Αρχείο

    

 
Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

Αρχείο 2013

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.379, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Σύμφωνα με το άρθρο 33 του περί Δασών Νόμου του 2012 [Ν. 25(Ι)/2012], πρόσωπο που χρησιμοποιεί τσουγκράνα ή άλλο εργαλείο για μετακίνηση ή ανασκάλισμα του φυλλοτάπητα ή και του χούμου που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους για σκοπούς ανεύρεσης ή συλλογής μανιταριών είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο ποινές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των καταγγελιών που έχουν γίνει σε σχέση με το πιο πάνω αδίκημα από την εφαρμογή του νόμου μέχρι σήμερα, καθώς και για τις ποινές που επιβλήθηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.378, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί από επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, αναφορικά με την απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής για τη μη λειτουργία από το 2003 του αποτεφρωτήρα του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, με συνέπεια τη συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα ενδεχόμενη διασπάθιση χρημάτων του δημοσίου. Σύμφωνα με την επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, οι ποσότητες αποβλήτων που παραδίδονται καθημερινά στον ανάδοχο δεν μπορεί να ελεγχθούν αποτελεσματικά. Στην επιστολή της η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι η παράδοση γίνεται σε ένα μεγάλο αριθμό ιατρικών κέντρων παγκύπρια και καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, τα δε άτομα που έχουν την ευθύνη της παράδοσης ανήκουν κυρίως στο εργατικό προσωπικό, αλλά δεν είχαν τύχει της κατάλληλης εκπαίδευσης. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα του τύπου, η αστυνομία διερευνά καταγγελία για παραποίηση των ζυγιστικών δελτίων (χρεώνονταν στα τιμολόγια μεγαλύτερες ποσότητες από τις πραγματικές).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα αποτελέσματα της έρευνας της αστυνομίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.380, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι εκκρεμεί η υπόθεση της αποπληρωμής των χρεών της Λιβύης προς Κύπριους επιχειρηματίες και την Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες μου, το ποσό που εκκρεμεί ανέρχεται σε €4 εκατομ.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ιστορικό και την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.381, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως στην εξέταση και διεκπεραίωση αιτήσεων που υποβάλλονται από άτομα, για να τους παραχωρηθεί η κυπριακή υπηκοότητα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που μου έχουν γίνει, οι αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται γύρω στα πέντε χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται αυτή η μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση της καθυστέρησης που παρατηρείται. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και για τον αριθμό των αιτήσεων που εξετάστηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.382, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι σε πρόσφατη συνάντηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της αντίστοιχης υπηρεσίας του ψευδοκράτους στο χώρο του αεροδρομίου Λευκωσίας τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας μετέβησαν στο χώρο για επιθεώρηση έχοντας καλυμμένο το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει να τονιστεί ότι τα μέλη των κατοχικών αρχών έφεραν φωσφορούχα γιλέκα με το έμβλημα και την ονομασία της υπηρεσίας του ψευδοκράτους. Η απόφαση να καλύπτεται το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και αυτό του ψευδοκράτους είχε ληφθεί σε παλαιότερη συνάντηση των δύο πλευρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι κοινές ασκήσεις θα γίνονταν στο Τρόοδος και τον Πενταδάκτυλο, αντίστοιχα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου προχώρησε στην κάλυψη του εμβλήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα οχήματα της, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν είχε συμφωνηθεί με την τουρκοκυπριακή πλευρά και ποιος ευθύνεται για τη λήψη της απόφασης αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.383, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι το κόστος για αγορά νερού για κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση το 2013 θα ανέλθει στα €58 εκατομ. Το ποσό αυτό αναμένεται να καλύψει τόσο την αγορά 30 εκατομ. κυβ. μ. νερού από αφαλατώσεις όσο και αποζημιώσεις, για να παραμένουν σε εφεδρεία οι μονάδες.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που έχει μέχρι σήμερα (ανά έτος από το 2009) δαπανηθεί, για να μην εργάζονται οι μονάδες αφαλάτωσης και να παραμένουν σε εφεδρεία, καθώς και ποια είναι η πρόβλεψη για το 2013 και για τα επόμενα χρόνια, δεδομένης της λελογισμένης χρήσης των υδάτινων πόρων των γεμάτων πλέον φραγμάτων. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορεί να τροποποιηθούν οι όροι των συμβολαίων, ώστε να μειωθεί το κόστος της εφεδρείας και αν έχει αξιολογηθεί η μέθοδος αυτή σε σχέση με τις εμπειρίες από την ήδη δοκιμασμένη μέθοδο των ευέλικτων προσωρινών μονάδων αφαλάτωσης.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.384, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί από επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, αναφορικά με την απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής για τη μη λειτουργία από το 2003 του αποτεφρωτήρα του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, με συνέπεια τη συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα ενδεχόμενη διασπάθιση χρημάτων του δημοσίου. Σύμφωνα με την επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η ανάθεση της διαχείρισης των αποβλήτων στον ιδιωτικό τομέα, όπως γίνεται σήμερα, είναι πολύ δαπανηρή, ενώ η παρακολούθηση και ο έλεγχος των συμβάσεων δεν είναι ικανοποιητικά ή και αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα να παραδίνονται περισσότερα απόβλητα προς διαχείριση (λόγω διαχωρισμού τους ανά κατηγορία).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να γίνεται συστηματικότερη και στενότερη παρακολούθηση και έλεγχος των συμβάσεων, για να διασφαλίζεται ότι δεν παραδίνονται περισσότερα απόβλητα προς διαχείριση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.385, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι κάποιες από τις αδειοδοτημένες αναπτύξεις γηπέδων γκολφ επηρεάζουν περιοχές που έχουν χαρτογραφηθεί ως περιοχές προστασίας της φύσης στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών “Natura 2000”.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας στο θέμα του επηρεασμού των περιοχών προστασίας της φύσης “Natura 2000” από τις αναπτύξεις γηπέδων γκολφ και κατά πόσο έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αποφάσεις της κυπριακής κυβέρνησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.386, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να παραχωρήσει στο Junior School κρατική γη 23 000 τ.μ. στο δάσος της Αγγλικής Σχολής. Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους αναφορικά με την πρόθεση του Junior School να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις του, αυξάνοντας τους χώρους διδασκαλίας του, τις βοηθητικές εγκαταστάσεις, το κυλικείο, τους χώρους αθλοπαιδιών κτλ. Υπάρχει η ανησυχία ότι ο εκσυγχρονισμός του Junior School θα γίνει εις βάρος του χώρου πρασίνου με την εκκοπή δέντρων. Επίσης οι κάτοικοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους λόγω των σχεδίων για κατασκευή και λειτουργία γηπέδων futsal. Σημειώνεται ότι ο μικρός χώρος του δάσους της Αγγλικής Σχολής έχει κατακλυσθεί από κτίρια και εγκαταστάσεις και έχει υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το Junior School της Αγγλικής Σχολής προτίθεται να προχωρήσει στην εκκοπή δέντρων για επέκταση των κτιριακών του εγκαταστάσεων, και αν μπορεί να τεθούν όροι, ώστε η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων να περιοριστεί σε καθαρά εκπαιδευτικά πλαίσια και να μην περιλαμβάνει την κατασκευή γηπέδων futsal.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.387, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών να επιτρέπει σε νεαρούς Τουρκοκυπρίους να εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές οδηγώντας μικρό λεωφορείο, παρότι αυτοί δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, όπως ισχύει στις ελεύθερες περιοχές για τους επαγγελματίες οδηγούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Οδικών Μεταφορών προχώρησε στη λήψη και την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, καθώς επίσης και αν προτίθεται είτε να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη απόφαση ή να την τροποποιήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.388, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Πρόσφατα έχουν παρουσιαστεί δύο περιστατικά εντοπισμού πετρελαιοειδών στο έδαφος μπροστά από πρατήρια πετρελαιοειδών στις λεωφόρους Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και Γρίβα Διγενή στη Λάρνακα. Ενώ αρχικά δόθηκε αρκετή δημοσιότητα στα δύο περιστατικά, στη συνέχεια εφαρμόστηκε πλήρης αδιαφάνεια και συσκότιση. Παραμένουν αναπάντητα βασικά ερωτήματα, που αφορούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τις διαρροές, την απορρύπανση της περιοχής, την καταδίκη των ενόχων για τις διαρροές και τα διορθωτικά μέτρα προς αποφυγή νέων περιστατικών διαρροών από τα ίδια πρατήρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη των δύο αυτών περιπτώσεων ρύπανσης και ιδιαίτερα να απαντήσει στα πιο πάνω αναπάντητα ερωτήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.389, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι στην Ελλάδα οι αρμόδιες αρχές διερευνούν πληροφορίες για μεταφορά κεφαλαίων από τα μέλη της οικογένειας του τέως δικτάτορα της Λιβύης Μουαμάρ Αλ Καντάφι σε ελληνικές τράπεζες. Φαίνεται ότι ερευνώνται συγκεκριμένες καταθέσεις και δοσοληψίες σε τράπεζες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν βρίσκεται σε εξέλιξη παρόμοια διαδικασία ερευνών και από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.390, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο δημοσίευμα της 9ης Ιανουαρίου 2013 στην εφημερίδα Φιλελεύθερος”, με βάση το οποίο η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) παρακολουθούσε τις ομιλίες του επίτιμου προέδρου του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Βάσου Λυσσαρίδη και του κ. Γιώργου Λιλλήκα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2009, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Περαιτέρω, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τα εξής:

1. Είναι πρακτική της ΚΥΠ να παρακολουθεί πολιτικές συγκεντρώσεις και να φακελώνει το περιεχόμενο αυτών των συγκεντρώσεων;

2. Είναι συμβατή με τους κανόνες λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος η υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών από μια υπηρεσία όπως είναι η ΚΥΠ, της οποίας αποστολή είναι η προστασία της εθνικής ασφάλειας της χώρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.391, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είχα πρόσφατα την εμπειρία να επισκεφθώ μία Κυριακή πρωί σειρά αρχαιολογικών χώρων και μουσείων στη Λεμεσό και την Πάφο. Αυτό που παρατήρησα ήταν ότι η τιμή των εισιτηρίων εισόδου ήταν πολύ υψηλή (για το μουσείο Λεμεσού ήταν €3,40). Σε χώρους που δεν έχουν και ιδιαίτερα έξοδα λειτουργία ήταν επίσης υψηλή η τιμή του εισιτηρίου (π.χ. αρχαιολογικός χώρος Παλαίπαφου στα Κούκλια ή στο Κάστρο Κολοσσίου €1,70). Πληροφορούμαι ότι, παρά τις ήδη υψηλές τιμές των εισιτηρίων, υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω αύξησή τους. Ήδη οι τουριστικοί πράκτορες και οι ξεναγοί έχουν αφαιρέσει σταδιακά όλους τους αρχαιολογικούς χώρους από το πρόγραμμά τους. Το αποτέλεσμα είναι οι ξένοι επισκέπτες να μη γνωρίζουν την πλούσια αρχαιολογική κληρονομιά του νησιού και να περιορίζονται στο γνωστό ξεπερασμένο μοτίβο του μαζικού και άχρωμου τουρισμού της παραλίας.

Όπως επίσης πληροφορούμαι, η πλήρης αποξένωση των αρχαιολογικών μας χώρων θα ολοκληρωθεί, αν υλοποιηθούν οι σκέψεις των αρμοδίων για το κλείσιμο των αρχαιολογικών χώρων στο κοινό κατά τα Σαββατοκύριακα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πολιτική της αξιοποίησης του αρχαιολογικού θησαυρού για εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, πόσο είναι το ύψος των εισιτηρίων, γιατί πληρώνουν οι Κύπριοι και ποια είναι τα έσοδα από τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους τα τελευταία πέντε χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.392, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση της Υπουργού Εσωτερικών κ. Ελένης Μαύρου σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.01.880, αναφορικά με την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στην κοινότητα Αγκλεισίδων με σκοπό την ανέγερση ή αγορά ετοιμοπαράδοτου κτιρίου για την κάλυψη αναγκών της κοινότητας, ενημερώθηκα ότι δεν έχει υποβληθεί από το κοινοτικό συμβούλιο Αγκλεισίδων στο Υπουργείο Εσωτερικών αίτημα για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για τον πιο πάνω σκοπό. Παρ’ όλα αυτά, όπως πληροφορήθηκα από το κοινοτικό συμβούλιο Αγκλεισίδων, το κοινοτικό συμβούλιο απέστειλε στις 18 Απριλίου 2012 επιστολή στην Υπουργό Εσωτερικών με την οποία ζητούσε μεταξύ άλλων τη βοήθειά της για μεταστέγαση/ανέγερση/αγορά ετοιμοπαράδοτου κτιρίου για το κοινοτικό συμβούλιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν εξετάστηκε το πιο πάνω αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αγκλεισίδων, καθώς και αν η επιστολή, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2012, του κοινοτικού συμβουλίου Αγκλεισίδων έχει παραληφθεί τελικά από την υπουργό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.393, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, με επιστολή της ημερομηνίας 21ης Δεκεμβρίου 2012, ζητά από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, στα έργα που θα προτείνει η Κύπρος για συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιληφθεί πρόταση για τη δημιουργία επιπρόσθετων κέντρων ημερήσιας φροντίδας και απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες παγκύπρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.394, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Η μη σωστή ενημέρωση των κτηνοτρόφων (αγελαδοτρόφων-ποιμνιοτρόφων) και τυροκόμων για τις πραγματικές παραγόμενες ποσότητες γάλακτος για την παρασκευή του χαλλουμιού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Γι’ αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποια στοιχεία βασίστηκε για την έκδοση του διατάγματος όσον αφορά τον καθορισμό των ποσοστώσεων αιγοπρόβειου-αγελαδινού γάλακτος στην παραγωγή χαλλουμιού από τις γαλακτοβιομηχανίες;

2. Ποιες είναι οι παραγόμενες ποσότητες γάλακτος ανά κτηνοτροφικό τομέα κατά έτος και κατά μήνα (αιγινού-πρόβειου-αγελαδινού) τα τελευταία τρία χρόνια, 2010-2012;

3. Πόσες από τις πιο πάνω ποσότητες διατίθενται για παστερίωση και πόσες για παρασκευή χαλλουμιού;

4. Πόση ποσότητα χρησιμοποιείται για παρασκευή χαλλουμιού από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους;

5. Πόσοι τόνοι χαλλουμιού εξάγονται ανά έτος και σε ποιες χώρες;

6. Πόσο ξένο συνάλλαγμα εισρέει στην κυπριακή οικονομία από τις πωλήσεις του προϊόντος;

                    7. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο φάκελος καταχώρισης του χαλλουμιού ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.395, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μέσα στα πλαίσια της εξάμηνης Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία διοργανώθηκε στο Μουσείο του Λούβρου έκθεση για την Κύπρο με γενικό τίτλο Κύπρος μεταξύ Βυζαντίου και Δύσης, 4ος-16ος αιώνας”. Η έκθεση συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Μουσείο του Λούβρου και η διάρκειά της είναι από τις 26 Οκτωβρίου 2012 μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2013. Στον κατάλογο των 416 σελίδων της έκθεσης Κύπριοι και ξένοι επιστήμονες παρουσιάζουν με εισαγωγικά κείμενα διάφορες πτυχές της βυζαντινής τέχνης της Κύπρου, καθώς και της Φραγκοκρατίας και της Βενετοκρατίας. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα αντικείμενα της έκθεσης. Μέσα στις βασικές πρόνοιες της διοργάνωσης της πιο πάνω έκθεσης ήταν η έκδοση γαλλικού και ελληνικού καταλόγου των εκθεμάτων. Παρ’ όλα αυτά, τελικά κυκλοφόρησε μόνο γαλλικός κατάλογος με τη χορηγία του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και του οίκου “Louis Vuitton”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Αρχαιοτήτων δεν προχώρησε με την έκδοση καταλόγου των εκθεμάτων στην ελληνική γλώσσα ως μία εκ των επίσημων γλωσσών της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.396, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2012, με τίτλο Παράπονο με αρ. Α/Π 1159/2011 από την Ηλέκτρα Ασκαλίδου κατά του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας”, συστήνεται να εξεταστεί η τροποποίηση του περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου με τη συμπερίληψη ρυθμίσεων με τις οποίες θα αποτρέπεται το ενδεχόμενο κατάθεσης δύο ή περισσότερων αγοραπωλητήριων εγγράφων για την ίδια ιδιοκτησία εν αγνοία των διαφορετικών αγοραστών της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί στην πιο πάνω νομοθετική ρύθμιση όπως προτείνεται στην έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.399, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι λωρίδα δασικής γης κρατικής ιδιοκτησίας που βρίσκεται μεταξύ της παραλίας του κόλπου Πόλης Χρυσοχούς και της ανάπτυξης της Λίμνης, η οποία έχει χαρακτηριστεί, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία προστασίας των οικοτόπων, ως περιοχή προστασίας της φύσης “Natura 2000”, έχει εκμισθωθεί πρόσφατα σε ιδιωτική εταιρεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύει αυτή η πληροφορία και, αν ναι, ποιοι είναι οι όροι της εκμίσθωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.400, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με έρευνα του εθελοντικού οργανισμού “Reaction”, υπάρχει σοβαρό θέμα με την ασφάλεια και τη συντήρηση των ελαστικών των αυτοκινήτων και των φορτηγών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται επαρκείς έλεγχοι για τη συντήρηση και την καλή κατάσταση των ελαστικών των οχημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.401, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος θα συγκαλούσε σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο υποβολής αίτησης από την Κυπριακή Δημοκρατία για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκαλέσει σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων και αν έχει αποφασιστεί όπως η Κυπριακή Δημοκρατία επωφεληθεί από το πιο πάνω πρόγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.402, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το σωματείο Κοινότητα Ελλήνων Πολιτών Κύπρουότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου [Ν. 19(Ι) του 2011] αριθμός αγοριών που είναι τέκνα Ελλήνων υπηκόων εξ αρρενογονίας υποχρεώνεται να υπηρετήσει μειωμένη στρατιωτική θητεία έξι (6) μηνών [Άρθρο 21(Ι)(γ)(ii)]. Συνεπώς, παιδιά που κατέχουν ελληνική υπηκοότητα αλλά δικαιούνται την κυπριακή υπηκοότητα εκ μητρογονίας είναι υποχρεωμένα να καταταχθούν στον Ελληνικό Στρατό, αλλά και στην Εθνική Φρουρά στην Κύπρο. Σημειώνεται ωστόσο ότι στις 25 Ιουνίου 2012 η συγκεκριμένη διάταξη κηρύχθηκε άκυρη, παράνομη και αντισυνταγματική από το Ανώτατο Δικαστήριο (Συνδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ. 643/2012 και 790/2012) στο οποίο προσέφυγε οικογένεια Ελλήνων υπηκόων. Το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου δήλωσε ότι θα υποβάλει έφεση κατά της απόφασης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, έτσι που τα παιδιά αυτά να μην υποχρεώνονται σε κατάταξη στην Εθνική Φρουρά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.403, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά το 2013, στα πλαίσια της προγραμματιζόμενης αναβάθμισης της προνοσοκομειακής φροντίδας που παρέχεται στους συνανθρώπους μας, θα εργοδοτηθούν για πρώτη φορά καταρτισμένοι διασώστες ως πλήρωμα ασθενοφόρων.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να καταθέσει νομοθεσία και κανονισμούς που θα διέπουν την εξασφάλιση ποιοτικής προνοσοκομειακής φροντίδας για τους Κυπρίους πολίτες. Ειδικότερα, θέλουμε να μάθουμε πότε θα ρυθμιστεί το θέμα της κατάρτισης των ατόμων που στελεχώνουν ασθενοφόρα τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών νοσοκομείων και πότε θα τερματιστεί η πολιτική εργοδότησης ανειδίκευτου προσωπικού για στελέχωση ασθενοφόρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.409, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από ενημερωτική επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2012, με αρ. φακ. 12.03.07, πληροφορήθηκα ότι εκκρεμούσαν προς εξέταση από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων πέντε αιτήσεις που είχαν υποβληθεί για συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων τηγανελαίων. Παράλληλα, ενημερώθηκα ότι ο υπουργός προωθούσε είτε την έκδοση σχετικών κανονισμών για περαιτέρω ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τα τηγανέλαια είτε την έκδοση διατάγματος με γενικούς και ειδικούς όρους για τα τηγανέλαια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων οι πέντε αιτήσεις που είχαν υποβληθεί για συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων τηγανελαίων και ποια ήταν τα αποτελέσματα της εξέτασης των αιτήσεων αυτών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται είτε η έκδοση των σχετικών κανονισμών είτε η έκδοση του σχετικού διατάγματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.410, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η Τουρκία έχει συνεισφέρει εκατό χιλιάδες δολάρια για τη λειτουργία της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους. Παράλληλα, έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει συνολικά συνεισφέρει τα τελευταία έξι χρόνια στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους το συνολικό ποσό των 637.000 δολαρίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που έχει συνεισφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία έξι χρόνια, καθώς και από ποιους άλλους οργανισμούς και ιδιώτες έχει δεχθεί εισφορές η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.411, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από το κοινοτικό συμβούλιο Λιβερών της επαρχίας Κερύνειας αναφορικά με τη συνεχιζόμενη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στην κατεχόμενη αυτή περιοχή, η οποία έχει επιλεγεί, στα πλαίσια του προγράμματος Life, ως περιοχή που πληρεί τα κριτήρια για ένταξη στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών “Natura 2000”. Η μέχρι σήμερα μη συμπερίληψη της περιοχής στο δίκτυο “Natura 2000” έγκειται στο γεγονός ότι στα κατεχόμενα δεν εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το κοινοτικό συμβούλιο Λιβερών καταγγέλει ότι εκσκαπτικά μηχανήματα εισέβαλαν σε πανοραμική και πανέμορφη περιοχή της κοινότητας Λιβερών, με αποτέλεσμα την εκχέρσωση των φυσικών οικοτόπων, την εκρίζωση σπάνιων και προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και την καταστροφή ή εκδίωξη απειλούμενων ειδών πανίδας που προστατεύονται από την κυπριακή νομοθεσία, ευρωπαϊκές νομοθεσίες και διεθνείς συμβάσεις. Οι δραστηριότητες αυτές είχαν καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Η εγκληματική οικολογική καταστροφή ξεκίνησε από τις αρχές του Νοεμβρίου του 2012 και συνεχίζεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία για να σταματήσει αυτή η οικολογική καταστροφή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.412, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2012, για το θέμα “Η ανάγκη προστασίας της περιοχής Λίμνης στην Πόλη Χρυσοχούς από δραστηριότητες, επεμβάσεις και προγραμματιζόμενα έργα με περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την περιοχή και τους κατοίκους” κατατέθηκε παράπονο από τους κοινοτάρχες της περιοχής Πόλης Χρυσοχούς ότι στην περιοχή της παραλίας της Λίμνης και συγκεκριμένα στην περιοχή της αποβάθρας παραμένουν υπόλοιπα των αποβλήτων της μεταλλευτικής δραστηριότητας που προηγήθηκε προ δεκαετιών, καθώς και κάποια ετοιμόρροπα κτίρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός για τον καθαρισμό της παραλίας και την επιδιόρθωση των κτισμάτων στην αποβάθρα της Λίμνης Πόλης Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.413, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με ημερομηνία 3 Μαΐου 2012 και αρ. φακ. 2.08.06, πληροφορήθηκα ότι η Υπηρεσία Μεταλλείων θα συνέχιζε να διενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις στο χώρο παράνομης λατόμησης στην περιοχή Τερέτια του Λυθροδόντα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η παράνομη λατόμηση δε θα συνεχιζόταν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Υπηρεσία Μεταλλείων συνέχισε τις τακτικές επιθεωρήσεις και κατά πόσο έχει τερματιστεί οριστικά η παράνομη λατόμηση στην περιοχή Τερέτια στο Λυθροδόντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.414, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το Φεβρουάριο του 2008 το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Τάσσου Παπαδόπουλου, ενέκρινε την πρόταση για τη μετατροπή του Μουσείου Αγώνος σε Ίδρυμα Μουσείου Αγώνος, το καταστατικό όμως για τη λειτουργία του ιδρύματος δεν είχε κατατεθεί και έτσι το ίδρυμα δεν μπορούσε να ξεκινήσει τη λειτουργία του. Όπως πληροφορήθηκα, υπήρξαν διαφωνίες από μέρους των συνδέσμων αγωνιστών και έτσι το καταστατικό δεν μπορούσε να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Το Μουσείο Αγώνος αυτή τη στιγμή βρίσκεται παραμελημένο και δεν υπάρχει άτομο το οποίο να μπορεί να κάνει μια σωστή ξενάγηση στο χώρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει το καταστατικό του Ιδρύματος Μουσείου Αγώνος στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, ώστε το μουσείο να ξεκινήσει και πάλι να λειτουργεί και να μπορούν να το επισκέπτονται οι μαθητές και να μαθαίνουν για τον ηρωισμό των αγωνιστών της ΕΟΚΑ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.415, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το περιστατικό θανάτου των γάτων στις Κεντρικές Φυλακές μετά από δηλητηρίαση. Η δηλητηρίαση των γάτων παραβιάζει το νόμο περί Ευημερίας των Ζώων και δείχνει την έλλειψη πολιτισμού και παιδείας που υπάρχει στη χώρα μας στα θέματα σεβασμού των δικαιωμάτων των ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η υπόθεση δηλητηρίασης των γάτων στις Κεντρικές Φυλακές από τις αρμόδιες αρχές και αν έχουν αποδοθεί οι ποινικές ευθύνες σε αυτούς που προέβησαν στις δολοφονικές αυτές πράξεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.430, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κάποιοι ασυνείδητοι συνηθίζουν να ρίχνουν ψόφια ζώα μέσα στο φράγμα της Άχνας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες αρχές έχουν διεξαγάγει όλες τις έρευνες και έχουν εντοπίσει τους παρανομούντες που διαπράττουν την πράξη αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.431, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται ο διορισμός πρώην αξιωματούχων αστυνομικών ως ποινικών ανακριτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.432, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δασών προωθεί την ετοιμασία εξειδικευμένης νομοθεσίας, που θα ρυθμίσει πιο αποτελεσματικά την εμπορία και τη διάθεση ξυλείας και προϊόντων του ξύλου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία της νέας νομοθεσίας και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.433, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες διατηρητέων σπιτιών, τα οποία αναπαλαιώθηκαν, εξαιτίας της μη έγκαιρης καταβολής των επιχορηγήσεων. Οι ιδιοκτήτες των διατηρητέων σπιτιών εξασφάλισαν δάνεια και εξαιτίας της μη έγκαιρης καταβολής των επιχορηγήσεων δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να καταβληθούν οι οφειλόμενες επιχορηγήσεις στους ιδιοκτήτες διατηρητέων σπιτιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.434, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως για το παράπονο με αρ. Α/Π 1411/2012, αναφορικά με τη λειτουργία δύο εργοστασίων στην οικιστική περιοχή της κοινότητας Πέρα Χωρίου Νήσου, αναφέρονται τα εξής: “Στις 17 Ιουνίου 2008 έγιναν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενδεικτικές μετρήσεις και φάνηκε ότι ο μέσος όρος συγκέντρωσης εκπεμπόμενων πτητικών οργανικών ενώσεων ήταν 346 mg C/m3, ενώ το επιτρεπόμενο όριο εκπομπής είναι 150 mg C/m3. Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επειδή οι μετρήσεις ήταν προκαταρκτικές, δε λήφθηκαν δικαστικά μέτρα κατά της εταιρείας για την υπέρβαση του ορίου εκπεμπόμενων ρύπων. Όμως το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ζήτησε από την εταιρεία την κατασκευή δειγματοληπτικών θυρίδων και εξέδρας πρόσβασης σε αυτές, για να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή κανονικών μετρήσεων. Η άδεια εκπομπής αέριων αποβλήτων ανανεώθηκε από την 1η Μαρτίου 2012 και έχει ισχύ από τότε και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί με την πιο πάνω υπόδειξη του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και, όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου στο δικηγόρο των παραπονουμένων, το τμήμα προωθεί τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον της εταιρείας, ενώ δεν έγιναν μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου 2012 μετρήσεις των εκπεμπόμενων ρύπων από το εργοστάσιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι πτητικές ενώσεις που ανιχνεύθηκαν στις εκπομπές των ρύπων;

                   2. Γιατί εκδόθηκε άδεια εκπομπής αέριων αποβλήτων την 1η Μαρτίου 2012, αφού το εργοστάσιο δε συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του Τμήματος              Επιθεώρησης Εργασίας για κατασκευή δειγματοληπτικών θυρίδων και εξέδρας πρόσβασης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.435, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου καταγγέλλει πως στην πτέρυγα των τετραπληγικών και παραπληγικών ατόμων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας φιλοξενούνται ασθενείς με προβλήματα που δε σχετίζονται με τετραπληγία ή παραπληγία, υποβαθμίζοντας έτσι το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρονται στα τετραπληγικά και παραπληγικά άτομα λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του προσωπικού. Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία της οργάνωσης, δεν υπάρχει γιατρός σε εφημερία στις μη εργάσιμες μέρες, με αποτέλεσμα να μη γίνεται εισαγωγή στην πτέρυγα, γιατί οι ίδιοι οι γιατροί φοβούνται ότι δε θα υπάρχει κάποιος να τους παρακολουθεί τα απογεύματα και τα βράδια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να υπάρξει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πτέρυγα των παραπληγικών και τετραπληγικών ατόμων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.436, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την επιτροπή αγώνα κατοίκων της οδού Πάτμου στο Στρόβολο σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της οδού Πάτμου. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχα, ο Κεντρικός Φορέας Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων αναγνώρισε την οξύτητα του προβλήματος και συμφώνησε με την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την απάμβλυνσή του. Επιπλέον, η επιτροπή αγώνα κατοίκων της οδού Πάτμου στο Στρόβολο εισηγείται την άμεση απαγόρευση της διακίνησης φορτηγών και λεωφορείων από την οδό Πάτμου, γιατί δημιουργείται συμφόρηση που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των περιοίκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να μειωθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Πάτμου, και αν προτίθεται να απαγορεύσει τη διακίνηση λεωφορείων και φορτηγών στη συγκεκριμένη οδό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.437, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε μονοπάτι που οδηγεί από τον Πομό στο φράγμα του Πομού στην Πάφο κάποιοι ασυνείδητοι προέβησαν στην κοπή δέντρων τα οποία βρίσκονταν πλησίον του ποταμού. Η περιοχή στην οποία βρίσκονταν τα δέντρα δεν είναι μέσα σε κρατικό δάσος, αλλά, επειδή βρίσκονταν σε κοίτη ποταμού, είναι κρατική περιουσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνηθεί το πιο πάνω περιστατικό, αν έχουν βρεθεί οι δράστες και ποιες οι ποινές που τους επιβλήθηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.444, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αρκετοί επαγγελματίες οδηγοί λεωφορείων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και εντούτοις εξακολουθούν να οδηγούν λεωφορεία και να κρατάνε στα χέρια τους τιμόνι μεταφέροντας μαθητές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου να δίνονται οι άδειες σε άτομα που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των περιστατικών που έχουν καταγραφεί και περιλαμβάνουν ατυχήματα εξαιτίας προβλημάτων υγείας του οδηγού λεωφορείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.445, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε πρόσφατα ψήφισμα, με σκοπό να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν όλες τις πιθανές επιλογές αμοιβαιοποίησης του χρέους. Το ψήφισμα επιβεβαιώνει ότι οι όποιοι φόβοι υπάρχουν μπορεί να ξεπεραστούν με προσεκτικά σχεδιασμένες λύσεις. Το κείμενο επισημαίνει επίσης ότι η Ευρωζώνη, όπως λειτουργεί, αποτελεί εξαίρεση του κανόνα και των αρχών της οικονομίας, καθώς έχει μεν ενιαίο νόμισμα, αλλά δεν έχει κοινή αγορά ομολόγων. Το κείμενο του ψηφίσματος αναφέρει αρκετές πιθανές εναλλακτικές μεθόδους, μερικές από τις οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα ή μεσοπρόθεσμα, όπως το ευρωπαϊκό ταμείο απόσβεσης χρέους. Το ψήφισμα επισημαίνει ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται στη μοναδική θέση να έχει κοινό νόμισμα, αλλά όχι και κοινή αγορά ομολόγων ή κοινή δημοσιονομική πολιτική. Η σταθερότητα της Ευρωζώνης εξαρτάται επομένως από την ολοκλήρωσή της, η οποία είναι βέβαιο ότι θα έχει θετική επίδραση στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το πιο πάνω ψήφισμα, που υιοθετήθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.446, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 6 Φεβρουαρίου 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο νόμου που σκοπό έχει οι ασθενείς να έχουν ταχύτερη πρόσβαση σε φθηνότερα γενόσημα φάρμακα. Ο Κανονισμός εισάγει νέες προθεσμίες τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι αρμόδιες αρχές, καθώς και νέες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας στην τιμολόγηση φαρμάκων. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα πρέπει εντός 60 ημερών να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση και την κάλυψη του κόστους για τα γενόσημα φάρμακα, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία διάθεσής τους στην αγορά και να εξοικονομηθούν χρήματα για τους ασθενείς και τα συστήματα ασφάλισης υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα γενόσημα φάρμακα είναι κατά μέσο όρο 40% φθηνότερα μετά τα πρώτα δύο χρόνια κυκλοφορίας τους στην αγορά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το κράτος είναι έτοιμο να εφαρμόσει το πιο πάνω σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.447, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους στην ερώτησή μου με αρ. 26.06.010.01.474 πληροφορήθηκα ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του αλλαντοποιείου Χωματάς Λτδ”, που βρίσκεται το χωριό Κάτω Μύλος της επαρχίας Λεμεσού, ενημέρωσε τον επιθεωρητή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι προβαίνει σε ενέργειες για μεταστέγαση του αλλαντοποιείου σε άλλο χώρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το αλλαντοποιείο “Χωματάς Λτδ έχει μεταστεγαστεί σε άλλο χώρο και αν έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη λειτουργία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.448, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο τέως γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών και νυν πρέσβης και μόνιμος αντιπρόσωπος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη υπέβαλε αίτημα για να του καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα για το γιο της συντρόφου του. Το ίδιο άτομο λάμβανε επί σειρά ετών εκπαιδευτικό επίδομα για την πληρωμή των διδάκτρων του γιου του από τη σύζυγό του σε πανάκριβο σχολείο των Βρυξελλών και ενόσω ο ίδιος υπηρετούσε στη Λευκωσία. Επίσης, ενόσω ήταν γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, ενέκρινε την έκδοση παράτυπα διπλωματικού διαβατηρίου για τη σύντροφό του, ώστε να μπορέσει να τον συνοδεύσει σε ταξίδι στην Κίνα, γεγονός που πιθανό να είναι εκτός των προνοιών της νομοθεσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ήταν οι ενέργειες του υπουργού όσον αφορά τις πιο πάνω καταγγελίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.449, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι Αμερικανοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας ενδεχομένως προκαλούν βλάβες στο δέρμα. Η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Stony Brook στη Νέα Υόρκη ανακάλυψε ότι οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας εκλύουν πολύ υψηλά επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα κύτταρα του δέρματος. Η αυξημένη έκθεση στη UV ακτινοβολία έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί καρκίνο. Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας περιέχουν παράλληλα και μικρές ποσότητες υδραργύρου, ο οποίος έχει σχετιστεί με νευρολογικές βλάβες, γενετικές ανωμαλίες και άλλα προβλήματα υγείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι υπηρεσίες του υπουργείου είναι ενήμερες για τα αποτελέσματα της έρευνας του πιο πάνω πανεπιστημίου και αν λαμβάνονται μέτρα πρόληψης, δεδομένης της ανάγκης για πλατιά εξάπλωση της χρήσης των λαμπτήρων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.450, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού χρησιμοποιούνται μηχανήματα ανάνηψης συγκεκριμένου τύπου, τα οποία πιθανόν να λειτουργούν με επικίνδυνο τρόπο, προκαλώντας τραυματισμούς στους ασθενείς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διαπιστωθεί ότι όντως τα συγκεκριμένα μηχανήματα ανάνηψης προκαλούν τραυματισμούς στους ασθενείς. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα μηχανήματα ανάνηψης αυτού του τύπου βρίσκονται και σε νοσοκομεία άλλων επαρχιών, καθώς και αν έχει ενημερωθεί η προμηθεύτρια εταιρεία και αν είναι διατεθειμένη να τα αντικαταστήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.451, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.896, αναφορικά με το αίτημα της κοινότητας Καμπιού Φαρμακά για δημιουργία μονοπατιού μελέτης της φύσης στην κοινότητα, πληροφορήθηκα ότι η αίτηση που υπέβαλε η κοινότητα Καμπιού Φαρμακά βρισκόταν στο στάδιο αξιολόγησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο αξιολόγησης της αίτησης της κοινότητας και ποια είναι η απόφαση που πάρθηκε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.455, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις προεδρικές, βουλευτικές και δημοτικές εκλογές τα εκλογικά κέντρα στελεχώνονται με δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή σχετικής αίτησης ενδιαφέροντος. Ως επί το πλείστον οι αιτήσεις που υποβάλλονται είναι πολύ περισσότερες από τις θέσεις εργασίας. Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από δημόσιους υπαλλήλους ότι ουδέποτε κλήθηκαν να στελεχώσουν εκλογικά κέντρα. Είναι αξιοσημείωτο ότι πρόσφατα εργοδοτήθηκαν άνεργοι για στελέχωση των εκλογικών κέντρων, με βάση διαδικασία διαφανή και δίκαιη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί για τις τελευταίες βουλευτικές και δημοτικές εκλογές και ποιος ήταν ο αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων που στελέχωσαν τα εκλογικά κέντρα. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονται οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα στελεχώσουν τα εκλογικά κέντρα και γιατί κάποιοι εξ αυτών σε κάθε εκλογική διαδικασία καλούνται να εργαστούν, ενώ κάποιοι άλλοι όχι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.456, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από τις 28 μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2013 είχα την ευκαιρία να μεταβώ μαζί με βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, με σκοπό να έχουμε επαφές και να συζητήσουμε με βουλευτές άλλων κοινοβουλίων για το επίκαιρο θέμα των κατηγοριών κατά της Κύπρου για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και για το φορολογικό παράδεισο. Στις συναντήσεις που είχα μου αναφέρθηκε ότι προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι η Κυπριακή Προεδρία δεν έθεσε ως θέματα προτεραιότητας τα προβλήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους η Κυπριακή Προεδρία δεν έθεσε τα προβλήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος ως θέματα προτεραιότητας, αν υπήρχαν σε εκκρεμότητα Οδηγίες ή Κανονισμοί που δεν προωθήθηκαν επαρκώς και αν γενικώς δεν έγιναν ενέργειες σε αυτό τον τομέα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.457, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 29 Δεκεμβρίου 2012 προκλήθηκε μεγάλος σάλος από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας για τα εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά στην εξοχική κατοικία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κελλάκι. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αφέθηκε να νοηθεί ότι τα εκρηκτικά αυτά προορίζονταν για τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος κλήθηκε από την αστυνομία να μην επισκεφθεί την κατοικία του. Υπήρξε μεγάλη δημοσιότητα για το θέμα και δόθηκε η εντύπωση ότι απειλήθηκε η ζωή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνηθεί η πιο πάνω υπόθεση από την αστυνομία, αν έχει συλληφθεί ο δράστης και αν επρόκειτο όντως για απόπειρα εναντίον του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.458, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 28 Ιανουαρίου 2013 δύο τουρκικά μαχητικά F16 παρενόχλησαν αεροσκάφος των αερογραμμών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων “Emirates”, ενώ αυτό πετούσε εντός του κυπριακού εναέριου χώρου, και ζήτησαν από τον πιλότο να σταματήσει να υπακούει στις οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας και να συνεννοείται με τον πύργο ελέγχου του παράνομου κατοχικού αεροδρομίου της Τύμπου. Η παρενόχληση επαναλήφθηκε δύο φορές με διαφορά δέκα λεπτών. Στην περιοχή βόρεια της Κύπρου βρισκόταν σε εξέλιξη τουρκική άσκηση για την οποία είχαν δεσμευθεί δύο περιοχές. Τα F16 που συμμετείχαν στην άσκηση προσέγγισαν το αεροσκάφος και το παρενόχλησαν πετώντας παράλληλα με αυτό σε πολύ κοντινή απόσταση, σε ύψος 300 ποδών πάνω από αυτό, κάτι που επαναλήφθηκε δύο φορές. Και στις δύο περιπτώσεις ο πιλότος του αεροσκάφους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δε μετέβαλε τα χαρακτηριστικά της πτήσης και ακολούθησε την πορεία του. Τα μαχητικά απομακρύνθηκαν κατευθυνόμενα βόρεια. Το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε έντονη ανησυχία, ερμηνεύεται ως απόφαση της Άγκυρας να κλιμακώσει την ένταση στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα διαβήματα στα οποία έχει προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία και ποια ήταν η αντίδραση των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των άλλων διεθνών οργανισμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.461, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 14 Νοεμβρίου 2012 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να μεταφέρουν τις διατάξεις της Οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία εντός τριών ετών. Η νέα Οδηγία ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα των θυμάτων και των μελών της οικογένειάς τους για ενημέρωση, υποστήριξη και προστασία, καθώς και τα δικονομικά τους δικαιώματα στο πλαίσιο της συμμετοχής σε ποινικές διαδικασίες. Περιέχει επίσης διατάξεις που εξασφαλίζουν την εκπαίδευση των επαγγελματιών σε θέματα σχετικά με τις ανάγκες των θυμάτων και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων.

Έχω την άποψη ότι η προσπάθεια εναρμόνισης θα πρέπει να αρχίσει αμέσως, δεδομένου ότι η θεσμική παρουσία του θύματος εγκληματικής ενέργειας στην ποινική δίκη δεν προνοείται από το δικανικό μας σύστημα και θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να επιτευχθούν συγκλίσεις στις αναμενόμενες διαφορετικές απόψεις των κομμάτων, των οργανωμένων συνόλων και των ειδικών. Από την άλλη θα πρέπει να ακολουθηθούν οι συνήθεις αναγκαίες διαδικασίες διαβούλευσης, οι οποίες απαιτούν χρόνο και πολλές προσπάθειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αρχίσει η διαδικασία ενσωμάτωσης της Οδηγίας στην εθνική μας νομοθεσία και πότε υπολογίζεται να κατατεθεί νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.462, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έντεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβαν το πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να εισαγάγουν φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ του φόρου αυτού, θεωρώντας ότι η εισαγωγή φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές θα βοηθήσει στο να αναλάβουν οι παράγοντες της αγοράς μεγαλύτερη ευθύνη για την επίλυση της κρίσης που οι ίδιοι προκάλεσαν, καθώς και στο να αποθαρρυνθούν οι πρακτικές υψηλού κινδύνου στο μέλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επίσημη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο θέμα του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (financial transactions tax).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.463, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην 5η συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας North South Electricity Interconnections in Eastern Europe, που έγινε στις 15 Νοεμβρίου 2012 στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την ομάδα ότι η Τουρκία υπέβαλε δύο έργα κατά τη δημόσια διαβούλευση.

Η μία τουρκική πρόταση αφορούσε τη διασυνοριακή σύνδεση της Βουλγαρίας και της Ελλάδας με τα συστήματα της Τουρκίας και των κρατών της ανατολικής Μεσογείου (εξαιρουμένου του Ισραήλ και της Κύπρου), ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά ηλεκτρισμού από τη βόρεια Αφρική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άλλη πρόταση αφορούσε τη διασυνοριακή σύνδεση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας με το σύστημα της Τουρκίας. Ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σχετική ερώτηση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόβαλε ένσταση να κληθούν στην επόμενη συνάντηση οι υποστηρικτές των πιο πάνω έργων, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι επιθυμεί μείωση των έργων που υποβλήθηκαν από κράτη μέλη και άρα δεν υπάρχει η πολυτέλεια να ληφθούν υπόψη έργα που υποβλήθηκαν από ένα μη κράτος μέλος, και μάλιστα εκπρόθεσμα, εις βάρος άλλων έργων που υποβλήθηκαν από κράτη μέλη. Αντίθετα, και σε αντιπαράθεση με τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η εκπρόσωπος της Μόνιμης Αντιπροσωπίας της Ελλάδας εισηγήθηκε όπως γίνει η προκαταρκτική αξιολόγηση των έργων που υπέβαλε η Τουρκία και, εάν διαφανεί ότι αυτά μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμα, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει εκ νέου το θέμα προς τα κράτη μέλη στην επόμενη συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας North South Electricity Interconnections in Eastern Europe.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπία της Ελλάδας, ζητώντας όπως σε επόμενες συναντήσεις στηρίξει τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίως σε θέματα που αφορούν την Τουρκία, αν έχει υποβληθεί η προκαταρκτική αξιολόγηση των έργων από την Τουρκία, αν έχει πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση της περιφερειακής ομάδας και αν έχει τεθεί εκ νέου το θέμα εξέτασης των έργων που υπέβαλε η Τουρκία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.464, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με αντιπροσωπία της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, στην ετοιμασία προσχεδίου τροποποίησης του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και του Κανονισμού 61.Η του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου. Όπως πληροφορήθηκα, το προσχέδιο της νέας νομοθεσίας και των κανονισμών έχει ήδη διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω πληροφορίες, καθώς και αν έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς όπως προβλέπει η νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.465, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με αντιπροσωπία της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) πληροφορήθηκα για το αίτημα της ΚΥΣΟΑ για αναβάθμιση των κυβερνητικών ιστοσελίδων, έτσι ώστε τα άτομα με οπτική αναπηρία (τυφλοί) να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην αναβάθμιση των κυβερνητικών ιστοσελίδων, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες και σε άτομα με οπτική αναπηρία (τυφλοί)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.466, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2013, τα ποδοσφαιρικά σωματεία δαπανούν περίπου τρία δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για μεταγραφές, όμως πολύ λίγα από τα χρήματα αυτά καταλήγουν σε μικρότερα ή ερασιτεχνικά σωματεία. Ο αριθμός των μεταγραφών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υπερτριπλασιάστηκε την περίοδο 1995-2011, ενώ τα ποσά που δαπανήθηκαν από τα σωματεία για μεταγραφές επταπλασιάστηκαν. Το μεγαλύτερο όμως μέρος των δαπανών περιορίζεται σε ένα μικρό αριθμό σωματείων, που έχουν τα μεγαλύτερα έσοδα ή στηρίζονται σε πολύ πλούσιους επενδυτές. Η κατάσταση αυτή απλά επιδεινώνει τις ανισορροπίες που υπάρχουν ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς, αφού λιγότερο από 2% των δαπανών για μεταγραφές καταλήγει σε μικρότερα σωματεία ή στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, κάτι που είναι σημαντικό για την ανάδειξη νέων ταλέντων.

Μεταξύ άλλων η έκθεση προτείνει όπως οι κανόνες των εθνικών ποδοσφαιρικών ενώσεων προβλέπουν ενισχυμένους ελέγχους στις οικονομικές συναλλαγές και την εισαγωγή του τέλους ευ αγωνίζεσθαι για τις αμοιβές για μεταγραφές ύψους πέραν ενός ποσού, το οποίο θα συμφωνηθεί από τις αρμόδιες αθλητικές αρχές και τα σωματεία, ώστε να ενθαρρύνεται η καλύτερη αναδιανομή των πόρων από τα πλούσια στα λιγότερο εύρωστα σωματεία. Η έκθεση ζητά επίσης την πλήρη εφαρμογή του κανόνα του οικονομικού ευ αγωνίζεσθαι” (Financial Fair Play) της ΟΥΕΦΑ και τη θέσπιση ισχυρότερων μηχανισμών αλληλεγγύης για την ενίσχυση της ανάπτυξης των νέων και της προστασίας των ανηλίκων. Οι συντάκτες της έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου ζητούν επίσης από τους αθλητικούς φορείς να βελτιώσουν τη συνεργασία τους με τις αρχές επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και της διαφθοράς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εις γνώσιν του η συγκεκριμένη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να εφαρμόσει τις εισηγήσεις της συγκεκριμένης έκθεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.467, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η αδυναμία του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) να επενδύσει ποσό περίπου 20 εκατομ. για την κατασκευή καινούριου δορυφόρου, ο οποίος θα αντικαθιστούσε κατά την ερχόμενη πενταετία (λόγω λήξης της ζωής του) αυτόν που ήδη υπάρχει στην εθνική τροχιακή θέση των 39 μοιρών ανατολικά, οδήγησε τη διοίκηση του οργανισμού στην πώληση της Hellas Sat στον όμιλο “Arabsat”. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ πώλησε στον όμιλο “Arabsat”, κύριο πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, το 99,05% των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία “Hellas Sat”, που είναι η διαχειρίστρια εταιρεία του δορυφόρου “Hellas Sat 2”, έναντι συνολικού τιμήματος 208 εκατομ. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ, το ελληνικό και κυπριακό δημόσιο θα αποκτήσουν έναν αξιόπιστο επενδυτή που έχει τους πόρους, για να προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις για το νέο δορυφόρο”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις λεπτομέρειες που αφορούν την Κύπρο σε ό,τι αφορά την πώληση της εταιρείας “Hellas Sat” στον όμιλο “Arabsat” και αν επηρεάζονται τα συμφέροντα της Κύπρου ή αν υπάρχει οποιοδήποτε κέρδος για την Κύπρο από την πώληση της Hellas Sat στον όμιλο “Arabsat”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.468, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Aπό παλαιότερη απάντηση της Υπουργού Εξωτερικών κ. Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.089, αναφορικά με τη δημιουργία ψηφιακής τράπεζας δεδομένων σχετικά με την ιστορία των απόδημων Κυπρίων, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει θέσει ως στόχο την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας του αείμνηστου Σταύρου Επαμεινώνδα με τη συλλογή και συγκέντρωση στοιχείων από το εξωτερικό και δεσμεύεται να προχωρήσει το έργο, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη δημιουργία ψηφιακής τράπεζας δεδομένων σχετικά με την ιστορία των απόδημων Κυπρίων, αφού αυτό το έργο δεν προνοεί μεγάλες δαπάνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.469, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Τραχωνίου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα πλημμυρών εξαιτίας της μη ύπαρξης κατάλληλων αντιπλημμυρικών έργων. Συγκεκριμένα, τόσο από τη βορειοδυτική όσο και από τη βορειοανατολική περιοχή της κοινότητας συγκεντρώνονται μετά από βροχοπτώσεις μεγάλοι όγκοι όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι δρόμοι. Αποτέλεσμα είναι τα όμβρια ύδατα να διαρρέουν και να πλημμυρίζουν τα αγροκτήματα των κατοίκων προκαλώντας ζημιές και καταστροφές. Όπως ενημερώθηκα από το δικηγόρο των ιδιοκτητών των αγροκτημάτων, των οποίων τα κτήματα επηρεάζονται και υφίστανται συνεχώς ζημιές, οι αρμόδιοι σκέφτονται να επιλύσουν πρόχειρα το πρόβλημα με την παροχέτευση των όμβριων υδάτων μέσω των κτημάτων τους, με σωλήνες ή άλλους αγωγούς, προς μια τάφρο που λειτουργεί ως προσωρινή δεξαμενή των ομβρίων. Η τάφρος/δεξαμενή μετατρέπεται σε έλος και εστία ρύπανσης και μόλυνσης, αφού εκεί εκκολάπτονται και πολλαπλασιάζονται εκατομμύρια κουνούπια. Οι ιδιοκτήτες των αγροκτημάτων, όπως ενημερώθηκα, δεν πρόκειται να επιτρέψουν να χρησιμοποιηθούν τα κτήματά τους ως χώροι και δίοδοι πρόσβασης προς αυτή την πρόχειρη δεξαμενή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το αρμόδιο τμήμα όντως εξετάζει την εφαρμογή σχεδίου παροχέτευσης των όμβριων υδάτων μέσω ιδιωτικών κτημάτων με σωλήνες ή άλλους αγωγούς προς την τάφρο/δεξαμενή που δημιούργησαν ή αν προτίθεται να προχωρήσει με την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.471, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αξιοποιείται στην Κύπρο η κυματική ενέργεια και αν παράγεται ηλεκτρισμός από την ενέργεια των θαλάσσιων κυμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.472, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αξιοποιείται στην Κύπρο η ενέργεια από τη ροή των χειμάρρων και αν παράγεται ηλεκτρισμός από μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η πρώτη μηχανή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ηλεκτροδότηση σε κοινότητα κατασκευάστηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα στον ποταμό της Κακοπετριάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.473, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κάθε χρόνο πεθαίνουν δισεκατομμύρια μέλισσες εξαιτίας της χρήσης φυτοφαρμάκων. Όπως πληροφορήθηκα, τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Σλοβενία) έχουν αρχίσει την απαγόρευση των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων και ήδη οι πληθυσμοί των μελισσών έχουν ξεκινήσει να ανακάμπτουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην απαγόρευση των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων, που προκαλούν θάνατο των μελισσών, όπως έπραξαν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.474, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι υποχρεωτικό για όλους τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους να δηλώνουν στις αρμόδιες αρχές οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσής τους και αν υπάρχουν ποινές για παραβίαση των προνοιών του άρθρου 6 (6) του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου του 1980.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.475, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι συχνά οι αρμόδιες τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή της νομοθεσίας, όταν εντοπίζουν τη διεξαγωγή παράνομων χωματουργικών εργασιών. Οι χωματουργικές εργασίες, για πολλές από τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας ή είναι μέρος έργου για το οποίο χρειάζεται άδεια, δεν μπορούν να τερματιστούν επ’ αυτοφώρω, όταν εντοπίζονται από τις τοπικές αρχές, γιατί οι χειριστές των μηχανημάτων δεν έχουν νομικές ευθύνες. Μου έχει τεθεί από λειτουργούς της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας θα ήταν πολύ πιο εύκολη, αν υπήρχε η δυνατότητα έκδοσης εξωδίκων στο χειριστή του μηχανήματος ή/και προσωρινής κατάσχεσης των μηχανημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους σκέπτεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των παράνομων χωματουργικών εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.476, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή του γενικού διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2013, ότι η δορυφορική τηλεόραση του ΡΙΚ προσφέρεται στους αποδήμους της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας σε δέσμη τηλεοπτικών προγραμμάτων ελλαδικών καναλιών, έναντι μηνιαίας συνδρομής από εταιρεία διανομής τηλεοπτικού σήματος στην Αυστραλία. Σύμφωνα με την επιστολή του γενικού διευθυντή του ΡΙΚ, τα δικαιώματα της παραχώρησης του τηλεοπτικού σήματος στην Αυστραλία παραχωρήθηκαν προσωρινά, μέχρις ότου δοθεί οδηγία από την κυβέρνηση στο ΡΙΚ για την προκήρυξη διεθνών προσφορών για παγκόσμια διανομή του RIKSAT.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να δοθεί οδηγία από την κυβέρνηση στο ΡΙΚ για την προκήρυξη διεθνών προσφορών για παγκόσμια διανομή του RIKSAT.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.477, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών που αφορούν την ανεξέλεγκτη ροή λυμάτων μέσα στον ποταμό Οβγό. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, χοιροστάσια, χωμάτινες δεξαμενές και βιολογικοί σταθμοί που λειτουργούν στο Παλαιομέτοχο, πλησίον του ποταμού, δεν έχουν τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω καταγγελίες και ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν τα αρμόδια τμήματα, για να αποκατασταθεί η νομιμότητα και να τερματιστεί η λειτουργία των παράνομων υποστατικών των χοιροστασίων και των βιολογικών σταθμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.478, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Οι δημοσκοπήσεις εξόδου παρουσίασαν πολλά προβλήματα, κυρίως μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας των προεδρικών εκλογών στις 17 Φεβρουαρίου 2013. Η σημαντική απόκλιση που είχαν από το τελικό αποτέλεσμα κατέστησε τις δημοσκοπήσεις αυτές απολύτως αναξιόπιστες. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εξόδου χρησιμοποιήθηκαν από εκλογικά επιτελεία, προκειμένου να ποδηγετηθεί το εκλογικό σώμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απαγορεύσει την πραγματοποίηση δημοσκοπήσεων εξόδου, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα των εκλογών δημοσιοποιούνται πολύ γρήγορα μετά το κλείσιμο των καλπών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.479, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία SEVESO ΙΙ, πρέπει να γίνεται αναθεώρηση των σχεδίων διάσωσης κάθε τρία χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε ήταν η τελευταία φορά έγινε αναθεώρηση των σχεδίων διάσωσης με βάση την ευρωπαϊκή Οδηγία SEVESO ΙΙ και ποιες είναι οι περιοχές για τις οποίες ετοιμάζονται σχέδια διάσωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.480, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην τροποποίηση του περί Πολιτικής Άμυνας Νόμου, έτσι ώστε, σε περίπτωση ατυχήματος και τραυματισμού των εθελοντών της Πολιτικής Άμυνας, το κράτος να τους παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και άδεια ασθενείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.481, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα η κυβέρνηση της Πολωνίας ενέκρινε δύο σημαντικά διατάγματα, που αφορούσαν την απαγόρευση της καλλιέργειας δύο γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, του μεταλλαγμένου καλαμποκιού MON810 της Monsanto των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της πατάτας “Amflora” της γερμανικής BASF.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να καταστεί η Κύπρος χώρα ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.482, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Έχω πληροφορηθεί ότι η ετοιμασία των σχεδίων υποδοχής προσφύγων ή ατόμων που θα αναγκαστούν να εκκενώσουν συγκεκριμένες περιοχές λόγω του πολέμου στη Συρία ακόμα εκκρεμεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αναθέσει στην Υπηρεσία Ασύλου την αρμοδιότητα αυτή. Όπως ενημερώθηκα, ως χώρος δημιουργίας του καταυλισμού αυτού είχε επιλεγεί ο κατασκηνωτικός χώρος του Σώματος Κυπρίων Οδηγών στην παραλία στην Ακτή του Κυβερνήτη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ετοιμαστεί σχέδια υποδοχής προσφύγων ή ατόμων που θα αναγκαστούν να εκκενώσουν συγκεκριμένες περιοχές της γειτονικής χώρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.483, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Πολιτική Άμυνα έχει αγοράσει πρόσφατα χίλιες προσωπίδες για χρήση σε περίπτωση επίθεσης με επικίνδυνες χημικές/τοξικές ουσίες ή και άλλα επικίνδυνα αέρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχει λήξει η διάρκεια ζωής των φίλτρων και δεν έχουν αγοραστεί άλλα, πράγμα που σημαίνει ότι οι προσωπίδες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τροχοδρομηθεί η διαδικασία αγοράς νέων φίλτρων, πόσες προσωπίδες έχουν αγοραστεί και αν ο αριθμός των προσωπίδων που έχει αγοραστεί μπορεί να καλύψει σημαντικό αριθμό του πληθυσμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.487, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το σωματείο Κοινότητα Ελλήνων Πολιτών Κύπρου ότι ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και εταιρείες ιδιωτικού δικαίου που προσφέρουν υπηρεσίες, π.χ. τηλεφωνία, ζητούν από τους Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο να καταβάλουν τριπλάσιο ποσό εγγύησης για το άνοιγμα λογαριασμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω καταγγελία και αν προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση που να απαγορεύει τη διαφοροποίηση του ποσού εγγύησης που καταβάλλεται ανάλογα με την υπηκοότητα του ενδιαφερομένου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η πιο πάνω καταγγελία αποτελεί διάκριση λόγω εθνικής προέλευσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.488, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Yπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει ανακοινώσει το νέο σχέδιο καταπολέμησης της ποντίκας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σχεδίου άρχισε η παραγωγή χιλιάδων κιλών ποντικοφάρμακου, για να διατεθεί στους αγρότες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επηρεάζεται αρνητικά ο πληθυσμός της πτηνοπανίδας και της ερπετοπανίδας εξαιτίας της χρήσης ποντικοφάρμακου, αν υπάρχουν σχετικές μελέτες για το θέμα και ποια είναι η μέχρι σήμερα εμπειρία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.489, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το σωματείο Κοινότητα Ελλήνων Πολιτών Κύπρου ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την έκδοση αδειών παραμονής και κάρτας νοσηλείας για τους Έλληνες κοινοτικούς είναι εξαιρετικά χρονοβόρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απλοποιήσει τις διαδικασίες με σκοπό την επιτάχυνση τόσο της έκδοσης άδειας παραμονής όσο και της κάρτας νοσηλείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.490, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε έκθεση που ετοίμασε η Ομάδα Κρατών κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) για τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων [Third Evaluation Round, Evaluation Report on Cyprus on Transparency of Party Funding (Theme II)] καλούνται οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας να δημοσιεύσουν, να μεταφράσουν και να δημοσιοποιήσουν τη μεταφρασμένη έκθεση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υλοποιηθεί οι εν λόγω εισηγήσεις της Ομάδας Κρατών κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.500, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ένα από τα πάγια αιτήματα των φιλοζωικών οργανώσεων είναι ο έλεγχος πώλησης φυτοφαρμάκων, αφού αυτά πολλές φορές χρησιμοποιούνται παράνομα σε θανατηφόρα δολώματα. Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ελλάδα προχώρησε στη δημιουργία βάσης δεδομένων για καταγραφή της λιανικής πώλησης φυτοφαρμάκων και αργότερα της συνταγογράφησής τους με σκοπό την ορθολογική χρήση τους. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι θα μειωθεί παράλληλα και η θανάτωση ζώων, αφού πια ο καθένας που θέλει να προμηθευτεί φυτοφάρμακο θα καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στην κεντρική βάση δεδομένων του υπουργείου και άρα θα είναι ευκολότερο να εντοπιστεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τη δημιουργία φορέα ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής καταχώρισης των ειδικών εντύπων πώλησης φυτοφαρμάκων, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά όχι μόνο στην ορθή διαχείριση των φυτοφαρμάκων, αλλά και στη μείωση της παράνομης θανάτωσης ζώων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.501, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Υπουργική Επιτροπή στην οποία εκχωρήθηκε η εξουσία από το Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης σε ιεραρχική προσφυγή, που υποβλήθηκε δυνάμει των άρθρων 31 και 32 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, στη συνεδρίασή της, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2012, αφού εξέτασε την αίτηση με αρ. ΛΑΡ/0088/2009 και την απορριπτική απόφαση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί την ιεραρχική προσφυγή και να εξουσιοδοτήσει την Πολεοδομική Αρχή να επανεξετάσει την αίτηση που αφορά την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών στην κοινότητα Τόχνης. Εξ όσων γνωρίζω, μεγάλη ομάδα κατοίκων ιδιοκτήτων γης διαμαρτύρεται και ενίσταται στην ανέγερση του πρατηρίου. Μιλούν μάλιστα και για κομματικές παρεμβάσεις υπέρ των αιτητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οδήγησαν τα μέλη της προηγούμενης Υπουργικής Επιτροπής να καταλήξουν σε ανατροπή της απορριπτικής απόφασης του Τμήματος Πολεοδομίας και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση της αίτησης αυτή τη στιγμή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.504, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με βάση τον κρατικό προϋπολογισμό του 2013, καταργούνται 992 θέσεις εποχιακών υπαλλήλων που απασχολούνταν για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε διάφορα τμήματα και υπηρεσίες. Παράλληλα, παρατηρήσαμε ότι τα κονδύλια για αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για έκτακτες εργασίες σε τμήματα και υπηρεσίες έχουν αυξηθεί ή παραμένουν στο ίδιο ύψος με τα αντίστοιχα κονδύλια στον προϋπολογισμό του 2012.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να πάρει πρωτοβουλία για απασχόληση των ουσιαστικά απολυθέντων 992 εποχιακών εργατών, υπό μορφήν αγοράς υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τα κονδύλια που έχουν ήδη εγκριθεί γι’ αυτό το σκοπό στον προϋπολογισμό του 2013.»

   Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.506, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την ετήσια έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας (2011) ότι στις εγκαταστάσεις μονάδας στην αεροπορική βάση Λακατάμιας ανεγέρθησαν γραφεία και υπόστεγα συντήρησης για τα ελικόπτερα, όρχος οχημάτων και ένα υπόστεγο για 12 οχήματα. Η παραλαβή του έργου έγινε στις 22 Οκτωβρίου 2009 έναντι κόστους €2.516.369. Τρεις μήνες μετά το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς έδωσε οδηγίες για διάλυση της μονάδας, με αποτέλεσμα το κύριο μέρος των πιο πάνω εγκαταστάσεων να μην αξιοποιείται από την Εθνική Φρουρά. Σε άλλη μονάδα της Λευκωσίας δαπανήθηκαν €300.000 για την ανέγερση αποθηκών πυρομαχικών, για να εγκαταλειφθούν πέντε μήνες μετά λόγω μεταστάθμευσης της μονάδας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δαπανήθηκαν αχρείαστα τα πιο πάνω ποσά, καθώς και ποιος φέρει την ευθύνη των αποφάσεων τόσο της κατασκευής των έργων όσο και της μετακίνησης των πιο πάνω μονάδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.508, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο, από τις 19 Ιανουαρίου 2013, τόσο οι κανονικές άδειες οδήγησης όσο και οι άδειες οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού έπρεπε να εκδίδονται σε πλαστικοποιημένη μορφή. Για το λόγο αυτό στην τελευταία τροποποίηση του εν λόγω νόμου είχε αυξηθεί και το τέλος έκδοσης της άδειας οδήγησης και της άδειας οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού. Παρ’ όλα αυτά, όπως πληροφορήθηκα, οι άδειες οδήγησης εξακολουθούν να εκδίδονται σε χάρτινη μορφή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η εφαρμογή της νομοθεσίας, από τη στιγμή μάλιστα που ο πολίτης πληρώνει για να του εκδίδεται η άδεια οδήγησης και η άδεια οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού σε πλαστικοποιημένη μορφή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.509, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 16 Μαΐου 2012 ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο το οποίο τροποποιούσε τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο. Σκοπός της τροποποίησης του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου ήταν η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης. Η εναρμόνιση όμως με την Οδηγία έγινε επιλεκτικά, με αποτέλεσμα να μην ενσωματωθούν όλα τα άρθρα της Οδηγίας στην εθνική μας νομοθεσία. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων είχε δεσμευθεί ενώπιον των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων ότι θα κατέθετε σε εύθετο χρόνο εναρμονιστικό νομοσχέδιο στο οποίο θα περιλαμβάνονταν όλα τα άρθρα της ευρωπαϊκής Οδηγίας που δεν είχαν ενσωματωθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθεί νομοσχέδιο που να εναρμονίζει πλήρως την εθνική μας νομοθεσία με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.510, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την άσκηση βολής της Εθνικής Φρουράς στο πεδίο βολής στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου στις 11 Μαρτίου 2013, η οποία προκάλεσε τη δικαιολογημένη αντίδραση των κατοίκων της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, αφού οι ασκήσεις που διεξάγονται στο πεδίο βολής υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την επίλυση των διαχρονικών και πολλαπλών προβλημάτων που δημιουργούνται από τις ασκήσεις στο πεδίο βολής Ξυντούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.517, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όλο και περισσότερες χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα επιδιώκουν να προσελκύσουν συνάλλαγμα χορηγώντας μόνιμη ή προσωρινή βίζα σε ξένους επενδυτές που θα ενδιαφέρονταν να βάλουν στο χαρτοφυλάκιό τους ακίνητα ή κρατικά ομόλογα. Με τον τρόπο αυτό οι κυβερνήσεις χωρών κυρίως της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προσπαθούν να δελεάσουν μεγάλους επενδυτές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύοντας κατά κύριο λόγο σε επενδυτές από την Κίνα και γενικώς την Ασία, την Αμερική, τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η Ουγγαρία, ενώ παρόμοια κίνητρα έχουν προσφέρει το τελευταίο διάστημα και η Ισπανία και η Πορτογαλία. Κίνητρα σε υπηκόους ξένων χωρών που θέλουν να επενδύσουν σε ακίνητα στη χώρα εξετάζει να προσφέρει και η Ελλάδα.

Ειδικότερα, το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει διάταξη στο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις σύμφωνα με την οποία θα χορηγείται άδεια παραμονής διάρκειας πέντε ετών- όχι όμως της εργασίας- σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν λάβει βίζα. Άδεια παραμονής θα μπορεί να χορηγείται και σε μέλη της οικογένειάς τους. Ο χρόνος παραμονής θα συνυπολογίζεται για τη χορήγηση ιθαγένειας. Η αξία των ακινήτων θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με βάση τυχόν αλλαγές σε αντικειμενικές αξίες.

Στην Ουγγαρία τον προηγούμενo μήνα η κυβέρνηση ψήφισε νόμο που δίνει την ευκαιρία σε μη κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επενδύουν 250.000 και πάνω σε κρατικά ομόλογα της χώρας πενταετούς διάρκειας να αποκτήσουν μόνιμη διαμονή στη χώρα. Τα λεγόμενα ομόλογα κατοικίας, όπως είναι πλέον γνωστά, προσφέρουν εγγυημένη ετήσια απόδοση 2% και επιτρέπουν στους ξένους που τα αγοράζουν να δηλώνουν μόνιμοι κάτοικοι της Ουγγαρίας χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να διαμένουν στη χώρα. Οι επενδυτές αυτοί μπορούν να εργάζονται, να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, να αγοράζουν ακίνητα και να ταξιδεύουν ελεύθερα στη Zώνη Σένγκεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενενήντα ημέρες κάθε έξι μήνες. Έπειτα από οκτώ χρόνια μπορούν να ζητήσουν ουγγρικό διαβατήριο και να γίνουν πολίτες της χώρας. Ήδη εκατοντάδες υποψήφιοι επενδυτές, οι οποίοι προέρχονται από την Κίνα, τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τέτοιες επενδύσεις στην Ουγγαρία.

Στην Πορτογαλία οι ξένοι που επενδύουν €500.000 και άνω σε ακίνητα αποκτούν μόνιμη κατοικία έπειτα από πέντε χρόνια και έχουν την ευκαιρία να πάρουν υπηκοότητα ύστερα από έξι χρόνια.

Στην Κύπρο από το 2011 οι ξένοι που αγοράζουν ακίνητα αξίας άνω των €300.000 μπορούν να αποκτήσουν άδεια μόνιμης κατοικίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το καθεστώς που υπάρχει στην Κύπρο έχει αποδώσει καρπούς και αν μπορεί να αναδιαμορφωθεί και να αναπροσαρμοστεί, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που δημιούργησαν οι αποφάσεις του Eurogroup, για ενίσχυση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.526, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι διαχρονικά το Τμήμα Πολεοδομίας δεν έχει δώσει χορηγία στο δήμο Λακατάμιας για τη συντήρηση του πάρκου Μιχαλάκης Σοφοκλέους, με αποτέλεσμα το πάρκο να εγκαταλειφθεί, ενώ κατά καιρούς παρατηρούνται έντονα φαινόμενα βανδαλισμών. Το πάρκο έγινε τόπος συνάθροισης κακοποιών στοιχείων, με συνέπεια οι δημότες δικαιολογημένα να παραπονούνται. Ο δήμος Λακατάμιας, όπως έχω πληροφορηθεί, κρίνει ότι για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν μέρος του χώρου θα μπορούσε να παραχωρηθεί σε ιδιώτη για χρήση και εκμετάλλευση καφεστιατορίου, κλειστού παιδότοπου κτλ., κατόπιν προσφορών με τη μέθοδο του στρατηγικού επενδυτή. Το 2010 ο δήμος επιχείρησε να προκηρύξει προσφορές για ανάθεση διαχείρισης του πάρκου σε στρατηγικό επενδυτή, προσπάθεια που ναυάγησε κατόπιν παρέμβασης του Υπουργείου Εσωτερικών, διότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται, αφού αντιτίθεται στους σκοπούς της απαλλοτρίωσης και του όρου ότι θα παραχωρηθεί ως χώρος πρασίνου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται το υπουργείο να αναλάβει το κόστος της συστηματικής φροντίδας και συντήρησης του εν λόγω πάρκου, δεδομένου ότι ο δήμος Λακατάμιας δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να το συντηρεί. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει το αίτημα του δήμου να προσφοροδοτήσει την ανάθεση της διαχείρισης του πάρκου σε στρατηγικό επενδυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.532, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ψευδοκράτος προτίθεται να διοργανώσει τριήμερο μουσικό φεστιβάλ στην Καρπασία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην παραλία της Χρυσής Αμμουδιάς, η οποία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου “Natura 2000”. Στο μουσικό φεστιβάλ αναμένεται να παρευρεθούν περισσότερα από ογδόντα χιλιάδες άτομα. Τα έργα υποδομής, που ξεκίνησαν ήδη να κατασκευάζονται, καθώς και η παρουσία χιλιάδων επισκεπτών θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτη οικολογική καταστροφή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αποφευχθεί η πραγματοποίηση του φεστιβάλ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.533, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει δει το φως της δημοσιότητας μία λίστα με ονόματα φυσικών και νομικών προσώπων που μετέφεραν καταθέσεις τους στο εξωτερικό τη χρονική περίοδο πριν από την απόφαση του Eurogroup. Η λίστα αυτή βρίσκεται στα χέρια της Βουλής των Αντιπροσώπων και στο αρχείο της Ερευνητικής Επιτροπής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η λίστα αυτή περιήλθε εις γνώσιν των αρμόδιων φορολογικών αρχών και αν έχει ελεγχθεί αν αυτά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για τα συγκεκριμένα ποσά ή γενικώς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.534, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις συνολικές απολαβές και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του εκάστοτε Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και αν έχουν υποστεί οποιαδήποτε μείωση λόγω των περικοπών στα δημόσια οικονομικά των τελευταίων χρόνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.535, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών Οργανώσεων (ETUCE) έχει εξαγγείλει συνέδριο στην κατεχόμενη Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στο ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας ξενοδοχείο “Salamis Bay” στην περιοχή Αμμοχώστου. Πρόκειται για το πρώτο διεθνές συνέδριο οργάνωσης που πραγματοποιείται στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, είχε επιχειρηθεί ξανά πρόσφατα η διοργάνωση συνεδρίου στα κατεχόμενα από την ETUCE και απετράπη μετά από ενέργειες της κυβέρνησης το περασμένο φθινόπωρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε να αποτραπεί η οργάνωση του συνεδρίου της ETUCE στην κατεχόμενη Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.536, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε χώρο παρά την ιστορική εκκλησία της Αγίας Μαρίας των Αυγουστίνων, γνωστή ως τέμενος Ομεριέ”, στην εντός των τειχών Λευκωσία, στην περιοχή των οδών Τρικούπη και Τηλλυρίας, λειτουργεί χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, που πιθανόν να επηρεάζει την αισθητική των ιστορικών μνημείων. Μάλιστα, ενδεχομένως η λειτουργία του χώρου στάθμευσης να μην είναι νόμιμη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η χρήση του χώρου είναι νόμιμη, αν συνδυάζεται με την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του μνημείου και, αν όχι, τι προτίθεται να κάνει για αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.539, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αρ. φακ. Α.Κ.Ι. 111/2011 αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω φύλου κατά τη διαδικασία πρόσληψης Συνεργατών-Βοηθών Λειτουργών Στήριξης Παραγωγής-Υπηρεσία Εικονοληψίας στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου προκύπτει ότι στο ίδρυμα υπάρχει προτίμηση για πρόσληψη ανδρών για την πλήρωση των θέσεων εικονολήπτη. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, από τους τριάντα πέντε εικονολήπτες μόλις ένας είναι γυναίκα. Στην περίπτωση της καταγγελίας, σύμφωνα με την έκθεση της επιτρόπου, από τη σύγκριση των υποψηφίων προκύπτει παντελής έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα πλεονεκτήματα των επιλεχθέντων, καθώς και αδυναμία να εξηγηθεί γιατί η καταγγέλλουσα, ενώ υπερείχε τουλάχιστον ενός υποψηφίου, δεν προσλήφθηκε. Προτιμήθηκαν έξι άνδρες υποψήφιοι, χωρίς αυτοί να υπερτερούν σε σχέση με την καταγγέλλουσα είτε ως προς τα προσόντα είτε ως προς την πείρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την υπόθεση αυτή και αν έχει λάβει οποιαδήποτε μέτρα στα πλαίσια του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.544, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρατήριο πετρελαιοειδών του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Άχνας λειτουργεί χωρίς τις απαιτούμενες άδειες αποθήκευσης καυσίμων και λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η συνέχιση της λειτουργίας του πρατηρίου είναι παράνομη και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής και ειδικότερα των μαθητών που φοιτούν σε σχολείο το οποίο βρίσκεται πλησίον του πρατηρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως το πρατήριο πετρελαιοειδών στο Δάσος Άχνας δε διαθέτει τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, καθώς και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αρθεί η παρανομία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.546, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι πλέον γνωστό, η Λαϊκή Τράπεζα αντιμετώπιζε προβλήματα ρευστότητας από το τέλος του 2011. Όπως δείχνει ο μηνιαίος ισολογισμός της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), η παροχή επείγουσας ρευστότητας (ELA: emergency liquidity assistance) από την ΚΤΚ άρχισε το Σεπτέμβριο του 2011 με μικρό ποσό (μικρότερο του 0,5 δις) και στο τέλος Δεκεμβρίου του 2011 έφθασε τα 3,5 δις (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας). Μέχρι το τέλος Απριλίου του 2012 το ύψος του ELA παρέμενε στα ίδια περίπου επίπεδα (3,8 δις στο τέλος του μήνα), ενώ λίγο μετά την ανάληψη της διοίκησης της ΚΤΚ από τον κ. Πανίκο Δημητριάδη (3 Μαΐου 2012) η παροχή ELA στη Λαϊκή Τράπεζα υπερδιπλασιάστηκε φθάνοντας τα 8 δις στις 30 Ιουνίου του 2012. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση απέκτησε την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας πληρώνοντας με ομόλογο ύψους 1,8 δις. Στους επόμενους μήνες και ενώ η Λαϊκή Τράπεζα ανήκε στην κυβέρνηση η παροχή ELA αυξήθηκε ακόμα περισσότερο φθάνοντας τα 10 δις. Την ίδια περίοδο η τότε κυβέρνηση προσπαθούσε να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες με εγχώριο δανεισμό από τις τράπεζες και άλλους φορείς, αφού είχε αποκλειστεί από τις διεθνείς αγορές. Ένα από τα πολλά ερωτήματα που προκύπτουν είναι κατά πόσο μέρος του υπέρογκου δανεισμού με μορφή ELA που παρείχε η ΚΤΚ στη Λαϊκή Τράπεζα χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη των ελλειμμάτων της κυβέρνησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος δανεισμού της κυβέρνησης από τη Λαϊκή Τράπεζα στη διάρκεια του 2012 και μέχρι το Μάρτιο του 2013 και αν αυτός προέκυψε είτε από νέα αγορά χρεογράφων και γραμματίων του δημοσίου από τη Λαϊκή Τράπεζα είτε με ανανέωση χρεογράφων και γραμματίων του δημοσίου που κατείχε ήδη η Λαϊκή Τράπεζα.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.548, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, στα πλαίσια της αποφυγής δημιουργίας νέων προβλημάτων με τις τράπεζες, εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός διαδικτυακού πίνακα στον οποίο θα καταγράφονται οι βασικοί δείκτες όλων των τραπεζών (π.χ. κεφάλαια, καταθέσεις, δάνεια κ.λπ.) σε ημερήσια βάση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.549, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πληροφορίες μου, η κατάσταση που παρουσιάζει το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού είναι τραγική. Συγκεκριμένα, ο πεζόδρομος στην περιοχή, την εποπτεία του οποίου έχει το κοινοτικό συμβούλιο του Αγίου Τύχωνα, κτίστηκε σχεδόν μέσα στη θάλασσα, για να μπορεί να κατασκευαστεί χώρος στάθμευσης, με αποτέλεσμα να καταστραφεί και η παραλία. Όπως πληροφορούμαι, τα έργα επιδιόρθωσης των κακοτεχνιών στον πεζόδρομο κοστολογούνται στις 50.000 και, παρά το γεγονός ότι αυτό το ποσό φαντάζει σχετικά μικρό, αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο και δύσκολα θα εξευρεθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό κόστος του έργου που βρίσκεται υπό την εποπτεία του κοινοτικού συμβουλίου του Αγίου Τύχωνα, πόσα χρήματα δαπανήθηκαν από το κράτος για το έργο αυτό, ποια είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου και ποια τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το αρμόδιο τμήμα, προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα επιδιόρθωσης των κακοτεχνιών στον πεζόδρομο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.552, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι τρία χοιροστάσια και ο σταθμός επεξεργασίας αποβλήτων που λειτουργούν στην περιοχή Οβγός Παλαιομετόχου και Κοκκινοτριμιθιάς λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως πληροφορήθηκα, έχει ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Περιβάλλοντος και έπαρχο Λευκωσίας) να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα είτε για συμμόρφωση είτε για αναστολή της λειτουργίας των παράνομων εγκαταστάσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν λάβει οι αρμόδιες αρχές για συμμόρφωση ή για αναστολή της λειτουργίας των παράνομων εγκαταστάσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.553, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης συστάθηκε, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το ταμείο αυτό προικοδοτήθηκε με εισφορές διάφορων προσώπων και εταιρειών, με σκοπό τάχα τη στήριξη δυσπραγούντων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας συστάθηκε το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, καθώς και τους όρους λειτουργίας του. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο των ατόμων και των σωματείων που έλαβαν βοήθεια από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης και τα σχετικά ποσά που δόθηκαν, καθώς και τον κατάλογο των ατόμων και των εταιρειών που έχουν συνεισφέρει στο ταμείο και τα ποσά που έχουν συνεισφέρει σ’ αυτό. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το συγκεκριμένο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης εξακολουθεί να υφίσταται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.554, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση παλαιότερης ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.02.019 η Βουλή των Αντιπροσώπων ενημερώθηκε, στις 18 Ιανουαρίου 2013, ότι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέλαβε την αρμοδιότητα της ρύθμισης της λειτουργίας των πρατηρίων πετρελαιοειδών και την έκδοση άδειας λειτουργίας, η οποία σήμερα, με βάση τους περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμους του 1968 έως 1999, εκδίδεται από τις οικοδομικές αρχές. Στα πλαίσια αυτά ετοιμάστηκε νομοσχέδιο με τίτλο “O περί της Λειτουργίας Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμος του 2011. Το νομοσχέδιο είχε τύχει νομοτεχνικού ελέγχου σε μεγάλο βαθμό και εκκρεμούσε η διασαφήνιση ορισμένων λεπτομερειών σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου.

Παρακαλώ όπως το αρμόδιο υπουργείο ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διασαφηνιστεί οι τελικές λεπτομέρειες και πότε αναμένεται η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.555, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο επιχορήγησης θερμομονωτικών λύσεων (κουφώματα, αντικατάσταση παραθύρων, διπλά τζάμια κ.λπ.) σε ιδιώτες και εταιρείες στα πλαίσια μεταφοράς κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αστική και αγροτική ανάπτυξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.556, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία για τις ακαθάριστες απολαβές και τα ωφελήματα που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι, ανά βαθμίδα και κλίμακα, στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.557, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αγγλική Σχολή Λευκωσίας έχει ανακοινώσει κάποιες αλλαγές στη διδασκαλία του μαθήματος των ελληνικών. Το μάθημα των νέων ελληνικών θα διδάσκεται μόνο στις μικρότερες τάξεις και όσον αφορά τα αρχαία ελληνικά, στην έκτη τάξη τα παιδιά θα επιλέγουν το μάθημα απλώς ως επιλεγόμενο μάθημα Α’ Levelκαι όχι ως μάθημα της μητρικής τους γλώσσας. Με την αλλαγή αυτή στην έβδομη τάξη τα παιδιά δε θα έχουν καμιά επαφή με τη μητρική τους γλώσσα, που είναι τα ελληνικά. Υπενθυμίζω ότι ο Υπουργός Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας έχει εντάξει την Αρχαία Ελληνική στις επτά γλώσσες που το κάθε δημοτικό σχολείο θα πρέπει να επιλέγει ως υποχρεωτικό μάθημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την ενίσχυσημ του μαθήματος των νέων ελληνικών και των αρχαίων ελληνικών στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, δεδομένης και της αντίδρασης των γονέων των μαθητών της σχολής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.558, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι υποχρεωτική η ανακύκλωση των μαγνητικών ταινιών (VHS) και αν υπάρχει στην Κύπρο σύστημα παραλαβής και διαχείρισής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.559, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο να συνεκτιμήσει τις περιόδους εργασίας των Κυπρίων εκπαιδευτικών που έχουν εργαστεί στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κύπρο να λάβει υπόψη της τις περιόδους εργασίας που έχουν συμπληρώσει οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα για τη θεμελίωση και τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, η Κύπρος έχει στη διάθεσή της προθεσμία δύο μηνών, για να ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που θα λάβει για την πλήρη εφαρμογή των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.560, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την κατάθεση νομοσχεδίου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η κατάρτιση των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με την απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος, ούτως έτσι να αναβαθμιστεί το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών στην επισιτιστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ιδιαίτερα το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τον πελάτη, ξένο ή Κύπριο, πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του, αλλά και να του προσφέρει την ξακουστή κυπριακή φιλοξενία, να έχει γνώση για την τοπική κουλτούρα, ιστορία και παράδοση και να γνωρίζει τη γεωγραφία της περιοχής, τα αρχαία και ιστορικά μνημεία κ.ο.κ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.561, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν έντονες φήμες ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει το ενδεχόμενο κατάργησης του θεσμού του επάρχου Κερύνειας και κατά συνέπεια της διοικητικής συνταγματικής δομής που αφορά την επαρχία Κερύνειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω φήμες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.562, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του τέως Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.1103, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2012, αναφορικά με το παράνομο ψάρεμα καρχαριών, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών ανέλαβε τη διερεύνηση των καταγγελιών για παράνομη αλιεία καρχαριών στην Κύπρο και, στην περίπτωση που αυτές στοιχειοθετούνταν, θα προχωρούσε σε αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και σε ποινικές διώξεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση των καταγγελιών για παράνομη αλιεία καρχαριών στην Κύπρο και ποια είναι τα αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην περίπτωση που έχουν επιβεβαιωθεί οι καταγγελίες, ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον των παρανομούντων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.564, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του υπουργείου του σε σχέση με τις ενέργειες της εταιρείας ΟΣΥΠΑ σε βάρος δεκαεπτά οδηγών λεωφορείων, οι οποίοι είχαν κατέλθει την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 σε αυθόρμητη στάση εργασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.565, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τσίρειο Στάδιο στη Λεμεσό παρουσιάζει σοβαρά στατικά προβλήματα. Πληροφορούμαι ότι παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλα γήπεδα που δέχονται σχεδόν κάθε βδομάδα χιλιάδες οπαδούς, οι οποίοι χοροπηδούν επί των κερκίδων, και ο κίνδυνος κατάρρευσης των κερκίδων είναι ορατός. Εντούτοις, τα γήπεδα αυτά και ιδιαίτερα το Τσίρειο χρησιμοποιούνται για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως π.χ. ο Τελικός Κυπέλλου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που επιτρέπεται ακόμα η χρήση των ακατάλληλων από στατική άποψη γηπέδων ποδοσφαίρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.566, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, προκειμένου να διεξαχθούν μια ποικιλία εργασιών που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση πηγών φυσικού αερίου ή πετρελαίου από πλατφόρμες στη θάλασσα (offshore), αλλά και με τα έργα των αγωγών των λιμενικών εγκαταστάσεων κ.λπ, χρειάζεται η αξιοποίηση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού σε συγκολλήσεις μετάλλων υψηλής ακρίβειας. Μάλιστα πολλές από αυτές τις εργασίες γίνονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, άρα χρειάζεται προσωπικό που να είναι επαγγελματίες δύτες με ειδικές γνώσεις. Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει έλλειψη τέτοιου προσωπικού στην Κύπρο, γι’ αυτό και συχνά στα ήδη υπό εξέλιξη έργα χρησιμοποιούνται ξένοι εργαζόμενοι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για εκπαίδευση προσωπικού ως επαγγελματιών δυτών ή ως συγκολλητών μετάλλων υψηλής ακρίβειας με ειδικότητα στις υποθαλάσσιες συγκολλήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.568, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Παραλιών Νόμο (άρθρο 5Η) κάθε Επαρχιακή Επιτροπή Παραλιών είναι υποχρεωμένη να καθορίζει μία παραλία όπου δε θα ισχύει η πρόνοια του άρθρου 5Δ(ε) για απαγόρευση της παρουσίας ζώων και ιδιαίτερα σκύλων. Γνωρίζω ότι έχουν καθοριστεί ονομαστικά κάποιες παραλίες, έχω όμως γίνει λήπτης παραπόνων ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολίτες και οι τουρίστες που επισκέφθηκαν αυτές τις παραλίες με τη συνοδεία των ζώων τους (κυρίως σκύλων) αντιμετώπισαν την απειλή για πρόστιμα από λειτουργούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως πληροφορούμαι δεν υπάρχει ούτε σήμανση ούτε οι απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία των παραλιών ζώων (σκύλων).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση, η οποία έχει τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή του νόμου, σκοπεύει να επέμβει προς την κατεύθυνση της εφαρμογής αυτού, εννέα χρόνια μετά την ψήφιση της σχετικής τροποποίησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.569, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Παραλιών Νόμο [άρθρο 5Ζ (2)], πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση των αναπήρων και των εμποδιζόμενων ατόμων στις παραλίες λουομένων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η σχετική πρόνοια του νόμου εφαρμόζεται και σε ποιο βαθμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.570, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κατεχόμενη Κύπρο λειτουργούν τράπεζες γερμανικών συμφερόντων μέσω των οποίων ήδη γίνεται προσπάθεια προσέλκυσης Κυπρίων καταθετών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε έρευνα για το τραπεζικό σύστημα των κατεχομένων, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί, αν υπάρχει κίνδυνος εκμετάλλευσης της κρίσης των κυπριακών τραπεζών και ποιες είναι οι ενέργειες της κυβέρνησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.571, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χώρο πρασίνου που βρίσκεται στην οδό Ηλυσίων στον Άγιο Σπυρίδωνα Λεμεσού, εντός της βιομηχανικής περιοχής Λεμεσού, έχουν γίνει διάφορες παρανομίες. Τα εργοστάσια και τα μηχανουργεία που συνορεύουν με το χώρο πρασίνου τον χρησιμοποιούν για τους δικούς τους επαγγελματικούς σκοπούς και εργάζονται μέχρι αργά το βράδυ, ακόμα και σαββατοκύριακα. Λόγω του ότι η βιομηχανική περιοχή χωρίζεται από την οικιστική περιοχή μόνο από ένα δρόμο οι κάτοικοι υποφέρουν καθημερινά από το θόρυβο και τη δυσοσμία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να παταχθεί αυτή η παρανομία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.572, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το Σύνδεσμο Ξεναγών Κύπρου μού τέθηκε το θέμα της επικινδυνότητας της διαδρομής μέσα από το γνωστό φαράγγι του Άβακα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας αξιοθέατο όπου πολλοί επισκέπτες θέλουν να περπατήσουν, όμως η επικινδυνότητα του μονοπατιού εξαιτίας των συχνών πτώσεων βράχων κάνει την επίσκεψη ιδιαιτέρως προβληματική.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών στο μοναδικής φυσικής ομορφιάς για την Κύπρο φαράγγι του Άβακα στη χερσόνησο του Ακάμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.573, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει παραλήπτης παραπόνων ότι, ενώ οι Τουρκοκύπριοι έχουν αναπτύξει υποδομές οικολογικού τουρισμού γύρω από το βιότοπο των θαλάσσιων χελωνών στις βόρειες ακτές του νησιού, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αξιοποιήσει τουριστικά τον παγκόσμιας σημασίας βιότοπο της Λάρας-Τοξεύτρας στον Ακάμα. Δεν υπάρχει ένα κέντρο πληροφόρησης για τις θαλάσσιες χελώνες στην ευρύτερη περιοχή του Ακάμα ούτε χώρος όπου οι επισκέπτες μπορούν να πληροφορηθούν για τις χελώνες, να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις και να αγοράσουν κάποιο ενθύμιο ή βιβλίο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν υπάρχει ακόμα υποδομή για πληροφόρηση των επισκεπτών για το πρόγραμμα προστασίας των θαλάσσιων χελωνών στον Ακάμα και πότε προβλέπεται να υλοποιηθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.574, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ανώτατο Δικαστήριο διαπίστωσε, κατόπιν προσφυγής, ότι η διαδικασία διορισμού τριάντα τεσσάρων ακολούθων, οι οποίοι εισήχθησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2010, ήταν παράτυπη, αφού η εξεταστική επιτροπή συνήλθε χωρίς την έγκριση του τότε Υπουργού Εξωτερικών κ. Μάρκου Κυπριανού. Η λανθασμένη διαδικασία που ακολουθήθηκε βγήκε στην επιφάνεια μετά από προσφυγή υποψηφίου ο οποίος δεν επιλέχθηκε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ακυρώσει το διορισμό των τριάντα τεσσάρων ακολούθων που προσλήφθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών με παράτυπη διαδικασία και να επαναπροκηρύξει τις συγκεκριμένες θέσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.575, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το κοινοτικό συμβούλιο Λυθροδόντα διαμαρτύρεται, γιατί το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθυστερεί τη διαδικασία επανεκτίμησης των περιουσιών ούτως ώστε να πληρώνουν το αντίστοιχο ποσό ως τέλη στο οικείο συμβούλιο αποχετεύσεων. Επιπλέον, το κοινοτικό συμβούλιο πληρώνει σημαντικά ποσά για τη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, αφού παρουσιάζεται σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, εφόσον σε βροχερές ημέρες αντί των 250 τόνων που δέχεται κανονικά το αποχετευτικό σύστημα συρρέουν 1 000 τόνοι ημερησίως. Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με την κατασκευή δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης αλλά το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως δε φαίνεται να εισακούει τις αγωνιώδεις εκκλήσεις του συμβουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα γίνει επανεκτίμηση των αξιών των ακινήτων στην κοινότητα Λυθροδόντα και πότε προτίθεται να λύσει το πρόβλημα με τις κακοτεχνίες στο αποχετευτικό σύστημα Λυθροδόντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.576, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δύο τουλάχιστον δήμοι της ευρύτερης Λευκωσίας είχαν ανακοινώσει ότι δε θα επιτρέψουν τη συγκέντρωση ξύλων και το άναμμα φωτιάς (λαμπρατζιές) μέσα στα όρια της κατοικημένης περιοχής, καθότι αυτή η ενέργεια απαγορεύεται από το νόμο, γιατί είναι επικίνδυνη και προκαλεί οχληρία, όμως οι τοπικές αρχές διαμαρτύρονται ότι η αστυνομία δεν ανταποκρίνεται και δε συνεργάζεται στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τη νομοθεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπήρξε συνεργασία της αστυνομίας και των δημοτικών αρχών (π.χ. δήμος Έγκωμης, δήμος Αγλαντζιάς) στην πάταξη της παρανομίας των λαμπρατζιών μέσα στα δημοτικά όρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.577, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολύ σύντομα θα διεξαχθεί η επιβεβαιωτική γεώτρηση στο Τεμάχιο 12 της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Αυτό σημαίνει ότι θα επανέλθει και θα αρχίσει τη λειτουργία της η πλατφόρμα της Noble.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αυτή τη φορά επί της πλατφόρμας κατά τη διάρκεια των εργασιών της θα ευρίσκεται οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος θα παρακολουθεί τις εργασίες και θα επιβλέπει ότι όλα βαίνουν σύμφωνα με το συμβόλαιο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στην τήρηση των όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπάρχει πρόνοια ή σχεδιασμός να παρακολουθούνται τα έργα από την επιτόπου παρουσία Κύπριου επιστήμονα, εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.578, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εταιρείες “Noble”, ΕΝΙ και “Total”, που έχουν συμβληθεί με την Κυπριακή Δημοκρατία για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, έχουν δεσμευτεί βάσει συμβολαίου ότι θα προσφέρουν ένα ποσό για την εκπαίδευση Κυπρίων στα θέματα που αφορούν τη διαχείριση του φυσικού αερίου. Έχω την άποψη ότι είναι ευκαιρία και ανάγκη αυτή την εποχή της ανεργίας να αξιοποιηθούν αυτά τα ποσά για εκπαίδευση ή επανεκπαίδευση προσωπικού. Έτσι, θα δοθούν ευκαιρίες για απασχόληση σε άνεργο προσωπικό και θα προετοιμαστεί η χώρα κατάλληλα για το νέο ενεργειακό της ρόλο.

Παρακαλώ τον υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συγκεκριμένα ποσά που είναι διατεθειμένες ή υποχρεωμένες οι εταιρείες να διαθέσουν για την εκπαίδευση Κυπρίων στον τομέα της διαχείρισης του φυσικού αερίου και πώς έχουν διατεθεί ή πώς προτίθεται το υπουργείο να διαθέσει αυτά τα ποσά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.579, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στον προϋπολογισμό του 2013 οι σχετικές πιστώσεις που αφορούν την παραχώρηση δενδρυλλίων από το Τμήμα Δασών σε οργανώσεις και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν εξαιρετικά μειωμένες και εξαντλήθηκαν σχετικά νωρίς (πριν ολοκληρωθεί ο Φεβρουάριος του 2013). Έχω την άποψη ότι τα μικρά αυτά ποσά που εξοικονομούνται δεν πρόκειται να σώσουν την κυπριακή οικονομία. Αντίθετα, η παραχώρηση δενδρυλλίων αποτελεί μία ισχυρή στήριξη του κοινωνικού έργου που αποτελεί την απάντηση στην κρίση και στην απαξίωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ζητήσει την αύξηση των σχετικών πιστώσεων για το 2014, ώστε να μην εγκαταλειφθεί το κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο οργανώσεων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης που ενισχύει το πράσινο και τη δασοκάλυψη στο νησί μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.580, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το 2013 η Παγκόσμια Μέρα Ξεναγού ήταν αφιερωμένη στον προσβάσιμο τουρισμό. Ως χώρα υστερούμε στον τομέα της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή εμποδιζόμενα άτομα και παρατηρούνται αρκετές αδυναμίες και ελλείψεις. Επιβάλλεται η αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος σε θέματα προσβασιμότητας στις κατηγορίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις διαμονής και διακίνησης, καθώς και προσβασιμότητας σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Θα μπορούσαμε να πάρουμε παράδειγμα από άλλες χώρες για την ακολουθούμενη πολιτική σε θέματα προσβασιμότητας. Όπως πληροφορούμαι υπολογίζεται ότι πενήντα εκατομμύρια άτομα με ειδικές ανάγκες προσβασιμότητας (ανάπηροι, ηλικιωμένοι κ.λπ.) στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακινούνται κάθε χρόνο για τουρισμό. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί προγράμματα ενίσχυσης των υποδομών προσβασιμότητας αυτών των ατόμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για ανάπτυξη του ειδικού τουρισμού των αναπήρων ή εμποδιζόμενων ατόμων στην Κύπρο και ποιες είναι οι μέχρι σήμερα επιδόσεις του κυπριακού τουρισμού στο θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.581, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τις ανησυχίες του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου για τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, υπό το κάλυμμα της προσπάθειας καταπολέμησης των πρακτικών φοροδιαφυγής, παράνομης επιδότησης και παραβίασης των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού, στοχεύει στην τοποθέτηση εμποδίων στην αγορά φωτοβολταϊκών κινεζικής παραγωγής. Αν εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες για την εισαγωγή κινεζικής κατασκευής φωτοβολταϊκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πληγεί η προσπάθεια της Κύπρου να καταστεί ηλεκτροπαραγωγός χώρα ηλιακής ενέργειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μελετά οποιαδήποτε διαβήματα προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή περιορισμών στην εισαγωγή φωτοβολταϊκών κινεζικής κατασκευής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.582, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επαγγελματίες δύτες για πρόταση επιχορηγημένης επαγγελματικής εκπαίδευσης (υποβρύχιες εργασίες) στη Σικελία. Στη Σικελία υπάρχει σχολή η οποία υπάγεται στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Επαγγελματικής Κατάδυσης (LDSA) και έχει τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών εκπαίδευσης για υποβρύχιες εργασίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα προγράμματα είναι επιχορηγημένα στην Ιταλία, ενώ σε αυτά μπορούν να ενταχθούν και Κύπριοι πολίτες, αν υποβληθεί επίσημη πρόταση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεδομένων και των εργασιών που πιθανόν να προκύψουν υποθαλάσσια με το φυσικό αέριο, μία τέτοια πρόταση δεν μπορεί να είναι παρά μόνο συμφέρουσα για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο επίσημης υποβολής πρότασης από την Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι στα προγράμματα αυτά μπορούν επιχορηγημένα να εντάσσονται και Κύπριοι πολίτες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.583, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την καλοκαιρινή περίοδο χιλιάδες επισκέπτες κατακλύζουν τη χερσόνησο του Ακάμα, δημιουργώντας πολλά προβλήματα. Πολλοί αδιαφορούν για την ανάγκη προστασίας των χελωνών και κατακλύζουν τις παραλίες ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών. Κάθε χρόνο παρατηρείται συνωστισμός επισκεπτών στη Λάρα, ενώ σκάφη με προπέλες προσεγγίζουν την ακτή. Οι παραβιάσεις της νομοθεσίας είναι εμφανείς και συνεχείς. Από την άλλη, αρκετοί είναι όσοι κατασκηνώνουν παράνομα μέσα στη χερσόνησο του Ακάμα, αφήνοντας πίσω τους σκουπίδια και ακαθαρσίες. Είναι ολοφάνερο ότι πρέπει να αυξηθούν η επιτήρηση και ο έλεγχος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα μέτρο είναι η πρόσληψη εποχιακών δασικών υπαλλήλων, οι οποίοι με τη βοήθεια έμπειρων δασικών υπαλλήλων θα εκτελούν έργο παρκοφύλακα. Μπορεί ακόμη να μεταφερθεί προσωπικό και από άλλες υπηρεσίες (π.χ. το Τμήμα Δημοσίων Έργων, την Επαρχιακή Διοίκηση ή και την Εθνική Φρουρά), για να επιτηρεί την περιοχή, ώστε να εφαρμόζεται η νομοθεσία επιβάλλοντας, εάν χρειάζεται, και πρόστιμο.

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να εξετάσουν τις εισηγήσεις αυτές και να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθενται να τις υλοποιήσουν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.584, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου έχει προτείνει τη δημιουργία μαθήματος για την ενεργειακή συνείδηση κατά το πρότυπο των προγραμμάτων ανάπτυξης της υδατικής συνείδησης, στο οποίο να περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης έχει εισηγηθεί την εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τους σπουδαστές/εκπαιδευόμενους τεχνικούς εγκατάστασης και συντήρησης ανεμογεννητριών στα Mεταλυκειακά Iνστιτούτα Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο υλοποίησης των πιο πάνω εισηγήσεων του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.585, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Κύπριοι ξεναγοί αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από ξένους ξεναγούς προερχόμενους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Ρωσία. Πολλές φορές γίνονται ξεναγήσεις από μη αδειούχα άτομα υπό το πρόσχημα της φιλικής εξυπηρέτησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται έλεγχοι για την πραγματοποίηση των ξεναγήσεων πάντα από αδειούχους και προσοντούχους ξεναγούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.586, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, κατόπιν διαμαρτυριών από ομάδα μελών πολιτικού κόμματος, η αστυνομία αποφάσισε να τερματίσει την κοινή εκστρατεία πάταξης της λαθροθηρίας αμπελοπουλιών, που διεξήχθη φέτος με τη συνεργασία των λεγόμενων ακτιβιστών. Σημειώνεται ότι από τις 5 Απριλίου μέχρι τις 27 Απριλίου, όταν έγιναν τα γνωστά επεισόδια στο Παραλίμνι, η κοινή εκστρατεία αστυνομίας και ακτιβιστών οδήγησε στη σύλληψη 20 παγιδευτών και στην κατάσχεση 2 949 ξόβεργων παγίδευσης πουλιών, 42 δικτύων και 11 ηλεκτρονικών ηχομιμητικών συσκευών, χωρίς να προκύψει κανένα πρόβλημα και χωρίς να σημειωθεί το παραμικρό περιστατικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να εξηγήσει τους λόγους του τερματισμού της κοινής εκστρατείας αστυνομίας και ακτιβιστών στις 27 Απριλίου και ποιες είναι οι επιδόσεις της αστυνομίας στο διάστημα από 27 Απριλίου μέχρι 5 Μαΐου, όταν επρόκειτο να ολοκληρωθεί η εκστρατεία, στην πάταξη της λαθροθηρίας αμπελοπουλιών, δηλαδή πόσες συλλήψεις έγιναν και πόσα εργαλεία παράνομης παγίδευσης έχουν κατασχεθεί στο διάστημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.587, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τόσο οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας όσο και οι αερολιμενικοί θέτουν σοβαρά θέμα μείωσης των επιπέδων ασφάλειας εξαιτίας της ιδιαίτερης μείωσης των κονδυλίων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μειώσεις αυτές δε θα επηρεάσουν τα επίπεδα ασφάλειας των πτήσεων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω στελέχωσης των τμημάτων της Πολιτικής Αεροπορίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.588, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα τροποποιήθηκε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2009 για απαγόρευση της χρήσης νερού για γήπεδα γκολφ από κρατικά υδατικά έργα και ότι η νέα απόφαση, που αφορά συγκεκριμένη ανάπτυξη, η οποία λήφθηκε μετά από εισήγηση υπουργικής επιτροπής στην οποία μετείχαν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων, προβλέπει κάλυψη των αναγκών σε νερό από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού σε τιμές αφαλατωμένου νερού.

Σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τα γήπεδα γκολφ, έπρεπε να προηγηθεί αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία των υφιστάμενων γηπέδων γκολφ και το τουριστικό όφελος που αποκομίζεται, πριν να δοθούν νέες άδειες και χαλαρώσεις στις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που είχαν τεθεί. Η απόφαση που λήφθηκε δε βοηθά την τόνωση της ανάπτυξης (τα αποχετευτικά έργα έχουν ήδη γίνει), ενώ δεν είναι ευθυγραμμισμένη με τη δεδηλωμένη πολιτική για επίτευξη των στόχων που έχουμε για διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μας ισοζύγιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι σήμερα οι όροι για την υδροδότηση, άρδευση και ηλεκτροδότηση των οικισμών γηπέδων γκολφ, τι ισχύει για τις αναπτύξεις που έχουν υλοποιηθεί ή έχουν αδειοδοτηθεί και αν σκοπεύει να εκπονήσει μια ολοκληρωμένη μελέτη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της πολιτικής για τα γκολφ αντί της συνέχισης της μέχρι σήμερα προσέγγισης του κουτουρού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.589, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί σε παραλία στην περιοχή Λάρας στον Ακάμα, αλλά και στην ίδια την παραλία της Λάρας. Όπως μου έχει καταγγελθεί, πρόσφατα η θάλασσα σε παραλία κοντά στην παραλία της Λάρας ήταν εξαιρετικά βρόμικη, στην επιφάνειά της επέπλεε λάδι και η παραλία ήταν γεμάτη με κάθε λογής σκουπίδια (πώματα, αποτσίγαρα, σχάρες, τενεκεδάκια). Παρόμοια κατάσταση επικρατούσε και στην παραλία της Λάρας. Θεωρώ την κατάσταση που επικρατεί στις παραλίες του Ακάμα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή απαράδεκτη, ιδιαίτερα σε περίοδο που η προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό είναι ύψιστης σημασίας για την αύξηση του τουρισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει οποιαδήπ/οτε μέτρα τόσο για τον καθαρισμό των παραλιών στην περιοχή του Ακάμα όσο και για την επί εικοσιτετραώρου βάσεως φύλαξη των παραλιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.590, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.432, αναφορικά με την ετοιμασία εξειδικευμένης νομοθεσίας που θα ρυθμίσει πιο αποτελεσματικά την εμπορία και τη διάθεση ξυλείας και προϊόντων του ξύλου, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Δασών ως η αρμόδια αρχή έχει ετοιμάσει μετά από διάλογο και δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το εναρμονιστικό νομοσχέδιο με τίτλο Ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος του 2013”. Όπως πληροφορήθηκα, το εν λόγω νομοσχέδιο βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία και μόλις ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος από τη Νομική Υπηρεσία και να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.591, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι γίνεται προσπάθεια τοποθέτησης υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ισραήλ και ηπειρωτικής Ευρώπης μέσω Κύπρου και Ελλάδας. Η υλοποίηση αυτού του έργου σε συνδυασμό με τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να μας οδηγήσει σε εξ ολοκλήρου απεξάρτηση από τα εισαγόμενα συμβατικά καύσιμα και να λύσει οριστικά το θέμα της επάρκειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο με εγχώρια παραγωγή, ανοίγονται έτσι νέους ορίζοντες για την εξαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έργα για τοποθέτηση υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ισραήλ και ηπειρωτικής Ευρώπης μέσω Κύπρου και Ελλάδας και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.592, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο προϋπολογισμός για το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία για το 2013 ανέρχεται στις €400.000, εκ των οποίων οι €340.000 είναι συγχρηματοδοτούμενες (50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 50% από την Κυπριακή Δημοκρατία) και οι €60.000, που αποτελούν το προβλεπόμενο κόστος των συνοδευτικών μέτρων του σχεδίου, χρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το σχέδιο θα συνεχιστεί και τη νέα σχολική χρονιά, 2013-2014, αν έχει αξιολογηθεί το πρόγραμμα και ποια τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο, σε περίπτωση που το πρόγραμμα συνεχιστεί και για τη νέα σχολική χρονιά, χρησιμοποίησης προϊόντων οικολογικής γεωργίας ή αποκλειστικά κυπριακών προϊόντων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.593, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από ερασιτέχνες δύτες ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν παρατηρήσει ότι εξαφανίζονται τα μεγάλα ψάρια (ροφοί, βλάχοι και ασπρόβλαχοι) από το ναυάγιο Ζηνοβία”, το οποίο, ως γνωστόν, είναι θαλάσσιο πάρκο και προστατεύεται. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, κατά τη διάρκεια πρόσφατων καταδύσεων εντοπίστηκε βέλος ψαροντούφεκου στον πυθμένα της θάλασσας, γεγονός που καταδεικνύει ότι στην περιοχή αυτή γίνεται παράνομη αλίευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να προστατευτεί ο θαλάσσιος πλούτος που πλαισιώνει το ναυάγιο Ζηνοβία. Παράλληλα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει οποιεσδήποτε συλλήψεις παρανομούντων και, εάν ναι, ποια μέτρα έχουν ληφθεί εναντίον τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.594, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Κύπριοι ξεναγοί πιέζονται από τουριστικά γραφεία να μην αναφέρονται στην τουρκική κατοχή. Περιήλθε μάλιστα στην αντίληψή μου ότι τέτοιες οδηγίες είχαν ξεναγοί και από κυβερνητικούς λειτουργούς υπεύθυνους για τη φιλοξενία των Ευρωπαίων αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012. Παράλληλα, όπως πληροφορήθηκα, δε γίνεται έλεγχος από την αστυνομία στα οδοφράγματα αν τα λεωφορεία οργανωμένων εκδρομών για τη βόρεια, κατεχόμενη Κύπρο συνοδεύονται από αδειούχους ξεναγούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται έλεγχοι για το θέμα των ξεναγών στις οργανωμένες εκδρομές στα κατεχόμενα και αν σημειώνονται παρανομίες. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται κατά πόσο ο ξεναγός αναφέρει στους ξένους επισκέπτες την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο (τουρκική κατοχή) ή αν αυτό αφήνεται στον πατριωτισμό του καθενός.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.595, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργου Δημοσθένους σε παλαιότερη ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.02.122, πληροφορήθηκα ότι, μετά από σχετική αλληλογραφία που είχε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφορικά με την άδεια λειτουργίας του Melios Pet Centre Ltd, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εκδώσει άδεια λειτουργίας με αριθμό EZ.ZK.CY003. Όπως έχω όμως πληροφορηθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η άδεια έχει εκδοθεί με τον όρο όπως απομακρυνθούν οι ύαινες που φιλοξενούνται στον εν λόγω χώρο. Παρ’ όλα αυτά, οι ύαινες δεν έχουν απομακρυνθεί, αλλά η άδεια η οποία εκδόθηκε με αυτό τον όρο συνεχίζει να υφίσταται. Παράλληλα, στη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον αναφέρονται οι αναδιατάξεις που θα γίνουν στο πάρκο, ενώ τονίζεται ότι οι μετατροπές και οι προσθήκες αυτές θα γίνουν με βάση τις συστάσεις των οργανισμών WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) και EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) και με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του κράτους, νοουμένου ότι θα εξασφαλισθεί πολεοδομική άδεια του θεματικού πάρκου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο ιδιοκτήτης του Melios Pet Centre Ltd έχει απομακρύνει τις ύαινες από τις εγκαταστάσεις του και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, σε περίπτωση που δεν το έχει πράξει. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει οι απαραίτητες αναδιατάξεις στο ζωολογικό κήπο, όπως αναφέρονταν και στη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.596, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (Ιούνιος 2010), στο οποίο καταγράφονται οι στόχοι για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο μέχρι το 2020, το 16% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να παράγεται από τις διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μετά τα γεγονότα του Ιουλίου 2011 καθολική απαίτηση της κοινωνίας, των πολιτικών δυνάμεων και της Βουλής των Αντιπροσώπων ήταν η αναθεώρηση προς τα πάνω αυτών των στόχων. Θεωρείται καταρχάς ότι 25%-30% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα εάν λάβει κανείς υπόψη τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο λόγω της οικονομικής κρίσης. Ένα παράλληλο και σχετικό θέμα είναι αυτό της στατιστικής μεταφοράς/μεταβίβασης, δηλαδή η αναζήτηση συνεργασίας με χώρες που διαφαίνεται ότι δε θα πετύχουν τους εθνικούς στόχους για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι οποίες είναι διατεθειμένες να αγοράσουν τη διαφορά από χώρες όπως η Κύπρος, που μπορούν, αν το επιδιώξουν, να υπερκαλύψουν το στόχο τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι σήμερα το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας; Έχουν καλυφθεί οι ενδιάμεσοι στόχοι;

2. Προτίθεται να δώσει οδηγίες για επαναστοχοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ώστε το 16% να μετατραπεί σε 25-30% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας;

3. Έγιναν ενέργειες για την αξιοποίηση της διαδικασίας της στατιστικής μεταφοράς/μεταβίβασης; Σχετική ήταν και η κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσα στις 4 Μαΐου 2012 (επισυνάπτεται), η οποία δεν έχει απαντηθεί ακόμη.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.601, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα μοναδικά ζωϊκά προϊόντα των οποίων η διακίνηση επιτρέπεται μέσω της Πράσινης Γραμμής είναι τα νωπά ψάρια θαλάσσιας αλιείας. Όπως πληροφορήθηκα, τα αλιεύματα που προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές συνοδεύονται από έγγραφο που εκδίδει το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, στο οποίο αναγράφονται στοιχεία του παραλήπτη, του πωλητή, οι ποσότητες και το είδος των αλιευμάτων, καθώς και ο αριθμός του αλιευτικού σκάφους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε επιτράπηκε η διακίνηση νωπών ψαριών θαλάσσιας αλιείας μέσω της Πράσινης Γραμμής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ποσότητες των ψαριών που διακινήθηκαν μέσω της Πράσινης Γραμμής από την ημέρα λήψης της απόφασης ανά έτος, αν οι ποσότητες αυτές είναι οι αναμενόμενες, δεδομένης της αλιευτικής δυνατότητας της βόρειας Κύπρου, πόση είναι η αντίστοιχη αλιευτική ποσότητα στις ελεύθερες περιοχές ανά έτος, καθώς επίσης αν τα είδη που απαντούν στη βόρεια Κύπρο είναι τα ίδια που απαντούν και στις θάλασσες της ελεύθερης Κύπρου. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται έλεγχοι για διακίνηση εκτός των νόμιμων σημείων των οδοφραγμάτων, ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, καθώς και αν υπήρξαν καταγγελίες για παράνομη διακίνηση.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.603, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πρόσφατα πληροφορηθεί ότι μοναδικά είδη της κυπριακής χλωρίδας τα οποία αποτελούν και τους επιστημονικούς λόγους για την κήρυξη της χερσονήσου του Ακάμα σε ευρωπαϊκό οικότοπο κινδυνεύουν λόγω της ανεξέλεγκτης βόσκησης χιλιάδων αιγοπροβάτων (16 418 αιγοπρόβατα). Έχω καταγγείλει το θέμα στον αρμόδιο Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον και ζήτησε περαιτέρω στοιχεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για προστασία των φυτών, των θάμνων και των δέντρων από την υπερβόσκηση στον Ακάμα και αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη μετακίνηση όλων των κτηνοτροφικών υποστατικών σε άλλη κατάλληλη περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.608, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το σύνδεσμο γονέων της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας για τη μη ολοκληρωμένη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας της Κύπρου. Αίτημα τόσο των ίδιων των μαθητών όσο και του συνδέσμου γονέων είναι όπως διδάσκεται ολόκληρη η ιστορία της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες τις οποίες προτίθεται να κάνει, προκειμένου να προωθηθεί το αίτημα των μαθητών και του συνδέσμου γονέων της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας για διδασκαλία ολόκληρης της ιστορίας της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.609, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη περιοδεία μου στα χωριά της ορεινής Πάφου πολλοί κοινοτάρχες μού εξέθεσαν το μεγάλο πρόβλημα με την ανεξέλεγκτη βόσκηση ζώων, που καταστρέφει φυτείες και άλλες περιουσίες. Η κατάσταση θυμίζει άλλες εποχές και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Οι προστριβές μεταξύ των κτηνοτρόφων και των γεωργών είναι καθημερινό φαινόμενο. Η κατάργηση του θεσμού του αγροφύλακα δεν επιτρέπει τον επαρκή έλεγχο και την τιμωρία όσων παρανομούν. Αναζητούνται λοιπόν εργαλεία εφαρμογής της νομοθεσίας. Μία σκέψη είναι όσοι κτηνοτρόφοι καταδικάζονται για παράνομη βόσκηση των ζώων τους να μη λαμβάνουν οποιαδήποτε στήριξη από τα κοινοτικά και δημόσια ταμεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι κτηνοτρόφοι που έχουν καταδικαστεί για παράνομη βόσκηση των ζώων τους συνεχίζουν να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και άλλα προγράμματα στήριξης και αν υπάρχει δυνατότητα για αλλαγή του σχετικού νομικού πλαισίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.610, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Παναγιά της επαρχίας Πάφου πληροφορήθηκα ότι το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Παναγιάς έχουν αποψιλωθεί από τους μαθητές τους, αφού εκεί φοιτούν μόνο μαθητές από τη κοινότητα και τη μικρή διπλανή κοινότητα της Ασπρόγιας. Άλλες κοντινές κοινότητες, όπως τα Καννάβια, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ένσταση, εξ όσων πληροφορήθηκα, δεν επιτρέπεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να στείλουν τα παιδιά τους ως μαθητές στην Παναγιά. Ο κοινοτάρχης Παναγιάς μού ανέφερε ότι και πολλές άλλες κοινότητες της περιοχής της κοιλάδας της Έζουσας (όπως π.χ. η Κρίτου Τέρα) θα μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους στην Παναγιά αλλά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν το επιτρέπει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εμποδίζει την ενίσχυση με μαθητές των εκπαιδευτηρίων της ιστορικής κοινότητας της Παναγιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.611, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Κύπρου ότι, σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2012, το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται νομοσχέδιο για ρύθμιση των ιπποδρομιακών στοιχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο που ρυθμίζει το ιπποδρομιακό στοίχημα, καθώς και για τους λόγους που καθυστερεί η κατάθεσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.612, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί νοσηλευτές αντί να βρίσκονται σε υπηρεσίες στα κρατικά νοσηλευτήρια έχουν αποσπασθεί στις διοικητικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Υγείας. Πρόσφατα μάλιστα δημιουργήθηκε επιτροπή σεμιναρίων στο υπουργείο από νοσηλευτές οι οποίοι προηγουμένως εργάζονταν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι οποίοι, αντί να προωθηθούν στα νοσοκομεία, παραμένουν στο υπουργείο. Από την άλλη, οι νοσηλευτές που εργάζονται τα νοσοκομεία διαμαρτύρονται για έλλειψη προσωπικού και φόρτο εργασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν νοσηλευτές, και πόσοι, οι οποίοι επιτελούν διοικητικά ή γραφειακά καθήκοντα στο υπουργείο, αν έχει όντως δημιουργηθεί επιτροπή σεμιναρίων από νοσηλευτές και ποιο είναι το έργο της και αν μπορούν κάποιοι από αυτούς τους νοσηλευτές να πυκνώσουν τις τάξεις των μαχόμενων συναδέλφων τους στην πρώτη γραμμή των κρατικών νοσοκομείων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.617, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να προωθήσει για το χειρισμό παραπόνων και την εξιχνίαση υποθέσεων που αφορούν κακομεταχείριση ζώων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.618, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Παγκύπριο Σωματείο Καταστηματαρχών Πώλησης Κατοικίδιων Ζώων εξέφρασε την επιθυμία όπως ξανασυζητήσει με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τους κανονισμούς για τα υποστατικά πώλησης ζώων συντροφιάς λίγο πριν να ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η εκ νέου σχετική διαβούλευση των πιο πάνω κανονισμών με το Παγκύπριο Σωματείο Καταστηματαρχών Πώλησης Κατοικίδιων Ζώων και πότε αναμένεται να αποστείλουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες το νέο κείμενο κανονισμών στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.619, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με το πρόβλημα της έντονης ηχορρύπανσης που επηρεάζει τους κατοίκους των σπιτιών τα οποία βρίσκονται ανατολικά του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Ανθούπολης (συγκεκριμένα από τον κυκλικό κόμβο Αρχάγγελου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ανθούπολης). Όπως ενημερώθηκα, οι κάτοικοι της περιοχής δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρα των σπιτιών τους, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν συνεχώς τα κλιματιστικά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Σύμφωνα με μελέτες ειδικών, ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Επιδρά δυσμενώς όχι μόνο στο σύστημα ακοής του ανθρώπου, αλλά και στην ψυχοσωματική του υγεία, δεδομένης της συμβολής του στη δημιουργία άγχους. Αυξάνει την πίεση, προκαλεί κούραση, πονοκεφάλους, ταχυπαλμίες, μειώνει τον ύπνο, αυξάνει το άγχος, επηρεάζει αρνητικά τις βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και παρεμποδίζει τη συγκέντρωση. Επιπλέον, συμβάλλει στην ενεργοποίηση των μηχανισμών του στρες και διεγείρει το νευρικό σύστημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής Αρχαγγέλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.620, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το σύνδεσμο γονέων της Αγγλικής Σχολής για την ένταξη της διδασκαλίας του μαθήματος Αγωγή του πολίτη. Σύμφωνα με το σύνδεσμο γονέων, το μάθημα έτσι όπως έχει εισαχθεί είναι προπαγανδιστικό, ενώ οι γονείς θεωρούν ότι το μάθημα πρέπει είτε να διαφοροποιηθεί είτε να σταματήσει να διδάσκεται. Παράλληλα, ο σύνδεσμος γονέων της Αγγλικής Σχολής θίγει και θέμα αύξησης των εξόδων της Αγγλικής Σχολής λόγω της πρόσληψης επιπλέον καθηγητών για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το βιβλίο που διδάσκεται στην Αγγλική Σχολή είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.623, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Αγγλικής Σχολής Νόμο, η Αγγλική Σχολή διευθύνεται και ελέγχεται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τον εκάστοτε αντιπρόσωπο του Βρετανικού Συμβουλίου στην Κύπρου και δέκα άλλα μέλη, που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, στο νόμο δίνεται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να τερματίσει το διορισμό του προέδρου ή οποιουδήποτε διοριζόμενου μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Έχω πληροφορηθεί ότι η Αγγλική Σχολή παρουσιάζει έλλειμμα ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ λόγω λανθασμένης διαχείρισης των οικονομικών της από το διοικητικό συμβούλιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο Σύνδεσμος Γονέων της Αγγλικής Σχολής θέτει θέμα ελλιπούς ελέγχου από το διοικητικό συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής, ενώ εγείρει και το θέμα ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της σχολής από τη Γενική Ελέγκτρια του κράτους, αφού λαμβάνει κρατική χορηγία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ζητήσει από τη Γενική Ελέγκτρια όπως διεξάγει έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Αγγλικής Σχολής, προκειμένου να διαπιστώσει από πού προήλθε το έλλειμμα του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να αντικαταστήσει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.624, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2013 τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), που στόχο έχουν να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η έντυπη τιμολόγηση, επιτρέποντας στις εταιρείες να επιλέξουν τη λύση τιμολόγησης ΦΠΑ που λειτουργεί καλύτερα για αυτές. Το μέτρο αυτό έχει τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν οι επιχειρήσεις πολλά εκατομμύρια το χρόνο λόγω μείωσης του κόστους διαχείρισης. Τα ηλεκτρονικά και έντυπα τιμολόγια, στο πλαίσιο της Οδηγίας, τοποθετούνται επί ίσοις όροις, με κοινούς κανόνες, προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Τα κράτη μέλη δε θα μπορούν πλέον να ορίζουν προϋποθέσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικές υπογραφές, και τα τιμολόγια θα έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις των κρατών μελών με κύκλο εργασιών κάτω από €2 εκατομ. το χρόνο δε θα πληρώνουν το ΦΠΑ μέχρι την εξόφληση του τιμολογίου, αποφεύγοντας έτσι προβλήματα ταμειακής ροής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εφαρμόσει την πιο πάνω ευρωπαϊκή Oδηγία και, εάν όχι, πότε αναμένεται να το πράξει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.625, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Οι νόμιμοι ξεναγοί χρεώνουν 18% φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Το υψηλό ΦΠΑ οδηγεί διάφορους παράνομους (Κυπρίους και ξένους) να προσφέρουν υπηρεσίες ξεναγού χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη τη διαπίστωση ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθούν οι παρανομίες στον τομέα των υπηρεσιών ξενάγησης, αίτημα του Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου είναι να μειωθεί το ΦΠΑ σε 8%, όπως ισχύει και για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα τουριστικά λεωφορεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εντοπιστεί παράνομοι ξεναγοί που δεν εκδίδουν τιμολόγια για τις υπηρεσίες τους και αν προτίθεται να υιοθετήσει και να προωθήσει την εισήγηση του Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.627, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών για υπερβόσκηση σε περιοχή του χωριού Κλήρου που βρίσκεται πλησίον του δρόμου προς το χωριό Φικάρδου. Όπως πληροφορήθηκα, η χλωρίδα, που συνιστά ένα οικοσύστημα με πλούσια βιοποικιλότητα στη συγκεκριμένη περιοχή, έχει υποστεί μεγάλη υποβάθμιση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να σταματήσει η υπερβόσκηση στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει εναντίoν των παρανομούντων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.628, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Στεγών Ευγηρίας ότι οι ιδιωτικές στέγες ευγηρίας υπόκεινται σε 18% φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ενώ οι ίδιες προσφερόμενες υπηρεσίες από τις κοινοτικές και κρατικές στέγες δεν υπόκεινται καθόλου σε χρέωση ΦΠΑ. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλοί ένοικοι να φεύγουν από τις ιδιωτικές στέγες ευγηρίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις ιδιωτικές στέγες. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσά της κρατικής χορηγίας που λαμβάνουν κρατικές και κοινοτικές στέγες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.633, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2011, προς το γενικό διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με θέμα το μητρώο κτιρίων δημόσιας υπηρεσίας (στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα κτίρια) πληροφορήθηκα ότι η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) της αστυνομίας ενοικιάζει γραφεία σε κτίριο στην περιοχή της Αγλαντζιάς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αξιοποιούνται πλήρως τα γραφεία που ενοικιάζονται από την ΥΚΑΝ στην Αγλαντζιά και αν πρόκειται να ανανεωθεί το συμβόλαιο ενοικίασης, δεδομένου ότι η παρουσία των γραφείων στην περιοχή προκαλεί σειρά προβλημάτων στους περιοίκους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.634, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το πράσινο φως, για να απαγορεύσει για δύο χρόνια, από την 1η Ιουλίου 2013, τη χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τριών φυτοφαρμάκων τα οποία είναι θανατηφόρα για τις μέλισσες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επίσης την αναστολή της χρήσης τους επί δύο χρόνια σε τέσσερις καλλιέργειες, αυτές του αραβοσίτου, της ελαιοκράμβης, του ηλιοτρόπιου και του βαμβακιού. Η απαγόρευση θα αφορά ορισμένες καλλιέργειες και ορισμένες περιόδους του χρόνου στη διάρκεια των οποίων δραστηριοποιούνται οι μέλισσες.

          Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ώστε να εφαρμοστεί το προσωρινό εμπάργκο για απαγόρευση της χρήσης των συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.635, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Έχω πληροφορηθεί για τις απαράδεκτες συνθήκες σφαγής ζωών σε νόμιμο σφαγείο στους Αγίους Τριμιθιάς. Οι πρακτικές τις οποίες εφαρμόζει το εν λόγω σφαγείο έχουν εκθέσει τη χώρα μας παγκόσμια. Οι συνθήκες σφαγής των ζώων επηρεάζουν και την ποιότητα της τροφής. Η σκληρότητα της θανάτωσης των ζώων δεν μπορεί να συνοδεύεται από βασανιστήρια.

          Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με διερεύνηση του πιο πάνω περιστατικού. Παρακαλώ επίσης όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, για να ενταθούν οι έλεγχοι που διενεργούνται στα σφαγεία και να εφαρμοστεί αυστηρότερο σύστημα ποινών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.636, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ήταν απαίτηση των διεθνών δανειστών μας να διαγραφούν οι οφειλές του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε μία τέτοια περίπτωση θα κινδυνεύσουν οι συντάξεις χιλιάδων εργαζομένων. Υπάρχουν πληροφορίες για ένα πολύ μεγάλο ποσό οφειλών του κράτους προς το ταμείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η εξέλιξη σε αυτό το θέμα, αν έχει γίνει η διαγραφή των χρεών του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, εάν όχι, ποιο είναι σήμερα το ύψος αυτού του χρέους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.637, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν κατά το σχεδιασμό των ωραρίων των εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη (ή η σπατάλη) που ενδεχομένως θα προκύψει για το κράτος για τα καύσιμα. Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένες τοποθετήσεις είναι τόσο περίεργες, που οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να ταξιδεύουν πολλά χιλιόμετρα κάθε βδομάδα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος αυτού σε εποχές οικονομικής κρίσης και λιτότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.638, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των αρμόδιων τμημάτων, ώστε να σταματήσει η ρύπανση του Αλυκού ποταμού στην περιοχή Ιδαλίου λόγω της ελαττωματικής λειτουργίας του τοπικού κεντρικού συστήματος διαχείρισης των οικιακών λυμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.639, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το 2011 συμφωνήθηκε μεταξύ της εταιρείας “Wadnic Trading Ltd” και του διαχειριστή του Ταμείου Συντάξεων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου η αγορά γης για ανέγερση γραφείων στην περιοχή Δρομολαξιάς έναντι του ποσού των €22.540.000. Η εταιρεία “Wadnic Trading Ltd” υπέβαλε αίτηση το Μάρτιο του 2011 για χορήγηση κατά παρέκκλιση πολεοδομικής άδειας και η αίτηση αυτή εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2011 από το Υπουργικό Συμβούλιο της απελθούσας κυβέρνησης. Όπως πληροφορήθηκα, πριν από την έκδοση της πιο πάνω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η εταιρεία “New Dimensions Property Developments Ltd”, η οποία είχε ενδιαφερθεί για την ίδια ανάπτυξη, με καλύτερους μάλιστα όρους, υπέβαλε ένσταση. Η ένσταση αυτή δεν τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Ερωτήματα επίσης δημιουργούνται και από το γεγονός ότι τόσο η πολεοδομική όσο και η οικοδομική άδεια που εκδόθηκαν για την εκτέλεση του έργου από την εταιρεία “Wadnic Trading Ltd” ήταν για ανάπτυξη μέσα σε τεμάχιο εμβαδού 8 951 τετραγωνικών μέτρων, ενώ η άδεια που της χορηγήθηκε ήταν για τεμάχιο εμβαδού 6 640 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία “New Dimensions Property Developments Ltd” προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας ακύρωση της απόφασης για παρέκκλιση στην εταιρεία “Wadnic Trading Ltd”. Στα πλαίσια της εξέτασης της προσφυγής η Νομική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν παράνομη, καθότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν ήταν νόμιμα συντεθειμένο, όταν λάμβανε την επίδικη απόφαση. Όπως πληροφορήθηκα, το απελθόν Υπουργικό Συμβούλιο, δύο μέρες πριν από το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, αποφάσισε εσπευσμένα να ανακαλέσει την άδεια που παράνομα χορήγησε στην εταιρεία “Wadnic Trading Ltd” και να της εγκρίνει νέα άδεια. Η εταιρεία “New Dimensions Property Developments Ltd” προσέφυγε για ακόμη μία φορά στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους για ένα τόσο σοβαρό θέμα πάρθηκαν αποφάσεις τόσο βεβιασμένα από την απελθούσα κυβέρνηση. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ανακαλέσει την άδεια που δόθηκε από το απελθόν Υπουργικό Συμβούλιο στην εταιρεία “Wadnic Trading Ltd”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.651, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.010.02.101 πληροφορήθηκα ότι η αρμόδια Αρχή (Έπαρχος Πάφου), προχώρησε στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον της Εταιρείας Μάραθος Φαρμ Λτδ και των Διευθυντών της, για κατοχή και χρήση συστήματος επεξεργασίας χοιρολυμάτων, χωρίς την εξασφάλιση του απαιτούμενου πιστοποιητικού έγκρισης. Σχετική είναι η Ποινική Υπόθεση με αρ. 7636/12 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, η οποία ήταν ορισμένη για επίδοση στις 24.10.2012. Παρόλα αυτά, οι κατηγορούμενοι, δεν παρουσιάσθηκαν στο Δικαστήριο, κατά την εν λόγω ημερομηνία και για το λόγο αυτό εκδόθηκε εναντίον τους, Ένταλμα Σύλληψης, το οποίο ορίστηκε για έλεγχο στις 03.12.2012. Κατά την ημερομηνία αυτή, οι κατηγορούμενοι παρουσιάσθηκαν στο Δικαστήριο και η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 14.05.2013.”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκδικαστεί η υπόθεση και ποια είναι η απόφαση του δικαστηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.653, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μεγάλος αριθμός χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων βρίσκεται συγκεντρωμένος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας CBP στον Άγιο Σύλα Λεμεσού. Πρόκειται για εταιρεία που τερμάτισε αιφνιδίως τις εργασίες της και δημιουργήθηκε έτσι το γνωστό μεγάλο πρόβλημα με τη διαχείριση των ελαστικών στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει περιέλθει εις γνώσιν των αρμόδιων υπηρεσιών η κατάσταση αυτή κι αν πρόκειται να παρθούν μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.662, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει απονεμηθεί Γαλάζια Σημαία στην παραλία Επισκοπής-Κουρίου. Η Γαλάζια Σημαία απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές. Για να κερδίσει μια ακτή τη Γαλάζια Σημαία, πρέπει να πληρεί αυστηρά κριτήρια, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την πολύ καλή ποιότητα των νερών κολύμβησης και την επαρκή ύπαρξη κάδων απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα. Παράλληλα, πρέπει να προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες και την υποδομή που απαιτούν τα κριτήρια του προγράμματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δικαιολογούν την τιμητική διάκριση για την παραλία Επισκοπής-Κουρίου, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη παραλία δε διαθέτει τις απαραίτητες διευκολύνσεις στους λουομένους, υπάρχει το θέμα με τα δήθεν περιττώματα των χελωνών και εξακολουθούν να υπάρχουν σωροί από χαλίκια που ακόμη δεν έχουν καθαριστεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.663, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πληροφορίες μου, ο πρόεδρος του συλλόγου Βετεράνοι Κύπρου 1974 αποκάλυψε στην ελληνική εκπομπή Αθέατος Κόσμος ότι οι Τούρκοι μετά την εισβολή του 1974 έκαναν πειράματα βιολογικού και χημικού χαρακτήρα με πειραματόζωα τους Ελλαδίτες και Κυπρίους αιχμαλώτους του πολέμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν την πιο πάνω καταγγελία. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό όπως σε αντίθετη περίπτωση διερευνήσει την πιο πάνω καταγγελία και ενημερώσει για τα αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής τη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.664, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του ποσού της κρατικής χορηγίας που λαμβάνει τα τελευταία πέντε χρόνια το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, αν ελέγχεται η οικονομική διαχείριση του ποσού αυτού, για τον αριθμό των υπαλλήλων που εργοδοτούνται στο κέντρο και τη μισθοδοσία αυτών, καθώς και ποιο είναι το ύψος των λειτουργικών εξόδων του τα τελευταία πέντε χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.671, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έχουν αποδεχθεί τη μείωση των απολαβών τους που προκύπτουν από ερευνητικά προγράμματα του πανεπιστημίου και έχουν επιτύχει να θεωρούνται συντάξιμα τα επιδόματά τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επιτρέπεται στους καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου να παραβιάζουν τη γενική πολιτική του κράτους για κλιμακωτό περιορισμό των απολαβών των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και τη γενική αρχή ότι τα επιδόματα δεν μπορεί να είναι συντάξιμα.»

Απάντηση


 

 Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.672, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατασκευή του χώρου όπου αποθηκεύτηκε και φυλάγεται το ενταφιασμένο Askarel των μετασχηματιστών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στη Λεμεσό. Με την ευκαιρία να κατατεθεί ένα πλήρες ιστορικό της υπόθεσης και των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.673, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 «Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.285 αναφορικά με ενδεχόμενη ρύθμιση που να επιτρέπει αναστολή της μετάθεσης εκπαιδευτικού μητέρας τριδύμων στη μέση ή δημοτική εκπαίδευση πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επρόκειτο να εισηγηθεί στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να εξετάζει με ευαισθησία τα αιτήματα των μητέρων τριδύμων για μη μετάθεση μετά τη λήξη των δώδεκα μηνών για φροντίδα βρέφους, περίοδος που παραχωρείται σε όλες τις μητέρες εκπαιδευτικούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε και εισηγήθηκε με επιστολή προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας την εξέταση με ευαισθησία των αιτημάτων των εκπαιδευτικών μητέρων τριδύμων για μετάθεση και ποια ήταν η απάντηση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.674, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Γαλλία, μετά από μία πρόσφατη θανατηφόρα επίθεση από φασιστικά στοιχεία, θα προχωρήσει σε νομοθετική απαγόρευση της δράσης οργανώσεων που προωθούν το ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον άκρατο εθνικισμό και τη βία και ταυτόχρονα αμφισβητούν τους δημοκρατικούς θεσμούς και προωθούν την κατάλυση της δημοκρατίας, αφού προωθούν τα πρότυπα καθεστώτων που έχουν αιματοκυλίσει την ανθρωπότητα, όπως ο φασισμός και ο ναζισμός.  Αυτές είναι οι απόψεις των Γάλλων κυβερνητικών αρμόδιων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προβληματίζει την Κυπριακή Δημοκρατία η ανάπτυξη νεοφασιστικών κινήσεων στην Κύπρο και αν παρακολουθεί τις ενέργειες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.675, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες γης στη Μοσφιλωτή Λάρνακας διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που δημιουργούνται στην ανάπτυξη των οικισμών από τη διέλευση γραμμών ηλεκτρισμού υψηλής τάσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σχεδιάζεται σύντομα μετακίνηση των καλωδίων και των πυλώνων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου από την περιοχή Μοσφιλωτής Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.676, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2013, πληροφορηθήκαμε από το Γενικό Χημείο του Κράτους ότι βρέθηκε σε συμπληρώματα διατροφής αμερικανικής προέλευσης μεγάλο ποσοστό γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Τα συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής διατίθενται συνήθως σε ορισμένα ιδιωτικά γυμναστήρια. Παράλληλα, πληροφορηθήκαμε ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους διενεργεί αναλύσεις σε προϊόντα, για να διαπιστώσει κατά πόσο περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αναλύσεις που γίνονται σε τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά. Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε για τον αριθμό και τα είδη των δειγμάτων που εξετάστηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια και ποια είναι τα ευρήματα. Παρακαλώ επίσης όπως μας πληροφορήσετε αν γίνονται αναλύσεις και σε γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τα κατεχόμενα και ποια είναι τα αποτελέσματα. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που υπάρχει και επιτρέπει την κυκλοφορία στην κυπριακή αγορά συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.677, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Καθώς πλησιάζει η δεύτερη επέτειος της 11ης Ιουλίου, της τραγικής μέρας της φονικής έκρηξης στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” στο Μαρί, παραμένουν ανοικτές οι πληγές που προκάλεσε η τραγωδία. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη, κάποιοι σοβαρά και ένας τουλάχιστον πάρα πολύ σοβαρά.

Με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων αυτών παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων αυτών και αν η κυβέρνηση εξακολουθεί να στηρίζει επαρκώς τα θύματα της τραγωδίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.678, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της νέας κυβέρνησης για προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μελετά την άρση της παράλογης -κατά την άποψή μου- απαγόρευσης της τοποθέτησης μικρών ανεμογεννητριών εντός των ορίων ανάπτυξης οικιστικών περιοχών. Επιτέλους φαίνεται ότι κάποιοι αρμόδιοι έχουν κατανοήσει ότι οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες δεν παράγουν θόρυβο ούτε είναι άσχημες και κακόγουστες όπως ισχυρίζονταν πριν λίγα χρόνια, προκειμένου να δικαιολογήσουν την πεισματική άρνησή τους για άρση της σχετικής πρόνοιας της εντολής του Υπουργού Εσωτερικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι θα καταργηθεί από την υπουργική εντολή η πρόνοια που απαγορεύει την εγκατάσταση μικρής ανεμογεννήτριας εντός ορίων ανάπτυξης οικιστικής περιοχής, πότε προγραμματίζεται να γίνει αυτό και υπό ποιους όρους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.679, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πληροφορίες της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη και Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), μέχρι σήμερα καμία πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου δε δίνεται σε πρόσωπα που τελούν υπό κράτηση για σκοπούς απέλασης ή φυλακισμένους, αφού δεν υπάρχουν αιτήσεις ασύλου στα κρατητήρια ή τις φυλακές, ενώ υπάρχει άρνηση για μεταφορά των αιτητών ασύλου στην Υπηρεσία Ασύλου, για να υποβάλουν αίτηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι καταγγελίες της ΚΙΣΑ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.682, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τις έντονες αντιδράσεις του δήμου Μέσα Γειτονιάς αναφορικά με την ενδεχόμενη κατασκευή εργοστασίου διαχείρισης υλικών κατεδαφίσεων σε περιοχή που εφάπτεται με την οικιστική ζώνη. Σύμφωνα με το δήμο Μέσα Γειτονιάς, η περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη με δεκάδες βιοτεχνίες και η κατασκευή τέτοιου εργοστασίου, που προτείνεται να χωροθετηθεί δίπλα από οικιστική περιοχή του δήμου, θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αφού θα προκαλέσει οχληρία, δυσοσμία και προβλήματα σε σχέση με την οδική ασφάλεια της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα ληφθούν υπόψη οι έντονες αντιδράσεις του δήμου Μέσα Γειτονιάς κατά την εξέταση της αίτησης για κατασκευή εργοστασίου διαχείρισης υλικών κατεδαφίσεων, καθώς και αν εξετάζεται η εξεύρεση άλλου, καταλληλότερου χώρου για την κατασκευή του εν λόγω εργοστασίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.683, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ένα από τα κίνητρα που δίνονται σε ιδιοκτήτες που αναπαλαιώνουν διατηρητέα οικοδομή είναι ο “χαρισμένος συντελεστής”, ο οποίος μπορεί να πωληθεί στην ελεύθερη αγορά σε ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που καθορίζονται ως δέκτες. Οικοδομές που έχουν σχεδόν ή πλήρως ολοκληρώσει τις οικοδομικές τους εργασίες δε δικαιούνται το κίνητρο αυτό που, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του νόμου, δίνεται εφόσον η οικοδομή χρειάζεται συντήρηση. Το κίνητρο αυτό είναι βασικά δώρον άδωρον, γιατί ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι να ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης/αιτητής από την αρμόδια αρχή για το ποσό που δικαιούται να διαθέσει ως χαρισμένο συντελεστή είναι αδικαιολόγητα μεγάλος. Σε ορισμένες περιπτώσεις η λήψη της έγκρισης πλησιάζει στην ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και απώλειας του δικαιώματος αυτού. Επιπλέον, οι πιθανοί αγοραστές του συντελεστή αυτού έχουν περιοριστεί λόγω της πολεοδομικής αμνηστίας και της ύφεσης στην κτηματαγορά και φαίνεται ότι τα νέα μέτρα για την ούτω καλούμενη “επανεκκίνηση της οικονομίας” θα περιορίσουν ακόμα περισσότερο τους πιθανούς αγοραστές του συντελεστή αυτού. Τονίζεται ότι η μεταφορά του χαρισμένου συντελεστή δεν επιβαρύνει με οποιοδήποτε κόστος τη Δημοκρατία. Αντιθέτως, υπάρχει εισόδημα λόγω του τέλους 10% που κρατείται ως εισφορά στο Ειδικό Ταμείο Διατήρησης δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 15.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να επεκταθεί χρονικά η διάρκεια του δικαιώματος σε χαρισμένο συντελεστή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.684, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε επιστολή που έστειλε στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού η διευθύντρια του πολωνικού τμήματος EUNIC στις Βρυξέλλες αναφέρεται ότι το συμβούλιο του οργανισμού θεωρεί ότι το πρόγραμμα “Transpoesie” δεν αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για την παρουσίαση του ποιήματος “Νιόβη: Τουρκική εισβολή στην Κύπρο ’74” του ποιητή Γιώργου Μοράρη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση και το υπουργείο, για να υπερασπιστούν το δικαίωμα του ποιητή Γιώργου Μοράρη στην ελεύθερη έκφραση και το ανθρωπιστικό νόημα της ποίησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.685, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών για επεμβάσεις στην παραλία της Πύλας (παρά το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο “Beau Rivage”) που έχουν καταστρέψει το φυσικό τοπίο της παραλίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι εργασίες που έγιναν στην περιοχή και ποια ήταν η ανάμειξη του αρμόδιου Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.686, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν πεθάνει αιγοπρόβατα σε κτηνοτροφικές φάρμες από υποσιτισμό, λόγω του γεγονότος ότι οι κτηνοτρόφοι, σύμφωνα και με δημοσιεύματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αδυνατούν λόγω οικονομικών δυσκολιών να αγοράσουν ζωοτροφές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η αρμόδια αρχή προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν επιλέχθηκαν άλλες εναλλακτικές λύσεις για το πρόβλημα που προέκυψε, όπως η ευθανασία των ζώων ή η δωρεάν παραχώρησή τους σε ενδιαφερομένους ή πώλησή τους σε χαμηλές τιμές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.707, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού πρόκειται να συγκροτήσει ομάδα τεχνοκρατών η οποία θα παρακολουθεί καθημερινά τις εργασίες της Noble στην επιβεβαιωτική γεώτρηση που ξεκίνησε πρόσφατα. Στην ομάδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, θα συμμετέχουν τεχνοκράτες από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Πολιτικής Άμυνας και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μέλη της ομάδας αυτής θα βρίσκονται επί της πλατφόρμας και θα παρακολουθούν από κοντά και διά ζώσης τις εργασίες της Noble, αποκτώντας γνώσεις και εμπειρίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.708, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από καταγγελίες πολιτών ότι σε καταστήματα με κυνηγετικά είδη πωλούνται κουνέλια, τα οποία χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εντοπιστεί τέτοια περιστατικά και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον των ιδιοκτητών των καταστημάτων με κυνηγετικά είδη που πωλούν κουνέλια ως στόχους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.709, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 «Έχω πληροφορηθεί από καταγγελίες πολιτών για το πιθανό οριστικό κλείσιμο του νηπιαγωγείου στην κοινότητα Σίμου της επαρχίας Πάφου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω καταγγελίες, ποιοι είναι οι λόγοι που θα οδηγήσουν στο κλείσιμο του νηπιαγωγείου, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο αναίρεσης της συγκεκριμένης απόφασης, δεδομένης της διαμαρτυρίας των κατοίκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.710, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή του κοινοτάρχη Τραχυπέδουλας για τη μεγάλη καταστροφή καλλιεργειών των κατοίκων της κοινότητας εξαιτίας της ανεξέλεγκτης βόσκησης αιγοπροβάτων από κτηνοτροφικές μονάδες γειτονικών περιοχών. Το πρόβλημα αυτό, όπως πληροφορήθηκα, παρατηρείται όχι μόνο στην κοινότητα Τραχυπέδουλας, αλλά και σε όλη την κοιλάδα του ποταμού Διαρίζου και ευρύτερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να παρεμποδίσει την περαιτέρω υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων της κοιλάδας του ποταμού Διαρίζου από την υπερβόσκηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.711, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 «Έχω πληροφορηθεί ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προτίθενται να προχωρήσουν στη μετατροπή της αίθουσας δημιουργικότητας του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Καϊμακλίου, η οποία στοίχισε πάνω από €12.000, σε τάξη νηπιαγωγείου και έτσι το περιεχόμενο της αίθουσας θα καταστραφεί.  Η συγκεκριμένη αίθουσα ανακαινίστηκε από το σύνδεσμο γονέων πριν από τρία περίπου χρόνια, για να ικανοποιήσει το στόχο της δημιουργικότητας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διάθεσε το ποσό των €2.500 ως χορηγία για ενίσχυση των καλών πρακτικών για αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας και ανάλογο ποσό διάθεσε και η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παρέμβει αμέσως, προκειμένου να προστατευθεί η αίθουσα δημιουργικότητας στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου, δεδομένου ότι με τη συγκεκριμένη ενέργεια διαφωνούν τόσο ο σύνδεσμος γονέων όσο και οι δύο διευθυντές του δημοτικού σχολείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.712, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω καταγγελίες ότι σε εκτάσεις όπου καλλιεργούνται σιτηρά μετά το θέρος παραμένουν μεγάλες ποσότητες ποκαλάμης, οι οποίες αποτελούν πρώτης τάξεως καύσιμη ύλη για ανάπτυξη αγροτικών πυρκαγιών. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τα χωράφια με ποκαλάμες είναι συχνά χώροι έναρξης αγροτικών πυρκαγιών, γιατί το υλικό είναι πολύ εύφλεκτο. Αντίθετα, τα οργωμένα χωράφια λειτουργούν ως αντιπυρικές ζώνες και βοηθούν πολύ την πυρόσβεση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Περιμένω από τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόγραμμα δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών στην ύπαιθρο (τουλάχιστον στις λεγόμενες “περιοχές υψηλού κινδύνου”) ή αν υπάρχει πρόθεση για επιδότηση των γεωργών για όργωμα των χωραφιών ή περιμετρική δημιουργία αντιπυρικής ζώνης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.713, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η κυπριακή πτηνοτροφία έχει υποστεί βαρύ πλήγμα από την επιδημία ψευδοπανώλης που έπληξε πρόσφατα τις πτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή του Μάμμαρη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν πάρθηκαν τα κατάλληλα και επιτυχή μέτρα για την πρόληψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρχαν πληροφορίες για εμφάνιση της ψευδοπανώλης στις γειτονικές πτηνοτροφικές μονάδες στα κατεχόμενα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.714, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη πρόσφατα στη Γαλλία με ιδιωτικό τζετ Ρώσου γερουσιαστή φίλου του, για να συναντήσει το Γάλλο ομόλογό του κ. Φρανσουά Ολάντ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει χρησιμοποιήσει ιδιωτικό αεροσκάφος Ρώσου πολιτικού παράγοντα, αν αυτή η απόφαση θα έχει πολιτικές επιπλοκές στη σχέση της χώρας με τη Ρωσία, αν θεωρεί ότι αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος να ταξιδεύει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αν υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός, για να μην επαναληφθεί η ίδια έκτακτη διευθέτηση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.715, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι γύρω στα μέσα Ιουνίου 2013 υπήρχε στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα στη Λεμεσό έντονη οσμή υγραερίου. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Αγίου Τύχωνα, το περιστατικό προέκυψε ξανά στις αρχές Ιουλίου 2013 αλλά δεν εντοπίστηκε από πού προερχόταν. Υπήρχαν εικασίες ότι προερχόταν από ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στην περιοχή. Τελικά ζητήθηκε από το πλοίο να απομακρυνθεί και η οχληρία τερματίστηκε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αποφεύγονται ο πανικός και η πρόκληση ανησυχίας στο κοινό, όταν ναυλοχούν στον κόλπο Λεμεσού πλοία δεξαμενής υγραερίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.716, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε συγκριτική αξιολόγηση των πτητικών μέσων πυρόσβεσης, προκειμένου να ληφθούν οι ορθές αποφάσεις. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος πυρόσβεσης, π.χ. τα ελικόπτερα ή τα μικρά αεροπλάνα, ποιοι τύποι ελικοπτέρων κτλ.; Παράλληλα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης των πτητικών μέσων με μικρά αεροπλάνα με τη μέθοδο της ενοικιαγοράς. Ποιος έχει την ευθύνη της πτητικής πυρόσβεσης όπου εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες και φορείς, π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Εθνική Φρουρά, Τμήμα Δασών, βρετανικές βάσεις; Τέλος, να ενημερώσει επίσης το σώμα αν υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ελικοδρομίων και μικρών διαύλων, για να εξυπηρετούνται για ανεφοδιασμό τα ελικόπτερα και αεροπλάνα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.717, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με καταγγελίες καταναλωτών στην Ελλάδα, οι εταιρείες που παράγουν παγωμένα γλυκίσματα τα αναφέρουν στις ιστοσελίδες τους, για λόγους μάρκετινγκ, ως παγωτά και όχι ως παγωμένα γλυκίσματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις. Στα παγωμένα γλυκίσματα υπάρχει ελευθερία προσθήκης φυτικών λιπαρών, όπως ηλιέλαιο, καρυδέλαιο, φοινικέλαιο, αραβοσιτέλαιο κτλ. Αντίθετα, το παγωτό γίνεται από γάλα φρέσκο ή σκόνη και όλα τα λιπαρά που περιέχονται σε αυτό πρέπει να προέρχονται από το γάλα. Άλλο είδος παγωτού είναι το “σορμπέ”, το οποίο πάλι δεν περιέχει λιπαρά. Το παγωμένο γλύκισμα είναι ποιοτικά υποδεέστερο προϊόν σε σχέση με το παγωτό λόγω της αφαίρεσης του ζωικού λίπους (αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη) και της προσθήκης φυτικών λιπαρών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν σημειωθεί και στην Κύπρο τέτοια φαινόμενα παραπληροφόρησης του καταναλωτικού κοινού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.718, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πορίσματα της μελέτης για το πρωτοφανές ατύχημα από την πτώση γερανού στην παραλιακή λεωφόρο της Λάρνακας που προκάλεσε το θάνατο ενός ανυποψίαστου ανθρώπου. Ποια ήταν η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής και ποιος έχει πληρώσει για την ανθρώπινη απώλεια και τις ζημιές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.719, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι προ τριετίας δύο μεγάλες εμπορικές αναπτύξεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου έχουν χωροθετηθεί σε αποστάσεις 96 έως και 250 μέτρων από υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγραερίου κατά μήκος της κύριας οδικής αρτηρίας που συνδέει την πόλη της Λάρνακας με τη Δεκέλεια. Ο διαχειριστής κάθε εγκατάστασης αποθήκευσης και διανομής υγραερίου στη συγκεκριμένη περιοχή (σύμφωνα με τους κανονισμούς ΚΔΠ 507/2001 και ΚΔΠ 49/2006) έχει υποβάλει Έκθεση Ασφαλείας, στη βάση της οποίας η Πολιτική Άμυνα έχει εκδώσει το 2007 τα Εξωτερικά Σχέδια Επείγουσας Ανάγκης (γνωστά και ως “Σχέδια SEVESO”).

Ενόψει των προαναφερθέντων αναπτύξεων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί επιπρόσθετα προστατευτικά/προληπτικά μέτρα και σχέδια για τη διαχείριση επικίνδυνων συμβάντων, αν έχουν κληθεί οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων υγραερίου να υποβάλουν επικαιροποιημένες Εκθέσεις Ασφαλείας, κατά πόσο η Πολιτική Άμυνα έχει ανάλογα αναθεωρήσει τα Εξωτερικά Σχέδια Επείγουσας Ανάγκης των εγκαταστάσεων υγραερίου στη Λάρνακα και κατά πόσο οι διαχειριστές των εμπορικών αναπτύξεων έχουν δεόντως ενημερωθεί για τους κινδύνους και έχουν αναπτύξει τα δικά τους σχέδια επείγουσας ανάγκης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.720, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το πρόγραμμα δημιουργίας καταφυγίων της Πολιτικής Άμυνας ξεκίνησε να υλοποιείται από το Νοέμβριο του 1999. Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός εκτάκτως προσληφθέντων πολιτικών μηχανικών, με όρους εντολής να εργαστούν για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, προσφέρουν υπηρεσίες στην Πολιτική Άμυνα με άλλα καθήκοντα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος ήταν ο ποσοτικός στόχος και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος δημιουργίας καταφυγίων της Πολιτικής Άμυνας, ποιος είναι ο βαθμός ολοκλήρωσης του προγράμματος, αν το πρόγραμμα συνεχίζεται και τι σκοπεύει να πράξει σχετικά με τους από δεκαετίας εκτάκτως προσληφθέντες πολιτικούς μηχανικούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.721, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Γενική Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας Λευκωσίας, το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων και ο Σταθμός Εθελοντών Πολιτικής Άμυνας έχουν μεταφερθεί σε πολυώροφο κτίριο της λεωφόρου Αθαλάσσας, αρ. 60, στη Λευκωσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Ποιοι ήταν οι λόγοι που αποφασίστηκε να γίνει η μετακόμιση των προαναφερθέντων γραφείων στο κτίριο της λεωφόρου Αθαλάσσας αρ. 60;

2. Ποιο ήταν το μέσο κόστος ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο όλων των υποστατικών που χρησιμοποιούσε η Πολιτική Άμυνα πριν από τη μετακόμιση (γραφεία Γενικής Διοίκησης, γραφεία Περιφερειακής Διεύθυνσης, Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων και Σταθμός Εθελοντών) και ποιο το κόστος ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο στο νέο κτίριο;

3. Ποιο είναι το ύψος των συνολικών εξόδων μετακόμισης των γραφείων της Πολιτικής Άμυνας στο εν λόγω κτίριο;

                   4. Από ποιο κονδύλι έχει αντληθεί το ποσό που ξοδεύτηκε για τη μετακόμιση;

                  5. Το νέο Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων προσφέρει την ίδια προστασία στο προσωπικό του σε περίπτωση εχθροπραξιών όπως και το προηγούμενο,                     που      βρισκόταν σε υπόγειο χώρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.722, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το σκοπευτήριο στην Αγία Βαρβάρα στην Πάφο λειτουργεί από το 1982 παράνομα, παρ’ όλες τις διαμαρτυρίες του κοινοτικού συμβουλίου της Αγίας Βαρβάρας. Το 2008 χορηγήθηκε πολεοδομική άδεια στο εν λόγω σκοπευτήριο και έκτοτε λειτουργεί χωρίς να έχουν υλοποιηθεί όλοι οι όροι της άδειας και χωρίς πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Με βάση σχετικό όρο της πολεοδομικής άδειας, το σκοπευτήριο δεν μπορεί να λειτουργεί, εκτός αν υλοποιηθούν όλοι οι όροι της πολεοδομικής άδειας, πράγμα το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον των ιδιοκτητών του σκοπευτηρίου, δεδομένου ότι η λειτουργία του είναι παράνομη, εφόσον δεν έχουν υλοποιηθεί όλοι οι όροι της πολεοδομικής άδειας που του χορηγήθηκε. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προτείνει και να υποστηρίξει τη μεταστέγαση του σκοπευτηρίου σε άλλη τοποθεσία περισσότερο κατάλληλη και βολική, η οποία να μην επηρεάζει τις ανέσεις των κατοίκων και το περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.723, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσο στοιχίζει η ενοικίαση και λειτουργία των δύο ρωσικών πυροσβεστικών ελικοπτέρων, για ποια περίοδο είναι διαθέσιμα και αν θα συνεχιστεί η τακτική της ενοικίασής τους μετά την αναγνώριση της επιχειρησιακής ικανότητας των τριών νέων ελικοπτέρων της Εθνικής Φρουράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.724, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος αναφέρθηκε ότι τα κλινικά απόβλητα που εντοπίστηκαν πρόσφατα στο σκυβαλότοπο στο Βατί ήταν αποστειρωμένα. Ζήτησα τις αναλύσεις από το αρμόδιο τμήμα και δεν πήρα απάντηση. Επίσης ζήτησα να μου πουν ποια ήταν η εξώδικη ποινή στην παρανομούσα εταιρεία και μου ελέχθη ότι υπάρχει νομικό κώλυμα. Προκύπτει βέβαια και θέμα για το αν γίνονται τακτικά μετρήσεις για το μικροβιολογικό φορτίο των “επεξεργασμένων” κλινικών και νοσοκομειακών αποβλήτων που απορρίπτονται στους σκυβαλότοπους.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.727, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε αρκετές κοινότητες στην Κύπρο χρησιμοποιείται ο αυτόματος χλωριωτής για την επεξεργασία του πόσιμου νερού. Παρ’ όλ’ αυτά, έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από πολίτες που διαπιστώνουν από την οσμή και τη γεύση του νερού ότι η ποσότητα χλωρίου υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνεται τακτικός έλεγχος του πόσιμου νερού στις περιοχές που χρησιμοποιείται ο αυτόματος χλωριωτής, για να διαπιστωθεί κατά πόσο η ποσότητα του χλωρίου που αναμιγνύεται με το νερό δεν υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.728, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για:

1. τον αριθμό των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που διαθέτει η κάθε υπηρεσία/υπουργείο της Δημοκρατίας για πυρόσβεση,

2. τον αριθμό των οχημάτων και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η κάθε υπηρεσία (π.χ. επαρχιακές διοικήσεις, κοινότητες, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πολιτική Άμυνα, Ταμείο Θήρας, Τμήμα Δασών) για σκοπούς πυρόσβεσης και

                   3. την έκταση της καμένης γης (δασικής και μη) για το έτος 2012 και για τους πρώτους έξι μήνες του 2013.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.729, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες εισάγουν και πωλούν στην Κύπρο μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι συγκεκριμένες εταιρείες που εισάγουν και πωλούν μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων είναι αδειοδοτημένες, καθώς και κατά πόσο η αστυνομία, σε περιπτώσεις που σταματά αυτοκίνητα για άλλου είδους έλεγχο, προβαίνει και σε έλεγχο των ελαστικών, για να διαπιστωθεί αν τα αυτοκίνητα διαθέτουν ελαστικά διαβρωμένα ή φθαρμένα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.730, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κράτος καταβάλλει επιδόματα σε άτομα τα οποία διαθέτουν οικίες στην κοινότητα Κορμακίτη για την επιδιόρθωση των κατοικιών τους, καθώς και ως κίνητρο, για να ζήσουν στον Κορμακίτη. Όπως πληροφορήθηκα, τα επιδόματα αυτά δίνονται ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασης των δικαιούχων, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς να ελέγχεται αν δαπανούνται σύμφωνα με τους όρους της χορηγίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το ύψος του κονδυλίου που παραχωρείται στους πιο πάνω δικαιούχους, ποια είναι τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν τα άτομα αυτά, για να δικαιούνται το συγκεκριμένο επίδομα, αν υπάρχει έλεγχος, ούτως ώστε να διαπιστώνεται ότι τα άτομα αυτά που λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα είναι μόνιμοι κάτοικοι της κοινότητας Κορμακίτη, καθώς και αν ισχύει η πληροφόρηση ότι τα επιδόματα αυτά δίνονται ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασης των δικαιούχων και των εισοδηματικών κριτηρίων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.731, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα LIFE-Βιοποικιλότητα με τίτλο “Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης”. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι να εντοπιστούν χρήσεις δηλητηριασμένων δολωμάτων στις περιοχές του προγράμματος (Natura 2000, Ανδαλουσία Ισπανίας-Αντιχάσια Όρη, Μετέωρα και Κόζιακας Θεσσαλίας Ελλάδας). Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού έχει συγκροτηθεί μία ανιχνευτική ομάδα που αποτελείται από δύο οδηγούς και τέσσερις εκπαιδευμένους σκύλους, η οποία εντοπίζει δηλητηριώδη δολώματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωρίζουν για αυτό το πρόγραμμα μεταξύ Ελλάδας-Ισπανίας και αν υπάρχει περίπτωση να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα και η Κύπρος, δεδομένου του μεγάλου προβλήματος που υπάρχει στο νησί μας με τα δηλητηριώδη δολώματα και τις φόλες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.732, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2013, που έστειλε η Σχολική Εφορεία Αγίας Νάπας στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκο Κενεβέζο τις ανησυχίες των γονιών των παιδιών που φοιτούν στα δημοτικά σχολεία Αγίας Νάπας αναφορικά με τον τερματισμό της φοίτησης των μαθητών του δήμου Αγίας Νάπας στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου και τη μεταφορά τους είτε στο Γυμνάσιο Φρεννάρους είτε στο Γυμνάσιο Δερύνειας. Σύμφωνα με την επιστολή, το θέμα θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφορία για τερματισμό της φοίτησης των μαθητών του δήμου Αγίας Νάπας στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε περίπτωση που ισχύει η πιο πάνω πληροφορία, αν προτίθεται να αναθεωρήσει την απόφασή του, δεδομένων και των αντιδράσεων που υπάρχουν τόσο από τους γονείς των μαθητών όσο και από τη Σχολική Εφορεία Αγίας Νάπας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.733, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το τέλος εγγραφής μοτοσικλέτας μικρού κυβισμού από 50cc μέχρι 400cc, η αξίας της οποίας κυμαίνεται από €1.500 μέχρι €4.000 περίπου, ανέρχεται περίπου στα €380. Αντίστοιχα, ένα αυτοκίνητο 1500cc, αξίας περίπου €15.000, έχει τέλος εγγραφής €150. Οι μοτοσικλέτες αυτές πρέπει να τονιστεί ότι χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση εντός των αστικών περιοχών. Υπάρχει εισήγηση όπως μειωθεί το τέλος εγγραφής τους στα €30-40 ή ακόμα και να εξαιρεθούν εντελώς. Υπάρχει επίσης η εισήγηση όπως μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας στο 5%, όπως ισχύει δηλαδή και για τα είδη βασικής ανάγκης. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα έσοδα του κράτους δεν πρόκειται να μειωθούν σημαντικά, τόσο εξαιτίας της χαμηλής τιμής των μοτοσικλετών όσο και εξαιτίας του χαμηλού αριθμού των πωλήσεων, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες τεμάχια ετησίως.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση των πιο πάνω εισηγήσεων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.734, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κτίρια στη Λεμεσό κτίστηκαν με ακατάλληλα τούβλα, που προέρχονταν από τις κατεχόμενες περιοχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, διενεργήθηκαν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και, μετά την πάροδο πέντε μηνών και αφού προηγουμένως ο εργολάβος είχε χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο προϊόν σε τρεις οικοδομές, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν πληρούσε τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Το Υπουργείο Εσωτερικών στη συνέχεια ζήτησε την αντικατάσταση των ακατάλληλων τούβλων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση των οικοδομών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους οι αρμόδιες υπηρεσίες καθυστέρησαν τόσο πολύ να ενημερώσουν τον εργολάβο για την ακαταλληλότητα των τούβλων που χρησιμοποιούσε, με αποτέλεσμα ο εργολάβος να υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν και άλλοι εργολάβοι στις ελεύθερες περιοχές που προμηθεύτηκαν τα τούβλα αυτού του συγκεκριμένου τύπου και αν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για αντικατάστασή τους και για πιο αποτελεσματικούς ελέγχους της ποιότητας των τούβλων που προέρχονται από τα κατεχόμενα. Έχει ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα περιστατικά αυτά; Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε οι καταναλωτές να είναι ενήμεροι για τα προβλήματα ποιότητας που υπάρχουν με τα τούβλα που προέρχονται από τα κατεχόμενα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.735, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.500 πληροφορήθηκα ότι, στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει η αρμόδια αρχή (Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων) για την αποτροπή της κακόβουλης χρήσης του σκευάσματος “Lannate 20 SL”, έχει επιβληθεί στους πωλητές του προϊόντος να τηρούν ειδικό έντυπο αγοράς κατά την πώλησή του, στο οποίο ο αγοραστής να υπογράφει την παραλαβή της συγκεκριμένης ποσότητας, να δηλώνει το σκοπό της χρήσης του σκευάσματος, καθώς και ότι γνωρίζει τις ποινές που προβλέπονται από το νόμο για την παράνομη χρήση του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται τακτικοί έλεγχοι, για να διαπιστωθεί ότι οι πωλητές του σκευάσματος “Lannate 20 SL” τηρούν ειδικό έντυπο αγοράς κατά την πώλησή του και ότι ενημερώνουν τους αγοραστές για τις ποινές που προβλέπονται στο νόμο για την παράνομη χρήση του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.742, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στο νησί μας, εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης του ετήσιου τέλους ύψους €350 που καταβάλλουν τα ταξιδιωτικά γραφεία τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο κυπριακό μητρώο εταιρειών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.743, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να λαμβάνουν επιχορήγηση για να εκτελούν δρομολόγια από τα αεροδρόμια της Πάφου και της Λάρνακας, ποιες είναι οι αεροπορικές εταιρείες που λαμβάνουν τις εν λόγω επιχορηγήσεις, καθώς και με ποιο ποσό επιχορηγούνται ανά επιβάτη. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνεται έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τουρίστες που μεταφέρουν οι συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες που επιχορηγούνται διαμένουν στις ελεύθερες ή στις κατεχόμενες περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.744, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετές μονογονεϊκές οικογένειες είναι ότι καλούνται να επιστρέψουν πίσω στο κράτος χρήματα που έλαβαν από το Γραφείο Ευημερίας. Όπως μου έχει καταγγελθεί από μονογονιούς, το Γραφείο Ευημερίας μετατράπηκε τον τελευταίο καιρό από στήριγμα και μέριμνα σε γραφείο εισπράξεων για αυτούς που άλλοτε ήταν το στήριγμα και η βοήθειά τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους αρκετοί λήπτες δημόσιου βοηθήματος καλούνται να επιστρέψουν χρήματα που έλαβαν από το κράτος και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να σταματήσουν να καλούνται οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος να επιστρέφουν χρήματα στο κράτος κατά τρόπο απόλυτο και εκβιαστικό.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.745, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την ανεξέλεγκτη ποσότητα χλωρίου που εισάγεται στα ντεπόζιτα πόσιμου νερού στο δήμο Λευκάρων. Παράλληλα, όπως μου έχει καταγγελθεί, έχει διαπιστωθεί ότι το νερό στο δήμο Λευκάρων περιέχει μεγάλη ποσότητα αλάτων. Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν τις ανησυχίες τους αναφορικά με τον αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων καρκίνου που παρουσιάζονται στο δήμο Λευκάρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι στην ποιότητα του νερού του δήμου Λευκάρων, ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών και κατά πόσο τα αυξανόμενα κρούσματα καρκίνου σχετίζονται με την ύδρευση.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.746, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την κατασκευή προτεινόμενου έργου για διαπλάτυνση υφιστάμενου δρόμου, ο οποίος ξεκινά από το Παραμάλι και καταλήγει στον Άγιο Αμβρόσιο. Η προτεινόμενη διαπλάτυνση δρόμου εμπίπτει σε περιοχή του δικτύου “Natura 2000” (Ποταμός Παραμαλιού-CY5000009), η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας λόγω του ενδιαιτήματος πτηνοπανίδας. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η προκείμενη διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου θα επιφέρει αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις τόσο στη δομή όσο και στη λειτουργία του όλου οικοσυστήματος, προκαλώντας την υποβάθμιση και τον κατακερματισμό του και κατά συνέπεια την απώλεια ειδών της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο εύρεσης άλλων εναλλακτικών λύσεων, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες περιβαλλοντικές ζημιές που θα επιφέρει η διαπλάτυνση του εν λόγω δρόμου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.747, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αρκετά ταξιδιωτικά γραφεία έχουν τερματίσει τη λειτουργία τους ένεκα της οικονομικής κρίσης. Παρ’ όλα αυτά, έχω πληροφορηθεί ότι αρκετοί ταξιδιωτικοί πράκτορες εργάζονται από την οικία τους, χωρίς να έχουν εξασφαλισμένες τις απαραίτητες άδειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις ταξιδιωτικών πρακτόρων οι οποίοι εργάζονται από το σπίτι χωρίς τις απαραίτητες άδειες και ποια είναι τα μέτρα που λήφθηκαν εναντίον τους.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.748, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τις αυθαίρετες κατασκευές που γίνονται στην παραλία της Σωτήρας Αμμοχώστου εκ μέρους του δήμου Σωτήρας χωρίς τις απαιτούμενες άδειες. Συγκεκριμένα, διεξάγονται παράνομες εργασίες σε δύο παραλιακά τμήματα της περιοχής Σωτήρας από το δήμο Σωτήρας (τοποθεσία Αγία Θέκλα). Οι εργασίες αυτές έχουν αλλοιώσει πλήρως το ευαίσθητο περιβάλλον της περιοχής δικτύου “Natura 2000” για προστασία των πτηνών και πλέον επηρεάζουν σε σοβαρό βαθμό τις ανέσεις της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει μέτρα, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η ακτή και να αφαιρεθεί οποιαδήποτε κατασκευή από την παραλία. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα εναντίον του δήμου Σωτήρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.749, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένα ταξιδιωτικό γραφείο, για να λειτουργήσει, οφείλει να καταβάλει στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού ποσό ύψους €300, για να εξασφαλίσει την άδεια λειτουργίας του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι οι λόγοι που τα ταξιδιωτικά γραφεία οφείλουν να πληρώνουν άδεια λειτουργίας €300, ενώ άλλες τουριστικές μονάδες (π.χ. εστιατόρια, μπαρ κτλ.) πληρώνουν €85. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που καταβάλλουν οι ξενοδοχειακές μονάδες, για να εξασφαλίσουν την άδεια λειτουργίας τους, καθώς και αν προτίθεται να αναθεωρήσει προς τα κάτω το κόστος της άδειας λειτουργίας των ταξιδιωτικών γραφείων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.750, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των διευθυντών και βοηθών διευθυντών που είναι τοποθετημένοι στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και γιατί αυτοί οι εκπαιδευτικοί δεν βρίσκονται στις θέσεις τους μέσα στα σχολεία.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.751, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η ανάγκη λειτουργίας του πυροσβεστικού σταθμού υπαίθρου στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου ότι ήδη κατά το 2013 οι πυρκαγιές στην περιοχή Τηλλυρίας έχουν κατακάψει πέραν του ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου αγροτικής γης με άγρια βλάστηση, ενώ έχουν απειληθεί κατοικίες και περιουσίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να λειτουργήσει ο πυροσβεστικός σταθμός στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας, καθώς και οι άλλοι πυροσβεστικοί σταθμοί της υπαίθρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.752, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι χειριστές της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων Αστυνομίας λαμβάνουν επίδομα που αντιστοιχεί σε €18 ανά ώρα πτήσεως κλιμακωτά, με το μέγιστο ποσό να λαμβάνεται με τη συμπλήρωση 90 ωρών πτήσεως ανά εξάμηνο, ενώ οι ιπτάμενοι της Αεροπορίας του Στρατού της Δημοκρατίας λαμβάνουν το επίδομα αυτό, που αντιστοιχεί σε €90 ανά ώρα πτήσεως, με τη συμπλήρωση 30 ωρών πτήσεως ανά εξάμηνο. Αίτημα του προσωπικού της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων Αστυνομίας είναι όπως αναπροσαρμοστεί το πτητικό τους επίδομα στα πλαίσια του επιδόματος των ιπτάμενων της Αεροπορίας του Στρατού της Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων Αστυνομίας, ώστε να τερματιστεί η αδικία σε βάρος τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.753, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο τοπικό σχέδιο Τσερίου έχει οριστεί νέα περιοχή για εξόρυξη αργίλου, παρ’ όλο που το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης έχει αποδεχθεί την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Τσερίου να μην παραχωρεί άδειες. Σύμφωνα με επιστολή του δήμου Τσερίου, η οποία μού έχει κοινοποιηθεί, το δημοτικό συμβούλιο Τσερίου εκφράζει την αντίδρασή του τόσο για τον ορισμό περιοχής για εξόρυξη αργίλου όσο και για την απόφαση του Πολεοδομικού Συμβουλίου να ορίσει τέτοια περιοχή χωρίς καν να διαβουλευτεί πρώτα με το δήμο. Αίτημα του δήμου Τσερίου είναι να μην επιτραπεί καμία εξόρυξη αργίλου ή οποιαδήποτε άλλη λατομική δραστηριότητα στα δημοτικά όρια του Τσερίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου Τσερίου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.754, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη Προσχώρησης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν περιορισμούς στην ελεύθερη διακίνηση υπηκόων από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία για συνολικά μέχρι και επτά έτη από την ημερομηνία προσχώρησης. Η Κύπρος, με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2006, αποφάσισε να μην επιβάλει περιορισμούς στην ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα μελλοντικής επιβολής τυχόν περιορισμών στην πρόσβαση αγοράς εργασίας (απόφαση αρ. 64.726, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2006).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία, δεδομένης και της οικονομικής κατάστασης της χώρας, προτίθεται να επιβάλει περιορισμούς στην ελεύθερη διακίνηση των υπηκόων από την Κροατία, η οποία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου 2013.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.002, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι διευθυντικά στελέχη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που αφυπηρέτησαν πρόωρα εργοδοτήθηκαν αμέσως μετά με συμβόλαια απασχόλησης. Φαίνεται ότι ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Πανίκος Δημητριάδης προχώρησε στην πρόσληψη ενός πρώην διευθυντικού στελέχους της τράπεζας, προσφέροντάς του υψηλό μηνιαίο μισθό με βάση συμβόλαιο εργοδότησης, καθώς κρίθηκε “αναντικατάστατος”. Το εν λόγω διευθυντικό στέλεχος, αφού εξάντλησε την προαφυπηρετική του άδεια, επέστρεψε πίσω στα καθήκοντά του, πλέον ως συνταξιούχος, για περίοδο ενός χρόνου, για να εκπαιδεύσει τάχα το διάδοχό του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει από τη Γενική Ελέγκτρια όπως ασκήσει έλεγχο στις δραστηριότητες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, δεδομένων και των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.003, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κάθε χρόνο το Προεδρικό τιμούσε τους ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων. Συγκεκριμένα, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας κατέβαλλε στα άτομα αυτά κατά χάριν ετήσιο τιμητικό επίδομα. Όπως πληροφορήθηκα, το ετήσιο τιμητικό επίδομα ανερχόταν περίπου στις €2.600 και δε δόθηκε σε όλα τα άτομα που το έπαιρναν μέχρι σήμερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το ετήσιο τιμητικό επίδομα αποφασίστηκε όπως δε δίνεται στα άτομα αυτά και ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση αυτή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.010, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι της περιοχής Αρκούντας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τους κυνηγούς της περιοχής, που κυνηγούν δίπλα σχεδόν από τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχω δεχτεί, διεξάγεται κυνήγι πολύ κοντά στις μεμονωμένες κατοικίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις κυνηγοί εισέρχονται ακόμα και εντός της περιουσίας των κατοίκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη περιοχή στην απαγορευμένη ζώνη κυνηγιού, για να διαφυλάξει την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και αν προτίθεται να αυξήσει τις περιπολίες στη συγκεκριμένη περιοχή, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες για τους κατοίκους καταστάσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.011, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αποφασίστηκε η αύξηση του κόστους των εγγυητικών επιστολών που καταβάλλουν τα ταξιδιωτικά γραφεία από 20.500 σε €30.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οδήγησαν στην αύξηση του κόστους των εγγυητικών επιστολών που καταβάλλουν τα ταξιδιωτικά γραφεία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.012, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί και παρά την έντονη έμφαση που δίνεται στη γεωργική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών δέχεται τρομερές πιέσεις, που, ενώ φαινομενικά αποσκοπούν στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και τις εξοικονομήσεις, στην πραγματικότητα τείνουν να εξαφανίσουν μία σημαντική πηγή παραγωγής καινοτομίας και πλούτου στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προστατεύσει το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και κατ’ επέκταση τη γεωργική έρευνα και να μην επιτρέψει οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη για το ινστιτούτο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.013, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν στο κράτος 18% φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) την ίδια στιγμή που η χρέωση αυτή δεν επιβάλλεται στους πελάτες τους. Το αίτημα των ιδιοκτητών ταξιδιωτικών γραφείων είναι να μειωθεί ο ΦΠΑ σε 8%, όπως ισχύει και για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα τουριστικά λεωφορεία, ξενοδοχεία κτλ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να υιοθετήσει και να προωθήσει την εισήγηση των ιδιοκτητών ταξιδιωτικών γραφείων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.014, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από ανακοίνωση της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2013, για τις καταγγελίες που έχει δεχθεί σχετικά με κακοποίηση κρατουμένων στα κρατητήρια της Μεννόγειας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, κρατούμενοι κτυπήθηκαν από αστυνομικούς των κρατητηρίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί οι καταγγελίες που έχει δεχθεί η Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό, καθώς και αν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε ποινικά μέτρα εναντίον των αστυνομικών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.015, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Καμάρες στην Αλυκή Λάρνακας έχουν γίνει παράνομες εργασίες επιχωμάτωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν είχε ενημερωθεί ανάλογα για τις εν λόγω δράσεις στις οποίες προχώρησε ο δήμος Λάρνακας, ώστε να τιμωρηθούν οι ένοχοι για την παράνομη αυτή δράση και να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου, καθώς και αν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα εναντίον των υπευθύνων στο δήμο Λάρνακας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.016, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα στον τύπο ότι έχει υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για μεταφορά νερού στην περιοχή Φοντάνα Αμορόζα στον Ακάμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί η πιο πάνω πληροφορία, καθώς και αν προτίθεται να εγκρίνει το σχετικό το αίτημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.018, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας από πολίτη ο οποίος προσπάθησε ανεπιτυχώς να επιστρέψει άδειες φιάλες υγραερίου τόσο στο βενζινάδικο από το οποίο τις προμηθεύτηκε όσο και στο διανομέα με τον οποίο συνεργαζόταν το βενζινάδικο. Όπως με πληροφόρησε ο πολίτης, ήρθε σε επαφή με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών και η υπηρεσία τον πληροφόρησε ότι οι διανομείς φιαλών υγραερίου δεν υποχρεούνται να παραλαμβάνουν πίσω τις άδειες φιάλες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έτσι έχουν τα πράγματα, αν δηλαδή ο πωλητής υγραερίου δεν είναι υποχρεωμένος- κατά το πρότυπο της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις συσκευασίες- να παραλαμβάνει τις άδειες φιάλες, και κατά πόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, ώστε ο διανομέας φιαλών υγραερίου να υποχρεούται να παραλαμβάνει τις άδειες φιάλες καταβάλλοντας το σχετικό ντεπόζιτο”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.019, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την περιβαλλοντική μόλυνση κοντά στην περιοχή του δάσους της Κόσης (σε τουρκοκυπριακές περιουσίες) σε απόσταση περίπου οκτακοσίων μέτρων από το στρατόπεδο Γρηγόρης Αυξεντίου, κοντά σε οικίες και υποστατικά και σε απόσταση πενήντα μέτρων από το ποτάμι παραπλεύρως του οποίου βρίσκονται δημοτικές διατρήσεις του δήμου Αραδίππου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, άγνωστοι παραλαμβάνουν από κάποια περιοχή απόβλητα και τα εναποθέτουν στα χωράφια της περιοχής. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας έδωσε σχετική άδεια, χωρίς όμως να παρακολουθεί την ακολουθούμενη διαδικασία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως μολύνσεις, αλλά και να κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Στην περιοχή εντοπίζονται εκατομμύρια μύγες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.020, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει με τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας από 18% σε 5% για το αγροτικό πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς, αλλά και για σκοπούς κίνησης από τους αγρότες. Υπενθυμίζεται όμως ότι το αγροτικό πετρέλαιο είναι υψηλής περιεκτικότητας σε θείο και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την κίνηση των οχημάτων. Εξάλλου, όπως είναι γνωστό από ευρωπαϊκές στατιστικές, το πετρέλαιο με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο πωλείται σε πολύ χαμηλή τιμή στην Κύπρο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επίσης γνωστές οι θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων από τη χρήση πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η πρόθεση της κυβέρνησης είναι όπως το αγροτικό πετρέλαιο χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς διακίνησης των αγροτών με τρακτέρ και για την κίνηση άλλων αγροτικών μηχανημάτων (π.χ. θεριστικές μηχανές) και αν η πολιτική αυτή θα εφαρμοστεί και σε οχήματα γενικής κυκλοφορίας (π.χ. διπλοκάμπινα ή ημιφορτηγά)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.021, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι την πρώτη εβδομάδα Ιουλίου 2013 στην κοινότητα Ανάγυιας εξελίχθηκε πυρκαγιά που προκάλεσε ζημιές σε περιβόλι της περιοχής. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που είχα από πολίτη, η πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα να καούν κυπαρίσσια, ακακίες και άγρια βλάστηση, αλλά και λάστιχα και άλλα εξαρτήματα άρδευσης των γεωργών της περιοχής. Ο ίδιος πολίτης κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία και κατονόμασε πιθανούς υπόπτους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η αστυνομία έχει διερευνήσει την πιο πάνω υπόθεση και αν έχει βρεθεί το άτομο που προκάλεσε την πυρκαγιά. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παράσχει οικονομική βοήθεια στο συγκεκριμένο πολίτη για αποκατάσταση των ζημιών που έχει υποστεί το περιβόλι του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.021, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι την πρώτη εβδομάδα Ιουλίου 2013 στην κοινότητα Ανάγυιας εξελίχθηκε πυρκαγιά που προκάλεσε ζημιές σε περιβόλι της περιοχής. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που είχα από πολίτη, η πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα να καούν κυπαρίσσια, ακακίες και άγρια βλάστηση, αλλά και λάστιχα και άλλα εξαρτήματα άρδευσης των γεωργών της περιοχής. Ο ίδιος πολίτης κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία και κατονόμασε πιθανούς υπόπτους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η αστυνομία έχει διερευνήσει την πιο πάνω υπόθεση και αν έχει βρεθεί το άτομο που προκάλεσε την πυρκαγιά. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παράσχει οικονομική βοήθεια στο συγκεκριμένο πολίτη για αποκατάσταση των ζημιών που έχει υποστεί το περιβόλι του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.022, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με τη λειτουργία των εργοστασίων Βιοχρώμ και Α. Π. Γεωργιάδης στην οικιστική περιοχή της κοινότητας Πέρα Χωριού Νήσου, τα υποστατικά του εργοστασίου παραγωγής χρωμάτων Βιοχρώμ έχουν ανεγερθεί στα τεμάχια στις εγκεκριμένες σύμφωνα με τις άδειες θέσεις, όμως ορισμένα με διαφορετικές διαστάσεις από τις εγκριθείσες. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, ο έπαρχος με επιστολή, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2011, κάλεσε την ιδιοκτήτρια εταιρεία του εργοστασίου να αποταθεί με αίτησή της στο επαρχιακό γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο έκδοσης καλυπτικής πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής. Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε και προειδοποιήθηκε την 21η Μαΐου 2012 ότι, αν εντός ενός μηνός δεν ενεργούσε για την αποκατάσταση της νομιμότητας, θα λαμβάνονταν δικαστικά μέτρα εναντίον της. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2012 δεν είχαν ακόμα ληφθεί μέτρα κατά της εταιρείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η ιδιοκτήτρια εταιρεία του εργοστασίου αποτάθηκε με αίτησή της στο επαρχιακό γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο έκδοσης καλυπτικής πολεοδομικής άδειας, καθώς και αν σε αντίθετη περίπτωση έχουν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα κατά της εταιρείας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία για τα παράνομα υποστατικά (π.χ. πολεοδομικά σχέδια, τετραγωνικά μέτρα κτλ.) που διαθέτει η εν λόγω εταιρεία στην εν λόγω τοποθεσία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.023, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ειδικά κριτήρια που ισχύουν για την εισαγωγή των αποφοίτων των τεχνικών σχολών στο Tεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και αν δίνεται ειδικός αριθμός θέσεων για την εισαγωγή αποφοίτων τεχνικών σχολών στα πιο πάνω πανεπιστημιακά ιδρύματα. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με βάση ποιους κανονισμούς ή νομοθεσία ακολουθείται αυτή η διαδικασία, καθώς και πόσοι φοιτητές τυγχάνουν κάθε χρόνο εισδοχής με βάση τα ειδικά αυτά κριτήρια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.024, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από παράπονα εργαζομένων ότι δεν υλοποιήθηκε η συμφωνία που επιτεύχθηκε σε συνεδρία kσωπικού το Φεβρουάριο του 2009 αναφορικά με το ενιαίο μισθολόγιο και τα διαζευκτικά προσόντα στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η συμφωνία αυτή προνοούσε τη μεταφορά των βοηθών εξεταστών με πανεπιστημιακό προσόν στην επιστημονική δομή μέσα σε τρία χρόνια από την ημερομηνία της συμφωνίας. Για το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη η συμφωνία, παρ’ όλο που έχει εκπνεύσει το χρονικό περιθώριο το οποίο αναφέρεται στη συμφωνία, και ως εκ τούτου δεν έχει εφαρμοσθεί το ενιαίο μισθολόγιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία που επιτεύχθηκε σε συνεδρία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού το Φεβρουάριο του 2009 σχετικά με το ενιαίο μισθολόγιο και τα διαζευκτικά προσόντα στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.025, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή της Γενικής Ελέγκτριας της Δημοκρατίας προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, αναφορικά με το πρόβλημα στελέχωσης που αντιμετωπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία κυρίως μετά και το διορισμό δύο ανώτερων λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην Επιτροπή Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας. Σύμφωνα με την επιστολή της Γενικής Ελέγκτριας, η υπηρεσία των δύο λειτουργών στην εν λόγω επιτροπή θα τερματιζόταν, αν δεν εξευρίσκονταν λύσεις ενίσχυσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Η Γενική Ελέγκτρια είχε εισηγηθεί όπως, σε περίπτωση που το πρόβλημα στελέχωσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν αντιμετωπιζόταν, υποδεικνύονταν υποψηφιότητες από άλλες υπηρεσίες του κράτους, για να αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Ιουλίου 2013.

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υλοποιήσει την πιο πάνω εισήγηση της Γενικής Ελέγκτριας και αν έχουν ορίσει εκπροσώπους και ποιους στην Επιτροπή Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.026, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας, που καλύπτει τη δεκαετία 2010-2020, προνοούσε ότι μέχρι σήμερα θα ολοκληρωνόταν η κατασκευή ποδηλατοδιαδρομών μήκους δεκαπέντε χιλιομέτρων, η μονοδρόμηση αρκετών δρόμων, η δημιουργία πεζοδρόμων και πλατειών στην οδό Μουσείου, στην οδό Στασικράτους και στην oδό Παλαιολόγου, πλησίον του δημαρχείου Λευκωσίας. Παράλληλα, το σχέδιο προνοούσε την ανακατασκευή και μονοδρόμηση της λεωφόρου Μακαρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να υλοποιηθούν όλα τα πιο πάνω, που προνοούνται στο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.027, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο (ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2013) ότι εδώ και μήνες έχει γίνει καταγγελία για παραβίαση από μέρους δύο αστυνομικών των ανθρώπινων δικαιωμάτων εγκύου γυναίκας από τρίτη χώρα. Συγκεκριμένα, γυναίκα είχε προσφύγει στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας στις αρχές του 2013, για να καταγγείλει ότι, όταν είχε κληθεί σε αστυνομικό σταθμό της πρωτεύουσας, ξυλοφορτώθηκε άγρια από γυναίκα και άντρα αστυνομικούς. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η γυναίκα αυτή ήταν έγκυος και ως αποτέλεσμα προφανώς του άγριου ξυλοδαρμού έχασε το αγέννητο παιδί της. Αργότερα, αφού μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, απέβαλε το νεκρό έμβρυο.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης από την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. Παρακαλώ επίσης όπως κοινοποιηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η γνωμάτευση της Αρχής, μόλις ολοκληρωθεί, και όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα τυχόν μέτρα που θα λάβει η πολιτεία εναντίον των συγκεκριμένων αστυνομικών, εάν και εφόσον προκύπτουν πειθαρχικά ή ποινικά παραπτώματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.030, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από κοινοποίηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων της επιστολής του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2013, για την απόρριψη του αιτήματος του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων από το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων της θέσης του διευθυντή. Σύμφωνα με την επιστολή, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων δε διαθέτει διευθυντή για οκτώ συνεχή χρόνια, γεγονός πολύ αρνητικό για τη συνολική του δραστηριότητα, αφού διευθύνεται από αναπληρωτή διευθυντή, ο οποίος επιπρόσθετα εκτελεί και καθήκοντα αρχισυντάκτη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει το αίτημα του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για πλήρωση της κενής θέσης του διευθυντή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.031, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.591, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, αναφορικά με τα έργα για τοποθέτηση υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ισραήλ και ηπειρωτικής Ευρώπης μέσω Κύπρου και Ελλάδας, πληροφορήθηκα ότι κατά τη συνάντηση του οργάνου λήψης αποφάσεων (τεχνικό επίπεδο) τη 13η Ιουνίου 2013 στις Βρυξέλλες διανεμήθηκε στα κράτη μέλη ο προκαταρκτικός περιφερειακός κατάλογος με τα προτεινόμενα έργα κοινού ενδιαφέροντος, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το έργο “Euroasia Interconnector”. Η συνεδρίαση του οργάνου λήψης αποφάσεων (πολιτικό επίπεδο) στις 24 Ιουλίου 2013 αναμενόταν να είναι καθοριστικής σημασίας σε σχέση με την οριστικοποίηση του Περιφερειακού Καταλόγου Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αποφάσεις που λήφθηκαν από το όργανο λήψης αποφάσεων στις 24 Ιουλίου 2013

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.032, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.230, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2012, αναφορικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κόρνου για ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου, πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο συναίνεσε στην εισήγηση με τη δέσμευση ότι το σχολείο θα ανεγερθεί σε πέντε περίπου χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα και τις άλλες προτεραιότητες του υπουργείου. Όπως πληροφορήθηκα, έχει γίνει όλη η προεργασία για εξεύρεση του κατάλληλου χώρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξευρεθεί και πού ο κατάλληλος χώρος για την ανέγερση του δημοτικού σχολείου και αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία σε επίπεδο Κτηματολογίου και Πολεοδομίας, μέχρις ότου τα οικονομικά δεδομένα του κράτους επιτρέψουν την έναρξη εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.035, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Αρακαπά αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα με τη ροή αποχετευτικών λυμάτων στο χείμαρρο της περιοχής, που καταλήγει στο φράγμα του Κούρη. Όπως πληροφορήθηκα, παλαιότερα το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είχε ετοιμάσει σχέδιο για την κατασκευή βιολογικού σταθμού, η κατασκευή του οποίου ακόμα εκκρεμεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την κατασκευή του βιολογικού σταθμού στην κοινότητα Αρακαπά, δεδομένου του σοβαρότατου προβλήματος που αντιμετωπίζει η κοινότητα με τη ροή λυμάτων αποχέτευσης στο χείμαρρο της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.036, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι τα προϊόντα σκυροδέματος που κατασκευάζονται από αδρανή υλικά που προέκυψαν από ανακύκλωση υλικών κατεδάφισης παρουσιάζουν μειωμένη αντοχή και ποιότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει ο πιο πάνω ισχυρισμός, καθώς και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να εισαχθούν οι ασφαλιστικές δικλίδες που θα επιτρέπουν την ασφαλή χρήση των ανακυκλωμένων προϊόντων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.038, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.015, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, αναφορικά με τη διεξαγωγή ελέγχων στα τερματικά των πετρελαιοειδών στα αεροδρόμια, πληροφορήθηκα ότι επιθεωρητές του Κλάδου Μέτρων και Σταθμών εκπαιδεύονταν στη χρήση συγκεκριμένου οργάνου μέτρησης, το οποίο αποτελεί μέρος της κινητής μονάδας ελέγχου ροομετρητών και με το οποίο θα διενεργούνται οι έλεγχοι στα τερματικά των πετρελαιοειδών στα αεροδρόμια. Οι εν λόγω έλεγχοι αναμενόταν να ξεκινήσουν εντός του 2012.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ξεκινήσει η διεξαγωγή των ελέγχων στα τερματικά των πετρελαιοειδών στα αεροδρόμια και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.039, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Τάσου Μητσόπουλου σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.391 αναφορικά με τα τέλη εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ενόψει των αυξημένων δαπανών συντήρησης και της ανάγκης αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς επίσης και της δριμύτατης οικονομικής ύφεσης της Κύπρου, προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση για την αύξηση των τελών εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, πληροφορήθηκα από την απάντηση του υπουργού ότι τα έξοδα λειτουργίας (συντήρηση, καθαριότητα, αναβάθμιση, δαπάνες προσωπικού) του αρχαιολογικού χώρου Κουρίου για το έτος 2012 ξεπέρασαν τις €500.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Bουλή των Αντιπροσώπων πότε και για πόσο χρονικό διάστημα διήρκησε η δημόσια διαβούλευση για την αύξηση των τελών εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και αν έχει τελικά αποφασιστεί η αύξηση των τελών εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό των εισπράξεων από τις παραστάσεις στον αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου για το έτος 2012. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα είναι συνολικά τα έξοδα λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων παγκύπρια ανά αρχαιολογικό χώρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.040, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.113, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται, για να σταματήσει η λαθραλιεία στην περιοχή του Ακάμα, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Aλιείας και Θαλασσίων Ερευνών προωθεί σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο επικεντρωμένο στην πάταξη και αποτροπή της πρακτικής αυτής. Σύμφωνα με την απάντηση του τέως υπουργού, το νομοσχέδιο βρισκόταν στο τελικό στάδιο της διαβούλευσης και μετά την απαραίτητη νομοτεχνική επεξεργασία θα στελνόταν στη Βουλή για ψήφιση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθεί το εν λόγω νομοσχέδιο στη Βουλή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.041, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υπογράψει ακόμη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Βία (Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse CETS No. 201).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.042, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ερώτησή μου ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2013, με αρ. 26.06.010.02.402, σε σχέση με τη στράτευση νέων κυπριακής καταγωγής που δεν έχουν κυπριακή υπηκοότητα, ο Υπουργός Άμυνας κ. Φώτης Φωτίου είχε απαντήσει ότι ενδεχομένως να προχωρήσει σε τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, ανάλογα με την έκβαση της έφεσης που καταχωρίσθηκε εναντίον της αρχικής πρωτόδικης απόφασης για το θέμα.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου μετά την έκβαση της έφεσης σε σχέση με την κλήση στην Εθνική Φρουρά δύο στρατεύσιμων της πιο πάνω κατηγορίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.046, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Χάρτζιη στον Πρόδρομο εξακολουθεί να επιτρέπεται το κυνήγι, παρ’ όλο που ολόκληρη η περιοχή Τροόδους είναι ενταγμένη στο δίκτυο “Natura 2000”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Bουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει σε καθολική απαγόρευση του κυνηγιού στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.048, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι της κοινότητας Φασούλας έχουν μείνει χωρίς παροχή πόσιμου νερού στα σπίτια τους από την 21η Μαΐου 2013. Αντιλαμβάνομαι ότι η αρδευτική επιτροπή Κάλαμος Φασούλας στην επαρχία Πάφου έχει αφήσει απλήρωτους τους λογαριασμούς της προς την ΑΗΚ για χρόνια τώρα (συνολικά χρωστάει περίπου 80.000), γεγονός που έχει καταγγείλει ο νέος κοινοτάρχης Φασούλας στον έπαρχο Πάφου από το 2012. Η μη λήψη διορθωτικών μέτρων οδήγησε στην προειδοποίηση της ΑΗΚ προς την κοινότητα ότι θα απεκόπτετο η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του αρδευτικού συστήματος της κοινότητας την 21η Μαΐου. Και πάλι ολιγώρησε η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, αποκόπηκε τελικά η παροχή ηλεκτρισμού και η κοινότητα έμεινε χωρίς νερό. Παράλληλα, ενημερωθήκαμε ότι η κυβέρνηση οφείλει στην κοινότητα 50.000 για τη λειτουργία του αιολικού πάρκου στους Ορείτες, λεφτά που είχε αποφασιστεί ότι θα διατεθούν έναντι του χρέους προς την ΑΗΚ, ώστε να επανέλθει η ροή τρεχούμενου νερού στα σπίτια του χωριού. Και, ενώ η επαρχιακή διοίκηση αρχικά συγκατένευσε στο συγκεκριμένο σχέδιο, τώρα προβάλλει γραφειοκρατικά κωλύματα ως προς την υλοποίηση της σχετικής απόφασης. Συγκεκριμένα, επικαλείται την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το θέμα (αρ. 68.201, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2008, και αρ. 70.544, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2010) και ουσιαστικά αρνείται να παραχωρήσει κονδύλια για την αποπληρωμή του ποσού προς την ΑΗΚ. Μάλιστα, εισηγείται να εξευρεθεί εναλλακτική πηγή για άρδευση, αφού δεν μπορεί να αποπληρωθεί το ποσό προς την ΑΗΚ για την υφιστάμενη πηγή.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να διερευνήσει τους λόγους για την επίδειξη αδράνειας εκ μέρους της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου στην άμεση διαχείριση του θέματος. Παρακαλούμε επίσης όπως ενημερώσει τη Βουλή αν προτίθεται να ζητήσει τροποποίηση της προηγούμενης υπουργικής απόφασης για το θέμα, ώστε να επιτραπεί η αποπληρωμή του ποσού που χρωστά η κοινότητα στην ΑΗΚ, για να επανέλθει σε λειτουργία το αρδευτικό σύστημα της κοινότητας Φασούλας και επιτέλους να τρέξει πάλι πόσιμο νερό στο υδρευτικό και αρδευτικό σύστημα του χωριού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.050, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα πλαίσια της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων θα επιτραπεί η ηλεκτρονική ή ταχυδρομική ψηφοφορία, ιδιαίτερα για τους ψηφοφόρους εξωτερικού, ώστε να περιοριστούν τα έξοδα λειτουργίας εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.051, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας παραχώρησε άδεια για διαχείριση οικιακών αποβλήτων των κατοίκων της κοινότητας σε συγκεκριμένη εταιρεία. Η εταιρεία αυτή διαχωρίζει τα απόβλητα και όσα ανακυκλώνονται τα προωθεί για πώληση, ενώ τα υπόλοιπα, τα οποία κυρίως αποτελούνται από βιοδιασπώμενα υλικά, τα αποθέτει σε περιοχή της κοινότητας Κουτραφά. Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, η μέθοδος διαχείρισης των βιοδιασπώμενων αυτών υλικών έχει ως αποτέλεσμα η περιοχή αυτή να έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο και εστία μόλυνσης και δυσοσμίας. Όπως πληροφορήθηκα, δεν έχει εκδοθεί άδεια απόρριψης αποβλήτων στη συγκεκριμένη περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αρθεί η παράνομη απόρριψη αποβλήτων σε περιοχή της κοινότητας Κουτραφά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.052, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.278 πληροφορήθηκα για την εθελοντική αποκοπή 10% επί των ακαθάριστων απολαβών των κρατικών αξιωματούχων. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, οι περισσότερες αποκοπές έγιναν για την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2010 μέχρι το Δεκέμβριο του 2012.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι εθελοντικές αποκοπές ύψους 10% επί των ακαθάριστων απολαβών των κρατικών αξιωματούχων έγιναν και την περίοδο Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2013, τους δύο τελευταίους μήνες δηλαδή της προηγούμενης κυβέρνησης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οι αποκοπές αυτές δεν έγιναν και για τους μήνες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.053, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στον πυθμένα του αλιευτικού καταφυγίου στον Κάτω Πύργο παρουσιάστηκε πληθυσμός της μέδουσας “Cassiopea Andromeda”. Σημειώνεται ότι οι μέδουσες μπορούν να προκαλέσουν ποικίλου βαθμού πόνο και ερεθισμό, σε περίπτωση επαφής με το ανθρώπινο δέρμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να μη μεταφερθεί ο πληθυσμός της μέδουσας σε άλλη τοποθεσία, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των λουομένων, καθώς και αν έχει παρατηρηθεί εμφάνιση μεδουσών σε άλλη περιοχή στην Κύπρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.054, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις από τους εκάστοτε κυβερνώντες για τερματισμό της λειτουργίας των λατομείων της Ανδρολίκου, δυστυχώς βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης δύο νέες αιτήσεις για λατόμηση στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λατομεία γειτνιάζουν με δύο τεράστιας περιβαλλοντικής σημασίας φαράγγια. Τα δύο αυτά φαράγγια ελκύουν μεγάλο αριθμό φρουτονυκτερίδων, αλλά και άλλων ειδών πανίδας, τα οποία έχουν μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω της ύπαρξης των λατομείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εγκρίνει τις δύο αιτήσεις για λατόμηση στην περιοχή της Ανδρολίκου, δεδομένου ότι μία τέτοια ενέργεια θα έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της κοινότητας Ανδρολίκου όσο και στο περιβάλλον της γύρω περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.055, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι χαμηλοσυνταξιούχοι που προέρχονται από τον καλλιτεχνικό χώρο λάμβαναν κατά χάριν μηνιαίο επίδομα. Όπως πληροφορήθηκα, το κατά χάριν μηνιαίο αυτό επίδομα σταμάτησαν να το λαμβάνουν από τον Ιανουάριο του 2012.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το κατά χάριν μηνιαίο επίδομα αποφασίστηκε να μη δίνεται στα άτομα αυτά, ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση αυτή, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να επανενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2014

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.056, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Μαρίνας τελέστηκε θεία λειτουργία στην κατεχόμενη εκκλησία της Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας, που βρίσκεται στο κατεχόμενο μαρωνιτικό χωριό Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας. Το μαρωνιτικό χωριό βρίσκεται ολόκληρο μέσα σε περιοχή του τουρκικού στρατού. Όπως πληροφορήθηκα από τους πιστούς, οι κατοχικές δυνάμεις ισοπέδωσαν πλήρως το χωριό. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ψήφισμα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τρία χρόνια, προτρέπεται η Τουρκία να διασφαλίσει ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα όλων των εκτοπισθέντων στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων. Στο ψήφισμα τονίζεται ότι, όσον αφορά την κοινότητα των καθολικών Μαρωνιτών, πρέπει να δοθούν ελευθερίες και στα τέσσερα χωριά των Μαρωνιτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου η Τουρκία να εφαρμόσει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορά μεταξύ άλλων το σεβασμό των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων, και αν η παραβίαση του ψηφίσματος αυτού, σε ό,τι αφορά την Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας, έχει καταγγελθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Βατικανό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.057, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα πλαίσια της εξοικονόμησης πόρων υπάρχει περίπτωση, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, να διεξάγονται οι βουλευτικές την ίδια μέρα με τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.058, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι αλήθεια ότι οι εισπράξεις από τα εξώδικα τροχαίων παραβάσεων στην πλατεία Τροόδους κατατίθενται στο ταμείο του δήμου Πάφου. Εάν αυτό ευσταθεί, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να τροποποιήσει τους σχετικούς κανονισμούς, δεδομένου ότι η πλατεία Τροόδους δεν εμπίπτει στα όρια του δήμου Πάφου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.059, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες εξακολουθούν να έχουν αναρτημένες στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους τα παλιά ωράρια εξυπηρέτησης πολιτών. Επίσης, έχω δεχθεί καταγγελία ότι κάποιες υπηρεσίες διαχωρίζουν τα ωράρια εξυπηρέτησής τους, διατηρώντας τις 2.30 μ.μ. ως την καταληκτική ώρα για κατ’ ιδίαν εξυπηρέτηση πολιτών και διαφοροποιημένη ώρα ως την καταληκτική για αποδοχή τηλεφωνικών κλήσεων.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί κάποια τμήματα επιλέγουν να διαφοροποιούν το ωράριο εξυπηρέτησης των πολιτών από το ωράριο εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων και γιατί επιτρέπεται αυτή η διαφοροποίηση, αφού ο κύριος σκοπός της αλλαγής του ωραρίου ήταν η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.066, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εξέδωσε εγκύκλιο με βάση την οποία οι μαθητές καλούνται να κρατήσουν εκείνα τα βιβλία που θα τους φανούν χρήσιμα την επόμενη σχολική χρονιά για ευνόητους λόγους οικονομικής περισυλλογής. Όμως παράλληλα, έχω πληροφορηθεί ότι σημαντικό μέρος των βιβλίων που εισάγονται από την Ελλάδα δε χρησιμοποιούνται στη δημοτική και μέση εκπαίδευση και πάνε απευθείας στα σκουπίδια ή στην ανακύκλωση. Φαίνεται ότι ένας σημαντικός αριθμός βιβλίων που εισάγονται από την Ελλάδα δε συνάδουν με τα νέα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Διερωτάται εύλογα κανείς, αφού δε χρειάζονται αυτά τα βιβλία, γιατί παραγγέλνονται από την Ελλάδα, τυπώνονται, συσκευάζονται, αποστέλλονται στην Κύπρο, αποθηκεύονται και μετά διανέμονται στα παιδιά των δημόσιων εκπαιδευτηρίων. Αφού ορθώς γίνεται μία προσπάθεια περισυλλογής και περιορισμού της σπατάλης, γιατί συνεχίζεται αυτή η μεγάλη σπατάλη πόρων και ανθρωποωρών;

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να εξετάσει την υπόθεση και να δώσει πληροφορίες στη Βουλή για τον αριθμό των συγγραμμάτων που δε χρησιμοποιούνται, αλλά και το συνολικό αριθμό των βιβλίων και το συνολικό βάρος του χαρτιού που ακολουθούν όλη αυτή την αδικαιολόγητη πορεία προς τον κάλαθο των αχρήστων ή της ανακύκλωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.067, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε επιστολή του σωματείου Αδούλωτη Κερύνεια, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2013, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα κόμματα, τίθενται τα πολύ εύλογα ερωτήματα που αφορούν τη στάση της κυβέρνησης στο ξεπούλημα των περιουσιών και τη μη εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει την πώληση κατεχόμενης περιουσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία που απαγορεύει την πώληση της κατεχόμενης περιουσίας, καθώς και αν προτίθεται να κηρύξει όλες τις πωλήσεις που έγιναν μέχρι τώρα παράνομες και μη γενόμενες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.068, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με καταγγελίες της αγροτικής οργάνωσης Παναγροτικός, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας επέτρεψαν τη διέλευση δεκάδων τόνων πατατών από τα κατεχόμενα, οι οποίες έχουν ψεκαστεί με απαγορευμένα τουρκικά φυτοφάρμακα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας επέτρεψαν τη διέλευση από το οδόφραγμα των Στροβιλιών φορτίων πατατών, χωρίς να ενημερώσουν την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία για το γεγονός ότι φορτία υγειονομικού κινδύνου εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω καταγγελίες της οργάνωσης Παναγροτικός”. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα, που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.069, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε ήταν η τελευταία φορά που συνεδρίασαν η Τεχνική Επιτροπή για την Προσβασιμότητα των Παραλιών και η Θεματική Τεχνική Επιτροπή Προσβασιμότητας στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον, πόσες φορές συνεδρίασαν οι επιτροπές από την ίδρυσή τους, ποιο το έργο που έχουν επιτελέσει και πότε αναμένεται η επόμενη συνεδρίαση των επιτροπών αυτών.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.070, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αξιολογηθεί η δρομολόγηση γραμμής λεωφορείων που να εξυπηρετούν τους εργαζομένους των τουριστικών έργων στην περιοχή “Aphrodite Hills” και στο Χα Ποτάμι. Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει το σώμα αν η ίδια γραμμή λεωφορείου εξυπηρετεί τον τουριστικό προορισμό της Πέτρας του Ρωμιού, με αποτέλεσμα οι οδηγοί των λεωφορείων να αναγκάζονται να αναπτύσσουν ανεπίτρεπτα μεγάλη ταχύτητα και το δημόσιο να πληρώνει υπερβολικές επιδοτήσεις λόγω της μακράς διαδρομής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.071, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων αναφορικά με τη δημιουργία σχετικής νομοθεσίας ή με τη θέσπιση χαλαρώσεων, ούτως ώστε πολύτεκνοι οικογενειάρχες να μπορούν να λαμβάνουν με εσπευσμένες διαδικασίες άδεια μικροπωλητή για τη δημιουργία ταχυφαγείων για πώληση π.χ. παγωτών, λουκουμάδων, σάντουιτς κτλ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει θετικά το πιο πάνω αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.072, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός ή ενδεχόμενο για πώληση του μεριδίου του κράτους στην εταιρεία Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.073, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή Καμάρεςστη Λάρνακα. Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, λίγα μόνο μέτρα από την περιοχή της Αλυκής Λάρνακας έχει δημιουργηθεί ένας βούρκος. Δυστυχώς, πολλοί κάτοικοι της περιοχής έχουν τοποθετήσει αντλίες στους βόθρους τους και αντλούν τα λύματα από τα σπίτια τους και τα διοχετεύουν προς το συγκεκριμένο σημείο. Ο βούρκος επεκτείνεται και μολύνει γη, αέρα και ατμόσφαιρα. Στην περιοχή κάποιοι επιτήδειοι προχώρησαν πέρσι στην απόρριψη μπάζων και άχρηστων υλικών, με την ελπίδα να λύσουν το πρόβλημα, αλλά μάλλον έτσι το πρόβλημα επιδεινώθηκε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την περιοχή είναι η τρομερή και αβάσταχτη δυσοσμία, η οποία γίνεται εντονότερη τις νυκτερινές ώρες, διάστημα κατά το οποίο επιλέγουν να θέσουν σε λειτουργία οι επιτήδειοι τις αντλίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την επίλυση του πιο πάνω περιβαλλοντικού προβλήματος στην περιοχή Καμάρεςτης Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.074, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα στοιχεία και τις προδιαγραφές του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το νέο αρχαιολογικό μουσείο στη Λευκωσία. Έχει δοθεί η εντύπωση ότι το έργο της κατασκευής του νέου αρχαιολογικού μουσείου στη Λευκωσία θα συνδεθεί με τη δημιουργία εμπορικών αναπτύξεων. Παρακαλώ όπως δοθούν εξηγήσεις για το είδος και το μέγεθος των αναπτύξεων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.075, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με την επιλεκτική απόλυση έμπειρων οδηγών λεωφορείων του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου, τους λόγους που έγιναν οι απολύσεις και κατά πόσο αυτό το γεγονός επηρεάζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.078, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.578 πληροφορήθηκα ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, παρά το γεγονός ότι στους προϋπολογισμούς του 2013 δεν υπήρχε πρόνοια για υποτροφίες προς τους απόφοιτους των κυπριακών πανεπιστημίων, οι εταιρείες ENI-KOGAS, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους προσφοράς και μετά από παρότρυνση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έχουν παραχωρήσει σε συνεργασία με το ENI Corporate University δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακό τίτλο (Master) στον κλάδο “Energy, Environmental Management and Economics” στο Πανεπιστήμιο Μιλάνου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν παραχωρηθεί οι δύο πιο πάνω υποτροφίες και ποιο ήταν το ύψος των υποτροφιών αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.079, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.578, αναφορικά με τα ποσά που είναι διατεθειμένες ή υποχρεωμένες οι εταιρείες να διαθέσουν για την εκπαίδευση Κυπρίων στον τομέα της διαχείρισης του φυσικού αερίου, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εργάζονται από κοινού για την ετοιμασία ενός πλάνου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι δράσεις του πλάνου θα αφορούν τόσο την τεχνική και μεταλυκειακή εκπαίδευση όσο και την επανεκπαίδευση και εξειδίκευση άνεργων τεχνικών και επιστημονικού προσωπικού. Όπως πληροφορήθηκα, για τον καθορισμό της διαδικασίας καταρτισμού του εν λόγω πλάνου είχε προγραμματιστεί συνεδρία των τριών υπουργών στις 15 Ιουλίου 2013.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πραγματοποιηθεί η συνεδρία των τριών υπουργών και ποια ήταν τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις της συνεδρίας αυτής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.080, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.577 πληροφορήθηκα ότι πριν από την έναρξη των εργασιών της επιβεβαιωτικής γεώτρησης Α-2 χορηγήθηκαν δύο περιβαλλοντικές εξουσιοδοτήσεις, μία Περιβαλλοντική Άδεια από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σύμφωνα με το Offshore Protocol, με αρ. ΕΔΓ/01/2013 και ημερομηνία 8 Απριλίου 2013, και Περιβαλλοντική έγκριση από το Τμήμα Περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου Ν.140(Ι)/2005, με αρ. 116/11 και ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2013. Αναφέρεται επίσης ότι, με βάση την περιβαλλοντική έγκριση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ορίστηκε από το φορέα εκμετάλλευσης (εταιρεία NEIL) ανεξάρτητος διαπιστευμένος ελεγκτής για έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής των Διαχειριστικών Σχεδίων/Προγραμμάτων, καθώς και της τήρησης των όρων της περιβαλλοντικής έγκρισης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το προσωπικό που απασχολείται στο Τμήμα Περιβάλλοντος διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματα γεωτρήσεων και μπορεί να μελετά και να εγκρίνει τις περιβαλλοντικές μελέτες που αφορούν γεωτρήσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.081, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Κέντρο Διημερεύουσας Φροντίδας Σπαστικών και Αναπήρων Παιδιών Ανεμώνη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Στο παρόν στάδιο η μόνη κρατική στήριξη που δέχεται το κέντρο είναι η παροχή δύο ειδικών δασκάλων και μίας λογοθεραπεύτριας μερικής απασχόλησης και η επιδότηση των €12.000 ως κοινοτικό νηπιαγωγείο. Όπως έχω πληροφορηθεί, η παροχή των τροφείων που δεχόταν το κέντρο έχει διακοπεί και είναι αμφίβολη για φέτος και η παροχή κρατικής χορηγίας από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει τις ανάγκες του Κέντρου Διημερεύουσας Φροντίδας Σπαστικών και Αναπήρων Παιδιών Ανεμώνη σε τροφεία για τη φετινή σχολική χρονιά, καθώς και αν προτίθεται να στηρίξει περαιτέρω οικονομικά τη λειτουργία του εν λόγω κέντρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.083, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από ανακοίνωση του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2013, αναφορικά με την πρακτική των αρμόδιων αρχών να εμμένουν στην απαίτηση για καταβολή εγγύησης συμμετοχής στους διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών συμβούλων μελετητών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΤΕΚ, η πρακτική που εφαρμόζεται από τις συγκεκριμένες αρχές όχι μόνο αψηφά τις παρεμβάσεις του επιμελητηρίου και τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, αλλά καταδεικνύει άγνοια για τις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν την παρούσα περίοδο στην Κύπρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΤΕΚ, το συγκεκριμένο μέτρο πλήττει την αξιοκρατία των διαγωνισμών, διότι εμποδίζεται η πλειοψηφία των μελετητών να συμμετέχουν λόγω της αδυναμίας εξασφάλισης του απαιτούμενου ποσού, αφού δε δίνεται εναλλακτική δυνατότητα έκδοσης ισόποσης επιταγής. Το επιχείρημα των αναθετουσών αρχών για προστασία των συμφερόντων τους και διασφάλιση, μέσω της απαίτησης εγγύησης συμμετοχής, της μη απόσυρσης του χαμηλότερου προσφοροδότη και άρα της ολοκλήρωσης των έργων δίχως απώλειες, αποδυναμώνεται, εάν αναλογιστεί κανείς πως οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αφορούν διαγωνισμούς για υπηρεσίες και όχι για εκτέλεση έργων. Το επιμελητήριο στην ανακοίνωσή του καλεί τις αναθέτουσες αρχές να μην απαιτούν εγγύηση συμμετοχής και όσες το έχουν ήδη πράξει να ανακαλέσουν άμεσα τη συγκεκριμένη πρόνοια με διορθωτικό έγγραφο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εφαρμόσει την εισήγηση του ΕΤΕΚ για μη καταβολή εγγύησης συμμετοχής στους διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών συμβούλων μελετητών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.084, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.566, αναφορικά με την εκπαίδευση προσωπικού ως επαγγελματιών δυτών ή ως συγκολλητών μετάλλων υψηλής ακρίβειας με ειδικότητα στις υποθαλάσσιες συγκολλήσεις, πληροφορήθηκα ότι είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2013 ταχύρρυθμο πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης στην ειδικότητα του εφαρμοστή βιομηχανικών σωληνώσεων υψηλής πίεσης (pipe filters) για την κατάρτιση 12 εφαρμοστών σωληνώσεων υψηλής πίεσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί το πιο πάνω ταχύρρυθμο πρόγραμμα, πόσα άτομα ενδιαφέρθηκαν να συμμετάσχουν και πόσα άτομα τελικά συμμετείχαν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.085, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες από λουομένους ότι στις περιοχές που ελλιμενίζονται ακτοπλοϊκά σκάφη, αυτά δηλαδή που χρησιμοποιούνται για διοργάνωση εκδρομών κατά μήκος των ακτών, παρουσιάζονται συχνά φαινόμενα δυσοσμίας και απορριμμάτων στο θαλάσσιο νερό. Δημιουργούνται απορίες κατά πόσο τα λύματα των σκαφών αυτών τυγχάνουν επεξεργασίας και κατά πόσο απορρίπτονται στη θάλασσα. Οι καταγγελίες αφορούν τη μαρίνα του ξενοδοχείου “Saint Raphael” και το αλιευτικό καταφύγιο στο Λατσί. Παρόμοιο θέμα προέκυψε παλαιότερα και για αγκυροβόλια στις περιοχές Αγίας Νάπας και Πρωταρά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται τακτικοί και αιφνιδιαστικοί εν πλω έλεγχοι της διάθεσης των λυμάτων των σκαφών των ακτοπλοϊκών γραμμών, πόσοι τέτοιοι έλεγχοι έγιναν φέτος, αν υπήρξαν παρατυπίες ή παρανομίες και ποιες είναι οι ποινές που επιβλήθηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.086, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελία ότι η εταιρεία “GC Askas (Farm) CTD” απορρίπτει τα απόβλητα του πτηνοτροφείου της στην τοποθεσία Αρκελερί στον Ασκά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται περιβαλλοντικά η διαχείριση των αποβλήτων των πτηνοτροφείων στον Ασκά και αν πληρούνται όλες οι προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.087, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των πυρκαγιών που καταγράφηκαν ανά έτος τα τελευταία δέκα χρόνια στην περιοχή της Τηλλυρίας, την έκταση της καμένης γης που καταγράφηκε ανά έτος, το είδος της βλάστησης που καταστράφηκε, καθώς και τα αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.088, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί Κύπριοι εργαζόμενοι, λόγω της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας της αγοράς εργασίας στην Κύπρο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της, στρέφονται σε αγορές του εξωτερικού. Μάλιστα, έχουν ήδη εντοπιστεί κάποια περιστατικά που οι εργαζόμενοι αυτοί έγιναν θύματα εκμετάλλευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρακολουθεί την εκροή εργατικού δυναμικού από την Κύπρο, αν καταγράφεται η εκροή αυτή, αν υπάρχουν στοιχεία που αφορούν το είδος εργασίας, καθώς και αν αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα εκμετάλλευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.089, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα, παρουσιάζονται σημαντικά κενά τόσο όσον αφορά τη λειτουργία της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων όσο και στις διαδικασίες της Αερολιμενικής Υπηρεσίας. Η κλαδική της Πολιτικής Αεροπορίας της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων φέρεται να δήλωσε ότι αποποιείται τις ευθύνες για θέματα ασφάλειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι επιθεωρητές της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων δεν πληρούν πλέον βασικά κριτήρια της θέσης τους, όπως είναι η επανεκπαίδευσή τους σε θέματα που προκύπτουν με τον εκσυγχρονισμό του κλάδου, και δεν έχουν γνώσεις και άδεια να επιθεωρούν σειρά τύπων αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων και αεροσκάφη της υπερελαφράς αεροπορίας, με τα οποία τα τελευταία χρόνια υπήρξαν και ατυχήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, είναι νόμιμη η διεξαγωγή ελέγχων από τους επιθεωρητές της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων, δεδομένου ότι δεν πληρούν πλέον βασικά κριτήρια της θέσης τους. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να επανεκπαιδευτούν οι επιθεωρητές της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.090, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 προκλήθηκε αναστάτωση στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού εξαιτίας της διακοπής στην παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως πληροφορήθηκα, η διεύθυνση του νοσοκομείου διέταξε εκκένωση δύο ορόφων, μεταξύ των οποίων και του ορόφου του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών. Παράλληλα, διεκόπη η διεξαγωγή εξετάσεων μέσω μηχανημάτων σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, ενώ πρόβλημα δημιουργήθηκε και στα χειρουργεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το πρόβλημα δημιουργήθηκε εξαιτίας βλάβης σε μετασχηματιστή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου σε βοηθητικό ανελκυστήρα του νοσοκομείου, ο οποίος παρουσίαζε από την προηγούμενη Δευτέρα διαρροή λαδιού και υπερθέρμανση, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διακοπές ρεύματος καθημερινά. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2013, ενώ οι λειτουργοί του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού γνώριζαν ότι θα έπρεπε να θέσουν σε λειτουργία τις εφεδρικές γεννήτριες, αυτές ξέμειναν από καύσιμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ταλαιπωρία του κοινού και των ασθενών.

Επειδή το περιστατικό έτυχε ευρύτατης δημοσιότητας, δόθηκε η εντύπωση ότι συνεχίζεται η ίδια κατάσταση ανευθυνότητας, δημοσιοϋπαλληλικής αδράνειας και νωχέλειας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το περιστατικό έτυχε διερεύνησης και αν εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν ευθύνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.091, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα στη θαλάσσια περιοχή της Πάφου ψαράδες εντόπισαν μία άσχημα τραυματισμένη χελώνα καρέτα καρέτα, ενώ η θάλασσα ξέβρασε ακόμη μία χελώνα καρέτα καρέτα τουλάχιστον εξήντα κιλών. Συγκεκριμένα, η μία χελώνα είχε πλησιάσει ψαράδες οι οποίοι ψάρευαν στους βράχους. Οι ίδιοι κάλεσαν αμέσως το Λιμενικό και Ναυτικό Σταθμό Λατσιού, για να την παραλάβει. Ο σταθμός ανταποκρίθηκε αμέσως στο τηλεφώνημα αναφέροντας ότι ειδοποίησε το Τμήμα Αλιείας, για να την παραλάβει. Μετά την πάροδο τριών ωρών το Τμήμα Αλιείας δεν είχε καταφτάσει, ενώ πολίτης τηλεφώνησε και πάλι στο Τμήμα Αλιείας της Πάφου, για να το ενημερώσει πως η νεκρή πλέον χελώνα ήταν εκτεθειμένη στον ήλιο. Την επόμενη μέρα βρέθηκε άλλη μία νεκρή χελώνα μεγαλύτερου μεγέθους σε ακτή πλησίον του λιμανιού του Λατσιού. Η χελώνα ήταν τραυματισμένη στο κάτω μέρος του καβουκιού της. Όπως είπαν παραθεριστές, η χελώνα είχε τραύματα κατά πάσα πιθανότητα από προπέλα σκάφους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση τέτοιων ατυχημάτων, αν γίνεται έλεγχος της ταχύτητας που αναπτύσσουν τα σκάφη κατά την είσοδο και την έξοδό τους από τα λιμάνια και τις μαρίνες, αν επιβάλλονται πρόστιμα στους ιδιοκτήτες σκαφών που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας, ποια είναι αυτά και πόσα πρόστιμα επιβλήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος είναι ο αριθμός των τραυματισμένων και νεκρών χελωνών κατά το έτος 2013 μέχρι στιγμής και σε σχέση με προηγούμενα έτη και σε ποια σημεία εντοπίστηκαν οι τραυματισμένες και οι νεκρές χελώνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.096, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς αναγκαία φαρμακευτική αγωγή λόγω ακύρωσης προσφοράς για συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα. Συγκεκριμένα, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης αναφέρει ότι τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών που λαμβάνουν τα συγκεκριμένα φάρμακα και ζητά όπως εξασφαλιστεί η προσφορά τους και πάλι πριν προκύψει έλλειψη. Παράλληλα, αναφέρει ότι το Υπουργείο Υγείας έχει δώσει οδηγίες όπως διοχετεύεται μόνο ένα είδος ιντερφερόνης, της Belaferon B, στους νέους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση και καταργηθεί η χορήγηση των υπολοίπων. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, γιατί ο αποκλεισμός των ασθενών από όλες τις διαθέσιμες μορφές φαρμακευτικής αγωγής θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή τους.

Δεδομένου ότι ο κάθε ασθενής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακολουθεί εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή και δεδομένου ότι η κυπριακή πολιτεία οφείλει να προσφέρει την αγωγή που θα εξασφαλίσει το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον κάθε πολίτη, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει την απόφαση να διοχετεύεται στους νέους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση μόνο ένα είδος ιντεφερόνης και να καταργηθεί η χορήγηση των υπολοίπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.097, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) όπως καλέσει όλα τα μέλη της να μη χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά τους οχήματα εν ώρα εργασίας. Η απόφαση λήφθηκε ως αντίδραση για τις αποκοπές ύψους 15%, στις οποίες προέβη το Υπουργείο Οικονομικών, στα οδοιπορικά τους. Η απόφαση αυτή της ΠΑΣΥΔΥ έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην Υγειονομική Υπηρεσία, αφού λόγω του μέτρου των υπαλλήλων βρίσκεται στον αέρα το πρόγραμμα ελέγχου όλων κυλικείων των σχολείων της Κύπρου, καθώς και το πρόγραμμα για τους ελέγχους στα ψυγεία νερού και τα ντεπόζιτα των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων και πανεπιστημίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λήφθηκαν, προκειμένου να διενεργηθούν τόσο οι έλεγχοι στα κυλικεία όσο και οι έλεγχοι στα ψυγεία νερού και τα ντεπόζιτα όλων των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων και πανεπιστημίων πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.098, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα μικροπλαστικά είναι μία πολύ σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Πρόκειται για μικροσκοπικές ίνες ή σωματίδια από πλαστικό με μέγεθος ≤ 5 mm, τα οποία δημιουργούνται κατά τη διάσπαση κάθε τύπου πλαστικού. Λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους η πλειονότητα των μικροπλαστικών δεν είναι ορατή από το ανθρώπινο μάτι. Τα μικροπλαστικά προέρχονται από τη διάσπαση πλαστικών απορριμμάτων, από ακατέργαστα βιομηχανικά πλαστικά, καλλυντικά, ρούχα από συνθετικές ίνες κ.ά. Σε έρευνα που έγινε στην Ελλάδα με ανάλυση περισσότερων των 1000 δειγμάτων, που λήφθηκαν από 167 παραλίες των ελληνικών ακτών, ούτε ένα δείγμα δε βρέθηκε που να μην περιέχει ίνες μικροπλαστικών. Τα ιζήματα των παραλιών έχουν την ιδιότητα να παγιδεύουν και να συσσωρεύουν τις μικροσκοπικές ίνες πλαστικού από το θαλασσινό νερό. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται ως δείκτες του επιπέδου ρύπανσης μιας θαλάσσιας περιοχής από μικροπλαστικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διεξαχθεί παρόμοια έρευνα στην Κύπρο, που να καταδεικνύει τα επίπεδα ρύπανσης των θαλάσσιων περιοχών, και ποια ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου ο Κύπριος πολίτης να ενημερωθεί για τις σοβαρές απειλές που εγκυμονεί η χρήση προϊόντων που περιέχουν μικροπλαστικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.099, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τον Αυγούστο του 2013 σημειώθηκαν στην περιοχή Τηλλυρίας δύο πυρκαγιές, που ξέσπασαν με διαφορά είκοσι λεπτών η μία από την άλλη κατακαίοντας άγρια βλάστηση, πευκόδασος και οπωροφόρα δένδρα και προκαλώντας μεγάλες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον του ποταμού Φλέβα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πυροσβεστικές δυνάμεις και σημαντικά στελέχη στην ιεραρχία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρέθηκαν σε καλοκαιρινή άδεια σε περίοδο που σημειώνονται οι μεγαλύτερες πυρκαγιές κάθε χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμβολή των πτητικών μέσων περιορίστηκε σε δύο ρίψεις νερού από ένα ζεύγος αεροσκαφών σε ένα μέτωπο πέραν του ενός χιλιομέτρου. Η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, που έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια του χωριού περικυκλώνοντας κατοικίες και απειλώντας εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς με οπλισμό και πυρομαχικά, έγινε από τις λιγοστές τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις (αγροτοπυροσβέστες, δασοπυροσβέστες, Ταμείο Θήρας κ.λπ.) και τους πολίτες εθελοντές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να διορθωθούν τα λάθη και οι παραλείψεις που διαφάνηκε ότι υπάρχουν στο σύστημα πυροπροστασίας στην περιοχή Τηλλυρίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού και την απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην περιοχή Τηλλυρίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.100, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Παχύαμμου στην Τηλλυρία συγκεκριμένος ιδιώτης ή εταιρείες τοποθετούν μεγάλες κεραίες μέσα στην οικιστική περιοχή του χωριού παρά τον κύριο δρόμο Παχύαμμου-Πομού. Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Χρίστου σε ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.008.04.182 πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει προβεί σε οποιεσδήποτε μετρήσεις και/ή αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία από τις υπό αναφορά κεραίες. Παράλληλα, από την απάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Χάρη Θράσου στην ίδια ερώτηση πληροφορήθηκα ότι οι συγκεκριμένες κεραίες ανήκαν σε Ρώσους ραδιοερασιτέχνες και ότι οι σχετικές άδειες που τους είχαν δοθεί έχουν λήξει και δεν έχουν ανανεωθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το είδος, τη λειτουργία και την ιδιοκτησία αυτών των κεραιών, αν υπάρχουν όλες οι σχετικές άδειες και αν έχουν καταμετρηθεί και αξιολογηθεί οι πιθανοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.101, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο έπαρχος Λεμεσού προεδρεύει του κοινοτικού συμβουλίου Τροόδους, ενώ αυτό συγκροτείται από διάφορους άλλους φορείς και όχι από εκλεγμένους εκπροσώπους των κατοίκων της πλατείας Τροόδους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, στο κοινοτικό συμβούλιο Τροόδους, στο οποίο εκπροσωπούνται διάφοροι φορείς που δεν έχουν σχέση με την πλατεία Τροόδους και την ευρύτερη περιοχή της κορυφής του Τροόδους, δεν εκπροσωπούνται οι καταστηματάρχες και οι ξενοδόχοι της πλατείας Τροόδους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη σύσταση του κοινοτικού συμβουλίου Τροόδους, καθώς και για τη διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των θεμάτων καθαριότητας, ευπρεπισμού και λειτουργίας της πλατείας Τροόδους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.102, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τις κακοτεχνίες που παρουσιάζονται στο δρόμο Πόλης Χρυσοχούς-Κάθικα στην περιοχή της Δρούσειας, οι οποίες οδήγησαν στο κλείσιμο του δρόμου αυτού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα επιδιόρθωσης των κακοτεχνιών του δρόμου Πόλης Χρυσοχούς-Κάθικα και πόσα αναμένεται να στοιχίσει στο κράτος η επισκευή του δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.103, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ανέργων που αιτήθηκαν να απασχοληθούν στο Σχέδιο Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, στο Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεις και στα Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισηςγια το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, καθώς και πόσοι είναι τελικά οι άνεργοι που εργοδοτήθηκαν στο κάθε πρόγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.104, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω την εντύπωση ότι οι φετινές πυρκαγιές κατάκαψαν μέχρι σήμερα πολύ περισσότερη από πέρσι (σχεδόν διπλάσια) έκταση άγριας βλάστησης, αγροτικής γης και καλλιεργειών. Η καταστροφή σε πολλές περιοχές της Κύπρου είναι πολύ μεγάλη. Οι αρμόδιοι υποστηρίζουν ότι σε καμιά περίπτωση δεν πληρούνται τα κριτήρια που συμφωνηθήκαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση για αποζημίωση από πυρκαγιές. Η Κύπρος πρέπει να θεωρηθεί ολόκληρη ως μία περιοχή και τα περιστατικά ως ένα και να ισχύσουν τα κριτήρια για την αποζημίωση. Θεωρώ ότι ένας σοβαρός λόγος που μεγιστοποίησε την καταστροφή είναι οι ελλείψεις που προκάλεσαν στις πυροσβεστικές δυνάμεις της χώρας μας τα μέτρα λιτότητας που επέβαλε η τρόικα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση έχει προβεί στα απαραίτητα διαβήματα, προκειμένου να διασφαλίσει τις απαραίτητες επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποζημίωση των γεωργών και των κτηνοτρόφων των οποίων οι περιουσίες υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.105, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας σταθμού της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στην περιοχή Τηλλυρίας, ούτως ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορεί να διεκδικεί τα δικαιώματά της και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Μόρφου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.106, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας θα πρέπει να προχωρήσει σε αναδρομική αποκοπή από τους μισθούς των ιερέων, ώστε να καλυφθεί το 15% του μισθού που έπρεπε να τους είχε αποκοπεί κατά τους προηγούμενους έξι μήνες. Παράλληλα, εγείρεται το θέμα της ανάκτησης από το κράτος του συνόλου των μισθών που κατέβαλε σε νεαρούς ιερείς οι οποίοι προσλήφθηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2013 και, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δε θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί από το κράτος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι ευθύνονται για τη μη εφαρμογή των δύο πιο πάνω αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και αν προτίθεται να ζητήσει από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου όπως αναλάβει τόσο την επιστροφή των μισθών των ιερέων που προσλήφθηκαν εντός του 2013 όσο και την καταβολή των μισθών τους από τώρα και στο εξής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.114, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το αδίκημα της φοροδιαφυγής προνοεί και ποινή φυλάκισης και ποια είναι αυτή. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο εισαγωγής αυστηρότερων ποινών για τη φοροδιαφυγή, ιδιαίτερα όταν προκύπτουν κραυγαλέες και προκλητικές περιπτώσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.115, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέρος του πανάκριβου συστήματος του δικτύου σειρήνων έγκαιρης προειδοποίησης και κινητοποίησης που διαθέτει η Πολιτική Άμυνα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Από πολλές μαρτυρίες που έχω υπόψη μου, σε πολλές περιοχές της Κύπρου δεν ήχησαν οι σειρήνες κατά τη θλιβερή επέτειο του 1974, πράγμα το οποίο ήταν πάντα μία ευκαιρία δοκιμής λειτουργίας του συστήματος. Μεγάλος αριθμός των σειρήνων φαίνεται να μη λειτούργησε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω πληροφορίες και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τη διόρθωση ή αποκατάσταση των σειρήνων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.116, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών απέστειλε στις 24 Μαΐου 2013 επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών με την οποία εκφράζει μεταξύ άλλων την παράκληση της εν λόγω επιτροπής όπως διαβιβάζεται ανά τρίμηνο σχετική έκθεση γεγονότων για την όποια απόφαση ή ενέργεια λαμβάνεται από την Επιτροπή Επαναδιαπραγμάτευσης για όλες τις σχετικές συμβάσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους ενοικίασης για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και τα αποτελέσματα των αποφάσεων/ενεργειών αυτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ανταποκριθεί θετικά στην παράκληση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και να αποστέλλει κάθε τρίμηνο τη σχετική έκθεση γεγονότων. Υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή, που στάλθηκε από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών στις 24 Μαΐου 2013, τον Αύγουστο του 2013 χρειαζόταν να σταλεί από το υπουργείο η σχετική έκθεση γεγονότων για σκοπούς συνέχισης άσκησης του δέοντος κοινοβουλευτικού ελέγχου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.119, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καταβληθεί στις κοινότητες Αρχιμανδρίτας, Κουκλιών, Φασούλας και Σουσκιούς τα οφειλόμενα ποσά από τη λειτουργία του αιολικού πάρκου στους Ορείτες, όπως αυτά έχουν καθοριστεί βάσει και της απόφασης του Υπουργικού Συμβούλιου με αρ. 68.201, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2008, και, αν ναι, να την ενημερώσει σε ποιες κοινότητες έχουν καταβληθεί, καθώς και το ύψος τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.120, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι το Λύκειο Ακροπόλεως παρουσιάζει μία κατάσταση εγκαταλειμμένου εργοταξίου. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί κινδύνους ως προς την ασφάλεια των μαθητών, των καθηγητών και του προσωπικού εν γένει. Υπάρχει ακαταστασία, σκόνη και μία γενική εικόνα που προκαλεί κατάθλιψη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους παρουσιάζεται αυτή η κατάσταση και πότε θα ολοκληρωθούν οι οικοδομικές εργασίες στο Λύκειο Ακροπόλεως

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.121, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα της υπόθεσης που αφορούσε την κινέζικη επένδυση στο παλαιό αεροδρόμιο της Λάρνακας και την εμπλοκή του διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και ποιο ήταν το πόρισμα της έρευνας αυτής. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει το πόρισμα της έρευνας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.123, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι ισχύουσες αυτή τη στιγμή διακρατικές συμφωνίες μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων χωρών σχετικά με τις ναυλωμένες πτήσεις;

2. Ποια είναι τα τέλη των αεροδρομίων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το κόστος χρήσης ενός αερολιμένα από μία αεροπορική εταιρεία; Παρακαλώ όπως μας αποσταλεί ξεχωριστός κατάλογος για τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.».

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.125, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα από €0,31/kWh το 2011 μειώθηκε σε €0,25/kWh το 2012 και σε €0,138/kWh το 2013. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπήρξε ενδιαφέρον για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων δεδομένου της μειωμένης τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.126, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από κατοίκους της κοινότητας Αρμίνου ότι η κρατική χορηγία που δόθηκε στην κοινότητα Αρμίνου το 2012 και το 2013 έχει διατεθεί για την κατασκευή έργων σε ιδιωτική περιουσία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία που έχω λάβει, η κρατική χορηγία του 2013 διατέθηκε για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε σπίτι μέλους του κοινοτικού συμβουλίου Αρμίνου, ο οποίος είναι κάτοικος Λεμεσού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω καταγγελία και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την ορθότερη διάθεση της κρατικής χορηγίας στην κοινότητα Αρμίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.127, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τεχνικοί ανελκυστήρων μετά την ψήφιση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμών του 2012. Σύμφωνα με τους κανονισμούς που δημοσιεύτηκαν στις 28 Δεκεμβρίου 2012, κάθε άτομο του προσωπικού που απασχολεί ο συντηρητής ανελκυστήρων μπορεί να είναι είτε απόφοιτος ανώτερης δευτεροβάθμιας σχολής τεχνικής εκπαίδευσης σε κλάδο της ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής ή μηχανονολογίας είτε απόφοιτος ανώτερης δευτεροβάθμιας σχολής γενικής εκπαίδευσης και να διαθέτει πρακτική εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνων. Παράλληλα, άτομο που είναι απόφοιτος κατώτερης δευτεροβάθμιας σχολής και απασχολείται στον τομέα της συντήρησης ανελκυστήρων για τρία έτη θεωρείται ότι μπορεί να προσληφθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, πολλοί τεχνικοί ανελκυστήρων με πολύχρονη πείρα έχουν μείνει χωρίς εργασία, λόγω του ότι δεν έχουν στην κατοχή τους απολυτήριο γυμνασίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να τροποποιήσει τους εν λόγω κανονισμούς, ούτως ώστε να μπορούν να εργοδοτούνται άτομα με πείρα στη συντήρηση ανελκυστήρων που δεν έχουν απολυτήριο γυμνασίου, εφόσον ήδη εργάζονται για πολλά χρόνια σε εταιρείες συντήρησης ανελκυστήρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.128, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Λάρνακας έχει αποφασίσει να δημιουργήσει νεκροταφείο στην περιοχή της κοινότητας Τερσεφάνου. Σύμφωνα με ιδιοκτήτες γης, στην περιοχή δεν έχει γίνει η κατάλληλη γεωτεχνική μελέτη για την καταλληλότητα του εδάφους και δεν έχουν εκτιμηθεί οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει κατατεθεί η αίτηση για έκδοση άδειας για δημιουργία νεκροταφείου στην Τερσεφάνου και αν έχει προηγηθεί πλήρης μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.129, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχει δημιουργηθεί σύνδεσμος γεωργών και ιδιοκτητών χωραφιών που αρδεύονται από το φράγμα Ξυλιάτου. Βασικό αίτημα του συνδέσμου είναι να σταματήσει η ανεξέλεγκτη παροχή νερού από το φράγμα σε μη γεωργικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, αναφέρεται η παραχώρηση από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων μεγάλων ποσοτήτων νερού στο σφαγείο CYPRA, καθώς και σε τρεις άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις χοιροτροφείων στην περιοχή Κάτω Μονής. Επιπλέον, πρόσφατα παραχωρήθηκε άδεια σε δύο άλλα χοιροτροφεία στην περιοχή Μενίκου χωρίς καμία συνεννόηση με τις επηρεαζόμενες τουλάχιστον κοινότητες ή τους άμεσα επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες χωραφιών. Όλα αυτά παρά τον αρχικό σχεδιασμό για κάλυψη 2 300 σκαλών και τα τρία χρόνια ανομβρίας. Παράλληλα, αιτήσεις κατοίκων των κοινοτήτων Ξυλιάτου και Αγίας Μαρίνας απορρίπτονται με το δικαιολογητικό ότι είναι εκτός των ορίων του φράγματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω υπόψη μου, το φράγμα Ξυλιάτου κατασκευάστηκε την περίοδο 1980-1982, στα πλαίσια αναδασμού που έγινε στις κοινότητες Ξυλιάτου και Αγίας Μαρίνας, και σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αρδεύονται αποκλειστικά τα χωράφια που θα προέκυπταν από αυτό. Η κατασκευή του φράγματος έγινε στα πλαίσια του σχεδίου ενιαίας αγροτικής ανάπτυξης Πιτσιλιάς. Σ’ αυτό συνέβαλαν με δάνειο η Διεθνής Τράπεζα και με τεχνική βοήθεια η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων. Επιπλέον, υπάρχει ο ισχυρισμός των κατόχων των χωραφιών ότι ο κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται 800 περίπου τόνους νερού κατά σκάλα και ότι το φράγμα είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της ωφελούμενης περιοχής μέχρι και τρία χρόνια σε περίπτωση ανομβρίας.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.136, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τις 30 Νοεμβρίου του 2010 το κτίριο όπου στεγαζόταν το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας κρίθηκε επικίνδυνο και συνεπώς ακατάλληλο για στέγαση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας να στεγαστεί για τουλάχιστον τρεις μήνες στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Όπως πληροφορήθηκα, έχει ήδη γίνει η μεταστέγαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου σε άλλο χώρο, δύο περίπου χιλιόμετρα μακριά από το κτίριο όπου στεγάζεται το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο εν λόγω χώρος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δε διαθέτει χώρο στάθμευσης και βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας. Αντίθετα, σε όλες τις άλλες πόλεις της Κυπριακής Δημοκρατίας το Ποινικό Δικαστήριο, το Επαρχιακό Δικαστήριο και το Οικογενειακό Δικαστήριο βρίσκονται στο ίδιο κτίριο ή σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους τόσο για λόγους διευκόλυνσης των δικηγόρων και των πελατών τους όσο και για λόγους λειτουργικότητας. Η μεταστέγαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου, αλλά και του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών στο κέντρο της Λευκωσίας θα έχει τρομερά δυσμενείς συνέπειες για τους πελάτες των δικηγόρων, καθότι, σε περίπτωση που δε γίνει εφικτή η άμεση μετάβαση από το ένα κτίριο στο άλλο, ενδεχομένως να απορρίπτονται και υποθέσεις. Αξίζει επίσης να αναφερθεί το γεγονός ότι θα επιβαρύνονται οικονομικά οι δικηγόροι, εξαιτίας της χρήσης των οχημάτων τους για μετάβαση από το ένα κτίριο στο άλλο.

Επιπρόσθετα, το νέο κτίριο στο οποίο έχει γίνει μεταστέγαση τόσο του Οικογενειακού Δικαστηρίου όσο και του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών έχει και αυτό κριθεί επικίνδυνο. Επίσης, αυτή η ενέργεια δεν έχει οποιοδήποτε όφελος και αποβαίνει δαπανηρή, καθότι η ενοικίαση για τουλάχιστον τέσσερα έτη θα στοιχίσει το λιγότερο €200.000. Συναφώς, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο έχει γίνει η πιο πάνω μεταστέγαση, εξ όσων έχω πληροφορηθεί, είναι το γεγονός ότι υπήρχε ήδη υπογεγραμμένη συμφωνία έγκρισης της πιο πάνω μεταστέγασης από την προηγούμενη κυβέρνηση για περίοδο τεσσάρων τουλάχιστον ετών από σήμερα, την οποία θέλησαν να τηρήσουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, δεδομένης τόσο της οικονομικής κατάστασης όσο και της ταλαιπωρίας που θα υφίστανται οι δικηγόροι και οι πελάτες τους, εξετάζεται το ενδεχόμενο όπως το Οικογενειακό Δικαστήριο στεγαστεί στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών στο κτίριο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.137, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ότι έχει ζητηθεί από γονείς παιδιών με τετραπληγία κατά την επίσκεψή τους στους παιδονευρολόγους του Μακάρειου Νοσοκομείου να πληρώσουν τέλη εγγραφής, επίσκεψης γιατρού και ιατροφαρμακευτικής αγωγής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους τα άτομα αυτά χρειάζεται να πληρώνουν τα εν λόγω τέλη και αν το υπουργείο σκέφτεται να τροποποιήσει τους σχετικούς κανονισμούς, ώστε τα άτομα αυτά να μην υποβάλλονται σε επιπλέον ταλαιπωρία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.138, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Τον αριθμό των τμημάτων στα γυμνάσια κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014,

2. τον αριθμό των τμημάτων στα λύκεια κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014,

3. τον αριθμό των τμημάτων ταχείας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση,

4. τον αριθμό των περιόδων των προγραμμάτων στήριξης ανά ειδικότητα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση,

5. τον αριθμό των περιόδων των προγραμμάτων αλφαβητισμού ανά ειδικότητα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση,

6. τον αριθμό των περιόδων διδασκαλίας στις ειδικές μονάδες ανά ειδικότητα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση και

7. τον αριθμό των περιόδων των περιβαλλοντικών και οικολογικών προγραμμάτων “Χρυσοπράσινο Φύλλο”, “Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον”, “Ευ Ζην”, “Οικολογικά Σχολεία”, “Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας” (ΕΔΣΠΥ), “Global Learning and Observations to Benefit the Environment” (GLOBE), “South Eastern Mediterranean Environment Programme” (SEMEP) κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.142, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στα πλαίσια της αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και πάντα σύμφωνα με μία εξαιρετικά αυστηρή κυπριακή νομοθεσία, πλήρως εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες, οι εταιρείες έρευνας ή εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, καθώς και οι εταιρείες που θα αναλάβουν το σχεδιασμό και την κατασκευή του τερματικού υγροποίησης του φυσικού αερίου ανέλαβαν την υποχρέωση διενέργειας μελετών εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. To Τμήμα Περιβάλλοντος έχει την τεχνογνωσία να εξετάσει με αποτελεσματικότητα τις μελέτες αυτές και να βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης Μελετών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον στη λήψη έγκαιρης και ορθολογικής απόφασης για το περιεχόμενο των μελετών αυτών;

2. Υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό και τα μέσα στο Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε να παρακολουθείται επαρκώς η εφαρμογή των όρων των περιβαλλοντικών μελετών;

3.Σε περίπτωση που παρατηρούνται ελλείψεις σε προσωπικό και τεχνικά μέσα μελετάται η προώθηση αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού και αγορά του κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.145, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου στην Κύπρο (University of East London) αποφάσισε όπως τερματίσει τη λειτουργία του, αφού εγγράφηκαν μόνο 17 φοιτητές κατά τους πρώτους έξι μήνες της λειτουργίας του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έχει δεχθεί οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και αν ευσταθούν τα δημοσιεύματα που αφορούν τον τερματισμό της λειτουργίας του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.154, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εγκλωβισμένοι κάτοικοι του χωριού Κορμακίτης αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με την καταστροφή των χαρουπόδεντρων από τον υπερπληθυσμό των τρωκτικών (ποντίκας). Οι κάτοικοι ζητούν τη δυναμική παρέμβαση των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας με χρηματοδότηση και οργάνωση εκστρατείας για καταπολέμηση της ποντίκας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς το υπουργείο σκέφτεται να βοηθήσει τους εγκλωβισμένους κατοίκους και ιδιοκτήτες γης στο κατεχόμενο χωριό Κορμακίτης στην αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού της ποντίκας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.155, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει τεθεί ενώπιόν μου καταγγελία για διαρροή λυμάτων από το ξενοδοχείο “Droushia Heights” στο χωριό Δρούσεια. Φαίνεται ότι η μονάδα βιολογικού καθαρισμού των οικιακών λυμάτων του ξενοδοχείου αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, ενώ πρόβλημα δυσοσμίας φαίνεται να προκύπτει και από τους σωλήνες εξαερισμού του βιολογικού σταθμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση που επικρατεί στο βιολογικό σταθμό του ξενοδοχείου “Droushia Heights” στο χωριό Δρούσεια της Πάφου, αν υπάρχει αδειοδότηση και έλεγχος της λειτουργίας του, αλλά και της διάθεσης των υπολειμμάτων (επεξεργασία λυμάτων, διάθεση ιλύος, εκπομπή οσμών κ.λπ.), καθώς και για τη διαχείριση των καταγγελιών από τους ιδιοκτήτες των γειτονικών τεμαχίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.158, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες από κατοίκους των χωριών Αγκλεισίδες και Κοφίνου ότι από το εργοστάσιο διαχείρισης ζωικών αποβλήτων παρά το σφαγείο Κοφίνου, γνωστό ως “εργοστάσιο Κομήτη”, ορισμένες νύχτες αναδίδεται δυσοσμία, η οποία προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα στους κατοίκους και έντονο αίσθημα δυσφορίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί τα παράπονα των κατοίκων των δύο αυτών κοινοτήτων, που, όπως πληροφορήθηκα, έχουν προβεί σε καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές, και ποια είναι τα αποτελέσματα της διερεύνησης αυτών των παραπόνων.»

Απάντηση


«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Τον αριθμό των τμημάτων στα γυμνάσια κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014.

2. Τον αριθμό των τμημάτων στα λύκεια κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014.

3. Τον αριθμό των τμημάτων ταχείας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση.

4. Τον αριθμό των περιόδων των προγραμμάτων στήριξης ανά ειδικότητα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση.

5. Τον αριθμό των περιόδων των προγραμμάτων αλφαβητισμού ανά ειδικότητα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση.

6. Τον αριθμό των περιόδων διδασκαλίας στις ειδικές μονάδες ανά ειδικότητα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση.

                    7. Τον αριθμό των περιόδων των περιβαλλοντικών και οικολογικών προγραμμάτων “Χρυσοπράσινο Φύλλο”, “Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον”, “Ευ                     Ζην”, “Οικολογικά Σχολεία”, “Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας” (ΕΔΣΠΥ), “Global Learning and Observations to Benefit the Environment”                      (GLOBE), “South Eastern Mediterranean Environment Programme” (SEMEP) κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση                     εκπαίδευση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.159, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Ελλάδα οι επενδύσεις των μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών εντάσσονται στις επιδοτούμενες δραστηριότητες του επενδυτικού νόμου, καθώς και στα συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα για την ενίσχυση των νέων αγροτών και τα σχέδια βελτίωσης εκμεταλλεύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. Χρηματοδοτούνται μεταξύ άλλων οι δαπάνες τεχνογνωσίας για την εγκατάσταση της μονάδας, η αγορά οικοπέδου (ως 10% της συνολικής επένδυσης), η διαμόρφωση και η περίφραξη των χώρων, η γεώτρηση, οι δαπάνες για την αγορά του ζωικού κεφαλαίου αναπαραγωγής, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός του σαλιγκαροτροφείου, τα μηχανήματα, τα μεταφορικά μέσα διακίνησης υλικών εντός της μονάδας κ.ά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, εκτιμώντας το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον, και ειδικότερα των νέων, σχετικά με την εκτροφή και την παραγωγή σαλιγκαριών, εξετάζει το ενδεχόμενο επιδότησης της εκτροφής των σαλιγκαριών μέσα στα πλαίσια και του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.162, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Κύπρο τα προβλήματα που δημιουργούνται από την αναστολή της λειτουργίας της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κένυα. Συγκεκριμένα, η πιο πάνω πρεσβεία εξυπηρετούσε χώρες της Ανατολικής Αφρικής και ήταν η διαπιστευμένη πρεσβεία για την Τανζανία, τις Σεϋχέλλες, την Ουγκάντα, τη Ζάμπια, τη Ρουάντα και το Μπουρούντι. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2013, ημερομηνία που αναστάλθηκε η λειτουργία της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κένυα, τα έγγραφα και η έκδοση άδειας/θεώρησης εισόδου των φοιτητών από τις πιο πάνω χώρες πιστοποιούνταν με σφραγίδα από το Υπουργείο Εξωτερικών της εν λόγω χώρας, καθώς και από τη διπλωματική αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κένυα. Στη συνέχεια οι φοιτητές μπορούσαν να υποβάλουν τα πρωτότυπα έγγραφα, δεόντως επικυρωμένα, μέσω του πανεπιστημίου/κολλεγίου στο Τμήμα Μετανάστευσης, για να εκδοθεί η άδεια εισόδου, ή μπορούσαν να μεταβούν στη διπλωματική αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κένυα για έκδοση θεώρησης εισόδου. Μετά το κλείσιμο της κυπριακής διπλωματικής αποστολής στην Κένυα, αποφασίστηκε από το Τμήμα Μετανάστευσης όπως οι πιο πάνω χώρες εξυπηρετούνται από τις διπλωματικές αποστολές της Κύπρου στην Αίγυπτο και τη Νότιο Αφρική. Επίσης, αποφασίστηκε οι άδειες εισόδου για τις πιο πάνω χώρες πλέον να μην εκδίδονται από το Τμήμα Μετανάστευσης, αλλά οι φοιτητές να μεταβαίνουν στης κυπριακές διπλωματικές αποστολές στην Αίγυπτο και τη Νότιο Αφρική για έκδοση θεώρησης εισόδου. Όπως πληροφορήθηκα, τα πρώτα αποτελέσματα της νέας διαδικασίας είναι απογοητευτικά, καθότι από τους συνολικά ενενήντα ένα φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο μόνο ένας προχώρησε με τη διαδικασία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγής των διαδικασιών πιστοποίησης των εγγράφων και έκδοσης άδειας εισόδου, ούτως ώστε να μπορέσει η Κύπρος να γίνει εκπαιδευτικό κέντρο και για φοιτητές από την αφρικανική ήπειρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.163, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Δυστυχώς, η οικονομική κρίση φαίνεται να έχει πλήξει τη λειτουργία των φιλοζωικών οργανώσεων και των καταφυγίων αδέσποτων ζώων. Η κυβέρνηση μείωσε στο ελάχιστο την ετήσια κρατική χορηγία προς τις φιλοζωικές οργανώσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος της χορηγίας προς τις φιλοζωικές οργανώσεις και τα καταφύγια ζώων, καθώς και πώς κατανεμήθηκε η σχετική χορηγία για το έτος 2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.166, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την επαναχάραξη των διαδικασιών νηολόγησης πλοίων, δεδομένου ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες έχουν εδώ και καιρό καταστεί απηρχαιωμένες και δυσχεραίνουν την όλη διαδικασία νηολόγησης, ενώ επιφέρουν και τα δυσμενή σχόλια των δικηγόρων των πλοιοκτητών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.167, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική προώθηση της κυπριακής σημαίας στο ναυτιλιακό τομέα. Αντιθέτως μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, υπήρξε διακοπή της προώθησης της κυπριακής σημαίας το 1997, παρ’ όλο που την περίοδο εκείνη το κυπριακό νηολόγιο κατείχε την τέταρτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Η Κυπριακή Δημοκρατία αρκείται μόνο στην προώθηση της κυπριακής σημαίας μέσω του Συνεδρίου της Ναυτιλιακής Κύπρου κάθε δύο χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που σταμάτησε να προωθείται η κυπριακή σημαία, αν προτίθεται να προωθήσει την κυπριακή σημαία και με ποιους τρόπους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.168, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έρευνα της διεθνούς οργάνωσης “Compassion in World Farming” κατέδειξε έλλειψη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των χοίρων στην Κύπρο. Σύμφωνα με την έρευνα, πολλοί από τους χοίρους κρατούνταν συνωστισμένοι σε πολύ βρόμικους στάβλους, μερικοί είχαν καλυφθεί με τα περιττώματά τους, ενώ άρρωστα ζώα ήταν συχνά παραμελημένα, καλυμμένα με μύγες. Όπως αναφέρεται στην έρευνα, τα ζώα σε όλα τα χοιροτροφεία ζούσαν σε συνθήκες χωρίς άχυρο ή άλλα υλικά όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ σε όλα τα ζώα είχαν κοπεί οι ουρές τους και υπέφεραν, καθώς είχαν σοβαρά τραύματα. Παράλληλα στην έρευνα αναφέρεται ότι σε ορισμένα χοιροτροφεία υπήρχαν νεκρά ζώα που κείτονταν στο έδαφος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει σε ελέγχους, για να διερευνήσει τις καταγγελίες που αναφέρονται στην έρευνα της διεθνούς οργάνωσης “Compassion in World Farming”, καθώς και ποιες είναι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στα χοιροτροφεία που δεν ήταν συμμορφωμένα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.169, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εξετάζεται από την κυβέρνηση το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας με τον ισχυρισμό ότι το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας του έχει ξεπεραστεί. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι έχει ήδη αρχίσει η προετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω πληροφορίες για ιδιωτικοποίηση του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.170, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 9 του περί Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων Νόμου, το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα συνιστά επιτροπή υπεύθυνη για την εφαρμογή και παρακολούθηση των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει του νόμου. Σύμφωνα με το νόμο, η εν λόγω επιτροπή δύναται να εγκρίνει συναλλαγές κατά παρέκκλιση των προαναφερόμενων περιοριστικών μέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συσταθεί η εν λόγω επιτροπή, όπως αναφέρεται στο νόμο, και ποια είναι τα άτομα που την απαρτίζουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.171, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα των κατοίκων της περιοχής Αγίας Φύλας όπως μετατραπεί το εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Προδρόμου Ξενοφώντος στην Αγία Φύλα σε πάρκο. Σύμφωνα με καταγγελίες που έχω λάβει, τα εγκαταλελειμμένα υποστατικά έχουν γεμίσει τρωκτικά και ερπετά και η περιοχή έχει μετατραπεί σε εστία μόλυνσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την αποκατάσταση του χώρου και τη δημιουργία πάρκου, όπως και είναι και το αίτημα των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.175, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί και διαπιστώσει και ο ίδιος ότι ο δρόμος που ενώνει την κοινότητα Μυλικουρίου με τον Άγιο Νικόλαο μέσω της όχθης του ποταμού Πλατύ βρίσκεται σε άθλια κατάσταση λόγω της χρήσης του από τα αυτοκίνητα των οργανωμένων εκδρομών με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (jeep, land rover κ.λπ.). Δεκάδες τέτοια αυτοκίνητα διασχίζουν τη διαδρομή προκαλώντας φθορά στο χωματόδρομο και στη φύση. Το κοινοτικό συμβούλιο Μυλικουρίου ζητά την ασφαλτόστρωση του δρόμου, για να διευκολύνεται η κίνηση των κατοίκων προς τη Λεμεσό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορεί να περιοριστεί η κίνηση των οργανωμένων τουριστικών διαδρομών με τετρακίνητα οχήματα στην κοιλάδα του Πλατύ, πώς μπορεί να επιδιορθωθεί ο δρόμος, για να μπορούν να τον χρησιμοποιούν και οι κάτοικοι, και αν μπορεί μέρος τουλάχιστον του δρόμου να ασφαλτοστρωθεί ή να τύχει επίστρωσης με σταθερό υλικό (π.χ. λιθόστρωτο)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.176, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχασε την εγκεκριμένη από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα χορηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έργα όπως η αποκατάσταση των παράνομων σκυβαλότοπων και η διαχείριση των λυμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο όλων των έργων για τα οποία εγκρίθηκε συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τελικά δεν υλοποιήθηκαν, καθώς και τα ποσά της χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων αυτών για την περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.177, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετώνται τα παραδείγματα άλλων χωρών που επέτρεψαν την υπό αυστηρές συνθήκες ελεγχόμενη καλλιέργεια της κάνναβης και αν αυτή επηρέασε τη ζήτηση ή χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.178, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε αρκετές χώρες έχει επιτραπεί η καλλιέργεια της κάνναβης (Cannabis Sativa) για βιομηχανικούς και ιατρικούς σκοπούς. Είναι γνωστό εξάλλου ότι από την κάνναβη μπορεί να παραχθούν φάρμακα και καλλυντικά, καθώς και χρήσιμες πρώτες ύλες για τη βιομηχανία. Είναι επίσης γνωστό ότι στην Κύπρο οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των φυτών της κάνναβης, γι’ αυτό σε παλαιότερες εποχές η καλλιέργειά της ήταν πολύ διαδεδομένη στην Κύπρο. Αργότερα, όταν έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης για παραγωγή και εμπορία εξαρτησιογόνων ουσιών, απαγορεύτηκε η καλλιέργεια του φυτού αυτού. Ίσως είναι καιρός να προβληματίσει τις αρχές η ελεγχόμενη καλλιέργεια της κάνναβης υπό αυστηρό έλεγχο και διασφαλισμένες συνθήκες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων επί του θέματος, καθώς και αν υπάρχουν μελέτες για τη δυνατότητα ελεγχόμενης καλλιέργειας της κάνναβης στην Κύπρο και αν υπάρχει ενδιαφέρον από τις φαρμακευτικές βιομηχανίες για προϊόντα της κάνναβης.»   

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.179, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει περίπτωση να μη χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα έργα αποκατάστασης των σκουπιδότοπων στο Βατί και στον Κοτσιάτη, εάν αυτά δεν προσφοροδοτηθούν μέσα στο 2013.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν συνυπολογιστεί οι συνολικές απώλειες εσόδων από την επιβολή προστίμων λόγω αδυναμίας συμμόρφωσης με την Οδηγία που απαιτεί το κλείσιμο των σκουπιδότοπων και από την απώλεια της συγχρηματοδότησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.182, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, το ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας περιελάμβανε τη χορηγία συγχρηματοδοτούμενων έργων αξίας 39 εκατομ. για την Κύπρο. Από τα 39 εκατομ. μόνο 1,8 εκατομ. (ή ποσοστό 4,5%) διατέθηκαν για έργα προστασίας και ανάπτυξης της ιχθυοπανίδας και του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος. Τη μερίδα του λέοντος έλαβαν έργα στα αλιευτικά καταφύγια και χορηγίες σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ιχθυοπαραγωγή (ιχθυοτροφεία). Τώρα ετοιμάζεται το επόμενο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας και Αλιείας». Οι σχετικοί κανονισμοί αναμένεται να ψηφιστούν τον προσεχή Δεκέμβριο. Αναμένεται ότι τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα αναλογούν στην Κύπρο 25 εκατομ. από τα ευρωπαϊκά ταμεία με άγνωστη ακόμη τη συμβολή των κυπριακών εθνικών πόρων. Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες μου, και πάλι η μερίδα του λέοντος προτείνεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να δαπανηθεί σε πρόγραμμα χορηγιών στις επιχειρήσεις ιχθυοτροφείων (16 εκατομ.).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει καθορισμένο ποσοστό και ποιο είναι αυτό για τα έργα προστασίας και ανάπτυξης της ιχθυοπανίδας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως π.χ. θαλάσσια πάρκα, τεχνητοί ύφαλοι κ.λπ. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα έργα του τομέα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ιχθυοπανίδας που περιλαμβάνονται στο σχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.183, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο απόσυρσης των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως πληροφορούμαι, τα σκάφη οδηγούνται σε καθολική και πλήρη καταστροφή μετά την απόσυρση. Όσοι ψαράδες είχαν χρέη από τους δανειστικούς επιτρόπους ή είχαν οποιοδήποτε άλλο χρέος στις κρατικές υπηρεσίες έτυχαν αποκοπής από τη σχετική χορηγία, με αποτέλεσμα να περιοριστεί ή εκμηδενιστεί τελικά. Υπάρχει η άποψη ότι δεν έπρεπε να καταστραφούν τα σκάφη αυτά, αλλά να αξιοποιηθούν ως διακοσμητικά στοιχεία σε δημόσιους χώρους, για να προωθηθεί η εικόνα της θαλασσινής Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μελετηθεί άλλοι τρόποι διαχείρισης των σκαφών που έχουν αποσυρθεί με βάση το σχέδιο απόσυρσης και αν υπάρχει τρόπος να μη γίνεται πέραν κάποιου ποσοστού η αποκοπή των χρεών από τη χορηγία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.184, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης σχέδιο δημιουργίας τεχνητών υφάλων για προστασία και ανάπτυξη της ιχθυοπανίδας. Η κήρυξη και οριοθέτηση κάποιων περιοχών πέριξ των τεχνητών υφάλων ως προστατευόμενων δεν είναι ικανοποιητική, εάν δε συνοδεύεται από διαχειριστικά σχέδια και λειτουργία διαχειριστικών φορέων στις περιοχές των τεχνητών υφάλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει την άμεση δημιουργία διαχειριστικών σχεδίων και διαχειριστικών φορέων στις προστατευόμενες περιοχές των τεχνητών υφάλων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.190, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.02.586, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, αναφέρεται ότι “θεωρούμε σκόπιμη και επιβεβλημένη τη συνέχιση της συνεργασίας του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας μαζί με τους ακτιβιστές καθώς επίσης και με οποιαδήποτε άλλη οργάνωση, κατά τρόπο που αυτή συνάδει με τους νόμους της Δημοκρατίας”. Το ίδιο μου αναφέρθηκε και στη μεταξύ μας συνάντηση στις 9 Μαΐου 2013.

Δυστυχώς, από ό,τι καταλαβαίνω, δε δόθηκαν οδηγίες στο κλιμάκιο πάταξης λαθροθηρίας να επικοινωνήσει με την ομάδα των ακτιβιστών που έφτασε στην Κύπρο στα μέσα Σεπτεμβρίου για τη φθινοπωρινή εκστρατεία αντιμετώπισης της λαθροθηρίας των αποδημητικών πουλιών. Μάλιστα, μέχρι σήμερα δεν έγινε κοινή δράση ούτε η αστυνομία δέχεται καταγγελίες από τους ακτιβιστές. Η Κύπρος κινδυνεύει να καταστεί και πάλι στόχος καταγγελιών και αυτή τη φορά όχι άδικα, αφού φαίνεται ότι οι καταγγελίες για δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς του λαθροθήρες όντως ισχύουν.

Επί τούτου εκκρεμεί ακόμα να καταθέσετε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία για τις καταγγελίες λαθροθηρίας που έγιναν μετά το γνωστό επεισόδιο της 27ης Απριλίου 2013 στο Παραλίμνι. Κατ’ ακρίβειαν, δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα που υπέβαλα με την πιο πάνω ερώτησή μου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν συνεχίζεται η κοινή δράση του κλιμακίου πάταξης λαθροθηρίας με τους ακτιβιστές, πόσες κοινές επιχειρήσεις έγιναν φέτος και πόσες καταγγελίες έγιναν από την αστυνομία, πόσοι τιμωρήθηκαν και πόσες από τις καταγγελίες έγιναν μετά από πληροφορίες των ακτιβιστών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.191, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μηνιαίες απολαβές του προέδρου της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου, τα επιδόματα που λάμβανε, τα ωφελήματα που περιελάμβανε το συμβόλαιό του, καθώς επίσης και για το ποσό της αποζημίωσης που θα λάβει σε περίπτωση παύσης του. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το συμβόλαιο του προέδρου της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.192, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των προσώπων (δημόσιοι υπάλληλοι και άλλοι) που εργάστηκαν μαζί με την Ερευνητική Επιτροπή για την έκδοση του πορίσματος για την οικονομία, καθώς και για το συνολικό κόστος λειτουργίας της επιτροπής από την ημέρα της σύστασής της μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2013, ημερομηνία παράδοσης του πορίσματος στο Υπουργικό Συμβούλιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.193, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2013 στα δημόσια νοσηλευτήρια, έχει επιβληθεί γενικό τέλος 1,5% για το δικαίωμα νοσηλευτικής φροντίδας. Επιπρόσθετα, επιβάλλεται επιβάρυνση €3 για κάθε εγγραφή για επίσκεψη σε γιατρό, €0,5 για κάθε εγγραφή συνταγής φαρμάκου, €10 για γενικές αναλύσεις και €0,5 για κάθε επιπλέον ανάλυση με επικόλληση χαρτοσήμων στις συνταγές. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαδικασία επικόλλησης των χαρτοσήμων για τα φάρμακα και τις αναλύσεις, προκαλείται ταλαιπωρία των ασθενών (ιδιαίτερα των ηλικιωμένων) και πρόσθετος και αχρείαστος φόρτος εργασίας για τους υπαλλήλους στα τμήματα εγγραφών και στα φαρμακεία των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Υπάρχει η εισήγηση αντί των χαρτοσήμων να εισπράττεται με την εγγραφή ένα μικρό πρόσθετο ποσό €2-€5 τόσο για τα φάρμακα όσο και για τις αναλύσεις και να εκδίδεται μία απόδειξη που να περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες. Στον καθορισμό του επιπρόσθετου τέλους πρέπει να ληφθεί υπόψη η μείωση του διοικητικού κόστους, διότι, όπως είναι τα πράγματα, μέρος του ποσού που καταβάλλεται για τα χαρτόσημα καλύπτει το διοικητικό κόστος.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας δήλωσε τον Αύγουστο του 2013, όταν άρχισε η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων στα δημόσια νοσηλευτήρια, ότι θα παρακολουθεί την κατάσταση και θα προβαίνει σε τροποποιήσεις, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η πιο πάνω εισήγηση μπορεί να υιοθετηθεί από το Υπουργείο Υγείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.194, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και σε ποια στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί όσον αφορά τη δημιουργία αναγκαίας υποδομής, ούτως ώστε να γίνεται ανακύκλωση σε όλα τα στρατόπεδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.208, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν μονογονιοί που δεν έχουν λάβει ακόμη το εφάπαξ ποσό ύψους €2.000 για το έτος 2012. Όπως πληροφορήθηκα, λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας και της μεταφοράς της διαδικασίας πληρωμής του επιδόματος μονογονιού από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Οικονομικών, κάποιοι μονογονιοί έλαβαν το εφάπαξ ποσό ενώ κάποιοι άλλοι όχι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των μονογονιών που δεν έχουν λάβει ακόμη το εφάπαξ ποσό ύψους €2.000, καθώς και πότε αναμένεται να σταλθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού το σχετικό κονδύλι για αποδέσμευσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.209, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.633 αναφορικά με την αξιοποίηση των γραφείων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών και την ανανέωση του συμβολαίου ενοικίασης ότι το συμβόλαιο ενοικίασης του εν λόγω κτιρίου έχει ανανεωθεί πρόσφατα με μειωμένο ενοίκιο και με την εξασφάλιση πρόσθετου σημαντικού αριθμού χώρων στάθμευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το εν λόγω κτίριο που ενοικιάζεται για τη στέγαση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών και ποιο είναι το ύψος του ενοικίου που ξεκίνησε να καταβάλλεται με την ανανέωση του συμβολαίου σε σχέση με το προηγούμενο ενοίκιο που καταβαλλόταν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.210, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, λόγω της ακαταλληλότητας της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Κοτζιά Τεπέ αρ. 21 στη Λάρνακα (γνωστή ως “πράσινη πολυκατοικία), οι ένοικοί της χρειάζεται να μετακομίσουν, ούτως ώστε να κατεδαφιστεί η εν λόγω πολυκατοικία και να ανεγερθεί νέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πρόσφατα οι ένοικοι της πολυκατοικίας λάμβαναν διαβεβαιώσεις ότι η πολυκατοικία θα διορθωνόταν τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά και θα γινόταν εγκατάσταση ανελκυστήρα. Μάλιστα, στάλθηκε επιστολή σε κάτοικο της πολυκατοικίας (ΥΠΑΜΕ 3/2003/13 Οκτ 2010/ΥΠΕΣ/ΥΜΚΑΕ) που τον διαβεβαίωναν ότι όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας θα λάμβαναν τίτλους ιδιοκτησίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μετά την ολοκλήρωση του έργου της ανέγερσης νέας πολυκατοικίας θα παραχωρηθούν στους ενοίκους της πολυκατοικίας που κατεδαφίστηκε διαμερίσματα. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το εν λόγω έργο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.211, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.02.517, αναφορικά με τη νέα ταχεία διαδικασία παραχώρησης άδειας μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών, με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδυτών υπηκόων τρίτων χωρών για αύξηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων και τόνωση της κυπριακής οικονομίας, πληροφορήθηκα ότι από την ημερομηνία εφαρμογής της μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 830 αιτήσεις για παραχώρηση άδειας μετανάστευσης. Επιπλέον, στην ίδια ερώτηση είχα θέσει και το ερώτημα κατά πόσο τα έσοδα από την εν λόγω διαδικασία διατίθενται για ενίσχυση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης. Το εν λόγω ερώτημα δεν απαντήθηκε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα έσοδα από την εν λόγω διαδικασία διατίθενται για ενίσχυση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, καθώς και αν έχει οριστεί ο μέγιστος αριθμός των υπηκόων τρίτων χωρών που θα λαμβάνουν την άδεια μετανάστευσης ανά έτος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.212, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση του χώρου όπου αποθηκεύτηκε και φυλάγεται το ενταφιασμένο Askarel. Επίσης, παρακαλείται να καταθέσει ένα πλήρες ιστορικό της υπόθεσης, καθώς και τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος που λαμβάνεται στο χώρο αποθήκευσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.213, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διενεργούνται έλεγχοι στα ταξί και στα λεωφορεία που εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα και, εάν ναι, τι είδους έλεγχοι διενεργούνται, αν απαγορεύεται στα ταξί και στα λεωφορεία η είσοδος στις ελεύθερες περιοχές, εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν τις απαραίτητες άδειες, καθώς επίσης και για τον ετήσιο μέσο αριθμό των λεωφορείων και των ταξί που εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας από τα κατεχόμενα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.214, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι υπάλληλοι που εργάζονταν στους οργανισμούς δημόσιου δικαίου που τερματίστηκε η λειτουργία τους έχουν μεταφερθεί στη δημόσια υπηρεσία και, εάν ναι, για τον αριθμό των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ατόμων που εργοδοτούνταν στους πιο πάνω οργανισμούς, καθώς και για το καθεστώς κάτω από το οποίο εργοδοτήθηκαν. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας πληροφορήσει κατά πόσο υπήρξαν προσφυγές προς το Ανώτατο Δικαστήριο από υπαλλήλους που εργοδοτούνταν στους εν λόγω οργανισμούς δημόσιου δικαίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.212, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση του χώρου όπου αποθηκεύτηκε και φυλάγεται το ενταφιασμένο Askarel. Επίσης, παρακαλείται να καταθέσει ένα πλήρες ιστορικό της υπόθεσης, καθώς και τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος που λαμβάνονται στο χώρο αποθήκευσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.229, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι παραλιακοί δήμοι δεν μπορούν να επιβάλλουν τέλος αποκομιδής σκυβάλων σε σκάφη που εκτελούν παράκτιες κρουαζιέρες και σε σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται στα αλιευτικά καταφύγια. Τα εν λόγω σκάφη παράγουν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων ετησίως εξαιτίας του σερβιρίσματος φαγητού κατά τη διάρκεια των κρουαζιέρων και τοποθετούν στους μόλους των λιμανιών τα σκύβαλά τους, τα οποία συλλέγονται από τους δήμους, χωρίς οι δήμοι να έχουν το δικαίωμα επιβολής οποιουδήποτε τέλους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Δήμων Νόμου, έτσι ώστε να επιβάλλεται τέλος αποκομιδής σκυβάλων σε σκάφη που εκτελούν παράκτιες κρουαζιέρες και σκάφη αναψυχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.230, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει μία αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος ομάδας αυτοεργοδοτούμενων φορολογουμένων. Αναφέρομαι σε όσους πληρώνουν έκτακτη εισφορά με βάση τον περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμο του 2011 [Νόμος αρ. 202(Ι) του 2011]. Σύμφωνα με την επεξήγηση του νόμου (αρ. εγκυκλίου 2012/3) του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, η έκτακτη εισφορά καταβάλλεται από τους αυτοτελώς εργαζομένους με βάση το εισόδημά τους το οποίο “δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά για σκοπούς του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου”, σύμφωνα με κατάλογο που επισυνάπτεται και ίσχυε μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2013. Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα των ενστάσεων που υποβάλλονται στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς φορολόγησης των πραγματικών εισοδημάτων των αυτοτελώς εργαζομένων. Επιπλέον, το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων δε δέχεται αποδείξεις των πραγματικών πληρωμών και ζητά από εργαζομένους οι οποίοι λαμβάνουν εισοδήματα ως αυτοτελώς εργαζόμενοι ελεγμένους λογαριασμούς από λογιστή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων υποχρεώνει τα αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα να υποβάλλουν ελεγμένους λογαριασμούς, αναγκάζοντάς τους έτσι να αποτείνονται σε λογιστή και να επωμίζονται το κόστος. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων δεν αποδέχεται ως εισόδημα αυτό που προκύπτει έπειτα από υποβολή και έγκριση έντασης που υποβάλλεται στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς φορολόγησης των πραγματικών εισοδημάτων των αυτοτελώς εργαζομένων.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.231, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να υπογραφούν ή να ανανεωθούν μία σειρά από διακρατικές συμφωνίες με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Σύμφωνα με τους Ρώσους επισήμους που συνάντησε η διακομματική αποστολή στη Μόσχα (3-5 Ιουλίου 2013), φαίνεται να τίθεται ως σημαντική προϋπόθεση η προετοιμασία της υπογραφής των συμφωνιών αυτών, για να πραγματοποιηθεί η προγραμματιζόμενη επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα, προκειμένου αυτές να υπογραφούν κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.244, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.245, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών ότι λεωφορεία εισάγονται ως μεταχειρισμένα από το εξωτερικό, μεταφέρονται στα κατεχόμενα, όπου τυγχάνουν ανεξέλεγκτων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων και μετατροπών, και μετά επιστρέφονται και τίθενται σε υπηρεσία στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. Δε γνωρίζω ποια είναι η έκταση αυτών των ενεργειών και κατά πόσο είναι παράνομες ή επικίνδυνες. Εκ πρώτης όψεως νομίζω ότι προκύπτει σοβαρό θέμα νομιμότητας και οδικής ασφάλειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν πληροφορίες για το θέμα αυτό, αν τίθεται θέμα επικινδυνότητας και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή αυτών των φαινομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.246, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ανεξάρτητης μονάδας καθυστερημένων χρεών από την ίδια την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών ή/και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, που θα είναι σε θέση να καθορίσει τη διαδικασία επίλυσης διαφορών με όντως ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρόπο.

Έχω την άποψη ότι αυτή η ανεξάρτητη μονάδα καθυστερήσεων χρεών θα μπορεί να αξιολογεί όντως με πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία το βιοτικό επίπεδο του δανειολήπτη και την οικονομική του θέση ως έχει σήμερα και ίσως τα επόμενα 2-3 χρόνια, ενώ παράλληλα θα μπορεί να προσφέρει όλες τις επιλογές/λύσεις αναδιάρθρωσης χορηγήσεων, είτε αυτές θα είναι βραχυπρόθεσμες είτε μακροπρόθεσμες, χωρίς να υπάρχει η πίεση προς τους δανειολήπτες να επιλέξουν λύσεις που μάλλον θα προσπαθήσουν να τους επιβάλουν οι λεγόμενες ανεξάρτητες μονάδες καθυστερήσεων των τραπεζών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.247, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει στην Κυπριακή Δημοκρατία προειδοποιητικές επιστολές και δύο αιτιολογημένες γνώμες αναφορικά με τη μη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τα τεχνικά μέτρα σχετικά με τις εξαιρέσεις ορισμένου εξοπλισμού που περιέχει μόλυβδο. Εφόσον η Κύπρος δεν τήρησε τις αρχικές προθεσμίες, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές. Εάν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ενεργήσει δεόντως εντός δύο μηνών, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μπορεί να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί τροποποιητικό νομοσχέδιο και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.248, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως με Αρ. Φακ.: A/Π 1992/2008, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2010, αναφορικά με τη διερεύνηση παραπόνου που υπέβαλα σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας, φύλαξης και αποθήκευσης των έργων της Κρατικής Συλλογής Σύγχρονης Τέχνης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η κατάσταση φύλαξης των έργων καταδεικνύει την ύπαρξη χρόνιων και σοβαρών προβλημάτων. Στην έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως γίνεται εισήγηση όπως το Υπουργείο Παιδείας επιληφθεί με αποφασιστικό τρόπο και χωρίς ολιγωρία του ζητήματος της ασφάλειας και της εγκατάστασης υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας που να καθιστά δυνατή την ολοκληρωμένη προστασία των έργων υπό κατάλληλες συνθήκες φύλαξης στην αποθήκη ΣΠΕΛ. Επιπλέον, γίνεται εισήγηση για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών στο θέμα της επίβλεψης των υπό δανεισμό έργων, ενώ εισηγείται επίσης η Επίτροπος Διοικήσεως όπως το υπουργείο αναθεωρήσει και το σύστημα της φυσικής καταμέτρησης και απογραφής των έργων που παραχωρούνται σε δικαιούχους στην Κύπρο και το εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες επιδιόρθωσης των έργων που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί, το υπουργείο, σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, πρέπει να επιδιώξει την ολοκλήρωση της συντήρησής τους. Παράλληλα, γίνονται οι ακόλουθες εισηγήσεις:

1. “Υιοθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας των έργων τέχνης, που θα παρέχει αποτελεσματική προστασία στα έργα που φυλάσσονται σήμερα στην Κρατική Πινακοθήκη και το κτίριο ΣΠΕΛ.

2. Εφαρμογή συστήματος ρύθμισης θερμοκρασίας και υγρασίας στο κτίριο ΣΠΕΛ, καθώς και συστήματος εξαερισμού των δύο χώρων στέγασης των έργων.

3. Αναθεώρηση και βελτίωση των διαδικασιών και της επίβλεψης των εργασιών συντήρησης, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο πρόσληψης συντηρητή.

4. Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για το θέμα της ασφάλειας, φύλαξης και συντήρησης των έργων, καθώς και προσωπικού για τη συστηματική επιτήρηση των δανειζόμενων έργων.

5. Λειτουργία βιβλιοθήκης βιβλίων τέχνης.

6. Βελτίωση των μεθόδων φυσικής καταμέτρησης και απογραφής του συνόλου των έργων, περιλαμβανομένων αυτών που τελούν υπό δανεισμό σε κυβερνητικά τμήματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

7. Προβολή έργων τέχνης που περιλαμβάνουν οπτικοακουστικό υλικό.”

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση όλων των πιο πάνω εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως όπως έχουν διατυπωθεί στη σχετική έκθεσή της. Παρακαλώ όπως η απάντηση του υπουργείου σας καλύψει τις εισηγήσεις μία προς μία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.249, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, όπως έγινε η προκήρυξη των προσφορών για την αγορά λεωφορείων για τους νέους οργανισμούς συγκοινωνιών, δεν υπήρχε περίπτωση να συμμετάσχουν σε αυτές κυπριακές εταιρείες. Επίσης, δεν υπήρχε περίπτωση να συμμετάσχουν στην παραγωγή αμαξωμάτων λεωφορείων συμπράξεις κυπριακών εταιρειών με άλλες, ξένες κατασκευαστικές εταιρείες. Τόσο ο χρόνος όσο και οι προδιαγραφές των λεωφορείων ήταν όροι που καθιστούσαν αδύνατη τη συμμετοχή κυπριακών εταιρειών. Σήμερα, καθώς όλοι μιλούν για επανεκκίνηση της οικονομίας, προκύπτει θέμα επιβίωσης του τομέα αυτού της κυπριακής βιομηχανίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν περιθώρια εμπλοκής και κυπριακών βιοτεχνιών κατασκευής αμαξωμάτων λεωφορείων στη διαδικασία προμήθειας λεωφορείων στους νέους οργανισμούς συγκοινωνιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.250, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι δήμοι και οι κοινότητες της επαρχίας Πάφου ζητούν τη διατήρηση σε λειτουργία της κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην Πάφο μετά τη λήξη του συμβολαίου ενοικίασής της, γιατί, όπως υποστηρίζουν, κατά την περίοδο της παρατεταμένης ανομβρίας επιλύθηκαν προβλήματα μη επαρκούς παροχής ύδατος σε όλα τα νοικοκυριά και υποστατικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η σύμβαση που υπογράφτηκε λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2013 και ο ιδιοκτήτης της μονάδας αφαλάτωσης πρέπει να απομακρύνει το εργοστάσιο από τα Κούκλια. Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, κατά τη λειτουργία της μονάδας, η οποία διήρκεσε μόνο τέσσερις μήνες και είκοσι μέρες, δαπανήθηκαν συνολικά €25.000.000. Συγκεκριμένα, η αγορά νερού για την περίοδο αυτή κόστισε στο κράτος €4.288.679. Άλλα €18.000.000 δαπανήθηκαν μέχρι σήμερα για την κατάσταση εφεδρείας στην οποία βρίσκεται η μονάδα. Το κόστος εφεδρείας είναι €0,7319 ανά κυβικό μέτρο νερού που δεν παράγεται, ενώ, αν λάβει κανείς υπόψη ότι έπρεπε να παραδίδονται 27 000 κυβικά μέτρα νερού ανά ημέρα, τότε το ημερήσιο κόστος είναι €19.761. Επιπλέον €1.900.000 θα δαπανηθούν μέχρι το τέλος της σύμβασης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα των δήμων και των κοινοτήτων της επαρχίας Πάφου, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη δαπανηρή λειτουργία της μονάδας, αλλά και τις δυσμενείς επιπτώσεις της στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.253, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην επαρχία Πάφου οι γεωργοκτηνοτρόφοι συνεχίζουν και φέτος να καψαλίζουν τα χωράφια τους. Αποτέλεσμα των καψαλισμάτων είναι να προκαλούνται πυρκαγιές οι οποίες κατακαίνε τη βλάστηση. Επιπλέον, έχω πληροφορηθεί ότι την εβδομάδα μεταξύ 14-20 Οκτωβρίου 2013 υπήρξαν μόνο στην περιοχή της Λαόνας δεκαεννέα πυρκαγιές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας που απαγορεύει τα καψαλίσματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.260, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με δηλώσεις αρμοδίου του Υπουργείου Άμυνας, οι περιορισμοί στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου και οι εξ αυτών προκύπτουσες εξοικονομήσεις θα διατεθούν για την αγορά χυμών για το πρωινό των άπορων μαθητών των δημοτικών σχολείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι εξοικονομήσεις από τη μη συμμετοχή μηχανοκίνητων τμημάτων κ.ο.κ. στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου αξιοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση του πρωινού των άπορων μαθητών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.261, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά, το οποίο αποτελεί δικοινοτικό έργο, έχει ολοκληρωθεί και ξεκίνησε κανονικά τη λειτουργία του από τον περασμένο Ιούλιο. Το παραγόμενο ανακυκλωμένο νερό καταλήγει στην κοίτη του Πεδιαίου, λόγω του ότι δεν έχουν ακόμη επιλυθεί τα προβλήματα που έχουν προκύψει για την έναρξη των διαδικασιών της δεύτερης φάσης του έργου, η οποία προβλέπει τη μεταφορά του νερού μέσω των αγωγών προς τις ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές. Παρ’ όλο που η μελέτη είναι έτοιμη και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλισμένη, η τουρκοκυπριακή πλευρά, παρά τις συμφωνίες που υπάρχουν, προβάλλει προσκόμματα και δεν αφήνει να προχωρήσει η έναρξη της δεύτερης φάσης του έργου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μεσολαβήσει για την επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε, ούτως ώστε να ξεκινήσει επιτέλους η δεύτερη φάση του έργου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.262, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του αρμόδιου τμήματος όσον αφορά την εισαγωγή ξενικών ειδών για δεντροφύτευση κατά μήκος των δρόμων των πόλεων. Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε κατά πόσο η εισαγωγή ξενικών ειδών που δεν έχουν δοκιμαστεί στην Κύπρο μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε προβλήματα και ποια είναι αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.264, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής για το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε στη θαλάσσια περιοχή “Νησιά-Green Bay” στον Πρωταρά. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής, από την αρχή της καλοκαιρινής περιόδου του 2011 αγκυροβολούν στον κόλπο λουομένων “Green Bay” τρία τουριστικά σκάφη, με αποτέλεσμα ο όμορφος αυτός φυσικός κόλπος να υποφέρει όλο και περισσότερο από ρύπανση εξαιτίας των λαδιών, των πετρελαίων και άλλων αποβλήτων των τουριστικών σκαφών. Παράλληλα, ο αέρας μολύνεται λόγω των μηχανών των τουριστικών σκαφών. Συνεπακόλουθο της κατάστασης είναι η επιπρόσθετη επιβάρυνση που δημιουργείται από τη μεταφορά των τουριστών με μεγάλα λεωφορεία στο στενό και αδιέξοδο δρόμο του κόλπου. Ιδιαίτερα τα σαββατοκύριακα προκύπτει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση και οχληρία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα τρία αυτά τουριστικά σκάφη που αγκυροβολούν στον κόλπο λουομένων “Green Bay” κατέχουν όλες τις νόμιμες άδειες, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να σταματήσει η αγκυροβόληση των τουριστικών σκαφών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.265, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Τσιακκιλερού αναφορικά με την παραχώρηση του οικήματος του κρατικού παιδοκομικού σταθμού Κοκκίνων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το κυβερνητικό νηπιαγωγείο που βρίσκεται στον Προσφυγικό Οικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα έχει κλείσει και ως εκ τούτου το κτίριο παραμένει άδειο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Τσιακκιλερού για παραχώρηση του οικήματος του κρατικού σταθμού Κοκκίνων, ούτως ώστε να συνεχιστεί η βοήθεια που προσφέρεται από τους εθελοντές στις οικονομικά ευάλωτες οικογένειες της περιοχής και όχι μόνο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.267, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εκδόθηκαν ειδοποιήσεις για πληρωμή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες περιουσίας, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Για παράδειγμα οι Τουρκοκύπριοι ιδιοκτήτες γης στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, οι οποίοι απολαμβάνουν, έστω και υπό όρους, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, έχουν κληθεί να πληρώσουν φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας; Έχουν πληροφορηθεί για τις οφειλές τους και έχουν πληρώσει το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας οι Ελληνοκύπριοι, οι Τουρκοκύπριοι και άλλοι ιδιοκτήτες γης που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό ή εταιρείες που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.268, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την αξιοποίηση του οικοπέδου στην περιοχή του ξενοδοχείου “Χίλτον” στο κέντρο της Λευκωσίας. Όπως είναι γνωστό, πρόσφατη προσπάθεια οικοδομικής αξιοποίησης του συγκεκριμένου τεμαχίου ναυάγησε λόγω και των αντιδράσεων της κοινωνίας. Επίσης, σε παλαιότερη περίπτωση, όταν εξετάστηκε το ενδεχόμενο ανέγερσης στο ίδιο τεμάχιο του κτιρίου για τα γραφεία του Υπουργείου Άμυνας, η μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον ανέδειξε σοβαρά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την οποιαδήποτε ανάπτυξη στο συγκεκριμένο τεμάχιο, οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις, καθώς και οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή όσον αφορά το διαγωνισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.269, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχουν τεθεί υπόψη μου προβλήματα που αφορούν τη μεταφορά των σάντουιτς που προσφέρουν διάφοροι ευεργέτες για το πρωινό άπορων μαθητών στα δημοτικά σχολεία. Πέραν του γνωστού προβλήματος που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορούσε τη Σχολική Εφορεία Μέσα Γειτονιάς, μαθαίνω ότι κάποιες υπεραγορές ή επιχειρηματίες που έχουν δημόσια εξαγγείλει την καλοδεχούμενη προσφορά τους, ενώ διαθέτουν μεταφορικά μέσα, αρνούνται να τα χρησιμοποιήσουν και ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή τις σχολικές εφορίες να αναλάβουν το κόστος της μεταφοράς. Προκύπτουν έτσι σοβαρά θέματα που αφορούν το επίπεδο ασφάλειας και υγιεινής, αλλά και το κόστος που αναλαμβάνει το δημόσιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που συμβάλλουν οικονομικά ή σε είδος στην παροχή πρωινού στους άπορους μαθητές, καθώς και ποιοι από αυτούς τους φορείς έχουν αναλάβει και τη μεταφορά των σάντουιτς στα σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.263, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επανέρχομαι στο θέμα της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.01.584, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, σχετικά με την ανάγκη αξιοποίησης από την Κυπριακή Δημοκρατία του 2014 ως έτους τιμής προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, αφού συμπληρώνονται πενήντα χρόνια από την παρουσία της στην Κύπρο. Στην απάντηση στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.584 η τέως Υπουργός Εξωτερικών κ. Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή αναφέρει: “Τα πενηντάχρονα της παρουσίας της δύναμης αποτελούν μια καλή ευκαιρία να αποδοθούν ιδιαίτερες τιμές στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ για την προσφορά της. Εξετάζονται και θα εξεταστούν εγγύτερα στο 2014 λεπτομερέστερα σχετικές εκδηλώσεις τιμής”. Ο χρόνος έφτασε, κατατέθηκε ο προϋπολογισμός για το 2014 και δεν εντοπίσαμε τίποτα σχετικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια, προγράμματα και εκδηλώσεις, για να τιμηθούν τα πενήντα χρόνια παρουσίας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.266, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Οι Ελληνοκύπριοι οδηγοί που τυγχάνει να παραβιάζουν το όριο ταχύτητας ή συλλαμβάνονται από την τροχαία του ψευδοκράτους για τροχαίες παραβάσεις αναγκάζονται να πληρώσουν εξώδικο πρόστιμο ή οδηγούνται ενώπιον του παράνομου δικαστηρίου. Για έλεγχο των οφειλών των Ελληνοκυπρίων οδηγών προς το ψευδοκράτος έχει δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ταυτοποίησης στα οδοφράγματα, ούτως ώστε κανένας Ελληνοκύπριος να μην μπορεί να εισέλθει στο ψευδοκράτος, αν δεν εκπληρώσει τη λεγόμενη υποχρέωσή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρόμοιο σύστημα εφαρμόζει η αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν δηλαδή ελέγχεται κατά πόσο οι Τουρκοκύπριοι που διέρχονται τα οδοφράγματα προς τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές έχουν πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τoυς προς τη Δημοκρατία, καθώς και ποιο είναι το ύψος των εξωδίκων και των ενταλμάτων που έχουν πληρωθεί μέσω του ελέγχου στα οδοφράγματα για το 2012 και για το 2013 μέχρι σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.279, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αστυνομικές αρχές που διερευνούν τις καταγγελίες για τη δράση εθνικιστικών και φασιστικών στοιχείων στην Κύπρο έχουν επικοινωνήσει με τις αντίστοιχες ελληνικές αρχές που διενεργούν τη μεγάλη έρευνα για τη Χρυσή Αυγή, με σκοπό να εξεταστεί το ενδεχόμενο οργανικής σχέσης μεταξύ των ελληνικών φασιστικών οργανώσεων και των ομοϊδεατών τους στην Κύπρο. Εντύπωση δημιουργεί πάντως η δημόσια δήλωση βουλευτή της Χρυσής Αυγής για οικονομική στήριξη δύο γραφείων της οργάνωσης στην Κύπρο. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνήσει οι κυπριακές αρχές αυτή την πληροφορία και ποια είναι τα αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα πλαίσια των ερευνών του υπουργείου του έχει έρθει σε επαφή με τις αρχές άλλων χωρών π.χ. της Γερμανίας και έχει διερευνήσει πιθανή σχέση κυπριακών φασιστικών οργανώσεων με νεοναζί ή ακραίους εθνικιστές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.280, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρ’ όλο που από τις αρχές του 2013 η προηγούμενη κυβέρνηση αποφάσισε ότι δε θα ανανεώσει τη θητεία των έξι μελών του Εφοριακού Συμβουλίου, το κράτος εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να καταβάλλει ενοίκιο πέραν των €3.000 το μήνα για τους δύο ορόφους που χρησιμοποιούσε το Εφοριακό Συμβούλιο σε πολυκατοικία που βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους εξακολούθησε το κράτος να καταβάλλει ενοίκιο πέραν των €3.000 για τους μήνες που οι δύο όροφοι δε χρησιμοποιούνταν, καθώς και το ακριβές ποσό που καταβλήθηκε στον ιδιοκτήτη των δύο ορόφων για την περίοδο από την ημερομηνία λήξης της θητείας των μελών του Εφοριακού Συμβουλίου μέχρι και σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.288, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή των πιστοποιούντων υπαλλήλων της επαρχίας Πάφου για τη διάκριση που γίνεται εις βάρος τους από τις κυπριακές τράπεζες, οι οποίες τους έχουν θέσει ουσιαστικά εκτός εργασίας. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου έχει δώσει οδηγίες στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών όπως συγκεκριμένος κατονομαζόμενος πιστοποιών υπάλληλος είναι ο μοναδικός αποδεκτός να πιστοποιεί έντυπα μεταβίβασης οχημάτων που αφορούν την Τράπεζα Κύπρου. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έστειλε εγκύκλιο (ΑΡ. 27/2013) σύμφωνα με την οποία ένας μόνο πιστοποιών υπάλληλος γίνεται αποδεκτός για πιστοποίηση από την Τράπεζα Κύπρου. Σύμφωνα με την επιστολή των πιστοποιούντων υπαλλήλων της επαρχίας Πάφου, το επιχείρημα που προβάλλει η Τράπεζα Κύπρου είναι ότι με τον τρόπο αυτό περιορίζει τις πλαστογραφίες και τις απάτες, κάτι που όπως αναφέρεται από τους ιδίους είναι άκρως προσβλητικό για τους πιστοποιούντες υπαλλήλους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να αποσύρει τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, έτσι ώστε όλοι οι πιστοποιούντες υπάλληλοι να μπορούν να πιστοποιούν έντυπα μεταβίβασης οχημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.289, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι του Καλού Χωριού Κλήρου ζητούν όπως δημιουργηθούν αντιπυρικές λωρίδες εντός ιδιωτικού δάσους που βρίσκεται στο Καλό Χωριό Κλήρου, για να διασφαλιστεί η προστασία του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει σχετικά με το πιο πάνω αίτημα των κατοίκων του Καλού Χωριού Κλήρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.290, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ακόμη εκκρεμεί η ολοκλήρωση του έργου που αφορά τη δημιουργία κλειστού αγωγού στον υδατοφράκτη του Καλού Χωριού Κλήρου, με αποτέλεσμα οι γεωργοί να ποτίζουν ακόμα με αυλάκια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο του αγωγού στον υδατοφράκτη του Καλού Χωριού Κλήρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.296, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών και ανησυχιών από κατοίκους της περιοχής Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό αναφορικά με τα αυξημένα περιστατικά καρκίνου που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως έχω πληροφορηθεί, οι υποψίες των κατοίκων για τα αυξημένα περιστατικά καρκίνου που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια επικεντρώνονται στο εργοστάσιο κατασκευής φαρμάκων “Medochemie”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιθανά αίτια της ανησυχητικής αύξησης περιστατικών καρκίνου στην εν λόγω περιοχή, καθώς και αν προτίθεται να διεξάγει έρευνα, για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια της αύξησης αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.297, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Ακάμα πληροφορηθήκαμε για τα προβλήματα που προκύπτουν από τις παράνομες εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων στην εν λόγω περιοχή. Ειδικότερα, στην κοινότητα Ανδρολίκου και συγκεκριμένα σε εγκαταλειμμένες κατοικίες εντός του χωριού βρίσκονται εγκατεστημένα κτηνοτροφικά υποστατικά, για τα οποία, σύμφωνα με τους κοινοτάρχες της περιοχής, δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες. Επιπλέον, όπως πληροφορηθήκαμε από τους κοινοτάρχες της περιοχής, εντός περιοχής του δικτύου “Natura 2000”, τοποθεσία “Τσιφλίκι Γιόλου”, υπάρχει επίσης παράνομη εγκατάσταση κτηνοτροφικού υποστατικού, για την οποία έχει εκδοθεί διάταγμα επιβολής, και κατά την τρέχουσα περίοδο ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης προβαίνει σε ενέργειες μετακίνησής της, χωρίς ωστόσο να έχουν εξασφαλιστεί προηγουμένως οι απαιτούμενες άδειες σε άλλη τοποθεσία εντός της χερσονήσου του Ακάμα, στην περιοχή Αγίου Κόνωνα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση που είχαμε από τους κοινοτάρχες της περιοχής, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, σε περίπτωση που ισχύουν οι πιο πάνω καταγγελίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.298, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 8 Μαΐου 2013 (αρ. απόφασης 75.029), το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει τη θέσπιση για τους Κροάτες εργαζομένους ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για την εξασφάλιση άδειας εργασίας σε σχέση με υπηκόους τρίτων χωρών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ακριβώς είναι αυτές οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.299, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από τους κοινοτάρχες της ευρύτερης περιοχής του Ακάμα ότι, παρ’ όλο που ορισμένοι κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν παράνομες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είτε εντός περιοχών του δικτύου “Natura 2000” είτε σε τουρκοκυπριακές περιουσίες, για τις οποίες δεν έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες, οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, όπως π.χ. ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, τους επιδοτούν χωρίς να εξετάζουν τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων αυτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του για την αντιμετώπιση της πιο πάνω κατάστασης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.300, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας, το 1978 το Τμήμα Δασών εξέδωσε ετήσια άδεια χρήσης δασικής γης στη Λευκωσία σε εταιρεία η οποία είχε ανεγείρει σε παρακείμενη γη ξενοδοχειακή μονάδα έναντι ενοικίου το οποίο καθορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και ο Γενικός Εισαγγελέας επεσήμαναν την ανάγκη τροποποίησης των όρων της σύμβασης μίσθωσης για αναπροσαρμογή του ετήσιου μισθώματος με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε αυτό να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο, δηλαδή να αντανακλά το αγοραίο ενοίκιο στη βάση της εκτίμησης της αξίας της γης. Το ετήσιο μίσθωμα υπολογίστηκε στις £139.422, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από την εταιρεία, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η υπογραφή της σχετικής συμπληρωματικής σύμβασης μίσθωσης. Σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας, λόγω της πιο πάνω εκκρεμότητας, οι οφειλές της πιο πάνω εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, όπως υπολογίστηκαν από το Τμήμα Δασών βάσει του ετήσιου μισθώματος των £139.422, ανέρχονταν σε 1.489.318, συμπεριλαμβανομένου και τόκου ύψους 370.509. Το τμήμα προώθησε το θέμα στο Γενικό Εισαγγελέα για λήψη νομικών μέτρων προς είσπραξη του οφειλόμενου ποσού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αγωγή που καταχώρισε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αναφορικά με την πιο πάνω υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.301, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Ελεγκτού για το 2011, διαπιστώθηκε ότι στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου οι τριάντα υπάλληλοι εργάζονται σε χώρο 3 141 τετραγωνικών μέτρων, που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 104,7 τετραγωνικά μέτρα ανά υπάλληλο. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Γενικής Ελεγκτού, η δαπάνη για φωτισμό, θέρμανση και καύσιμα για τα υπό αναφορά γραφεία ανήλθε στις €49.304, ποσό που κρίνεται αρκετά υψηλό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετηθεί η εισήγηση της Γενικής Ελεγκτού για άλλες υπαλλακτικές λύσεις για στέγαση του προσωπικού του επαρχιακού γραφείου σε μικρότερο χώρο, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, βρίσκονται εκτός γραφείου τον περισσότερο χρόνο, κάτι που θα μειώσει τις δαπάνες του τμήματος για φωτισμό, θέρμανση και άλλα συναφή έξοδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.302, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.176, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, ζήτησα από τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με όλα τα έργα για τα οποία εγκρίθηκε συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τελικά δεν υλοποιήθηκαν, καθώς και με τα ποσά της χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων αυτών για την περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013. Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2013, δεν περιελάμβανε τον κατάλογο αυτό.

Παρακαλώ εκ νέου τον αρμόδιο υπουργό όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον πιο πάνω κατάλογο.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.303, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εκπαιδευτική έκθεση για τα βρετανικά πανεπιστήμια θα διοργανωνόταν και φέτος στα κατεχόμενα από το British Council, στις 12 Νοεμβρίου 2013. Έχω την άποψη ότι η ενέργεια αυτή του British Council συνιστά παραβίαση της διεθνούς έννομης τάξης και του κοινοτικού κεκτημένου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τελικά έχει διεξαχθεί η πιο πάνω έκθεση, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το υπουργείο του με σκοπό τη ματαίωση της εκπαιδευτικής έκθεσης στα κατεχόμενα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.307, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης ή και κατάργησης των τελών που καταβάλλονται από παιδιά με τετραπληγία που αποτείνονται στα κρατικά νοσηλευτήρια για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, με τροποποίηση των περί Κυβερνητικών και Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2000 έως 2013, μετά από την πρώτη περίοδο της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.308, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διενεργούνται μετρήσεις των επιπέδων καυσαερίων και ήχου σε πολυσύχναστους δρόμους, καθώς και έξω από τα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων και ποια είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών. Παρακαλώ όπως αποσταλούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών για τα τελευταία δύο χρόνια. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ποινές που έχουν επιβληθεί στους παρανομούντες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.309, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.734, αναφορικά με τη χρήση ακατάλληλων τούβλων που προέρχονταν από τις κατεχόμενες περιοχές, πληροφορήθηκα ότι, όσον αφορά την παρότρυνση των διανομέων, των χρηστών και των καταναλωτών να συμβάλουν στην εφαρμογή απόσυρσης προϊόντος στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή λάβει μέτρα, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε σχετική γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για το θέμα. Η Νομική Υπηρεσία απάντησε ότι η παρότρυνση των διανομέων, των χρηστών του προϊόντος και των καταναλωτών εκ μέρους της αρμόδιας αρχής βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου δεν είναι υποχρεωτική.

Στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών για λόγους προστασίας του καταναλωτή απέστειλε επιστολή προς τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια εποπτείας της αγοράς ως αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί τα ονόματα των οικονομικών φορέων, στις περιπτώσεις όπου εντοπίζεται μη συμμορφούμενο προϊόν. Σε απαντητική επιστολή ο Επίτροπος διευκρίνισε ότι ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 [Ν. 138(Ι)/2001], όπως τροποποιήθηκε, αφορά μόνο φυσικά άτομα ως υποκείμενα των δεδομένων. Στις περιπτώσεις που αυτά είναι εταιρείες, ο νόμος δεν έχει εφαρμογή, οπότε και δε νοείται οποιαδήποτε παράβαση των αρχών, σε περίπτωση δημοσιοποίησης των ονομάτων των εταιρειών. Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπουργείο απέστειλε εκ νέου επιστολή στη Νομική Υπηρεσία, στις 15 Ιουλίου 2013, με την οποία ζητείται, λαμβανομένης υπόψη της επιστολής του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, νέα γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των εταιρειών, στις περιπτώσεις που εντοπίζονται μη συμμορφούμενα προϊόντα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιεχόμενο της νέας γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και για τις περαιτέρω ενέργειές του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.310, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2013, του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.03.120, αναφορικά με την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στο Λύκειο Ακροπόλεως, πληροφορήθηκα ότι “... λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην οικονομία του τόπου, έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό η οικοδομική βιομηχανία με αποτέλεσμα πολλοί εργολάβοι να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και το Υπουργείο να αναγκαστεί να διακόψει την εκτέλεση 16 έργων”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον κατάλογο των δεκαέξι έργων των οποίων την εκτέλεση αναγκάστηκε να διακόψει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.311, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Μηχανών Γραφείου ότι λόγω μη επαρκούς εποπτείας και ενημέρωσης της αγοράς υπάρχει ακόμη σε χρήση ένας μεγάλος αριθμός ταμειακών μηχανών [φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (ΦΗΜ)] που δεν πληρούν τις εγκεκριμένες από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προδιαγραφές και είναι παράνομες. Περαιτέρω, εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά ακόμη και σήμερα ταμειακές μηχανές (ΦΗΜ) που δεν πληρούν τις πιο πάνω προδιαγραφές και που δεν έχουν τη σχετική επίσημη έγκριση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εντατικοποιήσει την αστυνόμευση και την ενημέρωση της αγοράς, έτσι ώστε όλες οι ταμειακές μηχανές (ΦΗΜ) που κυκλοφορούν στην αγορά να πληρούν τις εν λόγω προδιαγραφές.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Μηχανών Γραφείου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.314, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή του διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Πάφου, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013, η οποία στάλθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και κοινοποιήθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς και στα μέλη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Υγείας και Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με θέμα Αφυπηρέτηση (εθελοντική) των Ιατρών στο 68ο έτος για τις δυσκολίες που θα δημιουργηθούν στην ομαλή λειτουργία των κλινικών και των νοσοκομείων παγκύπρια εξαιτίας των αφυπηρετήσεων των γιατρών που θα συμπληρώσουν το 65ο έτος και της παγοποίησης διορισμών/προαγωγών. Σύμφωνα με την επιστολή, η αποχώρηση πολλών γιατρών, κυρίως διευθυντών, από το καλοκαίρι του 2012 θα δημιουργήσει πρόσθετες τεράστιες δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Στην επιστολή εκφράζεται το αίτημα για παράταση της αφυπηρέτησης των γιατρών στο 68ο έτος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των γιατρών που θα αφυπηρετήσουν τον επόμενο χρόνο, καθώς επίσης και αν εξετάζει θετικά το αίτημα που εκφράζεται στην εν λόγω επιστολή για παράταση της αφυπηρέτησης των γιατρών στο 68ο έτος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.315, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2013, καθώς επίσης και το συνολικό ποσό που υπολογιζόταν να εισπραχθεί.

2. Το ποσοστό εισπραξιμότητας του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας ανά έτος από το 2008 και μετά.

3. Τα νομικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καταβάλει το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.316, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.03.170 αναφορικά με τη σύσταση της επιτροπής που προνοείται στο άρθρο 9 του περί Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων Νόμου πληροφορήθηκα ότι στις 26 Αυγούστου 2013 ολοκληρώθηκε η σύσταση της εν λόγω επιτροπής. Σύμφωνα με το νόμο, η εν λόγω επιτροπή δύναται να εγκρίνει συναλλαγές κατά παρέκκλιση των περιοριστικών μέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των συναλλαγών που έχει εγκρίνει κατά παρέκκλιση των περιοριστικών μέτρων η εν λόγω επιτροπή, καθώς και για το ύψος των συναλλαγών που εγκρίθηκαν κατά παρέκκλιση με βάση απόφασή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.317, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.750 αναφορικά με τις αποσπάσεις διευθυντών και βοηθών διευθυντών στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πληροφορήθηκα ότι για το έτος 2012-2013 τοποθετήθηκαν στο εν λόγω υπουργείο με μερική απόσπαση 58 βοηθοί διευθυντές και 6 διευθυντές και με ολική απόσπαση 54 βοηθοί διευθυντές και 5 διευθυντές. Παράλληλα, για το έτος 2013-2014 τοποθετήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με μερική απόσπαση 60 βοηθοί διευθυντές και 5 διευθυντές και με ολική απόσπαση 51 βοηθοί διευθυντές και 10 διευθυντές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των διευθυντών και βοηθών διευθυντών που είναι τοποθετημένοι στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με μερική ή ολική απόσπαση για περίοδο πέραν των δύο ετών, καθώς επίσης και για το συνολικό αριθμό των διευθυντών και βοηθών διευθυντών που εργοδοτούνται στη δημόσια υπηρεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.318, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν εξαιρεθεί από το κούρεμα των καταθέσεων, καθώς και για τους λόγους που έχει εξαιρεθεί το καθένα ξεχωριστά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.319, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι μοτοσικλέτες δεν τυγχάνουν του περιοδικού τεχνικού ελέγχου (ΜΟΤ) όπως τα υπόλοιπα οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η εξαίρεση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να κυκλοφορούν μοτοσικλέτες που έχουν σοβαρά μηχανικά προβλήματα, τα οποία ενδεχομένως να έχουν το δικό τους ρόλο στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της κατηγορίας αυτών των οχημάτων και της εξαιρετικά ευάλωτης θέσης των οδηγών τους, θεωρώ πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται η τεχνική επάρκεια και η ασφάλεια των μοτοσικλετών με ορθό και συχνό τεχνικό έλεγχο. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τεχνικός έλεγχος και για το ζήτημα της ηχορρύπανσης που προέρχεται από τροποποιήσεις των εξόστ των δικύκλων. Μαθαίνω μάλιστα ότι πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει την πρακτική του ΜΟΤ για τις μοτοσικλέτες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν στοιχεία για το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το θέμα αυτό και αν προτίθεται να εξετάσει την εισήγηση για διενέργεια ΜΟΤ και στα δίκυκλα και υπό ποιες προϋποθέσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.320, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.151 αναφέρονται τα εξής: “Στο πλαίσιο της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής για τα οποία Διαχειριστική Αρχή είναι το Γραφείο Προγραμματισμού οι κατανεμηθέντες πόροι από την ΕΕ για τα προηγούμενα έτη μέχρι και το 2012 απορροφήθηκαν πλήρως και μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί από την ΕΕ €301 εκατομ. (ποσοστό δηλαδή 49,2%). Παράλληλα, έχει πιστοποιηθεί προς την ΕΕ για εκταμίευση επιπρόσθετο ποσό €71 εκατομ., το οποίο ανεβάζει το ποσοστό απορρόφησης στο 61%. Επίσης για το Πρόγραμμα Αλιείας το ποσοστό απορρόφησης μέχρι σήμερα ανέρχεται στο 65%. Σημειώνεται ότι δαπάνες στα πλαίσια των εν λόγω προγραμμάτων για απορρόφηση 100% των πόρων μπορούν να πραγματοποιούνται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015, ενώ τα συγχρηματοδοτούμενα έργα μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι την 31η Μαρτίου 2017.”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που υπολείπονται, καθώς και για τον τρόπο που θα επιτευχθεί η απορρόφηση του υπόλοιπου 39% μέσα σε ένα χρόνο, τη στιγμή που το ποσοστό απορρόφησης του 61% χρειάστηκε πέντε χρόνια, για να απορροφηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.321, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ζητούν από τους ανάπηρους που κυκλοφορούν με αναπηρικά αυτοκίνητα να ασφαλίζονται με ασφάλιστρο κατά 25% υψηλότερο, με τη δικαιολογία ότι οι ανάπηροι είναι πιο επιρρεπείς σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η πιο πάνω απαίτηση των ασφαλιστικών εταιρειών είναι νόμιμη, με βάση ποια νομοθεσία ισχύει η πιο πάνω απαίτηση και αν τεκμηριώνεται από στατιστικά στοιχεία ότι οι ανάπηροι οδηγοί εμπλέκονται συχνότερα σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.327, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων ότι, σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις 224/2010, ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων αναθεωρεί τις προδιαγραφές των ταμειακών μηχανών συμπεριλαμβάνοντας και τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς σήμανσης (ΦΗΜΣ). Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προδιαγραφές των ταμειακών μηχανών, έχει εισαχθεί η τεχνολογία της ταυτοποίησης του ηλεκτρονικού αρχείου με την ηλεκτρονική υπογραφή του. Η ηλεκτρονική υπογραφή επιτυγχάνεται με την προσθήκη στο ηλεκτρονικό ταμειακό σύστημα του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού σήμανσης. Στόχος παραμένει η έκδοση νόμιμης απόδειξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, και η ασφαλής διαφύλαξή της με σκοπό την παρεμπόδιση οποιαδήποτε αλλοίωσής της, αποκλείοντας έτσι τη φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με την επιστολή του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Μηχανών Γραφείου, η οποία επισυνάπτεται, παρ’ όλο που έχουν περάσει τρία χρόνια από τη δημοσίευση των εν λόγω προδιαγραφών, ελάχιστα έχουν γίνει ως προς την ενημερώση και την εποπτεία της αγοράς, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται η νομοθεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αρχίσει επιτέλους η εφαρμογή της νομοθεσίας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.328, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι το φυσικό αέριο είναι το συμβατικό καύσιμο με τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση και παράλληλα με το χαμηλότερο κόστος χρήσης. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που χρησιμοποιείται ευρέως στο διεθνή χώρο. Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση φυσικού αερίου στην αυτοκίνηση είναι τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει θετικά το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης φυσικού αερίου και για την κίνηση οχημάτων, καθώς και αν προτίθεται να θεσμοθετήσει τη χρήση του με την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.347, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τη λειτουργία 3 000 περίπου ιδιωτικών φροντιστηρίων, από τα οποία μόνο τα 500 διαθέτουν άδεια λειτουργίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω καταγγελίες και αν έχουν γίνει έλεγχοι, για να διαπιστωθεί η νομιμότητα των ιδιωτικών φροντιστηρίων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή για τον αριθμό των ιδιωτικών φροντιστηρίων που διαθέτουν πολεοδομική άδεια ή καλύτερα πιστοποιητικό τελικής έγκρισης (όπως προνοεί η νομοθεσία) σε σχέση με τον αριθμό των ιδιωτικών φροντιστηρίων που δε διαθέτουν (τη μία ή την άλλη άδεια), καθώς και αν τα ιδιωτικά φροντιστήρια που λειτουργούν ως μέρος αλυσίδας ιδιωτικών φροντιστηρίων ελέγχονται, για να διαπιστωθεί ότι έχουν άδεια λειτουργίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.348, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα ιδιωτικά φροντιστήρια που διαθέτουν άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υπόκεινται στο φόρο προστιθέμενης αξίας και αν υπάρχει έλεγχος, ούτως ώστε να διαπιστώνεται ότι τα ιδιωτικά φροντιστήρια που διαθέτουν άδεια λειτουργίας εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.349, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2013 από το σύνδεσμο “Φίλοι της Λευκωσίας” ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων αποκάλυψε ότι τα χρήματα που είχαν δοθεί και συνεχίζουν να δίνονται από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ), αλλά και από άλλες πηγές (π.χ. τέλη εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους) με σκοπό την ανέγερση του νέου αρχαιολογικού μουσείου έχουν δαπανηθεί και συνεχίζουν να δαπανώνται από το κράτος για κάλυψη άλλων αναγκών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού έχουν δαπανηθεί τα χρήματα που προορίζονταν για την ανέγερση του νέου αρχαιολογικού μουσείου, αν έχει ενημερωθεί ο ΟΠΑΠ ότι τα χρήματα που προσφέρει στο κράτος δαπανώνται για άλλους σκοπούς, αν εξακολουθεί ο ΟΠΑΠ να προσφέρει χρήματα στο κράτος για το σκοπό αυτό, καθώς και αν επιτρέπεται να δαπανώνται ποσά που δίνονται ως εισφορά στο κράτος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα για άλλους σκοπούς, αντί αυτών για τους οποίους εισφέρονται.

Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση του αρχαιολογικού μουσείου και αν έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.355, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τις κοινωνικές ασφαλίσεις που καταβάλλονται από την εταιρεία ΒΙΟΤΕΚ στους εργαζομένους που απασχολούνται με την ολοκλήρωση κατασκευών στο λιμάνι Λεμεσού, οι οποίες αργότερα θα μεταφερθούν στον τερματικό στο Βασιλικό. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι κοινωνικές ασφαλίσεις εμβάζονται στο αντίστοιχο τμήμα των κοινωνικών ασφαλίσεων στη Βουλγαρία, γιατί με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται χρήματα από την εταιρεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω καταγγελίες, αν αυτό είναι νόμιμο και αν αυτό συμπεριλαμβανόταν στη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και της κυβέρνησης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό, σε περίπτωση που αυτός ο όρος συμπεριλαμβανόταν στη συμφωνία, να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρόμοιοι όροι έχουν συμπεριληφθεί και σε άλλες συμφωνίες που έχει συνάψει η κυβέρνηση με ιδιωτικές εταιρείες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.356, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.129, αναφορικά με τους σχεδιασμούς του υπουργείου για τη διαχείριση του νερού του φράγματος Ξυλιάτου, πληροφορήθηκα για τις ποσότητες νερού που αντλεί το σφαγείο “Cypra Ltd” από το φράγμα Ξυλιάτου, καθώς και τα χοιροστάσια της γύρω περιοχής. Συγκεκριμένα, όπως πληροφορήθηκα, το σφαγείο “Cypra Ltd”, ενώ είχε λάβει έγκριση για άντληση 30 000 κυβικών μέτρων νερού για το 2013, η άντληση μέχρι την 31η Αυγούστου 2013 ανήλθε στα 32 181 κυβικά μέτρα. Επιπλέον, το χοιροστάσιο “Αδελφοί Νικοδήμου Λτδ”, ενώ είχε λάβει έγκριση για άντληση 5 000 κυβικών μέτρων νερού από το φράγμα Ξυλιάτου, η κατανάλωση μέχρι την 31η Αυγούστου 2013 ανήλθε στα 7 776 κυβικά μέτρα νερού. Παράλληλα, πληροφορείτε τη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι η παραχώρηση νερού σε αυτές τις επιχειρήσεις, παράτυπα κατά τη γνώμη μου, είναι επί προσωρινής βάσης και το Τμήμα Γεωργίας έχει το δικαίωμα μείωσης ή και διακοπής της παροχής, όποτε τούτο θεωρηθεί αναγκαίο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Γεωργίας δε διακόπτει την παροχή νερού στο συγκεκριμένο σφαγείο και χοιροστάσιο, δεδομένων των υπερβάσεων που σημειώθηκαν, καθώς και για το αν προτίθεται να συνεχίσει να παρέχει το δικαίωμα άντλησης νερού στο εν λόγω σφαγείο και χοιροστάσιο και για το 2014, κατά παράβαση των όρων λειτουργίας του φράγματος Ξυλιάτου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.357, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2013, για το αίτημα της οργάνωσης αναφορικά με τη συνέχιση της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών παιδιών πολύτεκνων οικογενειών. Φαίνεται ότι οι πολύτεκνες οικογένειες που στέλνουν δύο ή και περισσότερα παιδιά στο σχολείο θα κληθούν να επωμιστούν δυσβάστακτο οικονομικό βάρος. Στην επιστολή της η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων αναφέρει ότι, εάν και εφόσον είναι οικονομικά δύσκολο να παραχωρηθεί η δωρεάν μεταφορά όλων των μαθητών παιδιών πολύτεκνων οικογενειών, είναι πρόθυμοι να συζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους, όπως π.χ. μείωση κατά 50% του κομίστρου για το πρώτο και δεύτερο παιδί και δωρεάν μεταφορά για το τρίτο, τέταρτο κ.ο.κ. παιδί της οικογένειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αντιμετωπίζει θετικά το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.358, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν προχωρήσει στη θανάτωση 1 800 ωοτόκων ορνίθων από μονάδα παραγωγής αβγών στην επαρχία Πάφου, μετά από εντοπισμό σαλμονέλας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για σαλμονέλα “Enteritis”, έναν από τους πιο επικίνδυνους τύπους της ασθένειας αυτής, ο οποίος συναντάται κυρίως στ’ αβγά και προκαλεί τροφική δηλητηρίαση. Όπως έχω παρατηρήσει, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν ανακοίνωσαν το όνομα της συγκεκριμένης φάρμας και τις ημερομηνίες παραγωγής των αβγών, ώστε οι καταναλωτές να τα αναγνωρίσουν και να αποφύγουν την κατανάλωσή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα αβγά που διοχετεύτηκαν στην αγορά από τη συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής αβγών έχουν αποσυρθεί έγκαιρα και δεν έχουν καταναλωθεί. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για λόγους για τους οποίους οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν ανακοίνωσαν το όνομα της συγκεκριμένης φάρμας, για να είναι ενήμεροι οι καταναλωτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.360, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης ελαστικών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες, αδειοδοτημένα πρόσωπα εισπράττουν την επιδότηση που παρέχεται από την κυβέρνηση (40 ευρώ ανά τόνο) και στη συνέχεια δεν προχωρούν στην ανακύκλωση των ελαστικών, αλλά εναποθέτουν ανεξέλεγκτα ελαστικά στην ύπαιθρο. Επιπλέον, οι καταγγελίες αφορούν και περιπτώσεις τεμαχισμού ελαστικών στην ύπαιθρο με τη χρήση φορητών μηχανών τεμαχισμού από άτομα που δεν είναι αδειοδοτημένα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω καταγγελίες, καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να σταματήσει η παρανομία που παρατηρείται και συντείνει στην περαιτέρω ρύπανση του περιβάλλοντος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.361, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το χρόνιο ζήτημα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή Τηλλυρίας με τα κατσίκια που βόσκουν ελεύθερα στα δάση της περιοχής. Η κατάσταση αυτή συνδέεται με δυσμενείς επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής. Παράλληλα, όπως πληροφορήθηκα, υπάρχουν πολλές μάντρες που βρίσκονται διάσπαρτες στο δάσος, με αποτέλεσμα τα ζώα να βόσκουν ανεξέλεγκτα σε αυτό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεξέλεγκτη βόσκηση στην ευρύτερη περιοχή της Τηλλυρίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.362, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με αλουμινένιες σκάλες συγκεκριμένης κατασκευάστριας εταιρείας που διατίθενται στην αγορά χωρίς να πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές και προειδοποιήσεις ασφάλειας, όπως θα έπρεπε σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απαιτήσει από τους κατασκευαστές όπως υποβάλλουν τα προϊόντα τους σε εργαστηριακούς ελέγχους, καθώς και αν προτίθεται να προχωρήσει με τη διενέργεια ελέγχων στα καταστήματα πώλησης αλουμινένιων σκαλών, για να εξακριβώσει κατά πόσο όλες οι σκάλες φέρουν τις προειδοποιήσεις ασφάλειας που απαιτούνται από το νόμο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.370, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κύρωση του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.372, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετηθεί το παράδειγμα του θεσμού του τραπεζικού συνήγορου του πολίτη (bank ombudsman) που ισχύει σε ορισμένες χώρες λόγω των συνθηκών κοινωνικής απαξίωσης των τραπεζών, του κλίματος καχυποψίας, των κρουσμάτων κερδοσκοπίας των τραπεζών κ.ο.κ. Υπάρχει περίπτωση να υιοθετηθεί ο θεσμός του τραπεζικού συνήγορου του πολίτη, για να μπορούν οι πολίτες χωρίς οποιοδήποτε κόστος να παίρνουν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για την οποιαδήποτε διαφορά τους με τραπεζικό ίδρυμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.377, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε επιστολή μου, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2013, με θέμα το φαράγγι της Ανδρολίκου πληροφορήθηκα ότι, πέραν της υποχρέωσης του κατόχου άδειας λατομείου να αποκαταστήσει το χώρο, υπάρχει κατατεθειμένη τραπεζική εγγύηση στην Υπηρεσία Μεταλλείων η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε περίπτωση που ο χώρος δεν αποκατασταθεί, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το ποσό της κατατεθειμένης τραπεζικής εγγύησης του κατόχου άδειας λατομείου που βρίσκεται στην περιοχή Ανδρολίκου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.378, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε επιστολή μου, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2013, ότι η Πολεοδομική Αρχή επέδωσε στις 15 Μαΐου 2013 ειδοποίηση επιβολής διοικητικού προστίμου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 46 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, στο δήμο Σωτήρας αναφορικά με την εκτέλεση ανάπτυξης (ανέγερση οικοδομών, τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιχίων από σκυρόδεμα και βράχους, εκβραχισμό και διαφοροποίηση της μορφολογίας του ανάγλυφου του εδάφους εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας). Εναντίον της ειδοποίησης επιβολής ο δήμος Σωτήρας υπέβαλε στις 3 Ιουνίου 2013 στο Υπουργείο Εσωτερικών ιεραρχική προσφυγή. Όπως πληροφορήθηκα από την εν λόγω επιστολή, στην περίπτωση που η ιεραρχική προσφυγή απορριφθεί, η Πολεοδομική Αρχή θα μπορεί να προχωρήσει με επιβολή διοικητικού προστίμου και να προβεί στη λήψη δικαστικών μέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχει εξεταστεί η ιεραρχική προσφυγή, ποια είναι η απόφαση που λήφθηκε, καθώς και εάν η Πολεοδομική Αρχή θα προχωρήσει με επιβολή διοικητικού προστίμου και λήψη δικαστικών μέτρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.380, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο γενικός διευθυντής της εταιρείαςΔασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδλαμβάνει έναν υπερβολικά υψηλό μισθό και τυγχάνει ωφελημάτων, όπως π.χ. πολυτελούς αυτοκινήτου. Οι πληροφορίες αυτές, αν αληθεύουν, προκαλούν ιδιαίτερη αίσθηση, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι ο οργανισμός αυτός αντιμετωπίζει προβλήματα βιωσιμότητας και πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το μισθό και τα ωφελήματα που λαμβάνει ο γενικός διευθυντής των Δασικών Βιομηχανιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.381, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013, σε επιστολή μου με θέμα την κατάσταση της περιοχής “Natura 2000” νότια του αεροδρομίου Λάρνακας, πληροφορήθηκα ότι δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε άδεια από το Τμήμα Περιβάλλοντος για την κατασκευή και λειτουργία υποστατικού στο οποίο υπάρχει γεννήτρια και πιθανόν να τροφοδοτεί τον παράνομο κατασκηνωτικό χώρο. Όπως με ενημέρωσε ο υπουργός στην εν λόγω επιστολή του, γίνονταν προσπάθειες για εξεύρεση των υπευθύνων και απομάκρυνση του υποστατικού.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.382, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στις σφραγίδες σήμανσης της αλληλογραφίας και των δεμάτων δεν αναγράφει τα επίσημα ονόματα των πόλεων και κοινοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το νόμο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε στις σφραγίδες σήμανσης της αλληλογραφίας και των δεμάτων που χρησιμοποιούνται από τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες να αναγράφονται τα επίσημα ονόματα των πόλεων και των κοινοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.384, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου έχει συνάψει δάνειο ύψους €15,89 εκατομ. με την Delpha Investment Bank Ltd για δεκαπέντε χρόνια, με περίοδο χάριτος ενός χρόνου, με εγγύηση από το κράτος, η οποία υπογράφτηκε από τον τέως Υπουργό Οικονομικών στις 18 Σεπτεμβρίου 2006 και λήγει στις 14 Αυγούστου 2021. Σε μεταγενέστερο στάδιο μεταφέρθηκε σε άλλη τράπεζα, επ’ ονόματι “FMS Wertmanagement”.

Το υπόλοιπο του δανείου σήμερα ανέρχεται στα €8,3 εκατομ. Η FMS Wertmanagement εισηγήθηκε την προεξόφληση του δανείου που δόθηκε στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου με εγγύηση της Κυπριακής Δημοκρατίας με έκπτωση €1,2 εκατομ. Όπως πληροφορήθηκα, το κράτος προετίθετο να κάνει αντιπρόταση στην FMS Wertmanagement για μεγαλύτερη έκπτωση -γύρω στα €2 εκατομ.- και, αν γίνει αποδεκτή, να γίνει η αποπληρωμή του υπόλοιπου δανείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εν λόγω τράπεζα αποδέχτηκε την εισήγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για μεγαλύτερη έκπτωση και ποιο είναι τελικά το ποσό της έκπτωσης που εγκρίθηκε από την εν λόγω τράπεζα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.385, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι συνεχίζεται η δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές (π.χ. Λουρουτζίνα, Πέργαμος, Πύλα). Το κόστος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις περιοχές αυτές πρέπει να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Το συνολικό ποσό μπορεί να πλησιάζει (με τους ανάλογους τόκους) τα 1,8 δις ευρώ. Το ποσό αυτό έχει μετακυλιστεί στους ώμους των καταναλωτών μέσω φόρμουλας κατανομής του απλήρωτου ποσού στους υπόλοιπους λογαριασμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και τι προτίθεται να κάνει, για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.386, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από επιστολή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία “Άγιος Στέφανος” προς τη διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2013, η οποία μου κοινοποιήθηκε, πληροφορήθηκα ότι το εν λόγω ίδρυμα έλαβε για τους πρώτους έξι μήνες του 2013 χορηγία που ανέρχεται στις €176.000. Σύμφωνα με την επιστολή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος, από το 2007 μέχρι το 2012 το ποσό των κρατικών χορηγιών παρέμεινε σταθερό με μικρές αυξομειώσεις και κυμαινόταν γύρω στις €465.000 το χρόνο. Το γεγονός ότι για το πρώτο εξάμηνο του 2013 η χορηγία που δόθηκε στο ίδρυμα ήταν μόλις €176.000 θορύβησε το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσά της συνολικής χορηγίας που θα λάβει το Ίδρυμα Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία “Άγιος Στέφανος” για τα έτη 2013 και 2014.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.387, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι συνεχίζεται η δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές που βρίσκονται στα κατεχόμενα (π.χ. Λουρουτζίνα, Πέργαμος, Πύλα). Το κόστος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές πρέπει να ξεπερνά το €1 εκατομ. ευρώ το χρόνο. Το συνολικό ποσό μπορεί να πλησιάζει (με τους ανάλογους τόκους) τα €1,8 δις. Το ποσό αυτό έχει μετακυλιστεί στους ώμους των καταναλωτών μέσω φόρμουλας κατανομής του απλήρωτου ποσού στους υπόλοιπους λογαριασμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εγείρει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια της κατανομής των ευρωπαϊκών κονδυλίων του χρηματοδοτικού κανονισμού και της ευρωπαϊκής στήριξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.388, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Αναφορικά με την ψηφιακή βιβλιοθήκη “Αριστοτέλης” ζητούμε τις πιο κάτω διευκρινίσεις:

1. Για τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος απαιτείται ειδικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός (tablets) για τον κάθε μαθητή. Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) να υιοθετήσει καθολικά την υπηρεσία “Αριστοτέλης” στη δημόσια εκπαίδευση (δημοτική και μέση);

2. Εάν αυτή είναι η πρόθεση, θα αναλάβει το ΥΠΠ το κόστος της εφαρμογής της ή θα ζητηθεί από τους γονείς να επιβαρυνθούν με την αγορά των ηλεκτρονικών συσκευών (tablets);

3. Τι θα συμβεί στις πλείστες περιπτώσεις που, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι γονείς δε θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν; Το ΥΠΠ, αντιλαμβάνομαι, έχει ήδη διαφοροποιήσει τη χορηγία για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή στους μαθητές της Β΄ τάξης του γυμνασίου, η οποία περιορίστηκε σε λήπτες δημόσιου βοηθήματος.

4. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για εργαλείο εκσυγχρονισμού, η διάθεσή του μόνο σε οικονομικά εύπορους μαθητές, που αποτελούν τη μεγάλη μειονότητα σήμερα στα σχολεία μας, δε θα προκαλέσει διακρίσεις και μαθητές δύο ταχυτήτων;

5. Το προϊόν αυτό με έγκριση του ΥΠΠ μπορεί να προωθείται από τις ιδιωτικές εταιρείες που το δημιούργησαν στα δημόσια σχολεία. Ποια μορφή θα λάβει αυτή η προώθηση σε σχέση με τους μαθητές, αφού δε συνηθίζεται ένα εμπορικό προϊόν να διαφημίζεται σε μαθητές εντός των σχολείων;

6. Στην επιστολή του Υπουργού Παιδείας καταγράφεται ότι τα «πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με αποδοχή από την εταιρεία». Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείτε με αυτό. Ζητούνται επίσης επιπλέον διευκρινίσεις ως προς τα πιο κάτω:

α. Για την ψηφιοποίηση της διδακτικής ύλης του ΥΠΠ (δημοτική και μέση εκπαίδευση) προκηρύχθηκαν προσφορές ανάμεσα σε διάφορες εταιρείες και επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες;

β. Εάν αυτό δεν έγινε, να μας εξηγήσετε παρακαλώ γιατί επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες εταιρείες από το ΥΠΠ και κάτω από ποιες προϋποθέσεις και κριτήρια έγινε αυτή η επιλογή.

γ. Το πρόγραμμα ανήκει στο ΥΠΠ και διεκπεραιώνεται από τις δύο εταιρείες ή είναι ιδιοκτησία των δύο εταιρειών; Στη δεύτερη περίπτωση, εάν δηλαδή είναι ιδιοκτησία των δύο εταιρειών, τι συμβαίνει με τα πνευματικά δικαιώματα της διδακτικής ύλης και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης, δημοτικής και μέσης, που ανήκουν στο ΥΠΠ; Τι χρηματικά ποσά έχουν καταβληθεί στο ΥΠΠ για εμπορική χρήση αυτών των δικαιωμάτων;

δ. Ποιο το συνολικό κόστος του προγράμματος για τις δύο εταιρείες και πώς έχει υπολογισθεί ο καταμερισμός των κερδών μεταξύ ΥΠΠ και ιδιωτικών εταιρειών, αφού πρόκειται για εμπορικό προϊόν που δε θα υπήρχε, αν το υπουργείο δεν παραχωρούσε τη διδακτική ύλη για ψηφιοποίηση;

ε. Πόσα θα στοίχιζε στο ΥΠΠ να αναλάβει εξ ολοκλήρου το συγκεκριμένο έργο και να το παραχωρήσει στα παιδιά;

στ. Τι συμβαίνει με τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, οι οποίοι έχουν παραχωρήσει υλικό (κείμενα και φωτογραφίες) στο ΥΠΠ για την έκδοση των βιβλίων, που τα παραχώρησαν δωρεάν προς όφελος των παιδιών; Το υλικό αυτό τώρα θα τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης από τις ιδιωτικές εταιρείες;

7. Να κατατεθούν οι όροι του συμβολαίου της συνεργασίας του ΥΠΠ με τις συγκεκριμένες εταιρείες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.390, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Πέτρου Πετρίδη σε ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.02.664, πληροφορήθηκα μεταξύ άλλων για το ύψος των λειτουργικών εξόδων του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, καθώς και για το συνολικό αριθμό των υπαλλήλων που εργοδοτούνται στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου και τη μισθοδοσία τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που δαπανάται ετησίως τα τελευταία πέντε χρόνια για την αγορά φαρμάκων από το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου χορηγεί στους ασθενείς νέα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά και, αν ναι, παρακαλώ όπως μας ενημερώσει αν τα νέα αυτά φάρμακα είναι ακριβότερα. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτική κατάσταση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων που απασχολούνται στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου. Παρακαλώ όπως η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει και τα επιπλέον μπόνους που λαμβάνουν οι υπάλληλοι και ενσωματώνονται μηνιαίως στο μισθό που λαμβάνουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.391, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον πίνακα που κατάρτισε ο οργανισμός “Διεθνής Διαφάνεια” (“Transparency International”) και αφορά το Δείκτη Αντίληψης για τη Διαφθορά (Corruption Perception Index-CPI), η Κύπρος βρίσκεται στην 31η θέση ανάμεσα σε 177 χώρες για το 2013. Σύμφωνα με το CPI, η Κύπρος βαθμολογείται για το 2013 με 63 βαθμούς και κατατάσσεται στην 31η θέση μεταξύ των 177 χωρών που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Το 2012 η Κύπρος βρισκόταν στην 29η θέση, ενώ το 2011, 2010 και 2009 στην 30ή, 28η και 27η θέση, αντίστοιχα. Σε σχέση με τις υπόλοιπες 31 ευρωπαϊκές χώρες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, η Κύπρος βρίσκεται στη 16η θέση, ενώ η Ελλάδα στην 31η θέση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση είναι ενήμερη για τα αποτελέσματα της έρευνας του οργανισμού “Διεθνής Διαφάνεια” και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου η Κύπρος να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να βελτιώσει τη θέση της με βάση το CPI της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.393, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα δόθηκε ιδιαίτερη δημοσιότητα στο πρόβλημα της αιθαλομίχλης, που δημιουργήθηκε σε πολλές αστικές περιοχές της Ελλάδας από τη χρήση ακατάλληλης ξυλείας σε τζάκια και ξυλόσομπες. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Δασών, η ποσότητα ξυλείας που διατέθηκε φέτος για καυσόξυλα είναι σχεδόν διπλάσια από την περσινή, αποτελεί μία ασφαλή ένδειξη ότι και στην Κύπρο έχει αυξηθεί η καύση ξύλων για θέρμανση σε αστικές περιοχές. Συχνά τα καυσόξυλα δεν προέρχονται μόνο από νόμιμες ή παράνομες εκκοπές, αλλά και από ακατάλληλη ξυλεία εμποτισμένη με μπογιές ή με καρκινογόνες χημικές ουσίες.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.394, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, απαντώντας σε ερώτηση που του ετέθη από δημοσιογράφο του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ανέφερε ότι θεωρεί “τη χρήση οποιασδήποτε μορφής εικονικού χρήματος ιδιαίτερα επικίνδυνη, δεδομένου ότι δε βρίσκεται υπό οποιαδήποτε ρύθμιση και λειτουργεί ανεξέλεγκτα”. Βεβαίως, η χρήση του εικονικού νομίσματος “bitcoin” εμπεριέχει κινδύνους, όπως κάθε άλλο μέσο οικονομικών συναλλαγών. Παρ’ όλα αυτά, επειδή το bitcoin ως ιδέα εφαρμόζεται μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, οι υποδομές ακόμα αναπτύσσονται. Σημειώνεται ότι, όπως έχω πληροφορηθεί, η μεγαλύτερη εταιρεία που αναπτύσσει το υπόβαθρο, ώστε η χρήση του bitcoin να είναι ασφαλέστερη, ευκολότερη, πιο διαθέσιμη και πιο σταθερή, έχει ως έδρα την Κύπρο. Η δημιουργία bitcoin έχει ήδη παραγάγει αρκετές θέσεις εργασίας, καθώς και ακόμα περισσότερους εξωτερικούς συνεργάτες με δομημένο σχέδιο για τη δημιουργία πολλών εκατοντάδων ακόμα θέσεων για τους επόμενους μήνες. Αυτή είναι μία μοναδική ευκαιρία για την Κύπρο να γίνει ένας καινοτόμος ηγέτης στο χώρο των παγκόσμιων οικονομικών υπηρεσιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ετοιμάσει σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα σχετική νομοθεσία για τη ρύθμιση της χρήσης και κυκλοφορίας του bitcoin στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.395, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Υγείας κ. Πέτρος Πετρίδης δήλωσε πρόσφατα ότι μελετάται η κατάργηση της αναγραφής στα φάρμακα των οδηγιών χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, για να μειωθεί το κόστος των φαρμάκων. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μου, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι “η συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων γνωρίζει αγγλικά, ως εκ τούτου δε θα δημιουργηθούν προβλήματα”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει παρθεί οποιαδήποτε απόφαση για κατάργηση της αναγραφής στα φάρμακα των οδηγιών χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, καθώς και αν εξετάζεται τέτοιο ενδεχόμενο, δεδομένου ότι στο παρελθόν ασθενείς κινδύνεψαν από φάρμακα που κυκλοφορούσαν στην αγορά με σήμανση μόνο στην αγγλική γλώσσα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.396, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο γενικός διευθυντής του Γενικού Συστήματος Υγείας, ο οποίος διορίστηκε με ειδικό συμβόλαιο, συνεχίζει να παρουσιάζεται καθημερινά στην εργασία του, παρ’ όλο που το συμβόλαιό του έχει λήξει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση και, εάν ναι, όπως μας ενημερώσει για τους λόγους για τους οποίους συνεχίζει το συγκεκριμένο άτομο να εκτελεί τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή, παρ’ όλο που το συμβόλαιό του έχει λήξει. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε έχει λήξει το συμβόλαιο του συγκεκριμένου ατόμου, καθώς και αν συνεχίζεται η μηνιαία καταβολή του μισθού που ελάμβανε πριν από τη λήξη του συμβολαίου του.

Επίσης, παρακαλώ όπως πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό κανονικού διορισμού γενικού διευθυντή του Γενικού Συστήματος Υγείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.397, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ζητούν να έχουν πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους ασθενών, όταν αυτοί αποτείνονται στις εν λόγω υπηρεσίες, για να τύχουν δημόσιου βοηθήματος. Σύμφωνα με το ιατρικό απόρρητο, ο ιατρός υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτει πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία του ασθενή και της οικογένειάς του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αποκτούν πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους των ασθενών με τη συγκατάθεση τόσο των ιατρών όσο και των ίδιων των ασθενών και, σε περίπτωση που αποκτούν πρόσβαση χωρίς τη συγκατάθεση των πιο πάνω, ποια τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να τηρείται και να γίνεται σεβαστό το ιατρικό απόρρητο των ασθενών που αποτείνονται για λήψη δημόσιου βοηθήματος.»

Απάντηση


Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013  
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  
 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων