Αρχείο

    

 
Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012  
2003 2008 2013  
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

Αρχείο 2017

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.408, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας ασχολούνταν με την εξέταση ενστάσεων που υπέβαλαν σχεδόν όλοι οι επηρεαζόμενοι οι οποίοι αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ. Η διαδικασία αυτή αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των εν λόγω ενστάσεων και τι απέδωσε αυτή η διαδικασία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.409, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην οποία θα συμμετείχε ο Υπουργός Οικονομικών, ο διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας, ο Γενικός Εισαγγελέας και η επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα συνεργασίας με το δημιουργό της λίστας Λαγκάρντ Ερβέ Φαλτσιανί, αλλά και τα επόμενα βήματα των ερευνών σχετικά με την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τελικά έγινε αυτή η σύσκεψη και, αν ναι, ποια αποτελέσματα έδωσε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.410, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέχρι το τέλος του χρόνου αναμενόταν να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε σχέση με τα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ασκηθεί μέχρι στιγμής οποιεσδήποτε ποινικές διώξεις σχετικά με την εν λόγω υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.411, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχουν καταφύγει στα κατεχόμενα δύο Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι φαίνεται να είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία εικοσιδιάχρονου Βρετανού και τον τραυματισμό του επίσης εικοσιδιάχρονου φίλου του στην Αγία Νάπα τον Αύγουστο του 2016. Οι κακοποιοί αυτοί έχουν συλληφθεί από τις κατοχικές αρχές και εκτίουν ολιγόμηνη ποινή φυλάκισης για παράνομες πράξεις ήσσονος σημασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει διαδικασία για παράδοση φυγοδίκων που καταφεύγουν στα κατεχόμενα και, αν ναι, πότε έχει εφαρμοστεί και ποια είναι τα αποτελέσματά της, καθώς και γιατί δεν εφαρμόζεται και σε αυτή την περίπτωση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.413, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έπειτα από ερώτησή μου (αρ. 23.06.011.01.255), ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τα επίπεδα εκπομπής αζώτου και υδροθείου από την εγκατάσταση της εταιρείας “Cypra” στην Κάτω Μονή, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ενημέρωσε ότι σε μετρήσεις που έγιναν από λειτουργό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στις 14 Μαΐου 2014 και στις 25 Ιουνίου 2014 διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων εκπομπής αζώτου και υδροθείου, με αποτέλεσμα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να προβεί στη λήψη ποινικών μέτρων εναντίον της εταιρείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. πότε καταχωρίστηκε η υπό αναφορά ποινική δίωξη, καθώς και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η ακροαματική διαδικασία και

2. αν έχουν διεξαχθεί από το 2014 νέες έρευνες και μετρήσεις σχετικά με τα επίπεδα εκπομπής αζώτου και υδροθείου από την εγκατάσταση της εταιρείας “Cypra” στην Κάτω Μονή και ποια είναι τα αποτελέσματά τους, αν έγιναν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.414, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ερώτησή μου (αρ. 23.06.011.01.205), ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την επαναφορά του επιδόματος μάνας, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μελετήσει τη μερική επαναφορά του υπό αναφορά επιδόματος με εισοδηματικά κριτήρια στη βάση των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη του εν λόγω ζητήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.421, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τοπικές αρχές είχαν ετοιμάσει όρους δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για σύναψη δημόσιας σύμβασης ενεργειακής απόδοσης σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών για την αντικατάσταση 56 000 φωτιστικών σωμάτων με LED. Ο υπό αναφορά διαγωνισμός δεν προχώρησε. Σημειώνεται ότι το έργο μετά την υλοποίησή του θα επέφερε μείωση εκπομπών ρύπων που οφείλονται στον οδικό φωτισμό κατά 48% σε σχέση με τις σημερινές εκπομπές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο ο διαγωνισμός δεν προχώρησε και πότε προβλέπεται να επαναπροκηρυχθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.422, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο ποσοστό συλλέγεται το κυπριακής προέλευσης τηγανέλαιο, καθώς και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό συλλογής των τηγανελαίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.423, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής Πάφου έχει υποβάλει προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αίτημα για οικονομική βοήθεια, ώστε να καταστεί εφικτή η συνέχιση της λειτουργίας του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καλύψει τα βασικά έξοδα για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής Πάφου ως ενός έργου περιβαλλοντικής υποδομής και αποκέντρωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.424, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τοπικές αρχές σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου εργάστηκαν για την ανάπτυξη υποδομής για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκονται οι υπό αναφορά σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ποιες κοινότητες εξυπηρετούν

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.425, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/30/ΕΚ υπάρχει ο στόχος να αντικατασταθούν κατά 20% τα συμβατικά καύσιμα με εναλλακτικά καύσιμα στις οδικές μεταφορές μέχρι το 2020.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για επίτευξη του πιο πάνω στόχου και

2. αν τα νέα λεωφορεία που έχουν αγοραστεί ή πρόκειται να αγοραστούν από τις χρηματοδοτούμενες από το δημόσιο εταιρείες συγκοινωνιών έχουν υποχρεωτικό όρο για χρήση βιοντίζελ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.426, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησε στην αποκοπή του μηνιαίου επιδόματος μεταφορικών από τους μαθητές του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου οι οποίοι εντάχθηκαν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στο σχέδιο για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΕΕΕ), με τη δικαιολογία ότι το υπό αναφορά ίδρυμα δε συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκεκριμένων από τις κρατικές υπηρεσίες ιδρυμάτων. Η δικαιολογία αυτή ωστόσο φαίνεται να μην ευσταθεί, αφού το καταστατικό του ιδρύματος αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το κράτος και ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζει το επταμελές διοικητικό συμβούλιο και εκπροσωπείται σε αυτό από τους γενικούς διευθυντές των Υπουργείων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομικών, Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο προχώρησε σε αυτή την ενέργεια χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία κάτι το οποίο φαίνεται να μην ευσταθεί, αν πρόκειται να επαναφέρει το επίδομα μεταφορικών για τους μαθητές του ιδρύματος οι οποίοι εντάχθηκαν στο σχέδιο για το ΕΕΕ και, εάν ναι, κατά πόσο θα προχωρήσει σε αναδρομική καταβολή του επιδόματος σε όσους έχει ήδη αποκοπεί το εν λόγω επίδομα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.427, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, διατυπώνεται η πρόταση το Τμήμα Δασών και η Πολιτική Άμυνα να υπαχθούν σε καθεστώς ουσιωδών υπηρεσιών, ώστε να βρίσκονται σε επιφυλακή για άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ειδικότερα, όσον αφορά στο Τμήμα Δασών, προτείνεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής του συστήματος βάρδιας, όπως γίνεται και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, γίνεται εισήγηση, ώστε να εξεταστούν τρόποι που να διασφαλίζουν την παραμονή των υπαλλήλων στους σταθμούς κατά τα απογεύματα, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες είτε με τη συμφωνία ειδικού ωραρίου είτε με κάποιο σύστημα υπερωριών.

Παρακαλώ των αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του επί των πιο πάνω εισηγήσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.428, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντητική επιστολή ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.322, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τις καταγγελίες από κατοίκους και εργαζομένους για έντονες οσμές στην περιοχή του Βασιλικού πληροφορήθηκα ότι το θέμα της εξέτασης των υπό αναφορά καταγγελιών ανέλαβαν να διερευνήσουν το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η εξέταση των υπό αναφορά καταγγελιών και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση της δυσοσμίας και την προστασία της δημόσιας υγείας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.429, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, υπάρχει η εισήγηση για αποσύνδεση των προσλήψεων δασοπυροσβεστών και αγροπυροσβεστών από τις προσλήψεις έκτακτων εργατών ή εργατών αορίστου χρόνου. Όπως σημειώνει η επιτροπή, η διευθέτηση αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα, αφού το Τμήμα Δασών θα στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, που θα μπορεί να είναι σε επιφυλακή ανά πάσα στιγμή, θα είναι πιο επαγγελματικό, πιο ομοιογενές και συνεπώς πιο λειτουργικό. Επιπρόσθετα, η διευθέτηση αυτή δε φαίνεται να προκαλεί κανένα οικονομικό κόστος για το κράτος, καθότι μετά την απόλυσή τους οι δασοπυροσβέστες λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο έχει το ίδιο ύψος με τις μηνιαίες τους απολαβές, στην περίπτωση που εργοδοτούνταν ως μόνιμο προσωπικό. Σημειώνεται δε ότι κατά τη χειμερινή περίοδο το Τμήμα Δασών προβαίνει στην αγορά υπηρεσιών ή στην πρόσληψη άλλων έκτακτων εργατών για εκτέλεση προγραμματιζόμενων και προϋπολογιζόμενων έργων, που θα μπορούν να εκτελούν οι δασοπυροσβέστες ως μόνιμο προσωπικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει την πιο πάνω πρόταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.430, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, διατυπώνεται η πρόταση να ενισχυθεί το σώμα δασοκομάντος με κατάλληλα εκπαιδευμένους δασοπυροσβέστες, οι οποίοι θα επεμβαίνουν πρώτοι, ώστε να μειωθεί ο χρόνος επέμβασης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει την πιο πάνω πρόταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.431, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, διατυπώνεται η πρόταση για αγορά ή ενοικιαγορά δύο πυροσβεστικών αεροπλάνων παρόμοιων με αυτά που ήδη κατέχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με την επιτροπή, η περαιτέρω ενίσχυση σε πτητικά μέσα θα απέδιδε στην Κυπριακή Δημοκρατία μεγαλύτερη αποτρεπτική δύναμη και αυξημένες δυνατότητες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει την πιο πάνω πρόταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.432, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τριάντα οκτώ από τα σαράντα πέντε οχήματα του Τμήματος Δασών, τα οποία είναι ηλικίας δεκαπέντε έως είκοσι επτά ετών, είναι αναξιόπιστα και εγκυμονούν κινδύνους για το προσωπικό που τα χειρίζεται. Επίσης, αναξιόπιστες θεωρούνται και οι δώδεκα μπουλντόζες ηλικίας δεκαπέντε μέχρι σαράντα ετών, καθώς και δύο φορτηγά, τα οποία έχουν ηλικία πέραν των είκοσι ετών. Στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, περιλαμβάνεται εισήγηση για αγορά τριών νέων μπουλντόζων, μιας για κάθε δασική περιφέρεια. Επιπρόσθετα, προτείνεται η σταδιακή αντικατάσταση ενενήντα πέντε οχημάτων μεταφοράς προσωπικού από τα υφιστάμενα διακόσια, καθώς και η αγορά δύο νέων φορτηγών οχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του επί των πιο πάνω εισηγήσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.447, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017 στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.315, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για την προστασία του προσωπικού της Πολιτικής Άμυνας και λοιπών αρμόδιων ομάδων οι οποίοι έρχονται σε επαφή με πρόσφυγες που πιθανόν να είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών πληροφορήθηκα ότι εφαρμόζονται μέτρα ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται στο ειδικό εθνικό σχέδιο ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ. Επίσης, σε άλλο σημείο της απάντησής του ο κ. υπουργός αναφέρει ότι αναμένεται να αρχίσει διαδικασία εμβολιασμού του προσωπικού που συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης και φιλοξενίας των προσφύγων ως προληπτικό μέτρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στο ειδικό εθνικό σχέδιο ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ υπάρχει σχετική πρόνοια για εμβολιασμούς ως προληπτικό μέτρο και, εάν ναι, γιατί καθυστέρησε τόσο να ξεκινήσει η διαδικασία εμβολιασμού. Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πόσοι εμβολιασμοί έχουν γίνει μέχρι στιγμής από τα αρμόδια υπουργεία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.451, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο το ύψος του ποσού που δαπανείται για την ενοικίαση των υφιστάμενων κτιρίων του Υπουργείου Άμυνας, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταστάθμευσης των υπηρεσιών σε νέο κτίριο;

                   2. Για ποιο λόγο στον προϋπολογισμό του 2017 υπάρχει πρόνοια για ποσό το οποίο θα καλύπτει την εκτιμώμενη δαπάνη για το νέο κτίριο και τι ύψος έχει αυτό το ποσό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.452, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι επαγγελματίες οπλίτες ως υποψήφιοι γνώριζαν προ μηνών τα ακριβή τους καθήκοντα και υποχρεώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες.

Δεχθήκαμε σωρεία καταγγελιών από επαγγελματίες οπλίτες πως οι πολλές εικοσιτετράωρες υπηρεσίες (εννέα ανά μήνα) που τους ανατέθηκαν είναι εξαντλητικές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.453, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, στις ερωτήσεις μου με αρ. 23.06.011.01.241 και 23.06.011.01.251, αναφορικά με την παράδοση λυμάτων από σκάφη, πληροφορήθηκα ότι έχει εκδοθεί πρόσφατα εγκύκλιος από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (εγκύκλιος 28/2016) σύμφωνα με την οποία τα ακτοπλοϊκά σκάφη πρέπει να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στο ίδιο τμήμα έντυπο συμπλήρωσης στοιχείων για παράδοση λυμάτων, στο οποίο θα καταγράφονται οι πλόες τις οποίες εκτέλεσε το σκάφος, οι επιβαίνοντες, ο αριθμός του πληρώματος το οποίο διαμένει στο σκάφος και οι ποσότητες των λυμάτων τα οποία παραδίδονται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εφαρμοζεται η υπό αναφορά εγκύκλιος και, εάν ναι, πόσα ακτοπλοϊκά σκάφη έχουν μέχρι στιγμής υποβάλει το εν λόγω έντυπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.454, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 24 Ιανουαρίου 2016 τη χορήγηση ενίσχυσης ύψους €7,3 εκατομ. από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω του ότι το νησί το 2016 επλήγη από έντονη ξηρασία, η οποία προκάλεσε δασικές πυρκαγιές και λειψυδρία. Σημειώνεται ότι η δέσμη χρηματοδοτικής ενίσχυσης αναμένει πλέον την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εφόσον η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξασφαλίσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ποιος φορέας/υπηρεσία πρόκειται να είναι ο αρμόδιος για την κατανομή του εν λόγω ποσού, καθώς και σε ποιους τομείς πρόκειται να διανεμηθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.455, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων πρόκειται να προχωρήσει σε καταγγελία εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την καταπάτηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα, η συνομοσπονδία κατηγορεί μεταξύ άλλων την κυβέρνηση για προβλήματα στη λήψη καινοτόμων και μη φαρμάκων, τη μείωση των επιδομάτων, την υλοποίηση προγραμμάτων χωρίς ουσιαστική ή καθόλου διαβούλευση με άτομα με αναπηρίες κ.ά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι εν λόγω κατηγορίες και ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να αποφευχθεί η καταγγελία στους διεθνείς θεσμούς, αλλά κυρίως για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.459, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 πρόκειται να δημιουργηθεί κέντρο πολυθεματικής παρέμβασης για άτομα με αυτισμό προσχολικής ηλικίας, που θα λειτουργεί ως διαγνωστικό κέντρο για παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι και την ένταξή τους στο σχολείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν η Κυπριακή Δημοκρατία πρόκειται να δημιουργήσει ανάλογο κέντρο που θα φιλοξενεί άτομα με αυτισμό και των υπόλοιπων ηλικιών (μαθητές και ενήλικες) και

2. αν το υπό αναφορά κέντρο θα λειτουργεί και ως κέντρο φιλοξενίας για τα εν λόγω άτομα κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του καλοκαιριού, όπως επίσης και κατά τα απογεύματα μετά το σχολείο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.460, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να αγοράσει υπηρεσίες από το Ισραήλ, ώστε να προχωρήσει στη δημιουργία υποδομών για τη φροντίδα ατόμων με αυτισμό και νοητική στέρηση που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιο λόγο το υπό αναφορά κέντρο πρόκειται να φιλοξενεί άτομα που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους; Γιατί υπάρχει αυτό το κενό των τριών χρόνων, αφού σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ενήλικας θεωρείται όποιος έχει συμπληρώσει τα 18 χρόνια;

2. Το υπό αναφορά κέντρο θα λειτουργεί και ως κέντρο φιλοξενίας για τα εν λόγω άτομα κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του καλοκαιριού, όπως επίσης και κατά τα απογεύματα μετά το σχολείο;

                   3. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρόκειται να δημιουργήσει ανάλογο κέντρο που θα φιλοξενεί άτομα με αυτισμό και νοητική στέρηση και των υπόλοιπων ηλικιών (παιδιά προσχολικής ηλικίας και μαθητές)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.461, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2016, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.407, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016, αναφορικά με την εκδίκαση των υποθέσεων των κατόχων αξιογράφων, παρατήρησα ότι δεν απαντήθηκε το σημείο της ερώτησής μου που αφορούσε την αναφορά στη συμφωνία με το Eurogroup ημερομηνίας 25 Μαρτίου 2013 και η οποία αναφέρει ότι “το Eurogroup σημειώνει την πρόθεση των κυπριακών αρχών να αποζημιώσουν πιθανά θύματα δόλιων πρακτικών σύμφωνα με τις καθιερωμένες νομικές και δικαστικές διαδικασίες εκτός του προγράμματος”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων συγκεκριμένα επί του πιο πάνω σημείου και αν πρόκειται να ενεργοποιήσει τη σχετική πρόνοια της συμφωνίας με το Eurogroup.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.484, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το επεξηγηματικό υπόμνημα του προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το 2017, ποσό ύψους €370.000 προνοείται, για να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν από την υποχρέωση της Αρχής να συνεργάζεται με ιατρό εργασίας, για να παρακολουθεί την υγεία των εργαζομένων της σε σχέση με βιομηχανικές ασθένειες, με βάση το Νόμο 89(Ι) του 1996 έως 2003 και τους σχετικούς κανονισμούς, καθώς και τις Οδηγίες 83/477/ΕΟΚ και 2003/18/ΕΚ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς δικαιολογείται το ύψος του υπό αναφορά ποσού και τι δραστηριότητες θα καλύπτει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.485, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.011.01.235, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, που αφορούσε μετακίνηση ελαστικών από το λατομείο Λατούροςστο τσιμεντοποιείο Βασιλικού, πληροφορήθηκα ότι είχε προγραμματιστεί η έναρξη της ακρόασης της υπόθεσης στις 14 Δεκεμβρίου 2016 (έπειτα από αίτημα αναβολής του κατηγορουμένου), μιας και ο διευθυντής της εταιρείας “Envirotrans Ltd” κ. Γιώργος Παυλίδης δε συμμορφώθηκε με το διάταγμα που εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και προνοούσε μετακίνηση των ελαστικών εντός τριών μηνών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία και ποιες είναι οι γενικότερες εξελίξεις στην εν λόγω υπόθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.486, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το ειδικό ένταλμα πληρωμής του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών με αύξοντα αριθμό 0004 (ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016), ποσό ύψους €114.192 μεταφέρθηκε από το Κεφάλαιο Δάνεια για Σπουδές στο Κεφάλαιο Δάνεια για Σωματεία, Οργανώσεις και Ενώσεις Προσώπων, με σκοπό την κάλυψη δαπάνης που προέκυψε λόγω παραχώρησης παλαιού εγκεκριμένου δανείου σε προσφυγικό σωματείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. σε ποιο σωματείο δόθηκε το πιο πάνω ποσό και ποιος ήταν ο σκοπός του δανείου,

2. πόσες αιτήσεις για δάνεια σπουδών απορρίφθηκαν με τη μεταφορά του εν λόγω ποσού σε άλλο κεφάλαιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.487, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα συχνά περιστατικά βίας κατά των ζώων δημιουργούν σοβαρούς προβληματισμούς και συζητήσεις σε σχέση με το πολιτιστικό επίπεδο και την κουλτούρα των Κυπρίων έναντι των ζώων. Είναι γνωστό το ρηθέν από το Μαχάτμα Γκάντι ο πολιτισμός ενός λαού κρίνεται από τον τρόπο που συμπεριφέρεται έναντι των ζώων”. Είναι επίσης γνωστό ότι εργαλείο πολιτιστικής καλλιέργειας είναι η παιδεία. Υπάρχει η άποψη ότι πρότυπα πολιτισμού δημιουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνονται συστηματοποιημένα και συνεκτικά προγράμματα ανάπτυξης της φιλοζωικής συνείδησης και καλλιέργειας κουλτούρας φιλικής στάσης έναντι των ζώων. Εμβληματικού χαρακτήρα είναι και η εισήγηση της καθιέρωσης της 4ης Οκτωβρίου, παγκόσμιας ημέρας για την προστασία των ζώων, ως σχολικής εορτής, κατά την οποία με εργασίες και δράσεις θα καλλιεργείται η ευαισθησία για τα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν τέτοιας μορφής προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για αυτά, αν υπάρχει συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις και το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και αν μπορεί η 4η Οκτωβρίου να καθιερωθεί ως ημέρα σχολικών δράσεων για τα δικαιώματα των ζώων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.488, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.210, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, που αφορούσε στο θέμα της εναπόθεσης παλαιών αυτοκινήτων ελαστικών στην περιοχή Αγρού, πληροφορήθηκα ότι ο κατηγορούμενος δε συμμορφώθηκε με την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με αποτέλεσμα να ετοιμαστεί από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας νέα έκθεση, με την οποία σε περίπτωση νέας καταδίκης του ενεργοποιείται αυτόματα η ποινή φυλάκισης που του είχε προηγουμένως επιβληθεί με αναστολή. Επιπρόσθετα, πληροφορήθηκα ότι αποστάληκε από το γραφείο του επάρχου Λεμεσού στο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών προσχέδιο διατάγματος επίταξης, το οποίο, εάν εγκριθεί, επιτρέπει την επίταξη όλων των κατάλληλα αδειοδοτημένων ιδιωτικών οχημάτων, προκειμένου να συλλέξουν τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, ως και άλλα απόβλητα που βρίσκονται διάσπαρτα στην πιο πάνω περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο κατηγορούμενος έχει συμμορφωθεί με το διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ή έχει τελικά συλληφθεί και αν έχουν απομακρυνθεί το αυτοκίνητα από την περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.489, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το Μάιο του 2016 έχει ανασταλεί ποινική δίωξη εναντίον επιχειρηματία για οφειλές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ύψους €820.000. Σημειώνεται ότι η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και τρία χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για την έκβαση της εν λόγω υπόθεσης και

                   2. πόσες παρόμοιες υποθέσεις εκκρεμούν στα δικαστήρια για οφειλές τόσο μεγάλων ποσών ΦΠΑ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.490, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά από την πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του νόμου για τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας και αφού διευθετήθηκε ήδη η καταβολή με δόσεις των οφειλών στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τίθεται από πολλές άλλες κατηγορίες οφειλετών, π.χ. από ενοίκια κυβερνητικών κτιρίων, βιομηχανικών τεμαχίων, κ.ά., το ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση να υιοθετηθεί παρόμοια πρακτική και για αυτές τις οφειλές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει τέτοια πρόθεση ή σχεδιασμός από την κυβέρνηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.491, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι πολλές φρουταρίες ή άλλα καταστήματα εκθέτουν τα προϊόντα τους επί του πεζοδρομίου λεωφόρων με πολύ πυκνή κυκλοφορία. Πολλοί πολίτες διερωτώνται αν αυτή η πρακτική επιτρέπεται από τη νομοθεσία και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα των τροφίμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επιτρέπεται η έκθεση φρούτων και λαχανικών προς πώληση επί λεωφόρων υψηλής πυκνότητας κυκλοφορίας και αν έχει ελεγχθεί η ποιότητα αυτών των τροφίμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.493, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει κατατεθεί πρόταση ενώπιον του διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Θεοφάνη Τρύφωνος βάσει της οποίας άτομα που λόγω αναπηρίας βρίσκονται σε τροχοκάθισμα και το ποσοστό αναπηρίας τους για σκοπούς σύνταξης ανικανότητας υπολογίζεται πέραν του 70% θα δικαιούνται να εργάζονται και να κερδίζουν μέχρι 30% του μισθού ενός υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, ενώ αυτή τη στιγμή δικαιούνται το 15%. Σημειώνεται ότι αυτή η ρύθμιση θα λειτουργήσει θετικά ως προς την ενθάρρυνση ατόμων με σοβαρές κινητικές αναπηρίες να δοκιμάσουν να εργαστούν, χωρίς να φοβούνται ότι θα χάσουν τη σύνταξή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει θετικά την πιο πάνω πρόταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.494, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Υγείας πρόκειται να επιλύσει οριστικά το πρόβλημα της απώλειας φακέλων σε κρατικά νοσηλευτήρια με την εφαρμογή του έργου ψηφιοποίησης, κυρίως στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα υπό αναφορά έργα, ώστε να αντιμετωπιστεί ένα πολύχρονο πρόβλημα των κρατικών νοσηλευτηρίων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.495, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών για παράνομη στάθμευση στους χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε πολυκατοικίες ή για ιδιοκτήτες πολυκατοικιών που έχουν προχωρήσει στην πώληση των συγκεκριμένων χώρων. Από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.007 αναφορικά με την παράνομη στάθμευση σε χώρους αναπήρων πληροφορήθηκα ότι εξασφαλίστηκε νομική συμβουλή ως προς το κατά πόσο η αστυνομία δύναται να παρεμβαίνει σε ιδιωτικούς χώρους και χώρους πολυκατοικιών και να προβαίνει είτε σε καταγγελίες είτε σε παρατηρήσεις στους οδηγούς των οχημάτων που σταθμεύουν σε χώρους οι οποίοι προορίζονται για επισκέπτες με αναπηρίες. Όπως απορρέει από τη σχετική γνωμάτευση, η αστυνομία δεν εξουσιοδοτείται βάσει του νόμου να παρεμβαίνει σε ιδιωτικούς χώρους ή χώρους υποστατικών, περιλαμβανομένου του κοινόχρηστου χώρου που προορίζεται για επισκέπτες με αναπηρίες, και να προβαίνει είτε σε καταγγελίες είτε σε παρατηρήσεις για παράνομη στάθμευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Δικαιούται ο επιχειρηματίας ανάπτυξης γης να πωλήσει ή να παραχωρήσει χώρο στάθμευσης που προορίζεται για ΑμεΑ σε οποιοδήποτε ιδιοκτήτη πολυκατοικίας;

2. Ποια είναι η αρμόδια αρχή στην οποία μπορούν να απευθυνθούν όσοι θέλουν να καταγγείλουν παράνομη στάθμευση σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης αναπήρων;

3. Ποιος ο ρόλος των τοπικών αρχών ή των πολεοδομικών αρχών, όταν χρειάζεται να αποκατασταθεί η εκ των υστέρων ακύρωση τέτοιων χώρων στάθμευσης, αλλά και στην προστασία τους από παράνομη χρήση;

                  4. Μελετάται από το αρμόδιο υπουργείο οποιαδήποτε ρύθμιση, ώστε να σταματήσουν τέτοιες ενέργειες, οι οποίες καταπατούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.496, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενοποιημένης ανάπτυξης που προγραμματίζεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Πέγειας πληροφορήθηκα ότι εντοπίστηκε ανάγκη διευκρίνισης και περαιτέρω διερεύνησης πολλών θεμάτων που σχετίζονται με την ενοποιημένη ανάπτυξη, όπως οι κίνδυνοι πλημμύρας, η διαχείριση των ομβρίων υδάτων, η διάθεση του ανακυκλωμένου νερού, ο υπολογισμός των επιχωματώσεων/εκσκαφών κατά το στάδιο κατασκευής, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Τμήματος Δημοσίων Έργων για την κυκλοφοριακή μελέτη, ο αριθμός και η επάρκεια των χώρων στάθμευσης, το ποσοστό σφράγισης του εδάφους των διάφορων κατασκευών, η καταγραφή των νυκτερίδων και των ειδών χλωρίδας κτλ. Ως εκ τούτου, ζητήθηκε από τον αιτητή όπως υποβάλει στοιχεία σχετικά με τα θέματα που χρήζουν διευκρίνισης, ώστε να τεθούν και να αξιολογηθούν σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.497, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο ΟΠΑΠ Κύπρου είχε την πρόθεση να προχωρήσει στη δωρεά ενός τομογράφου, γι’ αυτό το λόγο το Υπουργείο Υγείας επρόκειτο να προβεί σε προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά ενός καινούριου τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει στην έγκριση της δωρεάς από τον ΟΠΑΠ και ανεμένετο η έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.498, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργού Υγείας, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα ότι μεγάλος αριθμός φακέλων ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου κατακρατείται από τους ίδιους τους ασθενείς, με αποτέλεσμα πολλοί να μην επιστρέφονται ποτέ στο νοσοκομείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο οι φακέλοι δίδονται στους ασθενείς, γιατί το εν λόγω πρόβλημα παρατηρείται τόσο έντονα ειδικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και ποιος έχει την ευθύνη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.499, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργού Υγείας, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα ότι θα υπήρχε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τη μετατροπή του οίκου νοσοκόμων σε κλινική φυματίωσης στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Κυπερούντας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επαναπροκηρυχθεί ο υπό αναφορά διαγωνισμός και γενικότερα ποιες είναι οι νέες εξελίξεις στην εν λόγω υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.500, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν έτυχαν χρηματοδότησης προγράμματα για προώθηση της ανακύκλωσης στην πηγή, όπως το πρόγραμμα “Pay As You Throw”, την προηγούμενη περίοδο. Υπενθυμίζω ότι είχαμε αναλάβει συγκεκριμένους στόχους για ανακύκλωση των οικιακών αποβλήτων μας (50% αύξηση της ανακύκλωσης τουλάχιστον στα χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί από τα νοικοκυριά και 70% αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης και αντικατάστασης υλικών σε ενταφιασμούς αποβλήτων από κατασκευές, κατεδαφίσεις και εκσκαφές μέχρι το 2020). Επιπρόσθετα, έχω πληροφορηθεί ότι δε χρηματοδοτήθηκαν προγράμματα για προώθηση της κομποστοποίησης/ανακύκλωσης βιοαποικοδομήσιμων υλικών κατά την περίοδο 2007-2013. Σημειώνεται ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2017 πρέπει να έχουμε πετύχει το στόχο της ανακύκλωσης του 50% των οργανικών αποβλήτων μας, ειδάλλως θα μας επιβληθεί σχετικό πρόστιμο από την ΕΕ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δε χρηματοδοτήθηκαν τα υπό αναφορά προγράμματα και αν το υπουργείο του προτίθεται να εφαρμόσει προγράμματα χρηματοδότησης την επόμενη χρονική περίοδο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.501, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2016 υπήρχαν πρόνοιες για τις πιο κάτω μελέτες:

1. Οδηγός Μεθόδου και Διαδικασιών Ελέγχου (Ασφάλεια) Οικοδομών Αμμοχώστου.

2. Οδηγός Επιδιορθώσεων Κτιρίων Αμμοχώστου.

3. Διαχείριση της Νεκρής Ζώνης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ολοκληρωθεί οι συγκεκριμένες μελέτες και αν μπορεί να κοινοποιηθούν στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.502, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2016, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο του βρίσκεται σε διαβούλευση με τη Νομική Υπηρεσία αναφορικά με το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται Ο περί Θέσπισης Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στην Κυπριακή Δημοκρατία Νόμος του 2016”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις και για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση στην ετοιμασία του υπό αναφορά νομοσχεδίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.503, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αρμοδιότητα για νέα έργα υποδομής όπως διερεύνηση ή πύκνωση των πράσινων σημείων και αποκατάσταση των χωματερών των επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η υλοποίηση των υπό αναφορά έργων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.504, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει συγκεκριμένο ποσό χρέωσης για πιστοποίηση υπογραφών από κοινοτάρχες ενοριών δήμων, οι οποίοι διορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών;

2. Υπάρχει η ευχέρεια καθιέρωσης διά νόμου ή με διάταγμα του ύψους του ποσού χρέωσης ή των κριτηρίων για το ύψος αυτού;

                    3. Ποια αρχή είναι αρμόδια να διενεργεί έλεγχο για το ύψος του ποσού που χρεώνουν οι διορισμένοι κοινοτάρχες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες; Έχουν                      διενεργηθεί σχετικοί έλεγχοι και, αν ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμά τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.505, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2016, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα αναφορικά με την κατάθεση τροποποίησης του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου για την επιβολή διοικητικών προστίμων ως μέτρου καταπολέμησης της παράνομης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών ότι το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει ήδη προβεί στην ετοιμασία προσχεδίων των εντύπων που χρησιμοποιούνται τόσο για την ειδοποίηση πρόθεσης επιβολής διοικητικού προστίμου όσο και για το ίδιο το πρόστιμο, με σκοπό να υποβληθούν προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Μαζί με τα εν λόγω προσχέδια θα υποβληθεί και σχετικό σημείωμα, το οποίο θα αναφέρεται στα προβλήματα που υπάρχουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας από το τμήμα. Επιπρόσθετα, το τμήμα θα εισηγηθεί προς το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, ώστε η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου να διεκπεραιώνεται από ή να γίνεται με την απαραίτητη συμβολή του υπουργείου ως αρμόδιας αρχής όσον αφορά στα θέματα εργοδοτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά διαδικασία και πότε αναμένεται να διευθετηθεί το θέμα, το οποίο, σημειώνεται, εμπίπτει στις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, αφού αφορά την υιοθέτηση της Οδηγίας 2009/52/ΕΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.530, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας κ. Παντελής Χατζηγέρου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πτηνοπανίδα στην κυπριακή φύση δεν είναι οι αλεπούδες αλλά η ανεξέλεγκτη αύξηση του αριθμού των αδέσποτων γατών. Φαίνεται ότι το δεδομένο από χρόνια πρόβλημα του υπερπληθυσμού των γατών στους αστικούς χώρους έχει επεκταθεί και στις αγροτικές περιοχές και στα δάση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σχεδιάζεται η κατάθεση νομοσχεδίου που να καθορίζει τα θέματα που αφορούν τις γάτες ως οικόσιτα ζώα, καθώς και αν υπάρχουν κονδύλια και σχέδια για την εφαρμογή προγράμματος μαζικής στείρωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.531, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα επίπεδα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις εξής εγκαταστάσεις:

1. Κεραίες και ραδιοφωνικός πομπός των Βρετανών στο Ακρωτήρι.

2. Κεραίες και ραδιοφωνικοί πομποί των Βρετανών στον Άγιο Νικόλαο Αμμοχώστου.

3. Βρετανικά ραντάρ στο Τρόοδος.

4. Κεραίες και ραδιοφωνικοί σταθμοί των Γάλλων στο Κάβο Γκρέκο.

                     5. Κεραίες στον αμερικανικό σταθμό της Μακεδονίτισσας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.532, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«To 2016 τέθηκε σε εφαρμογή ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του 2016 [Ν. 76(Ι)/2016], ο οποίος προνοεί τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιος είναι ο βαθμός επιτυχίας της εφαρμογής του μέτρου;

2. Πόσοι και για ποιας τάξης ποσά είναι αυτοί που αξιοποίησαν το μέτρο αυτό;

3. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε και έναντι πόσου χρέους με βάση τη ρύθμιση αυτή;

                    4. Ποιος είναι σήμερα ο χαρακτήρας και το ποσό των οφειλών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.533, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης σωρείας παραπόνων σχετικά με το ενδεχόμενο ανέγερσης φάρμας αλόγων σε περιοχή της κοινότητας Ασγάτας, δίπλα από στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς και εντός περιοχής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος Ζ1, όπου δεν επιτρέπονται κτηνοτροφικές αναπτύξεις. Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται δικαιολογημένα ότι ένα τέτοιο έργο θα προκαλέσει περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής λόγω της δυσοσμίας που θα προέρχεται από τους στάβλους των αλόγων. Επιπρόσθετα, η χωροθέτηση της φάρμας στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργεί εύλογους κινδύνους για ρύπανση του υδροφορέα και των νερών του φράγματος Καλαβασού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς πρόκειται να προχωρήσει με την υπό αναφορά υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.534, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο κατοχικός στρατός πραγματοποίησε απροειδοποίητες βολές με αντιαρματικά όπλα, αναστατώνοντας τους κατοίκους της περιοχής Δερύνειας στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Σύμφωνα με το δήμαρχο Δερύνειας, τα Ηνωμένα Έθνη δεν τους ενημέρωσαν εκ των προτέρων για τις βολές αυτές, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σημειώνεται επίσης ότι τέτοιες βολές ενδέχεται να προκαλούν περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή της παραλίας της Δερύνειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς πρόκειται να χειριστεί την εν λόγω υπόθεση, αν έχουν ειδοποιηθεί τα Ηνωμένα Έθνη και ποιες είναι οι απαιτούμενες διευθετήσεις, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη του περιστατικού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.551, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει κατανείμει ένα σημαντικό ποσό πολλών εκατομμυρίων σε δήμους ανά την Κύπρο, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή του προγράμματος “Pay as you throw”Πληρώνω με βάση την ποσότητα των σκουπιδιών μου). Ο δήμος Αγλαντζιάς, ο οποίος έχει τα τελευταία χρόνια εφαρμόσει σε πιλοτική βάση το πρόγραμμα “Pay as you throw”, διατυπώνει το παράπονο ότι δεν είχαν κατανεμηθεί ορθολογιστικά τα κονδύλια για την εφαρμογή του προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει ο δήμος σε επέκταση της εφαρμογής του. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του προς εφαρμογή του προγράμματος “Pay as you throw”, αν όντως έχουν κατανεμηθεί κονδύλια και με ποιο τρόπο, γιατί δεν ενισχύθηκαν οι δήμοι της μείζονος Λευκωσίας αναλόγως του πληθυσμού τους και γιατί ο ειδικά πρωτοπόρος στο θέμα αυτό δήμος Αγλαντζιάς δεν έτυχε ιεραρχικής προτεραιότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.552, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των παιδιών ποντιακής καταγωγής που φοιτούν στα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.553, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι οι δήμοι που φιλοξενούν στα όριά τους προσφυγικούς κυβερνητικούς οικισμούς, π.χ. όπως ο δήμος Αγίου Αθανασίου Λεμεσού, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μεγάλα έξοδα και δαπάνες λόγω της οικονομικής και κοινωνικής ιδιομορφίας και ιδιαιτερότητας των κατοίκων αυτών των οικισμών. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι η πλειοψηφία των κατοίκων είναι συνταξιούχοι με χαμηλές απολαβές και επιδόματα. Επιπλέον, αναφέρω ότι η αξία των περιουσιών τους έτυχε χαμηλής εκτίμησης, συνεπώς τα όποια δημοτικά τέλη είναι ιδιαιτέρως πενιχρά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει προγραμματισμός για ειδική οικονομική στήριξη των δήμων με αυξημένο το ποσοστό προσφυγικών οικισμών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.554, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι Γεωργιανοί υπήκοοι ποντιακής καταγωγής βρίσκονται στην Κύπρο με νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας;

2. Πόσοι Γεωργιανοί υπήκοοι έχουν αποταθεί για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας και πόσοι έχουν την ήδη αποκτήσει;

                    3. Πόσοι Έλληνες υπήκοοι ποντιακής καταγωγής βρίσκονται στην Κύπρο ως κοινοτικοί εργαζόμενοι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.555, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2013, καθορίζονται Eιδικές Περιοχές Α΄, όπου επιβάλλονται διάφορες απαγορεύσεις και ρυθμίσεις στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καθοριστεί οι Ειδικές Περιοχές Α΄, ποιες είναι αυτές και αν έχουν σημειωθεί παραβιάσεις των προνοιών αυτού του διατάγματος, αφού έχουν τεθεί υπόψη μου σχετικές καταγγελίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.556, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το προληπτικό πρόγραμμα για τη θαλασσαιμία στην Κύπρο αποτελεί μοντέλο για το παγκόσμιο. Συγκεκριμένα, τα τελευταία σαράντα χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει επιτευχθεί η πρόληψη της γέννησης περισσότερων από 1 750 παιδιών με θαλασσαιμία. Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα τελευταία πέντε χρόνια (2011-2015) έχει σημειωθεί μικρή αύξηση στον αριθμό των γεννήσεων παιδιών με θαλασσαιμία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό γεννήσεων παιδιών με θαλασσαιμία από το 2010 μέχρι και το 2016, καθώς και ποια είναι η σημερινή πολιτική του Υπουργείου Υγείας στο θέμα της πρόληψης της θαλασσαιμίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.557, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το διαχειριστικό σχέδιο για την προστασία της φυσικής ομορφιάς και του υδροφορέα της κοιλάδας Γερμασόγειας έχει αποσυρθεί ή ανασταλεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το σχέδιο προστασίας της κοιλάδας Γερμασόγειας βρίσκεται σε ισχύ και τι περιλαμβάνει, αν έχει όντως ανασταλεί και ποιος ο λόγος που έγινε δεκτή η αναστολή ενός προγράμματος προστασίας της φύσης και του υδροφορέα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.558, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της εφαρμογής της λειτουργίας του δικτύου των σημείων συγκέντρωσης των μεγάλων δημοτικών οικιακών αποβλήτων και κλαδεμάτων, γνωστό και ως δίκτυο πράσινων σημείων”.

Διαπιστώνεται ότι σε πολλές περιοχές, όπως π.χ. στη Λινού, την Αγροκηπιά, την Ορούντα κτλ. της επαρχίας Λευκωσίας, τα πράσινα σημεία έχουν κατασκευαστεί από καιρό, αλλά παραμένουν ανεκμετάλλευτα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.559, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας δεσμεύτηκε ότι πολύ σύντομα θα κατατεθούν οι κανονισμοί για την κατοχύρωση του επαγγέλματος του Βοηθού Φαρμακείου. Έχουν παρέλθει ήδη πέραν των δύο μηνών και δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι σχετικοί κανονισμοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε σχεδιάζεται να κατατεθούν οι πιο πάνω κανονισμοί

Απάντηση  


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.560, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κρατική χορηγία κατανέμεται στους δήμους ανάλογα με τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους τους. Τούτο δεν αποτελεί αντικειμενικό και δίκαιο κριτήριο, γιατί σε πολλούς δήμους οι πραγματικοί κάτοικοι είναι πολύ περισσότεροι από τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Ειδικότερα, σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί νεοφερμένοι κάτοικοι σε δήμους, ακόμα και κάτοικοι που έχουν πλέον τη μόνιμη κατοικία τους σε άλλο δήμο από αυτό όπου είναι εγγεγραμμένοι ως ψηφοφόροι, να αμελούν για χρόνια να προβούν στην απαιτούμενη από το νόμο διαδικασία αλλαγής διεύθυνσης στον εκλογικό κατάλογο. Θεωρώ ότι ο κατάλογος πρέπει να τυγχάνει ετήσιας τροποποίησης και ανάλογης τροποποίησης πρέπει να τυγχάνει και η κρατική χορηγία, η οποία βέβαια πρέπει να αυξηθεί συνολικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει προγραμματισμός για τυχόν ετήσια ανανέωση του εκλογικού καταλόγου και ανάλογη αλλαγή του τρόπου κατανομής της κρατικής χορηγίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.561, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εγκαταστάσεις του Melios Zoo Park στερoύνται πλέον οποιασδήποτε πολεοδομικής αδειοδότησης. Ως εκ τούτου, η άδεια λειτουργίας ζωολογικού κήπου, που εκδόθηκε από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη βάση προσωρινής άδειας η οποία έχει εκπνεύσει και δεν ανανεώθηκε, έχει επίσης εκπνεύσει και δεν ισχύει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί στο κλείσιμο του ζωολογικού κήπου “Melios Zoo Park”, αφού πλέον πέραν πάσης αμφιβολίας στερείται κάθε νομιμότητας η λειτουργία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.562, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με το Περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2013, μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2015 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών χημικών παρασκευασμάτων έπρεπε να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κατάρτισης επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων το οποίο να αποδεικνύει ότι έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι είναι σήμερα οι κάτοχοι πιστοποιητικού κατάρτισης επαγγέλματος χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά επαρχία;

2. Έχουν καταγραφεί παραβιάσεις των προνοιών του διατάγματος ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από μη επαγγελματίες χρήστες ή στη χρήση εξοπλισμού εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων (δεξαμενή ψεκαστικού υγρού πέραν των 100 λίτρων) χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.563, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει ξεκινήσει διαδικασία για πρόσληψη ατόμου στη θέση του γενικού διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). Παρ’ όλα αυτά, η θέση αυτή παραμένει μέχρι σήμερα κενή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο εδώ και δύο χρόνια ο ΚΟΑ δεν έχει προχωρήσει στην πλήρωση της θέσης του γενικού διευθυντή του οργανισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.571, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα διαβήματα, ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή της νέας και σημαντικών διαστάσεων προβλήτας στο λιμάνι Βασιλικού, που θα εξυπηρετεί σειρά ιδιόμορφων φορτίων που σήμερα εξυπηρετούνται από το λιμάνι Λάρνακας ή και Λεμεσού. Ειδικότερα, φαίνεται ότι η Αρχή Λιμένων έχει υποβάλει αίτηση για συγχρηματοδότηση του έργου από την ΕΕ, ενώ παράλληλα έχει προκηρυχθεί και διαγωνισμός για την απαραίτητη γεωλογική έρευνα. Σημειώνεται ότι ένα από τα πιο σημαντικά και δαπανηρά έργα που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό είναι η εκβάθυνση του πυθμένα εξωτερικά του λιμανιού του Βασιλικού σε βάθος δεκατριών μέτρων από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Το βάθος του λιμανιού είναι σήμερα εννέα μέτρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν για την κατασκευή του υπό αναφορά έργου έχει πραγματοποιηθεί ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.572, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί σωρεία καταγγελιών για τη λειτουργία ελαιοτριβείου στην οικιστική περιοχή της κοινότητας Αναλιόντα, το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Ειδικότερα, το ελαιοτριβείο φαίνεται πως ρυπαίνει με υγρά, στερεά και αέρια απόβλητα την περιοχή, προκαλώντας μεγάλη οχληρία και ανησυχία στους κατοίκους. Η ίδια η κυβέρνηση παραχώρησε συγκεκριμένο τεμάχιο σε βιοτεχνική περιοχή, ώστε να μετακινηθούν οι εγκαταστάσεις του, αλλά οι ιδιοκτήτες προφασίζονται την οικονομική κρίση και αποφεύγουν την ανάληψη των υποχρεώσεών τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προχωρήσει, ώστε να τερματιστεί η περιβαλλοντική ρύπανση και οχληρία από τη λειτουργία του ελαιοτριβείου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.579, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι έχει αποφασιστεί η μετακίνηση όλων των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας (δεξαμενές καυσίμων, διυλιστήρια Λάρνακας) στην περιοχή Βασιλικού. Έχοντας πληροφορηθεί ότι οι εγκαταστάσεις που πρόκειται να κατεδαφιστούν έχουν αμιάντους, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός, ώστε η απόρριψη αμιάντων να μην αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον όπως σε παλαιότερες υποθέσεις, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, ώστε να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.580, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο της κοινότητας Ελεδιό Πάφου, στα πλαίσια της αναβάθμισης της περιοχής “Κοιλάδες” της ανατολικής Πάφου, ζήτησε χρηματοδότηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε να προχωρήσει στη δημιουργία τουριστικού πληροφοριακού κέντρου, το οποίο θα στεγαζόταν στο χώρο του κοινοτικού καφεστιατορίου για σκοπούς ενημέρωσης των επισκεπτών. Παρ’ όλα αυτά, το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημέρωσε με επιστολή του το κοινοτικό συμβούλιο ότι δε διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια, για να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας Ελεδιό Πάφου για τη δημιουργία ενός τουριστικού πληροφοριακού κέντρου που θα συνεισφέρει στην αύξηση του τουρισμού της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.581, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι έχει αποφασιστεί η μετακίνηση όλων των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα (δεξαμενές καυσίμων, διυλιστήρια) στην περιοχή Βασιλικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής των υπό κατεδάφιση δεξαμενών καυσίμων και των διυλιστηρίων στη Λάρνακα, καθώς και αν υπάρχει σχέδιο για τη διαχείριση της γης που θα απελευθερωθεί από τις εγκαταστάσεις καυσίμων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.582, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το σωματείο Ελεύθερη Eνιαία Καρπασία”, το οποίο διατηρεί οίκημα κοντά στο Λήδρα Πάλας, αναγκάστηκε να ανανεώσει το ενοικιαστήριο έγγραφο με το Υπουργείο Εσωτερικών για το τουρκοκυπριακό κτίριο που στεγάζεται, με τον όρο να εκκενώσει το κτίριο, όταν το ζητήσει ο δήμος Λευκωσίας, ώστε να γίνουν διάφορες επιδιορθωτικές εργασίες. Το Νοέμβριο του 2016 το σωματείο πήρε επιστολή από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με την οποία εζητείτο όπως το κτίριο εκκενωθεί εντός ενός μηνός. Παρ’ όλα αυτά, σε συνάντηση που είχαν μέλη του σωματείου με το δήμαρχο Λευκωσίας πληροφορήθηκαν ότι ο δήμος Λευκωσίας δεν επρόκειτο να προχωρήσει σε εργασίες εντός του 2017, διότι δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα τα απαιτούμενα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο ζητήθηκε από το σωματείο Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία να εκκενώσει το κτίριο, προτού εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα κονδύλια που θα χρησιμοποιούνταν για την επιδιόρθωσή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.583, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο καθυστερούν τα ακόλουθα:

1. Η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (CETS 210).

2. Η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπινων Οργάνων (CETS 216).

3. Η υπογραφή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας (CETS 217).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.584, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2016, σε ερώτησή μου, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, με αρ. 23.06.011.01.040, αναφορικά με την αίτηση χορήγησης πολεοδομικής άδειας σε κτηνοτροφική μονάδα η οποία λειτουργεί παράνομα στην περιοχή της κοιλάδας του ποταμού στο Πλατύ πληροφορήθηκα τα ακόλουθα:

Παρ’ όλο που η αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας για ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας στον ποταμό στο Πλατύ σε τοποθεσία εντός περιοχής προστασίας της φύσης έχει απορριφθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν εκ νέου αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών δημόσιας πολιτικής. Η πολεοδομική αρχή ζήτησε ξανά τις απόψεις των αρμόδιων τμημάτων, τα οποία ωστόσο δε διαφοροποιήθηκαν, και αυτή τη στιγμή το θέμα βρίσκεται ενώπιον του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την υπό αναφορά υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.585, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει αποφασιστεί η κατασκευή από την κοινοπραξία “Atlas Pantou & Semesco” έξι παράλληλων κυματοθραυστών στην περιοχή της επαρχίας Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει προηγηθεί οποιαδήποτε μελέτη που να καταδεικνύει την ανάγκη κατασκευής έξι (6) κυματοθραυστών και έχουν εξεταστεί οποιεσδήποτε εναλλακτικές λύσεις;

2. Πότε δόθηκε η έγκριση για εκτέλεση του δημόσιου αυτού έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων;

3. Έχει εκπονηθεί οποιαδήποτε μελέτη σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υπό αναφορά έργου και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματά της;

4. Έχει πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση για το υπό αναφορά έργο και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματα;

                    5. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή των έξι κυματοθραυστών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.586, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Φίλιππου Πατσαλή, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2014, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.095, αναφορικά με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των εργαστηρίων δερματοστιξίας (τατουάζ) και σωματικής διαπέρνησης (piercing), πληροφορήθηκα ότι έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Εργαστηρίων Δερματοστιξίας και Διαπέρνησης Σώματος και Εγγραφής Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Νόμος του 2012», το οποίο αποστάλθηκε στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία στις 12 Ιουνίου 2012. Σύμφωνα με τον κ. υπουργό, το Υπουργείο Υγείας ζήτησε, με τέσσερις επιστολές του προς τη Νομική Υπηρεσία, την επίσπευση της νομοτεχνικής επεξεργασίας του νομοσχεδίου. Παρ’ όλα αυτά, το νομοσχέδιο δεν έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση στη νομοτεχνική επεξεργασία του νομοσχεδίου και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί, ώστε να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο δυνατό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.587, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2017, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.205 αναφορικά με τη μείωση των κομίστρων των λεωφορείων για όλες τις τρίτεκνες οικογένειες πληροφορήθηκα ότι η καταβολή κομίστρου από όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως είναι μνημονιακή υποχρέωση του κράτους, επομένως στο παρόν στάδιο δεν τίθεται θέμα επαναφοράς της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών παιδιών πενταμελών οικογενειών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, εφόσον η Κύπρος έχει εξέλθει του μνημονίου και δεν υπάρχουν “μνημονιακές υποχρεώσεις”, προτίθεται να επαναφέρει το μέτρο για δωρεάν μεταφορά των μαθητών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.592, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι η Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου έχει τερματίσει τη λειτουργία της από το 2014. Από τότε ο τομέας της διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων έχει πλήρως ιδιωτικοποιηθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί οποιαδήποτε μελέτη από εξειδικευμένο φορέα σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της απόφασης για κατάργηση της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου. Έχω την εντύπωση ότι έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο οι εμπορικές εκθέσεις, έχει κλείσει η Διεθνής Έκθεση Κύπρου και έχει μειωθεί η συνεδριακή δραστηριότητα στην Κύπρο εν γένει και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.593, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε σχέση με την απάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.383 σχετικά με το κόστος της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκλήθηκε από την πρόσφατη πυρκαγιά στη μονάδα αποθήκευσης αρ. 3 του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της ΑΗΚ στο Βασιλικό, στις 30 Νοεμβρίου 2016, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό, αφού δεν μπορεί επί του παρόντος να υπολογίσει το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος απορρύπανσης, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κόστος των ζημιών στον εξοπλισμό, το κόστος επιδιόρθωσης, το κόστος πυρόσβεσης και εν γένει το κόστος που προέκυψε για την ΑΗΚ και τα δημόσια οικονομικά από το περιστατικό αυτό. Επίσης, σε μεταγενέστερο στάδιο και όταν θα είναι σε θέση, να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και για το περιβαλλοντικό κόστος που προκύπτει από το συγκεκριμένο περιστατικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.594, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης πολλών παραπόνων από ηλικιωμένα κυρίως άτομα τα οποία συνηθίζουν να λαμβάνουν το εμβόλιο της γρίπης ότι για πρώτη φορά φέτος έχουν συμπτώματα και παρενέργειες. Ορισμένα μάλιστα άτομα έτυχαν και περίθαλψης σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καταγραφεί επισήμως τα περιστατικά αυτά και αξιολογηθεί και αν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα για την προστασία της δημόσιας υγείας μέτρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.595, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό πλέον ότι έχει καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου της ανακατασκευής της πλατείας Ελευθερίας στη Λευκωσία, γεγονός που προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην εμπορική ζωή του κέντρου της πρωτεύουσας. Ουσιαστικά, το κέντρο της πόλης είναι πλέον τριχοτομημένο, χωρισμένο δηλαδή σε τρεις ζώνες, την τουρκική πλευρά, την εντός των τειχών πόλη και το κέντρο εκτός των τειχών. Επιπρόσθετα, η πολύχρονη καθυστέρηση έχει προκαλέσει μεγάλο οικονομικό κόστος στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μελέτη οικονομικού αντίκτυπου λόγω της καθυστέρησης του έργου της ανακατασκευής της πλατείας Ελευθερίας και, εάν ναι, ποιο είναι το κόστος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.596, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει παραλήπτης παραπόνων από κατοίκους των δήμων Λεμεσού και Κάτω Πολεμιδιών για αυξημένα επίπεδα ηχορρύπανσης στην περιοχή του υπερυψωμένου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Πάφου πάνω από τους δύο κυκλικούς κόμβους Πολεμιδιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μετρήσεις ηχορρύπανσης, διαχρονικά και αναλυτικά, στη συγκεκριμένη περιοχή και ιδιαίτερα κατά πόσο έχουν παραβιαστεί τα όρια ανοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.597, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εργασίες που διεξάγονται αυτή την εποχή στο λιμάνι Λάρνακας προκαλούν αφόρητη ηχορρύπανση στους κατοίκους των γειτονικών πυκνοκατοικημένων περιοχών της πόλης. Έχω γίνει μάλιστα παραλήπτης πολλών παραπόνων ιδιαίτερα από άτομα με προβλήματα υγείας, τα οποία αισθάνονται άγχος από την οχληρία και το θόρυβο, ιδιαίτερα κατά τις νυκτερινές ώρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι είδους εργασίες διεξάγονται αυτή την εποχή στο λιμάνι Λάρνακας, οι οποίες προκαλούν προβλήματα στους κατοίκους των γειτονικών πυκνοκατοικημένων περιοχών της πόλης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.600, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην αδειοδότηση οργανωμένου κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή που βρίσκονται τα Λουτρά της Αφροδίτης, αφού ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται παράνομα από κατασκηνωτές. Σημειώνεται ότι ο κατασκηνωτικός χώρος προτείνεται να κατασκευαστεί σε τεμάχιο που εμπίπτει κατά 60% εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας και 100% σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας. Όπως έχω πληροφορηθεί, στην περιβαλλοντική γνωμάτευση που πραγματοποιήθηκε το έργο αναφέρεται ότι θα ανεγερθεί σε πολεοδομική ζώνη Δα1 Ζώνη Προστασίας, ενώ το τεμάχιο στην περιοχή “Βέρικο” εντάσσεται σε πολεοδομική ζώνη Δα1-ΠΦ, όπου απαιτείται απόλυτη προστασία και επιτρέπονται με εξαίρεση μικρής κλίμακας αναπτύξεις. Επιπρόσθετα, ο χώρος της προτεινόμενης ανάπτυξης έχει καταγραφεί ως νεολιθικός οικισμός από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και γειτνιάζει με κηρυγμένο αρχαίο μνημείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν πρόκειται να προχωρήσει στην αδειοδότηση οργανωμένου κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης και

2. ποια είναι η θέση του για το γεγονός ότι παραβιάζονται οι καθορισμένες ζώνες προστασίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.603, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2017, η οποία είχε ως θέμα την εξεταστική περίοδο για το σχολικό έτος 2016-2017, οι μαθητές του γυμνασίου καλούνται μέσα σε πέντε μέρες, από τις 30 Μαΐου μέχρι και τις 6 Ιουνίου, να δώσουν εξετάσεις σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, αλλά και τα μαθήματα στα οποία υστερούν. Σημειώνεται ότι τα γυμνάσια κλείνουν στις 26 Μαΐου, δίνοντας στους μαθητές χρονικό περιθώριο τεσσάρων ημερών, για να προετοιμαστούν σε όλα τα μαθήματα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, μέσα σε δεκαπέντε μέρες οι μαθητές που δε θα περάσουν σε κάποια από τα μαθήματα που θα εξεταστούν θα κληθούν σε επανεξέταση, έχοντας πολύ λίγο χρόνο προετοιμασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να επανεξετάσει το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου για τα γυμνάσια, δίνοντας περισσότερο χρονικό περιθώριο στους μαθητές να προετοιμαστούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.604, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η δυνατότητα παραχώρησης τουρκοκυπριακών οικιών σε άπορες νέες οικογένειες παιδιών προσφύγων έναντι χαμηλού ενοικίου, αντί να παραχωρούνται σε άλλους πολίτες που ενδεχομένως χρησιμοποιούν αυτές τις οικίες ως εξοχικές κατοικίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.606, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως πληροφορήθηκα από το έγγραφο COM(2017)46 του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 στο γενικό προϋπολογισμό του 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία, προβλέπεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέσπιση και η κινητοποίηση εργαλείου σταθεροποίησης του εισοδήματος στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Η Κύπρος ωστόσο, σύμφωνα με το έγγραφο, δεν εξέφρασε πρόθεση να χρησιμοποιήσει το εργαλείο σταθεροποίησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο η Κύπρος δεν εξέφρασε την πρόθεση να χρησιμοποιήσει το εργαλείο σταθεροποίησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.607, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με αριθμό THE: 16.8.17 και τίτλο Πολιτική και Διαδικασίες για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας με Δυνατότητα Εκπομπής, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες που προτείνεται να διέπουν την αδειοδότηση της εγκατάστασης και της λειτουργίας σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, αποτελεί στόχο όπως οι διαδικασίες που ακολουθούνται να είναι διαφανείς, αποτελεσματικές, να διασφαλίζουν την υγεία του κοινού και να μειώνουν όσο το δυνατόν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο θα γίνεται η ενημέρωση των κοινοτικών συμβουλίων και η σχετική διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, κοινοτικών συμβουλίων και κοινού, ώστε να επιτυγχάνεται η διαφάνεια των διαδικασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.608, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με αριθμό THE: 16.8.17 και τίτλο “Πολιτική και Διαδικασίες για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας με Δυνατότητα Εκπομπής”, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες που προτείνεται να διέπουν την αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, “η χωροθέτηση των σταθμών θα γίνεται κατά προτίμηση και προτεραιότητα [...] σε άγονη γη εκτός περιοχών ανάπτυξης [...], σε υφιστάμενες συναφείς εγκαταστάσεις άλλων παροχέων σχετικών υπηρεσιών (ως συνεγκατάσταση) και σε ψηλότερες οικοδομές μιας περιοχής με ύψος ίσο ή μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών της αντίστοιχης πολεοδομικής ζώνης”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο παραχωρήθηκε πολεοδομική και οικοδομική άδεια για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε μονώροφη οικοδομή στην κοινότητα Μάμμαρι, στην οδό Κυριάκου Μάτση 34, όπου προφανώς δεν πληρούνται τα πιο πάνω αναφερόμενα κριτήρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.609, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως πληροφορήθηκα από το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 στο γενικό προϋπολογισμό του 2017, που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία”, COM(2017)46, οι κυπριακές αρχές δε δήλωσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόθεσή τους να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκών, Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) σε μέτρα αποκατάστασης για την πληγείσα από τις πυρκαγιές περιοχή της Σολέας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εξέφρασε την πρόθεσή της για ανακατανομή της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΕΔΕΤ σε μέτρα αποκατάστασης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.613, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω λάβει καταγγελίες ότι επανέρχεται το φαινόμενο της δηλητηρίασης κατοικίδιων ζώων. Είναι αλήθεια επίσης ότι οι αρχές, σε αντίθεση με το παρελθόν, σε κάποιο βαθμό διερευνούν τα περιστατικά δηλητηριάσεως ζώων. Στα πλαίσια της διερεύνησης αντιλαμβάνομαι ότι διεξάγονται και βιοψίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διαπιστωθεί ποια είναι τα πιο συνηθισμένα χημικά παρασκευάσματα (εμπορικές επωνυμίες) που χρησιμοποιούνται γι’ αυτές τις παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.614, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έχει αποζημιώσει την Κυπριακή Δημοκρατία για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε δασικές περιοχές (π.χ. Σαϊττά, Μοσφιλωτή κ.ο.κ.) το 2007 και, εάν όχι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτές οι υποθέσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.615, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Βρετανοί ξεκίνησαν εδώ και αρκετούς μήνες την αναβάθμιση/επέκταση του λιμενίσκου στις βάσεις Ακρωτηρίου. Τίθεται θέμα κατά πόσο οι Βρετανοί επιχειρούν να αντικαταστήσουν το λιμάνι Λεμεσού, το οποίο μέχρι σήμερα χρησιμοποιείτο για τις ανάγκες των βάσεών τους στην Κύπρο. Έχει τεθεί υπόψη μου ότι οι Βρετανοί επιχειρούν ουσιαστικά τη δημιουργία υποδομών που να ικανοποιούν τις ανάγκες λειτουργίας των βάσεών τους στην Κύπρο, αφού στο λιμάνι Λεμεσού υπάρχει πλέον ιδιώτης επενδυτής για τη διαχείριση των εμπορικών εργασιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την έκταση του σχεδίου για επέκταση του λιμενίσκου στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου, αν το υπό αναφορά σχέδιο έχει σχέση με την ιδιωτικοποίηση των εργασιών στο λιμάνι Λεμεσού και αν συμφωνεί με αυτές τις εξελίξεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.616, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στο πρόσφατο 14ο Συνέδριο των Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας αναφέρθηκε ότι οι Βρετανοί έχουν τοποθετήσει στη θαλάσσια περιοχή Ακρωτηρίου καλώδια για τα οποία εκφράζονται ανησυχίες ότι θα επηρεάσουν την ιχθυοπανίδα της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ενημερωθεί για τα έργα αυτά και αν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.617, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στο πρόσφατο 14ο Συνέδριο Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας αναφέρθηκε ότι οι ψαράδες των δυτικών ακτών του νησιού έχουν στη διάθεσή τους μόνο ένα αλιευτικό καταφύγιο μεταξύ της Λεμεσού και της Πάφου και ότι αυτό είναι το υποβαθμισμένο αλιευτικό καταφύγιο Ακρωτηρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχεδιασμοί για τη δημιουργία επιπλέον αλιευτικού καταφυγίου στη δυτική ακτή της Κύπρου ή/και για την αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου Ακρωτηρίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.618, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από τις απαντήσεις του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017, πληροφορήθηκα ότι όσον αφορά την υπόθεση του ελλείμματος της τάξης των €685.487 που αφορά τη διοργάνωση των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης και την οποία διερευνούσε η Ελεγκτική Υπηρεσία, ο Γενικός Ελεγκτής έχει ήδη στείλει προκαταρκτική έκθεση, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2016, επί του θέματος προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) και αναμενόταν η απάντηση της ΚΟΕ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει απαντήσει η ΚΟΕ επί του θέματος και γενικότερα ποιες είναι οι εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.619, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από τις απαντήσεις του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, σε σειρά ερωτήσεών μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφού εξασφάλιζε και τη σύμφωνη γνώμη της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών (ΠΣΕΣΕ), θα προχωρούσε από κοινού στην ετοιμασία τροποποιητικής νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των σχολικών εφοριών και στην ετοιμασία σχετικών κανονισμών λειτουργίας, οι οποίοι προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, πρόνοια που παραμένει σε εκκρεμότητα από το 1997.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.620, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένα νέο έντομο το οποίο εμφανίστηκε στην Κύπρο απειλεί νέους βλαστούς φυτών, όπως η κάππαρη, η ροδιά, τα εσπεριδοειδή, η συκιά κ.ά. Πρόκειται για τον αλευρώδη Aleurolobus marlatti (Hemiptera: Aleyrodidae), ο οποίος εμφανίστηκε αρχικά το Σεπτέμβριο του 2016 σε εσπεριδοειδή στην επαρχία Λάρνακας και στην επαρχία Λεμεσού, αλλά εικάζεται ότι είναι εγκατεστημένος σε όλες τις περιοχές του νησιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχει λάβει, ώστε να εμποδίσει την εξάπλωση του υπό αναφορά εντόμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.621, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.622, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι επτά κοινοτικά συμβούλια της επαρχίας Λάρνακας θέτουν θέμα ακαταλληλότητας των λεωφορείων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών στο Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων. Ειδικότερα, αναφέρουν ότι κάποια από τα λεωφορεία είναι ηλικίας πέραν των 30 ετών, παρουσιάζουν συχνά μηχανικές βλάβες και σε μερικά από αυτά τα καθίσματα είναι φθαρμένα ή έχουν μετακινηθεί από τη θέση τους με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των μαθητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, για να αντιμετωπιστεί το υπό αναφορά πρόβλημα και να σταματήσει να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.623, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα όσον αφορά την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας:

1. Ποια τα καθήκοντά της;

2. Ποια η στελέχωσή της και το υφιστάμενο προσωπικό; Υπάρχουν κενά στελέχωσης;

                    3. Ποια η άποψη του υπουργείου στην ιδέα για ενίσχυση του προσωπικού τόσο σε αριθμό όσο και σε ειδικότητες, π.χ. κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.624, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου για κατοχύρωση της κοινωνιολογίας διά νόμου ως ελεγχόμενου επαγγέλματος με τη δημιουργία μητρώου μελών. Όπως σημειώνει ο σύνδεσμος, με τη δημιουργία Συμβουλίου Εγγραφής Κοινωνιολόγων θα αποκτηθεί η δυνατότητα, πρώτον, έκδοσης άδειας για τους κατόχους αντίστοιχων τίτλων σπουδών όσον αφορά την πρακτική άσκηση του επαγγέλματος στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα της κυπριακής αγοράς εργασίας και, δεύτερον, έκδοσης ειδικής άδειας για αυτεπάγγελτη άσκηση του αντικειμένου (π.χ. λειτουργία συμβουλευτικού γραφείου για οικογενειακά, σπουδαστικά ή άλλα συναφή θέματα) κάτω από ειδικές πρόνοιες οι οποίες μεταξύ άλλων θα προϋποθέτουν και την κατοχή βασικού προπτυχιακού τίτλου σπουδών στην κοινωνιολογία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να εξετάσει το υπό αναφορά αίτημα του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.625, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την αντίθεση του κοινοτικού συμβουλίου Φοινικαρίων στην αδειοδότηση της λειτουργίας λατομείου μπετονίτη σε απόσταση 500 μ. από τα σπίτια της κοινότητας. Ειδικότερα, η αντίθεση του κοινοτικού συμβουλίου εδράζεται σε επιχειρήματα τα οποία σχετίζονται με θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, την ενόχληση των κατοίκων από το θόρυβο και τη σκόνη, αλλά και τη διακίνηση των φορτηγών, λόγω της έλλειψης κατάλληλου οδικού δικτύου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής, να επαναξιολογήσει την απόφαση αδειοδότησης της λειτουργίας λατομείου μπετονίτη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.645, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση αποφάσισε πριν από πολλά χρόνια να παραχωρήσει με εκμίσθωση περιοχή εντός του κρατικού δάσους στην περιοχή Κάβο Γκρέκο, για να διευκολυνθεί η κατασκευή ενός γηπέδου γκολφ στην περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου. Σύμφωνα με παλαιότερη άποψη του Υπουργικού Συμβουλίου, το γήπεδο γκολφ θα ήταν αυθύπαρκτο, δηλαδή δε θα συνοδευόταν από κίνητρα ανάπτυξης κατοικιών. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε εταιρεία με μετόχους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων της περιοχής και του οικείου δήμου. Πριν από λίγα χρόνια η εταιρεία αυτή άλλαξε χέρια και με νέα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετακινήθηκε ο υπό μίσθωση χώρος στο ανατολικό σύνορο του κρατικού δάσους. Το θέμα συζητήθηκε για τελευταία φορά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 8 Οκτωβρίου 2014. Από τότε δεν έχουμε πληροφορηθεί για την εξέλιξη της υπόθεσης της μίσθωσης περιοχής εντός κρατικού δάσους σε περιοχή προστασίας της φύσης για δημιουργία γηπέδου γκολφ, που πλέον σχεδιάζεται να συνοδεύεται και από οικιστική ανάπτυξη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.646, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από καταγγελίες κατοίκων στην περιοχή Καλαβασού ότι προκαλείται οχληρία από τις συνεχείς εκπυρσοκροτήσεις από κανονάκια τα οποία έχει τοποθετήσει καλλιεργητής φραουλών, για να διώχνει τα πουλιά. Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι τέτοιου είδους καταγγελίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες η τοποθέτηση τέτοιου είδους συσκευών και αν λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες των κατοίκων στις περιοχές που τοποθετούνται, όπως στη συγκεκριμένη περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.647, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο δήμαρχος Αγίας Νάπας, ο κ. Γιάννης Καρούσος, κατήγγειλε δημόσια ότι δύτες ψάρευαν παράνομα στον τεχνητό ύφαλο Αγίας Νάπας. Σύμφωνα με την καταγγελία του δημάρχου, η ψαριά ήταν τόσο μεγάλη, που χρειάστηκε να ζητήσουν βοήθεια, για να τη μεταφέρουν. Εξ όσων γνωρίζω, το ψάρεμα απαγορεύεται ρητώς στην περιοχή του τεχνητού υφάλου, αφού είναι προστατευόμενη περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης των πιο πάνω καταγγελιών και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει ή έχει λάβει, για να σταματήσουν τέτοιες ενέργειες στο συγκεκριμένο τεχνητό ύφαλο και γενικά σε όλους τους τεχνητούς υφάλους που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα από κρατικές υπηρεσίες, π.χ. από το Τμήμα Αλιείας και το Τμήμα Περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.648, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Έχει υπογραφεί σύμβαση για την κατασκευή του τμήματος του δρόμου στην ελεύθερη περιοχή της Κύπρου στο οδόφραγμα Λεύκας-Απλικίου και, εάν ναι, με ποια εταιρεία και πότε υπογράφηκε η εν λόγω σύμβαση;

2. Στην περίπτωση που έχουν ξεκινήσει τα έργα, πότε αναμένεται να τελειώσει η κατασκευή του υπό αναφορά δρόμου και ποιο το υπολογιζόμενο κόστος;

3. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του αντίστοιχου τμήματος του δρόμου στο οδόφραγμα Λεύκας-Απλικίου στην πλευρά των κατεχομένων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.649, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εκκρεμεί υπόθεση σχετικά με λειτουργό της ΟΥΝΦIΚΥΠ ο οποίος φαίνεται να έχει λάβει την κυπριακή υπηκοότητα. Το θέμα εξετάζεται, ώστε να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα της υπό αναφορά πράξης με τους ισχύοντες κανόνες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση και για τη θέση του επί του θέματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.650, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόβλημα των αστέγων, ιδιαίτερα στο δήμο Λεμεσού, παρουσιάζει αυξητική τάση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, για να αντιμετωπιστεί το υπό αναφορά πρόβλημα, και αν υπάρχει στρατηγική που πρόκειται να ακολουθηθεί για την προστασία αυτής της ευάλωτης ομάδας πληθυσμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.651, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) προχώρησε σε δεύτερη καταγγελία, σε διάστημα μικρότερο του ενός χρόνου, εναντίον νευροχειρουργού ο οποίος εργάζεται στο δημόσιο τομέα. Η οργάνωση ζητά όπως ο συγκεκριμένος ιατρός απομακρυνθεί από οποιεσδήποτε υπηρεσίες προσφέρονται σε παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα και να διερευνηθεί η ικανότητά του να εκτελεί τα καθήκοντά του στο απαιτούμενο ποιοτικό επίπεδο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξετάσει τις κατηγορίες εναντίον του υπό αναφορά ιατρού και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί επί του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.652, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι πολύτεκνες οικογένειες θέτουν ένα ερώτημα σε σχέση με τη διάρκεια της θητείας του τρίτου τέκνου της οικογένειας, το οποίο μέχρι πρόσφατα υπηρετούσε το μισό της κανονικής θητείας, δηλαδή δώδεκα μήνες. Τώρα, με την υιοθέτηση της θητείας διάρκειας δεκατεσσάρων μηνών, τίθεται θέμα για τη διάρκεια της θητείας του τρίτου παιδιού πολύτεκνης οικογένειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι προθέσεις του για το θέμα αυτό και αν εξετάζει το ενδεχόμενο να εισάγει νέα ρύθμιση για έκτιση μειωμένης θητείας για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, παραδείγματος χάριν για πολύτεκνους, ορφανά παιδιά κτλ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.653, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα κατεχόμενα κυκλοφορεί έκδοση του ψευδοκράτους με τίτλο “The Northern Face of Cyprus-New Studies in Cypriot Archaeology and Art History”, στην οποία παρουσιάζονται παράνομες αρχαιολογικές δραστηριότητες (ανασκαφές) που γίνονται στην κατεχόμενη Κύπρο. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω έκδοση συμμετέχουν με άρθρα τους αρχαιολόγοι που εργάζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο αρχαιολόγος Georg Plattner, ο οποίος εργάζεται σε μουσείο της Βιέννης, αλλά και ο Ali Tuncay, μέλος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για τον Πολιτισμό, ο οποίος παρουσιάζει τα έργα που έγιναν στα κατεχόμενα ως σχετικά με το “Τμήμα Αρχαιοτήτων” του ψευδοκράτους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για την υπό αναφορά έκδοση, ποια η θέση του και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να/ή έχει προχωρήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.661, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ημιδακλοπρίδη (imidacloprid) είναι ένα χημικό εντομοκτόνο με το οποίο ψεκάζονται φρούτα και λαχανικά. Οι επιστήμονες ισχυρίζονται πως σκοτώνει τις μέλισσες, βάζοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την αλυσίδα της ζωής. Ο Καναδάς έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση επί του θέματος με πρόθεση την πλήρη απαγόρευσή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει τις επιπτώσεις που έχει η ημιδακλοπρίδη, σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται στην Κύπρο και αν υπάρχουν σκέψεις για πλήρη απαγόρευση του εντομοκτόνου αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.662, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το περί Κατώτατων Μισθών (Πωλητές, Γραφείς, Νοσηλευτικοί Βοηθοί, Βοηθοί Παιδοκόμοι, Βοηθοί Βρεφοκόμοι, Σχολικοί Βοηθοί, Φρουροί, Φροντιστές και Καθαρίστριες) Διάταγμα του 2-12, το οποίο εκδόθηκε βάσει του περί Κατώτατου Μισθών Νόμου, (Κεφ. 183), ο κατώτατος μηνιαίος μισθός που καταβάλλεται σε γραφέα ή πωλητή ή νοσηλευτικό βοηθό ή βοηθό παιδοκόμο ή βοηθό βρεφοκόμο ή σχολικό βοηθό ή φροντιστή ή φρουρό ή καθαρίστρια είναι οκτακόσια εβδομήντα ευρώ (€870). Σημειώνεται ότι τα υπό αναφορά επαγγέλματα είναι τα μόνα για τα οποία υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που καθορίζει τον κατώτατο μισθό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως υπάρχει σκέψη για επέκταση του διατάγματος και σε άλλα επαγγέλματα και αν όντως υπάρχει αυτή η σκέψη σε ποια επαγγέλματα και πότε προγραμματίζεται να εφαρμοστεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.663, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και παγκόσμια έχουν αναπτυχθεί οι λεγόμενες “κοινωνικές επιχειρήσεις”, οι οποίες αποτελούν ένα μέσο αντιμετώπισης πολλών ζητημάτων που αφορούν στην ανεργία και την απασχόληση ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας. Επειδή το θέμα είναι ευαίσθητο και αγγίζει διάφορες πτυχές της οικονομίας και του συστήματος κοινωνικών παροχών, απαιτήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις αυτών των χωρών ένα ισχυρό και συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Στην Κύπρο, ενώ άρχισε συζήτηση από τις αρχές της δεκαετίας για τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, εξ όσων γνωρίζω, ακόμα απουσιάζει αυτή η νομική βάση και το πλαίσιο και συνακόλουθα απουσιάζει και οποιοδήποτε σχέδιο για χορηγίες ή φορολογικές απαλλαγές ή άλλη βοήθεια ή στήριξη από την πολιτεία για τη δημιουργία και ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της υπόθεσης της νομικής κατοχύρωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων και πότε αναμένεται να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή, καθώς και αν προγραμματίζεται η υιοθέτηση σχεδίου στήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως έγινε πρόσφατα με τις νεοφανείς επιχειρήσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.664, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση κατέθεσε στις 7 Νοεμβρίου 2013 δύο σημαντικά νομοσχέδια, που αφορούν τη θέσπιση νομοθεσίας με την οποία στοιχειοθετούνται τα ποινικά αδικήματα της εκ προθέσεως παράβασης διατάξεων του συντάγματος ή των νόμων της Δημοκρατίας και της εκ προθέσεως βλάβης των συμφερόντων της Δημοκρατίας από υπουργό, υφυπουργό, κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γενικό Ελεγκτή, βοηθό του Γενικού Ελεγκτή, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κ.ο.κ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέκυψε θέμα σχετικά με το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, διότι κρίθηκε ότι απαιτείται η λήψη γνώμης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης πληροφόρησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων με επιστολή του, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2015, ότι προτίθεται να ζητήσει την εν λόγω γνώμη σε μεταγενέστερο στάδιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ζητήσει την εν λόγω γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ποια ήταν η ανταπόκρισή της, καθώς και ποια είναι τα επόμενα απαιτούμενα μέτρα που προτίθεται να λάβει για προώθηση της σχετικής νομοθεσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.665, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωσή της COM(2011)681 έχει ορίσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως την ευθύνη των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία”. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει σχετικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.666, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) έχει καταθέσει αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας για παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα άτομα που φιλοξενούνται στους χώρους φιλοξενίας του συνδέσμου για το χρονικό διάστημα που βρίσκονται εκεί. Ειδικότερα, όπως εξηγεί ο σύνδεσμος σε επιστολή του προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, αρκετά συχνά έρχεται αντιμέτωπος ο ΣΠΑΒΟ με περιπτώσεις κατά τις οποίες μητέρες δεν είναι δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για λόγους που σχετίζονται είτε με την καταγωγή τους είτε γιατί οι ίδιες ή/και τα παιδιά τους καλύπτονται από κάρτα Κυπρίου πατέρα, ο οποίος χρησιμοποιεί το προνόμιο αυτό ως μοχλό πίεσης. Συνεπώς, αναγκάζεται ο ίδιος ο σύνδεσμος να καλύψει το κόστος για αυτές τις περιπτώσεις, δυσχεραίνοντας τον προϋπολογισμό λειτουργίας των χώρων φιλοξενίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει το υπό αναφορά αίτημα του συνδέσμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.675, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πληροφορήθηκα ότι έχει εμφανιστεί και στην Κύπρο ο ιός του Νείλου, που μεταφέρεται από τα κουνούπια. Ήδη φαίνεται ότι εντοπίστηκε και θανατηφόρο κρούσμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως έχει εμφανιστεί κρούσμα του ιού του Νείλου στην Κύπρο, πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση και ποια μέτρα  λαμβάνονται για αντιμετώπιση της πιθανής επέκτασης του ιού του Νείλου και στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.676, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής μου στο δήμο Λατσιών πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει τερματίσει τη χορηγία προς το δήμο για το πλύσιμο των κάδων αποκομιδής των σκυβάλων από τους κυβερνητικούς (προσφυγικούς) συνοικισμούς, με αποτέλεσμα ο δήμος να επιφορτίζεται με επιπλέον δαπάνη ύψους €100.000 το χρόνο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η ίδια τακτική εφαρμόζεται σε όλους τους δήμους οι οποίοι περιλαμβάνουν στα όριά τους κυβερνητικούς (προσφυγικούς) συνοικισμούς και αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η πολιτική, η οποία θεωρώ ότι είναι άδικη για ορισμένους δήμους οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο οικονομικό πρόβλημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.677, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δημαρχείο Σωτήρας ετέθη ζήτημα επιχορήγησης για αγορά μίας μηχανής για τον τεμαχισμό και το θρυμματισμό κλαδεμάτων. Η χρήση αυτής της μηχανής θα βοηθήσει το δήμο Σωτήρας να διαχειρίζεται οικολογικά τα απόβλητα και τα κλαδέματα (κομποστοποίηση).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το δίκαιο και περιβαλλοντικό αίτημα του δήμου Σωτήρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.678, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Σωτήρας μού ετέθη επιτακτικά το θέμα της έλλειψηςπράσινου σημείου” για τη δημιουργία συστήματος συλλογής μεγάλων οικιακών αποβλήτων. Ο δήμος Σωτήρας ζητά τη στήριξη της κυβέρνησης για τη λειτουργία του “πράσινου σημείου”, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην εξεύρεση χώρου και οικονομικών πόρων, καθώς και τεχνογνωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία “πράσινου σημείου” για το δήμο Σωτήρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.679, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Σωτήρας μού ετέθη το ζήτημα της ανάγκης μετακίνησης των αποθηκών πυρομαχικών της Εθνικής Φρουράς οι οποίες βρίσκονται πλησίον οικιστικής και κατοικημένης περιοχής. Η ύπαρξη των αποθηκών συνιστά παράγοντα οπισθοδρόμησης για την κοινότητα, αφού σημαντικά βυζαντινά μνημεία δεν μπορεί να αξιοποιηθούν και να είναι προσβάσιμα σε επισκέπτες, καθώς βρίσκονται πολύ κοντά στις αποθήκες πυρομαχικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για μετακίνηση των αποθηκών πυρομαχικών από τη Σωτήρα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.680, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Σωτήρας ενημερώθηκα για τις ανησυχίες σε σχέση με το τελικό κόστος κατασκευής και λειτουργίας του αποχετευτικού Κοκκινοχωρίων. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με το συμβόλαιο η κατασκευαστική εταιρεία θα αναλάβει τη λειτουργία βιολογικού σταθμού για είκοσι χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προϋπολογίσει το κόστος της κατασκευής και λειτουργίας του αποχετευτικού Κοκκινοχωρίων και ποιο θα είναι το προϋπολογιζόμενο τέλος φορολογίας για τους κατοίκους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.685, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου πληροφορήθηκα ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση ουσιωδών έργων του οδικού δικτύου και των οχετών ομβρίων υδάτων στη Βιομηχανική Περιοχή Αθηένου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωση των υπό αναφορά έργων στη Βιομηχανική Περιοχή Αθηένου και, αν ναι, πότε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.686, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου πληροφορήθηκα ότι έχει σχεδιαστεί η δημιουργία νέας κτηνοτροφικής περιοχής στα νοτιοανατολικά του δήμου Αθηένου. Ήδη προκηρύχθηκε ο σχεδιασμός της περιοχής, όμως, για να προχωρήσει το έργο, χρειάζεται να γίνει ξηρικός αναδασμός, ο οποίος καθυστερεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί ο ξηρικός αναδασμός στην Αθηένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.687, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου πληροφορήθηκα ότι καθυστερεί το έργο της διαμόρφωσης της κεντρικής πλατείας του δήμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί αυτό το εξωραϊστικό έργο, που θα αναδείξει τον παραδοσιακό χαρακτήρα της Αθηένου και θα δημιουργήσει ευκαιρίες κοινωνικής συνεύρεσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.688, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου πληροφορήθηκα ότι προωθείται η χωροθέτηση ζωολογικού πάρκου και βοτανικού κήπου στην κτηνοτροφική ζώνη, όπου θα περιλαμβάνεται και φάρμα κροκοδείλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του σε σχέση με τα σχέδια για τη χωροθέτηση θεματικού πάρκου κροκοδείλων ανάμεσα σε κτηνοτροφικές μονάδες στην Αθηένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.689, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου ετέθη προς συζήτηση το θέμα των κενών θέσεων στο οργανόγραμμα του δήμου. Μια πολύ σημαντική θέση που παραμένει κενή είναι η θέση του Υγειονομικού Επιθεωρητή. Αν ληφθεί υπόψη ότι στο δήμο Αθηένου φιλοξενούνται δεκάδες μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες φυσιολογικά δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, η έλλειψη υγειονομικού επιθεωρητή μπορεί να χαρακτηριστεί ως εγκληματική.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να επιτρέψει την πλήρωση των θέσεων στο δήμο Αθηένου και ιδιαίτερα της θέσης του Υγειονομικού Επιθεωρητή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.690, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου μού ετέθη το ζήτημα της ανάγκης επαναφοράς του Στεγαστικού Σχεδίου Ακριτικών Περιοχών, το οποίο λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα σε όλες τις κοινότητες και τους δήμους που επηρεάζονται από τη Νεκρή Ζώνη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να επανέλθει το Στεγαστικό Σχέδιο Ακριτικών Περιοχών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.691, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Λαμβάνω πολλά παράπονα από φορολογουμένους για καθυστερήσεις στην επιστροφή ΦΠΑ. Σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης λόγω αυτών των καθυστερήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. πόσο είναι το συνολικό ποσό που πρέπει να επιστραφεί στους φορολογουμένους ως επιστροφή ΦΠΑ,

2. ποιος είναι ο συνήθης χρόνος επιστροφής του ΦΠΑ και

3. αν υπάρχει καθορισμένος και υποχρεωτικός χρόνος μέσα στον οποίο το Τμήμα Φορολογίας πρέπει να επιστρέψει το ΦΠΑ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.692, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους του Συνδέσμου Εργοληπτών, Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) συζητήθηκε το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργολήπτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων με την τροποποίηση του άρθρου 11Β του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου. Σύμφωνα με την αλλαγή, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από τις 9 Μαρτίου 2012, όταν υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ή υπηρεσίες μαζί με αγαθά μέσα στα πλαίσια κατασκευής, μετατροπής, κατεδάφισης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδομής ή οποιουδήποτε άλλου έργου πολιτικής μηχανικής σε άλλο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, τότε δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στη συναλλαγή. Οι εργολήπτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων στη συντριπτική τους πλειοψηφία εντάσσονται στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων λόγω της οικονομικής κρίσης, με κυριότερο εξ αυτών την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Με την πιο πάνω τροποποίηση η ρευστότητα των επιχειρήσεων του κλάδου έχει επιδεινωθεί περαιτέρω, αφού το Τμήμα Φορολογίας δεν επιστρέφει έγκαιρα το επιστρεπτέο ποσό στις επιχειρήσεις. Ο ΣΕΜΗΕΚ απορρίπτει την άποψη ότι η τροποποίηση αποτελεί μέτρο προώθησης της ανάπτυξης του οικοδομικού τομέα, αφού αποδεδειγμένα το μόνο που εξυπηρετείται είναι η ρευστότητα του Τμήματος Φορολογίας και των ιδιοκτητών των έργων, σε βάρος όμως της ρευστότητας των υπεργολάβων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την αρνητική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις από την τροποποίηση του άρθρου 11Β του υπό αναφορά νόμου και αν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να εξεύρει τρόπους επιστροφής του ΦΠΑ το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής των εντύπων από τις επιχειρήσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.693, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Γενικό Λογιστήριο του κράτους εξέδωσε την εγκύκλιο ΚΕΑΑ 10 (25 Ιουνίου 2015) με βάση την οποία για συμβόλαια κατασκευαστικών έργων του δημοσίου των οποίων η μελέτη εκπονείται από τον εργοδότη (δημόσιο) ή από συμβούλους του και των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι πέραν των €100.000 οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες θα ανατίθενται από την αναθέτουσα αρχή με ξεχωριστή διαδικασία υπό τη μορφή διορισμένων υπεργολαβιών (διορισμένη υπεργολαβία), νοουμένου ότι η υπεργολαβία θα έχει αξία πέραν των €100.000. Η ρύθμιση αποσκοπούσε στην προστασία των υπεργολάβων από προβλήματα που συνήθως έχουν να κάνουν με καθυστερήσεις στις πληρωμές από τους κύριους εργολάβους των έργων. Μέσα σε λίγους μήνες και συγκεκριμένα στις 7 Οκτωβρίου 2016 εκδόθηκε νέα εγκύκλιος ΚΕΑΑ 11 η οποία ακύρωνε την προηγούμενη για λόγους απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (μέλος του ΟΕΒ), η μέθοδος της εσωτερικής εργολαβίας που ακολουθείται σήμερα παρουσιάζει σοβαρούς κινδύνους και προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στην αντικατάσταση της ΚΕΑΑ 10 από την ΚΕΑΑ 11 και αν προηγήθηκε διαβούλευση πριν από την αντικατάσταση με τους εμπλεκόμενους φορείς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.702, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί οι εμβολιασμοί των παιδιών, αφού ένας μεγάλος αριθμός γονιών επιλέγουν να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων παραθέτοντας τα στοιχεία των εμβολιασμών που έγιναν τα τελευταία χρόνια, καθώς και τα ποσοστά, αν υπάρχουν, ατόμων που δεν εμβολιάζονται σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.704, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Γραφείο Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, που υπάγεται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, συντονίζουν την προώθηση της μεταφοράς της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, η οποία αφορά στη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μεταφορά της υπό αναφορά Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.705, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Γνωρίζω ότι οι τοπικές αρχές σε ορισμένα ελληνικά νησιά αξιοποιούν τα φύκια ως εδαφοβελτιωτικό υλικό ή τα τοποθετούν σε καυστήρες για παραγωγή ενέργειας, αφού αποξηρανθούν. Οι τοπικές αρχές στην Κύπρο ζητούν καθοδήγηση και χρηματοδότηση από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για τον τρόπο αξιοποίησης των φυκιών που εκβάλλονται κάθε χρόνο στις κυπριακές παραλίες, οι οποίες όμως μέχρι στιγμής αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόγραμμα για την ανακύκλωση, κομποστοποίηση ή ορθολογική διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων από φύκια που εκβάλλονται κατά εκατοντάδες κυβικά μέτρα στις κυπριακές ακτές, ιδιαίτερα της περιοχής Πάφου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.706, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά την αντίδραση των τοπικών αρχών, έχει αδειοδοτηθεί η χωροθέτηση εργοστασίου διαχείρισης ζωικών αποβλήτων στη Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου. Σημειώνεται ότι τα εγκαίνια του εργοστασίου τέλεσε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης, παρά το γεγονός ότι η εγκατάσταση δεν καλύπτεται ακόμα από οικοδομική άδεια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι αντιδράσεις των τοπικών αρχών και γιατί ο υπουργός εγκαινίασε ένα εργοστάσιο καθ’ ον χρόνον δεν είχε καν υποβληθεί αίτηση για οικοδομική άδεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.707, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με μελέτη την οποία επεξεργάστηκε ο ειδικός υγιεινολόγος-επιδημιολόγος δρ Μιχάλης Βωνιάτης, ο Άγιος Δομέτιος φαίνεται να είναι η περιοχή με τα περισσότερα κρούσματα καρκίνου σε ολόκληρη την Κύπρο. Η μελέτη αφορούσε τα έτη 1998-2008 και, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, ο Άγιος Δομέτιος εμφανίζει μέσο ετήσιο όρο 412 κρούσματα ανά 100 000 πληθυσμό, αριθμός ο οποίος βρίσκεται όχι μόνο πάνω από το μέσο όρο τον οποίο συγκέντρωσε η επαρχία Λευκωσίας, αλλά και ολόκληρη η Κύπρος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η γνώμη του για τα αποτελέσματα της υπό αναφορά μελέτης, αν έχει εξετάσει τους λόγους εξαιτίας των οποίων ο Άγιος Δομέτιος παρουσιάζει τόσο υψηλό αριθμό κρουσμάτων και αν έχει ή πρόκειται να ετοιμάσει κάποια στρατηγική, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πιθανές αιτίες που οδηγούν σε αυξημένα κρούσματα καρκίνου όχι μόνο στον Άγιο Δομέτιο, αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.708, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με μελέτη την οποία επεξεργάστηκε ο ειδικός υγιεινολόγος-επιδημιολόγος δρ Μιχάλης Βωνιάτης, ο Άγιος Δομέτιος φαίνεται να είναι η περιοχή με τα περισσότερα κρούσματα καρκίνου σε ολόκληρη την Κύπρο. Η μελέτη αφορούσε τα έτη 1998-2008 και, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, ο Άγιος Δομέτιος εμφανίζει μέσο ετήσιο όρο 412 κρούσματα ανά 100 000 πληθυσμό, αριθμός ο οποίος βρίσκεται όχι μόνο πάνω από το μέσο όρο τον οποίο συγκέντρωσε η επαρχία Λευκωσίας, αλλά και ολόκληρη η Κύπρος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η γνώμη του για τα αποτελέσματα της υπό αναφορά μελέτης, αν έχει εξετάσει τους λόγους εξαιτίας των οποίων ο Άγιος Δομέτιος παρουσιάζει τόσο υψηλό αριθμό κρουσμάτων και αν έχει ή πρόκειται να ετοιμάσει κάποια στρατηγική, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πιθανές αιτίες που οδηγούν σε αυξημένα κρούσματα καρκίνου όχι μόνο στον Άγιο Δομέτιο, αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.709, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δασών παραχώρησε το 1978 στην εταιρεία που ανέγειρε το ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία δασική γη με σκοπό τη δημιουργία χώρου πρασίνου και μίνι γκολφ. Αντ’ αυτού, η εταιρεία κατασκεύασε δύο γήπεδα τένις και ένα γήπεδο σκουός.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν απαιτεί από την εν λόγω εταιρεία την υλοποίηση της αρχικής συμφωνίας, δηλαδή τη δημιουργία χώρου πρασίνου και μίνι γκολφ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των δύο γηπέδων τένις προκαλεί αφάνταστα μεγαλύτερη οχληρία απ’ ό,τι ο χώρος πρασίνου και το γήπεδο γκολφ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.710, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Πέγειας διατυπώθηκε το παράπονο ότι τα ψηφιδωτά στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Γεωργίου της Πέγειας δεν τυγχάνουν προστασίας και ανάδειξης, τουλάχιστον στο βαθμό που αυτό συμβαίνει σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αρχαιολογική αξία των ψηφιδωτών του αρχαιολογικού χώρου στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, τα μέτρα προστασίας και φύλαξης που λαμβάνονται και βεβαίως για τα σχέδια, εάν υπάρχουν, για ανάδειξη και προβολή του αρχαιολογικού αυτού θησαυρού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.711, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφορικά με τα διαχωριστικά πασσαλάκια που τοποθετούνται στα πεζοδρόμια, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποιο είναι το νομικό καθεστώς που διέπει την τοποθέτησή τους;

2. Ποιος αποφασίζει πού θα τοποθετηθούν και σε ποιες αποστάσεις;

3. Ποιο είναι το ενδεδειγμένο τους ύψος και από ποιο υλικό συνιστάται να είναι κατασκευασμένα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.718, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανταποκριθεί στους στόχους που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εν γένει στον τομέα του ηλεκτρισμού, στον τομέα των μεταφορών κ.ο.κ. Ποιοι είναι οι νέοι στόχοι στους οποίους πρέπει να ανταποκρίνεται η Κυπριακή Δημοκρατία και ποιες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις τυχόν αποτυχίας εκπλήρωσης των εν λόγω ενεργειακών στόχων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.717, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο πρόκειται να εξετάσει το ενδεχόμενο να τεθεί ξανά σε εφαρμογή το Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.719, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει αποφασιστεί το κλείσιμο του δημοτικού σχολείου της κοινότητας Αλαμινού λόγω του μικρού αριθμού μαθητών που φοιτούν σε αυτό. Το κοινοτικό συμβούλιο Αλαμινού, με επιστολή του προς τον Υπουργό Παιδείας, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2017, επισημαίνει ότι το κλείσιμο του δημοτικού σχολείου θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την κοινότητα, οδηγώντας τη στο μαρασμό. Ζητεί επίσης πίστωση ενός χρόνου, για να καταφέρει προσφέροντας κίνητρα και εφόδια στους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο, τα οποία αυτή τη στιγμή φοιτούν σε άλλα σχολεία, για να αυξήσει τον αριθμό των μαθητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επαναξιολογήσει την απόφασή του να κλείσει το δημοτικό σχολείο της κοινότητας Αλαμινού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.720, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε ερωτήσεις μου (Αρ. Φακ. 23.06.011.01.241 και Αρ. Φακ. 23.06.011.01.251) αναφορικά με τη διαχείριση λυμάτων που αποβάλλουν πλοιάρια στη θάλασσα πληροφορήθηκα ότι σε σχέση με το παλιό λιμάνι Λεμεσού και τα εμπορικά λιμάνια, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου, η Αρχή Λιμένων Κύπρου είχε εντοπίσει αδυναμίες στον έλεγχο και στην εφαρμογή των κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση λυμάτων με τη χρήση ιδιωτικών βυτιοφόρων και θα προχωρούσε στο σχεδιασμό για την εγκατάσταση χερσαίου συστήματος άντλησης λυμάτων, το οποίο, σε συνδυασμό με μετρητή ροής και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, θα περιόριζε στο ελάχιστο τις αδυναμίες στον έλεγχο και στην εφαρμογή των κανονισμών. Επίσης, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων Κύπρου, με σκοπό να περιοριστούν οι υπάρχουσες αδυναμίες, θα διενεργούσαν αυξημένους ελέγχους στα πλοία που παραμένουν εντός λιμενικής περιοχής για συγκεκριμένα συνεχόμενα χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε αυτά να παραδίδουν τα λύματα στη στεριά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει εγκατασταθεί το υπό αναφορά χερσαίο σύστημα άντλησης λυμάτων; Εάν όχι, πότε αναμένεται να εγκατασταθεί;

2. Οι αυξημένοι έλεγχοι στα πλοιάρια έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα στις προσπάθειες για τερματισμό της απόρριψης λυμάτων στη θάλασσα και παράδοσή τους στη στεριά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.721, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2017, σε ερώτησή μου (Αρ. Φακ. 23.06.011.01.304) αναφορικά με τη νομική επεξεργασία του υφιστάμενου περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου [Ν. 138(Ι)/2001], ώστε να ενσωματωθούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις και να υιοθετηθεί πλήρως σε εθνικό επίπεδο η Οδηγία 2016/680, πληροφορήθηκα ότι είχε τροχοδρομηθεί διαδικασία με τον καθορισμό νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και αναμενόταν ότι μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ετοιμαζόταν το πρώτο προσχέδιο του νομοσχεδίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί το υπό αναφορά προσχέδιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.722, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο εγκαταλελειμμένος σκυβαλότοπος στην τοποθεσία Ατσάς χρειάζεται άμεσα καθαρισμό και σχεδιασμό για επαναφορά του φυσικού περιβάλλοντος. Το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Κουτραφά προειδοποιεί ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ανάφλεξης των ελαστικών που βρίσκονται παρατημένα στο χώρο ενόψει του καλοκαιριού. Επιπρόσθετα, ο χώρος έχει γίνει εστία μολύνσεων, με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προβεί στον καθαρισμό του υπό αναφορά σκυβαλότοπου και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την περιβαλλοντική του αποκατάσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.723, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Λυμπιών αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη διοχέτευση των νερών από τα πλυσίματα και τα όμβρια ύδατα. Συγκεκριμένα, ο κοινοτάρχης της περιοχής αναφέρει σε επιστολή του, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, προς την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας ότι το πρόβλημα αυτό προκύπτει λόγω του ότι δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα το αποχετευτικό σύστημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προχωρήσει η ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος της κοινότητας Λυμπιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.724, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδων Φαίδωνος έχει καταθέσει πρόταση για μετεγκατάσταση του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) από τη Λευκωσία στην πόλη της Πάφου. Ο ίδιος μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά τη συνάντησή μας ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει πάρει πρόσφατα απόφαση για μελέτη του θέματος και έχει προχωρήσει στη δημιουργία αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής, ώστε να τοποθετηθεί αναλόγως σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται το Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της προτάσεως του δήμου Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.725, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την απαγόρευση των τριών νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων, που είναι γνωστό ότι βλάπτουν κυρίως τις μέλισσες, αλλά και άλλα είδη. Οι ουσίες που εμπεριέχονται στα υπό αναφορά φυτοφάρμακα και σχεδιάζεται να απαγορευτούν είναι οι acetamiprid, ciothianidin και thiamethoxam.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Κυκλοφορούν στην Κύπρο τα υπό αναφορά φυτοφάρμακα, σε ποιες ποσότητες και ποιο το ποσοστό διάδοσής τους;

2. Ποια η θέση της κυβέρνησης σε ενδεχόμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απαγόρευσή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.730, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών αναφορικά με το πεδίο βολής Ψεματισμένου, το οποίο βρίσκεται εντός της τουριστικής ζώνης Ψεματισμένου και εφάπτεται δυτικά με την τουριστική ζώνη Ζυγίου και ανατολικά με την τουριστική ζώνη Μαρωνίου. Ειδικότερα, οι βολές που πραγματοποιούνται στο πεδίο βολής προκαλούν οχληρία, καταστρέφουν τη θαλάσσια ζωή και γενικότερα εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων και των παραθεριστών. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν είχαν γίνει προσπάθειες για τη μετακίνησή του χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αντιμετώπιση του υπό αναφορά προβλήματος;

2. Έχει γίνει μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία του πεδίου βολής Ψεματισμένου, στα πλαίσια της οποίας να καταγράφεται η ζημιά στο περιβάλλον;

3. Έγινε ποτέ καθαρισμός του βυθού από τα μη εκραγέντα βλήματα;

4. Προτίθεται ο αρμόδιος υπουργός να εξετάσει το ενδεχόμενο μετακίνησης του πεδίου βολής Ψεματισμένου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.748, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη συσχέτιση των φορολογούμενων με τις μερίδες του Κτηματολογίου. Οι καταγγελίες ποικίλλουν. Κάποιες από αυτές αναφέρουν ότι υπάρχουν φορολογούμενοι που, ενώ έχουν εγγεγραμμένες στο όνομά τους ιδιοκτησίες, αυτές δεν καταγράφονται στη φορολογική τους δήλωση και αυτό δε γίνεται αντιληπτό από τους φοροθέτες. Επίσης, υπάρχει καταγγελία ότι το Κτηματολόγιο έχει βασιστεί σε λανθασμένα κριτήρια εκτίμησης περιουσίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει ανισομερής επιβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στους πολίτες. Καταγγελίες αναφέρονται και στα μεγάλα ποσά τα οποία οφείλουν εταιρείες ανάπτυξης γης και ξενοδοχεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν τεθεί υπόψη του οι υπό αναφορά καταγγελίες και τι σχεδιάζει να κάνει για αντιμετώπιση του προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.749, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όσον αφορά στο GDP TAX GAP, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ του ποσού των φόρων που θα έπρεπε να οφείλονταν στο κράτος, σύμφωνα με το GDP (ακαθάριστο εθνικό προϊόν), και των φόρων που έχουν εισπραχθεί, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Έγινε ποτέ μέτρηση αυτού του δείκτη από το Υπουργείο Οικονομικών και, εάν ναι, πότε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

2. Ποιες ενέργειες γίνονται από το Τμήμα Φορολογίας, για να εντοπιστούν τα αδήλωτα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων, ώστε να επιβληθούν φορολογίες;

3. Ποιες είναι οι διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ποια τα δεδομένα σε σχέση με την κατάσταση στην Κύπρο σε ό,τι αφορά το GDP TAX GAP;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.750, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.751, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, επειδή έχει ανακοινωθεί ότι η έναρξη ισχύος του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμου έχει καθοριστεί για μεταγενέστερο στάδιο, πολλοί φορολογούμενοι καθυστερούν τη διευθέτηση των οφειλών τους σε αναμονή της εφαρμογής του νόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Φορολογίας έχει προετοιμαστεί για την εφαρμογή του νόμου για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών και πότε προγραμματίζεται η έναρξη εφαρμογής του νόμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.752, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην επιστροφή φόρου. Η νομοθεσία προνοεί ότι η διαφορά του βεβαιωμένου φόρου από τον πληρωθέντα πρέπει να επιστρέφεται εντός δύο μηνών. Συγκεκριμένα, αυτή την περίοδο φαίνεται ότι γίνονται οι επιστροφές του 2014.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σημειώνεται αυτή η καθυστέρηση των δύο ετών, γεγονός που προκαλεί αναστάτωση σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.753, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχτεί καταγγελίες ότι τα επίπεδα θορύβου στο σημείο του υπεραστικού δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά την έξοδο Μουτταγιάκας στην περιοχή Καλογήρων στη Λεμεσό είναι κατά πολύ υψηλότερα των επιτρεπόμενων ορίων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από μελέτες τις οποίες εκπόνησε τόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος όσο και ιδιωτικές εταιρείες. Οι κάτοικοι της περιοχής των οποίων τα σπίτια είτε εφάπτονται είτε είναι πλησίον του υπεραστικού δρόμου καταγγέλλουν ότι η κατάσταση χειροτερεύει με το πέρασμα του χρόνου. Τα παράθυρα των σπιτιών τους τρίζουν, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους εξωτερικούς χώρους των σπιτιών τους για πολλή ώρα και πολλοί υποφέρουν από σοβαρές διαταραχές ύπνου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Είναι γνώστης της εν λόγω υπόθεσης και, αν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να λάβει;

2. Ποιο είναι το αρμόδιο τμήμα το οποίο αποφασίζει πού θα τοποθετηθούν ηχοπετάσματα, τα οποία λειτουργούν κατασταλτικά για το θόρυβο, και βάσει ποιων κριτηρίων λαμβάνονται οι αποφάσεις του;

3. Γιατί δεν έχουν τοποθετηθεί ηχοπετάσματα στο σημείο αυτό του αυτοκινητόδρομου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.762, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κυπριακή νομοθεσία υπάρχουν δύο διαφορετικοί κατάλογοι επαγγελματικών ασθενειών. Ο ένας περιλαμβάνεται στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Επαγγελματικές Ασθένειες) Κανονισμούς του 2010 και ο άλλος στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμούς του 2007. Ο πρώτος κατάλογος χρησιμοποιείται από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ενώ ο δεύτερος από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο υπάρχουν δύο ξεχωριστοί κατάλογοι επαγγελματικών ασθενειών και ποια η διαφορά τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.763, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι στις κοινότητες Πολεμίου και Στρουμπιού της επαρχίας Πάφου φύεται σε περιορισμένη έκταση η άγρια τουλίπα (Agenensis). Η κοινότητα Πολεμίου αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια να την προστατεύσει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την προστασία του μοναδικού αυτού είδους της χλώριδας της Κύπρου και την αξιοποίησή της ως στοιχείου προσέλκυσης επισκεπτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.764, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ποσό που παραχωρείται με βάση το Σχέδιο Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα έχει διακοπεί ή έχει μειωθεί για πολλές χιλιάδες συνταξιούχους (πέραν των τριάντα χιλιάδων).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει τα κριτήρια για τους δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.765, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κυπριακή οικοδομική αγορά διατίθενται ακατάλληλα προϊόντα οικοδομικής βιομηχανίας, τα οποία προέρχονται από τα κατεχόμενα. Εκτός του ότι δημιουργείται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού, εκφράζονται και ανησυχίες για την ποιότητα των υλικών αυτών και κατ’ επέκταση για την ασφάλεια των οικοδομικών έργων. Διατυπώνεται η εισήγηση για διενέργεια ελέγχων στα οδοφράγματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την έκταση του φαινομένου αυτού, καθώς και ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση του υπό αναφορά προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.766, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοίνωσε τη χορήγηση ενισχύσεων σε γεωργούς στη βάση του πλαισίου “Natura 2000” και της Οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Ειδικότερα, πρόκειται για τη Δράση 12.1.1, που αφορά στη διατήρηση της ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές “Natura 2000” και σε περιοχές συνεκτικότητας, και τη Δράση 12.1.2, που αφορά στη διαχείριση των βοσκοτόπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιο είναι το συνολικό διαθέσιμο ποσό που θα διατεθεί για τις υπό αναφορά δράσεις;

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων;

3. Ποια άλλα μέτρα ή δράσεις έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, ώστε να ενισχυθούν οι γεωργοί σε περιοχές Natura;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.767, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη περιοδεία μου και σε συναντήσεις που είχα με τους νεοκλεγέντες δημάρχους μού σημειώθηκε ότι προκύπτει σοβαρό πρόβλημα από τη μη ορθή διαχείριση των κλαδεμάτων από κήπους οικιών, αφού οι επαγγελματίες (και άλλοι) που αναλαμβάνουν την κηπουρική διαχείριση των κήπων, είτε γιατί δε γνωρίζουν είτε γιατί δεν αισθάνονται να τους υποχρεώνει κανείς, απλώς απορρίπτουν τα κλαδέματα σε κάποιο γειτονικό οικόπεδο ή σε κάποιο αφύλακτο δημόσιο χώρο. Φαίνεται ότι το επάγγελμα του κηπουρού είναι εντελώς ανεξέλεγκτο, δηλαδή οποιοσδήποτε μπορεί να διεξάγει κηπουρικές εργασίες, χωρίς να γνωρίζει καν τη σχετική νομοθεσία για το διαχωρισμό των οργανικών αποβλήτων. Σημειώνεται ότι οι δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές θεωρούν αυτονόητο ότι οι κηπουροί πρέπει να είναι απαραιτήτως και διά νόμου συμβεβλημένοι με μονάδα κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων ή με αδειοδοτημένους χώρους συγκέντρωσης οργανικών αποβλήτων (π.χ. πράσινα σημεία). Σημειώνεται ότι η ταυτοποίηση των κηπουρικών εργασιών συνδέεται με την ορθολογική λειτουργία και των πράσινων σημείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εντάξει την κηπουρική στο θεσμό της αδειοδοτούμενης και ελεγχόμενης εργασίας, όπως έγινε πρόσφατα με την πώληση καυσόξυλων, πρακτική που έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την παρανομία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.768, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το αγρόκτημα της Γεροκηπιάς ή αλλιώς Γερμανίνας, όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, το οποίο βρίσκεται στην παραλιακή περιοχή του δήμου Γεροσκήπου, είναι σε άθλια κατάσταση και κινδυνεύει με κατάρρευση. Σύμφωνα με το δήμαρχο Γεροσκήπου κ. Μιχάλη Παυλίδη, η ολική ανάπλαση και ανάδειξη του αγροκτήματος σκόνταψε στο γεγονός ότι τα κονδύλια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 διαμοιράστηκαν σε μεγαλύτερους δήμους, με αποτέλεσμα ο δήμος Γεροσκήπου να μην μπορέσει να απορροφήσει 7 εκατομ., ποσό το οποίο υπολογίζεται ότι απαιτείται για την ανάπλαση του κτιρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για διάσωση και αξιοποίηση του αγροκτήματος της Γεροκηπιάς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.769, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο του 2017, το κάπνισμα στις εισόδους των νοσοκομείων και κλινικών απαγορεύεται. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11, εδάφιο (β), παράγραφος (ιι), “απαγορεύεται το κάπνισμα καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού, φυτικών προϊόντων για κάπνισμα και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, ναργιλέ και μη καπνιζόμενου προϊόντος καπνού από πρόσωπο στους ανοικτούς εξωτερικούς χώρους των νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένου αστικού αγροτικού κέντρου υγείας, εκτός από καθορισμένους ανοικτούς εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τη διεύθυνση του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας και οι οποίοι δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε είσοδο ή έξοδο του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται η νέα νομοθετική ρύθμιση και ποια μέτρα έλαβε για την εφαρμογή της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.770, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπογειοποίηση/μετακίνηση των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος της ΑΗΚ στη Γεροσκήπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.771, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Γεωργίας θα καλέσει όλους τους δήμους, τις κοινότητες και τους φορείς (π.χ. σχολικές εφορίες) που διαχειρίζονται χώρους πρασίνου σε ειδικά καθορισμένες από το νόμο περιοχές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου, στο οποίο θα εντάσσονται όσοι δήμοι, κοινότητες και φορείς επιτύχουν να ελαχιστοποιησούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στους χώρους πρασίνου τους, εφαρμόζοντας προγράμματα ολοκληρωμένης ή βιολογικής αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να υποβάλουν στο Τμήμα Γεωργίας το πρόγραμμα ολοκληρωμένης ή βιολογικής αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών το οποίο σκοπεύουν να εφαρμόσουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι δήμοι, κοινότητες ή άλλοι φορείς εξέφρασαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο υπό αναφορά πρόγραμμα και πώς αξιολογεί τη μέχρι στιγμής πορεία εφαρμογής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.772, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έγκριση της πολεοδομικής άδειας για την κατεδάφιση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Γεροσκήπου, οι οποίες είναι για χρόνια εγκαταλειμμένες, προκαλούν οχληρία, καθώς και προβλήματα στο διαχωρισμό οικοπέδων και επιπλέον συνιστούν μεγάλο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.773, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όσον αφορά στην ένωση HOTREC, η οποία εκπροσωπεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα καφέ κ.ο.κ., παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής;

1. Γιατί ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) έπαυσε να είναι μέλος της ένωσης;

2. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων και ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.774, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τον ξενοδοχειακό τομέα της Κύπρου από τη λειτουργία υπηρεσιών βραχυπρόθεσμης ενοικίασης ακινήτων (π.χ. Airbnb) και διαδικτυακών υπηρεσιών προσφορών διαμονής (π.χ. Booking.com). Παρακαλώ όπως πληροφορηθώ επίσης για το φορολογικό καθεστώς των υπό αναφορά υπηρεσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.779, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται η αξιοποίηση των μεγάλων συγκεντρώσεων από αδρανή υλικά στο νότιο μεταλλείο Μαθιάτη από την εταιρεία “Hellenic Copper Mines” για εντοπισμό ποσότητας χρυσού. Γνωρίζω ότι η περιοχή έχει πλούσια φυσική βλάστηση πεύκων και θάμνων, ενώ παρουσιάζει και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Ήδη έχουν σημειωθεί αρκετές αντιδράσεις από ιδιοκτήτες γης και κατοίκους της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής και πώς προβλέπεται να διατηρηθεί και να προστατευθεί το φυσικό και αρχαιολογικό περιβάλλον της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.780, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχει ξεκινήσει και προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους δίπλα ακριβώς από τον ιερό ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην κατεχόμενη κοινότητα Πάνω Ζώδιας. Την ίδια ώρα μεγάλης έκτασης γη στην περιοχή του Γεωργικού Γυμνασίου Μόρφου έχει ισοπεδωθεί και πολύ σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει η ανέγερση μεγάλου νοσοκομείου. Ταυτόχρονα, σε τελικό στάδιο βρίσκεται η ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου που θα ενώνει την κατεχόμενη Λευκωσία με την κωμόπολη της Λεύκας. Αυτά είναι μόνο ορισμένα από μία σειρά έργων που ανακοινώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Μόρφου, γεγονός που αποδεικνύει τις προθέσεις των Τούρκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εντοπιστεί αυτές οι ενέργειες και τα σχέδια έργων στην περιοχή της Μόρφου και σε ποιες αποτρεπτικές ενέργειες έχει προχωρήσει προς αντιμετώπιση των τουρκικών ενεργειών, δεδομένου ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη λύση του Κυπριακού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.781, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες ότι δεν ακολουθήθηκαν διαφανείς διαδικασίες για το διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την προμήθεια 190 κυβ. μ. (m3) έτοιμου σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα θα χρησιμοποιείτο για τη δημιουργία δαπέδου για την εγκατάσταση των νέων υποστατικών της ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η προκήρυξη των προσφορών δεν έγινε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ούτε είχε εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ή το Υπουργείο Οικονομικών έγκριση για τη δαπάνη ύψους €19.000 που χρειάστηκε για την αγορά του σκυροδέματος. Επίσης, όπως πληροφορήθηκα, το νέο δάπεδο το οποίο δημιουργήθηκε παρέμεινε σε αχρηστία, αφού για τα νέα κτίρια της ΕΜΑΚ έγινε νέα βάση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η θέση του σχετικά με τις υπό αναφορά καταγγελίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.782, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα η Τράπεζα Πειραιώς, ενεργώντας ως η ειδική διάδοχος της Τράπεζας Κύπρου και της Cyprus Popular Bank Co Ltd, προχώρησε σε εκποιήσεις ακινήτων αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα. Μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων που εκποιήθηκαν βρίσκονται και Κύπριοι επώνυμοι. Προφανώς η συμφωνία για την πώληση στην Τράπεζα Πειραιώς των δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα περιλαμβάνει και την παραχώρηση των δανείων. Για το θέμα αυτό διεξήχθη επανειλημμένα σοβαρή συζήτηση, κατά πόσο δηλαδή η Τράπεζα Πειραιώς επωφελήθηκε σκανδαλωδώς από τη συμφωνία αυτή ή τελικά φορτώθηκε ένα μεγάλο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αποκρυσταλλώσει την άποψή του επί του θέματος αυτού μετά την παρέλευση τεσσάρων περίπου χρόνων από την υπό αναφορά συμφωνία και ιδιαίτερα αν παρακολουθεί την εξέλιξη της διαχείρισης των δανειακών χαρτοφυλακίων της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας που παραχωρήθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.792, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η είσοδος στα λεγόμενα Λουτρά του Άδωνη, όπως παράνομα ονομάζεται από ιδιώτη η τοποθεσία Μαυροκόλυμπος στην κοινότητα Κοίλη, χρεώνεται με το ποσό των €9, με τη δικαιολογία ότι αυτά τα χρήματα δίδονται για τη συντήρηση του περιβάλλοντος της περιοχής. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Μαυροκόλυμπος μπορεί να γίνει μόνο μέσω της ιδιωτικής εγκατάστασης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι νόμιμη η αλλαγή της τοπωνυμίας και η χρήση του δημόσιου χώρου για ιδιωτική εκμετάλλευση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.793, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις αποθήκες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας βρίσκεται ακινητοποιημένο τον τελευταίο χρόνο το ηλεκτρικό όχημα το οποίο μπορεί να μεταφέρει τους ασθενείς με κινητικά προβλήματα από τη στάση του λεωφορείου ή την πύλη μέχρι και την είσοδο του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα πολλοί συνταξιούχοι και ασθενείς με κινητικά προβλήματα να υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία. Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, το όχημα βρίσκεται υπό επιδιόρθωση, ενώ πρόσφατα παραλήφθηκαν τα ανταλλακτικά από το εξωτερικό, αφού το μοντέλο δεν εισάγεται στην Κύπρο και υπάρχει πρόβλημα στην εισαγωγή των ανταλλακτικών του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο έγινε δεκτή η αγορά του υπό αναφορά οχήματος, αφού υπήρχε εξαρχής δυσκολία στην εισαγωγή των ανταλλακτικών του, και για ποιο λόγο δε βρέθηκε εναλλακτική λύση για τη μεταφορά των ασθενών με κινητικά προβλήματα, όσο καιρό είναι ακινητοποιημένο το όχημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.794, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Σκύλων Νόμο του 2002, οι τοπικές αρχές μετά από κάποιο χρονικό διάστημα παραδίδουν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για ευθανασία τα αδέσποτα σκυλιά τα οποία δε δίνονται σε οργανώσεις προστασίας ζώων ή σε κάποιο πρόσωπο για υιοθεσία. Ωστόσο, έχω δεχτεί καταγγελίες ότι πολλά δημαρχεία διενεργούν μόνα τους ευθανασίες, χωρίς να παραδίδουν τα ζώα στην αρμόδια υπηρεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες και, αν ναι, ποια η θέση του επί αυτών;

2. Κρατείται αρχείο με τον αριθμό των ευθανασιών που διενεργούνται κάθε χρόνο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες; Αν υπάρχει αρχείο, παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο κατάλογος των ευθανασιών που έγιναν ανά δημαρχείο τα τελευταία χρόνια ή τουλάχιστον ο συνολικός αριθμός ανά επαρχία τα τελευταία χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.795, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Σύμφωνα με τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Κανονισμούς του 1985 έως 2014, η λήψη μέτρων για άνετη και ασφαλή διακίνηση, διαμονή και εξυπηρέτηση ανάπηρων ατόμων είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό ποσοστό ύψους 5% των υπνοδωματίων σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα πρέπει να διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να χρησιμοποιείται από αναπήρους.

Ωστόσο, έχω πληροφορηθεί ότι η υπό αναφορά πρόνοια του νόμου δεν εφαρμόζεται από πολλά ξενοδοχεία και καταλύματα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και τα εμποδιζόμενα άτομα εν γένει και να αποτελεί σοβαρή αδυναμία για προσέλκυση τουριστών όχι μόνο από τη μεγάλη δεξαμενή των ατόμων με μόνιμες αναπηρίες, αλλά και από το γενικό πληθυσμό, ένα μεγάλο μέρος του οποίου περιλαμβάνεται στα μόνιμα ή προσωρινά εμποδιζόμενα άτομα, όπως π.χ. εγκύους, ηλικιωμένους, πάσχοντες κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για την αδυναμία στην εφαρμογή της υπό αναφορά πρόνοιας του νόμου, πόσα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο έχουν δωμάτια σχεδιασμένα, ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των ανάπηρων ατόμων και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, για να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υπό αναφορά πρόνοιας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.796, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι φροντίστριες του καταλόγου των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας διαμαρτύρονται, γιατί, παρά το γεγονός ότι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατόπιν αξιολόγησης του Γραφείου Ευημερίας σε φροντιζόμενα άτομα, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην πληρωμή τους. Ειδικότερα, επειδή τα λεφτά που προορίζονται για την πληρωμή τους κατατίθενται στο λογαριασμό των φροντιζόμενων ατόμων, υπάρχουν καταγγελίες ότι αρκετές φορές παρατηρούνται καθυστερήσεις στην καταβολή των χρημάτων ή ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται από τους φροντιζομένους για άλλους σκοπούς, με αποτέλεσμα οι ίδιες να μην πληρώνονται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο προτίθεται να αντιμετωπίσει το υπό αναφορά πρόβλημα των φροντιστριών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.797, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, σε παλαιότερη ερώτησή μου (αρ. 23.06.011.01.215) αναφέρεται ότι 132 υποθέσεις που αφορούν κλοπές ή απώλειες υλικού και χρημάτων του δημοσίου μένουν ανεξιχνίαστες.

Εκ πρώτης όψεως κρίνεται πολύ υψηλός ο αριθμός των ανεξιχνίαστων υποθέσεων, γι’ αυτό το λόγο παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

 1. Το ίδιο υψηλό ποσοστό ανεξιχνίαστων υποθέσεων παρατηρείται για όλες τις υποθέσεις εγκλημάτων στην Κύπρο;

 2. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των καταγγελιών για κλοπές την περίοδο 2014-2015;

 3. Ποιο είναι το ποσοστό των εξιχνιασμένων υποθέσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.798, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επανειλημμένως γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με το φαινόμενο διαρροής οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων από οχετό ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Λυκείου Βεργίνας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, ενώ οι αρμόδιες αρχές δε φαίνεται να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αντιμετώπιση του υπό αναφορά προβλήματος, το οποίο απειλεί την υγεία των κατοίκων, των παιδιών που φοιτούν στα σχολεία Βεργίνας, αλλά και το ευαίσθητο περιβάλλον της Αλυκής Λάρνακας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.800, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται ο περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμος του 2009 [57(Ι)/2009]. Ειδικότερα, πολλά δημόσια κτίρια δεν έχουν εμπλουτιστεί με έργα τέχνης όπως ορίζει ο υπό αναφορά νόμος. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου, το κράτος σήμερα οφείλει να δώσει πέραν των €2 εκατομ. για την πραγματοποίηση έργων τέχνης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω πληροφορίες και, εάν ναι, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται η υπό αναφορά νομοθεσία, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την εφαρμογή της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.801, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι παιδίατροι των κρατικών νοσοκομείων δεν είναι καταρτισμένοι σε θέματα αυτισμού, με αποτέλεσμα παιδιά που πάσχουν από αυτισμό, αλλά και γονείς να ταλαιπωρούνται εξαιτίας των καθυστερήσεων στη διενέργεια εξετάσεων και ειδικών αναλύσεων. Επιπρόσθετα, παρατηρείται έλλειψη λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και μουσικοθεραπευτών οι οποίοι ασχολούνται με την εκπαίδευση των παιδιών κάτω των τριών ετών. Ως εκ τούτου, πολλοί γονείς αναγκάζονται να καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα, κάτι όμως που τους στοιχίζει πολλές χιλιάδες ευρώ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις αυτές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.802, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εισαγωγή του θεσμού του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε πολλές οικογένειες αυτιστικών ατόμων. Ειδικότερα, λόγω του ΕΕΕ άλλα επιδόματα που παρέχονταν στις οικογένειες έχουν μειωθεί ή αποκοπεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα των επιδομάτων για τα άτομα με αυτισμό, ώστε τα επιδόματα που δικαιούνται να μην επηρεάζονται από την καταβολή του ΕΕΕ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.803, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα δεν είναι κατάλληλα στελεχωμένα με ειδικευμένους εκπαιδευτές για την αντιμετώπιση/εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό. Ως εκ τούτου, σε πολλές περιπτώσεις τα αυτιστικά παιδιά χάνουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στο μέγιστο βαθμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πιο πάνω πρόβλημα και αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για υποχρεωτική στελέχωση δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων με ειδικευμένους εκπαιδευτές για παιδιά με αυτισμό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.804, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχει απορρίψει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού για ένταξη στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Κανονισμός 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος σε ό,τι αφορά προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και πληροφόρησης για τα άτομα με αναπηρίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.807, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει καταγγελία για περικοπή κατά 16% των τροφείων που παραχωρούνται για κάθε άτομο που φιλοξενείται στον ξενώνα αποκατάστασης ατόμων με ψυχικά προβλήματα Αριάδνη, καθώς και για αποκοπή €52 μηνιαίως από το ποσό που λαμβάνουν για τα προσωπικά τους έξοδα. Σύμφωνα με την καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ξενώνα, οι εν λόγω αποκοπές βάζουν σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα του ξενώνα, ο οποίος είναι από τους λίγους στο είδος του στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιων κριτηρίων προχώρησε στις υπό αναφορά περικοπές και αν προτίθεται να επανεξετάσει την απόφαση αυτή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.811, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με ανακοίνωσή τους στις 13 Απριλίου 2017 τέσσερις οργανώσεις (ΚΙΣΑ, Future Worlds Center, Κοινωνία Caritas Cyprus, AGAPI Cyprus) ζητούν να ικανοποιηθεί το αίτημα των απάτριδων Κούρδων για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας. Ειδικότερα, οι τέσσερις οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η απορριπτική απόφαση από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών πάσχει για διάφορους λόγους. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι εκδόθηκε συλλογική απόφαση επί ατομικών αιτήσεων, που βασίστηκε σε μια γενική αξιολόγηση και αιτιολόγηση, αντί για ατομική όπως προνοούν οι ατομικές διοικητικές πράξεις, και στην απόφαση αυτή αναφέρονται στοιχεία που δεν ισχύουν ή/και δεν ισχύουν για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιων κριτηρίων απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των ατόμων αυτών και αν ευσταθούν οι κατηγορίες ότι η διαδικασία παραχώρησης υπηκοοτήτων στα υπό αναφορά άτομα πάσχει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.812, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, σε επιστολή μου που αφορούσε καταγγελίες και αιτήματα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών πληροφορήθηκα ότι γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να ενθαρρυνθούν και να εμπλακούν ενεργά στη δημιουργία προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας για εξαρτώμενα άτομα, (π.χ. παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρίες).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Ποιοι δήμοι και κοινότητες έχουν μέχρι στιγμής ανταποκριθεί στο πρόγραμμα αυτό;

 2. Ποιες είναι οι ενέργειές του για διεύρυνση της εμπλοκής των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα αυτό;

 3. Τι εννοεί με τον όρο ενθαρρύνει”;

 4. Υπάρχουν κονδύλια ή χορηγίες;

 5. Ποιο είναι το ετήσιο διαθέσιμο ποσό για αυτή την ενθάρρυνση”;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.813, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησε στην αυθαίρετη αποκοπή του μηνιαίου μεταφορικού επιδόματος των ατόμων με αναπηρίες κατά τη διαδικασία μεταφοράς του στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω καταγγελίες και βάσει ποιας διαδικασίας μεταφέρεται το μηνιαίο μεταφορικό επίδομα των ατόμων με αναπηρίες στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.814, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει πολύχρονη καθυστέρηση στο να καταστούν τα δημόσια λεωφορεία προσβάσιμα για τα άτομα με οπτική και ακουστική αναπηρία. Ενδεικτικά αναφέρω ότι θα μπορούσε να εγκατασταθεί σύστημα για ηχητική αναγγελία των στάσεων, καθώς και οπτικοί πίνακες ανακοινώσεων εντός των λεωφορείων για σκοπούς διευκόλυνσης των ατόμων με οπτική και ακουστική αναπηρία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός, ώστε να καταστούν τα δημόσια λεωφορεία προσβάσιμα για τα άτομα με οπτική και ακουστική αναπηρία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.815, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων επρόκειτο να προχωρήσει στην εξαγγελία κινήτρων για αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αφού, όπως δήλωσε, έχει ήδη εξασφαλιστεί κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους €1 εκατομ. Όπως είναι γνωστό, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα και η παραχώρηση κινήτρων (π.χ. εκπτώσεων, επιχορηγήσεων) θα αποτελούσε για πολλούς κίνητρο για την αγορά του και ταυτόχρονα θα συνέτεινε στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προσφέρει οποιαδήποτε κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου και πότε αναμένεται να προχωρήσει στην εξαγγελία των υπό αναφορά κινήτρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.816, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με την Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων (Λεμεσού) μου ετέθη η εισήγηση όπως καθιερωθεί ένας παγκύπριος τηλεφωνικός αριθμός όπου σε εικοσιτετράωρη βάση να μπορούν πολίτες, και ιδιαίτερα ανάπηρα άτομα, να καταγγέλλουν περιστατικά παραβίασης των νόμων και κανονισμών που αφορούν την προσβασιμότητα των αναπήρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορεί να θεσπίσει παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό για καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις των νόμων που αφορούν την προσβασιμότητα των αναπήρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.817, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός για την τοποθέτηση ηχητικού σήματος στις διαβάσεις πεζών, αλλά και στις διασταυρώσεις σε φώτα τροχαίας, κάτι το οποίο θα διευκολύνει στο μέγιστο βαθμό στη διακίνησή τους τα άτομα με οπτική αναπηρία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.822, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πληροφορούμαι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την παραχώρηση της διαχείρισης του λιμανιού/μαρίνας της Λάρνακας σε ιδιώτη επενδυτή. Προκύπτει το θέμα δημιουργίας ολιγοπωλίου, αφού, όπως πληροφορούμαι, η εταιρεία που ανέλαβε τη διαχείριση του λιμανιού Λεμεσού φαίνεται να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τη διαχείριση του λιμανιού/μαρίνας της Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία και αν ανησυχεί από το ενδεχόμενο δημιουργίας ολιγοπωλίου στον τομέα των λιμενικών δραστηριοτήτων

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.823, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έπειτα από απάντηση της Υπουργού Εργασίας κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, σε ερώτησή μου που αφορούσε καταγγελίες και αιτήματα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών, πληροφορήθηκα ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας βρίσκονται σε στάδιο αναδιάρθρωσης, με στόχο κυρίως την παροχή περαιτέρω αναβαθμισμένων και ποιοτικών υπηρεσιών προς ευάλωτα άτομα και οικογένειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ολοκληρώθηκε το στάδιο αναδιάρθρωσης και ποιες αλλαγές αυτή έχει επιφέρει και, αν εκκρεμεί ακόμη, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και ποιες αλλαγές πρόκειται να επέλθουν.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.824, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου η πληροφορία ότι η εταιρεία που συμμετέχει στη διαχείριση του λιμανιού Λεμεσού εμπλέκεται στο έργο της κατασκευής μαρίνας στον Άγιο Θέρισσο στην κατεχόμενη Καρπασία. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες έχουν τεθεί ενώπιον των αρχών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί η πληροφορία και αν υπάρχει οποιαδήποτε σχετική απαγορευτική ρήτρα στο συμβόλαιο για τη διαχείριση του λιμανιού Λεμεσού ή άλλου λιμενικού έργου, συμπεριλαμβανομένων και των μαρίνων, στην Κυπριακή Δημοκρατία.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.825, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί πρόσφατα έκθεση (ή εκθέσεις) για τις προοπτικές και την ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλίας και, εάν ναι, αν περιλαμβάνεται σε αυτήν αναφορά για τη διαχείριση των κυπριακών λιμανιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.826, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα στον αμερικανικό τύπο τα οποία εμπλέκουν την Κύπρο σε ξέπλυμα ρωσικού βρόμικου χρήματος. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, δεν έχει ζητηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου οποιαδήποτε πληροφορία από τις αμερικανικές αρχές σχετικά με τα γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αφήνοντας να εννοηθεί πως το όνομα της Κύπρου απλώς χρησιμοποιείται για λόγους πολιτικού παιχνιδιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για αυτά τα δημοσιεύματα στον αμερικανικό τύπο, ποια η θέση του, αν έχουν διερευνηθεί οι σκοπιμότητες γύρω από την κυκλοφορία τους και ποια μέτρα έχει λάβει για την αντιμετώπιση αυτών των καταγγελιών (πέραν της αργοπορημένης ανακοίνωσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.830, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατόπιν λήψης απάντησης από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή ημερομηνίας 24 Απριλίου 2017 στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.623, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, σχετικά με τα καθήκοντα και το υφιστάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες που προκύπτουν από τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εξετάσει τη συμπερίληψη του κλάδου της κοινωνιολογίας στα σχέδια υπηρεσίας για πρόσληψη προσωπικού στην Yπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.831, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι οικίες που βρίσκονται σε οικιστική ζώνη και ταυτόχρονα γειτνιάζουν με γεωργικά τεμάχια όπου εκτελούνται καλλιέργειες με μηχανικά μέσα προστατεύονται με συγκεκριμένα μέτρα από το θόρυβο, τα φυτοφάρμακα και κυρίως από τη σκόνη που σηκώνεται από τις αγροτικές εργασίες.

Δεχθήκαμε σωρεία καταγγελιών σε παγκύπρια βάση από πολίτες που διαμένουν νόμιμα σε τέτοιες κατοικίες εντός οικιστικών ζωνών, αφού μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας επηρεάζεται αρνητικά από τις εν λόγω δραστηριότητες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.832, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, σε κοινοβουλευτική ερώτηση πληροφορήθηκα ότι στο πιο πρόσφατο βιογεωγραφικό σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2016 στη Μάλτα, η προστασία των χελώνων καρέτα-καρέτα και της πράσινης χελώνας (chelonia mydas) αξιολογήθηκε ως “μέτριας ανεπάρκειας” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως λόγω του ότι, πέρα από την υπάρχουσα προστασία στις παραλίες ωοτοκίας, πρέπει να εξεταστεί και η θαλάσσια περιοχή της Κύπρου και τυχόν σημαντικές θαλάσσιες περιοχές να ενταχθούν στο δίκτυο “Natura 2000”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός για ένταξη και άλλων θαλάσσιων περιοχών στο δίκτυο “Natura 2000” και αν έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει οποιαδήποτε επιπρόσθετα μέτρα για την προστασία των θαλάσσιων χελώνων στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.837, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει εντοπιστεί σοβαρό πρόβλημα με την ποιότητα του υποστρώματος και την επιφάνεια του διαδρόμου αγώνων (περιφερειακός στίβος) στο δημοτικό στάδιο του δήμου Παραλιμνίου, το οποίο κατασκευάστηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το μέγεθος της αστοχίας όσον αφορά στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του εν λόγω σταδίου, αν είναι σε λειτουργική κατάσταση το γήπεδο και ποιος ήταν υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών. Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος λειτουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει διαδικασία για επιβολή προστίμου ή ποινής, όπως και για την αποκατάσταση της ζημιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.838, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επανέρχομαι στο θέμα της παράνομης εναπόθεσης παλαιών αυτοκινήτων και ελαστικών στην περιοχή Αγρού, για το οποίο είχα καταθέσει σειρά ερωτημάτων (αρ. 23.06.010.05.287, 23.06.011.01.210 και 23.06.011.01.488), και παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

 1. Γιατί, παρά τη δημοσίευση του διατάγματος από τον Υπουργό Εσωτερικών που αφορούσε στην επίταξη αυτοκινήτων για τη μετακίνηση παλαιών αυτοκινήτων από τις περιοχές Αγρού, Αγίου Ιωάννη Αγρού και Αγίου Θεοδώρου Αγρού, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, τα αυτοκίνητα παραμένουν ως είχαν, πέραν των τριών μηνών μετά τη δημοσίευση του σχετικού διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα;

 2. Έχει καταρτιστεί σχετικό χρονοδιάγραμμα μετακίνησης των αυτοκινήτων για την ολική και οριστική επίλυση του προβλήματος; Αν ναι, παρακαλώ να αποσταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το χρονοδιάγραμμα.

 3. Αν δεν έχει καταρτιστεί σχετικό χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή του διατάγματος επίταξης, γιατί δεν έχει καταρτιστεί τέτοιο χρονοδιάγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.841, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνέχεια απάντησης του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.504) αναφορικά με το ποσό χρέωσης για την πιστοποίηση υπογραφών από κοινοτάρχες ενοριών δήμων, οι οποίοι διορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια αρχή είναι αρμόδια να διενεργεί έλεγχο για το ύψος του ποσού που χρεώνουν οι διορισμένοι κοινοτάρχες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, καθώς και αν έχουν διενεργηθεί σχετικοί έλεγχοι και ποιο το αποτέλεσμά τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.842, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από κατοίκους, αλλά και τοπικές αρχές περιοχών στην επαρχία Λευκωσίας όπου υπάρχουν εγκαταλελειμμένοι σκυβαλότοποι, επειδή καθυστερεί η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Υπενθυμίζεται ότι στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου οι εγκαταλελειμμένοι σκυβαλότοποι έχουν αποκατασταθεί. Τονίζεται ότι η παρουσία ενός κλειστού σκυβαλότοπου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και συνιστά υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αφού η ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών συνεχίζεται και οι αρνητικές επιπτώσεις εξακολουθούν να προκαλούνται στο έδαφος και στην ποιότητα του αέρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει εκπονηθεί στρατηγικός σχεδιασμός και πού βρίσκεται το μεγάλο θέμα με τη διαχείριση των εγκαταλελειμμένων σκυβαλοτόπων της επαρχίας Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.854, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το πάγιο αίτημα των κοινοτήτων Ακρούντας, Διερώνας, Αρακαπά και Συκόπετρας για βελτίωση του δρόμου που συνδέει τις τέσσερις αυτές κοινότητες. Αν και οι βελτιωτικές εργασίες ανεμένετο να ξεκινήσουν το 2015, αναβλήθηκαν για το 2016 και μετά για το 2017. Όπως πληροφορήθηκα, σε συνάντηση που είχαν πρόσφατα οι πρόεδροι των κοινοτικών συμβουλίων των υπό αναφορά κοινοτήτων με το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για να εξετάσουν από κοινού το θέμα, ενημερώθηκαν ότι το έργο θα επανεκτιμηθεί, για να δουν αν εμπίπτει στις προτεραιότητες της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής για το 2018, και θα αποφασίσουν αν θα συμπεριληφθεί κονδύλι στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο αναβάλλονται τα τελευταία χρόνια οι εργασίες για τη βελτίωση του υπό αναφορά δρόμου, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για τις προαναφερθείσες κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.855, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σοβαρό επιστημονικό και τουριστικό ενδιαφέρον για τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Κύπρου. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αναστηλωθεί και αξιοποιούνται ως αξιοθέατα ή χώροι διεξαγωγής εκδηλώσεων (π.χ. γεφύρι Τζιελεφού).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιο είναι το σημερινό καθεστώς προστασίας των τοξωτών πέτρινων γεφυριών;

2. Ποια πέτρινα γεφύρια έχουν κηρυχθεί αρχαία μνημεία και ποια διατηρητέα;

3. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του αρμόδιου τμήματος για προστασία αυτού του σημαντικού στοιχείου της λαϊκής αρχιτεκτονικής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.856, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επισκέφθηκα πρόσφατα την κοινότητα Διερώνας της επαρχίας Λεμεσού, όπου διαπίστωσα ότι διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση ένα μεσαιωνικό γεφύρι με τρεις καμάρες δίπλα από έναν εντυπωσιακό αλευρόμυλο. Γνωρίζω ότι σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκεται το γεφύρι της Ακαπνού, το οποίο έχει κηρυχθεί αρχαίο μνημείο. Πολύ κοντά στο γεφύρι της Διερώνας είναι η υπό συντήρηση μεσαιωνική εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εργασίες που γίνονται στα υπό αναφορά αρχαία μνημεία, καθώς και αν προτίθεται να ανακηρύξει το γεφύρι της Διερώνας αρχαίο μνημείο. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε δημιουργείται, όπως και στην περίπτωση του Διαρίζου, “μονοπάτι των γεφυριών”, για να αναπτυχθεί ο περιπατητικός τουρισμός

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.857, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς αξιολογεί το ενδεχόμενο μεταφοράς της πρόνοιας η οποία αφορούσε την επαγγελματική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες και προβλεπόταν στο άρθρο 9(2) του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, ο οποίος δεν εφαρμόζεται πλέον λόγω μεταφοράς των ληπτών στο ΕΕΕ, στο νόμο για την παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Σύμφωνα με την εν λόγω πρόνοια, “εάν ο λήπτης δημόσιου βοηθήματος ή ο σύζυγος ή η σύζυγος ή ο συμβίος ή η συμβία του, αντίστοιχα, εργοδοτηθεί μετά από ανεργία τουλάχιστον έξι μηνών, θα συνεχίσει να λαμβάνει δημόσιο βοήθημα για τον ίδιο και τους εξαρτώμενούς του για τους επόμενους δώδεκα μήνες, ως ακολούθως:

(α) πλήρη δικαιώματα για τους τέσσερις πρώτους μήνες μετά την εργοδότησή του,

(β) δύο τρίτα των πιο πάνω δικαιωμάτων για τους επόμενους τέσσερις μήνες, και

(γ) ένα τρίτο των πιο πάνω δικαιωμάτων για τους επόμενους τέσσερις μήνες”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.858, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι στο κέντρο της κοινότητας Διερώνας ρέουν λύματα λόγω βλάβης αγωγού του πεπαλαιωμένου αποχετευτικού συστήματος της κοινότητας. Ο πρόεδρος της κοινότητας, απευθυνόμενος στην επαρχιακή διοίκηση και στο Τμήμα Υδάτων, έχει προβεί σε όλα τα σχετικά διαβήματα, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρξε επαρκής ανταπόκριση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αντιμετωπιστεί το υπό αναφορά πρόβλημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.872, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες ότι το λατομείο χαβάρας στην περιοχή του Αγίου Σωζόμενου αντί να τύχει αποκατάστασης και εξωραϊσμού και να δεντροφυτευτεί έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο σκυβαλότοπο εξαιτίας των συνεχών και παράνομων απορρίψεων ακαθαρσιών, οικοδομικών και οδικών μπαζών, πλαστικών, κλαδεμάτων κ.ά. Επιπρόσθετα, από τις παράνομες ισοπεδώσεις των ακαθαρσιών έχουν δημιουργηθεί αναχώματα ύψους μέχρι και δέκα μέτρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αποκατάσταση και τον εξωραϊσμό του λατομείου στον Άγιο Σωζόμενο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.873, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, στο δρόμο Ορκόντα-Πύργου-Κάμπου της Τσακίστρας ελλοχεύουν μεγάλοι κίνδυνοι για τα αγρινά, καθώς αποκόπτεται στη μέση ο βιότοπος του ενδημικού μας είδους. Τα αγρινά, ειδικά αυτή την εποχή που βρίσκονται στη φάση που φροντίζουν τα νεογέννητά τους, αναγκάζονται να κατεβαίνουν από το βουνό για να βρουν νερό. Λόγω του ότι δεν υπάρχει άνοιγμα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, είτε αυτοτραυματίζονται είτε πέφτουν θύματα λαθροθηρίας από επιτηδείους που καραδοκούν λόγω της αγοραπωλησίας του συγκεκριμένου είδους στη μαύρη αγορά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την προστασία του ενδημικού μας είδους, όπως π.χ. με τη δημιουργία διόδων μέσω ανοιγμάτων στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και την αύξηση των περιπολιών από το Τμήμα Δασών και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.874, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Διερώνα στην επαρχία Λεμεσού διαπίστωσα ότι η υδατοδεξαμενή του υδατικού έργου Πιτσιλιάς, από την οποία αρδεύονται οι καλλιέργειες στην κοινότητα, παρουσιάζει μεγάλης εκτάσεως διαρροή. Συγκεκριμένα, από αρκετά σημεία των νότιων πρανών της δεξαμενής αναβλύζει το νερό ως αρτεσιανή πηγή, λόγω της υδραυλικής πίεσης από το συσσωρευμένο νερό της υδατοδεξαμενής. Η στάθμη του νερού μέσα στην υδατοδεξαμενή χαμηλώνει δραματικά. Το νερό χάνεται στα κοντινά ρυάκια και η υδατοδεξαμενή αδειάζει. Οι γεωργοί της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς το ζεστό καλοκαίρι έρχεται και οι δενδρώδεις καλλιέργειες θα κινδυνεύσουν από ξηρασία. Εξ όσων γνωρίζω, το πρόβλημα με την υδατοδεξαμενή προέκυψε από κακοτεχνία από το στάδιο κιόλας της κατασκευής πριν από πολλά χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχουν διαπιστώσει το πρόβλημα και αν έχουν επίγνωση του μεγέθους και της σημασίας του, καθώς και τι σχεδιάζει να κάνει, για να σταματήσει η διαρροή του νερού από τη δεξαμενή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.875, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες σχετικά με τη μη λειτουργία του Θαλάμου Αποσυμπίεσης/Οξυγονοθεραπείας στο νοσοκομείο Πάφου, ο οποίος ως γνωστόν αφορά την οξυγόνωση των άκρων διαβητικών και τη νόσο των δυτών. Διανύουμε την τουριστική περίοδο και πρέπει το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου να είναι έτοιμο να δεχθεί τα όποια περιστατικά μπορεί να παρουσιαστούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκεται το θέμα της λειτουργίας του εν λόγω θαλάμου, γιατί καθυστερεί τόσο η αποκατάστασή του και πότε αναμένεται να αποκατασταθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.876, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών ότι ο αρχαιολογικός χώρος Κουρίου παρουσιάζει μια ανεπιθύμητη εικόνα. Συγκεκριμένα, μέρος της τέντας που προστατεύει τα μωσαϊκά της Οικίας του Ευστολίου έχει φθαρεί, με αποτέλεσμα τα μωσαϊκά να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο και στη βροχή. Πέρα από αυτό, αρκετά κιόσκια ενημέρωσης είναι ακάλυπτα, ενώ συγχρόνως δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και οι επισκέπτες είναι εκτεθειμένοι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Επίσης, οι χώροι εκτός από την περιοχή του θεάτρου είναι πνιγμένοι στα αγριόχορτα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο αφέθηκε ο αρχαιολογικός χώρος σε αυτή την κατάσταση και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αποκατάστασή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.877, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει αποφασιστεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να δημιουργηθεί από τη νέα σχολική χρονιά μόνο ένα τμήμα στο νηπιαγωγείο της Κυπερούντας. Στο τμήμα αυτό θα φοιτούν και τα 22 παιδιά τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο νηπιαγωγείο. Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται για την εν λόγω απόφαση, αφού τα παιδιά είναι διαφορετικής ηλικίας (προδημοτικής τάξης και μικρότερων ηλικιών).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως ευσταθεί αυτή η πληροφορία και, αν ναι, για ποιο λόγο αποφασίστηκε κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι ο αριθμός των μαθητών δικαιολογεί τη δημιουργία περισσότερων τμημάτων. Παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει την απόφαση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.878, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περσινή διοργάνωση του διεθνούς αγώνα ράλι Κύπρου συμμετείχαν τουρκοκυπριακά πληρώματα αυτοκινήτων, αλλά και πληρώματα αυτοκινήτων που ήρθαν από την Τουρκία (τουρκικής και αραβικής προέλευσης). Στην καταγγελία που έχω υπόψη μου υποστηρίζεται ότι τα πληρώματα και αυτοκίνητα ράλι εισέρχονται στην Κύπρο από τα κατεχόμενα λιμάνια και τα αεροδρόμια που λειτουργούν παράνομα στα κατεχόμενα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να διερευνήσει αυτή την καταγγελία και να ενημερώσει σχετικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επίσης, παρακαλώ όπως διερευνήσει το κατά πόσο τα υπό αναφορά πληρώματα και αυτοκίνητα καλύπτονται από έγκυρες ασφάλειες κυκλοφορίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.888, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από προηγούμενη απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2014, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.698, αναφορικά με το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, πληροφορήθηκα ότι γίνονταν συνεχώς προσπάθειες για εξεύρεση τρόπων επαναλειτουργίας της γραμμής τόσο για εθνικούς λόγους, αλλά και για σκοπούς παροχής εναλλακτικών μέσων για μεταφορά επιβατών από και προς την Ελλάδα. Έκανε μάλιστα αναφορά για προσπάθειες εξεύρεσης επιδότησης από κοινοτικά κονδύλια μέσω νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη όσον αφορά στο θέμα της επαναλειτουργίας της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.889, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης ΚΙΣΑ, “η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) αναγνωρίζει μεν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει θετικά βήματα, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε επίπεδο πολιτικής, την ίδια στιγμή όμως παρατηρεί ότι ζητήματα όπως η καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, η μεταχείριση των οικιακών εργαζομένων, η ανάγκη συνεργασίας με τις ΜΚΟ, η προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικά. Η Επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στη δημοσιοποίηση των συμπερασματικών παρατηρήσεών της σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης από την Κύπρο, μετά από αξιολόγηση που διενήργησε για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ), στη βάση των δεδομένων που η Επιτροπή είχε ενώπιόν της. Η Επιτροπή καλεί την ΚΔ να προχωρήσει στην κύρωση επιπλέον διεθνών συμβάσεων αναφορικά με την εξάλειψη των ρατσιστικών διακρίσεων, όπως τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Μεταναστών/τριών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους και τις συμβάσεις αναφορικά με το καθεστώς των ανιθαγενών ατόμων.”.

Στη βάση των πιο πάνω παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην άμεση έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα που αναφέρονται στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της CERD και να διασφαλιστεί η ικανοποιητική και άμεση υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής σχετικά με την κύρωση των υπό αναφορά διεθνών συμβάσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.890, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης ΚΙΣΑ, “η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) αναγνωρίζει μεν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει θετικά βήματα, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε επίπεδο πολιτικής, την ίδια στιγμή όμως παρατηρεί ότι ζητήματα όπως η καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, η μεταχείριση των οικιακών εργαζομένων, η ανάγκη συνεργασίας με τις ΜΚΟ, η προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικά. Η Επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στη δημοσιοποίηση των συμπερασματικών παρατηρήσεών της σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης από την Κύπρο, μετά από αξιολόγηση που διενήργησε για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ), στη βάση των δεδομένων που η Επιτροπή είχε ενώπιόν της. Αναφορικά με το θεσμό της/του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επιτροπή καλεί την ΚΔ να λάβει μέτρα προς την υλοποίηση των συστάσεων της Υποεπιτροπής Αξιολόγησης (SCA) της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτσι ώστε η Κύπρος να αναβαθμιστεί στην κατηγορία Α από την κατηγορία Β που βρίσκεται σήμερα. Η αναβάθμιση στην κατηγορία Α προϋποθέτει την πλήρη ανεξαρτησία του θεσμού, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει αυτόνομα την αποστολή του.”.

Στη βάση των πιο πάνω παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην άμεση έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα που αναφέρονται στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της CERD και για να διασφαλιστεί η ικανοποιητική και άμεση υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής σχετικά με το θεσμό του Επιτρόπου Διοικήσεως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.891, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) ΚΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:

“H Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) αναγνωρίζει μεν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει θετικά βήματα τόσο σε νομοθετικό όσο και επίπεδο πολιτικής, την ίδια στιγμή όμως παρατηρεί ότι ζητήματα όπως η καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, η μεταχείριση των οικιακών εργαζομένων, η ανάγκη συνεργασίας με τις ΜΚΟ, η προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικά. Η επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στη δημοσιοποίηση των συμπερασματικών παρατηρήσεών της σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης από την Κύπρο, μετά από αξιολόγηση που διενήργησε για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) στη βάση των δεδομένων που η επιτροπή είχε ενώπιόν της.

Σχετικά με τους αιτούντες άσυλο, η CERD εκφράζει έντονες ανησυχίες για τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Κύπρο και προχωρά σε συστάσεις προς την ΚΔ, προκειμένου οι αιτούντες άσυλο να εξέλθουν από τη δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα:

 1. Να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης για τους αιτούντες άσυλο, επιτρέποντάς τους την απασχόληση σε ένα ευρύτερο φάσμα τομέων, πέραν αυτών της γεωργοκτηνοτροφίας και αλιείας.

 2. Τη λήψη μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η ίση και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στις κρατικές παροχές, αφού, όπως η επιτροπή διαπιστώνει, σήμερα τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας δικαιούνται λιγότερο από το ήμισυ του ποσού που δικαιούνται οι πολίτες της ΚΔ (λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος).

 3. Την επέκταση των εγκαταστάσεων υποδοχής και τη λήψη μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι αιτούντες άσυλο έχουν πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες, όπως ιατρική περίθαλψη, στέγαση και μεταφορά από και προς το απομακρυσμένο κέντρο υποδοχής της Κοφίνου.”

Στη βάση των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην άμεση έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα που αναφέρονται στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της CERD και να διασφαλιστεί η ικανοποιητική και άμεση υλοποίηση των συστάσεων της επιτροπής σχετικά με τους αιτούντες άσυλο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.892, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) ΚΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:

“H Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) αναγνωρίζει μεν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει θετικά βήματα τόσο σε νομοθετικό όσο και επίπεδο πολιτικής, την ίδια στιγμή όμως παρατηρεί ότι ζητήματα όπως η καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, η μεταχείριση των οικιακών εργαζομένων, η ανάγκη συνεργασίας με τις ΜΚΟ, η προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικά. Η επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στη δημοσιοποίηση των συμπερασματικών παρατηρήσεών της σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης από την Κύπρο, μετά από αξιολόγηση που διενήργησε για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) στη βάση των δεδομένων που η επιτροπή είχε ενώπιόν της.

Στις παρατηρήσεις της επιτροπής αναφέρεται ότι οι οικιακές εργαζόμενες εξακολουθούν να είναι ευάλωτες στην εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση. Για βελτίωση της κατάστασης στο συγκεκριμένο τομέα προτείνεται μεταξύ άλλων η άρση των περιορισμών όσον αφορά τον αριθμό των εργοδοτών που μπορούν να αλλάξουν, η πρόσβαση των μεταναστριών οικιακών εργαζομένων στην απόκτηση καθεστώτος μακρόχρονης διαμονής και η συμπερίληψή τους στο εθνικό σχέδιο δράσης για την ένταξη των μεταναστών/τριών. Επίσης, η επιτροπή καλεί την ΚΔ να προχωρήσει στην κύρωση της Σύμβασης της ΔΟΕ σχετικά με την Αξιοπρεπή Εργασία των Οικιακών Εργαζομένων ως μέτρου για την εξάλειψή των διακρίσεων εναντίον της συγκεκριμένης ομάδας του πληθυσμού.”

Στη βάση των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην άμεση έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα που αναφέρονται στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της CERD και να διασφαλιστεί η ικανοποιητική και άμεση υλοποίηση των συστάσεων της επιτροπής σχετικά με τα φαινόμενα εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης αριθμού οικιακών εργαζομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.893, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) ΚΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:

“H Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) αναγνωρίζει μεν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει θετικά βήματα τόσο σε νομοθετικό όσο και επίπεδο πολιτικής, την ίδια στιγμή όμως παρατηρεί ότι ζητήματα όπως η καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, η μεταχείριση των οικιακών εργαζομένων, η ανάγκη συνεργασίας με τις ΜΚΟ, η προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικά. Η επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στη δημοσιοποίηση των συμπερασματικών παρατηρήσεών της σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης από την Κύπρο, μετά από αξιολόγηση που διενήργησε για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) στη βάση των δεδομένων που η επιτροπή είχε ενώπιόν της.

Όσον αφορά τη ρητορική και τα εγκλήματα μίσους, η CERD διατυπώνει τις έντονες ανησυχίες της σχετικά με τα ρατσιστικά κίνητρα σωματικών και λεκτικών επιθέσεων από ακροδεξιούς και νεοναζιστικούς κύκλους εναντίον μεταναστών, προσφύγων, Τουρκοκυπρίων, αλλά και ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια στιγμή, η επιτροπή στηλιτεύει την ΚΔ για αναπαραγωγή ρατσιστικών στερεοτύπων και ρητορικής μίσους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και για τη μη αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Στη βάση αυτών των διαπιστώσεων, η επιτροπή συνιστά στην ΚΔ να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων ομάδων του πληθυσμού μέσω της υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης νομοθεσίας σχετικά με την πάταξη της ρητορικής μίσους και την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων για τη δίωξη των δραστών εγκλημάτων μίσους.”

Στη βάση των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην άμεση έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα που αναφέρονται στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της CERD και να διασφαλιστεί η ικανοποιητική και άμεση υλοποίηση των συστάσεων της επιτροπής σχετικά με την πάταξη της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.894, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Κάτω Πολεμιδιών διατυπώνει πρόταση όπως στους σχεδιασμούς για τη διαχείριση του χώρου του εγκαταλελειμμένου οικισμού Βερεγγάρια περιληφθεί πρόνοια για παραχώρηση του 20% του χώρου σε ενιαίο χώρο πρασίνου (αντί του 10% που προνοεί το τοπικό σχέδιο). Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το 40% της συνολικής έκτασης των 260 στρεμμάτων προορίζεται για πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, ενώ το υπόλοιπο λέγεται ότι η κυβέρνηση προτίθεται να το διαθέσει σε επενδυτές. Η δική μου άποψη είναι να παραχωρηθεί ολόκληρος ο χώρος για πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, χώρους αθλοπαιδιών και πρασίνου. Σημειώνεται ότι η ευρύτερη Λεμεσός δε διαθέτει ένα μεγάλο και συμπαγές χώρο πρασίνου με ψηλή βλάστηση, λίμνες, ποδηλατόδρομους, αμφιθέατρο κ.ο.κ., όπως άλλες μεγαλουπόλεις της Ευρώπης και της Μεσογείου, και είναι όντως κάτι που λείπει από την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Λεμεσού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση, που είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου αυτού, μετά τη γνωστή συμφωνία με τους Βρετανούς, προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα μέσα σε αυτό το πλαίσιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.895, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Είναι γνωστό ότι η ρύπανση του νερού του φράγματος Πολεμιδιών έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα. Ήδη μετά και από δικές μας ενέργειες έχει απαγορευτεί η χρήση του φράγματος από τους αθλητές του θαλάσσιου σκι. Όμως, όπως πληροφορούμαι, το νερό αυτό διοχετεύεται σε καλλιέργειες στην περιοχή του δήμου Κάτω Πολεμιδιών. Διατυπώνεται η ανησυχία ότι οι γεωργοί δεν είναι κατάλληλα ενημερωμένοι για την ορθολογική χρήση του νερού από το φράγμα. Φαίνεται, για παράδειγμα, ότι αρδεύονται λαχανικά από το νερό του φράγματος Πολεμιδιών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι επικίνδυνο να αρδεύονται λαχανικά από το νερό του φράγματος Πολεμιδιών, ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία της υγείας των καταναλωτών και των γεωργών.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.903, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πάγιο αίτημα των δήμων Δερύνειας και Σωτήρας είναι όπως προχωρήσει άμεσα η προώθηση του έργου της πολεοδομικής αναβάθμισης της οδού Σταδίου, του δρόμου που ενώνει τους δύο δήμους, για την αποφυγή ατυχημάτων και την προώθηση του τουρισμού στην ενδοχώρα. Ο δρόμος ενώνει τους δήμους Δερύνειας-Σωτήρας, προσφέρει πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας-Λάρνακας και συνδέει την παραλιακή περιοχή με την ενδοχώρα. Η βελτίωση του δρόμου επιβάλλεται, καθώς εξυπηρετεί αρκετό κόσμο, μεταξύ αυτών μαθητές, πεζούς και ποδηλάτες, οι οποίοι μεταβαίνουν στα σχολεία, στα αθλητικά κέντρα, στις εκκλησίες και στη λαϊκή αγορά της περιοχής.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η προώθηση της πολεοδομικής αναβάθμισης της οδού Σταδίου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.904, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε κοντινή απόσταση από το χώρο όπου είναι ενταφιασμένη η χημική ουσία “Ασκαρέλ” έχει κατασκευαστεί λίμνη για την κατακράτηση των ομβρίων υδάτων από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντος (ΣΑΛΑ). Στην ίδια περιοχή προγραμματίζεται η κατασκευή από το ΣΑΛΑ και δεύτερης δεξαμενής για διοχέτευση του νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών διατυπώθηκαν ανησυχίες για το ενδεχόμενο επηρεασμού των νερών της δεξαμενής ή, αντίστροφα, των υπόγειων νερών από την αποθηκευμένη ποσότητα του Ασκαρέλ.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Εξακολουθεί, παρά τις ανακαλύψεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις, να είναι προτιμητέα η λύση της παραμονής των επικίνδυνων υλικών μέσα στο έδαφος από τη λύση της εξαγωγής και μεταφοράς τους στο εξωτερικό;
2. Ποιες είναι οι διαχρονικές και πρόσφατες ενδείξεις στις περιμετρικές γεωτρήσεις ελέγχου των πιθανών επιπτώσεων στα υπόγεια νερά και στο έδαφος από την αποθήκευση του Ασκαρέλ;
3. Έχουν μελετηθεί οι πιθανές αμφίδρομες επιπτώσεις από την κατασκευή δύο έργων του ΣΑΛΑ δίπλα από τον “τάφο” του Ασκαρέλ στη Λεμεσό;»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.905, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Δερύνειας πληροφορήθηκα ότι ο δήμος δε διαθέτει δική του κλειστή αίθουσα πολιτισμού, με αποτέλεσμα κατά τη χειμερινή περίοδο να αναγκάζεται να περιορίζει τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις. Ο δήμος, σε μία προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για την ανέγερση της αίθουσας, απέστειλε τα σχέδια του έργου στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων για χρηματοδότηση, αλλά η απάντηση ήταν ότι το έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, γιατί το κόστος εκτέλεσής του φτάνει τα €3 εκατομ. Ο δήμος αποτάθηκε και σε άλλα προγράμματα, όπως οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Νορβηγίας 2014-2021, από όπου εγκρίθηκε να λάβει ένα ποσό μέχρι €1 εκατομ.
 

Παρ’ όλα αυτά, ο δήμος Δερύνειας αδυνατεί να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό των €2 εκατομ. από μόνος του, γι’ αυτό και καλείται η κυβέρνηση να συμβάλει στην προώθηση του αιτήματος για παραχώρηση περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης για την εκτέλεση του έργου, το οποίο θα συμβάλει στην προώθηση του πολιτισμού, της έρευνας και της μελέτης τόσο στην επαρχία Αμμοχώστου όσο και στην ενδοχώρα. Η επαρχία Αμμοχώστου στερείται ενός συνεδριακού κέντρου και, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση από μαθητές και φοιτητές για επισκέψεις στα μουσεία της Δερύνειας, με ένα τέτοιο κέντρο θα μπορούσε να προσφερθεί η ευκαιρία περαιτέρω ενασχόλησης με τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της Κύπρου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει τα αιτήματα του δήμου Δερύνειας.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.906, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένοι δρόμοι της Δερύνειας έχουν καταστραφεί από την εκτέλεση του αποχετευτικού έργου. Ορισμένοι δρόμοι, όπως οι οδοί Ομόνοιας και Καλυθιών, έχουν υποστεί καθιζήσεις λόγω κακοτεχνιών και γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται η ολική βελτίωση και επίστρωσή τους.
 

Ο δήμος Δερύνειας αδυνατεί να προχωρήσει στη βελτίωση των πιο πάνω δρόμων, αφού το ποσό των €250.000 που παραχωρήθηκε στο δήμο μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή Αμμοχώστου, στις 30 Μαΐου 2015, θα δαπανηθεί για μερική επίστρωση άλλων δρόμων εντός Δερύνειας, που έχουν επίσης υποστεί ζημιές από τις κακοτεχνίες των εργολάβων του αποχετευτικού έργου.
 

Αίτημα του δήμου Δερύνειας είναι όπως οι οδοί Ομόνοιας και Καλυθιών ανακατασκευαστούν ολικά λόγω των εκτεταμένων ζημιών και όπως παραχωρηθεί επιπρόσθετο ποσό για την επιδιόρθωση και των υπόλοιπων δρόμων, αφού αρκετοί από αυτούς βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση και αποτελούν κίνδυνο για πεζούς, ποδηλάτες και οδηγούς.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα του δήμου Δερύνειας για ανακατασκευή των δρόμων που υπέστησαν φθορές λόγω των εργασιών για το αποχετευτικό σύστημα.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.907, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αριθμό 23.06.010.04.519, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2014, σχετικά με τη διαρροή υγρών από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού σε παρακείμενο κανάλι ομβρίων υδάτων παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξασφαλιστεί τελικά η άδεια απόρριψης αποβλήτων από το βιολογικό σταθμό επεξεργασίας λυμάτων και αν έχει λυθεί το πρόβλημα με τη χημική ανάλυση των επεξεργασμένων λυμάτων. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η πληροφορία για διαρροή λυμάτων από τις σωληνώσεις αποχετεύσεων του νοσοκομείου Λεμεσού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.908, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την αποξήλωση των γραμμών υψηλής τάσης ηλεκτρισμού της ΑΗΚ από την οικιστική περιοχή του δήμου Πολεμιδιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.909, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο κυκλοφοριακός κόμβος στον οδικό άξονα μεταξύ των δήμων Δερύνειας και Παραλιμνίου (Λεωφόρος 1ης Απριλίου και Ελευθερίας) παραμένει πολλά χρόνια μετά την κατασκευή του, χωρίς να τύχει της αναγκαίας διαρρύθμισης και τοπιοτέχνησης. Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο Δερύνειας πληροφορήθηκα σχετικά με το αίτημά τους για ανάληψη του κόστους διαμόρφωσης του κυκλικού κόμβου από τη Cyta. Επιπλέον, ο δήμος Δερύνειας δήλωσε πρόθυμος να αναλάβει τα έξοδα για τη συντήρηση του πρασίνου στον κυκλοφοριακό κόμβο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για την τοπιοτέχνηση του κυκλοφοριακού κόμβου μεταξύ του δήμου Δερύνειας και του δήμου Παραλιμνίου και ποιος ο ρόλος του αρμόδιου υπουργείου στην προώθηση του έργου της τοπιοτέχνησης του κυκλικού κόμβου από τη Cyta στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου και Ελευθερίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.910, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η επαρχία Αμμοχώστου είναι η μόνη επαρχία η οποία δε διαθέτει δικό της κολυμβητήριο. Το προκαταρκτικό κόστος του έργου εκτιμάται γύρω στα €5 εκατομ. για την κατασκευή ολυμπιακής πισίνας 50 μ. και βοηθητική 25 μ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού καλύπτει μόνο το αγωνιστικό μέρος του έργου, ενώ ο δήμος Δερύνειας είναι διαθέσιμος να καταβάλει ένα επιπρόσθετο ποσό για την κατασκευή του οδικού δικτύου, αλλά και άλλων χώρων, αιθουσών και υπηρεσιών, για να καταστεί το έργο πιο βιώσιμο και πιο λειτουργικό. Πέραν των εκατό πενήντα παιδιών του Ναυτικού Ομίλου Κωνσταντίας προπονούνται καθημερινά στη βοηθητική πισίνα στις βρετανικές βάσεις Αγίου Νικολάου σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις, καταβάλλοντας υψηλό ενοίκιο. Αίτημα του δήμου Δερύνειας είναι όπως παραχωρηθεί το απαιτούμενο ποσό για διεξαγωγή μελέτης και σχεδιασμού, ώστε να καταστεί εφικτή η κατασκευή κολυμβητηρίου στην επαρχία Αμμοχώστου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το υπό αναφορά αίτημα του δήμου Δερύνειας.»

 

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.911, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Δερύνεια, ως ακριτικός και ημικατεχόμενος δήμος, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ανεξέλεγκτης εναπόθεσης στερεών αποβλήτων κοντά στη Νεκρή Ζώνη και γι’ αυτό επιβάλλεται η άμεση προώθηση του αιτήματος για δημιουργία πράσινου σημείου. Η δημιουργία πράσινου σημείου στο δήμο θεωρείται αναγκαία για τη διαχείριση κλαδεμάτων και άλλων άχρηστων μεγάλων αντικειμένων. Έχω πληροφορηθεί ότι το δημοτικό συμβούλιο Δερύνειας υπέβαλε δύο προτάσεις για δημιουργία πράσινου σημείου, οι οποίες είναι οι εξής:

1. Τεμάχιο με αριθμό 128 του κτηματικού σχεδίου 2-285-381, τμήμα 3.

2. Τεμάχιο 1091.79 του Φ/Σχδ. 33/37 Ε2, το οποίο εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιείται ως χώρος απόρριψης αδρανών υλικών και το οποίο εμπίπτει στη Νεκρή Ζώνη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρά αμέσως η δημιουργία πράσινου σημείου στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.912, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι σχεδιασμοί για την αποξήλωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην στρατιωτικού οικισμού “Βερεγγάρια” στα Κάτω Πολεμίδια βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Επίσης, σύμφωνα πάντα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η κατεδάφιση του οικισμού θα υλοποιηθεί σε τρία χρόνια με κόστος €9,5 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα κατεδάφισης του εγκαταλελειμμένου στρατοπέδου του οικισμού “Βερεγγάρια” στα Κάτω Πολεμίδια, καθώς και με ποιο τρόπο θα γίνει η διαχείριση των υλικών κατεδάφισης και ιδιαίτερα των αμιαντούχων υλικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.913, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένα από τα αιτήματα των επαγγελματιών ψαράδων είναι να τους επιτραπεί να μεταφέρουν τουρίστες σε μικρές διαδρομές. Ο αλιευτικός τουρισμός είναι μία μορφή εναλλακτικού τουρισμού, που μπορεί να εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της Κύπρου, αν οργανωθεί και εφαρμοστεί σωστά. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι ο αλιευτικός τουρισμός, αν επεκταθεί πέραν της αδειοδότησης σκαφών για μικρές κρουαζιέρες και στη γνωριμία με τις αλιευτικές δραστηριότητες, μπορεί να προσφέρει νέες, διαφορετικές εμπειρίες στους τουρίστες και να καταστήσει την Κύπρο, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, έναν τουριστικό προορισμό με ιδιαίτερη ταυτότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του σε σχέση με την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.914, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πάγιο αίτημα των επαγγελματιών ψαράδων είναι ο τερματισμός της ισχύος των αδειών για “γρι-γρι”, γιατί επιφέρουν μεγάλες καταστροφές στα ήδη ισχνά αλιευτικά αποθέματα της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται όντως να καταργήσει τις άδειες για “γρι-γρι”, ανταποκρινόμενος στο καθολικό αίτημα των επαγγελματιών ψαράδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.918, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.425, αναφορικά με την αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων με εναλλακτικά καύσιμα στις οδικές μεταφορές, πληροφορήθηκα ότι η ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/ΕΚ, που αφορά στην προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθορίζει μεταξύ άλλων ως υποχρεωτικό στόχο τουλάχιστον το 10% του μεριδίου συνεισφοράς ενέργειας από ΑΠΕ να χρησιμοποιείται στις οδικές μεταφορές μέχρι το 2020. Στο πλαίσιο αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ (2010-2020) καθορίζει ότι ο στόχος του 10% αναμένεται να επιτευχθεί μέχρι το 2020 με τη χρήση προηγμένων βιοκαυσίμων (37.86 kΤΙΠ2) και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στις οδικές μεταφορές (ηλεκτρικό όχημα) (0.56 kΤΙΠ).
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το ποσοστό των ΑΠΕ που χρησιμοποιείται σήμερα στις οδικές μεταφορές, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα που έχει εκπονηθεί για την επίτευξη του στόχου του 10% μέχρι το 2020.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.919, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή της Νεκρής Ζώνης κοντά στο Ακάκι, επί του εδάφους του κατεχόμενου χωριού Αυλώνα, ιδιώτης προχώρησε στην ισοπέδωση της ανατολικής πλευράς του ποταμού, προκαλώντας με αυτό τον τρόπο αρνητικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες στη γεωμορφολογία του εδάφους και στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ισοπέδωση της κοίτης του ποταμού, η οποία βρίσκεται εντός κρατική γης, πραγματοποιήθηκε, ώστε να μετατραπεί η περιοχή σε γη όπου να μπορούν να καλλιεργηθούν συγκεκριμένα είδη φυτών. Παρ’ όλο που οι κρατικές υπηρεσίες φαίνεται να ήταν ενήμερες από τα Ηνωμένα Έθνη για το περιστατικό, τους πήρε ένα μήνα μέχρι να αναλάβουν δράση, ώστε να σταματήσουν οι εργασίες, με αποτέλεσμα να μην αποφευχθεί η οικολογική καταστροφή.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο υπήρξε τέτοια καθυστέρηση στην ανάληψη δράσεων, ώστε να σταματήσει η ισοπέδωση της κοίτης του ποταμού, και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.920, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Όσον αφορά στην επιχορήγηση του Ράλι Κύπρος, στην ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το έτος 2015 έχω εντοπίσει σύσταση όπως ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος με το θέμα και γνωρίζει τις διαστάσεις και το βαθμό στον οποίο το Ράλι Κύπρος επηρεάζει την τουριστική προβολή της Κύπρου, υποβάλει στα Υπουργεία Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Οικονομικών τις απόψεις του όσον αφορά το ύψος της χορηγίας που πρέπει να καταβάλλεται στον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου (ΚΣΑ) για τη διοργάνωση του ράλι, με στόχο τον ορθολογικό καθορισμό του ύψους της χορηγίας στο μέλλον. Η εν λόγω σύσταση βασίζεται στο γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια δε φαίνεται να υπήρχε τεκμηρίωση για το ύψος της χορηγίας που καταβαλλόταν στον ΚΣΑ για τη διοργάνωση του Ράλι Κύπρος.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μέχρι στιγμής έχει κατατεθεί τέτοια έκθεση από τον ΚΟΤ και, αν ναι, παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.921, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Όπως είναι γνωστό, η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία επιτρέπεται μόνο μέσω των δύο διεθνών αεροδρομίων, Λάρνακας και Πάφου, και των λιμανιών Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου και Λατσιού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Ποιες μαρίνες αποτελούν νόμιμο σημείο εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία;

 2. Γιατί το αλιευτικό καταφύγιο στο Λατσί είναι νόμιμο σημείο εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία και γιατί δεν μπορεί να γίνουν και άλλα αλιευτικά καταφύγια, όπως π.χ. Κάτω Πύργου ή Παραλιμνίου (Αγίας Τριάδας); Σημειώνεται ότι όλο και περισσότερα σκάφη αναψυχής που έρχονται από το Αιγαίο ή το Ισραήλ σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούν τις μαρίνες της κατεχόμενης Γιαλούσας.

 3. Είναι νόμιμο σημείο εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία οι βρετανικές βάσεις και τι γίνεται σε περίπτωση που Βρετανοί ή άλλης εθνικότητας στρατιωτικοί και άλλοι εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των βρετανικών βάσεων;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.922, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2017, σε ερώτημα που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής κ. Κώστας Μαυρίδης αναφορικά με το θέμα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες σε αρχαιολογικούς χώρους στην Κύπρο, πληροφορήθηκα ότι, στα πλαίσια της βελτίωσης της προσβασιμότητας των πολιτιστικών χώρων, το 20,9% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Κύπρο έχει δεσμευτεί για τη βελτίωση της ένταξης μειονεκτουσών ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, με την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών, την εξασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και της κοινωνικής τους ένταξης μέσω ενός συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας κτλ.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ερώτημα του κ. Μαυρίδη, εάν όντως έχει δεσμευτεί το 20,9% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αν ναι, το υπό αναφορά ποσοστό σε τι ποσό αντιστοιχεί και τέλος ποια έργα ή προγράμματα πρόκειται να υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας το ποσό αυτό.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.923, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Λευκάρων αντιμετωπίζει πρόβλημα διαρροών μεγάλων ποσοτήτων πόσιμου νερού, οι οποίες αγγίζουν το δραματικό ποσοστό του 50%. Συνεπώς, οι οφειλές του δήμου στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεν αντιστοιχούν στις εισπράξεις από τους καταναλωτές, αφού το νερό αυτό δε φτάνει ποτέ στους υδρομετρητές των κατοίκων της κοινότητας. Επιπρόσθετα, ο δήμος Λευκάρων ζητά κρατική στήριξη, για να προχωρήσει το έργο της αντικατάστασης του δικτύου υδατοπρομήθειας, που σήμερα αποτελείται από πεπαλαιωμένους σωλήνες από αμίαντο, με νέες σωληνώσεις από σύγχρονα υλικά.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει τα υπό αναφορά αιτήματα του δήμου Λευκάρων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.933, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Γενικού Χημείου του Κράτους, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.285), η οποία μου κοινοποιήθηκε μέσω του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των υδρογονωμένων λιπαρών, πληροφορήθηκα ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους υποστηρίζει τη θέσπιση νομοθετικού ορίου που να αφορά την περιεκτικότητα των εδώδιμων λιπών και ελαίων σε τρανς λιπαρά οξέα. Σημειώνεται ότι την εν λόγω πρακτική ακολούθησαν και άλλα κράτη μέλη, όπως η Αυστρία, η Δανία, η Ουγγαρία, η Σουηδία, η Νορβηγία.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η άποψή του, αν προτίθεται να εξετάσει την υπό αναφορά εισήγηση και με ποιο χρονοδιάγραμμα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.934, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Είναι γεγονός ότι πολλοί Κύπριοι συνηθίζουν να συλλέγουν διάφορα είδη αγριόχορτων από τους αγρούς. Παρατήρησα όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις η δραστηριότητα αυτή λαμβάνει χώρα σε καλλιεργημένα χωράφια με διάφορα ψυχανθή και δημητριακά, τα οποία δυστυχώς οι γεωργοί ψεκάζουν με διάφορα ζιζανιοκτόνα και άλλα τοξικά χημικά σκευάσματα. Έχω παρατηρήσει επίσης ότι οι γεωργοί δεν είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν σήμανση στο φρεσκοψεκασμένο αγρό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τοξικές χημικές ουσίες να μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει αναλύσεις για τα υπολείμματα τοξικών ουσιών σε εδώδιμα αγριόχορτα που κυκλοφορούν στην αγορά, είτε συσκευασμένα είτε χύμα, και αν το πρόβλημα των υπολειμμάτων τοξικών ουσιών ή υπολειμμάτων χημικών ουσιών είναι εν γένει υπαρκτό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.935, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Με βάση τον περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας Νόμο απαγορεύεται ρητά και αποτελεί αδίκημα η διάθεση ζωντανών ή νεκρών ζώων ως επάθλων σε τυχερά παιχνίδια μη εξαιρουμένων των καζαντί.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των καταγγελιών που έγιναν για το αδίκημα αυτό τα τελευταία χρόνια και ποια μέτρα λαμβάνονται αυτό το καλοκαίρι, ώστε να προληφθεί η διάπραξη του αδικήματος.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.936, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2017, σε κοινοβουλευτική ερώτηση αναφορικά με την αύξηση του πληθυσμού των χελωνών και τα πιθανά προβλήματα και ζημιές που δημιουργούνται στους ψαράδες πληροφορήθηκα ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020 περιλαμβάνεται πρόνοια για αποζημίωση επί των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά (π.χ. δελφίνια).
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός για εισαγωγή πρόνοιας η οποία να ρυθμίζει την αποζημίωση που θα δίνεται στους ψαράδες για ενδεχόμενες ζημιές που προκαλούνται από χελώνες στα αλιεύματά τους.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.937, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Το τελευταίο διάστημα έχει εμφανιστεί στο διαδίκτυο το άκρως επικίνδυνο διαδικτυακό παιχνίδι με το όνομα “Μπλε φάλαινα” (“Blue Whale Challenge”). Τα άτομα που λαμβάνουν μέρος στο παιχνίδι καλούνται να φέρουν εις πέρας διάφορες αποστολές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχοκοινωνική τους ακεραιότητα. Πολλά θύματα, κυρίως ανήλικα παιδιά, οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία ακολουθώντας τις οδηγίες του παιχνιδιού. Έχω πληροφορηθεί ότι το παιχνίδι έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στην Ευρώπη και κρούσματα σημειώθηκαν σε Ελλάδα και Κύπρο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει ή έχει λάβει, ώστε να υπάρχει επαρκής ενημέρωση για το επικίνδυνο αυτό παιχνίδι, πόσα κρούσματα έχουν σημειωθεί στην Κύπρο και ποια η στρατηγική της κυβέρνησης για την καταπολέμηση αυτού, αλλά και παρόμοιων φαινομένων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.938, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω διαπιστώσει ότι η οδική σύνδεση της Πάφου με το Τρόοδος διέρχεται μέσα από μία μαγευτική διαδρομή, που διασχίζει την κοιλάδα Διαρίζου και τα κρασοχώρια της Πάφου. Η οδική αυτή αρτηρία χρησιμοποιείται από χιλιάδες αυτοκίνητα και λεωφορεία, γιατί εξυπηρετεί πολλών ειδών μετακινήσεις, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο. Ένα μικρό τμήμα μόλις 10 χιλιομέτρων της συνολικής διαδρομής, μεταξύ των κοινοτήτων Μανδριών και Αγίου Νικολάου, βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Ο δρόμος είναι στενός, τα ρείθρα είναι γεμάτα άγρια βλάστηση και υπάρχουν δέντρα που εμποδίζουν την ορατότητα. Το οδόστρωμα είναι επίσης σε πολύ κακή κατάβαση, ενώ δεν υπάρχει επαρκής οριζόντια και κάθετη σήμανση. Σημειώνεται ότι η βόρεια πλευρά του δρόμου συνορεύει με το πυκνό δάσος του Τροόδους. Ο κίνδυνος πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς λόγω απροσεξίας ή και εμπρησμού είναι μεγάλος, αφού τα χόρτα και τα δέντρα βρίσκονται κυριολεκτικά εντός του οδοστρώματος. Ο στενός και γεμάτος στροφές δρόμος αποτελεί μία εν διαρκεία απειλή για την οδική ασφάλεια, αλλά και για την προστασία των δασών. Είναι προφανές ότι χρειάζεται η άμεση επέμβαση των αρμοδίων για τον καθαρισμό των ρείθρων και για τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών οδήγησης, μέχρι την επιβαλλόμενη οδική αναβάθμιση της αρτηρίας.
 

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενημερωμένοι για την κατάσταση της οδικής σύνδεσης Αγίου Νικολάου-Μανδριών στο δρόμο που ενώνει την Πάφο με το Τρόοδος και ποια μέτρα λαμβάνονται σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.947, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με τις απόψεις πολλών ειδικών στα θέματα της υγείας, πρωταρχικό ζήτημα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υγείας προκύπτει από την ανάγκη θεσμοθέτησης των πιστοποιητικών ποιότητας. Την κλινική πιστοποίηση πραγματοποιούν ειδικοί και εξειδικευμένοι οργανισμοί. Στην Κύπρο, όπως πληροφορούμαι, δεν υπάρχει υποχρέωση για κλινική πιστοποίηση. Εξ όσων γνωρίζω μάλιστα, μόνο δυο-τρία νοσοκομεία έχουν εν μέρει κλινική πιστοποίηση.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη σημερινή κατάσταση στον τομέα της πιστοποίησης ποιότητας για τα κυπριακά νοσοκομεία και τι θα αλλάξει σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.948, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Τουρκία έχει εξασφαλίσει από τη Μαλαισία μία μεταχειρισμένη εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει στους σχεδιασμούς της για δημιουργία θερμού επεισοδίου στην κυπριακή ΑΟΖ. Λέγεται για παράδειγμα ότι η Τουρκία στοχεύει να εγκαταστήσει την πλατφόρμα γεωτρήσεων σε τεμάχιο της κυπριακής ΑΟΖ πλησίον των ακτών της Κύπρου, για το οποίο δεν έχει ενδιαφερθεί καμία ξένη εταιρεία, προκειμένου να προκαλέσει την Κυπριακή Δημοκρατία και να δηλώσει την παρουσία της στην κυπριακή ΑΟΖ.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες και για τα μέτρα που λαμβάνονται για αποτροπή του τουρκικού σχεδιασμού.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.949, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε παλαιότερη απάντηση του πρώην Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2013, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.010.02.380) αναφορικά με υπόθεση αποπληρωμής χρεών ύψους $8.525.556 της Λιβύης προς Κυπρίους επιχειρηματίες και την Κυπριακή Δημοκρατία πληροφορήθηκα ότι, ενώ η λιβυκή κυβέρνηση έμβασε κατόπιν διακρατικής συμφωνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία ποσό ύψους $3.799.905, παρέμενε σε εκκρεμότητα η αποπληρωμή του ποσού των $3.667.282. Οι εξελίξεις στη Λιβύη δεν επέτρεψαν την πλήρη υλοποίηση της συμφωνίας και, όπως έχω πρόσφατα πληροφορηθεί, το ποσό αυτό δεν έχει μέχρι σήμερα αποπληρωθεί.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση, με ποιο τρόπο προτίθεται η Κυπριακή Δημοκρατία να αντιμετωπίσει το θέμα της μη αποπληρωμής των χρεών από πλευράς της Λιβύης, αλλά και πώς θα διασφαλίσει την επιστροφή χρημάτων στα εμπλεκόμενα μέρη.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.954, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.281) αναφορικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να εξασφαλίσει πρόσβαση στους φακέλους των Panama Papers κατόπιν πληρωμής ενός χρηματικού ποσού, όπως έπραξε και η κυβέρνηση της Δανίας, πληροφορήθηκα ότι το θέμα της πρόσβασης στους φακέλους πιθανόν να εξεταζόταν σε μεταγενέστερο στάδιο της διερεύνησης των υποθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της επίσημης πρόσβασης στους φακέλους των Panama Papers έθεσε από τον Απρίλιο του 2016 η ΜΟΚΑΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών, εξ όσων προκύπτει από τα πρακτικά της ειδικής συνάντησης της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για τα Panama Papers στα γραφεία της ΜΟΚΑΣ στις 18 Απριλίου 2016. Ετέθη επίσης επανειλημμένα και κατά τη διάρκεια των σχετικών συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός προσώπων από τους πιο πάνω φακέλους και έχει ξεκινήσει εις βάθος φορολογικός έλεγχος.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση της υπόθεσης των φακέλων και αν το παρόν στάδιο της διαδικασίας δικαιολογεί το αίτημα για περαιτέρω πρόσβαση στους φακέλους των Panama Papers, όπως έκαναν και άλλες χώρες (π.χ. Δανία).»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.959, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.449 αναφορικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που υπάρχουν σε όλη την ελεύθερη Κύπρο παρατίθεται πίνακας με τον αριθμό των κεραιών κινητής τηλεφωνίας που έχουν εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια. Ωστόσο, στον αριθμό των αδειοδοτημένων σταθμών βάσης συμπεριλαμβάνονται και οι σταθμοί για τους οποίους οι πολεοδομικές αρχές δεν έχουν ακόμη διεκπεραιώσει την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης πολεοδομικής άδειας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

 1. πόσοι και ποιοι σταθμοί έχουν ήδη εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια και για πόσους και ποιους σταθμούς δεν έχουν ακόμα διεκπεραιωθεί οι αιτήσεις χορήγησης πολεοδομικής άδειας από τις πολεοδομικές αρχές και

 2. πόσοι και ποιοι σταθμοί έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει οικοδομική άδεια από τις οικοδομικές αρχές (δήμοι, επαρχιακές διοικήσεις κ.λπ.).»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.960, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι κάποιοι έχουν χαράξει αναρριχητικές διαδρομές στο βράχο Επισκοπής στην επαρχία Πάφου, χωρίς να έχουν την άδεια του Τμήματος Περιβάλλοντος και χωρίς να ελεγχθεί η ασφάλεια των διαδρομών αυτών. Παρόμοιο περιστατικό είχαμε διαπιστώσει πριν λίγα χρόνια και στους βράχους της Ίνειας, στη γνωστή τοποθεσία “Αετόπετρες”. Οι περιοχές όπου υπάρχουν απότομα και υψηλά βράχια είναι γνωστό ότι συνήθως αποτελούν βιότοπους για τα πουλιά, ιδιαίτερα τα αρπακτικά. Προκύπτουν λοιπόν ζητήματα που αφορούν την ενόχληση των πουλιών, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν φωλιές. Επίσης, προκύπτουν και θέματα ασφάλειας για τους αναρριχητές, αφού δε φαίνεται να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος φορέας που να πιστοποιεί την εγκυρότητα αυτών των αναρριχητικών διαδρομών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει στοιχεία για αυτές τις δραστηριότητες, ποιοι ευθύνονται για αυτές τις πράξεις, πόσο επικίνδυνο είναι για τους αθλητές και για τη φύση και ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.961, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει απορρίψει το αίτημα του συγγραφέα Αδάμου Κόμπου για συμπερίληψη του βιβλίου του “Η μάχη του Προεδρικού: 15η Ιουλίου 1974” στον κατάλογο των προτεινόμενων βιβλίων για εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών, με τη δικαιολογία ότι “θίγονται ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα και υπάρχει πιθανότητα να ενοχλήσει”.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος έχει πάρει αυτή την απόφαση, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία του βιβλίου που πιθανόν “να ενοχλήσουν” και ποιους “θα ενοχλήσουν”.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.962, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι μεγάλος αριθμός εργαζομένων στην ΑΤΗΚ βρίσκεται υπό το καθεστώς του ωρομίσθιου, χωρίς να απολαύει των μισθολογικών ωφελημάτων των αντίστοιχων ωρομίσθιων εργαζομένων στο δημόσιο.
Αρκετοί από τους εργαζομένους αυτούς βρίσκονται στην υπηρεσία της ΑΤΗΚ πολλά χρόνια, χωρίς να έχουν πάρει μισθολογική αύξηση, γεγονός που συνιστά κατάφωρη αδικία.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το θέμα που αφορά τους ωρομίσθιους που εργάζονται στην ΑΤΗΚ.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.971, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Μετά τα τραγικά γεγονότα της έκρηξης των εμπορευματοκιβωτίων με τα πυρομαχικά στο Μαρί, το 2011, έγινε μια σοβαρή επισήμανση του γεγονότος ότι στην περιοχή Βασιλικού, μέσα σε λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν όλες οι ενεργειακές υποδομές της χώρας μας, όπως ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός, δεξαμενές καυσίμων, τερματικός σταθμός καυσίμων, λιμάνια εισαγωγής καυσίμων κ.ο.κ. Μάλιστα όλο και περισσότερες ενεργειακές υποδομές συγκεντρώνονται ή σχεδιάζεται να συγκεντρωθούν στην περιοχή, όπως εργοστάσιο υγροποίησης φυσικού αερίου, δεξαμενές υγραερίου και πετρελαιοειδών κ.ο.κ.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με όλες τις ενεργειακές υποδομές που έχουν ήδη συγκεντρωθεί στην περιοχή Βασιλικού, καθώς και ποιες νέες υποδομές προγραμματίζεται ή υπάρχουν σκέψεις να εγκατασταθούν στην περιοχή. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έγιναν μέχρι στιγμής σχεδιασμοί για αποκέντρωση των ενεργειακών υποδομών. Εάν έγιναν τέτοιες προσπάθειες, γιατί απέτυχαν; Υπάρχει ελπίδα να εξευρεθεί άλλος εναλλακτικός χώρος για χωροθέτηση των ενεργειακών υποδομών;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.972, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει πολύ σοβαρά μέτρα για περιορισμό της υπερβολικής χρήσης των φυτοφαρμάκων. Στα πλαίσια αυτά έχουν καθοριστεί αυστηροί όροι για την παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τους Ευρωπαίους γεωργούς.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα ίδια αυστηρά όρια για την παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων ισχύουν και για τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες και ιδιαίτερα αν επιτρέπεται η παρουσία υπολειμμάτων απαγορευμένων στην ΕΕ φυτοφαρμάκων σε προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.973, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Κυπριακή Δημοκρατία, καλώντας την να ολοκληρώσει τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγία 2015/720/ΕΕ) για τα απόβλητα στο εθνικό δίκαιό της. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πολωνία παραβιάζουν την Οδηγία για τα πλαστικά σακούλια, σύμφωνα με την οποία έως τις 27 Νοεμβρίου 2016 έπρεπε να είχαν θεσπιστεί μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλιών μεταφοράς, προκειμένου να καταπολεμηθούν η σπατάλη πόρων και η ρύπανση της θάλασσας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο θα ενσωματώσει την Οδηγία 2015/720/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.974, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αναφορικά με τα αιολικά πάρκα που υπάρχουν στην Κύπρο και την παραγωγή αιολικής ενέργειας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

 1. Πόσα αιολικά πάρκα υπάρχουν στην Κύπρο, με ποιες και ποιας ισχύος ανεμογεννήτριες και ποια η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος αναλογικά και ποσοτικά τα τελευταία χρόνια;

 2. Υπάρχουν σχέδια για περαιτέρω εγκαταστάσεις ή για επέκταση των αιολικών πάρκων στην Κύπρο;

 3. Ποιο είναι το ποσό που έχουν εισπράξει τα αιολικά πάρκα από το ταμείο των ΑΠΕ τα τελευταία πέντε χρόνια;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.975, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί για την πρωτοβουλία του δημάρχου Ύψωνα κ. Παντελή Γεωργίου να τοποθετήσει κάδους συλλογής ληγμένων φαρμάκων από τα νοικοκυριά στα τέσσερα φαρμακεία που βρίσκονται εντός των ορίων του δήμου Ύψωνα. Δυστυχώς, στην Κύπρο δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σύστημα συλλογής και ασφαλούς διαχείρισης των ληγμένων ή/και μη χρήσιμων φαρμάκων από τα νοικοκυριά και τα φαρμακεία. Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2016, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.284 πληροφορήθηκα ότι βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο η διαδικασία ολοκλήρωσης των κανονισμών με τίτλο “Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων) Κανονισμοί”. Οι εν λόγω κανονισμοί αναμενόταν να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση αρχές του 2017, αφού πρώτα ολοκληρώνονταν οι διαβουλεύσεις με τους άμεσα εμπλεκομένους.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ολοκλήρωσης των υπό αναφορά κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε τα ληγμένα ή/και μη χρήσιμα φαρμακευτικά σκευάσματα να οδηγούνται σε διαδικασία ανακύκλωσης και ορθολογικής διαχείρισης.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.976, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2017, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.243, αναφορικά με την υδροδότηση χοιροτροφικών μονάδων στην περιοχή Μενίκου, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων διεξάγει προκαταρκτική μελέτη για την υδροδότηση των χοιροτροφικών μονάδων που βρίσκονται στην περιοχή Μενίκου-Κάτω Μονής, καθώς και των αρδευτικών τμημάτων των κοινοτήτων Μενίκου και Ακακίου από το Φράγμα Κλήρου. Με την ολοκλήρωση της μελέτης αναμένετο να αξιολογηθούν τα πορίσματα και να ληφθούν οι δέουσες αποφάσεις.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προκαταρκτική μελέτη για την υδροδότηση των υπό αναφορά χοιροτροφικών μονάδων, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και, εάν έχει ολοκληρωθεί, ποια είναι τα αποτελέσματα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.977, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Με βάση το Στόχο 4 της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, που αφορά την εκπαίδευση, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να μειώσουν κάτω από 10% το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Επιπλέον, παρακαλώ όπως ενημερωθώ για τα επίπεδα εγκατάλειψης του σχολείου για τα τελευταία 10 χρόνια για κάθε ηλικιακή ομάδα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.984, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2016, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. φακ. 23.06.011.01.155) σχετικά με την υπόθεση αλλαγής πολεοδομικής ζώνης στην περιοχή “Χαλεπιανές” πληροφορήθηκα ότι η εν λόγω υπόθεση βρισκόταν υπό διερεύνηση από λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπό αναφορά υπόθεσης και, εάν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα της έρευνας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.985, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Κατόπιν λήψης απάντησης από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.830 σχετικά με τα καθήκοντα και το υφιστάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εισηγηθεί την ένταξη των κοινωνιολόγων στις σχολικές μονάδες, λαμβάνοντας υπόψη τα αυξανόμενα κοινωνικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Το γνωστικό αντικείμενο της κοινωνιολογίας είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό της ψυχολογίας και φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη για εμπλουτισμό των σχολικών μας μονάδων με επιστήμονες της κοινωνιολογίας, που θα προσφέρουν στα παιδιά μας και στην ευρύτερη κοινωνία κάτι πέραν των ψυχολογικών υπηρεσιών.
 

Ακόμα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις υπηρεσίες που στελεχώνονται με κοινωνιολόγους, με τις οποίες, όπως αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, συνεργάζεται η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.»

 

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.986, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ποιότητα του μαζούτ που χρησιμοποιείται από τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της Κύπρου (Βασιλικό, Δεκέλεια, Μονή), αλλά και του μαζούτ LFO που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές μονάδες, όπως ατμοκαθαριστήρια, γαλακτοκομεία, μεγάλα οινοποιεία κ.ά., καθώς και αν λόγω της ποιότητας αυτών των καυσίμων προκύπτουν εκπομπές ρύπων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.987, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος είναι μία από τις πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες της οποίας χρειάζεται η έκδοση θεωρήσεων εισόδου (Visa) για επίσκεψη στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι πολίτες των ΗΠΑ δε χρειάζονται θεωρήσεις εισόδου για επίσκεψη στην Κύπρο για περίοδο μικρότερη των τριών μηνών. Σημειώνω ότι το Ευρωκοινοβούλιο, με πρόσφατο μη δεσμευτικό ψήφισμά του, ζητά την επαναφορά της υποχρέωσης για έκδοση θεωρήσεων εισόδου για πολίτες των ΗΠΑ που επισκέπτονται οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ ακριβώς λόγω αυτής της διάκρισης κατά των πολιτών πέντε κρατών μελών της ΕΕ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Κυπριακή Δημοκρατία.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σε διμερές επίπεδο ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη για το θέμα της κατάργησης της υποχρέωσης για έκδοση θεωρήσεων εισόδου για τους Κυπρίους πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται τις ΗΠΑ, ποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι στιγμής από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας και ποια είναι η θέση των ΗΠΑ σε αυτό το θέμα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.988, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε επιστολή της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2017, προς το Υπουργείο Εσωτερικών θίγεται το θέμα της αφαίρεσης από τις πολιτικές ταυτότητες του πεδίου με τα στοιχεία των γονέων, καθότι όπως υποστηρίζει εκθέτει μεταξύ άλλων στοιχεία της κατάστασης της οικογένειας τα οποία είναι δυνατό να οδηγήσουν σε προβλήματα δυσμενούς διάκρισης στην ομάδα των παιδιών αγνώστου πατρός.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Κρίνεται αναγκαίο και για ποιο λόγο η συμπερίληψη των ονομάτων των γονιών στο δελτίο πολιτικής ταυτότητας, δεδομένου ότι για την εξακρίβωση των στοιχείων όλα τα απαραίτητα δεδομένα/πληροφορίες είναι καταχωρισμένα και προσβάσιμα σε συγκεκριμένο μηχανογραφημένο σύστημα;

 2. Ποιο το νομικό καθεστώς και η πρακτική που ισχύουν σε άλλες χώρες;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.989, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ΑΗΚ για το έτος 2016 πλήρωσε €9 εκατομ. για δικαιώματα εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων, συγκριτικά με τα €2,4 εκατομ. που πλήρωσε το 2015. Η αύξηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης του οργανισμού στην εισαγωγή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής. Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο της ΑΗΚ, αν και αποδέχτηκε την ανάγκη εισαγωγής τέτοιας τεχνολογίας, παρέπεμψε το θέμα στο μέλλον, αφού πρώτα αποσαφηνιστεί η χρήση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Ωστόσο, βάσει των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική ενεργειακή κατανάλωση οφείλει έως το 2020 να ανέλθει στο 13%, την ώρα που στο τέλος του 2015 βρισκόταν μόλις στο 9%. Σε περίπτωση που η χώρα δεν καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της, θα βρεθεί αντιμέτωπη με πιθανές ποινές μετά από καταδίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σύμφωνα και με το Γενικό Ελεγκτή, τα χρονοδιαγράμματα οφείλουν να είναι συγκεκριμένα, καθώς το κόστος για την ΑΗΚ προβλέπεται να μεγαλώνει σε ετήσια βάση, αλλά και το πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2020 θα είναι σημαντικό εξαιτίας της χρήσης ρυπαντικής τεχνολογίας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό της κυβέρνησης όσον αφορά στην τοποθέτηση συστημάτων απονίτρωσης, αποθείωσης και μείωσης των εκπεμπόμενων σωματιδίων στις παραγωγικές μονάδες της ΑΗΚ.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.990, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι νήπιο δεκαπέντε μηνών υπέστη βαριά εγκαύματα στο πόδι, όταν επιχείρησε να ανέβει πάνω σε παιχνίδι στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά. Λόγω της σοβαρότητας του εγκαύματος το παιδί μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

 1. Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει, ώστε να αντικατασταθούν όλα τα παλιά και επικίνδυνα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε πάρκα σε όλη την Κύπρο;

 2. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει μέχρι την αφαίρεση και αντικατάσταση των εν λόγω παιχνιδιών, ώστε να αποφευχθούν περιστατικά όπως το πιο πάνω;

 3. Ποιος ελέγχει την ασφάλεια των παιχνιδιών σε δημόσιους χώρους, πάρκα, περιοχές κρατικών δασών και δημόσιες περιοχές;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.995, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αν και στην Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο του 2009, στο απόσπασμα σε σχέση με τις εναλλακτικές θεραπείες, αναφέρεται ότι, εάν αποτύχουν τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η κλασική ιατρική για την καταπολέμηση του καρκίνου ή δεν επιτρέπουν οι ιδιαίτερες ιδιομορφίες του ασθενή να πάρει τη συνηθισμένη θεραπεία, τότε μπορεί να λάβει εναλλακτική/πειραματική θεραπεία μετά από συμβουλή των θεραπόντων ιατρών, παρ’ όλα αυτά, όπως πληροφορήθηκα, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής κανένα ποσό για συμμετοχή Κυπρίων καρκινοπαθών σε κλινικές δοκιμές με πειραματικές θεραπείες για τον καρκίνο στο εξωτερικό. Έχω πληροφορηθεί επίσης ότι στη χώρα μας παραμένει μέχρι σήμερα σε μηδενικά επίπεδα ο αριθμός των κλινικών δοκιμών για τον καρκίνο. Λαμβάνοντας υπόψη τις κλινικές μελέτες που διεξάγονται σε άλλες χώρες, κρίνεται επιτακτική ανάγκη η προώθηση της διεξαγωγής κλινικών μελετών για τον καρκίνο και στην Κύπρο, ώστε να δίνεται το δικαίωμα στους καρκινοπαθείς να συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Άλλωστε, τα οφέλη από τη διεξαγωγή κλινικών μελετών είναι πολλαπλά και για τους ασθενείς (ταχεία πρόσβαση σε νέες θεραπείες, περισσότερες θεραπευτικές επιλογές κ.ο.κ.), αλλά και για την οικονομία και το σύστημα υγείας (εισροή επενδύσεων στην Κύπρο, νέες θέσεις εργασίας, προώθηση της έρευνας στο νησί κ.ο.κ.).
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

 1. Γιατί δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ασθενείς από το Υπουργείο Υγείας για συμμετοχή σε κλινικές μελέτες στο εξωτερικό;

 2. Υπάρχει σχεδιασμός από την κυβέρνηση για την προώθηση της διεξαγωγής κλινικών μελετών για τον καρκίνο στην Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη και τα πολλαπλά οφέλη που αναφέρονται πιο πάνω;

 3. Τι περιλαμβάνεται για το θέμα αυτό, δηλαδή των κλινικών μελετών, στο ΓΕΣΥ;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.996, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Κύπρο μία αύξηση στην ανέγερση ψηλών κτιρίων. Με αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από μερικές μέρες σε πολυκατοικία στο Λονδίνο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι υποδομές πυρόσβεσης ψηλών κτιρίων στη χώρα μας και αν υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο (νόμος, κανονισμοί, διατάγματα κ.ο.κ.), ο απαραίτητος εξοπλισμός και η κατάλληλη εκπαίδευση τόσο για την κατάσβεση όσο και κυρίως για την πρόληψη πυρκαγιών σε ψηλά κτίρια.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.997, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Το Μνημόνιο Συναντίληψης (Παράρτημα Μνημονίου Συναντίληψης με αριθμό 1.26) περιλαμβάνει πρόνοια για επιβολή ετήσιου τέλους ύψους €350 ως μέτρο δημοσιονομικής εξυγίανσης. Συγκεκριμένα, το μέτρο αυτό προνοείται στον περί Εταιρειών Νόμο (αρ. 381), ο οποίος τροποποιήθηκε πριν ακόμη υπογραφεί το Μνημόνιο Συναντίληψης το 2011, όταν η Κύπρος βρισκόταν ακόμη υπό καθεστώς οικονομικής επιτήρησης. Ο λόγος που εισήχθηκε το μέτρο αυτό ήταν, για να σταματήσει το “εμπόριο” εταιρειών και για να ενισχυθούν τα δημοσιονομικά του κράτους. Όπως είναι γνωστό, εικονικά πριν το 2013 οργίαζε το εμπόριο εταιρικών επωνυμιών. Δηλαδή, εγγράφονταν εταιρείες οι οποίες προσφέρονταν για διάφορους σκοπούς σε όσους ενδιαφέρονταν να κάνουν παράνομες ή παράτυπες διαδικασίες μέσω κυπριακών εταιρειών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αποτέλεσμα της εφαρμογής του μέτρου αυτού τα τελευταία έξι χρόνια και ποια έσοδα έχουν προκύψει κατά τα έτη αυτά στα δημόσια ταμεία λόγω της εφαρμογής αυτής της πρόνοιας. Επίσης, η εφαρμογή του συνέτεινε στη μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων εταιρειών και στον περιορισμό του εμπορίου εταιρικών επωνυμιών;»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.998, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέρος του αγώνα “Ράλι Κύπρος 2017” διεξήχθη εντός της προστατευόμενης περιοχής “Natura 2000” στο Κάβο Γκρέκο. Στους θάμνους και τους βράχους του Κάβο Γκρέκο φωλιάζουν αυτή την εποχή ανάμεσα σε πολλά άλλα είδη πουλιών η σκαλιφούρτα και ο τρυπομάζης. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, αν και η σημαντική αυτή για τα πουλιά περιοχή εντάσσεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών “Natura 2000”, διαμορφώθηκε σε πίστα ράλι, με φωλιές και ευάλωτα μικρά πουλιά να βρίσκονται λίγα μόλις μέτρα μακριά από τις διαδρομές. Επιπρόσθετα, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου σημειώνει ότι ο χρόνος διεξαγωγής του αγώνα έτυχε να είναι σε κρίσιμη περίοδο για τα πουλιά, την εποχή που αυτά φωλιάζουν, με ενδεχόμενο να κρατήσει μακριά τα πουλιά από τις φωλιές τους, αφήνοντας τα μικρά πεινασμένα ή δίνοντας την ευκαιρία σε θηρευτές να πάρουν αυγά ή νεοσσούς.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως οι διαδρομές για το Ράλι Κύπρος 2017 πέρασαν μέσα από την προστατευόμενη περιοχή “Natura 2000” στο Κάβο Γκρέκο και, αν ναι, για ποιο λόγο, επέτρεψε να συμβεί κάτι τέτοιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο “Natura 2000” αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Μάλιστα, ένας από τους κύριους στόχους του δικτύου είναι η αποφυγή οιωνδήποτε δραστηριοτήτων θα μπορούσαν να ενοχλήσουν σοβαρά σημαντικά είδη άγριας ζωής για τα οποία έχουν καθοριστεί (είδη καθορισμού) αυτές οι περιοχές ως προστατευόμενες.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.999, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τραγική είναι η κατάσταση που επικρατεί σε διάφορα σημεία της κοίτης του ποταμού Κούρη. Η περιοχή μετά το φράγμα της Άλασσας μέχρι την εκβολή του ποταμού λόγω της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης άχρηστων υλικών έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο σκουπιδότοπο. Οι ίδιες οι κοινότητες υποστηρίζουν ότι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό κάποιων σημείων, ωστόσο πρόκειται για αρκετά μεγάλη περιοχή και είναι αδύνατο να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Για αυτό το λόγο χρειάζεται άμεσα η συνδρομή και των κυβερνητικών υπηρεσιών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για τον καθαρισμό της περιοχής από τους σωρούς σκουπιδιών που συσσωρεύτηκαν, οι οποίοι όχι μόνο καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αλλά και αποτελούν εστία μικροβίων και μπορούν να γίνουν αιτία και για πρόκληση πυρκαγιών, ιδιαίτερα τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες που διανύουμε.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1000, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι είναι πολύ πιθανόν να αποφασιστεί το κλείσιμο του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πoμού, λόγω του μικρού αριθμού μαθητών που φοιτούν σε αυτό. Ο κοινοτάρχης Πoμού κ. Βαγγέλης Στυλιανού ανέφερε ότι η λειτουργία του σχολείου στο χωριό είναι ζωτικής σημασίας για την κοινότητα.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί το θέμα της λειτουργίας του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πoμού και ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης όσον αφορά τη διαφύλαξη της λειτουργίας των σχολείων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1002, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2017, των βουλευτών κ. Άννας Θεολόγου και Γιώργου Περδίκη εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου και Λευκωσίας, αντίστοιχα
 

«Έχουμε πληροφορηθεί από τη γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής, που εκδόθηκε με βάση το άρθρο 15 των Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2005 έως 2014, αναφορικά με την αξιοποίηση των χρυσοφόρων μεταλλευμάτων στη Μεταλλευτική Μίσθωση Σκουριώτισσας (αρ. μεταλλευτικής μίσθωσης: 4.2.6.1/MM32 G) ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος ενέκρινε άδεια για χρήση της μεθόδου της κυάνωσης και χρήση κυανιούχων διαλυμάτων για την εκχύλιση χρυσοφόρου μεταλλεύματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 5 Μαΐου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους παραχώρησης της συγκεκριμένης έγκρισης, καθώς και για το λόγο προώθησης της χρήσης της εν λόγω ουσίας εν αντιθέσει με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο και μεταβιβάστηκε στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1005, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017 στην ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.011.01.397 αναφορικά με την εισήγηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών οργάνωσης, κινητοποίησης και συντονισμού και την κατά το δυνατόν τυποποίηση των απαιτούμενων ενεργειών που πρέπει να γίνονται τόσο για την πρόληψη όσο και για την κατάσβεση των πυρκαγιών, πληροφορήθηκα ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εξεταστεί το θέμα, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει σε σχετική διαβούλευση με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για το πιο πάνω θέμα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1006, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017 στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.429 αναφορικά με την εισήγηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, με σκοπό την αποσύνδεση των προσλήψεων δασοπυροσβεστών και αγροπυροσβεστών από τις προσλήψεις έκτακτων εργατών ή εργατών αορίστου χρόνου, πληροφορήθηκα ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εξετάσει το θέμα, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις των αρμόδιων τμημάτων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει σε σχετική διαβούλευση με τα αρμόδια τμήματα για το πιο πάνω θέμα, ώστε να στελεχωθεί το Τμήμα Δασών με μόνιμο προσωπικό που θα μπορεί να είναι σε επιφυλακή ανά πάσα στιγμή, θα είναι πιο επαγγελματικό, πιο ομοιογενές και συνεπώς πιο λειτουργικό.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1007, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, στην ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.011.01.430 αναφορικά με την εισήγηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα για ενίσχυση του σώματος δασοκομάντος με κατάλληλα εκπαιδευμένους δασοπυροσβέστες, οι οποίοι θα επεμβαίνουν πρώτοι, ώστε να μειωθεί ο χρόνος επέμβασης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, πληροφορήθηκα ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εξετάσει το θέμα, αφού λάβει τις απόψεις των αρμόδιων τμημάτων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει σε σχετική διαβούλευση με τα αρμόδια τμήματα για το ενδεχόμενο ενίσχυσης του σώματος δασοκομάντος με κατάλληλα εκπαιδευμένους δασοπυροσβέστες.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1010, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω παρατηρήσει ότι επανήλθε το φαινόμενο της τοποθέτησης αφισών σε πινακίδες της τροχαίας και σε πυλώνες οδικού φωτισμού από ορισμένες κομματικές νεολαίες, αλλά και μη κομματικούς οργανισμούς. Είτε πρόκειται για προώθηση πολιτιστικών ή πολιτικών εκδηλώσεων είτε για εμπορικές διαφημίσεις επιχειρήσεων, αφίσες τοποθετούνται μαζικά σε πασσάλους της ΑΗΚ, οδικές πινακίδες και αλλού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να τερματιστεί η παράνομη τοποθέτηση αφισών σε πινακίδες τροχαίας, σε πυλώνες οδικού φωτισμού και αλλού.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1011, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στην Αθήνα η ιστορική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο “Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη - 1000 Φωνές”.
 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη προσφορά του μουσικοσυνθέτη στον ελληνικό πολιτισμό, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σκέψεις να αναληφθούν πρωτοβουλίες προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη και στην Κύπρο.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1012, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι προωθείται η μετακίνηση των εκτοπισμένων κτηνοτρόφων που διαχειρίζονται τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας τεμάχια γης στην περιοχή της κοινότητας Ανδρολίκου στην Πάφο λόγω της εγκατάστασης λατομείου στην περιοχή.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, αν το εν λόγω λατομείο είναι σε κοντινή απόσταση ή μέσα σε περιοχή προστασίας της φύσης “Natura 2000” και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία μετακίνησης των κτηνοτρόφων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1013, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στην έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ετήσια εισφορά κοινοτικών υπηρεσιών που επιβάλλουν τα κοινοτικά συμβούλια στους κατόχους περιουσίας στα όριά τους δυνάμει του περί Κοινοτήτων Νόμου, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016, καταγράφονται παράπονα πολιτών κατά του ύψους της ετήσιας εισφοράς κοινοτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, τους παραπονούμενους απασχολεί κυρίως ο τρόπος υπολογισμού της ετήσιας εισφοράς που τους επιβάλλεται. Υποστηρίζεται ότι πρόκειται για υψηλή χρηματική επιβάρυνση, χωρίς να τεκμηριώνεται η αντικειμενικότητα και η ορθότητά της σε συνάρτηση με την εκάστοτε περιουσία.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετήσει την υπό αναφορά έκθεση και με ποιο τρόπο σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού της ετήσιας εισφοράς κοινοτικών υπηρεσιών. Υπάρχουν οποιεσδήποτε σκέψεις για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1014, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τα είκοσι δύο πράσινα σημεία τα οποία δημιουργήθηκαν παγκύπρια μόνο τέσσερα τα οποία βρίσκονται στην επαρχία Πάφου λειτουργούν κανονικά. Αν και οι εργασίες για τη δημιουργία των υπόλοιπων δεκαοχτώ πράσινων σημείων έχουν ολοκληρωθεί από το Δεκέμβριο του 2016, αυτά παραμένουν ανενεργά. Σε αρκετές περιπτώσεις, λόγω του ότι τα πράσινα σημεία παραμένουν ανενεργά, πολίτες τοποθετούν τα σκουπίδια τους στη γύρω περιοχή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται υπαίθριοι σκυβαλότοποι, όπου κάθε λογής απορρίμματα αφήνονται εκεί χωρίς κανένα διαχωρισμό, εποπτεία ή κατάλληλη διαχείριση. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σημαντικά προβλήματα τόσο στον περιβάλλοντα χώρο των -ακόμα ανενεργών- πράσινων σημείων όσο και στους δήμους και τις κοινότητες εντός των οποίων αυτά εμπίπτουν.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο τόσο μεγάλος αριθμός πράσινων σημείων παραμένει μέχρι σήμερα ανενεργός και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε αυτά να λειτουργήσουν το συντομότερο δυνατό.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1022, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2017, ποσό ύψους €50.000 προορίζεται για την κάλυψη χορηγίας σε οργανώσεις για την προστασία των ζώων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιων κριτηρίων χρηματοδοτείται κάθε φιλοζωική οργάνωση. Παρακαλώ όπως κατατεθεί στο σώμα κατάλογος στον οποίο να εμφανίζεται το ύψος των χορηγιών για τα έτη 2016-2017, καθώς και οι οργανώσεις στις οποίες έχουν διανεμηθεί.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1023, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, για αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού με νέους σύγχρονους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, τον παρακαλώ να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι δήμοι έχουν ήδη προχωρήσει ή πρόκειται να προχωρήσουν στην υιοθέτηση τέτοιων προγραμμάτων, καθώς και αν η εξοικονόμηση της ενέργειας από τους λαμπτήρες οδικού φωτισμού θα επιτρέψει στις τοπικές αρχές να διατηρούν τον οδικό φωτισμό κατά τα σκοτεινά πρωινά του χειμώνα, αυξάνοντας τα επίπεδα οδικής ασφάλειας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1024, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, στην ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.011.01.080 αναφορικά με τις κυβερνητικές κατοικίες στην περιοχή του Τροόδους παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά την παραίτηση του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αξιοποίησης των κυβερνητικών κατοικιών που προσφέρονται για διακοπές μόνο σε δημόσιους υπαλλήλους.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1025, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω λάβει καταγγελία σύμφωνα με την οποία στέλεχος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) κατέχει παράνομα θέση Πρώτου Λειτουργού ΚΟΑ (Κλίμακα Α14), αφού δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα που αυτή απαιτεί. Το θέμα των προσόντων του εν λόγω λειτουργού απασχόλησε και την Ελεγκτική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την έκθεσή της για τον ΚΟΑ (2016), η υπόθεση έχει ήδη εξεταστεί από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, το οποίο αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να μην ανακαλέσει την απόφασή του για διορισμό του λειτουργού. Στη συνέχεια η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε όπως τεθεί ενώπιον και του νομικού συμβούλου του οργανισμού το κατά πόσο η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι σύννομη και ο νομικός σύμβουλος έκρινε ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι σύννομη. Παρ’ όλα αυτά ο Γενικός Ελεγκτής, έχοντας επιφυλάξεις, συνέστησε όπως το θέμα προωθηθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και μετέπειτα στο Γενικό Εισαγγελέα για γνωμάτευση. Ο ΚΟΑ ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι έχουν σταλθεί τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την υπό αναφορά υπόθεση, αν την έχει εξετάσει και αν έχει προωθήσει τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα στο Γενικό Εισαγγελέα. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1026, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2017, με θέμα την ανάγκη ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Κύπρο υπήρξε δέσμευση από πλευράς κυβέρνησης ότι θα υπάρξει περαιτέρω στήριξη της βιολογικής καλλιέργειας. Ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών δυστυχώς ανέφερε ότι δε δίνονται επαρκή κίνητρα, με αποτέλεσμα οι βιοκαλλιεργητές να μπαίνουν στην ίδια μοίρα με τους γεωργούς που ασχολούνται με τη συμβατική καλλιέργεια. Επίσης, σε επιστολή του συνδέσμου προς τον Υπουργό Γεωργίας κ. Νίκο Κουγιάλη, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2017, αναφέρονται προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τις πρόνοιες των σχεδίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην αμειψισπορά, τις ξερολιθιές κτλ.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν λυθεί τα προβλήματα των βιοκαλλιεργητών που προκύπτουν από τα σχέδια του ΠΑΑ 2014-2020. Ακόμη, παρακαλώ όπως ενημερώσει το σώμα αν έχει προχωρήσει σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να δοθούν περαιτέρω κίνητρα και να ενισχυθεί η βιολογική καλλιέργεια. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της κυβέρνησης όσον αφορά στην ενίσχυση τόσο της βιολογικής καλλιέργειας, αλλά και της βιολογικής κτηνοτροφίας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1027, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.080, αναφορικά με τις κυβερνητικές κατοικίες στην περιοχή Τροόδους, πληροφορήθηκα ότι δεν υπάρχει έγκριση για τη χρήση της κατοικίας του Τμήματος Δασών η οποία βρίσκεται στην πλατεία Τροόδους και χρησιμοποιείται από υπαλλήλους του τμήματος.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο εκκρεμεί η έγκριση για χρήση της υπό αναφορά κατοικίας.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1028, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι κοντά στην κοινότητα Σιας χωροθετήθηκε πεδίο βολής, ενώ παράλληλα επετράπη επέκταση της οικιστικής ζώνης, με αποτέλεσμα πεδίο βολής και οικιστική περιοχή να συγκατοικούν. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι το πεδίο βολής χωροθετήθηκε μέσα σε δασική περιοχή. Στο σημείο φαίνεται ότι από το 2000 και εντεύθεν προκλήθηκαν δεκαοκτώ πυρκαγιές, οι οποίες εν πολλοίς αποδίδονται στη δραστηριότητα του πεδίου βολής. Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται έντονα. Κάποιοι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι αγόρασαν τεμάχια γης στην περιοχή χωρίς να γνωρίζουν ότι θα επιτάσσονταν, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να μην τους παραχωρείται πολεοδομική άδεια ανέγερσης κατοικίας λόγω του πεδίου βολής.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως το πεδίο βολής χωροθετήθηκε εντός δασικής περιοχής και, αν ναι, για ποιο λόγο πάρθηκε αυτή η απόφαση. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, αν προτίθεται να επανεξετάσει την υπό αναφορά απόφασή του.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1033, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι εξετάζεται από την Πολεοδομία αίτηση που έχει καταθέσει η Αρχιεπισκοπή Κύπρου για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στην παραλιακή περιοχή της Γεροσκήπου. Παρ’ όλα αυτά, πολλά είναι τα προβλήματα που προκύπτουν από το χώρο που επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη ανάπτυξη. Αρχικά, στο μέσο του συγκεκριμένου τεμαχίου φαίνεται να υπάρχουν αρχαιότητες οι οποίες δεν έχουν ανασκαφεί, ενώ δεν έγινε ούτε διαδικασία απαλλοτρίωσης, όπως ακολουθείται σε ανάλογες περιπτώσεις. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, αν και πριν από δύο χρόνια διενήργησε μια διερευνητική ανασκαφή, αυτή ωστόσο διακόπηκε, αφού δεν είχε εξασφαλιστεί η απαραίτητη άδεια από τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου, την Αρχιεπισκοπή. Επιφυλάξεις για την ανάπτυξη φαίνεται να έχει εκφράσει και η Πολιτική Αεροπορία επικαλούμενη την ασφάλεια των πτήσεων, καθώς η ανάπτυξη βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο Πάφου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη συνοδεύτηκε από τις ανάλογες πιέσεις σε επίπεδο δημοτικών συμβούλων, προκειμένου αυτοί να εγκρίνουν τα έργα. Ταυτόχρονα, η παρακείμενη θαλάσσια περιοχή εντάσσεται στο σχέδιο “Natura 2000”, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να εντάσσεται και το χερσαίο τεμάχιο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η άποψή του για τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη και τις συνέπειες που επισείει σε αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό και πολιτικό επίπεδο, δεδομένου ότι υπάρχει καταγγελία ότι έχουν εξασκηθεί πιέσεις και έχει αποχαρακτηριστεί ο αρχαιολογικός χώρος, προκειμένου να διευκολυνθεί η ιδιωτική ανάπτυξη.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1034, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του τέως Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.414 αναφορικά με την εισήγησή μου για υποχρεωτική επιστροφή των άδειων φυσιγγίων κατά την αγορά καινούριων με την εισαγωγή σχετικής έκπτωσης, μέσω νομοθετικής πρόνοιας στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο, πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο επρόκειτο να εξετάσει το θέμα, αφού προβεί σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (οργανωμένους κυνηγούς, κατασκευαστές φυσιγγίων, ιδιοκτήτες καταστημάτων κυνηγετικών ειδών κ.λπ.).
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με το θέμα, ιδιαίτερα στα πλαίσια της κατάθεσης τροποποιητικού νομοσχεδίου για τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο, και, εάν ναι, ποιες ήταν οι απόψεις των εμπλεκόμενων μερών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1035, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Άμυνας, παρά τις επιφυλάξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προχώρησε πρόσφατα, με περίεργες και ύποπτες διαδικασίες ανάθεσης και όχι μέσω της νόμιμης διαδικασίας των δημόσιων συμβάσεων, στην αγορά οκτακοσίων ζευγών στρατιωτικών αρβυλών προς πενήντα πέντε ευρώ το ένα, με συνολική δαπάνη σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ, επικαλούμενο άμεση ανάγκη.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί παρέκαμψε τη νενομισμένη διαδικασία και τις ανησυχίες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και προχώρησε σε αυτή την περίεργη και ύποπτη ανάθεση της προμήθειας μεγάλου αριθμού στρατιωτικών αρβυλών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1036, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν εγκατεστημένα σε όλη την κυπριακή επικράτεια αλεξικέραυνα τα οποία εργάζονται με ραδιενέργεια. Τα αλεξικέραυνα εισήχθησαν στην Κύπρο τη δεκαετία του 1970-80 και εγκαταστάθηκαν από συγκεκριμένη εταιρεία. Το τελευταίο διάστημα από πολλά κτίρια, κυρίως ξενοδοχειακές μονάδες, στα οποία πραγματοποιούνται ανακαινίσεις, αφαιρούν τα εν λόγω αλεξικέραυνα χωρίς τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού και μη γνωρίζοντας τους πιθανούς κινδύνους λόγω κυρίως της ραδιενέργειας που εκπέμπουν. Όπως έχω πληροφορηθεί, άλλες χώρες, π.χ. Σερβία, έχουν χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκά κονδύλια για την αφαίρεσή τους και την ανάλογη διαχείρισή τους ως επικίνδυνων ραδιενεργών αποβλήτων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει το υπό αναφορά θέμα και αν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την αφαίρεση των εν λόγω ραδιενεργών αλεξικέραυνων με τήρηση όλων των προδιαγραφών ασφαλείας.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1037, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.222, αναφορικά με την υποχρεωτική κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων των εστιατορίων/ξενοδοχείων, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος βρίσκεται στη διαδικασία ετοιμασίας όρων προσφοράς για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης της τοπικής αρχής, των εμπλεκόμενων/υπόχρεων βάσει της νομοθεσίας διαχείρισης των αποβλήτων φορέων και του κοινού. Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα Περιβάλλοντος μελετά το ενδεχόμενο δημιουργίας σχεδίου χορηγιών προς τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο θα μπορούσε να καλύψει την επιχορήγηση:

1. μονάδων αξιοποίησης των χωριστά συλλεχθέντων αποβλήτων, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στην αύξηση των συλλεχθέντων ποσοτήτων, και

2. επιχειρήσεων/παραγωγών αποβλήτων, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες, που θα προκύψουν από το προαναφερθέν νομοθέτημα.
Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με την απάντηση του κ. υπουργού, θα δινόταν στα οργανικά απόβλητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αποφασιστεί η δημιουργία σχεδίου χορηγιών προς τον ιδιωτικό τομέα σχετικά με τη συλλογή αποβλήτων, όπως αναφέρεται στην απάντησή του για την πιο πάνω κοινοβουλευτική μου ερώτηση.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1038, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.222, αναφορικά με την υποχρεωτική κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων των εστιατορίων/ξενοδοχείων, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος βρισκόταν στη διαδικασία ετοιμασίας σχετικών κανονισμών κάτω από τον περί Αποβλήτων Νόμο, ο οποίος ενισχύει την ενεργό εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Σύμφωνα με τον υπουργό, το υπό αναφορά νομοθέτημα βρισκόταν στα τελικά στάδια ετοιμασίας του και ανεμένετο σύντομα να αποσταλεί στην τοπική αυτοδιοίκηση για έναρξη διαβουλεύσεων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία των υπό αναφορά κανονισμών, αν έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.004, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει επιστρέψει στο λιμάνι της Λάρνακας το πλοίο SAIPEM FDS, το οποίο αναστάτωνε τους κατοίκους της περιοχής από την οχληρία που προκαλούσε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017. Είχα γίνει και στο παρελθόν δέκτης καταγγελιών από πολίτες της Λάρνακας οι οποίοι υποστήριζαν ότι το εν λόγω πλοίο δημιουργούσε εκτεταμένη οχληρία σε εικοσιτετράωρη βάση. Υπενθυμίζεται ότι το λιμάνι Λάρνακας δε διαθέτει βιομηχανική ζώνη και εφάπτεται των οικιστικών περιοχών όπου διαμένουν ηλικιωμένα άτομα ή ασθενείς που χρειάζονται ησυχία και δεν μπορούν να ζουν υπό συνθήκες ηχορύπανσης.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο επετράπη εκ νέου ο ελλιμενισμός του εν λόγω πλοίου, αγνοώντας τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής, και αν γνωρίζει πότε πρόκειται να αποχωρήσει.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.005, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι σύζυγοι των θυμάτων της έκρηξης στο Μαρί είχαν υποβάλει αίτημα για παραχώρηση επιδόματος μονογονιού αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες το απέρριψαν. Όπως αναφέρουν τα λεφτά που πήραν από το κράτος ως αποζημίωση και τα λεφτά που τους καταβλήθηκαν μέσα από δικαστικές διαδικασίες μετά το θάνατο των συζύγων τους είναι κατατεθειμένα στα ονόματα των παιδιών των θυμάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις μητέρες τους. Παρ’ όλα αυτά, το κράτος υπολογίζει αυτά τα λεφτά ως εισοδήματα και δεν αναγνωρίζει στις μητέρες το δικαίωμα να παίρνουν επίδομα μονογονιού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω πληροφορίες και αν το κράτος προτίθεται να επανεξετάσει την απόφασή του, ώστε να δοθεί επίδομα μονογονιού στις χήρες των θυμάτων από την έκρηξη στο Μαρί.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.006, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι παιδιά με ειδικές ανάγκες ήρθαν αντιμέτωπα με μια πρωτοφανή ρατσιστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψή τους σε χώρο αναψυχής. Ειδικότερα, καλοκαιρινό σχολείο το οποίο απασχολεί παιδιά με ειδικές ανάγκες επισκέφθηκε εστιατόριο στο Lady’s Mile στη Λεμεσό, στα πλαίσια εξωσχολικών δραστηριοτήτων που στόχο έχουν την επιτυχή ενσωμάτωση της ομάδας των παιδιών αυτών στο γενικό σύνολο. Ενώ τα παιδιά μαζί με τους ειδικούς συνοδούς τους είχαν εισέλθει κόσμια στον εσωτερικό χώρο του εστιατορίου, ο οποίος κλιματιζόταν, τους ζητήθηκε να μετακινηθούν στον εξωτερικό χώρο όπου η θερμοκρασία κυμαινόταν άνω των τριάντα πέντε βαθμών Κελσίου. Αν και οι εκπαιδευτικοί εξήγησαν ότι κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών, ορισμένα από τα οποία μπορεί να υποστούν επιληπτικά επεισόδια λόγω της έκθεσής τους στην υψηλή θερμοκρασία, ο ιδιοκτήτης του χώρου επέμεινε στην αδιανόητη απόφασή του, ζητώντας τους εν τέλει να αποχωρήσουν.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει περιέλθει εις γνώσιν του το υπό αναφορά περιστατικό και αν το έχει διερευνήσει, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.007, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017, σε ερώτησή μου (Αρ. Φακ. 23.06.011.01.502) αναφορικά με το νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί Θέσπισης Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στην Κυπριακή Δημοκρατία Νόμος του 2016” πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών βρισκόταν στη διαδικασία οριστικοποίησης του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. Στη συνέχεια αναμένετο να ζητηθούν οι απόψεις συγκεκριμένων εμπλεκόμενων φορέων επί του τελικού κειμένου, ώστε το νομοσχέδιο να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ψήφισή του σε νόμο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ετοιμασίας του υπό αναφορά νομοσχεδίου και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.017, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχετικά με τη μετακίνηση των 4 000 και πέραν τόνων μεταχειρισμένων ελαστικών από το χώρο των Λατομείων Λατούρος, ο οποίος βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου στον αδειοδοτημένο χώρο της Τσιμεντοποιείας Βασιλικού, θα χρειαστεί κονδύλι ύψους γύρω στις €250.000. Το κόστος της μεταφοράς έπειτα από παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας θα αναλάβει το κράτος.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο φαίνεται να αντίκειται στη νομοθετική πρόνοια “ο ρυπαίνων πληρώνει”, αφού ιδιωτική εταιρεία έχει πληρωθεί για τη συλλογή των υπό αναφορά ελαστικών και είχε ως υποχρέωσή της τη μετακίνησή τους σε ασφαλή χώρο μέχρι τη διαχείρισή τους ως εναλλακτικό καύσιμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο θα αναγκαστούν οι Κύπριοι φορολογούμενοι να πληρώσουν το ποσό μεταφοράς και διαχείρισης των υπό αναφορά ελαστικών, τη στιγμή που την ευθύνη πρέπει να αναλάβει η εταιρεία η οποία ήταν υπεύθυνη για τη συλλογή και ασφαλή διαχείρισή τους.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.018, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε σχέση με την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Βασιλικό στις 3 Ιουλίου 2017, πληροφορήθηκα ότι ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, ο κ. Κώστας Χατζηπαναγιώτου, ανέφερε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος ότι η Τσιμεντοποιεία Βασιλικού χρησιμοποιούσε παράνομα και παράτυπα το χώρο για αποθήκευση ελαστικών και άλλων εναλλακτικών ανακυκλώσιμων υλικών. Όπως ο ίδιος εξήγησε, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο το Τμήμα Περιβάλλοντος είχε καλέσει την Τσιμεντοποιεία Βασιλικού να μεταφέρει τα ελαστικά σε άλλο αδειοδοτημένο χώρο, κάτι τέτοιο δεν έγινε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά στις αρχές Ιουλίου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν επιβληθεί οποιεσδήποτε ποινές στην Τσιμεντοποιεία Βασιλικού για τη ρύπανση που προκλήθηκε στην περιοχή μετά, αλλά και πριν από την πυρκαγιά. Πότε θα εφαρμοστεί και στην Κύπρο η αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”; Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν πρόκειται να διενεργηθεί οποιαδήποτε μελέτη για τις επιπτώσεις που είχε η πυρκαγιά στην περιοχή, π.χ. στο υπέδαφος, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την αποκατάσταση/απορρύπναση της περιοχής.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.019, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι δίνονται έμμεσα κίνητρα για την εισαγωγή ρυπογόνων οχημάτων παλαιότερης τεχνολογίας. Τα εν λόγω αυτοκίνητα φαίνεται ήδη να αποτελούν το 60% των εγγεγραμμένων οχημάτων, την ίδια στιγμή που, βάσει των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική ενεργειακή κατανάλωση οφείλει έως το 2020 να ανέλθει στο 13%. Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2015 το υπό αναφορά ποσοστό βρισκόταν μόλις στο 9%.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε ρυθμίσεις που να ευνοούν την εισαγωγή οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας και, εάν ναι, ποιες είναι αυτές και για ποιο λόγο υπάρχουν ακόμα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.020, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η τοπική αρχή Ίνειας σκοπεύει να εντατικοποιήσει την τουριστική εκμετάλλευση των δύο κόλπων της Λάρας, οι οποίοι, ως γνωστόν, αποτελούν ευρωπαϊκής σημασίας βιότοπο ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών. Σύμφωνα με την πληροφόρησή μου, σχεδιάζεται η τοποθέτηση επιπλέον κρεβατιών και ομπρελών θαλάσσης στο νότιο κόλπο της Λάρας, καθώς και η τοποθέτηση για πρώτη φορά σε συστηματική βάση και για εμπορική εκμετάλλευση αριθμού κρεβατιών και ομπρελών παραλίας σε μέρος του βόρειου κόλπου της Λάρας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτά τα σχέδια της τοπικής αρχής Ίνειας και αν με την υλοποίηση των σχεδίων αυτών θα επηρεαστεί αρνητικά ο βιότοπος ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.021, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοσδήποτε ειδικός και τεκμηριωμένος λόγος για τον οποίο το Υπουργείο Υγείας έχει σταματήσει να χρηματοδοτεί την αντικαπνιστική διαφώτιση με την προβολή αντικαπνιστικών διαφημιστικών σποτ, την έκδοση αφισών και άλλων διαφημιστικών (κυρίως ηλεκτρονικό υλικό) με στόχευση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ώστε να απελευθερωθούν άνθρωποι από τη βλαβερή αυτή συνήθεια. Σημειώνεται ότι η Κύπρος κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στην κατά κεφαλήν κατανάλωση καπνικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.022, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πολιτιστικό κέντρο “Σκαλί” Αγλαντζιάς δεν έχει ακόμα εξασφαλίσει τελική έγκριση της ηλεκτρολογικής του εγκατάστασης από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, κάτι που κρίνεται πολύ επικίνδυνο. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με άλλα στάδια και αμφιθέατρα σε όλη την Κύπρο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον κατάλογο με τα στάδια και αμφιθέατρα που έχουν αδειοδοτηθεί από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εκκρεμεί η αδειοδότησή τους, αλλά και αυτών που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για επιθεώρηση και αδειοδότηση). Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα για ποιο λόγο επιτρέπεται ακόμη η λειτουργία σε μη αδειοδοτημένα στάδια και αμφιθέατρα, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για επίλυση αυτού του σοβαρού θέματος.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.023, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί για τις καταγγελίες εναντίον της νέας ηγεσίας του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας της Αστυνομίας Κύπρου, σύμφωνα με τις οποίες η υπηρεσία ολιγωρεί, με συνέπεια τη δραματική μείωση του αριθμού των διώξεων των λαθροθηρών. Οι καταγγελίες προέρχονται από οργανώσεις περιβαλλοντιστών, οι οποίες για χρόνια συνεργάζονται με τον Ουλαμό Πάταξης Λαθροθηρίας. Συγκεκριμένα, οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι οι διώξεις κατά των λαθροθηρών έχουν μειωθεί, όχι γιατί έχει περιοριστεί η λαθροθηρία, αλλά επειδή δυστυχώς η νέα ηγεσία του ουλαμού ακολουθεί ανορθόδοξες και αναποτελεσματικές πρακτικές. Έχω πληροφορηθεί επίσης για περίεργες συναντήσεις του επικεφαλής του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας με παράγοντες του υποκόσμου, αλλά και με πολιτικά πρόσωπα της περιοχής της ελεύθερης Αμμοχώστου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες, αν τις έχει εξετάσει και ποια η θέση του. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των διώξεων των λαθροθηρών για τη φετινή περίοδο συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.026, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων από κατοίκους της κοινότητας Δευτεράς που αφορούν την έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης σε προαύλια δημοτικών σχολείων και επαναλαμβανόμενες κλοπές και ζημιές σε δημόσια κτίρια και ιδιωτική περιουσία.
 

Συγκεκριμένα, η καταγγελία αφορά τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς, ίσως και λόγω της χαμηλής περίφραξης του σχολείου, όπου προκαλείται έντονη οχληρία, ζημιές και κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Επιπλέον, σημειώθηκαν επανειλημμένα κλοπές στην περιοχή, με την αστυνομία να αδυνατεί να προστατεύσει τους κατοίκους, τη δημόσια και την ιδιωτική περιουσία. Συνεπώς, η αστυνόμευση στην περιοχή Δευτεράς είναι επιεικώς ανεπαρκής.
 

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προβεί στους ανάλογους σχεδιασμούς και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος και ποια χρονοδιαγράμματα έχουν τεθεί, λαμβάνοντας υπόψη την τραγική αυτή κατάσταση και τον αρνητικό επηρεασμό της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.027, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας από κατοίκους της κοινότητας Δευτεράς που αφορά την εκκρεμότητα και την καθυστέρηση της συνέχισης του έργου του γραμμικού πάρκου και του πεζοδρόμου/ποδηλατοδρόμου Πεδιαίου και στα όρια της κοινότητας Δευτεράς.
 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, έχει παραχωρηθεί κονδύλι προς το κοινοτικό συμβούλιο Δευτεράς για τη δημιουργία πεζοδρόμου/ποδηλατοδρόμου, το οποίο όμως παραμένει αναξιοποίητο. Για τον πεζόδρομο/ποδηλατόδρομο εκκρεμεί η κατασκευή μέρους του που βρίσκεται εντός του δήμου Λακατάμιας, έργο το οποίο είναι άγνωστο γιατί δεν υλοποιείται.
 

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να προχωρήσει η κατασκευή του πολεοδομικού έργου του πεζοδρόμου/ποδηλατοδρόμου και του γραμμικού πάρκου Πεδιαίου στην περιοχή της Λακατάμιας και της Δευτεράς και ποια χρονοδιαγράμματα έχουν τεθεί, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.033, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εταιρεία “Crocopark” σχεδιάζει τη δημιουργία πάρκου κροκοδείλων στην περιοχή της κοινότητας Ψεματισμένου. Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, στο πάρκο θα φιλοξενούνται εκατό ώριμοι κροκόδειλοι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τη χορήγηση άδειας για τη δημιουργία πάρκου κροκοδείλων, αν έχει υποβληθεί μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και αν υπάρχει η τεχνογνωσία και η εμπειρογνωμοσύνη για τη διαχείριση μεγάλων ερπετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.034, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Προσλήψεως Εκπαιδευμένων Τυφλών Τηλεφωνητών στη θέση Τηλεφωνητή στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ειδικαί Διατάξεις) Νόμου του 1988, “Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου στις κενές θέσεις τηλεφωνητών στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διορίζονται κατά προτεραιότητα υποψήφιοι τυφλοί οι οποίοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα από τα σχέδια υπηρεσίας προσόντα και οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι τηλεφωνητές”. Δυστυχώς, έχω πληροφορηθεί ότι είκοσι τυφλά άτομα αναμένουν να εργοδοτηθούν ως τηλεφωνητές σε δημόσιες υπηρεσίες και αντ’ αυτών επιλέγεται μια ιδιωτική εταιρεία ως ανάδοχος, κατά παράβαση της υπό αναφορά νομοθεσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι εν λόγω πληροφορίες και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την άμεση εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.035, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με την ελλιπή εφαρμογή του νέου νόμου σχετικά με το κάπνισμα, του περί Προστασίας της Δημόσιας Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου του 2017. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μεταξύ άλλων έχω δεχθεί παράπονα σχετικά με το κάπνισμα σε εισόδους νοσοκομείων και σε παιδότοπους και σχετικά με τη χρήση ηλεκτρικών τσιγάρων σε εσωτερικούς χώρους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έλαβε, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό και όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα για τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.036, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός συνταξιούχων αστυνομικών οι οποίοι έκαναν χρήση του δικαιώματος αφυπηρέτησής τους πριν από την ψήφιση και την εφαρμογή του άρθρου 27 του περί Συντάξεως Νόμου [Ν. 97(Ι)/1997], που αφορά την οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση, διεκδικούν μέρος του εφάπαξ ποσού και τις συντάξεις τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει δυνατότητα να επεκταθεί η εφαρμογή του νόμου σε όσους συνταξιούχους δεν έτυχαν αυτού του ωφελήματος.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.037, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μεταξύ των εγκαταστάσεων του ΡΙΚ και των κτιρίων του Αρχηγείου Αστυνομίας στην περιοχή Αθαλάσσας στο δήμο Αγλαντζιάς υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες μεγάλος αριθμός εγκαταλελειμμένων οικιών, οι οποίες για δεκαετίες χρησιμοποιήθηκαν για στέγαση άπορων οικογενειών αστυνομικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ιστορικό της ανέγερσης, χρήσης και εγκατάλειψης των αστυνομικών οικιών στην περιοχή ΡΙΚ στη Λευκωσία, ποια είναι σήμερα η χρήση τους και αν υπάρχουν σχέδια για την αξιοποίηση των συγκεκριμένων οικιών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.038, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας προχώρησε στην έκδοση για δεύτερη φορά άδειας οικοδομής για ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών στην Ορμίδεια σε περιοχή όπου σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων από το σημείο ανέγερσης υπάρχουν δύο νηπιαγωγεία. Η απόφαση αυτή παραβιάζει απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία είχε ακυρωθεί η πρώτη άδεια οικοδομής, λόγω του ότι σύμφωνα με το Δικαστήριο δεν είχε προηγηθεί η απαραίτητη έρευνα για τις επιπτώσεις που θα έχει στην υγεία των κατοίκων της περιοχής η ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διενεργηθεί η απαραίτητη έρευνα για τις επιπτώσεις που θα έχει στην υγεία των περιοίκων η ανέγερση του υπό αναφορά πρατηρίου πετρελαιοειδών, όπως υποδεικνύει η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.039, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Κατυδάτων στην περιοχή της κοιλάδας της Σολέας δεν περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό για τη δημιουργία κεντρικού αποχετευτικού συστήματος των οικιακών λυμάτων της περιοχής. Όπως πληροφορούμαι, ο σταθμός επεξεργασίας των λυμάτων βρίσκεται πολύ κοντά στην κοινότητα, όμως για κάποιο λόγο το μικρό αυτό χωριό δεν έχει περιληφθεί στο σχεδιασμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και γιατί το χωριό Κατύδατα δεν έχει συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό για το κεντρικό αποχετευτικό της κοιλάδας της Σολέας και πώς σχεδιάζεται να γίνεται ο διαχωρισμός των οικιακών υγρών αποβλήτων της κοινότητας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.040, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι αυξημένες ποσότητες αλατιού εντοπίστηκαν στο έδαφος της επαρχίας Λάρνακας λόγω της άρδευσης καλλιεργειών τριφυλλιού (μηδική) με επεξεργασμένο νερό. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωργίας, η υψηλή αλατότητα του εδάφους σε κάποιες περιοχές συνιστά σοβαρή απειλή για την παραγωγικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα της καλλιέργειας του τριφυλλιού, αλλά προφανώς και άλλων καλλιεργειών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης του υπό αναφορά προβλήματος, πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της αύξησης της αλατότητας του εδάφους λόγω της άρδευσης των καλλιεργειών με νερό από επεξεργασμένα λύματα και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει προς αντιμετώπισή του.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.041, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα (CO2) από τη χρήση ενέργειας για το 2016, η Κύπρος κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στις εκπομπές CO2 το 2016, έως και +7%, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και αν το μερίδιο της Κύπρου στο συνολικό όγκο εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει το χαμηλότερο, στο 0,2%, μαζί με τη Λετονία, εντούτοις το ποσοστό της αύξησης των εκπομπών CO2 από τη χρήση ενέργειας οφείλει να μας προβληματίσει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αιτιολογεί το μεγάλο ποσοστό αύξησης και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές CO2 από τη χρήση ενέργειας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.045, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έγινε ενημέρωση για την παράνομη επέμβαση στην Πέτρα του Ρωμιού και γιατί δεν πέρασε από την αρμόδια επιτροπή για αναπτύξεις που γίνονται σε περιοχές Natura 2000 του Τμήματος Περιβάλλοντος. Πρέπει τέλος να ληφθεί υπόψη πως η επέμβαση αυτή αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αλλοίωση και ουσιαστική υποβάθμιση του φυσικού τοπίου σε μία τόσο σημαντική και ευαίσθητη περιοχή, με ιδιαίτερο πολεοδομικό, χωροταξικό και αρχαιολογικό καθεστώς.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.046, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών, όπως προνοείται από το νόμο περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας του 1997.

Έχω πληροφορηθεί πως δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από την κυβέρνηση όσον αφορά στο πρόβλημα που προκύπτει από τη δυσλειτουργία της επιτροπής με κύρια εκκρεμότητα την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ώστε να ασκείται ο απαραίτητος εποπτικός και συμβουλευτικός ρόλος της, που της ανατέθηκε από το νόμο.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.047, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα ιατρικά έξοδα που επωμίζονται οι γονείς αυτιστικών παιδιών κάθε μήνα αθροίζουν ένα κοστολόγιο πέραν των €1.800 μηνιαίως, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς προβαίνουν και στη σύναψη δανείων, για να είναι σε θέση να πληρώνουν τους γιατρούς των παιδιών. Τα έξοδα αυτά αφορούν την κάλυψη των απαραίτητων ιατρικών εξόδων για λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει κατανοήσει τα προβλήματα των εν λόγω οικογενειών και κατά πόσο πρόκειται να προβεί στις δέουσες ενέργειες, είτε ενισχύοντας οικονομικά είτε καλύπτοντας τα ιατρικά έξοδα των γονέων των αυτιστικών παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη πόσο χαμηλό είναι το επίδομα που καταβάλλεται από το κράτος, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά κάτω από αυτές τις δυσβάστακτες συνθήκες.

Παρακαλώ λοιπόν τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συμφωνεί με την ανάγκη αύξησης του ποσού του επιδόματος για τα αυτιστικά παιδιά.»

 

Απάντηση

 


 

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012  
2003 2008 2013  
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων