώστου στις προκηρύξεις.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε προκήρυξη θέσης εκτελεστικού διευθυντή και για το νοσοκομείο Αμμοχώστου και, εάν όχι, για ποιους λόγους δε θα γίνει αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.363, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι αιτητές πολιτικού ασύλου με το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας μπορούν να εκλέγουν ή και να εκλέγονται στις δημοτικές και τις κοινοτικές εκλογές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.366, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για την πρόσφατη πρόσληψη των έκτακτων υπαλλήλων στον τομέα της διαχείρισης στερεών απορριμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και για το σκοπό της πρόσληψής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.377, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνεται αποδεκτό ως αιτητής πολιτικού ασύλου άτομο το οποίο εργοδοτήθηκε νόμιμα στην Κύπρο και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον εργοδότη του και, εάν ναι, κατά πόσο η καταγγελία του εργοδότη λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση της αίτησής του για εγγραφή ως αιτητή πολιτικού ασύλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.378, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως έχουμε ενημερωθεί, πολίτες υπέβαλαν παράπονα όσον αφορά την επέκταση της κλινικής “Τίμιος Σταυρός” στη Λάρνακα. Αναφέρθηκε ότι η επέκτασή της στην πίσω πλευρά, η οποία είναι οικιστική περιοχή, θα δημιουργήσει προβλήματα και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα στάδια της αίτησης για αδειοδότηση της εν λόγω επέκτασης και με ποιο αιτιολογικό έχει εγκριθεί η άδεια οικοδομής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.389, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, για να δοθεί σε έναν αλλοδαπό άδεια παραμονής μακράς διαρκείας, χρειάζεται να παρακολουθήσει μαθήματα νέων ελληνικών και ιστορίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.390, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι της διοργάνωσης του Ραδιομαραθωνίου και ποιοι ήταν αυτοί;

2. Θα δοθεί προτεραιότητα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή θα βοηθηθούν και άλλες κατηγορίες παιδιών με τα χρήματα που θα συλλεγούν;

3. Πόσα χρήματα από το συνολικό ποσό που συλλέγεται κατά τη διάρκεια του Ραδιομαραθωνίου δίνονται στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και πόσα καταλήγουν στα λειτουργικά έξοδα του ιδρύματος του Ραδιομαραθωνίου;

4. Πόσο προσωπικό εργοδοτείται στο ίδρυμα και ποιος είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός λειτουργίας του;

                   5. Τα χρήματα που έχουν συλλεγεί κατατίθενται και τοκίζονται και ποιο είναι το ποσό αυτό ετησίως;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.397, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η διαπραγμάτευση για τη μαρίνα Αγίας Νάπας προχωρεί, σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.406, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία της νέας κτηνοτροφικής περιοχής στην κοινότητα Σωτήρας Λεμεσού και για ποιους λόγους καθυστερεί να γίνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.407, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν υπάρχει σύγχρονος υπερηχογράφος στο Γυναικολογικό Τμήμα του νοσοκομείου Λάρνακας και πότε προτίθεται το υπουργείο να προμηθεύσει το νοσοκομείο με το συγκεκριμένο μηχάνημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.408, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν έχει ακόμα προμηθευτεί το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού το αναγκαίο μηχάνημα της διαθερμίας και πότε υπολογίζεται να γίνει, έτσι ώστε οι σχετικές επεμβάσεις να γίνονται στο εν λόγω νοσοκομείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.412, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμα βιοτεχνικά οικόπεδα στην επαρχία Λάρνακας και, αν δεν υπάρχουν, κατά πόσο υπάρχει σχέδιο για διαχωρισμό νέων βιοτεχνικών οικοπέδων, καθώς και πού θα είναι αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.413, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο μπορούν να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για ανανέωση της ετήσιας άδειας λειτουργίας ενός κέντρου αναψυχής.

2. Κατά πόσο μπορεί η άδεια να εκδίδεται για διάστημα πέραν του ενός χρόνου.

                    3. Κατά πόσο μπορούν οι άδειες χρήσης μεγαφώνων (31/12) να ανανεώνονται τον ίδιο χρόνο μαζί με την ανανέωση της άδειας λειτουργίας (31/03).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.414, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Με δεδομένη τη μεγάλη συζήτηση που εδώ και πολύ καιρό γίνεται γύρω από το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο κέντρο των μεγάλων πόλεων και το πώς αυτή συνδέεται με την κυκλοφορία των οχημάτων, θα παρακαλούσα τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι εξελίξεις στο θέμα της υιοθέτησης φορολογικών ή άλλων οικονομικών μέτρων που συνδέουν την αγορά οχήματος και την κίνησή του εντός ή εκτός πόλεων με τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις;

2. Πώς αξιολογείται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες η σχετική εμπειρία χωρών που έχουν εφαρμόσει τέτοια μέτρα;

                   3. Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφραστεί από το Σεπτέμβριο του 2006 για την πρόταση Οδηγίας σχετικά με τη φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων  [COM (2005) 261], σύμφωνα με την οποία η φορολογία των οχημάτων συνδέεται με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, ποιος είναι ο λόγος που η υιοθέτηση της   εν λόγω Οδηγίας καθυστέρησε και ποιες ενέργειες έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε βάρος της Κύπρου, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες   υιοθέτησης της Οδηγίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.415, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους αναβλήθηκε η ανέγερση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην κοινότητα Μενεού, ενώ το συγκεκριμένο κονδύλι υπήρχε και υπάρχει στους προϋπολογισμούς των τελευταίων τριών χρόνων.

2. Κατά πόσο προτίθεται το κράτος να ανεγείρει τελικά το γυμνάσιο στο Μενεού και για ποιους λόγους σημειώνεται καθυστέρηση. Υπάρχει διάχυτη η φημολογία ότι καθυστερεί η ανέγερση του γυμνασίου στο Μενεού, απλώς για να μετακινηθεί σε άλλη γειτονική κοινότητα.

                    3. Πότε θα γίνει η αναβάθμιση της προδημοτικής και του δημοτικού σχολείου και ποιοι οι λόγοι της καθυστέρησης, αφού επανειλημμένα                      διατίθεται εγκεκριμένο    κονδύλι στους προϋπολογισμούς του κάθε χρόνου χωρίς να πραγματοποιείται η εν λόγω αναβάθμιση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.431, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ορισμένοι γεωργοκτηνοτρόφοι αναμένεται να βοηθηθούν στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, μετά την παροχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εθνικές αρχές της δυνατότητας να καταβάλουν στους γεωργούς ενίσχυση έως και 15.000 ευρώ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει τη σχετική ευρωπαϊκή απόφαση για τους Κυπρίους γεωργούς και κτηνοτρόφους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.434, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αντιπλημμυρική μελέτη για την κοινότητα Αυγόρου και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του πορίσματός της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.455, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο ευρίσκεται η ανέγερση κοινοτικών κτιρίων, γραφείων, αίθουσας εκδηλώσεων και αμφιθεάτρου, στην κοινότητα Αυγόρου και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.463, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εγγραφή και η επίστρωση με πρέμιξ του χωματόδρομου ο οποίος αρχίζει από την κτηνοτροφική περιοχή του Δάσους Άχνας και καταλήγει ανάμεσα στις κοινότητες Αυγόρου-Ορμίδειας, κοντά στο εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου Αγκώνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.465, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαχωρισμός βιοτεχνικών οικοπέδων με τη μέθοδο της εκμίσθωσης του χώρου στην κοινότητα Άχνας ή αν προτίθεται να προχωρήσει σε άλλου είδους διαχωρισμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.466, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το ενιαίο τοπικό σχέδιο ανάπτυξης των κοινοτήτων της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.467, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως έχω πληροφορηθεί, υπάρχουν κτηνοτρόφοι που θα ήθελαν να μετακινηθούν από την κτηνοτροφική περιοχή “Σοφτάδες” στη Λάρνακα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμα κτηνοτροφικά οικόπεδα ή μονάδες στη γύρω περιοχή, ώστε να μετακινηθούν οι κτηνοτρόφοι αυτοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.461, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή οχετών και πεζοδρόμων στην Α΄ φάση της βιοτεχνικής περιοχής στο Δασάκι Άχνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.462, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαχωρισμός οικιστικών οικοπέδων και κατά πόσο προτίθεται το κράτος να επισπεύσει το διαχωρισμό ενόψει της μεγάλης ανάγκης στέγασης που υπάρχει από νεαρά ζευγάρια στο Δασάκι Άχνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.464, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται η έγκριση διαχωρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και η έγκριση αναπτύξεων εντός των βρετανικών βάσεων για την κοινότητα του Δάσους Άχνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.468, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών που βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Δερύνειας δεν πραγματοποιούνται τεχνικοί έλεγχοι βαρέων οχημάτων, αν και υπάρχουν τα αναγκαία μηχανήματα, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να ταλαιπωρούνται και να χρειάζεται να μεταβαίνουν στη Λάρνακα για το συγκεκριμένο έλεγχο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.469, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους που δε λειτουργεί σε καθημερινή βάση το Γαστρεντερολογικό-Ενδοσκοπικό Τμήμα στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και πότε υπολογίζεται να τοποθετηθεί γαστρεντερολόγος, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται τα περιστατικά της επαρχίας Αμμοχώστου στο εν λόγω νοσοκομείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.470, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορεί ο θάλαμος για θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου να καλύψει και τις ανάγκες θεραπείας των παιδιών με αυτισμό και κατά πόσο το τμήμα αυτό μπορεί να ενδυναμωθεί και να εξελιχθεί σε παγκύπριο εξειδικευμένο και ερευνητικό κέντρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.471, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι εργασίες (job description), οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του τμήματος καθαριστών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας;

2. Ποια είναι η οργανωτική δομή του συγκεκριμένου τμήματος;

3. Έχει εφαρμοστεί νέο πλαίσιο εργασιών και για ποιους λόγους;

                    4. Ανατίθενται στο συγκεκριμένο τμήμα εργασίες άλλων τμημάτων, για τις οποίες απαιτούνται ειδικές γνώσεις;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.472, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση του αμφιθεάτρου στο χώρο του Μνημείου Ηρώων ΕΟΚΑ 1955-1959 στην κοινότητα Αυγόρου και κατά πόσο το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2009, αφού υπάρχει εγκεκριμένο κονδύλι για το σκοπό αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.473, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο επιβάλλεται να περνούν από τεχνικό έλεγχο, ώστε να διαπιστώνεται ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, για να μπορούν να κυκλοφορούν, τα οχήματα:

1. των Τουρκοκυπρίων,

2. της αστυνομίας,

3. της Εθνικής Φρουράς,

4. της κυβέρνησης,

5. των βρετανικών βάσεων και

                    6. των Ηνωμένων Εθνών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.474, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Είναι ασφαλισμένοι οι χειριστές των πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς από το κράτος, λόγω και της ιδιομορφίας του επαγγέλματός τους;

2. Είναι ασφαλισμένοι οι κληρωτοί, οι έφεδροι και τα μόνιμα στελέχη της Εθνικής Φρουράς εν ώρα καθήκοντος;

3. Ποια είναι η πολιτική του κράτους σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας εφέδρου ή κληρωτού ή μόνιμου στελέχους και προτίθεται να αλλάξει την υφιστάμενη αυτή πολιτική;

4. Το κράτος, σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας εφέδρου ή κληρωτού ή μόνιμου προσωπικού, βοηθά την οικογένεια του αποθανόντος και πώς;

                    5. Προτίθεται το κράτος να θεσπίσει νομοθετικό πλαίσιο για ασφάλιση όλων των στελεχών της Εθνικής Φρουράς;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.475, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο το κράτος προτίθεται να αναβαθμίσει τη λειτουργία του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Αυγόρου, ώστε να υπάρχει καθημερινά γιατρός για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, κυρίως των ηλικιωμένων.

2. Κατά πόσο τα λειτουργικά έξοδα (π.χ. μισθοί προσωπικού, φάρμακα) και έξοδα συντήρησης του εν λόγω κέντρου θα καλύπτονται από το κράτος ή από το κοινοτικό συμβούλιο.

                    3. Κατά πόσο προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να καλύψει και τρέχοντα έξοδα (π.χ. νερό, καθαριότητα, κλιματιστικά κ.λπ.).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.476, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαπλάτυνση του δρόμου Λιοπετρίου-ποταμού Λιοπετρίου, κατά πόσο υπάρχει πρόνοια για κατασκευή ποδηλατοδρόμου και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.477, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανταλλαγής γης που σχετίζεται με την ανάπτυξη του ποταμού Λιοπετρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.479, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους έχει εξαιρεθεί η κοινότητα Αυγόρου από το σχέδιο της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τους, εντός ή εκτός της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.480, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα παραχωρηθεί το απαιτούμενο εγκεκριμένο ποσό κάλυψης της δαπάνης, για να ολοκληρωθεί η τοπιοτέχνηση γηπέδου καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και χειροσφαίρισης στο συνοικισμό Αυγόρου, σύμφωνα με την υπόσχεση του Υπουργού Εσωτερικών προς το κοινοτικό συμβούλιο, στις 24 Οκτωβρίου 2005, ότι το έργο θα ολοκληρωνόταν κατά το έτος 2006, και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.481, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση προτίθεται να διαχωρίσει και να παραχωρήσει νέα οικόπεδα σε νεαρά προσφυγικά ζευγάρια στο συνοικισμό αυτοστέγασης Αγίου Γεωργίου Αχερίτου, κατά πόσο έχει εξευρεθεί ο αναγκαίος χώρος και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να δοθούν σε δικαιούχους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.482, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Τμήμα Δημοσίων Έργων, στο οποίο υπάγεται ο δρόμος της λεωφόρου Καρύων στην κοινότητα Αυγόρου, έχει προχωρήσει στην κατασκευή οχετού ομβρίων υδάτων, στην επιδιόρθωση και λειτουργία της διάβασης πεζών, στη βελτίωση του οδοστρώματος και στην επιδιόρθωση των πεζοδρομίων, στα οποία προκλήθηκαν ζημιές από πλημμύρες το 2006. Εάν δεν έχουν γίνει τα πιο πάνω έργα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και οι λόγοι της μέχρι σήμερα καθυστέρησης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.483, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εγκρίνει την επέκταση των γραφείων του κοινοτικού συμβουλίου Αχερίτου και τη δημιουργία αίθουσας συνεδριάσεων και, εάν ναι, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.484, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να επιχορηγήσει εξ ολοκλήρου την ανάπλαση της πλατείας και του χώρου γύρω από την εκκλησία της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Αχερίτου με βάση το σχεδιασμό και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.485, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία πεζοδρομίου κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στο κοιμητήριο της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Αχερίτου και αν προτίθεται να δημιουργήσει επίσης τους αναγκαίους χώρους στάθμευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.486, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στον ηλεκτροφωτισμό της λεωφόρου Γιαννάκη Τζιοβάνη στην κοινότητα Αχερίτου και πότε υπολογίζεται να επιλυθούν.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.487, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος προτίθεται να παρέχει οικονομική βοήθεια για τη συντήρηση του αθλητικού γηπέδου ΟΛΥΜΠΟΣ στην κοινότητα Αχερίτου. Το συγκεκριμένο γήπεδο χρησιμοποιείται από την κοινοτική ομάδα και συντηρείται εξ ολοκλήρου από το κοινοτικό συμβούλιο Αχερίτου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.488, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος προτίθεται να προχωρήσει στη συντήρηση του εμπορικού κέντρου Α΄ στο συνοικισμό αυτοστέγασης Αχερίτου και, εάν ναι, πότε αυτό υπολογίζεται να γίνει. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κτίριο είναι τριάντα ετών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.489, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Το έργο της βελτίωσης της λεωφόρου Καρύων, που διασχίζει την κοινότητα Αυγόρου, έχει εγκριθεί ως πολεοδομικό;

                    2. Έχει ετοιμασθεί ρυθμιστικό σχέδιο;

                    3. Έχουν ζητηθεί προσφορές για την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων;

                    4. Πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το έργο;

                    5. Έχει προωθηθεί διαδικασία για λήψη απόφασης για εκτέλεση του έργου ως μικτού και τι αυτό σημαίνει για την παραπέρα υλοποίηση και                         χρηματοδότησή     του;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.492, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το υπουργείο του να διαχωρίσει νέα οικόπεδα για άπορες οικογένειες στην κοινότητα Σωτήρας και, εάν ναι, πότε προτίθεται να το κάνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.493, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να διαχωρίσει νέα προσφυγικά οικόπεδα στην κοινότητα Σωτήρας και, εάν ναι, πότε προτίθεται να το κάνει, ως επίσης και αν θα ανεγερθούν επιπρόσθετες προσφυγικές κατοικίες εκτός από αυτές της αναδόμησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.494, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να κατασκευάσει πεζοδρόμια κατά μήκος του δρόμου Σωτήρας-Παραλιμνίου, απόστασης περίπου 800 μέτρων, και, εάν ναι, πότε αυτά θα κατασκευαστούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.495, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να δημιουργήσει ταχυδρομικό γραφείο στην κοινότητα Σωτήρας και να απασχολήσει πλήρως ταχυδρομικό διανομέα και, εάν ναι, πότε αυτό υπολογίζεται να γίνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.496, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να προχωρήσει στην εγγραφή των αγροτικών δρόμων στην κοινότητα Σωτήρας και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.497, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να ετοιμάσει νέα σχέδια για το οδικό δίκτυο στη βιομηχανική ζώνη Σωτήρας, ώστε να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες αναπτύξεις και τα θερμοκήπια και, εάν ναι, πότε προτίθεται να τα υλοποιήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.498, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους που δεν έχει καταβληθεί στο κοινοτικό συμβούλιο Σωτήρας το ποσό των €751 000 που είχε υποσχεθεί ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων ως αντισταθμιστικό μέτρο για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Αμμοχώστου. Επίσης, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να παραχωρήσει το ποσό αυτό και, εάν ναι, με ποια μορφή και πότε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.521, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κτηνοτροφικής περιοχής Κάτω Πολεμιδιών, κατά πόσο έχει απαλλοτριωθεί η περιοχή αυτή και, εάν όχι, τι προτίθεται το κράτος να κάνει για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.522, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησης με αρ. 23.06.009.04.135 και μετά την απάντηση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών να προχωρήσει στη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου και οργανωτικής δομής για την οργάνωση του αλιευτικού τουρισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.527, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν κατασκευάστηκε μέχρι σήμερα ο δρόμος που οδηγεί στο τουρκοκυπριακό τεμάχιο 463, Φ/Σχ. LV III/5, στην Επισκοπή, όπου λειτουργεί επαγγελματικό υποστατικό, και πότε υπολογίζεται αυτό να γίνει, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο χώρος στάθμευσής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.539, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα περιστατικά που απασχόλησαν την αστυνομία αναφορικά με τους αιτητές πολιτικού ασύλου, από το 2006 μέχρι σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.548, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι εφαρμόστηκε από πέρσι ένα πιλοτικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους αλλόγλωσσους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αξιολογηθεί το πρόγραμμα αυτό, ποια είναι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και κατά πόσο έχουν ζητηθεί οι απόψεις από τα διάφορα σχολεία που εφαρμόζεται για τη βελτίωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.549, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του Διαχειριστικού Σχεδίου της Λίμνης της Ορόκληνης στη Λάρνακα και κατά πόσο συμπεριλαμβάνονται αθλητικές δραστηριότητες στο σχέδιο αυτό.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.550, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του διαχειριστικού σχεδίου της Αλυκής της Λάρνακας και κατά πόσο συμπεριλαμβάνεται η διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων στο σχέδιο αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.551, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό των δυστυχημάτων που έχουν συμβεί στο δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας από την αρχή της κατασκευής του μέχρι σήμερα και τα σχετικά πορίσματα της αστυνομίας για το κάθε δυστύχημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.552, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να μειώσει τη συνεισφορά των κοινοτικών συμβουλίων για τα αναπτυξιακά έργα από 30% σε 20% και πότε. Εάν όχι, πώς προτίθεται να βοηθήσει τις κοινότητες εκείνες οι οποίες με 30% ποσοστό χρηματοδότησης αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν έργα ανάπτυξης για την κοινότητά τους.

Επίσης, κατά πόσο προτίθεται το κράτος να εφαρμόσει 100% χρηματοδότηση των έργων ανάπτυξης που έχουν σχέση με το περιβάλλον.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.654, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κονδύλι του Κλάδου Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών που προοριζόταν για επιδιόρθωση της κοινά γνωστής ως Πράσινης Πολυκατοικίας στην οδό Κοτζιά Τεπέ στη Λάρνακα θα μεταφερθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και πότε υπολογίζεται να γίνουν οι επιδιορθώσεις στην εν λόγω πολυκατοικία.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.655, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να αντικαταστήσει τα στέγαστρα που είναι από αμίαντο στους χώρους στάθμευσης στο συνοικισμό Αγίας Νάπας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.556, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ύψος του ποσού που η Κυπριακή Δημοκρατία εκταμίευσε από κονδύλια της ΕΕ προς όφελος των αιτητών πολιτικού ασύλου για τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2009, τους σκοπούς της παραχώρησης των εν λόγω κονδυλίων και σε ποιο βαθμό εκπληρώθηκαν οι σκοποί αυτοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.557, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την εγγραφή των αγροτικών δρόμων στην κοινότητα Φρεννάρους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.558, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ευρύτερο τοπικό σχέδιο που αφορά την κοινότητα Φρεννάρους, κατά πόσο θα υπάρξει αναθεώρηση των ζωνών και ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.559, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος προτίθεται να λειτουργήσει κοινοτικό ιατρείο στην κοινότητα Φρεννάρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.560, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος είναι διατεθειμένο, σε περίπτωση που θα υπάρξουν καθυστερήσεις στις οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις του κράτους με τις εταιρείες πετρελαιοειδών όσον αφορά τη μετακίνησή τους από τη Λάρνακα στο Βασιλικό, να προχωρήσει στην ανάπτυξη του Ενεργειακού Κέντρου με μόνους συμμετέχοντες την ΑΗΚ για το φυσικό αέριο, τον ΚΟΔΑΠ για τα στρατηγικά αποθέματα και τρίτους που επιθυμούν να δημιουργηθεί κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου πετρελαιοειδών.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.561, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πορεία υλοποίησης του αποχετευτικού έργου στην κοινότητα Φρεννάρους, πότε υπολογίζεται να τελειώσει, καθώς και για τα αποχετευτικά έργα στις υπόλοιπες κοινότητες της επαρχίας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.562, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη δημιουργία κέντρου διαμετακομιστικού εμπορίου πετρελαιοειδών στο Ενεργειακό Κέντρο στο Βασιλικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.563, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερσή του και πότε υπολογίζεται να λειτουργήσει.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.588, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία κατοχύρωσης (πρότυπο) του επαγγέλματος του μπάρμαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.604, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποσό που δαπανήθηκε για κάλυψη της ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης των αιτητών πολιτικού ασύλου και των αιτητών του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος για τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2009 ξεχωριστά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.605, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστέρησε η υλοποίηση των έργων για τη διαχείριση των αποβλήτων σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το κράτος για επίσπευση της διαδικασίας εκτέλεσης των έργων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.609, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που δόθηκε ως δημόσιο βοήθημα σε αιτητές πολιτικού ασύλου και σε αιτητές του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος, ξεχωριστά, για τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2009, καθώς και για οποιαδήποτε άλλα ποσά δόθηκαν σε αυτούς στα πλαίσια της νομοθεσίας για οικονομική βοήθεια από το κράτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.610, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να μηχανοποιήσει την καθαριότητα των δρόμων στους δήμους, αγοράζοντας μηχανήματα για το σκοπό αυτό.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.615, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποιοι οι λόγοι που δεν ολοκληρώθηκε ο δρόμος στην οδό Ραγκαβή που αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο δίπλα από το γήπεδο της Νέας Σαλαμίνας στη Λάρνακα και συνεχίζεται με την οδό Κυριάκου Μάτση προς την Αραδίππου;

                   2. Πότε υπολογίζεται να γίνει το εν λόγω έργο, ώστε να αποφευχθούν τα πολλά δυστυχήματα που παρατηρούνται επί της οδού αυτής;»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.616, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού υπάρχει πρόβλημα οσμών και οχληρίας, που προκαλείται ενδεχομένως από τα εργοστάσια που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία απομάκρυνσης των εργοστασίων σκυροδέματος από το δήμο Αγίου Αθανασίου;

2. Προτίθεται το κράτος να αναβαθμίσει τη διαδικασία ελέγχου από τις κρατικές υπηρεσίες;

3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το κράτος γενικά για το εν λόγω θέμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.631, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός της ανάπτυξης του λιμανιού Λάρνακας, κατά πόσο έχει αρχίσει η διαπραγμάτευση με το στρατηγικό επενδυτή, ως επίσης και τα χρονοδιαγράμματα τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τη διαπραγμάτευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.634, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το ΓΕΕΦ να τροποποιήσει το σύστημα απασχόλησης κυρίως σε σχέση με το ωράριο των μόνιμων αξιωματικών, υπαξιωματικών και ΕΠΥ, ώστε η βάρδια να γίνει εικοσιτετράωρη και όχι συνεχόμενη για 31 ώρες που είναι σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.648, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκμίσθωση γης στο δήμο Δερύνειας για την κατασκευή του κολυμβητηρίου Αμμοχώστου, τους λόγους που καθυστερεί και πότε υπολογίζεται αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.649, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την κατασκευή του κολυμβητηρίου Αμμοχώστου και αν συμπεριλήφθηκαν τα αναγκαία κονδύλια για τη μελέτη και ανέγερσή του στον προϋπολογισμό του 2010.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.666, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το αρδευτικό έργο Κοκκινοχωριών, το οποίο υπάγεται στο Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, είναι περίπου ηλικίας είκοσι πέντε χρόνων. Εντός του 2008 σημειώθηκαν πέραν των 160 βλαβών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πρόγραμμα συντήρησης του έργου και κατά πόσο η συντήρηση αυτή μπορεί να καλυφθεί από το υφιστάμενο προσωπικό ή θα χρειαστεί πρόσθετη στελέχωση με ωρομίσθιο προσωπικό για την επιτάχυνσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.667, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής έχει άδεια λειτουργίας που απαιτεί μεταξύ άλλων την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, που θα έπρεπε να κοινοποιηθεί στο διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος τρεις μήνες μετά την έναρξη της ισχύος της άδειας, δηλαδή στις 05 Ιανουαρίου 2008, αφού η άδεια δόθηκε στις 05 Οκτωβρίου 2007.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει εφαρμοστεί τέτοιο σύστημα, σύμφωνα με τους όρους της άδειας που δόθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, και από πότε για κάθε σταθμό (Μονής, Βασιλικού και Δεκέλειας) ξεχωριστά. Εάν όχι, πού οφείλεται η καθυστέρηση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.687, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του νομοσχεδίου που αφορά τις άδειες παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες, τους λόγους που καθυστερεί και πότε υπολογίζεται να είναι έτοιμο, για να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.688, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί ότι τελευταία σημειώνονται πιο συχνά πλημμύρες στο χωριό Μανδριά της Πάφου, λόγω των έργων που έγιναν στην Αναρίτα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει για το λόγο αυτό σε εξέλιξη αντιπλημμυρικό έργο στο εν λόγω χωριό και ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.671, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν προχωρήσει στην επιδιόρθωση των τουρκοκυπριακών κατοικιών στην περιοχή “Πάνω Παράγκες” στο Μούτταλλο στην Πάφο, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η γεωτεχνική μελέτη και ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα για τη ριζική επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.686, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2010 , του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν πωληθεί τουρκοκυπριακά τεμάχια στο χωριό Μανδριά της επαρχίας Πάφου και ποια είναι αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.693, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί, μετά από συνάντηση που είχα με Άγγλους υπηκόους που διαμένουν στην περιοχή “Κάππαρη” στο Παραλίμνι, ότι δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών στην οδό Κάππαρη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν έγιναν μέχρι σήμερα διαβάσεις στον εν λόγω δρόμο, αν η αρμόδια αρχή προτίθεται να κατασκευάσει αυτές τις διαβάσεις και πότε υπολογίζεται να γίνουν, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μετακίνηση των πεζών που διαμένουν στις ήδη πυκνοκατοικημένες περιοχές κατά μήκος του δρόμου αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.696, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η ολοκληρωμένη λειτουργία του Επαρχιακού Γραφείου Αμμοχώστου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων προϋποθέτει τη στελέχωση και την ύπαρξη υποδομών και εξοπλισμού, που σήμερα δεν υπάρχουν (π.χ. κτιριακή αναβάθμιση, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λειτουργός λογιστηρίου, γραμματέας κ.λπ.).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πρόγραμμα της πλήρους λειτουργίας του Επαρχιακού Γραφείου Αμμοχώστου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, πότε υπολογίζεται να στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό και να του παρασχεθούν οι αναγκαίες υποδομές σε κτιριακό και άλλο εξοπλισμό, ώστε να λειτουργήσει σε ανεξάρτητη και ολοκληρωμένη βάση και να παρέχει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του στους κατοίκους της επαρχίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.712, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι συμβαίνουν αρκετά δυστυχήματα στο δρόμο από το συνοικισμό της Δερύνειας προς Σωτήρα, μπροστά από την εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα, εκ των οποίων ένα ήταν θανατηφόρο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να κατασκευάσει κυρτώματα στον εν λόγω δρόμο, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω δυστυχήματα.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.743, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για τη σήμανση και επίστρωση του δρόμου Αυδήμου-Αγίου Θωμά-Πλατανίστειας στη Λεμεσό.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.744, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αγίου Θωμά Λεμεσού για παραχώρηση συγκεκριμένης πετρόκτιστης κατοικίας για τη δημιουργία μουσείου έργων λαϊκής τέχνης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.745, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ενόψει της αλλαγής του καθεστώτος στα κρατικά ταχυδρομεία το 2013, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/6/ΕΚ, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2008, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση με το κρατικό ταχυδρομείο, για να επέλθει ομαλή μετεξέλιξη βάσει της εν λόγω Οδηγίας;

2. Ποια θα είναι η νόμιμη μορφή του ταχυδρομείου, αν αυτό μετεξελιχθεί με βάση τη δική σας πολιτική;

3. Ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα για υλοποίηση των αλλαγών και ποιες οι επιπτώσεις στο προσωπικό του ταχυδρομείου στην περίπτωση μετεξέλιξής του βάσει της Οδηγίας;

                    4. Ποιες ενέργειες γίνονται σήμερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών του ταχυδρομείου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.746, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ενημερωθεί το κράτος για την απόφαση των βρετανικών βάσεων να τερματίσουν τη λειτουργία ορισμένων τμημάτων στη βάση Δεκέλειας και για το πώς προτίθενται οι βάσεις να αποκαταστήσουν τους επηρεαζόμενους υπαλλήλους και εργάτες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.778, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακής γης που έχουν γίνει ή εκκρεμούν στην κοινότητα Καλού Χωριού Λάρνακας, σε ποιους έχουν πωληθεί και το δικαιολογητικό της κάθε περίπτωσης.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.781, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα προτίθεται να λάβει σε σχέση με τη στρέβλωση του ανταγωνισμού από τουρκοκυπριακά ταξί στο αεροδρόμιο Λάρνακας, τα οποία εκτελούν δρομολόγια προς όλες τις πόλεις επί πληρωμή, και κατά πόσο έχουν καταγγελθεί Τουρκοκύπριοι οδηγοί ταξί για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.782, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως έχουμε πληροφορηθεί, υπάρχουν περιπτώσεις όπου, όταν δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ατόμων για μεταφορά από το αεροδρόμιο Λάρνακας προς άλλες πόλεις και αντιστρόφως, η εταιρεία που ανέλαβε τη μεταφορά των ατόμων αντί του λεωφορείου χρησιμοποιεί είτε ταξί είτε μικρό λεωφορείο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα και κατά πόσο επηρεάζονται τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.783, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τηρείται το εγκεκριμένο και καθορισμένο δρομολόγιο των αστικών λεωφορείων από την τουριστική περιοχή “Φοινικούδες” της Λάρνακας προς και από την τουριστική περιοχή Πύλας, χωρίς παρεκκλίσεις, και κατά πόσο δικαιούται να σταματήσει εκτός των συγκεκριμένων στάσεων, προκειμένου να πάρει ή να κατεβάσει κόσμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.784, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί ότι γίνονται συμπλοκές μεταξύ οδηγών ταξί στο αεροδρόμιο για τον ίδιο πελάτη, με αποτέλεσμα να δίνεται κακή εικόνα στους επισκέπτες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο επιτρέπεται η παραλαβή και μεταφορά επισκεπτών με ιδιωτικά αυτοκίνητα τουριστικών γραφείων ή απεσταλμένα ταξί από τα ξενοδοχεία και αν χρειάζονται ειδική άδεια γι’ αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.785, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ο κλάδος των ταξί του αεροδρομίου Λάρνακας, λόγω της οικονομικής κρίσης και της μείωσης των τουριστών, αντιμετωπίζει προβλήματα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η κυβέρνηση να παραχωρήσει προσωρινά αντισταθμιστικά μέτρα, όπως παραδείγματος χάριν κατάργηση ή μείωση του κόστους της άδειας κυκλοφορίας, της ασφάλειας και του ΦΠΑ, καθώς και επιδότηση αντικατάστασης παλαιού αυτοκινήτου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.786, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός ατόμων που μπορεί να μεταφέρει ένα μικρό λεωφορείο των δώδεκα θέσεων;

2. Πώς διαχωρίζεται η αδειοδότηση του μικρού λεωφορείου από το ταξί;

                   3. Τα μικρά λεωφορεία έχουν ταξίμετρο, ασφάλεια μειωμένη και δεν πληρώνουν άδεια κυκλοφορίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.801, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο στις υπό ανέγερση προσφυγικές πολυκατοικίες έχει προβλεφθεί χώρος στάθμευσης για το κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά, ως επίσης και θερμομόνωση των κτιρίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.841, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι ο παροχετευτικός αγωγός πόσιμου ύδατος Κιβισιλίου-Μαζωτού υφίσταται σπασίματα και άλλες βλάβες, με αποτέλεσμα να χάνονται μεγάλες ποσότητες νερού. Οι διορθώσεις του αγωγού γίνονται από τα κοινοτικά συμβούλια των πιο πάνω χωριών, που για κάθε διόρθωση ξοδεύουν περίπου €500.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί σε ριζική αντικατάσταση του εν λόγω αγωγού και, αν ναι, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.846, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το βιβλίο “Θησαυρός Γενικών Γνώσεων” (Ειδικό για όλες τις Δημόσιες Εξετάσεις) του συγγραφέα Άδωνη Μυλωνά (Neorama Education Ltd) και τι προτίθεται να κάνει με το βιβλίο αυτό μετά από τα σχετικά γεγονότα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.871, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι στο νέο αεροδρόμιο Λάρνακας, το οποίο διαχειρίζεται η ιδιωτική εταιρεία “Hermes”, υπάρχει πρόβλημα εξαερισμού και ποιότητας του αέρα στον εργασιακό χώρο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν γίνει μετρήσεις της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς και εργασιακούς χώρους. Εάν ναι, παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθούν οι μετρήσεις αυτές, καθώς και τα συμπεράσματα των ερευνών που έγιναν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.877, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο όλες οι ευρωπαϊκές επίσημες γλώσσες θεωρούνται ως προσόν ή πλεονέκτημα για διορισμούς ή προαγωγές σε κυβερνητικές υπηρεσίες και, αν όχι, ποιες είναι αυτές και πώς δικαιολογείται η επιλογή τους. Επίσης να την πληροφορήσει αν έχει εναρμονιστεί η κυπριακή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.878, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει φάρος στο λιμανάκι του ποταμού Λιοπετρίου, καθώς και αν πρόκειται να ανεγερθεί και πότε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.879, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι μόνο η αγγλική, η γερμανική και η γαλλική γλώσσα θεωρούνται προσόν κατά την πρόσληψη ή προαγωγή ενός ατόμου στη δημόσια υπηρεσία, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούνται πλεονέκτημα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ισχύει αυτό το σύστημα στην Κύπρο και, εάν ναι, κατά πόσο είναι νομοθετικά έγκυρο, καθώς και αν προτίθεται να κάνει τροποποιήσεις, ώστε να μην αδικούνται οι υποψήφιοι για πρόσληψη στη δημόσια υπηρεσία οι οποίοι κατέχουν γνώση άλλης γλώσσας πέραν της αγγλικής, γερμανικής και γαλλικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.893, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει διευκρινίσεις σε σχέση με το φάκελο για κατοχύρωση του χαλλουμιού ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και, εάν ναι, παρακαλώ να μας κοινοποιηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.899, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρατηρείται σε μεγάλη κλίμακα ξήρανση των πεύκων σε όλη την Κύπρο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το μέγεθος του προβλήματος, τα αίτια και τα μέτρα που λαμβάνονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.909, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα διαχωριστούν οικόπεδα για παραχώρησή τους σε φτωχές ή προσφυγικές οικογένειες στην κοινότητα Αβδελλερού στη Λάρνακα και, εάν ναι, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.959, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εγκατάσταση τηλεφωνικού δικτύου για τις ανάγκες της βιοτεχνικής περιοχής Ξυλοτύμπου, τους λόγους που αυτή καθυστερεί, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, ώστε να εξυπηρετηθούν οι τριάντα τέσσερις βιοτεχνικές μονάδες της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.965, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για τη δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής στην Ξυλοτύμπου και, εάν όχι, πότε υπολογίζεται να τελειώσουν, ως επίσης και κατά πόσο θα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση για το κοινό .»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.966, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σύντομα πρόσβαση από τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αγίας Νάπας προς τη βιοτεχνική περιοχή της Ξυλοτύμπου και αντιθέτως, έτσι ώστε τα βαρέα οχήματα να μη διασχίζουν την κοινότητα και να προκαλούν οχληρία στους κατοίκους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.986, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω διαπιστώσει ότι διακινούνται στην αγορά οικοδομικά υλικά, όπως κόλλες, σουβάδες, πλακίδια, χωρίς να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN 12004, EN 12002, EN 998-1-2), τα οποία υποχρεούται η κυπριακή βιομηχανία να υιοθετεί αυστηρά. Παρατηρείται επίσης μεγάλοι κατασκευαστές υλικών γνωστών ονομάτων ευρωπαϊκών χωρών να διοχετεύουν υλικά στην κυπριακή αγορά από τρίτες χώρες, όπου οι ίδιοι παράγουν χωρίς πρότυπα, με αποτέλεσμα να παραπλανώνται οι καταναλωτές λόγω ονόματος. Είναι συχνό το φαινόμενο εισαγωγής υλικών από τη Συρία, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Λίβανο με την ονομασία του κατασκευαστή από την Ευρώπη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Γιατί ο Κύπριος παραγωγός πρέπει να είναι υποχρεωμένος να παράγει με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο και να επιτρέπεται η εισαγωγή και διακίνηση υλικών χωρίς τις αναγκαίες σημάνσεις;

2. Τι μέτρα λαμβάνει το κράτος για τη σωστή λειτουργία της αγοράς;

Πώς προτίθεται το κράτος να αντιμετωπίσει το εν λόγω πρόβλημα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.987, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σχετικά με τις περιπτώσεις όπου αφαιρούνται τουρκοκυπριακοί γεωργικοί κλήροι από δικαιούχους πρόσφυγες, τα ακόλουθα:

1. Ποιος επωμίζεται το κόστος των εξόδων που έγιναν στους κλήρους από τους εν λόγω δικαιούχους, όταν όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις έγιναν κατόπιν παραχώρησης σχετικών αδειών;

                    2. Εάν θα δοθεί αποζημίωση, ποια θα είναι αυτή και πώς θα υπολογισθεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.988, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την αποκοπή δένδρων από δασύλλιο στο δήμο Δερύνειας. Το δάσος αυτό έχει ηλικία πέραν των είκοσι πέντε ετών και δόθηκε στο Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου, για να δενδροφυτευθεί και να εξελιχθεί σε φυσικό πάρκο. Τόσο οι πρόσκοποι όσο και άλλες εθελοντικές οργανώσεις έχουν εργασθεί, για να δενδροφυτεύσουν και να αναπτύξουν το δάσος αυτό, το οποίο βρίσκεται κάτω από την προστασία του δήμου Δερύνειας και των κατοίκων της.

Συγκεκριμένα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί πρέπει να αποκοπούν δένδρα μεγάλης ηλικίας, για να κατασκευασθεί δρόμος (στο τμήμα παρά τη συμβολή με την Αγία Αικατερίνη); Πόσο λογικό είναι να καταστρέφεται δάσος, για να κατασκευασθεί δρόμος ο οποίος θα μπορούσε να οριοθετηθεί διαφορετικά, δεδομένης μάλιστα της γειτνίασής του με χαλίτικο τεμάχιο; Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουμε, η αρχική οριοθέτηση, που επηρεάζει το δάσος, έχει γίνει με σκοπό να προστατευθεί άλλη ιδιωτική γη.

2. Γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες επέλεξαν να οριοθετήσουν το δρόμο μετά από τις αρχικές αντιδράσεις, με τρόπο ώστε να καταστρέφονται αρχικά τέσσερα δένδρα; Στη συνέχεια ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί, αφού θα χρειαστεί να γίνουν πεζοδρόμια. Γιατί δεν επιλέγουν οι αρχές να προχωρήσουν στην οριοθέτηση και κατασκευή του δρόμου σε διάφορα στάδια, ώστε οι αντιδράσεις να μηδενισθούν, αλλά και ενδεχομένως να καθησυχάσουν οι κάτοικοι της περιοχής;

Παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθεί η τελική απόφαση και η συνολική οριοθέτηση του δρόμου, με τρόπο ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή έστω και ενός δένδρου, όπως και οι εναλλακτικές λύσεις που μελετήσατε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1015, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε απάντησή του στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.055, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2009, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Συλικιώτης αναφέρει ότι θα ζητηθεί από το διευθυντή του Τμήματος Δημόσιων Έργων (Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών) να μελετήσει την εισήγηση για τοποθέτηση προσωρινών φώτων τροχαίας στην είσοδο του οικισμού στέγασης εκτοπισθέντων “Κόκκινες” στη Λάρνακα πλησίον του γηπέδου “Αντώνης Παπαδόπουλος”.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πορεία του εν λόγω θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1017, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό των αθιγγάνων και των Τουρκοκυπρίων που διαμένουν στην τουρκοκυπριακή συνοικία Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό και αν προτίθεται το κράτος να λάβει μέτρα για αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργούνται στην εν λόγω περιοχή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1028, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών μέτρων για τη χρήση του πεδίου βολής που βρίσκεται μεταξύ Κλαυδιάς και Καλού Χωριού και μετά τη συζήτηση του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, έχουν δοθεί υποσχέσεις στην κοινότητα Κλαυδιάς από το Υπουργείο Άμυνας για ασφαλτόστρωση του δρόμου Κλαυδιάς-Καλού Χωριού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να προβεί στην ασφαλτόστρωση αυτή και, εάν ναι, ποιοι οι λόγοι καθυστέρησης, καθώς και το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1029, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μετά από συνάντηση που είχα με τον κοινοτάρχη της κοινότητας Κλαυδιάς, έχω πληροφορηθεί ότι έχει εξευρεθεί κρατική γη (περιοχή Άη Γιωρκούι, τεμ. 522, Φ/Σχ L4) για διαχωρισμό προσφυγικών οικοπέδων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στο διαχωρισμό των εν λόγω οικοπέδων για παραχώρησή τους σε πρόσφυγες, έτσι ώστε να λυθεί και το πρόβλημα που υπάρχει με τον υφιστάμενο διαχωρισμό, που βρίσκεται σε τουρκοκυπριακή γη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1030, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν γίνει μελέτες για τις επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές στους τομείς του τουρισμού, της γεωργίας, των δασών κ.λπ. και, εάν ναι, ποια είναι η εκτιμημένη ζημιά για κάθε τομέα ξεχωριστά και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, καθώς και αν έχει ετοιμαστεί εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων. Παρακαλώ επίσης όπως μας αποσταλούν οι εν λόγω μελέτες ή/και το σχέδιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1031, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς κατά τη σχετική συζήτηση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου διαμορφώθηκε η θέση της Κύπρου για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% και όχι κατά 30%, όπως υποστηριζόταν από άλλες χώρες μέλη της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1050, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα δημιουργηθεί υποσταθμός ασθενοφόρων στην Ορόκληνη και, αν ναι, πότε και στα πλαίσια ποιου προγράμματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1074, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει τεθεί αίτημα προς το κράτος για χρηματοδότηση ασθενή για μεταφορά του στο εξωτερικό για σκοπούς αλλαγής φύλου και, εάν ναι, κατά πόσο έχει εγκριθεί η συγκεκριμένη αίτηση.»

Απάντηση  


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1075, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί ότι σε δημοτικό σχολείο υπάρχει κοριτσάκι, το οποίο κατάγεται από ευρωπαϊκή χώρα, που οι γονείς του το υποχρεώνουν να φοράει μουσουλμανική μαντίλα, καθώς και ρούχα τα οποία καλύπτουν όλο το σώμα μέχρι τα υποδήματα, ασχέτως καιρικών συνθηκών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποια είναι η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού επί του θέματος των θρησκευτικών συμβόλων, χριστιανικών, μουσουλμανικών και άλλων;

2. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ως προς την ισότητα μεταξύ των παιδιών, ασχέτως καταγωγής, χρώματος, υπηκοότητας και θρησκευτικών πιστεύω;

                   3. Ποια η γνωμάτευση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού επί του συγκεκριμένου θέματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1076, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε απάντησή του στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.469, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2009, ο Υπουργός Υγείας κ. Χρίστος Πατσαλίδης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι γαστρεντερολόγοι για εργοδότηση και ως εκ τούτου το Γαστρεντερολογικό-Ενδοσκοπικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου δε λειτουργεί.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσει το πιλοτικό πρόγραμμα των λιστών αναμονής για ενδοσκοπήσεις σε άλλα νοσοκομεία, π.χ. Λάρνακας, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται και οι ασθενείς της επαρχίας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1092, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον όρο “δασοκομάντος” στο Δασονομείο, τι συμπεριλαμβάνει, ποια εκπαίδευση πρέπει να έχουν τα άτομα αυτά και από ποιους διοικούνται, καθώς και πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια αυτών των ανθρώπων σε περίπτωση πυρκαγιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1093, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι το μηχάνημα για μέτρηση της οστικής πυκνότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και έξι μήνες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα και πότε υπολογίζεται να αρχίσουν οι εξετάσεις για οστεοπόρωση, ώστε να εξυπηρετούνται αμέσως οι ασθενείς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1094, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να εξαιρέσει τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί από τη χρήση ζωνών ασφαλείας εντός ορίων κατοικημένων περιοχών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1105, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η πολιτική του κράτους για τη στήριξη της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας (ΑΠΕ) της ηλιοθερμίας και κατά πόσο θα γίνουν αλλαγές στην πολιτική αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1106, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην περίπτωση εξοικονόμησης πόρων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ποια μορφή ΑΠΕ θα επηρεασθεί και αν θα συνεχίσει το κράτος να προωθεί πάνω σε ίση βάση όλες τις μορφές ΑΠΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1107, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μετά από την αύξηση της φορολογίας των καυσίμων θα δεσμευτεί μέρος αυτής για σκοπούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και πόσο θα είναι αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1108, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα αυξηθεί το τέλος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και, αν ναι, πόσο υπολογίζεται να είναι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1109, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να συνεχίσει τα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) τόσο για 2010 όσο και για τα επόμενα χρόνια και πότε υπολογίζεται να ανοίξει το σχέδιο χορηγιών για το 2010

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1110, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα λαμβάνονται για αστυνόμευση περιοχών όπου διαμένουν μη Κύπριοι, ώστε να ελεγχθεί η παραβατικότητα σε αυτές τις περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1113, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποια προγράμματα υπάρχουν για ελέγχους που γίνονται στο νερό ύδρευσης για τις πιο κάτω περιπτώσεις:

1. Γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται από διανομείς πώλησης νερού και για ντεπόζιτα με κερματοδέκτες,

2. γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού,

3. ντεπόζιτα με κερματοδέκτες,

4. νερό το οποίο είναι εμφιαλωμένο σε πλαστικές μπουκάλες,

                   5. ντεπόζιτα από τα οποία υδροδοτούνται οι κοινότητες και οι δήμοι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1114, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, πρέπει να αποστέλλονται φάρμακα και εμβόλια στους εγκλωβισμένους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους δύο φορές το χρόνο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε έχουν αποσταλεί για τελευταία φορά και για ποιους λόγους δεν αποστέλλονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1126, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το αποχετευτικό σύστημα στη Βιομηχανική Περιοχή Δερύνειας.

2. Κατά πόσο και πότε θα ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος που αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο Δερύνειας-Παραλιμνίου, περνά από τη Βιομηχανική Περιοχή Δερύνειας και καταλήγει στο δρόμο Σωτήρας-Δερύνειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1127, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα επεκταθεί το αποχετευτικό σύστημα εντός των δημοτικών ορίων Παραλιμνίου προς την κοινότητα Σωτήρας, ώστε να καλυφθούν όλες οι κατοικίες της περιοχής, και, εάν ναι, ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1133, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρατηρείται ότι μεγάλος αριθμός συνταξιούχων δεν έχει λάβει ακόμα το πασχαλινό επίδομα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα δοθεί και σε αυτούς το πασχαλινό επίδομα και, εάν ναι, τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί και πότε υπολογίζεται να τους καταβληθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1111, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρατηρείται σε περιοχές όπου διαμένουν μη Κύπριοι το φαινόμενο να χρησιμοποιούνται ακατάλληλα υποστατικά διαμονής (π.χ. καταστήματα), ως επίσης να διαμένει σ’ αυτά υπέρμετρος αριθμός ατόμων ή και οικογενειών, πέραν των προβλεπομένων στις σχετικές άδειες οικοδομής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις προθέσεις του υπουργείου για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας για εξάλειψη αυτών των φαινομένων, ώστε οι διαμένοντες στα υποστατικά να διαβιώνουν σε ανθρώπινες και υγιεινές συνθήκες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1112, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε κάποιες περιοχές της Κύπρου όπου διαμένουν μη Κύπριοι παρατηρείται το φαινόμενο της μη κανονικής φοίτησης των παιδιών τους στα σχολεία, σε αντίθεση με ό,τι προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα και τι μέτρα λαμβάνει το κράτος για απόδοση ευθυνών στους γονείς ή κηδεμόνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1142, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι στη συνέλευση του σωματείου “Φίλοι του ΤΕΠΑΚ” που έγινε περί τα τέλη Απριλίου ο υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε ότι η Σχολή Καλών Τεχνών θα ιδρυθεί στο πλαίσιο του ΤΕΠΑΚ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Θα ιδρυθεί τελικά η Σχολή Καλών Τεχνών στο ΤΕΠΑΚ και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να λειτουργήσει και με ποια οργανωτική μορφή θα συσταθεί;

2. Ποια θα είναι η αρμόδια επιτροπή της Σχολής Καλών Τεχνών η οποία θα οργανώσει τη λειτουργία της σχολής;

                    3. Στα τμήματά της η σχολή θα συμπεριλαμβάνει και τις μουσικές σπουδές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1143, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τιμολόγια κυπριακών εταιρειών που εκδίδονται προς πορτογαλικές εταιρείες αναγνωρίζονται ως κανονικά τιμολόγια από τις φορολογικές αρχές της Πορτογαλίας και φοροαπαλλάσσονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1197, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στο συνέδριο του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, που έγινε στις 19 Ιουλίου 2009, ανακοινώθηκε ότι η Πολεοδομία Αμμοχώστου, η οποία εδρεύει σήμερα στη Λάρνακα, θα μεταφερθεί στην επαρχία Αμμοχώστου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει εκμισθωθεί χώρος για τη μεταφορά της εν λόγω υπηρεσίας και ποιες άλλες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα σχετικά με το θέμα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1198, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο στη συμφωνία που έχει γίνει με επενδυτές από το Κατάρ για το έργο απέναντι από το ξενοδοχείο “Χίλτον” στη Λευκωσία συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία καζίνου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1208, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις, όταν ο σύζυγος αποβιώσει, τη σύνταξη χηρείας παίρνει η νυν του σύζυγος, η οποία μπορεί να είναι και αλλοδαπή με πολύ λίγο χρόνο έγγαμου βίου μαζί του. Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου η αλλοδαπή επιστρέφει στη χώρα της, η σύνταξη αυτή συνεχίζει να της παραχωρείται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να τροποποιήσει την εν λόγω νομοθεσία και, εάν ναι, πότε, όπως επίσης και αν θα συμπεριληφθεί σ’ αυτήν ο επιμερισμός της σύνταξης αυτής στις πρώην και στη νυν σύζυγο του αποθανόντος ανάλογα με τα έτη διάρκειας του γάμου τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1209, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να κάνει αλλαγή στο διάταγμα, ώστε η τοποθέτηση σημαδούρων στη θάλασσα να γίνεται και κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε επιλεγμένες περιοχές, λόγω χειμερινών κολυμβητών, ως επίσης να δίνεται το διάταγμα στις αρμόδιες αρχές πιο γρήγορα (μέσα Απριλίου) για την τοποθέτηση των σημαδούρων πριν την καλοκαιρινή τουριστική σεζόν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1210, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα γίνει νέα βιοτεχνική περιοχή στην κοινότητα Τραχωνίου στη Λεμεσό, έτσι ώστε να μεταστεγαστούν τα διάφορα διασκορπισμένα εργαστήρια που βρίσκονται στην κατοικημένη περιοχή του προσφυγικού συνοικισμού Τραχωνίου, και, εάν ναι, ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1237, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους η κοινότητα Μοναγρουλλιού στη Λεμεσό δεν έχει συμπεριληφθεί στις μειονεκτικές περιοχές, ενώ έχουν συμπεριληφθεί άλλες γειτονικές κοινότητες με χαμηλότερο υψόμετρο, που είναι καθαρά τουριστικές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1253, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η αποθήκη τελωνείου του αεροδρομίου Λάρνακας θα παραχωρηθεί σε ιδιώτη και, αν ναι, τι θα απογίνει το εργατικό προσωπικό του εν λόγω τμήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1257, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το μέτρο 1.5.1. του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η ενημέρωση των αιτητών, με ποια βάση έχουν τεθεί τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των γεωργών για σκοπούς μοριοδότησης και κατά πόσο θα υπάρξει ξανά πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του εν λόγω μέτρου κατά το υπόλοιπο της περιόδου 2007-2013.»

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1258, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η Επιτροπή Σιτηρών έχει απαλλοτριώσει τουρκοκυπριακή γη στη Μεννόγεια για δημιουργία υποδομών που σχετίζονται με τη συγκέντρωση σιτηρών. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι τώρα αδρανοποιημένες και δε λειτουργούν.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να τις αξιοποιήσει η Επιτροπή Σιτηρών και κατά πόσο μπορεί να διατεθούν για τη ντόπια παραγωγή σε άλλο φορέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1261, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους η τοπική αρχή δεν έχει προβεί σε ψεκασμό της Αλυκής Λάρνακας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής από τα διάφορα έντομα (κουνούπια, σκνίπες), και τι προτίθεται να κάνει για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1262, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορούν οι Κύπριοι ναυτικοί οι οποίοι δούλευαν σε πλοία με ελληνική σημαία να μεταφέρουν τις εισφορές τους από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο της Ελλάδας στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1264, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η πολιτική του κράτους σε σχέση με την ασφάλεια των ιχθυοτροφείων στην Κύπρο ένεκα δολιοφθορών, ποια μέτρα λαμβάνονται, κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση του θέματος και, εάν ναι, αν προτίθεται το Τμήμα Αλιείας να καταθέσει νομοσχέδιο για διασφάλιση των ιχθυοτροφείων από δολιοφθορές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1265, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς διασφαλίζει το κράτος τη μη δημιουργία μονοπωλιακών κατασκευών σε σχέση με τις υποστηρικτικές των μαρίνων λειτουργίες, π.χ. συντήρηση, επιδιόρθωση, υποστήριξη σκαφών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1327, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος προτίθεται να παραχωρήσει οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες πατατοπαραγωγούς για την εσοδεία 2010 λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών.»

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1329, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που η ΑΗΚ στο πρόγραμμά της για παραχώρηση λαμπτήρων οικονομικής κατανάλωσης συνεχίζει να προωθεί λαμπτήρες τύπου “energy saving lamp”, ενώ στην αγορά, καθώς και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες γίνεται προώθηση λαμπτήρων τύπου “led”, που είναι φιλικότεροι προς το περιβάλλον, αφού έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1331, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι προγραμματίζεται η ανέγερση πολυθεματικού περιβαλλοντικού κέντρου στο Κάβο Γκρέκο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι σχεδιασμοί έχουν γίνει και τι θα συμπεριλαμβάνει το εν λόγω κέντρο, ως επίσης αν έχει γίνει μελέτη για τη βιωσιμότητά του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1330, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορεί να μου αποσταλεί το πόρισμα που έχει ετοιμάσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1333, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα διαχωριστούν εκ νέου προσφυγικά οικόπεδα στην κοινότητα Αλεθρικού και, εάν όχι, ποιες άλλες επιλογές έχουν οι δικαιούχοι πρόσφυγες που περιμένουν, για να πάρουν οικόπεδο στην εν λόγω κοινότητα, μετά την ακύρωση και του προηγούμενου διαχωρισμού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1341, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι Κυπριακές Αερογραμμές προβαίνουν σε εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης τρωκτικών στα αεροπλάνα και, εάν ναι, ποια προγράμματα είναι αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1342, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής των προγραμμάτων των Κυπριακών Αερογραμμών για την καταπολέμηση των τρωκτικών στα αεροπλάνα και ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας που ασκεί τον έλεγχο αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1343, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους φορολογήθηκαν οι επιδοτήσεις των αιτητών του μέτρου 1.5.1. (επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1344, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσα άτομα που διαμένουν σε ακριτικές περιοχές έχουν υποβάλει αίτηση για παραχώρηση δανείου/χορηγίας για αγορά κατοικίας ή διαμερίσματος στις εν λόγω περιοχές ανά επαρχία;

2. Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους καθυστερεί η εξέταση των αιτήσεών τους;

                   3. Πότε υπολογίζεται να γίνει η εξέταση και παραχώρηση του κονδυλίου στους δικαιούχους αιτητές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1345, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα που να συμπεριλαμβάνει όλα τα σχέδια που αφορούν επιδοτήσεις, για εύκολη πρόσβαση από τον οποιοδήποτε πολίτη, επιχειρηματία, σωματείο κτλ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1346, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνεται έγκαιρη ενημέρωση των ιστοσελίδων των διάφορων υπηρεσιών του κράτους όσον αφορά γενικά στο άνοιγμα σχεδίων για επιδοτήσεις, έτσι ώστε ο πολίτης να μπορεί να κάνει τις αιτήσεις του στο χρόνο που καθορίζουν οι προκηρύξεις των σχεδίων που τον ενδιαφέρουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1360, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ποσότητες νερού που παραχωρούνται στην κατεχόμενη Αμμόχωστο τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια και αν αυτές έχουν αυξηθεί, γιατί, όπως έχουμε πληροφορηθεί, υπάρχουν επεμβάσεις στο δίκτυο του κατεχόμενου τμήματος της Αμμοχώστου για γεωργικούς σκοπούς στα κατεχόμενα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1362, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να προχωρήσει σε επιδιορθώσεις τόσο σε οικίες του προσφυγικού συνοικισμού όσο και σε τουρκοκυπριακά σπίτια όπου διαμένουν πρόσφυγες στο Μούτταλλο στην Πάφο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1363, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να προχωρήσει σε ηλεκτροδότηση, ανέγερση αποχωρητηρίων και σε άλλες απαραίτητες αναβαθμίσεις στο αλιευτικό καταφύγιο στην Πέγεια και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνουν, ως επίσης αν έχει γίνει οποιαδήποτε μελέτη για το εν λόγω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1364, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται, μετά και από σχετική απόφαση που λήφθηκε, η ανέγερση του Β΄ Γυμνασίου Παραλιμνίου; Θα συμπεριληφθεί το αναγκαίο κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2011;

2. Πότε υπολογίζεται να γίνει η παρουσίαση των προκαταρκτικών σχεδίων για την ανέγερση του Ε΄ Δημοτικού Σχολείου Παραλιμνίου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1365, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Το εργοστάσιο “Βούρος” στην Κοφίνου έχει άδεια οικοδομής και άδεια για βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αφήνονται ελεύθερα να ρέουν σε γειτονικό χώρο της περιοχής;

2. Έχει ελεγχθεί η σωστή λειτουργία εκπομπών αερίων του εν λόγω εργοστασίου, αφού, όπως έχουμε ενημερωθεί, λειτουργεί χωρίς να θέτει σε λειτουργία τις βαλβίδες ασφαλείας των καζανιών, με αποτέλεσμα να μη γίνεται επεξεργασία των αερίων και να ελευθερώνονται στο περιβάλλον οσμές που προκαλούν μια ανυπόφορη κατάσταση στην περιοχή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1383, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Εθνική Φρουρά προβαίνει σε εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης των τρωκτικών στα στρατόπεδα και, αν ναι, τι προγράμματα εφαρμόζονται και ποια αρμόδια αρχή ασκεί τον έλεγχο για τα εν λόγω προγράμματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1388, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα προχωρήσει σε αυτονόμηση της Καρδιολογικής Μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας και, εάν ναι, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1390, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του δρόμου Δάσους Άχνας-Αυγόρου (διαμέσου της κτηνοτροφικής περιοχής), αν θα συμπεριληφθεί κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2011 και, εάν ναι, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1392, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Εδώ και καιρό ο φωτισμός του φυλακίου των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή Κάππαρη Παραλιμνίου, ο οποίος χρησιμοποιείται από τους ψαράδες ως απροσπέλαστο σημείο κατά τις νυχτερινές ώρες, δε λειτουργεί.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1393, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα διαχωριστούν οικόπεδα στην κοινότητα Καλού Χωριού Λάρνακας για άπορες οικογένειες και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει ο εν λόγω διαχωρισμός, έτσι ώστε να βοηθηθούν φτωχές οικογένειες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν άλλη βοήθεια από τα διάφορα στεγαστικά σχέδια του κράτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.001, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η ολοκλήρωση της παραχώρησης των οικοπέδων επί χάρτου στους δικαιούχους πρόσφυγες στην κοινότητα Τερσεφάνου και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.002, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους ο άδειος δημόσιος χώρος στο πλευρό του εμπορικού κέντρου στο συνοικισμό Τερσεφάνου βρίσκεται σε μια τέτοια ακάθαρτη κατάσταση, κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να προχωρήσει στον καθαρισμό του εν λόγω χώρου και πότε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.003, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να προχωρήσει εκ νέου σε διαχωρισμό οικοπέδων για παραχώρησή τους σε δικαιούχους πρόσφυγες στην κοινότητα Τερσεφάνου και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.016, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα ανεγερθεί εμπορικό κέντρο στον οικισμό Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα, αφού τα σπίτια έχουν δοθεί ως μόνιμη κατοικία σε άλλους πρόσφυγες, μετά το τέλος της αναδόμησης των οικισμών Τσιακκιλερού, Κοκκίνων και Αγίων Αναργύρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.017, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει σχεδιασμός και ανάλογο κονδύλι, για αξιοποίηση του χώρου ο οποίος βρίσκεται πίσω από το εμπορικό κέντρο του συνοικισμού Λιοπετρίου, για να δημιουργηθεί πάρκο ή χώρος πρασίνου, ή αν πρόκειται απλά να ασφαλτοστρωθεί, για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.018, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι έχει γίνει πρόσληψη εκατόν είκοσι ειδικών αστυφυλάκων για τις ανάγκες του αεροδρομίου Λάρνακας και την ασφάλειά του. Ένας αριθμός εξ αυτών δε χρησιμοποιείται, για να καλύπτει τις ανάγκες του αεροδρομίου, και υπηρετεί εκτός αυτού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση  


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.030, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για σκοπούς επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήματος που δημιουργείται στον Πρωταρά κατά τους θερινούς μήνες και πότε υπολογίζεται να τεθούν σε ισχύ.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.039, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός για επέκταση του εμπορικού κέντρου του συνοικισμού Λιοπετρίου, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί και αν θα συμπεριληφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2011 για το εν λόγω έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.044, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην επιδιόρθωση του καφενείου που βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο του συνοικισμού Αγίων Αναργύρων Β΄, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να αρχίσει η διαδικασία για την παραχώρηση και λειτουργία του και, εάν όχι, τι προτίθεται να κάνει με τον εν λόγω χώρο,

                    2. κατά πόσο έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση των παραθύρων, που είναι σήμερα από ξύλο, με παράθυρα από αλουμίνιο στον εν λόγω                    συνοικισμό και    ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.045, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι το εξωτερικό ιατρείο που βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο του συνοικισμού Αγίων Αναργύρων Β΄ δε λειτουργεί σε προγραμματισμένη συνεχόμενη βάση, ώστε να εξυπηρετεί τους κατοίκους του συνοικισμού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα προχωρήσει στη στελέχωση του ιατρείου αυτού και με ποιο τρόπο θα συνεχίσει να λειτουργεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.053, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων από εκπροσώπους τουριστικών γραφείων ότι η διαμόρφωση της πορείας εξόδου των επιβατών στο αεροδρόμιο Λάρνακας προκαλεί σύγχυση και ταλαιπωρία, τόσο στους ίδιους τους επιβάτες όσο και στους εκπροσώπους των εταιρειών που τους αναμένουν. Η τοποθέτηση των πάγκων αναμονής βρίσκεται σε λάθος χώρο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε διορθωτικά μέτρα σχετικά με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.054, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, ζητείται από τους παραγωγούς να πληρώσουν ασφάλιστρα στον ΟΓΑ για το 2009, παρά τη μέχρι σήμερα ρύθμιση της πληρωμής τους με αποκοπή από τον ΚΟΑΠ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.055, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο θα διεξαχθεί η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων για το Μέτρο 1.5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.056, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ολοκλήρωση του κοιμητηρίου στην κοινότητα Αυδήμου, τους λόγους καθυστέρησης και πότε υπολογίζεται να τελειώσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.057, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να δημιουργήσει ενδιάμεσους αποθηκευτικούς χώρους πόσιμου νερού, πέραν αυτού του Φρεννάρους, για ύδρευση της περιοχής Αμμοχώστου και, εάν ναι, ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.058, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ελέγχει τις περιπτώσεις όπου δίνεται σύνταξη σε Τουρκοκυπρίους που δε διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές και οι οποίοι μπορεί να μη βρίσκονται εν ζωή και πότε ενημερώνεται για την ακριβή ημερομηνία θανάτου τους, ώστε να τερματίζεται η σύνταξη των ατόμων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.059, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Κατόπιν επίσκεψής μου στο συνοικισμό Μακάριος Γ΄ στις Καμάρες στη Λάρνακα, έχω διαπιστώσει προβλήματα σχετικά με τις επιδιορθώσεις που γίνονται στις πολυκατοικίες του συνοικισμού αυτού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να προβεί εκ νέου και με ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην απομόνωση των ταρατσών των πολυκατοικιών, επειδή συνεχίζει το νερό να εισρέει από τις στέγες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία των κατοίκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.060, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην αποκατάσταση του χώρου του λατομείου στο Αυγόρου μετά και από το άνοιγμα του εργοστασίου ΧΥΤΥ στην Κόσιη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.061, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόνοια στις συμφωνίες με το διαχειριστή του αεροδρομίου Λάρνακας για δημιουργία στεγασμένου χώρου αναμονής λεωφορείων και ταξί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.068, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πρόταση του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων για ανάκαμψη του χειμερινού τουρισμού, κατά πόσο έχει ενσωματωθεί στα σχέδια του ΚΟΤ και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.079, ημερομηνίας 16 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε υπολογίζεται να αρχίσει η ανέγερση προσφυγικών κατοικιών στους ελεύθερους χώρους που έχουν δημιουργηθεί μετά τις αναδομήσεις στους οικισμούς που βρίσκονται στις κοινότητες Σωτήρας, Λιοπετρίου και Φρεννάρους, καθώς και πόσες κατοικίες (ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων) υπολογίζεται να ανεγερθούν στην επαρχία Αμμοχώστου γενικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.099, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω διαπιστώσει ότι σε ορισμένα πεζοδρόμια, κυρίως στη Λάρνακα, τοποθετούνται ειδικά βοηθητικά πλακάκια, τα οποία έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των πεζών που είναι τυφλοί. Παρ όλο που γίνεται η επένδυση και χρησιμοποιούνται τα πλακάκια αυτά στα πεζοδρόμια, η τοποθέτησή τους γίνεται με λανθασμένο τρόπο, με αποτέλεσμα το μόνο που προσφέρουν να είναι διακόσμηση και καμία εξυπηρέτηση των τυφλών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να επιλύσει το εν λόγω θέμα και τι μέτρα προτίθεται να λάβει μελλοντικά, ώστε να μην επαναληφθεί το πιο πάνω φαινόμενο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.100, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον ακριβή αριθμό των Τουρκοκυπρίων που είναι εγγεγραμμένοι στα γραφεία εργασίας ως άνεργοι για κάθε μήνα τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και τις διευθύνσεις που δηλώνουν.

Παράλληλα, παρακαλείται όπως ενημερώσει το σώμα για τους ελέγχους που γίνονται για τη μη απασχόληση των εν λόγω ανέργων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.101, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει σημειωθεί διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή Κάππαρη, στο Παραλίμνι, στο μέσο της τουριστικής περιόδου. Δυστυχώς, αυτό το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα είναι επαναλαμβανόμενο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της διακοπής, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται με στόχο την ελαχιστοποίηση της επανάληψης του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.102, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ληφθεί πρόνοια, κατά το σχεδιασμό του νοσοκομείου Αμμοχώστου, για τη μετακίνηση των τυφλών ασθενών από τα εξωτερικά ιατρεία προς το κυρίως κτίριο του νοσοκομείου, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, ώστε οι τυφλοί να μην ταλαιπωρούνται κατά τη διακίνησή τους στους εν λόγω χώρους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.103, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα συμπεριληφθεί στο τοπικό σχέδιο Παραλιμνίου το ΣΤ΄ Δημοτικό Σχολείο και, αν ναι, πότε θα γίνει αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.104, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα για δημιουργία κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.105, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα έργα τα οποία πραγματοποιούνται μπροστά από το οίκημα της ΣΕΚ στον προσφυγικό συνοικισμό Τσιακκιλερό στη Λάρνακα, καθώς και το χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.106, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η αστυνομία για υποβοήθηση της τροχαίας κίνησης στις τουριστικές περιοχές Αγίας Νάπας και Πρωταρά τις καλοκαιρινές περιόδους, κατά τις ώρες αιχμής, καθώς και τι προτίθενται να κάνουν οι αρμόδιες αρχές για άμβλυνση του μεγάλου κυκλοφοριακού προβλήματος στις εν λόγω περιοχές.»

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.107, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση κατασκευής οδικού δικτύου που είναι απαραίτητο για το Ε΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου και κατά πόσο έχουν γίνει οι αναγκαίες για το σκοπό αυτό απαλλοτριώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.108, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει συμπεριληφθεί στο τοπικό σχέδιο Παραλιμνίου το Β΄ Γυμνάσιο Παραλιμνίου και, αν όχι, τι χρειάζεται να γίνει, ποιες θα είναι οι ενέργειες των αρμόδιων αρχών για τη συμπερίληψή του και ποιο θα είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.109, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Με την έναρξη των μαθημάτων και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς η κυκλοφορία στον εμπορικό δρόμο Κοραή στο Παραλίμνι θα είναι αυξημένη, με αποτέλεσμα την επιδείνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος, καθώς και την έκθεση σε κίνδυνο των πεζών (μαθητών) κατά τη διασταύρωση του δρόμου αυτού. Παρατηρείται επί καθημερινής βάσης ένα χάος στο συγκεκριμένο δρόμο. Έχει γίνει διάβημα από τη Σχολική Εφορία Παραλιμνίου για απαλλοτρίωση του τεμαχίου με αριθμό 436, που βρίσκεται πίσω από το Λύκειο Παραλιμνίου, με σκοπό να χρησιμοποιείται ως δεύτερος δρόμος ή ως είσοδος για τους μαθητές στο σχολείο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να παραχωρήσει την έγκριση για απαλλοτρίωση του εν λόγω τεμαχίου και πότε προτίθεται να ανακοινώσει την απόφασή του, ως επίσης και τι άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αποτρέψει δυστυχήματα στο συγκεκριμένο δρόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.110, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προτίθεται να συγκατατεθεί στο να αποκτήσει η Σχολική Εφορία Παραλιμνίου το τεμάχιο με αριθμό 386, για να δημιουργήσει χώρο στάθμευσης έξω από το Γυμνάσιο Παραλιμνίου, καθώς και πότε προτίθεται να γνωστοποιήσει την απόφασή του.»

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.111, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η υλοποίηση του έργου για το Cargo Village στο νέο αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς και το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.122, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα νόμιμα δικαιώματα των τραπεζών για την είσπραξη τελών από τους πελάτες τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.121, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην επιδιόρθωση και ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού που αρχίζει από την εκκλησία της Παναγίας Καρμιώτισσας και καταλήγει στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης και, εάν ναι, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα, καθώς και κατά πόσο υπάρχει κονδύλι στον προϋπολογισμό για το εν λόγω έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.123, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η πολυκατοικία στην οδό Δωδεκανήσου 13 στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Ελευθερίου στα Λατσιά, ως επίσης σειρά άλλων πολυκατοικιών στον ίδιο οικισμό βρίσκονται σε ιδιαίτερα τραγική κατάσταση από πλευράς στατικής επάρκειας του κτιρίου. Παράλληλα, στην ίδια πολυκατοικία τα αποχετευτικά συστήματα είναι προβληματικά, με αποτέλεσμα τα υγρά απόβλητα από αποχωρητήρια των πάνω διαμερισμάτων να εισχωρούν στα κάτω διαμερίσματα. Παρ’ όλο που το πρόβλημα αυτό έχει κατ’ επανάληψη αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές, μέχρι σήμερα δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο, ενώ, απ’ ό,τι μας έχουν ενημερώσει, το υπουργείο έχει περικόψει κάθε πόρο που σκοπό έχει τις επιδιορθώσεις σε κυβερνητικούς προσφυγικούς οικισμούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω πρόβλημα, που θέτει σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των ενοίκων, καθώς και κατά πόσο το προβλεπόμενο κονδύλι των επιδιορθώσεων έχει χρησιμοποιηθεί και, αν όχι, πότε προτίθεται να το χρησιμοποιήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.124, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος διασφαλίζει την ασφάλεια των ενοίκων της κατοικίας στην οδό 143ος Δρόμος, αρ. 48, στα Πάνω Πολεμίδια, κατόπιν διαπίστωσης από τους αρμόδιους μηχανικούς των κρατικών υπηρεσιών για πρόβλημα στατικής επάρκειας της κατοικίας, μετά την πρόσφατη πτώση μέρους της στέγης, που είχε ως αποτέλεσμα την οξίδωση της σκελέτωσης του σπιτιού. Παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει το σώμα τι μέτρα προτίθεται να λάβει για επιδιόρθωση του εν λόγω σπιτιού, καθώς και το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.125, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης νέας ασθένειας στην κυπριακή πατατοκαλλιέργεια μετά την εισαγωγή φορτίου πατατών από τη Βουλγαρία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα είχαν ληφθεί για την εκφόρτωση του φορτίου αυτού;

2. Θα ανασταλούν οι εισαγωγές από την εν λόγω χώρα;

3. Ποια είναι η ακριβής ασθένεια που έχει εισαχθεί;

4. Ποια προληπτικά μέτρα λαμβάνονται για την αποφυγή μετάδοσή της στην ντόπια καλλιέργεια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.147, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα λειτουργήσει το νευροχειρουργικό τμήμα στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία του, ώστε να εξυπηρετούνται οι ασθενείς της επαρχίας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.148, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στο δρόμο Θεοδώρου Τσομαλούρη στο Φρένναρος, που είναι σε κατοικημένη περιοχή, παρατηρείται αυξημένη τροχαία κίνηση. Ο δρόμος αυτός έχει μετεξελιχθεί στον κεντρικό δρόμο που διοχετεύει την τροχαία κίνηση από το Αυγόρου προς τη Σωτήρα και τη Δερύνεια μέσω Φρεννάρους, προκειμένου πολλοί αυτοκινητιστές να παρακάμπτουν τους δρόμους παρά τη βιομηχανική περιοχή που οδηγούν προς το Φρένναρος. Να τονίσω ότι στο συγκεκριμένο δρόμο έχει σημειωθεί τροχαίο θανατηφόρο δυστύχημα. Οι ταχύτητες που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο δρόμο είναι πολύ μεγάλες και θέτουν σε κίνδυνο παιδιά και κατοίκους της περιοχής, που κατοικείται από νεαρά κυρίως ζευγάρια. Η δημιουργία κυρτωμάτων θεωρώ ότι είναι η μοναδική λύση για τον περιορισμό της ταχύτητας και της χρήσης του συγκεκριμένου δρόμου.

Λόγω αυξημένων παραπόνων των κατοίκων, θα ήθελα να πληροφορηθώ ποια είναι η αρμόδια αρχή που θα φέρει την ευθύνη για τυχόν νέο δυστύχημα μέχρι τη δημιουργία κυρτωμάτων.

Επίσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να δημιουργήσει κυρτώματα και, αν ναι, πότε, και, εάν όχι, ποια άλλα μέτρα προτίθεται το κράτος να λάβει, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.152, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει γίνει έλεγχος και μέτρηση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς εργασιακούς χώρους του νέου κτιρίου όπου μεταστεγάστηκε η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου μετά το πρόβλημα εξαερισμού που παρουσιάστηκε και, εάν ναι, παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθούν τα σχετικά αποτελέσματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.155, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στη στελέχωση της μονάδας βραχείας νοσηλείας του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου με νοσηλευτικό προσωπικό και, αν ναι, πότε αναμένεται να γίνουν οι σχετικές προσλήψεις και πόσες θέσεις θα καλύπτουν αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.156, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό των νοσηλευτών που θα προσληφθούν στα νοσοκομεία Αμμοχώστου και Λάρνακας, πότε υπολογίζεται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και σε ποια τμήματα θα τοποθετηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.157, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι Κυπριακές Αερογραμμές προτίθενται να αναθεωρήσουν το υλικό προβολής και διαφήμισης της Κύπρου και να συμπεριλάβουν την περιοχή Πρωταρά του δήμου Παραλιμνίου σε έντυπα της εν λόγω εταιρείας, όπως το «Sunjet», καθώς η περιοχή αυτή συμβάλλει στην κυπριακή οικονομία και δικαιούται την ανάλογη προβολή.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.164, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έπειτα από συλλογή υπογραφών από τους κατοίκους του συνοικισμού Πάνω Πολεμιδιών σχετικά με το κλείσιμο του καφενείου του συνοικισμού (ΣΚΕ Πάνω Πολεμιδιών), παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το κοινοτικό συμβούλιο έχει προχωρήσει σε τέτοια απόφαση, κατά πόσο είχε εξουσία να προβεί σε τέτοια πράξη, καθώς και κατά πόσο η Πολεοδομία έχει εγκρίνει την αλλαγή της χρήσης του εν λόγω υποστατικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.165, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω διαπιστώσει ότι ο χώρος των γραφείων της Επαρχιακής Διοίκησης, του Φόρου Είσπραξης και του Γραφείου Εργασίας της Αμμοχώστου είναι προβληματικός, λόγω του ότι οι προδιαγραφές αφορούσαν εμπορικούς χώρους. Η μετατροπή τους σε γραφεία είναι ανεπαρκής ως προς το θόρυβο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το κράτος, προκειμένου το πρόβλημα αυτό να ξεπεραστεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.167, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το σύστημα εξαερισμού στο αεροδρόμιο Λάρνακας είναι μικρής δυναμικότητας και δεν μπορεί να προσφέρει ταυτόχρονα τις αναγκαίες ποσότητες αέρα σε όλους τους χώρους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ευσταθεί η πληροφορία και, αν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν;

                    2. Έχουν γίνει μετρήσεις για την επάρκεια του εξαερισμού σε κάθε γραφείο χωριστά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.168, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτάσσει την ανάγκη για καλύτερη χρήση συστημάτων και συνεργασία για καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών και άλλων παράνομων ουσιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) και των τελωνειακών αρχών και άλλων υπηρεσιών, προκειμένου να γίνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος των ατόμων που διακινούν παράνομες ουσίες μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.169, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με:

1. τον τρόπο χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος από την εταιρεία “Hermes Airport” προς τις κρατικές υπηρεσίες που στεγάζονται στο νέο αεροδρόμιο Λάρνακας για καθεμιά χωριστά,

2. το ποσό που έχουν χρεωθεί οι υπηρεσίες αυτές ξεχωριστά κατά τα τελευταία τρία χρόνια και το συνολικό ποσό που πληρώθηκε,

                   3. τη σύγκριση του κόστους (μείωση ή αύξηση) για τις εν λόγω υπηρεσίες με το κόστος στο παλιό αεροδρόμιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.170, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει φρούρηση στην έξοδο του τελωνείου στο αεροδρόμιο Λάρνακας και τι προτίθεται να κάνει για το εν λόγω θέμα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.171, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που πληρώνει το κράτος προς την εταιρεία “Hermes Airport” για υπηρεσίες τηλεφώνου, φαξ και διαδικτύου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.172, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε αναβάθμιση του καρνάγιου στη Λεμεσό, το οποίο εξυπηρετεί τόσο τα σκάφη των υπόλοιπων μαρίνων της Κύπρου όσο και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μεσογείου, και, αν όχι, τι σχέδια υπάρχουν για το εν λόγω καρνάγιο.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.175, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μετά την αλλαγή της νομοθεσίας που αφορά το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (ΣΕΚΠ), αλλά και την υποχρέωση του ΣΕΚΠ να καλύπτει από μόνο του τα έξοδά του, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

Πώς προτίθεται το κράτος να καλύψει τους μισθούς του προσωπικού από την 1η Σεπτεμβρίου 2010;

Ένα σχέδιο εθελοντικής αφυπηρέτησης του προσωπικού ως βοήθεια από το κράτος λόγω αλλαγής του καθεστώτος και προσαρμογής του στην ελεύθερη αγορά αποτελεί κρατική ενίσχυση; Εάν ναι, τι προτίθεται το κράτος να κάνει και πότε και, εάν όχι, γιατί το κράτος δεν ετοιμάζει ένα τέτοιο σχέδιο;

Το ΣΕΚΠ θα προχωρήσει σε προσφορά υπηρεσιών προς το κράτος; Ποιες θα είναι αυτές οι υπηρεσίες και πώς αποτρέπεται η κρατική επιδότηση αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων;

Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους το ΣΕΚΠ προτίθεται να συστήσει θυγατρική εταιρεία; Αυτή η δυνατότητα πηγάζει από την υφιστάμενη νομοθεσία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.176, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το κράτος έχει σταματήσει να πληρώνει τη μεταφορά προς και από την Κύπρο των φοιτητών που σπουδάζουν στις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας, τη στιγμή που στο ποσό της υποτροφίας που δίνεται στους εν λόγω φοιτητές συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη των εξόδων των ταξιδιών μέχρι το τέλος των σπουδών τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.177, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ελεγχθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στο Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (ΣΕΚΠ). Αν ναι, ποιες οι παρατηρήσεις του υπουργείου και, εάν όχι, πότε προτίθεται να διενεργήσει το σχετικό έλεγχο, αφού ο σημερινός χώρος εργασίας έχει μετά από μετατροπή άλλη χρήση. Παρακαλώ επίσης να μας πληροφορήσει κατά πόσο το ΣΕΚΠ έχει πάρει σχετική έγκριση για αλλαγή χρήσης του χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.194, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η αγροτική έρευνα θεωρείται η ατμομηχανή που σέρνει τα βαγόνια της αγροτικής παραγωγής προς την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό, την αύξηση και συντήρηση της ανταγωνιστικότητας. Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, χρόνια τώρα, βρίσκεται με τα προγράμματά του μακριά από τα ζητούμενα της κυπριακής γεωργικής παραγωγής και πρακτικά χωρίς εφαρμοσμένη έρευνα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προσαρμόσει το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών τις δραστηριότητές του στα πεδία έρευνας με άμεση εφαρμογή στα κυπριακά δεδομένα, καθώς και για το ερευνητικό πρόγραμμα και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του στην κυπριακή γεωργία και κτηνοτροφία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.216, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργού Εσωτερικών στην ερώτηση με αριθμό 23.06.009.03.602, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2009, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαχωρισμός των οικοπέδων για σκοπούς αυτοστέγασης εκτοπισθέντων στην κοινότητα Αυδήμου;

2. Τα ζευγάρια που ήδη κατοικούν στην Αυδήμου ή τους έχουν παραχωρηθεί ήδη αλλού οικόπεδα θα μπορέσουν να πάρουν από αυτά της Αυδήμου, εάν και εφόσον προχωρήσει ο διαχωρισμός τους, έτσι ώστε να παραμείνουν στην κοινότητα αυτή;

                    3. Πόσα θα είναι τα οικόπεδα αυτά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.224, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ανεγερθεί σε τουρκοκυπριακή γη οι κατοικίες που βρίσκονται στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα και συγκεκριμένα στην οδό Κομοτηνής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.225, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος δίνει επίδομα ρεύματος σε άτομα με αναπηρίες και συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα ή, αν όχι, αν προτίθεται να δώσει τέτοιο επίδομα. Επίσης, να πληροφορήσει αν προτίθεται να επιχορηγήσει την αγορά συσκευών κλιματισμού για τα σπίτια αυτών των ατόμων (για καλοκαίρι και χειμώνα), καθώς και αν στο σχέδιο αυτό θα συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση των εν λόγω συσκευών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.226, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα σχετικά με την πορεία του φακέλου του χαλλουμιού:

1. Έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές τα ερωτήματα και οι διευκρινίσεις που αφορούν τον εν λόγω φάκελο;

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των απαντήσεων και των επόμενων βημάτων που σχετίζονται με την πορεία του;

                    3. Ποια ήταν τα ερωτήματα που αφορούσαν το θέμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις κυπριακές αρμόδιες αρχές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.227, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η ΑΗΚ έχει προχωρήσει στην ετοιμασία έκθεσης μετρήσεων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και θορύβου που δημιουργούνται από τις εγκαταστάσεις του υποσταθμού μεταφοράς της στον Άγιο Γεώργιο Λάρνακας και, αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα και μέχρι πού βρίσκεται η διαδικασία για μετατροπή του εν λόγω υποσταθμού από ανοικτού σε κλειστού τύπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.247, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα άτομα με μόνιμη αναπηρία υποχρεούνται να ανανεώνουν την κάρτα νοσηλείας τους κάθε δύο χρόνια και, εάν ναι, για ποιους λόγους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.248, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει ρητή υποχρέωση από πλευράς του κοινοτάρχη να γνωστοποιεί τις επιστολές που απευθύνονται στον πρόεδρο και τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων και στα μέλη και ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί, όταν πολλές αποφάσεις του κοινοτάρχη δε βασίζονται στη στήριξη των κοινοτικών συμβούλων, λόγω του ότι δεν ενημερώνονται προηγουμένως, όπως π.χ. συνέβη στο κοινοτικό συμβούλιο Αγκλεισίδων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.265, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε αλλαγή ζώνης για τα τεμάχια (Αρ. Εγγραφής 0/5546, Φ/Σχ 2-281-372, Τμήμα 11) που βρίσκονται από την πάνω πλευρά του δρόμου-άξονα στην περιοχή ποταμού Λιοπετρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.266, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Λόγω της ακρίβιας, διάφορες κατηγορίες του πληθυσμού, όπως αυτές με χαμηλά εισοδήματα, καθώς τα άτομα με αναπηρίες και άλλες παθήσεις, τα επιδόματα των οποίων είναι χαμηλά (π.χ. €319 για άτομα με βαριά κινητική αναπηρία), δέχονται πολλές οικονομικές πιέσεις.

          Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση προτίθεται να αυξήσει στοχευόμενα τόσο τα επιδόματα όσο και το δημόσιο βοήθημα που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.269, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την ανέγερση του κολυμβητηρίου Αμμοχώστου και κατά πόσο έχει συμπεριληφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό για το 2011.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.270, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Δεδομένης της απόφασης για δημιουργία ενεργειακού κέντρου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν μετακινηθεί μέχρι σήμερα από τη Λάρνακα η κρατική εταιρεία ΚΕΤΑΠ και οι εταιρείες πετρελαιοειδών, καθώς και για το ακριβές χρονοδιάγραμμα μετακίνησής τους.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.271, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν εκδόθηκε ο κατάλογος του ΚΟΤ για το 2010, κατά πόσο οι εκτυπώσεις του εν λόγω καταλόγου γίνονται στο εξωτερικό, και, εάν ναι, για ποιους λόγους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.272, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος είναι ο αριθμός των Κυπρίων που εργοδοτούνται στα κατασκευαστικά έργα για τη μαρίνα Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.273, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η ΑΗΚ να ενημερώνει καθημερινώς τους καταναλωτές της για την τιμή χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.275, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Μπορούν οι εγκλωβισμένοι να μεταφέρουν το παραγόμενο ελαιόλαδο και μέλι τους στις ελεύθερες περιοχές και σε ποιες ποσότητες;

                    2. Έχουν σταλεί στους εγκλωβισμένους οι εκταρικές και η κατά κεφαλήν επιδοτήσεις και, εάν όχι, πότε υπολογίζεται να σταλούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.276, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Είναι πλέον συχνό έως καθημερινό το φαινόμενο ένας ασθενής να πρέπει να μεταφερθεί στο εξωτερικό για εγχείρηση. Η οικονομική διάσταση αυτού του προβλήματος είναι τεράστια, αφού ένας μεγάλος αριθμός πολιτών δε διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να το πράξει και καταφεύγει οπουδήποτε για βοήθεια. Σίγουρα, ο τρόπος αυτός δεν είναι ούτε ο σωστός αλλά ούτε και ο ιδανικός, μάλιστα αν ληφθεί υπόψη ότι, μέχρι να ολοκληρωθεί η συλλογή χρημάτων, μπορεί ο ασθενής να αποβιώσει. Πρόσθετα, δεν είναι σίγουρο το ενδεχόμενο να μαζευτεί το αναγκαίο ποσό χρημάτων, αλλά ούτε και ελέγχεται από κανέναν αν μαζευτεί ένα ποσό χρημάτων μεγαλύτερο από το αναγκαίο.

Το κράτος στο πλαίσιο της αρχής της αλληλεγγύης συχνά, αλλά όχι και πάντοτε, ανταποκρίνεται στα καλέσματα αυτά, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία. Πολλές φορές ωστόσο η διαδικασία που αφορά την οικονομική διάσταση του θέματος είναι χρονοβόρα, αλλά και αβέβαιη μέχρι τη λήψη της τελικής απόφασης.

Θεωρώ ότι η δημιουργία θεσμοθετημένου ταμείου παροχής άμεσης βοήθειας προς ασθενείς είναι επιβεβλημένη και θα βοηθήσει τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων. Το ταμείο αυτό θα μπορούσε να συσταθεί στη βάση νομοθεσίας με υποχρεωτικό τέλος βασισμένο στην κατανάλωση ενέργειας, αφού πολλά από αυτά τα νοσήματα έχουν αποδεδειγμένα επιστημονικά τα αίτιά τους σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή, ώστε το σύστημα φορολόγησης για περιβαλλοντική συνέπεια να είναι δικαιότερο. Προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής, θα μπορούσε το τέλος αυτό να αποκοπεί από το πάγιο τέλος του ρεύματος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα και κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε δημιουργία τέτοιου ταμείου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.277, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί πως το πάρκο πίσω από την εκκλησία Αγίου Βαρνάβα στο συνοικισμό Δερύνειας βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους γονείς και τα παιδιά του εν λόγω συνοικισμού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω πάρκο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει η αρμόδια υπηρεσία σε καθαρισμό και επιδιορθώσεις των εγκαταστάσεων του πάρκου (παγκάκια, παιδική χαρά) και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει αυτό 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.278, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η ΑΗΚ προτίθεται να εφαρμόσει φθηνότερη τιμολογιακή πολιτική για την κατανάλωση αγροτικού ρεύματος κατά τις βραδινές ώρες, όπου η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος είναι μειωμένη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.279, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης των έργων στο δρόμο από την αστυνομία των βρετανικών βάσεων Δεκέλειας μέχρι τον κυκλοφοριακό κυκλικό κόμβο Δεκέλειας, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης των επιδιορθώσεων στον εν λόγω δρόμο και κατά πόσο οι βρετανικές βάσεις διαθέτουν το απαιτούμενο κονδύλι για την ολοκλήρωση των έργων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.290, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να τροποποιήσει τη λειτουργία του προειδοποιητικού ήχου που έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιείται, όταν ξεκινά ο κάθε ιμάντας, για να μεταφέρει τις αποσκευές στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Λάρνακας και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει και ποια θα είναι η τροποποίηση που θα γίνει, έτσι ώστε να μη δημιουργείται αχρείαστη ηχορρύπανση στην εν λόγω αίθουσα.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.291, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το νερό στην κοινότητα Αγκλεισίδες κρίθηκε από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες ως ακατάλληλο, και, εάν ναι, ποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, εάν συνεχίζεται η ακαταλληλότητα του νερού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.305, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει διαδικασία απαλλοτρίωσης της τουρκοκυπριακής γης που έχει δοθεί ως οικόπεδα (π.χ. Α4, Α5) σε πρόσφυγες για ανέγερση κατοικιών στο συνοικισμό αυτοστέγασης Ζυγίου και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.306, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε τοποθέτηση ανελκυστήρων στις τρεις πολυκατοικίες της οδού Συρίου, με αριθμούς 18, 20, και 22, στο συνοικισμό Αγίων Αναργύρων Β΄ στη Λάρνακα, λόγω του ότι διαμένουν πολλοί ηλικιωμένοι σε αυτές, και, εάν ναι, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.308, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησης με αρ. 23.06.009.04.1015, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2010, που αφορούσε την τοποθέτηση φώτων τροχαίας στην είσοδο του οικισμού “Κόκκινες” στη Λάρνακα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το σχέδιο που ετοίμασε παλαιότερα το Τμήμα Δημοσίων Έργων για το εν λόγω θέμα, αν σήμερα μπορεί να εφαρμοστεί και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.309, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησης με αρ. 23.06.009.04.1331, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2010, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχει ετοιμαστεί μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κάβο Γκρέκο και πώς θα καλύπτεται τώρα το οικονομικό κόστος του κέντρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.312, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα, που αφορούν το Λύκειο Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα:

1. Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει καθυστέρηση στα έργα που διεξάγονται;

2. Ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων και ποιο είναι το πραγματικό;

3. Ποιο είναι το συνολικό κόστος ανακαίνισης, ποιο ήταν το προβλέψιμο κόστος και πού έχει ανέλθει αυτό στη συνέχεια;

                     4. Σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου, θα κόστιζε λιγότερο ή το ίδιο;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.322, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο περιλαμβάνονται στις προγραμματισμένες φυτεύσεις του Τμήματος Δασών και μελισσοκομικά φυτά και, αν, ναι, με ποιο τρόπο γίνεται ο προγραμματισμός των φυτεύσεων στις συγκεκριμένες περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.323, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ο Σύνδεσμος Αδειούχων Αχθοφόρων στο λιμάνι Λάρνακας, πάντα κατόπιν παρότρυνσης και σχετικής έγκρισης από την Αρχή Λιμένων, έχει προβεί σε αγορά εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των γερανογεφυρών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο εν λόγω εξοπλισμός θα μεταφερθεί και αυτός στο λιμάνι της Λεμεσού και θα δοθεί αποζημίωση και, εάν όχι, ποιος θα επωμισθεί το κόστος, αφού θα καταστούν αχρείαστα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.328, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρ’ όλο που έχουν δοθεί υποσχέσεις από τους αρμόδιους υπουργούς και άλλους αξιωματούχους για απομάκρυνση των κεραιών από την περιοχή του χωριού Δρούσεια, αυτές δεν έχουν υλοποιηθεί. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου μάλιστα φαίνεται να μην έχει υπόψη του τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ζητήσει τη μετακίνηση των κεραιών από την περιοχή της Δρούσειας.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.340, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι όλοι οι συνταξιούχοι που προέρχονται από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πλείστοι των οποίων είναι Άγγλοι, και διαμένουν στην Κύπρο κάνουν χρήση των κρατικών νοσοκομείων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Η παροχή αυτής της υπηρεσίας γίνεται με αποκλειστικό στοιχείο την ιδιότητα του συνταξιούχου ή λαμβάνεται υπόψη το ύψος της σύνταξής του, για να είναι δικαιούχος ή όχι;

2. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός συνταξιούχων κατοίκων που προέρχονται από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι σήμερα, καθώς και ποιο είναι το συνολικό κόστος ανά έτος από το 2004;

3. Η αρμόδια αρχή έχει πάρει τα χρήματα για τη χρήση αυτή;

4. Παραχωρείται σ’ αυτούς δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;

5. Τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης οι Κύπριοι συνταξιούχοι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

                   6. Τι πολιτική προτίθεται το κράτος να ακολουθήσει για το εν λόγω θέμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.341, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι Άγγλοι πολίτες που διαμένουν και εργάζονται στις βρετανικές βάσεις, καθώς επίσης και στρατιώτες των βάσεων, εξυπηρετούνται από τα κρατικά νοσοκομεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αυτό ευσταθεί και, εάν ναι, ποιος είναι ο αριθμός των επισκέψεων μέχρι σήμερα, ποιο είναι το συνολικό κόστος και με ποιους τρόπους αυτό καλύπτεται.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.342, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως μας έχουν ενημερώσει, έχει γίνει μια συμφωνία μεταξύ Αρχής Λιμένων Κύπρου και Συνδέσμου Αδειούχων Αχθοφόρων με την παρότρυνση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με την οποία, ωσότου αναλάβει ο επενδυτής τη λειτουργία του λιμανιού Λάρνακας, καθώς επίσης και τη ρύθμιση της αποζημίωσης από τον επενδυτή προς τους αχθοφόρους, η Αρχή Λιμένων Κύπρου θα παραχωρούσε δάνειο ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ, με σκοπό να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του λιμανιού κατά την ενδιάμεση περίοδο μέχρι την ανάληψή της από τον επενδυτή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα, τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η υλοποίηση της συμφωνίας και το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης των συμφωνηθέντων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.343, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν διαχωριστεί βιοτεχνικά οικόπεδα, για να παραχωρηθούν σε βιοτεχνίες που βρίσκονται εντός του οικισμού του Μουττάλλου, και, εάν ναι, σε ποιους δόθηκαν και κατά πόσο αυτοί έχουν ήδη μετακινηθεί. Εάν όχι, προτίθεται η αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε διαχωρισμό τέτοιων οικοπέδων και πότε, έτσι ώστε να τερματιστεί η παρενόχληση των κατοίκων από την οχληρία και τις οσμές που δημιουργούνται από τις εργασίες που γίνονται;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.347, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μετά από επίσκεψή μου στην περιοχή που διεξάγονται τα έργα για τη μαρίνα Λεμεσού, παρατήρησα ένα μεγάλο πρόβλημα. Από τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος στο χώρο που παραχωρήθηκε από το δήμο Λεμεσού στους αναδόχους του έργου απελευθερώνεται σκόνη, η οποία δημιουργεί προβλήματα στην εν λόγω περιοχή (καταστήματα, βιοτεχνίες κ.τ.λ.).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η σχετική μονάδα έχει άδεια λειτουργίας και, αν ναι, ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για περιορισμό της σκόνης.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.352, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει αλλαγή των επιτρεπόμενων ορίων αφλατοξίνης στο γάλα και στις πρώτες ύλες ζωοτροφών και κατά πόσο μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να παίρνει άμεσα μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως στις περιπτώσεις των διοξινών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.353, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ακολουθείται η σωστή διαδικασία χυσίματος του γάλακτος, στις περιπτώσεις όπου εντοπίζεται μολυσμένο από αφλατοξίνες γάλα, και η καταστροφή του γάλακτος γίνεται σύμφωνα με τη διαχείριση υγρών αποβλήτων; Όπως με έχουν πληροφορήσει, ανοίγεται το στόμιο του ψυγείου και αφήνεται το γάλα να ρέει στο δρόμο.

2. Προτίθεται η κυβέρνηση να αποζημιώσει τους κτηνοτρόφους για το γάλα της φετινής χρονιάς, ως επίσης και της περσινής και, εάν όχι, γιατί και πού στηρίζεται αυτή η απόφαση;

3. Έχει υποχρέωση η αρμόδια αρχή να αναγράφει στο έντυπο δέσμευσης/κατάσχεσης γάλακτος τη δυνατότητα ενστάσεως από τον παραγωγό; Δίνεται το δικαίωμα στον παραγωγό να υποβάλει ένσταση και, εάν όχι, ποιοι οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να το κάνει;

4. Οι αναλύσεις του γάλακτος από τις επηρεαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες έχουν γίνει με διαπιστευμένη μέθοδο, ποιο είναι το ποσοστό λάθους της μεθόδου και λαμβάνεται αυτό υπόψη; Ποιες είναι αυτές οι κτηνοτροφικές μονάδες και από ποιες χύθηκε το γάλα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.354, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αλλάξει η υφιστάμενη πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά την παραχώρηση προσφυγικών κατοικιών στις ελεύθερες περιοχές στους εγκλωβισμένους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.393, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προμηθεύσει την ομάδα εθελοντών της Πολιτικής Άμυνας Ορεινής Λάρνακας (Κοινότητα Ορά) με διπλοκάμπινο αυτοκίνητο το οποίο θα μεταφέρει εξοπλισμό κατάσβεσης πυρκαγιών και, αν ναι, πότε προτίθεται να το κάνει. Η ομάδα εθελοντών, που με ζήλο έχει οργανωθεί και εκπαιδευτεί, φέρνει θετικά αποτελέσματα στην κατάσβεση πυρκαγιών, με τη χρήση όμως ιδιωτικών οχημάτων για το σκοπό αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.404, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εργοδοτηθεί γιατρός νευρολόγος στο νοσοκομείο Αμμοχώστου και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει. Επιπλέον, παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά με το πώς καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών για τον εν λόγω γιατρό μέχρι σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.405, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των Τουρκοκύπριων γυναικών που έχουν δηλώσει ότι είναι διαζευγμένες και είναι λήπτριες δημόσιου βοηθήματος, τις διευθύνσεις στις οποίες έχουν δηλώσει ότι διαμένουν, καθώς και ποιο είναι το ύψος της βοήθειας που τους έχει παρασχεθεί μέχρι σήμερα από το 2004.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.414, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο πρόκειται να ανεγερθούν υπερυψωμένες συμβολές στην οδό Μιχαήλ Κάσιαλου, μπροστά από το δημοτικό, το νηπιαγωγείο και τον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Νάπας, ως επίσης και κατά μήκος της οδού Τεύκρου Ανθία και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.415, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας οδήγησης να συμπεριλάβει στις εξεταστικές της πράξεις και ανάγκες τη χρήση πλοηγού (Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού).» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.416, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως έχω πληροφορηθεί, υπάρχει η δυνατότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου μη κρατικοί φορείς, κατά κύριο λόγο θρησκευτικοί, να μπορούν να συστήσουν και να λειτουργήσουν θρησκευτικά σχολεία διάφορων βαθμίδων εκπαίδευσης. Η χρηματοδότηση αυτών των σχολείων γίνεται από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πολιτική του υπουργείου του όσον αφορά την αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας που παρέχεται στον τομέα της εκπαίδευσης για την ομογένεια στο κράτος του Ηνωμένου Βασιλείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.417, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως με έχουν πληροφορήσει, οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ασκούν υπερβολικούς ελέγχους σε κατόχους κυπριακών ταυτοτήτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα, με το αιτιολογικό ότι έχουν εντοπιστεί πλαστές ταυτότητες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι κυπριακές Αρχές είναι ενημερωμένες για το εν λόγω θέμα και ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.419, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος στην κατεχόμενη Καρπασία και τις δράσεις που αυτό συμπεριλαμβάνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.420, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει ορίσει άτομο υπεύθυνο για το συντονισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και των συστημάτων των σχολείων της παροικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο να μελετά, να αξιολογεί και να συμβουλεύει το υπουργείο και τους εμπλεκόμενους φορείς για τα θέματα αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.421, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ανεργίας στον τόπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.422, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση σχετικά με τη διαχείριση των χρεών που δημιουργήθηκαν σε άτομα λόγω της ανεργίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.423, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η κυβέρνηση να εφαρμόσει πρόγραμμα παραχώρησης διευκολύνσεων για αγορά κατοικίας από Κύπριους απόδημους, έστω και εάν αυτοί δεν έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Κύπρο, με σκοπό να τονωθεί η αγορά, καθώς αρκετός κόσμος οδηγήθηκε στην ανεργία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.424, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποια η πολιτική της κυβέρνησης σχετικά με το μέλλον και τη διασύνδεση των γενεών των Κυπρίων μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία και ενδεχομένως σε άλλες χώρες;

                     2. Προτίθεται το κράτος να δώσει κίνητρα επαναπατρισμού τους;

3. Προτίθεται το κράτος να δημιουργήσει γέφυρες με τις νέες γενεές Κυπρίων μεταναστών στις χώρες διαμονής τους, ώστε να μην απομακρυνθούν οι νεότερες γενεές από τις ρίζες τους;

                     4. Σήμερα αρχίζουν οι νέοι απόδημοι, τρίτης και πέρα γενεάς, να μην αισθάνονται δέσιμο με την Κύπρο. Πώς και με ποια πολιτική προτίθεται                      το κράτος να     αντιμετωπίσει το θέμα αυτό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.446, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποιες είναι οι ακριβείς θέσεις της κυβέρνησης για το θέμα του περιουσιακού, όπως αυτό προκύπτει με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να συστήσει η Τουρκία επιτροπή στην οποία να απευθύνονται οι επηρεαζόμενοι πολίτες;

2. Γίνεται από πλευράς της κυπριακής κυβέρνησης συγκεκριμένη εισήγηση, ώστε οι πολίτες να απευθύνονται ή όχι στην επιτροπή; Εάν ναι, ποια καθοδήγηση δίνεται; Εάν όχι, τι εισηγείται η κυβέρνηση; Ποια η ευθύνη του κυπριακού κράτους σχετικά με το τι θα πράξουν οι πολίτες;

3. Έχει προβεί η κυβέρνηση σε ενδιάμεση αξιολόγηση του έργου αυτής της επιτροπής, ποια συμπεράσματα έχουν βγει και πώς αυτά τα συμπεράσματα αξιοποιούνται;

Ένας μεγάλος αριθμός πολιτών βρίσκεται σε απόγνωση λόγω της διαφορετικότητας των νομικών τοποθετήσεων. Επίσης, σε απόγνωση βρίσκεται ακόμη ένας άλλος αριθμός πολιτών, λόγω του ότι τα έξοδα προσφυγής είναι πολύ υψηλά και η εκμετάλλευση των πολιτών γίνεται πλέον χωρίς όρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.447, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Η κυβέρνηση μελετά ή προτίθεται να προβεί σε σταδιακή κρατικοποίηση ιδιωτικής γης στα κατεχόμενα (νοείται πάντοτε σε εθελοντική βάση) στο πλαίσιο ενός χρονοδιαγράμματος μέχρι τη λύση του κυπριακού προβλήματος;

2. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι μπορεί να προχωρήσει σε σταδιακή κρατικοποίηση κατεχόμενης ιδιωτικής γης με προτεραιότητα στις περιπτώσεις αιτητών ιδιοκτητών που έχουν προβλήματα υγείας, αλλά και άλλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα;

3. Η σταδιακή κρατικοποίηση κατεχόμενης ιδιωτικής γης θα μπορούσε να αποτελέσει μέτρο που να αποτρέπει τους ιδιοκτήτες κατεχόμενης γης από το να αποτείνονται στην επιτροπή της Τουρκίας που εδρεύει στα κατεχόμενα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.460, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Βάσει πληροφοριών από ιατρικούς κύκλους ένας μεγάλος αριθμός χρηστών σκευασμάτων και συναφών φαρμάκων που υποβοηθούν τη σεξουαλικότητα ανδρών και γυναικών οδηγείται σε θάνατο μετά από αλόγιστη χρήση των φαρμάκων αυτών, τα οποία χορηγούνται από σειρά φαρμακείων χωρίς ιατρική συνταγή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πιο πάνω θέμα και τον αριθμό των θανάτων οι οποίοι έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα εξαιτίας της χρήσης των εν λόγω σκευασμάτων και φαρμάκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.477, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι μέρος του μόλου στο αλιευτικό καταφύγιο της Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνι έχει υποχωρήσει, με αποτέλεσμα να διατρέχουν άμεσο κίνδυνο οι πεζοί και η διέλευση των αυτοκινήτων των επαγγελματιών ψαράδων να έχει καταστεί αδύνατη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το θέμα αυτό και κατά πόσο έχουν προγραμματιστεί έργα για το εν λόγω αλιευτικό καταφύγιο και, εάν ναι, ποια είναι αυτά και πότε υπολογίζεται να αρχίσουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.487, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι κατά την πρόσφατη κακοκαιρία έχει υποστεί ζημιές μονάδα εκτροφής κοτόπουλων στην κτηνοτροφική περιοχή Δρομολαξιάς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να παραχωρήσει τόσο στη συγκεκριμένη μονάδα όσο και στις άλλες μονάδες στην περιοχή, που έχουν επίσης υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία, οικονομική βοήθεια για την κάλυψη των ζημιών τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν κανονικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.478, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το κοινοτικό συμβούλιο Λειβαδιών έχει πάρει έγκριση για ανέγερση μνημείου πεσόντων και αγνοουμένων. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το κράτος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους στη συνέχεια η απόφαση άλλαξε και περιορίστηκε σε μνημείο πεσόντων και όχι αγνοουμένων;

2. Η χρηματοδότηση του έργου έχει αναπροσαρμοστεί;

3. Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους έχουν εξαιρεθεί οι αγνοούμενοι από το μνημείο;

                   4. Προτίθεται η αρμόδια αρχή να επανορθώσει για το απαράδεκτο αυτό λάθος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.488, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα ολοκληρωθεί ο δρόμος LadiesMile-Ακρωτηρίου, ποιοι οι λόγοι της καθυστέρησης και ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.489, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει ανάγκη επανεκτίμησης της επιδημιολογικής μελέτης για τις επιπτώσεις από τις κεραίες στο Ακρωτήρι μετά και την πάροδο των δέκα χρόνων λειτουργίας τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.490, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αυτοτελώς εργαζόμενος, π.χ. οδηγός ταξί, ο οποίος εργάζεται πέραν των έξι μηνών δικαιούται ανεργιακό επίδομα κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου και, εάν όχι, για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να το λάβει, καθώς και αν πρόκειται να γίνει τροποποίηση, για να καταστεί και αυτός λήπτης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.497, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στον τομέα της μελισσοκομίας, κατά πόσο πραγματοποιείται έρευνα στον εν λόγω τομέα και αν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με άλλα ερευνητικά κέντρα και, εάν ναι, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, ενώ, εάν όχι, τι προτίθεται το ινστιτούτο να πράξει μελλοντικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.498, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Η αρμόδια αρχή (δήμος Πολεμιδιών) προτίθεται να προβεί σε καθαρισμό του προαυλίου της πολυκατοικίας με αριθμό 14 στην οδό 26ος δρόμος στο συνοικισμό Μακαρίου Γ΄ στη Λεμεσό και, αν ναι, πότε;

                   2. Η εν λόγω αρμόδια αρχή (δήμος Πολεμιδιών) λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για εφαρμογή της νομοθεσίας για τους σκύλους που είναι στο                    προαύλιο της πολυκατοικίας αυτής και προτίθεται να προχωρήσει σε απομάκρυνσή τους;»

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων