Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013  
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

Αρχείο 2005

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.494, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι για σκοπούς εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο (Οδηγία 93/76/ΕΟΚ) και με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια η κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, ώστε η θερμομόνωση σε νέες κατοικίες να καθίσταται υποχρεωτική. Επίσης πληροφορούμαι ότι ετοιμάζονται για να κατατεθούν από την κυβέρνηση στη Βουλή νομοσχέδιο και κανονισμοί με σκοπό τη διασφάλιση της θερμομόνωσης στις οικοδομές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε αναμένεται να κατατεθούν οι πιο πάνω αναφερόμενες νομοθετικές προτάσεις;

2. Οι πιο πάνω προτάσεις θα περιλαμβάνουν πρόνοιες και για τις υφιστάμενες κατοικίες;

3. Μέσα στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής, θα υπάρχει πρόνοια βελτιωμένων επιδοτήσεων για τη θέρμανση με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κατοικίες που θα έχουν εφαρμόσει τον κανονισμό θερμομόνωσης;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.495, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με απάντηση σε προηγούμενη ερώτησή μου, που έλαβα από το Υπουργείο Υγείας, στις 17 Δεκεμβρίου 2004 επρόκειτο να συνεδριάσει διυπουργική επιτροπή, για να συζητήσει το θέμα του χυτηρίου “Νέμιτσας” στη Λεμεσό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα και τις αποφάσεις της αναφερόμενης πιο πάνω συνεδρίασης της διυπουργικής επιτροπής.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.496, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει σοβαρή ανησυχία ανάμεσα στον ιατρικό κόσμο γύρω από το θέμα της ύπαρξης της ραδιενέργειας σε τρόφιμα. Τρόφιμα από χώρες στις οποίες έχουν σημειωθεί πυρηνικά ατυχήματα (π.χ. στην Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία κ.λπ.) πιθανόν να έχουν υψηλού επιπέδου ραδιενέργεια. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με τρόφιμα από χώρες όπου λειτουργούν πυρηνικά εργοστάσια ή διεξάγονται για χρόνια πυρηνικές δοκιμές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται έλεγχοι των τροφίμων για ύπαρξη σε αυτά ραδιενέργειας και, αν ναι, ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Αν δε διεξάγονται έρευνες, παρακαλείται όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε διεξάγονται και, αν σχεδιάζει να διεξάγει, πότε αναμένεται να θεσμοθετηθεί ο έλεγχος των τροφίμων για ύπαρξη ραδιενέργειας.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.497, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό για την εκστρατεία εξοικονόμησης νερού τα τελευταία χρόνια μειώνονται σταθερά. Σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προς τη Βουλή, που περιλαμβάνει απαντήσεις σε ερωτήματα που κατέθεσα κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το ποσό που προνοείτο για το 2004 για εκστρατεία εξοικονόμησης νερού ήταν κατά £200.000 χαμηλότερο σε σχέση με αυτό για το 2003. Το 2005 η πρόνοια παραμένει στις £100.000. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων φέρεται να έχει ζητήσει £300.000 και £200.000 για το 2004 και το 2005, αντίστοιχα, αλλά τα ποσά αυτά δεν εγκρίθηκαν. Κατά συνέπεια, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αναγκαστικά θα περιορίσει τα μέτρα για την εκστρατεία εξοικονόμησης νερού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οδήγησαν την κυβέρνηση σε αυτή την κατακόρυφη μείωση των κονδυλίων για την εκστρατεία εξοικονόμησης νερού και ποιες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις στην κατανάλωση του πολύτιμου αυτού φυσικού αγαθού.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.498, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται η κατασκευή κλιβάνου αποτέφρωσης ζώων στις εγκαταστάσεις του κτηνιατρείου στην περιοχή Αθαλάσσας, δίπλα στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί υπόψη τα προβλήματα δυσωδίας και περιβάλλοντος που πιθανόν να προκληθούν από την αναφερόμενη πιο πάνω κατασκευή του αποτεφρωτήρα, με επιπτώσεις στους φοιτητές ενοίκους των φοιτητικών εστιών.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.499, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα πλαίσια της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπάρχει ειδική πρόνοια για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα.

Στην Κύπρο υπάρχει η αντίληψη ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί σύγχρονες μέθοδοι που καθιστούν δυνατή την αξιοποίηση μικρών ρευμάτων και χειμάρρων για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Ποταμοί όπως ο Καρκώτης, που έχουν ροή ολόχρονα, μπορούν ίσως να αξιοποιηθούν για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, έστω και σε πειραματικό στάδιο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια αξιοποίησης του ποταμιού Καρκώτη ή οποιωνδήποτε άλλων φραγμάτων στην Κύπρο για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.500, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει ανασταλεί η παροχή επιδότησης για την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης οικιακών λυμάτων. Το σχέδιο αυτό είχε εφαρμοστεί με σχετική επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια και στόχευε στην αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων από τις κουζίνες, το μπάνιο και τους νιπτήρες των οικιών για πότισμα κήπων ή στο αποχωρητήριο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχει ανασταλεί το πρόγραμμα αυτό, ποια ήταν η ανταπόκριση τα προηγούμενα χρόνια και γιατί δε μελετήθηκαν άλλοι τρόποι προώθησης της ιδέας, όπως π.χ. η υποχρεωτική τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων σε νέες κατοικίες ή η θεσμοθέτηση πιο ουσιαστικών κινήτρων για τοποθέτησή τους σε υφιστάμενες οικοδομές.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.501, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Πάτρα οργανώνονται κάθε Οκτώβριο αγώνες ελληνικού θεάτρου σκιών. Ο θεσμός αυτός αποτελεί ένα μόνο από τα μέτρα που λαμβάνει η ελληνική πολιτεία για την ανάπτυξη της ιδιαίτερης αυτής μορφής παραδοσιακής τέχνης. Στην Κύπρο οι λειτουργοί της τέχνης του θεάτρου σκιών παλεύουν με πολλές αντιξοότητες, για να προωθήσουν την τέχνη τους. Σημειωτέον ότι πρόσφατα ο Κύπριος καραγκιοζοπαίκτης κ. Χριστόδουλος Αντωνίου πραγματοποίησε σειρά σημαντικών παραστάσεων στη Γαλλία, των οποίων μεγάλο μέρος των εξόδων επωμίσθηκε ο ίδιος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με την ανάπτυξη του θεάτρου σκιών στην Κύπρο.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.502, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά τον καταστροφικό σεισμό στη θαλάσσια περιοχή της Σουμάτρας και τα παλιρροϊκά κύματα που σάρωσαν τις ακτές πέραν των οκτώ χωρών στον Ινδικό Ωκεανό, σημειώθηκε μια παλλαϊκή ευαισθησία. Η ευαισθησία αυτή εκφράστηκε με τη διάθεση εισφοράς, σε χρήματα ή σε είδος, από τους πολίτες της χώρας μας. Πολλές οργανώσεις και φορείς κινητοποιήθηκαν σε αυτό τον τομέα. Ετέθη όμως, παράλληλα, ζήτημα αξιοπιστίας των φορέων αυτών. Πληροφορίες, που είδαν και το φως της δημοσιότητας, μιλούν για φαινόμενα εκμετάλλευσης από απατεώνες που, αντί να διοχετεύσουν τη βοήθεια προς τους παθόντες, την αξιοποίησαν για δικό τους όφελος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει έλεγχος της αξιοπιστίας των φορέων που συλλέγουν χρήματα ή υλικά (ρουχισμό, ιατροφαρμακευτικό υλικό κτλ.), κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι οι πολίτες δεν έχουν πέσει θύματα πλεκτάνης και εκμετάλλευσης.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.503, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Γνωρίζω ότι στην Κύπρο λειτουργεί μεγάλος αριθμός Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει την ίδρυση και λειτουργία αυτών των οργανισμών, καθώς και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται εκτός των συνόρων αυτών των χωρών (Αναπτυξιακές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση να κατατεθεί νομοσχέδιο για ρύθμιση και ανάπτυξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καθώς και των Αναπτυξιακών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.504, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω θέματα που αφορούν τη λειτουργία της κατασκοπευτικής κεραίας “PLUTO” στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου:

1. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του αυτόματου συστήματος μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

2. Τα ανάλογα αποτελέσματα μετρήσεων στα πλαίσια της επιδημιολογικής μελέτης.

3. Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η επιδημιολογική μελέτη.

4. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων εγκλωβισμού πουλιών στο “δίκτυ των κεραιών”.

5. Τις εκτιμήσεις των ξένων εμπειρογνωμόνων/περιβαλλοντολόγων για την εφαρμογή των μέτρων που εισηγήθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην περίπτωση που οι Βρετανοί αποφάσιζαν την κατασκευή της κεραίας.

6. Κατά πόσο γνωρίζει η κυπριακή κυβέρνηση πότε λειτουργεί και με ποιες προδιαγραφές η κεραία “PLUTO”.

7. Κατά πόσο έχει ικανοποιηθεί το αίτημα των Βρετανών για παροχή επιπλέον ηλεκτρικού φορτίου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.505, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα τα χωριά Δρύμου, Δρυνιά, Λάσα και Μηλιά στην επαρχία Πάφου. Είναι ολοφάνερο ότι η περιοχή κατακλύζεται από βαλανιδιές (δρυς). Πρόκειται για ένα ξεχωριστό οικοσύστημα αναγνωρισμένο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας της φύσης. Το οικοσύστημα του δάσους δρυών (βαλανιδιών) της περιοχής των χωριών αυτών νομίζω ότι πρέπει να προστατευθεί στα πλαίσια του προγράμματος “Natura 2000” της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια γνώμη έχουν και οι ειδικοί επιστήμονες με τους οποίους μίλησα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που καταβάλλονται, ώστε να προστατευθεί το δάσος δρυών (βαλανιδιών) των χωριών της ημιορεινής Πάφου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.506, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφορικά με την τοποθέτηση οδικών πινακίδων σχετικών με ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις και σε σχέση με απάντηση, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2004, του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Χάρη Θράσου, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.008.04.050, θα ήθελα να πληροφορήσει το αρμόδιο υπουργείο τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις -εκτός των γνωστών δύο που διαθέτουν γήπεδα γκολφ στην Πάφο- που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα και για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί επί των αυτοκινητοδρόμων ή άλλων δημόσιων οδών πινακίδες με καφέ φόντο με το χαρακτηρισμό “αξιόλογος τουριστικός προορισμός”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν δικαιούνται όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις, όταν θεωρούν ότι αποτελούν “αξιόλογο τουριστικό προορισμό”, να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα επίσημης προβολής, πληροφόρησης και διαφήμισης από το κράτος μέσω της οδικής σήμανσης. Τέλος, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν αξιοκρατικά κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται ποια ιδιωτική τουριστική επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί “αξιόλογος τουριστικός προορισμός” και να τύχει αυτής της προνομιακής μεταχείρισης.

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.507, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Κρίτου Μαρόττου στην Πάφο λειτουργεί παράνομο πτηνοτροφικό υποστατικό μέσα στην οικιστική περιοχή. Το υποστατικό αυτό έπρεπε να είχε εγκαταλειφθεί μετά τη μετακίνηση της πτηνοτροφικής μονάδας σε περιοχή εκτός της οικιστικής ζώνης του χωριού. Όμως, αντί αυτό να κατεδαφιστεί, συνεχίζει τη λειτουργία του, ρυπαίνοντας τους γύρω χώρους. Επιπρόσθετα, και στη νέα τοποθεσία όπου έχει μετακινηθεί η πτηνοτροφική μονάδα σημειώνεται ρύπανση των γειτονικών ιδιοκτησιών. Μάλιστα φαίνεται ότι η πτηνοτροφική μονάδα επεκτείνεται, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες και χωρίς την έγκριση των κοινοτικών αρχών. Επίσης, έχω παρατηρήσει ότι ο ιδιοκτήτης του πτηνοτροφικού υποστατικού συνηθίζει να απορρίπτει τα απόβλητα του πτηνοτροφείου (κοπριά) σε δασωμένη περιοχή τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας, παρά το γεγονός ότι η κοινότητα του έχει υποδείξει συγκεκριμένο χώρο απόρριψης αποβλήτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ούτως ώστε να επανέλθει η ομαλότητα και η νομιμότητα, καθώς και για να σταματήσει η ρύπανση στην κοινότητα Κρίτου Μαρόττου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.509, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Καθιέρωσης της 14ης Σεπτεμβρίου Κάθε Έτους ως Επίσημης Ημέρας Μνήμης και Τιμής προς τους Πεσόντες κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 Νόμου του 2003, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της ισχύος του θα έπρεπε η κυπριακή πολιτεία, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, να καθορίσει τον τύπο των εκδηλώσεων τιμής προς τους πεσόντες κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Επειδή δεν έχω αντιληφθεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και αν έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιες εκδηλώσεις το 2004.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.510, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί τις ανησυχίες των κυνηγών για τη συνεχή μείωση τα τελευταία χρόνια του αριθμού της αποδημητικής πτηνοπανίδας. Τις πληροφορίες αυτές συμμερίζονται οι ορνιθολόγοι και οι πτηνοπαρατηρητές.

Πολλοί συνδέουν το φαινόμενο αυτό με τη λειτουργία των γιγαντιαίων κατασκοπευτικών κεραιών των Βρετανών στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου. Ισχυρίζονται μάλιστα ότι οι επιπτώσεις από τη λειτουργία των κεραιών δεν είναι μόνο τοπικές (παγίδευση πουλιών στο “δίκτυ” των κεραιών), αλλά πιθανό να επεκτείνονται και να αφορούν και τον αποπροσανατολισμό των αποδημητικών πουλιών λόγω της έντονης εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μελετηθεί οι πιο πάνω καταγγελίες, αν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να είναι βάσιμες και ποιες είναι οι ενέργειες της κυβέρνησης για το εν λόγω θέμα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.511, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με απάντηση στην ερώτηση μου με αριθμό 23.06.008.01.128, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2002, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επρόκειτο να μελετήσει το θέμα της αναβάθμισης της Σχολής Κωφών σε ισότιμη σχολή μέσης εκπαίδευσης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόοδος στο θέμα αυτό.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.517, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Βρετανοί έχουν προχωρήσει σε κάποιας μορφής αναβάθμιση των πομπών αναμετάδοσης του BBC στην περιοχή Ζυγίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη μορφή της αναβάθμισης ή των αλλαγών που έγιναν από τους Βρετανούς, σύμφωνα με τα πιο πάνω, τις μετρήσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην περιοχή, καθώς και για το συγκεκριμένο νομικό καθεστώς των σταθμών αναμετάδοσης ραδιοφωνικών μηνυμάτων στην περιοχή Ζυγίου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.518, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αποφασίστηκε να μην αποκτήσουν ασθενοφόρο ελικόπτερο οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει καμιά πρόνοια για κατασκευή ελικοδρομίου στα νοσοκομεία και ιδιαίτερα στο νέο νοσοκομείο Λευκωσίας. Έχω την άποψη ότι η εν λόγω απόφαση πρέπει να επανεξεταστεί, γιατί καθυστέρηση λίγων λεπτών μπορεί να αποβεί μοιραία για τραυματισμένους κρίσιμα ή ασθενείς βαριά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει ενδεχόμενο επανεξέτασης της απόφασης σχετικά με την απόκτηση ασθενοφόρου ελικοπτέρου ή την κατασκευή ελικοδρομίου στα κρατικά νοσοκομεία, καθώς και αν υπάρχει δυνατότητα να δοθούν οποιαδήποτε κίνητρα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν σε αυτό τον τομέα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.519, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το αντιβιοτικό τετρακυκλίνη, το οποίο χρησιμοποιείται στη μελισσοκομία, είναι απαγορευμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ’ όλα αυτά, εντοπίστηκε να κυκλοφορεί ελεύθερα στην κυπριακή αγορά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που, παρά την απαγόρευση, το αντιβιοτικό τετρακυκλίνη κυκλοφορεί στην κυπριακή αγορά.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.520, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες (π.χ. παιδιών με υπερκινητικότητα ή παιδιών με ελλειμματική προσοχή συνδυασμένη με υπερκινητικότητα) ότι δεν υπάρχει δημόσιο ειδικό σχολείο, για να απασχολούνται τα παιδιά τους από ειδικούς παιδαγωγούς κάποιες απογευματινές ώρες ή και πρωινές ώρες, όταν τα δημόσια σχολεία είναι κλειστά. Το πρόβλημα είναι εντονότερο, όταν οι γονείς εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Η ύπαρξη ιδιωτικών ειδικών σχολείων για απασχόληση αυτών των παιδιών τα απογεύματα ή τις μέρες που τα δημόσια σχολεία είναι κλειστά δε λύνει το πρόβλημα, αφού το κόστος είναι απαγορευτικό για την πλειοψηφία των γονιών, λαμβάνοντας υπόψη τα επιπλέον έξοδα που έχει μια οικογένεια με παιδί με ειδικές ανάγκες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σκέψεις για τη δημιουργία ενός τέτοιου δημόσιου σχολείου ή, εναλλακτικά, αν προτίθεται το κράτος να αναλάβει, μέσω επιχορήγησης, το κόστος απασχόλησης αυτών των παιδιών σε ειδικά σχολεία με βάση εισοδηματικά κριτήρια.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.530, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ασφάλειας και οχληρίας από τη διέλευση φορτηγών αυτοκινήτων μέσα από τον οικιστικό παραδοσιακό πυρήνα του χωριού Λάσα στην Πάφο. Τα φορτηγά και οι μπετονιέρες διέρχονται τα στενά δρομάκια του χωριού, πλάτους σε ορισμένα σημεία μόλις 2,5 μέτρων, μεταφέροντας οικοδομικά υλικά για την κατασκευή μεγάλου αριθμού εξοχικών κατοικιών και προκαλώντας ζημιές στις οικοδομές ή/και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ήδη έγιναν συγκεκριμένα διαβήματα προς τις αρμόδιες αρχές (κοινοτάρχης, έπαρχος, Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου).

Το θέμα φαίνεται να προσκρούει στην άρνηση του κοινοτικού συμβουλίου Λάσας να απαγορεύσει τη διέλευση μέσα από τον παραδοσιακό πυρήνα του χωριού. Φαίνεται ότι η προγραμματιζόμενη κατασκευή κάποιων εξοχικών κατοικιών λειτουργεί ως δέλεαρ για το κοινοτικό συμβούλιο, το οποίο παραβλέπει τα προβλήματα που προκαλούν τα βαριά οχήματα κατά τη διέλευσή τους από το κέντρο του χωριού, προκειμένου να προμηθεύσουν το εργοτάξιο με οικοδομικά υλικά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τα μέτρα που πρόκειται να λάβει, ώστε να επιλυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.

2. Αν έχει μελετηθεί η δυνατότητα κατασκευής παρακαμπτήριου δρόμου στο χωριό Λάσα της Πάφου.

                    3. Αν το πρόβλημα αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά το στάδιο της έκδοσης πολεοδομικής άδειας για τέτοιου είδους αναπτύξεις

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.531, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει επέκταση των σχεδίων επιδότησης και οικονομικής ενίσχυσης της επανεγκατάστασης σε μικρές κοινότητες από το όριο των 200 κατοίκων σε εκείνο των 500 κατοίκων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα ξεκινήσει επιτέλους η υλοποίηση αυτής της εξαγγελίας.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.532, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η καρκινογόνος ουσία “παραδιχλωροβενζόλιο” έχει εντοπιστεί σε μέλι ελληνικής παραγωγής. Τελευταία, μετά το σάλο που ξεσήκωσε η διαπίστωση ότι στο κυπριακό μέλι εντοπίστηκαν ελάχιστες ποσότητες αντιβιοτικών, παρουσιάστηκε αλματώδης αύξηση στις εισαγωγές μελιού ελληνικής παραγωγής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει αναλύσεις και έρευνες, για να διερευνηθεί η παρουσία της καρκινογόνου ουσίας “παραδιχλωροβενζόλιο” στο ελληνικό μέλι που εισήχθη στην Κύπρο.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.533, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο επίσημο ημερολόγιο που εξέδωσε το Ευρωκοινοβούλιο οι πληροφορίες που καταγράφονται (π.χ. αργίες) για την περίπτωση της Κύπρου είναι στην αγγλική γλώσσα, ενώ αντίθετα όλων των άλλων χωρών είναι στις επίσημές τους γλώσσες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο. Μήπως σε όλα τα έγγραφα που εκδίδει το Ευρωκοινοβούλιο ή και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επίσημη γλώσσα της Κύπρου χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.534, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινότητες της περιοχής Σολιάς ζητούν επίμονα την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην περιοχή, για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία χιλιάδων εργαζομένων. Σε πρόσφατη συνάντηση των κοινοταρχών με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το αίτημα δεν απορρίφθηκε.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προχωρήσει η ίδρυση και λειτουργία Γραφείου του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην αναφερόμενη πιο πάνω περιοχή.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.535, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την εξέταση των προϋπολογισμών του 2004 τέθηκε η πιο κάτω ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας, αλλά δε λήφθηκε καμία απάντηση:

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή του περί Ελευθέρωσης των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών Νόμου; Υπάρχει η τεχνογνωσία για ανίχνευση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ); Έχει καταρτισθεί λίστα με τους ΓΤΟ και πότε αναμένεται να ενημερωθεί το κοινό για τους οργανισμούς αυτούς;

Επίσης, κατά την εξέταση των προϋπολογισμών του 2005 τέθηκε προς το Υπουργείο Υγείας η ερώτηση αν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την παρουσία στην Κύπρο προϊόντων που εμπεριέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και η απάντηση που πήραμε ήταν ότι το αρμόδιο υπουργείο είναι το Υπουργείο Γεωργίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων δίνοντας απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.536, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ναυτιλιακή εταιρεία “Hanseatic” τυγχάνει μεγάλων διευκολύνσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να λειτουργεί ναυτική σχολή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι είδους μαθήματα προσφέρει αυτή η σχολή, αν είναι δωρεάν για τους Κυπρίους ναυτικούς και ποια είναι η συμφωνία που υπάρχει με το κράτος.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.537, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι πολλά δημόσια κτίρια, ακόμα και κυβερνητικά γραφεία, δε διαθέτουν τις ελάχιστες διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ανάπηρων ατόμων σ’ αυτά (π.χ. κομβία με τη γλώσσα Braille στους ανελκυστήρες) κατά παράβαση του Κανονισμού 61Η, δυνάμει του άρθρου 19 του περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία, η οποία αναμενόταν ότι θα καθιστούσε τα δημόσια κτίρια προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρίες.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.538, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω εντοπίσει ότι σε πολλές αίθουσες θεάτρου ή κινηματογράφου δεν υπάρχουν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για άτομα που κινούνται με τροχοκάθισμα. Δεν έχω εντοπίσει, για παράδειγμα, ράμπες, μηχανισμούς καθόδου τροχοκαθισμάτων, ειδικούς χώρους στα μπροστινά καθίσματα, για να σταθμεύει το τροχοκάθισμα ή χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων αναπήρων στους χώρους στάθμευσης αυτών των δημόσιων κτιρίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το λεγόμενο θεατράκι του ΡΙΚ, το οποίο, αν και λειτουργεί ως μέρος ενός ημικρατικού οργανισμού, φαίνεται να μην πληρεί τις διατάξεις του κανονισμού 61Η των περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών, που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 19 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η πλειοψηφία των θεάτρων και κινηματογράφων δεν είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες και πιο συγκεκριμένα σε άτομα που κινούνται με τροχοκάθισμα, αν έχει πραγματοποιηθεί κάποια έρευνα, αν υπάρχει καταγραφή της κατάστασης και ποια μέτρα λαμβάνονται για την άμεση εφαρμογή των κανονισμών.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.539, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, αναφορικά με τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης στεγάστρων στις στάσεις των περιφερειακών λεωφορείων, στους προϋπολογισμούς διατίθενται £280.000 για την κατασκευή των στεγάστρων. Ωστόσο, φαίνεται ότι γίνεται κάποιας μορφής διάκριση μεταξύ των ορεινών και ημιορεινών περιοχών και ως εκ τούτου δημιουργούνται προβλήματα. Επίσης, φαίνεται ότι ο τύπος των στεγάστρων δεν είναι κατάλληλος για τις καιρικές συνθήκες των ορεινών περιοχών και δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόγραμμα συντήρησής τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα κατασκευής και συντήρησης στεγάστρων στις στάσεις λεωφορείων στις αγροτικές ορεινές και ημιορεινές περιοχές.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.549, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το σκοπευτήριο που λειτουργεί στην περιοχή του χωριού Αγία Βαρβάρα στην Πάφο είναι εντελώς παράνομο. Το συγκεκριμένο σκοπευτήριο λειτουργεί επί κυβερνητικής γης, της οποίας η μίσθωση έχει λήξει προ πολλού, δε διαθέτει άδεια λειτουργίας, πολεοδομική άδεια και φυσικά ούτε οικοδομική άδεια και δεν υπάρχει περίφραξη ούτε έχουν γίνει άλλες διευθετήσεις για την ασφάλεια των διερχομένων. Υπάρχουν σπασμένοι δίσκοι σκοποβολής, εκατομμύρια κενά φυσίγγια και δισεκατομμύρια σκάγια από μόλυβδο, που ρυπαίνουν το περιβάλλον και ιδιαίτερα τις όχθες του ποταμού της Έζουσας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, σκοπεύει να προχωρήσει στον τερματισμό της λειτουργίας του σκοπευτηρίου της Αγίας Βαρβάρας και στη μετακίνησή του σε άλλη κατάλληλη περιοχή, στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, αποκαθιστώντας το περιβάλλον που έχει επηρεαστεί από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του σκοπευτηρίου.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.550, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με την παράταση της άδειας καψαλίσματος της ποκαλάμης, ύστερα από ψήφιση σχετικού νόμου από τη Βουλή, για άλλα δύο χρόνια, έχει παραταθεί ουσιαστικά η ρύπανση της ατμόσφαιρας με επικίνδυνους ρύπους. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η καύση ποκαλάμης προκαλεί την εκπομπή διοξινών, οι οποίες είναι καρκινογόνες ουσίες και πιθανόν να επηρεάζουν την ποιότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως έγινε πρόσφατα στην Ολλανδία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος αυτός και τι σκέφτεται να κάνει για αντιμετώπισή του.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.551, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πριν από λίγους μήνες αποκαλύφθηκε από το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών υπόθεση έκδοσης αναμνηστικών νομισμάτων από γερμανική τράπεζα που έφεραν την ένδειξη “Κυπριακό ευρώ” και είχαν ανάγλυφη παρουσίαση χάρτη της Κύπρου με εμφανή τη γραμμή Αττίλα. Σύμφωνα με την επίσημη θέση του Υπουργείου Οικονομικών, όπως καταγράφηκε σε επιστολή του προς το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τον Αύγουστο του 2004, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί την έκδοση τέτοιων αναμνηστικών νομισμάτων σημαντικό πρόβλημα και γι’ αυτό θα προωθηθεί μέσα στους επόμενους μήνες νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την απαγόρευση της έκδοσης και κυκλοφορίας τέτοιων νομισμάτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει κατατεθεί και προωθηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η νομοθεσία που θα απαγορεύει την έκδοση και κυκλοφορία αναμνηστικών νομισμάτων τα οποία προβάλλονται ως “ευρωνομίσματα”, ιδιαίτερα χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.552, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση που δόθηκε σε ερώτησή μου, με αρ. 23.06.008.01.144 και ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 2002, από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την υπογραφή και προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύμβαση της Βέρνης για τον τρόπο κατοχύρωσης των επωνύμων και γενικά των κύριων ονομάτων στα ληξιαρχικά βιβλία και άλλα επίσημα έγγραφα αναφέρεται ότι το θέμα εξετάζεται σε συνεργασία με το Γενικό Εισαγγελέα και το Υπουργείο Εξωτερικών και ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ενίσταται στην υπογραφή και προσχώρηση στη συγκεκριμένη σύμβαση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν κατέληξαν οι διαβουλεύσεις με το Γενικό Εισαγγελέα, γιατί ακόμα η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπέγραψε τη Σύμβαση της Βέρνης και πότε προτίθεται να το πράξει.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.564, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο κοινοτάρχης Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων έχει ζητήσει να αποκτήσει το κράτος την κυριότητα ιδιωτικών τεμαχίων που συνορεύουν ή είναι εγκλωβισμένα στο δάσος Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων. Ο κοινοτάρχης θεωρεί αυτά τα τεμάχια το εμπόδιο που δεν επιτρέπει την αποτελεσματική προστασία του πανέμορφου αυτού δάσους, αφού οι ιδιοκτήτες τους δεν επιτρέπουν την κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων. Παράλληλα, φαίνεται να κατασκευάζεται από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου δρόμος που περνά μέσα από το δάσος, που θα οδηγήσει σε αύξηση της οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή, καταστρέφοντας σαρωτικά τα δέντρα ενός πυκνού δάσους με εξαιρετικά στοιχεία δασικού βιότοπου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αναμένεται να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα αιτήματα της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων σχετικά με:

1. την απόκτηση της κυριότητας (με απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή) όλων των ιδιωτικών τεμαχίων μέσα ή γύρω από το δάσοςֹ

                    2. το δρόμο που καταστρέφει το κρατικό δάσος Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.565, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τελευταία λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου σημειώνεται στροφή των κατοίκων των ορεινών περιοχών στις σόμπες ξύλων ή στο τζάκι, γι’ αυτό και αυξήθηκε η ζήτηση καυσόξυλων. Ορισμένοι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την ανάγκη αυτή και εξορμούν στο ύπαιθρο, όπου υλοτομούν δασικά δέντρα (πεύκα, κυπαρίσσια), αλλά και παραγωγικά δέντρα (αμυγδαλιές, χαρουπιές) ανεξέλεγκτα και παράνομα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου της παράνομης εκκοπής δέντρων λόγω της αυξημένης ζήτησης καυσόξυλων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.566, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις Κεντρικές Φυλακές στη Λευκωσία δεν υπάρχει χώρος που να μην κυριαρχείται από καπνιστές κρατουμένους ή φυλακισμένους, παρ’ όλο που υπάρχουν και άτομα έγκλειστα τα οποία ενοχλούνται από τον καπνό. Οι φυλακές είναι δημόσιο κτίριο και θα έπρεπε να εφαρμόζεται σ’ αυτές η σχετική νομοθεσία για το κάπνισμα. Επίσης, εξ όσων πληροφορούμαι, στις φυλακές της Ευρώπης το κάπνισμα απαγορεύεται στους κοιτώνες και επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει την εφαρμογή αντικαπνιστικών μέτρων στα κρατητήρια και τις φυλακές, ώστε να προστατευθούν οι μη καπνιστές κρατούμενοι, χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώματα των καπνιστών κρατουμένων ή φυλακισμένων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.567, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι πολλά δέντρα χαρουπιών παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό ξήρανσης. Εξ όσων πληροφορούμαι, οι χαρουπιές ξηραίνονται, γιατί γίνονται θύματα των αδηφάγων τρωκτικών και συγκεκριμένα της ποντίκας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της παραδοσιακής χαρουπιάς από την ποντίκα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.568, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο κοινοτάρχης Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων έχει ζητήσει να κηρυχθούν προστατευόμενα δέντρα οι αιωνόβιοι τρέμιθοι που κοσμούν τη μικρή αυτή ημιορεινή κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η κήρυξη των τρέμιθων της Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων ως προστατευόμενων δέντρων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.569, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει ήδη αδειοδοτηθεί αριθμός έργων για αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Η δημιουργία αιολικών πάρκων είναι μια αρκετά περίπλοκη υπόθεση για την Κύπρο με τα ιδιαίτερα τοπογραφικά και αεροδυναμικά δεδομένα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό και το είδος των αδειών που έχουν ήδη εκδοθεί για κατασκευή αιολικών πάρκων ή εγκατάσταση ανεμογεννητριών.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.570, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι στο Τμήμα Δασών δεν εργοδοτείται καμιά γυναίκα δασοπόνος ή δασολόγος. Πέραν δηλαδή του γραμματειακού προσωπικού και των εργατών στα κεντρικά γραφεία του τμήματος, το σύνολο σχεδόν του προσωπικού είναι άνδρες. Τα επαγγέλματα του δασολόγου και του δασοπόνου παραμένουν ανδρικά κάστρα. Το θέμα ήγειρα και σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.008.01.009, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2001, σε σχέση με τους σπουδαστές του Δασικού Κολεγίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται ή που θα γίνουν προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης των γυναικών να εργοδοτηθούν στις υπηρεσίες του Τμήματος Δασών, ιδιαίτερα ως δασολόγοι ή δασοπόνοι, και σε ποιο βαθμό τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων αυτών επιτρέπουν την εργοδότηση γυναικών. Παρακαλείται επίσης να αποστείλει τα συγκεκριμένα σχέδια υπηρεσίας, που δημοσιεύτηκαν από το 2000.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.571, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο κέντρο της κοινότητας Αγκλεισίδων λειτουργούν δύο βιοτεχνικά υποστατικά τα οποία προκαλούν οχληρία. Πρόκειται για σιδηρουργεία τα οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, όταν εργάζονται, εκπέμπουν θόρυβο και δυσάρεστες οσμές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι πρόκειται να κάνει, για να απομακρυνθούν το συντομότερο από την οικιστική περιοχή της κοινότητας τα οχληρά αυτά υποστατικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.580, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινότητες Άρμου και Μαραθούντας έχουν τύχει αντισταθμιστικών ωφελημάτων λόγω των προβλημάτων από τη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής στην Πάφο. Άλλη μια κοινότητα όμως που πιθανόν να επηρεάστηκε από τη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής στην Πάφο είναι η προσφυγική κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας. Μέρος της χωριτικής περιοχής της κοινότητας ανακηρύχθηκε ζώνη προστασίας του εν λόγω χώρου υγειονομικής ταφής και οι κάτοικοι ανησυχούν με το ενδεχόμενο να επηρεάζονται από τις δυσάρεστες οσμές που ίσως να φέρνουν οι δυτικοί άνεμοι από το χώρο υγειονομικής ταφής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετάται, λόγω των προβλημάτων από τη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής στην Πάφο, η παραχώρηση ωφελημάτων και στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.581, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις απόψεις του γνωστού καθηγητή Ζερεφού, φαίνεται ότι οι κυριότερες πηγές παραγωγής των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις κλιματικές αλλαγές στην Ανατολική Μεσόγειο προέρχονται από τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις αυτές σε σχέση με τις αποφάσεις αναφορικά με την ανάπτυξη των αεροδρομίων μέσω του στρατηγικού επενδυτή. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη λήψη της απόφασης για ανάθεση σε στρατηγικό επενδυτή της ανάπτυξης του αεροδρομίου δε λήφθηκαν υπόψη οι επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον, αλλά και οι ευρύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του στον τομέα της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη των αεροδρομίων μέσω του στρατηγικού επενδυτή.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.582, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εντός λίγων εβδομάδων θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής στην Πάφο. Ωστόσο, φαίνεται πως ο χώρος υγειονομικής ταφής θα λειτουργεί ως σκυβαλότοπος, αφού θα δέχεται το σύνολο των σκουπιδιών. Συγκεκριμένα, φαίνεται να μην έχουν κατασκευαστεί εργοστάσια διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και διαχείρισης των βιοδιασπώμενων υλικών (οργανικών αποβλήτων).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του εν λόγω χώρου υγειονομικής ταφής και τι γίνεται με την κατασκευή εργοστασίων διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και διαχείρισης των βιοδιασπώμενων αποβλήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.620, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο το Τμήμα Δασών εξέδωσε άδεια εκκοπής του ιστορικού Πεύκου του Ευριπειθκιά στο χωριό Σούνι της επαρχίας Λεμεσού. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, το Τμήμα Δασών παρέλειψε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση σε σχετική με το θέμα επιστολή του πολιτιστικού ομίλου “Σούνι-Ζανατζιά”, ημερομηνίας 25 Μαρτίου 2004 και φαίνεται ότι δεν έδωσε οδηγίες για στήριξη του αιωνόβιου δέντρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Εάν είχαν δοθεί οδηγίες για στήριξη του Πεύκου του Ευριπειθκιά.

2. Γιατί δεν ακολουθήθηκαν;

3. Ποια μέτρα έλαβε το Τμήμα Δασών για να προστατεύσει το αιωνόβιο δέντρο;

4. Γιατί δεν κηρύχθηκε διατηρητέο το δέντρο;

                    5. Γιατί δεν απαντήθηκε η επιστολή με τα αιτήματα του πολιτιστικού ομίλου “Σούνι-Ζανατζιά”;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.621, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κατάσταση του οδοστρώματος στους δρόμους της κοινότητας Δρούσιας είναι πολύ κακή. Υπάρχουν πάρα πολλές λακκούβες, ρήγματα και πρόχειρες επικαλύψεις με άσφαλτο. Η κοινοτική αρχή έχει ζητήσει να γίνει συνολική ασφαλτόστρωση των οδών μέσα στην κοινότητα Δρούσιας, αλλά μέχρι σήμερα το αίτημα αυτό δεν ικανοποιήθηκε.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η ασφαλτόστρωση των οδών στην κοινότητα Δρούσιας.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.622, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω σημειώσει ότι σε όλη την κυπριακή ύπαιθρο βρίσκει κανείς σωρούς από μπετόν, προφανώς υπολείμματα από το φορτίο φορτηγών μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος (μπετονιέρες). Δυστυχώς, ολόκληρα κυβικά μέτρα από σκυρόδεμα βρίσκονται χυμένα σε ρυάκια, χαράδρες, δάση και θαμνώδεις εκτάσεις της κυπριακής υπαίθρου. Εξ όσων γνωρίζω, η απόρριψη στη φύση έτοιμου σκυροδέματος είναι παράνομη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Εάν υπάρχουν καταγγελίες για αυτή την παράνομη δραστηριότητα.

2. Εάν έχει τιμωρηθεί οποιοσδήποτε.

Ποια άλλα μέτρα λαμβάνονται για τον περιορισμό του φαινομένου;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.623, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Δρούσιας η κτηνοτροφική ζώνη Πιττοκόπου εφάπτεται μέρους της οικιστικής περιοχής του χωριού, γεγονός που προκαλεί σχέσεις γειτονίας μεταξύ ασυμβίβαστων χρήσεων. Η κατάσταση αυτή προκαλεί οχληρία και προβλήματα ανάπτυξης στην οικιστική περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει αυτή η ασυμβίβαστη γειτονία μεταξύ των δύο ζωνών ανάπτυξης.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.624, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στη βελτίωση του δρόμου Δρούσιας-Πόλεως Χρυσοχούς. Συγκεκριμένα, παρά τις σχετικές πρόνοιες των προϋπολογισμών του 2004 και του 2005 για κατασκευή συγκεκριμένου έργου ασφαλτόστρωσης των ερεισμάτων σε μέρος του δρόμου, μήκους 5,5 χιλιομέτρων, τα έργα δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα δρόμο με πολλή κυκλοφορία, που χρησιμοποιείται από πολλούς ξένους τουρίστες και κυρίως από πολλά φορτηγά αυτοκίνητα (λόγω της λατομικής ζώνης Ανδρολίκου). Ο κίνδυνος ατυχήματος είναι καθημερινός.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η βελτίωση του δρόμου Δρούσιας-Πόλεως Χρυσοχούς.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.625, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Δρούσιας έχει ζητήσει από το 2003 την κατασκευή κυρτωμάτων οδοστρώματος στον κύριο δρόμο της κοινότητας, μπροστά από το δημοτικό σχολείο. Για το θέμα φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε επιτόπου επίσκεψη των αρμοδίων τον Ιανουάριο του 2004. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι δεν έχει δοθεί ακόμα καμία οριστική απάντηση και δεν έγινε κανένα έργο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η κατασκευή των κυρτωμάτων οδοστρώματος στον κύριο δρόμο της κοινότητας.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.676, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επισκέφτηκα πρόσφατα τον υδατοφράκτη Λυμπιών. Κατά την επίσκεψή μου παρατήρησα ότι στη γύρω περιοχή υπάρχουν σκορπισμένα σκουπίδια (παλιά αυτοκίνητα, υλικά από κατεδαφίσεις, αμίαντοι κ.λπ.). Η πανέμορφη αυτή περιοχή έχει γενικά μετατραπεί σε σκουπιδότοπο, παρ’ όλο που ο υδατοφράκτης αποτελεί έναν από τους πιο κοντινούς στην πρωτεύουσα υγροβιότοπους, σχεδόν δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού. Είναι εμφανές ότι τα πλεονεκτήματα που διαθέτει ο συγκεκριμένος υδατοφράκτης δεν έχουν αξιοποιηθεί για την όποια περιβαλλοντική ανάπτυξη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει αξιοποιηθεί τουριστικά ο υδατοφράκτης Λυμπιών, δεν έχουν γίνει μονοπάτια της φύσης, δεν έχει κατασκευαστεί ένα περίπτερο και δεν έχει καθαριστεί η γύρω περιοχή από τα σκουπίδια.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.677, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επισκέφθηκα πρόσφατα την κοινότητα Μοσφιλωτής της επαρχίας Λάρνακας και συγκεκριμένα την περιοχή στα βόρεια της κοινότητας, όπου λειτουργεί πτηνοτροφική μονάδα και πτηνοσφαγείο. Κατά την επίσκεψή μου παρατήρησα ότι λύματα από την πτηνοτροφική μονάδα ρέουν προς κοντινό ρυάκι και από εκεί στο χείμαρρο του φράκτη Λυμπιών. Εκ πρώτης όψεως, παρατηρείται ρύπανση του περιβάλλοντος σε μεγάλο βαθμό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να τερματισθεί η ρύπανση από το συγκεκριμένο πτηνοτροφείο/πτηνοσφαγείο.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.678, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Πέρα Ορεινής στη Λευκωσία ζητά επίμονα τη βελτίωση της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου. Έχουν συμβεί στο συγκεκριμένο δρόμο οδικά δυστυχήματα, εκ των οποίων το ένα, το 2003, ήταν και θανατηφόρο. Παρά τις υποσχέσεις για βελτίωση του συγκεκριμένου δρόμου, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί το έργο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε αναμένεται να υλοποιηθεί το έργο βελτίωσης της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου στο χωριό Πέρα Ορεινής.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.685, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2005, ζητείται από το συμβούλιο να διασφαλίσει τη διάθεση του παραγόμενου από εξαγνισμένα λύματα νερού από το σταθμό επεξεργασίας, συστήνοντας μάλιστα και τη διοχέτευσή του στη θάλασσα. Η αιτιολογία που προβάλλει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι ότι δημιουργείται πρόβλημα διάθεσης των επεξεργασμένων νερών κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω έλλειψης αποθηκευτικού χώρου στο φράγμα Πολεμιδιών και λόγω της άρνησης των κατοίκων της Επισκοπής να αποδεκτούν τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού για σκοπούς εμπλουτισμού στην περιοχή τους. Επίσης, στις 27 Ιανουαρίου 2005, με νέα επιστολή του, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων υπενθυμίζει στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας ότι θα πρέπει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της υποδομής που χρειάζεται, ώστε τα πλεονάσματα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας να είναι δυνατό να απορριφθούν στη θάλασσα. Δυστυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Έχω πληροφορηθεί ότι η πολιτική αυτή είναι γενική και θα οδηγήσει στη θάλασσα χιλιάδες τόνους από επεξεργασμένα λύματα με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην οικονομία και στο περιβάλλον.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι αυτή είναι η νέα πολιτική για τη διαχείριση των επεξεργασμένων λυμάτων, των οποίων η αξιοποίηση θα έπρεπε να επεκταθεί στη γεωργία και στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.686, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι σημαντικά ιστορικά μνημεία κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή αισθητική αλλοίωση από την οικιστική ανάπτυξη που μοιάζει να τα περικυκλώνει και να τα “εξαφανίζει”. Μνημεία όπως ο μεσαιωνικός πύργος στο Κολόσσι ή η μεσαιωνική έπαυλη στα Κούκλια αρχίζουν να χάνονται μέσα στην “πανσπερμία” των οικιστικών αναπτύξεων που τα περιβάλλει.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται στις πιο πάνω περιπτώσεις, αλλά και γενικά, ώστε να προστατευθεί το ευρύτερο πολιτιστικό περιβάλλον ιστορικών μνημείων, όπως εξάλλου προνοούν και κάποιες συνθήκες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. Γρανάδας).»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.687, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα τη μεσαιωνική εκκλησία του Αγίου Αποστόλου (14ος αιώνας) στο χωριό Νήσου στην επαρχία Λευκωσίας. Παρατήρησα ότι γύρω από το βυζαντινό ξωκκλήσι και το παλιό νεκροταφείο έχουν “ξεφυτρώσει” διάφορες αταίριαστες κατασκευές. Στα ανατολικά έχει κατασκευαστεί ένα υπόστεγο στάθμευσης αυτοκινήτων και στα δυτικά έχουν κατασκευαστεί δεξαμενές υδατοπρομήθειας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Αν υπάρχει σχετική πολεοδομική άδεια γι’ αυτές τις κατασκευές.

2. Αν πράγματι υπάρχει, εάν έχει ληφθεί υπόψη η άμεση γειτνίαση των κατασκευών αυτών με το ιστορικό κτίσμα.

3. Υπάρχουν οποιεσδήποτε δυνατότητες ή σχέδια για απομάκρυνση των αταίριαστων κατασκευών από την περιοχή του μεσαιωνικού ναού του Αγίου Αποστόλου ή λήψη διορθωτικών μέτρων για αισθητική “συμβίωση” των νέων κατασκευών με το μεσαιωνικό κτίσμα;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.715, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι στο θέμα της αντιμετώπισης του φαινομένου της βίας στην οικογένεια δραστηριοποιούνται διάφοροι φορείς. Για παράδειγμα πολλά γίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γραφείο Ευημερίας). Επίσης, δραστηριοποιούνται και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, όπως ο Σύνδεσμος για Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και η Επιτροπή Προστασίας του Παιδιού. Όμως φαίνεται ότι για όλες αυτές τις αξιόλογες δράσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά το κρίσιμο θέμα της βίας στην οικογένεια σε σχέση με το παιδί, δεν υπάρχει ένας φορέας που να συντονίζει όλες τις ενέργειες και τις επιμέρους δραστηριότητες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός για σύσταση συντονιστικού φορέα για την αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια και ιδιαίτερα σε σχέση με τα παιδιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.718, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το μάθημα του θεάτρου θα διδάσκεται από τους αντίστοιχα και κατάλληλα καταρτισμένους στο θέμα και πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει τις θέσεις θεατρολόγων στη μέση εκπαίδευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.719, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη καθυστέρηση στον τομέα έκδοσης αδειών λειτουργίας σε νέους τοπικούς ραδιοσταθμούς. Πολλές αιτήσεις εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών για πάρα πολλούς μήνες. Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις παρανομίας, αφού υπάρχουν πολλοί σταθμοί έτοιμοι για εκπομπή χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια. Ιδιαίτερα στην Πάφο, όπου υπάρχουν διαθέσιμες συχνότητες, το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σημειώνεται αυτή η μεγάλη καθυστέρηση έκδοσης αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοσταθμών και πότε αναμένεται ότι το πρόβλημα θα λυθεί.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.721, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το πρόσφατο περιστατικό του άδικου θανάτου μιας δεκαοκτάχρονης μητέρας στη Λάρνακα από χρήση ναρκωτικών έχει συγκλονίσει το παγκύπριο.

Επειδή θεωρώ αξιοσημείωτες και καθόλου ευκαταφρόνητες τις καταγγελίες, παρατηρήσεις και εισηγήσεις του ιατροδικαστή κ. Π. Σταυριανού, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις θέσεις του επί των συγκεκριμένων καταγγελιών, παρατηρήσεων και εισηγήσεων του κ. Σταυριανού.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.722, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι φανερό ότι η κυπριακή μελισσοκομία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τις τελευταίες ανακοινώσεις σχετικά με την ανίχνευση ξένων ουσιών στο κυπριακό μέλι. Τα εισαγόμενα μέλια και ιδιαίτερα το ελληνικό έχουν εξοστρακίσει την επιτόπια παραγωγή από την αγορά. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αναμένεται ότι θα υποβαθμιστεί και τελικά θα εξαφανιστεί και η κυπριακή μελισσοκομία. Μαζί της θα υποβαθμιστεί και θα χαθεί ο ρόλος της μέλισσας στην επικονίαση, οπότε θα πληγούν τόσο η ήμερη όσο και η άγρια χλωρίδα του τόπου.

Η ύπαρξη του προβλήματος, οι διαστάσεις του και οι συνέπειες επί της οικονομίας είναι γνωστές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια ακριβώς μέτρα θα λάβει, ώστε να στηριχθεί και να επιβιώσει η κυπριακή μελισσοκομία, ιδιαίτερα ενόψει της επόμενης συγκομιδής μελιού, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.723, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τον περασμένο Ιανουάριο καταγγέλθηκε ότι μεθυσμένοι Βρετανοί στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών συμμετείχαν σε επεισόδιο με εμπλοκή Κυπρίων πολιτών στο χώρο του αγάλματος του Μάρκου Δράκου στη Λευκωσία παρά τον προμαχώνα Ρόκας. Αυτή η ανάρμοστη συμπεριφορά των Βρετανών στρατιωτών των Ηνωμένων Εθνών καταγγέλθηκε δημόσια από τους Κυπρίους πολίτες οι οποίοι έγιναν μάρτυρες του επεισοδίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν γνώση του συγκεκριμένου περιστατικού και πώς αντιμετωπίζονται παρόμοια περιστατικά παραπτωματικής συμπεριφοράς από στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.724, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο κυνηγετικός σύλλογος “Αγρινό” στεγάζεται σε ένα εντελώς ακατάλληλο τουρκοκυπριακό υποστατικό στο Μούτταλλο Πάφου.

Το υποστατικό είναι καλυμμένο με στέγη από αμιαντόφυλλα. Τα αμιαντόφυλλα είναι πολύ παλιά και φθαρμένα και αποτελούν κίνδυνο για την υγεία όσων χρησιμοποιούν το οίκημα.

Το διοικητικό συμβούλιο του κυνηγετικού συλλόγου ζητά επίμονα την επιδιόρθωση του οικήματος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει στην επιδιόρθωση του προσφυγικού οικήματος του κυνηγετικού συλλόγου “Αγρινό”.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.725, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

«Αναφορικά με το θέμα της εισαγωγής φαρμάκων από την Ελλάδα για κάλυψη των κενών στην αγορά μεγάλου αριθμού φαρμάκων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αυτή, δεδομένου ότι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) έχει δηλώσει πως θα χρειαστούν είκοσι ημέρες από την υποβολή του καταλόγου των 150 φαρμάκων, για να αποσταλούν στην Κύπρο.

Παρακαλείται επίσης το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο με την εισαγωγή αυτών των φαρμάκων θα τερματιστεί η έλλειψη φαρμάκων στην αγορά, που σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώνεται εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται ασθενείς και να κινδυνεύει η υγεία τους.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.749, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ποδοσφαιρικές ακαδημίες πολλών σωματείων της υπαίθρου πραγματοποιούν εξαιρετική εργασία ανάμεσα στα παιδιά και τους νεαρούς. Εκατοντάδες νέα βλαστάρια ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό αποτελεί ένα κοινωνικό μέτρο αντιμετώπισης των πολλών κινδύνων που απειλούν τη νεολαία. Οι νέοι που ασχολούνται με τον αθλητισμό, κάτω από την ορθολογιστική καθοδήγηση των σωματείων της υπαίθρου, απομακρύνονται από κακές συνήθειες και διαμορφώνουν υπεύθυνο χαρακτήρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο κυβερνητικό πρόγραμμα στήριξης λειτουργεί για τις ακαδημίες ποδοσφαίρου, με ποιους οικονομικούς ή άλλους τρόπους ενισχύεται το έργο τους και ποια είναι τα σχέδια για περαιτέρω στήριξή τους.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.750, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου υπολογίζει να κατασκευάσει σαράντα περίπου γήπεδα ποδοσφαίρου σε ολόκληρη την Κύπρο, διαστάσεων 20Χ40 μέτρων, τα γνωστά footsal, για την άσκηση νεαρών αθλητών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν το πρόγραμμα της κατασκευής των σαράντα αυτών γηπέδων τυγχάνει οποιασδήποτε στήριξης από την κυβέρνηση ή άλλο φορέα και εάν υπάρχει οποιαδήποτε προτεραιότητα για την ύπαιθρο ή τις ακαδημίες ποδοσφαίρου που διατηρούν διάφορα σωματεία.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.751, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση αποφάσισε την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας 575 σκαλών γης στην περιοχή της χερσονήσου Ακάμα στην ιδιωτική εταιρεία Φοντάνα Αμορόζα Λτδ. Είναι γνωστό ότι η εταιρεία διεκδικούσε από καιρό την έκταση αυτή σαν δική της ιδιοκτησία.

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, γιατί συναρτάται με το ύψος των αποζημιώσεων που πιθανόν να καλείται να καταβάλει το κράτος, σε περίπτωση που προχωρήσει η υλοποίηση προηγούμενων αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για τον Ακάμα. Υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, όλες οι περιουσίες που είναι περίκλειστες στο κρατικό δάσος Ακάμα θα αποζημιωθούν ή θα ανταλλαγούν με άλλη έκταση δάσους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση και ποιες αναμένεται να είναι οι συνέπειες στην εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου για τη χερσόνησο του Ακάμα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.752, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένας αριθμός εργαζομένων στην ΑΤΗΚ στο σταθμό της Κοίλης έχει πεθάνει από καρκίνο. Πολλές φορές έγινε αναφορά στη σύνδεση των θλιβερών αυτών περιστατικών καρκίνου με το συγκεκριμένο σταθμό της ΑΤΗΚ. Αναφορά έγινε ακόμα και στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια συζητήσεων σε κοινοβουλευτικές επιτροπές. Γνωρίζω ότι οι συγγενείς των νεκρών υπαλλήλων της ΑΤΗΚ έχουν προχωρήσει και σε διεκδίκηση αποζημιώσεων από την ΑΤΗΚ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως πιλοτική για παρόμοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον από πιθανές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από εκπομπές πομπών ή κεραιών στην υγεία εργαζομένων ή περιοίκων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.753, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι τελευταία εγκαθίστανται σταθμοί αναμετάδοσης της κινητής τηλεφωνίας (κεραίες και γεννήτριες) μέσα σε δασικές περιοχές. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας και άλλης εταιρείας, συχνά και εκτός των δασικών περιοχών.

Έχω υπόψη μου την απάντηση που έδωσε σε σχετικό ερώτημά μου, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2002, ο τότε Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Α. Νεοφύτου, σχετικά με τη δεδηλωμένη πολιτική της κυβέρνησης για συνεγκατάσταση των πομπών κινητής τηλεφωνίας, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η απόφαση αυτή καταπατείται συστηματικά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί τοποθετούνται κεραίες κινητής τηλεφωνίας μέσα σε δασικές περιοχές, με βάση ποια διαδικασία και γιατί δεν εφαρμόζονται από την κυβέρνηση όσα εγγράφως δεσμεύτηκε και αναφέρονται στην απάντηση με αρ. 23.06.008.02.028 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Α. Νεοφύτου, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2002.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.754, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι θα λειτουργήσει αποτεφρωτήρας ψόφιων ζώων κοντά στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ήδη πολλοί φοιτητές έχουν εκφράσει την ανησυχία τους, δεδομένου ότι εκπέμπονται συχνά καρκινογόνες διοξίνες από τα φουγάρα των αποτεφρωτήρων ζωικών αποβλήτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αποτεφρωτήρα του Κτηνιατρείου και για τις επιπτώσεις στην υγεία των φοιτητών και των άλλων κατοίκων της περιοχής.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.755, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Ακαπνούς ζητά επίμονα να εξαιρεθεί μια συγκεκριμένη περιοχή του χωριού από τις επιτρεπόμενες για το κυνήγι περιοχές.

Η συγκεκριμένη περιοχή ήταν δασωμένη μέχρι το 2000. Τότε, στη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε περιοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού, μεγάλο μέρος της περιοχής κάηκε ολοσχερώς. Το Υπουργείο Γεωργίας προέβη τα τελευταία χρόνια σε εφαρμογή σχεδίου αναδάσωσης, με τη σπορά ή και τη φύτευση δενδρυλλίων. Τα δενδρύλλια έχουν μέχρι τώρα μικρή ανάπτυξη (15-30 εκατοστά).

Από το 2000 μέχρι το 2004 η περιοχή ήταν απαγορευμένη για το κυνήγι. Όμως το 2004 το Υπουργείο Εσωτερικών και το Ταμείο Θήρας άλλαξαν πολιτική και επέτρεψαν τη διεξαγωγή κυνηγίου σε αυτή την περιοχή. Οι κάτοικοι δικαιολογημένα ανησυχούν πως η διακίνηση κυνηγών σε αυτή την περιοχή θα καταστρέψει την ευαίσθητη χλωρίδα που τώρα αναπτύσσεται στην καμένη γη. Ζητούν εξαίρεση της αναδασωμένης περιοχής για το κυνήγι για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Πρόκειται για σχετικά μικρή περιοχή, πράγμα που δε θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις δυνατότητες των κυνηγών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει στην απαγόρευση του κυνηγίου στη συγκεκριμένη περιοχή της κοινότητας Ακαπνούς.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.756, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι και ο δήμος Έγκωμης ανησυχούν ιδιαίτερα λόγω της λειτουργίας κατασκοπευτικού σταθμού των Η.Π.Α. στα όρια των δήμων Λακατάμιας και Έγκωμης. Οι ανησυχίες των κατοίκων εστιάζονται στα θέματα ασφάλειας, αφού ο σταθμός μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποτελέσει στόχο τρομοκρατικής ενέργειας, της οποίας θύματα μπορεί να είναι και αθώοι περίοικοι.

Επιπλέον, υπάρχει ανησυχία και ως προς τις πιθανές εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τους πομπούς του κατασκοπευτικού σταθμού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχει προγραμματισμός για μετακίνηση του κατασκοπευτικού σταθμού από τις κατοικημένες περιοχές των δήμων Έγκωμης και Λακατάμιας και εάν υπάρχουν μετρήσεις της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από τον κατασκοπευτικό σταθμό.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.757, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη καθυστέρηση στον τομέα έκδοσης αδειών λειτουργίας για νέους τοπικούς ραδιοσταθμούς. Πολλές αιτήσεις εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών για πάρα πολλούς μήνες. Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις παρανομίας, αφού υπάρχουν πολλοί σταθμοί έτοιμοι για εκπομπή που δε διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια. Ιδιαίτερα στην Πάφο, όπου υπάρχουν διαθέσιμες συχνότητες, το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σημειώνεται αυτή η μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοσταθμών και πότε αναμένεται να λυθεί το πρόβλημα.»

 

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.008.04.758, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κατασκευαστική εταιρεία Ν. Γαβριηλίδη και Υιοί Λτδ έχει ξεκινήσει έργα κατασκευής τοίχου αντιστήριξης μέσα στη ζώνη προστασίας της παραλίας στο χωριό Κάτω Πύργος Τηλλυρίας. Κατά τη διεξαγωγή των εργασιών η εταιρεία φαίνεται να έχει επέμβει και σε γειτονικό τεμάχιο.

Για το θέμα εκδόθηκε και σχετικό διάταγμα δικαστηρίου στις 29 Ιανουαρίου 2004.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχουν εκτελεστεί έργα μέσα στη ζώνη προστασίας της παραλίας, ποια ήταν η άποψη των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για τα θέματα πολεοδομίας και περιβάλλοντος και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αισθητική εναρμόνιση των έργων με το ευαίσθητο παράκτιο περιβάλλον.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.759, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί το δικαιολογημένο αίτημα της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου όπως, στα πλαίσια της εξαγγελθείσας πολιτικής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων, ληφθεί υπόψη και η ανάγκη παροχής πλήρους προσβασιμότητας στα ξενοδοχεία στα άτομα με αναπηρίες. Σωστά θεωρεί η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου ότι είναι απαραίτητη η ενημέρωση των ξενοδόχων και άλλων παραγόντων του τουριστικού τομέα για το μεγάλο οικονομικό όφελος που μπορεί να έχει η Κύπρος από την προσφορά προσβάσιμων ξενοδοχείων στα άτομα με αναπηρίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει υπολογιστεί πως πέραν των είκοσι εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρίες διακινούνται κάθε χρόνο για τουρισμό στις ευρωπαϊκές χώρες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχει πολιτική κινήτρων για ενθάρρυνση λήψης ουσιαστικών μέτρων από τις ξενοδοχειακές μονάδες, ώστε αυτές να καταστούν προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρίες.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.765, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι η εκτεταμένη κυκλοφορία εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εκτός ευρωπαϊκών προδιαγραφών ασφαλείας στους κυπριακούς δρόμους συντείνει στην αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κύπρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία είναι το συνολικό ποσοστό των αυτοκινήτων που είναι πράγματι εισαγόμενα μεταχειρισμένα και τα οποία έχουν εμπλακεί σε δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια, έναντι του ποσοστού των εισαγόμενων καινούριων αυτοκινήτων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.766, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι στο δρόμο Καλού Χωριού-Φαρμακά υπάρχουν πάρα πολλά σημεία όπου δεν υπάρχει λήψη σήματος κινητής τηλεφωνίας. Νοουμένου ότι στο δρόμο αυτό διακινούνται εκατοντάδες φορτηγά κάθε μέρα λόγω της λειτουργίας των λατομείων Φαρμακά και ο κίνδυνος ατυχήματος ή βλάβης είναι πάντα υπαρκτός, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος να υποχρεωθούν ή να πεισθούν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να καλύψουν πλήρως το δρόμο αυτό, τουλάχιστο μέχρι το ύψος που βρίσκονται τα λατομεία Φαρμακά.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.767, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σημειώνεται καθυστέρηση στην εισαγωγή του ελέγχου μεμονωμένου οχήματος (SVA + ESVA) για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται από το εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα, μεγάλος αριθμός οχημάτων εισάγεται και κυκλοφορεί στην Κύπρο, χωρίς να τυγχάνει των απαραίτητων και ολοκληρωμένων ελέγχων για θέματα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να εισαχθεί ο θεσμός του ελέγχου μεμονωμένου οχήματος (SVA + ESVA) και στην Κύπρο, ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κοινοτικό κεκτημένο και τις ανάλογες προδιαγραφές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.768, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η δημιουργία μονοπατιών της φύσης γύρω από τον υδατοφράκτη του Κούρρη.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.769, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επετράπη η εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας στην περιοχή του υδατοφράκτη του Κούρρη, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι τα αιγοπρόβατα βοσκούν παρά τη λίμνη του φράγματος, δημιουργώντας πιθανούς κινδύνους ρύπανσης των νερών.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.770, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής μου στην κοινότητα Άλασσας παρατήρησα ότι το μισοκαμένο και εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο χάρτινων κιβωτίων δεν έχει ακόμα κατεδαφιστεί. Η παρουσία του υποστατικού αυτού στην ευαίσθητη από κάθε άποψη περιοχή του υδατοφράκτη του Κούρρη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον αλλά και για την ποιότητα των υδάτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η κατεδάφιση και απομάκρυνση των ερειπίων του μισοκαμένου εργοστασίου χάρτινων κιβωτίων στην περιοχή του υδατοφράκτη του Κούρρη στην Άλασσα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.771, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κωφά παιδιά τα οποία είναι ενταγμένα στα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης. Πολλές φορές και στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχουμε ακούσει για τις μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζονται, αλλά και για εκπαιδευτικούς οι οποίοι, παρά την καλή τους θέληση, δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν ένα καθ’ όλα συνηθισμένο παιδί που δεν μπορεί να ακούσει τόσο καλά όσο τα άλλα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορούν να ειδικευθούν οι εκπαιδευτικοί, μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης, στην αντιμετώπιση παιδιών με προβλήματα ακοής και αν υπάρχουν προγράμματα ενίσχυσης τέτοιων παιδιών που φοιτούν σε συνηθισμένα δημόσια εκπαιδευτήρια.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.772, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Γονέων Κωφών Παιδιών είναι η επιχορήγηση της τοποθέτησης κοχλιακών εμφυτευμάτων, με δικαίωμα επιλογής ιατρού, ή η διενέργεια τέτοιας μορφής επεμβάσεων στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι σήμερα η κατάσταση στον τομέα της παροχής υποστήριξης στα παιδιών των οποίων οι γονείς θέλουν να τύχουν εφαρμογής κοχλιακών εμφυτευμάτων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.773, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής έχει ανακοινώσει την επέκταση του ανιχνευτικού προγράμματος ακοής στα νεογνά στην επαρχία Λευκωσίας. Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη αρχίσει να προσφέρεται στην επαρχία Λεμεσού από τον περασμένο Ιούλιο και σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλες επαρχίες. Σύμφωνα με το κέντρο, η δωρεάν εξέταση ακοής σε όλα τα νεογέννητα της Λευκωσίας άρχισε από τις 15 Φεβρουαρίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το είδος και την έκταση της βοήθειας που προσφέρεται από το κράτος προς το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής, προκειμένου να επεκταθεί άμεσα το ανιχνευτικό πρόγραμμα ακοής στα νεογνά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.774, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) έχει δώσει προθεσμία στην κυβέρνηση μέχρι τον Απρίλιο να αποσαφηνίσει την πολιτική της για το θέμα των αποχετευτικών και να ρυθμίσει τις οφειλές της προς το συμβούλιο, που εκκρεμούν από το 1995. Σε διαφορετική περίπτωση, το ΣΑΛΑ απειλεί με διακοπή των εργασιών του, γεγονός που θα προκαλέσει μεγάλα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν λυθεί τα προβλήματα που οδήγησαν το ΣΑΛΑ να απευθυνθεί στην κυβέρνηση με αυτό τον τελεσιγραφικό τρόπο.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.775, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αλιείας έχει παραχωρήσει άδεια αλίευσης σε σκάφη τύπου “γρι-γρι”, παρά τη δεδηλωμένη αντίθεση των επαγγελματιών ψαράδων, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και όλων σχεδόν των κομμάτων. Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα υπάρχουν πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι επηρεάζει το αλιευτικό απόθεμα και προκαλεί σοβαρή φθορά στο θαλάσσιο πλούτο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα αυτό και γιατί δε λαμβάνονται υπόψη οι αντιδράσεις των ψαράδων και της Βουλής.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.776, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο εξωτερικό και μάλιστα στη Φινλανδία υπάρχει ο θεσμός του επιμελητή στα δημοτικά σχολεία. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα άτομο με διευθυντικές ικανότητες που αναλαμβάνει τη διαχείριση του σχολείου όσον αφορά τεχνικά θέματα ή θέματα υποδομής. Ο διευθυντής του σχολείου μπορεί έτσι να αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό έργο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σκέψεις για υιοθέτηση του θεσμού αυτού και εφαρμογή του και στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.781, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο μου διαβιβάστηκε αίτημα όπως κατασκευασθεί γήπεδο καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και χειροσφαίρισης στα οικόπεδα αυτοστέγασης εκτοπισθέντων στη φάση Η΄ ή στη φάση Θ΄.

Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι όπως καλυφθεί η απαιτούμενη δαπάνη με επιχορήγηση, για να προωθηθεί η υλοποίηση του έργου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα αυτό της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.802, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η κήρυξη των παλιών γεφυριών της περιοχής Άλασσας σε αρχαία μνημεία, αφού η ηλικία τους είναι σαφώς πέραν των 100 χρόνων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.803, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι από όλους αποδεκτό ότι τα παιδιά μπορούν να αφομοιώσουν και να εφαρμόσουν νέες ιδέες πολύ πιο εύκολα από ό,τι οι ενήλικοι. Συχνά υποστηρίζεται πως οι περιβαλλοντικές ιδέες πρέπει να εισαχθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την εμπέδωση περιβαλλοντικής συνείδησης στα μικρά παιδιά. Ένας τομέας που συνιστά κριτήριο της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας είναι η ανακύκληση των στερεών αποβλήτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν προγράμματα στη δημοτική και μέση εκπαίδευση που να αφορούν την ανακύκληση των στερεών αποβλήτων και ποια είναι αυτά.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.804, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η μεγάλη βαλανιδιά που βρίσκεται κοντά στο μοναστήρι της Παναγιάς του Άρακα στα Λαγουδερά παρουσιάζει σημάδια ξήρανσης και ήδη η κοινοτική αρχή έχει ζητήσει από το Τμήμα Δασών να λάβει τα μέτρα του. Το συγκεκριμένο δέντρο αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ιστορικού περιβάλλοντος του μοναστηριού της Παναγίας του Άρακα.

Λέγεται ότι η βαλανιδιά έχει επηρεαστεί από τα έργα ασφαλτόστρωσης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει για τη διατήρηση της αιωνόβιας βαλανιδιάς στο μοναστήρι της Παναγίας του Άρακα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.805, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι δίπλα στο δορυφορικό σταθμό της ΑΤΗΚ στην περιοχή Κακορατζιάς έχει εγκατασταθεί κτηνοτροφικό υποστατικό, το οποίο προκαλεί ιδιαίτερη οχληρία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το συγκεκριμένο κτηνοτροφικό υποστατικό είναι αδειούχο και αν τηρούνται όλες οι υγειονομικές προδιαγραφές.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.807, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προωθούνται νέες ρυθμίσεις από την κυβέρνηση της Ελλάδας που αφορούν το εξεταστικό σύστημα για εισαγωγή μαθητών στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζουν ότι δικαίωμα εισαγωγής στα ΕΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν οι μαθητές που και οι δύο γονείς τους έχουν μόνο κυπριακή υπηκοότητα. Είναι αυτονόητο πως οι οποιεσδήποτε αλλαγές σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, που αφορά τη μόρφωση και το μέλλον των παιδιών, πρέπει να είναι προϊόν διαλόγου με όλους τους ενδιαφερομένους. Πιστεύω ότι δεν επιτρέπεται σε αυτά τα θέματα ο αιφνιδιασμός.

Εξ όσων πληροφορούμαι, πολλοί Κύπριοι μαθητές της Β΄ λυκείου που διαμένουν στην Ελλάδα και προετοιμάζονται ήδη για τις εισαγωγικές εξετάσεις μέσω Κύπρου αποκλείονται από αυτές χωρίς προειδοποίηση, δυο περίπου μήνες πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση του αναφερόμενου πιο πάνω προβλήματος.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.808, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός οργανώσεων που έχουν δηλωθεί ως περιβαλλοντικές μοιράζεται το ποσό των £30.000 που περιλαμβάνεται στο δελτίο δαπανών της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, άρθρο 4104, με τίτλο “Χορηγία σε συμβούλια, συνδέσμους και οργανώσεις”. Το ποσό είναι, εν τέλει, ευτελές, γύρω στις £300 μέχρι £500, και η πολυδιάσπασή του περιορίζει ακόμα περισσότερο τη σημασία και αποτελεσματικότητα αυτής της χορηγίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον ακριβή κατάλογο των οργανώσεων και τα ποσά που έλαβαν, με βάση τη σχετική πρόνοια του προϋπολογισμού, τα τελευταία τρία χρόνια.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.816, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο αεροδρόμιο της Λάρνακας δεν υπάρχει ειδικός χώρος καπνιστών. Ιδιαίτερα στο χώρο αφίξεων του αεροδρομίου πολλά άτομα καπνίζουν μη σεβόμενα την απαγόρευση που ισχύει στο συγκεκριμένο χώρο, παρενοχλώντας τους γύρω τους και επιβαρύνοντας την αποπνικτική ατμόσφαιρα του κλειστού χώρου. Αυτό λαμβάνει χώρα καθημερινά, αφού δεν υπάρχει αρμόδιο άτομο το οποίο να εποπτεύει την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του μη σεβασμού από κάποιους της απαγόρευσης του καπνίσματος, όπως και την έλλειψη ειδικού χώρου για τους καπνιστές.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.817, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλη ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από τις υψηλές συγκεντρώσεις ακρυλαμιδίου σε τρόφιμα (π.χ. πατατάκια, τηγανητές πατάτες, δημητριακά πρωινού, ψωμί, φρυγανιές, μπισκότα, καφές, κακάο κ.ά.). Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, από το 2003 το Γενικό Χημείο του κράτους διεξάγει εθνικό πρόγραμμα αναλύσεων για την παρουσία ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται έρευνες και στην Κύπρο για την παρουσία της, δυνητικά, καρκινογόνου ουσίας του ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην Κύπρο.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.820, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα έχουν ξεκινήσει εργασίες για κατεδάφιση του αρμενικού νεκροταφείου στην περιοχή του ξενοδοχείου “Λήδρα Πάλας” στη Λευκωσία. Οι εργασίες έχουν προκαλέσει τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των Αρμενίων πολιτών της χώρας μας. Η αρμενική αρχιεπισκοπή ισχυρίζεται ότι διαθέτει άδεια από το Υπουργείο Υγείας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είχε πληροφορηθεί τις προθέσεις της αρμενικής αρχιεπισκοπής και τι μέτρα έλαβε, ώστε να αποτραπεί η καταστροφή του παλιού αρμενικού νεκροταφείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.834, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το δεύτερο μέρος της διαδικασίας αναφορικά με την κατακύρωση της προσφοράς με τίτλο “Προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένης λύσης για πληροφοριακό σύστημα υγείας για το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας”. Στη διαδικασία προεπιλογής (πρώτο μέρος) για την πιο πάνω αναφερόμενη προσφορά, που έγινε με τον αγγλικό τίτλο “Expression of interest (EOI) for the supply, installation and commissioning of a turn-key solution for an integrated health care information system for the Ministry of Health of the government of the Republic of Cyprus”, δόθηκε η εντύπωση ότι η προεπιλογή θα περιλάμβανε και το λογισμικό και τον εξοπλισμό. Εντούτοις, οι όροι της προσφοράς, τα κριτήρια και επομένως και η αξιολόγηση έγιναν για το λογισμικό τμήμα μόνο.

Αντίθετα, και παρά το γεγονός ότι η προεπιλογή έγινε για το λογισμικό μόνο, έχω πληροφορηθεί ότι στο δεύτερο μέρος ζητήθηκαν τελικά προσφορές και για λογισμικό και για εξοπλισμό από τους τρεις επιλεχθέντες προσφοροδότες (από σύνολο είκοσι πέντε, μεταξύ αυτών και πολύ μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού) που πέρασαν την προεπιλογή και έφτασαν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι ήταν οι σοβαροί λόγοι για τους οποίους έγινε η αλλαγή των κριτηρίων στο μέσο της διαδικασίας, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο ένα έργο μεγάλης σημασίας και πολλών εκατομμυρίων (ακύρωση/καθυστέρηση), καθώς και να καταθέσει αντίγραφο των όρων εντολής/οδηγιών/περιορισμών που δόθηκαν στην ομάδα που εργάστηκε για την ετοιμασία των προδιαγραφών του εξοπλισμού και στοιχεία ενδεικτικά του κόστους.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.858, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι κυκλοφορούν ελεύθερα στην κυπριακή αγορά χάρτες των κατεχομένων όπου παρουσιάζονται τα τοπωνύμια χωριών και πόλεων όπως παράνομα έχουν αλλοιωθεί από τους Τούρκους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπίσει το πρόβλημα και ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση του θέματος.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.859, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι η εταιρεία καλωδιακής τηλεόρασης έχει ήδη προχωρήσει σε τοποθέτηση καλωδίων σε πολλές περιοχές της πόλης της Λευκωσίας. Δυστυχώς, φαίνεται ότι η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου και πρόβλεψης οδήγησε σε υπερβολικές εκκοπές δέντρων, ενώ η όλη αισθητική εικόνα των εγκαταστάσεων της καλωδιακής τηλεόρασης είναι πολύ άσχημη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν κανόνες για την εγκατάσταση των συστημάτων της καλωδιακής τηλεόρασης, ώστε να αποφεύγονται οι αλόγιστες καταστροφές στο παρόδιο φυσικό περιβάλλον, να εντάσσονται αρμονικά στο αστικό περιβάλλον και να αποφεύγεται η αισθητική ρύπανση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.879, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν απορροφηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2004 στα πλαίσια της προενταξιακής βοήθειας 234.450 λίρες Κύπρου για το περιβάλλον.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο των έργων ή δράσεων για τα οποία δαπανήθηκαν αυτές οι 234.450 λίρες Κύπρου μέσα στο 2004.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.895, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εδώ και τρεις μήνες τέθηκε σε λειτουργία ο σταθμός επεξεργασίας αποβλήτων του εργοστασίου της ΚΕΟ στη Λεμεσό. Ο σταθμός κατασκευάστηκε για να επεξεργάζεται τα απόβλητα και να περιορίζει την υψηλή ρύπανση από το εργοστάσιο σε επιτρεπτά όρια για διάθεσή τους στο αποχετευτικό σύστημα του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού-Αμαθούντας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, από την ημέρα που λειτούργησε ο σταθμός, η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού δεν πληρεί τις απαιτήσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού-Αμαθούντας, με αποτέλεσμα πέραν των 1 000 κ.μ. αποβλήτων ημερησίως να καταλήγουν στη θάλασσα. Αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί, διότι ο εργολάβος που διεκπεραίωσε το έργο αδυνατεί να επιλύσει το πρόβλημα. Η Κυπριακή Δημοκρατία ξόδεψε εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες για την προστασία του περιβάλλοντος και της θάλασσάς μας. Η συνεχής ρύπανση της παραλίας της Λεμεσού θα επηρεάζει αρνητικά την τουριστική ζωή και την ανάπτυξη της Λεμεσού. Η ρύπανση της θάλασσας προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας στους λουομένους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι έχουν την ευθύνη για την αναφερόμενη πιο πάνω κατάσταση και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να τερματιστεί αμέσως.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.896, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει καταργήσει τα επιδόματα ενοικίου για τους δασκάλους που αποστέλλονται για υπηρεσία στην κυπριακή παροικία της Βρετανίας. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω κατάργησης περιορίστηκε κατά πολύ φέτος η υποβολή αιτήσεων, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επιλογή κατάλληλων υποψηφίων. Κατά την περσινή χρονιά υπήρξαν περιπτώσεις δασκάλων που διέκοψαν το συμβόλαιό τους και άφησαν τους μαθητές τους στα μέσα της χρονιάς, γιατί ο μισθός τους δεν ήταν αρκετός να καλύπτει τα έξοδά τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση της αναφερόμενης πιο πάνω κατάστασης.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.897, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ΡΙΚ δεν προέβη στη συνηθισμένη τηλεοπτική κάλυψη του μνημοσύνου του Ντίνου Νικολαΐδη, πρωτεργάτη της ελεύθερης ραδιοφωνίας, ήρωα της αντίστασης στο πραξικόπημα και πρώην υπαλλήλου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πληροφορηθεί το συμβάν και αν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε τέτοιες περιπτώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.898, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι πρόνοιες των τοπικών σχεδίων που αφορούν τις αναπτύξεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου δεν εφαρμόζονται. Δεν τηρούνται τα καθορισμένα ποσοστά κάλυψης και δόμησης, δε γίνεται η γνωστοποίηση στον καθημερινό τύπο ούτε αναρτάται η σχετική γνωστοποίηση σε περίοπτο και εμφανές σημείο. Επίσης, δεν καθορίζονται κατά την έκδοση της πολεοδομικής άδειας έργων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ή της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου τα αντισταθμιστικά μέτρα, όπως ορίζεται στις πρόνοιες των τοπικών σχεδίων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχει συστηματικά την εφαρμογή των προνοιών των τοπικών σχεδίων σε σχέση με τις αναπτύξεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και αν οι ίδιοι όροι θα ισχύσουν και για τις ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.899, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι σε ορισμένες περιοχές στην Αραδίππου (για παράδειγμα στην οδό Ρόδου και Ικαρίας) παρατηρείται το φαινόμενο ιδιοκτήτες υποστατικών να αντλούν από τα υπόγειά τους υγρά -προφανώς λύματα- και να τα διοχετεύουν σε δημόσια οδό. Έτσι, δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά, τα οποία αποτελούν εστίες μόλυνσης και δυσοσμίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να σταματήσει αυτή η επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία δραστηριότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.900, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αντιστασιακοί που δεν τυγχάνει να ήταν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος του Ιουλίου του 1974 και οποίοι έχουν προ πολλού εγγραφεί στο μητρώο μαχητών της αντίστασης δεν έχουν τύχει οποιασδήποτε τιμής ή ανταμοιβής για την υπηρεσία τους προς την πατρίδα και τη δημοκρατία. Η πρόσφατη αναγνώριση μετά προαγωγής της δράσης των αντιστασιακών αστυνομικών δημιουργεί αισθήματα πικρίας στους υπόλοιπους αντιστασιακούς και ίσως προκύπτει και θέμα άδικης μεταχείρισης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς σχεδιάζει να τιμήσει έμπρακτα τους αντιστασιακούς που το μαύρο Ιούλη του ’74 δεν υπηρετούσαν στο αστυνομικό σώμα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.905, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση ετοίμασε νομοθεσία για την αδειοδότηση της χρήσης των φραγμάτων για αθλητικούς σκοπούς (κωπηλασία, αγώνες σκαφών κτλ.), αλλά και για την ιχθυοκαλλιέργεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν έχει ζητηθεί από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος να καταθέσει τις απόψεις της ούτε σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά ούτε και στο στάδιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συνηθίζεται να μη συμμετέχει η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στη διαμόρφωση νομοσχεδίων που επηρεάζουν το περιβάλλον.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.906, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σημειώνεται σοβαρή καθυστέρηση στην κατακύρωση των προσφορών για τη συλλογή και ανακύκληση των απόβλητων συσκευασιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σημειώθηκε τόση καθυστέρηση και πότε αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα ανακύκλησης των συσκευασιών.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.920, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί την απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Πομού να δημιουργήσει κοιμητήριο δίπλα στον υδατοφράκτη Πομού, ο οποίος εμπλουτίζει την πηγή ύδρευσης του χωριού.

Στο χώρο του υδατοφράκτη υπήρχε προ δεκαετιών κοιμητήριο, το οποίο σταμάτησε να δέχεται νεκρούς, όταν δημιουργήθηκε ο υδατοφράκτης. Οι αρμόδιοι, πριν από δεκαετίες, έκριναν ότι η λειτουργία κοιμητηρίου δίπλα στον υδατοφράκτη περικλείει κινδύνους.

Μετά από τόσα χρόνια και σε μια εποχή που οι πολίτες έχουν ευαισθητοποιηθεί ιδιαίτερα σε θέματα πρόληψης και προστασίας της υγείας είναι ανεπίτρεπτο να συζητείται καν η δημιουργία κοιμητηρίου δίπλα στον υδατοφράκτη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία κοιμητηρίου παρά τον υδατοφράκτη Πομού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.924, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Κυπριακές Αερογραμμές αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα από τις συγκρούσεις των αεροπλάνων τους με πτηνά. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις κατά την προσγείωση ή απογείωση αεροπλάνων στα δύο αεροδρόμια της Κύπρου και ιδιαίτερα σ’ αυτό της Λάρνακας αντιμετωπίζονται προβλήματα ασφάλειας των πτήσεων που προκύπτουν από τις προσκρούσεις πουλιών σε αεροπλάνα. Μόνο τα τελευταία χρόνια και εξαιτίας μόνο τεσσάρων σοβαρών περιστατικών οι Κυπριακές Αερογραμμές πλήρωσαν μισό εκατομμύριο δολάρια για επισκευές αεροπλάνων που υπέστησαν ζημιές λόγω σύγκρουσης με πουλιά. Παρά τα διαβήματα των Κυπριακών Αερογραμμών προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, δε φαίνεται να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το σοβαρό αυτό θέμα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πραγματικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για λήψη μέτρων αντιμετώπισης του επικίνδυνου και δαπανηρού αυτού φαινομένου και, αν πραγματικά λαμβάνονται μέτρα, παρακαλώ όπως υπάρξει πλήρης και λεπτομερής αναφορά τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.932, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αρκετοί οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων ή λεωφορείων, ακόμα και κάτοχοι ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων μεταβαίνουν στα κατεχόμενα για να προμηθευτούν καύσιμα, ιδιαίτερα καύσιμο ντίζελ, για τα οχήματά τους. Το πετρέλαιο κίνησης είναι πιο φθηνό στα κατεχόμενα, αλλά βεβαίως είναι εκτός προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, βλάπτει ουσιαστικά το περιβάλλον. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμα πιο επείγουσα την εφαρμογή του μέτρου του ελέγχου/της μέτρησης στο δρόμο των καυσαερίων των αυτοκινήτων και την αυστηρή τιμωρία όσων η εξάτμιση των αυτοκινήτων τους εκπέμπει ρύπους πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αγοράς μηχανών για έλεγχο των καυσαερίων των αυτοκινήτων από την αστυνομία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.933, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι το έργο θωράκισης της παραλίας του Κάτω Πύργου από τη θαλάσσια διάβρωση, το οποίο κατασκευάστηκε πριν από λίγα χρόνια, αρχίζει να παρουσιάζει σημεία φθοράς. Υπενθυμίζω ότι το έργο είχε κατασκευαστεί, για να σταματήσει τη διάβρωση για διάρκεια πέντε χρόνων, μέχρι να κατασκευαστούν τα έργα που πρότειναν οι εμπειρογνώμονες του Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Ο χρόνος εξαντλείται και δε φαίνεται στον ορίζοντα οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα της κατασκευής μόνιμων έργων προστασίας της παραλίας του Κάτω Πύργου από τη θαλάσσια διάβρωση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επισκευή του έργου θωράκισης της παραλίας του Κάτω Πύργου και για μόνιμα έργα προστασίας της παραλίας από τη θαλάσσια διάβρωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.934, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι επιστολή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Χωριού Πάφου, στις 13 Οκτωβρίου 2004, πληροφορούσε ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει ολοκληρώσει τη συγγραφή ειδικού πλαισίου αρχών για τον αισθητικό έλεγχο των οικοδομών στους οικισμούς του Ακάμα και ότι το εν λόγω πλαίσιο πρόκειται να δημοσιευθεί σύντομα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η δημοσίευση αυτού του ειδικού πλαισίου αρχών, γεγονός που επιτρέπει την εφαρμογή ασύδοτης αρχιτεκτονικής στις κατοικίες που κτίζονται στις περιοχές του Ακάμα από τον Άγιο Γεώργιο Πέγειας μέχρι το Λατσί. Παρακαλώ επίσης όπως κατατεθεί αυτό το πλαίσιο αρχών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.935, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Διαπιστώνεται σοβαρή καθυστέρηση στο θέμα της διευθέτησης του προβλήματος των παραγωγών ξυλοκάρβουνων στη μαρτυρική περιοχή Τηλλυρίας. Η κυβέρνηση είχε αναλάβει να εξετάσει το θέμα αυτό και έδωσε διαβεβαιώσεις ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Δυστυχώς, δε φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα αυτό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για την επίλυση του προβλήματος της λειτουργίας των καμινιών ξυλοκάρβουνων της περιοχής Τηλλυρίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.936, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την απάντηση ημερομηνίας 20 Μαΐου 2005 του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Γαβριηλίδη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.008.04.504, τα πρώτα αποτελέσματα των μετρήσεων που έγιναν στα πλαίσια της ιατρικής έρευνας που αφορά τη λειτουργία της κατασκοπευτικής κεραίας “PLUTO” στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου έχουν ήδη επιδοθεί στους εκπροσώπους των κατοίκων. Επίσης αναφέρεται ότι η ιατρική έρευνα αναμένεται να συμπληρωθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2005.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προκαταρκτικά και τα τελικά αποτελέσματα αυτής της ιατρικής έρευνας που αφορά την ποιότητα της υγείας των κατοίκων Ακρωτηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.937, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2005, προς επτά χοιροτροφικές μονάδες της περιοχής Ορούντας, έπρεπε να υποβληθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2005 μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με το σχεδιαζόμενο έργο επεξεργασίας και αξιοποίησης των χοιρολυμάτων. Φαίνεται ότι το σχέδιο αυτό, που έτυχε θετικών σχολίων από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αντιμετωπίζει προβλήματα στην προώθηση και εφαρμογή του.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις στην προώθηση του σχεδίου για αξιοποίηση των χοιρολυμάτων στην περιοχή Ορούντας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και, αν υπάρχουν προβλήματα, πώς αναμένεται να ξεπεραστούν.»

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.938, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Αστρομερίτη και αρκετοί κάτοικοι της περιοχής έχουν διαμαρτυρηθεί για τη συνέχιση της λατομικής δραστηριότητας στον ποταμό Αστρομερίτη. Το θέμα είχε εξεταστεί προ μηνών και, ενώ δόθηκαν διαβεβαιώσεις στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι η λατομική αυτή εργασία θα τελείωνε μέσα στο Μάιο 2005, το λατομείο συνεχίζει τις εργασίες του.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κλείσουν το λατομείο και η σκυροθραυστική μονάδα και ποια μέτρα για αποκατάσταση του περιβάλλοντος έχουν ληφθεί.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.939, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει διεξαγάγει μετρήσεις σε ολόκληρη την Κύπρο στα πλαίσια δικοινοτικού προγράμματος για τα επίπεδα της αναπνεύσιμης αιωρούμενης σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά για τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.940, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, κατόπιν οδηγιών που δόθηκαν από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, προέβη κατά τη χρονική περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2004 στη διεξαγωγή 303 συνολικά μετρήσεων των αιωρούμενων σωματιδίων σε 24 διαφορετικά σημεία της λατομικής ζώνης Παρεκκλησιάς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να καταθέσει τα πορίσματα και τα αναλυτικά αποτελέσματα των αναφερόμενων πιο πάνω μετρήσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.941, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πολιτιστικό πρόγραμμα “Λεμεσός-Πάτρα 2006” κινδυνεύει να ναυαγήσει πλήρως, λόγω της διαφαινόμενης πρόθεσης της κυβέρνησης να αρνηθεί τη χορηγία των εκδηλώσεων με ποσό που να υπερβαίνει τις £800.000, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των οργανωτών (δήμος Λεμεσού κ.λπ.).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχει προκύψει αυτό το θέμα και γενικά ποια είναι η πολιτική του έναντι των αναγκών ανάπτυξης του πολιτισμού στη χώρα μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.942, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρατηρείται καθυστέρηση στη διαδικασία απαλλοτρίωσης των συμβάσεων μισθώσεων και στην ανάκτηση της κατοχής των μισθίων από την κυβέρνηση στη Βιομηχανική Περιοχή “Παμπούλα” στη Λάρνακα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αυτή, γιατί υπάρχει καθυστέρηση, ποια μέτρα λαμβάνονται για περιορισμό της οχληρίας στις γειτονικές οικιστικές περιοχές και αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση της Βιομηχανικής Περιοχής “Παμπούλα” στη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.943, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατες απαντήσεις του Υπουργού Εσωτερικών προς τους βουλευτές Γιώργο Περδίκη και Γιαννάκη Ομήρου σχετικά με το θέμα της λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής στην Πάφο αναφέρεται αόριστα και χωρίς χρονοδιάγραμμα η λειτουργία των εργοστασίων ανακύκλησης και κομποστοποίησης, καθώς και ο τερματισμός της λειτουργίας και αποκατάστασης του σκυβαλότοπου/λυματότοπου της Αγίας Μαρινούδας. Επίσης, μια μέρα μετά τα εγκαίνια του χώρου υγειονομικής ταφής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός πληροφορούσε τη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι η έναρξη της λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής προγραμματίζεται για τον Ιούλιο του 2005. Ο Ιούλιος έχει φθάσει και ο χώρος υγειονομικής ταφής δεν έχει λειτουργήσει ακόμη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών του χώρου υγειονομικής ταφής και για το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του περιβάλλοντος στο σκουπιδότοπο Αγίας Μαρινούδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.945, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κράτος σχεδιάζει την αποκοπή ποσού £10.000 από το ποσό των £30.000 που είναι η χορηγία που κάθε χρόνο λαμβάνει το ίδρυμα “Αγία Σκέπη”. Είναι γνωστό ότι το ίδρυμα “Αγία Σκέπη” έχει προσφέρει ανεκτίμητης αξίας έργο στον τομέα της αντιμετώπισης των προβλημάτων της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Η προσφορά του ιδρύματος “Αγία Σκέπη” έχει πολλάκις επαινεθεί από την πολιτεία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πράγματι πρόθεση για αποκοπή του ποσού των £10.000 και, εάν είναι αλήθεια, γιατί υπάρχει αυτή η πρόθεση.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.946, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αποφασίστηκε η κατασκευή του δρόμου Μενεού-Μαζωτού χωρίς τη διενέργεια μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει παρακαμφθεί η νόμιμη διαδικασία και γιατί.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.947, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μόνιμη απαγόρευση της πώλησης παιχνιδιών και ειδών παιδικής φροντίδας που περιέχουν φθαλικές ουσίες. Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται, για να καταστήσουν πιο ελαστικά τα πλαστικά, αλλά έχουν βλαβερές επιδράσεις στον οργανισμό. Ήδη από το 1999 αποφασίστηκε η προσωρινή απαγόρευση της χρήσης φθαλικών ουσιών σε προϊόντα που προορίζονται για παιδιά κάτω των τριών ετών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των μικρών παιδιών από παιχνίδια που περιέχουν φθαλικές ουσίες.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.948, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι κυκλοφορούν συνεχώς, ακόμα και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έντυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία εντοπίζονται σημαντικά μεταφραστικά λάθη. Ένα τελευταίο τέτοιο έντυπο είναι η έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών “Το Σύνταγμα της Ευρώπης-Παρουσίαση στον πολίτη” (στην αγγλική “A Constitution for Europe”), στο οποίο, στη σελίδα 8, μεταφράζεται λανθασμένα ο όρος “undistorted”, αναφορικά με το χαρακτήρα του ελεύθερου ανταγωνισμού, ως “υπόκειται σε στρεβλώσεις”. Όπως μεταφράζεται στο κείμενο, αλλάζει εντελώς η πολιτική σημασία και θέση. Σημειώνεται ότι το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε χιλιάδες αντίγραφα και διανεμήθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προβληματίζεται για τα συχνά μεταφραστικά λάθη και για τις επιπτώσεις που έχουν στην πλήρη και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών, ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση της κατάστασης και αν προτίθεται να θέσει το θέμα, προφανώς σε συνεργασία με την Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.949, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κανένα ασθενοφόρο δεν πέρασε τα τελευταία τέσσερα χρόνια από τεχνικό έλεγχο, το γνωστό ως “MOT”. Όπως προκύπτει από τη δημοσιογραφική έρευνα, αρκετά από τα διακόσια πενήντα ασθενοφόρα που κυκλοφορούν σήμερα παγκύπρια διένυσαν περισσότερα από 300 000 χιλιόμετρα και σύμφωνα με έκθεση των αρμοδίων χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Η νομοθεσία για τεχνικό έλεγχο εφαρμόστηκε από το 2001 και ισχύει για οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης. Η νομοθεσία προνοεί ότι τα οχήματα υψηλού κινδύνου, όπως είναι τα ασθενοφόρα, πρέπει να περνούν από τεχνικό έλεγχο κάθε χρόνο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα στοιχεία της έκθεσης των αρμοδίων που αφορούν τη μηχανική κατάσταση των ασθενοφόρων, να εξηγήσει γιατί σημειώθηκε αυτή η καθυστέρηση και ποιοι κίνδυνοι δημιουργούνται από την παράλειψη αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.950, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τσιμεντομπλόκ που τοποθετήθηκαν στο δυτικό λιμενοβραχίονα στο λιμανάκι της Πάφου με την προϋπόθεση ότι θα απομακρυνθούν κατά την καλοκαιρινή περίοδο παραμένουν ακόμα εκεί, παρά το γεγονός ότι έχει προ πολλού ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Η εικόνα που παρουσιάζει το γραφικό λιμανάκι της Πάφου είναι αποκρουστική.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η μετακίνηση των τσιμεντομπλόκ στο δυτικό λιμενοβραχίονα στο λιμανάκι της Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.001, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά την τραγική εμπειρία του ατυχήματος σε στρατόπεδο στην Κόσιη, έχουμε διαπιστώσει ότι η Κύπρος δε διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα αντιμετώπισης τραυμάτων πολέμου. Για το λόγο αυτό ο τραυματίας ανθυπολοχαγός στάληκε για θεραπεία στο Ισραήλ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σχεδιάζει να δημιουργήσει ιατρική μονάδα για αντιμετώπιση των περιστατικών των τραυμάτων πολέμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.002, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στη νεοδημιουργηθείσα κτηνοτροφική περιοχή Επισκοπής δεν έχουν εκμισθωθεί όλα τα οικόπεδα και, το σημαντικότερο, δεν έχει αξιοποιηθεί κτηνοτροφικά σχεδόν κανένα από αυτά, με αποτέλεσμα οι πλείστοι στους οποίους έχουν εκμισθωθεί τα οικόπεδα αυτά να εξακολουθούν να διατηρούν παράνομα υποστατικά μέσα στην οικιστική περιοχή. Σε έκθεσή της η Βοηθός Επαρχιακή Επόπτης εισηγήθηκε όπως:

1. εντοπιστούν όλα τα εν ενεργεία κτηνοτροφικά υποστατικά εντός των ορίων της κοινότητας.

2. εντοπιστούν όλα τα εγκαταλελειμμένα κτηνοτροφικά υποστατικά σε τουρκοκυπριακά τεμάχια και μετακινηθούν.

3. διερευνηθεί κατά πόσο τα άτομα στα οποία έχει παραχωρηθεί οικόπεδο στην κτηνοτροφική περιοχή έχουν υπογράψει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης ή/και έχουν υποβάλει ή/και εξασφαλίσει άδεια για ανέγερση των νέων υποστατικών τους.

4. προωθηθούν εν νέου δικαστικά μέτρα για τους κατόχους των παράνομων υποστατικών, δεδομένου ότι τα διατάγματα κατεδάφισης που εξασφαλίστηκαν κατά τη διαδικασία που είχε προωθήσει το 1999 το Συμβούλιο Βελτιώσεως Επισκοπής δεν μπορούν, για νομικούς λόγους, να εφαρμοστούν.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι εισηγήσεις της επαρχιακής διοίκησης έχουν υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.004, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρατηρείται δραματική πτώση της στάθμης των υπόγειων νερών στην περιοχή του Κάτω Πύργου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στον τομέα της άρδευσης των καλλιεργειών. Αρκετές μόνιμες φυτείες, π.χ. εσπεριδοειδή, έχουν ήδη ξεραθεί, αφού υπάρχει μεγάλη έλλειψη νερού για την άρδευση.

Πρόβλημα επιβίωσης αντιμετωπίζει και το αρδευτικό έργο της περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπιστεί το πρόβλημα της λειψυδρίας και αν έχουν ληφθεί μέτρα για αντιμετώπισή του, καθώς και των ζημιών που έχουν υποστεί οι καλλιεργητές στην περιοχή Κάτω Πύργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.005, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το δίκτυο υδατοπρομήθειας του δήμου Πέγειας αποτελείται από αμιαντοσωλήνες. Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια εργασιών, προκλήθηκε ζημιά σε κεντρικό αγωγό με αποτέλεσμα τη διακοπή της υδροδότησης. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν ότι κατά τη διάρκεια της επιδιόρθωσης του αγωγού ίνες και κομμάτια αμιάντου διοχετεύτηκαν στο σύστημα υδροδότησης. Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι ζητούν την άμεση αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός και πότε προγραμματίζεται η αντικατάσταση του συστήματος των αμιαντοσωλήνων στο δήμο Πέγειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.006, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι το κέντρο χειροτεχνίας, όπου διεξάγεται αξιόλογη εργασία από κάθε άποψη, βρίσκεται σε χώρο μακριά από το κέντρο της Λευκωσίας (λεωφόρος Αθαλάσσας). Το γεγονός αυτό διευκολύνει την πρόσβαση των τουριστών με λεωφορεία (ευκολία στάθμευσης), αλλά αποστερεί το κέντρο από τους πολλούς και σταθερούς επισκέπτες του κέντρου της Λευκωσίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετά τη μεταφορά της λειτουργίας μέρους ή ολόκληρου του κέντρου χειροτεχνίας στο παραδοσιακό κέντρο της Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.007, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τελευταία έχει συζητηθεί στην κυπριακή κοινωνία το θέμα των ωφελημάτων των πολιτικών αξιωματούχων της πολιτείας και ο βαθμός που αυτά επιβαρύνουν τη δημόσια οικονομία. Ένα τέτοιο ωφέλημα των αξιωματούχων της πολιτείας είναι και η αστυνομική φρουρά, οι οδηγοί ή οι συνοδοί των πολιτικών προσώπων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις φρουρές, τους οδηγούς και τους συνοδούς όλων των πολιτικών αξιωματούχων της πολιτείας αναλυτικά και για το ακριβές κόστος για τη δημόσια οικονομία της φρούρησης ή της συνοδείας των πολιτικών αξιωματούχων της πολιτείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.008, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένες κρατικές υπηρεσίες (π.χ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού), όταν παραλαμβάνουν έγγραφα από πολίτες για σκοπούς διαδικασιών πρόσληψης, προαγωγής κ.λ.π. δεν παρέχουν στους αιτητές απόδειξη παραλαβής των εγγράφων κατά την πάγια τακτική της κυβέρνησης. Η πρακτική αυτή δημιουργεί αμφιβολίες στους πολίτες και ενδυναμώνει την εντύπωση της ανοργανωσιάς και της ανευθυνότητας, που κακώς επικρατεί ανάμεσα στην κοινή γνώμη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί ακολουθείται αυτή η πρακτική της μη παράδοσης απόδειξης παραλαβής εγγράφων σε πολίτες που έχουν καταθέσει τέτοια έγγραφα για οποιοδήποτε λόγο στο εν λόγω υπουργείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.009, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει από τηλεφωνήματα που δέχομαι από εθελοντές πολλών ιδρυμάτων/συνδέσμων κ.λ.π. (π.χ. κωφών, τυφλών κ.λ.π.) ότι πλείστα των ιδρυμάτων καταφεύγουν στη συλλογή πόρων από εράνους/λαχεία/εκδηλώσεις. Eρωτώμενοι γιατί δεν αρκούνται σε βοηθήματα από το “Ραδιομαραθώνιο”, το “Τέλεθον” κ.λ.π., απαντούν ότι αυτά αφορούν κυρίως παιδιά με ειδικές ανάγκες και κυρίως με πνευματική στέρηση. Παραδέχονται μάλιστα ότι πολλοί πολίτες ενοχλούνται να “φιλοτιμούνται” από τηλεφώνου για περαιτέρω εισφορές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς κατανέμονται τα έσοδα/ωφελήματα και βάσει ποιων κριτηρίων, πραγματικών αναγκών/διαφάνειας/συνετής διαχείρισης λαμβάνονται οι αποφάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.010, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση παρέχει δωρεάν φαρμακευτική υποστήριξη στα ζευγάρια που χρησιμοποιούν τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, προκειμένου να αποκτήσουν παιδί. Όμως, εξ όσων πληροφορούμαι, η δωρεάν χορηγία φαρμάκων διακόπτεται, όταν η γυναίκα περάσει το 40ό έτος της ηλικίας της. Η διακοπή γίνεται αυτόματα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές συνθήκες ούτε το γεγονός ότι πιθανόν η προσπάθεια να είχε ξεκινήσει πριν από το 40ό έτος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί εφαρμόζει αυτό το μέτρο χωρίς διάκριση και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης. Επίσης, γιατί δεν υπάρχει οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο και γιατί δε συνεχίζεται κάποια μορφή οικονομικής στήριξης μέσω της παροχής μέρους ή του όλου της δαπάνης της αναγκαίας φαρμακευτικής αγωγής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.011, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας έχει αυξήσει το τέλος εγγραφής των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία από £1.00 σε £1.20. Το γεγονός αυτό προκάλεσε δυσαρέσκεια σε πολλούς ασθενείς που είναι υποχρεωμένοι να επισκέπτονται συχνά τα κυπριακά νοσοκομεία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες και, αν πράγματι αληθεύουν, ποιος είναι ο λόγος αυτής της αύξησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.012, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και έχω παρατηρήσει ότι στον περίβολο του νοσοκομείου υπάρχουν εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και ακινητοποιημένα ασθενοφόρα. Επίσης στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου εντόπισα την παρουσία ενός μηχανικού συμπιεστή αέρος (κομπρεσέρ).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί παρατηρείται αυτή η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.013, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο σημείο που δολοφονήθηκε κατά το πραξικόπημα ο ήρωας Φειδίας Στόκκος δεν υπάρχει ούτε μια αναμνηστική πλάκα. Έχω επικοινωνήσει με τους οικείους του ήρωα οι οποίοι ζητούν να τοποθετηθεί μια μικρή αναμνηστική πλάκα, ώστε να κατατίθεται κάθε 15η Ιουλίου ένα στεφάνι μνήμης. Το θέμα μπορεί να έχει ευρύτερη σημασία, αφού στο χώρο του Εφεδρικού, του Αρχηγείου Αστυνομίας και του ΡΙΚ δόθηκαν μάχες κατά το πραξικόπημα. Στην περιοχή όμως δεν υπάρχει ούτε ένα μνημείο ανάμνησης των νεκρών των μαχών του πραξικοπήματος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζεται η τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας στο σημείο που έπεσε ο ήρωας Φειδίας Στόκκος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.014, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως έχω πληροφορηθεί, παρά τη σαφή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου το οποίο διέταξε την κατεδάφιση όλων των υποστατικών και την απομάκρυνση των μηχανημάτων της σκυροθραυστικής μονάδας στο Χλώρακα, η μονάδα λειτουργεί στα κρυφά, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των επηρεαζόμενων κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, προστέθηκε νέος κινητός σπαστήρας, ο οποίος συνδέθηκε με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που υποτίθεται ότι είχε διακοπεί από τις 19 Μαΐου. Όπως καταγγέλλουν οι επηρεαζόμενοι κάτοικοι, ο νέος ιδιοκτήτης του τεμαχίου όπου βρίσκεται η μονάδα ζητά χαλαρώσεις για ανάπτυξη του τεμαχίου και δήθεν εξωραϊσμό της περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να σταματήσει αμέσως η παράνομη λειτουργία της σκυροθραυστικής μονάδας στο Χλώρακα της Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.015, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί Κύπριοι πολίτες, αλλά και ξένοι επισκέπτες διατυπώνουν συχνά παράπονα για την οχληρία που προκαλούν οικοδομικές ή άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας και ανάπαυσης.

Συγκεκριμένα, πολλοί διατυπώνουν παράπονα για οχληρία από οικοδομικές εργασίες -κυρίως λόγω ηχορρύπανσης- που διεξάγονται τα σαββατοκύριακα και τις αργίες, αλλά συχνά και μετά τις τέσσερις το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και αν υπάρχουν σκέψεις για αναθεώρηση και αναπροσαρμογή του, δεδομένου ότι σήμερα η ευαισθησία των Κυπρίων πολιτών, αλλά και των ξένων επισκεπτών σε θέματα περιβαλλοντικού θορύβου και οχληρίας είναι πολύ πιο μεγάλη από την εποχή που θεσπίστηκε το όποιο, απηρχαιωμένο πλέον, νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τις ώρες κατά τις οποίες πραγματοποιούνται οχληρές επαγγελματικές δραστηριότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.016, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με αφορμή τα πρόσφατα αεροπορικά δυστυχήματα στην Ελλάδα και τη Βενεζουέλα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ζακ Μπαρό φέρεται να δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει την κατάρτιση μαύρης λίστας αεροπορικών εταιρειών, όπως αυτή που ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σκέψη να καταρτίσει μονομερώς η Κυπριακή Δημοκρατία μαύρη λίστα αεροπλάνων ή αεροπορικών εταιρειών με κριτήριο την ασφάλεια ή την περιβαλλοντική ρύπανση και αν προτίθεται να υποστηρίξει την κατάρτιση μαύρης λίστας αεροπορικών εταιρειών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.017, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε δηλώσεις του μετά τις αεροπορικές τραγωδίες στην Ελλάδα και τη Βενεζουέλα ο Γάλλος Υπουργός Μεταφορών Ντομινίκ Περπέν αναφέρθηκε σε κάποια υπό συζήτηση Οδηγία που αφορά τη σύσταση δικτύου υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στα 25 κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις των αεροπορικών κανόνων ασφαλείας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Την εξέλιξη της συζήτησης σχετικά με αυτή την Οδηγία.

2. Τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας επί του θέματος.

                    3. Αν υπάρχει οποιαδήποτε εθνική νομοθεσία που να υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες να ανακοινώνουν όλα τα                         συμβάντα που αφορούν τις πτήσεις και την ασφάλεια των αεροσκαφών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.018, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το λεγόμενο “μαύρο κουτί” του μοιραίου αεροπλάνου Μπόινγκ που κατέπεσε και συνετρίβη στις 14 Αυγούστου 2005 στα βουνά του Γραμματικού στην Αττική ήταν χαμηλού κόστους με αποτέλεσμα να καταγράφονται λιγότερα στοιχεία σ’ αυτό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες.

2. Αν υπάρχουν επίσημες νομοθετημένες προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο για τις συσκευές αυτές.

                    3. Αν προτίθεται η Κυπριακή Δημοκρατία να θεσπίσει υψηλού επιπέδου προδιαγραφές για τις κυπριακές αεροπορικές                         εταιρείες που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους συσκευές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.019, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εγκαταστάσεις παροχής υγραερίου σε εστιατόρια, βιοτεχνίες, εργοστάσια δεν καλύπτονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας. Σημειώνεται ότι τέτοιες εγκαταστάσεις υπάρχουν σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι, π.χ. σε στρατόπεδα, αεροδρόμια, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν καλύπτονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας οι εγκαταστάσεις παροχής υγραερίου στην Κύπρο και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να διορθωθεί η κατάσταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.020, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στη μετακίνηση των υποστατικών του χοιροστασίου Ζαβού από την περιοχή του δήμου Ιδαλίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σημειώνεται αυτή η καθυστέρηση και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να επισπευσθεί η μετακίνηση των οχληρών υποστατικών, πολλά από τα οποία είναι και παράνομα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.021, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε ζητήθηκε από την αεροπορική εταιρεία “HELIOS AIRWAYS”, αμέσως μετά το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα της 14ης Αυγούστου 2005, να καθηλώσει τα αεροπλάνα της και να προβεί σε ανεξάρτητο τεχνικό έλεγχο. Επίσης να την πληροφορήσει γιατί, όταν τα αεροπλάνα BOIENG 737-800 της “HELIOS” μεταφέρθηκαν τελικά για τεχνικό έλεγχο στη Σουηδία, μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου της εταιρείας στη Βρετανία, δεν υπήρξε πρόνοια συμμετοχής της κυπριακής κυβέρνησης στους τεχνικούς ελέγχους αυτών των αεροσκαφών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.022, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί ο καθορισμός κοινού σημείου εκπομπής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στη Λευκωσία, με αποτέλεσμα αρκετοί ραδιοφωνικοί σταθμοί να εκπέμπουν μέσα από τις γειτονιές με ισχύ των πομπών τους πολλαπλάσια από την επιτρεπόμενη. Για το θέμα έχω ζητήσει με προηγούμενη ερώτησή μου (ημερ. 9 Ιουλίου 2002, αρ. 23.06.008.01.151) σχετική πληροφόρηση, αλλά από τότε φαίνεται ότι δεν υπήρξε εξέλιξη στο θέμα. Η εκπομπή των ραδιοφωνικών σταθμών με ισχυρούς πομπούς δυνατόν να προκαλέσει προβλήματα υγείας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί ο καθορισμός κοινού σημείου εκπομπής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στη Λευκωσία, όπως έγινε για τις άλλες επαρχίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.023, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση της Κολομβίας επέβαλε την ποινή της υποχρεωτικής καθήλωσης των αεροπλάνων της κολομβιανής αεροπορικής εταιρείας “West Carribean Airways” μετά το πρόσφατο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στη Βενεζουέλα.

Αντίθετα, η κυπριακή κυβέρνηση φάνηκε να αδυνατεί να επιβάλει τέτοιου είδους ποινή στην αεροπορική εταιρεία “HELIOS AIRWAYS” μετά το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα της 14ης Αυγούστου 2005.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν επέβαλε την καθήλωση των αεροπλάνων της εταιρείας “HELIOS” μετά το δυστύχημα και, στην περίπτωση ύπαρξης οποιουδήποτε νομικού κενού, αν υπάρχει πρόθεση να υπάρξει η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.024, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται η κατασκευή σφαγείου χοίρων μέσα στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου παρά τις αντιδράσεις των γειτονικών βιομηχανιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία και την εξέλιξη του πιο πάνω θέματος, που ενδεχομένως θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, αλλά και στη βιωσιμότητα των παρακείμενων βιομηχανιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.028, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εκκλησιαστική επιτροπή Αγίας Βαρβάρας Παραλιμνίου έχει ζητήσει να της εκχωρηθεί μέρος κρατικής γης που γειτονεύει με το ναό, προκειμένου να δημιουργήσει κρατικό δάσος. Το θέμα φαίνεται να καθυστερεί, με αποτέλεσμα να τίθεται επ’ αμφιβόλω η υλοποίηση των σχεδίων της εκκλησιαστικής επιτροπής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η υλοποίηση του αιτήματος της εκκλησιαστικής επιτροπής Αγίας Βαρβάρας Παραλιμνίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.029, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η βιομηχανία μαρμάρων “ΠΑΡΘΕΝΩΝ” λειτουργεί μέσα σε κατοικημένη περιοχή στην Κάτω Πάφο. Εκατοντάδες πολίτες διαμαρτύρονται για τη ρύπανση και την οχληρία που προκαλεί η λειτουργία της βιομηχανίας μαρμάρων.

Η αναφερόμενη βιομηχανία είναι μια από τις επτά οχληρές βιομηχανίες που σύμφωνα με το δήμο Πάφου λειτουργούν μέσα στην κατοικημένη περιοχή Πάφου των οποίων οι ιδιοκτήτες ενδιαφέρθηκαν και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο να μετακινηθούν στη Βιομηχανική Ζώνη Αυξημένου Βαθμού Οχληρίας στην Αγία Βαρβάρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μετακίνηση των οχληρών βιομηχανιών από την πόλη της Πάφου στη Βιομηχανική Ζώνη Αυξημένου Βαθμού Οχληρίας στην Αγία Βαρβάρα και γιατί επεκτείνεται και λειτουργεί ακόμη η βιομηχανία “ΠΑΡΘΕΝΩΝ” στην Κάτω Πάφο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.030, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι όσοι πρόσφυγες κάτοικοι των κατεχομένων έτυχε κατά το πικρό εκείνο καλοκαίρι του 1974 να βρίσκονται ως μόνιμοι κάτοικοι στο εξωτερικό δεν απολαύουν κανενός απολύτως ωφελήματος ως πρόσφυγες ούτε έχουν προσφυγική ταυτότητα, ακόμα και εάν έχουν επαναπατριστεί και ζουν από δεκαετίες πλέον στην Κύπρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για αλλαγή του καθεστώτος αυτού και αν τα δίκαια αιτήματα των επαναπατριζόμενων προσφύγων μπορεί να ικανοποιηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.031, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ιδιωτική βιομηχανία που είναι εγκατεστημένη στην περιοχή Βασιλικού ανέλαβε να αποστειρώνει τα νοσοκομειακά απόβλητα που παραλαμβάνει από κρατικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχα, η εταιρεία αυτή είχε κάποια συνεργασία με το τσιμεντοποιείο Βασιλικού, ώστε τα αποστειρωμένα απόβλητα στη συνέχεια να καίονται στους φούρνους του.

Όμως φαίνεται ότι τελικά δεν έχουν δοθεί οι άδειες ή δεν έχει τελικά γίνει η διευθέτηση με το τσιμεντοποιείο για αποτέφρωση των αποβλήτων αυτών, οπότε, σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μου, τα απόβλητα αυτά απορρίπτονται σε σκουπιδότοπους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ελέγχεται η διαδικασία αποστείρωσης, αν γίνονται και κάθε πόσο αναλύσεις του τελικού προϊόντος της διαδικασίας και, εάν υπάρχουν στοιχεία των αναλύσεων, να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.034, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι σε πολλές υπέργειες διαβάσεις στους κυπριακούς αυτοκινητοδρόμους παρατηρείται μία άσχημη εικόνα λόγω έλλειψης συντήρησης. Έχω εντοπίσει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα μεταλλικά περιτοιχίσματα έχουν οξιδωθεί, ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν φθορές επί του σκυροδέματος, που προκαλούν άσχημη εντύπωση. Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις εντοπίζονται υπολείμματα από την εποχή της κατασκευής τους (καλούπια, σίδερα κ.λπ.). Τέλος, σε πολλές υπέργειες διαβάσεις υπάρχουν αναγραμμένα διάφορα συνθήματα που ενοχλούν την αισθητική των οδηγών και των διερχομένων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα συντήρησης και κατά συνέπεια μη ευπρεπούς εικόνας που εντοπίζονται σε υπέργειες διαβάσεις (κόμβους) στους κυπριακούς αυτοκινητοδρόμους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.035, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για πολλούς μήνες υπήρξε καθυστέρηση στο διορισμό και στην ανάληψη καθηκόντων από το νέο διευθυντή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Όταν συνέβη το τραγικό ατύχημα της 14ης Αυγούστου, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ήταν κάτω από τη διοίκηση αναπληρωτή διευθυντή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστέρησε ο διορισμός και η ανάληψη καθηκόντων από το νέο διευθυντή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και αν αυτό επηρέασε την ικανότητα του τμήματος να αντιμετωπίσει την κρίση που δημιούργησε η πτώση του μοιραίου αεροπλάνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.036, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ιδιωτικές εταιρείες εκδίδουν βιβλιαράκια με στοιχεία από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα οποία διανέμουν σε υποψήφιους οδηγούς, για να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις εξασφάλισης του διπλώματος οδήγησης, στα οποία όμως εντοπίζονται σοβαρά λάθη.

Έχουν περιέλθει σε γνώση μου, για παράδειγμα, οι αναφορές τέτοιων ενημερωτικών βιβλίων σε σχέση με τις υποχρεώσεις των οδηγών μοτοποδηλάτων ή μοτοσικλετών κάτω των 50 κυβικών εκατοστών, οι οποίες δε συνάδουν με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει, ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση, η οποία δημιουργεί σύγχυση στους υποψήφιους οδηγούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.038, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει μια ολοκληρωμένη έρευνα για τον καρκίνο σε παγκύπρια βάση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της έρευνας και αν έχει ενισχυθεί κατάλληλα η αρμόδια υπηρεσία, ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει έγκαιρα και αποτελεσματικά αυτή την πολύ σημαντική για τη δημόσια υγεία έρευνα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.039, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά το γεγονός ότι εκδόθηκαν διατάγματα αναστολής εργασιών για το εργοστάσιο επεξεργασίας μηχανελαίων στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Σύλα στη Λεμεσό, αυτά δεν εφαρμόστηκαν. Έτσι οι παράνομες εργασίες ολοκληρώθηκαν. Τώρα το παράνομο εργοστάσιο έχει υποβάλει αίτηση για νομιμοποίηση, για να εκδώσει εκ των υστέρων τις απαραίτητες πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν εφαρμόστηκαν τα δικαστικά διατάγματα και αν το γεγονός ότι οι εργασίες έγιναν εντελώς παράνομα δυνατόν να επηρεάσει τη διαδικασία έγκρισης καλυπτικής άδειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.056, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η επιδημιολογική μελέτη για τις επιπτώσεις του αμιάντου σε χωριά της ορεινής Πιτσιλιάς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της μελέτης αναλυτικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.057, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα το γνωστό πύργου του Ξυλοφάγου, ο οποίος αποτελεί ένα δείγμα μεσαιωνικής καστρικής αρχιτεκτονικής και εξ όσων γνωρίζω έχει κηρυχθεί αρχαίο μνημείο. Την ημέρα της επίσκεψής μου στην περιοχή διεξάγονταν στρατιωτικές ασκήσεις από τους Βρετανούς, οι οποίοι επιχείρησαν μάλιστα να απαγορεύσουν την πρόσβαση προς το αρχαίο μνημείο. Σύμφωνα με τους κατοίκους, για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, η πρόσβαση στο αρχαίο μνημείο απαγορεύεται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ζητηθεί να εξαιρεθούν από τα πεδία ασκήσεων των Βρετανών χώροι λατρείας ή αρχαιολογικοί χώροι, ώστε να είναι απρόσκοπτα προσβάσιμοι στο κοινό και τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.059, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας έχει ξεκινήσει εργασίες ανέγερσης γραφείων στην περιοχή “Ρογιάτικο” της παλιάς Λευκωσίας.

Σ’ εκείνη ακριβώς την περιοχή υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν κτισμένο το ανάκτορο των Λουζινιανών βασιλιάδων.

Παραδόξως, παρά τις εξαγγελίες για κήρυξη ολόκληρης της παλιάς Λευκωσίας σε αρχαίο μνημείο, φαίνεται ότι κατά τη διαδικασία έκδοσης της πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας δεν ετέθη κανένας όρος που να αφορά προληπτική αρχαιολογική εκσκαφή. Συγκεκριμένα, όπως πληροφορηθήκαμε, δε ζητήθηκαν καθόλου οι απόψεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ώστε να τεθούν οι κατάλληλοι όροι. Τώρα ουσιαστικά εναπόκειται στην καλή θέληση της εργοληπτικής εταιρείας που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου αν θα επιτρέψει τη διεξαγωγή τέτοιων προληπτικών αρχαιολογικών ερευνών χωρίς να απαιτήσει τις ανάλογες αποζημιώσεις για την ενδεχόμενη καθυστέρηση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί καθυστερεί η κήρυξη της εντός των τειχών παλιάς πόλης της Λευκωσίας ως σύνολο σε αρχαίο μνημείο;

2. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση αγνοήθηκε το Τμήμα Αρχαιοτήτων;

Τι προτίθεται να πράξει, ούτως ώστε να εξεταστεί εκ των προτέρων η πιθανότητα ύπαρξης αρχαιοτήτων στο συγκεκριμένο χώρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.060, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μόλυνσης του περιβάλλοντος λόγω των πολλών εγκαταλελειμμένων παλαιών αυτοκινήτων στα ανατολικά του χωριού Αγρός.

Τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα είναι σοβαρό πρόβλημα για το περιβάλλον (σε μία περίπτωση υπάρχουν πεταμένες αρκετές χρησιμοποιημένες μπαταρίες αυτοκινήτων μέσα σε αργάκι). Θεωρώ αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων για απομάκρυνση των αυτοκινήτων αυτών και την ανάλογη επιδιόρθωσή τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει για απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.061, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα το μεσαιωνικό πύργο στο χωριό Πύλα. Διαπίστωσα ότι το αρχαίο μνημείο έχει πρόσφατα αναπαλαιωθεί με δαπάνες του προγράμματος UNOPS, όμως βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, γιατί έχει γεμίσει από περιττώματα περιστεριών. Η κατάσταση του μεσαιωνικού καστρικού μνημείου στην Πύλα δημιουργεί γενικότερα ερωτήματα γύρω από τη συντήρηση και προβολή των μεσαιωνικών καστρικών μνημείων της Κύπρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν καθαρίζεται ο πύργος της Πύλας και γιατί δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα προβολής των μεσαιωνικών καστρικών μνημείων του νησιού μας (π.χ. κάποιο έντυπο, ηλεκτρονικό υλικό, πολιτιστική διαδρομή κ.λπ.).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.062, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά από επιτόπου επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου έχω διαπιστώσει ότι το χωριό πολιορκείται πραγματικά από τα σκουπίδια και τα ψόφια ζώα. Παράλληλα, στα βόρεια του χωριού λειτουργεί εδώ και χρόνια το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου.

Ανατολικά και δυτικά του χωριού έχω εντοπίσει περιοχές όπου απορρίπτονται συστηματικά σκουπίδια και ψοφίμια. Στην περιοχή του παλιού σκυβαλότοπου και στην κτηνοτροφική περιοχή οι σωροί από σκουπίδια και ψόφια ζώα δημιουργούν μια αποπνικτική κατάσταση, που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Ιδιαίτερα σημειώνω την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον πρώην τοπικό σκυβαλότοπο, όπου συνεχίζεται η αλόγιστη και ανεξέλεγκτη απόρριψη σκυβάλων. Στο χώρο αυτό δεν έχει γίνει το παραμικρό έργο αποκατάστασης του περιβάλλοντος ούτε έχουν παρθεί μέτρα για τον τερματισμό της απόρριψης σκουπιδιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση και γιατί ο παλιός σκυβαλότοπος δεν έχει τύχει καμιάς απολύτως διαχείρισης και προστασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.066, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αίθουσα εκδηλώσεων του ναού Αποστόλου Ανδρέα στην περιοχή του δήμου Μέσα Γειτονιάς βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Κατόπιν επιτόπου επίσκεψής μου διαπίστωσα ότι η κατάσταση της οικοδομής είναι επικίνδυνη. Ακόμη, πληροφορήθηκα ότι η εκκλησιαστική επιτροπή ζήτησε άδεια από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για κατεδάφιση της οικοδομής. Δυστυχώς, το εν λόγω τμήμα αρνείται να εκδώσει την αναγκαία πολεοδομική άδεια συνδέοντας το θέμα με την απαίτηση για παραχώρηση χώρου για δημιουργία κόλπου στάθμευσης των λεωφορείων στην ανατολική πλευρά του ιερού ναού. Για το θέμα αυτό φαίνεται ότι υπάρχει διαφωνία με την εκκλησιαστική επιτροπή, γεγονός που οδηγεί σε καθυστέρηση στην κατεδάφιση της ετοιμόρροπης αίθουσας εκδηλώσεων, η οποία εντούτοις συνεχίζει να χρησιμοποιείται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παρέμβει, προκειμένου να λυθεί η πιο πάνω διαφορά μεταξύ του Τμήματος Πολεοδομίας και της εκκλησιαστικής επιτροπής του ναού του Αποστόλου Ανδρέα στη Μέσα Γειτονιά Λεμεσού, πριν θρηνήσουμε θύματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.098, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί η δημιουργία ειδικής πτέρυγας στις Κεντρικές Φυλακές για τα άτομα που είναι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σημειώνεται αυτή η καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.099, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Βρετανοί σχεδιάζουν την επέκταση και αναβάθμιση του μικρού στρατιωτικού λιμανιού που διαθέτουν στην περιοχή της στρατιωτικής βάσης Ακρωτηρίου. Μάλιστα, εξόσων έχω πληροφορηθεί, οι διάφορες κρατικές υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας φαίνεται να συνεργάζονται με τους Βρετανούς στο σχεδιασμό και κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης σε σχέση με τα σχέδια των Βρετανών και γιατί η κυβέρνηση συνεργάζεται στην υλοποίηση των σχεδίων των Βρετανών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.100, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πάγιο αίτημα της κοινότητας Τραχωνίου στη Λεμεσό είναι η κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου, ώστε να μειωθεί η τροχαία κίνηση που τώρα υπάρχει στον κεντρικό δρόμο της κοινότητας.

Σημειώνεται ότι σ’ αυτό το δρόμο έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια τρία θανατηφόρα δυστυχήματα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του αιτήματος της κοινότητας Τραχωνίου για κατασκευή παρακαμπτηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.101, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή κυρτωμάτων στην κεντρική οδό Κωνσταντίνου και Ευριπίδου στο χωριό Τραχώνι Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.102, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η λειτουργία του τουβλοποιείου “Γίγας” μέσα σε οικιστική περιοχή του δήμου Ιδαλίου προκαλεί σωρεία προβλημάτων στους κατοίκους. Ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες οι εκπομπές καυσαερίων προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα σε άτομα που κατοικούν ανατολικά της τοποθεσίας του εργοστασίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις έρευνες που έχει διεξαγάγει σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της περιοχής πέριξ του εργοστασίου “Γίγας” στο δήμο Ιδαλίου και αν υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός ή χρονοδιάγραμμα για μετακίνηση του εργοστασίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.103, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι της περιοχής Πυργών που συνορεύουν με τις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού LTV εκφράζουν ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία τους από πιθανές εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή και, εάν υπάρχουν αποτελέσματα, παρακαλείται όπως τα καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.104, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ελληνικές αρχές σχεδιάζουν την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων στην περιοχή της συντριβής του μοιραίου αεροσκάφους της εταιρείας “Helios Airways”. Η περιοχή αυτή προτείνεται από τις γειτονικές κοινότητες και τους συγγενείς των θυμάτων να διατηρηθεί ως χώρος μνήμης και πένθους με τη δημιουργία κάποιου μνημείου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει λάβει οποιαδήποτε μέτρα για αποτροπή των σχεδίων της ελληνικής κυβέρνησης για κατασκευή και λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων στο χώρο της αεροπορικής τραγωδίας στα βουνά του Γραμματικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.105, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αβδελλερού σχετικά με τη χρηματοδότηση της κατασκευής μικρού γηπέδου ποδοσφαίρου στην αυλή του σχολείου για άθληση των παιδιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.106, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Αβδελλερού ζητά τη δεντροφύτευση των υψωμάτων που περιβάλλουν το χωριό, γιατί η έλλειψη βλάστησης εγκυμονεί κινδύνους, σε περίπτωση πλημμυρών, αφού την κοινότητα διέρχονται δύο χείμαρροι. Επιβάλλεται η δεντροφύτευση των γύρω λόφων, αλλά και η λήψη διαχειριστικών μέτρων στους δύο χειμάρρους, προκειμένου να αποφευχθούν τα δυσμενή αποτελέσματα από πιθανές πλημμύρες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για τη δεντροφύτευση των γύρω λόφων και τον καθορισμό των δύο χειμάρρων, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο καταστροφικής πλημμύρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.107, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή της κοινότητας Αβδελλερού λειτουργεί περιφερειακός σκυβαλότοπος υπό άθλιες συνθήκες και με απαράδεκτη πρακτική. Από τη λειτουργία του σκυβαλότοπου δημιουργούνται πολλά προβλήματα οχληρίας και, ενδεχομένως, προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθώς και αρνητική επίδραση στη δημόσια υγεία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις συνθήκες λειτουργίας του περιφερειακού σκυβαλότοπου στο Αβδελλερόν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα πλήρους και οριστικής κατάργησής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.108, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Αβδελλερού ζητά να της παραχωρηθεί άδεια για ολοκλήρωση φράγματος, που θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων της περιοχής και την υδροδότηση της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παραχωρήσει σύντομα την εν λόγω άδεια, ώστε να ολοκληρωθεί το εμπλουτιστικό φράγμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.109, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Αβδελλερού ζητά οικονομική και τεχνική βοήθεια από την κυβέρνηση για τοπιοτέχνηση του χώρου μπροστά και γύρω από τα κοινοτικά κτίρια, στο κέντρο του χωριού, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια παραδοσιακή πλατεία, που να συνάδει με τα υπόλοιπα κτίρια και να αναβαθμίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα του χωριού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο προτίθεται να ενισχύσει τα σχέδια της κοινότητας Αβδελλερού για δημιουργία παραδοσιακής πλατείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.110, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της παγκόσμιας περιβαλλοντικής οργάνωσης “Πράσινη Ειρήνη” (Greenpeace), η Κύπρος και η Τουρκία φέρονται να έχουν διαμαρτυρηθεί στον Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Οργανισμό για τις ενέργειες της οργάνωσης, χαρακτηρίζοντάς τις ως επικίνδυνες για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Σύμφωνα με την Greenpeace οι καταγγελίες έγιναν το 2002.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν αυτές οι καταγγελίες της Greenpeace

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.111, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Σύμφωνα με σημείωμα του Τμήματος Δημοσίων Έργων προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, στις 23 Σεπτεμβρίου 2005, επρόκειτο να κατατεθεί στις αρχές Οκτωβρίου νέα πρόταση για μέτρα απάμβλυνσης του κυκλοφοριακού προβλήματος από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει κατατεθεί η νέα πρόταση και τι περιλαμβάνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.112, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή και η λειτουργία δεύτερου γυμνασίου στο δήμο Αραδίππου και συγκεκριμένα στην περιοχή Ριζοελιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.115, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αρνείται να προωθήσει προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας κ. Μαριέττα Γιαννάκου το αίτημα του σωματείου “Οι Φίλοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου” να επωφελούνται οι Κύπριοι ως “κοινοτικοί αλλοδαποί” από όλα τα προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά), με την παραχώρηση του 8% των θέσεων σε Κυπρίους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σημειώνεται αυτή η αρνητική προσέγγιση στο πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.116, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2004, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.008.03.592 σχετικά με τη λειτουργία των εκπαιδευτηρίων κυνηγετικών σκύλων αναφέρεται: “Με την έναρξη εφαρμογής του περί Σκύλων Νόμου θα πραγματοποιηθούν οι σχετικοί έλεγχοι, με σκοπό να εγγραφούν σε μητρώο και να εκδοθούν οι σχετικές άδειες λειτουργίας σε όσους συμμορφώθηκαν και να καταγγελθούν/αναστείλουν τη δραστηριότητά τους όσοι δε συμμορφώθηκαν”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εκδοθεί κανονισμοί λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων σκύλων, αν έχουν εφαρμοστεί και αν νόμιμα λειτουργεί το εκπαιδευτήριο σκύλων στα Καμπιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.118, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέσα στο κέντρο της κοινότητας Κοιλίνειας στην Πάφο κατασκευάστηκε και λειτουργεί οινοποιείο, το οποίο δημιουργεί σωρεία προβλημάτων, όπως προβλήματα οχληρίας και ρύπανσης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι καθ’ όλα νόμιμη η κατασκευή και λειτουργία του οινοποιείου, αν λαμβάνονται μέτρα για την οχληρία και τη ρύπανση που προκαλεί και, αν όχι, γιατί δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.119, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ανέγερση διώροφης οικοδομής στην ελεγχόμενη περιοχή του χωριού Φικάρδου έχει προκαλέσει σωρεία διαμαρτυριών από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του προστατευόμενου χωριού. Από τα στοιχεία που έχω συλλέξει, φαίνεται ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ισχυρίζεται ότι τηρήθηκαν οι πολεοδομικές προδιαγραφές που καθορίζονται από το χαρακτήρα της πολεοδομικής ζώνης στην οποία βρίσκεται το τεμάχιο (ζώνη Γ2).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μετά τις αντιδράσεις υπάρχει περίπτωση να μετατραπούν προς ακόμη πιο αυστηρούς όρους οι συντελεστές ανάπτυξης, ώστε να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η αισθητική παρέμβαση από νέες κατασκευές (π.χ. να επιτρέπεται η ανέγερση μόνο ισόγειων οικοδομών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.120, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τις εκρήξεις στο λατομείο Φαρμακά δημιουργούνται προβλήματα σε κατοικίες που βρίσκονται μέσα στα όρια της κοινότητας Γουρρίου. Γνωρίζω ότι η κοινότητα Γουρρίου εισπράττει πολύ μικρό ποσοστό λατομικών δικαιωμάτων, γιατί το λατομείο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων άλλης κοινότητας, παρ’ όλο που ζημιές προκαλούνται κυρίως στους ιδιοκτήτες κατοικιών στην περιοχή Γουρρίου, αφού οι άλλες κοινότητες βρίσκονται μακριά από το λατομείο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα περιορισμού των εκρήξεων στο λατομείο Φαρμακά και γενικά της μείωσης της οχληρίας στις γύρω κοινότητες, καθώς και αν υπάρχει σκέψη να αποζημιωθούν και με ποιο τρόπο οι κάτοικοι της περιοχής Γουρρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.121, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η διάβρωση της ακτής στην περιοχή Μενεού απειλεί να καταστρέψει εξ ολοκλήρου καλλιέργειες και οικίες. Η διάβρωση προχωρεί με γοργό ρυθμό. Φαίνεται ότι απαιτείται το συντομότερο δυνατό να παρθούν μέτρα θωράκισης της ακτής, μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή τα σχέδια για δημιουργία σειράς κυματοθραυστών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η κυβέρνηση αρνείται να αναλάβει το κόστος της εκτέλεσης των προσωρινών έργων θωράκισης και ζητά τη συμμετοχή στην ανάληψη του κόστους των κοινοτήτων και των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών, πράγμα πρωτοφανές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες και αν προτίθεται να προχωρήσει σύντομα στην κατασκευή προσωρινής θωράκισης της ακτής Μενεού προς αντιμετώπιση της θαλάσσιας διάβρωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.127, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως έχω πληροφορηθεί, η τέως Υπουργός Υγείας κ. Ακκελίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2003, ανέφερε ότι στο υπό ανέγερση νοσοκομείο της Λευκωσίας θα λειτουργήσει ξεχωριστή ρευματολογική κλινική. Όμως φαίνεται ότι από τότε δεν έχουν γίνει οποιαδήποτε συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως επισημαίνουν οι Κύπριοι ρευματοπαθείς, κυριότερο πρόβλημά τους παραμένει η ανυπαρξία οργανωμένης κρατικής ρευματολογικής κλινικής, ώστε να παρέχεται από το κράτος η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή με βάση τα σύγχρονα ιατρικά δεδομένα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παραμένει η δέσμευση για ίδρυση και λειτουργία πολυδύναμης κρατικής ρευματολογικής κλινικής και ποια μέτρα λαμβάνονται για την άμεση υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.145, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι πρόσφατα το τσίρκο “Medrano” επισκέφθηκε και δίνει παραστάσεις στη χώρα μας. Στο πρόγραμμα του τσίρκου περιλαμβάνονται και επιδείξεις ζώων. Είναι γνωστό ότι παγκόσμια έχει αναπτυχθεί ένας έντονος προβληματισμός γύρω από τη χρησιμοποίηση των ζώων σε τέτοιου είδους θεάματα και υπάρχουν ερωτηματικά σχετικά με τη μεταφορά, την εκπαίδευση και την ευημερία των ζώων αυτών. Το γεγονός ότι γεννήθηκαν στην αιχμαλωσία δεν μπορεί από μόνο του να αθωώνει την όποια βάναυση ή βασανιστική συμπεριφορά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομικό πλαίσιο που ισχύει σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, όπως το τσίρκο “Medrano”, και αν υπάρχει παρακολούθηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της εφαρμογής του ισχύοντος νομικού πλαισίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.149, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή δυτικά της οδού Νίκου Παττίχη και βόρεια της λεωφόρου Μακαρίου Γ΄ στη Λεμεσό, περιουσία του ΕΒΚΑΦ, υπάρχει πρόβλημα από διάφορες οχληρές δραστηριότητες.

Η περιοχή αυτή, την οποία διαχειρίζεται ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, είχε δοθεί για εκμετάλλευση σε αριθμό επιχειρηματιών οι οποίοι τη χρησιμοποιούν ως χώρο κατασκευής μεταλλικών κατασκευών, ως χώρο ανοικτής αποθήκευσης βαριών μηχανημάτων, αλλά και ως χώρο απόρριψης κάθε είδους σκουπιδιών (ακόμα και άχρηστων μπάζων). Λόγω της μη ύπαρξης πρόσβασης (δρόμου) στο χώρο αυτό, τα βαριά φορτηγά που διακινούνται περνούν μέσα από τα στενά δρομάκια της γειτονιάς δημιουργώντας σωρεία προβλημάτων στους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων ασφάλειας για τα παιδιά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει λάβει οποιαδήποτε μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος και, αν όχι, πώς προτίθεται να χειριστεί την υπόθεση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.150, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού έχει χρηματοδοτήσει ειδική μελέτη βιωσιμότητας και χωροθέτησης για το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στη Λεμεσό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση του εν λόγω Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.155, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και ο δήμος Λευκωσίας θέλουν να προχωρήσουν στη διαπλάτυνση των λεωφόρων Λουκή Ακρίτα και Ναυαρίνου στον Άγιο Ανδρέα. Παρ’ όλο που το θέμα τέθηκε ξανά πριν από μερικά χρόνια με το ίδιο σενάριο και απορρίφθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Λευκωσίας, τώρα επανέρχεται και πάλι.

Ο σχεδιασμός αυτός ουσιαστικά διχοτομεί τον Άγιο Ανδρέα και μετατρέπει έναν, κατά τα άλλα, ήσυχο δρόμο σε δρόμο αυξημένων ταχυτήτων. Η νέα όδευση προνοεί πέντε λωρίδες από το γεφύρι Πεδιαίου μέχρι το κολυμβητήριο και τρεις λωρίδες μέχρι την οδό Ζανέττου. Από την οδό Ζανέττου μέχρι την οδό Γρηγόρη Αυξεντίου στον Άγιο Δομέτιο προβλέπονται δύο λωρίδες. Η κτιστή νησίδα που προνοείται όχι μόνο θα διοχετεύει κίνηση στις γειτονιές, αλλά ουσιαστικά θα διχοτομήσει τον Άγιο Ανδρέα και οι λίγες εμπορικές δραστηριότητες θα πληγούν ανεπανόρθωτα. Ο σχεδιασμός θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την επέμβαση σε αρκετούς κήπους, περιτοιχίσματα και δένδρα. Αυτό σίγουρα θα υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής σε ένα ήσυχο προάστιο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε τι θα ωφελήσουν αυτές οι αυξομειώσεις των λωρίδων. Ποια είναι η θέση του υπουργείου στα πιο πάνω και βάσει ποιας μελέτης και ποιας πολιτικής προχωρεί στον υπό αναφορά σχεδιασμό της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.167, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχουν σοβαρές πληροφορίες για χρησιμοποίηση του αεροδρομίου Λάρνακας από τη CIA για μεταφορά κρατούμενων ύποπτων τρομοκρατών σε μυστικές φυλακές στην Ευρώπη ή αλλού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των ΗΠΑ που αφορούν το πιο πάνω θέμα, κατά πόσο είναι πληροφορημένες οι αρμόδιες αρχές, αν έχει δοθεί οποιαδήποτε άδεια και αν χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά αεροδρόμια στην κατεχόμενη Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.171, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσο στοιχίζει στην Κυπριακή Δημοκρατία η αστυνόμευση των αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλλου ποδοσφαίρου κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.185, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν έχει ακόμα πληρωθεί η θέση Διευθυντή Γραφείου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Αυστρίας, Ουγγαρίας, Τσεχίας, με έδρα τη Βιέννη, ενώ η θέση έχει προκηρυχθεί από τον Ιούλιο και, ενώ στα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων συμπεριλαμβανόταν και η γερμανική γλώσσα, όταν αρχικά είχε δημοσιευθεί η προκήρυξη της θέσης στον τύπο, λίγες μέρες μετά αναδημοσιεύτηκε χωρίς τη γερμανική γλώσσα στα απαιτούμενα προσόντα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά μήπως η μη συμπερίληψη της γνώσης της γερμανικής γλώσσας, που κατά τη γνώμη μας είναι αναγκαία για άτομο που θα εργαστεί σε γερμανόφωνη χώρα και σε τόσο σημαντική θέση, έγινε σκόπιμα, για να εξυπηρετηθούν κάποια συμφέροντα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η πλήρωση της θέσης Διευθυντή Γραφείου του ΚΟΤ (Αυστρίας, Ουγγαρίας, Τσεχίας) με έδρα τη Βιέννη και γιατί η γερμανική γλώσσα δε θεωρήθηκε τελικά απαιτούμενο προσόν για τη θέση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.186, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ειδικές μονάδες που λειτουργούν στα γυμνάσια για την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες δεν είναι στελεχωμένες με κατάλληλο ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία, σε αντίθεση με τη δημοτική εκπαίδευση όπου η λειτουργία των ειδικών μονάδων κρίνεται αποτελεσματική.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, ώστε να στελεχωθεί η ειδική εκπαίδευση σε επίπεδο γυμνασίου με το κατάλληλο ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.190, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν σχέδια και προτάσεις για παραχώρηση μέρους ή όλου του δάσους της Αθαλάσσας σε ιδιωτική εταιρεία για δημιουργία γηπέδων γκολφ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι ακριβώς προτίθεται η κυβέρνηση να κάνει γι’ αυτή την υπόθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.191, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση που είχα λάβει σε ερώτηση που κατέθεσα στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατά τη συζήτηση των προϋπολογισμών του 2005, σχετικά με την εισαγωγή και λειτουργία στην Κύπρο των κινητών μονάδων μέτρησης των καυσαερίων των αυτοκινήτων, μου λέχθηκε ότι αυτά θα βρίσκονταν στην Κύπρο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2005.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της εισαγωγής και λειτουργίας στην Κύπρο των κινητών μονάδων μέτρησης των καυσαερίων των αυτοκινήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.192, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατες δηλώσεις του σε καθημερινής κυκλοφορίας εφημερίδα, ο πρόεδρος των βοθροκαθαριστών ομολόγησε ότι δεκαπέντε αδειούχοι βοθροκαθαριστές “πετούν τα βοθρολύματα σε αποχετευτικά συστήματα και χωράφια” (εφημερίδα “Φιλελεύθερος”, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2005). Και οι δυο δραστηριότητες είναι παράνομες. Εξάλλου, στις ίδιες δηλώσεις ο πρόεδρος των βοθροκαθαριστών αναφέρει ότι οκτώ αδειούχοι βοθροκαθαριστές έχουν συμφωνία με τα Ηνωμένα Έθνη και απορρίπτουν τα λύματα στο βιολογικό σταθμό που λειτουργεί στο αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κάτω από ποιες συνθήκες λειτουργεί ο βιολογικός σταθμός στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, ποιος και πότε ελέγχει τη λειτουργία του και αν είναι νόμιμες οι άδειες απόρριψης λυμάτων των βοθροκαθαριστών σ’ αυτόν. Επίσης, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται προς περιορισμό ή και πάταξη της παράνομης απόρριψης των βοθρολυμάτων σε χωράφια και σε αποχετευτικά.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.193, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα πως υπάρχουν καταγγελίες ότι κατά τη διαμόρφωση των οικιστικών ζωνών ανάπτυξης στο χωριό Κοίλη της Πάφου εξυπηρετήθηκαν τα συμφέροντα συγκεκριμένου επιχειρηματία, του οποίου τα κτήματα εντάχθηκαν στη ζώνη ανάπτυξης Η6 σε αντίθεση με γειτονικά κτήματα άλλων ιδιωτών που έμειναν στη γεωργική ζώνη, με μειωμένους συντελεστές ανάπτυξης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί οι καταγγελίες για τις ενδεχόμενες πολεοδομικές παρατυπίες στη διαμόρφωση των οικιστικών ζωνών ανάπτυξης στο χωριό Κοίλη της Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.194, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με την απόφαση 2004/467/ΕΚ της Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2004, με την οποία δόθηκε παρέκκλιση για τη διάθεση των επικίνδυνων ζωικών αποβλήτων, η κυπριακή κυβέρνηση έπρεπε να επιβλέπει και να ελέγχει αν εφαρμόζονται οι πρόνοιες των άρθρων 6, 7, 8, και 9 του ευρωπαϊκού Κανονισμού 811/2003/ΕΚ.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιους ελέγχους και πότε έκανε το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και αν υπήρξαν παρανομίες ή παραλείψεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται οι πιο πάνω έλεγχοι, από ποιους, κάθε πόσο χρονικό διάστημα και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.197, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ιδιώτης επιχειρηματίας έχει ανεγείρει στην περιοχή “Μαυροκόλυμπος” άγαλμα ύψους 8,5 μέτρων, το οποίο υποτίθεται ότι αναπαριστά την αρχαία θεά Αφροδίτη.

Η παράνομη αυτή ενέργεια αποτελεί την τελευταία πράξη μιας σειράς από παρανομίες που έχουν διαπραχθεί από το συγκεκριμένο ιδιοκτήτη στην πιο πάνω αναφερόμενη περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ιστορικό της υπόθεσης αυτής, τις παρανομίες και παράνομες επεμβάσεις του συγκεκριμένου επιχειρηματία, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για εφαρμογή της νομοθεσίας και των αποφάσεων του δικαστηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.198, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα παιδιά που φιλοξενούνται στην Παιδική Στέγη Λάρνακας, που στεγάζει παιδιά με προβληματική επικοινωνία γονέων ή χωρίς γονείς, μετά το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη στέγη και να φροντίσουν από μόνα τους την εξεύρεση κατοικίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι δυνατό να παραχωρηθεί σε αυτά τα παιδιά στέγη σε κυβερνητικούς οικισμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.199, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα παιδιά που φιλοξενούνται στην Παιδική Στέγη Λάρνακας, που στεγάζει παιδιά με προβλήματα επικοινωνίας γονέων ή χωρίς γονείς, δεν έχουν ίσες ευκαιρίες να διεκδικήσουν θέση για μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δίνονται στα κρατικά ή ιδιωτικά φροντιστήρια για τις πανεπιστημιακές εξετάσεις, αφού στερούνται μεταφορικού μέσου, προκειμένου να μεταβούν σε οποιοδήποτε κρατικό ή ιδιωτικό φροντιστήριο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Παιδικής Στέγης Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.203, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τον Ιανουάριο του 2004 ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμης Ευθυμίου, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ανδρέας Χρίστου, ο τότε Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Κίκης Καζαμίας και ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λιλλήκας αποφάσισαν τη σύσταση ειδικής διυπηρεσιακής επιτροπής η οποία είχε εντολή να ετοιμάσει μέσα σε ένα μήνα ολοκληρωμένη μελέτη για τις πηγές της θαλάσσιας ρύπανσης. Με τα στοιχεία που θα συνέλεγε η επιτροπή θα ετοιμαζόταν ένα σχέδιο δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση μικρών και μεγάλων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης υπό το συντονισμό του Τμήματος Αλιείας, ενώ θα διδόταν έμφαση στο θέμα του συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το σχέδιο δράσης έχει τεθεί σε εφαρμογή και τι ακριβώς περιλαμβάνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.204, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ένα από τα περιβαλλοντικά επιτεύγματα της παρούσας κυβέρνησης, απότοκο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και της πίεσης που έχει ασκήσει η κοινή γνώμη και το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, είναι ο τερματισμός λειτουργίας πολλών τοπικών σκυβαλότοπων. Οι τοπικοί αυτοί χώροι απόρριψης των σκυβάλων ήταν μια ανοικτή πληγή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Σε αυτούς τους χώρους δε γινόταν ούτε η στοιχειώδης διαχείριση των σκυβάλων και η πιο διαδεδομένη πρακτική ήταν το κάψιμο των σκουπιδιών με ανυπολόγιστες συνέπειες στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Εντούτοις, παρά τον τερματισμό της λειτουργίας αρκετών από αυτούς τους σκυβαλότοπους, εξακολουθεί η απόρριψη σκουπιδιών και ψόφιων ζώων από ασυνείδητους συμπολίτες μας, διότι οι χώροι παραμένουν αφύλακτοι και δεν έχουν εφαρμοστεί μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν υπήρξε πρόνοια να αποκατασταθεί το περιβάλλον σε όσους τοπικούς σκυβαλότοπους έχει τερματιστεί η λειτουργία, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κλείσουν οριστικά και να μη συνεχίσουν να αποτελούν μια συνεχή πληγή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.205, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τις τελευταίες μέρες στον τύπο πληθαίνουν οι καταγγελίες για μετάβαση λεωφορείων στα κατεχόμενα χωρίς αδειούχο ξεναγό. Επίσης, έχουμε καταγγελίες από ξένους ότι μετέβησαν στα κατεχόμενα με οργανωμένες εκδρομές χωρίς την παρουσία αδειούχου ξεναγού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παραπληροφόρηση των ξένων περιηγητών, ιδιαίτερα όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα, αφού αμέσως μετά το οδόφραγμα στα λεωφορεία επιβιβάζονται Τούρκοι ξεναγοί.

Επίσης, πολλά λεωφορεία από τα κατεχόμενα επισκέπτονται τις ελεύθερες περιοχές, με ιδιαίτερη προτίμηση τα ορεινά θέρετρα, χωρίς πάλι αδειούχο ξεναγό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται η κατάσταση με τις οργανωμένες εκδρομές στα κατεχόμενα, αλλά και για τις εκδρομές Τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές χωρίς την παρουσία Κυπρίων αδειούχων ξεναγών.»

Απάντηση


Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013  
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων