Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014 2019
2005 2010 2015  

Αρχείο 2017

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.408, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας ασχολούνταν με την εξέταση ενστάσεων που υπέβαλαν σχεδόν όλοι οι επηρεαζόμενοι οι οποίοι αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ. Η διαδικασία αυτή αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των εν λόγω ενστάσεων και τι απέδωσε αυτή η διαδικασία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.409, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην οποία θα συμμετείχε ο Υπουργός Οικονομικών, ο διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας, ο Γενικός Εισαγγελέας και η επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα συνεργασίας με το δημιουργό της λίστας Λαγκάρντ Ερβέ Φαλτσιανί, αλλά και τα επόμενα βήματα των ερευνών σχετικά με την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τελικά έγινε αυτή η σύσκεψη και, αν ναι, ποια αποτελέσματα έδωσε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.410, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέχρι το τέλος του χρόνου αναμενόταν να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε σχέση με τα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ασκηθεί μέχρι στιγμής οποιεσδήποτε ποινικές διώξεις σχετικά με την εν λόγω υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.411, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχουν καταφύγει στα κατεχόμενα δύο Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι φαίνεται να είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία εικοσιδιάχρονου Βρετανού και τον τραυματισμό του επίσης εικοσιδιάχρονου φίλου του στην Αγία Νάπα τον Αύγουστο του 2016. Οι κακοποιοί αυτοί έχουν συλληφθεί από τις κατοχικές αρχές και εκτίουν ολιγόμηνη ποινή φυλάκισης για παράνομες πράξεις ήσσονος σημασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει διαδικασία για παράδοση φυγοδίκων που καταφεύγουν στα κατεχόμενα και, αν ναι, πότε έχει εφαρμοστεί και ποια είναι τα αποτελέσματά της, καθώς και γιατί δεν εφαρμόζεται και σε αυτή την περίπτωση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.413, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έπειτα από ερώτησή μου (αρ. 23.06.011.01.255), ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τα επίπεδα εκπομπής αζώτου και υδροθείου από την εγκατάσταση της εταιρείας “Cypra” στην Κάτω Μονή, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ενημέρωσε ότι σε μετρήσεις που έγιναν από λειτουργό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στις 14 Μαΐου 2014 και στις 25 Ιουνίου 2014 διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων εκπομπής αζώτου και υδροθείου, με αποτέλεσμα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να προβεί στη λήψη ποινικών μέτρων εναντίον της εταιρείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. πότε καταχωρίστηκε η υπό αναφορά ποινική δίωξη, καθώς και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η ακροαματική διαδικασία και

2. αν έχουν διεξαχθεί από το 2014 νέες έρευνες και μετρήσεις σχετικά με τα επίπεδα εκπομπής αζώτου και υδροθείου από την εγκατάσταση της εταιρείας “Cypra” στην Κάτω Μονή και ποια είναι τα αποτελέσματά τους, αν έγιναν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.414, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ερώτησή μου (αρ. 23.06.011.01.205), ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την επαναφορά του επιδόματος μάνας, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μελετήσει τη μερική επαναφορά του υπό αναφορά επιδόματος με εισοδηματικά κριτήρια στη βάση των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη του εν λόγω ζητήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.421, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τοπικές αρχές είχαν ετοιμάσει όρους δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για σύναψη δημόσιας σύμβασης ενεργειακής απόδοσης σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών για την αντικατάσταση 56 000 φωτιστικών σωμάτων με LED. Ο υπό αναφορά διαγωνισμός δεν προχώρησε. Σημειώνεται ότι το έργο μετά την υλοποίησή του θα επέφερε μείωση εκπομπών ρύπων που οφείλονται στον οδικό φωτισμό κατά 48% σε σχέση με τις σημερινές εκπομπές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο ο διαγωνισμός δεν προχώρησε και πότε προβλέπεται να επαναπροκηρυχθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.422, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο ποσοστό συλλέγεται το κυπριακής προέλευσης τηγανέλαιο, καθώς και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό συλλογής των τηγανελαίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.423, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής Πάφου έχει υποβάλει προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αίτημα για οικονομική βοήθεια, ώστε να καταστεί εφικτή η συνέχιση της λειτουργίας του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καλύψει τα βασικά έξοδα για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής Πάφου ως ενός έργου περιβαλλοντικής υποδομής και αποκέντρωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.424, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τοπικές αρχές σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου εργάστηκαν για την ανάπτυξη υποδομής για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκονται οι υπό αναφορά σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ποιες κοινότητες εξυπηρετούν

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.425, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/30/ΕΚ υπάρχει ο στόχος να αντικατασταθούν κατά 20% τα συμβατικά καύσιμα με εναλλακτικά καύσιμα στις οδικές μεταφορές μέχρι το 2020.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για επίτευξη του πιο πάνω στόχου και

2. αν τα νέα λεωφορεία που έχουν αγοραστεί ή πρόκειται να αγοραστούν από τις χρηματοδοτούμενες από το δημόσιο εταιρείες συγκοινωνιών έχουν υποχρεωτικό όρο για χρήση βιοντίζελ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.426, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησε στην αποκοπή του μηνιαίου επιδόματος μεταφορικών από τους μαθητές του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου οι οποίοι εντάχθηκαν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στο σχέδιο για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΕΕΕ), με τη δικαιολογία ότι το υπό αναφορά ίδρυμα δε συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκεκριμένων από τις κρατικές υπηρεσίες ιδρυμάτων. Η δικαιολογία αυτή ωστόσο φαίνεται να μην ευσταθεί, αφού το καταστατικό του ιδρύματος αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το κράτος και ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζει το επταμελές διοικητικό συμβούλιο και εκπροσωπείται σε αυτό από τους γενικούς διευθυντές των Υπουργείων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομικών, Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο προχώρησε σε αυτή την ενέργεια χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία κάτι το οποίο φαίνεται να μην ευσταθεί, αν πρόκειται να επαναφέρει το επίδομα μεταφορικών για τους μαθητές του ιδρύματος οι οποίοι εντάχθηκαν στο σχέδιο για το ΕΕΕ και, εάν ναι, κατά πόσο θα προχωρήσει σε αναδρομική καταβολή του επιδόματος σε όσους έχει ήδη αποκοπεί το εν λόγω επίδομα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.427, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, διατυπώνεται η πρόταση το Τμήμα Δασών και η Πολιτική Άμυνα να υπαχθούν σε καθεστώς ουσιωδών υπηρεσιών, ώστε να βρίσκονται σε επιφυλακή για άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ειδικότερα, όσον αφορά στο Τμήμα Δασών, προτείνεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής του συστήματος βάρδιας, όπως γίνεται και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, γίνεται εισήγηση, ώστε να εξεταστούν τρόποι που να διασφαλίζουν την παραμονή των υπαλλήλων στους σταθμούς κατά τα απογεύματα, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες είτε με τη συμφωνία ειδικού ωραρίου είτε με κάποιο σύστημα υπερωριών.

Παρακαλώ των αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του επί των πιο πάνω εισηγήσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.428, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντητική επιστολή ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.322, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τις καταγγελίες από κατοίκους και εργαζομένους για έντονες οσμές στην περιοχή του Βασιλικού πληροφορήθηκα ότι το θέμα της εξέτασης των υπό αναφορά καταγγελιών ανέλαβαν να διερευνήσουν το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η εξέταση των υπό αναφορά καταγγελιών και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση της δυσοσμίας και την προστασία της δημόσιας υγείας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.429, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, υπάρχει η εισήγηση για αποσύνδεση των προσλήψεων δασοπυροσβεστών και αγροπυροσβεστών από τις προσλήψεις έκτακτων εργατών ή εργατών αορίστου χρόνου. Όπως σημειώνει η επιτροπή, η διευθέτηση αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα, αφού το Τμήμα Δασών θα στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, που θα μπορεί να είναι σε επιφυλακή ανά πάσα στιγμή, θα είναι πιο επαγγελματικό, πιο ομοιογενές και συνεπώς πιο λειτουργικό. Επιπρόσθετα, η διευθέτηση αυτή δε φαίνεται να προκαλεί κανένα οικονομικό κόστος για το κράτος, καθότι μετά την απόλυσή τους οι δασοπυροσβέστες λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο έχει το ίδιο ύψος με τις μηνιαίες τους απολαβές, στην περίπτωση που εργοδοτούνταν ως μόνιμο προσωπικό. Σημειώνεται δε ότι κατά τη χειμερινή περίοδο το Τμήμα Δασών προβαίνει στην αγορά υπηρεσιών ή στην πρόσληψη άλλων έκτακτων εργατών για εκτέλεση προγραμματιζόμενων και προϋπολογιζόμενων έργων, που θα μπορούν να εκτελούν οι δασοπυροσβέστες ως μόνιμο προσωπικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει την πιο πάνω πρόταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.430, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, διατυπώνεται η πρόταση να ενισχυθεί το σώμα δασοκομάντος με κατάλληλα εκπαιδευμένους δασοπυροσβέστες, οι οποίοι θα επεμβαίνουν πρώτοι, ώστε να μειωθεί ο χρόνος επέμβασης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει την πιο πάνω πρόταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.431, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, διατυπώνεται η πρόταση για αγορά ή ενοικιαγορά δύο πυροσβεστικών αεροπλάνων παρόμοιων με αυτά που ήδη κατέχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με την επιτροπή, η περαιτέρω ενίσχυση σε πτητικά μέσα θα απέδιδε στην Κυπριακή Δημοκρατία μεγαλύτερη αποτρεπτική δύναμη και αυξημένες δυνατότητες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει την πιο πάνω πρόταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.432, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τριάντα οκτώ από τα σαράντα πέντε οχήματα του Τμήματος Δασών, τα οποία είναι ηλικίας δεκαπέντε έως είκοσι επτά ετών, είναι αναξιόπιστα και εγκυμονούν κινδύνους για το προσωπικό που τα χειρίζεται. Επίσης, αναξιόπιστες θεωρούνται και οι δώδεκα μπουλντόζες ηλικίας δεκαπέντε μέχρι σαράντα ετών, καθώς και δύο φορτηγά, τα οποία έχουν ηλικία πέραν των είκοσι ετών. Στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, περιλαμβάνεται εισήγηση για αγορά τριών νέων μπουλντόζων, μιας για κάθε δασική περιφέρεια. Επιπρόσθετα, προτείνεται η σταδιακή αντικατάσταση ενενήντα πέντε οχημάτων μεταφοράς προσωπικού από τα υφιστάμενα διακόσια, καθώς και η αγορά δύο νέων φορτηγών οχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του επί των πιο πάνω εισηγήσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.447, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017 στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.315, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για την προστασία του προσωπικού της Πολιτικής Άμυνας και λοιπών αρμόδιων ομάδων οι οποίοι έρχονται σε επαφή με πρόσφυγες που πιθανόν να είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών πληροφορήθηκα ότι εφαρμόζονται μέτρα ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται στο ειδικό εθνικό σχέδιο ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ. Επίσης, σε άλλο σημείο της απάντησής του ο κ. υπουργός αναφέρει ότι αναμένεται να αρχίσει διαδικασία εμβολιασμού του προσωπικού που συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης και φιλοξενίας των προσφύγων ως προληπτικό μέτρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στο ειδικό εθνικό σχέδιο ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ υπάρχει σχετική πρόνοια για εμβολιασμούς ως προληπτικό μέτρο και, εάν ναι, γιατί καθυστέρησε τόσο να ξεκινήσει η διαδικασία εμβολιασμού. Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πόσοι εμβολιασμοί έχουν γίνει μέχρι στιγμής από τα αρμόδια υπουργεία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.451, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο το ύψος του ποσού που δαπανείται για την ενοικίαση των υφιστάμενων κτιρίων του Υπουργείου Άμυνας, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταστάθμευσης των υπηρεσιών σε νέο κτίριο;

                   2. Για ποιο λόγο στον προϋπολογισμό του 2017 υπάρχει πρόνοια για ποσό το οποίο θα καλύπτει την εκτιμώμενη δαπάνη για το νέο κτίριο και τι ύψος έχει αυτό το ποσό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.452, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι επαγγελματίες οπλίτες ως υποψήφιοι γνώριζαν προ μηνών τα ακριβή τους καθήκοντα και υποχρεώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες.

Δεχθήκαμε σωρεία καταγγελιών από επαγγελματίες οπλίτες πως οι πολλές εικοσιτετράωρες υπηρεσίες (εννέα ανά μήνα) που τους ανατέθηκαν είναι εξαντλητικές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.453, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, στις ερωτήσεις μου με αρ. 23.06.011.01.241 και 23.06.011.01.251, αναφορικά με την παράδοση λυμάτων από σκάφη, πληροφορήθηκα ότι έχει εκδοθεί πρόσφατα εγκύκλιος από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (εγκύκλιος 28/2016) σύμφωνα με την οποία τα ακτοπλοϊκά σκάφη πρέπει να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στο ίδιο τμήμα έντυπο συμπλήρωσης στοιχείων για παράδοση λυμάτων, στο οποίο θα καταγράφονται οι πλόες τις οποίες εκτέλεσε το σκάφος, οι επιβαίνοντες, ο αριθμός του πληρώματος το οποίο διαμένει στο σκάφος και οι ποσότητες των λυμάτων τα οποία παραδίδονται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εφαρμοζεται η υπό αναφορά εγκύκλιος και, εάν ναι, πόσα ακτοπλοϊκά σκάφη έχουν μέχρι στιγμής υποβάλει το εν λόγω έντυπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.454, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 24 Ιανουαρίου 2016 τη χορήγηση ενίσχυσης ύψους €7,3 εκατομ. από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω του ότι το νησί το 2016 επλήγη από έντονη ξηρασία, η οποία προκάλεσε δασικές πυρκαγιές και λειψυδρία. Σημειώνεται ότι η δέσμη χρηματοδοτικής ενίσχυσης αναμένει πλέον την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εφόσον η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξασφαλίσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ποιος φορέας/υπηρεσία πρόκειται να είναι ο αρμόδιος για την κατανομή του εν λόγω ποσού, καθώς και σε ποιους τομείς πρόκειται να διανεμηθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.455, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων πρόκειται να προχωρήσει σε καταγγελία εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την καταπάτηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα, η συνομοσπονδία κατηγορεί μεταξύ άλλων την κυβέρνηση για προβλήματα στη λήψη καινοτόμων και μη φαρμάκων, τη μείωση των επιδομάτων, την υλοποίηση προγραμμάτων χωρίς ουσιαστική ή καθόλου διαβούλευση με άτομα με αναπηρίες κ.ά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι εν λόγω κατηγορίες και ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να αποφευχθεί η καταγγελία στους διεθνείς θεσμούς, αλλά κυρίως για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.459, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 πρόκειται να δημιουργηθεί κέντρο πολυθεματικής παρέμβασης για άτομα με αυτισμό προσχολικής ηλικίας, που θα λειτουργεί ως διαγνωστικό κέντρο για παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι και την ένταξή τους στο σχολείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν η Κυπριακή Δημοκρατία πρόκειται να δημιουργήσει ανάλογο κέντρο που θα φιλοξενεί άτομα με αυτισμό και των υπόλοιπων ηλικιών (μαθητές και ενήλικες) και

2. αν το υπό αναφορά κέντρο θα λειτουργεί και ως κέντρο φιλοξενίας για τα εν λόγω άτομα κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του καλοκαιριού, όπως επίσης και κατά τα απογεύματα μετά το σχολείο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.460, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να αγοράσει υπηρεσίες από το Ισραήλ, ώστε να προχωρήσει στη δημιουργία υποδομών για τη φροντίδα ατόμων με αυτισμό και νοητική στέρηση που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιο λόγο το υπό αναφορά κέντρο πρόκειται να φιλοξενεί άτομα που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους; Γιατί υπάρχει αυτό το κενό των τριών χρόνων, αφού σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ενήλικας θεωρείται όποιος έχει συμπληρώσει τα 18 χρόνια;

2. Το υπό αναφορά κέντρο θα λειτουργεί και ως κέντρο φιλοξενίας για τα εν λόγω άτομα κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του καλοκαιριού, όπως επίσης και κατά τα απογεύματα μετά το σχολείο;

                   3. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρόκειται να δημιουργήσει ανάλογο κέντρο που θα φιλοξενεί άτομα με αυτισμό και νοητική στέρηση και των υπόλοιπων ηλικιών (παιδιά προσχολικής ηλικίας και μαθητές)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.461, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2016, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.407, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016, αναφορικά με την εκδίκαση των υποθέσεων των κατόχων αξιογράφων, παρατήρησα ότι δεν απαντήθηκε το σημείο της ερώτησής μου που αφορούσε την αναφορά στη συμφωνία με το Eurogroup ημερομηνίας 25 Μαρτίου 2013 και η οποία αναφέρει ότι “το Eurogroup σημειώνει την πρόθεση των κυπριακών αρχών να αποζημιώσουν πιθανά θύματα δόλιων πρακτικών σύμφωνα με τις καθιερωμένες νομικές και δικαστικές διαδικασίες εκτός του προγράμματος”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων συγκεκριμένα επί του πιο πάνω σημείου και αν πρόκειται να ενεργοποιήσει τη σχετική πρόνοια της συμφωνίας με το Eurogroup.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.484, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το επεξηγηματικό υπόμνημα του προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το 2017, ποσό ύψους €370.000 προνοείται, για να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν από την υποχρέωση της Αρχής να συνεργάζεται με ιατρό εργασίας, για να παρακολουθεί την υγεία των εργαζομένων της σε σχέση με βιομηχανικές ασθένειες, με βάση το Νόμο 89(Ι) του 1996 έως 2003 και τους σχετικούς κανονισμούς, καθώς και τις Οδηγίες 83/477/ΕΟΚ και 2003/18/ΕΚ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς δικαιολογείται το ύψος του υπό αναφορά ποσού και τι δραστηριότητες θα καλύπτει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.485, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.011.01.235, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, που αφορούσε μετακίνηση ελαστικών από το λατομείο Λατούροςστο τσιμεντοποιείο Βασιλικού, πληροφορήθηκα ότι είχε προγραμματιστεί η έναρξη της ακρόασης της υπόθεσης στις 14 Δεκεμβρίου 2016 (έπειτα από αίτημα αναβολής του κατηγορουμένου), μιας και ο διευθυντής της εταιρείας “Envirotrans Ltd” κ. Γιώργος Παυλίδης δε συμμορφώθηκε με το διάταγμα που εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και προνοούσε μετακίνηση των ελαστικών εντός τριών μηνών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία και ποιες είναι οι γενικότερες εξελίξεις στην εν λόγω υπόθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.486, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το ειδικό ένταλμα πληρωμής του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών με αύξοντα αριθμό 0004 (ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016), ποσό ύψους €114.192 μεταφέρθηκε από το Κεφάλαιο Δάνεια για Σπουδές στο Κεφάλαιο Δάνεια για Σωματεία, Οργανώσεις και Ενώσεις Προσώπων, με σκοπό την κάλυψη δαπάνης που προέκυψε λόγω παραχώρησης παλαιού εγκεκριμένου δανείου σε προσφυγικό σωματείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. σε ποιο σωματείο δόθηκε το πιο πάνω ποσό και ποιος ήταν ο σκοπός του δανείου,

2. πόσες αιτήσεις για δάνεια σπουδών απορρίφθηκαν με τη μεταφορά του εν λόγω ποσού σε άλλο κεφάλαιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.487, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα συχνά περιστατικά βίας κατά των ζώων δημιουργούν σοβαρούς προβληματισμούς και συζητήσεις σε σχέση με το πολιτιστικό επίπεδο και την κουλτούρα των Κυπρίων έναντι των ζώων. Είναι γνωστό το ρηθέν από το Μαχάτμα Γκάντι ο πολιτισμός ενός λαού κρίνεται από τον τρόπο που συμπεριφέρεται έναντι των ζώων”. Είναι επίσης γνωστό ότι εργαλείο πολιτιστικής καλλιέργειας είναι η παιδεία. Υπάρχει η άποψη ότι πρότυπα πολιτισμού δημιουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνονται συστηματοποιημένα και συνεκτικά προγράμματα ανάπτυξης της φιλοζωικής συνείδησης και καλλιέργειας κουλτούρας φιλικής στάσης έναντι των ζώων. Εμβληματικού χαρακτήρα είναι και η εισήγηση της καθιέρωσης της 4ης Οκτωβρίου, παγκόσμιας ημέρας για την προστασία των ζώων, ως σχολικής εορτής, κατά την οποία με εργασίες και δράσεις θα καλλιεργείται η ευαισθησία για τα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν τέτοιας μορφής προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για αυτά, αν υπάρχει συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις και το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και αν μπορεί η 4η Οκτωβρίου να καθιερωθεί ως ημέρα σχολικών δράσεων για τα δικαιώματα των ζώων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.488, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.210, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, που αφορούσε στο θέμα της εναπόθεσης παλαιών αυτοκινήτων ελαστικών στην περιοχή Αγρού, πληροφορήθηκα ότι ο κατηγορούμενος δε συμμορφώθηκε με την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με αποτέλεσμα να ετοιμαστεί από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας νέα έκθεση, με την οποία σε περίπτωση νέας καταδίκης του ενεργοποιείται αυτόματα η ποινή φυλάκισης που του είχε προηγουμένως επιβληθεί με αναστολή. Επιπρόσθετα, πληροφορήθηκα ότι αποστάληκε από το γραφείο του επάρχου Λεμεσού στο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών προσχέδιο διατάγματος επίταξης, το οποίο, εάν εγκριθεί, επιτρέπει την επίταξη όλων των κατάλληλα αδειοδοτημένων ιδιωτικών οχημάτων, προκειμένου να συλλέξουν τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, ως και άλλα απόβλητα που βρίσκονται διάσπαρτα στην πιο πάνω περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο κατηγορούμενος έχει συμμορφωθεί με το διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ή έχει τελικά συλληφθεί και αν έχουν απομακρυνθεί το αυτοκίνητα από την περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.489, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το Μάιο του 2016 έχει ανασταλεί ποινική δίωξη εναντίον επιχειρηματία για οφειλές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ύψους €820.000. Σημειώνεται ότι η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και τρία χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για την έκβαση της εν λόγω υπόθεσης και

                   2. πόσες παρόμοιες υποθέσεις εκκρεμούν στα δικαστήρια για οφειλές τόσο μεγάλων ποσών ΦΠΑ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.490, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά από την πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του νόμου για τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας και αφού διευθετήθηκε ήδη η καταβολή με δόσεις των οφειλών στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τίθεται από πολλές άλλες κατηγορίες οφειλετών, π.χ. από ενοίκια κυβερνητικών κτιρίων, βιομηχανικών τεμαχίων, κ.ά., το ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση να υιοθετηθεί παρόμοια πρακτική και για αυτές τις οφειλές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει τέτοια πρόθεση ή σχεδιασμός από την κυβέρνηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.491, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι πολλές φρουταρίες ή άλλα καταστήματα εκθέτουν τα προϊόντα τους επί του πεζοδρομίου λεωφόρων με πολύ πυκνή κυκλοφορία. Πολλοί πολίτες διερωτώνται αν αυτή η πρακτική επιτρέπεται από τη νομοθεσία και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα των τροφίμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επιτρέπεται η έκθεση φρούτων και λαχανικών προς πώληση επί λεωφόρων υψηλής πυκνότητας κυκλοφορίας και αν έχει ελεγχθεί η ποιότητα αυτών των τροφίμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.493, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει κατατεθεί πρόταση ενώπιον του διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Θεοφάνη Τρύφωνος βάσει της οποίας άτομα που λόγω αναπηρίας βρίσκονται σε τροχοκάθισμα και το ποσοστό αναπηρίας τους για σκοπούς σύνταξης ανικανότητας υπολογίζεται πέραν του 70% θα δικαιούνται να εργάζονται και να κερδίζουν μέχρι 30% του μισθού ενός υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, ενώ αυτή τη στιγμή δικαιούνται το 15%. Σημειώνεται ότι αυτή η ρύθμιση θα λειτουργήσει θετικά ως προς την ενθάρρυνση ατόμων με σοβαρές κινητικές αναπηρίες να δοκιμάσουν να εργαστούν, χωρίς να φοβούνται ότι θα χάσουν τη σύνταξή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει θετικά την πιο πάνω πρόταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.494, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Υγείας πρόκειται να επιλύσει οριστικά το πρόβλημα της απώλειας φακέλων σε κρατικά νοσηλευτήρια με την εφαρμογή του έργου ψηφιοποίησης, κυρίως στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα υπό αναφορά έργα, ώστε να αντιμετωπιστεί ένα πολύχρονο πρόβλημα των κρατικών νοσηλευτηρίων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.495, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών για παράνομη στάθμευση στους χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε πολυκατοικίες ή για ιδιοκτήτες πολυκατοικιών που έχουν προχωρήσει στην πώληση των συγκεκριμένων χώρων. Από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.007 αναφορικά με την παράνομη στάθμευση σε χώρους αναπήρων πληροφορήθηκα ότι εξασφαλίστηκε νομική συμβουλή ως προς το κατά πόσο η αστυνομία δύναται να παρεμβαίνει σε ιδιωτικούς χώρους και χώρους πολυκατοικιών και να προβαίνει είτε σε καταγγελίες είτε σε παρατηρήσεις στους οδηγούς των οχημάτων που σταθμεύουν σε χώρους οι οποίοι προορίζονται για επισκέπτες με αναπηρίες. Όπως απορρέει από τη σχετική γνωμάτευση, η αστυνομία δεν εξουσιοδοτείται βάσει του νόμου να παρεμβαίνει σε ιδιωτικούς χώρους ή χώρους υποστατικών, περιλαμβανομένου του κοινόχρηστου χώρου που προορίζεται για επισκέπτες με αναπηρίες, και να προβαίνει είτε σε καταγγελίες είτε σε παρατηρήσεις για παράνομη στάθμευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Δικαιούται ο επιχειρηματίας ανάπτυξης γης να πωλήσει ή να παραχωρήσει χώρο στάθμευσης που προορίζεται για ΑμεΑ σε οποιοδήποτε ιδιοκτήτη πολυκατοικίας;

2. Ποια είναι η αρμόδια αρχή στην οποία μπορούν να απευθυνθούν όσοι θέλουν να καταγγείλουν παράνομη στάθμευση σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης αναπήρων;

3. Ποιος ο ρόλος των τοπικών αρχών ή των πολεοδομικών αρχών, όταν χρειάζεται να αποκατασταθεί η εκ των υστέρων ακύρωση τέτοιων χώρων στάθμευσης, αλλά και στην προστασία τους από παράνομη χρήση;

                  4. Μελετάται από το αρμόδιο υπουργείο οποιαδήποτε ρύθμιση, ώστε να σταματήσουν τέτοιες ενέργειες, οι οποίες καταπατούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.496, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενοποιημένης ανάπτυξης που προγραμματίζεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Πέγειας πληροφορήθηκα ότι εντοπίστηκε ανάγκη διευκρίνισης και περαιτέρω διερεύνησης πολλών θεμάτων που σχετίζονται με την ενοποιημένη ανάπτυξη, όπως οι κίνδυνοι πλημμύρας, η διαχείριση των ομβρίων υδάτων, η διάθεση του ανακυκλωμένου νερού, ο υπολογισμός των επιχωματώσεων/εκσκαφών κατά το στάδιο κατασκευής, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Τμήματος Δημοσίων Έργων για την κυκλοφοριακή μελέτη, ο αριθμός και η επάρκεια των χώρων στάθμευσης, το ποσοστό σφράγισης του εδάφους των διάφορων κατασκευών, η καταγραφή των νυκτερίδων και των ειδών χλωρίδας κτλ. Ως εκ τούτου, ζητήθηκε από τον αιτητή όπως υποβάλει στοιχεία σχετικά με τα θέματα που χρήζουν διευκρίνισης, ώστε να τεθούν και να αξιολογηθούν σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.497, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο ΟΠΑΠ Κύπρου είχε την πρόθεση να προχωρήσει στη δωρεά ενός τομογράφου, γι’ αυτό το λόγο το Υπουργείο Υγείας επρόκειτο να προβεί σε προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά ενός καινούριου τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει στην έγκριση της δωρεάς από τον ΟΠΑΠ και ανεμένετο η έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.498, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργού Υγείας, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα ότι μεγάλος αριθμός φακέλων ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου κατακρατείται από τους ίδιους τους ασθενείς, με αποτέλεσμα πολλοί να μην επιστρέφονται ποτέ στο νοσοκομείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο οι φακέλοι δίδονται στους ασθενείς, γιατί το εν λόγω πρόβλημα παρατηρείται τόσο έντονα ειδικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και ποιος έχει την ευθύνη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.499, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργού Υγείας, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα ότι θα υπήρχε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τη μετατροπή του οίκου νοσοκόμων σε κλινική φυματίωσης στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Κυπερούντας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επαναπροκηρυχθεί ο υπό αναφορά διαγωνισμός και γενικότερα ποιες είναι οι νέες εξελίξεις στην εν λόγω υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.500, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν έτυχαν χρηματοδότησης προγράμματα για προώθηση της ανακύκλωσης στην πηγή, όπως το πρόγραμμα “Pay As You Throw”, την προηγούμενη περίοδο. Υπενθυμίζω ότι είχαμε αναλάβει συγκεκριμένους στόχους για ανακύκλωση των οικιακών αποβλήτων μας (50% αύξηση της ανακύκλωσης τουλάχιστον στα χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί από τα νοικοκυριά και 70% αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης και αντικατάστασης υλικών σε ενταφιασμούς αποβλήτων από κατασκευές, κατεδαφίσεις και εκσκαφές μέχρι το 2020). Επιπρόσθετα, έχω πληροφορηθεί ότι δε χρηματοδοτήθηκαν προγράμματα για προώθηση της κομποστοποίησης/ανακύκλωσης βιοαποικοδομήσιμων υλικών κατά την περίοδο 2007-2013. Σημειώνεται ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2017 πρέπει να έχουμε πετύχει το στόχο της ανακύκλωσης του 50% των οργανικών αποβλήτων μας, ειδάλλως θα μας επιβληθεί σχετικό πρόστιμο από την ΕΕ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δε χρηματοδοτήθηκαν τα υπό αναφορά προγράμματα και αν το υπουργείο του προτίθεται να εφαρμόσει προγράμματα χρηματοδότησης την επόμενη χρονική περίοδο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.501, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2016 υπήρχαν πρόνοιες για τις πιο κάτω μελέτες:

1. Οδηγός Μεθόδου και Διαδικασιών Ελέγχου (Ασφάλεια) Οικοδομών Αμμοχώστου.

2. Οδηγός Επιδιορθώσεων Κτιρίων Αμμοχώστου.

3. Διαχείριση της Νεκρής Ζώνης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ολοκληρωθεί οι συγκεκριμένες μελέτες και αν μπορεί να κοινοποιηθούν στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.502, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2016, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο του βρίσκεται σε διαβούλευση με τη Νομική Υπηρεσία αναφορικά με το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται Ο περί Θέσπισης Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στην Κυπριακή Δημοκρατία Νόμος του 2016”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις και για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση στην ετοιμασία του υπό αναφορά νομοσχεδίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.503, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αρμοδιότητα για νέα έργα υποδομής όπως διερεύνηση ή πύκνωση των πράσινων σημείων και αποκατάσταση των χωματερών των επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η υλοποίηση των υπό αναφορά έργων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.504, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει συγκεκριμένο ποσό χρέωσης για πιστοποίηση υπογραφών από κοινοτάρχες ενοριών δήμων, οι οποίοι διορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών;

2. Υπάρχει η ευχέρεια καθιέρωσης διά νόμου ή με διάταγμα του ύψους του ποσού χρέωσης ή των κριτηρίων για το ύψος αυτού;

                    3. Ποια αρχή είναι αρμόδια να διενεργεί έλεγχο για το ύψος του ποσού που χρεώνουν οι διορισμένοι κοινοτάρχες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες; Έχουν                      διενεργηθεί σχετικοί έλεγχοι και, αν ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμά τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.505, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2016, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα αναφορικά με την κατάθεση τροποποίησης του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου για την επιβολή διοικητικών προστίμων ως μέτρου καταπολέμησης της παράνομης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών ότι το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει ήδη προβεί στην ετοιμασία προσχεδίων των εντύπων που χρησιμοποιούνται τόσο για την ειδοποίηση πρόθεσης επιβολής διοικητικού προστίμου όσο και για το ίδιο το πρόστιμο, με σκοπό να υποβληθούν προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Μαζί με τα εν λόγω προσχέδια θα υποβληθεί και σχετικό σημείωμα, το οποίο θα αναφέρεται στα προβλήματα που υπάρχουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας από το τμήμα. Επιπρόσθετα, το τμήμα θα εισηγηθεί προς το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, ώστε η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου να διεκπεραιώνεται από ή να γίνεται με την απαραίτητη συμβολή του υπουργείου ως αρμόδιας αρχής όσον αφορά στα θέματα εργοδοτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά διαδικασία και πότε αναμένεται να διευθετηθεί το θέμα, το οποίο, σημειώνεται, εμπίπτει στις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, αφού αφορά την υιοθέτηση της Οδηγίας 2009/52/ΕΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.530, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας κ. Παντελής Χατζηγέρου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πτηνοπανίδα στην κυπριακή φύση δεν είναι οι αλεπούδες αλλά η ανεξέλεγκτη αύξηση του αριθμού των αδέσποτων γατών. Φαίνεται ότι το δεδομένο από χρόνια πρόβλημα του υπερπληθυσμού των γατών στους αστικούς χώρους έχει επεκταθεί και στις αγροτικές περιοχές και στα δάση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σχεδιάζεται η κατάθεση νομοσχεδίου που να καθορίζει τα θέματα που αφορούν τις γάτες ως οικόσιτα ζώα, καθώς και αν υπάρχουν κονδύλια και σχέδια για την εφαρμογή προγράμματος μαζικής στείρωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.531, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα επίπεδα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις εξής εγκαταστάσεις:

1. Κεραίες και ραδιοφωνικός πομπός των Βρετανών στο Ακρωτήρι.

2. Κεραίες και ραδιοφωνικοί πομποί των Βρετανών στον Άγιο Νικόλαο Αμμοχώστου.

3. Βρετανικά ραντάρ στο Τρόοδος.

4. Κεραίες και ραδιοφωνικοί σταθμοί των Γάλλων στο Κάβο Γκρέκο.

                     5. Κεραίες στον αμερικανικό σταθμό της Μακεδονίτισσας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.532, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«To 2016 τέθηκε σε εφαρμογή ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του 2016 [Ν. 76(Ι)/2016], ο οποίος προνοεί τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιος είναι ο βαθμός επιτυχίας της εφαρμογής του μέτρου;

2. Πόσοι και για ποιας τάξης ποσά είναι αυτοί που αξιοποίησαν το μέτρο αυτό;

3. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε και έναντι πόσου χρέους με βάση τη ρύθμιση αυτή;

                    4. Ποιος είναι σήμερα ο χαρακτήρας και το ποσό των οφειλών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.533, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης σωρείας παραπόνων σχετικά με το ενδεχόμενο ανέγερσης φάρμας αλόγων σε περιοχή της κοινότητας Ασγάτας, δίπλα από στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς και εντός περιοχής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος Ζ1, όπου δεν επιτρέπονται κτηνοτροφικές αναπτύξεις. Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται δικαιολογημένα ότι ένα τέτοιο έργο θα προκαλέσει περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής λόγω της δυσοσμίας που θα προέρχεται από τους στάβλους των αλόγων. Επιπρόσθετα, η χωροθέτηση της φάρμας στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργεί εύλογους κινδύνους για ρύπανση του υδροφορέα και των νερών του φράγματος Καλαβασού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς πρόκειται να προχωρήσει με την υπό αναφορά υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.534, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο κατοχικός στρατός πραγματοποίησε απροειδοποίητες βολές με αντιαρματικά όπλα, αναστατώνοντας τους κατοίκους της περιοχής Δερύνειας στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Σύμφωνα με το δήμαρχο Δερύνειας, τα Ηνωμένα Έθνη δεν τους ενημέρωσαν εκ των προτέρων για τις βολές αυτές, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σημειώνεται επίσης ότι τέτοιες βολές ενδέχεται να προκαλούν περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή της παραλίας της Δερύνειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς πρόκειται να χειριστεί την εν λόγω υπόθεση, αν έχουν ειδοποιηθεί τα Ηνωμένα Έθνη και ποιες είναι οι απαιτούμενες διευθετήσεις, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη του περιστατικού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.551, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει κατανείμει ένα σημαντικό ποσό πολλών εκατομμυρίων σε δήμους ανά την Κύπρο, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή του προγράμματος “Pay as you throw”Πληρώνω με βάση την ποσότητα των σκουπιδιών μου). Ο δήμος Αγλαντζιάς, ο οποίος έχει τα τελευταία χρόνια εφαρμόσει σε πιλοτική βάση το πρόγραμμα “Pay as you throw”, διατυπώνει το παράπονο ότι δεν είχαν κατανεμηθεί ορθολογιστικά τα κονδύλια για την εφαρμογή του προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει ο δήμος σε επέκταση της εφαρμογής του. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του προς εφαρμογή του προγράμματος “Pay as you throw”, αν όντως έχουν κατανεμηθεί κονδύλια και με ποιο τρόπο, γιατί δεν ενισχύθηκαν οι δήμοι της μείζονος Λευκωσίας αναλόγως του πληθυσμού τους και γιατί ο ειδικά πρωτοπόρος στο θέμα αυτό δήμος Αγλαντζιάς δεν έτυχε ιεραρχικής προτεραιότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.552, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των παιδιών ποντιακής καταγωγής που φοιτούν στα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.553, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι οι δήμοι που φιλοξενούν στα όριά τους προσφυγικούς κυβερνητικούς οικισμούς, π.χ. όπως ο δήμος Αγίου Αθανασίου Λεμεσού, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μεγάλα έξοδα και δαπάνες λόγω της οικονομικής και κοινωνικής ιδιομορφίας και ιδιαιτερότητας των κατοίκων αυτών των οικισμών. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι η πλειοψηφία των κατοίκων είναι συνταξιούχοι με χαμηλές απολαβές και επιδόματα. Επιπλέον, αναφέρω ότι η αξία των περιουσιών τους έτυχε χαμηλής εκτίμησης, συνεπώς τα όποια δημοτικά τέλη είναι ιδιαιτέρως πενιχρά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει προγραμματισμός για ειδική οικονομική στήριξη των δήμων με αυξημένο το ποσοστό προσφυγικών οικισμών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.554, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι Γεωργιανοί υπήκοοι ποντιακής καταγωγής βρίσκονται στην Κύπρο με νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας;

2. Πόσοι Γεωργιανοί υπήκοοι έχουν αποταθεί για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας και πόσοι έχουν την ήδη αποκτήσει;

                    3. Πόσοι Έλληνες υπήκοοι ποντιακής καταγωγής βρίσκονται στην Κύπρο ως κοινοτικοί εργαζόμενοι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.555, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2013, καθορίζονται Eιδικές Περιοχές Α΄, όπου επιβάλλονται διάφορες απαγορεύσεις και ρυθμίσεις στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καθοριστεί οι Ειδικές Περιοχές Α΄, ποιες είναι αυτές και αν έχουν σημειωθεί παραβιάσεις των προνοιών αυτού του διατάγματος, αφού έχουν τεθεί υπόψη μου σχετικές καταγγελίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.556, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το προληπτικό πρόγραμμα για τη θαλασσαιμία στην Κύπρο αποτελεί μοντέλο για το παγκόσμιο. Συγκεκριμένα, τα τελευταία σαράντα χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει επιτευχθεί η πρόληψη της γέννησης περισσότερων από 1 750 παιδιών με θαλασσαιμία. Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα τελευταία πέντε χρόνια (2011-2015) έχει σημειωθεί μικρή αύξηση στον αριθμό των γεννήσεων παιδιών με θαλασσαιμία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό γεννήσεων παιδιών με θαλασσαιμία από το 2010 μέχρι και το 2016, καθώς και ποια είναι η σημερινή πολιτική του Υπουργείου Υγείας στο θέμα της πρόληψης της θαλασσαιμίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.557, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το διαχειριστικό σχέδιο για την προστασία της φυσικής ομορφιάς και του υδροφορέα της κοιλάδας Γερμασόγειας έχει αποσυρθεί ή ανασταλεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το σχέδιο προστασίας της κοιλάδας Γερμασόγειας βρίσκεται σε ισχύ και τι περιλαμβάνει, αν έχει όντως ανασταλεί και ποιος ο λόγος που έγινε δεκτή η αναστολή ενός προγράμματος προστασίας της φύσης και του υδροφορέα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.558, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της εφαρμογής της λειτουργίας του δικτύου των σημείων συγκέντρωσης των μεγάλων δημοτικών οικιακών αποβλήτων και κλαδεμάτων, γνωστό και ως δίκτυο πράσινων σημείων”.

Διαπιστώνεται ότι σε πολλές περιοχές, όπως π.χ. στη Λινού, την Αγροκηπιά, την Ορούντα κτλ. της επαρχίας Λευκωσίας, τα πράσινα σημεία έχουν κατασκευαστεί από καιρό, αλλά παραμένουν ανεκμετάλλευτα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.559, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας δεσμεύτηκε ότι πολύ σύντομα θα κατατεθούν οι κανονισμοί για την κατοχύρωση του επαγγέλματος του Βοηθού Φαρμακείου. Έχουν παρέλθει ήδη πέραν των δύο μηνών και δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι σχετικοί κανονισμοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε σχεδιάζεται να κατατεθούν οι πιο πάνω κανονισμοί

Απάντηση  


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.560, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κρατική χορηγία κατανέμεται στους δήμους ανάλογα με τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους τους. Τούτο δεν αποτελεί αντικειμενικό και δίκαιο κριτήριο, γιατί σε πολλούς δήμους οι πραγματικοί κάτοικοι είναι πολύ περισσότεροι από τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Ειδικότερα, σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί νεοφερμένοι κάτοικοι σε δήμους, ακόμα και κάτοικοι που έχουν πλέον τη μόνιμη κατοικία τους σε άλλο δήμο από αυτό όπου είναι εγγεγραμμένοι ως ψηφοφόροι, να αμελούν για χρόνια να προβούν στην απαιτούμενη από το νόμο διαδικασία αλλαγής διεύθυνσης στον εκλογικό κατάλογο. Θεωρώ ότι ο κατάλογος πρέπει να τυγχάνει ετήσιας τροποποίησης και ανάλογης τροποποίησης πρέπει να τυγχάνει και η κρατική χορηγία, η οποία βέβαια πρέπει να αυξηθεί συνολικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει προγραμματισμός για τυχόν ετήσια ανανέωση του εκλογικού καταλόγου και ανάλογη αλλαγή του τρόπου κατανομής της κρατικής χορηγίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.561, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εγκαταστάσεις του Melios Zoo Park στερoύνται πλέον οποιασδήποτε πολεοδομικής αδειοδότησης. Ως εκ τούτου, η άδεια λειτουργίας ζωολογικού κήπου, που εκδόθηκε από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη βάση προσωρινής άδειας η οποία έχει εκπνεύσει και δεν ανανεώθηκε, έχει επίσης εκπνεύσει και δεν ισχύει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί στο κλείσιμο του ζωολογικού κήπου “Melios Zoo Park”, αφού πλέον πέραν πάσης αμφιβολίας στερείται κάθε νομιμότητας η λειτουργία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.562, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με το Περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2013, μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2015 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών χημικών παρασκευασμάτων έπρεπε να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κατάρτισης επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων το οποίο να αποδεικνύει ότι έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι είναι σήμερα οι κάτοχοι πιστοποιητικού κατάρτισης επαγγέλματος χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά επαρχία;

2. Έχουν καταγραφεί παραβιάσεις των προνοιών του διατάγματος ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από μη επαγγελματίες χρήστες ή στη χρήση εξοπλισμού εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων (δεξαμενή ψεκαστικού υγρού πέραν των 100 λίτρων) χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.563, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει ξεκινήσει διαδικασία για πρόσληψη ατόμου στη θέση του γενικού διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). Παρ’ όλα αυτά, η θέση αυτή παραμένει μέχρι σήμερα κενή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο εδώ και δύο χρόνια ο ΚΟΑ δεν έχει προχωρήσει στην πλήρωση της θέσης του γενικού διευθυντή του οργανισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.571, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα διαβήματα, ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή της νέας και σημαντικών διαστάσεων προβλήτας στο λιμάνι Βασιλικού, που θα εξυπηρετεί σειρά ιδιόμορφων φορτίων που σήμερα εξυπηρετούνται από το λιμάνι Λάρνακας ή και Λεμεσού. Ειδικότερα, φαίνεται ότι η Αρχή Λιμένων έχει υποβάλει αίτηση για συγχρηματοδότηση του έργου από την ΕΕ, ενώ παράλληλα έχει προκηρυχθεί και διαγωνισμός για την απαραίτητη γεωλογική έρευνα. Σημειώνεται ότι ένα από τα πιο σημαντικά και δαπανηρά έργα που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό είναι η εκβάθυνση του πυθμένα εξωτερικά του λιμανιού του Βασιλικού σε βάθος δεκατριών μέτρων από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Το βάθος του λιμανιού είναι σήμερα εννέα μέτρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν για την κατασκευή του υπό αναφορά έργου έχει πραγματοποιηθεί ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.572, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί σωρεία καταγγελιών για τη λειτουργία ελαιοτριβείου στην οικιστική περιοχή της κοινότητας Αναλιόντα, το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Ειδικότερα, το ελαιοτριβείο φαίνεται πως ρυπαίνει με υγρά, στερεά και αέρια απόβλητα την περιοχή, προκαλώντας μεγάλη οχληρία και ανησυχία στους κατοίκους. Η ίδια η κυβέρνηση παραχώρησε συγκεκριμένο τεμάχιο σε βιοτεχνική περιοχή, ώστε να μετακινηθούν οι εγκαταστάσεις του, αλλά οι ιδιοκτήτες προφασίζονται την οικονομική κρίση και αποφεύγουν την ανάληψη των υποχρεώσεών τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προχωρήσει, ώστε να τερματιστεί η περιβαλλοντική ρύπανση και οχληρία από τη λειτουργία του ελαιοτριβείου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.579, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι έχει αποφασιστεί η μετακίνηση όλων των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας (δεξαμενές καυσίμων, διυλιστήρια Λάρνακας) στην περιοχή Βασιλικού. Έχοντας πληροφορηθεί ότι οι εγκαταστάσεις που πρόκειται να κατεδαφιστούν έχουν αμιάντους, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός, ώστε η απόρριψη αμιάντων να μην αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον όπως σε παλαιότερες υποθέσεις, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, ώστε να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.580, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο της κοινότητας Ελεδιό Πάφου, στα πλαίσια της αναβάθμισης της περιοχής “Κοιλάδες” της ανατολικής Πάφου, ζήτησε χρηματοδότηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε να προχωρήσει στη δημιουργία τουριστικού πληροφοριακού κέντρου, το οποίο θα στεγαζόταν στο χώρο του κοινοτικού καφεστιατορίου για σκοπούς ενημέρωσης των επισκεπτών. Παρ’ όλα αυτά, το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημέρωσε με επιστολή του το κοινοτικό συμβούλιο ότι δε διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια, για να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας Ελεδιό Πάφου για τη δημιουργία ενός τουριστικού πληροφοριακού κέντρου που θα συνεισφέρει στην αύξηση του τουρισμού της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.581, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι έχει αποφασιστεί η μετακίνηση όλων των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα (δεξαμενές καυσίμων, διυλιστήρια) στην περιοχή Βασιλικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής των υπό κατεδάφιση δεξαμενών καυσίμων και των διυλιστηρίων στη Λάρνακα, καθώς και αν υπάρχει σχέδιο για τη διαχείριση της γης που θα απελευθερωθεί από τις εγκαταστάσεις καυσίμων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.582, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το σωματείο Ελεύθερη Eνιαία Καρπασία”, το οποίο διατηρεί οίκημα κοντά στο Λήδρα Πάλας, αναγκάστηκε να ανανεώσει το ενοικιαστήριο έγγραφο με το Υπουργείο Εσωτερικών για το τουρκοκυπριακό κτίριο που στεγάζεται, με τον όρο να εκκενώσει το κτίριο, όταν το ζητήσει ο δήμος Λευκωσίας, ώστε να γίνουν διάφορες επιδιορθωτικές εργασίες. Το Νοέμβριο του 2016 το σωματείο πήρε επιστολή από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με την οποία εζητείτο όπως το κτίριο εκκενωθεί εντός ενός μηνός. Παρ’ όλα αυτά, σε συνάντηση που είχαν μέλη του σωματείου με το δήμαρχο Λευκωσίας πληροφορήθηκαν ότι ο δήμος Λευκωσίας δεν επρόκειτο να προχωρήσει σε εργασίες εντός του 2017, διότι δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα τα απαιτούμενα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο ζητήθηκε από το σωματείο Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία να εκκενώσει το κτίριο, προτού εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα κονδύλια που θα χρησιμοποιούνταν για την επιδιόρθωσή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.583, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο καθυστερούν τα ακόλουθα:

1. Η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (CETS 210).

2. Η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπινων Οργάνων (CETS 216).

3. Η υπογραφή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας (CETS 217).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.584, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2016, σε ερώτησή μου, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, με αρ. 23.06.011.01.040, αναφορικά με την αίτηση χορήγησης πολεοδομικής άδειας σε κτηνοτροφική μονάδα η οποία λειτουργεί παράνομα στην περιοχή της κοιλάδας του ποταμού στο Πλατύ πληροφορήθηκα τα ακόλουθα:

Παρ’ όλο που η αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας για ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας στον ποταμό στο Πλατύ σε τοποθεσία εντός περιοχής προστασίας της φύσης έχει απορριφθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν εκ νέου αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών δημόσιας πολιτικής. Η πολεοδομική αρχή ζήτησε ξανά τις απόψεις των αρμόδιων τμημάτων, τα οποία ωστόσο δε διαφοροποιήθηκαν, και αυτή τη στιγμή το θέμα βρίσκεται ενώπιον του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την υπό αναφορά υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.585, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει αποφασιστεί η κατασκευή από την κοινοπραξία “Atlas Pantou & Semesco” έξι παράλληλων κυματοθραυστών στην περιοχή της επαρχίας Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει προηγηθεί οποιαδήποτε μελέτη που να καταδεικνύει την ανάγκη κατασκευής έξι (6) κυματοθραυστών και έχουν εξεταστεί οποιεσδήποτε εναλλακτικές λύσεις;

2. Πότε δόθηκε η έγκριση για εκτέλεση του δημόσιου αυτού έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων;

3. Έχει εκπονηθεί οποιαδήποτε μελέτη σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υπό αναφορά έργου και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματά της;

4. Έχει πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση για το υπό αναφορά έργο και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματα;

                    5. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή των έξι κυματοθραυστών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.586, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Φίλιππου Πατσαλή, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2014, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.095, αναφορικά με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των εργαστηρίων δερματοστιξίας (τατουάζ) και σωματικής διαπέρνησης (piercing), πληροφορήθηκα ότι έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Εργαστηρίων Δερματοστιξίας και Διαπέρνησης Σώματος και Εγγραφής Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Νόμος του 2012», το οποίο αποστάλθηκε στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία στις 12 Ιουνίου 2012. Σύμφωνα με τον κ. υπουργό, το Υπουργείο Υγείας ζήτησε, με τέσσερις επιστολές του προς τη Νομική Υπηρεσία, την επίσπευση της νομοτεχνικής επεξεργασίας του νομοσχεδίου. Παρ’ όλα αυτά, το νομοσχέδιο δεν έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση στη νομοτεχνική επεξεργασία του νομοσχεδίου και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί, ώστε να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο δυνατό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.587, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2017, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.205 αναφορικά με τη μείωση των κομίστρων των λεωφορείων για όλες τις τρίτεκνες οικογένειες πληροφορήθηκα ότι η καταβολή κομίστρου από όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως είναι μνημονιακή υποχρέωση του κράτους, επομένως στο παρόν στάδιο δεν τίθεται θέμα επαναφοράς της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών παιδιών πενταμελών οικογενειών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, εφόσον η Κύπρος έχει εξέλθει του μνημονίου και δεν υπάρχουν “μνημονιακές υποχρεώσεις”, προτίθεται να επαναφέρει το μέτρο για δωρεάν μεταφορά των μαθητών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.592, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι η Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου έχει τερματίσει τη λειτουργία της από το 2014. Από τότε ο τομέας της διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων έχει πλήρως ιδιωτικοποιηθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί οποιαδήποτε μελέτη από εξειδικευμένο φορέα σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της απόφασης για κατάργηση της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου. Έχω την εντύπωση ότι έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο οι εμπορικές εκθέσεις, έχει κλείσει η Διεθνής Έκθεση Κύπρου και έχει μειωθεί η συνεδριακή δραστηριότητα στην Κύπρο εν γένει και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.593, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε σχέση με την απάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.383 σχετικά με το κόστος της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκλήθηκε από την πρόσφατη πυρκαγιά στη μονάδα αποθήκευσης αρ. 3 του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της ΑΗΚ στο Βασιλικό, στις 30 Νοεμβρίου 2016, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό, αφού δεν μπορεί επί του παρόντος να υπολογίσει το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος απορρύπανσης, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κόστος των ζημιών στον εξοπλισμό, το κόστος επιδιόρθωσης, το κόστος πυρόσβεσης και εν γένει το κόστος που προέκυψε για την ΑΗΚ και τα δημόσια οικονομικά από το περιστατικό αυτό. Επίσης, σε μεταγενέστερο στάδιο και όταν θα είναι σε θέση, να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και για το περιβαλλοντικό κόστος που προκύπτει από το συγκεκριμένο περιστατικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.594, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης πολλών παραπόνων από ηλικιωμένα κυρίως άτομα τα οποία συνηθίζουν να λαμβάνουν το εμβόλιο της γρίπης ότι για πρώτη φορά φέτος έχουν συμπτώματα και παρενέργειες. Ορισμένα μάλιστα άτομα έτυχαν και περίθαλψης σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καταγραφεί επισήμως τα περιστατικά αυτά και αξιολογηθεί και αν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα για την προστασία της δημόσιας υγείας μέτρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.595, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό πλέον ότι έχει καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου της ανακατασκευής της πλατείας Ελευθερίας στη Λευκωσία, γεγονός που προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην εμπορική ζωή του κέντρου της πρωτεύουσας. Ουσιαστικά, το κέντρο της πόλης είναι πλέον τριχοτομημένο, χωρισμένο δηλαδή σε τρεις ζώνες, την τουρκική πλευρά, την εντός των τειχών πόλη και το κέντρο εκτός των τειχών. Επιπρόσθετα, η πολύχρονη καθυστέρηση έχει προκαλέσει μεγάλο οικονομικό κόστος στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μελέτη οικονομικού αντίκτυπου λόγω της καθυστέρησης του έργου της ανακατασκευής της πλατείας Ελευθερίας και, εάν ναι, ποιο είναι το κόστος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.596, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει παραλήπτης παραπόνων από κατοίκους των δήμων Λεμεσού και Κάτω Πολεμιδιών για αυξημένα επίπεδα ηχορρύπανσης στην περιοχή του υπερυψωμένου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Πάφου πάνω από τους δύο κυκλικούς κόμβους Πολεμιδιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μετρήσεις ηχορρύπανσης, διαχρονικά και αναλυτικά, στη συγκεκριμένη περιοχή και ιδιαίτερα κατά πόσο έχουν παραβιαστεί τα όρια ανοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.597, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εργασίες που διεξάγονται αυτή την εποχή στο λιμάνι Λάρνακας προκαλούν αφόρητη ηχορρύπανση στους κατοίκους των γειτονικών πυκνοκατοικημένων περιοχών της πόλης. Έχω γίνει μάλιστα παραλήπτης πολλών παραπόνων ιδιαίτερα από άτομα με προβλήματα υγείας, τα οποία αισθάνονται άγχος από την οχληρία και το θόρυβο, ιδιαίτερα κατά τις νυκτερινές ώρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι είδους εργασίες διεξάγονται αυτή την εποχή στο λιμάνι Λάρνακας, οι οποίες προκαλούν προβλήματα στους κατοίκους των γειτονικών πυκνοκατοικημένων περιοχών της πόλης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.600, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην αδειοδότηση οργανωμένου κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή που βρίσκονται τα Λουτρά της Αφροδίτης, αφού ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται παράνομα από κατασκηνωτές. Σημειώνεται ότι ο κατασκηνωτικός χώρος προτείνεται να κατασκευαστεί σε τεμάχιο που εμπίπτει κατά 60% εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας και 100% σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας. Όπως έχω πληροφορηθεί, στην περιβαλλοντική γνωμάτευση που πραγματοποιήθηκε το έργο αναφέρεται ότι θα ανεγερθεί σε πολεοδομική ζώνη Δα1 Ζώνη Προστασίας, ενώ το τεμάχιο στην περιοχή “Βέρικο” εντάσσεται σε πολεοδομική ζώνη Δα1-ΠΦ, όπου απαιτείται απόλυτη προστασία και επιτρέπονται με εξαίρεση μικρής κλίμακας αναπτύξεις. Επιπρόσθετα, ο χώρος της προτεινόμενης ανάπτυξης έχει καταγραφεί ως νεολιθικός οικισμός από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και γειτνιάζει με κηρυγμένο αρχαίο μνημείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν πρόκειται να προχωρήσει στην αδειοδότηση οργανωμένου κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης και

2. ποια είναι η θέση του για το γεγονός ότι παραβιάζονται οι καθορισμένες ζώνες προστασίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.603, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2017, η οποία είχε ως θέμα την εξεταστική περίοδο για το σχολικό έτος 2016-2017, οι μαθητές του γυμνασίου καλούνται μέσα σε πέντε μέρες, από τις 30 Μαΐου μέχρι και τις 6 Ιουνίου, να δώσουν εξετάσεις σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, αλλά και τα μαθήματα στα οποία υστερούν. Σημειώνεται ότι τα γυμνάσια κλείνουν στις 26 Μαΐου, δίνοντας στους μαθητές χρονικό περιθώριο τεσσάρων ημερών, για να προετοιμαστούν σε όλα τα μαθήματα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, μέσα σε δεκαπέντε μέρες οι μαθητές που δε θα περάσουν σε κάποια από τα μαθήματα που θα εξεταστούν θα κληθούν σε επανεξέταση, έχοντας πολύ λίγο χρόνο προετοιμασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να επανεξετάσει το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου για τα γυμνάσια, δίνοντας περισσότερο χρονικό περιθώριο στους μαθητές να προετοιμαστούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.604, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η δυνατότητα παραχώρησης τουρκοκυπριακών οικιών σε άπορες νέες οικογένειες παιδιών προσφύγων έναντι χαμηλού ενοικίου, αντί να παραχωρούνται σε άλλους πολίτες που ενδεχομένως χρησιμοποιούν αυτές τις οικίες ως εξοχικές κατοικίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.606, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως πληροφορήθηκα από το έγγραφο COM(2017)46 του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 στο γενικό προϋπολογισμό του 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία, προβλέπεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέσπιση και η κινητοποίηση εργαλείου σταθεροποίησης του εισοδήματος στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Η Κύπρος ωστόσο, σύμφωνα με το έγγραφο, δεν εξέφρασε πρόθεση να χρησιμοποιήσει το εργαλείο σταθεροποίησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο η Κύπρος δεν εξέφρασε την πρόθεση να χρησιμοποιήσει το εργαλείο σταθεροποίησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.607, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με αριθμό THE: 16.8.17 και τίτλο Πολιτική και Διαδικασίες για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας με Δυνατότητα Εκπομπής, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες που προτείνεται να διέπουν την αδειοδότηση της εγκατάστασης και της λειτουργίας σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, αποτελεί στόχο όπως οι διαδικασίες που ακολουθούνται να είναι διαφανείς, αποτελεσματικές, να διασφαλίζουν την υγεία του κοινού και να μειώνουν όσο το δυνατόν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο θα γίνεται η ενημέρωση των κοινοτικών συμβουλίων και η σχετική διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, κοινοτικών συμβουλίων και κοινού, ώστε να επιτυγχάνεται η διαφάνεια των διαδικασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.608, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με αριθμό THE: 16.8.17 και τίτλο “Πολιτική και Διαδικασίες για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας με Δυνατότητα Εκπομπής”, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες που προτείνεται να διέπουν την αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, “η χωροθέτηση των σταθμών θα γίνεται κατά προτίμηση και προτεραιότητα [...] σε άγονη γη εκτός περιοχών ανάπτυξης [...], σε υφιστάμενες συναφείς εγκαταστάσεις άλλων παροχέων σχετικών υπηρεσιών (ως συνεγκατάσταση) και σε ψηλότερες οικοδομές μιας περιοχής με ύψος ίσο ή μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών της αντίστοιχης πολεοδομικής ζώνης”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο παραχωρήθηκε πολεοδομική και οικοδομική άδεια για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε μονώροφη οικοδομή στην κοινότητα Μάμμαρι, στην οδό Κυριάκου Μάτση 34, όπου προφανώς δεν πληρούνται τα πιο πάνω αναφερόμενα κριτήρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.609, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως πληροφορήθηκα από το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 στο γενικό προϋπολογισμό του 2017, που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία”, COM(2017)46, οι κυπριακές αρχές δε δήλωσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόθεσή τους να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκών, Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) σε μέτρα αποκατάστασης για την πληγείσα από τις πυρκαγιές περιοχή της Σολέας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εξέφρασε την πρόθεσή της για ανακατανομή της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΕΔΕΤ σε μέτρα αποκατάστασης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.613, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω λάβει καταγγελίες ότι επανέρχεται το φαινόμενο της δηλητηρίασης κατοικίδιων ζώων. Είναι αλήθεια επίσης ότι οι αρχές, σε αντίθεση με το παρελθόν, σε κάποιο βαθμό διερευνούν τα περιστατικά δηλητηριάσεως ζώων. Στα πλαίσια της διερεύνησης αντιλαμβάνομαι ότι διεξάγονται και βιοψίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διαπιστωθεί ποια είναι τα πιο συνηθισμένα χημικά παρασκευάσματα (εμπορικές επωνυμίες) που χρησιμοποιούνται γι’ αυτές τις παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.614, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έχει αποζημιώσει την Κυπριακή Δημοκρατία για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε δασικές περιοχές (π.χ. Σαϊττά, Μοσφιλωτή κ.ο.κ.) το 2007 και, εάν όχι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτές οι υποθέσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.615, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Βρετανοί ξεκίνησαν εδώ και αρκετούς μήνες την αναβάθμιση/επέκταση του λιμενίσκου στις βάσεις Ακρωτηρίου. Τίθεται θέμα κατά πόσο οι Βρετανοί επιχειρούν να αντικαταστήσουν το λιμάνι Λεμεσού, το οποίο μέχρι σήμερα χρησιμοποιείτο για τις ανάγκες των βάσεών τους στην Κύπρο. Έχει τεθεί υπόψη μου ότι οι Βρετανοί επιχειρούν ουσιαστικά τη δημιουργία υποδομών που να ικανοποιούν τις ανάγκες λειτουργίας των βάσεών τους στην Κύπρο, αφού στο λιμάνι Λεμεσού υπάρχει πλέον ιδιώτης επενδυτής για τη διαχείριση των εμπορικών εργασιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την έκταση του σχεδίου για επέκταση του λιμενίσκου στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου, αν το υπό αναφορά σχέδιο έχει σχέση με την ιδιωτικοποίηση των εργασιών στο λιμάνι Λεμεσού και αν συμφωνεί με αυτές τις εξελίξεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.616, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στο πρόσφατο 14ο Συνέδριο των Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας αναφέρθηκε ότι οι Βρετανοί έχουν τοποθετήσει στη θαλάσσια περιοχή Ακρωτηρίου καλώδια για τα οποία εκφράζονται ανησυχίες ότι θα επηρεάσουν την ιχθυοπανίδα της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ενημερωθεί για τα έργα αυτά και αν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.617, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στο πρόσφατο 14ο Συνέδριο Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας αναφέρθηκε ότι οι ψαράδες των δυτικών ακτών του νησιού έχουν στη διάθεσή τους μόνο ένα αλιευτικό καταφύγιο μεταξύ της Λεμεσού και της Πάφου και ότι αυτό είναι το υποβαθμισμένο αλιευτικό καταφύγιο Ακρωτηρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχεδιασμοί για τη δημιουργία επιπλέον αλιευτικού καταφυγίου στη δυτική ακτή της Κύπρου ή/και για την αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου Ακρωτηρίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.618, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από τις απαντήσεις του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017, πληροφορήθηκα ότι όσον αφορά την υπόθεση του ελλείμματος της τάξης των €685.487 που αφορά τη διοργάνωση των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης και την οποία διερευνούσε η Ελεγκτική Υπηρεσία, ο Γενικός Ελεγκτής έχει ήδη στείλει προκαταρκτική έκθεση, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2016, επί του θέματος προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) και αναμενόταν η απάντηση της ΚΟΕ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει απαντήσει η ΚΟΕ επί του θέματος και γενικότερα ποιες είναι οι εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.619, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από τις απαντήσεις του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, σε σειρά ερωτήσεών μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφού εξασφάλιζε και τη σύμφωνη γνώμη της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών (ΠΣΕΣΕ), θα προχωρούσε από κοινού στην ετοιμασία τροποποιητικής νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των σχολικών εφοριών και στην ετοιμασία σχετικών κανονισμών λειτουργίας, οι οποίοι προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, πρόνοια που παραμένει σε εκκρεμότητα από το 1997.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.620, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένα νέο έντομο το οποίο εμφανίστηκε στην Κύπρο απειλεί νέους βλαστούς φυτών, όπως η κάππαρη, η ροδιά, τα εσπεριδοειδή, η συκιά κ.ά. Πρόκειται για τον αλευρώδη Aleurolobus marlatti (Hemiptera: Aleyrodidae), ο οποίος εμφανίστηκε αρχικά το Σεπτέμβριο του 2016 σε εσπεριδοειδή στην επαρχία Λάρνακας και στην επαρχία Λεμεσού, αλλά εικάζεται ότι είναι εγκατεστημένος σε όλες τις περιοχές του νησιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχει λάβει, ώστε να εμποδίσει την εξάπλωση του υπό αναφορά εντόμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.621, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.622, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι επτά κοινοτικά συμβούλια της επαρχίας Λάρνακας θέτουν θέμα ακαταλληλότητας των λεωφορείων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών στο Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων. Ειδικότερα, αναφέρουν ότι κάποια από τα λεωφορεία είναι ηλικίας πέραν των 30 ετών, παρουσιάζουν συχνά μηχανικές βλάβες και σε μερικά από αυτά τα καθίσματα είναι φθαρμένα ή έχουν μετακινηθεί από τη θέση τους με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των μαθητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, για να αντιμετωπιστεί το υπό αναφορά πρόβλημα και να σταματήσει να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.623, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα όσον αφορά την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας:

1. Ποια τα καθήκοντά της;

2. Ποια η στελέχωσή της και το υφιστάμενο προσωπικό; Υπάρχουν κενά στελέχωσης;

                    3. Ποια η άποψη του υπουργείου στην ιδέα για ενίσχυση του προσωπικού τόσο σε αριθμό όσο και σε ειδικότητες, π.χ. κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.624, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου για κατοχύρωση της κοινωνιολογίας διά νόμου ως ελεγχόμενου επαγγέλματος με τη δημιουργία μητρώου μελών. Όπως σημειώνει ο σύνδεσμος, με τη δημιουργία Συμβουλίου Εγγραφής Κοινωνιολόγων θα αποκτηθεί η δυνατότητα, πρώτον, έκδοσης άδειας για τους κατόχους αντίστοιχων τίτλων σπουδών όσον αφορά την πρακτική άσκηση του επαγγέλματος στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα της κυπριακής αγοράς εργασίας και, δεύτερον, έκδοσης ειδικής άδειας για αυτεπάγγελτη άσκηση του αντικειμένου (π.χ. λειτουργία συμβουλευτικού γραφείου για οικογενειακά, σπουδαστικά ή άλλα συναφή θέματα) κάτω από ειδικές πρόνοιες οι οποίες μεταξύ άλλων θα προϋποθέτουν και την κατοχή βασικού προπτυχιακού τίτλου σπουδών στην κοινωνιολογία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να εξετάσει το υπό αναφορά αίτημα του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.625, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την αντίθεση του κοινοτικού συμβουλίου Φοινικαρίων στην αδειοδότηση της λειτουργίας λατομείου μπετονίτη σε απόσταση 500 μ. από τα σπίτια της κοινότητας. Ειδικότερα, η αντίθεση του κοινοτικού συμβουλίου εδράζεται σε επιχειρήματα τα οποία σχετίζονται με θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, την ενόχληση των κατοίκων από το θόρυβο και τη σκόνη, αλλά και τη διακίνηση των φορτηγών, λόγω της έλλειψης κατάλληλου οδικού δικτύου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής, να επαναξιολογήσει την απόφαση αδειοδότησης της λειτουργίας λατομείου μπετονίτη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.645, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση αποφάσισε πριν από πολλά χρόνια να παραχωρήσει με εκμίσθωση περιοχή εντός του κρατικού δάσους στην περιοχή Κάβο Γκρέκο, για να διευκολυνθεί η κατασκευή ενός γηπέδου γκολφ στην περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου. Σύμφωνα με παλαιότερη άποψη του Υπουργικού Συμβουλίου, το γήπεδο γκολφ θα ήταν αυθύπαρκτο, δηλαδή δε θα συνοδευόταν από κίνητρα ανάπτυξης κατοικιών. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε εταιρεία με μετόχους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων της περιοχής και του οικείου δήμου. Πριν από λίγα χρόνια η εταιρεία αυτή άλλαξε χέρια και με νέα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετακινήθηκε ο υπό μίσθωση χώρος στο ανατολικό σύνορο του κρατικού δάσους. Το θέμα συζητήθηκε για τελευταία φορά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 8 Οκτωβρίου 2014. Από τότε δεν έχουμε πληροφορηθεί για την εξέλιξη της υπόθεσης της μίσθωσης περιοχής εντός κρατικού δάσους σε περιοχή προστασίας της φύσης για δημιουργία γηπέδου γκολφ, που πλέον σχεδιάζεται να συνοδεύεται και από οικιστική ανάπτυξη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.646, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από καταγγελίες κατοίκων στην περιοχή Καλαβασού ότι προκαλείται οχληρία από τις συνεχείς εκπυρσοκροτήσεις από κανονάκια τα οποία έχει τοποθετήσει καλλιεργητής φραουλών, για να διώχνει τα πουλιά. Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι τέτοιου είδους καταγγελίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες η τοποθέτηση τέτοιου είδους συσκευών και αν λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες των κατοίκων στις περιοχές που τοποθετούνται, όπως στη συγκεκριμένη περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.647, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο δήμαρχος Αγίας Νάπας, ο κ. Γιάννης Καρούσος, κατήγγειλε δημόσια ότι δύτες ψάρευαν παράνομα στον τεχνητό ύφαλο Αγίας Νάπας. Σύμφωνα με την καταγγελία του δημάρχου, η ψαριά ήταν τόσο μεγάλη, που χρειάστηκε να ζητήσουν βοήθεια, για να τη μεταφέρουν. Εξ όσων γνωρίζω, το ψάρεμα απαγορεύεται ρητώς στην περιοχή του τεχνητού υφάλου, αφού είναι προστατευόμενη περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης των πιο πάνω καταγγελιών και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει ή έχει λάβει, για να σταματήσουν τέτοιες ενέργειες στο συγκεκριμένο τεχνητό ύφαλο και γενικά σε όλους τους τεχνητούς υφάλους που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα από κρατικές υπηρεσίες, π.χ. από το Τμήμα Αλιείας και το Τμήμα Περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.648, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Έχει υπογραφεί σύμβαση για την κατασκευή του τμήματος του δρόμου στην ελεύθερη περιοχή της Κύπρου στο οδόφραγμα Λεύκας-Απλικίου και, εάν ναι, με ποια εταιρεία και πότε υπογράφηκε η εν λόγω σύμβαση;

2. Στην περίπτωση που έχουν ξεκινήσει τα έργα, πότε αναμένεται να τελειώσει η κατασκευή του υπό αναφορά δρόμου και ποιο το υπολογιζόμενο κόστος;

3. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του αντίστοιχου τμήματος του δρόμου στο οδόφραγμα Λεύκας-Απλικίου στην πλευρά των κατεχομένων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.649, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εκκρεμεί υπόθεση σχετικά με λειτουργό της ΟΥΝΦIΚΥΠ ο οποίος φαίνεται να έχει λάβει την κυπριακή υπηκοότητα. Το θέμα εξετάζεται, ώστε να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα της υπό αναφορά πράξης με τους ισχύοντες κανόνες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση και για τη θέση του επί του θέματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.650, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόβλημα των αστέγων, ιδιαίτερα στο δήμο Λεμεσού, παρουσιάζει αυξητική τάση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, για να αντιμετωπιστεί το υπό αναφορά πρόβλημα, και αν υπάρχει στρατηγική που πρόκειται να ακολουθηθεί για την προστασία αυτής της ευάλωτης ομάδας πληθυσμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.651, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) προχώρησε σε δεύτερη καταγγελία, σε διάστημα μικρότερο του ενός χρόνου, εναντίον νευροχειρουργού ο οποίος εργάζεται στο δημόσιο τομέα. Η οργάνωση ζητά όπως ο συγκεκριμένος ιατρός απομακρυνθεί από οποιεσδήποτε υπηρεσίες προσφέρονται σε παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα και να διερευνηθεί η ικανότητά του να εκτελεί τα καθήκοντά του στο απαιτούμενο ποιοτικό επίπεδο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξετάσει τις κατηγορίες εναντίον του υπό αναφορά ιατρού και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί επί του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.652, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι πολύτεκνες οικογένειες θέτουν ένα ερώτημα σε σχέση με τη διάρκεια της θητείας του τρίτου τέκνου της οικογένειας, το οποίο μέχρι πρόσφατα υπηρετούσε το μισό της κανονικής θητείας, δηλαδή δώδεκα μήνες. Τώρα, με την υιοθέτηση της θητείας διάρκειας δεκατεσσάρων μηνών, τίθεται θέμα για τη διάρκεια της θητείας του τρίτου παιδιού πολύτεκνης οικογένειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι προθέσεις του για το θέμα αυτό και αν εξετάζει το ενδεχόμενο να εισάγει νέα ρύθμιση για έκτιση μειωμένης θητείας για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, παραδείγματος χάριν για πολύτεκνους, ορφανά παιδιά κτλ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.653, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα κατεχόμενα κυκλοφορεί έκδοση του ψευδοκράτους με τίτλο “The Northern Face of Cyprus-New Studies in Cypriot Archaeology and Art History”, στην οποία παρουσιάζονται παράνομες αρχαιολογικές δραστηριότητες (ανασκαφές) που γίνονται στην κατεχόμενη Κύπρο. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω έκδοση συμμετέχουν με άρθρα τους αρχαιολόγοι που εργάζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο αρχαιολόγος Georg Plattner, ο οποίος εργάζεται σε μουσείο της Βιέννης, αλλά και ο Ali Tuncay, μέλος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για τον Πολιτισμό, ο οποίος παρουσιάζει τα έργα που έγιναν στα κατεχόμενα ως σχετικά με το “Τμήμα Αρχαιοτήτων” του ψευδοκράτους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για την υπό αναφορά έκδοση, ποια η θέση του και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να/ή έχει προχωρήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.661, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ημιδακλοπρίδη (imidacloprid) είναι ένα χημικό εντομοκτόνο με το οποίο ψεκάζονται φρούτα και λαχανικά. Οι επιστήμονες ισχυρίζονται πως σκοτώνει τις μέλισσες, βάζοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την αλυσίδα της ζωής. Ο Καναδάς έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση επί του θέματος με πρόθεση την πλήρη απαγόρευσή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει τις επιπτώσεις που έχει η ημιδακλοπρίδη, σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται στην Κύπρο και αν υπάρχουν σκέψεις για πλήρη απαγόρευση του εντομοκτόνου αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.662, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το περί Κατώτατων Μισθών (Πωλητές, Γραφείς, Νοσηλευτικοί Βοηθοί, Βοηθοί Παιδοκόμοι, Βοηθοί Βρεφοκόμοι, Σχολικοί Βοηθοί, Φρουροί, Φροντιστές και Καθαρίστριες) Διάταγμα του 2-12, το οποίο εκδόθηκε βάσει του περί Κατώτατου Μισθών Νόμου, (Κεφ. 183), ο κατώτατος μηνιαίος μισθός που καταβάλλεται σε γραφέα ή πωλητή ή νοσηλευτικό βοηθό ή βοηθό παιδοκόμο ή βοηθό βρεφοκόμο ή σχολικό βοηθό ή φροντιστή ή φρουρό ή καθαρίστρια είναι οκτακόσια εβδομήντα ευρώ (€870). Σημειώνεται ότι τα υπό αναφορά επαγγέλματα είναι τα μόνα για τα οποία υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που καθορίζει τον κατώτατο μισθό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως υπάρχει σκέψη για επέκταση του διατάγματος και σε άλλα επαγγέλματα και αν όντως υπάρχει αυτή η σκέψη σε ποια επαγγέλματα και πότε προγραμματίζεται να εφαρμοστεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.663, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και παγκόσμια έχουν αναπτυχθεί οι λεγόμενες “κοινωνικές επιχειρήσεις”, οι οποίες αποτελούν ένα μέσο αντιμετώπισης πολλών ζητημάτων που αφορούν στην ανεργία και την απασχόληση ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας. Επειδή το θέμα είναι ευαίσθητο και αγγίζει διάφορες πτυχές της οικονομίας και του συστήματος κοινωνικών παροχών, απαιτήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις αυτών των χωρών ένα ισχυρό και συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Στην Κύπρο, ενώ άρχισε συζήτηση από τις αρχές της δεκαετίας για τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, εξ όσων γνωρίζω, ακόμα απουσιάζει αυτή η νομική βάση και το πλαίσιο και συνακόλουθα απουσιάζει και οποιοδήποτε σχέδιο για χορηγίες ή φορολογικές απαλλαγές ή άλλη βοήθεια ή στήριξη από την πολιτεία για τη δημιουργία και ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της υπόθεσης της νομικής κατοχύρωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων και πότε αναμένεται να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή, καθώς και αν προγραμματίζεται η υιοθέτηση σχεδίου στήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως έγινε πρόσφατα με τις νεοφανείς επιχειρήσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.664, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση κατέθεσε στις 7 Νοεμβρίου 2013 δύο σημαντικά νομοσχέδια, που αφορούν τη θέσπιση νομοθεσίας με την οποία στοιχειοθετούνται τα ποινικά αδικήματα της εκ προθέσεως παράβασης διατάξεων του συντάγματος ή των νόμων της Δημοκρατίας και της εκ προθέσεως βλάβης των συμφερόντων της Δημοκρατίας από υπουργό, υφυπουργό, κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γενικό Ελεγκτή, βοηθό του Γενικού Ελεγκτή, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κ.ο.κ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέκυψε θέμα σχετικά με το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, διότι κρίθηκε ότι απαιτείται η λήψη γνώμης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης πληροφόρησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων με επιστολή του, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2015, ότι προτίθεται να ζητήσει την εν λόγω γνώμη σε μεταγενέστερο στάδιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ζητήσει την εν λόγω γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ποια ήταν η ανταπόκρισή της, καθώς και ποια είναι τα επόμενα απαιτούμενα μέτρα που προτίθεται να λάβει για προώθηση της σχετικής νομοθεσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.665, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωσή της COM(2011)681 έχει ορίσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως την ευθύνη των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία”. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει σχετικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.666, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) έχει καταθέσει αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας για παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα άτομα που φιλοξενούνται στους χώρους φιλοξενίας του συνδέσμου για το χρονικό διάστημα που βρίσκονται εκεί. Ειδικότερα, όπως εξηγεί ο σύνδεσμος σε επιστολή του προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, αρκετά συχνά έρχεται αντιμέτωπος ο ΣΠΑΒΟ με περιπτώσεις κατά τις οποίες μητέρες δεν είναι δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για λόγους που σχετίζονται είτε με την καταγωγή τους είτε γιατί οι ίδιες ή/και τα παιδιά τους καλύπτονται από κάρτα Κυπρίου πατέρα, ο οποίος χρησιμοποιεί το προνόμιο αυτό ως μοχλό πίεσης. Συνεπώς, αναγκάζεται ο ίδιος ο σύνδεσμος να καλύψει το κόστος για αυτές τις περιπτώσεις, δυσχεραίνοντας τον προϋπολογισμό λειτουργίας των χώρων φιλοξενίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει το υπό αναφορά αίτημα του συνδέσμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.675, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πληροφορήθηκα ότι έχει εμφανιστεί και στην Κύπρο ο ιός του Νείλου, που μεταφέρεται από τα κουνούπια. Ήδη φαίνεται ότι εντοπίστηκε και θανατηφόρο κρούσμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως έχει εμφανιστεί κρούσμα του ιού του Νείλου στην Κύπρο, πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση και ποια μέτρα  λαμβάνονται για αντιμετώπιση της πιθανής επέκτασης του ιού του Νείλου και στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.676, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής μου στο δήμο Λατσιών πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει τερματίσει τη χορηγία προς το δήμο για το πλύσιμο των κάδων αποκομιδής των σκυβάλων από τους κυβερνητικούς (προσφυγικούς) συνοικισμούς, με αποτέλεσμα ο δήμος να επιφορτίζεται με επιπλέον δαπάνη ύψους €100.000 το χρόνο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η ίδια τακτική εφαρμόζεται σε όλους τους δήμους οι οποίοι περιλαμβάνουν στα όριά τους κυβερνητικούς (προσφυγικούς) συνοικισμούς και αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η πολιτική, η οποία θεωρώ ότι είναι άδικη για ορισμένους δήμους οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο οικονομικό πρόβλημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.677, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δημαρχείο Σωτήρας ετέθη ζήτημα επιχορήγησης για αγορά μίας μηχανής για τον τεμαχισμό και το θρυμματισμό κλαδεμάτων. Η χρήση αυτής της μηχανής θα βοηθήσει το δήμο Σωτήρας να διαχειρίζεται οικολογικά τα απόβλητα και τα κλαδέματα (κομποστοποίηση).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το δίκαιο και περιβαλλοντικό αίτημα του δήμου Σωτήρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.678, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Σωτήρας μού ετέθη επιτακτικά το θέμα της έλλειψηςπράσινου σημείου” για τη δημιουργία συστήματος συλλογής μεγάλων οικιακών αποβλήτων. Ο δήμος Σωτήρας ζητά τη στήριξη της κυβέρνησης για τη λειτουργία του “πράσινου σημείου”, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην εξεύρεση χώρου και οικονομικών πόρων, καθώς και τεχνογνωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία “πράσινου σημείου” για το δήμο Σωτήρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.679, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Σωτήρας μού ετέθη το ζήτημα της ανάγκης μετακίνησης των αποθηκών πυρομαχικών της Εθνικής Φρουράς οι οποίες βρίσκονται πλησίον οικιστικής και κατοικημένης περιοχής. Η ύπαρξη των αποθηκών συνιστά παράγοντα οπισθοδρόμησης για την κοινότητα, αφού σημαντικά βυζαντινά μνημεία δεν μπορεί να αξιοποιηθούν και να είναι προσβάσιμα σε επισκέπτες, καθώς βρίσκονται πολύ κοντά στις αποθήκες πυρομαχικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για μετακίνηση των αποθηκών πυρομαχικών από τη Σωτήρα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.680, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Σωτήρας ενημερώθηκα για τις ανησυχίες σε σχέση με το τελικό κόστος κατασκευής και λειτουργίας του αποχετευτικού Κοκκινοχωρίων. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με το συμβόλαιο η κατασκευαστική εταιρεία θα αναλάβει τη λειτουργία βιολογικού σταθμού για είκοσι χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προϋπολογίσει το κόστος της κατασκευής και λειτουργίας του αποχετευτικού Κοκκινοχωρίων και ποιο θα είναι το προϋπολογιζόμενο τέλος φορολογίας για τους κατοίκους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.685, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου πληροφορήθηκα ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση ουσιωδών έργων του οδικού δικτύου και των οχετών ομβρίων υδάτων στη Βιομηχανική Περιοχή Αθηένου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωση των υπό αναφορά έργων στη Βιομηχανική Περιοχή Αθηένου και, αν ναι, πότε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.686, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου πληροφορήθηκα ότι έχει σχεδιαστεί η δημιουργία νέας κτηνοτροφικής περιοχής στα νοτιοανατολικά του δήμου Αθηένου. Ήδη προκηρύχθηκε ο σχεδιασμός της περιοχής, όμως, για να προχωρήσει το έργο, χρειάζεται να γίνει ξηρικός αναδασμός, ο οποίος καθυστερεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί ο ξηρικός αναδασμός στην Αθηένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.687, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου πληροφορήθηκα ότι καθυστερεί το έργο της διαμόρφωσης της κεντρικής πλατείας του δήμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί αυτό το εξωραϊστικό έργο, που θα αναδείξει τον παραδοσιακό χαρακτήρα της Αθηένου και θα δημιουργήσει ευκαιρίες κοινωνικής συνεύρεσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.688, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου πληροφορήθηκα ότι προωθείται η χωροθέτηση ζωολογικού πάρκου και βοτανικού κήπου στην κτηνοτροφική ζώνη, όπου θα περιλαμβάνεται και φάρμα κροκοδείλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του σε σχέση με τα σχέδια για τη χωροθέτηση θεματικού πάρκου κροκοδείλων ανάμεσα σε κτηνοτροφικές μονάδες στην Αθηένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.689, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου ετέθη προς συζήτηση το θέμα των κενών θέσεων στο οργανόγραμμα του δήμου. Μια πολύ σημαντική θέση που παραμένει κενή είναι η θέση του Υγειονομικού Επιθεωρητή. Αν ληφθεί υπόψη ότι στο δήμο Αθηένου φιλοξενούνται δεκάδες μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες φυσιολογικά δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, η έλλειψη υγειονομικού επιθεωρητή μπορεί να χαρακτηριστεί ως εγκληματική.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να επιτρέψει την πλήρωση των θέσεων στο δήμο Αθηένου και ιδιαίτερα της θέσης του Υγειονομικού Επιθεωρητή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.690, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου μού ετέθη το ζήτημα της ανάγκης επαναφοράς του Στεγαστικού Σχεδίου Ακριτικών Περιοχών, το οποίο λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα σε όλες τις κοινότητες και τους δήμους που επηρεάζονται από τη Νεκρή Ζώνη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να επανέλθει το Στεγαστικό Σχέδιο Ακριτικών Περιοχών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.691, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Λαμβάνω πολλά παράπονα από φορολογουμένους για καθυστερήσεις στην επιστροφή ΦΠΑ. Σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης λόγω αυτών των καθυστερήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. πόσο είναι το συνολικό ποσό που πρέπει να επιστραφεί στους φορολογουμένους ως επιστροφή ΦΠΑ,

2. ποιος είναι ο συνήθης χρόνος επιστροφής του ΦΠΑ και

3. αν υπάρχει καθορισμένος και υποχρεωτικός χρόνος μέσα στον οποίο το Τμήμα Φορολογίας πρέπει να επιστρέψει το ΦΠΑ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.692, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους του Συνδέσμου Εργοληπτών, Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) συζητήθηκε το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργολήπτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων με την τροποποίηση του άρθρου 11Β του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου. Σύμφωνα με την αλλαγή, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από τις 9 Μαρτίου 2012, όταν υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ή υπηρεσίες μαζί με αγαθά μέσα στα πλαίσια κατασκευής, μετατροπής, κατεδάφισης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδομής ή οποιουδήποτε άλλου έργου πολιτικής μηχανικής σε άλλο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, τότε δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στη συναλλαγή. Οι εργολήπτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων στη συντριπτική τους πλειοψηφία εντάσσονται στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων λόγω της οικονομικής κρίσης, με κυριότερο εξ αυτών την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Με την πιο πάνω τροποποίηση η ρευστότητα των επιχειρήσεων του κλάδου έχει επιδεινωθεί περαιτέρω, αφού το Τμήμα Φορολογίας δεν επιστρέφει έγκαιρα το επιστρεπτέο ποσό στις επιχειρήσεις. Ο ΣΕΜΗΕΚ απορρίπτει την άποψη ότι η τροποποίηση αποτελεί μέτρο προώθησης της ανάπτυξης του οικοδομικού τομέα, αφού αποδεδειγμένα το μόνο που εξυπηρετείται είναι η ρευστότητα του Τμήματος Φορολογίας και των ιδιοκτητών των έργων, σε βάρος όμως της ρευστότητας των υπεργολάβων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την αρνητική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις από την τροποποίηση του άρθρου 11Β του υπό αναφορά νόμου και αν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να εξεύρει τρόπους επιστροφής του ΦΠΑ το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής των εντύπων από τις επιχειρήσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.693, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Γενικό Λογιστήριο του κράτους εξέδωσε την εγκύκλιο ΚΕΑΑ 10 (25 Ιουνίου 2015) με βάση την οποία για συμβόλαια κατασκευαστικών έργων του δημοσίου των οποίων η μελέτη εκπονείται από τον εργοδότη (δημόσιο) ή από συμβούλους του και των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι πέραν των €100.000 οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες θα ανατίθενται από την αναθέτουσα αρχή με ξεχωριστή διαδικασία υπό τη μορφή διορισμένων υπεργολαβιών (διορισμένη υπεργολαβία), νοουμένου ότι η υπεργολαβία θα έχει αξία πέραν των €100.000. Η ρύθμιση αποσκοπούσε στην προστασία των υπεργολάβων από προβλήματα που συνήθως έχουν να κάνουν με καθυστερήσεις στις πληρωμές από τους κύριους εργολάβους των έργων. Μέσα σε λίγους μήνες και συγκεκριμένα στις 7 Οκτωβρίου 2016 εκδόθηκε νέα εγκύκλιος ΚΕΑΑ 11 η οποία ακύρωνε την προηγούμενη για λόγους απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (μέλος του ΟΕΒ), η μέθοδος της εσωτερικής εργολαβίας που ακολουθείται σήμερα παρουσιάζει σοβαρούς κινδύνους και προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στην αντικατάσταση της ΚΕΑΑ 10 από την ΚΕΑΑ 11 και αν προηγήθηκε διαβούλευση πριν από την αντικατάσταση με τους εμπλεκόμενους φορείς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.702, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί οι εμβολιασμοί των παιδιών, αφού ένας μεγάλος αριθμός γονιών επιλέγουν να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων παραθέτοντας τα στοιχεία των εμβολιασμών που έγιναν τα τελευταία χρόνια, καθώς και τα ποσοστά, αν υπάρχουν, ατόμων που δεν εμβολιάζονται σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.704, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Γραφείο Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, που υπάγεται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, συντονίζουν την προώθηση της μεταφοράς της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, η οποία αφορά στη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μεταφορά της υπό αναφορά Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.705, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Γνωρίζω ότι οι τοπικές αρχές σε ορισμένα ελληνικά νησιά αξιοποιούν τα φύκια ως εδαφοβελτιωτικό υλικό ή τα τοποθετούν σε καυστήρες για παραγωγή ενέργειας, αφού αποξηρανθούν. Οι τοπικές αρχές στην Κύπρο ζητούν καθοδήγηση και χρηματοδότηση από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για τον τρόπο αξιοποίησης των φυκιών που εκβάλλονται κάθε χρόνο στις κυπριακές παραλίες, οι οποίες όμως μέχρι στιγμής αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόγραμμα για την ανακύκλωση, κομποστοποίηση ή ορθολογική διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων από φύκια που εκβάλλονται κατά εκατοντάδες κυβικά μέτρα στις κυπριακές ακτές, ιδιαίτερα της περιοχής Πάφου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.706, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά την αντίδραση των τοπικών αρχών, έχει αδειοδοτηθεί η χωροθέτηση εργοστασίου διαχείρισης ζωικών αποβλήτων στη Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου. Σημειώνεται ότι τα εγκαίνια του εργοστασίου τέλεσε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης, παρά το γεγονός ότι η εγκατάσταση δεν καλύπτεται ακόμα από οικοδομική άδεια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι αντιδράσεις των τοπικών αρχών και γιατί ο υπουργός εγκαινίασε ένα εργοστάσιο καθ’ ον χρόνον δεν είχε καν υποβληθεί αίτηση για οικοδομική άδεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.707, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με μελέτη την οποία επεξεργάστηκε ο ειδικός υγιεινολόγος-επιδημιολόγος δρ Μιχάλης Βωνιάτης, ο Άγιος Δομέτιος φαίνεται να είναι η περιοχή με τα περισσότερα κρούσματα καρκίνου σε ολόκληρη την Κύπρο. Η μελέτη αφορούσε τα έτη 1998-2008 και, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, ο Άγιος Δομέτιος εμφανίζει μέσο ετήσιο όρο 412 κρούσματα ανά 100 000 πληθυσμό, αριθμός ο οποίος βρίσκεται όχι μόνο πάνω από το μέσο όρο τον οποίο συγκέντρωσε η επαρχία Λευκωσίας, αλλά και ολόκληρη η Κύπρος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η γνώμη του για τα αποτελέσματα της υπό αναφορά μελέτης, αν έχει εξετάσει τους λόγους εξαιτίας των οποίων ο Άγιος Δομέτιος παρουσιάζει τόσο υψηλό αριθμό κρουσμάτων και αν έχει ή πρόκειται να ετοιμάσει κάποια στρατηγική, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πιθανές αιτίες που οδηγούν σε αυξημένα κρούσματα καρκίνου όχι μόνο στον Άγιο Δομέτιο, αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.708, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με μελέτη την οποία επεξεργάστηκε ο ειδικός υγιεινολόγος-επιδημιολόγος δρ Μιχάλης Βωνιάτης, ο Άγιος Δομέτιος φαίνεται να είναι η περιοχή με τα περισσότερα κρούσματα καρκίνου σε ολόκληρη την Κύπρο. Η μελέτη αφορούσε τα έτη 1998-2008 και, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, ο Άγιος Δομέτιος εμφανίζει μέσο ετήσιο όρο 412 κρούσματα ανά 100 000 πληθυσμό, αριθμός ο οποίος βρίσκεται όχι μόνο πάνω από το μέσο όρο τον οποίο συγκέντρωσε η επαρχία Λευκωσίας, αλλά και ολόκληρη η Κύπρος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η γνώμη του για τα αποτελέσματα της υπό αναφορά μελέτης, αν έχει εξετάσει τους λόγους εξαιτίας των οποίων ο Άγιος Δομέτιος παρουσιάζει τόσο υψηλό αριθμό κρουσμάτων και αν έχει ή πρόκειται να ετοιμάσει κάποια στρατηγική, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πιθανές αιτίες που οδηγούν σε αυξημένα κρούσματα καρκίνου όχι μόνο στον Άγιο Δομέτιο, αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.709, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δασών παραχώρησε το 1978 στην εταιρεία που ανέγειρε το ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία δασική γη με σκοπό τη δημιουργία χώρου πρασίνου και μίνι γκολφ. Αντ’ αυτού, η εταιρεία κατασκεύασε δύο γήπεδα τένις και ένα γήπεδο σκουός.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν απαιτεί από την εν λόγω εταιρεία την υλοποίηση της αρχικής συμφωνίας, δηλαδή τη δημιουργία χώρου πρασίνου και μίνι γκολφ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των δύο γηπέδων τένις προκαλεί αφάνταστα μεγαλύτερη οχληρία απ’ ό,τι ο χώρος πρασίνου και το γήπεδο γκολφ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.710, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Πέγειας διατυπώθηκε το παράπονο ότι τα ψηφιδωτά στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Γεωργίου της Πέγειας δεν τυγχάνουν προστασίας και ανάδειξης, τουλάχιστον στο βαθμό που αυτό συμβαίνει σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αρχαιολογική αξία των ψηφιδωτών του αρχαιολογικού χώρου στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, τα μέτρα προστασίας και φύλαξης που λαμβάνονται και βεβαίως για τα σχέδια, εάν υπάρχουν, για ανάδειξη και προβολή του αρχαιολογικού αυτού θησαυρού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.711, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφορικά με τα διαχωριστικά πασσαλάκια που τοποθετούνται στα πεζοδρόμια, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποιο είναι το νομικό καθεστώς που διέπει την τοποθέτησή τους;

2. Ποιος αποφασίζει πού θα τοποθετηθούν και σε ποιες αποστάσεις;

3. Ποιο είναι το ενδεδειγμένο τους ύψος και από ποιο υλικό συνιστάται να είναι κατασκευασμένα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.718, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανταποκριθεί στους στόχους που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εν γένει στον τομέα του ηλεκτρισμού, στον τομέα των μεταφορών κ.ο.κ. Ποιοι είναι οι νέοι στόχοι στους οποίους πρέπει να ανταποκρίνεται η Κυπριακή Δημοκρατία και ποιες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις τυχόν αποτυχίας εκπλήρωσης των εν λόγω ενεργειακών στόχων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.717, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο πρόκειται να εξετάσει το ενδεχόμενο να τεθεί ξανά σε εφαρμογή το Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.719, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει αποφασιστεί το κλείσιμο του δημοτικού σχολείου της κοινότητας Αλαμινού λόγω του μικρού αριθμού μαθητών που φοιτούν σε αυτό. Το κοινοτικό συμβούλιο Αλαμινού, με επιστολή του προς τον Υπουργό Παιδείας, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2017, επισημαίνει ότι το κλείσιμο του δημοτικού σχολείου θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την κοινότητα, οδηγώντας τη στο μαρασμό. Ζητεί επίσης πίστωση ενός χρόνου, για να καταφέρει προσφέροντας κίνητρα και εφόδια στους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο, τα οποία αυτή τη στιγμή φοιτούν σε άλλα σχολεία, για να αυξήσει τον αριθμό των μαθητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επαναξιολογήσει την απόφασή του να κλείσει το δημοτικό σχολείο της κοινότητας Αλαμινού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.720, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε ερωτήσεις μου (Αρ. Φακ. 23.06.011.01.241 και Αρ. Φακ. 23.06.011.01.251) αναφορικά με τη διαχείριση λυμάτων που αποβάλλουν πλοιάρια στη θάλασσα πληροφορήθηκα ότι σε σχέση με το παλιό λιμάνι Λεμεσού και τα εμπορικά λιμάνια, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου, η Αρχή Λιμένων Κύπρου είχε εντοπίσει αδυναμίες στον έλεγχο και στην εφαρμογή των κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση λυμάτων με τη χρήση ιδιωτικών βυτιοφόρων και θα προχωρούσε στο σχεδιασμό για την εγκατάσταση χερσαίου συστήματος άντλησης λυμάτων, το οποίο, σε συνδυασμό με μετρητή ροής και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, θα περιόριζε στο ελάχιστο τις αδυναμίες στον έλεγχο και στην εφαρμογή των κανονισμών. Επίσης, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων Κύπρου, με σκοπό να περιοριστούν οι υπάρχουσες αδυναμίες, θα διενεργούσαν αυξημένους ελέγχους στα πλοία που παραμένουν εντός λιμενικής περιοχής για συγκεκριμένα συνεχόμενα χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε αυτά να παραδίδουν τα λύματα στη στεριά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει εγκατασταθεί το υπό αναφορά χερσαίο σύστημα άντλησης λυμάτων; Εάν όχι, πότε αναμένεται να εγκατασταθεί;

2. Οι αυξημένοι έλεγχοι στα πλοιάρια έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα στις προσπάθειες για τερματισμό της απόρριψης λυμάτων στη θάλασσα και παράδοσή τους στη στεριά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.721, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2017, σε ερώτησή μου (Αρ. Φακ. 23.06.011.01.304) αναφορικά με τη νομική επεξεργασία του υφιστάμενου περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου [Ν. 138(Ι)/2001], ώστε να ενσωματωθούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις και να υιοθετηθεί πλήρως σε εθνικό επίπεδο η Οδηγία 2016/680, πληροφορήθηκα ότι είχε τροχοδρομηθεί διαδικασία με τον καθορισμό νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και αναμενόταν ότι μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ετοιμαζόταν το πρώτο προσχέδιο του νομοσχεδίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί το υπό αναφορά προσχέδιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.722, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο εγκαταλελειμμένος σκυβαλότοπος στην τοποθεσία Ατσάς χρειάζεται άμεσα καθαρισμό και σχεδιασμό για επαναφορά του φυσικού περιβάλλοντος. Το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Κουτραφά προειδοποιεί ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ανάφλεξης των ελαστικών που βρίσκονται παρατημένα στο χώρο ενόψει του καλοκαιριού. Επιπρόσθετα, ο χώρος έχει γίνει εστία μολύνσεων, με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προβεί στον καθαρισμό του υπό αναφορά σκυβαλότοπου και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την περιβαλλοντική του αποκατάσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.723, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Λυμπιών αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη διοχέτευση των νερών από τα πλυσίματα και τα όμβρια ύδατα. Συγκεκριμένα, ο κοινοτάρχης της περιοχής αναφέρει σε επιστολή του, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, προς την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας ότι το πρόβλημα αυτό προκύπτει λόγω του ότι δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα το αποχετευτικό σύστημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προχωρήσει η ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος της κοινότητας Λυμπιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.724, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδων Φαίδωνος έχει καταθέσει πρόταση για μετεγκατάσταση του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) από τη Λευκωσία στην πόλη της Πάφου. Ο ίδιος μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά τη συνάντησή μας ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει πάρει πρόσφατα απόφαση για μελέτη του θέματος και έχει προχωρήσει στη δημιουργία αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής, ώστε να τοποθετηθεί αναλόγως σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται το Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της προτάσεως του δήμου Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.725, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την απαγόρευση των τριών νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων, που είναι γνωστό ότι βλάπτουν κυρίως τις μέλισσες, αλλά και άλλα είδη. Οι ουσίες που εμπεριέχονται στα υπό αναφορά φυτοφάρμακα και σχεδιάζεται να απαγορευτούν είναι οι acetamiprid, ciothianidin και thiamethoxam.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Κυκλοφορούν στην Κύπρο τα υπό αναφορά φυτοφάρμακα, σε ποιες ποσότητες και ποιο το ποσοστό διάδοσής τους;

2. Ποια η θέση της κυβέρνησης σε ενδεχόμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απαγόρευσή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.730, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών αναφορικά με το πεδίο βολής Ψεματισμένου, το οποίο βρίσκεται εντός της τουριστικής ζώνης Ψεματισμένου και εφάπτεται δυτικά με την τουριστική ζώνη Ζυγίου και ανατολικά με την τουριστική ζώνη Μαρωνίου. Ειδικότερα, οι βολές που πραγματοποιούνται στο πεδίο βολής προκαλούν οχληρία, καταστρέφουν τη θαλάσσια ζωή και γενικότερα εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων και των παραθεριστών. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν είχαν γίνει προσπάθειες για τη μετακίνησή του χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αντιμετώπιση του υπό αναφορά προβλήματος;

2. Έχει γίνει μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία του πεδίου βολής Ψεματισμένου, στα πλαίσια της οποίας να καταγράφεται η ζημιά στο περιβάλλον;

3. Έγινε ποτέ καθαρισμός του βυθού από τα μη εκραγέντα βλήματα;

4. Προτίθεται ο αρμόδιος υπουργός να εξετάσει το ενδεχόμενο μετακίνησης του πεδίου βολής Ψεματισμένου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.748, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη συσχέτιση των φορολογούμενων με τις μερίδες του Κτηματολογίου. Οι καταγγελίες ποικίλλουν. Κάποιες από αυτές αναφέρουν ότι υπάρχουν φορολογούμενοι που, ενώ έχουν εγγεγραμμένες στο όνομά τους ιδιοκτησίες, αυτές δεν καταγράφονται στη φορολογική τους δήλωση και αυτό δε γίνεται αντιληπτό από τους φοροθέτες. Επίσης, υπάρχει καταγγελία ότι το Κτηματολόγιο έχει βασιστεί σε λανθασμένα κριτήρια εκτίμησης περιουσίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει ανισομερής επιβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στους πολίτες. Καταγγελίες αναφέρονται και στα μεγάλα ποσά τα οποία οφείλουν εταιρείες ανάπτυξης γης και ξενοδοχεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν τεθεί υπόψη του οι υπό αναφορά καταγγελίες και τι σχεδιάζει να κάνει για αντιμετώπιση του προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.749, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όσον αφορά στο GDP TAX GAP, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ του ποσού των φόρων που θα έπρεπε να οφείλονταν στο κράτος, σύμφωνα με το GDP (ακαθάριστο εθνικό προϊόν), και των φόρων που έχουν εισπραχθεί, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Έγινε ποτέ μέτρηση αυτού του δείκτη από το Υπουργείο Οικονομικών και, εάν ναι, πότε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

2. Ποιες ενέργειες γίνονται από το Τμήμα Φορολογίας, για να εντοπιστούν τα αδήλωτα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων, ώστε να επιβληθούν φορολογίες;

3. Ποιες είναι οι διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ποια τα δεδομένα σε σχέση με την κατάσταση στην Κύπρο σε ό,τι αφορά το GDP TAX GAP;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.750, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.751, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, επειδή έχει ανακοινωθεί ότι η έναρξη ισχύος του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμου έχει καθοριστεί για μεταγενέστερο στάδιο, πολλοί φορολογούμενοι καθυστερούν τη διευθέτηση των οφειλών τους σε αναμονή της εφαρμογής του νόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Φορολογίας έχει προετοιμαστεί για την εφαρμογή του νόμου για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών και πότε προγραμματίζεται η έναρξη εφαρμογής του νόμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.752, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην επιστροφή φόρου. Η νομοθεσία προνοεί ότι η διαφορά του βεβαιωμένου φόρου από τον πληρωθέντα πρέπει να επιστρέφεται εντός δύο μηνών. Συγκεκριμένα, αυτή την περίοδο φαίνεται ότι γίνονται οι επιστροφές του 2014.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σημειώνεται αυτή η καθυστέρηση των δύο ετών, γεγονός που προκαλεί αναστάτωση σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.753, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχτεί καταγγελίες ότι τα επίπεδα θορύβου στο σημείο του υπεραστικού δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά την έξοδο Μουτταγιάκας στην περιοχή Καλογήρων στη Λεμεσό είναι κατά πολύ υψηλότερα των επιτρεπόμενων ορίων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από μελέτες τις οποίες εκπόνησε τόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος όσο και ιδιωτικές εταιρείες. Οι κάτοικοι της περιοχής των οποίων τα σπίτια είτε εφάπτονται είτε είναι πλησίον του υπεραστικού δρόμου καταγγέλλουν ότι η κατάσταση χειροτερεύει με το πέρασμα του χρόνου. Τα παράθυρα των σπιτιών τους τρίζουν, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους εξωτερικούς χώρους των σπιτιών τους για πολλή ώρα και πολλοί υποφέρουν από σοβαρές διαταραχές ύπνου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Είναι γνώστης της εν λόγω υπόθεσης και, αν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να λάβει;

2. Ποιο είναι το αρμόδιο τμήμα το οποίο αποφασίζει πού θα τοποθετηθούν ηχοπετάσματα, τα οποία λειτουργούν κατασταλτικά για το θόρυβο, και βάσει ποιων κριτηρίων λαμβάνονται οι αποφάσεις του;

3. Γιατί δεν έχουν τοποθετηθεί ηχοπετάσματα στο σημείο αυτό του αυτοκινητόδρομου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.762, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κυπριακή νομοθεσία υπάρχουν δύο διαφορετικοί κατάλογοι επαγγελματικών ασθενειών. Ο ένας περιλαμβάνεται στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Επαγγελματικές Ασθένειες) Κανονισμούς του 2010 και ο άλλος στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμούς του 2007. Ο πρώτος κατάλογος χρησιμοποιείται από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ενώ ο δεύτερος από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο υπάρχουν δύο ξεχωριστοί κατάλογοι επαγγελματικών ασθενειών και ποια η διαφορά τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.763, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι στις κοινότητες Πολεμίου και Στρουμπιού της επαρχίας Πάφου φύεται σε περιορισμένη έκταση η άγρια τουλίπα (Agenensis). Η κοινότητα Πολεμίου αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια να την προστατεύσει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την προστασία του μοναδικού αυτού είδους της χλώριδας της Κύπρου και την αξιοποίησή της ως στοιχείου προσέλκυσης επισκεπτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.764, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ποσό που παραχωρείται με βάση το Σχέδιο Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα έχει διακοπεί ή έχει μειωθεί για πολλές χιλιάδες συνταξιούχους (πέραν των τριάντα χιλιάδων).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει τα κριτήρια για τους δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.765, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κυπριακή οικοδομική αγορά διατίθενται ακατάλληλα προϊόντα οικοδομικής βιομηχανίας, τα οποία προέρχονται από τα κατεχόμενα. Εκτός του ότι δημιουργείται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού, εκφράζονται και ανησυχίες για την ποιότητα των υλικών αυτών και κατ’ επέκταση για την ασφάλεια των οικοδομικών έργων. Διατυπώνεται η εισήγηση για διενέργεια ελέγχων στα οδοφράγματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την έκταση του φαινομένου αυτού, καθώς και ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση του υπό αναφορά προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.766, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοίνωσε τη χορήγηση ενισχύσεων σε γεωργούς στη βάση του πλαισίου “Natura 2000” και της Οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Ειδικότερα, πρόκειται για τη Δράση 12.1.1, που αφορά στη διατήρηση της ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές “Natura 2000” και σε περιοχές συνεκτικότητας, και τη Δράση 12.1.2, που αφορά στη διαχείριση των βοσκοτόπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιο είναι το συνολικό διαθέσιμο ποσό που θα διατεθεί για τις υπό αναφορά δράσεις;

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων;

3. Ποια άλλα μέτρα ή δράσεις έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, ώστε να ενισχυθούν οι γεωργοί σε περιοχές Natura;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.767, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη περιοδεία μου και σε συναντήσεις που είχα με τους νεοκλεγέντες δημάρχους μού σημειώθηκε ότι προκύπτει σοβαρό πρόβλημα από τη μη ορθή διαχείριση των κλαδεμάτων από κήπους οικιών, αφού οι επαγγελματίες (και άλλοι) που αναλαμβάνουν την κηπουρική διαχείριση των κήπων, είτε γιατί δε γνωρίζουν είτε γιατί δεν αισθάνονται να τους υποχρεώνει κανείς, απλώς απορρίπτουν τα κλαδέματα σε κάποιο γειτονικό οικόπεδο ή σε κάποιο αφύλακτο δημόσιο χώρο. Φαίνεται ότι το επάγγελμα του κηπουρού είναι εντελώς ανεξέλεγκτο, δηλαδή οποιοσδήποτε μπορεί να διεξάγει κηπουρικές εργασίες, χωρίς να γνωρίζει καν τη σχετική νομοθεσία για το διαχωρισμό των οργανικών αποβλήτων. Σημειώνεται ότι οι δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές θεωρούν αυτονόητο ότι οι κηπουροί πρέπει να είναι απαραιτήτως και διά νόμου συμβεβλημένοι με μονάδα κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων ή με αδειοδοτημένους χώρους συγκέντρωσης οργανικών αποβλήτων (π.χ. πράσινα σημεία). Σημειώνεται ότι η ταυτοποίηση των κηπουρικών εργασιών συνδέεται με την ορθολογική λειτουργία και των πράσινων σημείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εντάξει την κηπουρική στο θεσμό της αδειοδοτούμενης και ελεγχόμενης εργασίας, όπως έγινε πρόσφατα με την πώληση καυσόξυλων, πρακτική που έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την παρανομία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.768, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το αγρόκτημα της Γεροκηπιάς ή αλλιώς Γερμανίνας, όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, το οποίο βρίσκεται στην παραλιακή περιοχή του δήμου Γεροσκήπου, είναι σε άθλια κατάσταση και κινδυνεύει με κατάρρευση. Σύμφωνα με το δήμαρχο Γεροσκήπου κ. Μιχάλη Παυλίδη, η ολική ανάπλαση και ανάδειξη του αγροκτήματος σκόνταψε στο γεγονός ότι τα κονδύλια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 διαμοιράστηκαν σε μεγαλύτερους δήμους, με αποτέλεσμα ο δήμος Γεροσκήπου να μην μπορέσει να απορροφήσει 7 εκατομ., ποσό το οποίο υπολογίζεται ότι απαιτείται για την ανάπλαση του κτιρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για διάσωση και αξιοποίηση του αγροκτήματος της Γεροκηπιάς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.769, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο του 2017, το κάπνισμα στις εισόδους των νοσοκομείων και κλινικών απαγορεύεται. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11, εδάφιο (β), παράγραφος (ιι), “απαγορεύεται το κάπνισμα καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού, φυτικών προϊόντων για κάπνισμα και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, ναργιλέ και μη καπνιζόμενου προϊόντος καπνού από πρόσωπο στους ανοικτούς εξωτερικούς χώρους των νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένου αστικού αγροτικού κέντρου υγείας, εκτός από καθορισμένους ανοικτούς εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τη διεύθυνση του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας και οι οποίοι δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε είσοδο ή έξοδο του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται η νέα νομοθετική ρύθμιση και ποια μέτρα έλαβε για την εφαρμογή της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.770, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπογειοποίηση/μετακίνηση των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος της ΑΗΚ στη Γεροσκήπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.771, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Γεωργίας θα καλέσει όλους τους δήμους, τις κοινότητες και τους φορείς (π.χ. σχολικές εφορίες) που διαχειρίζονται χώρους πρασίνου σε ειδικά καθορισμένες από το νόμο περιοχές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου, στο οποίο θα εντάσσονται όσοι δήμοι, κοινότητες και φορείς επιτύχουν να ελαχιστοποιησούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στους χώρους πρασίνου τους, εφαρμόζοντας προγράμματα ολοκληρωμένης ή βιολογικής αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να υποβάλουν στο Τμήμα Γεωργίας το πρόγραμμα ολοκληρωμένης ή βιολογικής αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών το οποίο σκοπεύουν να εφαρμόσουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι δήμοι, κοινότητες ή άλλοι φορείς εξέφρασαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο υπό αναφορά πρόγραμμα και πώς αξιολογεί τη μέχρι στιγμής πορεία εφαρμογής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.772, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έγκριση της πολεοδομικής άδειας για την κατεδάφιση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Γεροσκήπου, οι οποίες είναι για χρόνια εγκαταλειμμένες, προκαλούν οχληρία, καθώς και προβλήματα στο διαχωρισμό οικοπέδων και επιπλέον συνιστούν μεγάλο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.773, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όσον αφορά στην ένωση HOTREC, η οποία εκπροσωπεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα καφέ κ.ο.κ., παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής;

1. Γιατί ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) έπαυσε να είναι μέλος της ένωσης;

2. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων και ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.774, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τον ξενοδοχειακό τομέα της Κύπρου από τη λειτουργία υπηρεσιών βραχυπρόθεσμης ενοικίασης ακινήτων (π.χ. Airbnb) και διαδικτυακών υπηρεσιών προσφορών διαμονής (π.χ. Booking.com). Παρακαλώ όπως πληροφορηθώ επίσης για το φορολογικό καθεστώς των υπό αναφορά υπηρεσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.779, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται η αξιοποίηση των μεγάλων συγκεντρώσεων από αδρανή υλικά στο νότιο μεταλλείο Μαθιάτη από την εταιρεία “Hellenic Copper Mines” για εντοπισμό ποσότητας χρυσού. Γνωρίζω ότι η περιοχή έχει πλούσια φυσική βλάστηση πεύκων και θάμνων, ενώ παρουσιάζει και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Ήδη έχουν σημειωθεί αρκετές αντιδράσεις από ιδιοκτήτες γης και κατοίκους της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής και πώς προβλέπεται να διατηρηθεί και να προστατευθεί το φυσικό και αρχαιολογικό περιβάλλον της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.780, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχει ξεκινήσει και προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους δίπλα ακριβώς από τον ιερό ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην κατεχόμενη κοινότητα Πάνω Ζώδιας. Την ίδια ώρα μεγάλης έκτασης γη στην περιοχή του Γεωργικού Γυμνασίου Μόρφου έχει ισοπεδωθεί και πολύ σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει η ανέγερση μεγάλου νοσοκομείου. Ταυτόχρονα, σε τελικό στάδιο βρίσκεται η ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου που θα ενώνει την κατεχόμενη Λευκωσία με την κωμόπολη της Λεύκας. Αυτά είναι μόνο ορισμένα από μία σειρά έργων που ανακοινώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Μόρφου, γεγονός που αποδεικνύει τις προθέσεις των Τούρκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εντοπιστεί αυτές οι ενέργειες και τα σχέδια έργων στην περιοχή της Μόρφου και σε ποιες αποτρεπτικές ενέργειες έχει προχωρήσει προς αντιμετώπιση των τουρκικών ενεργειών, δεδομένου ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη λύση του Κυπριακού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.781, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες ότι δεν ακολουθήθηκαν διαφανείς διαδικασίες για το διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την προμήθεια 190 κυβ. μ. (m3) έτοιμου σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα θα χρησιμοποιείτο για τη δημιουργία δαπέδου για την εγκατάσταση των νέων υποστατικών της ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η προκήρυξη των προσφορών δεν έγινε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ούτε είχε εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ή το Υπουργείο Οικονομικών έγκριση για τη δαπάνη ύψους €19.000 που χρειάστηκε για την αγορά του σκυροδέματος. Επίσης, όπως πληροφορήθηκα, το νέο δάπεδο το οποίο δημιουργήθηκε παρέμεινε σε αχρηστία, αφού για τα νέα κτίρια της ΕΜΑΚ έγινε νέα βάση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η θέση του σχετικά με τις υπό αναφορά καταγγελίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.782, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα η Τράπεζα Πειραιώς, ενεργώντας ως η ειδική διάδοχος της Τράπεζας Κύπρου και της Cyprus Popular Bank Co Ltd, προχώρησε σε εκποιήσεις ακινήτων αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα. Μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων που εκποιήθηκαν βρίσκονται και Κύπριοι επώνυμοι. Προφανώς η συμφωνία για την πώληση στην Τράπεζα Πειραιώς των δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα περιλαμβάνει και την παραχώρηση των δανείων. Για το θέμα αυτό διεξήχθη επανειλημμένα σοβαρή συζήτηση, κατά πόσο δηλαδή η Τράπεζα Πειραιώς επωφελήθηκε σκανδαλωδώς από τη συμφωνία αυτή ή τελικά φορτώθηκε ένα μεγάλο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αποκρυσταλλώσει την άποψή του επί του θέματος αυτού μετά την παρέλευση τεσσάρων περίπου χρόνων από την υπό αναφορά συμφωνία και ιδιαίτερα αν παρακολουθεί την εξέλιξη της διαχείρισης των δανειακών χαρτοφυλακίων της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας που παραχωρήθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.792, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η είσοδος στα λεγόμενα Λουτρά του Άδωνη, όπως παράνομα ονομάζεται από ιδιώτη η τοποθεσία Μαυροκόλυμπος στην κοινότητα Κοίλη, χρεώνεται με το ποσό των €9, με τη δικαιολογία ότι αυτά τα χρήματα δίδονται για τη συντήρηση του περιβάλλοντος της περιοχής. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Μαυροκόλυμπος μπορεί να γίνει μόνο μέσω της ιδιωτικής εγκατάστασης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι νόμιμη η αλλαγή της τοπωνυμίας και η χρήση του δημόσιου χώρου για ιδιωτική εκμετάλλευση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.793, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις αποθήκες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας βρίσκεται ακινητοποιημένο τον τελευταίο χρόνο το ηλεκτρικό όχημα το οποίο μπορεί να μεταφέρει τους ασθενείς με κινητικά προβλήματα από τη στάση του λεωφορείου ή την πύλη μέχρι και την είσοδο του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα πολλοί συνταξιούχοι και ασθενείς με κινητικά προβλήματα να υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία. Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, το όχημα βρίσκεται υπό επιδιόρθωση, ενώ πρόσφατα παραλήφθηκαν τα ανταλλακτικά από το εξωτερικό, αφού το μοντέλο δεν εισάγεται στην Κύπρο και υπάρχει πρόβλημα στην εισαγωγή των ανταλλακτικών του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο έγινε δεκτή η αγορά του υπό αναφορά οχήματος, αφού υπήρχε εξαρχής δυσκολία στην εισαγωγή των ανταλλακτικών του, και για ποιο λόγο δε βρέθηκε εναλλακτική λύση για τη μεταφορά των ασθενών με κινητικά προβλήματα, όσο καιρό είναι ακινητοποιημένο το όχημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.794, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Σκύλων Νόμο του 2002, οι τοπικές αρχές μετά από κάποιο χρονικό διάστημα παραδίδουν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για ευθανασία τα αδέσποτα σκυλιά τα οποία δε δίνονται σε οργανώσεις προστασίας ζώων ή σε κάποιο πρόσωπο για υιοθεσία. Ωστόσο, έχω δεχτεί καταγγελίες ότι πολλά δημαρχεία διενεργούν μόνα τους ευθανασίες, χωρίς να παραδίδουν τα ζώα στην αρμόδια υπηρεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες και, αν ναι, ποια η θέση του επί αυτών;

2. Κρατείται αρχείο με τον αριθμό των ευθανασιών που διενεργούνται κάθε χρόνο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες; Αν υπάρχει αρχείο, παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο κατάλογος των ευθανασιών που έγιναν ανά δημαρχείο τα τελευταία χρόνια ή τουλάχιστον ο συνολικός αριθμός ανά επαρχία τα τελευταία χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.795, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Σύμφωνα με τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Κανονισμούς του 1985 έως 2014, η λήψη μέτρων για άνετη και ασφαλή διακίνηση, διαμονή και εξυπηρέτηση ανάπηρων ατόμων είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό ποσοστό ύψους 5% των υπνοδωματίων σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα πρέπει να διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να χρησιμοποιείται από αναπήρους.

Ωστόσο, έχω πληροφορηθεί ότι η υπό αναφορά πρόνοια του νόμου δεν εφαρμόζεται από πολλά ξενοδοχεία και καταλύματα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και τα εμποδιζόμενα άτομα εν γένει και να αποτελεί σοβαρή αδυναμία για προσέλκυση τουριστών όχι μόνο από τη μεγάλη δεξαμενή των ατόμων με μόνιμες αναπηρίες, αλλά και από το γενικό πληθυσμό, ένα μεγάλο μέρος του οποίου περιλαμβάνεται στα μόνιμα ή προσωρινά εμποδιζόμενα άτομα, όπως π.χ. εγκύους, ηλικιωμένους, πάσχοντες κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για την αδυναμία στην εφαρμογή της υπό αναφορά πρόνοιας του νόμου, πόσα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο έχουν δωμάτια σχεδιασμένα, ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των ανάπηρων ατόμων και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, για να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υπό αναφορά πρόνοιας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.796, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι φροντίστριες του καταλόγου των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας διαμαρτύρονται, γιατί, παρά το γεγονός ότι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατόπιν αξιολόγησης του Γραφείου Ευημερίας σε φροντιζόμενα άτομα, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην πληρωμή τους. Ειδικότερα, επειδή τα λεφτά που προορίζονται για την πληρωμή τους κατατίθενται στο λογαριασμό των φροντιζόμενων ατόμων, υπάρχουν καταγγελίες ότι αρκετές φορές παρατηρούνται καθυστερήσεις στην καταβολή των χρημάτων ή ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται από τους φροντιζομένους για άλλους σκοπούς, με αποτέλεσμα οι ίδιες να μην πληρώνονται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο προτίθεται να αντιμετωπίσει το υπό αναφορά πρόβλημα των φροντιστριών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.797, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, σε παλαιότερη ερώτησή μου (αρ. 23.06.011.01.215) αναφέρεται ότι 132 υποθέσεις που αφορούν κλοπές ή απώλειες υλικού και χρημάτων του δημοσίου μένουν ανεξιχνίαστες.

Εκ πρώτης όψεως κρίνεται πολύ υψηλός ο αριθμός των ανεξιχνίαστων υποθέσεων, γι’ αυτό το λόγο παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

 1. Το ίδιο υψηλό ποσοστό ανεξιχνίαστων υποθέσεων παρατηρείται για όλες τις υποθέσεις εγκλημάτων στην Κύπρο;

 2. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των καταγγελιών για κλοπές την περίοδο 2014-2015;

 3. Ποιο είναι το ποσοστό των εξιχνιασμένων υποθέσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.798, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επανειλημμένως γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με το φαινόμενο διαρροής οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων από οχετό ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Λυκείου Βεργίνας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, ενώ οι αρμόδιες αρχές δε φαίνεται να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αντιμετώπιση του υπό αναφορά προβλήματος, το οποίο απειλεί την υγεία των κατοίκων, των παιδιών που φοιτούν στα σχολεία Βεργίνας, αλλά και το ευαίσθητο περιβάλλον της Αλυκής Λάρνακας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.800, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται ο περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμος του 2009 [57(Ι)/2009]. Ειδικότερα, πολλά δημόσια κτίρια δεν έχουν εμπλουτιστεί με έργα τέχνης όπως ορίζει ο υπό αναφορά νόμος. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου, το κράτος σήμερα οφείλει να δώσει πέραν των €2 εκατομ. για την πραγματοποίηση έργων τέχνης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω πληροφορίες και, εάν ναι, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται η υπό αναφορά νομοθεσία, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την εφαρμογή της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.801, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι παιδίατροι των κρατικών νοσοκομείων δεν είναι καταρτισμένοι σε θέματα αυτισμού, με αποτέλεσμα παιδιά που πάσχουν από αυτισμό, αλλά και γονείς να ταλαιπωρούνται εξαιτίας των καθυστερήσεων στη διενέργεια εξετάσεων και ειδικών αναλύσεων. Επιπρόσθετα, παρατηρείται έλλειψη λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και μουσικοθεραπευτών οι οποίοι ασχολούνται με την εκπαίδευση των παιδιών κάτω των τριών ετών. Ως εκ τούτου, πολλοί γονείς αναγκάζονται να καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα, κάτι όμως που τους στοιχίζει πολλές χιλιάδες ευρώ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις αυτές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.802, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εισαγωγή του θεσμού του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε πολλές οικογένειες αυτιστικών ατόμων. Ειδικότερα, λόγω του ΕΕΕ άλλα επιδόματα που παρέχονταν στις οικογένειες έχουν μειωθεί ή αποκοπεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα των επιδομάτων για τα άτομα με αυτισμό, ώστε τα επιδόματα που δικαιούνται να μην επηρεάζονται από την καταβολή του ΕΕΕ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.803, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα δεν είναι κατάλληλα στελεχωμένα με ειδικευμένους εκπαιδευτές για την αντιμετώπιση/εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό. Ως εκ τούτου, σε πολλές περιπτώσεις τα αυτιστικά παιδιά χάνουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στο μέγιστο βαθμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πιο πάνω πρόβλημα και αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για υποχρεωτική στελέχωση δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων με ειδικευμένους εκπαιδευτές για παιδιά με αυτισμό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.804, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχει απορρίψει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού για ένταξη στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Κανονισμός 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος σε ό,τι αφορά προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και πληροφόρησης για τα άτομα με αναπηρίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.807, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει καταγγελία για περικοπή κατά 16% των τροφείων που παραχωρούνται για κάθε άτομο που φιλοξενείται στον ξενώνα αποκατάστασης ατόμων με ψυχικά προβλήματα Αριάδνη, καθώς και για αποκοπή €52 μηνιαίως από το ποσό που λαμβάνουν για τα προσωπικά τους έξοδα. Σύμφωνα με την καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ξενώνα, οι εν λόγω αποκοπές βάζουν σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα του ξενώνα, ο οποίος είναι από τους λίγους στο είδος του στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιων κριτηρίων προχώρησε στις υπό αναφορά περικοπές και αν προτίθεται να επανεξετάσει την απόφαση αυτή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.811, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με ανακοίνωσή τους στις 13 Απριλίου 2017 τέσσερις οργανώσεις (ΚΙΣΑ, Future Worlds Center, Κοινωνία Caritas Cyprus, AGAPI Cyprus) ζητούν να ικανοποιηθεί το αίτημα των απάτριδων Κούρδων για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας. Ειδικότερα, οι τέσσερις οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η απορριπτική απόφαση από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών πάσχει για διάφορους λόγους. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι εκδόθηκε συλλογική απόφαση επί ατομικών αιτήσεων, που βασίστηκε σε μια γενική αξιολόγηση και αιτιολόγηση, αντί για ατομική όπως προνοούν οι ατομικές διοικητικές πράξεις, και στην απόφαση αυτή αναφέρονται στοιχεία που δεν ισχύουν ή/και δεν ισχύουν για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιων κριτηρίων απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των ατόμων αυτών και αν ευσταθούν οι κατηγορίες ότι η διαδικασία παραχώρησης υπηκοοτήτων στα υπό αναφορά άτομα πάσχει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.812, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, σε επιστολή μου που αφορούσε καταγγελίες και αιτήματα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών πληροφορήθηκα ότι γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να ενθαρρυνθούν και να εμπλακούν ενεργά στη δημιουργία προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας για εξαρτώμενα άτομα, (π.χ. παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρίες).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Ποιοι δήμοι και κοινότητες έχουν μέχρι στιγμής ανταποκριθεί στο πρόγραμμα αυτό;

 2. Ποιες είναι οι ενέργειές του για διεύρυνση της εμπλοκής των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα αυτό;

 3. Τι εννοεί με τον όρο ενθαρρύνει”;

 4. Υπάρχουν κονδύλια ή χορηγίες;

 5. Ποιο είναι το ετήσιο διαθέσιμο ποσό για αυτή την ενθάρρυνση”;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.813, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησε στην αυθαίρετη αποκοπή του μηνιαίου μεταφορικού επιδόματος των ατόμων με αναπηρίες κατά τη διαδικασία μεταφοράς του στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω καταγγελίες και βάσει ποιας διαδικασίας μεταφέρεται το μηνιαίο μεταφορικό επίδομα των ατόμων με αναπηρίες στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.814, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει πολύχρονη καθυστέρηση στο να καταστούν τα δημόσια λεωφορεία προσβάσιμα για τα άτομα με οπτική και ακουστική αναπηρία. Ενδεικτικά αναφέρω ότι θα μπορούσε να εγκατασταθεί σύστημα για ηχητική αναγγελία των στάσεων, καθώς και οπτικοί πίνακες ανακοινώσεων εντός των λεωφορείων για σκοπούς διευκόλυνσης των ατόμων με οπτική και ακουστική αναπηρία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός, ώστε να καταστούν τα δημόσια λεωφορεία προσβάσιμα για τα άτομα με οπτική και ακουστική αναπηρία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.815, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων επρόκειτο να προχωρήσει στην εξαγγελία κινήτρων για αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αφού, όπως δήλωσε, έχει ήδη εξασφαλιστεί κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους €1 εκατομ. Όπως είναι γνωστό, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα και η παραχώρηση κινήτρων (π.χ. εκπτώσεων, επιχορηγήσεων) θα αποτελούσε για πολλούς κίνητρο για την αγορά του και ταυτόχρονα θα συνέτεινε στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προσφέρει οποιαδήποτε κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου και πότε αναμένεται να προχωρήσει στην εξαγγελία των υπό αναφορά κινήτρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.816, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με την Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων (Λεμεσού) μου ετέθη η εισήγηση όπως καθιερωθεί ένας παγκύπριος τηλεφωνικός αριθμός όπου σε εικοσιτετράωρη βάση να μπορούν πολίτες, και ιδιαίτερα ανάπηρα άτομα, να καταγγέλλουν περιστατικά παραβίασης των νόμων και κανονισμών που αφορούν την προσβασιμότητα των αναπήρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορεί να θεσπίσει παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό για καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις των νόμων που αφορούν την προσβασιμότητα των αναπήρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.817, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός για την τοποθέτηση ηχητικού σήματος στις διαβάσεις πεζών, αλλά και στις διασταυρώσεις σε φώτα τροχαίας, κάτι το οποίο θα διευκολύνει στο μέγιστο βαθμό στη διακίνησή τους τα άτομα με οπτική αναπηρία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.822, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πληροφορούμαι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την παραχώρηση της διαχείρισης του λιμανιού/μαρίνας της Λάρνακας σε ιδιώτη επενδυτή. Προκύπτει το θέμα δημιουργίας ολιγοπωλίου, αφού, όπως πληροφορούμαι, η εταιρεία που ανέλαβε τη διαχείριση του λιμανιού Λεμεσού φαίνεται να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τη διαχείριση του λιμανιού/μαρίνας της Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία και αν ανησυχεί από το ενδεχόμενο δημιουργίας ολιγοπωλίου στον τομέα των λιμενικών δραστηριοτήτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.823, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έπειτα από απάντηση της Υπουργού Εργασίας κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, σε ερώτησή μου που αφορούσε καταγγελίες και αιτήματα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών, πληροφορήθηκα ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας βρίσκονται σε στάδιο αναδιάρθρωσης, με στόχο κυρίως την παροχή περαιτέρω αναβαθμισμένων και ποιοτικών υπηρεσιών προς ευάλωτα άτομα και οικογένειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ολοκληρώθηκε το στάδιο αναδιάρθρωσης και ποιες αλλαγές αυτή έχει επιφέρει και, αν εκκρεμεί ακόμη, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και ποιες αλλαγές πρόκειται να επέλθουν.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.824, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου η πληροφορία ότι η εταιρεία που συμμετέχει στη διαχείριση του λιμανιού Λεμεσού εμπλέκεται στο έργο της κατασκευής μαρίνας στον Άγιο Θέρισσο στην κατεχόμενη Καρπασία. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες έχουν τεθεί ενώπιον των αρχών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί η πληροφορία και αν υπάρχει οποιαδήποτε σχετική απαγορευτική ρήτρα στο συμβόλαιο για τη διαχείριση του λιμανιού Λεμεσού ή άλλου λιμενικού έργου, συμπεριλαμβανομένων και των μαρίνων, στην Κυπριακή Δημοκρατία.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.825, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί πρόσφατα έκθεση (ή εκθέσεις) για τις προοπτικές και την ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλίας και, εάν ναι, αν περιλαμβάνεται σε αυτήν αναφορά για τη διαχείριση των κυπριακών λιμανιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.826, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα στον αμερικανικό τύπο τα οποία εμπλέκουν την Κύπρο σε ξέπλυμα ρωσικού βρόμικου χρήματος. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, δεν έχει ζητηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου οποιαδήποτε πληροφορία από τις αμερικανικές αρχές σχετικά με τα γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αφήνοντας να εννοηθεί πως το όνομα της Κύπρου απλώς χρησιμοποιείται για λόγους πολιτικού παιχνιδιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για αυτά τα δημοσιεύματα στον αμερικανικό τύπο, ποια η θέση του, αν έχουν διερευνηθεί οι σκοπιμότητες γύρω από την κυκλοφορία τους και ποια μέτρα έχει λάβει για την αντιμετώπιση αυτών των καταγγελιών (πέραν της αργοπορημένης ανακοίνωσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.830, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατόπιν λήψης απάντησης από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή ημερομηνίας 24 Απριλίου 2017 στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.623, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, σχετικά με τα καθήκοντα και το υφιστάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες που προκύπτουν από τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εξετάσει τη συμπερίληψη του κλάδου της κοινωνιολογίας στα σχέδια υπηρεσίας για πρόσληψη προσωπικού στην Yπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.831, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι οικίες που βρίσκονται σε οικιστική ζώνη και ταυτόχρονα γειτνιάζουν με γεωργικά τεμάχια όπου εκτελούνται καλλιέργειες με μηχανικά μέσα προστατεύονται με συγκεκριμένα μέτρα από το θόρυβο, τα φυτοφάρμακα και κυρίως από τη σκόνη που σηκώνεται από τις αγροτικές εργασίες.

Δεχθήκαμε σωρεία καταγγελιών σε παγκύπρια βάση από πολίτες που διαμένουν νόμιμα σε τέτοιες κατοικίες εντός οικιστικών ζωνών, αφού μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας επηρεάζεται αρνητικά από τις εν λόγω δραστηριότητες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.832, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, σε κοινοβουλευτική ερώτηση πληροφορήθηκα ότι στο πιο πρόσφατο βιογεωγραφικό σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2016 στη Μάλτα, η προστασία των χελώνων καρέτα-καρέτα και της πράσινης χελώνας (chelonia mydas) αξιολογήθηκε ως “μέτριας ανεπάρκειας” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως λόγω του ότι, πέρα από την υπάρχουσα προστασία στις παραλίες ωοτοκίας, πρέπει να εξεταστεί και η θαλάσσια περιοχή της Κύπρου και τυχόν σημαντικές θαλάσσιες περιοχές να ενταχθούν στο δίκτυο “Natura 2000”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός για ένταξη και άλλων θαλάσσιων περιοχών στο δίκτυο “Natura 2000” και αν έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει οποιαδήποτε επιπρόσθετα μέτρα για την προστασία των θαλάσσιων χελώνων στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.837, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει εντοπιστεί σοβαρό πρόβλημα με την ποιότητα του υποστρώματος και την επιφάνεια του διαδρόμου αγώνων (περιφερειακός στίβος) στο δημοτικό στάδιο του δήμου Παραλιμνίου, το οποίο κατασκευάστηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το μέγεθος της αστοχίας όσον αφορά στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του εν λόγω σταδίου, αν είναι σε λειτουργική κατάσταση το γήπεδο και ποιος ήταν υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών. Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος λειτουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει διαδικασία για επιβολή προστίμου ή ποινής, όπως και για την αποκατάσταση της ζημιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.838, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επανέρχομαι στο θέμα της παράνομης εναπόθεσης παλαιών αυτοκινήτων και ελαστικών στην περιοχή Αγρού, για το οποίο είχα καταθέσει σειρά ερωτημάτων (αρ. 23.06.010.05.287, 23.06.011.01.210 και 23.06.011.01.488), και παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

 1. Γιατί, παρά τη δημοσίευση του διατάγματος από τον Υπουργό Εσωτερικών που αφορούσε στην επίταξη αυτοκινήτων για τη μετακίνηση παλαιών αυτοκινήτων από τις περιοχές Αγρού, Αγίου Ιωάννη Αγρού και Αγίου Θεοδώρου Αγρού, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, τα αυτοκίνητα παραμένουν ως είχαν, πέραν των τριών μηνών μετά τη δημοσίευση του σχετικού διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα;

 2. Έχει καταρτιστεί σχετικό χρονοδιάγραμμα μετακίνησης των αυτοκινήτων για την ολική και οριστική επίλυση του προβλήματος; Αν ναι, παρακαλώ να αποσταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το χρονοδιάγραμμα.

 3. Αν δεν έχει καταρτιστεί σχετικό χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή του διατάγματος επίταξης, γιατί δεν έχει καταρτιστεί τέτοιο χρονοδιάγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.841, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνέχεια απάντησης του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.504) αναφορικά με το ποσό χρέωσης για την πιστοποίηση υπογραφών από κοινοτάρχες ενοριών δήμων, οι οποίοι διορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια αρχή είναι αρμόδια να διενεργεί έλεγχο για το ύψος του ποσού που χρεώνουν οι διορισμένοι κοινοτάρχες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, καθώς και αν έχουν διενεργηθεί σχετικοί έλεγχοι και ποιο το αποτέλεσμά τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.842, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από κατοίκους, αλλά και τοπικές αρχές περιοχών στην επαρχία Λευκωσίας όπου υπάρχουν εγκαταλελειμμένοι σκυβαλότοποι, επειδή καθυστερεί η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Υπενθυμίζεται ότι στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου οι εγκαταλελειμμένοι σκυβαλότοποι έχουν αποκατασταθεί. Τονίζεται ότι η παρουσία ενός κλειστού σκυβαλότοπου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και συνιστά υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αφού η ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών συνεχίζεται και οι αρνητικές επιπτώσεις εξακολουθούν να προκαλούνται στο έδαφος και στην ποιότητα του αέρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει εκπονηθεί στρατηγικός σχεδιασμός και πού βρίσκεται το μεγάλο θέμα με τη διαχείριση των εγκαταλελειμμένων σκυβαλοτόπων της επαρχίας Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.854, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το πάγιο αίτημα των κοινοτήτων Ακρούντας, Διερώνας, Αρακαπά και Συκόπετρας για βελτίωση του δρόμου που συνδέει τις τέσσερις αυτές κοινότητες. Αν και οι βελτιωτικές εργασίες ανεμένετο να ξεκινήσουν το 2015, αναβλήθηκαν για το 2016 και μετά για το 2017. Όπως πληροφορήθηκα, σε συνάντηση που είχαν πρόσφατα οι πρόεδροι των κοινοτικών συμβουλίων των υπό αναφορά κοινοτήτων με το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για να εξετάσουν από κοινού το θέμα, ενημερώθηκαν ότι το έργο θα επανεκτιμηθεί, για να δουν αν εμπίπτει στις προτεραιότητες της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής για το 2018, και θα αποφασίσουν αν θα συμπεριληφθεί κονδύλι στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο αναβάλλονται τα τελευταία χρόνια οι εργασίες για τη βελτίωση του υπό αναφορά δρόμου, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για τις προαναφερθείσες κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.855, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σοβαρό επιστημονικό και τουριστικό ενδιαφέρον για τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Κύπρου. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αναστηλωθεί και αξιοποιούνται ως αξιοθέατα ή χώροι διεξαγωγής εκδηλώσεων (π.χ. γεφύρι Τζιελεφού).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιο είναι το σημερινό καθεστώς προστασίας των τοξωτών πέτρινων γεφυριών;

2. Ποια πέτρινα γεφύρια έχουν κηρυχθεί αρχαία μνημεία και ποια διατηρητέα;

3. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του αρμόδιου τμήματος για προστασία αυτού του σημαντικού στοιχείου της λαϊκής αρχιτεκτονικής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.856, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επισκέφθηκα πρόσφατα την κοινότητα Διερώνας της επαρχίας Λεμεσού, όπου διαπίστωσα ότι διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση ένα μεσαιωνικό γεφύρι με τρεις καμάρες δίπλα από έναν εντυπωσιακό αλευρόμυλο. Γνωρίζω ότι σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκεται το γεφύρι της Ακαπνού, το οποίο έχει κηρυχθεί αρχαίο μνημείο. Πολύ κοντά στο γεφύρι της Διερώνας είναι η υπό συντήρηση μεσαιωνική εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εργασίες που γίνονται στα υπό αναφορά αρχαία μνημεία, καθώς και αν προτίθεται να ανακηρύξει το γεφύρι της Διερώνας αρχαίο μνημείο. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε δημιουργείται, όπως και στην περίπτωση του Διαρίζου, “μονοπάτι των γεφυριών”, για να αναπτυχθεί ο περιπατητικός τουρισμός

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.857, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς αξιολογεί το ενδεχόμενο μεταφοράς της πρόνοιας η οποία αφορούσε την επαγγελματική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες και προβλεπόταν στο άρθρο 9(2) του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, ο οποίος δεν εφαρμόζεται πλέον λόγω μεταφοράς των ληπτών στο ΕΕΕ, στο νόμο για την παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Σύμφωνα με την εν λόγω πρόνοια, “εάν ο λήπτης δημόσιου βοηθήματος ή ο σύζυγος ή η σύζυγος ή ο συμβίος ή η συμβία του, αντίστοιχα, εργοδοτηθεί μετά από ανεργία τουλάχιστον έξι μηνών, θα συνεχίσει να λαμβάνει δημόσιο βοήθημα για τον ίδιο και τους εξαρτώμενούς του για τους επόμενους δώδεκα μήνες, ως ακολούθως:

(α) πλήρη δικαιώματα για τους τέσσερις πρώτους μήνες μετά την εργοδότησή του,

(β) δύο τρίτα των πιο πάνω δικαιωμάτων για τους επόμενους τέσσερις μήνες, και

(γ) ένα τρίτο των πιο πάνω δικαιωμάτων για τους επόμενους τέσσερις μήνες”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.858, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι στο κέντρο της κοινότητας Διερώνας ρέουν λύματα λόγω βλάβης αγωγού του πεπαλαιωμένου αποχετευτικού συστήματος της κοινότητας. Ο πρόεδρος της κοινότητας, απευθυνόμενος στην επαρχιακή διοίκηση και στο Τμήμα Υδάτων, έχει προβεί σε όλα τα σχετικά διαβήματα, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρξε επαρκής ανταπόκριση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αντιμετωπιστεί το υπό αναφορά πρόβλημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.872, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες ότι το λατομείο χαβάρας στην περιοχή του Αγίου Σωζόμενου αντί να τύχει αποκατάστασης και εξωραϊσμού και να δεντροφυτευτεί έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο σκυβαλότοπο εξαιτίας των συνεχών και παράνομων απορρίψεων ακαθαρσιών, οικοδομικών και οδικών μπαζών, πλαστικών, κλαδεμάτων κ.ά. Επιπρόσθετα, από τις παράνομες ισοπεδώσεις των ακαθαρσιών έχουν δημιουργηθεί αναχώματα ύψους μέχρι και δέκα μέτρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αποκατάσταση και τον εξωραϊσμό του λατομείου στον Άγιο Σωζόμενο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.873, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, στο δρόμο Ορκόντα-Πύργου-Κάμπου της Τσακίστρας ελλοχεύουν μεγάλοι κίνδυνοι για τα αγρινά, καθώς αποκόπτεται στη μέση ο βιότοπος του ενδημικού μας είδους. Τα αγρινά, ειδικά αυτή την εποχή που βρίσκονται στη φάση που φροντίζουν τα νεογέννητά τους, αναγκάζονται να κατεβαίνουν από το βουνό για να βρουν νερό. Λόγω του ότι δεν υπάρχει άνοιγμα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, είτε αυτοτραυματίζονται είτε πέφτουν θύματα λαθροθηρίας από επιτηδείους που καραδοκούν λόγω της αγοραπωλησίας του συγκεκριμένου είδους στη μαύρη αγορά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την προστασία του ενδημικού μας είδους, όπως π.χ. με τη δημιουργία διόδων μέσω ανοιγμάτων στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και την αύξηση των περιπολιών από το Τμήμα Δασών και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.874, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Διερώνα στην επαρχία Λεμεσού διαπίστωσα ότι η υδατοδεξαμενή του υδατικού έργου Πιτσιλιάς, από την οποία αρδεύονται οι καλλιέργειες στην κοινότητα, παρουσιάζει μεγάλης εκτάσεως διαρροή. Συγκεκριμένα, από αρκετά σημεία των νότιων πρανών της δεξαμενής αναβλύζει το νερό ως αρτεσιανή πηγή, λόγω της υδραυλικής πίεσης από το συσσωρευμένο νερό της υδατοδεξαμενής. Η στάθμη του νερού μέσα στην υδατοδεξαμενή χαμηλώνει δραματικά. Το νερό χάνεται στα κοντινά ρυάκια και η υδατοδεξαμενή αδειάζει. Οι γεωργοί της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς το ζεστό καλοκαίρι έρχεται και οι δενδρώδεις καλλιέργειες θα κινδυνεύσουν από ξηρασία. Εξ όσων γνωρίζω, το πρόβλημα με την υδατοδεξαμενή προέκυψε από κακοτεχνία από το στάδιο κιόλας της κατασκευής πριν από πολλά χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχουν διαπιστώσει το πρόβλημα και αν έχουν επίγνωση του μεγέθους και της σημασίας του, καθώς και τι σχεδιάζει να κάνει, για να σταματήσει η διαρροή του νερού από τη δεξαμενή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.875, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες σχετικά με τη μη λειτουργία του Θαλάμου Αποσυμπίεσης/Οξυγονοθεραπείας στο νοσοκομείο Πάφου, ο οποίος ως γνωστόν αφορά την οξυγόνωση των άκρων διαβητικών και τη νόσο των δυτών. Διανύουμε την τουριστική περίοδο και πρέπει το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου να είναι έτοιμο να δεχθεί τα όποια περιστατικά μπορεί να παρουσιαστούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκεται το θέμα της λειτουργίας του εν λόγω θαλάμου, γιατί καθυστερεί τόσο η αποκατάστασή του και πότε αναμένεται να αποκατασταθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.876, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών ότι ο αρχαιολογικός χώρος Κουρίου παρουσιάζει μια ανεπιθύμητη εικόνα. Συγκεκριμένα, μέρος της τέντας που προστατεύει τα μωσαϊκά της Οικίας του Ευστολίου έχει φθαρεί, με αποτέλεσμα τα μωσαϊκά να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο και στη βροχή. Πέρα από αυτό, αρκετά κιόσκια ενημέρωσης είναι ακάλυπτα, ενώ συγχρόνως δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και οι επισκέπτες είναι εκτεθειμένοι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Επίσης, οι χώροι εκτός από την περιοχή του θεάτρου είναι πνιγμένοι στα αγριόχορτα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο αφέθηκε ο αρχαιολογικός χώρος σε αυτή την κατάσταση και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αποκατάστασή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.877, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει αποφασιστεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να δημιουργηθεί από τη νέα σχολική χρονιά μόνο ένα τμήμα στο νηπιαγωγείο της Κυπερούντας. Στο τμήμα αυτό θα φοιτούν και τα 22 παιδιά τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο νηπιαγωγείο. Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται για την εν λόγω απόφαση, αφού τα παιδιά είναι διαφορετικής ηλικίας (προδημοτικής τάξης και μικρότερων ηλικιών).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως ευσταθεί αυτή η πληροφορία και, αν ναι, για ποιο λόγο αποφασίστηκε κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι ο αριθμός των μαθητών δικαιολογεί τη δημιουργία περισσότερων τμημάτων. Παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει την απόφαση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.878, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περσινή διοργάνωση του διεθνούς αγώνα ράλι Κύπρου συμμετείχαν τουρκοκυπριακά πληρώματα αυτοκινήτων, αλλά και πληρώματα αυτοκινήτων που ήρθαν από την Τουρκία (τουρκικής και αραβικής προέλευσης). Στην καταγγελία που έχω υπόψη μου υποστηρίζεται ότι τα πληρώματα και αυτοκίνητα ράλι εισέρχονται στην Κύπρο από τα κατεχόμενα λιμάνια και τα αεροδρόμια που λειτουργούν παράνομα στα κατεχόμενα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να διερευνήσει αυτή την καταγγελία και να ενημερώσει σχετικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επίσης, παρακαλώ όπως διερευνήσει το κατά πόσο τα υπό αναφορά πληρώματα και αυτοκίνητα καλύπτονται από έγκυρες ασφάλειες κυκλοφορίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.888, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από προηγούμενη απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2014, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.698, αναφορικά με το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, πληροφορήθηκα ότι γίνονταν συνεχώς προσπάθειες για εξεύρεση τρόπων επαναλειτουργίας της γραμμής τόσο για εθνικούς λόγους, αλλά και για σκοπούς παροχής εναλλακτικών μέσων για μεταφορά επιβατών από και προς την Ελλάδα. Έκανε μάλιστα αναφορά για προσπάθειες εξεύρεσης επιδότησης από κοινοτικά κονδύλια μέσω νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη όσον αφορά στο θέμα της επαναλειτουργίας της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.889, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης ΚΙΣΑ, “η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) αναγνωρίζει μεν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει θετικά βήματα, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε επίπεδο πολιτικής, την ίδια στιγμή όμως παρατηρεί ότι ζητήματα όπως η καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, η μεταχείριση των οικιακών εργαζομένων, η ανάγκη συνεργασίας με τις ΜΚΟ, η προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικά. Η Επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στη δημοσιοποίηση των συμπερασματικών παρατηρήσεών της σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης από την Κύπρο, μετά από αξιολόγηση που διενήργησε για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ), στη βάση των δεδομένων που η Επιτροπή είχε ενώπιόν της. Η Επιτροπή καλεί την ΚΔ να προχωρήσει στην κύρωση επιπλέον διεθνών συμβάσεων αναφορικά με την εξάλειψη των ρατσιστικών διακρίσεων, όπως τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Μεταναστών/τριών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους και τις συμβάσεις αναφορικά με το καθεστώς των ανιθαγενών ατόμων.”.

Στη βάση των πιο πάνω παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην άμεση έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα που αναφέρονται στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της CERD και να διασφαλιστεί η ικανοποιητική και άμεση υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής σχετικά με την κύρωση των υπό αναφορά διεθνών συμβάσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.890, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης ΚΙΣΑ, “η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) αναγνωρίζει μεν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει θετικά βήματα, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε επίπεδο πολιτικής, την ίδια στιγμή όμως παρατηρεί ότι ζητήματα όπως η καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, η μεταχείριση των οικιακών εργαζομένων, η ανάγκη συνεργασίας με τις ΜΚΟ, η προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικά. Η Επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στη δημοσιοποίηση των συμπερασματικών παρατηρήσεών της σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης από την Κύπρο, μετά από αξιολόγηση που διενήργησε για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ), στη βάση των δεδομένων που η Επιτροπή είχε ενώπιόν της. Αναφορικά με το θεσμό της/του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επιτροπή καλεί την ΚΔ να λάβει μέτρα προς την υλοποίηση των συστάσεων της Υποεπιτροπής Αξιολόγησης (SCA) της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτσι ώστε η Κύπρος να αναβαθμιστεί στην κατηγορία Α από την κατηγορία Β που βρίσκεται σήμερα. Η αναβάθμιση στην κατηγορία Α προϋποθέτει την πλήρη ανεξαρτησία του θεσμού, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει αυτόνομα την αποστολή του.”.

Στη βάση των πιο πάνω παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην άμεση έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα που αναφέρονται στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της CERD και για να διασφαλιστεί η ικανοποιητική και άμεση υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής σχετικά με το θεσμό του Επιτρόπου Διοικήσεως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.891, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) ΚΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:

“H Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) αναγνωρίζει μεν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει θετικά βήματα τόσο σε νομοθετικό όσο και επίπεδο πολιτικής, την ίδια στιγμή όμως παρατηρεί ότι ζητήματα όπως η καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, η μεταχείριση των οικιακών εργαζομένων, η ανάγκη συνεργασίας με τις ΜΚΟ, η προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικά. Η επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στη δημοσιοποίηση των συμπερασματικών παρατηρήσεών της σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης από την Κύπρο, μετά από αξιολόγηση που διενήργησε για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) στη βάση των δεδομένων που η επιτροπή είχε ενώπιόν της.

Σχετικά με τους αιτούντες άσυλο, η CERD εκφράζει έντονες ανησυχίες για τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Κύπρο και προχωρά σε συστάσεις προς την ΚΔ, προκειμένου οι αιτούντες άσυλο να εξέλθουν από τη δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα:

 1. Να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης για τους αιτούντες άσυλο, επιτρέποντάς τους την απασχόληση σε ένα ευρύτερο φάσμα τομέων, πέραν αυτών της γεωργοκτηνοτροφίας και αλιείας.

 2. Τη λήψη μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η ίση και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στις κρατικές παροχές, αφού, όπως η επιτροπή διαπιστώνει, σήμερα τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας δικαιούνται λιγότερο από το ήμισυ του ποσού που δικαιούνται οι πολίτες της ΚΔ (λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος).

 3. Την επέκταση των εγκαταστάσεων υποδοχής και τη λήψη μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι αιτούντες άσυλο έχουν πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες, όπως ιατρική περίθαλψη, στέγαση και μεταφορά από και προς το απομακρυσμένο κέντρο υποδοχής της Κοφίνου.”

Στη βάση των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην άμεση έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα που αναφέρονται στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της CERD και να διασφαλιστεί η ικανοποιητική και άμεση υλοποίηση των συστάσεων της επιτροπής σχετικά με τους αιτούντες άσυλο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.892, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) ΚΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:

“H Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) αναγνωρίζει μεν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει θετικά βήματα τόσο σε νομοθετικό όσο και επίπεδο πολιτικής, την ίδια στιγμή όμως παρατηρεί ότι ζητήματα όπως η καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, η μεταχείριση των οικιακών εργαζομένων, η ανάγκη συνεργασίας με τις ΜΚΟ, η προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικά. Η επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στη δημοσιοποίηση των συμπερασματικών παρατηρήσεών της σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης από την Κύπρο, μετά από αξιολόγηση που διενήργησε για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) στη βάση των δεδομένων που η επιτροπή είχε ενώπιόν της.

Στις παρατηρήσεις της επιτροπής αναφέρεται ότι οι οικιακές εργαζόμενες εξακολουθούν να είναι ευάλωτες στην εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση. Για βελτίωση της κατάστασης στο συγκεκριμένο τομέα προτείνεται μεταξύ άλλων η άρση των περιορισμών όσον αφορά τον αριθμό των εργοδοτών που μπορούν να αλλάξουν, η πρόσβαση των μεταναστριών οικιακών εργαζομένων στην απόκτηση καθεστώτος μακρόχρονης διαμονής και η συμπερίληψή τους στο εθνικό σχέδιο δράσης για την ένταξη των μεταναστών/τριών. Επίσης, η επιτροπή καλεί την ΚΔ να προχωρήσει στην κύρωση της Σύμβασης της ΔΟΕ σχετικά με την Αξιοπρεπή Εργασία των Οικιακών Εργαζομένων ως μέτρου για την εξάλειψή των διακρίσεων εναντίον της συγκεκριμένης ομάδας του πληθυσμού.”

Στη βάση των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην άμεση έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα που αναφέρονται στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της CERD και να διασφαλιστεί η ικανοποιητική και άμεση υλοποίηση των συστάσεων της επιτροπής σχετικά με τα φαινόμενα εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης αριθμού οικιακών εργαζομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.893, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) ΚΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:

“H Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) αναγνωρίζει μεν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει θετικά βήματα τόσο σε νομοθετικό όσο και επίπεδο πολιτικής, την ίδια στιγμή όμως παρατηρεί ότι ζητήματα όπως η καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, η μεταχείριση των οικιακών εργαζομένων, η ανάγκη συνεργασίας με τις ΜΚΟ, η προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικά. Η επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στη δημοσιοποίηση των συμπερασματικών παρατηρήσεών της σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης από την Κύπρο, μετά από αξιολόγηση που διενήργησε για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) στη βάση των δεδομένων που η επιτροπή είχε ενώπιόν της.

Όσον αφορά τη ρητορική και τα εγκλήματα μίσους, η CERD διατυπώνει τις έντονες ανησυχίες της σχετικά με τα ρατσιστικά κίνητρα σωματικών και λεκτικών επιθέσεων από ακροδεξιούς και νεοναζιστικούς κύκλους εναντίον μεταναστών, προσφύγων, Τουρκοκυπρίων, αλλά και ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια στιγμή, η επιτροπή στηλιτεύει την ΚΔ για αναπαραγωγή ρατσιστικών στερεοτύπων και ρητορικής μίσους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και για τη μη αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Στη βάση αυτών των διαπιστώσεων, η επιτροπή συνιστά στην ΚΔ να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων ομάδων του πληθυσμού μέσω της υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης νομοθεσίας σχετικά με την πάταξη της ρητορικής μίσους και την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων για τη δίωξη των δραστών εγκλημάτων μίσους.”

Στη βάση των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην άμεση έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα που αναφέρονται στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της CERD και να διασφαλιστεί η ικανοποιητική και άμεση υλοποίηση των συστάσεων της επιτροπής σχετικά με την πάταξη της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.894, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Κάτω Πολεμιδιών διατυπώνει πρόταση όπως στους σχεδιασμούς για τη διαχείριση του χώρου του εγκαταλελειμμένου οικισμού Βερεγγάρια περιληφθεί πρόνοια για παραχώρηση του 20% του χώρου σε ενιαίο χώρο πρασίνου (αντί του 10% που προνοεί το τοπικό σχέδιο). Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το 40% της συνολικής έκτασης των 260 στρεμμάτων προορίζεται για πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, ενώ το υπόλοιπο λέγεται ότι η κυβέρνηση προτίθεται να το διαθέσει σε επενδυτές. Η δική μου άποψη είναι να παραχωρηθεί ολόκληρος ο χώρος για πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, χώρους αθλοπαιδιών και πρασίνου. Σημειώνεται ότι η ευρύτερη Λεμεσός δε διαθέτει ένα μεγάλο και συμπαγές χώρο πρασίνου με ψηλή βλάστηση, λίμνες, ποδηλατόδρομους, αμφιθέατρο κ.ο.κ., όπως άλλες μεγαλουπόλεις της Ευρώπης και της Μεσογείου, και είναι όντως κάτι που λείπει από την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Λεμεσού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση, που είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου αυτού, μετά τη γνωστή συμφωνία με τους Βρετανούς, προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα μέσα σε αυτό το πλαίσιο.»

 

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.895, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Είναι γνωστό ότι η ρύπανση του νερού του φράγματος Πολεμιδιών έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα. Ήδη μετά και από δικές μας ενέργειες έχει απαγορευτεί η χρήση του φράγματος από τους αθλητές του θαλάσσιου σκι. Όμως, όπως πληροφορούμαι, το νερό αυτό διοχετεύεται σε καλλιέργειες στην περιοχή του δήμου Κάτω Πολεμιδιών. Διατυπώνεται η ανησυχία ότι οι γεωργοί δεν είναι κατάλληλα ενημερωμένοι για την ορθολογική χρήση του νερού από το φράγμα. Φαίνεται, για παράδειγμα, ότι αρδεύονται λαχανικά από το νερό του φράγματος Πολεμιδιών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι επικίνδυνο να αρδεύονται λαχανικά από το νερό του φράγματος Πολεμιδιών, ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία της υγείας των καταναλωτών και των γεωργών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.903, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πάγιο αίτημα των δήμων Δερύνειας και Σωτήρας είναι όπως προχωρήσει άμεσα η προώθηση του έργου της πολεοδομικής αναβάθμισης της οδού Σταδίου, του δρόμου που ενώνει τους δύο δήμους, για την αποφυγή ατυχημάτων και την προώθηση του τουρισμού στην ενδοχώρα. Ο δρόμος ενώνει τους δήμους Δερύνειας-Σωτήρας, προσφέρει πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας-Λάρνακας και συνδέει την παραλιακή περιοχή με την ενδοχώρα. Η βελτίωση του δρόμου επιβάλλεται, καθώς εξυπηρετεί αρκετό κόσμο, μεταξύ αυτών μαθητές, πεζούς και ποδηλάτες, οι οποίοι μεταβαίνουν στα σχολεία, στα αθλητικά κέντρα, στις εκκλησίες και στη λαϊκή αγορά της περιοχής.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η προώθηση της πολεοδομικής αναβάθμισης της οδού Σταδίου.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.904, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε κοντινή απόσταση από το χώρο όπου είναι ενταφιασμένη η χημική ουσία “Ασκαρέλ” έχει κατασκευαστεί λίμνη για την κατακράτηση των ομβρίων υδάτων από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντος (ΣΑΛΑ). Στην ίδια περιοχή προγραμματίζεται η κατασκευή από το ΣΑΛΑ και δεύτερης δεξαμενής για διοχέτευση του νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών διατυπώθηκαν ανησυχίες για το ενδεχόμενο επηρεασμού των νερών της δεξαμενής ή, αντίστροφα, των υπόγειων νερών από την αποθηκευμένη ποσότητα του Ασκαρέλ.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Εξακολουθεί, παρά τις ανακαλύψεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις, να είναι προτιμητέα η λύση της παραμονής των επικίνδυνων υλικών μέσα στο έδαφος από τη λύση της εξαγωγής και μεταφοράς τους στο εξωτερικό;
2. Ποιες είναι οι διαχρονικές και πρόσφατες ενδείξεις στις περιμετρικές γεωτρήσεις ελέγχου των πιθανών επιπτώσεων στα υπόγεια νερά και στο έδαφος από την αποθήκευση του Ασκαρέλ;
3. Έχουν μελετηθεί οι πιθανές αμφίδρομες επιπτώσεις από την κατασκευή δύο έργων του ΣΑΛΑ δίπλα από τον “τάφο” του Ασκαρέλ στη Λεμεσό;»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.905, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Δερύνειας πληροφορήθηκα ότι ο δήμος δε διαθέτει δική του κλειστή αίθουσα πολιτισμού, με αποτέλεσμα κατά τη χειμερινή περίοδο να αναγκάζεται να περιορίζει τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις. Ο δήμος, σε μία προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για την ανέγερση της αίθουσας, απέστειλε τα σχέδια του έργου στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων για χρηματοδότηση, αλλά η απάντηση ήταν ότι το έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, γιατί το κόστος εκτέλεσής του φτάνει τα €3 εκατομ. Ο δήμος αποτάθηκε και σε άλλα προγράμματα, όπως οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Νορβηγίας 2014-2021, από όπου εγκρίθηκε να λάβει ένα ποσό μέχρι €1 εκατομ.
 

Παρ’ όλα αυτά, ο δήμος Δερύνειας αδυνατεί να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό των €2 εκατομ. από μόνος του, γι’ αυτό και καλείται η κυβέρνηση να συμβάλει στην προώθηση του αιτήματος για παραχώρηση περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης για την εκτέλεση του έργου, το οποίο θα συμβάλει στην προώθηση του πολιτισμού, της έρευνας και της μελέτης τόσο στην επαρχία Αμμοχώστου όσο και στην ενδοχώρα. Η επαρχία Αμμοχώστου στερείται ενός συνεδριακού κέντρου και, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση από μαθητές και φοιτητές για επισκέψεις στα μουσεία της Δερύνειας, με ένα τέτοιο κέντρο θα μπορούσε να προσφερθεί η ευκαιρία περαιτέρω ενασχόλησης με τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της Κύπρου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει τα αιτήματα του δήμου Δερύνειας.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.906, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένοι δρόμοι της Δερύνειας έχουν καταστραφεί από την εκτέλεση του αποχετευτικού έργου. Ορισμένοι δρόμοι, όπως οι οδοί Ομόνοιας και Καλυθιών, έχουν υποστεί καθιζήσεις λόγω κακοτεχνιών και γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται η ολική βελτίωση και επίστρωσή τους.

Ο δήμος Δερύνειας αδυνατεί να προχωρήσει στη βελτίωση των πιο πάνω δρόμων, αφού το ποσό των €250.000 που παραχωρήθηκε στο δήμο μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή Αμμοχώστου, στις 30 Μαΐου 2015, θα δαπανηθεί για μερική επίστρωση άλλων δρόμων εντός Δερύνειας, που έχουν επίσης υποστεί ζημιές από τις κακοτεχνίες των εργολάβων του αποχετευτικού έργου.

Αίτημα του δήμου Δερύνειας είναι όπως οι οδοί Ομόνοιας και Καλυθιών ανακατασκευαστούν ολικά λόγω των εκτεταμένων ζημιών και όπως παραχωρηθεί επιπρόσθετο ποσό για την επιδιόρθωση και των υπόλοιπων δρόμων, αφού αρκετοί από αυτούς βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση και αποτελούν κίνδυνο για πεζούς, ποδηλάτες και οδηγούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα του δήμου Δερύνειας για ανακατασκευή των δρόμων που υπέστησαν φθορές λόγω των εργασιών για το αποχετευτικό σύστημα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.907, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αριθμό 23.06.010.04.519, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2014, σχετικά με τη διαρροή υγρών από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού σε παρακείμενο κανάλι ομβρίων υδάτων παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξασφαλιστεί τελικά η άδεια απόρριψης αποβλήτων από το βιολογικό σταθμό επεξεργασίας λυμάτων και αν έχει λυθεί το πρόβλημα με τη χημική ανάλυση των επεξεργασμένων λυμάτων. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η πληροφορία για διαρροή λυμάτων από τις σωληνώσεις αποχετεύσεων του νοσοκομείου Λεμεσού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.908, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την αποξήλωση των γραμμών υψηλής τάσης ηλεκτρισμού της ΑΗΚ από την οικιστική περιοχή του δήμου Πολεμιδιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.909, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο κυκλοφοριακός κόμβος στον οδικό άξονα μεταξύ των δήμων Δερύνειας και Παραλιμνίου (Λεωφόρος 1ης Απριλίου και Ελευθερίας) παραμένει πολλά χρόνια μετά την κατασκευή του, χωρίς να τύχει της αναγκαίας διαρρύθμισης και τοπιοτέχνησης. Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο Δερύνειας πληροφορήθηκα σχετικά με το αίτημά τους για ανάληψη του κόστους διαμόρφωσης του κυκλικού κόμβου από τη Cyta. Επιπλέον, ο δήμος Δερύνειας δήλωσε πρόθυμος να αναλάβει τα έξοδα για τη συντήρηση του πρασίνου στον κυκλοφοριακό κόμβο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για την τοπιοτέχνηση του κυκλοφοριακού κόμβου μεταξύ του δήμου Δερύνειας και του δήμου Παραλιμνίου και ποιος ο ρόλος του αρμόδιου υπουργείου στην προώθηση του έργου της τοπιοτέχνησης του κυκλικού κόμβου από τη Cyta στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου και Ελευθερίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.910, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η επαρχία Αμμοχώστου είναι η μόνη επαρχία η οποία δε διαθέτει δικό της κολυμβητήριο. Το προκαταρκτικό κόστος του έργου εκτιμάται γύρω στα €5 εκατομ. για την κατασκευή ολυμπιακής πισίνας 50 μ. και βοηθητική 25 μ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού καλύπτει μόνο το αγωνιστικό μέρος του έργου, ενώ ο δήμος Δερύνειας είναι διαθέσιμος να καταβάλει ένα επιπρόσθετο ποσό για την κατασκευή του οδικού δικτύου, αλλά και άλλων χώρων, αιθουσών και υπηρεσιών, για να καταστεί το έργο πιο βιώσιμο και πιο λειτουργικό. Πέραν των εκατό πενήντα παιδιών του Ναυτικού Ομίλου Κωνσταντίας προπονούνται καθημερινά στη βοηθητική πισίνα στις βρετανικές βάσεις Αγίου Νικολάου σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις, καταβάλλοντας υψηλό ενοίκιο. Αίτημα του δήμου Δερύνειας είναι όπως παραχωρηθεί το απαιτούμενο ποσό για διεξαγωγή μελέτης και σχεδιασμού, ώστε να καταστεί εφικτή η κατασκευή κολυμβητηρίου στην επαρχία Αμμοχώστου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το υπό αναφορά αίτημα του δήμου Δερύνειας.»

 

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.911, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Δερύνεια, ως ακριτικός και ημικατεχόμενος δήμος, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ανεξέλεγκτης εναπόθεσης στερεών αποβλήτων κοντά στη Νεκρή Ζώνη και γι’ αυτό επιβάλλεται η άμεση προώθηση του αιτήματος για δημιουργία πράσινου σημείου. Η δημιουργία πράσινου σημείου στο δήμο θεωρείται αναγκαία για τη διαχείριση κλαδεμάτων και άλλων άχρηστων μεγάλων αντικειμένων. Έχω πληροφορηθεί ότι το δημοτικό συμβούλιο Δερύνειας υπέβαλε δύο προτάσεις για δημιουργία πράσινου σημείου, οι οποίες είναι οι εξής:

1. Τεμάχιο με αριθμό 128 του κτηματικού σχεδίου 2-285-381, τμήμα 3.

2. Τεμάχιο 1091.79 του Φ/Σχδ. 33/37 Ε2, το οποίο εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιείται ως χώρος απόρριψης αδρανών υλικών και το οποίο εμπίπτει στη Νεκρή Ζώνη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρά αμέσως η δημιουργία πράσινου σημείου στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.912, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι σχεδιασμοί για την αποξήλωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην στρατιωτικού οικισμού “Βερεγγάρια” στα Κάτω Πολεμίδια βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Επίσης, σύμφωνα πάντα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η κατεδάφιση του οικισμού θα υλοποιηθεί σε τρία χρόνια με κόστος €9,5 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα κατεδάφισης του εγκαταλελειμμένου στρατοπέδου του οικισμού “Βερεγγάρια” στα Κάτω Πολεμίδια, καθώς και με ποιο τρόπο θα γίνει η διαχείριση των υλικών κατεδάφισης και ιδιαίτερα των αμιαντούχων υλικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.913, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένα από τα αιτήματα των επαγγελματιών ψαράδων είναι να τους επιτραπεί να μεταφέρουν τουρίστες σε μικρές διαδρομές. Ο αλιευτικός τουρισμός είναι μία μορφή εναλλακτικού τουρισμού, που μπορεί να εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της Κύπρου, αν οργανωθεί και εφαρμοστεί σωστά. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι ο αλιευτικός τουρισμός, αν επεκταθεί πέραν της αδειοδότησης σκαφών για μικρές κρουαζιέρες και στη γνωριμία με τις αλιευτικές δραστηριότητες, μπορεί να προσφέρει νέες, διαφορετικές εμπειρίες στους τουρίστες και να καταστήσει την Κύπρο, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, έναν τουριστικό προορισμό με ιδιαίτερη ταυτότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του σε σχέση με την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.914, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πάγιο αίτημα των επαγγελματιών ψαράδων είναι ο τερματισμός της ισχύος των αδειών για “γρι-γρι”, γιατί επιφέρουν μεγάλες καταστροφές στα ήδη ισχνά αλιευτικά αποθέματα της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται όντως να καταργήσει τις άδειες για “γρι-γρι”, ανταποκρινόμενος στο καθολικό αίτημα των επαγγελματιών ψαράδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.918, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.425, αναφορικά με την αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων με εναλλακτικά καύσιμα στις οδικές μεταφορές, πληροφορήθηκα ότι η ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/ΕΚ, που αφορά στην προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθορίζει μεταξύ άλλων ως υποχρεωτικό στόχο τουλάχιστον το 10% του μεριδίου συνεισφοράς ενέργειας από ΑΠΕ να χρησιμοποιείται στις οδικές μεταφορές μέχρι το 2020. Στο πλαίσιο αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ (2010-2020) καθορίζει ότι ο στόχος του 10% αναμένεται να επιτευχθεί μέχρι το 2020 με τη χρήση προηγμένων βιοκαυσίμων (37.86 kΤΙΠ2) και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στις οδικές μεταφορές (ηλεκτρικό όχημα) (0.56 kΤΙΠ).
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το ποσοστό των ΑΠΕ που χρησιμοποιείται σήμερα στις οδικές μεταφορές, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα που έχει εκπονηθεί για την επίτευξη του στόχου του 10% μέχρι το 2020.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.919, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή της Νεκρής Ζώνης κοντά στο Ακάκι, επί του εδάφους του κατεχόμενου χωριού Αυλώνα, ιδιώτης προχώρησε στην ισοπέδωση της ανατολικής πλευράς του ποταμού, προκαλώντας με αυτό τον τρόπο αρνητικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες στη γεωμορφολογία του εδάφους και στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ισοπέδωση της κοίτης του ποταμού, η οποία βρίσκεται εντός κρατική γης, πραγματοποιήθηκε, ώστε να μετατραπεί η περιοχή σε γη όπου να μπορούν να καλλιεργηθούν συγκεκριμένα είδη φυτών. Παρ’ όλο που οι κρατικές υπηρεσίες φαίνεται να ήταν ενήμερες από τα Ηνωμένα Έθνη για το περιστατικό, τους πήρε ένα μήνα μέχρι να αναλάβουν δράση, ώστε να σταματήσουν οι εργασίες, με αποτέλεσμα να μην αποφευχθεί η οικολογική καταστροφή.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο υπήρξε τέτοια καθυστέρηση στην ανάληψη δράσεων, ώστε να σταματήσει η ισοπέδωση της κοίτης του ποταμού, και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.920, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Όσον αφορά στην επιχορήγηση του Ράλι Κύπρος, στην ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το έτος 2015 έχω εντοπίσει σύσταση όπως ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος με το θέμα και γνωρίζει τις διαστάσεις και το βαθμό στον οποίο το Ράλι Κύπρος επηρεάζει την τουριστική προβολή της Κύπρου, υποβάλει στα Υπουργεία Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Οικονομικών τις απόψεις του όσον αφορά το ύψος της χορηγίας που πρέπει να καταβάλλεται στον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου (ΚΣΑ) για τη διοργάνωση του ράλι, με στόχο τον ορθολογικό καθορισμό του ύψους της χορηγίας στο μέλλον. Η εν λόγω σύσταση βασίζεται στο γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια δε φαίνεται να υπήρχε τεκμηρίωση για το ύψος της χορηγίας που καταβαλλόταν στον ΚΣΑ για τη διοργάνωση του Ράλι Κύπρος.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μέχρι στιγμής έχει κατατεθεί τέτοια έκθεση από τον ΚΟΤ και, αν ναι, παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.921, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Όπως είναι γνωστό, η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία επιτρέπεται μόνο μέσω των δύο διεθνών αεροδρομίων, Λάρνακας και Πάφου, και των λιμανιών Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου και Λατσιού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Ποιες μαρίνες αποτελούν νόμιμο σημείο εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία;

 2. Γιατί το αλιευτικό καταφύγιο στο Λατσί είναι νόμιμο σημείο εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία και γιατί δεν μπορεί να γίνουν και άλλα αλιευτικά καταφύγια, όπως π.χ. Κάτω Πύργου ή Παραλιμνίου (Αγίας Τριάδας); Σημειώνεται ότι όλο και περισσότερα σκάφη αναψυχής που έρχονται από το Αιγαίο ή το Ισραήλ σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούν τις μαρίνες της κατεχόμενης Γιαλούσας.

 3. Είναι νόμιμο σημείο εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία οι βρετανικές βάσεις και τι γίνεται σε περίπτωση που Βρετανοί ή άλλης εθνικότητας στρατιωτικοί και άλλοι εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των βρετανικών βάσεων;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.922, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2017, σε ερώτημα που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής κ. Κώστας Μαυρίδης αναφορικά με το θέμα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες σε αρχαιολογικούς χώρους στην Κύπρο, πληροφορήθηκα ότι, στα πλαίσια της βελτίωσης της προσβασιμότητας των πολιτιστικών χώρων, το 20,9% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Κύπρο έχει δεσμευτεί για τη βελτίωση της ένταξης μειονεκτουσών ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, με την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών, την εξασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και της κοινωνικής τους ένταξης μέσω ενός συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας κτλ.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ερώτημα του κ. Μαυρίδη, εάν όντως έχει δεσμευτεί το 20,9% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αν ναι, το υπό αναφορά ποσοστό σε τι ποσό αντιστοιχεί και τέλος ποια έργα ή προγράμματα πρόκειται να υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας το ποσό αυτό.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.923, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Λευκάρων αντιμετωπίζει πρόβλημα διαρροών μεγάλων ποσοτήτων πόσιμου νερού, οι οποίες αγγίζουν το δραματικό ποσοστό του 50%. Συνεπώς, οι οφειλές του δήμου στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεν αντιστοιχούν στις εισπράξεις από τους καταναλωτές, αφού το νερό αυτό δε φτάνει ποτέ στους υδρομετρητές των κατοίκων της κοινότητας. Επιπρόσθετα, ο δήμος Λευκάρων ζητά κρατική στήριξη, για να προχωρήσει το έργο της αντικατάστασης του δικτύου υδατοπρομήθειας, που σήμερα αποτελείται από πεπαλαιωμένους σωλήνες από αμίαντο, με νέες σωληνώσεις από σύγχρονα υλικά.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει τα υπό αναφορά αιτήματα του δήμου Λευκάρων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.933, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Γενικού Χημείου του Κράτους, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.285), η οποία μου κοινοποιήθηκε μέσω του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των υδρογονωμένων λιπαρών, πληροφορήθηκα ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους υποστηρίζει τη θέσπιση νομοθετικού ορίου που να αφορά την περιεκτικότητα των εδώδιμων λιπών και ελαίων σε τρανς λιπαρά οξέα. Σημειώνεται ότι την εν λόγω πρακτική ακολούθησαν και άλλα κράτη μέλη, όπως η Αυστρία, η Δανία, η Ουγγαρία, η Σουηδία, η Νορβηγία.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η άποψή του, αν προτίθεται να εξετάσει την υπό αναφορά εισήγηση και με ποιο χρονοδιάγραμμα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.934, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Είναι γεγονός ότι πολλοί Κύπριοι συνηθίζουν να συλλέγουν διάφορα είδη αγριόχορτων από τους αγρούς. Παρατήρησα όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις η δραστηριότητα αυτή λαμβάνει χώρα σε καλλιεργημένα χωράφια με διάφορα ψυχανθή και δημητριακά, τα οποία δυστυχώς οι γεωργοί ψεκάζουν με διάφορα ζιζανιοκτόνα και άλλα τοξικά χημικά σκευάσματα. Έχω παρατηρήσει επίσης ότι οι γεωργοί δεν είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν σήμανση στο φρεσκοψεκασμένο αγρό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τοξικές χημικές ουσίες να μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει αναλύσεις για τα υπολείμματα τοξικών ουσιών σε εδώδιμα αγριόχορτα που κυκλοφορούν στην αγορά, είτε συσκευασμένα είτε χύμα, και αν το πρόβλημα των υπολειμμάτων τοξικών ουσιών ή υπολειμμάτων χημικών ουσιών είναι εν γένει υπαρκτό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.935, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Με βάση τον περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας Νόμο απαγορεύεται ρητά και αποτελεί αδίκημα η διάθεση ζωντανών ή νεκρών ζώων ως επάθλων σε τυχερά παιχνίδια μη εξαιρουμένων των καζαντί.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των καταγγελιών που έγιναν για το αδίκημα αυτό τα τελευταία χρόνια και ποια μέτρα λαμβάνονται αυτό το καλοκαίρι, ώστε να προληφθεί η διάπραξη του αδικήματος.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.936, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2017, σε κοινοβουλευτική ερώτηση αναφορικά με την αύξηση του πληθυσμού των χελωνών και τα πιθανά προβλήματα και ζημιές που δημιουργούνται στους ψαράδες πληροφορήθηκα ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020 περιλαμβάνεται πρόνοια για αποζημίωση επί των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά (π.χ. δελφίνια).
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός για εισαγωγή πρόνοιας η οποία να ρυθμίζει την αποζημίωση που θα δίνεται στους ψαράδες για ενδεχόμενες ζημιές που προκαλούνται από χελώνες στα αλιεύματά τους.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.937, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Το τελευταίο διάστημα έχει εμφανιστεί στο διαδίκτυο το άκρως επικίνδυνο διαδικτυακό παιχνίδι με το όνομα “Μπλε φάλαινα” (“Blue Whale Challenge”). Τα άτομα που λαμβάνουν μέρος στο παιχνίδι καλούνται να φέρουν εις πέρας διάφορες αποστολές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχοκοινωνική τους ακεραιότητα. Πολλά θύματα, κυρίως ανήλικα παιδιά, οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία ακολουθώντας τις οδηγίες του παιχνιδιού. Έχω πληροφορηθεί ότι το παιχνίδι έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στην Ευρώπη και κρούσματα σημειώθηκαν σε Ελλάδα και Κύπρο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει ή έχει λάβει, ώστε να υπάρχει επαρκής ενημέρωση για το επικίνδυνο αυτό παιχνίδι, πόσα κρούσματα έχουν σημειωθεί στην Κύπρο και ποια η στρατηγική της κυβέρνησης για την καταπολέμηση αυτού, αλλά και παρόμοιων φαινομένων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.938, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω διαπιστώσει ότι η οδική σύνδεση της Πάφου με το Τρόοδος διέρχεται μέσα από μία μαγευτική διαδρομή, που διασχίζει την κοιλάδα Διαρίζου και τα κρασοχώρια της Πάφου. Η οδική αυτή αρτηρία χρησιμοποιείται από χιλιάδες αυτοκίνητα και λεωφορεία, γιατί εξυπηρετεί πολλών ειδών μετακινήσεις, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο. Ένα μικρό τμήμα μόλις 10 χιλιομέτρων της συνολικής διαδρομής, μεταξύ των κοινοτήτων Μανδριών και Αγίου Νικολάου, βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Ο δρόμος είναι στενός, τα ρείθρα είναι γεμάτα άγρια βλάστηση και υπάρχουν δέντρα που εμποδίζουν την ορατότητα. Το οδόστρωμα είναι επίσης σε πολύ κακή κατάβαση, ενώ δεν υπάρχει επαρκής οριζόντια και κάθετη σήμανση. Σημειώνεται ότι η βόρεια πλευρά του δρόμου συνορεύει με το πυκνό δάσος του Τροόδους. Ο κίνδυνος πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς λόγω απροσεξίας ή και εμπρησμού είναι μεγάλος, αφού τα χόρτα και τα δέντρα βρίσκονται κυριολεκτικά εντός του οδοστρώματος. Ο στενός και γεμάτος στροφές δρόμος αποτελεί μία εν διαρκεία απειλή για την οδική ασφάλεια, αλλά και για την προστασία των δασών. Είναι προφανές ότι χρειάζεται η άμεση επέμβαση των αρμοδίων για τον καθαρισμό των ρείθρων και για τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών οδήγησης, μέχρι την επιβαλλόμενη οδική αναβάθμιση της αρτηρίας.
 

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενημερωμένοι για την κατάσταση της οδικής σύνδεσης Αγίου Νικολάου-Μανδριών στο δρόμο που ενώνει την Πάφο με το Τρόοδος και ποια μέτρα λαμβάνονται σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.947, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με τις απόψεις πολλών ειδικών στα θέματα της υγείας, πρωταρχικό ζήτημα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υγείας προκύπτει από την ανάγκη θεσμοθέτησης των πιστοποιητικών ποιότητας. Την κλινική πιστοποίηση πραγματοποιούν ειδικοί και εξειδικευμένοι οργανισμοί. Στην Κύπρο, όπως πληροφορούμαι, δεν υπάρχει υποχρέωση για κλινική πιστοποίηση. Εξ όσων γνωρίζω μάλιστα, μόνο δυο-τρία νοσοκομεία έχουν εν μέρει κλινική πιστοποίηση.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη σημερινή κατάσταση στον τομέα της πιστοποίησης ποιότητας για τα κυπριακά νοσοκομεία και τι θα αλλάξει σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.948, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Τουρκία έχει εξασφαλίσει από τη Μαλαισία μία μεταχειρισμένη εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει στους σχεδιασμούς της για δημιουργία θερμού επεισοδίου στην κυπριακή ΑΟΖ. Λέγεται για παράδειγμα ότι η Τουρκία στοχεύει να εγκαταστήσει την πλατφόρμα γεωτρήσεων σε τεμάχιο της κυπριακής ΑΟΖ πλησίον των ακτών της Κύπρου, για το οποίο δεν έχει ενδιαφερθεί καμία ξένη εταιρεία, προκειμένου να προκαλέσει την Κυπριακή Δημοκρατία και να δηλώσει την παρουσία της στην κυπριακή ΑΟΖ.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες και για τα μέτρα που λαμβάνονται για αποτροπή του τουρκικού σχεδιασμού.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.949, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε παλαιότερη απάντηση του πρώην Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2013, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.010.02.380) αναφορικά με υπόθεση αποπληρωμής χρεών ύψους $8.525.556 της Λιβύης προς Κυπρίους επιχειρηματίες και την Κυπριακή Δημοκρατία πληροφορήθηκα ότι, ενώ η λιβυκή κυβέρνηση έμβασε κατόπιν διακρατικής συμφωνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία ποσό ύψους $3.799.905, παρέμενε σε εκκρεμότητα η αποπληρωμή του ποσού των $3.667.282. Οι εξελίξεις στη Λιβύη δεν επέτρεψαν την πλήρη υλοποίηση της συμφωνίας και, όπως έχω πρόσφατα πληροφορηθεί, το ποσό αυτό δεν έχει μέχρι σήμερα αποπληρωθεί.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση, με ποιο τρόπο προτίθεται η Κυπριακή Δημοκρατία να αντιμετωπίσει το θέμα της μη αποπληρωμής των χρεών από πλευράς της Λιβύης, αλλά και πώς θα διασφαλίσει την επιστροφή χρημάτων στα εμπλεκόμενα μέρη.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.954, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.281) αναφορικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να εξασφαλίσει πρόσβαση στους φακέλους των Panama Papers κατόπιν πληρωμής ενός χρηματικού ποσού, όπως έπραξε και η κυβέρνηση της Δανίας, πληροφορήθηκα ότι το θέμα της πρόσβασης στους φακέλους πιθανόν να εξεταζόταν σε μεταγενέστερο στάδιο της διερεύνησης των υποθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της επίσημης πρόσβασης στους φακέλους των Panama Papers έθεσε από τον Απρίλιο του 2016 η ΜΟΚΑΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών, εξ όσων προκύπτει από τα πρακτικά της ειδικής συνάντησης της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για τα Panama Papers στα γραφεία της ΜΟΚΑΣ στις 18 Απριλίου 2016. Ετέθη επίσης επανειλημμένα και κατά τη διάρκεια των σχετικών συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός προσώπων από τους πιο πάνω φακέλους και έχει ξεκινήσει εις βάθος φορολογικός έλεγχος.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση της υπόθεσης των φακέλων και αν το παρόν στάδιο της διαδικασίας δικαιολογεί το αίτημα για περαιτέρω πρόσβαση στους φακέλους των Panama Papers, όπως έκαναν και άλλες χώρες (π.χ. Δανία).»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.959, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.449 αναφορικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που υπάρχουν σε όλη την ελεύθερη Κύπρο παρατίθεται πίνακας με τον αριθμό των κεραιών κινητής τηλεφωνίας που έχουν εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια. Ωστόσο, στον αριθμό των αδειοδοτημένων σταθμών βάσης συμπεριλαμβάνονται και οι σταθμοί για τους οποίους οι πολεοδομικές αρχές δεν έχουν ακόμη διεκπεραιώσει την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης πολεοδομικής άδειας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

 1. πόσοι και ποιοι σταθμοί έχουν ήδη εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια και για πόσους και ποιους σταθμούς δεν έχουν ακόμα διεκπεραιωθεί οι αιτήσεις χορήγησης πολεοδομικής άδειας από τις πολεοδομικές αρχές και

 2. πόσοι και ποιοι σταθμοί έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει οικοδομική άδεια από τις οικοδομικές αρχές (δήμοι, επαρχιακές διοικήσεις κ.λπ.).»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.960, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι κάποιοι έχουν χαράξει αναρριχητικές διαδρομές στο βράχο Επισκοπής στην επαρχία Πάφου, χωρίς να έχουν την άδεια του Τμήματος Περιβάλλοντος και χωρίς να ελεγχθεί η ασφάλεια των διαδρομών αυτών. Παρόμοιο περιστατικό είχαμε διαπιστώσει πριν λίγα χρόνια και στους βράχους της Ίνειας, στη γνωστή τοποθεσία “Αετόπετρες”. Οι περιοχές όπου υπάρχουν απότομα και υψηλά βράχια είναι γνωστό ότι συνήθως αποτελούν βιότοπους για τα πουλιά, ιδιαίτερα τα αρπακτικά. Προκύπτουν λοιπόν ζητήματα που αφορούν την ενόχληση των πουλιών, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν φωλιές. Επίσης, προκύπτουν και θέματα ασφάλειας για τους αναρριχητές, αφού δε φαίνεται να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος φορέας που να πιστοποιεί την εγκυρότητα αυτών των αναρριχητικών διαδρομών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει στοιχεία για αυτές τις δραστηριότητες, ποιοι ευθύνονται για αυτές τις πράξεις, πόσο επικίνδυνο είναι για τους αθλητές και για τη φύση και ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.961, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει απορρίψει το αίτημα του συγγραφέα Αδάμου Κόμπου για συμπερίληψη του βιβλίου του “Η μάχη του Προεδρικού: 15η Ιουλίου 1974” στον κατάλογο των προτεινόμενων βιβλίων για εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών, με τη δικαιολογία ότι “θίγονται ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα και υπάρχει πιθανότητα να ενοχλήσει”.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος έχει πάρει αυτή την απόφαση, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία του βιβλίου που πιθανόν “να ενοχλήσουν” και ποιους “θα ενοχλήσουν”.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.962, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι μεγάλος αριθμός εργαζομένων στην ΑΤΗΚ βρίσκεται υπό το καθεστώς του ωρομίσθιου, χωρίς να απολαύει των μισθολογικών ωφελημάτων των αντίστοιχων ωρομίσθιων εργαζομένων στο δημόσιο.
Αρκετοί από τους εργαζομένους αυτούς βρίσκονται στην υπηρεσία της ΑΤΗΚ πολλά χρόνια, χωρίς να έχουν πάρει μισθολογική αύξηση, γεγονός που συνιστά κατάφωρη αδικία.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το θέμα που αφορά τους ωρομίσθιους που εργάζονται στην ΑΤΗΚ.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.971, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Μετά τα τραγικά γεγονότα της έκρηξης των εμπορευματοκιβωτίων με τα πυρομαχικά στο Μαρί, το 2011, έγινε μια σοβαρή επισήμανση του γεγονότος ότι στην περιοχή Βασιλικού, μέσα σε λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν όλες οι ενεργειακές υποδομές της χώρας μας, όπως ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός, δεξαμενές καυσίμων, τερματικός σταθμός καυσίμων, λιμάνια εισαγωγής καυσίμων κ.ο.κ. Μάλιστα όλο και περισσότερες ενεργειακές υποδομές συγκεντρώνονται ή σχεδιάζεται να συγκεντρωθούν στην περιοχή, όπως εργοστάσιο υγροποίησης φυσικού αερίου, δεξαμενές υγραερίου και πετρελαιοειδών κ.ο.κ.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με όλες τις ενεργειακές υποδομές που έχουν ήδη συγκεντρωθεί στην περιοχή Βασιλικού, καθώς και ποιες νέες υποδομές προγραμματίζεται ή υπάρχουν σκέψεις να εγκατασταθούν στην περιοχή. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έγιναν μέχρι στιγμής σχεδιασμοί για αποκέντρωση των ενεργειακών υποδομών. Εάν έγιναν τέτοιες προσπάθειες, γιατί απέτυχαν; Υπάρχει ελπίδα να εξευρεθεί άλλος εναλλακτικός χώρος για χωροθέτηση των ενεργειακών υποδομών;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.972, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει πολύ σοβαρά μέτρα για περιορισμό της υπερβολικής χρήσης των φυτοφαρμάκων. Στα πλαίσια αυτά έχουν καθοριστεί αυστηροί όροι για την παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τους Ευρωπαίους γεωργούς.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα ίδια αυστηρά όρια για την παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων ισχύουν και για τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες και ιδιαίτερα αν επιτρέπεται η παρουσία υπολειμμάτων απαγορευμένων στην ΕΕ φυτοφαρμάκων σε προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.973, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Κυπριακή Δημοκρατία, καλώντας την να ολοκληρώσει τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγία 2015/720/ΕΕ) για τα απόβλητα στο εθνικό δίκαιό της. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πολωνία παραβιάζουν την Οδηγία για τα πλαστικά σακούλια, σύμφωνα με την οποία έως τις 27 Νοεμβρίου 2016 έπρεπε να είχαν θεσπιστεί μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλιών μεταφοράς, προκειμένου να καταπολεμηθούν η σπατάλη πόρων και η ρύπανση της θάλασσας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο θα ενσωματώσει την Οδηγία 2015/720/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.974, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αναφορικά με τα αιολικά πάρκα που υπάρχουν στην Κύπρο και την παραγωγή αιολικής ενέργειας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

 1. Πόσα αιολικά πάρκα υπάρχουν στην Κύπρο, με ποιες και ποιας ισχύος ανεμογεννήτριες και ποια η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος αναλογικά και ποσοτικά τα τελευταία χρόνια;

 2. Υπάρχουν σχέδια για περαιτέρω εγκαταστάσεις ή για επέκταση των αιολικών πάρκων στην Κύπρο;

 3. Ποιο είναι το ποσό που έχουν εισπράξει τα αιολικά πάρκα από το ταμείο των ΑΠΕ τα τελευταία πέντε χρόνια;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.975, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί για την πρωτοβουλία του δημάρχου Ύψωνα κ. Παντελή Γεωργίου να τοποθετήσει κάδους συλλογής ληγμένων φαρμάκων από τα νοικοκυριά στα τέσσερα φαρμακεία που βρίσκονται εντός των ορίων του δήμου Ύψωνα. Δυστυχώς, στην Κύπρο δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σύστημα συλλογής και ασφαλούς διαχείρισης των ληγμένων ή/και μη χρήσιμων φαρμάκων από τα νοικοκυριά και τα φαρμακεία. Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2016, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.284 πληροφορήθηκα ότι βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο η διαδικασία ολοκλήρωσης των κανονισμών με τίτλο “Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων) Κανονισμοί”. Οι εν λόγω κανονισμοί αναμενόταν να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση αρχές του 2017, αφού πρώτα ολοκληρώνονταν οι διαβουλεύσεις με τους άμεσα εμπλεκομένους.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ολοκλήρωσης των υπό αναφορά κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε τα ληγμένα ή/και μη χρήσιμα φαρμακευτικά σκευάσματα να οδηγούνται σε διαδικασία ανακύκλωσης και ορθολογικής διαχείρισης.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.976, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2017, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.243, αναφορικά με την υδροδότηση χοιροτροφικών μονάδων στην περιοχή Μενίκου, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων διεξάγει προκαταρκτική μελέτη για την υδροδότηση των χοιροτροφικών μονάδων που βρίσκονται στην περιοχή Μενίκου-Κάτω Μονής, καθώς και των αρδευτικών τμημάτων των κοινοτήτων Μενίκου και Ακακίου από το Φράγμα Κλήρου. Με την ολοκλήρωση της μελέτης αναμένετο να αξιολογηθούν τα πορίσματα και να ληφθούν οι δέουσες αποφάσεις.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προκαταρκτική μελέτη για την υδροδότηση των υπό αναφορά χοιροτροφικών μονάδων, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και, εάν έχει ολοκληρωθεί, ποια είναι τα αποτελέσματα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.977, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Με βάση το Στόχο 4 της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, που αφορά την εκπαίδευση, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να μειώσουν κάτω από 10% το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Επιπλέον, παρακαλώ όπως ενημερωθώ για τα επίπεδα εγκατάλειψης του σχολείου για τα τελευταία 10 χρόνια για κάθε ηλικιακή ομάδα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.984, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2016, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. φακ. 23.06.011.01.155) σχετικά με την υπόθεση αλλαγής πολεοδομικής ζώνης στην περιοχή “Χαλεπιανές” πληροφορήθηκα ότι η εν λόγω υπόθεση βρισκόταν υπό διερεύνηση από λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπό αναφορά υπόθεσης και, εάν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα της έρευνας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.985, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Κατόπιν λήψης απάντησης από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.830 σχετικά με τα καθήκοντα και το υφιστάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εισηγηθεί την ένταξη των κοινωνιολόγων στις σχολικές μονάδες, λαμβάνοντας υπόψη τα αυξανόμενα κοινωνικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Το γνωστικό αντικείμενο της κοινωνιολογίας είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό της ψυχολογίας και φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη για εμπλουτισμό των σχολικών μας μονάδων με επιστήμονες της κοινωνιολογίας, που θα προσφέρουν στα παιδιά μας και στην ευρύτερη κοινωνία κάτι πέραν των ψυχολογικών υπηρεσιών.
 

Ακόμα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις υπηρεσίες που στελεχώνονται με κοινωνιολόγους, με τις οποίες, όπως αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, συνεργάζεται η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.»

 

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.986, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ποιότητα του μαζούτ που χρησιμοποιείται από τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της Κύπρου (Βασιλικό, Δεκέλεια, Μονή), αλλά και του μαζούτ LFO που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές μονάδες, όπως ατμοκαθαριστήρια, γαλακτοκομεία, μεγάλα οινοποιεία κ.ά., καθώς και αν λόγω της ποιότητας αυτών των καυσίμων προκύπτουν εκπομπές ρύπων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.987, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος είναι μία από τις πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες της οποίας χρειάζεται η έκδοση θεωρήσεων εισόδου (Visa) για επίσκεψη στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι πολίτες των ΗΠΑ δε χρειάζονται θεωρήσεις εισόδου για επίσκεψη στην Κύπρο για περίοδο μικρότερη των τριών μηνών. Σημειώνω ότι το Ευρωκοινοβούλιο, με πρόσφατο μη δεσμευτικό ψήφισμά του, ζητά την επαναφορά της υποχρέωσης για έκδοση θεωρήσεων εισόδου για πολίτες των ΗΠΑ που επισκέπτονται οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ ακριβώς λόγω αυτής της διάκρισης κατά των πολιτών πέντε κρατών μελών της ΕΕ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Κυπριακή Δημοκρατία.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σε διμερές επίπεδο ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη για το θέμα της κατάργησης της υποχρέωσης για έκδοση θεωρήσεων εισόδου για τους Κυπρίους πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται τις ΗΠΑ, ποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι στιγμής από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας και ποια είναι η θέση των ΗΠΑ σε αυτό το θέμα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.988, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε επιστολή της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2017, προς το Υπουργείο Εσωτερικών θίγεται το θέμα της αφαίρεσης από τις πολιτικές ταυτότητες του πεδίου με τα στοιχεία των γονέων, καθότι όπως υποστηρίζει εκθέτει μεταξύ άλλων στοιχεία της κατάστασης της οικογένειας τα οποία είναι δυνατό να οδηγήσουν σε προβλήματα δυσμενούς διάκρισης στην ομάδα των παιδιών αγνώστου πατρός.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Κρίνεται αναγκαίο και για ποιο λόγο η συμπερίληψη των ονομάτων των γονιών στο δελτίο πολιτικής ταυτότητας, δεδομένου ότι για την εξακρίβωση των στοιχείων όλα τα απαραίτητα δεδομένα/πληροφορίες είναι καταχωρισμένα και προσβάσιμα σε συγκεκριμένο μηχανογραφημένο σύστημα;

 2. Ποιο το νομικό καθεστώς και η πρακτική που ισχύουν σε άλλες χώρες;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.989, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ΑΗΚ για το έτος 2016 πλήρωσε €9 εκατομ. για δικαιώματα εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων, συγκριτικά με τα €2,4 εκατομ. που πλήρωσε το 2015. Η αύξηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης του οργανισμού στην εισαγωγή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής. Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο της ΑΗΚ, αν και αποδέχτηκε την ανάγκη εισαγωγής τέτοιας τεχνολογίας, παρέπεμψε το θέμα στο μέλλον, αφού πρώτα αποσαφηνιστεί η χρήση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Ωστόσο, βάσει των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική ενεργειακή κατανάλωση οφείλει έως το 2020 να ανέλθει στο 13%, την ώρα που στο τέλος του 2015 βρισκόταν μόλις στο 9%. Σε περίπτωση που η χώρα δεν καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της, θα βρεθεί αντιμέτωπη με πιθανές ποινές μετά από καταδίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σύμφωνα και με το Γενικό Ελεγκτή, τα χρονοδιαγράμματα οφείλουν να είναι συγκεκριμένα, καθώς το κόστος για την ΑΗΚ προβλέπεται να μεγαλώνει σε ετήσια βάση, αλλά και το πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2020 θα είναι σημαντικό εξαιτίας της χρήσης ρυπαντικής τεχνολογίας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό της κυβέρνησης όσον αφορά στην τοποθέτηση συστημάτων απονίτρωσης, αποθείωσης και μείωσης των εκπεμπόμενων σωματιδίων στις παραγωγικές μονάδες της ΑΗΚ.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.990, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι νήπιο δεκαπέντε μηνών υπέστη βαριά εγκαύματα στο πόδι, όταν επιχείρησε να ανέβει πάνω σε παιχνίδι στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά. Λόγω της σοβαρότητας του εγκαύματος το παιδί μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

 1. Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει, ώστε να αντικατασταθούν όλα τα παλιά και επικίνδυνα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε πάρκα σε όλη την Κύπρο;

 2. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει μέχρι την αφαίρεση και αντικατάσταση των εν λόγω παιχνιδιών, ώστε να αποφευχθούν περιστατικά όπως το πιο πάνω;

 3. Ποιος ελέγχει την ασφάλεια των παιχνιδιών σε δημόσιους χώρους, πάρκα, περιοχές κρατικών δασών και δημόσιες περιοχές;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.995, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αν και στην Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο του 2009, στο απόσπασμα σε σχέση με τις εναλλακτικές θεραπείες, αναφέρεται ότι, εάν αποτύχουν τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η κλασική ιατρική για την καταπολέμηση του καρκίνου ή δεν επιτρέπουν οι ιδιαίτερες ιδιομορφίες του ασθενή να πάρει τη συνηθισμένη θεραπεία, τότε μπορεί να λάβει εναλλακτική/πειραματική θεραπεία μετά από συμβουλή των θεραπόντων ιατρών, παρ’ όλα αυτά, όπως πληροφορήθηκα, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής κανένα ποσό για συμμετοχή Κυπρίων καρκινοπαθών σε κλινικές δοκιμές με πειραματικές θεραπείες για τον καρκίνο στο εξωτερικό. Έχω πληροφορηθεί επίσης ότι στη χώρα μας παραμένει μέχρι σήμερα σε μηδενικά επίπεδα ο αριθμός των κλινικών δοκιμών για τον καρκίνο. Λαμβάνοντας υπόψη τις κλινικές μελέτες που διεξάγονται σε άλλες χώρες, κρίνεται επιτακτική ανάγκη η προώθηση της διεξαγωγής κλινικών μελετών για τον καρκίνο και στην Κύπρο, ώστε να δίνεται το δικαίωμα στους καρκινοπαθείς να συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Άλλωστε, τα οφέλη από τη διεξαγωγή κλινικών μελετών είναι πολλαπλά και για τους ασθενείς (ταχεία πρόσβαση σε νέες θεραπείες, περισσότερες θεραπευτικές επιλογές κ.ο.κ.), αλλά και για την οικονομία και το σύστημα υγείας (εισροή επενδύσεων στην Κύπρο, νέες θέσεις εργασίας, προώθηση της έρευνας στο νησί κ.ο.κ.).
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

 1. Γιατί δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ασθενείς από το Υπουργείο Υγείας για συμμετοχή σε κλινικές μελέτες στο εξωτερικό;

 2. Υπάρχει σχεδιασμός από την κυβέρνηση για την προώθηση της διεξαγωγής κλινικών μελετών για τον καρκίνο στην Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη και τα πολλαπλά οφέλη που αναφέρονται πιο πάνω;

 3. Τι περιλαμβάνεται για το θέμα αυτό, δηλαδή των κλινικών μελετών, στο ΓΕΣΥ;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.996, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Κύπρο μία αύξηση στην ανέγερση ψηλών κτιρίων. Με αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από μερικές μέρες σε πολυκατοικία στο Λονδίνο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι υποδομές πυρόσβεσης ψηλών κτιρίων στη χώρα μας και αν υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο (νόμος, κανονισμοί, διατάγματα κ.ο.κ.), ο απαραίτητος εξοπλισμός και η κατάλληλη εκπαίδευση τόσο για την κατάσβεση όσο και κυρίως για την πρόληψη πυρκαγιών σε ψηλά κτίρια.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.997, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Το Μνημόνιο Συναντίληψης (Παράρτημα Μνημονίου Συναντίληψης με αριθμό 1.26) περιλαμβάνει πρόνοια για επιβολή ετήσιου τέλους ύψους €350 ως μέτρο δημοσιονομικής εξυγίανσης. Συγκεκριμένα, το μέτρο αυτό προνοείται στον περί Εταιρειών Νόμο (αρ. 381), ο οποίος τροποποιήθηκε πριν ακόμη υπογραφεί το Μνημόνιο Συναντίληψης το 2011, όταν η Κύπρος βρισκόταν ακόμη υπό καθεστώς οικονομικής επιτήρησης. Ο λόγος που εισήχθηκε το μέτρο αυτό ήταν, για να σταματήσει το “εμπόριο” εταιρειών και για να ενισχυθούν τα δημοσιονομικά του κράτους. Όπως είναι γνωστό, εικονικά πριν το 2013 οργίαζε το εμπόριο εταιρικών επωνυμιών. Δηλαδή, εγγράφονταν εταιρείες οι οποίες προσφέρονταν για διάφορους σκοπούς σε όσους ενδιαφέρονταν να κάνουν παράνομες ή παράτυπες διαδικασίες μέσω κυπριακών εταιρειών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αποτέλεσμα της εφαρμογής του μέτρου αυτού τα τελευταία έξι χρόνια και ποια έσοδα έχουν προκύψει κατά τα έτη αυτά στα δημόσια ταμεία λόγω της εφαρμογής αυτής της πρόνοιας. Επίσης, η εφαρμογή του συνέτεινε στη μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων εταιρειών και στον περιορισμό του εμπορίου εταιρικών επωνυμιών;»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.998, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέρος του αγώνα “Ράλι Κύπρος 2017” διεξήχθη εντός της προστατευόμενης περιοχής “Natura 2000” στο Κάβο Γκρέκο. Στους θάμνους και τους βράχους του Κάβο Γκρέκο φωλιάζουν αυτή την εποχή ανάμεσα σε πολλά άλλα είδη πουλιών η σκαλιφούρτα και ο τρυπομάζης. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, αν και η σημαντική αυτή για τα πουλιά περιοχή εντάσσεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών “Natura 2000”, διαμορφώθηκε σε πίστα ράλι, με φωλιές και ευάλωτα μικρά πουλιά να βρίσκονται λίγα μόλις μέτρα μακριά από τις διαδρομές. Επιπρόσθετα, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου σημειώνει ότι ο χρόνος διεξαγωγής του αγώνα έτυχε να είναι σε κρίσιμη περίοδο για τα πουλιά, την εποχή που αυτά φωλιάζουν, με ενδεχόμενο να κρατήσει μακριά τα πουλιά από τις φωλιές τους, αφήνοντας τα μικρά πεινασμένα ή δίνοντας την ευκαιρία σε θηρευτές να πάρουν αυγά ή νεοσσούς.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως οι διαδρομές για το Ράλι Κύπρος 2017 πέρασαν μέσα από την προστατευόμενη περιοχή “Natura 2000” στο Κάβο Γκρέκο και, αν ναι, για ποιο λόγο, επέτρεψε να συμβεί κάτι τέτοιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο “Natura 2000” αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Μάλιστα, ένας από τους κύριους στόχους του δικτύου είναι η αποφυγή οιωνδήποτε δραστηριοτήτων θα μπορούσαν να ενοχλήσουν σοβαρά σημαντικά είδη άγριας ζωής για τα οποία έχουν καθοριστεί (είδη καθορισμού) αυτές οι περιοχές ως προστατευόμενες.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.999, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τραγική είναι η κατάσταση που επικρατεί σε διάφορα σημεία της κοίτης του ποταμού Κούρη. Η περιοχή μετά το φράγμα της Άλασσας μέχρι την εκβολή του ποταμού λόγω της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης άχρηστων υλικών έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο σκουπιδότοπο. Οι ίδιες οι κοινότητες υποστηρίζουν ότι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό κάποιων σημείων, ωστόσο πρόκειται για αρκετά μεγάλη περιοχή και είναι αδύνατο να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Για αυτό το λόγο χρειάζεται άμεσα η συνδρομή και των κυβερνητικών υπηρεσιών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για τον καθαρισμό της περιοχής από τους σωρούς σκουπιδιών που συσσωρεύτηκαν, οι οποίοι όχι μόνο καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αλλά και αποτελούν εστία μικροβίων και μπορούν να γίνουν αιτία και για πρόκληση πυρκαγιών, ιδιαίτερα τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες που διανύουμε.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1000, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι είναι πολύ πιθανόν να αποφασιστεί το κλείσιμο του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πoμού, λόγω του μικρού αριθμού μαθητών που φοιτούν σε αυτό. Ο κοινοτάρχης Πoμού κ. Βαγγέλης Στυλιανού ανέφερε ότι η λειτουργία του σχολείου στο χωριό είναι ζωτικής σημασίας για την κοινότητα.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί το θέμα της λειτουργίας του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πoμού και ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης όσον αφορά τη διαφύλαξη της λειτουργίας των σχολείων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1002, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2017, των βουλευτών κ. Άννας Θεολόγου και Γιώργου Περδίκη εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου και Λευκωσίας, αντίστοιχα
 

«Έχουμε πληροφορηθεί από τη γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής, που εκδόθηκε με βάση το άρθρο 15 των Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2005 έως 2014, αναφορικά με την αξιοποίηση των χρυσοφόρων μεταλλευμάτων στη Μεταλλευτική Μίσθωση Σκουριώτισσας (αρ. μεταλλευτικής μίσθωσης: 4.2.6.1/MM32 G) ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος ενέκρινε άδεια για χρήση της μεθόδου της κυάνωσης και χρήση κυανιούχων διαλυμάτων για την εκχύλιση χρυσοφόρου μεταλλεύματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 5 Μαΐου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους παραχώρησης της συγκεκριμένης έγκρισης, καθώς και για το λόγο προώθησης της χρήσης της εν λόγω ουσίας εν αντιθέσει με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο και μεταβιβάστηκε στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1005, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017 στην ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.011.01.397 αναφορικά με την εισήγηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών οργάνωσης, κινητοποίησης και συντονισμού και την κατά το δυνατόν τυποποίηση των απαιτούμενων ενεργειών που πρέπει να γίνονται τόσο για την πρόληψη όσο και για την κατάσβεση των πυρκαγιών, πληροφορήθηκα ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εξεταστεί το θέμα, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει σε σχετική διαβούλευση με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για το πιο πάνω θέμα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1006, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017 στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.429 αναφορικά με την εισήγηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, με σκοπό την αποσύνδεση των προσλήψεων δασοπυροσβεστών και αγροπυροσβεστών από τις προσλήψεις έκτακτων εργατών ή εργατών αορίστου χρόνου, πληροφορήθηκα ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εξετάσει το θέμα, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις των αρμόδιων τμημάτων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει σε σχετική διαβούλευση με τα αρμόδια τμήματα για το πιο πάνω θέμα, ώστε να στελεχωθεί το Τμήμα Δασών με μόνιμο προσωπικό που θα μπορεί να είναι σε επιφυλακή ανά πάσα στιγμή, θα είναι πιο επαγγελματικό, πιο ομοιογενές και συνεπώς πιο λειτουργικό.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1007, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, στην ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.011.01.430 αναφορικά με την εισήγηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα για ενίσχυση του σώματος δασοκομάντος με κατάλληλα εκπαιδευμένους δασοπυροσβέστες, οι οποίοι θα επεμβαίνουν πρώτοι, ώστε να μειωθεί ο χρόνος επέμβασης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, πληροφορήθηκα ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εξετάσει το θέμα, αφού λάβει τις απόψεις των αρμόδιων τμημάτων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει σε σχετική διαβούλευση με τα αρμόδια τμήματα για το ενδεχόμενο ενίσχυσης του σώματος δασοκομάντος με κατάλληλα εκπαιδευμένους δασοπυροσβέστες.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1010, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω παρατηρήσει ότι επανήλθε το φαινόμενο της τοποθέτησης αφισών σε πινακίδες της τροχαίας και σε πυλώνες οδικού φωτισμού από ορισμένες κομματικές νεολαίες, αλλά και μη κομματικούς οργανισμούς. Είτε πρόκειται για προώθηση πολιτιστικών ή πολιτικών εκδηλώσεων είτε για εμπορικές διαφημίσεις επιχειρήσεων, αφίσες τοποθετούνται μαζικά σε πασσάλους της ΑΗΚ, οδικές πινακίδες και αλλού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να τερματιστεί η παράνομη τοποθέτηση αφισών σε πινακίδες τροχαίας, σε πυλώνες οδικού φωτισμού και αλλού.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1011, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στην Αθήνα η ιστορική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο “Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη - 1000 Φωνές”.
 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη προσφορά του μουσικοσυνθέτη στον ελληνικό πολιτισμό, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σκέψεις να αναληφθούν πρωτοβουλίες προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη και στην Κύπρο.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1012, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι προωθείται η μετακίνηση των εκτοπισμένων κτηνοτρόφων που διαχειρίζονται τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας τεμάχια γης στην περιοχή της κοινότητας Ανδρολίκου στην Πάφο λόγω της εγκατάστασης λατομείου στην περιοχή.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, αν το εν λόγω λατομείο είναι σε κοντινή απόσταση ή μέσα σε περιοχή προστασίας της φύσης “Natura 2000” και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία μετακίνησης των κτηνοτρόφων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1013, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στην έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ετήσια εισφορά κοινοτικών υπηρεσιών που επιβάλλουν τα κοινοτικά συμβούλια στους κατόχους περιουσίας στα όριά τους δυνάμει του περί Κοινοτήτων Νόμου, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016, καταγράφονται παράπονα πολιτών κατά του ύψους της ετήσιας εισφοράς κοινοτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, τους παραπονούμενους απασχολεί κυρίως ο τρόπος υπολογισμού της ετήσιας εισφοράς που τους επιβάλλεται. Υποστηρίζεται ότι πρόκειται για υψηλή χρηματική επιβάρυνση, χωρίς να τεκμηριώνεται η αντικειμενικότητα και η ορθότητά της σε συνάρτηση με την εκάστοτε περιουσία.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετήσει την υπό αναφορά έκθεση και με ποιο τρόπο σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού της ετήσιας εισφοράς κοινοτικών υπηρεσιών. Υπάρχουν οποιεσδήποτε σκέψεις για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1014, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τα είκοσι δύο πράσινα σημεία τα οποία δημιουργήθηκαν παγκύπρια μόνο τέσσερα τα οποία βρίσκονται στην επαρχία Πάφου λειτουργούν κανονικά. Αν και οι εργασίες για τη δημιουργία των υπόλοιπων δεκαοχτώ πράσινων σημείων έχουν ολοκληρωθεί από το Δεκέμβριο του 2016, αυτά παραμένουν ανενεργά. Σε αρκετές περιπτώσεις, λόγω του ότι τα πράσινα σημεία παραμένουν ανενεργά, πολίτες τοποθετούν τα σκουπίδια τους στη γύρω περιοχή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται υπαίθριοι σκυβαλότοποι, όπου κάθε λογής απορρίμματα αφήνονται εκεί χωρίς κανένα διαχωρισμό, εποπτεία ή κατάλληλη διαχείριση. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σημαντικά προβλήματα τόσο στον περιβάλλοντα χώρο των -ακόμα ανενεργών- πράσινων σημείων όσο και στους δήμους και τις κοινότητες εντός των οποίων αυτά εμπίπτουν.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο τόσο μεγάλος αριθμός πράσινων σημείων παραμένει μέχρι σήμερα ανενεργός και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε αυτά να λειτουργήσουν το συντομότερο δυνατό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1022, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2017, ποσό ύψους €50.000 προορίζεται για την κάλυψη χορηγίας σε οργανώσεις για την προστασία των ζώων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιων κριτηρίων χρηματοδοτείται κάθε φιλοζωική οργάνωση. Παρακαλώ όπως κατατεθεί στο σώμα κατάλογος στον οποίο να εμφανίζεται το ύψος των χορηγιών για τα έτη 2016-2017, καθώς και οι οργανώσεις στις οποίες έχουν διανεμηθεί.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1023, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, για αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού με νέους σύγχρονους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, τον παρακαλώ να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι δήμοι έχουν ήδη προχωρήσει ή πρόκειται να προχωρήσουν στην υιοθέτηση τέτοιων προγραμμάτων, καθώς και αν η εξοικονόμηση της ενέργειας από τους λαμπτήρες οδικού φωτισμού θα επιτρέψει στις τοπικές αρχές να διατηρούν τον οδικό φωτισμό κατά τα σκοτεινά πρωινά του χειμώνα, αυξάνοντας τα επίπεδα οδικής ασφάλειας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1024, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, στην ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.011.01.080 αναφορικά με τις κυβερνητικές κατοικίες στην περιοχή του Τροόδους παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά την παραίτηση του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αξιοποίησης των κυβερνητικών κατοικιών που προσφέρονται για διακοπές μόνο σε δημόσιους υπαλλήλους.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1025, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω λάβει καταγγελία σύμφωνα με την οποία στέλεχος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) κατέχει παράνομα θέση Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ (Κλίμακα Α14), αφού δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα που αυτή απαιτεί. Το θέμα των προσόντων του εν λόγω λειτουργού απασχόλησε και την Ελεγκτική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την έκθεσή της για τον ΚΟΑ (2016), η υπόθεση έχει ήδη εξεταστεί από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, το οποίο αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να μην ανακαλέσει την απόφασή του για διορισμό του λειτουργού. Στη συνέχεια η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε όπως τεθεί ενώπιον και του νομικού συμβούλου του οργανισμού το κατά πόσο η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι σύννομη και ο νομικός σύμβουλος έκρινε ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι σύννομη. Παρ’ όλα αυτά ο Γενικός Ελεγκτής, έχοντας επιφυλάξεις, συνέστησε όπως το θέμα προωθηθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και μετέπειτα στο Γενικό Εισαγγελέα για γνωμάτευση. Ο ΚΟΑ ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι έχουν σταλθεί τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την υπό αναφορά υπόθεση, αν την έχει εξετάσει και αν έχει προωθήσει τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα στο Γενικό Εισαγγελέα. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1026, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2017, με θέμα την ανάγκη ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Κύπρο υπήρξε δέσμευση από πλευράς κυβέρνησης ότι θα υπάρξει περαιτέρω στήριξη της βιολογικής καλλιέργειας. Ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών δυστυχώς ανέφερε ότι δε δίνονται επαρκή κίνητρα, με αποτέλεσμα οι βιοκαλλιεργητές να μπαίνουν στην ίδια μοίρα με τους γεωργούς που ασχολούνται με τη συμβατική καλλιέργεια. Επίσης, σε επιστολή του συνδέσμου προς τον Υπουργό Γεωργίας κ. Νίκο Κουγιάλη, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2017, αναφέρονται προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τις πρόνοιες των σχεδίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην αμειψισπορά, τις ξερολιθιές κτλ.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν λυθεί τα προβλήματα των βιοκαλλιεργητών που προκύπτουν από τα σχέδια του ΠΑΑ 2014-2020. Ακόμη, παρακαλώ όπως ενημερώσει το σώμα αν έχει προχωρήσει σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να δοθούν περαιτέρω κίνητρα και να ενισχυθεί η βιολογική καλλιέργεια. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της κυβέρνησης όσον αφορά στην ενίσχυση τόσο της βιολογικής καλλιέργειας, αλλά και της βιολογικής κτηνοτροφίας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1027, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.080, αναφορικά με τις κυβερνητικές κατοικίες στην περιοχή Τροόδους, πληροφορήθηκα ότι δεν υπάρχει έγκριση για τη χρήση της κατοικίας του Τμήματος Δασών η οποία βρίσκεται στην πλατεία Τροόδους και χρησιμοποιείται από υπαλλήλους του τμήματος.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο εκκρεμεί η έγκριση για χρήση της υπό αναφορά κατοικίας.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1028, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι κοντά στην κοινότητα Σιας χωροθετήθηκε πεδίο βολής, ενώ παράλληλα επετράπη επέκταση της οικιστικής ζώνης, με αποτέλεσμα πεδίο βολής και οικιστική περιοχή να συγκατοικούν. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι το πεδίο βολής χωροθετήθηκε μέσα σε δασική περιοχή. Στο σημείο φαίνεται ότι από το 2000 και εντεύθεν προκλήθηκαν δεκαοκτώ πυρκαγιές, οι οποίες εν πολλοίς αποδίδονται στη δραστηριότητα του πεδίου βολής. Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται έντονα. Κάποιοι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι αγόρασαν τεμάχια γης στην περιοχή χωρίς να γνωρίζουν ότι θα επιτάσσονταν, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να μην τους παραχωρείται πολεοδομική άδεια ανέγερσης κατοικίας λόγω του πεδίου βολής.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως το πεδίο βολής χωροθετήθηκε εντός δασικής περιοχής και, αν ναι, για ποιο λόγο πάρθηκε αυτή η απόφαση. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, αν προτίθεται να επανεξετάσει την υπό αναφορά απόφασή του.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1033, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι εξετάζεται από την Πολεοδομία αίτηση που έχει καταθέσει η Αρχιεπισκοπή Κύπρου για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στην παραλιακή περιοχή της Γεροσκήπου. Παρ’ όλα αυτά, πολλά είναι τα προβλήματα που προκύπτουν από το χώρο που επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη ανάπτυξη. Αρχικά, στο μέσο του συγκεκριμένου τεμαχίου φαίνεται να υπάρχουν αρχαιότητες οι οποίες δεν έχουν ανασκαφεί, ενώ δεν έγινε ούτε διαδικασία απαλλοτρίωσης, όπως ακολουθείται σε ανάλογες περιπτώσεις. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, αν και πριν από δύο χρόνια διενήργησε μια διερευνητική ανασκαφή, αυτή ωστόσο διακόπηκε, αφού δεν είχε εξασφαλιστεί η απαραίτητη άδεια από τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου, την Αρχιεπισκοπή. Επιφυλάξεις για την ανάπτυξη φαίνεται να έχει εκφράσει και η Πολιτική Αεροπορία επικαλούμενη την ασφάλεια των πτήσεων, καθώς η ανάπτυξη βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο Πάφου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη συνοδεύτηκε από τις ανάλογες πιέσεις σε επίπεδο δημοτικών συμβούλων, προκειμένου αυτοί να εγκρίνουν τα έργα. Ταυτόχρονα, η παρακείμενη θαλάσσια περιοχή εντάσσεται στο σχέδιο “Natura 2000”, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να εντάσσεται και το χερσαίο τεμάχιο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η άποψή του για τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη και τις συνέπειες που επισείει σε αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό και πολιτικό επίπεδο, δεδομένου ότι υπάρχει καταγγελία ότι έχουν εξασκηθεί πιέσεις και έχει αποχαρακτηριστεί ο αρχαιολογικός χώρος, προκειμένου να διευκολυνθεί η ιδιωτική ανάπτυξη.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1034, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του τέως Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.414 αναφορικά με την εισήγησή μου για υποχρεωτική επιστροφή των άδειων φυσιγγίων κατά την αγορά καινούριων με την εισαγωγή σχετικής έκπτωσης, μέσω νομοθετικής πρόνοιας στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο, πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο επρόκειτο να εξετάσει το θέμα, αφού προβεί σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (οργανωμένους κυνηγούς, κατασκευαστές φυσιγγίων, ιδιοκτήτες καταστημάτων κυνηγετικών ειδών κ.λπ.).
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με το θέμα, ιδιαίτερα στα πλαίσια της κατάθεσης τροποποιητικού νομοσχεδίου για τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο, και, εάν ναι, ποιες ήταν οι απόψεις των εμπλεκόμενων μερών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1035, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Άμυνας, παρά τις επιφυλάξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προχώρησε πρόσφατα, με περίεργες και ύποπτες διαδικασίες ανάθεσης και όχι μέσω της νόμιμης διαδικασίας των δημόσιων συμβάσεων, στην αγορά οκτακοσίων ζευγών στρατιωτικών αρβυλών προς πενήντα πέντε ευρώ το ένα, με συνολική δαπάνη σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ, επικαλούμενο άμεση ανάγκη.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί παρέκαμψε τη νενομισμένη διαδικασία και τις ανησυχίες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και προχώρησε σε αυτή την περίεργη και ύποπτη ανάθεση της προμήθειας μεγάλου αριθμού στρατιωτικών αρβυλών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1036, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν εγκατεστημένα σε όλη την κυπριακή επικράτεια αλεξικέραυνα τα οποία εργάζονται με ραδιενέργεια. Τα αλεξικέραυνα εισήχθησαν στην Κύπρο τη δεκαετία του 1970-80 και εγκαταστάθηκαν από συγκεκριμένη εταιρεία. Το τελευταίο διάστημα από πολλά κτίρια, κυρίως ξενοδοχειακές μονάδες, στα οποία πραγματοποιούνται ανακαινίσεις, αφαιρούν τα εν λόγω αλεξικέραυνα χωρίς τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού και μη γνωρίζοντας τους πιθανούς κινδύνους λόγω κυρίως της ραδιενέργειας που εκπέμπουν. Όπως έχω πληροφορηθεί, άλλες χώρες, π.χ. Σερβία, έχουν χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκά κονδύλια για την αφαίρεσή τους και την ανάλογη διαχείρισή τους ως επικίνδυνων ραδιενεργών αποβλήτων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει το υπό αναφορά θέμα και αν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την αφαίρεση των εν λόγω ραδιενεργών αλεξικέραυνων με τήρηση όλων των προδιαγραφών ασφαλείας.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1037, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.222, αναφορικά με την υποχρεωτική κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων των εστιατορίων/ξενοδοχείων, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος βρίσκεται στη διαδικασία ετοιμασίας όρων προσφοράς για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης της τοπικής αρχής, των εμπλεκόμενων/υπόχρεων βάσει της νομοθεσίας διαχείρισης των αποβλήτων φορέων και του κοινού. Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα Περιβάλλοντος μελετά το ενδεχόμενο δημιουργίας σχεδίου χορηγιών προς τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο θα μπορούσε να καλύψει την επιχορήγηση:

1. μονάδων αξιοποίησης των χωριστά συλλεχθέντων αποβλήτων, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στην αύξηση των συλλεχθέντων ποσοτήτων, και

2. επιχειρήσεων/παραγωγών αποβλήτων, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες, που θα προκύψουν από το προαναφερθέν νομοθέτημα.
Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με την απάντηση του κ. υπουργού, θα δινόταν στα οργανικά απόβλητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αποφασιστεί η δημιουργία σχεδίου χορηγιών προς τον ιδιωτικό τομέα σχετικά με τη συλλογή αποβλήτων, όπως αναφέρεται στην απάντησή του για την πιο πάνω κοινοβουλευτική μου ερώτηση.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1038, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.222, αναφορικά με την υποχρεωτική κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων των εστιατορίων/ξενοδοχείων, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος βρισκόταν στη διαδικασία ετοιμασίας σχετικών κανονισμών κάτω από τον περί Αποβλήτων Νόμο, ο οποίος ενισχύει την ενεργό εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Σύμφωνα με τον υπουργό, το υπό αναφορά νομοθέτημα βρισκόταν στα τελικά στάδια ετοιμασίας του και ανεμένετο σύντομα να αποσταλεί στην τοπική αυτοδιοίκηση για έναρξη διαβουλεύσεων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία των υπό αναφορά κανονισμών, αν έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.004, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει επιστρέψει στο λιμάνι της Λάρνακας το πλοίο SAIPEM FDS, το οποίο αναστάτωνε τους κατοίκους της περιοχής από την οχληρία που προκαλούσε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017. Είχα γίνει και στο παρελθόν δέκτης καταγγελιών από πολίτες της Λάρνακας οι οποίοι υποστήριζαν ότι το εν λόγω πλοίο δημιουργούσε εκτεταμένη οχληρία σε εικοσιτετράωρη βάση. Υπενθυμίζεται ότι το λιμάνι Λάρνακας δε διαθέτει βιομηχανική ζώνη και εφάπτεται των οικιστικών περιοχών όπου διαμένουν ηλικιωμένα άτομα ή ασθενείς που χρειάζονται ησυχία και δεν μπορούν να ζουν υπό συνθήκες ηχορύπανσης.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο επετράπη εκ νέου ο ελλιμενισμός του εν λόγω πλοίου, αγνοώντας τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής, και αν γνωρίζει πότε πρόκειται να αποχωρήσει.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.005, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι σύζυγοι των θυμάτων της έκρηξης στο Μαρί είχαν υποβάλει αίτημα για παραχώρηση επιδόματος μονογονιού αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες το απέρριψαν. Όπως αναφέρουν τα λεφτά που πήραν από το κράτος ως αποζημίωση και τα λεφτά που τους καταβλήθηκαν μέσα από δικαστικές διαδικασίες μετά το θάνατο των συζύγων τους είναι κατατεθειμένα στα ονόματα των παιδιών των θυμάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις μητέρες τους. Παρ’ όλα αυτά, το κράτος υπολογίζει αυτά τα λεφτά ως εισοδήματα και δεν αναγνωρίζει στις μητέρες το δικαίωμα να παίρνουν επίδομα μονογονιού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω πληροφορίες και αν το κράτος προτίθεται να επανεξετάσει την απόφασή του, ώστε να δοθεί επίδομα μονογονιού στις χήρες των θυμάτων από την έκρηξη στο Μαρί.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.006, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι παιδιά με ειδικές ανάγκες ήρθαν αντιμέτωπα με μια πρωτοφανή ρατσιστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψή τους σε χώρο αναψυχής. Ειδικότερα, καλοκαιρινό σχολείο το οποίο απασχολεί παιδιά με ειδικές ανάγκες επισκέφθηκε εστιατόριο στο Lady’s Mile στη Λεμεσό, στα πλαίσια εξωσχολικών δραστηριοτήτων που στόχο έχουν την επιτυχή ενσωμάτωση της ομάδας των παιδιών αυτών στο γενικό σύνολο. Ενώ τα παιδιά μαζί με τους ειδικούς συνοδούς τους είχαν εισέλθει κόσμια στον εσωτερικό χώρο του εστιατορίου, ο οποίος κλιματιζόταν, τους ζητήθηκε να μετακινηθούν στον εξωτερικό χώρο όπου η θερμοκρασία κυμαινόταν άνω των τριάντα πέντε βαθμών Κελσίου. Αν και οι εκπαιδευτικοί εξήγησαν ότι κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών, ορισμένα από τα οποία μπορεί να υποστούν επιληπτικά επεισόδια λόγω της έκθεσής τους στην υψηλή θερμοκρασία, ο ιδιοκτήτης του χώρου επέμεινε στην αδιανόητη απόφασή του, ζητώντας τους εν τέλει να αποχωρήσουν.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει περιέλθει εις γνώσιν του το υπό αναφορά περιστατικό και αν το έχει διερευνήσει, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.007, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017, σε ερώτησή μου (Αρ. Φακ. 23.06.011.01.502) αναφορικά με το νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί Θέσπισης Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στην Κυπριακή Δημοκρατία Νόμος του 2016” πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών βρισκόταν στη διαδικασία οριστικοποίησης του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. Στη συνέχεια αναμένετο να ζητηθούν οι απόψεις συγκεκριμένων εμπλεκόμενων φορέων επί του τελικού κειμένου, ώστε το νομοσχέδιο να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ψήφισή του σε νόμο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ετοιμασίας του υπό αναφορά νομοσχεδίου και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.017, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχετικά με τη μετακίνηση των 4 000 και πέραν τόνων μεταχειρισμένων ελαστικών από το χώρο των Λατομείων Λατούρος, ο οποίος βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου στον αδειοδοτημένο χώρο της Τσιμεντοποιείας Βασιλικού, θα χρειαστεί κονδύλι ύψους γύρω στις €250.000. Το κόστος της μεταφοράς έπειτα από παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας θα αναλάβει το κράτος.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο φαίνεται να αντίκειται στη νομοθετική πρόνοια “ο ρυπαίνων πληρώνει”, αφού ιδιωτική εταιρεία έχει πληρωθεί για τη συλλογή των υπό αναφορά ελαστικών και είχε ως υποχρέωσή της τη μετακίνησή τους σε ασφαλή χώρο μέχρι τη διαχείρισή τους ως εναλλακτικό καύσιμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο θα αναγκαστούν οι Κύπριοι φορολογούμενοι να πληρώσουν το ποσό μεταφοράς και διαχείρισης των υπό αναφορά ελαστικών, τη στιγμή που την ευθύνη πρέπει να αναλάβει η εταιρεία η οποία ήταν υπεύθυνη για τη συλλογή και ασφαλή διαχείρισή τους.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.018, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε σχέση με την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Βασιλικό στις 3 Ιουλίου 2017, πληροφορήθηκα ότι ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, ο κ. Κώστας Χατζηπαναγιώτου, ανέφερε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος ότι η Τσιμεντοποιία Βασιλικού χρησιμοποιούσε παράνομα και παράτυπα το χώρο για αποθήκευση ελαστικών και άλλων εναλλακτικών ανακυκλώσιμων υλικών. Όπως ο ίδιος εξήγησε, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο το Τμήμα Περιβάλλοντος είχε καλέσει την Τσιμεντοποιία Βασιλικού να μεταφέρει τα ελαστικά σε άλλο αδειοδοτημένο χώρο, κάτι τέτοιο δεν έγινε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά στις αρχές Ιουλίου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν επιβληθεί οποιεσδήποτε ποινές στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού για τη ρύπανση που προκλήθηκε στην περιοχή μετά, αλλά και πριν από την πυρκαγιά. Πότε θα εφαρμοστεί και στην Κύπρο η αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”; Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν πρόκειται να διενεργηθεί οποιαδήποτε μελέτη για τις επιπτώσεις που είχε η πυρκαγιά στην περιοχή, π.χ. στο υπέδαφος, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την αποκατάσταση/απορρύπναση της περιοχής.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.019, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι δίνονται έμμεσα κίνητρα για την εισαγωγή ρυπογόνων οχημάτων παλαιότερης τεχνολογίας. Τα εν λόγω αυτοκίνητα φαίνεται ήδη να αποτελούν το 60% των εγγεγραμμένων οχημάτων, την ίδια στιγμή που, βάσει των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική ενεργειακή κατανάλωση οφείλει έως το 2020 να ανέλθει στο 13%. Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2015 το υπό αναφορά ποσοστό βρισκόταν μόλις στο 9%.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε ρυθμίσεις που να ευνοούν την εισαγωγή οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας και, εάν ναι, ποιες είναι αυτές και για ποιο λόγο υπάρχουν ακόμα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.020, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η τοπική αρχή Ίνειας σκοπεύει να εντατικοποιήσει την τουριστική εκμετάλλευση των δύο κόλπων της Λάρας, οι οποίοι, ως γνωστόν, αποτελούν ευρωπαϊκής σημασίας βιότοπο ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών. Σύμφωνα με την πληροφόρησή μου, σχεδιάζεται η τοποθέτηση επιπλέον κρεβατιών και ομπρελών θαλάσσης στο νότιο κόλπο της Λάρας, καθώς και η τοποθέτηση για πρώτη φορά σε συστηματική βάση και για εμπορική εκμετάλλευση αριθμού κρεβατιών και ομπρελών παραλίας σε μέρος του βόρειου κόλπου της Λάρας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτά τα σχέδια της τοπικής αρχής Ίνειας και αν με την υλοποίηση των σχεδίων αυτών θα επηρεαστεί αρνητικά ο βιότοπος ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.021, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοσδήποτε ειδικός και τεκμηριωμένος λόγος για τον οποίο το Υπουργείο Υγείας έχει σταματήσει να χρηματοδοτεί την αντικαπνιστική διαφώτιση με την προβολή αντικαπνιστικών διαφημιστικών σποτ, την έκδοση αφισών και άλλων διαφημιστικών (κυρίως ηλεκτρονικό υλικό) με στόχευση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ώστε να απελευθερωθούν άνθρωποι από τη βλαβερή αυτή συνήθεια. Σημειώνεται ότι η Κύπρος κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στην κατά κεφαλήν κατανάλωση καπνικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.022, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πολιτιστικό κέντρο “Σκαλί” Αγλαντζιάς δεν έχει ακόμα εξασφαλίσει τελική έγκριση της ηλεκτρολογικής του εγκατάστασης από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, κάτι που κρίνεται πολύ επικίνδυνο. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με άλλα στάδια και αμφιθέατρα σε όλη την Κύπρο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον κατάλογο με τα στάδια και αμφιθέατρα που έχουν αδειοδοτηθεί από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εκκρεμεί η αδειοδότησή τους, αλλά και αυτών που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για επιθεώρηση και αδειοδότηση). Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα για ποιο λόγο επιτρέπεται ακόμη η λειτουργία σε μη αδειοδοτημένα στάδια και αμφιθέατρα, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για επίλυση αυτού του σοβαρού θέματος.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.023, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί για τις καταγγελίες εναντίον της νέας ηγεσίας του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας της Αστυνομίας Κύπρου, σύμφωνα με τις οποίες η υπηρεσία ολιγωρεί, με συνέπεια τη δραματική μείωση του αριθμού των διώξεων των λαθροθηρών. Οι καταγγελίες προέρχονται από οργανώσεις περιβαλλοντιστών, οι οποίες για χρόνια συνεργάζονται με τον Ουλαμό Πάταξης Λαθροθηρίας. Συγκεκριμένα, οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι οι διώξεις κατά των λαθροθηρών έχουν μειωθεί, όχι γιατί έχει περιοριστεί η λαθροθηρία, αλλά επειδή δυστυχώς η νέα ηγεσία του ουλαμού ακολουθεί ανορθόδοξες και αναποτελεσματικές πρακτικές. Έχω πληροφορηθεί επίσης για περίεργες συναντήσεις του επικεφαλής του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας με παράγοντες του υποκόσμου, αλλά και με πολιτικά πρόσωπα της περιοχής της ελεύθερης Αμμοχώστου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες, αν τις έχει εξετάσει και ποια η θέση του. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των διώξεων των λαθροθηρών για τη φετινή περίοδο συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.026, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων από κατοίκους της κοινότητας Δευτεράς που αφορούν την έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης σε προαύλια δημοτικών σχολείων και επαναλαμβανόμενες κλοπές και ζημιές σε δημόσια κτίρια και ιδιωτική περιουσία.
 

Συγκεκριμένα, η καταγγελία αφορά τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς, ίσως και λόγω της χαμηλής περίφραξης του σχολείου, όπου προκαλείται έντονη οχληρία, ζημιές και κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Επιπλέον, σημειώθηκαν επανειλημμένα κλοπές στην περιοχή, με την αστυνομία να αδυνατεί να προστατεύσει τους κατοίκους, τη δημόσια και την ιδιωτική περιουσία. Συνεπώς, η αστυνόμευση στην περιοχή Δευτεράς είναι επιεικώς ανεπαρκής.
 

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προβεί στους ανάλογους σχεδιασμούς και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος και ποια χρονοδιαγράμματα έχουν τεθεί, λαμβάνοντας υπόψη την τραγική αυτή κατάσταση και τον αρνητικό επηρεασμό της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.027, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας από κατοίκους της κοινότητας Δευτεράς που αφορά την εκκρεμότητα και την καθυστέρηση της συνέχισης του έργου του γραμμικού πάρκου και του πεζοδρόμου/ποδηλατοδρόμου Πεδιαίου και στα όρια της κοινότητας Δευτεράς.
 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, έχει παραχωρηθεί κονδύλι προς το κοινοτικό συμβούλιο Δευτεράς για τη δημιουργία πεζοδρόμου/ποδηλατοδρόμου, το οποίο όμως παραμένει αναξιοποίητο. Για τον πεζόδρομο/ποδηλατόδρομο εκκρεμεί η κατασκευή μέρους του που βρίσκεται εντός του δήμου Λακατάμιας, έργο το οποίο είναι άγνωστο γιατί δεν υλοποιείται.
 

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να προχωρήσει η κατασκευή του πολεοδομικού έργου του πεζοδρόμου/ποδηλατοδρόμου και του γραμμικού πάρκου Πεδιαίου στην περιοχή της Λακατάμιας και της Δευτεράς και ποια χρονοδιαγράμματα έχουν τεθεί, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.033, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εταιρεία “Crocopark” σχεδιάζει τη δημιουργία πάρκου κροκοδείλων στην περιοχή της κοινότητας Ψεματισμένου. Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, στο πάρκο θα φιλοξενούνται εκατό ώριμοι κροκόδειλοι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τη χορήγηση άδειας για τη δημιουργία πάρκου κροκοδείλων, αν έχει υποβληθεί μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και αν υπάρχει η τεχνογνωσία και η εμπειρογνωμοσύνη για τη διαχείριση μεγάλων ερπετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.034, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Προσλήψεως Εκπαιδευμένων Τυφλών Τηλεφωνητών στη θέση Τηλεφωνητή στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ειδικαί Διατάξεις) Νόμου του 1988, “Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου στις κενές θέσεις τηλεφωνητών στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διορίζονται κατά προτεραιότητα υποψήφιοι τυφλοί οι οποίοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα από τα σχέδια υπηρεσίας προσόντα και οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι τηλεφωνητές”. Δυστυχώς, έχω πληροφορηθεί ότι είκοσι τυφλά άτομα αναμένουν να εργοδοτηθούν ως τηλεφωνητές σε δημόσιες υπηρεσίες και αντ’ αυτών επιλέγεται μια ιδιωτική εταιρεία ως ανάδοχος, κατά παράβαση της υπό αναφορά νομοθεσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι εν λόγω πληροφορίες και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την άμεση εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.035, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με την ελλιπή εφαρμογή του νέου νόμου σχετικά με το κάπνισμα, του περί Προστασίας της Δημόσιας Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου του 2017. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μεταξύ άλλων έχω δεχθεί παράπονα σχετικά με το κάπνισμα σε εισόδους νοσοκομείων και σε παιδότοπους και σχετικά με τη χρήση ηλεκτρικών τσιγάρων σε εσωτερικούς χώρους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έλαβε, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό και όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα για τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.036, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός συνταξιούχων αστυνομικών οι οποίοι έκαναν χρήση του δικαιώματος αφυπηρέτησής τους πριν από την ψήφιση και την εφαρμογή του άρθρου 27 του περί Συντάξεως Νόμου [Ν. 97(Ι)/1997], που αφορά την οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση, διεκδικούν μέρος του εφάπαξ ποσού και τις συντάξεις τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει δυνατότητα να επεκταθεί η εφαρμογή του νόμου σε όσους συνταξιούχους δεν έτυχαν αυτού του ωφελήματος.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.037, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μεταξύ των εγκαταστάσεων του ΡΙΚ και των κτιρίων του Αρχηγείου Αστυνομίας στην περιοχή Αθαλάσσας στο δήμο Αγλαντζιάς υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες μεγάλος αριθμός εγκαταλελειμμένων οικιών, οι οποίες για δεκαετίες χρησιμοποιήθηκαν για στέγαση άπορων οικογενειών αστυνομικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ιστορικό της ανέγερσης, χρήσης και εγκατάλειψης των αστυνομικών οικιών στην περιοχή ΡΙΚ στη Λευκωσία, ποια είναι σήμερα η χρήση τους και αν υπάρχουν σχέδια για την αξιοποίηση των συγκεκριμένων οικιών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.038, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας προχώρησε στην έκδοση για δεύτερη φορά άδειας οικοδομής για ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών στην Ορμίδεια σε περιοχή όπου σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων από το σημείο ανέγερσης υπάρχουν δύο νηπιαγωγεία. Η απόφαση αυτή παραβιάζει απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία είχε ακυρωθεί η πρώτη άδεια οικοδομής, λόγω του ότι σύμφωνα με το Δικαστήριο δεν είχε προηγηθεί η απαραίτητη έρευνα για τις επιπτώσεις που θα έχει στην υγεία των κατοίκων της περιοχής η ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διενεργηθεί η απαραίτητη έρευνα για τις επιπτώσεις που θα έχει στην υγεία των περιοίκων η ανέγερση του υπό αναφορά πρατηρίου πετρελαιοειδών, όπως υποδεικνύει η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.039, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Κατυδάτων στην περιοχή της κοιλάδας της Σολέας δεν περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό για τη δημιουργία κεντρικού αποχετευτικού συστήματος των οικιακών λυμάτων της περιοχής. Όπως πληροφορούμαι, ο σταθμός επεξεργασίας των λυμάτων βρίσκεται πολύ κοντά στην κοινότητα, όμως για κάποιο λόγο το μικρό αυτό χωριό δεν έχει περιληφθεί στο σχεδιασμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και γιατί το χωριό Κατύδατα δεν έχει συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό για το κεντρικό αποχετευτικό της κοιλάδας της Σολέας και πώς σχεδιάζεται να γίνεται ο διαχωρισμός των οικιακών υγρών αποβλήτων της κοινότητας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.040, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι αυξημένες ποσότητες αλατιού εντοπίστηκαν στο έδαφος της επαρχίας Λάρνακας λόγω της άρδευσης καλλιεργειών τριφυλλιού (μηδική) με επεξεργασμένο νερό. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωργίας, η υψηλή αλατότητα του εδάφους σε κάποιες περιοχές συνιστά σοβαρή απειλή για την παραγωγικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα της καλλιέργειας του τριφυλλιού, αλλά προφανώς και άλλων καλλιεργειών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης του υπό αναφορά προβλήματος, πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της αύξησης της αλατότητας του εδάφους λόγω της άρδευσης των καλλιεργειών με νερό από επεξεργασμένα λύματα και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει προς αντιμετώπισή του.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.041, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα (CO2) από τη χρήση ενέργειας για το 2016, η Κύπρος κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στις εκπομπές CO2 το 2016, έως και +7%, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και αν το μερίδιο της Κύπρου στο συνολικό όγκο εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει το χαμηλότερο, στο 0,2%, μαζί με τη Λετονία, εντούτοις το ποσοστό της αύξησης των εκπομπών CO2 από τη χρήση ενέργειας οφείλει να μας προβληματίσει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αιτιολογεί το μεγάλο ποσοστό αύξησης και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές CO2 από τη χρήση ενέργειας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.043, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ενημερωθεί και κατά πόσο έχει προβεί σε ενέργειες για το περιστατικό που έγινε πρόσφατα και αφορά εν πλω μεταφορά ομάδας εθνικιστών ανοικτά της Κύπρου, με σκοπό να παρεμποδίσει πρόσφυγες από Ασία να εισέλθουν στην Ευρώπη.

Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν πως από το συγκεκριμένο πλοίο με ονομασία “C Star” και σημαία Μογγολίας είχε αποβιβαστεί παράνομα προσωπικό σε κυπριακό έδαφος και πως γενικότερα ανέπτυξε παράνομη δραστηριότητα στα ανοικτά μεταξύ Αμμοχώστου και Ακρωτηρίου.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.044, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα μεταλλικά πλαίσια που έχουν τοποθετηθεί στην παραλία της Πέτρας του Ρωμιού με σκοπό εικαστικές δραστηριότητες θα απομακρυνθούν αμέσως και δε θα μείνουν μόνιμα στον ιερό και συνάμα περιβαλλοντικά ευαίσθητο χώρο, λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις που αναμένεται να υποστεί το φυσικό περιβάλλον και πιθανόν η πανίδα της προστατευόμενης αυτής περιοχής.»

 

Απάντηση

 


 

 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.045, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έγινε ενημέρωση για την παράνομη επέμβαση στην Πέτρα του Ρωμιού και γιατί δεν πέρασε από την αρμόδια επιτροπή για αναπτύξεις που γίνονται σε περιοχές Natura 2000 του Τμήματος Περιβάλλοντος. Πρέπει τέλος να ληφθεί υπόψη πως η επέμβαση αυτή αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αλλοίωση και ουσιαστική υποβάθμιση του φυσικού τοπίου σε μία τόσο σημαντική και ευαίσθητη περιοχή, με ιδιαίτερο πολεοδομικό, χωροταξικό και αρχαιολογικό καθεστώς.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.046, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών, όπως προνοείται από το νόμο περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας του 1997.

Έχω πληροφορηθεί πως δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από την κυβέρνηση όσον αφορά στο πρόβλημα που προκύπτει από τη δυσλειτουργία της επιτροπής με κύρια εκκρεμότητα την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ώστε να ασκείται ο απαραίτητος εποπτικός και συμβουλευτικός ρόλος της, που της ανατέθηκε από το νόμο.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.047, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα ιατρικά έξοδα που επωμίζονται οι γονείς αυτιστικών παιδιών κάθε μήνα αθροίζουν ένα κοστολόγιο πέραν των €1.800 μηνιαίως, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς προβαίνουν και στη σύναψη δανείων, για να είναι σε θέση να πληρώνουν τους γιατρούς των παιδιών. Τα έξοδα αυτά αφορούν την κάλυψη των απαραίτητων ιατρικών εξόδων για λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει κατανοήσει τα προβλήματα των εν λόγω οικογενειών και κατά πόσο πρόκειται να προβεί στις δέουσες ενέργειες, είτε ενισχύοντας οικονομικά είτε καλύπτοντας τα ιατρικά έξοδα των γονέων των αυτιστικών παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη πόσο χαμηλό είναι το επίδομα που καταβάλλεται από το κράτος, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά κάτω από αυτές τις δυσβάστακτες συνθήκες.

Παρακαλώ λοιπόν τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συμφωνεί με την ανάγκη αύξησης του ποσού του επιδόματος για τα αυτιστικά παιδιά.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.052, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας από Κυπρίους αγελαδοτρόφους ότι πρόσφατα έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές των παραγωγικών βοοειδών στην Κύπρο. Η καταγγελία αφορά πρόσφατη εισαγωγή από την Ιταλία. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, σημειώθηκαν και πολλοί θάνατοι ζώων εν πλω και πολλές αγελάδες ρίχθηκαν στη θάλασσα. Οι Κύπριοι αγελαδοτρόφοι ανησυχούν από την αύξηση των εισαγωγών αγελάδων στην Κύπρο, γιατί επηρεάζεται η κυπριακή παραγωγή ζώων για αναπαραγωγή και παραγωγή γάλακτος. Ανησυχούν επίσης για την πιθανή εισαγωγή ασθενειών. Τίθενται επίσης θέματα αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων μέσα στα πλοία και τη διαχείριση των νεκρών ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Βρίσκεται όντως σε έξαρση το φαινόμενο της εισαγωγής αγελάδων για αναπαραγωγή και παραγωγή γάλακτος;

2. Eλέγχονται οι συνθήκες διαβίωσης κατά τη μεταφορά;

3. Γίνεται ορθολογιστική διαχείριση των ζώων που πεθαίνουν;

4. Πώς επηρεάζεται η εγχώρια αγελαδοτροφία;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.053, ημερομηνίας 14 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση της καταγγελίας και αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για το θέμα που αφορά τις παράνομες εκσκαφές που εκτέλεσε η TSA Crocopark στο χώρο όπου προοριζόταν η κατασκευή πάρκου κροκοδείλων στην κοινότητα Ψεματισμένου, πριν μάλιστα προχωρήσει η διαδικασία για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δανειοδότηση του προτεινόμενου πάρκου κροκοδείλων.

Συγκεκριμένα, στις 16 Νοεμβρίου 2016 κατατέθηκε από τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου Ψεματισμένου γραπτή καταγγελία για το πιο πάνω θέμα στον Αστυνομικό Σταθμό Ζυγίου.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.054, ημερομηνίας 14 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας που αφορά ισχυρισμό ότι παραχωρήθηκε επέκταση της θαλάσσιας περιοχής στην περιοχή των βρετανικών βάσεων στη Δεκέλεια, ούτως ώστε να πραγματοποιούνται στρατιωτικές ασκήσεις και βολές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως έχει επεκταθεί το πεδίο βολής των Βρετανών στη θαλάσσια περιοχή και αν έχουν υπολογιστεί οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής και στους ψαράδες.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.055, ημερομηνίας 14 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από ψαράδες που δραστηριοποιούνται στον ποταμό Λιοπετρίου και αφορούν τον περιορισμό του αλιευτικού πεδίου στην περιοχή του ποταμού Λιοπετρίου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, αναπτύξεις που έχουν γίνει ή προγραμματίζονται να γίνουν αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στους ψαράδες της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να αποζημιώσει ή να λάβει οποιαδήποτε αντισταθμιστικά μέτρα, όπως αυτά που λήφθηκαν για τους ψαράδες των περιοχών Ακρωτηρίου και Ζυγίου για παρόμοιες αρνητικές επιπτώσεις από αναπτύξεις.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.056, ημερομηνίας 14 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας από ψαράδες που δραστηριοποιούνται στον ποταμό Λιοπετρίου και αφορά τον περιορισμό του αλιευτικού πεδίου στην περιοχή του ποταμού Λιοπετρίου, λόγω της επέκτασης του ιχθυοτροφείου που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες στην περιοχή. Οι ψαράδες διαμαρτύρονται ότι το ιχθυοτροφείο είναι πόλος προσέλκυσης δελφινιών στην περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο στην περιοχή, αν όντως έχει παρατηρηθεί ότι η επέκταση του ιχθυοτροφείου έχει αυξήσει τον αριθμό των δελφινιών στην περιοχή και πώς επηρεάζονται από αυτό το γεγονός οι ψαράδες της περιοχής.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.057, ημερομηνίας 14 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας από ψαράδες που δραστηριοποιούνται στον ποταμό Λιοπετρίου και αφορούν τον περιορισμό του αλιευτικού πεδίου στην περιοχή του ποταμού Λιοπετρίου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η δημιουργία της μαρίνας Αγίας Νάπας θα προκαλέσει ζημιά στους ντόπιους ψαράδες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως έχουν καταγραφεί ή αναμένεται να καταγραφούν επιπτώσεις στα αλιεύματα της περιοχής από την κατασκευή της μαρίνας Αγίας Νάπας.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.061, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με αντιπροσωπία των κατεχόμενων κοινοτήτων μού ετέθη το θέμα της οικονομικής στήριξης των κοινοτικών συμβουλίων και της αύξησης της αποζημίωσης των κοινοταρχών των κατεχόμενων κοινοτήτων. Όπως φαίνεται και στον πίνακα που επισυνάπτεται, οι κοινοτάρχες των κατεχόμενων κοινοτήτων λαμβάνουν αποζημιώσεις πολύ κατώτερες αυτών των κοινοταρχών των ελεύθερων περιοχών, αλλά και των δημάρχων και των μελών των δημοτικών συμβουλίων των κατεχόμενων δήμων. Είμαι βέβαιος ότι θεωρείται απαράδεκτη και άδικη αυτή η κατάσταση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο σκοπεύει να αποκαταστήσει την αδικία και μέχρι πότε θα ισχύει αυτή η άδικη και ανισομερής κατάσταση. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το σώμα πότε θα αυξηθεί η κρατική χορηγία για τα κοινοτικά συμβούλια των κατεχόμενων κοινοτήτων.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.062, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Μετά τις αντιδράσεις ομάδων κατοίκων, των κυνηγετικών συλλόγων, της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και του Τμήματος Περιβάλλοντος σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις που θα προκληθούν από την κατασκευή και τη λειτουργία του προτεινόμενου αιολικού πάρκου στην περιοχή Λευκάρων παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο σκέπτεται να προβεί στην αδειοδότηση της πιο πάνω ανάπτυξης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις διαφωνίες των πιο πάνω, καθώς και τις ευρύτερες επιπτώσεις που θα φέρει στην πανίδα και στη χλωρίδα, αλλά και στην ποιότητα ζωής των πολιτών η πιο πάνω προτεινόμενη ανάπτυξη.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.063, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Εδώ και αρκετά χρόνια έχει αναγνωριστεί η αξία του θηλασμού σε ό,τι αφορά τη σφυρηλάτηση της σχέσης μητέρας και παιδιού, ενώ αδιαμφισβήτητα είναι και τα οφέλη για τον ευαίσθητο οργανισμό του μωρού. Καθώς ο θηλασμός δεν υπακούει σε ωράρια, πολλές γυναίκες επιλέγουν να θηλάζουν τα παιδιά τους σε δημόσιους χώρους. Δυστυχώς όμως, ακόμα και στις μέρες μας ο δημόσιος θηλασμός εξακολουθεί να προκαλεί τη δυσαρέσκεια πολλών ατόμων, το ίδιο και στην Κύπρο. Πολλές γυναίκες έχουν διαμαρτυρηθεί για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν από συμπολίτες τους, όταν θήλασαν τα μωρά τους δημόσια. Πολλές επίσης είναι οι γυναίκες οι οποίες φοβούνται να το πράξουν δημόσια, σκεπτόμενες τις αντιδράσεις του κόσμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω και των αντιδράσεων δόθηκε η εντύπωση ότι ο δημόσιος θηλασμός είναι αδίκημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ξεκάθαρα αν η πολιτεία θεωρεί αδίκημα το δημόσιο θηλασμό και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να προάγει, αλλά και να προστατεύσει το δικαίωμα των γυναικών στο δημόσιο θηλασμό.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.064, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω ενημερωθεί πως η λειτουργία εταιρείας κατασκευής ασφάλτου στην κοινότητα Μοσφιλωτής τερματίστηκε πρόσφατα. Υπενθυμίζεται ότι για τη λειτουργία της ασφαλτικής μονάδας υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής, την κοινότητα, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.ά. Το θέμα συζητήθηκε και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όταν επρόκειτο να αδειοδοτηθεί κατά παρέκκλιση η λειτουργία της ασφαλτικής μονάδας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μονάδας έγιναν καταγγελίες για παράνομες ενέργειες. Ακολούθησε ποινική δίωξη από το Γενικό Εισαγγελέα και αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία της εν λόγω μονάδας ασφάλτου και να εξαναγκάσει την εταιρεία να την αποσυναρμολογήσει και να την απομακρύνει.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.065, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2016, σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.311 σχετικά με τη βελτίωση της λεωφόρου Κώστα Λοΐζου στην κοινότητα Κάτω Πύργου πληροφορήθηκα ότι το υπό αναφορά έργο δεν ήταν ώριμο για υλοποίηση, οπότε και δεν εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του εν λόγω έτους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί εκ νέου το ενδεχόμενο έναρξης και ολοκλήρωσης των έργων επί της λεωφόρου Κώστα Λοΐζου στην κοινότητα Κάτω Πύργου, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διαπλάτυνση του δρόμου και τη δημιουργία πεζοδρομίων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.066, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει εκδοθεί θετική (υπό όρους) γνωμάτευση από το Τμήμα Περιβάλλοντος με βάση το άρθρο 15 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2005 (Ν. 140(Ι)/2005) για την αξιοποίηση των χρυσοφόρων μεταλλευμάτων στη μεταλλευτική μίσθωση Σκουριώτισσας από την εταιρεία HCM. Eξ όσων όμως πληροφορούμαι, η ίδια εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει για το ίδιο έργο εγκαταλελειμμένα μεταλλεία χαλκού σε πολλές τοποθεσίες της Κύπρου (π.χ. στο Μαθιάτη, στο Μιτσερό κ.α.). Συνεπώς, δεν πρόκειται για ένα έργο αλλά για μια σειρά συνδεδεμένων μεταξύ τους έργων. Κανονικά έπρεπε να προηγηθεί η εκπόνηση μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια ή προγράμματα βάσει του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου του 2005 (Ν. 102(Ι)/2005) και, αφού εγκριθεί, να εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον για το κάθε έργο ξεχωριστά. Ουσιαστικά, πρόκειται για τη σαλαμοποίηση ενός συνόλου προγραμμάτων ή σχεδίων, προκειμένου να αποφευχθεί η αναγκαία από το νόμο εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε ζητήθηκε η εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου του 2005 (Ν. 102(Ι)/2005), για το σχέδιο της HMC για αξιοποίηση των χρυσοφόρων μεταλλευμάτων των εγκαταλελειμμένων μεταλλείων χαλκού της Κύπρου.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.067, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα στις 5 Μαΐου 2010 σχετικά με την απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης μεταλλευμάτων (π.χ. χρυσού) με τη χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα της Κεντρικής Ευρώπης, έχουν απαγορεύσει τη χρήση κυανιδίων (π.χ. υδροκυάνιο) μετά το τραγικό ατύχημα στο χρυσωρυχείο της Μπάια Μάρε στη Ρουμανία (2010), που προκάλεσε τεράστια οικολογική καταστροφή στο Δούναβη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας επί του θέματος και αν σκοπεύει και πότε να υιοθετήσει το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί ή εκτελούνται παρόμοιες εργασίες με τη χρήση κυανιδίων στην Κύπρο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν σκοπεύει τουλάχιστον να παγώσει την υλοποίηση αυτών των σχεδίων μέχρι την τελική απόφαση για υιοθέτηση ή όχι του ψηφίσματος.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.068, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται η συμπλεγματοποίηση τάξεων στο Γυμνάσιο-Λύκειο Κάτω Πύργου. Οι κάτοικοι της κοινότητας του διαμερίσματος Τηλλυρίας είναι ανάστατοι, διότι αισθάνονται ότι υποβαθμίζεται ακόμα περισσότερο το επίπεδο της προσφερόμενης παιδείας στην περιοχή τους, γεγονός που οδηγεί περισσότερα ζευγάρια στο δρόμο της αστυφιλίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πληροφορίες για τη συμπλεγματοποίηση τάξεων στο Γυμνάσιο-Λύκειο Κάτω Πύργου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι στιγμής για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της ακριτικής περιοχής Τηλλυρίας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.069, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλές ηλεκτρονικές συσκευές περιλαμβάνουν ποσότητες χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για την ανάκτηση αυτών των πολύτιμων μετάλλων από χρησιμοποιημένες ή άχρηστες ηλεκτρονικές συσκευές, π.χ. ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κ.ο.κ. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν έχουν υπολογιστεί οι ποσότητες αυτών των πολύτιμων μετάλλων μέσα σε εν χρήσει ή αχρησία ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες βρίσκονται στην Κύπρο.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.070, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εναρμόνιση της Κύπρου με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.071, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Οι βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, αναμενόταν να πραγματοποιήσουν ελεγχόμενες εκρήξεις στις 22 Αυγούστου 2017. Ειδικότερα, με την ανακοίνωσή τους προειδοποιούσαν τους πολίτες, για να μην ανησυχήσουν από το θόρυβο των εκρήξεων που θα γίνονταν στην περιοχή Ακρωτηρίου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διοριστεί από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας κάποιος υπεύθυνος ή εμπειρογνώμονας ο οποίος να επιβλέπει ή να παρακολουθεί τη διαδικασία. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το σώμα αν γνωρίζει για ποιο λόγο γίνονται οι ελεγχόμενες εκρήξεις και αν έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.072, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στις 5 Αυγούστου 2017 πραγματοποιήθηκε στο χωριό Γιαλιά του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς η πρώτη εκδήλωση για το φραγκόσυκο (παπουτσόσυκο) υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν οι δυνατότητες για προώθηση του φραγκόσυκου όχι μόνο ως ενός πολύ θρεπτικού φρούτου, αλλά και ως ενός αγροτικού προϊόντος το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλά επίπεδα της διατροφής και του εμπορίου. Πολλοί ισχυρίζονται ότι με τα κατάλληλα κίνητρα μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό η καλλιέργεια της φραγκοσυκιάς και παράλληλα να αναπτυχθούν βιοτεχνίες μεταποίησης για εγχώρια κατανάλωση και για εξαγωγή προϊόντων τα οποία θα έχουν ως βάση το φραγκόσυκο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κίνητρα που υπάρχουν ήδη για την καλλιέργεια της φραγκοσυκιάς, καθώς και αν υπάρχουν προγράμματα για ενθάρρυνση της καλλιέργειας της φραγκοσυκιάς και της δημιουργίας βιοτεχνιών για τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων με βάση το φραγκόσυκο.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.073, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος δεν έχει ακόμα υπογράψει τη “Διεθνή Σύμβαση για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από πλοία”. Η υπό αναφορά σύμβαση μετά την επικύρωσή της και από τη Φινλανδία θα τεθεί σε ισχύ από τις 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Προτίθεται η Κύπρος να υπογράψει τη σύμβαση και πότε;

2. Σε περίπτωση υπογραφής και επικύρωσης της σύμβασης υπάρχει στην Κύπρο εταιρεία η οποία έχει ζητήσει να αδειοδοτηθεί, για να διαχειρίζεται το έρμα των πλοίων;

3. Σχετίζεται το ζήτημα της διαχείρισης του έρματος των πλοίων με τη ρύπανση που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια στον κόλπο της Λεμεσού;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.074, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων από κοινοτάρχες του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς για την υποστελέχωση του αστυνομικού σταθμού της περιφέρειας. Γνωρίζω ότι πρόσφατα έχει ανεγερθεί ένας πολύ σύγχρονος αστυνομικός σταθμός που θεωρείται πρότυπο, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει το αριθμητικά επαρκές προσωπικό, για να τον στελεχώσει. Τους καλοκαιρινούς μήνες το πρόβλημα οξύνεται, γιατί η περιοχή φιλοξενεί πολλαπλάσιο πληθυσμό από το συνήθη λόγω προσέλευσης χιλιάδων ντόπιων και ξένων παραθεριστών. Φέτος παρουσιάστηκε ιδιαίτερο πρόβλημα, αφού προσωπικό του Αστυνομικού Σταθμού Πόλης Χρυσοχούς έχει ενισχύσει την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου στην αστυνόμευση των εκδηλώσεων της πολιτιστικής πρωτεύουσας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο σχεδιάζει να ενισχύσει με προσωπικό τον Αστυνομικό Σταθμό Πόλης Χρυσοχούς ιδιαίτερα κατά τους μήνες των καλοκαιρινών διακοπών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.075, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου του 2015 [άρθρο 39 (1)], παρά το γεγονός ότι απαγορεύεται σε οποιοδήποτε ανήλικο άτομο να παίζει οποιαδήποτε παίγνια καζίνου ή σε παιγνιομηχανήματα ή να παρευρίσκεται ή να πλησιάζει οποιοδήποτε εξοπλισμό παιγνίου ή τραπέζια παιγνίου στον κυρίως χώρο του καζίνου, εντούτοις επιτρέπεται η είσοδο παιδιών στο καζίνο. Ταυτόχρονα, η νομοθεσία παρέχει την ευχέρεια σε παιδιά να διέρχονται από τις εγκαταστάσεις του καζίνου συνοδευόμενα από τους γονείς τους ή άλλα ενήλικα πρόσωπα, χωρίς να επιτρέπεται να παραμένουν σε αυτές, και να χρησιμοποιούν συγκεκριμένους διαδρόμους προς την κατεύθυνση άλλων διευκολύνσεων μη σχετικών με παίγνια καζίνου [άρθρο 39(2)]. Σύμφωνα όμως με πρόσφατη έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας του Παιδιού κ. Λήδα Κουρσουμπά, οι εν λόγω πρόνοιες φαίνεται να μη συμβαδίζουν με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην τροποποίηση της υπό αναφορά νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το συμφέρον και η προστασία του παιδιού, καθιστώντας παράνομη την παρουσία των ανηλίκων στους χώρους του καζίνου.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.076, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το 26% των φορτηγών οδικών εμπορευματικών μεταφορών που χρησιμοποιείται στην Κύπρο αποτελείται από οχήματα ηλικίας δέκα ετών και άνω.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο το ποσοστό των νέων (ηλικίας κάτω των πέντε ετών) φορτηγών εμπορευματικών μεταφορών;

2. Έχουν εξεταστεί οι κίνδυνοι που ενδεχομένως να προκύπτουν από τη χρήση φορτηγών ηλικίας άνω των δέκα ετών;

3. Υπάρχει οποιοδήποτε σχέδιο αντικατάστασης των υπό αναφορά φορτηγών;»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.079, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών ότι ο δήμος Λευκωσίας προχωρά στην έκδοση πολεοδομικών αδειών σε κοινόκτητες οικοδομές κατά παράβαση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Το άρθρο 90.2 του σχετικού Νόμου αναφέρει ότι η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τέτοια στοιχεία, ώστε να μπορεί ο δήμος Λευκωσίας να διαπιστώσει αν επηρεάζονται οι ανέσεις και τα νόμιμα ιδιοκτησιακά συμφέροντα των συνιδιοκτητών. Το άρθρο 90.3 του σχετικού Νόμου αναφέρει ότι ο αιτητής πρέπει να γνωστοποιήσει στους συνιδιοκτήτες την αίτηση για απόψεις και ενστάσεις. Το άρθρο 90.5 του σχετικού Νόμου αναφέρει ότι, στην περίπτωση που η αίτηση δεν υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες, ο δήμος Λευκωσίας ζητά τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Σύμφωνα με τις καταγγελίες έχει σημειωθεί ότι ο δήμος Λευκωσίας αντιμετωπίζει επιλεκτικά ορισμένες αιτήσεις και δεν απαιτεί από τον αιτητή να ενημερώσει τους συνιδιοκτήτες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, σύμφωνα με τη καταγγελία, δεν ανταποκρίνεται σε αιτήματα της διαχειριστικής επιτροπής και ιδιοκτητών της κοινόκτητης οικοδομής για ενημέρωση για τις αιτήσεις για έκδοση πολεοδομικής άδειας. Επίσης, ο δήμος Λευκωσίας επιλέγει ποιες υποθέσεις θα παραπέμψει στο διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ενώ ο νόμος καθορίζει ότι όλες οι αιτήσεις παραπέμπονται) και προχωρεί σε έκδοση πολεοδομικών αδειών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την έγκριση όλων των συνιδιοκτητών.
 

Έχω πληροφορηθεί ότι ο αρμόδιος υπουργός έχει γίνει αποδέχτης γραπτών καταγγελιών για την τακτική που ακολουθεί ο δήμος Λευκωσίας. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως γνωρίζει για τις υπό αναφορά καταγγελίες, αν τις έχει εξετάσει και αν προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες, λόγω του ότι, βάσει του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, έπρεπε να υπάρχει εμπλοκή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.080, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα οφειλόμενα προς το κράτος μισθώματα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κρατική δασική γη. Επιπρόσθετα, παρακαλώ όπως πληροφορήσει το σώμα σχετικά με τις λεπτομέρειες των οφειλών, τις ενέργειες του Τμήματος Δασών για την είσπραξη των οφειλομένων, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την είσπραξη αυτών.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.081, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με το άρθρο 85(2)(ιε) του περί Δήμων Νόμου, για τη διαγραφή καθυστερήσεων που υπερβαίνουν το ποσό των €256 για οφειλές σε δήμους πρέπει να εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, εξουσία η οποία εκχωρήθηκε στους επάρχους με την ΚΔΠ 237/94 (ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 1994). Πληροφορούμαι ότι οι υπηρεσίες των δήμων έχουν προβεί σε μειώσεις και διαγραφές τελών και δικαιωμάτων για ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των €256 χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του επάρχου, κάποιες φορές και χωρίς την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες εγκρίσεις (αριθμός εγκρίσεων και συνολικό ποσό) για διαγραφή τελών και δικαιωμάτων έχουν δώσει οι έπαρχοι ανά δήμο τα τελευταία τέσσερα χρόνια και πώς αντιμετωπίζεται η παρατυπία αυτή, στην οποία γίνεται αναφορά και στην ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για την τοπική αυτοδιοίκηση (2015).»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.082, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πολλές χώρες οι οποίες θεωρούνται τουριστικός προορισμός διαθέτουν τουριστική αστυνομία, η οποία ενισχύεται με προσωπικό, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, το οποίο διαθέτει γνώσεις και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν τη νομοθεσία σε σχέση με μια σειρά τουριστικών θεμάτων όπως π.χ. δικαιώματα καταναλωτών, καθαριότητα, αγορανομία, παραλίες κτλ. Είναι προφανές ότι με την παρούσα δύναμή της η κυπριακή αστυνομία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκαλεί η συγκέντρωση πολύ μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία τουριστικής αστυνομίας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.083, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν ανησυχίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την αστυνομία όσον αφορά την κατάληψη όλων των δημόσιων χώρων στο αλιευτικό καταφύγιο του Λατσιού. Συγκεκριμένα, οι παρακείμενες επιχειρήσεις εστίασης έχουν τοποθετήσει υπαίθρια επίπλωση στους δημόσιους χώρους του χερσαίου μέρους του καταφυγίου, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω πληροφορίες και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, για να λυθεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα, πριν συμβεί οποιοδήποτε δυσάρεστο περιστατικό.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.084, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας από κατοίκους και γονείς της κοινότητας Δευτεράς για τις παλιές και επικίνδυνες εγκαταστάσεις που στεγάζουν το Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς. Οι κάτοικοι ανησυχούν για την ασφάλεια των μαθητών, εργαζομένων και επισκεπτών του σχολείου.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις, ή αν λήφθηκαν άλλα μέτρα ασφάλειας ή αν υπάρχουν σχεδιασμοί για νέα κτίρια για τις ανάγκες των εργασιών του Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.089, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στην απόφασή του με αριθμό 82.551 (επισυνάπτεται), ημερομηνίας 18 Μαΐου 2017, αναφέρεται στην κατασκευή του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως το Υπουργικό Συμβούλιο “εγκρίνει τη διαδικασία αξιολόγησης των διαφόρων έργων που αναφέρονται στη σελίδα 29 και 30 του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής υιοθετώντας την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών ότι τα έργα που αναφέρονται στη σελίδα 30 πληρούν το κριτήριο της προσιτότητας για το 2018, ενώ, ταυτόχρονα, με εξαίρεση το δρόμο Πόλης-Πάφου, πληρούν και το κριτήριο της βιωσιμότητας”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί ο δρόμος Πόλης-Πάφου δεν πληρεί το κριτήριο της βιωσιμότητας και με ποιο σκεπτικό αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο να εξαιρέσει το συγκεκριμένο έργο από το συγκεκριμένο κριτήριο.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.090, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Τον Ιανουάριο του 2011 κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του διατροφολόγου. Με βάση το νομοσχέδιο αυτό, οι διατροφολόγοι θα μπορούσαν να δώσουν συμβουλές μόνο σε υγιή άτομα, πρόνοια η οποία ουσιαστικά απαγόρευε σε μια κατηγορία διατροφολόγων, εκείνη των διατροφολόγων θεραπευτών, να ασκούν το επάγγελμά τους.

Μετά από διαβήματα των εκπροσώπων των διατροφολόγων θεραπευτών το Σεπτέμβριο του 2011, η επιτροπή Υγείας της Βουλής ζήτησε από το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στην επανεξέταση του θέματος.
Τον Οκτώβριο του 2011 το Υπουργείο Υγείας απέσυρε το νομοσχέδιο, με σκοπό τη μελέτη της συμπερίληψης και του διατροφολόγου θεραπευτή στα επαγγέλματα που ρυθμίζονται.

Το Μάρτιο του 2012 το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε ξανά το νομοσχέδιο στην αρχική του μορφή με ρητή διαβεβαίωση για προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για το επάγγελμα του διατροφολόγου θεραπευτή σε προσεχές διάστημα.

Το νομοσχέδιο ωστόσο αποσύρθηκε και πάλι και έτσι όλα τα επαγγέλματα στον τομέα διατροφής, εκτός από εκείνο του διαιτολόγου, παραμένουν μέχρι σήμερα χωρίς νομοθετική ρύθμιση, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για την υγεία του λαού. Σημειώνεται ότι σε άλλες χώρες, π.χ. στη Μάλτα, το επάγγελμα του διατροφολόγου θεραπευτή (Nutritional Therapist) έχει καταταχθεί μαζί με άλλα είκοσι επαγγέλματα, μεταξύ αυτών και εκείνα του διαιτολόγου και διατροφολόγου, στα επαγγέλματα που θεωρούνται συμπληρωματικά της κλασικής ιατρικής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο, το οποίο θα καλύπτει όλα τα επαγγέλματα του τομέα διατροφής.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.091, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες που αφορούν λειτουργούς της Πολιτικής Άμυνας. Ειδικότερα, ο τέως αναπληρωτής διοικητής της δύναμης κ. Λουκάς Χατζημιχαήλ προχώρησε σε καταγγελία εναντίον λειτουργών για διάφορες ύποπτες και ενδεχομένως παράνομες δραστηριότητες. Στις καταγγελίες του κ. Χατζημιχαήλ έρχονται να προστεθούν και οι καταγγελίες διακόσιων είκοσι εθελοντών που υπηρετούν στη δύναμη (“Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Άμυνας”), οι οποίοι κάνουν λόγο για κατάχρηση εξουσίας από υψηλόβαθμα στελέχη της υπηρεσίας. Αναφέρονται μεταξύ άλλων σε ολιγωρία στην εκτέλεση καθηκόντων από υφιστάμενους λειτουργούς της δύναμης και σε κακοδιαχείριση του δημόσιου χρήματος σε σχέση με ενοίκια, εικονικές υπερωρίες, ταξίδια στο εξωτερικό κτλ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξετάσει τις υπό αναφορά καταγγελίες και ποια η θέση του.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.092, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού τύπου, η παράνομη τουρκική πρεσβεία στα κατεχόμενα σταμάτησε πρόσφατα να “πιστοποιεί” διεθνείς συμβάσεις για τις τοπικές επιχειρήσεις, μπλοκάροντας έτσι κάθε συναλλαγή με επιχειρήσεις εκτός Κύπρου. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, όλες οι διεθνείς συναλλαγές των εταιρειών του ψευδοκράτους είναι υποχρεωτικό να “πιστοποιούνται” τόσο από τον αρμόδιο φορέα του λεγόμενου “υπουργείου εσωτερικών” του ψευδοκράτους όσο και από την “τουρκική πρεσβεία” στα κατεχόμενα. Αναλυτές από τα κατεχόμενα αναφέρουν ότι λόγω αυτής της εξέλιξης οι τοπικές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να στραφούν προς τις επιχειρήσεις των ελεύθερων περιοχών, προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει αυτές τις εξελίξεις και ποια είναι η θέση του. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει το σώμα αν έχει εξεταστεί σε ποιους ελέγχους ενδέχεται να προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία, π.χ. μέσω του Τμήματος Φορολογίας ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ώστε να μελετηθούν οι συνέπειες που πιθανόν να έχει αυτή η εξέλιξη στην κυπριακή οικονομία.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.093, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με το άρθρο 58(3) του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, απαγορεύεται η χρήση σφαιριδίων από μόλυβδο σε ακτίνα τριακοσίων μέτρων από τα όρια των αλυκών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διενεργούνται έλεγχοι και πόσο συχνά σχετικά με τη χρήση σφαιριδίων από μόλυβδο κοντά σε αλυκές και αν έχουν μέχρι στιγμής υπάρξει οποιεσδήποτε καταγγελίες για το θέμα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.094, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες καταγγελίες σχετικά με την εργοδότηση μεγάλου αριθμού δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ημικρατικών οργανισμών ως προπονητών χωρίς την απαιτούμενη άδεια, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί στη θεσμική-νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος του προπονητή, ώστε να αποφευχθεί η άσκηση του επαγγέλματος από μη προσοντούχα άτομα και να κατοχυρωθεί και να ενισχυθεί ο σημαντικός ρόλος των προπονητών ποδοσφαίρου όχι μόνο στην ανάπτυξη του αθλήματος, αλλά και στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στην περίπτωση των ποδοσφαιρικών σωματείων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.101, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων και η εξασφάλιση της ελεύθερης και εύκολης επικοινωνίας του διαμερίσματος Τηλλυρίας με την επαρχία Πάφου, γεγονός που θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική και πληθυσμιακή ανάπτυξη της περιοχής.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.102, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω διαπιστώσει ότι η οδική αρτηρία που ενώνει την περιοχή του διαμερίσματος Τηλλυρίας με το διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς και ειδικότερα το μέρος του δρόμου μεταξύ των χωριών Μοσφίλι και Παχύαμμος έχει παραμεληθεί, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα και ορισμένα σημεία να είναι σε άθλια κατάσταση, με πολλές τρύπες και φθορά της επιφάνειας, σε βαθμό που να θυμίζει χαλικόστρατα. Υπενθυμίζεται ότι λόγω του θυλάκου Κοκκίνων ο δρόμος αυτός αποτελεί τη συντομότερη προσφερόμενη διέξοδο προς τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για τους ακρίτες της περιοχής Τηλλυρίας, ενώ αποτελεί και τη διασύνδεση των δύο διαμερισμάτων με το Σταυρό της Ψώκας και το μοναστήρι του Κύκκου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ξεκινήσει και πότε θα ολοκληρωθεί η επάλειψη και επιδιόρθωση του δρόμου Μοσφιλιού-Παχυάμμου, δεδομένου ότι οι κάτοικοι της περιοχής περιμένουν άμεσα την επιδιόρθωσή του.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.103, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω σημειώσει ότι τα τελευταία χρόνια η αλάνα της γειτονιάς, όπου τα παιδιά έπαιζαν ποδόσφαιρο ως το κυριότερο παιδικό και εφηβικό παιχνίδι, έχει πλέον αντικατασταθεί από τις λεγόμενες “ακαδημίες ποδοσφαίρου”, όπου μικρά παιδιά μέχρι και έφηβοι μαθαίνουν να παίζουν ποδόσφαιρο. Συνήθως αυτές οι ακαδημίες λειτουργούν στα πλαίσια αθλητικών σωματείων αλλά όχι πάντα. Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών για λειτουργία ακαδημιών ποδοσφαίρου ως επιχειρήσεων. Ορισμένες ακαδημίες εργοδοτούν αδειούχους προπονητές άλλες όχι.
 

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί και όροι για τις προδιαγραφές που αφορούν στην καταλληλότητα των υποδομών, για να λειτουργήσει μια ακαδημία ποδοσφαίρου, αλλά και για το αναγκαίο προσοντούχο προσωπικό που πρέπει να στελεχώνει μια ακαδημία ποδοσφαίρου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.104, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι εκτελούνται πτήσεις από αεροσκάφη ουκρανικού νηολογίου και της ουκρανικής εταιρείας “Atlasjet Airlines Ukraine” από και προς το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Το γεγονός αποκαλύφθηκε, όταν αεροπλάνο της εν λόγω εταιρείας τέθηκε σε κίνδυνο πέφτοντας σε χαλαζοθύελλα, καθώς εκτελούσε δρομολόγιο από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης προς το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Ειδικότερα, το ουκρανικό αεροπλάνο ξεκίνησε με πρώτο σκέλος της πτήσης από το Χάρκοβo της Ουκρανίας προς το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, με κωδικούς πτήσης της ουκρανικής εταιρείας, και από εκεί συνέχισε προς το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, με κωδικούς πτήσης της τουρκικής μητρικής εταιρείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αεροσκάφος είναι Airbus A320, με ουκρανικό νηολόγιο UR-AJC, και ανήκει στην ουκρανική αεροπορική εταιρεία “Atlasjet Airlines Ukraine”, που είναι εγγεγραμμένη και αδειοδοτημένη από τις αρχές πολιτικής αεροπορίας της Ουκρανίας. Πρόκειται για αεροπορική εταιρεία θυγατρική της Atlasjet Airlines Τουρκίας, ωστόσο αυτό δε διαφοροποιεί το γεγονός ότι με την πτήση KK-1010 από την Κωνσταντινούπολη προς το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου παραβιάστηκαν από την Ουκρανία οι κανονισμοί του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας σε σχέση με την απαγόρευση πτήσεων προς το παράνομο αεροδρόμιο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Αν έχουν γίνει διαβήματα προς τις ουκρανικές αρχές σχετικά με το περιστατικό και, εάν ναι, ποια ήταν η απάντησή τους.

2. Αν υπάρχουν και άλλες ξένες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.105, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δρόμος Ορκόντα-Κάτω Πύργου μετά τη διάνοιξη του οδοφράγματος Λιμνίτη έχει υποβαθμιστεί, με αποτέλεσμα να μη γίνονται έργα συντήρησης και πολλές φορές να παραμένουν πέτρες και βράχοι για μέρες μέσα στο οδόστρωμα.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις κρατικές δαπάνες των τεσσάρων τελευταίων ετών οι οποίες αφιερώθηκαν στη συντήρηση και αναβάθμιση του δρόμου Ορκόντα-Κάτω Πύργου.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.106, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017 προχώρησε στο διορισμό τριμελούς συμβουλίου για έξι έτη δυνάμει, όπως αναφέρεται, των περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμων του 2004 έως 2017.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο διορίστηκε το εν λόγω συμβούλιο για περίοδο έξι ετών, αφού κάτι τέτοιο δεν προνοείται στον υπό αναφορά νόμο ούτε και σε σχετικούς κανονισμούς.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.109, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πληθυσμιακή κατάσταση των χωριών της περιοχής Τηλλυρίας και πιο συγκεκριμένα των κοινοτήτων Κάτω Πύργου, Πάνω Πύργου, Πηγενιών, Μοσφιλιού, Παχύαμμου και Πομού κατά τις απογραφές πληθυσμού οι οποίες διενεργήθηκαν από το 1960 έως σήμερα (1960, 1973, 1976, 1982, 1992, 2001, 2011).
 

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόγραμμα πληθυσμιακής ανάπτυξης των κοινοτήτων της περιοχής Τηλλυρίας και ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα του προγράμματος αυτού.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.110, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποια κριτήρια διορίζονται οι γιατροί οι οποίοι συμμετέχουν σε ιατροσυμβούλια και αν λαμβάνονται υπόψη καταδικαστικές αποφάσεις οι οποίες αφορούν τους εν λόγω γιατρούς σε σχέση με πειθαρχικές διαδικασίες ή ποινικές ή αστικές υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν ο αιτητής δικαιούται να γνωρίζει τα ονόματα των γιατρών που συμμετείχαν στο ιατροσυμβούλιο που εξέτασε τη δική του υπόθεση.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.111, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Κατά τη διάρκεια της περσινής κοινοβουλευτικής περιόδου 2016-2017 η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε την αποκοπή μέρους επιδομάτων (φιλοξενίας, παραστάσεως, τηλεφώνου) αξιωματούχων και άλλων υψηλόβαθμων υπαλλήλων υπουργείων. Το ίδιο έπραξε και για τα αντίστοιχα επιδόματα των επικεφαλής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το συνολικό πόσο το οποίο έχει αποκοπεί από τους προϋπολογισμούς των υπουργείων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για το έτος 2017 και ποια είναι η συνολική εξοικονόμηση για τα δημόσια οικονομικά.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.112, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 82.77, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2017, ανακαλείται μέρος του διατάγματος ΚΔΠ 303/2014 και της γνωστοποίησης ΚΔΠ 135/2014 με αρ. 5 και αρ. 4 αντίστοιχα, που αφορούν σε τεμάχιο (Αρ. 223, Τμήμα 3, των Φ/Σχ. 51/27.Δ.1, 51/27.E.2, 51/27.W.1, 51/27.W.2) στο δήμο Γεροσκήπου της επαρχίας Πάφου το οποίο αποχαρακτηρίζεται από Αρχαίο Μνημείο Β΄ Πίνακα.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους αποφασίστηκε ο αποχαρακτηρισμός του εν λόγω τεμαχίου από Αρχαίο Μνημείο Β΄ Πίνακα και αν αυτό το γεγονός έχει σχέση με την ανάπτυξη που προγραμματίζεται από εταιρεία Ούγγρου επενδυτή και της Αρχιεπισκοπής.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.113, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με το άρθρο 9Α(1) του περί Δημόσιων Οδών Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο διευθυντής Δημοσίων Έργων μπορούν να παραχωρήσουν σε οποιοδήποτε δήμο άδεια χρήσης πεζοδρόμου ή μέρους αυτού που βρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων, υπό τέτοιους όρους ή περιορισμούς που δυνατόν να θεωρήσουν αναγκαίο ή σκόπιμο να επιβάλουν. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, η παραχώρηση άδειας χρήσης στον οικείο δήμο γίνεται με τέτοιους όρους ή περιορισμούς, ώστε να διαφυλάσσεται η απρόσκοπτη διέλευση πεζών, ατόμων με αναπηρία, οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων, αστυνομικών οχημάτων, στρατιωτικών οχημάτων, σκυβαλοφόρων και οχημάτων καθαριότητας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε πόσους και ποιους δήμους έχουν παραχωρηθεί τέτοιες άδειες;

2. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για παραχώρηση τέτοιου είδους αδειών χρήσης και ιδιαίτερα για υπαίθρια εστίαση σε κοινότητες (ο νόμος αναφέρεται μόνο σε δήμους) ή σε δημόσιες οδούς (ο νόμος αναφέρεται μόνο σε πεζόδρομους), αλιευτικά καταφύγια, μαρίνες και σε άλλους δημόσιους χώρους;

3. Γιατί δεν εφαρμόζεται η πρόνοια για την υποχρέωση διέλευσης των οχημάτων δημόσιας χρήσης; Είναι γνωστό το πρόβλημα στις Φοινικούδες και στις οδούς Λήδρας και Ονασαγόρου στην παλιά Λευκωσία. Έχουν αφαιρεθεί άδειες χρήσης από τους δήμους σε περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ότι λόγω της χρήσης πεζοδρόμων ή άλλων δημόσιων χώρων για σκοπούς εστίασης δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια;

4. Πώς αντιμετωπίζονται θέματα ασφάλειας σε πεζόδρομους υπό τις σημερινές συνθήκες (π.χ. τρομοκρατικές επιθέσεις σε πεζόδρομους), όταν σε αυτούς συνωστίζεται πλήθος από ανυποψίαστους πολίτες και μέσα σε συνθήκες ασφυκτικού συνωστισμού ενδέχεται να αποκλείονται δίοδοι για την αστυνομία και τα ασθενοφόρα;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.125, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Αλάμπρας ζητά τη δημιουργία λυκείου ή τεχνικής σχολής στα όρια της κοινότητας λόγω του υπερπληθυσμού που παρουσιάζει το Λύκειο Ιδαλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα της κοινότητας Αλάμπρας για τη δημιουργία λυκείου ή τεχνικής σχολής στην περιοχή της κοινότητας, η οποία έχει μετατραπεί σε συγκοινωνιακό κόμβο.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.126, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.157 αναφορικά με την κατασκευή πάρκου περιπέτειας (adventure park) στην περιοχή της Τροοδίτισσας πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δεν είχε μέχρι το Φεβρουάριο του 2016 προβεί σε εκτίμηση της αγοραίας αξίας και σε καθορισμό του ύψους του ενοικίου για την εκμισθωμένη δασική γη. Παρ’ όλα αυτά, το ετήσιο μίσθωμα έχει προκαθοριστεί στα €3.000 το χρόνο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση της αγοραίας αξίας, καθώς και ο καθορισμός του ύψους του ενοικίου για την εκμισθωμένη δασική γη και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση αυτή.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.127, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στην επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2014 προς το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα “Το στοίχημα που διεξάγεται από τον ΟΠΑΠ [Κύπρου] Λτδ” αναφέρονται τα εξής: “Μέχρι σήμερα ο ΟΠΑΠ [Κύπρου] εισέφερε στον ΟΠΑΠ Ελλάδος (πέραν του ποσοστού 10% κάθε χρόνο για υποτιθέμενη κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων) μέρισμα ύψους €37,6 εκατομ. περίπου, χωρίς κάτι τέτοιο να προβλέπεται στη διακρατική συμφωνία η οποία καθορίζει ότι μετά την αφαίρεση όλων των επιτρεπόμενων εξόδων το υπόλοιπο αποδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία”. Το ποσό αυτό ενδεχομένως να πρέπει να επιστραφεί στην Κυπριακή Δημοκρατία με το νενομισμένο τόκο (σελίδα 8, σημείο 5 της επιστολής με αρ. φακ. 26.18.001.001.003). Επίσης, στο καταληκτικό σημείο 8 αναφέρεται ως αναγκαία “η εξέταση των μέχρι σήμερα δεδομένων, ώστε να διαφανεί κατά πόσο πρέπει να απαντηθεί από τον ΟΠΑΠ να καταβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία οποιαδήποτε ποσά ενδεχομένως παράτυπα κατακρατούσε ο ΟΠΑΠ στα δέκα χρόνια ισχύος της διακρατικής συμφωνίας”.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υλοποιηθεί η πρόταση του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας και τι έχει πράξει η κυβέρνηση από το 2014 μέχρι σήμερα, προκειμένου να διεκδικήσει τα οφειλόμενα ποσά από τον ΟΠΑΠ.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.128, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα της Αλάμπρας αντιμετωπίζει συχνά πρόβλημα με πλημμύρες, λόγω και του γεγονότος ότι τριχοτομείται από τη διέλευση των αυτοκινητοδρόμων Λευκωσίας-Λεμεσού, Λευκωσίας-Λάρνακας-ελεύθερης Αμμοχώστου, οι οποίοι λειτουργούν ως φράγματα/εμπόδια για την ομαλή και φυσιολογική κυκλοφορία των ομβρίων υδάτων. Οι κάτοικοι ζητούν όπως προχωρήσουν τα ήδη σχεδιαζόμενα αντιπλημμυρικά έργα και οι οχετοί ομβρίων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να θέσει ως άμεση προτεραιότητά του την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στην Αλάμπρα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.129, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από κατοίκους της οδού Αγίας Μαρίνας στην Κάτω Δευτερά που αφορούν το πρόβλημα ασφάλειας που δημιουργείται από την απουσία κυρτωμάτων στον εν λόγω δρόμο. Συγκεκριμένα, τα διερχόμενα αυτοκίνητα να τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα σε έναν κατηφορικό δρόμο με συνεχείς στροφές, με αποτέλεσμα να σημειώνεται σειρά ατυχημάτων. Στην πιο πάνω οδό κινδύνευσαν ζωές παιδιών και έχουν καταγραφεί περιστατικά με βαριούς τραυματισμούς. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αισθάνονται εκτεθειμένοι σε άμεσο κίνδυνο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προβεί στους ανάλογους σχεδιασμούς μέτρων για την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος και, αν ναι, ποια χρονοδιαγράμματα έχουν τεθεί.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.130, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο Αλάμπρας μού ετέθη το θέμα των πολύ σοβαρών επιπτώσεων στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων και εν γενεί στην ανάπτυξη της κοινότητας από την τριχοτόμησή της εξαιτίας της διέλευσης των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας-Λεμεσού και Λευκωσίας-Λάρνακας-ελεύθερης Αμμοχώστου και της ύπαρξης του ανισόπεδου κόμβου, όπου ενώνονται οι βασικότερες οδικές αρτηρίες της ελεύθερης Κύπρου. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για το θόρυβο, το άγχος και τη ρύπανση από τα σκουπίδια. Ζητούν όπως γίνεται πιο συχνά και συστηματικά καθαρισμός της περιοχής κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου από τα χόρτα και τα σκουπίδια. Σημειώνεται ότι καθαρίζεται μόνο μία λωρίδα ενός μέτρου από το οδόστρωμα του αυτοκινητόδρομου. Το υπόλοιπο της έκτασης, που ανήκει στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, συχνά καλύπτεται από πυκνή βλάστηση, παραμένει ακαθάριστο, γίνεται εστία συσσώρευσης σκουπιδιών και κατ’ επέκταση ερπετών και εντόμων και συμβάλλει στην αύξηση του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών. Η κατάσταση αυτή επεκτείνεται σε κάποιες περιπτώσεις και εκτός της περίφραξης του αυτοκινητόδρομου, στη λωρίδα γης που μεσολαβεί μεταξύ του αυτοκινητόδρομου και παράλληλων οδών.
 

Το κοινοτικό συμβούλιο ζητά από το αρμόδιο υπουργείο να εγκριθεί άμεσα σχετική ειδική κρατική χορηγία για τον καθαρισμό αυτού του μέρους του δημόσιου χώρου. Επιπρόσθετα, οι κάτοικοι ζητούν την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στη νότια και δυτική πλευρά του αυτοκινητόδρομου, καθώς και την ολοκλήρωση του έργου στη βόρεια ανατολική. Το έργο αυτό έμεινε ημιτελές λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεν επιτρέπεται να μην τεθεί ως άμεση προτεραιότητα και, αντί αυτού, να προχωρήσουν τα έργα τοποθέτησης ηχοπετασμάτων σε άλλες περιοχές.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προτίθεται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα της κοινότητας Αλάμπρας.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.131, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2017, σε κοινοβουλευτική ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.979), αναφορικά με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε ψηλά κτίρια πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία μελετούν το ενδεχόμενο εξασφάλισης εξοπλισμού υδραυλικής πλατφόρμας που να χρησιμοποιείται για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κτίρια πέραν των 28 μ.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Μέχρι ποιο ύψος ανεβαίνουν σήμερα οι πλατφόρμες των πυροσβεστικών οχημάτων στην Κύπρο για την κατάσβεση πυρκαγιών;

2. Ποιο είναι το μέγεθος της μεγαλύτερης διαθέσιμης υδραυλικής πλατφόρμας στην αγορά αυτή τη στιγμή;

3. Υπάρχουν άλλοι τρόποι μεταφοράς των εγκλωβισμένων σε τέτοια κτίρια, σε περίπτωση πυρκαγιάς;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.132, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις επιπλέον εισπράξεις καθυστερημένων φόρων από την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάφορες φορολογίες ανά είδος φορολογίας και παράλληλα το ύψος των επιβαρύνσεων που έχουν διαγραφεί.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.134, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Εξ όσων γνωρίζω σε συγκεκριμένο σημείο στον υπό κατασκευή δρόμο Κιτίου-Μαζωτού, ακριβώς μετά το εγκαταλελειμμένο τουρκοκυπριακό χωριό Σοφτάδες, μετά από βροχόπτωση παρατηρείται συσσώρευση νερού, λόγω του ότι διέρχεται ποταμός επί του συγκεκριμένου σημείου. Διαπίστωσα επίσης ότι δε δόθηκε ύψος στο δρόμο σε αυτό το σημείο και έχουν κατασκευαστεί οχετοί.
 

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο έχει γίνει η οποιαδήποτε μελέτη επί του συγκεκριμένου σημείου, για να μην παρατηρηθεί μελλοντικά παρόμοιο πρόβλημα, και αν οι οχετοί που κατασκευάζονται είναι αρκετοί, για να μην παρουσιαστεί ξανά πλημμύρα στο προαναφερόμενο σημείο.»

 

Απάντηση

 


 

 

 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.151, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.1024) αναφορικά με τη διαδικασία αξιοποίησης των κυβερνητικών κατοικιών στο Τρόοδος πληροφορήθηκα ότι “σχετική μελέτη έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και αναμένεται όπως η πρώτη φάση” του έργου ανάπτυξης της περιοχής Τροόδους, “η οποία εκτιμάται πως θα συμπεριλάβει και κυβερνητικές κατοικίες στην περιοχή Τροόδους, θα ολοκληρωθεί το αργότερο το πρώτο τρίμηνο του 2018”.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενόψει της αξιοποίησης της ευρύτερης περιοχής του Τροόδους, αν έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον βάσει του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου του 2005 και για τα σχέδια ανάπτυξης στην περιοχή Τροόδους. Επίσης, εάν έχει εκπονηθεί τέτοια μελέτη, παρακαλείται ο υπουργός όπως μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα, ενώ, εάν δεν έχει γίνει μελέτη, παρακαλείται όπως μας πληροφορήσει για ποιο λόγο κρίθηκε μη αναγκαία η εκπόνηση μελέτης.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.152, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες που τηρούνται για την περισυλλογή νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των νεκρών ζώων, ώστε να εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 περί υγειονομικών κανόνων και ζωικά υποπροϊόντα.
 

Συγκεκριμένα, πολίτες και τοπικές αρχές διαμαρτύρονται ότι συχνά, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, τα κουφάρια των ψόφιων ζώων μένουν επί του οδοστρώματος ή της περιμέτρου των αυτοκινητόδρομων για μέρες, προκαλώντας άσχημη εντύπωση σε ντόπιους και τουρίστες, δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Το ίδιο συμβαίνει, σε λιγότερες περιπτώσεις, σε οδούς εντός των δημοτικών ή κοινοτικών ορίων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.155, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω διαπιστώσει ότι στο σύστημα μοριοδότησης που χρησιμοποιείται για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις οπλιτών οι οποίοι υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας υπάρχει και η κατηγορία μοριοδότησης “άτομα προερχόμενα από μονογονεϊκή οικογένεια (τέκνα αγνώστου πατρός)”. Με αυτή την αναφορά ωστόσο δημιουργείται δυσμενής διάκριση για παιδιά προερχόμενα από μονογονεϊκές οικογένειες τα οποία όμως δεν είναι αγνώστου πατρός.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διάκριση και αν είναι συμβατή με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.156, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Τον Απρίλιο του 2011 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε ομόφωνα το Νόμο που τροποποιεί τον Περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπησις) Νόμο με βάση τον οποίο “οιονδήποτε όργανον ή αρχή της Δημοκρατίας πριν ή προβή εις την άσκησιν διοικητικής αρμοδιότητος επί οιουδήποτε τοιούτου θέματος, ζητεί τις απόψεις του ειρημένου αντιπροσώπου της οικείας ομάδος τις οποίες και λαμβάνει σοβαρά υπόψιν”.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει παρακολούθηση της εφαρμογής της προαναφερόμενης διατάξεως του νόμου, αν υπάρχει γενικός συντονισμός και έλεγχος της εφαρμογής του, καθώς και αν υπάρχουν θετικά παραδείγματα εφαρμογής της πιο πάνω αναφερόμενης νομοθεσίας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.159, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει αποφασιστεί να κατασκευαστούν γήπεδα αντισφαίρισης πίσω από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Α΄ στη Λάρνακα. Εκεί υπάρχει ένα μικρό δάσος και η δημιουργία των γηπέδων το πιο πιθανό προϋποθέτει την κοπή πολλών δέντρων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως ισχύει η υπό αναφορά πληροφόρηση και, εάν ναι, πόσα δέντρα πρόκειται να κοπούν, ποιο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου, πότε προβλέπεται να ξεκινήσουν οι εργασίες, καθώς και αν έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουργία των γηπέδων αντισφαίρισης.»\

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.160, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σχετικά με το πρόβλημα που προέκυψε με τη διανομή νερού στα σπίτια της περιοχής του νέου ΓΣΠ παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Για ποιο λόγο το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δεν πώλησε έγκαιρα ποσότητες νερού στην ιδιωτική εταιρεία που είχε αναλάβει την υδροδότηση της περιοχής, αφού διαπιστώθηκε μείωση στα αποθέματά της, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η υδατοπρομήθεια.

2. Αν έχουν διενεργηθεί οποιοιδήποτε έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί η ποιότητα του νερού που διανέμεται στους κατοίκους της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη καταγγελίες που έχουμε δεχτεί για το θέμα.

3. Αν όπου υδροδοτούνται οικόπεδα από ιδιωτικές πηγές υπάρχει έλεγχος της ποιότητας του νερού, αλλά και αν επιβάλλονται σχετικές ποινές σε περίπτωση παροχής κακής ποιότητας νερού.

4. Γιατί, αφού είναι νομική υποχρέωση των εταιρειών να παρέχουν επαρκείς ποσότητες και σε καλή ποιότητα νερό, δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, όταν αυτοί οι όροι παραβιάζονται.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.161, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στην έκθεση για τη διαγραφή χρεών και παραχώρηση εκπτώσεων προς νομικά και φυσικά πρόσωπα στο δήμο Λευκωσίας χωρίς την τήρηση των νενομισμένων διαδικασιών (Αρ. Φακ. 27.01.002.001.007) της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2016, σημειώνεται ότι «λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες όχι μόνο στα δημόσια οικονομικά φυσικών προσώπων, θα μπορούσε να νομιμοποιηθεί η είσπραξη ποσών φορολογιών με δόσεις μέσα στο έτος αναφορικά με το οποίο επιβλήθηκαν. Τυχόν μη πλήρης εξόφληση τους μέσα στο υπό αναφορά έτος θα συνεπάγεται την επιβολή προσεπιβαρύνσεων στο ποσό που παραμένει ανεξόφλητο κατά την 31η Δεκεμβρίου».

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και το γεγονός ότι κυβέρνηση και Βουλή έχουν δώσει την ευκαιρία με δύο προγράμματα για πληρωμή σε δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τμήμα Φορολογίας, παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί όπως πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Προτίθενται να τροποποιήσουν τον περί Δήμων Νόμο, ώστε να μπορούν να πληρώνονται με δόσεις δημοτικά τέλη φορολογίας, τέλη συμβουλίων Αποχετεύσεων και Υδατοπρομήθειας κ.ο.κ.;

2. Υπάρχει ενδεχόμενο εφαρμογής προγράμματος για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δήμους, κοινότητες, συμβούλια αποχετεύσεων και υδατοπρομήθειας κτλ.;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.162, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ομάδα νοσηλευτών έχει προχωρήσει σε καταγγελία εναντίον του Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών σχετικά με το καθεστώς μεταθέσεων. Ειδικότερα, νοσηλευτές εκτάκτου και αορίστου χρόνου με επιστολή τους αναφέρονται σε μη τήρηση της αρχής της ισότητας και της διαφάνειας σε ό,τι αφορά τις μεταθέσεις. Επιπρόσθετα, προτείνουν τη θεσμοθέτηση Επιτροπής Μεταθέσεων, στην οποία θα συμμετέχει εκπρόσωπος της συντεχνίας ΠΑΣΥΝΟ με σκοπό να διασφαλίζεται η διαφάνεια επί των μεταθέσεων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν περιέλθει εις γνώσιν του οι εν λόγω καταγγελίες, αν τις έχει διερευνήσει, καθώς και πώς αξιολογεί την πρόταση των νοσηλευτών για θεσμοθέτηση Επιτροπής Μεταθέσεων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.165, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρά τον κυκλοφοριακό κόμβο Αλάμπρας, στο σημείο όπου συνδέονται οι αυτοκινητόδρομοι Λευκωσίας-Λεμεσού και Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου, έχει κατασκευαστεί πριν από λίγους μήνες από συνεργεία των Δημόσιων Έργων χώρος στάθμευσης οχημάτων, προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος μετεπιβιβάσεως σε λεωφορεία του ΟΣΕΛ. Η υποδομή έχει δημιουργηθεί καταστρέφοντας φυσική βλάστηση. Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι τα έργα έχουν γίνει από μήνες, παρατηρώ ότι ο χώρος δε λειτουργεί. Πληροφορούμαι ότι υπάρχουν προβλήματα ιδιοκτησίας, προβλήματα αδειοδότησης και κυρίως δεν υπάρχει πρόνοια για παροχή ηλεκτρισμού. Διαπιστώνω επίσης ότι δεν έχουν δημιουργηθεί τα βασικά όπως π.χ. ένας απαραίτητος χώρος υγιεινής, ένα στέγαστρο, μια καφετέρια κ.ο.κ. Πόσο μάλλον που σε τέτοιες υποδομές μετεπιβιβάσεως (π.χ. park and ride) υπάρχουν συνήθως, πέραν των υποδομών για στάθμευση των αυτοκινήτων, πλυντήρια αυτοκινήτων ή συνεργεία μηχανικών αυτοκινήτων ή ελαστικών κ.ο.κ. Την ίδια ώρα συνεχίζει να λειτουργεί ως σταθμός του ΟΣΕΛ μια ακατάλληλη υποδομή στη Νήσου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα δεδομένα και τους σχεδιασμούς που οδήγησαν στην κατασκευή, αλλά όχι στη λειτουργία του σταθμού μετεπιβιβάσεως σε λεωφορεία στον κυκλικό κόμβο Αλάμπρας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.169, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει δημιουργηθεί πράσινο σημείο για τη συλλογή των μεγάλων απορριμμάτων σε ολόκληρη την περιοχή Τηλλυρίας, η οποία είναι απομακρυσμένη από το πιο κοντινό πράσινο σημείο της επαρχίας Λευκωσίας ή της επαρχίας Πάφου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.170, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται συστηματικές αναλύσεις της ποιότητας του νερού στις παραλίες της ακριτικής Τηλλυρίας και, εάν ναι, σε ποιες γίνονται δειγματοληψίες και ποια τα αποτελέσματά τους.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.171, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σε μία περιοχή με οικονομικές ευαισθησίες όπως η Τηλλυρία και όπου συγκεντρώνεται αρκετός εγχώριος τουρισμός κάθε καλοκαίρι δεν έχει τεθεί ως προτεραιότητα η δημιουργία συστήματος ανακύκλωσης των οικιακών αποβλήτων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.172, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το αίτημα των κατοίκων της ακριτικής Τηλλυρίας για λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη, δεδομένου ότι η κοινοτική αρχή προσφέρει δωρεάν το χώρο για τη λειτουργία του.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.173, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω διαπιστώσει ότι με δαπάνες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει κατασκευαστεί επιτέλους σκάλα για ασφαλή πρόσβαση του κοινού στο μεσαιωνικό παρατηρητήριο στον Κάτω Πύργο. Αυτό όμως που διαπιστώνεται είναι ότι η πρόσβαση είναι αδύνατη σε άτομα με αναπηρία, αφού δεν υπάρχει σχετική πρόνοια. Αντιλαμβάνομαι ότι πολύ λίγα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι είναι προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προσθέσει μηχανισμό για αναπηρικό κάθισμα στη σκάλα που δημιουργήθηκε για πρόσβαση στο μεσαιωνικό παρατηρητήριο στον Κάτω Πύργο. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μνημεία και ποιοι αρχαιολογικοί χώροι είναι προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.174, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Πύργου μου ετέθη το αίτημα για κατασκευή πεζοδρόμου περιπάτου και ποδηλατοδρόμου κατά μήκος της παραλίας ως πολεοδομικού έργου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για κατασκευή των πολεοδομικών έργων του παραλιακού πεζοδρόμου και ποδηλατοδρόμου στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.177, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Έχει εξασφαλιστεί η δημόσια πρόσβαση και οι δημόσιες υποδομές στην παραλία “Ωμέγα” στα Πηγένια και γιατί καθυστερεί η εκμίσθωση στην κοινότητα των προσβάσεων προς την παραλία;

2. Έχει μελετηθεί το φαινόμενο της διάβρωσης στην παραλία “Ωμέγα”, σε ποιο βαθμό υπάρχει διάβρωση και ποια μέτρα προτίθεται να πάρει, για να σταματήσει η διάβρωση;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.178, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν λαμβάνονται μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των υδατοδεξαμενών ύδρευσης των πόλεων και των χωριών και ειδικά των συσκευών χλωρίωσης. Υπάρχει περίφραξη σε όλες τις δεξαμενές υδατοπρομήθειας; Υπάρχει σύστημα εικοσιτετράωρου ελέγχου;»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.179, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί το ενδεχόμενο εγγραφής των δύο παραδοσιακών τοπικών προϊόντων της περιοχής Τηλλυρίας, δηλαδή των παστών σύκων και του μαλακού άσπρου τυριού με την ονομασία “χαλίτζιν Τηλλυρίας”, στο μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΟΠ) ή στο μητρώο Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ).
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων που βρίσκεται η υπό αναφορά διαδικασία και ποια στήριξη παρέχεται από πλευράς κυβέρνησης στους παραγωγούς των εν λόγω προϊόντων στην ακριτική περιοχή της Τηλλυρίας.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.180, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Επανέρχομαι στο θέμα της κοινοβουλευτικής μου ερώτησης με αριθμό 23.06.011.01.327 για το θέμα της αξιοποίησης των πηγών Τζινούρκου στον Κάτω Πύργο, για να πληροφορήσω τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ότι σε συνάντηση που είχα το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 με τους κοινοτάρχες Κάτω Πύργου και Πάνω Πύργου με διαβεβαίωσαν ότι δε χρειάζεται να καταβάλει το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων τη δαπάνη για τον καθαρισμό-βελτίωση των υφιστάμενων λαγουμιών, γιατί τον έχουν ήδη διεκπεραιώσει οι κοινότητες με δικά τους έξοδα. Είναι μάλιστα έτοιμες να χρηματοδοτήσουν και το έργο αντικατάστασης του παλιού αγωγού μεταφοράς του νερού, αρκεί το τμήμα να αναλάβει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των κοινοταρχών Κάτω και Πάνω Πύργου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.181, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Πύργου μού ετέθη το θέμα της ανάγκης επισκευής των λιμενικών έργων που έχουν γίνει και των λιμενοβραχιόνων που έχουν κατασκευαστεί στην παραλία της κοινότητας. Ένα μεγάλο μέρος της παραλίας προστατεύεται με ένα τείχος από βράχους, που εμποδίζει την πρόσβαση στην παραλία. Για την προστασία της παραλίας από τη διάβρωση έχουν ήδη κατασκευαστεί και οριζόντιοι λιμενοβραχίονες. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται, γιατί το προσωρινό τείχος από βράχους έχει καταστεί μόνιμο, προβληματίζονται, γιατί δε φαίνεται να έχει περιοριστεί η διάβρωση και ζητούν την επανεξέταση της χρησιμότητας του έργου και της αποτελεσματικότητάς του.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Παρακολουθείται η εξέλιξη της διάβρωσης της παραλίας στον Κάτω Πύργο;

2. Τα έργα που έγιναν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα;

3. Χρειάζεται να γίνουν νέα έργα ή επισκευές στα υφιστάμενα;

4. Πότε προβλέπεται να απομακρυνθεί η θωράκιση της παραλίας με μεγάλες πέτρες και βράχους;»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.182, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πληροφορούμαι ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας αντιμετώπισαν φέτος σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων τους. Η καθημερινή άντληση των αποβλήτων από βοθροκαθαριστικό προκαλούσε θόρυβο και κακοσμία, που ενοχλούσαν τους επισκέπτες. Επίσης, το κόστος για τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων ήταν υψηλό, αφού το βοθροκαθαριστικό έπρεπε να ταξιδεύει μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς ή τον Αστρομερίτη, για να παραδώσει τα λύματα σε σταθμό διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Το πρόβλημα προέκυψε εξαιτίας της καθυστέρησης στην υλοποίηση της προγραμματισμένης κατασκευής κεντρικού αποχετευτικού συστήματος στον Κάτω Πύργο λόγω της επελθούσης στο μεταξύ οικονομικής κρίσης.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Παρακολουθείται η κατάσταση, ώστε να γίνεται ορθολογιστική διαχείριση των υγρών αποβλήτων από τις ξενοδοχειακές μονάδες στον Κάτω Πύργο, και υπάρχει η δυνατότητα οι επηρεαζόμενοι να τύχουν οικονομικής στήριξης, για να μειωθεί το βάρος από το υψηλό κόστος αποκομιδής των βοθρολυμάτων, μέχρι την κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος;

2. Διαθέτουν όλα τα ξενοδοχεία ή τα ενοικιαζόμενη διαμερίσματα στεγανές δεξαμενές λυμάτων; Ελέγχεται η στεγανότητά τους και η πραγματοποίηση τακτικής άντλησης των λυμάτων;

3. Ελέγχεται ότι στη διαδρομή, ιδιαίτερα μέσω των κατεχομένων, δε γίνεται παράνομη εκκένωση των βοθροκαθαριστικών;

4. Πότε θα γίνει το αποχετευτικό σύστημα της περιοχής;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.183, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι ναυαγοσώστες εργοδοτήθηκαν την καλοκαιρινή περίοδο του 2017 στην περιοχή Κάτω Πύργου και Πηγενιών κα έναντι ποιας δαπάνης;

2. Ποιος ανέλαβε το κόστος της δαπάνης για την εργοδότηση των ναυαγοσωστών;

3. Γιατί δεν έχουν κατασκευαστεί κατάλληλοι πύργοι για τους ναυαγοσώστες και γιατί δεν απομακρύνθηκαν από την παραλία οι προηγούμενες ακατάλληλες κατασκευές;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.184, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

« Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2017, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.325, αναφορικά με το αλιευτικό καταφύγιο του Κάτω Πύργου, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών είχε αποταθεί τόσο στο Τμήμα Κτηματολογίου όσο και στη Νομική Υπηρεσία, ώστε να έχει τις απόψεις τους σχετικά με το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί μέρος του χερσαίου χώρου του αλιευτικού καταφυγίου προς το κοινοτικό συμβούλιο για χρήση, περιλαμβανομένης και της κατασκευής του σταθμού της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει λάβει τις απόψεις του Τμήματος Κτηματολογίου και της Νομικής Υπηρεσίας για το υπό αναφορά θέμα. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν έγινε ή υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία γραφείου/φυλακίου της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στο αλιευτικό καταφύγιο Κάτω Πύργου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.189, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων έχει προχωρήσει στην ανανέωση των αδειών παραμονής στο λιμάνι της Λάρνακας των εταιρειών “Noble Energy International Ltd” και “Medserv (Cyprus) Ltd”, χωρίς να ενημερώσει εκ των προτέρων και να προβεί σε διαβούλευση με τις δημοτικές αρχές και τα οργανωμένα σύνολα της πόλης. Ειδικότερα, με ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος Λάρνακας, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2017, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τους χειρισμούς της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι ο δήμος Λάρνακας ζήτησε σχετική ενημέρωση από την Αρχή Λιμένων για το θέμα της ανανέωσης των εν λόγω αδειών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία ανταπόκριση. Σημειώνεται επίσης ότι το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στη λήψη δικαστικών μέτρων, γιατί, όπως υποστηρίζει, δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες για την εξασφάλιση άδειας χρήσης των χώρων του λιμανιού από τις υπό αναφορά εταιρείες ούτε ένα χρόνο πριν ούτε και τώρα, με την ανανέωση των αδειών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Βάσει ποιων όρων και προϋποθέσεων το Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων αποφάσισε την ανανέωση των αδειών χρήσης του λιμανιού της Λάρνακας από τις εταιρείες;

2. Για ποιο λόγο δε διεξήχθη δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τα σύνολα της περιοχής για την ανανέωση των αδειών, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη και τα πολλά παράπονα που υπήρχαν σχετικά με τις εργασίες των εν λόγω εταιρειών στο λιμάνι της Λάρνακας;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.190, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι όλες οι κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας θα γίνουν πανεπιστημιακές εκτός από την Ογκολογική Κλινική. Ειδικότερα, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου απέκλεισε και εξαίρεσε, χωρίς καμία δικαιολογία, το κρατικό Ογκολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας από την εκπαίδευση των φοιτητών, ενώ από πέρσι οι φοιτητές εκπαιδεύονται μόνο στο ιδιωτικό Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν εκπαιδεύονται στο Ογκολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και αντ’ αυτού επιλέγεται το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.191, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών από γονείς και δασκάλους του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λαζάρου Α΄ στη Λάρνακα που αφορούν την κακή κατάσταση της κτιριακής υποδομής του σχολείου. Από προσωπική επίσκεψή μου πρόσφατα διαπίστωσα σημαντικές ελλείψεις στα κτίρια, αλλά και στο χώρο της αυλής. Δεν υπάρχουν στέγαστρα, δεν υπάρχει πράσινο, η περίφραξη είναι ανύπαρκτη ή σε κακή κατάσταση. Το σχολείο γειτνιάζει με ένα μεγάλο εγκαταλελειμμένο κτίριο, γεγονός που ενισχύει την ατμόσφαιρα της μιζέριας και της παρακμής. Όσον αφορά το κτίριο, εξωτερικά τουλάχιστον, φαίνεται να έχει χρόνια να συντηρηθεί, να αλλάξουν τα πορτοπαράθυρα και να συντηρηθούν τα αποχετευτικά. Μαθητές, γονείς και δάσκαλοι χρόνια περιμένουν να γίνουν βελτιωτικά έργα.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για γενική επισκευή και αναβάθμιση της υποδομής του εν λόγω δημοτικού σχολείου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.192, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

« Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών από γονείς και δασκάλους του δημοτικού σχολείου Αγίου Λαζάρου Α΄ στην Λάρνακα που αφορούν την ανύπαρκτη περίφραξη στη βόρεια πλευρά του σχολείου. Να σημειωθεί ότι στη βόρεια πλευρά της αυλής του σχολείου υπάρχει περιτοίχισμα, όμως υπάρχει υψομετρική διαφορά με την εξωτερική πλευρά του περιτοιχίσματος η οποία ουσιαστικά το εξουδετερώνει. Από έξω προς τα μέσα δεν υπάρχει επιτοίχισμα. Είναι δηλαδή ένα περιτοίχισμα που δυσκολεύει τα παιδιά να βγουν από το σχολείο. Επιπλέον, η ασφάλεια των μαθητών τίθεται σε κίνδυνο από πολλούς εξωγενείς παράγοντες, όπως εξοσχολικούς επισκέπτες την ώρα των διαλλειμάτων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προωθείται η επίλυση του προβλήματος αυτού, μιας και είναι γνωστό εδώ και κάποια χρόνια.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.193, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

« Έχω δεχθεί καταγγελίες κατοίκων της περιοχής Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα που αφορούν τα σχέδια για εκκοπή δέντρων, λόγω ανέγερσης γηπέδων αντισφαίρισης σε χώρο στην περιοχή της ενορίας Αγίου Λαζάρου που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του δημοτικού σχολείου Αγίου Λαζάρου Α΄.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου αυτού και τα σχέδια για κοπή των δέντρων αυτών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.198, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε συνέχεια των κοινοβουλευτικών μου ερωτήσεων με αρ. φακ. 23.06.011.01.1033 και 23.06.011.02.112 σχετικά με τη σχεδιαζόμενη από την Αρχιεπισκοπή ανάπτυξη σε τεμάχιο (223 Φ. Σχ. 51/27 Ε1-51/27/Ε2) στην περιοχή της Γεροσκήπου και τη συνακόλουθη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2017, για αποχαρακτηρισμό αρχαίου μνημείου Πίνακα Β', παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια αρχαία μνημεία Πίνακα Β' αποτελούν εκκλησιαστική ιδιοκτησία;

2. Ποιες προβλέπεται να είναι οι επιπτώσεις στην προστασία αυτών των χώρων μετά την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στο αρχαίο μνημείο Πίνακα Β' (ΚΔΠ αρ. 135/2014) στη θέση Γεροσκήπου-Παχύαμμος (ο χώρος και τα κατάλοιπα ρωμαϊκής εγκατάστασης); Υπενθυμίζεται ότι το τεμάχιο είχε κηρυχτεί το 2014 από το Υπουργικό Συμβούλιο αρχαίο μνημείο Πίνακα Β' λόγω της συγκέντρωσης αρχαίας κεραμικής, καθώς και λόγω άλλων ενδείξεων για την ύπαρξη αρχαιοτήτων. Ωστόσο, αποχαρακτηρίστηκε από αρχαίο μνημείο Πίνακα Β', επειδή δεν είχε ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης.

3. Σε πόσες άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν έχει αποχαρακτηριστεί μνημείο και με βάση ποια πρόνοια της νομοθεσίας;

4. Ποια άλλα μνημεία Πίνακα Β' έχουν κηρυχθεί ως αρχαία από ενημέρωση του ιδιοκτήτη; Όσον αφορά τα μνημεία Πίνακα Β' που ανήκουν στην εκκλησία, έχει ακολουθηθεί σε όλες τις περιπτώσεις η διαδικασία που εισηγείται η Νομική Υπηρεσία;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.199, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

« Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 ψήφισε σειρά τροποποιήσεων στην πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]. Ειδικότερα, με την ψήφιση μίας εκ των τροπολογιών τα άτομα με αναπηρίες αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τηλέφωνα, ΑΤΜ και μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, τραπεζικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση, ώστε να προωθήσει την εφαρμογή της σαφούς δήλωσης πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.200, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας του θεσμού του ακτοφύλακα, πόσοι ακτοφύλακες εργοδοτούνται και ποια τα απαιτούμενα προσόντα και υποχρεώσεις τους.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.202, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες υποθέσεις παραμέλησης/κακοποίησης/οχληρίας ζώων ανά επαρχία έχουν διερευνηθεί μέχρι σήμερα από τους αστυνομικούς της γειτονιάς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι καταγγελίες καταχωρίζονται στο ημερολόγιο κάθε αστυνομικού σταθμού, παρακαλώ όπως κατατεθεί σχετικός αναλυτικός κατάλογος στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.203, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με την έκθεση του 2015 της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση, “η Ελεγκτική Υπηρεσία διερεύνησε καταγγελία ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Ψεματισμένου κατέβαλε κατά το έτος 2006 ποσό ύψους €341.720 (£200.000), για την απαλλοτρίωση ακινήτου, για την κατασκευή πέτρινου αμφιθεάτρου και χώρου στάθμευσης, χωρίς μέχρι σήμερα το ακίνητο να εγγραφεί στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου. Από διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο, προχώρησε στην καταβολή ολόκληρου του πιο πάνω ποσού, προτού δημοσιευτεί το Διάταγμα Απαλλοτρίωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και χωρίς να ζητήσει από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο γραπτό κατάλογο των εμπράγματων βαρών κατά την ημέρα της πληρωμής, κατά την οποία, όπως διαφάνηκε, το ακίνητο βαρυνόταν με memo προς όφελος Τράπεζας, εναντίον του ενός εκ των τεσσάρων συνιδιοκτητών που κατέχει το ¼ μερίδιο του ακινήτου. Παρά την πάροδο δέκα χρόνων από την ημερομηνία καταβολής της αποζημίωσης της απαλλοτρίωσης από το Κοινοτικό Συμβούλιο και την πάροδο εννέα χρόνων από την πληρωμή των μεταβιβαστικών τελών και δικαιωμάτων, το ακίνητο εξακολουθεί να παρουσιάζεται εγγεγραμμένο στο όνομα των 4 συνιδιοκτητών, και εκτός από το αρχικό memo, βαρύνεται και με άλλα 13 νέα memo προς όφελος διαφόρων Τραπεζικών και Συνεργατικών Ιδρυμάτων, που τοποθετήθηκαν αργότερα επί του ακινήτου, τα οποία κατά την άποψή μας δεν έπρεπε να γίνουν αποδεκτά από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.”.
 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε στη συνέχεια στον έπαρχο Λάρνακας όπως προχωρήσει στη διερεύνηση του θέματος και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων εναντίον όλων όσοι ευθύνονται. Εισηγήθηκε επίσης να καταβληθούν όλες οι απαραίτητες αποζημιώσεις για τη ζημιά που υπέστη το κοινοτικό συμβούλιο και να προβεί στις δέουσες ενέργειες για μεταβίβαση του ακινήτου στο όνομα του κοινοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με την έκθεση, ο έπαρχος Λάρνακας ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι στις 28 Νοεμβρίου 2016 εκδόθηκε ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου επ’ ονόματι του κοινοτικού συμβουλίου, αφού το κοινοτικό συμβούλιο κατέβαλε το ποσό των €25.000 για εξάλειψη του memo, επιβεβαιώνοντας παράλληλα προηγούμενη απόφασή του για λήψη νομικών ή άλλων μέτρων για διεκδίκηση του ποσού αυτού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια η έκβαση της υπό αναφοράς υπόθεσης μέχρι στιγμής;

2. Έχουν ληφθεί οποιαδήποτε νομικά ή άλλα μέτρα εναντίον όσων ευθύνονται;

3. Έχουν καταβληθεί οι απαραίτητες αποζημιώσεις στο κοινοτικό συμβούλιο Ψεματισμένου;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.204, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στα πλαίσια συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών εκπρόσωποι του Κέντρου Υποστήριξης για τους Φορείς του AIDS (ΚΥΦΑ) ενημέρωσαν τα μέλη της επιτροπής ότι παρατηρείται άγνοια των ιατρικών λειτουργών σε σχέση με τους τρόπους μετάδοσης του ιού HIV και τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης. Είναι απαράδεκτο οι ίδιοι οι γιατροί να έχουν λανθασμένη εικόνα για την ασθένεια και να επιδεινώνουν με την άγνοιά τους την ήδη βεβαρυμμένη ψυχολογία των ασθενών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει το υπουργείο για την επαρκή κατάρτιση των ιατρικών λειτουργών και για ποιο λόγο παρατηρούνται τα υπό αναφορά φαινόμενα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.205, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με το άρθρο 14 του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου του 2014 [Ν. 109(Ι)/2014], το οποίο αφορά στην αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας, “σε περίπτωση που αιτητής ή/και δικαιούχος και οποιοδήποτε μέλος της οικογενειακής μονάδας που αποξένωσε ακίνητη ιδιοκτησία ή/και κινητή περιουσία ή/και χρηματοοικονομικά στοιχεία κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η περιουσία αυτή λαμβάνεται υπόψη όπως προβλέπεται στα άρθρα 12 και 13, εκτός στην περίπτωση που προσκομίζονται στον προϊστάμενο υπηρεσίας ικανοποιητικές επεξηγήσεις για το επιβεβλημένο ή το αναγκαίο της αποξένωσης αυτής [...] Νοείται περαιτέρω ότι ο προϊστάμενος υπηρεσίας δύναται να λάβει υπόψη οποιαδήποτε αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας ή/και κινητής περιουσίας ή/και χρηματοοικονομικών στοιχείων η οποία έλαβε χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και η ημερομηνία αυτή θα αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015”.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη παρέλθει τα δύο χρόνια από την εφαρμογή της νομοθεσίας και πρέπει να γίνει η ανάλογη τροποποίηση, κατά πόσο προτίθεται να προβεί σε αναθεώρηση της ημερομηνίας που αφορά στην αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας, ώστε να εφαρμόζεται το άρθρο 14 της νομοθεσίας για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.206, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εξωτερικών μέχρι το Μάρτιο του 2017 δεν είχε στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό λόγω μη ύπαρξης τέτοιου στο υπάρχον δυναμικό του υπουργείου και λόγω αδυναμίας του Υπουργείου Οικονομικών να ικανοποιήσει το αίτημα του Υπουργείου Εξωτερικών για απόσπαση επιπρόσθετου προσωπικού, ώστε να στελεχωθεί η μονάδα.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει στελεχωθεί η υπό αναφορά μονάδα και, εάν όχι, πότε αναμένεται να γίνει αυτό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.207, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι, μετά από εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προχώρησε σε πειθαρχική έρευνα εναντίον λειτουργού του υπουργείου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το χειρισμό του σχεδίου αντιμετώπισης της ασθένειας της ψευδοπανώλης. Όπως αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής στην ετήσια έκθεση του 2015, στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδεχομένως να προκύπτει θέμα πειθαρχικών ευθυνών για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων ή υπέρβαση εξουσίας από τον εν λόγω λειτουργό.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού κατέληξε η υπό αναφορά πειθαρχική έρευνα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.208, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα οροθετικά άτομα δεν εντάσσονται στην κατηγορία των πολιτών με μακροχρόνιες ασθένειες, με αποτέλεσμα να μην είναι δικαιούχοι ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με την έκδοση σχετικής κάρτας νοσηλείας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η άνιση μεταχείριση των οροθετικών ατόμων και αν προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα για την άρση της εν λόγω αδικίας.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.211, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.212, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από συνοπτικό σημείωμα του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις εκθέσεις των μηνών Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 πληροφορήθηκα ότι υποβλήθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον Αρχηγό της Αστυνομίας έκθεση (Α.Κ.Ρ. 21/2013), ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, αναφορικά με τη δράση της αστυνομίας στη βάση εθνοτικού προφίλ. Ειδικότερα, η έκθεση υποβλήθηκε μετά τη διερεύνηση καταγγελίας, από την οποία προέκυψε ότι η υποβολή ομάδας προσώπων σε επιτόπου έλεγχο ταυτότητας στηρίχθηκε αποκλειστικά στο εθνοτικό τους προφίλ και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι αυτοί δεν ήταν Κύπριοι.
 

Στην έκθεση υποβλήθηκαν εισηγήσεις σχετικά με το πιο πάνω περιστατικό που αφορούσαν στα ακόλουθα:

1. Στη συμπερίληψη στον περί Αστυνομίας Νόμο διάταξης που θα προσδιορίζει και θα απαγορεύει τη διενέργεια από μέλη της αστυνομίας επιτόπου έρευνας για εξακρίβωση στοιχείων ή άλλων μορφών ελέγχου, βάσει της φυλής, της εθνοτικής καταγωγής ή της θρησκείας του προσώπου.

2. Στην έκδοση συναφών αναλυτικών κατευθυντήριων οδηγιών προς όλους τους αστυνομικούς.

3. Στην εφαρμογή μηχανισμού καταγραφής των σχετικών ελέγχων που διενεργούνται, οργανωμένα ή άτυπα, από όλα τα τμήματα της αστυνομίας, ενδεχομένως μέσω της έκδοσης σχετικού εντύπου που θα πρέπει να συμπληρώνεται.

4. Στην παρακολούθηση της δράσης των μελών της αστυνομίας για σκοπούς τόσο στατιστικής αποτίμησης και λήψης διορθωτικών μέτρων, όπου απαιτείται, όσο και για επιβολή κυρώσεων, όταν διαπιστώνεται καταχρηστική άσκηση των αστυνομικών εξουσιών.

5. Στην ένταξη κατά την κατάρτιση των αστυνομικών όλων των βαθμίδων ενός δομημένου προγράμματος εκπαίδευσης σε σχέση με την αποφυγή χρήσης μεθόδων που συνιστούν διάκριση λόγω εθνοτικού προφίλ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες από τις πιο πάνω εισηγήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως έχουν υιοθετηθεί ή πρόκειται να υιοθετηθούν.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.213, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εκφράσει τη διαφωνία του όσον αφορά στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για δημιουργία εντός του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου προπαρασκευαστικής τάξης για τα παιδιά που βρίσκονται σε ηλικία ένταξης στη μέση εκπαίδευση και έχουν αποκλειστεί ή δεν έχουν ενταχθεί σε σχολικές μονάδες. Η απόφαση αυτή φαίνεται να πλήττει καίρια το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση και δε διασφαλίζει την ομαλή και ισότιμη ένταξη των παιδιών προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο σχολικό περιβάλλον. Την ίδια θέση φαίνεται να συμμερίζονται η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υλοποιηθεί η απόφαση για δημιουργία προπαρασκευαστικής τάξης εντός του κέντρου υποδοχής και κατά πόσο λήφθηκαν υπόψη οι πιο πάνω αντιρρήσεις των αρμόδιων φορέων. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα με ποια μέτρα διασφαλίζεται η ομαλή και ισότιμη ένταξη των παιδιών προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο σχολικό περιβάλλον.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.214, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από το συνοπτικό σημείωμα του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις εκθέσεις των μηνών Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 πληροφορήθηκα ότι έπειτα από παράπονο δύο Τουρκοκυπρίων κατά της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου αναφορικά με δυσμενή και διακριτική τους μεταχείριση κατά τη διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικού γέννησης των παιδιών τους η επίτροπος προχώρησε στην υποβολή των πιο κάτω εισηγήσεων:

1. Τροποποίηση των προϋποθέσεων που τίθενται από την επαρχιακή διοίκηση στους Τουρκοκυπρίους που υποβάλλουν αίτηση, ώστε να ελαχιστοποιείται η ταλαιπωρία και η δυσμενής μεταχείριση που υπόκεινται σε σύγκριση με τους υπόλοιπους πολίτες της Κύπρου.

2. Άμεσος τερματισμός της πρακτικής παραλαβής αιτήσεων χωρίς την έκδοση και παράδοση απόδειξης.

3. Θεσμοθέτηση μιας ευέλικτης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, ακόμα και εκπρόθεσμων, χωρίς την επιβολή επιβαρυντικού τέλους, όταν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για την παρέλευση της προθεσμίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες από τις πιο πάνω εισηγήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως έχουν υιοθετηθεί και ποιες πρόκειται να υιοθετηθούν με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.215, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων σχετικά με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του μεταλλείου της Σκουριώτισσας στην επαρχία Λευκωσίας. Ειδικότερα, ομάδα κατοίκων οι οποίοι κατοικούν κοντά στο μεταλλείο παραπονιούνται σχετικά με τη δυσφορία που νιώθουν από την έντονη οσμή στον αέρα, η οποία φαίνεται να προέρχεται από τις εγκαταστάσεις του μεταλλείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Αν είναι γνώστης των υπό αναφορά παραπόνων και αν έχει διεξαχθεί έρευνα σχετικά με το τι είδους αέρια ελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του μεταλλείου της Σκουριώτισσας.

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν, ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία και η υγεία των κατοίκων της περιοχής. Υπενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα στις 5 Μαϊου 2010 σχετικά με την απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης μεταλλευμάτων (π.χ. χρυσού) με τη χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.216, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι το Μάρτιο του 2017 στελεχωνόταν μόνο από δύο άτομα.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σκοπεύει να στελεχώσει τη μονάδα με περισσότερο προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες που καλείται να διεκπεραιώσει.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.221, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2017, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.752, αναφορικά με τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην επιστροφή φόρου, πληροφορήθηκα ότι από το 2017 η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος είναι υποχρεωτική για όλους τους φορολογουμένους.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί έντυπα και πόσες ηλεκτρονικά μέσω Taxisnet κατά τα έτη 2014, 2015, 2016 κ.ο.κ.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.222, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ετοιμαστεί σχετική μελέτη από τεχνική και επιστημονική επιτροπή για δημιουργία μουσείου παγκόσμιας φυσικής ιστορίας στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έκθεση προκρίνει για χώρο δημιουργίας του μουσείου την περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας και όχι την περιοχή του Τροόδους, η οποία φαίνεται να ήταν η αρχική επιλογή του Υπουργικού Συμβουλίου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Πόσα στοίχισε η υπό αναφορά μελέτη και ποιος επωμίστηκε το κόστος για την εκπόνησή της;

2. Για ποιους λόγους επιλέχθηκε η περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας για τη χωροθέτηση του μουσείου;

3. Υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις στις οποίες θα στεγαστεί το μουσείο ή αναμένεται να κτιστούν καινούριες;

4. Έχουν εξεταστεί οι επιπτώσεις που θα έχει η χωροθέτηση του μουσείου στην περιοχή του πάρκου Αθαλάσσας; Το δάσος αναμένεται να περιοριστεί;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.227, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.619) σχετικά με την ετοιμασία τροποποιητικής νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των σχολικών εφοριών και στην ετοιμασία σχετικών κανονισμών λειτουργίας τους πληροφορήθηκα ότι στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πραγματοποιήθηκαν υπηρεσιακές συσκέψεις, με σκοπό την καταγραφή των θεμάτων που χρήζουν τροποποίησης στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να θεσπιστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι υπό αναφορά κανονισμοί. Σημειώνεται ότι η πρόνοια για έκδοση κανονισμών προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά παραμένει σε εκκρεμότητα από το 1997.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εν λόγω διαδικασία.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.228, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση η οποία να προνοεί την τακτική επιθεώρηση των κτιρίων και την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού επιθεώρησης από αρμόδιους λειτουργούς. Επίσης, υπάρχει νομοθετικό κενό όσον αφορά στην τακτική επιθεώρηση οικοδομών. Είναι γεγονός ότι στην Κύπρο υπάρχουν πολλές επικίνδυνες οικοδομές, λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού αποθέματος στην Κύπρο κατασκευάστηκε την περίοδο μετά το 1974, όπου η πίεση για στέγαση των προσφύγων, αλλά και οι νέες ανάγκες της κοινωνίας οδήγησαν στη μαζική κατασκευή οικοδομών με τη χρήση ακατάλληλων αδρανών υλικών λόγω απώλειας των λατομείων Πενταδακτύλου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση για έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας, ώστε να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η κατάσταση κτιρίων και οικοδομών και να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.229, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η κυβερνητική πολιτική για το κυνήγι σε καμένες περιοχές. Υπήρχαν απόψεις περιβαλλοντολόγων που προτείνουν όπως για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά από ενδελεχή μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον απαγορευθεί η κυνηγετική δραστηριότητα σε περιοχές που πρόσφατα έχουν υποστεί περιβαλλοντική υποβάθμιση από πυρκαγιές. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στις καμένες περιοχές στη Σολιά και Αργάκα επιτράπηκε το κυνήγι και ποια είναι η ευρύτερη κυβερνητική πολιτική επί του θέματος.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.230, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ελεύθερες περιοχές της επαρχίας Αμμοχώστου, λόγω των προβλημάτων ανομβρίας και διαθεσιμότητας πόσιμου νερού, υδροδοτούνται αποκλειστικά με αφαλατωμένο νερό. Η μακροχρόνια αποκλειστική χρήση αφαλατωμένου νερού πιθανόν ωστόσο να προκαλέσει διάβρωση σε σωληνώσεις από χαλκό, αλλά και άλλα κράματα μετάλλων, κυρίως όταν το νερό είναι στάσιμο. Συνεπώς, υποβαθμίζεται η ποιότητα νερού που παρέχεται στους κατοίκους και πιθανόν να προκύπτουν και θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει υπόψη του το εν λόγω θέμα και ποια είναι η έκταση του προβλήματος;

2. Προκύπτουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και την ποιότητα του νερού;

3. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα και να προστατευθεί η δημόσια υγεία;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.232, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.823), ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, αναφορικά με την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας πληροφορήθηκα ότι ο σχεδιασμός για την αναδιάρθρωση βρίσκεται σε τελικό στάδιο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο αναδιάρθρωσης και ποιες αλλαγές αυτή έχει επιφέρει.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.233, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχουν έρθει εις γνώση μου καταγγελίες πολιτών για τις ενέργειες των μελών της Σχολικής Εφορείας και του Συνδέσμου Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τραχωνίου, οι οποίοι φαίνεται να έχουν αποφασίσει την εκκοπή εξήντα πεύκων, για να κατασκευαστούν στη θέση τους κερκίδες για το σχολικό ποδοσφαιρικό γήπεδο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, υπάρχει χώρος για τις κερκίδες στην άλλη πλευρά του γηπέδου όπου δε θα χρειαστεί να κοπούν καθόλου δέντρα.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του το εν λόγω θέμα, ποια η άποψή του και αν έχουν εξεταστεί εναλλακτικές επιλογές για την κατασκευή κερκίδων στο σχολικό ποδοσφαιρικό γήπεδο του υπό αναφορά σχολείου, αποφεύγοντας την καθολική καταστροφή ενός ολόκληρου δάσους πεύκων. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα σε ποια άλλα σχολεία της Κύπρου υπάρχουν εξωτερικές κερκίδες για τα γήπεδά τους.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.234, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017, σε κοινοβουλευτική ερώτησή μου (Αρ. Φακ. 23.06.011.01.724) αναφορικά με την πρόταση του δημάρχου Πάφου κ. Φαίδωνα Φαίδωνος για μετεγκατάσταση του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) από τη Λευκωσία στην πόλη της Πάφου πληροφορήθηκα ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017 “αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, όπως τροποποιηθεί η Απόφαση με αρ. 81.719Α και ημερ. 25/11/2016, ώστε αφενός το χρονοδιάγραμμα υποβολής Πρότασης στο Υπουργικό Συμβούλιο με εισηγήσεις αναφορικά με το χώρο μεταστέγασης του ΑΞΙΚ παραταθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου 2017 και αφετέρου κατά την υποβολή των εν λόγω εισηγήσεων μελετηθεί/αξιολογηθεί η κατά πλειοψηφία θέση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για την μη μετακίνηση/μεταστέγαση του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ).” Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εν λόγω διαδικασία.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.235, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται μεγάλης εκτάσεως ανάπτυξη από Ρώσο επιχειρηματία στο χωριό Πέρα Πεδί. Ειδικότερα, το προτεινόμενο έργο αφορά την οικοπεδοποίηση μεγάλης έκτασης γης, την κοπή τριών χιλιάδων δέντρων, την ισοπέδωση μεγάλης έκτασης λοφώδους περιοχής και τον πιθανό επηρεασμό του γειτνιάζοντος φράγματος Πέρα Πεδίου. Για την υπό αναφορά ανάπτυξη τις επιφυλάξεις τους φαίνεται να εξέφρασαν το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ενώ και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ζήτησε να γίνει γεωτεχνική μελέτη, προτού τοποθετηθεί. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων εξέφρασε επίσης τις ανησυχίες του αναφορικά με την πιθανότητα επηρεασμού του ποταμού Κρυού, του φράγματος Πέρα Πεδίου, ενώ επισημαίνει παράλληλα τον κίνδυνο επηρεασμού της ποιότητας του νερού που αποθηκεύεται στο φράγμα του Κούρη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει πραγματοποιηθεί περιβαλλοντική μελέτη για την υπό αναφορά ανάπτυξη και ποια η γνωμάτευσή της;

2. Προτίθεται το υπουργείο να παραχωρήσει άδεια για την κοπή τριών χιλιάδων δέντρων;

3. Έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις, ώστε να μη χρειαστεί να κοπούν δέντρα και να υπάρχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.237, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το αίτημα για την παροχή οικονομικής βοήθειας στην κοινότητα Κανναβιών Σολέας, ώστε να επισκευαστεί και να αξιοποιηθεί το παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού.
 

Το κοινοτικό συμβούλιο αναμένει αγωνιωδώς αυτό το κονδύλι, καθώς πρόκειται για ένα ώριμο έργο, έτοιμο να προχωρήσει και να αξιοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν από την κοινότητα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.245, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε ανακοίνωσή της, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2017, η περιβαλλοντική οργάνωση “Greenpeace”, αναφέρει ότι η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες οι οποίες αναμένεται να ψηφίσουν, τον ερχόμενο μήνα σε συνεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ της ανανέωσης της άδειας χρήσης της γλυφοσάτης (glyphosate) για τα επόμενα δέκα χρόνια. Σημειώνεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο στις 24 Οκτωβρίου αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία των ευρωβουλευτών (355 υπέρ, 204 κατά και 111 αποχή) να απορρίψει την παράταση της χρήσης του υπό αναφορά ζιζανιοκτόνου για δέκα ακόμα χρόνια, να απαγορεύσει την οικιακή χρήση του και να το εξορίσει πλήρως από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2022.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως ευσταθούν οι πληροφορίες της Greenpeace και, αν ναι, γιατί αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ της ανανέωσης της άδειας αυτού του αποδεδειγμένα επικίνδυνου ζιζανιοκτόνου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.246, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ετοίμαζαν προσχέδιο κανονισμών οι οποίοι να διέπουν τη λειτουργία μεταξύ άλλων των καταφυγίων ζώων, των χώρων κράτησης αδέσποτων, των ξενοδοχείων ζώων κτλ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση στην ετοιμασία των υπό αναφορά κανονισμών και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί, ώστε να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο δυνατό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.250, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με τη δράση κυκλώματος παράνομης εισαγωγής οχημάτων μέσω των κατεχομένων. Το κύκλωμα με στόχο να αποφύγει την επιβολή δασμών φαίνεται να εισάγει οχήματα από τα κατεχόμενα λιμάνια στα ονόματα ατόμων κατόχων ξένων διαβατηρίων και μετά από σημεία μη ελεγχόμενα από την Κυπριακή Δημοκρατία τα μεταφέρει στις ελεύθερες περιοχές. Οι καταγγελίες αναφέρονται και σε εκτελωνιστικά γραφεία στις ελεύθερες περιοχές τα οποία φαίνεται να συνδράμουν στην εγγραφή των εν λόγω οχημάτων με νομότυπες διαδικασίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, πρόκειται για οχήματα μεγάλου κυβισμού και πολυτελείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν έρθει εις γνώση του οι εν λόγω καταγγελίες και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για τη διερεύνηση της υπόθεσης.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.251, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι εδώ και αρκετά χρόνια, συγκεκριμένα από το 2007, έχει ολοκληρωθεί η α΄ φάση ανάπλασης του πυρήνα στην κοινότητα Άρμου. Ωστόσο, ενώ η β΄ φάση της ανάπλασης έχει σχεδιαστεί, δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να διαμαρτύρονται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ξεκινήσει η β΄ φάση ανάπλασης του πυρήνα στην κοινότητα Άρμου και για ποιο λόγο παρατηρήθηκε αυτή η καθυστέρηση.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.252, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω λάβει παράπονα σχετικά με την κακή ποιότητα των τεχνητών μελών που κατασκευάζει το εργαστήριο προσθετικών μελών του Υπουργείου Υγείας.

Με αφορμή τα πιο πάνω παράπονα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχουν έρθει εις γνώσιν του τα υπό αναφορά παράπονα και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει;

2. Η ποιότητα των προσθετικών μελών που παρέχονται από το εργαστήριο προσθετικών μελών του Υπουργείου Υγείας είναι εφάμιλλη με αυτών που κατασκευάζονται στα ιδιωτικά εργαστήρια;

3. Ποια είναι τα προβλήματα λειτουργίας του εργαστηρίου προσθετικών μελών του Υπουργείου Υγείας;

4. Ποιοι δικαιούνται δωρεάν τοποθέτηση ή αντικατάσταση προσθετικών μελών από το εργαστήριο προσθετικών μελών;

5. Υπάρχει κάποια χορηγία την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν άτομα με αναπηρίες για τοποθέτηση ή αντικατάσταση προσθετικών μελών;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.253, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών για τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών στην Ακτή Ολυμπίων στη Λεμεσό, απέναντι από το “Olympic Residence”, γνωστό ως “Δίδυμοι πύργοι”. Ειδικότερα, η τοποθέτηση των υποθαλάσσιων αγωγών φαίνεται να έγινε όταν κατασκευάζονταν οι “Δίδυμοι πύργοι” και σήμερα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αυτοί οι αγωγοί έχουν πλέον επεκταθεί ακόμα πιο μέσα στη θάλασσα. Υπάρχει μάλιστα και καταγγελία η οποία αναφέρει ότι ένας από τους σωλήνες παρουσίαζε διαρροή. Υπάρχουν επίσης καταγγελίες για παρόμοιες περιπτώσεις άλλων αγωγών που προέρχονται από τα εργοτάξια των έργων κατασκευής ψηλών κτιρίων της Λεμεσού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Αν είναι γνώστης των υπό αναφορά καταγγελιών και αν τις έχει εξετάσει.

2. Αν ευσταθούν οι πιο πάνω πληροφορίες και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής.

3. Αν δόθηκαν σχετικές άδειες για τοποθέτηση και επέκταση των υπό αναφορά αγωγών.»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.254, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τα βελτιωτικά έργα που έγιναν στο Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού. Με παλαιότερη κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.010.05.358) είχα αναφερθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εν λόγω σχολείο και ανέφερα επίσης ότι έλαβα παράπονα σχετικά με τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρούνταν στην ολοκλήρωση των αντισεισμικών έργων. Συγκεκριμένα, για επτά σχεδόν χρόνια στο γυμνάσιο εκτελούνταν αντισεισμικά έργα, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συνεχώς προβλήματα και οχληρία.
 

Με την απάντησή του, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2016, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής με πληροφόρησε ότι η μεγάλη διάρκεια των εργασιών για την ολοκλήρωση των έργων οφειλόταν στη διακοπή συμβολαίου λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων από τον ανάδοχο. Το έργο στη συνέχεια ανατέθηκε σε άλλο εργολάβο και οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
 

Πρόσφατα ωστόσο έγινα δέκτης καταγγελίας, σύμφωνα με την οποία ο πρώτος εργολάβος, ο οποίος πήρε την αρχική προσφορά από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, δεν υποχρεώθηκε να καταθέσει εγγυητική, με αποτέλεσμα να μείνουν απλήρωτοι όσοι εργάστηκαν εκεί, και στη συνέχεια διέφυγε στα κατεχόμενα. Επιπρόσθετα, υπάρχει καταγγελία η όποια αναφέρεται στο γεγονός ότι, ενώ από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας χρησιμοποιήθηκε κονδύλι που προοριζόταν για το γήπεδο του σχολείου, εντούτοις μέχρι στιγμής δεν έγιναν οποιαδήποτε έργα στο εν λόγω γήπεδο.
Επίσης, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα έργα που πραγματοποιήθηκαν για τη βελτίωση του σχολείου έγιναν χωρίς να προηγηθεί στατική μελέτη και με υλικά τα οποία προήλθαν από τα κατεχόμενα.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει λάβει γνώση των υπό αναφορά καταγγελιών, αν τις έχει διερευνήσει, ποια η θέση του και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.255, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε με τα δώρα που έλαβαν βουλευτές που συμμετείχαν στην κοινοβουλευτική αποστολή στο Κουβέιτ, επανήλθε το θέμα με την κανονιστική διευθέτηση του θέματος των δώρων προς αξιωματούχους της διοίκησης της πολιτείας.

Όσον αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, τον Οκτώβριο του 2013 το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσαν τον Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημόσιων Υπαλλήλων, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και την ενίσχυση της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα. Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει υπογράψει και αυτό κώδικα δεοντολογίας, με τον οποίο δεσμεύεται να ασκεί τα καθήκοντά του με διαφάνεια και με απόλυτη αμεροληψία. Μία μάλιστα από τις πρόνοιες αναφέρεται στην υποχρέωση των υπουργών να επιστρέφουν μετά τη λήξη της θητείας τους δώρα τα οποία έλαβαν, όσο ήταν στην συγκεκριμένη θέση, τα οποία υπερβαίνουν τα €150.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε να υπάρχει θεσμοθετημένος κανόνας δεοντολογίας που να δεσμεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους υπουργούς, τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, τους ευρωβουλευτές και όλους τους ανεξάρτητους αξιωματούχους;

2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις από τυχόν παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου; Παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο εν λόγω κώδικας δεοντολογίας όπως υπογράφηκε από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

3. Ποιες είναι οι επιπτώσεις από τυχόν παραβίαση του Οδηγού Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημόσιων Υπαλλήλων;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.256, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το δασύλλιο του αρμενικού σχολείου “Μελκονιάν” στη Λευκωσία, παρά τη λεωφόρο Λεμεσού, έχει κηρυχθεί σε μνημείο με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο. Έχουν ήδη περάσει αρκετά χρόνια και το δασύλλιο έχει αφεθεί στην τύχη του, ενώ κυκλοφορούν φήμες ότι επανέρχεται το σχέδιο για οικοπεδοποίηση του χώρου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα προστασίας του δασυλλίου της σχολής “Μελκονιάν” που λαμβάνονται, καθώς και ποιο είναι το μέλλον της περιοχής. Υπάρχουν σχέδια για οποιαδήποτε ανάπτυξη στην περιοχή;»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.263, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελίας σύμφωνα με την οποία πριν από σχεδόν τριάντα χρόνια είχε πρόθεση το Υπουργείο Γεωργίας για δημιουργία μουσείου με γεωργικά μηχανήματα. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι προχώρησε στη συλλογή από ιδιώτες γεωργικών μηχανημάτων και άλλων αντικειμένων, με στόχο να εμπλουτίσει το μουσείο κατάλληλα. Παρ’ όλα αυτά, το μουσείο δεν έγινε ποτέ και υπάρχουν καταγγελίες ότι τα εν λόγω μηχανήματα δεν επιστράφηκαν ποτέ στους κατόχους τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει την υπό αναφορά υπόθεση και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να αποζημιωθούν, ακόμα και με καθυστέρηση τόσων χρόνων, οι κάτοχοι των γεωργικών μηχανημάτων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.264, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε περιπτώσεις δικαστικών διαταγμάτων για ποινικές υποθέσεις που αφορούν καταβολή ΦΠΑ για τις οποίες το Τμήμα Φορολογίας δεν εισέπραξε κανένα ποσό, καλώντας το τμήμα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, τα οποία προκύπτουν από δικαστικά διατάγματα σε ποινικές υποθέσεις, περιλαμβανομένης της εγγραφής εμπράγματου βάρους (memo) στην ακίνητη περιουσία του χρεώστη, κατάσχεσης κινητής περιουσίας ή/και δέσμευσης/κατάσχεσης ποσών που βρίσκονται κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, φαίνεται ότι από το 2014 μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2016 το τμήμα έλαβε εισπρακτικά μέτρα για φορολογικές οφειλές ύψους €162,3 εκατομ. Το Τμήμα Φορολογίας προχώρησε στην εγγραφή εμπράγματου βάρους (memo) σε ακίνητη ιδιοκτησία για οφειλές ύψους €161,3 εκατομ. και στη δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές €1 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά τη λήψη των υπό αναφορά εισπρακτικών μέτρων ποιο είναι το ύψος του ποσού το οποίο έχει μέχρι σήμερα εισπραχθεί από το Τμήμα Φορολογίας. Επίσης, μετά την κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές €1 εκατομ. ποιο είναι το ύψος τoυ ποσού που έχει επίσης μέχρι στιγμής εισπραχθεί;»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.265, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2017, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.02.112 αναφορικά με την ανάκληση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Διατάγματος Κήρυξης σε Αρχαίο Μνημείο Δευτέρου Πίνακα τεμαχίου το οποίο ανήκει στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα λάβουν, παρά τον αποχαρακτηρισμό του αρχαίου μνημείου, όλα τα αναγκαία μέτρα για προστασία των αρχαιοτήτων που βρίσκονται στο εν λόγω τεμάχιο, ένεκα και της ανάπτυξης που προγραμματίζεται να γίνει στο σημείο από ιδιωτική εταιρεία. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων πληροφορήθηκα ότι η εταιρεία ανέλαβε τη διεξαγωγή της γεωφυσικής επισκόπησης με στόχο τον εντοπισμό και άλλων σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στο τεμάχιο, η οποία ολοκληρώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου και της οποίας τα αποτελέσματα αναμένονται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της γεωφυσικής επισκόπησης.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.266, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Έφορος Φορολογίας, μετά και από σχετικές συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ανέφερε ότι το Τμήμα Φορολογίας εξετάζει τον καθορισμό νέας ενιαίας πολιτικής διαχείρισης χρέους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Φορολογίας προχώρησε στον καθορισμό νέας ενιαίας πολιτικής διαχείρισης χρέους και, εάν ναι, ποια είναι αυτή.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.267, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Ο Έφορος Φορολογίας κ. Γιάννης Τσαγκάρης σε πρόσφατες συνεντεύξεις του στο ΡΙΚ και στον τηλεοπτικό σταθμό “Alpha” αναφέρθηκε εμμέσως πλην σαφώς σε βουλευτές οι οποίοι είτε οι ίδιοι δεν έχουν τακτοποιήσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις είτε παρεμβαίνουν υπέρ φοροφυγάδων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει, με όποιο τρόπο ο ίδιος θεωρεί ορθό, τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις περιπτώσεις βουλευτών οι οποίοι έχουν παρέμβει προς τον κ. Τσαγκάρη για τη διευθέτηση δικών τους ή άλλων φορολογικών εκκρεμοτήτων κατά τρόπο παράνομο ή παράτυπο.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.272, ημερομηνίας 16 Nοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε συνέχεια κοινοβουλευτικής μου ερώτησης με αρ. 23.06.011.01.383 σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος που προέκυψε από την καταστροφή της μονάδας αποθείωσης αρ. 3 του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της ΑΗΚ στο Βασιλικό μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στις 30 Νοεμβρίου 2016, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Η μονάδα έχει αποκατασταθεί και, εάν ναι, ποιο ήταν το τελικό κόστος επιδιόρθωσής της για την ΑΗΚ και για τα δημόσια οικονομικά;

2. Έχει σήμερα υπολογιστεί το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος απορρύπανσης;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.273, ημερομηνίας 16 Nοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δεν έχει ακόμα προχωρήσει στον καθορισμό και τη σύνταξη ενός εθνικού στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη διαχείριση, αξιοποίηση και εξοικονόμηση των ενεργειακών πηγών, ανανεώσιμων και μη.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα σχέδιά του όσον αφορά στην εκπόνηση εθνικού στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.278, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με έρευνα του Αυστριακού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (WIFO), που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στη Ρωσία, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση απ’ όλες τις χώρες της ΕΕ, κατά 34,5%, παρουσίασαν οι εξαγωγές της Κύπρου, με απώλειες ύψους €20 εκατομ.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πώς αξιολογείται το κλίμα που επικρατεί σήμερα στην ΕΕ όσον αφορά στο θέμα των κυρώσεων έναντι στη Ρωσία και αν αναμένεται κάποια αλλαγή στην πολιτική της ΕΕ στο θέμα.

2. Αν σκέφτεται η κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο να ζητήσει αντισταθμιστικά μέτρα από την ΕΕ λόγω των επιπτώσεων που έχουν οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στις εξαγωγές της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.279, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε συνέχεια κοινοβουλευτικής μου ερώτησης με αρ. 23.06.010.05.370, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2016, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα απαντηθεί, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με τους πενήντα μεγαλύτερους οφειλέτες (νομικά και φυσικά πρόσωπα) του Τμήματος Φορολογίας ανά έτος από το 2010 μέχρι το 2017. Επίσης, τον παρακαλώ να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των οφειλών τους, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την είσπραξη των φόρων αυτών.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.285, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία, μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών όπου εξετάστηκε το αυτεπάγγελτο θέμα με τίτλο “Ενημέρωση για τον τρόπο προμήθειας υλικών από τα κατεχόμενα για τις οικοδομικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και ενδεχόμενη διασπάθιση δημόσιου χρήματος ή/και παράβαση των διαδικασιών”, εισηγήθηκε προς το Υπουργείο Οικονομικών το θέμα της νομιμότητας των λατομείων από τα οποία εξάγονται υλικά για την κατασκευή δομικών προϊόντων να τύχει χειρισμού από την ίδια την Ελεγκτική Υπηρεσία με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου προς όλες τις αναθέτουσες αρχές, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τον περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμο (ΚΕΦ. 270) και αποφυγή καταστάσεων αθέμιτου ανταγωνισμού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξέτασε την εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και ποια η θέση του.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.286, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε πολυκατοικίες που ανήγειρε ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), και συγκεκριμένα στο συγκρότημα ΑΙΑΝΤΑΣ Ι στην Αγ. Βαρβάρα Λευκωσίας, παρατηρείται συχνή υπερχείλιση των λάκκων των υγρών αποβλήτων, με αποτέλεσμα την όχληση των κατοίκων της περιοχής. Ο ΚΟΑΓ μετά από πιέσεις προέβη σε διάνοιξη επιπλέον λάκκου στο συγκρότημα, αλλά παρ’ όλα αυτά δε λύθηκε το πρόβλημα. Φαίνεται πως υπάρχει πρόβλημα με την απορροφητικότητα του εδάφους, αφού κάθε δύο εβδομάδες περίπου γεμίζουν οι λάκκοι. Από τη μία οι οικογένειες που διαμένουν στο συγκρότημα δυσκολεύονται να πληρώνουν το χρηματικό κόστος και από την άλλη οι κάτοικοι της περιοχής υπόκεινται τις συνέπειες. Επιπλέον, δημιουργείται πιθανός κίνδυνος ως προς την ασφάλεια και υγεία των κατοίκων. Η μόνη λύση σε αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν στην περιοχή, όπως φαίνεται ξεκάθαρα, είναι η ολοκλήρωση του δικτύου κεντρικού αποχετευτικού, ούτως ώστε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, κάτι που δεν έχει προχωρήσει παρ’ όλες τις προτροπές από την τοπική αυτοδιοίκηση.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης της υπό αναφορά υπόθεσης και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την επίλυση των πιο πάνω αναφερόμενων προβλημάτων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.291, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι και η κοινοτική αρχή Παχυάμμου ταλαιπωρούνται από την ανεξέλεγκτη βόσκηση από κοπάδια αιγών. Το πρόβλημα χρονολογείται και έχει να κάνει με την καταστροφή της φυσικής βλάστησης, αλλά και των λιγοστών δέντρων και φυτειών της περιοχής. Επιπλέον, τα ζώα εισέρχονται σε περίβολους κατοικιών, μέσα στις ίδιες τις κατοικίες και ακόμα την εκκλησία, όπου προκαλούν καταστροφές. Οι κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να περιορίσουν τον αριθμό των αδειοδοτημένων ζώων και να εφαρμόσουν αυστηρούς ελέγχους στους κτηνοτρόφους, ώστε να μη φτάνουν μέσα στην κατοικημένη περιοχή και στις καλλιέργειες.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που πρόκειται να λάβει, ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη βόσκηση των αιγών στην περιοχή Παχυάμμου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.292, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος”, ζώνες κυνηγιού συμπεριλήφθηκαν μέσα σε ορισμένα πεδία βολής, όπως το πεδίο βολής Ξυντούς και Καλού Χωριού Λάρνακας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, όλες οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των πεδίων βολής, εξαιρούνται από τις ζώνες κυνηγιού, παρ’ όλα αυτά το Ταμείο Θήρας υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να προβεί σε αλλαγές στις περιοχές που επιτρέπεται το κυνήγι.

 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Για ποιο λόγο επιτράπηκε η συμπερίληψη ζωνών κυνηγιού μέσα σε πεδία βολής;

2. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να αποφευχθούν γεγονότα όπως αυτό της εισόδου κυνηγών σε πεδία βολής;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.293, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω δεχθεί διαμαρτυρία από άτομα με κατά πλάκα σκλήρυνση ότι δεν παρέχεται από το κρατικό συνταγολόγιο το φάρμακο “Fampyra” το οποίο θεωρείται από πολλούς ειδικούς ως εξαιρετικά αποτελεσματικό, ειδικά σε ό,τι αφορά στη διευκόλυνση της κινητικότητας των ασθενών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το φάρμακο αυτό δεν παρέχεται στους ασθενείς και αν θα αλλάξει άμεσα αυτή η τακτική που δημιουργεί προβλήματα σε μεγάλο αριθμό ασθενών.»
 

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.296, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με το άρθρο 111Α του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου 141(Ι) του 2002, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παρακάμψει τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον Πίνακα 3 του υπό αναφορά νόμου και να επιτρέψει, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως τιμητικά πολιτογραφηθεί αλλοδαπός (παροχή υπηκοότητας κατ’ εξαίρεση). Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο αναθεώρησε το “Σχέδιο για Κατ’ Εξαίρεση Πολιτογράφηση μη Κύπριων Επενδυτών/Επιχειρηματιών” και έθεσε επιπρόσθετα κριτήρια και όρους βάσει των οποίων θα δύνανται να αποκτούν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα αλλοδαποί επιχειρηματίες/επενδυτές.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες είναι συνολικά μέχρι σήμερα οι υπηκοότητες που δόθηκαν κατ’ εξαίρεση ανά έτος και εθνικότητα.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.297, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.720 αναφορικά με τους αυξημένους ελέγχους που διενεργούνται σε πλοιάρια τα οποία παραμένουν εντός λιμενικής περιοχής για συγκεκριμένα συνεχόμενα χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε αυτά να παραδίδουν τα λύματά τους στη στεριά και να μην απορρίπτονται στη θάλασσα, πληροφορήθηκα ότι η αρχή Λιμένων βρισκόταν στη διαδικασία σχεδιασμού ενός ενιαίου συστήματος συλλογής των λυμάτων, μέσω του οποίου θα γίνεται υποχρεωτική η παράδοση των λυμάτων από πλοία τα οποία παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο αγκυροβολίο, καθώς και από σκάφη που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός των πιο πάνω λιμενικών περιοχών. Το εν λόγω σύστημα θα λειτουργούσε στο νέο λιμάνι Λεμεσού, στο λιμάνι Λάρνακας και στο λιμάνι του Βασιλικού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει σχεδιαστεί το εν λόγω σύστημα, αν έχει τεθεί σε εφαρμογή και, εάν ναι, πώς αξιολογείται μέχρι στιγμής η λειτουργία του.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.298, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2017, σε κοινοβουλευτική ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.157) αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 73.315) για επιστροφή ΦΠΑ στις περιπτώσεις οικοδομικών και άλλων εργασιών που γίνονται σε εκκλησίες, πληροφορήθηκα ότι το ποσό που έχει επιστραφεί από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (14 Μαρτίου 2012) μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 ανέρχεται στα €2,9 εκατομ. από συνολικό ποσό αιτημάτων ύψους €5,5 εκατομ.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικό κατάλογο στον οποίο θα καταγράφονται όλα τα αιτήματα για απαλλαγή του ΦΠΑ που έχουν κατατεθεί στη βάση της συμφωνημένης διαδικασίας, είτε αυτά έγιναν αποδεκτά είτε απορρίφθηκαν.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.299, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, οι αρχές στα πλαίσια επιβολής πιο αυστηρών ελέγχων εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταστήσουν στις Κεντρικές Φυλακές σύγχρονο σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων. Είναι γνωστό ότι άτομα που κατοικούν κοντά στις Κεντρικές Φυλακές εκφράζουν συχνά παράπονα για το γεγονός ότι τα κινητά τους τηλέφωνα πολλές φορές δε λειτουργούν, όπως ισχυρίζονται, λόγω της λειτουργίας αυτών των μηχανισμών απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί από τους αρμόδιους φορείς για ποιο λόγο τα κινητά τηλέφωνα όσων ζουν στα πέριξ των Κεντρικών Φυλακών μερικές φορές παρουσιάζουν προβλήματα λειτουργίας, καθώς και αν έχει εξεταστεί κατά πόσο η εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος απενεργοποίησης τηλεφώνων στις Κεντρικές Φυλακές θα επιδεινώσει το υπό αναφορά πρόβλημα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.300, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, σε κοινοβουλευτική ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.720 αναφορικά με τις αδυναμίες που παρουσιάστηκαν στον έλεγχο και στην εφαρμογή των κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση λυμάτων στο παλιό λιμάνι Λεμεσού με τη χρήση ιδιωτικών βυτιοφόρων, πληροφορήθηκα ότι η Αρχή Λιμένων επρόκειτο να προχωρήσει στην εγκατάσταση χερσαίου συστήματος άντλησης λυμάτων, το οποίο σε συνδυασμό με τη χρήση ροομετρητή και την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης θα συνέβαλλε, ώστε οι παραδόσεις λυμάτων στη στεριά να ελέγχονται σε πολύ υψηλό βαθμό. Επίσης, πληροφορήθηκα ότι η Αρχή Λιμένων κατέθεσε αίτημα στο Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) για επιπρόσθετη σύνδεση για το παλιό λιμάνι Λεμεσού, με σκοπό την απευθείας σύνδεση ενός συστήματος σωληνώσεων στο σύστημα αποχετεύσεως του παλιού λιμανιού Λεμεσού, ώστε να διασφαλίζεται η απόρριψη των λυμάτων εντός του αποχετευτικού δικτύου. Ίδιο αίτημα αναμένετο να κατατεθεί και για το νέο λιμάνι Λεμεσού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Έχει εγκατασταθεί το χερσαίο σύστημα άντλησης λυμάτων στο παλιό λιμάνι Λεμεσού και, εάν ναι, πώς αξιολογείται μέχρι στιγμής η λειτουργία του;

2. Ποια ήταν η απάντηση του ΣΑΛΑ στα υπό αναφορά αιτήματα της Αρχής Λιμένων και πού βρίσκεται η εν λόγω διαδικασία;»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.301, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2017, σε κοινοβουλευτική ερώτησή μου (αρ. 23.06.011.01.645) αναφορικά με υπόθεση εκμίσθωσης περιοχής εντός κρατικού δάσους στην περιοχή “Κάβο Γκρέκο” σε ιδιωτική εταιρεία με σκοπό τη δημιουργία γηπέδου γκολφ σε περιοχή προστασίας της φύσης, η οποία θα συνοδεύεται και από οικιστική ανάπτυξη, πληροφορήθηκα ότι, αν και η σύμβαση μίσθωσης υπογράφτηκε το Μάρτιο του 2015, εντούτοις δεν ετοιμάστηκαν μέχρι στιγμής οποιαδήποτε σχέδια από το μισθωτή για τη δημιουργία του υπό αναφορά γηπέδου. Επίσης, ο κ. υπουργός με ενημέρωσε ότι ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών εκκρεμούσε η εξέταση αιτήματος της εταιρείας για μίσθωση χαλίτικης γης κοντά στη θέση που θα δημιουργηθεί το γήπεδο γκολφ.
 

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποιες είναι οι εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση;

2. Έχει εξεταστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών το αίτημα της εταιρείας για μίσθωση χαλίτικης γης κοντά στη θέση που προβλέπεται να δημιουργηθεί το γήπεδο γκολφ και ποια είναι η απόφαση;»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.302, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημοσιογράφου κ. Πέτρου Θεοχαρίδη στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος”, η Αρχή Λιμένων Κύπρου αποφάσισε να προχωρήσει σε εκποίηση ρυμουλκών, πλοηγίδων και βοηθητικών λέμβων, που βρίσκονται στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας, είτε ως έχουν είτε με τεμαχισμό τους σε μεγάλα κομμάτια και απομάκρυνσή τους ως παλιοσίδερων. Αρχικά, ανάμεσα στα υπό εκποίηση σκάφη βρισκόταν και το ρυμουλκό “Οθέλλος”, το οποίο είναι ένα από τα πρώτα ρυμουλκά που αποκτήθηκαν από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και το οποίο σήμερα είναι αγκυροβολημένο στο νέο λιμάνι Λεμεσού. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να τεμαχιστεί το εν λόγω ρυμουλκό σε παλιοσίδερα προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, για αυτό και στη συνέχεια η Αρχή Λιμένων Κύπρου δήλωσε ότι θα διαθέσει το σκάφος για αξιοποίησή του στο πνεύμα της ιστορικότητας που έχει, με προϋπόθεση ωστόσο η λύση που θα βρεθεί να εξασφαλίζει ότι το σκάφος θα ανελκυσθεί, θα συντηρηθεί κατάλληλα και θα μεταφερθεί εκτός λιμανιού. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του εν λόγω σκάφους έχουν εκφράσει δήμοι, οργανωμένα σύνολα, αλλά και ιδιώτης, ο οποίος φαίνεται να προτίθεται να αξιοποιήσει το ρυμουλκό σε επαγγελματικές θαλάσσιες δραστηριότητες.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια τα σχέδια της Αρχής Λιμένων Κύπρου σχετικά με την αξιοποίηση του εν λόγω ρυμουλκού.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.303, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του αμμοφύλακα. Πόσοι αμμοφύλακες εργοδοτούνται και ποια τα απαιτούμενα προσόντα και υποχρεώσεις τους;»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.306, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.410, αναφορικά με την άσκηση ποινικών διώξεων στα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, πληροφορήθηκα ότι η διαδικασία εξέτασης του ενδεχομένου άσκησης ποινικών διώξεων βρισκόταν σε εξέλιξη σε συνεργασία και συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία και αναμενόταν σε σύντομο χρονικό διάστημα να ληφθούν τελικές αποφάσεις.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εν λόγω διαδικασία και αν έχουν ασκηθεί μέχρι στιγμής οποιεσδήποτε ποινικές διώξεις σχετικά με την εν λόγω υπόθεση.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.307, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.721 πληροφορήθηκα ότι νομοπαρασκευαστική επιτροπή βρισκόταν στη διαδικασία νομικής επεξεργασίας του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, για να ενσωματωθούν σε αυτόν οι αναγκαίες τροποποιήσεις, ώστε να υιοθετηθεί πλήρως η Οδηγία 2016/680.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες της υπό αναφορά επιτροπής και πότε αναμένεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.308, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με το άρθρο 45(3) του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου του 2011, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών δύναται να εκδίδει άδεια οδήγησης διάρκειας ενός έτους σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που δε διαμένουν στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, ώστε να διασφαλίζεται η νόμιμη διακίνηση των τουρκοκυπριακών οχημάτων στις ελεύθερες περιοχές.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες άδειες οδήγησης σε Τουρκοκυπρίους δόθηκαν το 2017.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.309, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Το συνολικό αριθμό ατόμων με αναπηρία στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής στη δημόσια υπηρεσία κατ’ έτος μετά την ψήφιση του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο [Ν. 146(Ι)/2009 (Νόμος Ποσόστωσης)].

2. Αν υπάρχουν πρόνοιες, ώστε άτομα με αναπηρίες να μπορούν να καλύψουν τα σχέδια υπηρεσίας που αφορούν στις θέσεις πολιτικών μηχανικών.

3. Πόσα άτομα με αναπηρίες έχουν προσληφθεί στη δημόσια υπηρεσία όλα αυτά τα χρόνια και την κατ’ έτος κατανομή.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.312, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Με αφορμή τις πολεοδομικές άδειες που εγκρίθηκαν ή εκκρεμούν για ανάπτυξη σε τεμάχια γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Αμαθούντας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο της Αμαθούντας;

2. Ποια είναι τα σαφή όρια του αρχαιολογικού χώρου της Αμαθούντας;

3. Υπάρχει καθορισμένη ζώνη πρασίνου ή προστασίας περιμετρικά του αρχαιολογικού χώρου;

4. Ποια η πολιτική του Τμήματος Αρχαιοτήτων όσον αφορά τις αναπτύξεις γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο; Ένεκα του χαρακτήρα της περιοχής, έχουν τεθεί σχετικοί περιορισμοί όσον αφορά το ύψος, την πυκνότητα και το χαρακτήρα των κτιρίων που κτίζονται στην περιοχή και ειδικότερα σε τεμάχια που γειτνιάζουν με τον αρχαιολογικό χώρο;

5. Υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης οποιοδήποτε σχέδιο για τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου στην περιοχή; Εάν ναι, πότε έχει διενεργηθεί η δημόσια διαβούλευση; Έχουν εκπονηθεί τα σχετικά σχέδια;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.313, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2017, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.431, αναφορικά με την εισήγηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την πυρκαγιά στη Σολέα για αγορά ή ενοικιαγορά δύο πυροσβεστικών αεροπλάνων, πληροφορήθηκα ότι το θέμα μελετάται από υπουργική επιτροπή.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με το υπό αναφορά θέμα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.314, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσίευμα της εφημερίδας “Σημερινή” ότι η επέκταση του Τύμβου της Μακεδονίτισσας ολοκληρώθηκε με υλικά από τα κατεχόμενα. Ειδικότερα, το δημοσίευμα αναφέρεται στα μωσαϊκά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του δαπέδου παρακείμενα των τάφων των ηρώων. Ο εργολάβος ο οποίος είχε αναλάβει το έργο υποστήριξε ότι το Υπουργείο Άμυνας γνώριζε για την προέλευση των μωσαϊκών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Υπουργείο Άμυνας αναμένετο να διατάξει έρευνα, ώστε να εξακριβωθεί τι έγινε στην εν λόγω υπόθεση.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η υπό αναφορά έρευνα και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Επίσης, παρακαλώ όπως πληροφορήσει το σώμα αν υπάρχουν ανάλογες υποθέσεις προς διερεύνηση, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι για κατασκευαστικές εργασίες που γίνονται σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς χρησιμοποιούνται υλικά από τις κατεχόμενες περιοχές.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.315, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω λάβει παράπονα σχετικά με το γεγονός ότι ηλεκτρολόγοι και μηχανικοί αυτοκινήτων δεν παίρνουν τις παλιές ηλεκτρικές συσσωρεύσεις των αυτοκινήτων για ανακύκλωση στους ειδικά αδειοδοτημένους χώρους, όπως είναι υποχρεωμένοι.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να αυξηθούν οι έλεγχοι για την ορθολογική διαχείριση των παλαιών μπαταριών αυτοκινήτων και αν υπάρχει σχέδιο για την περισυλλογή των ηλεκτρικών συσσωρευτών παρόμοιο με αυτό των ελαστικών.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.316, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου, η Ειδική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανανέωσε για πέντε χρόνια την άδεια χρήσης της γλυφοσάτης. Παρ’ όλα αυτά, πολλές χώρες διαφωνούν με αυτή την απόφαση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στάση του Προέδρου της Γαλλίας Emmanuel Macron, που δήλωσε ότι η Γαλλία θα απαγορεύσει το Roundup, γνωστό φυτοφάρμακο, το οποίο περιέχει γλυφοσάτη, το αργότερο σε τρία χρόνια ή και νωρίτερα, αν βρεθεί εναλλακτική λύση.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια στάση αναμένεται να κρατήσει η Κυπριακή Δημοκρατία για το εν λόγω θέμα. Προτίθεται η κυβέρνηση να πάρει οποιαδήποτε μέτρα, για να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για τα φυτοφάρμακα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αγορά και περιέχουν γλυφοσάτη, ώστε σταδιακά να απαγορευτεί η χρήση της και στην Κύπρο; Προγραμματίζει η κυβέρνηση να εισαγάγει βιολογικές μορφές καταπολέμησης ζιζανιοκτόνων;»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.320, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2017, σε κοινοβουλευτική ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.218 σχετικά με την πραγματοποίηση παραστάσεων του ΘΟΚ σε περιοχές μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία, ο ίδιος αναφέρει ότι ο νόμος που διέπει τον οργανισμό (Περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμος του 1970) ισχύει σε ολόκληρο το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ως το μόνο αναγνωρισμένο κράτος από τη διεθνή κοινότητα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο σε ολόκληρο το έδαφός της λόγω της κατοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει αυτό για όλες τις νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και, εάν ναι, τότε γιατί δεν καταδικάζονται οι τουρκοκύπριοι οι οποίοι παραβιάζουν τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας στα κατεχόμενα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.321, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2017, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.907 αναφορικά με τη διαρροή υγρών από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού σε παρακείμενο κανάλι όμβριων υδάτων, πληροφορήθηκα ότι είχε υποβληθεί αίτηση για έκδοση άδειας απόρριψης αποβλήτων από το βιολογικό σταθμό επεξεργασίας λυμάτων η οποία στη συνέχεια αναμένετο να προωθηθεί στην Τεχνική Επιτροπή για Προστασία του Περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκδοθεί η άδεια απόρριψης αποβλήτων και αν έχει λυθεί το πρόβλημα με τη χημική ανάλυση των επεξεργασμένων λυμάτων.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.322, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Πρόεδρος της Γαλλίας προχώρησε στην απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα δημοτικά και τα γυμνάσια. Με το εν λόγω μέτρο θα βοηθήσει τα παιδιά να επικεντρωθούν σε δραστηριότητες εντός του σχολικού χώρου, να είναι συγκεντρωμένα στα μαθήματά τους, ενώ παράλληλα θα καταπολεμήσει και φαινόμενα διαδικτυακού εκφοβισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σκέφτεται να εφαρμόσει και στα σχολεία της Κύπρου το υπό αναφορά μέτρο.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.323, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πρόσφατα, κατά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για το θέμα που προέκυψε με το αιγυπτιακό αγγείο που επρόκειτο να παραδώσει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Πρόεδρο της Αιγύπτου, αναφέρθηκε από την Έφορο Μουσείων κ. Πηλείδου ότι στην περιοχή των Κουκλιών παρατηρείται εκτεταμένη τυμβωρυχία και αρχαιοκαπηλία. Το ίδιο ανέφερε την επομένη η διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων κ. Ιερωνυμίδου. Πιο παραστατικά περιέγραψε το πρόβλημα η κ. Ιακώβου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου, που διενεργεί ανασκαφές κάθε χρόνο στην περιοχή Κουκλιών, η οποία αναφέρθηκε μάλιστα σε καταγγελίες που έγιναν στην αστυνομία.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες καταγγελίες για αρχαιοκαπηλία έγιναν στην αστυνομία για την περιοχή Κουκλιών, αλλά και γενικά για ολόκληρη την επικράτεια της Κύπρου. Επίσης, τον παρακαλώ να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας των τελευταίων πέντε χρόνων που καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, πόσες υποθέσεις έχουν προωθηθεί στο δικαστήριο και ποιες καταδίκες υπάρχουν για τυμβωρυχία και αρχαιοκαπηλία στην περιοχή Κουκλιών και στην Κυπριακή Δημοκρατία εν γένει.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.324, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.11.01.455) αναφορικά με την πρόθεση της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων να προχωρήσει σε καταγγελία εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την καταπάτηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες (προβλήματα στη λήψη καινοτόμων και μη φαρμάκων, μείωση των επιδομάτων, υλοποίηση προγραμμάτων χωρίς ουσιαστική ή καθόλου διαβούλευση με άτομα με αναπηρίες κ.ά.) πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού, επρόκειτο να προωθήσει την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τη Νοητική Αναπηρία με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και σε συνεργασία/συντονισμό με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία της υπό αναφορά στρατηγικής.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.325, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων διορισίμων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διατυπώθηκαν διάφορα παράπονα σχετικά με την εγκυρότητα των εξετάσεων, καθώς και τον τρόπο που είχαν ενημερωθεί οι ενδιαφερόμενοι. Ειδικότερα, έχω λάβει καταγγελία σύμφωνα με την οποία υποψήφιος ο οποίος παρακάθισε στις εξετάσεις διορισίμων εκπαιδευτικών δεν πληροφορήθηκε έγκαιρα για την ύπαρξη και διεξαγωγή δεύτερου σκέλους στην εξέταση για το μάθημα με τίτλο “Δεξιότητες-Μέση Εκπαίδευση”, η οποία διεξήχθη στις 5 Νοεμβρίου 2017. Σύμφωνα με την καταγγελία, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενημέρωσε τους εξεταζομένους για τη μορφή της εξέτασης την τελευταία στιγμή και συγκεκριμένα 2-3 μέρες πριν από την εξέταση. Ο υποψήφιος, όπως αναφέρει, πληροφορήθηκε μία μέρα μετά μέσω του διαδικτύου ότι η εξέταση στο εν λόγω μάθημα αποτελούνταν από δύο σκέλη, ενώ υποστηρίζει ότι ούτε κατά τη διεξαγωγή του πρώτου σκέλους της εξέτασης υπήρξε κάποια διευκρίνιση ή υπενθύμιση ότι θα υπάρξει και δεύτερο σκέλος.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί τα παράπονα και οι καταγγελίες που έγιναν στο υπουργείο για τις υπό αναφορά εξετάσεις και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι στιγμής.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.326, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχει έρθει εις γνώσιν μου η εισήγηση της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) για διάθεση ποσοστού της τάξης του 1% από τις πωλήσεις του Κρατικού Λαχείου στο Ταμείο Ειδικών Αναγκών, το οποίο προνοείται στον περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο. Εισηγούνται επίσης τα αζήτητα κέρδη του Κρατικού Λαχείου να κατατίθενται και αυτά στο υπό αναφορά ταμείο. Σκοπός των εν λόγω ενεργειών θα είναι η δημιουργία ενός ταμείου με σημαντικά έσοδα, τα οποία θα συνδιαχειρίζονται εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρίες και το κράτος προς όφελος των αναπήρων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αξιολογεί τις πιο πάνω εισηγήσεις και αν σκέφτεται να τις υλοποιήσει.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.327, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2017, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1010 αναφορικά με το φαινόμενο της τοποθέτησης αφισών σε πινακίδες της τροχαίας και σε πυλώνες οδικού φωτισμού, πληροφορήθηκα ότι οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Έλεγχος Διαφημίσεων) Κανονισμοί επρόκειτο να προωθηθούν για ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να επανακατατεθούν στη Βουλή οι εν λόγω κανονισμοί, οι οποίοι είχαν αποσυρθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 3 Μαρτίου 2017.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.328, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.400 αναφορικά με το ενδεχόμενο να θεσπιστεί κανονιστικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τη συμμετοχή των πολιτών εθελοντών σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, πληροφορήθηκα ότι ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε συνεργασία με τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλους φορείς είχαν ετοιμάσει εισήγηση για τη διαχείριση των εθελοντών σε μεγάλες καταστροφές, η οποία θα προωθούνταν για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο μετά την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού της ελέγχου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά διαδικασία και αν αναμένεται να κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.329, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2017, που αναφέρεται σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Περιβάλλοντος, πληροφορήθηκα ότι ενδεχομένως να έχει διενεργηθεί παράνομη αμμοληψία στην παραθαλάσσια περιοχή “Πόλις-Γιαλιάς”, η οποία είναι ενταγμένη στο δίκτυο “Natura 2000”. Από την αμμοληψία φαίνεται να ισοπεδώθηκαν αμμόλοφοι που είναι σημαντικοί για τη φωλεοποίηση των χελωνών. Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη διερευνά σχετικές καταγγελίες.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει τις υπό αναφορά καταγγελίες, αν έχουν διερευνηθεί και αν έχει υπάρξει τιμωρία. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το σώμα ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αποφυγή παρόμοιων περισταστικών.»
 

Απάντηση

 


 

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014 2019
2005 2010 2015  

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων