Αρχείο

    

 
Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014 2019
2005 2010 2015  

Αρχείο 2015

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.360, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη μη ανανέωση σύμβασης ατόμου που εργαζόταν ως εποχικό τα τελευταία εννέα χρόνια στη Στατιστική Υπηρεσία στην Πάφο. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, πρόκειται για μονογονιό, μητέρα ενός άρρωστου παιδιού και ενός φοιτητή, που βρέθηκε εκτός υπηρεσίας λόγω της αναθεώρησης του σχετικού καταλόγου. Στη θέση της, όπως αναφέρεται, έχει προσληφθεί γνωστός εξηντάχρονος εισοδηματίας από την Πάφο. Οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου τμήματος της Στατιστικής Υπηρεσίας εργάζονται στο αεροδρόμιο Πάφου συγκεντρώνοντας στοιχεία για τις αφίξεις και αναχωρήσεις τουριστών, είναι εποχικοί και υπογράφουν εξαμηνιαίες συμβάσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν ανανεώθηκε η σύμβαση της συγκεκριμένης εποχικής υπαλλήλου, δεδομένου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ότι οι εκθέσεις που γίνονταν για το άτομό της την χαρακτήριζαν ως άριστη. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο επαναπρόσληψης του συγκεκριμένου ατόμου, δεδομένου ότι πρόκειται για μονογονιό που αντιμετωπίζει, λόγω της μη ανανέωσης της σύμβασής του, σοβαρά οικονομικά προβλήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.361, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την εισήγηση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας αναφορικά με την επίσπευση της θεσμοθέτησης του ορκωτού μεταφραστή όσον αφορά την ανάθεση μεταφράσεων από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, τόσο για οικονομικούς λόγους όσο και για σκοπούς διασφάλισης της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Παράλληλα, όπως έχω πληροφορηθεί, ο Γενικός Ελεγκτής καταγγέλλει ότι δε διεξάγεται δειγματοληπτικός έλεγχος της ορθότητας των μεταφράσεων που γίνονται από τους ιδιώτες μεταφραστές, παρ’ όλο που οι μεταφράσεις αυτές πιστοποιούνται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Επιπρόσθετα, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν περιπτώσεις μεταφραστών που λαμβάνουν ετήσιες απολαβές πάνω από 50.000 και εισηγήθηκε όπως διερευνηθούν οι περιπτώσεις των μεταφραστών που έλαβαν άνω των 20.000. Όπως έχω πληροφορηθεί, το Δεκέμβριο του 2010 ετοιμάστηκε προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Θέσπισης του Θεσμού του Ορκωτού Μεταφραστή» και τον Ιούλιο του 2013 στάλθηκε στο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δε διεξάγεται έλεγχος των μεταφράσεων που γίνονται από τους ιδιώτες μεταφραστές και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να ελέγχονται τα έγγραφα που μεταφράζονται πριν από την πιστοποίησή τους από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διεξαχθεί έρευνα για τις περιπτώσεις των μεταφραστών που λαμβάνουν ετήσιες απολαβές άνω των 20.000 και ποια είναι τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθεί το εν λόγω νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.362, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον αριθμό και το είδος των πεζών που υπήρξαν θύματα τροχαίων ατυχημάτων, όπως αριθμοί, είδος, χώρος που συνέβησαν (π.χ. πεζοδρόμιο, διάβαση πεζών κ.λπ.) τα τελευταία πέντε χρόνια. Επισυνάπτεται παλαιότερη ερώτηση και απάντησή σας προς διευκόλυνσή σας

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.363, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 11 Δεκεμβρίου 2014 τη χρήση του νέου Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD) από το κυπριακό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Όπως έχω πληροφορηθεί, η Κύπρος θα λάβει3,9 εκατομ. για την περίοδο 2014-2020 για την παροχή βασικής υλικής βοήθειας σε άπορα παιδιά. Στην Κύπρο το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους θα προσφέρει, όπως πληροφορήθηκα, σχολικά είδη (ένδυση και σχολικές τσάντες) προς τους άπορους μαθητές που φοιτούν σε δημόσια σχολεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο επιλογής των μαθητών που θα λαμβάνουν τη βοήθεια από τα χρήματα που διατέθηκαν από το εν λόγω ταμείο και αν το ποσό των 3,9 εκατομ. αφορά όλη την περίοδο 2014-2020 ή αν το ποσό αυτό μπορεί να εκταμιευτεί τώρα (2015-2016) που υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Γιατί επιλέγηκαν προϊόντα που δεν παράγονται στην Κύπρο αντί άλλου είδους προϊόντα που μπορούν να κατασκευαστούν στην Κύπρο από κυπριακές επιχειρήσεις, δίνοντας ψωμί σε κυπριακές οικογένειες και δουλειά σε κυπριακά χέρια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.364, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κεραμείο Α/φοι Αντωνίου (Σολιά Λτδ) στον Άγιο Θεόδωρο Σολέας λειτουργεί, χωρίς να διαθέτει πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής. Όπως πληροφορήθηκα, το θέμα απασχόλησε και την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από σχετικό παράπονο που υποβλήθηκε στο γραφείο της. Σύμφωνα με την επιστολή που απέστειλε η ίδια στον ενδιαφερόμενο, το υπό αναφορά κεραμείο ανεγέρθηκε αυθαίρετα και βρίσκεται σε γεωργική γη σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από την οικιστική ζώνη. Όπως πληροφορήθηκα από την εν λόγω επιστολή, η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας καταχώρισε στο επαρχιακό δικαστήριο ποινική αγωγή κατά των ιδιοκτητών του τεμαχίου όπου βρίσκεται το κεραμείο. Στις 4 Ιουλίου 1995 το δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα αναστολής εργασιών και επέβαλε πρόστιμο £240. Πέραν του προαναφερθέντος διατάγματος, η επαρχιακή διοίκηση εξασφάλισε και δικαστικό διάταγμα κατεδάφισης των παράνομων οικοδομών στο τεμάχιο. Όπως πληροφορήθηκα από την επιστολή της επιτρόπου, παρ όλο που οι ιδιοκτήτες δε συμμορφώθηκαν με τα υπό αναφορά δικαστικά διατάγματα, δεν ελήφθησαν δικαστικά μέτρα εναντίον τους για παρακοή των δικαστικών διαταγμάτων, λόγω του ότι οι ιδιοκτήτες του τεμαχίου διαβεβαίωναν την επαρχιακή διοίκηση ότι θα εκμίσθωναν κρατικό τεμάχιο σε άλλη περιοχή για μεταφορά των εργασιών του κεραμείου. Σύμφωνα με την επιστολή της επιτρόπου, οι δεσμεύσεις των ιδιοκτητών δεν υλοποιήθηκαν και η επαρχιακή διοίκηση θα ετοίμαζε σχετικό κατηγορητήριο και θα το απέστελλε στο Γενικό Εισαγγελέα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας καθυστέρησε να προχωρήσει με τη λήψη δικαστικών μέτρων για την παρακοή των πιο πάνω δικαστικών διαταγμάτων, αν έχει ετοιμαστεί και αποσταλεί στο Γενικό Εισαγγελέα το σχετικό κατηγορητήριο και ποια είναι η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.365, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εταιρεία “Agia Napa Forest Golf Ltd”, στην οποία το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του αρ. 76.578, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2014, έχει εκμισθώσει δασική γη εμβαδού 590 δεκαρίων, που εμπίπτει σε περιοχή του δικτύου Φύση 2000, έχει υποβάλει αίτημα στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για αύξηση του εμβαδού της εκμισθωμένης δασικής γης κατά 100-150 δεκάρια, με την αιτιολογία ότι για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ ικανού να φιλοξενήσει μεγάλα διεθνή τουρνουά απαιτείται γη συνολικού εμβαδού 700-750 δεκαρίων. Το αίτημα της εταιρείας επρόκειτο να συζητηθεί σε σύσκεψη στο Τμήμα Δασών στις 13 Νοεμβρίου 2014.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής και αν τελικά ικανοποιήθηκε το αίτημα της εταιρείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.366, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το αεροδρόμιο της Λάρνακας είναι το μοναδικό βασικό αεροδρόμιο χώρας της ευρύτερης περιοχής που δε διαθέτει σύστημα τυφλής προσγείωσης”. Όπως έχω πληροφορηθεί, το 2003 είχε ληφθεί απόφαση εγκατάστασης του πιο πάνω συστήματος και είχε εξασφαλιστεί σχετικό δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ωστόσο, τελικά αποφασίστηκε όπως δεν εγκατασταθεί το σύστημα, αφού θεωρήθηκε ότι θα αναλάμβανε το κόστος ο στρατηγικός επενδυτής. Ακολούθως, το 2006 και με την ανάληψη της διαχείρισης των αεροδρομίων από την εταιρεία “Hermes” το θέμα έγινε περισσότερο σύνθετο, αφού, πέραν της κρατικής δαπάνης για εξασφάλιση και εγκατάσταση του συστήματος, απαιτείτο δαπάνη από την εταιρεία “Hermes” για εγκαταστάσεις ειδικού συστήματος φωτισμού στο δίαυλο. Το 2008, λόγω νέων σοβαρών και μεγάλης διάρκειας περιστατικών κλεισίματος του αεροδρομίου Λάρνακας εξαιτίας ομίχλης, ο τότε Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκος Νικολαΐδης έδωσε εντολές να προχωρήσει η εγκατάσταση συστήματος τυφλής προσγείωσης”. Το κόστος υπολογίστηκε τότε στα 8 εκατομ. και τελικά η εγκατάστασή του δεν προχώρησε. Σήμερα το κόστος ενός τέτοιου συστήματος εκτιμάται στα 12 εκατομ. Παράλληλα, όπως πληροφορήθηκα, πέραν της έλλειψης του συστήματος τυφλής προσγείωσης, εδώ και δέκα χρόνια παραμένει σε αχρηστία το σύστημα ενόργανης προσγείωσης στο αεροδρόμιο, που επιτρέπει ασφαλέστερες προσγειώσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα της εγκατάστασης συστήματος τυφλής προσγείωσηςστο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να δώσει οδηγίες να τεθεί σε χρήση το σύστημα ενόργανης προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.367, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του αρ. 76.578 ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2014 αποφάσισε να ακυρώσει την απόφαση με αρ. 65.665 ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2007 με την οποία εκμισθώθηκε προς την εταιρεία “Agia Napa Forest Golf Ltd” έκταση 575 δεκαρίων δασικής γης στο δάσος Αγίας Νάπας, με σκοπό τη δημιουργία γηπέδου γκολφ (χωρίς κίνητρα), και ενέκρινε την εκμίσθωση στην πιο πάνω εταιρεία για τον ίδιο σκοπό δασικής γης έκτασης 590 δεκαρίων σε άλλη θέση εντός του ίδιου δάσους. Ακολούθως, με νέα απόφασή του με αρ. 77.095 ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2014 παραχώρησε στην εταιρεία “Agia Napa Forest Golf Ltd” τα κίνητρα που προβλέπουν οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τις αναπτύξεις γηπέδων γκολφ (απόφαση αρ. 61.614 ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2005 και μεταγενέστερες αυτής).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το μίσθωμα το οποίο είναι υποχρεωμένη να πληρώσει η εταιρεία, αν αυτό έχει τροποποιηθεί λόγω της αλλαγής της απόφασης, της τοποθεσίας, του συνολικού εμβαδού και της μορφής της ανάπτυξης και αν εν τέλει το σύνολο των κινήτρων δε συνιστούν κρατική ενίσχυση για την οποία χρειάζεται έγκριση από τον αρμόδιο έφορο ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.368, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα και ενόψει της επίσκεψης του Προέδρου της Ρωσίας κ. Βλαντιμίρ Πούτιν στην Τουρκία η τουρκική κυβέρνηση προώθησε την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρισμού στο Άκκιουγιου, απέναντι από τις ακτές τις Κύπρου. Η εξέλιξη αυτή έχει ανησυχήσει Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους και γενικώς ολόκληρο τον κυπριακό λαό, γιατί η κατασκευή και η λειτουργία ενός εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας τόσο κοντά στην Κύπρο εμπεριέχει προφανείς κινδύνους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την εξέλιξη αυτή και αν οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν μελετήσει τη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από το πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας στο Άκκιουγιου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεννόηση και με τις γειτονικές χώρες που επηρεάζονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.369, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την ένσταση του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου στη σύσταση επταμελούς διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου Χαλλούμιχωρίς τη συμμετοχή σε αυτό και μελών του συνδέσμου. Το ίδρυμα δημιουργήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2013 από τον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το διοικητικό συμβούλιό του αποτελείται από τέσσερα μόνιμα μέλη, που εκπροσωπούν το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και τρία μη μόνιμα μέλη, που διορίζονται από την Επιτροπή Παραγωγών Χαλλουμιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη λειτουργία του ιδρύματος και για τη θέση του σχετικά με το αίτημα του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.370, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τα τελευταία δύο χρόνια δημιουργεί σειρά προβλημάτων και θέτει εμπόδια στην παρουσία κυπριακών βιομηχανιών τροφίμων σε εκθέσεις του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία από το Σύνδεσμο Τυροκόμων Κύπρου, το εν λόγω υπουργείο έχει αποκλείσει κυπριακές εταιρείες τροφίμων από τις χορηγίες του σχεδίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες σε αρκετές περιπτώσεις (Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “Anuga”, έκθεση “Gulfood”-Ντουμπάι, έκθεση “Gastronord”-Σουηδία, έκθεση “Fancy Food” 2014-Νέα Υόρκη, έκθεση “Sial” κτλ.).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους εφαρμόζει αυτή την κατασταλτική πολιτική κατά των Κυπρίων τυροκόμων, που προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις τόσο στις εξαγωγές της Κύπρου όσο και στη στήριξη της κυπριακής βιομηχανίας τροφίμων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.371, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που σκοπό έχει τη στήριξη απολυμένων εργαζομένων, κυρίως στις περιφέρειες και στους κλάδους που μειονεκτούν λόγω του ανοίγματος στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Όπως πληροφορήθηκα από παλαιότερη απάντηση της πρώην Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους σε ερώτησή μου, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2002, με αρ. 23.06.010.02.129, που αφορούσε την υποβολή αίτησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να εκμεταλλευτεί τους διαθέσιμους πόρους του εν λόγω ταμείου προς όφελος των εργαζομένων που έχουν πληγεί από την ανεργία, η Kύπρος δεν είχε προβεί μέχρι τότε στην υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση από το ταμείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποβάλει αίτηση προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, για να εκμεταλλευτεί τους διαθέσιμους πόρους προς όφελος των απολυμένων από το χώρο των οικοδομών, τις Κυπριακές Αερογραμμές, τον ξενοδοχειακό τομέα κ.λπ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.373, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα το κοινοτικό συμβούλιο Τάλας έχει αρνηθεί να δώσει άδεια ταφής της σορού ηλικιωμένης κατοίκου της κοινότητας, με το δικαιολογητικό ότι το κοιμητήριο ανήκει στους Κυπρίους κατοίκους του χωριού. Είναι χαρακτηριστικό ότι η θανούσα ετάφη τελικά σε κοιμητήριο γειτονικής κοινότητας. Σημειώνεται επίσης ότι πρόσφατα επεκτάθηκε το κοιμητήριο της κοινότητας με δαπάνη που ανέλαβαν όλα τα μέλη της κοινότητας, Κύπριοι, κοινοτικοί και αλλοδαποί. Μάλιστα, πληροφορούμαι ότι οι κοινοτικοί και αλλοδαποί κάτοικοι χρεώνονταν με μεγαλύτερο ποσό ως τέλος. Το ίδιο συμβαίνει εξ όσων πληροφορούμαι και σε σχέση με τους κατοίκους του δήμου Πέγειας, ίσως και άλλων κοινοτήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενημερωθεί για τα σχετικά συμβάντα και τι προτίθεται να κάνει, για να σταματήσει αυτή η ρατσιστική και άδικη στάση εις βάρος των κοινοτικών και αλλοδαπών κατοίκων που διαμένουν στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.374, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προτίθεται να δημιουργήσει κέντρα εξυπηρέτησης αγροτών. Σήμερα το Τμήμα Γεωργίας διαθέτει σε κάθε επαρχία γεωργικά γραφεία, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες στους αγρότες.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι περισσότερο θα διεκπεραιώνουν τα κέντρα αυτά, ποιο το κόστος για τη Δημοκρατία και ποια περιοχή έχει επιλεγεί για τη δημιουργία του πρώτου κέντρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.375, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων αναφορικά με την υπερβολικά υψηλή χρέωση από ιδιωτικές εταιρείες για τη φύλαξη αίματος πλακούντα μετά τη γέννηση του μωρού. Όπως έχω πληροφορηθεί από αναζήτηση του θέματος στο διαδίκτυο, η πιθανότητα να χρειαστεί ένα παιδί τα δικά του αποθηκευμένα κύτταρα για μελλοντική μεταμόσχευση εκτιμάται ότι είναι 1:100.000 έως 1:200.000. Πολλοί θεωρούν ότι η λειτουργία ιδιωτικών τραπεζών βλαστοκυττάρων είναι προβληματική. Η ιδιωτική φύλαξη αποτελεί απόφαση αρκετών γονέων, οι οποίοι κατακλύζονται από όμορφα πολύχρωμα φυλλάδια στους χώρους αναμονής των μαιευτηρίων και θεωρούν ότι προσφέρουν μια βιολογική ασφάλεια στο παιδί τους. Η ιδιωτική φύλαξη, όπως πληροφορήθηκα, είναι αποδεκτή μόνο για οικογένειες με σπάνια νοσήματα ή για οικογένειες με ανάγκη άμεσα διαθέσιμου αίματος πλακούντα σε κάποιο μέλος της οικογένειας. Το κόστος λειτουργίας των τραπεζών συντήρησης βλαστοκυττάρων είναι πολύ υψηλό και δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο οι ιδιωτικές τράπεζες βλαστοκυττάρων είναι σε θέση να συλλέξουν, να κατεργαστούν και να συντηρήσουν σωστά το αίμα, ώστε να είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί, όταν και εφόσον χρειαστεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η λειτουργία των ιδιωτικών τραπεζών συντήρησης βλαστοκυττάρων διέπεται από κάποια νομοθεσία, αν οι ιδιωτικές αυτές τράπεζες ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, αν θα μπορούσαν τα κρατικά νοσηλευτήρια να αναλάβουν τη συντήρηση των βλαστοκυττάρων και ποια είναι η άποψη του υπουργείου αναφορικά με τη φύλαξη αίματος πλακούντα μετά τη γέννηση του μωρού. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνεται έλεγχος των τιμών που χρεώνουν οι ιδιωτικές τράπεζες για τη φύλαξη του αίματος του πλακούντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.376, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αστυνομία Κύπρου εκμισθώνει μέλη της δύναμης για εργασίες που αφορούν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τα έσοδα από τις εισπράξεις αυτών των εκμισθώσεων κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο του κράτους. Οι αστυνομικοί που εκτελούν αυτά τα ειδικά καθήκοντα πληρώνονται ήδη με μειωμένη αμοιβή λόγω της μείωσης των επιδομάτων στο δημόσιο τομέα και την αστυνομία. Προκύπτει προφανώς ένα κέρδος για το Πάγιο Ταμείο από τη διαφορά του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών από την αστυνομία. Επιπρόσθετα, όπως έχω πληροφορηθεί, παρ’ όλο που οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προπληρώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρει η Αστυνομία Κύπρου, παρατηρείται καθυστέρηση μέχρι και δύο χρόνων στην καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους αστυνομικούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για αυτά τα ειδικά καθήκοντα και εκμισθώσεις των αστυνομικών, ποια είναι τα έσοδα που κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο του κράτους, αν έχουν επηρεαστεί τα έσοδα από τη μείωση του κόστους (λόγω μείωσης των επιδομάτων των αστυνομικών) και γενικά ποιες οι σκέψεις του υπουργού για το πιο πάνω θέμα. Επιπρόσθετα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται αυτή η τεράστια καθυστέρηση στην καταβολή των οφειλομένων στους αστυνομικούς, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την επίλυση του προβλήματος που παρατηρείται, καθώς και αν εξετάζει το ενδεχόμενο εξεύρεσης τρόπου, έτσι ώστε τα χρήματα αυτά που καταβάλουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις για την εκμίσθωση της αστυνομικής δύναμης να κατατίθενται στο Γενικό Λογιστήριο και όχι στο Πάγιο Ταμείο του Κράτους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.377, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Κουτσού

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο, Μέρος V, άρθρο 17(2), όσον αφορά τα άτομα με αυτισμό.

Συγκεκριμένα, να γίνει αναφορά στη μέριμνα του Υπουργικού Συμβουλίου για τα εξής:

1. Την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού ειδικού στον αυτισμό και από πόσα άτομα απαρτίζεται.

2. Την εξασφάλιση της αναγκαίας επιστημονικής ή/και άλλης υπηρεσίας σχετικά με τον αυτισμό.

                    3. Τον εφοδιασμό των χώρων όπου εκπαιδεύονται άτομα με αυτισμό και το είδος του σχετικού εξοπλισμού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.380, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μου έχουν κοινοποιηθεί επιστολές που απέστειλε η βοηθός διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2014, 20 Οκτωβρίου 2014, 26 Αυγούστου 2014 και 19 Ιουνίου 2014, στην ανώτερη διευθύντρια του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Στις εν λόγω επιστολές η βοηθός διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού ενημέρωνε την ανώτερη διευθύντρια του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για το πρόβλημα υπολειτουργίας που αντιμετωπίζει το Αναισθησιολογικό Τμήμα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού εξαιτίας της υποστελέχωσής του λόγω της αιτιολογημένης απουσίας της μίας εκ των αναισθησιολόγων, η οποία απουσιάζει λόγω προβληματικής εγκυμοσύνης. Όπως αναφέρει η βοηθός διευθύντρια στην τελευταία της επιστολή, τα χειρουργεία μειώθηκαν από τέσσερα σε τρία και υπάρχει κίνδυνος, εάν δεν ενισχυθεί άμεσα το τμήμα με έναν ακόμη αναισθησιολόγο, το τμήμα να αναγκαστεί να κλείσει ακόμη μία χειρουργική αίθουσα. Θεωρώ ότι το θέμα είναι σοβαρό, έπρεπε να είχε ήδη απασχολήσει το Υπουργείο Υγείας και πιστεύω ότι έπρεπε μέχρι τώρα να είχε επιλυθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εισακουστεί το αίτημα του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, καθώς και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την ομαλή λειτουργία του τμήματος, που εξαιτίας της απουσίας της μίας εκ των αναισθησιολόγων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.383, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι το τεμάχιο γης στο οποίο βρισκόταν το παλιό ΓΣΠ στη Λευκωσία, η αστική ανάπτυξη του οποίου έχει σχεδιαστεί βάσει δημοψηφίσματος μεταξύ των κατοίκων της Λευκωσίας, συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των τριάντα οκτώ κρατικών τεμαχίων γης τα οποία πρόκειται να δημοπρατηθούν και να πωληθούν σε ιδιώτες. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, το συγκεκριμένο τεμάχιο γης έχει δωρηθεί ως κληροδότημα στην Κυπριακή Δημοκρατία από τους εθνικούς μας ευεργέτες Αντώνιο και Ευγενία Θεοδότου.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύει η συμπερίληψη του τεμαχίου στον εν λόγω κατάλογο και, αν ναι, ποιοι είναι οι όροι που είχαν θέσει οι κληροδότες για τη χρήση της περιουσίας που παραχώρησαν στην Κυπριακή Δημοκρατία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.385, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρότυπο συμβόλαιο αναλογικού επιμερισμού της παραγωγής που υπογράφτηκε μεταξύ της εταιρείας “Noble” και της κυβέρνησης προνοεί μεταξύ άλλων χρονοδιαγράμματα για τα διάφορα στάδια εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου από το οικόπεδο Αφροδίτη, καθώς και σαφή καθορισμό των ποσοστών επί της παραγωγής (70%-30%), με πρόνοια που καθορίζει ότι η κάθε πλευρά έχει το δικαίωμα να αξιοποιήσει το μέρος που της ανήκει κατά το δοκούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως αυτά περιλαμβάνει το συμβόλαιο με την εταιρεία “Noble”, αν παρόμοιες πρόνοιες υπάρχουν ή θα υπάρξουν στα συμβόλαια με άλλες εταιρείες και αν εξακολουθούν να ισχύουν οι παραπάνω πρόνοιες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.391, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες Ορμίδειας και Ξυλοτύμπου εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στη Δεκέλεια. Η υγεία των κατοίκων της περιοχής επιβαρύνεται, οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται και όχι αδικαιολόγητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μετρήσεις συγκέντρωσης εκπεμπόμενων ρύπων που έγιναν στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στη Δεκέλεια τον τελευταίο χρόνο, ποια είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών και κατά πόσο διαπιστώθηκε υπέρβαση των ορίων εκπομπής αερίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.392, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πολλοί, ιδιαίτερα νέοι και ηλικιωμένοι, συμπολίτες μας χρησιμοποιούν το λεωφορείο ως μέσο μεταφοράς. Υπενθυμίζεται ότι, παρά την πρόοδο των τελευταίων χρόνων, μόνο το 7% των Κυπρίων χρησιμοποιούν το λεωφορείο σε σχέση με το 16% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεγάλη μείωση της τιμής των καυσίμων θέτει το ιδιωτικό αυτοκίνητο και πάλι σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με το λεωφορείο. Εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί επί μακρόν, σίγουρα θα στραφούν αρκετοί από τους ήδη ελάχιστους πελάτες των λεωφορείων προς το ιδιωτικό αυτοκίνητο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.393, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, στην προσπάθειά του να τερματίσει τη λειτουργία του καταυλισμού στην Κοκκινοτριμιθιά, όπου διαμένουν οι πρόσφυγες από τη Συρία που διασώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στα ανοικτά της Κύπρου, προχώρησε στην απόσυρση όλων των κρατικών λειτουργών από το χώρο (αστυνομικών, Λειτουργών Πολιτικής Άμυνας, νοσηλευτικού προσωπικού, μαγείρων κ.ά.). Παρ όλα αυτά, οι πρόσφυγες εξακολουθούν να παραμένουν στον καταυλισμό χωρίς την παρουσία των κρατικών λειτουργών και χωρίς την παροχή μέσων επιβίωσης (τροφής, μέσων διακίνησης), έχοντας μόνο παροχή νερού και ηλεκτρισμού, η οποία, όπως έχω πληροφορηθεί, θα τερματιστεί στο τέλος του μήνα. Θεωρώ ότι οι πιο πάνω ενέργειες της κυβέρνησης είναι απάνθρωπες και εξευτελιστικές, αφού οι πρόσφυγες στερούνται βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων (αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευσης). Παράλληλα, οι ενέργειες της κυβέρνησης παραβιάζουν όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους προέβη στον τερματισμό της λειτουργίας του καταυλισμού στην Κοκκινοτριμιθιά, αν εξετάζει το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του καταυλισμού και, σε αντίθετη περίπτωση, αν προτίθεται να προχωρήσει στη μετακίνηση των προσφύγων σε χώρο όπου θα τους διασφαλίζεται αξιοπρεπής διαβίωση. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει αν έχει εξετάσει τις αιτήσεις ασύλου που έχουν υποβληθεί από τους πρόσφυγες από τη Συρία και, αν ναι, κατά πόσο έχει ανταποκριθεί θετικά στο αίτημά τους για παραχώρηση ασύλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.394, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι, σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η Κυπριακή Δημοκρατία κατάρτισε πρόγραμμα εφαρμογής, το οποίο όφειλε να υλοποιήσει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Την επέκταση χρονοδιαγράμματος που έχει δοθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με αυτή της την υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Τις ποινές που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, αν δεν ανταποκριθεί στα νέα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.

3. Τις αντίστοιχες ποινές που έχουν επιβληθεί σε άλλα κράτη μέλη για παραβίαση του σχετικού άρθρου 17 της Οδηγίας.

                   4. Το ενημερωμένο πρόγραμμα εφαρμογής που έχει αποστείλει η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.395, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι έχει σταλεί στο δήμο Πέγειας και στην κοινότητα Τάλας επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2015 (αρ. φακ. 10.1.12.6/3), με την οποία κοινοποιείται απόφαση σύσκεψης εμπλεκόμενων φορέων για αναστολή της κατασκευής αποχετευτικού συστήματος που να τους εξυπηρετεί για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έχουμε υποχρέωση λόγω κοινοτικού κεκτημένου (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων) να εξυπηρετούνται με σύστημα αποχέτευσης όλες οι κοινότητες και δήμοι με περισσότερους από 2 000 κατοίκους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.396, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα της Ένωσης Δήμων αναφορικά με τη σύσταση επιτροπής ημικατεχόμενων δήμων. Όπως ενημερώθηκα, η πρόταση είχε κατατεθεί από το δήμαρχο Δερύνειας και εγκρίθηκε από την εκτελεστική επιτροπή της Ένωσης Δήμων. Σε σχετική επιστολή που απέστειλε ο δήμαρχος Δερύνειας στην εκτελεστική επιτροπή της Ένωσης Δήμων εξέφραζε την άποψη ότι είναι άδικο να γίνεται αναφορά μόνο σε ελεύθερους και κατεχόμενους δήμους, τη στιγμή που οι ημικατεχόμενοι δήμοι υποφέρουν από την ύπαρξη του τουρκικού στρατού και των οδοφραγμάτων, αλλά και από τα προβλήματα που προκύπτουν στην ουδέτερη ζώνη που ελέγχεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο δήμαρχος Δερύνειας εισηγείται όπως η επιτροπή ημικατεχόμενων δήμων μελετά μεταξύ άλλων τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν μπορούν να στεγαστούν, να εργαστούν και να ανεγείρουν υποστατικά κοντά στην ουδέτερη ζώνη λόγω της άρνησης των Ηνωμένων Εθνών και του κατοχικού στρατού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την άποψη της κυβέρνησης αναφορικά με τη σύσταση επιτροπής ημικατεχόμενων δήμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.397, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την πρόταση που απέστειλε το 2011 το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας αναφορικά με τη διεξαγωγή μελέτης με θέμα τις ραδιολογικές επιπτώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο από ένα πιθανό ατύχημα εξαιτίας της προγραμματιζόμενης λειτουργίας πυρηνικού εργοστασίου στο Άκκουγιου της Μικράς Ασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο χρηματοδοτήθηκε η εν λόγω πρόταση του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιπρόσθετα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει αν σχεδιάζεται η εγκατάσταση σταθμών ελέγχου της εκπομπής ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα και στη θάλασσα από τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού στο Άκκουγιου της Μικράς Ασίας ή από ένα πιθανό ατύχημα με διαρροή ραδιενέργειας από αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.398, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από επιστολή που στάλθηκε από το Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2014, στη Γενική Διευθύντρια της Βουλής (Αρ. Φακ: Υ.Υ.13.23.001.15.07) με θέμα τον κρατικό προϋπολογισμό του 2015, ενημερώθηκα για το συνεχιζόμενο θέμα που υπάρχει αναφορικά με την ασφάλεια του κτιρίου που στεγάζεται το Γενικό Χημείο του Κράτους. Σύμφωνα με την επιστολή, το Γενικό Χημείο του Κράτους κατατάσσεται στα είκοσι επτά προβληματικά δημόσια κτίρια, αλλά λόγω του ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους διατηρεί ραδιενεργές, εύφλεκτες και τοζικές ουσίες, σε περίπτωση ζημιάς στο κτίριο, είναι δυνατό να τεθεί σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού και των περιοίκων. Να υπενθυμίσω ότι πλησίον του κτιρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής το νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, αλλά και κατοικίες. Όπως πληροφορήθηκα από την εν λόγω επιστολή, το Υπουργείο Υγείας προέβη σε ενέργειες και δέσμευσε γη στους χώρους του Νοσοκομείου Αθαλάσσας για την ανέγερση του νέου Γενικού Χημείου του Κράτους. Παρ’ όλα αυτά δεν εγκρίθηκαν πιστώσεις για προώθηση της μελέτης για την ανέγερση του κτιρίου. Έχω την άποψη ότι θέματα που άπτονται της ασφάλειας και υγείας τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και με την ανάλογη σοβαρότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ετοιμάσει και να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων συμπληρωματικό προϋπολογισμό για τη διεξαγωγή μελέτης και την κατασκευή νέου κτιρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους με τη μέθοδο Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση” (DBM), καθώς και αν προτίθεται να μεριμνήσει, ώστε να βρεθεί άλλος χώρος για τη μεταστέγαση του Γενικού Χημείου του Κράτους μέχρι την εξεύρεση των πόρων για την ανέγερση του κτιρίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.399, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 10 Δεκεμβρίου 2014 μου αποστάλθηκε επιστολή από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδόμων Κύπρου, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, τη Συντεχνία Οικοδόμων, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου (ΠΕΟ), την Ομοσπονδία Οικοδόμων, Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου (ΣΕΚ), τη Συντεχνία Οικοδόμων-Ξυλουργών (ΔΕΟΚ), το Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, το Σύνδεσμο Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου, το Σύνδεσμο Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου, καθώς και το Σύνδεσμο Συμβούλων Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με θέμα Κοινή δράση για μέτρα ανάκαμψης του κατασκευαστικού τομέα. Στην επιστολή τους μεταξύ άλλων παρουσιάζουν τις προτάσεις τους που αφορούν την προώθηση της νομικής κατοχύρωσης συμφωνημένων προνοιών της συλλογικής σύμβασης, την άμεση μείωση του συντελεστή του φόρου προστιθέμενης άξιας στο 5% για όλα τα έργα του κατασκευαστικού τομέα για δύο χρόνια από την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου αυτού, την ενεργοποίηση του συσταθέντος Παγκύπριου Συμβουλίου Παραγωγικότητας και την προώθηση στρατηγικού σχεδιασμού μέσα από την εκπόνηση σχεδίου για τη δημιουργία μακροπρόθεσμου πλαισίου ανάπτυξης, καθώς και τη δημιουργία προϋποθέσεων για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πώς προτίθεται να προχωρήσει με την υλοποίηση των προτάσεων των πιο πάνω ενδιαφερόμενων φορέων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.400, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.378, αναφορικά με την ιεραρχική προσφυγή που υπέβαλε ο δήμος Σωτήρας στο Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα της ειδοποίησης επιβολής διοικητικού προστίμου που του επιδόθηκε από την Πολεοδομική Αρχή για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων (ανέγερση οικοδομών, τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιχίων από σκυρόδεμα και βράχους, εκβραχισμό και διαφοροποίηση της μορφολογίας του ανάγλυφου του εδάφους) εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας, πληροφορήθηκα ότι η ιεραρχική προσφυγή που υποβλήθηκε από το δήμο Σωτήρας έχει απορριφθεί. Επιπρόσθετα, πληροφορήθηκα ότι η Πολεοδομική Αρχή μπορεί να ενεργήσει, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την ειδοποίηση επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, που προνοεί τη λήψη δικαστικών μέτρων για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε έχει απορριφθεί η εν λόγω ιεραρχική προσφυγή, αν ο δήμος Σωτήρας έχει καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που αναγράφεται στην ειδοποίηση επιβολής προστίμου και, σε αντίθετη περίπτωση, αν η Πολεοδομική Αρχή προτίθεται να ενεργήσει με βάση το άρθρο 48 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και να λάβει δικαστικά μέτρα για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.401, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή των επιδοτήσεων από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Όπως έχω πληροφορηθεί, η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στη μη καταβολή των κονδυλίων από την κυβέρνηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους στους οποίους οφείλεται η καθυστέρηση αυτή στην καταβολή των επιδοτήσεων στους δικαιούχους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.402, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση που αποστάλθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σε σχέση με τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2015 παρατίθενται στοιχεία σε σχέση με το μεταναστευτικό κύμα Κυπρίων στο εξωτερικό. Δυστυχώς, τα στοιχεία που παρατίθενται είναι πολύ περιορισμένα. Συγκεκριμένα, παρατίθενται στοιχεία μόνο για τα έτη 2010, 2011 και 2012.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το μεταναστευτικό κύμα από και προς την Κύπρο για τα έτη από το 2008 μέχρι και το 2014.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.403, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2014 (Αρ. Φακ. 23.01.055.121-2014) κατατέθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων κατάλογος που, υποτιθέμενα, περιλαμβάνει όλα τα κυβερνητικά κτίρια της επαρχίας Λευκωσίας και τους αντίστοιχους χώρους στάθμευσης αναπήρων τους. Πέραν του ότι ο κατάλογος είναι ελλιπής (λείπουν εκ πρώτης όψεως τα κυβερνητικά κτίρια του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Δημοσίων Έργων), η εικόνα που παρουσιάζεται όσον αφορά τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης αναπήρων σε κυβερνητικά κτίρια είναι αποκαρδιωτική. Υπενθυμίζω ότι, βάσει του άρθρου 21 της Εντολής 3/2011, όλες οι νέες οικοδομές οφείλουν να προσφέρουν 5% των διαθέσιμων χώρων στάθμευσής τους σε οχήματα ΑΜΕΑ και πρέπει να εφαρμόζεται μερικώς στα υφιστάμενα κτίρια η συγκεκριμένη εντολή. Με βάση τον ελλιπή πίνακα που έχει αποσταλεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυτή η εντολή δεν έχει τύχει ούτε μερικής εφαρμογής σε πολλά κυβερνητικά κτίρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, για να ρυθμίσει τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αναπήρων σε ΟΛΑ τα κυβερνητικά κτίρια σε ΟΛΗ την επικράτεια της ελεύθερης Κύπρου και ποια χρονοδιαγράμματα έχουν τεθεί για την επίτευξη του στόχου αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.405, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας για τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την παραγωγή και τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων από το 1993 μέχρι και το 2013. Έχω παρατηρήσει ότι τόσο η ανακύκλωση όσο και η κομποστοποίηση βρίσκονται σε στασιμότητα. Μετά τη θεαματική άνοδο από το 2009 μέχρι το 2011, η κρίση έφερε μείωση στο συνολικό παραγόμενο όγκο σκουπιδιών και στασιμότητα στην ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, λόγω περικοπών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την περαιτέρω μείωση του συνολικού όγκου σκουπιδιών και την ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.406, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2015, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.228 αναφορικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την επιτυχή αντιμετώπιση της προσβολής των φοινικόδεντρων από το αιγυπτιακό σκαθάρι, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Γεωργίας έχει λάβει μέτρα εξάλειψης και περιορισμού της εξάπλωσης του εντόμου καταρτίζοντας ετήσια σχέδια δράσης με βάση κοινοτική απόφαση. Τα σχέδια δράσης, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, βασίζονταν κυρίως στην εφαρμογή προληπτικών και θεραπευτικών ψεκασμών σε ευπαθείς φοινικιές με χημικά και βιολογικά μέσα, στην κοπή και απομάκρυνση προσβεβλημένων φοινικιών, στην υιοθέτηση και εφαρμογή φυτοϋγειονομικών όρων όσον αφορά τη διακίνηση και εισαγωγή φοινικοειδών, στη διαφώτιση και ενθάρρυνση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας των φοινικιών κ.ά. Παρά το ότι η εφαρμογή των σχεδίων δράσης έχει καταφέρει να περιορίσει σημαντικά τις ζημιές στις φοινικιές και παρ’ όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, τόσο από αρκετές τοπικές αρχές όσο και από ευαισθητοποιημένους πολίτες, δεν επιτεύχθηκε η εξάλειψη ή ο περιορισμός της εξάπλωσης του εντόμου. Η εξάπλωση του εντόμου, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, οφείλεται μεταξύ άλλων στο μεγάλο αριθμό και στη διάσπαρτη κατανομή των ξενιστών εκ των οποίων σημαντικός αριθμός βρίσκεται σε ιδιωτικές περιουσίες, στις οποίες το Τμήμα Γεωργίας δεν είχε τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. Καταληκτικά, η απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρει ότι ο μοναδικός τρόπος αποτελεσματικής προστασίας των φοινικιών είναι η λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων καταπολέμησης του εντόμου από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους. Υπάρχουν μάλιστα γεωπόνοι που ισχυρίζονται ότι υπάρχει ενδεχόμενο ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος να αρχίσει να επηρεάζει και άλλα είδη χλωρίδας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτική για όλους τους ιδιοκτήτες φοινικιών η ενδεδειγμένη από τις αρμόδιες αρχές καταπολέμηση του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου, ώστε να επιτευχθεί η οριστική εξαφάνισή του, αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να εξασφαλιστεί με νομοθετική ρύθμιση το δικαίωμα πρόσβασης των λειτουργών του Τμήματος Γεωργίας σε ιδιωτικές περιουσίες. Τέλος, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε αν υπάρχει βιολογικός τρόπος για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της εξάπλωσης του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.407, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2015, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.457 αναφορικά με τα έργα απαλλοτριώσεων για τα οποία αποφασίστηκε μερική ή ολική ανάκλησή τους, πληροφορήθηκα ότι μεταξύ των έργων απαλλοτριώσεων που ανακλήθηκαν μερικώς ή ολικώς περιλαμβάνονται και ο βιότοπος στη λίμνη Παραλιμνίου, καθώς και οι αλυκές Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο για τις εν λόγω περιοχές έγινε μερική ή ολική ανάκληση των απαλλοτριώσεων και στην περίπτωση της μερικής ανάκλησης σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η προστασία του βιότοπου της λίμνης Παραλιμνίου και των αλυκών Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.408, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.409, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχουν περάσει ήδη σχεδόν οκτώ χρόνια από το θάνατο του Σωτήρη Μουστάκα, ενός μεγάλου Κυπρίου καλλιτέχνη με εμβέλεια που ξεπέρασε τα όρια της Κύπρου. Όπως συνέβη και στην περίπτωση του άλλου μεγάλου θεατρανθρώπου που μεγαλούργησε εκτός Κύπρου, του Δημήτρη Ποταμίτη, φαίνεται πως ο Σωτήρης Μουστάκας τυγχάνει τιμής μετά θάνατον εκτός Κύπρου, παρά στην ιδιαίτερή του πατρίδα. Πρέπει μάλιστα να ξέρετε ότι έχει καταγραφεί επίσης η δράση του Σωτήρη Μουστάκα στον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο έχει τιμήσει τους μεγάλους θεατρανθρώπους Σωτήρη Μουστάκα και Δημήτρη Ποταμίτη, πώς προβάλλεται το έργο και η προσφορά τους και με ποιο τρόπο τιμάται η μνήμη τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.413, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής της Γενικής Συνομοσπονδίας Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών αναφορικά με τα αιτήματα του Παγκύπριου Συνδέσμου Κυλικειαρχών. Σύμφωνα με την επιστολή, τα αιτήματα του συνδέσμου αφορούν την επέκταση της περιόδου ισχύος της σύμβασης κυλικειαρχών και σχολικών εφοριών, κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, από τρία σε πέντε χρόνια, την καταβολή αποζημιώσεων από το καταβαλλόμενο ενοίκιο στις περιπτώσεις που, λόγω απρόβλεπτων και εξωγενών παραγόντων, το κυλικείο έχει απώλεια εισοδημάτων και εργασίας, την κλιμακωτή ισχύ εγγύησης σε χρονιαία βάση αναλόγως της δυναμικότητας του κυλικείου και τον καθορισμό συγκεκριμένου τύπου εγγράφου προσφοράς για την εκμετάλλευση του κυλικείου μεταξύ της σχολικής εφορίας και του κυλικειάρχη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Παγκύπριου Συνδέσμου Κυλικειαρχών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.414, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο, απαγορεύεται η απόρριψη κενών φυσιγγίων ή άλλων απορριμμάτων στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής κυνηγίου. Επίσης, πρόσωπο που κατέχει άδεια κυνηγίου κατά τη διάρκεια κάθε κυνηγετικής εξόρμησης οφείλει να κατέχει αριθμό κενών φυσιγγίων τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των φονευθέντων θηραμάτων που κατέχει. Σύμφωνα με το νόμο, πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις πιο πάνω διατάξεις είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες (£2.000) ή και στις δύο ποινές. Έχω γίνει αποδέκτης πολλών καταγγελιών αναφορικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τα άδεια φυσίγγια που εγκαταλείπονται από τους κυνηγούς σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες, αλλά και στα κρατικά δάση. Άποψή μου είναι το ότι θα μπορούσε το θέμα να ρυθμιστεί νομοθετικά με την εισαγωγή πρόνοιας που να υποχρεώνει τον αγοραστή να επιστρέφει τα άδεια φυσίγγια στο κατάστημα από όπου τα αγόρασε, προκειμένου να αγοράσει άλλα και να τύχει σχετικής έκπτωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να υιοθετήσει και να προωθήσει την πιο πάνω εισήγησή μου για νομοθετική ρύθμιση του θέματος των άδειων φυσιγγίων που αφήνονται στην ύπαιθρο και μολύνουν το περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.426, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο εργοστάσιο χυμών της ΣΕΓΙΔΕΠ στον Αστρομερίτη παρουσιάζονται συχνά περιστατικά διαρροής υγρών αποβλήτων σε παρακείμενο ρυάκι. Ένα τελευταίο τέτοιο περιστατικό παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της γύρω περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των υπηρεσιών του υπουργείου του, ώστε να σταματήσει η διαρροή αποβλήτων από το εργοστάσιο της ΣΕΓΙΔΕΠ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.427, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα απόβλητα του οινοποιείου Καμανταρένα στην περιοχή Κουτσούλης στο Πολέμι της επαρχίας Πάφου διοχετεύονται μέσω σωλήνα απορροής σε γειτονικά αγροτεμάχια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται έλος. Οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων καταγγέλλουν το περιβαλλοντικό έγκλημα, το οποίο προκαλεί δυσοσμία και ρύπανση του εδάφους και των νερών της περιοχής. Λόγω των αποβλήτων εμφανίζονται επίσης συχνά τρωκτικά και έντομα (κουνούπια).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πληροφορηθεί για το πρόβλημα που υπάρχει σχετικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων του οινοποιείου Καμανταρένα στο Πολέμι και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.434, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την ανησυχία και τον πανικό που προκαλούνται στους κατοίκους του δήμου Δερύνειας και των γύρω κοινοτήτων εξαιτίας της διενέργειας ασκήσεων από τον τουρκικό κατοχικό στρατό με αντιαρματικά όπλα στο πεδίο βολής Αγίου Μέμνονα, κοντά στην κατεχόμενη παραλία της Δερύνειας. Παρ’ όλο που οι ασκήσεις του κατοχικού στρατού φαίνεται ότι έχουν σταματήσει, η ανασφάλεια, ο φόβος και η αναταραχή εξακολουθούν να επικρατούν στο δήμο Δερύνειας, αφού οι δημότες ζουν σε απόσταση αναπνοής από το διαχωριστικό συρματόμπλεγμα και το πεδίο βολής του τουρκικού κατοχικού στρατού. Υπάρχει επίσης ανησυχία λόγω του ότι έχει παρατηρηθεί ότι μεταφέρθηκε αμμόχωμα, πιθανόν από παραλία της Δερύνειας, για επέκταση του πεδίου βολής. Προβληματισμός υπάρχει αναφορικά και με τους κάλυκες, τα βλήματα και τους πυραύλους και για το κατά πόσο αυτά καταλήγουν στη θάλασσα ή αλλού. Γι’ αυτό το λόγο ο δήμαρχος Δερύνειας ζήτησε να μεταβεί στην κατεχόμενη παραλία μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη και ειδικούς για τοπική επιθεώρηση των πιο πάνω περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αποτρέψει την περαιτέρω επέκταση του πεδίου βολής στον Άγιο Μέμνονα, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργούνται εξαιτίας της μεταφοράς αμμοχώματος από παραλία της Δερύνειας στο πεδίο βολής των Τούρκων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για αποτροπή της επανέναρξης των ασκήσεων του τουρκικού κατοχικού στρατού στο πεδίο βολής του Αγίου Μέμνονα, κοντά στην κατεχόμενη παραλία της Δερύνειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.441, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και του Προέδρου της Ρωσίας κ. Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράφηκε προκαταρκτική συμφωνία για την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, υπογράφηκε ένα μνημόνιο συμφωνίας με στόχο την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στην περιοχή Νταμπάα στη βόρεια Αίγυπτο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αποτραπεί η υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για κατασκευή πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στην Αίγυπτο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.443, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, η τουριστική βιομηχανία μέχρι το έτος 2005 κατέβαλλε τέλος 3% επί των ετησίων εισοδημάτων της ως εισφορά στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Θεωρήθηκε σκόπιμο για την πιο αποτελεσματική είσπραξη του τέλους αυτού, αλλά και για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων είσπραξης, όπως αυξηθεί ο ΦΠΑ από 5% σε 8%, με την υποχρέωση του κράτους να καλύψει με αυξημένη χορηγία από το 2006 και εντεύθεν τη συνεπακόλουθη μείωση στα εισοδήματα του ΚΟΤ με την κατάργηση του τέλους του 3%. Η χορηγία αυτή ανήρχετο για το έτος 2005 στις £14.000.000 ή €23.900.000 περίπου, ενώ οι εισπράξεις από το τέλος του 3% τον ίδιο χρόνο ήσαν £19.105.473 ή €32.643.611. Αξίζει να σημειωθεί εν προκειμένω ότι ο ΦΠΑ μειώθηκε προσωρινά από 8% σε 5% για στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας από την 1η Μαΐου 2009 μέχρι τις 30 Απριλίου 2010.

Παρακαλώ να ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για το σύνολο του ποσού που εισπράχθηκε από τις τουριστικές επιχειρήσεις για το τέλος του 3%, ποιο το ποσοστό συμμόρφωσης και αν αυτό το ποσό κατατέθηκε στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (τα τελευταία πέντε χρόνια).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.444, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει νομοθεσία που να καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης των νεκρών ζώων σε δημόσιες οδούς και αυτοκινητοδρόμους. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αρχή που είναι υπεύθυνη για την περισυλλογή νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των νεκρών ζώων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.446, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Αραδίππου έχει ζητήσει τις απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος αναφορικά με την έκδοση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης των αποθηκών και των εγκαταστάσεων χημικών και καταλοίπων στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου. Ενημερώθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διεξήγαγε στις εν λόγω εγκαταστάσεις στις 29 Ιανουαρίου 2015 διαπίστωσε ότι οι όροι που είχε θέσει στις δύο εταιρείες δεν έχουν τηρηθεί. Οι όροι, όπως πληροφορήθηκα, αφορούν μεταξύ άλλων τη δημιουργία φρεατίων, δεξαμενών κτλ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, παρ όλο που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι εργασίες κατασκευής τους, έχει ξεκινήσει η αποθήκευση αδρανών υλικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους όρους που έχει θέσει το Τμήμα Περιβάλλοντος στις δύο εταιρείες αναφορικά με τα έργα αποθηκών και εγκαταστάσεων χημικών και καταλοίπων στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, ποιοι από αυτούς τους όρους δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, αν το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει αποστείλει τις σχετικές του απόψεις στο δήμο Αραδίππου, καθώς και ποιες είναι αυτές. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις απόψεις των εμπλεκόμενων τμημάτων αναφορικά με την έκδοση τελικής έγκρισης των έργων αποθηκών και εγκαταστάσεων χημικών και καταλοίπων στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου και αν από την παράνομη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών προκύπτουν πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.449, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από επιστολή, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2015, που έλαβα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ως απάντηση σε δική μου επιστολή αναφορικά με την αύξηση των περιστατικών διαδικτυακής προβολής σκηνών βίας από ορισμένους κυνηγούς και επιδείξεις θηραμάτων (Αρ. Φακ. 45/92/7, 14/92/Α24), πληροφορήθηκα ότι, σε σχέση με το περιστατικό βασανισμό λαγού από κυνηγούς, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, κρίνοντας ότι το συγκεκριμένο ζώο, τη στιγμή εκείνη, βρισκόταν κάτω από ανθρώπινη επίβλεψη και έλεγχο, ζήτησαν από τον Αρχηγό Αστυνομίας να διερευνήσει την υπόθεση, με σκοπό να ασκηθεί δίωξη κατά των υπευθύνων. Παρ’ όλα αυτά, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ενημέρωσε τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ότι η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας προχώρησε στην έκδοση εξώδικων προστίμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των εξώδικων προστίμων που επιβλήθηκαν στους εν λόγω κυνηγούς, καθώς και για τους λόγους που η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας προχώρησε στην έκδοση εξώδικων προστίμων αντί στην άσκηση ποινικής δίωξης, όπως ήταν και η εισήγηση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.450, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στο κτίριο της Διανέλλειου Τεχνικής Σχολής Λάρνακας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το κτίριο εξακολουθεί να παραμένει εγκαταλειμμένο, με αποτέλεσμα να δέχεται βανδαλισμούς, να έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο και να έχει γεμίσει με τρωκτικά. Από παλαιότερες απαντήσεις των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού σε ερωτήσεις συνάδελφων βουλευτών πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εξακολουθεί να καταβάλλει το μίσθωμα, γιατί θεωρεί το χώρο του σχολείου απαραίτητο για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών της Λάρνακας σε νέες σχολικές μονάδες δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, το υπουργείο έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο Οικονομικών για την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης, ώστε να προωθήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για την απόκτηση του χώρου με απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να αποκατασταθεί η καθαριότητα του χώρου και να διασφαλιστούν η υγεία και η ασφάλεια των περιοίκων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να αξιοποιήσει το κτίριο της Διανέλλειου Τεχνικής Σχολής Λάρνακας, καθώς και για το ύψος του ετήσιου μισθώματος που καταβάλλεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.451, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με δύο επιστολές τους (επισυνάπτονται) προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη και τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2015, όλες οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εργαζομένους στην ΑΗΚ καταγγέλλουν ότι μέσα στους όρους για την εργοδότηση συμβούλων που θα καταρτίσουν τους όρους για το νομικό διαχωρισμό και την ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ περιλαμβάνεται και πρόνοια που αφορά την εκπόνηση μελέτης για τον τομέα του ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Νομίζω ότι ορθώς ισχυρίζονται οι εργαζόμενοι ότι ο Έφορος Αποκρατικοποιήσεων είναι αναρμόδιος να σχεδιάσει και να χαράξει πολιτική στον τομέα του ηλεκτρισμού. Αυτή η ευθύνη ανήκει -κατά την άποψή μου- στη ΡΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να διεκπεραιώσει την αποστολή αυτή μέσα από πολλές δυσκολίες και εμπόδια. Προφανώς δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων η πρόσληψη συμβούλων για θέματα όπως η χάραξη μίας εθνικής στρατηγικής για την ενέργεια, η διασφάλιση της επάρκειας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και η προστασία των καταναλωτών. Για τα πιο πάνω αρμόδιοι είναι -κατά την άποψή μου- η ΡΑΕΚ και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει ανατεθεί, μέσω των όρων του διαγωνισμού για την πρόσληψη συμβούλων, στον Έφορο Αποκρατικοποιήσεων η ανάληψη της διαμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας;

2. Πώς συνάδει αυτή η εξέλιξη με το ρόλο της ΡΑΕΚ;

3. Έχει ενημερωθεί η ΡΑΕΚ για αυτή την εξέλιξη και συναινεί

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.452, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εταιρεία “Scotforth Consultants Ltd” έχει υποβάλει αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου 2013 για ανέγερση πάρκου επιδείξεων με φώκιες σε περιοχή στο δήμο Παραλιμνίου. Όπως έχω πληροφορηθεί από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.010.04.099, στις 17 Μαΐου 2013 η αρμόδια πολεοδομική αρχή διατύπωσε αρνητικές απόψεις επί προκαταρκτικού ερωτήματος για τη δημιουργία δελφιναρίου, κολυμβητικών δεξαμενών και άλλων συμπληρωματικών χρήσεων στα ίδια τεμάχια όπου έχει υποβληθεί τώρα αίτημα για χορήγηση άδειας για ανέγερση πάρκου επιδείξεων με φώκιες. Η πολεοδομική αρχή θα μελετούσε την αίτηση και θα ετοίμαζε εμπεριστατωμένη έκθεση προς το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, αφού ολοκλήρωνε τις διαβουλεύσεις της, που κρίνονταν ουσιώδεις, με άλλους αρμόδιους φορείς και λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 50.423, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 1999, και με αρ. 46.884, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 1997, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η εισαγωγή στην Κύπρο, η κράτηση, η έκθεση και η χρησιμοποίηση κητοειδών για διάφορους σκοπούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η αίτηση για ανέγερση πάρκου επιδείξεων με φώκιες, αν έχουν ζητηθεί και ποιες είναι οι απόψεις των εμπλεκόμενων τμημάτων και φορέων και ποια είναι η απόφαση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, αφότου απευθύνθηκε στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η πολεοδομική αρχή έχει εξετάσει την προηγούμενη αίτηση που είχε υποβληθεί για χορήγηση άδειας για δημιουργία δελφιναρίου και ποια είναι η απόφασή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.453, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Εδώ και αρκετά χρόνια, παράλληλα με τη διεθνή κινητοποίηση για μείωση των βιομηχανικών ρύπων που ευθύνονται για τις κλιματικές αλλαγές, σε ορισμένα επιστημονικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Βρετανίας και αλλού αναπτύσσεται η θεωρία της γεωμηχανικής (Geoengineering). Η γεωμηχανική αφορά συγκεκριμένα στην επέμβαση στις κλιματολογικές συνθήκες με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Η πιο πρόσφατη, τα τελευταία είκοσι χρόνια, έκδοση της γεωμηχανικής ασχολείται με την ανάπτυξη τεχνικών που θα μειώσουν τις επιπτώσεις στο κλίμα της Γης από την αύξηση των θερμοκηπιακών αερίων. Στα πλαίσια της γεωμηχανικής προωθούνται διάφορα σχέδια, όπως παραδείγματος χάριν το γνωστό σχέδιο των αεροψεκασμών με σωματίδια αλουμινίου και βαρίου, που εμφανίζεται στους ουρανούς ως ύποπτες ουρές αεροψεκασμών, πιο γνωστά ως chemtrails. Σύμφωνα μάλιστα με την εφημερίδα “The Guardian”, η CIA και η NASA έχουν ήδη χρηματοδοτήσει σχετική έρευνα και το Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ οργανώνει τακτικά σχετικά σεμινάρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυπριακής κυβέρνησης επί του θέματος των πειραμάτων που αφορούν την τεχνητή διαμόρφωση των κλιματικών συνθηκών από τον άνθρωπο (γεωμηχανική). Η Βουλή δικαιούται να πληροφορηθεί αν η κυβέρνηση γνωρίζει για τη διενέργεια τέτοιων πειραμάτων στους κυπριακούς ουρανούς και αν τα έχει επιτρέψει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.454, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για το κόστος ανά επεισόδιο κάθε εκπομπής και σειράς του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (παραγωγής ΡΙΚ ή εξωτερικών συνεργατών), συμπεριλαμβανομένων των μισθών παρουσιαστών/ηθοποιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.455, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι και ποιοι είναι οι εν ενεργεία αξιωματούχοι οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη από το δημόσιο και ευρύτερο τομέα του δημόσιου (ημικρατικοί οργανισμοί) ταυτόχρονα με την όποια αμοιβή ή αντιμισθία τους. Επίσης, παρακαλώ όπως ενημερωθεί επισήμως η Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος της σύνταξης ενός εκάστου αξιωματούχου και για την αμοιβή ή αντιμισθία του. Παρακαλώ όπως στον κατάλογο συμπεριληφθούν πέραν των συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι και τα μέλη θεσμικών οργάνων (π.χ. Γενικός Ελεγκτής, Γενικός Εισαγγελέας, Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Νομική Υπηρεσία κ.ο.κ.), συμπεριλαμβανομένων και των ανώτερων αξιωματούχων της πολιτείας. Παρακαλώ επίσης όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε μέχρι σήμερα στους αξιωματούχους αυτούς μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τέλος, επειδή αρκετοί αξιωματούχοι έχουν δημόσια ανακοινώσει ότι επιστρέφουν τη σύνταξή τους στο δημόσιο, θα ήθελα να πληροφορήσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι και ποιοι έχουν εγγράφως και εμπράκτως επιστρέψει με εισφορά τη σύνταξή τους στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και ποιο είναι μέχρι σήμερα το συνολικό εισπραχθέν ποσό από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (ή τους ημικρατικούς οργανισμούς) από αυτές τις εισφορές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.458, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενημερωθεί για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου στο Άκκιουγιου και αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με το συντονισμό των ενεργειών και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έχει προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι ώστε να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία, για να υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση ESPOO για διασυνοριακή ρύπανση, που στοχεύει στην εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον στις περιπτώσεις που έργα ή δραστηριότητες σε ένα κράτος μέλος ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στο περιβάλλον ενός άλλου κράτους. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενημερωθεί για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε αναφορικά με την ετοιμασία της περιβαλλοντικής μελέτης για την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου και τη δημόσια διαβούλευση που ακολούθησε. Η περιβαλλοντική μελέτη, σύμφωνα με επιστολή της συμπροέδρου των Ευρωπαίων Πρασίνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ρεμπέκα Χαρμς, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2015, η οποία στάλθηκε στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Λακκοτρύπη αναφορικά με το θέμα, είναι σκανδαλώδης, αφού ετοιμάστηκε χωρίς να υπάρχει επαρκής επιτήρηση και με γοργές διαδικασίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.459, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω την άποψη ότι τόσο ο πεπαλαιωμένος υφιστάμενος στόλος οχημάτων όσο και τα οχήματα μεγάλου κυβισμού που χρησιμοποιούνται από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τους κρατικούς αξιωματούχους πρέπει να αντικατασταθούν σταδιακά με οχήματα μικρότερου κυβισμού, που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Έχω πληροφορηθεί ότι η Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου έχει εισηγηθεί η διαχείριση του στόλου των οχημάτων του κράτους να ανήκει εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το οποίο θα μπορεί να ελέγχει τις διαδρομές των οχημάτων αυτών και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. Σύμφωνα με την κ. Παναγιώτου, καλό θα ήταν να διατηρεί το τμήμα αρχείο των οχημάτων και των ελέγχων αυτών, ώστε να υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία για σκοπούς καταγραφής αποτελεσμάτων, μελέτης στατιστικών στοιχείων, καθώς και εύκολης ανάλυσης και γρήγορης εφαρμογής διορθωτικών μέτρων για λόγους οικονομικούς (εξοικονόμηση-παραγωγικότητα), περιβαλλοντικούς (κλιματική αλλαγή) και κοινωνικούς (διαφάνεια).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την αντικατάσταση του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου στόλου και των οχημάτων μεγάλου κυβισμού με οχήματα οικονομικότερα, μικρότερου κυβισμού, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια που αφορούν τις εκπομπές ρύπων και, αν ναι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντικατάστασης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, εάν όντως προτίθεται να προχωρήσει με την αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων, εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης των οχημάτων με ηλεκτρικά ή/και υβριδικά οχήματα. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν προτίθεται να υλοποιήσει την εισήγηση της κ. Παναγιώτου αναφορικά με τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων του κράτους από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.460, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα των φιλοζωικών οργανώσεων αναφορικά με την εξαίρεσή τους από την καταβολή του τέλους του πιστοποιητικού INTRA TRACES ύψους €34,17 που αφορά την αποστολή κάθε ζώου στο εξωτερικό. Θεωρώ το αίτημα των φιλοζωικών οργανώσεων δίκαιο, δεδομένης και της μείωσης του κονδυλίου που χορηγείται στις φιλοζωικές οργανώσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα των φιλοζωικών οργανώσεων αναφορικά με την εξαίρεσή τους από την καταβολή του τέλους του πιστοποιητικού INTRA TRACES.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.461, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2015, της διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης “Compassion in World Farming”, η οποία ασχολείται με τον τερματισμό της βιομηχανικής εκτροφής ζώων, καθώς και με τη βιώσιμη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, εκατομμύρια κτηνοτροφικά ζώα εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τρίτες χώρες για πάχυνση ή σφαγή κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, το 2014 εξήχθησαν πάνω από δύο εκατομ. ζώα στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, από τα οποία το ένα εκατομ. σε εμπόλεμες ζώνες. Η μεταφορά των ζώων γίνεται σε άθλιες συνθήκες και η διαδρομή μέχρι τον προορισμό τους φτάνει τα 4 000-5 000 χμ. Η ταλαιπωρία, οι άσχημες συνθήκες και η απάνθρωπη μεταχείριση καταλήγουν σε έναν επώδυνο θάνατο. Αίτημα της διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης “Compassion in World Farming” είναι όπως ο αρμόδιος υπουργός θέσει ζήτημα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, για να σταματήσει το εμπόριο ζωντανών ζώων με τρίτες χώρες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει το αίτημα της διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης “Compassion in World Farming” στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να σταματήσουν οι εξαγωγές ζώων για πάχυνση και σφαγή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να τεθούν σοβαροί περιορισμοί και έλεγχοι για αυτές τις περιπτώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.466, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.010.04.028 αναφορικά με τα μέτρα για άρση της παρανομίας του κτιρίου που κατασκευάζεται εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας Καστέλλαστην περιοχή Αγίου Τύχωνα στη Λεμεσό πληροφορήθηκα μεταξύ άλλων ότι […] Τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και Υπηρεσίες/Τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικών, επανειλημμένα κάλεσαν το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα, ως οικοδομική αρχή, να επιληφθεί του θέματος και να λάβει όλα τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα προς αποκατάσταση της νομιμότητας […]. Μεταξύ των μέτρων που λήφθηκαν, στις 13 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος στο κοινοτικό συμβούλιο του Αγίου Τύχωνα από λειτουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών και, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εσωτερικών, το όλο θέμα διαβιβάστηκε στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Στις 27 Αυγούστου 2014, όπως με ενημέρωσε με την απάντησή του ο υπουργός, ετοιμάστηκε από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού έκθεση πταίσματος, η οποία υποβλήθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα και παράλληλα ενημερώθηκε επί του θέματος και ο Γενικός Ελεγκτής. Ο Γενικός Εισαγγελέας ανέθεσε το χειρισμό της υπόθεσης σε ιδιώτη δικηγόρο. Όπως πληροφορήθηκα, οι οικοδομικές εργασίες στο υποστατικό έχουν συμπληρωθεί και το υποστατικό τέθηκε ήδη σε χρήση. Περαιτέρω, στην απάντησή του ο κ. Χάσικος ανάφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2014, ενέκρινε την παραχώρηση άδειας χρήσης κρατικής γης στο κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Τύχωνα, σύμφωνα με την αίτηση του κοινοτικού συμβουλίου Αγίου Τύχωνα για την κατά παρέκκλιση έγκριση πολεοδομικής άδειας με αρ. ΛΕΜ/0370/2014 για ανέγερση εστιατορίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εκ των υστέρων παραχώρηση άδειας χρήσης κρατικής γης στο κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Τύχωνα συνεπάγεται άρση της διαδικασίας που είχε ξεκινήσει στο δικαστήριο. Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την ημερομηνία κατά την οποία ο ιδιώτης δικηγόρος καταχώρισε την υπόθεση εναντίον του κοινοτικού συμβουλίου στο δικαστήριο, αν όντως η καταχώριση της υπόθεσης προηγήθηκε της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ουσιαστικά την αθώωση του κοινοτικού συμβουλίου, επιβραβεύοντας το παράλληλα με την κατά παρέκκλιση έκδοση πολεοδομικής άδειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.469, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από κάτοικους της περιοχής ότι ο δήμος Πέγειας προχώρησε σε καύση διάφορων κλαδιών και αδρανών υλικών στον Κόλπο των Κοραλλίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τη φύλαξη του χώρου όπου τοποθετούνται αδρανή υλικά και κλαδιά έχει ο δήμος Πέγειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για τη δημιουργία αυτού του χώρου από το δήμο Πέγειας, αν έχουν ληφθεί οι σχετικές άδειες, αν έχουν καταγραφεί συχνές πυρκαγιές στο χώρο αυτό, καθώς και αν έχουν γίνει μετρήσεις της ρύπανσης της ατμόσφαιρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.470, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι παραμένουν κενές οι θέσεις διευθυντή δύο αποχετευτικών συμβουλίων και, δεδομένης της εξέλιξης της δικαστικής υπόθεσης σε σχέση με το Συμβούλιο Αποχετεύσεωv Πάφου, οι κενές θέσεις αναμένεται να αυξηθούν στις τρεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να αποπαγοποιήσει τις συγκεκριμένες θέσεις ή αν προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή το εκπονημένο σχέδιο για ενοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα συμβούλια υδατοπρομήθειας και τα συμβούλια αποχετεύσεων στα πλαίσια της γενικότερης μεταρρύθμισης της δημόσιας και ευρύτερης δημόσιας υπηρεσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.471, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος μέσω του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων αγόρασε υπηρεσίες από κοινοπραξία, στην οποία συμμετείχε και η PricewaterhouseCoopers, για εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για πιθανή ενοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν τα συμβούλια αποχετεύσεως και τα συμβούλια υδατοπρομήθειας (αρ. προσφοράς 19/2005). Συγκεκριμένα, η μελέτη εξέταζε την ενοποίηση των συμβουλίων ύδρευσης και αποχέτευσης στις πόλεις της Λευκωσίας, της Λεμεσού και της Λάρνακας. Η μελέτη παραδόθηκε το Μάρτιο του 2007 στον τότε υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως προμελέτη, αναμένοντας την έγκρισή του για συνέχιση των εργασιών και εκπόνηση της μελέτης κόστους-κέρδους.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η συγκεκριμένη μελέτη, καθώς και αν υπάρχει πρόθεση να δοθούν οδηγίες για συνέχισή της, δεδομένων των υπό μελέτη μεταρρυθμίσεων στη δημόσια και ευρύτερη δημόσια υπηρεσία, ίσως με διεύρυνσή της, ώστε να περιλαμβάνει και τα αντίστοιχα συμβούλια της Πάφου και της Αμμοχώστου. Παρακαλώ επίσης όπως η συγκεκριμένη μελέτη κοινοποιηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.472, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι ακόμη δεν έχει διοριστεί αντικαταστάτης του τρίτου μέλους του συμβουλίου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Υπενθυμίζω ότι ο τέως αντιπρόεδρος της ΡΑΕΚ, ο κ. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, παραιτήθηκε από τη θέση του στις 10 Νοεμβρίου 2014, αλλά η παραίτησή του έγινε αποδεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο μόλις στις 15 Ιανουαρίου 2015. Αντιλαμβάνομαι πως ο μη διορισμός τρίτου μέλους στο συμβούλιο δημιουργεί πολλές δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία της Αρχής.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης της συγκεκριμένης κενής θέσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.473, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει παραδώσει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της για το 2015 από τον Ιούνιο του 2014. Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το έτος 2015

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.474, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εκτίμηση της αξίας της κρατικής δασικής γης στο Κάβο Γκρέκο στην Αγία Νάπα που παραχωρήθηκε στην εταιρεία “Ayia Napa Forest Golf Ltd” για σκοπούς δημιουργίας γηπέδου γκολφ. Παρακαλώ επίσης όπως με ενημερώσετε για τη συνολική έκταση της γης που παραχωρήθηκε, για το ύψος του μισθώματος ανά έτος, καθώς και αν η εταιρεία έχει καταβάλει τα οφειλόμενα για όλα τα έτη από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη σύμβαση μίσθωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.475, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη αλληλογραφία που είχα με το δήμο Έγκωμης αναφορικά με παράπονο που είχα λάβει από πολίτη του δήμου σχετικά με εγκαταστάσεις δεξαμενών υγραερίου στην οδό Νέας Έγκωμης, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης της εντολής 2/2011, με την οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση δεξαμενών υγραερίου στα σύνορα τεμαχίων. Σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΚΔΠ 530/2010), επιτρέπονται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις ακόμα και στα σύνορα τεμαχίων με οικοδομές, υπό κατασκευαστικές προϋποθέσεις. Όπως είναι σαφές, τα δύο αυτά νομοθετικά πλαίσια συγκρούονται. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να τροποποιήσει την εντολή 2/2011 και αν πιστεύει ότι είναι ορθότερο, για να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των πολιτών, να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης των κανονισμών, έτσι ώστε η εγκατάσταση δεξαμενών υγραερίου να μην επιτρέπεται στα σύνορα τεμαχίων με οικοδομές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.476, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν λειτουργούν στην Κύπρο αραβόφωνα σχολεία δημοτικής ή/και μέσης εκπαίδευσης, αν ελέγχεται το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης και τα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων αυτών και ειδικότερα αν έχει διασφαλιστεί ότι δεν προάγονται σε αυτά ιδέες ισλαμικού φανταμενταλισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.477, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με αφορμή το σκάνδαλο που προέκυψε με τις υπερχρεώσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου και τις ζημιές που προέκυψαν στο δημόσιο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα συμβούλια αποχετεύσεων διαθέτουν μηχανισμούς διαχείρισης και ελέγχου των συμβάσεων κατά το στάδιο υλοποίησής τους και κατά πόσο αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται και ελέγχουν τις συμβάσεις διαθέτουν τεχνική επάρκεια και αμεροληψία. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο ορθός έλεγχος και η εφαρμογή των συμβάσεων που διαχειρίζονται τα συμβούλια αποχετεύσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.478, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.03.300, αναφορικά με:

1. την ετήσια άδεια χρήσης δασικής γης στη Λευκωσία που παραχωρήθηκε σε εταιρεία η οποία είχε ανεγείρει σε παρακείμενη γη ξενοδοχειακή μονάδα έναντι ενοικίου,

2. τις οφειλές της εταιρείας, που ανέρχονταν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Τμήματος Δασών, σε €1.489.318 και

3. την προώθηση του θέματος στο Γενικό Εισαγγελέα για λήψη νομικών μέτρων προς είσπραξη του οφειλόμενου ποσού

πληροφορήθηκα ότι η δίκη για την αγωγή που καταχώρισε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ορίστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2014.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η εκδίκαση της πιο πάνω υπόθεσης, ποια είναι η απόφαση του δικαστηρίου και ποιες είναι οι συνολικές οφειλές της εταιρείας προς το κράτος μέχρι σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.479, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.03.670, αναφορικά με την αναστήλωση της εκκλησίας του Αγίου Μάμα στο Νέο Χωριό Πάφου, καθώς και τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της διάσωσης της εκκλησίας και την προστασία της από αρχαιοκάπηλους, πληροφορήθηκα ότι η εκκλησία του Αγίου Μάμα δεν είχε ακόμα κηρυχθεί αρχαίο μνημείο. Η διαδικασία, όπως με πληροφορούσε ο υπουργός, βρισκόταν στο τελικό στάδιο και, μόλις η διαδικασία θα ολοκληρωνόταν, θα συμπεριλαμβάνονταν οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ώστε να ξεκινούσε ο καθαρισμός και η συντήρηση των υφιστάμενων ερειπίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κήρυξης της εκκλησίας του Αγίου Μάμα ως αρχαίου μνημείου και αν θα συμπεριληφθούν οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2016, ώστε να ξεκινήσει άμεσα ο καθαρισμός και η συντήρηση των υφιστάμενων ερειπίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.480, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.04.052, αναφορικά με τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών και τα αποτελέσματα της διερεύνησης σε σχέση με το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας LEFCO, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ανέθεσε στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας την πλήρη διερεύνηση του τρόπου διαχείρισης της σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της CYTA και της SELEX-SI για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τον έλεγχο του νέου συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας LEFCO, καθώς και του ενδεχομένου διάπραξης πειθαρχικών ή άλλων παραπτωμάτων από όλα τα πρόσωπα που είχαν ρόλο ή εμπλοκή στο χειρισμό της υπόθεσης. Όπως ενημερώθηκα από την απάντηση του υπουργού, η ακροαματική διαδικασία είχε ολοκληρωθεί, είχαν κατατεθεί οι τελικές αγορεύσεις των δύο μερών και αναμενόταν το επόμενο στάδιο, που αφορά την έκδοση απόφασης εκ μέρους του διαιτητή. Παρ’ όλα αυτά, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, λόγω του ότι κατείχε προηγουμένως τη θέση του διευθυντή του Τμήματος Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και εκ της θέσεως αυτής είχε εκφράσει απόψεις ως προς τη διαχείριση και τον τερματισμό της πιο πάνω σύμβασης, εισηγήθηκε όπως για λόγους δεοντολογίας υποβληθεί πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε η εν λόγω έρευνα να ανατεθεί σε άλλο άτομο/υπηρεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ανατεθεί η εν λόγω έρευνα σε άλλο άτομο και ποιο είναι αυτό. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν υπάρχουν νεότερες εξελίξεις επί της διερεύνησης της υπόθεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.481, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Υγείας έχει αναθέσει στο Γενικό Χημείο του Κράτους και στο Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού την υλοποίηση του έργου Εθνική έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου. Όπως πληροφορήθηκα, θα καταγραφούν τα στοιχεία κατανάλωσης τροφίμων από τους Κύπριους πολίτες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων, ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση της έκθεσης του κυπριακού πληθυσμού σε χημικούς και άλλους κινδύνους μέσω της τροφής. Σκοπός της έρευνας είναι η εναρμονισμένη συλλογή στοιχείων κατανάλωσης τροφίμων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το όλο έργο, όπως πληροφορήθηκα, θα άρχιζε το Δεκέμβριο του 2014 και θα ολοκληρωνόταν το Φεβρουάριο του 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ξεκινήσει η πιο πάνω έρευνα και η καταγραφή των στοιχείων κατανάλωσης τροφίμων από τους Κύπριους πολίτες, πόσο υπολογίζεται το κόστος του πιο πάνω έργου και αν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.482, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου προειδοποιεί ότι, όπως έχει σήμερα η κατάσταση κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας (Φοινικούδες-λεωφόρος Πιαλέ Πασιά), είναι αδύνατο να ανταποκριθεί, σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού. Είναι προφανές ότι η παράνομη στάθμευση και η τοποθέτηση καρεκλών και τραπεζιών στους διαδρόμους πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων και των ασθενοφόρων καθιστούν αδύνατη την έγκαιρη προσέγγιση στο χώρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την έκταση του προβλήματος και για τα μέτρα που προτίθεται να προωθήσει προς επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.483, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί Κύπριοι εξακολουθούν την εποχή της άνοιξης να εκδράμουν στους αγρούς και να συλλέγουν διάφορα είδη αγριόχορτων. Παρατήρησα όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις η δραστηριότητα αυτή λαμβάνει χώρα σε καλλιεργημένα χωράφια με διάφορα ψυχανθή και δημητριακά, τα οποία δυστυχώς οι γεωργοί ψεκάζουν με διάφορα ζιζανιοκτόνα και άλλα τοξικά χημικά σκευάσματα. Έχω παρατηρήσει επίσης ότι οι γεωργοί δεν είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν σήμανση στο φρεσκοψεκασμένο αγρό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τοξικές χημικές ουσίες να μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει αναλύσεις για τα υπολείμματα τοξικών ουσιών σε εδώδιμα αγριόχορτα και, εάν το πρόβλημα είναι υπαρκτό, αν προτίθεται να προωθήσει νομοθεσία που να υποχρεώνει τους γεωργούς να σηματοδοτούν τους αγρούς στους οποίους έχει γίνει ψεκασμός.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.484, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου σε ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.04.217, αναφορικά με το σύστημα πυροπροστασίας του καταστήματος JUMBO που βρίσκεται επί της οδού Αβραάμ Αντωνίου στη Λακατάμια, πληροφορήθηκα ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου μπορεί, ύστερα από παράκληση της αρμόδιας αρχής ή και αυταπάγγελτα, να εξετάσει από απόψεως πυροπροστασίας τις μελέτες των σχεδίων νεοανεγειρόμενων ή διαρρυθμιζόμενων οικοδομών, καθώς και όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή επεκτάσεις τους. Όπως πληροφορήθηκα από την απάντηση του υπουργού, είχε ζητηθεί από το διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να προβεί σε αυτεπάγγελτο έλεγχο του καταστήματος JUMBO στη Λακατάμια και, σε περίπτωση που διαπιστωνόταν ότι αυτό δεν πληρεί τα κριτήρια πυρασφάλειας, να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει διενεργήσει έλεγχο στο κατάστημα JUMBO στη Λακατάμια και ποια είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.485, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2014, του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.03.319, αναφορικά με τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε δίκυκλα οχήματα (μοτοσικλέτες), πληροφορήθηκα ότι με βάση τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς του 1984, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν έκτοτε, οχήματα που εμπίπτουν στις κατηγορίες L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e δε συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες οχημάτων που υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας. Όπως πληροφορήθηκα από την απάντηση του υπουργού, τα κράτη μέλη δύνανται να επεκτείνουν την απαίτηση του περιοδικού ελέγχου και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων, πέρα από αυτές που καθορίζονται σε αυτή, κάτι που έπραξε ήδη η Ιταλία και η Ελλάδα. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με την απάντηση, μελετούσε την προοπτική να εντάξει στον τεχνικό έλεγχο και τα δίκυκλα, καθώς και άλλες κατηγορίες οχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί και αν έχει αποφασιστεί η ένταξη των δίκυκλων και άλλων οχημάτων στις κατηγορίες οχημάτων για τις οποίες είναι υποχρεωτική η διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.487, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.680, αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων/έργων που συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια, πληροφορήθηκα ότι η υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος 2012 βρισκόταν σε εξέλιξη, με ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων την 30ή Ιουνίου 2014. Το τελικό ποσοστό απορροφητικότητας, όπως ανέφερε στην απάντησή του ο υπουργός, θα μπορούσε να δοθεί μετά από την ολοκλήρωση των καθορισμένων ελέγχων και αυτό αναμενόταν να ξεπεράσει το 90% σε μέσο όρο και για τα τέσσερα ευρωπαϊκά ταμεία αλληλεγγύης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ολοκληρωθεί οι καθορισμένοι έλεγχοι και ποιο είναι το ποσοστό απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών κονδυλίων για το Ετήσιο Πρόγραμμα 2012.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.490, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Φίλιππου Πατσαλή, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2015, σε ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.010.04.073 αναφορικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το υπουργείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παροχής έγκαιρης ιατρικής βοήθειας στην περιοχή του Τροόδους κατά την καλοκαιρινή περίοδο πληροφορήθηκα ότι, όσον αφορά την κάλυψη της περιοχής Τροόδους με ασθενοφόρο κατά την καλοκαιρινή περίοδο, το Υπουργείο Υγείας έχει ετοιμάσει μελέτη κάλυψης όλων των ορεινών περιοχών. Μέρος της μελέτης, όπως πληροφορήθηκα, αφορά και την τοποθέτηση ασθενοφόρου σε εικοσιτετράωρη βάση στην περιοχή Καρβουνά επιπρόσθετα από τα δύο ασθενοφόρα του Νοσοκομείου Κυπερούντας. Όπως με ενημέρωσε με την απάντησή του ο υπουργός, η μελέτη δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να υλοποιηθεί, αφού δεν έχει εγκριθεί το κονδύλι για την πρόσληψη των είκοσι τεσσάρων διασωστών-πληρώματος των ασθενοφόρων στον προϋπολογισμό των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Όπως πληροφορήθηκα, έχουν ήδη προσληφθεί είκοσι τέσσερις νοσηλευτές για το σκοπό αυτό και έχουν δημιουργηθεί/εξοπλιστεί τέσσερις σταθμοί ασθενοφόρων, οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω έλλειψης προσωπικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη σχετική μελέτη και να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του αναφορικά με την κάλυψη της ορεινής περιοχής Τροόδους με ασθενοφόρα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.491, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2015, σε ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.010.04.159 αναφορικά με την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία Όλων των Προσώπων από τις Εξαναγκαστικές Εξαφανίσεις (που είναι γνωστή ως “Σύμβαση για τους Αγνοουμένους”) πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εξωτερικών υπέβαλε πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να προχωρήσει σε κυρωτικό νομοσχέδιο. Την 1η Νοεμβρίου 2013 το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του (αρ. 75.713), ενέκρινε την πρόταση και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εξωτερικών να ετοιμάσει, σε συνεργασία με το Γενικό Εισαγγελέα, κυρωτικό νομοσχέδιο. Όπως ενημερώθηκα από την απάντηση του υπουργού, μετά από νομοτεχνική εξέταση του κειμένου της σύμβασης, προέκυψε ότι οι πρόνοιες του κειμένου είναι πολυσύνθετες και προβλέπουν σημαντικό αριθμό τροποποιήσεων και αλλαγών, τόσο νομοθετικών όσο και θεσμικών, στις οποίες θα πρέπει να προβεί ένα κράτος, ούτως ώστε να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με την απάντηση του κ. Κασουλίδη, προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα συνεπάγονται όμως οικονομική επιβάρυνση. Στο παρόν στάδιο οι πρόνοιες της σύμβασης εξετάζονται με προσοχή από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιοι ήταν οι λόγοι καθυστέρησης στη λήψη της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για την ετοιμασία κυρωτικού νομοσχεδίου, δεδομένου ότι η σύμβαση υπογράφτηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2007;

2. Ποιες είναι οι οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από την κύρωση της σύμβασης;

3. Ποιες είναι οι νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις που προωθούνται;

4. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξέταση των προνοιών της σύμβασης;

5. Δεδομένου ότι έχει υπογραφτεί η σύμβαση, μπορεί να επέλθει οποιαδήποτε τροποποίηση;

                   6. Πότε αναμένεται να προωθηθεί το κυρωτικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.492, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με απάντησή του, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2015, σε ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.010.04.014 αναφορικά με τον τερματισμό της παράνομης λειτουργίας υπαίθριου μπαρ στην περιοχή Ασπρόκρεμμου-Πόλης Χρυσοχούς, πλησίον του ξενοδοχείου “Άνασσα”, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης με πληροφόρησε ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, στις 9 Οκτωβρίου 2014, απέστειλε στους ιδιοκτήτες του τεμαχίου “ειδοποίηση επιβολής”, δυνάμει του άρθρου 46 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για τερματισμό της υφιστάμενης χρήσης και απομάκρυνση/κατεδάφιση των μη αδειούχων κατασκευών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, μετά την αποστολή ειδοποίησης επιβολής στους ιδιοκτήτες του τεμαχίου, έχει τερματιστεί η υφιστάμενη χρήση και έχουν απομακρυνθεί/κατεδαφιστεί οι μη αδειούχες κατασκευές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.501, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντητική επιστολή του Αρχηγείου Αστυνομίας, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2015, αναφορικά με την αύξηση των περιστατικών διαδικτυακής προβολής σκηνών βίας από ορισμένους κυνηγούς και επίδειξης των νεκρών θηραμάτων (συγκεκριμένα, αναφορικά με περιστατικό παγίδευσης, βασανισμού και θανάτωσης αλεπούς από κυνηγούς) πληροφορήθηκα ότι είχαν δοθεί οδηγίες για διερεύνηση της υπόθεσης από τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Επαρχίας Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνηθεί η πιο πάνω υπόθεση και αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις εναντίον των ιθυνόντων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.502, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διαδικασία εξέτασης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2015 κατατέθηκε από το Ταμείο Θήρας, στις 11 Δεκεμβρίου 2014, επιστολή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, η οποία αναφερόταν μεταξύ άλλων στο θέμα της εκτροφής περδικιών. Συγκεκριμένα, όπως αναφερόταν στην επιστολή, η εκτροφή περδικιών από κυνηγετικούς συλλόγους και μεμονωμένα άτομα θα γίνεται βάσει κανονισμών, που έχουν ήδη σταλεί, από τις 11 Νοεμβρίου 2014, στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η νομοτεχνική επεξεργασία των κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.503, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι τα πλείστα προγράμματα πληροφορικής σε όλο τον εξοπλισμό που παρέχεται ή χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προέρχονται από μία μόνο εταιρεία. Σημειώνεται ότι αυτό το ηλεκτρονικό μονοπώλιο ξεκινά από πολύ νωρίς, αφού τα παιδιά από μικρή ηλικία εκπαιδεύονται μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων, τα οποία, ομολογουμένως, είναι τα πλέον διαδεδομένα στην αγορά. Υπάρχει όμως ο ισχυρισμός ότι έτσι αποκλείονται εξ ορισμού από το στάδιο των όρων της προσφοράς άλλες επιλογές, οι οποίες είναι επίσης αξιόλογες και κατ’ επέκταση συντείνουν στην ανάπτυξη της πληροφορικής, ειδικά στη γεωγραφική περιοχή που χρησιμοποιούνται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως ήδη από το στάδιο των όρων των προσφορών (δημόσια σύμβαση) τίθενται περιορισμοί σε ό,τι αφορά τα λογισμικά προγράμματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.504, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2014, του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.595, αναφορικά με την απομάκρυνση των υαινών από τις εγκαταστάσεις του Melios Pet Centre Ltd, καθώς και για τις αναδιατάξεις που θα έπρεπε να γίνουν στο ζωολογικό κήπο, σύμφωνα με τη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, πληροφορήθηκα ότι ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας έχει προχωρήσει σε αναδιατάξεις στο ζωολογικό κήπο, αλλά για κάποιες από αυτές τις αναδιατάξεις θα έπρεπε πρώτα να εξασφαλιστεί έγκριση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, η οποία ήταν υπό εξέταση. Αναφορικά με τις ύαινες που διαβιούν στο λεγόμενο ζωολογικό κήπο”, όπως πληροφορήθηκα από την απάντηση του υπουργού, ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας πρότεινε χώρο για μετεγκατάστασή τους σε νέο παρακείμενο τεμάχιο γης, για το οποίο υπέβαλε νέα μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον. Μετά από εξέταση της μελέτης από τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητήθηκε η υποβολή στο Τμήμα Περιβάλλοντος πρόσθετων στοιχείων/σχεδίων. Ωστόσο, ο αιτητής δεν προχώρησε σε οιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες, με αποτέλεσμα το θέμα να παραμείνει στάσιμο. Όπως πληροφορήθηκα, μέχρι την εφαρμογή των προνοιών της πολεοδομικής νομοθεσίας από μέρους του ενδιαφερόμενου, δόθηκε στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας οριστικό χρονοδιάγραμμα δύο μηνών, για να συμμορφωθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα προχωρήσουν στη λήψη των προβλεπόμενων από την κτηνιατρική νομοθεσία μέτρων. Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι οι ύαινες εξακολουθούν να βρίσκονται στο λεγόμενο ζωολογικό κήποκαι δεν έχουν μετεγκατασταθεί σε νέο χώρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την οριστική μετακίνηση των υαινών από το ζωολογικό κήπο. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν τηρηθεί οι πρόνοιες της πολεοδομικής νομοθεσίας από μέρους του ενδιαφερόμενου και, σε αντίθετη περίπτωση, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον του ιδιοκτήτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.505, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Μυλικουρίου εντός του 2013 απέστειλε επιστολή στο Τμήμα Περιβάλλοντος αναφορικά με τη δημιουργία πράσινου σημείου σε χώρο που βρίσκεται στο δρόμο Πεδουλά-Μυλικουρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Μυλικουρίου για δημιουργία πράσινου σημείου και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να ενταχθεί η δημιουργία του στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.510, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το νόμο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων και συγκεκριμένα το άρθρο 44 αυτού, απαγορεύεται η χρήση ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές θηραμάτων ή άγριων πτηνών είτε εφ’ εαυτών είτε με τη συνδρομή ή χρήση οποιουδήποτε μέσου. Το θέμα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ του νόμου, ρυθμίζεται εξώδικα με την επιβολή προστίμου ύψους €350.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των καταγγελιών που έγιναν αναφορικά με τη χρήση ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές θηραμάτων ή άγριων πτηνών και το ύψος των ποσών που εισπράχθηκαν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου (2012).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.513, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από ανακοίνωση της οργάνωσης ΚΙΣΑ, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2015, για την απέλαση μετανάστη ο οποίος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κακοποιήθηκε από μέλη της αστυνομίας στις 20 Φεβρουαρίου 2015. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο μετανάστης απελάθηκε με συνοπτικές διαδικασίες, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης και ενώ υπήρχε αυτόπτης μάρτυρας έτοιμη να καταθέσει εναντίον των συγκεκριμένων αστυνομικών. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο μετανάστης χτυπήθηκε και στη συνέχεια συνελήφθη από μέλη της αστυνομίας σε δρόμο στη Λευκωσία, ενώ γυναίκα αυτόπτης μάρτυρας που είδε τα όσα διαδραματίστηκαν ενημέρωσε τηλεφωνικά την ΚΙΣΑ, δηλώνοντας ότι η βία που ασκήθηκε εναντίον του μετανάστη ήταν εντελώς αδικαιολόγητη, βάναυση και αυθαίρετη, αφού ο μετανάστης ούτε προσπάθησε να διαφύγει ούτε έφερε αντίσταση στη σύλληψή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους ο συγκεκριμένος μετανάστης απελάθηκε πριν από την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης, αν η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται και αν έχει διασφαλιστεί η επιστροφή του θύματος, για να καταθέσει, καθώς και αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον των εμπλεκόμενων μελών της αστυνομίας.

Τέλος, με αφορμή το πιο πάνω περιστατικό, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και αρχών, ώστε να αποτρέπεται η απέλαση μαρτύρων ή/και θυμάτων που εμπλέκονται σε θέματα που βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.514, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους όρους της άδειας απόρριψης υγρών αποβλήτων από τα χοιροστάσια Αφοί Νεοφύτου στις δεξαμενές λυμάτων βόρεια του εργοστασίου Ξενόπουλος στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς-Παλιομετόχου. Επίσης, θα ήθελα να πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν επιτρέπεται η απόρριψη σε αυτές τις δεξαμενές οικιακών λυμάτων, αποβλήτων ελαιοτριβείων ή κοπριών από πτηνοτροφεία, καθώς και αν ελέγχονται οι όροι λειτουργίας τους από λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος, δεδομένου ότι αυτές βρίσκονται εντός της ζώνης που εποπτεύεται από τις δυνάμεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.515, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμο, παρέχεται το δικαίωμα παραχώρησης πρόσθετων μονάδων στους άντρες εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν τη στρατιωτική θητεία τους στην Εθνική Φρουρά για σκοπούς προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας από την 1η Ιανουαρίου, όταν συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία στην Εθνική Φρουρά. Επιπρόσθετα, με βάση την ίδια νομοθεσία, ο υπουργός καθορίζει τη διαδικασία της πρόσκλησης και κατάταξης όσων καλούνται να υπηρετήσουν θητεία με διάταγμα. Σημειώνεται ότι, με βάση τα διατάγματα που μέχρι στιγμής εξεδόθησαν, καλούνται για στράτευση μόνο άρρενες πολίτες.

Υπό το φως πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η προαναφερθείσα μοριοδότηση θα εφαρμοστεί και για γυναίκες εκπαιδευτικούς που ενδεχομένως θα κληθούν να υπηρετήσουν, εφαρμόζοντας τους κυπριακούς και ευρωπαϊκούς νόμους για την ίση αντιμετώπιση των φύλων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.516, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του κτιρίου της ΣΠΕΛ που βρίσκεται απέναντι από την Πύλη Αμμοχώστου, ώστε να προχωρήσει η στέγαση των έργων τέχνης της κρατικής συλλογής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.517, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2015, με θέμα Εκμίσθωση γης από την κυβέρνηση εντός περιοχών ‘Natura 2000’”, πληροφορήθηκα ότι, σύμφωνα με τους περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Γης) Κανονισμούς, όταν η εκμίσθωση αφορά κρατική δασική γη (εντός ή εκτός δικτύου “Natura 2000”), η αίτηση γίνεται στο διευθυντή του Τμήματος Δασών, ο οποίος, προτού προωθήσει εισήγηση για εκμίσθωση και ιδίως όταν η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο “Natura 2000”, στην εξέταση του αιτήματος καλεί το Τμήμα Περιβάλλοντος ή/και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας να εκφέρουν απόψεις. Σε περίπτωση που κριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η συγκεκριμένη εκμίσθωση έχει σοβαρές επιπτώσεις στους οικοτόπους, τότε η εισήγηση προς την Υπουργική Επιτροπή είναι όπως το αίτημα απορριφθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες οι αρμόδιες υπηρεσίες έκριναν ότι η εκμίσθωση κρατικής γης εντός του δικτύου “Natura 2000” θα μπορούσε να εγκριθεί και η Υπουργική Επιτροπή ενέκρινε την τελική εκμίσθωση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.518, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο προϋπολογισμός που διέθετε το κράτος για την αγορά έργων τέχνης από εκθέσεις Κυπρίων καλλιτεχνών για τη συλλογή της Κρατικής Πινακοθήκης έχει μειωθεί με την πάροδο των χρόνων από τις 250.000 στις 50.000. Με αυτό το ελάχιστο ποσό καλείται η Επιτροπή Αγοράς Έργων Τέχνης να επιλέξει κάθε χρόνο έργα από όλη την Κύπρο αντιπροσωπευτικά της καλλιτεχνικής παραγωγής, για να εκτεθούν στην Κρατική Πινακοθήκη. Αποτέλεσμα αυτής της εξαιρετικά σημαντικής μείωσης του κονδυλίου είναι όχι μόνο η Κρατική Πινακοθήκη να μην έχει αντιπροσωπευτικά έργα της περιόδου αυτής, αλλά και οι καλλιτέχνες να μην τυγχάνουν οικονομικής στήριξης από το κράτος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να αυξήσει το σχετικό κονδύλι του προϋπολογισμού για το έτος 2016, έτσι ώστε η Επιτροπή Αγοράς Έργων Τέχνης να μπορεί να επιλέξει έργα αντιπροσωπευτικά της καλλιτεχνικής αυτής περιόδου για τον επόμενο χρόνο και παράλληλα να στηριχθούν οικονομικά οι Κύπριοι καλλιτέχνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.519, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.030 αναφορικά με καταγγελία που έλαβα για ροή υγρών που προέρχονται από το νοσοκομείο Λεμεσού και καταλήγουν σε κανάλι ομβρίων υδάτων, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος διενήργησε επιτόπου επιθεώρηση στο χώρο γύρω από το νοσοκομείο Λεμεσού και έγινε δειγματοληψία από επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος και τα δείγματα στάλθηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, προκύπτει θέμα μη ικανοποιητικής χλωρίωσης στο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, με βάση τα ευρήματα στάλθηκε επιστολή στο διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, ώστε να προχωρήσει στον άμεσο τερματισμό της απόρριψης στον αγωγό ομβρίων υδάτων, στην εξεύρεση επιπλέον κατάλληλων χώρων/καλλιεργειών για άρδευσή τους με την περίσσεια ποσότητα των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και στην υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας απόρριψης αποβλήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί μέτρα για την ικανοποιητική χλωρίωση στο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, αν έχει τερματιστεί η απόρριψη υγρών στον αγωγό ομβρίων υδάτων, αν έχουν εξευρεθεί επιπλέον κατάλληλοι χώροι/καλλιέργειες για άρδευσή τους με την περίσσεια ποσότητα των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων, καθώς και αν έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας απόρριψης αποβλήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.522, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2015 εξετάστηκε το θέμα που αφορούσε τη δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή, από το 1964 μέχρι και το 2014 η αξία της ανείσπρακτης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από Τουρκοκυπρίους στην Πύλα, στο Πέργαμος και σε άλλες περιοχές ανέρχεται στα 272 εκατομ., ενώ, σύμφωνα με τους δικούς μου υπολογισμούς, το πραγματικό κόστος, αν προστεθεί το κόστος διανομής, οι τόκοι κτλ. ανέρχεται στο €1 δις. Επιπρόσθετα, όπως πληροφορηθήκαμε κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης, οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι της Πύλας εκτός από το ηλεκτρικό ρεύμα δεν πληρώνουν ούτε νερό αλλά ούτε και κοινοτικούς φόρους. Σύμφωνα με καταγγελίες του κοινοτάρχη της κοινότητας, ενώ οι Ελληνοκύπριοι, που αποτελούν το 70% των κατοίκων πληρώνουν συνολικά το ποσό των €300.000 ετησίως σε ηλεκτρικό ρεύμα, οι Τουρκοκύπριοι, που αποτελούν μόλις το 30% των κατοίκων, χρησιμοποιούν ρεύμα αξίας πέραν του €1 εκατομ. ετησίως.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να τερματιστεί αμέσως η άνιση εις βάρος των Ελληνοκυπρίων και προκλητική μεταχείριση που τυγχάνουν οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι της Πύλας αναφορικά με τη μη καταβολή των οφειλών τους σε ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κοινοτικούς φόρους κτλ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.524, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο καθορισμός των τελών σύνδεσης με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ) είναι συνάρτηση του εμβαδού της οικοδομής, του συντελεστή δόμησης και πάγιων χρεώσεων. Συνεπώς, το τέλος σύνδεσης με το ΣΥΛ δεν είναι ανταποδοτικό, δηλαδή δεν αντιστοιχεί στα έξοδα που καταβάλλονται από το ΣΥΛ για τη σύνδεση με το δίκτυο, αλλά συνιστά ένα είδος φορολογίας. Επιπρόσθετα, για να καταπολεμηθεί τάχα το φαινόμενο της διάσπαρτης ανάπτυξης, επιβάλλεται διπλασιασμός του μεγαλύτερου μέρους του τέλους που αφορά τα δικαιώματα αξιοποιημένης γης. Αυτός ο διπλασιασμός δημιουργεί ταξικό φραγμό, αφού μόνο οι πλούσιοι μπορούν να καταβάλλουν αυτό το ποσό σύνδεσης, άρα εμμέσως δημιουργείται ένα εισοδηματικό προνόμιο στην παρανομία, δηλαδή πληρώνουν και παρανομούν”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια ακριβώς είναι η μεθοδολογία υπολογισμού των τελών σύνδεσης με τα συμβούλια υδατοπρομήθειας, αν αυτή είναι ενιαία και αν όντως υπάρχει αυτός ο τιμωρητικός διπλασιασμός για κατοικίες εκτός οικιστικής περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.525, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από πολίτες αναφορικά με κυνηγούς οι οποίοι κυνηγούν εντός κατοικημένων περιοχών και σε περιοχές όπου βρίσκονται μεμονωμένες κατοικίες. Οι πολίτες μού εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τη σωματική ακεραιότητα των ιδίων, αλλά και των οικογενειών τους. Σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο 50 αυτού, το Υπουργικό Συμβούλιο, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κηρύττει οποιαδήποτε περιοχή ως απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού. Επιπλέον, απαγορευμένες περιοχές κυνηγιού είναι:

1. Όλες οι αστικές περιοχές, οι τουριστικές εγκαταστάσεις και οι κατοικημένες περιοχές χωριών σε ακτίνα πεντακόσιων (500) μέτρων από τις παρυφές των οικιών τους ή των εγκαταστάσεών τους και οι περιοχές σε ακτίνα διακόσιων (200) μέτρων από μεμονωμένες οικίες,

2. όλες οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και οι εγκαταστάσεις σε απόσταση τριακόσιων (300) μέτρων από αυτές και

3. όλοι οι ιδιωτικοί περιφραγμένοι από τοίχους ή από μεταλλικό δίκτυο ή από άλλο υλικό περίφραξης ύψους μεγαλύτερου των εκατόν πενήντα (150) εκατοστών χώροι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κυνηγοί δεν εισέρχονται σε απαγορευμένες περιοχές κυνηγιού και ότι εφαρμόζουν τις πρόνοιες του πιο πάνω αναφερόμενου νόμου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των καταγγελιών που έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε κυνηγούς οι οποίοι παραβίασαν την πιο πάνω πρόνοια του νόμου που αφορά τις κατοικημένες περιοχές και μεμονωμένες κατοικίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.526, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.107 αναφορικά με το αίτημα των κατοίκων της περιοχής Μιτσερού-Αγροκηπιάς για μετακίνηση του λατομείου εξαιτίας της οχληρίας που προκαλείται πληροφορήθηκα ότι η εταιρεία ΟΡΥΚΤΑΚΟ ΛΤΔ διαπιστώθηκε επανειλημμένα ότι παραβίασε τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμούς και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προέβη στη λήψη ποινικών μέτρων εναντίον της εταιρείας με επακόλουθο την καταδίκη της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το αρμόδιο τμήμα συνεχίζει να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας, αν συνεχίζει να διαπιστώνει παράβαση των πιο πάνω κανονισμών και αν έχουν επιβληθεί επιπλέον νομικά μέτρα εναντίον της εταιρείας. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην εταιρεία στην πιο πάνω αναφερόμενη καταδίκη της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.527, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά από πρόσφατο περιστατικό τραυματισμού πεζού από ηλεκτρικό σκούτερ, έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα ότι η αστυνομία τον Ιανουάριο του 2014 είχε ζητήσει από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων τη θέσπιση νομικού πλαισίου που να διέπει την κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων δικύκλων και τρικύκλων (σκούτερ). Μέχρι σήμερα η νομοθεσία δεν έχει τροποποιηθεί, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων σκούτερ να είναι ανεξέλεγκτη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί το νομικό πλαίσιο που να διέπει τη κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων δικύκλων και τρικύκλων και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.528, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2008 αναφέρεται ότι μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 65.533, ημερ. 16.5.2007, εκπονήθηκε μελέτη για τη νέα επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τη Διεθνή Τράπεζα και για την επεξεργασία της μελέτης συστάθηκε διυπουργική τεχνική επιτροπή.

Οι κυριότερες εισηγήσεις που αναφέρονταν στη μελέτη αναφορικά με τις επενδύσεις του αποθεματικού του ταμείου αφορούσαν:

1. στη σταδιακή δημιουργία ενός εθνικού ταμείου με ‘πραγματικό’ αποθεματικό, το οποίο θα επενδύεται σε τύπους επενδύσεων με υψηλότερες αποδόσεις από τις σημερινές, στα πλαίσια όμως χαμηλού επενδυτικού κινδύνου,

2. στη σύσταση ενός ανεξάρτητου δημόσιου οργανισμού με κύρια αρμοδιότητα την εφαρμογή και παρακολούθηση της επενδυτικής πολιτικής του εθνικού ταμείου.

Σε συνάντηση που είχαν οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών με τους κοινωνικούς εταίρους, που πραγματοποιήθηκε στις 13.1.2009, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος ανέφερε ότι το πραγματικό αποθεματικό του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι μόνο €80 εκατομ., τα οποία είναι επενδυμένα σε τραπεζικούς οργανισμούς, και ότι ποσό ύψους €6 δις οφείλεται από την κυβέρνηση, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται να καταβάλει στο ταμείο €1 δις σε πέντε ίσες ετήσιες δόσεις των €200 εκατομ.

Στην πιο πάνω συνάντηση η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι αρχίζει άμεσα η ετοιμασία νομοσχεδίου για τη δημιουργία του νέου οργανισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η δημιουργία του νέου οργανισμού και ποιο είναι σήμερα το πραγματικό αποθεματικό του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.529, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει παραλήπτης παραπόνου από Κυπρίους παραγωγούς πλαστικών ειδών ότι έχει παρατηρηθεί πρόσφατα ότι σε μεγάλα πολυκαταστήματα και υπεραγορές διατίθενται πλαστικά προϊόντα κατασκευασμένα στην Τουρκία, τα οποία εισάγονται στην Κύπρο μέσω Ελλάδας. Είναι γεγονός ότι η εισαγωγή προϊόντων από την Τουρκία δεν απαγορεύεται. Επισημαίνεται πάντως από τους παραγωγούς ότι, την ώρα που επιτρέπεται η εισαγωγή τουρκικών προϊόντων στην Κύπρο, η χώρα αυτή κατέχει στρατιωτικά μέρος της χώρας μας, απειλεί με μόνιμες παρεμβάσεις στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, αμφισβητεί την ύπαρξη και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και εφαρμόζει εμπάργκο στα κυπριακά προϊόντα. Δεν είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται η απορία γιατί η κυπριακή κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για αυτό το θέμα και γιατί δεν επιδιώκει, έστω και προσωρινά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει περιορισμούς στην εισαγωγή τουρκικών προϊόντων στην Κύπρο. Διερωτάται κανείς πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε στην Ελλάδα να εφαρμόσει φορολογικά μέτρα κατά εταιρειών που εργάζονται μέσω της Κύπρου και άλλων ευρωπαϊκών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κύπρος αδυνατεί να κάνει κάτι για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα που αφορά τους Κυπρίους επιχειρηματίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης επί του πιο πάνω αναφερόμενου θέματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.530, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο βαθμό έχει επηρεαστεί το ποσοστό ανεργίας από τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού ή και την παραμονή αποφοίτων πανεπιστημίων στο εξωτερικό; Προς το σκοπό αυτό παρακαλώ όπως κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα στατιστικά στοιχεία της απασχόλησης κατά τα έτη 2011-2014 σε πραγματικούς αριθμούς (όχι ποσοστό), καθώς και τα στατιστικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014.

2. Ποιος ο αριθμός των θέσεων εργασίας που έχουν ανοιχθεί κατά την περίοδο 2011-2014; Ποιος είναι ο αριθμός των θέσεων εργασίας του πρώτου τριμήνου του 2015 συγκριτικά με τον αντίστοιχο αριθμό του πρώτου τριμήνου του 2014

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.531, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα κατεχόμενα δε λαμβάνονται μέτρα για τη διαχείριση και την επεξεργασία των ζωικών αποβλήτων και των νεκρών ζώων, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, η υγεία των ζώων και το περιβάλλον στις ελεύθερες περιοχές. Λόγω της απουσίας εργοστασίου επεξεργασίας και διαχείρισης των ζωικών αποβλήτων στα κατεχόμενα, αυτά απορρίπτονται σε ποταμούς, χωματερές και αλλού. Το πρόβλημα φαίνεται να διογκώθηκε, όταν λειτούργησε ο νέος σταθμός λυμάτων στη Μια Μηλιά και απαγορεύτηκε να απορρίπτονται υλικά που κατέληγαν στον παλιό σταθμό επεξεργασίας λυμάτων, όπως είναι τα ζωικά απόβλητα. Πλέον τα ζωικά απόβλητα απορρίπτονται στο χώρο του παλιού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων λίγο έξω από το Καϊμακλί, με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένα στη φύση. Τα απόβλητα αυτά θεωρούνται επικίνδυνα για τον άνθρωπο, τα υπόγεια ύδατα και τα ζώα. Επιπρόσθετα, όπως έχουμε πληροφορηθεί, στα κατεχόμενα υπάρχουν αυτή την περίοδο μολυσμένα ζώα με οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών (LSD). Το πρόβλημα αναμένεται να γίνει εντονότερο με την άνοδο των θερμοκρασιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρξει κίνδυνος μόλυνσης βοοειδών στις ελεύθερες περιοχές. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα πλαίσια του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής εξετάζεται το ενδεχόμενο παραλαβής των ζωικών αποβλήτων και των νεκρών ζώων από ειδικές μονάδες επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων που υπάρχουν στις ελεύθερες περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.534, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε διάφορες διαδικτυακές σελίδες παγκόσμιου ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε προ ολίγων ημερών άρθρο αναφορικά με τη θανάτωση μεταναστευτικών πουλιών στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, το άρθρο ανέφερε ότι το περασμένο φθινόπωρο περισσότερα από δύο εκατομμύρια πουλιά θανατώθηκαν στην Κύπρο με παγίδευσή τους σε δίχτυα και ξόβεργα. Παράλληλα, τονίζεται ότι υπολογίζεται ότι περίπου εξήντα είδη πουλιών που βρίσκονται υπό εξαφάνιση παγιδεύονται στα δίχτυα. Τα σχόλια των επισκεπτών των σελίδων αυτών ήταν ιδιαίτερα αρνητικά για την Κύπρο και οι αναγνώστες αναφέρονταν μεταξύ άλλων σε μποϊκοτάζ της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να τερματιστεί οριστικά η παράνομη παγίδευση πουλιών στην Κύπρο, η οποία αμαυρώνει την εικόνα της χώρας μας διεθνώς και πλήττει τον τουρισμό μας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των καταγγελιών που έγιναν για παράνομη παγίδευση πουλιών τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους παρανομούντες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.535, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει γίνει αποδεκτή από τα κράτη μέλη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων, ύψους 150.000.000, για το πρόγραμμα διάθεσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία κατά την περίοδο 2015-2016. Όπως έχω πληροφορηθεί, για το σκοπό αυτό θα διατεθούν 290.000 και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 75%. Σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιεύτηκε, υπάρχουν κράτη μέλη των οποίων το ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται στο 90%.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Με ποιους τρόπους θα διασφαλιστεί η διάθεση κυπριακών προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία;

2. Ποιος είναι ο τρόπος καθορισμού του ποσοστού συγχρηματοδότησης των κρατών μελών;

3. Θα μπορούσε η Κύπρος να διεκδικήσει ψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένων και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που βιώνει η κυπριακή κοινωνία;

                  4. Ποιος είναι ο τρόπος κατανομής των ευρωπαϊκών κονδυλίων στα κράτη μέλη και οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την κατανομή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.536, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση της Επιτροπής Ιδιοκτητών Λίμνης Παραλιμνίου αναφορικά με το αίτημά της προς την Αρδευτική Επιτροπή Παραλιμνίου όπως προχωρήσει αμέσως στη διάνοιξη του καναλιού της λίμνης, ώστε να αποξηρανθεί το συντομότερο με σκοπό την καλλιέργεια της γης. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως αναφέρεται σε επιστολή που απέστειλε η επιτροπή στην Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, θα προχωρήσουν στη λήψη νομικών μέτρων. Η Επιτροπή Ιδιοκτητών Λίμνης Παραλιμνίου, στην ίδια επιστολή, εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει το διαχειριστικό σχέδιο για το δίκτυο “Natura 2000”, παρ’ όλο που δεν έχει επιλυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να λυθεί οριστικά το πρόβλημα αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λίμνης Παραλιμνίου και να αποτραπεί η διάνοιξη του καναλιού της λίμνης, γεγονός που θα οδηγήσει στην αποξήρανση της λίμνης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.539, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η πλήρωση της θέσης του Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και πότε αναμένεται να πληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.542, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Την 31η Αυγούστου 2012 απέστειλα κοινοβουλευτική ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.071 στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων αναφορικά με τους διανομείς έτοιμων φαγητών (delivery) οι οποίοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατα που φέρουν την ένδειξη “L” ή Ε, που σημαίνει ότι ο οδηγός δεν κατέχει κανονική και πλήρη άδεια οδηγού μοτοσικλέτας. Η εν λόγω ερώτηση παραμένει, παρά την πάροδο σχεδόν τριών ετών, αναπάντητη. Στην εν λόγω ερώτηση υπογράμμιζα το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι εκτελούν μια εξαιρετικά δύσκολη εργασία σε συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους και, δεδομένου ότι η αστυνομία έχει εντοπίσει το πρόβλημα αυτό, όπως φαινόταν και από την απάντηση του αείμνηστου Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Λουκά Λουκά στην ερώτηση του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού με αρ. 23.06.009.04.1129, ζητούσα να πληροφορηθώ γιατί εξακολουθεί να επιτρέπεται σε άτομα που κατέχουν μόνο εκπαιδευτική/μαθητική άδεια να οδηγούν μοτοσικλέτες για διανομή φαγητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες προς άρση αυτής της παραδοξότητας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων στα οποία έχουν εμπλακεί οδηγοί διανομείς έτοιμων φαγητών που οδηγούσαν μοτοσικλέτα που έφερε την ένδειξη “L” ή Ε τα τελευταία πέντε χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.543, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι η Κύπρος ίσως να είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου επιτρέπεται η παρουσία επαγγελματικών επιγραφών σε καταστήματα, εταιρείες και επιχειρήσεις σε ξένες γλώσσες χωρίς αναφορά σε μια από τις επίσημες γλώσσες της χώρας, που είναι βεβαίως η ελληνική και η τουρκική. Δυστυχώς, στην Κύπρο τα καταστήματα χρησιμοποιούν όλες τις γλώσσες εκτός από την ελληνική (π.χ. αγγλική, ρωσική, κινεζική κ.ο.κ.).

Παρακαλώ τον υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβληματιστεί για το θέμα αυτό και αν υπάρχει σκέψη ή προγραμματισμός για νομοθετική ρύθμισή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.548, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τις αντιδράσεις χιλιάδων πολιτών αναφορικά με τα νέα σχέδια επέκτασης της λεωφόρου Ακαδημίας. Ο δρόμος, όπως έχω πληροφορηθεί, θα περάσει μέσα από το δάσος Αθαλάσσας, ενώ πιθανόν μελλοντικά να επιχειρηθεί και η επέκταση του δρόμου και μέσα από το πάρκο Ακαδημίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, για την επέκταση της λεωφόρου μέσα από το δάσος Αθαλάσσας θα χρειαστεί να αποκοπούν δέντρα. Η επέκταση προγραμματίζεται να αρχίσει εντός του έτους, ενώ το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το κράτος και από ευρωπαϊκά ταμεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί περιβαλλοντική μελέτη για τα νέα σχέδια επέκτασης της λεωφόρου Ακαδημίας, ποια η γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος, καθώς επίσης αν προτίθεται να προχωρήσει σε χρηματοδότηση του έργου, δεδομένων και των χιλιάδων αντιδράσεων από πολίτες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.549, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Άμυνας διόρισε ερευνώντα λειτουργό για τη διεξαγωγή έρευνας, με σκοπό την εξέταση ενδεχόμενων πειθαρχικών ευθυνών, αναφορικά με σκάνδαλο του 2007 για υπερπληρωμή επιδομάτων τριών αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς που υπηρετούσαν στην πολυεθνική δύναμη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών UNIFΙL. Από έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι το Υπουργείο Άμυνας κατέβαλλε στα επηρεαζόμενα στελέχη της Εθνικής Φρουράς ολόκληρο το ποσό του επιδόματος, χωρίς να αφαιρεί το σχετικό ποσό που λάμβαναν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με αποτέλεσμα να διενεργηθεί υπερπληρωμή των τριών αξιωματικών ύψους €52.000. Μετά από τις υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας το Υπουργείο Άμυνας προχώρησε το Νοέμβριο του 2009 σε μηνιαία αποκοπή ύψους 300 από τη μισθοδοσία των εν λόγω αξιωματικών, με σκοπό την ανάκτηση της υπερπληρωμής. Οι προαναφερθέντες αξιωματικοί καταχώρισαν προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο και μέχρι στιγμής οι δύο εξ αυτών δικαιώθηκαν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διεξαγωγή της έρευνας, ποια είναι τα πορίσματα της έρευνας αυτής και αν έχουν διαπιστωθεί ευθύνες υπαλλήλων του Υπουργείου Άμυνας αναφορικά με την πιο πάνω υπόθεση υπερπληρωμής των υπό αναφορά αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.550, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο χώρος του πρώην επονομαζόμενου “Ναού της Αφροδίτης” στην Παλόδεια έχει μεταβιβαστεί σε νέους διαχειριστές, οι οποίοι έχουν σκοπό να τον μετατρέψουν σε αίθουσα εκδηλώσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διαθέτει όλες τις απαραίτητες πολεοδομικές και άλλες άδειες για τη λειτουργία του χώρου ως αίθουσας εκδηλώσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.552, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σημαντικές επιστολές φθάνουν στους παραλήπτες τους εκ των υστέρων, με αποτέλεσμα να μη γίνεται εφικτός ο χειρισμός τους, ενώ επιπρόσθετα προκύπτει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεξηγήσεων, αφού η αλληλογραφία δεν παραδίδεται εντός των ενδεικνυόμενων πλαισίων. Εύλογα επίσης προκύπτει το ερώτημα τι συμβαίνει όσον αφορά τις περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν αλληλογραφία σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος ή/και άλλους φορείς και οργανισμούς λόγω της τόσης καθυστέρησης, με αποτέλεσμα να εκπνέουν οι διορίες και επαγωγικά να επωμίζονται οι πολίτες αδικαιολόγητες πληρωμές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς επίσης τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου το θέμα να επιλυθεί άμεσα και αποτελεσματικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.553, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η τριμελής υπουργική επιτροπή, αποτελούμενη από τον Υπουργό Εσωτερικών, από τον Yπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αποφάσισε να προωθήσει την έκδοση πολεοδομικής άδειας στην εταιρεία “Lidl Cyprus” για ανέγερση υπεραγοράς στην οδό Θεοφίλου Γεωργιάδη στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού, παρά την αρνητική απόφαση της πολεοδομικής αρχής και την αρνητική τοποθέτηση του Τμήματος Πολεοδομίας της επαρχίας Λεμεσού. Οι λόγοι απόρριψης από το δήμο Αγίου Αθανασίου εντοπίζονταν στην κυκλοφοριακή επιβάρυνση που θα έχει ένας δρόμος με πυκνή οικιστική ανάπτυξη και χωρίς φώτα τροχαίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η θέση της αστυνομίας ήταν ότι σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε η τροχαία κίνηση να διοχετευθεί μέσω της παραλιακής λεωφόρου της Λεμεσού για την ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είχε τοποθετηθεί αρνητικά έναντι της προτεινόμενης ανάπτυξης. Η απόφαση της τριμελούς υπουργικής επιτροπής προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι, όπως έχω πληροφορηθεί, έχουν σκοπό να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον της έκδοσης πολεοδομικής άδειας για τη Lidl.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να αναιρέσει την απόφαση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας στην εταιρεία “Lidl Cyprus”, δεδομένου αφενός του γεγονότος ότι το τεμάχιο όπου πρόκειται να ανεγερθεί η υπεραγορά είναι μόνο κατά το ένα τέταρτο εμπορικής χρήσης και δεδομένων αφετέρου των αρνητικών απόψεων των τμημάτων και των έντονων αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.551, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η πολυδιαφημιζόμενη ανάπτυξη της Αλυκής Λάρνακας, η ολοκλήρωση της οποίας αναμενόταν εντός του 2013, ακυρώθηκε εξαιτίας της κρίσης στην οικονομία. Η ανάπτυξη περιλάμβανε τη δημιουργία περιβαλλοντικού κέντρου με μικρό μουσείο, αίθουσα προβολών, ενημερωτικό κέντρο και αναψυκτήριο. Η δημιουργία του περιβαλλοντικού κέντρου στο χώρο των αλυκών της Λάρνακας περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα προστασίας και αναβάθμισής τους και στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έγινε μερική περίφραξη, πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι γύρω από την Αλυκή Λάρνακας. Δεν επιτεύχθηκε όμως το βασικό έργο του προγράμματος, που ήταν η δημιουργία του περιβαλλοντικού κέντρου.

Παράλληλα, όπως έχω πληροφορηθεί, ακυρώθηκε και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SALT, το οποίο περιλάμβανε δημιουργία υποδομής σε τρεις αλυκές, δύο στην Ελλάδα και μία στην Κύπρο, αυτήν της Λάρνακας, στο τμήμα που βρίσκεται έναντι του παλιού αεροδρομίου. Μέσω αυτού του προγράμματος θα εδημιουργείτο στο χώρο της Αλυκής Λάρνακας ένα αμφιθέατρο και θα λειτουργούσε ένα κέντρο αναπαράστασης της συλλογής αλατιού από την εν λόγω αλυκή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνεται προσπάθεια για εξεύρεση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα για την υλοποίηση των πιο πάνω αναπτύξεων στην Αλυκή Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.554, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το 1926 το εκπαιδευτήριο Μελκονιάνξεκίνησε τη λειτουργία του και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε πρότυπο εκπαιδευτήριο, αρχικά δημοτικό και αργότερα σε δευτεροβάθμιο, με μία πολύ πλούσια βιβλιοθήκη, άριστα εξοπλισμένα επιστημονικά εργαστήρια, ορχήστρα, χορωδία, θεατρική ομάδα κτλ. Το σχολείο υπήρξε σύμβολο για ολόκληρη την αρμενική διασπορά και ήταν η μοναδική δυτικοαρμενική σχολή με οικοτροφείο και ένα εκπαιδευτικό κέντρο παραγωγής της εθνικής αρμενικής κουλτούρας και ταυτότητας. Το 2005 το σχολείο έκλεισε με μονομερή απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου του AGBU (Armenian General Benevolent Union) στη Νέα Υόρκη, παρά τις παναρμενικές αντιδράσεις και τις αντιδράσεις των Αρμενίων της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του εκπαιδευτικού κέντρου “Μελκονιάν” και ποια τα διαβήματα στα οποία προβαίνει η κυβέρνηση προς την κατεύθυνση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.557, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αποφάσισε την εγκατάσταση σταθμού μετεωρολογικού ραντάρ στην περιοχή του δάσους της Ριζοελιάς κοντά σε οικιστική ζώνη. Όπως έχω πληροφορηθεί το δημοτικό συμβούλιο Αραδίππου πληροφορήθηκε για την απόφαση για εγκατάσταση υπερσύγχρονου ραντάρ μετεωρολογίας στη Ριζοελιά μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του υπουργείου και της ελληνικής εταιρείας “Space Hellas”. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης δε λήφθηκε η άποψη της τοπικής αρχής, η οποία δε συμφωνεί με την εγκατάσταση του ραντάρ στη συγκεκριμένη περιοχή, αφού τίθενται τόσο θέματα ασφάλειας των κατοίκων όσο και θέματα ενδεχόμενης παρεμπόδισης της μελλοντικής οικιστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Όπως έχω πληροφορηθεί, το δημοτικό συμβούλιο Αραδίππου πρότεινε δύο εναλλακτικές τοποθεσίες για την τοποθέτηση του ραντάρ, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν από το υπουργείο ως ακατάλληλες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε υπογραφή της πιο πάνω σύμβασης χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο Αραδίππου και τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την εγκατάσταση του ραντάρ μετεωρολογίας στις δύο εναλλακτικές τοποθεσίες που πρότεινε ο δήμος Αραδίππου. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η περιοχή του δάσους της Ριζοελιάς, όπου προτίθεται να γίνει η εγκατάσταση του ραντάρ μετεωρολογίας, ανήκει σε περιοχή “Natura” και ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής από την εν λόγω εγκατάσταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.561, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την παράνομη λειτουργία σκυβαλότοπου που δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων για την απόρριψη σταφυλιών στην περιοχή Μαραθόβουνος στα όρια του κοινοτικού συμβουλίου Στρουμπιού της επαρχίας Πάφου. Όπως έχω πληροφορηθεί, η απόρριψη γινόταν χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλιστεί οποιαδήποτε έγκριση και άδεια από το κοινοτικό συμβούλιο Στρουμπιού. Από τότε μέχρι και σήμερα ο σκυβαλότοπος χρησιμοποιείται παράνομα από τους κατοίκους των κοινοτήτων Στρουμπιού, Κάθικα, Γιόλου, Θελέτρας, Ίνειας, Δρούσειας, Αρόδων κ.τ.λ. για απόρριψη σκουπιδιών. Παρ’ όλο που, όπως έχω πληροφορηθεί, το κοινοτικό συμβούλιο Στρουμπιού έχει προσπαθήσει κατά καιρούς να περιφράξει το χώρο και έχει τοποθετήσει πινακίδες για απαγόρευση της απόρριψης σκουπιδιών, η απόρριψη σκουπιδιών συνεχίζεται. Με επιστολή του το κοινοτικό συμβούλιο Στρουμπιού με έχει πληροφορήσει ότι έχει αποστείλει επιστολές τόσο στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου όσο και στο Τμήμα Δημοσίων Έργων και στο Τμήμα Περιβάλλοντος, ζητώντας τους την άμεση λήψη μέτρων για κλείσιμο του σκυβαλότοπου. Εντούτοις, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση από τα αρμόδια τμήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να κλείσει ο παράνομος σκυβαλότοπος και να αποκατασταθεί ο χώρος στην περιοχή Μαραθόβουνος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.562, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι έκτακτοι τεχνολόγοι του νοσοκομειακού εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας έχουν αποστείλει επιστολή τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο και στην Επίτροπο Διοικήσεως διαμαρτυρόμενοι για σειρά εργασιακών ζητημάτων που αφορούν τόσο την ασφάλειά τους όσο και τις προνομιακές μεταθέσεις προσωπικού στην πρωινή βάρδια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, στην επιστολή τους κάνουν λόγο για σοβαρή έλλειψη ασφάλειας στα χημικά εργαστήρια, αφού ο καθένας μπορεί να εισέλθει σε αυτά χωρίς έλεγχο. Το πρόβλημα είναι ακόμη εντονότερο κυρίως κατά τις βραδινές ώρες. Παράλληλα, διαμαρτύρονται για το χρόνιο πρόβλημα της δυσοσμίας στο χημείο και τονίζουν ότι το ίδιο το υπουργείο δεν προβαίνει στη λήψη των απαραίτητων μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Θέματα ασφάλειας τίθενται επίσης λόγω της κακής κατασκευής του κτιρίου και του συστήματος εξαερισμού. Παράλληλα, οι τεχνολόγοι εκφράζουν έντονο προβληματισμό αναφορικά με τα ωράρια λειτουργίας των νοσοκομειακών εργαστηρίων και καταγγέλλουν άνιση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων. Πολλοί εργοδοτούμενοι ειδικού ωραρίου, όπως καταγγέλλουν, εργάζονται καλύπτοντας το πρωινό ωράριο εργασίας, με αποτέλεσμα ορισμένοι εργαζόμενοι να καλούνται να εργαστούν σε διπλάσιο αριθμό βραδινών βαρδιών από ό,τι προηγουμένως. Η απάντηση που έλαβαν αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, όπως αναφέρουν, είναι ότι η εντολή μετακίνησης των πιο πάνω εργοδοτουμένων ειδικού ωραρίου δόθηκε από το Προεδρικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, για να αντιμετωπίσει τόσο τα θέματα ασφάλειας και υγείας που εγείρουν οι τεχνολόγοι του νοσοκομειακού εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας όσο και τα θέματα άνισης μεταχείρισης των εργαζομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.558, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει στρατηγική για την καταπολέμηση της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, ώστε να αποθαρρύνεται η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων, τη βελτίωση στην πρόληψη και τη θεραπεία, καθώς και τη μείωση των ατυχημάτων που προκαλούνται από οδήγηση σε κατάσταση μέθης, αλλά και την ανάλυση διάφορων μορφών κατανάλωσης οινοπνεύματος. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο η υποχρέωση παροχής πληροφοριών για τα συστατικά και τη θρεπτική αξία πρέπει να ισχύσει και για τα αλκοολούχα ποτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης συστήματος σήμανσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο θα προειδοποιεί τους καταναλωτές για τους κινδύνους που ενέχει η οδήγηση σε κατάσταση μέθης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάχρηση αλκοόλ αποτελεί σε ορισμένα κράτη μέλη τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία ασθενειών που συνδέονται με τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής και ότι ο εθισμός στο αλκοόλ συνιστά παράγοντα κινδύνου για περισσότερες από εξήντα νόσους (αλκοολική ηπατοπάθεια, χρόνια αλκοολική παγκρεατίτιδα, καρκίνος, διαβήτης καρδιαγγειακές παθήσεις, παχυσαρκία, εμβρυακή διαταραχή φάσματος λόγω κατανάλωσης αλκοόλ κ.τ.λ.). Η κατάχρηση αλκοόλ προκαλεί ετησίως 3,3 εκατομ. προώρους θανάτους παγκοσμίως, ενώ σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία περίπου το 25% όλων των θανάτων στην ηλικιακή ομάδα 20-39 ετών μπορεί να αποδοθεί στην κατάχρηση αλκοόλ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει για την ενημέρωση των νέων αναφορικά με τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ και της οδήγησης υπό την επήρεια του αλκοόλ και για το αν διεξάγονται συχνές εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους που εμπεριέχει η υπερκατανάλωση αλκοόλ. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διενεργεί ελέγχους σε νυχτερινά καταστήματα αναψυχής, για να διαπιστώσει κατά πόσο αυτά πωλούν αλκοολούχα ποτά σε ανηλίκους, πόσοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί τα τελευταία τρία χρόνια, ποιος ο αριθμός των καταγγελιών που έχουν καταχωρισθεί και ποιο το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των πρόωρων θανάτων που προκλήθηκαν εξαιτίας της προσβολής από νόσους (όπως αναφέρονται πιο πάνω) λόγω της κατάχρησης αλκοόλ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.559, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κύπρο να τηρεί τους κανόνες και τις Οδηγίες της επιτροπής για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας. Σύμφωνα με την Οδηγία για τους οικοτόπους, όλα τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχή του δικτύου “Natura 2000” πρέπει να υποβάλλονται σε μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεών τους στην περιοχή. Αυτό δεν έχει γίνει για το αναπτυξιακό έργο που έχει ήδη ξεκινήσει στην περιοχή της λίμνης της Πόλης Χρυσοχούς, η οποία ανήκει στο δίκτυο “Natura 2000” και περιλαμβάνει δύο γήπεδα γκολφ και υποδομές στήριξής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε στην Κύπρο προειδοποιητική επιστολή στις 11 Ιουλίου 2014. Δεδομένου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εγκρίνει το σχέδιο χωρίς να έχει διεξαχθεί κατάλληλη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεών του στην περιοχή “Natura 2000”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει πρόσφατα, όπως έχω πληροφορηθεί, και αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Κύπρος δεν προβεί σε ενέργειες εντός δύο μηνών, η επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει απαντήσει με επιστολή της στην αιτιολογημένη γνώμη που έχει αποστείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι πότε είναι το χρονικό περιθώριο εντός του οποίου πρέπει να αποσταλεί απάντηση και πώς προτίθεται η Κυπριακή Δημοκρατία να χειριστεί το θέμα, σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.560, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει τη διάθεση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε κράτη μέλη με στόχο την εξεύρεση εργασίας σε 650 000 νέους. Η χρηματοδότηση του προγράμματος “Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων” συμπληρώνει τους πόρους που δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα είκοσι κράτη μέλη που η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 25%. Οι χώρες που επωφελούνται από την πρωτοβουλία αυτή, όπως έχω πληροφορηθεί, είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι δράσεις του προγράμματος “Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων” πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2018, ενώ, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ύπαρξη προόδου κατά την εφαρμογή στα πρώτα χρόνια του προγράμματος στα κράτη μέλη θα είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του συνολικού ποσού που αναμένεται να λάβει η Κύπρος από το πρόγραμμα “Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων” και για τα προγράμματα που προτίθεται να προωθήσει το υπουργείο, για να βοηθήσει τους άνεργους νέους στην εξεύρεση εργασίας. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια κατανομής και το ύψος του ποσού που έχει αποφασιστεί να διατεθεί για την προώθηση του πιο πάνω προγράμματος στα κράτη μέλη. Διερωτάται κανείς εύλογα πόσο μπορεί να βοηθήσουν λίγα εκατομμύρια ευρώ τη Γαλλία και την Ισπανία στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.563, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2014, που αφορά την έγκριση της πρότασης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το “Κόστος Πετρελαίου για Γεωργική Χρήση”, θα παραχωρείται στους δικαιούχους χρήστες χρωματισμένου πετρελαίου για γεωργικούς σκοπούς ποσό αντίστοιχο με τη διαφορά του υφιστάμενου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης κίνησης (€450,00 ανά 1 000 λίτρα) και του ελάχιστου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης που πρέπει να επιβάλλεται για γεωργικούς σκοπούς (€21,00 ανά 1 000 λίτρα) για ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10% της ποσότητας γεωργικού πετρελαίου που καταναλώθηκε κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς. Η ενίσχυση αυτή θα παραχωρείται για κάλυψη μέρους του γεωργικού πετρελαίου κίνησης στα οχήματα που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον αριθμό των καταναλωτών που χρησιμοποιούν γεωργικό πετρέλαιο, αν η ποιότητα του γεωργικού πετρελαίου είναι η ίδια με του κανονικού πετρελαίου και ποιες είναι οι ποσότητες του χρωματισμένου πετρελαίου που διακινούνται στην αγορά σε σχέση με τη διακίνηση του κανονικού πετρελαίου τα τελευταία πέντε χρόνια. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη χρέωση οποιουδήποτε ξεχωριστού τέλους επιβάλλουν εταιρείες πετρελαιοειδών για το γεωργικό πετρέλαιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.564, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 9 Δεκεμβρίου 2014 συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών το θέμα αναφορικά με το διορισμό και την παραίτηση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών κ. Μάκη Κωνσταντινίδη και την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων που υπήρχε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Στα πλαίσια της συζήτησης του πιο πάνω θέματος πληροφορηθήκαμε ότι η εταιρεία “Hermes” παρακράτησε συνολικά 27 εκατομ. από τις οφειλές της προς το κράτος για τα έτη από το 2006 μέχρι το 2012 για την απώλεια επιβατών από τη λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει εναντίον της εταιρείας “Hermes” αναφορικά με την μη καταβολή των οφειλών της προς την Κυπριακή Δημοκρατία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.565, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι Ελληνοκύπριοι οι οποίοι κατοικούν εντός των βρετανικών βάσεων δεν είναι δικαιούχοι του ειδικού σχεδίου χορηγιών αναφορικά με την ενθάρρυνση της υλοποίησης μέτρων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της περαιτέρω ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από πολίτες που κατοικούν εντός των βρετανικών βάσεων και διαμαρτύρονται, λόγω του ότι οι ίδιοι καταβάλλουν τις οφειλές τους προς το κράτος, αλλά στερούνται του δικαιώματος να απολαμβάνουν ωφελήματα που δικαιούνται οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατοικούν εντός των βρετανικών βάσεων στερούνται του δικαιώματος να απολαμβάνουν ωφελήματα και να διεκδικούν χορηγίες μεταξύ άλλων και αναφορικά με την ενθάρρυνση της υλοποίησης μέτρων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της περαιτέρω ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.566, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από αλληλογραφία που είχα παλαιότερα με τον πρώην γενικό διευθυντή του Υπουργείου Υγείας κ. Διονύση Μαυρονικόλα αναφορικά με τη γραφή Braille στην επισήμανση των φαρμακευτικών προϊόντων (Αρ. Φακ: Υ.Υ 12.3.02.7.3/12) ενημερώθηκα ότι το Συμβούλιο Φαρμάκων σε συνεδρία του, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2013, αποφάσισε όπως καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση γραφής Braille σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα από την 1η Ιανουαρίου 2015 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 η πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου Φαρμάκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.576, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση σε προηγούμενή μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.736, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2014, ο Υπουργός Υγείας κ. Φίλιππος Πατσαλής μας ενημέρωσε ότι, στα πλαίσια σύμβασης που υπογράφηκε από το Τμήμα Γεωργίας για τον έλεγχο των ζωοτροφών το 2014, είχε αναλυθεί μία ζωοτροφή ελαιοκράμβης στην οποία ανιχνεύθηκε η εγκεκριμένη γενετικά τροποποιημένη Roundup Ready σόγια σε ποσοστό 42,5%. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σύνολο των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί σε ζωοτροφές κατά το 2014, καθώς και για τα αποτελέσματά τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το σύνολο σχεδόν των ζωοτροφών που εισάγονται στην Κύπρο περιέχουν σε πολύ υψηλό ποσοστό γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες σόγιας.

Επίσης, τον παρακαλώ όπως απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία για τις επιπτώσεις στην υγεία των ζώων από την κατανάλωση ζωοτροφών που περιέχουν σε τόσο υψηλό ποσοστό γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες σόγιας;

2. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τους κτηνοτρόφους μας;

3. Αυτές οι τροφές που περιέχουν γενετικά τροποποιημένη σόγια είναι καβουρδισμένες, ώστε να αποτρέπεται η ελευθέρωση στη φύση των γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών;

                   4. Υπάρχει επαρκής σήμανση στις συσκευασίες των ζωοτροφών που περιέχουν γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.577, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση σε προηγούμενή μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.736, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2014, ο Υπουργός Υγείας κ. Φίλιππος Πατσαλής μας ενημέρωσε ότι, στα πλαίσια σύμβασης που υπογράφηκε με το Τμήμα Γεωργίας για τον έλεγχο των ζωοτροφών το 2014, είχε αναλυθεί μία ζωοτροφή ελαιοκράμβης στην οποία ανιχνεύθηκε η εγκεκριμένη γενετικά τροποποιημένη Roundup Ready σόγια σε ποσοστό 42,5%.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία για επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων από την κατανάλωση κρεάτων που προέρχονται από ζώα που τρέφονται με ζωοτροφές που περιέχουν σε υψηλό ποσοστό γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες σόγιας. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει συγκριτικές και επιδημιολογικές έρευνες που να αφορούν τις επιπτώσεις της πολύχρονης κατανάλωσης ζωοτροφών με γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες στην υγεία των ζώων, όπως π.χ. στη Γερμανία και τη Γαλλία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.578, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2015, αναφορικά με την αποζημίωση των υπαλλήλων του Τμήματος Δασών για απασχόλησή τους εκτός του κανονικού ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας ενημερώθηκε μεταξύ άλλων σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στη στελέχωση και λειτουργία της Μονάδας Πτητικών Μέσων του Τμήματος Δασών. Όπως πληροφορηθήκαμε, τα αεροσκάφη της μονάδας δεν είναι πλέον εγγεγραμμένα στο κυπριακό νηολόγιο και θεωρούνται κρατικά αεροσκάφη, καθεστώς που επιβλήθηκε το 2010 μετά από “διατμηματική συμφωνία” μεταξύ του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και του Τμήματος Δασών. Η διαγραφή των αεροσκαφών από το κυπριακό νηολόγιο επιφέρει επιπτώσεις στα επίπεδα ασφάλειας και σωστής λειτουργίας της μονάδας. Όπως πληροφορηθήκαμε στην επιτροπή, η απουσία νομικού πλαισίου που να καθορίζει τόσο τα επίπεδα ασφάλειας όσο και το υπεύθυνο τμήμα για τους ελέγχους δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία της μονάδας, ενώ, όπως ενημερωθήκαμε, τα δύο αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν για την κατάσβεση πυρκαγιών βρίσκονται καθηλωμένα στο έδαφος λόγω του ότι δεν έχει προωθηθεί ο έλεγχος και η συντήρησή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει νομοσχέδιο που να ρυθμίζει τη λειτουργία της Μονάδας Πτητικών Μεσών του Τμήματος Δασών, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, ενόψει και της καλοκαιρινής περιόδου, τα πτητικά μέσα που διαθέτουμε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιθανή κατάσβεση πυρκαγιών, εάν και εφόσον χρειαστεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.579, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με πιθανά προβλήματα που δημιουργούνται από την κυκλοφορία αμαξών που τις σέρνουν άλογα στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών στη Λάρνακα (Φοινικούδες). Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η πορεία που ακολουθούν οι άμαξες ξεκινά από τη λεωφόρο Αθηνών, διασχίζει την εμπορική οδό Ζήνωνος Κιτιέως και από τον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Λάρνακας στρίβει προς τη λεωφόρο Αθηνών, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή. Φαίνεται να προκύπτουν διάφορα θέματα ασφάλειας της τροχαίας κυκλοφορίας, των πεζών, αλλά και των ζώων.

Παρακαλώ τον υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι οδηγοί των αμαξών εξασφαλίζουν οποιεσδήποτε άδειες και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για την οδική ασφάλεια και την ευημερία των ζώων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.580, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 22 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, σε κάθε κατάστημα τα διατιθέμενα προς πώληση γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή τα διατιθέμενα προς πώληση τρόφιμα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά τοποθετούνται σε ειδικά διαρρυθμισμένα και ξεχωριστά ράφια από τα υπόλοιπα τρόφιμα. Στα ράφια πάνω στα οποία τοποθετούνται τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή τα τρόφιμα τα οποία περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά τοποθετείται σε περίοπτη θέση πινακίδα στην οποία αναγράφεται ευδιάκριτα και ευκρινώς, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, η φράση “Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα/Τρόφιμα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά”. Η συγκεκριμένη τροποποίηση του νόμου τέθηκε σε ισχύ την 21η Ιουλίου 2011, τρεις μήνες δηλαδή μετά από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα, όπως ορίζει το εδάφιο (3) του άρθρου (22).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, για να διασφαλιστεί ότι όλα τα καταστήματα στα οποία διατίθενται προς πώληση διάφορες κατηγορίες εμπορευμάτων τα διατιθέμενα προς πώληση γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή τα διατιθέμενα προς πώληση τρόφιμα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά τοποθετούνται σε ειδικά διαρρυθμισμένα και ξεχωριστά ράφια από τα υπόλοιπα τρόφιμα. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή αν υπάρχουν υπεραγορές που έχουν δημιουργήσει τέτοια ειδικά ράφια και ποιες είναι αυτές. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή αν υπήρξαν καταγγελίες για καταστηματάρχες οι οποίοι δεν εφαρμόζουν το συγκεκριμένο άρθρο του νόμου ή αν έχουν βρεθεί προϊόντα με ένδειξη ότι περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς σε άλλους χώρους της υπεραγοράς εκτός των ειδικών ραφιών ή αν έχουν βρεθεί προϊόντα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και δεν έφεραν σήμανση. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν επιβληθεί ποινές για παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας τόσο σε σχέση με τη μη ξεχωριστή ραφοποίηση όσο και για την ελλιπή σήμανση των προϊόντων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.581, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από επιστολή του διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2015, αναφερόμενη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.490 σχετικά με τις προθέσεις του Υπουργείου Υγείας για κάλυψη της ορεινής περιοχής Τροόδους με ασθενοφόρα, πληροφορήθηκα ότι εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας ετοιμάστηκε νέα πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο η οποία θα αποστελλόταν στο Υπουργείο Οικονομικών για πρόσληψη 32 διασωστών που θα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες λειτουργίας των νέων σταθμών ασθενοφόρων και του Νοσοκομείου της Πόλης Χρυσοχούς όσο και τις ανάγκες για λειτουργία του συντονιστικού κέντρου κλήσεων ασθενοφόρων σε παγκύπρια βάση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η πρόταση του Υπουργείου Υγείας και αν έχει εγκριθεί η πρόσληψη 32 διασωστών που θα εξυπηρετήσουν τις πιο πάνω ανάγκες λειτουργίας των νέων σταθμών ασθενοφόρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.582, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απεργία πείνας στην οποία κατήλθαν Κούρδοι από τη Συρία από τις 27 Απριλίου 2015 αναφορικά με αίτημά τους να προχωρήσει η κυβέρνηση με την εξέταση των αιτημάτων τους για άσυλο μετά από επτάχρονη καθυστέρηση εξέτασής τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, στους πρόσφυγες έχει παραχωρηθεί συμπληρωματική προστασία αντί καθεστώς πρόσφυγα. Σύμφωνα με ανακοίνωση ομάδας μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΚΙΣΑ, Future Worlds Center, Ομάδα Πρωτοβουλίας Ενάντια στη Φασιστική Απειλή, Caritas Migrants Center, Σωματείο Κούρδων “Θεόφιλος”, Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, Cyprus Stop Trafficking), η συμπληρωματική προστασία καθιστά τα άτομα που δικαιούνται προσφυγικό καθεστώς δέσμια και δεν τους προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες ένταξης και ενεργούς συμμέτοχης τους στην κοινωνία, με αποτέλεσμα να εντείνεται ο αποκλεισμός τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προωθηθεί η άμεση επανεξέταση των αιτήσεων ασύλου των απεργών και αν έχει ληφθεί απόφαση για παραχώρηση του καθεστώτος πρόσφυγα. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί, ούτως ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του καθεστώτος αναγνωρισμένων προσφύγων και του καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας όσον αφορά τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, καθώς και αν εξετάζεται η αναθεώρηση της πολιτικής που ισχύει μέχρι σήμερα αναφορικά με την παραχώρηση στους πρόσφυγες που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες καθεστώτος αναγνωρισμένου πρόσφυγα αντί του καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.583, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσίευμα εφημερίδας ευρείας κυκλοφορίας για το αίτημα που έθεσαν οι γενικοί διευθυντές των υπουργείων σε συνάντηση που είχαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιακών τους οχημάτων για προσωπικούς σκοπούς και μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Υπενθυμίζω ότι, με βάση τη ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, το υπηρεσιακό όχημα δε θα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για προσωπικούς σκοπούς μετά την 1η Ιανουαρίου 2016.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για το πιο πάνω αίτημα που έθεσαν οι γενικοί διευθυντές σε πρόσφατη συνάντησή που είχαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και κατά πόσο συμμερίζεται την ίδια άποψη όπως αυτή διατυπώνεται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.584, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2015, αναφορικά με τη μη παροχή του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας σε αλλοδαπούς μόνους γονείς παιδιών με κυπριακή υπηκοότητα, “οι διατάξεις του περί Επιδόματος Τέκνου Νόμου στο βαθμό που αποκλείουν από το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας τα παιδιά που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση της εθνικότητας του γονέα με τον οποίο διαμένουν συνιστούν άμεση διάκριση και κατ επέκταση παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας ενώπιον του νόμου σε συνδυασμό με το δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Σύμφωνα με την έκθεση, η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέστειλε το πόρισμά της στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για λήψη μέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση του περί Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε να σταματήσουν να αποκλείονται από το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας τα παιδιά που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση της εθνικότητας του γονέα με τον οποίο διαμένουν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.586, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργίας που ταλανίζει άτομα άνω των τριάντα πέντε ετών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα και τις δράσεις που εφαρμόζει με στόχο την εξεύρεση εργασίας σε άτομα άνω των τριάντα πέντε ετών, καθώς και για τα σχέδια που εφαρμόζονται στα πλαίσια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και για αυτά που προωθούνται στα πλαίσια της επόμενης προγραμματικής περιόδου για την ηλικιακή ομάδα άνω των τριάντα πέντε ετών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.587, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών ότι στις κοινότητες Σίμου, Λάσα και Φιλούσα της επαρχίας Πάφου γίνεται εκτροφή χοίρων σε περιοχές που βρίσκονται εκτός κτηνοτροφικής ζώνης. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι χοίροι αφήνονται ελεύθεροι σε ξένα γεωργικά τεμάχια, με αποτέλεσμα να δημιουργούν τεράστιες ζημιές στις καλλιέργειες, στα συστήματα ποτίσματος και στις περιφράξεις των τεμαχίων. Παράλληλα, όπως πληροφορήθηκα, στην περιοχή που βρίσκεται το παλιό γεφύρι του Σκάρφου πολίτες, όταν επιχειρούν να κατέβουν από τα αυτοκίνητά τους δέχονται επιθέσεις από αδέσποτα γουρούνια. Όπως με ενημέρωσαν οι κάτοικοι των περιοχών, έχουν προβεί σε καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές, χωρίς όμως αυτές να επιληφθούν του προβλήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τη διόρθωση της όλης κατάστασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.588, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε επιστολή της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ημερομηνίας 27ης Αυγούστου, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με θέμα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων παιδιού θύματος σεξουαλικής κακοποίησης εκτός οικογένειας αναφέρεται το εξής: “Kατά τη διάρκεια διερεύνησης της σεξουαλικής κακοποίησης από την αστυνομία δεν ακολουθείται πρωτόκολλο ή κωδικοποιημένη και επίσημα θεσμοθετημένη διατμηματική διαδικασία που να ρυθμίζει το θέμα της διαχείρισης των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης ή άλλης κακοποίησης παιδιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι κατά την επαφή ενός παιδιού θύματος κακοποίησης με το σύστημα δικαιοσύνης τού παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν μεταξύ άλλων τα δικαιώματά του, τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν στην περίπτωσή του, πιθανά προστατευτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν, καθώς και άλλες υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση για στήριξη”. Παράλληλα, στην επιστολή αναφέρεται ότι το Εγχειρίδιο Διατμηματικών Διαδικασιών για Χειρισμό Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης παιδιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με επίσημη θεσμοθέτηση της διαδικασίας που να ρυθμίζει το θέμα της διαχείρισης των περιστατικών σεξουαλικής ή άλλης κακοποίησης παιδιών εκτός οικογένειας, ώστε να διασφαλίζεται ότι παρέχονται στο παιδί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα δικαιώματά του, τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και τις διαδικασίες που ακολουθούνται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.592, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ζητήσει από τα αρμόδια τμήματα όπως ενημερώσουν την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ώστε να εκδώσει οδηγία προς τις εμπορικές τράπεζες, προκειμένου να μην προχωρούν σε εκποιήσεις ενυπόθηκων περιουσιών για άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως άνεργοι και για άτομα τα οποία είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για το διάστημα που τα άτομα αυτά βρίσκονται σε δυσχερή θέση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.593, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα της κοινότητας Λέμπας της επαρχίας Πάφου όπως το έργο “Πολιτιστικό Χωριό” (800.000) συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συμφωνεί και προωθεί το πιο πάνω αίτημα της κοινότητας Λέμπας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.594, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατο σχέδιο ψηφίσματος που κατατέθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ, ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και ΔΕΟΚ σε σχέση με τους εργαζομένους στα ξενοδοχεία αναφέρεται ότι σχεδόν σε όλα τα ξενοδοχεία απασχολούνται σπουδαστές από το εξωτερικό, οι οποίοι εργοδοτούνται μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων “Erasmus” και “Leonardo Da Vinci” ή σε απευθείας συνεννόηση των σχολών τους με τις διευθύνσεις των ξενοδοχείων. Στο εν λόγω ψήφισμα διατυπώνεται η θέση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ότι δε γίνεται καμία κατάρτιση στους φοιτητές και παράλληλα καλύπτονται πολύτιμες θέσεις εργασίας, ενώ το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι αμφίβολης ποιότητας.

Παρακαλώ των αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία που ακολουθείται για την εργοδότηση των σπουδαστών από το εξωτερικό στα ξενοδοχεία, καθώς και για τη διάρκεια της εργοδότησής τους. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον ετήσιο αριθμό των σπουδαστών που εργοδοτούνται μέσω των προγραμμάτων αυτών ή και σε απευθείας συνεννόηση των σχολών τους με τις διευθύνσεις των ξενοδοχείων τα τελευταία πέντε χρόνια. Τέλος, παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η πιο πάνω θέση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αν οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε οποιουσδήποτε ελέγχους για τη διαπίστωση της εφαρμογής των προνοιών των εν λόγω προγραμμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.595, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μέσα από την έκθεση προόδου της Τουρκίας, της οποίας η ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναβλήθηκε για τον Ιούνιο του 2015, αφήνεται να νοηθεί ότι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δεν αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου στην ολότητά της αλλά μόνο κάποιες πρόνοιες αυτής. Όπως έχω ενημερωθεί, οι Κύπριοι ευρωβουλευτές έχουν ήδη προβεί σε διαβήματα, για να γίνουν οι ανάλογες διορθώσεις, αφού σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η σύμβαση αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου στην ολότητά της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι ξεκάθαρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η εν λόγω σύμβαση αποτελεί στην ολότητά της μέρος του κοινοτικού κεκτημένου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.596, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε εμπιστευτική απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.042 αναφορικά με τη μη τήρηση αρχείου για την επιστροφή των Ελληνοκυπρίων στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, την επιστροφή των Τουρκοκυπρίων στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, καθώς και την εξέταση του ενδεχομένου να ξεκινήσει να τηρείται σχετικό αρχείο, πληροφορήθηκα ότι έχουν ληφθεί κάποια μέτρα.

Ωστόσο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δεν έχει απαντήσει στο ερώτημά μου κατά πόσο θα ξεκινήσει η πλήρης τήρηση αρχείου για Ελληνοκυπρίους που επιστρέφουν από τις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης και για τους Τουρκοκυπρίους που επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Υπενθυμίζω ότι στη δέκατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 866/2004 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 αναφερόταν ότι οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν τηρούν αρχεία για την επιστροφή των Ελληνοκυπρίων στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης ούτε για την επιστροφή των Τουρκοκυπρίων στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, δημιουργώντας έτσι κενά στην πληροφόρηση και στη δημιουργία ορθής εικόνας για την εξέλιξη της διακίνησης μέσω των οδοφραγμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.599, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται η τροποποίηση του περί Φυλακών Νόμου, ώστε σε περιπτώσεις κρατουμένων οι οποίοι εκτίουν ποινή φυλάκισης εξαιτίας αστικών χρεών, οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας, οφειλών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.τ.λ., καθώς επίσης και στις περιπτώσεις υπερήλικων κρατουμένων ή κρατουμένων με βαριές ασθένειες να εφαρμόζεται το μέτρο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Θεωρώ ότι με τη σωστή εφαρμογή του μέτρου αυτού θα υπάρξει αποσυμφόρηση των φυλακών, ενώ παράλληλα θα επέλθει εξοικονόμηση χρημάτων για το κράτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.600, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2013 αναφέρεται ότι ο πρέσβης της Κύπρου στην Αγία Έδρα έχει συνάψει εν ονόματι της Κυπριακής Δημοκρατίας δάνειο ύψους €200.000 για κάλυψη υποχρεώσεων, χωρίς να εξασφαλιστούν οποιεσδήποτε εγκρίσεις. Στα σχόλια του Υπουργείου Εξωτερικών που αποστάλθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφέρεται ότι ο πρέσβης της Κύπρου στην Αγία Έδρα έχει υπογράψει υπεύθυνη δήλωση με την οποία αποδεσμεύει τη Δημοκρατία από τις υποχρεώσεις αποπληρωμής του δανείου που έχει συνάψει στο όνομά της και ότι περαιτέρω συμφωνεί ότι αναλαμβάνει την αποπληρωμή του δανείου με απευθείας έμβασμα του Υπουργείου Εξωτερικών από τις απολαβές του στο τραπεζικό πιστωτικό ίδρυμα και ότι οποιεσδήποτε πρόσθετες επιβαρύνσεις, τόκοι ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με τη σύμβαση τυχόν προκύψουν μετά την αποπληρωμή των 37 δόσεων θα αναληφθούν από τον ίδιο προσωπικά. Στη δήλωση βεβαιώνει επίσης ότι διαθέτει και προσωπικές εγγυήσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο πρέσβης της Κύπρου στην Αγία Έδρα ενημέρωσε το υπουργείο προτού προχωρήσει στη σύναψη δανείου εν ονόματι της Κυπριακής Δημοκρατίας και, εάν ναι, ποιος έδωσε την άδεια για τη σύναψη του δανείου εν ονόματι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει η μεταφορά του δανείου στο όνομα του πρέσβη της Κύπρου στην Αγία Έδρα, δεδομένου ότι έχει υπογράψει την πιο πάνω σχετική δήλωση, και αν προτίθεται το υπουργείο να κινήσει τις διαδικασίες για τη μεταφορά του δανείου στο όνομά του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.601, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2013 αναφέρεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών διενήργησε έρευνα αναφορικά με την Ύπατη Αρμοστία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Πρετόρια για πιθανή διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων σχετικά με την αγορά αγαθών και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της θητείας του τέως ύπατου αρμοστή κατά την περίοδο 3.9.2007 μέχρι 2.9.2011. Τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αναφέρεται στην έκθεση, τέθηκαν ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας τον Ιούνιο του 2012, ο οποίος και ετοίμασε σχετικό κατηγορητήριο, και το Φεβρουάριο του 2013 το θέμα διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για πειθαρχική έρευνα. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, το ελάχιστο ποσό της ζημιάς που υπέστη η Δημοκρατία λόγω ενεργειών του τέως ύπατου αρμοστή ανέρχεται σε €153.000. H Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, κατόπιν εξέτασης των κατηγοριών, επέβαλε στον πληρεξούσιο υπουργό την ποινή του υποβιβασμού σε κατώτερη θέση και την τοποθέτησή του στη θέση του Γραμματέα Β΄ ή Υποπρόξενου από τις 5.8.2014, ημέρα λήψης της απόφασης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει διερευνηθεί με το Γενικό Εισαγγελέα αν προκύπτει θέμα διάπραξης ποινικών αδικημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.602, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις προσφυγές αρ. 740/11, 891/11 κ.ά. ημερομηνίας 7/10/2014 κρίθηκε ότι το άρθρο 3(β) του περί Συντάξεως Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου του 2011, που αφορούσε στην αναστολή της καταβολής της σύνταξης των κρατικών αξιωματούχων, ώστε να μην καταβάλλεται ταυτόχρονα μισθός και σύνταξη, είναι αντισυνταγματικό, καθότι παραβιάζεται το άρθρο 23 του συντάγματος. Από τότε παραμένει το νομοθετικό κενό, αφού δεν έχει τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο που να ρυθμίζει αυτό το νομοθετικό κενό και πότε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.603, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Πανεπιστήμιο Κύπρου οργάνωσαν επιστημονικό τριήμερο συνέδριο με θέμα την αρχαία Σαλαμίνα της Κύπρου. Όμως, όπως πληροφορήθηκα, οι οργανωτές του συνεδρίου (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Πανεπιστήμιο Κύπρου) επέλεξαν οι γλώσσες του συνεδρίου να είναι η αγγλική και η γαλλική, αποκλείοντας τις δύο επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο φορείς είναι κρατικοί και εκπροσωπούν την Κυπριακή Δημοκρατία. Διερωτάται κανείς εύλογα γιατί θέλουμε οι ξένοι να σέβονται την Κυπριακή Δημοκρατία, όταν κρατικοί φορείς της χώρας την υποβαθμίζουν και τη διασύρουν. Θεωρώ ότι οι λόγοι δεν είναι οικονομικοί, αφού θα μπορούσαν να εξευρεθούν τα λίγα χρήματα που χρειάζονται για τη μετάφραση των ομιλιών από διερμηνείς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συνέργησε σε αυτή την κατάφωρη υποβάθμιση της ίδιας της χώρας μας και του πολιτισμού του λαού μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.604, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με πώληση τεμαχίου που άνηκε σε εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική της Παγκύπριας Εταιρείας Αρτοποιών, σε τιμή πολύ χαμηλότερη της αξίας του. Συγκεκριμένα, όπως πληροφορήθηκα, το τεμάχιο βρίσκεται στην είσοδο της μαρίνας στη Λεμεσό και πρόσφατα, μετά το διορισμό από την τράπεζα παραλήπτη/διαχειριστή για την Παγκύπρια Εταιρεία Αρτοποιών, το συγκεκριμένο τεμάχιο πωλήθηκε σε εξευτελιστική τιμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το συγκεκριμένο ακίνητο δε συμπεριλαμβανόταν στο ομόλογο κυμαινόμενης επιβάρυνσης σύμφωνα με το οποίο η τράπεζα διόρισε τον παραλήπτη/διαχειριστή, αφού ήταν υποθηκευμένο σε άλλη τράπεζα, η οποία δεν είχε καμιά σχέση με το διορισμό του παραλήπτη/διαχειριστή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την πώληση του συγκεκριμένου τεμαχίου, καθώς επίσης και αν ισχύει η πιο πάνω καταγγελία, που αναφέρει ότι το συγκεκριμένο τεμάχιο δε συμπεριλαμβανόταν στο ομόλογο κυμαινόμενης επιβάρυνσης. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αγοραστή του συγκεκριμένου τεμαχίου και την τιμή πώλησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.606, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων από τις αδειοδοτημένες για τη συλλογή, μεταφορά ή/και αποθήκευση εταιρείες, αφού αυτά έχουν τύχει τελικής επεξεργασίας, δηλαδή για το πώς και πού γίνεται η τελική διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν οι εταιρείες αυτές διαθέτουν άδεια εξαγωγής των αποβλήτων αυτών και, εάν όχι, σε ποιους χώρους και πώς αποθηκεύονται τα επικίνδυνα αυτά απόβλητα.

Τέλος, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε πού καταλήγουν τα απόβλητα αυτά, τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εξαχθεί, αλλά ούτε και έτυχαν τελικής επεξεργασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.607, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με επιστολή, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2014, προς τη διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, αναφορικά με τα συμβόλαια γενικής συντήρησης κυβερνητικών οικισμών του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως των επαρχιών Λάρνακας/ελεύθερης Αμμοχώστου (αρ. 36/2013) και Λεμεσού/Πάφου (αρ. 39/2013), η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ζητούσε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως όπως ενημερωθεί για τις ενέργειες του τμήματος σχετικά με την καταγγελία που είχε στείλει ο Οργανισμός Ανακύκλωσης Κύπρου (ΟΑΚ) στις 27 Ιουνίου 2014, αναφορικά με τη μη τήρηση/εφαρμογή από τον ανάδοχο της ισχύουσας νομοθεσίας, των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2011, που αφορά τη διαχείριση στερεών αποβλήτων από κατεδαφίσεις ή άλλα οικοδομικά έργα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει διερευνήσει την καταγγελία του ΟΑΚ, ποια είναι τα πορίσματα της διερεύνησης αυτής και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την αποκατάσταση της νομιμότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.608, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης οικιακών αποβλήτων της Green Dot στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς και στο δήμο Λευκάρων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης στους δύο αυτούς δήμους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.609, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) έχει μειώσει τη χορηγία που δόθηκε στο θέατρο “Ανεμώνα” κατά 50% για το έτος 2015.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των ποσών που έχουν χορηγηθεί στα θεατρικά σχήματα για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2015 για τα σχέδια Α΄ και Β΄, καθώς επίσης και για τα ποσά που χορηγήθηκαν στα θεατρικά σχήματα για τα σχέδια αυτά για το έτος 2014. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις περικοπές που έγιναν στο σχέδιο Γ΄ για το έτος 2015

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.610, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα στάλθηκε στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας έγγραφο με το οποίο ζητούνταν από τους υπαλλήλους του τμήματος να μην εκδίδουν σε συγκεκριμένες εταιρείες δελτία εισόδου (πάσο) για πρόσβαση σε ειδικούς χώρους όπου απαγορεύεται η πρόσβαση στο κοινό, εξαιτίας των οφειλών των εταιρειών αυτών προς το κράτος. Όπως πληροφορήθηκα, από την απαγόρευση της έκδοσης δελτίων εισόδου εξαιρέθηκε η εταιρεία “Hermes”, η οποία όφειλε και το μεγαλύτερο ποσό.

Παρακαλώ τον υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους εξαιρέθηκε η εταιρεία “Hermes” από την απαγόρευση της έκδοσης δελτίων εισόδου, παρ’ όλο που δεν έχει τακτοποιήσει το χρέος της προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.611, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με βάση την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2013 αναφορικά με την πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη, σύμφωνα με τις μηνιαίες καταστάσεις αναθεώρησης μετρητών, παρέμεναν σε εκκρεμότητα ανεξαργύρωτες επιταγές, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε σε μισθούς του συμβούλου τύπου της πρεσβείας, το ύψος των οποίων ήταν μεγαλύτερο από αυτό που αναφερόταν στις καταστάσεις εισοδημάτων που υποβάλλονταν από την πρεσβεία στις σουηδικές αρχές. Μέχρι το Μάιο του 2013, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, το ποσό ανερχόταν σε SEK 670.230 (€77.845) και αφορούσε σε μέρος μισθών της περιόδου από το Δεκέμβριο του 2007 μέχρι το Δεκέμβριο του 2009. Οι πιο πάνω επιταγές αντικαταστάθηκαν από την έκδοση μιας νέας επιταγής, που εξαργυρώθηκε από το δικαιούχο το Νοέμβριο του 2013. Το λογιστήριο της πρεσβείας κατέβαλε τον Ιανουάριο του 2014 ποσό ύψους 17.096, που αφορούσε σε εργοδοτικές εισφορές/κοινωνικές ασφαλίσεις του 2011, λόγω καθυστέρησης στη δήλωση της διαφοράς με τα πραγματικά εισοδήματα του πιο πάνω λειτουργού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν το πιο πάνω θέμα έχει διερευνηθεί και για τις πιθανές πειθαρχικές ευθύνες τις οποίες ενδεχομένως υπέχουν ο τότε λειτουργός ή/και ο αρχηγός της διπλωματικής αποστολής, οι οποίοι επέτρεπαν με τη δική τους ανοχή να δηλώνονται εισοδήματα προς τις κρατικές αρχές της Σουηδίας μικρότερα των πραγματικών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.612, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι συγκεκριμένοι κανονισμοί που έθεσε το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την προσέλκυση ερευνητικών επενδύσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα κονδύλια από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο και διατίθενται στο ινστιτούτο μέσω του προϋπολογισμού. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, δεδομένων των δημοσιονομικών πλαισίων και των περικοπών σε δαπάνες. Ουσιαστικά, η απορρόφηση κονδυλίων συνεπάγεται συμπίεση του προϋπολογισμού τακτικών δαπανών. Δημιουργείται έτσι ένα στρατηγικό αντικίνητρο στην προσπάθεια προσέλκυσης ερευνητικών ευρωπαϊκών κονδυλίων για αυτονόητους λόγους.

Υπάρχει εισήγηση για εισαγωγή πιο ευέλικτων τρόπων διαχείρισης των ευρωπαϊκών ερευνητικών κονδυλίων, ώστε αυτά να διατίθενται απευθείας στο ινστιτούτο ή μέσω ενός ειδικού ερευνητικού ταμείου.

Παρακαλώ τον υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του επί της εισήγησης για αλλαγή στον τρόπο διάθεσης των ευρωπαϊκών ερευνητικών κονδυλίων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.615, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή σε ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.10.04.272 αναφορικά με τα κονδύλια που διατίθενται για την προώθηση του κυπριακού κινηματογράφου, τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολούνται στο υπουργείο για την προώθηση και τη στήριξη του κυπριακού κινηματογράφου, καθώς και για το σχέδιο ανάπτυξης του κυπριακού κινηματογράφου, τους σχεδιασμούς του υπουργείου και τα κίνητρα που παρέχονται σε ξένους επενδυτές, ώστε η Κύπρος να καταστεί κινηματογραφικό κέντρο, πληροφορήθηκα ότι τα κονδύλια που αφορούν τη στήριξη και την προώθηση του κινηματογράφου έχουν μειωθεί. Αναφορικά με το κονδύλι των Πολιτιστικών Υπηρεσιών για την Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών ο Υπουργός με πληροφόρησε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού βρισκόταν σε διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Οικονομικών για αύξηση του κονδυλίου εντός του 2016.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το κονδύλι των Πολιτιστικών Υπηρεσιών για την «Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών θα αυξηθεί εντός του 2016, καθώς και αν προτίθεται να διαπραγματευτεί με το Υπουργείο Οικονομικών για αύξηση των κονδυλίων που αφορούν την Ενθάρρυνση Κινηματογραφικής Τέχνης και Κίνησης για την Ανάπτυξη του Κινηματογράφου και του κονδυλίου που αφορά Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.616, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή σε ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.10.04.272 αναφορικά με τα κονδύλια που διατίθενται για την προώθηση του κυπριακού κινηματογράφου, τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολούνται στο υπουργείο για την προώθηση και τη στήριξη του κυπριακού κινηματογράφου, καθώς και για το σχέδιο ανάπτυξης του κυπριακού κινηματογράφου, τους σχεδιασμούς του υπουργείου και τα κίνητρα που παρέχονται σε ξένους επενδυτές, ώστε η Κύπρος να καταστεί κινηματογραφικό κέντρο, πληροφορήθηκα ότι αναφορικά με το θέμα που αφορά στο προσωπικό ο Τομέας Κινηματογράφου είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένος και με το πάγωμα των προσλήψεων το 2011 ο Τομέας Κινηματογράφου έμεινε μόνο με έναν έκτακτο Λειτουργό και την Ανώτερη Μορφωτική Λειτουργό, η οποία χειρίζεται και πολλά άλλα θέματα. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού με πληροφόρησε με την απάντησή του ότι απέστειλε εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για εξεύρεση λύσης σχετικά με το πρόβλημα υποστελέχωσης που παρατηρείται. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η πρόσληψη αριθμού επαγγελματιών, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δεσμεύεται να προχωρήσει με την απόσπαση εκπαιδευτικών/μεταφορά λειτουργών από άλλα υπουργεία, προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξευρεθεί λύση αναφορικά με τη στελέχωση του Τομέα Κινηματογράφου και ποια είναι αυτή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.617, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τη σκανδαλώδη καταστροφή των εγκαταστάσεων των γηπέδων πετοσφαίρισης παραλίας (beach volley) στην περιοχή Πρωταρά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το έργο ολοκληρώθηκε το 2006 και κατασκευάστηκε με συγχρηματοδότηση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού σε κρατική γη που εκμισθώθηκε στο δήμο Παραλιμνίου. Η άμμος που εισήχθη από την Αφρική για τη διαμόρφωση των γηπέδων στοίχισε £120.000 (€214.320), ενώ το συνολικό κόστος του όλου έργου, όπως πληροφορήθηκα, πλησίασε το ένα εκατομμύριο λίρες (1.786.000). Η άμμος, όση δεν κλάπηκε, είτε σαρώθηκε από τον άνεμο είτε καταστράφηκε από τη βλάστηση. Επιπρόσθετα, αγνοείται η τύχη των τεσσάρων λυόμενων σπιτιών που είχαν τοποθετηθεί στο χώρο των εγκαταστάσεων, ενώ φαίνεται να κλάπηκαν και υπολογιστές, έπιπλα και άλλος εξοπλισμός από το χώρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνήσει τις πιο πάνω καταγγελίες, ποια είναι η αρμόδια αρχή για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων των γηπέδων πετοσφαίρισης παραλίας, καθώς και αν έχουν εντοπιστεί οι ιθύνοντες για την καταστροφή του πιο πάνω πολυδάπανου έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.618, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο αγρόκτημα Λανίτης στη Λεμεσό έχουν ξεριζωθεί εκατοντάδες πορτοκαλιές και λεμονιές, προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για την εγκατάσταση του εργοταξίου για την κατασκευή του πολυσύνθετου έργου της Limassol Golf Resort.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προηγηθεί ετοιμασία και έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την εκρίζωση και αποκοπή των εσπεριδοκαλλιεργειών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξασφαλιστεί τελική αδειοδότηση του έργου και ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία του υγροβιότοπου και του δάσους ευκαλύπτων Ακρωτηρίου που γειτνιάζουν με την ανάπτυξη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.619, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας στον Υπουργό Οικονομικών, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2015, η οποία κοινοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο νόμος περί Δημόσιας Υπηρεσίας και συγκεκριμένα το άρθρο 81 αυτού που αφορά στον πειθαρχικό κώδικα χρήζει τροποποίησης. Στην επιστολή του ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει ότι, σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας νόμο, ο ερευνών λειτουργός που διορίζεται για τη διεξαγωγή έρευνας προέρχεται κατά κανόνα από το υπουργείο ή γραφείο του υπό διερεύνηση υπαλλήλου, δηλαδή συνάδελφός του. Με τον τρόπο αυτό δε διασφαλίζεται η αρχή της αντικειμενικότητας και δεν παρέχεται το εχέγγυο της αμερόληπτης κρίσης. Ο Γενικός Ελεγκτής εισηγείται την προώθηση της τροποποίησης της υπό αναφορά νομοθετικής διάταξης, ώστε ο ερευνών λειτουργός να πρέπει αναγκαστικά να προέρχεται από άλλο υπουργείο ή γραφείο και ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει εξουσία να καθορίζει με απόφασή του τη διαδικασία που θα ακολουθείται για την επιλογή του ερευνώντoς λειτουργού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προωθήσει την υλοποίηση της πιο πάνω εισήγησης του Γενικού Ελεγκτή και πότε αναμένεται να προωθηθεί το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.620, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση της κυβέρνησης όπως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του υγραερίου κίνησης παραμείνει στα ίδια με τα σημερινά επίπεδα για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με προφορικές διαβεβαιώσεις που δόθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δε θα υπάρξει αλλαγή στη φορολογία, οπότε το υγραέριο θα είναι οικονομικότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον λύση, ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες ενεργοβόρων οχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονικό διάστημα που προτίθεται να κρατήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το υγραέριο στα ίδια με τα σημερινά επίπεδα και αν προτίθεται να δώσει γραπτή διαβεβαίωση που να δεσμεύει την κυβέρνηση ότι θα κρατήσει στα ίδια επίπεδα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.621, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την εισαγωγή δύο λιονταριών και δύο τίγρεων στις εγκαταστάσεις του Melios Pet Centre Ltd στους Αγίους Τριμιθιάς στη Λευκωσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν χορηγηθεί οι απαραίτητες άδειες στους ιδιοκτήτες του Melios Pet Centre Ltd για την εισαγωγή των λιονταριών και των τίγρεων στην Κύπρο. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εάν έχουν χορηγηθεί οι εν λόγω άδειες, ποιοι έλαβαν την απόφαση για τη χορήγηση των αδειών αυτών, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε, με βάση ποια κριτήρια λήφθηκε η απόφαση, για να δοθούν οι άδειες εισαγωγής, καθώς και αν έχουν γίνει επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις του Melios Pet Centre Ltd και αν οι εγκαταστάσεις πληρούν τις προδιαγραφές για την ασφαλή διαβίωση των ζώων αυτών, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα οχληρίας ή ασφάλειας για τους κατοίκους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.622, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τη διοχέτευση νερού από την αλυκή στη Λάρνακα με αντλία στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η διοχέτευση γίνεται ως μία λύση για την καταπολέμηση του προβλήματος που υπάρχει με τα κουνούπια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η διοχέτευση νερού από την αλυκή Λάρνακας στη θάλασσα γίνεται κατόπιν άδειας του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Tμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.624, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή πριν από λίγες μέρες, από την οποία κινδύνεψαν πρατήριο βενζίνης και παρακείμενες κατοικίες, ο δήμος της Λάρνακας αποφάσισε τη λήψη δραστικών μέτρων, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να προχωρήσει στον καθαρισμό από τους καλαμιώνες και τα αγριόχορτα της περιοχής κοντά στην Αλυκή Λάρνακας παρά τη λεωφόρο Φανερωμένης.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη περιοχή εντάσσεται στο δίκτυο “Natura 2000” και είναι προστατευόμενη, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενημερωθεί για τις προθέσεις του δήμου Λάρνακας, αν έχει εξασφαλιστεί άδεια από το Τμήμα Περιβάλλοντος, καθώς και αν η ενέργεια αυτή του δήμου Λάρνακας θα διαταράξει την ισορροπία του οικοσυστήματος της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.626, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα άτομα με μεσογειακή αναιμία ανησυχούν ιδιαίτερα για τους εξής λόγους:

1. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Αίματος, που θα ενισχύσει την αναγκαία αιματοεπαγρύπνηση.

2. Συνέχιση του προβλήματος αναφορικά με τη χορήγηση του φαρμάκου “Exjade”, το οποίο διατίθεται στην Κύπρο σε υπερβολικά υψηλή τιμή και ως εκ τούτου η πρόσβαση σε αυτό παραμένει περιορισμένη.

3. Μη υιοθέτηση της εισήγησης για παραχώρηση πρόωρης σύνταξης στα άτομα με μεσογειακή αναιμία, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα.

4. Συνέχιση του προβλήματος με τις ελαττωματικές αντλίες αποσιδήρωσης, αφού ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής ικανοποιητικών προδιαγραφών.

5. Μακροχρόνια καθυστέρηση στη σωστή και τακτική εφαρμογή μεθόδων για την παρακολούθηση του φόρτου σιδήρου σε ζωτικά όργανα, όπως την καρδία και το ήπαρ, που έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρές επιπτώσεις εξαιτίας της μη ικανοποιητικής χρήσης ειδικών μεθόδων μαγνητικής τομογραφίας, οι οποίες, ενώ εφαρμόζονται στην Κύπρο, δεν μπορεί να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες όλων των πασχόντων λόγω της μη αποδοτικής εφαρμογής τους στα νοσοκομεία, γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις, αλλά και πολλές φορές οδηγεί σε αμφίβολης αξιοπιστίας αποτελέσματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης επί των πιο πάνω ζητημάτων που απασχολούν τα άτομα με μεσογειακή αναιμία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.627, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ότι οι υποδομές για τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων θα ολοκληρώνονταν μέχρι το 2006. Μέχρι σήμερα μόνο το 20-30% της απαιτούμενης υποδομής έχει ολοκληρωθεί, παρά το γεγονός ότι τα έργα συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται η Κυπριακή Δημοκρατία να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τις υποδομές για τη διαχείριση και επεξεργασία οικιακών αποβλήτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.628, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με επιστολή του, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2015, με θέμα “Αντίδραση του ΕΤΕΚ για το διαγωνισμό Υ.Ο. 2014/10/Π, που αφορά τον καθορισμό πολιτικής για αξιοποίηση της κρατικής ακίνητης περιουσίας” ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης με πληροφορεί ότι, στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης, που προνοεί διορισμό ανεξάρτητου συμβούλου για ετοιμασία λεπτομερούς σχεδίου δράσης αναφορικά με προσδιορισμένη κρατική ακίνητη περιουσία, ετοιμάστηκε από αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή κατάσταση που περιλαμβάνει τριάντα οκτώ τεμάχια κρατικής γης. Το Υπουργείο Οικονομικών, όπως με ενημέρωσε ο υπουργός με την επιστολή του, προκήρυξε διαγωνισμό για διορισμό ανεξάρτητου συμβούλου που θα ετοιμάσει μελέτη αναφορικά με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των τεμαχίων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση πριν από τη λήψη τελικών αποφάσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον κατάλογο των τριάντα οκτώ τεμαχίων κρατικής γης που ετοιμάστηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή αν έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και αν έχει διοριστεί ανεξάρτητος σύμβουλος για την ετοιμασία της μελέτης αναφορικά με την καλύτερη αξιοποίηση των τεμαχίων κρατικής γης που περιλαμβάνονται στην κατάσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.629, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος ο αριθμός των καταγγελιών ιδιοκτητών εστιατορίων στις οποίες προέβη η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας το 2014 σχετικά με τα αδικήματα της παράνομης κατοχής και εμπορίας προστατευόμενων άγριων πτηνών;

2. Ποιος ο αριθμός των καταγγελιών υποθέσεων παράνομης παγίδευσης πουλιών στις οποίες προέβη η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 1η Ιουνίου 2015;

3. Ποιος ο αριθμός των καταγγελιών παράνομου κυνηγίου τζίκλας με τη χρήση ηλεκτρονικών ηχομιμητικών συσκευών στις οποίες προέβη η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας κατά τις περιόδους κυνηγίου 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 και ποιος ο αριθμός των υποθέσεων που επιβλήθηκαν εξώδικα πρόστιμα για παράνομο κυνήγι τζίκλας με τη χρήση ηλεκτρονικών ηχομιμητικών συσκευών στις οποίες προέβη η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας κατά τις κυνηγετικές περιόδους 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015;

                   4. Ποιος ο μέσος όρος ποινών και συγκεκριμένα χρηματικών προστίμων ανά το παγκύπριο, αλλά και ανά επαρχία, ειδικά για τις περιοχές Αμμοχώστου και Λάρνακας, που επέβαλαν τα δικαστήρια                     της Κυπριακής Δημοκρατίας τόσο σε υποθέσεις παγίδευσης όσο και μη παγίδευσης κατά τα έτη 2013 και 2014;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.630, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από επιστολή του κοινοτικού συμβουλίου του συνοικισμού Ανθούπολης, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2015, ενημερώθηκα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο προσφυγικός κόσμος στο συνοικισμό Ανθούπολης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επιστολή, παρ’ όλο που η κατεδάφιση των παλιών πολυκατοικιών έχει ολοκληρωθεί, πολλές εργασίες παραμένουν ανολοκλήρωτες, με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα ασφάλειας τόσο για τους κατοίκους της περιοχής όσο και για τους διερχομένους. Επιπρόσθετα, όσον αφορά το πάρκο που βρίσκεται επί της οδού Κουρίου, μέρος του περιτοιχίσματος έχει πάρει επικίνδυνη κλίση και το πλακόστρωτο έχει αλλοιωθεί σε πολλά σημεία. Στην επιστολή το κοινοτικό συμβούλιο θίγει επίσης το πρόβλημα που υπάρχει με την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρεται ότι το Τμήμα Πολεοδομίας έχει ήδη ετοιμάσει σχέδιο στο οποίο καθορίζεται χώρος στάθμευσης για όλους τους κατοίκους που διαμένουν σε πολυκατοικίες ή οι οικίες τους βρίσκονται σε πεζόδρομο, αλλά δεν έχουν υποδειχθεί χώροι στάθμευσης για αναπήρους στους δημόσιους χώρους στάθμευσης. Επίσης, παρατηρείται καθυστέρηση στην υλοποίηση του σχεδίου. Τέλος, με την επιστολή του το κοινοτικό συμβούλιο θίγει το πρόβλημα ασφάλειας που δημιουργείται λόγω της μη επιδιόρθωσης των πεζοδρομίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να προωθήσει για την επίλυση όλων των πιο πάνω προβλημάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.631, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας αναφορικά με την κατεδάφιση των πολυκατοικιών στο εμπορικό κέντρο του οικισμού Αγίου Αθανασίου με βάση το πρόγραμμα αναδόμησης της περιοχής. Όπως πληροφορήθηκα, δεν έχει δοθεί νέος χώρος στέγασης στους επηρεζόμενους κατοίκους και καταστηματάρχες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην παραχώρηση άλλων υποστατικών στους επηρεαζόμενους κατοίκους και ιδιοκτήτες καταστημάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.636, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την υποβολή της αίτησης για το επίδομα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας (έντυπο ΕΤ.1). Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μαζί με το εν λόγω έντυπο απαιτείται η υποβολή του εντύπου εξουσιοδότησης (ΕΕΕ8), σύμφωνα με το οποίο δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης στους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του αιτητή. Δεδομένων του ότι η υποβολή αίτησης για το επίδομα τέκνου είναι ανεξάρτητη από την υποβολή αίτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και του ότι η υποβολή του εντύπου εξουσιοδότησης δεν προνοείται από την κείμενη νομοθεσία, θεωρώ την υποβολή του εν λόγω εντύπου παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του αιτητή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους απαιτείται και η υποβολή του εντύπου εξουσιοδότησης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το επίδομα τέκνου, καθώς επίσης και αν εξετάζει το ενδεχόμενο να καταστεί μη αναγκαία η υποβολή του εν λόγω εντύπου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.637, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι γαλλικές αρχές έχουν απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση στα καταστήματα κηπουρικής του ζιζανιοκτόνου “Roundup” της αμερικανικής εταιρείας “Monsanto” στο πλαίσιο μίας ευρύτερης μάχης εναντίον των φυτοφαρμάκων που θεωρούνται βλαβερά τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο, που αποτελεί τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ανακοίνωσε το Μάρτιο του 2015 ότι η γλυφοσάτη (glyphosate), το βασικό συστατικό του φυτοφαρμάκου “Roundup”, είναι πιθανόν καρκινογόνο για τους ανθρώπους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει την κυκλοφορία του φυτοφαρμάκου “Roundup” της εταιρείας “Monsanto”, δεδομένου του ότι έχει διαπιστωθεί ότι πιθανόν να είναι καρκινογόνο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.638, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα ότι εντός του 2015 αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας χρυσού στη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου. Όπως πληροφορήθηκα, το εργοστάσιο θα είναι δυναμικότητας εκατό περίπου τόνων χρυσού ετησίως και έκτασης 4 000-6 000 τ.μ. Πρόκειται για το πρώτο εργοστάσιο επεξεργασίας χρυσού που θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την άποψη της περιβαλλοντικής αρχής αναφορικά με την κατασκευή και τη λειτουργία του εν λόγω εργοστασίου, αν έχει εκδοθεί η απαραίτητη πολεοδομική άδεια και ποια είναι τα περιβαλλοντικά προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν από τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας χρυσού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.639, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δασών έχει παραχωρήσει άδεια για τη διοργάνωση φεστιβάλ μπίρας στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Θεωρώ ότι η διοργάνωση του εν λόγω φεστιβάλ σε εθνικό δασικό πάρκο πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο σημαντικά στοιχεία της βιοποικιλότητας του χώρου και επιπρόσθετα ότι το θέμα του εν λόγω φεστιβάλ δεν είναι περιβαλλοντικά και πολιτισμικά συμβατό με τους σκοπούς για τους οποίους μία περιοχή ενός κρατικού δάσους κηρύσσεται εθνικό δασικό πάρκο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακαλέσει την πιο πάνω απόφαση του Τμήματος Δασών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.648, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με επιστολή που απέστειλε στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εσωτερικών και Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2015, ο δήμαρχος Τσερίου ενημερώνει τους προέδρους και τα μέλη των επιτροπών ότι το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δήμος Τσερίου αφορά τον κεντρικό δρόμο Τσερίου. Στο συγκεκριμένο δρόμο, όπως αναφέρεται στην επιστολή του, υπάρχουν τρία σχολεία και δύο εκκλησίες, ενώ ο δρόμος αυτός είναι και εμπορικός, αφού υπάρχουν καταστήματα, υπεραγορές, φαρμακεία κτλ. Ο δρόμος αυτός συνδέει επίσης τις περιοχές Στροβόλου, Λακατάμιας και τις κοινότητες Ταμασού και Ορεινής, αλλά και όλη τη νοτιοδυτική Λευκωσία με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού. Ο δρόμος αυτός παραμένει χωρίς επαρκή φωτισμό, χωρίς πεζοδρόμια και οχετούς ομβρίων υδάτων και καθιστά τη διακίνηση των οχημάτων και πεζών ιδιαίτερα προβληματική. Ο δήμαρχος τονίζει στην επιστολή του ότι από το δρόμο διέρχονται καθημερινά μικρά παιδιά των οποίων οι ζωές κινδυνεύουν. Αίτημα τόσο του δημοτικού συμβουλίου Τσερίου όσο και των δημοτών είναι όπως συμπεριληφθεί κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2016, για να μπορεί να υλοποιηθεί το έργο βελτίωσης του κεντρικού δρόμου Τσερίου, το οποίο εκτιμάται ότι θα στοιχίσει γύρω στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος του έργου, σύμφωνα με την επιστολή του δημάρχου, καλύπτεται 80% από το κράτος και 20% από το δήμο Τσερίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να συμπεριλάβει το πιο πάνω έργο στον προϋπολογισμό του 2016

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.649, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Αγροτικό Κέντρο Υγείας Κάτω Πύργου λειτουργεί χωρίς να έχει γραμματειακή υποστήριξη. Δεν έχει διοριστεί προσωπικό, για να διενεργεί τις εγγραφές, την αρχειοθέτηση, την έκδοση καρτών κ.ο.κ. Όλα αυτά διεκπεραιώνονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, κάτι που θεωρείται γενικώς αντιδεολογικό και παράτυπο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία θέσης γραμματειακού προσωπικού στο Αγροτικό Κέντρο Υγείας Κάτω Πύργου και πότε προτίθεται να επιλύσει αυτό το πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.650, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με συνδικαλιστικές οργανώσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων ενημερώθηκα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία. Αίτημα των εργαζομένων είναι όπως ρυθμιστούν νομοθετικά βασικά δικαιώματα στο χώρο εργασίας τους. Συγκεκριμένα, ζητούν να καθοριστεί ελάχιστος μισθός πρόσληψης, να κατοχυρωθεί ο 13ος μισθός, να περιοριστεί η απασχόληση μαθητών και σπουδαστών, ώστε να μην πληρούν κανονικές θέσεις εργασίας, να καθοριστεί πενταήμερη εβδομάδα εργασίας, να καθοριστούν οι αργίες και οι γιορτές, να γίνει υποχρεωτική η γνώση της ελληνικής γλώσσας και να γίνει υποχρεωτική η εφαρμογή των προτύπων επαγγελματικών προσόντων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει τα πιο πάνω αιτήματα των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και να ρυθμίσει νομοθετικά τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως αναφέρονται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.653, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν από τους επηρεαζόμενους καταστηματάρχες και ιδιοκτήτες κατοικιών αναφορικά με το ρυθμιστικό σχέδιο ανάπλασης της λεωφόρου Τσερίου στην περιοχή δήμου Στροβόλου. Όπως πληροφορήθηκα, ο σχεδιασμός βασίζεται σε ρυθμιστικό σχέδιο που έγινε το 2002 από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, περίπου 130 επιχειρήσεις και 1 200 υπάλληλοι επηρεάζονται άμεσα από το σχέδιο ανάπλασης που έχει καταρτίσει η κυβέρνηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης του ρυθμιστικού σχεδίου ανάπλασης της λεωφόρου Τσερίου, δεδομένων των έντονων αντιδράσεων που υπάρχουν από τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.654, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.026 αναφορικά με τον καταρτισμό εθνικού σχεδίου για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, πληροφορήθηκα ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. 76.375, ημερομηνίας 23/1/2014), έχει ξεκινήσει διαδικασία ετοιμασίας εθνικού σχεδίου δράσης για την πράσινη οικονομία, το οποίο θα αποτελέσει μια από τις κύριες πολιτικές του υπουργείου στον τομέα του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, τη σύνταξη του σχεδίου έχει αναλάβει συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Περιβάλλοντος, ενώ το σχέδιο αναμένεται να προωθηθεί για υιοθέτηση από το Υπουργικό Συμβούλιο στο εγγύς μέλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σύνταξη του εθνικού σχεδίου δράσης για την πράσινη οικονομία και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.655, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, που έχει ως αποτέλεσμα τον ελλιπή έλεγχο του κατασκευαστικού τομέα σε θέματα προσαρμογής με ευρωπαϊκά πρότυπα. Εξαιτίας του ελλιπούς ελέγχου, δημιουργείται ένας άνισος ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστών (βιομηχάνων και εμπόρων) που επενδύουν και προσαρμόζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και των κατασκευαστών που δεν προσαρμόζονται σε αυτά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ο άνισος ανταγωνισμός που υπάρχει στον κατασκευαστικό τομέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.656, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών για είσοδο ψαρόβαρκων από τα κατεχόμενα στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή του Πρωταρά. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, δίκτυα, επιφάνειας ενός περίπου χιλιομέτρου, χρησιμοποιήθηκαν από τις συγκεκριμένες ψαρόβαρκες για ψάρεμα τόννου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για την παραβίαση των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και, εάν ναι, για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.659, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι ο θεσμός της λαϊκής αγοράς, όπου οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων μπορεί να διαθέσουν στους καταναλωτές απευθείας τα προϊόντα χωρίς μεσάζοντες, είναι επιτυχημένος σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο υπάρχει παράδοση στις λαϊκές αγορές αλλά σε πολύ λίγους και συγκεκριμένους δήμους. Τελευταία λόγω και της οικονομικής κρίσης ο θεσμός αρχίζει να επεκτείνεται. Ήδη αρκετοί δήμοι της Κύπρου έχουν αρχίσει να δοκιμάζουν να εισαγάγουν το θεσμό αυτό και εντός των δημοτικών τους ορίων. Παρατηρούμε όμως ότι ο θεσμός της λαϊκής αγοράς ακόμη δεν έχει πάρει την έκταση που έχει σε άλλες χώρες. Πολλοί δήμοι διστάζουν να προχωρήσουν για πολλούς και διάφορους λόγους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι πολιτική του υπουργείου του η επέκταση του θεσμού των λαϊκών αγορών και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες δημοτικές αρχές να προχωρήσουν το συντομότερο στη λειτουργία λαϊκής αγοράς στην περιφέρειά τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.660, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί κατ’ ιδίαν την τοποθεσία Άμμος του Καμπούρη στην Αγία Νάπα και έχω διαπιστώσει την ευρεία καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Έχει προκληθεί μεγάλη καταστροφή στο ανάγλυφο της βραχώδους παραλίας, ενώ δημιουργήθηκε με μεγάλη εκσκαφή ένας κλειστός κόλπος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι ενήμερος για την καταστροφή που προκλήθηκε στην τοποθεσία Άμμος του Καμπούρη στην Αγία Νάπα, αν έχουν χορηγηθεί οποιεσδήποτε άδειες για τις παρεμβάσεις στην εν λόγω περιοχή, καθώς και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για άρση της παρανομίας και επαναφορά του αρχικού ανάγλυφου της παραλίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.661, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε ο Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κύπρου προς το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2015, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ζητεί μεταξύ άλλων αναλυτική κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού για τη χορήγηση σε φοιτητή άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο, όπως επισημαίνεται στην εν λόγω επιστολή, για τη χορήγηση άδειας εισόδου απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από τραπεζικό ίδρυμα της χώρας του φοιτητή ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης των σπουδών του και δεν απαιτείται αναλυτική κατάσταση του τραπεζικού του λογαριασμού. Σύμφωνα με την επιστολή, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης βασίζεται παράνομα σε αυτή την αναλυτική κατάσταση και απορρίπτει άδειες εισόδου αλλοδαπών φοιτητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να δώσει οδηγίες στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, έτσι ώστε να εφαρμόζει τη σχετική πρόνοια του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.663, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την παράνομη αφαίρεση άμμου από παραλία της περιοχής του Kόλπου Χρυσοχούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνηθεί το πιο πάνω περιστατικό, ποιοι ευθύνονται για την παράνομη αφαίρεση άμμου από παραλία της περιοχής του Kόλπου Χρυσοχούς και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει εναντίον των υπευθύνων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.664, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2015, συζητήθηκε το θέμα “Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία ζωολογικών κήπων και χώρων έκθεσης ζώων και πουλιών”. Στην εν λόγω συνεδρίαση πληροφορηθήκαμε από τα αρμόδια τμήματα ότι έχουν ετοιμαστεί νομοσχέδιο και κανονισμοί αναφορικά με τη λειτουργία τόσο των ζωολογικών κήπων όσο και των υποστατικών πώλησης ζώων συντροφιάς (pet shops).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται οι εν λόγω κανονισμοί και το νομοσχέδιο να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.665, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 24 Ιουνίου 2015 ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας απέστειλε επιστολή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφορικά με τη διαχείριση παραλιών και την αδειοδότηση γηπέδου γκολφ στην περιοχή Πόλης Χρυσοχούς-Γιαλιάς. Στην εν λόγω επιστολή ο Γενικός Ελεγκτής εισηγείται ενόψει των εξελίξεων επί του θέματος και των ανησυχητικών τοποθετήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη λήψη μέτρων, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Επιτροπής και το κοινοτικό κεκτημένο και να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων, τα οποία θα κληθεί να καταβάλει το δημόσιο και κατ’ επέκταση ο φορολογούμενος. Να υπενθυμίσω ότι μέρος της οικιστικής ανάπτυξης και της δημιουργίας γηπέδων γκολφ επεκτείνεται και σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο δίκτυο “Natura 2000” λόγω της σημασίας της για τη φωλεοποίηση, ωοτοκία και σίτιση της χελώνας “Caretta caretta” και της πράσινης χελώνας “Chelonia mydas”.

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν λάβει, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να αποφευχθεί η επιβολή οικονομικών κυρώσεων, τις οποίες θα επωμισθεί ο κυπριακός λαός στο σύνολό του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.666, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της κοινότητας Πισσουρίου λόγω της καθίζησης του εδάφους. Όπως πληροφορήθηκα, σπίτια που αγοράστηκαν κυρίως από Βρετανούς συνταξιούχους κινδυνεύουν με κατάρρευση. Εξαιτίας της υποχώρησης του εδάφους παρουσιάστηκαν μεγάλες ρωγμές στους δρόμους και ζημιές σε πέραν των 50 κατοικιών της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και η επαρχιακή διοίκηση έχουν αναλάβει τη διενέργεια έρευνας αναφορικά με τα αίτια της υποχώρησης του εδάφους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα από τα πιο πάνω αρμόδια τμήματα, ποια είναι τα αποτελέσματά της και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.668, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τίθεται θέμα μετακίνησης του σταθμού αναμετάδοσης του BBC στην περιοχή Βασιλικού, προκειμένου να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για το ενεργειακό κέντρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εάν αληθεύουν οι πληροφορίες, σε ποια βάση γίνονται οι σχετικές διαβουλεύσεις και αν έχουν μελετηθεί οι περιβαλλοντικές συνέπειες από την επέκταση του ενεργειακού κέντρου προς την κατεύθυνση της κοινότητας του Ζυγίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.669, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ετοιμαστεί χάρτες θορύβου για όλη την Κύπρο και, εάν όχι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η ετοιμασία τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.670, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τη διαχείριση των οικονομικών των κοινοτικών νηπιαγωγείων αναλαμβάνει ο εκάστοτε σύνδεσμος γονέων. Δεδομένου ότι τα κοινοτικά νηπιαγωγεία χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος και σε λιγότερο βαθμό από τα δίδακτρα που πληρώνουν οι γονείς, διερωτώμαι γιατί η διαχείριση να είναι στη δικαιοδοσία του συνδέσμου γονέων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως τη διαχείριση των οικονομικών των κοινοτικών νηπιαγωγείων αναλαμβάνει ο σύνδεσμος γονέων τους. Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο σύνδεσμος γονέων καταθέτει ελεγμένους λογαριασμούς και αν αυτοί ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.671, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει αίτημα όπως τα κοινοτικά νηπιαγωγεία δέχονται παιδιά που πρόκειται να συμπληρώσουν τον τρίτο χρόνο της ηλικίας τους μέσα στη χρονιά της εγγραφής τους σ’ αυτά. Για να γίνει δεκτό σήμερα κάποιο παιδάκι σε κοινοτικό νηπιαγωγείο, πρέπει να έχει ήδη συμπληρώσει το τρίτο έτος της ηλικίας του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του υπουργείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.672, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο Ευρωκοινοβούλιο έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η περίπτωση του αρχισυντάκτη της τουρκικής εφημερίδας “Cumhuriyet”, ο οποίος καταδιώκεται από την τουρκική κυβέρνηση, γιατί αποκάλυψε τη μεταφορά όπλων με οχήματα των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών για ενίσχυση των τζιχαντιστών στη Συρία. Μάλιστα η τουρκική κυβέρνηση απαγόρευσε στον αρχισυντάκτη της εφημερίδας να μεταβεί στις Βρυξέλλες σε εκδήλωση που οργάνωσαν οι ευρωβουλευτές. Αυτή δεν είναι η μοναδική περίπτωσης δίωξης των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Τουρκία ούτε και η μοναδική περίπτωση με την οποία τεκμηριώνεται η στήριξη της κυβέρνησης της Τουρκίας στους τζιχαντιστές στη Συρία. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι αυτοκίνητα από την Κύπρο έχουν μεταφερθεί μέσω της κατεχόμενης βόρειας Κύπρου στη Συρία και εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούνται από τζιχαντιστές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αξιοποιήσει εις βάρος της Τουρκίας το γεγονός ότι κλιμακώνονται οι πιέσεις και οι διώξεις κατά των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δημοσιογράφων και το γεγονός ότι τεκμηριώνεται η στήριξη της τουρκικής κυβέρνησης προς τους τρομοκράτες του ISIS και τους τζιχαντιστές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.673, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με επιστολή του, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2015, με θέμα την πολιτική αξιοποίησης της κρατικής γης ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης πληροφόρησε το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ότι στις 5 Ιουνίου 2015 υπογράφτηκε, μετά από διενέργεια διαγωνισμού, σχετική σύμβαση για το διορισμό ανεξάρτητου συμβούλου για την ετοιμασία λεπτομερούς σχεδίου δράσης αναφορικά με την αξιοποίηση κρατικής ακίνητης περιουσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πρόσωπο το οποίο έχει διοριστεί, για να ετοιμάσει την πιο πάνω αναφερόμενη μελέτη, καθώς και για το ύψος της αμοιβής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.001, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πυροσβεστικός σταθμός υπαίθρου στον Κάτω Πύργο εξαιτίας της μη επαρκούς στελέχωσής του από εποχιακούς εργάτες πυρόσβεσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη στελέχωση του πυροσβεστικού σταθμού στον Κάτω Πύργο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.002, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τα μέτρα που επέβαλε η Ρωσία ως απάντηση στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επηρεάζονται οι εξαγωγές της Κύπρου σε γαλακτοκομικά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά. Υπολογίζεται ότι η ζημιά για την Κύπρο θα ανέλθει γύρω στα 15 εκατομ. ετησίως.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε χρηματική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμετώπιση αυτής της ζημιάς στις κυπριακές εξαγωγές, καθώς επίσης αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη μέθοδος, για να πραγματοποιηθούν αυτές οι εξαγωγές, π.χ. όπως έκανε η Ελλάδα με τη δημιουργία μικτών εξαγωγικών εταιρειών με τη Ρωσία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.003, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου προς το διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2015 αναφορικά με απόφαση του τμήματος για παροχή αρδεύσιμου νερού από το φράγμα σε δύο ακόμη χοιροστάσια της περιοχής Μενίκου. Στην επιστολή του το κοινοτικό συμβούλιο Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του με την εν λόγω απόφαση και παράλληλα υποδεικνύει τις παρανομίες που γίνονται με την ανοχή του τμήματος. Η εν λόγω επιστολή επισυνάπτεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την άρση των παρανομιών, καθώς επίσης αν προτίθεται να ανακαλέσει την απόφαση για παροχή αρδεύσιμου νερού από το φράγμα σε δύο ακόμη χοιροστάσια της περιοχής Μενίκου

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.004, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η γονική αποξένωση είναι ένα σύνολο συμπεριφορών που είναι επιζήμιες στην ψυχική και στη συναισθηματική ευημερία των παιδιών, επηρεάζοντας τη σχέση του παιδιού με τον ένα γονέα. Ο ένας γονέας καθοδηγεί και πείθει τα παιδιά με άμεσους ή έμμεσους τρόπους να απαρνούνται την επαφή ή οποιαδήποτε άλλη σχέση με τον άλλο γονέα. Αποτέλεσμα σε όλες τις περιπτώσεις της γονικής αποξένωσης είναι η προηγουμένως υγιής σχέση του παιδιού με τον αποξενωμένο γονέα να καταστρέφεται, με δυσμενείς στην ψυχολογία και στην ανάπτυξη του παιδιού επιπτώσεις.

Σύμφωνα και με έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τίτλο Θέση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με το Ρόλο των Κρατικών Υπηρεσιών σε Περιπτώσεις Προβλημάτων Επικοινωνίας Παιδιού-Γονέα του οποίου οι Γονείς είναι σε Διάσταση ή Διαζευγμένοι, το κράτος πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζει ότι οι γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και για την ανάπτυξή του. Στην έκθεσή της η επίτροπος εισηγείται την τροποποίηση του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου, τον εκχσυγχρονισμό των διαδικασιών και πρακτικών σε ό,τι αφορά τα θέματα γονικής μέριμνας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία εκδίκαση υποθέσεων, την υποχρεωτική συμμόρφωση των γονέων σε σχέση με την εφαρμογή των διαταγμάτων με το διορισμό Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών για τήρηση της εφαρμογής τους, την υποχρεωτική συμμετοχή των μελών της οικογένειας σε θεραπευτικά ή/και εκπαιδευτικά προγράμματα και τη διατμηματική συνεργασία, ειδικότερα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, στη φάση της αξιολόγησης, καθώς και για το χειρισμό των διάφορων περιπτώσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην τροποποίηση της πιο πάνω νομοθεσίας υιοθετώντας τις εισηγήσεις της επιτρόπου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.005, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τίτλο Θέση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με το Ρόλο των Κρατικών Υπηρεσιών σε Περιπτώσεις Προβλημάτων Επικοινωνίας Παιδιού-Γονέα του οποίου οι Γονείς είναι σε Διάσταση ή Διαζευγμένοι (Ιούλιος 2012) γίνεται εισήγηση όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας εξετάσουν τρόπους με τους οποίους να διασφαλίζονται η παροχή και η διαθεσιμότητα προγραμμάτων στήριξης, εκμάθησης και ανάπτυξης γονεϊκών δεξιοτήτων και προληπτικών προγραμμάτων για νεαρά ζευγάρια. Η επίτροπος εισηγείται επίσης όπως οι Λειτουργοί Ευημερίας που ασχολούνται με περιπτώσεις γονικής μέριμνας τυγχάνουν συνεχούς ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για τα θέματα τα οποία χειρίζονται και όπως οι Υπηρεσίες Υγείας Παιδιών και Εφήβων εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους να διασφαλίζεται η ενεργός εμπλοκή τους στο στάδιο αξιολόγησης και στο στάδιο θεραπευτικής παρέμβασης στην οικογένεια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να υλοποιήσει τις πιο πάνω εισηγήσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.006, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το ενδεχόμενο κατασκευής καταφυγίου για σκάφη αναψυχής και αγκυροβολίου στην περιοχή της Κάτω Πάφου και συγκεκριμένα στην παραλία “Παχιά Άμμος”. Δεδομένων των δυσμενών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων που πιθανόν να προκύψουν από το εν λόγω έργο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει παρθεί απόφαση για την υλοποίηση του πιο πάνω έργου, αν έχει κατατεθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ποια είναι η γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής, καθώς και αν έχει γίνει δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.007, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εισάγονται χρησιμοποιημένα τηγανέλαια από αδειοδοτημένους χρήστες και, αν ναι, ποιος είναι ο όγκος των τηγανελαίων που εισάγεται και ποιος ο όγκος των τηγανελαίων που ανακυκλώνεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.008, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η δημιουργία Ταμείου Υδρογονανθράκων, η οποία αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και πότε αναμένεται να κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο για τη δημιουργία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.009, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η πολεοδομική άδεια που εξασφάλισε ο ιδιοκτήτης του πάρκου πουλιών και ζώων στην Πέγεια αναφέρει τα εξής: “Η ανάπτυξη (πάρκο εξωτικών πτηνών) θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη διατήρηση/έκθεση πτηνών και μικρού αριθμού ελαφιών, όπως δείχνεται στα εγκεκριμένα σχέδια. Σε καμία περίπτωση να μην τοποθετηθούν στο πάρκο είδη ζώων πλην των αναφερομένων”. Παρ’ όλα αυτά, όπως έχω πληροφορηθεί, πρόσφατα δύο ελέφαντες εισήχθηκαν στην Κύπρο και εκτίθενται στο εν λόγω πάρκο. Επίσης, σε προηγούμενες περιπτώσεις εισήχθηκαν και φιλοξενούνται στο πάρκο τίγρεις, καμηλοπαρδάλεις, καγκουρό κ.λπ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές άδειες εισαγωγής των δύο ελεφάντων, αν ο ιδιοκτήτης του εν λόγω πάρκου έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για την έκθεση των ελεφάντων στο πάρκο, αν έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας τόσο των ζώων όσο και των επισκεπτών, καθώς και κατά πόσο όλα τα πιο πάνω συνάδουν με τους όρους της πολεοδομικής άδειας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να δικαιολογήσει το γεγονός ότι αδειοδοτείται η κατοχή και η φιλοξενία ζώων από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε υποστατικά, όταν αυτά δεν έχουν την κατάλληλη πολεοδομική άδεια και την άδεια χρήσης από τις αρμόδιες αρχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.010, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την ύπαρξη του Διακανονισμού “Waseenaar” για τον Έλεγχο Εξαγωγής Συμβατικών Όπλων, Εμπορευμάτων και Τεχνολογιών Διπλής Χρήσεως (Waseennaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies). Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η συνθήκη αυτή έχει συσταθεί με σκοπό να συμβάλει στην περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα με την προώθηση της διαφάνειας και της μεγαλύτερης υπευθυνότητας στις μεταφορές συμβατικών όπλων και αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω των εθνικών τους πολιτικών, να εξασφαλίζουν ότι οι μεταφορές μέσω των κρατών τους δε συμβάλλουν στην ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων. Η απόφαση μεταβίβασης ή άρνησης μεταβίβασης ενός είδους είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε συμμετέχοντος κράτους. Όπως έχω πληροφορηθεί, η Κύπρος δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη αυτή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην εισαγωγή εξοπλισμού διπλής χρήσης, όπως τηλεσκοπίων, διοπτρών, κιαλιών κ.λπ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υπογράψει τον πιο πάνω αναφερόμενο διακανονισμό, καθώς και πότε αναμένεται να το πράξει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.011, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τις νέες προθέσεις ιδιωτών αναφορικά με τη δημιουργία θεματικού πάρκου κροκοδείλων σε περιοχή εντός των κοινοτικών ορίων Ψεματισμένου και Τόχνης στην επαρχία Λάρνακας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η νέα πρόταση αφορά τη φιλοξενία και έκθεση 170 ως 220 κροκοδείλων του Νείλου (“crocodylus niloticus”).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί και κατατεθεί μελέτη για τη δημιουργία του εν λόγω θεματικού πάρκου, καθώς και ποια είναι η θέση της κυβέρνησης σε σχέση με το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.014, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δασών έχει διαπιστώσει ότι το ισχύον σύστημα που επιτρέπει τη διατήρηση τροχόσπιτων ολόχρονα σε κατασκηνωτικούς χώρους δημιουργεί προβλήματα και έχει αποφασιστεί η διαφοροποίηση του συστήματος με την έκδοση σχετικών κανονισμών. Όπως πληροφορήθηκα, στους κανονισμούς που θα εκδοθούν θα περιληφθούν πρόνοιες που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν την απαγόρευση της διατήρησης τροχόσπιτων στο χώρο για περίοδο πέραν των 1-2 μηνών ετησίως. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει αναστάτωση σε δεκάδες φτωχές οικογένειες που παραδοσιακά έχουν ως χώρο διακοπών ένα τροχόσπιτο σε κατασκηνωτικό χώρο.

Δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη να διευθετηθεί το θέμα της ακαταστασίας και της παρανομίας στους κατασκηνωτικούς χώρους που λειτουργούν σε δασικές περιοχές ή υπό την εποπτεία δημοτικών αρχών ή και ιδιωτικών (μελλοντικά), παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθούν οι εν λόγω κανονισμοί στη Βουλή και ποιες είναι οι κυριότερες πρόνοιες που θα περιλαμβάνουν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.015, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ομάδα πρωτοβουλίας πολιτών STOP VIVISECTION (“Σταματήστε τη ζωοτομία”) κατάφερε να συλλέξει 1,17 εκατομμύρια υπογραφές από πολίτες και ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει την Οδηγία 2010/63/ΕΕ περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς και να υποβάλει μία νέα πρόταση, που θα αποσκοπεί στη σταδιακή κατάργηση της πρακτικής των πειραμάτων σε ζώα και στην υποχρεωτική χρήση στη βιοϊατρική και τοξικολογική έρευνα δεδομένων με άμεση συνάφεια με το ανθρώπινο είδος. Η πρωτοβουλία πολιτών ζητεί την έγκριση νέου νομοθετικού πλαισίου, με το οποίο να καταργούνται σταδιακά εντελώς τα πειράματα στα ζώα ως το 2020.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση της κυβέρνησης αναφορικά με την πιο πάνω πρόταση που υποβλήθηκε από την εν λόγω ομάδα πρωτοβουλίας πολιτών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν εργαστήρια στην Κύπρο που χρησιμοποιούν ζώα για επιστημονικά πειράματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.017, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά το διήμερο 19 και 20 Ιουλίου 2015 φαίνεται ότι τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τον κυπριακό εναέριο χώρο για την πραγματοποίηση ασκήσεων και επιδείξεων πριν και κατά τη στρατιωτική παρέλαση των δυνάμεων κατοχής για την 41η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Στις 20 Ιουλίου επισκέφθηκε παράνομα την Κύπρο και ο πρόεδρος της Τουρκίας κ. Ερντογάν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή αν έγινε καταγγελία στα αρμόδια διεθνή όργανα για τις πιο πάνω αναφερόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας εις βάρος της Κύπρου ή επικράτησε η πολιτική της ανοχής, προκειμένου να μη διασαλευτεί το ήπιο κλίμα των διαπραγματεύσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.018, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αστυνομία σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία διερευνούν τα στοιχεία για καταγγελίες που αφορούν ατασθαλίες που γίνονταν στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) την περίοδο από το 2006 μέχρι το 2014. Όπως έχω πληροφορηθεί, από το 2009 μέχρι το 2014 το Ταμείο Συντάξεων των υπαλλήλων του ΚΟΑ δεν ενεγράφη στο μητρώο της εποπτικής αρχής των συνταξιοδοτικών ταμείων, ενώ οι διαχειριστές του Ταμείου, ο γενικός διευθυντής και ο λογιστής, δεν κατέβαλλαν ως όφειλαν τα χρήματα για κάλυψη του αναλογιστικού ελλείμματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί καταγγελίες για ατασθαλίες που έγιναν στον ΚΟΑ την περίοδο από το 2006 μέχρι το 2014 και αν έχουν προκύψει οποιεσδήποτε ποινικές ευθύνες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.019, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά τη διόρθωση των εκτιμήσεων κάποιων ακινήτων που είχαν αρχικά εκτιμηθεί σε πιο υψηλές τιμές από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στη νέα γενική εκτίμηση ακίνητης περιουσίας του 2013, οι ενημερωμένες τιμές δεν εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό αρχείο τιμών ακινήτων που είναι προσβάσιμο στο κοινό μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του τμήματος. Με άλλα λόγια ο πολίτης δεν ενημερώνεται επίσημα αν έχει προκύψει νέα εκτίμηση ακίνητης περιουσίας, εκτός αν πάρει πρωτοβουλία να μεταβεί ο ίδιος σε επαρχιακό παράρτημα του τμήματος και απαιτήσει πληροφόρηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αυτό αληθεύει και, εάν ναι, γιατί δεν ενημερώνεται το σύστημα άμεσα, όταν προκύψει επανεκτίμηση. Επιπλέον, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο ποσοστό ακινήτων έχει προκύψει διαφοροποίηση των αρχικών αξιών που δόθηκαν το 2013, τον αριθμό των ακινήτων που επηρεάζονται και πόσες ενστάσεις και πόσες αιτήσεις για διόρθωση λάθους έχουν κατατεθεί μέχρι και τον Ιούλιο του 2015

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.020, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει τις περισσότερες από τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (International Atomic Energy Agency) όπως αυτές αναφέρονται στην έκθεση του οργανισμού για την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου στο Άκκιουγιου. Στην έκθεση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία πρέπει να αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τις δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, ενώ τονίζεται ότι δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση του κοινού, αλλά ούτε έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος.

Θεωρώ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως άμεσα επηρεαζόμενη χώρα, οφείλει να ζητήσει να ενημερωθεί για την εν λόγω έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και να προβεί στα απαραίτητα διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αποτρέψει την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου και, στην περίπτωση που η κατασκευή δεν αποτραπεί, να προβεί σε διαβήματα για τη λήψη των απαραίτητων τουλάχιστον μέτρων σε ζητήματα ασφάλειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για την εν λόγω έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και ποια είναι τα διαβήματα στα οποία έχει προβεί για την αποτροπή της κατασκευής του πυρηνικού εργοστασίου, καθώς και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για λήψη των απαραίτητων μέτρων σε ζητήματα ασφάλειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.022, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τα αλιευτικά αποθέματα στην κατεχόμενη Κύπρο και ποια είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συζητιούνται αναφορικά με τα θαλάσσια/ναυτιλιακά θέματα. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020 έχουν συμπεριληφθεί πρόνοιες για τη μείωση της παράνομης αλιείας και ποιες είναι αυτές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.023, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα της Κίνησης Πολιτών όπως απαγορευθεί το κάπνισμα κοντά στις εισόδους και στις εξόδους δημόσιων κτιρίων. Σε σχετική ανακοίνωση της Κίνησης Πολιτών, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2015, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι είναι απαράδεκτο και ενάντια στα δικαιώματα των πολιτών το κάπνισμα στις εισόδους/εξόδους νοσοκομείων και γενικά στις εισόδους/εξόδους κτιρίων δημόσιας χρήσης. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι οι άνθρωποι που εισέρχονται ή εξέρχονται από δημόσια κτίρια εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα, ενώ ο καπνός μπορεί να εισρέει από τον εξωτερικό χώρο προς το εσωτερικό των κτιρίων. Η Κίνηση Πολιτών στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύεται τουλάχιστον εντός ακτίνας πέντε μέτρων από την είσοδο ή έξοδο πεζών σε δημόσια κτίρια, κτίρια τοπικής αυτοδιοίκησης, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, σχολεία, κολέγια, πανεπιστήμια, κοινοτικά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφους, βιβλιοθήκες, πινακοθήκες, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους αναψυχής κ.ά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου με σκοπό την περίληψη σε αυτόν της εισήγησης της Κίνησης Πολιτών για απαγόρευση του καπνίσματος σε ακτίνα τουλάχιστον πέντε μέτρων από την είσοδο και έξοδο σε δημόσια και άλλα κτίρια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.024, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την προσβολή μεγάλου αριθμού ευκαλύπτων από έντομο που εμφανίστηκε φέτος για πρώτη φορά στην Κύπρο και προκαλεί νέκρωση των φύλλων και έντονη φυλλόπτωση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, σε άλλες χώρες έχει καταγραφεί ότι το συγκεκριμένο έντομο, που οι αρχικές εκτιμήσεις του Τμήματος Δασών και του Τμήματος Γεωργίας υποδηλώνουν ότι πρόκειται για το μυζητικό έντομο “ψύλλα του ευκαλύπτου” (glycaspis brimblecombei), προκάλεσε προβλήματα στις αχλαδιές και στις ελιές, επειδή δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα. Όπως έχω ενημερωθεί, παρ’ όλο που είναι σχεδόν βέβαιη η ταυτότητα του εντόμου, έχουν σταλεί δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήρι του εξωτερικού για ταυτοποίηση και επιβεβαίωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εντόμου που έχει προσβάλει μεγάλο αριθμό ευκαλύπτων στην Κύπρο;

2. Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμησή του;

3. Έχει παρατηρηθεί προσβολή και άλλων φυτών και δένδρων;

4. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία των ελιών και των αχλαδιών, που αποδεδειγμένα έχει καταγραφεί ότι προσβάλλονται από το εν λόγω έντομο;

                   5. Σε ποιες περιοχές έχει παρατηρηθεί το πρόβλημα της προσβολής των ευκαλύπτων από το εν λόγω έντομο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.025, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τους περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμούς του 2014, η αγορά υπηρεσιακών οχημάτων διενεργείται βάσει προγράμματος το οποίο κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, το πρώτο πρόγραμμα κατατίθεται στη Βουλή μέχρι την 1η Ιουλίου 2015 και για τον καταρτισμό του λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση του στόλου των υφιστάμενων υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς επίσης και οι ανάγκες των υπουργείων, των τμημάτων, των υπηρεσιών και των ανεξάρτητων υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίστηκαν και υποβλήθηκαν προηγουμένως στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η κατάθεση του εν λόγω προγράμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αν έχει ετοιμαστεί και πότε αναμένεται να κατατεθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.026, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το μέχρι στιγμής βαθμό υλοποίησης των πιο πάνω στόχων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.027, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.010.04.479 αναφορικά με τον καθαρισμό και τη συντήρηση υφιστάμενων ερειπίων της εκκλησίας Αγίου Μάμα στο Νέο Χωριό Πάφου και τη συμπερίληψη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2016 πληροφορήθηκα ότι το «Τμήμα Αρχαιοτήτων θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για περίληψη του καθαρισμού και της συντήρησης της εκκλησίας του Αγίου Μάμα στον προγραμματισμό εργασιών του 2016».

Δεδομένου ότι ο προγραμματισμός και η κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2016 έχει ήδη ξεκινήσει, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν συμπεριληφθεί σχετικές πιστώσεις για το πιο πάνω θέμα στον προϋπολογισμό του 2016

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.028, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόβλημα με τον υπερπληθυσμό των γάτων έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Οι ίδιες οι φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν απεγνωσμένα την εφαρμογή προγραμμάτων μαζικής στείρωσης των γάτων, για να περιοριστεί ο δραματικός αριθμός τους. Δυστυχώς, ένα ισχνό πρόγραμμα κρατικής χορηγίας για τη στείρωση των γάτων, που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, έχει πλέον ουσιαστικά καταργηθεί. Οι φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν από την κυβέρνηση την επαναφορά του κονδυλίου και την εφαρμογή, το συντομότερο δυνατόν, προγράμματος στείρωσης γάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα να εκταμιευθούν από τον προϋπολογισμό του 2015 κονδύλια για προγράμματα στείρωσης γάτων και αν υπάρχει πρόθεση στον προϋπολογισμό του 2016 να περιληφθεί πρόνοια για προγράμματα στείρωσης των γάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.029, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για δεύτερη χρονιά φέτος επιχειρείται η αλλοίωση της παραλιακής περιοχής του κόλπου Πόλης Χρυσοχούς στην περιοχή Αργάκας-Γιαλιάς, η οποία, ως γνωστόν, έχει καθοριστεί ως ευρωπαϊκός οικότοπος και προστατεύεται στα πλαίσια του δικτύου οικοτόπων Φύση 2000. Με πρόφαση τον ευπρεπισμό απομακρύνεται η αυτοφυής και προστατευόμενη χλωρίδα με μηχανικά μέσα, όπως εκσκαφείς, χορτοκοπτικές μηχανές κ.λπ., μετακινείται η άμμος κ.ο.κ.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές γίνονται μόλις λίγα μέτρα από το σταθμό του Τμήματος Δασών. Πρόσφατα επιχειρήθηκε από αρμόδιες αρχές και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι απόψεις του αρμόδιου Τμήματος Περιβάλλοντος να κατασκευαστεί πεζοδρόμιο κατά μήκος του παραλιακού δρόμου. Αντιλαμβάνομαι ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος επενέβη και έθεσε όρους για την κατασκευή του έργου, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στον οικότοπο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές οι οποίες είναι αναμειγμένες στο έργο αυτό και για ποιους λόγους δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία που προνοούν οι ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμοί. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αντίγραφο των όρων που έθεσε το Τμήμα Περιβάλλοντος. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επιτρέπεται η καταστροφή της προστατευόμενης χλωρίδας και ποιο είναι το αρμόδιο τμήμα το οποίο είναι υπεύθυνο να επιθεωρεί και να προστατεύει την παραθαλάσσια προστατευόμενη χλωρίδα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.030, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η καταβολή των χορηγιών στις φιλοζωικές οργανώσεις που διατηρούν καταφύγια ζώων/σκύλων και γάτων στην Κύπρο.

2. Το διαθέσιμο ποσό στον προϋπολογισμό για το 2015 και αν υπάρχει περιθώριο αύξησής του, δεδομένου του φόρτου εργασίας που αναλαμβάνουν αυτές οι εθελοντικές οργανώσεις.

3. Το σχεδιασμό για τις χορηγίες στις φιλοζωικές οργανώσεις που διατηρούν καταφύγια ζώων στον προϋπολογισμό του 2016.

                   4. Τον κατάλογο στον οποίο εμφανίζεται το ύψος των χορηγιών τα τελευταία πέντε χρόνια και οι οργανώσεις στις οποίες έχουν διανεμηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.031, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2014, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου σε ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.010.04.060 αναφορικά με τις αποφάσεις που λήφθηκαν στη σύσκεψη των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων, Οικονομικών, Εσωτερικών, Άμυνας και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στις 27 Νοεμβρίου 2013, με θέμα συζήτησης τις ανάγκες της Δημοκρατίας σε πτητικά μέσα πληροφορήθηκα ότι συστάθηκαν δύο Τεχνικές Επιτροπές, οι οποίες ανέλαβαν να εξετάσουν εξ υπαρχής τις επιχειρησιακές ανάγκες της Αστυνομίας και την Επιτήρηση της Θαλάσσιας Ρύπανσης και τις δυνατότητες των εναέριων μέσων πυρόσβεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο υπουργός στην απάντησή του με πληροφορούσε ότι οι Τεχνικές Επιτροπές είχαν παρουσιάσει το προσχέδιο των εκθέσεών τους και είχαν υποβληθεί εισηγήσεις για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων. Αφότου ολοκληρώνονταν οι εκθέσεις και αξιολογούνταν από την Υπουργική Επιτροπή, προγραμματιζόταν να προωθηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη τελικών αποφάσεων σε σχέση με την αναβάθμιση των πτητικών μέσων και της επιχειρησιακής ικανότητας της Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις εκθέσεις που ετοιμάστηκαν από τις Τεχνικές Επιτροπές για τα πιο πάνω θέματα. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί οποιεσδήποτε αποφάσεις σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την αναβάθμιση των πτητικών μέσων και της επιχειρησιακής ικανότητας της Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.032, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Κάμπου διαμαρτύρεται για την ανεξέλεγκτη παραχώρηση αδειών για ανόρυξη γεωτρήσεων για αρδευτικούς σκοπούς σε περιοχές που καλύπτονται από το αρδευτικό σύστημα της κοινότητας. Οι αρμόδιοι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων φαίνεται να μην έλαβαν υπόψη ότι πολύ κοντά στις γεωτρήσεις για τις οποίες έδωσαν άδεια υπάρχουν πηγές που τροφοδοτούν το ρυάκι που διέρχεται τη γραφική πλατεία του χωριού, καθώς και γεώτρηση για ύδρευση του χωριού. Η αδυναμία άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του απομακρυσμένου της κοινότητας επιτρέπει την ανεξέλεγκτη και πέραν των αδειοδοτημένων ορίων άντληση νερού από τις γεωτρήσεις. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να στερέψουν οι πηγές και να κινδυνεύει να σταματήσει η ροή του νερού στο ρυάκι της γραφικής πλατείας, ενώ είναι ανυπολόγιστες οι επιπτώσεις στην εικόνα του χωριού και στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν στους επισκέπτες. Δημιουργείται πρόβλημα στις γεωτρήσεις ύδρευσης και επιδεινώνεται το πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας του αρδευτικού τμήματος, αφού οι γεωργοί δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους λόγω ικανοποίησης των αναγκών τους από τις γεωτρήσεις. Το νερό βρίσκεται μέσα στον υδατοφράκτη και δε διανέμεται, διότι όλο και πιο λίγοι γεωργοί το ζητούν για άρδευση λόγω των γεωτρήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του υπουργείου, ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη αδειοδότηση και λειτουργία γεωτρήσεων, που επηρεάζει αρνητικά την κοινότητα Κάμπου, τη βιωσιμότητα του αρδευτικού τμήματος και το τοπίο στο κέντρο της κοινότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.035, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το έντομο Matsucoccus feytaudi προκαλεί εκτεταμένα προβλήματα καταστρέφοντας τα πεύκα. Το συγκεκριμένο έντομο έφτασε στην Τοσκάνη της Ιταλίας και έχει καταστρέψει ολόκληρα δάση, αφού, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησής του. Όπως πληροφορούμαι, στο Γκροσέτο της Τοσκάνης, θα προχωρήσουν με την κοπή εκατοντάδων πεύκων, ώστε να αποτρέψουν μεγαλύτερη εξάπλωση του εντόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει παρατηρηθεί προσβολή των δασών της Κύπρου από το συγκεκριμένο έντομο και ποια προληπτικά μέτρα λαμβάνονται για την αποτροπή προσβολής των κυπριακών δασών από το έντομο αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.036, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, έχει παρουσιαστεί αύξηση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τάξεως 0,22%, για το έτος 2014, δηλαδή στις αρχές του 2015 υπήρχαν 2,2 πολίτες στην ευρωπαϊκή οικογένεια για κάθε 1 000 πολίτες κατά το προηγούμενο έτος. Ο μεγαλύτερος ρυθμός πληθυσμιακής αύξησης καταγράφεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, στο Λουξεμβούργο (2,42%), στη Σουηδία (1,06%) και στη Μάλτα (0,93%). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο μεγαλύτερος ρυθμός μείωσης του πληθυσμού καταγράφηκε στην Κύπρο, αφού ο ετήσιος ρυθμός μείωσης του πληθυσμού της Κύπρου ήταν 12,8 ανά 1 000 κατοίκους, γεγονός που οφείλεται, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη φυγή μεγάλου αριθμού αλλοδαπών που διέμεναν και εργάζονταν στο νησί μας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με τον αριθμό των Ελληνοκυπρίων, των Τουρκοκυπρίων, των Ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων τρίτων χωρών (ξεχωριστά) οι οποίοι μετανάστευσαν κατά τη διάρκεια του 2014 και κατά τα πέντε προηγούμενα έτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.037, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Αθήνα τα επίπεδα του όζοντος στην ατμόσφαιρα είναι πολύ υψηλά και η ρύπανση ενισχύεται εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των πολύ ασθενών ανέμων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας, πραγματοποιούνται συνεχείς μετρήσεις ανά ώρα σε τέσσερις σταθμούς μέτρησης της πόλης και καταγράφονται οι υπερβάσεις των ορίων του όζοντος, ενώ εκδίδονται ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίες καλούν τα άτομα με αναπνευστικές και καρδιοαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, καλούν τα παιδιά να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τα επίπεδα του όζοντος στην ατμόσφαιρα που καταγράφηκαν τους τελευταίους έξι μήνες στους σταθμούς μετρήσεων εντός της Λευκωσίας και των άλλων κυπριακών πόλεων.

2. Έχει παρατηρηθεί υπέρβαση των ορίων ασφάλειας που έχουν τεθεί;

3. Ποια μέτρα λαμβάνονται για τη μείωση των επιπέδων του όζοντος;

4. Ποια προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν στις περιπτώσεις έκθεσης σε περιβάλλον όπου παρουσιάζονται υπερβάσεις των ορίων ασφαλείας του όζοντος στην ατμόσφαιρα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.038, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες γης των οποίων οι περιουσίες βρίσκονται εντός απροσπέλαστων περιοχών στη Νεκρή Ζώνη εξαιτίας της ασάφειας που υπάρχει στην ερμηνεία του όρου απροσπέλαστη περιοχή. Αποτέλεσμα της ασάφειας αυτής είναι να δυσχεραίνεται το έργο που καλούνται να εκτελέσουν οι λειτουργοί των κρατικών υπηρεσιών κατά την εκτίμηση της αξίας τεμαχίων γης για σκοπούς φορολόγησης. Όπως έχω πληροφορηθεί, υπάρχουν ιδιοκτήτες γης σε περιοχές κατά μήκος της Νεκρής Ζώνης που δε χαρακτηρίζονται απροσπέλαστες και υπόκεινται σε μηδενικό ή μειωμένο συντελεστή φορολόγησης, παρ όλο που οι ιδιοκτήτες τους έχουν αναπτύξει σ αυτές δραστηριότητες που τους αποφέρουν κέρδη, και υπάρχουν ιδιοκτήτες γης των οποίων οι περιουσίες βρίσκονται εντός της Νεκρής Ζώνης και δεν έχουν αναπτύξει δραστηριότητες σε αυτές, αλλά η περιουσία τους υπόκειται σε φορολόγηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ζητήσει την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας για την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος, που δημιουργείται εξαιτίας της ασάφειας στην ερμηνεία του όρου απροσπέλαστη περιοχή, και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.039, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Τοπωνυμίων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμου του 1998, όπως τροποποιήθηκε το 2013 (άρθρο 6), «Πρόσωπο το οποίο εκδίδει, εισάγει, κυκλοφορεί, προσφέρει, διανέμει ή εμπορεύεται στη Δημοκρατία χάρτες, βιβλία ή άλλα έγγραφα, συμβατικά ή ψηφιακά αποτυπωμένα, στα οποία περιέχονται γεωγραφικά ονόματα και τοπωνύμια περιοχών της Δημοκρατίας αποτυπωμένα διαφορετικά από αυτά που ορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή από αυτά που περιβάλλοντος στο Τοπωνυμικό Λεξικό διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και όλα τα έγγραφα του αδικήματος υπόκεινται σε κατάσχεση και καταστροφή». Σύμφωνα με το εδάφιο (2) του εν λόγω άρθρου, «Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «Τοπωνυμικό Λεξικό» σημαίνει τον ολοκληρωμένο κατάλογο (“Gazetteer”) όλων των γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμιών τόσο στην ελληνική όσο και στην τουρκική γλώσσα, ο οποίος κατατέθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στο Πέμπτο Συνέδριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων, που έγινε στο Μόντρεαλ του Καναδά το 1987».

Πρόσφατα έχει διανεμηθεί στους βουλευτές και τα πολιτικά κόμματα ένα έγγραφο με την επωνυμία “The Technical Committee on Cultural Heritage”, το οποίο εκδόθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο έγγραφο αυτό, το οποίο είναι στην αγγλική γλώσσα, συναντάμε συχνές αναφορές σε τοποθεσίες με διπλή αναφορά, π.χ. Deneia/Denya, Kalograia/Bahceli, Evretou/Evretu, Tserkezoi/Cerkez κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι διεθνείς αυτοί οργανισμοί έχουν πληροφορηθεί τις πρόνοιες της συγκεκριμένης νομοθεσίας και ποια ήταν η αντίδρασή τους. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για συμμόρφωση προς τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.040, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τις τελευταίες μέρες η τουρκική αεροπορία πλήττει ανελέητα τις θέσεις των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Οι αεροπορικές επιθέσεις των Τούρκων έχουν ήδη προκαλέσει βαριές απώλειες στους Κούρδους, οι οποίοι αγωνίζονται κατά των τρομοκρατών του ISIS. Δημιουργούνται βεβαίως και νέοι κίνδυνοι για κλιμάκωση της έντασης και των συγκρούσεων στην περιοχή με την εμπλοκή και άλλων χωρών. Όλη αυτή η αιματηρή επιχείρηση έχει να κάνει μάλλον με την εσωτερική κυβερνητική κρίση στην Τουρκία και τις προσωπικές φιλοδοξίες του Τούρκου προέδρου. Προκαλεί πάντως εντύπωση το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τηρεί σιγήν ιχθύος, αφού δεν έχω διαπιστώσει οποιαδήποτε δημόσια καταδίκη των επιθέσεων της Τουρκίας κατά των Κούρδων. Ενδεχομένως, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποφασίσει να ακολουθήσει πολιτική ανοχής απέναντι στην Τουρκία, ώστε να μη διαταραχθεί το καλό κλίμα των συνομιλιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επίσημη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας επί του θέματος των τουρκικών βομβαρδισμών στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, σε συνεργασία και με άλλες χώρες, για καταδίκη της Τουρκίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.041, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποβάλει αίτηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Γεωπάρκων για την ένταξη του Τροόδους στον Παγκόσμιο Κατάλογο Γεωπάρκων. Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με ξένους εμπειρογνώμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Γεωπάρκων, οι οποίοι αξιολογούν την αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισα τη σημασία της ανάδειξης του γεωλογικού ενδιαφέροντος της Κύπρου. Θεωρώ επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να εξετάσει, στα πλαίσια του γεωλογικού αυτού ενδιαφέροντος, τη δημιουργία Σχολής Γεωλογίας σε ένα από τα κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου, καθώς και τη δημιουργία του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, που θα διέπει τη λειτουργία του γεωπάρκου Τροόδους, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, π.χ. Ιαπωνία, Ελλάδα κ.λπ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει αξιολογηθεί η αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Γεωπάρκων;

                    2. Ποια είναι η απόφαση του οργανισμού;

3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να προβληθεί η Κύπρος ως χώρα με ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον;

4. Προτίθεται η κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο που να διέπει τη λειτουργία του γεωπάρκου Τροόδους;

                    5. Προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να προωθήσει την ιδέα της δημιουργίας Σχολής Γεωλογίας σε ένα από τα κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.042, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η επαρχία Λεμεσού αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με τη διαχείριση των αδέσποτων σκύλων. Τα ιδιωτικά καταφύγια σκύλων είναι υπερπλήρη και διαχειρίζονται τεράστιο αριθμό ζώων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η δημιουργία του καταφυγίου ζώων στο Αρμενοχώρι της επαρχίας Λεμεσού, δεδομένου ότι έχει ήδη παραχωρηθεί κρατική γη. Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή και λειτουργία του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.044, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2015, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.086 αναφορικά με το νομικό και λειτουργικό κενό που υπάρχει εξαιτίας της ανυπαρξίας νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των κτηνιατρικών κλινικών πληροφορήθηκα ότι ετοιμάζονταν κανονισμοί οι οποίοι θα ρύθμιζαν τη λειτουργία των κτηνιατρικών κλινικών. Οι εν λόγω κανονισμοί, όπως με πληροφορούσε με την απάντησή του ο υπουργός, ετοιμάζονταν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε συνεννόηση με το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και τον Παγκύπριο Κτηνιατρικό Σύλλογο και θα υποβάλλονταν το ταχύτερο δυνατόν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχν                                                                          ικό έλεγχο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθούν επιτέλους οι εν λόγω κανονισμοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.045, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2014, του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.466 αναφορικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση της καθιέρωσης ελάχιστων συντελεστών φορολογίας για τα αειφόρα βιοκαύσιμα, οι οποίοι είναι αρκετά πιο χαμηλοί από τους αντίστοιχους φορολογικούς συντελεστές των συμβατικών καυσίμων που αντικαθιστούν, πληροφορήθηκα μεταξύ άλλων ότι δεν είχε ακόμη ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα, όσο η σχετική πρόταση Οδηγίας ήταν ακόμα υπό διαπραγμάτευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση της σχετικής Οδηγίας και κατά πόσο έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πιο πάνω θέμα. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ τον κ. υπουργό να εξηγήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προχωρεί το αίτημα για παρέκκλιση, ώστε να εφαρμόσει χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές για τα βιοκαύσιμα που παράγονται στην Κύπρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.046, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2015, του τέως Υπουργού Υγείας κ. Φίλιππου Πατσαλή στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.062 αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας πληροφορήθηκα ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας είχε αποταθεί στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το οποίο θα συμπεριλάμβανε και το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας σε διαγωνισμό που σκόπευε να προκηρύξει για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Σύμφωνα με την απάντηση του τέως Υπουργού Υγείας, με βάση τα αποτελέσματα πιστοποιητικού και τις συστάσεις του ανάδοχου-ειδικού εμπειρογνώμονα, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών θα ενημέρωνε το νοσοκομείο για τα άμεσα και βιώσιμα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης που θα έπρεπε να παρθούν, ώστε αυτά να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, ποια είναι τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, αν τα μέτρα αυτά έχουν κοστολογηθεί και κατά πόσο έχουν ενταχθεί τα ανάλογα ποσά στον προϋπολογισμό του 2016

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.047, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των κρατικών ενισχύσεων που εκταμιεύθηκαν αναφορικά με τις συμβάσεις παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές ανά οργανισμό τα τελευταία τρία χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.048, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2014, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.047 αναφορικά με την άρση παρανομιών και τη λήψη μέτρων εναντίον της κοινοτικής αρχής της Αργάκας για αυθαίρετα και παράνομα έργα που εκτέλεσε σε παραλία σε ζώνη προστασίας στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αργάκας πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, προέβη σε απομάκρυνση μέρους των παράνομων υποστατικών και ακολούθως ζήτησε από το Τμήμα Περιβάλλοντος να του υποδείξει ποιες ενέργειες είναι απαραίτητες, για να αποκατασταθούν οι καταστροφές που έχουν γίνει στην περιοχή. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, όπως με πληροφορούσε στην απάντησή του ο υπουργός, απέστειλε στην επαρχιακή διοίκηση τα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να γίνουν με σκοπό την αποκατάσταση της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη την πρόνοια του διαχειριστικού σχεδίου της περιοχής του δικτύου “Natura 2000” που προβλέπει τη δημιουργία μιας παραλίας λουομένων στην κοινότητα Αργάκας. Όλα τα έργα/δράσεις που έχουν προταθεί θα έπρεπε να υλοποιηθούν την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, όπου δε θα υπήρχε όχληση στις θαλάσσιες χελώνες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί ότι τα έργα και οι δράσεις που πρότεινε το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφορικά με την αποκατάσταση της παραλίας στην Αργάκα έχουν διεκπεραιωθεί. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο των έργων και των δράσεων που πρότεινε το Τμήμα Περιβάλλοντος για την αποκατάσταση της παραλίας στην Αργάκα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.049, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τις σχετικές άδειες και τα πιστοποιητικά που βρίσκονται αναρτημένα στις αυτόματες μηχανές ανεφοδιασμού φιαλών νερού που βρίσκονται κατά μήκος των δρόμων και σε άλλους δημόσιους χώρους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε κάποιες περιπτώσεις οι σχετικές άδειες που βρίσκονται προσκολλημένες στις αυτόματες μηχανές ανεφοδιασμού νερού είναι ληγμένες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες πληροφορηθήκαμε ότι οι εταιρείες των αυτόματων μηχανών ανεφοδιασμού νερού είχαν προβεί στην καταχώριση όλων των απαραίτητων εντύπων στις Υγειονομικές Υπηρεσίες για την ανανέωση των σχετικών πιστοποιητικών και αδειών, αλλά υπήρξε καθυστέρηση στην ανανέωσή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους υπάρχει καθυστέρηση στην ανανέωση των σχετικών πιστοποιητικών και αδειών που πρέπει να κατέχουν οι εταιρείες των αυτόματων μηχανών ανεφοδιασμού νερού και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την έγκαιρη ανανέωσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.050, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Οι εκπρόσωποι του Κλάδου Επισιτιστικών Τεχνών της ΠΑΣΥΔΥ έχουν αποστείλει επιστολή, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, στον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας με θέμα “Δημιουργία νέων θέσεων προαγωγής Κλινικών Διαιτολόγων”. Σύμφωνα με την επιστολή τους, παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι ανάγκες των ιατρικών ειδικοτήτων για υπηρεσίες κλινικού διαιτολόγου στα κρατικά νοσηλευτήρια, δεν έχει προκηρυχθεί καμία νέα θέση Κλινικού Διαιτολόγου τα τελευταία δέκα χρόνια και δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη. Στην επιστολή γίνεται αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κρατικά νοσηλευτήρια εξαιτίας των ελλείψεων που υπάρχουν σε κλινικούς διαιτολόγους. Δεδομένου των επιδημικών τάσεων χρόνιων νοσημάτων φθοράς όπως είναι η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης, είναι εμφανές ότι το Υπουργείο Υγείας χρειάζεται να ενισχύσει τις διαιτολογικές υπηρεσίες όσον αφορά την αντιμετώπιση και πρόληψη τέτοιων χρόνιων νοσημάτων. Αίτημα του Κλάδου Επισιτιστικών Τεχνών της ΠΑΣΥΔΥ είναι η άμεση πρόσληψη τριών κλινικών διαιτολόγων παγκύπρια, εκ των οποίων η μία θέση να είναι θέση προαγωγής για επαγγελματική ανέλιξη στον κλάδο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του Κλάδου Επισιτιστικών Τεχνών της ΠΑΣΥΔΥ και να προχωρήσει με την προκήρυξη θέσεων Κλινικών Διαιτολόγων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.051, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του τέως Υπουργού Υγείας κ. Φίλιππου Πατσαλή στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.335 αναφορικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών λόγω των αέριων αποβλήτων που απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα από πυρκαγιά σε αποθήκη μπαταριών που ξέσπασε στη Βιομηχανική Περιοχή Έγκωμης στις 7 Δεκεμβρίου 2014, καθώς και αν ήταν επιτρεπόμενη η χρήση του συγκεκριμένου υποστατικού πληροφορήθηκα μεταξύ άλλων ότι για λόγους ασφάλειας και υγείας των γύρω κατοίκων, αλλά και των εργαζομένων στη Βιομηχανική Περιοχή Έγκωμης πρέπει να γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι και να τηρούνται μέτρα ασφάλειας, ούτως ώστε, σε περίπτωση ατυχημάτων όπως το πιο πάνω, να μη χρειάζεται να δρούμε εκ των υστέρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στη Βιομηχανική Περιοχή Έγκωμης από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι σήμερα και αν έχει διαπιστωθεί παράβαση των μέτρων ασφάλειας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.052, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που εισέπραξε το Τμήμα Φορολογίας από την πρόσφατη συμφωνία πώλησης του Εμπορικού Πάρκου Σιακόλα (Mall of Cyprus και Mall of Engomi) στο νοτιοαφρικανικό όμιλο “Atterbury” ως τέλη ή φορολογία. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η πρόσφατη ψήφιση της τροποποίησης των νόμων που αφορούν τα μεταβιβαστικά τέλη και το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών μείωσε το ποσό που εισέπραξε τελικά η Κυπριακή Δημοκρατία από την πώληση του Εμπορικού Πάρκου Σιακόλα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.053, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με θέματα ασφάλειας που τίθενται εξαιτίας της υπερφόρτωσης φορτηγών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών από το μεταλλείο της Σκουριώτισσας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, γίνεται χρήση φορτηγών μεγαλύτερων από τα συμβατικά, τα οποία υπερφορτώνονται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται θέματα ασφάλειας στην οδική κυκλοφορία της περιοχής, ενώ προκαλείται μεγαλύτερη φθορά στο οδικό δίκτυο εξαιτίας της υπερφόρτωσής τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για τα θέματα οδικής ασφάλειας που τίθενται εξαιτίας της υπερφόρτωσης των φορτηγών, αν γίνεται έλεγχος στα φορτηγά, για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρείται το όριο του φορτίου που μπορούν να μεταφέρουν, καθώς και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εν λόγω πρόβλημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.054, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο στελέχωσης των ιατροσυμβουλίων, αν οι γιατροί που διορίζονται από τον υπουργό προέρχονται από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς και ποια είναι η αμοιβή τους ανά ώρα συνεδρίασης. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε ανά έτος τα τελευταία πέντε χρόνια για τη λειτουργία των ιατροσυμβουλίων; Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με βάση ποια κριτήρια γίνεται ο διορισμός των μελών που απαρτίζουν τα ιατροσυμβούλια. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στην περίπτωση των ιατροσυμβουλίων που απαρτίζονται από γιατρούς που ανήκουν στο δημόσιο τομέα υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια σε νομοθεσία που να καθορίζει ότι οι συνεδριάσεις τελούνται κατά τις ώρες εργασίας των γιατρών ως μία προσπάθεια μείωσης των δημόσιων δαπανών από υπερωρίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.055, ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την κατασκευή πολυτελούς κατοικίας επί της ζώνης προστασίας της παραλίας στην τοποθεσία Πυλός της Χλώρακας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο εργολάβος απαιτεί να διαμορφωθεί το πρανές κατά τέτοιο τρόπο, που να επεμβαίνει σε γειτονικό τεμάχιο, μέσω του οποίου διέρχεται ο παραλιακός πεζόδρομος. Εξ όσων πληροφορήθηκα, ζητά να αλλάξει η πορεία και το υψόμετρο του πεζοδρόμου, για να ικανοποιηθούν οι ιδιωτικές ανέσεις των μελλοντικών κατοίκων της πολυτελούς κατοικίας. Εάν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του εργολάβου, ο πεζόδρομος στο σημείο αυτό θα χάσει την οπτική επαφή με τη θάλασσα και θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η αισθητική του αξία. Έχω επισκεφθεί την περιοχή και έχω διαπιστώσει επιτόπου το σοβαρό πρόβλημα που προκύπτει από τις απαιτήσεις του εργολάβου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αποτραπεί η αισθητική υποβάθμιση του παραλιακού πεζοδρόμου στην περιοχή Πυλός της Χλώρακας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.056, ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την 3η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων για την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2015 έως την 30ή Απριλίου 2015, το Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε η υπογραφή των συμβάσεων με τέσσερις συμβούλους για το σχεδιασμό, τη διεύθυνση και την εφαρμογή της διαδικασίας προετοιμασίας και της επακόλουθης διαδικασίας εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για την ΑΤΗΚ. Σύμφωνα με την έκθεση, οι διαγωνισμοί προσφορών διενεργήθηκαν με αυστηρή τήρηση των σχετικών προνοιών του νόμου, αφού πρώτα εξασφαλίστηκε η έγκριση της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς, όπως αναφέρεται στην έκθεση, ήταν ανοικτή διεθνώς για κάθε ενδιαφερόμενο που τηρούσε τα κριτήρια που είχαν τεθεί. Οι αξιολογήσεις έγιναν από επιτροπές αξιολόγησης που αποτελούνταν από δημόσιους υπαλλήλους με σχετική κατάρτιση, ενώ ακολούθησαν κατακυρώσεις από το Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Οικονομικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν στην επιλογή των ατόμων που συμμετείχαν στις επιτροπές αξιολόγησης, ποια άτομα επιλέχθηκαν να τις απαρτίζουν, καθώς και ποια ήταν η αμοιβή των ατόμων που συμμετείχαν στις επιτροπές αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.057, ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την 3η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων για την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2015 έως την 30ή Απριλίου 2015, το Φεβρουάριο του 2015 ολοκληρώθηκε η υπογραφή των συμβάσεων με τέσσερις συμβούλους για το σχεδιασμό, τη διεύθυνση και την εφαρμογή της διαδικασίας προετοιμασίας και της επακόλουθης διαδικασίας εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για την ΑΤΗΚ. Σύμφωνα με την έκθεση, χρηματοοικονομικός σύμβουλος ορίστηκε η εταιρεία “Citigroup Global Markets”, λογιστικός σύμβουλος ορίστηκε η κοινοπραξία των εταιρειών “PricewaterhouseCoopers Limited”, “PricewaterhouseCoopers Business Solutions SA” και “PricewaterhouseCoopers Sa”, νομικός σύμβουλος ορίστηκε η κοινοπραξία των δικηγορικών γραφείων “Antis Triantafyllides & Sons LLC” και “Shearman & Sterling (London) LLP” και τεχνικός σύμβουλος ορίστηκε η εταιρεία “Roland Berger Strategy Consultants Gmbh”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την περίοδο ισχύος των πιο πάνω συμβάσεων, καθώς και για τα ποσά τα οποία θα λάβουν οι πιο πάνω εταιρείες για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.058, ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την 3η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων για την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2015 έως την 30ή Απριλίου 2015, με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2015 (ΚΔΠ 112/2015), τα εμπορικά σήματα και λογότυπα των Κυπριακών Αερογραμμών που κατέχει το κράτος κηρύχθηκαν περιουσιακά στοιχεία υποκείμενα σε αποκρατικοποίηση. Σύμφωνα με την έκθεση, θα ξεκινούσε η διερεύνηση ενδιαφέροντος από πιθανούς αξιόπιστους επενδυτές σε σχέση με ενδεχόμενη αδειοδότηση ή παραχώρηση δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσης των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων των Κυπριακών Αερογραμμών για εφαρμογή πτητικού προγράμματος από την Κύπρο. Στην έκθεση αναφέρεται ότι θα ετοιμάζονταν σχετικά έγγραφα διερεύνησης ενδιαφέροντος και η έναρξη της διαδικασίας για προσδιορισμό ενδιαφέροντος από αξιόπιστους επενδυτές προγραμματιζόταν για τις αρχές Ιουνίου 2015.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού ενδιαφέροντος από επενδυτές σε σχέση με ενδεχόμενη αδειοδότηση ή παραχώρηση δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσης των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων των Κυπριακών Αερογραμμών για εφαρμογή πτητικού προγράμματος από την Κύπρο, ποιο ήταν το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, αν έχει ενημερωθεί η τρόικα για τα αποτελέσματα της διαδικασίας και ποια ήταν η αντίδρασή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.059, ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την 3η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων για την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2015 έως την 30ή Απριλίου 2015, η προθεσμία για την υποβολή προσφορών αναφορικά με το διαγωνισμό με αρ. Υ.Ο. 2015/03/Π που αφορούσε την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου τέθηκε για τις 29 Μαΐου 2015. Το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αναφέρεται στην έκθεση, καθορίστηκε μετά από διαβουλεύσεις που περιελάμβαναν και συζητήσεις στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Οι διαβουλεύσεις ολοκληρώθηκαν στις 8 Μαΐου 2015 με την επίτευξη συμφωνίας για ένα κοινά αποδεκτό αντικείμενο σύμβασης από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αντικείμενο της σύμβασης όπως αυτό αποφασίστηκε μετά από διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, σε ποια εταιρεία έχει κατακυρωθεί η προσφορά, αν έχει υπογραφεί η σύμβαση, ποια η χρονική της διάρκεια και ποιο είναι το ύψος του ποσού που συμφωνήθηκε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.060, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εκδώσει διάταγμα με βάση το οποίο οικιστικές εγκαταστάσεις, κατασκηνωτικοί χώροι και παλιά μεταλλεία στην περιοχή του Τροόδους κηρύσσονται κρατικές περιουσίες υποκείμενες σε αποκρατικοποίηση. Εξ όσων πληροφορούμαι, στόχος είναι να προχωρήσει η αξιοποίηση των κρατικών αυτών περιουσιών από ιδιώτες, χωρίς όμως το κράτος να απολέσει τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και ειδικότερα το Τμήμα Δημοσίων Έργων, έχει επιλέξει εκατό τριάντα τρία κρατικά ακίνητα συνολικού εμβαδού 405 000 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Τροόδους τα οποία θα μπορεί να διατεθούν σε ιδιώτες για αξιοποίηση και εκμετάλλευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στους όρους πρόσληψης των συμβούλων εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνεται όρος όπως καταθέσουν εισηγήσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το σχετικό χρονοδιάγραμμα, εάν υπάρχει. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ληφθεί υπόψη η υψηλή περιβαλλοντική αξία της περιοχής του Τροόδους, το γεγονός ότι έχει κηρυχθεί Εθνικό Δασικό Πάρκο, καθώς και το γεγονός ότι έχει ενταχθεί στο δίκτυο ευρωπαϊκών οικοτόπων “Natura”. Επίσης, υπενθυμίζω ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα κυβερνητικά έργα στην περιοχή, όπως η ανάπλαση του μεταλλείου και των κατοικιών του Πάνω Αμιάντου και η δημιουργία του Γεωπάρκου Τροόδους, καθώς και η ένταξη στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο επηρεάζονται από τη διαδικασία αποκρατικοποίησης αυτά και άλλα κυβερνητικά έργα (π.χ. τελεφερίκ Τροόδους).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.061, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πληροφορούμαι ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας αντιμετώπισαν φέτος σοβαρό πρόβλημα με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων τους. Η καθημερινή άντληση με βοθροκαθαριστικό προκαλούσε οχληρία, θόρυβο και κακοσμία, που ενοχλούσαν τους επισκέπτες. Επίσης, οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων είχαν να αναλάβουν υψηλό κόστος, αφού το βοθροκαθαριστικό έπρεπε να ταξιδεύει μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς, για να παραδώσει τα λύματα σε σταθμό διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Το πρόβλημα προέκυψε από την καθυστέρηση στην υλοποίηση της προγραμματισμένης κατασκευής συστήματος κεντρικού αποχετευτικού στον Κάτω Πύργο λόγω της επελθούσης στο μεταξύ οικονομικής κρίσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρακολουθείται η κατάσταση, ώστε να γίνεται ορθολογιστική διαχείριση των υγρών αποβλήτων από τις ξενοδοχειακές μονάδες στον Κάτω Πύργο, και αν υπάρχει η δυνατότητα οι επηρεαζόμενοι να τύχουν οικονομικής στήριξης, για να ελαφρυνθεί το βάρος του υψηλού κόστους αποκομιδής των οικιακών λυμάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.062, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του πρώην Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2010, σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.1137 αναφορικά με τον κίνδυνο κατάρρευσης του μοναστηριού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα λόγω καθολικής υποχώρησης του υπεδάφους πληροφορήθηκα ότι τα προβλήματα των ρωγματώσεων που εμφανίζονται στη μονή απασχόλησαν παλαιότερα το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ετοιμάστηκαν σχετικές μελέτες. Στις μελέτες αυτές περιλαμβάνονταν εισηγήσεις όπως οι εξής: Να σταματήσει οποιαδήποτε κατασκευή στη νοτιοανατολική περιοχή, γιατί σ αυτό το τμήμα υπάρχουν προβλήματα με ερπυσμό του εδάφους (creep movements), οι όποιες κατασκευές γίνουν στο μέλλον να γίνουν προς τα δυτικά και μακριά από την άκρια της ανατολικής πλαγιάς, καθώς και να γίνουν διάφορες κατασκευαστικές εργασίες προς επίλυση των προβλημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υλοποιηθεί οι πιο πάνω εισηγήσεις όπως διατυπώθηκαν στις σχετικές μελέτες και, εάν όχι, πότε αναμένεται να προωθηθεί η υλοποίησή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.063, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό μέγεθος του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό, καθώς και για τον αριθμό και την ηλικία των ατόμων που αποτελούν επιστημονικό προσωπικό και τον αριθμό των μακροχρόνια ανέργων που έχουν σταματήσει να προσέρχονται προς εγγραφή στα Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας λόγω τερματισμού της παροχής του ανεργιακού επιδόματος και μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των κοινοτικών εργαζομένων που επέστρεψαν στην πατρίδα τους λόγω της δυσκολίας που υπάρχει στην αγορά εξεύρεσης εργασίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.064, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησής μου με το διοικητικό συμβούλιο της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης μου μεταφέρθηκε το αίτημα για αύξηση και θεσμοθέτηση της κρατικής χορηγίας προς τη συνομοσπονδία, προκειμένου να καλύπτονται τα λειτουργικά της έξοδα. Έχω την ισχυρή άποψη ότι τα οικονομικά της χώρας επιτρέπουν την αύξηση της κρατικής χορηγίας μιας τόσο σημαντικής οργάνωσης, η οποία δεν έχει άλλους πόρους χρηματοδότησης. Ακόμα και αν η αύξηση αυτή καθυστερήσει, νομίζω ότι αυτό που δεν υπάρχει λόγος να καθυστερήσει είναι η θεσμοθέτηση της κρατικής χορηγίας, ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα χρηματοδότησης των βασικών ετήσιων λειτουργικών της εξόδων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το δίκαιο αυτό αίτημα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.065, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) χρηματοδοτεί την πρόσληψη άνεργων εκπαιδευτικών ως συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες στην ειδική δημοτική εκπαίδευση. Όμως η χρηματοδότηση της ΑνΑΔ λήγει στο μέσο της σχολικής χρονιάς και η αποχώρηση των συνοδών των παιδιών με ειδικές ανάγκες δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις εκπαιδευτικές μονάδες. Θα μπορούσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεννόηση με την ΑνΑΔ, να διαμορφώσει ειδικά το πρόγραμμα αυτό, για να καλύπτεται η ετήσια σχολική περίοδος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του σε σχέση με την επίλυση του θέματος αυτού, σε συνεργασία βεβαίως με την ΑνΑΔ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.069, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η πληρότητα στα ορεινά θέρετρα έχει φθάσει το 90% εξαιτίας και του σχεδίου των επιχορηγημένων αδειών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, στο σχέδιο επιχορηγημένων αδειών δόθηκαν 600.000, σε σύγκριση με το 1,5 εκατομ. που δινόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατανομή του ποσού που διατέθηκε ανά περιοχή και ανά ξενοδοχείο. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους μειώθηκε για το 2015 το ποσό που διατέθηκε στο σχέδιο επιχορηγημένων αδειών συγκριτικά με προηγούμενα έτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.070, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα προέκυψε θέμα με την κυριότητα του ναυαγίου ΖΗΝΟΒΙΑ και την ευθύνη διαχείρισης του χώρου του ναυαγίου. Ως γνωστό, το ναυάγιο του πλοίου ΖΗΝΟΒΙΑ αποτελεί χώρο έλξης χιλιάδων δυτών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Όσον αφορά τις επισκέψεις στο χώρο του ναυαγίου, προκύπτουν σοβαρά θέματα ασφάλειας. Πληροφορούμαι ότι ο κάθε δύτης πληρώνει αδρό τίμημα σε οργανωμένες καταδυτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να συμμετάσχει σε κατάδυση στο ναυάγιο ΖΗΝΟΒΙΑ. Ως εκ τούτου, τίθεται θέμα εφαρμογής κανόνων χρήσης της θαλάσσιας περιοχής, δημιουργίας υποδομής και μηχανισμού ασφάλειας και λειτουργίας. Ήδη από την Αρχή Λιμένων και την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ναυαγίου τίθεται θέμα καθιέρωσης τέλους χρήσης του θαλάσσιου χώρου του ναυαγίου ΖΗΝΟΒΙΑ, για να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία της αναγκαίας υποδομής. Αυτή η πρόταση συναντά βεβαίως ποικίλες αντιδράσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την παρούσα κατάσταση στο χώρο του ναυαγίου, για τις αναγκαίες υποδομές και για το επίπεδο της ασφάλειας και του ελέγχου. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν πληροφορίες για κυνήγι με ψαροτούφεκο. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το υπουργείο τη διαφωνία που προέκυψε αναφορικά με τη διαχείριση του χώρου του ναυαγίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.071, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή του ποταμού του Λιοπετρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο χώρος έχει γεμίσει με μπάζα, παράγκες, κοντέινερ, πεταμένα τροχόσπιτα, εγκαταλελειμμένα φορτηγά κ.ο.κ. Οι εκατοντάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή δεν μπορούν να απολαύσουν την ομορφιά της περιοχής, αφού ο ποταμός και η γύρω περιοχή έχει καλυφθεί από δεκάδες πρόχειρες αποβάθρες και πάρανομα καταλύματα. Ακόμη και τα δύο εστιατόρια που λειτουργούν στην περιοχή έχουν καλυφθεί από τα μπάζα και τα ξύλα που έχουν κουβαλήσει οι ψαράδες της περιοχής, οι οποίοι τα τοποθετούν ακόμη και στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το έργο ανάπλασης της περιοχής αναμενόταν να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και στόχος είναι η περιοχή να αναδειχθεί σε τουριστικό προορισμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου ο χώρος να καθαριστεί από τα σκουπίδια και τα παράνομα υποστατικά που έχουν ανεγερθεί, καθώς επίσης και αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα στους παρανομούντες. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο ανάπλασης της περιοχής και τι θα περιλαμβάνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.072, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών που αφορούν τις πτήσεις στρατιωτικών ελικοπτέρων στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα. Οι πληροφορίες μου μιλούν για νυκτερινές πτήσεις ελικοπτέρων και για ασκήσεις. Άλλοι αναφέρονται σε βρετανικά ελικόπτερα και άλλοι σε ελικόπτερα της Εθνικής Φρουράς. Έχω γίνει αποδέκτης και καταγγελίας για χαμηλές πτήσεις ελικοπτέρων ακόμα και στον κόλπο ωοτοκίας των χελωνών στην αμμουδερή παραλία της Λάρας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω πληροφορίες και γιατί επιτρέπεται η διοργάνωση εκπαιδευτικών πτήσεων ελικοπτέρων σε χαμηλό ύψος στη χερσόνησο του Ακάμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.073, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά το γεγονός ότι η Κύπρος είναι νησί, με αποτέλεσμα χιλιάδες ντόπιοι και ξένοι να ασχολούνται με τις καταδύσεις, δεν υπάρχει ειδική προς τούτο νομοθεσία. Γνωρίζω μάλιστα ότι στην Κύπρο λειτουργούν δεκάδες σχολές καταδύσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει στην Κύπρο ειδική νομοθεσία για τις καταδύσεις που να καθορίζει ανάμεσα σε άλλα τους όρους λειτουργίας των εκπαιδευτικών σχολών, τα προσόντα των εκπαιδευτών, την αναγκαία κατάρτιση, τον τεχνικό εξοπλισμό και υποδομή κ.ο.κ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.074, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η επιστροφή του φόρου εισοδήματος για το 2014 στους δικαιούχους μισθωτούς που υπέβαλαν τις δηλώσεις τους σε έντυπη μορφή θα γίνει με καθυστέρηση έξι μηνών. Μόνο όσοι φορολογούμενοι μισθωτοί έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISNET θα λάβουν εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο σχετικό νόμο την επιστροφή του φόρου εισοδήματος που τους αναλογεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, στις 30 Ιουνίου έληξε η προθεσμία που είχε στη διάθεσή του το κράτος, για να επιστρέψει τα ποσά που οφείλει σε φορολογούμενους που υπέβαλαν σε έντυπη μορφή τη φορολογική τους δήλωση. Οι λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας ακόμη μεταφέρουν τα στοιχεία των έντυπων δηλώσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXISNET, για να ακολουθήσουν οι υπολογισμοί, αφού πρόκειται για μεγάλο όγκο εργασίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Τμήματος Φορολογίας, η ολοκλήρωση της ενημέρωσης του ηλεκτρονικού συστήματος θα γίνει εντός Νοεμβρίου, με στόχο να αρχίσουν οι επιστροφές φόρου στους δικαιούχους εντός Δεκεμβρίου. Τα επιστρεπτέα ποσά θα φέρουν και το νόμιμο τόκο που αναλογεί στο διάστημα των πέντε μηνών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην επιστροφή του φόρου εισοδήματος στους δικαιούχους που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους σε έντυπη μορφή, ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η καθυστέρηση και τον επόμενο χρόνο, και ποιο είναι το ποσό των τόκων που υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί να καταβάλει το κράτος σε όλους τους δικαιούχους εξαιτίας της εκπρόθεσμης επιστροφής του φόρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.075, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο φετινό τελικό του κυπέλλου ποδοσφαίρου ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και στην ΑΕΛ υπήρξε δυσκολία πρόσβασης ατόμων με κινητική αναπηρία στο γήπεδο ΓΣΖ. Η συμμόρφωση με τις αρχές της μη διάκρισης, της συμμετοχής και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής τους καταδεικνύει το επίπεδο σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα μίας δημοκρατικής χώρας. Στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία υπογραμμίζονται τα δικαιώματα των φιλάθλων με αναπηρίες πρόσβασης στις αθλητικές εγκαταστάσεις και συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να απολαύουν του δικαιώματός τους για πρόσβαση σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.076, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικό κατάλογο, ανά ηλικιακή ομάδα, με τον αριθμό των ατόμων που προέβησαν σε απόπειρα αυτοχειρίας, καθώς επίσης και τον αριθμό των θανάτων λόγω αυτοχειρίας τα τελευταία πέντε χρόνια, ανά έτος. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί τα αίτια που οδήγησαν τα άτομα αυτά σε απόπειρα αυτοχειρίας, καθώς επίσης και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για τη στήριξη των ατόμων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.077, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ετοιμάζεται να νομιμοποιήσει δεκαεννέα παράνομα φράγματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεκαέξι φράγματα εντοπίστηκαν στις επαρχίες Λευκωσίας, Πάφου και Αμμοχώστου και τρία μη αδειοδοτημένα φράγματα εντοπίστηκαν στην επαρχία Λεμεσού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει κατάλογο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όλων των παράνομων φραγμάτων ανά επαρχία και ανά τοποθεσία, αναφέροντας παράλληλα και το όνομα του ιδιοκτήτη. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει προχωρήσει στο παρελθόν στη νομιμοποίηση και άλλων παράνομων φραγμάτων, σε ποια τοποθεσία βρίσκονται τα φράγματα αυτά και ποια διαδικασία ακολούθησε για τη νομιμοποίησή τους. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν υπάρχει νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών φραγμάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.078, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Δεδομένου ότι ο κόλπος της Λάρνακας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για καταδυτικό τουρισμό στην Κύπρο και στην ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο λόγω του ναυαγίου Ζηνοβία”, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας διαθέτει μονάδα αποσυμπίεσης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια άλλα δημόσια νοσηλευτήρια διαθέτουν μονάδα αποσυμπίεσης και αν υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία που διαθέτουν τη σχετική μονάδα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.079, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τη χρήση κάμερας και κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης στις εισόδους κατοικιών, διαμερισμάτων και πολυκατοικιών. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι κάμερες αυτές λαμβάνουν και εικόνες μεταξύ άλλων από κοινόχρηστους χώρους, από γειτονικές κατοικίες και διαμερίσματα, καθώς και από πρόσωπα, οχήματα και δημόσιους χώρους (πεζοδρόμια, πάρκα, δρόμους κτλ.). Θεωρώ ότι η χρήση των κυκλωμάτων βιντεοπαρακολούθησης παραβιάζει την ιδιωτική ζωή των ατόμων που χωρίς την έγκρισή τους βιντεογραφούνται. Παρόμοιο θέμα τίθεται και με τη χρήση των γνωστών “helicopter drone”, που, ενώ είχαν ξεκινήσει να χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε γάμους και βαφτίσεις, έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση τους είναι πλέον ευρύτερη και διαδεδομένη και σε ορισμένες περιπτώσεις παραβιάζει και την ιδιωτική ζωή πολιτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει νομοθεσία που να ρυθμίζει την εγκατάσταση και χρήση κάμερας και κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης, καθώς και αν η νομοθεσία προστατεύει τον πολίτη ο οποίος δεν επιθυμεί τη βιντεογράφηση της ιδιωτικής του ζωής. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η χρήση των “helicopter drone” διέπεται από νομοθεσία που να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των πολιτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.080, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, “‘εταιρεία μικρού μεγέθους’ σημαίνει εταιρεία, της οποίας τουλάχιστον δύο εκ των κατωτέρω τριών μεγεθών δεν υπερβαίνουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους, τις ακόλουθες τιμές: (i) σύνολο των εμφανιζομένων στον ισολογισμό στοιχείων του ενεργητικού (και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί στοιχεία του παθητικού) σε £2,000,000.

(ii) καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών £4,100,000.

(iii) αριθμός απασχολουμένων, κατά μέσο όρο, 50 άτομα”.

Το άρθρο 152Α του περί Εταιρειών Νόμου εξαιρεί από την υποχρέωση υποβολής των οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο από ελεγκτή τις εταιρείες μικρού μεγέθους. Παρ’ όλα αυτά, η εξαίρεση αυτή δεν υπάρχει στον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο. Έτσι, δημιουργείται μία αντίφαση μεταξύ των δύο νομοθεσιών. Σύμφωνα με τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο, κάθε εταιρεία οφείλει να τηρεί λογιστικά βιβλία και αρχεία, με βάση τα οποία να ετοιμάζει λογαριασμούς σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές, οι οποίοι να ελέγχονται σύμφωνα με αποδεκτές ελεγκτικές αρχές από πρόσωπο που έχει άδεια να διοριστεί ως ελεγκτής εταιρείας σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, έτσι ώστε οι εταιρείες μικρού μεγέθους, όπως αυτές ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο ή όπως μπορεί να καθοριστούν με διαφορετικό ορισμό του όρου “εταιρεία μικρού μεγέθους”, να εξαιρούνται της διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.081, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι πολλές τοπικές αρχές επιτρέπουν τη χρήση ή χρησιμοποιούν ως δημόσια μέσα μεταφοράς οχήματα υπό τη μορφή τρένου, όπως παραδείγματος χάριν το τρενάκι Λευκωσίας, για περιήγηση στο κέντρο των πόλεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αυτά τα τρενάκια έχουν όλες τις απαιτούμενες άδειες ως μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν σε δημόσιες οδούς, τις ασφαλιστικές καλύψεις για τους οδηγούς κ.ο.κ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.082, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου έγινε αποδεκτή η προσφυγή εταιρείας ιδιοκτήτριας διαμερισμάτων που ζητούσε ακύρωση μέρους των τελών αποκομιδής σκυβάλων που επέβαλε ο δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, επειδή ένας μεγάλος αριθμός διαμερισμάτων της ήταν για αρκετό χρονικό διάστημα ακατοίκητα. Στην απόφασή του το δικαστήριο υπέδειξε ότι τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων αποτελούν ανταποδοτικό τέλος και όχι φορολογία. Αποτελούν συναφώς το λογικό συσχετισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τα έξοδα παροχής. Συνεπακόλουθα η εν λόγω επιβολή πρέπει να βασίζεται σε λογικά κριτήρια αναλόγως των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτή την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και αν προτίθεται να εκδώσει σχετική οδηγία προς τις αρμόδιες αρχές, ώστε να μην επιβάλλουν τέλη αποκομιδής σκυβάλων σε ιδιοκτήτες ακατοίκητων υποστατικών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.083, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η χρηματοδότηση για τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης προέρχεται μέχρι στιγμής εξ ολοκλήρου από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και εμμέσως από το κράτος (αποσπάσεις δημόσιων υπαλλήλων, παραχώρηση κτιρίου στέγασης στο φορέα, παραχώρηση IT support από το Υπουργείο Οικονομικών). Υπολογίζεται ότι όλα όσα αναφέρθηκαν ανέρχονται περίπου στα 200.000 ανά έτος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει αναλυτικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να τροποποιήσει το σχετικό νόμο, ώστε ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης να χρηματοδοτείται και από την Κεντρική Τράπεζα. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των ποσών που έχει λάβει ο φορέας από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις για τη λειτουργία του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.084, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δε χρησιμοποιούνται ταχογράφοι στα ρυμουλκά οχήματα. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση, ποιοι είναι οι λόγοι που δε χρησιμοποιούνται πλέον ταχογράφοι στα ρυμουλκά οχήματα, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει υποχρεωτική η χρήση τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.085, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τρία νέα είδη ζωντανών οργανισμών, περιλαμβανομένων και ψαριών, προερχoμένων από την Ερυθρά Θάλασσα εμφανίζονται κάθε χρόνο στις θάλασσες της Κύπρου μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Μετά από τη διάνοιξη και της δεύτερης διώρυγας εκφράζονται φόβοι ότι στη Μεσόγειο θα μεταφερθούν και επικίνδυνα είδη για τη βιοποικιλότητα της θάλασσας που μας περιβάλλει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, μέσω της Διώρυγας του Σουέζ μεταφέρθηκαν μέχρι σήμερα στη Μεσόγειο Θάλασσα περίπου 500 νέοι οργανισμοί. Αρκετά είδη έχουν εκτοπίσει τοπικούς πληθυσμούς ψαριών και κάποια είναι επικίνδυνα. Σύμφωνα με δηλώσεις του υποδιευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν εξαρτώνται και από τα μέτρα που θα ληφθούν από τις αρχές της Αιγύπτου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα, έτσι ώστε να προληφθούν τα προβλήματα που πιθανόν να δημιουργηθούν στη βιοποικιλότητα της Μεσογείου εξαιτίας της εισόδου νέων ειδών και οργανισμών στις θάλασσες της Κύπρου σε συνεργασία και με τη φίλη γείτονα χώρα Αίγυπτο. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι Κύπριοι ψαράδες και το φυσικό θαλάσσιο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.086, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η γαλλική βουλή προχώρησε με νομοθετική ρύθμιση στην απαγόρευση του ασύρματου δικτύου Wi-Fi σε παιδικούς σταθμούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η απαγόρευση περιλαμβάνεται στην ευρύτερη περιβαλλοντική νομοθεσία που εγκρίθηκε για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η έκθεση σε ραδιοσυχνότητες έχει συνδεθεί με ιδιαιτέρως σημαντικούς κινδύνους για την υγεία, όπως με καρκίνο του εγκεφάλου και των σιελογόνων αδένων, καθώς και με καρκίνο του μαστού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο ετοιμασίας νομοσχεδίου, ώστε να απαγορευτεί το ασύρματο δίκτυο Wi-Fi σε παιδικούς σταθμούς και σε σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.087, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι μελισσοκόμοι διαμαρτύρονται για τις επιπτώσεις στον πληθυσμό των μελισσών από τη δράση των μελισσοφάγων. Ισχυρίζονται ότι υπόκεινται σε ζημιές ύψους €1,5 εκατομ. το χρόνο. Είναι δεδομένο ότι τα συγκεκριμένα πουλιά είναι προστατευόμενα και πολύ χρήσιμα για την οικολογική ισορροπία και δεν μπορεί η πολιτεία να καταφεύγει στην απραξία, γιατί δημιουργούνται περιθώρια για ακραίες αντιδράσεις και παράνομες πρακτικές.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμβολής των μελισσών στη γεωργία και στο περιβάλλον, την ανάγκη για προστασία των σπάνιων πουλιών, αλλά και το οικονομικό πρόβλημα που δημιουργείται για τους μελισσοκόμους, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για στήριξη και οικονομική ενίσχυση των μελισσοκόμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.088, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα δρομολόγια των Κυπριακών Αερογραμμών που έχουν καλυφθεί από άλλες αεροπορικές εταιρείες, καθώς και για τα δρομολόγια των Κυπριακών Αερογραμμών που εξακολουθούν και παραμένουν ακάλυπτα (νεκρά δρομολόγια”).

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την κάλυψη των νεκρών δρομολογίων των Κυπριακών Αερογραμμών, καθώς και αν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αεροπορικές εταιρείες για την κάλυψή τους. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε αν έχουν προστεθεί νέα δρομολόγια, καθώς και αν έχουν γίνει οποιαδήποτε διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να επιτρέπονται οι κρατικές ενισχύσεις στις αεροπορικές εταιρείες, ιδιαίτερα για δρομολόγια που δεν είναι άμεσα βιώσιμα, δεδομένου ότι οι νησιώτικες χώρες (π.χ. Κύπρος, Μάλτα) μειονεκτούν σε θέματα εμπορικών συναλλαγών σε σχέση με ηπειρωτικές χώρες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.089, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μη μόνιμοι κάτοικοι του τουρκοκυπριακού χωριού Φάλεια, που βρίσκεται στην επαρχία Πάφου, εξαιτίας της μη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι μη μόνιμοι κάτοικοι του χωριού έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες να αναστηλώσουν το εγκαταλελειμμένο χωριό και η μη παροχή βασικών αγαθών (νερό, ρεύμα, οδικό δίκτυο) δυσχεραίνει το έργο τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί σε διαβήματα, έτσι ώστε οι μη μόνιμοι κάτοικοι του χωριού Φάλεια να αποκτήσουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, καθώς και αν προτίθεται να δώσει οδηγίες, έτσι ώστε να ξεκινήσει η επισκευή των δρόμων του χωριού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.090, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2015, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.599 αναφορικά με την τροποποίηση του περί Φυλακών Νόμου για εφαρμογή του μέτρου ηλεκτρονικής παρακολούθησης, πληροφορήθηκα ότι στο προσχέδιο των περί Φυλακών Νόμου και Κανονισμών περιλαμβάνεται πρόνοια η οποία δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου της ηλεκτρονικής παρακολούθησης για βαριά ασθενή ή κλινήρη κρατούμενο ηλικίας άνω των εβδομήντα χρόνων, καθώς και για κρατούμενους για χρέη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το εν λόγω νομοσχέδιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.091, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την εισήγηση που έχει κατατεθεί από ακαδημαϊκούς αναφορικά με τη σύσταση επιτροπής για την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση. Σκοπός της επιτροπής αυτής θα είναι η ετοιμασία εντός ενός χρονικού πλαισίου κοστολογημένης και δημοσιονομικά ουδέτερης πρότασης για σταδιακή εισαγωγή ενός φόρου άνθρακα. Στην επιτροπή, σύμφωνα με την εισήγηση των ακαδημαϊκών, πρέπει να συμμετέχουν το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα (ομοσπονδίες ή/και επιμελητήρια).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετήσει την πρόταση αυτή, η οποία έχει κατατεθεί από ακαδημαϊκούς, για τη σύσταση επιτροπής για την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση και αν εξετάζει το ενδεχόμενο υλοποίησής της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.092, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 6 Αυγούστου 2015 τελέστηκαν τα εγκαίνια της νέας διώρυγας του Σουέζ. Το σχέδιο για την κατασκευή μιας νέας εβδομήντα δύο χιλιoμέτρων διώρυγας δίνει τη δυνατότητα αμφίδρομης κυκλοφορίας και διπλασιάζει την τρέχουσα ημερήσια δυναμικότητα μεταφοράς εμπορευμάτων. Η διώρυγα του Σουέζ θα αποτελέσει μία σημαντικότατη θαλάσσια εμπορική δίοδο, αφού θα παρέχει πρόσβαση σε 1,6 δισεκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να εκμεταλλευθεί εμπορικά και οικονομικά την κατασκευή της νέας διώρυγας του Σουέζ, δεδομένης και της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου, που βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.093, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία χρόνια ορισμένοι γεωργοί τοποθετούν στα χωράφια τους ένα είδος συσκευής που ονομάζουν “κανόνι”, για να διώχνουν τα ενοχλητικά πουλιά. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σιδερένιο σωλήνα μήκους 50-60 εκατοστόμετρων και διαμέτρου 3-4 ιντσών, ο οποίος ενώνεται με λάστιχο με φιάλη υγραερίου. Ο σωλήνας αυτός, ανάλογα με τη ρύθμιση που γίνεται, εξαπολύει με δύναμη “κανονιά” κάθε τέσσερα περίπου λεπτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, με σκοπό να απομακρύνονται τα πουλιά και τα ζώα που προκαλούν ζημιές στις καλλιέργειες. Σύμφωνα με καταγγελίες που έχω δεχθεί από κατοίκους οικιών που συνορεύουν με καλλιέργειες, η εκπυρσοκρότηση των εν λόγω συσκευών προκαλεί εκκωφαντικό θόρυβο, που μπορεί να προκαλέσει τόσο προβλήματα ακοής όσο και άλλα προβλήματα υγείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι νόμιμη η τοποθέτηση αυτών των κανονιών, αν απαιτείται αδειοδότηση και με ποιους όρους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.094, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ξεκαθάρισε ότι τα οικονομικά του κράτους δεν επιτρέπουν τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία τραμ, καθώς υπολογίζεται το κόστος να ανέλθει στα 80 εκατομ. για την επόμενη τριετία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η μελέτη που ετοιμάστηκε καταδεικνύει ότι το έργο είναι βιώσιμο και, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με τη μέθοδο DBFOT (Design, Build, Finance, Operate and Transfer), ώστε να επιλεγεί στρατηγικός επενδυτής ο οποίος θα επωμιστεί το κόστος των υποδομών που δεν μπορεί να καλύψει το κράτος. Το υπουργείο, όπως πληροφορήθηκα, θεωρεί ότι για το έργο μπορούν να εξασφαλιστούν και ευρωπαϊκά κονδύλια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει το έργο για τη λειτουργία τραμ, δεδομένου ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος DBFOT και να εξασφαλιστούν ευρωπαϊκά κονδύλια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.095, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το έργο “Επιδότηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας στο Πλαίσιο Συμφιλίωσης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής” ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2015. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το συνολικό κονδύλι που δαπανήθηκε για την υλοποίηση του έργου ανήλθε στις €283.000. Στο έργο εντάχθηκαν ογδόντα τρεις γυναίκες και επιδοτήθηκε η φροντίδα εκατόν τεσσάρων παιδιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το έργο “Επιδότηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας στο Πλαίσιο Συμφιλίωσης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής” θα εφαρμοστεί και μετά τον Ιούνιο του 2015 και, εάν ναι, ποιο είναι το κονδύλι που προορίζεται για την υλοποίησή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.096, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2015, του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.262, αναφορικά με το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με τη στέγαση του Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων, του Κέντρου Ωκεανογραφίας και του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Υδρογονανθράκων του Πανεπιστημίου Κύπρου στο χώρο του παλιού λεπροκομείου στη Λάρνακα, δεδομένου ότι η περιοχή όπου προγραμματίζεται η στέγαση των πιο πάνω τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται εντός του δικτύου “Natura 2000”, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με νέα απόφασή του, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2015, εξουσιοδότησε τους Υπουργούς Εσωτερικών, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Υγείας να μελετήσουν εκ νέου το θέμα και να υποβάλουν νέα πρόταση προς αυτό.

Το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, ανέλαβε συντονιστικό ρόλο και ετοίμασε σχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο μελετάται από τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα υπουργεία. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε ότι το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει ήδη υποβάλει επιχειρησιακό πλάνο για το έργο της στέγασης των πιο πάνω τμημάτων στο χώρο του παλιού λεπροκομείου στη Λάρνακα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και στους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού και στο δήμαρχο Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υποβληθεί νέα πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με τη στέγαση του Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων, του Κέντρου Ωκεανογραφίας και του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Υδρογονανθράκων του Πανεπιστημίου Κύπρου στο χώρο του παλιού λεπροκομείου στη Λάρνακα και τι περιλαμβάνει η πρόταση αυτή. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πλάνο που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα υπουργεία και ποια είναι η σχέση του επιχειρησιακού αυτού πλάνου με την αναγκαία μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.097, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα παρακάτω αιτήματα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων:

1. Τροποποίηση της νομοθεσίας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, έτσι ώστε δικαιούχοι να είναι και οι μονογονιοί οι οποίοι αποδεδειγμένα βρίσκονται σε διάσταση.

2. Τροποποίηση της νομοθεσίας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, έτσι ώστε να μη συνυπολογίζεται στο εισόδημα των μονογονιών η διατροφή που επιδικάζει το Οικογενειακό Δικαστήριο, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν εισπράττεται.

3. Επαναφορά του χριστουγεννιάτικου και πασχαλινού επιδόματος στους μονογονιούς.

4. Παραχώρηση διευκολύνσεων και εκπτώσεων που απολαμβάνουν άλλες ευπαθείς ομάδες και οι πολύτεκνοι (εκπτώσεις σε αθλητικές συμμετοχές, έκπτωση για συμμετοχή στο πρόγραμμα “Αθλητισμός για Όλους”, δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία).

5. Παραχώρηση έκτακτου βοηθήματος για επιδιόρθωση κατοικίας, όταν οι συνθήκες διαβίωσης είναι ακατάλληλες για τα παιδιά και το εισόδημα του μονογονιού είναι ανεπαρκές.

6. Παραχώρηση υπηρεσιών ή καταβολή του κόστους φύλαξης ανήλικων παιδιών, ώστε να μπορεί ο μονογονιός να εργαστεί σε εκτεταμένα ωράρια ή εάν χρειαστεί να νοσηλευτεί.

7. Διορισμός ειδικών λειτουργών του Γραφείου Κοινωνικής Ευημερίας οι οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες.

8. Ενίσχυση του ρόλου του Γραφείου Κοινωνικής Ευημερίας, έτσι ώστε το γραφείο να λειτουργεί διαμεσολαβητικά όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται εξαιτίας της διάλυσης ενός γάμου.

9. Οικονομική ενίσχυση του Ταμείου Νομικής Αρωγής, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία ίδρυσης από το σύνδεσμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει προς υλοποίηση τα πιο πάνω αιτήματα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.099, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την ηχορρύπανση, τη φωτορρύπανση και άλλες παρεμβάσεις που προκαλούνται εξαιτίας της διεξαγωγής συναυλιών και χορευτικών συγκεντρώσεων στην παραλία (beach parties). Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πραγματοποιούνται εργασίες στις παραλίες για προσωρινές ή και μόνιμες εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή στην παραλία τέτοιων εκδηλώσεων (beach parties), ενώ η ένταση στα ηχοσυστήματα που χρησιμοποιούνται ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια. Οι εκδηλώσεις αυτές οργανώνονται πολλές φορές ad hoc, αλλά σε πολλές περιπτώσεις οργανώνονται σε εγκαταστάσεις που αδειοδοτούνται να λειτουργούν επί των παραλιών (beach bars).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να διέπει τη διεξαγωγή πάρτι στην παραλία και τη λειτουργία επί της παραλίας των beach bars. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να ρυθμίσει το θέμα της διεξαγωγής πάρτι στις παραλίες και της λειτουργίας των beach bars.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.101, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την κατεδάφιση του παλιού νοσοκομείου στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, πρόκειται να ανεγερθούν μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα, των οποίων η χρήση είναι ακόμη άγνωστη. Η ανέγερση των κτιρίων ενδέχεται να χρηματοδοτηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση για ανέγερση κτιριακών συγκροτημάτων με χρηματοδότηση της αμερικανικής κυβέρνησης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς προορίζεται να αξιοποιηθούν τα εν λόγω κτίρια, καθώς και αν έχει υποβληθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.102, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε κοινοβουλευτική ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.564, το περιεχόμενο της οποίας χαρακτηρίστηκε ως εμπιστευτικό, αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία εναντίον της εταιρείας “Hermes” σε σχέση με τη μη καταβολή των οφειλών της προς την Κυπριακή Δημοκρατία, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσά που καταβλήθηκαν στην εταιρεία “Hermes” ως απόρροια της συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εταιρείας για τη λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου ανά έτος από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.109, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την προτεινόμενη κατασκευή μαρίνας στην Αγία Νάπα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η προτεινόμενη κατασκευή σχεδιάζεται να γίνει σε περιοχή που αποτελεί μεταναστευτική διαδρομή πουλιών μεταξύ Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου. Στην περιοχή διαβιεί το είδος βραχοπλουμίδι” (charadrius leschenaultii), η ύπαρξη του οποίου αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα, ώστε να καθοριστεί η περιοχή ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία της εν λόγω μαρίνας είναι ιδιαίτερα αρνητικές και μη αναστρέψιμες για την επιβίωση του είδους βραχοπλουμίδι”. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος είναι το μόνο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φιλοξενεί το είδος αυτό. Το τμήμα της ακτής το οποίο θα επηρεαστεί από το έργο αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο διαχείμασης εντός της ΖΕΠ. Σκοπός της περιοχής “Natura” είναι η προστασία δεκαοκτώ ειδών ορνιθοπανίδας, η διατήρηση και η προστασία ειδών που περιλαμβάνονται στο κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου, καθώς και η προστασία και η διατήρηση των φυσικών οικοτόπων της περιοχής.

Αξίξει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με ευρωπαϊκές Οδηγίες, για τη χορήγηση άδειας για έργο το οποίο παραβλάπτει την ακεραιότητα της προστατευμένης περιοχής πρέπει να ελλείπουν εναλλακτικές λύσεις και να συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα και να ενημερωθεί σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις, αν έχει ενημερωθεί σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν έχει ετοιμαστεί σχετική περιβαλλοντική μελέτη και ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία της μαρίνας στην Αγία Νάπα. Τέλος, παρακαλώ τον υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αντισταθμιστικά μέτρα και για το αν έχει ενημερωθεί σχετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.110, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2015, σε επιστολή μου αναφορικά με την κήρυξη κρατικής (χαλίτικης) γης σε κρατικό δάσος στην κοινότητα Μοσφιλωτής πληροφορήθηκα ότι έχει ετοιμαστεί προσχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για κήρυξη διάφορων κρατικών (χαλίτικων) εκτάσεων σε κύρια κρατικά δάση. Στο προσχέδιο της πρότασης, σύμφωνα με την απάντηση, συμπεριλαμβάνεται και το τεμάχιο αρ. 499 του κ.χ. σχεδίου 40/33 της κοινότητας Μοσφιλωτής με την επωνυμία δάσος Βυζακερή’”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προωθηθεί η εν λόγω πρόταση για κήρυξη διάφορων κρατικών (χαλίτικων) εκτάσεων σε κύρια κρατικά δάση προς το Υπουργικό Συμβούλιο και, αν ναι, αν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.111, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ευρωπαϊκή Οδηγία που υπογράφηκε το Μάρτιο του 2015, απομονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ζητήσουν τον αποκλεισμό τους από την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Με βάση την ευρωπαϊκή Οδηγία, επιτρέπεται όπως οι χώρες που το επιθυμούν υποβάλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην επιτρέπεται η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο έδαφός τους. Έχω πληροφορηθεί ότι η Ελλάδα και η Λεττονία έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, η οποία έχει εγκριθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται και η Κυπριακή Δημοκρατία να υποβάλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να απαγορευτεί η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο έδαφός της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.118, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το σύμπλεγμα των χωριών της ορεινής επαρχίας Λευκωσίας ζητεί όπως επισπευσθεί η κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη και περιφερειακού Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων που να καλύπτουν την περιοχή των κοινοτήτων της ορεινής επαρχίας Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση αυτού του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.119, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το σύμπλεγμα των χωριών της ορεινής επαρχίας Λευκωσίας ζητεί όπως επισπευσθεί η κατασκευή και λειτουργία σταθμού ασθενοφόρων/Πρώτων Βοηθειών που να καλύπτει όλη την περιοχή με επίκεντρο τις κοινότητες Κλήρου και Αρεδιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση αυτού του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.120, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το σύμπλεγμα των χωριών της ορεινής επαρχίας Λευκωσίας ζητεί όπως επισπευσθεί η κατασκευή και λειτουργία πυροσβεστικού σταθμού που να καλύπτει όλη την περιοχή των κοινοτήτων με επίκεντρο τα χωριά Κλήρου και Αρεδιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση αυτού του έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.121, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του νέου υπεραστικού δρόμου Παλαιχωρίου-Λευκωσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.122, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με επιστολή του, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2015, ενημέρωσε την εταιρεία “Meydan Solutions Ltd” ότι ενέκρινε για πώληση και διάθεση στην κυπριακή αγορά προϊόντος της που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση των πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα. Το προϊόν ονομάζεται “MSL/SES Oil Dispersant”. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η εταιρεία αυτή εδρεύει στο Ισραήλ και οι αρμόδιες αρχές στο Ισραήλ εξέδωσαν ανακοίνωση απαγόρευσης πώλησης του προϊόντος αυτού. Παράλληλα, πληροφορούμαι ότι και οι αρμόδιες αρχές άλλων χωρών έχουν απαγορεύσει την κυκλοφορία των προϊόντων της εταιρείας αυτής στις χώρες τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει οποιαδήποτε έρευνα για την αξιοπιστία της εταιρείας αυτής, αν έχει ενημερωθεί για τους λόγους που απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των προϊόντων της σε άλλες χώρες και, αν ναι, ποιοι είναι αυτοί, καθώς και αν προτίθεται να ανακαλέσει την άδεια κυκλοφορίας που παραχωρήθηκε, δεδομένου ότι άλλες χώρες έχουν απαγορεύσει την κυκλοφορία των προϊόντων της συγκεκριμένης εταιρείας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.112, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, της πρώην Υπουργού Υγείας κ. Ντίνας Ακκελίδου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.008.02.230 αναφορικά μεταξύ άλλων με τους όρους επιδημιολογικής μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που δημιουργούν οι βρετανικές κεραίες στους κατοίκους του χωριού Ακρωτήρι πληροφορήθηκα ότι τα συμβόλαια για την διεξαγωγή της είχαν υπογραφεί στις 9 Μαΐου 2003, η έρευνα θα διαρκούσε είκοσι περίπου μήνες και σκοπό είχε τη διερεύνηση της κατάστασης της υγείας των κατοίκων των χωριών Ακρωτήρι και Ασώματος, η οποία θα συγκρινόταν με τα δεδομένα των κατοίκων των Πάνω Κιβίδων. Σύμφωνα με την απάντηση της υπουργού, θα αξιολογούνταν εκατό παράμετροι και θα δινόταν απάντηση σε σειρά ερωτημάτων που αφορούσαν μεταξύ άλλων κατά πόσο η επιβάρυνση που υπάρχει από τις ήδη εγκατεστημένες κεραίες στην περιοχή Ακρωτηρίου είχε ή θα έχει οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της περιοχής και κατά πόσο η πιθανώς βεβαρημένη υγεία των κατοίκων της περιοχής θα επιδεινωθεί περαιτέρω από την εγκατάσταση της νέας κεραίας με συνέπεια την υπέρβαση του αποδεκτού για την υγεία ορίου. Θα γινόταν επίσης αναδρομική εξέταση της αιτίας θανάτου για τα τελευταία δέκα χρόνια με σκοπό τον υπολογισμό των σταθμισμένων πηλίκων θνησιμότητας και τη συγκριτική αξιολόγησή τους για αρκετές ασθένειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει με ετοιμασία νέας επιδημιολογικής μελέτης, για να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που δημιουργούν οι κεραίες που βρίσκονται εγκατεστημένες στις βρετανικές βάσεις στους κατοίκους της κοινότητας Ακρωτηρίου και των άλλων κοινοτήτων της περιοχής, δεδομένου ότι έχουν παρέλθει δέκα χρόνια από την ολοκλήρωση της πρώτης επιδημιολογικής μελέτης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.115, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία διαύλου προσγείωσης/απογείωσης ελαφρών αεροσκαφών στην περιοχή του κρατικού δάσους της Σωτήρας. Κάτοικοι και ιδιοκτήτες γης στην πέριξ περιοχή αντιδρούν, προτάσσοντας θέματα καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος οχληρίας και ασφάλειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης επί του θέματος αυτού και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση των σχεδίων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.116, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προγραμματίζεται η αδειοδότηση νέας χοιροτροφικής μονάδας στην περιοχή της κοινότητας Μενίκου, παρά τη δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών ότι θα τεθεί μορατόριουμ στην έκδοση νέων πολεοδομικών αδειών για χοιροστάσια στην ίδια περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που προωθείται η αδειοδότηση νέας χοιροτροφικής μονάδας στην περιοχή της κοινότητας Μενίκου, παρά τη δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών για μορατόριουμ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.117, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των πυρκαγιών που καταγράφηκαν ανά έτος και ανά μήνα τα τελευταία τρία χρόνια ανά επαρχία, την έκταση της καμένης γης που καταγράφηκε ανά έτος, ανά μήνα και ανά επαρχία, το είδος της βλάστησης που καταστράφηκε, καθώς και τα αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.018, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αστυνομία σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία διερευνούν τα στοιχεία για καταγγελίες που αφορούν ατασθαλίες που γίνονταν στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) την περίοδο από το 2006 μέχρι το 2014. Όπως έχω πληροφορηθεί, από το 2009 μέχρι το 2014 το Ταμείο Συντάξεων των υπαλλήλων του ΚΟΑ δεν ενεγράφη στο μητρώο της εποπτικής αρχής των συνταξιοδοτικών ταμείων, ενώ οι διαχειριστές του Ταμείου, ο γενικός διευθυντής και ο λογιστής, δεν κατέβαλλαν ως όφειλαν τα χρήματα για κάλυψη του αναλογιστικού ελλείμματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί καταγγελίες για ατασθαλίες που έγιναν στον ΚΟΑ την περίοδο από το 2006 μέχρι το 2014 και αν έχουν προκύψει οποιεσδήποτε ποινικές ευθύνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.123, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ευρωπαϊκή Οδηγία που υπογράφηκε το Μάρτιο του 2015, απομονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ζητήσουν τον αποκλεισμό τους από την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Με βάση την ευρωπαϊκή Οδηγία, επιτρέπεται οι χώρες που το επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην επιτρέπεται η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο έδαφός τους. Έχω πληροφορηθεί ότι η Ελλάδα και η Λεττονία έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση, η οποία έχει εγκριθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται και η Κυπριακή Δημοκρατία να υποβάλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να απαγορεύσει την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο έδαφός της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.124, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2015 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.262, αναφορικά με το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με τη στέγαση του Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων, του Κέντρου Ωκεανογραφίας και του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Υδρογονανθράκων του Πανεπιστημίου Κύπρου στο χώρο του παλιού λεπροκομείου στη Λάρνακα, δεδομένου ότι η περιοχή όπου προγραμματίζεται η στέγαση των πιο πάνω τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται εντός του δικτύου “Natura 2000”, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με νέα απόφασή του, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2015, εξουσιοδότησε τους Υπουργούς Εσωτερικών, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Υγείας να μελετήσουν εκ νέου το θέμα και να υποβάλουν νέα πρόταση. Το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, ανέλαβε συντονιστικό ρόλο και ετοίμασε σχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται υπό μελέτη από τα εμπλεκόμενα υπουργεία. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε ότι το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει ήδη υποβάλει επιχειρησιακό πλάνο για το έργο της στέγασης των πιο πάνω τμημάτων στο χώρο του παλιού λεπροκομείου στη Λάρνακα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού και στο δήμαρχο Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υποβληθεί νέα πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με τη στέγαση του Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων, του Κέντρου Ωκεανογραφίας και του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Υδρογονανθράκων του Πανεπιστημίου Κύπρου στο χώρο του παλιού λεπροκομείου στη Λάρνακα και τι περιλαμβάνει η πρόταση αυτή. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πλάνο που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα υπουργεία και ποια είναι η σχέση του επιχειρησιακού αυτού πλάνου με την αναγκαία μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.133, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του αρμόδιου υπουργού, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2015, στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.04.184, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2014, γίνεται αναφορά στους υπό ετοιμασία κανονισμούς για το Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Η δημόσια διαβούλευση των συγκεκριμένων κανονισμών έγινε το Δεκέμβριο του 2014, αλλά ακόμη δεν έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και έγκριση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία των εν λόγω κανονισμών και γιατί έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η κατάθεσή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.135, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του αρμόδιου υπουργού, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2015, στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.04.184, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2014, γίνεται αναφορά σε πρόθεση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα του Τμήματος Περιβάλλοντος, να προωθήσει τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων Πληρώνω όσο πετάω (ΡΑΥΤ)μέσω των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων. Στη συγκεκριμένη απάντηση αναφέρεται ότι η προκήρυξη αυτή θα γίνει το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και θα τεθεί σε εφαρμογή ένα με ενάμισι έτος μετά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία προκήρυξης του συγκεκριμένου έργου, πότε ακριβώς προτίθεται να το προκηρύξει, ποιο θα είναι το ποσοστό συγχρηματοδότησης και ποιο κονδύλι θα διατεθεί για τις ανάγκες τους συγκεκριμένου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.138, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 ένα σύννεφο σκόνης κάλυψε ολόκληρη την Κύπρο. Το φαινόμενο της σκόνης διήρκεσε πέντε μέρες και προκάλεσε σειρά σοβαρών προβλημάτων. Ανησυχίες εκφράστηκαν για την πιθανή μεταφορά με τη σκόνη τοξικών ουσιών, ιών και μικροβίων από τα ανατολικά. Σχετική μελέτη είχε διεξαχθεί προ ετών από τη μονάδα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στην Κύπρο, η οποία ανέδειξε τους γενικότερους κινδύνους μεταφοράς τοξικών ουσιών, ιών και μικροβίων μαζί με τη σκόνη. Ο κίνδυνος αυτός επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η σκόνη προήλθε από τη Συρία, όπου τα τελευταία χρόνια διεξάγεται ένας ανελέητος πόλεμος με τη χρήση όλων των μορφών όπλων και τύπων βόμβων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τη μελέτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και αν, ως εκ τούτου, θα προχωρήσει σε δειγματοληπτική ανάλυση της σκόνης που κάλυψε την Κύπρο για πέντε συνεχόμενες μέρες, ώστε να διερευνηθεί αν έχουν μεταφερθεί οποιεσδήποτε τοξικές ή μολυσματικές ουσίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.139, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην επαρχία Πάφου υπάρχουν τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία τα οποία, ενώ πληρούν το κριτήριο του υψόμετρου, π.χ. η κοινότητα Παναγιάς, δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, δηλαδή στο πρόγραμμα επιχορηγημένων διακοπών, πλην της γνωστής περίπτωσης της Δρούσειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς δικαιολογείται αυτή η κατάσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.140, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 ένα σύννεφο σκόνης κάλυψε ολόκληρη την Κύπρο. Το φαινόμενο της σκόνης διήρκεσε πέντε μέρες και προκάλεσε σειρά σοβαρών προβλημάτων. Ανησυχίες εκφράστηκαν για την πιθανή μεταφορά με τη σκόνη τοξικών ουσιών, ιών και μικροβίων από τα ανατολικά. Σχετική μελέτη είχε διεξαχθεί προ ετών από τη μονάδα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στην Κύπρο, η οποία ανέδειξε τους γενικότερους κινδύνους μεταφοράς τοξικών ουσιών, ιών και μικροβίων μαζί με τη σκόνη. Ο κίνδυνος αυτός επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η σκόνη προήλθε από τη Συρία, όπου τα τελευταία χρόνια διεξάγεται ένας ανελέητος πόλεμος με τη χρήση όλων των μορφών όπλων και τύπων βόμβων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να δικαιολογήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το φαινόμενο δεν είχε προβλεφθεί έγκαιρα και στην έκτασή του από την αρμόδια Μετεωρολογική Υπηρεσία και να ενημερώσει αν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε σε παρόμοια περίπτωση στο μέλλον να υπάρξει έγκαιρη πρόβλεψη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.141, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) καταγγέλλει τις ποινικές διώξεις εναντίον ξενοδοχειακών μονάδων από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ). Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΤΕΚ, οι εν λόγω ποινικές διώξεις είναι βεβιασμένες. Τα ξενοδοχεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υποχρεούνται βάσει των κανονισμών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και της κείμενης νομοθεσίας να συγκροτούν και να λειτουργούν γυμναστήρια, ώστε να έχουν την απαιτούμενη κατάταξή τους. Σύμφωνα με τον ΚΟΑ, τα γυμναστήρια αυτά αποτελούν σχολές γυμναστικής (όπως αναφέρει η σχετική νομοθεσία που τα διέπει). Οι ξενοδόχοι φαίνεται να διαφωνούν και ισχυρίζονται ότι αυτά λειτουργούν για εξυπηρέτηση των πελατών τους χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Οι ξενοδόχοι ισχυρίζονται ότι οι μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι και οι μεγάλοι οργανωτές ταξιδιών, οι οποίοι λειτουργούν με πολύ αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και υγείας ανά το παγκόσμιο, δε ζητούν την υποχρεωτική παρουσία γυμναστή στο χώρο του γυμναστηρίου, από τη στιγμή που το ξενοδοχείο διαθέτει ασφάλιση για το χώρο και για τους πελάτες του. Από την άλλη, σε συνθήκες σκληρής ανεργίας η εργοδότηση νέων γυμναστών στα ξενοδοχεία θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και την προσφορά εργασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την άποψη των αρμόδιων υπηρεσιών αναφορικά με τη λειτουργία γυμναστηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.142, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο έχουν υιοθετηθεί στο κυπριακό δίκαιο οι ευρωκώδικες που αφορούν θέματα πυροπροστασίας και με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η τήρησή τους στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.143, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν έχει θεσμοθετηθεί ποτέ νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με θέματα πυροπροστασίας. Συγκεκριμένα, έχω ενημερωθεί πως είχαν καταβληθεί κάποιες προσπάθειες το 1985 και αργότερα το 2003, όμως ποτέ δεν κατατέθηκε οτιδήποτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για διαβούλευση και ψήφιση. Η τελευταία προσπάθεια, αντιλαμβάνομαι, αφορά την ετοιμασία κώδικα πρακτικής πυροπροστασίας, που θα τεθεί υπό την ομπρέλα του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και κατ’ επέκταση της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν τελεσφόρησε η κατάθεση του νομοσχεδίου με την ονομασία «Ο περί Πυροπροστασίας Νόμος του 2003» και οι συνακόλουθοι κανονισμοί του. Επιπλέον, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του κώδικα πρακτικής πυροπροστασίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.145, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 ένα σύννεφο σκόνης κάλυψε ολόκληρη την Κύπρο. Το φαινόμενο της σκόνης διήρκεσε πέντε μέρες και προκάλεσε σειρά σοβαρών προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών έχω δεχθεί καταγγελίες ότι δεν παρασχέθηκαν στους εργαζομένους σε ανοιχτούς χώρους τα στοιχειώδη για την προσωπική τους προστασία, όπως μάσκα και γυαλιά, ώστε να προστατευτούν από το φαινόμενο της σκόνης. Φαίνεται να υπάρχει νομοθετικό κενό στην έκδοση διατάγματος για διακοπή της όποιας εργασίας σε εξωτερικό χώρο από το Υπουργείο Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τα υψηλά επίπεδα σκόνης. Φαίνεται να υπάρχει πρόνοια μόνο για τις συνθήκες καύσωνα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την κατάθεση νομοσχεδίου, έτσι ώστε να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που υπάρχει όσον αφορά τη λήψη έκτακτων μέτρων σε περιπτώσεις περιστατικών ατμοσφαιρικής ρύπανσης (σκόνη, όζον κ.ο.κ.)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.152, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι καθυστερεί η κατάθεση νομοσχεδίου που τροποποιεί τον περί Προσφύγων Νόμο, που θα περιέχει τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να μπορεί να παραχωρείται νομική αρωγή σε αιτητές ασύλου και αιτητές συμπληρωματικής προστασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η κατάθεση του νομοσχεδίου που τροποποιεί τον περί Προφύγων Νόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.154, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διά μέσου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. Καρμένου Βέλα, έχει εκφράσει τις ανησυχίες της στην αναφορά που γίνεται στο στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης της παράνομης παγίδευσης άγριων πουλιών για την επιλεκτική θήρευση αμπελοπουλιών (Sylvia atricapilla). Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προειδοποιεί ότι είναι πρόωρο το Υπουργείο Εσωτερικών να δώσει το δικαίωμα για επιλεκτική θήρευση, χωρίς μάλιστα προηγουμένως να τεθεί σε λειτουργία το σχέδιο δράσης, ενώ προσθέτει ότι δίνεται η λανθασμένη εικόνα ότι τα μέτρα που προτείνονται δε θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο κ. Καρμένου Βέλα φαίνεται ότι μέσω της επιστολής του ζητά από την κυπριακή κυβέρνηση να αφαιρέσει την επιλογή του εναλλακτικού σχεδιασμού και να ενισχύσει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ακολουθήσει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να αφαιρέσει την επιλογή του εναλλακτικού σχεδιασμού από το στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης παγίδευσης άγριων πουλιών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αντίγραφο της επιστολής του Ευρωπαίου επιτρόπου προς τον Υπουργό Εσωτερικών και όλη τη σχετική αλληλογραφία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.156, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα ποσοστά παρουσίας, καθώς και τα ποσοστά της κατανάλωσης κυπριακών προϊόντων στην κυπριακή αγορά ολοένα και συρρικνώνονται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ορισμένες υπεραγορές δεν επιθυμούν να τοποθετήσουν στα ράφια τους τρόφιμα από κυπριακές εταιρείες, με αποτέλεσμα τα κυπριακά προϊόντα να έχουν αντικατασταθεί από εισαγόμενα. Οι εισαγωγές τροφίμων στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία έχουν τριπλασιαστεί, ενώ το κόστος της εισαγωγής έχει ξεπεράσει το 1 δις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση των κυπριακών προϊόντων στις υπεραγορές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.157, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται η κατασκευή πάρκου περιπέτειας (adventure park) στην περιοχή της Τροοδίτισσας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, πρόκειται για έργο που ανέλαβαν να υλοποιήσουν Νορβηγοί επενδυτές, οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην ενοικίαση δασικής περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του εν λόγω πάρκου στην περιοχή της Τροοδίτισσας, καθώς και για τη διάρκεια της σύμβασης και το ύψος του ετήσιου ενοικίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.158, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το 2004 μέχρι και το 2013 έχουν επωφεληθεί 45 000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τα κονδύλια που δόθηκαν από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε ανέρχεται στα 135 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των φυσικών προσώπων και για τον αριθμό των επιχειρήσεων που επωφελήθηκαν από τα κονδύλια που δόθηκαν από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, καθώς και για το ύψος των ποσών που χορηγήθηκαν στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις ξεχωριστά. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα έργα που υλοποιήθηκαν από τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις σε σχέση με τα 135 εκατομ. που χορηγήθηκαν από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.159, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Δευτεράς ότι οι κάτοικοι των χωριών της περιοχής αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα, που αφορά τη μη ανάπλαση της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Ο υπό αναφορά δρόμος είναι η κεντρική λεωφόρος των κοινοτήτων Πάνω και Κάτω Δευτεράς μέχρι τον Πεδιαίο ποταμό και εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό κοινοτήτων της επαρχίας Λευκωσίας. Ενώ η υλοποίηση του αναφερόμενου έργου είχε προγραμματιστεί για την περίοδο 2010-2011 με ένταξη των πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, εντούτοις λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων η υλοποίηση του έργου ανεστάλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα πεζοδρόμια είναι σε εξαιρετικά κακή κατάσταση, ενώ, σύμφωνα με σχετική επιστολή του κοινοτικού συμβουλίου Κάτω Δευτεράς, τον τελευταίο χρόνο υπήρξαν και τρεις τραυματισμοί κατοίκων της κοινότητας. Επιπρόσθετα, οι σωλήνες της υδατοπρομήθειας της λεωφόρου είναι πολύ παλιές, σπάζουν πολύ συχνά και το κόστος επιδιόρθωσής τους είναι τεράστιο, ενώ παράλληλα χάνονται μεγάλες ποσότητες νερού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει προς επίλυση το πιο πάνω αναφερόμενο ζήτημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.166, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί η κρατική ρωσική εταιρεία “Rosatom” έχει προτείνει στην κυπριακή κυβέρνηση την κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. Θεωρώ ότι ένα τέτοιο εγχείρημα εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για το νησί και δε θα έπρεπε να συνεχιστεί οποιαδήποτε συζήτηση και διαπραγμάτευση, έχοντας υπόψη και τον κίνδυνο ατυχημάτων τα οποία έχουν γίνει ανά το παγκόσμιο και την καταστροφή που έχουν προκαλέσει τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και στο περιβάλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να συζητήσει την εισήγηση της κρατικής ρώσικης εταιρείας “Rosatom” για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.167, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας αναφορικά με την επιδιόρθωση και τη συντήρηση των αγροτικών δρόμων. Εισήγηση του κοινοτικού συμβουλίου είναι όπως τα έργα αυτά ενταχθούν στο πρόγραμμα για την αγροτική ανάπτυξη, αφού οι δρόμοι αυτοί χρησιμοποιούνται από τους γεωργούς για την καλλιέργεια των χωραφιών τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.168, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω εντοπίσει ότι στον εθνικό κατάλογο για ποικιλίες γεωργικών ειδών για ποικιλίες λαχανικών εμφανίζεται στον κατάλογο των διατηρητών η γνωστή πολυεθνική εταιρεία των φυτοφαρμάκων και των γενετικά τροποποιημένων σπόρων “Monsanto”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ρόλο της πολυεθνικής εταιρείας “Monsanto” στην καταγραφή και διατήρηση του εθνικού καταλόγου ποικιλιών της Κύπρου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Σπόρων Νόμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.169, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 κοινοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος επιστολή του διευθυντή της εταιρείας “Adnance Medical Waste Management” προς την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού με την οποία ζητούσε την ακύρωση του εξώδικου προστίμου με αρ. 13047 που επιβλήθηκε στην εταιρεία για μία υπόθεση που χρονολογείται πριν από δύο χρόνια. Όπως έχω αντιληφθεί και από την εν λόγω επιστολή, η εταιρεία δεν έχει εξοφλήσει το εξώδικο πρόστιμο και ζητεί την ακύρωσή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν προχώρησε το υπουργείο στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον της εταιρείας, δεδομένου του ότι έχουν παρέλθει δύο χρόνια από την επιβολή του εξώδικου προστίμου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την είσπραξη του εν λόγω προστίμου. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη βουλή των Αντιπροσώπων αν οι εταιρείες οι οποίες δεν έχουν αποπληρώσει πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί δικαιούνται να συμμετέχουν στις δημόσιες προσφορές και κατά πόσο γίνεται ανανέωση των αδειών τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.170, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με δυσοσμία που προέρχεται από τη λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας με αγελάδες στην περιοχή Ορούντας δυτικά της κοινότητας Κάτω Μονής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και κατά πόσο τηρεί τους όρους των αδειών της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.171, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δέχεται πληθώρα καταγγελιών από πολίτες που για μήνες περιμένουν να εξεταστεί η αίτηση που υπέβαλαν για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ). Στις περιπτώσεις μάλιστα των ανάπηρων αιτητών η καθυστέρηση φαίνεται να είναι μεγαλύτερη, αφού δεν παραπέμπονται έγκαιρα για αξιολόγηση της αναπηρίας τους. Η Επίτροπος Διοικήσεως προχώρησε σε σχετική έκθεση με αφορμή παράπονο ανάπηρης γυναίκας. Στην έκθεσή της η επίτροπος τονίζει ότι ο σκοπός για τον οποίο θεσμοθετήθηκε το ΕΕΕ φαίνεται να μην επιτυγχάνεται και κάλεσε την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου όπως επισπεύσει τις σχετικές διαδικασίες, καθώς οι πολίτες και κυρίως τα άτομα με αναπηρία που αιτούνται για ΕΕΕ είναι άτομα που ενδεχομένως να μην έχουν άλλους πόρους, για να εξασφαλίσουν τα απολύτως απαραίτητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το υπουργείο εξακολουθεί να αδυνατεί να εξετάσει έγκαιρα τις αιτήσεις για το ΕΕΕ και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να ολοκληρώνεται έγκαιρα η εξέταση των αιτήσεων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τον Αύγουστο του 2014 από άτομα με αναπηρίες, ποιος είναι ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες που έχουν παραπεμφθεί για αξιολόγηση της αναπηρίας τους και πόσες αιτήσεις έχουν εγκριθεί για χορήγηση του ΕΕΕ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.172, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για καταγγελία αγροτών αναφορικά με την είσοδο δεκαέξι τόνων ντομάτων τουρκικής προέλευσης στις ελεύθερες περιοχές μέσω των κατεχομένων. Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών, οι ντομάτες είναι ξεκάθαρο ότι είναι τουρκικής προέλευσης, αφού τόσο η ποικιλία τους όσο και η χρονική στιγμή της διάθεσης τους στην αγορά αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχουν καλλιεργηθεί στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των αγροτών, οι έμποροι που προβαίνουν σε παράνομες διακινήσεις γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων στις ελεύθερες περιοχές είναι γνωστοί και έχουν μάλιστα καταφέρει να προμηθεύσουν με ντομάτες τουρκικής προέλευσης ακόμα και την Εθνική Φρουρά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν διερευνηθεί οι εν λόγω καταγγελίες των αγροτών για παράνομη διακίνηση γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων στις ελεύθερες περιοχές και ποια μέτρα λαμβάνονται εναντίων των εμπόρων που προβαίνουν στις παράνομες αυτές διακινήσεις γεωργικών προϊόντων. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ενισχύσει τα μέτρα που λαμβάνονται, έτσι ώστε να σταματήσει η παράνομη διακίνηση γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων στις ελεύθερες περιοχές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.173, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης “Compassion in World Farming” αναφορικά με τις συνθήκες της βιομηχανικής εκτροφής ζώων στην Κύπρο. Η οργάνωση θέτει θέμα για τον τρόπο διαβίωσης πολλών ορνίθων και των κλωβοστοίχων στα οποία φυλάσσονται τα πουλερικά. Οι συνθήκες διαβίωσής τους εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία τους, με αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο και για την υγεία των ανθρώπων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αναφορά ότι δε δόθηκε καμιά θεραπεία σε πουλερικά που είχαν προσβληθεί από ακάρεα και χρησιμοποιήθηκαν ως υλικό σε σούπες ή ως τροφή για ζώα συντροφιάς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχει λάβει για τη βελτίωση των συνθηκών της βιομηχανικής εκτροφής ζώων στην Κύπρο. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των αντιπροσώπων διευκρινήσεις αναφορικά με τη χρησιμοποίηση των άρρωστων κοτόπουλων στη διατροφή ζώων συντροφιάς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.174, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα τον προσφυγικό κυβερνητικό οικισμό Στρόβολος ΙΙ όπου διαπίστωσα ότι οι κατοικίες και πολυκατοικίες στις οδούς Παπαδιαμάντη, Αλαμάνας, Ησιόδου και Μάνης βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Επιβάλλεται η άμεση επιδιόρθωσή τους, γιατί οι συνθήκες διαβίωσης των ενοίκων είναι άθλιες και ανθυγιεινές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προχωρήσει στην ανακατασκευή των κατοικιών και πολυκατοικιών στις οδούς Παπαδιαμάντη, Αλαμάνας, Αλεξάνδρας, Ησιόδου και Μάνης στον προσφυγικό οικισμό Στρόβολος ΙΙ στη Λευκωσία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.175, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κληρονόμοι προσφύγων που έτυχαν στέγασης σε κυβερνητικούς προσφυγικούς συνοικισμούς έχουν ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί της κατοικίας των εκλιπόντων προσφύγων, ανεξάρτητα αν οι ίδιοι δεν είναι πρόσφυγες ή αν είναι πρόσφυγες και έτυχαν άλλου είδους βοήθειας ή δανείου από το κράτος. Παιδιά εκλιπόντων προσφύγων που έκτισαν σπίτια μετά την εισβολή σε τουρκοκυπριακές ιδιοκτησίες ή κυβερνητική γη δεν τυγχάνουν του ίδιου ωφελήματος, ακόμα και αν δεν έτυχαν μέχρι σήμερα άλλης στεγαστικής βοήθειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο σκέφτεται να άρει αυτή την αδικία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.176, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τεχνικές εργασίες, ώστε ανά πάσα στιγμή το δίκτυο υψηλής τάσης των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνδεθεί με το δίκτυο υψηλής τάσης στις κατεχόμενες περιοχές. Μάλιστα, λέγεται ότι τα αντλιοστάσια του δικτύου διανομής νερού που φθάνει στην κατεχόμενη Κύπρο μέσω αγωγού από την Τουρκία έχουν υψηλές ανάγκες σε ηλεκτρισμό και πολύ σύντομα πρόκειται να χρειαστεί να λειτουργήσει αυτή η διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων, για να συνδεθούν τα δίκτυα μεταξύ τους και να λειτουργήσουν τα αντλιοστάσια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πληροφορίες και αν ετέθη το θέμα αποπληρωμής των χρεών της τουρκοκυπριακής κοινότητας ύψους πέραν των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ, πριν παραχωρηθεί ξανά ηλεκτρικό ρεύμα από τις ελεύθερες περιοχές και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.185, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλές ευρωπαϊκές μετεωρολογικές υπηρεσίες εκδίδουν αγροτοπεριβαλλοντικό δελτίο καιρού ή δελτίο καιρού για τους αγρότες, για να βοηθήσουν τους γεωργούς στη σωστή διαχείριση των καλλιεργειών τους. Στην Κύπρο φαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι έχει εντοπιστεί αυτή η ανάγκη, δεν έχει σχεδιαστεί ή προγραμματιστεί η έκδοση αγροτοπεριβαλλοντικού δελτίου καιρού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η έναρξη έκδοσης αγροτοπεριβαλλοντικού δελτίου από τη μετεωρολογική υπηρεσία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.186, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι συγγενείς των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος της εταιρείας “Ήλιος” έχουν διατυπώσει το παράπονο ότι οι αποζημιώσεις που τους είχαν δοθεί είχαν κατατεθεί σε τράπεζες που έτυχαν διαδικασίας απομείωσης των καταθέσεων (κούρεμα), με αποτέλεσμα να έχει ουσιαστικά εκμηδενιστεί η οικονομική τους δυνατότητα. Όπως έχω πληροφορηθεί, οι δικαιούχοι αντιμετωπίζουν βαριές φορολογίες, τις οποίες αδυνατούν να πληρώσουν. Αισθάνονται διπλά αδικημένοι, αφού έχασαν τα προσφιλή τους άτομα (κυρίως γονείς) από τα λάθη και τις εγκληματικές παραλείψεις άλλων -μεταξύ των οποίων και αρχών της πολιτείας- και τώρα καλούνται να πληρώσουν και δυσβάστακτους φόρους. Πρόσφατα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε εξαγγείλει τη δημιουργία επιτροπής για τη διαχείριση των ανθρωπιστικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας στο Μαρί. Διερωτώμαι αν μπορεί με την ίδια λογική αυτή η επιτροπή να χειριστεί και τα ανθρωπιστικά θέματα που αφορούν τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας του αεροπορικού δυστυχήματος της εταιρείας “Ήλιος”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει ειδική μεταχείριση για τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας του αεροπορικού δυστυχήματος της εταιρείας “Ήλιος” σε σχέση με τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις τους προς το κράτος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.189, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών πριν από περίπου ένα χρόνο συζητήθηκε η πιθανότητα νομοθετικής ρύθμισης της αυτόματης εγγραφής ψηφοφόρων στον εκλογικό κατάλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν γίνονται δεκαοκτώ ετών. Όταν τέθηκε το ερώτημα γιατί δεν μπορούσε να γίνει αντίστοιχη διευθέτηση για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ασχέτως της ηλικίας τους, μας αναφέρθηκε πως το αρχείο πληθυσμού δεν είναι επαρκώς ενημερωμένο. Συγκεκριμένα, μας λέχθηκε ότι δε γίνεται καμία ενημέρωση ούτε για θανάτους ούτε για τη μόνιμη μετοίκηση Κυπρίων πολιτών σε χώρες του εξωτερικού. Η αποκάλυψη αυτή είχε προκαλέσει έκπληξη τότε στα μέλη της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής επιτροπής. Μας είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις πως θα λαμβάνονταν μέτρα για διόρθωση του προβλήματος και πως το αρχείο πληθυσμού θα τύγχανε άμεσης ενημέρωσης, ενόψει και των επικείμενων ευρωεκλογών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αυτή η εργασία έχει διεκπεραιωθεί, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον, καθώς και τα ονόματα πόσων νεκρών και μεταναστών έχουν αφαιρεθεί από τον εκλογικό κατάλογο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.193, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εξετάζει θετικά την τροποποίηση της εντολής 03/2008 του Υπουργείου Εσωτερικών (συγκεκριμένα του άρθρου 4.3 αυτής), έτσι ώστε το Ταμείο Εξαγοράς Χώρων Πρασίνου να μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς ανάπτυξης χώρων πρασίνου που εκμισθώθηκαν ή ανήκουν σε δήμο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.194, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με ατασθαλίες του κοινοτικού συμβουλίου Παρεκκλησιάς. Οι καταγγελίες αφορούν πιθανή διασπάθιση δημόσιου χρήματος, καθώς και εργοδότηση υπεράριθμού προσωπικού σε σχέση με τις ανάγκες του κοινοτικού συμβουλίου. Όπως έχω πληροφορηθεί, η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει διενεργήσει ήδη έλεγχο στο κοινοτικό συμβούλιο Παρεκκλησιάς και έχει δώσει οδηγίες στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού να διερευνήσει την υπόθεση και να ετοιμάσει σχετική έκθεση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν διερευνηθεί οι πιο πάνω καταγγελίες, τι διαπιστώθηκε από τη διερεύνηση της υπόθεσης και αν προκύπτουν οποιεσδήποτε ποινικές ευθύνες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.195, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 κοινοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ) επιστολή αναφορικά με την ανάγκη αναβάθμισης της πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας. Στην εν λόγω επιστολή ο σύνδεσμος αναφέρει ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται στα πλαίσια του σχεδίου “Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω”, με αποτέλεσμα η αγορά να παραμένει αδρανοποιημένη και οι επιχειρήσεις εξοικονόμησης ενέργειας να βρίσκονται σε δυσχερή θέση, αφού οι πελάτες τους αναμένουν την έγκριση των αιτήσεών τους για να ξεκινήσουν την επένδυσή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων του σχεδίου “Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.196, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 κοινοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ) επιστολή αναφορικά με την ανάγκη αναβάθμισης της πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας. Στην εν λόγω επιστολή ο σύνδεσμος εισηγείται τη θέσπιση επαγγελματικών κριτηρίων, τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή ποινών αναφορικά με τους εγκαταστάτες συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε να μην αφεθεί μία τέτοια δράση σε μη επαγγελματίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να υλοποιήσει την εισήγηση του ΠΑΣΕΕΞΕ, ρυθμίζοντας νομοθετικά το θέμα της θέσπισης επαγγελματικών κριτηρίων, της διενέργειας ελέγχων και της επιβολής ποινών αναφορικά με τους εγκαταστάτες συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.197, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 κοινοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ) επιστολή αναφορικά με την ανάγκη αναβάθμισης της πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας. Στην εν λόγω επιστολή ο σύνδεσμος αναφέρει ότι το σχέδιο “Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω” στερεί τη δυνατότητα από πολλές επιχειρήσεις των οποίων η ηλεκτρική κατανάλωση βασίζεται στη χρήση μηχανημάτων να προβούν σε στοχευμένες και αποδοτικές επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Ο ΠΑΣΕΕΞΕ εισηγείται όπως τεχνολογίες που μπορούν να συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να ενταχθούν σε ολοκληρωμένες λύσεις υιοθετηθούν άμεσα κάτω από το ξεχωριστό σχέδιο στήριξης. Σύμφωνα με την εισήγηση του συνδέσμου, το σχέδιο αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω της κατανομής του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας από μη εκταμιευμένες χορηγίες για έργα εξοικονόμησης ενέργειας που δεν προχώρησαν από το 2010 μέχρι το 2012, καθώς και της χρήσης των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει θετικά την πιο πάνω εισήγηση του ΠΑΣΕΕΞΕ και κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίησή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.201, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2015, απαντώντας στη σχετική ερώτησή μου, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε μελέτη αρμόδιας υπηρεσίας που αποδεικνύει ότι η αγορά νέων αυτοκινήτων πολυτελείας για κρατικούς αξιωματούχους είναι η πιο συμφέρουσα από κάθε άποψη απόφαση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη συγκεκριμένη μελέτη και να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μελετηθεί άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως η αγορά μικρότερου κυβισμού αυτοκινήτων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η αγοραία τιμή των αυτοκινήτων αυτών και ποια η τιμή αγοράς, σύμφωνα με την κυβερνητική προσφορά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.202, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.096, αναφορικά με την υποβολή νέας πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με τη στέγαση του Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων, του Κέντρου Ωκεανογραφίας και του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Υδρογονανθράκων του Πανεπιστημίου Κύπρου στο χώρο του παλιού λεπροκομείου στη Λάρνακα, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με νέα απόφασή του, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2015, μετά από πρόταση που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, εξουσιοδότησε μεταξύ άλλων τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να συζητήσει με το Υπουργείο Οικονομικών και το Πανεπιστήμιο Κύπρου τις επιλογές ως προς το τμήμα ή τα τμήματα του πανεπιστημίου που είναι δυνατό να δημιουργηθούν στη συνολική περιοχής της Στέγης Αγίου Χαραλάμπους. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το επιχειρησιακό πλάνο που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί μελέτη για τους χώρους και το κόστος της ανάπτυξης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη μελέτη για τους χώρους και το κόστος της ανάπτυξης που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.208, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ιχνηλασιμότητα των κρεάτων που διατίθενται στην αγορά και στην κατανάλωση είναι μία βασική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Κατ’ ακρίβειαν, οι αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κρέατα που φτάνουν στον καταναλωτή ανιχνεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους από την κτηνοτροφική μονάδα μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. Διατυπώνονται συχνά παράπονα ότι στην Κύπρο η διαδικασία της ανίχνευσης πάσχει. Διενεργούνται, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εισαγωγές κρεάτων χωρίς υποβολή των αναγκαίων πιστοποιητικών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, εισάγονται κατεψυγμένα κρέατα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία αναμειγνύονται με κυπριακά (χοιρινό, κοτόπουλο) και προσφέρονται ως φρέσκα στους καταναλωτές. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών από την ψύξη/απόψυξη του κρέατος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται πλήρως η ιχνηλασιμότητα των κρεάτων που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ελέγχονται οι καταγγελίες για την ανάμιξη κατεψυγμένου κρέατος με κυπριακό κρέας και αν έχουν γίνει οι κατάλληλοι έλεγχοι από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.209, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προτίθεται να χρησιμοποιήσει σκύλους για την αντιμετώπιση της οχλαγωγίας και του χουλιγκανισμού. Η αξιοποίηση σκύλων για αστυνομικά καθήκοντα είναι ευρέως διαδεδομένη στο εξωτερικό και γίνεται και στην Κύπρο στον τομέα της ανίχνευσης. Λίγες χώρες όμως χρησιμοποιούν σκυλιά και άλογα κατά διαδηλωτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετηθεί το θέμα από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένων και των απόψεων των φιλοζωικών οργανώσεων. Υπάρχει περίπτωση, αν τελικά προχωρήσει αυτή η ιδέα, να χρησιμοποιηθούν σκύλοι που έχουν διασωθεί και φιλοξενούνται σε καταφύγια σκύλων, τα οποία αντιμετωπίζουν μονίμως προβλήματα υπερπληρότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.211, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 5 Οκτωβρίου 2015 η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ανάρτησε στην ιστοσελίδα της ανακοίνωση αναφορικά με νεκρά περδίκια εντός των πυρήνων (κλωβών) απελευθέρωσης. Στην εν λόγω ανακοίνωση η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας αναφέρει ότι κάθε χρόνο απελευθερώνει μερικές δεκάδες χιλιάδες περδίκια για σκοπούς κυνηγίου. Τα περδίκια αυτά, πριν την απελευθέρωσή τους στο φυσικό περιβάλλον, εφόσον διαπιστωθεί η καλή τους υγεία, τοποθετούνται για μικρό χρονικό διάστημα σε πυρήνες (κλωβούς) προσαρμογής. Κατά την περίοδο που βρίσκονται στους πυρήνες προσαρμογής, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στους φυσικούς τους εχθρούς (αλεπούδες, αρπακτικά πτηνά, αδέσποτοι σκύλοι) σε σύγκριση με τα άγρια περδίκια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μεγάλο βαθμό θνησιμότητας λόγω στρες, σε περίπτωση επίθεσης αρπακτικών σε περδίκια εντός πυρήνα απελευθέρωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει προκειμένου να εκμηδενιστούν οι απώλειες περδικιών εξαιτίας των επιθέσεων που δέχονται τα περδίκια εντός των πυρήνων προσαρμογής από αλεπούδες, αρπακτικά, αδέσποτους σκύλους κ.ά. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε μελέτη αναφορικά με τον αριθμό των αδέσποτων σκύλων, τις επιπτώσεις στην άγρια πανίδα και στον άνθρωπο και αν έχουν αποφασιστεί μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.213, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ποσότητες ανά είδος των κατεψυγμένων και των νωπών κρεάτων που εισήχθησαν στην Κύπρο ανά εξάμηνο τα τελευταία δύο χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.219, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2015, του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.610 αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους εξαιρέθηκε η εταιρεία “Hermes” από την απαγόρευση της έκδοσης δελτίων εισόδου για πρόσβαση σε ειδικούς χώρους από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, παρ’ όλο που δεν έχει τακτοποιήσει το χρέος της προς την Κυπριακή Δημοκρατία, πληροφορήθηκα ότι η εταιρεία “Hermes” προέβαλε τη θέση ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της συμφωνίας παραχώρησης, θα έπρεπε να εξαιρείται από αυτές τις χρεώσεις. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, λόγω του ότι η σχέση των δύο μερών καθορίζεται από την πιο πάνω συμφωνία, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους χρήστες, αποφασίστηκε η εξαίρεση της Hermes λόγω αυτής της ιδιάζουσας σχέσης και συμφωνήθηκε το όλο θέμα να παραπεμφθεί στο διευθυντή διαχείρισης έργου παραχώρησης με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να ζητηθεί η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας και ανάλογα το θέμα να τύχει περαιτέρω διαχείρισης σε συνεννόηση με την εταιρεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της πιο πάνω αναφερόμενης υπόθεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.221, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι την εξυπηρέτηση των επιβατών που επηρεάστηκαν από την αναστολή του πτητικού έργου των Κυπριακών Αερογραμμών ανέλαβε το τουριστικό γραφείο “Top Kinisis”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την επιλογή του συγκεκριμένου ταξιδιωτικού γραφείου, αν προηγήθηκε διαγωνισμός ή κατά πόσο υπήρξε απευθείας ανάθεση στο συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο, πότε υπογράφηκε η συμφωνία, καθώς και ποια ήταν η αμοιβή που έλαβε το γραφείο αυτό και πώς καθορίστηκε το ύψος της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.222, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2015, του δημάρχου Αθηένου σε επιστολή μου αναφορικά με την τοποθέτηση κοπριών σε τουρκοκυπριακή γη σε τοποθεσία κοντά στο πεδίο βολής “Βούγιες”, πληροφορήθηκα για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δήμος Αθηένου από τη ρίψη κοπριάς σε μορφή λάσπης ή και υγρών λυμάτων. Το πρόβλημα φαίνεται να επιδεινώθηκε μετά την αδειοδότηση δύο βιολογικών σταθμών επεξεργασίας κτηνοτροφικών λυμάτων. Ιδιαίτερη προβληματική και ανυπόφορη, όπως αναφέρεται στην επιστολή του δημάρχου, είναι η περίοδος από την 1η Αυγούστου μέχρι την 31η Οκτωβρίου. Η αδειοδότηση των βιολογικών σταθμών προϋποθέτει τη μεταφορά και τη φύλαξη των υγρών αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους σε δεξαμενές αποξήρανσης που θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες βάσει προδιαγραφών. Μετά την αποξήρανση, μέρος της αποξηραμένης λάσπης μπορεί να διοχετεύεται ως εδαφοβελτιωτικό της καλλιεργήσιμης γης. Ο δήμαρχος εξέφρασε την ανησυχία του κατά πόσο τηρούνται οι όροι τόσο στην κατασκευή των δεξαμενών αποξήρανσης όσο και στη διοχέτευση των αποβλήτων στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν διενεργηθεί έλεγχοι αναφορικά με την τήρηση των όρων στην κατασκευή των δεξαμενών αποξήρανσης όσο και στη διοχέτευση των αποβλήτων στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης, ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών και ποια η τακτικότητα των ελέγχων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.223, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπρόσωπων κατάλογο των προγραμμάτων/έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία σε σχέση με τον μέχρι σήμερα βαθμό υλοποίησής τους, τον αρχικό προϋπολογισμό των έργων, τις πληρωμές που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα και την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησής τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.224, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 5 Αυγούστου 2015 ο Γραμματέας της Προεδρίας κ. Παντελής Παντελίδης απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία πληροφορούσε τη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι αναφορικά με το θέμα της επαναφοράς των εποχικών ωρομίσθιων αγροτοπυροσβεστών από την κλίμακα Ε4 στην κλίμακα Ε6 το θέμα επανεξεταζόταν στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει επανεξεταστεί το θέμα και κατά πόσο έχει αποφασιστεί η επαναφορά των εποχικών ωρομίσθιων αγροτοπυροσβεστών από την κλίμακα Ε4 στην κλίμακα Ε6

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.225, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2015, της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.004 αναφορικά με εισηγήσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για τροποποίηση του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι έτοιμο και πρόθυμο να συνεργαστεί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και το Υπουργείο Υγείας για τη διαμόρφωση του σχετικού τροποποιητικού νομοσχεδίου, όσον αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε διαβούλευση της επιτρόπου με τα υπό αναφορά υπουργεία και αν έχει προχωρήσει η διαδικασία τροποποίησης του εν λόγω νόμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.226, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2014, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.483 αναφορικά με τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας σε συνεργασία με τις σουηδικές αρχές σε σχέση με την υπόθεση πρατηρίου πετρελαιοειδών στη Λάρνακα, ο διαχειριστής του οποίου συνελήφθη ως ύποπτος για επεμβάσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα του πρατηρίου, πληροφορήθηκα ότι εναντίον του διαχειριστή του εν λόγω πρατηρίου πετρελαιοειδών και του υπευθύνου του πρατηρίου έχει καταχωρηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας ποινική υπόθεση η οποία ήταν ορισμένη για εκδίκαση στις 23 Οκτωβρίου 2014. Επίσης, εναντίον Ρώσου υπηκόου, που με βάση μαρτυρία που εξασφαλίστηκε προέβη στις μετατροπές στις αντλίες του εν λόγω πρατηρίου, έχει εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και αναζητείται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η εξέλιξη στην εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς και αν έχει εντοπιστεί και συλληφθεί ο Ρώσος υπήκοος ο οποίος κατηγορείται ότι προέβη στις μετατροπές στις αντλίες του εν λόγω πρατηρίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.227, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την υπερχείλιση δεξαμενής στην κοινότητα Κυπερούντας και την κατάληξη των λυμάτων στο φράγμα του Κούρη. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός της εγκατάστασης μίας μόνο αντλίας, καθώς και της μη χρησιμοποίησης του επεξεργασμένου νερού από τους κατοίκους του χωριού για την άρδευση των χωραφιών τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παράσχει οικονομική βοήθεια στην κοινότητα Κυπερούντας για την εγκατάσταση και δεύτερης αντλίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.228, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Την 21η Οκτωβρίου 2015 κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πορεία των αναπτυξιακών δαπανών για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται χαμηλό ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.229, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τα υψηλά τέλη που επιβάλλονται από τα κοινοτικά συμβούλια στους κατοίκους των κοινοτήτων σε σχέση με την αποκομιδή σκυβάλων και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται. Υπάρχει η εισήγηση όπως το Υπουργείο Εσωτερικών αναθεωρήσει το ύψος της χορηγίας του προς τις κοινότητες, ώστε ο προϋπολογισμός τους να είναι ισοσκελισμένος και να μην αναγκάζονται τα κοινοτικά συμβούλια να προχωρούν στην επιβολή επιπρόσθετων φορολογιών και υψηλών τελών.

Παρακαλώ τoν αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει θετικά την πιο πάνω εισήγηση και αν προτίθεται να προχωρήσει με την υλοποίησή της για τον προϋπολογισμό του 2017

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.240, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου να υπάρξει ένα πλαίσιο συντονισμού των εμπλεκομένων υπηρεσιών και αρχών, ώστε να αποτρέπεται η απέλαση μαρτύρων ή/και θυμάτων που εμπλέκονται σε υποθέσεις που βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση από την αστυνομία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.241, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολών τόσο του διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νεοφύτου (Δ΄ Λακατάμιας) όσο και του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου αναφορικά με βανδαλισμούς που γίνονται στο σχολείο κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Σύμφωνα με τις επιστολές, οι καταστροφές αφορούν μεταξύ άλλων τα εξωτερικά κάγκελα του σχολείου, το σύστημα συναγερμού, κάψιμο δέντρων κ.ά. Αίτημα τόσο του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου είναι η τοποθέτηση φύλακα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Όπως αναφέρεται στις επιστολές, το κόστος της εργοδότησης του φρουρού θα είναι αρκετά μικρότερο από το κόστος της επιδιόρθωσης των ζημιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα του εκπαιδευτικού προσωπικού και του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Λακατάμιας, παρέχοντάς τους οικονομική χορηγία για την πρόσληψη φύλακα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.242, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες κατά της Ουγγαρίας αναφορικά με την επέκταση του πυρηνικού σταθμού “Parks II”. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει ανησυχίες για τη συμβατότητα του έργου με τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Η απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να εξαναγκάσει την ουγγρική κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της για επέκταση του πυρηνικού εργοστασίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί, μέσω και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι ακολουθήθηκαν οι ορθές διαδικασίες αναφορικά με την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στο Άκκουγιου, έτσι ώστε να αποτραπεί η υλοποίηση της απόφασης της τουρκικής κυβέρνησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.243, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την ανακοίνωση της οργάνωσης “Truth Now”, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2015, με την οποία καταγγέλλεται ότι τα οστά που φυλάγονταν στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας εμποτίστηκαν με χημικά. Αποτέλεσμα του εμποτισμού είναι η αλλοίωση και/ή καταστροφή του γενετικού τους υλικού, η οποία δυσχεραίνει τη διαδικασία ταυτοποίησης των οστών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί οι πιο πάνω πληροφορίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση της οργάνωσης “Truth Now”, που αφορούν τον εμποτισμό με χημικά των οστών που φυλάγονται στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, ποια είναι τα αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής, καθώς και ποια μέτρα λαμβάνονται για τη φύλαξη των οστών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.244, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το εδάφιο 3 του άρθρου 30 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971, που προνοεί την επιβολή επιβάρυνσης 20% σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους χρήσης από πολίτη για τις υπηρεσίες που παρέχονται, είναι ουσιαστικά καταχρηστική ρήτρα σύμβασης με βάση τους περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμους του 1996 και 1999

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.245, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι, σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η Κυπριακή Δημοκρατία κατάρτισε πρόγραμμα εφαρμογής το οποίο όφειλε να υλοποιήσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια επέκταση χρονοδιαγράμματος έχει δοθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με αυτή της την υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

2. Ποιες είναι οι ποινές που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, αν δεν ανταποκριθεί στα νέα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί;

3. Ποιες αντίστοιχες ποινές έχουν επιβληθεί σε άλλα κράτη μέλη για παραβίαση του σχετικού άρθρου 17 της Οδηγίας;

Παρακαλώ επίσης όπως μας κοινοποιηθεί το ενημερωμένο πρόγραμμα εφαρμογής που έχει αποστείλει η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.246, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 2 Νοεμβρίου 2015, κατά την επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Werner Hoyer, υπογράφτηκε συμφωνία δανείου με την Κυπριακή Δημοκρατία ύψους 100 εκατομ. για τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων και συμφωνία εγγύησης ύψους 15 εκατομ. προς την Ελληνική Τράπεζα για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ακριβείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία με αυτή τη σύμβαση, ποιες κατηγορίες μικρών επιχειρήσεων θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα αυτό και ποια ακριβώς έργα θα χρηματοδοτηθούν από τα €100 εκατομ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.248, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο γειτονικό Λίβανο σοβεί μεγάλη κρίση με τη διαχείριση των σκουπιδιών. Φαίνεται ότι έχει καταρρεύσει το σύστημα συλλογής των σκουπιδιών και αυτά καίγονται ανεξέλεγκτα ή πετάγονται στη θάλασσα. Κάποιοι συζητούν το ενδεχόμενο μεταφοράς τους στην Κύπρο, επειδή όμως για την εισαγωγή οικιακών σκουπιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν υψηλές προδιαγραφές, τις οποίες είναι αδύνατο να ικανοποιήσουν οι αρχές του Λιβάνου, κάποιοι εισηγούνται την εξαγωγή τους στην κατεχόμενη Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακολουθούν την κατάσταση στο γειτονικό Λίβανο και ιδιαίτερα κατά πόσο ανησυχούν για μεταφορά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την καύση των σκουπιδιών προς την Κύπρο, καθώς και αν παρακολουθείται η ρύπανση της θάλασσας από την απόρριψη σκουπιδιών. Καλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ελέγξει τις πληροφορίες για τα σχέδια εισαγωγής των σκουπιδιών από το Λίβανο στην κατεχόμενη Κύπρο. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετήσει τρόπους, σε συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές, για να βοηθηθεί ο Λίβανος σε αυτή την κρίση σκουπιδιών που διέρχεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.249, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος κατέχει μία από τις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη βιολογική γεωργία και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχει τεθεί σε εφαρμογή το τετραετές ευρωπαϊκό έργο “Organiko Life+”, που σκοπό έχει την προώθηση της βιολογικής γεωργίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσοστό της καλλιεργούμενης έκτασης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην Κύπρο, για το ποσοστό των γεωργών το οποίο ασχολείται με βιολογική γεωργία, καθώς και για το ποσοστό των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας που διατίθενται στην κυπριακή αγορά. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων συγκεκριμένα για τους στόχους του προγράμματος “Organiko Life+” και πώς αυτό επηρεάζει ή αφορά την Κύπρο.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.250, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία περί υγειονομικής ταφής 1999/31/ΕΚ, πρέπει να μειωθεί αριθμητικά και ποιοτικά η ποσότητα του βιοαποδομήσιμου οργανικού κλάσματος των οικιακών αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους διάθεσης στο 35% της ποσότητας που παράχθηκε κατά το έτος 1995 μετά από 15 χρόνια, δηλαδή το 2016.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια ήταν η ποσότητα του βιοαποδομήσιμου οργανικού κλάσματος των οικιακών αποβλήτων της Κύπρου το 1995, ποια για το έτος 2014 και ποιο το ποσοστό αυτών των υλικών στο σύνολο των αποβλήτων αυτών. Παρακαλώ επίσης όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, για να πετύχουμε το στόχο της Οδηγίας εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.253, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πριν από πολλά χρόνια είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ προσωπικά μια από τις πρώτες κινητές εκπαιδευτικές μονάδες του προγράμματος “Μέντωρ” και θυμάμαι ότι απεκόμισα τις καλύτερες εντυπώσεις. Όπως πληροφορούμαι, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είχε προμηθεύσει τα σχολεία με ένα σημαντικό αριθμό κινητών μονάδων, ίσως δεκαοκτώ, με αρκετά υψηλό κόστος (σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, πέραν των 500.000). Αυτές οι μονάδες σήμερα φαίνεται να μην είναι πλέον κινητές, είναι σταθμευμένες σε χώρους εκτός των εκπαιδευτηρίων, δε διακινούνται σε δημόσιους χώρους και γενικώς θεωρείται ότι έχουν αδρανοποιηθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κόστος αγοράς, συντήρησης και λειτουργίας των μονάδων του προγράμματος “Μέντωρ” και σε ποια φάση βρίσκεται τώρα το πρόγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.254, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2015, ομάδας γυναικών από τις κοινότητες Καλοπαναγιώτη, Μουτουλλά, Οίκου και Γερακιών. Στην εν λόγω επιστολή εκφράζεται η έντονη διαμαρτυρία της ομάδος γυναικών σε σχέση με την προσφορά επιμορφωτικών μαθημάτων στην περιοχή. Σύμφωνα με την επιστολή, παρ’ όλο που επί τρία συνεχόμενα έτη τα μέλη της ομάδας γυναικών εγγράφονται στα επιμορφωτικά μαθήματα για την εκμάθηση των τεχνών της καλαθοπλεκτικής, της αγγειοπλαστικής, της υφαντικής και της κεντητικής, στην απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναφέρεται ότι λόγω της μεγάλης απόστασης από τη Λευκωσία και λόγω του κόστους των εκπαιδευτών δεν προσφέρονται τα μαθήματα. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δε θα πρέπει να στερεί από τους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων το δικαίωμα στη μάθηση και θα έπρεπε να στηρίζει τις απομακρυσμένες κοινότητες και τη συνέχιση της κυπριακής παράδοσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί σε άμεσες ενέργειες, έτσι ώστε τα επιμορφωτικά μαθήματα να ξεκινήσουν με την έναρξη του 2016 στις πιο πάνω κοινότητες για την εκμάθηση των τεχνών που προαναφέρθηκαν

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.255, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής αναφορικά με την οχληρία που προκαλείται από τη λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης “MC Ordination Compost Cyprus Ltd” στην περιοχή Τερσεφάνου. Σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή, από το 2013 έχει παραχωρηθεί άδεια λειτουργίας της μονάδας και από την έναρξη της λειτουργίας της οι δήμοι και οι κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας μεταφέρουν, μέσω χωμάτινου δρόμου, τα οργανικά τους απόβλητα στη μονάδα. Από τη μεταφορά των οργανικών αποβλήτων μέσω του χωμάτινου δρόμου προκαλείται μεγάλη οχληρία και επιπρόσθετα επηρεάζεται η παραγωγή των ελαιόδεντρων που υπάρχουν στην περιοχή. Σύμφωνα με την επιστολή, ιδιώτες γεωπόνοι επισκέφθηκαν την περιοχή και επισήμαναν το ενδεχόμενο ξήρανσης των ελαιόδεντρων εξαιτίας της σκόνης που επικάθεται σε αυτά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.256, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής του Οργανισμού Ανακύκλωσης Κύπρου και του Συλλογικού Εναλλακτικού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2015, αναφορικά με την επιβάρυνση των εργολάβων και των παραγωγών με τέλη, όταν αποφασίζουν την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων από εκσκαφές. Όπως με πληροφορεί η εν λόγω επιστολή, η Υπηρεσία Μεταλλείων επιβάλλει χρεώσεις, της τάξης του €1,25 ανά τόνο χωμάτων εκσκαφής, ακόμη και στις περιπτώσεις που εργολάβος προβαίνει στη μεταφορά των χωμάτων εκσκαφής για επαναχρησιμοποίησή τους σε άλλο έργο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση των περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών του 1956 έως 2014, έτσι ώστε, όταν πρόκειται για αποδεδειγμένη επαναχρησιμοποίηση των χωμάτων εκσκαφής, να μην επιβάλλονται χρεώσεις στους εργολάβους και τους παραγωγούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.257, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλά κυβερνητικά τμήματα διαμαρτύρονται, γιατί το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής δεν παρέχει ικανοποιητικές ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο, δημιουργώντας σοβαρά εμπόδια στην έγκαιρη διεκπεραίωση εργασιών και την πλήρη υλοποίηση των στόχων για πλήρη εισαγωγή της η-διακυβέρνησης στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν παρέχεται ικανοποιητική και ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο στα κυβερνητικά τμήματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.258, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει καταβάλει σε ιδιωτική εταιρεία ποσό για ακυρωθείσα συμφωνία αγοράς βιομηχανικού κτιρίου. Συγκεκριμένα, στο ειδικό ένταλμα πληρωμής με αριθμό 0027, ημερομηνίας 10.7.2015, αναφέρεται πως παραχωρήθηκε το επιπλέον ποσό των €245.239 στο κονδύλι 140131.3 του υπουργείου, που αφορά τις βιομηχανικές περιοχές και ζώνες και που έχει ήδη πιστώσεις ύψους €320.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης περίπτωσης, υπό ποιες συνθήκες προέκυψε ακύρωση της συμφωνίας και ποιο ακριβώς ποσό πλήρωσε το κράτος, δηλαδή οι φορολογούμενοι πολίτες, για αυτή την πράξη. Παρακαλώ επιπλέον όπως πληροφορηθώ αν έχει προκύψει πειθαρχική έρευνα για εξέταση τυχόν ευθυνών δημόσιων λειτουργών για τη συγκεκριμένη ζημιά του δημοσίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.260, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μετά από την ψήφιση του νόμου για τον απεγκλωβισμό των αγοραστών ακίνητης ιδιοκτησίας (ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος) χιλιάδες ενδιαφερόμενοι έσπευσαν και κατέθεσαν σχετική αίτηση και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες μου, δε δίνεται στους αιτητές αριθμός του φακέλου τους ούτε άλλα πιστοποιητικά που να καθορίζουν μέσω του αριθμού καταγραφής τους τη σειρά εξυπηρέτησης του αιτητή. Ήδη διατυπώνονται παράπονα για καθυστερήσεις, αφού κανένας ακόμα δεν έχει εξασφαλίσει τίτλο ιδιοκτησίας. Υπενθυμίζεται ότι σε δηλώσεις των αρμοδίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφέρθηκε ότι εντός δύο-τριών μηνών θα αποκτούσαν τίτλο ιδιοκτησίας οι δικαιούχοι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν μέχρι σήμερα καταθέσει οι εγκλωβισμένοι αγοραστές/ιδιοκτήτες, πόσες αιτήσεις έχουν διεκπεραιωθεί με την έκδοση τίτλου, πόσες αναμένεται να εξυπηρετηθούν και με ποιο τρόπο τηρείται η σειρά προτεραιότητας, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες μου δε δίνεται στους αιτητές αριθμός εξυπηρέτησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.261, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στο άρθρο 8 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου αναφέρονται τα εισοδήματα τα οποία δε συνυπολογίζονται στο φόρο εισοδήματος. Έχω παρατηρήσει ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν αναφέρεται το επίδομα αναπηρίας. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, το επίδομα αναπηρίας συνυπολογίζεται στα έσοδα του ανάπηρου ατόμου και φορολογείται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως το επίδομα αναπηρίας συνυπολογίζεται στα έσοδα του ανάπηρου ατόμου και φορολογείται και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.262, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2015 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.428 της βουλευτού κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, αναφορικά με την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία Όλων των Ατόμων από Εξαναγκαστική Εξαφάνιση, η Βουλή των Αντιπροσώπων πληροφορήθηκε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών υπέβαλε πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να προχωρήσει σε κυρωτικό νομοσχέδιο. Την 1η Νοεμβρίου 2013, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του (αρ. 75.713) ενέκρινε την πρόταση και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εξωτερικών να ετοιμάσει σε συνεργασία με το Γενικό Εισαγγελέα κυρωτικό νομοσχέδιο. Στην απάντησή του ο κ. Κασουλίδης αναφέρει ότι μετά από νομοτεχνική εξέταση του κειμένου της σύμβασης προέκυψε ότι οι πρόνοιες του κειμένου είναι πολυσύνθετες και προβλέπουν σημαντικό αριθμό τροποποιήσεων και αλλαγών, τόσο νομοθετικών όσο και θεσμικών, στις οποίες πρέπει να προβεί ένα κράτος, ούτως ώστε να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η νομοτεχνική επεξεργασία του κειμένου της σύμβασης, πότε αναμένεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο κύρωσης της εν λόγω σύμβασης, καθώς και ποιες είναι οι νομοθετικές και θεσμικές τροποποιήσεις που πρέπει να προωθηθούν με την κύρωση της σύμβασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.263, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.076 πληροφορήθηκα αναφορικά με τον αριθμό των θανάτων λόγω αυτοχειρίας τα τελευταία πέντε χρόνια. Έχω παρατηρήσει ότι με βάση τα στοιχεία που μου έχουν αποσταλεί τα τελευταία χρόνια σημειώνεται σταθερή αύξηση των αυτοχείρων.

Σε συνέχεια της πιο πάνω πληροφόρησης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ποσότητα των ψυχοφαρμάκων που εισάγονται, καθώς και για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συνταγογραφούνται τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα κρατικά νοσηλευτήρια τα τελευταία πέντε χρόνια. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετηθεί η σύνδεση της αύξησης των αυτοχειριών ή της κατανάλωσης ψυχοφαρμάκων με τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.264, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί τόσο για την ανακοίνωση, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2015, που εξέδωσαν τα κοινοτικά συμβούλια Πέρα Χωριού και Νήσου και Αγίας Βαρβάρας όσο και για την επιστολή του δημάρχου Λευκωσίας, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2015, που απέστειλε στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφορικά με το σκυβαλότοπο στον Κοτσιάτη. Ο δήμαρχος Λευκωσίας στην επιστολή του προς τον υπουργό αναφέρει ότι, εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασης σε σχέση με την προβληματική ανεπάρκεια του σκυβαλότοπου, της ανάγκης για υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εκχώρηση της διαχείρισης του χώρου στο Συμβούλιο Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας και εξαιτίας της μη εξεύρεσης τρόπου αποληρωμής των χρεών των άλλων δήμων και κοινοτήτων, ώστε να μην πλήττεται η ρευστότητα των οικονομικών του δήμου Λευκωσίας, ο δήμος Λευκωσίας αποφάσισε από 1η Ιανουαρίου 2016 να παύσει να είναι ο διαχειριστής του σκυβαλότοπου Κοτσιάτη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος θα αναλάβει από την 1η Ιανουαρίου 2016 τη διαχείριση του σκυβαλότοπου Κοτσιάτη και ποιος θα αναλάβει την προκήρυξη προσφορών και ανάθεση συμβάσεων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του χώρου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να τακτοποιήσει το θέμα των οφειλών δήμων και κοινοτήτων προς το δήμο Λευκωσίας, πότε αναμένεται να υλοποιηθεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για εκχώρηση της διαχείρισης του χώρου στο Συμβούλιο Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας, καθώς και πότε αναμένεται να υλοποιηθεί η εξαγγελία του υπουργού για οριστικό κλείσιμο του σκυβαλότοπου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι τέσσερις μηχανοδηγοί που σήμερα εργάζονται στο σκυβαλότοπο θα συνεχίσουν να απασχολούνται στο σκυβαλότοπο ή αν θα μετακινηθούν σε άλλο δημόσιο οργανισμό, χωρίς να επηρεαστούν τα δικαιώματά τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.265, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο εργολάβος που ανέλαβε τη μεταφορά της λάσπης από το βιολογικό σταθμό του εργοστασίου της ΚΕΟ στη Λεμεσό στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οργανικά απόβλητα ANIMALIA στην περιοχή Λευκωσίας εφαρμόζει τη μέθοδο της μεταφόρτωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο εργολάβος παραλαμβάνει μικρές ποσότητες 2-3 τόνων λάσπης από τα εργοστάσια της ΚΕΟ, τη συσσωρεύει σε ανοικτό χώρο και, αφού τύχει φυσικής αποξήρανσης και μειωθεί ο όγκος και το βάρος της, τη μεταφέρει στο εργοστάσιο ANIMALIA στην περιοχή Λευκωσίας, όπου την παραδίδει δωρεάν. Από τα δελτία παραλαβής φαίνεται ότι παραδίδονται κάθε φορά ποσότητες 10-15 τόνων, προφανώς γιατί ο εργολάβος εφαρμόζει τη μέθοδο της μεταφόρτωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως οι πληροφορίες αυτές ευσταθούν, αν πραγματικά εφαρμόζεται η μέθοδος της μεταφόρτωσης, αν είναι αυτή η διαδικασία νόμιμη και αδειοδοτημένη, αν ο συγκεκριμένος εργολάβος είναι αδειοδοτημένος και αν προκύπτουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον λόγω της διαδικασίας της μεταφόρτωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.266, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το κοινοτικό συμβούλιο Βορόκληνης με επιστολή του η οποία απευθύνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2015, αναφορικά με την αίτηση της εταιρείας “Domokos Quarries Ltd” για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για λατομείο εξόρυξης άμμου, διαμαρτύρεται, γιατί, ενώ η κοινότητα είχε σεβαστεί την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2014 για χορήγηση προσωρινής πολεοδομικής άδειας διάρκειας ενός έτους στην εν λόγω εταιρεία, με τη λήξη της προθεσμίας προωθείται η επέκταση της άδειας λατομείου. Σημειώνεται ότι η προσωρινή άδεια είχε παραχωρηθεί με την προϋπόθεση και τη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων ότι δινόταν μόνο για σκοπούς διευθέτησης όλων των ενεργειών που έπρεπε να λάβει η εταιρεία για αποχώρησή της από το χώρο και δραστηριοποίησή της σε άλλη περιοχή χωρίς καθυστέρηση. Σύμφωνα με την επιστολή, μέρος της περιοχής όπου δραστηριοποιείται το λατομείο εντάσσεται σε Ζώνη Προστασίας (Ζ1), ενώ η περιοχή αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας των Άγριων Πτηνών του Δικτύου Natura 2000. Εξαιτίας της δραστηριοποίησης του λατομείου, η περιοχή έχει ήδη υποστεί σοβαρή αλλοίωση του φυσικού της αναγλύφου και έχει αλλοιωθεί η γεωμορφολογία της με ανυπολόγιστες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Το κοινοτικό συμβούλιο Βορόκληνης τάσσεται κάθετα εναντίον της ανανέωσης ή και παράτασης της πολεοδομικής άδειας του εν λόγω λατομείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με την ανανέωση ή παράταση της πολεοδομικής άδειας του εν λόγω λατομείου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί παραγνωρίζεται η αντίθεση της κοινοτικής αρχής και των περιβαλλοντικών οργανώσεων

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.275, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ανακοίνωση της οργάνωσης REACTION, Youth for the Prevention”, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2015, τονίζεται η ανάγκη εφαρμογής του Alcolock. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εφαρμογή του Alcolock θεωρείται απαραίτητη για την ασφαλή διακίνηση του κοινού, ιδιαίτερα σε οχήματα που εμπλέκονται στις δημόσιες μεταφορές. Το Alcolock είναι μια συσκευή η οποία δεν επιτρέπει στο όχημα να ξεκινήσει, αν ο οδηγός του οχήματος δεν πραγματοποιήσει τον ενσωματωμένο έλεγχο αλκοόλης που προσφέρει η συγκεκριμένη συσκευή. Το Alcolock, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, χρησιμοποιείται στο εξωτερικό σε λεωφορεία, ταξί και φορτηγά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξετάσει την εισήγηση, όπως αυτή περιγράφεται πιο πάνω, και κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για εφαρμογή του Alcolock.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.276, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ανακοίνωση της οργάνωσης “REACTION, Youth for the Prevention”, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2015, γίνεται εισήγηση για τροποποίηση των σχετικών νόμων, ώστε να επιβάλλονται αυστηρότερες και αποτελεσματικότερες ποινές για παραβιάσεις που έχουν σχέση με οδικά αδικήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τοποθέτηση επί της προτάσεως, όπως αυτή διατυπώνεται στην ανακοίνωση της οργάνωσης “REACTION, Youth for the Prevention”, για αυστηρότερες και αποτελεσματικότερες ποινές για τις παραβιάσεις που έχουν σχέση με οδικά αδικήματα και αν προτίθεται να προχωρήσει σε ανάλογη νομοθετική ρύθμιση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.277, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ανακοίνωση της οργάνωσης REACTION, Youth for the Prevention”, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2015, γίνεται η εισήγηση για αύξηση των ποινών που επιβάλλονται σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου σε οδική σύγκρουση εξ υπαιτιότητας του οδηγού ενός οχήματος ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή/και ναρκωτικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να υλοποιήσει την εισήγηση της οργάνωσης REACTION, Youth for the Prevention”, καταθέτοντας στη Βουλή τροποποιητικό νομοσχέδιο

Απάντηση


Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014 2019
2005 2010 2015  

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων