Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013  
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

Αρχείο 2006

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.206, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το αγροτικό κέντρο υγείας στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας αντιμετωπίζει προβλήματα στελέχωσης και εξοπλισμού. Τίθεται επίσης θέμα μεταφοράς ασθενών σε νοσοκομείο, αφού λόγω του δύσβατου και του απομακρυσμένου της περιοχής, η μεταφορά των επείγοντων περιστατικών είναι επικίνδυνη και χρονοβόρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει για την ενίσχυση του αγροτικού κέντρου υγείας στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας και αν υπάρχει περίπτωση να επανεξεταστεί το θέμα του νοσοκομειακού ελικοπτέρου, που ήγειρα και σε προηγούμενές μου ερωτήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.207, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι διάφορες ανεξάρτητες υπηρεσίες που διεκπεραιώνουν υποθέσεις για θέματα που αφορούν χιλιάδες πολίτες, π.χ. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο φόρτο εργασίας τους, γιατί δεν είναι στελεχωμένες με το αναγκαίο προσωπικό. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών αυτών επηρεάζει καίρια τη δυνατότητά τους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες και την πολιτεία, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που ήδη καταβάλλονται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται και πότε να προωθήσει την ενίσχυση με το προσωπικό που χρειάζονται οι ανεξάρτητες υπηρεσίες, π.χ. το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων.»

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.208, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Λεμεσού δραστηριοποιείται αριθμός επιχειρήσεων στην προμήθεια καυσίμων στα πλοία που ελλιμενίζονται στο αγκυροβόλιο Λεμεσού. Φαίνεται ότι αριθμός πλοίων δεν τροφοδοτείται με καύσιμα, όταν εισέρχεται στο λιμάνι, αλλά καθώς ευρίσκεται στον κόλπο της Λεμεσού και περιμένει να εξυπηρετηθεί από τις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Η διαδικασία αυτή γίνεται από πλωτά μέσα και εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους ρύπανσης της θάλασσας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επιτρέπεται η δραστηριότητα αυτή, ποιους κινδύνους εγκυμονεί και πώς αντιμετωπίζονται, πόσες εταιρείες ασχολούνται με αυτή την επιχείρηση και αν όλες πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.209, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην τοποθεσία “Καμένες” στο Νέο Χωριό στη χερσόνησο του Ακάμα έχει εγκατασταθεί κτηνοτροφική μονάδα ανοικτής βόσκησης. Ως αποτέλεσμα τούτου προκαλούνται πολλές καταστροφές στα κτήματα και τις γύρω καλλιέργειες. Η περίπτωση αυτή φέρνει στο προσκήνιο το ευρύτερο θέμα της ανεξέλεγκτης βόσκησης στον Ακάμα, αλλά και σε άλλες περιοχές (π.χ. Πομό, Δάσος, Ραντί κ.λπ.).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου να περιοριστούν οι συνέπειες από την ανεξέλεγκτη βόσκηση στη βλάστηση και το φυσικό περιβάλλον, καθώς επίσης και αν υπάρχουν προγράμματα επιδότησης της μετακίνησης των κτηνοτροφικών μονάδων από τις ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.212, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει ισχυρισμός πως η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, ενεργώντας κατά τρόπο πλημμελή, έχει προχωρήσει στην παραχώρηση των τεμαχίων με αριθμούς 590 και 1100, στην περιοχή Μιτσερού, σε λατομική εταιρεία άνευ συνεννόησης, διαβούλευσης ή αδειοδότησης από το μέχρι τότε ενοικιαστή των συγκεκριμένων τεμαχίων. Για το θέμα φέρεται να έχει τοποθετηθεί με έκθεσή του ο κ. Γιώργος Θεοδώρου, διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη σχετική έκθεσή του για το συγκεκριμένο θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.213, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ιδιοκτήτες των σπάνιων οικόσιτων φυλών κυπριακής αγελάδας και αιγοπροβάτων διατυπώνουν σοβαρά παράπονα, γιατί δεν έχουν ακόμα λάβει την επιδότηση που δικαιούνται για τον περασμένο χρόνο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις πρόνοιες του σχεδίου επιδότησης της διατήρησης των σπάνιων οικόσιτων φυλών κυπριακής αγελάδας και αιγοπροβάτων και γιατί έχει καθυστερήσει η καταβολή των σχετικών επιδομάτων στους δικαιούχους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.219, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο λιμάνι Λάρνακας επικρατούν ανθυγιεινές ή/και επικίνδυνες για τους εργαζομένους συνθήκες. Σχετικές καταγγελίες έχουν καταγραφεί από τους εργαζόμενους υπαλλήλους, αλλά και τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Εργασίας. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η εγκατάσταση ραντάρ ραδιοεπισήμανσης χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες επικινδυνότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι και οι ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.220, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τον Ιούλιο του 1974, κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, παραδόθηκαν στα τουρκικά στρατεύματα κατοχής από Βρετανούς στρατιώτες, στην είσοδο του ξενοδοχείου “Catsellis Dome”, εκατόν Ελληνοκύπριοι όμηροι, οι οποίοι απήχθησαν από τους Τούρκους, μεταφέρθηκαν στη Μερσίνα και στα Άδανα και μέσω Τοκάτ στην Αμάσεια και αφέθηκαν να επιστρέψουν έπειτα από δύο μήνες. Ως αποτέλεσμα της πράξης των Βρετανών στρατιωτών, οι απαχθέντες υπέστησαν σοβαρούς βασανισμούς και γενικά επηρεάσθηκε σημαντικά η μελλοντική τους ζωή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τεθεί στους Βρετανούς το θέμα των ευθυνών τους για την πιο πάνω πράξη και, σε περίπτωση που δεν έχει τεθεί, κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να το πράξει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.224, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι η Αρχή Λιμένων έχει προχωρήσει πρόσφατα στην εκβάθυνση του λιμανιού της Πάφου χωρίς διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και χωρίς εκ των προτέρων να ειδοποιήσει σχετικά το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Εξ όσων μάλιστα πληροφορούμαι, ολόκληρο το λιμανάκι της Πάφου έχει κηρυχθεί προστατευόμενο μνημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα αρχαία κατάλοιπα, μαζί με άλλα υλικά εκσκαφής, στοιβάχτηκαν κακήν κακώς σε πρόχειρο αποθηκευτικό χώρο στην περίμετρο του λιμανιού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες και τι προτίθεται να κάνει γι’ αυτό το θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.225, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχεδιάζει πολύ σύντομα να ξεκινήσει την αντισεισμική αναβάθμιση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Πύργου. Έχω επίσης πληροφορηθεί ότι στα πλαίσια της αντισεισμικής αναβάθμισης θα χρησιμοποιηθεί για αναγκαστική μεταστέγαση των μαθητών το κτίριο των παλιών νηπιαγωγείων και οι αποθηκευτικοί χώροι του δημοτικού σχολείου.

Πληροφορούμαι ότι οι χώροι αυτοί είναι εντελώς ακατάλληλοι και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρά στη μεταστέγαση των μαθητών σε λυόμενη αίθουσα, όπως έπραττε και σε άλλες περιπτώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.229, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ελαιοτριβείο στο χωριό Γουδί στην Πάφο προκαλεί οχληρία και ρύπανση. Οι περίοικοι διαμαρτύρονται για μυρωδιές και διαρροή αποβλήτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το συγκεκριμένο ελαιοτριβείο λειτουργεί με βάση την άδεια απόρριψης αποβλήτων και αν έχει ελεγχθεί περιβαλλοντικά η δραστηριότητά του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.256, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο θάλαμος υπερβαρούς οξυγονοθεραπείας (θάλαμος αποπίεσης) στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας είναι εκτός λειτουργίας από τον Οκτώβριο του 2005.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. γιατί οι αρμόδιοι δεν έχουν ειδοποιήσει μέχρι σήμερα, ως όφειλαν, τόσο τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού όσο και την Εθνική Φρουρά (Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών), αλλά και την Αστυνομία Κύπρου (ΑΠΑ ειδική μονάδα), τις καταδυτικές σχολές και γενικά τους χιλιάδες ανθρώπους που ασχολούνται με το άθλημα των υποβρύχιων καταδύσεων,

2. σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο Υγείας για άμεση επιδιόρθωση της βλάβης του θαλάμου, ο οποίος αποτελεί το μοναδικό τρόπο αποθεραπείας της νόσου των δυτών και γενικά το μοναδικό εργαλείο της καταδυτικής ιατρικής, και

3. ποιος είναι υπεύθυνος για το χειρισμό, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την παρακολούθηση και την αναβάθμιση της καταδυτικής ιατρικής και συγκεκριμένα του θαλάμου αποπίεσης στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.267, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το 2001 μία ομάδα ειδικών για τα ελαστικά των αυτοκινήτων του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτων, με τη βοήθεια του Τμήματος Τροχαίας της αστυνομίας, διεξήγαγε δειγματοληπτικό έλεγχο των ελαστικών 1 261 αυτοκινήτων. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψαν συμπεράσματα και εισηγήσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο και με ποιο τρόπο έχουν αξιοποιηθεί τα πορίσματα και οι εισηγήσεις της έρευνας αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.268, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα έρευνας που διεξήγαγε ομάδα ειδικών για τα ελαστικά αυτοκινήτων του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτων με τη βοήθεια του Τμήματος Τροχαίας της αστυνομίας το 2001, διαπιστώνεται από τις απαντήσεις των οδηγών ότι πολλοί από τους αερομετρητές στα πρατήρια πετρελαιοειδών είναι ελαττωματικοί. Η έκθεση πρότεινε να γίνει έρευνα ελέγχου των αερομετρητών στα πρατήρια και να γίνει πρόνοια, ώστε να ελέγχονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι αερομετρητές στα πρατήρια πετρελαιοειδών και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.269, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα την αρδευτική δεξαμενή στο χωριό Παχύαμμος. Έχω την άποψη ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η δεξαμενή όπως λειτουργεί σήμερα δεν εξυπηρετεί το σκοπό κατασκευής της, αλλά μάλλον έχει καταντήσει μια πηγή ρύπανσης και πιθανών μολύνσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα επανεξεταστεί το θέμα της αρδευτικής δεξαμενής στο χωριό Παχύαμμος με την κατασκευή νέας στεγανής δεξαμενής, για να διοχετεύεται το νερό από το φράγμα Πομού, ώστε να υπάρχει σταθερή παροχέτευση νερού στο δίκτυο των αρδευόμενων αγροτικών εκτάσεων στο χωριό Παχύαμμος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.278, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που κατέχουν την ιδιότητα του πρόσφυγα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.283, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία υλοποίησης των προτάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως για το παράπονο του Συνδέσμου “ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ”, Α/Π 1177/2002, σε σχέση με τη λειτουργία του παιδογκολογικού θαλάμου του Νοσοκομείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.287, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη σημερινή κατάσταση του συστήματος πυραύλων S 300, αν δηλαδή βρίσκεται σε λειτουργία, αν ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία και αν οι πύραυλοι έχουν οποιαδήποτε χρήση εκεί που βρίσκονται.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.288, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Υγείας ανέφερε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ότι, με βάση τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου του, τα νέα κρούσματα καρκίνου ανέρχονται στα 1 500 το χρόνο. Εκπρόσωπος του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου σε πρόσφατη δημοσιογραφική διάσκεψη ανέφερε ότι ανέρχονται σε 2 500 το χρόνο. Ο σύνδεσμος ΕΛΑΖΩ ισχυρίζεται ότι τα νέα κρούσματα ανέρχονται μεταξύ 2 500 και 3 000 το χρόνο, συμπεριλαμβανομένων και των Τουρκοκυπρίων που καταφεύγουν στις κρατικές υπηρεσίες. Ο ευρωβουλευτής δρ Αδάμος Αδάμου σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ανέφερε ότι κάθε χρόνο έχουμε νέα κρούσματα καρκίνου γύρω στο 3%, ενώ τώρα αυξήθηκε στο 4%, σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι οι πραγματικοί αριθμοί των νέων κρουσμάτων καρκίνου κάθε χρόνο στην Κύπρο με βάση τα στατιστικά δεδομένα και τα στοιχεία του αρχείου για τον καρκίνο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.289, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του Υπουργού Παιδείας για καταρτισμό συγκροτημένου στρατηγικού σχεδίου για τη δημόσια περιβαλλοντική εκπαίδευση, δεν έχει ακόμα παρουσιαστεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων ή σε δημόσιο διάλογο ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο. Μία αδρομερής περίληψη που παρουσιάστηκε προ μηνών ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος δεν ικανοποίησε τους βουλευτές μέλη της επιτροπής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα καταθέσει τη συνολική στρατηγική για τη δημόσια περιβαλλοντική εκπαίδευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.01.001, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από σχετικά δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο ότι ομάδα μητέρων εφέδρων αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς απέστειλε ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας στο νέο Υπουργό Άμυνας, γιατί, ενώ συμπληρώθηκαν οι πρώτοι έξι μήνες της υπηρεσίας των αξιωματικών στην περιοχή Κάτω Πύργου, δεν πήραν, όπως σε άλλες περιπτώσεις, μετάθεση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έγινε αυτή η δυσμενής μεταχείριση και αν αυτή αφορά μόνο τους αξιωματικούς ή και τους κληρωτούς στρατιώτες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.01.003, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αρνήθηκε την καταβολή αποζημιώσεων στους επαγγελματίες ψαράδες στον Κάτω Πύργο οι οποίοι απώλεσαν τα δίκτυά τους, όταν παράνομα συνελήφθησαν και απήχθησαν από τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής. Η απώλεια των δικτύων είναι αυταπόδεικτη, αφού για μία εβδομάδα οι Τούρκοι κατακρατούσαν και τη βάρκα των ψαράδων με όλο της τον εξοπλισμό, μέχρι να παραδοθεί εν τέλει κατόπιν παρέμβασης των Ηνωμένων Εθνών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει άρνηση της καταβολής των αποζημιώσεων στους ψαράδες του Κάτω Πύργου που απώλεσαν πρόσφατα τα δίκτυά τους λόγω της παράνομης σύλληψης και απαγωγής τους από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις και ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.01.004, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Γεροσκήπου εξέδωσε οικοδομική άδεια για την ανέγερση κατοικίας σε χώρο ο οποίος απαλλοτριώθηκε για την ανέγερση νέου λυκείου στη Γεροσκήπου. Ο πρώην ιδιοκτήτης του οικοπέδου, στη βάση της πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας που εξασφάλισε, προχώρησε τις τελευταίες ημέρες σε εργασίες οικοδόμησης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εξέλιξη αυτή θα καθυστερήσει την ανέγερση του νέου λυκείου της Γεροσκήπου και αν θα προκαλέσει οποιεσδήποτε επιπλέον δαπάνες για το δημόσιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.01.006, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στην παλιά Λευκωσία έχει καταστραφεί ολοσχερώς ένας πολιτιστικός θησαυρός. Πρόκειται για το πολιτιστικό κέντρο του καλλιτέχνη Ανδρέα Χαραλάμπους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει, ώστε να στηριχθεί ο καλλιτέχνης, να επαναδραστηριοποιηθεί καλλιτεχνικά το πολιτιστικό κέντρο στην παλιά Λευκωσία και γενικά να αποκατασταθούν οι φθορές στην παλιά πόλη από την καταστροφική πυρκαγιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.01.007, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορίες που φέρουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία να έχει καθυστερήσει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που κατέστρεψε πρόσφατα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στην παλιά Λευκωσία. Το γεγονός ότι η ίδια η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραδέχεται ότι παρατηρήθηκε μειωμένη πίεση στο υδροστόμιο πυρόσβεσης στην περιοχή του Παγκύπριου Γυμνασίου είναι ανησυχητικό.

Μετά από αυτό το γεγονός οι κάτοικοι της περιοχής δίκαια ανησυχούν για την επάρκεια του συστήματος δεξαμενών πυρόσβεσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην εντός των τειχών Λευκωσία, έχοντας υπόψη ότι οι ιδιαιτερότητες του χώρου αποκλείουν την πρόσβαση μεγάλων οχημάτων ή βυτιοφόρων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης και για τη δυνατότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους περιστατικά στην παλιά Λευκωσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.001, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση που απηύθυνε στην Κομισιόν η Επιστημονική Επιτροπή για τα Καταναλωτικά Προϊόντα (SCCP), η χρήση συσκευών εκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας, λαμπών τεχνητού μαυρίσματος και σολάριουμ με σκοπό την επίτευξη και διατήρηση του μαυρίσματος για λόγους αισθητικής ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης κακοήθους μελανώματος του δέρματος. Η επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι μαζί με τα προϊόντα παρέχονται στους καταναλωτές και οι κατάλληλες προειδοποιήσεις και οδηγίες, ώστε να αποφεύγεται η κακή χρήση τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχει λάβει για την υλοποίηση των συστάσεων της επιτροπής, έστω κι αν ακόμα αυτές δεν έχουν πάρει οποιαδήποτε νομική μορφή, λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα αυτό φαίνεται να επηρεάζει σοβαρά την υγεία των καταναλωτών.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.002, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει διατυπωθεί σε πολλές περιπτώσεις το αίτημα των ορεινών κοινοτήτων των περιοχών Πιτσιλιάς, Σολέας και Μαραθάσας για δημιουργία ξεχωριστής επαρχίας, της επαρχίας Τροόδους. Η ιδέα αυτή φαίνεται να συνάδει προς τις σύγχρονες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ομοιογένεια των περιφερειών και την επικουρικότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις απόψεις της κυβέρνησης επί της πρότασης αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.003, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Βρετανός σύμβουλος του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ) κ. P. A. Varley σε επιστολή του, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2004, προς τον κ. Στέλιο Βασιλείου, τότε διευθυντή του ΤΠΑ, την οποία κοινοποιούσε και στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Χάρη Θράσου, τόνιζε ότι έξι μήνες μετά την επιτυχία εισδοχής της Κύπρου στις Συνδυασμένες Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας (JAA), εάν εκαλείτο η Κύπρος να ξαναπεράσει από τον έλεγχο, θα αποτύγχανε παταγωδώς. Έκανε λόγο για απραξία, επέρριπτε προσωπικές ευθύνες στον κ. Στέλιο Βασιλείου και ζητούσε αμέσως συνάντηση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων. Εφιστούσε την προσοχή του κ. Στέλιου Βασιλείου στα τρέχοντα προβλήματα στη Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων, που αποτελούσαν ένα μικρό κομμάτι του καταλόγου των κενών και των αδυναμιών και έδειχναν έλλειψη ειλικρινούς δέσμευσης σε διευθυντικό επίπεδο για μια συνεχή προσπάθεια δημιουργίας συνθηκών ασφάλειας στους κυπριακούς αιθέρες. Τέλος, ο κ. P. A. Varley κατάγγελλε, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπήρχε πολιτική βούληση, για να συσταθεί μια αξιόπιστη Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων. Κατάγγελλε επίσης ότι κάποια στελέχη της Μονάδας Ασφάλειας εμφανίζονταν ανίκανα να αντεπεξέλθουν στο φόρτο εργασίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του σε σχέση με τις καταγγελίες που αναφέρονται στην πιο πάνω επιστολή του κ. P. A. Varley.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.004, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από μέλη των φιλοζωικών οργανώσεων πως με λύπη έχουν διαπιστώσει ότι, παρά τις προσπάθειες των φιλοζωικών οργανώσεων και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών, εξακολουθούν να εκτίθενται στο καζαντίν ζωντανά ζώα και πουλιά.

Η παγίδευση ζώων και πουλιών, η έκθεσή τους και η χρησιμοποίησή τους ως κέρδους σε τυχερά παιχνίδια είναι θλιβερά και παράνομα φαινόμενα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προέβη, ώστε να σταματήσει η παράνομη διάθεση πουλιών και ζώων μέσω του εν λόγω τυχερού παιχνιδιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.005, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, στις 7 Ιουλίου 2006, όπου συζητήθηκε το θέμα “Η ποιότητα των νερών κολύμβησης (θάλασσα, πισίνες) και οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία”, αναφέρθηκε ότι μέχρι την ημέρα εκείνη είχε ελεγχθεί η ποιότητα των νερών σε 135 κολυμβητικές δεξαμενές. Οι αρμόδιοι του Υπουργείου Υγείας πληροφόρησαν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας ότι εντοπίστηκαν 15 περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές που τίθενται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και σε 8 περιπτώσεις προωθήθηκε η λήψη δικαστικών μέτρων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για τα συνολικά αποτελέσματα των ερευνών των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

2. Ποιοι ήταν οι παρανομούντες και ποια μέτρα λήφθησαν εναντίον τους;

3. Γιατί δεν ανακοίνωσε τα ονόματα των κολυμβητικών δεξαμενών που παρανομούσαν;

4. Πότε προτίθεται να φέρει ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων τροποποίηση του σχετικού νόμου και των σχετικών κανονισμών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.008, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα πρόσβασης λόγω της καταπάτησης δημόσιων χώρων από τις γύρω ιδιωτικές αναπτύξεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αρθούν οι πιο πάνω παρανομίες και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.009, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων έγγραφο με τον τίτλο “Μέτρα προς απάμβλυνση του προβλήματος των καθυστερήσεων στην άσκηση πολεοδομικού ελέγχου από τις πολεοδομικές αρχές, που ανήκουν διοικητικά στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως”, από τον ίδιο τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου (10 Ιουλίου 2006). Το έγγραφο αυτό είχε κατατεθεί και προηγουμένως στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού αποτελεί το κείμενο δημοσιογραφικής διάσκεψης του Υπουργού Εσωτερικών, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2005. Το κείμενο περιλαμβάνει δεκατέσσερις δράσεις για περιορισμό της γραφειοκρατίας και διευκόλυνση της διαδικασίας έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών. Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα αυτό απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους και ταλανίζει την οικοδομική βιομηχανία, ενώ παράλληλα προκαλεί στρεβλώσεις στην οικοδομική ανάπτυξη της χώρας μας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία εφαρμογής των μέτρων που προτείνονται στο σχέδιο που εξήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών από τις 27 Απριλίου 2005 και κατέθεσε στις 10 Ιουλίου 2006 στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.010, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αδυνατεί να εκπληρώσει μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις της ως κράτος. Ενώ έχει την ευθύνη έρευνας και διάσωσης σε μία πραγματικά τεράστια περιοχή, δεν έχει στην πραγματικότητα τα μέσα για να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε οποιοδήποτε τυχόν σοβαρό περιστατικό καταγραφεί στην περιοχή μας. Την αδυναμία της Κυπριακής Δημοκρατίας καλύπτουν μέχρι σήμερα σε ένα βαθμό οι καλά οργανωμένες δυνάμεις των βρετανικών βάσεων, ενώ τα τελευταία χρόνια οργανώνονται για το σκοπό αυτό με πρωτοφανή τρόπο και στα κατεχόμενα. Σε άσκηση που διεξήχθη πρόσφατα στα κατεχόμενα οι κατοχικές δυνάμεις έκαναν επίδειξη δύναμης στον τομέα έρευνας και διάσωσης. Στην άσκηση συμμετείχαν μία φρεγάτα, κορβέτες, ελικόπτερα, στρατιωτικά αεροσκάφη και άλλα μικρότερα μέσα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια της κυβέρνησης αναφορικά με την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης απειλής του περιορισμού της άσκησης των δικαιωμάτων της χώρας μας στον τομέα της έρευνας και διάσωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.011, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μία μεγάλη ομάδα από άρρενες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας πιθανόν να είναι αδικημένοι. Πρόκειται για όλους όσοι υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά στα δύσκολα χρόνια μεταξύ 1973 και 1976. Οι άνθρωποι αυτοί ισχυρίζονται ότι υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά για υπερβολικά μεγάλη χρονική περίοδο (μέχρι και τέσσερα χρόνια), για να αντιμετωπιστεί η έκτακτη ανάγκη στην οποία βρέθηκε η χώρα μας μετά την τουρκική εισβολή. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες σειρές στρατιωτών, διαμαρτύρονται για κατάφωρη αδικία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να εξετάσει το θέμα και να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την έκταση και την έντασή του. Επίσης, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να τεθεί τέρμα στην αδικία αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.012, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία χρόνια λειτουργεί το λεγόμενο Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης υπό την πολιτική εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πεδίο δράσης του συμβουλίου αυτού, τι είδους έργο έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα, ποιοι εργοδοτούνται σ’ αυτό το συμβούλιο, ποιοι το απαρτίζουν, ποιου ύψους αμοιβές λαμβάνουν και ποιο είναι το διοικητικό καθεστώς της εργασίας τους και αν ασχολούνται με την επανεγκατάσταση και απελευθέρωση όλων των κατεχόμενων περιοχών (π.χ. και της πόλης της Κερύνειας) ή μόνο των περιοχών που, σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάν, θα επιστρέφονταν στο υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση “συνιστών κράτος”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.013, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 15 Ιουλίου 2006 δημοσιεύματα των ημερήσιων εφημερίδων έκαναν λόγο για πρόταση που αφορά την επίλυση του προβλήματος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατουμένων στις Κεντρικές Φυλακές, την οποία έχει συντάξει το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρόταση αφορά, πρώτον, την άμεση κάλυψη των αναγκών με ιατρικό προσωπικό σε προσωρινή βάση και, δεύτερον, τη μόνιμη επίλυση του προβλήματος με προκήρυξη θέσεων από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να τοποθετηθεί ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η πρόταση επρόκειτο να ανακοινωθεί από κοινού από τους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εντός των επόμενων ημερών σε επίσκεψη που θα πραγματοποιούσαν στις Κεντρικές Φυλακές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να δώσει τις ανάλογες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω πρόταση στη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.014, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Eurostat”, το “χρυσό μετάλλιο” των αυξήσεων τόσο όσον αφορά την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για οικιακή χρήση όσο και αυτού που διατίθεται για βιομηχανική χρήση ανάμεσα στις χώρες μέλη το κερδίζει η Κύπρος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στον εγχώριο τύπο, τα ποσοστά αυξήσεων της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο φθάνουν μέχρι και επτά φορές πάνω από το μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περίοδος από Ιανουάριο 2005-Ιανουάριο 2006).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα στοιχεία των αυξήσεων των τελευταίων χρόνων στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ποια είναι η πραγματική εικόνα της θέσης της Κύπρου σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για οικιακή και βιομηχανική χρήση, καθώς και για τους λόγους που κατέχει η Κύπρος την αρνητική αυτή πρωτιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.015, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε πρόσφατα την απαγόρευση είκοσι δύο χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή βαφής μαλλιών, οι οποίες ενδεχομένως να είναι καρκινογόνες. Η Επιτροπή προχώρησε στη λήψη του μέτρου αυτού λόγω της ευρείας χρήσης των χημικών ουσιών που γίνεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το 60% των γυναικών και το 10% των ανδρών βάφουν τα μαλλιά τους έξι έως οκτώ φορές το χρόνο. Η μακροχρόνια χρήση αυτών των χημικών ουσιών θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία, με σοβαρότερη τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, όπως επισημαίνει η Επιτροπή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχει λάβει η κυπριακή κυβέρνηση προκειμένου να εφαρμόσει στην πράξη την αναφερόμενη πιο πάνω απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την προστασία της υγείας των Κυπρίων, όπως επίσης ποιες είναι οι ουσίες και σε ποια εμπορικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Κύπρο περιέχονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.016, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Χριστόδουλος Πασιαρδής για τις πολιτικές πτυχές της υπόθεσης της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τα “Κόκκινα Βέλη”, απάντησε ότι αυτή θα εξεταστεί από το Υπουργείο Εξωτερικών “σε κάποιο χρόνο”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος είναι αυτός ο “χρόνος”, δηλαδή πότε προτίθεται το Υπουργείο Εξωτερικών να θέσει το ζήτημα της πλήρους και οριστικής κατάργησης των πτήσεων του ακροβατικού σμήνους “Κόκκινα Βέλη” στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.018, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ομάδα από είκοσι επτά ειδικούς πράκτορες της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, με πλήρη εξοπλισμό και σε συνεργασία με πράκτορες άλλων υπηρεσιών των ΗΠΑ, ανέλαβε τον πλήρη και ανεξάρτητο έλεγχο των επιβατών στο αεροδρόμιο Λάρνακας με προορισμό τις ΗΠΑ την περίοδο της μεταφοράς των προσφύγων από το Λίβανο.

Οι πράκτορες αυτοί, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, ήταν εφοδιασμένοι με πλήρη εξοπλισμό, περιλαμβανομένων φορητών ανιχνευτών εκρηκτικών και όπλων, ανιχνευτών ραδιενεργών υλών κ.ά., ενώ είχαν τον πλήρη και ανεξάρτητο έλεγχο, χωρίς την επέμβαση των αρχών της Δημοκρατίας, στα σημεία ελέγχου των επιβατών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, διεξήγαγαν και σωματικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία έδωσε τη συγκατάθεσή της για την παρουσία των πρακτόρων των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο Λάρνακας, αν αληθεύουν οι πληροφορίες των δημοσιευμάτων και γιατί δεν υπήρχε οποιασδήποτε μορφής έλεγχος των πρακτόρων των ΗΠΑ από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.019, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ξένη εταιρεία που ανέλαβε το πλύσιμο των μονωτήρων των γραμμών μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος της ΑΗΚ με τη χρήση ελικοπτέρου στερείται της σχετικής άδειας αεροπορικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς των Συνδυασμένων Αρχών Ασφάλειας (JAA), που υιοθετήθηκαν και από την Κύπρο την τελευταία διετία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί παραβιάστηκε η νομοθεσία για την ασφάλεια των πτήσεων ελικοπτέρων στην περίπτωση της ΑΗΚ και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις από αυτή την παρανομία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.021, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κατοχικές αρχές, σε συνεργασία με Γερμανούς αρχαιολόγους και γερμανικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα, έχουν προχωρήσει σε ανασκαφές στο λόφο του βασιλιά στην κατεχόμενη Γαληνόπορνη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες ενέργειες έγιναν από την Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να σταματήσουν οι παράνομες αυτές δραστηριότητες;

2. Γιατί δεν ήταν επιτυχείς ενέργειες αυτές και ποιες θα είναι οι περαιτέρω ενέργειες για καταδίκη της εμπλοκής των Γερμανών αρχαιολόγων και ακαδημαϊκών στις παράνομες αυτές δραστηριότητες;

                    3. Πόσες άλλες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν, δηλαδή ξένα και ιδιαίτερα ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ξένοι/Ευρωπαίοι                     επιστήμονες να  εμπλέκονται σε παράνομες ανασκαφές στην κατεχόμενη Κύπρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.001.009.01.022, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το φουγάρο συγκεκριμένου εργοστασίου στην περιοχή Πεντακώμου φαίνεται να ρυπαίνει την ατμόσφαιρα με λευκή άσπρη σκόνη (η περιοχή έχει γίνει κάτασπρη από τη σκόνη). Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι δεν υπάρχουν φίλτρα στο φουγάρο του εργοστασίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί φαίνεται το φουγάρο του συγκεκριμένου εργοστασίου να εκπέμπει τόση πολλή σκόνη και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να αντιμετωπιστεί η ρύπανση τόσο στην πηγή της (δηλαδή στο εργοστάσιο) όσο και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, η οποία δεινοπαθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.023, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στο εργαστήριο συντήρησης του Τμήματος Αρχαιοτήτων δεν πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές. Για το θέμα έχει ενημερωθεί και το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο έπειτα από έρευνα έχει καταλήξει σε πολύ σοβαρά συμπεράσματα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πόρισμα της έρευνας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στο εργαστήριο συντήρησης του Τμήματος Αρχαιοτήτων κατατέθοντας το έγγραφο και παραθέτοντας τις εισηγήσεις για βελτίωση της κατάστασης. Παρακαλείται επίσης το υπουργείο όπως διευκρινίσει αν προκύπτουν και ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.001.009.01.024, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί η εφαρμογή του συστήματος ESVA για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται στην Κύπρο. Το θέμα είχα εγείρει και με ερώτησή μου στη Βουλή με αρ. 23.06.008.04.767, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2005. Στην απάντησή του ο τότε Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων σημείωσε ότι στόχος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ήταν μέχρι το τέλος του 2005 αρχές του 2006 να εφαρμοστεί και στην Κύπρο ο έλεγχος με βάση το σύστημα ESVA.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία εφαρμογής των μέτρων για τους κόφτες φορτηγών αυτοκινήτων, για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων, για την εφαρμογή της αρχής της άμεσης απόσυρσης από την κυκλοφορία όσων φορτηγών παρανομούν και για την πορεία εφαρμογής του συστήματος ESVA στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.025, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, με βάση τους όρους της προσφοράς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 22/96/Α/ΙΙ-2/2004 για την προμήθεια και εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος μέτρησης των επιπέδων ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα της Κύπρου, από τις 5 Φεβρουαρίου 2006 έπρεπε να υπάρχουν εγκατεστημένοι επτά σταθμοί μέτρησης της ραδιενέργειας στην Κύπρο επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Κάθε σταθμός μέτρησης, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανιχνευτή για τη μέτρηση της ολικής ακτινοβολίας γάμα στην ατμόσφαιρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε έχουν εγκατασταθεί οι επτά σταθμοί, πού είναι εγκατεστημένοι, γιατί δεν καταμετρούν και την ακτινοβολία άλφα και γιατί δε δίνονται στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ερευνών. Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει λεπτομερώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μέχρι σήμερα μετρήσεις της ραδιενέργειας από τους επτά σταθμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.001.009.01.026, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού CY 004.643.01.01 από τις 28 Μαρτίου 2006 έπρεπε να είχε εγκατασταθεί ειδική γιγαντοοθόνη σε δημόσιο μέρος, ώστε κάθε πολίτης να ενημερώνεται πλήρως για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, την οποία θα καταμετρούν πέντε νέοι σταθμοί παρακολούθησης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εγκατασταθεί και πού η γιγαντοοθόνη και οι πέντε σταθμοί μετρήσεως της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.027, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται να καταβάλει στην οικογένεια του Αλέξανδρου Κωστάκη, η υγεία του οποίου επιδεινώνεται από τις πτήσεις των βρετανικών αεροσκαφών του ακροβατικού σμήνους “Κόκκινα Βέλη”, το ποσό των £250.000. Γνωρίζω ότι είχε επανειλημμένα ζητηθεί από την κυπριακή κυβέρνηση να απαιτήσει την κατάργηση των πτήσεων των αεροσκαφών αυτών στην Κύπρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί συνεχίζονται οι πτήσεις του ακροβατικού σμήνους της RAF “Κόκκινα Βέλη” στην Κύπρο και ποιες είναι οι ενέργειες του προς την πλήρη και οριστική κατάργησή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.001.009.01.028, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κάθε χρόνο καταβάλλονται πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά για τις υπερωρίες υψηλόβαθμων κυβερνητικών υπαλλήλων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση του Κτηματολογίου, όπου παρουσιάζονται ακόμα και διευθυντές τμημάτων να έχουν εισπράξει τεράστια ποσά ως υπερωρίες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν τον τελευταίο χρόνο ως υπερωρίες, κατά τρόπο που να φαίνονται οι κλίμακες των υπαλλήλων που έχουν εισπράξει αυτά τα ποσά, καθώς και τα τμήματα στα οποία εργάζονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.029, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό και το είδος των ασκήσεων που διενεργούν οι Βρετανοί στο πεδίο βολής Καλού Χωριού.

Πιο συγκεκριμένα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι Βρετανοί χρησιμοποιούν στις ασκήσεις τους βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου, κατά πόσο καταβάλλουν αποζημιώσεις στην κοινότητα Καλού Χωριού, στα άλλα γειτονικά χωριά ή στην Κυπριακή Δημοκρατία για τις φθορές που προκαλούν και αν κατά τις ασκήσεις βολής τους υπάρχει οποιασδήποτε μορφής επιτήρηση από την Εθνική Φρουρά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.041, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία εφαρμογής του περί Γονικής Άδειας Νόμου του 2002 και πιο συγκεκριμένα για τον αριθμό των ανδρών και γυναικών εργαζομένων που αξιοποίησαν την πρόνοια του νόμου που παρέχει τη δυνατότητα για γονική άδεια διάρκειας μέχρι δεκατριών εβδομάδων λόγω γέννησης ή υιοθεσίας παιδιών με σκοπό τη φροντίδα και ανατροφή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.042, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αποφάσισαν να αποσύρουν τις σφραγίδες που φανερώνουν τη χώρα προέλευσης των εισαγόμενων κρεάτων που διακινούνται στην κυπριακή αγορά, μετά από επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δε θεωρεί ότι η πρακτική που εφάρμοσε η Κύπρος είναι παράνομη. Απλά σημειώνεται ότι δεν εμπίπτει μέσα στα πλαίσια της κοινοτικής νομοθεσίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί αποσύρεται το μέτρο της σφράγισης των κρεάτων, το οποίο θεωρείται πρωτοποριακό και αντιμετωπίστηκε θετικά από τον Κύπριο καταναλωτή, αφού υπάρχει η δυνατότητα νομικής κατοχύρωσής του μέσα στα πλαίσια της κυπριακής νομοθεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.001.009.043, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντησή του, που κατατέθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2005 στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.008.04.766, για το θέμα της παροχής τηλεφωνικής κάλυψης στο δρόμο Καλού Χωριού-Φαρμακά, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Χάρης Θράσου με πληροφόρησε ότι μέχρι το τέλος του 2005 το δίκτυο της “Areeba Ltd” θα παρέχει μερική κάλυψη του δρόμου Καλού Χωριού-Φαρμακά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι η ιδιωτική εταιρεία “Areeba Ltd” έχει καλύψει μέρος του δρόμου Καλού Χωριού-Φαρμακά, γιατί η ΑΤΗΚ, ο ημικρατικός οργανισμός παροχής κινητής τηλεφωνίας, αδιαφορεί και πότε αναμένεται να επιλυθεί εξ ολοκλήρου το θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.044, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει κηρύξει το έτος 2007 ως “Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους, για Μια Δίκαιη Κοινωνία” με την απόφασή του με αρ. 63.854 της 1ης Ιουνίου 2006.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες, τους σχεδιασμούς, τα προγράμματα και φυσικά τα ποσά που θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση αυτής της απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.045, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, ενώ το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων προέβλεπε διάθεση ποσού £500.000, αξιοποιήθηκαν μόνο £100.000. Το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή οι £400.000, πιθανότατα έχει επιστραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νομίζω ότι είναι αδικαιολόγητο να επιστρέψουμε £400.000 στην Ευρώπη, ενώ υπάρχει τόση μεγάλη ανάγκη ενημέρωσης της κυπριακής κοινωνίας σε θέματα μεταναστών και αναγνωρισμένων προσφύγων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί χάθηκαν αυτές οι £400.000 και γιατί δεν έγιναν δεκτές οι αιτήσεις για χρηματοδότηση προγραμμάτων που αφορούν την ενημέρωση της κυπριακής κοινωνίας σε θέματα μεταναστών και προσφύγων. Επίσης, παρακαλείται να πληροφορήσει το σώμα αν είναι τελικά δεοντολογικό το χειρισμό των αιτήσεων τέτοιων προγραμμάτων να τον αναλάβει μια ανεξάρτητη υπηρεσία και όχι η Υπηρεσία Ασύλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.051, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αστυνομικοί και πυροσβέστες έχουν προειδοποιηθεί από τους ανωτέρους τους ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε κομματική δράση από μέλη της αστυνομικής δύναμης ή τους πυροσβέστες. Ακόμα και μέλη της αστυνομικής δύναμης που θέλησαν να δραστηριοποιηθούν σε αθλητικό ή φιλανθρωπικό σωματείο υποχρεώθηκαν να υπογράψουν δήλωση ότι το σωματείο αυτό δεν έχει καμιά σχέση με οποιοδήποτε κόμμα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακριβή δικαιώματα των μελών της αστυνομικής δύναμης και της πυροσβεστικής και πώς διασφαλίζεται ότι η κατά το νόμο ανεκτή κομματική δράση τους δε σημειώνεται και αναλόγως δε χρησιμοποιείται κατά τρόπο δυσμενή εναντίον τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.052, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω υπόψη μου τις διαμαρτυρίες της αρμενικής κοινότητας του Λιβάνου για τη συμμετοχή τουρκικών στρατευμάτων στην Ειρηνευτική Δύναμη στο νότιο Λίβανο. Θεωρείται ότι η χρησιμοποίηση του τουρκικού στρατού στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις αποτελεί πρόκληση, όταν ο ίδιος είναι κατηγορούμενος για ακρότητες και επιθετικές ενέργειες προς γειτονικούς λαούς, π.χ. στην Κύπρο , στο Ιράκ κ.λπ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπήρξε οποιαδήποτε διαμαρτυρία της κυπριακής κυβέρνησης προς τα Ηνωμένα Έθνη για τη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ειρηνευτική Δύναμη του οργανισμού στο Λίβανο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.053, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο υποστράτηγος Rafael Jose Barni παρέστη, στις 30 Αυγούστου 2006, στην εορταστική δεξίωση του διοικητή των παράνομα ευρισκόμενων στην Κύπρο τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων αντιστράτηγου Χαϊρί Κιβρίκογλου στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο. Παρόμοιας φύσης γεγονότα έχουν συμβεί και στο παρελθόν, όπως η παρακολούθηση ασκήσεων των κατοχικών δυνάμεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ερευνηθεί οι πληροφορίες αυτές και, εάν όντως αληθεύουν, γιατί δεν προχώρησε στην κατάθεση αιτήματος προς τα Ηνωμένα Έθνη για άμεση αντικατάστασή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.065, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ΑΗΚ μελετά σοβαρά τη χρησιμοποίηση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, εξ όσων πληροφορούμαι, η ΑΗΚ μελετά διάφορες προτάσεις στρατηγικού χαρακτήρα, που αφορούν την επιλογή της πλέον συμφέρουσας μεθόδου μεταφοράς και χρήσης του φυσικού αερίου. Το θέμα όμως έχει και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν πρόσφατα μεταφερθεί στην κυπριακή νομοθεσία, επιβάλλεται να γίνεται στρατηγική μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον για σχέδια ή προγράμματα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα διεξαχθεί η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με τη χρήση του φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.073, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εισάγονται και διοχετεύονται προϊόντα στην κυπριακή αγορά που διαφημίζονται ως βιολογικά, χωρίς αρκετές φορές να τηρούν οποιεσδήποτε προϋποθέσεις βιολογικής καλλιέργειας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς και από ποιους γίνονται οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι για τη γνησιότητα των βιολογικών προϊόντων και αν έχουν ανευρεθεί προϊόντα με ψευδείς παραστάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.074, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNDP) προωθεί μέσω του προγράμματος “Sandstage” του Οικουμενικού Συμφώνου τη δυνατότητα μεταφοράς και μεταφύτευσης ελαιόδεντρων που συχνά είναι αρκετών εκατοντάδων ετών και επηρεάζονται καθοριστικά από την οικοδομική ανάπτυξη. Εξ όσων πληροφορούμαι, τα ελαιόδεντρα τοποθετούνται σε ειδικά “καταφύγια” ελαιόδεντρων και έτσι προστατεύονται από τις καταστροφές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζεται το τεράστιο πρόβλημα της εκρίζωσης παλαιότατων δέντρων ελαιώνων, ιδιαίτερα στη δυτική περιοχή της πρωτεύουσας, προκειμένου να διευκολυνθεί η οικιστική ανάπτυξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.075, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κτίριο του νηπιαγωγείου στο χωριό Γιόλου είναι περίπου 25-30 ετών. Αποτελείται από μία μόνο αίθουσα, η οποία χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας, παιχνιδιών και γραφείο. Η ίδια αίθουσα χρησιμοποιείται επίσης και ως κουζίνα, αφού δεν υπάρχει ξεχωριστή κουζίνα και μέσα στην ίδια αίθουσα παίρνουν τα παιδιά το γεύμα τους. Υπάρχουν δύο πολύ μικρά αποχωρητήρια για τα παιδιά, ενώ δεν υπάρχει αποχωρητήριο για το προσωπικό (το νηπιαγωγό και το βοηθό). Κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν κάνει κρύο και τα παιδιά δεν μπορούν να βγουν στην αυλή την ώρα του διαλείμματος, είναι περιορισμένα σ’ αυτή τη μικρή αίθουσα, όπου δεν υπάρχει αρκετός χώρος για ελεύθερες δραστηριότητες. Γνωρίζω ότι με επιστολή του ο σύνδεσμος γονέων του νηπιαγωγείου Γιόλου ζήτησε την ανέγερση νέου νηπιαγωγείου στο χώρο που βρίσκεται το υφιστάμενο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα του συνδέσμου γονέων του νηπιαγωγείου Γιόλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.076, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το Τμήμα Αρχαιοτήτων για την τύχη των βυζαντινών εικόνων, των εκκλησιαστικών σκευών, των κεντημάτων και των ξυλόγλυπτων που βρίσκονταν μέχρι το 1974 στη Μητρόπολη Κυρηνείας, καθώς και των ανάλογων αντικειμένων που βρίσκονταν στο Κέντρο Συντήρησης Εικόνων και Χειρογράφων στο μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα στην Τρεμετουσιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.077, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης συχνών παραπόνων για την οχληρία που δημιουργείται κατά τη διαδικασία άντλησης των λυμάτων σηπτικών βόθρων και απορροφητικών λάκκων από οικοδομές οικιακής ή βιομηχανικής/βιοτεχνικής χρήσης. Το πρόβλημα της δυσοσμίας μπορεί να λυθεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, με την τοποθέτηση φίλτρων ενεργού άνθρακα στην αντλία κενού του βυτιοφόρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι δυνατόν να θεσμοθετηθεί η αναγκαστική τοποθέτηση των φίλτρων, ώστε να μειωθεί το πρόβλημα δυσοσμίας και οχληρίας που δημιουργείται κατά την άντληση των λυμάτων από βόθρους ή απορροφητικούς λάκκους και λιποπαγίδες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.078, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σκυροθραυστική μονάδα λειτουργεί παράνομα σε κατοικημένη περιοχή της Γεροσκήπου και προκαλεί οχληρία, θόρυβο και ρύπανση. Οι κάτοικοι και το κοινοτικό συμβούλιο διαμαρτύρονται και όχι άδικα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, ώστε να σταματήσει να λειτουργεί και να κατεδαφιστεί αμέσως η παράνομη κινητή σκυροθραυστική μονάδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.079, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Μαΐου 2006 αποφάσισε τη δημιουργία κρατικής επαγγελματικής χορωδίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έγιναν προς την κατεύθυνση υλοποίησης της απόφασης της 3ης Μαΐου 2006.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.080, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας κ. Ευάγγελος Μπασιάκος ανακοίνωσε πρόγραμμα ειδικής χρηματοδότησης για την προστασία του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας. Το πρόγραμμα αυτό, που φαίνεται να επιδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύει τα εισοδήματα αγροτών που διατηρούν και καλλιεργούν τους παραδοσιακούς ελαιώνες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορεί παρόμοιο πρόγραμμα να εφαρμοστεί σε περιοχές της Κύπρου όπου ακόμη, και για πολύ λίγο, εντοπίζονται παραδοσιακοί ελαιώνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.081, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων από καλλιτέχνες για τη συνεχιζόμενη πρακτική του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να αναθέτει σε συγκεκριμένο λειτουργό του τμήματος τη μελέτη τοπιοτέχνησης των οδικών κόμβων (π.χ. κυκλικών κόμβων, ανισόπεδων κόμβων κ.λπ.). Η ανάπλαση των δημόσιων χώρων, ισχυρίζονται, δεν αποτελεί μόνο αντικείμενο της πολεοδομικής επιστήμης, αλλά εμπεριέχει και στοιχεία καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι καλλιτέχνες διατείνονται ότι η μέχρι σήμερα πρακτική του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως αφαιρεί κάθε πνευματικό υπόβαθρο από τους δημόσιους χώρους κατά την ανάπλασή τους και οδηγεί στην υποτίμηση των αισθητικών και πνευματικών αξιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα αυτό και αν προτίθεται να εφαρμόσει πρακτική στη διαδικασία μελέτης τοπιοτέχνησης των οδικών κόμβων που να είναι δημοκρατική, διαφανής και να εξασφαλίζει και την καλλιτεχνική επάρκεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.082, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί η καταβολή των αιτούμενων αποζημιώσεων στο υπό μετακίνηση χοιροστάσιο στην περιοχή Μαρωνίου. Ως αποτέλεσμα τούτου, το χοιροστάσιο ακόμη λειτουργεί και προκαλεί ιδιαίτερη οχληρία, αφού τούτο απέχει μόνο 300 μέτρα από την οικιστική περιοχή. Σημειωτέον ότι οι ιδιοκτήτες του χοιροστασίου έχουν ήδη λειτουργήσει νέα χοιροτροφική μονάδα, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί και η παλιά μονάδα δίπλα από το χωριό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας, ώστε να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και να λήξει το θέμα. Ακόμη, να πληροφορήσει το σώμα για τα μέτρα που θα ληφθούν μέχρι τότε, ώστε να σταματήσει η λειτουργία της παλιάς μονάδας, όπως επίσης η ρύπανση του περιβάλλοντος και η οχληρία που προκαλείται στους κατοίκους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.083, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή “Τερατσόκαμπος”, μεταξύ των χωριών Σουσκιού και Κουκλιών, διαπράχθηκε παράνομη λατόμηση πέτρας σε τουρκοκυπριακό τεμάχιο γης. Έγινε μάλιστα και καταγγελία στην αστυνομία την ίδια στιγμή που λάμβανε χώρα η παρανομία, αλλά η απάντηση της αστυνομίας ήταν ότι έπρεπε να υπάρχει γραπτή καταγγελία, ώστε να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει καθυστέρηση στη λήψη άμεσων μέτρων σε τέτοιου είδους καταγγελίες πολιτών, αφού η εκ των υστέρων παρέμβαση δεν έχει νόημα, λαμβανομένης υπόψη της επ’ αυτοφώρω ενέργειας των εκάστοτε παρανομούντων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.084, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα, στην παρουσία πολιτικών και διπλωματών από πολλές χώρες, πραγματοποιήθηκαν στον ΟΗΕ τα εγκαίνια της έκθεσης “Ελαίας Εγκώμιο”. Τα εγκαίνια τέλεσαν ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, η Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Ντόρα Μπακογιάννη και ο Έλληνας Υπουργός Πολιτισμού κ. Γιώργος Βουλγαράκης. Την έκθεση διοργάνωσε το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων. Η έκθεση περιλαμβάνει θεματικές ενότητες από τη μυθολογία και την ιστορία της ελιάς στο χώρο της Μεσογείου και αφορά τη σχέση της με τους Έλληνες, τη σημασία της για την οικονομία, τη διατροφή, την υγεία, τη λατρεία και την τέχνη, καθώς και την αναγωγή της σε σύμβολο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστεί η έκθεση “Ελαίας Εγκώμιο” και στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.085, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Γαλλία και η Σουηδία βρήκαν ίχνη του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού (ΓΤΟ) LL 601, ο οποίος έχει απαγορευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε δείγματα αμερικανικού ρυζιού, έπειτα από τεστ τα οποία έγιναν σε εθνικό επίπεδο. Τον περασμένο μήνα ένα φορτίο 20 000 τόνων αμερικανικού ρυζιού, που προοριζόταν για τις αγορές της Βρετανίας και της Γερμανίας και για το οποίο υπήρχαν υποψίες ότι ήταν μολυσμένο από το ΓΤΟ LL 601, ανακόπηκε στο Ρότερνταμ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιβάλει τότε ελέγχους με ευθύνη των κρατών μελών, καθώς και μία διαδικασία πιστοποίησης του ρυζιού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχουν ληφθεί, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να εισαχθεί στην Κύπρο μεταλλαγμένο ρύζι με το ΓΤΟ LL 601».

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.086, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει αποφασισθεί η ολοκληρωτική κένωση του φράγματος της Γερμασόγειας. Κάτι τέτοιο ίσως να αποτελέσει και το τραγικό τέλος του οικοσυστήματος που έχει δημιουργηθεί, ειδικά σε ό,τι αφορά χιλιάδες ψάρια, χελώνες, αμφίβια, καβούρια και διάφορους άλλους οργανισμούς που η επιβίωσή τους στηρίζεται στην ικανοποιητική ποσότητα νερού. Αυτά υποστηρίζει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ερασιτεχνών Ψαράδων Εσωτερικών Υδάτων κρούοντας παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου για το σοβαρό ενδεχόμενο οικολογικής καταστροφής στον υδροβιότοπο του φράγματος.

Η οικολογική καταστροφή που θα σημειωθεί στο φράγμα της Γερμασόγειας, αν αδειάσει χωρίς να ληφθούν μέτρα διατήρησης της υδροπανίδας, θα είναι τρομακτική και πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες να σωθεί και να διατηρηθεί η ζωή που υπάρχει μέσα στο φράγμα της Γερμασόγειας και αν έχει μελετηθεί, στα πλαίσια ολοκληρωμένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η αναφερόμενη πιο πάνω απόφαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.087, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι την 21η Μαΐου 2006 αεροπλάνο της εταιρείας HELIOS (“Ajet”) πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στη Βρετανία λόγω θρυμματισμού του μπροστινού ανεμοθώρακα. Το γεγονός αναφέρθηκε στην Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Δυστυχημάτων και Συμβάντων της Βρετανίας, αλλά όχι στην ανάλογη κυπριακή επιτροπή. Η παράλειψη οφείλεται σε αμέλεια του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο είχε ειδοποιηθεί για το περιστατικό από την εταιρεία “Ajet”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνηθεί πειθαρχικά το εν λόγω επεισόδιο και αν έχουν τιμωρηθεί όσοι ήταν αρμόδιοι/υπεύθυνοι να ενημερώσουν την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Δυστυχημάτων και Συμβάντων της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.105, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εφημερίδας “Kibris” (21η Σεπτεμβρίου 2006), οι παράνομες τουρκοκυπριακές αερογραμμές “KTHY” και η γερμανική εταιρεία “Lufthansa Airlines” έχουν υπογράψει συμφωνία για εκπαίδευση πιλότων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιεχόμενο της συμφωνίας, τους κινδύνους αναγνώρισης της παράνομης αεροπορικής εταιρείας του ψευδοκράτους και για τις ενέργειες της κυπριακής κυβέρνησης ή των Κυπριακών Αερογραμμών για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.113, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολύ σύντομα θα τύχει αξιολόγησης και έγκρισης ο κατάλογος των ευρωπαϊκών οικοτόπων και περιοχών προστασίας της φύσης, στα πλαίσια του δικτύου προστασίας των οικοτόπων “Natura 2000”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με το πρόγραμμα “Natura 2000”, τα πλεονεκτήματά του για τις τοπικές κοινότητες και τις δυνατότητες που προσφέρονται για αειφόρο ανάπτυξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.118, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι κατά το 2004 ανακοινώθηκε ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων θα προχωρούσε στις αρχές του 2005 στην ανάθεση μελέτης σε ξένους εμπειρογνώμονες για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας “Seveso II”, Οδηγία η οποία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν επικίνδυνα χημικά σε μεγάλες ποσότητες. Η μελέτη επρόκειτο να καταδείξει το βαθμό επικινδυνότητας, να αξιολογήσει τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών, καθώς και να εισηγηθεί πιθανόν την αναθεώρηση κάποιων πρακτικών που ακολουθούνται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, καθώς και για το βαθμό υλοποίησης των τυχόν εισηγήσεών της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.133, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν διακοπεί προ καιρού οι ανακρίσεις για τις ποινικές ευθύνες σχετικά με το αεροπορικό ατύχημα της 14ης Αυγούστου 2005 από την κυπριακή αστυνομία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος και γιατί διέταξε τη διακοπή των αστυνομικών ανακρίσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.134, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η όδευση και τα χαρακτηριστικά του νέου δρόμου Πόλης Χρυσοχούς-Πομού επηρεάζουν σοβαρά το περιβάλλον, αφού το έργο εφάπτεται της περιοχής της παραλίας και επηρεάζει δεντροστοιχίες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε ολοκληρωμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο αυτό και αν έχουν ληφθεί υπόψη οι αντιδράσεις των κατοίκων και του δήμου Πόλης Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.135, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι τρίτεκνες οικογένειες τυγχάνουν μείωσης στο συνολικό ετήσιο επίδομα τέκνου, όταν το πρώτο παιδί ενηλικιωθεί, δηλαδή από 1.200 ΛΚ το επίδομα μετατρέπεται σε 400 ΛΚ. Φαίνεται ότι δε συμβαίνει το ίδιο, όταν μειώνεται το επίδομα στις πολύτεκνες οικογένειες λόγω ενηλικίωσης παιδιού. Σε αυτή την περίπτωση η μείωση είναι της τάξης των 600 ΛΚ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πόσες τρίτεκνες οικογένειες το χρόνο μειώνεται το επίδομα λόγω ενηλικίωσης του πρώτου παιδιού και πόσο θα στοιχίσει στο κράτος αν η μείωση αυτή από 800 ΛΚ μετατραπεί σε 400 ΛΚ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.136, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν διατεθεί £1.500.000 από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προγράμματα υποστήριξης του αγροτουρισμού στην Κύπρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού έχει διατεθεί το ποσό αυτό, αν έχουν υλοποιηθεί συγκεκριμένα έργα και ποια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.137, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε μετρήσεις των ρύπων που εκπέμπει το εργοστάσιο ASTRASOL στα Λατσιά, τις οποίες έχει πραγματοποιήσει το 2004 και 2005 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει καταγραφεί σημαντική υπέρβαση της καρκινογόνου ουσίας “διχλωρομεθάνιο”. Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται ότι από την εκπομπή του εργοστασίου έχει ήδη επηρεαστεί η υγεία τους, ενώ μιλούν για αυξημένη παρουσία κρουσμάτων καρκίνου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της υπόθεσης “ASTRASOL” με τη διενέργεια ολοκληρωμένης επιδημιολογικής μελέτης, τη συνεχή μέτρηση των ρύπων και τη λήψη μέτρων, ώστε να περιοριστεί πλήρως η εκπομπή της καρκινογόνου ουσίας “διχλωρομεθάνιο”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.138, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσο σημαντική είναι αρχαιολογικά η περιοχή Μάμμαρη-Δένεια;

2. Σε ποια εποχή ανάγονται τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής;

                   3. Ποιος είναι ο αριθμός θολωτών αρχαίων τάφων που έχει καταστραφεί από τη λειτουργία λατομείου τα τελευταία χρόνια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.144, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει δοθεί πολεοδομική άδεια στο λατομείο στο Μάμμαρη, μιας και το λατομείο βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή “Natura”, σε ποιες περιπτώσεις δίνονται λατομικά δικαιώματα σε περιοχές “Natura” και κατά πόσο υπάρχει καταγραφή των νόμιμων και παράνομων λατομείων που λειτουργούν σε αυτές τις περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.145, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο λατομείο στο Μάμμαρη υπάρχουν πεταμένοι σωροί από μπουκάλια γνωστής κυπριακής μπίρας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει δοθεί άδεια για την απόρριψη αυτή;

2. Κατά πόσο επιτρέπεται τέτοιου είδους απόρριψη χωρίς άδεια.

                    3. Ποιος έχει την ευθύνη περισυλλογής των μπουκαλιών και αποκατάστασης της οχληρίας αυτής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.146, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός γύρω από τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν στην υγεία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούν οι ηλεκτρικοί αγωγοί της ηλεκτρικής ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Ο τύπος αυτός φαίνεται ότι αρχίζει να έχει ευρύτατη εφαρμογή στην Κύπρο, γιατί θεωρείται πιο οικονομικός, και ιδιαίτερα χρησιμοποιείται σε πολυκατοικίες που κτίζονται, για να πωληθούν.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τη διενέργεια μελετών που ενδεχομένως θα καταγράψουν το μέγεθος του κινδύνου και τα πιθανά μέτρα αντιμετώπισής του, εάν αυτά είναι βεβαίως αναγκαία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.148, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει τεθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις η ανάγκη να θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση της εναλλακτικής ιατρικής στη χώρα μας. Πρόσφατα, ιδρύθηκε στην Κύπρο η Ομοιοπαθητική Ιατρική Εταιρεία, η οποία διακήρυξε ότι η εναλλακτική ιατρική χρειάζεται εξυγίανση λόγω των αυτόκλητων “ομοιοπαθητικών”, που δεν είναι γιατροί, και λόγω των αυτόκλητων “καθηγητών ομοιοπαθητικής”, που παραπλανούν και εξαπατούν τους πολίτες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να ετοιμάσει νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση της εναλλακτικής ιατρικής (π.χ. ομοιοπαθητική ιατρική, βελονισμός κ.λπ.).»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.149, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις καταδίκες (φυλάκιση ή χρηματική ποινή ή έγγραφη ειδοποίηση) με βάση το άρθρο 19(Ι) του περί της Αποφυγής της Ρύπανσης Δημοσίων Δρόμων και Δημοσίων Χώρων Νόμου του 1992, τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.150, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό και το επί τοις εκατόν ποσοστό των εγκλημάτων και απόπειρας διάπραξης εγκλήματος που έγιναν με τη χρήση κυνηγετικών όπλων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.154, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. η Ελλάδα) έχουν προμηθευτεί ειδικά μηχανήματα τα οποία μετρούν την εκπομπή CO2 και καθιστούν πιο εύκολη την ταξινόμηση ενός εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με βάση τη νέα αντίληψη για φορολογία των αυτοκινήτων με κριτήριο την εκπομπή CO2.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν επέλεξε αυτή τη σίγουρη και ασφαλή μέθοδο υπολογισμού της εκπομπής CO2 αντί της κατ’ εκτίμηση ταξινόμησης με βάση κάποιο άλλο τύπο αυτοκινήτου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.155, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όσο το δυνατό πιο λεπτομερώς, για τα αποτελέσματα των ερευνών του Γενικού Χημείου του Κράτους σε σχέση με την παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε προϊόντα διατροφής από το έτος 2003 μέχρι το 2006.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.156, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα συγκεκριμένος επιχειρηματίας παρουσίασε με πολύ έντεχνο επικοινωνιακό τρόπο την παραγωγή πατατών του ως πατατών διαίτης. Μετά τη δημόσια προβολή και το θόρυβο φαίνεται ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους διεξήγαγε έρευνα για αυτές τις πατάτες, χωρίς όμως να ανακοινώσει ποτέ δημόσια τα αποτελέσματά της.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έγινε δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ερευνών του Γενικού Χημείου του Κράτους για τις λεγόμενες “πατάτες διαίτης” και να ενημερώσει λεπτομερειακά τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα των ερευνών του Γενικού Χημείου του Κράτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.181, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με την πολιτική που δημοσιεύθηκε στην αναθεώρηση των τοπικών σχεδίων το Μάρτιο του 2003 δεν επιτρεπόταν η ανέγερση υπεραγορών με εμβαδόν πέραν των 1 500 τ.μ. εκτός των περιοχών που καθορίζονται στα τοπικά σχέδια. Περαιτέρω, για να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την πολιτική, τονιζόταν ότι αυτή ήταν στρατηγικής σημασίας για τα τοπικά σχέδια. Όμως, με την πρόσφατη οριστικοποίηση των τοπικών σχεδίων, η προαναφερθείσα πολιτική ανατράπηκε πλήρως επιτρέποντας την ανέγερση υπεραγορών εκτός των περιοχών που καθορίζονται στα τοπικά σχέδια και τριπλασιάζοντας το επιτρεπόμενο εμβαδόν από 1 500 τ.μ. στα 5 000 τ.μ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο επήλθαν οι αναφερόμενες πιο πάνω αλλαγές στην αρχική πολιτική που καθιερώθηκε με τη δημοσίευση των τοπικών σχεδίων το 2003, με την ανέγερση υπεραγοράς μέχρι και 5 000 τ.μ. εκτός των περιοχών που καθορίζονταν από τα τοπικά σχέδια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.198, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, με τη σύμφωνη γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας, η Τουρκία απέκτησε πρόσφατα καθεστώς παρατηρητή στην Ενεργειακή Κοινότητα. Ας σημειωθεί ότι αυτό συνέβη, ενώ η Άγκυρα συνεχίζει να ασκεί βέτο στη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνείς οργανισμούς.

Στην πρώτη σύνοδο της Ενεργειακής Κοινότητας, μετά την 1η Ιουλίου, που ετέθη σε ισχύ, στην οποία συμμετείχαν οι είκοσι πέντε υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εννέα χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια, επειδή η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ασκούσε την προεδρία για την προετοιμασία της συνόδου, οι είκοσι πέντε ακολούθησαν τη συνήθη κοινοτική διαδικασία, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή με κοινή θέση. Πραγματοποιήθηκε ομάδα εργασίας για την ενέργεια και στη συνέχεια η σύνοδος του Συμβουλίου Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΚΟΡΕΠΕΡ 1), όπου η Κύπρος δήλωσε ότι έχει επιφυλάξεις. Ωστόσο, κατά τη δεύτερη σύνοδο της ΚΟΡΕΠΕΡ, πριν από την υπουργική, ήρθησαν οι επιφυλάξεις, καθώς, όπως εξηγήθηκε, υπήρξε επικοινωνία και νέες εντολές σχετικά από τη Λευκωσία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κύπρος έδωσε τη συγκατάθεσή της, για να αποκτήσει η Τουρκία το καθεστώς παρατηρητή στην Ενεργειακή Κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.199, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Νομική Υπηρεσία προσέλαβε αμέσως μετά την αεροπορική τραγωδία της 14ης Αυγούστου 2005 δύο συμβούλους -μηχανικό και πιλότο- για την αστυνομική έρευνα. Όταν τρεις μήνες μετά ο ένας εκ των δύο αυτών συμβούλων προσλήφθηκε από την εταιρεία “Helios Airways”, υπήρξαν σοβαρότατες αντιδράσεις και τέθηκε θέμα τάξης, με αποτέλεσμα η ίδια η εταιρεία “Helios Airways” να στείλει το πρόσωπο αυτό στην Αθήνα. Τώρα η Νομική Υπηρεσία, επαναρχίζοντας την έρευνα για το χαμό των εκατόν είκοσι ένα επιβατών του αεροπλάνου της εταιρείας τύπου Boeing, προσέλαβε εκ νέου δύο ειδικούς συμβούλους, εκ των οποίων όμως ο ένας είναι ο ίδιος που προσλήφθηκε αρχικά και μετέπειτα εργοδοτήθηκε στην “Helios Airways”, από όπου έφυγε για σκοπούς τάξης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς εξηγείται αυτή η κατάσταση;

2. Ο συγκεκριμένος σύμβουλος είναι ο μοναδικός διαθέσιμος εμπειρογνώμονας;

                    3. Αν τίθεται θέμα τάξης, τι προτίθεται να κάνει γι’ αυτό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.200, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι τελευταία αρκετοί γεωργοί (ιδιαίτερα στην περιοχή Δένειας-Κοκκινοτριμιθιάς) έχουν εφαρμόσει μια περίεργη και ρυπογόνο μέθοδο λίπανσης των χωραφιών τους. Τοποθετούν πλαστικά σακούλια γεμάτα με κοπριά μέσα στα χωράφια τους και μετά τα οργώνουν. Ως αποτέλεσμα, γεμίζουν τα χωράφια και η πέριξ περιοχή με πλαστικά σακούλια και τα υπολείμματά τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπίσει αυτό το πρόβλημα και ποια μέτρα έχει λάβει για την αποτροπή της ρύπανσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.201, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει σε πρόσφατα δημοσιεύματα στον κυπριακό και διεθνή τύπο ότι στους διάφορους πίνακες που έχουν δημοσιευτεί σχετικά με το πόρισμα της έρευνας του σερ Νίκολας Στερν όσον αφορά το βαθμό εφαρμογής των προνοιών της Συνθήκης του Κιότο, που αφορά τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, δεν παρουσιάζεται πουθενά η Κύπρος. Πολλοί με έχουν ρωτήσει γιατί η Κύπρος δεν έχει συμπεριληφθεί στην έρευνα Στερν.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κύπρος δεν έχει συμπεριληφθεί στην έρευνα Στερν όσον αφορά το βαθμό εφαρμογής των προνοιών της Συνθήκης του Κιότο για τη μείωση των θερμοκηπιακών αερίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.202, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα παλιά γεφύρια της Κύπρου, πολλά από τα οποία έχουν κατασκευαστεί κατά το Μεσαίωνα, δεν τυγχάνουν πλήρους προστασίας από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Γνωρίζω ότι πολλά έχουν κηρυχθεί ήδη αρχαία μνημεία, άλλα όμως όχι.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο των κηρυγμένων ως αρχαίων μνημείων γεφυριών της Κύπρου, να πληροφορήσει το σώμα αν και ποια βρίσκονται υπό συντήρηση, ποια κινδυνεύουν με κατάρρευση, πόσα θα πρέπει να κηρυχθούν αρχαία μνημεία και αν υπάρχει μια καθολική καταγραφή αυτού του σημαντικού στοιχείου της κυπριακής αρχιτεκτονικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.203, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση με την οποία απαγορεύονται η εισαγωγή, η εξαγωγή και η πώληση γούνας γάτας και σκύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με στοιχεία, έχουν διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά γούνες γάτας και σκύλου. Το μεγαλύτερο μέρος από τις ποσότητες αυτές πιστεύεται ότι έχει εισαχθεί από τρίτες χώρες, κυρίως από την Κίνα. Πολλά κράτη μέλη έχουν εισαγάγει εθνική νομοθεσία κατά της διάθεσης στην αγορά γούνας γάτας και σκύλου ανταποκρινόμενα στην έντονη αντίδραση των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το εμπόριο αυτό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν λαμβάνονται προειδοποιητικά μέτρα από τους εισαγωγείς παιδικών παιγνιδιών με γούνες γάτας και σκύλου από την Κίνα, ούτως ώστε να μην προκληθούν προβλήματα στην κυπριακή αγορά ούτε και παραβιάσεις του νέου κανονισμού.»

Απάντηση


Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013  
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων