Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014 2019
2005 2010 2015  

 

 

Αρχείο 2018

 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.336, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ πληροφορήθηκα ότι οι οικοδομικές αρχές (δήμοι και επαρχιακές διοικήσεις) θα υπολογίζουν τα τέλη για την έκδοση νέων πολεοδομικών αδειών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) σε σχέση με το συνολικό κόστος της εγκατάστασής τους και όχι με επιβολή 1,25% επί των πραγματικών οικοδομικών εργασιών, π.χ. το κόστος των κατασκευαστικών εργασιών για εγκατάσταση, το κόστος της περίφραξης κτλ., όπως γινόταν μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρεται στο δήμο Ύψωνα, ο οποίος υπολόγισε σε συγκεκριμένη περίπτωση τα οικοδομικά τέλη επί του συνολικού κόστους των φωτοβολταϊκών αυτοπαραγωγής. Εάν αυτή η πρακτική εφαρμοστεί από όλες τις οικοδομικές αρχές, τότε οι επενδύσεις σε ΑΠΕ θα αποθαρρυνθούν σε μεγάλο βαθμό.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η άποψή του επί του θέματος και αν πρόκειται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα για αποφυγή τέτοιου είδους πρακτικών, που αποθαρρύνουν τις επενδύσεις σε ΑΠΕ.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.337, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2016, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.320 αναφορικά με τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς υπό τη μορφή τρένου (π.χ. τρενάκι Λευκωσίας) και τις άδειες κυκλοφορίας τους σε δημόσιες οδούς, τις ασφαλιστικές καλύψεις για τους οδηγούς κτλ. πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο “Ο περί Ρυθμίσεως των Οδικών Συρμών Νόμος”, το οποίο επρόκειτο να υποβληθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία του εν λόγω νομοσχεδίου και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.338, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί σχετικά με περιστατικά παρεμβάσεων των Τουρκοκυπρίων σε περιοχές της Νεκρής Ζώνης οι οποίες καλλιεργούνται από Ελληνοκυπρίους. Πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας περιστατικό που έγινε στη Νεκρή Ζώνη Πυροΐου-Αθηένου, όπου δύο Ελληνοκύπριοι δεν μπόρεσαν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους μετά από απειλές Τουρκοκυπρίων. Οι αγρότες της περιοχής διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τις περιουσίες τους, χάνοντας τα εισοδήματά τους.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι στιγμής η κυβέρνηση προς αποφυγή τέτοιων περιστατικών.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.339, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ατόμων με Βαρηκοΐα (European Federation of Hard Hearing People) πληροφορήθηκα ότι η Κύπρος βρίσκεται στις πιο χαμηλές θέσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στην πρόσβαση των ατόμων με βαρηκοΐα σε τηλεοπτικά προγράμματα μέσω της χρήσης υποτίτλων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση της υπό αναφοράς ομάδας σε τηλεοπτικά προγράμματα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.340, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για έκδοση κανονισμών οι οποίοι να ρυθμίζουν την παροχή πρώτων βοηθειών στο σχολικό χώρο, ανάλογων δηλαδή με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμούς του 2009. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα τι ισχύει αυτή τη στιγμή για την παροχή πρώτων βοηθειών στα ιδιωτικά σχολεία.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.342, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Είναι γνωστό ότι οι μεταβατικές διατάξεις του Κανονισμού CPL (Classification, Labelling και Packaging), ο οποίος προνοεί για την ταξινόμηση, τη σήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και μειγμάτων, έχουν λήξει από τον Ιούνιο του 2017. Συνεπώς, θα έπρεπε μέχρι σήμερα να έχουν αποσυρθεί από την αγορά όλα τα χημικά προϊόντα που φέρουν την παλιά σήμανση.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει προχωρήσει στη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί ότι σήμερα υπάρχει πλήρης συμμόρφωση προς το κοινοτικό κεκτημένο.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.343, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, υπήρχε καταγγελία η οποία αναφερόταν ονομαστικά σε δημόσιο υπάλληλο που ασχολείται σε επαρχιακό Κλάδο Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Σύμφωνα με ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος, ο δημόσιος υπάλληλος, εκμεταλλευόμενος τη θέση του, εξασφάλισε την ενοικίαση, τόσο στον ίδιο όσο και σε άλλους συγγενείς του, τουρκοκυπριακών περιουσιών (γεωργική γη, κατοικίες για ιδιοκατοίκηση, εξοχικές κατοικίες, αποθηκευτικούς χώρους, χώρους για ανέγερση επαγγελματικού υποστατικού). Το θέμα, σύμφωνα με το Γενικό Ελεγκτή, επρόκειτο να διερευνήσει ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.344, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Ο Γενικός Ελεγκτής στην ετήσια έκθεσή του για το 2015 εισηγείται προς το Υπουργείο Εσωτερικών όπως ζητηθεί γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα σχετικά με το κατά πόσο ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών νομιμοποιείται να υπογράφει συμβάσεις με μη πρόσφυγες τουρκοκυπριακής καταγωγής που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ζητηθεί γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα για το υπό αναφορά θέμα και, εάν ναι, παρακαλώ όπως κοινοποιηθεί στο σώμα.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.345, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεσή της για το 2015 εισηγείται τη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου, ώστε, σε περίπτωση που το Υπουργείο Εσωτερικών το κρίνει θεμιτό, οι τουρκοκυπριακές περιουσίες να δύναται να αξιοποιούνται και προς όφελος δυσπραγούντων, βάσει κριτηρίων, πολιτών οι οποίοι δεν είναι πρόσφυγες. Ειδικότερα, εισηγείται όπως το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία προχωρήσει σε σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις ή/και στην εκπόνηση σχετικού σχεδίου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί από το υπουργείο η υπό αναφορά εισήγηση και αν έχει υιοθετηθεί.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.346, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το έτος 2015, διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες στο μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, η επίλυση των οποίων φαίνεται να εκκρεμεί από την ημερομηνία εγκατάστασης του συστήματος το 2009. Γι’ αυτό το λόγο ο Γενικός Ελεγκτής εισηγήθηκε ως τρόπο προσωρινής επίλυσης του προβλήματος να αναγράφεται χειρόγραφα η πραγματική ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μαζί με την υπογραφή του μισθωτή και εκμισθωτή.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το υπό αναφορά μηχανογραφικό σύστημα και, αν όχι, αν έχει εφαρμοστεί ως προσωρινή λύση η πιο πάνω αναφερόμενη εισήγηση του Γενικού Ελεγκτή.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.347, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στην Ετήσια Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το έτος 2015 αναφέρεται ότι σε δύο περιπτώσεις ανταλλαγής τουρκοκυπριακής περιουσίας με ιδιωτική ελληνοκυπριακή περιουσία υπήρχε ενδεχομένως σύγκρουση συμφερόντων, όσον αφορά στους λειτουργούς της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών οι οποίοι χειρίστηκαν τα θέματα. Συνεπώς, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε τη διερεύνηση των εν λόγω υποθέσεων, ώστε να διαπιστωθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης πειθαρχικών ευθυνών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί τα εν λόγω περιστατικά και αν διαπιστώθηκαν πειθαρχικές ευθύνες.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.348, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2015, ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών αποφάσισε να μην προχωρήσει σε ανανέωση της σύμβασης μίσθωσης που αφορά την περιοχή “Μακένζυ” στη Λάρνακα, η οποία υπογράφηκε μεταξύ του ιδίου και του δήμου Λάρνακας στις 4 Δεκεμβρίου 2012, και από την 1η Ιανουαρίου 2017 να προχωρήσει ο ίδιος στη σύναψη νέων μισθώσεων με πρόσφυγες ή εταιρείες δικαιούχους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και ακολουθώντας τη διαδικασία που καθορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τερματιστεί η υπό αναφορά σύμβαση μίσθωσης και αν ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών έχει προχωρήσει στη σύναψη νέων μισθώσεων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.350, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. φακ. 23.06.011.01.800 αναφορικά με την εφαρμογή του περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμου του 2009 [Ν. 57(Ι)/2009], πληροφορήθηκα ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, λόγω της αδυναμίας εφαρμογής της νομοθεσίας, έθεσε το θέμα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τη μορφή ενημερωτικού σημειώματος, προκειμένου να επαναβεβαιωθεί η υποχρέωση των δημόσιων φορέων να εφαρμόζουν τη νομοθεσία. Στη συνέχεια το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, αποφάσισε να τον εξουσιοδοτήσει να εισηγηθεί στο συμβούλιο την τοποθέτηση έργων τέχνης σε υπό κατασκευή δημόσια έργα, νοουμένου ότι το συνεπαγόμενο κόστος καλύπτεται από εξοικονομήσεις των αντίστοιχων υπουργείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Έχει καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο τις εισηγήσεις του για την τοποθέτηση έργων τέχνης σε υπό κατασκευή δημόσια έργα;

2. Η υπό αναφορά νομοθεσία εφαρμόζεται και στα κτίρια τα οποία ενοικιάζει η κυβέρνηση;

3. Γιατί η υπό αναφορά νομοθεσία δεν εφαρμόζεται και στα υφιστάμενα κτίρια με βάση την αξία των οικοδομών;

Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το ενημερωτικό σημείωμα το οποίο έθεσε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και το οποίο αφορά στην εφαρμογή της υπό αναφορά νομοθεσίας.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.351, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απαντήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018, πληροφορήθηκα ότι εκκρεμεί η τροποποίηση του περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμου του 2005 [N. 85(Ι)/2005].
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τροποποίηση της υπό αναφορά νομοθεσίας και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.352, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Είναι γενικά παραδεκτό ότι μία από τις πλέον σημαντικές δραστηριότητες μίας διπλωματικής αντιπροσωπίας της χώρας μας στο εξωτερικό είναι η προβολή της κρατικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνάγεται ότι σημαντικός ετήσιος σταθμός αυτής της δραστηριότητας πρέπει να είναι ο εορτασμός της εθνικής επετείου της χώρας μας, δηλαδή της μέρας της ανεξαρτησίας της. Ως αναμένεται, περί την 1η Οκτωβρίου κάθε χρόνο οι διπλωματικές αποστολές ανά την υφήλιο διοργανώνουν δραστηριότητες, για να τιμηθεί η κυπριακή ανεξαρτησία. Έχω πληροφορηθεί ότι φέτος στη Ρουμανία δεν πραγματοποιήθηκε τέτοια εκδήλωση.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύει η πληροφορία αυτή, καθώς και να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με τις εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις διπλωματικές αντιπροσωπίες της Κυπριακής Δημοκρατίας σε χώρες, διεθνείς οργανισμούς και προξενεία, προκειμένου να τιμηθεί η 1η Οκτωβρίου το 2017.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.353, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με επιστολή που στάλθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Οικονομικών στις 8 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του προϋπολογισμού μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2017 ήταν μόλις 41,18%. Επειδή έχουν κατατεθεί στοιχεία που αφορούν το σύνολο του χρόνου (δώδεκα μήνες) από το 2004 μέχρι το 2016 μόνο, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την τελευταία πενταετία και ιδιαίτερα για το τελευταίο έτος.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να επανακατεθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων πίνακα με την υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού (Παράρτημα 3 της επιστολής του ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2017), συμπεριλαμβάνοντας αυτή τη φορά το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του προϋπολογισμού από το 2003 μέχρι και το 2017 μαζί με τα πραγματικά ποσά (πέραν των ποσοστών).»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.354, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά την πρόσφατη ψήφιση τροπολογιών επί του περί Κτηματομεσιτών Νόμου και τη θετική βελτίωση που επήλθε στο νομικό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, εξακολουθούν να εμφανίζονται προβλήματα, όπως παρουσιάζονται και στην επισυναπτόμενη επιστολή, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2017, του προέδρου του Συλλόγου Βοηθών Κτηματομεσιτών κ. Μαυρομμάτη. Ειδικότερα, ο κ. Μαυρομμάτης αναφέρεται στην ανάγκη υιοθέτησης κανονισμών λειτουργίας για το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, στη θεσμοθέτηση διαδικασίας εξωδίκου κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει προς έγκριση κανονισμούς που να διέπουν τη λειτουργία του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών ή/και να προβεί σε τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να επιτρέπεται η επιβολή εξωδίκου προς αντιμετώπιση της μακράς δικαστικής διαδικασίας κ.ο.κ.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.355, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στο άρθρο 11 του περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου του 1989 (N. 117/1989) προνοείται η ίδρυση “Ταμείου Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων” για την επίτευξη και την προώθηση των σκοπών του υπό αναφορά νόμου. Στο ταμείο κατατίθενται συνεισφορές/χορηγίες/κληροδοτήματα, προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο ισολογισμός του υπό αναφορά ταμείου;

2. Πόσα λεφτά έχει διαχειριστεί το ταμείο από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα;

3. Πώς διατίθενται τα λεφτά τα οποία έχει στη διάθεσή του το ταμείo;»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.356, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω λάβει καταγγελίες για μη εφαρμογή του άρθρου 9 του περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής και Παροχής Ωφελημάτων προς τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και προς τους Εξαρτωμένους τους, Νόμου του 2008 [120(Ι)/2008]. Σύμφωνα με το υπό αναφορά άρθρο “ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου και οποιουδήποτε άλλου νόμου, με τον παρόντα Νόμο και για σκοπούς διαφύλαξης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των δυσπραγούντων σήμερα αιχμαλώτων πολέμου, αυτοί καθίστανται δικαιούχοι των ακόλουθων σχεδίων ή προγραμμάτων, τα οποία εφαρμόζονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

1. Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων προσώπων και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Σχέδιο επιχορήγησης διακοπών για ηλικιωμένα/ανάπηρα άτομα.

3. Σχέδιο επιχορήγησης αυτοεργοδότησης ηλικιωμένων.”

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει για την προώθηση και πλήρη εφαρμογή του πιο πάνω άρθρου, καθώς και πόσοι δικαιούχοι έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα αιτήσεις για συμμετοχή στα πιο πάνω σχέδια/προγράμματα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.359, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” πληροφορήθηκα ότι η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού την άμεση υιοθέτηση νέας πρότασης για την ειδική εκπαίδευση εντός του 2018. Ειδικότερα, ζητά τη σύσταση Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τον καθορισμό συγκεκριμένων προσόντων πρόσληψης για τους σχολικούς συνοδούς, τη διενέργεια ερευνών σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ειδικών μονάδων και τάξεων, την πρόσληψη εξειδικευμένων εκπαιδευτών στα σχολεία κ.ά. Επιπρόσθετα, οι γονείς θεωρούν ότι πρέπει να διατεθεί κονδύλι αποκλειστικά για τη λειτουργία ειδικού κέντρου διάγνωσης, το οποίο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και στόχο θα έχει τη συνεχή και έγκαιρη αξιολόγηση των παιδιών, ώστε, εάν χρειάζεται οποιαδήποτε παρέμβαση, αυτή να γίνεται άμεσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο σύστασης Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει με τις Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, εντός του 2018, καθώς και αν έχει υπόψη του τις προτάσεις της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, πώς τις αξιολογεί και αν σκέφτεται να τις υιοθετήσει.»
 

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.360, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.237), αναφορικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κανναβιών για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας με σκοπό την προώθηση εργασιών βελτίωσης στο παλαιό δημοτικό σχολείο, πληροφορήθηκα ότι το εν λόγω αίτημα τέθηκε ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών σε πρόσφατη περιφερειακή σύσκεψη. Ο υπουργός έδωσε οδηγίες στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας να έλθει άμεσα σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε να επισπευσθεί η παραχώρηση άδειας χρήσης του σχολείου από την κοινότητα, ούτως ώστε να περιληφθούν σχετικές πιστώσεις ύψους €30.000 στον επόμενο προϋπολογισμό ανάπτυξης της κοινότητας (2018) για επιδιόρθωση, συντήρηση και αξιοποίηση του κτιρίου από την κοινότητα Κανναβιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την επισκευή και την αξιοποίηση του παλαιού δημοτικού σχολείου του χωριού.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.361, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ηθοποιών με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού τέθηκαν τα θέματα της ανάγκης εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων και της λήψης μέτρων, ώστε η εφαρμογή των όρων των συμβάσεων σε ό,τι αφορά μισθούς, ταμεία προνοίας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη να αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή χορηγίας στους θεατρικούς φορείς. Επίσης οι οργανώσεις θεωρούν αναγκαία την ολοκλήρωση και την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης με το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την άμεση εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ολοκλήρωση της υπογραφής νέας συλλογικής σύμβασης με το ΘΟΚ.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.362, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του κ. Arias Canete, Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2017, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Τάκη Χατζηγεωργίου αναφορικά με τη μεταφορά ηλεκτρισμού από την Τουρκία στα κατεχόμενα πληροφορήθηκα ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) βρίσκεται σε επαφή με το Διαχειριστή Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Τουρκίας σχετικά με την τοποθέτηση υποθαλάσσιου αγωγού για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με την απάντηση του επιτρόπου, ο ENTSO-E βρίσκεται στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών για την τοποθέτηση καλωδίου, τα σημεία σύνδεσης και την ονομαστική τάση. Επιπρόσθετα, σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τον περασμένο Οκτώβριο, υποστηρίχθηκε ότι υπάρχουν χώρες που λόγω πολιτικών συμφερόντων ευνοούν τις προθέσεις της Τουρκίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση ηλεκτρικής σύνδεσης Τουρκίας-κατεχομένων και ποια είναι η στρατηγική αναφορικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.363, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί για την καταγγελία εναντίον των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την εκπόνηση του νομοσχεδίου που προνοεί για την αναγνώριση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης του καλλιτέχνη. Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες εν αγνοία της μεγάλης πλειοψηφίας των εικαστικών καλλιτεχνών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών (Ε.ΚΑ.ΤΕ.) προχώρησαν στην εκπόνηση του νομοσχεδίου, χωρίς να το θέσουν προηγουμένως σε δημόσια διαβούλευση.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί η πιο πάνω καταγγελία και, εάν ναι, για ποιο λόγο δε ζητήθηκε η άποψη του Ε.ΚΑ.ΤΕ., καθώς και αν έχει εκπονηθεί το υπό αναφορά νομοσχέδιο και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προώθησή του.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.364, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι νεφροπαθείς, άτομα με κατά πλάκας σκλήρυνση, λήπτες δημόσιου βοηθήματος, ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και άτομα με βαριά σωματική αναπηρία δικαιούνται έκπτωση στο λογαριασμό του ρεύματος από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Έχω λάβει αιτήματα από καρκινοπαθείς όπως γίνουν και αυτοί δικαιούχοι έκπτωσης στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχω πληροφορηθεί μάλιστα ότι υπήρχε συζήτηση σχετικά με το δίκαιο αυτό αίτημα των καρκινοπαθών, αλλά τελικά η εφαρμογή του δεν προχώρησε.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση να επανεξετάσει το θέμα και να υιοθετήσει το υπό αναφορά αίτημα των καρκινοπαθών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.372, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ) ετέθη το ζήτημα των ξενοδοχείων κλειστού τύπου (all inclusive) και του τρόπου που επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία επισιτιστικών επιχειρήσεων. Η ΟΣΙΚΑ εισηγείται την αδειοδότηση περισσότερων ενοικιαζόμενων δωματίων σε συνδυασμό με την αύξηση των πτήσεων εταιρειών χαμηλού κόστους και την παροχή περισσότερων κινήτρων για λειτουργία ξενοδοχείων εντός του τουριστικού τομέα.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αξιολογεί την υπό αναφορά εισήγηση και αν προτίθεται να λάβει σχετικά μέτρα, ώστε η λειτουργία ξενοδοχείων κλειστού τύπου να μην επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία επισιτιστικών επιχειρήσεων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.376, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” πληροφορήθηκα ότι ο Peter T. Stronsky, Ρώσος καλλιτέχνης, προσφέρθηκε να χαρίσει ένα γλυπτό του, έναν επιχρυσωμένο άγγελο, στο δήμο Αγίας Νάπας. Το γλυπτό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται να τοποθετηθεί σε ανοικτό χώρο εντός των ορίων του δήμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το θέμα έχει εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή Μνημείων, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον Περί Ελέγχου της Ανέγερσης και Τοποθέτησης Μνημείων σε Ανοικτούς Χώρους Νόμο, και, αν ναι, ποια ήταν η γνωμάτευσή της.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.377, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα η ελληνική πολιτεία τίμησε μετά θάνατον σε μία λαμπρή τελετή, στην παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου, του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Βούρτση και άλλων επισήμων, το Γάλλο φιλέλληνα Ροζέ Μιλλιέξ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της επανέκδοσης του μνημειώδους έργου του Ροζέ Μιλλιέξ “Φόρος Τιμής στην Ελλάδα 1940-1944”.

Ο φιλέλληνας Ροζέ Μιλλιέξ (1913-2006), συγγραφέας, διδάσκων πανεπιστημίου και φιλόλογος, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, αντιστασιακός και αντιφασίστας, μετά από πλούσια δράση στην Ελλάδα και τη Γαλλία, μετατέθηκε το 1959 στην Κύπρο ως μορφωτικός ακόλουθος στη γαλλική πρεσβεία. Υπήρξε επίσης διευθυντής του Γαλλικού Μορφωτικού Κέντρου, που ο ίδιος ίδρυσε το 1960. Ο Ροζέ Μιλλιέξ έμεινε στην Κύπρο μέχρι και τη μετάθεσή του στην Ιταλία, το 1971, μετά από έντονες παρεμβάσεις της χούντας. Παρασημοφορήθηκε για τη φιλελληνική του δράση και την προσφορά του στα ελληνικά γράμματα και τους Έλληνες με το μετάλλιο του Τάγματος του Φοίνικα από την Ελληνική Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η σημαντική αυτή προσωπικότητα έχει τιμηθεί αναλόγως από την Κυπριακή Δημοκρατία.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.378, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής ετέθη το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού για λειτουργία των επισιτιστικών υπηρεσιών. Ζητούν όπως δίνονται άδειες εργασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών εκεί που υπάρχουν οι πραγματικές ανάγκες και όχι μόνο σε εξειδικευμένες κουζίνες.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το μέγεθος του προβλήματος και πώς προγραμματίζει να το αντιμετωπίσει.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.379, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα την κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λόγω υπερβολικής άντλησης νερού από γεώτρηση στο τεμάχιο 76 Φ.ΣΧ. 29/31Ε2 με σκοπό την άρδευση μεγάλων εκτάσεων με φυτά όπως τριφύλλι, βίκος, λουβάνα, κ.ο.κ. από κτηνοτρόφο. Ο υδροφορέας της περιοχής αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα. Η υπεράντληση από τη συγκεκριμένη γεώτρηση επιδεινώνει την κατάσταση. Το κοινοτικό συμβούλιο και οι γεωργοί γειτονικών τεμαχίων δικαίως διαμαρτύρονται και ζητούν όπως μειωθεί η αδειοδοτημένη ποσότητα άντλησης για τον κτηνοτρόφο και όπως ελέγχεται πιο συστηματικά η αντλούμενη ποσότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του το πρόβλημα, πότε δόθηκε άδεια για άντληση από τη συγκεκριμένη γεώτρηση και για ποιες ποσότητες, ποια ήταν η προηγούμενη αδειοδοτημένη ποσότητα για τη γεώτρηση και αν προτίθεται να μειώσει τουλάχιστον στα προηγούμενα επίπεδα την ποσότητα της αδειοδοτημένης άντλησης νερού.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.380, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω λάβει καταγγελία σχετικά με την πραγματοποίηση έργων μπροστά από την παραλία Μάλαμα στην επαρχία Αμμοχώστου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο δήμος Παραλιμνίου παρεμβαίνει με εκσκαφείς και κρουστικά μηχανήματα επί του αιγιαλού στην περιοχή με στόχο να μετατραπεί ο πεζόδρομος που υπάρχει στο σημείο αυτό σε δρόμο οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος θα ενώνεται με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Μάλιστα το κομμάτι γης στο οποίο γίνονται οι εκσκαφές είναι χαλίτικη γη και αποτελεί ουσιαστικά μέρος της ζώνης προστασίας της παραλίας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τα εν λόγω έργα, αν αυτά έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο κυβερνητικό φορέα και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία του περιβάλλοντος.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.384, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

Σημειώσεις: 1. Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.
                    2. Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.385, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει παραλήπτης καταγγελίας ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μιας μορφής εμπόριο μεταξύ της Κύπρου και ευρωπαϊκών χωρών που αφορά στην πώληση αδέσποτων σκύλων. Φαίνεται ότι στην προσπάθειά τους κάποιες φιλοζωικές οργανώσεις να βρουν ανάδοχες οικογένειες για τα εγκαταλελειμμένα σκυλάκια απευθύνθηκαν στο εξωτερικό, όπου, όπως ήταν φυσικό, υπάρχουν πολύ περισσότερα άτομα που θέλουν να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο σκυλάκι. Το ζήτημα που προκύπτει σύμφωνα με την καταγγελία αφορά στη συστηματική και σε επαγγελματική βάση εξαγωγή σκύλων, ορισμένοι από τους οποίους ενδέχεται απλώς να είχαν χαθεί και να αναζητούνται από τους ιδιοκτήτες τους ή ακόμα και να έχουν κλαπεί από τους ιδιοκτήτες τους και δεν ήταν συνεπώς αδέσποτοι ή εγκαταλελειμμένοι.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτή τη δραστηριότητα, αν ελέγχεται κατά πόσο οι σκύλοι που εξάγονται προς υιοθεσία φέρουν σήμανση (μικροτσίπ), αν επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν νόμιμοι ιδιοκτήτες που τους αναζητούν κ.ο.κ. Επίσης, εάν η όλη διαδικασία ελέγχεται από τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, προφανώς μπορεί να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των σκύλων που έχουν αποσταλεί στο εξωτερικό για υιοθεσία ανά έτος, από ποιους και σε ποιες χώρες, καθώς και το ύψος του ποσού που έχει εισπραχθεί από αυτή τη δραστηριότητα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.386, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι γίνεται αποδεκτή η προμήθεια προϊόντων στα Κέντρα Ψυχαγωγίας Μονάδας (ΚΨΜ) της Εθνικής Φρουράς τα οποία χαρακτηρίζονται ως “παράλληλα”, δηλαδή που δεν προέρχονται από τους επίσημους εμπορικούς αντιπροσώπους των βιομηχανιών που παράγουν τα προϊόντα αυτά στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά από τρίτες χώρες ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή από καταστήματα τροφίμων λιανικής πώλησης. Για τα προϊόντα αυτά υπάρχει ισχυρισμός ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί επαρκής και υπεύθυνος έλεγχος ποιότητας, δεδομένου ότι σε κάποιες από τις χώρες αυτές δεν εφαρμόζονται αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως γίνεται αποδεκτή η προμήθεια προϊόντων από παράλληλους προμηθευτές στα ΚΨΜ της Εθνικής Φρουράς και πώς αντιμετωπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων αυτών.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.387, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Ιωάννη Κασουλίδη, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.352) αναφορικά με τις εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί το 2017 από τις διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας ανά την υφήλιο, για να τιμηθεί η επέτειος της κυπριακής ανεξαρτησίας, πληροφορήθηκα ότι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών από το 2011 δεν περιλαμβάνεται ποσό το οποίο θα προορίζεται για την πραγματοποίηση σχετικών δεξιώσεων. Έκτοτε οι δεξιώσεις πραγματοποιούνται μόνο από όσες διπλωματικές αποστολές εξασφαλίζουν χορηγούς.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πόσες πρεσβείες έγινε φέτος η καθιερωμένη δεξίωση.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.397, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Κατά την περασμένη πενταετία, παρά τις έντονες προσπάθειες του τέως υπουργού, δεν έγινε κατορθωτή η κατοχύρωση του χαλουμιού ως προϊόν ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση του χαλουμιού και ποια μέτρα προτίθεται να εφαρμόσει, προκειμένου να επιτευχθούν οι διαδικασίες κατοχύρωσης.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.398, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πρόσφατα οργανώθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας η διεθνής Διάσκεψη Ασφάλειας, στην οποία συμμετείχαν πολλές προσωπικότητες σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Η Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου είχε απασχολήσει τα διεθνή και εθνικά μέσα ενημέρωσης λόγω της σημασίας της. Η Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου είχε ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, αφού σε αυτή συμμετείχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι χωρών της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κύπρος συμμετείχε στη Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου και σε ποιο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι την ίδια ώρα η Τουρκία επενέβη στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.402, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων σχετικά με το καθεστώς εργοδότησης των εκπαιδευτικών των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων (ΠΟΣ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ειδικότερα, οι εν λόγω εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν μετατραπεί από μισθωτοί σε αυτοεργοδοτούμενους, υπογράφοντας συμβόλαια αγοράς υπηρεσιών μαζί με το υπουργείο. Αιτήματά τους είναι η συνομολόγηση σύμβασης πλήρους απασχόλησης και η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους που απέκτησαν ως εργαζόμενοι στα ΠΟΣ για σκοπούς μετέπειτα διορισμού τους.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει την επαναξιολόγηση του καθεστώτος εργοδότησης των εκπαιδευτικών των ΠΟΣ και την ικανοποίηση των υπό αναφορά αιτημάτων τους.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.403, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών για παράνομη συμπεριφορά κυνηγών σε μέρος της Αλυκής Λάρνακας και συγκεκριμένα στα δημοτικά όρια Μενεού, γεγονός που είναι άκρως ανησυχητικό, καθώς παρουσιάζεται υψηλός κίνδυνος τόσο για την προστατευόμενη πτηνοπανίδα της περιοχής όσο και για τους εκδρομείς. Σύμφωνα με τους περιοίκους, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες παρουσιάζονται σε τακτική βάση παράνομες δραστηριότητες από κυνηγούς, όπως νυκτερινό κυνήγι σε προστατευόμενη περιοχή, χρήση κυνηγόσκυλων, τα οποία κυνηγούν τα υδρόβια πτηνά μέσα στο νερό, ρίψη αποβλήτων κ.ο.κ. Οι περίοικοι καταγγέλλουν ότι, παρά τις καταγγελίες προς το Ταμείο Θήρας και την Αστυνομία, δεν υπήρξε καμία απολύτως ανταπόκριση.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να εξετάσει τις καταγγελίες αυτές και να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπιστούν οι παράνομες δράσεις κυνηγών στο χώρο του υδροβιότοπου της λίμνης Μενεού.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.404, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στην απάντηση ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2018 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.01.02.265) σε σχέση με τις γεωφυσικές διαπιστώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία “Terra-Marine Consulting Geologists” για την ύπαρξη αρχαιολογικών καταλοίπων στο τεμάχιο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου στη Γεροσκήπου αναφέρονται τα εξής: “η δυτική περιοχή του τεμαχίου παρουσιάζει το μεγαλύτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον και για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε όπως οι αρχαιολογικές έρευνες μετακινηθούν προς την ανατολική πλευρά του τεμαχίου για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της διασκόπησης και ότι πράγματι στην περιοχή αυτή δεν εντοπίζονται ανθρωπογενείς κατασκευές”. Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην περιοχή (16 Φεβρουαρίου 2018) δεν έχω διαπιστώσει καμία ανασκαφική δραστηριότητα από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Εντούτοις, έχω πληροφορηθεί ότι έχει εκδοθεί η πολεοδομική άδεια για ανέγερση του οικιστικού συγκροτήματος EDEN CITY πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία του απαιτούμενου πολεοδομικού ελέγχου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες άδειες έχουν εκδοθεί για το έργο EDEN CITY και για ποιο λόγο, καθώς και αν έχουν ολοκληρωθεί οι αρχαιολογικές έρευνες και οι διαδικασίες πολεοδομικού ελέγχου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.405, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.356), αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 του περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής και Παροχής Ωφελημάτων προς τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και προς τους Εξαρτωμένους τους Νόμου του 2008 [120(Ι)/2008], πληροφορήθηκα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Παροχής Φροντίδας στους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και τους Εξαρτωμένους τους. Βάσει του σχεδίου, πρόσωπα που υπήρξαν αιχμάλωτοι πολέμου ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής, καθώς και οι εξαρτώμενοί τους θα μπορούν να λαμβάνουν επιδότηση για υπηρεσίες φροντίδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι το ποσό των €19.000 και καταθέσεις μέχρι το ποσό των €20.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε εγκρίθηκε το υπό αναφορά σχέδιο και πόσοι δικαιούχοι έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής αίτηση για συμμετοχή.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.406, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει ήδη εφαρμοστεί πρόγραμμα προσφοράς απασχόλησης στους λήπτες του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ). Είναι γνωστές οι καταγγελίες του δημάρχου Πάφου ότι η πλειονότητα των ληπτών του ΕΕΕ που κλήθηκαν για εργασία δεν ανταποκρίθηκαν. Παρόμοιες είναι οι πληροφορίες για την ανταπόκριση των ληπτών ΕΕΕ για απασχόληση και σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων από πότε ισχύει το πρόγραμμα της απασχόλησης σε δημόσιους οργανισμούς των ληπτών ΕΕΕ και ποια είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.407, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα την περιοχή των θαλασσινών σπηλιών στα δημοτικά όρια του δήμου Πέγειας, όπου διαπίστωσα ότι νέες οικοδομές έχουν ξεκινήσει να ανεγείρονται σε πλήρη επαφή με το προστατευόμενο τοπίο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη μορφή του καθεστώτος προστασίας της περιοχής των θαλασσινών σπηλιών και αν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση προστασίας μεταξύ της ακτής με τις θαλασσινές σπηλιές και των περιοχών που προσφέρονται για ανέγερση οικοδομών.

Υπάρχει έλεγχος για το είδος και την αισθητική του κτιρίου πάνω από τις θαλασσινές σπηλιές; Υπάρχει σχέδιο για αισθητική διαμόρφωση του τοπίου, ώστε να μην κυριαρχούν οι οικοδομές στο οπτικό τοπίο σε βάρος των θαλασσινών σπηλιών;»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.418, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής μου με το Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) έγινα δέκτης παραπόνων σε σχέση με την εμπλοκή του συνδέσμου και των πολιτικών μηχανικών στο σχέδιο της Πολιτικής Άμυνας “Εγκέλαδος”. Έγινε καταγγελία ότι δε γίνονται συχνά επιμορφωτικά σεμινάρια για τη συμβολή της ειδικότητας των πολιτικών μηχανικών στην αντιμετώπιση περιστατικών σεισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το βαθμό συνεργασίας της Πολιτικής Άμυνας με το ΣΠΟΛΜΗΚ και για την εμπλοκή των πολιτικών μηχανικών στα προγράμματα αντιμετώπισης ενός σεισμού, όπως π.χ. στο χαρακτηρισμό κτιρίων ή στις επιχειρήσεις διάσωσης μέσα στα ερειπωμένα ή ετοιμόρροπα κτίρια.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.419, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησής μου με το Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) έγινα δέκτης παραπόνων σε σχέση με την αποκοπή κονδυλίου το οποίο προοριζόταν για συμμετοχή του συνδέσμου σε διεθνείς διοργανώσεις και συνέδρια, με αποτέλεσμα να ανοίγει η προοπτική για τουρκοκυπριακούς συνδέσμους ή πανεπιστήμια να αναπτύξουν διεθνείς σχέσεις, γεγονός που καλλιεργεί μία κουλτούρα αναγνώρισης των δομών του ψευδοκράτους. Ήδη έχω πληροφορηθεί ότι πανεπιστήμια που εδρεύουν στα κατεχόμενα συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Μηχανικής Εκπαίδευσης του European Federation of National Engineering Associations (FEANI), η οποία απαριθμεί τα ιδρύματα μηχανικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών χωρών που εκπροσωπούνται στο FEANI.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επαναφέρει τη χορηγία για διαφώτιση στο ΣΠΟΛΜΗΚ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προκαλεί η συνεχής προσπάθεια των Τουρκοκυπρίων να αποκτήσουν αναγνώριση σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.420, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα αυτοκινούμενα αναβατόρια (τα γνωστά γερανοφόρα οχήματα) δεν τυγχάνουν τεχνικού ελέγχου ως αναβατόρια παρά μόνο ως οχήματα. Επίσης, πληροφορούμαι ότι οι χειριστές τους δεν τυγχάνουν ιδιαίτερης εκπαίδευσης ή αδειοδότησης ως χειριστές αναβατορίων, όπως συμβαίνει με τους χειριστές γερανών. Υπάρχουν γερανοφόρα οχήματα τα οποία έχουν ύψος μεγαλύτερο από γερανούς, για το χειρισμό των οποίων απαιτείται άδεια χειριστή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το καθεστώς λειτουργίας των αυτοκινούμενων αναβατορίων ή γερανοφόρων οχημάτων και των προσόντων των χειριστών τους.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.434, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στις 10 Νοεμβρίου 2017 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων “Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017”, ο οποίος προνοεί για την εισαγωγή ρυθμίσεων και την τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων σε σχέση με το Ταμείο Ειδικών Αναγκών. Ειδικότερα, σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 15 του υπό αναφορά νόμου, “σε περίπτωση που το Λαχείο Προνοίας δεν εκδίδεται ή οι εισπράξεις από αυτό είναι χαμηλότερες των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (€136.688) ή σε περίπτωση κατά την οποία το καθιδρυθέν βάσει των διατάξεων του περί Λαχείου Προνοίας Νόμου Ειδικό Ταμείο Λαχείου Πρόνοιας παύσει να λειτουργεί ή καταργηθεί, το Ταμείο ενισχύεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσό τέτοιου ύψους, ώστε τα προερχόμενα από τον πόρο αυτό έσοδα, σε κάθε περίπτωση, να μη είναι χαμηλότερα των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (€136.688)”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σκοπεύει να καταθέσει εντός του 2018 συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ώστε να ενισχύσει το Ταμείο Ειδικών Αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη και την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε συνεδρία της ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, νόμου για διάλυση του Ειδικού Ταμείου Λαχείου Πρόνοιας μέσω της κατάργησης του περί Λαχείου Πρόνοιας Νόμου.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.435, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελίας σύμφωνα με την οποία η εταιρεία “AKL Container Services Ltd”, η οποία εδρεύει στο λιμάνι Λεμεσού εδώ και σαράντα χρόνια, αναγκάζεται να εγκαταλείψει το χώρο που ενοικιάζει στο λιμάνι μετά από απαίτηση των ξένων επενδυτών οι οποίοι είναι πλέον διαχειριστές του λιμανιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει την υπό αναφορά υπόθεση, ποια μέτρα πρόκειται να λάβει και αν έχουν ληφθεί κάποια μέτρα προστασίας των εταιρειών και συνεπακόλουθα των εργαζομένων που εργάζονταν για χρόνια στο λιμάνι Λεμεσού πριν την αλλαγή της ιδιοκτησίας του λιμανιού.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.436, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το δημοτικό συμβούλιο Γεροσκήπου έχει αποφασίσει την τοποθέτηση αγάλματος της αρχαίας θεάς Αφροδίτης στην πλατεία του ναού της Αγίας Παρασκευής (8ος-9ος αιώνας) στη Γεροσκήπου. Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου καταγγέλλει ότι η υπό αναφορά απόφαση υποβαθμίζει έναν από τους σημαντικότερους ναούς όχι μόνο της επαρχίας Πάφου, αλλά και ολόκληρης της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για την υπό αναφορά απόφαση, ποια η θέση του και αν το θέμα έχει εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή Μνημείων, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον περί Ελέγχου της Ανέγερσης και Τοποθέτησης Μνημείων σε Ανοικτούς Χώρους Νόμο, και, εάν ναι, τότε ποια ήταν η γνωμάτευσή της.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.481, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Όπως έχουμε παρατηρήσει, όλο και περισσότεροι πολίτες στρέφονται προς τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής. Ξέρουμε πως τα βιολογικά προϊόντα πιστοποιούνται από αδειοδοτημένους οργανισμούς πιστοποίησης. Κανένα προϊόν δεν μπορεί να κυκλοφορήσει και να πωλείται στην αγορά ως βιολογικό προϊόν, χωρίς να φέρει σήμανση από αδειοδοτημένο οργανισμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι πιστοποιούντες οργανισμοί λειτουργούν στην Κύπρο;

2. Υπάρχει έλεγχος στην αγορά σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στα βιολογικά προϊόντα;

3. Γίνονται χημικές αναλύσεις, για να ελεγχθεί η αξιοπιστία των πιστοποιήσεων σε εγχώρια προϊόντα ή σε προϊόντα εισαγωγής;

4. Υπάρχουν στοιχεία για το ποσοστό της αγοράς που καλύπτεται από βιολογικά προϊόντα διατροφής;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.482, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στην ερμηνεία του όρου “παραλία” sτο άρθρο 2 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59) αναφέρεται ότι “περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των εκατό υαρδών από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας, ως ο Υπουργός ήθελε καθορίσει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σχετικών γνωστοποιήσεων που έχουν εκδοθεί από την ψήφιση του πιο πάνω αναφερόμενου νόμου μέχρι σήμερα και να τις καταθέσει στο σώμα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.483, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από την απάντηση ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2015 του τέως Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.660, αναφορικά με τις παράνομες χωματουργικές εργασίες και την αφαίρεση βράχων από εκσκαφέα με σκοπό τη δημιουργία λιμενίσκου στην τοποθεσία “Άμμος του Καμπούρη” στην Αγία Νάπα, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος ανέλαβε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταστεί εφικτή η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από το Τμήμα Περιβάλλοντος για την πλήρη αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην τοποθεσία “Άμμος του Καμπούρη”. »
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.484, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με τον περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμο, “δικαίωμα υπηρεσίας” σημαίνει “οιανδήποτε προσθήκην εις τους λογαριασμούς πελατών, αντί του φιλοδωρήματος ή χρεώσεις δι’ υπηρεσίαν”. Σύμφωνα με το νόμο, το δικαίωμα υπηρεσίας, που ανέρχεται στο 10%, χρεώνεται από τον εργοδότη σε κάθε λογαριασμό των πελατών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εφαρμόζεται η υπό αναφορά πρόνοια του νόμου και, εάν ναι, πώς διασφαλίζεται η εφαρμογή της.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.485, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.486, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με το γεγονός ότι μερικοί υπόγειοι ιδιωτικοί χώροι οι οποίοι είχαν μετατραπεί σε καταφύγια/χώρους προστασίας της Πολιτικής Άμυνας χρησιμοποιούνται πλέον από τους ιδιοκτήτες τους για προσωπικούς λόγους, έχουν αλλάξει χρήση και γενικώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια σε ώρα ανάγκης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Αν έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει.

2. Αν οι ιδιοκτήτες των υπόγειων χώρων που αρχικά είχαν παραχωρήσει τους χώρους στην Πολιτική Άμυνα, ώστε να χρησιμοποιούνται ως καταφύγια, μπορούν να αναιρέσουν αυτή τους την απόφαση.

3. Ποια ήταν η τελευταία φορά που έγιναν έλεγχοι στα καταφύγια και πόσο συχνά γίνονται αυτοί οι έλεγχοι.

4. Πόσοι ιδιωτικοί χώροι χρησιμοποιούνται σήμερα ως καταφύγια/χώροι προστασίας της Πολιτικής Άμυνας και κατά πόσο ο αριθμός τους θεωρείται ικανοποιητικός, ώστε να καλύψει τον άμαχο πληθυσμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.487, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Όπως έχω πληροφορηθεί, ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε, στις 17 Φεβρουαρίου 2017, διάταγμα με βάση το άρθρο 37 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου με το οποίο ορίζεται ότι την 1η Μαρτίου 2018 τερματίζεται η χρήση των χώρων αποθήκευσης ή/και εμφιάλωσης ή/και μεταποίησης πετρελαιοειδών και η αφαίρεση των οικοδομών και κάθε μορφής εγκαταστάσεων στην περιοχή του δήμου Λάρνακας και Λειβαδιών, στη γνωστή δηλαδή περιοχή των δεξαμενών καυσίμων στη Λάρνακα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν ακολουθείται η διαδικασία που προνοεί το άρθρο 56 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, η οποία προνοεί ότι η παρακοή στα διατάγματα που εκδόθηκαν στη βάση του άρθρου 37 είναι αδίκημα το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο ύψους £2.000 (€3.482,02) και, σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, με πρόστιμο ύψους £200 (€343,8) την ημέρα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.488, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. φακ. 23.06.011.02.324) αναφορικά με την προετοιμασία από πλευράς Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νοητική Αναπηρία πληροφορήθηκα ότι προωθούνται η ένταξη σαράντα ατόμων με σοβαρές αναπηρίες σε προγράμματα υποστηριζόμενης διαβίωσης, η δημιουργία νέων κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης, καθώς και η δημιουργία θεσμικού πλαισίου όσον αφορά στη δημιουργία και λειτουργία δομών και υπηρεσιών για ανεξάρτητη/υποστηριζόμενη διαβίωση κυρίως για τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα υπό αναφορά σχέδια του υπουργείου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.498, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στις 27 Μαρτίου 2018 σημειώθηκε ακόμα ένα περιστατικό με έκρηξη πυρκαγιάς στο σκυβαλότοπο του Κοτσιάτη, με αποτέλεσμα να γεμίσει η ατμόσφαιρα από καπνό και οσμές από καμένα απόβλητα. Η οσμή έφτασε ακόμα και μέχρι τη Λάρνακα.
Σύμφωνα με τις δημόσιες δηλώσεις, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου δυσκολεύτηκε πολύ στην κατάσβεση της φωτιάς αυτής, κυρίως λόγω του όγκου των συσσωρευμένων σκουπιδιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σύντομα στο κλείσιμο του σκυβαλότοπου στον Κοτσιάτη, ποιες είναι οι συνέπειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο του σκυβαλότοπου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.499, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών για όχληση από οσμές που προκύπτουν από τις εργασίες του τσιμεντοποιείου Βασιλικού.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, η μυρωδιά είναι άσχημη και έντονη και διαρκεί όλη τη μέρα, που ίσως να προέρχεται, όπως μας είπαν, από την επεξεργασία νεκρών ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εις γνώσιν του αυτές οι καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής και αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε επιθεώρηση ή λήψη μέτρων για τον τερματισμό ή μείωση του φαινομένου αυτού που προκύπτει από τις εργασίες του τσιμεντοποιείου Βασιλικού.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.506, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τους τελευταίους μήνες έχει επαναλειτουργήσει αριθμός εγκαταλελειμμένων χοιροστασίων στην περιοχή Ορούντας. Ειδικότερα, φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές παρατυπίες από τη λειτουργία των εν λόγω μονάδων, αφού δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες, οι άδειες για απόρριψη αποβλήτων, εκπομπής ρύπων κ.ο.κ. Σχεδόν σύσσωμη η κοινότητα Ορούντας διαμαρτύρεται για την κατάσταση, που τείνει να επαναφέρει το περιβάλλον στην περιοχή Ορούντας στην αφόρητη κατάσταση που βρισκόταν πριν από χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για την απάλειψη των πιο πάνω παρανομιών, αν θα επιτρέψει την επαναλειτουργία χοιροστασίων στην περιοχή Ορούντας και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.507, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το τελευταίο διάστημα μελισσοκόμοι διαμαρτύρονται για μαζικούς θανάτους μελισσών λόγω των ψεκασμών σε ανθισμένα φυτά, αλλά και των ψεκασμών με εντομοκτόνα σε ανθισμένα δέντρα. Επιπρόσθετα, οι μελισσοκόμοι καταγγέλλουν ότι τόσο πολίτες όσο και δημοτικές/κοινοτικές αρχές δε συμμορφώνονται με το εθνικό σχέδιο δράσης, με αποτέλεσμα ο αριθμός του πληθυσμού των μελισσών να μειώνεται με ραγδαίους ρυθμούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια μέτρα λαμβάνονται μέχρι στιγμής για την προστασία των μελισσών, ιδιαίτερα σε περιόδους ανθοφορίας και ψεκασμών;

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την αξιολόγηση της εφαρμογής του εθνικού σχεδίου δράσης από πολίτες και δημοτικές/κοινοτικές αρχές;

3. Μελετάται από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας η λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την προστασία της μέλισσας, ιδιαίτερα σε περιόδους ανθοφορίας;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.515, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε έγγραφο του UNDP (United Nations Development Program) το οποίο αφορά στη συντήρηση ενός ανεμόμυλου στην περιοχή “Λιμνία” της Αμμοχώστου χρησιμοποιείται ως ονομασία της περιοχής και το τοπωνύμιο “Mormenekşe”. Η χρήση τοπωνυμίων τα οποία δόθηκαν από το ψευδοκράτος σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί παραβίαση τόσο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όσο και του περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Τοπωνυμίων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμου του 1998.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Γνωρίζει για αυτό το έγγραφο και ποια η θέση του;

2. Αποτελεί συνήθη πρακτική του UNDP να χρησιμοποιεί στα έγγραφά του τόσο τα νόμιμα τοπωνύμια των περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και τα παράνομα τοπωνύμια που έδωσαν οι κατοχικές αρχές;

3. Αν όντως παρατηρείται εκτενής χρήση των παράνομων τοπωνυμίων από το UNDP, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το αρμόδιο υπουργείο για την άρση αυτής της πρακτικής; Προτίθεται να λάβει περαιτέρω μέτρα;»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.516, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού το οποίο προνοούσε επιχορήγηση έργων υποδομής των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης έχει τερματιστεί από το 2012.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται και πότε να επαναφέρει το υπό αναφορά σχέδιο.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.517, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Πάνω Πολεμιδιών για ανάληψη των λειτουργικών εξόδων της οδού Γιάννου Κρανιδιώτη εξ ολοκλήρου από το κράτος. Τα λειτουργικά έξοδα αφορούν στη συντήρηση δεντροστοιχιών, στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και στην κατανάλωση νερού. Όπως αναφέρει το κοινοτικό συμβούλιο, δε διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να συνεχίσει να πληρώνει για τα λειτουργικά έξοδα ενός δρόμου ο οποίος δεν περνά καν μέσα από την κοινότητα, απλώς άπτεται των διοικητικών της ορίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξετάσει το υπό αναφορά αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Πάνω Πολεμιδιών και ποια η θέση του.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.518, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα οργανώθηκε στο δάσος του Κάβο Γκρέκο αγώνας αυτοκινήτων (ράλι) παρά τις αντιρρήσεις του Τμήματος Δασών. Η καταγγελία αυτή δεν είναι η μοναδική σε σχέση με τη διοργάνωση αγώνων ταχύτητας αυτοκινήτων σε δασικές περιοχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Κύπρο σε σχέση με τη διοργάνωση αγώνων ταχύτητας αυτοκινήτων (ράλι) στις δασικές περιοχές και αν υπάρχουν σκέψεις για πλήρη απαγόρευση των αγωνιστικών διαδρομών μέσα από τις δασικές περιοχές. Σημειώνεται ότι τα περισσότερα κρατικά δάση της Κύπρου βρίσκονται εντός των περιοχών προστασίας της φύσης “Natura 2000” και ότι η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τους αγώνες ράλι μέσα στο ευαίσθητο δασικό περιβάλλον είναι διαπιστωμένη από διεθνείς επιστημονικές μελέτες.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.519, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στις 3 Απριλίου 2018 κατατέθηκε η θεμέλιος λίθος στο πυρηνικό εργοστάσιο στο Άκκιουγιου στην Τουρκία, το οποίο απέχει λίγα μόλις χιλιόμετρα από τις ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, το εργοστάσιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2023. Η κατασκευή ενός τέτοιου σταθμού σε μία σεισμογενή περιοχή ελλοχεύει σειρά κινδύνων για τη χώρα μας. Η Τουρκία αγνοεί επανειλημμένως διάφορες συστάσεις οι οποίες γίνονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προχωρήσει σε διαβούλευση με την Κύπρο και την Ελλάδα για την κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει μέχρι στιγμής προβεί για την αποτροπή της λειτουργίας του εν λόγω εργοστασίου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.520, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως εξετάζει αίτηση του πάρκου πουλιών στην Πέγεια για μετατροπή του σε ζωολογικό κήπο. Σημειώνεται ότι ήδη τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη εγκατάσταση λειτουργεί ως ζωολογικός κήπος, αφού σε αυτή φιλοξενούνται διάφορα άγρια ζώα όπως ελέφαντες, λιοντάρια, τίγρεις, κ.ο.κ. Παρά το γεγονός ότι τόσο η πολεοδομική άδεια όσο και η άδεια οικοδομής αναφέρονται σε πάρκο πουλιών και μικρών ζώων, έχω πληροφορηθεί ότι για τη σαφή παραβίαση των όρων της άδειας από τη διοίκηση δεν έχουν παρθεί μέτρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως προτίθεται να εγκρίνει την αίτηση για νομιμοποίηση μιας παρανομίας χωρίς να καταδικάσει ή να τιμωρήσει κανέναν για αυτήν. Επίσης θέλω να πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Περιβάλλοντος έχουν εγκρίνει αυτή την τροποποίηση των όρων λειτουργίας του πάρκου πουλιών της Πέγειας.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.521, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Όπως είναι γνωστό, στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα λειτουργούν παράνομα υποστατικά, ορισμένα από αυτά ως κέντρα αναψυχής ή αναψυκτήρια. Πολλές φορές έχουν προκληθεί σχόλια για τις παράνομες επεμβάσεις στην περιοχή του Άσπρου Ποταμού ή στη Λάρα. Πρόσφατα δε προκλήθηκε σάλος από την ανέγερση παράνομης οικοδομής στην παραλία της Λάρας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό και το είδος των παράνομων οικοδομών εντός της περιοχής προστασίας της φύσης στη χερσόνησο του Ακάμα και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνει για κατεδάφιση και απομάκρυνση αυτών των παρανομιών.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.529, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε διάφορα κυβερνητικά κτίρια, όπως και στις φυλακές έχουν εγκατασταθεί αψίδες ανιχνευτών μετάλλων/αψίδες ασφαλείας. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι στις φυλακές για ευνόητους λόγους καθημερινά αναγκάζονται να περάσουν κάτω από αυτές τις αψίδες, ως μέρος του καθιερωμένου ελέγχου. Η εν λόγω πρακτική ωστόσο ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι γυναίκες οι οποίες εγκυμονούν εξασφαλίζουν χαρτί από τον ιατρό τους, ώστε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους να μην περνούν από αυτά τα μηχανήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την υγεία των ατόμων που περνούν καθημερινά κάτω από τέτοιες αψίδες ασφαλείας. Έχουν προγραμματιστεί καθιερωμένες προληπτικές εξετάσεις, ώστε να ελέγχεται και να διασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων;»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.530, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Μετά τα πρόσφατα γεγονότα και τις παράνομες παρεμβάσεις στις παραλίες της επαρχίας Αμμοχώστου, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης δήλωσε ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη δώδεκα ατόμων που θα είναι αρμόδια για την προστασία των παραλιών από τυχόν παράνομες ενέργειες. Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι ως αντικείμενο των σπουδών τους είχαν τη σωστή διαχείριση των παράκτιων περιοχών, τους οποίους η κυβέρνηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει, ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα παράνομων και αλόγιστων παρεμβάσεων σε παράκτιες περιοχές του νησιού, φαινόμενα των οποίων όλο και πιο συχνά γινόμαστε μάρτυρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποια κριτήρια θα προσληφθούν οι εν λόγω φύλακες, καθώς και ποια θα είναι τα προσόντα τους.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.531, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από την απάντηση του τέως Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2015, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.062, αναφορικά με τον κίνδυνο κατάρρευσης του μοναστηριού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα λόγω καθολικής υποχώρησης του υπεδάφους, πληροφορήθηκα ότι μετά από την εκπόνηση εμπεριστατωμένων μελετών και τη διεξαγωγή των απαραίτητων εργασιών, οι οποίες περιλάμβαναν την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς του λόφου και τις εξειδικευμένες εργασίες ενίσχυσης της υποθεμελίωσης του καθολικού της μονής και οι οποίες θα ολοκληρώνονταν στις αρχές του 2016, το πρόβλημα θα επιλυόταν οριστικά. Παρ’ όλα αυτά, έχω πληροφορηθεί ότι το πρόβλημα επανήλθε, αφού παρουσιάστηκαν νέες ρωγμές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για την επανεμφάνιση του προβλήματος, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αντιμετώπισή του.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.532, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του κράτους όσον αφορά στη μεταστέγαση δημόσιων υπηρεσιών από ιδιωτικά κτίρια;

2. Πόσες ήταν οι δαπάνες του κράτους τα τελευταία χρόνια (2010-2017) όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα κτίρια;

3. Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες μεταστεγάσεις;»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.533, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.856, αναφορικά με τα μνημεία που βρίσκονται στο χωριό Διερώνα της επαρχίας Λεμεσού, πληροφορήθηκα ότι ανεμένετο εντός του 2018 να ξεκινήσουν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων εργασίες για συντήρηση και αποκατάσταση νερόμυλου στην Αγία Παρασκευή, ο οποίος έχει κηρυχθεί “Αρχαίο Μνημείο Β΄ Πίνακα”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ξεκινήσει οι υπό αναφορά εργασίες και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.534, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2017, σε κοινοβουλευτική ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.744 πληροφορήθηκα ότι για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ, που υιοθετήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετοιμάζει προσχέδιο νέας νομοθεσίας, η οποία θα εφαρμόζεται και για την έκθεση εργαζομένων ή μελών του κοινού στο ραδόνιο μέσα σε κτίρια, για την εξωτερική έκθεση από οικοδομικά υλικά και σε περιπτώσεις μακροχρόνιας έκθεσης από τα επακόλουθα ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης ή μιας ανθρώπινης δραστηριότητας του παρελθόντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το υπό αναφορά νομοσχέδιο.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.536, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017 σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.037 αναφορικά με το ιστορικό της ανέγερσης, χρήσης και εγκατάλειψης των αστυνομικών οικιών στην περιοχή ΡΙΚ στη Λευκωσία, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είχε αποταθεί στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αναμενόταν γνωμάτευσή του σχετικά με τον τρόπο επίσχεσης του τεμαχίου στο οποίο βρίσκονται οι κατοικίες, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η κατεδάφισή τους και η αξιοποίηση του χώρου, δεδομένου ότι η απαλλοτρίωση επί αγγλοκρατίας έγινε, με σκοπό τη δημιουργία χώρου εκπαίδευσης της Αστυνομίας (“Police Training Camp”).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά υπόθεση.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.537, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόγραμμα προσθήκης ανελκυστήρων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες κυβερνητικών οικισμών, το οποίο ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως τέλος του 2017 αφορούσε τριακόσιες ογδόντα υφιστάμενες πολυκατοικίες. Επίσης, αναμενόταν γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα σχετικά με το κατά πόσο το υπό αναφορά τμήμα θα μπορούσε να προχωρήσει στην υλοποίηση έργων ανέγερσης ανελκυστήρα, ακόμα και εάν ένας συνιδιοκτήτης διαφωνούσε με αυτό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος προσθήκης ανελκυστήρων σε κυβερνητικούς οικισμούς και ποια ήταν η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.538, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.103 αναφορικά με τη λειτουργία των ακαδημιών ποδοσφαίρου, πληροφορήθηκα ότι ο ΚΟΑ επεξεργαζόταν την τροποποίηση των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 και 2012, ώστε η λειτουργία των ακαδημιών ποδοσφαίρου να διέπεται από τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία των εν λόγω κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.539, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Τελευταία γίνεται συζήτηση για την έλλειψη προσωπικού στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κλάδο. Μάλιστα, οι επιχειρηματίες του κλάδου ζητούν όπως τους επιτραπεί να εργοδοτήσουν προσωπικό από τρίτες χώρες. Έχω πληροφορηθεί ότι στα τεχνικά λύκεια υπάρχει κατεύθυνση και για τουριστικά επαγγέλματα και, όταν υπάρχει ζήτηση για τα επαγγέλματα αυτά, δεν υπάρχουν επαρκείς θέσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί, αφού υπάρχει ζήτηση σε αυτά τα συγκεκριμένα επαγγέλματα στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό τομέα, δε γίνεται προσπάθεια για εκπαίδευση Κυπρίων νέων στο επίπεδο της μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης. Επιπλέον, θα ήθελα να πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τις θέσεις που προσφέρονται στη δημόσια μέση και ανώτερη εκπαίδευση για εκπαίδευση στα διάφορα επαγγέλματα των δύο κλάδων.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.540, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.730 αναφορικά με τις βολές που πραγματοποιούνταν στο πεδίο βολής Ψεματισμένου, πληροφορήθηκα ότι ο υπουργός με απόφασή του διέταξε την αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε βολής στο συγκεκριμένο πεδίο βολής και ανέθεσε σε ειδική επιτροπή να “εξετάσει το θέμα του εντοπισμού εναλλακτικού παραθαλάσσιου χώρου ο οποίος να είναι κατάλληλος για την ασφαλή διεξαγωγή των βολών, οι οποίες μέχρι πρότινος εκτελούνταν” στο εν λόγω πεδίο βολής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εντοπίστηκε εναλλακτικός παραθαλάσσιος χώρος για τη διεξαγωγή των βολών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.547, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.548, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η νέα συμφωνία με την εταιρεία HELECTOR για τη διαχείριση της Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στην Κόση εμπίπτει στον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο και αν θα τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.549, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελίες, τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης τα οποία λειτουργούν στο νοσοκομείο είναι παλαιού τύπου και παρουσιάζουν καθημερινά προβλήματα, ενώ λόγω της έλλειψης μηχανημάτων υπάρχουν άτομα τα οποία βρίσκονται αναγκαστικά σε αναμονή για αιμοκάθαρση. Επίσης, αν και τα μηχανήματα λειτουργούν καθημερινά, υπάρχουν μέρες που η αιμοκάθαρση γίνεται χωρίς την επίβλεψη ιατρού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει τα υπό αναφορά προβλήματα και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αντιμετώπισή τους.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.550, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο του 2003, απαγορεύεται η θανάτωση συγκεκριμένων ειδών φιδιών και πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε αυτή την ενέργεια είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και μπορεί να αναγκαστεί να πληρώσει πρόστιμο ύψους μέχρι €17.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, στην Κύπρο είναι συχνό φαινόμενο η θανάτωση φιδιών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ, στους δήμους, στην αστυνομία και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν υπάρχει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στο οποίο θα μπορούν να αποταθούν οι πολίτες, αν αντιληφθούν την ύπαρξη φιδιού σε κοντινή απόσταση. Μερικοί πολίτες απευθύνονται σε ιδιώτες γητευτές φιδιών, οι οποίοι γνωρίζουν πώς να απομακρύνουν το φίδι, αλλά δυστυχώς πολλοί υπολογίζεται ότι καταλήγουν στην εύκολη λύση, τη θανάτωσή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Αν ευσταθούν οι πληροφορίες ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευμένοι υπάλληλοι σε δήμους, αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τη σύλληψη και απομάκρυνση φιδιών, υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού;

2. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη θανάτωση φιδιών. Υπάρχουν οποιεσδήποτε σκέψεις για διενέργεια εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με το ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν, σε περίπτωση που αντιληφθούν φίδια σε κοντινή σε αυτούς απόσταση;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.551, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Με βάση τον περί Δήμων Νόμο, η δημοτική αρχή έχει καθήκον να προνοεί για την καθαριότητα και υγιεινή κατάσταση του δήμου και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την περιστολή οποιασδήποτε οχληρίας (άρθρο 84). Κατά τις επισκέψεις μου όμως σε δημοτικές και κοινοτικές αρχές έχω γίνει δέκτης παραπόνων ότι δεν τους παραχωρεί ο νόμος το δικαίωμα να εκδίδουν εξώδικα για τη ρύπανση εντός των δημοτικών ή κοινοτικών ορίων, ούτε ακόμη και όταν εντοπιστεί αυτόφωρα κάποιος να απορρίπτει σκουπίδια σε κάποιο ανοικτό χώρο. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις απόρριψης σκουπιδιών (ρύπανση) σε περιφραγμένους ιδιωτικούς χώρους.

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ακριβές νομικό πλαίσιο που υπάρχει σε ισχύ και αν υπάρχουν σχεδιασμοί για τροποποίησή του, ώστε δημοτικές και κοινοτικές αρχές να τιμωρούν διά εξωδίκου τη ρύπανση με σκουπίδια και άλλα άχρηστα υλικά, όταν αυτό γίνεται τόσο σε δημόσιους, αλλά και σε ιδιωτικούς χώρους.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.552, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” ότι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) κ. Αντρέας Στυλιανού, μιλώντας στη γενική συνέλευση του συνδέσμου, υπέδειξε ότι οι μισοί ή και λιγότεροι εργοδότες δεν ασφαλίζουν το προσωπικό τους όπως προνοεί ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2010. Αναφέρθηκε σε περιπτώσεις όπου θύματα ατυχημάτων, που πολλά είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς, λόγω του ότι δεν καλύπτονται από κάποια ασφάλεια, παραμένουν χωρίς αποζημιώσεις με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για αυτούς και για την οικογένειά τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του πιο πάνω προβλήματος.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.558, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” έχω πληροφορηθεί ότι οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Υγείας εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα δεν μπορούν να προχωρήσουν στη χορήγηση φαρμάκων σε οροθετικά άτομα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πρόβλημα παρουσιάστηκε μετά την κατάληξη της διαδικασίας προσφορών που προκήρυξε το Υπουργείο Υγείας και είχε ως αποτέλεσμα την κατακύρωση του διαγωνισμού σε διαφορετική εταιρεία από εκείνη που μέχρι σήμερα προμήθευε το δημόσιο με το συγκεκριμένο σκεύασμα. Η ανάδοχος εταιρεία φαίνεται πως δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να παραδώσει τις ποσότητες που προνοούνται στις σχετικές συμβάσεις και έτσι τα αποθέματα που υπήρχαν στις αποθήκες του Υπουργείου Υγείας εξαντλήθηκαν, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μείνουν χωρίς τη θεραπεία τους. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι το αρμόδιο τμήμα, η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών, του Υπουργείου Υγείας δε γνωρίζει πότε θα παραλάβει τις πρώτες ποσότητες του συγκεκριμένου σκευάσματος. Παρ’ όλο που το υπουργείο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προχωρήσει στην αγορά έκτακτης ποσότητας φαρμάκων, πολλοί είναι οι ασθενείς που διαμαρτύρονται, αφού δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα φάρμακά τους από τα μέσα Απριλίου, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να επιλυθεί το πιο πάνω πρόβλημα και ποια επιπρόσθετα μέτρα προτίθεται να λάβει. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα για ποιο λόγο επιλέχθηκε η εν λόγω εταιρεία, αφού φαίνεται πως δεν είχε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του υπουργείου.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.559, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που τυγχάνουν διπλής ή τριπλής σύνταξης από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των ανεξάρτητων κρατικών υπηρεσιών, καθώς και πόσοι αφενός τυγχάνουν σύνταξης ως πρώην δημόσιοι υπάλληλοι και πρώην αξιωματούχοι και αφετέρου λαμβάνουν μισθό ως νυν αξιωματούχοι (π.χ. βουλευτές, υπουργοί, ευρωβουλευτές, επίτροποι, δήμαρχοι κ.ο.κ.), πόσοι δηλαδή, παράλληλα με το μισθό τους, λαμβάνουν και σύνταξη από το δημόσιο. Επιπρόσθετα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ετήσιο κόστος που επωμίζεται το κράτος για την καταβολή των συντάξεων αυτών και κατά πόσο η κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για νομοθετική ρύθμιση του θέματος, λαμβανομένων υπόψη και των ακυρωτικών αποφάσεων που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο επί του θέματος.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.561, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι γίνονται ενέργειες για μεταφορά από την Ελλάδα και τοποθέτηση στην περιοχή του Τύμβου της Μακεδονίτισσας ενός μεταγωγικού αεροσκάφους τύπου “Noratlas”, ενός από αυτά που συμμετείχαν στην επιχείρηση ΝΙΚΗ το 1974, ως μνημείου προς τιμήν των Ελλαδιτών καταδρομέων που έφτασαν στην Κύπρο τις τραγικές εκείνες μέρες και πολέμησαν για την αντιμετώπιση της τουρκικής εισβολής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει έγκριση για την ανέγερση αυτού του μνημείου από τις αρμόδιες πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές και αν έχει τύχει θετικής γνωμάτευσης από την Επιτροπή Μνημείων.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.562, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2016, του τέως Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.665, αναφορικά με τη διαχείριση παραλιών, την αδειοδότηση γηπέδου γκολφ στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς-Γιαλιάς και τις τοποθετήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων, πληροφορήθηκα ότι η Δημοκρατία είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα προχωρήσει σε αξιολόγηση συμπληρωματικής μελέτης δέουσας εκτίμησης, με στόχο την επανεξέταση των επιπτώσεων του έργου στην περιοχή του δικτύου “Natura 2000”. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, η αξιολόγηση των μελετών αυτών αναμενόταν να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Μαρτίου 2016. Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε δεσμευτεί ότι δε θα ξεκινήσουν οι εργασίες υλοποίησης του έργου, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Παράλληλα, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, θα προωθούσε μέτρα και δράσεις για την προστασία και τη διαχείριση του τόπου κοινοτικής σημασίας “Πόλις-Γιαλιά” του δικτύου “Natura 2000”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκεται η υπό αναφορά υπόθεση, αν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των μελετών και ποια τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής. Παρακαλώ επίσης τον υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί και εκδοθεί οι σχετικές άδειες οικοδομής και ποια μέτρα και δράσεις προωθεί το υπουργείο για την προστασία και τη διαχείριση του τόπου κοινοτικής σημασίας “Πόλις-Γιαλιά” του δικτύου “Natura 2000”. Τέλος, παρακαλώ τον υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μελετών και, εάν ναι, ποια είναι η θέση της.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.574, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει παρατηρηθεί παραβίαση των όρων που τέθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για τη χορήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης και πολεοδομικής άδειας για τη διενέργεια έργων στην παραλία “Σειρήνα” (Κουμούλλη). Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος”, ο Έπαρχος Αμμοχώστου Γεώργιος Χρυσαφίνης επιβεβαίωσε ότι, αν και εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, εντούτοις δεν τηρήθηκαν οι όροι που τέθηκαν από τα αρμόδια Τμήματα Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας. Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε σχετική γνωμάτευσή του αναφέρει ότι στην εν λόγω παραλία έχει διαπιστωθεί πως έγιναν επιπρόσθετες επεμβάσεις πέραν των όσων περιλαμβάνονταν στα σχέδια και στην Έκθεση Προκαταρκτικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που κατατέθηκαν από πλευράς του Δήμου Παραλιμνίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες οι εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την άρση των εν λόγω παρανομιών, καθώς και για την αποφυγή αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων σε παραλίες του νησιού.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.575, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του νόμου για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΕΕΕ), είναι υποστελεχωμένη, με αποτέλεσμα οι λειτουργοί να μην προλαβαίνουν να εξετάζουν τις αιτήσεις που κατατίθενται από το κοινό. Όπως πληροφορούμαι, το τμήμα στελεχώνουν ωρομίσθιοι υπάλληλοι, οι οποίοι εργάζονται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα, όταν τερματίζεται ή διακόπτεται το συμβόλαιό τους, το τμήμα να αντιμετωπίζει προβλήματα υποστελέχωσης. Το κράτος επενδύει χρόνο και χρήμα, για να εκπαιδεύει λειτουργούς οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι και, όταν αυτοί φύγουν, το αποτέλεσμα είναι έξι με δέκα άτομα να χειρίζονται χιλιάδες αιτήσεις και ένα ποσό ύψους €20 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια τα σχέδια του υπουργείου για τη δημιουργία δομών οι οποίες θα χειρίζονται αποτελεσματικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα τα θέματα που αφορούν στην παροχή ΕΕΕ.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.576, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με την απελευθέρωση στην κυπριακή φύση από λειτουργούς της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγιού προς ενίσχυση του αριθμού των “θηραμάτων” τρυγονιών του είδους “streptopelia senegalesis”, το οποίο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είναι εισβλητικό είδος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης των πιο πάνω καταγγελιών, αν έχει διερευνήσει την υπόθεση και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, εάν όντως έχει διαπιστωθεί η απελευθέρωση στην κυπριακή φύση του εν λόγω είδους τρυγονιών.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.577, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι λόγω της φετινής ανομβρίας και της κατάστασης των φραγμάτων θα γίνει περικοπή κατά 30% στην παροχή νερού για άρδευση η οποία παρέχεται από κυβερνητικά υδατικά έργα. Γνωρίζω ότι μεγάλες ποσότητες νερού παρέχονται κάθε χρόνο από κυβερνητικά υδατικά έργα στην επαρχία της Πάφου για την άρδευση των γηπέδων γκολφ που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν στην επαρχία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Αν η απόφαση για κατά 30% περιορισμό της παροχής νερού από τα κυβερνητικά υδατικά έργα αφορά και τα γήπεδα γκολφ.

2. Την ποσότητα του νερού που παρέχεται για τη γεωργία στην επαρχία Πάφου και παγκύπρια.

3. Την ποσότητα που παρέχεται από κυβερνητικά υδατικά έργα παγκύπρια για γήπεδα γκολφ.»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.578, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με τον περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής και Παροχής Ωφελημάτων προς τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και προς τους Εξαρτωμένους τους Νόμο του 2008 [Ν. 120(Ι)/2008], στους αιχμαλώτους πολέμου και στους εξαρτωμένους τους παρέχεται από την κυπριακή πολιτεία δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κρατικά νοσηλευτήρια της Κύπρου. Σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων οι εκπρόσωποι των αιχμαλώτων πολέμου εξέφρασαν την απορία αν θα εξαιρούνται από τις εισφορές που θα καταβάλλονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το ΓΕΣΥ ως αντιστάθμισμα της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δικαιούνται σήμερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο κάποιες κατηγορίες πολιτών να εξαιρούνται από τις εισφορές που πρέπει να καταβάλλονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το ΓΕΣΥ. Σε περίπτωση που θα υποχρεούνται όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως να καταβάλλουν εισφορές, μελετάται το ενδεχόμενο για παροχή κάποιων αντισταθμιστικών μέτρων σε όσους σήμερα δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.579, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πρόσφατα η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε πρόταση νόμου με την οποία έχει καταργηθεί η καταβολή μεταβιβαστικών τελών για τις περιπτώσεις κατάθεσης συμβολαίου μακροχρόνιας μίσθωσης οικοδομήσιμης γης στο Κτηματολόγιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των κρατικών εσόδων από τη μίσθωση οικοδομήσιμης γης ανά έτος τα τελευταία δέκα χρόνια.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.580, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας στις 16 Νοεμβρίου 2017 η Νομική Υπηρεσία είχε δεσμευθεί να ετοιμάσει το νομοσχέδιο που αφορά στο επάγγελμα του Βοηθού Φαρμακείου μέχρι το Πάσχα του 2018, ώστε να κατατεθεί από το αρμόδιο υπουργείο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία του εν λόγω νομοσχεδίου και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.581, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί το δίκτυο είκοσι περιβαλλοντικών οργανώσεων που ενεργοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Δυστυχώς, από το 2012 η κρατική χορηγία η οποία καταβαλλόταν στην ομοσπονδία έχει διακοπεί, θέτοντας σε κίνδυνο τη λειτουργία της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο επαναφοράς της ετήσιας χορηγίας προς την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.582, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τέσσερις συνολικά αθλητικές ομοσπονδίες οι οποίες χρησιμοποιούν τα φράγματα για ναυταθλητισμό [κανό και καγιάκ, κωπηλασία, ντράγκον μπόουτ (dragon boat) και θαλάσσιο σκι] ζητούν την επίσπευση της ετοιμασίας και κατάθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων των κανονισμών για χρήση των φραγμάτων για ναυταθλητισμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εκκρεμεί η ετοιμασία σχετικών κανονισμών οι οποίοι θα ρυθμίζουν τη χρήση των φραγμάτων για ναυταθλητισμό και, αν ναι, τι περιλαμβάνουν οι υπό αναφορά κανονισμοί.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.593, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.594, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει κυκλοφορήσει έκθεση με τίτλο “Μισθολογική διαφάνεια στην Ευρώπη: Πρώτες εμπειρίες των εκθέσεων ελέγχου σε σχέση με το φύλο σε τέσσερα κράτη μέλη”. Σύμφωνα με την υπό αναφορά έκθεση, η Κύπρος δεν έχει ενσωματώσει στη νομοθεσία της κάποιο από τα εργαλεία τα οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Σύστασή της, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2014, σχετικά με την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της διαφάνειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει ενσωματώσει η Κυπριακή Δημοκρατία κάποιο από τα εργαλεία τα οποία προτείνονται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποια μέτρα λαμβάνονται γενικότερα από την Κυπριακή Δημοκρατία για την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της διαφάνειας;»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.595, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είχε καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2007 τους περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς, σύμφωνα με τους οποίους αυξανόταν το ύψος του εξώδικου προστίμου που προνοείτο για την παράβαση των διατάξεων του περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμου. Ωστόσο, οι εν λόγω κανονισμοί αποσύρθηκαν το 2010 και δεν επανακατατέθηκαν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επαναφέρει τους υπό αναφορά κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι φέτος αντιμετωπίζουμε μία από τις χειρότερες τα τελευταία δέκα χρόνια ανομβρίες, με μεγάλο οικονομικό περιβαλλοντικό κόστος.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.596, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμο, η μέτρηση έντασης του ήχου απαιτείται για αερολιμένες όπου οι ετήσιες κινήσεις αεροσκαφών υπερβαίνουν τις 50 000 (απογειώσεις-προσγειώσεις).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια είναι η ετήσια κίνηση αεροσκαφών που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια (2010-2017) στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου;

2. Έχουν υποβληθεί από τις διοικήσεις των αεροδρομίων εκθέσεις περιβαλλοντικού θορύβου; Εάν ναι, τότε παρακαλώ όπως κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.597, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των εγγεγραμμένων εταιρειών από το 2011 μέχρι το 2018.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.598, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2018, σε κοινοβουλευτική ερώτηση αναφορικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που δίδονται στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών τεμαχίων γης τα οποία επιτάσσει το Υπουργείο Άμυνας για κάλυψη των αναγκών του, πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο επεξεργάζεται προσχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο προσχέδιο προβλέπονται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα κριτήρια επιλογής, προκειμένου από εξοικονομούμενα ποσά του προϋπολογισμού εκάστου έτους του υπουργείου να χρηματοδοτούνται ώριμα αναπτυξιακά έργα, την υλοποίηση των οποίων θα αναλαμβάνουν άλλες κρατικές υπηρεσίες επ’ ωφελεία δήμων και κοινοτήτων, στα διοικητικά όρια των οποίων υφίστανται στρατιωτικές υποδομές, ως κοινωνικό αντιστάθμισμα για την επιβάρυνση που υφίστανται από την επίταξη ιδιωτικών ιδιοκτησιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εν λόγω διαδικασία.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.599, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοδήποτε σχέδιο για την περισυλλογή και ανακύκληση των μαγνητικών ταινιών (VHS). Υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση για έκδοση κανονισμών στον περί Αποβλήτων Νόμο, οι οποίοι να ρυθμίζουν την ορθολογική διαχείριση των μαγνητικών ταινιών;»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.610, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών από ιδιοκτήτες τεμαχίων γης στη νοτιοανατολική πλευρά του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Αγλαντζιά σχετικά με την τροποποίηση του τοπικού σχεδίου Λευκωσίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, από το 1990 η περιοχή θεωρείτο ως ζώνη Γα, γεωργική ζώνη με συντελεστή δόμησης 20%. Με την τελευταία τροποποίηση του τοπικού σχεδίου η περιοχή έχει κηρυχθεί σε ζώνη Δα με συντελεστή δόμησης 0,5%. Οι ιδιοκτήτες δίκαια διαμαρτύρονται ότι με αυτό τον τρόπο η αξία των περιουσιών τους έχει εκμηδενιστεί. Σημειώνεται ότι ο δήμος Αγλαντζιάς είχε εισηγηθεί στο Πολεοδομικό Συμβούλιο την τροποποίηση της γεωργικής ζώνης σε οικιστική, ώστε να προφυλαχθούν οι περιουσίες των ιδιοκτητών, κάτι το οποίο δεν έγινε τελικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Προτίθεται να προχωρήσει σε επανεξέταση του τοπικού σχεδίου Λευκωσίας στη βάση των διαμαρτυριών των ιδιοκτητών τεμαχίων γης στην περιοχή;

2. Εάν δε γίνονται σκέψεις επανεξέτασης του σχεδίου, με ποιο τρόπο θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες γης για τη μείωση της αξίας της γης τους;»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.611, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η πρωτοβουλία της Βουλής των Αντιπροσώπων για κοινοβουλευτική τριμερή συμμαχία μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας-Αρμενίας προϋποθέτει την ανάλογη συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των τριών χωρών. Στις πρόσφατες συναντήσεις της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας της Βουλής των Αντιπροσώπων με τη νέα κυβέρνηση της Αρμενίας διαπιστώθηκε ότι παραμένει έντονο το ενδιαφέρον της φιλικής αυτής χώρας για επίτευξη της υπό αναφορά τριμερούς συμφωνίας.

Δεδομένης της μακροχρόνιας φιλίας ανάμεσα στους τρεις λαούς, που ενισχύεται από την πολυάριθμη, δραστήρια αρμενική κοινότητα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, έχοντας υπόψη ότι οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των τριών χωρών είναι διαχρονικά άριστες και λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά συμφέροντα, καθώς και την κοινή ιστορική πορεία των λαών τους, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και να προωθήσει σύναψη τριμερούς συμμαχίας μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας-Αρμενίας. Επιπλέον, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν είναι σε θέση η Κύπρος να προχωρήσει και σε τετραμερή συμμαχία όπως π.χ. Κύπρος-Ελλάδα-Ισραήλ-Ιταλία, Κύπρος-Ελλάδα-Ισραήλ-Αρμενία κ.ο.κ.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.613, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στις 24 Νοεμβρίου 2017, κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης υπογράφηκε η Συμφωνία Συνεργασίας και Ενισχυμένης Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αρμενίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επικύρωση της εν λόγω συμφωνίας από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.614, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί μαθητές σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης οι οποίοι διακρίθηκαν σε παγκύπριους διαγωνισμούς αδυνατούν να μεταβούν στο εξωτερικό, για να συμμετάσχουν σε πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους διαγωνισμούς ως οι καλύτεροι της Κύπρου λόγω οικονομικής δυσκολίας. Πολλές φορές τα ίδια τα σχολεία απευθύνονται σε διάφορους οργανισμούς ή εταιρείες για την παραχώρηση χορηγιών και αρκετές φορές τα έξοδα αναγκάζονται να τα αναλάβουν οι οικογένειες των παιδιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει κάποιο σχέδιο στήριξης των μαθητών που διακρίνονται σε παγκύπριους διαγωνισμούς, ώστε να μεταβαίνουν σε πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους διαγωνισμούς και να εκπροσωπούν την Κύπρο στο εξωτερικό.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.615, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στο αλιευτικό καταφύγιο Κάτω Πύργου υπάρχει αγκυροβολημένο για αρκετούς μήνες ένα σκάφος το οποίο μετέφερε πρόσφυγες από τα παράλια της Τουρκίας. Το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και κινδυνεύει να βυθιστεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς θα διαχειριστεί το θέμα του εγκαταλελειμμένου τουρκικού σκάφους στο αλιευτικό καταφύγιο Κάτω Πύργου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.616, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πληροφορήθηκα ότι η Λιθουανία -χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης- έχει επιτύχει ανακύκλωση των πλαστικών μπουκαλιών σε ποσοστό 93% εφαρμόζοντας ένα σχέδιο πληρωμής με την επιστροφή άδειων πλαστικών σακουλιών, φιαλών, κυρίως του εμφιαλωμένου επιτραπέζιου νερού. Παρόμοια προγράμματα εφαρμόζονται στη Γερμανία, Εσθονία, Σουηδία και Φινλανδία, όπως και στην Ισλανδία, Νορβηγία κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εφαρμογή αυτού του μέτρου πληρωμής με την επιστροφή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, και ποια παρόμοια προγράμματα εφαρμόζει ή πρόκειται να εφαρμόσει η Κύπρος.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.617, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πληροφορήθηκα ότι η κυβέρνηση προγραμματίζει τη δημιουργία τμήματος πρώτων βοηθειών στο Μακάρειο Νοσοκομείο εξειδικευμένο για βρέφη, παιδιά και εγκυμονούσες γυναίκες. Πρόσφατα μάλιστα πραγματοποιήθηκε και φιλανθρωπικός αγώνας καλαθόσφαιρας, για να ενισχυθεί και προωθηθεί αυτή η προσπάθεια, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδιασμού για τη λειτουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου και ενισχυμένου τμήματος πρώτων βοηθειών για βρέφη, παιδιά και εγκυμονούσες στο Μακάρειο Νοσοκομείο;

2. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες δαπάνες στον προϋπολογισμό του 2018, κατά ποιο τρόπο έχουν διατεθεί και ποιες προβλέψεις υπάρχουν στον προϋπολογισμό των επόμενων ετών;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.619, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι δε συμπεριλαμβάνεται στους κλάδους κατεύθυνσης των τεχνικών σχολών της Κύπρου η ειδικότητα του φροντιστή υγείας, όπως συμβαίνει παραδείγματος χάρη με τον κλάδο της γεωπονίας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες της ανθοκομίας και της αρχιτεκτονικής τοπίου, καθώς και της παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Σύμφωνα μάλιστα με τους Περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Κανονισμούς, οι φροντιστές στέγης πρέπει να έχουν τουλάχιστον τρία χρόνια επιτυχούς φοίτησης σε αναγνωρισμένη σχολή μέσης εκπαίδευσης. Συνεπώς, ενισχύεται το επιχείρημα ότι θα ήταν καλό οι τεχνικές σχολές να προσφέρουν ως επιλογή την ειδικότητα του φροντιστή υγείας, ώστε τα άτομα που θα στελεχώνουν τις στέγες ηλικιωμένων να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα εκπαιδευμένοι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο να εντάξει την ειδικότητα του φροντιστή υγείας σε έναν κλάδο κατεύθυνσης των τεχνικών σχολών.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.620, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών από κατοίκους της κοινότητας Πισσουρίου ότι δίπλα από το δημοτικό σχολείο της περιοχής εγκαταστάθηκε κεραία κινητής τηλεφωνίας. Όπως έχω πληροφορηθεί, ομάδα κατοίκων έστειλε επιστολή στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ζητώντας να ενημερωθεί κατά πόσο η εταιρεία που προχώρησε στην εγκατάσταση της κεραίας έχει εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια, αλλά, παρ’ όλο που πέρασε ένας χρόνος, ακόμη δεν έλαβε απάντηση. Η αναστάτωση των κατοίκων μάλιστα μεγάλωσε μετά από την εμφάνιση περιστατικού λευχαιμίας σε μαθητή του δημοτικού σχολείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Αν η εταιρεία που εγκατέστησε την εν λόγω κεραία έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες.

2. Αν προτίθεται να μετακινήσει την κεραία κινητής τηλεφωνίας σε μη κατοικημένη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις δικαιολογημένες ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής και τις πρόνοιες της εντολής 3/2006 του Υπουργείου Εσωτερικών.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.621, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σχέδιο δράσης για την προστασία και διατήρηση του τρυγονιού (International Single Species Αction Plan for the Conservation of the European Turtle Dove Streptopelia turtur). Ωστόσο, η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, κατά τη συζήτηση του σχεδίου εξέφρασε μία σειρά αντιρρήσεων και ειδικότερα τη διαφωνία της με την πιθανή αναστολή του κυνηγιού του εν λόγω είδους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εφόσον εγκρίθηκε το υπό αναφορά σχέδιο, ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την πλήρη εφαρμογή του.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.624, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό αριθμό σκαφών αναψυχής που μπορεί να φιλοξενήσουν οι μαρίνες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο και ποιο είναι το ποσοστό πληρότητας των κυπριακών μαρινών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.625, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 14 Μαΐου 2018 να εγκρίνει σχέδιο επιδόματος για όσους έκαναν θητεία μεγαλύτερη της προκαθορισμένης την περίοδο της τουρκικής εισβολής το 1974, καθώς και για αιχμαλώτους και παθόντες πολέμου. Έχω πληροφορηθεί ότι το επίδομα αυτό θα υπολογίζεται βάσει της σύνταξης εκάστου δικαιούχου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το επίδομα θα καταβάλλεται και σε άτομα τα οποία πληρούν τις πρόνοιες του σχεδίου, αλλά έζησαν και εργάζονται στο εξωτερικό ή λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό. Αν ναι, με ποιο τρόπο θα υπολογίζεται η καταβολή του επιδόματος και, αν όχι, με ποιο τρόπο προτίθεται η κυβέρνηση να δικαιώσει αυτή την ομάδα ατόμων;»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.626, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.633, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Δημοκρατία της Αρμενίας επιθυμεί έντονα τη διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Φιλελευθεροποίησης Θεωρήσεων Εισόδου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια μέτρα λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να προωθηθεί το αίτημα της Αρμενίας για διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Φιλελευθεροποίησης Θεωρήσεων Εισόδου με την Ευρωπαϊκή Ένωση;

2. Ποιο είναι το καθεστώς που διέπει την έκδοση θεωρήσεων εισόδου, την έκδοση αδειών εργασίας αλλοδαπών κ.ο.κ. για Αρμένιους πολίτες στην Κυπριακή Δημοκρατία; Υπάρχει οποιαδήποτε ειδική ρύθμιση διευκόλυνσης των πολιτών της Δημοκρατίας της Αρμενίας, δεδομένων των καλών σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σε σχέση με τους υπηκόους άλλων χωρών;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.634, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με τον Περί Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμο, τηρούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Μητρώο Δημόσιων Κτιρίων και Μητρώο Έργων Τέχνης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα υπό αναφορά μητρώα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.635, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με την πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για το νέο σχέδιο παροχής κινήτρων σε οροθετικά άτομα, το οποίο προνοεί τη μηνιαία καταβολή επιδόματος €300 σε οροθετικά άτομα τα οποία συμμορφώνονται με τη θεραπευτική τους αγωγή, το επίδομα θα παραχωρείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και δε θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς παραχώρησης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων. Επίσης, επισημαίνεται ότι με την εφαρμογή του σχεδίου θα τερματιστεί η παροχή έκτακτων βοηθημάτων προς τους οροθετικούς από το Υπουργείο Υγείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Με την καταβολή του μηνιαίου επιδόματος σε οροθετικά άτομα θα επηρεάζεται η παροχή άλλων δημόσιων βοηθημάτων (π.χ. φοιτητική χορηγία, επίδομα τέκνου, επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, επίδομα μάνας κτλ.), τα οποία υπολογίζονται στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων;

2. Η χορηγία για το σύνδρομο ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (κονδύλι ύψους €357.000 στον προϋπολογισμό του 2018) πώς θα αξιοποιείται; Αφορά ξεχωριστό κονδύλι από αυτό που προνοείται για το μηνιαίο επίδομα;

3. Για ποιο λόγο θα τερματιστεί η παροχή έκτακτων βοηθημάτων από το Υπουργείο Υγείας, ποια είναι αυτά τα έκτακτα βοηθήματα και από ποιο ταμείο χρηματοδοτούνται;

4. Η χριστουγεννιάτικη χορηγία προς τους οροθετικούς θα συνεχίσει να καταβάλλεται;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.637, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πρόσφατα υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου στη Λεμεσό για προσφορά υπηρεσιών σε ασθενείς του δημοσίου για εξωτερική ακτινοθεραπεία, στερεοτυπική ακτινοθεραπεία και κλασσική βραχυθεραπεία. Η συμφωνία αυτή είναι μια θετική εξέλιξη για τη θεραπεία των ασθενών των επαρχιών Πάφου και Λεμεσού, οι οποίοι ταλαιπωρούνται, για να εξυπηρετηθούν από το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αυτή η συμφωνία ακυρώνει τις εξαγγελίες και τα σχέδια της κυβέρνησης για λειτουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να υπογράψει ανάλογη συμφωνία με αυτή που υπέγραψε με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο με οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό νοσοκομείο αποκτήσει τις ίδιες ή παρόμοιες ακτινοθεραπευτικές υπηρεσίες ή, με την αυτονόμηση των δημόσιων νοσοκομείων, με οποιοδήποτε αυτονομημένο δημόσιο νοσοκομείο θελήσει να λειτουργήσει σύγχρονο ακτινοθεραπευτικό κέντρο.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.638, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι φυσικοί καταρράκτες, αν και αποτελούν τοποθεσίες υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας, δε συγκαταλέγονται στον κατάλογο των προστατευόμενων τοπίων της Δήλωσης Πολιτικής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω δήλωση πολιτικής τίθενται κάποιες προϋποθέσεις που αφορούν τις ενδεχόμενες αναπτύξεις οι οποίες χωροθετούνται πλησίον προστατευόμενων τοπίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο οι φυσικοί καταρράκτες δε συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των προστατευόμενων τοπίων της Δήλωσης Πολιτικής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και αν υπάρχει πρόθεση να αναθεωρηθεί ο κατάλογος, για να προστεθούν και οι φυσικοί καταρράκτες.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.639, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Υπάρχει η άποψη πως το γεγονός ότι το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών παραμένει τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με τους γνωστούς περιορισμούς που τίθενται και προκρίνονται στη δημόσια υπηρεσία, δημιουργεί φραγμούς και εμπόδια στην ανάπτυξη του ερευνητικού του έργου. Για παράδειγμα, καταγράφονται δυσκολίες όσον αφορά την προσέλκυση ευρωπαϊκών κονδυλίων και τη σύναψη συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σχεδιασμό του υπουργείου του σχετικά με το μέλλον και τις προοπτικές του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.640, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” για την επιστολή του Τμήματος Δασών η οποία αναφέρεται στο προς εξαφάνιση φυτό “cistanche phelypaea”, το οποίο συναντάται στο νησάκι Γερόνησος στην επαρχία Πάφου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Τμήμα Δασών, μετά από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο, διαπίστωσε ότι ο πληθυσμός του υπό αναφορά φυτού έχει μειωθεί δραματικά, κυρίως εξαιτίας των αρχαιολογικών εργασιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή από διάφορες αρχαιολογικές αποστολές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να προστατεύσει τη βιωσιμότητα του σπάνιου αυτού φυτού και να διασφαλίσει τον απρόσκοπτο φυσικό πολλαπλασιασμό του.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.641, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας Πάφου εξέφρασε τη διαφωνία του σχετικά με την παραχώρηση πολεοδομικής άδειας για τη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών εντός των ορίων της κοινότητας. Ειδικότερα, τόσο το κοινοτικό συμβούλιο, αλλά και όλοι οι κάτοικοι του χωριού υποστηρίζουν ότι η κατασκευή της υπό αναφορά μονάδας θα προκαλέσει σοβαρή οχληρία στην περιοχή υποβαθμίζοντας παράλληλα το φυσικό περιβάλλον. Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη με τη λειτουργία άλλων βιομηχανικών μονάδων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις αντιρρήσεις των κατοίκων και αν σκέφτεται να προχωρήσει στην παραχώρηση πολεοδομικής άδειας στη μονάδα επεξεργασίας αδρανών υλικών.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.642, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Μετά την υπόθεση με την παραλία Παχύαμμος στα όρια του δήμου Πάφου όπου εκδόθηκε άδεια παροχής υπηρεσιών από το δήμο, ενώ ταυτόχρονα το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε για την ίδια παραλία άλλη άδεια παροχής υπηρεσιών με τη δικαιολογία ότι ουδέποτε εκμισθώθηκε η παραλία αυτή στο δήμο Πάφου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο αδειούχοι για την ίδια παραλία, προκύπτει ένα γενικό ζήτημα γιατί, εξ όσων πληροφορούμαι, παρέχονται άδειες από τις οικείες τοπικές αρχές για την παροχή υπηρεσιών σε ενενήντα περίπου παραλίες, χωρίς το κράτος να τις έχει εκμισθώσει στις τοπικές αρχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς σχεδιάζει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.643, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει το ενδεχόμενο η Κυπριακή Δημοκρατία να μην καταφέρει να εκπληρώσει τον υποχρεωτικό στόχο για αντικατάσταση κατά 10% των συμβατικών καυσίμων με εναλλακτικά καύσιμα στις οδικές μεταφορές μέχρι το 2020 όπως καθορίστηκε στο εθνικό σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) (2010 έως 2020) στη βάση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/30/ΕΚ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποιο είναι το ποσοστό των ΑΠΕ που χρησιμοποιείται σήμερα στις οδικές μεταφορές και ποιο το χρονοδιάγραμμα που έχει εκπονηθεί για την επίτευξη του στόχου του 10% μέχρι το 2020;

2. Έχουν εκτιμηθεί οι επιπτώσεις σε περίπτωση μη επίτευξης του υπό αναφορά στόχου από την Κυπριακή Δημοκρατία;

3. Έχει υπολογιστεί το ύψος των προστίμων που θα κληθεί να πληρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.650, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης για το Ράλι Κύπρος υπάρχουν αναρτημένοι χάρτες στους οποίους φαίνεται η διαδρομή που πραγματοποιούν οι οδηγοί που συμμετέχουν στο ράλι. Ωστόσο, στους χάρτες αυτούς χρησιμοποιούνται και τουρκικά τοπωνύμια, τα οποία δόθηκαν από το ψευδοκράτος στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας υπενθυμίζω ότι η χρήση διαφορετικών τοπωνυμίων από αυτά που καθιέρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί παραβίαση τόσο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και του περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Τοπωνυμίων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμου του 1998 και αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει το υπό αναφορά θέμα και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί, δεδομένου ότι η δραστηριότητα αυτή χρηματοδοτείται με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.651, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης των γάμων μεταξύ Κυπρίων και αλλοδαπών ή και κοινοτικών, αλλά και λόγω της αύξησης των διαζυγίων, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά της αποξένωσης των παιδιών από τον ένα γονιό. Σε αρκετές περιπτώσεις ο ένας από τους δύο διαζευγμένους γονείς, παραβιάζοντας δικαστικές αποφάσεις και διατάγματα, παίρνει τα παιδιά και τα κρατά παρά τη θέλησή τους και παρά τη θέληση του άλλου γονιού. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο παραπονούμενος γονέας καταφεύγει στην αστυνομία, η οποία επιφορτίζεται με ακόμα ένα καθήκον πέραν του ήδη σοβαρού φόρτου εργασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία που ακολουθείται από την αστυνομία, όταν λαμβάνει καταγγελία από τον έναν εκ των δύο διαζευγμένων γονέων ότι το παιδί του έπεσε θύμα απαγωγής από τον άλλο γονέα. Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο που ακολουθούν οι αστυνομικοί σταθμοί και τα αστυνομικά τμήματα και, εάν ναι, ποιο είναι αυτό; Είναι όλα τα μέλη της αστυνομικής δύναμης γνώστες των διαδικασιών και του πρωτοκόλλου;»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.652, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ για τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αλιείας & Θαλασσίων Ερευνών σχετικά με την αυξανόμενη τάση ανέγερσης ψηλών κτιρίων. Οι ανησυχίες αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ασφάλεια των κτιρίων, στη διαχείριση των υπόγειων νερών και των υλικών από τις εκσκαφές, στη διαχείριση των αποβλήτων, στη μελέτη των σκιάσεων/οπτικών φυγών/ηλιασμού, στον επηρεασμό των υπόγειων υδροφορέων, στη συνεχή σφράγιση του εδάφους, στην αλλοίωση του παραλιακού μετώπου της πόλης, στην κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην ποιότητα της ζωής τους, καθώς και στις αθροιστικές αρνητικές επιπτώσεις στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον. Τα δύο τμήματα υποστηρίζουν ότι για τη χωροθέτηση ψηλών κτιρίων πρέπει να εκπονηθούν ολοκληρωμένες μελέτες ή μελέτες φέρουσας ικανότητας από το κράτος, καθώς και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με βάση τις πρόνοιες του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου του 2005 [102(Ι)/2005], κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέχρι τα τέλη Μαρτίου έχουν χορηγηθεί παγκύπρια 25 πολεοδομικές άδειες για ψηλά κτίρια, οι περισσότερες από τις οποίες στη Λεμεσό, ενώ εκκρεμούν άλλες 60 οι οποίες βρίσκονται υπό αξιολόγηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Έχει υπόψη του τις ανησυχίες του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας & Θαλασσίων Ερευνών και ποια η θέση του;

2. Προτίθεται να ζητήσει τη διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων;»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.653, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί από καταγγελία της Ανοικτής Πρωτοβουλίας Πάρκου Ακαδημίας, αλλά και από μαρτυρίες πολιτών ότι ένας μεγάλος αριθμός δέντρων στο πάρκο της Ακαδημίας έχει ξηραθεί και άλλα δέντρα κινδυνεύουν από ξήρανση. Ορισμένοι λόγοι που έχουν αναφερθεί, στους οποίους ίσως οφείλεται το πρόβλημα, είναι η μείωση της βροχόπτωσης, το είδος των δέντρων, πιθανές ασθένειες (μικρόβιο) και η υποβάθμιση του υδροφορέα της περιοχής. Είναι επίσης γεγονός ότι συνεχίζουν να ξηραίνονται ακόμα και τα δέντρα δίπλα από το ρυάκι, το οποίο έχει ολόχρονα νερό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μελετηθεί οι λόγοι της ξήρανσης των δέντρων στο δάσος του πάρκου της Ακαδημίας, αν έχουν πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένες μελέτες για την προστασία του δάσους, αν έχουν αποφασιστεί μέτρα για τη σωτηρία των δέντρων και, εάν ναι, ποια είναι αυτά.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.656, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκαν στις 7 Ιουνίου 2018 για υποθέσεις παράβασης υπάρχει αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία και στη μη συμμόρφωσή της με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία οι πόλεις και οι κωμοπόλεις είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για τη συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων. Η Κύπρος, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δε δημιούργησε αποχετευτικό δίκτυο για τριάντα έξι (36) οικισμούς. Ταυτόχρονα στις ίδιες περιοχές οι κυπριακές αρχές δεν έχουν εξασφαλίσει ότι τα αστικά λύματα που εισέρχονται στα αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Οδηγία έχει σταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτιολογημένη γνώμη και, εάν η Κυπριακή Δημοκρατία δε συμμορφωθεί εντός δύο (2) μηνών, η υπόθεση ενδέχεται να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη συμμόρφωση με την υπό αναφορά Οδηγία;

2. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, για να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό η συμμόρφωση με την υπό αναφορά Οδηγία;

3. Έχει υπολογιστεί το ύψος των προστίμων που θα κληθεί να πληρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης;»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.657, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Την 21η Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας από τους κατοίκους εννέα κοινοτήτων της περιοχής Βασιλικού (Πεντάκωμο, Ασγάτα, Μαρί, Ζύγι, Καλαβασός, Τόχνη, Χοιροκοιτία, Ψεματισμένος και Μαρώνι). Οι κάτοικοι διαδήλωσαν με αφορμή τα ζητήματα που προκύπτουν από τη συνύπαρξή τους με τη ζώνη βαριάς βιομηχανίας η οποία υπάρχει στην περιοχή. Σε υπόμνημα που εγκρίθηκε και θα δοθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στους αρμόδιους υπουργούς οι κάτοικοι προβάλλουν συνολικά επτά αιτήματα με κύριο ζητούμενο να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των κοινοτήτων τους. Ειδικότερα, οι κάτοικοι επιθυμούν τα εξής:

1. Θεσμοθέτηση της εκπροσώπησης των κοινοτήτων από ειδικά καταρτισμένο άτομο στην επιτροπή αξιολόγησης για αδειοδότηση των εργοστασίων που απαιτείται να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή.

2. Διόρθωση των πολεοδομικών ζωνών και περιορισμός της βιομηχανικής ζώνης στην περιοχή, ώστε να τηρηθούν οι απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας από τις κοινότητες.

3. Επίλυση το συντομότερο δυνατόν του συνεχούς προβλήματος της δυσοσμίας από τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών στην περιοχή, σύμφωνα με υποδείξεις του ΤΕΠΑΚ και τα όσα περιέχονται στη στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη για την περιοχή.

4. Άμεση δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού περιοχής Βασιλικού και βελτίωση του οδικού δικτύου της περιοχής.

5. Διορισμός αντιπροσώπου των εννέα κοινοτήτων στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΕΔΑ Πεντακώμου και επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.

6. Διασφάλιση της οικιστικής ζώνης της περιοχής και της μη μετακίνησης της κοινότητας Μαρί, όπως και της κατάργησης της προοπτικής για δημιουργία τρίτης φάσης στο ενεργειακό κέντρο του Βασιλικού.

7. Διασφάλιση ότι μελλοντικά δε θα υπάρξει θυματοποίηση ιδιοκτητών γης στην ουδέτερη ζώνη στην περιοχή Βασιλικού, καθώς και διασφάλιση του δικαιώματός τους για ανταλλαγή της γης τους ή και αποζημίωσης.

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξετάσει τα υπό αναφορά αιτήματα των κατοίκων της περιοχής Βασιλικού και ποια είναι η τοποθέτησή τους.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.658, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο, “οποιοδήποτε πρόσωπο [...] επιτρέπει ή ανέχεται όπως ο σκύλος του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή τον οποίο έχει κάτω από τη φροντίδα του προξενεί θόρυβο με ηχηρό και συνεχές γαύγισμα που προκαλεί οχληρία στο κοινό [...] είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση πρώτης καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.”

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς διαπιστώνεται ότι υπάρχει οχληρία, δηλαδή ηχηρό και συνεχές γάβγισμα, όπως αναφέρει ο νόμος, πόσα άτομα έχουν μέχρι στιγμής καταδικαστεί για υπόθεση οχληρίας του σκύλου τους και πώς οι αρμόδιες αρχές έχουν στοιχειοθετήσει τις υπό αναφορά υποθέσεις.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.659, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με στοιχεία της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος”, στις κάλπες που στήθηκαν στα κατεχόμενα ενόψει των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν στις 24 Ιουνίου 2018 στην Τουρκία προσήλθαν, για να ψηφίσουν, 42.812 Τούρκοι υπήκοοι από τους 106.446 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί τον αριθμό των Τούρκων ψηφοφόρων στα κατεχόμενα στις κατά σειρά εκλογικές διαδικασίες. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικό πίνακα όπου να καταγράφεται ο αριθμός των Τούρκων ψηφοφόρων που είναι εγγεγραμμένοι και που προσήλθαν στις κάλπες των κατεχομένων για τις εκλογικές διαδικασίες από το 2007 εώς σήμερα.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.660, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στις 28 Απριλίου 2017 το τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Σκύλων Νόμου αποσύρθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το νομοσχέδιο προνοούσε τη ρύθμιση σημαντικών θεμάτων που αφορούν στους σκύλους, όπως π.χ. τα τέλη άδειας κατοχής σκύλου, το θέμα των ποινών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το νόμο, την εγγραφή και τη σήμανση των σκύλων και άλλα θέματα ευημερίας των ζώων, για τα οποία σήμερα υπάρχει νομοθετικό κενό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθεί το νέο νομοσχέδιο που θα επικαιροποιεί τον περί Σκύλων Νόμο.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.661, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο, το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 έλαβε μία σημαντική απόφαση σχετικά με τον Ακάμα. Η απόφαση μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιευτεί. Από διαρροές στον ημερήσιο τύπο μαθαίνουμε για παράδειγμα ότι “στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Πέγειας ισχύουν οι πρόνοιες της τουριστικής ζώνης Τ3β. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε πως μέχρι την ολοκλήρωση του τοπικού σχεδίου Πέγειας θα κηρυχθεί σε λευκή ζώνη και η περιοχή Αγίου Γεωργίου Πέγειας πέραν της Τοξεύτρας”. Όμως, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, δεν έχει προετοιμαστεί κανένα υπουργικό διάταγμα για κήρυξη λευκής ζώνης στην περιοχή, ενώ συνεχίζεται η εξέταση νέων αδειών οικοδομής στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Πέγειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την υπό αναφορά απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μαζί με τη σχετική πρόταση που ετοιμάστηκε από το υπουργείο του. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την προστασία του εξαιρετικού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής των θαλασσινών σπηλιών στα πλαίσια της πρόσφατης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2018).»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.662, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ πολύ όπως μας ενημερώσετε για την πολιτική που ακολουθήθηκε σε σχέση με την επιλογή παστεριωμένου γάλακτος στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος για παροχή φρούτων, λαχανικών, μπανανών και γάλακτος σε παιδιά που φοιτούν σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Ενημερώνομαι ότι υπήρξε παρότρυνση από το Υπουργείο Παιδείας προς τις σχολικές διευθύνσεις για προτίμηση συγκεκριμένης εταιρείας και δε δόθηκαν εναλλακτικές επιλογές για προμήθεια από άλλες εγκεκριμένες εταιρείες.

Επίσης, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε βάση ποιας μελέτης και ποιων επιστημονικών στοιχείων παροτρύνει το υπουργείο τα παιδιά να πίνουν αγελαδινό γάλα. Εξ όσων γνωρίζω, για το εν λόγω θέμα οι επιστημονικές απόψεις διίστανται, επομένως ίσως έπρεπε το υπουργείο να μη συμπεριλάβει το παστεριωμένο αγελαδινό γάλα στο πρόγραμμα. Πάντως, κάποιες σχολικές διευθύνσεις κατήγγειλαν ότι, ενώ επέλεξαν να εμπλακούν μόνο στην παροχή φρούτων, λαχανικών και μπανανών, τροφοδοτούσαν τις σχολικές τους μονάδες με γάλα από την εν λόγω εταιρεία, το οποίο δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.665, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι ισχύει όσον αφορά την πυρασφάλεια των κτηνοτροφικών μονάδων (χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια, αγελαδοστάσια). Υπάρχουν κάποιοι κανόνες πυροπροστασίας που να διέπουν τις υπό αναφορά μονάδες; Εάν ναι, διενεργούνται σχετικοί έλεγχοι, για να διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται τα απαιτούμενα μέτρα; Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς ποια αναμένεται να είναι η τύχη των ζώων; Κατά τη διάρκεια της μελέτης του σχεδίου και της άδειας οικοδομής τίθενται όροι πυρασφάλειας;»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.666, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Το 2015, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε πρόταση νόμου με την οποία τροποποίησε το άρθρο 88 του νόμου περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων του 2015, όπου αναφέρεται ρητώς ότι ο διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων δύναται κατά την εξέταση των αιτήσεων για παροχή άδειας για έργα υδροληψίας ή για έργα συγκράτησης ή για παροχή άδειας υδροληψίας να λαμβάνει δεόντως υπόψη του τις απόψεις της οικείας αρχής τοπικής διοίκησης και της αντίστοιχης αρδευτικής επιτροπείας, εφόσον αυτές υποβληθούν εντός των καθορισμένων από τον νόμο χρονικών περιθωρίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως εφαρμόζεται η συγκεκριμένη πρόνοια του πιο πάνω νόμου και αν έχουν ενημερωθεί οι τοπικές αρχές σχετικά το ότι δύνανται να δίνουν τις απόψεις τους κατά την εξέταση των αιτήσεων για παροχή άδειας για έργα υδροληψίας ή για έργα συγκράτησης ή για παροχή άδειας υδροληψίας.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.667, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Κατά καιρούς διατυπώνονται κατηγορίες για το βαθμό της αξιοπιστίας των ελέγχων που διεξάγονται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κανονισμού της Πράσινης Γραμμής. Έχουν γίνει δημόσια πολλές εισηγήσεις για τροποποίηση του κανονισμού, ο οποίος είναι σε λειτουργία από το 2004 και παρουσιάζει πολλές ελλείψεις και κενά. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εξέλιξη με τα καύσιμα και με τη χρήση των μωσαϊκών. Πέραν αυτών, συχνά γίνονται παράπονα για τη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων και φυτοφαρμάκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει στα άμεσα σχέδια του υπουργείου η τροποποίηση του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, καθώς θεωρείται αναγκαία για τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται από τα κατεχόμενα.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.668, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην τοποθεσία “Παρακάλαμος” στον Άγιο Θεόδωρο Λεμεσού έχει εκτελεστεί από την εταιρεία “Α/φοί Παττίχη” παράνομη ανάπτυξη εντός περιοχής του δικτύου “Natura 2000” (βουνοκορφές Μαδαρής/Παπούτσας) και σε περιοχή ζώνης ειδικής προστασίας. Οι ιδιοκτήτες, όπως πληροφορούμαι, έχουν προχωρήσει μάλιστα σε εκχερσώσεις και ισοπεδώσεις γης, υποβαθμίζοντας το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί σχετικά με την υπό αναφορά υπόθεση και ποια μέτρα έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, δεδομένου ότι οι εργασίες γίνονται εντός περιοχής τους δικτύου “Natura 2000” και σε περιοχή ζώνης ειδικής προστασίας.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.669, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι μετά την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή Τηλλυρίας-δάσος Πάφου η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για εμπρησμό, ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να κατηγορηθεί. Ο διευθυντής της πυροσβεστικής απευθύνει συνεχείς εκκλήσεις για συνεργασία του κοινού στην προσπάθεια για εντοπισμό και καταγγελία των εμπρηστών. Το ίδιο έκανε και ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Επειδή συχνά ακούγεται ότι η αιτία μιας δασικής ή αγροτικής πυρκαγιάς είναι ο κακόβουλος εμπρησμός ή η πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες υποθέσεις για εμπρησμό σε δασική περιοχή ή άγρια βλάστηση σε αγροτική περιοχή έχουν καταχωρισθεί τα τελευταία δέκα (10) χρόνια και πόσες καταδίκες υπήρξαν. Παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικός κατάλογος.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.670, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι απαγορεύεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή η εισαγωγή στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, πλην του οδοφράγματος του Αγίου Δομετίου, ψαριών από τα κατεχόμενα. Κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες για παράνομες συναλλαγές μεταξύ ψαράδων, οι οποίοι διευθετούν συναντήσεις στα ανοικτά και μακριά από τις ακτές, όπου δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτές τις πληροφορίες και αν έχουν γίνει οποιεσδήποτε καταγγελίες που αφορούν λαθρεμπόριο ψαριών μέσω θαλάσσης. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα των ελέγχων στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, αλλά και στα άλλα οδοφράγματα για την εμπορία ψαριών προς και από τα κατεχόμενα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.671, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Το άρθρο 107 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου προνοεί ότι, “Το Τμήμα, επιπρόσθετα από την κατάρτιση του εκλογικού καταλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, συντάσσει χωριστούς εκλογικούς καταλόγους για τους διαμένοντες σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκτοπισθέντες εκλογείς:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “εκλογέας” περιλαμβάνει και πρόσωπα τα οποία αποκτούν τα υπό του Νόμου απαιτούμενα προσόντα και των οποίων ο πατέρας είναι εκτοπισθείς”. Όπως φαίνεται στο νόμο, εκλογέας θεωρείται και το άτομο το οποίο έχει πατέρα εκτοπισθέντα και όχι αυτό που έχει μητέρα εκτοπισθείσα, δημιουργώντας θέμα δυσμενούς διάκρισης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπίσει την πιο πάνω αναφορά στο νόμο και αν σκοπεύει να προβεί σε τροποποίηση του υπό αναφορά άρθρου, ώστε εκλογείς να θεωρούνται και οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν υπάρχουν ακόμα νομοθεσίες όπως οι πιο πάνω στις οποίες εντοπίζεται θέμα δυσμενούς διάκρισης για τους εκ μητρογονίας πρόσφυγες.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.672, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων για συμμετοχή τους στην Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας, η οποία διέπεται από τον περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμο του 2005 [Ν. 46(Ι)/2005].

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση της νομοθεσίας και να συμπεριλάβει ως μέλος της Επιτροπής Στεγαστικής Βοήθειας εκπρόσωπο της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.673, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο κ. Πάνος Κελάμης, επικεφαλής μέχρι πρότινος της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου, έχει παραιτηθεί από τα καθήκοντά του. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιους λόγους επικαλέστηκε ο κ. Κελάμης, ώστε να προβεί σε παραίτηση.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.674, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί για το πρόβλημα που παρουσιάζεται στο Υδατικό Έργο Πολεμιδιών (Γαρύλλη) στη Γερμασόγεια. Συγκεκριμένα, παραγωγοί της περιοχής καταγγέλλουν ότι το έργο από την εγκατάστασή του παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την καθαριότητα του νερού που παρέχει. Ειδικότερα, το νερό φαίνεται να περιέχει λάσπες και ιζήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στο σύστημα ροής των αρδευτικών συστημάτων των γεωργών της περιοχής. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, έχουν προβεί σε διάφορα διαβήματα προς τις αρμόδιες αρχές, αλλά το πρόβλημα παραμένει μέχρι στιγμής άλυτο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει τα προβλήματα που παρουσιάζει το Υδατικό Έργο Πολεμιδιών (Γαρύλλη) στη Γερμασόγεια και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για επίλυσή τους.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.675, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Μετά από έρευνα για αξιολόγηση καταγγελίας που δέχθηκα από κατοίκους της κοινότητας Τρούλλων, που αφορά λατόμηση σε τοποθεσία που γειτνιάζει σε περιοχή ζώνης ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), διαπιστώθηκε πως πρόκειται για αδειοδοτημένο λατομείο, για το οποίο εκδόθηκε θετική περιβαλλοντική γνωμάτευση το 2014.

Μετά από τις καταγγελίες για υπερβολική λατόμηση και επέμβαση στην περιοχή ΖΕΠ, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτές τις καταγγελίες και αν γίνονται οι απαραίτητες επιθεωρήσεις, όπως αναφέρεται στη σχετική νομοθεσία.

Περιμένω όπως ελέγξετε την καταγγελία αυτή και μας ενημερώσετε για το αποτέλεσμα των ερευνών σας.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.676, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στη μαρτυρική Τηλλυρία μού αναφέρθηκε από τις τοπικές αρχές ότι ζήτησαν όπως εκπονηθεί και για τα χωριά της περιοχής ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, όπως αυτό που φαίνεται να ετοιμάζεται για το Τρόοδος υπό την καθοδήγηση του προεδρικού συμβούλου και κοινοτάρχη του Καλοπαναγιώτη κ. Γιαννάκη Παπαδούρη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την εισήγηση αυτή και αν προτίθεται να την προωθήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.677, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε τη χρήση ορισμένων νεονικοτινοειδών που χρησιμοποιούνται ως βιοκτόνα στη γεωργία, για να προστατεύσει τον πληθυσμό των μελισσών. Η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναρμονίζεται με την απαγόρευση αυτή και με όλες τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει σε ενέργειες, ώστε οι ούτω καλούμενες “αρμόδιες υπηρεσίες” των κατεχομένων να εναρμονιστούν πάραυτα με αυτή τη νέα απαγόρευση.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.678, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί για τις ανησυχίες των κατοίκων του συνοικισμού Ανθούπολης όσον αφορά το ενδεχόμενο κλεισίματος του ιατρικού κέντρου που βρίσκεται στο συνοικισμό. Όπως αναφέρει το κοινοτικό συμβούλιο, το εν λόγω ιατρικό κέντρο λειτουργεί τα τελευταία τριάντα χρόνια και εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση από πενήντα μέχρι εξήντα άτομα. Το ενδεχόμενο να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι από το Κέντρο Υγείας Λακατάμιας δε φαίνεται να ικανοποιεί τους κατοίκους, γιατί οι περισσότεροι είναι υπερήλικες και δεν έχουν μέσο μεταφοράς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί η πληροφορία ότι θα κλείσει το ιατρικό κέντρο του συνοικισμού της Ανθούπολης και αν σκέφτεται να επανεξετάσει την υπό αναφορά απόφαση λαμβάνοντας υπόψη και τις ανησυχίες των κατοίκων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.681, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι νόμιμοι και αδειούχοι οδηγοί ταξί αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού από μη αδειούχους οδηγούς ταξί, οι οποίοι είτε οδηγούν αδειούχα ταξί είτε οδηγούν πειρατικά ταξί εντελώς παράνομα μέσω κυκλωμάτων αλλοδαπών εργαζομένων στην Κύπρο κ.ά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διεξάγει μελέτη και αν έχει ποσοστοποιήσει το φαινόμενο του αθέμιτου ανταγωνισμού στον τομέα των υπηρεσιών ταξί, αν έχουν γίνει καταγγελίες και πόσες και αν σχεδιάζει τη λήψη επιπλέον μέτρων, όπως π.χ. να δικαιούται η τροχαία να ελέγχει τους οδηγούς ταξί αν κατέχουν επαγγελματική άδεια ή αν καταβάλλουν τις κοινωνικές τους ασφαλίσεις. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το σώμα αν προτίθεται να λάβει μέτρα, όπως π.χ. διοργάνωση εκστρατειών, ώστε οι πολίτες και κυρίως οι τουρίστες να ενημερώνονται για το ποια είναι τα αδειούχα ταξί και να αποφεύγεται η χρήση πειρατικών και παράνομων ταξί.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.682, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο, και συγκεκριμένα το άρθρο 18 αυτού, οποιοσδήποτε αιτητής ή/και δικαιούχος ο οποίος είναι ικανός για εργασία οφείλει μεταξύ άλλων να συμμετέχει σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή/και εκπαιδευτικά μαθήματα, εφόσον κληθεί προς τούτο.

Δεδομένου ότι η συμμετοχή προσώπου σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στις πλείστες των περιπτώσεων προϋποθέτει αμοιβή του προσώπου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, όταν το ΕΕΕ είναι χαμηλότερο του ποσού που αντιστοιχεί στην αμοιβή που δίνεται από τη συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμπληρώνεται το ποσό του ΕΕΕ από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι υποχρεωτική η καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων στις περιπτώσεις που πρόσωπο συμμετέχει σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτικά μαθήματα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.683, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε αίτημα του δήμου Στροβόλου για χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης εγκαταστάσεων και κτιρίων του Δημοτικού Θεάτρου Στροβόλου πληροφορήθηκα ότι το σχέδιο του υπουργείου, το οποίο προνοούσε για την επιχορήγηση έργων υποδομής των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει τερματιστεί από το 2012.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται και πότε να επαναφέρει το υπό αναφορά σχέδιο.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.684, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. φακ. 23.06.011.01.717) αναφορικά με το ενδεχόμενο να τεθεί ξανά σε εφαρμογή το Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων πληροφορήθηκα ότι θα μελετηθεί από το υπουργείο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, το ενδεχόμενο συμπερίληψης τέτοιου σχεδίου στον προϋπολογισμό του 2019.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προχωρεί η συμπερίληψη του Σχεδίου Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων στον προϋπολογισμό του 2019 και αν εξετάζει το ενδεχόμενο η επαναφορά του εν λόγω σχεδίου να συνδυαστεί με την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.688, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2018, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αριθμό φακέλου 23.06.011.02.306, η οποία αποτελούσε συνέχεια στην απάντηση του ίδιου υπουργού, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017, σε προηγούμενή μου κοινοβουλευτική ερώτηση με αριθμό φακέλου 23.06.011.01.410 αναφορικά με την άσκηση ποινικών διώξεων στα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, πληροφορήθηκα ότι η εξέταση των σχετικών υποθέσεων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ότι έχουν γίνει προκαταρκτικές συζητήσεις με τη Νομική Υπηρεσία και ότι συνεχιζόταν η εξέταση των στοιχείων και πληροφοριών που είχαν υποβληθεί από τους φορολογουμένους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των εν λόγω στοιχείων και πληροφοριών που έχουν υποβληθεί από τους φορολογουμένους, αν έχουν καταχωριστεί ποινικές υποθέσεις και, σε περίπτωση που έχουν καταχωριστεί, σε ποια αδικήματα αφορούν.»


Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.689, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι είχε ολοκληρωθεί η έρευνα για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ και ότι είχαν παραμείνει μερικές περιπτώσεις μόνο, από τις οποίες όμως ανέμενε να εισπράξει μικρά ποσά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα για αυτές τις περιπτώσεις και, στην περίπτωση που αυτή έχει ολοκληρωθεί, ποια είναι τα ποσά που φορολογούνται και ποια τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή που αναμένεται να εισπραχθούν.»


Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.690, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει για την υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ ότι είχε εντοπίσει ποσό ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία δικαιούτο να ανακτήσει ως φορολογία για ποσά που δεν είχαν φορολογηθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το ποσό αυτό έχει εισπραχθεί από την κυβέρνηση και αν έχει καταλήξει στα ταμεία του κράτους.»


Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.691, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο ένα μέρος του χρηματικού ποσού που λαμβάνεται από τα πρόστιμα που επιβάλλει το Τμήμα Τροχαίας της αστυνομίας να χρησιμοποιείται για την κάλυψη εξόδων που αφορούν εκστρατείες που στόχο έχουν τη δημιουργία οδικής συνείδησης.»


Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.692, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ανεμένετο η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας γνωμάτευσης βάσει της οποίας οι κοινότητες Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων, Κοιλίνεια, Στατός-Άγιος Φώτιος, Σαλαμιού, Γαλαταριά, Πενταλιά, Τραχυπέδουλα και Αμαργέτη θα ενώνονταν σε σύμπλεγμα.
Μετά τη δημιουργία του συμπλέγματος, σύμφωνα με την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, θα γίνονταν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για πρόσληψη αγροφυλάκων στη βάση του Περί Αγροφυλάκων Νόμου. Σημειώνεται ότι η πρόσληψη αγροφυλάκων στην περιοχή αποτελεί αδήριτη ανάγκη λόγω της υπερβόσκησης που παρατηρείται στην κοινότητα Νατάς και στις γύρω περιοχές. Το Υπουργείο Εσωτερικών για αυτό το σκοπό θα κατέβαλλε ποσό ύψους €12.000 περίπου ως οικονομική βοήθεια στο προτεινόμενο σύμπλεγμα για σκοπούς ενίσχυσης της αποζημίωσης στους δύο αγροφύλακες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι υπό αναφορά κοινότητες έχουν ενωθεί σε σύμπλεγμα και αν έχουν προσληφθεί αγροφύλακες για την επιτήρηση της περιοχής. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα ποιο ήταν το ύψος του ποσού που τελικά δόθηκε για σκοπούς ενίσχυσης της αποζημίωσης στους δύο αγροφύλακες.»


Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.693, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οικοδομή που βρίσκεται στο τεμάχιο 144 του Φ./Σχ. 25/56 στο Νέο Χωρίο Πάφου χρησιμοποιείται παράνομα ως κατοικία χωρίς αλλαγή χρήσης από την αρμόδια αρχή, αφού η σχετική άδεια εκδόθηκε για ανέγερση αγροτικής αποθήκης. Η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, αν και ετοίμασε έκθεση πταίσματος, επειδή δεν έχει στη διάθεσή της επαρκή στοιχεία για τον ιδιοκτήτη, δεν μπορεί να προχωρήσει στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του, καθώς, παρά τη συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Νέου Χωρίου, μέχρι και τον Απρίλιο του 2018 δεν είχε καταφέρει να τον εντοπίσει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση και αν θα προχωρήσει η κατεδάφιση της οικοδομής.»


Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.694, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός νοσηλευτών είναι αποσπασμένος στο Υπουργείο Υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις που παρουσιάζονται καθημερινώς στα δημόσια νοσηλευτήρια, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι νοσηλευτές είναι αποσπασμένοι από το Υπουργείο Υγείας σε θέσεις εκτός νοσοκομειακών καθηκόντων και ποια είναι τα καθήκοντά τους.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.695, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προωθούνται από το δήμο Πέγειας δικαστικά μέτρα εναντίον ιδιοκτήτη παράνομης κατασκευής στον Άσπρο Ποταμό στην Πέγεια. Παράλληλα, σύμφωνα με την πληροφόρησή μου, τη λήψη πρόσθετων δικαστικών μέτρων εξετάζει και η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά υπόθεση.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.696, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2018, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.354 αναφορικά με την πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών να εκδώσει κανονισμούς οι οποίοι θα διέπουν τη λειτουργία του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο επεξεργαζόταν και επρόκειτο να προωθήσει σύντομα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση τους περί Κτηματομεσιτών (Δεοντολογία) Κανονισμούς του 2018 και τους περί Κτηματομεσιτών (Πειθαρχικά Παραπτώματα) Κανονισμούς του 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία των υπό αναφορά κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.697, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι από τους Ανώτερους και Πρώτους Νοσηλευτικούς Λειτουργούς οι οποίοι προάχθηκαν τα τελευταία χρόνια (2010-2018) είναι εκτός νοσηλευτικών διοικητικών καθηκόντων ενός τμήματος νοσοκομείου και είναι αποσπασμένοι εκτελώντας γραφειακά καθήκοντα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.698, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Αντιμετώπισης Κοινωνικών Προβλημάτων (ΣΑΚΟΠ), παρουσιάζονται πολλά προβλήματα όσον αφορά στην εφαρμογή του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμου και συγκεκριμένα στις υποθέσεις που αφορούν διαίρεση ή διαχωρισμό συνιδιόκτητων οικοπέδων. Όπως πληροφορούμαι, γι’ αυτό το λόγο οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει την ετοιμασία νέου νομοσχεδίου, το οποίο θα επιλύσει τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί η πιο πάνω πληροφόρηση και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία τροποποιητικού νομοσχεδίου για τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο και πότε αυτό αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.699, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι της κοινότητας Πυργών αντιδρούν στο ενδεχόμενο επέκτασης της μονάδας ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων της εταιρείας ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ ΛΤΔ με την προσθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης και παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων είναι δικαιολογημένες, εάν λάβουμε υπόψη τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία και στο περιβάλλον η λειτουργία παρόμοιου τύπου μονάδων σε Μοσφιλωτή και Δάλι. Οι κάτοικοι μάλιστα της περιοχής φαίνεται να ανέμεναν τη σταδιακή απομάκρυνση των λατομείων -λειτουργούν ήδη τρία στην περιοχή- και όχι την έναρξη λειτουργίας νέων μονάδων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά υπόθεση; Έχει εκπονηθεί σχετική περιβαλλοντική μελέτη και, εάν ναι, ποια τα πορίσματά της;

2. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να κατευναστούν οι ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής και να αποφορτιστεί η κοινότητα Πύργων από τη λειτουργία των λατομείων;

3. Για ποιο λόγο η εταιρεία επιθυμεί να μεταφέρει τα μηχανήματά της από την περιοχή των βρετανικών βάσεων στα Πυργά, όπως αναφέρεται σε πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελελεύθερος”;»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.700, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχτεί σωρεία καταγγελιών σχετικά με το θέμα της ξήρανσης δέντρων σε περιοχές που εκτελούνται οδικά ή άλλα έργα. Χαρακτηριστικά αναφέρω τα οδικά έργα που γίνονται αυτή την περίοδο στη λεωφόρο Καλλιπόλεως και στη λεωφόρο Ακαδημίας, όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες, αρκετά δέντρα έχουν ξηραθεί, λόγω των εργασιών που διεξάγονται για οδικά ή άλλα έργα (π.χ. αυλάκια, αγωγοί). Συνήθως η ξήρανση των δέντρων προέρχεται από τον επηρεασμό του ριζικού συστήματος, λόγω αποκοπής των ριζών ή συμπίεσης του εδάφους ή λόγω κτυπημάτων στο κορμό από την απρόσεκτη κίνηση βαρέων οχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει κάποιος κώδικας καλής πρακτικής ο οποίος εφαρμόζεται από τις αρμόδιες αρχές για τις εργασίες δίπλα από δέντρα, ώστε να αποφεύγεται το συχνό φαινόμενο της ξήρανσης δέντρων κατά ή μετά από την εκτέλεση δημόσιων έργων.»


Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.006, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2014 κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 9 Μαρτίου 2018. Συγκεκριμένα και βάσει του εισαγωγικού σημειώματος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, οι συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΤ μόλις στις 18 Οκτωβρίου 2016 και για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο στάλθηκαν στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έναν ολόκληρο χρόνο μετά στις 27 Νοεμβρίου 2017.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί οι συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις του 2014 καθυστέρησαν τουλάχιστον ενάμιση χρόνο να εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού και γιατί καθυστέρησαν ακόμη έναν ολόκληρο χρόνο να αποσταλούν στο αρμόδιο υπουργείο. Σημειώνουμε πως οι εξωτερικοί ελεγκτές του οργανισμού υπέγραψαν την έκθεσή τους μόλις στις 9 Οκτωβρίου 2017. Επιπλέον, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε γιατί το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθυστέρησε 6 μήνες να προωθήσει τις συγκεκριμένες καταστάσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων για κατάθεση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.011, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων διαθέτουν σήμερα αγροφύλακα ή αγροφύλακες, σύμφωνα με τον περί Αγροφυλάκων Νόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.012, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση όσον αφορά στο πρόγραμμα προστασίας χελωνών το οποίο εφαρμόζεται στην Κύπρο και το οποίο έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του αριθμού των χελωνών που γεννούν στις κυπριακές ακτές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος”, όταν προβείς σε αναζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά με την προστασία των χελωνών στην Κύπρο, ώστε να εντοπίσεις τηλέφωνα επικοινωνίας αρμόδιων φορέων, όλες οι σελίδες σε παραπέμπουν σε οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στα κατεχόμενα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί, ώστε να υπάρχει πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα προστασίας χελωνών το οποίο εφαρμόζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.013, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια είναι τα σχέδια εκκένωσης τα οποία τίθενται σε εφαρμογή σε περίπτωση πυρκαγιάς σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αυξημένη βλάστηση όπως συμβαίνει σε πολλές κοινότητες του νησιού μας;

2. Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η ενημέρωση των πολιτών, ώστε να είναι σε ετοιμότητα, εάν υπάρξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω πυρκαγιάς, και ιδιαίτερα πώς εξασφαλίζεται η εκπαίδευση των πολιτών και των τοπικών αρχών, ώστε να αποφεύγεται ο πανικός και το φαινόμενο της συμφόρησης των αυτοκινήτων σε οδικές ζώνες;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.014, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στη διάθεση του δευτερογενούς καυσίμου RDF/SRF από τη νέα Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Πεντάκωμο. Όπως είχα πληροφορηθεί, είχαν μελετηθεί δύο εναλλακτικά σενάρια για τη διάθεση του εναλλακτικού καυσίμου, η αποθήκευση του υλικού και μετέπειτα διάθεσή του για ενεργειακή ανάκτηση ή η ταφή του. Τα σενάρια αυτά ωστόσο δεν ήταν αυτά που είχαν τύχει της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι’ αυτό το λόγο υπήρχε κίνδυνος ακύρωσης της χρηματοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.036, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι γνωστό, πέραν των κρατικών δασών, υπάρχουν στην Κύπρο περιοχές πλησίον ή μέσα σε περιοχές κρατικών δασών που, ενώ είναι πυκνοδασωμένες, δεν έχουν κηρυχθεί κρατικά δάση. Πολλές φορές σε αυτά τα ιδιωτικά δάση βλέπουμε να ξεφυτρώνουν μεμονωμένες κατοικίες πολλών εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων, δρόμοι, αποθήκες κ.ο.κ.

Δεδομένης της βιολογικής σημασίας αυτών των ιδιωτικών δασών, αλλά και του κινδύνου καταστροφής τους σε περίπτωση πυρκαγιάς, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομικό καθεστώς που ισχύει σε αυτές τις δασωμένες ιδιωτικής ιδιοκτησίας περιοχές, ποιες οι εξουσίες του Τμήματος Δασών, ποια μέτρα πυροπροστασίας λαμβάνονται (π.χ. αντιπυρικές ζώνες, κάμερες παρακολουθήσεως, δρόμοι προσπέλασης, πυροσβεστικές φωλιές κτλ).»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.037, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 10 Ιουλίου 2018 η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε ομόφωνα τις τροποποιήσεις στον περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμο και στον περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων Νόμο. Με τις τροποποιήσεις αυξάνονται οι προβλεπόμενες ποινές για τα αδικήματα που αφορούν την πρόκληση πυρκαγιάς στην ύπαιθρο και για τα αδικήματα που αφορούν την απόρριψη αποτσίγαρων, αναμμένων σπίρτων ή αναμμένων κάρβουνων σε δημόσιους χώρους και δημόσιους δρόμους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που κρίθηκαν ένοχα για τις πιο πάνω πράξεις τα τελευταία χρόνια (2010 έως 2018),καθώς και για τις ποινές που τους επιβλήθηκαν.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.038, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε παλαιότερη κοινοβουλευτική ερώτησή μου έθεσα το θέμα της ανάγκης δημιουργίας βάσεων ανεφοδιασμού σε καύσιμα και πυροσβεστικό υλικό (π.χ. νερό, επιβραδυντικό υλικό) των εναέριων μέσων πυρόσβεσης. Είχα ζητήσει τη δημιουργία και ενίσχυση ελικοδρομίων, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, ώστε να μην αναγκάζονται τα ελικόπτερα να εγκαταλείψουν το μέρος της φωτιάς, για να μεταβούν στο αεροδρόμιο Πάφου ή Λάρνακας για ανεφοδιασμό σε καύσιμα. Κατά τον ίδιο τρόπο είχα εισηγηθεί τη δημιουργία διαύλων πλησίον περιοχών υψηλού κινδύνου, π.χ. δασικές εκτάσεις, για την προσγείωση/απογείωση των πυροσβεστικών αεροσκαφών οι οποίοι δίαυλοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με καύσιμα κα πυροσβεστικό υλικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν προχωρήσει έργα για τη δημιουργία υποδομών που να διευκολύνουν το έργο των εναέριων πτητικών μέσων πυρόσβεσης όπως αυτά περιγράφονται πιο πάνω (π.χ. δίαυλοι προσγείωσης/απογείωσης).»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.039, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μερικές από τις παρεμβάσεις/επεμβάσεις που προνοεί το Σχέδιο Δράσης 2014 για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου, οι οποίες προτάθηκαν με βάση την κανονιστική διοικητική πράξη 93/2016, δεν έχουν υλοποιηθεί. Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνονταν για την επαρχία Λευκωσίας ήταν η εγκατάσταση αντιθορυβικών πετασμάτων στις λεωφόρους Ηρώων, Γρίβα Διγενή και Αρχαγγέλου. Όσον αφορά στο σχέδιο δράσης για την επαρχία Λεμεσού, πάλι μερικά από τα μέτρα δεν υλοποιήθηκαν, όπως η εγκατάσταση αντιθορυβικών πετασμάτων στη λεωφόρο Κυπριανού, στην οδό Τσιρείου και στη λεωφόρο Ηρώων. Σημειώνεται ότι στα προτεινόμενα μέτρα και για τις δύο επαρχίες συμπεριλαμβανόταν και η εγκατάσταση και λειτουργία υπεραστικής γραμμής τραμ.

Όπως έχω πληροφορηθεί, λόγω του ότι ο περιβαλλοντικός θόρυβος παραμένει σε ανάλογα επίπεδα με το 2014, στο Σχέδιο Δράσης 2018 για τις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού προβλέπεται να προταθούν τα ίδια μέτρα με αυτά του Σχεδίου Δράσης 2014, ενώ νέα μέτρα θα προταθούν για την επαρχία Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν οι αρμόδιες αρχές, ώστε οι προτεινόμενες παρεμβάσεις/επεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης 2018 να εφαρμοστούν, και αν έχουν τεθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.040, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του τέως Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.432, αναφορικά με την εισήγηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πυρκαγιά στη Σολέα για αντικατάσταση παλαιών οχημάτων και μηχανημάτων του Τμήματος Δασών, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε από το 2016 τις αναγκαίες πιστώσεις για αγορά εντός τριών ετών είκοσι τριών πυροσβεστικών οχημάτων, μεταξύ των οποίων μικρά και μεγάλα οχήματα, καθώς και πολλαπλής χρήσης οχήματα για εκχιόνιση τον χειμώνα, δύο φορτηγών και δύο μπουλντόζων. Επίσης, μελετούνταν η αντικατάσταση των οχημάτων μεταφοράς προσωπικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αγορά των υπό αναφορά οχημάτων, καθώς και ποια απόφαση πάρθηκε τελικά για την αντικατάσταση των οχημάτων μεταφοράς προσωπικού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.041, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2016, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.403, αναφορικά με το ενδεχόμενο ειδικής μεταχείρισης των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας του αεροπορικού δυστυχήματος της εταιρείας “Helios Airways Ltd” σε σχέση με τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις τους προς το κράτος, πληροφορήθηκα ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης Ανθρωπιστικών Ζητημάτων, η οποία συστάθηκε με σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, επεξεργαζόταν διάφορα σενάρια για την παροχή κατά χάριν οικονομικής βοήθειας για ανθρωπιστικούς λόγους στις οικογένειες των εν λόγω θυμάτων, δεν είχε ωστόσο μέχρι τότε υποβάλει την εισήγησή της προς το Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υποβληθεί εισήγηση από την εν λόγω επιτροπή προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παροχή οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος, αν έχει ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, αν θα βοηθηθούν όλες οι οικογένειες των θυμάτων και ποιο είναι το συνολικό ποσό που αποφασίστηκε να δοθεί ως οικονομική βοήθεια στις οικογένειες αυτές.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.043, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, επιβάλλεται να καθοριστούν προσόντα πρόσληψης για τους σχολικούς βοηθούς ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών. Η συνομοσπονδία εισηγείται την αλλαγή της διαδικασίας πρόσληψης και να υπάρχει έλεγχος από την προτεινόμενη -από την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης- νέα διεύθυνση ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συμφωνεί και αν θα υλοποιήσει την εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης σε σχέση με την πρόσληψη των σχολικών συνοδών ειδικής εκπαίδευσης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.044, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, προτείνεται η αλλαγή των διαδικασιών αξιολόγησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, έτσι ώστε η παρέμβαση να γίνεται άμεσα μέσω της λειτουργίας ειδικού κέντρου διάγνωσης με στελέχωση από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτες, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους και επιστήμονες των νεών τεχνολογιών και εναλλακτικών επικοινωνιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συμφωνεί και αν θα υλοποιήσει την εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.045, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με υπόμνημα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2018, ο νόμος για την ειδική εκπαίδευση, που τιτλοφορείται “Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος” [Ν. 113(1)/1999)] είναι αναχρονιστικός και χρήζει άμεσης αλλαγής και εκσυγχρονισμού. Υπάρχουν σύμφωνα με τη συνομοσπονδία αρκετά προβλήματα στη διαδικασία, αλλά και στην εφαρμογή των κανονισμών, με αποτέλεσμα να εντοπίζονται επιπτώσεις στα ίδια τα παιδιά και στις οικογένειές τους. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης στο υπόμνημά της ζητά όπως η διαδικασία για την τροποποίηση της νομοθεσίας ολοκληρωθεί μέσα στο 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να υλοποιήσει την εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και καταθέσει τροποποιητικό νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση μέσα στο 2018.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.046, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με αντιπροσωπία του Κόμματος Πρασίνων Γερμανίας, πληροφορήθηκα ότι στη Γερμανία υπάρχει ειδικό πρόγραμμα στα σχολεία, όπου γίνεται εκπαίδευση και αγωγή στα παιδιά σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικά την ηλικιακή ενέργεια, αλλά και για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν τέτοια προγράμματα στην κυπριακή δημόσια εκπαίδευση, στα πλαίσια ποιων μαθημάτων γίνεται η ενεργειακή αγωγή και στη βάση ή μέσω ποιων εκπαιδευτικών εργαλείων. Εάν υπάρχουν, να κατατεθούν.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.047, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών έχει εξαπολύσει ένα “πογκρόμ” κατά κτηματομεσιτών και βοηθών κτηματομεσιτών οι οποίοι προέβησαν σε δημόσια κριτική για τις πράξεις ή παραλείψεις του συμβουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενημερωθεί για τις εν λόγω καταγγελίες, αν τις έχει εξετάσει και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.048, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εταιρεία “Hellenic Copper Mines Ltd” έχει καταθέσει μελέτη δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΔΕΕΠ) για τη λειτουργία εξορυκτικής εκμετάλλευσης στην περιοχή Απλικίου, επειδή η περιοχή βρίσκεται εντός της περιοχής του δικτύου “Νatura 2000” “Κοιλάδα Κέδρων-Κάμπου” (CY 2000008) και της ζώνης ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) “Δάσος Πάφου” (CY 2000006) (εντός των ορίων της κοινότητας Καλοπαναγιώτη, περιοχή Ορκόντα). Η περιοχή χωρίζεται σε δύο τμήματα: στο δυτικό Απλίκι, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί νέα εξόρυξη μεταλλεύματος, και στο τμήμα του παλιού μεταλλείου Απλικίου, στο οποίο η εταιρεία σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα χρυσού που βρίσκονται στα υπολείμματα παλαιότερης εκμετάλλευσης (μεταλλείο Απλικίου).
Δημιουργεί πραγματικά αλγεινή εντύπωση το ενδεχόμενο να λειτουργήσουν βαριά μεταλλεία με ανοικτές εκσκαφές μέσα σε μία δασική περιοχή με υψηλή βιολογική σημασία. Έχουμε μάλιστα πληροφορηθεί ότι στο εγκαταλελειμμένο μεταλλείο είναι εγκατεστημένη μία σημαντική αποικία από νυχτερίδες, η οποία κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τελική απόφαση περί της αδειοδότησης της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης Απλικίου (Apliki Mines) και πώς εξασφαλίζεται ο ευαίσθητος οικολογικά βιότοπος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.049, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία πλοιοκτήτες, οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση για καταβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου- και είναι κατ’ ωφέλιμη κυριότητα- ιδιοκτήτες πλοίων υπό κυπριακή σημαία ή ιδιοκτήτες πλοιοδιαχειριστικής εταιρείας που έχει γραφτεί στην Κύπρο θα απαλλάσσονται και από την πρόσκληση για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά. Το ίδιο θα ισχύει και για τα τέκνα τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη βάση ποιων λόγων λήφθηκε αυτή η απόφαση και αν κάτι ανάλογο συμβαίνει και για άλλες ομάδες επιχειρηματιών. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν η εν λόγω διάκριση αφορά Κυπρίους από καταγωγής ή όσους έχουν κυπριακή υπηκοότητα ανεξάρτητα από τον τρόπο που αποκτήθηκε π.χ. μέσω του σχεδίου υπηκοοτήτων έναντι επενδύσεων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.050, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, επιβάλλεται η δημιουργία Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η οποία να υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συμφωνεί με την εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη δημιουργία ξεχωριστής Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.051, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία χρόνια οι χώρες που μαστίζονται από πυρκαγιές λόγω και των κλιματικών αλλαγών έχουν αυξήσει τις κρατικές δαπάνες που αφορούν την αντιμετώπιση των κινδύνων των πυρκαγιών. Οι δαπάνες για την πυρόσβεση (μέτρα προλήψεως, εκπαιδεύσεις, εξοπλισμός, πυρόσβεση) συνήθως κυμαίνονται στο 0,2% του ΑΕΠ. Κάτι αντίστοιχο στην Κύπρο θα αναλογούσε σε περίπου €40 εκατομ. το χρόνο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το αντίστοιχο ποσό στον κρατικό προϋπολογισμό στην Κύπρο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.052, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα (26 Ιουνίου 2018) πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Γεωργίας συνεδρίαση -με τη συμμετοχή των προέδρων των κοινοτικών συμβουλίων Μενίκου, Κάτω Μονής, Ορούντας, Αγροκηπιάς και Μιτσερού και των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων- για την παρουσίαση των μελετών για καθορισμό φέρουσας ικανότητας της κτηνοτροφικής ζώνης Μενίκου και της ευρύτερης περιοχής και για την κήρυξη της χοιροτροφικής ζώνης Μενίκου σε λευκή ζώνη.

Στόχος της μελέτης ήταν ο καθορισμός της φέρουσας ικανότητας της περιοχής να φιλοξενήσει όχι μόνο τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και νέες κτηνοτροφικές μονάδες που ενδέχεται να εγκατασταθούν στο μέλλον, προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο πρέπει να υπάρξει περιορισμός, αναστολή, πάγωμα ή αντίθετα προώθηση της αδειοδότησης νέων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων λαμβάνοντας υπόψη πολεοδομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Μέσα από την παράθεση πλούσιων στοιχείων που αφορούν τη σημερινή κατάσταση και με τη χρήση του κριτηρίου της οχληρίας από τις οσμές, σύμφωνα με το γερμανικό μοντέλο και με μοναδικό εργαλείο τα λιγοστά στοιχεία για την ένταση και την κατεύθυνση των ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η μελέτη, αφού αποκλείει το σενάριο της συνολικής και αστόχευτης αύξησης της κτηνοτροφικής ζώνης στην περιοχή, επιχειρεί να καθορίσει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων μπορεί να υπάρξει αύξηση κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην περιοχή (σενάριο Γ2). Σημειώνεται όμως ότι με βάση το σενάριο Γ2 η λευκή ζώνη για τη χοιροτροφική ζώνη στο Μένικο δεν πρέπει να καταργηθεί. Έτι περαιτέρω, σημειώνεται ότι κρίνονται ως ανεπαρκή τα στοιχεία που αφορούν την επάρκεια ύδρευσης αυτών των μονάδων, δεδομένου του εντοπισμού ενδείξεων ρύπανσης.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η μελέτη έχει αμφισβητηθεί από τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων, αλλά και κάποιους εκπροσώπους των αρμόδιων τμημάτων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να λάβει αποφάσεις με βάση αυτή τη μελέτη, ποιες θα είναι αυτές και πότε ή αν προτίθεται να προχωρήσει σε νέα μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τον πραγματικό βαθμό οχληρίας των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.053, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πάγιο αίτημα της κοινότητας Μενίκου είναι η κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου, ώστε να μπορούν φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν ζώα, ζωικά απόβλητα ή γεωργικά προϊόντα να παρακάμπτουν το κέντρο της κοινότητας, όπου βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Κυπριανού, τον οποίο επισκέπτονται καθημερινά χιλιάδες ξένοι περιηγητές, ιδιαίτερα Ρώσοι ορθόδοξοι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του έργου αυτού, το οποίο κρίνεται ως πολύ βασικό για την κοινότητα Μενίκου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.054, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας έχει οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης λατομικών υλικών από τα λατομεία Παρεκκλησιάς. Συνακόλουθα, έχει αυξηθεί η κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων και μπετονιερών στον λεγόμενο “παρακαμπτήριο Παρεκκλησιάς”. Το γεγονός αυτό προκαλεί αυξημένα προβλήματα κυκλοφορίας, αφού ο οικοδομικός ιστός της κοινότητας Παρεκκλησιάς έχει επεκταθεί πέραν του παρακαμπτηρίου. Δημιουργούνται προβλήματα ασφάλειας για τους πεζούς, τους διερχόμενους οδηγούς, τα ζώα και τους κατοίκους της περιοχής. Είναι προφανές ότι επιβάλλεται η μελέτη και προώθηση έργου για νέο παρακαμπτήριο, που να διασφαλίζει ότι δε θα υπάρχει περίπτωση να αγκαλιάσει η οικιστική ανάπτυξη το νέο παρακαμπτήριο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σχεδιάζεται η κατασκευή νέου παρακαμπτήριου Παρεκκλησιάς και, αν ναι, πότε αναμένεται να προχωρήσει.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.055, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν υπάρχει στο κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο η οποιαδήποτε πρόνοια που να καθορίζει την οχληρία από οσμές (π.χ. από κτηνοτροφικές μονάδες, από βιομηχανίες, από μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, από χώρους παρασκευής φαγητών κ.ο.κ.). Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο (Οδηγία, σύσταση ή κανονισμό). Ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει σε εθνικό επίπεδο μέτρα στη βάση της συνετούς προφύλαξης, δηλαδή ελάχιστες αποστάσεις κατοικημένων περιοχών από περιοχές οχληρίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει στην Κύπρο οποιαδήποτε διάταξη στη βάση της συνετούς προφύλαξης ή αποφυγής που να αφορά στην οχληρία από τις οσμές και αν υπάρχει σχεδιασμός για την κάλυψη του νομοθετικού ή κανονιστικού κενού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.056, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού “Γλαύκος Κληρίδης” στον Αγρό δεν αξιοποιείται ικανοποιητικά, παρά το γεγονός ότι διαθέτει αίθουσες για μία σειρά αθλημάτων όπως καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα, ολυμπιακή γυμναστική, τζούντο κτλ. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (KOA), τα έσοδα του κτιρίου για το 2017 ανήλθαν σε €13.369 σε σύγκριση με €28.041 το 2016 (σημειώθηκε μείωση), ενώ τα έξοδα έχουν ανέλθει σε €124.340 για το 2017. Τα έσοδα προέρχονται από τέλη που υποχρεούνται να πληρώνουν η τοπική ομάδα καλαθόσφαιρας “Αχιλλέας” και το σχολείο της περιοχής. Ο Αχιλλέας Αγρού ζήτησε να δοθεί η διαχείριση του κέντρου στο σωματείο, όπως σχεδιάζεται να γίνει με το γήπεδο ποδοσφαίρου των ομάδων της Λεμεσού, και να αναλάβει την αξιοποίησή του μέσω διοργάνωσης αγώνων όλων των κατηγοριών και αθλημάτων για την προσέλκυση ενδιαφερόμενων, κάτι που σήμερα δε γίνεται από τον ΚΟΑ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την πρόταση του σωματείου “Αχιλλέας Αγρού” και αν προτίθεται να την προωθήσει προς το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.057, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση ημερομηνίας 13 Απριλίου 2017 του τέως Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.378), αναφορικά με την παράνομη χρήση μικρών μονάδων αφαλάτωσης σε γεωτρήσεις και τη συνεπακόλουθη απόρριψη αλατιού σε πηγάδια της περιοχής, πληροφορήθηκα ότι δόθηκαν οι δέουσες οδηγίες στους τεχνικούς του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και στους επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος όπως, όταν εντοπίζουν τέτοιες αφαλατώσεις, να τις αναφέρουν, για να λαμβάνονται τα νενομισμένα μέτρα εναντίον των παρανομούντων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί τέτοιες περιπτώσεις και, αν ναι, πόσες και σε ποιες περιοχές.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.058, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσα προγράμματα έχουν μέχρις στιγμής χρηματοδοτηθεί τα οποία προωθούν την ανακύκλωση στην πηγή (π.χ. προγράμματα όπως το “pay as you throw”); Παρακαλώ όπως κατατεθεί σχετικός κατάλογος στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

2. Έχουν εκτιμηθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος “pay as you throw” από τους δήμους, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια που διανεμήθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος;

3. Έχουν διερευνηθεί οι καταγγελίες που αφορούσαν μη ορθολογιστική κατανομή κονδυλίων σε δήμους για την εφαρμογή του προγράμματος “pay as you throw”;

4. Ποιες ενέργειες έχουν ληφθεί για προώθηση άλλων προγραμμάτων ανακύκλωσης, όπως π.χ. ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων, ανακύκλωση βιοποδομήσιμων υλικών, κομποστοποίηση κτλ.;

5. Υπάρχει κάποια πρόθεση από κυβερνητικής πλευράς τα υπό αναφορά προγράμματα να γίνουν υποχρεωτικά και, εάν ναι, πότε αναμένεται να γίνει αυτό;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.059, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την τελευταία έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) ότι αριθμός αθλητικών χώρων που φιλοξενούν σημαντικές αθλητικές δραστηριότητες και χιλιάδες φιλάθλους δε διαθέτουν τελική έγκριση, ώστε να λειτουργούν νόμιμα ως οικοδομές. Είναι προφανές ότι δημιουργούνται σοβαρές ανησυχίες ύπαρξης σημαντικών ελλείψεων, όπως π.χ. πυρασφάλεια, πρόσβαση αναπήρων κτλ., γι’ αυτό και δεν εκδίδεται πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Όμως τα γήπεδα αυτά συνεχίζουν να αξιοποιούνται και να χρησιμοποιούνται από χιλιάδες ανυποψίαστους πολίτες, Κυπρίους και ξένους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προβλέπεται να κάνει στα πλαίσια της εφαρμογής των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας γι’ αυτές τις ειδικού τύπου και σημασίας οικοδομές που λειτουργούν χωρίς πιστοποιητικό τυπικής έγκρισης.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του προς τον ΚΟΑ, για να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών τελικής έγκρισης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.060, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία όσον αφορά στην κυπριακή οικονομία παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών. Κάτι ανάλογο δε συμβαίνει ωστόσο με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, στους οποίους η απασχόληση μειώνεται σταδιακά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο οι πραγματικά παραγωγικοί τομείς της οικονομίας, ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας, δεν ενισχύθηκαν και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν προς ενίσχυσή τους, ώστε να σημειώσουν και αυτοί αύξηση στον τομέα της απασχόλησης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.061, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 «Έχω παρατηρήσει ότι σε ορισμένους αυτοκινητοδρόμους, π.χ. Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου, όπου υπάρχει ενδιάμεσος ανθώνας μεταξύ των αντίθετων λωρίδων κυκλοφορίας, τα διάφορα θαμνοειδή και καλλωπιστικά φυτά βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Ενώ φαίνεται να υπάρχει σύστημα ύδρευσης, δεν έχω ποτέ παρατηρήσει να βρίσκεται σε λειτουργία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια αρμόδια δημόσια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και ύδρευση του πρασίνου στους ενδιάμεσους ανθώνες και στα κράσπεδα των αυτοκινητοδρόμων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.062, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι ο Σενέρ Λεβέντ είναι ένας Τουρκοκύπριος ο οποίος κατοικεί στα κατεχόμενα και δίνει καθημερινώς τον δικό του αγώνα μέσω της αρθρογραφίας του υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας και ενάντια στην κατοχή. Ο αγώνας όμως αυτός πολλές θέτει σε κίνδυνο ακόμα και την ίδιά του τη ζωή. Χαρακτηριστικά αναφέρω τις βίαιες κινητοποιήσεις κατά των γραφείων της τουρκοκυπριακής εφημερίδας “Αφρίκα” και παράλληλα τις δικαστικές διαδικασίες και ποινικές αγωγές που ενεργοποιήθηκαν από τις διωκτικές αρχές της Τουρκίας κατά του ιδίου και του συναδέλφου του Αλί Οσμάν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια διαβήματα έχει κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να προστατεύσει έναν υπήκοό της από τις ακραίες ενέργειες στις οποίες προβαίνει το κατοχικό καθεστώς, η Τουρκία και εξτρεμιστικοί κύκλοι στην κατεχόμενη Κύπρο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.063, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Αγίου Δομετίου αντιμετωπίζει σοβαρά και επείγοντα οικονομικά προβλήματα. Όπως έχω ενημερωθεί από τον δήμαρχο Αγίου Δομετίου, από τον τρέχοντα προϋπολογισμό του δήμου καλύπτονται μετά δυσκολίας κάθε μήνα το μισθολόγιο των υπαλλήλων και κάποια λειτουργικά έξοδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αναπτυξιακές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του δήμου να βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενημερωθεί για τα εν λόγω προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος Αγίου Δομετίου και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να τον βοηθήσει.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.077, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διαχείριση του πρόσφατου ατυχήματος με τρεις τραυματίες στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας αναδείχθηκαν οι αδυναμίες του αγροτικού ιατρικού κέντρου στην Τηλλυρία. Το κέντρο δε στελεχώνεται με ικανοποιητικό αριθμό γιατρών και νοσοκόμων, ο αριθμός των ασθενοφόρων και η στελέχωσή τους δεν είναι ικανοποιητικά και δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα μηχανήματα για την παροχή επαρκών υπηρεσιών από ένα κέντρο πρώτων βοηθειών. Πληροφορούμαι ότι το κέντρο έχει ελλείψεις και σε άλλα επίπεδα, όπως π.χ. καρδιολόγους, ενώ προβλήματα υπάρχουν και όσον αφορά στη φαρμακευτική αγωγή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αγροτικό ιατρικό κέντρο Κάτω Πύργου, τη στελέχωσή του με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τις δυνατότητες για παροχή πρώτων βοηθειών κ.ο.κ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.078, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. φακ. 23.06.011.02.102) αναφορικά με τη βελτίωση του δρόμου από το Μοσφίλι μέχρι τον Παχύαμμο πληροφορήθηκα ότι η επίστρωση του δρόμου μεταξύ των χωριών Μοσφίλι και Παχύαμμος στην περιοχή Τηλλυρίας δεν περιλαμβανόταν στα προγράμματα περιοδικής συντήρησης για το 2017, αλλά θα εξεταζόταν στο αντίστοιχο πρόγραμμα για το 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάστηκε το ενδεχόμενο συμπερίληψης της επίστρωσης του δρόμου από το Μοσφίλι μέχρι τον Παχύαμμο στα προγράμματα περιοδικής συντήρησης για το 2018.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.079, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο όλων των αδειοδοτημένων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταΐκά πάρκα τα οποία βρίσκονται εν ενεργεία. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο ισχύει η αρχή “feed-in tariff” για αυτά τα έργα και πόση είναι η παραγωγή ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά πάρκα στο σύνολό τους και αναλυτικά.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.080, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για το έτος 2019 κονδύλι το οποίο θα προορίζεται για τη διενέργεια μελετών σχετικά με την κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου στην κοινότητα Κάτω Πύργου στην περιοχή από το αλιευτικό καταφύγιο μέχρι την τοποθεσία “Κρυονέρι”.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.081, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.181) αναφορικά με τα έργα προστασίας της παραλίας που έχουν κατασκευαστεί στην κοινότητα Κάτω Πύργου πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, θα προχωρούσε στην προκήρυξη προσφορών για την ετοιμασία λεπτομερούς μελέτης για την αντιμετώπιση του φαινομένου συσσώρευσης νεκρών φύλλων ποσειδωνίας στο αλιευτικό καταφύγιο Κάτω Πύργου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά διαδικασία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.082, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά το πρόσφατο πολύνεκρο ατύχημα στη Γένοβα με την κατάρρευση της μεγάλης οδογέφυρας, δημιουργήθηκε προβληματισμός για την κατάσταση ανάλογων έργων εντός των κυπριακών αυτοκινητόδρομων. Σε όλους είναι γνωστό το παράδειγμα της γέφυρας της Άλασσας, η οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πριν ανακατασκευαστεί είχε κριθεί δυνητικά επικίνδυνη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι μεγάλες γέφυρες (κοιλαδογέφυρες) στους κυπριακούς αυτοκινητόδρομους που τυγχάνουν ειδικών ελέγχων, κάθε πόσο γίνονται αυτοί οι έλεγχοι και ποια είναι τα αποτελέσματά τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.083, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι τεχνικές σχολές δεν είναι κάτω από την εποπτεία των σχολικών εφοριών. Σε πρόσφατη συνάντησή μου με τη Συνομοσπονδία Συνδέσμου Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης έγινα δέκτης διάφορων παραπόνων σε σχέση με το θέμα. Θεωρώ ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες των σχολικών εφοριών δεν ανταποκρίνονται στον ίδιο βαθμό. Ως παράδειγμα αναφέρω την έλλειψη καθαριστριών στις τεχνικές σχολές μέσης εκπαίδευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως υπάρχουν προβλήματα με τη λειτουργία των δημόσιων εκπαιδευτηρίων της τεχνικής εκπαίδευσης και αν υπάρχει σχεδιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.084, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο σε έκθεση που ετοίμασε για το Κονγκρέσο (“Report to Congress Pursuant to Section 243 of the Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 2017 Regarding Interagency Efforts in the United States to Combat Illicit Finance Relating to the Russian Federation”) o Υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων και ύποπτων συναλλαγών, κ. Σιγκάλ Μάντελκερ, κατονομάζεται η Κύπρος ως χώρα που φιλοξενεί ύποπτα ρωσικά κεφάλαια. Η έκθεση αναφέρεται μεταξύ άλλων στο χαλαρό πρόγραμμα παραχώρησης ιθαγένειας έναντι επενδύσεων, συνδέοντάς το με το ενδεχόμενο ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από Ρώσους επιχειρηματίες, και στις χαλαρές απαιτήσεις δημιουργίας εταιρειών, κάτι που ενδέχεται να εκμεταλλεύονται οι παράνομοι φορείς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αντιμετώπιση αυτών των καταγγελιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.086, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τα τέλη Ιουλίου τα δύο ειδικά μηχανήματα για τη διάλυση και πρόσμειξη των χημικοθεραπευτικών τοξικών φαρμάκων στο Αιματολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού που χρησιμοποιούνται για τις χημειοθεραπείες των καρκινοπαθών συμπολιτών μας σε Λεμεσό και Πάφο είναι εκτός λειτουργίας. Προφανώς, τα κουβούκλια του νοσοκομείου έχουν υποστεί βλάβη και έχει αναλάβει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών την επιδιόρθωσή τους. Τα κουβούκλια αυτά είναι κλειστά αεροστεγώς, ώστε να μην εκπέμπεται ακτινοβολία, αλλά είναι πεπαλαιωμένα, αφού εγκαταστάθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού το 2006.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς είναι δυνατό δύο συγκεκριμένα ευαίσθητα όργανα να έχουν χαλάσει ταυτόχρονα, θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή θεραπεία καρκινοπαθών των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου και ποια μέτρα θα ληφθούν, για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο. Επιπλέον, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε αν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για αγορά νέων κουβουκλίων. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε επίσης πόσα τέτοια κουβούκλια υπάρχουν σε άλλα δημόσια νοσηλευτήρια και ποιο έτος αγοράστηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.087, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει δημοσιεύσει προκήρυξη στην ιστοσελίδα του για δήλωση ενδιαφέροντος ενοικίασης κτιρίου στη Λάρνακα για στέγαση της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων επαρχίας Λάρνακας του υπουργείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς είναι δυνατόν να έχει δημοσιευθεί μια τέτοια προκήρυξη, εφόσον δεν υπάρχει πρόνοια για τέτοια δαπάνη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2018.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.088, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή που αφορά το Υπουργείο Υγείας για το έτος 2017, που δημοσιεύτηκε στις 20 Αυγούστου 2018, φαίνεται ότι υπάρχουν αποθηκευμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ληγμένα αναλώσιμα αξίας €612.825 στις ιατρικές αποθήκες. Η διαπίστωση αυτή έγινε από τον έλεγχο που είχε διενεργηθεί για το έτος 2016 και είχαν τεθεί ερωτήματα στο Υπουργείο Υγείας από τον Μάρτιο του 2017. Η απάντηση, που δόθηκε στον Γενικό Ελεγκτή τον Οκτώβριο του 2017, ήταν ότι το θέμα τυγχάνει διερεύνησης από τη μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του υπουργείου. Προφανώς, όταν τέθηκε ξανά το ίδιο ερώτημα κατά τη διάρκεια εξέτασης του έτους 2017, τον Ιούνιο του 2018, πήραν την ίδια απάντηση από το υπουργείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις για τους λόγους που ένα τόσο τεράστιο κόστος έχει φορτωθεί στο Πάγιο Ταμείο και τα αναλώσιμα αυτά δεν είχαν διοχετευθεί για χρήση. Επιπλέον, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε ποιο λογισμικό χρησιμοποιούν τα δημόσια νοσηλευτήρια, για να έχουν έλεγχο του αποθεματικού που υπάρχει στις ιατρικές αποθήκες, τόσο για αναλώσιμα όσο και για φάρμακα, και αν τα μέλη του προσωπικού που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των αποθηκών έχουν τύχει εκπαίδευσης για τη χρήση του. Παρακαλώ επίσης όπως ενημερωθούμε αν το πρόγραμμα αυτό είναι κοινό για όλα τα νοσηλευτήρια, ώστε να μπορούν να διοχετεύονται αναλώσιμα και φάρμακα μεταξύ νοσηλευτηρίων, εάν διαπιστώνεται πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μη διοχετευθούν για χρήση, πριν ξεπεραστεί η ημερομηνία λήξης τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.089, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σε πρόσφατες συναντήσεις που είχα με γονείς ανήλικων ασθενών έχω πληροφορηθεί ότι η διαδικασία εγγραφής τους στο νοσοκομείο είναι η ίδια με αυτή της εγγραφής ενηλίκων, δηλαδή χρησιμοποιούν την ίδια θυρίδα εξυπηρέτησης, με αποτέλεσμα την αναμονή γονέων με μικρά παιδιά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία εγγραφής ανηλίκων στα νοσοκομεία και αν θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση ξεχωριστής διαδικασίας εγγραφής ανηλίκων, κατά προτεραιότητα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.090, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με μέλη της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί τους τα διάφορα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αναγνωρίζει η διοίκηση είναι αυτό των κτιριακών εγκαταστάσεων και η έλλειψη υποδομών για μελλοντική επέκταση του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο κτιριακά ασφυκτιά. Όπως μου έχουν μεταφέρει, η επέκταση δεν προγραμματίζεται να γίνει πριν από το 2020. Το πρόβλημα καθίσταται ακόμα μεγαλύτερο ενόψει της διαδικασίας αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων και της εφαρμογής του ΓΕΣΥ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο συμμερίζεται τις ανησυχίες της διοίκησης του νοσοκομείου Λεμεσού, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της επέκτασής του και αν προγραμματίζεται η επίσπευση έναρξης των εργασιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.091, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με μέλη της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί τους τα διάφορα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το εν λόγω νοσοκομείο. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα είναι η απουσία σημαντικού εξοπλισμού, η αξία του οποίου, σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, ανέρχεται σε €2 εκατομ. περίπου. Μια από τις πλέον σημαντικότερες απουσίες σε εξοπλισμό από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού είναι ο αξονικός τομογράφος. Η απουσία τέτοιου εξοπλισμού, πέραν από την ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασθενείς της επαρχίας Λεμεσού, υποχρεώνει τη διοίκηση του νοσοκομείου να παραπέμπει ασθενείς σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο στην Πάφο. Αυτό προϋποθέτει την εξασφάλιση υπηρεσίας ασθενοφόρου, που αντιστοιχεί σε πρόσθετο κόστος για το νοσοκομείο και τους δημόσιους πόρους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έχει λάβει ή που θα λάβει για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού, και δη για την εγκατάσταση αξονικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, που θα αποσκοπούν στην καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου αυτού και στην παροχή βελτιωμένων ιατρικών υπηρεσιών στην επαρχία Λεμεσού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.092, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για πολλοστή φορά ο Γενικός Ελεγκτής κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης έχει σχολιάσει στην ετήσια έκθεσή του για το Υπουργείο Υγείας την ανάγκη επανεξέτασης της συνεισφοράς του κράτους στο πακέτο απολαβών και ωφελημάτων του προσωπικού του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου. Συγκεκριμένα, ενώ αρχικά η απάντηση που έλαβε από τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας τον ενημέρωνε ότι θα επανεξεταζόταν το θέμα στα πλαίσια του κρατικού προϋπολογισμού του 2019, εκ των υστέρων δόθηκε δεύτερη απάντηση, που ενημέρωνε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι το θέμα θα επανεξεταστεί στο πλαίσιο της απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων υπό το καθεστώς του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια από τις δύο απαντήσεις ισχύει και πότε ακριβώς θα ληφθεί απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.093, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στον εμπορικό πυρήνα της Πάφου δύο διατηρητέα κτίρια στην οδό Αθηνάς που ανήκουν στο κράτος παραμένουν αναξιοποίητα και κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχεδίαζε την αναπαλαίωση των κτιρίων, που θα επέτρεπε να μεταφέρει σε αυτά τις εργασίες του, αντί να συνεχίσει να πληρώνει ενοίκια στα ιδιωτικά κτίρια όπου στεγάζεται σήμερα. Επιπλέον, τα δημοσιεύματα αναφέρονται σε καταγγελίες πως τα συγκεκριμένα κτίρια έχουν λεηλατηθεί και έχουν αφαιρεθεί από αυτά είδη ξυλείας και σιδήρου, που συνιστούσαν σημαντικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ακριβώς είναι οι προθέσεις του σε σχέση με τα συγκεκριμένα κτίρια και γιατί δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για διαφύλαξη της κρατικής περιουσίας από βανδαλισμούς και λεηλασίες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.094, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο αρχαιολογικός χώρος του Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος”, ο χώρος δεν προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες. Ως παράδειγμα αναφέρονται τα ψηφιδωτά τα οποία δεν καλύπτονται από κάποιο στέγαστρο, με αποτέλεσμα να μένουν εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και στην αλμύρα της θάλασσας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και αν υπάρχει σχεδιασμός για εγκατάσταση στεγάστρου ή για λήψη άλλων μέτρων, ώστε να προστατεύονται τα ψηφιδωτά. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι επισκέπτες έχουν επισκεφθεί τον υπό αναφορά αρχαιολογικό χώρο τα τελευταία πέντε χρόνια.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.095, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από υπόμνημα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης πληροφορήθηκα ότι τα ολοήμερα σχολεία αντιμετωπίζουν προβλήματα υποστελέχωσης. Ειδικότερα, αναφέρουν ότι, όταν γίνονται μαθήματα, δεν υπάρχει κανένας διαθέσιμος εκπαιδευτικός να επιληφθεί οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που ενδέχεται να προκύψει, αφού όλοι βρίσκονται στις τάξεις για μάθημα, δηλαδή εργάζονται τόσοι εκπαιδευτικοί όσα τα τμήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σκέψεις για αύξηση του προσωπικού το οποίο εργάζεται στα δημόσια ολοήμερα σχολεία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.096, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε υπόμνημα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης διατυπώνεται αίτημα, ώστε οι δάσκαλοι που εργάζονται στα ολοήμερα σχολεία να έχουν γνώσεις πρώτων βοηθειών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν κατά τον καταρτισμό των ολοήμερων σχολείων λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να υπάρχει σε κάθε σχολείο πάντα κάποιο άτομο το οποίο να έχει πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.097, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος στις 22 Ιουνίου 2018 εξέδωσε περιβαλλοντική γνωμάτευση, βάσει του άρθρου 17(6) του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου, αναφορικά με τον καθορισμό νέας κτηνοτροφικής ζώνης στον δήμο Αθηένου. Μεταξύ άλλων στη γνωμάτευση αναφέρεται ότι είναι αναγκαία η σταδιακή κατάργηση της υφιστάμενης κτηνοτροφικής ζώνης και η δημιουργία νέας σε περιοχή που να μην επηρεάζονται σε οποιοδήποτε βαθμό γειτνιάζοντες οικισμοί και άλλες αναπτύξεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αναμένεται να υλοποιηθεί η υπό αναφορά πρόταση, πότε αναμένεται να δημιουργηθεί η νέα κτηνοτροφική ζώνη, πόσο θα κοστίσει και ποιος θα αναλάβει τα έξοδα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.098, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με τις εξετάσεις διορισίμων που έγιναν τον περασμένο χρόνο και τους συνεπακόλουθους διορισμούς. Σύμφωνα με τις καταγγελίες ενδιαφερομένων, ενώ πριν από τις εξετάσεις προκηρύχθηκε για κάθε κλάδο αριθμός θέσεων, μετά τις εξετάσεις διορίστηκαν πολύ λιγότεροι εκπαιδευτικοί. Όπως έχω πληροφορηθεί για το μάθημα της Γυμναστικής προκηρύχθηκαν 8 θέσεις, αλλά διορίστηκαν μόνο 2 άτομα από τον κατάλογο των διορισίμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς απαντά στις υπό αναφορά καταγγελίες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.099, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με την ύπαρξη παιδικών παιχνιδιών στον ειδικά διαμορφωμένο κλειστό χώρο για καπνίζοντες του αεροδρομίου Λάρνακας. Υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο, η είσοδος ανήλικων προσώπων στους εν λόγω χώρους απαγορεύεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες, αν τις έχει εξετάσει και ποια μέτρα έχει λάβει.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.105, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ πληροφορήθηκα ότι μόνο επτά μόνιμοι καθηγητές τουρκικών -από τους δώδεκα που εργοδοτούνταν παλαιότερα- έχουν απομείνει στο δυναμικό του Υπουργείου Παιδείας για την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας. Την ίδια στιγμή το ψευδοκράτος προωθεί την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ κ. Γιάννο Σωκράτους, το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει γλωσσική πολιτική.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα τμήματα έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια (2003-2018) για την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στα δημόσια σχολεία, πόσα στα κρατικά ινστιτούτα και πόσα στα επιμορφωτικά κέντρα. Υπάρχουν οποιεσδήποτε σκέψεις για υλοποίηση δωρεάν προγράμματος εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας σε δημόσιους υπαλλήλους;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.106, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την ψήφιση του τροποποιητικού νομοσχεδίου του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου του 2017 [Ν. 24(Ι)/2017] έγινε μεγάλη συζήτηση για την εισαγωγή της έννοιας της εξώδικης ρύθμισης μέσω σχετικής πρότασης νόμου που κατέθεσαν βουλευτές. Η αρχική προσέγγιση της εκτελεστικής εξουσίας και της Νομικής Υπηρεσίας ήταν αρνητική, όμως η πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων εισήγαγε την εξώδικη ρύθμιση στον νόμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο βαθμό έχει εφαρμοστεί η εξώδικη ρύθμιση στον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο του 2017 και ειδικότερα πόσα εξώδικα πρόστιμα έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής από την ψήφισή του. Παρακαλώ όπως κατατεθεί αναλυτικός κατάλογος των εξώδικων προστίμων, αν υπάρχει, στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.107, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ένορκοι δικαστηρίου του Σαν Φρανσίσκο καταδίκασαν την αμερικανική πολυεθνική εταιρεία “Monsanto” να πληρώσει σχεδόν $290 εκατομ. σε αποζημιώσεις, επειδή δεν ενημέρωσε για την επικινδυνότητα του ζιζανιοκτόνου της “Roundup”, στο οποίο οφείλεται η πρόκληση καρκίνου σε έναν κηπουρό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αναμένεται να προχωρήσει σε απαγόρευση της χρήσης του υπό αναφορά ζιζανιοκτόνου και στην Κύπρο και αν η Κυπριακή Δημοκρατία προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες, ώστε να μην παραχωρηθεί πάλι ανανέωση της χρήσης του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ανανέωση της χρήσης της ουσίας Glyphosate το 2022.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.108, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι υπηρετούν στην Προεδρία της Δημοκρατίας σε μόνιμη βάση και σε ποιες κλίμακες;

2. Ποιος είναι ο αριθμός των μόνιμων θέσεων που απαιτεί το οργανόγραμμα;

3. Ποιος είναι ο αριθμός των ατόμων που είναι αποσπασμένος στην Προεδρία της Δημοκρατίας, σε ποιες κλίμακες και ποια τα καθήκοντά τους;

Παρακαλώ όπως κατατεθεί σχετικός κατάλογος στη Βουλή των Αντιπροσώπων που να συμπεριλαμβάνει τα πιο πάνω στοιχεία για την περίοδο 2008-2018.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.109, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 ψηφίστηκε ομόφωνα από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων τροποποίηση στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, η οποία αφορούσε στην παροχή φορολογικών κινήτρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν μέχρι σήμερα αιτηθεί, για να επωφεληθούν από την παροχή των σχετικών κινήτρων, και ποιο είναι το ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτής της δυνατότητας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.110, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 7(2) του περί Σκύλων Νόμου, η εκάστοτε αρμόδια αρχή δύναται να υποδείξει και να ανακοινώσει τους κατάλληλους χώρους περιπάτου για σκύλους, στους οποίους ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να αφήνει τον σκύλο του να περιφέρεται ελεύθερος σε δημόσιο δρόμο ή σε οποιοδήποτε δημόσιο μέρος ή σε μέρος που ανήκει σε άλλο πρόσωπο, χωρίς να είναι δεμένος με λουρί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται η εφαρμογή του υπό αναφορά άρθρου και αν γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί οι χώροι που καθορίστηκαν από τις τοπικές αρχές.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.111, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα ότι για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα η κυπριακή τράτα με την ονομασία “Μπουμπουλίνα” της εταιρείας “Ψαροκάικα” δέχθηκε παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο, ενώ ακολούθησε καταδίωξη για είκοσι πέντε περίπου λεπτά. Η τράτα, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της εταιρείας κ. Άριστο Αριστείδου, βρισκόταν σε διεθνή ύδατα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τα δύο αυτά περιστατικά, αν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με αυτά και πώς αντιμετωπίζει τις συνεχόμενες προκλήσεις των Τούρκων. Ποια διαβήματα έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.112, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η χορηγία που προσφέρεται μέσω του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρίες για Απόκτηση Αυτοκινήτου του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέρχεται σε €3.500 ή €4.500 στις περιπτώσεις που τα άτομα είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα για τη διακίνησή τους και είναι λήπτες του Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας ή/και Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά/Τετραπληγικά Άτομα. Ωστόσο, πριν από την οικονομική κρίση, το ύψος της υπό αναφοράς χορηγίας έφτανε μέχρι τις €12.500. Υπενθυμίζω ότι η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης αναφορικά με τις κοινωνικές παροχές, συμφώνησε στη μείωση του προϋπολογισμού του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρίες για Απόκτηση Αυτοκινήτου από €2,7 εκατομ. σε €700.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει το ύψος της χορηγίας για απόκτηση αυτοκινήτου από άτομα με αναπηρίες, αφού η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εξέλθει του μνημονίου, και αν υπάρχει πρόθεση να συνδυαστεί η εν λόγω χορηγία με την αγορά ηλεκτρικών ή υβριδικών αυτοκινήτων, ενισχύοντας την πολιτική για χρήση φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.113, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 30 του περί Σκύλων Νόμου, ο υπουργός μπορεί με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να απαγορεύει την παρουσία σκύλων ή καθορισμένης φυλής σκύλων σε καθορισμένο τόπο, χώρους και μέσα μεταφοράς ή να επιτρέπει υπό όρους την κυκλοφορία σκύλων σε καθορισμένο τόπο, χώρους και μέσα μεταφοράς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει σχετικό κατάλογο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για να μας πληροφορήσει πόσες τέτοιου είδους γνωστοποιήσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ισχύ. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει κατάλογο με τα εκκρεμή αιτήματα, εφόσον υπάρχουν, από δήμους και κοινότητες για καθορισμό των χώρων που αναφέρονται στο υπό αναφορά άρθρο του νόμου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.115, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Τον Μάιο του 2018 το Διοικητικό Δικαστήριο, κατόπιν προσφυγής εταιρείας, αποφάσισε ότι ο διορισμός του κ. Γιαννάκη Λαζάρου ως Εφόρου Φορολογίας είναι αντισυνταγματικός. Συνεπώς κάθε ενέργεια που έγινε από τον τέως Έφορο Φορολογίας κ. Γιαννάκη Λαζάρου ή από λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας εξ ονόματός του από τον Ιούνιο του 2014, που ανέλαβε τα καθήκοντά του, μέχρι τον Μάρτιο του 2016, οπότε και αντικαταστάθηκε, κινδυνεύει να κριθεί άκυρη. Εξ όσων πληροφορούμαι, λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας έχουν λάβει οδηγίες να αποσύρουν όλες τις αποφάσεις επιβολής φορολογίας και να τις επιβάλουν ξανά, ώστε να μην ακυρωθούν mutatis mutandis όλες. Προφανώς αυτή η διαδικασία αφορά χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις και έχει το ανάλογο διοικητικό κόστος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των υποθέσεων που επηρεάζονται από αυτές τις διαδικασίες, αν αυτές έχουν ολοκληρωθεί και ποιο αναμένεται να είναι το διοικητικό κόστος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.116, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ έχω πληροφορηθεί ότι δεν έχει ακόμα εκπονηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες σχέδιο διαλογής και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία μεταφέρονται στον ΟΕΔΑ Πεντακώμου. Τα απόβλητα καταλήγουν χωρίς διαχωρισμό στον ΟΕΔΑ και για την περισυλλογή τους κλήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, σε κάποια περίπτωση εργαζόμενοι στον ΟΕΔΑ ήρθαν σε επαφή με μολυσματικά ιατρικά απόβλητα τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε κοινούς κάδους με κίνδυνο να μολυνθούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων από πού προήλθαν τα ιατρικά απόβλητα, αφού υπάρχει ειδικό ξεχωριστό σύστημα περισυλλογής και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να λυθεί το υπό αναφορά πρόβλημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.154, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.041) αναφορικά με τις διαδικασίες που ισχύουν για απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου από απόδημους Κυπρίους, πληροφορήθηκα ότι δεν έχει διαπιστωθεί να υπάρχουν παράπονα όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται από το Υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παρ’ όλα αυτά, στο πρόσφατο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπριών και της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα στη Λευκωσία έγιναν παράπονα από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τις περίπλοκες διαδικασίες και την απουσία ενός fast track.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν αλλάξει οι διαδικασίες και αν έχει καθιερωθεί διαδικασία fast track προς διευκόλυνση του κοινού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.155, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο ότι το κατοχικό καθεστώς αποφάσισε την ανέγερση γλυπτού έργου τέχνης ύψους σαράντα (40) μέτρων στον Πενταδάκτυλο. Ο δήμος Κερύνειας με ανακοίνωσή του καταδικάζει το γεγονός και ζητά από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για την πρόθεση του ψευδοκράτους να ανεγείρει γλυπτό έργο τέχνης στον Πενταδάκτυλο και αν έχει προβεί σε σχετικά διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα διεθνή όργανα για ανατροπή αυτών των σχεδιασμών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.156, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσίευμα στην εφημερίδα “Φιλελεύθερος” ότι το 2013 υπήρχε πρόθεση από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να δημιουργήσει περιβαλλοντικό κέντρο, αναψυκτήριο και αποχωρητήρια στην περιοχή της αλυκής στη Λάρνακα, ανάλογων προδιαγραφών με αυτά που λειτουργούν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο από το Τμήμα Δασών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια και χρονοδιάγραμμα για δημιουργία και λειτουργία περιβαλλοντικού κέντρου, αναψυκτήριου και αποχωρητηρίων στην περιοχή της αλυκής στη Λάρνακα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.157, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2018, σε κοινοβουλευτική ερώτηση (αρ. φακ. 23.06.011.02.604) σχετικά με το περιστατικό αγκυροβόλησης σκάφους στην παραλία της προστατευόμενης περιοχής Λάρας τον περασμένο Μάιο πληροφορήθηκα ότι ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει στην έκδοση σχετικού διατάγματος, με το οποίο παρατείνει την απαγόρευση της διέλευσης και αγκυροβόλησης σκάφους στην προστατευόμενη περιοχή κατά τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο έκαστου έτους για σκοπούς προστασίας της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες καταγγελίες έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής σχετικά με την παραβίαση του υπό αναφορά διατάγματος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.158, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του τέως Υπουργού Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε κοινοβουλευτική ερώτηση με αρ. φακ. 23.06.011.01.238 σχετικά με τη διαχείριση οικιακών φαρμάκων πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο όσον αφορά στη διαδικασία ολοκλήρωσης των κανονισμών με τίτλο “Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων) Κανονισμοί”.

Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, οι εν λόγω κανονισμοί αναμένετο να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές του 2017, μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία των εν λόγω κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.162, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Υγείας, βάσει του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, εξέδωσε σχετικό διάταγμα, στο οποίο καθορίζονται τα ανώτατα όρια τετραϋδροκανναβινόλης (THC) σε τρόφιμα, επιτρέποντας στις Υγειονομικές Υπηρεσίες να προβαίνουν σε ελέγχους για την τήρηση αυτών των ανώτατων ορίων, αλλά και σε κατάσχεση όσων τροφίμων τα υπερβαίνουν. Ειδικότερα, με βάση το διάταγμα, απαγορεύεται η εισαγωγή, παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση, κατοχή, προς πώληση ή μη, ή πώληση οποιουδήποτε καθοριζόμενου τροφίμου το οποίο περιέχει τετραϋδροκανναβινόλη (THC) σε ποσοστό μεγαλύτερο των 10 mg/kg όσον αφορά στα εδώδιμα προϊόντα λαδιού, 5 mg/kg σε εδώδιμους σπόρους (τυγχάνουν θερμικής επεξεργασίας, συνεπώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή) και σε εδώδιμο αλεύρι, 0,2 mg/kg σε άλλα τρόφιμα και ποτά, εξαιρουμένων αλκοολούχων ποτών, αναψυκτικών και μη αλκοολούχων ποτών, και 0,04 mg/kg σε αναψυκτικά και μη αλκοολούχα ποτά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους προχώρησε στην έκδοση του υπό αναφορά διατάγματος; Υπήρξαν αρνητικές ενδείξεις στον ανθρώπινο οργανισμό από τρόφιμα που κυκλοφορούσαν μέχρι σήμερα στην κυπριακή αγορά;

2. Βάσει ποιων κριτηρίων τέθηκαν τα υπό αναφορά όρια τετραϋδροκανναβινόλης;

3. Γιατί εξαιρούνται από τον καθορισμό ορίων τετραϋδροκανναβινόλης τα αλκοολούχα ποτά;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.163, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμος [182(Ι)2013] και μετά από μία τριετή περίοδο χάριτος, όλα τα Γραφεία Κηδειών, για να λειτουργήσουν νόμιμα, πρέπει να έχουν εξασφαλίσει άδεια που χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του νόμου αυτού. Σύμφωνα με επίσημες καταγγελίες, όλα τα Γραφεία Κηδειών που εργάζονταν πριν από την ψήφιση του νόμου και κατά τη μεταβατική περίοδο συνεχίζουν να εργάζονται, ανεξάρτητα από το αν έχουν εξασφαλίσει τη σχετική άδεια που προνοεί ο νόμος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμος [182(Ι)2013] εφαρμόζεται, πόσα Γραφεία έχουν αποταθεί για εξασφάλιση άδειας μέχρι σήμερα, πόσα έχουν εγκριθεί, πόσα έχουν απορριφθεί και για πόσα εκκρεμεί η εξέταση της αίτησής τους. Να πληροφορηθεί επίσης η Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει καταρτιστεί κατάλογος για παραβιάσεις του νόμου [182(Ι)2013] και αν έχουν επιβληθεί ποινές.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.177, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Στην Κύπρο είχαν εντοπιστεί και ακόμα εντοπίζονται αριθμοί από τοξωτά πέτρινα γεφύρια που χρονολογούνται στην περίοδο πριν από την Αγγλοκρατία. Πολλά από αυτά τα γεφύρια είχαν κηρυχθεί αρχαία μνημεία και συντηρούνται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, τις τοπικές αρχές ή το Τμήμα Δασών. Υπάρχει όμως στην Κύπρο και μία τουλάχιστον γέφυρα η οποία κατασκευάστηκε την περίοδο της Αγγλοκρατίας, μοναδικό ίσως απομεινάρι που χαρακτηρίζει μία ολόκληρη εποχή οδοποιίας στο νησί μας. Πρόκειται για τη σιδερένια γέφυρα της Τρόζενας, στην επαρχία Λεμεσού, πάνω από τον παραπόταμο του Διαρίζου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η γέφυρα της Τρόζενας καλύπτεται από οποιοδήποτε καθεστώς προστασίας, αν υπάρχουν στο αρχείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων στοιχεία για την κατασκευή της και τι σχεδιάζεται να γίνει, ώστε η γέφυρα αυτή να συντηρηθεί και προστατευθεί, αλλά και να αναδειχθεί ως τουριστικός, περιηγητικός και εκπαιδευτικός προορισμός. Υπάρχουν στην Κύπρο και άλλες τέτοιες σιδερένιες γέφυρες της ίδιας χρονικής περιόδου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.178, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2018, σε επιστολή μου αναφορικά με το θέμα της μεμονωμένης κατοικίας πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών επρόκειτο να διεξαγάγει νέο κύκλο διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το θέμα της ανέγερσης μεμονωμένης κατοικίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.179, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η γαλλική κυβέρνηση προχώρησε στην απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία από παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών. Από τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές στη Γαλλία δε θα επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν καθόλου τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους σχολικούς χώρους και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όπως ίσχυε παλαιότερα. Επίσης ο νέος νόμος δεν αφορά μόνο στην απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων, αλλά και στη χρήση tablet και smartwatch. Τα σχολεία της χώρας έχουν την ελευθερία να επιλέξουν αν θα εφαρμόσουν τον νέο νόμο και για ηλικίες άνω των δεκαπέντε ετών, εάν το κρίνουν απαραίτητο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πληροφορηθεί τις τελευταίες εξελίξεις στη Γαλλία για το θέμα των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία και αν μελετά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νομοθετική ή άλλη ρύθμιση του εν λόγω θέματος και στην Κύπρο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.180, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.617), αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας Τμήματος Πρώτων Βοηθειών στο Μακάρειο Νοσοκομείο εξειδικευμένου για βρέφη, παιδιά και εγκυμονούσες γυναίκες, πληροφορήθηκα ότι, όσον αφορά την έγκριση του απαιτούμενου ποσού για τη δημιουργία του τμήματος, αναμενόταν να ετοιμαστεί πρώτα σημείωμα έργου (PCN) και να τύχει προέγκρισης από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ώστε να μπορέσει το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στην έγκριση του απαιτούμενου ποσού για τη δημιουργία του τμήματος.

Επίσης, πληροφορήθηκα ότι το ποσό που απαιτείται για το 2018, ύψους €35.700, μπορεί να εξασφαλιστεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2018, από το άρθρο 0821.3 “Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Έργων”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Έχει ετοιμαστεί το υπό αναφορά σημείωμα έργου και έχει εγκριθεί από τη ΓΔ ΕΠΣΑ;

2. Έχει προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών στην έγκριση του απαιτούμενου ποσού για τη δημιουργία του τμήματος;

3. Έχει αξιοποιηθεί το ποσό ύψους €35.700 από τον προϋπολογισμό του 2018 (άρθρο 0821.3) για τη δημιουργία του τμήματος και, εάν ναι, με ποιο τρόπο;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.181, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων, κατόπιν προσφορών που προκηρύσσει, συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με ιδιώτες για την καθαριότητα του οδικού δικτύου. Οι εν λόγω συμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων κόψιμο, μάζεμα και απομάκρυνση χόρτων, καθώς και μάζεμα και απομάκρυνση άλλων αποβλήτων και άχρηστων αντικειμένων από το οδικό δίκτυο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Στις υπό αναφορά συμβάσεις υπάρχει πρόνοια για υποχρεωτική παράδοση του οργανικού υλικού (π.χ. χόρτα, κλαδιά, φύλλα κτλ.) που μαζεύεται σε μονάδες κομποστοποίησης ή παραγωγής ενέργειας ή απλά οδηγείται στα σκουπίδια, στα ΧΥΤΥ ή ΟΕΔΑ ή απορρίπτεται χωρίς κανένα έλεγχο;

2. Στις υπό αναφορά συμβάσεις υπάρχει πρόνοια για υποχρεωτική ανακύκλωση των “άχρηστων αντικειμένων”; Γίνεται διαχωρισμός σε μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί κ.ο.κ. και μεταφέρονται σε μονάδες ανακύκλωσης;

3. Εάν δεν υπάρχουν οι υπό αναφορά πρόνοιες, υπάρχει το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν σε μελλοντικές συμβάσεις προς επίτευξη της ορθολογικής απόρριψης των αποβλήτων;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.182, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.348) αναφορικά με υποστατικά τα οποία έχουν ανεγερθεί στην περιοχή “Μακένζυ” στη Λάρνακα και είναι παραχωρημένα στο δήμο Λάρνακας με δικαίωμα υπεκμίσθωσης πληροφορήθηκα ότι η σύμβαση μίσθωσης που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών ως Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και του δήμου Λάρνακας έχει τερματισθεί στις 31/12/2016. Επίσης, πληροφορήθηκα ότι πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα και ετοιμάστηκε σχετική έκθεση όσον αφορά το ιστορικό διαχείρισης των υποστατικών, το πολεοδομικό καθεστώς, τις οφειλές των κατόχων (παρόντων και προγενέστερων) προς το Ταμείο Δημοσίων Δανείων, και τις οφειλές του δήμου Λάρνακας προς το Ταμείο Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης. Σκοπός της έρευνας ήταν η διακρίβωση της παρούσας κατάστασης, ώστε σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και υπηρεσίες να ληφθούν οι ενδεικνυόμενες αποφάσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η υπό αναφορά έρευνα, ποια τα αποτελέσματά της, αν έχουν ληφθεί οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με την αξιοποίηση των υποστατικών στην περιοχή “Μακένζυ” και πότε θα γίνουν επιτέλους οι νέες συμβάσεις ενοικιάσεως των υποστατικών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.189, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αρχή Λιμένων ως διαχειρίστρια του λιμανιού Λάρνακας αναμένεται ότι θα εισπράξει περίπου δέκα εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2018. Παρ’ όλα αυτά, όπως πληροφορούμαι, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προτίθεται να ενοικιάσει το λιμάνι στον εν δυνάμει επενδυτή έναντι ετήσιου ενοικίου ύψους €700.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Τι ποσό εισέπραξε η Αρχή Λιμένων ως διαχειρίστρια του λιμανιού Λάρνακας για τα έτη 2015 έως 2018;

2. Έχουν γίνει διαπραγματεύσεις σχετικά με το ποσό που θα οριστεί ως ενοίκιο για το λιμάνι της Λάρνακας και πού έχουν καταλήξει μέχρι στιγμής;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.190, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμαρχος Λάρνακας σε πρόσφατη συνάντηση που είχε με αρμόδιους φορείς και τον εν δυνάμει επενδυτή για το λιμάνι της Λάρνακας κ. Παναγιώτη Αλεξάνδρου επιβεβαίωσε ότι ο περιορισμός του πλαφόν των 900 000 τόνων στο λιμάνι της Λάρνακας έχει αποσυρθεί και ότι το λιμάνι θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τον υφιστάμενο όγκο φορτίου και τους πελάτες του γενικά χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί για τον όγκο φορτίου που θα εξυπηρετεί το λιμάνι Λάρνακας μετά την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του, αν ευσταθεί η πιο πάνω πληροφόρηση και αν όντως έχει εγκαταλειφθεί η πρόταση για εφαρμογή πλαφόν στον όγκο φορτίων που θα εξυπηρετεί το λιμάνι Λάρνακας, όπως ήταν και η απαίτηση των ναυτικών πρακτόρων που δραστηριοποιούνται εκεί, αλλά και των αρχών του δήμου Λάρνακας. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μετά την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του λιμανιού τα πλοία και τα φορτία θα εξυπηρετούνται με το υφιστάμενο λιμενικό κόστος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.191, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπήρχε η σκέψη το βόρειο τμήμα του λιμανιού Λάρνακας να παραχωρηθεί στο Υπουργείο Άμυνας για κάλυψη των αναγκών του. Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου εκφράζει τις επιφυλάξεις σε σχέση με την εν λόγω παραχώρηση, αφού, όπως αναφέρει, εγείρεται σοβαρό πρόβλημα έλλειψης χώρου (θαλάσσιου και χερσαίου) για τη μελλοντική εμπορική ανάπτυξη του λιμανιού και την αποθήκευση των φορτίων, λόγω του ότι θα περιοριστούν σοβαρά οι διαθέσιμοι λιμενικοί χώροι του λιμανιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει παρθεί τελική απόφαση σχετικά με την παραχώρηση του βόρειου τμήματος του λιμανιού στο Υπουργείο Άμυνας και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες που εκφράζει ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.192, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει απoδέκτης καταγγελιών από κατοίκους της επαρχίας Λάρνακας, σύμφωνα με τις οποίες ασυνείδητοι κτηνοτρόφοι κατά τις βραδινές ώρες καίνε ψόφια ζώα στην κτηνοτροφική περιοχή Λιβαδιών. Μαζί με τα ζώα φαίνεται να καίνε και λάστιχα, στην προσπάθειά τους να μη μυρίζει η καμένη σάρκα των ζώων. Οι κάτοικοι, όπως με ενημέρωσαν, έχουν ήδη καταγγείλει το συμβάν στις δημοτικές και κοινοτικές αρχές της περιοχής, καθώς και στην αστυνομία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες, αν τις έχει διερευνήσει και ποια μέτρα έχει λάβει προς αποφυγή τέτοιων ενεργειών, επιβλαβών για τη δημόσια υγεία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.193, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από την απάντηση ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.594, αναφορικά με την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της διαφάνειας βάσει σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πληροφορήθηκα ότι μέχρι το 2015 πραγματοποιήθηκαν 1 000 περίπου επιθεωρήσεις εργασίας για την εφαρμογή του περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμου, ενώ έκτοτε συνεχίζουν να πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις στη βάση ετήσιου στόχου, που καθορίζεται κάθε έτος. Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 148 επιθεωρήσεις για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, ενώ το 2017 πραγματοποιήθηκαν 197 επιθεωρήσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα των υπό αναφορά επιθεωρήσεων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.194, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω διαπιστώσει ότι σε ένα διατηρητέο κτίριο επί της λεωφόρου Λόρδου Βύρωνος έχουν συγκεντρωθεί παλαιά άρματα μάχης και άλλο στρατιωτικό υλικό και έχει τοποθετηθεί μία επιγραφή με τίτλο “Μουσείο Εθνικής Φρουράς”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα σχέδια του υπουργείου για τη συνέχεια και ολοκλήρωση στον συγκεκριμένο χώρο του Μουσείου Εθνικής Φρουράς.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.195, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από δημοσίευμα της εφημερίδας “Φιλελεύθερος” πληροφορήθηκα ότι τον περασμένο Δεκέμβριο επρόκειτο να παραδοθεί η πρόταση της ενδοϋπηρεσιακής Επιτροπής Εργασίας του Υπουργείου Παιδείας για τη διαμόρφωση της δομής του νέου Υφυπουργείου Πολιτισμού. Επίσης, τον περασμένο Ιούλιο επρόκειτο να ληφθούν αποφάσεις από το Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με την εξέλιξη της Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Έχει παραδοθεί η πρόταση για τη διαμόρφωση της δομής του νέου Υφυπουργείου Πολιτισμού και, εάν όχι, πότε αναμένεται να παραδοθεί;

2. Ποιες οι εξελίξεις στην υπόθεση της Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.269, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει καταρτιστεί κάποιος κατάλογος στον οποίο καταχωρίζονται οι κάτοχοι αξιογράφων και αν έχει γίνει κατηγοριοποίησή τους σε σχέση με τη μορφή και το ύψος των αξιογράφων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.270, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από επιστολή του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2018, η οποία στάλθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας πληροφορήθηκα ότι δεν έχουν καθοριστεί ακόμα οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι ψυχολόγοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο γενικό σύστημα υγείας (ΓΕΣΥ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να καθοριστούν οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι ψυχολόγοι στα πλαίσια του ΓΕΣΥ. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το σώμα για ποιες άλλες ομάδες επαγγελματιών υγείας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν στα πλαίσια του ΓΕΣΥ, καθώς και πότε αναμένεται να καθοριστούν.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.293, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2018, σε κοινοβουλευτική ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.123, αναφορικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ξυλοτύμβου για αναστολή της άδειας λειτουργίας των χοιροστασίων της εταιρείας “Α/φοί Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ” και της εταιρείας “Αντριάνα Α. (Χοιροστάσια) Λτδ”, πληροφορήθηκα ότι, κατόπιν διερεύνησης του θέματος από το γραφείο του Επάρχου Λάρνακας και επιτόπιας επίσκεψης, διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι των αδειών οικοδομής, καθώς και των εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων. Γι’ αυτό τον λόγο ο Έπαρχος Λάρνακας ως η αρμόδια αρχή επρόκειτο να καλέσει τους ιδιοκτήτες των από αναφορά χοιροστασίων να υποβάλουν νέα σχέδια, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγησης αδειών οικοδομής για νομιμοποίηση των αλλαγών που υφίστανται. Επίσης, η αρμόδια αρχή επρόκειτο να αποταθεί στα αρμόδια τμήματα και στις υπηρεσίες για τις απόψεις τους, με σκοπό την προώθηση όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την τήρηση των υγειονομικών και περιβαλλοντικών όρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση, ώστε να σταματήσει αμέσως η παρανομία, να τερματιστεί η ρύπανση στο περιβάλλον και να προστατευθεί η υγεία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.296, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομοθετική ή κανονιστική πρόνοια η οποία να διέπει τη συμμετοχή ή την εκπροσώπηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες που φιλοξενούνται σε κέντρα διαμονής και απασχόλησης ΑμεΑ στη διαμόρφωση πολιτικών και αποφάσεων σχετικών με το κέντρο διαμονής τους. Συνεπώς, εναπόκειται στη διοίκηση κάθε κέντρου να αποφασίσει αν θα επιτρέψει τη συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες ή εκπροσώπων τους στα διοικητικά συμβούλια των κέντρων διαμονής, καθώς και αν θα λάβει υπόψη τις προτάσεις τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για τροποποίηση των περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμων και Κανονισμών ή για προώθηση νέας νομοθεσίας η οποία να ρυθμίζει τη συμμετοχή ή την εκπροσώπηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη διαμόρφωση πολιτικών και αποφάσεων σχετικών με το κέντρο διαμονής τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.297, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αίτηση λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού “Al-Arab News Channel” στην Κύπρο, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, είναι ιδιοκτησία του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Al-Waleed bin Talal και είχε ως διευθυντή μέχρι το 2016 τον δημοσιογράφο Jamal Khashoggi, ο οποίος δολοφονήθηκε πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.235, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με την ποιότητα των αναλώσιμων προϊόντων τα οποία προσφέρονται στους ασθενείς από το Υπουργείο Υγείας. Ειδικότερα, ομάδες ασθενών υποστηρίζουν ότι τα αναλώσιμα προϊόντα που προσφέρονται είναι κακής ποιότητας. Προς επίλυση του πιο πάνω προβλήματος υπάρχει η πρόταση να θεσμοθετηθεί ένας μηχανισμός αξιολόγησης, ώστε οι ίδιοι οι ασθενείς να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των προϊόντων κατά τη διάρκεια των προσφορών, για να καταγράφεται και η εμπειρία των ίδιων των ασθενών από τη χρήση τους. Επίσης υπάρχει η πρόταση οι ίδιοι οι ασθενείς να γνωμοδοτούν για τις προδιαγραφές των αναλώσιμων προϊόντων τα οποία πρόκειται να αγοραστούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν έρθει εις γνώση του παράπονα σχετικά με την ποιότητα των αναλώσιμων προϊόντων που προσφέρονται από το υπουργείο, αν λαμβάνονται ενέργειες για εμπλοκή των πασχόντων στις διαδικασίες επιλογής και αγοράς τους και αν υπάρχουν σκέψεις για θεσμοθέτηση των διαδικασιών που έχουν αναφερθεί πιο πάνω.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.236, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το 2012 ανακαλύφθηκε τυχαία στον ξεροπόταμο του Κοτσιάτη στη Γεροσκήπου ένα μεσαιωνικό πετρόκτιστο γεφύρι μοναδικής ομορφιάς, το οποίο κηρύχθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε αρχαίο μνημείο Α΄ Πίνακα. Μετά από πάροδο πέντε χρόνων, στις 5 Μαΐου 2017, το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με τον δήμο Γεροσκήπου ξεκίνησαν εργασίες για την ανάδειξη και συντήρηση του γεφυριού, οι οποίες σταμάτησαν στις 14 Ιουλίου 2017. Στις αρχές του 2018 ο δήμος Γεροσκήπου σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ξεκίνησαν τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού εκατέρωθεν του γεφυριού, ώστε να προστατευθούν προσωρινά τα θεμέλια του γεφυριού. Έκτοτε καμιά εργασία δεν έχει γίνει για την ανάδειξη του γεφυριού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2019 ή σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό δαπάνες για την αποκατάσταση και συντήρηση του μνημείου αυτού, ώστε να καταστεί επισκέψιμο, και αν λαμβάνονται οποιαδήποτε μέτρα προστασίας της κοίτης και των θεμελίων του γεφυριού, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διάβρωση των θεμελίων του, που πιθανόν να επιφέρουν την κατάρρευσή του.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.237, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τον Αύγουστο του 2015 υποβλήθηκε από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος “ΕU Pilot” αίτηση παροχής πληροφοριών με θέμα την ελλιπή εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για πέντε προτεινόμενα έργα που δύναται να επηρεάσουν περιοχές του δικτύου “Natura 2000”. Η Δημοκρατία είχε δώσει σχετικές απαντήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το θέμα είχε επίσης συζητηθεί κατ’ ιδίαν με εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2016 κατά τη συνάντηση-δέσμη (package meeting) που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Λευκωσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα για τα εξής:

α. Ποια ήταν τα έργα που ενδεχομένως να επηρέαζαν περιοχές του δικτύου “Natura 2000”;

β. Η διαδικασία παραμένει ανοικτή μέχρι σήμερα;

γ. Ποιες απαντήσεις δόθηκαν από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας; Παρακαλώ όπως κατατεθεί το σχετικό υλικό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.238, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των οικιών που βρίσκονται κάτωθεν των σπηλαίων στο Σκαλί Αγλαντζιάς, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης και της απειλής που υφίστανται από την πτώση ογκωδών βράχων.

Πληροφορούμαι ότι πάνω από τις σπηλιές ανεγέρθηκαν ή/και προγραμματίζεται η ανέγερση άλλων τριών πολυκατοικιών, γεγονός που είναι άκρως ανησυχητικό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.239, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Με την παραχώρηση των λιμενικών εργασιών σε ιδιωτικές εταιρείες στο λιμάνι της Λεμεσού και την αναμενόμενη παραχώρηση του λιμανιού της Λάρνακας σε επενδυτή για την ενιαία ανάπτυξη, η Κύπρος κινδυνεύει να μείνει χωρίς ένα καθαρά εμπορικό λιμάνι υπό τη διαχείριση της Αρχής Λιμένων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς οικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του νέου βιομηχανικού λιμανιού Βασιλικού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.247, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει το πρόγραμμα χορηγίας για αγορά πυροσβεστικών οχημάτων από τις κοινότητες. Σε περίπτωση που βρίσκεται σε ισχύ, παρακαλώ όπως ενημερώσετε το σώμα ποιες κοινότητες το έχουν χρησιμοποιήσει και αν υπάρχουν τυχόν εκκρεμότητες σε σχέση με το πρόγραμμα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.248, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το αρδευτικό δίκτυο του υδατοφράκτη Λυμπιών είναι πεπαλαιωμένο και αποτελείται από αυλάκια και ανοικτούς αγωγούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ενώ έχουν αγοραστεί οι σωλήνες, δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί. Η κατάσταση αυτή έχει ως συνέπεια την απώλεια νερού από διαρροές και εξάτμιση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επέκταση του αρδευτικού δικτύου του υδατοφράκτη Λυμπιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.250, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσια Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.328, αναφορικά με την πρόθεση του υπουργείου να καταθέσει νομοσχέδιο για την ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών, πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο επεξεργάστηκε και απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος του 2017” για τη συνολική διαχείριση του θέματος των εθελοντών πυροσβεστών σε οργανωμένη βάση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για εκπόνηση νομοσχεδίου το οποίο θα περιέχει ρυθμίσεις οι οποίες θα προνοούν την ασφαλιστική κάλυψη όλων των εθελοντών οι οποίοι σπεύδουν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.251, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η λειτουργία για σαράντα χρόνια του πεδίου βολής Ξυντούς κοντά στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου προκαλεί εύλογες ανησυχίες στους κατοίκους της κοινότητας για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία τους, αφού κατά τη διάρκεια των ασκήσεων ή των βολών απελευθερώνονται διάφορες χημικές ή ραδιενεργές ουσίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να διεξάγει επιδημιολογική έρευνα για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της κοινότητας Αγίας Μαρίνας από τη σαραντάχρονη λειτουργία του πεδίου βολής.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.252, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Όπως είναι γνωστό, η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 18 Μαΐου 2018 ψήφισε την τροποποίηση του περί Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμου του 2016, με βάση την οποία η άδεια για διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών, που μέχρι σήμερα κατείχε ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ), είναι προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΟΠΑΠ στη βάση του νέου πλαισίου που καθορίζει ο νόμος.

Έχουν παρέλθει ήδη έξι μήνες και δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφόρηση για το θέμα. Υπενθυμίζω ότι το θέμα αυτό απασχόλησε κι άλλες φορές τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και την κοινωνία λόγω των καταγγελιών του Γενικού Ελεγκτή για ασύγγνωστη αμέλεια από την κυβέρνηση, η οποία οδήγησε στην απώλεια πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με τον Γενικό Ελεγκτή, προκύπτει μία δικαιολογημένη οφειλή του ΟΠΑΠ ύψους περίπου €50 εκατομ., η οποία αναμένουμε ότι είτε θα διευθετηθεί εξώδικα στα πλαίσια της νέας συμφωνίας είτε θα οδηγήσει τα δύο μέρη στα δικαστήρια, εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ξεκινήσει οι θεσμοθετημένες διαπραγματεύσεις με τον ΟΠΑΠ, σε ποιο στάδιο βρίσκονται και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.253, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Άμυνας στις 8 Ιανουαρίου 2014 προκήρυξε διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών από ιδιώτες μελετητές για την ετοιμασία περιβαλλοντικής μελέτης για το πεδίο βολής Ξυντούς. Οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 7 Φεβρουαρίου 2014 και ακολούθησε η αξιολόγησή τους, η οποία ολοκληρώθηκε στις 20 Μαρτίου 2014. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν ήταν εντός των προδιαγραφών. Το Υπουργείο Άμυνας είχε ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με επιστολή του, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2014, ότι θα προχωρούσε στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού.
Δεδομένων των συνεχιζόμενων προβλημάτων για την κοινότητα της Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου και της εν λόγω καθυστέρησης που παρατηρείται στην εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης για το πεδίο βολής Ξυντούς, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προχωρήσει, όπως είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Άμυνας, στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού και κυρίως πότε θα εκπονηθεί τελικά, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων της κοινότητας, μια πλήρης μελέτη εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του εν λόγω πεδίου βολής.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.254, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων σχετικά με τη μη εφαρμογή από τα τραπεζικά ιδρύματα των προνοιών του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου (ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 3 Σεπτεμβρίου 2015) που αφορούν τον απεγκλωβισμό των αγοραστών ακινήτων οι οποίοι, ενώ έχουν υλοποιήσει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις δυνάμει της σύμβασής τους με τον πωλητή, αυτός αδυνατεί ή αμελεί ή παραλείπει να μεταβιβάσει το ακίνητο επ’ ονόματί τους, καθότι το ακίνητο ή μέρος αυτού υπόκειται σε υποθήκη ή/και εμπράγματο βάρος ή/και απαγόρευση (άρθρα 44ΙΗ-44ΚΖ). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι τραπεζικοί οργανισμοί εφεσιβάλλουν αυτή τη διαδικασία και ισχυρίζονται ότι οι εν λόγω πρόνοιες των άρθρων είναι αντισυνταγματικές. Αν και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου κ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης δεσμεύτηκε ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 3 Ιουλίου 2018 ότι οι τράπεζες, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αγοραστής έχει καλοπροαίρετα ξοφλήσει το δάνειό του και ο επιχειρηματίας ανάπτυξης γης χρωστά ακόμα στις τράπεζες, θα τερματίζουν τις δικαστικές διαδικασίες και δε θα φέρουν ένσταση στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας, σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι τραπεζικοί οργανισμοί εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν το νόμο και να μην υλοποιούν τις δεσμεύσεις τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει τις υπό αναφορά καταγγελίες και αν έχουν διενεργηθεί έλεγχοι από το υπουργείο, έστω για να διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται πιστά οι πρόνοιες του υπό αναφορά νόμου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.288, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σε συνάντηση που είχα με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Κύπρου πληροφορήθηκα για το αίτημά τους για τη δημιουργία μίας κοινής δομής στην οποία θα υπάγεται όλο το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο στελεχώνει τον τομέα της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας. Ειδικότερα, αυτή τη στιγμή οι νοσηλευτές των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) ανήκουν διοικητικά στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες, οι οδηγοί των ασθενοφόρων ως ωρομίσθιο προσωπικό ανήκουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και οι διασώστες της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων ανήκουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες. Όπως αναφέρει ο σύνδεσμος, η υπαγωγή του προσωπικού που ασχολείται με τον τομέα της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας σε διαφορετικές υπηρεσίες προκαλεί καθημερινά οργανωτικά, συντονιστικά και λειτουργικά προβλήματα, υποβαθμίζοντας την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρονται στον ασθενή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη να τεθεί το προσωπικό που ασχολείται με τον τομέα της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας κάτω από τη διοίκηση μίας ανεξάρτητης διεύθυνσης και αν θα υπάρξουν οποιεσδήποτε τέτοιας μορφής αλλαγές με τη λειτουργία της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στα πλαίσια του ΓΕΣΥ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.289, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σε συνάντηση που είχα με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Κύπρου πληροφορήθηκα ότι οι αποστολές MEDEVAC με στόχο τη διακομιδή ασθενών είτε από αέρος με ελικόπτερο είτε από θαλάσσης με σκάφος, οι οποίες γίνονται από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα και τη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων της αστυνομίας, στελεχώνονται αποκλειστικά από εθελοντές νοσηλευτές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η υπό αναφορά πληροφόρηση και, αν ναι, αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για στελέχωση των υπό αναφορά αποστολών με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.294, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο περιβαλλοντικός θόρυβος και η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελούν σημαντικούς παράγοντες υποβάθμισης της ποιότητας ζωής στις σύγχρονες πόλεις. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ηχορρύπανση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κάτοικοι των υποστατικών τα οποία βρίσκονται κοντά σε λεωφόρους με πυκνή κυκλοφορία ταλαιπωρούνται από χρόνια καρδιολογικά προβλήματα, άγχος και ασθένειες των νεύρων. Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι των περιοχών τις οποίες διέρχεται η λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού στον Στρόβολο ζητούν την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων, ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις από τον θόρυβο. Ιδιαίτερο πρόβλημα φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι περιοχές μεταξύ του κυκλικού κόμβου της λεωφόρου Τσερίου και της λεωφόρου Στροβόλου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το πρόγραμμα τοποθέτησης ηχοπετασμάτων και πότε αναμένεται να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα στο συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.295, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018, με θέμα την παράταση του διορισμού της προσωρινής Επιτροπής της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προχωρήσει σε διαβούλευση για το θέμα της σύνθεσης της ΠΕΠ μαζί με την Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων και την Ένωση Κατεχόμενων Δήμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ξεκινήσει αυτή η διαβούλευση και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, καθώς και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.297, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αίτηση λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού “Al-Arab News Channel” στην Κύπρο, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, είναι ιδιοκτησία του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Al-Waleed bin Talal και είχε ως διευθυντή μέχρι το 2016 τον δημοσιογράφο Jamal Khashoggi, ο οποίος δολοφονήθηκε πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.299, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) έχει υποβάλει νέα αίτηση για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου σε μετάχιο γης το οποίο θα ενοικιάσει από τη Μητρόπολη Λεμεσού και το οποίο βρίσκεται εντός της ευαίσθητης περιοχής του υγροβιότοπου Ακρωτηρίου. Πρόκειται για περιοχή για την οποία εκδηλώθηκε και παλαιότερα ενδιαφέρον για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 20 μεγαβάτ, κάτι το οποίο ωστόσο δεν προχώρησε, αφού σχετική μελέτη απέρριψε οποιαδήποτε παρέμβαση λόγω του ότι στην περιοχή υπάρχει προστατευμένη χλωρίδα. Σήμερα η ΑΗΚ φαίνεται να έχει επανέλθει με νέα αίτηση η οποία διαχωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά πάρκο φωτοβολταϊκών τάσης 12 μεγαβάτ, το οποίο θα κατασκευαστεί σε σημείο όπου σήμερα υπάρχουν χιλιάδες πορτοκαλιές, ενώ κατά τη δεύτερη φάση στόχος θα είναι να εγκατασταθούν περισσότερες φωτοβολταϊκές μονάδες, οι οποίες θα παράγουν επιπλέον οκτώ μεγαβάτ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η υπό αναφορά αίτηση, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, αν έχουν γίνει οι απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματά τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.308, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόκειται να επαναλειτουργήσει το χυτήριο που βρισκόταν εντός του στρατοπέδου Πολεμιδιών (3ον ΣΠΤΧ Τεχνικό). Το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του χυτηρίου αναμένεται να έχει δυσμενείς συνέπειες τόσο για το περιβάλλον, αλλά και για την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Σημειώνεται ότι πλησίον του στρατοπέδου λειτουργούν σχολεία, καθώς και ιδρύματα φιλοξενίας ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί η πιο πάνω πληροφόρηση, και εάν, ναι, ποια μέτρα έχουν ληφθεί, ώστε να αποφευχθούν οι όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των πολιτών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.309, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελίας ότι τα λεωφορεία που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου (ΟΣΥΠΑ) έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τη μέγιστη ηλικία η οποία προνοείται στη σύμβαση που έχει υπογράψει ο ΟΣΥΠΑ με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αλλά και την ηλικία που προνοεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο ΟΣΥΠΑ υποστηρίζει ότι έχει προβεί σε ενέργειες για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, αλλά φαίνεται να μην έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς του υπουργείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί η πιο πάνω καταγγελία, ποια είναι η κατάσταση του στόλου των λεωφορείων τα οποία εξυπηρετούν την επαρχία Πάφου και πότε αναμένεται να γίνει ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της επαρχίας Πάφου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.310, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια είναι η ονομαστική αξία των δανείων του συνεργατισμού τα οποία πωλήθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα;

2. Πόσα από τα δάνεια του συνεργατισμού τα οποία μεταφέρθηκαν στον φορέα για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων πληρούν τα κριτήρια του Σχεδίου “Εστία”; Επίσης, ποιες προβλέψεις έκανε η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα για το υπό αναφορά χαρτοφυλάκιο δανείων και ποιες πρόσθετες προβλέψεις ζήτησαν οι εποπτικές αρχές;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.311, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. φακ. 23.06.011.02.696) αναφορικά με την πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών να εκδώσει κανονισμούς οι οποίοι θα διέπουν τη λειτουργία του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών πληροφορήθηκα ότι, ενώ η επεξεργασία των προσχεδίων των εν λόγω κανονισμών από το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ολοκληρωθεί, κρίθηκε σκόπιμο όπως επέλθουν τροποποιήσεις επί του κειμένου τους, γι’ αυτό και προωθήθηκαν στον πρόεδρο του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, ώστε να προχωρήσει σε σειρά τροποποιήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία των υπό αναφορά κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.312, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου του 1988 (114/1988, 117/1989), προνοείται η ίδρυση Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων για την παροχή χρηματικών ωφελημάτων σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (αναπήρους, τέκνα πεσόντων και εξαφανισμένων κτλ.), όταν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπό αναφορά νομοθεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποιο είναι αυτή τη στιγμή το αποθεματικό του υπό αναφορά ταμείου;

2. Ποιο είναι το ποσό που έχει διαχειριστεί το ταμείο από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα και πόσα άτομα έχουν επωφεληθεί;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.313, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Πληροφορήθηκα ότι έχουν προωθηθεί για υπογραφή μια σειρά από Μνημόνια Συναντίληψης (Memorandum of Understanding) μεταξύ της Κύπρου και της Ινδίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι αυτές οι συμφωνίες, ποιοι οι στόχοι των συμφωνιών αυτών και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.314, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υπεραγορές και οι φρουταρίες που διακινούν χιλιάδες τόνους φρούτων και λαχανικών κάθε χρόνο είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν συστηματικές αναλύσεις στα φρούτα και στα λαχανικά που εμπορεύονται. Με άλλα λόγια, ο δειγματοληπτικός έλεγχος δε γίνεται μόνο από το Κρατικό Χημείο, αλλά και από κατάλληλα διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια, τα οποία αναλαμβάνουν τη δειγματοληψία και ελέγχονται από τις κρατικές υπηρεσίες στην πράξη. Στις λαϊκές αγορές ανάλογη ευθύνη για τις αναλύσεις των φρούτων και λαχανικών έχουν οι τοπικές αρχές. Έχω πληροφορηθεί ότι στην Κύπρο μόνο μία ξένη αλυσίδα υπεραγορών πραγματοποιεί δικές της αναλύσεις για την ασφάλεια των καταναλωτών και πελατών της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν εισάγεται και στην Κύπρο αυτή η μέθοδος, που οπωσδήποτε θα ανεβάσει το επίπεδο της ποιότητας των τροφίμων, τον επαγγελματισμό των γεωργών μας και την αξιοπιστία της αγοράς.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.315, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Ένεκα της έναρξης της κυνηγετικής περιόδου, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας εξέδωσε ανακοίνωση για την τρέχουσα περίοδο, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ανασταλτικό παράγοντα στην περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης των θηραμάτων διαδραμάτισε η παράλληλη αύξηση του πληθυσμού της αλεπούς. Επίσης, ο εκπρόσωπος τύπου του Ταμείου Θήρας σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η υπηρεσία μέσω της σχετικής νομοθεσίας έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και να μειώσει τους πληθυσμούς της αλεπούς, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι διαδικασίες δεν είναι τόσο απλές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε πόσες περιπτώσεις έχουν παρέμβει οι αρμόδιες αρχές για μείωση του πληθυσμού της αλεπούς;

2. Πόσες αλεπούδες έχουν συλληφθεί τα τελευταία πέντε έτη (2013-2018) και πόσες έχουν οδηγηθεί στην ευθανασία με αιτιολογικό την αύξηση του πληθυσμού τους;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.316, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σύμφωνα με υπόμνημα που κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), “επανειλημμένα έχει στείλει απόψεις στα αρμόδια υπουργεία και φορείς, ώστε να επιτραπεί επίσης η ενοικίαση στεγών για ανάπτυξη έργων ΑΠΕ χωρίς καμία ανταπόκριση”. Επειδή είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε καλλιεργήσιμη γη και να προωθείται αντίθετα η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στεγών με πολλαπλά ωφελήματα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί απορρίφθηκαν οι εισηγήσεις της ΣΕΑΠΕΚ και ποιο ήταν το περιεχόμενο των εισηγήσεων που απορρίφθηκαν.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.338, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα συμβούλια εγγραφής επαγγελματιών υπάρχουν στην Κύπρο και για πόσα από αυτά η λειτουργία τους ρυθμίζεται νομοθετικά μέσω κανονισμών. Για πιο λόγο καθυστερεί η κατάθεση των κανονισμών λειτουργίας του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.347, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από δημοσίευμα στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2018, πληροφορήθηκα ότι υπάρχει η πρόθεση για ανέγερση ξενοδοχείου πέντε αστέρων και σαράντα έξι πολυτελών κατοικιών σε περιοχή μέρος της οποίας βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής προστασίας του ευρωπαϊκού δικτύου “Natura 2000-Αλυκές Λάρνακας”. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσιογραφική πηγή, η εταιρεία THE VEGETABLES PRODUCERS AND EXPORTERS LIMITED έχει καταθέσει στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μελέτη και γνωμάτευση σχετικά με το υπό αναφορά έργο. Η συνολική έκταση του τεμαχίου, εντός του οποίου χωροθετείται η προτεινόμενη ανάπτυξη φαίνεται να ανέρχεται στα 88 748 τετραγωνικά μέτρα, με το ένα τέταρτο περίπου της έκτασης να εμπίπτει εντός των ορίων της αλυκής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω πληροφορίες και, εάν ναι, πότε αναμένεται να εκδοθεί η περιβαλλοντική γνωμάτευση επί του θέματος. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να παρέχει στη Βουλή των Αντιπροσώπων λεπτομερή ενημέρωση τόσο για την υπό αναφορά ανάπτυξη, αλλά και για την έκδοση της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.348, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (European Automobile Manufacturers Association), κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2018 οι συνολικές εγγραφές ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Νορβηγία και στην Ελβετία ανήλθαν στις 273 702. Από τα στοιχεία που παρατίθενται φαίνεται ότι υπάρχει μια γενικότερη αύξηση στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γεγονός ότι δε γίνεται καμία αναφορά στην Κύπρο ούτε παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πώληση ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων στην κυπριακή αγορά για την περίοδο 2015-2018. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια κίνητρα δίνονται για την αγορά ηλεκτρικών και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων και αν εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές η παροχή περισσότερων κινήτρων, καθώς και η εξασφάλιση περαιτέρω διευκολύνσεων για τους κατόχους ηλεκτρικών και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.349, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες παγκοσμίως αναλογικά στη χρήση αντιβιοτικών φαρμάκων στην κτηνοτροφία. Αυτό προκαλεί κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων οι οποίοι καταναλώνουν κρέας ή γάλα ή αβγά από τα ζώα ή τα πτηνά που τροφοδοτούνται με υπερβολικές ποσότητες αντιβιοτικών, γεγονός που ήδη έχει σημειωθεί από αντίστοιχες ιατρικές έρευνες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες, πού οφείλεται αυτή η επικίνδυνη για την υγεία των ανθρώπων πρωτιά και ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση του προβλήματος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.350, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

« Έχω πληροφορηθεί ότι κυκλοφορούν στην κυπριακή, αλλά και ευρωπαϊκή αγορά συστήματα για το μαγείρεμα των φαγητών με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας (π.χ. ηλιακοί φούρνοι). Έχει υπολογιστεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται για μαγείρεμα είναι ίση, αν όχι και μεγαλύτερη, από αυτήν που καταναλώνεται για ζεστό νερό. Υπάρχουν μάλιστα και εφαρμογές που αφορούν επαγγελματικές δράσεις, όπως εστιατόρια και ταβέρνες. Γνωρίζω ότι οι Κύπριοι κατασκευαστές έχουν ήδη αποταθεί για ένταξη των εφαρμογών αυτών για χρήση της ηλιακής ενέργειας για ψήσιμο φαγητών στα προγράμματα επιχορήγησης της εξοικονόμησης ενέργειας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ανταπόκριση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται με την προκήρυξη των νέων προγραμμάτων επιχορήγησης εξοικονόμησης ενέργειας να προωθηθεί η αγορά ηλιακών φούρνων σε οικιακό ή σε επαγγελματικό επίπεδο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.351, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι, κατόπιν επίσκεψης αντιπροσωπίας του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στο πανεπιστήμιο του Punjab τον Δεκέμβριο του 2017, έχουν μπει τα θεμέλια για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, του Τμήματος Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν εντοπιστεί βέλτιστες πρακτικές που αφορούν την προσοδοφόρα εκμετάλλευση μικρών κλήρων για μικροϊδιοκτήτες, καινοτόμες πρακτικές βιολογικών καλλιεργειών και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την υπερβολική χρήση λιπασμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι περαιτέρω ενέργειες των τμημάτων του υπουργείου για την προώθηση συνεργασιών αμοιβαίας ωφέλειας με οργανισμούς και πανεπιστήμια στην Ινδία για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και προώθηση της καινοτομίας και έρευνας με ένα κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το οποίο διατηρούμε παραδοσιακά καλές σχέσεις και το οποίο μπορεί να καταστεί στρατηγικός εταίρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνές επίπεδο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.353, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Aπό απάντηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου, σε επιστολή μου αναφορικά με τις καταγγελίες για εκτεθειμένα υπαίθρια κτηνοτροφικά και ζωικά απόβλητα από εταιρεία στην Κοφίνου πληροφορήθηκα ότι, αφού διαπιστώθηκε από τους αρμόδιους λειτουργούς η ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων από την εν λόγω εταιρεία, είχε μπει σε εφαρμογή η διαδικασία μεταφοράς τους σε κατάλληλους χώρους. Επίσης, σύμφωνα με την απάντηση, επρόκειτο να εξεταστεί σε συνεργασία με άλλα τμήματα και υπηρεσίες το καθεστώς αδειοδότησης της εν λόγω εταιρείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η μετακίνηση των αποβλήτων και αν έχει εξεταστεί το καθεστώς αδειοδότησης της εταιρείας»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.354, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2018, σε επιστολή μου αναφορικά με τη λειτουργία των κρατικών ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο αποφάσισε τη μη ένταξη νέων σχολείων στον θεσμό του προαιρετικού ολοήμερου σχολείου για τη σχολική χρονιά 2018-2019, λόγω του ότι επρόκειτο να προχωρήσει στην αξιολόγηση του εν λόγω θεσμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αξιολόγηση της λειτουργίας των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων και, εάν έχει ολοκληρωθεί, ποια είναι τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τη διαδικασία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.355, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2018, σε επιστολή μου αναφορικά με τη λειτουργία των Κρατικών Ινστιτούτων πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο ανέθεσε στον οίκο “Ernst & Young” ως ειδικό εμπειρογνώμονα την ετοιμασία μελέτης για “εξορθολογισμό των προγραμμάτων αγοράς υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους”. Στη συνέχεια οι εισηγήσεις του εν λόγω οίκου επρόκειτο να τεθούν ενώπιον τεχνικής επιτροπής, που συστάθηκε στο υπουργείο, με στόχο την ετοιμασία συγκεκριμένης πρότασης για εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Κρατικών Ινστιτούτων και της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία θα κατατίθετο ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία της εν λόγω πρότασης και πότε αναμένεται να κατατεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.356, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών από άτομα που κατοικούν στην περιοχή του Αμερικανικού Ραδιοσταθμού στη Μακεδονίτισσα σχετικά με τη λειτουργία των κεραιών του ραδιοσταθμού. Ειδικότερα, οι κάτοικοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις που έχει η λειτουργία των εν λόγω κεραιών στην υγεία τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε ήταν η τελευταία φορά που έγιναν μετρήσεις για τις εκπομπές των εν λόγω κεραιών και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Παρακαλώ όπως κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις μετρήσεις που διενεργήθηκαν διαχρονικά για τις εν λόγω δορυφορικές κεραίες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.357, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2018, σε επιστολή μου αναφορικά με τη λειτουργία των εσπερινών σχολείων πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συνέστησε ειδικές επιτροπές (Eιδική Επιτροπή για Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό των Ωρολόγιων Προγραμμάτων και των Κανονισμών Λειτουργίας Εσπερινών Σχολείων, Ειδική Επιτροπή Εφαρμογής του Νέου Τύπου Εσπερινών Σχολείων και Σχολών) με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εσπερινών σχολείων. Όπως πληροφορήθηκα, οι υπό αναφορά επιτροπές ετοίμασαν και παρέδωσαν στο υπουργείο ειδικές εκθέσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται προτάσεις σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, την κατάρτιση των αναλυτικών προγραμμάτων και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει τα εσπερινά σχολεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς έχει αξιοποιήσει μέχρι στιγμής τις εισηγήσεις των υπό αναφορά επιτροπών, ποια μέτρα προβλέπεται να παρθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα για εκσυγχρονισμό των εσπερινών σχολείων, καθώς και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά νομοσχέδια ή κανονισμοί που να διέπουν τη λειτουργία των εσπερινών σχολείων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.358, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Κατά την παρουσίαση της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το Τμήμα Φορολογίας για το έτος 2016, ο Έφορος Φορολογίας κ. Γιάννης Τσαγγάρης ανέφερε ότι γίνεται επιλεκτικός έλεγχος πιθανών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και ότι λαμβάνεται υπόψη το κόστος-όφελος μιας τέτοιας διερεύνησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, τουλάχιστον σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται φοροδιαφυγή στα πλαίσια διερεύνησης ποινικών υποθέσεων, υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ της αστυνομίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, ώστε να εξετάζονται υποθέσεις ασχέτως του κόστους-οφέλους, στα πλαίσια της ικανοποίησης του περί δικαίου αισθήματος των πολιτών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.359, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2018, σε ερώτησή μου αναφορικά με το θεσμό των σχολικών βοηθών στα κοινοτικά σχολεία και στα δημόσια νηπιαγωγεία πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο, στα πλαίσια της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων των σχολικών εφοριών με τις συντεχνίες, θα έθετε και το θέμα της αναθεώρησης των κριτηρίων επιλογής των σχολικών βοηθών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά διαδικασία και ποιες είναι οι προτάσεις του υπουργείου όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των σχολικών βοηθών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.364, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα την κοινότητα Δένειας όπου πληροφορήθηκα για το πετυχημένο πρόγραμμα ανάπτυξης του πληθυσμού των ανθρωποπουλιών (Barn owl ή Τyto-alba). Όπως έχω πληροφορηθεί από τον κοινοτάρχη της κοινότητας κ. Χριστάκη Παναγιώτου ο πληθυσμός του είδους αυτού κουκουβάγιας έχει αναπτυχθεί με την τοποθέτηση τεχνικών φωλιών, τη μεταφορά ζευγαριών στην περιοχή και κυρίως με τη συνειδητά καθολική απόφαση των κατοίκων να προστατεύσουν το είδος. Ως αποτέλεσμα τούτου, ο αριθμός των τρωκτικών, που ήταν ιδιαίτερα μεγάλος λόγω των πολλών σπηλιών και των λαξευτών τάφων της αρχαίας νεκρούπολης επί της οποίας ουσιαστικά τοποθετείται η Δένεια, έχει μειωθεί πολύ δραστικά. Πρόσφατα ειδικός από το Ισραήλ που επισκέφθηκε την περιοχή εξέφρασε το θαυμασμό του για το αποτέλεσμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το αρμόδιο υπουργείο έχει αξιολογήσει αυτό το πρόγραμμα ανάπτυξης του πληθυσμού των ανθρωποπουλιών στη Δένεια και αν πράγματι έχει διαπιστώσει τα θεαματικά αποτελέσματα. Έχει προβεί σε επιστημονική ανάλυση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε διεθνή περιοδικά; Υπάρχουν σχέδια για επέκταση του σχεδίου και σε άλλες κοινότητες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ποντίκα;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.365, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με τη μόνιμη απουσία ενδοκρινολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Το ίδιο πρόβλημα φαίνεται να παρουσιάζεται και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των δύο επαρχιών να αναγκάζονται να μεταβαίνουν στη Λευκωσία για τη διενέργεια σχετικών ιατρικών εξετάσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο παραμένει κενή η θέση του ενδοκρινολόγου και στα δύο αυτά νοσοκομεία και σε ποια μέτρα πρόκειται να προβεί για τη διευκόλυνση των κατοίκων των δύο επαρχιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.368, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

 

«Αναφέρομαι στο νέο στεγαστικό σχέδιο, το οποίο δίνει το δικαίωμα σε πρόσφυγες να ανεγείρουν κατοικίες πάνω από τις υφιστάμενες κατοικίες των γονιών τους, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει προς αξιοποίηση ελεύθερος συντελεστής δόμησης.

Με τη διευκόλυνση που γίνεται πιο πάνω δυστυχώς δε ρυθμίζεται και το δικαίωμα σε προσφυγική χορηγία αντίστοιχη με το υφιστάμενο σχέδιο για την ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ρυθμίσει το δικαίωμα των νεαρών κυρίως προσφυγικών ζευγαριών σε προσφυγική χορηγία, όταν ανεγείρουν κατοικία πάνω από τις υφιστάμενες κατοικίες των γονιών τους.»

Απάντηση


 

 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.371, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Όπως είναι ήδη γνωστό, η Τουρκία έχει ξεκινήσει ερευνητικές γεωτρήσεις στη θάλασσα βόρεια της Κύπρου εντός της τουρκικής ΑΟΖ, όπως αυτή θα μπορούσε να καθοριστεί στη βάση της αρχής της μέσης γραμμής. Η Τουρκία όμως απειλεί ότι θα προχωρήσει σε ερευνητικές γεωτρήσεις πλησίον της Κύπρου και εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Πολύ πιθανόν μάλιστα να προχωρήσει και σε γεωτρήσεις προς αξιοποίηση των όποιων κοιτασμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε διεθνείς συνθήκες που παραβιάζονται από αυτά τα σχέδια της Τουρκίας και ιδιαίτερα αν η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές διεθνείς ή μεσογειακές συνθήκες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη ατυχημάτων ρύπανσης. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα ποια μέτρα προτίθεται η Κυπριακή Δημοκρατία να πάρει προς αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων με την αξιοποίηση των όποιων εργαλείων προσφέρουν οι διεθνείς συνθήκες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.372, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Δένειας έγινα αποδέκτης καταγγελιών για οχληρία και οσμές που προέρχονται από χοιροστάσιο που λειτουργεί μεταξύ των κοινοτήτων Ακακίου-Δένειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ελεγχθεί οι εργασίες του χοιροστασίου που βρίσκεται μεταξύ των κοινοτήτων Ακακίου και Δένειας και αν έχει εντοπιστεί ο λόγος της οχληρίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.373, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή της Μονής Λεμεσού οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την αφόρητη δυσοσμία που προκαλεί εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από την επεξεργασία ζωικών αποβλήτων. Φαίνεται ότι η διοχέτευση ποσοτήτων αποβλήτων δεν μπορεί να απορροφηθεί από το εργοστάσιο, γι’ αυτό και προκύπτει δυσλειτουργία και δυσοσμία. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Μονής, Πύργου και Μοναγρούλλι δηλώνουν αγανακτισμένοι. Επιπλέον, οι διαμαρτυρίες για τη δυσοσμία από τα χοιροστάσια που λειτουργούν στην περιοχή συνεχίζονται. Η βρωμιά και η μπόχα από τα απόβλητα των χοιροστασίων υποχρεώνουν τους κατοίκους να παραμείνουν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Ζητούν τη λήψη αυστηρών μέτρων ελέγχου των χοιροστασίων και του εργοστασίου επεξεργασίας των ζωικών αποβλήτων και σε μεταγενέστερο στάδιο τη μετακίνηση των χοιροστασίων σε άλλη περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διεξαχθεί μια πλήρης μελέτη των συσσωρευτικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων από τη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων και του εργοστασίου επεξεργασίας αποβλήτων στην περιοχή, αν μπορούν να γίνουν πιο συχνοί και αυστηροί έλεγχοι και αν υπάρχει σχεδιασμός για μετακίνηση των υπό αναφορά εγκαταστάσεων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.374, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με τον πρύτανη και τον αντιπρύτανη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχω πληροφορηθεί ότι το τρίτο σε μέγεθος πανεπιστήμιο της Κύπρου δε διαθέτει δική του ιδιόκτητη στέγη. Μεγάλο μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού του, που καλύπτεται κυρίως από κρατική χορηγία, δαπανείται για τα ενοίκια κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό κόστος κατ’ έτος της ενοικίασης των κτιρίων για τις ανάγκες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, πόσο στοίχισε συνολικά από την ίδρυση του πανεπιστημίου έως σήμερα ανά έτος και αν προγραμματίζεται η ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου για τις βασικές ανάγκες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Γιατί δεν αξιοποιείται κάποιο κτίριο από αυτά που παρέλαβε η κυβέρνηση από τον πρώην συνεργατισμό;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.375, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Γνωρίζουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και οι εταιρείες που έχουν αναλάβει την έρευνα για κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) ακολουθούν με προσήλωση τις ευρωπαϊκές Οδηγίες για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκπονήσει και μελέτη στρατηγικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από το σχέδιο για εξερεύνηση και αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της κυπριακής ΑΟΖ, η οποία έτυχε της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υπογραφθεί συμφωνίες ή έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις από τις γειτονικές χώρες, δηλαδή τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, ότι στις δικές τους ερευνητικές και εξορυκτικές δραστηριότητες και γενικώς σε όλα τα έργα και τις διεργασίες που θα γίνουν για την αξιοποίηση των δικών τους κοιτασμάτων θα ακολουθούν τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές και απαιτήσεις της ΕΕ για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.379, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας που αφορούν στη λειτουργία των πάρκων ψυχαγωγίας [EN 13814 Standard (Fair Ground and Amusement Park Machinery and Structure Safety)]. Ειδικότερα, το πρότυπο EN 13814 καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση του ασφαλούς σχεδιασμού, του υπολογισμού, της κατασκευής, της εγκατάστασης, της συντήρησης, της λειτουργίας, της εξέτασης και της δοκιμής των προσωρινών και μόνιμων συσκευών αναψυχής. Το πρότυπο καλύπτει επίσης τη λειτουργία υδάτινων πάρκων και παιδικών χαρών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπό αναφορά πρότυπο εφαρμόζεται για τη λειτουργία της Παραμυθούπολης, που λειτουργεί εποχιακά στον δήμο Στροβόλου, καθώς και για άλλα πάρκα αναψυχής (amusement parks) ή υδροπάρκα (waterparks) τα οποία λειτουργούν στην Κύπρο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.380, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο πληροφορήθηκα ότι ερευνητές θεωρούν ότι η γεωμηχανική, τεχνική για ψεκασμό της στρατόσφαιρας, θα μπορούσε να περιορίσει τις ανοδικές θερμοκρασίες, που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης επιστημόνων στις ΗΠΑ, ο ψεκασμός χημικών που μειώνουν την ηλιακή ακτινοβολία πάνω από τη Γη ως μέθοδος για επιβράδυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη μπορεί να αποδειχθεί αρκετά φθηνή, στοιχίζοντας γύρω στα $2,25 δις τον χρόνο για περίοδο δεκαπέντε ετών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτή την τεχνική (γεωμηχανική) και αν έχει πληροφορίες ότι πραγματοποιούνται πειράματα γεωμηχανικής διά αεροψεκασμών πάνω από την Κύπρο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.386, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών σχετικά με το καθεστώς φορολόγησης των ινστιτούτων αισθητικής και των κομμωτηρίων. Ειδικότερα, ο φόρος προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται για τα ινστιτούτα αισθητικής είναι 19%, ενώ ο φόρος για τα κομμωτήρια είναι 5%. Η στρέβλωση δημιουργείται λόγω του γεγονότος ότι πολλά κομμωτήρια προσφέρουν υπηρεσίες αισθητικής (τις οποίες προσφέρουν και τα ινστιτούτα αισθητικής) οι οποίες φορολογούνται με 5%, με αποτέλεσμα να χρεώνουν σε πιο χαμηλές τιμές τις ίδιες υπηρεσίες. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν έρθει εις γνώσιν του οι υπό αναφορά καταγγελίες, ποια η θέση του και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για τη διόρθωση της εν λόγω στρέβλωσης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.387, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να μετακινηθεί η μονάδα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος της εταιρείας “Αδελφοί Ιακώβου Λτδ”, που βρίσκεται στη Μοσφιλωτή, αφού έχουν παρέλθει τα δύο χρόνια για τα οποία δόθηκε προσωρινή πολεοδομική άδεια, όπως προνοούσε σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.388, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.023), αναφορικά με την αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με νέους, σύγχρονους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προχώρησε στην αντικατάσταση των υφιστάμενων συμβατικών φωτιστικών με φωτιστικά τεχνολογίας LED στους αυτοκινητόδρομους Λευκωσίας-Λάρνακας και Λευκωσίας-Λεμεσού, εκτός του τμήματος από τον κυκλικό κόμβο παρά το νέο ΓΣΠ μέχρι και την Αλάμπρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο έχει εξαιρεθεί ο υπό αναφορά δρόμος (από τον κυκλικό κόμβο παρά το νέο ΓΣΠ μέχρι και την Αλάμπρα) και πότε πρόκειται να αντικατασταθούν τα υφιστάμενα συμβατικά φωτιστικά με φωτιστικά τεχνολογίας LED.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.389, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει ακυρωθεί η συμφωνία μεταξύ Ιαπωνίας και Τουρκίας για την εγκατάσταση εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή της Σινώπης στη Μαύρη Θάλασσα. Η εν λόγω επένδυση φαίνεται να ακυρώθηκε λόγω της ραγδαίας αύξησης του κόστους της εγκατάστασης του εργοστασίου εξαιτίας της πτώσης της τουρκικής λίρας, αλλά και των αυξημένων μέτρων ασφάλειας που έπρεπε να λάβει η ιαπωνική εταιρεία μετά και την κατάρρευση του πυρηνικού σταθμού στη Φουκουσίμα το 2011. Σημειώνεται ότι μετά το πυρηνικό ατύχημα η Ιαπωνία αποφεύγει την εγκατάσταση πυρηνικών σταθμών στο έδαφός της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια η πληροφόρηση των αρμόδιων αρχών για το εν λόγω θέμα;

2. Με ποιες άλλες χώρες έχει συνάψει η Τουρκία συμφωνίες για την εγκατάσταση εργοστασίων πυρηνικής ενέργεια στο έδαφός της;

3. Ποιες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη δημιουργία εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στο Άκκιουγιου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.390, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο Υπουργός Άμυνας κ. Σάββας Αγγελίδης με την απάντησή του, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2018, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.049, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε πρόσφατα στην απαλλαγή από την πρόσκληση για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά για λόγους δημοσίου συμφέροντος των προσώπων κυπριακής καταγωγής που έρχονται για εγκατάσταση στην Κύπρο και οι οποίοι είναι είτε ιδιοκτήτες πλοίων υπό κυπριακή σημαία είτε ιδιοκτήτες πλοιοδιαχειριστικής εταιρείας που έχει γραφεία στην Κύπρο. Το ίδιο αποφασίστηκε να ισχύει και για τα τέκνα τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα πρόσωπα έχουν τύχει μέχρι στιγμής του ωφελήματος αυτού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.391, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα της ομάδας πρωτοβουλίας νεφροπαθών ασθενών της περιοχής του Τροόδους για την εγκατάσταση μονάδας αιμοκάθαρσης στο Νοσοκομείο Κυπερούντας. Στην περιοχή υπάρχουν πολλοί νεφροπαθείς οι οποίοι χρήζουν τακτικής αιμοκάθαρσης, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, οπότε κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση μονάδας αιμοκάθαρσης προς εξυπηρέτησή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς εξετάζει το πιο πάνω αίτημα και αν έχει διερευνηθεί το ενδεχόμενο εγκατάστασης κινητής μονάδας αιμοκάθαρσης προς εξυπηρέτηση των ασθενών που κατοικούν στην περιοχή του Τροόδους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.394, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών για εκτέλεση παράνομων έργων στην τοποθεσία “Μουλιά” στον δήμο Γεροσκήπου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, διενεργούνται παράνομες παρεμβάσεις εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας και της περιοχής προστασίας των λουομένων. Σημειώνεται ότι η περιοχή “Μουλιά” βρίσκεται εντός του δικτύου “Νatura 2000” και αποτελεί Ειδική Ζώνη Διατήρησης, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω πληροφορίες και, εάν ναι, τι αφορούν τα εν λόγω έργα και αν έχει εκδοθεί η περιβαλλοντική γνωμάτευση για την εκτέλεσή τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.395, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσίευμα της εφημερίδας “Φιλελεύθερος” για την πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σχετικά με τροποποίηση σχετικών νομοθεσιών, ώστε να ρυθμιστεί νομοθετικά η δυνατότητα υποχρεωτικής νοσηλείας ατόμων που βρίσκονται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και που διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους ή είναι επικίνδυνα για άλλα άτομα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θα θέσει το θέμα ενώπιον του Υπουργείου Υγείας για εξέταση, ώστε να ετοιμαστεί από κοινού η εν λόγω τροποποίηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η υπό αναφορά πρόταση και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η σχετική τροποποιητική νομοθεσία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.396, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από δημοσίευμα της εφημερίδας “Φιλελεύθερος” πληροφορήθηκα ότι άτομα τα οποία έχουν κινητικά προβλήματα δεν μπορούν να συμμετέχουν σε κρουαζιέρες, λόγω της άρνησης των ασφαλιστικών εταιρειών να ασφαλίσουν τα πλοία, όταν σε αυτά επιβαίνουν άτομα με κινητικά προβλήματα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Παγκύπριας Οργάνωσης Παραπληγικών κ. Δημήτρη Λαμπριανίδη, αυτό συμβαίνει γιατί πολλά κρουαζιερόπλοια δεν είναι διαρρυθμισμένα, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν με ασφάλεια άτομα με κινητικά προβλήματα και γι’ αυτό το λόγο οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να τα ασφαλίσουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με κινητικές δυσκολίες θα μπορούν να ταξιδεύουν με πλοία και να συμμετέχουν σε κρουαζιέρες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.397, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Μετά από έρευνα και αξιολόγηση καταγγελιών που δέχθηκα από κατοίκους της κοινότητας Καμπί στην επαρχία Λευκωσίας που αφορούν στην καθυστέρηση έναρξης εξωραϊστικών εργασιών, με σκοπό την εξασφάλιση ικανοποιητικής πρόσβασης σε λεωφορεία και μεγάλα οχήματα εντός του κοινοτικού πυρήνα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέλιξη του έργου, για το οποίο υπάρχει υπόσχεση εδώ και τρία χρόνια ότι θα προωθηθεί προς υλοποίηση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.398, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν οι κυνηγετικοί σύλλογοι λειτουργούν ως σωματεία και αν διέπεται η λειτουργία τους από τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 [104(I)/2017] όπως θα εφαρμοστεί από την 30ή Ιουνίου 2019.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.410, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση της Ευρωπαίας Επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας κ. Marianne Thyssen σε γραπτή ερώτηση που κατέθεσαν από κοινού οι ευρωβουλευτές Δημήτρης Παπαδάκης, Λευτέρης Χριστοφόρου, Κώστας Μαυρίδης, Νεοκλής Συλικιώτης και Τάκης Χατζηγεωργίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους απολυμένους εργαζομένους της αεροπορικής εταιρείας “Cobalt” πληροφορήθηκα ότι, για να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ, πρέπει πρώτα οι κυπριακές αρχές να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από αυτό και στη συνέχεια η επιτροπή θα εξετάσει ενδελεχώς το αίτημα στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υποβάλει αίτηση στο ΕΤΠ, ώστε να αποζημιωθούν οι απολυμένοι υπάλληλοι της Cobalt. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν έχει αποταθεί ξανά στο εν λόγω ταμείο και, εάν ναι, ποια ήταν η έκβαση των αιτημάτων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.411, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί για τις παρατυπίες που παρουσιάζονται στη λειτουργία των σχολικών κυλικείων κατά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, ο οποίος συμμετέχει στους ελέγχους που διενεργούνται στα σχολικά κυλικεία ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων, εντοπίζονται διάφορα προβλήματα όπως τα εξής: Είδη προσφέρονται σε υψηλότερες τιμές από τις εγκεκριμένες, προσφέρονται είδη που δεν περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους καταλόγους σε ανεξέλεγκτες τιμές και αμφιβόλου ποιότητας, παρασκευάζονται τρόφιμα προς κατανάλωση εκτός σχολείων, σπάνια προσφέρονται προς πώληση τα βιολογικά προϊόντα του τιμοκαταλόγου, οι επιθεωρήσεις δε διενεργούνται στην καθορισμένη κατά τον νόμο συχνότητα, οι εκπαιδεύσεις των υπεύθυνων κυλικείων δε διενεργούνται όπως προνοεί η νομοθεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η θέση του για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των σχολικών κυλικείων και αν εξετάζεται η αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας και ελέγχου των σχολικών κυλικείων.»

Απάντηση


 

 

 

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014 2019
2005 2010 2015  

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων