Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Χατζηγεωργίου

Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.029 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου στις 21 Σεπτεμβρίου 1999.

«Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου και ιδιαίτερα κατά το μήνα Αύγουστο ένας μεγάλος αριθμός επισκεπτών κατασκηνώνει σε περιοχές της κοινότητας Νέου Χωριού Πάφου, που δεν έχουν τις στοιχειώδεις εγκαταστάσεις και την υποδομή, για να φιλοξενήσουν κατασκηνωτές, προκαλώντας έτσι μεγάλες εστίες ρύπανσης στο περιβάλλον και σημαντική οικονομική επιβάρυνση στην κοινότητα για καθαρισμό και αποκατάσταση της περιοχής.

Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα της κοινότητας η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα για δημιουργία ενός σύγχρονου κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αυτό αίτημα της κοινότητας Νέου Χωριού Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.030 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου την 21η Σεπτεμβρίου 1999.

«Οι κάτοικοι της κοινότητας Νέου Χωριού Πάφου ταλαιπωρούνται αφάνταστα από την αύξηση της κυκλοφορίας διά μέσου της κοινότητας από τουρίστες που επισκέπτονται τον Ακάμα και ιδιαίτερα από τα αυτοκίνητα τύπου JEEP που πραγματοποιούν εκδρομές-σαφάρι στην περιοχή. Το οδικό δίκτυο του χωριού δεν μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις αυξημένες κυκλοφοριακές ανάγκες, γι’ αυτό οι κάτοικοι απαιτούν επίσπευση της κατασκευής δρόμου που παρακάμπτει την κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1) γιατί παρατηρείται καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου

2) ποιο το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί για την κατασκευή του παρακαμπτηρίου Νέου Χωριού.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.007.04.031 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου στις 4 Οκτωβρίου 1999.

«Ο δρόμος Τσάδας-Λετύμπου-Χούλου βελτιώθηκε πριν από δεκαπέντε περίπου χρόνια, χωρίς να γίνει όμως καμιά βελτίωση στο τμήμα του δρόμου που διέρχεται μέσα από την κοινότητα, με αποτέλεσμα να είναι προβληματική η διέλευση λεωφορείων και άλλων βαρέων οχημάτων και ο δρόμος στην ουσία να καθίσταται αδιέξοδος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Χούλου για συνέχιση της βελτίωσης του οδικού δικτύου και σύνδεση της κοινότητας Χούλου με την κοινότητα Αμπελίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.032 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου στις 4 Οκτωβρίου 1999.

«΄Ενα σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητές μας είναι το θέμα της νομιμοποίησης και εγγραφής ως δημόσιων των αγροτικών δρόμων. Με το νόμο αρ. 59(Ι)/95 που ψηφίστηκε πριν τέσσερα χρόνια προβλέπονται η διαδικασία, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων ένας αγροτικός δρόμος μπορεί να εγγραφεί ως δημόσιος.

Μέχρι σήμερα ο νόμος έμεινε στην πράξη ανεφάρμοστος, λόγω αδυναμίας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να αναλάβει το έργο και λόγω του γεγονότος ότι δεν προχωρεί η κυβέρνηση στη λήψη της πολιτικής απόφασης να αναλάβει τη δαπάνη για εκτέλεση του όλου έργου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει αυτό το δίκαιο αίτημα των κοινοτήτων μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.033 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου στις 4 Οκτωβρίου 1999.

«Το Υπουργείο Γεωργίας, στα αλλεπάλληλα διαβήματα της κοινότητας Πάνω Αρόδων και των βουλευτών της επαρχίας μας για μείωση της κοινοτικής συνεισφοράς από 1/2 και 1/6 για τις δαπάνες κατασκευής του οδικού δικτύου στην περιοχή που διενεργείται αναδασμός, απαντά στερεότυπα ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα της κοινότητας, γιατί τα έργα αναδασμού άρχισαν να εκτελούνται πριν από τις 28/7/1993, ημερομηνία που το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τη χορηγία για τις δαπάνες κατασκευής του οδικού δικτύου σε περιοχές αναδασμού σε αρκετές κοινότητες στην Κύπρο.

Οι κάτοικοι της κοινότητας Πάνω Αρόδων είναι μόλις εκατόν είκοσι, εκ των οποίων οι ογδόντα και πλέον είναι συνταξιούχοι και αδυνατούν να πληρώσουν τις 400.000 λίρες που τους αναλογούν για την κατασκευή των δρόμων.

Η κυβέρνηση κατ’ επανάληψιν διακηρύσσει τη θέλησή της να στηρίξει τις κοινότητες της υπαίθρου στη δύσκολη προσπάθεια που καταβάλλουν για να παραμείνουν στη ζωή.

Η επιμονή της κυβέρνησης για καταβολή αυξημένης συνεισφοράς από την κοινότητα των Πάνω Αρόδων για την κατασκευή των δρόμων του αναδασμού, όχι μόνο δε στηρίζει τον αγώνα για αναζωογόνηση της υπαίθρου, αλλά στην πράξη τον υποσκάπτει.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αυτό αίτημα της κοινότητας Πάνω Αρόδων και εάν προτίθεται να αναθεωρήσει τη μέχρι σήμερα στάση του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.069 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου στις 12 Ιανουαρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η ανέγερση του νέου δημοτικού σχολείου στη Γεροσκήπου και για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει, για να επισπευσθούν οι διαδικασίες εκτέλεσης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.061 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου στις 22 Μαρτίου 2001.

«Ενώπιον της διεύθυνσης των Κυπριακών Αερογραμμών έχουν τεθεί καταγγελίες από τη ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ για δυσμενή διάκριση και θυματοποίηση μελών της που εργάζονται στο αεροδρόμιο Πάφου σε πρόσφατες προαγωγές και εσωτερικές μεταθέσεις στο αεροδρόμιο της Πάφου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή σε σχέση με το αν ευσταθούν αυτές οι καταγγελίες, καθώς και για τα πορίσματα της έρευνας που διεξήχθη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.086 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου στις 29 Οκτωβρίου 2002.

«Ένας μεγάλος αριθμός κατοικιών που κτίστηκαν το 1953, μετά από τους σεισμούς στην Πάφο, στην κοινότητα Στρουμπιού, αλλά και σε άλλες κοινότητες της επαρχίας Πάφου, έχουν στέγες από αμίαντο. Το Μάιο του 2001 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε επίσκεψή του στο Στρουμπί, έδωσε οδηγίες για αντικατάσταση όλων των στεγών από αμίαντο. Έκτοτε έχουν περάσει δυόμισι χρόνια, χωρίς να έχουν υλοποιηθεί οι οδηγίες του Προέδρου.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης και πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.276 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου στις 11 Απριλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την κατασκευή του δρόμου Χούλου-Στατού-Αγίου Φωτίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.328 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου, το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου και το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αδάμο Αδάμου στις 13 Μαΐου 2003.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση που επικρατεί στον αποτεφρωτήρα του κτηνιατρείου Αθαλάσσας και ποια είναι τα σχέδια για αλλαγή της κατάστασης αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.196, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χλώρακα το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για τη σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλείται λόγω της προχωρημένης οξίδωσης αλλά και των λαδιών που χύνονται στη θάλασσα από το πλοίο που προσάραξε στην τοποθεσία “Φερφουρής”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτή η μετακίνηση του πλοίου και ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση της ρύπανσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.259, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου σε κοινότητες της επαρχίας Πάφου ενημερώθηκα για το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείται από την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εγγραφή των αγροτικών δρόμων ως δημόσιων δρόμων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης, καθώς και για την πολιτική του υπουργείου σχετικά με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.139, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Έχω ενημερωθεί για τα σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας που προκύπτουν από τη μη πρόβλεψη ασφαλούς διάβασης στην υπό κατασκευή λεωφόρο Αγίων Αναργύρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μαθητών του Στ΄ Δημοτικού Σχολείου Κάτω Πάφου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δε λήφθηκε οποιοδήποτε μέτρο για ασφαλή διάβαση, καθώς και για το πώς θα ενεργήσει σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.140, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Με βάση τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί με ιδιωτικό οίκο, τα έγγραφα προσφορών για την κατασκευή του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς με τη μέθοδο DBFO (Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση-Συντήρηση) θα έπρεπε να ετοιμαστούν μέσα σε διάστημα σαράντα εβδομάδων, με ημερομηνίες έναρξης και συμπλήρωσης των εγγράφων των προσφορών τις 25 Σεπτεμβρίου 2003 και 30 Ιουνίου 2004, αντίστοιχα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ετοιμαστεί τα έγγραφα προσφορών και κατά πόσο τηρείται το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου μέχρι το Μάρτιο του 2008.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.141, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Ο παραποτάμιος δρόμος προς τα ορεινά θέρετρα μέσω της κοιλάδας του ποταμού Διαρίζου θα έπρεπε, με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 45.469 και ημερομηνία 29 Ιανουαρίου 1997, να συμπληρωθεί σε 8 χρόνια, δηλαδή στο τέλος του 2004.

Στο έργο παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στο υπό κατασκευή τμήμα του δρόμου Άγιος Γεώργιος-Κιδάσι, μήκους 5,6 χμ. Επιπρόσθετα, για άλλα δύο τμήματα του έργου, το τμήμα Σουσκιού-Φασούλλα και το τμήμα παρά τα λατομεία μπεντονίτη στο Κιδάσι, συνολικού μήκους 5,5 χμ, δεν έχουν ζητηθεί ακόμη προσφορές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, για να επισπευσθεί η ολοκλήρωση του δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.183, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Ο δρόμος Πέγειας-Αγίου Γεωργίου είναι από τους πλέον προβληματικούς δρόμους σε σχέση με την οδική ασφάλεια και γι’ αυτό είχαμε συχνά θανατηφόρα δυστυχήματα. Στον εν λόγω δρόμο είχαν κριθεί αναγκαία ο ηλεκτροφωτισμός και η βελτίωση του κόμβου παρά τον Κόλπο των Κοραλλίων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην εν λόγω βελτίωση και για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.184, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πέγειας, μεταξύ άλλων, μου τέθηκε το σοβαρό πρόβλημα που παρατηρείται στο δήμο από την απουσία ταχυδρομικού γραφείου. Τα δύο άτομα που εργοδοτούνται από την ταχυδρομική υπηρεσία, αλλά και από το δήμο Πέγειας, προκειμένου να διανέμουν την αλληλογραφία, δεν είναι αρκετά, ώστε να εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες του δήμου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για δημιουργία ταχυδρομικού γραφείου στο δήμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.185, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πέγειας το δημοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το σοβαρό πρόβλημα που παρατηρείται στο δήμο από την απουσία πυροσβεστικού σταθμού στην περιοχή. Η δημιουργία ενός πυροσβεστικού σταθμού στο δήμο Πέγειας κρίνεται απαραίτητη, λόγω του ότι ο δήμος γειτνιάζει με το δάσος της Πυκνής, αλλά και λόγω της απόστασης που υπάρχει από την πόλη της Πάφου μέχρι το δήμο Πέγειας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού στο δήμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.224, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πέγειας το δημοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας που προκύπτει από την απουσία λωρίδας διαφυγής στον παρακαμπτήριο δρόμο Πέγειας. Λόγω της μεγάλης κατωφέρειας του δρόμου η δημιουργία λωρίδας διαφυγής στον παρακαμπτήριο δρόμο Πέγειας κρίνεται απαραίτητη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται η δημιουργία λωρίδας διαφυγής στον παρακαμπτήριο δρόμο Πέγειας και, αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.246, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τσάδας το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας που προκύπτει από την ελλιπή αστυνόμευση του δρόμου Τσάδας-Πάφου και ιδιαίτερα του τμήματος Τσάδα-Μεσόγη. Λόγω της μεγάλης ανωφέρειας του δρόμου, των πολλών στροφών, αλλά και της συχνής χρήσης του δρόμου από οδηγούς φορτηγών κρίνεται αναγκαία η συστηματική αστυνόμευσή του, προκειμένου να χρησιμοποιούνται οι κόλποι οι οποίοι δημιουργήθηκαν με σκοπό την αποσυμφόρηση του δρόμου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για το πρόβλημα αυτό και κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί τρίτη λωρίδα στο δρόμο Τσάδας-Μεσόγης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.248, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Μια από τις πλέον σοβαρές ελλείψεις του νέου δρόμου Λεμεσού-Πάφου ήταν η μη πρόβλεψη άμεσης πρόσβασης στους δρόμους που οδηγούν στα ορεινά θέρετρα και στην κοινότητα Κουκλιών.

Παρά το γεγονός ότι έγινε αποδεκτό το αίτημα των επηρεαζόμενων κοινοτήτων και αποφασίστηκε η κατασκευή κόμβου, η οποία να αποκαθιστά αυτή την παράλειψη, παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο σχεδιασμό και την προώθηση κατασκευής του.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του πιο πάνω κόμβου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.249, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Ο δρόμος που συνδέει την Πάφο με τα Κονιά κατασκευάστηκε πριν από είκοσι πέντε χρόνια και έκτοτε δεν έχουν γίνει σε αυτόν ουσιαστικές βελτιώσεις, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας.

Η βελτίωση του δρόμου κρίνεται αναγκαία και για ακόμη έναν άλλο ουσιαστικό λόγο, για να υπάρξει μια δεύτερη πρόσβαση προς το νέο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω θέμα και πότε προγραμματίζεται η ριζική αναβάθμιση του εν λόγω δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.258, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Λύκειο Κύκκου Πάφου μου τέθηκε το πρόβλημα της έλλειψης εγκαταστάσεων και ελεύθερων χώρων. Ακριβώς δίπλα από το σχολείο βρίσκεται ο ξενώνας των νέων, ο οποίος έχει εγκαταλειφθεί και έχει καταστεί εστία αντικανονικών δραστηριοτήτων και μολύνσεων λόγω των τρωκτικών.

Αίτημα των μαθητών και του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων είναι να τους δοθεί ο ξενώνας των νέων, που εφάπτεται των εγκαταστάσεων του λυκείου, ώστε να απαμβλυνθεί το πρόβλημα της έλλειψης χώρων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ο ξενώνας των νέων από το Λύκειο Κύκκου Πάφου και, αν όχι, για τις εναλλακτικές προτάσεις που υπάρχουν, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.374, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Επισκοπής Πάφου το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το αίτημα της κοινότητας να ηλεκτροδοτηθεί η κεραία του ΡΙΚ, έτσι ώστε να λειτουργεί συνεχώς, γιατί τις περισσότερες μέρες του χρόνου δε λειτουργεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το αίτημα για ηλεκτροδότηση της κεραίας του ΡΙΚ, ώστε να λειτουργεί συνεχώς και, αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Επίσης, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το αίτημα για τοποθέτηση στην ίδια περιοχή κεραίας για την κινητή τηλεφωνία και πότε υπολογίζεται να γίνει αυτό.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.375, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Επισκοπής Πάφου το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για την ανάγκη βελτίωσης του δρόμου που ενώνει την κοινότητα Επισκοπής με τη Νατά. Κρίνεται αναγκαία η ευθυγράμμιση, η διαπλάτυνση και η ασφαλτόστρωση του δρόμου αυτού όχι μόνο για διευκόλυνση των πολιτών, αλλά και για θέμα οδικής ασφάλειας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετά μέτρα αναβάθμισης του δρόμου που ενώνει την κοινότητα Επισκοπής με τη Νατά και, αν ναι, ποια χρονοδιαγράμματα θέτει.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.376, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κονιών το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το αίτημα της κοινότητας για ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου που να καλύπτει τις ανάγκες και της προδημοτικής εκπαίδευσης. Η ανέγερση του νέου σχολείου κρίνεται απαραίτητη λόγω του ότι το υφιστάμενο δεν μπορεί να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται η ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου στην κοινότητα Κονιών και, αν ναι, ποια χρονοδιαγράμματα θέτει.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.394, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στο δήμο Γεροσκήπου μού τέθηκε το αίτημα του δήμου για ανέγερση και λειτουργία κέντρου υγείας στη Γεροσκήπου.

Σε συνάντηση που είχε ο δήμος με την Υπουργό Υγείας συμφώνησαν για την ανάγκη κατασκευής και λειτουργίας του κέντρου αυτού, αλλά, για να μπορέσει ο δήμος να προχωρήσει στην ετοιμασία σχεδίων, πρέπει να παραχωρηθεί χώρος.

Ο δήμος Γεροσκήπου υπέβαλε αίτημα για συγκεκριμένο κρατικό τεμάχιο δίπλα από το Τμήμα Υδάτων. Για το θέμα αυτό έχει γίνει σύσκεψη στο Κτηματολόγιο Πάφου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες προώθησης του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.395, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε συνάντηση που είχα με το δημοτικό συμβούλιο Γεροσκήπου μού τέθηκε το αίτημα του δήμου για απαλλοτρίωση του χώρου του ΚΕΝ Πάφου (Γεροσκήπου) από την κυβέρνηση και παραχώρησή του στο δήμο.

Ο δήμος Γεροσκήπου δικαιωματικά ζητά την απαλλοτρίωση και παραχώρηση του χώρου αυτού από την κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό μέτρο για τη μέχρι τώρα φιλοξενία του ΚΕΝ Πάφου από το δήμο. Ο χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολών του ΤΕΠΑΚ είτε για ευρύτερες ανάγκες του δήμου (π.χ. δημοτικά κτίρια), αλλά και της επαρχίας Πάφου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου Γεροσκήπου για απαλλοτρίωση και παραχώρηση του χώρου του ΚΕΝ Πάφου στο δήμο και, αν ναι, ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.406, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο Στρουμπιού μού τέθηκαν τα αιτήματα της κοινότητας για ανέγερση αίθουσας στο δημοτικό σχολείο για τις ανάγκες της προδημοτικής, κατασκευή γηπέδου καλαθόσφαιρας και περίφραξη του σχολείου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετώνται τα αιτήματα του κοινοτικού συμβουλίου Στρουμπιού που αφορούν βελτιωτικά έργα στο Δημοτικό Σχολείο Στρουμπιού.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.407, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Στρουμπιού το κοινοτικό συμβούλιο μού τόνισε την ανάγκη κατασκευής αποχετευτικού συστήματος για οικιακά λύματα.

Η κοινότητα Στρουμπιού, μετά τη μετακίνησή της, όταν επλήγη από το σεισμό του 1953, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, γιατί το έδαφος είναι αργιλώδες με ελάχιστη απορροφητικότητα. Έχουν γίνει μελέτες για την κατασκευή ενός σύγχρονου αποχετευτικού συστήματος, που έχουν ολοκληρωθεί, αλλά καθυστερεί η προώθηση κατασκευής του έργου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η προώθηση της κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος για οικιακά λύματα, καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα του έργου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.411, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αργάκας το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το αίτημα της κοινότητας για προώθηση της Β΄ φάσης επέκτασης του δημοτικού σχολείου. Η επέκταση του σχολείου κρίνεται απαραίτητη λόγω του ότι το υφιστάμενο δεν μπορεί να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες προώθησης της Β΄ φάσης επέκτασης του δημοτικού σχολείου στην κοινότητα Αργάκας και, αν ναι, για τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.412, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αργάκας το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το αίτημα της κοινότητας για προώθηση της κατασκευής πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου κατά μήκος του δρόμου που ενώνει την κοινότητα Αργάκας με τις κοινότητες Νέα Δήμματα και Αγία Μαρίνα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται η δημιουργία πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.413, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Το χωριό Λυσό είναι μια μικρή απομακρυσμένη κοινότητα στην επαρχία Πάφου, η οποία συνεισφέρει 10% για τα έργα ανάπτυξης που την αφορούν. Την ίδια στιγμή, άλλες κοινότητες, με τα ίδια χαρακτηριστικά, συνεισφέρουν 5%.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατό να μειωθεί και το ποσοστό συνεισφοράς της κοινότητας Λυσό στο 5%.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.414, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο του χωριού Λυσό μού τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για προώθηση της κατασκευής του παρακαμπτήριου δρόμου Λυσό-Σταυρού της Ψώκας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται η προώθηση της κατασκευής του δρόμου αυτού και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.415, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο Αργάκας μού τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για ανέγερση κοινοτικών κτιρίων. Πράγματι, το κοινοτικό συμβούλιο φιλοξενείται στην αίθουσα δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου Αργάκας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται η ανέγερση κοινοτικών κτιρίων στην κοινότητα Αργάκας και ποια τα χρονοδιαγράμματα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.416, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Αργάκας, το κοινοτικό συμβούλιο μου έθεσε το αίτημα της κοινότητας για επίστρωση με πρέμιξ του δρόμου προς το φράγμα Αργάκας, μήκους 3,5 χμ. Όπως εκτιμήθηκε αρχικά, το έργο υπολογίζεται να ανέλθει στις £69.000.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σταμάτησαν οι ενέργειες προώθησης κατασκευής του έργου και πότε αναμένεται αυτό να αποπερατωθεί.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.424, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο Έμπας συζητήθηκαν τα προβλήματα της κοινότητας. Ένα από τα σημαντικότερα είναι η ανέγερση δεύτερου δημοτικού σχολείου, γιατί το υφιστάμενο δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες της κοινότητας.

Η ανέγερση δεύτερου δημοτικού σχολείου στην κοινότητα Έμπας κρίνεται απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 100 παιδιά από τα 385 της κοινότητας υποχρεώνονται να φοιτούν σε άλλα σχολεία της Πάφου. Ο χώρος στον οποίο μπορεί να ανεγερθεί το σχολείο έχει ήδη εξευρεθεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται η ανέγερση δεύτερου δημοτικού σχολείου στην κοινότητα Έμπας, καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα ανέγερσής τους.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.425, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Έμπας το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για τη σοβαρή καθυστέρηση που παρατηρείται στο διαχωρισμό οικοπέδων και στην παραχώρησή τους σε φτωχές οικογένειες της κοινότητας. Κρίνεται ότι το αίτημα της κοινότητας είναι απόλυτα δικαιολογημένο, δεδομένου μάλιστα του ότι ο χώρος έχει ήδη εξευρεθεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προωθείται το σχέδιο διαχωρισμού των οικοπέδων και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.441, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στις κοινότητες Αγίας Μαρινούδας και Μαραθούντας μου τέθηκε το πρόβλημα των κοινοτήτων που προκύπτει από τη λειτουργία χοιροστασίου στα κοινοτικά όρια Μαραθούντας. Λόγω των ανέμων η δυσοσμία από το χοιροστάσιο φτάνει μέχρι τις οικιστικές περιοχές των κοινοτήτων Αγίας Μαρινούδας, Έμπας και Κονιών, καθώς και των δήμων Πάφου και Γεροσκήπου, προκαλώντας σοβαρή οχληρία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το χοιροστάσιο που λειτουργεί στην περιοχή του χωριού Μαραθούντα πληροί τις προδιαγραφές της ΕΕ και, αν όχι, ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να σταματήσει η οχληρία που προκαλεί.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.442, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Άρμου μου τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για διερεύνηση του κατά πόσον η πρόθεση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων να εγκαταστήσει κεραία για έλεγχο των ραδιοσυχνοτήτων στην κοινότητα εμπερικλείει κινδύνους για την υγεία των κατοίκων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η εγκατάσταση της κεραίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για έλεγχο των ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.447, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Μέσα Χωριού μού τέθηκε το αίτημα για αναβάθμιση του κόμβου που συνδέει το Μέσα Χωριό με την Πάφο και τις γύρω κοινότητες. Κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση του συγκεκριμένου κόμβου λόγω της επικινδυνότητάς του.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται η αναβάθμιση του κόμβου που συνδέει την κοινότητα Μέσα Χωριού με την Πάφο και τις γύρω κοινότητες και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.515, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Τάλας μού τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για βελτίωση των κεντρικών δρόμων μέσα στην κοινότητα, αλλά και των δρόμων από το “Στέφανη” μέχρι τα κοινοτικά όρια της Κισσόνεργας και από την Τάλα μέχρι το δρόμο Μεσόγης.

Όπως με έχει ενημερώσει το κοινοτικό συμβούλιο, έχουν γίνει οι αποτυπώσεις και αναμένεται η ετοιμασία του ρυθμιστικού σχεδίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην ετοιμασία του ρυθμιστικού σχεδίου για το οδικό δίκτυο Τάλας.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.561, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Φύτης μού τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για συντήρηση και αναβάθμιση του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Φύτης, καθώς και ενίσχυσή του με μόνιμο προσωπικό.

Το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Φύτης εξυπηρετεί όλες τις κοινότητες της περιοχής και δυστυχώς δεν είναι αρκετή η επίσκεψη ενός γιατρού μια φορά την εβδομάδα. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η συντήρησή του και η στελέχωσή του με ένα μόνιμο ιατρό, ένα φαρμακοποιό και ένα νοσηλευτή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται η αναβάθμιση του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Φύτης.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.562, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Σίμου μού τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για συντήρηση των αρχαίων μνημείων της κοινότητας, του Γεφυριού του Σκάρφου και των Νερόμυλων του Σκάρφου, από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, τα αρχαία μνημεία ανήκουν στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, αλλά δυστυχώς σπάνια συντηρούνται από αυτό, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η πρόσβαση και η θέα για τους τουρίστες που επισκέπτονται την κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει κονδύλι για τη συντήρηση αυτών των αρχαίων μνημείων και έλεγχος για τη διεκπεραίωση της εργασίας αυτής.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.563, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Φύτης ενημερώθηκα για το αίτημα της κοινότητας για συμπλεγματοποίηση δέκα κοινοτήτων της περιοχής.

Συγκεκριμένα, οι κοινότητες Φύτη, Δρύμου, Δρυνιά, Μηλιά, Λάσα, Σίμου, Ψάθι, Άγιος Δημητριανός, Κανναβιού και Κρίτου Μαρρόττου συμφωνούν στη συμπλεγματοποίησή τους.

Το κοινοτικό συμβούλιο Φύτης με ενημέρωσε ότι έχει αποστείλει επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία αυτή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προωθείται η συμπλεγματοποίηση των κοινοτήτων αυτών και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.585, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε διοργάνωση μαθητικής εκδρομής από σχολείο της επαρχίας Πάφου πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι λεωφορεία που προσφέρθηκαν για μεταφορά των μαθητών δεν είχαν εξασφαλίσει πιστοποιητικό μηχανικού ελέγχου (ΜΟΤ).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον ακριβή αριθμό των δημόσιων λεωφορείων, κατά κατηγορία, στην επαρχία Πάφου, καθώς και για το πόσα από αυτά δεν έχουν περάσει από μηχανικό έλεγχο (ΜΟΤ).»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.626, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Τίμης το κοινοτικό συμβούλιο τόνισε την ανάγκη άμεσης μετακίνησης των πυλώνων της ΑΗΚ που βρίσκονται βόρεια και νότια της κοινότητας. Παρά το γεγονός ότι έχουν ετοιμαστεί οι αναγκαίες μελέτες και έχουν προωθηθεί οι διαδικασίες για την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών, παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η μετακίνηση των πυλώνων της ΑΗΚ βόρεια και νότια της κοινότητας Τίμης, καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα μετακίνησής τους.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.627, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Αναρίτας μου τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για ένταξη της Αναρίτας στην αστική περιοχή και πύκνωση των δρομολογίων των αστικών συγκοινωνιών από και προς την Αναρίτα.

Το αίτημα της κοινότητας είναι δικαιολογημένο, αφού, πέραν των κατοίκων και των μαθητών της κοινότητας, θα εξυπηρετούνται και οι στρατιώτες του ΚΕΝ Πάφου, μειώνοντας τον κίνδυνο τροχαίων δυστυχημάτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό να ενταχθεί η κοινότητα Αναρίτας στην αστική περιοχή και να πυκνώσουν τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών από και προς την Αναρίτα και αν αυτό μελετάται.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.628, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Τίμης το κοινοτικό συμβούλιο μου εξέφρασε τη δυσφορία του για το γεγονός ότι η ΑΤΗΚ, αλλά και η νέα ιδιωτική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας τοποθέτησαν κεραίες μέσα στην κοινότητα για την κινητή τηλεφωνία, χωρίς να έχει ενημερωθεί προηγουμένως το κοινοτικό συμβούλιο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.629, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Τίμης μού τέθηκε το αίτημα για άμεση μετακίνηση του εργοταξίου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων από την κοινότητα.

Παρ’ όλο που, όπως έχει ενημερωθεί το κοινοτικό συμβούλιο Τίμης, έχει εξευρεθεί χώρος για μετακίνηση του εργοταξίου από την κοινότητα, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η μετακίνηση του εργοταξίου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων από την κοινότητα Τίμης, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα που τίθεται για μετακίνησή του.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.630, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Αναρίτας μού τέθηκε το αίτημα για προώθηση της κατασκευής του νέου δρόμου σύνδεσης της κοινότητας με τον κυκλοφοριακό κόμβο Μανδριών.

Η προώθηση του έργου αυτού κρίνεται αναγκαία ιδιαίτερα μετά τη λειτουργία στην κοινότητα του νέου ΚΕΝ Πάφου και τις αυξημένες κυκλοφοριακές ανάγκες που δημιουργήθηκαν.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε για τη διαδικασία απαλλοτριώσεων από το Τμήμα Κτηματολογίου, αλλά και γενικότερα για την κατασκευή του νέου δρόμου σύνδεσης της κοινότητας με τον κυκλοφοριακό κόμβο Μανδριών.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.631, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Αναρίτας μού τέθηκε το αίτημα για ευθυγράμμιση και διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου Τίμης-Αναρίτας (παλαιός δρόμος).

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το κοινοτικό συμβούλιο, υπήρξε προ ετών δέσμευση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για ετοιμασία μελέτης για ευθυγράμμιση και διαπλάτυνση του δρόμου Τίμης-Αναρίτας, στην οποία περιλαμβάνεται η κατασκευή πεζοδρομίων και αποχετευτικού συστήματος για τα όμβρια ύδατα εντός της κοινότητας. Δυστυχώς, δεν έχει ακόμα ετοιμαστεί καμία μελέτη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ετοιμάζεται μελέτη από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και, αν ναι, ποιo είναι το χρονοδιάγραμμα που τίθεται για ολοκλήρωσή της.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.632, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Αναρίτας μού τέθηκε το αίτημα για κατασκευή αποχετευτικού συστήματος για τα όμβρια ύδατα. Πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά την κατασκευή και λειτουργία στην κοινότητα του νέου ΚΕΝ Πάφου. Λόγω της κατασκευής του νέου ΚΕΝ Πάφου στην Αναρίτα, σε έκταση 1 040 περίπου δεκαρίων, δημιουργήθηκαν τέτοιες συνθήκες, που τα όμβρια ύδατα καταλήγουν απευθείας στον υφιστάμενο δρόμο Αναρίτας-Νατάς προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στην οδική ασφάλεια και σοβαρές ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το εν λόγω θέμα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.679, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Χλώρακα, το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για τη σοβαρή καθυστέρηση που παρατηρείται στην τοποθέτηση φώτων τροχαίας στη συμβολή των δρόμων λεωφόρου Μακαρίου και Γεωργίου Αζίνα και στη διαμόρφωση δεξιόστροφης στροφής προς την κοινότητα (συμβολή λεωφόρου Μακαρίου και Καποδιστρίου).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η τοποθέτηση φώτων τροχαίας και η διαμόρφωση δεξιόστροφης στροφής προς την κοινότητα Χλώρακα και ποια τα χρονοδιαγράμματα.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.680, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Χλώρακα το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για τη σοβαρή καθυστέρηση που παρατηρείται στην ετοιμασία ρυθμιστικού σχεδίου για βελτίωση/αναβάθμιση της παραλιακής λεωφόρου και της λεωφόρου Μακαρίου, που θεωρούνται βασικοί οδικοί άξονες για την κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η ετοιμασία ρυθμιστικού σχεδίου για βελτίωση/αναβάθμιση της παραλιακής λεωφόρου και της λεωφόρου Μακαρίου και ποιο χρονοδιάγραμμα τίθεται για την ετοιμασία του.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.681, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο Χλώρακα μου τέθηκε το αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών της κατασκευής του δυτικού παρακαμπτήριου δρόμου, ο οποίος προβλέπεται στο τοπικό σχέδιο Πάφου ως πρωταρχικός δρόμος.

Η κοινότητα Χλώρακα, καθώς και άλλες κοινότητες δυτικά της Πάφου ζητούν όπως εξευρεθούν άμεσα προσωρινές λύσεις για διευκόλυνση της πρόσβασης στην πόλη της Πάφου και στην τουριστική περιοχή, ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η κατασκευή του δυτικού παρακαμπτήριου δρόμου, για τα χρονοδιαγράμματα του έργου αυτού, καθώς και για το κατά πόσο μελετώνται άμεσες προσωρινές λύσεις.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.689, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Κουκλιών, το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για τις σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην κατασκευή του κόμβου στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου με προσβάσεις προς την κοινότητα Κουκλιών και το δρόμο των ορεινών θερέτρων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η κατασκευή του κόμβου και τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής του.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.690, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο Κουκλιών, μου τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για αναβάθμιση του κεντρικού δρόμου που οδηγεί προς την κοινότητα.

Λόγω του σοβαρού προβλήματος οδικής ασφάλειας που δημιουργείται, το κοινοτικό συμβούλιο ζητά όπως κατασκευαστούν πεζοδρόμια και εγκατασταθεί μοντέρνος οδικός φωτισμός κατά μήκος του κεντρικού δρόμου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η προώθηση του έργου αναβάθμισης του κεντρικού δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα Κουκλιών και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του έργου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.691, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο Κουκλιών, μου τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για γενική συντήρηση του Κυβερνητικού Οικισμού Κουκλιών.

Συγκεκριμένα, το κοινοτικό συμβούλιο τόνισε την ανάγκη για συντήρηση των ετοιμόρροπων σπιτιών που βρίσκονται μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, καθώς και την ανάγκη για αφαίρεση των στεγών από αμίαντο στα τουρκοκυπριακά σπίτια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται γενική συντήρηση του Κυβερνητικού Οικισμού Κουκλιών και ποια τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής της.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.692, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Κουκλιών, το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για τη σοβαρή καθυστέρηση που παρατηρείται στη βελτίωση και διαπλάτυνση του παρακαμπτήριου δρόμου Κουκλιών.

Σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στη διαδικασία προκήρυξης των προσφορών για το έργο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η βελτίωση του παρακαμπτήριου δρόμου Κουκλιών και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.760, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κισσόνεργας το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην παραχώρηση τεμαχίου στην περιοχή Ποτίμων από το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου αυτό να ανταλλαχθεί με τεμάχιο που ανήκει στο Τμήμα Δασών για τη δημιουργία νέου κοιμητηρίου στην κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση, κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο η ανταλλαγή των τεμαχίων να γίνει μεταξύ των κυβερνητικών τμημάτων, χωρίς να εμπλακεί η κοινότητα, και ποια τα χρονοδιαγράμματα.»

 

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.008.04.762, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χολετριών το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για τη σοβαρή καθυστέρηση που παρατηρείται στην ανέγερση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν για την ανέγερση της αίθουσας.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.763, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χολετριών το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για τις σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο διαχωρισμό οικοπέδων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν για το διαχωρισμό οικοπέδων στην κοινότητα Χολετριών.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.818, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων μού τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για κατασκευή δρόμου που να ενώνει την κοινότητα με τη Νέα Πενταλιά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η κατασκευή δρόμου που να ενώνει την κοινότητα Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων με τη Νέα Πενταλιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.819, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νατάς το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το αίτημα της κοινότητας να τοποθετηθεί κεραία, έτσι ώστε να καλύπτεται τηλεοπτικά η κοινότητα από το ΡΙΚ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο μελετάται η τοποθέτηση κεραίας για τηλεοπτική κάλυψη του ΡΙΚ και, αν ναι, ποιο το χρονοδιάγραμμα.

                    2. Κατά πόσο μελετάται η τοποθέτηση στην ίδια περιοχή κεραίας κινητής τηλεφωνίας για καλύτερη λήψη και πότε υπολογίζεται να γίνει                         αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.871, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίου Δημητριανού μού τέθηκε αίτημα της κοινότητας για επέκταση του χώρου του κοιμητηρίου σε παρακείμενα τεμάχια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο προωθείται το εν λόγω αίτημα της κοινότητας Αγίου Δημητριανού και, αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.872, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πολεμίου μού τέθηκε αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για συντήρηση της εκκλησίας της Παναγίας της Χρυσελεούσης. Πρόκειται για μια βυζαντινή εκκλησία, η οποία βρίσκεται σε αρκετά κακή κατάσταση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται η συντήρηση της βυζαντινής εκκλησίας του Πολεμίου και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.873, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κανναβιούς μού τέθηκε το πρόβλημα που αφορά στη διαχείριση και κυρίως στην καθαριότητα του εκδρομικού χώρου.

Επίσης, μου τέθηκε αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κανναβιούς για αλλαγή της άδειας χρήσης μέρους του εκδρομικού χώρου, προκειμένου να κατασκευαστούν περίπτερο, το οποίο θα αναλάβει και την καθαριότητα του χώρου, κοινοτικά κτίρια και ιατρείο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται η αλλαγή της άδειας χρήσης μέρους του εκδρομικού χώρου Κανναβιούς και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα, καθώς και για τις διευθετήσεις όσον αφορά στην καθαριότητα του χώρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.901, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Σκούλλη και Γουδίου τα κοινοτικά συμβούλια τόνισαν την ανάγκη υπογειοποίησης των καλωδίων υψηλής τάσης κατά μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς που θα κατασκευαστεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο υπογειοποίησης των καλωδίων υψηλής τάσης κατά μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, τα οποία θα διέρχονται πολύ κοντά στην οικιστική ζώνη των δύο κοινοτήτων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.912, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Δρούσιας μου τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για διαπλάτυνση του δρόμου Δρούσιας-Προδρομίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προωθείται η διαπλάτυνση του δρόμου Δρούσιας-Προδρομίου και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν για το έργο αυτό.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.140, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Σαλαμιού, Αρμίνου και Μεσάνων πληροφορήθηκα για τις σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έναρξη των έργων αναδασμού στην κοινότητα Σαλαμιού, καθώς και στην κάλυψη των ατελειών από έργα αναδασμού στις κοινότητες Αρμίνου και Μεσάνων.

Συγκεκριμένα, στην κοινότητα Σαλαμιού καθυστερεί πολύ η έναρξη των έργων αναδασμού και στις κοινότητες Αρμίνου και Μεσάνων δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι προσβάσεις προς όλα τα τεμάχια που προέκυψαν μετά την κατασκευή των δρόμων του αναδασμού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα έναρξης των έργων αναδασμού στην κοινότητα Σαλαμιού και συμπλήρωσης όλων των προσβάσεων προς όλα τα τεμάχια που προέκυψαν μετά την κατασκευή των δρόμων του αναδασμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.141, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μεσάνων, το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το αίτημα της κοινότητας για συντήρηση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Κομανών.

Η εκκλησία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αρχαίων μνημείων που συντηρούνται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Παρά το γεγονός ότι το 2005 εγκρίθηκε ποσό ύψους £10.000 για συντήρηση της εκκλησίας, δεν έγινε καμία εργασία λόγω έλλειψης προσωπικού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται η έναρξη των εργασιών συντήρησης της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Κομανών στην κοινότητα Μεσάνων και ποια τα χρονοδιαγράμματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.143, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Κεδάρων, Φιλούσας Κελοκεδάρων και Πραιτωρίου, τα κοινοτικά συμβούλια με ενημέρωσαν για το κοινό αίτημα των τριών αυτών κοινοτήτων για επίσπευση των διαδικασιών συμπλήρωσης του δρόμου προς τα ορεινά θέρετρα μέσω της κοιλάδας του Διαρίζου.

Συγκεκριμένα, τα κοινοτικά συμβούλια ζήτησαν την επιτάχυνση των εργασιών που εκτελούνται στο τμήμα του δρόμου από τον Άγιο Γεώργιο μέχρι το Κιδάσι, καθώς και την επίσπευση των διαδικασιών για ζήτηση προσφορών για τα δυο τελευταία μικρά τμήματα του δρόμου παρά τη Σουσκιού και το λατομείο μπεντονίτη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα συμπλήρωσης του δρόμου προς τα ορεινά θέρετρα μέσω της κοιλάδας του Διαρίζου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.164, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Αγίου Γεωργίου, Τραχυπέδουλας και Μαμωνιών στην Πάφο πληροφορήθηκα για το αίτημα των κοινοτήτων να τοποθετηθεί στην περιοχή κεραία για την κινητή τηλεφωνία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο τοποθέτησης στην περιοχή κεραίας για την κινητή τηλεφωνία και, αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τοποθέτησής της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.165, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νέου Χωριού στην Πάφο πληροφορήθηκα για το αίτημα της κοινότητας για διαχωρισμό οικοπέδων σε χαλίτικο τεμάχιο.

Το κοινοτικό συμβούλιο Νέου Χωριού ζητά όπως διαχωριστούν τα οικόπεδα και δοθούν στους 35 ιδιοκτήτες των τεμαχίων που επηρεάζονται από τη ζώνη προστασίας του υδροφορέα, καθώς και σε άπορα νεαρά ζευγάρια της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο διαχωρισμού οικοπέδων σε χαλίτικο τεμάχιο και, αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που τίθεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.166, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νέου Χωριού στην Πάφο πληροφορήθηκα για το αίτημα της κοινότητας για επίσπευση και οικονομική στήριξη από το κράτος της ανέγερσης περιφερειακού γηροκομείου στην κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να επισπεύσει και να στηρίξει οικονομικά την κοινότητα Νέου Χωριού στην ανέγερση περιφερειακού γηροκομείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.168, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Λέμπας, το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το αίτημα της κοινότητας για αναβάθμιση και καλύτερη προβολή του αρχαιολογικού χώρου.

Επιπλέον, η κοινότητα Λέμπας ζητά όπως προσληφθεί ένας φροντιστής για το χώρο, ώστε να μην παρατηρούνται ασχήμιες στην περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αναβάθμισης και καλύτερης προβολής του αρχαιολογικού χώρου Λέμπας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.176, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χούλου στην Πάφο, πληροφορήθηκα για το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για συντήρηση του ιατρείου της κοινότητας και αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζονται έργα συντήρησης και αντικατάστασης των στεγών από αμίαντο του ιατρείου της κοινότητας Χούλου και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα των έργων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.230, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων σχετικά με την τοποθέτηση μετασχηματιστών υψηλής τάσης της ΑΗΚ μέσα στην οικιστική περιοχή.

Η παρουσία των μετασχηματιστών συνδέθηκε με τα αυξημένα κρούσματα καρκίνου στην κοινότητα και γι’ αυτό το λόγο η κοινότητα Πομού ζητά την άμεση μετακίνησή τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τυχόν μετρήσεις που έγιναν από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με το κατά πόσο η τοποθέτηση των μετασχηματιστών της ΑΗΚ επηρεάζει την υγεία των κατοίκων της περιοχής, αλλά και για το κατά πόσο μελετάται η μετακίνησή τους από την οικιστική περιοχή της κοινότητας Πομού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.231, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει, ιδιαίτερα στις κατοικίες κοντά στη θάλασσα, λόγω της έλλειψης κεντρικού αποχετευτικού συστήματος επεξεργασίας οικιακών λυμάτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο προωθείται η δημιουργία κεντρικού αποχετευτικού συστήματος επεξεργασίας οικιακών λυμάτων και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.232, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού μού τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για διαμόρφωση (τοπιοτέχνηση) της κοίτης της εκβολής του ποταμού “Λειβάδι”.

Η μελέτη για το συγκεκριμένο έργο έχει συμπληρωθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2005 και αναμένεται η κατασκευή του.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν όσον αφορά στην κατασκευή του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.233, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, μου τέθηκε το αίτημα για δημιουργία κοινής πλαζ των κοινοτήτων Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς και Γιαλιάς, καθώς και για προώθηση των έργων που περιλαμβάνονται στη μελέτη που ετοίμασε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για αντιμετώπιση της διάβρωσης του παραλιακού μετώπου στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προωθείται η δημιουργία κοινής πλαζ της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς και της Γιαλιάς, αλλά και κατά πόσο προωθούνται έργα για αντιμετώπιση της διάβρωσης του παραλιακού μετώπου στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.234, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, μου τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για προώθηση των έργων για κατασκευή κοινοτικού πάρκου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προωθείται η κατασκευή κοινοτικού πάρκου και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν για το έργο αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.265, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Το κοινοτικό συμβούλιο Μαραθούντας μού έθεσε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα το οποίο αφορά την πρόταση υπουργικής επιτροπής για δημιουργία χώρου αποθήκευσης αμιάντου. Συγκεκριμένα, ο χώρος που προτείνεται είναι ο χώρος απόρριψης αδρανών υλικών Μαραθούντας.

Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ήδη βεβαρημένη από τις οχληρές εγκαταστάσεις τις οποίες φιλοξενεί. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η κοινότητα Μαραθούντας και η γύρω περιοχή υποφέρουν από σοβαρή οχληρία, που δημιουργείται από το ΧΥΤΑ Πάφου, τον εγκαταλελειμμένο σκυβαλότοπο Αγίας Μαρινούδας, την εγκατάσταση ηλεκτρικών πυλώνων, το εργοστάσιο πρέμιξ, το χοιροστάσιο και το πτηνοτροφείο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο προτίθεται να δημιουργήσει χώρο αποθήκευσης αμιάντου στο χώρο απόρριψης αδρανών υλικών Μαραθούντας.»

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων