Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννη

Αρχείο

 

2006 - 2008

2009 - 2010

2011 - 2012

2013 - 2015

2016 -

Αρχείο 2006 - 2008

 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.124, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι ο δρόμος που οδηγεί στο παρατηρητήριο του ναυτικού “Γκρεμνί” (μεταξύ Ασγάτας-Πεντακώμου), ο οποίος είναι γύρω στα 3 χμ., είναι ακατάλληλος για χρήση από αυτοκίνητα και λόγω της ακαταλληλότητάς του έχουν συμβεί δυστυχήματα, στα οποία έχουν εμπλακεί, μεταξύ άλλων, και στρατιωτικά οχήματα.

Όπως έχω πληροφορηθεί επίσης από γονείς στρατιωτών, ο δρόμος χρήζει άμεσης επιδιόρθωσης, πληροφορία που επιβεβαιώνουν και αξιωματούχοι της Εθνικής Φρουράς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για επιδιόρθωση του πιο πάνω δρόμου, ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον άλλα ατυχήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.127, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου και του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα ανεγερθούν αστυνομικά κρατητήρια δίπλα από τον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκληνης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Αληθεύουν οι πληροφορίες αυτές;

2. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι χωροταξικά ο καταλληλότερος, μιας και βρίσκεται σε τουριστική περιοχή;

                    3. Πότε αναμένεται η έναρξη του όλου έργου και ποιο το ύψος της δαπάνης;»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.131, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε παρατηρήσει ότι οι τιμές των καυσίμων έχουν μειωθεί στη λιανική αγορά τους τελευταίους μήνες, ενώ η τιμή του αγροτικού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 11% περίπου τους πρώτους μήνες του 2006.

Την τελευταία περίοδο μάλιστα που οι τιμές των καυσίμων σημείωσαν πτωτική πορεία, η πτωτική αυτή πορεία φαίνεται να είναι για τον Κύπριο αγρότη δώρον άδωρον. Ανάλογο είναι και το πρόβλημα με το πετρέλαιο θέρμανσης. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες μας ότι, όταν οι τιμές μειώνονται, δεν ακολουθούν το ίδιο ποσοστό μείωσης με αυτό των αυξήσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους της μη μείωσης της τιμής του αγροτικού πετρελαίου και του πετρελαίου θέρμανσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.182, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι ακόμα δεν άρχισαν τα έργα για ηλεκτροδότηση των κτηνοτροφικών περιοχών Κλαυδιάς και Κοφίνου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού οφείλεται η καθυστέρηση και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ηλεκτροδότηση των πιο πάνω περιοχών σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.183, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε πρόσφατη επικοινωνία που είχαμε με τους εγκλωβισμένους της Αγίας Τριάδας και της Αιγιαλούσας έχουμε ενημερωθεί για προβλήματα, που πρέπει να επιλυθούν το συντομότερο, και γίνονται εισηγήσεις για επίλυσή τους που συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Επιχορήγηση σε όλους για επιδιόρθωση των σπιτιών τους από το Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης Κατεχομένων Περιοχών, άσχετα από το χρόνο που έγιναν οι αιτήσεις και οι επιδιορθώσεις των σπιτιών.

2. Επιδιόρθωση του καμπαναριού της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας, το οποίο καταστράφηκε πριν από δύο, τρεις εβδομάδες από κεραυνό.

3. Τοποθέτηση αλεξικέραυνου δίπλα στην εκκλησία.

4. Επιδιόρθωση της εκκλησίας του Αγίου Θέρισσου στην Αιγιαλούσα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για την επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.184, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω θέματα:

1. Παρέχει η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα φουγάρα του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της ΑΗΚ στη Δεκέλεια αποτελεσματική επεξεργασία, ώστε οι ρύποι που αφήνονται στην ατμόσφαιρα να μην προκαλούν επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής και συνάδει με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο;

                   2. Ποιας ποιότητας είναι καύσιμα που χρησιμοποιεί η ΑΗΚ στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Δεκέλειας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.188, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησα στον προσφυγικό συνοικισμό ΑΗΚ στη Δεκέλεια ενημερώθηκα για το πρόβλημα που δημιουργεί η ύπαρξη βαθιού αυλακιού, το οποίο εγκυμονεί κινδύνους για τους κατοίκους του συνοικισμού και ειδικά για τα παιδιά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος και ειδικότερα κατά πόσο προτίθεται να προβεί στην επέκταση του αντιπλημμυρικού αγωγού, ο οποίος βρίσκεται δίπλα από την κατοικία 68Β στον εν λόγω συνοικισμό, κατά περίπου 70 μέτρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.189, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία κατοχύρωσης του χαλλουμιού μετά και την ψήφιση του σχετικού νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.190, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι στον προσφυγικό συνοικισμό “Πολεοδομία” στο Λιοπέτρι οι στέγες αρκετών σπιτιών είναι ακόμα από αμίαντο. Σε αυτά τα σπίτια, τα οποία κτίστηκαν το 1976, δεν έχουν γίνει οι ανάλογες επιδιορθώσεις και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι πρόσφυγες είναι ανθυγιεινές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μελλοντικά σχέδια για το συγκεκριμένο συνοικισμό και γενικά για τους προσφυγικούς συνοικισμούς παγκύπρια που δεν έχουν τύχει επιδιορθώσεων ή ανακαινίσεων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.193, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι δεν απαντιούνται τα τηλέφωνα στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Πολλοί ασθενείς εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση που υπάρχει στην επικοινωνία με τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για επίλυση του πιο πάνω προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.194, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι το δορυφορικό πρόγραμμα του ΡΙΚ δε λαμβάνεται από τους αποδήμους στο εξωτερικό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους διακοπής και με το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της εκπομπής του δορυφορικού προγράμματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.208, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποσοστό των προσφύγων γεωργών που μπόρεσαν να είναι δικαιούχοι κατά την 1η και τη 2η προκήρυξη των μέτρων 1.1 και 1.7 του σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.209, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε πρόσφατη περιοδεία μου στην Πάφο ενημερώθηκα για τις επιδιορθώσεις που χρειάζεται να γίνουν στο λιμανάκι του Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν για την επίλυση του σχετικού προβλήματος, καθώς και το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.210, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε πρόσφατη περιοδεία μου στην Πάφο ενημερώθηκα για το πιο κάτω πρόβλημα, το οποίο χρειάζεται να επιλυθεί το συντομότερο δυνατό: Λόγω των διάφορων εκδηλώσεων που γίνονται στο χώρο του κάστρου, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, εμποδίζονται οι ψαράδες να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους.

Γι’ αυτό είναι αναγκαία η μετακίνηση των επαγγελματιών ψαράδων από το χώρο του κάστρου προς την περιοχή της κούγκρινης αποβάθρας μέχρι το δημοτικό περίπτερο, νοουμένου ότι θα γίνουν οι αναγκαίες εργασίες, ώστε να γίνει λιμανάκι για τους ψαράδες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για επίλυση του πιο πάνω προβλήματος.»

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.009.01.219, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό βάσει της Συνθήκης Προσχώρησης το οποίο δύναται η Κυπριακή Δημοκρατία να παραχωρήσει χωριστά στον τομέα της σιτηροκαλλιέργειας κατά τα έτη 2006, 2005, 2004 καθαρά ως άμεση ενίσχυση, ως στρεμματική επιδότηση; (Χωριστή ανάλυση σιταριού από τα υπόλοιπα δημητριακά. Επίσης, σε αυτό το ποσό να μη συμπεριλαμβάνονται μέτρα επιδότησης του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως μειονεκτικές, αγραναπαύσεις κ.λπ.).

2. Ποιο είναι το συνολικό ποσό το οποίο έχει παραχωρηθεί χωριστά στον τομέα της σιτηροκαλλιέργειας κατά τα έτη 2006, 2005, 2004 καθαρά ως άμεση ενίσχυση, ως στρεμματική επιδότηση; (Χωριστή ανάλυση σιταριού από τα υπόλοιπα δημητριακά. Επίσης, σε αυτό το ποσό να μη συμπεριλαμβάνονται μέτρα επιδότησης του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως μειονεκτικές, αγραναπαύσεις κ.λπ.).

3. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός δεκαρίων που έχουν καλλιεργηθεί και ποιος είναι αυτός που θα επιδοτηθεί για τα ίδια έτη 2006, 2005, 2004; (Ο αριθμός των δεκαρίων που θα αφορά καθαρά την επιδότηση που μπορεί να λάβει ως άμεση ενίσχυση, ως στρεμματική επιδότηση).

                   4. Ποια είναι τα κονδύλια των μειονεκτικών και ποια των αγραναπαύσεων που έχουν δοθεί για τα έτη 2006, 2005, 2004;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.220, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Πολλοί οδηγοί έχουν παραπονεθεί ότι ο χρόνος μετάβασης από το πράσινο στο κόκκινο φως στα φώτα τροχαίας στην Κύπρο είναι μικρότερος από ό,τι σε άλλες χώρες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η διάρκεια μετάβασης από το πράσινο στο κόκκινο φως (ενδιάμεσο κίτρινο) στα φώτα τροχαίας ανταποκρίνεται στις διεθνείς προδιαγραφές, ως επίσης και ποια είναι η διάρκεια του χρόνου της μετάβασης αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.221, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προβληματίζεται, ενόψει της εφαρμογής της πολιτικής για τα γήπεδα γκολφ να θέσει το θέμα της άρδευσης και ύδρευσης των τριών υφιστάμενων επιχειρήσεων των γηπέδων γκολφ στην Πάφο, οι οποίες χρησιμοποιούν νερό από γεωτρήσεις ή υδατικά φράγματα ή από το φράγμα του Ασπρόκρεμμου. Λόγω των συνθηκών από τη φετινή ανομβρία είναι σκανδαλώδες στις επιχειρήσεις των γηπέδων γκολφ να επιτρέπονται παράνομες πράξεις (π.χ. αμμοληψία, κατασκευή χωρίς άδεια παραποτάμιας ιδιωτικής δεξαμενής κ.λπ.) και να παρέχονται χωρίς φειδώ εκατομμύρια τόνοι νερού.

Παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει τη Βουλή για τα ακόλουθα:

1. Μήπως υπάρχει σκέψη αναθεώρησης της συμφωνίας με την εταιρεία “Lanitis Aphrodite Hills”, με βάση την οποία δικαιούται να ζητήσει μέχρι και 1,4 εκατομ. κυβικά μέτρα νερού το χρόνο;

2. Ποιες είναι οι ποσότητες νερού που έχουν διατεθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία από την αρχή της σύναψης της συμφωνίας;

                   3. Πόσο νερό υπολογίζεται ότι καταναλώνεται από τις τρεις επιχειρήσεις των γηπέδων γκολφ;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.229, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις τελικές του αποφάσεις ως προς το τέλος εκμίσθωσης της δασικής γης σε γεωργούς, όπως αυτό έχει εκφρασθεί ομόφωνα ως απόφαση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.230, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις τελικές του αποφάσεις ως προς το τέλος εκμίσθωσης χαλίτικης γης σε γεωργούς, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί ομόφωνα ως απόφαση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της Βουλής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.243, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη δημιουργία των οκτώ νέων τοπικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας και τους λόγους για τους οποίους δεν έχει συσταθεί γραφείο και στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.244, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει απορριφθεί το αίτημα μερικών από τους αποφοίτους του πανεπιστημίου της Ουγγαρίας “Semmelweis University Faculty of Physical Education and Sport Science”, με ειδικότητα στην κινησιολογία, να εγγραφούν στο Σύνδεσμο Φυσιοθεραπευτών, ενώ μερικοί άλλοι απόφοιτοι του ίδιου πανεπιστημίου έχουν εγγραφεί, αν και όλων το δίπλωμα έχει αναγνωριστεί από το ΚΥΣΑΤΣ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία εγγραφής και για τα κριτήρια ή προσόντα που χρειάζεται κάποιος, για να γίνει μέλος του Συνδέσμου Φυσιοθεραπευτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.253, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η πολιτική του κράτους για το μέλλον σε σχέση με τη δυνατότητα ανέγερσης κατοικιών σε αγροτεμάχια εκτός ορίου υδροδότησης στις κοινότητες από μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.278, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μας έχουν ενημερώσει ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση από πλευράς της ΑΤΗΚ να απαντήσει σε κλήσεις που δέχεται από διάφορους πολίτες. Πολλοί εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη μη άμεση λύση των προβλημάτων τους και για την απώλεια πολύτιμου χρόνου, είτε προσωπικά δικού τους είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πιο πάνω θέμα και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για την επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.279, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Πόση έκταση γης τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας έχει πωληθεί από το 1974 μέχρι σήμερα;

2. Ποιος ο αριθμός μη Κύπριων πολιτών που έχουν αγοράσει ιδιόκτητη γη στις ελεύθερες περιοχές ανά επαρχία μετά το 1974, καθώς και πόση έκταση γης έχει πωληθεί σε μη Κύπριους πολίτες;

                   3. Ποιος ο αριθμός μη Κύπριων πολιτών που έχουν αγοράσει κατοικία ανά επαρχία μετά το 1974;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.296, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιου σημείου βρίσκεται η διαδικασία μεταφοράς των δημόσιων υπαλλήλων του αεροδρομίου για εργοδότησή τους σε άλλες υπηρεσίες, ως επίσης να σταλεί ένας αναλυτικός πίνακας των υπηρεσιών στις οποίες έχουν ενταχθεί οι μέχρι σήμερα πιο πάνω υπάλληλοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.297, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι καλλιέργειες υδροπονίας σε ελεγχόμενο περιβάλλον είναι δικαιούχες εκταρικών επιδοτήσεων, καθώς και σχετικά με τις πρόνοιες του ευρωπαϊκού κανονισμού για το εν λόγω θέμα. Ο προβληματισμός βασίζεται στο ότι οι φυτείες αυτές δε γίνονται πάνω στη γη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.310, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη νομική βάση της απαγόρευσης εγγραφής στο διαβατήριο γονέα πέραν των τριών παιδιών. Σε περίπτωση που ένας γονέας θέλει να ταξιδέψει με τα πέντε ανήλικα παιδιά του, μόνο τρία θα μπορεί να γράψει στο διαβατήριό του;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.349, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

1. Το σημείο στο οποίο βρίσκεται το θέμα του Κάβο Γκρέκο ως προστατευόμενης περιοχής υπό το καθεστώς “Natura”, καθώς και το διαχειριστικό σχέδιο για την περιοχή του Κάβο Γκρέκο.

2. Την πορεία ανταλλαγής της ιδιωτικής γης που βρίσκεται στο Κάβο Γκρέκο με κρατική γη σε άλλη περιοχή και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ανταλλαγή.

                   3. Τους λόγους καθυστέρησης της ανταλλαγής της γης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.357, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αναφορικά με την ετοιμασία του μητρώου αιχμαλώτων πολέμου 1974, καθώς επίσης και σε σχέση με την επίλυση των αιτημάτων του Παγκύπριου Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.374, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Την τιμή του νερού που παραχωρείται από την Υδατοπρομήθεια σε κάθε δήμο και κοινότητα της ελεύθερης Κύπρου.

2. Κατά πόσο παραχωρείται νερό σε δήμο ή κοινότητα από άλλους φορείς, όπως αρδευτικές επιτροπές, και σε ποια τιμή.

                    3. Κατά πόσο παραχωρείται νερό στα κατεχόμενα, στις βρετανικές βάσεις, στα Ηνωμένα Έθνη και σε ποια τιμή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.375, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι έχουν ανασταλεί οι εργασίες για ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης στο Λύκειο Λειβαδιών, η οποία θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες της κοινότητας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους της αναστολής των εν λόγω εργασιών και τα σχέδια που υπάρχουν όσον αφορά την πιο πάνω αίθουσα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.376, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι στις βεβαιώσεις που εκδίδονται από τα επαρχιακά γραφεία ευημερίας δε συμπεριλαμβάνεται πλέον η βεβαίωση με την οποία ένα άτομο με ειδικές ανάγκες είναι δικαιούχο δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.377, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το στάδιο στο οποίο ευρίσκεται το διαχειριστικό σχέδιο “Φύση 2000” για το Κάβο Γκρέκο, καθώς και τη ρύθμιση της ιδιωτικής γης που συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.387, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ο δρόμος Βρυσούλλων-Φρεννάρους είναι ένας από τους πλέον επικίνδυνους δρόμους, όπου παρατηρείται αυξανόμενος αριθμός θανατηφόρων δυστυχημάτων. Μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί πέραν των δεκαπέντε θανάτων από αυτοκινητικά και άλλα δυστυχήματα. Το τελευταίο θανατηφόρο δυστύχημα δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, αλλά πρέπει να αποτελέσει αφορμή για λήψη μέτρων διόρθωσης του δρόμου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα αποτελέσματα ανάλυσης των δυστυχημάτων στον εν λόγω δρόμο και τα μέτρα διόρθωσης τα οποία προτίθεται να λάβει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.433, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται, ώστε οι εργαζόμενοι στο ταχυδρομείο να προστατεύονται από τυχόν βλάβες εξαιτίας της λειτουργίας της μηχανής ελέγχου (X-Ray), η οποία διεξάγει έλεγχο όλης της εξερχόμενης αλληλογραφίας. Παρακαλείται επίσης όπως μας ενημερώσει σχετικά με τη δυνατότητα διαχωρισμού του χώρου εντός του οποίου λειτουργεί η μηχανή, ώστε το προσωπικό να μην έρχεται σε επαφή με την ακτινοβολία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.474, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην αδειοδότηση εταιρειών ανακύκλωσης μεταλλικών αποβλήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.529, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ποσότητες κερασιών που μεταφέρθηκαν από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.564, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα αίτια των χαμηλών επιδόσεων των μαθητών στο μάθημα των νέων ελληνικών στις παγκύπριες εξετάσεις του 2007. Επίσης, σε περίπτωση που έγινε κάποια έρευνα ή μελέτη για το θέμα αυτό, παρακαλείται όπως μας πληροφορήσει για τα αποτελέσματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.565, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους που καθυστερεί η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ στο χωριό Ξυλοφάγου, παρά τον αυτοκινητόδρομο Δεκέλειας-Αγίας Νάπας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.569, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως έχουμε πληροφορηθεί, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού είναι εδώ και αρκετό καιρό κλειστό για ανακαίνιση. Η καθυστέρηση που παρατηρείται δημιουργεί αρκετά προβλήματα στη λειτουργία των ναυτικών ομίλων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την εν λόγω καθυστέρηση και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαδικασίες για επαναλειτουργία του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.579, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα δυστυχήματα στον αγροτικό δρόμο συντόμευσης Σωτήρας-Αγίας Νάπας. Ο δρόμος αυτός, αν και αγροτικός, έχει ασφαλτοστρωθεί, αλλά δεν υπάρχει η αναγκαία σήμανση κυκλοφορίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι εργασίες που έγιναν στο δρόμο αυτό έγιναν βάσει κάποιας μελέτης και, εάν όχι, γιατί έχει δοθεί στην κυκλοφορία για το κοινό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.580, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους που δεν μπορεί να γίνει εισαγωγή γόνου σαλιγκαριών, ειδικά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή που υπάρχουν όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.011, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας “Πολίτης” παρουσιάζεται μια διεθνής πρωτοβουλία που στόχο έχει να πεισθεί η κοινή γνώμη να καταναλώνει πόσιμο νερό από το δίκτυο υδατοπρομήθειας και να στραφεί κατά του εμφιαλωμένου νερού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους μπορούν τεκμηριωμένα να προχωρήσουν στην ανάλογη εκστρατεία διασφαλίζοντας πλήρως την υγεία των καταναλωτών.

Παρακαλώ επίσης όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα αποτελέσματα των αναλύσεων από ελέγχους που διενεργήθηκαν, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Ιουλίου 2007, για τα πιο κάτω:

1. Δίκτυο της υδατοπρομήθειας στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.

2. Κερματοδέκτες διανομείς νερού.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.014, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους της παρατεταμένης καθυστέρησης στην έναρξη των διαδικασιών για κατασκευή του κοινού γηπέδου γκολφ Αγίας Νάπας-Παραλιμνίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.015, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους της παρατεταμένης καθυστέρησης στην έναρξη των διαδικασιών για κατασκευή μαρίνας στην Αγία Νάπα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.016, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πρόοδο κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή Ζυγίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.017, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθενται οι αρμόδιες αρχές να επαναφέρουν τους κυκλικούς κόμβους στα σημεία των φώτων τροχαίας κοντά στην Πυροσβεστική Λάρνακας (Γρίβα Διγενή και Γιάννου Κρανιδιώτη) και κοντά στον κινηματογράφο CINEPLEX (Γιάννου Κρανιδιώτη και Φανερωμένης).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.018, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από επιχειρηματίες διεθνών μεταφορών από τη Γερμανία, την Αυστρία και ιδιαίτερα από την Ελλάδα για εγγραφή στην Κύπρο εταιρειών διεθνών μεταφορών, βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, και απόκτηση, σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, αδειών για εγγραφή κατάλληλων οχημάτων, αξίας πολλών χιλιάδων λιρών, με τα οποία εκτελούσαν μεταφορές φορτίων βάσει των νόμων και κανονισμών της ΕΕ.

Πληροφορούμαστε ότι οι Ευρωπαίοι αυτοί επενδυτές, αλλά και Κύπριοι έχουν βρεθεί εκτεθειμένοι, καθότι καμία ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο δεν τους παρέχει την αναγκαία ασφαλιστική κάλυψη με πράσινη κάρτα, παρ’ όλο που τα στοιχεία των τριών τελευταίων χρόνων παρουσιάζουν πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα.

Νοουμένου ότι, με βάση την κείμενη νομοθεσία, η ασφάλιση για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που εγγράφονται στην Κύπρο είναι υποχρεωτική, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή για τα ακόλουθα:

1. Τι μέτρα λαμβάνει το αρμόδιο υπουργείο για εξεύρεση λύσης στο πιο πάνω θέμα;

                    2. Πώς απαντά το αρμόδιο υπουργείο, που, ενώ υποχρεώνει όλους τους επαγγελματίες ιδιοκτήτες ή/και κατόχους οχημάτων να έχουν                         ασφαλιστική κάλυψη, δε μεριμνά ή/και δε νοιάζεται για την παροχή τέτοιας ασφαλιστικής κάλυψης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.029, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, στις περιπτώσεις όπου αναγράφεται η λέξη “απαλλοτριωμένη” σε συμβόλαιο για παροχή άδειας χρήσης κρατικής γης, πρόκειται για γη για την οποία η διαδικασία απαλλοτρίωσης έχει ήδη ολοκληρωθεί στο παρελθόν με τη σύναψη της συμφωνίας για παροχή άδειας χρήσης.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.030, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η αναφορά στο συμβόλαιο για παραχώρηση άδειας χρήσης κρατικής γης στην περιοχή της Δρομολαξιάς αφορά γη την ιδιοκτησία της οποίας έχει με απόλυτο τρόπο η Κυπριακή Δημοκρατία.

Η εν λόγω αναφορά έχει ως ακολούθως: “[…] επειδή ο αδειούχος απετάθη προς τον Ιδιοκτήτη διά παραχώρηση άδειας χρήσεως της κρατικής γης της ευρισκόμενης εις την περιοχή …………………. του χωριού Δρομολαξιά, υπ’ αρ. τεμαχίου ………….., Φ/Σχ ………….”.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.038, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποιος ο αριθμός των αιτητών πολιτικού ασύλου τα τελευταία πέντε έτη;

2. Ποιες οι χώρες προέλευσης των αιτητών;

3. Ποιοι οι λόγοι που προβάλλονται από τους αιτητές για παραχώρηση πολιτικού ασύλου τα τελευταία πέντε έτη;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.039, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πόσοι είναι οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος παγκύπρια τα τελευταία πέντε έτη;

2. Ποιες είναι οι κατηγορίες ανά εθνικότητα ληπτών δημόσιου βοηθήματος και πόσοι αριθμούνται σε κάθε κατηγορία;

3. Ποιο είναι το ποσό ανά κατηγορία δημόσιου βοηθήματος τα τελευταία πέντε έτη;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.040, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του 2008 την επιδιόρθωση ή αλλαγή των ανελκυστήρων του νοσοκομείου Λάρνακας, οι οποίοι, όπως μας έχουν ενημερώσει, σήμερα υπολειτουργούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.041, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πιο κάτω:

1. Πόσα κρατικά οχήματα έχουν εμπλακεί σε αυτοκινητικά δυστυχήματα από το 1995 μέχρι σήμερα και τι κόστος έχει κληθεί το κράτος να πληρώσει;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν ασφαλίζονται τα κρατικά οχήματα;

3. Πόσες υποθέσεις από το 1995 μέχρι σήμερα διευθετήθηκαν στο πλαίσιο εξώδικης ρύθμισης και πόσες υποθέσεις διευθετήθηκαν μέσω δικαστηρίου;

                   4. Πόση είναι η μέση χρονική διάρκεια διευθέτησης της πληρωμής για ζημιές πολιτών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.042, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό:

1. των αυτοεργοδοτούμενων εκπαιδευτικών,

2. των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε ιδιωτικά φροντιστήρια,

3. των εκπαιδευτικών των ΚΙΕ (Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης) και του ΑΓΟ (πρόγραμμα “Αθλητισμός Για Όλους”)

                       από το 1990 μέχρι σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.083, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους που έχει απορριφθεί αίτημα της κοινότητας Μουτταγιάκας και της εκκλησιαστικής επιτροπής για παραχώρηση οικοπέδου, με σκοπό την ανέγερση ορθόδοξης εκκλησίας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.107, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το κατά πόσο τηρείται η σειρά προτεραιότητας προσλήψεων έκτακτων υπαλλήλων στη δημόσια υπηρεσία από τον κατάλογο που δημιουργείται μετά τη μοριοδότηση των αιτήσεών τους.

Παρακαλούμε επίσης όπως μας δοθεί αναλυτικά ο κατάλογος των έκτακτων υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί στη δημόσια υπηρεσία από το 2006 μέχρι σήμερα, καθώς και για την ίδια χρονική περίοδο ο επίσημος αναλυτικός κατάλογος μετά τη μοριοδότηση για κάθε υπηρεσία.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.121, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εργοδότησης των παιδονευρολόγων από το εξωτερικό.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.122, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τον αριθμό των Τουρκοκυπρίων που έχουν εγγραφεί στο ΦΠΑ ως φυσικά και ως νομικά πρόσωπα ανά έτος, μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων.

2. Τα χρήματα που έχουν ανά έτος εισπραχθεί από αυτές τις δύο κατηγορίες.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.123, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι οι Τουρκοκύπριοι σχεδιάζουν να συμμετάσχουν με δυναμική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Κτηματομεσιτών, που θα διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το τελευταίο τρίμηνο αυτού του χρόνου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμετάσχει σε αυτή την έκθεση και, αν όχι, τους λόγους για την απόφασή της.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.124, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Το ποσό που λαμβάνουν οι Τουρκοκύπριοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ως δημόσιο βοήθημα.

2. Τον αριθμό των Τουρκοκυπρίων που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα.

3. Το ποσό το οποίο οι Τουρκοκύπριοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας εισφέρουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

4. Το ποσό το οποίο λαμβάνουν από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

5. Τον αριθμό των Τουρκοκυπρίων που εισφέρουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η περίοδος για την οποία ζητούνται οι πιο πάνω πληροφορίες να αρχίζει από την ημέρα που έχουν ανοίξει τα οδοφράγματα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.134, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τις πωλήσεις τουρκοκυπριακής γης μέσω του κτηματολογίου που έχουν γίνει στις ελεύθερες περιοχές από Τουρκοκυπρίους ιδιοκτήτες οι οποίοι διαμένουν πέραν των έξι μηνών στις ελεύθερες περιοχές.

2. Τον αριθμό των Τουρκοκυπρίων οι οποίοι διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές.

3. Το περιεχόμενο της εγκυκλίου που έχει αποσταλεί από τον Υπουργό Εσωτερικών σε σχέση με τη ρύθμιση πώλησης τουρκοκυπριακής γης για Τουρκοκυπρίους οι οποίοι διαμένουν τουλάχιστο για έξι μήνες στις ελεύθερες περιοχές.

4. Τον αριθμό των Τουρκοκυπρίων που λαμβάνουν κοινωνικές ασφαλίσεις.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.135, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Γιατί το κράτος έχει συμπεριλάβει χριστιανική εκκλησία της κοινότητας Κλαυδιάς στον κατάλογο των τεμενών που έχει σταλεί στην UNESCO;

2. Ποια είναι τα μέτρα προστασίας χριστιανικών εκκλησιών που ευρίσκονται σε τουρκοκυπριακά χωριά, ώστε να διατηρηθεί η αυθεντική κληρονομιά αυτών των χωριών;

3. Στο χωριό Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας βρίσκονται ιστορικά υπολείμματα χριστιανικού ναού. Ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το κράτος για την προστασία αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.136, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι η ψυχίατρος από τα περιφερειακά ιατρεία της Κοφίνου έχει μετατεθεί σε άλλο νοσοκομείο. Από τη μετάθεσή της έχουν επηρεασθεί άμεσα 33 κοινότητες της γύρω περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πώς το κράτος προτίθεται να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες ανάγκες θεραπειών ασθενών στην ευρύτερη περιοχή έπειτα από τη μετάθεση της εν λόγω ψυχιάτρου.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.138, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα ερωτήματα αναφορικά με τη διάρθρωση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ως υποχρέωση των ευρωπαϊκών Οδηγιών μετά το αεροπορικό δυστύχημα του 2005:

1. Έχει προχωρήσει η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να συμβαδίζει η Κύπρος με τα ευρωπαϊκά δεδομένα;

2. Γιατί δεν έχει προχωρήσει η σύσταση μονάδας ροής εναέριας κυκλοφορίας στο κέντρο ελέγχου ως υποχρέωση που πηγάζει από τις συμβατικές υποχρεώσεις προς το EURO CONTROL και την Ευρωπαϊκή Ένωση;

3. Έχουν ολοκληρωθεί η αναγκαίες εργασίες, ώστε να υπάρξει πιστοποίηση του παροχέα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας; Υπάρχουν ακόμη ανοικτές εκκρεμότητες για την πιστοποίηση των υπηρεσιών και, εάν ναι, ποιες;

                   4. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανοικοδόμησης του νέου κέντρου ελέγχου και αναγκάζεται να λειτουργήσει το σχέδιο LEFCO σε                    προσωρινό ενδιάμεσο κτίριο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.139, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τα τεμάχια τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας στον προσφυγικό οικισμό Αγίου Ιωάννη στα Κάτω Πολεμίδια (ενημέρωση επί χάρτου). Το ενδιαφέρον περιορίζεται μόνο στις ανάγκες τιτλοποίησης προσφυγικών οικιών και δεν αφορά γη πέραν τούτης.

2. Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε επιδιορθώσεις σπιτιών και πολυκατοικιών σε προσφυγικούς οικισμούς πριν από την τιτλοποίησή τους. Η ερώτηση αφορά γενικά τους προσφυγικούς οικισμούς, ωστόσο θα παρακαλούσα να είχα τη γραπτή σας απάντηση ειδικά σε σχέση με τους οικισμούς του Αγίου Ιωάννη στα Κάτω Πολεμίδια και τους οικισμούς Λατσιών.

3. Το στάδιο της διαδικασίας τιτλοποίησης των οικιών του οικισμού του Αγίου Ιωάννη στα Κάτω Πολεμίδια και το χρονοδιάγραμμα της πορείας υλοποίησης των τιτλοποιήσεων.

4. Όπως έχω πληροφορηθεί, για όλες τις οικοδομές του οικισμού του Αγίου Ιωάννη δεν υπάρχει αντισεισμική πρόνοια. Προτίθεται η κυβέρνηση, πριν από την παραχώρηση τίτλων, να προχωρήσει στην αναγκαία αντισεισμική προσαρμογή των οικοδομών; Αν ναι, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων και τους προϋπολογισμούς. Αν όχι, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την ανάληψη της ευθύνης στην περίπτωση σεισμού. Υπάρχει η αναγκαία τεχνική αντισεισμική ασφάλεια όπως τα κτίρια είναι σήμερα κτισμένα;

5. Την κατάσταση ασφάλειας των κτιρίων στον οικισμό του Αγίου Ιωάννη. Όπως έχω ενημερωθεί, μετά από επίσκεψη που έκανα με τη συνοδεία μηχανικών, η στατική ασφάλεια των κτιρίων είναι σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη έως και κρίσιμη. Προτίθεται το κράτος να παραδώσει τίτλους χωρίς, πιο πριν, να καλύψει τις αναγκαίες βελτιώσεις των κτιρίων;

6. Λόγω της γήρανσης του κόσμου που διαμένει στους οικισμούς εμφανίζονται λειτουργικά προβλήματα όπως η ύπαρξη της τουαλέτας στον πάνω όροφο κάθε κατοικίας. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, υπάρχει σχέδιο το οποίο προσφέρει μόνο £3.000 για την κατασκευή νέας τουαλέτας στο ισόγειο κάθε κατοικίας. Ωστόσο το ποσό αυτό είναι πολύ χαμηλό και δεν επαρκεί. Ο πρόσφυγας κάτοικος είναι συνταξιούχος και δε δύναται με τη χαμηλή σύνταξή του να προβεί στη συμπλήρωση του αναγκαίου ποσού. Θέτω το ερώτημα κατά πόσο η κυβέρνηση προτίθεται να αυξήσει το ποσό, ώστε πραγματικά να επιλυθεί το πρόβλημα.

7. Τα ονόματα των πολυκατοικιών στον οικισμό του Αγίου Ιωάννη στις οποίες προτίθεστε, μετά από έρευνά σας, να εγκαταστήσετε ηλεκτρικούς ανελκυστήρες.

8. Τις προθέσεις των αρμόδιων υπηρεσιών να ανοίξουν πέρασμα στην οικία της κ. Κούλλας Παπαπαναγιώτη [44ος δρόμος (Ν. 8)] στον οικισμό του Αγίου Ιωάννη. Αξίζει να τονιστεί ότι μετά την έναρξη εκτέλεσης έργων από τις κρατικές υπηρεσίες έχει αποκοπεί κάθε πέρασμα από και προς την οικία. Μάλιστα, αν λάβουμε υπόψιν ότι μέλος της συγκεκριμένης οικογένειας έχει αναπηρία, τότε η επίλυση του προβλήματος κρίνεται άκρως αναγκαία και επείγουσα.

9. Πώς θα επιλυθεί το πρόβλημα των κοινών λάκκων αποχέτευσης με τις τιτλοποιήσεις; Αρκετά σπίτια έχουν κοινούς λάκκους αποχέτευσης.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.172, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Xατζηγιάννη

«Η κοινοπραξία ασφάλισης οχημάτων ενοικίασης, ταξί και λεωφορείων είναι ο μοναδικός στην αγορά φορέας ασφάλισης οχημάτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο Επίτροπος Προστασίας Ανταγωνισμού έχει επιληφθεί του θέματος σε σχέση με τον καθορισμό των ασφαλίστρων.

Η ερώτηση αυτή γίνεται μετά από έντονα παράπονα κατόχων αυτοκινήτων ενοικίασης οι οποίοι βλέπουν να επηρεάζονται τα συμφέροντά τους από την επιβολή ασφαλίστρων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας ελεύθερου ανταγωνισμού.

Λόγω του ότι η πιο πάνω υπηρεσία προσφέρεται σε συνθήκες μονοπωλίου στην αγορά, φαίνεται να υπάρχει απόλυτη προσυνεννόηση αναφορικά με τις τιμές στο πλαίσιο της κοινοπραξίας. Αξίζει να τονίσω ότι η δική μου αναφορά έχει να κάνει μόνο με την ασφάλιση οχημάτων ενοικίασης, ταξί και λεωφορείων, η οποία δεν προσφέρεται από τις υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρείες αλλά μόνο από τις εταιρείες-μετόχους της κοινοπραξίας. Με άλλα λόγια, στην “ασφάλιση χρήσεων μεγάλου κινδύνου” φαίνεται να υπάρχει μία απόλυτη προσυνεννόηση για τις τιμές, γεγονός που επιβάλλεται να εξετασθεί άμεσα από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. Οι καταναλωτές στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουν τη δυνατότητα να αμυνθούν, αφού ο ανταγωνισμός είναι στρεβλωμένος. Ως εκ τούτου, κρίνω αναγκαίο όπως τάχιστα προχωρήσετε στην εξέταση των τιμών και μας ενημερώσετε σχετικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.178, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους που ακόμα καθυστερεί η παραχώρηση προσφυγικών οικοπέδων στο Δασάκι Άχνας, μετά μάλιστα και από το ξεπέρασμα των προβλημάτων που σχετίζονταν με τα αρχαιολογικά ευρήματα, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα παράδοσης αυτών των οικοπέδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.179, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης της πορείας υλοποίησης του έργου στον ποταμό Λιοπετρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.180, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις αγορές ακινήτων που έχουν γίνει από Τουρκοκυπρίους στις ελεύθερες περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.181, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αρκετοί εργοδότες μού έχουν θέσει το παράπονο ότι δεσμεύεται η εγγυητική που εκδίδεται για την εργοδότηση αλλοδαπού εργάτη, όταν αυτός εγκαταλείπει το χώρο εργασίας του χωρίς να ενημερώσει τον εργοδότη του. Ακόμη και μετά την καταγγελία του εργοδότη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες η δέσμευση συνεχίζεται να υφίσταται και συνεχίζεται ακόμη και στην περίπτωση που ο εργοδοτούμενος έχει ήδη συλληφθεί.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση προτίθεται να αλλάξει αυτό το μέτρο, έτσι ώστε να επωμίζεται τα έξοδα κατά κύριο λόγο ο αλλοδαπός εργάτης.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.182, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το στάδιο στο οποίο ευρίσκεται το σχέδιο επαναχωρομέτρησης της κοινότητας Λιοπετρίου.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.183, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την απόφαση του κράτους να επιβάλει την αγορά διάβασης από τους γεωργοκτηνοτρόφους, όταν αυτοί αιτούνται εκμίσθωση χαλίτικης γης για χορήγηση άδειας χρήσεως ανόρυξης φρέατος, καθώς και την εξασφάλιση άδειας χρήσεως άρδευσης, όταν πρόκειται για μεταφορά νερού εκτός του τεμαχίου όπου είναι η γεώτρηση.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.184, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το κατά πόσο είναι απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας, για να μονιμοποιηθεί ένας υπάλληλος αορίστου χρόνου που δουλεύει στο δημόσιο.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.214, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι οι κάτοικοι του χωριού Δασάκι Άχνας δεν παίρνουν καμιά οικονομική βοήθεια ως κάτοικοι ακριτικής περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το αν θεωρείται ακριτική περιοχή το χωριό Δασάκι Άχνας και, εάν ναι, ποια είναι τα ωφελήματα των κατοίκων του χωριού.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.215, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το διαχωρισμό οικοπέδων στη βιοτεχνική περιοχή (γ΄ φάση) στο χωριό Δασάκι Άχνας, τους λόγους της καθυστέρησης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.216, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το διαχωρισμό των επιπρόσθετων προσφυγικών οικοπέδων, πέραν των τριάντα πέντε που έχουν ήδη εγκριθεί, και μέχρι ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες παραχώρησής τους στους δικαιούχους.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.218, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη χρήση του λατινικού αλφαβήτου για την αναγραφή των ονομάτων των πόλεων, χωριών και τοποθεσιών. Παρακαλώ επίσης όπως μας σταλεί ο κατάλογος των ονομάτων αυτών.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.219, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι οι πρόσφυγες που έχουν ανεγείρει κατοικία σε συνοικισμούς αυτοστέγασης και δεν έχουν ακόμη τίτλο ιδιοκτησίας δεν μπορούν να πάρουν την ειδική χορηγία για την αγορά ή ανέγερση καινούριας κατοικίας (αντιστάθμισμα ΦΠΑ).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.227, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Τι μέλλει γενέσθαι με το Τμήμα Τροφοδοσίας των Κυπριακών Αερογραμμών;

2. Ποιο το κέρδος και ποια η ζημιά του τμήματος τα τελευταία τρία χρόνια;

3. Υπάρχει απόφαση για μετεξέλιξη του τμήματος;

4. Έχει εμπλακεί το προσωπικό του τμήματος στην όλη διαδικασία μετεξέλιξής του, εάν όχι, πώς θα διασφαλιστεί η εμπλοκή του; Υπάρχει ανοικτός διάλογος διαβούλευσης με το προσωπικό;

5. Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης για μετεξέλιξη του τμήματος σε δημόσια κρατική εταιρεία με συμμετοχή του υφιστάμενου προσωπικού;

6. Γιατί οι μισθοί του προσωπικού του τμήματος έχουν μειωθεί και τα τελευταία χρόνια δεν τυγχάνουν καμίας αυξήσεως;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.228, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία τοποθέτησης ανελκυστήρων στις πολυκατοικίες των προσφυγικών οικισμών. Παρακαλώ επίσης όπως μου αποσταλεί κατάλογος των πολυκατοικιών που θα τοποθετηθούν ανελκυστήρες, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.232, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον κατάλογο των προσφύγων οι οποίοι είναι δικαιούχοι στέγασης σε κυβερνητικό οικισμό, όπως και με τον κατάλογο των προσφύγων στους οποίους παραχωρήθηκαν οικιστικές μονάδες, για κάθε κυβερνητικό οικισμό ξεχωριστά, τα τελευταία πέντε χρόνια στη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.233, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί από οικογένειες που απόκτησαν τρίδυμα ότι αντιμετωπίζουν αρκετά οικονομικά προβλήματα. Οι γονείς των πενταμελών αυτών οικογενειών ισχυρίζονται ότι λόγω της ίδιας ηλικίας των παιδιών τους έχουν περισσότερα έξοδα από τις άλλες πενταμελείς οικογένειες που τα παιδιά είναι διάφορων ηλικιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την ολοκληρωμένη πολιτική του κράτους για το εν λόγω θέμα και αν σ’ αυτή συμπεριλαμβάνονται η αύξηση του επιδόματος τέκνου και η μείωση των διδάκτρων για φοίτηση σε δημόσια νηπιαγωγεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.255, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος αποδέχεται να εκδίδουν βεβαιώσεις παραγωγής οι ελληνοκυπριακές αγροτικές οργανώσεις σε σχέση με την προέλευση προϊόντων Ελληνοκυπρίων εγκλωβισμένων, αντί του Τουρκοκυπριακού Επιμελητηρίου.

Σας τονίζουμε ότι οι Ελληνοκύπριοι παραγωγοί, έστω και αν διαμένουν στα κατεχόμενα, είναι μέλη των ελληνοκυπριακών αγροτικών οργανώσεων και ως εκ τούτου αυτές μπορούν να εκδίδουν βεβαίωση ή όχι για την προέλευση μιας συγκεκριμένης παραγωγής.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.263, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι έχει διακοπεί η κρατική χορηγία στο ίδρυμα “Φάρος Ζωής”, με αποτέλεσμα η λειτουργία του ιδρύματος να καταστεί αδύνατη, αφού δεν μπορεί να συντηρήσει ούτε το οίκημα ούτε τους θεραπευτές που δουλεύουν με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους διακοπής της χορηγίας, καθώς και ποια θα είναι η πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά τις κρατικές χορηγίες σε ιδρύματα όπως το πιο πάνω.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.264, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημερώνονται από τις αρχές των βρετανικών βάσεων για τις ποσότητες προϊόντων (πατάτες και κρεμμύδια) που περνούν στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα μέσω Στροβιλιών και πώς προβαίνουν στους αναγκαίους ελέγχους.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.265, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι, πέραν του μεγάλου αγωγού ο οποίος παραχωρούσε νερό από το φράγμα Πολεμιδιών στους αγρότες της περιοχής Πολεμιδιών, προστέθηκε ένας πολύ πιο μικρός αγωγός.

Η παραχώρηση νερού γίνεται κανονικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μέσω των δύο αγωγών, ενώ διακόπτεται το χειμώνα μέσω του μεγάλου αγωγού λόγω της χρησιμοποίησής του από το ΣΑΛΑ, το οποίο διοχετεύει μέσω αυτού του αγωγού ανακυκλώσιμο νερό στο φράγμα των Πολεμιδιών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα άρδευσης στους γεωργούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πώς προτίθεται η κυβέρνηση να επιλύσει τα εν λόγω προβλήματα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.270, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη φορολόγηση της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος και κατά πόσο παρέχονται ειδικές τιμές χρέωσης για σκοπούς γεωργοκτηνοτροφίας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.271, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πώς προτίθεται η κυβέρνηση να αξιοποιήσει τους αχρησιμοποίητους χώρους του προσφυγικού οικισμού Κόκκινες στη Λάρνακα προς όφελος των προσφύγων.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.273, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποιος είναι ο συντελεστής φορολόγησης του αγροτικού πετρελαίου και πώς δικαιολογείται οι τράτες να αγοράζουν κατά πολύ φθηνότερα το αγροτικό πετρέλαιο.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.274, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για το ενδεχόμενο αύξησης των μισθών των κοινοταρχών των κατεχόμενων χωριών όπου ζουν εγκλωβισμένοι και, εάν το θέμα έχει προχωρήσει μετά τη συζήτησή του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.275, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι Κύπριοι πολίτες, κάτοχοι κάρτας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Ευρωπαίων διακινούμενων πολιτών, όταν νοσηλεύονται σε κρατικά νοσοκομεία ευρωπαϊκών χωρών, πληρώνουν κάποιο ποσό, ενώ άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες, κάτοχοι της ίδιας κάρτας, όταν νοσηλεύονται σε δικά μας κρατικά νοσοκομεία, δεν πληρώνουν.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων .»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.276, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου προτίθεται η κυβέρνηση να εφαρμόσει τα διάφορα μέτρα του νέου Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων .»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.277, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν το πτυχίο τους στην εκπαιδευτική υπηρεσία και μπορούν αμέσως να εργοδοτηθούν ως εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης. Αντίθετα, οι απόφοιτοι του ίδιου τμήματος με κατεύθυνση συνεχούς εκπαίδευσης στερούνται του δικαιώματος κατάθεσης του πτυχίου τους στην εκπαιδευτική υπηρεσία και επίσης δε συμπεριλαμβάνονται στις διάφορες προκηρύξεις θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, με αποτέλεσμα οι αιτήσεις τους να απορρίπτονται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το προαναφερθέν θέμα, καθώς και γιατί στα πανεπιστημιακά διπλώματα ή τίτλους για τη θέση Λειτουργού Προγραμμάτων του Ιδρύματος Διαχείρισης Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης δε συμπεριλήφθηκε το πτυχίο του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση συνεχούς εκπαίδευσης.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων .»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.278, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο τα βιομηχανικά οικόπεδα στα Πάνω Πολεμίδια βρίσκονται σε ελληνοκυπριακή ή τουρκοκυπριακή γη.

2. Στην περίπτωση που είναι σε τουρκοκυπριακή γη, εάν είναι απαλλοτριωμένα.

3. Εάν είναι δυνατόν η διάρκεια εκμίσθωσης του οικοπέδου να είναι τριάντα τρία χρόνια, ώστε να μπορεί ο εκμισθωτής να το υποθηκεύει σε εμπορικούς τραπεζικούς οργανισμούς.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων .»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.279, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κτηνοτροφική περιοχή Κολοσσίου έχω πληροφορηθεί ότι έχει γίνει αποκοπή της προμήθειας νερού. Έπειτα από ενημέρωση που είχα από τον πρόεδρο της κοινότητας, σας πληροφορώ ότι το νερό θα αποκοπεί οριστικά την 31η Ιανουαρίου 2008.

Δεδομένων των πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποιος είναι ο προγραμματισμός σχετικά με το μέλλον της εν λόγω κτηνοτροφικής περιοχής; Υπάρχει σχεδιασμός μελλοντικής μετακίνησης και, εάν ναι, ποιος θα αναλάβει τα έξοδα;

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε η κτηνοτροφική περιοχή να συνεχίζει να λαμβάνει νερό για την ύδρευση των ζώων;

3. Προτίθεσθε να προχωρήσετε σε φωτισμό της κτηνοτροφικής περιοχής Κολοσσίου;

4. Υπάρχει σχεδιασμός για τη διόρθωση των δρόμων στην κτηνοτροφική περιοχή και ποιος είναι ο υπεύθυνος; Έχουν δοθεί κονδύλια για επιδιόρθωση των δρόμων μέχρι σήμερα;

5. Νοουμένου ότι οι κτηνοτρόφοι επιθυμούν να έχουν φαξ και τηλέφωνα στις μονάδες τους, θα παραχωρηθεί πρόσβαση στο τηλεφωνικό δίκτυο της ΑΤΗΚ για τις ανάγκες των κτηνοτροφικών μονάδων;

6. Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης να επιτρέψει τη μεταβίβαση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών μονάδων σε άλλα άτομα/κτηνοτρόφους;

Ο κάθε κτηνοτρόφος επενδύει πάρα πολύ μεγάλα ποσά για σκοπούς εκσυγχρονισμού της μονάδας του και, όταν θελήσει να εγκαταλείψει το επάγγελμα, όλα αυτά πάνε χαμένα, αφού δεν μπορεί να μεταβιβαστεί η μονάδα. Θεωρείται χρήσιμο όπως δίνεται η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να μεταβιβάζουν σε άλλους κτηνοτρόφους τις μονάδες τους.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων .»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.288, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πότε θα δοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας στους κατοίκους του Συνοικισμού Αυτοστέγασης Φάση Η΄ στο Παραλίμνι, καθώς και πότε θα μπορούν να υποθηκεύσουν την αξία του οικοπέδου που τους παραχωρήθηκε σε εμπορική τράπεζα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.289, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους που δεν προωθούνται για έγκριση από αυτόν τα σχέδια υπηρεσίας του προσωπικού του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου, αφού το κοινοτικό συμβούλιο έχει εγκρίνει ομόφωνα τα σχέδια υπηρεσίας του προσωπικού του, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτών των σχεδίων υπηρεσίας.

Η μη προώθηση των σχεδίων υπηρεσίας είναι εμπόδιο στις νέες προσλήψεις και ως εκ τούτου προκαλούνται προβλήματα δυσλειτουργίας της τοπικής αρχής.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.291, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις προθέσεις του κράτους να καλύψει τις ζημιές που υπέστη η κτηνοτροφική μονάδα “Π. Νικολάου Φάρμα ΛΤΔ” στα Πολεμίδια λόγω του θανάτου 148 αγελάδων από δηλητηρίαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.292, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν παραχωρείται εκταρική επιδότηση για τις καλλιέργειες καρυδιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.293, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σχετικά με το μέρος των προπολεμικών χρεών το οποίο πληρώθηκε από τους δημόσιους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του 1974 έως 1979, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχει σχέδιο διευθέτησής του, σε ποιο στάδιο βρίσκεται και, εάν δεν υπάρχει, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.294, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι οι Κύπριοι φοιτητές δεν έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν μετεγγραφή από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ του ίδιου κλάδου στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τους Ελλαδίτες φοιτητές που έχουν αυτό το δικαίωμα. Θεωρούμε ότι αυτή η απαγόρευση αποτελεί διάκριση σε βάρος των Κυπρίων φοιτητών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν ευσταθεί η απαγόρευση αυτή και σε ποια ευρωπαϊκή ή ελληνική νομική βάση στηρίζεται.»

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.009.02.295, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους το νοσοκομείο Αμμοχώστου δε θα αυτονομηθεί. Η αυτονόμηση θα οδηγούσε σε ισότιμη ανάπτυξη του νοσοκομείου Αμμοχώστου, όπως και των άλλων νοσοκομείων.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.296, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους ένας οποιοσδήποτε δημόσιος λειτουργός ο οποίος εργάζεται νυχτερινές βάρδιες αμείβεται για τη συνολική διάρκεια της εργασίας του στη βάρδια (π.χ. καθαρίστρια, νοσηλευτής σε νοσοκομείο, μηχανολόγος / ηλεκτρολόγος σε νοσοκομείο), αλλά για την εφημερία / βάρδια του ο ιατρός πληρώνεται μόνο για ορισμένες ώρες από το συνολικό χρόνο εργασίας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.297, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση προτίθεται να εφαρμόσει την Οδηγία 2003 /88/ΕΚ του ΕΚ της 4/11/03 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και ειδικά τις διατάξεις των άρθρων 3, 5, 6 και 8 για τους εργαζόμενους ιατρούς στο δημόσιο τομέα.

Οι διατάξεις του άρθρου 3 αφορούν τη ρύθμιση της ημερήσιας ανάπαυσης, του άρθρου 5 την εβδομαδιαία ανάπαυση, του άρθρου 6 τη μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας και του άρθρου 8 τη διάρκεια της νυχτερινής εργασίας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.298, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το αν προτίθεται η κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η οποία υποχρεώνει το κράτος να πληρώνει τους ιατρούς για τις on call υπηρεσίες για το συνολικό χρόνο εργασίας, ώστε να μη γίνεται διαχωρισμός χρόνου σε χρόνο ενεργό και χρόνο ανάπαυσης.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.299, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου που έχουν μετατεθεί ή παραιτηθεί τα τελευταία τρία χρόνια συγκριτικά με τα υπόλοιπα νοσοκομεία.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.300, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εικοσιτετράωρη ακτινολογική κάλυψη στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Αυτή η αδυναμία οδηγεί αρκετούς ασθενείς σε πολυέξοδες διακομιδές στα νοσοκομεία Λευκωσίας και Λάρνακας. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τον αριθμό των διακομιδών ανά έτος και το συνολικό κόστος αυτών.

Πρόσθετα, υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος αριθμός ψυχρών περιστατικών τα οποία διοχετεύονται στον ιδιωτικό τομέα, τα έξοδα των οποίων επιβαρύνουν τους συγγενείς.

Θα επιθυμούσαμε να είχαμε ενημέρωση από το κράτος σχετικά με το χρονοδιάγραμμα επίλυσης του εν λόγω προβλήματος, σε βαθμό που να μπορεί να λειτουργεί ολοκληρωμένα το νοσοκομείο.

Επίσης, πώς καλύπτετε, ως κράτος, την ιατρική ευθύνη κατά το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει ακτινολογική κάλυψη; Στην περίπτωση θανάτου με αίτιο τη μη έγκαιρη διάγνωση, λόγω έλλειψης ακτινολογικής εξέτασης, ποιος φέρει την ευθύνη; Ευθύνεται ο θεράπων ιατρός ή η απουσία διαγνωστικών μέσων;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.301, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους στο νοσοκομείο Αμμοχώστου παρατηρούνται τα ακόλουθα:

1. Σοβαρή έλλειψη σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

2. Έλλειψη εικοσιτετράωρης ακτινολογικής κάλυψης.

3. Έλλειψη μονάδας εντατικής θεραπείας.

4. Έλλειψη εξοπλισμού.

5. Εργαλεία του χειρουργικού τμήματος βρίσκονται στο νοσοκομείο Λευκωσίας.

6. Σοβαρή έλλειψη εργαλείων στο ορθοπεδικό και γυναικολογικό τμήμα.

7. Το ακτινολογικό μηχάνημα των ορθοπεδικών βρίσκεται στο νοσοκομείο Λεμεσού.

8. Οι αναπνευστήρες της γυναικολογικής κλινικής Αμμοχώστου βρίσκονται στο νοσοκομείο Πάφου.

9. Έλλειψη φορητής θερμοκοιτίδας.

10. Οι κλίνες που είναι ανοικτές και λειτουργήσιμες είναι πολύ λίγες σε σχέση με τον πληθυσμό της περιοχής.

11. Δε λειτουργεί ακόμη η μονάδα εντατικής παρακολούθησης, τη στιγμή μάλιστα που το κράτος υποχρεώνει σε κλείσιμο ιδιωτικές κλινικές που δε διαθέτουν τέτοιες μονάδες.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.302, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το σύστημα μισθοδοσίας για υπερωρίες των έκτακτων και μόνιμων ιατρών στα κρατικά νοσοκομεία.

Πρόσθετα, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε κατά πόσο υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στο σύστημα μισθοδοσίας μεταξύ ιατρών στα διάφορα νοσοκομεία και στα διάφορα τμήματα, ποια είναι η κλίμακα και πώς δικαιολογείται. Θα επιθυμούσαμε να είχαμε συγκριτικό πίνακα αμοιβών για υπερωρίες για τους ιατρούς των νοσοκομείων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.303, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορούν οι υπάλληλοι τουριστικών επιχειρήσεων να συμμετέχουν σε σεμινάρια τα οποία είναι εγκεκριμένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν είναι άνεργοι. Εάν δεν μπορούν, αλλά καταβάλλουν οι ίδιοι το τέλος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τότε θα τους δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των οποιωνδήποτε εγκεκριμένων σεμιναρίων.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.306, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.307, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί αδικαιολόγητα η πληρωμή του επιδόματος ανεργίας σε πολλούς δικαιούχους της επαρχίας Αμμοχώστου και πιθανώς και άλλων επαρχιών της Κύπρου.

Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι υπάρχουν δηλωμένοι άνεργοι στο Γραφείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμμοχώστου που υπογράφουν από το τέλος του 2007 και ακόμα δεν έχουν πάρει επιταγή επιδόματος ανεργίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί καθυστερεί η πληρωμή του επιδόματος ανεργίας στους δικαιούχους της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου;

2. Σε ποιες άλλες επαρχίες παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα;

3. Τι προτίθεται να κάνει το αρμόδιο υπουργείο για την επίλυση αυτού του προβλήματος, το οποίο παρουσιάστηκε και τον προηγούμενο χρόνο;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.330, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πορίσματα των ερευνών που έχουν γίνει για τις πυρκαγιές στο Σαϊττά και στο Πελένδρι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.368, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί σε οικονομική ενίσχυση προς τους γεωργούς των οποίων οι καλλιέργειες έχουν επηρεαστεί από κατολισθήσεις όγκων χώματος, λάσπης και πετρών, λόγω της διάβρωσης που υπέστη το έδαφος από τις πυρκαγιές στις περιοχές Πελενδρίου και Αμιάντου. Επίσης, τα τεμάχια μερικών γεωργών έχουν καεί και λόγω διάβρωσης ισοπεδώθηκαν και δεν μπορούν να ξαναφυτευτούν. Το κόστος για να ξαναγίνουν καλλιεργήσιμα αυτά τα τεμάχια είναι πολύ υψηλό για τα δεδομένα των κατοίκων της περιοχής.

Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν πρόθεση να προβούν στη δημιουργία έργων εκεί και όπου έντονα εμφανίζεται το πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.369, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

1. Κατά το Μάρτιο του 2007 υπήρχαν στο φράκτη των Πολεμιδιών γύρω στα δύο εκατομ. τόνοι νερό (προερχόμενο από βροχή και επεξεργασμένα λύματα). Οι γεωργοί των Πολεμιδιών είχαν αγοράσει γύρω στους 350 000 τόνους. Πώς έχει διατεθεί το υπόλοιπο του νερού και σε ποιους, καθώς και ποια είναι η ποσότητα επεξεργασμένου νερού που έχει προστεθεί από το Μάρτιο του 2007 μέχρι το Μάρτιο του 2008;

2. Ποια η πολιτική για άντληση νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις στο παρόν στάδιο και πώς αυτή εφαρμόζεται για σκοπούς γεωργίας και κτηνοτροφίας;

                   3. Προτίθεται η κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στους επαγγελματίες γεωργούς για χρήση νερού σε περίοδο ανομβρίας ή και έλλειψης                    νερού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.370, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πρόταση για δημιουργία αρχής ελέγχου τροφίμων και πότε υπολογίζεται να υποβληθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.371, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό των σπιτιών στα οποία διαμένουν πρόσφυγες που κατέχουν τίτλο ιδιοκτησίας και των οποίων οι στέγες είναι από αμίαντο. Παρακαλώ όπως τα στοιχεία δοθούν για κάθε προσφυγικό οικισμό ανά επαρχία ξεχωριστά.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.389, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Πέρα Πεδί Λεμεσού παρατήρησα ότι στη μέση του δρόμου της οδού Τιμίου Σταυρού βρίσκεται ένα δέντρο λίγο πριν το αλτ με τον κεντρικό δρόμο της οδού Ανεξαρτησίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το συγκεκριμένο δέντρο αποτελεί κίνδυνο για την οδική ασφάλεια και, εάν ναι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.390, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα οικόπεδα στο Αλεθρικό που παραχωρήθηκαν πρόσφατα σε πρόσφυγες για αυτοστέγαση είναι σε τεμάχιο ιδιοκτησίας Τουρκοκυπρίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.391, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με:

1. τους λόγους για τους οποίους δεν προχωρεί η υλοποίηση του έργου στο δημόσιο νηπιαγωγείο στην Αυγόρου σε σχέση με τις κτιριακές ανάγκες που υπάρχουν (αμμοδόχος με στέγαστρο, επιδιορθώσεις αποχωρητηρίων κτλ., καθώς και το ενδεχόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου,

2. τους λόγους για τους οποίους έχει μείνει στάσιμη η διαδικασία απαλλοτρίωσης του τεμαχίου για ανέγερση σύγχρονου νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της κοινότητας, καθώς και το ενδεχόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας,

                    3. τους λόγους για την καθυστέρηση στη διάνοιξη δρόμου πρόσβασης προς το δημοτικό και το δημόσιο νηπιαγωγείο, καθώς και το ενδεχόμενο                    χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διάνοιξης δρόμου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.392, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο:

1. προτίθεται η κυβέρνηση να διαχωρίσει οικόπεδα στον προσφυγικό συνοικισμό ΑΗΚ Δεκέλειας και, εάν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του διαχωρισμού,

2. έχει γίνει έρευνα για τις αιτίες θανάτων στον προσφυγικό συνοικισμό ΑΗΚ Δεκέλειας και, εάν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματά της,

                    3. έχουν δοθεί αντισταθμιστικά οφέλη στην κοινότητα Ορμίδειας λόγω των έργων της ΑΗΚ και, εάν ναι, ποια είναι αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.393, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το κατά πόσο υπάρχει αρχείο καταγραφής θανάτων και των αιτιών των θανάτων αυτών ανά το παγκύπριο από το 2000 μέχρι σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.421, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το επακριβές χρονοδιάγραμμα της ανέγερσης των νέων κατοικιών και της κατεδάφισης των υπόλοιπων κατοικιών στον προσφυγικό συνοικισμό Σωτήρας Αμμοχώστου, καθώς επίσης και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες αναδόμησης στους προσφυγικούς συνοικισμούς Φρεννάρους και Λιοπετρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.427, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι η Επιτροπή Επιλογής Δικαιούχων Κυβερνητικών Οικοπέδων εξέτασε και ενέκρινε την παραχώρηση οικοπέδων σε άπορες οικογένειες στο Λιοπέτρι από το τέλος του 2006.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες υλοποίησης του σχεδίου αυτού, καθώς και για τους λόγους καθυστέρησής του.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.470, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι θα ανεγερθεί αποθηκευτικός χώρος πόσιμου νερού στην περιοχή Φρεννάρους, για να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου σε περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης ή σε περιπτώσεις βλάβης του συστήματος υδροδότησης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την ανέγερση του χώρου αυτού και τους λόγους καθυστέρησης στην υλοποίηση του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.477, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μετά από δήλωση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού το Μάρτιο του 2008 με την οποία εξέφραζε την προσωπική του αντίθεση σχετικά με τη μαθητική στολή, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι σύντομα θα υπάρξει κατάργησή της. Κατά την περσινή χρονιά υπήρξε ανάλογος δημόσιος προβληματισμός, ωστόσο η τελική απόφαση για τη μαθητική στολή πάρθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2007.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει θέμα κατάργησης της μαθητικής στολής ή όχι, κατά πόσο αυτή πρόκειται να αλλάξει και, εάν ναι, πότε θα ληφθεί η τελική απόφαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.518, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τον αριθμό πωλητήριων εγγράφων που έχουν υποβληθεί στο Κτηματολόγιο και αφορούν πώληση τουρκοκυπριακής γης στις ελεύθερες περιοχές, καθώς και στις κατεχόμενες περιοχές.

2. Τον αριθμό των πωλητήριων εγγράφων που έχουν γίνει αποδεκτά και βρίσκονται σε διαδικασία εξέτασης, καθώς και τον αριθμό αυτών που δεν έχουν γίνει αποδεκτά και βρίσκονται σε αναμονή απάντησης.

3. Τον αναλυτικό κατάλογο που να συμπεριλαμβάνει τους αγοραστές και την έκταση που φαίνεται στα πωλητήρια έγγραφα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.519, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη μεταβίβαση που έχει γίνει για το τεμάχιο 1108, Φ/Σχ. 4053, γεωργικός κλήρος 8Α στο Καλό Χωριό Λάρνακας και πώς προτίθεται η κυβέρνηση να αποκαταστήσει την απώλεια δικαιώματος χρήσης του πρόσφυγα κατόχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.520, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποια διαδικασία έχει ακολουθηθεί σε σχέση με την εγκατάσταση κεραίας ραντάρ στο λιμάνι της Λάρνακας, παρά την αποθήκη αρ. 3;

2. Έχει χορηγηθεί πολεοδομική άδεια για την εγκατάσταση της συγκεκριμένης κεραίας;

3. Με ποια μελέτη έχει επιλεγεί ο χώρος τοποθέτησης της κεραίας;

4. Υπάρχει μελέτη για την προστασία του προσωπικού του Τμήματος Αποθήκης Δημόσιου Πλειστηριασμού και του Κλάδου Μετελέγχου από την εκπεμπόμενη ακτινοβολία;

5. Ποια είναι η εκπεμπόμενη ακτινοβολία στη θέση της κεραίας σε ώρα λειτουργίας και ποιες είναι μέχρι σήμερα οι καταγραμμένες μετρήσεις;

6. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της κεραίας και ποιος ο σκοπός της;

7. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία της υγείας του προσωπικού των δύο πιο πάνω τμημάτων από τη φόρτωση και την εκφόρτωση φορτίων, από την αμιαντώδη οροφή των γραφείων και από τη συντήρηση των πλοίων που γίνεται πλησίον των γραφειακών χώρων;

8. Θα μεταστεγαστεί το προσωπικό των δύο αυτών τμημάτων ή θα παραμείνει στον ίδιο χώρο;

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.544, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί από αρκετές προσφυγικές κοινότητες ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με τη στέγαση των γραφείων τους, είτε λόγω άρνησης των επάρχων να τους παραχωρήσουν τουρκοκυπριακά σπίτια ή κτίρια είτε λόγω άρνησης της Πολεοδομίας να τους παραχωρήσει χώρους σε κυβερνητικούς οικισμούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποια πολιτική προτίθεται να ακολουθήσει όσον αφορά το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.545, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο:

1. η κυβέρνηση προτίθεται να ετοιμάσει σχέδιο εκρίζωσης μόνιμων καλλιεργειών, κυρίως φρουτόδεντρων και εσπεριδοειδών, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η έλλειψη νερού, καθώς και να αποκαταστήσει τις ζημιές των γεωργών για τις μόνιμες καλλιέργειές τους,

2. μπορεί να ανασταλεί η υποχρέωση της επαναφύτευσης δέντρων στην περίπτωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, που εμπίπτει στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006,

3. στην περίπτωση κατά την οποία ένας δικαιούχος του σχεδίου αναδιάρθρωσης καλλιεργειών διακόψει το σχέδιο και δεν επαναφυτέψει λόγω έλλειψης νερού, θα κληθεί να επιστρέψει την ενίσχυση που έχει πάρει για την εκρίζωση των καλλιεργειών,

4. η κυβέρνηση προτίθεται να ανοίξει εκ νέου σχέδιο αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, δεδομένου ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από πλευράς γεωργών,

5. μπορεί να γίνει αλλαγή στο σχέδιο αμπελουργίας, ώστε να μπορεί ένας γεωργός με ελάχιστη έκταση, ενός δεκαρίου, να συμμετέχει στο σχέδιο,

                   6. η κυβέρνηση προτίθεται να επανεξετάσει την πολιτική της σε σχέση με την ενίσχυση των φραγμάτων της Κυπερούντας και άλλων ορεινών                    περιοχών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.556, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης στη ρύθμιση των αγροτικών χρεών, το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας και έναρξης των πληρωμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.560, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει πρόγραμμα βοήθειας για τους ασθενείς που μεταβαίνουν στο εξωτερικό, σύμφωνα με το οποίο, αφού το Υπουργείο Υγείας εκδώσει σχετική βεβαίωση, μπορούν δύο άτομα συγγενείς του ασθενή να μεταβούν στο εξωτερικό με 30% έκπτωση στο εισιτήριο. Η συμφωνία αυτή γίνεται σε συνεργασία με τις Κυπριακές Αερογραμμές.

Δυστυχώς, οι Κυπριακές Αερογραμμές κατά την έκδοση των εισιτηρίων δεν παρέχουν αυτό το όφελος στους επηρεαζομένους, αλλά τους παρέχουν εισιτήρια ακριβότερης κλάσης (όχι πρώτης θέσης) οικονομικής θέσης και όχι εισιτήρια φθηνότερης κλάσης οικονομικής θέσης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που προσεγγίζεται με αυτό τον τρόπο το θέμα και κατά πόσο οι οικογένειες ασθενών τυγχάνουν εκμετάλλευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.568, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πότε θα αρχίσει η δεύτερη φάση των επιδιορθώσεων στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.572, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησής μας με αρ. 23.06.009.02.477 και ημερομηνίας 27 Μαΐου 2008 παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και για την πολιτική που θα ακολουθηθεί όσον αφορά τη μαθητική στολή για τα επόμενα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.577, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι οι εργασίες για επιδιόρθωση των σπιτιών στον προσφυγικό συνοικισμό της Λινόπετρας, αν και άρχισαν από τις 22 Φεβρουαρίου 2008, δεν έχουν τελειώσει μέχρι σήμερα. Οι σκαλωσιές είναι στημένες και τα συνεργεία εδώ και αρκετές εβδομάδες δε δουλεύουν, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία των κατοίκων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου, καθώς επίσης και για τους λόγους που καθυστερεί η έκδοση των τίτλων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.578, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρ’ όλη την πρόοδο που διαπιστώνεται σε σχέση με την εξυπηρέτηση του κοινού, αρκετοί πολίτες μάς έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού & Μετανάστευσης να απαντήσει στις διάφορες αιτήσεις που υποβάλλουν.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει σε προσλήψεις νέου προσωπικού για τη γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.580, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ποσότητες σπόρων σιτηρών (κριθαριού, σιφωναριού και σιταριού), καθώς και άλλων κτηνοτροφικών φυτών που προτίθεται να διαθέσει το Σποροπαραγωγικό Κέντρο στους παραγωγούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.585, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Κονδύλια διαφώτισης και προώθησης του τουρισμού.

2. Τρόποι κατανομής τους ανά τουριστική περιοχή.

                    3. Προγράμματα προώθησης του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.051, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τους λόγους για τους οποίους δεν παραχώρησε τίτλους ιδιοκτησίας σε εξήντα πέντε πρόσφυγες στο συνοικισμό του Καψάλου στη Λεμεσό και πότε προτίθεται να παραχωρήσει τους συγκεκριμένους τίτλους.

2. Κατά πόσο προτίθεται να εφαρμόσει πρόγραμμα αφαίρεσης των αμιάντων από προσφυγικά υποστατικά στον Κάψαλο και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος.

3. Κατά πόσο προτίθεται το κράτος να αποκαταστήσει την αδικία που προκαλείται σε βάρος κατόχων τίτλων διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες.

                    4. Τα αποτελέσματα αναλύσεων που έχουν γίνει από το κράτος με σκοπό την αντοχή των κτιρίων στον προσφυγικό οικισμό του Καψάλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.062, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους που καθυστερεί η μετακίνηση της κτηνοτροφικής περιοχής Πολεμιδιών και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω μετακίνηση σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.077, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε επιδιόρθωση του αγροτικού δρόμου στην περιοχή Ζαπάλο ο οποίος ξεκινά από τον αρχαιολογικό χώρο του ναού του Απόλλωνα και καταλήγει στο αλιευτικό καταφύγιο των ψαράδων Επισκοπής και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.080, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως γνωρίζουμε και σύμφωνα με δημοσιεύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, η παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας σε πρόσφυγες που διαμένουν σε κατοικίες ή σε διαμερίσματα πολυκατοικιών σε κυβερνητικούς οικισμούς θα διεκπεραιωνόταν τέλος του 2008.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο συμπεριλαμβάνεται η πολυκατοικία Β, η οποία βρίσκεται στην πρώτη πάροδο της οδού Πιαλέ Πασιά στη Λάρνακα, στο σχέδιο για παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας στους πρόσφυγες ενοίκους και, εάν ναι, πότε προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση των τίτλων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.119, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι από το 2005 δεν έχει παραχωρηθεί αύξηση μισθού στους υπαλλήλους του Τμήματος Τροφοδοσίας των Κυπριακών Αερογραμμών, αν και ασκούν καθήκοντα και πέραν των αρμοδιοτήτων τους, δηλαδή άτομα χαμηλού μισθολογίου καλύπτουν εργασία ατόμων υψηλού μισθολογίου τα οποία έχουν αφυπηρετήσει.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να αναδιοργανώσει το εν λόγω τμήμα και πότε, ως επίσης εάν πρόκειται να προχωρήσει σε προαγωγές ή σε αυξήσεις των μισθών των υπαλλήλων του τμήματος αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.120, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους κατόχους προσφυγικών σπιτιών στη Λ φάση του οικισμού Μουτταγιάκας.

Όπως με έχουν πληροφορήσει, η εν λόγω έκταση έχει απαλλοτριωθεί από το κράτος και ως εκ τούτου θα μπορούσε η διαδικασία τιτλοποίησης να προχωρήσει απρόσκοπτα και σ’ αυτή την περίπτωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.145, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι μαθητές υποχρεούνται να πληρώσουν ανάλογα με την κάρτα νοσηλείας που διαθέτουν οι γονείς τους ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας, στην περίπτωση που υποστούν οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά εντός των σχολικών χώρων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να παραχωρήσει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία σε μαθητές δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και, εάν ναι, πότε πρόκειται αυτό να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.164, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η πορεία κατοχύρωσης του χαλλουμιού ως παραδοσιακού κυπριακού προϊόντος.

Η παρατεταμένη καθυστέρηση σε σχέση με την προώθηση του φακέλου εγκυμονεί το μεγάλο κίνδυνο οι άλλες χώρες να επιβάλουν τις αρνητικές τους θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω νομικών επιχειρημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.178, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους που καθυστερεί η μετακόμιση της κτηνοτροφικής περιοχής Πολεμιδιών και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εν λόγω μετακίνηση σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.182, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της σαλιγκαροκαλλιέργειας;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους εξαιρείται ο τομέας της σαλιγκαροκαλλιέργειας από το ΣΑΑ; Προτίθεται η κυβέρνηση να διορθώσει το κενό αυτό και να συμπεριλάβει τον τομέα στους δικαιούχους επενδυτικών σχεδίων;

3. Προτίθεται το υπουργείο να συστήσει τμήμα σαλιγκαροτροφίας στο οργανόγραμμα του υπουργείου, με σκοπό την ανάπτυξη του τομέα μέσα από τη διαχείριση πολιτικής, ως επίσης και μέσα από τεχνική υποστήριξη προς τους καλλιεργητές;

4. Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ο κτηνιατρικός έλεγχος και η συνολική κτηνιατρική διαχείριση τόσο των 300 περίπου γνωστών μονάδων όσο και των υπολοίπων που δεν είναι πουθενά δηλωμένες;

                   5. Υπάρχει σχετικό μητρώο καλλιεργητών; »

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.183, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τα εξής:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους έχει τερματιστεί η εξέταση των αιτήσεων για αδειοδότηση των μη αδειούχων κτηνοτροφικών υποστατικών αιγοπροβατοτροφίας;

                    2. Προτίθεται το κράτος να εξετάσει τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις;

                    3. Προτίθεται να συνεχίσει την εφαρμογή του διατάγματος στο παρόν και στο μέλλον;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.200, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τα εξής:

1. Πού βρίσκεται το θέμα της ίδρυσης ανεξάρτητης καρδιολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους σημειώνεται αυτή η καθυστέρηση; Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της ανεξαρτητοποίησης της καρδιολογικής κλινικής;

3. Όπως έχουμε ενημερωθεί, υπάρχει τροχοδρομημένη διαδικασία για εκμίσθωση γειτονικού γηροκομείου, ώστε να αυξηθούν οι κλίνες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία, για ποιους λόγους καθυστερεί και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτής της ενέργειας, ώστε να μπορεί το νοσοκομείο να χρησιμοποιήσει τις κλίνες;

                   4. Πότε προτίθεται το κράτος να αντικαταστήσει τους ανελκυστήρες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, αφού σχετικό κονδύλι υπάρχει                     εγκεκριμένο στον προϋπολογισμό και για ποιους λόγους η αντικατάσταση αυτή δεν έγινε εντός του 2007, αφού υπήρχε εγκεκριμένο το                     ανάλογο κονδύλι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.202, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο θα ρυθμιστεί η διασφάλιση των καταθετών για το ποσό των €100.000, στην περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε τράπεζα δεν μπορεί να αποπληρώσει τις καταθέσεις των πελατών της.

Συγκεκριμένα, θα ήθελα να με πληροφορήσετε αν θα γίνει αυτό με νομοσχέδιο και, εάν ναι, πότε θα κατατεθεί στη Βουλή και επίσης κατά πόσο η διασφάλιση αυτή θα αφορά χωριστά τις καταθέσεις του πελάτη σε διαφορετικές τράπεζες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.217, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη ρύθμιση των αγροτικών χρεών, αφού, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα έπρεπε να τελειώσει μέχρι το τέλος του 2008;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους σημειώνεται η καθυστέρηση;

3. Πότε προβλέπεται να ληφθεί τελική απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τα ποσοστά ρύθμισης και το ποσό που θα χαρισθεί;

                   4. Ποιος είναι τελικά ο αριθμός των αιτητών και ποιο το τελικό ποσό προς ρύθμιση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.228, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί μετά από επίσκεψή μου στη Βιομηχανική Περιοχή Φρεννάρους ότι υπάρχουν προβλήματα με την τηλεφωνική επικοινωνία, ειδικότερα με την αποστολή φαξ και την κινητή τηλεφωνία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το τι προτίθεται να κάνει η αρμόδια αρχή για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.229, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σύμφωνα με το νόμο, το Τμήμα Αλιείας επιβάλλει ετήσιο τέλος για παραχώρηση άδειας αλιείας κατηγορίας Γ΄.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί στην περίπτωση που η άδεια εκδίδεται στο ενδιάμεσο του έτους το τέλος δεν καθορίζεται αναλογικά και το Τμήμα Αλιείας εισπράττει το συνολικό ποσό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.241, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τα λαγόψαρα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλους αριθμούς στη θάλασσα της Κύπρου της Κύπρου, αποτελούν κίνδυνο για τους λουομένους;

2. Πώς έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής τα υπόλοιπα ψάρια; Ποια ψάρια κινδυνεύουν να αφανισθούν ένεκα του λαγόψαρου;

                    3. Ποιοι είναι οι ενδεχόμενοι τρόποι καταπολέμησής του;

                   4. Το πτώμα του νεκρού λουομένου που βρέθηκε στη θάλασσα της Λάρνακας ήταν κατασπαραγμένο από αυτά τα ψάρια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.262, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μετά από επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό στην κοινότητα Δρομολαξιάς, έχω διαπιστώσει ότι τα πάρκα βρίσκονται σε κακή κατάσταση, είναι ακάθαρτα και χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι, π.χ. στην οδό Διονυσίου Σολωμού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη διαχείριση των πάρκων και πότε η αρμόδια αρχή υπολογίζει να προχωρήσει σε καθαριότητά τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.263, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τα τεμάχια επί χάρτου που είναι τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας στον προσφυγικό οικισμό Μακαρίου Γ΄ στα Κάτω Πολεμίδια. Το ενδιαφέρον περιορίζεται μόνο ως προς τις ανάγκες τιτλοποίησης προσφυγικών οικιών και δεν αφορά γη πέραν τούτης.

2. Την πορεία των επιδιορθώσεων των σπιτιών και πολυκατοικιών στον προσφυγικό οικισμό Μακαρίου Γ΄, κατά πόσο οι επιδιορθώσεις που έγιναν ήταν ελλιπείς και αν αυτές θα συνεχιστούν και μετά την τιτλοποίηση.

3. Τους λόγους καθυστέρησης της παραχώρησης τίτλων στους κατοίκους του προσφυγικού οικισμού Μακαρίου Γ΄ και πότε υπολογίζεται να δοθούν.

4. Την ύπαρξη της αναγκαίας τεχνικής αντισεισμικής ασφάλειας στα κτίρια του οικισμού όπως αυτά είναι σήμερα κτισμένα και τι προτίθεται η κυβέρνηση να κάνει, σε περίπτωση που αυτή δεν υπάρχει.

5. Τους συνταξιούχους πρόσφυγες που διαμένουν σε διώροφες κατοικίες οι οποίοι έχουν πάρει την οικονομική βοήθεια για κατασκευή ντους/αποχωρητηρίου και πόσοι απομένουν.

6. Την εφαρμογή ανελκυστήρων στις πολυκατοικίες στον οικισμό Μακαρίου Γ΄ και, στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να τοποθετηθούν, κατά πόσο ερευνάται κάποια εναλλακτική λύση.

                   7. Τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος των κοινών λάκκων αποχέτευσης που προκύπτει με τις τιτλοποιήσεις, δεδομένου ότι αρκετά σπίτια                    έχουν κοινούς λάκκους αποχέτευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.264, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το κράτος δεν προβαίνει σε επιδιόρθωση της προσφυγικής πολυκατοικίας Β΄, η οποία βρίσκεται στην πρώτη πάροδο της οδού Πιαλέ Πασιά στη Λάρνακα.»

Απάντηση


 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων