Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννη

Αρχείο

 

2006 - 2008

2009 - 2010

2011 - 2012

2013 - 2015

2016 -

 

 

Αρχείο 2016 -

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.298, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρουσιάζονται κατασκευαστικά προβλήματα στον αγωγό άρδευσης της περιοχής Αγίου Νίκανδρου στη Σωτήρα Αμμοχώστου, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται ικανοποιητική ποσότητα νερού για άρδευση στην εν λόγω περιοχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην επιδιόρθωση του αγωγού και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.299, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η έξοδος Ερήμης-Κολοσσίου στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε μείωση του ορίου ταχύτητας και στην τοποθέτηση επιπλέον φωτισμού στο εν λόγω σημείο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.300, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στο εξωτερικό, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται σχετικά με την πυρόσβεση παρόμοιας πυρκαγιάς σε ξενοδοχείο στην περιοχή Αγίας Νάπας-Πρωταρά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.301, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει κυκλοφορήσει εγκύκλιος που απαγορεύει σε συγγενείς των αποθανόντων να τους παραλάβουν από τα κρατικά νοσοκομεία για κήδευσή τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αυτό ισχύει και, εάν ναι, σε ποια νομική βάση στηρίζεται

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.302, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος έχει ρυθμίσει νομοθετικά τους όρους χρήσης ιπτάμενης κάμερας (drone) και αν για το σκοπό αυτό έχουν ληφθεί υπόψη οι νόμοι περί των προσωπικών δεδομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.303, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Δεδομένης της ολοκλήρωσης της αποκατάστασης της χωματερής στο Φρένναρος (Χαλοσπιτιά), παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τι ποσότητες αερίων συλλέγονται; Γίνεται απλώς επιτόπου καύση των αερίων ή αξιοποιούνται και, αν ναι, με ποιο τρόπο γίνεται αξιοποίησή τους;

2. Έχει ελεγχθεί αν υπάρχει ρύπανση από διάφορα υλικά του υπόγειου υδροφορέα μετά την αποκατάσταση;

3. Εκπέμπονται αναθυμιάσεις στην ατμόσφαιρα και ποιες είναι αυτές;

                   4. Παρακαλώ όπως μας αποσταλεί σύντομη περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της χωματερής μετά την αποκατάστασή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.304, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Λόγω της αποκατάστασης των χωματερών στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, όπως στο Παραλίμνι και στο Φρένναρος, ο πληθυσμός των ποντικιών έχει μετακινηθεί σε γειτνιάζουσες περιοχές γύρω από τους σκυβαλότοπους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για την καταπολέμηση των ποντικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.323, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα αλλοδαπών που τους δίνεται άδεια παραμονής για σκοπούς π.χ. εργοδότησης, ώστε να αποτρέπεται τυχόν είσοδός τους ξανά στη Δημοκρατία με πλαστά έγγραφα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.325, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στο δρόμο Λειβαδιών προς Κελλιά, μετά τη γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου και κατά μήκος της βιοτεχνικής περιοχής, τα οχήματα αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Στο δρόμο αυτό σταθμεύουν αυτοκίνητα, ενώ διασταυρώνουν πεζοί, και ο κίνδυνος για ατύχημα είναι μεγάλος. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα τοποθετηθούν κυρτώματα ή σήμανση για μείωση της ταχύτητας ή οτιδήποτε κριθεί αναγκαίο στο εν λόγω τμήμα του δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.346, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Ο δρόμος από την Ασγάτα μέχρι το Στρατόπεδο Κελευστών Μιλτιάδη και Χριστάκη Χριστοφόρου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος και έχουν προκληθεί απανωτά δυστυχήματα. Η επικινδυνότητα του δρόμου είναι μεγάλη λόγω της χαράδρας και κάθε δυστύχημα μπορεί να είναι θανατηφόρο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε επιδιόρθωση του εν λόγω δρόμου και πότε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.347, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι η οδοντιατρική καρέκλα των ασθενών που χρησιμοποιείται στο κρατικό οδοντιατρείο στην κοινότητα Αχερίτου έχει καταστραφεί. ρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε αντικατάστασή της και πότε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.348, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να τοποθετήσει, έστω και μια φορά την εβδομάδα, παιδονευρολόγο και παιδοψυχίατρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, για να εξετάζονται παιδιά με ειδικές ανάγκες (αυτισμό).»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.349, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Κορίτσια με ειδικές ανάγκες (αυτισμό) αναγκάζονται να περνούν από διαδικασία για αξιολόγηση της ικανότητάς τους, για να υπηρετήσουν στην Πολιτική Άμυνα. Η κατάσταση της υγείας αυτών των ατόμων διαπιστώνεται απλά, αφού φοιτούν σε ειδικά σχολεία, και η ταλαιπωρία που υφίστανται τόσο αυτά τα άτομα όσο και οι οικογένειές τους είναι καθαρά αχρείαστη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε τα εν λόγω άτομα να μη χρειάζεται να περνούν τη διαδικασία αυτή και να απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.350, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Άτομα με ειδικές ανάγκες (αυτισμό) αναγκάζονται να παρουσιάζονται είτε στο νοσοκομείο είτε στο στρατό για αξιολόγηση της ικανότητάς τους, για να υπηρετήσουν στην Εθνική Φρουρά. Η κατάσταση της υγείας αυτών των ατόμων διαπιστώνεται απλά, αφού φοιτούν σε ειδικά σχολεία, και η ταλαιπωρία που υφίστανται τόσο αυτά τα άτομα όσο και οι οικογένειές τους είναι καθαρά αχρείαστη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε τα εν λόγω άτομα να μη χρειάζεται να μπαίνουν στη διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας για τη στρατιωτική τους θητεία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.351, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων λαμβάνουν καθυστερημένα τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για την κατ’ οίκον διανομή τους και έτσι οι πληρωμές από τους πολίτες συχνά δε γίνονται έγκαιρα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται καθυστέρηση στην ταχυδρόμηση των λογαριασμών αυτών, καθώς και τι προτίθεται να κάνει, ώστε να αποστέλλονται έγκαιρα και να μην καταλογίζονται ευθύνες στους αγροτικούς διανομείς από τα νοικοκυριά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.359, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε κλείσιμο/εκκαθάριση του γραφείου της αντιπροσωπίας των Κυπριακών Αερογραμμών στη Μόσχα, τους λόγους της καθυστέρησης και πότε υπολογίζεται να τελειώσει η εν λόγω διαδικασία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.363, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους που δεν υπάρχει ακτινολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, γιατί καθυστερεί η τοποθέτησή του και πότε υπολογίζεται να αποσταλεί ακτινολόγος στο εν λόγω νοσοκομείο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.368, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.009.04.996, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν κατασκευάστηκε η πρόσβαση από τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αγίας Νάπας προς τη βιοτεχνική περιοχή της Ξυλοτύμπου και αντιθέτως και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το εν λόγω έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.369, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Κυκλοφορεί ευρέως φήμη ανάμεσα στους πολίτες ότι διεξάγονται αεροψεκασμοί, κυρίως, όπως φημολογείται, από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου για στρατιωτικούς ή και άλλους σκοπούς, στην ατμόσφαιρα πάνω από την Κύπρο. Η ανησυχία των πολιτών είναι υπερβολικά έντονη μάλιστα, επειδή δεν υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου και ειδικά από τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο.

Αναμένουμε από την Κυπριακή Δημοκρατία να προβεί στα αναγκαία διαβήματα προς την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου και των βρετανικών βάσεων, ώστε να ενημερωθεί κατά πόσο γίνονται αεροψεκασμοί και, εάν ναι, τους σκοπούς για τους οποίους γίνονται.

Αντιλαμβάνεστε ότι, σε περίπτωση που οι αεροψεκασμοί διεξάγονται, υπάρχει η πιθανότητα για επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών και στην κλιματική ισορροπία, που θα έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή μείωση της βροχόπτωσης και πρόκληση ξηρασίας στον τόπο, για να εξυπηρετούνται συμφέροντα άλλης χώρας. Εάν αυτό συμβαίνει, θεωρούμε την πράξη αυτή εχθρική και οφείλει το επίσημο κράτος να απαιτήσει τον τερματισμό τέτοιου είδους ενεργειών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι φήμες περί αεροψεκασμών και, εάν ναι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να τερματιστούν άμεσα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.374, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το ποσοστό κατανάλωσης αντιβιοτικών φαρμάκων στην Κύπρο είναι αρκετά υψηλό σε σύγκριση με άλλες χώρες στην Ευρώπη και διαπιστώνεται ελλιπής πληροφόρηση όσον αφορά την ορθή χρήση τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση της αυξημένης χρήσης αντιβιοτικών φαρμάκων και κατά πόσο έχει γίνει σχετική μελέτη για το θέμα. Παρακαλώ επίσης όπως μας αποσταλούν στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των εν λόγω φαρμάκων κατά τα δέκα τελευταία χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.376, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία της νομοθεσίας που σχετίζεται με την τυποποίηση του ξιδιού και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.394, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το σχέδιο διαχείρισης της περιοχής της λίμνης Παραλιμνίου και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.395, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους ελέγχους που έχει διεξάγει για την ύπαρξη της ουσίας ναταμυκίνηστο γιαούρτι από το 2011 μέχρι σήμερα και για τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.396, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να συμπεριλάβει τις όχι εκ γενετής καρδιοπάθειες στις μόνιμες παθήσεις για παραχώρηση κάρτας νοσηλείας στους ασθενείς και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να τεθεί σε ισχύ αυτή η αλλαγή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.397, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους ο ελαιοπαραγωγός κατά την παράδοση στο ελαιοτριβείο πληρώνει 19% ΦΠΑ για το άλεσμα των ελιών του και κατά πόσο το κράτος προτίθεται να μειώσει το ΦΠΑ στο 5%, όπως ισχύει για τα άλλα τρόφιμα και οπωροκηπευτικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.398, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος προτίθεται να ετοιμάσει σχέδιο επανεγκατάστασης προσφύγων στις κατεχόμενες περιοχές (Καρπασίας) και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να είναι έτοιμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.417, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να τοποθετήσει κυρτώματα στην οδό Αυγερινού στους Αγίους Αναργύρους Λάρνακας λόγω αυξημένης κίνησης στον εν λόγω δρόμο, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα δεξιάς στροφής στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.418, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ιατρείο που βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Αγίων Αναργύρων Λάρνακας έχει διακόψει τη λειτουργία του.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου Αγίων Αναργύρων έχουν παραχωρηθεί και σε ποιους, για τους λόγους που έχει διακόψει τη λειτουργία του το ιατρείο και αν πρόκειται να επαναλειτουργήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.005, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Kυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει αρχείο μεταναστών από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αν καταγράφεται ο πληθυσμός που μεταναστεύει. Εάν όχι, τι προτίθεται να κάνει το κράτος για το εν λόγω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.013, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους που οι κάτοικοι του χωριού Αλέκτορα δε λαμβάνουν τηλεοπτικό σήμα για όλα τα κανάλια εκτός του ΡΙΚ και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, για να επιλυθεί το εν λόγω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.026, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι είναι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοδιάλυση και πόσοι είναι οι νεφρολόγοι που αντιστοιχούν σε κάθε νοσοκομείο ανά επαρχία τα τελευταία πέντε χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.013, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους που οι κάτοικοι του χωριού Αλέκτορα δε λαμβάνουν τηλεοπτικό σήμα για όλα τα κανάλια εκτός του ΡΙΚ και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, για να επιλυθεί το εν λόγω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.109, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να συμπεριλάβει το μάθημα της κολύμβησης στο αναλυτικό πρόγραμμα της δημόσιας εκπαίδευσης και, εάν ναι, πότε και σε ποια μορφή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.144, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσους μήνες θα υπηρετήσουν στην Εθνική Φρουρά τα άτομα που έχουν πάρει αναστολή πριν από την πρόσφατη εφαρμογή της απόφασης για μείωση της στρατιωτικής θητείας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.199, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η ασφαλτόστρωση του δρόμου από το δρόμο Μ1 προς την αφαλάτωση στην Επισκοπή Λεμεσού και πότε υπολογίζεται να γίνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.200, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να στελεχώσει με επιπρόσθετους οφθαλμιάτρους τα νοσοκομεία Αμμοχώστου και Λάρνακας και, εάν ναι, πότε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.232, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που εδώ και πολλά χρόνια επί διαφορετικών κυβερνήσεων καθυστερεί η καταβολή του ανεργιακού επιδόματος στους υπαλλήλους της τουριστικής βιομηχανίας που τίθενται σε καθεστώς αναστολής εργασιών στην επαρχία Αμμοχώστου και κατά πόσο θα παραχωρηθεί έγκαιρα αυτή τη χρονιά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.245, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει θεσπιστεί ενιαία αθλητική νομοθεσία και, αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.309, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να αντικαταστήσει το λογοθεραπευτή του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, εάν ναι, πότε και, εάν όχι, τους λόγους για τους οποίους δε θα τοποθετηθεί άλλος στην εν λόγω θέση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.339, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν παρουσιαστεί μεγάλες ρωγμές στα κτίρια του Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας Αγίων Ομολογητών Λευκωσίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν γίνει έλεγχοι για τη στατική επάρκεια και την επικινδυνότητά τους και, εάν έχει παρουσιαστεί σοβαρός κίνδυνος, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.380, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η ανέγερση του μεγάρου της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και ήδη παραχωρήθηκε οικόπεδο για το σκοπό αυτό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το εν λόγω έργο έχει συμπεριληφθεί στο πολεοδομικό σχέδιο Λευκωσίας, αν υπάρχει σχετικό κονδύλι για την υλοποίησή του, καθώς και πότε υπολογίζεται να προχωρήσει η ανέγερση του μεγάρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.394, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων στο Ζύγι. Συγκεκριμένα, να μας πληροφορήσει αν είναι ακόμα στην κατοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, αν ναι, ποιας μορφής δικαιώματα έχουν, αν όχι, σε ποιους ανήκουν, ποιος έχει τη διαχείρισή τους και πώς προτίθεται να τα αξιοποιήσει το κράτος, αν και εφόσον είναι υπό την ευθύνη του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.402, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στη λεωφόρο 1ης Απριλίου, με κατεύθυνση από Αγία Νάπα προς Παραλίμνι, στα πρώτα φώτα τροχαίας παρατηρείται μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει γίνει μελέτη όσον αφορά τη δυνατότητα δημιουργίας τριών λωρίδων διοχέτευσης της τροχαίας κίνησης (μία λωρίδα προς κέντρο πόλεως, μία λωρίδα προς Δερύνεια και μία λωρίδα προς Σωτήρα) ή οποιαδήποτε άλλη μελέτη για άμβλυνση της συμφόρησης στα εν λόγω φώτα τροχαίας και, εάν ναι, ποια είναι αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.407, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί ότι κοινοτικοί εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους εγκαταλείπουν την Κύπρο και ορισμένοι επιστρέφουν πριν τις δημοτικές εκλογές ή τις ευρωεκλογές από παράνομα σημεία εισόδου στη Δημοκρατία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου ο εκλογικός κατάλογος που αφορά τις εν λόγω εκλογές να είναι επικαιροποιημένος και να διαγράφονται όσοι έχουν εγκαταλείψει την Κύπρο από παράνομα και νόμιμα σημεία εισόδου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.456, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί η διεκπεραίωση μεγάλου όγκου εργασιών, όπως π.χ. εκτίμησης ενοικίων και διαχωρισμών, που αφορούν αιτήσεις πολιτών προς το Τμήμα Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Λεμεσού, επειδή ο κτηματολόγος επισκέπτεται και εξετάζει φακέλους μόνο δύο φορές την εβδομάδα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα τοποθετηθεί σε πλήρη βάση αρμόδιος λειτουργός ειδικά για τα συγκεκριμένα καθήκοντα στο εν λόγω τμήμα, ώστε να προχωρήσουν οι αιτήσεις, και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει η τοποθέτησή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.457, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο καθηγητής που έχει διοριστεί μόνιμα για μια ειδικότητα μπορεί παράλληλα να κρατήσει τη σειρά του στον κατάλογο διοριστέων για δεύτερη ειδικότητα που επίσης έχει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.667, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να παραχωρήσει κίνητρα σε ανέργους με σκοπό τη φοίτησή τους στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να το κάνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.668, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα άτομα που φοιτούν στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) δικαιούνται φοιτητική χορηγία και, εάν όχι, τους λόγους που δεν τους παραχωρείται, καθώς και αν προτίθεται να τροποποιήσει το υφιστάμενο καθεστώς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.754, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ενισχύσει με ασθενοφόρο και το αναγκαίο προσωπικό το Κέντρο Υγείας Κοφίνου, καθώς επίσης αν θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, όπως παραδείγματος χάριν στον καθαρισμό χώρων και εξοπλισμού, ούτως ώστε το κέντρο να βρίσκεται σε λειτουργήσιμη κατάσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.953, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
 

1. Οι κλειστές σχολικές αίθουσες πολλαπλής χρήσης πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές που απαιτούνται από την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων;
2. Έχουν αδειοδοτηθεί οποιεσδήποτε από αυτές τις αίθουσες και, αν ναι, ποιες είναι αυτές;
3. Για ποιους λόγους, όταν οι αίθουσες αυτές χρησιμοποιούνται από αθλητές σωματείων, απαιτείται η άδεια από την εν λόγω Αρχή, ενώ, όταν χρησιμοποιούνται από μαθητές, δεν υπάρχει η αντίστοιχη υποχρέωση;»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.009, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Οι παραλίες “Πανταχού” και “Νησί” στην Αγία Νάπα παρουσιάζουν προβλήματα διάβρωσης και εμφάνισης μάλλας, αντίστοιχα.
 

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει δώσει οδηγίες για διεξαγωγή μελέτης των λόγων εμφάνισης των φαινομένων αυτών και, εάν ναι, να μας κοινοποιήσει τα σχετικά συμπεράσματα, καθώς και πώς προτίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν στην επίλυσή τους.
 

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή δεν έχει δώσει ακόμα οδηγίες για τη διεξαγωγή της εν λόγω μελέτης, παρακαλείται όπως μας πληροφορήσει αν και πότε προτίθεται να το πράξει.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.012, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η περίφραξη του αεροδρομίου Λάρνακας από την πλευρά της θάλασσας δεν είναι τόσο ασφαλής και πιθανόν να είναι εφικτή η πρόσβαση από οποιονδήποτε και οτιδήποτε προς το εσωτερικό του αεροδρομίου.
 

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει διαπιστωθεί ότι όντως υπάρχει ο κίνδυνος αυτός και, εάν ναι, αν προτίθεται να δώσει οδηγίες για βελτίωση της περίφραξης (διπλή περίφραξη με ενδιάμεσο διάδρομο για μηχανοκίνητο ή πεζοπόρο περίπολο), καθώς και αν έχουν ελεγχθεί τα μέτρα ασφαλείας του αεροδρομίου, όπως ο οπλισμός, ο εξοπλισμός πρώτων βοηθειών κτλ.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.217, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2014, στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.719, παρακαλείται ο εν λόγω υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος των κανονισμών που θα ρυθμίζουν την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση του γαϊδουρινού γάλακτος και, αν ναι, για ποιους λόγους καθυστερεί η ετοιμασία τους και πότε υπολογίζεται να κατατεθούν στη Βουλή.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.349, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Ένας αριθμός προσφύγων που φθάνουν στην Κύπρο δεν έχουν μαζί τους κανένα πιστοποιητικό όπου να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στη Δημοκρατία για κάθε άτομο μπορεί να είναι ελλιπή ή και αναληθή.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ηλικία του ατόμου υπάρχει ο κίνδυνος ένα άτομο που δηλώνεται ως ανήλικο στην πραγματικότητα να είναι ενήλικο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται έναντι του νόμου σε περίπτωση αδικημάτων, όπως για παράδειγμα όταν ένας ενήλικας διαπράττει σεξουαλική παρενόχληση, ενώ ισχυρίζεται ότι είναι ανήλικος. Η διασφάλιση της αυθεντικότητας των σχετικών στοιχείων των προσφύγων θα συνδράμει στην αποτελεσματικότερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, τα οποία ως πολιτεία θα πρέπει να προστατεύσουμε.
 

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνεται επαλήθευση ηλικίας με ιατρικές μεθόδους και, εάν όχι, κατά πόσο προτίθεται να εισαγάγει τη συγκεκριμένη μέθοδο για επαλήθευση της ηλικίας τους.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.371, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να αυξήσει τη σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων με συμψηφισμό μετρήσεων (Net Metering) σε οικίες, ιδρύματα και σε υποστατικά μη οικιακών καταναλωτών και, εάν ναι, μέχρι πόσα κιλοβάτ θα αυξηθεί. Εάν όχι, να μας πληροφορήσει για ποιους λόγους δεν μπορεί να αυξηθεί η εν λόγω σύνδεση.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.416, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για διαχωρισμό αγροτικών τεμαχίων εντός του αρδευτικού έργου του Νοτίου Αγωγού, σύμφωνα με την οποία δε χρειάζεται να γίνει εγκατάσταση παροχής νερού στα υπό διαχωρισμό νέα τεμάχια.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.423, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι, βάσει του διατάγματος περί του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) και γενικότερα περί κοινωνικών παροχών (έκτακτες ανάγκες και ανάγκες φροντίδας) του 2015, τα άτομα με αναπηρίες που είναι λήπτες ΕΕΕ και χρειάζονται φροντίδα πέραν της ιδρυματικής φροντίδας πρέπει να εξυπηρετούνται από φροντιστές του καταλόγου και όχι από γονείς/συγγενείς μέχρι β΄ βαθμού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που εξαιρέθηκαν οι γονείς/συγγενείς μέχρι β΄ βαθμού, κατά πόσο πρόκειται να τροποποιηθεί το διάταγμα αυτό, ώστε να συμπεριλαμβάνονται τα εν λόγω άτομα και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει η σχετική τροποποίηση.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.545, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι συνεχίζει να χρησιμοποιείται η παλιά μονάδα στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Δεκέλειας ως συμπληρωματική στις δύο νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να υφίσταται ο κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος, αλλά και να διατρέχει κίνδυνο η υγεία των κατοίκων του Προσφυγικού Συνοικισμού ΑΗΚ και της γύρω περιοχής. Συγκεκριμένα, το φουγάρο της εν λόγω μονάδας, που λειτουργεί χωρίς καταλύτη, συνεχίζει να απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα στερεά υπολείμματα υπό τη μορφή τοξικής σκόνης, τα οποία ρυπαίνουν τη γύρω περιοχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν ακόμα ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα και ειδικότερα για το κατά πόσο θα τεθεί εκτός λειτουργίας ή θα αντικατασταθεί τελείως η εν λόγω μονάδα. Εάν ναι, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα; Πρόσθετα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή κατά πόσο έχουν γίνει σχετικές μετρήσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή και, εάν ναι, να μας αποσταλούν.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.553, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, τα περιστατικά βίας σε βάρος των εκπαιδευτικών έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα. Συγκεκριμένα, κάθε τέταρτος εκπαιδευτικός έχει υπάρξει θύμα σε περιστατικό βίας είτε όσον αφορά χειροδικία είτε φραστική επίθεση είτε διά απειλής στο διαδίκτυο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα περιστατικά βίας σε βάρος των εκπαιδευτικών στα σχολεία μας, ειδικότερα κατά πόσο ισχύει το προαναφερθέν ποσοστό και, αν ναι, ποια μέτρα λαμβάνονται ή προτίθεται να τροχοδρομήσει για την αποτροπή τέτοιων περιστατικών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.592, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να θέσει σε λειτουργία την υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά όσον αφορά την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για όλες τις χρήσεις. Επίσης, εάν προτίθεται να θέσει σε λειτουργία την εν λόγω υπηρεσία, παρακαλείται να μας ενημερώσει πότε υπολογίζεται να είναι διαθέσιμη και, εάν όχι, για ποιους λόγους δεν μπορεί να εφαρμοστεί.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.618, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει επιλυθεί το πρόβλημα σε σχέση με την κλινική άσκηση που χρειάζεται να κάνουν οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, εάν ναι, με ποιο τρόπο, καθώς και κατά πόσο ο εν λόγω τρόπος ρύθμισης συνάδει με τις διεθνείς οδηγίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την Ιατρική Εκπαίδευση (World Federation of Medical Education).»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.627, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Θεωρούμε ότι ο τερματισμός της ανέγερσης αιθουσών πολλαπλής χρήσεως στα σχολεία έχει υποβαθμίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα σχολεία της υπαίθρου σε σύγκριση με τα σχολεία των πόλεων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η συγκεκριμένη πολιτική θα αναθεωρηθεί και, εάν ναι, κατά ποιο τρόπο και με ποιο χρονοδιάγραμμα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.628, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει εγκεκριμένο κονδύλι στον προϋπολογισμό για ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης στα δημοτικά σχολεία Μουτταγιάκας και Αγκλεισίδων και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί η ανέγερσή τους, εάν όχι, κατά πόσο θα προγραμματιστεί η ανέγερσή τους για τον επόμενο χρόνο.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.629, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Έχω ενημερωθεί ότι για τη μίσθωση ταχύπλοου σκάφους για σκοπούς αναψυχής ένας μη Κύπριος πολίτης δε χρειάζεται να έχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους. Στις περιπτώσεις όμως των Κυπρίων πολιτών είναι προϋπόθεση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους που υφίσταται η διάκριση αυτή και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να αρθεί η εν λόγω διάκριση.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.645, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Έχω ενημερωθεί ότι τουρίστες έχουν εκφράσει το παράπονό τους για τη μη ύπαρξη οδικής σήμανσης προς Λάρνακα, ερχόμενοι από Αγία Νάπα, με εξαίρεση τον κυκλικό κόμβο στη Ριζοελιά.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να δώσει οδηγίες για τοποθέτηση σήμανσης καθοδήγησης προς Λάρνακα και από τις άλλες εξόδους του αυτοκινητόδρομου, όπως π.χ. της Πύλας και Ορόκληνης και, αν ναι, πότε θα τοποθετηθούν οι σχετικές σημάνσεις.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.002, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αποπερατωθεί το τμήμα του παραλιακού πεζοδρόμου που βρίσκεται στην περιοχή “Περνέρα” στο Παραλίμνι.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.009, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν παρατηρηθεί ορισμένες αδυναμίες στη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να επανεξετάσει την εν λόγω διαδικασία και, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε τροποποιήσεις και να λάβει μέτρα για τη βελτίωσή της.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.010, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το έργο στην περιοχή Περνέρας Παραλιμνίου έχει παρουσιάσει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις τα τελευταία τρία χρόνια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο έχουν επισημανθεί τα σημεία της προκήρυξης των προσφορών στα οποία οφείλεται η χρονοτριβή,

2. με ποιους τρόπους θα επιχειρήσει να πετύχει διορθώσεις σε νέα έργα μέσα από αυτή την εμπειρία και

3. κατά πόσο θα αναλάβει πρωτοβουλία αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.020, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί ότι οι ταχύτητες διαδικτύου είναι εμφανώς χαμηλές στην επαρχία Αμμοχώστου. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επιλυθεί το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.022, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αποπεράτωση του κύριου (παλιού) δρόμου Λεμεσού-Πάφου (από τη νησίδα μέχρι την είσοδο της κοινότητας Τίμης), τους λόγους που καθυστερεί και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.025, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί συχνά δυστυχήματα παιδιών σε πισίνες και κολυμβητήρια. Ο ισχυρισμός ότι η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών ανήκει εξολοκλήρου στους διαχειριστές των πισινών θεωρείται λανθασμένος. Δεν είναι δυνατόν το παιδί να κυκλοφορεί ελεύθερα είτε εκτός είτε εντός του νερού και ο συνοδός του να μη φέρει καμία ευθύνη. Έχει παρατηρηθεί ότι παιδιά ξεφεύγουν της προσοχής των συνοδών τους και διατρέχουν κάθε λογής κίνδυνο.

Για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι η ασφαλής παρουσία του παιδιού στον χώρο της πισίνας πρέπει να διασφαλιστεί και με την υποχρέωση του συνοδού για την επιτήρηση του παιδιού στον χώρο που αυτό βρίσκεται, καθώς δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει ο διαχειριστής ή ακόμη και ο ναυαγοσώστης κατά πόσο ένα παιδί μπορεί να κολυμπά ή όχι ή και ακόμη κατά πόσο έχει οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα υγείας.

Πρέπει να θεσπιστεί σχετική νομοθεσία, με την οποία να καθορίζεται σε ποιους χώρους και υπό ποιες συνθήκες έχει την ευθύνη ο συνοδός και σε ποιους χώρους έχει την ευθύνη ο διαχειριστής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει πρόθεση να θεσμοθετήσει με νομοθεσία την ευθύνη του συνοδού/γονέα, αλλά και του διαχειριστή στον χώρο απασχόλησης των παιδιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.026, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σύμφωνα με τη διεθνή ειδησιογραφία, αλλά και τα πλέον έγκυρα ερευνητικά κλιματολογικά κέντρα, καταγράφονται ιστορικές αυξήσεις της θερμοκρασίας και κατ’ επέκταση ο ρυθμός ανόδου της στάθμης της θάλασσας είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ ό,τι μέχρι σήμερα η επιστημονική κοινότητα δήλωνε.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο υπάρχει στην Κύπρο ερευνητικός μηχανισμός παρακολούθησης, μελέτης και ελέγχου των επιπτώσεων της ανόδου της στάθμης της θάλασσας,

2. κατά πόσο υπάρχει μετρήσιμη άνοδος της στάθμης της θάλασσας και, εάν ναι, πόση είναι,

3. κατά πόσο υπάρχουν μετρήσεις για την εκτίμηση των επιπτώσεων στις παραλίες από την ένταση των κυμάτων,

4. κατά πόσο έχει προβεί σε μελέτη για το ποιες περιοχές θα πληγούν από πιθανή άνοδο της στάθμης και, αν ναι, ποια μέτρα λαμβάνονται, και

5. κατά πόσο έχουν γίνει μέχρι σήμερα πραγματικές μελέτες και, εάν ναι, πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματά τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.030, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου σε μεγάλο αριθμό πινακίδων τροχαίας, όπως και σε μεγάλο αριθμό άλλων πινακίδων, έχουν καλυφθεί οι ενδείξεις τους από αναγραφές συνθημάτων ή ακόμη και με διάφορες μορφές σχεδίων και σκίτσων. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι πλέον ευδιάκριτο το περιεχόμενο της ένδειξης, γεγονός που, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των σημάτων τροχαίας, προκαλεί πολλούς και σοβαρούς κινδύνους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να δώσει οδηγίες για καθαρισμό αυτών των πινακίδων και, εάν ναι, πότε. Ακόμα παρακαλείται να μας ενημερώσει για το ετήσιο κόστος το οποίο προκύπτει για τη Δημοκρατία από αυτούς τους βανδαλισμούς.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.042, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι η ένδειξη προς την περιοχή “Μακένζυ” Λάρνακας με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο του παλιού αεροδρομίου και πριν τα φώτα τροχαίας δεν είναι αρκετά εμφανής εδώ και πολύ καιρό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε επιδιόρθωση της εν λόγω ένδειξης και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει αυτό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.152, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους που καθυστερεί η καταβολή αποζημιώσεων σε πληγέντες από πλημμύρες που έγιναν αρχές Νοεμβρίου του 2016 στην Αραδίππου και πότε υπολογίζεται να καταβληθούν.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.171, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει επιτροπή αξιολόγησης των παιχνιδιών ή άλλου εξοπλισμού εντός των χώρων των νηπιαγωγείων και των σχολείων προδημοτικής εκπαίδευσης και αν γίνεται αξιολόγηση των εν λόγω αντικειμένων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.176, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.009.03.477 παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή των δρόμων εντός της Βιοτεχνικής Περιοχής Κελλιών και πότε υπολογίζεται τελικά να ολοκληρωθεί η κατασκευή τους.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.246, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία των κανονισμών για τη λειτουργία εσπερινών σχολείων και πότε υπολογίζεται να κατατεθούν στη Βουλή.»

 

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.307, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Σχεδόν στο σύνολό τους τα σχολεία δε διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας των σχολικών κτιρίων. Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός σχολείων δεν έχει ακόμα ελεγχθεί για σκοπούς πυρασφάλειας. Στη Βουλή έχουμε εντοπίσει αυτό το κενό, εντούτοις μέχρι σήμερα δε λαμβάνουμε καμία ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο. Ακόμη και στην περίπτωση νέων σχολείων το υπουργείο αποφεύγει να δεσμευθεί για την ασφάλεια των κτιρίων, καθώς επίσης δεν υπάρχει σαφής δέσμευση και για τον αριθμό σχολείων των οποίων η καταλληλότητα διερευνάται.

Επομένως, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το υπουργείο δεν εξασφαλίζει για το κάθε σχολείο πιστοποιητικό καταλληλότητας των σχολικών κτιρίων. Επίσης, παρακαλείται όπως μας ενημερώσει πότε θα εξασφαλιστεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας κάθε σχολείου.

Η εν λόγω ερώτησή μου δεν αφορά το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, το οποίο εκτιμώ ότι άπτεται αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών και είναι αδίκημα αν δεν παραχωρείται, γιατί είναι ύψιστης σημασίας για την ασφάλεια όχι μόνο των κτιρίων, αλλά και των παιδιών, των εκπαιδευτικών και όλων όσοι κινούνται και εργάζονται στους εν λόγω σχολικούς χώρους.»

Απάντηση


 

 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.317, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να αποσπάσει εκπαιδευτικούς για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την ετοιμασία διδακτικών βιβλίων που θα αντιστοιχούν στα αναλυτικά προγράμματα τόσο των τεχνολογικών όσο και των εργαστηριακών μαθημάτων της τεχνικής εκπαίδευσης και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει η πιο πάνω εργασία, εάν όχι, τους λόγους για τους οποίους δε θα προχωρήσει.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.318, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για την ανέγερση της νέας Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθούν.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.320, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας το Λύκειο Βεργίνας;

2. Έχουν διεξαχθεί όλοι οι έλεγχοι για στατική επάρκεια του κτιρίου και, αν ναι, αυτό πώς επιβεβαιώνεται;

3. Ποια η απάντησή σας στους φόβους και ανησυχίες των γονιών του σχολείου ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί διάβρωση που θέτει σε κίνδυνο τις αντοχές του κτιρίου;

4. Υπάρχει σχετική μελέτη εμπειρογνωμόνων και, εάν ναι, παρακαλώ να μας αποσταλεί, εάν όχι, υπάρχει προγραμματισμός για να γίνει και πότε;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.326, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ελεγχθεί για καθίζηση το κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ της εξόδου Λειβαδιών και του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς και, αν όχι, κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να δοθούν οδηγίες για σχετικό έλεγχό του. Στην περίπτωση που έχει ήδη ελεγχθεί και διαπιστωθεί καθίζηση, έχει προγραμματιστεί η διόρθωσή του;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.327, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε ρύθμιση για καλύτερη κυκλοφορία των δίκυκλων ή τρίκυκλων ηλεκτρικών σκούτερ (iGO) και των ποδηλάτων που κινούνται με κινητήρα μπαταρίας σε ποδηλατολωρίδες και, εάν ναι, με ποιο τρόπο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.420, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιο στάδιο βρίσκεται η αποπεράτωση του έργου του ποταμού Λιοπετρίου, πότε υπολογίζεται να αρχίσουν οι εργασίες και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα των φάσεων υλοποίησής του.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.474, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν διεξαχθεί τεχνικοί έλεγχοι από διαπιστευμένους φορείς για την αντοχή όλων των φραγμάτων νερού στην Κύπρο με σκοπό την αποφυγή πιθανού ατυχήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.522, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ληφθεί απόφαση να μειωθεί η επιχορήγηση του ΚΟΑ που αφορά τη χρήση κλειστών αιθουσών από σωματεία προς τις σχολικές εφορίες και, εάν ναι, τους λόγους για τους οποίους έχει ληφθεί αυτή η απόφαση. Εάν δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση, πότε θα καταβληθεί το ποσό της εν λόγω επιχορήγησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.523, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή της επιδότησης ενοικίου στους πρόσφυγες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η καταβολή της επιδότησης, σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία όσον αφορά στις αιτήσεις και πότε υπολογίζεται να διεκπεραιωθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.524, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποιος είναι ο μελλοντικός σχεδιασμός του κράτους όσον αφορά την Επιτροπή Σιτηρών και με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσει το μέλλον του υπάρχοντος προσωπικού της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.575, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα υπό εκπόνηση Τοπικά Σχέδια Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερύνειας και Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, κατά πόσο συντρέχουν λόγοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση και, εάν όχι, πότε υπολογίζεται να ανακοινωθούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.630, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών μίσθωσης για τις κατοικίες του συνοικισμού αυτοστέγασης στην κοινότητα Τίμης Πάφου και πότε υπολογίζεται να παραχωρηθούν στους δικαιούχους πρόσφυγες.»

 Απάντηση


 

 

 

 

 

 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων