Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013  
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

Αρχείο 2003

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.187 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 7 Ιανουαρίου 2003.

« Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, αλλά και το λιμάνι της Λεμεσού να μετατρέπονται σε πολεμικό ορμητήριο για την προγραμματιζόμενη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) και της Βρετανίας κατά του Ιράκ. Το επόμενο βήμα είναι προφανώς η χρησιμοποίηση και του αερολιμένα Λάρνακας, με το πρόσχημα για επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη χρησιμοποίηση της Κύπρου από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας στον προγραμματιζόμενο πόλεμο κατά του Ιράκ, σε ποιο βαθμό εμπλέκεται η Κύπρος και ποιες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του πολέμου για την Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.188 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Ιανουαρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η νομοθεσία για την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση και ιδιαίτερα το άρθρο 22(1)(δ) που αφορά τα επαγγελματικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των δημοσιογράφων δεν τυγχάνει σεβασμού και εφαρμογής.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 22(1)(δ) καθορίζει ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού γίνεται κυρίως αναφορικά με τη δέσμευση των αιτητών να ρυθμίσουν τους όρους απασχόλησης των συντακτών και των άλλων εργαζομένων στο σταθμό με συλλογική διαπραγμάτευση και συλλογική σύμβαση εργασίας με το νόμιμα αναγνωρισμένο επαγγελματικό τους φορέα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να εφαρμοστούν οι πιο πάνω αναφερόμενες πρόνοιες του νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.193 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 16 Ιανουαρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το παράρτημα VI της Συνθήκης MARPOL για τον έλεγχο της ρύπανσης από τα πλοία, που αφορά την αέρια ρύπανση, για να εφαρμοστεί απαιτείται το συντομότερο να τύχει επικύρωσης από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η Κύπρος λόγω του σημαντικού ποσοστού συμμετοχής της στην παγκόσμια ναυτιλία (4,2%) καθίσταται σημαντική στην εφαρμογή μιας πολύ κρίσιμης για το περιβάλλον παγκόσμιας συνθήκης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει την κύρωση του παραρτήματος VI της Συνθήκης MARPOL το συντομότερο δυνατό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.204 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 23 Ιανουαρίου 2003.

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα το Έκτο Νηπιαγωγείο Πάφου και διαπίστωσα ότι ένα κτίριο του νηπιαγωγείου το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθήκη αλλά και ως χώρος φιλοξενίας δύο παιδιών με ειδικές ανάγκες, είναι δηλαδή ο χώρος για την ειδική μονάδα που λειτουργεί στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, είναι ετοιμόρροπο. Μελέτη ειδικών επιστημόνων έχει, εξ όσων έχω πληροφορηθεί, καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.206 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Ιανουαρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το έργο της επέκτασης του Κυπριακού Διυλιστηρίου Πετρελαίου είναι στα πρόθυρα να ανατεθεί στην εταιρεία “Smart Transactions Ltd” και το συνέταιρό της από το Ιράν, την εταιρεία “Sachez”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι έχει προκηρυχθεί και κατακυρωθεί η προσφορά υπέρ της συγκεκριμένης εταιρείας για ένα έργο για το οποίο δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.207 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Ιανουαρίου 2003.

«Σύμφωνα με την απάντηση, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2002, του Υπουργού Άμυνας κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.008.02.050, μέχρι τον Ιουλιο του 1993 τα άχρηστα ή ληγμένα πυρομαχικά της Εθνικής Φρουράς καταστρέφονταν διά ποντισμού στη θάλασσα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σχεδιάζεται ο καθαρισμός του βυθού από τα πυρομαχικά και η καταστροφή τους σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.209 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 31η Ιανουαρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο νόμος που προνοεί για την περίθαλψη τοξικομανών ανηλίκων και καταδικασθέντων προσώπων σε κέντρα αποτοξίνωσης και απεξάρτησης (Ν. 57(Ι)/1992) δεν έχει εφαρμοστεί. Συγκεκριμένα, το άρθρο 5 του πιο πάνω νόμου παρέχει το δικαίωμα στο νόμιμο κηδεμόνα ανήλικου χρήστη να αιτηθεί στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος περίθαλψης ανήλικου τοξικομανούς σε κέντρο αποτοξίνωσης και απεξάρτησης. Επιπλέον, με βάση το άρθρο 9 του ίδιου νόμου, παρέχεται το δικαίωμα σε πρόσωπο το οποίο καταδικάστηκε σε φυλάκιση ή εκτίει ποινή φυλάκισης και χρήζει θεραπευτικής αγωγής που παρέχεται καλύτερα και αποτελεσματικότερα σε κέντρο αποτοξίνωσης και απεξάρτησης να αιτηθεί σε δικαστήριο, μέσω του διευθυντή των Φυλακών, την έκδοση διατάγματος μεταφοράς του σε κέντρο αποτοξίνωσης και απεξάρτησης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της μη εφαρμογής των προνοιών του περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμου του 1992 και γιατί δεν έχουν εκδοθεί οι Κανονισμοί που προνοεί το άρθρο 3 του ίδιου νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.210 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 31η Ιανουαρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο που σημειώθηκε στην υπόθεση της δημιουργίας και λειτουργίας κέντρου αποτοξίνωσης και απεξάρτησης στα κρατικά νοσοκομεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.211 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 31η Ιανουαρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν ειδικά προγράμματα στήριξης παιδιών με μητέρες - χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.212 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 31η Ιανουαρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα οικονομικής στήριξης των εθελοντικών οργανώσεων που εργάζονται στο χώρο αντιμετώπισης της εξάπλωσης των εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να πληροφορηθώ αν έτυχε οικονομικής στήριξης το ΚΕΝΘΕΑ, που ως γνωστό πραγματοποιεί εξαιρετικό έργο σ’ αυτό τον τομέα, και γιατί δεν έχουν επιχορηγηθεί προγράμματα του ΚΕΝΘΕΑ που αφορούν την πρόληψη σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.213 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 31η Ιανουαρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πρόγραμμα πρόληψης, επιμόρφωσης και στήριξης για το πρόβλημα της εξάπλωσης των εξαρτησιογόνων ουσιών στις οικογένειες, στο εκπαιδευτικό σύστημα (δημοτικό - γυμνάσιο - λύκειο - πανεπιστήμιο), στο στρατό και στις φυλακές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.214 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 31η Ιανουαρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησε μόνιμη παρέκκλιση από τις πρόνοιες των οδηγιών 88/609/ΕΟΚ και 2001/80/ΕΚ για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για όλες τις παρεκκλίσεις που ζητήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά τις διαδικασίες διαπραγμάτευσής μας για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, θα θέλαμε να αναφέρετε τα επιχειρήματα που προβάλλονταν από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις σχετικές απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.228 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Φεβρουαρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο τοπικός αναμεταδότης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου που καλύπτει την κοινότητα Άγιος Παύλος Λεμεσού τίθεται εκτός λειτουργίας τις μέρες που δεν υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια, ώστε να φορτιστεί επαρκώς το σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων που τον τροφοδοτεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η ηλεκτροδότηση του τοπικού αναμεταδότη του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και από σταθερή παροχή της ΑΗΚ, συμπληρωματικά της εγκατάστασης ηλιακού συσσωρευτή που ήδη λειτουργεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.229 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Φεβρουαρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι Βρετανοί έχουν προχωρήσει στην κατάθεση πρότασης για ένταξη του υγροβιότοπου Ακρωτηρίου στο δίκτυο των προστατευόμενων υγροβιότοπων με βάση τη Συνθήκη Ρασμάρ και ποιες είναι οι ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.230 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Φεβρουαρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιοι είναι οι όροι της επιδημιολογικής μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που δημιουργούν οι βρετανικές κεραίες στους κατοίκους του χωριού Ακρωτήρι;

2. Έχουν δεσμευτεί οι αρχές των βάσεων ότι δε θα συνεχιστούν οι εργασίες για εγκατάσταση της γιγαντιαίας κεραίας “Πλούτων” μέχρι την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής μελέτης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.237 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Μαρτίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί σχετικά με την άμεση απομάκρυνση του σκοπευτηρίου Λάρνακας από το χώρο της αλυκής, την κατεδάφιση των παράνομων υποστατικών και την εκπόνηση πλήρους μελέτης εκτίμησης των περιβαλλοντικών προβλημάτων των πηγών ρύπανσης και την απορρύπανση της αλυκής Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.241 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 11 Μαρτίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι με βάση το νόμο που προνοεί για τον έλεγχο και την εποπτεία της ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και για συναφή θέματα απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία ιδιωτικού νοσηλευτηρίου είναι ο εξοπλισμός διαχείρισης και διάθεσης κλινικών αποβλήτων ή εναλλακτικά η σύναψη κατάλληλων συμβατικών δεσμεύσεων με τρίτους για τη διαχείριση και διάθεση των κλινικών αποβλήτων του.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν τη διαχείριση και διάθεση των κλινικών αποβλήτων:

1. Γιατί δεν ισχύει και για τα δημόσια νοσηλευτήρια η υποχρεωτική διαχείριση και διάθεση κλινικών αποβλήτων, όπως καθορίζεται στην παράγραφο (10) του Γ τμήματος του πρώτου παραρτήματος του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου;

2. Με βάση ποια νομοθεσία (νόμο ή κανονισμό) αδειοδοτείται η λειτουργία οργανισμών διαχείρισης και διάθεσης κλινικών αποβλήτων; Υπάρχουν προδιαγραφές ή νενομισμένη διαδικασία;

3. Σε ποιο βαθμό έχει τεθεί σε εφαρμογή η νομοθεσία που αφορά τη διαχείριση και διάθεση των κλινικών αποβλήτων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.242 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 11 Μαρτίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι βρετανικές βάσεις χρησιμοποιούν την Κύπρο ως διαμετακομιστικό σταθμό για μεταφορά πολεμικού υλικού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. Κατά πόσο τηρούνται πιστά οι πρόνοιες της Σύμβασης της Βασιλείας, όπως κυρώθηκε με τους Νόμους 29(III)/92 και 12(III)/2000 και ειδικά αν τηρούνται καταστάσεις των εισερχόμενων/εξερχόμενων φορτίων.

2. Αν η κυπριακή κυβέρνηση εποπτεύει και με ποιους τρόπους την τήρηση της σύμβασης σε ό,τι αφορά πυρηνικά υλικά, μηχανέλαια, βαφές, χημικά όπλα/ουσίες και βιολογικά όπλα/ουσίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.243 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 13 Μαρτίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι πάγιο αίτημα των φιλοζωικών οργανώσεων της Λεμεσού είναι η ίδρυση και λειτουργία ενός δημόσιου καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Φαίνεται ότι με το αναμενόμενο κλείσιμο του μικρού καταφυγίου αδέσποτων ζώων που λειτουργεί ο δήμος Πολεμιδιών το πρόβλημα θα καταστεί οξύτερο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.244 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 18 Μαρτίου 2003.

«Σύμφωνα με πολλές και διασταυρωμένες πληροφορίες, οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο έχουν παραχωρηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο στις ΗΠΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην αναμενόμενη επίθεση κατά του Ιράκ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Συνθήκη Εγκαθίδρυσης επιτρέπει στους Βρετανούς να παραχωρούν σε άλλες δυνάμεις τις βρετανικές βάσεις για λόγους πέραν της εξυπηρέτησης των αμυντικών αναγκών του Ηνωμένου Βασίλειου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.248 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Μαρτίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το υπό έγκριση σχέδιο προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν προνοεί φορολογικές ελαφρύνσεις σχετικά με το ΦΠΑ. Δηλαδή, οι εταιρείες, οι βιομηχανίες και γενικά όσοι φορείς δημόσιου δικαίου χρεώνουν και χρεώνονται στις συναλλαγές τους το ΦΠΑ ουσιαστικά πλεονεκτούν έναντι των ιδιωτών, των μεμονωμένων πολιτών, που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για οικιακούς σκοπούς, γιατί οι ιδιώτες θα πρέπει να πληρώσουν (χωρίς να εισπράξουν) το ΦΠΑ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετάται η τροποποίηση αυτού του συγκεκριμένου σημείου στην πρόταση για την οικονομική στήριξη και προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.249 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 20 Μαρτίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί απελπιστικά η καταβολή του συμφωνημένου ποσού στους κτηνοτρόφους που διατηρούν υποστατικά κοντά και μέσα στην οικιστική περιοχή του χωριού Ξυλοφάγου. Τα προβλήματα που προκύπτουν από την επαφή των οικιών με τις κτηνοτροφικές μονάδες είναι πολύ μεγάλα. Δημιουργούνται και κίνδυνοι για την υγεία των κατοίκων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης που προνοεί για την πλήρη απομάκρυνση των κτηνοτροφικών υποστατικών από την οικιστική περιοχή Ξυλοφάγου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.254 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 26 Μαρτίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ανάμεσα στα κωφά άτομα επικρατεί αναστάτωση λόγω της επιμονής των γιατρών στην εφαρμογή κοχλιακών εμφυτευμάτων.

Φαίνεται ότι πολλοί γονείς ανησυχούν για την υγεία των παιδιών τους, τη δυνατότητα να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή και κυρίως το να γίνει σεβαστή η ιδιαιτερότητά τους που προκύπτει από την αναπηρία τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πολιτική του υπουργείου στο θέμα της εφαρμογής των κοχλιακών εμφυτευμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.255 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 26 Μαρτίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως έχει ασχοληθεί με παράπονο πολίτη σχετικά με την παράνομη επίχωση του ποταμού Αμάθου στην περιοχή του δήμου Γερμασόγειας. Η έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και εισηγήσεις προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το δήμο Γερμασόγειας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αντιμετώπιση της οποίας τυγχάνει η έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως για τις επεμβάσεις στον ποταμό Άμαθο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.257 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 31η Μαρτίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι λόγω του πολέμου στο Ιράκ έχει παρατηρηθεί μεγάλη μείωση στην πληρότητα και τις κρατήσεις στα τουριστικά καταλύματα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση της πληρότητας και των κρατήσεων στον τομέα του αγροτουρισμού σε σχέση με τις κλίνες σε άλλους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.259 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Απριλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κτίριο της παλαιάς Αστικής Σχολής Καλογερά στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, το οποίο διακρίνεται για την εξαιρετική αρχιτεκτονική του και χρονολογείται από το 1925, ευρίσκεται σε άσχημη κατάσταση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί η επισκευή και αναπαλαίωση του κτιρίου, ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί ως χώρος διδασκαλίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.260 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 7 Απριλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ελαιοτριβείο της εταιρείας “Ερωτοκρίτου Σπαρσής και Υιοί Λτδ” απορρίπτει τα ακατέργαστα λύματά του στην τοποθεσία “Βαθύ Αργάκι” Χοιροκοιτίας, παραβιάζοντας τους όρους της άδειας απόρριψης, με αποτέλεσμα να ρυπανθούν γεωτρήσεις αγροτών της περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να σταματήσει η παράνομη απόρριψη λυμάτων και να προστατευθεί το περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.261 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 7 Απριλίου 2003.

«Είναι γνωστό ότι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, με βάση τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο, δεν ελέγχει τα προγράμματα του ΡΙΚ.

Αυτό σημαίνει ότι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δεν μπορεί να επιβάλει καμιά κύρωση στο ΡΙΚ για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά το χαρακτηρισμό των ταινιών, την παρουσίαση ακατάλληλων σκηνών ή την παράνομη διαφήμιση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μεθόδους ελέγχου της ποιότητας των προγραμμάτων του ΡΙΚ και της συμμόρφωσης του ιδρύματος στη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.262 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 8 Απριλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Λακατάμιας σε συνεργασία με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα αποφάσισε τη μετατροπή των δύο μικρών χειμάρρων που διαρρέουν τα δημοτικά όρια Λακατάμιας σε κλειστούς ορθογώνιους οχετούς. Μάλιστα, εξ όσων έχω πληροφορηθεί, θα αρχίσει πολύ σύντομα η κατασκευή της 1ης φάσης του ορθογώνιου οχετού στο χείμαρρο της Μάντισσας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το έργο αυτό και αν έχει προηγηθεί μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενημέρωση των πολιτών διά της διαδικασίας των τοπικών συγκεντρώσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.285 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 15 Απριλίου 2003.

«Έχω παρατηρήσει ότι τα τουριστικά λεωφορεία, όταν σταθμεύουν, αφήνουν σε λειτουργία τις μηχανές τους, με αποτέλεσμα να προκαλείται ρύπανση από τα καυσαέρια καθώς και ηχορρύπανση.

Επίσης, η συνήθεια των Κυπρίων να αφήνουν τις μηχανές των αυτοκινήτων τους σε λειτουργία για τις ολιγόλεπτες στάσεις συνεπάγεται οχληρία και ρύπανση που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία .

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει αυτές τις δραστηριότητες και γενικά ποια μέτρα λαμβάνει η αστυνομία, ώστε να περιοριστεί η ρύπανση που αυτές προκαλούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.295 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 22 Απριλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά την ψήφιση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων, που προνοεί για την τιμωρία με εξώδικα από την αστυνομία όσων κακομεταχειρίζονται τα ζώα, δεν υπάρχει καμιά προετοιμασία για εφαρμογή της.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η αστυνομία δεν εφαρμόζει τη νομοθεσία που αφορά την εξώδικη τιμωρία όσων κακομεταχειρίζονται τα ζώα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.296 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 22 Απριλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προτίθεται να ανεγείρει νέες οικιστικές μονάδες στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των κατοικιών στον προσφυγικό συνοικισμό Ανθούπολης, παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, οι οποίοι ζητούν τη δημιουργία χώρων πρασίνου, αντί οικοδομών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια της πολεοδομίας και για το πώς αντιμετωπίζεται το, εκ πρώτης όψεως, δικαιολογημένο αίτημα των κατοίκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.297 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 22 Απριλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE, που αφορούσε την πιλοτική λειτουργία συστήματος ανακύκλυσης κατηγορίας υλικών σε πέντε δήμους της Κύπρου, σε συντονισμό με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, έχει ολοκληρωθεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα του προγράμματος, τα χρήσιμα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί και το μέλλον της ανακύκλυσης στους δήμους όπου έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα LIFE.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.301 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 22 Απριλίου 2003.

«Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος του κόστους της ανακύκλυσης βρίσκεται στο στάδιο της συλλογής των υλικών και της μεταφοράς τους στις μονάδες ανακύκλυσης.

Έχω πληροφορηθεί ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια για ανακύκλυση των στερεών αποβλήτων, έχουν εφαρμόσει προγράμματα χορηγιών σε σωματεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ανθρωπιστικές οργανώσεις και ιδρύματα για συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προγραμματίζει να στηρίξει οικονομικά τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα σωματεία, τους δήμους και γενικά τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα κάθε μορφής στα προγράμματα συλλογής και προώθησης στερεών αποβλήτων προς τις μονάδες ανακύκλυσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.302 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 22 Απριλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθημερινά δώδεκα χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού, αποτέλεσμα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων του αποχετευτικού συστήματος Λεμεσού, χύνονται στη θάλασσα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επιτρέπεται αυτή η μεγάλη σπατάλη νερού, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες καλλιέργειες ή για εμπλουτισμό των ταλαιπωρημένων υδροφόρων στρωμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.309 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη στις 30 Απριλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι υποχρεωτικό για τις εταιρείες ανακύκλυσης, προκειμένου να ενισχυθούν με βάση τον περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμο [Αρ. 30 (1) του 2001] μέσω της λεγόμενης ενίσχυσης de minimis (Άρθρο 7 του νόμου), να συμβληθούν με φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμο ή κοινότητα).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.310 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 30 Απριλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια με ιδιωτική εταιρεία για δημιουργία σταθμών συγκέντρωσης των στερεών αποβλήτων της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου στα πλαίσια της εφαρμογής του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχει ληφθεί πρόνοια για επίσπευση των διαδικασιών, ούτως ώστε ο απαράδεκτος σκυβαλότοπος της Αγίας Νάπας να καταργηθεί το συντομότερο δυνατό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.311 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 30 Απριλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά και μετά την επίθεση των Αμερικανών και Βρετανών στο Ιράκ έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλης έντασης εκρήξεις στο Ακρωτήρι, έδαφος που ελέγχει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν κλήθηκε αντιπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης να εξετάσει κατά πόσο υπάρχουν υπολείμματα τοξικών ουσιών που ίσως επηρεάζουν την υγεία των κατοίκων και το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και αν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη των πυρομαχικών που έχουν χρησιμοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.313 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 2 Μαΐου 2003.

«Το πρόβλημα του ελέγχου της ηχορρύπανσης και της χημικής ρύπανσης που εκπέμπουν τα αυτοκίνητα είναι πολύ μεγάλο. Πέραν των γενικών μετρήσεων της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ή του τεχνικού ελέγχου των αυτοκινήτων πρέπει να επεκταθεί και ο έλεγχος των εκπομπών αυτοκινήτων, όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δυνατότητα που έχει η αστυνομία να ελέγχει την ηχορρύπανση και τη χημική ρύπανση που εκπέμπουν τα κινούμενα αυτοκίνητα στους κυπριακούς δρόμους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.317 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 6 Μαΐου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ενώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τουριστικούς πράκτορες για ξενοδοχεία και κέντρα αναψυχής στην Κύπρο στα οποία να έχουν πρόσβαση άτομα με αναπηρίες, παρατηρείται έλλειψη τέτοιων τουριστικών υποστατικών. Το θέμα επείγει, γιατί το 2003 έχει κηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Αναπήρων και τέτοια ζητήματα τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, εξήντα εκατομμύρια ανάπηρα άτομα θα έχουν ιδιαίτερες διευκολύνσεις, για να ταξιδεύσουν σε όλη την Ευρώπη, σε διάφορους προορισμούς, με ειδικά προγράμματα για τον τουρισμό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε τα τουριστικά καταλύματα να καταστούν προσβάσιμα σε ανάπηρα άτομα και το γεγονός αυτό να τύχει ανάλογης προβολής και στο εξωτερικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.320 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 6 Μαΐου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ψαράδες της περιοχής Πάφου ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα έχει στην ιχθυοπανίδα της θάλασσας της Πάφου η ετήσια διοργάνωση διεθνών αγώνων υποβρύχιου ψαρέματος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αντιδράσεις των ψαράδων και τα σχέδια της κυβέρνησης σε σχέση με την αδειοδότηση της οργάνωσης διεθνών αγώνων υποβρύχιου ψαρέματος στα ανοικτά της Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.321 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 6 Μαΐου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματιών και ερασιτεχνών ψαράδων έχει παραχωρηθεί τα τρία τελευταία χρόνια δοκιμαστική άδεια για ψάρεμα με τη μέθοδο “γρι-γρι”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της δοκιμής, τις αντιδράσεις των ενδιαφερομένων και τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με τη μέθοδο ψαρέματος “γρι-γρι”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.322 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 6 Μαΐου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση προτίθεται να καταργήσει το ψάρεμα με τράτες στα κυπριακά χωρικά ύδατα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια αποζημιώσεων των ιδιοκτητών τρατών, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της απόφασης και τα κονδύλια που θα απαιτηθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί το συντομότερο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.323 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 6 Μαΐου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κέντρο διασκέδασης “Broadway” στην Κοκκινοτριμιθιά λειτουργεί μέσα σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας μεγάλη οχληρία και ταλαιπωρία στους περιοίκους. Για την περίπτωση έχει εκδώσει απόφαση το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (αρ./π 654/2001) στις 30 Αυγούστου 2002. Παρά το γεγονός ότι από τις 28 Αυγούστου 2001 το κέντρο δεν έχει άδεια χρήσης μεγαφώνων και έχει σημειωθεί σειρά παραπόνων, η αστυνομία δεν επεμβαίνει για επιβολή του νόμου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο η αστυνομία, η οποία εδρεύει σε παρακείμενο υποστατικό, δεν επεμβαίνει για εφαρμογή του νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.324 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 7 Μαΐου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το προϋπολογιζόμενο κονδύλι των £30.000 που προοριζόταν για βελτιωτικά έργα στο σκυβαλότοπο-λυματότοπο Τηλλυρίας (περιοχή Πηγής) δε θα διατεθεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το λόγο της πιο πάνω απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.332 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 15 Μαΐου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Οράς έχει γεμίσει από πλήθος πτηνοτροφικών μονάδων και υποστατικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η μεγάλη ανάπτυξη των πτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή δεν είναι ανεξάρτητη από την επαγγελματική δραστηριότητα του προέδρου και των μελών του κοινοτικού συμβουλίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των πτηνοτροφικών υποστατικών στην περιοχή του χωριού Ορά, για τον αριθμό των υποστατικών που εκπληρώνουν όλες τις νομικές τους υποχρεώσεις, για το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, καθώς και για τη χωροθέτησή τους σε σχέση με την οικιστική περιοχή του χωριού Ορά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.333 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 15 Μαΐου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι συχνά για διάφορες εργασίες της Εθνικής Φρουράς, όπως, π.χ., οικοδομικές εργασίες, καθαρισμούς χώρων από σκουπίδια, μεταφορά υλικών, χρησιμοποιούνται εθνοφρουροί. Η πρακτική αυτή εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους (π.χ. εργατικά ατυχήματα) και πιθανό να έχει και νομικά κενά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης στο θέμα της χρησιμοποίησης των εθνοφρουρών σε εργασίες που δεν έχουν σχέση με τα στρατιωτικά τους καθήκοντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.337 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 21η Μαΐου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο αρχαιολογικός χώρος του Κουρίου δε συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το 1985 υποβλήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία αίτηση για εγγραφή του αρχαιολογικού χώρου του Κουρίου, ώστε να συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η εξέταση της αίτησης, όμως, από τη Γραμματεία της Συνθήκης για την Προστασία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς αναβλήθηκε και από τότε η Κυπριακή Δημοκρατία ουδέποτε εισηγήθηκε ξανά τη συμπερίληψη του αρχαιολογικού χώρου του Κουρίου στον κατάλογο. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν περιλαμβάνεται ούτε στον κατάλογο των προτεινόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία χώρων για εξέταση από τη Γραμματεία της Συνθήκης και την Προστασία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί από το 1985 μέχρι σήμερα δεν έγινε καμιά προσπάθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία για εγγραφή του αρχαιολογικού χώρου του Κουρίου, ο οποίος σήμερα είναι ένας από τους λιγοστούς αρχαιολογικούς χώρους στην Κύπρο με τόση έκταση και σημασία, στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς;

Ποια σχέση έχει αυτή η αδράνεια της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα σχέδια που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη για τουριστική αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.339 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 21η Μαΐου 2003.

«Έχω επισκεφθεί το χοιροστάσιο στην παραλία του χωριού Μονή Λεμεσού. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι το χοιροστάσιο αυτό λειτουργεί επί της παραλίας, τα δε χοιρολύματα αποθηκεύονται σε πρόχειρες χωμάτινες δεξαμενές παρά την παραλία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την άδεια λειτουργίας του χοιροστασίου, την άδεια απόρριψης και τα επίπεδα ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής, στην οποία λειτουργούν δύο ιχθυοτροφεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.340 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 21η Μαΐου 2003.

«Έχω επισκεφθεί στην περιοχή του χωριού Μονή το βυρσοδεψείο Πιτσιλλίδη και διαπίστωσα την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του συστήματος διάθεσης των λυμάτων και οι δεξαμενές λυμάτων. Ανησυχώ ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο ρύπανσης των νερών της περιοχής, αφού το χώρο δίπλα από τις δεξαμενές λυμάτων διέρχεται χείμαρρος που καταλήγει στην κοντινή παραλία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το συγκεκριμένο βυρσοδεψείο διαθέτει άδεια απόρριψης, λειτουργεί κανονικά και ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.341 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 21η Μαΐου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι μελετάται η επέκταση της οικιστικής ανάπτυξης του χωριού Επισκοπή σε λόφο απέναντι από το λόφο του Κουρίου, σε πολύ μικρή απόσταση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια ή τις ενέργειες αναφορικά με την πιο πάνω μελέτη, καθώς και για το αν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις στο ευρύτερο αρχαιολογικό περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.345 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Μαΐου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι την 21η Μαΐου 2003 στη Γενεύη 192 κράτη μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας υιοθέτησαν ομόφωνα την πρώτη διεθνή συνθήκη κατά του καπνίσματος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κύπρος συμμετείχε στην επεξεργασία της πιο πάνω συνθήκης και αν την έχει υπογράψει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.346 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Μαΐου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινότητες της κοιλάδας Διαρίζου έχουν δεχθεί υποσχέσεις από το 1990 για επέκταση της άρδευσης πολύ περιορισμένων εκτάσεων. Στις συγκεκριμένες εκτάσεις διεξάγεται αναδασμός, για τον οποίο επίσης παρατηρείται καθυστέρηση. Οι εν λόγω κοινότητες ζητούν μάλιστα και τη συμπερίληψη στην άρδευση γης που βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του νερού στο φράγμα της Αρμίνου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία εκτέλεσης του πιο πάνω έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.347 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Μαΐου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε προωθήσει τη δημιουργία Κέντρου Άσκησης και Ψυχαγωγίας Αυτοτελώς Εργαζομένων, εκ των υστέρων κάνει λόγο για διάφορα εμπόδια και κωλύματα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού είναι τόσο αρνητική στη δημιουργία του πιο πάνω κέντρου, που θα προσφέρει στην υγιή ενασχόληση της νεολαίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.351 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 29 Μαΐου 2003.

«Παρατηρήθηκε εντός του κόλπου Λεμεσού αγκυροβολημένος στόλος ισπανικών αλιευτικών, εξοπλισμένων για αλιεία ανοικτής θάλασσας. Θεάθηκαν επίσης τέτοια σκάφη σε απόσταση πέντε ναυτικών μιλίων περίπου έξω από το Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες μου ξεφορτώθηκαν περίπου πενήντα τόνοι νεκρών ψαριών και εβδομήντα τόνοι ζωντανών ψαριών (ξιφίες και τόννοι) σε ιχθυοτροφείο της Λεμεσού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Παρακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία το όλο θέμα;

2. Επιτρέπεται η αλιεία με γυροβολιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια στην Κύπρο;

3. Το Τμήμα Αλιείας γνωρίζει ή έχει αδειοδοτήσει αυτή τη δραστηριότητα;

Υπάρχει οικονομική ζώνη που να αφορά την αλιεία της Κύπρου και να εξασφαλίζει τα δικαιώματα των τοπικών ψαράδων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.363 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Ιουνίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Βρετανοί προχωρούν στην εγκατάσταση της τεράστιας κατασκοπευτικής κεραίας στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου. Εξ όσον γνωρίζω, προκειμένου να λειτουργήσει η κεραία, χρειάζεται μεγαλύτερο ηλεκτρικό φορτίο από αυτό που σήμερα παρέχεται από το δίκτυο της ΑΗΚ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση προτίθεται να παραχωρήσει επιπλέον φορτίο ηλεκτρικού ρεύματος στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου, προκειμένου να λειτουργήσει η νέα υπερκεραία που κατασκευάζεται μέσα στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.364 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Ιουνίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η απόκτηση των κατάλληλων ευρωπαϊκών πιστοποιητικών από το Κεντρικό Σφαγείο Λευκωσίας στην Κοφίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.365 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Ιουνίου 2003.

«Στις εκβολές του χειμάρρου Άσπρου στην περιοχή Τοξεύτρας, στην Πέγεια, λειτουργεί από χρόνια παράνομο κέντρο αναψυχής. Πρόσφατα το κέντρο προέβη μάλιστα σε επεκτάσεις, καταλαμβάνοντας χώρους στην παραλία και στους γύρω λόφους. Για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε καταγγελία από ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οργανισμούς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες της κυβέρνησης σχετικά με το παράνομο υποστατικό στον ποταμό Άσπρο, στην Πάφο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.366 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Ιουνίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση του συστήματος Scoot, κατά πόσο βρίσκεται σε λειτουργία, αν έχει γίνει αξιολόγηση της εφαρμογής του και ποιο είναι το κόστος της λειτουργίας του.

Επιπλέον παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δυνατότητα εφαρμογής μηχανισμού ελέγχου των φώτων τροχαίας μέσω του συστήματος Scoot, ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση λεωφορείων, ασθενοφόρων και άλλων οχημάτων δημόσιας ωφέλειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.367 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Ιουνίου 2003.

«Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε το 1998 έναν κατάλογο των προσθέτων ουσιών που ήταν εγκεκριμένα από την ΕΟΚ. Στον κατάλογο περιλαμβάνονταν πληροφορίες για τη χημική σύσταση των προσθέτων, η κωδικοποίηση της κάθε ουσίας, η χρησιμότητά της και προπαντός οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών. Το έντυπο φέρει τον τίτλο “Οδηγός για πρόσθετα τροφίμων, αριθμοί ΕΟΚ”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν θεωρεί ότι έφθασε η ώρα να επανεκδοθεί ο οδηγός αυτός, αφού από το 1998 μέχρι σήμερα έχουν αποσυρθεί ως επικίνδυνα πολλά πρόσθετα τροφίμων και άλλα καινούρια έχουν εισαχθεί στην ευρωπαϊκή αγορά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.368 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Ιουνίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχει δυνατότητα να σημειώνονται πάνω στη συσκευασία των τροφίμων οι πιθανές παρενέργειες στην υγεία από την κατανάλωση των προσθέτων (των γνωστών “Ε”), που βρίσκονται σε όλα σχεδόν τα τρόφιμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.369 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Ιουνίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προτίθεται να εκδώσει και διανείμει μαζικά κατάλογο των προσθέτων ουσιών στα τρόφιμα με τις πιθανές παρενέργειες που προκαλούν στην υγεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.383 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 10 Ιουνίου 2003.

«Παρακολούθησα πρόσφατα την παρουσίαση του βιβλίου “Οι πεταλούδες της Κύπρου” του Χριστόδουλου Μακρή, έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου. Όλοι οι ομιλητές, συμπεριλαμβανομένου και του διακεκριμένου καθηγητή Μωυσή Μυλωνά, σημείωσαν ότι η Κύπρος πρέπει επειγόντως να αποκτήσει ένα κρατικό μουσείο φυσικής ιστορίας, όπως διαθέτουν όλες οι χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία κρατικού μουσείου φυσικής ιστορίας και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα μέχρι τη λειτουργία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.384 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 10 Ιουνίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Κάτω Πλατρών προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να προωθήσει τη δημιουργία στην τοποθεσία “Καστρόβρυση” βοτανικού κήπου. Το έργο αυτό, που είναι υψηλής οικολογικής σημασίας και θα συμβάλει τα μέγιστα στην αξιοποίηση για εκπαιδευτικούς και τουριστικούς σκοπούς της πλούσιας χλωρίδας του τόπου, πρέπει να υποστηριχθεί γενναία από την πολιτεία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη βοήθεια που πρόσφερε ή θα προσφέρει η κυβέρνηση στη δημιουργία βοτανικού κήπου από την κοινότητα Κάτω Πλατρών στην τοποθεσία “Καστρόβρυση”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.393 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 11 Ιουνίου 2003.

«Τελευταίως παρακολουθήσαμε την κατεδάφιση του ιστορικού κινηματογράφου “Αθήναιον” στο κέντρο της Λευκωσίας. Είχα την εντύπωση, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το πολύκροτο θέμα του μεγάρου του ΧΑΚ, ότι το κτίριο του παλιού κινηματογράφου “Αθήναιον” θα ετύγχανε συντήρησης και αναπαλαίωσης, ώστε να αξιοποιηθεί ως πολιτιστικό κέντρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οδήγησαν στην κατεδάφιση του κτιρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.396 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 15 Ιουνίου 2003.

«Έχω διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι ημικρατικοί οργανισμοί (π.χ. ΡΙΚ) αλλά και δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν υιοθετήσει απλές αρχές οικολογικής διαχείρισης του χαρτιού. Συγκεκριμένα, πολλές υπηρεσίες χρησιμοποιούν για επίσημα ή ανεπίσημα έγγραφα τη μία μόνο πλευρά των φύλλων χαρτιού, ενώ δεν υπάρχει πρόνοια για ανακύκληση του χαρτιού. Ακόμα και όταν εταιρείες ανακύκλησης χαρτιού είχαν ζητήσει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε δημόσιους οργανισμούς (π.χ. Φόρος Εισοδήματος), συνάντησαν την άρνηση και την αδιαφορία των αρμοδίων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, ώστε να προωθηθεί η οικολογική χρήση (επαναχρησιμοποίηση-ανακύκληση) του χαρτιού στους δημόσιους και ημικρατικούς οργανισμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.397 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 18 Ιουνίου 2003.

«Οι Βρετανοί ισχυρίζονται ότι έχουν αποστείλει από το Μάρτιο του 2003 πρόταση για κοινή συμφωνία διαχείρισης και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της σταθερής μονάδας παρακολούθησης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που πρόκειται να εγκατασταθεί στο Ακρωτήρι, για να διαπιστωθεί το επίπεδο των επιπτώσεων στην υγεία από το σύνολο των κεραιών που είναι εγκατεστημένες στον ευρύτερο χώρο του υδροβιότοπου Ακρωτηρίου, χωρίς να έχουν ακόμα απάντηση από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου, γιατί δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία πρόνοια για κατεδάφιση της κεραίας, εάν υπερβαίνουν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα όρια που καθορίζει η κοινοτική ή η εθνική νομοθεσία, και γιατί μέχρι σήμερα δεν τοποθετήθηκε το σχετικό μηχάνημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.398 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 18 Ιουνίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή του λόφου του Προφήτη Ηλία και για το σημερινό καθεστώς της λειτουργίας του λατομείου “Δομοκός” στην περιοχή Ορόκληνης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.399 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 18 Ιουνίου 2003.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα να παραχωρήσει άδεια κυνηγίου σε περιορισμένο αριθμό κυνηγών για καταπολέμηση των κορακοειδών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έγιναν επιστημονικές μετρήσεις του αριθμού των κορακοειδών και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον;

2. Ζητήθηκε η γνωμάτευση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σχετικά με το θέμα;

Ποια τα κριτήρια επιλογής των κυνηγών, το σκεπτικό που οδήγησε στην επιλογή του χρόνου, ο αριθμός των κυνηγετικών εξορμήσεων, τα μέτρα προστασίας των υπόλοιπων (μη θηρεύσιμων) ειδών της ορνιθοπανίδας, καθώς και ο αναλυτικός (κατά επαρχία) αριθμός των φονευθέντων κατά τη φετινή εκστρατεία κορακοειδών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.400 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 18 Ιουνίου 2003.

«Η κοινότητα Άλασσας προτίθεται να αξιοποιήσει τα παλιά γιοφύρια της περιοχής δημιουργώντας χώρους αναψυχής με οικολογικό χαρακτήρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τεχνική και οικονομική υποστήριξη που προτίθεται να προσφέρει στην κοινότητα Άλασσας για την αξιοποίηση των παλιών τοξοτών γιοφυριών παρά τον υδατοφράκτη Κούρρη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.401 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 18 Ιουνίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει απορριφθεί το αίτημα για επιχορήγηση ύψους £3.000 στην κοινότητα Σιλίκου για αγορά μονοκάμπινου οχήματος που να μπορεί να μετατραπεί σε πυροσβεστικό όχημα με κίνηση 4Χ4.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που έχει απορριφθεί το αίτημα της κοινότητας Σιλίκου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.406 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Ιουνίου 2003.

«Στην περιοχή της Ευρύχου λειτουργεί εδώ και χρόνια σε μια πευκόφυτη έκταση εργοστάσιο κατασκευής έτοιμου μπετόν, το οποίο έχει δημιουργήσει σωρεία περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η επιχείρηση αυτή λειτουργεί νόμιμα, ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης, ποιος είναι ο χαρακτήρας της επιχείρησης, καθώς και ποια είναι τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για τερματισμό της ρύπανσης και της οχληρίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.407 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Ιουνίου 2003.

«Τα χωριά της περιοχής Λεμεσού που επλήγησαν από τις περσινές πυρκαγιές ζητούν την κατασκευή δεξαμενής πυρόσβεσης, καθώς και τη δημιουργία ορισμένων αγροτικών δρόμων που να μπορούν να λειτουργούν ως ζώνες πυροπροστασίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία ικανοποίησης του πιο πάνω αιτήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.408 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Ιουνίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Ρέυκιαβικ, το Αμβούργο, το Άμστερνταμ, η Βαρκελώνη, το Λονδίνο, η Μαδρίτη, το Λουξεμβούργο, το Πόρτο, η Στουτγάρδη και η Στοκχόλμη, συμμετέχουν με τα λεγόμενα “αστικά λεωφορεία” τύπου “Citaro” στο πρόγραμμα “CUTE” (Clean Urban Transport for Europe), το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ με 20 εκατομ. ευρώ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σχέδιο “CUTE” και τους λόγους που η Κύπρος δε συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.409 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Ιουνίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι μη αδειούχοι κτηνοτροφικών υποστατικών ταλαιπωρούν με τα υποστατικά τους την κοινότητα Αγίου Γεωργίου-Σιλίκου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, ώστε να μετακινηθούν τα κτηνοτροφικά υποστατικά που ταλαιπωρούν την κοινότητα Αγίου Γεωργίου-Σιλίκου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.410 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Ιουνίου 2003.

«Σύμφωνα με τη “Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2002 (2003/54/εκ) σχετικά με την πρόληψη του καπνίσματος και με πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καταπολέμησής του”, τα κράτη μέλη καλούνται να θεσπίσουν τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι έμποροι προϊόντων καπνού να υποχρεούνται να παρέχουν στα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες τους για εκστρατείες διαφήμισης, μάρκετινγκ, χορηγιών και προώθησης, οι οποίες δεν απαγορεύονται από τη νομοθεσία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και με ποιους τρόπους εφαρμόζεται η πιο πάνω σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.411 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Ιουνίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων των μηχανημάτων που οι Βρετανοί προτίθενται να εγκαταστήσουν στην οροφή του κοινοτικού συμβουλίου Ακρωτηρίου έχουν διαβιβαστεί στους αρμοδίους της κυπριακής κυβέρνησης το Φεβρουάριο του 2003.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δε δόθηκε στη δημοσιότητα ή στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η σχετική πληροφορία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.412 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Ιουνίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Βρετανοί προτίθενται να εγκαταστήσουν μονάδα συνεχούς ελέγχου των εκπομπών των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από το πάρκο κεραιών που έχουν εγκατεστημένο στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου, κατόπιν συμφωνίας με την κυπριακή κυβέρνηση.

Οι Βρετανοί ισχυρίζονται ότι η κυπριακή κυβέρνηση συμφώνησε η συσκευή συνεχούς ελέγχου να τοποθετηθεί στην οροφή του κτιρίου του κοινοτικού συμβουλίου Ακρωτηρίου. Σύμφωνα, όμως, με τις πληροφορίες μου, στη συγκεκριμένη τοποθεσία μετρήθηκαν στο παρελθόν οι εκπομπές των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ισοδυναμούσαν περίπου με το 50% της έντασης που μετρήθηκε στα πρώτα σπίτια του χωριού ή στην περίφραξη των κεραιών παρά το δρόμο Ακρωτηρίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί οι υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνησαν για την ευνοϊκή για τους Βρετανούς εγκατάσταση της συσκευής συνεχούς παρακολούθησης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.418 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 23 Ιουνίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η οδός Ιπποκράτους προβλέπεται στο τοπικό σχέδιο Λευκωσίας ως δρόμος πρωταρχικής σημασίας. Η ολοκλήρωση του έργου πρόκειται να συμβάλει στην αποσυμφόρηση της λεωφόρου Τροόδους και να καταστήσει μη αναγκαία για πολλά χρόνια την κατασκευή του λεγόμενου νότιου περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερούν τα σχέδια και η κατασκευή του δρόμου, πρωταρχικής σημασίας, στην οδό Ιπποκράτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.419 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 23 Ιουνίου 2003.

«Στα πρόσφατα δημοσιευμένα σχέδια για το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας φαίνεται ότι η περιοχή προστασίας της φύσης στο δήμο Λατσιών, που αφορά το σημαντικό από οικολογικής άποψης φαράγγι “Κακκαρίστρα”, τέμνεται από αριθμό δρόμων υπερτοπικής σημασίας (λεωφόροι, δρόμοι πρωταρχικής σημασίας κ.λπ.).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η προστασία της περιοχής περιορίζεται μόνο στην οικιστική ανάπτυξη και όχι και στο εξαιρετικά ρυπογόνο οδικό δίκτυο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.420 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 23 Ιουνίου 2003.

«Το Νοέμβριο του 2000 το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών είχε διεξαγάγει έρευνα σε τριάντα πέντε δημοτικά σχολεία της πρωτεύουσας σχετικά με την ύπαρξη στοιχειωδών διευκολύνσεων για τη διακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα (π.χ. ατόμων σε τροχοκαθίσματα κ.λπ.). Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν απογοητευτικά.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, μόνο σε τρία σχολεία εντοπίστηκαν κάποια ελάχιστα στοιχειώδη έργα (ράμπα πρόσβασης), αλλά και αυτά ήταν εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σημειώθηκε έλλειψη πληροφόρησης από τις διευθύνσεις των σχολείων. Το Φεβρουάριο του 2001 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ζήτησε από τις σχολικές εφορίες της πρωτεύουσας να γίνουν τα απαραίτητα έργα (αρ. φακ. Υ.Π.Π.343/68/Β).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα το θέμα της προσβασιμότητας στα δημοτικά σχολεία από άτομα με δυσκολία στην κίνηση τόσο στη Λευκωσία όσο και σε ολόκληρη την Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.427 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 1η Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι προγραμματίζεται η κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου στην κοινότητα Καλού Χωριού Κλήρου για εξυπηρέτηση κυρίως των φορτηγών που κατευθύνονται από και προς το λατομείο Φαρμακά. Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο παρακαμπτήριος δρόμος αυτός διέρχεται πάλι από οικιστική ή ήδη κατοικημένη περιοχή, δίπλα από το υπό σχεδιασμό νέο δημοτικό σχολείο και από περιοχή εξαιρετικής περιβαλλοντικής και ιστορικής σημασίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει προηγηθεί της απόφασης για επιλογή της συγκεκριμένης όδευσης ολοκληρωμένη χωροταξική μελέτη και μελέτη των επιπτώσεων στο περιβάλλον;

2. Έχει κληθεί να συμμετάσχει στα έξοδα της κατασκευής του δρόμου η λατομική εταιρεία;

3. Έχουν παρουσιαστεί εναλλακτικές προτάσεις ενώπιον παγκοινοτικής συνέλευσης των κατοίκων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.428 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 1η Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι βρίσκεται υπό σχεδιασμό η κατασκευή βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στο χωριό Λυθροδόντας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο χώρος που επιλέγηκε για την κατασκευή του βιολογικού σταθμού είναι πολύ κοντά στην οικιστική ζώνη του χωριού, δίπλα σε κατοικίες και σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά το στάδιο της επιλογής του χώρου κατασκευής του βιολογικού σταθμού;

2. Έχουν μελετηθεί εναλλακτικές προτάσεις;

3. Γιατί κρίθηκε ως καταλληλότερος ο συγκεκριμένος χώρος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.429 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 1η Ιουλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το παλιό ενετικό γεφύρι στο δρόμο Κλήρου-Παλαιχωρίου έχει κηρυχθεί αρχαίο μνημείο, αν έχουν αξιολογηθεί οι μετατροπές που γίνονται σ’ αυτό και αν πράγματι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσής του από τη διέλευση χιλιάδων φορτηγών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.430 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 1η Ιουλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν περιλαμβάνεται η κοινότητα του Κάτω Μύλου Λεμεσού στη μελέτη για κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών συστημάτων με τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.433 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Αγρού κατασκευάζεται ολοκληρωμένο αποχετευτικό σύστημα, περιλαμβανομένου βιολογικού σταθμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως το αποχετευτικό σύστημα Αγρού, ώστε να σταματήσει η διοχέτευση των οικιακών λυμάτων στον ποταμό Λιμνάτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.434 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Αγρού κατασκευάζεται αποχετευτικό σύστημα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας προβληματικής περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το αποχετευτικό σύστημα δε θα εξυπηρετεί ολόκληρο το χωριό, αν θα λειτουργήσει τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων και πότε επιτέλους θα σταματήσει η διοχέτευση λυμάτων στον ποταμό Λιμνάτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.435 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Ιουλίου 2003.

«Σύμφωνα με την πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το θέμα της λειτουργίας του χυτηρίου “Νέμιτσας” στη Λεμεσό, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφερε ότι έχει συσταθεί εξ υπουργών επιτροπή, με πρόεδρο τον Υπουργό Υγείας, η οποία θα αποφασίσει για το πώς και πού θα μετακινηθεί το εν λόγω χυτήριο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει συνεδριάσει ποτέ η επιτροπή;

2. Ποιοι υπουργοί μετέχουν σ’ αυτήν;

3. Πόσες συνεδριάσεις έχει πραγματοποιήσει;

4. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες της;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.436 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τις 11 Σεπτεμβρίου 2003 τίθεται σε ισχύ το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια, το οποίο υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2003 στο Μόντρεαλ του Καναδά, μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις και σκληρή αντίσταση της ομάδας των έξι σποροεξαγωγικών χωρών, γνωστών ως “Miami Group”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κύπρος είναι έτοιμη να εφαρμόσει τις πρόνοιες του Πρωτοκόλλου για τη Βιοασφάλεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.437 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει πρόσφατα ενοικιάσει τριώροφη πολυκατοικία στη λεωφόρο Αρχαγγέλου στη Λευκωσία για χρήση από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Η ενοικίαση της πολυκατοικίας πληροί τους όρους που απαιτούνται για ενοικίασή της από κυβερνητική υπηρεσία;

2. Έχει ληφθεί η απαραίτητη έγκριση από την Επιτροπή Ενοικίων;

3. Πόσο είναι το ενοίκιο που καταβάλλεται για την ενοικίαση του χώρου αυτού;

4. Πόσοι είναι οι υπάλληλοι που στεγάζονται στην εν λόγω πολυκατοικία και ποιοι είναι οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την ενοικίαση και των τριών ορόφων;

5. Παρουσιάζονται προβλήματα στη διεκπεραίωση της εργασίας, εξαιτίας του γεγονότος ότι το κτίριο αυτό είναι απομακρυσμένο από το υπόλοιπο τμήμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.456 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 9 Ιουλίου 2003.

«Κατά την αντιμετώπιση των πρόσφατων περιστατικών ρύπανσης των νερών και των εδαφών από πετρέλαιο στη Λεμεσό έχει διαπιστωθεί ότι παρά την ύπαρξη του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδο διοικητικών μηχανισμών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχουν έτοιμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιπτώσεων ρύπανσης, όπου οι άμεσες αποφάσεις παίζουν αποφασιστικό ρόλο, τόσο την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια του κοινού όσο και στο συνολικό κόστος καταπολέμησης της ρύπανσης;

2. Στην περίπτωση υποψίας διαρροών από δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ποια κυβερνητική υπηρεσία αναλαμβάνει να διεξαγάγει έρευνα;

3. Πια υπηρεσία αναλαμβάνει να πιστοποιήσει τη διαδικασία εξακρίβωσης διαρροών από συγκεκριμένη δεξαμενή;

4. Ποια είναι τα άμεσα μέτρα καταπολέμησης της ρύπανσης σε τέτοιες περιπτώσεις;

5. Ποια υπηρεσία έχει την ευθύνη της επιθεώρησης ρουτίνας των πρατηρίων ή άλλων ιδιωτών που έχουν δικαίωμα αποθήκευσης καυσίμων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.457 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 9 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν προκηρυχθεί προσφορές σε οκτώ δήμους της Λευκωσίας και σε τρεις κοινότητες για περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και επεξεργασία υλικών συσκευασίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί δεν περιλαμβάνεται σαφής όρος στις προσφορές που να υποχρεώνει τον εργολάβο να ανακυκλώνει τα συλλεγόμενα άχρηστα υλικά;

2. Γιατί δεν περιλαμβάνονται σαφείς όροι στις προσφορές που να αφορούν τις προδιαγραφές των χώρων περισυλλογής;

3. Γιατί δεν περιλαμβάνονται σαφείς όροι στις προσφορές για τους ποσοτικούς στόχους των προγραμμάτων;

4. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη και για τους δήμους άλλων επαρχιών στους οποίους υπάρχει και σχετική εμπειρία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.458 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 9 Ιουλίου 2003.

«Έχω διαπιστώσει ότι δημιουργείται όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα στους κατοίκους των πόλεων από την ηχορρύπανση που προκαλεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Ήδη μετρήσεις σε διάφορα σημεία της Λευκωσίας έχουν καταδείξει ότι υπάρχει μεγάλη υπέρβαση των ευρωπαϊκών ορίων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν στατιστικές και ολοκληρωμένες μετρήσεις για το πρόβλημα του θορύβου στις κυπριακές πόλεις και αν υπάρχει πολιτική από την κυβέρνηση για την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στα σημεία που επιβαρύνονται περισσότερο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.001 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 14 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε περιοχή κοντά στο κρατικό δάσος Μαχαιρά, μέσα στα όρια των χωριών Σιά, Κόρνος και Δελίκηπο, ιδιωτικά και κρατικά τεμάχια γης, κατάφυτα από πεύκα και άγρια βλάστηση, γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιτήδειους. Άλλοι οργώνουν και σπέρνουν κριθάρι και άλλοι εξορύσσουν χώμα για χωματουργικές εργασίες ή για βιομηχανίες τούβλων. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες μου, στις παράνομες και καταστροφικές επεμβάσεις στο περιβάλλον εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι στην Εθνική Φρουρά ή στην αστυνομία, ακόμη και δασικοί λειτουργοί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη καταστροφή των δασωμένων εκτάσεων στα χωριά Σιά, Κόρνος και Δελίκηπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.002 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 14 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο φαράγγι του Αγιασμάτου στο χωριό Κάθικας της Πάφου ιδιώτης αυθαίρετα προέβη σε χωματουργικές εργασίες και προσπάθησε να ανοίξει δρόμο, αδιαφορώντας για την προστασία του περιβάλλοντος, παρ’ όλο που δίπλα από το χώρο της επέμβασης υπάρχει μονοπάτι της φύσης. Επίσης, λόγω της εδαφολογικής μορφής της περιοχής η επέμβαση ενδέχεται να προκαλέσει και άλλα προβλήματα (π.χ. κατολισθήσεις). Εν ολίγοις, η αλλοίωση της περιοχής είναι εμφανής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έγιναν, προκειμένου να αρθεί η παρανομία και να αποκατασταθεί η ζημιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.003 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 14 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η μεγάλης οικολογικής σημασίας παραλία της Λάρας στον Ακάμα, παγκόσμιας σημασίας βιότοπος ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Σε πρόσφατη επίσκεψή μου διαπίστωσα ότι αν και διάγουμε περίοδο ωοτοκίας των χελωνών, κανένας υπηρεσιακός λειτουργός δε βρίσκεται στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα, παρά τη σχετική απαγόρευση, οι επισκέπτες τοποθετούν ομπρέλες στην άμμο με κίνδυνο να επηρεαστούν οι φωλιές των χελωνών. Θεωρώ ότι η περιοχή του κόλπου της Λάρας θα πρέπει να επιτηρείται την περίοδο αυτή ολόκληρο το εικοσιτετράωρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να προστατευθεί ο βιότοπος ωοτοκίας των χελωνών στον κόλπο της Λάρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.004 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 14 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι συνεχίζεται η απόρριψη οικιακών λυμάτων στο χώρο του σκυβαλότοπου Αγίας Μαρινούδας στην Πάφο, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη αρχίσει η λειτουργία του σταθμού επεξεργασίας οικιακών λυμάτων στην Αχέλεια, διότι φαίνεται ότι η έλλειψη κάποιων εξαρτημάτων καθιστά αδύνατη την απόρριψη των λυμάτων στη μονάδα επεξεργασίας στην Αχέλεια. Ένα άλλο πρόβλημα που επιτείνει την ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής είναι η άρνηση του ΣΑΠΑ να δεχτεί τα απόβλητα του σφαγείου, που καταλήγουν και αυτά στην Αγία Μαρινούδα, διότι φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ του ΣΑΠΑ και των δημοτικών αρχών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να τερματιστεί αμέσως η απόρριψη οικιακών λυμάτων στην Αγία Μαρινούδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.005 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 14 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έκλεισε ο κατασκηνωτικός χώρος Forest Beach Camp στη Λάρνακα. Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελούσε τη μόνη περιοχή οργανωμένης κατασκήνωσης στην περιοχή της Λάρνακας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι εγκατάλειψης του κατασκηνωτικού τουρισμού στην Κύπρο;

Γιατί ο ΚΟΤ δε λαμβάνει μέτρα ενίσχυσης του κατασκηνωτικού τουρισμού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.009 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 15 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ιστορικό Γυμνάσιο Πεδουλά, που φέτος συμπλήρωσε ενενήντα χρόνια λειτουργίας, κινδυνεύει να κλείσει οριστικά λόγω έλλειψης μαθητών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη συνέχιση της λειτουργίας του Γυμνασίου Πεδουλά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.011 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 17 Ιουλίου 2003.

«Έχω διαπιστώσει προσωπικά ότι ο περιφερειακός σκυβαλότοπος στον Ατσά βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσω από την περιοχή και να μη διαπιστώσω ότι τα σκουπίδια καίγονται συνεχώς, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Επίσης εξακολουθούν να απορρίπτουν εκεί οικιακά λύματα όλα τα βοθροκαθαριστικά της δυτικής επαρχίας Λευκωσίας, δηλαδή της Μαραθάσας, της Σολιάς, της Πιτσιλιάς και όλων των χωριών της δυτικής Μεσαορίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση στο σκυβαλότοπο του Ατσά μέχρι την τελική επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.036 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η καλλιέργεια εσπεριδοειδών στο νησί μας έχει καταστεί ιδιαίτερα προβληματική. Στην πραγματικότητα είναι αμφίβολο αν την επόμενη χρονιά θα επιβιώσει η εσπεριδοκαλλιέργεια στην Κύπρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για διάσωση της εσπεριδοκαλλιέργειας και ειδικότερα για τα ακόλουθα:

  1. Έχει διατεθεί εξ ολοκλήρου το ποσό που η κυβέρνηση εξάγγειλε για την ενίσχυση της εσπεριδοκαλλιέργειας για το 2002;
  2. Έχει αυξηθεί σε πενήντα λίρες το δεκάριο η βοήθεια στους εσπεριδοκαλλιεργητές της λεγόμενης “νεκρής ζώνης”;
  3. Μελετάται η μεταφορά της ευθύνης εμπορίας των εξαγωγών των εσπεριδοειδών από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, όπως ζητούν οι εσπεριδοκαλλιεργητές;
  4. Αναγράφεται στα κουτιά των χυμών που κυκλοφορούν στο εμπόριο η αναλογία του κυπριακού χυμού εσπεριδοειδών σε σχέση με τον εισαγόμενο;
  5. Γίνεται έλεγχος, ώστε στις λαϊκές αγορές να διαθέτουν τα προϊόντα τους μόνο οι μικροκαλλιεργητές και οι αγρότες και όχι οι μεσίτες και οι έμποροι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.037 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ασκούνται πιέσεις για την κατασκευή του λεγόμενου “μικρού παρακαμπτηρίου” στην κοινότητα Πέρα Πεδί Λεμεσού. Το έργο προγραμματίζεται να γίνει σε μια μαγευτική κοιλάδα μέσα στην οικιστική περιοχή της κοινότητας και πολύ κοντά σε κατοικίες. Είναι δε γνωστό ότι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην εκτέλεση του έργου αυτού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν με σκοπό την αντιμετώπιση του πιο πάνω αιτήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.038 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ΑΗΚ κατασκεύασε πρόσφατα υποσταθμό υψηλής τάσης σε χώρο ιδιοκτησίας του κ. Σιακόλα στην περιοχή “Λίμνη” της Πόλης Χρυσοχούς, όπου ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας σχεδιάζει να κατασκευάσει μεγάλο τουριστικό έργο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο συγκεκριμένος υποσταθμός τέθηκε σε λειτουργία και αν πρόκειται να εξυπηρετεί τις ανάγκες ανάπτυξης της περιοχής, εκτός από το υπό αναφορά έργο του κ. Σιακόλα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.039 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Ιουλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε επιτέλους θα υποχρεωθεί ο κάτοχος του μεταλλείου στην περιοχή “Λίμνη”, στην Πόλη Χρυσοχούς, να προχωρήσει στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, για να σταματήσουν τα σύννεφα σκόνης, που περιέχουν ενδεχομένως καρκινογόνες ουσίες, να καλύπτουν το γειτονικό χωριό της Αργάκας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.040 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα κατεχόμενα προκλήθηκε σάλος από την πρόθεση τουρκικής αλυσίδας τροφίμων να δημιουργήσει στην Κώμα του Γιαλού εκτροφείο τόννου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η εισήγηση για δημιουργία “φάρμας” ψαριών ανήκει σε κοινοπραξία επενδυτών από την αλυσίδα τροφίμων, οι οποίοι θα κατέχουν και το 51%. Το 30% θα ανήκει σε Ιάπωνες επενδυτές και το υπόλοιπο σε Τουρκοκυπρίους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του κράτους ενόψει των επιπτώσεων στη φύση και στο περιβάλλον της κατεχόμενης Κύπρου από τη σκοπούμενη ανάπτυξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.041 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι σήμερα λειτουργούν εξήντα αδειούχα αγροτουριστικά καταλύματα με συνολική δυναμικότητα πεντακοσίων τριάντα κλινών. Στο σχέδιο του αγροτουρισμού που προωθεί ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού σε διάφορα χωριά της υπαίθρου συμμετέχουν όσοι θέλουν να μετατρέψουν υφιστάμενες κατοικίες σε τουριστικά καταλύματα ή παραδοσιακά εστιατόρια ή τουριστικά μαγαζιά. Αυτά τα καταλύματα πρέπει να έχουν χαρακτήρα που να εντάσσεται στο παραδοσιακό περιβάλλον του χωριού. Για το σκοπό αυτό δίνονται δάνεια από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, που έχουν στόχο την προώθηση του αγροτουρισμού στον τόπο μας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προβλέπεται καμιά βοήθεια από το σχέδιο του αγροτουρισμού στις περιπτώσεις λειτουργίας μικρών ξενοδοχείων ή γιατί δεν ενισχύεται οικονομικά η κατασκευή νέων καταλυμάτων που να συνάδουν με το σχέδιο του αγροτουρισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.042 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο χώρος όπου μπορούν τα πλοία να αγκυροβολούν στο αγκυροβόλιο του λιμανιού της Λεμεσού εκτείνεται από το ύψος της εκκλησίας των Καθολικών στα ανατολικά μέχρι το νέο λιμάνι στα δυτικά. Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα πλοία αγκυροβολούν ανατολικότερα της περιοχής αυτής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα όρια του αγκυροβολίου, καθώς και για τους λόγους που τα πλοία αγκυροβολούν έξω από την πιο πάνω περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.043 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ρύπανση της παραλίας της Λεμεσού με πετρέλαιο που παρατηρήθηκε πρόσφατα πιθανόν να προήλθε από διερχόμενο πλοίο ή πλοίο αγκυροβολημένο στη θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού. Συχνά η παραλία της Λεμεσού ρυπαίνεται με σκουπίδια τα οποία πιθανόν να ρίχνονται από πλοία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια υπηρεσία ανήκει η ευθύνη πρόληψης της ρύπανσης, καθώς και ποια υπηρεσία αναλαμβάνει την άμεση απορρύπανση σε τέτοιες περιπτώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.049 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 29 Ιουλίου 2003.

«Με την καθολική εφαρμογή της χρήσης της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να αυξηθούν τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν τριοδικό καταλύτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο τριοδικός καταλύτης των λεγόμενων καταλυτικών αυτοκινήτων αχρηστεύεται αμέσως, εάν σ’ αυτά διοχετευτεί “κανονική” βενζίνη. Επίσης, χρειάζεται συνεχής και αξιόπιστη συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Τέλος, ο τριοδικός καταλύτης έχει μικρή διάρκεια ζωής και πρέπει μετά από κάποια χρόνια να αφαιρείται και να τυγχάνει μεταχείρισης ως ένα εξαιρετικά τοξικό απόβλητο, διαφορετικά δημιουργούνται καρκινογόνες εκπομπές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο για το πιο πάνω θέμα υπάρχει ενημέρωση των πολιτών και όσων εμπλέκονται στην πώληση, συντήρηση και στον εξοπλισμό των αυτοκινήτων, κατά πόσο υπάρχουν εξουσιοδοτημένα κατάλληλα συνεργεία μηχανικών για την πιο πάνω εργασία, καθώς και κατά πόσο υπάρχει αξιόπιστο σύστημα παραλαβής των χρησιμοποιημένων τριοδικών καταλυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.082 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 6 Μαρτίου 2002 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε μια σειρά από πιλοτικά έργα για προώθηση της ελεύθερης, ανεξάρτητης και ασφαλούς διακίνησης και διαβίωσης των εμποδιζόμενων ατόμων (δηλαδή των ατόμων με αναπηρίες, των υπερηλίκων, των ατόμων με ασύνηθεις φυσικές διαστάσεις κ.λπ.) σε δρόμους, κυβερνητικά κτίρια και κτίρια δημόσιας χρήσης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη στην εφαρμογή των πιλοτικών αυτών προγραμμάτων, ιδιαίτερα λαμβανομένου υπόψη ότι το 2003 έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκό Έτος Αναπήρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.083 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή του δήμου Πολεμιδιών λειτουργούν δύο λατομεία εξόρυξης ογκολίθων. Τις εξορυκτικές εργασίες από τους εν λόγω χώρους διεξήγαγε ιδιωτική εταιρία που κατείχε επίσης τα προνόμια λατομείου, τα οποία έχουν λήξει και για τα οποία εξετάζεται θέμα ανανέωσής τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.085 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε κάποιες χώρες της ΕΕ έχει προωθηθεί η ανακύκλωση των κινητών τηλεφώνων. Οι εταιρείες που πωλούν κινητά τηλέφωνα είναι υποχρεωμένες να παραλαμβάνουν τα άχρηστα ή μεταχειρισμένα τηλέφωνα, τα οποία και προωθούν για επαναχρησιμοποίηση ή αποσυναρμολόγηση και χρήση αξιοποιήσιμων τμημάτων τους. Όπως είναι γνωστό, η Κύπρος κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στον κόσμο στη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για την προώθηση της ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης των κινητών τηλεφώνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.086 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο γραφικό ψαρολίμανο του χωριού Κάτω Πύργος έχει κατασκευαστεί από καιρό αμφιθέατρο για υπαίθριες παραστάσεις, το οποίο όμως μέχρι σήμερα δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε μια φορά. Μάλιστα, εξ όσων πληροφορούμαι, δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε επίσημη τελετή εγκαινίων για το αμφιθέατρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για αξιοποίηση του υπαίθριου αμφιθεάτρου πάντα σε συνεργασία με την αρμόδια τοπική αρχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.087 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ύδρευσης στην κοινότητα Πλατανίστειας στη Λεμεσό. Το πρόβλημα αφορά τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του παρεχόμενου νερού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη ύδρευση όλων των σπιτιών του χωριού Πλατανίστεια με καλής ποιότητας νερό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.088 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κυνηγετικές δραστηριότητες στην κορυφή του Ολύμπου στο Τρόοδος προκαλούν πολλά και ποικίλα προβλήματα. Ο ευαίσθητος χώρος της κορυφής του νησιού μας από το ύψος του χωριού Πρόδρομος και πάνω είναι ένας χώρος όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες ασυμβίβαστες με το κυνήγι. Στην περιοχή υπάρχουν πολλές παραθεριστικές εγκαταστάσεις, μονοπάτια της φύσης και εξοχικές κατοικίες. Οι κάτοικοι του χωριού Πρόδρομος δίκαια διαμαρτύρονται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται η κήρυξη της περιοχής από το υψόμετρο του χωριού Πρόδρομος και πάνω σε περιοχή μόνιμα κλειστή για το κυνήγι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.089 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι σημειώνεται ανησυχητική στασιμότητα στο θέμα του εργοστασίου πυρηνελαίου στην περιοχή Δρομολαξιάς. Όπως διαπιστώνεται, παρά το ότι το εργοστάσιο έχει διακόψει τις εργασίες του μέχρι τη νέα εσοδεία, δεν έχουν αρχίσει εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεών του, ούτως ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα δυσοσμίας και οχληρίας που ταλανίζουν, κατά κύριο λόγο, τους κατοίκους της Δρομολαξιάς. Ανάλογα με τη φορά του ανέμου, ενίοτε η κακοσμία φτάνει μέχρι και το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δεχθεί σαφείς εντολές από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, που έχει ημερομηνία λήξης την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Μέχρι την ημερομηνία αυτή η διεύθυνση υποχρεούται, σύμφωνα με τις εντολές, να μεριμνήσει για αποθήκευση των πρώτων υλών σε στεγασμένο χώρο, διύλιση του εξαερισμού από φίλτρο, καθώς και ανύψωση του φουγάρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.090 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός κατοικιών του χωριού Θελέτρα στην Πάφο έχει απομονωθεί από τα τεμάχια που προσφέρθηκαν από το κράτος για τη μεταστέγαση του χωριού λόγω κατολισθήσεων, παρά το γεγονός ότι είχε καταβληθεί η σχετική προκαταβολή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί οι συγκεκριμένοι κάτοικοι του χωριού Θελέτρα, αντί να βοηθηθούν να εγκατασταθούν στη νέα περιοχή του χωριού, ωθούνται να εγκαταλείψουν το χωριό τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.091 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι μεγάλος αριθμός κυματιστών φύλλων αμιαντοτσιμέντου βρίσκεται αποθηκευμένος σε εκατοντάδες καταστήματα ειδών οικοδομής της Κύπρου.

Τα είδη αυτά δεν έχουν πλέον ζήτηση και οι περισσότεροι καταστηματάρχες και έμποροι ενδιαφέρονται να τα ξεφορτωθούν, στα πλαίσια ενός ελεγχόμενου προγράμματος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι έμποροι ή καταστηματάρχες, επιδεικνύοντας ευσυνειδησία, ζητούν να υπάρξει ένα σύστημα περισυλλογής των φύλλων αμιάντου και δεν έχουν σπεύσει να τα απορρίψουν στο περιβάλλον.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχουν σχέδια για την οργανωμένη περισυλλογή των φύλλων αμιάντου από τα καταστήματα ειδών οικοδομής και τις εμπορικές αποθήκες και την ασφαλή αποθήκευσή τους ή μεταφορά τους στο εξωτερικό για ανακύκλυση ή επαναχρησιμοποίηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.092 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για δημιουργία και λειτουργία κρατικής χορωδίας σε επαγγελματική βάση. Το αίτημα αυτό έχει διατυπωθεί πρόσφατα και από μια μεγάλη ομάδα έγκριτων Κυπρίων μουσικών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης έναντι αυτή της πρότασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.093 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή του δήμου Πέγειας ιδιώτης έχει προχωρήσει στη δημιουργία θεματικού πάρκου με πουλιά, ερπετά και ζώα. Το έργο, το οποίο πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, υπολογίζεται να στοιχίσει £3.000.000 και να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της περιοχής Πάφου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιασδήποτε μορφής κρατική βοήθεια προς υποστήριξη του μεγάλου αυτού έργου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναβάθμισης του τουρισμού στην περιοχή της Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.094 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση προωθεί πρόταση της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας για θερμική αξιοποίηση των παλαιών ελαστικών των αυτοκινήτων ως εναλλακτικού καυσίμου από την εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η απόρριψη των ελαστικών σε σκυβαλότοπους και το κάψιμό τους από ασυνείδητους δημιουργούσε περιβαλλοντικά προβλήματα. Τυχόν υλοποίηση της πιο πάνω πρότασης θα μας απαλλάξει από αυτό το βραχνά, αφού, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, θα απαγορεύεται η απόρριψη ελαστικών σε χώρους ταφής με τη νέα χρονιά. Εντούτοις τίθεται θέμα αν η μέθοδος αυτή είναι η μοναδική ή η καλύτερη. Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις εξίσου σοβαρές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε μελέτη για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ελαστικών και αν οι οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με το θέμα αυτό θα παρθούν στη βάση των πορισμάτων αυτής της μελέτης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.095 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ενώπιον του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού βρίσκεται αίτημα για παραχώρηση του 7% των θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για σπουδές σε Κυπρίους, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Προς το σκοπό αυτό φαίνεται να επιβάλλεται η σύναψη διακρατικής συμφωνίας με την ελληνική κυβέρνηση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αίτημα αυτό και αν προτίθεται να το προωθήσει προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.096 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων δεν εργοδοτεί ειδικό επιστήμονα για τη διάσωση, προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση ψηφιδωτών, με αποτέλεσμα τα ψηφιδωτά της Κύπρου να έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά. Επίσης δεν υπάρχει επαρκές ειδικό επιστημονικό αρχείο, που να βοηθήσει στην αποκατάστασή τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της πιο πάνω πολύ σοβαρής έλλειψης στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και αν υπάρχουν σχέδια για αντιμετώπισή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.097 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο παραβιάστηκε το σύστημα σφράγισης κλειστής γεώτρησης λόγω ρύπανσης από κολοβακτηρίδια και αυτή χρησιμοποιήθηκε για υδροδότηση της κοινότητας Κάμπου της Τσακίστρας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λήφθηκαν, ώστε να υπάρξει τιμωρία για την πιο πάνω παρανομία, αλλά και για τα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος ύδρευσης της κοινότητας Κάμπου της Τσακίστρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.098 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί και διαπιστώσει αυτοπροσώπως ότι τα λύματα από το κοινό αποχετευτικό σύστημα των καφενείων της κοινότητας Κάμπου της Τσακίστρας διοχετεύονται μέσα στον ποταμό που διασχίζει το κέντρο του χωριού και αρδεύει τις παραποτάμιες καλλιέργειες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα αντιμετώπισης της επικίνδυνης για το περιβάλλον, την ποιότητα των παραγόμενων φρούτων και, συνεπώς, την υγεία των ανθρώπων κατάστασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.099 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 29 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο δήμο Αγίου Αθανασίου λειτουργεί καμίνι ξυλοκάρβουνων, το οποίο προκαλεί οχληρία στις κατοικημένες περιοχές. Παρόμοια περιστατικά μεμονωμένης λειτουργίας καμινιών κοντά σε κατοικημένες περιοχές έχουν εντοπιστεί και σε άλλες περιοχές της Κύπρου, π.χ. στη Χοιροκοιτία, στην Καλαβασό, στην Κοκκινοτριμιθιά.

Από τη λειτουργία καμινιών προκύπτει επιπλέον και θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού σχετικά με την παραδοσιακή ασχολία κατοίκων απομακρυσμένων και δυσπραγούντων περιοχών (π.χ. Κάτω Πύργου, Κάμπου), αφού αυτοί έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της απόστασης από τους κατεξοχήν χώρους κατανάλωσης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία και να λήξει η παράνομη λειτουργία καμινιών ξυλοκάρβουνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.100 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρατηρείται καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της κατασκευής του δρόμου Ορκόντα-Κάτω Πύργου. Ενώ έχουν συμπληρωθεί τα χωματουργικά έργα, η ασφαλτόστρωση γίνεται σταδιακά και με αργούς ρυθμούς.

Οι κοινότητες Τηλλυρίας, από τον Κάμπο μέχρι τον Πομό, ζητούν την επίσπευση του πιο πάνω οδικού έργου, το οποίο, παρεμπιπτόντως, έχει μικρό κόστος, αφού ο δρόμος έχει αποφασιστεί να κατασκευαστεί βάσει δασικών προδιαγραφών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ασφαλτόστρωσης του δρόμου Ορκόντα-Κάτω Πύργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.102 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το νερόφιδο Natrix-Natrix, το οποίο υποτίθεται ότι είναι ήδη προστατευόμενο και για το οποίο υποτίθεται ότι υπάρχει πρόγραμμα προστασίας, κινδυνεύει να εξαφανιστεί από την Κύπρο. Μετρήσεις από ξένους εμπειρογνώμονες στο φράγμα Ξυλιάτου έχουν καταγράψει δραματική μείωση του πληθυσμού του. Λέγεται ότι το νερόφιδο στο συγκεκριμένο υδατοφράκτη, όπου είχε παλαιότερα εντοπιστεί μεγάλος αριθμός του είδους, έχει εξαφανιστεί λόγω της λανθασμένης επιλογής των αρμοδίων να εισαγάγουν στο υδατικό οικοσύστημα ένα είδος επιθετικού ψαριού του γλυκού νερού -το αφρικανικό λαβράκι- το οποίο κυνηγά και σκοτώνει τα νερόφιδα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να προστατευθεί το νερόφιδο Natrix-Natrix και να αποφευχθεί η πλήρης εξαφάνισή του, γεγονός που θα αποτελεί κόλαφο για την περιβαλλοντική πολιτική της κυπριακής πολιτείας και διεθνή περιβαλλοντικό διασυρμό, ενώ ανυπολόγιστες θα είναι οι συνέπειες στο συγκεκριμένο οικοσύστημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.103 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχει σημειωθεί έξαρση του φαινομένου της εισαγωγής στην Κύπρο εξωτικών ειδών ζώων για πώλησή τους ως οικόσιτα (κροκόδειλοι, ελέφαντες, εξωτικά φίδια, χελώνες και σαύρες, π.χ. ιγκουάνα). Τα είδη αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με το κυπριακό περιβάλλον, και το μέλλον τους είναι αβέβαιο, εφόσον κανείς δε φαίνεται να λαμβάνει οποιαδήποτε πρόνοια για την ευημερία τους και την επιβίωσή τους στην Κύπρο. Πολλοί εισαγωγείς ή φιλόζωοι “ιδιοκτήτες” δεν ενδιαφέρονται τι θα απογίνουν αυτά τα ζωντανά, όταν θα ενηλικιωθούν ή όταν δε θα τα “χρειάζονται” πλέον. Φαίνεται όμως ότι ούτε η πολιτεία έχει προνοήσει γι’ αυτό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να αποθαρρύνεται η εισαγωγή τους στην Κύπρο και τις μεθόδους ελέγχου της ευημερίας αυτών των ζώων και της επιβίωσής τους στο νησί μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.106 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 5 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο λόγος που το αγκυροβόλιο του λιμανιού Λεμεσού μετακινήθηκε ανατολικά, με αποτέλεσμα να ρυπαίνεται η περιοχή της πόλης της Λεμεσού, είναι ότι το αξίωσαν οι βρετανικές βάσεις, κάνοντας χρήση αυτού που θεωρούν ότι είναι δικαίωμά τους, δηλαδή του ότι έχουν οι βρετανικές βάσεις χωρικά ύδατα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι οι Βρετανοί διεκδικούν χωρικά ύδατα για τις βάσεις και αν όντως ήταν κατόπιν δικής τους αξίωσης που μετακινήθηκε το αγκυροβόλιο του λιμανιού Λεμεσού στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από την πόλη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.107 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 5 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Στρουμπιού - Πολεμίου ευδοκιμεί η τουλίπα του είδους tulipa agenensis, η οποία αποτελεί προστατευόμενο είδος. Όμως οι εντατικές καλλιέργειες, η χρήση παρασιτοκτόνων και το βαθύ όργωμα των αμπελιών απειλούν να εξαφανίσουν αυτό το είδος τουλίπας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να αποφευχθεί η εξαφάνιση αυτού του είδους της τουλίπας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.112 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 14 Σεπτεμβρίου 2003.

«Με βάση κάποιες πρόνοιες της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να καθορίσουν το ποσοστό της μέγιστης περιεκτικότητας νικοτίνης, πίσσας και μονοξιδίου του άνθρακα στα τσιγάρα. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να ελέγχουν την περιεκτικότητα σε εγκεκριμένα εργαστήρια δοκιμών, ώστε να υπάρχει ακρίβεια των ενδείξεων στα πακέτα. Επιπλέον προνοείται ότι η προειδοποίηση θα αναγράφεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει το 32% της εξωτερικής επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της μονάδας συσκευασίας καπνού στην οποία τυπώνεται σε κράτη μέλη με δύο επίσημες γλώσσες.

Δεδομένου ότι τελευταία ημέρα διάθεσης στο εμπόριο των προϊόντων καπνού που δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της πιο πάνω οδηγίας είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2003, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Η κυπριακή κυβέρνηση θα εναρμονιστεί με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και, εάν ναι, πότε;

2. Έχουν ενημερωθεί οι εμπλεκόμενοι φορείς (π.χ. εισαγωγείς προϊόντων καπνού);

3. Θα ληφθεί πρόνοια για εισαγωγή προϊόντων καπνού που θα πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει η πιο πάνω οδηγία, με απώτερο στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την καλύτερη ενημέρωσή τους για τους κινδύνους που τα καπνικά προϊόντα εμπεριέχουν, μέχρι η κυπριακή κυβέρνηση να εναρμονιστεί πλήρως με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.113 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 15 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω επισκεφθεί την πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λεμεσό, η οποία βρίσκεται δίπλα από το Διοικητήριο και διαπίστωσα ότι είναι σε άθλια κατάσταση. Υπάρχει μια γενική ακαταστασία και αταξία στο χώρο που δε θυμίζει τίποτα από πλατεία. Το μνημείο του Σταυραετού του Μαχαιρά είναι περιτριγυρισμένο από ψηλά δέντρα. Το βράδυ μετατρέπεται σε δημόσιο ουρητήριο, γιατί, σε αντίθεση με όλα τα μνημεία και τους ανδριάντες σε δημόσιες πλατείες πόλεων των Ευρώπης, αυτό δε διαθέτει νυκτερινό φωτισμό. Από την άλλη η πλατεία δε διαθέτει δημόσια ουρητήρια. Ο χώρος είναι απεριποίητος, δεν υπάρχουν άνθη, πινακίδες και δεν έχουν επισκευαστεί τα λερωμένα μάρμαρα και το σπασμένο μπετόν. Επίσης, δεν υπάρχει ούτε ένα παγκάκι.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν και πότε θα εφαρμοστούν τα σχέδια πεζοδρομοποίησης, ανάπλασης και ανάδειξης της πλατείας Γρηγόρη Αυξεντίου και αν μέχρι τότε προτίθεται να λάβει μέτρα προβολής, καθαριότητας και ευπρεπισμού του χώρου του μνημείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.118 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 17 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι αδειούχες εταιρείες αστικών μεταφορών δε λαμβάνουν από το κράτος επιχορήγηση ανάλογη με την επιχορήγηση που λαμβάνουν οι περιφερειακές εταιρείες αστικών μεταφορών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί γίνεται αυτή η διάκριση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.119 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 17 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το φαινόμενο της επέμβασης ιδιωτών σε κυβερνητική γη στην περιοχή Αθηένου έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Βουνά ολόκληρα κατάφυτα από χαμηλή βλάστηση και δένδρα ισοπεδώνονται και καλλιεργούνται από μία μικρή ομάδα γεωργών. Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος είναι πολύ μεγάλη, καθώς και η παρανομία, ενώ ας σημειωθεί ότι για τις πράξεις τους αυτές οι παράνομοι δεν τιμωρούνται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να σταματήσει η παράνομη εκχέρσωση και ισοπέδωση κυβερνητικής γης στην Αθηένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.128 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρά το γεγονός ότι η νοηματική γλώσσα (γλώσσα των κωφών ατόμων) διδάσκεται στα Επιμορφωτικά Κέντρα Λευκωσίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στο ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Επιμορφωτικά Κέντρα Λευκωσίας» (σχολικό έτος 2003-2004, έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 16/2003) δεν αναφέρεται πουθενά η διδασκαλία αυτής της γλώσσας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δεν αναφέρεται η διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας στο επίσημο πρόγραμμα των επιμορφωτικών κέντρων Λευκωσίας για το έτος 2003-2004.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.129 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Λειβαδιών Λάρνακας υπάρχουν πάρα πολλά εγκαταλειμμένα κτηνοτροφικά υποστατικά, τα οποία αποτελούν πηγή ρύπανσης και οχληρίας. Ιδιαίτερα, κάποια από αυτά βρίσκονται πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και εκπαιδευτήρια της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να κατεδαφιστούν και να καθαριστούν τα εγκαταλειμμένα κτηνοτροφικά υποστατικά στην περιοχή της κοινότητας Λειβαδιών Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.130 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολύ κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Νικόλα στην Ορούντα, που πρόσφατα ανακαινίστηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και ξανάρχισε τη λειτουργία του ως γυναικείο μοναστήρι, σχεδιάζεται ιδιωτικής μορφής οικιστική ανάπτυξη. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα καταστρέψει τον ιερό αυτό χώρο και θα διώξει τις καλόγριες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προστατεύσει το μοναστήρι του Αγίου Νικόλα στην Ορούντα, θέτοντας φραγμό στην οικιστική ανάπτυξη σε μια περιοχή ασφαλείας γύρω απ’ αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.132 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα, κατά τη διάρκεια κατασκευής έργων στη λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια, στην περιοχή της υπεραγοράς “Ορφανίδης”, στη Λάρνακα, ανακαλύφθηκαν τέσσερις αρχαίοι τάφοι, πλήρεις πήλινων αγγείων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, κάποιοι από αυτούς τους τάφους, αντί να ανασκαφούν, για να συλλεγούν τα αγγεία, γέμισαν με τόνους από μπετόν κατόπιν οδηγιών του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι κάποιοι τάφοι έχουν γεμίσει με μπετόν χωρίς να συλλεγούν τα αρχαία αγγεία που περιείχαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.133 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω παρατηρήσει ότι δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία που αφορά το κάπνισμα στα κέντρα αναψυχής. Συγκεκριμένα, σχεδόν πουθενά οι ιδιοκτήτες τέτοιων κέντρων δεν έχουν διαρρυθμίσει χώρους ειδικά για καπνιστές, σύμφωνα με την πρόνοια του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου του 2002 (75 Ι/2002). Το θέμα αγγίζει τα όρια της πρόκλησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μεγάλων εστιατορίων για δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεων, αρραβώνων, γενεθλίων κ.λπ., όπου υπάρχει αρκετός χώρος, για να δημιουργηθεί σχετικά εύκολα ο απαιτούμενος από το νόμο χώρος καπνιστών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία που αφορά το κάπνισμα στους χώρους αναψυχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.134 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Ασπρογιάς διαμαρτύρεται για το ότι δε χρηματοδοτείται από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου για δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων. Η πρόσφατη πυρκαγιά επεκτάθηκε στo δάσος Πάφου, γιατί η αντιπυρική ζώνη που είχε προγραμματίσει η κοινότητα δεν κατασκευάστηκε λόγω έλλειψης κονδυλίων.

Η κοινότητα από χρόνια ζητά χρηματοδοτήσεις από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σημειώνω ότι η κοινότητα Ασπρογιάς βρίσκεται στα όρια του κρατικού δάσους στην Πάφο, δηλαδή αποτελεί περιοχή υψηλού κινδύνου. Παράλληλα, διατυπώνονται περιβαλλοντικές αντιρρήσεις για τη χρησιμότητα των αντιπυρικών λωρίδων και τις πιθανές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα της κατασκευής αντιπυρικών λωρίδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.135 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 29 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι διαδικασίες υποβολής αίτησης ασύλου γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες για τους αιτητές ασύλου λόγω των διαδικασιών που υιοθετεί η κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό του αριθμού των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 7 του περί Προσφύγων Νόμου του 2000 για τις αρμόδιες αρχές παραλαβής αιτήσεων ασύλου και τα σημεία παραλαβής των αιτήσεων αυτών. Επιπλέον, παρακαλώ να μας πληροφορήσετε πώς εφαρμόζεται σήμερα πρακτικά ο πιο πάνω νόμος (σημεία υποβολής αιτήσεων, διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κατάρτιση των ατόμων που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις, ποιος και πότε εκδίδει βεβαίωση για υποβολή αίτησης ασύλου, ποιος και πότε χορηγεί άδεια προσωρινής παραμονής, κατάρτιση των αρμόδιων λειτουργών και εάν δίνεται σε φυλακισμένους το δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.136 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 29 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι από την πλήρη ανάληψη των αρμοδιοτήτων της, την 1η Ιανουαρίου 2002, η Αρχή Προσφύγων δεν έχει αναγνωρίσει ούτε ένα πρόσωπο ως πρόσφυγα ούτε και έχει αναγνωρίσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής συμπληρωματική προστασία. Αντίθετα, όλες οι μέχρι σήμερα υποθέσεις που εξέτασε ο Κλάδος Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν απορριφθεί ως πρόδηλα αβάσιμες αιτήσεις ασύλου, με συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι να μη δικαιούνται καν να ασκήσουν έφεση ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής, σύμφωνα με το μέχρι πρόσφατα ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί μέσα στις συνθήκες πολιτικής αναταραχής που βιώνει η περιοχή μας, συνθήκες που προκάλεσαν νέο κύμα προσφύγων (Κούρδων, Παλαιστινίων, Ιρακινών, Ιρανών και άλλων), το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει διαπιστώσει ούτε μία γνήσια περίπτωση πολιτικού ασύλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.137 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 29 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η μη κυβερνητική οργάνωση “Κίνηση Στήριξης Αλλοδαπών” (ΚΙΣΑ) καταγγέλλει την κυπριακή κυβέρνηση ότι έχει απελάσει πρόσωπα, χωρίς να τους επιτρέψει να υποβάλουν αίτηση ασύλου, παρά τις διεθνείς και με βάση τον περί Προσφύγων Νόμο του 2000 υποχρεώσεις της για μη απέλαση προσώπου που ζητά άσυλο ή που ισχυρίζεται ότι θα υποστεί βασανιστήρια, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, εάν επιστρέψει στη χώρα του πριν από την εξέταση του αιτήματός του. Επίσης, η ΚΙΣΑ καταγγέλλει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει απελάσει πρόσωπα πριν από την εκδίκαση της υπόθεσής τους από το Ανώτατο Δικαστήριο, παρά τις αντιθέτου δεσμεύσεις λειτουργών της κυβέρνησης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ενώπιον ακόμα και του δικαστηρίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι ανωτέρω καταγγελίες είναι βάσιμες και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη μη επανάληψη παρόμοιων περιπτώσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.152 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε επιστολή του διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος προς το Τμήμα Φυσικής Κληρονομιάς του Συμβουλίου της Ευρώπης γινόταν σαφής αναφορά σε δύο παραλίες για τις οποίες υπήρχε ενδιαφέρον από τον ευρωπαϊκό αυτό οργανισμό.

Όσον αφορά την παραλία στον Άσπρο Ποταμό στην Πέγεια, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος διαβεβαίωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι επρόκειτο να ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον του ιδιοκτήτη του παράνομου εκεί εστιατορίου και ότι θα απαγορευόταν η τοποθέτηση ομπρελών και κρεβατιών στην παραλία. Όσον αφορά την παραλία του Ασπρόκρεμμου στο γνωστό ξενοδοχείο “Άνασσα”, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος πληροφόρησε το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είχε γνωματεύσει ότι δεν έπρεπε να δοθεί άδεια για τοποθέτηση ομπρελών και κρεβατιών εκεί και ότι είχε ζητήσει να ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον δύο ιδιοκτητών γης που επενέβησαν στη ζώνη προστασίας της παραλίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια από τα πιο πάνω μέτρα έχουν υλοποιηθεί από τις 12 Σεπτεμβρίου 2001, ημερομηνία κατά την οποία γράφτηκε η εν λόγω επιστολή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.157, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί αδικαιολόγητα η διαμόρφωση χώρου για ταφή των σκυβάλων του διαμερίσματος Τηλλυρίας, καθώς και η λήψη μέτρων για σωστή διάθεση των οικιακών λυμάτων της περιοχής. Μέχρι σήμερα λύματα και σκουπίδια απορρίπτονται στην περιοχή Πηγή, η οποία διαθέτει αξιοσημείωτα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Συχνά τα σκουπίδια και τα λύματα καίονται προκαλώντας σοβαρή ρύπανση στην περιοχή και προβλήματα στους λιγοστούς κατοίκους των χωριών Μοσφίλι και Μανσούρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγραμματιζόμενα έργα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης σκουπιδιών και λυμάτων του διαμερίσματος Τηλλυρίας, καθώς και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.158, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί την κοινότητα Τσερίου και συγκεκριμένα τη βιομηχανική περιοχή και έχω διαπιστώσει ότι το εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού υλικού “CYPAN” προκαλεί μεγάλη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Από το φουγάρο του εκπέμπεται ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των επιθεωρήσεων που διεξάγουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο συγκεκριμένο εργοστάσιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.159, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Μανσούρα, το οποίο εγκαταλείφθηκε από τους Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους κατοίκους του μετά τις συγκρούσεις του 1964 και τους βομβαρδισμούς της τουρκικής αεροπορίας, έχουν σημειωθεί περιστατικά καταπάτησης περιουσιών (γης, χωραφιών, σπιτιών) από μη δικαιούχους και χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα έχουν μετατρέψει τις κατοικίες σε χοιροστάσια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να απομακρυνθούν οι καταπατητές από τις περιουσίες των νόμιμων κατοίκων του χωριού Μανσούρα στην Τηλλυρία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.160, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι αυτόχθονες κάτοικοι του χωριού Μανσούρα Τηλλυρίας διεκδικούν οικονομική στήριξη από την πολιτεία, προκειμένου να ξανακτίσουν τα γκρεμισμένα σπίτια της κοινότητάς τους, τα οποία κτυπήθηκαν από τους βομβαρδισμούς της Τηλλυρίας το 1964 από την τουρκική αεροπορία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πολιτική αντιμετώπισης του δικαιολογημένου αυτού αιτήματος των αυτόχθονων κατοίκων του χωριού Μανσούρα Τηλλυρίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.161, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η συντήρηση του συστήματος Scoot γίνεται από ιδιώτη εργολάβο με πενταετές συμβόλαιο (2001-2006) με μέσο ετήσιο κόστος συντήρησης £50.000.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος είναι αυτός ο ιδιώτης εργολάβος και πώς αξιολογείται μέχρι σήμερα η ποιότητα της εργασίας του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.162, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το σύστημα Scoot παρέχει τη δυνατότητα παροχής διευκολύνσεων στα φώτα τροχαίας στην κίνηση των λεωφορείων (bus priority, pre-emption) και ασθενοφόρων ή άλλων οχημάτων δημόσιας ωφέλειας [οχήματα πυροσβεστικής κ.λπ. (hurry call)].

Όμως, για το σκοπό αυτό απαιτείται η εγκατάσταση επιπρόσθετου εξειδικευμένου εξοπλισμού ανίχνευσης στο οδόστρωμα, στα πεζοδρόμια, καθώς και στα οχήματα δημόσιας ωφέλειας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να γίνουν τα πιο πάνω, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το σύστημα Scoot στον τομέα της παροχής διευκολύνσεων στα λεωφορεία και στα άλλα οχήματα δημόσιας ωφέλειας στα φώτα τροχαίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.171, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με ικανοποίηση πληροφορήθηκα από πρόσφατη απάντηση σε ερώτησή μου προς το Υπουργείο Εξωτερικών ότι η κυπριακή κυβέρνηση υποστηρίζει την πλήρη απαγόρευση των πτήσεων του σμήνους “Κόκκινα Βέλη” πάνω από κατοικημένες περιοχές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυπριακής κυβέρνησης όσον αφορά το αίτημα για πλήρη απαγόρευση των πτήσεων του σμήνους “Κόκκινα Βέλη” για ασκήσεις ή ακροβατικά και εάν σκοπεύει να θέσει το θέμα αυτό στις αρμόδιες αρχές των βρετανικών βάσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.172, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην πρόσφατη έκδοση του περιοδικού “Acid News” δημοσιεύεται πίνακας με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το θέμα της υπογραφής και κύρωσης των πρωτοκόλλων και συμφωνιών για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο πίνακας αφορά όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου. Από τον πίνακα αυτό συνάγεται ότι η Κύπρος έχει υπογράψει μόνο το πρωτόκολλο του 1998 για τα βαρέα μέταλλα, το πρωτόκολλο για τον έλεγχο των εκπομπών των νιτρικών οξιδίων (1988) και των πτητικών υδρογονανθράκων (1991), ενώ έχει κυρώσει μόνο τη συνθήκη της διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης (1979) και το πρωτόκολλο για την παρακολούθηση και την εκτίμηση της μακροπρόθεσμης μεταφοράς αέριων ρύπων στην Ευρώπη (1984).

Από τον πίνακα φαίνεται ότι η Κύπρος έχει να υπογράψει ή να κυρώσει το μεγαλύτερο αριθμό πρωτοκόλλων από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 (πλην της Μάλτας).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προωθηθεί η υπογραφή και κύρωση των πρωτοκόλλων για τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του θείου του 1984 και του 1994, του πρωτοκόλλου για τους οργανικούς ρυπαντές (1998) και του πρωτοκόλλου για τον περιορισμό της όξινης βροχής και του όζοντος (1999) του Γκέτενμποργκ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.173, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Αποδήμων και Φίλων Μανσούρας ζητά τη βοήθεια της πολιτείας για την προστασία και ανάδειξη της εκκλησίας του Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτη στο εγκαταλελειμμένο, από τις μάχες του 1964, μικτό χωριό Μανσούρα Τηλλυρίας. Σε πρώτο στάδιο χρειάζεται η ανοικοδόμηση μίας ξερολιθιάς (δόμη) και η κατασκευή ενός δημόσιου δρόμου για πρόσβαση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη στήριξη που προτίθεται να δώσει η πολιτεία στα σχέδια του Συνδέσμου Αποδήμων και Φίλων Μανσούρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.174, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, μετά την εξέταση του θέματος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των μεταλλείων της ΕΜΕ στη Σκουριώτισσα, έχει πραγματοποιηθεί σειρά περιβαλλοντικών μελετών. Όμως ούτε η κοινοτική αρχή του χωριού Κατύδατα ούτε οι κάτοικοι ούτε και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έτυχαν ενημέρωσης για τα πορίσματα των πιο πάνω αναφερόμενων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για τα μέτρα που τυχόν πάρθηκαν καθ’ υπόδειξη των μελετητών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιεχόμενο και τα πορίσματα των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του μεταλλείου στη Σκουριώτισσα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.177, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η πρόσφατη επανέναρξη της συζήτησης για τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην ανθρώπινη υγεία ανακαλεί στη μνήμη το περιστατικό των θανάτων από καρκίνο πέντε υπαλλήλων της ΑΤΗΚ που εργάζονταν στο σύστημα τροποσφαιρικών κεραιών στο χωριό Κοίλη της Πάφου, κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής και συγκεκριμένα εάν έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε έρευνα ή/και εάν έχουν καταβληθεί οποιεσδήποτε αποζημιώσεις.

2. Την κατάσταση της υγείας του προσωπικού της ΑΤΗΚ και ΑΗΚ, εάν δηλαδή έχουν διεξαχθεί επιδημιολογικές έρευνες ανάμεσα στους εργαζομένους των δύο αυτών οργανισμών που έρχονται σε επαφή με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Την πολιτική πρόληψης που ακολουθείται, εάν δηλαδή λαμβάνονται προληπτικά μέτρα και ποια για την ασφάλεια των εργαζομένων σ’ αυτούς τους οργανισμούς από την επαφή τους με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.178, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με νόμο που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων δινόταν χρονικό περιθώριο πέντε χρόνων προς τις επτά επηρεαζόμενες κοινότητες από την κατασκευή του νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της ΑΗΚ στο Βασιλικό, για να απορροφήσουν και να αξιοποιήσουν το ποσό των £8.000.000. Το χρονικό αυτό περιθώριο έχει παρέλθει προ καιρού και, όπως ήταν φυσικό, καμιά από τις κοινότητες δεν έχει αξιοποιήσει παρά ένα πολύ μικρό ποσοστό των κονδυλίων αυτών. Οι λόγοι που δεν αξιοποιήθηκαν τα κονδύλια ήταν οι χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που χρειαζόταν να ακολουθηθούν, για να αποδεσμευτούν τα αναγκαία ποσά, καθώς και οι περιορισμοί που τίθενται ως προς τη χρήση των ποσών αυτών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προτάσεις που ετοιμάζονται για την καλύτερη και ταχύτερη αξιοποίηση των εν λόγω κονδυλίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.179, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά τις βραδινές ώρες διοργανώνονται αυτοσχέδιοι αγώνες ταχύτητας (κούρσας) μεταξύ οδηγών στους αυτοκινητόδρομους. Το φαινόμενο εντοπίζεται ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, σε σημεία όπου δεν υπάρχουν πάροδοι. Τέτοιες περιοχές είναι, π.χ., οι ανισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, όπου ο ευθύς δρόμος που τέμνει υπόγεια τον κυκλικό κόμβο ή το ανάποδο προσφέρει μια απόσταση πέραν των 500 μ. για συναγωνισμό χωρίς παρεμβάσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει η αστυνομία, προκειμένου να σταματήσουν οι κόντρες ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.180, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα έγινε πολλή δημόσια συζήτηση για τους τραυματισμούς αστυνομικών από πολίτες.

Επειδή έχω διαπιστώσει ότι, κατά τη διάρκεια αντιπολεμικών διαδηλώσεων, όταν και εάν συνέβαινε να τραυματιστεί διαδηλωτής, δεκάδες αστυνομικοί δήλωναν τραυματίες των επεισοδίων και μετέβαιναν για εξετάσεις στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να δώσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων πλήρη κατάλογο των αστυνομικών που τραυματίστηκαν από πολίτες κατά το 2003, πότε και από ποιον, σε ποιο βαθμό ήταν ο τραυματισμός, εάν έχουν υποστεί κυρώσεις οι πολίτες και εάν, ανά περίπτωση, υπάρχει ανάλογο παράπονο ή καταγγελία για ξυλοδαρμό από τον κατηγορούμενο πολίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.183, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επιχειρήσεις-σκούπα που διενήργησε πρόσφατα η κυπριακή αστυνομία στο Γέρι. Μάλιστα, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι η “συγκομιδή” παρουσιαζόταν καθημερινά από τα δελτία ειδήσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσα άτομα έχουν κατηγορηθεί και με ποιες κατηγορίες;

2. Έχουν ζητηθεί οι επιστημονικές απόψεις κοινωνιολόγων και εγκληματολόγων, πριν οργανωθούν οι επιχειρήσεις αυτές;

Πόσοι από τους κατηγορηθέντες είναι ανήλικοι, πόσοι είναι κάτω των είκοσι πέντε χρονών και ποιες κατηγορίες τούς αποδίδονται από την αστυνομία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.184, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια με πάρα πολλούς κόπους και μόχθους και πολλές προσωπικές θυσίες από τους βιοκαλλιεργητές, δειλά αλλά σταθερά, αναπτύσσεται και στην Κύπρο η παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Τα προϊόντα της βιολογικής γεωργίας ή/και κτηνοτροφίας είναι εξ ορισμού υγιεινά και απαλλαγμένα από επικίνδυνες τοξικές ουσίες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί τα προϊόντα αυτά δεν προτιμώνται έναντι των χημικών παρασκευασμάτων στη διατροφή ευαίσθητων και ευπαθών κατηγοριών καταναλωτών, όπως είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται στα κρατικά νοσηλευτήρια ή η Εθνική Φρουρά, κάτι που όχι μόνο θα λειτουργούσε θετικά στην υγεία τους, αλλά και θα στήριζε τη βιοκαλλιέργεια στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.185, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, ενώ ο νόμος περί Σκύλων έχει ψηφιστεί από την ολομέλεια της Βουλής εδώ και ένα χρόνο, δεν έχει τεθεί ακόμα σε εφαρμογή. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του περί Σκύλων Νόμου [αριθμός 184(Ι) του 2002], ο νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της αδικαιολόγητης αυτής καθυστέρησης, καθώς και για το πότε προτίθεται επιτέλους η κυβέρνηση να προχωρήσει στην εφαρμογή της νομοθεσίας που ψήφισε η Βουλή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.186, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, κατόπιν παρεμβάσεων από διάφορους παράγοντες, έχει συρρικνωθεί η συνολική έκταση των προστατευόμενων περιοχών, η έννοια των οποίων ορίζεται από την οδηγία 92/43/EΟΚ, στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, στην αρχική πρόταση της διεπιστημονικής ομάδας περιλαμβάνονταν στις προστατευόμενες περιοχές ολόκληρο το δάσος Πάφου, το δάσος Μαχαιρά, το δάσος Κυπαρισσίας, το δάσος Σταυροβουνίου κ.ά. Οι περιοχές αυτές φαίνεται να περιορίζονται δραστικά στην τελική πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οδήγησαν στη μείωση της έκτασης των προστατευόμενων περιοχών στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.188, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω αντιληφθεί ότι παρά την ψήφιση του νέου περί Δασών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2003, που δημοσιεύτηκε και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Ιουλίου 2003 και ο οποίος προνοεί ανάμεσα σε άλλα και τη διεύρυνση του καταλόγου των δέντρων και θάμνων για τα οποία χρειάζεται άδεια από το Τμήμα Δασών για την υλοτόμηση ή κόψιμό τους, τα τμήματα πρασίνου των δήμων δεν έχουν ενημερωθεί, με αποτέλεσμα να παρανομούν συνεχώς εν αγνοία των.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το Τμήμα Δασών δε φρόντισε ακόμα να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή τα τμήματα πρασίνου των δήμων, τους καλλιεργητές, τους υλοτόμους και γενικά το κοινό για τα δέντρα των οποίων η υλοτόμηση απαγορεύεται χωρίς τη σχετική άδεια από το διευθυντή του Τμήματος Δασών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.189, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρακολουθήσει πρόσφατα την προβολή κινηματογραφικής ταινίας σε γνωστό κινηματογράφο της Λευκωσίας. Παρατήρησα ότι καμία από τις πρόνοιες του περί Κατατάξεως των Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις αρχές Ιουλίου του 2003 και τέθηκε σε ισχύ, δεν εφαρμόστηκε.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν εφαρμόζεται ο περί Κατατάξεως Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.190, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή Ταμασσού, δηλαδή στα χωριά Επισκοπειόν, Αναλιόντας, Πέρα Ορεινής, Καμπιά, Καπέδες, Πολιτικό, Ψιμολόφου και Εργάτες, έχουν εντοπιστεί περί τα είκοσι αξιόλογα βυζαντινά μνημεία. Από αυτά μόνο τα δέκα έχουν κηρυχθεί μνημεία και προστατεύονται από τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο. Χαρακτηριστική περίπτωση μνημείου που δεν έχει κηρυχθεί αρχαίο αποτελεί η εκκλησία της Παναγίας Καθολικής στην Ψιμολόφου, παρά τις πολύ αξιόλογες τοιχογραφίες που διαθέτει.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχει πρόθεση να κηρυχθούν αρχαία μνημεία όλες οι βυζαντινές αρχαιότητες της περιοχής Ταμασσού και, σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση, πότε προβλέπεται να γίνει κάτι τέτοιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.191, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στη βόρεια πλευρά του Τροόδους και πάνω από την κοιλάδα της Σολιάς λειτουργούσε παλιά μεταλλείο χρωμίου της ΕΜΕ. Το μεταλλείο αυτό, που τώρα βρίσκεται εγκαταλελειμμένο, θεωρείται από ομάδα επιστημόνων, σύμφωνα με σχετική μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν από λίγα χρόνια, πιθανή πηγή ρύπανσης των νερών της περιοχής Σολιάς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το μεταλλείο χρωμίου της ΕΜΕ στο Τρόοδος και αν έχουν μελετηθεί οι πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού των πηγών της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.192, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το έργο της διαμόρφωσης της λεωφόρου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία, που στόχο έχει να την καταστήσει προσβάσιμη στα εμποδιζόμενα και ανάπηρα άτομα, καθυστερεί λόγω αντιρρήσεων του Γραφείου Προγραμματισμού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα έγκρισης και υλοποίησης του έργου αυτού, που αποτελεί βασικό μέρος του πιλοτικού προγράμματος για ελεύθερη, ανεξάρτητη και ασφαλή διακίνηση και διαβίωση των εμποδιζόμενων ατόμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.193, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αρκετά υποστατικά αποθήκευσης φιαλών υγραερίου βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Είναι προφανές ότι δημιουργούνται οχληρία και ενδεχομένως και κίνδυνοι για τους περίοικους και τους διερχόμενους πολίτες. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις (π.χ. στο δήμο Αγλαντζιάς) αυτά τα υποστατικά λειτουργούν και χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του κράτους, ώστε να παύσει αυτή η απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.194, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί το χώρο της παραλίας βόρεια του λιμανιού Λεμεσού, εκεί όπου εκβάλλουν στη θάλασσα λύματα οινοβιομηχανιών. Η κατάσταση είναι δραματική και προσβάλλει κάθε ευαίσθητο πολίτη. Κυρίως όμως πρέπει να προσβάλλει κάθε διοικητική αρχή. Υπάρχει εκεί ένας αγωγός που οδηγεί συνεχώς λύματα σε πολύ μικρό βάθος μέσα στη θάλασσα (τρία με τέσσερα μέτρα από την ακτή). Παράλληλα όμως υπάρχει και ένας ανοικτός οχετός, υποτίθεται για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του λιμανιού, που όμως τροφοδοτείται από αγωγούς αποβλήτων των οινοβιομηχανιών. Θεωρώ ότι η κατάσταση αγγίζει τα όρια του εγκλήματος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που προτίθεται να λάβει, ώστε να σταματήσει αμέσως η ρύπανση της θάλασσας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.195, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το νόμο που τροποποιεί τους περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμους, που ψηφίστηκε στις 12 Ιουνίου 2002 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27 Ιουλίου 2002 και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2004, είναι παράνομο το καψάλισμα της ποκαλάμης. Εξάλλου, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κατά τη συζήτηση του αναφερόμενου πιο πάνω νόμου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατέθεσε τεκμηριωμένα την άποψη ότι ο καλύτερος τρόπος προετοιμασίας των χωραφιών για τη σπορά είναι το όργωμα και όχι το καψάλισμα. Οι αγροτικές οργανώσεις όμως έθεσαν θέμα παροχής ικανοποιητικού χρόνου, ώστε να αποκτήσουν οι αγρότες τα κατάλληλα μηχανήματα. Δόθηκε η εντύπωση ότι η κυβέρνηση είχε την πρόθεση να επιχορηγήσει την αγορά τέτοιων μηχανημάτων από αγρότες ή συνεταιρισμούς αγροτών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχει προχωρήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των γεωργών για απόκτηση κατάλληλων μηχανημάτων για την ποκαλάμη, καθώς και σε ποιες άλλες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.204, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αγρότες στην περιοχή Μαρώνι χρησιμοποιούν νερό από επεξεργασμένα λύματα, που τους παραχωρήθηκε από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, για άρδευση λαχανικών και οπωροκηπευτικών. Έχω την εντύπωση ότι αυτό απαγορεύεται, αφού σαφείς οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος καθορίζουν ότι το νερό από επεξεργασμένα λύματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δενδρώδεις καλλιέργειες ή ορισμένα κτηνοτροφικά φυτά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών, ώστε να σταματήσει η παράνομη χρήση νερού από επεξεργασμένα λύματα, η οποία εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των αγροτών και την ποιότητα των προϊόντων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.212, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται η απόρριψη των επεξεργασμένων λυμάτων του αποχετευτικού συστήματος Πάνω Πλατρών στο φυσικό περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα σε παρακείμενο αργάκι.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των υπηρεσιών προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος σε σχέση με την απόρριψη επεξεργασμένων λυμάτων σε ρυάκι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.213, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μια ομάδα ιδιοκτητών κατοικιών στα οικόπεδα Ζαχαριάδη (περιοχή “Κόκκινες”, Περβόλια Λάρνακας) καταγγέλλουν σοβαρότατο πρόβλημα όσον αφορά στην παροχή νερού στα σπίτια τους. Η ιδιωτική διάτρηση του Ζαχαριάδη, από την οποία θα έπρεπε να προμηθεύονται νερό, είναι προβληματική και η απόδοσή της είναι σχεδόν μηδαμινή, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν φορητά ντεπόζιτα για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών τους. Η δε ποιότητα του νερού ήταν εξ υπαρχής ακατάλληλη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, ώστε να λυθεί το πρόβλημα όσον αφορά στην παροχή νερού στα οικόπεδα Ζαχαριάδη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.214, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Πέρα Χωρίου Νήσου έχει ζητήσει τη διενέργεια γεωλογικών γεωτρήσεων στην περιοχή του γνωστού σκυβαλότοπου του Κοτσιάτη για έλεγχο της μόλυνσης του εδάφους και των νερών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι τίθεται τέτοιο θέμα από πλευράς των αρμόδιων αρχών και αν έχει γίνει οτιδήποτε προς αυτή την κατεύθυνση, πριν παρθούν οριστικές αποφάσεις για λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής στο σκουπιδότοπο του Κοτσιάτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.215, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν διάφορα σχέδια για δημιουργία τεχνητών υφάλων, με στόχο την ανάπτυξη της θαλάσσιας ζωής. Παράλληλα, έχω πληροφορηθεί ότι το θαλάσσιο φύκι του είδους “Posidonia oceania” έχει κηρυχθεί προστατευόμενο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα προστασίας των λιβαδιών του φυκιού “Posidonia oceania”, αν υπάρχουν σχέδια για προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και, τέλος, αν λαμβάνονται υπόψη, μέσω μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όλες οι παράμετροι, προτού δοθεί η οποιαδήποτε άδεια για δημιουργία τεχνητών υφάλων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.216, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Υπηρεσία Μεταλλείων δεν έχει εισπράξει τα απαιτούμενα ποσά από συγκεκριμένο λατομείο ως περιβαλλοντικό τέλος. Το πρόβλημα φαίνεται ότι δεν εντοπίζεται μόνο στο συγκεκριμένο λατομείο, αλλά έχει ευρύτερες διαστάσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια ακριβώς λατομεία δεν έχουν καταβάλει το περιβαλλοντικό τέλος και πόσο είναι αυτό το χρέος κατά περίπτωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.217, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ούτω καλούμενο πακέτο “Prestige”, δηλαδή νέοι κανονισμοί για την επίσπευση της απόσυρσης του μονού τοιχώματος των δεξαμενοπλοίων από τα λιμάνια της Ευρώπης. Μάλιστα, για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέοι κανονισμοί ισχύουν από την 21η Οκτωβρίου του 2003.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες της Κύπρου στο θέμα αυτό και πώς αναμένεται να επηρεάσει τον κυπριακό στόλο των δεξαμενοπλοίων το πακέτο κανονισμών “Prestige” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.218, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τις 25 Απριλίου 2002 με επιστολή του ο διευθυντής του Τμήματος Δασών ζητούσε από το διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως την κήρυξη δεκαπέντε αιωνόβιων δέντρων του τόπου μας ως προστατευομένων, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση συντήρησή τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η κήρυξη των δεκαπέντε αυτών αιωνόβιων δέντρων ως προστατευομένων, με αποτέλεσμα να καθυστερεί παράλληλα η αποτελεσματική τους προστασία και η ανάδειξη τους ως αξιοθεάτων στις κοινότητές τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.220, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι οι μελισσοκόμοι διαμαρτύρονται για σοβαρές παραβάσεις των περί Μέλιτος Κανονισμών, που εγκρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27 Σεπτεμβρίου 2002. Καταγγέλλεται νοθεία, ψευδής και παραπλανητική σήμανση δοχείων κ.ά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το βαθμό εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την ποιότητα και την ταυτοποίηση του μελιού και ειδικά των περί Μέλιτος Κανονισμών του 2002.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.221, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι οι μελισσοκόμοι ζητούν όπως τα κυβερνητικά φυτώρια αναλάβουν την παραγωγή μελισσοτροφικών φυτών. Επίσης, προσφέρονται να συνδράμουν στην αναδάσωση καμένων περιοχών με μελισσοτροφικά φυτά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη το θέμα της επέκτασης των φυτειών μελισσοτροφικών φυτών κατά τις αναδασώσεις καμένων περιοχών και γενικά κατά την εφαρμογή προγραμμάτων επέκτασης του πρασίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.222, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σχετική έρευνα έδειξε ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μελιού, εισαγόμενου ή εγχώριας παραγωγής, χάνονται κατά τη διαδικασία αποθήκευσης, αποκρυστάλλωσης, εμφιάλωσης και έκθεσης προς πώληση. Αυτό οφείλεται στην άγνοια του ενδεδειγμένου τρόπου συλλογής και αποθήκευσης μελιού ή στην έλλειψη των αναγκαίων εγκαταστάσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόγραμμα για δημιουργία επαρχιακών κέντρων συλλογής και αποθήκευσης μελιού με εγκαταστάσεις αποκρυστάλλωσης, τυποποίησης και εμφιάλωσης υπό επιστημονική παρακολούθηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.223, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την εισαγωγή στην Κύπρο μελιού από διάφορες χώρες. Το εισαγόμενο μέλι έχει δυσφημήσει επανειλημμένα το εγχώριο, αφενός γιατί κυκλοφορεί στην ντόπια αγορά ως κυπριακό και αφετέρου γιατί εξάγεται στο εξωτερικό ως τέτοιο. Πρόσφατα, κινεζικό μέλι εξήχθη στην Αγγλία και Γερμανία ως κυπριακό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να εφαρμοστεί αυστηρός έλεγχος του εισαγόμενου μελιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.224, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι μελισσοκόμοι θεωρούν ότι η ταυτοποίηση του μελιού είναι αδήριτη ανάγκη. Η υπάρχουσα ταυτότητα, όπως καταγράφεται στο κυπριακό πρότυπο, είναι ελλιπής. Ως εκ τούτου, πρέπει να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία, τα οποία θα περιγράφουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μελιού. Η τελική προδιαγραφή θα αποτελεί την εθνική ταυτότητα του προϊόντος μας.

Ανάλογα πρέπει να αναλυθούν και τα εισαγόμενα μέλια και να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά τους, ώστε με βάση αυτά να μπορεί να εξακριβωθεί πότε οι εισαγωγείς παραβαίνουν τους νόμους του ελεύθερου εμπορίου και την ισχύουσα νομοθεσία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η διαδικασία τυποποίησης και ταυτοποίησης του κυπριακού μελιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.225, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι όλες οι χώρες που θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πήραν βοήθεια, για να καταστήσουν τα προϊόντα τους ανταγωνίσιμα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθετα, η Ελλάδα, που είναι ήδη μέλος, πήρε 10 εκατομ. ευρώ για το 2003.

Παρατηρούμε ότι ο Κύπριος μελισσοκόμος έχει εγκαταλειφθεί στο έλεος των καιρών. Οι μελισσοκόμοι θεωρούν ότι η ανέγερση εργοστασίου προς αποκρυστάλλωση, τυποποίηση και εμφιάλωση του μελιού με επιδότηση 100% θα είναι δίκαιη και θα συνδράμει στη δημιουργία ίσων ευκαιριών ανταγωνισμού με τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να ανεγείρει και να λειτουργήσει εργοστάσιο προς αποκρυστάλλωση, τυποποίηση και εμφιάλωση του μελιού με ανάλογη επιδότηση στους Κύπριους μελισσοκόμους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.226, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο τομέας της έρευνας και της εισαγωγής νέων τεχνικών στη γεωργία καθίσταται καθοριστικός για την επιβίωση του τομέα αυτού της οικονομίας. Ειδικότερα, όσον αφορά στον ευαίσθητο τομέα της μελισσοκομίας, επιβάλλεται να ενθαρρυνθούν και να επιχορηγηθούν επιστημονικές εργασίες και μεταπτυχιακές σπουδές στη μελισσοκομία και να αναβαθμιστεί ο τομέας της μελισσοκομίας με την πρόσληψη προσοντούχων ατόμων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχουν σχέδια για επιστημονικές έρευνες και ανώτερες σπουδές στη μελισσοκομία, με στόχο τον καθορισμό της μελισσοχωρητικότητας στις κύριες μελισσοκομικές περιοχές της χώρας μας, τη βελτίωση και διατήρηση του είδους και των χαρισμάτων της κυπριακής μέλισσας και τη μελέτη του βαθμού εκφυλισμού της κυπριακής μέλισσας από την εισαγωγή ξένης φυλής μελισσών από την Τουρκία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.227, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης στην κυπριακή μελισσοκομία, η οποία εισέρχεται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Γι’ αυτό είναι προφανές ότι πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί στήριξης της κυπριακής μελισσοκομίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν σχεδιάζει να ενισχύσει τον κλάδο της μελισσοκομίας με την πρόσληψη ειδικού επιστήμονα μελισσοκόμου και γεωπόνου εξειδικευμένου στη μελισσοκομική χλωρίδα και στην καλλιέργεια μελισσοκομικών φυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.233, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι βασικό αίτημα της κοινότητας Ζυγίου είναι η κατασκευή κεντρικού συστήματος οικιακών λυμάτων με τριτοβάθμια επεξεργασία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη αυτού του έργου, αν έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.234, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου στο Ζύγι. Επίσης, παρακαλείται να την πληροφορήσει για το πρόγραμμα προστασίας της παραλίας (π.χ. θωράκιση παραλίας, παράλληλοι κυματοθραύστες), ώστε να αντιμετωπιστούν τα πιθανά προβλήματα διάβρωσης της παραλίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.235, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Ζυγίου δεν πληροφορείται υπεύθυνα και σε τακτικά διαστήματα από τους αρμοδίους για τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ειδικής μονάδας μέτρησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, που έχει εγκατασταθεί στη μικρή πλατεία μπροστά από τα γραφεία του. Έχω επίσης πληροφορηθεί ότι το σχετικό μηχάνημα ήταν για αρκετό καιρό εκτός λειτουργίας. Επίσης, δεν παρέχεται πληροφόρηση για τις μετρήσεις των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και διοξίνης που εκπέμπουν τα φουγάρα του κοντινού τσιμεντοποιείου Βασιλικού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες ενημέρωσης της κοινότητας Ζυγίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά και για τις εκπομπές του τσιμεντοποιείου Βασιλικού και του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.237, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι παραπόταμοι και τα ρυάκια του χειμάρρου Αλμυρού στις περιοχές νότια της Λευκωσίας αποτελούν έναν από τους τελευταίους βιοτόπους της χελώνας Mauremys caspica. Ο βιότοπος αυτός δε φαίνεται να αναφέρεται στους προστατευόμενους οικοτόπους που έχει προτείνει η Κυπριακή Δημοκρατία για ένταξη στο δίκτυο προστασίας της φύσης “Natura 2000”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται η κυβέρνηση να προστατεύσει τον οικότοπο της χελώνας Mauremys caspica

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.241, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η λιμενική αστυνομία στερείται πυροσβεστικών μέσων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό της νύχτας της 28ης Οκτωβρίου 2003, όταν το σκάφος “Λαμπρινή” προσέκρουσε στο λιμενοβραχίονα του λιμανιού της Πάφου και ανεφλέγη. Η λιμενική αστυνομία άφησε το σκάφος να καίγεται, αφού παραδέχθηκε ότι δε διαθέτει πυροσβεστικά μέσα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν η λιμενική αστυνομία προτίθεται να εξοπλιστεί με πυροσβεστικά μέσα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.242, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ναυαγοί του σκάφους “Λαμπρινή”, που βυθίστηκε φλεγόμενο τη νύχτα της 28ης Οκτωβρίου, μέσα στο λιμάνι της Πάφου, καταγγέλλουν για ολιγωρία τη λιμενική αστυνομία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει διεξαχθεί σχετικά με το πιο πάνω αναφερόμενο περιστατικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.244, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τελευταία στην Ελλάδα γίνεται πολλή συζήτηση για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων από τη λειτουργία των πομπών κινητής τηλεφωνίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν προδιαγραφές και κανονισμοί που να προστατεύουν τη δημόσια υγεία από τις δυσμενείς επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι πομποί κινητής τηλεφωνίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.245, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Τριμήκληνη λειτουργεί μετασχηματιστής της ΑΗΚ, μέσα στο κέντρο του χωριού, ο οποίος ευρίσκεται σε άμεση γειτονία με κατοικίες. Η εμφάνιση αλλεπάλληλων κρουσμάτων λευχαιμίας στη συγκεκριμένη περιοχή δημιουργεί εύλογες υποψίες στους κατοίκους για το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος υποσταθμός της ΑΗΚ να επηρεάζει την υγεία των περιοίκων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί τα περιστατικά καρκίνου στο χωριό Τριμήκληνη και αν έχουν επιδημιολογικά συσχετιστεί με την παρουσία του υποσταθμού της ΑΗΚ, όπως επίσης αν μελετάται η μετακίνησή του εκτός κατοικημένης περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.248, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για πώληση του ιστορικού ινστιτούτου Μελκονιάν, παρά τη λεωφόρο Λεμεσού στη Λευκωσία, και του περιβάλλοντος χώρου σε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, οι οποίοι σκοπεύουν να αναπτύξουν εμπορικά το συγκεκριμένο τεμάχιο γης. Σημειωτέον ότι ο χώρος που περιβάλλει τα κτίρια του ινστιτούτου είναι κατάφυτος από κυπαρίσσια, ακακίες, πεύκα και άλλη βλάστηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ιστορική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία του χώρου αυτού, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, ώστε να διασωθεί αυτός ο πνεύμονας πρασίνου και να διατηρηθεί ένα ιστορικό κτίριο και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.257, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος για την υγεία όσων χρησιμοποιούν φωτιστικά στοιχεία φθορίου (φλορέντζες), διότι δεν είναι πλατιά γνωστό ότι το φθόριο είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη ουσία, η οποία παραμένει μέσα στο στοιχείο (φλορέντζα), ακόμα και όταν αυτό δε φωτίζει. Πολλοί καταναλωτές, αλλά και οι εργάτες των δήμων που συλλέγουν τα σκουπίδια σπάζουν τις άχρηστες φλορέντζες, πριν τις τοποθετήσουν στους καλάθους των αχρήστων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σκοπεύει να δημιουργήσει ειδικούς μηχανισμούς συλλογής των χρησιμοποιημένων φωτιστικών στοιχείων φθορίου, ώστε να ελεγχθεί η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους με μεθόδους που δυνατό να προκαλούν κινδύνους για την υγεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.258, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το φαινόμενο του “κραχτισμού” ευδοκιμεί στην τουριστική περιοχή της Κάτω Πάφου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που λαμβάνονται, ώστε να τερματιστεί η παρενόχληση των τουριστών από τους κράχτες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.263, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα η ΑΗΚ εγκατέστησε ένα ανοικτό εργοτάξιο βαφής των ξύλινων στύλων της ηλεκτρικής στον Πύργο Λεμεσού. Όπως είναι γνωστό, οι ξύλινοι στύλοι βάφονται με ισχυρά βιοκτόνα, τα οποία μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα για την υγεία των ανθρώπων.

Τόσο οι διερχόμενοι όσο και οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται για την οχληρία και τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την εισπνοή των αναθυμιάσεων που προέρχονται από αυτή την εργασία. Ιδιαίτερα τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού η μυρωδιά έφτασε χιλιόμετρα μακριά και ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αυτή η δραστηριότητα της ΑΗΚ καλύπτεται από τις κατάλληλες άδειες και αν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.264, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 58.424, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2003, εγκρίθηκε η δωρεάν παροχή για ένα χρόνο μόνο μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς πρόσφυγες και στους αιτητές ασύλου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου;

2. Πόσοι αλλοδαποί πρόσφυγες και αιτητές ασύλου παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα;

3. Γιατί η απόφαση περιορίζεται μόνο στον ένα χρόνο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.265, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις πρώτες θέσεις των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τον αριθμό αργιών στη δημόσια εκπαίδευση. Πολλοί διερωτώνται γιατί ακόμα εορτάζονται με αργία πολλές επέτειοι ή θρησκευτικές εορτές στη δημόσια εκπαίδευση, όταν αυτές δεν είναι δημόσιες αργίες. Η μείωση των διδακτικών ωρών εξαιτίας των αργιών, αλλά και τα ιδιαίτερα προβλήματα που δημιουργούνται σε οικογένειες στις οποίες τυγχάνει να εργάζονται και οι δυο γονείς είναι αναντίλεκτα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετάται η κατάργηση κάποιων αργιών στη δημόσια εκπαίδευση ή η αναδιάταξή τους στο χρονιαίο πρόγραμμα (π.χ. των ονομαστηρίων του εκάστοτε αρχιεπισκόπου), ώστε να εναρμονιστούμε με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.296, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Αυγόρου λειτουργεί αποθήκη φυτοφαρμάκων της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας της κοινότητας κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Αποτέλεσμα τούτου είναι πολλοί κάτοικοι να ταλαιπωρούνται και να διαμαρτύρονται δικαίως. Αρκετοί έχουν εξεταστεί και από γιατρό και έχει ήδη αποδειχθεί βλάβη στην υγεία τους. Οι επιπτώσεις στην υγεία επιβεβαιώνονται και από σχετική επιστολή του Υπουργείου Υγείας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα μετακινηθεί οριστικά η αποθήκη φυτοφαρμάκων της ΣΠΕ Αυγόρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.298, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Ελλάδα οι δυσλεξικοί μαθητές γυμνασίου και λυκείου απαλλάσσονται από τις γραπτές εξετάσεις, σύμφωνα με ειδική νομοθεσία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση που επικρατεί στη μέση εκπαίδευση στην Κύπρο σχετικά με το θέμα της κατοχύρωσης του δικαιώματος των δυσλεξικών μαθητών να εξετάζονται προφορικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.299, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης και παράνομης απελευθέρωσης αγριόχοιρων στο κυπριακό περιβάλλον παραμένει.

Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών του Τροόδους διαμαρτύρονται για ζημιές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειές τους από τους αγριόχοιρους. Τα ζώα αυτά είναι επικίνδυνα, γιατί, εκτός των καταστροφών και των ζημιών που προκαλούν ως ξενικό είδος στο περιβάλλον, καθίστανται ενίοτε και επιθετικά έναντι της ανθρώπινης παρουσίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.304, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι αλλόγλωσσοι μαθητές αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην παρακολούθηση των μαθημάτων. Ιδιαίτερα στην πρώτη τάξη του δημοτικού οι αλλόγλωσσοι μαθητές αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μαθησιακά προβλήματα στους ίδιους και στα υπόλοιπα παιδιά, καθώς και προβλήματα στους δασκάλους. Στην Ελλάδα οι αλλόγλωσσοι μαθητές φοιτούν πρώτα σε σχολεία εκμάθησης της γλώσσας για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά εισάγονται στο δημοτικό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για δημιουργία ειδικών προενταξιακών τάξεων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τα αλλόγλωσσα παιδιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.305, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της παιδείας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας προνοεί, μεταξύ άλλων, ότι το ποσοστό των εισακτέων Κυπρίων στις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα θα είναι 7% επί του συνόλου των εισακτέων Ελλαδιτών. Εντούτοις φέτος δεν έχουν παραχωρηθεί αυτές οι θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται προς την κατεύθυνση της παραχώρησης των θέσεων που δικαιούνται οι Κύπριοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.314, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα λατομεία της Κύπρου εργάζονται όχι μόνο για να καλύψουν την κυπριακή παραγωγή, αλλά και για να εξάγουν λατομικά υλικά στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με κάποια πληροφορία, πρόσφατα η Κύπρος εξήγαγε στην Ελλάδα πολλούς τόνους λατομικών υλικών, για να χρησιμοποιηθούν ως υπόστρωμα στις σιδηροδρομικές γραμμές του Οργανισμού Σιδηροδρόμου Ελλάδας (ΟΣΕ). Παρόμοιες εξαγωγές είχαν γίνει και στο Ισραήλ, στο Λίβανο, στη Συρία και στην Αίγυπτο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Την πολιτική του κράτους στο θέμα των εξαγωγών λατομικών υλικών, έχοντας υπόψη την έλλειψη τέτοιων υλικών, καθώς και το μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος που συνεπάγεται η εξόρυξη και επεξεργασία τους.

2. Τις ποσότητες κατά είδος και κατά χώρα εξαγωγής, το συνάλλαγμα που εισάγεται από αυτή την εξαγωγή, καθώς και το είδος των επιχειρήσεων που ασχολούνται με εξαγωγή λατομικών υλικών.

Αν υπάρχουν πληροφορίες για εξαγωγή λατομικών υλικών από τα κατεχόμενα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.315, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι πολλοί πολίτες διαμαρτύρονται για την τοποθέτηση μέσα στα γραμματοκιβώτιά τους πληθώρας διαφημιστικών φυλλαδίων. Η δραστηριότητα αυτή εντείνεται κατά την περίοδο των εορτών, με αποτέλεσμα η ταλαιπωρία των πολιτών να φθάνει στο ζενίθ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει τρόπος να περιοριστεί η ενόχληση και ταλαιπωρία των πολιτών από την εμπορική αυτή δραστηριότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.316, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει εγγραφεί πριν από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας και εγγραφής αυτοκινήτων αριθμός ηλεκτροκίνητων και ηλεκτροβενζινοκίνητων οχημάτων (απάντηση Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.104 του βουλευτή κ. Αντώνη Καρά).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ηλεκτροβενζινοκίνητων οχημάτων, οχημάτων διπλής προώθησης και ηλιακών αυτοκινήτων που έχουν εγγραφεί πριν από και μετά την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, καθώς και για το ποια ήταν η κατά περίπτωση έκπτωση στους φόρους σε απόλυτους αριθμούς.»

Απάντηση


Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013  
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων