Αρχείο

    

 
Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013  
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

Αρχείο 2010

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.675, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στα νότια παράλια του νησιού μας, σε μια παράκτια ζώνη λίγων χιλιομέτρων από το Ζύγι μέχρι τη Μονή συγκεντρώνονται σειρά από βιομηχανίες και άλλες εγκαταστάσεις (δύο τσιμεντοποιεία, δύο ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί, άλλες βιομηχανίες, σταθμός επεξεργασίας λυμάτων, σταθμός ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, ιχθυοτροφεία, ναυτική βάση κ.λπ.). Οι κοινότητες της περιοχής, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν θετικά τη λειτουργία των βιομηχανιών αυτών, γιατί προσφέρουν θέσεις εργασίας, ανησυχούν για τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει συνεχής, συστηματική και ανεξάρτητη παρακολούθηση των παραμέτρων της ρύπανσης και της ποιότητας του περιβάλλοντος στην περιοχή Ζυγίου-Μονής, αν έχουν οργανική συμμετοχή οι επηρεαζόμενες κοινότητες και οι εργαζόμενοι και αν η πληροφόρηση είναι ανοικτή και προσβάσιμη στον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.676, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Την παραμονή των Χριστουγέννων σημειώθηκε βλάβη στο σύστημα φωτισμού του διαύλου του αεροδρομίου Λάρνακας. Ως αποτέλεσμα, το αεροδρόμιο τέθηκε εκτός λειτουργίας για 24 ώρες με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και τον τουρισμό, η Κύπρος υπέστη διεθνή δυσφήμιση και πολλοί ταξιδιώτες έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον τύπο, στις αποθήκες του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας βρίσκεται από το 1999 εφεδρικό “φορητό” σύστημα φωτισμού του διαύλου, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις, όπως αυτή της νύκτας της 24ης Δεκεμβρίου, το οποίο όμως δε χρησιμοποιήθηκε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνηθεί αυτή η καταγγελία και, εάν ισχύει, να δώσει τους λόγους της μη χρησιμοποίησης του εφεδρικού συστήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.673, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για αξιοποίηση της συνεχούς ροής των νερών του ποταμού Καρκώτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης παρακαλώ να την πληροφορήσει αν υπάρχουν σχέδια αξιοποίησης των νερών των φραγμάτων για παραγωγή ενέργειας, καθώς και αν υπάρχουν σχέδια για αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, π.χ. άνεμο, νερό, ήλιο κ.ά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.674, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ερευνητές στις ΗΠΑ έχουν συνθέσει την ουσία “monosodium glutamate”, που χρησιμοποιείται ευρέως στην παρασκευή φαγητών σε κινέζικα εστιατόρια και προκαλεί βλάβες στο πεπτικό σύστημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι κρατικές υπηρεσίες που ελέγχουν την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων έχουν υπόψη τους αυτές τις πληροφορίες και αν έχουν παρθεί οποιαδήποτε μέτρα προφύλαξης των καταναλωτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.677, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Την παραμονή των Χριστουγέννων σημειώθηκε βλάβη στο σύστημα φωτισμού του διαύλου του αεροδρομίου Λάρνακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον τύπο, το πρόβλημα ήταν πολύ καλά γνωστό στην εταιρεία “Hermes”, διότι το σύστημα είχε ήδη παρουσιάσει βλάβη τέσσερις ημέρες πριν από τις 24 Δεκεμβρίου 2009, αλλά οι αρμόδιοι της εταιρείας αδιαφόρησαν ή ανέβαλαν την αποκατάσταση της βλάβης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί οι πιο πάνω καταγγελίες και αν υπάρχουν επιπτώσεις στην εταιρεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.678, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μετά από τριετείς μελέτες και ενέργειες η ισραηλινή εταιρεία SDE ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε τελικές διαβουλεύσεις με κυπριακές και άλλες εταιρείες για διαμόρφωση κοινοπραξίας που θα παράγει στην Κύπρο ηλεκτρισμό από την ενέργεια των κυμάτων της θάλασσας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για το πρωτοποριακό αυτό έργο ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας και με ποιους τρόπους βοηθά στην υλοποίηση αυτής της πρότασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.679, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Την παραμονή των Χριστουγέννων σημειώθηκε βλάβη στο σύστημα φωτισμού του διαύλου του αεροδρομίου Λάρνακας. Η εταιρεία “Hermes” αποποιείται των ευθυνών της και καταγγέλλει κρατικές υπηρεσίες (π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία) ότι δεν επέδειξαν πνεύμα συνεργασίας στην αντιμετώπιση του περιστατικού, με αποτέλεσμα να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην επιδιόρθωση της βλάβης και ταλαιπωρία του κοινού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνηθεί η καταγγελία της διαχειριστικής εταιρείας “Hermes” και, εάν αυτή ευσταθεί, κατά πόσο υπήρξε κατανομή ευθυνών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.680, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το εμπορικό κέντρο “Madisons” λειτούργησε παράνομα, αφού δεν έχει εγκριθεί η αλλαγή χρήσης του κτιρίου και δεν έχει εξασφαλισθεί πολεοδομική άδεια. Διαπιστώνεται για άλλη μια φορά η αδυναμία των πολεοδομικών αρχών να τερματίσουν με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο τις παραβιάσεις του περί Πολεοδομίας Νόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να εξηγήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν μπορούσε το Τμήμα Πολεοδομίας να “σφραγίσει” το παράνομο εμπορικό κέντρο και να σταματήσει άμεσα τη λειτουργία του. Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά κτίριο δεν εξετάστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους ως προς τη στατικότητά του, αλλά ούτε και ως προς άλλες πτυχές, όπως η πυρασφάλεια κ.λπ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.681, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 11 Νοεμβρίου 2009 σημειώθηκε θανατηφόρο ατύχημα στο εργοτάξιο της εταιρείας “Cyprus Limni Resorts & Golf Courses PLC” στην περιοχή της Λίμνης Πόλης Χρυσοχούς. Το ατύχημα, παρά το γεγονός ότι σ’ αυτό ενεπλάκησαν δύο οχήματα, παρουσιάστηκε ως εργατικό, αφού έγινε εντός του εργοταξίου, σε δρόμο ιδιωτικής χρήσης, όπου εφαρμόζονται κανόνες κυκλοφορίας διαφορετικοί από αυτούς που ισχύουν συνήθως στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει εξεταστεί το εργατικό αυτό ατύχημα;

2. Έχουν αποδοθεί ευθύνες;

3. Επηρεάζεται η διερεύνηση των ατυχημάτων από το γεγονός ότι οι εργασίες γίνονται χωρίς την απαιτούμενη πολεοδομική άδεια;

4. Έχει εκδοθεί σχέδιο ασφάλειας και υγείας;

5. Μετά από όλα αυτά έχει εντοπιστεί ο υπεύθυνος του ατυχήματος και έχει τιμωρηθεί αναλόγως;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.682, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και η Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας έχουν εντοπίσει την έλλειψη κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των πλυντηρίων αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα τα περισσότερα από αυτά να χρησιμοποιούν νερό από το δίκτυο ύδρευσης αντί ανακυκλωμένο. Η σπατάλη νερού είναι πολύ μεγάλη, ενώ διαπιστώνεται και άνιση μεταχείριση των πολιτών, αφού, ως γνωστό, το πλύσιμο αυτοκινήτων με λάστιχο θεωρείται παράνομη πράξη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεγάλη σπατάλη ύδατος από τα πλυντήρια αυτοκινήτων και να αρθεί η άνιση μεταχείριση των Κυπρίων πολιτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.683, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι το δημοτικό συμβούλιο Λευκωσίας αποφάσισε να παραχωρήσει πολεοδομική άδεια για χωροθέτηση νηπιαγωγείου στην πιο πολυσύχναστη και ρυπογόνο λεωφόρο της Λευκωσίας, τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, και παραπλεύρως σταθμού πετρελαιοειδών. Η απόφαση αυτή λήφθηκε παρά τη σύσταση άρνησης της τεχνικής υπηρεσίας, που υποδείκνυε τους κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των παιδιών.

Εκείνο όμως που είναι ιδιαίτερα περίεργο και προηγήθηκε της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, όπως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, δε βρήκαν να πουν ουσιαστικά τίποτα για τη ρύπανση και τον επηρεασμό που θα έχει μία ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού, όπως τα παιδιά. Το μόνο που επισήμαναν ήταν η ηχορρύπανση της περιοχής και πρότειναν να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν προσμετρηθεί οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επαρκώς, πριν γνωμοδοτήσουν θετικά οι αρμόδιες υπηρεσίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.684, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μια πευκόφυτη περιοχή στην τοποθεσία “Μονοβάτι” στη Μοσφιλωτή έχει εκχερσωθεί, για να γίνει διαχωρισμός οικοπέδων για φτωχές οικογένειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκοπεί αριθμός πεύκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι έχουν κοπεί δέντρα, αν υπήρξε αδειοδότηση από το αρμόδιο Τμήμα Δασών και αν δεν ήταν δυνατό να διασωθούν τα δέντρα με πρόνοιες που αφορούν το οδικό δίκτυο και τους χώρους πρασίνου. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για τη συγκεκριμένη ανάπτυξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.685, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 15 και 17 Δεκεμβρίου 2009 απασχόλησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πληροφορίες που αφορούσαν την παράνομη απόρριψη στην ύπαιθρο χρησιμοποιημένου στρατιωτικού υλικού. Όπως είναι γνωστό, η απόρριψη αποβλήτων είναι παράνομη πράξη και αποτελεί ποινικό αδίκημα. Γνωρίζω ότι το Υπουργείο Άμυνας έχει συστήσει από ετών ειδική επιτροπή που συντονίζει μέτρα και πολιτικές που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος από στρατιωτικές δραστηριότητες. Αυτό αποδεικνύει ότι έγκαιρα το Υπουργείο Άμυνας έχει ευαισθητοποιηθεί στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, άρα προφανώς και έχει εφαρμόσει τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Είναι λοιπόν άξιο απορίας πώς βρέθηκαν απόβλητα στρατιωτικού υλικού -στη μια μάλιστα περίπτωση και τοξικού περιεχομένου (φορητοί ηλεκτρικοί συσσωρευτές)-πεταγμένα στην ύπαιθρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του Υπουργείου Άμυνας σε σχέση με τη διάθεση των διάφορων ρευμάτων αποβλήτων των ενόπλων δυνάμενων της χώρας, αν διερευνήθηκε το περιστατικό του Δεκεμβρίου 2009, αν εντοπίστηκαν οι υπεύθυνοι, καθώς και αν έχουν τιμωρηθεί αναλόγως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.697, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, συνηθίζεται κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων το Τμήμα Δασών να διαθέτει προς πώληση στο κοινό χριστουγεννιάτικα δένδρα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2009, τα δένδρα που υλοτομούνται προέρχονται από αραιώσεις δασικών φυτειών.

Με βάση παλαιότερη ανακοίνωση του Τμήματος Δασών που βρίσκεται αναρτημένη στις ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και φέρει ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 2006, κατά το εν λόγω έτος διατέθηκε στο κοινό πολύ μικρός αριθμός κέδρων και ελάτων.

Τα κέδρα είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη βιοποικιλότητα του νησιού μας και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ανήκουν στα είδη που περιλαμβάνονται στο “Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου” και πρέπει να προστατευτούν με κάθε κόστος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συνεχίζεται η υλοτόμηση κέδρων και ελάτων στα κυπριακά δάση και, εάν ναι, πόσα δένδρα έχουν κοπεί από το 2006 μέχρι σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.706, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλη Πολυνείκη, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2008, σε ερώτηση που υπέβαλα μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων σε σχέση με την ανάγκη σύστασης επαρκούς, ικανοποιητικού και ασφαλούς νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των καταστημάτων πώλησης κατοικίδιων ζώων, πουλιών, ιχθύων και ερπετών, που να συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των ζωικών ειδών αναφέρονται τα εξής:

“Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν ήδη εντοπίσει το κενό όσον αφορά την ύπαρξη συγκεκριμένου νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των χώρων όπου πωλούνται ζώα συντροφιάς, πέραν των γενικών προνοιών των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμων και των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων, και στην παρούσα φάση βρίσκονται σε στάδιο ετοιμασίας κανονισμών λειτουργίας των υποστατικών πώλησης ζώων συντροφιάς με βάση το άρθρο 32 των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμων του 1994 έως 2002. Στους υπό διαμόρφωση κανονισμούς θα υπάρχουν πρόνοιες για την υγεία και την ευημερία των ζώων, καθώς και για τα είδη ή κατηγορίες ειδών ζώων τα οποία θα δικαιούται ο ιδιοκτήτης κάθε υποστατικού να διατηρεί και να διαθέτει προς πώληση, ανάλογα με το χώρο και τον εξοπλισμό που διαθέτει το υποστατικό του. Επιπλέον, προβλέπονται η εξασφάλιση άδειας από τον ιδιοκτήτη για τη λειτουργία του υποστατικού, καθώς και η τήρηση αρχείου για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα ζώα με στόχο την ιχνηλασιμότητά τους, όπου παρίσταται ανάγκη.”  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα κατατεθούν στη Βουλή προς έγκριση οι εν λόγω κανονισμοί, που ετοιμάζονται για περισσότερο από δώδεκα μήνες.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.713, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Δασούπολη δεν κρίθηκε κατάλληλο να δεχθεί αντισεισμική αναβάθμιση λόγω της πολύ κακής κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Κάποιοι θεωρούν ότι το κτίριο είναι επικίνδυνο και μπορεί, σε περίπτωση σεισμού, να καταρρεύσει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση του συγκεκριμένου κτιρίου, καθώς επίσης αν υπάρχουν και άλλα σχολικά κτίρια που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.714, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν έχει εφαρμοστεί η πρόνοια του περί Παραλιών Νόμου που αφορά τη δημιουργία παραλιών για σκύλους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5Η του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, που ρυθμίζει τις εξουσίες της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, εδάφιο (ζ), αρμοδιότητα της επιτροπής είναι “ο καθορισμός ειδικών περιοχών για λούσιμο σκύλων”. Μέχρι σήμερα, πέραν μιας προσωρινής διευθέτησης στην περιοχή του δήμου Αγίας Νάπας, δεν έγινε τίποτα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του ότι ο νόμος παραβιάζεται και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνει, για να εφαρμοστεί η νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.715, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης των οριακών τιμών για τα PM10 σε 48 ζώνες ποιότητας του αέρα στην Αυστρία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία και την Ισπανία.

Είναι γνωστό ότι τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 εκπέμπονται από τη βιομηχανία, τα οχήματα οδικής κυκλοφορίας και την οικιακή θέρμανση, μπορούν δε να προκαλέσουν άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα, καρκίνο των πνευμόνων και πρόωρο θάνατο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να εξηγήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κύπρος ζήτησε εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης των οριακών τιμών για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, σε ποιες περιοχές ισχύουν οι εξαιρέσεις και για ποιο χρονικό διάστημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.716, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει νομοθεσία που να προστατεύει τους σταλακτίτες ή/και σταλαγμίτες και τους χώρους όπου εντοπίζονται τέτοιοι γεωλογικοί σχηματισμοί (π.χ. σπήλαια).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.717, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, λόγω της μετακόμισης των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Λευκωσίας στην Έγκωμη, δημιουργήθηκε πρόβλημα στάθμευσης στην περιοχή. Είναι εμφανής η έλλειψη ικανοποιητικών χώρων στάθμευσης λόγω της συγκέντρωσης στην περιοχή πολλών υπηρεσιών (υπεραγορά, εστιατόρια, μπυραρίες, ταχυφαγείο κ.λπ.). Οι κάτοικοι δίκαια διαμαρτύρονται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, ώστε να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα στάθμευσης στην περιοχή των νέων Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.718, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο στρατόπεδο “Σάββας Ροτσίδης” στους Αγίους Τριμιθιάς εξακολουθούν να υπάρχουν κοιτώνες στρατιωτών σε υποστατικά με στέγη από αμίαντο. Είχα υπόψη μου ότι η Εθνική Φρουρά εφάρμοσε σχέδιο απομάκρυνσης των στεγών από φύλλα αμιάντου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αυτό, γιατί υπάρχουν ακόμη στέγες αμιάντου στο συγκεκριμένο στρατόπεδο και πότε πρόκειται να μετακινηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.719, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Οι κάτοικοι της περιοχής γύρω από τον υποσταθμό της ΑΗΚ στον Άγιο Γεώργιο Λάρνακας διαμαρτύρονται για την ενόχληση και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία τους από τη λειτουργία του υποσταθμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός για μετακίνηση του σταθμού ή μετατροπή του σε κλειστού τύπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.720, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Αναλιόντας της επαρχίας Λευκωσίας λειτουργεί ελαιοτριβείο το οποίο προκαλεί οχληρία στις γειτονικές κατοικίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μου έχουν δοθεί, οι αρμόδιες αρχές (Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) έχουν διαπιστώσει σε κατά καιρούς επιθεωρήσεις τους είτε διαρροές υγρών αποβλήτων είτε ηχορύπανση σε απαράδεκτο βαθμό είτε εκπομπές ρύπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια η παρούσα κατάσταση ρύπανσης και οχληρίας που προκαλείται από το ελαιοτριβείο στο χωριό Αναλιόντας;

2. Γίνονται συχνά μετρήσεις για εκπομπές και διαρροές αποβλήτων;

3. Γίνονται μετρήσεις για τα επίπεδα ηχορύπανσης;

4. Έχουν γίνει συστάσεις και καταγγελίες για το εν λόγω θέμα;

5. Ποιες ποινές έχουν επιβληθεί;

                   6. Εργάζεται το ελαιοτριβείο με βάση τη νομοθεσία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.721, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το καλοκαίρι του 2009 εντοπίστηκε η παρουσία της τοξικής ουσίας αρσενικό στο νερό γεωτρήσεων της περιοχής Μάμμαρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέραν των γεωτρήσεων της ύδρευσης της περιοχής Μάμμαρη, αρσενικό εντοπίστηκε και σε γεώτρηση από την οποία υδρεύεται κτηνοτροφική μονάδα στην Κοκκινοτριμιθιά. Ζώα και άνθρωποι κινδυνεύουν από τη χρήση του μολυσμένου νερού. Φαίνεται ότι, ενώ το πρόβλημα της ύδρευσης του χωριού Μάμμαρη έχει αντιμετωπιστεί, έστω και με καθυστέρηση, το πρόβλημα ύδρευσης της κτηνοτροφικής μονάδας παραμένει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να παρθούν μέτρα για ύδρευση της κτηνοτροφικής μονάδας με κατάλληλο νερό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.742, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να καταθέσει στο σώμα κανονισμούς για διαχείριση αποβλήτων ελαστικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.742, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να καταθέσει στο σώμα κανονισμούς για διαχείριση αποβλήτων ελαστικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.747, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα ολοκληρωθεί η μεταφορά μεταχειρισμένων ελαστικών που βρίσκονται μαζικά συσσωρευμένα στο σκυβαλότοπο Κοτσιάτη και στο χώρο αδρανών υλικών Μαραθούντας στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις βάσει της υπουργικής απόφασης αρ. 66.455.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.771, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.426, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος πληροφόρησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι υπάρχουν σκέψεις για διαμόρφωση του κτιρίου στο χώρο του παλιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο κτίριο γραφείων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Κύπρου, ώστε να φιλοξενήσει τα εκθέματα του Μετεωρολογικού Μουσείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ξεκίνησαν οι ενέργειες, για να γίνει ολοκληρωμένη τεχνοοικονομική μελέτη αναφορικά με την καταλληλότητα του κτιρίου, τη δυνατότητα και το κόστος αναστήλωσης και ανακαίνισης, που προγραμματιζόταν να ξεκινήσουν εντός του 2010.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.779, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντησή του ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για την ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.426 πληροφόρησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι υπάρχουν σκέψεις για διαμόρφωση του κτιρίου στο χώρο του παλιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας το οποίο αποτέλεσε το πρώτο μετεωρολογικό γραφείο της Κύπρου, ώστε να φιλοξενήσει τα εκθέματα του Μετεωρολογικού Μουσείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ξεκίνησαν οι ενέργειες, για να γίνει ολοκληρωμένη τεχνοοικονομική μελέτη αναφορικά με την καταλληλότητα του κτιρίου, τη δυνατότητα και το κόστος αναστήλωσης και ανακαίνισης, που προγραμματιζόταν να ξεκινήσουν εντός του 2010.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.787, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο του 1967, συνάγεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε συλλογή μανιταριών (μυκήτων), η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι εννέα μήνες και/ή χρηματική ποινή μέχρι £500, εκτός και αν ο διευθυντής του Τμήματος Δασών εκδώσει συγκεκριμένη άδεια [Άρθρο 13(2)(δ) και (η)].

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Δασών στα σαράντα και πλέον χρόνια εφαρμογής του νόμου εξέδωσε οποιαδήποτε άδεια για συλλογή μανιταριών και σε πόσες καταγγελίες προέβη για παραβίαση της συγκεκριμένης πρόνοιας του νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.788, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2010, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων και εγκατάστασης οδικού φωτισμού στην οδό Δημοκρατίας στην κοινότητα Μουτταγιάκας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.789, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 10Ε του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου, όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι ένα προϊόν το οποίο έχει εγκρίνει ή υποχρεούται να εγκρίνει θέτει σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή το περιβάλλον, μπορεί να περιορίζει ή να απαγορεύει προσωρινά τη χρήση ή την πώληση του προϊόντος αυτού ή και τα δύο, πληροφορώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για την ενέργειά της αυτή και αιτιολογώντας την απόφασή της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απαγορεύσει τη χρήση των προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία “methomyl” μέχρις ότου εναρμονιστεί η κυπριακή νομοθεσία με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 5448/2009, ώστε η χρήση παρασκευασμάτων που περιέχουν την ουσία “methomyl” να περιορίζεται στους εγγεγραμμένους επαγγελματίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.790, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το 2007 εκδόθηκε από το Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, στο οποίο καταγράφονται όλα τα είδη της χλωρίδας τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Στο εν λόγω βιβλίο γίνεται αξιολόγηση των κινδύνων εξαφάνισης των ειδών της χλωρίδας και κατάταξή τους σε κατηγορίες κινδύνου με βάση τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) με απώτερο σκοπό τη λήψη μέτρων για διατήρηση και προστασία της χλωρίδας. Το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου αποτελεί βασικό εργαλείο για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων διατήρησης της φυσικής κληρονομιάς του τόπου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο προστατεύονται τα είδη που περιλαμβάνονται στο υπό αναφορά βιβλίο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.809, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο σφαγείο της εταιρείας CYPRA LTD στην Κάτω Μονή Λευκωσίας εργοδοτείται μεγάλος αριθμός από ξένους εργάτες, οι οποίοι κατοικούν σε πρόχειρα καταλύματα δίπλα στο εργοστάσιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ελεγχθεί οι συνθήκες διαβίωσης των εργατών, αν τα υποστατικά είναι νόμιμα και αν τηρούνται όλες οι υγειονομικές προϋποθέσεις και όροι.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.813, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η λειτουργία των λατομείων στη λατομική ζώνη Μιτσερού έχει προκαλέσει προβλήματα στην απόδοση των φυσικών πηγών της περιοχής (π.χ. πηγή στο τουρκοκυπριακό χωριό Άγιοι Ηλιόφωτοι), αλλά και στις γεωτρήσεις της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν πραγματοποιηθεί επιστημονικά ολοκληρωμένες μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις των εκρήξεων των λατομείων στα υπόγεια νερά της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.814, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η λειτουργία των λατομείων στη λατομική ζώνη Μιτσερού έχει προκαλέσει ζημιές στην αρχαιολογικής αξίας εκκλησία των Αγίων Ηλιοφώτων στο ομώνυμο εγκαταλελειμμένο τουρκοκυπριακό χωριό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει επιστημονική μελέτη σχετικά με τις ζημιές που προκάλεσαν τα λατομεία στην εκκλησία του χωριού Άγιοι Ηλιόφωτοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.815, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η λειτουργία των λατομείων στη λατομική ζώνη Μιτσερού έχει προκαλέσει ζημιές στις κατοικίες του χωριού Κάτω Μονή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγιναν και πότε σεισμολογικές μελέτες για το μέγεθος των δονήσεων που προκαλούν οι εκρήξεις των λατομείων ή αν εκπονήθηκε επιστημονική μελέτη με τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις κατοικίες από τις εκρήξεις των λατομείων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.816, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μελετάται η αδειοδότηση μεγάλης μονάδας εκτροφής αγελάδων στην κτηνοτροφική περιοχή Ορούντας, γεγονός που έχει θορυβήσει τους κατοίκους του γειτονικού χωριού Κάτω Μονή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αδειοδότησης της αγελαδοτροφικής μονάδας στην κτηνοτροφική περιοχή Ορούντας και αν θα ληφθούν υπόψη οι αντιδράσεις των κατοίκων της Κάτω Μονής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.817, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη αλληλογραφία μου με το διευθυντή του Τμήματος Δασών σχετικά με την υπογραφή σύμβασης μίσθωσης δασικής γης που περιλαμβάνει πρόνοια για υποθήκευσή της, πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις υποθήκευσης μισθωμένης δασικής γης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό τέτοιου είδους μισθώσεων και για ποιο λόγο έγιναν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.818, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2010 του Υπουργού Οικονομικών στην ερώτησή μου ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2009 (αρ. 23.06.009.04.509) αναφέρεται ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να μην αξιοποιήσει τη δυνατότητα που της δίνεται από την Οδηγία 2003/96/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται ο μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για το φωτιστικό πετρέλαιο. Αντίθετα, στην Κύπρο ισχύει ως συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για το φωτιστικό πετρέλαιο το ποσό των €21 ανά 1 000 λίτρα. Υπενθυμίζω ότι το φωτιστικό πετρέλαιο χρησιμοποιείται όχι μόνο σε κεντρικές θερμάνσεις ως πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και σε μικρές θερμάστρες κυρίως από ηλικιωμένα άτομα και φτωχές οικογένειες. Υπενθυμίζεται ακόμα ότι κατά την καύση φωτιστικού πετρελαίου δεν παράγονται καυσαέρια, άρα δε συμβάλλει στην επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε τοπικό επίπεδο. Η αρχική τιμή αγοράς είναι πιο ψηλή από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και μείωση του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έκανε το προϊόν αυτό πιο προσβάσιμο στις δυσπραγούσες και φτωχές ομάδες του πληθυσμού τουλάχιστο τη χειμερινή περίοδο.

Σημειώνεται ότι με την ίδια λογική μειώνεται ο φόρος ειδικής κατανάλωσης για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης από €193 ανά 1 000 λίτρα σε €21 ανά 1 000 λίτρα τη χειμερινή περίοδο, χωρίς διάκριση σε πετρέλαιο θέρμανσης ή πετρέλαιο για χρήση στις βιομηχανίες. Άρα, η δικαιολογία ότι τάχα μείωση του φόρου ειδικής κατανάλωσης για το φωτιστικό πετρέλαιο κατά τη χειμερινή περίοδο σε €0 ανά 1 000 λίτρα θα ευνοούσε τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν αυτό το καύσιμο κρίνεται ως ανεπαρκής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν στοιχεία για:

1. το ύψος του συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το φωτιστικό πετρέλαιο στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

2. το ποσοστό επί της συνολικής κατανάλωσης φωτιστικού πετρελαίου που αφορά τη θέρμανση και το ποσοστό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία,

                   3. τις ποσότητες φωτιστικού πετρελαίου που καταναλώνονται στην Κύπρο και του εισπραχθέντος ειδικού φόρου κατανάλωσης τα τελευταία                    χρόνια.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.819, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έπειτα από επίσκεψή μου στο χωριό Αστρομερίτης για εξέταση των καταστροφών από τις πλημμύρες, διαπίστωσα ότι, πέρα από την εξαιρετικά σπάνια ένταση της βροχόπτωσης στην περιοχή, κύριες αιτίες για την καταστροφή ήταν και πάλι τα μπαζώματα και η ανεξέλεγκτη απόρριψη άχρηστων υλικών και σκουπιδιών στα ρυάκια και τους ποταμούς, αλλά και η έλλειψη ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και κακοτεχνίες που εντοπίστηκαν σε κάποια οδικά και υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα. Εντοπίστηκε σειρά από εμφανή λάθη σε έργα υποδομής, όπως σωλήνες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων που περιορίζουν τη χωρητικότητα γεφυριών, γεφύρια κατά πολύ μικρότερα των οχετών και μικρής διατομής αγωγοί οχετών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για άμεση επιδιόρθωση των ζημιών, αποζημίωση των πληγέντων και κατασκευή ή ανακατασκευή οδικών και αντιπλημμυρικών έργων στο χωριό Αστρομερίτης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.820, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης διαμαρτυριών από κατοίκους των βόρειων συνοικιών του δήμου Λευκωσίας (Καϊμακλί, Βόρειος Πόλος, Παλουριώτισσα) οι οποίοι δηλώνουν απελπισμένοι λόγω της δυσωδίας που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας. Φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων με το έντονο φαινόμενο της υγρασίας και της ομίχλης ευνοούν τη διάχυση των οσμών και τη μεταφορά τους σε μεγαλύτερη ένταση και απόσταση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για αντιμετώπιση της πηγής και των αιτίων που προκαλούν τη δυσοσμία.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.821, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο δάσος “Αλέξιγρος” (περιοχή Τερσεφάνου, Αλεθρικού, Κλαυδιάς) της επαρχίας Λάρνακας ευδοκιμεί το φυτό “ophrys kotschyi”, το οποίο χαρακτηρίζεται προστατευόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ίδια περιοχή έχει χωροθετηθεί το αιολικό πάρκο της εταιρείας “Ketonis Development Ltd”, το οποίο πρόκειται να δημιουγηθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επηρεάζεται από τη δημιουργία του αιολικού πάρκου ο πληθυσμός του φυτού “ophrys kotschyi” και ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν παρθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και ειδικά στο εν λόγω φυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.822, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε σχεδιάζεται η ανακατασκευή του μικρού φράγματος τύπου “Cambio” το οποίο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του χειμάρρου Γιαλιά πριν από μερικά χρόνια και το οποίο θεωρείται εμπλουτιστικό των νερών της περιοχής Πέρα Χωρίου Νήσου και Ιδαλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.823, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για τις ανάγκες της ανέγερσης του δημοτικού σχολείου στην Περιστερώνα έχει απαλλοτριωθεί συγκεκριμένη ιδιόκτητη γη, η οποία δεν έχει αξιοποιηθεί τελικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί συνεχίζεται η απαλλοτρίωση της ιδιόκτητης γης, αφού αυτή δε χρησιμοποιείται για την ανέγερση και λειτουργία του νέου δημοτικού σχολείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.824, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 11 Αυγούστου 2009 η Υπηρεσία Περιβάλλοντος διενήργησε επιθεώρηση του οινοποιείου ΚΑΜΑΝΤΕΡΕΝΑ της εταιρείας ΣΟΔΑΠ ΛΤΔ στο Στρουμπί. Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας απόρριψης αποβλήτων που χορηγήθηκε στο Φορέα Εκμετάλλευσης του οινοποιείου.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε δυσλειτουργία της βιολογικής μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων και εστάλη επιστολή στην εν λόγω εταιρεία για συμμόρφωση και γραπτή ενημέρωση για τις ενέργειές της. Στην εν λόγω επιστολή το Τμήμα Περιβάλλοντος προειδοποιούσε ότι θα προχωρήσει στη λήψη των μέτρων που προβλέπονται στους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπήρξε συμμόρφωση με τις υποδείξεις του Τμήματος Περιβάλλοντος και με τους όρους της άδειας απόρριψης αποβλήτων και αν τελικά έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα νομικά μέτρα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.825, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω μελετήσει τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης ο Αρχηγός Αστυνομίας σχετικά με την εγκληματικότητα στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσιογραφικής διάσκεψης, φαίνεται ότι υπάρχει μία μικρή μείωση των υποθέσεων σοβαρού εγκλήματος μεταξύ 2008 και 2009. Όμως είναι διάχυτη η εντύπωση στο κοινό ότι στην Κύπρο σημειώνεται έξαρση του εγκλήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το επίπεδο της εγκληματικότητας στην Κύπρο σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με νησιωτικά κράτη όπως η Μάλτα.»    

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.826, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του Τμήματος Δασών, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και του δήμου Πόλης Χρυσοχούς για παραχώρηση του ευκαλυπτώνα, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της αναβάθμισης του κατασκηνωτικού χώρου στην Πόλη Χρυσοχούς. Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη καταρτιστεί γενικό σχέδιο (master plan) για την ανάπλαση του κατασκηνωτικού χώρου στον ευκαλυπτώνα της Πόλης Χρυσοχούς, το οποίο δεν έχει τεθεί υπόψη των ενδιαφερόμενων πολιτών και οργανώσεων, στα πλαίσια ενός διευρυμένου δημόσιου διάλογου. Ο δήμος Πόλης Χρυσοχούς απαιτεί να προηγηθεί η υπογραφή της συμφωνίας μίσθωσης του χώρου πριν προχωρήσει σε διαδικασία δημόσιας ακρόασης. Εν τω μεταξύ, στο τέλος Φεβρουαρίου λήγει το συμβόλαιο διαχείρισης του χώρου από τους ιδιώτες διαχειριστές και συνεπώς αυτόματα ο χώρος θα παραμείνει ανεξέλεγκτος και αφύλακτος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία εκμίσθωσης του χώρου στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς, ώστε να διεξαχθεί ο απαιτούμενος δημόσιος διάλογος για τα συγκεκριμένα έργα.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.827, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έπειτα από επίσκεψή μου στην τοποθεσία “Μαυρογή” του δήμου Ιδαλίου διαπίστωσα ότι η κοίτη του ποταμού Γυαλιά έχει ισοπεδωθεί από μπουλντόζες. Φαίνεται ότι έγινε κάποιας μορφής έργο διαμόρφωσης της κοίτης. Αντιλαμβάνομαι ότι τέτοια έργα, για να γίνουν, τυγχάνουν υδρολογικής μελέτης και της έγκρισης των αρμόδιων αρχών (επαρχιακή διοίκηση, Τμήμα Υδάτων κ.ά.).

Έχω όμως έντονες ανησυχίες μήπως με το έργο αυτό έχει καταστραφεί ανεπανόρθωτα ο φυσικός πλούτος της περιοχής. Επιπρόσθετα, η απομάκρυνση του στρώματος από αμμοχάλικα και η εμφάνιση του αργιλώδους υποστρώματος της κοίτης μπορεί να μειώσει την αποθηκευτική ικανότητα και τον εμπλουτισμό των νερών της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προηγηθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και υδρολογική μελέτη πριν αποφασιστεί η κατασκευή του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.828, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Οι κάτοικοι του χωριού Κάτω Μονή ανησυχούν ότι η εγκατάσταση στο χωριό τους του χώρου διαχείρισης οικιακών αποβλήτων για την επαρχία Λευκωσίας δε θα συνοδευθεί με απομάκρυνση των οχληρών χοιροτροφικών μονάδων από την περιοχή. Εξ όσων έχω αντιληφθεί, αυτό το αίτημα είναι το μοναδικό της κοινότητας Κάτω Μονής προκειμένου να υποδεχθούν στην περιοχή τους το χώρο διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία με την κοινοτική αρχή Κάτω Μονής για την απομάκρυνση των χοιροστασίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.829, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μίσθωση δασικής γης μέρους των κρατικών δασών “Αλέξιγρος” και “Ορείτες”, προκειμένου να κατασκευαστούν αιολικά πάρκα από ιδιωτικές εταιρείες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, τις συμβάσεις και τους όρους μίσθωσης, καθώς και το ύψος της μίσθωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.836, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι τα δέντρα που ομόρφαιναν με την παρουσία τους το χώρο στάθμευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου στην πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία έχουν κλαδευτεί σαρωτικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η ενέργεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.842, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην εκδίκαση της υπόθεσης που αναφέρεται στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.165, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2009, σε σχέση με τη διαρροή επικίνδυνων υγρών που παρατηρήθηκε στον υδροβιότοπο της Αλυκής Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.843, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την απάντηση που δόθηκε στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.526, η εταιρεία HERMES AIRPORTS LIMITED, διαχειρίστρια εταιρεία του νέου αεροδρομίου Λάρνακας, έχει υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Περιβάλλοντος για εξασφάλιση άδειας απόρριψης αποβλήτων. Η αίτηση αυτή εξετάζεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται στη νομοθεσία πριν από την έκδοση της άδειας αυτής από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο φορέα εκμετάλλευσης του νέου αεροδρομίου Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το περιεχόμενο της αίτησης για εξασφάλιση άδειας απόρριψης αποβλήτων που έχει υποβάλει η διαχειρίστρια εταιρεία του νέου αεροδρομίου Λάρνακας, αν προνοεί απόρριψη αποβλήτων στην αλυκή ή στη θάλασσα και τι είδους απόβλητα αφορά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.844, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η απάντηση στην ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.009.04.659, σχετικά με την ένταξη τεμαχίων ιδιοκτησίας μεγάλης εταιρείας που βρίσκονται μέσα στα όρια της Λίμνης Παραλιμνίου σε οικιστική ζώνη, αναφέρει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών έστειλε επιστολή στις 30 Δεκεμβρίου 2009 στην Επίτροπο Διοικήσεως με απόψεις και σχόλια για την Έκθεση Α/Π 818/2009.

Παρακαλώ τον υπουργό να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την πιο πάνω αναφερόμενη επιστολή του προς την Επίτροπο Διοικήσεως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.845, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι μερικοί λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται για οδικό φωτισμό δεν είναι σχεδιασμένοι να εκπέμπουν το φως προς τα κάτω, όπως θα έπρεπε, αλλά έχουν κλίση προς τα πάνω, έτσι σκορπούν το φως παντού και προς όλες τις κατευθύνσεις, ακόμη και σε σπίτια που βρίσκονται στην απέναντι μεριά του δρόμου. Αυτό αποτελεί πολύ μεγάλη σπατάλη ηλεκτρισμού, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τον τεράστιο αριθμό λαμπτήρων στους κυπριακούς δρόμους.

Μερικοί τρόποι επανεξέτασης του οδικού φωτισμού, ούτως ώστε να έχουμε πιο αποδοτική χρήση ενέργειας, θα ήταν οι ακόλουθοι:

1. Η σωστή επιλογή λαμπτήρων που να κατευθύνουν το φως τους μόνο στο οδόστρωμα.

2. Όλες οι νέες εγκαταστάσεις να περιλαμβάνουν συστήματα ελέγχου της έντασης του φωτισμού (dimming), αλλά και οι αγορές ανταλλακτικών για υπάρχοντα συστήματα να παρέχουν αυτή τη δυνατότητα.

3. Να εγκατασταθούν αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου για αποφυγή αναμμένων φώτων σε λανθασμένες ώρες.

4. Να γίνεται επιλογή των πιο αποδοτικών λαμπτήρων για μείωση της κατανάλωσης, όταν τα φώτα είναι αναμμένα.

5. Να επανεξεταστεί το επίπεδο φωτισμού που υπάρχει στις διασταυρώσεις αυτοκινητοδρόμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβληματιστεί για το φαινόμενο της φωτορρύπανσης στους δρόμους κι αν προτίθεται να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.849, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας για μη εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ περί οικοτόπων. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γιατί η Κύπρος παρέλειψε να οριοθετήσει την περιοχή για το δίκτυο “Natura 2000”, καθώς και να εφαρμόσει τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική προστασία του ενδημικού νερόφιδου “natrix natrix cypriaca”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται κατηγορούμενη ενώπιον του δικαστηρίου, γιατί δε λήφθηκαν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα, τι σχεδιάζει ή κάνει στο παρόν στάδιο και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις για την Κύπρο μιας καταδικαστικής απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.850, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή αναδασμού Σοφτάδων-Κιτίου έχει ανεγερθεί σημαντικός αριθμός κατοικιών -περίπου πενήντα- με νόμιμες πολεοδομικές άδειες και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αλλά χωρίς σύνδεση με το υδρευτικό σύστημα. Οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών αυτών είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, συνταξιούχοι, εκτοπισθέντες, πολύτεκνοι και επαναπατρισθέντες. Έχουν ζητήσει από το κοινοτικό συμβούλιο Κιτίου την παροχή ύδρευσης, το οποίο ακολούθως τους παρέπεμψε στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας. Σε απάντηση της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας στις 17 Μαρτίου 2009 αναφέρεται ότι “το αίτημα δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έγινε αποδεκτό το δικαιολογημένο αίτημα των ιδιοκτητών κατοικιών στην περιοχή αναδασμού Σοφτάδων-Κιτίου για παροχή πόσιμου νερού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.851, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από καταγγελίες και διαμαρτυρίες αρκετών πολιτών ότι στο χώρο όπου γίνεται η λαϊκή αγορά κάθε Παρασκευή στο Στρόβολο (δίπλα στην Υπεραγορά Ορφανίδη) τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας σταθμεύουν τα σκυβαλοφόρα του δήμου Στροβόλου.

Είναι σίγουρα ανθυγιεινό και πιθανώς πολύ επικίνδυνο για την υγεία τόσο των πολιτών που επισκέπτονται τη λαϊκή αγορά, για να ψωνίσουν φρούτα και φθαρτά, όσο και των φθαρτοπωλών να βρίσκονται στον ίδιο χώρο όπου πριν από λίγες ώρες ήταν σταθμευμένα σκυβαλοφόρα οχήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Τα ίδια προβλήματα ενδεχομένως να προκύπτουν σε περιπτώσεις λειτουργίας λαϊκών αγορών σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να διερευνηθούν οι πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τη λειτουργία λαϊκών αγορών σε χώρους στάθμευσης ή σε χώρους στάθμευσης σκυβαλοφόρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.852, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας στις 4 Φεβρουαρίου 2010 ο διευθυντής της Υπηρεσίας Λατομείων ανέφερε ότι όλες οι λατομικές/μεταλλευτικές ζώνες είναι υπερπλήρεις και καλύπτονται από υφιστάμενα λατομικά δικαιώματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προνόμια λατόμησης σε κάθε λατομική/μεταλλευτική περιοχή, για τις ημερομηνίες έκδοσης και λήξης των προνομίων, καθώς και να καταθέσει χάρτες των λατομικών περιοχών όπου να καταγράφονται τα προνόμια και να παρουσιάζονται επί χάρτου, ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί ο πιο πάνω ισχυρισμός του διευθυντή Υπηρεσίας Λατομείων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.853, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχτεί καταγγελίες που αφορούν τη μεγάλη φωτορρύπανση που παρατηρείται τις νύκτες στους ουρανούς μας από τη φωταγώγηση κτιρίων, στοιχείων της φύσης και λανθασμένη φωταγώγηση δρόμων. Η φωτορρύπανση αυτή προκαλεί όχι μόνο σπατάλη ενέργειας, αλλά και διάφορα άλλα προβλήματα.

Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν παράγει πια τις αναγκαίες ποσότητες μελατονίνης, που παράγονται, μόνο όταν υπάρχει απόλυτο σκοτάδι (γνωστή και ως “ορμόνη της νύκτας”), η έλλειψη της οποίας οδηγεί σε μια σειρά από παρενέργειες. Ο τεχνητός φωτισμός επιδρά στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής, ιδιαίτερα ο οδικός φωτισμός της υπαίθρου και των διασταυρώσεων στους αυτοκινητόδρομους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει έρευνες για την επίδραση της φωτορρύπανσης στην υγεία των κατοίκων, τις επιδράσεις του τεχνητού φωτισμού στην πανίδα και χλωρίδα και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το υπουργείο για αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.854, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες της κυβέρνησης, ούτως ώστε να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα που υφίσταται για πολλά χρόνια μεταξύ του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου (ΑΑ) και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου όσον αφορά τη διοργάνωση των αγώνων αυτοκινήτου στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.860, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με ερώτησή μου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ζήτησα όπως πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία τροποποίησης των περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμων του 1997 έως 2008 και των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 2009 και πότε θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα σχετικά τροποποιητικά νομοσχέδια.

Στην απάντηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρεται αναλυτικά και περιγράφεται διεξοδικά το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία τροποποίησης, αλλά δεν αναφέρεται πότε θα κατατεθούν τα σχετικά τροποποιητικά νομοσχέδια στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ πολύ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε πρόκειται να κατατεθούν τα τροποποιητικά νομοσχέδια στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.861, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως έχω πληροφορηθεί, για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία πρώτου διορισμού όπου η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου για τις οποίες απαιτείται, ως βασικό προσόν, απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο άτομα τα οποία έχουν πετύχει σε γραπτές εξετάσεις που προβλέπονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις εισδοχής όπου η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται, ως βασικό προσόν, πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν. Οι εν λόγω εξετάσεις συνδιοργανώνονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και διεξάγονται μια φορά το χρόνο, το τελευταίο τετράμηνο.

Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των πιο πάνω εξετάσεων γίνεται με κατάλογο επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας και αριθμό υποψηφίου ή και ταυτότητας και όχι ονομαστικά. Αντίθετα, η κοινοποίηση διορισμών στη δημόσια υπηρεσία γίνεται μόνο ονομαστικά, γεγονός που δημιουργεί συχνά αντιδράσεις και εντύπωση έλλειψης διαφάνειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι δυνατόν η ανακοίνωση των διορισμών να περιλαμβάνει και τη σειρά επιτυχίας, ούτως ώστε να εκλείψει κάθε αμφισβήτηση περί της αξιοπιστίας του συστήματος επιλογής και να εμπεδωθεί κλίμα διαφάνειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.862, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο αείμνηστος Σταύρος Επαμεινώνδας είχε ξεκινήσει, λίγο πριν από τον ξαφνικό θάνατό του, τη δημιουργία ψηφιακής τράπεζας δεδομένων σχετικά με την ιστορία του απόδημου κυπριακού ελληνισμού, με σκοπό να συλλεγεί και να αρχειοθετηθεί το πλήθος των πηγών πληροφόρησης και της πολύχρονης ιστορίας της κυπριακής διασποράς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση σκοπεύει να υιοθετήσει το όραμα του Σταύρου Επαμεινώνδα και να προχωρήσει στην υλοποίησή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.868, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο απαγορεύεται η κοπή και μεταφορά ξυλείας συγκεκριμένων δέντρων τα οποία αναφέρονται σε ειδικό παράρτημα του νόμου. Κάποια δέντρα, όπως οι ελιές, οι χαρουπιές, οι μοσφιλιές κ.λπ., κυριολεκτικά αφανίζονται από παράνομους υλοτόμους που σαρώνουν την ύπαιθρο, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένους χώρους ή σε τουρκοκυπριακές περιουσίες, και αποκόπτουν ολόκληρα δέντρα, τα οποία χρησιμοποιούν είτε για την παραγωγή καρβούνων είτε ως ξύλα για τις εστίες θέρμανσης, δηλαδή τα τζάκια.

Η ελλιπής επιτήρηση λόγω της αποψίλωσης της υπαίθρου από το γηγενή πληθυσμό, της κατάργησης πολλών αστυνομικών σταθμών της υπαίθρου, της κατάργησης του θεσμού του αγροφύλακα κ.λπ. δημιουργεί ευκαιρίες στους διάφορους παράνομους υλοτόμους να εφαρμόσουν τα εγκληματικά και παράνομά τους έργα. Το Τμήμα Δασών δηλώνει αδυναμία να εφαρμόσει το νόμο, γιατί οι αρμοδιότητές του, αλλά και οι υπηρεσίες του περιορίζονται στις δασικές περιοχές και δεν επεκτείνονται στον ευρύτερο χώρο της υπαίθρου. Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το διευθυντή του Τμήματος Δασών ετέθη το θέμα της συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες, όπως π.χ. την Υπηρεσία Θήρας, την αστυνομία ή την Τροχαία για πάταξη του φαινομένου, είτε κατά τη διάπραξη της παράνομης πράξης είτε κατά τη μεταφορά της ξυλείας σε δρόμους ή αυτοκινητόδρομους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η αστυνομία ή η Τροχαία, καθώς και η Υπηρεσία Θήρας μπορούν να συνδράμουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την αντιμετώπιση της παράνομης κοπής δέντρων και μεταφοράς ξυλείας προστατευόμενων δέντρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.869, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο του χωριού Παραμύθα της επαρχίας Λεμεσού ενίσταται στην επέκταση του υφιστάμενου σκυβαλότοπου στην τοποθεσία “Βατί” και συγκεκριμένα στην περιοχή “Καπνορούφας”, διότι, όπως ισχυρίζονται, θα προκληθεί αναπόφευκτα ζημιά τόσο στην κοινότητα όσο και στο περιβάλλον γενικότερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η απόφαση της επέκτασης του σκυβαλότοπου στο Βατί προήλθε ως αποτέλεσμα μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αν έχουν εκτιμηθεί μέσω παρόμοιας μελέτης οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.872, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως) προχώρησε στην έγκριση αίτησης της Αρχιεπισκοπής για έκδοση πολεοδομικής άδειας για την ανέγερση μεγάλου ναού στο λόφο της Αγίας Παρασκευής, δίπλα από τη μικρή μεσαιωνική εκκλησία και πάνω στα αρχαία ερείπια. Η απόφαση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως λήφθηκε παρά την άρνηση του δήμου Στροβόλου και της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σημειώνεται ότι για το έργο δεν εκπονήθηκε πλήρης μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, αλλά οι αρμόδιοι αρκέστηκαν σε μια προκαταρκτική μελέτη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εισακούσει τη φωνή διαμαρτυρίας των ευαίσθητων πολιτών, των περιβαλλοντιστών, των αρχαιολόγων και των ανθρώπων του πολιτισμού, να απορρίψει την αίτηση της Αρχιεπισκοπής για πολεοδομική άδεια και να προτείνει εναλλακτική τοποθεσία στην ίδια περιοχή, για να ικανοποιηθούν οι λατρευτικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.873, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι τα υφιστάμενα καταφύγια σκύλων, τα οποία διαχειρίζονται εθελοντικές οργανώσεις με μεγάλο κόστος και θυσίες, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα διαχείρισης, γεγονός που αντανακλάται στην ποιότητα των συνθηκών φιλοξενίας και φύλαξης των ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το μέγεθος της ετήσιας οικονομικής βοήθειας που παρέχεται στα καταφύγια ζώων, σε ποια καταφύγια δίνεται οικονομική βοήθεια και τι ύψους, αν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τους όρους λειτουργίας και τις υποχρεώσεις όλων όσοι διατηρούν καταφύγια ζώων και, αν δεν υπάρχει, πότε πρόκειται να προωθηθεί το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.874, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ομάδα Προστασίας Αιωνόβιων Δέντρων εισηγήθηκε στο δήμο Αγλαντζιάς τρόπους για την αύξηση του πρασίνου στη λεωφόρο Λάρνακος, η οποία στο τμήμα της από το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς μέχρι και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμμοχώστου στερείται παρόδιου πρασίνου και δέντρων.

Ο δρόμος αυτός είχε σχεδιαστεί, ώστε να έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας, μία για στάθμευση και μία για χρήση του ως ποδηλατόδρομου, και ενδιάμεσα πράσινο. Φαίνεται ότι ο σχεδιασμός δεν εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η λεωφόρος να χαρακτηρίζεται από έλλειψη πρασίνου. Θεωρητικά, ο δρόμος λειτουργεί ως δρόμος τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, αλλά στην πράξη οι δυο λωρίδες χρησιμοποιούνται για παρόδια στάθμευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανέλθει στους αρχικούς σχεδιασμούς του δρόμου, να δοθεί χώρος στα ποδήλατα και τα λεωφορεία και να γίνει εκτεταμένη δεντροφύτευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.875, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ασυνείδητοι κυνηγοί έχουν μετατρέψει τη χερσόνησο του Ακάμα σε κανονικό σκουπιδότοπο. Δυστυχώς, το εποχιακό κυνήγι αποδημητικών πουλιών, όπως της τζίκλας και του μαυρόπουλλου, οδήγησε χιλιάδες κυνηγούς στη χερσόνησο του Ακάμα μετατρέποντάς τον σε σκουπιδότοπο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται περιπολίες του Ταμείου Θήρας στην περιοχή και πόσες καταγγελίες έχουν γίνει, εάν έχουν γίνει, για την απόρριψη σκουπιδιών στην εν λόγω περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.876, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή μεταξύ Μάμμαρη, Κοκκινοτριμιθιάς και Δένειας, όπου παρουσιάζεται ένα ιδιαίτερο γεωλογικό και φυσικό μόρφωμα, η κυβερνητικής ιδιοκτησίας γη ενοικιάζεται σε γεωργούς, οι οποίοι τη χρησιμοποιούν για καλλιέργεια κτηνοτροφικών ψυχανθών. Ταυτόχρονα όμως καταστρέφεται ολοσχερώς η επιφανειακή βλάστηση από ενδημικά φυτά και θάμνους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να σταματήσει η καταστροφή της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής, αφού η καλλιέργεια των κτηνοτροφικών φυτών δεν είναι πλέον η καλύτερη διαχείριση της γης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.882, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το χοιροστάσιο “Μάριος Λαμπριανίδης” στην κοινότητα Αρεδιού προκαλεί ανυπόφορη δυσοσμία και οχληρία σε παρακείμενες αγροικίες. Πολλές φορές η δυσοσμία φθάνει μέχρι το δρόμο Λευκωσίας-Παλαιχωρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το χοιροστάσιο εργάζεται με βάση σχετική άδεια και ελέγχεται η εφαρμογή των όρων της εν λόγω άδειας, καθώς και αν ελέγχεται το χοιροστάσιο για ρύπανση και οχληρία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.883, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ενημερώθηκα ότι γίνονται ξανά επεμβάσεις στο ταλαίπωρο λιμανάκι της Κάτω Πάφου, σε ένα χώρο που έγινε σημείο αναφοράς και πόλος έλξης χιλιάδων ντόπιων και ξένων επισκεπτών. Χωρίς καμιά μελέτη πάρθηκαν αποφάσεις από τις τοπικές αρχές που πλήττουν ανεπανόρθωτα τη γραφικότητα και την ομορφιά του λιμανιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω επεμβάσεις στο ταλαίπωρο λιμανάκι της Κάτω Πάφου και να διατηρηθεί ο γραφικός του χαρακτήρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.884, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κόστος νοσηλείας σε όλα τα κυβερνητικά και μη ιατρικά ιδρύματα (Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής), των αποστολών ασθενών στο εξωτερικό, της επιδότησης μεταμοσχεύσεων νεφρών κ.λπ. των ατόμων που τυγχάνουν δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (μερικής ή συνολικής), συμπεριλαμβανομένων και των Τουρκοκυπρίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.894, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων από πολίτες για βανδαλισμούς σε δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες με χρήση μπογιάς υπό μορφή σπρέι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, για να περιοριστούν οι βανδαλισμοί με χρήση μπογιάς υπό μορφή σπρέι σε δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες, και αν αυτό το θέμα μπορεί να ρυθμιστεί ενδεχομένως με την απαγόρευση πώλησης μπογιάς σε ανήλικα άτομα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.895, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Υπηρεσία Πολλαπλής Συμμόρφωσης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει σε πρότυπη έκδοση με τίτλο “Αρχείο Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων”, που τηρούν οι γεωργοί, ώστε να ελέγχονται για τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε δημιουργήθηκε αυτό το αρχείο και όπως κοινοποιήσει αντίγραφο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.896, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με την έναρξη της λειτουργίας του αεροδρομίου Λάρνακας προέκυψε πρόβλημα εξαερισμού ορισμένων χώρων, όπου εργάζεται γραφειακό προσωπικό. Όπως πληροφορήθηκα, το Υπουργείο Εργασίας έχει προβεί σε μετρήσεις του αέρα στους εσωτερικούς χώρους των γραφείων αυτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακριβή αποτελέσματα των μετρήσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.907, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί πολλές διαμαρτυρίες για εκπομπή υπερβολικού ήχου και θορύβου από τροποποιημένους σωλήνες εξαγωγής καυσαερίων οχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για καταπολέμηση του θορύβου από σωλήνες εξαγωγής καυσαερίων οχημάτων, που να περιλαμβάνει:

1. μεθοδολογία μέτρησης υπό δύσκολες πραγματικές συνθήκες,

2. μεθοδολογία διαπίστωσης ταυτότητας,

3. μεθοδολογία και πρακτικό πρωτόκολλο σύλληψης παραβάτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.906, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό αριθμό των ατόμων που εργοδοτούνται ως αστυφύλακες στην Αστυνομία Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.908, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς στερείται υποδομής για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κατά τα οποία χρειάζεται άμεση διασωλήνωση των ασθενών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια αναβάθμισης του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς και ειδικότερα αν αυτά περιλαμβάνουν δημιουργία μονάδας διασωλήνωσης ασθενών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.910, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί πολλές διαμαρτυρίες για υπερβολικά δυνατούς ήχους και θόρυβο από οχήματα με τροποποιημένους σωλήνες εξαγωγής καυσαερίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να καθορίζει σοβαρές ποινές σε όσους παρανομούν, αυστηρό έλεγχο στα εισαγόμενα εξαρτήματα και αυστηρότατες ποινές σε εισαγωγείς ειδικών θορυβωδών σωλήνων εξαγωγής καυσαερίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.911, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχουν δεχτεί πολλές καταγγελίες σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους κράτησης αδέσποτων σκύλων των τοπικών αρχών, με αποτέλεσμα να σταλεί επιστολή στους κτηνιατρικούς λειτουργούς, για να διενεργηθούν επιθεωρήσεις και να εντοπιστούν οι ελλείψεις που υπάρχουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ελλείψεις εντοπίστηκαν σε σχέση με την υποδομή (εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) και την παροχή της απαραίτητης περιποίησης και φροντίδας των ζώων από το προσωπικό των τοπικών αρχών που είναι επιφορτισμένο με τα καθήκοντα αυτά, πόσες καταγγελίες έγιναν στην αστυνομία και ποια διορθωτικά μέτρα έχουν ληφθεί από πλευράς Επαρχιακών Κτηνιατρικών Γραφείων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.912, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι καρκινοπαθείς του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου ταλαιπωρούνται, γιατί υπάρχει μόνο ένας ογκολόγος γιατρός και, όταν απουσιάζει, οι ασθενείς αναγκάζονται να μεταβαίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ή στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόβλεψη και πότε θα γίνουν οι κατάλληλες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, ώστε να τεθεί τέρμα στην ταλαιπωρία των καρκινοπαθών της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.913, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει νόμος που να υποχρεώνει τα υπουργεία να κοινοποιούν τα πρακτικά συναντήσεων στους παρευρισκομένους στις συναντήσεις, είτε αυτοί είναι κρατικοί λειτουργοί είτε εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.914, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιου νόμου οι δημόσιοι λειτουργοί οφείλουν να απαντούν σε επιστολές πολιτών, υπό ποιες προϋποθέσεις και όρους και αν υπάρχουν ποινές για όσους παραλείπουν να το κάνουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.915, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην εφαρμογή του προγράμματος περισυλλογής των φθαρμένων ελαστικών από τα συνεργεία, με αποτέλεσμα βουνά ολόκληρα από ελαστικά να εντοπίζονται σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

Όσο πιο συνεπής και νομοταγής είναι ο λαστιχάρης τόσο μεγαλύτερη συσσώρευση ελαστικών παρατηρείται. Μήνες τώρα τα συνεργεία ελαστικών δεν ξέρουν τι να κάνουν με τα φθαρμένα ελαστικά, αφού απαγορεύτηκε η απόρριψή τους στους σκυβαλότοπους. Στην πράξη τα βουνά από ελαστικά μεγαλώνουν, όπως επίσης μεγαλώνει και ο κίνδυνος για πυρκαγιά, ατύχημα ή μόλυνση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα περισυλλογής φθαρμένων ελαστικών από τα συνεργεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.918, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι γνωστό, το νομοσχέδιο που αφορά τη δημιουργία Συμβουλίου Περιβάλλοντος, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 12 Οκτωβρίου 2006 και συζητήθηκε σε δεκαπέντε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, αποσύρθηκε από την κυβέρνηση στις 29 Ιανουαρίου 2009.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που κρίθηκε ότι απαιτείτο επανεξέταση του αρχικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επανεξέτασή του και πότε προγραμματίζεται να κατατεθεί εκ νέου στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.919, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προέβη το υπουργείο του, ώστε να αποτραπεί το κλείσιμο του θεάτρου “Αντίδοτο”, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει, ώστε να διευκολυνθεί η εξεύρεση νέας στέγης για το εν λόγω θέατρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.934, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι η δημοτική αρχή Πάφου εργάζεται με εντατικό ρυθμό για την εφαρμογή του πρωτοποριακού συστήματος ελέγχου των διαρροών του δικτύου Υδατοπρομήθειας μέσω δορυφορικής παρατήρησης και ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιχειρώντας να επιλύσει το πρόβλημα της απώλειας νερού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.937, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης δε συνηθίζουν να επιβάλλουν εξώδικα πρόστιμα, ακόμη και όταν περιπίπτουν στην αντίληψή τους παραβάσεις του νόμου, για πολλούς και διάφορους λόγους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, ούτως ώστε να επιστρέφεται μέρος των ποσών που καταβάλλονται ως εξώδικα πρόστιμα για παρανομίες στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που τα έχουν εκδώσει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.935, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πληροφορίες μου, η Κυπριακή Δημοκρατία φέρεται να καταγγέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράλειψη εναρμόνισης με δώδεκα ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις Οδηγίες αυτές και τους λόγους που δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.936, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι οι τοπικές αρχές, ιδιώτες και γεωργοί ψεκάζουν τα χόρτα σε πάρκα, παιδότοπους, πεζοδρόμια, παραπέτα δημόσιων οδών, με αποτέλεσμα η φύση να χάνει το πράσινο χρώμα της και τα πολύχρωμα λουλούδια της να μετατρέπονται σε νεκρή φύση. Ολόκληρες περιοχές γεμίζουν ξερά χόρτα, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς.

Με τα ψεκάσματα των χόρτων δεν καταστρέφονται μόνο τα ζιζάνια, αλλά και χρήσιμα φυτά (πολλές φορές σπάνια). Γίνεται επίσης μεγάλη ζημιά στην ερπετοπανίδα, την εντομοπανίδα και γενικά τη φύση. Επιπλέον, με όλα αυτά τα ψεκάσματα μπαίνει σε κίνδυνο η υγεία των εργαζομένων σε συνεργεία ψεκασμών, αλλά και των ανυποψίαστων περαστικών και ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να σταματήσουν οι ψεκασμοί των χόρτων και να εφαρμοστούν πιο περιβαλλοντικές και κοινωνικά στοχευμένες μέθοδοι αντιμετώπισης της “ανεπιθύμητης” ανάπτυξης των χόρτων, όπως η εργοδότηση νέων για το ξερίζωμα και το κόψιμο των χόρτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.942, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχουν τεθεί υπόψη μου επώνυμες και συγκεκριμένες καταγγελίες για εκτεταμένη λαθροθηρία και άλλες παράνομες ενέργειες κυνηγών στην περιοχή της κοιλάδας της Σολιάς. Από μικρή έρευνα που έχω κάνει ανάμεσα στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα στις κοινότητες Φλάσου, Ληνούς και Κοράκου, διαπίστωσα ότι οι καταγγελίες δεν είναι μεμονωμένες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει η δυνατότητα η περιοχή της κοιλάδας της Σολιάς να κηρυχθεί στο σύνολό της απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού, ώστε να προστατευθούν οι κάτοικοι και οι περιουσίες τους, αλλά και οι περιηγητές από την παρουσία και τη δράση των κυνηγών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.943, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτει το Τμήμα Δασών είναι πεπαλαιωμένα και παρουσιάζουν ήδη πολλές βλάβες.

          Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ηλικίες των πυροσβεστικών οχημάτων του Τμήματος Δασών, αν υπάρχει πρόγραμμα ανάπτυξης του στόλου και, αν ναι, πότε αυτό πρόκειται να ολοκληρωθεί.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.945, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί δήμοι και κοινότητες έχουν αποφασίσει να επανέλθουν στην κακή συνήθεια του ψεκασμού των χόρτων που φυτρώνουν σε δημόσιους χώρους (π.χ. πάρκα, παιδικές χαρές, αυλάκια, πεζοδρόμια, πεζόδρομους, όριο κατάληψης δημόσιων οδών) με ζιζανιοκτόνα και άλλα φυτοφάρμακα.  H εξαιρετική ανάπτυξη των χόρτων αυτών, η οποία σημειώνεται εξαιτίας της φετινής πολυομβρίας, αποτελεί το άλλοθι των αρμόδιων αρχών.  Οι λόγοι που επιλέγονται οι ψεκασμοί αντί της εκκοπής των χόρτων με χειροκίνητη ή μηχανοκίνητη χορτοκοπτική μηχανή είναι οικονομικοί.  Οι αρμόδιες αρχές επιλέγουν να πληρώνουν σε φυτοφάρμακα αντί σε μεροκάματα, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στη φύση και την υγεία των ανθρώπων.  Είναι γνωστό ότι τα χημικά αυτά παρασκευάσματα αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τους χρήστες, αλλά και το κοινό.  Από την άλλη, η καθολική καταστροφή του φυσικού πλούτου με τη διοχέτευση χημικών ουσιών στο έδαφος έχει αποδειχθεί και επιστημονικά ότι δεν είναι η πιο ορθή και ενδεδειγμένη επιλογή.  Τέλος, στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που περνά η χώρα μας, με την ανεργία να ταλανίζει ιδιαίτερα τους νέους, είναι αδιανόητο να επιλέγεται η αγορά φυτοφαρμάκων εισαχθέντων από το εξωτερικό αντί της εργοδότησης, έστω και σε προσωρινή βάση, Κυπρίων εργατών.

          Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόγραμμα επιδότησης των τοπικών αρχών, ώστε αντί των ψεκασμών των χόρτων να εργοδοτηθεί ντόπιο προσωπικό για εκκοπή τους από τους δημόσιους χώρους.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.946, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Την Κυριακή 7 Μαρτίου 2010 η κυβέρνηση κυκλοφόρησε ως ένθετο σε όλες τις εφημερίδες το έντυπο “Κύπρος και Ομοσπονδία”.

          Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει αναλυτικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό κόστος της συγγραφής, επεξεργασίας, εκτύπωσης και διανομής του εντύπου “Κύπρος και Ομοσπονδία”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.944, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι φέτος έχει παρατηρηθεί έξαρση του φαινομένου της εμφάνισης κάμπιας στα πεύκα των κυπριακών δασών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Τμήμα Δασών για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ποια ήταν η έκταση των βιολογικών ψεκασμών με βάκιλο και γιατί δεν έγιναν αεροψεκασμοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.947, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το κάπνισμα ως γνωστό αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες της στεφανιαίας νόσου, του καρκίνου του πνεύμονα, εγκεφαλικού επεισοδίου και χρόνιας πνευμονοπάθειας.

Η ευαισθητοποίηση του κυπριακού κοινού για τις βλαπτικές επιδράσεις του καπνίσματος δεν είναι σε τέτοιο βαθμό ισχυρή, ώστε να επηρεάσει την απόφαση των καπνιστών να διακόψουν το κάπνισμα και να ενισχύσει την απαίτηση της κοινής γνώμης για την προώθηση και προαγωγή περιβάλλοντος απαλλαγμένου από καπνό στους δημόσιους και εργασιακούς χώρους. Στη μάχη της χάραξης εθνικής στρατηγικής για το κάπνισμα είναι απαραίτητη η συμβολή όλων των Κυπρίων με πρωτοστάτες την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία, τους φορείς για την υγεία, τα οργανωμένα σύνολα και τον απλό πολίτη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα τεθεί για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο η Στρατηγική για το Κάπνισμα και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.948, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αυξανόμενη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό η εποχιακή χλωρίδα. Έτσι, οι αγροί, τα δάση και ιδιαίτερα οι παρυφές των δρόμων έχουν καλυφτεί από ψηλά χόρτα, τα οποία πολύ σύντομα, με την αρχή του καλοκαιριού, θα ξεραθούν και θα αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιών. Γνωρίζω ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών) ήδη ανησυχούν και βρίσκονται σε επιφυλακή. Προφανώς, όλοι γνωρίζουμε ότι η πρόληψη και η έγκαιρη αντίδραση αποτελούν την καλύτερη αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού κινδύνου για την κυπριακή ύπαιθρο και τα δάση. Ένα τέτοιο μέτρο αποτελεί και έμμεσο τρόπο αντιμετώπισης της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, μέσα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο πρόληψης που να περιλαμβάνει την πρόσληψη σε προσωρινή βάση προσωπικού το οποίο να ασχολείται επί εικοσιτετραώρου βάσεως με περιπολίες σε ευαίσθητες περιοχές και παρακολούθηση. Επίσης, αν υπάρχει περίπτωση αντί πρόσληψης προσωπικού να επιχορηγηθούν φορείς μη κυβερνητικών οργανώσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης, για να στελεχώσουν πυροφυλάκια και κινητές περιπολίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.949, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών επιδοτεί την αντιμετώπιση των ζιζανίων με μηχανικές μεθόδους, όπως π.χ. κατεργασία εδάφους ή χρήση χορτοκοπτικών μηχανών σε φυτείες εσπεριδοειδών, έναντι της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων. Όμως η χορηγία αφορά ελάχιστη επιλέξιμη έκταση τριών δεκαρίων καλλιέργειας εσπεριδοειδών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το πρόγραμμα αφορά και άλλες καλλιέργειες πέραν των εσπεριδοειδών και, αν όχι, γιατί συμβαίνει αυτό. Επίσης, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σκέψεις για μείωση της ελάχιστης επιλέξιμης έκτασης, ώστε να επιδοτούνται και μικρότεροι ιδιοκτήτες γης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.960, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη συνολική δαπάνη που καταβλήθηκε για αποζημίωση περιουσιών που καταστράφηκαν από πυρκαγιές στην ύπαιθρο τα τελευταία δέκα χρόνια, ανά περίπτωση και ανά έτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.961, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη συνολική δαπάνη που καταβλήθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια για την προστασία, ανάπλαση και αναδάσωση δασικών περιοχών που πλήγηκαν από πυρκαγιές, ανά περίπτωση και ανά έτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.962, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη συνολική δαπάνη που καταβλήθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια στην κατάσβεση πυρκαγιών στην ύπαιθρο, ανά περίπτωση και ανά έτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.963, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη συνολική δαπάνη για κατάσβεση δασικών πυρκαγιών τα τελευταία δέκα χρόνια ανά περίπτωση και ανά έτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.964, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ξέσπασε νέο κύμα μαζικών δηλητηριάσεων ζώων συντροφιάς στο χωριό Ανάγυια στη Λευκωσία. Τις τελευταίες μέρες έχουν δηλητηριαστεί δεκάδες ζώα, κυρίως γάτες, που, μετά τη λήψη θανατηφόρου χημικού, βρήκαν φρικτό και επώδυνο θάνατο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρόμοια προβλήματα με μαζικές δηλητηριάσεις ζώων αντιμετώπισε πρόσφατα και ο δήμος Λακατάμιας, γεγονός που έθεσε σε συναγερμό το δήμο και τα συνεργεία του.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να σταματήσουν το συντομότερο οι δηλητηριάσεις ζώων.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.977, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο εξοπλισμός του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής έχει στο μεγαλύτερο μέρος του αγοραστεί στη δεκαετία του 90. Φαίνεται ότι επιβάλλεται το κράτος να αναλάβει την ευθύνη της ικανοποίησης των αναπτυξιακών αναγκών του ινστιτούτου μέσω μιας συμφωνίας πλαίσιο.

Επίσης, προκύπτει θέμα χρηματοδότησης της ανανέωσης του εξοπλισμού από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία αρχικά είχε αναλάβει το κόστος της κατασκευής και εξοπλισμού του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής τις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις της κυβέρνησης στο θέμα του εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.983, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο φράγμα Πολεμιδιών στη Λεμεσό, όπου ρέουν λύματα από γειτονικό χοιροστάσιο, υγρά απόβλητα από τη σήψη των σκουπιδιών του σκυβαλότοπου και των λυματότοπων στο Βατί, αλλά και πρόσφατα το νερό της άλμης από τη διαδικασία αφαλάτωσης των γεωτρήσεων του ποταμού Γαρύλλη, διοργανώνονται αγώνες σκι.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται η ποιότητα του νερού στο φράγμα των Πολεμιδιών και αν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αθλητές από μία πτώση τους στο νερό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.984, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το αλμυρό υπόλειμμα της διαδικασίας αφαλάτωσης του νερού των γεωτρήσεων του ποταμού Γαρύλλη στη Λεμεσό διοχετεύεται ως απόβλητο στον ίδιο τον ποταμό ή στο φράγμα Πολεμιδιών.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει δοθεί σχετική έγκριση από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για την απόρριψη αποβλήτων στο φράγμα ή στον ίδιο τον ποταμό και με ποιους όρους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.989, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αλιείας επιχορηγεί τους ψαράδες για την περισυλλογή των επικίνδυνων λαγοκέφαλων από τις κυπριακές θάλασσες. Το ψάρι αυτό, που φαίνεται να “εισέβαλε” στη Μεσόγειο από τον Αραβικό Κόλπο, περιέχει τοξικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές δηλητηριάσεις στον άνθρωπο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό αριθμό των λαγοκέφαλων που έχουν συλλεγεί μέχρι σήμερα και πώς αυτά τα τοξικά ψάρια έχουν καταστραφεί χωρίς να απελευθερωθούν στο περιβάλλον οι τοξικές ουσίες που περιέχουν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.990, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αλιείας επιχορηγεί τους ψαράδες για την περισυλλογή των επικίνδυνων λαγοκέφαλων από τις κυπριακές θάλασσες. Το ψάρι αυτό, που φαίνεται να “εισέβαλε” στη Μεσόγειο από τον Αραβικό Κόλπο, περιέχει τοξικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή δηλητηρίαση στον άνθρωπο, εάν το φάει ή δαγκωθεί από αυτό.

Όπως πληροφορούμαι, ήδη πολλές μεσογειακές χώρες ενημερώνουν τους λουομένους, τους τουρίστες και τους ερασιτέχνες ψαράδες για την παρουσία του λαγοκέφαλου στη θάλασσα, ούτως ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστα περιστατικά.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε οι ξένοι τουρίστες και παραθεριστές να ενημερώνονται για την παρουσία λαγοκέφαλων στην κυπριακή θάλασσα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.991, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει εντοπιστεί ρύπανση στον ποταμό Πεδιαίο στην περιοχή του χωριού Καπέδες. Διαπιστώθηκε ότι, πέρα από την ευδιάκριτη ρύπανση των νερών που εντοπίζεται σε ένα σημείο όπου παραπόταμος συναντά τον Πεδιαίο, εναποτίθενται και κάποια στερεά στο βυθό του ποταμού, με αποτέλεσμα να επικρατεί φόβος για τα χειρότερα όσον αφορά την προστασία της τοπικής πανίδας που ζει μέσα στον ποταμό ή εξαρτάται από αυτόν για τροφή και νερό.

Το πλέον ανησυχητικό είναι βέβαια το γεγονός ότι το νερό φθάνει στο φράγμα της Ταμασού, που χρησιμοποιείται για την άρδευση παρακείμενων καλλιεργειών, αλλά και για την εκτροφή ψαριών. Τις συνέπειες αυτής της ρύπανσης λοιπόν δε θα τις υποστεί μόνο το τοπικό οικοσύστημα, αλλά και η ίδια η τροφική μας αλυσίδα, η οποία ήδη επηρεάζεται.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, για να διαπιστωθεί ποια είναι η πηγή της ρύπανσης, και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.993, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι αρχές των βρετανικών βάσεων δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή Ακρωτηρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, είναι ενημερωμένο για το θέμα και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και γιατί φέρουν ένσταση οι αρχές των βρετανικών βάσεων στην ανάπτυξη επιχειρήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που εκ πρώτης όψης δημιουργούν λιγότερα προβλήματα από άλλες αναπτύξεις που ήδη επιτρέπονται από τις βάσεις, όπως π.χ. λατομεία, ιχθυοτροφεία κ.ο.κ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.994, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι η κυβέρνηση παραγνωρίζει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και προωθεί τον αυτοκινητόδρομο που θα διχοτομήσει τα δύο μοναδικά δάση της Λευκωσίας, το δάσος Αθαλάσσας και το δάσος Ακαδημίας.

Συγκεκριμένα, ενώ η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων καταψήφισε τη σχετική δαπάνη που περιελάμβανε ο κρατικός προϋπολογισμός του 2010, η κυβέρνηση συνεχίζει τη διαδικασία εκπόνησης κατασκευών και σχεδίων.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί συνεχίζει να προωθεί τον αυτοκινητόδρομο που θα διχοτομεί τα δάση Αθαλάσσας και Ακαδημίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.985, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) απορρίπτει κατά καιρούς τα επεξεργασμένα λύματα στη θάλασσα.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αδειοδοτηθεί η απόρριψη των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα, με ποιους όρους και ποιες είναι οι ποσότητες που απορρίπτονται στη θάλασσα ετησίως τα τελευταία 10 χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1005, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.178 σε σχέση με τη διαρροή υγραερίου από τις δεξαμενές της παραλιακής ζώνης Λάρνακας-Ορόκληνης η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απάντησε ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμών του 2001 και 2006, οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων των δεξαμενών πετρελαιοειδών θα προχωρούσαν σε ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής που αναμένεται να επηρεαστούν, σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας, πριν από το τέλος του 2009 ή στις αρχές του 2010.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι διαχειριστές των μονάδων προχώρησαν στην ενημέρωση του επηρεαζόμενου κοινού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1006, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει αν η Κύπρος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 85/337/ΕΟΚ για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να εξεύρει τρόπο, ώστε η Οδηγία να εφαρμόζεται με πιο οριζόντιο τρόπο.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποια μέτρα λαμβάνει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1007, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, ενώ το πλυντήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας λειτουργεί μόνο τα πρωινά, ο ατμός που παράγεται από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης με τη χρήση πετρελαίου και χρησιμοποιείται για το ζέσταμα του νερού και το στέγνωμα περνά μέσα από το πλυντήριο χωρίς να αξιοποιείται είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, εφτά μέρες την εβδομάδα. Επίσης, έχω πληροφορηθεί ότι μπορεί να εγκατασταθεί ειδικός μηχανισμός που διακόπτει τη ροή του ατμού και τον αποθηκεύει όσο τα πλυντήρια δε βρίσκονται σε λειτουργία, για να αξιοποιείται τα πρωινά που λειτουργεί το πλυντήριο. Η απόσβεση του κόστους αυτού του μηχανισμού, εξ όσων έχω πληροφορηθεί, θα γίνει μέσα σε δώδεκα μέρες από τη μέρα της εγκατάστασης και λειτουργίας του.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εγκαταστήσει μηχανισμό αποθήκευσης ατμού, ώστε να μη γίνεται ανεξέλεγκτη σπατάλη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1008, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι πρόσφατα προσλήφθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σημαντικός αριθμός ψυχολόγων.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ψυχολόγων και άλλων συναφών επαγγελματιών που προσλήφθηκαν, ποιες οι ειδικότητές τους, πόσοι προσλήφθηκαν από κάθε ειδικότητα και πόσοι υπήρχαν από κάθε ειδικότητα προηγουμένως. Επιπλέον, παρακαλώ όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα καθήκοντα των προσληφθέντων και ποιος ο σκοπός της πρόσληψής τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1009, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το μηχάνημα επιφανειακής ακτινοθεραπείας του Ογκολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, το οποίο βρισκόταν μέχρι την κατεδάφιση του κτιρίου του παλιού νοσοκομείου σε ασφαλισμένο χώρο μέσα στο κτίριο, έχει εξαφανιστεί. Φαίνεται ότι κάποιοι έχουν διευθετήσει την απομάκρυνση του μηχανήματος, το οποίο, κατά τις πληροφορίες μου, ήταν σε λειτουργήσιμη κατάσταση, χωρίς να έχει καταγραφεί επίσημα η κατάληξή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τύχη του μηχανήματος επιφανειακής ακτινοθεραπείας του παλιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1010, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τον κλάδο των κυπριακών βιομηχανιών μωσαϊκών και μαρμάρων, αφού έχει επηρεαστεί σημαντικά από την κρίση στην οικοδομική βιομηχανία. Η έντονη δραστηριοποίηση των Τουρκοκυπρίων εμπόρων στις ελεύθερες περιοχές, οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα αγνώστου προελεύσεως και ποιότητας, αυξάνει τα προβλήματα, με αποτελέσματα να τίθεται ζήτημα επιβίωσης των επιχειρήσεων μωσαϊκών και μαρμάρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξευρεθεί κατάλληλος και αποτελεσματικός τρόπος, για να τερματιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που δέχεται ο κλάδος βιομηχανιών μωσαϊκών και μαρμάρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1012, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι η Κύπρος είναι μία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν επίσημο ορισμό για “very low energy buildings” ούτε για “very low energy houses” ούτε καν ορισμό που να υιοθετήθηκε από μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Με αφορμή τα πιο πάνω, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών οργάνωσε μια συζήτηση ανταλλαγής απόψεων εκπροσώπων φορέων (από ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους της βιομηχανίας, συνδέσμων, μη κυβερνητικών οργανώσεων κ.ά.) σχετικά με την ανάγκη προώθησης στην Κύπρο κτιρίων μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Μέσα από αυτή τη συζήτηση έγινε μια σειρά εισηγήσεων με πιο σημαντικές την πρόταση όπως ορισθεί ως κτίριο μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης το κτίριο του οποίου η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι ίση ή μικρότερη από 40 KWh/m2/yr και την εισήγηση όπως εξετασθεί το ενδεχόμενο πιθανής εισαγωγής στο λογισμικό έκδοσης των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) μιας νέας κατηγορίας, αυτής της Α+, στην οποία θα κατατάσσονται τα κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Επίσης, οι συμμετέχοντες στη συζήτηση εισηγήθηκαν ως κίνητρο για τη σταδιακή αύξηση του αριθμού των κτιρίων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης να δίνεται επιχορήγηση για όλα τα έξοδα που είναι επιλέξιμα με βάση τη μεθοδολογία ή να μειώνεται ο ΦΠΑ.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να αξιοποιήσει τις προτάσεις του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, ώστε να προωθηθεί η κατασκευή κτιρίων χαμηλής ή σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1013, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι βρίσκεται υπό μελέτη η δυνατότητα διασύνδεσης των φραγμάτων της επαρχίας Πάφου (Ασπρόκρεμμου, Ευρέτου, Κανναβιού) με το Νότιο Αγωγό μέσω του φράγματος Αρμίνου, το οποίο είναι ήδη συνδεδεμένο με σήραγγα με το μεγάλο φράγμα του Κούρρη, μέρος του Νότιου Αγωγού.

Η ιδέα αυτή χρονολογείται από την εποχή της διακυβέρνησης του Γιώργου Βασιλείου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το καλοκαίρι του 2009, όταν η Κύπρος αναγκάστηκε να εισάξει με υπέρογκο κόστος οκτώ εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από την Ελλάδα, πάνω από δέκα εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού βρίσκονταν αποθηκευμένα και αναξιοποίητα στο φράγμα Ευρέτου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη, τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός και ποιο αναμένεται να είναι το προϋπολογιζόμενο κόστος του έργου αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1011, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Κονιά της επαρχίας Πάφου κινδυνεύουν με κοπή αξιόλογοι αιωνόβιοι τρέμιθοι, ευρισκόμενοι στα τεμάχια 89, 91, 539 και 638, καθώς και άλλη σημαντική βλάστηση.

Παράλληλα, εγείρονται ερωτηματικά όσον αφορά την ομαλή ροή και διοχέτευση των ομβρίων υδάτων, καθώς η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται ενταγμένη σε φυσικό αργάκι, του οποίου η ροή θα αλλοιωθεί, με κίνδυνο να πλημμυρίσουν παραπλήσιες κατοικίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την προστασία των αιωνόβιων τρέμιθων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1018, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κρατική χρηματοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Κάτω Πύργου για την ανοικοδόμηση γραφείων και αίθουσας εκδηλώσεων αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Εάν διακοπεί η κρατική χορηγία, είναι προφανές ότι οι εργασίες για το έργο θα σταματήσουν. Πρόκειται για ένα άκρως απαραίτητο έργο υποδομής για την κοινότητα Κάτω Πύργου, η οποία απεγνωσμένα αγωνίζεται να κρατηθεί στην ακριτική γωνιά της πατρίδας μας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόθεση της κυβέρνησης σε σχέση με τη χρηματοδότηση του έργου της αποπεράτωσης των γραφείων και της αίθουσας εκδηλώσεων του κοινοτικού συμβουλίου Κάτω Πύργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1019, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχεδιάζει να τερματίσει τη λειτουργία του νηπιαγωγείου στο απομακρυσμένο χωριό Πομός. Το ίδιο φαίνεται να σχεδιάζει και για τα νηπιαγωγεία των χωριών Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, Νατάς και Σίμου, γιατί δε φαίνεται να συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός των δέκα παιδιών. Το γεγονός ότι ο Πομός είναι ένα από τα πιο απομονωμένα χωριά της Κύπρου, στο βορειοδυτικό άκρο της περιοχής Τηλλυρίας, δε φαίνεται να συγκινεί τους αρμοδίους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους συνεχώς μειώνεται ο αριθμός των νηπιαγωγείων στην ύπαιθρο, αν προβληματίζεται για αυτή την εξέλιξη και αν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση το νηπιαγωγείο στον Πομό, λόγω των συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων της περιοχής Τηλλυρίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1020, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προωθείται η επιχωμάτωση της εκσκαφής του παλιού μεταλλείου στο Μαθιάτη. Οι κάτοικοι διαφωνούν με αυτά τα σχέδια, γιατί ανησυχούν για τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα επηρεάσουν την περιοχή αυτή. Η εγκατάσταση ενός εργοστασίου διαχείρισης άχρηστων υλικών από τις οικοδομές (μπάζα) είναι μια διαδικασία που συνήθως χωροθετείται δίπλα σε χώρο υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ή των υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Η επιχωμάτωση και η εξαφάνιση ενός χώρου ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί ως μεταλλευτικό μνημείο ή ως θεματικό πάρκο δεν είναι η καλύτερη επιλογή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την άποψη των αρμόδιων υπηρεσιών (Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης κ.ά.) όσον αφορά τη σκοπούμενη ανάπτυξη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1021, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από πρόσφατα δημοσιεύματα ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA) αναφέρει σε πρόσφατη ανακοίνωσή της ότι το 75,8% των σφαγιασθέντων πουλερικών στα ευρωπαϊκά σφαγεία είναι μολυσμένα από καμπυλοβακτηρίδια και το 15,7% είναι μολυσμένα και με σαλμονέλα.

Η σαλμονέλωση και η καμπυλοβακτηρίωση είναι οι δύο πιο συχνές ανθρώπινες ασθένειες που προκαλούνται από κατανάλωση τροφίμων”, αναφέρει η EFSA στην έκθεσή της, που έγινε έπειτα από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αριθμοί αυτοί είναι το αποτέλεσμα σειράς αναλύσεων που έγιναν το 2008 σε κοτόπουλα από 561 σφαγεία σε 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Ελβετίας και της Νορβηγίας. Σε ό,τι αφορά τη σαλμονέλα, ο βαθμός μόλυνσης “διαφέρει αρκετά ανάμεσα στις χώρες μέλη της ΕΕ και κυμαίνεται από 0% ως 26,6%”, με ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά (85,6%) στην Ουγγαρία, διευκρίνισε η EFSA.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αντίστοιχα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής έρευνας για τα μολυσμένα κοτόπουλα με καμπυλοβακτηρίωση και σαλμονέλωση στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1022, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόσφατο επεισόδιο της βεβήλωσης των νεκρικών μνημείων των πρώην Αρχιεπισκόπων Κύπρου έφερε στο φως της δημοσιότητας την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ιστορικό παλιό νεκροταφείο της Λευκωσίας. Είναι γνωστό ότι εκεί βρίσκονται παλιά ταφικά μνημεία, έργα τέχνης και πολιτισμού. Εκεί βρίσκονται οι τάφοι σημαντικών προσωπικοτήτων της κυπριακής ιστορίας, ηρώων, πνευματικών ανθρώπων, πολιτικών κ.λπ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια προστασίας και αξιοποίησης του χώρου του παλιού νεκροταφείου Λευκωσίας ως πολιτιστικού χώρου ή ως αρχαίου μνημείου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1023, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως για το παράπονο με αριθμό 20/2008 που αφορά τη διερεύνηση θανάτου προσώπου που φιλοξενούνταν σε ιδρυματική στέγη, επιβάλλεται να διασφαλιστεί ότι κάθε θάνατος προσώπου θα τυγχάνει αποτελεσματικής διερεύνησης, ακόμη δε περισσότερο όταν βρίσκεται υπό τη νομική ή πραγματική ευθύνη του κράτους.

Ως εκ τούτου, στην έκθεση γίνεται εισήγηση όπως ο περί Θανατικών Ανακρίσεων νόμος εκσυγχρονιστεί, ώστε να καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια θανατικής ανάκρισης όχι μόνο για θανάτους που συμβαίνουν σε χώρους αστυνομικής κράτησης, αλλά και σε άλλους χώρους των οποίων οι συνθήκες προσομοιάζουν με αυτές της κράτησης.

Στα ίδια πλαίσια γίνεται εισήγηση να κινηθούν οι διαδικασίες εκσυγχρονισμού του Νόμου 117/89 περί των δικαιωμάτων των νοητικά καθυστερημένων ατόμων, ώστε να ρυθμίζονται αποτελεσματικότερα τα θέματα του ελέγχου των συνθηκών διαμονής των ατόμων αυτών σε ιδρυματικές στέγες, καθώς και να διασαφηνιστεί ο ρόλος όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη διασφάλιση της ευημερίας τους.

Όσον αφορά στη διερεύνηση των θανάτων που λαμβάνουν χώρα σε τέτοιους χώρους, στην έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως γίνεται εισήγηση όπως η αστυνομία ασκεί τη διακριτική ευχέρεια που της παρέχεται, ώστε κατά κανόνα η έρευνά της να συμπεριλαμβάνει και τη διενέργεια νεκροψίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του επί των εισηγήσεων του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και αν προτίθεται να τις υλοποιήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1024, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ανήμερα της επετείου της έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων κατά της βρετανικής κατοχής έφθασε στην Κύπρο το σμήνος επιδείξεων της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) “Κόκκινα Βέλη”, με σκοπό να πραγματοποιήσει ασκήσεις στον εναέριο χώρο της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση προτίθεται να τερματίσει την πραγματοποίηση ασκήσεων της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στον εναέριο χώρο της Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1025, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχει κατασκευαστεί ένα μικρό αρδευτικό φράγμα επί του ποταμού της Βυζακιάς, κοντά στο χωριό Κουτραφάς, παρά τον αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη-Τροόδους. Έχω παρατηρήσει ότι τις μέρες της πολυομβρίας, όταν το φράγμα γεμίζει, τα θεμέλια και η βάση του παλιού τοξωτού γεφυριού επί του παλιού δρόμου του Κουτραφά βρίσκονται μέσα στο νερό. Δημιουργούνται πολλά ερωτήματα για τις επιπτώσεις στην ευστάθεια του παλιού γεφυριού, καθώς και φόβοι για κατάρρευσή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις στο παλιό γεφύρι από την παρουσία νερού λόγω της κατασκευής του φράγματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1026, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχέδιο συλλογής και ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων πλαστικών καλυμμάτων των θερμοκηπίων. Σημειώνεται ότι τα χρησιμοποιημένα πλαστικά μέχρι σήμερα τυγχάνουν ανεξέλεγκτης διάθεσης, καίγονται ή απορρίπτονται στη φύση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1027, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται η κατασκευή πρατηρίου πετρελαιοειδών στο χωριό Ορμίδεια, στην επαρχία Λάρνακας, σε τοποθεσία εντός της οικιστικής ζώνης, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί πολλές οικιστικές μονάδες. Φαίνεται ότι πλησίον του χώρου όπου σχεδιάζεται η κατασκευή του πρατηρίου υπάρχουν ένας βρεφοκομικός σταθμός, ένας παιδικός σταθμός και ένας παιδότοπος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Πολεοδομίας προτίθεται να αδειοδοτήσει την ανάπτυξη αυτή, παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους κατοίκους της Ορμίδειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1229, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος “Οι πληροφορίες για την πειραματική λειτουργία του Ερευνητικού Προγράμματος Υψηλής Συχνότητας Δραστικής Ακτινοβολίας (HAARP) στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου και οι σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον”, στις 26 Μαρτίου 2009, δόθηκε η εντύπωση ότι οι αρμόδιες αρχές θα διερευνούσαν τις πληροφορίες για υπερπτήσεις αμερικανικών και βρετανικών αεροπλάνων (ειδικά του τύπου KC-135 και KC-10) που ψεκάζουν με σωματίδια οξιδίου αλουμινίου και βαρίου στους κυπριακούς ουρανούς. Περιμέναμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε δειγματοληπτικές έρευνες των χημικών ουρών που εντοπίζονται συχνά μετά από αυτές τις πτήσεις ή του εδάφους για την ύπαρξη των συγκεκριμένων χημικών ουσιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγιναν τέτοιες έρευνες και ποια ήταν τα αποτελέσματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1241, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κάθε καλοκαίρι δίνονται οδηγίες για καθαρισμό της κοίτης των χειμάρρων εντός της λίμνης του Παραλιμνίου, που λειτουργούν ως απορροή των νερών, με εκσκαφέα, για να μην πλημμυρίσει η λίμνη σε περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης. Είναι προφανές ότι η ενέργεια αυτή θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ισορροπία του οικοτόπου της λίμνης και ειδικότερα το υπό εξαφάνιση νερόφιδο natrix natrix.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα θα ληφθούν, για να μην επαναληφθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα, ποια είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν διεκπεραιωθεί ή θα διεκπεραιωθούν στην περιοχή και πώς υλοποιούνται τα μέτρα προστασίας του νερόφιδου natrix natrix.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1042, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προωθείται η κατασκευή ανελκυστήρα στην κοινότητα Καλοπαναγιώτη, πλησίον του μοναστηριού του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, χωρίς την εκπόνηση πλήρους μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά διαφανή και ανεξάρτητο τρόπο. Με το θέμα ασχολήθηκε και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, το οποίο στην έκθεσή του υπέδειξε όπως γίνει επανεξέταση της διαδικασίας που τηρήθηκε μέχρι τώρα. Παράλληλα, κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων εισηγήθηκε όπως οι αρμόδιες αρχές συνεκτιμήσουν στο βαθμό που επιβάλλεται τα ακόλουθα:

1. Την αρχή του σεβασμού της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

2. Την ανάγκη μετριασμού του επηρεασμού του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

3. Την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας.

4. Την ανάγκη λεπτομερούς διερεύνησης τυχόν εναλλακτικών προτάσεων που ενδεχομένως να επιφέρουν λιγότερο δυσμενείς συνέπειες.

5. Την ανάγκη σχεδιασμού και λήψης μέτρων για πρόληψη ή μείωση ή επανόρθωση ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων από την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υιοθετηθεί και υλοποιηθεί οι εισηγήσεις του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σχετικά με το έργο της κατασκευής ανελκυστήρα στην κοινότητα Καλοπαναγιώτη, πλησίον του μοναστηριού του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1039, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει αρνηθεί την παραχώρηση κονδυλίου ύψους €16.000 ως αμοιβή σε ιδιώτη νομικό εμπειρογνώμονα, ώστε να προχωρήσει η νομική επεξεργασία για την κατάθεση νομοσχεδίου για την ποδηλατοκίνηση στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπήρξε αυτή η αρνητική στάση από το Υπουργείο Οικονομικών και ποιο είναι το μέλλον της υπόθεσης της δημιουργίας νομικού πλαισίου σε ό,τι αφορά την κίνηση με ποδήλατο στους κυπριακούς δρόμους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1040, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πιλοτικό πρόγραμμα ποδηλατολωρίδων που εφαρμόστηκε στην πόλη της Λεμεσού πριν από λίγο καιρό απέδειξε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος προώθησης ή διευκόλυνσης της ποδηλατοκίνησης δεν μπορεί να αποδώσει υπό τις παρούσες κυκλοφοριακές συνθήκες των κυπριακών πόλεων. Η έλλειψη οδικής κουλτούρας, η παντοδυναμία των ιδιωτικών αυτοκινήτων, η παράνομη στάθμευση κ.ά. έχουν αχρηστεύσει πλήρως το σύστημα των ποδηλατολωρίδων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος ποδηλατολωρίδων που εφαρμόστηκε πριν από λίγους μήνες στη Λεμεσό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1053, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει την ενοικίαση δασικής γης στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, ο οποίος στη συνέχεια θα την υπενοικιάσει στον Όμιλο Αντισφαίρισης Λάρνακας με σκοπό τη μεταφορά των γηπέδων αντισφαίρισης, ούτως ώστε να συνεχιστούν οι ανασκαφές του αρχαίου λιμανιού στο Κίτι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποια κριτήρια επιλέχτηκε δασική γη για τη δημιουργία νέων γηπέδων αντισφαίρισης και πού ακριβώς βρίσκεται το συγκεκριμένο τεμάχιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1054, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σειρά έργων έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να πραγματοποιηθούν στις κατεχόμενες περιοχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα έργα αυτά, δηλαδή να δώσει ακριβείς πληροφορίες για το είδος, την τοποθεσία και το ύψος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Επίσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατόν να ενημερώνεται η Βουλή των Αντιπροσώπων ταυτόχρονα με το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτήσει έργα στα κατεχόμενα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1051, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί την αντίδραση του κοινοτικού συμβουλίου του κατεχόμενου χωριού Φιλιά, καθώς και της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας για την εκτέλεση έργων στα κατεχόμενα, στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κρατική (χαλίτικη) γη. Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Αντώνη Πασχαλίδη στην ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.009.04.635 για το θέμα του φωτοβολταϊκού πάρκου στην κατεχόμενη Φιλιά, φαίνεται ότι η κυπριακή κυβέρνηση δίνει τη συγκατάθεσή της για τέτοιου είδους παραχωρήσεις κρατικής γης. Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση των κοινοτικών αρχών των κατεχόμενων χωριών μας. Δίνεται η εντύπωση ότι η κρατική γη παραχωρείται στους Τουρκοκυπρίους για κατασκευή έργων, ενώ αντιστοίχως δε συμβαίνει το ίδιο σε ελεγχόμενη από την κυπριακή κυβέρνηση περιοχή, όταν το ζητά κοινοτική αρχή κατεχόμενων χωριών (π.χ. κοινοτικό συμβούλιο Φιλιάς).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τη διαμαρτυρία του κοινοτικού συμβουλίου Φιλιάς και της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας για μεροληπτική αντιμετώπισή τους σε σχέση με την παραχώρηση κρατικής (χαλίτικης) γης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1052, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΕΛ και Ομόνοιας, που έγινε την Κυριακή 21η Μαρτίου 2010, διαδραματίστηκαν γεγονότα που αμαυρώνουν την εικόνα των Κυπρίων. Θέματα ευημερίας και σεβασμού των ζώων αποτελούν δείκτη του πολιτιστικού επιπέδου του λαού μας και δυστυχώς η φωτογραφία με το ζώο που βασανίζεται προς τέρψιν των φανατισμένων οπαδών κάνει ήδη το γύρο του κόσμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο συγκεκριμένος οπαδός έχει τιμωρηθεί και με ποιο τρόπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1055, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι του χωριού Τριμήκληνης ζητούν επειγόντως την κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου. Ο υφιστάμενος δρόμος είναι σε πολύ κακή κατάσταση και είναι θαύμα που δεν υπήρξαν θύματα μέχρι σήμερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1060, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προγραμματισμός υπάρχει για την κατεπείγουσα αντικατάσταση των κλινών των ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, δεδομένου ότι είναι πεπαλαιωμένες και άκρως επικίνδυνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1095, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το συνολικό κόστος κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Σαϊττά το 2007 και το μέχρι σήμερα υπολογιζόμενο κόστος της αποκατάστασης της περιοχής ανέρχεται στα 1.409.463 ευρώ (έργα ανάπλασης: 600.000 ευρώ, κόστος κατάσβεσης: 427.788 ευρώ και αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα: 381.675 ευρώ). Το ποσό αυτό έχει παραχωρηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού η ΑΗΚ αρνείται να αναλάβει το κόστος και την ευθύνη που φαίνεται να της αναλογεί. Επίσης, έχω πληροφορηθεί ότι έχει παραχωρηθεί ειδική χορηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής Σαϊττά μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2007.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πραγματικό κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος μετά την πυρκαγιά στο Σαϊττά, τις προθέσεις της ΑΗΚ και για το ύψος του κονδυλίου που παραχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλυση του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε το κονδύλι το αρμόδιο υπουργείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1098, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η έρευνα της αστυνομίας και του Τμήματος Δασών για την υπόθεση της κακόβουλης ζημιάς στον ιστορικό αιωνόβιο πλάτανο στο κέντρο του χωριού Πέρα Πεδί. Συγκεκριμένα άτομα στην κατεύθυνση των οποίων στράφηκαν οι έρευνες φαίνεται να τρύπησαν τον κορμό του πλατάνου και διοχέτευσαν σε αυτόν τοξικές ουσίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πόρισμα της έρευνας και γιατί καθυστερεί η λήψη μέτρων κατά των υπευθύνων της κακόβουλης ζημιάς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1099, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των καταγγελιών που δέχθηκε παγκύπρια η αστυνομία για δηλητηρίαση και κακοποίηση ζώων, καθώς και πόσοι από τους παρανομούντες κατηγορήθηκαν (δικαστικά), πόσοι από αυτούς καταδικάστηκαν και ποια ήταν η ποινή που τους επιβλήθηκε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1104, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εταιρεία “Cyprus Limni Resorts and Golfcourses PLC” του ομίλου Σιακόλα, που σχεδιάζει τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή Λίμνης, αγόρασε ελληνοκυπριακή γη στη Στενή και τη Χρυσοχού, για να γίνει ανταλλαγή με τεμάχια γης στη Λίμνη τα οποία ανήκουν σε Τουρκοκυπρίους.

Η εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή δύο γηπέδων γκολφ, λέσχες, ξενοδοχείο πέντε αστέρων, επαύλεις και τουριστικά διαμερίσματα. Στην πρόταση που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σημειώνεται ότι τα τεμάχια των Τουρκοκυπρίων εκτιμήθηκαν από το Τμήμα Κτηματολογίου έναντι €50 ανά τ.μ. και έχουν κόστος €5,2 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας αυτής, να καταθέσει τον τοπογραφικό χάρτη με τα προς ανταλλαγή τεμάχια και αν η κυβέρνηση θεωρεί σωστό σε αυτή την κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού, ιδιαίτερα εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων στο περιουσιακό, να συνομολογήσει τέτοιου είδους συμφωνίες που να αφορούν τουρκοκυπριακές ιδιοκτησίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1120, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται να γίνουν δομικές επεμβάσεις στη μορφή και το σχήμα του ιστορικού κτιρίου του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη που να στηρίζεται στην κατεδάφιση της μνήμης και της ιστορικής μαρτυρίας. Αναγνωρίζουμε και χαιρετίζουμε την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να βελτιώσει τις συνθήκες και τους βιοτικούς παράγοντες στο σχολείο μέσω εκσυγχρονιστικών παρεμβάσεων, αλλά είναι ολοφάνερο ότι αυτοί οι σχεδιασμοί δε βρίσκουν σύμφωνους τους ίδιους τους χρήστες του σχολείου (καθηγητές, μαθητές) και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη μορφή του ιστορικού κτιρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προσέλθει σε ανοικτό διάλογο με τους ενδιαφερομένους, ώστε να προκύψει το βέλτιστο αποτέλεσμα, που να επιτρέπει τη συμβίωση της ιστορικής μνήμης με τη σύγχρονη λειτουργικότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1121, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι 12 εκατομ. ζώα, όπως εκτιμάται, βασανίζονται και σκοτώνονται κάθε χρόνο στα ευρωπαϊκά εργαστήρια. Τα ζώα αυτά είναι κυρίως ψάρια, αλλά και τρωκτικά, κουνέλια, σκύλοι, γουρούνια, πρόβατα, όρνιθες και αμφίβια που χρησιμοποιούνται για ιατρικά, οδοντιατρικά, κτηνιατρικά προϊόντα και εξοπλισμό, καθώς και για έρευνα βιολογικών χαρακτηριστικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία 86/609/ΕΟΚ για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα. Η Οδηγία αυτή δεν αποδείχθηκε αποτελεσματική, γιατί ουσιαστικά απέτυχε να αποτρέψει την κακομεταχείριση, ενώ δεν προωθούσε ούτε επιστημονικές μεθόδους έρευνας χωρίς χρήση ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν χρησιμοποιούνται ζώα για πειράματα στην Κύπρο, πόσα και ποια είδη και αν εφαρμόζεται πιστά η Οδηγία 86/609/ΕΟΚ στη χώρα μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1122, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο τομέας των τουριστικών λεωφορείων πλήττεται ιδιαίτερα από την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Τα περίπου 800 τουριστικά λεωφορεία εξυπηρετούν εκατομμύρια ξένους τουρίστες για τη διακίνησή τους και χιλιάδες Κύπριους περιηγητές, διανύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε χρόνο. Υπάρχει εταιρεία που καταναλώνει από τριάντα μέχρι και σαράντα χιλιάδες λίτρα πετρέλαιο κίνησης το μήνα. Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης θα αυξήσει την τιμή του τουριστικού πακέτου και το κόστος των εκδρομών των Κυπρίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει την εισήγηση για επιστροφή του ποσού αύξησης του φόρου κατανάλωσης, όπως συμβαίνει με το ΦΠΑ στα τουριστικά σκάφη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1123, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων αποφάσισε ότι δε θα στηρίξει οικονομικά την προσπάθεια των δήμων για εγκατάσταση και διαχείριση συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων (Bike Sharing System).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους απορρίφθηκε το αίτημα των έξι δήμων για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας, δεδομένων των θετικών επιπτώσεων που θα είχε στην κοινωνία η εφαρμογή του συστήματος αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1124, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα πακέτα μελανιών των εκτυπωτών αναγράφεται ότι αυτά μπορούν να επιστραφούν, όταν αδειάσουν, για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Παρ’ όλα αυτά οι εταιρείες αρνούνται να τα παραλάβουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει νομική υποχρέωση για τους εισαγωγείς και διανομείς των μελανιών εκτυπωτών να παραλαμβάνουν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση τα άδεια πακέτα μελανιών των εκτυπωτών και αν υπάρχει σύστημα συλλογικής ευθύνης απέναντι στους καταναλωτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1125, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η γειτνίαση των πυλώνων της ΑΗΚ με κατοικημένες περιοχές έχει προκαλέσει αντιδράσεις από κατοίκους, οργανωμένα σύνολα και κοινοτικές αρχές. Σε περιοχές όπως η Γεροσκήπου, το Δάλι, τα Λατσιά, το δάσος Αθαλάσσας, τα Κάτω Πολεμίδια κ.λπ. οι αντιδράσεις οδήγησαν την ΑΗΚ να υποσχεθεί τη μετακίνηση των πυλώνων των γραμμών υψηλής τάσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με κατάθεση τοπογραφικού χάρτη για τους πυλώνες των γραμμών υψηλής τάσης για τους οποίους υπήρχε δέσμευση αποψίλωσης, ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα ανά περίπτωση και ποιες από αυτές τις δεσμεύσεις έχουν υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1130, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το γεφύρι πλησίον του χωριού Κάτω Αρχιμανδρίτα της επαρχίας Πάφου, που χρονολογείται από τις αρχές της οθωμανικής περιόδου, έχει εγκαταλειφθεί στη φθορά του χρόνου και κινδυνεύει με ολοκληρωτική καταστροφή. Ήδη το ένα από τα δυο τόξα του γεφυριού κατέρρευσε και παρασύρθηκε από τα νερά του ποταμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το γεφύρι, ως ιδιαίτερο μνημείο της κυπριακής αρχιτεκτονικής, πληρεί τα κριτήρια που δικαιολογούν την κήρυξή του ως Αρχαίου Μνημείου Α΄ Πίνακα, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται η πολιτεία να προβεί για αποκατάσταση, συντήρηση και προβολή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1131, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωρεί στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, για να μελετήσει τους όρους αντιμετώπισης/διαχείρισης της επιδημίας της νέας γρίπης Α (H1N1) στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα θεσμικά της όργανα. Οι ευρωβουλευτές ζητούν να μάθουν γιατί οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγκάστηκαν να δαπανήσουν εκατομμύρια ευρώ σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ενώ μεγάλος αριθμός Ευρωπαίων πολιτών οδηγήθηκε στο να δεχθεί στον οργανισμό του εμβόλιο που δεν είχε επαρκώς δοκιμαστεί πριν κυκλοφορήσει στην αγορά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κύπρος έθεσε θέμα στο Συμβούλιο για την αξιολόγηση των ενεργειών και αποφάσεων που αφορούσαν τη νέα γρίπη και ποια ήταν η συνολική δαπάνη της υπόθεσης αυτής για το κυπριακό δημόσιο (αγορά εμβολίων, διαφημιστική εκστρατεία, ώρες εργασίας κτλ.).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1134, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο έπαρχος Πάφου με επιστολή του, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2010, έχει ζητήσει από το Σκοπευτικό Όμιλο Πάφου να σταματήσει τη λειτουργία του σκοπευτηρίου στην Αγία Βαρβάρα μέχρι την εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης και την εκπλήρωση των όρων της πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας. Η επιστολή του επάρχου Πάφου δικαιώνει ουσιαστικά τις ενστάσεις των Οικολόγων, του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας και πολιτών που διαμαρτύρονται για τη λειτουργία του σκοπευτηρίου. Θεωρώ ότι οι άδειες (πολεοδομική και οικοδομική) δόθηκαν παράτυπα και χωρίς να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί στην ακύρωση της πολεοδομικής άδειας, αφού το σκοπευτήριο λειτουργεί κατά παράβαση των όρων που τέθηκαν θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων και επηρεάζοντας αρνητικά το περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1135, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το χωριό Ποταμιά ταλαιπωρείται από τη λειτουργία του χοιροστασίου Ζαβού, για το οποίο μάλιστα έχει εκδοθεί και διάταγμα κατεδάφισης, το οποίο δεν εφαρμόζει ο αρμόδιος δήμος Ιδαλίου, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκεται η συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει, προκειμένου να εφαρμοστεί το διάταγμα κατεδάφισης και να τερματίσει τις ρυπογόνες δραστηριότητές του το χοιροστάσιο Ζαβού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1138, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η 1η Μαΐου 2010 αμαυρώθηκε με θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με θύμα νεαρό αλλοδαπό που εργαζόταν παράνομα στο νησί. Το ατύχημα συνέβη στην επαρχία Αμμοχώστου και αφορούσε, όπως μετέδωσαν τα δελτία ειδήσεων, εργαζόμενο σε συνεργείο εγκατάστασης κεραιών. Αυτό που παρέλειψαν να αναφέρουν είναι πως το συνεργείο διενεργούσε εργασίες συντήρησης σε κεραία κινητής τηλεφωνίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η συγκεκριμένη κεραία κινητής τηλεφωνίας ήταν αδειοδοτημένη, αφού ένας από τους παράγοντες που συνέτειναν στο ατύχημα ήταν η εγγύτητα της κεραίας στην άκρη της στέγης της οικίας όπου είναι εγκατεστημένη. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τίθενται συγκεκριμένοι τεχνικοί όροι και προδιαγραφές για παραχώρηση άδειας για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε στέγη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1137, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο μοναστήρι Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα διαπίστωσα ότι η εκκλησία της μονής παραμένει κλειστή και μη προσβάσιμη στους επισκέπτες λόγω καθολικής υποχώρησης του υπεδάφους. Φαίνεται ότι ολόκληρο το κτίριο της μονής, καθώς και η εκκλησία κινδυνεύουν να καταρρεύσουν λόγω γεωλογικού προβλήματος του υπεδάφους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πληροφορηθεί την ύπαρξη του προβλήματος και αν έχουν δρομολογηθεί διεργασίες επίλυσής του, καθώς και πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία της μονής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1139, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί παράπονα από κατοίκους των βόρειων γειτονιών της ελεύθερης Λευκωσίας ότι οι δεξαμενές του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας στη Μια Μηλιά έχουν ξεχειλίσει, προκαλώντας γενικότερη ρύπανση της περιοχής. Η ρύπανση επηρεάζει με δυσοσμία τις ελεύθερες περιοχές και οι λίμνες των λυμάτων γίνονται εστίες κουνουπιών.

Το ανησυχητικό όμως είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από τα κατεχόμενα, οι κατοχικές αρχές έχουν απαγορεύσει την πώληση προϊόντων που παράγουν οι καλλιεργητές της περιοχής. Δημιουργούνται πολλές αμφιβολίες αν αυτά τα προϊόντα προωθούνται προς πώληση στις ελεύθερες περιοχές μέσω της Πράσινης Γραμμής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτές τις πληροφορίες και αν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα, ώστε να εμποδιστεί η μεταφορά μολυσμένων προϊόντων στις ελεύθερες περιοχές και να αντιμετωπιστούν οι γενικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον της χώρας μας από την υπερχείλιση των δεξαμενών του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην κατεχόμενη Μια Μηλιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1148, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι υπερβάσεις των μετρήσεων των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα έχουν συνδεθεί με την εμφάνιση ασθενειών, όπως ρινίτιδα και λοιμώδης βρογχίτιδα. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μεγάλος αριθμός υπερβάσεων των ορίων των μικροσωματιδίων PM 10 και των συνολικών αιωρούμενων σωματιδίων TPS στην Κύπρο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους (π.χ. σκόνη από την έρημο).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπιστεί αύξηση των κρουσμάτων τέτοιων ασθενειών στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, αν το φαινόμενο συγκρίνεται με αυτό στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και, αν δεν έχουν γίνει σχετικές έρευνες, πότε προγραμματίζεται να γίνουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1149, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι συστάθηκε τριμελής ερευνητική επιτροπή, ύστερα από πρόταση του συνδέσμου γονέων και κατόπιν συνεννόησης του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), σχετικά με το θέμα που προέκυψε με την αντισεισμική αναβάθμιση του Ε΄ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς. Ως αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων των γονέων και των ενεργών πολιτών τα έργα αντισεισμικής αναβάθμισης διακόπηκαν και το σχολείο κατεδαφίστηκε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα συμπεράσματα της τριμελούς ερευνητικής επιτροπής σχετικά με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.009.04.1150, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών για εκτεταμένη νοθεία των οινοπνευματωδών ποτών στα λεγόμενα κλαμπ όπου συχνάζει η νεολαία. Σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, παραβιάζονται ακόμα και οι βαλβίδες ασφάλειας επώνυμων οινοπνευματωδών ποτών, τα οποία στη συνέχεια σερβίρονται στους ανυποψίαστους νεαρούς, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τη νοθεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου της ανθεκτικότητας των ποτών που σερβίρονται στα κέντρα αναψυχής, αν γίνονται έλεγχοι και αν υπάρχουν αποτελέσματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1151, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή της Ακρόπολης, στο δήμο Στροβόλου, έχει τοποθετηθεί παράνομα κεραία ραδιοσταθμού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου για τη λειτουργία του ραδιοσταθμού δεν έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο συγκεκριμένος ραδιοσταθμός διαθέτει τις απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες και γιατί επιτρέπεται η λειτουργία του ραδιοσταθμού σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1152, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε εφαρμόστηκε το σχέδιο ραδιοφωνικής κάλυψης για την τοπική ραδιοφωνία Λευκωσίας και Λάρνακας, καθώς και αν υπήρξαν παραβιάσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1153, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί τις ανησυχίες των εργαζομένων στο λιμάνι Λεμεσού για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία τους από τη λειτουργία ακτινοδιασκοπικού μηχανήματος, το οποίο τοποθετήθηκε μεταξύ των αποθηκών αρ. 3 και αρ. 4 και λειτουργεί με τη χρήση ακτίνων. Οι εργαζόμενοι ανησυχούν, γιατί τους ειπώθηκε να μην πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία και ποιες οι προδιαγραφές ασφαλείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1156, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η στενή λωρίδα γης στην οποία ήταν τοποθετημένη η σιδηροτροχιά του κυπριακού σιδηρόδρομου, ο οποίος σταμάτησε τη λειτουργία του το 1951, παραμένει ακόμα υπό την ιδιοκτησία του στέμματος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το σημερινό ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης που καταλάμβαναν οι σιδηροτροχιές του κυπριακού σιδηρόδρομου και αν μπορεί ο χώρος αυτός να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μιας νέας σιδηροτροχιάς, τουλάχιστον όσον αφορά τη δυτική επαρχία της Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1225, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών την Τρίτη, 11 Μαΐου 2010, συζητήθηκε το θέμα των καθυστερημένων οφειλών της Εκκλησίας της Κύπρου προς το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων. Πρόκειται για καθυστερημένες οφειλές για το φόρο ακίνητης περιουσίας και κεφαλαιουχικών κερδών των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων.

Στο τέλος της συνεδρίας ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χαρίλαος Σταυράκης δεσμεύτηκε ότι θα απευθυνθεί προς το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο, για να ξεκινήσει η επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας τους που αφορά τα εκκλησιαστικά χρέη και θεωρήθηκε ετεροβαρής υπέρ της Εκκλησίας της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η διαδικασία των συζητήσεων, ούτως ώστε να μπορέσει το κράτος να εισπράξει μέρος ή το όλον των οφειλών της Εκκλησίας της Κύπρου. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το γεγονός της μη υπογραφής της συμφωνίας οδηγεί σε απώλεια εσόδων για το κράτος πέραν των τόκων των καθυστερημένων οφειλών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1226, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εταιρεία “Hermes Airports Ltd” έχει αναθέσει σε εξωτερικούς συμβούλους τη διεξαγωγή μελέτης για το θέμα του αερισμού όλων των χώρων του νέου αεροδρομίου Λάρνακας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η εν λόγω μελέτη έχει ολοκληρωθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της μελέτης και για τα μέτρα που προτίθενται οι αρμόδιοι να λάβουν για τη βελτίωση του εξαερισμού των χώρων όπου εργάζεται το γραφειακό προσωπικό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1227, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εταιρεία που ασχολείται με την είσπραξη συγγενικών δικαιωμάτων εκ μέρους μουσικών εταιρειών επισκέπτεται με τη συνοδεία αστυνομίας τα κέντρα αναψυχής και ζητεί την καταβολή αδιευκρίνιστου χρηματικού ποσού για τα ανωτέρω δικαιώματα.

Σύμφωνα με επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2007, η νομοθεσία για τα συγγενικά δικαιώματα πρέπει να τροποποιηθεί, για να προβλεφθούν κανόνες που να ρυθμίζουν τη λειτουργία και τη διαφάνεια των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, την τιμολόγηση και τη διανομή της εύλογης αμοιβής στους δικαιούχους των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, ώστε να αποφεύγονται τυχόν διαφωνίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε η συγκεκριμένη τροποποίηση της νομοθεσίας και, εάν όχι, πότε προβλέπεται να γίνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1228, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για πολεοδομικούς σκοπούς οι χάρτες θορύβου στην περιοχή του αεροδρομίου χωρίζονται σε τέσσερις ζώνες. Αυτές είναι οι εξής:

1. Ζώνη Α, που είναι εντός της περίφραξης του αερολιμένα και το επίπεδο θορύβου είναι πέραν των 75 dB και η έκθεση στο θόρυβο είναι υψηλή.

2. Ζώνη Β, όπου το επίπεδο θορύβου είναι 75 dB, το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό για την ανθρώπινη υγεία και πρέπει να παρθούν μέτρα, όπως ηχομόνωση.

3. Ζώνη Γ, όπου το επίπεδο θορύβου είναι στα 65 dB, που θεωρείται ικανοποιητικό και μπορεί να τεθούν κάποια πολεοδομικά μέτρα.

4. Ζώνη Δ, όπου το επίπεδο θορύβου φτάνει τα 55 dB και δε χρειάζεται να ληφθούν μέτρα προστασία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους χάρτες θορύβου για πολεοδομικές ζώνες, όπως ορίστηκαν από τα τοπικά σχέδια Λάρνακας και Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1230, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία δεν έχει εφαρμοστεί κανένα μέτρο οικολογικής διαχείρισης της ενέργειας, των αποβλήτων και του νερού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν έχει εγκατασταθεί σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων, ανακύκλωσης του νερού και χρήσεώς του για την άρδευση του παρακείμενου μεγάλου χώρου πρασίνου του πάρκου Αγίου Δημητρίου. Επίσης, δεν υπάρχει σύστημα συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών όπως χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί κ.λπ. Ιδιαίτερα, όσον αφορά το χαρτόνι χρειάζεται η εγκατάσταση ειδικού μηχανήματος τεμαχισμού (shredder) των χαρτοκιβωτίων, όπως συμβαίνει σε άλλα νοσοκομεία, για να μπορούν να ανακυκλωθούν οι μεγάλες ποσότητες από συσκευασίες φαρμάκων και αναλώσιμων. Επίσης, δε φαίνεται να έχει γίνει ενεργειακός επανασχεδιασμός των κτιρίων με διορθωτικά μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και θερμομόνωσης. Τέλος, εξ όσων πληροφορούμαι το Μακάρειο Νοσοκομείο δεν περιλαμβάνεται στα κυβερνητικά κτίρια στα οποία θα εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός για οικολογική αναβάθμιση του Μακάρειου Νοσοκομείου, όπως περιγράφεται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1234, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αναγκαστική ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες με τη χρήση βόλων μεγέθους 65Χ20 χιλιοστών προκαλεί διάφορα προβλήματα. Σύμφωνα με καταγγελίες κτηνοτρόφων που έφθασαν κοντά μας, υπήρξαν αρκετές απώλειες ζώων κατά ή μετά τη σήμανσή τους. Κάποια πέθαναν εξαιτίας τραυματισμού του οισοφάγου που τους δημιούργησε δυσκολία και πόνο στην κατάποση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φάνε. Άλλα πέθαναν, όταν ο βόλος μαζί με την τροφή ανέβηκε προς τα πάνω (κάτι που παρατηρείται στα μηρυκαστικά) ή όταν ο βόλος πήγε στραβά κατά την τοποθέτησή του και τα ζώα πέθαναν από ασφυξία.

Φαίνεται ότι η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέγηκε, γιατί είναι ασφαλής και δεν επιτρέπει την παραχάραξη και την παραπλάνηση των αρχών. Τέτοιες μέθοδοι ελέγχου της ταυτότητας των ζώων κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση των λαθρεμπόρων των ζώων, αλλά και άλλων παράνομων ενεργειών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι απόλυτα υποχρεωτική η σήμανση με αυτή τη μέθοδο, αν επιτρέπεται σε κάποιες περιπτώσεις η μέθοδος των ενωτίων και αν υπάρχει πρόγραμμα αποζημίωσης των κτηνοτρόφων από τις απώλειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1235, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι αθλητές που ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό της μοτοσικλέτας δε διαθέτουν χώρο εκγύμνασης στην επαρχία Πάφου. Ένας χώρος που έχει δημιουργηθεί προσωρινά στην περιοχή του χωριού Νικόκλεια παρουσιάζει πρόβλημα αδειοδότησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει διαδικασία για αδειοδότηση της λειτουργίας πίστας “μοτοκρός” στην επαρχία Πάφου από τη Λέσχη Φίλων Μοτοσικλετιστών Πάφου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1238, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μεγάλη επιστημονική μελέτη, η οποία αυτή την περίοδο αξιολογείται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, έδειξε πως η γεωργία μπορεί να έχει μέλλον στην Κύπρο, φθάνει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του Υπουργείου Γεωργίας και φέρει τον τίτλο «Σχέδιο Οράματος για τη Γεωργική και Αγροτική Οικονομία της Κύπρου με Ορίζοντα το 2010». Τη μελέτη συνέταξε η εταιρεία “Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ” (ΒΑΚΑΚΗΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΕ) και από τον περασμένο Μάρτιο παραδόθηκε στο Τμήμα Γεωργίας για περαιτέρω αξιοποίηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πορίσματα και την πρόταση της έρευνας αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1239, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στους αερολιμένες Κύπρου δεν υπάρχουν αισθητήρες για μέτρηση του θορύβου, αλλά έχει γίνει χαρτογράφηση του επιπέδου θορύβου χρησιμοποιώντας το εξειδικευμένο πρόγραμμα “Integrated Noise Model” (INM). Το εν λόγω πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως ο αριθμός των πτήσεων, η ώρα πτήσης, ο τύπος των αεροσκαφών και οι διαδικασίες προσγείωσης/απογείωσης και αποσκοπεί στην έκδοση χάρτη υπό μορφή ζωνών ίσου θορύβου με κεντρικό άξονα το διάδρομο απογείωσης.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σε συνεργασία με την εταιρεία “Sofreavia”, είχε χαρτογραφήσει το επίπεδο θορύβου το 2003 και τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και εντάχθηκαν στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, ώστε να περιοριστεί η οικιστική ανάπτυξη σε ζώνες όπου ο θόρυβος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.

Έχω επίσης πληροφορηθεί ότι οι αισθητήρες θορύβου που χρησιμοποιούνται σε μεγάλα αεροδρόμια που γειτνιάζουν με κατοικημένες περιοχές σκοπό έχουν να καταγράφουν τις αποκλίσεις των αεροσκαφών από την πορεία τους κατά τη διαδικασία αναχώρησης. Σε περίπτωση που κάποιο αεροσκάφος ξεφύγει από την πορεία του, τότε επιβάλλεται πρόστιμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης μόνιμων αισθητήρων θορύβου στα κυπριακά αεροδρόμια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1243, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής καταγγέλλει ότι δέχεται συνεχώς παράπονα και καταγγελίες από καταναλωτές για την ποιότητα μερικών διαφημίσεων, αλλά και ψυχαγωγικών προγραμμάτων στα πλαίσια των οποίων ο καταναλωτής καλείται να συμμετάσχει μέσω τηλεφώνου σε αγορά προϊόντων. Η εν λόγω οργάνωση καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιβάλουν έναν “κώδικα καλής πρακτικής”, ώστε να αποφεύγονται τα κρούσματα τηλεοπτικής παραπλάνησης των καταναλωτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις καταγγελίες της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και αν προτίθεται να προχωρήσει σε μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1251, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι καθυστερήσεις στη μετατροπή του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πάφου σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και στην κατασκευή της μονάδας ανακύκλωσης υλικών συνέβαλαν στην εξάντληση του χώρου πολύ ενωρίτερα απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει άμεση ανάγκη επέκτασής του με δύο νέα κύτταρα. Επίσης, πληροφορήθηκα ότι ο ΧΥΤΑ της Πάφου ήταν ο πρώτος που δημιουργήθηκε στην Κύπρο και λειτούργησε το 2005 με πρόβλεψη ότι θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες της περιοχής τουλάχιστο για δέκα χρόνια. Οι υπολογισμοί όμως που είχαν γίνει για τις ποσότητες απορριμμάτων που θα δεχόταν ήταν λανθασμένοι, γεγονός που επιτάχυνε την εξάντληση των κυττάρων και μείωσε κατά πολύ τη διάρκεια ζωής του. Σε αυτό συνέβαλε η για πολλά χρόνια καθυστέρηση στην εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης οικιακών αποβλήτων στην επαρχία και πόλη της Πάφου. Τέλος, πληροφορήθηκα ότι από το 2005, όταν ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του ΧΥΤΑ, εκκρεμεί η δεύτερη φάση που προέβλεπε τη μετατροπή του σε ΧΥΤΥ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προκηρυχθούν σύντομα οι προσφορές και αν θα αρχίσουν τα έργα για επέκταση και μετατροπή του ΧΥΤΑ Πάφου σε ΧΥΤΥ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1252, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Ίνειας ανησυχεί για την πιθανότητα επηρεασμού της υγείας των κατοίκων από τις εκπομπές των διάφορων πομπών και συστημάτων ραδιοεπισήμανσης (ραντάρ) που είναι εγκατεστημένα στη γνωστή τοποθεσία ύψωνα “αετόπετρες”. Το συγκεκριμένο ύψωμα θεωρείται ως ένας πολύ σημαντικός βιότοπος ο οποίος υπέστη πολύ σοβαρή καταστροφή, όταν πραγματοποιήθηκαν έργα υποδομής για την στάθμευση των πυραύλων S300. Η μη τοποθέτηση των πυραύλων οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη τόσο εκτεταμένων έργων και είναι δυνατή η επαναφορά του περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μετρήσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην περιοχή Ίνειας και στο ύψωμα “αετόπετρες”, καθώς αν υπάρχουν σχέδια για κατεδάφιση των έργων υποδομής των πυραύλων S300 και επαναφορά του περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1260, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το πρόσφατο περιστατικό στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου με τις επιπτώσεις στους εργαζομένους του από τη διενέργεια αντιεντομικού ψεκασμού. Το γεγονός αυτό φέρνει στην επιφάνεια την ακαταλληλότητα των πεπαλαιωμένων κτιριακών εγκαταστάσεων του ιδρύματος, που πιθανόν να έχει επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Πέραν των προβλημάτων που προκαλούν τα έντομα, τα τρωκτικά και τα ερπετά, φαίνεται να εντοπίζεται ένα γενικότερο πρόβλημα επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων. Δεν είναι ίσως τυχαίο το γεγονός ότι, πέραν των πρόσφατων περιστατικών, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστο δύο εργαζόμενοι στο Τμήμα Ειδήσεων του ΡΙΚ παρουσίασαν ανεξήγητα σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι φανερό ότι απαιτείται διερεύνηση του θέματος και, αν οι υποψίες ευσταθούν, η πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της, μη αποκλειομένου του ενδεχομένου της κατεδάφισης των ακατάλληλων υποστατικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ζητήσει εκπόνηση ιατρικής έρευνας για διερεύνηση της σχέσης των περιστατικών αυτών, που αφορούν την υγεία των εργαζομένων, με τις πεπαλαιωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις του ΡΙΚ και αν προτίθεται να λάβει δραστικά μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1263, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην οδό Βασιλικού στο χωριό Πέρα Χωριó Νήσου στην επαρχία Λευκωσίας λειτουργεί αποθήκη-βιοτεχνία χημικών προϊόντων. Η λειτουργία της εγκατάστασης αυτής έχει πολλές φορές καταγγελθεί από τους επηρεαζόμενους γείτονες και κατοίκους της περιοχής για οχληρία και πιθανή ρύπανση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ακριβές νομικό καθεστώς της εγκατάστασης αυτής, τις καταγγελίες και μέτρα που έχουν ληφθεί, ώστε να τερματιστεί η οχληρία και η ρύπανση της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1283, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι η ηχορρύπανση βασανίζει το σημερινό άνθρωπο των πόλεων. Ειδικότερα, οι κυπριακές πόλεις θεωρούνται από τις πλέον θορυβώδεις λόγω της υψηλής πυκνότητας της κυκλοφορίας των ιδιωτικών αυτοκινήτων. Πρόσφατα έχω γίνει αποδέκτης ανησυχιών των κατοίκων σε γειτονιές του Στροβόλου και της Έγκωμης, οι οποίοι δικαίως ανησυχούν για τα επίπεδα ηχορρύπανσης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο νέο οδικό δίκτυο λεωφόρων στην περιοχή Αρχαγγέλου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ληφθεί εκ των προτέρων πρόνοια για την εγκατάσταση ηχοπετασμάτων κατά μήκος των υπό κατασκευή κατοικημένων λεωφόρων, ώστε να μειωθεί η ένταση της ηχορρύπανσης για τους κατοίκους της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1306, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν στοιχεία για τις πωλήσεις καπνικών προϊόντων το πρώτο εξάμηνο του 2010 σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο και το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1307, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Λουκά Λουκά στην ερώτηση με αριθμό 23.06.009.04.868 σχετικά με το θέμα της παράνομης υλοτομίας ορισμένων δέντρων και τις δυνατότητες που έχουν οι δυνάμεις ασφαλείας να βοηθήσουν το Τμήμα Δασών στην εφαρμογή της νομοθεσίας αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Η αστυνομία μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της διενεργεί τακτικούς ελέγχους και περιπολίες, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για πάταξη του φαινομένου της παράνομης κοπής δέντρων. Οι έλεγχοι αυτοί αυξάνονται ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, οπότε παρουσιάζεται το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης κοπής δέντρων ένεκα του εθίμου της λαμπρατζιάς.

2. Επιπρόσθετα, τα μέλη του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ κατά τη διεξαγωγή περιπολιών προβαίνουν σε προληπτικούς ελέγχους για καταστολή της παράνομης υλοτομίας.

3. Όσον αφορά τη μεταφορά της παράνομης ξυλείας σε δρόμους και αυτοκινητόδρομους, τα μέλη της Τροχαίας έχουν σαφείς οδηγίες να διεξάγουν ελέγχους και, όπου εντοπίζουν περιπτώσεις παράνομης υλοτομίας, να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του περί Δασών Νόμου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει καταγγελίες για τα πιο πάνω αναφερόμενα αδικήματα, αν υπήρξαν καταδίκες και πόσες, επισυνάπτοντας αναλυτικά στοιχεία για τα τελευταία δέκα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1308, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ασύρματη επικοινωνία των ψαράδων της περιοχής Τηλλυρίας με το Κέντρο Διαχείρισης Περιστατικών Διάσωσης είναι πολύ προβληματική. Οι ψαράδες που χρησιμοποιούν το αλιευτικό καταφύγιο Κάτω Πύργου, λόγω έλλειψης αναμετάδοσης στην περιοχή, πολλές φορές βρέθηκαν εκτεθειμένοι σε κινδύνους σε μια θαλάσσια περιοχή που πλήττεται από ισχυρούς ανέμους και βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο θαλάσσιες περιοχές που ελέγχονται από τουρκικές δυνάμεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του το ζήτημα και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, ώστε να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα της ασύρματης επικοινωνίας των ψαράδων με το Κέντρο Διαχείρισης Περιστατικών Διάσωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1321, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Τουρκία έχει προχωρήσει στη συνομολόγηση συμφωνίας με τη Βραζιλία και το Ιράν σε σχέση με το πολυσυζητημένο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η συμφωνία αυτή φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, αφού πιθανόν να σχετίζεται με τα σχέδια της Τουρκίας για κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου απέναντι από τις ακτές της Κύπρου. Από την άλλη, αυτή η συμφωνία παρέχει στην Τουρκία τη δυνατότητα υποστήριξής της σε θέματα διεθνούς πολιτικής όπως το Κυπριακό, γεγονός που αποδείχθηκε κατά την πρόσφατη συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρακολουθείται το θέμα της ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ των τριών πιο πάνω χωρών και ποιες οι πιθανές επιπτώσεις για την Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1322, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δασών συνεργάζεται με τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Έχω επίσης πληροφορηθεί ότι μέσω του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2007 (Μέτρο 3.1) έχουν αγοραστεί 13 μικρά πυροσβεστικά οχήματα για χρήση από τις κοινότητες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες κοινότητες έχουν πάρει μικρά πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και τον αριθμό των πυροσβεστικών οχημάτων που έχει πάρει η κάθε κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1323, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλíσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.009.04.681 πληροφορήθηκα ότι το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που συνέβη στο εργοτάξιο της εταιρείας “Cyprus Limni Resorts & Golf Courses PLC”, στην περιοχή της Λίμνης της Πόλης Χρυσοχούς, διερευνάτο από αρμόδιο επιθεωρητή του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Πάφου και αναμενόταν η ολοκλήρωση της διερεύνησης εντός ολίγων ημερών από την ημερομηνία απάντησής της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της διερεύνησης του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος και κατά πόσο έχουν αποδοθεί ευθύνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1324, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εντός του 2010 προγραμματιζόταν η προκήρυξη προσφοράς για την ετοιμασία τεχνοοικονομικών μελετών για την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος για ολόκληρη την κοινότητα Κάτω Πύργου. Λόγω όμως περικοπών στον κρατικό προϋπολογισμό υπάρχει πιθανότητα να παρατηρηθεί κάποια χρονική μετατόπιση του έργου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πότε αναμένεται η έναρξη και η περάτωση του έργου;

2. Προτίθεται η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει το έργο στο απαιτούμενο ποσοστό;

3. Το έργο θα είναι συγχρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά ταμεία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1325, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τις στρατιωτικές ασκήσεις των Βρετανών προκλήθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της επαρχίας Λεμεσού, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες καταστροφές στη φυσική βλάστηση και σε ιδιωτικές περιουσίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι Βρετανοί έχουν καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσαν με την πρόκληση πυρκαγιών λόγω των στρατιωτικών τους ασκήσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1335, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινοτάρχες Κάτω και Πάνω Ζώδιας και τα οργανωμένα σωματεία, η Παγκοινοτική Κίνηση Ζώδιας, ο Σύλλογος Αποφοίτων Ανωτέρων Σχολών Ζώδιας και ο Εθνικός Σύλλογος Ζώδιας “Νικόλαος Π. Γιάγκου”, με επιστολή τους προς τον Υπουργό Εσωτερικών επαναφέρουν το δίκαιο αίτημα για ανακήρυξη της Ζώδιας -της μόνης κατεχόμενης κοινότητας που πληρεί τις αναγκαίες νομικές προϋποθέσεις- σε δήμο.

Στην επιστολή των Ζωδιατών τονίζεται ότι η ανακήρυξη της Ζώδιας σε δήμο πρέπει να προωθηθεί και να υλοποιηθεί το συντομότερο, έτσι ώστε, με την επιστροφή σε μια ελεύθερη Ζώδια, οι Ζωδιάτες να είναι σε καλύτερη θέση για ομαλή επανεγκατάσταση στα σπίτια και τις περιουσίες τους σε ένα δήμο απαλλαγμένο από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής και τους εποίκους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα των φορέων της κατεχόμενης Ζώδιας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1347, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντησή του στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.009.04.633, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2009, ο Υπουργός Υγείας κ. Χρίστος Πατσαλίδης εξήγησε ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας επεξεργάζονται την ιρλανδική νομοθεσία και μελετούν την πιθανότητα υποβολής πρότασης για προώθηση τροποποίησης του νόμου, ώστε να απαγορευτεί η έκθεση των καπνικών προϊόντων στους καταναλωτές, ιδιαίτερα σε σημεία όπου πωλούνται προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μετά τη μελέτη της ιρλανδικής νομοθεσίας έχει καταλήξει σε οποιαδήποτε νομοθετικά μέτρα, τα οποία να καθιστούν αποτελεσματικό τον έλεγχο έκθεσης των καπνικών προϊόντων σε σημεία πώλησης και έμμεσης διαφήμισής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1348, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, εξετάζουν το ενδεχόμενο να προωθηθεί σχετική νομοθεσία για την απαγόρευση χρησιμοποίησης ζώων σε τσίρκα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα αυτό και κατά πόσο ξεκίνησαν οι διαδικασίες προώθησης νομοθετικού πλαισίου, με σκοπό την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ζώων στα τσίρκα που δίνουν παραστάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε άλλες δραστηριότητες που στόχο έχουν την ψυχαγωγία κοινού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1349, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών δίνει επιδοτήσεις για την προώθηση προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, οι αγροτικοί οργανισμοί συνάπτουν συμβάσεις, μεταξύ άλλων, και για την υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης “προϊόντων καλαθιού”. Στα προγράμματα “προϊόντων καλαθιού” προσφέρονται προϊόντα αγροτικής παραγωγής (ελαιόλαδο, ελιές, κρασί, κουμανταρία, σταφίδα και χαλλούμι) μέσα σε καλάθι, για να δοκιμαστούν από τους καταναλωτές σε τρίτες χώρες.

Στα πλαίσια αυτά έχει χορηγηθεί στον Παναγροτικό Σύνδεσμο Κύπρου το ποσό των €194.010,58 για προγράμματα που αφορούν την προώθηση γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και το ποσό των €252.994 για την προώθηση γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες κατά το έτος 2009.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου και κατά πόσο με το πρόγραμμα αυτό που εφάρμοσε σύνδεσμος παρατηρείται αύξηση της πώλησης των κυπριακών προϊόντων τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις χώρες όπου αυτό εφαρμόζεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1350, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην παραλία Αγίου Ερμογένη στο Κούριο εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ανθρώπινων περιττωμάτων στη θάλασσα και στην παραλία σε έκταση που ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο. Υπήρξε παράλληλα καταγγελία για εμφάνιση εξανθημάτων στο δέρμα μικρών παιδιών. Η συγκεκριμένη παραλία είναι εντός των κυρίαρχων βρετανικών βάσεων. Το φαινόμενο παρατηρήθηκε και πέρσι στην ίδια έκταση. Αποδεικνύεται ότι η βρετανική κυβέρνηση και οι αρχές των βρετανικών βάσεων σε διάστημα ενός έτους δεν έχουν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει οποιαδήποτε διπλωματικά διαβήματα, ώστε η βρετανική κυβέρνηση να διατάξει τις αρχές των βάσεων να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, με σκοπό να σταματήσει αυτό το φαινόμενο και η επανάληψή του, καθώς και αν έχει εντοπισθεί η πηγή του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1358, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ψαράδες της περιοχής Τηλλυρίας δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν, με τις εξόδους τους στη θάλασσα, τα απαιτούμενα μεροκάματα και την ποσότητα αλίευσης που απαιτεί η νομοθεσία, προκειμένου να διατηρήσουν τις επαγγελματικές τους άδειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να περιλάβει ειδική πρόνοια στη νομοθεσία, ώστε να εξαιρούνται οι ψαράδες της περιοχής Τηλλυρίας από αυτές τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις διατήρησης της επαγγελματικής άδειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1359, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η περίφραξη του αρδευτικού καναλιού στην Αχέλεια της Πάφου δεν έχει γίνει σε όλο το μήκος του καναλιού, αλλά περιορίστηκε μόνο στις οικιστικές περιοχές. Πρόκειται για την περιοχή όπου το Μάιο του 2007 σημειώθηκε το πολύνεκρο ατύχημα. Σε απάντηση παλαιότερης ερώτησής μου (αρ. 23.06.009.03.311), ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος διαβεβαίωσε τη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι το πρόγραμμα της περίφραξης θα συνεχιζόταν κατά τα επόμενα χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν ολοκληρώνεται η περίφραξη του καναλιού σε όλο το μήκος του, δεδομένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ατυχήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1386, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι η σήμανση των αιγοπροβάτων πρέπει να γίνεται με σφραγίδα στο μεσοκύνιο των ζώων (επισυνάπτεται αντίγραφο της σχετικής σελίδας). Το μεσοκύνιο είναι το μέρος μεταξύ του αστραγάλου και του νυχιού του ζώου. Η σήμανση με σφραγίδα στο μεσοκύνιο κοστίζει πολύ λιγότερο και δεν προκαλεί πόνο, τραυματισμό ή θάνατο στα ζώα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους επιλογής της σήμανσης του αιγοπροβάτου με βώλο και όχι της μεθόδου με σφραγίδα στο μεσοκύνιο, όπως αυτή αναφέρεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι ανώδυνη και κοστίζει πολύ λιγότερο.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1391, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Επιστημονική Επιτροπή [Νόμος Αρ. 153(Ι)/2003] αποφάσισε πρόσφατα να αποδεχθεί την πρόταση του Ταμείου Θήρας όπως παραχωρηθεί άδεια κατά παρέκκλιση για το κυνήγι κορακοειδών για τα δυο σαββατοκύριακα πριν από την 1η Αυγούστου. Σημειώνεται ότι η έξοδος των κυνηγών στην ύπαιθρο και το κυνήγι των κορακοειδών σε μια περίοδο με υψηλή θερμοκρασία, ισχυρούς ανέμους και με την ύπαιθρο γεμάτη ξερά χόρτα προκαλεί ανησυχία για πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιών και η κινητοποίηση των κυνηγών θα προκαλέσει και προβλήματα στους περιηγητές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επελέγη αυτή η επικίνδυνη περίοδος για την παραχώρηση άδειας κυνηγιού κορακοειδών και ποια μέτρα λαμβάνονται, για να περιοριστούν οι κίνδυνοι που περιγράφονται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1240, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα παρουσιάστηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αθλητές ορειβασίας και αναρρίχησης για εξάσκησή τους σε φυσικούς χώρους στην Κύπρο. Μάλιστα, για τα αθλήματα αυτά παρουσιάζεται ενδιαφέρον και από το εξωτερικό. Τα αθλήματα της ορειβασίας και της αναρρίχησης είναι πολύ συμπαθή σπορ, τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν. Όμως τελευταία εκφράζονται ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν στο φυσικό περιβάλλον, στη χλωρίδα και τη σπάνια ορνιθοπανίδα, γιατί οι περιοχές των απότομων βράχων στην Κύπρο είναι συνήθως σημαντικοί βιότοποι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα έργα υποδομής και τη γενικότερη ενίσχυση που δίνεται από την πολιτεία στον ορειβατικό και αναρριχητικό αθλητισμό και αν έχουν μελετηθεί ειδικοί φυσικοί χώροι όπου υπό καθορισμένους όρους οι αθλητές ορειβασίας και αναρρίχησης θα μπορούν να εξασκούνται, χωρίς να επηρεάζεται ανεπανόρθωτα το περιβάλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.007, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το χωριό Ποταμιά ταλαιπωρείται από τη λειτουργία του χοιροστασίου Ζαβού, που λειτουργεί στα όρια του δήμου Ιδαλίου και γειτνιάζει με την κοινότητα. Μετά από υποβολή σχετικής πρότασης από τον Υπουργό Εσωτερικών, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2010, έκρινε ότι το δημοτικό συμβούλιο Ιδαλίου παρέλειψε να εφαρμόσει τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για εφαρμογή του διατάγματος κατεδάφισης και αποκατάσταση της νομιμότητας. Λαμβάνοντας υπόψη την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να ασκήσει τις εξουσίες του με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 21 του νόμου και να προχωρήσει στα ακόλουθα:

1. Να εκδώσει διάταγμα προς καθορισμό χρονικής προθεσμίας τριάντα ημερών, μέσα στην οποία ο δήμος Ιδαλίου, ως αρμόδια αρχή με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, οφείλει να θεραπεύσει την παράλειψη, δηλαδή να λάβει τα απαιτούμενα από τον νόμο δικαστικά μέτρα εναντίον της εταιρείας “Θεοδόσης Π. Ζαβός και Υιοί Λτδ για παρακοή εφαρμογής διατάγματος κατεδάφισης αυθαίρετων κτηνοτροφικών υποστατικών.

2. Σε περίπτωση που ο δήμος Ιδαλίου δεν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, να διορίσει τον έπαρχο Λευκωσίας, για να θεραπεύσει την ενδεχόμενη παράλειψη, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά γεγονότα και τα νομικά πλαίσια της υπόθεσης.

Όπως ενημερώθηκα, ο δήμος Ιδαλίου με επιστολή του, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2010, ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών ότι το δημοτικό συμβούλιο σε συνεδρία του, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2010, αποφάσισε όπως καθορίσει νέα προθεσμία μετακίνησης του εν λόγω χοιροστασίου μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2011. Το Υπουργείο Εσωτερικών, θεωρώντας ότι η πιο πάνω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν ικανοποιεί την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, απέστειλε στις 26 Απριλίου 2010 επιστολή προς τον έπαρχο Λευκωσίας με την οποία τον καλεί όπως εξασφαλίσει από το δήμο Ιδαλίου τους διοικητικούς φακέλους της υπόθεσης και ενεργήσει με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο έπαρχος Λευκωσίας έχει προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες χειρισμού της υπόθεσης και ποιες είναι αυτές, υλοποιώντας την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.008, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε διάφορα σημεία της Κύπρου οι κρατικές υπηρεσίες συγκεντρώνουν εμπορευματοκιβώτια στα οποία έχουν αποθηκευτεί φύλλα αμιάντου ή άλλα υλικά που περιέχουν αμίαντο, τα οποία έχουν αφαιρεθεί από κτίρια που κατεδαφίζονται και δεν μπορεί να απορριφθούν σε σκυβαλότοπους ή χωματερές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια σημεία της Κύπρου γίνεται αυτή η οργανωμένη αποθήκευση, πώς έγινε η επιλογή τους και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να μην προκύψει οποιοδήποτε θέμα ασφάλειας και υγείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.009, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2008 λειτουργούσε το καταφύγιο της οργάνωσης Στίγμα” για τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εμπορίας προσώπων. Η οργάνωση ζήτησε από το κράτος όπως αυτό αναλάβει την κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής των θυμάτων στο καταφύγιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το κράτος κάλυψε τα τροφεία στο καταφύγιο για την περίοδο από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 7 Ιουνίου 2007, ενώ για την υπόλοιπη χρονική περίοδο, παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις, αρνείται και καθυστερεί την καταβολή των τροφείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση στην καταβολή των τροφείων για τα θύματα κακοποίησης που φιλοξενήθηκαν από την οργάνωση Στίγμα” από τον Ιούνιο του 2007 μέχρι το Δεκέμβριο του 2008 και πότε προτίθεται να ικανοποιήσει το δικαιολογημένο αίτημα της οργάνωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.010, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι συνολικά για την περίοδο 2010-2011 θα διατεθούν περίπου 1 300 000 λαμπτήρες φθορισμού. Υπολογίζεται ότι το 2007 είχαν επίσης διατεθεί 300 000 οικονομικοί λαμπτήρες και το 2008 άλλοι 360 000 λαμπτήρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο ήταν το κόστος για τη δημόσια οικονομία του προγράμματος παροχής δωρεάν λαμπτήρων και το υπολογιζόμενο όφελος; Ποια είναι η ανάλογη      πρόβλεψη για το νέο πρόγραμμα 2010-2011;

2. Πόσοι και ποιοι ήταν οι προμηθευτές των λαμπτήρων και σε ποια τιμή αγοράστηκαν κατά περίπτωση οι λαμπτήρες;

                   3. Ποιοι αναλαμβάνουν την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων φθορισμού, οι οποίοι, ως γνωστόν, περιέχουν τοξικές ουσίες και                     πρέπει να    τυγχάνουν διαχείρισης ως τοξικό απόβλητο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.019, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ταμείο Θήρας τάσσεται υπέρ της παραχώρησης άδειας κυνηγιού για υδρόβια πουλιά (π.χ. πάπιες) όχι μόνο στους λιγοστούς και απειλούμενους υγροβιότοπους, αλλά ακόμη και μέσα στη θάλασσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το Ταμείο Θήρας έχει καταλήξει σ’ αυτή τη θέση και αν θεωρεί ότι οι απόψεις του Ταμείου Θήρας εκφράζουν την κυβερνητική πολιτική επί του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.020, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε μια μικρή απόσταση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Κοκκινοτριμιθιάς μεταξύ των δύο ανισόπεδων κόμβων Αρχαγγέλου και Ανθουπόλεως. Παραμένει όμως χωρίς ηχοπετάσματα η περιοχή γύρω από τον ανισόπεδο κόμβο Αρχαγγέλου, όπου παρατηρείται σοβαρή τροχαία κίνηση και όπου η γύρω περιοχή είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στην περιοχή του κόμβου Αρχαγγέλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.021, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε συνάντηση του Συνδέσμου Αποφοίτων της Σχολής Μελκονιάν, που πραγματοποιήθηκε περίπου πριν από ένα χρόνο με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ο υπουργός φέρεται να είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό, έτσι ώστε να βρεθούν τρόποι να επαναλειτουργήσει η Σχολή Μελκονιάν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται η υλοποίηση της δέσμευσής του προς το Σύνδεσμο Αποφοίτων της Σχολής Μελκονιάν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.022, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την ημέρα της διεξαγωγής του τελικού κυπέλλου ποδοσφαίρου οι οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας, οι οποίοι κατευθύνονταν προς το νέο ΓΣΖ στη Λάρνακα, άναψαν φωτιές κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λάρνακας, με αποτέλεσμα να καεί σημαντική έκταση της παρόδιας βλάστησης. Θεωρώ ότι η συμπεριφορά αυτή είναι κολάσιμη και συνιστά ποινικό αδίκημα. Πρόκειται περί εμπρησμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διερευνήθηκαν αυτές οι υποθέσεις εμπρησμού και αν οι ένοχοι προσήχθησαν ενώπιον της δικαιοσύνης ή αν δεν έγινε τίποτα από τα πιο πάνω, γιατί το επεισόδιο αφορούσε οπαδούς δημοφιλούς ποδοσφαιρικής ομάδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.023, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τον Αγρό μέχρι τη Λευκωσία δεν υπάρχει σταθμός ασθενοφόρων, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των γύρω περιοχών να ανησυχούν για την ασφάλεια και την υγεία τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα και αν υπάρχουν σχέδια για αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.024, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Τουρκική Εθνοσυνέλευση πρόσφατα επικύρωσε τη ρωσοτουρκική συμφωνία για κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Άκκιουγιου της νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας, παρά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής και των περιβαλλοντιστών της Τουρκίας και της Ευρώπης. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τεθεί το θέμα εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχουν γίνει διαβήματα προς τη φίλη ρωσική κυβέρνηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.025, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα πλαίσια των μελετών που ετοιμάζονται για την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στις επαρχίες Πάφου, Λάρνακας και Αμμοχώστου πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις αναφορικά με την ποιότητα των υδάτων και του εδάφους. Δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις έγιναν και στα στραγγίσματα που εντοπίστηκαν σε ορισμένους ΧΑΔΑ.

Όπως πληροφορήθηκα από την απάντηση του αρμόδιου υπουργού στην ερώτησή μου, που υποβλήθηκε μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων, με αρ. 23.06.009.04.130, στα ΧΑΔΑ στα οποία οι μελετητές έκριναν αναγκαίο διερευνήθηκαν η οξύτητα, η ηλεκτρική αγωγιμότητα, τα ολικά λίπη, τα λάδια και η παρουσία διαφόρων μετάλλων στο έδαφος και στο νερό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών αυτών, καθώς και των χημικών αναλύσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.026, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα κατά την υποδοχή ξένου ποδοσφαιριστή στο αεροδρόμιο Λάρνακας προκλήθηκε αναστάτωση, σε βαθμό που ανεστάλησαν οι λειτουργίες του αεροδρομίου, λειτούργησαν οι αυτόματοι πυροσβεστήρες, καθυστέρησε η εξυπηρέτηση των επιβατών κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα, για να μην επαναληφθούν τα επεισόδια, και, εάν υπήρξαν ζημιές από τα γεγονότα, ποιος ανέλαβε να τις καλύψει και να πληρώσει αποζημιώσεις ή δεν έγινε τίποτα από τα πιο πάνω, γιατί το επεισόδιο αφορούσε δημοφιλή ομάδα.»

  Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.027, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μεγάλη διεθνής εταιρεία, ολλανδικών και μαλαισιανών συμφερόντων, προγραμματίζει να δημιουργήσει στην περιοχή Βασιλικού ένα τεράστιο τερματικό εισαγωγής και διανομής πετρελαιοειδών αξίας πέραν των €100 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχεδιασμοί της εν λόγω εταιρείας και αν έχουν ήδη εκπονηθεί μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.028, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένας αριθμός ανεμογεννητριών από το έργο του αιολικού πάρκου στην Αγία Άννα εμπίπτει στην επιταγμένη για το πεδίο βολής Καλού Χωριού περιοχή. Οι ιδιοκτήτες της περιοχής διαμαρτύρονται για το πώς είναι δυνατό για το αιολικό πάρκο να μην ισχύει η σχετική με το πεδίο βολής επίταξη και να ισχύει για άλλου είδους αναπτύξεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι μέρος του αιολικού πάρκου της Αγίας Άννας εμπίπτει στα όρια του πεδίου βολής Καλού Χωριού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.029, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει περιορίσει το χρόνο συνδικαλιστικής εργασίας του προέδρου, του γενικού γραμματέα και των μελών του Συνδέσμου Αστυνομικών Κύπρου. Επίσης, έχω πληροφορηθεί ότι αρνήθηκε να παραχωρήσει υπηρεσιακή άδεια απουσίας, για να συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Αστυνομικών Κύπρου στο συνέδριο εργασίας των Ελεύθερων Αστυνομικών Συνδικάτων της Ευρώπης (CESP), που πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία τον Ιούνιο. Ως αποτέλεσμα της άρνησης του Αρχηγού Αστυνομίας, ο πρόεδρος και ο γραμματέας του συνδέσμου Αστυνομικών Κύπρου μετέβησαν στο συνέδριο αξιοποιώντας την προσωπική τους άδεια απουσίας. Από τις δεκαεννέα αντιπροσωπίες που συμμετείχαν στο συνέδριο μόνο η κυπριακή αντιπροσωπία μετέβη στη Σλοβενία με χρήση της προσωπικής άδειας των αστυνομικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να σταματήσουν οι διώξεις των συνδικαλιστών και γενικώς για να δημιουργηθεί θετικό κλίμα για την ανάπτυξη του υγιούς συνδικαλισμού στην αστυνομική δύναμη της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.037, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Αγίου Δομετίου προβληματίζεται με την κατάσταση που επικρατεί στον οχετό ομβρίων υδάτων, πιο γνωστό ως ποταμό Κλήμο, ο οποίος διέρχεται από κατοικημένες περιοχές του δήμου και ρέει προς τα κατεχόμενα. Όπως έχω πληροφορηθεί υπάρχουν σκέψεις όπως το έργο της διαμόρφωσης της κοίτης του ξεροπόταμου, που πραγματοποιήθηκε στη δημοτική περιοχή Έγκωμης και στη συνέχεια σε μέρος του δήμου Αγίου Δομετίου, επεκταθεί στη Νεκρή Ζώνη και στις κατεχόμενες περιοχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, για την επίτευξη του σκοπού αυτού πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και με τις τουρκοκυπριακές αρχές στο Λήδρα Πάλας. Δυστυχώς, οι συναντήσεις αυτές έχουν σταματήσει και η προσπάθεια φαίνεται να ναυαγεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το συγκεκριμένο θέμα εγείρεται στις επαφές με τους εκπροσώπους της τουρκοκυπριακής κοινότητας στις απευθείας διαπραγματεύσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.038, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αρ. 48.753, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 1998, δόθηκαν οδηγίες για επαναδιαπραγμάτευση της υφιστάμενης Συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου στη βάση αγοράς υπηρεσιών και μετά από έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών.

Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τότε τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών όπως επαναδιαπραγματευθούν την υφιστάμενη ιδρυτική πράξη με την Τράπεζα Κύπρου και το Υπουργείο Υγείας ανέλαβε να υποβάλει προσχέδιο συμφωνίας για νομοτεχνική επεξεργασία.

Μετά από παρέλευση πέντε χρόνων, το Σεπτέμβριο του 2003, ετοιμάστηκε το προσχέδιο συμφωνίας το οποίο επιθεωρήθηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία ανέφερε, μεταξύ άλλων, το εξής: “Η νέα προσέγγιση για αγορά υπηρεσιών από το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου συνιστά σημαντική βελτίωση σε σχέση με το υφιστάμενο”.

Ακολούθως, τον Αύγουστο του 2004, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ετοίμασε, μετά από πολλαπλές συναντήσεις με αρμοδίους, το προσχέδιο συμφωνίας. Έκτοτε, δυστυχώς, τίποτε δεν έγινε και το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου επιχορηγείται από το κράτος σε βάρος των κρατικών ογκολογικών υπηρεσιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τύχη του σχεδίου επαναδιαπραγμάτευσης με το εν λόγω κέντρο και γιατί μέχρι σήμερα, δώδεκα χρόνια από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν προχώρησε η επαναδιαπραγμάτευση της υφιστάμενης συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.040, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι η σημαδούρα που πόντισαν οι κατοχικές δυνάμεις στη θαλάσσια περιοχή Κάτω Πύργου-Λιμνίτη παραβιάζοντας το status quo της Νεκρής Ζώνης, γεγονός που καταδίκασε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην ετήσιά του έκθεση για την UNFICYP, παραμένει στη θέση της. Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες της περιοχής, οι οποίοι περιορίζονται κατά τρόπο απόλυτο από την ύπαρξη της σημαδούρας. Η σημαδούρα δε διαθέτει νυκτερινό φωτισμό και αποτελεί κίνδυνο για τους ψαράδες, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους, που εργάζονται στην περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ιστορικό της εγκατάστασης της σημαδούρας αυτής, ποια είναι η θέση των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα και ποιες είναι οι ενέργειες της κυβέρνησης για απομάκρυνση της επικίνδυνης σημαδούρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.041, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τοποθετήθηκε ένα τεράστιο φουσκωτό σκάφος το οποίο φέρει διαφημιστική πινακίδα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του ξενοδοχείου “Asterias Beach Hotel” στην Αγία Νάπα. Οι κίνδυνοι για τους ναυτιλλομένους είναι εμφανείς, αφού η πλωτή διαφήμιση δε φέρει σήμανση ούτε τα απαιτούμενα φώτα για τη νύκτα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έχουν ληφθεί για το συγκεκριμένο θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.042, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατεδάφισης στο παλιό Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς η εταιρεία που ανέλαβε την κατεδάφιση διαχειρίστηκε τα απόβλητα/μπάζα της κατεδάφισης. Ειδικότερα, παρακαλώ όπως ενημερωθούμε ακριβώς πόσα φορτηγά με μπάζα μεταφέρθηκαν, πού ακριβώς απορρίφθηκαν και ποιο ποσοστό κατέληξε τελικά στο σκυβαλότοπο του Κοτσιάτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.043, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι την 21η Ιουλίου ομάδα 15 νεαρών, που φορούσαν τους μελανούς χιτώνες της οργάνωσης ΕΛΑΜ (Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο), επιτέθηκε και προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη σε Νιγηριανό φοιτητή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ενέργειες έχουν γίνει για διερεύνηση του θέματος, ποια τα πορίσματα του ανακριτικού έργου και αν τελικά έχουν αποδοθεί ευθύνες στη συγκεκριμένη οργάνωση.»

Απάντηση  


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.046, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα κατά την υποδοχή ξένου ποδοσφαιριστή στο αεροδρόμιο Λάρνακας προκλήθηκε αναστάτωση, σε βαθμό που αναστάλθηκαν οι λειτουργίες του αεροδρομίου, λειτούργησαν οι αυτόματοι πυροσβεστήρες, καθυστέρησε η εξυπηρέτηση των επιβατών κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προέκυψε οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, αν έγιναν συλλήψεις ή προσήχθη οποιοσδήποτε ενώπιον της δικαιοσύνης ή δεν έγινε τίποτα από τα πιο πάνω, γιατί το επεισόδιο αφορούσε δημοφιλή ποδοσφαιρική ομάδα.»

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.047, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πειράματα που έγιναν σε εγκεφαλικά κύτταρα ποντικών έδειξαν ότι η επαφή με μια συγκεκριμένη χημική ουσία, η οποία περιέχεται σε πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, εμποδίζει την ανάπτυξη των νευρικών κυττάρων.

Πρόκειται για τη χημική ουσία methylisothiazolinone (MIT), η οποία ανήκει στην ομάδα ουσιών που ονομάζονται βιοκτόνα και χρησιμοποιείται ευρέως σε κρέμες χειρός, σαμπουάν, βαφές μαλλιών και άλλα καλλυντικά, για να αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να αναπτύσσονται σ’ αυτά βακτήρια. Ανάμεσα σε άλλα, χρησιμοποιείται και σε εργοστάσια παραγωγής χρωμάτων, κόλλας, καθώς και σε βιομηχανικά συστήματα ψύξης νερού ως μικροβιοκτόνο. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η διαπίστωση ότι τα προϊόντα ευρείας χρήσεως που αναφέρθηκαν πιο πάνω χρησιμοποιούνται και από έγκυες γυναίκες και υπάρχει η υποψία ότι μπορεί να επηρεάζεται η φυσιολογική ανάπτυξη των εμβρύων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτές τις πληροφορίες και αν έχουν γίνει αναλύσεις για εντοπισμό της χημικής αυτής ουσίας σε προϊόντα που κυκλοφορούν στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.048, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2000 μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Βρετανοί δικαιούνται να χρησιμοποιούν για δέκα ημέρες το πεδίο βολής της Εθνικής Φρουράς στο Καλό Χωριό της επαρχίας Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε έγινε έκτοτε χρήση του πεδίου βολής Καλού Χωριού από τους Βρετανούς και αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι έχουν ζητήσει επέκταση του αριθμού των ημερών άσκησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.049, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης διενεργεί μελέτες για την ομαλή επανεγκατάσταση των προσφύγων στις περιοχές τους μετά τη λύση του Κυπριακού. Οι δήμοι της μείζονος περιοχής Λευκωσίας, και ιδιαίτερα οι δήμοι Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου και Αγλαντζιάς, έχουν σημαντικό μέρος της έκτασής τους στις κατεχόμενες περιοχές ή στη Νεκρή Ζώνη. Ιδιαίτερα για το δήμο Αγίου Δομετίου το πρόβλημα είναι πολύ πιο μεγάλο, αφού τα τρία τέταρτα της έκτασης του δήμου είναι κατεχόμενα. Οι πολίτες του δήμου Αγίου Δομετίου και των άλλων δήμων αναμένουν ότι το κράτος έπρεπε να αρχίσει από τώρα μελέτες μελλοντικής οικιστικής, εμπορικής, βιοτεχνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Ανάλογη ευθύνη ανήκει και στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, το οποίο εξετάζει αυτή την εποχή τις τροποποιήσεις του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την ανάγκη του δήμου Αγίου Δομετίου και των άλλων δήμων που τέμνονται από τη Γραμμή Αττίλα για ενιαία και ολοκληρωμένη ανάπτυξη που να περιλαμβάνει και τις κατεχόμενες περιοχές.»

Απάντηση  


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.050, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι την 21η Ιουλίου 2010 ομάδα δεκαπέντε νεαρών που φορούσαν τους μελανούς χιτώνες της οργάνωσης ΕΛΑΜ (Ελληνικό Λαϊκό Μέτωπο) επιτέθηκαν και προκάλεσαν πραγματική σωματική βλάβη σε Νιγηριανό φοιτητή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ενέργειες έχουν γίνει για διερεύνηση του θέματος, ποια τα πορίσματα του ανακριτικού έργου και αν τελικά έχουν αποδοθεί ευθύνες στη συγκεκριμένη οργάνωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.051, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δημόσιος χώρος πρασίνου στη λεωφόρο Αγαπήνωρος στην Πάφο, ο οποίος κατά τις πληροφορίες μου δημιουργήθηκε σε τουρκοκυπριακή περιουσία και έχει ονομαστεί “Πάρκο των Ηνωμένων Εθνών”, έχει καταπατηθεί από το γειτονικό εστιατόριο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, ώστε να αρθεί η καταπάτηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.052, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Ελλάδα εξετάζεται το ενδεχόμενο οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική να προκλήθηκαν από σπινθήρες πυλώνων της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, έχω διαβάσει στον ελληνικό τύπο ότι ο αρμόδιος για υποθέσεις περιβάλλοντος εισαγγελέας πρωτοδικών Δημήτρης Γκύζης έχει διατάξει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διευκρινιστεί αν οι συγκεκριμένες πυρκαγιές οφείλονται σε πλημμελή συντήρηση πυλώνων της ΔΕΗ, γιατί έχει στοιχεία που συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ότι οι πυρκαγιές στο Βαρνάβα και στο Μικροχώρι Καπανδριτίου, που ξέσπασαν στις 17 Ιουλίου 2010, οφείλονται σε αυτό το λόγο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συνεχίζεται και εφέτος η εφαρμογή ειδικού προγράμματος για τη συντήρηση των γραμμών της ΑΗΚ στις δασικές περιοχές στη βάση σχετικών πρωτοκόλλων που συμφωνήθηκαν με το Τμήμα Δασών και αν έχει η ΑΗΚ πληρώσει για την καταστροφική πυρκαγιά του 2007 στο Σαϊττά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.071, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο γνωστός Έλληνας τραγουδιστής Νότης Σφακιανάκης διαμαρτύρεται δημοσίως ότι καθυστερεί η έκδοση άδειας ανέγερσης μνημείου του Σολωμού Σολωμού στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης ισχυρίζεται ότι, προτού αναθέσει την κατασκευή του μνημείου σε καλλιτέχνη, ζήτησε και εξασφάλισε προφορική έγκριση από διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια ο καλλιτέχνης που ανέλαβε την κατασκευή του μνημείου επισκέφθηκε την Κύπρο και μελέτησε τον περιβάλλοντα χώρο για τον οποίο προοριζόταν και μετά το κατασκεύασε. Στη συνέχεια και ενώ ήταν έτοιμος να μεταφέρει το μνημείο στην Κύπρο για τοποθέτηση -όλα με δικά του έξοδα- πήρε το μήνυμα να περιμένει, μέχρι να εξασφαλιστεί σχετική άδεια. Αυτή η άδεια όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί και έτσι το μνημείο μένει ξεχασμένο σε αποθήκη στην Αθήνα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η έκδοση της άδειας για την ανέγερση του μνημείου του Σολωμού Σολωμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.072, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα και καταγγελίες πολιτών ότι πρόσφατα βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου έχουν διεξαγάγει άσκηση στον αεροδιάδρομο του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας, προκαλώντας την αντίδραση των ανυποψίαστων πολιτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιστατικό και επίσης να εξηγήσει βάσει ποιας διευθέτησης επιτρέπεται στα βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη να ασκούνται σε ένα διεθνές πολιτικό αεροδρόμιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.073, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Ορόκληνης και όλα τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας έχουν αποφασίσει να εγείρουν ξανά έντονα την αντίθεσή τους στη λειτουργία λατομείου στην περιοχή του βουνού της Ορόκληνης. Οι εργασίες στο λατομείο θεωρούνται παράνομες, αφού σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου οι εργασίες λατόμησης θα έπρεπε να είχαν τερματιστεί από την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών για τερματισμό της παρανομίας και επαναφορά του περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.074, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αντιμετωπίζεται θετικά η προοπτική ίδρυσης και λειτουργίας στη Λάρνακα πανεπιστημιακής σχολής θαλάσσιας βιολογίας ή στέγασης στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη θαλάσσια περιοχή της Λάρνακας υπάρχει ήδη η κατάλληλη υποδομή (ερευνητικός σταθμός του Τμήματος Αλιείας στο Μενεού) και δεν έχει χωροθετηθεί καμιά άλλη δημόσια ανώτατη σχολή.»   

Απάντηση  


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.075, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο υδροβιότοπος Ακρωτηρίου βρίσκεται εντός των βρετανικών βάσεων και δεν ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί ευρωπαϊκό έδαφος και δεν μπορεί να ενταχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία στο ευρωπαϊκό δίκτυο “Φύση 2000”. Παρ’ όλα αυτά, οι βρετανικές βάσεις έχουν εφαρμόσει δύο νομοθεσίες οι οποίες είναι αντίστοιχες αυτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτές είναι οι “Law for the protection and management of nature and wildlife” και “Law for the protection and management of game and wild birds”. Βάσει των πιο πάνω νομοθεσιών, όπως έχω πληροφορηθεί, οι βρετανικές βάσεις θα δημιουργούσαν περιοχές για την προστασία των ειδών και οικοτόπων για τις οποίες οι πρόνοιες θα συνάδουν με αυτές του δικτύου “Φύση 2010”. Μια από αυτές τις περιοχές αναφέρθηκε ότι θα είναι και ο υγροβιότοπος του Ακρωτηρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί και εφαρμοστεί διαχειριστικό σχέδιο για τον υγροβιότοπο του Ακρωτηρίου και αν υπάρχει πρόθεση ετοιμασίας διαχειριστικών σχεδίων για περιοχές που βρίσκονται εντός των βρετανικών βάσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.076, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει μισθώσει ιδιωτικό τζετ για τις μετακινήσεις του, για το οποίο ο Κύπριος φορολογούμενος πληρώνει €6.000 την ώρα, ακόμη και όταν το αεροσκάφος δε χρησιμοποιείται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα και ποιοι είναι οι όροι της σύμβασης ενοικίασης ιδιωτικού τζετ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.077, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο εκπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι ο διορισμός, το 2009, των μελών της Σχολικής Εφορίας Αρμενικών Σχολείων “Ναρέκ” έγινε χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνώμη του εκλεγμένου εκπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων. Το ίδιο συνέβη πρόσφατα στην περίπτωση αναπληρωματικού διορισμού μέλους της σχολικής εφορίας στη θέση άλλου που παραιτήθηκε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία διορισμού της Σχολικής Εφορίας Αρμενικών Σχολείων, τους λόγους για τους οποίους δεν έχει υιοθετηθεί ένα σύστημα εκλογής, όπως συμβαίνει με τα ελληνικά σχολεία, και δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι εισηγήσεις του εκπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.078, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κτηνοτροφική περιοχή Ξυλοτύμπου υπάρχει μεγάλος αριθμός από μικρά κτηνοτροφικά υποστατικά γαλακτοφόρων αγελάδων. Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, τις οποίες επιβεβαιώνει το κοινοτικό συμβούλιο, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής δεν απομακρύνουν τις κοπριές των αγελάδων, με αποτέλεσμα αυτές να παρασύρονται με τις βροχές σε μεγάλες ποσότητες μέσα στις γειτονικές καλλιέργειες. Αυτό έχει δυσμενείς συνέπειες για τα δέντρα και προκαλεί ρύπανση του εδάφους και των νερών. Από τη ρύπανση κινδυνεύει και το αντιπλημμυρικό φράγμα της Βάτενας στην Ορμίδεια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρύπανσης από την κτηνοτροφική περιοχή Ξυλοτύμπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.080, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση να κηρυχθεί το παλιό γεφύρι στο χωριό Κούρδαλι διατηρητέο, δεδομένου ότι χρονολογείται από τη βυζαντινή περίοδο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.081, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αριθμό 23.06.009.04.1021 για το θέμα της ευρωπαϊκής έρευνας για το ποσοστό μόλυνσης των σφαγίων πουλερικών με σαλμονέλα στην Κύπρο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει συνεχιστεί ο έλεγχος αυτός σε όλα τα πτηνοσφαγεία που λειτουργούν σήμερα και, αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα;

2. Υπήρχαν σφαγεία όπου το ποσοστό μόλυνσης ξεπερνούσε τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια ήταν η διακύμανση των ποσοστών μόλυνσης στα κυπριακά πτηνοσφαγεία; Μπορούν να δοθούν αναλυτικά στοιχεία;

                             3. Ποια ήταν τα ποσοστά μόλυνσης από σαλμονέλα σε κάθε χώρα, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;»

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.082, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην ετήσια έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 αναφέρεται ότι η εθελοντική δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση ύψους 21% στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και για μείωση 5% στους τομείς εκτός του συστήματος (γεωργία, μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων κ.ά.) καθιστά απαραίτητη τη θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον Περιορισμό των Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2003. Η Γενική Ελέγκτρια εισηγήθηκε τη θέσπιση μηχανισμού ελέγχου μέσω της υιοθέτησης σχετικής νομοθεσίας. Παράλληλα, εισηγήθηκε την άμεση τροχοδρόμηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για επίτευξη των ποσοτικών στόχων που τέθηκαν για την περίοδο 2013-2020, αφού η κοινοτική νομοθεσία προνοεί την ετήσια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά γραμμικό συντελεστή τόσο στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών όσο και στους υπόλοιπους τομείς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η νομοθετική ρύθμιση του μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον Περιορισμό των Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, καθώς και για το σημερινό βαθμό υλοποίησης των στόχων ανά τομέα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.083, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 αποστάλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιητικές επιστολές σχετικά με τη μη έγκαιρη υποβολή από την Κυπριακή Δημοκρατία των εκθέσεων σε σχέση με τις εκπομπές αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι η χώρα μας, αφού δεν είναι ενταγμένη στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών ούτε στο Παράρτημα Β΄ του Πρωτοκόλλου του Κιότο, δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας, εξαιτίας της διχογνωμίας που παρατηρείται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, είχε εισηγηθεί όπως γίνουν ενέργειες για διευκρίνιση του όλου θέματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξακολουθεί να υπάρχει θέμα με την έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.084, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει απορρίψει αίτημα παροχής οικονομικής βοήθειας σε ιδιοκτήτη κατοικίας η οποία υπέστη σοβαρότατες ζημιές κατά την πρόσφατη θεομηνία και τις πλημμύρες στην κοινότητα Αστρομερίτη της επαρχίας Λευκωσίας, με το αιτιολογικό ότι δεν εμπίπτει στα κριτήρια που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται το εξής σε επιστολή της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας προς τον αιτητή: “Δεν μπορεί να σας παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια, επειδή οι ζημιές έγιναν σε υποστατικό που δε χρησιμοποιείται για μόνιμη διαμονή ιδιοκατοίκησης αλλά ως ενοικιαζόμενη κατοικία”. Σημειώνεται ότι κατά το χρόνο της καταστροφής η κατοικία ήταν σε χρήση από ενοικιαστές και ότι οι ζημιές ήταν τόσο εκτεταμένες, που το υποστατικό κρίθηκε επικίνδυνο και κατεδαφίστηκε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που απορρίφθηκε η λογική αίτηση για παροχή οικονομικής βοήθειας στη συγκεκριμένη περίπτωση και ποια είναι τα ακριβή κριτήρια με βάση τα οποία αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο να παρέχει οικονομική βοήθεια για τις ζημιές σε υποστατικά στην περίπτωση του Αστρομερίτη ή και άλλων περιοχών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.085, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.009.04.742 ότι η ετοιμασία προσχεδίου κανονισμών αποβλήτων ελαστικών έχει ολοκληρωθεί και, στα πλαίσια διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, πραγματοποιήθηκε και συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων για συζήτηση του θέματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να καταθέσει στο σώμα τους κανονισμούς για διαχείριση αποβλήτων ελαστικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.086, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την απάντηση που δόθηκε στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.009.04.843, τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα από τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του αερολιμένα Λάρνακας συλλέγονται από αδειοδοτημένο διαχειριστή στερεών αποβλήτων και μεταφέρονται για απόρριψη στη χωματερή της Κλαυδιάς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνεται έλεγχος της διαδικασίας αυτής, ποιος είναι ο αδειοδοτημένος ανακυκλωτής που ανέλαβε τη διαδικασία και ποιος διεξάγει τον έλεγχο αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.087, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην εκδίκαση της υπόθεσης που αναφέρεται στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.842, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2010, σε σχέση με τη διαρροή επικίνδυνων υγρών που παρατηρήθηκε στον υδροβιότοπο της Αλυκής Λάρνακας.

Η διαδικασία, όπως πληροφορήθηκα από την απάντηση στην προαναφερθείσα ερώτησή μου, βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου. Έχουν περάσει ήδη πέραν των έξι μηνών και προφανώς πρέπει να έχει προκύψει κάποιο αποτέλεσμα ή απόφαση του δικαστηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.088, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει προχωρήσει σε προκήρυξη προσφορών για την εξασφάλιση υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού για την καταγραφή αξιοποιήσιμου υδροδυναμικού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ελεύθερη Κύπρο και ιδιαίτερα στον ποταμό Καρκώτη και, αν όχι, πότε σκοπεύει να προχωρήσει στην προκήρυξη προσφορών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.089, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στη γραφική και ήσυχη παραλία Μαϊστράλι του Πρωταρά επιχείρηση σκαφών αναψυχής τοποθέτησε όγκους μπετόν και σιδερένια υποστυλώματα μέσα στη θάλασσα και έχει δημιουργήσει παράνομη αποβάθρα.

Η παράνομη και επισφαλής αποβάθρα χρησιμοποιείται για την επιβίβαση τουριστών σε μικρά σκάφη αναψυχής και κρουαζιέρας. Το θέμα καταγγέλθηκε από πολίτες και το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών στην Επίτροπο Διοικήσεως. Μετά από ενδελεχή μελέτη των καταγγελιών η επίτροπος κατέληξε ότι οι καταγγελίες ήταν βάσιμες.

Σημειώνει μάλιστα στην έκθεσή της ότι έγιναν παράνομες επεμβάσεις στην παραλία, που κατέστρεψαν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον. Η επίτροπος καταλογίζει ευθύνες σε όλες τις αρμόδιες αρχές (δήμο Παραλιμνίου, αστυνομία, Επαρχιακή Διοίκηση, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι με την έκθεσή της η Επίτροπος Διοικήσεως καλεί τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε κατεδάφιση της παράνομης αποβάθρας.

Όσα περιγράφονται πιο πάνω έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 2009. Έχουν περάσει δώδεκα ολόκληροι μήνες και η παράνομη αποβάθρα δεν έχει κατεδαφιστεί. Αντίθετα, έχει ενισχυθεί και αναβαθμιστεί, ενώ η χρήση της είναι συνεχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί οι εισηγήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως στην περίπτωση της παράνομης αποβάθρας στην παραλία Μαϊστράλι στον Πρωταρά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.090, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η βρετανική Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων επιβεβαίωσε ότι το κρέας ενός αρσενικού μοσχαριού που είχε γεννηθεί στη Βρετανία από έμβρυο κλωνοποιημένης αμερικανικής αγελάδας διατέθηκε στην αγορά και καταναλώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι. Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο έρευνας για τη διάθεση στη βρετανική αγορά γάλακτος από κλωνοποιημένο ζώο.

Δεδομένου ότι έρευνες της κυπριακή κοινής γνώμης απέδειξαν ότι και οι Κύπριοι καταναλωτές δε δέχονται τα “νέα τρόφιμα” στο πιάτο τους, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία στο θέμα της εφαρμογής όλων των δυνατών μέτρων αντιμετώπισης των “νέων τροφίμων”, δηλαδή των κλωνοποιημένων και των γενετικά τροποποιημένων. Παρακαλώ επίσης όπως πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση προτίθεται να ακολουθήσει το παράδειγμα πέντε άλλων ευρωπαϊκών χωρών και να κηρύξει τη χώρα μας σε περιοχή ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.126, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση της Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή στην ερώτηση της βουλευτού κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά με αρ. 23.06.009.04.805 αναφέρονται τα εξής: “Με την ανάληψη της διαχείρισης των αερολιμένων από την εταιρεία ‘Hermes προωθείται νέα χαρτογράφηση του θορύβου, που υπολογίζεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2010. Αναμένεται να υπάρχει διαφοροποίηση της χαρτογράφησης σχετικά με μείωση του μεγέθους των ζωνών με επίπεδο/στάθμη υψηλού θορύβου και αυτό λόγω της απαγόρευσης των αεροσκαφών του κεφαλαίου 2 και της χρήσης πιο σύγχρονων αεροσκαφών του κεφαλαίου 3” του παραρτήματος 16 της Συνθήκης του Σικάγου, που αναφέρεται στην περιβαλλοντική προστασία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η νέα χαρτογράφηση του θορύβου και αν έγινε η μείωση του μεγέθους των ζωνών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.127, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου έχει αναθέσει στον ελληνικό οίκο εμπειρογνωμόνων ΡΟΓΚΑΝ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ την ετοιμασία γενικού ρυθμιστικού σχεδίου (Master Plan), καθώς και μελέτη βιωσιμότητας για την κατασκευή ενός βιομηχανικού λιμανιού στην περιοχή του Βασιλικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί στην Αρχή Λιμένων Κύπρου η υπό αναφορά μελέτη και, αν ναι, ζητείται όπως αυτή κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.128, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, κάθε κράτος με Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) πρέπει να κάνει τα ακόλουθα:

“1. Να καθορίσει ποιες περιοχές του θαλάσσιου χώρου περιλαμβάνονται στη δική του ΑΟΖ.

2. Να επιχειρήσει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να εκτιμήσει τις διαφορετικές χρήσεις των πλουτοπαραγωγικών πηγών, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους στην ΑΟΖ.

3. Να επιχειρήσει την καθιέρωση στόχων και προτεραιοτήτων, υιοθετώντας πολιτική που να προάγει αυτούς τους στόχους και να ενσωματώνει αυτές τις προτεραιότητες.

4. Να επιχειρήσει να ρυθμίσει τις διάφορες δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στην ΑΟΖ, ώστε αυτές οι δραστηριότητες να προσαρμόζονται στις εθνικές επιλογές και δραστηριότητες.

5. Να καθιερώσει θεσμικό μηχανισμό για τη διαμόρφωση των αποφάσεων και τη διαχείριση της ΑΟΖ.

6. Να προσδιορίζει αυτά τα προβλήματα ή τις ευκαιρίες που δεν μπορούν να επιλυθούν ή από τις οποίες δεν μπορούν να επωφεληθούν λόγω των περιορισμών που υφίστανται στην ΑΟΖ. Να αναπτύξουν στρατηγική, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τέτοιου είδους απώλειες.”

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει, σημείο προς σημείο, ποια από τα πιο πάνω και σε ποιο βαθμό έχει υλοποιήσει η Κυπριακή Δημοκρατία στη δική της ΑΟΖ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.129, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όσον αφορά παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλη Πολυνείκη με αρ. 23.06.009.04.285 σχετικά με το μετεωρολογικό ραντάρ στο Θρονί στον Κύκκο και τους ισχυρισμούς ότι βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και τρία χρόνια, πληροφορήθηκα ότι μετά το χτύπημα από κεραυνό τον Απρίλιο του 2009 η επισκευή του ραντάρ δεν ήταν δυνατή, γιατί δε διατίθενται ανταλλακτικά μετά τη λήξη της δεκαπενταετούς συμφωνίας με την κατασκευάστρια εταιρεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προχωρήσει σε αντικατάσταση του άχρηστου ραντάρ στο Θρονί του Κύκκου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.130, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας έχει γνωματεύσει ότι ο νόμος απαγορεύει το κάπνισμα σε όλους τους χώρους που καθορίζονται στο σχετικό άρθρο, χωρίς να γίνεται διάκριση αν το κάπνισμα γίνεται με τσιγάρο, πούρο, πίπα, ναργιλέ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η χρήση λοιπόν ναργιλέ σε κλειστούς δημόσιους χώρους ή η χρήση του από ανήλικα άτομα απαγορεύεται και τα υποστατικά που επιτρέπουν σε τέτοιας ηλικίας άτομα να κάνουν χρήση ναργιλέ παρανομούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγιναν καταγγελίες από την αστυνομία σχετικά με την παράνομη χρήση ναργιλέ από ανήλικα άτομα ή ενήλικα από άτομα σε κλειστούς χώρους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.131, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι γνωστό, στις ηρωικές μάχες της Τηλλυρίας έλαβαν μέρος και δυο ακταιωροί της νεοσύστατης Εθνικής Φρουράς. Η μία από αυτές, η ακταιωρός “Φαέθων”, βυθίστηκε μετά από άνιση επική μάχη με τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη. Η βύθιση της ακταιωρού “Φαέθων” προκάλεσε το θάνατο έξι ναυτικών από την Ελλάδα, μελών του πληρώματος της ακταιωρού, και ενός Κύπριου εθελοντή από τη Μόρφου. Ο κυβερνήτης της ακταιωρού “Φαέθων” και οι επιζήσαντες άντρες και των δύο ακταιωρών διατύπωσαν δημοσίως το παράπονο ότι η κυπριακή πολιτεία δεν έχει τιμήσει ποτέ επισήμως αυτούς που πολέμησαν και αυτούς που έπεσαν πολεμώντας στα δυο αυτά σκάφη για την προάσπιση της κυπριακής ελευθερίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να εξηγήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει τιμήσει δεόντως τους νεκρούς και τους επιζώντες που έλαβαν μέρος με τις ακταιωρούς “Φαέθων” και “Αρίων”στις ηρωικές μάχες της Τηλλυρίας το 1964.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.132, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χαρίλαου Σταυράκη σε παλαιότερή μου ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.861 ότι, για σκοπούς ενίσχυσης της διαφάνειας στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, το Υπουργείο Οικονομικών θα ζητούσε από την Ειδική Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημοσίευσης των, κατά σειρά επιτυχίας, αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων ονομαστικά, αντί με αριθμό πολιτικής ταυτότητας, αφού πρώτα έπαιρνε τις απόψεις του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ζητηθεί οι απόψεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ποιες είναι αυτές και αν έχει ζητηθεί από την Ειδική Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημοσίευσης της σειράς επιτυχίας των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων ονομαστικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.133, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν βρίσκεται σε ισχύ ο περί Αγροφυλάκων Νόμος (Κεφ. 287), καθώς και πόσες κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων διαθέτουν σήμερα αγροφύλακα ή αγροφύλακες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.134, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την απάντηση που δόθηκε στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.843, η διαχείριση των απορροφητικών υλικών στον αερολιμένα Λάρνακας, που περιλαμβάνονται στα επικίνδυνα στερεά και υγρά απόβλητα από τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του αερολιμένα, περιλαμβάνει τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευσή τους σε μεταλλικό κάδο και μεταφορά τους στο τσιμεντοποιείο Βασιλικού για καύση μέχρι την έκδοση άδειας απόρριψης αποβλήτων από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Κατά τη διαδικασία της εξέτασης της αίτησης για έκδοση άδειας ζητήθηκαν από το Φορέα Εκμετάλλευσης κάποια επιπλέον στοιχεία αναφορικά με τη διαχείριση κάποιων ρευμάτων αποβλήτων (χρησιμοποιημένα μηχανέλαια, συσσωρευτές).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν δοθεί τα επιπλέον στοιχεία για τη διαχείριση των ρευμάτων των χρησιμοποιημένων μηχανελαίων και συσσωρευτών και αν έχει εκδοθεί άδεια απόρριψης αποβλήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.135, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την απάντηση που δόθηκε στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.009.04.843, τα όμβρια ύδατα από τον παλαιό χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών, μέσω ενός υπόγειου συστήματος συλλογής ομβρίων υδάτων, καταλήγουν στη μικρή αλυκή παραπλήσια του αερολιμένα Λάρνακας. Επίσης, έχω πληροφορηθεί ότι τα όμβρια ύδατα από το νέο χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών και το χώρο στάθμευσης οχημάτων στον αερολιμένα Λάρνακας οδηγούνται, μέσω ενός δικτύου σωλήνων και οχετών, σε ένα σύστημα ελαιοδιαχωριστήρων για την κατακράτηση τυχόν πετρελαιοειδών πριν διοχετευτούν τελικά και αυτά στις αλυκές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επηρεάζεται το περιβάλλον λόγω των λαδιών των αεροπλάνων και των οχημάτων που περιέχουν τα όμβρια ύδατα και γιατί αυτά δεν έχουν συνδεθεί με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης της πόλης της Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.142, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Την 21η Ιουλίου εικοσιενάχρονη Βρετανίδα, μόνιμη κάτοικος Αγίας Νάπας, έχασε τη ζωή της, καθώς περπατούσε αμέριμνη σε πεζοδρόμιο, όταν κτυπήθηκε από τετράτροχη μοτοσικλέτα που παρεξέκλινε της πορείας της, την οποία οδηγούσε δεκαεπτάχρονος τουρίστας από το Ισραήλ. Λίγες μέρες πριν ένας δεκατριάχρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε ελεγχόμενη διάβαση πεζών στη Λάρνακα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων όλα τα στοιχεία που αφορούν σοβαρά δυστυχήματα στα οποία εμπλέκονται πεζοί, ιδιαίτερα, εάν υπάρχουν, στοιχεία που αφορούν τροχαία ατυχήματα όπου πεζοί κτυπήθηκαν από οχήματα σε σημεία όπως πεζοδρόμια, πεζόδρομοι ή διαβάσεις πεζών, όπου δηλαδή την αποκλειστική ευθύνη για το ατύχημα είχε ο οδηγός του οχήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.143, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε συνάντηση των μελών του Συνδέσμου Αποφοίτων και Φίλων της Σχολής Μελκονιάν, που πραγματοποιήθηκε περίπου πριν από ένα χρόνο, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού φέρεται να είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό, έτσι ώστε να βρεθούν οι τρόποι να επαναλειτουργήσει η Σχολή Μελκονιάν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται η υλοποίηση της δέσμευσής του προς το Σύνδεσμο Αποφοίτων και Φίλων της Σχολής Μελκονιάν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.144, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως έχω πληροφορηθεί, η Οδηγία 2009/28/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προβλέπεται να κατατεθεί το εναρμονιστικό νομοσχέδιο έγκαιρα, ώστε να ψηφιστεί η σχετική εθνική νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.145, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη σε προηγούμενή μου ερώτηση (αρ. 23.06.009.04.680) σχετικά με την υπόθεση αυθαίρετων αναπτύξεων στο εμπορικό κέντρο “Madisons”, πληροφορήθηκα ότι η πολεοδομική αρχή ζήτησε τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ως προς τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης, καθώς και λήψη δικαστικών μέτρων. Πληροφορήθηκα επίσης ότι εναντίον των ειδοποιήσεων για επιβολή προστίμου και την επιβολή διοικητικών προστίμων, οι ιδιοκτήτες υπέβαλαν στο Υπουργείο Εσωτερικών ισάριθμες ιεραρχικές προσφυγές, με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 47 και 48 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για το παραπάνω θέμα και να ενημερώσει το σώμα για την εξέλιξη της υπόθεσης των ιεραρχικών προσφυγών που υπέβαλαν οι εν λόγω ιδιοκτήτες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.146, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων ότι το τέλος σύνδεσης των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου είναι πάρα πολύ υψηλό σε σύγκριση με άλλες χώρες, όπου λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως το τέλος σύνδεσης είναι υψηλό και αν θα μπορούσε να μειωθεί, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.158, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει στην ανανέωση των συμβολαίων τεσσάρων αεροπλάνων του στόλου της Eurocypria.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το κράτος θα δεσμευτεί να ανανεώσει τα συμβόλαια αεροπλάνων, δεδομένων της κακής οικονομικής κατάστασης και των δύο αερομεταφορέων και της προσπάθειας που γίνεται για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό των χρημάτων που θα στοιχίσει στο κράτος η ανανέωση του στόλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.159, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το μεταχρωματικό έλκος, που προκαλείται από τον παθογόνο μύκητα ceratocystis platani, είναι η πλέον καταστρεπτική ασθένεια του πλατάνου διεθνώς προκαλώντας ολική νέκρωση των δέντρων. Σε πόλεις της Γαλλίας και της Ιταλίας η ασθένεια έχει λάβει επιδημικές διαστάσεις και έχει καταστρέψει το 80%-90% των δέντρων του πλατάνου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εντοπιστεί κρούσματα του συγκεκριμένου μύκητα στην κυπριακή βιοποικιλότητα και, εάν ναι, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου και ποια μέτρα λαμβάνονται για τον έλεγχο φυτικού υλικού που εισέρχεται στην Κυπριακή Δημοκρατία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.160, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά τη μέχρι σήμερα εντύπωση ότι το πουλί “κλόκκαρος” (Corvus corax) έχει εξαφανιστεί από το νησί μας, πρόσφατα εντοπίστηκαν τέσσερα ζευγάρια από αυτό το είδος κορακοειδών, το οποίο κάποτε ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Κύπρο. Ο κλόκκαρος είναι ένα ολόμαυρο πουλί, το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας των κορακοειδών, με άνοιγμα φτερούγων που μπορεί να φθάνει μέχρι και εκατό τριάντα εκατοστά. Είναι μονογαμικό πουλί και τρέφεται κυρίως με ψοφίμια. Όπως και για τους γύπες, η επιβίωση του είδους είναι ιδιαίτερα προβληματική, αφού η σύγχρονη μορφή της σταβλισμένης κτηνοτροφίας και τα μέτρα ορθής υγειονομικής πρακτικής έχουν περιορίσει στο ελάχιστο την παρουσία νεκρών ζώων στην ύπαιθρο. Τα μεγάλα αυτά πτωματοφάγα πουλιά λιμοκτονούν και απειλούνται από την ανεξέλεγκτη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Είναι προφανές ότι η προστασία του είδους με τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα και η ενημέρωση του κοινού είναι απαραίτητες, εάν ως πολιτεία επιθυμούμε να διατηρήσουμε το είδος αυτό στο νησί μας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει τέτοια απόφαση από πλευράς πολιτείας και πώς υλοποιούνται μέτρα προστασίας των κλοκκάρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.163, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά τις συνεχιζόμενες περιόδους καύσωνα αυτού του καλοκαιριού πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδίδει ανακοινώσεις και όχι διατάγματα στο γενικότερο πλαίσιο του νόμου για την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας, ώστε οι εργοδότες να διακόπτουν εργασίες που εκθέτουν τους εργαζομένους τους στον ήλιο. Ουσιαστικά, πρόκειται για παραινέσεις και οδηγίες προς τους εργοδότες, που πολλές φορές δεν εισακούονται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση του υπουργείου για θεσμοθέτηση με νομοθετική ρύθμιση των διαταγμάτων αναστολής εργασιών κατά τη διάρκεια περιόδων καύσωνα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.178, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κορυφαίοι επιστήμονες της Αυστραλίας ζήτησαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας του παυσίπονου “Βολταρέν” (Voltaren) έπειτα από μια νέα μελέτη που έγινε στη Δανία και κατέδειξε ότι το συγκεκριμένο παυσίπονο αυξάνει τις πιθανότητες εκδήλωσης εγκεφαλικού επεισοδίου ακόμα και σε υγιείς ανθρώπους. Το Βολταρέν διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή και είναι από τα δημοφιλέστερα παυσίπονα, αλλά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι επικίνδυνο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δική του πληροφόρηση για το εν λόγω θέμα και αν προτίθεται να κάνει κάτι επί τούτου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.195, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2010 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.664, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με την κατά κεφαλήν επιβολή quota στην κατανάλωση νερού, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, μέσω του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, έχει προχωρήσει στη διαδικασία ανάθεσης Σύμβασης για τη Μελέτη για την Επιβολή Μέτρου Εξοικονόμησης Πόσιμου Νερού με το Σύστημα Τέλους Υπερκατανάλωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η προαναφερόμενη μελέτη έχει ολοκληρωθεί και, εάν η απάντηση είναι θετική, παρακαλώ να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.199, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει σοβαρή και ολοκληρωμένη πρόταση από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταδυτικών Κέντρων (Cyprus Dive Centre Association) για αξιοποίηση του κατεστραμμένου αεροσκάφους των Κυπριακών Αερογραμμών τύπου “Hawker Siddeley HS121 Tritent” που βρίσκεται εγκλωβισμένο στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι ένα από τα τρία που κτυπήθηκαν από την τουρκική αεροπορία κατά την τουρκική εισβολή το 1974. Η εισήγηση αφορά την πόντιση του απογυμνωμένου και κατάλληλα επεξεργασμένου σκελετού του σκάφους σε θαλάσσια περιοχή στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, για να ενισχυθεί ο αλιευτικός πλούτος και να αναπτυχθεί η καταδυτική δραστηριότητα. Γνωρίζω ότι η εισήγηση έχει αντιμετωπιστεί θετικά από το δήμο Παραλιμνίου και το Τμήμα Αλιείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζεται από τις αρμόδιες αρχές το σχέδιο για πόντιση του κατεστραμμένου αεροσκάφους των Κυπριακών Αερογραμμών και δημιουργία ελεγχόμενου τεχνητού υφάλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.200, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η τυποποίηση ονομάτων αποτελεί παγκόσμιο πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, που υλοποιείται από τις μόνιμες επιτροπές τυποποιήσεως όλων των κρατών εδώ και πενήντα χρόνια. Κάθε επιτροπή καταθέτει έκθεση στις σχετικές διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για την πρόοδο της διαδικασίας τυποποίησης στη χώρα της. Η τυποποίηση των ονομάτων, που διεξάγεται από εντεταλμένη επιτροπή, εγκρίνεται από τα Ηνωμένα Έθνη και γίνεται νόμος τους κράτους. Πρέπει να εφαρμόζεται από το ίδιο το κράτος και από όλα τα άλλα κράτη. Έχω παρατηρήσει ότι στην ετήσια έκθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού η επίσημη τυποποίηση των ονομάτων εφαρμόζεται σε μερικά κείμενα, ενώ σε άλλα δεν εφαρμόζεται πιθανώς από άγνοια των υποχρεώσεων του αρμόδιου υπουργείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην ετήσια έκθεση του 2009 δε συμπεριλαμβάνει και τις δραστηριότητες της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων, γιατί δεν έχει μέχρι σήμερα εκδώσει εγκύκλιο για την εφαρμογή της τυποποίησης στη δημόσια υπηρεσία, και ιδιαίτερα στο ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, και για ποιο λόγο στο κείμενο της ετήσιας έκθεσης δεν εφαρμόζονται οι αρχές της τυποποίησης όπως αυτές εγκρίθηκαν από τη Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.201, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προνοεί την ετοιμασία και την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σύμφωνα με την Οδηγία, του καταρτισμού του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έπρεπε να είχε προηγηθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη που να λαμβάνει υπόψη, ανάμεσα σε άλλα, τις ανάγκες της χώρας και τις προοπτικές της στον τομέα της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια μελέτη και ποιων ειδικών στηρίχθηκε η εκπόνηση του σχεδίου δράσης, αν έγινε δημόσια διαβούλευση, αν το σχέδιο δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, για να κατατεθούν σχόλια από τους ενδιαφερομένους, και για πόσο χρονικό διάστημα και, εάν υπήρξε συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση, να γίνει λεπτομερής ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των οργανώσεων και των ατόμων που συμμετείχαν σε αυτή.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.202, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν στοιχεία για τις πωλήσεις καπνικών προϊόντων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2010.»   

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.208, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την πρωτοβουλία των Υπουργών Περιβάλλοντος Ελλάδας και Ιταλίας για μορατόριουμ στην εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη θάλασσα της Μεσογείου. Η πρωτοβουλία των δύο υπουργών σκοπεύει να παγώσει τις ενέργειες της βρετανικής εταιρείας BP η οποία πολύ σύντομα αρχίζει την εξόρυξη πετρελαίου από τη θάλασσα του κόλπου της Σύρτης στη Λιβύη. Πρόκειται για την ίδια εταιρεία που ευθύνεται για την τεραστίων διαστάσεων ρύπανση του Κόλπου του Μεξικού, που έχει συνταράξει την υφήλιο. Σημειώνεται ότι ένα τέτοιας έκτασης ατύχημα στη Μεσόγειο θα καταστρέψει το θαλάσσιο περιβάλλον και θα τερματίσει την τουριστική και αλιευτική δραστηριότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η συνεργασία των Υπουργών Περιβάλλοντος Ελλάδας και Ιταλίας θα υποστηριχθεί από την κυπριακή κυβέρνηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.209, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην παραλία της ακτής του Αγίου Ερμογένους παρά το αρχαίο Κούριο παρουσιάζονται τα δύο τελευταία χρόνια ζωικά περιττώματα. Η ρύπανση έχει προκαλέσει τη φυσιολογική αντίδραση των λουομένων. Πρόσφατα, ορισμένοι προώθησαν την πληροφορία ότι τα περιττώματα αυτά προέρχονται τάχα από χιλιάδες χελώνες που έχουν κατακλύσει την περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει αναλύσεις που να αποδεικνύουν ότι είναι περιττώματα χελώνων, αν όντως εντοπίστηκαν χιλιάδες χελώνες στη θαλάσσια περιοχή Κουρίου και, εάν ναι, γιατί δεν τοποθετήθηκε ένα αντιρρυπαντικό φράγμα, για να μη φθάνουν αυτά τα περιττώματα στην περιοχή των λουομένων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.210, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Μετόχι Αγίου Προκοπίου στην Έγκωμη Λευκωσίας έχει παραδεχτεί δημοσίως ότι διαθέτει ζωολογικό κήπο, τον οποίο επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες. Εφόσον ομολογείται ότι ένας ζωολογικός κήπος διαθέτει άγρια ζώα και τα επιδεικνύει προς το κοινό, τότε αυτόματα πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία, ενώ οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα έπρεπε, μετά από αίτηση, να εκδώσουν άδεια (αν πληρούνται οι όροι της νομοθεσίας) για λειτουργία ζωολογικού κήπου

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Μετόχι Αγίου Προκοπίου έχει άδεια λειτουργίας του εν λόγω ζωολογικού κήπου, και, εάν όχι, ποια μέτρα έχουν πάρει οι αρμόδιες αρχές, για να σταματήσει η παράνομη λειτουργία του ζωολογικού κήπου ή να αδειοδοτηθεί καταλλήλως.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.211, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Μπάνια Πάφου έχει παρατηρηθεί ρύπανση της θάλασσας από σκουπίδια και κόπρανα. Υπάρχουν υποψίες ότι λίγο έξω από την περιοχή τα τουριστικά πλοιάρια/κρουαζιερόπλοια δε λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για ορθολογιστική διαχείριση των σκουπιδιών τους, ενώ φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο με σηπτικές δεξαμενές χερσαίων υποστατικών της περιοχής με τα απόβλητά τους, με αποτέλεσμα να αφήνονται στη θάλασσα και οι κολυμβητές της περιοχής να “απολαμβάνουν” το μπάνιο τους παρέα με αυτά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το φαινόμενο αυτό είναι εις γνώση των αρμόδιων αρχών και αν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε να σταματήσει η ρύπανση της θάλασσας και των παραλιών μας.»  

Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.218, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα τον αναπαλαιωμένο σιδηροδρομικό σταθμό της Ευρύχου, ένα πολύ όμορφο κτίριο, στο οποίο έγινε μια πολύ καλή και ενδιαφέρουσα εργασία αναπαλαίωσης και συντήρησης. Μου έκανε όμως ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι το κτίριο παραμένει κλειστό και αναξιοποίητο. Στο μεταξύ, έχω πληροφορηθεί ότι το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Λαϊκής Τράπεζας είναι διατεθειμένο να προσφέρει το υλικό που διαθέτει για τον κυπριακό σιδηρόδρομο, όπως το γνωρίσαμε όλοι μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση πριν από λίγα χρόνια, για να δημιουργηθεί ένα μόνιμο θεματικό μουσείο και πάρκο για τον κυπριακό σιδηρόδρομο στην Ευρύχου. Σημειώνω ότι υπάρχει και θέμα πρόσβασης στο χώρο, αφού δεν έχω εντοπίσει δρόμο πρόσβασης εκτός από έναν άθλιο χωματόδρομο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το κτίριο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού της Ευρύχου μένει αναξιοποίητο, πόσο στοίχισε η αναπαλαίωσή του, γιατί δεν υπάρχει ικανοποιητική πρόσβαση και στάθμευση και πότε θα απαντήσει θετικά στην προσφορά του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Λαϊκής Τράπεζας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.219, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 28 Ιουλίου 2010 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε επίσημα το δικαίωμα στην πρόσβαση στο καθαρό νερό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αυτό το ψήφισμα επηρεάζει εθνικές μας νομοθεσίες και αν προτίθεται να παρουσιάσει νομοθετικές ρυθμίσεις που να μας εναρμονίζουν με το ψήφισμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.220, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 28 Ιουλίου 2010 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αναγνώρισε επίσημα το δικαίωμα στην πρόσβαση στο καθαρό νερό. Κατά τη διαδικασία της επίσημης ψηφοφορίας στη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ υπέρ του δικαιώματος τάχθηκαν εκατόν είκοσι δύο κράτη και εναντίον κανένα. Ωστόσο, σαράντα ένα κράτη διαφώνησαν, απέχοντας επιδεικτικά, μεταξύ των οποίων και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Έχω επίσης πληροφορηθεί ότι τουλάχιστο μία περιβαλλοντική οργάνωση που δραστηριοποιείται και στην Κύπρο, συγκεκριμένα οι “Φίλοι της Γης”, είχε απευθύνει εγκαίρως έκκληση τόσο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος όπως η Κύπρος ταχθεί υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη στάση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.221, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ερώτηση του βουλευτή κ. Τάσου Μητσόπουλου με αρ. 23.06.009.04.1370, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010, πληροφορήθηκα ότι πραγματοποιούνται συχνές επιθεωρήσεις από εντεταλμένους επιθεωρητές της Υπηρεσίας Ενέργειας. Συγκεκριμένα, μέχρι τον Ιούνιο του 2010 πραγματοποιήθηκαν 181 επιθεωρήσεις στα γραφεία των οικοδομικών αρχών και 290 επιθεωρήσεις επιτόπου σε ανεγειρόμενες οικοδομές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα των εν λόγω επιθεωρήσεων στα γραφεία οικοδομικών αρχών και των επιθεωρήσεων σε ανεγειρόμενες οικοδομές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.222, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το ενεργειακό ισοζύγιο (energy balance) κάθε ευρωπαϊκής χώρας, αν είναι υποχρεωτικό για τη χώρα μας και αν έχουμε καταρτίσει ενεργειακό ισοζύγιο. Παρακαλώ όπως πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για το ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου για τα έτη 2005-2009

Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.229, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2010, του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.771, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2010, με θέμα τη διαμόρφωση του κτιρίου στο χώρο του παλιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας το οποίο αποτέλεσε το πρώτο κτίριο γραφείων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Κύπρου, ώστε να φιλοξενήσει τα εκθέματα του Μετεωρολογικού Μουσείου, πληροφορήθηκα ότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία απέστειλε επιστολή προς το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2010, στην οποία και εκφραζόταν το ενδιαφέρον για μετατροπή του πιο πάνω ιστορικού κτιρίου σε μουσειακό χώρο. Στην ίδια επιστολή η Μετεωρολογική Υπηρεσία ζητούσε να ενημερωθεί κατά πόσο το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων συμφωνούσε με την πρόταση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την απάντηση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σε σχέση με το θέμα και ποιες είναι οι ενέργειες και διαδικασίες για μετατροπή του ιστορικού αυτού κτιρίου σε ένα σύγχρονο μουσείο μετεωρολογίας στην Κύπρο.»

Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.230, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.809, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των εργατών του σφαγείου της εταιρείας CYPRA LTD στην Κάτω Μονή Λευκωσίας, πληροφορήθηκα μεταξύ άλλων ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας προωθεί τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του ιδιοκτήτη των τεμαχίων.

Παρακαλώ τον υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας έχει πάρει μέτρα εναντίον των ιδιοκτητών και των εργοδοτών και ποια ήταν η κατάληξη των ενεργειών των αρμόδιων αρχών

Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.231, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο παλιός βιολογικός σταθμός της Κακοπετριάς προκαλεί σοβαρά προβλήματα δυσοσμίας και οχληρίας στους περιοίκους ιδιαίτερα το καλοκαίρι λόγω της συγκέντρωσης παραθεριστών. Υποτίθεται ότι το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά με τη λειτουργία του αποχετευτικού της Σολιάς, αλλά στο μεταξύ φαίνεται ότι κάποιοι πολίτες ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να σταματήσει η λειτουργία του αποχετευτικού της Κακοπετριάς και αν υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος να μειωθεί στο μεταξύ η οχληρία.» 

Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.232, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πληροφορίες μου, η ΑΗΚ υποβάλλει στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ετήσια έκθεση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων των οργάνων συνεχούς μέτρησης που έχει εγκαταστήσει στα έξι φουγάρα του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Δεκέλειας, σύμφωνα με σχετικό όρο της άδειας εκπομπής, τα οποιά αφορούν τις συγκεντρώσεις οξιδίων του αζώτου και σκόνης. Η ΑΗΚ έχει επίσης την υποχρέωση να προβαίνει σε μετρήσεις της συγκέντρωσης διοξιδίου του θείου στις εκπομπές κάθε μονάδας του σταθμού Δεκέλειας μόνο μία φορά ανά τρίμηνο. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, στην έκθεση για το 2008 καταγράφονται κατά διαστήματα υπερβάσεις των ορίων εκπομπής σκόνης και οξιδίων του αζώτου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε γίνεται συνεχής καταγραφή των εκπομπών του διοξιδίου του θείου από τα φουγάρα του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της ΑΗΚ στη Δεκέλεια. Επίσης, παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η έκθεση της ΑΗΚ για τα επίπεδα των ρύπων για το 2008, αλλά και για το 2009.»

Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.233, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων είχε προκηρύξει επτά θέσεις Αρχαιολογικών Λειτουργών από τον Απρίλιο του 2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Αρχαιοτήτων προτίθεται να πληρώσει με την ίδια διαδικασία και τις δύο κενωθείσες θέσεις Αρχαιολογικού Λειτουργού που προέκυψαν από τις δύο προαγωγές στη θέση Αρχαιολογικού Λειτουργού Α΄ που έγιναν νωρίτερα αυτό το χρόνο.»

Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.234, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει προκηρύξει επτά θέσεις αρχαιολογικών λειτουργών και δεκαέξι θέσεις τεχνικών από τον Απρίλιο του 2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει η διαδικασία με τη διεξαγωγή εξετάσεων για την πλήρωση των θέσεων αυτών.»

Απάντηση   


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.235, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μετά την εγκατάσταση των τριών μηχανών εσωτερικής καύσης στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Δεκέλειας εκπέμπονται συχνά ρύποι χρώματος κίτρινου-καφέ. Η παρατήρηση αυτή προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες σε εργαζομένους και κατοίκους της πέριξ περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μετρήσεις των επιπέδων των ρύπων πριν και μετά τη λειτουργία των μηχανών καύσης, αν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλαγή ή διακύμανση και αν εξηγείται η αλλαγή στο χρώμα του εκπεμπόμενου καπνού.

Επίσης, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί στην ευρύτερη περιοχή Ορμίδειας, Ξυλοτύμπου και Ξυλοφάγου δεν έχει τοποθετηθεί μονάδα μέτρησης του ατμοσφαιρικού αέρα από το αρμόδιο τμήμα του κράτους, με αποτέλεσμα τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν να προέρχονται από τη μονάδα μέτρησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.236, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη απάντηση της Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή στις ερωτήσεις μου με αριθμούς 23.06.009.04.125 και 23.06.009.04.126 σχετικά με τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία που εκπέμπουν διάφορες τηλεπικοινωνιακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Βρετανών στην Κύπρο, καταγράφηκε ότι μετρήσεις που έγιναν μπροστά από τις εγκαταστάσεις του ραδιοσταθμού στο Ζύγι με κατεύθυνση τη θάλασσα μέσα σε ιδιωτικό κομμάτι γης καταδεικνύουν ότι ο συντελεστής έκθεσης υπερβαίνει τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/519/ΕΕ και των προτύπων της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP). Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των λειτουργών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθώς και εκπροσώπων του British East Mediterranean Relay System και του “BBC World”, στην οποία οι Βρετανοί παραδέχθηκαν την ύπαρξη του προβλήματος και πρότειναν διάφορα μέτρα για οριστική διευθέτησή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει επέλθει συμφωνία με τους Βρετανούς για το σταθμό του ΒΒΕ στο Ζύγι και έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα μείωσης της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας;

2. Συνεχίζεται η παρακολούθηση και οι μετρήσεις της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του υπουργείου στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, αλλά και σε όλες τις άλλες;

                   3. Γιατί η λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων στο Ζύγι δε διέπεται από τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι 2006;»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.237, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη σε προηγούμενη ερώτησή μου μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων (αρ. 23.06.009.04.680), σχετικά με την υπόθεση των αυθαίρετων αναπτύξεων στο εμπορικό κέντρο “Madison” στη Λευκωσία, ομολογείται ότι η υφιστάμενη νομοθεσία δεν προβλέπει μέτρα άμεσης παύσης της λειτουργίας, κατάσχεσης μηχανημάτων ούτε κλείσιμο παράνομων εγκαταστάσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρά τις ενέργειες της πολεοδομικής αρχής, ομολογείται ότι οι παράνομες δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν και η εγκατάσταση λειτουργεί κανονικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί στα πλαίσια της νέας τροποποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας, γνωστή και ως “πολεοδομική αμνηστία”, δεν έχουν εισαχθεί στη νομοθεσία τέτοιου είδους πρόνοιες.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.239, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να υπάρχει στα κράτη μέλη, αλλά και στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η τάση για ποινικοποίηση της σύστασης καρτέλ. Αυτή η τάση φαίνεται από τα παραδείγματα της Ιρλανδίας και της Αγγλίας. Στην Ιρλανδία οι παραβιάσεις της εθνικής νομοθεσίας θεωρούνται ποινικά αδικήματα τιμωρητέα με πρόστιμα για τις επιχειρήσεις και με φυλάκιση ή/και με πρόστιμα για διευθυντικά στελέχη. Ένα συγκρίσιμο σύστημα έχει υιοθετηθεί στην Εσθονία. Στην Αγγλία στον περί εταιρειών Νόμο του 2002 έχει προστεθεί μια νέα πρόνοια, που περιορίζεται όμως στα καρτέλ σκληροπυρηνικής μορφής, για τιμωρία με φυλάκιση ή/και με πρόστιμα μόνο σε άτομα, καθώς και μια κύρωση έκπτωσης από διευθυντική θέση.

Η Κύπρος διαθέτει μια οικονομία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπου η προσυνεννόηση μεταξύ των ανταγωνιστών στην αγορά δημιουργεί συνθήκες ολιγοπωλίου, εξαφάνισης του υγιούς ανταγωνισμού και φαινόμενα αισχροκέρδειας. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό για την εξυγίανση της κυπριακής οικονομίας να εφαρμοστούν όλες οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες που αντιμετωπίζουν την προσυνεννόηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση εφαρμογής των αναφερόμενων ευρωπαϊκών νομοθεσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.238, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2010, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.663, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με την ετοιμασία και έκδοση του δεύτερου διατάγματος που θα αφορά τα απαιτούμενα προσόντα των μελετητών που εκπονούν Μελέτες Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει στην ετοιμασία προσχεδίου δεύτερου διατάγματος το οποίο ορίζει τα προσόντα αυτών των μελετητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το δεύτερο διάταγμα έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και αν το διάταγμα αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, για να κατατεθούν σχόλια από τους ενδιαφερόμενους και για πόσο χρονικό διάστημα. Επίσης, αν υπάρχει συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση, να γίνει λεπτομερής ενημέρωση του σώματος για τον αριθμό των οργανώσεων και των ατόμων που συμμετείχαν σε αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.240, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Μεγάλη Βρετανία, συνυπάρχουν τρεις εντελώς διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες επιστημόνων διατροφής, που η καθεμιά έχει διαφορετικό ρόλο στη διασφάλιση και προώθηση της υγείας του λαού. Οι τρεις αυτές ομάδες είναι θεραπευτές διατροφολόγοι, διαιτολόγοι και διατροφολόγοι.

Ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο προχωρεί η θεσμική ρύθμιση των τριών αυτών κατηγοριών, για να μη δημιουργούνται προβλήματα. Σύμφωνα με τον Επίτροπο Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η θεραπευτική διατροφολογία ή, όπως άλλως αναφέρεται ο κλάδος αυτός, η διατροφολογική ιατρική αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση να προχωρήσει στη συμπερίληψη μιας νέας κατηγορίας, εκείνης των επιστημόνων διατροφολόγων θεραπευτών, στο Μητρώο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων, η οποία θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από εκείνη των διαιτολόγων, αφού είναι εντελώς διαφορετική ειδικότητα με διαφορετικές σπουδές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.243, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, μέχρι πρόσφατα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χορηγούσε άδειες εκπομπής αερίων αποβλήτων, με βάση τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 μέχρι 2009, ακόμη και σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί πολεοδομική άδεια. Μετά από πρόσφατη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για το θέμα αυτό, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφάσισε ότι δε θα χορηγούνται πλέον άδειες εκπομπής αερίων αποβλήτων σε νέες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια. Όμως, ένας ανυπολόγιστος αριθμός από βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων λειτουργεί χωρίς πολεοδομική άδεια, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεχίσει να παρέχει άδεια εκπομπής στις εγκαταστάσεις αυτές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση για τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να καταστεί υποχρεωτική για όλες τις εγκαταστάσεις η πολεοδομική άδεια πριν από την έγκριση της άδειας εκπομπών αερίων αποβλήτων, δίνοντας βεβαίως και λογικό χρόνο προσαρμογής σε όλες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.244, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε δώδεκα από τις είκοσι επτά χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καθοριστεί ως οριακή τιμή για τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 2,5 μm τα 25 μg/m3. Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10), αφού σημειώνονται σημαντικές υπερβάσεις. Ένα σημαντικό ποσοστό των PM10 -γύρω στο 60%- προέρχεται, σύμφωνα με τις μετρήσεις, από PM 2,5 σωματίδια. Τα PM 2,5 είναι τα πλέον επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια, αφού με την αναπνοή εισέρχονται στους πνεύμονες και μέσω των κυψελίδων μεταφέρονται στις αρτηρίες προκαλώντας σοβαρά προβλήματα υγείας. Τα αιωρούμενα σωματίδια PM 2,5 θεωρούνται ως ο πραγματικός φονιάς που προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση, αφού, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος, υπολογίζεται ότι 455 000 Ευρωπαίοι πολίτες βρίσκουν πρόωρο θάνατο από ασθένειες που σχετίζονται με την αναπνοή των PM 2,5.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται στις δώδεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν θεσπίσει όριο για τα PM 2,5 και ποιες είναι οι ενέργειες που γίνονται για την αντιμετώπιση αυτής της φονικής ρύπανσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.245, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το δρομολόγιο λεωφορείων από τη Λευκωσία προς το αεροδρόμιο Λάρνακας με στάσεις στα διάφορα χωριά έχει καταργηθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι η λεωφορειακή γραμμή απευθείας σύνδεσης της Λευκωσίας με το αεροδρόμιο Λάρνακας, που έχει ήδη καθιερωθεί, μπορεί να συνυπάρξει με τη λεωφορειακή γραμμή που εξυπηρετεί και τις κοινότητες των επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας. Είναι, νομίζω, άδικο για τους κατοίκους των μεγάλων κοινοτήτων και δήμων των επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας, από το Δάλι μέχρι την Αραδίππου, να πρέπει να ταξιδεύουν προς τη Λευκωσία ή απευθείας στο αεροδρόμιο Λάρνακας και να μην έχουν τη δυνατότητα χρήσης λεωφορείων με τον τρόπο που γινόταν μέχρι πριν από λίγους μήνες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει η δυνατότητα επαναλειτουργίας της εν λόγω καταργηθείσας γραμμής Λευκωσίας-αεροδρομίου Λάρνακας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.246, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την απάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους σε ερώτηση του βουλευτή κ. Τάσου Μητσόπουλου με αρ. 23.06.009.04.595, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται τα όρια εκπομπής αερίων, που είχαν καθοριστεί στην άδεια εκπομπής του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Δεκέλειας, διεξάγει μετρήσεις σε περιοδική βάση. Σύμφωνα με την κ. Χαραλάμπους, το 2009 έγιναν μόνο τρεις μετρήσεις εκπομπών αερίων (26/4, 14/10, 21/10) στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν παραβάσεις και ζητήθηκε η λήψη ποινικών μέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν προχωρήσει τα μέτρα και ποια ήταν αυτά σε σχέση με την παραβίαση των ορίων εκπομπής των αερίων που θέτει η άδεια εκπομπής του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Δεκέλειας, καθώς και, εάν συνεχίστηκαν οι μετρήσεις αυτές μέσα στο 2010, ποια ήταν τα αποτελέσματά τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.260, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει εφαρμοστεί, σε πιλοτική/ερευνητική φάση, σε μια μικρή περιοχή που υδροδοτείται από το δήμο Πάφου το πρωτοποριακό σύστημα ελέγχου των διαρροών δικτύου υδατοπρομήθειας μέσω δορυφορικής παρατήρησης και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το σύστημα, πέραν των μεθόδων που ήδη εφαρμόζουν τα συμβούλια υδατοπρομήθειας, κάνει χρήση δορυφορικών δεδομένων για πλήρη χωρική κάλυψη της υπό μελέτη περιοχής. Η ερευνητική ομάδα έχει υποβάλει πρόταση για εφαρμογή του συστήματος, σε ολοκληρωμένη βάση, στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, η οποία, όπως έχω πληροφορηθεί, έχει εγκριθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υιοθετηθεί η πρόταση για εφαρμογή του συστήματος ελέγχου των διαρροών δικτύου υδατοπρομήθειας μέσω δορυφορικής παρατήρησης και ηλεκτρονικών υπολογιστών και πότε προβλέπεται να μπει σε εφαρμογή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.261, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά για τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έγιναν σε δείγμα αυγών, κρέατος, κοτόπουλων, ψαριών, γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και μελιού όσον αφορά τα επίπεδα διοξινών και pcbs για το έτος 2009 από το Γενικό Χημείο του Κράτους, το εργαστήριο “Wessling Ktf” Ουγγαρίας και το εργαστήριο “Balint Ktf” Ουγγαρίας, καθώς και για τα επιτρεπτά όρια. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έγιναν εργαστηριακές εξετάσεις για τη χημική ουσία pcbs πέριξ του σκυβαλότοπου Κοτσιάτη και αν έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Καταλοίπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.262, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί, σύμφωνα με παλαιότερή μου ερώτηση, με αρ. 23.06.009.04.718, ότι έχει γίνει μελέτη για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου της Εθνικής Φρουράς Σάββα Ροτσίδη στους Αγίους Τριμιθιάς και αφαίρεση των στεγών από αμίαντο. Μάλιστα, στην απάντηση του Υπουργού Άμυνας κ. Κώστα Παπακώστα, στις 22 Φεβρουαρίου 2010, αναφερόταν: “[…] Εκτιμάται ότι το προσεχές Φθινόπωρο θα αρχίσουν οι εργασίες με ολοκλήρωση περί τα τέλη του 2011”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν προκηρυχθεί προσφορές και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ολοκλήρωσης των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.263, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η διυπουργική επιτροπή για τους εορτασμούς των 50χρονων της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει απορρίψει χωρίς επαρκή δικαιολογία προτάσεις για διοργάνωση εκδηλώσεων από πολύ σοβαρούς φορείς, ενώ αντίθετα φαίνεται να έχει επιχορηγήσει πλήθος άλλων εκδηλώσεων ποικίλου περιεχομένου. Πολλά επίσης έχουν γραφτεί για το κόστος της λεγόμενης “εμβληματικής εκδήλωσης” της 1ης Οκτωβρίου στο στάδιο “Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων εκδηλώσεων και φορέων, καθώς και όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον πλήρη κατάλογο των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν και των χορηγιών που δόθηκαν για τα 50χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.264, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Κύπριος δημοσιογράφος κ. Μάριος Δημητρίου κατάγγειλε δημόσια ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Συρία κρατήθηκε και ανακρίθηκε από τις συριακές αρχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί οι καταγγελίες του κ. Δημητρίου και αν έχουν γίνει οποιαδήποτε διαβήματα προς τη γειτονική φιλική χώρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.267, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι μικρές αρχές υδατοπρομήθειας στερούνται τεχνικής υποδομής και καταρτισμένου προσωπικού για ολοκληρωμένη και σωστή διαχείριση, καθώς και για παρακολούθηση των δικτύων τους με τον τρόπο που γίνεται στα συμβούλια υδατοπρομήθειας. Για να αντιμετωπιστεί σε κάποιο βαθμό αυτό το πρόβλημα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με πληροφόρησε ότι σκοπεύει να συντάξει ενιαίο κώδικα καλής πρακτικής διαχείρισης και λειτουργίας δικτύων σε συνεργασία με τα συμβούλια υδατοπρομήθειας, την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του ενιαίου κώδικα καλής πρακτικής διαχείρισης και λειτουργίας δικτύων και πώς προγραμματίζεται να προωθηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.268, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση δίνει γη και ύδωρ” στους επιχειρηματίες γης, επαναλαμβάνοντας αυτά που έκανε στη λίμνη Παραλιμνίου και θέτοντας την Κύπρο σε κίνδυνο τιμωρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από μια ατέλειωτη σειρά αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου ευνοούνται οι επιχειρηματίες γης, ενώ κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον αριθμό των 14 γηπέδων γκολφ. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε εξηγήσεις από την κυπριακή κυβέρνηση, γιατί προωθεί την πολιτική για τα γήπεδα γκολφ χωρίς την εκπόνηση ολοκληρωμένης γενικής μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον [Νόμος αρ. 102 (Ι)/ 2005].

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την εκμίσθωση δασικής γης που εντάσσεται στο δίκτυο “Natura 2000” και που αποτελεί το 6% της προτεινόμενης περιοχής στο Κάβο Γκρέκο για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ και, αν ναι, με βάση ποια κριτήρια πάρθηκε αυτή η απόφαση.

Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν αποφασίστηκε παραχώρηση άδειας για κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης εντός περιοχής που προστατεύεται με τη Συνθήκη Ραμσάρ για την εξυπηρέτηση υπό αδειοδότηση γηπέδου γκολφ στο Φασούρι, καθώς επίσης και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αδειοδότηση των δύο γηπέδων γκολφ που συζητούνται για την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.289, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα τελευταία χρόνια αρχίζουν να πυκνώνουν οι καταγγελίες για περιστασιακή εμφάνιση διάφορων αποβλήτων (π.χ. περιττώματα) σε παραλίες και θαλάσσιες περιοχές λουομένων στην Κύπρο. Κατά την εξέταση αυτών των υποθέσεων και των καταγγελιών αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει κρατική υπηρεσία η οποία να είναι αρκούντως εξουσιοδοτημένη, αλλά και εξοπλισμένη, ώστε να εφαρμόζει σε τέτοιες περιπτώσεις μέτρα αντιρρύπανσης κατά τον ίδιο οργανωμένο τρόπο που φαίνεται να μπορεί να γίνει σε περίπτωση εμφάνισης πετρελαιοκηλίδας.

Τίθενται πολύ σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά τη στελέχωση και τον αριθμό προσωπικού μιας τέτοιας υπηρεσίας, τον εξοπλισμό με σκάφη και ιδιαίτερα με κατάλληλα (state of the art) εργαλεία εντοπισμού ρύπανσης και καθαρισμού της θάλασσας. Ιδιαίτερα, αμφιβάλλω αν υπάρχει δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης αντιρρυπαντικού πλωτού τείχους (anti-pollution boom), ώστε -όσο είναι εφικτό, έστω και προσωρινά- η ρύπανση, επιφανείας τουλάχιστον, να μην επιτρέπεται να εισχωρεί στις περιοχές προστασίας των λουομένων, μέχρι να ανακαλυφθεί η πηγή και να λυθεί το πρόβλημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει το κενό που υπάρχει σε σχέση με την αρμοδιότητα κάποιας κρατικής υπηρεσίας για περισυλλογή και αφαίρεση αποβλήτων από τη θάλασσα όπως είναι τα σκουπίδια, τα περιττώματα, οι πλαστικές σακούλες και οποιοδήποτε άλλο υλικό προκαλεί ρύπανση της θάλασσας που δεν είναι κατ’ ανάγκη ρύπανση από πετρελαιοειδή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.294, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε εγκύκλιο του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2010, προς όλο το φοροθετικό προσωπικό καθορίζεται η φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης κτιρίου ή υποστατικού στο οποίο έχει εγκατασταθεί μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για σκοπούς επιδότησης, δεν υπόκειται σε φορολογία. Εάν όμως το κτίριο ή υποστατικό αυτό εκμισθωθεί σε τρίτους, τότε αποτελεί μέρος οικονομικής δραστηριότητας και τα έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας υπόκεινται σε φορολογία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει αυτή η αυστηρή φοροθετική ρύθμιση, που μετατρέπει σε αντικίνητρο την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικοδομές, κτίρια και υποστατικά, όταν αυτά εκμισθωθούν σε τρίτους (μέρος ή όλο). Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν εφαρμόζεται έστω και μόνο σε αυτό το αρχικό στάδιο της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών στην Κύπρο ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς ως κίνητρο για την υποβοηθούμενη έναρξη (take off) της χρήσης της ηλιακής αυτής τεχνολογίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.313, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο ιδιώτης ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων κατεδαφίσεων και οικοδομών στην Πάφο έχει προχωρήσει στη χρήση της σχετικής άδειας  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.314, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Κυπροβάσας-Μαχαιρά στις 22 Αυγούστου, οι Υπουργοί Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Εσωτερικών με δηλώσεις τους απέρριψαν κάθε διασύνδεση της παρουσίας χιλιάδων κυνηγών στην περιοχή με τη μεγάλη καταστροφή. Η αιτία της πυρκαγιάς, όπως είπαν, ήταν κακόβουλος εμπρησμός. Διερωτάται κανείς γιατί οι υπουργοί απέκλεισαν εξαρχής το ενδεχόμενο ανάμεσα στους εκατοντάδες κυνηγούς που διακινούνταν στην περιοχή να υπήρχε ένας εγκληματίας ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο να έχει προβεί σε αυτή την εγκληματική πράξη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μετά από δυο μήνες οι έρευνες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έχουν δώσει έστω και ενδείξεις σχετικά με τους υποτιθέμενους εμπρηστές που προκάλεσαν τη μεγάλη καταστροφή.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.315, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η χημική ουσία “ενδοκρινικός διαταρράκτης Δισφαινόλη Α” (BPA) χρησιμοποιείται ευρύτατα στο θερμικό χαρτί αποδείξεων από ταμειακές μηχανές και αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές. Έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πιστοποιούν την παρουσία ισχυρών συγκεντρώσεων της ουσίας αυτής στο 40% των αποδείξεων ταμειακών μηχανών που δοκιμάστηκαν σε εργαστήριο. Εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο που χειρίζονται τις ταμειακές μηχανές και έρχονται σε συχνή επαφή με το θερμικό χαρτί είχαν 30% περισσότερη BPA στο σώμα τους από το μέσο όρο των ενηλίκων των ΗΠΑ και 34% περισσότερη BPA από τους άλλους εργαζομένους. Μάλιστα, έρευνα για λογαριασμό του “Environmental Working Group” στις ΗΠΑ διαπίστωσε ότι στο 40% των αποδείξεων ταμειακών μηχανών που δοκιμάσθηκαν σε εργαστήριο βρέθηκε καθαρή BPA σε συγκεντρώσεις μεταξύ 0,8% έως και σχεδόν 3%.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί οι επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και των καταναλωτών από την παρουσία BPA στα προϊόντα από θερμικό χαρτί και αν σκοπεύει να προχωρήσει στην εκπόνηση σχετικού σχεδίου δράσης.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.316, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού προς το βουλευτή κ. Νίκο Τορναρίτη (ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.168) ότι η δωρεάν διανομή φρούτων στα δημοτικά σχολεία επρόκειτο να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2009-2010 στα δημοτικά σχολεία Πάφου και Λάρνακας και ότι προγραμματίζεται η εφαρμογή του θεσμού αυτού σε παγκύπρια βάση κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εφαρμοστεί η υπουργική δέσμευση προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.317, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ποιότητα του νερού ύδρευσης στις πιο κάτω περιπτώσεις:

1. Γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται από διανομείς και πωλητές νερού και ντεπόζιτα με κερματοδέκτες.

2. Γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού.

3. Εμφιαλωμένο νερό σε πλαστικές μπουκάλες.

                  4. Ντεπόζιτα από τα οποία υδροδοτούνται κοινότητες και δήμοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.318, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Συλικιώτη σε παλαιότερή μου ερώτηση με αριθμό 23.06.009.04.1391 ότι ο υπουργός παραχωρεί άδεια κυνηγιού κορακοειδών κατά παρέκκλιση. Όπως πληροφορήθηκα, η παρέκκλιση δεν έχει εφαρμοστεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω παρέκκλιση δεν έχει εφαρμοστεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.319, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 12 του περί Δασών Νόμου έχει καθοριστεί σημαντικός αριθμός δέντρων για τα οποία απαγορεύεται όχι μόνο η εκκοπή, αλλά και το κλάδεμα ή και οι εργασίες που επηρεάζουν το ριζικό σύστημα των δέντρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι εργολάβοι των επαρχιακών διοικήσεων έχουν ενημερωθεί για τις νέες πρόνοιες της νομοθεσίας και αν εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες από το διευθυντή του Τμήματος Δασών, όπως ορίζει το άρθρο 12 του περί Δασών Νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.324, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τούβλα που χρησιμοποιούνται για την ανέγερση του Ε΄ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς προέρχονται από τα κατεχόμενα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι διαπιστωμένο ότι όντως τα τούβλα που χρησιμοποιούνται από τον εργολάβο έχουν παραχθεί σε τουβλοποιείο στα κατεχόμενα ή είναι παράνομα εισηγμένα από την Τουρκία ή άλλη τρίτη χώρα κατά παράβαση του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής. Παράλληλα, παρακαλώ όπως ενημερωθούμε αν έχουν διενεργηθεί εξετάσεις για τη δομική ικανότητα των συγκεκριμένων τούβλων και αν τηρούν όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τα συγκεκριμένα προϊόντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.328, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρ’ όλο που έχουν δοθεί υποσχέσεις από τους αρμόδιους υπουργούς και άλλους αξιωματούχους για απομάκρυνση των κεραιών από την περιοχή του χωριού Δρούσεια, αυτές δεν έχουν υλοποιηθεί. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου μάλιστα φαίνεται να μην έχει υπόψη του τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ζητήσει τη μετακίνηση των κεραιών από την περιοχή της Δρούσειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.329, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στοχεύει στην επαναφορά της χρήσης του γρι-γρι στις κυπριακές θάλασσες. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και τις επιστημονικές πληροφορίες, τα αλιευτικά πεδία των κυπριακών νερών δεν μπορούν να αντέξουν τη μαζική και αστόχευτη αλίευση. Οι επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται ήδη σε απελπιστική κατάσταση και συνεπώς η χρήση του γρι-γρι θα αποτελέσει τη χαριστική βολή που θα εξοντώσει τελειωτικά τα ήδη εξαντλημένα αλιευτικά αποθέματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει το ενδεχόμενο της μη επαναφοράς της χρήσης του γρι-γρι στις κυπριακές θάλασσες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.330, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι είκοσι και πλέον κροκόδειλοι που εισήχθησαν πρόσφατα από εισαγωγέα ζώων έχουν θανατωθεί. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ευθανασία των ζώων, γιατί, παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις προς τον εισαγωγέα να τα στείλει πίσω στη χώρα προέλευσής τους (στην Ολλανδία συγκεκριμένα), αυτό δεν έγινε κατορθωτό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ήταν αναγκαίο το μέτρο της ευθανασίας, ποιος έχει την ευθύνη για αυτή την εξέλιξη, αν έχει αποσυρθεί η άδεια εισαγωγής ζώων από τον εισαγωγέα και για τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν κατορθωτό να σταματήσει έγκαιρα η εισαγωγή των ζώων στην Κύπρο.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία χώρων κράτησης των ζώων και ποιες θα είναι οι κυρώσεις, εάν υπάρχουν, στον εισαγωγέα, ούτως ώστε να μην εισάγει πλέον ζώα στην Κύπρο, εάν εκ των προτέρων δεν εξασφαλίσει άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.331, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένοι γεωργοί αγνοούν ότι τα καψαλίσματα των αγρών, των χόρτων και των κλαδεμάτων είναι απαγορευμένα και συνεχίζουν ακατάπαυστα αυτή την επικίνδυνη δραστηριότητα. Τα καψαλίσματα αποτελούν συχνή αιτία πρόκλησης πυρκαγιών και επίσης με τα καψαλίσματα απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα επικίνδυνες ουσίες για την υγεία. Γι’ αυτούς τους λόγους και με βάση τη σχετική συμφωνία της Στοκχόλμης, την οποία υπέγραψε και η χώρα μας και η οποία αποτελεί πλέον νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας, απαγορεύεται η ελεύθερη καύση κάθε οργανικής ύλης, δηλαδή ξύλων, χόρτων, κλαδεμάτων κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει ειδικά σεμινάρια, ώστε να ενημερωθούν οι γεωργοί για τις πιο οικολογικές διαδικασίες αξιοποίησης των κλαδεμάτων για παραγωγή κομπόστ. Επίσης, παρακαλώ όπως πληροφορηθεί η Βουλή αν οι αρμόδιες αρχές προτίθενται να χρηματοδοτήσουν προγράμματα απόκτησης από τους γεωργούς ειδικών μηχανημάτων για ανακύκλωση των κλαδεμάτων, των ξύλων και των χόρτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.332, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί αυτή την περίοδο μια ούτω καλούμενη “τεχνική λύση” στο πρόβλημα της διείσδυσης των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην ευρωπαϊκή αγορά, δηλαδή ποιο θα είναι το επιτρεπόμενο ποσοστό παρουσίας μη εγκεκριμένων μεταλλαγμένων συστατικών στις ζωοτροφές, με δεδομένο ότι η ευρωπαϊκή κτηνοτροφία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές σόγιας και καλαμποκιού από την Αμερική, όπου γίνεται εκτεταμένη καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσανατολίζεται στην καθιέρωση του ορίου 0,1% έως 0,2% στην παρουσία μη εγκεκριμένων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στις ζωοτροφές. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει την παροχή της δυνατότητας στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή και να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τμήμα ή στο σύνολο της επικράτειάς τους, με αντιστάθμισμα το ότι δε θα μπορούν να προβάλουν κανένα εμπόδιο στη διακίνηση στην αγορά μεταλλαγμένων προϊόντων που έχουν λάβει κοινοτική έγκριση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να μην αποδεκτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προχωρήσει άμεσα στην κήρυξη της Κύπρου σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.345, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων:

1. Ετήσια πραγματική ανανέωση της αγοραστικής αξίας των επιδομάτων.

2. Άμεση υλοποίηση των αποφάσεων για καθιέρωση ευέλικτου ωραρίου εργασίας της γυναίκας-μητέρας.

3. Αναβάθμιση και αύξηση του αριθμού των κρατικών βρεφονηπιακών σταθμών.

4. Δημιουργία χώρων φύλαξης για επίβλεψη από παιδαγωγούς των βρεφών και νηπίων ανά γειτονιά.

                    5. Δημιουργία χώρων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.348, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της Φτώχιας και του Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμησης της Φτώχιας προτάθηκε από την ευρωβουλευτή Ilda Figueiredo όπως οριστεί ελάχιστο όριο εισοδήματος. Προτάθηκε επίσης να τεθεί ως ελάχιστο όριο εισοδήματος το 60% του μέσου όρου αποδοχών της κάθε χώρας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να υιοθετήσει τα μέτρα που έχει εισηγηθεί η ευρωβουλευτής Ilda Figueiredo.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.349, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κατάσταση στα υποστατικά της γνωστής φάρμας “Melios Pet Park Ltd” στους Αγίους Τριμιθιάς όσον αφορά την ευημερία των ζώων είναι απαράδεκτη. Ο ιδιοκτήτης έχει συγκεντρώσει εκεί μεγάλο αριθμό ζώων τα οποία δεν μπορεί να μεταπωλήσει, γιατί δεν του το επιτρέπουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Ισχυρίζεται ότι τα έχει εισαγάγει νόμιμα, αλλά οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διατείνονται ότι η εισαγωγή τους έχει επιτραπεί υπό τον όρο ότι θα φιλοξενηθούν στο ζωολογικό κήπο, ο οποίος όμως δεν έχει ακόμη αδειοδοτηθεί. Η κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία, γιατί ο ιδιοκτήτης απειλεί ότι θα απελευθερώσει τα ζώα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση στη φάρμα “Melios Pet Park Ltd”, τις πιθανές ευθύνες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καθώς και τον τρόπο που σκοπεύουν να χειριστούν την επικίνδυνη κατάσταση στην εν λόγω φάρμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.355, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η παράνομη απαγόρευση πτήσεων των Κυπριακών Αερογραμμών στους αεροδιαδρόμους της Τουρκίας αποτελεί μοναδικό φαινόμενο σήμερα ανά τον κόσμο. Ένα προηγούμενο περιστατικό που αφορούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κούβα τερματίστηκε έπειτα από προσφυγή στα αρμόδια διεθνή όργανα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ιστορικό των προηγούμενων περιστατικών και γιατί δεν έχει προσφύγει ακόμα στους ανάλογους διεθνείς οργανισμούς.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.356, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κηρύξει το 2010 έτος κατά της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσοστά των Κυπρίων συνταξιούχων και των νέων κάτω των τριάντα ετών, γυναικών και αντρών, που ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας τα τελευταία πέντε χρόνια συγκριτικά με τα ποσοστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.358, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος δεν έχει οποιεσδήποτε ποσοτικοποιημένες δεσμεύσεις σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, αφού δε συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της σύμβασης για τις κλιματικές μεταβολές και δεν εντάχθηκε στο Παράρτημα Β΄ του Πρωτοκόλλου του Κιότο, όπου αναφέρονται οι χώρες που έχουν υποχρέωση μείωσης των εκπομπών τους. Η Κύπρος αποτελεί την τελευταία χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δεν έχει ενταχθεί στο Παράρτημα Ι της σύμβασης για τις κλιματικές αλλαγές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Κύπρος ως κράτος μέλος έχει ποσοτικούς στόχους στα πλαίσια των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών της ως ακολούθως:

1. Μείωση από ενεργοβόρους τομείς της τάξης του 21% μέχρι το 2020 με έτος αναφοράς το 2005.

2. Μείωση από άλλους τομείς, όπως η γεωργία, οι μεταφορές και τα απόβλητα, της τάξης του 5% μέχρι το 2020 με έτος αναφοράς το 2005.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε η Κύπρος θα σταματήσει να είναι η παραφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πότε θα ενταχθεί στο Παράρτημα Ι της σύμβασης για τις κλιματικές αλλαγές και στο Παράρτημα Β΄ του Πρωτοκόλλου του Κιότο.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.359, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχει δοθεί υπό μορφή δωρεάς προς το δήμο Λευκωσίας από το συμπατριώτη μας Άγγελο Τσιρίδη πολύτιμη συλλογή απολιθωμάτων, μετεωριτών, ορυκτών, ακόμη και οστών δεινοσαύρων. Στόχος είναι η δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην πρωτεύουσα. Όμως με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκα ότι γίνονται διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Ελένειου Δημοτικού Σχολείου για τη στέγαση της συλλογής. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στον τερματισμό μιας πολύχρονης ιστορικής προσφοράς ενός από τα πιο κλασικά εκπαιδευτήρια της πρωτεύουσας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αυτές οι καταγγελίες αληθεύουν και γιατί δεν αναζητείται λύση με αναπαλαίωση κάποιων από τα εκατοντάδες ετοιμόρροπα αλλά αρχιτεκτονικά αξιόλογα κτίρια στο κέντρο της πρωτεύουσας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.360, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 20 Οκτωβρίου 2010 νομοθετική πρόταση για αναθεώρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και την ασφάλεια των εγκύων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων για τον καθορισμό της ελάχιστης άδειας μητρότητας και πατρότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της άδειας μητρότητας τουλάχιστον 20 βδομάδων με πλήρεις αποδοχές και ενέκρινε άδεια πατρότητας 2 βδομάδων με πλήρεις απολαβές.

Στην Κύπρο μια μητέρα μισθωτή δικαιούται άδεια μητρότητας 18 συνεχόμενων εβδομάδων. Σ’ ό,τι αφορά τις απολαβές κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος παραπέμπει στη νομοθεσία κοινωνικών ασφαλίσεων. Με βάση τη νομοθεσία αυτή, η ασφαλισμένη μητέρα (μισθωτή ή αυτοτελώς εργαζόμενη) δικαιούται επίδομα μητρότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις εισφορών και άλλα κριτήρια. Το επίδομα μητρότητας είναι ίσο με το 75% των ασφαλιστέων αποδοχών της, που υπολογίζονται με βάση το προηγούμενο έτος εισφορών. Για τον πατέρα δεν υπάρχει πρόνοια για άδεια μετ’ απολαβών. Περαιτέρω, κάθε γονέας δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς απολαβές μέχρι και 13 βδομάδες λόγω της γέννησης του παιδιού, με σκοπό τη φροντίδα και την ανατροφή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να υιοθετήσει τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου για καλύτερη προστασία των εγκύων γυναικών, αύξηση της άδειας μητρότητας σε 20 βδομάδες με πλήρεις αποδοχές και άδεια πατρότητας 2 βδομάδων με πλήρεις απολαβές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.361, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η τελευταία ημερομηνία μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού κώδικα είναι η 26η Δεκεμβρίου 2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί το σχετικό νομοσχέδιο και πότε προτίθεται η αρμόδια υπηρεσία να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.362, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Σύμβαση της Βιέννης για την Τροχαία Κίνηση στοχεύει στη διευκόλυνση της διεθνούς οδικής κυκλοφορίας και την αύξηση της οδικής ασφάλειας με την τυποποίηση κοινών κανονισμών οδικής κυκλοφορίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε μεν εκπροσωπηθεί στη συνάντηση της ειδικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών το 1968 για την εξαγγελία της Τελικής Πράξης της Σύμβασης της Βιέννης για την Τροχαία Κίνηση (Vienna Convention on Road Traffic-Final Act) και θεωρείται συμβαλλόμενο μέρος, αλλά δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση μέχρι σήμερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει προχωρήσει στην κύρωση της συγκεκριμένης σύμβασης μέχρι τώρα και πότε σκοπεύει να την προωθήσει στο σώμα για επικύρωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.363, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτες στις καθυστερήσεις πληρωμών από τους πελάτες τους, εξασφάλισε την αναγκαία συμφωνία με το συμβούλιο για την τροποποίηση/επικαιροποίηση της Οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών, ώστε να γίνουν αυστηρότεροι οι κανόνες που διέπουν τις προθεσμίες πληρωμών. Συγκεκριμένα, ως γενικός κανόνας, η προθεσμία για την πληρωμή ενός λογαριασμού για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών δε θα επιτρέπεται να ξεπερνά τις τριάντα ημέρες. Αυτό θα ισχύει τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα. Στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων θα είναι δυνατή η επέκταση της προθεσμίας πληρωμής στις εξήντα ημέρες, εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνούν και εφόσον αυτό αναφέρεται στο συμβόλαιο, και θα μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, εάν κάτι τέτοιο δεν είναι “ιδιαιτέρως επιβαρυντικό” για τον πιστωτή. Για τους δημόσιους οργανισμούς οι κανόνες θα είναι αυστηρότεροι: Οποιαδήποτε επέκταση της προθεσμίας πληρωμής θα πρέπει όχι μόνο να συμφωνείται ρητά, αλλά και να “στοιχειοθετείται με αντικειμενικά επιχειρήματα”. Επιπλέον, οι δημόσιες αρχές δε θα μπορούν να καθυστερούν τις πληρωμές τους πέρα από το όριο των εξήντα ημερών. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια, προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τα νέα μέτρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε εφαρμογή την Οδηγία αυτή, ιδιαίτερα όσον αφορά τους δημόσιους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.364, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρά τον υδατοφράκτη Πολεμιδιών, στον κύριο δρόμο που οδηγεί από τη Λεμεσό προς τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές του Τροόδους, έχουν μαζευτεί σωροί από κάθε είδους άχρηστα αντικείμενα, οικιακά σκουπίδια, ξηρά χόρτα και κλαδιά, πλαστικά μπουκάλια, τενεκεδάκια, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κτλ. Όπως πληροφορήθηκα, πολίτες, κυρίως τις βραδινές ώρες, έχουν μετατρέψει το χώρο σε σκυβαλότοπο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σκοπεύει να ζητήσει αύξηση των αστυνομικών περιπολιών ή των περιπολιών των “πράσινων επιθεωρητών” του Υπουργείου Εσωτερικών στην περιοχή όπου βρίσκεται το φράγμα των Πολεμιδιών και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την αποκατάσταση του χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.381, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πάνω από 2 000 εμπορευματοκιβώτια χάνονται κάθε χρόνο στα ευρωπαϊκά ύδατα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους από πλοία. Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου, οι βουλευτές ζήτησαν περαιτέρω μέτρα πρόληψης της απώλειας εμπορευματοκιβωτίων στη θάλασσα. Αυτό πρέπει να γίνει μέσω βελτίωσης της πρόσδεσης των εμπορευματοκιβωτίων και διασφάλισης ότι όλα τα εμπορευματοκιβώτια ζυγίζονται στο λιμάνι και στοιβάζονται ορθά πριν από τον απόπλου. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν ακόμη να ερευνηθεί η χρήση αυτόματα ενεργοποιούμενων σημαντήρων, για να διευκολύνεται ο εντοπισμός των εμπορευματοκιβωτίων, αλλά και να επικαιροποιηθεί το καθεστώς αποζημίωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός και διαδικασίες στα κυπριακά λιμάνια, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος απώλειας εμπορευματοκιβωτίων, και αν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το πρόβλημα όσον αφορά τις μεταφορές από και προς την Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.382, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί μελέτη σχετικά με την προώθηση των πρασίνων δημόσιων συμβάσεων στην Κύπρο από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη μελέτη αυτή.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.383, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προτίθεται να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα στις επιφάνειες των κυπριακών τεχνητών λιμνών και των φραγμάτων.

Υπάρχει η άποψη ότι οι συνέπειες από την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στις επιφάνειες των φραγμάτων θα είναι καταστροφικές για τα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στα φράγματα. Μια τέτοια ενέργεια θα μειώσει την ηλιακή ακτινοβολία στο βυθό των φραγμάτων, με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής φυτοπλαγκτού, που είναι η βάση της τροφικής αλυσίδας. Επιπρόσθετα, θα επηρεαστούν αρνητικά πολλά είδη ντόπιων και μεταναστευτικών πουλιών που εξαρτώνται από τα ψάρια των υδατοφρακτών για τροφή. Παράλληλα, θα μειωθεί η υδρόβια και παρόχθια βλάστηση στα φράγματα και θα επηρεαστούν αρνητικά πολλά πτηνά, τα οποία προσεγγίζουν τις λίμνες για τροφή και αναπαραγωγή. Θα επέλθει επίσης μείωση της θερμοκρασίας του νερού, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιβιώσουν χιλιάδες είδη οργανισμών και, ως εκ τούτου, να μειωθεί η οξυγόνωση του νερού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διεξαχθεί περιβαλλοντική μελέτη για τις συνέπειες στα οικοσυστήματα των φραγμάτων από την ολική ή μερική κάλυψη των επιφανειών των λιμνών με φωτοβολταϊκά συστήματα και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής.»

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.384, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Περιορισμό των Εκπομπών Aερίων του Θερμοκηπίου από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη μελέτη αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.385, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κοπάδια ζώων βόσκουν στον παλιό σκυβαλότοπο της Πάφου. Συγκεκριμένα, στον εγκαταλελειμμένο σκουπιδότοπο της Αγίας Μαρινούδας θεάθηκαν κοπάδια αιγών να βόσκουν αμέριμνα μέσα στα μισοσκεπασμένα με χώμα παλιά σκουπίδια. Λόγω της πολύχρονης χρήσης του χώρου ως σκυβαλότοπου το λιγοστό χόρτο της περιοχής αποτελεί ουσιαστικά φορέα κάθε επικίνδυνου ρυπαντή οικιακών λυμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες υπηρεσίες προτίθενται να περιφράξουν τον παλιό σκουπιδότοπο, ούτως ώστε να αποτραπεί η βόσκηση και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση και διαμόρφωση του χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.386, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι επιβλήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία πρόστιμο ύψους €125.000 από την Ευρωπαϊκή Ένωση για υπερβάσεις των εθνικών ποσοστώσεων παραδόσεων γάλακτος για την περίοδο 2009-2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποιος ευθύνεται για την υπέρβαση και αν θα απαιτήσει το πρόστιμο με κάποιο τρόπο από τους υπεύθυνους. Παράλληλα, παρακαλώ όπως ενημερωθούμε για τα πρόστιμα που έχει πληρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για υπερβάσεις των ποσοστώσεών μας για προηγούμενες περιόδους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.388, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης του κυπριακού μελιού και πότε προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.389, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πάγιο αίτημα των μελισσοκόμων είναι η ανάπτυξη της καλλιέργειας δασικών ή γεωργικών μελισσοκομικών ειδών. Το Τμήμα Δασών και το Τμήμα Γεωργίας οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το θέμα, γιατί αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης της κυπριακής μελισσοκομίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν ειδικά προγράμματα ανάπτυξης δασικών ή γεωργικών μελισσοκομικών ειδών και πόσα εκτάρια γης έχουν φυτευτεί τα τελευταία χρόνια με τέτοια δέντρα, θάμνους ή φυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.390, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, κατά την άποψη πολλών μελισσοκόμων, το πρόβλημα του υπερπληθυσμού της σφήκας στην Κύπρο αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο για την επιβίωση της κυπριακής μελισσοκομίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού της σφήκας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.391, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με απάντηση σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.421 σχετικά με την κατασκευή γηπέδου γκολφ στην περιοχή Τερσεφάνου στη Λάρνακα πληροφορήθηκα ότι για τη χορήγηση της πολεοδομικής άδειας και αναφορικά με τον επηρεασμό αρχαιοτήτων από την κατασκευή του γηπέδου γκολφ λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Όρο με αρ. 544, και συγκεκριμένα το Παράρτημα με αρ. 10, και τις δύο επιστολές του Τμήματος Αρχαιοτήτων, με ημερομηνίες 19/11/2009 και 9/2/2010, του Παραρτήματος 10, που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα και αναφέρονται στη σχετική απάντηση του υπουργού προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.392, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτικής φύσεως.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.397, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η θητεία του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής έχει λήξει από τον περασμένο Ιούλιο και μέχρι στιγμής δεν έχει διοριστεί νέο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί και αποσταλεί πρόταση για το νέο διοικητικό συμβούλιο προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και αν υπάρχει πρόθεση να υπάρξει εκπρόσωπος από μη κυβερνητική οργάνωση στο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε υπολογίζεται τελικά να διοριστεί το νέο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.398, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα οργανώθηκε το 3ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχα από το Σύνδεσμο Γυμναστών Κύπρου, κάποιες από τις βασικές συστάσεις της Λευκής Βίβλου για το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία είναι οι εξής:

1. Αύξηση των ωρών φυσικής αγωγής (τουλάχιστον τρεις) στο ωρολόγιο πρόγραμμα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (άρθρο 10).

2. Διδασκαλία του μαθήματος φυσικής αγωγής από επιστήμονες πτυχιούχους φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (άρθρο 24).

3. Βελτίωση της αντίληψης για την αξία της άσκησης και φυσικής αγωγής στην κοινωνία και το σχολείο (άρθρο 21).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συγκεκριμένα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει, ώστε να υλοποιηθούν οι πιο πάνω συστάσεις της Λευκής Βίβλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.399, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου 2010, στη μαρίνα της Λάρνακας, η διαβάθρα με αριθμό Ε6 επί της αποβάθρας πλαγιοδέτησης μεγάλων σκαφών E-F υποχώρησε, με αποτέλεσμα να προκληθούν ελαφρές ζημιές σε σκάφος. Αμέσως μετά υποχώρησε και το παράλληλο σκέλος έναντι της διαβάθρας.

Ως συνέπεια της περιθωριοποίησης και παραγνώρισης εξειδικευμένων λειτουργών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και της απάθειας και της λήψης λανθασμένων αποφάσεων από πλευράς διοικητικού συμβουλίου, έχει προκληθεί χαοτική κατάσταση στη μαρίνα της Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν έχουν αποδοθεί ευθύνες στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για τις λανθασμένες αποφάσεις που ελήφθησαν για τα θέματα της μαρίνας της Λάρνακας,

                   2. για τους συγκεκριμένους λόγους περιθωριοποίησης/φίμωσης των ειδικών σε θέματα διεύθυνσης μαρίνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.400, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το βιβλίο-καταγγελία του Συνδέσμου Καρκινοπαθών ΕΛ.Α.ΖΩ ότι έγινε εισήγηση για ταυτόχρονη δημιουργία ακτινοθεραπευτικών τμημάτων στα νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού, κάτι που θα απέφερε εξοικονόμηση πολλών εκατομμυρίων και ταυτόχρονα πληρέστερη εξυπηρέτηση των καρκινοπαθών, όπως εξάλλου αναφέρεται και στο κείμενο της Στρατηγικής Αντιμετώπισης του Καρκίνου στην Κύπρο, που εγκρίθηκε από τη Βουλή και το Υπουργικό Συμβούλιο και εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας το Νοέμβριο του 2009.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του προς εκπλήρωση των διακηρύξεων όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εν λόγω στρατηγική.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.408, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εκατόν είκοσι έκτακτοι αγροτοπυροσβέστες κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ανεργιακό επίδομα, γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να τερματίσει τις υπηρεσίες τους την 31η Οκτωβρίου. Στη συνέχεια η κυβέρνηση ανανέωσε το συμβόλαιό τους για ακόμη 15 μέρες, από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Οι αγροτοπυροσβέστες ζητούν ανανέωση του συμβολαίου τους μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου, για να συμπληρώσουν το απαιτούμενο εξάμηνο συνεχούς υπηρεσίας. Οι άνθρωποι αυτοί θα περάσουν έναν άσχημο χειμώνα, αφού εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι θα μείνουν χωρίς εισόδημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί αυτή τη χρονιά οι εκατόν είκοσι αγροτοπυροσβέστες θα μείνουν χωρίς το απαραίτητο και ουσιώδες ανεργιακό επίδομα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.409, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου συνεργάζονται με πανεπιστημιακά ιδρύματα που λειτουργούν παράνομα στις κατεχόμενες περιοχές. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται σε επαφή με αυτά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα των κατεχομένων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι πληροφορίες αυτές ευσταθούν και ποια μέτρα λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτών των ενεργειών.»

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.410, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε το 2007 τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση, η οποία υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η σύμβαση αυτή ρυθμίζει, κατά νομικά δεσμευτικό τρόπο, μια σειρά από θέματα που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αγνοούμενων προσώπων και των οικογενειών τους. Ανάμεσα στις καινοτόμους πρόνοιές της είναι και η καθιέρωση, στο άρθρο 24, του “δικαιώματος στην αλήθεια”. Παρά την υπογραφή της, έχουν παρέλθει σχεδόν τέσσερα χρόνια χωρίς η σύμβαση να έχει κυρωθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί σχετικό νομοσχέδιο και πότε σκοπεύει το υπουργείο του να προωθήσει την κύρωση της σύμβασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.331, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένοι γεωργοί αγνοούν ότι τα καψαλίσματα των αγρών, των χόρτων και των κλαδεμάτων είναι απαγορευμένα και συνεχίζουν ακατάπαυστα αυτή την επικίνδυνη δραστηριότητα. Τα καψαλίσματα αποτελούν συχνή αιτία πρόκλησης πυρκαγιών και επίσης με τα καψαλίσματα απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα επικίνδυνες ουσίες για την υγεία. Γι’ αυτούς τους λόγους και με βάση τη σχετική συμφωνία της Στοκχόλμης, την οποία υπέγραψε και η χώρα μας και η οποία αποτελεί πλέον νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας, απαγορεύεται η ελεύθερη καύση κάθε οργανικής ύλης, δηλαδή ξύλων, χόρτων, κλαδεμάτων κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει ειδικά σεμινάρια, ώστε να ενημερωθούν οι γεωργοί για τις πιο οικολογικές διαδικασίες αξιοποίησης των κλαδεμάτων για παραγωγή κομπόστ. Επίσης, παρακαλώ όπως πληροφορηθεί η Βουλή αν οι αρμόδιες αρχές προτίθενται να χρηματοδοτήσουν προγράμματα απόκτησης από τους γεωργούς ειδικών μηχανημάτων για ανακύκλωση των κλαδεμάτων, των ξύλων και των χόρτων.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.449, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κάθε χρόνο χιλιάδες μέλισσες βρίσκουν το θάνατο λόγω ανεξέλεγκτων ψεκασμών εσπεριδοειδών και άλλων φυτειών. Σχετικά διαβήματα και αντιδράσεις έχουν γίνει από τους μελισσοκόμους. Το θέμα συζητήθηκε κατ’ επανάληψη και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν παρθεί έγκαιρα προληπτικά μέτρα και, αν ναι, ποια, για να αποτραπεί φέτος η “σφαγή των μελισσών”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.450, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν παρέλαβε σε τιμητική εκδήλωση στην Τρίπολη της Λιβύης το Βραβείο Αλ-Καντάφι για την Ειρήνη και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνώριζε και από πότε την πρόθεση της φίλης χώρας Λιβύης να τιμήσει τον κατοχικό Πρωθυπουργό, αν προέβη σε αποτρεπτικά διαβήματα και ποιες γενικά είναι οι ενέργειες της κυπριακής κυβέρνησης για το θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.451, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος πιθανόν να βρεθεί κάτω από την αντιπυραυλική ασπίδα του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας τα εδάφη όπου εδρεύουν οι βρετανικές βάσεις. Η κάλυψη της Κύπρου θεωρείται αναγκαία εκ των πραγμάτων για τη γενικότερη ασφάλεια της συμμαχίας και την αποτρεπτική ικανότητά της σχετικά με απειλές προερχόμενες από τη Μέση Ανατολή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αυτές οι ενέργειες επηρεάζουν την εξέλιξη των συνομιλιών για το Κυπριακό και την εξωτερική μας πολιτική γενικότερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.452, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα οι Τούρκοι κατακτητές απαγόρευσαν στο Μητροπολίτη Καρπασίας Χριστόφορο να λειτουργήσει στην κατεχόμενη μονή του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία, ανήμερα της εορτής του αγίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγιναν διαβήματα για το περιστατικό στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια ήταν η απάντηση ή ανταπόκριση των διεθνών οργανισμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.463, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα οι Τούρκοι στρατιώτες που επανδρώνουν το στρατιωτικό οχυρό στο θύλακα των Κοκκίνων έριξαν δεκαπέντε πυροβολισμούς κατά ψαράδων που προσπαθούσαν να μαζέψουν τα δίκτυά τους στη θαλάσσια περιοχή της Τηλλυρίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγιναν διαβήματα για το περιστατικό στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια ήταν η απάντηση ή ανταπόκρισή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.464, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει κυκλοφορήσει εγκύκλιος στα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης στην αρχή της σχολικής χρονιάς με την εξής αναφορά: “Με βάση σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, όλοι οι τουρκόφωνοι μαθητές (Τουρκοκύπριοι, Κούρδοι, Αθίγγανοι, Τούρκοι) που φοιτούν στα δημόσια σχολεία, καθώς και όλοι οι μαθητές που φοιτούν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Φανερωμένη Λευκωσίας, Δ΄ Λεμεσού, ΙΗ΄ Λεμεσού, Δ΄ Πάφου, Ε΄ Πάφου, Στ΄ Πάφου, Άγιος Λάζαρος Β΄ Λάρνακας, Καλό Χωριό Λάρνακας μαζί με τα αντίστοιχα νηπιαγωγεία) δικαιούνται δωρεάν συσσίτιο”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους τουρκόφωνους μαθητές και γιατί, πέραν των μαθητών που φοιτούν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, δικαιούνται δωρεάν συσσίτιο μαθητές που φοιτούν σε άλλα σχολεία, ανεξαρτήτως αν είναι άποροι ή όχι. Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η διάκριση, η οποία τελικά υπάρχει κίνδυνος να χαρακτηριστεί και ως ρατσιστική;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.469, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Την Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανέγνωσε προ ημερησίας διατάξεως στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ομόφωνη δήλωση του σώματος μέσω της οποίας όλα τα κόμματα ομόφωνα καταδίκασαν την αναφορά του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κ. Μπαν Κι-μουν στην τελευταία έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας περί βουλευτικών εκλογών στη “νότια Κύπρο”. Συγκεκριμένα, η δήλωση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανάμεσα σε άλλα, έλεγε τα εξής: “Ο γενικός γραμματέας με την αναφορά αυτή, που προκαλεί ερωτήματα και απορίες ως προς τη σκοπιμότητά της, διέπραξε σφάλμα και δη έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι ανεξάρτητο κράτος, μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να ληφθεί ως εξίσωση του νόμιμου και διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας με την αποσχισθείσα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου οντότητα, η οποία έχει καταδικαστεί από τον ίδιο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έπρεπε να είχε αποφευχθεί.”

Γνωρίζω ότι ο κατοχικός ηγέτης Έρογλου διαμαρτυρήθηκε με επιστολή του στο γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κ. Μπαν Κι-μουν, γιατί στην ίδια έκθεση αναφέρεται σε “κυπριακό λαό”, υποδεικνύοντάς του ότι στην Κύπρο τάχα υπάρχουν δύο λαοί. Είναι αξιοθαύμαστο το θράσος των κατακτητών! Το παράνομο, σύμφωνα με αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, κατοχικό προτεκτοράτο απευθύνεται προς το γενικό γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του υποδεικνύει να συμμορφωθεί με την παρανομία, κατά παράβαση και της υποτιθέμενης συμφωνημένης βάσης για λύση του Κυπριακού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αποστείλει παρόμοια επιστολή εκ μέρους της κυπριακής κυβέρνησης, ώστε να θέσει ενώπιον του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τη διαμαρτυρία της Βουλής των Αντιπροσώπων για την ατυχή αναφορά του περί “νότου” και να απαντήσει στην πρόκληση του Έρογλου, καθώς και αν υπάρχουν πληροφορίες για την αντίδραση της γραμματείας του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με την προκλητική επιστολή του Έρογλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.448, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι στην περιοχή του δάσους Πάφου, όπου βρίσκεται ο βιότοπος των αγρινών, όταν πραγματοποιήθηκαν οδικά έργα (π.χ. δρόμος Ορκόντα-Κάμπου, Κάμπου-Κάτω Πύργου), δε λήφθηκε σοβαρά υπόψη η ανάγκη διέλευσης των προστατευόμενων αυτών θηλαστικών. Δεν έχω παρατηρήσει στα περάσματα των αγρινών να έχουν δημιουργηθεί υπόγειες διαβάσεις, ώστε τα ζώα να διασχίζουν το δρόμο χωρίς να κινδυνεύουν να κτυπηθούν από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Το πρόβλημα ενδεχομένως να είναι γενικό και αφορά το ερώτημα αν, όταν σχεδιάζονται δρόμοι, προνοούνται περάσματα ζώων ή ερπετών και αν δημιουργούνται υπόγειες διαβάσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προνοούνται διαβάσεις ζώων και ερπετών στο σχεδιασμό των δρόμων στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.465, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η άδεια κυκλοφορίας του φυτοφαρμάκου “Roundup”, του φυτοφαρμάκου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο, που έχει σχεδιαστεί ειδικά, για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με καλλιέργειες μεταλλαγμένων ποικιλιών, ανανεώνεται για πέντε ακόμη χρόνια, πριν προλάβουν να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η δραστική ουσία “glyphosate” που βρίσκεται στο φυτοφάρμακο “Roundup” προκαλεί δυσπλασίες σε πειραματόζωα εμβρύων βατράχου και κοτόπουλα, σε δόσεις πολύ χαμηλότερες από αυτές που χρησιμοποιούνται στους γεωργικούς ψεκασμούς και πολύ πιο κάτω από τα ανώτατα όρια κατάλοιπων σε προϊόντα που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η λήξη καταχώρισης της δραστικής ουσίας “glyphosate” αναβάλλεται μέχρι το τέλος του 2015 και αν η Κυπριακή Δημοκρατία είναι διατεθειμένη να πραγματοποιήσει άμεσα νέα ανάλυση ρίσκου για το “glyphosate” στη βάση όσων επιστημονικών δεδομένων ανάφερα πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.466, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με τις εργασίες για διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού έχει αφαιρεθεί μεγάλος αριθμός δέντρων. Σε κάποια σημεία τα δέντρα αυτά, όπως έχω παρατηρήσει, έχουν αντικατασταθεί με φοινικιές. Όπως πληροφορήθηκα, το Τμήμα Δασών έχει ετοιμάσει κατάλογο με κυπριακά δέντρα κατάλληλα για φύτεμα σε δρόμους και πεζοδρόμια, τα οποία μάλιστα δεν έχουν υψηλές απαιτήσεις σε νερό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχουν φυτευτεί κυπαρίσσια ή πεύκα, που αποτελούν κομμάτι του κυπριακού περιβάλλοντος, και προτιμήθηκαν οι φοινικιές, των οποίων η συντήρηση στοιχίζει πολύ περισσότερο από τη συντήρηση του πεύκου ή του κυπαρισσιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.467, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Χρίστου Πατσαλίδη σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.009.05.01.047 ότι στην Κύπρο υπάρχουν εγγεγραμμένα δύο προϊόντα τα οποία περιέχουν τη χημική ουσία methylisothiazolinone (MIT).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα δύο προϊόντα που περιέχουν την ουσία methylisothiazolinone (MIT).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.468, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.05.01.088 ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών για παροχή υπηρεσιών για διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα υφιστάμενα φράγματα της Κύπρου ήταν η 27η Σεπτεμβρίου 2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα υποβολής των προσφορών.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.470, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί δεν έχει συμμορφωθεί με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει τα όρια ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια (PM10-PM2,5). Η έρευνα του Institute of Process Engineering and Power Plant Technology (IVD), Department of Air Quality Control, Universität Stuttgart, με τίτλο “Προκαταρκτική εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο (τελική έκθεση 2004)” παραθέτει σοβαρά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συνολική συνεισφορά των εξωγενών παραγόντων περιορίζεται μόνο σε ένα ποσοστό του 10-15%. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τις τελευταίες εκατόν ημέρες είχαμε στην Κύπρο υπερβάσεις των ορίων σχεδόν όλες τις ημέρες, χωρίς να υπάρχει ούτε ένα σοβαρό περιστατικό μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι, που έχουν να κάνουν με την υπερβολική χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων, την έλλειψη πεζοδρομίων, την ύπαρξη πολλών άδειων οικοπέδων στις πόλεις μας, την έλλειψη χώρων πρασίνου στις αστικές περιοχές κ.λπ., που επιδεινώνουν την ήδη βεβαρημένη κατάσταση από το ξηρό κλίμα, την ανομβρία και τους άλλους φυσικούς παράγοντες (π.χ. το άλας της θάλασσας ή τα περιστατικά αμμοθύελλας).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση προτίθεται να λάβει μέτρα για τη μείωση των ορίων της συγκέντρωσης σκόνης (αιωρούμενων σωματιδίων) στην ατμόσφαιρα της Κύπρου και για τον περιορισμό των ανθρωπογενών πηγών πρόκλησης της ρύπανσης.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.471, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ατμόσφαιρα και τις Κλιματικές Αλλαγές, για λογαριασμό της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν μισό εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες (στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) πεθαίνουν κάθε χρόνο από συγκεκριμένες ασθένειες, λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα αιωρούμενα σωματίδια, κυρίως από τα σωματίδια PM2.5. Για τα μικρότερα σωματίδια των PM2.5, δηλαδή αυτά που έχουν διάμετρο μικρότερη από 2,5μm, (δηλαδή έχουν περίπου 20 φορές μικρότερη διάμετρο από το πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας), δεν υπάρχει ακόμα δεσμευτικό όριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά μόνο ενδεικτικοί στόχοι. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έθεσε ως όριο τα 10μg/m3. Οι μετρήσεις για την Κύπρο έδειξαν ότι ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές σημειώνονται υπερβάσεις αυτού του ορίου σχεδόν καθημερινά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καταγραφεί θάνατοι που να οφείλονται σε καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκίνο του πνεύματος από τη ρύπανση από τα PM2.5.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.473, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε δρόμους της Γεροσκήπου διαρρέουν λύματα από βόθρους πολυκατοικίας. Όπως έχω επίσης πληροφορηθεί, οι παραπονούμενοι έχουν απευθυνθεί στο δήμο Γεροσκήπου και στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, έχουν καλέσει την αστυνομία και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει δοθεί προτεραιότητα στη σύνδεση με το αποχετευτικό των πολυκατοικιών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με διαρροή λυμάτων και αν έχουν ληφθεί μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού, που εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.474, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι τελευταίες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν μέσω του ιστότοπου της “wikileaks” επιβεβαιώνουν το γεγονός της παράνομης χρήσης του αεροδρομίου των βρετανικών βάσεων Ακρωτηρίου από αμερικανικά πολεμικά και κατασκοπευτικά αεροπλάνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρευσαν, οι Αμερικανοί διεξήγαγαν το 2008 αριθμό κατασκοπευτικών πτήσεων στο Λίβανο μέσω του αεροδρομίου της βρετανικής βάσης Ακρωτηρίου. Σύμφωνα με τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν επιτρέπεται η χρήση των βρετανικών βάσεων από δυνάμεις άλλων χωρών ούτε βεβαίως για επιθετικές ενέργειες. Η χρήση των βάσεων επιτρέπεται κατά τη συνθήκη μόνο για την άμυνα της Βρετανίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η χρήση του αεροδρομίου των βρετανικών βάσεων για τις υπερπτήσεις αεροσκαφών που ευθύνονται για τους χημικούς αεροψεκασμούς, καθώς και αν έχουν διερευνηθεί οι πληροφορίες που αφορούν τη χρήση των βρετανικών βάσεων από ξένες δυνάμεις (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) για επιχειρήσεις σε βάρος άλλων τρίτων χωρών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.475, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεκάδες ιδιοκτήτες γης είναι “εγκλωβισμένοι” σε περίκλειστες ιδιοκτησίες, οι οποίες χάνουν την αξία τους, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να γίνονται θύματα εκμετάλλευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος, στα πλαίσια της πολεοδομικής μεταρρύθμισης, να “ελευθερωθούν” τα περίκλειστα οικόπεδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.476, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο σκουπιδότοπο στο Βατί Λεμεσού σημειώνονται περιστατικά καύσης σκουπιδιών, των οποίων ο μολυσμένος καπνός δηλητηριάζει ολόκληρη ζώνη από κατοικίες και χωριά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση προτίθεται να εκπονήσει μελέτη για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής από την πολύχρονη λειτουργία του σκυβαλότοπου στο Βατί, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, για να σταματήσουν οι πυρκαγιές στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.472, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση της ερώτησής μου με αριθμό 23.06.009.05.01.229, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, μου δόθηκε να καταλάβω ότι το πρώτο κτίριο γραφείων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Κύπρου, που αυτή τη στιγμή είναι εγκαταλειμμένο και έχει υποπέσει σε αχρηστία, δεν μπορεί να παραχωρηθεί στη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ώστε να αναπαλαιωθεί και να φιλοξενήσει τα εκθέματα του Μετεωρολογικού Μουσείου. Ο λόγος που αναφέρεται στη σχετική επιστολή είναι ότι στο χώρο του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου που βρίσκεται το εν λόγω κτίριο θα ανεγερθεί το νέο Κυπριακό Μουσείο και ότι οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης του από συναφείς λειτουργίες ενδέχεται να δημιουργήσει αντικειμενικές δυσκολίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει το συγκεκριμένο κτίριο, αν σκοπεύει να το αναπαλαιώσει ή να το κατεδαφίσει, για να προχωρήσει με τα σχέδια για το νέο Κυπριακό Μουσείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.474, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι τελευταίες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν μέσω του ιστότοπου της “wikileaks” επιβεβαιώνουν το γεγονός της παράνομης χρήσης του αεροδρομίου των βρετανικών βάσεων Ακρωτηρίου από αμερικανικά πολεμικά και κατασκοπευτικά αεροπλάνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρευσαν, οι Αμερικανοί διεξήγαγαν το 2008 αριθμό κατασκοπευτικών πτήσεων στο Λίβανο μέσω του αεροδρομίου της βρετανικής βάσης Ακρωτηρίου. Σύμφωνα με τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν επιτρέπεται η χρήση των βρετανικών βάσεων από δυνάμεις άλλων χωρών ούτε βεβαίως για επιθετικές ενέργειες. Η χρήση των βάσεων επιτρέπεται κατά τη συνθήκη μόνο για την άμυνα της Βρετανίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνεται χρήση του αεροδρομίου των βρετανικών βάσεων για τις υπερπτήσεις αεροσκαφών που ευθύνονται για τους χημικούς αεροψεκασμούς, καθώς και αν έχουν διερευνηθεί οι πληροφορίες που αφορούν τη χρήση των βρετανικών βάσεων από ξένες δυνάμεις (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) για επιχειρήσεις σε βάρος άλλων τρίτων χωρών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.482, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 17 Δεκεμβρίου 2010 η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε συμφωνία με το Ισραήλ για καθορισμό του ορίου των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) μεταξύ των δύο χωρών. Αντιλαμβάνομαι πως παρόμοιες συμφωνίες έχουν συναφθεί και με την Αίγυπτο και το Λίβανο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιες άλλες γειτονικές χώρες εκκρεμεί ο καθορισμός των ορίων των ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και για ποιους λόγους παρατηρείται καθυστέρηση στην επίτευξη τελικών συμφωνιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.483, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τους χώρους στάθμευσης που απαιτούνται για την έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών οικιών και ιδιαίτερα πολυκατοικιών. Όπως είναι σήμερα η κατάσταση, τα περισσότερα αυτοκίνητα των ενοίκων δεν καλύπτονται από τους αδειούχους χώρους στάθμευσης. Ως αποτέλεσμα, τα περισσότερα οχήματα σταθμεύονται στους δρόμους, κατά μήκος οδών, επί των πεζοδρομίων κ.ο.κ., παρεμποδίζοντας έτσι τη διακίνηση των πεζών, κυρίως των ηλικιωμένων, των παραπληγικών και των γονέων με παιδικά καροτσάκια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αναγνωρίζει το πρόβλημα και αν υπάρχει η πρόθεση να τροποποιηθεί η νομοθεσία, ώστε να καλύπτονται όλα ή σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα των ενοίκων από τους απαιτούμενους χώρους στάθμευσης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις πολυκατοικιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.484, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν έχει εγκριθεί οποιαδήποτε χορηγία για το πρόγραμμα “Καταναλωτική αγωγή γονέων και παιδιών”, που υπέβαλε ο Σύνδεσμος Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως πληροφορήθηκα, πέρσι είχε μεγάλη επιτυχία στη Λευκωσία και στόχος του Συνδέσμου Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής ήταν να επεκταθεί και σε άλλες επαρχίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αποφάσισε να μην εγκρίνει τη χορηγία για το πρόγραμμα “Καταναλωτική αγωγή γονέων και παιδιών”.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.491, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι πολλές διαζευμένες γυναίκες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι διαζευμένοι σύζυγοι αρνούνται να πληρώσουν τη δεδικασμένη διατροφή. Μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι μονογονεϊκές αυτές οικογένειες αντιμετωπίζουν μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Μια πιθανή λύση θα ήταν το Τμήμα Ευημερίας να καλύπτει τη διαφορά και ο διαζευμένος σύζυγος να χρωστά πλέον στο κράτος. Διερωτώμαι αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση αυτού του υπαρκτού προβλήματος.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.493, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην ερώτησή μου ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2010 με αρ. 23.06.009.04.1349 ζητούσα στοιχεία για την επιτυχία του προγράμματος ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών “προϊόντων καλαθιού”, που υλοποιήθηκε από τον Παναγροτικό Σύνδεσμο Κύπρου. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι στην απάντηση του αρμόδιου υπουργού ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2010 γίνεται αναφορά σε στοιχεία που αφορούν την επιτυχία άλλου προγράμματος το οποίο διαχειρίστηκε ο Παναγροτικός και όχι αυτά που ζήτησα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με τον ίδιο αναλυτικό τρόπο για την επιτυχία του προγράμματος προώθησης “προϊόντων καλαθιού”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.492, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Mε παλαιότερη απάντηση του αρμόδιου υπουργού στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.934, που αφορούσε την εφαρμογή του πρωτοποριακού συστήματος ελέγχου των διαρροών του δικτύου υδατοπρομήθειας Πάφου μέσω δορυφορικής παρατήρησης και ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφορήθηκα ότι “το Τ.Α.Υ. προχώρησε στη σύνταξη ʽΕνιαίου Κώδικα Καλής Πρακτικής Διαχείρισης και Λειτουργίας Δικτύωνʼ σε συνεργασία με τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του εν λόγω κώδικα και, εάν ναι, όπως τον αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.494, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι γυναίκες οι οποίες εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, όταν παίρνουν άδεια μητρότητας, λαμβάνουν μειωμένο επίδομα θερινής άδειας κατά τη διάρκεια του χρόνου εξαιτίας της παροχής του επιδόματος μητρότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αναφέρει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες αυτές λαμβάνουν μειωμένο μισθό κατά τη διάρκεια της θερινής τους άδειας και αν η κυβέρνηση προτίθεται να αλλάξει τη νομοθεσία, για να σταματήσει αυτή η διάκριση εις βάρος των γυναικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.495, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Αγίων Τριμιθιάς στην επαρχία Λευκωσίας λειτουργεί ζωολογικός κήπος, ανοικτός στο κοινό, στον οποίο φιλοξενείται σημαντικός αριθμός ζώων, περιλαμβανομένων και αγρινών, για τον οποίο δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί άδεια λειτουργίας ως ζωολογικός κήπος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Όπως πληροφορήθηκα, έχει εκδοθεί πρόσφατα πολεοδομική άδεια και αναμένεται η εξέταση της μελέτης επιπτώσεων στο περιβάλλον, πριν να εξεταστεί το θέμα αδειοδότησής του. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 81/2002), οποιοδήποτε είδος ζώου το οποίο δεν αποτελεί ζώο συντροφιάς, μπορεί να διατηρείται μόνο σε εγκεκριμένες και αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον και ποια ήταν η γνωμάτευση, καθώς επίσης και αν έχει εξεταστεί το θέμα αδειοδότησης του ζωολογικού κήπου στην περιοχή Αγίων Τριμιθιάς, και, αν δεν έχει αδειοδοτηθεί, γιατί εξακολουθεί να φιλοξενεί και να επιδεικνύει άγρια ζώα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.496, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις της υπόθεσης κατεδάφισης του παράνομου υποστατικού Ζαβού στην περιοχή του δήμου Ιδαλίου, το οποίο επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα ζωής των κατοίκων της κοινότητας Ποταμιάς.» 

Απάντηση


Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013  
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων