Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013  
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

 Αρχείο 2008

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.380, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η λειψυδρία που μαστίζει τη χώρα μας μας υποχρεώνει να αξιοποιούμε όλες τις προσφερόμενες πηγές νερού. Το κράτος, προκειμένου να υδροδοτήσει τις πόλεις και τα χωριά μας, καταφεύγει σε πολυδάπανες λύσεις, όπως μεταφορά νερού από γειτονικές χώρες, αφαλάτωση κ.λπ. Παραδόξως, τα νερά του ποταμού Καρκώτη στην κοιλάδα της Σολιάς φαίνεται να παραμένουν αναξιοποίητα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αξιοποίηση των νερών του ποταμού Καρκώτη και η κατασκευή φράγματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.426, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αποφασίσει ότι από την 1η Μαΐου 2009 πρόκειται να καταστεί παράνομη η απόρριψη οποιωνδήποτε αποβλήτων από τα πλοία στη Μεσόγειο θάλασσα. Σύμφωνα με την πληροφορία μου, η απαγόρευση αφορά όλα τα πλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών σχοινιών, του συνδετικού διχτυού ψαρέματος, των πλαστικών σακούλων σκουπιδιών κ.λπ. Επίσης, στην απαγόρευση συμπεριλαμβάνονται όλα τα απόβλητα από χαρτί, γυαλί, μέταλλο, υλικές συσκευασίες κ.ο.κ.

Η απαγόρευση αυτή υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση Ναυτιλίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίας της επιτροπής για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η εφαρμογή των μέτρων απαγόρευσης αναβλήθηκε για ένα χρόνο, ώστε να δοθεί περιθώριο στα κράτη να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές παραλαβής των αποβλήτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να κάνει το υπουργείο του προς εφαρμογή του νέου κανονισμού, δεδομένου ότι κρίνεται πως το χρονικό περιθώριο προσαρμογής δεν είναι πολύ μεγάλο και η Κύπρος διαθέτει πολλά αλιευτικά σκάφη, σκάφη αναψυχής και εμπορικά πλοία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.428, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Αγίας Μαρινούδας στην Πάφο διαμαρτύρεται για δυσοσμία που προέρχεται από το χοιροστάσιο που λειτουργεί στην περιοχή. Οι κάτοικοι ετοιμάζονται για διαμαρτυρίες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα δυσοσμίας από το χοιροστάσιο, και εάν υπάρχουν σχέδια για απομάκρυνσή του σε άλλη, κατάλληλη περιοχή.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.429, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο τοπικός σκυβαλότοπος της περιοχής Πισσουρίου βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία, με αποτέλεσμα να καίγονται τα σκουπίδια και να μολύνεται επικίνδυνα η περιοχή. Στο σκυβαλότοπο εντοπίζονται συχνά ψόφια ζώα, λάστιχα να καίγονται, τοξικές ουσίες και άλλα επικίνδυνα υλικά. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και την κυπριακή νομοθεσία, ο σκυβαλότοπος είναι παράνομος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κλείσει ο σκυβαλότοπος Πισσουρίου και να αποκατασταθεί η περιοχή σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και την κυπριακή νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.430, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι γνωστό, οι κοινοτικοί κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές, αλλά και στην εκλογή των μελών των τοπικών συμβουλίων σε δήμους και κοινότητες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός και πότε αναμένεται να διευθετηθεί το δικαίωμα των κοινοτικών κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμετέχουν στην εκλογή των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.431, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη διαφάνεια και να κατοχυρώσουν έμπρακτα το δικαίωμα του πολίτη στην πληροφόρηση. Ήδη η χώρα μας έχει εφαρμόσει αρκετές καινούριες πρακτικές πληροφόρησης του κοινού. Όμως, φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα κενό όσον αφορά τις πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των οικοδομών στις κατοικημένες περιοχές των πόλεων και των χωριών μας. Οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποια είναι τα σχέδια ανάπτυξης στα γειτονικά τους τεμάχια και ποιοι είναι, όταν υπάρχουν, οι σχεδιασμοί του ιδιοκτήτη της γης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη θέσπισης διαδικασίας ενημέρωσης των πολιτών για προγραμματιζόμενες αναπτύξεις σε περιοχές εντός των οικιστικών ζωνών πόλεων ή χωριών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.432, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παλαιότερα λειτουργούσε στην ύπαιθρο ένας πολύ επιτυχημένος θεσμός, αυτός του αγροφύλακα. Για λόγους άγνωστους σε μένα, ο θεσμός αυτός έχει καταργηθεί, όμως τα προβλήματα της υπαίθρου, λόγω και της σε μεγάλο βαθμό εγκατάλειψής της, έχουν πολλαπλασιαστεί. Ιδιαίτερα είναι βέβαιο ότι η έλλειψη αγροφυλάκων υποβοηθά στην παρανομία, όπως π.χ. την απόρριψη λυμάτων και αποβλήτων, την παράνομη λατόμηση, την παράνομη εκκοπή δέντρων κ.ο.κ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εισηγηθεί την επαναφορά του θεσμού του αγροφύλακα με εξουσίες που να επιτρέπουν τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των παράνομων δραστηριοτήτων που τυχόν να υπάρχουν στην ύπαιθρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.461, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου έχει εκδώσει ενημερωτικά φυλλάδια για την επικινδυνότητα του δηλητηριώδους ψαριού “λαγοκέφαλος”. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ψάρι αυτό έχει εντοπιστεί στη Μυτιλήνη και στη Ρόδο, αλλά και στα νερά της Κύπρου, καθώς εισήλθε πρόσφατα στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι δηλητηριώδες, διότι περιέχει στα σπλάχνα και στο δέρμα του μια τοξίνη η οποία προκαλεί το θάνατο από μυική παράλυση. Επίσης, προκαλεί αναπνευστικές διαταραχές και ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συστήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε όλοι οι ψαράδες, ανεξάρτητα από την κατηγορία άδειας που κατέχουν, να έχουν πληροφορηθεί για τους κινδύνους που αφορούν το δηλητηριώδες ψάρι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.462, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένα παραδοσιακό δέντρο της κυπριακής χλωρίδας, χαρακτηριστικό του κυπριακού τοπίου, η χαρουπιά, κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Η εγκατάλειψη της καλλιέργειάς της και η έλλειψη φροντίδας έχουν μετατρέψει τις χαρουπιές σε εύκολο στόχο για διάφορα τρωκτικά. Οι πόντικες κατατρώγουν το φλοιό τους και οι χαρουπιές ξεραίνονται, ενώ άνθρωποι ασυνείδητοι τις κόβουν κρυφά και παράνομα για την παραγωγή ξυλοκαρβούνων ή ξύλων για το τζάκι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν λαμβάνεται φροντίδα για την επαναβλάστηση των καμένων δέντρων με την αποκοπή των πολλών παραφυάδων και γενικά αν υπάρχει πρόγραμμα διάσωσης της χαρουπιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.463, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πάρα πολλή συζήτηση γίνεται τελευταία για τα γήπεδα γκολφ και για τη σημασία τους στην ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι τουρίστες επισκέφτηκαν την Κύπρο τα τελευταία δέκα χρόνια, από το 1997 μέχρι το 2007, και δήλωσαν ως σκοπό και προορισμό της επίσκεψής τους τα γήπεδα γκολφ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.464, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Toν τελευταίο καιρό έχουν συμβεί δύο θανατηφόρα περιστατικά από ανατροπή γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ). Προφανώς, δύο άνθρωποι θα ζούσαν αν υπήρχαν στα τρακτέρ τους κουβούκλια ασφαλείας. Δυστυχώς, γνωρίζουμε ότι σε πολλά τρακτέρ παλαιού τύπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν τέτοια κουβούκλια, όμως υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης αυτών των τρακτέρ μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόγραμμα απόσυρσης των επικίνδυνων τρακτέρ στα οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί κουβούκλιο ασφαλείας και παράλληλα αν υπάρχουν σχέδια επιδότησης της τοποθέτησης κουβουκλίων ασφαλείας όπου αυτό είναι δυνατό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.468, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα στον τύπο ότι το Υπουργικό Συμβούλιο παραχώρησε οικονομική βοήθεια ύψους £45.000 (€76.887 περίπου) στην Αρμενική Μητρόπολη Κύπρου για αναπαλαίωση αρμενικού κοιμητηρίου στη Λευκωσία. Θεωρώ σημαντικό να ενισχυθεί η αρμενική θρησκευτική ομάδα ως προς τη διατήρηση και τον εξωραϊσμό των ιερών της χώρων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια ανάπτυξης του παλαιού αρμενικού κοιμητηρίου, καθώς και ποια είναι η προγραμματιζόμενη από την κυβέρνηση οικονομική βοήθεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.478, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται κατά της νόσου της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των αμνοεριφίων δεν είναι καθόλου θετική για τις κυπριακές αρχές. Παρ’ όλο που κάποια μέτρα λήφθηκαν, υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν, με αποτέλεσμα η προοπτική για την πρόληψη και εξάλειψη της ασθένειας στην Κύπρο να παραμένει περιορισμένη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να αντιμετωπιστεί η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των αμνοεριφίων, γιατί, όπως φαίνεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει ελλείψεις, και πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει τις επισημάνσεις της εν λόγω έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.479, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πάρα πολλή συζήτηση έγινε πρόσφατα για τις παρεχόμενες ποσότητες νερού από κυβερνητικά έργα, φράγματα, γεωτρήσεις κ.λπ., για την άρδευση και την ύδρευση των γηπέδων γκολφ, των πέριξ οικισμών και άλλων αναπτύξεων, παραδείγματος χάριν ξενοδοχείων, που συνδέονται με τα γήπεδα γκολφ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά για την ποσότητα νερού που διατέθηκε από κυβερνητικές πηγές για την άρδευση και ύδρευση των προαναφερθεισών αναπτύξεων, εάν υπάρχουν στοιχεία για την ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται από άλλες πηγές υδροδότησης και σε ποιους τομείς έχουν παραχωρηθεί οι ποσότητες αυτές από το 2007 μέχρι και το Μάιο του 2008.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.480, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι στην περιοχή Κιβίδων-Σουνίου της επαρχίας Λεμεσού γίνονται πάρα πολλές εκσκαφές και λατομήσεις. Η εντύπωση που δίνεται είναι ότι οι περισσότερες είναι παράνομες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται η λατόμηση στην περιοχή Κιβίδων και σε ποιο βαθμό είναι διαδεδομένη η παράνομη λατόμηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.481, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού πάσχει από σοβαρή έλλειψη προσωπικού και διοικητικών αναβαθμίσεων. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η υπηρεσία πρέπει να αναβαθμιστεί σε τμήμα και να ενισχυθεί με προσωπικό και πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες. Η υπηρεσία σήμερα έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις: Το φυσικό αέριο, το κυπριακό πετρέλαιο, ο έλεγχος της διακίνησης του πετρελαίου στην Κύπρο, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι κάποιες από τις μεγάλες πρόσθετες σημερινές της ευθύνες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία Ενέργειας και αν προτίθεται να προχωρήσει η διοικητική αναβάθμιση της υπηρεσίας σε τμήμα του υπουργείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.490, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την εφαρμογή σχεδίων αποζημίωσης των καρβουνοπαραγωγών της περιοχής Τηλλυρίας. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι καρβουνοπαραγωγοί της περιοχής Τηλλυρίας διώκονται επιλεκτικά από τις αρχές, εφόσον δεν εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία (Ο περί της Πρόληψης Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμος του 1988). Τα διάσπαρτα καμίνια ανά την Κύπρο προκαλούν οχληρία, αλλά μόνο οι καρβουνιάρηδες της Τηλλυρίας διώκονται, γεγονός που προκαλεί κοινωνική αναταραχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του θέματος της αποζημίωσης των καρβουνιάρηδων της Τηλλυρίας και για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε άλλες περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.491, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έχουν αξιολογήσει ως πολύ σημαντικό βιότοπο το δάσος δρυών της επαρχίας Πάφου, η αλματώδης οικιστική ανάπτυξη απειλεί να καταστρέψει και τα τελευταία απομεινάρια του δάσους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δάσους δρυών στην τοποθεσία “Παλαιό Πηγάδι” της Λάσας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο της προσπάθειας προστασίας των τελευταίων συστάδων δένδρων του δάσους δρυών της Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.492, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από διάφορες μετρήσεις της ποιότητας του ηλεκτρικού αέρα σε κλιματιζόμενα κτίρια, συνήθως κτίρια γραφείων, εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων σκόνης αιωρούμενων σωματιδίων, μικροβίων και καρκινογόνων ουσιών.

Γνωρίζω βέβαια ότι στη χώρα μας υπάρχει σαφής νομοθεσία για τα θέματα της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους εργασίας. Σε αυτή καθορίζονται θέματα όπως η εναλλαγή του αέρα, δηλαδή η ποιότητα του φρέσκου αέρα που πρέπει να παρέχεται, και η σαφής υποχρέωση των εργοδοτών σε χώρους που έχουν τεχνητό εξαερισμό να τον συντηρούν και να τον καθαρίζουν.

Φαίνεται όμως ότι υπάρχει σοβαρό κενό στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Τα συστήματα εξαερισμού των κτιρίων και ιδιαίτερα οι αεραγωγοί δεν ελέγχονται συστηματικά ούτε καθαρίζονται κατά τρόπο σταθερό και ολοκληρωμένο. Υπάρχει ανάγκη διαμόρφωσης συγκεκριμένου συστήματος ελέγχου της αποδοτικότητας και της ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων εξαερισμού από ειδικό συνεργείο, εντεταλμένους λειτουργούς ή υπεύθυνους τεχνικούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν η κυβέρνηση προτίθεται να υιοθετήσει τους κανόνες και τα πλαίσια ελέγχου της συντήρησης των συστημάτων εξαερισμού που έχουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.493, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ομάδα επηρεαζόμενων κατοίκων, αλλά και ο δήμος Αγίας Νάπας αντιτίθενται στην απόφαση υπουργικής επιτροπής για παραχώρηση άδειας με στόχο την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών σε τουριστική ζώνη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ανακαλέσει τη σχετική απόφαση και να προχωρήσει στην αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τη χωροθέτηση των πρατηρίων πετρελαιοειδών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.501, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλά δημόσια κτίρια, παραδείγματος χάριν νοσοκομεία, δε χρησιμοποιούν ηλιακούς θερμοσίφωνες για τη θέρμανση του νερού. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, σε ποσοστό πέραν του ενενήντα τοις εκατό των ιδιωτικών κατοικιών έχουν εγκατασταθεί ηλιακοί θερμοσίφωνες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί τα δημόσια κτίρια δε διαθέτουν ηλιακούς θερμοσίφωνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.502, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μετακίνηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Φαίνεται ότι η απόφαση δημιούργησε ποικίλες αντιδράσεις, ιδιαίτερα από τους εργαζομένους στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, αλλά και από ανθρώπους του πολιτισμού.

Τίθεται κατά την άποψή μου επιτακτικά το θέμα του διαχωρισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε γενική διεύθυνση παιδείας και σε γενική διεύθυνση πολιτισμού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της απόφασης για μετακίνηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και αν σχεδιάζεται και πότε η αναδιάρθρωση του υπουργείου σε διευθύνσεις παιδείας και πολιτισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.503, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο πυροσβεστικός εξοπλισμός του Ταμείου Θήρας είναι πεπαλαιωμένος και ακατάλληλος. Το Ταμείο Θήρας έχει στη διάθεσή του μικρό αριθμό οχημάτων με κίνηση 4Χ4, τα οποία είναι σε πολύ άσχημη μηχανική κατάσταση. Η πρόσληψη έκτακτων θηροφυλάκων για την καλοκαιρινή περίοδο γίνεται με στόχο τη συνέχιση της πολύ σημαντικής συμβολής του Ταμείου Θήρας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Στην προσπάθειά του, όμως, το προσωπικό να εκπληρώσει το καθήκον του κινδυνεύει από τον ελλειπή και επικίνδυνο εξοπλισμό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, ώστε να εξοπλιστεί με καινούρια, ασφαλή και σε ικανούς αριθμούς οχήματα το Ταμείο Θήρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.504, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες, από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη και η επαρχία της Πάφου είναι η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για συντονισμό όλων των μελετών που αφορούν ολόκληρη την επαρχία, καθώς και η έλλειψη όλων των απαραίτητων στοιχείων, έτσι ώστε να μπορούν οι μελετητές να εκπονούν τις μελέτες που αφορούν έργα υποδομών πιο αποτελεσματικά. Οι ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι θεωρούν αδιανόητο να εκπονείται ένα έργο υποδομής που μπορεί να εμπίπτει σε δύο διαφορετικούς δήμους της Πάφου και ο κάθε δήμος να χρησιμοποιεί διαφορετικά δεδομένα και να ενεργεί αυτόνομα.

Η δημιουργία τράπεζας πληροφόρησης και η χρήση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για συνεχή ενημέρωση των μελετητών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των υδρογεωλογικών στοιχείων, αποτελούν επιτακτική ανάγκη και πρέπει να απασχολήσουν τα αρμόδια κρατικά τμήματα, πολύ περισσότερο λόγω της σημερινής υδατικής κατάστασης. Το θέμα έπρεπε να τεθεί ως προτεραιότητα μετά το θανατηφόρο επεισόδιο των πλημμυρών στην Κισσόνεργα το 2006.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για δημιουργία τράπεζας πληροφόρησης και πότε προβλέπεται να εκπονηθεί νέα υδρογεωλογική μελέτη και να καταρτιστούν νέοι υδρογεωλογικοί χάρτες στην επαρχία Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.505, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στον πυρήνα των φραγμάτων που είναι κατασκευασμένα από άργιλο, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της ξηρότητας, δημιουργήθηκαν σχισμές. Σε περίπτωση απότομης βροχόπτωσης, δηλαδή μιας ξαφνικής νεροποντής ή καταιγίδας, η οποία όμως θα φέρει πολύ νερό στα φράγματα, η εισροή πρέπει να γίνει σταδιακά, διότι κινδυνεύει η ασφάλεια των φραγμάτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.506, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Μαραθούντας διαμαρτύρεται έντονα, γιατί έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα υπερβόσκησης στην αγροτική περιοχή της κοινότητας. Το κοινοτικό συμβούλιο διαμαρτύρεται ότι τα πολλά κοπάδια από αιγοπρόβατα απειλούν με την υπερβόσκηση να καταστρέψουν την άγρια βλάστηση και τα αιωνόβια δέντρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της υπεβόσκησης και ειδικότερα για τα μέτρα που λαμβάνονται για προστασία της φύσης και των δέντρων στην κοινότητα Μαραθούντας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.508, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει ενάμισι εκατομμύριο ευρώ για την προστασία έξι περιοχών στα κατεχόμενα στα πλαίσια του δικτύου οικοτόπων “Natura 2000”. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον τύπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογράψει συμβόλαιο με κοινοπραξία υπό πολωνική εταιρεία, προκειμένου να ετοιμάσει λεπτομερή σχέδια για τη διαχείριση και προστασία των εν λόγω περιοχών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση είναι ενημερωμένη ή συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό, ποιες είναι οι έξι περιοχές, με ποια διαδικασία επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετείχαν στον καθορισμό των περιοχών και αν η κυβέρνηση προτίθεται να προτείνει επίσημα την ένταξη των εν λόγω περιοχών στο ευρωπαϊκό δίκτυο “Natura 2000”

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.515, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πολύ συχνά διαπιστώνεται ότι οι εργαζόμενοι στο Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου, καθώς και οι κοινότητες της περιοχής διαμαρτύρονται για οχληρία και ρύπανση. Στην περιοχή της Κοφίνου έχουν συγκεντρωθεί τέσσερις μονάδες που ασχολούνται με τη διαχείριση και την επεξεργασία ζωικών προϊόντων. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο να εντοπιστεί η πηγή της ρύπανσης και της δυσοσμίας και να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προωθείται η εκπόνηση ενός γενικού σχεδίου αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών κινδύνων από τη συγκέντρωση τόσων ρυπογόνων δραστηριοτήτων στην περιοχή Κοφίνου και η συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής, στην οποία να συμμετέχουν, εκτός των αρμόδιων υπηρεσιών και των διευθύνσεων των βιομηχανιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικοί φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα και να αντιμετωπίζονται τα πιθανά προβλήματα ρύπανσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.516, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Ανδρούλα Βασιλείου, μιλώντας πρόσφατα (2 Ιουνίου 2008) στη Βουλή, αναφέρθηκε σε 5 απαγορευμένα φυτοφάρμακα τα οποία κυκλοφορούν ακόμα στην κυπριακή αγορά, εφόσον οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχουν λάβει ακόμα μέτρα για την απόσυρσή τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εμπορικές ονομασίες των φυτοφαρμάκων στα οποία αναφέρθηκε η κ. Βασιλείου και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την απόσυρσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.517, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία καθυστερεί ένα ολόκληρο μήνα να προχωρήσει στην απόσυρση του μολυσμένου ηλιέλαιου από την Ουκρανία;

                    2. Έχει προβεί σε οποιαδήποτε διοικητική έρευνα γι’ αυτή την αμέλεια των υπηρεσιών του κράτους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.521, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«H Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Ανδρούλα Βασιλείου μιλώντας πρόσφατα, στις 2 Ιουνίου 2008, στη Βουλή κατήγγειλε ότι συχνά εντοπίζονται σε αγροτικά προϊόντα από την Κύπρο υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά σε πρόσφατο περιστατικό με το σπανάκι.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν η κυπριακή κυβέρνηση προτίθεται να υιοθετήσει πιο αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερκατανάλωσης και της κακής χρήσης των φυτοφαρμάκων με την εισαγωγή του μέτρου της υποχρεωτικής συνταγογράφησης των επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και της καθιέρωσης πώλησής τους από ειδικευμένους και εξουσιοδοτημένους λειτουργούς (π.χ. γεωπόνους) ή την καθιέρωση της χρήσης των επικίνδυνων φυτοφαρμάκων από ειδικά εξουσιοδοτημένα και εκπαιδευμένα συνεργεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.546, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το νόμο που προνοεί για τον έλεγχο της υγιεινής και την πώληση τροφίμων, ιδρύθηκε και λειτουργεί Συμβούλιο Τροφίμων, το οποίο έχει καθήκον να συμβουλεύει τον υπουργό για κάθε ζήτημα του νόμου, είτε αυτεπάγγελτα είτε έπειτα από παραπομπή οποιουδήποτε ζητήματος από τον υπουργό για γνωμοδότηση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν κατά την πρόσφατη περίπτωση των αφλατοξινών ζητήθηκε η γνώμη του συμβουλίου ή αν το ίδιο αυτεπάγγελτα κατέθεσε οποιαδήποτε γνώμη και, εάν ναι, ποιο το περιεχόμενό της.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.547, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή του χωριού Φρένναρος λειτουργεί παράνομος σκυβαλότοπος, όπου ρίχνονται ανεξέλεγκτα σκουπίδια, άχρηστα υλικά, ακόμα και ψόφια ζώα. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη και εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να κλείσει οριστικά ο παράνομος σκυβαλότοπος στο Φρένναρος και να μην απορρίπτονται εκεί σκουπίδια και άχρηστα υλικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.548, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε πρόσφατη συνάντησή του με το κοινοτικό συμβούλιο Κουκλιών κατέληξε σε συμφωνία για το τεμάχιο επί του οποίου θα εγκατασταθεί νέα κινητή μονάδα αφαλάτωσης, ανατολικά του ποταμού Ξερού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προηγήθηκε οποιαδήποτε χωροταξική περιβαλλοντική μελέτη για την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου κι εάν η επιλογή αυτή συνδέεται με τη χωροθέτηση στην ίδια περιοχή των αναπτύξεων οικισμών γκολφ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.553, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δε γίνεται ορθολογιστική διαχείριση του αίματος στα σφαγεία της Κύπρου. Πέραν του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου, φαίνεται ότι υπάρχει θέμα ελέγχου της διαχείρισης του αίματος σε άλλα σφαγεία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ορθή διαδικασία διαχωρισμού του αίματος κατά τη σφαγή των ζώων και αν αυτή η διαδικασία τηρείται σε όλες τις περιπτώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.557, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου σε χωριά που γειτνιάζουν με το σφαγείο Κοφίνου, έγινα αποδέκτης παραπόνων για οχληρία και δυσοσμία στην περιοχή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόβλημα της διαχείρισης της κοπριάς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει λυθεί ικανοποιητικά το πρόβλημα της διαχείρισης της κοπριάς στο σφαγείο Κοφίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.558, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις, το λατομείο Αστρομερίτη και η σκυροθραυστική μονάδα εξακολουθούν να εργάζονται και να δημιουργούν προβλήματα οχληρίας και ασφάλειας στην περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί εξακολουθεί να λειτουργεί το λατομείο και η σκυροθραυστική μονάδα μέσα στον ποταμό Αστρομερίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.559, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο σφαγείο Κοφίνου, έγινα αποδέκτης παραπόνων για την παρουσία πολλών κρουσμάτων καρκίνου ανάμεσα στο προσωπικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε έρευνα ή στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτές τις καταγγελίες και αν υπάρχουν υπόνοιες για τα πιθανά αίτια που προκαλούν αυτά τα κρούσματα καρκίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.571, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αυτή τη στιγμή στην ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο δήμο Ιδαλίου υπάρχουν τουλάχιστο 1 100 οικίες. Με βάση το πιο πάνω γεγονός, θεωρείται ότι πολύ σύντομα η περιοχή θα χρειάζεται δεύτερο δημοτικό σχολείο, καθώς και τμήμα προδημοτικής εκπαίδευσης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για δημιουργία στην περιοχή της ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι δεύτερου δημοτικού σχολείου, καθώς και τμήματος προδημοτικής εκπαίδευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.573, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος έχει κληθεί από τον Ιανουάριο του 2008 να υπογράψει το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών. Έχουν περάσει ήδη επτά μήνες και απομένουν μόνο πέντε για την υπογραφή του πρωτοκόλλου. Στο μεταξύ οι παράκτιες περιοχές της Κύπρου δέχονται συνεχή πίεση από την οικοδομική και βιομηχανική ανάπτυξη, τις τουριστικές εγκαταστάσεις, την κατασκευή έργων κ.λπ. Την ίδια ώρα σημειώνεται σοβαρός κίνδυνος διείσδυσης του θαλάσσιου νερού στις παράλιες περιοχές, διάβρωση και άνοδος της στάθμης της θάλασσας λόγω των κλιματικών αλλαγών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται η Κυπριακή Δημοκρατία να υπογράψει το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών και πότε προβλέπεται να μετατραπεί σε εθνικό δίκαιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.574, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί γεωργοί και άλλοι ιδιοκτήτες γεωτρήσεων σε περιοχές όπου το νερό έχει καταστεί υφάλμυρο κυρίως λόγω υπεραντλήσεως προχωρούν στην τοποθέτηση αφαλατικών μονάδων. Το φαινόμενο φαίνεται να επεκτείνεται γοργά χωρίς να έχουν μελετηθεί οι συνέπειές του. Υπάρχουν περιοχές όπου η χρήση του υφάλμυρου νερού ενδείκνυται, εφόσον διευθετηθεί κατά ορθολογιστικό τρόπο η διαχείριση του άλατος, υπάρχουν όμως και περιοχές όπου η περαιτέρω άντληση θα προκαλέσει προβλήματα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει έλεγχος της τοποθέτησης των αφαλατικών μονάδων υφάλμυρου νερού κατά τρόπο που να μην επηρεάζεται το περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.581, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει παρατηρηθεί ότι χρειάζεται εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται επαγγελματικά με την καθαριότητα σε οικιακούς, επαγγελματικούς, βιομηχανικούς ή άλλους χώρους. Είναι γνωστό ότι σήμερα τα υλικά καθαρισμού περιέχουν ιδιαίτερα ρυπογόνους χημικές ουσίες. Πολλές από αυτές είναι επικίνδυνες για την υγεία και άλλες πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ, γιατί προκαλούν σοβαρή βιολογική και χημική ρύπανση. Επίσης, είναι γεγονός ότι και στη διαδικασία της καθαριότητας των χώρων επιβάλλεται να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, νερού κ.ο.κ. Γνωρίζω ότι στο εξωτερικό το προσωπικό που ασχολείται με το γενικό καθαρισμό χώρων γραφείων, οικιών, εργοστασίων κ.ο.κ. τυγχάνει συνεχούς εκπαίδευσης. Ορισμένες χώρες έχουν μάλιστα θεσπίσει και πιστοποιητικό καταλληλότητας για τέτοια συνεργεία καθαρισμού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει έλεγχος για τις γνώσεις και τις ικανότητες όλων όσοι ασχολούνται με τον καθαρισμό των χώρων, αν υπάρχει διαδικασία επιμόρφωσης και ενημέρωσής τους ή αν υπάρχει σκέψη για καθιέρωση επίσημων πιστοποιητικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.582, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πληροφορίες μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει το δεύτερο και τελευταίο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας στέλνοντας “αιτιολογημένη γνώμη” για ανεπαρκή μέτρα προστασίας του νερόφιδου “natrix-natrix”. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αρμόδιος Επίτροπος, ο κ. Σταύρος Δήμας, έχει υποδείξει προς τις κυπριακές αρχές ότι παρέλειψαν να περιλάβουν το Παραλίμνι στις τοποθεσίες προστασίας (“habitat directive”).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, το πράσινο νερόφιδο Παραλιμνίου “natrix-natrix cypriana”, που θεωρείται από τα σπανιότερα είδη στον κόσμο, κινδυνεύει να εκλείψει. Αν και η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας έλαβαν κάποια μέτρα, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύουν ότι από το 1960 μέχρι σήμερα ο πληθυσμός του σπάνιου νερόφιδου έχει μειωθεί κατά 90%.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί φθάσαμε στην προαναφερόμενη “αιτιολογημένη γνώμη” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις παραλείψεις της κυπριακής κυβέρνησης στην υπόθεση της προστασίας των βιοτόπων της λίμνης Παραλιμνίου και του προστατευόμενου νερόφιδου “natrix-natrix” και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να προστατευθεί αυτό το σπάνιο είδος της κυπριακής και ευρωπαϊκής ερπετοπανίδας και να αποφύγει η πατρίδα μας την καταδίκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.583, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πληροφορίες μου, μια πρόσφατη έκθεση ειδικών επιστημόνων αποκάλυψε ότι ο πληθυσμός των καρχαριών της Μεσογείου έχει μειωθεί κατά 97% τους δύο τελευταίους αιώνες.

Στη θάλασσα της Μεσογείου υπάρχουν σαράντα επτά διαφορετικοί καρχαρίες, από τους οποίους οι είκοσι είναι κυνηγοί στην κορυφή της διατροφικής αλυσίδας. Για πέντε από αυτά τα είκοσι είδη τα ιστορικά αρχεία είναι επαρκή, ώστε να τεκμηριωθούν οι απώλειες, γράφουν οι επιστήμονες στην επιθεώρηση “Conservation Biology”. Ανάμεσα στα είδη αυτά ο σφυροκέφαλος, ο γαλάζιος καρχαρίας και δύο είδη σκυλόψαρου έχουν σχεδόν πάψει να υπάρχουν. Για τα υπόλοιπα δεκαπέντε από τα είδη που εξετάστηκαν τα στοιχεία δεν ήταν επαρκή, ωστόσο η παρακμή τους είναι εμφανής.

Ο πληθυσμός του σφυροκέφαλου μειώθηκε κατά 99,99% τα τελευταία διακόσια χρόνια. Εξαφανίστηκαν από τα παράλια νερά γύρω στο 1900 και τα τελευταία είκοσι χρόνια φαίνεται να απουσιάζουν και από το ανοικτό πέλαγος. Από τα παράλια ύδατα έχουν επίσης εξαφανιστεί ο γαλάζιος καρχαρίας και δύο είδη σκομπροκαρχαρία (λάμνες).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν υπόψη τους αυτές τις έρευνες, αν υπάρχουν στοιχεία για τη Μεσόγειο Θάλασσα στην περιοχή της Κύπρου, καθώς και αν υπάρχουν σχέδια αντιμετώπισης της κατάστασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.584, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι δεξαμενές των πλοίων που μεταφέρουν πόσιμο νερό από την Ελλάδα στην Κύπρο τηρούν τις προδιαγραφές καταλληλότητας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Παρακαλείται επίσης όπως μας γνωστοποιηθεί το συμβόλαιο για τη μεταφορά αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.032, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το Μάρτιο του 2008 να διορίσει τεχνική επιτροπή σχετικά με την ετοιμασία και την έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος, την ετοιμασία των σχετικών εγγράφων και των όρων συμβολαίου για την υλοποίηση των έργων της ανέγερσης κτιρίου για τη στέγαση των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Λευκωσίας και Κερύνειας. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του αυτή καθόριζε ως τέτοιο χώρο το τεμάχιο με αριθμό 5507 φ/σχ. ΧΧΧΙ/63.w1, Τμήμα Β΄, στην Αγλαντζιά, που ανήκει στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το οποίο αποφασίστηκε να αγοραστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της απόφασης αυτής και γιατί δεν προηγήθηκε η εκπόνηση εμπεριστατωμένης μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων για την προτεινόμενη ανάπτυξη, για την ακριβή αξιολόγηση των επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο και τη διαμόρφωση ρυθμίσεων αναβάθμισης του οδικού δικτύου, όπως εισηγήθηκε το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.034, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προώθηση του έργου ανάπλασης της πλατείας στην κοινότητα Τσερίου και πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για αύξηση της κρατικής συνεισφοράς για την απαιτούμενη δαπάνηη η ΗΗ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.035, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Τσερίου για μετακίνηση του πεδίου βολής της Εθνικής Φρουράς σε περιοχή που δε θα είναι κοντά σε κατοικημένηη η ΗΗ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.041, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η κυβέρνηση αποφάσισε το 2007 να προχωρήσει στη μελέτη ενός φιλόδοξου Στρατηγικού Σχεδίου για τον Πολιτισμό. Είχε μάλιστα ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ των διαφόρων φορέων για τον εμπλουτισμό και διαμόρφωση της κυβερνητικής πρότασης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διάλογος για την ολοκλήρωση και εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Πολιτισμό »

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.042, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Μάρτιο του 2001 η κυβέρνηση είχε αποφασίσει τη δημιουργία επιτροπής μελέτης για τη σύσταση Ενιαίας Αρχής Πολιτισμού με στόχο την ενιαία διαχείριση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό και την πνευματική-καλλιτεχνική πρόοδο της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο των εργασιών της επιτροπής μελέτης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών της»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.048, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρόσφατή του συνεδρίαση στο Στρασβούργο (Μάιος 2008) ασχολήθηκε με δύο πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν τη ναυτιλία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Καταρχάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση του ευρωβουλευτή Johames Blokland σχετικά με τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων.

Το δεύτερο θέμα αφορούσε την υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεσης για “μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση”. Στα πλαίσιά της τίθενται για πρώτη φορά και δεσμευτικά όρια για τις εκπομπές αερίων στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, δηλαδή σε εμπορικά πλοία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ γίνονται ειδικές αναφορές στη Μεσόγειο.

Η Κύπρος σε μια “μεγάλη ναυτική δύναμη” στον ευρωπαϊκό χώρο οφείλει να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία και να μη βρίσκεται ενώπιον τετελεσμένων γεγονότων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πληροφορηθεί αυτές τις εξελίξεις και αν έχουν ληφθεί (και ποια είναι αυτά) μέτρα, για να μη βρεθεί ο “κυπριακός στόλος” σε δύσκολη κατάσταση και καταληφθεί εξ απροόπτου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.049, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, στα πλαίσια της πιο αποτελεσματικής προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει στην εκπόνηση προτύπων που αναφέρονται στις απαιτήσεις για το σχεδιασμό, τη λειτουργία, τη συντήρηση, καθώς και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επίσης, εκπονούνται πρότυπα που αναφέρονται στις τεχνικές μετρήσεις για τον ακουστικό θόρυβο, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τα θέματα ασφάλειας που αφορούν τις ανεμογεννήτριες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα πρότυπα που έχει εκπονήσει η αρμόδια τεχνική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήματα εφαρμόζονται στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.050, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.01.452, τον Ιούνιο του 2007 είχαν ετοιμαστεί τα έγγραφα προσφορών για αποκατάσταση του σκυβαλότοπου στην Αγία Μαρινούδα της επαρχίας Πάφου, αφού είχε ήδη ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική και τεχνοοικονομική μελέτη για το έργο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του σκυβαλότοπου Αγίας Μαρινούδας, πότε δηλαδή θα ανακοινωθούν οι όροι του διαγωνισμού και θα προκηρυχθούν οι σχετικές προσφορές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.055, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το οδοντικό αμάλγαμα, που περιέχει υδράργυρο, χρησιμοποιείται στα σφραγίσματα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ υποστηρίζει πως κατά τη διαδικασία της τοποθέτησης και αφαίρεσης ενός σφραγίσματος απελευθερώνονται ατμοί υδραργύρου. Το ίδιο συμβαίνει και κατά το μάσημα, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία.

Ο υδράργυρος μπορεί να έχει νευροτοξικές επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα των παιδιών και των εμβρύων. Σ’ αυτό συμφωνούν και οι δύο επιστημονικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνουν μάλιστα πως οι ατμοί υδραργύρου που απελευθερώνονται απορροφούνται μέσω της εισπνοής από τους πνεύμονες, όπως επίσης και ότι η εισπνοή πολύ υψηλών συγκεντρώσεων υδραργύρου μπορεί να προκαλέσει βρογχίτιδα κα πνευμονία και να επηρεάσει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Επιπλέον, η μακροπρόθεσμη έκθεση μπορεί να επηρεάσει τα νεφρά και το εσωτερικό του στόματος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο υπουργείο αυτές οι εκθέσεις και μελέτες και αν πρόκειται να ληφθούν οποιαδήποτε προληπτικά μέτρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.056, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Κύπρο κυκλοφορεί ένα πολύ δραστικό φυτοφάρμακο με την εμπορική επωνυμία “Furatan”. Όπως πληροφορούμαι, είναι πιο δραστικό, και συνεπώς επικίνδυνο, από το περιβόητο “Lanate”, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για δεκαετίες στις δηλητηριάσεις ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επιτρέπεται και μέχρι πότε η κυκλοφορία του “Furatan” στην Κύπρο, αν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί και αν ελέγχεται η χρήση του ως φονικού δηλητηρίου για κατοικίδια ζώα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.058, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό η εμπορία κατοικίδιων ζώων, πουλιών, ιχθύων και ερπετών. Λειτουργούν ήδη στη χώρα μας πάρα πολλά καταστήματα πώλησης ζώων, πουλιών, ιχθύων και ερπετών, χωρίς να υπάρχει ένα επαρκές, ικανοποιητικό και ασφαλές νομικό πλαίσιο που να συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το παγκόσμιο δίκαιο για την προστασία των ειδών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προτίθεται να καταθέσει σύντομα ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικό κυβερνητικό νομοσχέδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.059, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου η κατάσταση στους υπεραστικούς δρόμους της Κύπρου είναι προσβλητική. Πρόκειται για έναν απέραντο σκουπιδότοπο. Καθ’ όλο το μήκος των βασικών αρτηριών, αλλά και σε δρόμους σε περιοχές της υπαίθρου με πυκνή τροχαία κίνηση έχουμε εντοπίσει χιλιάδες τόνους απορριμμάτων.

Προφανώς, πρόκειται για το αποτέλεσμα της απαράδεκτης πολιτιστικής συνήθειας των εποχούμενων Κυπρίων, και ίσως κάποιων ξένων τουριστών, να απορρίπτουν αδιακρίτως τα απορρίμματα από τα διερχόμενα αυτοκίνητα ή λεωφορεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των καταγγελιών που έγιναν τα τελευταία πέντε χρόνια με βάση τον περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων Νόμο του 1992 (Ν. 19(Ι)/1992) που αφορά την παράνομη απόρριψη απορριμμάτων κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.060, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρώτη φάση της επιχείρησης μεταφοράς νερού από την Ελλάδα, σημαντική ποσότητα υπερχλωριωμένου νερού διοχετεύτηκε στον υδροφορέα Γερμασόγειας. Σύμφωνα με τον καθηγητή Θεμιστοκλή Λέκκα, διευθυντή του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα παραπροϊόντα χλωρίωσης είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την υγεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις της διοχέτευσης του υπερχλωριωμένου νερού στον υδροφορέα Γερμασόγειας στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.063, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα, λόγω της λειψυδρίας, παρουσιάστηκε το φαινόμενο μεγάλα φράγματα της Κύπρου, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε βιότοπους εξαιρετικής οικολογικής σημασίας, να ξεραίνονται εντελώς. Βασικό στοιχείο της οικολογικής αλυσίδας του υγροβιότοπου των φραγμάτων είναι η ιχθυοπανίδα, η οποία δυστυχώς οδηγείται σε πλήρη αφανισμό με την ξήρανση των φραγμάτων. Δυστυχώς, φάνηκε ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για αντιμετώπιση της περίπτωσης πλήρους ξήρανσης των φραγμάτων και σωτηρία της σημαντικής ιχθυοπανίδας.

Τέτοια σχέδια μπορούσε να περιλαμβάνουν έγκαιρη περισυλλογή με δίχτυ των περισσότερων ψαριών, πριν το φράγμα μετατραπεί σε επικίνδυνο βάλτο. Ακόμα και ειδικές τεχνικές δεξαμενές μέσα στο φράγμα θα μπορούσε να κατασκευαστούν, για να καταφύγουν σε αυτές τα ψάρια σε περιόδους ξηρασίας. Αντίθετα, οι αρμόδιοι άφησαν τα ψάρια να πεθάνουν και ύστερα τα έθαψαν μέσα στον πυθμένα του φράγματος, παραβιάζοντας την ευρωπαϊκή Οδηγία για τη διαχείριση των ζωικών αποβλήτων.

Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόνοια για εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης του κινδύνου εξαφάνισης της ιχθυοπανίδας από τα φράγματα κατά τη διάρκεια εξαιρετικής λειψυδρίας σαν αυτή που αντιμετωπίζει η χώρα μας την τελευταία χρονιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.064, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το Νόμο 142(Ι)/2006 που ρυθμίζει την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, ο οποίος ψηφίστηκε το 2006 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προνοείται η έκδοση σειράς διαταγμάτων, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Όπως έχω πληροφορηθεί, είκοσι τρεις μήνες από την ψήφιση του νόμου, από δεκατρία διατάγματα που προνοεί ο νόμος έχουν εκδοθεί μόνο δύο. Επιπλέον, ο νόμος προνοεί [άρθρο 6(4)] την έκδοση κανονισμού που θα καθορίζει τα προσόντα ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι στη συνέχεια θα εκδίδουν ανεξάρτητα τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η έκδοση του εν λόγω κανονισμού και των διαταγμάτων και πότε αναμένεται ότι θα εφαρμοστεί πλήρως η νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.065, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρ’ όλο που πέρασε ένας και πλέον χρόνος, τα αίτια της μεγάλης καταστροφής στο Σαϊττά ακόμη δεν έχουν εξακριβωθεί. Εκ διαμέτρου αντίθετες είναι οι απόψεις του Τμήματος Δασών και της ΑΗΚ αναφορικά με τα αίτια της πυρκαγιάς. Το Τμήμα Δασών επιρρίπτει ευθύνες στην ΑΗΚ θεωρώντας ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από τα καλώδιά της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα εφαρμοστεί η νομοθεσία για την περιβαλλοντική ευθύνη στην περίπτωση της πυρκαγιάς Σαϊττά κι αν επιτέλους θα πληρώσουν οι ένοχοι αυτής της τεράστιας περιβαλλοντικής καταστροφής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.066, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 προέκυψε ένα σοβαρό θέμα αναφορικά με τη διάρθρωση και σύσταση της κυπριακής αποστολής στο Πεκίνο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό κόστος της αποστολής στο Πεκίνο για την Κυπριακή Δημοκρατία, πόσοι και ποιοι μετέβησαν στο Πεκίνο, με ποια κριτήρια και για ποιο σκοπό, καθώς και ποια ήταν η συνεισφορά τους στην προετοιμασία και εξυπηρέτηση των αθλητών μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.067, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι σε πολλές φρουταρίες και άλλα καταστήματα πώλησης φρούτων σε πολυσύχναστους δρόμους τα φρούτα και τα λαχανικά εκτίθενται σε χώρους με πολλά καυσαέρια, όπως φώτα τροχαίας ή πεζοδρόμια λεωφόρων. Η κοντινή απόσταση των φρούτων από τους δρόμους όπου υπάρχει πολύ καυσαέριο δημιουργεί υποψίες ότι πιθανόν να επηρεάζονται τα προϊόντα και τα τρόφιμα από τη ρύπανση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχουν γίνει χημικές αναλύσεις από το κρατικό χημείο για τον πιθανό επηρεασμό των φρούτων από τα καυσαέρια και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.071, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι πρόσφατα εμφανίστηκαν διάφορες επιχειρήσεις με τον τίτλο “online casino” και, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, όσοι θέλουν, μπορούν να παίζουν σε καζίνο μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται δηλαδή για μικρογραφία καζίνων, εφόσον η κυπριακή νομοθεσία απαγορεύει τη λειτουργία καζίνων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επιτρέπεται η λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων και γιατί δεν επεμβαίνουν οι αρχές, για να σταματήσουν μια εξόφθαλμη παρανομία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.072, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε πολιτείες των ΗΠΑ, την ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ευημερία των ζώων αναλαμβάνει ειδικό αστυνομικό σώμα (animal police). Στην Κύπρο, δυστυχώς, η εφαρμογή της νομοθεσίας για την ευημερία των ζώων έχει ανατεθεί σε κυβερνητική υπηρεσία, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η οποία είναι επιφορτισμένη με πολλά άλλα πολύ σοβαρότερα καθήκοντα που αφορούν την κτηνοτροφία των παραγωγικών ζώων και την ασφάλεια των ζωικών τροφίμων και ζωοτροφών. Τα πρόσφατα γεγονότα (αφθώδης πυρετός, νόσος των πτηνών, αφλατοξίνες, τρομώδης νόσος κ.λπ.) καταδεικνύουν τη σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα των θεμάτων με τα οποία είναι επιφορτισμένες οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Επίσης, ένα μέρος του περί Σκύλων Νόμου, που αφορά τις ευθύνες των ιδιοκτητών σκύλων, ελέγχεται από τους δήμους και τις κοινότητες, όμως έχει αποδειχθεί ότι αυτοί δε διαθέτουν ούτε τα μέσα ούτε τη διάθεση να εφαρμόσουν τη νομοθεσία.

Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο και η Κύπρος κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως η κόλαση των ζώων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει η σκέψη να προωθηθεί η δημιουργία και στην Κύπρο ειδικής αστυνομικής μονάδας επιφορτισμένης με την εφαρμογή των νομοθεσιών που αφορούν τα κατοικίδια ζώα και την ευημερία των ζώων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.073, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα επισκέφθηκα την περιοχή της παράνομης, εξ όσων πληροφορήθηκα, μονάδας παρασκευής έτοιμου μπετόν επί του παλιού δρόμου Κοφίνου-Λάρνακας, παρά το χωριό Αγκλεισίδες. Η οχληρία, η ρύπανση και τα προβλήματα ασφάλειας είναι εμφανή. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα τερματιστεί αυτή η επικίνδυνη κατάσταση και πότε θα απομακρυνθεί το παράνομο συνεργείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.074, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το αποχετευτικό σύστημα της κοινότητας Αγκλεισίδων βρίσκεται σχεδόν σε πλήρη αχρηστία και προκαλεί ρύπανση, ίσως και μόλυνση, και μεγάλη οχληρία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει η επισκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων του χωριού Αγκλεισίδες, η ανακατασκευή και η αναβάθμισή του και εάν προβλέπεται η επέκτασή του, για να καλύπτει το σύνολο του χωριού, καθώς και η συμπλεγματοποίησή του με γειτονικές κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.075, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλη Πολυνείκη, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2008, στην ερώτηση 23.06.009.02.331 του βουλευτή κ. Τάσου Μητσόπουλου, σχετικά με το πρόγραμμα κατασκευής αφαλατικών εργοστασίων, καταγράφεται ένα σχέδιο κατασκευής μονάδων αφαλάτωσης με βάση πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο του 2005 [Νόμος αρ. 102(Ι) του 2005], που αφορά στην εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχεδίων ή προγραμμάτων που περιλαμβάνουν έργα για τα οποία απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το σχέδιο αυτό έπρεπε να τύχει περιβαλλοντικής μελέτης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία, ούτως ώστε να προχωρήσει ολοκληρωμένα και με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις το πρόγραμμα των μονάδων αφαλάτωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.076, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μελετάται σοβαρά η μεταφορά της τελετής ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων από τα ΚΕΝ σε χώρους γηπέδων. Νομίζω ότι η θετική εμπειρία από την περίπτωση της Λεμεσού πρέπει να παραδειγματίσει τους αρμοδίους. Φαίνεται ότι η ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, π.χ. Παφιακό, ΓΣΖ, θα απαμβλύνει πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα και θα περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την ταλαιπωρία των οικείων των νεοσυλλέκτων, αλλά και των στρατιωτικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προβληματίζεται για τη χαοτική κατάσταση που δημιουργείται στο ΚΕΝ Λάρνακας και στο ΚΕΝ Αναρίτας κατά την ημέρα της ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων της Β΄ ΕΣΣΟ και εάν υπάρχουν σχέδια για μεταφορά της τελετής σε μεγάλα αθλητικά κέντρα ή ποδοσφαιρικά γήπεδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.081, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο διαθέτει δυναμικό επτά επιθεωρητών παγκυπρίως, οφείλει να επιθεωρεί δύο φορές το χρόνο οκτώ χιλιάδες ανελκυστήρες. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ανελκυστήρων αυξάνεται ραγδαία. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιθεωρητές εκτός από τους ανελκυστήρες είναι υπεύθυνοι και για την επιθεώρηση χιλιάδων άλλων ειδικών μηχανημάτων, όπως για παράδειγμα ατμολέβητες και ανυψωτικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα κατατεθούν στη Βουλή οι κανονισμοί που τροποποιούν τους περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας Κανονισμούς που ετοιμάζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ούτως ώστε να ρυθμιστεί η ανάθεση της περιοδικής επιθεώρησης ανελκυστήρων σε ειδικούς τεχνικούς από τον ιδιωτικό τομέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.082, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε στροφή των Κυπρίων προς τα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα. Αυτή η εξέλιξη δεν είναι άσχετη με τις φορολογικές αλλαγές που σημειώθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια. Όμως, η μετακίνηση σε μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα συνεπάγεται αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων, με συνεπακόλουθες επιπτώσεις την ατμοσφαιρική ρύπανση και την εξάρτηση της χώρας μας από το πετρέλαιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχουν σχέδια αντιμετώπισης της αντιπεριβαλλοντικής στροφής των Κυπρίων προς τα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.116, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δύο απαγορευμένα φυτοφάρμακα πωλούνται ακόμα στην κυπριακή αγορά. Μάλιστα, πληροφορούμαι ότι τα φυτοφάρμακα αυτά παρασκευάζονται στην Κύπρο. Πρόκειται για το “Hortez” (δραστική ουσία paraquat) και το “Divan 100EC” (δραστική ουσία dichlovros). Η δικαιολογία που προβάλλεται για την παρασκευή και πώλησή τους είναι ότι τα φυτοφάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται ως βιοκτόνα για τη δημόσια υγεία και όχι στις φυτείες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα μέτρα που εφαρμόζονται, ώστε να σταματήσει η διάθεση των απαγορευμένων φυτοφαρμάκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.131, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πολλοί φυσιολάτρες καταγγέλλουν την ταχύτητα καταστροφής της θαμνώδους βλάστησης της παραδοσιακής κυπριακής χλωρίδας. Οι ανεμώνες, τα ματσικόριδα, τα σιμηλλούδκια κ.λπ. καταστρέφονται μαζικά. Σε λίγο τα αγριολούλουδα της Κύπρου θα είναι είδος σπάνιο. Ένας από τους λόγους καταστροφής είναι η μαζική εκχέρσωση για την οικιστική ανάπτυξη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορεί να περιληφθεί πρόνοια στους πολεοδομικούς κανονισμούς και στους όρους της οικοδομικής άδειας, ούτως ώστε να μεταφέρονται οι σπόροι και οι κόνδυλοι των αγριολούλουδων σε κατάλληλους χώρους πρασίνου/προστασίας των ιθαγενών και ενδημικών φυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.146, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμος του 2007 δημιουργεί το νομικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση της βασικής αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος οφείλει να λάβει μέτρα που να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της ασφάλισης και άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων, ούτως ώστε να μπορέσουν οι φορείς εκμετάλλευσης να καλύψουν τις ευθύνες τους. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει σχετικούς κανονισμούς και η αρμόδια αρχή δύναται να εκδίδει σχετικούς κανονισμούς και η αρμόδια αρχή δύναται να ανακτήσει το κόστος της πρόληψης ή αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη ρύπανση μέσω ασφάλισης ή άλλης εγγύησης που μπορεί να καθορίσει ο υπουργός.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια μέτρα έχει λάβει, σύμφωνα με τον πιο πάνω νόμο, για την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς και συγκεκριμένα αν έχουν εκδοθεί οι κανονισμοί που αφορούν την ανάπτυξη ασφαλιστικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.147, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η μελέτη που έγινε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων καταδεικνύει ότι η κοινότητα Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου αποτελεί την έκτη δυσμενέστερη περίπτωση της επαρχίας Λευκωσίας και χρειάζεται άμεσα να γίνει αποχετευτικό σύστημα, για το οποίο το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έκανε προκαταρκτικό σχεδιασμό και η προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους ανέρχεται σε €1.794.031,51.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του έργου του αποχετευτικού της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.148, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η λειτουργία του πεδίου βολής Ξυντού δίπλα στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου και η επίταξη δεκαέξι τετραγωνικών χιλιομέτρων γεωργικής γης της οδηγεί την κοινότητα στην καταστροφή για διάφορους λόγους, όπως οι ακόλουθοι:

(α) Απώλεια εισοδήματος για γεωργούς και κτηνοτρόφους.

(β) Μόλυνση του περιβάλλοντος με τρομερά αυξημένα κρούσματα καρκίνου. Επειδή η διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης είναι πολύ χρονοβόρα και έχει και πάρα πολύ αυξημένο οικονομικό κόστος, το κοινοτικό συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει σε περιβαλλοντική μελέτη με ιδιώτη μηχανολόγο περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορεί να αναλάβει το οικονομικό κόστος της εν λόγω μελέτης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.149, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τον Ιούλιο του 2007 ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε στην Κύπρο ο θεσμός της λεγόμενης εναλλακτικής θητείας και της ειδικής στρατιωτικής θητείας. Έχει παρατηρηθεί ότι με την εφαρμογή του θεσμού αυξήθηκε ο αριθμός των αιτήσεων για αναστολή θητείας για διάφορους λόγους, κυρίως ψυχολογικούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του θεσμού και εάν υπάρχει δυνατότητα να περιοριστούν οι αναστολές υπηρεσίας μέσω της εναλλακτικής θητείας ή της ειδικής στρατιωτικής υπηρεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.166, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί πως σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στη δημιουργία του καταφυγίου ζώων στην επαρχία Λεμεσού στο Αρμενοχώρι, για το οποίο παραχωρήθηκε ήδη κρατική γη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η δημιουργία του καταφυγίου ζώων στο Αρμενοχώρι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.167, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού έχει προσφύγει σε δικαστήριο κατά των ιδιοκτητών υποστατικού στη βιομηχανική περιοχή στη Μονή Λεμεσού μέσα στο οποίο φιλοξενούνται προσωρινά πέραν των εκατόν αδέσποτων σκύλων από το Σύνδεσμο Προστασίας Ζώων της επαρχίας Λεμεσού μέχρι την ολοκλήρωση του καταφυγίου ζώων στο Αρμενοχώρι. Η πίεση που εξασκεί η επαρχιακή διοίκηση θα οδηγήσει στο κλείσιμο του καταφυγίου και τα ζώα θα βρεθούν και πάλιν στους δρόμους απροστάτευτα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί συνεχίζεται με τόση επιμονή η δίωξη, σε βαθμό που να καθίσταται αμφίβολη η παραπέρα λειτουργία του καταφυγίου, και ποιες είναι οι ευθύνες της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού στην καθυστέρηση της δημιουργίας του καταφυγίου στο Αρμενοχώρι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.168, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Υπάρχει η άποψη ότι οι κυνηγοί στην Κύπρο έχουν ξεπεράσει τους αριθμούς που θα μπορούσε να αντέξει η κυπριακή φύση. Απόδειξη τούτου είναι η ανάγκη για εκτροφή λαγών και περδικιών από το Ταμείο Θήρας. Επίσης, κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να καθοριστεί, με βάση σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέγιστος αριθμός κυνηγών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το κράτος προτίθεται να διεξαγάγει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον αριθμό των κυνηγών, που θα καθορίζει τη φέρουσα ικανότητα της κυπριακής φύσης με ή χωρίς εκτροφή ειδών της πανίδας. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο του αριθμού των κυνηγών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης, το ποσοστό επί του πληθυσμού, την έκταση της χώρας κ.ο.κ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.170, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προωθείται η εκπόνηση ενός γενικού σχεδίου αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών κινδύνων από τη συγκέντρωση τόσων ρυπογόνων δραστηριοτήτων στην περιοχή Κοφίνου και η συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής, στην οποία να συμμετέχουν, εκτός των αρμόδιων υπηρεσιών και των διευθύνσεων των βιομηχανιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικοί φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα και να αντιμετωπίζονται τα πιθανά προβλήματα ρύπανσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.173, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έδωσε οδηγίες στις σχολικές εφορίες να σταματήσουν την τοποθέτηση ελαστικών δαπέδων προστασίας στους παιδότοπους, στα νηπιαγωγεία και στις αυλές σχολείων. Αντί αυτών των ειδικών δαπέδων φαίνεται ότι δόθηκαν οδηγίες να τοποθετείται χώμα. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες και γιατί δόθηκαν τέτοιες οδηγίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.174, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το 2006 υπέβαλα ερώτηση στον τότε Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έπειτα από έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτων που έδειξε ότι τα πιεσόμετρα ελαστικών μηχανοκίνητων οχημάτων είναι ελαττωματικά.

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μου απάντησε ότι μέχρι εκείνης της στιγμής (22 Μαΐου 2006) τα πιεσόμετρα ελαστικών μηχανοκίνητων οχημάτων δεν ελέγχονταν, αλλά τόνισε ότι η αρμόδια αρχή (Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) θα προέβαινε σε ενέργειες για εξασφάλιση του κατάλληλου πρότυπου εξοπλισμού που απαιτείται για τον έλεγχο των εν λόγω οργάνων με σχετικές αναπτυξιακές δαπάνες στον προϋπολογισμό του υπουργείου για το έτος 2007.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αγοραστεί ο εν λόγω εξοπλισμός και αν τελικά ελέγχονται τα πιεσόμετρα ελαστικών μηχανοκίνητων οχημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.175, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο τουρκικός τύπος αποκαλύπτει ότι ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με το Σύρο Πρόεδρο Μπασάρ Αλ Άσαντ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στην πρόσφατη αμερικανική επιδρομή. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η παραβίαση των συνόρων αποτελεί σοβαρό ζήτημα και ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρομοίως έπραξε και η κυπριακή κυβέρνηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.184, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πληροφορική έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό, ούτως ώστε πλέον τα έγγραφα κάθε μορφής να μεταφέρονται σε ηλεκτρονική μορφή. Η κατανάλωση χαρτιού αποτελεί μια μεγάλη περιβαλλοντική πληγή, αφού για την κατασκευή χαρτιού καταστρέφονται χιλιάδες δέντρα κάθε χρόνο, χρησιμοποιούνται τόνοι από νερό και χημικές ουσίες. Ως εκ τούτου, έχουμε όλοι ευθύνη να μειωθεί η κατανάλωση χαρτιού.

Έχω πληροφορηθεί ότι στους περισσότερους τομείς της δημόσιας διοίκησης καταβάλλονται προσπάθειες για μείωση της χρήσης του χαρτιού μέσω της χρήσης της πληροφορικής. Όμως φαίνεται ότι στον τομέα του Υπουργείου Άμυνας δεν καταγράφεται η ίδια τάση για στροφή προς την ηλεκτρονική τεχνολογία, όσον αφορά στην ανταλλαγή εγγράφων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει στόχος για μείωση της χρήσης του χαρτιού και στις υπηρεσίες ή λειτουργίες της άμυνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.185, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι γνωστό, από το 2003 επί των λογαριασμών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος επιβάλλεται τέλος ύψους €0,0022 ανά καταναλισκόμενη κιλοβατώρα. Το τέλος αυτό κατατίθεται σε ειδικό ταμείο για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πολλοί ισχυρίζονται ότι από το 2003 έχουν αλλάξει τα δεδομένα και επιβάλλεται η αύξηση του αντισταθμιστικού αυτού τέλους. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί πλέον ευρωπαϊκή και εθνική προτεραιότητα, η οποία επιβάλλεται να εισαχθεί με κάθε προσφερόμενο μέσο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το ύψος του τέλους για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή άλλο “πράσινο φόρο”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.186, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τεράστιο θέμα οδικής ασφάλειας δημιουργείται με την καθημερινή διακίνηση εκατοντάδων τουρκοκυπριακών αυτοκινήτων στις ελεύθερες περιοχές. Η κυκλοφορία των τουρκοκυπριακών αυτοκινήτων στις ελεύθερες περιοχές, πέραν του ότι είναι παράνομη βάσει των σχετικών νομοθεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία, συνεπάγεται παράλληλα και αρκετούς κινδύνους, καθώς τα οχήματα δεν υπόκεινται σε κανένα εξειδικευμένο έλεγχο καταλληλότητας. Το αποτέλεσμα είναι να κυκλοφορούν τροποποιημένα αυτοκίνητα ή αρκετά μεγάλα σε ηλικία, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν απασχολεί το υπουργείο το ισχύον καθεστώς διακίνησης των τουρκοκυπριακών αυτοκινήτων στις ελεύθερες περιοχές και αν υπάρχουν σχέδια για αντιμετώπιση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.187, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι στο “Σκοπευτήριο Ολυμπιάδα Παλιομετόχου” διοργανώνονται συχνά σκοπευτικοί αγώνες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το σκοπευτήριο δεν έχει άδεια λειτουργίας ούτε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ούτε οποιαδήποτε ασφάλεια. Γενικά, φαίνεται ότι είναι μια αυθαίρετη οικοδομή και μια επικίνδυνη δραστηριότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έτσι έχει η κατάσταση και, αν πράγματι όλα αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τι πρόκειται να κάνει γι’ αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.196, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τους “περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας [Έλεγχος των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ουσιών (VOC) από την Αποθήκευση Βενζίνης και τη Διάθεσή της από τις Τερματικές Εγκαταστάσεις στους Σταθμούς Διανομής Καυσίμων] Κανονισμούς του 2003”, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης βενζίνης, οι εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης βενζίνης στις τερματικές εγκαταστάσεις, οι κινητές δεξαμενές βενζίνης, καθώς και οι εγκαταστάσεις φόρτωσης και αποθήκευσης βενζίνης των σταθμών διανομής καυσίμων πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια εκπομπής αέριων αποβλήτων από την αρμόδια αρχή. Η άδεια αυτή χορηγείται, αφού η αρμόδια αρχή βεβαιωθεί ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος, καθώς και ότι χρησιμοποιήθηκε η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία. Στη συνέχεια, η αρμόδια αρχή με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους μεριμνά για την τήρηση των όρων της άδειας και επιβάλλει κυρώσεις, όταν παρατηρείται παραβίαση των όρων αυτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εφαρμόζονται οι κανονισμοί, αν γίνονται οι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι και αν κατά τη διάρκεια των ελέγχων η αρμόδια αρχή εντόπισε παραβίαση των όρων της άδειας και επέβαλε οποιεσδήποτε κυρώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.197, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι περιοχών που γειτνιάζουν με τους ανισόπεδους κόμβους στη Λεμεσό παραπονιούνται για ηχορρύπανση από τη διέλευση των αυτοκινήτων. Ιδιαίτερο πρόβλημα φαίνεται να δημιουργείται από τους αρμούς θερμοδιαστολής των γεφυρών, όταν διέρχονται τα αυτοκίνητα. Ειδικά τις βραδινές ώρες, που η ένταση του θορύβου από τις διάφορες δραστηριότητες μειώνεται, η διέλευση των τροχοφόρων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο διογκώνει το πρόβλημα. Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα προς τους αρμόδιους και τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, καμιά ανταπόκριση δεν υπήρξε για επίλυση του προβλήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο υπολογίζει ότι θα αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα ηχορρύπανσης στους ανισόπεδους κόμβους της υπεραστικής λεωφόρου που διέρχεται από κατοικημένες περιοχές στην Λεμεσό.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.198, ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του χωριού Αστρομερίτης και ιδιαίτερα των νεολαίων είναι η κατασκευή σύγχρονου κοινοτικού αθλητικού κέντρου. Το κοινοτικό κέντρο είναι σε άθλια κατάσταση, παραμελημένο και εγκαταλελειμμένο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για αξιοποίηση του χώρου του κοινοτικού γηπέδου με την κατασκευή ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.199, ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι στο χωριό Αστρομερίτης, μέσα στο κέντρο του οικισμού, υπάρχουν πάρα πολλές εγκαταλελειμμένες κατοικίες οι οποίες έχουν μετατραπεί σε εστίες ρύπανσης, πηγές οχληρίας και παγίδες θανάτου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν τρόποι αξιοποίησης αυτών των ιδιοκτησιών, με τρόπο που θα τερματίζει την απαράδεκτη κατάσταση απερήμωσης και εγκατάλειψης, που χαρακτηρίζει όχι μόνο το κέντρο του Αστρομερίτη, αλλά και άλλων κυπριακών χωριών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.218, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια επανήλθε το φαινόμενο της τοποθέτησης αφισών σε πινακίδες της τροχαίας και σε πυλώνες οδικού φωτισμού από διοργανωτές εκδηλώσεων. Πέραν των εκδηλώσεων των κομματικών νεολαιών και φοιτητικών παρατάξεων, τελευταία εμφανίζονται συστηματικά και αφίσες εμπορικών επιχειρήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να τερματιστεί η παράνομη τοποθέτηση αφισών σε πινακίδες τροχαίας και σε πυλώνες οδικού φωτισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.236, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η πρόσφατη αλλαγή του λογότυπου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου με την επαναφορά του αγγλικού λογότυπου “CYTA” και η χρήση του όχι μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά και ως η επίσημη ονομασία έχει προκαλέσει δικαιολογημένες αντιδράσεις. Ιδιαιτέρως υπογραμμίζεται ότι η αγγλική δεν είναι η συνταγματικά επίσημη γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ήταν ενημερωμένος για την αλλαγή της ονομασίας της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και αν θεωρεί ότι αυτή συνάδει με το χαρακτήρα της ως δημόσιου οργανισμού, στον οποίο λογικά αναμένεται να ισχύουν όσα ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.279, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες, οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο φέρεται να αποτελούν μέρος του συστήματος HAARP (High Frequency Active Auroral Research), το οποίο στοχεύει στον έλεγχο του κλίματος του πλανήτη προς όφελος των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτές τις πληροφορίες και αν έχει προβεί σε διαβήματα προς τη βρετανική κυβέρνηση.»

Απάντηση


Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013  
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων