Αρχείο

    

 
Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014 2019
2005 2010 2015  

Αρχείο 2016

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.282, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την ενοποιημένη ανάπτυξη μεγάλων και σύνθετων χρήσεων που προγραμματίζεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Πέγειας από εταιρεία πρώην υψηλά ιστάμενου αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η περιοχή της ανάπτυξης αποτελείται από δεκαπέντε τεμάχια με συνολική έκταση 254 940 τ.μ. και βρίσκεται σε Ζώνη Προστασίας Ζ1. Όπως έχω πληροφορηθεί, μέρος της περιοχής ανάπτυξης εμπίπτει εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Χερσόνησος Ακάμα”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα έργα που περιλαμβάνονται στην πιο πάνω προγραμματιζόμενη ανάπτυξη, αν έχει υλοποιηθεί και εξεταστεί από την Περιβαλλοντική Αρχή Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), αν έχει εκπονηθεί παράλληλα με τη ΜΕΕΠ και Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την περιοχή που εμπίπτει εντός των ορίων της περιοχής “Natura 2000”, ποια είναι η θέση των κυβερνητικών τμημάτων επί της προγραμματιζόμενης αυτής ανάπτυξης, καθώς και αν στην περιοχή της προγραμματιζόμενης ανάπτυξης έχουν καταγραφεί σπάνια είδη πανίδας και ενδημικά ή και σπάνια είδη χλωρίδας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.283, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι κανονισμοί που έχουν ετοιμαστεί δυνάμει του άρθρου 32 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου και ρυθμίζουν θέματα που αφορούν τα εκτροφεία σκύλων ή/και τα ξενοδοχεία σκύλων ή/και γάτων, τα καταφύγια σκύλων ή/και γατών και τα υποστατικά φύλαξης σκύλων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.284, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ετοιμαστεί και, εάν ναι, πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων κανονισμοί που ρυθμίζουν τη διαχείριση αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.285, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με απάντηση της Ένωσης Δήμων που έλαβα στις αρχές Οκτωβρίου 2015 σε επιστολή μου αναφορικά με το θέμα της διαχείρισης των νεκρών ζώων στο οδικό δίκτυο, ένας μικρός αριθμός των δήμων περισυλλέγει τα νεκρά ζώα και τα μεταφέρει σε ειδικό λάκκο για ταφή, ενώ μόλις ένας δήμος από αυτούς εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς τους σε αδειοδοτημένη μονάδα. Επίσης, έχω πληροφορηθεί ότι η πρακτική που ακολούθησαν συνεργεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων στους αυτοκινητοδρόμους ήταν η ταφή των νεκρών ζώων δίπλα από το δρόμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι νόμιμη η τακτική που ακολουθεί ο μικρός αριθμός δήμων για ταφή των νεκρών ζώων σε ειδικό λάκκο ή η τακτική που ακολουθούν τα συνεργεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων στους αυτοκινητοδρόμους και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η περισυλλογή των νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο από τους δήμους και η μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες μονάδες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.286, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται ότι οποιαδήποτε ειδοποίηση εξώδικης ρύθμισης δεν έχει πληρωθεί, προωθεί την υπόθεση στο Γενικό Εισαγγελέα για πιθανή λήψη νομικών μέτρων εναντίον του Φορέα Εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, εταιρείες που χρωστούν στο δημόσιο αποκλείονται από τις δημόσιες προσφορές. Ο περί Αποβλήτων Νόμος δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πρόνοια για εξαίρεση οποιουδήποτε Φορέα Εκμετάλλευσης από δημόσιες προσφορές για απλήρωτα εξώδικα. Γενικώς, τίθεται αν τα απλήρωτα εξώδικα ή άλλες χρηματικές ποινές εντάσσονται στην απαγόρευση συμμετοχής σε δημόσιες προσφορές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση των νομοθεσιών, έτσι ώστε όποιος δεν αποπληρώνει τα εξώδικά του ή άλλες χρηματικές ποινές να εξαιρείται από το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημόσιων προσφορών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.287, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με το σοβαρό χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή της Πιτσιλιάς εξαιτίας της παράνομης εναπόθεσης εκατοντάδων παλαιών αυτοκινήτων και λάστιχων στην περιοχή του Αγρού. Τα παλαιά αυτοκίνητα είναι πεταμένα όχι μόνο εντός της κοινότητας, αλλά και έξω από αυτήν, κατά μήκος του δρόμου Λευκωσίας-Αγρού, και σε παρακείμενους υπαίθριους χώρους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την οριστική επίλυση του προβλήματος που ταλανίζει τις κοινότητες Αγρού, Αγίου Θεοδώρου και Αγίου Ιωάννη με την απομάκρυνση των αυτοκινήτων, των εξαρτημάτων και των λάστιχων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.288, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εταιρεία “Cyprus Investment Promotion Agency” (CIPA) χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση, ποιο είναι το ύψος του ποσού που της χορηγείται, από πότε έχει ξεκινήσει η χρηματοδότηση, ποια είναι τα αποτελέσματα των εργασιών της εταιρείας αυτής, καθώς και αν ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.289, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα αποσμητικά χώρου περιέχουν καρκινογόνες ουσίες, επικίνδυνες οργανικές ενώσεις και τοξικές ουσίες. Μετά από αριθμό ερευνών διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα αποσμητικά χώρου περιέχουν χημικές ουσίες που επιδεινώνουν το άσθμα, επηρεάζουν την αναπαραγωγική ανάπτυξη, προκαλούν νευρολογικά προβλήματα, πονοκεφάλους, ναυτία κτλ. Σε κάποιες χώρες έχει διά νόμου γίνει υποχρεωτικό σε χώρους όπου συγκεντρώνεται πλήθος ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και άτομα με αλλεργίες, να υπάρχει σχετική προειδοποίηση δημόσια αναρτημένη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για τις πιο πάνω έρευνες, αν έχουν γίνει έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αναγράφονται στις ετικέτες των αποσμητικών χώρων οι παρενέργειες που πιθανόν να προκαλούν, καθώς και αν σκοπεύει να προχωρήσει με την έκδοση ενημερωτικού υλικού, για να πληροφορήσει το καταναλωτικό κοινό για τις παρενέργειες των αποσμητικών χώρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.290, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής του δήμου Αραδίππου αναφορικά με πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δήμος σε σχέση με την ανεξέλεγκτη χρήση των κτηνοτροφικών αποβλήτων που τοποθετούνται αλόγιστα ως εδαφοβελτιωτικό και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία καταστάσεων ανυπόφορης δυσοσμίας για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρέχεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, η δυνατότητα στους γεωργούς να χρησιμοποιούν κτηνοτροφικά απόβλητα για τη βελτίωση του εδάφους, αν εξετάζεται η δυνατότητα αφαίρεσης της δυνατότητας αυτής από τον εν λόγω κώδικα, καθώς και για τα μέτρα που εισηγείται για την επίλυση του προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.291, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2015, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.654, αναφορικά με τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης για την Πράσινη Οικονομία, πληροφορήθηκα ότι η σύνταξη του σχεδίου δράσης έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί ήδη στο υπουργείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αντίγραφο του Σχεδίου Δράσης για την Πράσινη Οικονομία. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται το εν λόγω σχέδιο να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.292, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τους φόβους που εκφράζονται από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα εξαιτίας της ανακάλυψης στην Κίνα βακτηρίων τα οποία λόγω μίας γονιδιακής μετάλλαξής τους είναι ανθεκτικά ακόμη και στα ισχυρότερα αντιβιοτικά. Όπως έχω πληροφορηθεί, οι επιστήμονες ζητούν όπως η χρήση των ισχυρών αντιβιοτικών πολυμιξίνες, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στα ζώα της κτηνοτροφίας, περιοριστεί άμεσα, γιατί η εξάπλωση των βακτηριακών μεταλλάξεων σε όλο τον κόσμο πιθανόν να προκαλέσει επιδημίες. Σύμφωνα με πίνακα που δημοσιοποιήθηκε από το Centre for Disease Dynamics, Economics & Policy, η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη θέση των χωρών που χρησιμοποιούν αντιβιοτικά στην κτηνοτροφία, ενώ, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, περίπου 700 000 άτομα παγκοσμίως χάνουν τη ζωή τους από μολύνσεις ή ιώσεις που δεν μπορούν να καταπολεμηθούν με φάρμακα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της χρήσης των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και για το ποσοστό των κτηνοτρόφων στην Κύπρο που χρησιμοποιούν τα ισχυρά αντιβιοτικά πολυμιξίνες και σε ποιο βαθμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.293, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου σε ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.114, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, αναφορικά με την απουσία αρμόδιας υπηρεσίας για μέτρηση της σκόνης στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, πληροφορήθηκα ότι στην προσεχή επανεξέταση της γεωγραφικής κατανομής και των δυνατοτήτων των σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα θα αξιολογηθεί εκ νέου και το ενδεχόμενο χωροθέτησης πρόσθετου σταθμού στην ελεύθερη Αμμόχωστο, με ειδική αυτόματη συσκευή μέτρησης ΑΣ10, ανάλογη με αυτές που υπάρχουν στους έξι υφιστάμενους σταθμούς του δικτύου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επανεξεταστεί το ενδεχόμενο χωροθέτησης πρόσθετου σταθμού στην ελεύθερη Αμμόχωστο με ειδική αυτόματη συσκευή μέτρησης ΑΣ10

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.294, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης κοινοποίησης επιστολής, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2015, από ομάδα επηρεαζόμενων υπαλλήλων που εργάζονται στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο αναφορικά με ενδεχόμενη απόσπασή τους σε άλλα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής, ο διευθυντής του Κυβερνητικού Τυπογραφείου έχει αποφασίσει όπως το τμήμα συρρικνωθεί αριθμητικά και υπέβαλε στο Τμήμα Προσωπικού κατάλογο υπαλλήλων για τους οποίους εισηγείται απόσπαση σε άλλα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας ως πλεονάζον προσωπικό. Στην επιστολή τους οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι αναφέρουν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, την ίδια στιγμή που επί καθημερινής βάσεως υπάρχουν υπάλληλοι που εργάζονται υπερωρίες. Επιπρόσθετα, στην επιστολή αναφέρεται ότι ο διευθυντής του Κυβερνητικού Τυπογραφείου πρόσφατα δέχτηκε να του αποστείλουν επιπρόσθετο γραμματειακό προσωπικό, ενώ παράλληλα έχει εγκριθεί η δημιουργία νέας θέσης κλίμακας Α13. Η επιστολή καταγγέλλει ότι άτομα με πολύχρονη εμπειρία και μετεκπαίδευση στον τομέα της τυπογραφίας, καθώς και άτομα που σε λίγα χρόνια αφυπηρετούν βρίσκονται στον κατάλογο ως πλεονάζον προσωπικό, ενώ άτομα χωρίς προσόντα φαίνεται να διατηρούν τις θέσεις τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η απόσπαση υπαλλήλων από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο σε άλλα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας, αν όντως υπάρχει πλεονάζον προσωπικό και, εάν ναι, με βάση ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα άτομα που θα αποσπαστούν. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν δόθηκε η δυνατότητα στους υπαλλήλους του Κυβερνητικού Τυπογραφείου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για απόσπαση σε άλλα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.295, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 7 Οκτωβρίου 2015 ο πρόεδρος και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά. Στην εν λόγω επίσκεψη, όπως πληροφορήθηκα, ο κοινοτάρχης και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Πεδουλά τόνισαν την ανάγκη προώθησης από το κράτος περαιτέρω δράσεων και προγραμμάτων μέσω του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά, τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και στην αναζωογόνηση της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, έτσι ώστε να εφαρμόσει πρακτικές που θα συμβάλουν στην επίτευξη του πιο πάνω στόχου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.306, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από πρόσφατη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε επιστολή μου αναφορικά με το θέμα της καταστροφής χλωρίδας και πανίδας στην κοινότητα Νατάς Πάφου πληροφορήθηκα ότι για την επίλυση του προβλήματος της ανεξέλεγκτης/παράνομης βόσκησης έχουν γίνει σειρά συσκέψεων με το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Δασών και την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου για τη διεξοδική μελέτη του θέματος και τη λήψη αποφάσεων επίλυσης των σχετικών προβλημάτων. Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, μία από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί είναι η τροποποίηση του περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νόμου και του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, έτσι ώστε οι ποινές να γίνουν πολύ αυστηρές και ως εκ τούτου πιο αποτελεσματικές. Το σχετικό εξώδικο πρόστιμο, όπως αναφέρεται στην επιστολή, θα μπορούν να επιβάλουν οι κοινοτάρχες, τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων, θηροφύλακες ή λειτουργοί της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τροποποίηση του περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νόμου και του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.307, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός ιδιοκτητών γης δεν πληρώνουν το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς αποφεύγουν να πληρώσουν το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας συστηματικά και για σειρά ετών. Μάλιστα, κάποιοι φαίνεται να είναι μεγαλοϊδιοκτήτες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό των οφειλών του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας τα τελευταία τρία χρόνια.

2. Ποιο είναι το κατ’ έτος ποσό που δεν έχει πληρωθεί.

Ποιο είναι το ποσό που οφείλουν οι μεγάλοι ιδιοκτήτες γης ανά έτος και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι οφείλουν τα τριάντα μεγαλύτερα ποσά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.308, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο φράγμα Πολεμιδιών στη Λεμεσό ρέουν υγρά απόβλητα, που προέρχονται από τη σήψη των σκουπιδιών του σκυβαλότοπου στο Βατί. Οι κτηνοτρόφοι της γύρω περιοχής εκφράζουν τις ανησυχίες τους, αφού τα ζώα που βόσκουν στην περιοχή χρησιμοποιούν το νερό για ύδρευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται η ποιότητα του νερού στο φράγμα Πολεμιδιών, ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν τόσο για την υγεία των ζώων όσο των ανθρώπων από τη χρήση του νερού του φράγματος Πολεμιδιών, καθώς και από τη χρήση του φράγματος για αθλητικούς σκοπούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.309, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής του Συνδέσμου Προστασίας Φυσικής Κληρονομιάς και Βιοποικιλότητας της Κύπρου, ημερομηνίας 21ης Δεκεμβρίου 2015, αναφορικά με την απαγόρευση του κυνηγιού άγριων θηραμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές στη χερσόνησο Ακρωτηρίου. Με βάση τη νομοθεσία στη συγκεκριμένη τοποθεσία επιτρέπεται το κυνήγι καθημερινά από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου έκαστου έτους. Ο σύνδεσμος έχει προχωρήσει στη συλλογή 1 260 υπογραφών από άτομα τα οποία στηρίζουν το αίτημα αυτό. Σκοπός του αιτήματος, όπως αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή, είναι η προστασία του πολύ σημαντικού βιοτόπου της χερσονήσου του Ακρωτηρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να απαγορεύεται το κυνήγι στη χερσόνησο Ακρωτηρίου, και ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης όπως επιτρέπεται το κυνήγι καθημερινά στην περιοχή αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.310, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2015 (αρ. πρότασης: 1175/2015) αποφάσισε την επιβεβαίωση της ίδρυσης της κοινότητας Τροόδους, με σκοπό την εξασφάλιση στατιστικού κωδικού για την κοινότητα. Σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το κοινοτικό συμβούλιο είναι διορισμένο και απαρτίζεται από κυβερνητικούς αξιωματούχους και λειτουργεί με τη σύγκληση συνεδριών για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διοικητική περιοχή Τροόδους και την κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού, ο οποίος εγκρίνεται από τον οικείο έπαρχο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ίδρυση της κοινότητας Τροόδους θα αλλάξει ο τρόπος εκλογής του κοινοτικού συμβουλίου ή αν θα συνεχιστεί η ίδια μέθοδος σύνθεσής του, να διορίζεται δηλαδή και να απαρτίζεται μόνο από κυβερνητικούς αξιωματούχους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.311, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν τα έργα επί της λεωφόρου Κώστα Λοΐζου στην κοινότητα Κάτω Πύργου, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διαπλάτυνση του δρόμου και δημιουργία πεζοδρομίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.312, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το πρόβλημα ύδρευσης που αντιμετωπίζει μέρος της κοινότητας Πηγαινιών. Σύμφωνα με καταγγελίες, υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την οσμή και το χρώμα του νερού της κοινότητας και πιθανολογείται ότι υπάρχει πρόβλημα και στις σωλήνες μεταφοράς του νερού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα Πηγαινιών, αν εξετάζεται το ενδεχόμενο αντικατάστασης των σωλήνων μεταφοράς νερού της κοινότητας και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα που περιγράφεται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.313, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2014 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.033 αναφορικά με το πρόβλημα υδροδότησης των κατοίκων του χωριού Μανσούρα πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ετοίμασε και απέστειλε σχετική μελέτη και σχέδιο έργου μαζί με τεχνικές προδιαγραφές και δελτίο ποσοτήτων στον αν. έπαρχο Λευκωσίας τον Ιανουάριο του 2014. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, η εναλλακτική μελέτη που ανέλαβε να εκπονήσει εκ μέρους της κοινότητας ιδιώτης μελετητής αναμενόταν να κατατεθεί στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για έγκριση. Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Μανσούρας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα ύδρευσης, ενώ συνεχίζει να καθυστερεί η ενίσχυση της υδατοπρομήθειας του χωριού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα υδροδότησης των κατοίκων του χωριού Μανσούρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.314, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κάτω Πύργου για αύξηση της χορηγίας που λαμβάνει η κοινότητα, με σκοπό την εργοδότηση ναυαγοσωστών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.315, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ποσότητα των αποθεμάτων χρυσού που διέθετε η Κυπριακή Δημοκρατία από το 1960 μέχρι και σήμερα ανά έτος, καθώς επίσης ποια έτη η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην αγορά χρυσού, από ποιες χώρες και σε ποιες τιμές αγόρασε χρυσό σε σχέση με την εκάστοτε ενδεικτική παγκόσμια τιμή χρυσού. Παρακαλώ τέλος τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η σημερινή αξία των αποθεμάτων χρυσού της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.317, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργείου Υγείας σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.626 αναφορικά μεταξύ άλλων με τη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Αίματος πληροφορήθηκα ότι η διαδικασία εναρμόνισης του Κέντρου Αίματος με το ευρωπαϊκό κεκτημένο έχει ήδη αρχίσει. Mέχρι το τέλος του 2015 υπολογιζόταν ότι θα ολοκληρώνονταν όλες οι διεργασίες, ώστε να εναρμονιστεί και να καταστεί ισότιμο με Κέντρα Αίματος του εξωτερικού. Παράλληλα, η απάντηση του υπουργείου με πληροφορούσε ότι το Υπουργείο Υγείας βρισκόταν στη διαδικασία του προκαταρκτικού σταδίου για έγκριση της μοριακής μεθόδου ΝΑΤ για τον έλεγχο των παράγωγων του αίματος από τα μεταδιδόμενα νοσήματα, πράγμα το οποίο θα αύξανε σημαντικά την ασφάλεια του αίματος. Σύμφωνα με την απάντηση, η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών ολοκλήρωσε την πλήρωση των προδιαγραφών και αναμενόταν η προκήρυξη της προσφοράς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διεργασίες, αν το Κέντρο Αίματος έχει εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και κατά πόσο έχει προκηρυχθεί και κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αναφορικά με την έγκριση της μοριακής μεθόδου ΝΑΤ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.318, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από κατοίκους των κοινοτήτων Σουσκιούς και Νικόκλειας της επαρχίας Πάφου αναφορικά με την παράνομη και ανεξέλεγκτη εκτροφή χοίρων στην κοινότητα Σουσκιούς από συγκεκριμένο κτηνοτρόφο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια καταγγελία, ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος εκτρέφει μεγάλο αριθμό χοίρων εντός της κοινότητας Σουσκιούς, έχοντας καταλάβει παράνομα κτίρια και άλλα υποστατικά και εντός της κοινότητας χωρίς την εξασφάλιση άδειας για χρήση των υποστατικών και για εκτροφή χοίρων. Επιπρόσθετα, όπως έχω πληροφορηθεί, τα ζώα διακινούνται ελεύθερα στην περιοχή των κοινοτήτων και εισέρχονται ανεξέλεγκτα σε καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να προκαλούν μεγάλες καταστροφές. Τίθενται επίσης θέματα ασφάλειας και υγείας των κατοίκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος κατέχει άδειες για τη χρήση υποστατικών εντός της κοινότητας και για την εκτροφή χοίρων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη δράση του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.319, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2015 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.014 αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τη λειτουργία των κατασκηνωτικών χώρων πληροφορήθηκα ότι, αφού το Τμήμα Δασών έλαβε υπόψη το καθεστώς που ισχύει σε άλλες χώρες, αλλά και τα κενά που έχουν διαπιστωθεί όσον αφορά τη δασική νομοθεσία, αποφασίστηκε η τροποποίηση των περί Δασών [Άδειες, Χρήση Δασικών Οδών και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων] Κανονισμών του 2012. Όπως με πληροφορούσε η απάντηση του υπουργού, έγιναν συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τους κατασκηνωτές και τη Νομική Υπηρεσία και οι πρόνοιες των κανονισμών ήταν υπό διαμόρφωση. Το πρώτο προσχέδιο των κανονισμών αναμενόταν να είναι έτοιμο στις αρχές του 2016.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία του πρώτου προσχεδίου των πιο πάνω αναφερόμενων κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.320, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2015 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.081 αναφορικά με τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς υπό τη μορφή τρένου (π.χ. τρενάκι Λευκωσίας) και τις άδειες κυκλοφορίας τους σε δημόσιες οδούς, τις ασφαλιστικές καλύψεις για τους οδηγούς κτλ πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ανέλαβε πρωτοβουλία και ετοίμασε προσχέδιο νόμου με τίτλο «Ο περί Ρυθμίσεως των Οδικών Συρμών Νόμος», σε μια προσπάθεια να ρυθμιστεί ο τρόπος αδειοδότησης και κυκλοφορίας οδικών συρμών/μικρών τουριστικών τρένων. Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών, ως αρμόδιες αρχές για την αδειοδότηση των οδικών συρμών ορίζονται οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και ως εκ τούτου κρίθηκε ότι η περαιτέρω προώθηση του νόμου θα έπρεπε να αναληφθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα/υπηρεσίες και στη βάση των απόψεων/εισηγήσεων που υποβλήθηκαν θα προχωρούσε στην οριστικοποίηση του προτεινόμενου νόμου και ακολούθως στην υποβολή του στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία του πιο πάνω νομοσχεδίου, αν έχει προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.321, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2015 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.492 αναφορικά με τον τερματισμό της παράνομης λειτουργίας υπαίθριου μπαρ στην περιοχή Ασπρόκρεμμου-Πόλης Χρυσοχούς πλησίον του ξενοδοχείου Άνασσα πληροφορήθηκα ότι, μετά την ειδοποίηση επιβολής που απέστειλε η Πολεοδομική Αρχή στον ιδιοκτήτη του τεμαχίου, αυτός απάντησε ότι έχει τερματίσει οποιεσδήποτε λειτουργίες εντός του τεμαχίου, γεγονός το οποίο διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την απάντηση, και μετά από επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή στις 4 Ιουνίου 2015. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, με επιστολή ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2015, είχε ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου για την απομάκρυνση των πρόχειρων μη αδειούχων υποστατικών/κατασκευών του τεμαχίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινούσε, όπως αναφέρεται στην απάντηση, νέα διαδικασία λήψης νομικών μέτρων εναντίον του”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο ιδιοκτήτης του πιο πάνω τεμαχίου έχει απομακρύνει τα πρόχειρα μη αδειούχα υποστατικά/κατασκευές και σε αντίθετη περίπτωση αν το υπουργείο έχει προχωρήσει στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.324, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2015, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.031 αναφορικά με την ετοιμασία προσχεδίου εκθέσεων από τεχνικές επιτροπές που συστάθηκαν για την εξέταση των επιχειρησιακών αναγκών της αστυνομίας και την επιτήρηση της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και τις δυνατότητες των εναέριων μέσων πυρόσβεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, πληροφορήθηκα ότι αξιολογούνται τα συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία είχαν υποβληθεί αναφορικά με την αναβάθμιση των πτητικών μέσων της Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την αναβάθμιση των πτητικών μέσων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.328, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην ακύρωση των προσφορών για ανάπλαση της λεωφόρου Τσερίου στο Στρόβολο και στην προκήρυξη προσφορών για επανασχεδιασμό της συγκεκριμένης λεωφόρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.329, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση της τουρκοκυπριακής ηγεσίας όπως χορηγήσει άδεια στην τουρκική ιδιωτική εταιρεία AKSA, η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια, για εκφόρτωση καυσίμων στο νησί, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για το περιβάλλον. Τα καύσιμα αυτά περιέχουν ποσοστά θείου που ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι ενήμερος για την εκφόρτωση στις κατεχόμενες περιοχές καυσίμων που περιέχουν ποσοστά θείου που ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια, καθώς και αν έχει προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καταγγελία της τουρκοκυπριακής ηγεσίας για τις παράνομες και αντιπεριβαλλοντικές της ενέργειες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.331, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέσα στους γρανίτες και τα μάρμαρα που εισάγονται από το εξωτερικό περιέχεται ραδόνιο, το οποίο είναι ένα ραδιενεργό υλικό. Παράλληλα, πολλοί ανησυχούν για τις εισαγωγές γρανιτών και μαρμάρων από τις τουρκοκρατούμενες περιοχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διενεργούνται έλεγχοι για την ύπαρξη ραδονίου σε μάρμαρα και γρανίτες που προέρχονται από τις τουρκοκατεχόμενες περιοχές ή εισάγονται από το εξωτερικό, καθώς επίσης αν διενεργούνται έλεγχοι για το επίπεδο ραδιενέργειας που εκπέμπεται

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.332, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προγραμματίζεται η αδειοδότηση της τοποθέτησης/εγκατάστασης μετεωρολογικού ραντάρ της εταιρείας “Space Hellas Α.Ε.” στην τοποθεσία Λίμνες της κοινότητας Νατάς της Πάφου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς τοποθέτησης μετεωρολογικού ραντάρ στην επαρχία Πάφου, ποιες είναι οι εναλλακτικές τοποθεσίες, γιατί επιλέγηκε η συγκεκριμένη τοποθεσία και αν εκπονήθηκε πλήρης μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.333, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με βάση στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Κύπρος διαμορφώνεται πλέον σε χώρα των πλουσίων και των φτωχών, καθώς άρχισε να διαγράφει το υψηλότερο εισοδηματικό χάσμα ανάμεσα στους πολίτες της. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και με βάση το δείκτη άνισης κατανομής του εισοδήματος, η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη θέση των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά το εισοδηματικό χάσμα ανάμεσα στους πολίτες. Μάλιστα, έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη αύξηση του δείκτη άνισης κατανομής εισοδήματος από το 2008 μέχρι το 2014 και η αύξηση αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν απασχολήσει την κυβέρνηση τα πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία αναφορικά με το εισοδηματικό χάσμα που καταγράφεται ανάμεσα στους πολίτες της Κύπρου και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για τη μείωση του εν λόγω εισοδηματικού χάσματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.334, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ιδιώτης έχει εξασφαλίσει μίσθωση τουρκοκυπριακού τεμαχίου από τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και προγραμματίζει κατασκευή κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή Λουτρά της Αφροδίτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχει ήδη υποβληθεί αίτηση, η οποία και εξετάζεται ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι το διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής του δικτύου “Natura 2000” για τη χερσόνησο του Ακάμα βρίσκεται ακόμα υπό διαβούλευση και δεν έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το αίτημα που έχει υποβληθεί εκ μέρους του ιδιώτη, όπως έχω πληροφορηθεί, περιλαμβάνει κατασκηνωτικό χώρο 60 θέσεων με 4 λυόμενα κτίρια.

Δεδομένου ότι με τη λειτουργία του προτεινόμενου κατασκηνωτικού χώρου θα προκληθούν μη αναστρέψιμες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξαιτίας της ύπαρξης οικοτόπων και σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την έγκριση του αιτήματος του ιδιώτη για δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου, καθώς και αν έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.335, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει υποβάλει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για ανανέωση του συμβολαίου δημοσιογράφου που εργοδοτείται στην πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη για θέματα τύπου. Πρόκειται για Ελλαδίτη δημοσιογράφο ο οποίος εργάζεται τόσο ως ανταποκριτής στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) όσο και ως ανταποκριτής στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ). Η δαπάνη για την ανανέωση του συμβολαίου του για το έτος 2016 υπολογίζεται περίπου στις 39.000. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη ανέρχεται στις 582.000, εκ των οποίων οι 307.000 αφορούν δαπάνες του επιτόπιου προσωπικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εξετάστηκε το ενδεχόμενο τα καθήκοντα του εν λόγω δημοσιογράφου για θέματα τύπου να αναλάβει λειτουργός που ήδη εργοδοτείται στην πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη και, σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Εξωτερικών δεν προχώρησε με προκήρυξη της θέσης όπως θα όφειλε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.336, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον αριθμό και το είδος των πεζών που υπήρξαν θύματα τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και τους χώρους όπου συνέβησαν (π.χ. πεζοδρόμιο, διάβαση πεζών κ.λπ.) για το έτος 2015

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.337, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των οχημάτων της εταιρείας “Volkswagen AG” που εισήχθησαν στην Κύπρο και φέρουν το λογισμικό παραποίησης των μετρήσεων για τις εκπομπές ρύπων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων και αν πρόκειται να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα για τη διόρθωση του λογισμικού των οχημάτων αυτών ή αν θα υπάρξει μία μορφή αποζημίωσης προς τους καταναλωτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.338, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Πάφου υπέβαλε επίσημο αίτημα προς το Τμήμα Αρχαιοτήτων, προκειμένου να αναλάβει το κράτος το κόστος της ηλεκτροδότησης του κάστρου της Κάτω Πάφου. Αιτήματα, ώστε να επωμιστεί το κράτος το κόστος της φωταγώγησης αρχαιολογικών μνημείων, έχουν υποβάλει και άλλες δημοτικές και κοινοτικές αρχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η αρμόδια αρχή που επωμίζεται το κόστος της φωταγώγησης των αρχαιολογικών μνημείων και ποιο είναι το ετήσιο κόστος της φωταγώγησής τους τα τελευταία 5 χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.339, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η κατάσταση στα φράγματα όσον αφορά τα αποθέματα νερού κρίνεται ανησυχητική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, εάν δεν αλλάξει το υδατικό ισοζύγιο εντός των επόμενων δύο μηνών, είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης της Ξηρασίας, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία όλων των μονάδων αφαλάτωσης σε πλήρη λειτουργία, καθώς και τον περιορισμό στην παροχή νερού προς τα νοικοκυριά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να μη χρειαστεί να εφαρμοστεί το Σχέδιο Διαχείρισης της Ξηρασίας, δεδομένου ότι η λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης θα έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.340, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αστυνομία εκφράζει έντονη ανησυχία για τα αυξημένα κρούσματα διαρρήξεων και κλοπών. Σύμφωνα με την αστυνομία, στόχοι των διαρρηκτών είναι τα χρυσοχοεία, τα καταστήματα ειδών πολυτελείας, καθώς και τα σπίτια. Ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές προκαλεί η κλοπή κυνηγετικών όπλων και στρατιωτικών ντουφεκιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των κλοπών και διαρρήξεων τα τελευταία τρία χρόνια, ανά μήνα, ανά περιοχή και ανά χώρο διάρρηξης, το είδος των κλοπιμαίων, καθώς και την εκτιμώμενη αξία αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.341, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα κατασκευαστικά έργα για τη μεταφορά νερού από το φράγμα Σολέας στις κοινότητες της περιοχής για σκοπούς άρδευσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων όσον αφορά στο φράγμα της περιοχής Σολέας, που βρίσκεται στα όρια της κοινότητας Φλάσου, αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα πιο πάνω έργα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.342, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην Αλυκή της Λάρνακας και της λίμνης της Βορόκλινης εξαιτίας του αυξημένου αριθμού ατόμων που επισκέφθηκαν τις περιοχές, για να απολαύσουν τα φλαμίνγκο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι αρμόδιες αρχές δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των φλαμίνγκο και του βιοτόπου, με αποτέλεσμα αρκετά αυτοκίνητα να εισέλθουν στο βιότοπο, τριπόδια φωτογραφικών μηχανών να τοποθετηθούν για πολλές ώρες εντός του νερού σε ολόκληρη την περίμετρο της Αλυκής της Λάρνακας, ενώ ιπτάμενες μηχανές (drones) πέταξαν πάνω από τα φλαμίνγκο προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στα πτηνά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν τα αρμόδια τμήματα για την προστασία των πιο πάνω βιοτόπων και για την ενημέρωση του κοινού που επισκέπτονται τις περιοχές αυτές, ώστε να εκλείψουν τέτοιου είδους συμπεριφορές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.343, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο Γερμανός αξιωματούχος Νόρμπερτ Βάλτερ Μπόργιανς παρέδωσε λίστα 10 500 Ελλήνων καταθετών στην Ελβετία στην ελληνική κυβέρνηση. Όπως έχω πληροφορηθεί, έχει ήδη ξεκινήσει ο έλεγχος των ατόμων που βρίσκονται στη λίστα Μπόργιανς από την ελληνική κυβέρνηση και, όπως δείχνουν οι πρώτοι έλεγχοι, τα εισοδήματα που δηλώνουν στην Ελλάδα οι φορολογούμενοι που βρίσκονται στη λίστα απέχουν πολύ από τα εμβάσματα που εντοπίζονται στην Ελβετία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει έρθει σε επικοινωνία με τον Γερμανό αξιωματούχο Νόρμπερτ Βάλτερ Μπόργιανς, για να διαπιστωθεί κατά πόσο ο Γερμανός αξιωματούχος έχει στην κατοχή του λίστα Κυπρίων καταθετών στην Ελβετία και, εάν ναι, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ζητηθεί από τον Γερμανό αξιωματούχο να την παραδώσει στην κυπριακή κυβέρνηση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.344, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προχωρήσει η εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος φωτοεπισήμανσης σε ολόκληρη την Κύπρο, σε ποιες λεωφόρους πόλεων έχουν ήδη εγκατασταθεί κάμερες τροχαίας, καθώς και αν έχει ολοκληρωθεί η προκήρυξη διαγωνισμού και κατακύρωση προσφοράς σε σχέση με τις κάμερες τροχαίας που θα αγοραστούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.345, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού απέστειλε επιστολή στον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς ζητώντας τη διακοπή της απόσπασης 117 υπαξιωματικών και 3 αξιωματικών στην αστυνομία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα καθήκοντα που επιτελούν οι αποσπασθέντες δε συνάδουν με τον βαθμό που έχουν, ενώ παράλληλα καταγράφονται και προβλήματα στο ίδιο το στράτευμα εξαιτίας της απόσπασής τους.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με πρόσφατη επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 681 αστυνομικοί εκτελούν μη αστυνομικά καθήκοντα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει σε μείωση του αριθμού των αστυνομικών που απασχολούνται σε μη αστυνομικά καθήκοντα, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την καλύτερη αξιοποίηση της δύναμης της αστυνομίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να δώσει το δικαίωμα στα αποσπασθέντα μέλη της Εθνικής Φρουράς να επιστρέψουν στο στράτευμα, εάν το επιθυμούν, και κατά πόσο θα καταβάλλονται στους αποσπασθέντες αξιωματικούς και υπαξιωματικούς οι δεδουλευμένες υπερωρίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.352, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων από κατοίκους της περιοχής Μέσα Γειτονιάς Λεμεσού, εξαιτίας του θορύβου και της οχληρίας που παρατηρείται λόγω της διακίνησης οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού. Αίτημα των κατοίκων της περιοχής είναι η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων για περιορισμό του θορύβου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής Μέσα Γειτονιάς Λεμεσού και να προχωρήσει στην τοποθέτηση ηχοπετασμάτων, ώστε να περιοριστεί η ηχορρύπανση που δημιουργείται από τη διακίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.353, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 13 Οκτωβρίου 2015 η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού αποφάσισε την αποπαγοποίηση εικοσιτεσσάρων θέσεων διασώστη, ώστε να επιτευχθεί η στελέχωση και λειτουργία τεσσάρων νέων σταθμών ασθενοφόρων (σταθμός Λακατάμειας/Κλήρου, κέντρο Λεμεσού, σταθμός Βορόκληνης και σταθμός Πέγειας/Πάφου), καθώς και δύο επιπρόσθετων θέσεων διασώστη στο νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να λειτουργήσουν οι πιο πάνω σταθμοί ασθενοφόρων, δεδομένης και της επιτακτικής ανάγκης που υπάρχει στις κοινότητες της κάθε περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.354, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης των έντονων διαμαρτυριών των κατοίκων των κοινοτήτων Μαραθούντας, Αγίας Μαρινούδας, Αχέλειας και Κολώνης σε σχέση σε σχέση με την παράνομη λειτουργία του χώρου απόρριψης αδρανών υλικών στη Μαραθούντα. Όπως με πληροφόρησαν οι κάτοικοι των πιο πάνω κοινοτήτων, υπάρχουν καθημερινές πυρκαγιές, ενώ γίνεται και καύση επικίνδυνων τοξικών αντικειμένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα κοινοτικά συμβούλια απειλούν με δυναμικές κινητοποιήσεις, εάν δεν κλείσει άμεσα ο χώρος της παράνομης απόρριψης αδρανών υλικών στη Μαραθούντα. Αρκετοί κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας εξαιτίας των τοξικών αναθυμιάσεων και ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο Πάφου με αναπνευστικά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να κλείσει άμεσα ο χώρος της παράνομης απόρριψης αδρανών υλικών στη Μαραθούντα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.355, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου κατέληξε σε συμφωνία με την εταιρεία “Google” για πληρωμή αναδρομικών φόρων. Σύμφωνα με το διακανονισμό που ανακοινώθηκε, η Google θα καταβάλει 130 εκατομ. στερλίνες σε αναδρομικούς φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο μετά το 2005. Η συμφωνία επήλθε μετά από πολυετή έλεγχο της Yπηρεσίας Φορολογίας και Τελωνείου του Ηνωμένου Βασιλείου με αντικείμενο καταγγελίες ότι η Google επιδιδόταν σε φοροαποφυγή για μια δεκαετία και πλέον ανακατανέμοντας τα κέρδη της στην Ιρλανδία, όπου βρίσκεται η έδρα της για την Ευρώπη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η εταιρεία “Google” έχει φορολογικές υποχρεώσεις στην Κύπρο και κατά πόσο εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στο Τμήμα Φορολογίας.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.356, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων αναφορικά με την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην πλατεία του συνοικισμού Στρόβολος ΙΙ εξαιτίας της εγκατάλειψης υποστατικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα εγκαταλελειμμένα υποστατικά είναι βρόμικα, γεμάτα με άχρηστα αντικείμενα και αποτελούν πηγή μόλυνσης, αφού, εξαιτίας της άθλιας κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό τους, έχουν γεμίσει με τρωκτικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να αποκατασταθεί η καθαριότητα των υποστατικών και κατά συνέπεια της πλατείας του συνοικισμού Στρόβολος II” και να διασφαλιστούν η υγεία και η ασφάλεια των περιοίκων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.357, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τρία κυβερνητικά μέλη του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών υποχρεώθηκαν να υποβάλουν αναγκαστική παραίτηση εξαιτίας της διαφωνίας τους με την πολιτική που ακολουθεί ο πρόεδρος του συμβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, ο πρόεδρος του συμβουλίου κατηγορείται για κακοδιαχείρη και κατάχρηση εξουσίας από το Σύνδεσμο Βοηθών Κτηματομεσιτών. Όπως πληροφορήθηκα, παράπονα εναντίον του προέδρου του συμβουλίου διερευνά το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους υποχρεώθηκαν τρία κυβερνητικά μέλη του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών σε αναγκαστική παραίτηση και από ποιον εξαναγκάστηκαν να παραιτηθούν. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί από πλευράς υπουργείου οι καταγγελίες εναντίον του προέδρου του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών για κακοδιαχείριση και κατάχρηση εξουσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.358, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το γυμνάσιο στην κοινότητα Αγρού. Οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών οδήγησαν τους μαθητές του σχολείου σε εκδήλωση διαμαρτυρίας, αφού το σχολείο λειτουργούσε ουσιαστικά χωρίς ρεύμα, νερό και θέρμανση. Επιπρόσθετα, όπως έχω πληροφορηθεί, εδώ και σχεδόν επτά χρόνια στο γυμνάσιο εκτελούνται αντισεισμικά έργα, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συνεχώς προβλήματα και οχληρία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καταγραφεί όλα τα προβλήματα του γυμνασίου Αγρού, καθώς και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επέλθει η οριστική επίλυση των προβλημάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.364, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος “Ξοδεύοντας έξυπνα” στη δημοτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα “Ξοδεύοντας έξυπνα” υλοποιείται από τον οργανισμό “Junior Achievement Cyprus” και εφαρμόζεται με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε πέντε δημοτικά σχολεία της Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το πρόγραμμα έχει στόχο την εξοικείωση των μαθητών της έκτης τάξης του δημοτικού με έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση χρημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε περισσότερα δημοτικά σχολεία και ποια είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.365, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας Αυγόρου για δημιουργία πράσινου σημείου. Το κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου προτείνει συγκεκριμένο τεμάχιο μετά από μελέτη. Το συμβούλιο θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος χώρος θα εξυπηρετεί τόσο τις επαρχίες Αμμοχώστου όσο και τις κοινότητες που γειτνιάζουν με την επαρχία Λάρνακας. Υπενθυμίζω ότι σε επιστολή μου, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2015, προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, είχα ενημερώσει για το ενδιαφέρον που εκφράστηκε έντονα τόσο από την κοινότητα Αυγόρου όσο και από το δήμο Δερύνειας για δημιουργία πράσινου σημείου κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος. Στην εν λόγω επιστολή ζητούσα από τον υπουργό να με ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες θα προέβαινε, ώστε να διασφαλιζόταν η λειτουργία του προγράμματος δημιουργίας πράσινων σημείων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η εν λόγω επιστολή μου δεν έχει ακόμη απαντηθεί, παρ’ όλο που έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει άμεσα τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα της κοινότητας Αυγόρου και του δήμου Δερύνειας για δημιουργία πράσινου σημείου, καθώς και αν έχει προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του προγράμματος δημιουργίας πράσινων σημείων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.370, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με τους πενήντα μεγαλύτερους οφειλέτες (νομικά και φυσικά πρόσωπα) του Τμήματος Φορολογίας ανά έτος από το 2010 μέχρι το 2015. Επίσης, τον παρακαλώ να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των οφειλών τους, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την είσπραξη των φόρων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.371, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το νόμο που προνοεί για την εγκατάσταση και χρήση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (ΑΕΑ), κάθε δημόσια υπηρεσία, οργανισμός ή ιδιωτική επιχείρηση όπου εργοδοτούνται ή διακινούνται πέραν των πεντακοσίων ατόμων έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει ΑΕΑ. Ο υπεύθυνος λειτουργίας χώρου σε δημόσια υπηρεσία, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση που εγκαθιστά ΑΕΑ έχει την υποχρέωση μεταξύ άλλων να μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στο χώρο εγκατάστασης του ΑΕΑ σύμφωνα με τις συμβουλές του Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν τοποθετηθεί απινιδωτές στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και αν έχουν εκπαιδευτεί οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία για την ορθή χρήση τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.372, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνέχεια κοινοβουλευτικής μου ερώτησης με αρ. 23.06.010.04.311, την οποία κατέθεσα στις 11 Δεκεμβρίου 2014 και η οποία παραμένει αναπάντητη, αναφορικά με τη λειτουργία του ελαιοτριβείου στην οικιστική περιοχή της κοινότητας Αναλιόντα και δεδομένων των συνεχιζόμενων αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για ρύπανση και οχληρία που προκαλείται από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία μετακίνησης του ελαιοτριβείου και, αν ναι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.373, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσά που έχουν λάβει οι εταιρείες δημόσιων συγκοινωνιών οι οποίες έχουν υπογράψει συμβάσεις με το κράτος για την εκτέλεση των δημόσιων μεταφορών ανά έτος. Επίσης, τον παρακαλώ να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που εργοδοτεί η κάθε εταιρεία, καθώς και για τις αμοιβές που λαμβάνουν τα διευθυντικά στελέχη των εταιρειών αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.377, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.069, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2015, ζητούσα να πληροφορηθώ αναφορικά με το σχέδιο επιχορηγημένων διακοπών. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματά μου αφορούσαν την κατανομή του ποσού που διατέθηκε ανά περιοχή και ανά ξενοδοχείο, καθώς και τους λόγους για τους οποίους μειώθηκε για το 2015 το ποσό που διατέθηκε στο σχέδιο επιχορηγημένων αδειών συγκριτικά με προηγούμενα έτη. Από την απάντηση, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου διαπίστωσα ότι δε διατέθηκε όλο το ποσό του σχεδίου και ποσό ύψους 45.000 παρέμεινε αδιάθετο. Να σημειωθεί ότι το δεύτερο ερώτημα που είχα υποβάλει δεν έχει απαντηθεί στην επιστολή της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια που ισχύουν όσον αφορά την επιχορήγηση αδειών εργοδοτουμένων, καθώς και τους λόγους για τους οποίους παρέμεινε αδιάθετο το ποσό των 45.000. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους μειώθηκε για το 2015 το ποσό που διατέθηκε στο σχέδιο επιχορηγημένων αδειών συγκριτικά με προηγούμενα έτη, καθώς και ποιο είναι το ποσό που θα διατεθεί για το 2016. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή κατά πόσο προτίθεται να επανεξετάσει τα κριτήρια όσον αφορά την επιχορήγηση αδειών εργοδοτουμένων, ώστε να γίνει εφικτό περισσότερα άτομα να μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.378, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η εταιρεία “Cypra Ltd” έχει καταδικαστεί δύο φορές από το δικαστήριο για ανέγερση παράνομων εγκαταστάσεων στην Κάτω Μονή και βρίσκεται σε εξέλιξη εκδίκαση υπόθεσης για παρακοή δύο διαταγμάτων του δικαστηρίου. Παράλληλα, όπως έχω πληροφορηθεί, η εταιρεία “Cypra Ltd” έχει κερδίσει διαγωνισμό αναφορικά με τη διαχείριση ζωικών αποβλήτων (Κατηγορίας 1 και 2) με έναρξη την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι θεμιτό να κατοχυρώνεται προσφορά σε εταιρεία ο ιδιοκτήτης της οποίας έχει επανειλημμένα παρανομήσει και βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου για παρακοή διαταγμάτων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, πριν προχωρήσει η κατοχύρωση της προσφοράς στην εταιρεία “Cypra Ltd”, είχαν ληφθεί υπόψη οι δικαιολογημένες αντιδράσεις των κατοίκων της κοινότητας Κάτω Μονής, των οποίων η ποιότητα ζωής έχει υποβαθμιστεί εξαιτίας της συνέχισης της λειτουργίας κτηνοτροφικών υποστατικών (κτηνοτροφικές μονάδες, σφαγεία, εγκαταστάσεις διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.387, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2015 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.072, αναφορικά με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών πτήσεων ελικοπτέρων με χαμηλό ύψος στη χερσόνησο του Ακάμα, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει αποστείλει επιστολές στην Πολιτική Αεροπορία και στο Υπουργείο Άμυνας, με στόχο να καθοριστούν όροι και να ρυθμιστούν οι αεραθλητικές δραστηριότητες, προς αποφυγή όχλησης και επηρεασμού του φυσικού περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καθοριστεί όροι για τη ρύθμιση των αεραθλητικών δραστηριοτήτων, προς αποφυγή όχλησης και επηρεασμού του φυσικού περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.388, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2015 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε ερώτηση της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά με αρ. 23.06.010.05.067, αναφορικά με δίτροχα ηλεκτρικά μηχανάκια και την κυκλοφορία τους, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανέλαβε το συντονισμό των διάφορων υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, του Αρχηγείου Αστυνομίας, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, με στόχο την καταγραφή τυχόν προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα μέσα αυτά, όπως π.χ. ασφαλιστική κάλυψη, φωτισμό, όριο ταχύτητας, χώρο διακίνησης, ηλικία του κατόχου τους κ.ο.κ., ώστε να αποτελέσουν τη βάση συζήτησης, στο βαθμό που η πολιτεία θα αποφασίσει τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αποφασιστεί η νομοθετική ρύθμιση του θέματος, αν έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.389, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2015 του Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.243, αναφορικά με τον εμποτισμό με χημικά των οστών που φυλάγονται στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, πληροφορήθηκα ότι ο Υπουργός Άμυνας στις 26 Νοεμβρίου είχε ορίσει ερευνών λειτουργό για τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας και την υποβολή σχετικής έκθεσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διεξαγωγή της διοικητικής έρευνας και ποια είναι τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.399, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Κατυδάτων δεν έχει περιληφθεί στο αποχετευτικό σύστημα της περιοχής Σολέας όπως οι πλείστες κοινότητες της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχει συμπεριληφθεί η κοινότητα Κατυδάτων στο αποχετευτικό της περιοχής Σολέας και αν είναι εφικτό έστω και εκ των υστέρων να συμπεριληφθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.400, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.172 αναφορικά με τη διερεύνηση των καταγγελιών αγροτών για παράνομη διακίνηση γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων στις ελεύθερες περιοχές, πληροφορήθηκα μεταξύ άλλων ότι το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Τελωνείων, το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες μελέτησαν τις καταγγελίες που αφορούσαν την προέλευση των ντοματών, καθότι τα συνοδευτικά έγγραφα που εκδόθηκαν από το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο δήλωναν το όνομα του παραγωγού και το όνομα του αποστολέα ως το ίδιο πρόσωπο. Περαιτέρω, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Τελωνείων, ως υπεύθυνη αρμόδια αρχή για προώθηση σχετικού αιτήματος για περαιτέρω διερεύνηση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απέστειλε σχετική επιστολή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το πιο πάνω θέμα. Παρακαλώ όπως αποσταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων τόσο η επιστολή του Τμήματος Τελωνείων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.401, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.087 αναφορικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το εν λόγω υπουργείο για τη στήριξη και την οικονομική ενίσχυση των μελισσοκόμων, πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα τριετούς μελέτης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκπόνησε για λογαριασμό του υπουργείου, προχώρησε στην ετοιμασία σχετικού αγροπεριβαλλοντικού καθεστώτος για ένταξή του στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, στο προτεινόμενο πενταετές καθεστώς, με συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατομ., παρέχεται οικονομική ενίσχυση στους μελισσοκόμους για ανάληψη ενεργειών οι οποίες θα συνεισφέρουν στη διατήρηση της ευρωστίας και το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων που επιδέχονται τα μελισσοσμήνη από διάφορα είδη θηρευτών (εντομοφάγα πτηνά) διατηρώντας την αρμονική συνύπαρξη μελισσών και θηρευτών. Το προτεινόμενο αγροπεριβαλλοντικό μέτρο στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται η έγκρισή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει εγκριθεί το πιο πάνω αγροπεριβαλλοντικό μέτρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πότε αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.402, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει περιοχή των κοινοτήτων Λιοπετρίου, Ξυλοφάγου, Αυγόρου και Ορμήδειας σε σχέση με την καύση σκουπιδιών στο παλιό λατομείο της κοινότητας Ξυλοφάγου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, αρκετές φορές εκπέμπεται μαύρος καπνός, που υποδηλεί καύση ελαστικών, πιθανώς και λαδιών μηχανοκινήτων και άλλων βλαβερών υλικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διερευνήθηκαν οι καταγγελίες αυτές, ώστε να σταματήσουν αμέσως οι ρυπογόνες καύσεις των ύποπτων υλικών, και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.403, ημερομηνίας 21ης  Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2015, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.186 αναφορικά με το ενδεχόμενο ειδικής μεταχείρισης για τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας του αεροπορικού δυστυχήματος της εταιρείας “Helios Airways Ltd” σε σχέση με τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις τους προς το κράτος, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, με απόφασή του με αρ. 79.171 στις 22 Ιουλίου 2015 ενέκρινε όπως ζητήματα που αφορούν σε οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας του αεροπορικού δυστυχήματος, οι καταθέσεις των οποίων έχουν υποστεί απομείωση μετά την απόφαση του Eurogroup το Μάρτιο του 2013, αξιολογούνται και εξετάζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης Ανθρωπιστικών Ζητημάτων. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, μέχρι το τέλος του 2015 η επιτροπή θα υπέβαλλε σχετική εισήγηση, για να ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής κατά χάριν οικονομικής βοήθειας για ανθρωπιστικούς λόγους στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας με τη συντριβή του αεροσκάφους της εταιρείας “Helios Airways Ltd”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υποβληθεί εισήγηση από την εν λόγω επιτροπή προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παροχή οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος, αν έχει ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, αν θα βοηθηθούν όλες οι οικογένειες των θυμάτων και ποιο είναι το συνολικό ποσό που αποφασίστηκε να δοθεί ως οικονομική βοήθεια στις οικογένειες αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.404, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από πρόσφατα δημοσιεύματα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, δεν προχώρησε στη μείωση της αστυνομικής φρουράς του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, όπως έπραξε με άλλους πρώην και τέως αξιωματούχους και αρχηγούς κομμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση και ποιος είναι ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στην αστυνομική φρουρά του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει κατάλογο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όλων των πρώην αξιωματούχων και αρχηγών κομμάτων που διαθέτουν αστυνομική φρουρά, καθώς και τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σε αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.405, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφορικά με τη μετακίνηση στο τσιμεντοποιείο Βασιλικού των ελαστικών που βρίσκονται στο λατομείο Λατούροςστην περιοχή Βαθιάς Γωνιάς στον Άγιο Σωζόμενο δεν έχει υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος μεγάλης οικολογικής καταστροφής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα λάστιχα ανήκουν σε δύο αδειοδοτημένα συστήματα διαχείρισης ελαστικών, καθώς και σε ιδιωτική εταιρεία παραλαβής ελαστικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μετακινηθεί τα ελαστικά από το λατομείο Λατούρος στο τσιμεντοποιείο Βασιλικού για ορθολογική διαχείριση και, αν όχι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η μετακίνησή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.406, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να υποβάλουν σχέδιο εξώδικης ρύθμισης του προβλήματος των αξιογράφων βάσει συγκεκριμένων οδηγιών του. Μεταξύ των οδηγιών αυτών περιλαμβάνεται και η εξής: “Όλοι οι ιδιώτες κάτοχοι αξιογράφων που αγόρασαν τα αξιόγραφα από την πρωτογενή αγορά θα αποζημιωθούν με την καταβολή σε αυτούς των πρώτων 100.000 ανά άτομο, ανεξάρτητα από την απομείωση των καταθέσεων που έγινε το Μάρτιο του 2013”. Για το υπόλοιπο ποσό, πέραν των 100.000, το αίτημα του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων είναι να εκδοθούν μετοχές από την Τράπεζα Κύπρου για το 47,5% και για το 52,5% να εκδοθούν κυβερνητικά ομόλογα επταετούς διάρκειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υλοποιηθεί η πιο πάνω οδηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας και, εάν όχι, πότε αναμένεται να υλοποιηθεί. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει κατά πόσο προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.407, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων όπως, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η εκδίκαση των υποθέσεων των κατόχων αξιογράφων και κερδίσουν έναντι της τράπεζας, εάν η τράπεζα αδυνατεί να πληρώσει για οποιοδήποτε λόγο, υιοθετηθεί η παράγραφος που καταγράφεται στη συμφωνία με το Eurogroup, ημερομηνίας 25 Μαρτίου 2013, και αναφέρειτο Eurogroup σημειώνει την πρόθεση των κυπριακών αρχών να αποζημιώσουν πιθανά θύματα δόλιων πρακτικών σύμφωνα με τις καθιερωμένες νομικές και δικαστικές διαδικασίες εκτός του προγράμματοςκαι όπως αναλάβει το κράτος την αποζημίωση των κατόχων αξιογράφων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων, εάν και εφόσον καταστεί ανάγκη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.408, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τον Ιούνιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σειρά κοινών μη δεσμευτικών αρχών όσον αφορά μηχανισμούς συλλογικής ένδικης προστασίας στα κράτη μέλη, ώστε οι πολίτες και οι εταιρείες να μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν τα δικαιώματα αυτά έχουν παραβιαστεί. Οι μηχανισμοί συλλογικής ένδικης προστασίας πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε διάφορους τομείς όπου η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χορηγεί δικαιώματα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, τον ανταγωνισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστούσε στα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικούς μηχανισμούς συλλογικής ένδικης προστασίας, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κατάλληλες διαδικαστικές εγγυήσεις, για να αποφεύγεται η καταχρηστική προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με τη θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να επιτρέπονται οι ομαδικές αγωγές και στο θέμα των αξιογράφων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.410, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τανζανία εκδίδουν βίζες σε κατόχους τουρκοκυπριακών διαβατηρίων παρόλο που υπάρχουν ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για μη αναγνώριση του παράνομου ψευδοκράτους. Συγκεκριμένα, το ψήφισμα 541, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 18 Νοεμβρίου 1983, καλεί όλα τα κράτη να μην αναγνωρίζουν οποιοδήποτε κυπριακό κράτος, άλλο από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω πληροφορίες για έκδοση βίζας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τανζανία σε κατόχους τουρκοκυπριακών διαβατηρίων και ποια είναι τα διαβήματα στα οποία έχει προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.411, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την κατακύρωση του διαγωνισμού για εργασίες στο λιμάνι της Λάρνακας στην εταιρεία “Medserv”, κατά πόσο ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε ήταν κλειστός ή ανοικτός, ποιος ήταν ο αριθμός των προσφοροδοτών, καθώς και με βάση ποια κριτήρια αποφασίστηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία “Medserv” και αν προηγήθηκε εκπόνηση μελέτης για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.412, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την προστασία των εναπομείναντων αιωνόβιων κυπαρισσιών επί της λεωφόρου Λάρνακος, που κινδυνεύουν εξαιτίας των εκσκαφών που γίνονται για τη διαπλάτυνση της λεωφόρου Λάρνακος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.415, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με αποβολή λυμάτων μέσω αγωγών στη θάλασσα κοντά στο εργοστάσιο ΛΟΕΛ στην περιοχή του Καρνάγιου στη Λεμεσό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ελεγχθεί η πιο πάνω καταγγελία και ποια μέτρα λαμβάνονται για την πάταξη της παρανομίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος ευθύνεται για την πιο πάνω παρανομία και αν έχει φροντίσει, ώστε να σταματήσει η αποβολή λυμάτων στη θάλασσα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.416, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 4 Ιανουαρίου 1969 τέθηκε σε ισχύ από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων. Η σύμβαση αποτελεί εργαλείο για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και δεσμεύει τα μέλη της στην εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων και την προώθηση της αλληλοκατανόησης όλων των φυλών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την κατάθεση νομοσχεδίου για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.419, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου που βρίσκεται στις ακτές της Κερύνειας κινδυνεύει να καταστραφεί από εργασίες που διεξάγονται από τις κατοχικές αρχές και αφορούν την κατεδάφιση εγκαταλελειμμένου εργοστασίου ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το τοπίο έχει αλλοιωθεί και έχει καταστραφεί το περιβάλλον από τη μεταφορά εκατοντάδων κυβικών μέτρων άχρηστων χωμάτων και υλικών κατεδάφισης. Οι εργασίες έχουν φτάσει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ιστορική σπηλιά και το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για τις πιο πάνω εργασίες, που έχουν αλλοιώσει το τοπίο και καταστρέψει το περιβάλλον, αν έχει προβεί σε διαβήματα, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω καταστροφή του περιβάλλοντος και της εκκλησίας του Αγίου Φανουρίου, καθώς και αν έχει καταγγείλει την καταστροφή που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.420, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής αναφορικά με την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για κατοχύρωση του επαγγέλματος του βοηθού (τεχνικού) φαρμακείου. Σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή, το επάγγελμα του βοηθού (τεχνικού) φαρμακείου είναι εγκεκριμένο από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης, παρ’ όλα αυτά όμως το επάγγελμα δεν είναι νομικά κατοχυρωμένο, με αποτέλεσμα στα φαρμακεία να εργοδοτούνται μη διπλωματούχοι βοηθοί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ετοιμάσει και να καταθέσει νομοσχέδιο το οποίο να ρυθμίζει την κατοχύρωση του επαγγέλματος του βοηθού (τεχνικού) φαρμακείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.421, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2016, από την ομάδα Πολίτες κάτοικοι πόλης και επαρχίας Λάρνακας, Αραδίππου, Κρασάαναφορικά με την αυθαίρετη ανέγερση εργοστασίου στη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου. Στη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου ανεγείρεται χωρίς προηγούμενη εξασφάλιση των απαραίτητων πολεοδομικών αδειών εργοστάσιο βιοκαυσίμων. Οι εγκαταστάσεις μάλιστα του εργοστασίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Το εργοστάσιο εντάσσεται στην κατηγορία της βαριάς βιομηχανίας και σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο Λάρνακας απαγορεύεται η ανέγερσή του στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η ομάδα πολιτών, η μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον που έχει πραγματοποιήσει ιδιωτική εταιρεία για το συγκεκριμένο εργοστάσιο φέρεται να είναι γεμάτη ασάφειες και ψευδή στοιχεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να δώσει οδηγίες στο αρμόδιο τμήμα για κατεδάφιση του παράνομου εργοστασίου βιοκαυσίμων στη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.422, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την αυθαίρετη και παράνομη παρέμβαση σε δημόσιο αυλάκι και τη δημιουργία φράγματος για άρδευση των φυτειών στην τοποθεσία Καλύβιατης κοινότητας Παναγιάς στην επαρχία Πάφου. Αποτέλεσμα της παρέμβασης αυτής ήταν η διακοπή της φυσικής ροής του νερού και του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το αρμόδιο τμήμα είναι ενήμερο για την πιο πάνω αυθαιρεσία, ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την άρση της παρανομίας, καθώς και αν έχει εντοπιστεί και τιμωρηθεί ο υπαίτιος της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.423, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 15 Μαρτίου 2016 κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σημείωμα με τις θέσεις της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) αναφορικά με την αποκρατικοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Στο εν λόγω σημείωμα, το οποίο χαρακτηρίστηκε “εμπιστευτικό” αναφέρονται τα ακόλουθα: “Η ΚΥΠ ως αρμόδιος φορέας για θέματα αντικατασκοπίας και αντιτρομοκρατίας θεωρεί επιβεβλημένο ότι κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιών (κρατικός ή ιδιωτικός) οφείλει να έχει αυστηρά ελεγχόμενη από το κράτος διαβάθμιση προσβασιμότητας σε βάσεις τηλεπικοινωνιακών δεδομένων ή στον κατάλογο των χρηστών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Δε θα ήταν δυνατό ο οποιοσδήποτε υπάλληλος παρόχου (κρατικού ή ιδιωτικού) να απολαμβάνει ανεξέλεγκτη πρόσβαση και χωρίς ειδική εξουσιοδότηση (στην έκδοση της οποίας πρέπει να εμπλέκεται το κράτος) σε βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνονται τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα της πολιτικής, στρατιωτικής και αστυνομικής ηγεσίας του τόπου. Παράλληλα, αναφέρεται ότι στην Τεχνική Επιτροπή συζητήθηκε το θέμα για δημιουργία θέσεων προσωπικού που να αφορούν την εθνική ασφάλεια και συνεπώς η στελέχωσή τους πρέπει να γίνεται με βάση διαδικασίες εξουσιοδότησης και διαβάθμισης με τρόπο που θα διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η προσβασιμότητα σε βάσεις τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και στον κατάλογο χρηστών κινητής και σταθερής τηλεπικοινωνίας είναι αυστηρά ελεγχόμενη από το κράτος και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε τόσο στην ΑΤΗΚ όσο και σε άλλους παρόχους κινητής και σταθερής τηλεφωνίας να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και το απόρρητο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.424, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στα πλαίσια εξέτασης αυτεπάγγελτου θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 2 Μαρτίου 2016 αναφορικά με τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που προκύπτουν από τη λειτουργία ρυπογόνων εργοστασίων στις περιοχές Τσερίου, Πέρα Χωρίου, Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου υποβλήθηκε από τους δήμους Λατσιών και Γερίου σχετικό υπόμνημα, όπου διατυπώνονται εισηγήσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος. Εισήγηση των δήμων Λατσιών και Γερίου είναι όπως ετοιμαστεί πρόγραμμα τακτικών ελέγχων από τα αρμόδια κρατικά τμήματα (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Περιβάλλοντος) για τον έλεγχο των εργοστασίων. Ακολούθως, εισήγηση των δήμων είναι όπως τα αρμόδια τμήματα προβαίνουν σε ενημέρωση των τοπικών αρχών για τα αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχων των εργοστασίων, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα στους ιδιοκτήτες των εργοστασίων όπως λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξετάσει τις πιο πάνω εισηγήσεις των δήμων Λατσιών και Γερίου αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αν προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίησή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.425, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 15 Μαρτίου 2016 κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σημείωμα με τις θέσεις της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) αναφορικά με την αποκρατικοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Στο εν λόγω σημείωμα, το οποίο χαρακτηρίστηκε “εμπιστευτικό”, αναφέρεται ότι οι εγκαταστάσεις της ΑΤΗΚ θα έπρεπε αναλόγως της σημασίας τους να διαβαθμιστούν σε εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας, εγκαταστάσεις που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και σε εγκαταστάσεις που επηρεάζουν με έμμεσο τρόπο την κρατική ασφάλεια. Η προσβασιμότητα και η φύλαξη των εν λόγω εγκαταστάσεων, όπως αναφέρεται στο σημείωμα της ΚΥΠ, πρέπει να διασφαλίζονται με την ενεργή εμπλοκή του κράτους με ρητή πρόβλεψη σε νομικά εργαλεία κάνοντας χρήση των υφιστάμενων διαδικασιών όπως αυτές προβλέπονται στο νόμο περί Εθνικής Αρχής Ασφάλειας ή, εάν χρειαστεί, και με επικαιροποίηση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίηση του περί Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Νόμου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα και η φύλαξη των πιο πάνω εγκαταστάσεων με την ενεργή εμπλοκή του κράτους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.051, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μετά τις πυρκαγιές του 2007 είχε δημιουργηθεί ένα σώμα δασοπυροσβεστών με καλά εκπαιδευμένα μέλη, ικανά να ανταποκριθούν σε έντονες προκλήσεις δασικών πυρκαγιών, γνωστό ως “δασοκομάντος”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει το σώμα αυτό τώρα, αν επιχείρησε στις πρόσφατες πυρκαγιές της Σολέας και, εάν δεν υπάρχει, τους λόγους της διάλυσής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.052, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε σε ράδιο αρβύλα και επισφαλείς ειδήσεις που διέσπειραν διάφοροι. Μίλησε συγκεκριμένα για ειδήσεις που αφορούσαν τον κίνδυνο ανάφλεξης σε αποθήκες πυρομαχικών της Εθνικής Φρουράς. Από επίσημη πηγή ακούστηκαν επίσης διάφορα για αποθηκευμένα πυρομαχικά και εκρηκτικές ύλες από την εποχή της δράσης της ΕΟΚΑ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές και να καταθέσει σε ποια σημεία σημειώθηκαν εκρήξεις από τα πυρομαχικά ή τα εκρηκτικά της ΕΟΚΑ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.053, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, μας ενημέρωσε για τις προσπάθειες ανανέωσης του στόλου των δασοπυροσβεστικών οχημάτων. Μας είπε πως από το 2014 υπάρχει σχέδιο για εκσυγχρονισμό των πυροσβεστικών οχημάτων του Τμήματος Δασών. Υπάρχει, λέει, από το 2014 κονδύλι ύψους €600.000 για τον εκσυγχρονισμό των πυροσβεστικών οχημάτων. Το 2014 αγοράστηκαν δύο καινούρια, το 2015 αγοράστηκαν δεκαοκτώ και το 2016 προγραμματίζεται η αγορά άλλων έξι οχημάτων. Προφανώς, υπάρχει πρόνοια για αγορά άλλων δεκαέξι οχημάτων το 2017.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η σημερινή κατάσταση των πυροσβεστικών οχημάτων, ποιος είναι ο αριθμός τους και πόσων ετών είναι το κάθε πυροσβεστικό όχημα της δασοπυροσβεστικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.054, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένα από τα δύο σοβαρά ατυχήματα που συνέβησαν κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην κοιλάδα Αγίου Θεοδώρου της Σολιάς, στις 18 Ιουνίου 2016, αφορά οδηγό προωθητή γαιών (μπουλντόζα) του Τμήματος Δασών. Υπάρχει ισχυρισμός ότι στο χώρο που ενεργούσε η μπουλντόζα του Τμήματος Δασών το έδαφος υποχώρησε, γιατί προϋπήρχε σκυβαλότοπος ο οποίος επιχωματώθηκε πρόχειρα. Τίθεται λοιπόν θέμα αξιοποίησης των τοπικών εργατών για τέτοιου είδους εργασίες. Επίσης, τέθηκε θέμα για την αξιοποίηση των προωθητών γαιών του Τμήματος Δασών και για την ηλικία τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό και την ηλικία των μπουλντόζων του Τμήματος Δασών και κατά πόσο θα αξιοποιούνται οι τοπικοί πληθυσμοί για πρόληψη και εργασίες δασοπυρόσβεσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.055, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει μαρτυρία ότι το πρώτο πυροσβεστικό όχημα της δασικής πυροσβεστικής υπηρεσίας κάηκε στο πεδίο της πρόσφατης πυρκαγιάς στην περιοχή Σολέας, γιατί μπήκε σε αδιέξοδο δρόμο. Οι τοπικοί παράγοντες ζητούν όπως εργοδοτούνται κάτοικοι της περιοχής που γνωρίζουν την περιοχή ή όπως αξιοποιούνται οι τοπικές αρχές. Σημειώνεται ότι το ατύχημα με το πρώτο μεγάλο πυροσβεστικό όχημα που κάηκε στο αδιέξοδο μπορεί να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της πυρόσβεσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτιμώνται οι τοπικοί πληθυσμοί κατά την πρόσληψη δασοπυροσβεστών και αν λαμβάνονται υπόψη οι τοπικοί παράγοντες (π.χ. κοινοτάρχες) στη διαδικασία πυρόσβεσης με τη συμμετοχή τους στο συντονιστικό όργανο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.007, ημερομηνίας 21ης  Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από προσωπική εμπειρία, αλλά και από πολλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαπιστώνω ότι δεν έγινε συνείδηση για τους Κυπρίους ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ανάπηρων ατόμων σε ό,τι αφορά τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης. Συνεχώς διαπιστώνουμε ότι οι χώροι στάθμευσης στους οποίους υπάρχει εμφανής σήμανση ότι αφορούν οχήματα ατόμων με αναπηρία καταλαμβάνονται από άλλα οχήματα. Οι διαμαρτυρίες είναι πολύ συχνές. Πρόκειται για θέσεις στάθμευσης σε δημόσιους χώρους, π.χ. γήπεδα, δημοτικά πάρκα, δημοτικούς χώρους στάθμευσης, νοσοκομεία, κυβερνητικά κτίρια, κατά μήκος δημόσιων οδών, αλλά και σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης υπεραγορών, θεάτρων, κινηματογράφων, θεματικών πάρκων κτλ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τους χώρους στάθμευσης για ανάπηρα άτομα και πώς αυτοί αστυνομεύονται.

2. Ποιες είναι οι ευθύνες των διαχειριστών των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων στάθμευσης σε τέτοιες περιπτώσεις;

3. Πώς πληροφορούνται οι αρμόδιοι τις παραβάσεις;

4. Μήπως χρειάζεται να λειτουργήσει γραμμή του πολίτη, για να καταγγέλλονται αμέσως τέτοια περιστατικά;

                    5. Μήπως απαιτούνται αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να γίνεται πιο άμεσα και εύκολα η παρέμβαση των αρχών και η τιμωρία των παραβατών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.008, ημερομηνίας 21ης  Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών έτυχα παραπόνων από τυφλά άτομα ότι δεν έχουν το δικαίωμα μειωμένου κομίστρου στις δημόσιες συγκοινωνίες. Είχα την εντύπωση ότι τα άτομα με αναπηρίες και οι συνταξιούχοι είχαν το δικαίωμα μειωμένης τιμής του εισιτηρίου ή της κάρτας στα λεωφορεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η κατάσταση στο θέμα αυτό και αν πρόκειται να λάβει μέτρα, ώστε τα άτομα με αναπηρία να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους με τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.009, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενάντια στην ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του ζιζανιοκτόνου “γλυφοσάτη” (glyphosate) και τον περιορισμό της διάρκειας ανανέωσής της μόνο για επαγγελματική χρήση στα 7 έτη αντί στα 15 έτη, όπως είχε αρχικά προταθεί. Με το ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει και να αποκαλύψει όλα τα επιστημονικά στοιχεία που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων κατά την αξιολόγηση του ζιζανιοκτόνου “γλυφοσάτη”, ενώ παράλληλα ζητά να υποβάλει νέο σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού για την καλύτερη διαχείριση της χρήσης των ζιζανιοκτόνων που περιέχουν γλυφοσάτη και να εξασφαλίσει την ανεξάρτητη επανεξέταση της συνολικής τοξικότητας και της ταξινόμησης της γλυφοσάτης με βάση όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων όπως του κοινοποιήσουν τα επιστημονικά στοιχεία που χρησιμοποίησε για την αξιολόγηση του ζιζανιοκτόνου “γλυφοσάτη”, ποια είναι η θέση του υπουργείου σε σχέση με το πιο πάνω ψήφισμα και αν προτίθεται να προχωρήσει στην απαγόρευση της χρήσης του ζιζανιοκτόνου “γλυφοσάτη” στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.018, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελία ότι στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη χάνονται ολόκληρες περιουσίες εταιρειών που έκλεισαν, ενώ οι ιδιοκτήτες δεν έχουν ιδέα τι έγιναν οι περιουσίες αυτές, αλλά ούτε και δίνονται πληροφορίες από το τμήμα. Μάλιστα σε μία περίπτωση ο παραπονούμενος καταγγέλλει ότι είχε καταχωριστεί ως εκλιπών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως υπάρχει πρόβλημα με τη διαγραφή εταιρειών χωρίς τη συγκατάθεση των μετόχων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.021, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προγραμματίζεται η κοπή πέραν των πενήντα δέντρων (πεύκα, χαρουπιές και κυπαρίσσια) στην αυλή του Λανιτείου Γυμνασίου στη Λεμεσό, προκειμένου να ανεγερθεί αίθουσα πολλαπλής χρήσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για το έργο αυτό ούτε αναζητήθηκε εναλλακτική χωροθέτηση της αίθουσας. Επίσης πληροφορήθηκα ότι στην ίδια περιοχή, και πάλι μέσα στην αυλή του Λανιτείου Γυμνασίου, προγραμματίζεται η κοπή δεκάδων δέντρων για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και της οδού Αγίας Φυλάξεως.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχουν προχωρήσει η κατακύρωση προσφορών και η εκτέλεση των έργων για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλής χρήσης χωρίς την πρέπουσα εκπόνηση μελέτης των επιπτώσεων στο περιβάλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.022, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προγραμματίζεται η κοπή πέραν των πενήντα δέντρων (πεύκα, χαρουπιές και κυπαρίσσια) στην αυλή του Λανιτείου Γυμνασίου στη Λεμεσό, προκειμένου να ανεγερθεί αίθουσα πολλαπλής χρήσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για το έργο αυτό ούτε αναζητήθηκε εναλλακτική χωροθέτηση της αίθουσας. Επίσης πληροφορήθηκα ότι στην ίδια περιοχή, και πάλι μέσα στην αυλή του Λανιτείου Γυμνασίου, προγραμματίζεται η κοπή δεκάδων δέντρων για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και της οδού Αγίας Φυλάξεως.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή του σχεδιαζόμενου κυκλικού κόμβου στην περιοχή του Λανιτείου Γυμνασίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.023, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι οι κοινοτικές αρχές των κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας και Επισκοπής Πάφου έχουν καταθέσει την ένστασή τους στα σχέδια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για κατασκευή φράγματος επί του ποταμού Έζουσα. Κύριος λόγος για την ένσταση των κοινοτήτων είναι το ότι πρόκειται για μια πλούσια περιοχή σε χλωρίδα και πανίδα, η οποία εμπίπτει στο σχέδιο “Natura 2000.”

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ληφθεί υπόψη από τα αρμόδια τμήματα η λογική ένσταση των κοινοτήτων, αν έχει εκπονηθεί η απαιτούμενη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και αν έχει πραγματοποιηθεί δημόσια ακρόαση για το έργο αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.024, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι η Επιστημονική Επιτροπή της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων έχει ετοιμάσει πρόταση για τη δημιουργία ενός μη κυβερνητικού ανεξάρτητου ινστιτούτου διαχείρισης κλινικής ποιότητας, που θα εποπτεύει τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Ας σημειωθεί ότι αυτή η εισήγηση μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί με ή χωρίς την υιοθέτηση του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετήσει και αν υιοθετεί αυτή την εισήγηση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.025, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο ένας από τους δύο ελέφαντες του πάρκου ζώων και πουλιών στην Πέγεια πέθανε πρόσφατα. Το θέμα κρατήθηκε εντέχνως μακριά από το φως της δημοσιότητας, δε δόθηκε ποτέ καμία εξήγηση για το θάνατο του ελέφαντα και το θλιβερό συμβάν έγινε γνωστό μόνο λίγες βδομάδες αργότερα, μετά από ενέργειες ακτιβιστών. Επιπλέον, πληροφορούμαι ότι οι ελέφαντες χρησιμοποιούνται παράνομα για επιδείξεις στο πάρκο προς τέρψιν του κοινού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες αρχές έχουν διερευνήσει το περιστατικό, ποια είναι τα πορίσματα των ερευνών τους και αν υπήρχαν υπεύθυνοι γι’ αυτό το περιστατικό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.026, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες από πολίτες και συγκεκριμένα από διερχόμενους οδηγούς ότι συχνά μεταφέρονται από τους Βρετανούς εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά από το λιμάνι Λεμεσού προς τις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου με τη συνοδεία αστυνομικών αυτοκινήτων, ασθενοφόρων κ.ο.κ. Η εικόνα δημιουργεί τρόμο και φόβο, αφού ανακαλεί στη μνήμη πρόσφατα θλιβερά γεγονότα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι παρόμοιες μεταφορές γίνονται και από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Το ερώτημα είναι γιατί οι Βρετανοί χρησιμοποιούν το λιμάνι Λεμεσού και το αεροδρόμιο Λάρνακας, αφού διαθέτουν οι ίδιοι αεροδρόμιο στο οποίο καθημερινά προσγειώνονται δεκάδες μεταγωγικά αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες υλικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τη συχνότητα που γίνονται αυτές οι μεταφορές εκρηκτικών ή άλλων επικίνδυνων υλικών.

2. Είναι ασφαλισμένη η διαδρομή και έχουν αντιμετωπιστεί όλοι οι κίνδυνοι;

                    3. Γιατί δεν παραπέμπονται οι Βρετανοί στη χρήση του δικού τους αεροδρομίου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.032, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κτίριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Κάβο Γκρέκο έχει ολοκληρωθεί μετά από μεγάλη καθυστέρηση. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής, που αναβαθμίζει το τουριστικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου, το τελικό κόστος του έργου και γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τη λειτουργία του, παρά το γεγονός ότι ήδη έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καλοκαιρινής περιόδου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.033, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πoιο είναι το σημερινό πολεοδομικό καθεστώς και οι όροι λειτουργίας του παραθαλάσσιου κέντρου παροχής υπηρεσιών (εστιατόριο, μπαρ, κέντρο διασκέδασης, νυκτερινό κέντρο κ.ο.κ.) με την ονομασία “La Isla” στην περιοχή της κοινότητας Αγίου Τύχωνα στην παραλιακή περιοχή της Λεμεσού. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση κτίστηκε και λειτουργούσε παράνομα στη ζώνη προστασίας της παραλίας, γεγονός που παλαιότερα προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Υπουργού Εσωτερικών και του Γενικού Ελεγκτή. Πληροφορούμαι όμως ότι πρόσφατα η κοινότητα Αγίου Τύχωνα έχει αποταθεί στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων για την κατά παρέκκλιση έκδοση πολεοδομικής άδειας. Παράλληλα, πληροφορούμαι ότι το εν λόγω κέντρο διαφημίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ποικίλες δραστηριότητες, όπως π.χ. διαγωνισμούς χορού στην παραλία, πάρτι στην παραλία, διαγωνισμός jet ski, δραστηριότητες δηλαδή που αυξάνουν την οχληρία για τους κατοίκους της περιοχής και μεγιστοποιούν την πρόκληση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.034, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχουν σχεδιάσει και προωθούν την κατασκευή του παρακαμπτήριου δρόμου στη Γερμασόγεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, για το έργο έχει κατατεθεί μεγάλος αριθμός ενστάσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το έργο αυτό, κατά πόσο έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και κατά πόσο ελήφθησαν υπόψη οι ενστάσεις των κατοίκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.035, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών ότι σε ξενοδοχεία στην περιοχή της Αγίας Νάπας διοργανώνονται εκθέσεις κοσμημάτων και επιδείξεις μόδας (fashion shows) μέσω των οποίων γίνονται πωλήσεις κοσμημάτων και ρούχων, χωρίς μάλιστα να τηρούνται οι νομοθεσίες για έκδοση αποδείξεων. Τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού με τα καταστήματα πωλήσεων ρούχων και κοσμημάτων που λειτουργούν στην περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως έχει κατά συρροήν παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο και ποια μέτρα λαμβάνονται προς επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.036, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν από κατοίκους του δήμου Στροβόλου αναφορικά με την ενδεχόμενη ανανέωση της προσωρινής πολεοδομικής άδειας της εταιρείας “Pittas Industries Ltd” κατά παρέκκλιση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας για χωροθέτηση βιομηχανικής ανάπτυξης σε εμπορική και οικιστική ζώνη. Σύμφωνα με την επιστολή που έλαβα από διαμαρτυρόμενους κατοίκους της περιοχής, η λειτουργία του εργοστασίου/τυροκομείου προκαλεί πληθώρα προβλημάτων, αφού προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον και μεγάλη οχληρία. Σχετική είναι η επιστολή των κατοίκων της περιοχής προς την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, την οποία και σας επισυνάπτω.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την ανανέωση της προσωρινής πολεοδομικής άδειας της εταιρείας “Pittas Industries Ltd” παρά τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν από τους κατοίκους της περιοχής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει λάβει μέτρα για την απομάκρυνση του εργοστασίου από την οικιστική περιοχή Στροβόλου και ποια είναι αυτά

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.037, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ότι οι βρετανικές βάσεις απευθύνθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να επιτραπεί η απόρριψη αμιαντούχων υλικών στο εγκαταλελειμμένο μεταλλείο Αμιάντου στο Τρόοδος. Γνωρίζουμε ότι στον ίδιο χώρο έχει τοποθετηθεί ήδη σημαντικός αριθμός από εμπορευματοκιβώτια γεμάτα από αμιαντούχα υλικά από το Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια προσωρινής διευθέτησης, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Αμιάντου. Το ζήτημα της διαχείρισης των αμιαντούχων αποβλήτων παραμένει άλυτο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σε διάφορα σημεία της Κύπρου αποθηκευμένα αμιαντούχα απόβλητα μέσα σε εμπορευματοκιβώτια (πχ. Νήσου, Αχέλεια κτλ.). Γνωρίζουμε επίσης ότι παλαιότερα είχε εκπονηθεί πρόγραμμα απομάκρυνσης όλων των αμιαντούχων υλικών από δημόσια κτίρια (π.χ. στρατόπεδα, αστυνομικοί σταθμοί κτλ.).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο των έργων απομάκρυνσης των αμιαντούχων υλικών από κρατικά ή δημόσια κτίρια. Επίσης να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια έργα έχουν απομείνει, ποιες οι ποσότητες που έχουν συγκεντρωθεί, πόσες αναμένεται να συγκεντρωθούν, πόσες ποσότητες έχουν ενταφιαστεί στο μεταλλείο Αμιάντου και τι προγραμματίζεται να γίνει με τις υπόλοιπες ποσότητες. Τι σχεδιάζεται να γίνει με τις μεγάλες ποσότητες από αμιαντούχα υλικά που θα προκύψουν από την κατεδάφιση του συνοικισμού “Βερεγγάρια” στη Λεμεσό; Τι γίνεται με τα αμιαντούχα υλικά των βρετανικών βάσεων; Γιατί δεν επιλέγεται η λύση της εξαγωγής στο εξωτερικό; Έχει συμφωνήσει η κοινότητα Κάτω Αμιάντου για την αποθήκευση και άλλων εμπορευματοκιβωτίων στο μεταλλείο αμιάντου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.038, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σύμφωνα με διάταγμα απαλλοτρίωσης γνωστοποιείται ότι ακίνητες ιδιοκτησίες, πολλές από τις οποίες ανήκουν σε Τουρκοκυπρίους, απαλλοτριώνονται για την κατασκευή, βελτίωση και ανάπτυξη της δημόσιας οδού που αφορά συγκεκριμένα την εγγραφή/ευθυγράμμιση του χωριτικού δρόμου Παραμαλιού-Αγίου Αμβροσίου στην επαρχία Λεμεσού. Σύμφωνα με την καταγγελία, το όλο δημόσιο έργο αφορά την κατασκευή δημόσιου δρόμου, για να δοθεί πρόσβαση στο έργο “Aristo Land”, μεγάλη οικιστική ανάπτυξη που συνδέεται με κατασκευή γηπέδου γκολφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μου, το έργο αυτό χωροθετείται και επηρεάζει και περιοχή προστασίας της φύσης. Από τη γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής φαίνεται ότι ο δρόμος τέμνει περιοχή που αποτελεί ζώνη ειδικής προστασίας. Η έκθεση της Περιβαλλοντικής Αρχής αναφέρει ότι το έργο θα έχει σημαντικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην περιοχή προστασίας και ότι υπάρχει εναλλακτική όδευση. Δυστυχώς, με μετέπειτα γνωμάτευσή της η Περιβαλλοντική Αρχή ανάτρεψε το συμπέρασμα της Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και το έργο αδειοδοτήθηκε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σημειώνεται αυτή η σκανδαλώδης ευνοϊκή στάση των αρμόδιων αρχών και σε αυτή την περίπτωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.039, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά την πρόσφατη παρουσίαση του προγράμματος της νέας παράνομης κυβέρνησης στα κατεχόμενα αναφέρθηκε ως προτεραιότητα η μεταφορά ηλεκτρισμού από την Τουρκία στα κατεχόμενα μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Είναι προφανές ότι η προώθηση αυτού του σχεδίου θα έχει μεγάλη πολιτική σημασία, ενώ θα εμπεδώσει την εξάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία. Στο έργο αντιδρούν και κάποια μικρά τουρκοκυπριακά κόμματα, ενώ η πλειοψηφία των κομμάτων και της κοινωνίας στα κατεχόμενα ευνοούν το έργο, γιατί θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αναμένω από τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διεθνείς πτυχές του θέματος και για τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.040, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή της κοιλάδας του ποταμού Πλατύ, κοντά στο γνωστό μεσαιωνικό γεφύρι του Τζιελεφού, λειτουργεί παράνομα κτηνοτροφική μονάδα εντός της περιοχής προστασίας της φύσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει την Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, ώστε να παταχθεί η παρανομία και να προστατευθεί το ευαίσθητο περιβάλλον της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.041, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ο Yπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης πληροφόρησε τη Βουλή ότι λόγω Brexit πολλοί Κύπριοι απόδημοι απευθύνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία για απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου. Έχω γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών από Κυπρίους αποδήμους στη Βρετανία ότι στην προσπάθειά τους να εκδώσουν διαβατήριο για τα παιδιά τους που γεννήθηκαν στη Βρετανία οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αναγνωρίζουν το πιστοποιητικό γέννησης που εξέδωσαν οι βρετανικές αρχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν αυτές οι καταγγελίες και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να διευκολύνονται οι Κύπριοι απόδημοι στην απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.042, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από πρόσφατη συνάντηση που είχα με αντιπροσωπία του Συνδέσμου Νόμιμων Μπυραριών Αγίας Νάπας πληροφορήθηκα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες μπιραριών Αγίας Νάπας εξαιτίας της δημιουργίας συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού. Σύμφωνα με το σύνδεσμο, στην περιοχή της Αγίας Νάπας παρατηρείται τα τελευταία χρόνια έξαρση στην εμφάνιση νέων περιπτέρων, τα οποία πωλούν αλκοολούχα ποτά και συχνά έχουν το μέγεθος καταστημάτων λιανικής πώλησης προϊόντων, τροφίμων και ποτών. Τα περίπτερα αυτά μπορούν να πωλούν εμφιαλωμένα ποτά με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα λιγότερη του 5%, που σημαίνει πρακτικά όλα τα είδη της μπίρας. Ως αποτέλεσμα, τα περίπτερα και οι δημόσιοι χώροι (πεζόδρομοι, δρόμοι κ.λ.π.) μετατρέπονται σε ανοικτές μπιραρίες. Όπου υπάρχει τέτοιας μορφής περίπτερο δημιουργείται μεγάλη οχληρία, ρύπανση και οχλαγωγία. Οι νόμιμες επιχειρήσεις (μπιραρίες) χάνουν την πελατεία τους, αφού τα περίπτερα λειτουργούν είκοσι τέσσερις ώρες ανά εικοσιτετράωρο, χωρίς να έχουν τα ίδια έξοδα λειτουργίας με τις μπιραρίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν οι νόμιμες μπιραρίες της Αγίας Νάπας, οχληρίας και ασφάλειας που δημιουργείται με τη λειτουργία των περιπτέρων ως άτυπων μπιραριών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.043, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που πληροφορηθήκαμε ότι επιτέλους το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τις τοπικές αρχές, ώστε να επεκταθεί το ωράριο των ναυαγοσωστών. Παράλληλα όμως, υπενθυμίζεται ότι πολλά θέματα που αφορούν τους ναυαγοσώστες (π.χ. εργοδότηση, κατοχύρωση, ασφάλιση κτλ.) παραμένουν σε εκκρεμότητα. Αυτά τα θέματα αναμένεται ότι θα τακτοποιηθούν μέσω του νομοσχεδίου με τίτλο Ο περί Ναυαγοσωστών σε Περιοχή Προστασίας των Λουομένων στη Θάλασσα Νόμος, το οποίο καθυστερεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει σύντομα στη Βουλή των Αντιπροσώπων το σχετικό νομοσχέδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.044, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Μάριο Ντράγκι δήλωσε πρόσφατα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός δημόσιου ταμείου το οποίο να μπορεί να απορροφά κόκκινα δάνεια. Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου μετά τη τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος της Ευρωζώνης επισήμανε ότι ένα τέτοιο ταμείο θα μπορούσε να ήταν πολύ χρήσιμο για τη νομισματική ένωση. Μάλιστα, επισήμανε ότι ήδη έχουν αναληφθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες σε χώρες της Ευρωζώνης. Αφού είναι τόσο χρήσιμο ένα τέτοιο ταμείο σε επίπεδο Ευρωζώνης, γιατί η κυπριακή κυβέρνηση δεν προχωρά στη δημιουργία δημόσιου ταμείου διαχείρισης των κόκκινων δανείων για τις κυπριακές τράπεζες; Σημειώνεται ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει δημιουργήσει τις νομοθετικές προϋποθέσεις μέσω της νομοθεσίας για τη διαχείριση των δανείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προτίθεται να δημιουργήσει δημόσιο ταμείο για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.045, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται σε έγγραφο που κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2016, 208 φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν έχουν πληρώσει το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2015, με αποτέλεσμα να μένει ανείσπρακτο το ποσό των €10,75 εκατομ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα πρόσωπα αυτά είναι ιδιοκτήτες γης αξίας από €800.000 και πάνω. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό ξεπερνά το 50% των οφειλών φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2015, δηλαδή οι 208 μεγαλύτερης αξίας ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας οφείλουν όσο και οι υπόλοιποι 272 853 ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας για το έτος 2015. Ιδιαιτέρως αναφέρομαι σε 24 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν πληρώσει περίπου το μισό από αυτό το ποσό, δηλαδή €5,55 εκατομ. ευρώ για το 2015.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει τα στοιχεία (ονόματα και ποσά) των 208 αυτών μεγαλύτερων οφειλετών για το 2015 σε σχέση με τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας και να ενημερώσει το σώμα για το σχεδιασμό που έχει η κυβέρνηση προς είσπραξη αυτών των μεγάλων ποσών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.046, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος έχει προβεί σε δημόσιες καταγγελίες κατά λειτουργών του Τμήματος Αρχαιοτήτων για την κατάσταση των αρχαίων ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάφου. Σύμφωνα με την καταγγελία του δημάρχου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάφου είναι συγκεντρωμένα χιλιάδες τεμάχια αρχαιοτήτων, τα οποία κάποιοι μακροχέρηδες τα αφαιρούν ή και τα αντικαθιστούν και οι πραγματικές αρχαιότητες παίρνουν την οδό της οποιασδήποτε άλλης εκμετάλλευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι καταγγελίες του δημάρχου Πάφου έχουν διερευνηθεί και ποιο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.047, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων των Κυπριακών Αερογραμμών και ιδιαίτερα των περιουσιακών στοιχείων τα οποία βρίσκονται ή έχουν σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.048, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στη θαλάσσια περιοχή Περβολιών Λάρνακας (παρά το τουριστικό συγκρότημα “Amulani Beach Garden”) έχει χωροθετηθεί από τις αρμόδιες αρχές δίαυλος διέλευσης σκαφών. Για να μπορούν τα σκάφη να εισέρχονται στη θάλασσα, έχει κατασκευαστεί κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) επί της παραλίας, χωρίς όμως την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών. Επίσης, τα οχήματα που ρυμουλκούν τα σκάφη χρησιμοποιούν μη εγκεκριμένο χωμάτινο δρόμο επί της ζώνης προστασίας της παραλίας και σε περιοχή λουομένων, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των λουομένων και οχληρία στους κατοίκους. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε και το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξετάζοντας το παράπονο με αριθμό 1690/2015. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την έγκριση από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων διαύλου εντός της θάλασσας για τα ταχύπλοα σκάφη έπρεπε να απαιτηθεί η ύπαρξη νόμιμης πρόσβασης για την είσοδο και έξοδο των σκαφών στη θάλασσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί είναι τόσο δύσκολο να συνεννοηθούν οι τρεις διαφορετικές δημόσιες αρμόδιες αρχές, για να επιτευχθεί το αυτονόητο, δηλαδή όπου εγκρίνεται η ύπαρξη διαύλου να υπάρχει εγκεκριμένος χώρος για την πρόσβαση των οχημάτων ρυμούλκησης (κατά προτίμηση στο ίδιο σημείο ή κάπου κοντά).»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.049, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην παραλία της Τίμης στην Πάφο τα τουριστικά πλοιάρια βάζουν πολύ δυνατή μουσική και προκαλούν οχλαγωγία, ενώ τα ταχύπλοα που συνοδεύουν τα πλοιάρια προβαίνουν σε επικίνδυνες ενέργειες. Έχουμε δεχθεί και καταγγελίες ότι τα ταχύπλοα αυτά έχουν θεαθεί και εντός της περιοχής λουομένων, αγνοώντας τις σχετικές θαλάσσιες σημαδούρες. Επίσης, έχουμε καταγγελίες πως στην περιοχή έχουν ανεγερθεί παράνομα καταλύματα, που επίσης βάζουν πολύ δυνατή μουσική. Το φαινόμενο αυτό, που παρατηρείται κάθε χρόνο, τραυματίζει την ποιότητα του τουρισμού και ενοχλεί τους λουομένους. Επιπρόσθετα, επηρεάζει την αναπαραγωγή των θαλάσσιων χελωνών που εμφανίζονται στη θαλάσσια αυτή περιοχή κάθε χρόνο κατά τη θερινή περίοδο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επιλυθεί ουσιαστικά το πρόβλημα που δημιουργείται όχι μόνο στην παραλία της Τίμης, αλλά και σε όλη την παραλιακή ζώνη της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.050, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού δεν τηρείται η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για προτεραιότητα των αναπήρων κατά την εγγραφή. Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν αναρτημένες σχετικές πινακίδες, αλλά τα τυφλά άτομα δεν τις βλέπουν και οι συνοδοί τους είτε δε γνωρίζουν ελληνικά ή αδυνατούν να ζητήσουν προτεραιότητα. Τα τυφλά άτομα ζητούν όπως γίνεται ηχητική ανακοίνωση σε τακτά διαστήματα ότι τα ανάπηρα άτομα έχουν προτεραιότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε τα ανάπηρα άτομα να πληροφορούνται επαρκώς για το δικαίωμα προτεραιότητας που έχουν στην εγγραφή τους στα δημόσια νοσηλευτήρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.051, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από καταγγελία καταναλωτή ότι κατά τη διάρκεια μίνι κρουαζιέρας στην παράκτια περιοχή της Πάφου αγόρασε ποτά από την καντίνα του πλοίου, χωρίς να του δοθεί απόδειξη. Κατόπιν προσωπικής έρευνας και εμπειρίας, αποδείχθηκε ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει την Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες επί των σκαφών που διεξάγουν τις μίνι τουριστικές κρουαζιέρες και αν τηρούν τη νομοθεσία για την έκδοση απόδειξης και την είσπραξη του φόρου προστιθέμενης αξίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.063, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται καταγγελίες για παράνομη θήρευση αμπελοπουλιών με τη χρήση κυνηγετικών όπλων. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει και πόσες καταγγελίες τα τελευταία χρόνια για κατοχή ή εμπορία αμπελοπουλιών σκοτωμένων από πυροβόλο όπλο, καθώς και ποιες καταδίκες έχουν επιβληθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.064, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πληθώρα προϊόντων τουρκικής προέλευσης βρίσκονται στα ράφια κυπριακών καταστημάτων λιανικής πώλησης π.χ. σε υπεραγορές. Είναι γνωστό ότι δεν απαγορεύεται η εισαγωγή τουρκικών προϊόντων στην Κύπρο διά των νόμιμων λιμανιών και αεροδρομίων.

Έχουν όμως περιέλθει στην αντίληψή μου και προϊόντα ρουχισμού και υπόδησης που έχουν κατασκευαστεί στην Τουρκία, μεταφέρονται στις ελεύθερες περιοχές και πωλούνται σε κυπριακά καταστήματα. Προφανώς, τα προϊόντα αυτά μεταφέρονται παράνομα, αφού δεν περιλαμβάνονται στον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται έλεγχοι στα καταστήματα λιανικής πώλησης, ώστε να διαπιστωθεί αν τα προϊόντα τουρκικής προέλευσης εισέρχονται στην αγορά μέσω των νόμιμων λιμανιών και αεροδρομίων και ποια είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.065, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι γνωστό, η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε πρόσφατα όπως ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας δεν εφαρμοστεί στη βάση των αξιών ακινήτων όπως προέκυψε από την πρόσφατη γενική εκτίμηση στην οποία προέβη το Τμήμα Κτηματολογίου, αλλά στη βάση των κατά υπολογισμό αξιών ακινήτων με βάση αναφοράς το 1980. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας του 2013 είναι πρόχειρη, γεμάτη κενά και αδυναμίες, γι’ αυτό και δεν πρέπει να αξιοποιηθεί για σκοπούς φορολογίας. Την ίδια ώρα όμως η αξία της ακίνητης περιουσίας στη βάση της γενικής εκτίμησης του 2013 λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο για την παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας. Ταυτόχρονα, η νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή προνοεί την κατάργηση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας από το 2017.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό, δεδομένων των πιο πάνω εξελίξεων, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει κανονικά η νέα γενική εκτίμηση των ακινήτων που είχε προγραμματιστεί για το 2018 και πότε θα ξεκινήσει, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη, λόγω προχειρότητας, κενών και αδυναμιών. Ακόμη, να πληροφορήσει ποιο ήταν το διοικητικό κόστος της γενικής εκτίμησης ακινήτων του 2013, δηλαδή πόσο στοίχισε στο κράτος η εργασία αυτή, η οποία δεν αξιοποιήθηκε πλήρως και για το σκοπό που έγινε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.074, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προωθεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ΕΠΙ-ΜΕΝΟΥΜΕ Κάμπος και Τσακίστρα, που σκοπό έχει την καταγραφή των πολλών προβλημάτων των απομακρυσμένων κοινοτήτων Κάμπου και Τσακίστρας και τη συνεισφορά στην εξεύρεση λύσεων για τη βελτίωση της διαβίωσης των τριακοσίων εναπομεινάντων μόνιμων κατοίκων στην περιοχή αυτή και την παροχή κινήτρων για επαναπατρισμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η κυβέρνηση για τη στήριξη του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΙ-ΜΕΝΟΥΜΕ Κάμπος και Τσακίστρα”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.075, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με νυκτερινά πάρτι που πρόκειται να διεξαχθούν στην παραλία Γερόνησος στο χωριό Μανσούρα στην περιοχή Τηλλυρίας. Στη συγκεκριμένη παραλία εντοπίστηκαν φωλιές ωοτοκίας θαλάσσιων χελώνων. Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.049, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορήθηκα ότι στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Προστασίας και Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Χελώνων του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) περιλαμβάνεται και η εν λόγω παραλία, όπου παρουσιάζεται σημαντική φωλεοποίηση των θαλάσσιων χελώνων”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της συγκεκριμένης παραλίας, στην οποία φωλεοποιούν οι θαλάσσιες χελώνες. Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσει αν έχει διερευνήσει τις πιο πάνω καταγγελίες, τις ποινές που επιβλήθηκαν στους παρανομούντες και κατά πόσο έχουν δοθεί άδειες για διεξαγωγή πάρτι στη συγκεκριμένη παραλία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.076, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων για παροχή φοιτητικής χορηγίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί μόνο οι μισές από τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τη βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για παροχή φοιτητικής χορηγίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.077, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε θα προχωρήσει η κατάθεση νομοσχεδίου που θα προνοεί το δικαίωμα καταβολής σε δόσεις των οφειλών του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου εισοδήματος, του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας κ.ο.κ., κατά το πρότυπο του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου για πενήντα τέσσερις δόσεις στην καταβολή των οφειλών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος σημειώνει μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.078, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εξακολουθεί να διαπιστώνεται σοβαρό ζήτημα με τη μη συνέχιση της ειδικής στήριξης που λαμβάνουν στη δημοτική εκπαίδευση τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η ειδική βοήθεια που λαμβάνουν τα παιδιά από ειδικούς εκπαιδευτικούς ή δασκάλους ή διερμηνείς νοηματικής γλώσσας στη δημοτική εκπαίδευση διακόπτεται στη μέση εκπαίδευση, γιατί, σύμφωνα με το υπουργείο, η απλοποίηση των μαθημάτων γίνεται από τους καθηγητές της κάθε ειδικότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να αλλάξει αυτή την τακτική και να επιτρέψει την απρόσκοπτη συνέχιση στη μέση εκπαίδευση της στήριξης από ειδικούς εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς, όπως γίνεται στη δημοτική εκπαίδευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.079, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός χωρών δέχονται για την έκδοση βίζας τα διαβατήρια που εκδίδει η παράνομη διοίκηση των κατεχομένων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι χώρες που αποδέχονται και αναγνωρίζουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα του ψευδοκράτους και ποια μέτρα έχει λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό, χρησιμοποιώντας και την ιδιότητά της ως κράτους πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.082, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του κεντρικού συμβουλίου ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ στη Λευκωσία ετέθη για άλλη μια φορά αίτημα για στήριξη των ελληνικών παροικιακών σχολείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση και το μνημόνιο η στήριξη που παρέχει η κυπριακή κυβέρνηση στα ελληνικά παροικιακά σχολεία και πώς προβλέπεται να συνεχιστεί αυτή η στήριξη. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να δώσει στοιχεία για τη χορηγία που παρασχέθηκε στα παροικιακά σχολεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.080, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον αριθμό των κυβερνητικών κατοικιών που προσφέρθηκαν σε δημόσιους υπαλλήλους προς ενοικίαση στην περιοχή της κορυφής του Τροόδους. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των κατοικιών, πόσες είναι μονίμως ακατοίκητες και πόσες απ’ αυτές παρέχονται ex officio σε κρατικούς αξιωματούχους;

Επίσης, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανάθεσης της εκμετάλλευσής τους σε ιδιώτη επενδυτή. Ποια είναι τα υφιστάμενα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας τους και ποια είναι τα εισοδήματα από την ενοικίασή τους; Γιατί δε δίνεται το δικαίωμα και σε άλλους εργαζομένους, πέρα από τους δημόσιους υπαλλήλους, να ενοικιάζουν τις κυβερνητικές κατοικίες του Τροόδους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.081, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει προκύψει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά το χώρο στάθμευσης παρά το Αρχαίο Θέατρο Κουρίου σε σχέση με τη λειτουργία χώρου στάθμευσης από την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Ερμογένους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2016, η οποία και επισυνάπτεται, η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Ερμογένους αποφάσισε να χρεώνει το χώρο όπου οι θεατές σταθμεύουν τα οχήματά τους, ο οποίος μέχρι πρότινος χρησιμοποιείτο χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση. Εξ όσων γνωρίζω, για τη λειτουργία χώρου στάθμευσης χρειάζεται άδεια από την αρμόδια αρχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αδειοδοτηθεί η λειτουργία του χώρου στάθμευσης της Εκκλησιαστικής Επιτροπής στον Άγιο Ερμογένη.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.083, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα έγινε πολλή δημόσια συζήτηση για τη χρήση της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας “Pegasus” από το Υπουργείο Παιδείας για τη μετακίνηση των μαθητών που συμμετείχαν στη Παγκόσμια Γυμνασιάδα στην Τραπεζούντα. Για το θέμα φαίνεται ότι έχει ασχοληθεί το Yπουργείο Εξωτερικών, από το διάβημα του οποίου προέκυψε η σχετική πληροφόρηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκδώσει σχετικούς κανόνες διαχείρισης ζητημάτων που αφορούν επίσημες αποστολές στο εξωτερικό, ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.084, ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του εκτελεστικού κανονισμού για την κατοχύρωση του κολοκασίου Σωτήρας στο μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΟΠ). Γνωρίζω ότι ένας αριθμός άλλων τοπικών προϊόντων έχει εγγραφεί στο μητρώο Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και ότι γίνονται προσπάθειες για εγγραφή και άλλων κυπριακών προϊόντων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, ώστε να εγγραφούν ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ τα δύο παραδοσιακά τοπικά προϊόντα της περιοχής Τηλλυρίας, δηλαδή τα παστά σύκα και το μαλακό άσπρο τυρί με την ονομασία χαλίτζιν Τηλλυρίας”. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται μετά την εγγραφή προϊόντων ως ΠΓΕ ή ΠΟΠ για την ενθάρρυνση της παραγωγής και εμπορίας τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.088, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κάποιοι γεωργοί τοποθέτησαν μηχανές κρότου (κανονάκια), για να διώχνουν τα πουλιά από τις φυτείες τους παρά το φράγμα της Άχνας, το οποίο θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς βιότοπους της χώρας μας για αποδημητικά πουλιά. Υπάρχει ισχυρισμός ότι η χρήση μηχανών κρότου δημιουργεί ενόχληση στα πουλιά που χρησιμοποιούν τη λίμνη του φράγματος Άχνας ως καταφύγιο ή σταθμό ή ως βιότοπο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπιστεί το πρόβλημα αυτό και ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.089, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την απάντηση, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2015, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.077 σχετικά με τα μη αδειοδοτημένα έργα συγκράτησης νερού, προκύπτει ότι ένα τέτοιο ιδιωτικό φράγμα στους Εργάτες περιήλθε στην κυριότητα του κράτους και για ένα δεύτερο φράγμα στο Χα Ποτάμι της εταιρείας “Aristo Developers Ltd” στα Κούκλια της Πάφου είχε εκδοθεί πολεοδομική άδεια. Σύμφωνα με την ίδια απάντηση, για άλλα έντεκα ιδιωτικά φράγματα είχε ξεκινήσει η διαδικασία για νομιμοποίησή τους, πάντα ως ιδιοκτησία του κράτους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή γιατί μόνο στην εταιρεία “Aristo Developers Ltd” εκδόθηκε πολεοδομική άδεια μέχρι σήμερα; Είναι το φράγμα αυτό στην κυριότητα του κράτους όπως είναι όλα τα άλλα φράγματα;

2. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για έκδοση άδειας οικοδομής και αδειών έργων συγκράτησης και αδειών υδροληψίας για το ιδιωτικό φράγμα της εταιρείας “Aristo Developers Ltd”;

                  3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της νομιμοποίησης των έντεκα άλλων ιδιωτικών φραγμάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.090, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η χρηματοδότηση για τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης προέρχεται μέχρι στιγμής κυρίως από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και εμμέσως από το κράτος (αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων, παραχώρηση κτιρίου στέγασης στο φορέα, παραχώρηση IT support από το Υπουργείο Οικονομικών).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει αναλυτικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να τροποποιήσει το σχετικό νόμο, ώστε ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης να χρηματοδοτείται και από την Κεντρική Τράπεζα, όπως πληροφορούμαι ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Σε προηγούμενη απάντηση, ημερομηνίας 21ης Δεκεμβρίου 2015, στο ερώτημά μου με αριθμό 23.06.010.083, το Υπουργείο Οικονομικών απλά περιορίστηκε στην αναφορά ότι η οποιαδήποτε τροποποίηση πρέπει να λάβει υπόψη της την αρχή της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας και παράλληλα να υπόκειται σε γνωμάτευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τεθεί τέτοια εισήγηση στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των ποσών που έχει λάβει ο φορέας από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις για τη λειτουργία του και ποιο είναι το υπολογιζόμενο κατά έτος κόστος για τα δημόσια οικονομικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.091, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Πέγειας διαφωνεί με την αδειοδότηση της μεγάλης ανάπτυξης στην τοποθεσία Αη Βούνι, σε σημείο που εφάπτεται του κρατικού δάσους Πυκνήκαι σε ζώνη προστασίας Ζ1. Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της γης και κύριος μέτοχος της ανάπτυξης είναι ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Γιώργος Βασιλείου, επί των ημερών του οποίου καθορίστηκε η περιοχή προστασίας της φύσης στην ευρύτερη περιοχή και είχε εξαιρεθεί το συγκεκριμένο τεμάχιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις θέσεις του υπουργείου του επί του θέματος αυτού, το οποίο πολλοί θεωρούν ως μεγάλο περιβαλλοντικό και θεσμικό σκάνδαλο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.092, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι νωρίς μέσα στο 2016 κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκε την Κύπρο, για να συζητήσει την εξέλιξη των ανοικτών υποθέσεων εναντίον της Κύπρου για τα θέματα περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα θέματα που είναι ακόμη ανοικτά σε επίπεδο εναρμόνισης και εφαρμογής του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου και ποια είναι η διορία που έχει τεθεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα διάφορα θέματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.093, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων τόσο των ξενοδοχειακών μονάδων όσο και της ευρύτερης περιοχής της κοινότητας του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2015 στο γραφείο της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Δυστυχώς, στη σύσκεψη αυτή δε συμμετείχε εκπρόσωπος της τοπικής αρχής, γεγονός που δυστυχώς δεν καταγράφηκε στην απάντηση του υπουργού στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2016.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υλοποιηθεί τα όσα είχαν αποφασιστεί στη σύσκεψη της 18ης Νοεμβρίου 2015, αν έχουν εμπλακεί οι τοπικές αρχές στο σχεδιασμό και πότε επιτέλους αναμένεται να λειτουργήσει το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων της κοινότητας Κάτω Πύργου Τηλλυρίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.094, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Εξ όσων γνωρίζω, στα αρχικά σχέδια του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου με την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν η αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που να παρέχει μόρφωση πανεπιστημιακού επιπέδου για τα πιθανά μέλη του αστυνομικού σώματος. Έχουν περάσει τρία χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου και φαίνεται ότι δεν προχωρεί ο σχεδιασμός αυτός.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υιοθετεί το όραμα του κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου και ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη δημιουργία αστυνομικής ακαδημίας πανεπιστημιακού επιπέδου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.095, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Τηλλυρίας ευδοκιμούσε παλαιότερα μία ξεχωριστή ποικιλία χαρουπιάς με εξαιρετικά χαρακτηριστικά, ώστε να θεωρείται η καλύτερη πρώτη ύλη για την παρασκευή ζωοτροφών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχέδιο διάσωσης και ανάπτυξης της παραδοσιακής ποικιλίας χαρουπιάς Τηλλυρίας και αν μπορεί να αξιοποιηθεί όπως παλαιότερα για την παραγωγή ζωοτροφών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.096, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω υπόψη μου ότι η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου είχε εξασφαλισμένη χορηγία 10 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατασκευή της πρώτης φάσης του εσωτερικού δικτύου αγωγών του φυσικού αερίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε κατορθωτό να απορροφηθούν αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ και πώς έχουν διατεθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.097, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Σύμφωνα με καταγγελία του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, αριθμός δημόσιων υπαλλήλων έχουν καταφέρει να παραμένουν για πολλά χρόνια αποσπασμένοι στη Μόνιμη Αντιπροσωπία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες εισπράττοντας υψηλά επιδόματα και απολαβές. Στη συνέχεια, αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι επιστρέφουν στην Κύπρο και καταφέρνουν να οριστούν ως ειδικοί εμπειρογνώμονες της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι που αποσπάστηκαν στις Βρυξέλλες, ενώ διερευνώνται εναντίον τους σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.098, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά την τιμητική σύνταξη για τους ανθρώπους του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών και της παράδοσης. Έχω πληροφορηθεί ότι μετά από την εισαγωγή κριτηρίων έχει μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που τυγχάνουν αυτής της τιμητικής σύνταξης, ενώ έχει μειωθεί και το ύψος του ποσού αυτού.

Παρακαλώ επίσης όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που σήμερα λαμβάνουν την τιμητική σύνταξη και το συνολικό ύψος της δαπάνης ανά έτος για την καταβολή της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.099, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Δεδομένης της αναθέρμανσης των τουρκορωσικών σχέσεων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τεθεί επισήμως προς την κυβέρνηση της φίλης χώρας Ρωσίας το θέμα του υπό κατασκευή εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στο Άκκιουγιου, στα παράλια της Μικράς Ασίας, απέναντι ακριβώς από την Κύπρο, μεταφέροντας της ανησυχίες και την αντίθεση του Κυπριακού λαού στο έργο αυτό και ποια ήταν η αντιμετώπιση των διαβημάτων αυτών -εάν έγιναν- από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.100, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2015, η Κύπρος ήταν πρωταθλητής τόσο όσον αφορά το δημόσιο χρέος (106,8% του ΑΕΠ) όσο και όσον αφορά τα δάνεια νοικοκυριών (123,51% του ΑΕΠ) και επιχειρήσεων (139,54% του ΑΕΠ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη αυτών των τριών δεικτών το 2015 και το πρώτο εξάμηνο του 2016 και αν λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.101, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς επηρεάζεται η λειτουργία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο μετά την απόφαση του βρετανικού λαού για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν επηρεάζεται η εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας για την ιδιωτική ανάπτυξη μέσα στην περιοχή των κυρίαρχων βάσεων και αν υπάρχει η ανάγκη για νέα συμφωνία συναντίληψης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.124, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Λευκωσίας έχει εκφράσει τον προβληματισμό του, γιατί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών -Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων- έχει δημοσιευτεί κατάσταση τεμαχίων κρατικής γης τα οποία προβλέπεται να πωληθούν από την κυβέρνηση, τα οποία ευρίσκονται εντός των ορίων του δήμου Λευκωσίας και για τα οποία υπάρχουν ήδη σχέδια ανάπτυξης και αναφορές στο τοπικό σχέδιο και στο υπό διαβούλευση σχέδιο περιοχής, χωρίς να γίνει καμιά διαβούλευση με τις δημοτικές αρχές.

Ο δήμος Λευκωσίας έχει έντονο ενδιαφέρον για αρκετά από τα τεμάχια τα οποία περιλαμβάνονται στην κατάσταση, όπως για παράδειγμα το τεμάχιο του παλαιού ΓΣΠ όπου σχεδιάζεται (κατόπιν δημοτικού δημοψηφίσματος) η δημιουργία πάρκου και υπόγειου χώρου στάθμευσης ή το τεμάχιο του παλαιού νοσοκομείου το οποίο προορίζεται για την ανέγερση του νέου αρχαιολογικού μουσείου και ούτω καθεξής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση της αποκρατικοποίησης κρατικής ακίνητης περιουσίας, δεδομένου ότι η σχετική νομοθεσία δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και πώς απαντά στις λογικές αντιδράσεις του δήμου Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.140, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της αρμόδιας αρχής για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας), το 2015 διεξήχθησαν συνολικά 7 610 δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός, συγκεκριμένα 1 365 αποτελέσματα, δε συνάδει με τις απαιτήσεις του νόμου. Το νερό δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές είναι ακατάλληλο προς πόσιν. Σημειώνεται δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό, περί το 20%, ακατάλληλων πηγών υδροδότησης. Πρόβλημα φάνηκε ότι υπάρχει με την ποιότητα του νερού στα υδατοφράγματα. Όμως οι αρμόδιοι διατείνονται ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του για μείωση του ποσοστού των μη αποδεκτών δειγμάτων με πιο εντατικούς ελέγχους και αυστηρές ποινές. Πώς σχεδιάζεται η αντιμετώπιση του προβλήματος της τοξικότητας των φραγμάτων; Πότε θα είναι έτοιμη η κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο για την ποιότητα του νερού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.141, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω λάβει καταγγελία ότι την Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016, κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων που διήρκησαν πέραν των δύο ωρών στην περιοχή της πλατείας Τροόδους, ιδιοκτήτης αλόγων που διατηρεί επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες τουριστικής ιππασίας άφησε τα ζώα να δέχονται τη βροχή απροστάτευτα. Δεκάδες επισκέπτες της πλατείας Τροόδους διαμαρτυρήθηκαν για τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη των αλόγων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ελέγχουν τις συνθήκες διαβίωσης των αλόγων που χρησιμοποιούνται για ιππασία στην πλατεία Τροόδους και αν στα πλαίσια αυτά έχει υποδειχθεί στον ιδιοκτήτη των αλόγων ότι δεν επιτρέπεται να αφήνονται τα ζώα επί μακρόν υπό καταρρακτώδη βροχή. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω αν γίνονται έλεγχοι για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα ζώα αυτά χρησιμοποιούνται για ιππασία, αφού έχω δεχθεί καταγγελίες ότι ορισμένα από αυτά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κινούνται μεταφέροντας επισκέπτες ασταμάτητα επί δωδεκαώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.142, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ανάρτηση ελληνικής φιλοζωϊκής ιστοσελίδας, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών καταδίκασε ιδιοκτήτη σκύλου, γιατί τον είχε παραμελημένο και παράλληλα του φορούσε αντιγαβγιστική συσκευή, η οποία προκαλεί ηλεκτρική εκκένωση, όταν ο σκύλος γαβγίζει, με αποτέλεσμα να προκαλείται πόνος στο ζώο. Το δικαστήριο μάλιστα φέρεται να επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή και 5.000 χρηματική ποινή. Επιπλέον, αναμένεται να εκδοθεί η εντολή οριστικής αφαίρεσης του ζώου από τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επιτρέπεται η πώληση και χρήση αντιγαβγιστικών συσκευών με ηλεκτροσόκ στην Κύπρο και, εάν ναι, γιατί δεν απαγορεύεται όπως σε άλλες χώρες, όπως λόγου χάριν στην Ελλάδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.143, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με πρόσφατη επιστολή του προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκο Κουγιάλη ο Κλάδος Υπαλλήλων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων παρουσιάζει το δραματικό πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το τμήμα και ζητά την αποπαγοποίηση θέσεων, τον τερματισμό των αποσπάσεων και τη μεταφορά των υπαλλήλων σε άλλα τμήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα αιτήματα του Κλάδου Υπαλλήλων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.155, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από ανακοίνωσή του, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2016, ότι ο Γενικός Ελεγκτής έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση του θέματος της αλλαγής πολεοδομικής ζώνης στην περιοχή Χαλεπιανέςκαι των σχετικών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, με αφορμή τις αποκαλύψεις του κ. Μιλτιάδη Νεοφύτου στην αγωγή που έχει καταθέσει εναντίον του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια. Στη σχετική ανακοίνωση ο Γενικός Ελεγκτής προχωρεί περαιτέρω και αναφέρει πως θεωρεί ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να διερευνηθούν από το Τμήμα Φορολογίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Φορολογίας θα προχωρήσει στην εξέταση των ισχυρισμών του κ. Μιλτιάδη Νεοφύτου στην προαναφερθείσα αγωγή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.158, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, μετά από δική μου παρέμβαση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και διάβημα της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού απέστειλε, στις 18 Ιουλίου 2016, επιστολή στη Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία ζητούσε όπως το τμήμα λειτουργήσει, λόγω αρμοδιότητας, ως κεντρικό σημείο για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και, λόγω της υπευθυνότητάς του για συντονισμό όλων των τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας, προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να ενημερωθούν όλοι και όλες ότι ο ορθός όρος δεν είναι κωφάλαλοι αλλά κωφά άτομα, όπως εξηγείται και στη σχετική επιστολή της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ώστε να σταματήσει η χρήση του λανθασμένου και προσβλητικού για τα κωφά άτομα όρουκωφάλαλοι”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.159, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόβλημα με τα ανοικτά και μη χρησιμοποιούμενα φρεάτια τα οποία δεν είναι ευκρινώς σηματοδοτημένα και ασφαλισμένα παραμένει. Συχνά, σκυλιά κυνηγών ή βοσκών πέφτουν θύματα αυτών των κρυφών παγίδων. Είναι ζήτημα ασφάλειας να κλείσουν όλες αυτές οι τρύπες-παγίδες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να κλείσουν όλα τα ανοικτά και μη χρησιμοποιούμενα φρεάτια τόσο για την ασφάλεια των ανθρώπων όσο και των ζώων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.162, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εξακολουθεί, πενήντα έξι χρόνια μετά την ίδρυσή της, να μη διαθέτει καμία κυβερνητική υπηρεσία που να είναι υπεύθυνη για την καταχώριση σε οποιαδήποτε επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα του νομικού πλαισίου που διέπει τη Δημοκρατία. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ όσον αφορά τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις, τα υπουργικά διατάγματα και τις εντολές, εφόσον δεν υπάρχει κανένας φορέας που να έχει αναλάβει την επίσημη ενοποίηση όλων των κατά καιρούς δημοσιεύσεων της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας, δημιουργώντας ένα νομικό και γραφειοκρατικό χάος. Έχω επίσης πληροφορηθεί πως το θέμα αυτό θεσμικά είναι αρμοδιότητα του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας, αλλά δυστυχώς δεν έχει προκύψει καμία πρωτοβουλία προς επίλυσιν του συγκεκριμένου πολύ σοβαρού ζητήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί εν μέσω διαδικασιών για μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας δεν έχει δοθεί προτεραιότητα στην επίλυση αυτού του προβλήματος δεκαετιών και ποια είναι τα εμπόδια στην ανάληψη της ευθύνης από το αρμόδιο θεσμικό όργανο του κράτους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.168, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι μετά την κορύφωση της οικονομικής κρίσης το 2013 επανέρχεται σιγά σιγά το νεοφανές έθιμο της ρίψης πυροτεχνημάτων με την πρώτη ευκαιρία. Προσωπικά, έχω γίνει μάρτυρας εκτεταμένης ρίψης πυροτεχνημάτων σε δύο περιπτώσεις σε κοινότητα της επαρχίας Λευκωσίας. Διαπίστωσα ιδίοις όμμασιν ότι δεν ελαμβάνετο κανένα μέτρο προστασίας του κοινού ή αποφυγής πρόκλησης πυρκαγιάς. Διερωτώμαι αν δίνονται άδειες από τις αρμόδιες αρχές για τη χρήση πυροτεχνημάτων, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές, όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών, και πώς επιτηρείται η εφαρμογή των όρων της άδειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση πυροτεχνημάτων, αν παραχωρείται άδεια και πόσες άδειες έχουν παραχωρηθεί το 2015 και το 2016, καθώς και πώς ελέγχεται η εφαρμογή της νομοθεσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.169, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όταν το 2004 ο κυπριακός λαός κλήθηκε να ψηφίσει για λύση του Κυπριακού, στο Σχέδιο Ανάν περιλαμβάνονταν σχετικές πρόνοιες για τη σύγκλιση του επιπέδου του κατά κεφαλήν εισοδήματος των δύο κοινοτήτων, διότι υπήρχε χάσμα μεταξύ των δύο δεικτών. Έχω την εντύπωση ότι τα δεδομένα σήμερα έχουν αλλάξει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του κατά κεφαλήν εισοδήματος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων από το 2004 μέχρι σήμερα και αν το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί τις πρόνοιες λύσης του κυπριακού προβλήματος, όπως π.χ. την κατανομή των ομοσπονδιακών πόρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.170, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν εφαρμόζεται πιστά και από πότε, καθώς και πού χρήζει τροποποίησης λόγω των νέων εξελίξεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.171, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα έχει ανοίξει σοβαρή συζήτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα του ταμείου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Είναι φανερό ότι το ταμείο αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του προς τις επιχειρήσεις που παράγουν ηλεκτρισμό από ΑΠΕ και πωλούν στην ΑΗΚ με βάση επιχορηγημένες τιμές. Τίθενται όμως μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν τη μέθοδο υπολογισμού του κόστους αποφυγής, δηλαδή του κόστους παραγωγής εκ μέρους της ΑΗΚ της μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στη φόρμουλα υπολογισμού του κόστους παραγωγής της ΑΗΚ, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να επιχορηγείται μέσω της επιχορήγησης του ταμείου ΑΠΕ στις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (πιθανή κρυφή κρατική επιχείρηση ή κρατική ενίσχυση).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί διατηρείται ως μυστική η φόρμουλα υπολογισμού του κόστους παραγωγής της κιλοβατώρας από την ΑΗΚ, όταν αυτός ο παράγοντας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το ύψος των εκροών από το ταμείο ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ταμείο χρηματοδοτείται από τις εισφορές καταναλωτών μέσω του “πράσινου τέλους”

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.173, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχει η δημοσιονομική έκθεση που κατέθεσε η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας την 21η Ιουνίου 2016 στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Κυπριακή Δημοκρατία το 2015 κατέβαλε προς τα Tαμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνεισφορά από ίδιους πόρους ΦΠΑ και από ίδιους πόρους ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος συνολικό ποσό ύψους €217,6 εκατομ., ενώ την ίδια στιγμή έλαβε ως χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ποσό που ανέρχεται μόλις στα €92 εκατομ., δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν καθαρός δότης €125,6 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος της καθαρής διαφοράς συνεισφοράς και χορηγίας από το 2004 (έτος ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και γιατί δεν έγιναν διαβήματα, για να αλλάξει αυτό κατά τη διάρκεια του μνημονίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.174, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τη δημοσιονομική έκθεση που κατέθεσε η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας την 21η Ιουνίου 2016 στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2015, η κυβέρνηση έτυχε μερίσματος €52 εκατομ. από τη Cyta, σημειώνοντας αύξηση κατά 68%, ενώ το ανάλογο μέρισμα από τη Cyta το 2014 ήταν €31 εκατομ., δηλαδή φαίνεται ότι, παρά την οικονομική κρίση, η Cyta παραμένει κερδοφόρος οργανισμός και αποδίδει κέρδη στα κρατικά ταμεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό αυτές τις συνθήκες και έχοντας αυτά τα δεδομένα, γιατί εξακολουθεί να ομιλεί δημόσια για ιδιωτικοποίηση της Cyta. Ποιες είναι οι ενέργειες του αρμόδιου υπουργού για εκσυγχρονισμό και αποκομματικοποίηση της Cyta, ώστε να παραμείνει ημικρατικός και αποτελεσματικός οργανισμός;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.180, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επανέρχομαι στο θέμα που έθιξα με την ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.289, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις από τη χρήση των αποσμητικών χώρου και ζητώ να ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων (και όχι μόνο στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού όπως λέτε στην απάντησή σας ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2016) για τα αποτελέσματα της έρευνάς σας για τα αποσμητικά χώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν περιεκτικότητά τους σε χλωροφόρμιο, βενζόλιο κ.ο.κ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.187, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχουν κατά καιρούς έρθει στο φως πληροφορίες για αποθήκευση πυρηνικών κεφαλών στη βάση Ακρωτηρίου. Το θέμα επανήλθε στη δημοσιότητα και έγινε δημόσια αναφορά στις ανησυχίες των ΗΠΑ για το μέλλον των αποθηκευμένων βομβών με πυρηνικές γομώσεις στη βάση στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας από την εποχή των βομβαρδιστικών Β-52. Τέτοια βάση εξόρμησης των Β-52, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ήταν κατά την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και η βάση Ακρωτηρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε ποτέ από Κύπριο στρατιωτικό ή πολιτικό αξιωματούχο επιθεώρηση των εγκαταστάσεων στη βάση Ακρωτηρίου για διερεύνηση αυτών των πληροφοριών. Εάν δεν έγινε αυτό, ποιες είναι οι επίσημες διαβεβαιώσεις των Βρετανών για τη μη αποθήκευση πλέον πυρηνικών βομβών στο Ακρωτήρι; Γιατί δεν περιλήφθηκε το θέμα αυτό στα δύο μνημόνια συναντίληψης που υπέγραψαν οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις με τους Βρετανούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.188, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ξανανοίξει πρεσβείες στη Δαμασκό, πρωτεύουσα της Συρίας.

Δεδομένης της σημασίας των διμερών σχέσεων Κύπρου-Συρίας όσον αφορά τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς δυνάμεων στην περιοχή, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να επαναλειτουργήσει η πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δαμασκό και, εάν δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός, να ενημερώσει για τους λόγους τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.189, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είμαι αναγκασμένος να επανέλθω στο θέμα της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.05.032, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, σχετικά με τον έλεγχο των γεωτρήσεων στην κοιλάδα του ποταμού του Κάμπου της Τσακκίστρας και να ενημερώσω ότι, παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην απάντησή του ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, το ρυάκι που διέρχεται από το κέντρο της κοινότητας του Κάμπου έχει στερέψει λόγω της ανεξέλεγκτης άντλησης νερού από τις γεωτρήσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να αποκατασταθεί η ροή του νερού στο γραφικό ρυάκι της κοινότητας Κάμπου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.190, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.660 αναφορικά με καταστροφή που προκλήθηκε στην τοποθεσία “Άμμος του Καμπούρη” στην Αγία Νάπα πληροφορήθηκα τα εξής: “Τον Ιούνιο του 2012, ο Δήμος Αγίας Νάπας πληροφόρησε με επιστολή τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος ότι στην τοποθεσία ‘Άμμος του Καμπούρη’ στην Αγία Νάπα διεξάγονταν χωματουργικές εργασίες και αφαίρεση βράχων από εκσκαφέα, με σκοπό την δημιουργία Λιμενίσκου, χωρίς την εξασφάλιση αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος απάντησε στον Δήμο Αγίας Νάπας πως οποιεσδήποτε εργασίες εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας αποτελούν αρμοδιότητα του Επάρχου Αμμοχώστου, σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφάλαιο 59), ο οποίος καλείται να παρέμβει άμεσα στην αδειοδότησή τους ή στην κατεδάφισή τους σε περίπτωση παρανομίας. Ταυτόχρονα, ενημέρωσε πως με βάση τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο [Ν.140(Ι)/2005 έως 2014], για τέτοια έργα απαιτείται ετοιμασία Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), η οποία όμως, σε περίπτωση που δεν διακόπτονταν άμεσα οι εργασίες της επέμβασης, δεν θα εξεταζόταν. Στις 10 Μαΐου 2013 ο Έπαρχος Αμμοχώστου κοινοποίησε στο Τμήμα Περιβάλλοντος, επιστολή προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Αμμοχώστου, με την οποία κατήγγειλε τις επεμβάσεις που έγιναν και συνεχίζονταν στον συγκεκριμένο χώρο. Το Τμήμα Περιβάλλοντος απέστειλε νέα επιστολή προς τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας, όπου τον ενημέρωνε εκ νέου, πως για τέτοιου είδους έργα με βάση τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο [Ν. 140(Ι)/2005 έως 2014], απαιτείται ετοιμασία Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) και ως εκ τούτου ως Αρμόδια Αρχή θα έπρεπε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για εντοπισμό των υπευθύνων και λήψη μέτρων για άρση των παράνομων επεμβάσεων και πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Στις 31 Αυγούστου 2015, ο Δήμος Αγίας Νάπας συγκάλεσε σύσκεψη για το θέμα, στην οποία συμμετείχαν διάφορες υπηρεσίες. Το Τμήμα Περιβάλλοντος επανέλαβε τα πιο πάνω και ζήτησε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες και να υπάρξει ο αναγκαίος συντονισμός, για να γίνει εφικτή η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την τιμωρία των ενόχων της μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής στην τοποθεσία “Άμμος του Καμπούρη” στην Αγία Νάπα, καθώς και για την αποκατάσταση του τοπίου και την επαναφορά του στην αρχική του μορφή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.201, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2015 περιλαμβάνονται οι διαγραφές μεγάλων ποσών που αφορούν οφειλές δύο εταιρειών (424149Ε και 331119Ε, αντίστοιχα), που έγιναν μετά από διακανονισμό με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί προέκυψαν αυτές οι οφειλές και για ποιο λόγο έγιναν οι διαγραφές αυτές, ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.202, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μετά από συναντήσεις που πραγματοποίησε με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με εκπροσώπους της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών, ενέκρινε στις 17 Φεβρουαρίου 2014 την παροχή έκπτωσης ύψους 50% στα εισιτήρια των λεωφορείων στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας. Η απόφαση δεν εφαρμόστηκε, καθώς υπήρχαν θέματα που εκκρεμούσαν στο ΤΚΕΑΑ αναφορικά με την έκδοση της κάρτας. Σύμφωνα με το ΤΚΕΑΑ, η κάρτα αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2017 και θα περιλαμβάνει, εκτός από την έκπτωση στα εισιτήρια των λεωφορείων, πληθώρα άλλων ωφελημάτων, όπως ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Κύπρου, καθώς και σε διάφορους εθνικούς αθλητικούς αγώνες, εκπτώσεις σε θεατρικές παραστάσεις κ.ά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το ΤΚΕΑΑ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθυστερεί την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, με αποτέλεσμα από το 2014, που εγκρίθηκε, η παροχή έκπτωσης ύψους 50% στα εισιτήρια των λεωφορείων σε ανάπηρα άτομα να καθυστερεί μέχρι το 2017 και ίσως ακόμα παραπέρα. Η εφαρμογή αυτής της απόφασης θα διευκολύνει δεκάδες τυφλούς, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.204, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πολλούς λάτρεις των κλασικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, αυτά είναι είδος πολιτιστικής κληρονομιάς (national heritage) για την Κύπρο. Πρόκειται για αυτοκίνητα/μοτοσικλέτες τα οποία αναπληρώθηκαν, συντηρήθηκαν και φυλάγονται με πολλή φροντίδα, κόπο, επιμέλεια και πολύ κόστος για τους ιδιοκτήτες τους. Είναι αυτοκίνητα/μοτοσικλέτες διαφόρων χωρών παραγωγής και ηλικίας πέραν των τριάντα χρονών και μέχρι εβδομήντα χρονών, τα οποία διατηρούνται σε άριστη μηχανική και λειτουργική κατάσταση. Δυστυχώς, λόγω του ότι δεν κυκλοφορούν καθημερινά, όπως τα σύγχρονα αυτοκίνητα, οι ιδιοκτήτες τους τα έχουν διατηρημένα και φυλαγμένα μέσα σε γκαράζ, για να προστατεύονται και να μη φθαρούν περισσότερο από το χρόνο. Όπως πολύ εύστοχα το έχει θέσει κάποιος Άγγλος ειδικός επί του θέματος, ο Mike Brewer, δεν είμαστε οι ιδιοκτήτες, αλλά οι άνθρωποι που τα έχουμε υπό την προστασία μας για κάποια χρόνια, για να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές (“We are acting as Guardians looking after them for future generation”).

Πρέπει όμως περιοδικά τα υπό αναφορά αυτοκίνητα/μοτοσικλέτες να μπορεί να κυκλοφορούν σε δημόσιο δρόμο για πολλούς λόγους, όπως π.χ. για σκοπούς συντήρησης ή για να οδηγηθούν στο μηχανουργείο για συντήρηση/μηχανική βλάβη, για ΜΟΤ. Αυτό όμως δε γίνεται δυστυχώς σε καθημερινή βάση αλλά κάποιες φορές το χρόνο. Για αυτό ακριβώς το λόγο, δηλαδή για το ότι δεν κυκλοφορούν, οι ιδιοκτήτες είναι αναγκασμένοι να τα δηλώνουν στη Αρχή Αδειών ως ακινητοποιημένα επ’ αόριστον. Με βάση την παρούσα διαδικασία, οι άδειες κυκλοφορίας κάθε οχήματος υπολογίζονται βάσει του κυβισμού και των ρύπων, οι οποίες το 2014 για τους περισσότερους αυξήθηκαν κατά €20 με €25. Το να ανανεώσει κάποιος την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος είναι εύκολο μέσω διαδικτύου. Το θέμα είναι ο χρόνος ανανέωσής του, ο οποίος είναι ανά εξάμηνο (ή το μέρος από τους μήνες που υπολείπονται). Για να το ακινητοποιήσει κάποιος όμως πρέπει να αποταθεί στην Αρχή Αδειών ή στο Γραφείο του Πολίτη, να περιμένει σειρά δύο με τέσσερις ώρες και να περιμένει τρεις με τέσσερις μήνες για την επιστροφή των χρημάτων του. Αντιλαμβάνεστε ότι το να κάνει κάποιος τη διαδικασία αυτή τέσσερις με δέκα φορές το χρόνο είναι αρκετά χρονοβόρο και δεν εξυπηρετεί κανενός το συμφέρον (ούτε του δημοσίου, αν αναλογιστεί κάποιος το κόστος των υπαλλήλων κτλ, ούτε του ιδιοκτήτη λόγω χάσιμο παραγωγικού εργάσιμου χρόνου). Σημειώνεται δηλαδή πολλή ταλαιπωρία, για να κυκλοφορήσει κάποιος το όχημά του κάποιες μέρες το χρόνο. Η άδεια κυκλοφορίας, όπως έχει διαμορφωθεί, στοιχίζει ένα σημαντικό ποσό, αν αναλογιστεί κάποιος ότι τα άτομα που ασχολούνται με κλασικά οχήματα συνήθως έχουν περισσότερα από ένα οχήματα. Όταν οι ιδιοκτήτες τους τα κληρονόμησαν ή τα έσωζαν από την πλήρη καταστροφή ή τα αγόραζαν, υπολόγιζαν τις ισχύουσες άδειες κυκλοφορίας. Δυστυχώς, δεν μπορούν να τις ανανεώσουν, για να τα κινούν μόνο μερικές μέρες το χρόνο. Σημειώνεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι ιδιοκτήτες κλασικών αυτοκινήτων είναι απαλλαγμένοι τελείως από τα τέλη κυκλοφορίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταργήσει την άδεια κυκλοφορίας κλασικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.205, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με την Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας μου ετέθησαν τα πιο κάτω αιτήματα:

1. Η αναγνώριση των τρίτεκνων οικογενειών όπως αναγνωρίζονται οι πολύτεκνες οικογένειες, ώστε να μειωθούν τα δίδακτρα στα δημόσια νηπιαγωγεία και να εξισωθούν η παραχώρηση του επιδόματος τέκνου και η αντιμισθία των εθνοφρουρών των τρίτεκνων οικογενειών με αυτές των πολύτεκνων οικογενειών.

2. Η επαναφορά του επιδόματος μάνας, όπως ήταν και η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή βράβευσης της πολύτεκνης μάνας στις 12 Μαΐου 2013, καθώς και το να καλύπτει το επίδομα μάνας και μάνες που απέκτησαν πάνω από τρία παιδιά.

3. Η βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μελών της κάθε οικογένειας για την τιμολόγηση του νερού και για τα δημοτικά τέλη.

4. Η μείωση των κομίστρων των λεωφορείων για όλες τις τρίτεκνες οικογένειες και η δημιουργία οικογενειακών εισιτηρίων για χρήση τους από τις οικογένειες αυτές.

5. Η συνέχιση της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών των πενταμελών οικογενειών και η συμπερίληψή τους, όπου είναι δυνατόν, και στο πρόγραμμα των ιδιωτικών σχολείων.

6. Η φοιτητική χορηγία να παραχωρείται λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα των φοιτητών ως μελών τρίτεκνης οικογένειας, ως ίσχυε προηγουμένως, ώστε να καταργηθεί η ισοπεδωτική αντιμετώπιση των φοιτητών.

7. Η παραχώρηση του επιδόματος τέκνου για τους τέσσερις πρώτους μήνες του κάθε χρόνου μέχρι την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα τέκνου, ώστε να απολαμβάνουν το ωφέλημα για μειωμένη τιμολόγηση του ρεύματος οι δικαιούχοι. Επίσης, οι αιτήσεις να εξετάζονται κατά προτεραιότητα και ιδιαίτερα στις πολυμελείς οικογένειες που οι γονείς είναι άνεργοι, λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (δημόσιου βοηθήματος), χαμηλόμισθοι ή με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχιας.

8. Η τροποποίηση του νόμου, ώστε όλες οι οικογένειες με τρία παιδιά και άνω ανεξαιρέτως ηλικίας να είναι δικαιούχες ένταξης στο σχέδιο για εθελοντική συνεισφορά του 1,5 % των εισοδημάτων τους.

9. Η συμπερίληψη και των παιδιών των τρίτεκνων οικογενειών στη μοριοδότηση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο βαθμό και πότε θα ικανοποιήσει τα πιο πάνω αιτήματα με αναφορά στο καθένα ξεχωριστά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.206, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι το 2016 έχουν δαπανηθεί €61 εκατομ. για παροχές συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορα τμήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επισυνάπτεται σχετικός κατάλογος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία για την εξέλιξη της ετήσιας δαπάνης από το 2008 μέχρι σήμερα, να μας πληροφορήσει αν έχει διερευνηθεί η δυνατότητα περιορισμού της δαπάνης το 2017, καθώς και ποιο είναι το κόστος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το 2017

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.207, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα έχω επισκεφθεί την περιοχή του δήμου Πέγειας παρά τον Κόλπο των Κοραλλίων, όπου διαπίστωσα ότι λειτουργεί ως υπεραγορά ένα τεράστιο υποστατικό με την επωνυμία Υπεραγορά Φίλιππος. Εξ όσων πληροφορήθηκα, το μεγαλύτερο μέρος της οικοδομής είναι κτισμένο εντελώς παράνομα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως η Υπεραγορά Φίλιππος λειτουργεί σε υποστατικό που δεν έχει τις απαραίτητες άδειες και, εάν ναι, τι πράττει η πολεοδομική αρχή, για να αρθεί η παρανομία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.208, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2016 σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.05.141 αναφορικά με τη λειτουργία γυμναστηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες πληροφορήθηκα ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) βρίσκεται στα τελικά στάδια εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των σχολών γυμναστικής και γυμναστηρίων. Επιπρόσθετα, στην επιστολή αναφερόταν ότι αναμενόταν να υποβληθούν γραπτώς, έπειτα από αίτημα του ΚΟΑ, από το Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΤΕΚ) και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) οι λεγόμενες καλές πρακτικές, οι οποίες ισχύουν σε άλλες χώρες και αφορούν στον ισχυρισμό ότι οι μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι και οι μεγάλοι οργανωτές ταξιδιών δε ζητούν την παρουσία γυμναστή στο χώρο του γυμναστηρίου, από τη στιγμή που το ξενοδοχείο διαθέτει ασφάλιση για το χώρο και τους πελάτες του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ενέργειες έχουν γίνει από πλευράς του ΚΟΑ προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία σχολών γυμναστικής και γυμναστηρίων και επίσης αν έχουν υποβληθεί οι εν λόγω καλές πρακτικές από τους ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.209, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί σημαντικό παγκόσμιο φαινόμενο. Χωρίς την ανάληψη δράσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκόσμια, η θερμοκρασία του πλανήτη είναι πιθανόν να αυξηθεί από 20C μέχρι και 50C ως το τέλος του αιώνα. Αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στο τοπίο και στη στάθμη της θάλασσας παγκοσμίως. Παρ’ όλο που η ΕΕ έχει συμβάλει στην προώθηση διεθνών διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή και διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση τόσο της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) όσο και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, μόνο τρία κράτη μέλη επικύρωσαν τη Συμφωνία του Παρισιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να προχωρήσει στην επικύρωση της εν λόγω συμφωνίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.210, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.05.287, που αφορούσε στο θέμα της παράνομης εναπόθεσης εκατοντάδων παλαιών αυτοκινήτων και λάστιχων στην περιοχή Αγρού, πληροφορήθηκα μεταξύ άλλων ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στις 11 Απριλίου 2014 εξέδωσε καταδικαστική απόφαση (Αρ. Υπόθεσης 5214/14) εναντίον του κατηγορουμένου, στην οποία περιλαμβάνεται πρόστιμο και ποινή φυλάκισης.

Παρακαλώ τον κ. υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το ύψος του προστίμου και της ποινής φυλάκισης που έχουν επιβληθεί στον κατηγορούμενο, αν η ποινή φυλάκισης εκτελείται ή είναι με αναστολή και, το κυριότερο, αν έχουν απομακρυνθεί τα αυτοκίνητα από την εν λόγω περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.211, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος (ΠΑΣ) καταγγέλλει ότι οι προσπάθειές του να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του φαρμάκου “Exjade” στα άτομα εκείνα που οι υπεύθυνοι γιατροί κρίνουν ότι επιβάλλεται να παρασχεθεί έχουν πέσει στο κενό. Τα άτομα που επιλέγονται από τους γιατρούς να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω φάρμακο ουσιαστικά δεν έχουν καμία άλλη επιλογή και αυτή τη στιγμή η θεραπευτική αγωγή τους είναι είτε ατελής είτε προβληματική και παρ’ όλα αυτά δεν έχουν πρόσβαση στο εν λόγω σκεύασμα. Είναι επιτακτική ανάγκη επιτέλους το κράτος να δει με ουσιαστική προσοχή το θέμα και να αντισταθμίσει την αξία της ανθρώπινης ζωής και ευημερίας όχι στη βάση άλλων αριθμών αλλά στη βάση πραγματικής αξίας. Ο ΠΑΣ θεωρεί ότι η παρούσα διευθέτηση με τον περιορισμό του αριθμού των πασχόντων που εγκρίνονται για οικονομικούς κυρίως λόγους έχει πολλαπλές επιπτώσεις τόσο στην υγεία των θαλασσαιμικών, προκαλώντας την αύξηση επιπλοκών, οι οποίες δυνητικά πιθανόν να κοστίζουν ακόμα περισσότερο, όσο και στην ποιότητα ζωής τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επεκτείνει το πρόγραμμα για την πρόσβαση στο φάρμακο “Exjade”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.212, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2015, του Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.05.243, που αφορούσε στην ανακοίνωση της οργάνωσης “Truth Now” (ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2015), η οποία κατήγγελλε ότι τα οστά που φυλάγονται στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας έχουν εμποτιστεί με χημικά, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται και/ή να καταστρέφεται το γενετικό τους υλικό, πληροφορήθηκα ότι ο Υπουργός Άμυνας είχε ορίσει ερευνώντα λειτουργό για τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας και την υποβολή σχετικής έκθεσης.

Παρακαλώ τον κ. υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εν λόγω έρευνα έχει ολοκληρωθεί και, εάν ναι, ποια ήταν τα συμπεράσματα-αποτελέσματά της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.213, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η διαχείριση των δημόσιων πάρκων πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο γεωπόνο βάσει του περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου του 1987, άρθρο 2Α, παράγραφος (στ), όπου αναφέρεται ότι η διαχείριση πάρκων, κήπων και χώρων πρασίνου και η φυτοτεχνική διαμόρφωση αστικού και περιαστικού πρασίνου είναι εργασία ειδικού. Το άρθρο 11, εδάφιο (2) αναφέρει ότι όποιος παραβιάζει το νόμο είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση τριών ετών ή και χρηματική ποινή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πόσους από τους τριάντα εννιά δήμους και έξι επαρχιακές διοικήσεις εργάζονται γεωπόνοι για τη διαχείριση πάρκων, κήπων και χώρων πρασίνου και, εάν δε συμβαίνει αυτό, ποιοι διαχειρίζονται παράνομα τα πάρκα και τους χώρους πρασίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.214, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2016, του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, που αφορά την ενίσχυση του Γραφείου Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), πληροφορήθηκα ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας υπό το συντονισμό του Τμήματος Δημοσίων Έργων, η οποία θα επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν την προσβασιμότητα στις παραλίες. Η εν λόγω ομάδα έχει αναλάβει επίσης την αρμοδιότητα για τη σύσταση των πιστοποιητικών για τη μη διάκριση (περιλαμβανομένης της προσβασιμότητας ΑμεΑ) για τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εν λόγω διαδικασία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.215, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μελετώντας τους καταλόγους των διαγραφών των μη εξυπηρετούμενων δημόσιων χρημάτων, αξιών και υλικών για τα έτη 2014 και 2015 που δημοσιοποίησε η Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής, διαπίστωσα ότι ένα σημαντικό ποσό αφορά διαγραφή αποθεμάτων από απώλεια λόγω κλοπής. Σύμφωνα με την επεξήγηση που δίνεται, πρόκειται για κλοπές υλικών και χρημάτων που εξετάστηκαν από την αστυνομία και καταχωρίστηκαν ως ανεξιχνίαστες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συνολικά ποσά που έχουν διαγραφεί και αφορούν κλοπές και απώλειες υλικού και χρημάτων για το έτος 2014 και 2015. Ποιο είναι το συνολικό ποσό των υποθέσεων που εκκρεμούν και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να μειωθούν οι κλοπές και οι απώλειες υλικού και χρημάτων; Πόσες είναι οι υποθέσεις που έχουν εξιχνιασθεί, ποια ποσά αφορούν και ποιες ήταν οι συνέπειες για τους υπεύθυνους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.216, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα ο πρόεδρος του Τουρκοκυπριακού Συνδέσμου της Λεύκας κ. Αχμέτ Χιζλί ανέφερε ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποδεχθούν τη λειτουργία εγκαταστάσεων στο χώρο της CMC στο Ξερό και στη Λεύκα. Σύμφωνα με τον κ. Χιζλί, στη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον που ετοίμασε η εταιρεία “Cyprus Free Zone & Marine Logistic Ltd” εντοπίζονται είκοσι περίπου σημεία τα οποία θα έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον, εάν υπάρξουν πιθανές νέες μεταλλευτικές δραστηριότητες. Από δημοσιεύματα προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι Τούρκοι μεθοδεύουν τη λειτουργία μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή Ξερού-Λεύκας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πληροφόρηση που έχει για το θέμα η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αν λαμβάνονται μέτρα για αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις πληροφορίες που συνδέουν το άνοιγμα του οδοφράγματος της Λεύκας με τα σχέδια για αξιοποίηση των μεταλλευμάτων της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.217, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής για τη διαγραφή μη εξυπηρετούμενων δημόσιων χρημάτων, αξιών και υλικών για το έτος 2015 αναφέρονται μεγάλα ποσά διαγραφών οφειλών δύο εταιρειών (424149Ε και 331119Ε) με την εξής αιτιολογία: “Διαγραφή υπολοίπου ποσού που παρουσιάζεται στο λογαριασμό πληρωμών εγγυήσεων για αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από την Υπηρεσία Ασφάλειας Εξαγωγών για εξαγωγές στο Ιράκ και Κουβέιτ, με βάση τη συμφωνία που υπέγραψαν οι Υπουργοί Οικονομικών Κύπρου-Ιράκ στις 20 Σεπτεμβρίου 2006”. Η συμφωνία προνοούσε συμψηφισμό των χρεών των δύο χωρών. Προέβλεπε τη διαγραφή των υπολοίπων ποσών των χρεών του Ιράκ προς την Κύπρο και ταυτόχρονη εκχώρηση των δικαιωμάτων του Ιράκ από τις εξαγωγές πετρελαίου προς τις κυπριακές εταιρείες πετρελαιοειδών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προέκυψε αυτή η οφειλή προς την Κυπριακή Δημοκρατία από τις εταιρείες αυτές, ποιο είναι το συνολικό ποσό των οφειλών και γιατί έγινε η διαγραφή των οφειλών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.218, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από σχετικό υπόμνημα του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου (ΠΑΔ) ότι η συγκέντρωση σιδήρου στην καρδία και το ήπαρ θεωρείται ως η κύρια αιτία θανάτου των θαλασσαιμικών. Η διάγνωση με τη χρήση της Μαγνητικής Τομογραφίας Μ.Ρ.Ι. Τ2* παρέχει τη δυνατότητα στο θεράποντα γιατρό να παρακολουθεί την κλινική εικόνα του ασθενή, προσαρμόζοντας τη θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ασθενής ανάλογα με τα ιατρικά δεδομένα που προκύπτουν από τη μαγνητική τομογραφία. Εξίσου σημαντική για ένα μεγάλο ποσοστό των πασχόντων είναι η εξέταση της οστικής πυκνότητας DEXA. Σύμφωνα με τον Παγκύπριο Αντιαναιμικό Σύνδεσμο, οι εξετάσεις αυτές όπως και όποια άλλη εξέταση πέραν των συνήθων εργαστηριακών εξετάσεων επιβάλλεται όπως παρέχονται περιοδικά, ανάλογα με τις οδηγίες των γιατρών (συνήθως σε ετήσια βάση), δωρεάν και απρόσκοπτα σε όλους τους πάσχοντες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει το αίτημα του ΠΑΔ για δωρεάν και απρόσκοπτη πρόσβαση των θαλασσαιμικών στην εξέταση DEXA.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.219, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα τελευταία χρόνια οι Κλινικές Θαλασσαιμίας χρησιμοποιούνται ως χώροι θεραπείας (day care) για ασθενείς ιατρών άλλων ειδικοτήτων, όπως των ρευματολόγων και των γαστρεντερολόγων, με τη στήριξη του υπάρχοντος παραϊατρικού προσωπικού. Το γεγονός αυτό, παράλληλα με την αύξηση των ατόμων με θαλασσαιμία, τη συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα επιπλοκών στους θαλασσαιμικούς ασθενείς, αλλά και την ανάγκη για επιμήκυνση του ωραρίου των κλινικών, έτσι που να καλύπτει τις ανάγκες των διάφορων κατηγοριών ασθενών, επιβάλλει την ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού στις Κλινικές Θαλασσαιμίας Λεμεσού και Λάρνακας, αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού στην Κλινική Θαλασσαιμίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ενισχύσει με ιατρικό και/ή παραϊατρικό προσωπικό τις Κλινικές Θαλασσαιμίας στα Γενικά Νοσοκομεία Λεμεσού και Λάρνακας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.220, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί πρόσφατα ότι η Σουηδία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ψηφίσει νομοθεσία που καθιερώνει κίνητρα για μικρές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επιδιόρθωση φθαρμένων προϊόντων, υλικών και μηχανημάτων και την επαναχρησιμοποίησή τους. Αυτές οι επιχειρήσεις, που θεωρούνται μάλλον βιοτεχνίες, απασχολούν συνήθως άτομα με τεχνική κατάρτιση, παραδοσιακούς τεχνίτες, γυναίκες κ.ο.κ. και, επειδή δε χρειάζονται βαριά υποδομή, το σύνολο σχεδόν της επένδυσης το απορροφά το εργατικό κόστος. Έτσι υπάρχει δουλειά για πολλά εργατικά χέρια και απασχόληση για άτομα που ανήκουν συνήθως σε ευάλωτες ομάδες του εργατικού δυναμικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η στρατηγική αυτή μπορεί κατά παρόμοιο τρόπο να εφαρμοστεί στην Κύπρο, δηλαδή να δοθούν φορολογικά κίνητρα, όπως θα γίνει με τις νεοφανείς και καινοτόμες (start up) επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη αυτών των μικρών επιχειρήσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.221, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω υπόψη μου ότι έχει κατατεθεί πρόταση από τους καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας στην οποία γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά στην ανάγκη δημιουργίας ταμείου για τη σταδιακή αποκατάσταση των κουρεμένων καταθετών. Η χρηματοδότηση του ταμείου θα γίνεται από διάφορες πηγές εσόδων, μία από τις οποίες θα προέρχεται από την εκχώρηση συγκεκριμένου ποσοστού των ετήσιων εσόδων του κράτους από την εξόρυξη και πώληση υδρογονανθράκων από τον πρώτο χρόνο είσπραξης των εσόδων και για όσα χρόνια το ταμείο χρειάζεται ενίσχυση. Η χρηματοδότηση του ταμείου θα γίνεται επίσης από την πώληση των θυγατρικών εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας ή/και από την εκχώρηση του αποθέματος που αναμένεται να προκύψει από την εκταμίευση όλων των χρημάτων του κυπριακού μνημονίου ή/και τη συμπερίληψη και εκχώρηση συγκεκριμένου ποσοστού από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό ή/και από την εκχώρηση μέρους των κερδών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καθώς και όλων των προστίμων που θα επιβληθούν από το δικαστήριο σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε διευθυντικά στελέχη της πρώην Λαϊκής Τράπεζας αναφορικά με την οικονομική διαχείριση της τράπεζας. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα μπορούσε να μελετηθεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης της πρότασης, ούτως ώστε μελλοντικά να ληφθούν υπόψη και άλλες ομάδες που έχουν υποστεί τις συνέπειες από τις αποφάσεις του Μαρτίου του 2013.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει την ιδέα της δημιουργίας ταμείου για τη σταδιακή αποκατάσταση των καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.222, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στη Σκωτία έχει ψηφιστεί νομοθεσία που υποχρεώνει μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία κτλ.) όπως παραδίδουν υποχρεωτικά σημαντικό ποσοστό των αποβλήτων τους από αποφάγια προς κομποστοποίηση. Αυτό γίνεται μέσω του ελέγχου του βάρους των σκουπιδιών που συλλέγονται από τις επιχειρήσεις εστίασης. Στην Κύπρο είναι γνωστό ότι η κομποστοποίηση βρίσκεται στα σπάργανα, ενώ κινδυνεύουμε με τιμωρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω μη επίτευξης των στόχων για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν ανάλογοι σχεδιασμοί και πότε θα εφαρμοστούν στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.229, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης σωρείας παραπόνων σχετικά με τη δημιουργία του χώρου Σημείο Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή Καντού στην επαρχία Λεμεσού. Ειδικότερα, οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται έντονα για το γεγονός ότι το ΣΜΑ θα κατασκευαστεί σε πολύ κοντινή απόσταση από τα σπίτια τους και από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής, να επαναξιολογήσει το χώρο που έχει επιλεγεί για την ανέγερση του ΣΜΑ στην περιοχή Καντού και, αν όχι, αν έχουν ληφθεί υπόψη οι ανησυχίες των κατοίκων και αν έχουν παρθεί και ποια μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.233, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έπειτα από παράπονο που δέχθηκα, επισκέφθηκα μαζί με το δήμαρχο του Αγίου Δομετίου την περιοχή του ποταμού Κλήρου στον Άγιο Δομέτιο όπου διαπίστωσα ότι υπάρχει μια σειρά προβλημάτων, τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης και τα οποία δημιουργούν κινδύνους για πλημμύρες, σε περίπτωση αυξημένης βροχόπτωσης. Αρχικά, το μικρό γεφύρι που χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Έθνη εντός της Νεκρής Ζώνης πρέπει να κατεδαφιστεί αμέσως, αφού πιστεύω ότι είναι η βασική αιτία για τις πλημμύρες που δημιουργούνται στην περιοχή. Θεωρώ ότι η λύση του προβλήματος είναι η κατεδάφιση του γεφυριού ή/και η υπερύψωσή του. Επιπρόσθετα, ο καλαμιώνας επί του ποταμού χρειάζεται αμέσως καθαρισμό, κάτι που μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες μέρες χειρωνακτικά από μία ομάδα εργατών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να χρηματοδοτήσει τις εργασίες αυτές (υπερύψωση ή κατεδάφιση του γεφυριού και καθαρισμό του καλαμιώνα), ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές πλημμύρες οι οποίες θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.234, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου 60(Ι)/2014, ο Εθνικός Συντονιστής αναθέτει κάθε τρία χρόνια και για περίοδο τριών ετών σε ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή, ο οποίος αποτελεί ισοδύναμο μηχανισμό του Εθνικού Εισηγητή, που καθορίζεται στο άρθρο 19 της Οδηγίας 2011/36/ΕΚ και ορίζεται μετά την προκήρυξη σχετικών προσφορών, τη διεξαγωγή εκτιμήσεων σχετικά με τις τάσεις ως προς την εμπορία προσώπων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών της Δημοκρατίας κατά της εμπορίας προσώπων κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και την υλοποίηση σχετικού σχεδίου δράσης, καθώς και την υποβολή αναφορών με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών του και τις εισηγήσεις του αναφορικά με επιπρόσθετα ή άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Επιπρόσθετα, στο Σχέδιο Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων 2013-2015, στον άξονα ΙΧ ‘Αξιολόγησηʼ, προβλέπεται η συνολική αξιολόγηση και παρακολούθηση των Δράσεων του Εθνικού Συντονιστή και της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας από εξωτερικό ανεξάρτητο αξιολογητή, ο οποίος χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος (1) (ιδ) του Νόμου 60(Ι)/2014, ο Εθνικός Συντονιστής καθορίζει μέχρι και τέσσερις μη κυβερνητικούς οργανισμούς που συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στην Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Υπουργείο Εσωτερικών ως Εθνικός Συντονιστής για την υλοποίηση των προνοιών του εν λόγω άρθρου του νόμου, να υποβάλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις σχετικές εκθέσεις του ανεξάρτητου εξωτερικού αξιολογητή, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων που αφορούν την αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων 2013-2015 και να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί συμμετέχουν σήμερα στην Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.235, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αριθμό φακέλου 23.06.010.05.405, που αφορά στη μετακίνηση ελαστικών από το λατομείο “Λατούρος” στο τσιμεντοποιείο Βασιλικού, πληροφορήθηκα ότι έχει επιδοθεί προσωρινό διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου στην εταιρεία “Envirotrans Ltd” και στο διευθυντή της κ. Γιώργο Παυλίδη, στις 30 Μαρτίου 2016, με διορία τριών μηνών, για να μετακινήσει τα ελαστικά και να τα προωθήσει για επεξεργασία σε αδειοδοτημένη μονάδα στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εφόσον η διορία που δόθηκε βάσει του διατάγματος έχει λήξει, αν η εν λόγω εταιρεία έχει προχωρήσει στη μετακίνηση των ελαστικών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.241, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο λιμάνι Λεμεσού και στο παλιό λιμάνι Λεμεσού η παράδοση των λυμάτων από τα μικρά σκάφη γίνεται σε συνεννόηση μεταξύ ιδιοκτητών και ιδιωτικών βυτιοφόρων. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζει αδυναμίες, κυρίως από πλευράς ελέγχου, αφού πέραν των ακτοπλοϊκών επιβατικών σκαφών, που διά νόμου διαθέτουν δεξαμενές κατακράτησης και τηρούν βιβλίο γέφυρας με σχετικές εγγραφές για παραδόσεις, για τα υπόλοιπα σκάφη δεν υπάρχουν πρόνοιες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.242, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αρκετοί Κύπριοι και ξένοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι απασχολούνται χωρίς να το δηλώνουν (αδήλωτη εργασία) ως αυτεργοδοτούμενοι ή εργάζονται σε οικοδομές και επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα είναι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Έχω πληροφορηθεί επίσης ότι δε γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος από τους επιθεωρητές του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Εργασίας.

Μια εισήγηση, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο αυτό, είναι ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης της οικοδομής να διαθέτει βιβλίο παρουσιών για όλους τους εργαζόμενους στην οικοδομή, ακόμα και για τους υπεργολάβους (καλουψιήδες, σιδεράδες, πελεκάνοι, υδραυλικοί και υπάλληλοί τους), στο οποίο θα υπογράφουν οι εργαζόμενοι από τη στιγμή ανάληψης της εργασίας, και να το παραδίδει κάθε μήνα σφραγισμένο στο Υπουργείο Εργασίας για σκοπούς ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει διπλός έλεγχος, έλεγχος δηλαδή και των παρανομούντων που λαμβάνουν το ΕΕΕ και της αδήλωτης εργασίας Κυπρίων και ξένων εργατών. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε εργοστάσια, φάρμες, καταστήματα κ.ο.κ., με σκοπό να παταχθεί η αδήλωτη εργασία. Οι ποινές μπορεί να είναι πολύ βαριές, μέχρι και κλείσιμο της επιχείρησης για μερικές μέρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού μελετήσει αυτή την εισήγηση, αν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.243, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει κατατεθεί από τους ιδιοκτήτες χοιροτροφικών μονάδων στην περιοχή του χωριού Μένικο της επαρχίας Λευκωσίας αίτημα για παραχώρηση νερού από το φράγμα Κλήρου-Μαλούντας. Εάν παραχωρηθεί νερό για ύδρευση των χοιροτροφικών μονάδων, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των χοιρομητέρων και την εν γένει χοιροτροφική δραστηριότητα, γεγονός που ανησυχεί τους κατοίκους της κοινότητας Μενίκου. Επίσης, το νερό που θα διατεθεί για ύδρευση των χοιροστασίων θα αποκοπεί από την άρδευση των γεωργικών αναπτύξεων, γεγονός που ανησυχεί τους γεωργούς της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απορρίψει το σχετικό αίτημα των χοιροτρόφων για παροχή νερού προς ύδρευση των χοιροτροφικών μονάδων της περιοχής Μενίκου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.244, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόβλημα με το αποχετευτικό μέρους των κατοικιών της κοινότητας Αρακαπά στην επαρχία Λεμεσού εξακολουθεί να υπάρχει. Το ίδιο πρόβλημα εντοπίζεται και στις κοινότητες Κοιλανίου και Κυπερούντας στη Λεμεσό. Το ανησυχητικό είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις τα λύματα ρέουν σε ρυάκια που καταλήγουν σε φράγματα. Στην περίπτωση του Αρακαπά τα λύματα καταλήγουν στο φράγμα Γερμασόγειας και στην περίπτωση των κοινοτήτων Κοιλανίου και Κυπερούντας στον υδατοφράκτη του Κούρη στην Άλασσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, για να σταματήσει η ροή λυμάτων στους υδατοφράκτες Γερμασόγειας και Κούρη από την ελαττωματική λειτουργία των αποχετευτικών συστημάτων των κοινοτήτων Αρακαπά, Κοιλανίου και Κυπερούντας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.246, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Γενικός Ελεγκτής με επιστολή του, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016, προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη επαναδιατύπωσε το αίτημά του για οικονομική ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία μάλιστα αποτελεί νομική υποχρέωση του κράτους, αφού είναι μία από τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το μνημόνιο το οποίο υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τρόικας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει πρόταση για τροποποίηση του συντάγματος (άρθρο 167), ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.247, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι τρεις χιλιάδες συμβασιούχοι οπλίτες οι οποίοι πρόκειται να προσληφθούν στην Εθνική Φρουρά έχουν τη δυνατότητα σπουδών με μειωμένα δίδακτρα μέχρι και 50% σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου στο πλαίσιο συνεργασιών του Υπουργείου Άμυνας με τα υπό αναφορά ιδρύματα. Παρ’ όλα αυτά, έχω γίνει δέκτης παραπόνων ότι κάποια ιδιωτικά ιδρύματα αρνούνται να παρέχουν έκπτωση σε άτομα που έχουν εξασφαλίσει μία εκ των τριών χιλιάδων θέσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για την εν λόγω κατάσταση, καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει προς αντιμετώπισή της. Επιπρόσθετα, τον παρακαλώ να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος πρόκειται να καλύψει την έκπτωση που προσφέρεται στα δίδακτρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.248, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει την περίπτωση τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου να υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, όπως οι υπόλοιποι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, τουλάχιστον ως προς την εξέταση θεμάτων/παραπόνων που αφορούν για παράδειγμα την προστασία των θρησκευτικών και άλλων ατομικών ευαισθησιών των τηλεθεατών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.251, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πλοιάρια αναψυχής στις περιοχές Αγίας Νάπας και Πρωταρά αφήνουν τα απόβλητά τους μέσα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν τις θάλασσες της περιοχής. Η εν λόγω πρακτική, πέρα από τις περιβαλλοντικές συνέπειες που επισύρει, δημιουργεί προβλήματα και στον κόσμο που ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες σπεύδει στις παραλίες της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για τον έλεγχο των αποβλήτων που αποβάλλουν τα εν λόγω πλοιάρια και αν έχουν γίνει πρόσφατα σχετικές δειγματοληψίες, ώστε να διαπιστωθεί πόσο καθαρά είναι τα νερά της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.252, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ζητήσει από το Τμήμα Αρχαιοτήτων να προχωρήσει σε έρευνες, για να ανιχνευθούν τα πιθανά αρχαιολογικά κατάλοιπα στο χώρο που προορίζεται να ανεγερθεί το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, δηλαδή στο χώρο του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Σύμφωνα με την απάντηση που έλαβα, οι αρχαιολογικές ανασκαφές δεν ενδείκνυνται λόγω της πιθανής παρουσίας χημικών ή βιολογικών κατάλοιπων στο έδαφος όπου ήταν κτισμένο και λειτουργούσε το παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ερευνηθεί το έδαφος στην περιοχή του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για πιθανά χημικά, βιολογικά ή ραδιενεργά κατάλοιπα και ποια είναι τα αποτελέσματα των ερευνών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.253, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα το εργοστάσιο της ΣΕΔΙΓΕΠ στον Αστρομερίτη, όπου διαπιστώνεται ότι το σύστημα διαχωρισμού των υγρών αποβλήτων είναι ανοιχτό, αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα, δημιουργεί οχληρία από οσμές και πιθανή ρύπανση από υπερχειλίσεις σε κοντινό υδατόρεμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι αδειοδοτημένο και ελεγχόμενο το εν λόγω σύστημα του εργοστασίου, αν ελέγχεται τακτικά και ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.254, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο λιμάνι Λεμεσού υπάρχει αδειοδοτημένος συλλέκτης στερεών αποβλήτων διά θαλάσσης, ο οποίος εξυπηρετεί τα πλοία του αγκυροβολίου καθημερινά. Στα πλοία εντός του λιμένα υπάρχει πρόνοια για τοποθέτηση των σκουπιδιών τους σε μεγάλους μεταλλικούς συλλέκτες (skip). Για όλα τα σκουπίδια μεριμνά η Αρχή Λιμένων, που είναι αδειοδοτημένος συλλέκτης, σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους, τα οποία και παραδίδει στους χώρους επεξεργασίας αστικών αποβλήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν με την παραχώρηση των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού της Λεμεσού σε επενδυτή παραμένει η αρμοδιότητα της Αρχής Λιμένων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο λιμάνι Λεμεσού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.255, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος κατατέθηκε ότι στην εγκατάσταση της εταιρείας “Cypra” στην Κάτω Μονή μετρήθηκαν εκπομπές υδρόθειου εκτός των επιτρεπόμενων ορίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα επίπεδα εκπομπών υδρόθειου από την εγκατάσταση της εταιρείας “Cypra” στην Κάτω Μονή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.256, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει νομοθεσία που διέπει τη διατήρηση των κατοικίδιων ζώων και ιδιαίτερα των γάτων. Στην Κύπρο έχουμε μόνο νομοθεσία για τους σκύλους, η οποία έχει πολλές ελλείψεις και δυσκολίες ή ελλιπώς εφαρμόζεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο για τους γάτους ως κατοικίδια ζώα ή που να αφορά ή/και να καθορίζει τα κατοικίδια ζώα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.274, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μία ομάδα από ηλικιωμένους πρόσφυγες που διαμένουν στην πολυκατοικία στην οδό Άσσιας 17 στον Κυβερνητικό Οικισμό Αθαλάσσας στη Λευκωσία ζητούν όπως τοποθετηθεί ανελκυστήρας στο κτίριο, γιατί λόγω ηλικίας δυσκολεύονται να ανέβουν και να κατέβουν από τα κλιμακοστάσια. Σχετική είναι και η επιστολή, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016, που απέστειλαν οι ηλικιωμένοι ένοικοι της πολυκατοικίας και αρχειοθετήθηκε στη Βουλή (αρ. φακ. 23.07.014.001).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε θα ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα των ηλικιωμένων προσφύγων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.275, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το θέμα της θεσμοθέτησης της σύνταξης χηρείας για τους άνδρες κωλυσιεργεί και δεν προχωρεί με ευθύνη, κυρίως από τη μεριά της κυβέρνησης. Όπως αποφάσισε το δικαστήριο, η σύνταξη χηρείας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας. Οι γυναίκες δικαιούνται σύνταξη χηρείας, οι άνδρες όμως όχι. Αυτό αποτελεί δυσμενή διάκριση κατά των ανδρών με βάση το φύλο. Υπάρχουν, όπως πληροφορούμαι, αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και η θέση του Γενικού Ελεγκτή, ότι πρέπει να αρθεί η διάκριση που υπάρχει όσον αφορά την παραχώρηση σύνταξης χηρείας και στους άντρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της εισήγησης για θεσμοθέτηση της σύνταξης χηρείας και για τους άνδρες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.276, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πληροφορήθηκα ότι για τους στρατιώτες οι οποίοι κατετάγησαν το καλοκαίρι του 2016 και οι οποίοι εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υπάρξει διευθέτηση, ώστε να φοιτήσουν στο δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους, για να μη χάσουν χρόνο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει προσπάθεια για παρόμοια διευθέτηση και για τους στρατιώτες που θα απολυθούν και έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της Ελλάδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.279, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Β΄ Δημοτικό Ύψωνα, με βάση τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, έχει εγκριθεί για αντισεισμική αναβάθμιση, επέκταση του σχολείου και δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης. Η εν λόγω έγκριση χρονολογείται από το 2011. Από τότε λαμβάνονται διαβεβαιώσεις ότι το εν λόγω έργο θα συμπεριληφθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό του υπουργείου, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Φέτος και πιο συγκεκριμένα τον περασμένο Απρίλιο δόθηκαν νέες διαβεβαιώσεις ότι οι εργασίες θα ξεκινούσαν το Σεπτέμβριο του 2016 και μάλιστα ότι είχε ήδη ξεκινήσει η λήψη σχετικών προσφορών. Οι διαβεβαιώσεις αυτές, σύμφωνα με τον πρόεδρο του συνδέσμου γονέων, προήλθαν από τον πρόεδρο της Σχολικής Εφορίας Ύψωνα, ο οποίος είχε ενημερωθεί από το υπουργείο. Σήμερα, τέλη Οκτωβρίου 2016, δεν έχει ακόμα αναληφθεί καμία σχετική ενέργεια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει η αντισεισμική αναβάθμιση, επέκταση και δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.280, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρατηρήθηκε ότι αρκετοί από τους όρους που έθεσε το Τμήμα Περιβάλλοντος κατά την εξέταση και έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης για το έργο βελτίωσης των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακoς και Αμμοχώστου δεν τηρούνται (π.χ. εναπόθεση μπάζων σε μη εγκριμένους δρόμους, επαναχρησιμοποίηση υλικών -υπήρξε σχετικό δημοσίευμα στον τύπο για χρήση αλεσμένης ασφάλτου χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις- αποκοπή περισσότερων δέντρων, ωράρια εργασίας, σκόνη κτλ.).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υποβληθεί από τον εργολάβο οι απαιτούμενες από τη σχετική νομοθεσία εγγυήσεις, καθώς και οι εγγυήσεις για την τήρηση και εφαρμογή των όρων που έθεσε το Τμήμα Περιβάλλοντος κατά την εξέταση και έγκριση της σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.281, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η κυβέρνηση της Δανίας πλήρωσε 900.000 δολάρια, προκειμένου να έχει πλήρη και επίκαιρη πρόσβαση στους φακέλους των Panama Papers, ώστε να μπορέσει να εντοπίσει φερόμενες υποθέσεις φοροαποφυγών. Το θέμα της επίσημης πρόσβασης στους φακέλους των Panama Papers έθεσε από τον Απρίλιο του 2016 η ΜΟΚΑΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών, εξ όσων προκύπτει από τα πρακτικά της ειδικής συνάντησης της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για τα Panama Papers στα γραφεία της MOKAΣ στις 18 Απριλίου 2016. Το θέμα ετέθη επανειλημμένα και κατά τη διάρκεια των τριών μέχρι τώρα συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό, υπό το φως της απόφασης της κυβέρνησης της Δανίας και άλλων κυβερνήσεων, να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απευθυνθεί στην αρμόδια πηγή, για να εξασφαλίσει το σύνολο των εγγράφων και αρχείων, και αν έχει προς τούτο επιδιωχθεί οποιαδήποτε συνεργασία με ανάλογες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Ελλάδα).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.282, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε τοποθεσία μεταξύ των χωριών Αγρός (παρά το χωματόδρομο που οδηγεί στο κρησφύγετο της ΕΟΚΑ) και Αγρίδια λειτουργεί ανεξέλεγκτα σκουπιδότοπος, όπου συνεχίζεται να γίνεται απόρριψη σκουπιδιών και απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να διατηρείται και να διαιωνίζεται μια κατάσταση ανυπόφορη, ρυπογόνα για το περιβάλλον και επικίνδυνη για την υγεία των πολιτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπιστεί ο χώρος από τις αρμόδιες αρχές και ποια μέτρα λαμβάνονται για την αποκατάσταση του χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.283, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το έργο βελτίωσης των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακος και Αμμοχώστου έχει δημιουργήσει προβλήματα σχετικά με την οδική, αλλά και δημόσια ασφάλεια. Η ανεπαρκής σήμανση, τα ανεπαρκή μέτρα ασφάλειας και οι λιγοστοί φωτεινοί σηματοδότες κάνουν την οδήγηση, ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες, εξαιρετικά επικίνδυνη. Όπου υπάρχουν τεράστια διαχωριστικά από μπετόν προς τη μεριά που γίνονται τα έργα εμποδίζεται η ορατότητα με κίνδυνο σύγκρουσης με τα διερχόμενα από την ίδια μεριά οχήματα στην έξοδο πεζών/οχημάτων από τις παρόδους, τις κατοικίες και τα καταστήματα. Επιπρόσθετα, οι προσωρινοί δρόμοι που έγιναν, για να διοχετεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων, είναι σε κάποιες περιπτώσεις πολύ στενοί (ένας λόγος πρόκλησης ατυχημάτων), αλλά και γεμάτοι λακκούβες με ανώμαλο οδόστρωμα. Ακόμα, οι διάφορες προσβάσεις στα κτίρια (π.χ. μεταλλικά σακούλια), αλλά και στο δρόμο είναι πρόχειρες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι διάφοροι χρήστες και ειδικά οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά.

Επίσης, πληροφορήθηκα ότι η διακίνηση των οχημάτων διοχετεύεται διά μέσου του κέντρου της παλιάς Αγλαντζιάς (οδοί Μιχαήλ Καραολή, Μιχαήλ Παρίδη κ.ά.). Μερικοί οδηγοί κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, γι’ αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία η αστυνόμευση της περιοχής για λόγους ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων. Αυτοί οι δρόμοι χρησιμοποιούνται από πεζούς ηλικιωμένους που πηγαίνουν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, καθώς και από παιδιά που φοιτούν στο κοντινό δημοτικό σχολείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία της οδικής, αλλά και γενικότερα της δημόσιας ασφάλειας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.284, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εξαιτίας του έργου βελτίωσης των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακος και Αμμοχώστου οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες της περιοχής, λόγω του τρόπου διεξαγωγής των έργων, ταλαιπωρούνται για περισσότερο χρονικό διάστημα, αφού η πρόσβαση στα κτίρια είναι δύσκολη, έως και ανύπαρκτη σε ορισμένες περιπτώσεις. Ειδικά οι καταστηματάρχες έχουν υποστεί, όπως πληροφορούμαι, σοβαρό οικονομικό πλήγμα με την κάθετη μείωση του αριθμού των πελατών που επισκέπτονται τα καταστήματά τους, με αποτέλεσμα αρκετά να έχουν κλείσει και τα υπόλοιπα να καταγράφουν σημαντικές ζημιές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια αντισταθμιστικά μέτρα προτίθεται να πάρει και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της αποζημίωσης των πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.285, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε πρόσφατα να ζητήσει την απαγόρευση των υδρογονωμένων λιπαρών (μαργαρίνες, φυτικά βούτυρα κτλ.) σε όλη την Ευρώπη. Πρόσφατα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) υπέβαλαν πρόταση ψηφίσματος, για να ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τεθεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τον περιορισμό της μαργαρίνης το συντομότερο δυνατόν. Μαζί με το νέο ψήφισμα επισύναψαν μαρτυρία από την περίπτωση της Δανίας, όπου έρευνες έδειξαν ότι ο περιορισμός της μαργαρίνης το 2003 οδήγησε στα χρόνια που ακολούθησαν σε σημαντική μείωση στους θανάτους από καρδιαγγειακές ασθένειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε η Κυπριακή Δημοκρατία θα απαγορεύσει τη χρήση της μαργαρίνης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.287, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο έγγραφο/συμβόλαιο που αφορά στο έργο βελτίωσης των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακος και Αμμοχώστου προβλέπεται τμηματική εκτέλεση των εργασιών. Συγκεκριμένα, το έργο χωρίζεται σε έξι (6) φάσεις και δεκατέσσερα (14) τμήματα, με ουσιαστικό όρο οι εργασίες να προχωρούν στην επόμενη φάση, αφού πρώτα ολοκληρώνονται οι εργασίες της προηγούμενης φάσης. Παρ’ όλα αυτά, οι κατασκευαστικές εργασίες σήμερα καλύπτουν όλο το επηρεαζόμενο μέρος των λεωφόρων Λάρνακος και Αμμοχώστου, αλλά και σημαντικό μέρος της λεωφόρου Αγλαντζιάς (βασικά από τα 3,6 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου που θα ανακατασκευαστεί μόνο σε 0,9 χιλιόμετρα δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει εργασίες).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δεν τηρούνται οι φάσεις του έργου όπως προνοεί το σχετικό συμβόλαιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.298, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε περιοχή παρά τη λίμνη Παραλιμνίου, η οποία έχει καθοριστεί ως μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου οικοτόπων Natura 2000, έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί τις τελευταίες μέρες πίστα για αγώνες μοτοσικλετιστών.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν πριν από λίγα χρόνια η συγκεκριμένη εγκατάσταση λειτουργούσε εντός του χώρου Natura 2000, είχαν γίνει διαβήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την κυπριακή κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να κατεδαφιστεί.

Λαμβάνοντας υπόψη το σοβαρό ενδεχόμενο η χώρα μας να βρεθεί και πάλι κατηγορούμενη για παραβίαση των κοινοτικών Οδηγιών για την προστασία της φύσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του αρμόδιου Τμήματος Περιβάλλοντος για την προστασία του βιότοπου της λίμνης Παραλιμνίου και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις από την παράνομη λειτουργία της πίστας μότοκρος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.299, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε περιοχή παρά τη λίμνη Παραλιμνίου, η οποία έχει καθοριστεί ως μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου οικοτόπων Natura 2000, έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί τις τελευταίες μέρες πίστα για αγώνες μοτοσικλετιστών.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν πριν από λίγα χρόνια η συγκεκριμένη εγκατάσταση λειτουργούσε εντός του χώρου Natura 2000, είχαν γίνει διαβήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την κυπριακή κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να κατεδαφιστεί.

Από τότε η Λέσχη Φίλων Μοτοσικλέτας Αμμοχώστου στερείται χώρων εξάσκησης, παρά τις επανειλημμένες της προσπάθειες για εξεύρεση χώρου. Παρά το γεγονός ότι έχει εκπονήσει σχετική χωροταξική και οικονομική μελέτη, καμία δημοτική αρχή της περιοχής δε συνεργάστηκε για τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής, η οποία, εάν πληρούσε τις κατάλληλες προδιαγραφές, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πόλο έλξης τουρισμού. Εξάλλου, κανένας δεν μπορεί να μη λάβει υπόψη τις θετικές επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία της πίστας αυτής, αφού θα δώσει την ευκαιρία σε μεγάλο αριθμό μοτοσικλετιστών να εξασκούνται σε ένα ασφαλή, για τους ίδιους αλλά και για το κοινό, χώρο.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία αυτού του έργου και την ανάγκη να απομακρυνθεί η πίστα από την οικολογικά ευαίσθητη περιοχή της λίμνης Παραλιμνίου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, ώστε να βοηθηθεί η Λέσχη Φίλων Μοτοσικλέτας Αμμοχώστου και να αποκτήσει μόνιμη, νόμιμη και ασφαλή πίστα για την εξάσκηση των μοτοσικλετιστών και τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.300, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2015, για το θέμα “Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του υπεδάφους στην κοινότητα Πισσουρίου, καθώς και για τους κινδύνους και τα προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά στην κατοικημένη περιοχή” παρουσιάστηκε μελέτη λειτουργού της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου για τις κατολισθήσεις εδαφών στην περιοχή Πισσουρίου.

Παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η έκθεση όπως παρουσιάστηκε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών για σκοπούς πρακτικών, αλλά και για πληροφόρηση των βουλευτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.304, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι το Μάιο του 2016 τέθηκε σε ισχύ ο ευρωπαϊκός κανονισμός 2016/679, που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κανονισμός αυτός εισάγει μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου από ό,τι η υπό κατάργηση Οδηγία 95/46/ΕΚ.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η νομική επεξεργασία του υφιστάμενου περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου [Ν. 138(Ι)/2001], ώστε να ενσωματωθούν οι αναγκαίες τροπολογίες και να υιοθετηθούν πλήρως ο νέος κανονισμός και η νέα Οδηγία. Επιπλέον, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο νέος κανονισμός επηρεάζει οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.305, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Οικονομικών αρνείται την πλήρωση κενωθείσας θέσης γεωπόνου στο δήμο Πάφου. Ο γεωπόνος που εργαζόταν στο δημαρχείο έχει παραιτηθεί εδώ και καιρό. Βάσει του περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου του 1987, άρθρο 2Α, παράγραφος (στ), η διαχείριση πάρκων, κήπων και χώρων πρασίνου και η φυτοτεχνική διαμόρφωση αστικού και περιαστικού πρασίνου είναι εργασία ειδικού. Συνεπώς, το αίτημα του δήμου Πάφου πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν ανταποκρίνεται θετικά στο αίτημα του δήμου Πάφου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.310, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση φαίνεται να έχει αποφασίσει ότι η Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών θα στεγαστεί σε κτίριο εντός του κέντρου της Λευκωσίας, το οποίο μάλιστα θα έχει νεοκλασικό χαρακτήρα. Φαίνεται μάλιστα να είναι το πλέον κατάλληλο από αυτή την άποψη το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου “Ελένειον”. Όμως πληροφορούμαι ότι σύμφωνα με την κληροδοσία του Κωνσταντίνου Λοϊζίδη μεταξύ άλλων το κτίριο θα λειτουργεί εσαεί ως εξατάξιο σχολείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για το Δημοτικό Σχολείο “Ελένειον” σε σχέση με την Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και εν γένει για το μέλλον του ιστορικού σχολείου της πρωτεύουσας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.312, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Μοσφιλωτής στη Λάρνακα λειτουργεί το εργοστάσιο ασφάλτου Αδελφοί Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ”. Ειδικότερα, αν και υπάρχει σχετική με την υπόθεση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για προσωρινή αδειοδότηση της εταιρείας, εφόσον αποδεχτεί εγκεκριμένους όρους λειτουργίας, οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου αρνούνται να υπογράψουν τη σχετική συμφωνία. Οι κάτοικοι της περιοχής παραπονιούνται όχι μόνο για το γεγονός ότι το εργοστάσιο λειτουργεί, χωρίς να έχει τις απαραίτητες άδειες, αλλά και για το ότι λειτουργεί σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής, από τις 4.45 το πρωί, προκαλώντας θόρυβο και παράγοντας καπνούς, ενοχλώντας έτσι τους κατοίκους της περιοχής. Όπως πληροφορούμαι μάλιστα, αρκετοί έχουν παρουσιάσει συμπτώματα όπως βήχα και κάψιμο στα μάτια από τους καπνούς και τη σκόνη που εκπέμπει το εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης της πιο πάνω κατάστασης, καθώς και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.313, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι σιδερένιοι πλωτήρες οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή πλησίον του ψαρολίμανου Λάρνακος, περιοχής που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής Λιμένων, βρίσκονται σε άκρως επικίνδυνη κατάσταση, καθότι δε φωταγωγούνται ούτε σηματοδοτούνται με οποιαδήποτε ειδικά για τη ναυσιπλοΐα φώτα ή ενδείξεις. Ως εκ τούτου, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ναυτικού δυστυχήματος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ειδικότερα, σε περίπτωση σύγκρουσης οποιουδήποτε σκάφους πάνω στους εν λόγω πλωτήρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και της μέρας, θα έχουμε ως πιθανό αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών επί του σκάφους και ίσως τη βύθισή του. Επιπρόσθετα, όπως έχω πληροφορηθεί, ένας τέτοιος σιδερένιος πλωτήρας έχει αποκοπεί από το αγκυροβόλιο στο οποίο ήταν προσδεμένος και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με μεγάλη πιθανότητα να πλέει ακυβέρνητος στη θαλάσσια περιοχή, κάτι που ελλοχεύει κινδύνους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης των πιο πάνω προβλημάτων, καθώς και αν προτίθεται να εντατικοποιήσει τις έρευνες για εντοπισμό του σιδερένιου πλωτήρα που αποκόπηκε από το αγκυροβόλιο και να θέσει τέρμα σ’ αυτή την επικίνδυνη κατάσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.314, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η υπεραγορά “Super Home Center” στη Μέσα Γειτονιά στη Λεμεσό λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Φαίνεται ότι το κτίριο έχει σοβαρές πολεοδομικές παρατυπίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύει το ότι λόγω σοβαρών παρατυπιών και παράνομων επεκτάσεων η υπεραγορά “Super Home Center” δεν μπορεί να λειτουργήσει άμεσα νόμιμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.315, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως έχω πληροφορηθεί, ορισμένοι από τους πρόσφυγες που φθάνουν την τελευταία περίοδο μέσω θαλάσσης στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού μας είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών, όπως π.χ. ηπατίτιδας. Όπως έχω διαπιστώσει, μέλη των ομάδων διάσωσης, των ομάδων της Πολιτικής Άμυνας και των λοιπών αρμόδιων αρχών που εμπλέκονται στη διάσωση των προσφύγων, αλλά και στη φιλοξενία τους στο στρατόπεδο Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμιθιά δε φορούν προστατευτικά γάντια και μάσκα. Όπως μάλιστα μου έχει καταγγελθεί, δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα να τύχουν εμβολιασμού τα μέλη της Πολιτικής Άμυνας που έρχονται συχνά σε επαφή με αυτά τα πρόσωπα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για προστασία του προσωπικού και των αυτόχθονων πολιτών που έρχονται σε επαφή με τους πρόσφυγες που είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών (π.χ. εμβολιασμοί)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.316, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το Φεβρουάριο του 2014 λειτουργεί βιολογικός σταθμός επεξεργασίας λυμάτων στην κοινότητα Αγίων Βαβατσινιάς. Εδώ και τριάντα μήνες ο σταθμός δημιουργεί έντονη δυσοσμία, που επηρεάζει την υγεία των κατοίκων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, εκτός από τη δυσοσμία, το επεξεργασμένο νερό είναι εκτός προδιαγραφών, όπως έδειξαν σχετικές βιολογικές αναλύσεις.

Παρά τις πολλές υποσχέσεις από την κατασκευαστική εταιρεία και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ότι θα βελτιώσουν τη λειτουργία του βιολογικού σταθμού, πέρασαν δυόμισι χρόνια και δεν κατάφεραν να επιλύσουν το πρόβλημα της δυσοσμίας και της κακής ποιότητας του επεξεργασμένου νερού.

Επίσης, σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες μου, κατά διάρκεια της κατασκευής του σταθμού παρατηρήθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο των Αγίων Βαβατσινιάς ότι έγιναν πολλές προχειρότητες και ότι υπάρχουν κατασκευαστικά λάθη στο σχεδιασμό του σταθμού, τα οποία προκαλούν προβλήματα όχι μόνο στη λειτουργία του, αλλά και στο αποχετευτικό δίκτυο της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την παρούσα κατάσταση του αποχετευτικού και του βιολογικού σταθμού στο χωριό Άγιοι Βαβατσινιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.322, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες από κατοίκους και εργαζομένους στην περιοχή Βασιλικού για έντονες οσμές, που περιγράφονται ως χημικές και μοιάζουν με μείγμα ναφθαλίνης και οξιδομένων ελαίων. Το πρόβλημα παρουσιάζεται σε διαφορετική περιοχή ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου. Ενίοτε είναι ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο των οσμών στο ύψος του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού. Σημειώνεται ότι σε μελέτη αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης (master plan) της Περιοχής Βασιλικού, που εκπονήθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), φαίνεται να τεκμηριώνεται η ύπαρξη αυξημένων επιπέδων οργανικών ενώσεων που προκαλούν δυσοσμία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες αρχές έχουν λάβει υπόψη τους τη μελέτη του ΤΕΠΑΚ και αν συνεργάζονται με τον Όμιλο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Καλαβασού για αντιμετώπιση της δυσοσμίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.324, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει νομική διάταξη η οποία να απαγορεύει στα ξενόγλωσσα μέλη δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων να συνοδεύονται από μεταφραστή στις συνεδριάσεις των συμβουλίων. Επίσης, επιθυμώ να πληροφορηθώ αν είναι ευθύνη της διοίκησης να παρέχει μεταφραστή και αν τα έξοδα για μεταφραστή τα αναλαμβάνει το ίδιο το κράτος. Επιπρόσθετα, παρακαλώ όπως απαντήσετε στο αίτημα να αναλαμβάνει η διοίκηση τα έξοδα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στα ξενόγλωσσα μέλη δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.325, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου έχει αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου τα έξοδα της κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου. Ειδικότερα, το 2008 το κοινοτικό συμβούλιο πλήρωσε ποσό ύψους €17.000 για την κατασκευή χώρων πρασίνου, το 2015 €4.297,50 για διόρθωση του υπόγειου δικτύου ηλεκτροδότησης, €1.800 για διόρθωση καθισμάτων και €2.100 για αντικατάσταση κολονών, ενώ κάθε χρόνο καταβάλλει €2.500 για την καθαριότητα και περιποίηση κήπου, €3.600 για φωτισμό κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικών Πόρων να παραχωρήσει μέρος του χερσαίου χώρου του αλιευτικού καταφυγίου στο κοινοτικό συμβούλιο για χρήση, περιλαμβανομένης και της κατασκευής του σταθμού της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.326, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα, κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο αρμόδιος υπουργός ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ότι εξετάζεται αν θα συνεχιστεί η εφαρμογή του μέτρου της επιβολής του ετήσιου τέλους των €350 ανά εταιρεία από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, επειδή θεωρήθηκε άδικο το τέλος αυτό, αφού δε λαμβάνει υπόψη το μέγεθος της κάθε εταιρείας και τον όγκο του κύκλου εργασιών της. Επίσης, θεωρείται ότι το μέτρο αυτό ήταν έκτακτο και είχε να κάνει με το μνημόνιο, από το οποίο έχει ήδη θεωρητικά εξέλθει η Κύπρος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να πάρει την τελική απόφασή του σχετικά με το τέλος των €350 για τις εταιρείες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.327, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εδώ και χρόνια γίνονται διαδικασίες για μεταφορά νερού από τις πηγές Τζινούρκου στον Κάτω Πύργο. Παρ’ όλα αυτά και παρ’ όλο που έχει ζητηθεί από το Τμήμα Γεωργίας, χωρίς να επιβαρυνθεί οικονομικά, να προσφέρει τις τεχνικές του γνώσεις γύρω από τη διαδικασία, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει το υπό αναφορά θέμα και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.328, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφορικά με την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας, έχω πληροφορηθεί ότι, παρ’ όλο που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική μελέτη από ξένους συμβούλους της κυβέρνησης με στόχο την τουριστική ανάπτυξη του λιμανιού και του χερσαίου του χώρου, εντούτοις και παρά τη μη συναίνεση του δήμου Λάρνακας έχουν δοθεί από την κυβέρνηση παρατάσεις στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία των υδρογονανθράκων για παραμονή των εγκαταστάσεών τους στο λιμάνι της Λάρνακας και χρήση χώρων του. Σε μια τελευταία δε εξέλιξη, η εταιρεία TOTAL, η μόνη εταιρεία που σεβάστηκε την αρνητική απόφαση του δήμου Λάρνακας και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινότητας και ακολούθησε τις νόμιμες διαδικασίες για δραστηριοποίησή της στο λιμάνι Λεμεσού, ενδέχεται να οδηγηθεί από την κυβέρνηση να δραστηριοποιηθεί και αυτή στο λιμάνι Λάρνακας λόγω νομικών προβλημάτων που η ίδια η κυβέρνηση δημιούργησε στη συμφωνία με τον επενδυτή του λιμανιού Λεμεσού. Σε αυτή την περίπτωση ολόκληρο το λιμάνι της Λάρνακας, λόγω και του μικρού του μεγέθους, θα μετατραπεί αποκλειστικά σε εφοδιαστική βάση για τις εταιρείες υδρογονανθράκων, εκτοπίζοντας την οποιαδήποτε εμπορική ή/και τουριστική του χρήση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να διαφυλάξει την εμπορική ή/και τουριστική χρήση του λιμανιού της Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.329, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχετικά με τη μετακίνηση των πετρελαιοδεξαμενών υγραερίου στην περιοχή του λιμανιού της Λάρνακας η κυβέρνηση έχει άτυπα αποδεχθεί τη μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος του διατάγματος τερματισμού χρήσης, το οποίο έθετε ως χρονικό όριο το τέλος Ιανουαρίου 2017. Έχει ζητήσει από τις εταιρείες πετρελαιοειδών, και μάλιστα χωρίς να έχει ορίσει πρόστιμα ή/και αντισταθμιστικά οφέλη για την πόλη, να καθορίσουν οι ίδιες την ημερομηνία μετακίνησής τους. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η παράταση της παραμονής των εγκαταστάσεων των εταιρειών στην πόλη, διαιωνίζοντας τα προβλήματα ασφάλειας και υγείας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στις γύρω περιοχές, καθώς και τη μη ορθολογική ανάπτυξη των παραλιακών αυτών περιοχών εξαιτίας των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δόθηκε στις εταιρείες η ευχέρεια να αποφασίσουν για την ημερομηνία αποχώρησής τους από την περιοχή του λιμανιού της Λάρνακας και αν έχουν υπόψη τους τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής, αλλά και πώς θα τις αντιμετωπίσουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.330, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στον Κάτω Πύργο δε δραστηριοποιείται μόνιμα κτηνίατρος ή γεωπόνος. Αρμόδιοι λειτουργοί από την Πόλη Χρυσοχούς οφείλουν να επισκέπτονται το χωριό κάθε δεκαπέντε μέρες, αλλά μερικές φορές, σύμφωνα με καταγγελίες, αδυνατούν να ανταποκριθούν. Δυστυχώς, οι κάτοικοι της περιοχής, όταν χρειάζονται άμεσα βοήθεια κάποιου από τους προαναφερθέντες ειδικούς, αναγκάζονται να μεταβούν στην Πόλη Χρυσοχούς, διανύοντας απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει το υπό αναφορά πρόβλημα των κατοίκων του Κάτω Πύργου και, εάν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.338, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει πρόταση για τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010, ώστε να απαλειφθεί η πρόνοια όσον αφορά την αποκοπή 12%, σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί στο 63ο έτος της ηλικίας του, έστω και για στοχευμένες κατηγορίες π.χ. για όλους όσοι υπηρέτησαν για τρία χρόνια στην Εθνική Φρουρά λόγω της τουρκικής εισβολής ή όσοι για λόγους πέραν της θέλησής τους δεν έχουν συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια για πλήρη σύνταξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.339, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν παρουσιαστεί μεγάλες ρωγμές στα κτίρια του Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας Αγίων Ομολογητών Λευκωσίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν γίνει έλεγχοι για τη στατική επάρκεια και την επικινδυνότητά τους και, εάν έχει παρουσιαστεί σοβαρός κίνδυνος, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.342, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εργαζόμενοι με το καθεστώς των συνεργατών στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) καταγγέλλουν καταπάτηση των εργατικών δικαιωμάτων τους από τη διεύθυνση της ΑΝΑΔ, με την ανοχή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ειδικότερα, η ΑΝΑΔ κατηγορείται ότι καταπατά όλες τις πρόνοιες της εργατικής νομοθεσίας μη καταβάλλοντας κοινωνικές ασφαλίσεις και καταργώντας όλα τα ωφελήματα υπό την κάλυψη της μίσθωσης υπηρεσιών. Σύμφωνα μάλιστα και με την πρόσφατη Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, η ΑΝΑΔ […] με παραπλανητικό τρόπο χρησιμοποιεί τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων για πρόσληψη προσωπικού με αγορά υπηρεσιών ως αυτοεργοδοτουμένων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων […]. Συνεπώς, η ΑΝΑΔ απαλλάσσεται από όλες τις υποχρεώσεις που έχει οποιοσδήποτε εργοδότης απέναντι στους υπαλλήλους του με βάση την εργατική νομοθεσία στην Κύπρο, κάτι το οποίο συνιστά ποινικό αδίκημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι εν λόγω καταγγελίες και ποια είναι η θέση της κυβέρνησης έναντι αυτών των καταγγελιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.343, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει συσταθεί διυπουργική ομάδα συντονισμού (task force) υπό το Υπουργείο Εξωτερικών η οποία στόχο έχει να διαμορφώσει την τελική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνεπειών από το Brexit. Στην εν λόγω ομάδα συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα υπουργεία, οι οποίοι έχουν αναλάβει να καταγράψουν λεπτομερώς τους επηρεαζόμενους από το Brexit τομείς, με στόχο την κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της Δημοκρατίας, εν όψει των διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η υπό αναφορά εργασία και αν έχουν καταγραφεί οι επηρεαζόμενοι από το Brexit τομείς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.353, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη συζήτηση των θεμάτων που αφορούν την πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού στη Σολέα, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε σε φήμες και επισφαλείς ειδήσεις που διέσπειραν διάφοροι. Μίλησε συγκεκριμένα για ειδήσεις που αφορούσαν τον κίνδυνο ανάφλεξης σε αποθήκες πυρομαχικών της Εθνικής Φρουράς. Από επίσημη πηγή έγινε επίσης αναφορά σε αποθηκευμένα πυρομαχικά και εκρηκτικές ύλες από την εποχή της δράσης της ΕΟΚΑ, για τα οποία υπήρχε ο κίνδυνος έκρηξης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές και να καταθέσει σε ποια σημεία σημειώθηκαν εκρήξεις από τα πυρομαχικά ή τα εκρηκτικά της ΕΟΚΑ κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς της Σολέας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.354, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχετικά με τη νομοθεσία που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή των Αντιπροσώπων για τον απεγκλωβισμό των αγοραστών ακινήτων που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, σε περιπτώσεις που οι πωλητές αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο εκποίησης, αγοραστές ζητούν όπως επιτευχθεί η προώθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας, ώστε να γίνεται η μεταβίβαση των πρόσφατα εκδοθέντων τίτλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ποια είναι η έκτασή του και ποια αναμένεται να είναι η θεραπεία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.355, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορίες ότι με το θέμα των παρανομιών των χοιροστασίων στην περιοχή του ποταμού Οβγού σε Παλιομέτοχο-Κοκκινοτριμιθιά έχει ασχοληθεί και η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Ήδη από τις 19 Απριλίου 2016, με επιστολή της προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, αφού διαπιστώνει ότι οι παρανομίες εκ μέρους των χοιροστασίων, που έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του ποταμού Οβγού, συνεχίζονται, ζητά όπως επισπευσθεί η διαδικασία έκδοσης διατάγματος αναστολής των εργασιών, σε συνεργασία πάντα με το Γενικό Εισαγγελέα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η έκδοση διατάγματος αναστολής εργασιών των χοιροστασίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.356, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά την ίδια περίοδο βρίσκονταν σε εξέλιξη δύο διαγωνισμοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, που αφορούσαν στην επεξεργασία ζωικών αποβλήτων. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι, ενώ έχει λήξει η προθεσμία για κατάθεση των προσφορών για τη δεκαετή σύμβαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την επεξεργασία αποβλήτων, την ίδια στιγμή υπάρχει ανοικτή σύμβαση από τον περασμένο Δεκέμβριο για ένα συν ένα χρόνο με τη Cypra Bioenergy Ltd, η οποία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, καθώς η εταιρεία δεν έχει τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, για τις οποίες σημειώνεται ότι της δόθηκε ένας χρόνος, για να τις εξασφαλίσει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η θέση του επί του πιο πάνω θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.359, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει καθυστέρηση στην υιοθέτηση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/17/ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση των μέτρων προστασίας των καταναλωτών και στην καλύτερη ενσωμάτωσή τους στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων, ενώ ρυθμίζει πανευρωπαϊκά πρότυπα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτούντων και την εγγραφή σε γραφείο μεσιτών πιστώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε δύο μήνες περιθώριο στην Κύπρο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην κυπριακή νομοθεσία, προτού την οδηγήσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση στην υιοθέτηση της υπό αναφορά Οδηγίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.360, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει τεθεί υπόψη μου η επιστολή του Κλάδου Ειδικών Ψυχολόγων της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) που αφορά στην καταγγελία κατά του διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σχετικά με την υποχρεωτική μετάθεση του δόκτορος Νίκου Αγαθοκλέους. Η ΠΑΣΥΔΥ καταγγέλλει επίσης ότι έγινε αποδέκτης έμμεσων απειλών που αφορούσαν μεταθέσεις, υπηρεσιακές αξιολογήσεις μελών της συντεχνίας κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα της ΠΑΣΥΔΥ για διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η διάπραξη των οποιωνδήποτε αδικημάτων ή παράνομων ενεργειών υπό το φως των σοβαρότατων καταγγελιών της ΠΑΣΥΔΥ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.361, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Πολιτικού διαφωνεί με την προτεινόμενη ανάπτυξη πτηνοτροφείου/κονικλοτροφείου στο Πολιτικό για την οποία έχει ήδη παραχωρηθεί άδεια από το κράτος.

Αυτό που έχει ενεργοποιήσει τις αντιδράσεις των κατοίκων και της κοινοτικής αρχής είναι ότι με την άδεια παραχωρείται χαλίτικη γη, πευκόφυτη στο μεγαλύτερο μέρος της, ενώ στο κέντρο της βρίσκεται το ιδιωτικό τεμάχιο 183, το οποίο δε θα είναι προσβάσιμο με την προγραμματιζόμενη ανάπτυξη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης και των επηρεαζόμενων κατοίκων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, πριν να παραχωρηθεί η άδεια για την πιο πάνω ανάπτυξη, και αν έχουν προσμετρηθεί οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.371, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι διακρίσεις σε βάρος των μονογονιών γυναικών αυξάνονται συνεχώς. Παρά τις επισημάνσεις της CEDAW (Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων σε Βάρος της Γυναίκας) στην 7η και 6η περιοδική της έκθεση για την Κύπρο και τις σχετικές πρόνοιες του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ισότητα των Φύλων 2014-2017, που αφορά στη στήριξη των ευάλωτων γυναικών, μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί καμία δράση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η στρατηγική του υπουργείου, για να εξαλειφθούν οι εν λόγω διακρίσεις εις βάρος της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.372, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά τις πληροφορίες για τερματισμό της διαδικασίας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της εταιρείας Ούγγρου επενδυτή σχετικά με μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή της Γεροσκήπου (κατασκευή τεχνητού νησιού στη θαλάσσια περιοχή Γεροσκήπου-Eden City Cyprus), σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο, αυτές συνεχίζονται κανονικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, ποιες είναι οι μεγαλύτερες διαφωνίες μεταξύ των δύο μερών και πότε προβλέπεται να επιτευχθεί συμφωνία. Επιπρόσθετα, εάν υπάρχει το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος προσφοροδότης να μην μπορεί να ανταποκριθεί, τότε γιατί η κυβέρνηση εμφανίζεται να επιμένει στην εκτέλεση ενός ιδιωτικού έργου ανάπτυξης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.373, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, αν και έχει επιλυθεί προσωρινά το θέμα χωρητικότητας στο λιμάνι Λεμεσού του χώρου που χρησιμοποιείται από τις εταιρείες φυσικού αερίου, ο χώρος παραμένει περιορισμένος για την ταυτόχρονη δραστηριοποίηση της “Eni” και άλλων εταιρειών φυσικού αερίου. Οριστική λύση στο πρόβλημα φαίνεται να δίνει η αξιοποίηση της περιοχής Μερρά Ζακακίου. Ο σχεδιασμός για αξιοποίηση της εν λόγω περιοχής που θα εξασφαλίσει ζωτικό χώρο στο λιμάνι Λεμεσού προωθείται τα τελευταία τρία χρόνια, ωστόσο η υλοποίηση του έργου καθυστερεί λόγω του ότι η περιοχή εμπίπτει εντός των βρετανικών βάσεων. Για αυτό το σκοπό βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι υπό αναφορά διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι πριν από λίγα χρόνια είχε συμφωνηθεί μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Βρετανίας ότι θα επιτρέπεται εντός των βάσεων η πολεοδομική και οικοδομική ανάπτυξη. Δεν υπάρχει σχετική πρόνοια για το λιμάνι Λεμεσού σε αυτή τη συμφωνία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.374, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόνοια η οποία να προνοεί το διαχωρισμό των δανείων μεταξύ των πρώην συζύγων. Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, οι εκποιήσεις που έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούνται από τις τράπεζες δύναται να πλήξουν δυσβάστακτα μερικές μονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες έχουν ανοικτά ζητήματα με δάνεια από πρώην συζύγους ή υποθήκες κατοικιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα, ώστε να προστατευθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες από επικείμενες εκποιήσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.375, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Γραφείο Ευημερίας δεν παρέχει καμία νομική, ψυχολογική ή οικονομική στήριξη στους μονογονιούς. Η ανυπαρξία κρατικών υποδομών φροντίδας έχει οδηγήσει πολλούς μονογονιούς σε συνθήκες φτώχιας και εξαθλίωσης, μιας και η χαμηλή προσφορά εργασίας και οι κατώτατοι μισθοί δεν επιτρέπουν στους πλείστους να εργάζονται και να πληρώνουν υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στη λήψη μέτρων, ώστε να βοηθηθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.376, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002 παρουσιάζει αδυναμίες. Αρχικά, δε συμπεριλαμβάνεται στον ορισμό της οικογένειας η εν διαστάσει οικογένεια. Επίσης, ο υπό αναφορά νόμος προνοεί την απώλεια της ιδιότητας του μονογονιού, όταν υπάρξει συμβίωση ή γάμος με άλλο άτομο. Ως εκ τούτου, θεωρείται από το νόμο ότι σε περίπτωση συμβίωσης ή γάμου ο/η σύντροφος ή ο/η σύζυγος είναι νομικά υπόχρεος/η για διατροφή/συντήρηση των παιδιών του/της συντρόφου ή συζύγου του/της. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, τα παιδιά γονέα υπηκόου τρίτης χώρας στερούνται το μονογονεϊκό επίδομα, ενώ είναι Κύπριοι υπήκοοι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να διευθετηθούν τα υπό αναφορά θέματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.377, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για διάφορα περιστατικά ρύπανσης στην περιοχή του δήμου Λακατάμιας. Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί σκουπίδια και άχρηστα υλικά στην κοίτη του Πεδιαίου ποταμού, ιδιαίτερα στην περιοχή Ανθούπολης, Λακατάμιας και Δευτεράς. Θεωρώ ότι η κατάσταση που επικρατεί είναι αρκούντως προβληματική και προσβλητική για τον πολιτισμό μας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.378, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένοι γεωργοί στην περιοχή Ξυλοφάγου αντλούν υφάλμυρο νερό από γεωτρήσεις και, αφού το αφαλατώσουν, ρίχνουν το αλάτι πίσω, σε πηγάδια της περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι οι γεωτρήσεις στην περιοχή ρυπαίνονται από το αλάτι που παράγεται από τις παράνομες αφαλατώσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για το πρόβλημα αυτό και ποια μέτρα λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.381, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο αναπτυξιακό σχέδιο για τη Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού προβλέπεται η ανέγερση ειδικά εξοπλισμένου και στελεχωμένου πυροσβεστικού σταθμού για την αντιμετώπιση εκρήξεων, πυρκαγιών και περιστατικών έκτακτης ανάγκης, λόγω του είδους των εγκαταστάσεων στην περιοχή. Σημειώνεται επίσης ότι το σχέδιο αναφέρει ότι το κόστος πρέπει να το επιμερισθούν οι εταιρείες της περιοχής και όχι να μεταφερθεί στους φορολογούμενους πολίτες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δεν έχει ακόμη προχωρήσει στη δημιουργία ειδικά εξοπλισμένου και στελεχωμένου πυροσβεστικού σταθμού στην περιοχή, με αποτέλεσμα κατά την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 30 Νοεμβρίου 2016 να σπεύσουν οχήματα και προσωπικό από τη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Κοφίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.382, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εγκατάσταση που καταστράφηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονάδα αποθείωσης αρ. 3 του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της ΑΗΚ στο Βασιλικό, στις 30 Νοεμβρίου 2016, είχε ως σκοπό τη συγκράτηση του θείου, ώστε αυτό να μη διαφεύγει από την καπνοδόχο προς την ατμόσφαιρα. Με την πυρκαγιά και τη μη έγκαιρη κατάσβεσή της φαίνεται ότι το θείο διοχετεύτηκε στη γύρω περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να διαφυλάξει την προστασία της δημόσιας υγείας, εάν έγινε διαρροή θείου, και ποιες είναι οι συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.383, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κόστος της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκλήθηκε μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονάδα αποθείωσης αρ. 3 του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της ΑΗΚ στο Βασιλικό, στις 30 Νοεμβρίου 2016, και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.384, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τόσο στο αναπτυξιακό σχέδιο όσο και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ετοιμάστηκαν κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Γεωργίας υπήρχαν παραδοχές για τον υψηλό κίνδυνο έκρηξης, πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος στη Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού. Παρ’ όλ’ αυτά, αυτές οι προειδοποιήσεις φαίνεται να αγνοήθηκαν, με αποτέλεσμα την πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονάδα αποθείωσης αρ. 3 του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της ΑΗΚ στο Βασιλικό, στις 30 Νοεμβρίου 2016.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες και, εάν ναι, για ποιο λόγο επέτρεψε την αδειοδότηση και ανέγερση/επέκταση ενεργειακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και τη μεταφορά εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα στην περιοχή Βασιλικού, πριν υλοποιηθούν τα βασικά έργα υποδομής για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.388, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και με πόση συχνότητα γίνονται μετρήσεις ποιότητας του εσωτερικού αέρα σε κυβερνητικά κτίρια και υπηρεσίες, καθώς και ποια είναι τα αποτελέσματα. Παρακαλώ όπως πληροφορηθεί επίσης η Βουλή των Αντιπροσώπων για τυχόν περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται τα ποιοτικά πρότυπα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.389, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2017, μέρος ποσού ύψους €1.450.000 προορίζεται για χορηγίες προς ξενόγλωσσα ιδιωτικά σχολεία και ειδικότερα, για να καλύψει δίδακτρα και υποτροφίες Τουρκοκυπρίων μαθητών που διαμένουν στα κατεχόμενα και φοιτούν στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την πρόταση και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην παροχή χορηγιών για δίδακτρα και υποτροφίες σε Τουρκοκυπρίους μαθητές που διαμένουν στα κατεχόμενα και φοιτούν στην Αγγλική Σχολή ή άλλες σχολές. Επιπρόσθετα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του ποσού που διατέθηκε από την ημερομηνία λήψης της υπό αναφορά απόφασης, τον αριθμό των Τουρκοκυπρίων μαθητών που επωφελήθηκε ανά έτος και να ενημερώσει με βάση ποια κριτήρια παραχωρείται χορηγία στους Τουρκοκυπρίους μαθητές ή αν παρέχεται σε όλους ανεξαιρέτως χωρίς κανένα εισοδηματικό ή κοινωνικό κριτήριο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.390, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εργαζόμενοι στο κεντρικό κτίριο του υπουργείου Οικονομικών στη Λευκωσία διαμαρτύρονται συχνά για την ποιότητα του αέρα. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα εξαερισμού, που επηρεάζει την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους του υπουργείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μετρηθεί η ποιότητα του αέρα στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών, πότε έγιναν αυτές οι μετρήσεις και ποια ήταν τα διαχρονικά αποτελέσματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.392, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Συντονιστική Επιτροπή Καρπασίας και η Ένωση Οικογενειών Δολοφονηθέντων Εγκλωβισμένων (Επιτροπή Πρωτοβουλίας) ζητούν όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταχωρισθούν τα ονόματα των δολοφονηθέντων εγκλωβισμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Επίσης, ζητούν να αποχαρακτηριστεί από εμπιστευτικός ο σχετικός φάκελος που βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υλοποιήσει τα πιο πάνω αιτήματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.393, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων καταστημάτων έθεσαν θέμα για τη χρονοβόρα και με μεγάλο οικονομικό κόστος διαδικασία έξωσης ενοικιαστή ο οποίος δεν πληρεί τις υποχρεώσεις του λόγω καθυστέρησης έκδοσης των αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων. Κατατίθεται από ορισμένους η εισήγηση όπως εφαρμοστεί το παράδειγμα της Βρετανίας, όπου δίνεται η δυνατότητα έκδοσης δικαστικού διατάγματος για την αναστολή των εργασιών του ενοικιαστή με την κατάθεση αγωγής από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, όταν δεν έχει καταβληθεί το ενοίκιο τριών συνεχόμενων μηνών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετηθεί το μοντέλο της Βρετανίας και αν διαπιστώνεται ότι επιβάλλεται να εφαρμοστεί και στην Κύπρο στις περιπτώσεις ενοικίασης υποστατικών για επαγγελματικούς σκοπούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.395, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να εξετάσει τους λόγους που οδήγησαν και τις συνέπειες από την καταστροφική πυρκαγιά στη Σολέα εισηγήθηκε την αναθεώρηση, προς τα πάνω, των δαπανών για την πυρόσβεση. Ειδικότερα, σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία ξοδεύει περίπου 0,02% του κρατικού προϋπολογισμού ανά έτος σε δαπάνες που σχετίζονται με την πυρόσβεση, ενώ σε περιόδους οικονομικής κρίσης το ποσοστό αυτό είναι ακόμα πιο μειωμένο. Αντίθετα, χώρες όπως η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ξοδεύουν περίπου 0,2% του ΑΕΠ τους, ενώ συγκρίσιμες με τα έξοδα της Κύπρου είναι η Σιγκαπούρη και η Ρουμανία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να εξετάσει και να υιοθετήσει την πρόταση της ανεξάρτητης επιτροπής για αναθεώρηση προς τα πάνω των δαπανών για την πυρόσβεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.396, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διαθέτει οποιαδήποτε μελέτη από αναγνωρισμένο οίκο ή πανεπιστημιακό ινστιτούτο που να έχει υπολογίσει το κόστος στην κυπριακή οικονομία από την τουρκική εισβολή και την κατοχή της Κύπρου από το 1974 έως σήμερα.

Παρακαλώ επίσης όπως κατατεθούν οποιαδήποτε στοιχεία που αφορούν το κόστος για την κυπριακή οικονομία για κάθε χρόνο της συνεχιζόμενης κατοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.397, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την έκθεση για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα της ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην πρόληψη και την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών εμπλέκονται πολλοί φορείς, όπως το Τμήμα Δασών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, η Πολιτική Άμυνα, ο οικείος έπαρχος, το Ταμείο Θήρας, η Εθνική Φρουρά και η αστυνομία, και, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, απαιτείται η ενίσχυση της συνεργασίας τους. Ειδικότερα, προτείνεται η απλούστευση των διαδικασιών οργάνωσης, κινητοποίησης και συντονισμού και η κατά το δυνατόν τυποποίηση των απαιτούμενων ενεργειών που πρέπει να γίνονται τόσο για την πρόληψη όσο και για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να λάβει κάποια μέτρα στα πλαίσια της πιο πάνω πρότασης, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και συνεπώς η αποδοτικότητα των υπό αναφορά φορέων στον τομέα της πρόληψης και της κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.398, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κεντρικές υπηρεσίες του Αρχηγείου Αστυνομίας στεγάζονται σε διάφορα ενοικιαζόμενα κτίρια, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή της πρωτεύουσας, διότι το πεπαλαιωμένο και γερασμένο κτίριο του Αρχηγείου Αστυνομίας αδυνατεί να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι το κτίριο του Αρχηγείου Αστυνομίας στη λεωφόρο Λεμεσού έχει κριθεί ακατάλληλο για αντισεισμική αναβάθμιση λόγω του κόστους και της έκτασης των απαιτούμενων εργασιών. Συνεπώς, το κτίριο του Αρχηγείου Αστυνομίας, μιας βασικής υπηρεσίας η οποία, σε περίπτωση σεισμού, αναλαμβάνει ευθύνη και υποχρέωση, ουσιαστικά κινδυνεύει να τεθεί εκτός λειτουργίας σε ένα τέτοιο περιστατικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ανεγερθεί σύγχρονο κτίριο για το Αρχηγείο Αστυνομίας που να μπορεί να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες, σε πόσα ενοικιαζόμενα κτίρια στεγάζονται οι υπηρεσίες του Αρχηγείου Αστυνομίας σήμερα και έναντι ποιου ενοικίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.399, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τόσο η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου όσο και η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων έχουν διατυπώσει παράπονα σχετικά με την προσβασιμότητα του νέου γηπέδου της ΑΕΚ στη Λάρνακα, υποστηρίζοντας ότι το υπό αναφορά γήπεδο ξεκίνησε τη λειτουργία του χωρίς να πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές. Το θέμα φαίνεται να γνωρίζει και ο διευθυντής της ΑΕΚ, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα, ανέφερε ότι το θέμα προέκυψε έπειτα από διαφορά που υπήρξε μεταξύ των μελετητών-αρχιτεκτόνων της ΑΕΚ και της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης του εν λόγω θέματος, γιατί δόθηκε άδεια λειτουργίας στο γήπεδο, αφού δεν πληρούσε τις προδιαγραφές για την πρόσβαση αναπήρων, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να επιλυθεί το εν λόγω πρόβλημα, το οποίο συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.400, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Λαμβάνοντας υπόψη τη μαζική κινητοποίηση μεγάλου αριθμού εθελοντών κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στη Σολέα τον περασμένο Ιούνιο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να θεσπίσει κανονιστικό πλαίσιο που να αφορά στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών κ.ο.κ.) στην Κύπρο, ώστε οι Κύπριοι πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για έκτακτες ανάγκες και έτοιμοι να ενταχθούν σε πιθανές επιχειρήσεις με ασφάλεια και αποδοτικότητα

Απάντηση


Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014 2019
2005 2010 2015  

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων