Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014 2019
2005 2010 2015  

 

 

Αρχείο 2019

 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.413, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Πρόσφατες ανακοινώσεις και δηλώσεις από τον Σύνδεσμο Κτηματομεσιτών και από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την έξαρση της παράνομης εργασίας από μη εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες. Από την άλλη υπάρχουν καταγγελίες για πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών και για κατάχρηση εξουσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών και βοηθών κτηματομεσιτών ανά επαρχία και πόσες εγγραφές έχουν γίνει στο μητρώο κτηματομεσιτών και βοηθών κτηματομεσιτών από το 2012.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.414, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση της Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω κ. Νατάσας Πηλείδου, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, σε κοινοβουλευτική ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.629 αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη μίσθωση ταχύπλοου σκάφους για σκοπούς αναψυχής πληροφορήθηκα ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες που παρουσιάζονται είτε λόγω ασάφειας είτε λόγω ετεροχρονισμού, επεξεργάστηκε προσχέδιο νομοσχεδίου, το οποίο έθεσε από τις 24 Μαΐου 2018 σε διαβούλευση με όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες για έκφραση θέσεων/παρατηρήσεων και εισηγήσεων για βελτιώσεις. Η διαβούλευση αυτή ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία του υπό αναφορά νομοσχεδίου και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.415, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Η έκθεση του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ευτυχία 2018 κατέταξε 156 χώρες σύμφωνα με τις επιδόσεις τους σε δείκτες όπως το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, η κοινωνική στήριξη, η ελευθερία, το προσδόκιμο υγιούς ζωής, η γενναιοδωρία, η απουσία διαφθοράς. Στον υπό αναφορά κατάλογο χωρών συμπεριλαμβάνεται και η ούτω καλούμενη “Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”, η οποία κατατάσσεται στην 58η θέση, σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία κατατάσσεται στην 60ή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την εν λόγω έκθεση και την αναφορά στο ψευδοκράτος, και εάν ναι, σε ποια διαβήματα έχει προβεί για το υπό αναφορά θέμα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.416, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«H “βιομηχανική δημοκρατία” ως έννοια περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον θεσμό της εργατικής συμμετοχής στη διοίκηση των επιχειρήσεων με δημοκρατικά εκλεγμένους αντιπροσώπους στα πλαίσια εργατικών επιτροπών. Για να είναι όμως ουσιαστική η συμμετοχή των εργατικών επιτροπών στη διοίκηση των επιχειρήσεων, πρέπει τα μέλη αυτών των επιτροπών να έχουν το δικαίωμα της αρνησικυρίας πάνω στις αποφάσεις της διοίκησης που αφορούν στην ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργαζομένων στον χώρο εργασίας. Το μοντέλο συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις εφαρμόζεται στη Γαλλία, όπου, όταν σε μία επιχείρηση απασχολούνται περισσότεροι από πενήντα (50) μισθωτοί, ο νόμος παρέχει το δικαίωμα να αντιπροσωπεύονται με μία εργατική επιτροπή της επιχείρησης (comité d’ entreprise).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι θεσμοθετημένο το δικαίωμα της συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων και, εάν όχι, αν υπάρχει πρόθεση από την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει σε σχετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα εκδημοκρατίσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.417, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018 σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.263 αναφορικά με τη δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου πληροφορήθηκα ότι οι προσπάθειες για τη δημιουργία του μουσείου συνεχίζονται, αφού έχει ήδη ολοκληρωθεί σχετική μελέτη, ενώ παράλληλα προωθούνται ενέργειες για την κατασκευή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.418, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω παρατηρήσει ότι στα δημόσια νοσηλευτήρια δεν υπάρχουν κάδοι για ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων. Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα δημόσια νοσηλευτήρια γίνεται ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων και, εάν ναι, με ποια αδειούχα εταιρεία είναι συμβεβλημένα τα νοσοκομεία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.419, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018 σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.03.109), ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, αναφορικά με την παροχή φορολογικών κινήτρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου βάσει του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, καθώς και για το ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτής της δυνατότητας πληροφορήθηκα ότι από την ημερομηνία εφαρμογής του σχεδίου (13 Φεβρουαρίου 2017) μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί ως καινοτόμες έξι επιχειρήσεις, ενώ το ύψος των επενδύσεων στις οποίες προέβησαν δεν μπορούσε να διευκρινιστεί, λόγω του ότι η ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το έτος που έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2017 ήταν η 31η Οκτωβρίου 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μιας και έχει παρέλθει η 31η Οκτωβρίου 2018, ποιο είναι το ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω του σχεδίου παροχής φορολογικών κινήτρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.424, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή του Προεδρικού στους Αγίους Ομολογητές (βόρεια και βορειοδυτικά του λόφου) στη Λευκωσία υπάρχει αριθμός κυβερνητικών κατοικιών οι οποίες έχουν παραχωρηθεί για στέγαση σε διάφορους οργανισμούς ή πρόσωπα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κάθε κατοικία ξεχωριστά, το είδος των κατοικιών (π.χ. εμβαδόν), ποιες είναι οι χρήσεις τους, ποια τα χαρακτηριστικά της μίσθωσης (π.χ. αν υπάρχει ύψος ενοικίου, έναρξη και λήξη συμβολαίου κ.ο.κ.) και ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης για αυτές τις κατοικίες, ορισμένες από τις οποίες προφανώς θα πλησιάζουν ήδη το όριο βιώσιμης χρησιμότητας, αφού έχουν κτιστεί οι περισσότερες από τον καιρό της αποικιοκρατίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.425, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί στην Κύπρο πολλά πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα με σύστημα φίλτρου αιθάλης. Έχω πληροφορηθεί επίσης ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες αφαιρούν από τα αυτοκίνητα αυτά τα φίλτρα και δεν τα αντικαθιστούν με καινούρια ή δε γίνεται καθαρισμός τους. Το ίδιο καταγγέλλεται ότι γίνεται και με τους καταλύτες των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων. Αντιλαμβάνομαι ότι η αφαίρεση των φίλτρων αιθάλης ή του καταλύτη για την αμόλυβδη βενζίνη οδηγεί στην εκπομπή εξαιρετικά επικίνδυνων ρύπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το φαινόμενο αυτό έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ποια είναι η έκτασή του. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για όσους ιδιοκτήτες ή επαγγελματίες οδηγούς ή επαγγελματίες τεχνικούς εμπλέκονται σε τέτοιες είδους παρανομίες και ρυπογόνες πρακτικές;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.426, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος ψηφίστηκε το 2014 χωρίς καμία αρνητική ψήφο από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, γιατί θεωρήθηκε ως μία αναγκαία μεταρρύθμιση στον τομέα των κοινωνικών παροχών, που ανταποκρινόταν στις ανάγκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση. Από τότε έχουν περάσει πλέον πέντε (5) χρόνια και πολλά έχουν αλλάξει. Για παράδειγμα, το “ελάχιστο καλάθι διαβίωσης”, που αντικατοπτρίζει τις κατηγορίες αναγκών, καθώς και τα μηνιαία ποσά για κάλυψη των αναγκών αυτών είτε για ένα πρόσωπο είτε για τα μέλη της οικογενειακής μονάδας, έχει αλλάξει, δεδομένου του πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών πολλών βασικών προϊόντων. Σημειώνεται ότι τα πρώτα χρόνια υπήρχαν συνθήκες αποπληθωρισμού, τώρα όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το ίδιο συμβαίνει με το επίδομα ενοικίου και το χρονικό όριο των ελέγχων για καταθέσεις και μεταβιβάσεις. Όλα τα πιο πάνω και ίσως κι άλλα επιβάλλεται να τροποποιηθούν και τούτο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να γίνουν αυτές οι απαραίτητες αλλαγές και επικαιροποιήσεις των ποσών που καθορίστηκαν το 2014 στον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο, δεδομένων των αλλαγών που επήλθαν στο ενδιάμεσο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.427, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) κ. Ντίνο Μιχαηλίδη ενημερώθηκα ότι, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στις περισσότερες χώρες, από την Κύπρο απουσιάζει ειδική ξεχωριστή νομοθεσία για τη σύσταση, τον διορισμό και τη λειτουργία της εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Μέχρι σήμερα η λειτουργία ενός πολύ σημαντικού οργανισμού, που εκπροσωπεί την Κύπρο σε αντίστοιχο παγκόσμιο οργανισμό, στηρίζεται σε μία πρόνοια ενός κανονισμού λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Επιβάλλεται η αυτονόμηση της λειτουργίας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής μέσα από την έγκριση ενός ολοκληρωμένου νομοσχεδίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία της ΚΟΕ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.429, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν μετά από σχετική έρευνά μου αναφορικά με τη λειτουργία των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων, η οποία βασίστηκε κυρίως στη δημοσιευμένη αξιολόγηση του θεσμού από Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Ιούλιος 2017), φαίνεται ότι ο εν λόγω θεσμός αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αξιολογηθεί η λειτουργία του θεσμού, ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής για την απάλειψη των προβλημάτων που εντοπίζονται, καθώς και ποιες αναπροσαρμογές θα προωθηθούν στη βάση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.441, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2017, γίνεται αναφορά στην παράνομη αποσυναρμολόγηση συσκευών, οι οποίες καταλήγουν λανθασμένα στους διαχειριστές μεταλλικών αποβλήτων ως μεταλλικά απόβλητα και όχι ως απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ως λύση προτείνεται η αποδοχή αποβλήτων ΗΗΕ στο δίκτυο πράσινων σημείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αξιολογείται αυτή τη στιγμή η ανακύκλωση αποβλήτων ΗΗΕ και αν έχει υλοποιηθεί η σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για αποδοχή αποβλήτων ΗΗΕ στο δίκτυο πράσινων σημείων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.442, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Στον προϋπολογισμό του 2019 περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν χορηγία σε οργανώσεις για προστασία των ζώων με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 51.566, 12/4/2000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιων κριτηρίων χρηματοδοτείται κάθε φιλοζωική οργάνωση. Παρακαλώ όπως κατατεθεί στο σώμα κατάλογος στον οποίο να εμφαίνεται το ύψος των χορηγιών για τα έτη 2017-2018, καθώς και οι οργανώσεις στις οποίες έχουν κατανεμηθεί. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατανεμηθεί η χορηγία για το 2019.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.443, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το επίδομα διακίνησης αναπήρων, το οποίο χορηγείται βάσει του περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμου, λαμβάνεται από σπουδαστές της Σχολής Τυφλών που τυγχάνουν διά βίου κατάρτισης. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν υπάρχουν σκέψεις, ώστε να προστεθούν στους δικαιούχους του υπό αναφορά επιδόματος και οι ανάπηροι αθλητές, σε περίπτωση που δε λαμβάνουν άλλης μορφής επίδομα, για να μεταβαίνουν στους χώρους προπόνησής τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.444, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2018, στις κοινοβουλευτικές μου ερωτήσεις με αρ. 23.06.011.02.688, 23.06.011.02.689 και 23.06.011.02.690 αναφορικά με την υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ, πληροφορήθηκα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες για πολύ μικρό αριθμό υποθέσεων που αφορούν τη λίστα αυτή. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις υποθέσεων που εκκρεμούν έχουν ζητηθεί επιπρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για ολοκλήρωση της εξέτασης. Επίσης πληροφορήθηκα ότι για τις υποθέσεις που έχουν διευθετηθεί ταυτόχρονα έγινε και η καταβολή του βεβαιωθέντος φόρου και όλων των σχετικών επιβαρύνσεων και τόκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσες υποθέσεις έχουν διευθετηθεί μέχρι στιγμής και πόσες ακόμη εκκρεμούν;

2. Ποια είναι τα ποσά που εισπράχθηκαν ή αναμένεται να εισπραχθούν από τις υποθέσεις που έχουν διευθετηθεί;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.445, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Η υπερχείλιση του ποταμού Πεδιαίου κατέδειξε για ακόμη μία φορά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή, εξαιτίας των παράνομων επεμβάσεων που έγιναν στην κοίτη του ποταμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια αντιπλημμυρικά έργα έχουν γίνει στην περιοχή;

2. Υπάρχει σχεδιασμός για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα από μελλοντική υπερχείλιση του ποταμού;

3. Αν μετά τις πρόσφατες πλημμύρες έχει προκληθεί βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης της περιοχής και, εάν ναι, πόσο έχει στοιχίσει η αποκατάστασή της.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.447, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Είναι ευρέως παραδεκτό ότι η εφαρμογή του σχεδίου πολιτογραφήσεων έναντι επενδύσεων έχει χρηματοδοτήσει μεγάλα οικοδομικά έργα, όπως τα πολυώροφα κτίρια στη Λεμεσό και στη Λευκωσία.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσοστό και τον συνολικό αριθμό των πολιτογραφήσεων που έχουν σχέση με απόκτηση κατοικίας σε πολυώροφο κτίριο σε Λεμεσό ή Λευκωσία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.446, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Ασκώντας την εξουσία που του παρέχεται βάσει των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών 2017 [Κανονισμός 61ΗΑ (5)], ο Υπουργός Εσωτερικών προχώρησε στην έκδοση διατάγματος, με το οποίο τροποποιεί τις πρόνοιες του Παραρτήματος ΙΙΙ των σχετικών κανονισμών, οι οποίες αφορούν στον σχεδιασμό οδών και οικοδομών, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η ασφαλής χρήση τους από όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Το διάταγμα προκάλεσε την αντίδραση οργανώσεων αναπήρων αναφέροντας ότι η διαφοροποίηση των δεδομένων πρόσβασης των αναπήρων δημιουργεί διακρίσεις εις βάρους τους. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων το διάταγμα ακυρώνει την απαίτηση για δημιουργία προσβάσιμου χώρου υγιεινής σε καφετέριες, εστιατόρια, καφενεία και σνακ μπαρ, μπιραρίες, καμπαρέ και άλλες παρόμοιες χρήσεις οι οποίες έχουν εμβαδόν μικρότερο των 65 τ.μ. Επίσης, η απαίτηση για προσβάσιμο χώρο υγιεινής σε φροντιστήρια αφορά πλέον χώρους που εξυπηρετούν περισσότερα από δέκα άτομα, ενώ πριν η απαίτηση αφορούσε χώρους που εξυπηρετούν περισσότερα από τρία άτομα. Διαγράφηκε ακόμη η απαίτηση για προσβάσιμο χώρο υγιεινής με ντους σε φυλακές, ενώ στους χώρους λατρείας μειώθηκε η απαίτηση σε έναν χώρο υγιεινής, ενώ ο κανονισμός παλαιότερα απαιτούσε την ύπαρξη δύο χώρων υγιεινής, έναν για κάθε φύλο. Οι εν λόγω πρόνοιες φαίνεται να δημιουργούν διακρίσεις εις βάρος των αναπήρων και να δυσχεραίνουν την προσβασιμότητά τους σε συγκεκριμένους χώρους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για απόσυρση του εν λόγω διατάγματος λαμβάνοντας υπόψη και τις αντιδράσεις των οργανώσεων αναπήρων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.448, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υστερεί έναντι των υποχρεώσεών της για προώθηση της ηλεκτροκίνησης στα αυτοκίνητα. Φαίνεται ότι δεν πρόκειται να ανταποκριθεί τελικά στα όρια που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση που υπάρχει στο θέμα των εναλλακτικών καυσίμων και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ηλεκτροκίνηση και, εάν υπάρχει οποιοδήποτε στρατηγικό σχέδιο, ποιο είναι αυτό και αν περιλαμβάνει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.449, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το 1994 η κοινοτική αρχή της κοινότητας Ποταμίου έχει καταγγείλει την παράνομη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων (αγελαδοτροφία, χοιροτροφία κτλ.) σε τοποθεσία πλησίον της διάτρησης του αρδευτικού τμήματος Αρτεσιανού. Υπάρχουν από τότε σωρεία καταγγελιών για διοχέτευση των λυμάτων από το βουστάσιο στον γειτονικό ξεροπόταμο/χείμαρρο “Πολιάτη”, που διασχίζει την οικιστική περιοχή της κοινότητας.

Η κοινοτική αρχή έχει ζητήσει επανειλημμένα και πρόσφατα τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού από τα λύματα με έξοδα της κυβέρνησης, η οποία ευθύνεται για την παράνομη λειτουργία του βουστασίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το βουστάσιο της εταιρείας “Γεωργοκτηνοτροφική Εταιρεία ΣΑΚ” ή/και οι οποιοιδήποτε προηγούμενοι ιδιοκτήτες και διαχειριστές της μονάδας αυτής στο Ποτάμι λειτουργούν με βάση όλες τις άδειες από την πολεοδομική και οικοδομική αρχή, τις άδειες εκπομπής ρύπων και απόρριψης λυμάτων, αν παρακολουθείται η εφαρμογή των όρων που υπάρχουν, αν στο παρελθόν έχουν παραβιαστεί όροι και κανονισμοί και αν έχει επιβληθεί πρόστιμο ή έχει ο ιδιοκτήτης υποστεί οποιαδήποτε τιμωρία και αν η κυβέρνηση προτίθεται να θέσει τέρμα σ’ αυτή την κατάσταση, αφού πρώτα αμέσως αναλάβει τον καθαρισμό των υπολειμμάτων των λυμάτων του βουστασίου από τον ποταμό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.450, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν νομοθετικές ή κανονιστικές πρόνοιες που να καθορίζουν τα προσόντα προπονητών αθλημάτων, ιδιαίτερα αυτών που ασχολούνται με ανήλικους αθλητές, και αν στα προσόντα και προαπαιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνεται και το λευκό ποινικό μητρώο, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με εγκλήματα παιδεραστίας, αποπλάνησης ανηλίκων κ.ο.κ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.451, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών και έχω πληροφορηθεί για το αίτημα της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων για τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων που εκδόθηκαν από τη διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας. Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που εκδόθηκαν, δεν παρέχεται οποιαδήποτε αμοιβή σε πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη φροντίδα του/της συζύγου/συντρόφου/συμβίου τους, των γονιών τους ή των γονιών του/της συζύγου τους στο σπίτι τους ή άλλων ατόμων με τα οποία υπάρχει μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρίες, αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών να φροντίζονται από τους γονείς τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων που εκδόθηκαν από τη διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, έτσι ώστε να παρέχεται αμοιβή και σε πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη φροντίδα συγγενών τους μέχρι και τρίτου βαθμού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.452, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών ότι στα λιγοστά σημεία που έχουν τοποθετηθεί φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο να καταλαμβάνονται αυτοί οι χώροι από σταθμευμένα αυτοκίνητα και έτσι να καθίσταται αδύνατο σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα να πλησιάσουν και να φορτίσουν τις μπαταρίες τους. Εν όψει της αναμενόμενης αύξησης των σημείων επαναφόρτισής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει σκοπό να εισηγηθεί νομοθεσία που να προστατεύει τα σημεία επαναφόρτισης από παράνομη στάθμευση, κακόβουλη ζημιά κ.λπ. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι σήμερα η κατάσταση με τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και, τέλος, αν, στα πλαίσια της πολιτικής ανάπτυξης των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, υπάρχει πρόθεση για εισαγωγή υποχρεωτικής πρόνοιας σε μεγάλες αναπτύξεις (π.χ. εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κτλ.) για δημιουργία χώρων επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.453, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης Κύπρου (ΚΟΕΚ) κ. Ντίνο Μιχαηλίδη πληροφορήθηκα ότι απουσιάζει από την κυπριακή νομοθεσία ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να αφορά τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων και των ομοσπονδιών αθλημάτων. Μπορεί να υπάρχουν διάσπαρτοι νόμοι, κανονισμοί και διατάγματα, αλλά απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο και συγκεντρωτικό νομικό πλαίσιο. Η ύπαρξη αυτού του πλαισίου θα μπορούσε να είναι η απάντηση σε πολλές κακοδαιμονίες του αθλητισμού, όπως ο παραγκωνισμός, η διαφθορά, η διαπλοκή κτλ. Πρόσφατα ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) έχει υιοθετήσει έναν κώδικα καλής πρακτικής, ο οποίος όμως δεν έχει νομική ισχύ και δεν είναι υποχρεωτικός, πάρα μόνο σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του ΚΟΑ να περιορίζει την κρατική χορηγία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θεωρείται αναγκαία η υιοθέτηση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων και των αθλητικών ομοσπονδιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.463, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στον περιβάλλοντα χώρο του μοναστηριού της Παναγίας της Αψινθιώτισσας (γύρω στα 1 100 μ.Χ.), που βρίσκεται στην οροσειρά του Πενταδακτύλου κοντά στο κατεχόμενο χωριό Συγχαρί, έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις, όπως εκδρομικός χώρος, παιδική χαρά, εστιατόριο, τεχνητή λίμνη, αμφιθέατρο, καθώς και ανοικοδομήσεις κτιρίων της μονής, με αποτέλεσμα την παράφορη αλλοίωση του χώρου. Οι υπό αναφορά επεμβάσεις δε συνάδουν με τους διεθνείς κανόνες προστασίας των μνημείων. Σημειώνεται ότι ο ναός του μοναστηριού είναι εξαιρετικής σημασίας, αφού αρχιτεκτονικά είναι ο μοναδικός εξαγωνικός ναός σ’ όλη την Κύπρο, παραλλαγή του νησιώτικου οκταγωνικού ρυθμού. Επιπλέον, στην Αψινθιώτισσα σώζεται η μοναδική βυζαντινή μοναστηριακή τράπεζα φαγητού στην Κύπρο, ενώ στον παρακείμενο κοιμητηριακό ναό του Αγίου Σάββα σώζονται κτιστά οστεοφυλάκια, σπανιότατο δείγμα για την Κύπρο. Το μοναστήρι της Αψινθιώτισσας είναι αρχαίο μνημείο και η συντήρηση/αποκατάστασή του πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων μεταξύ 1963-1967.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις υπό αναφορά επεμβάσεις, αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα ή φόρα για το εν λόγω θέμα, καθώς και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά στην Κύπρο, με σκοπό την προστασία του υπό αναφορά μοναστηριού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.464, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Τον περασμένο Φεβρουάριο τέθηκε πυρκαγιά σε δύο σπίτια στο χωριό Τόχνη της επαρχίας Λάρνακας, τα οποία ανήκουν στον κοινοτάρχη του χωριού κ. Παντελή Χαραλάμπους. Η πυρκαγιά, που φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα, κατέστρεψε ολοσχερώς τη μία κατοικία, ενώ η δεύτερη κατοικία, η οποία είναι εξοχική, υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνηθεί η υπό αναφορά υπόθεση, αν έχουν εντοπιστεί οι υπεύθυνοι και αν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.465, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Είχα την ευκαιρία να συναντήσω πρόσφατα αντιπροσωπία του Παγκύπριου Συνδέσμου Χαμηλοσυνταξιούχων, η οποία μου έθεσε μία σειρά θεμάτων σε σχέση με την ομάδα των συνταξιούχων που εκπροσωπούν, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη εξαγγελία για την αύξηση κατά €50 των χαμηλών συντάξεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιοι θεωρούνται χαμηλοσυνταξιούχοι στην Κύπρο, υπάρχει στην Κύπρο σχετική νομοθεσία που να καθορίζει τον όρο “χαμηλοσυνταξιούχος” και τι ισχύει για αυτό το θέμα από άποψη ευρωπαϊκών Οδηγιών ή συστάσεων στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2. Ποιος είναι ο αριθμός των συνταξιούχων που θεωρούνται χαμηλοσυνταξιούχοι στην Κύπρο;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.466, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι επτά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, έχασαν την προθεσμία υποβολής εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα στο πλαίσιο των συνολικών στόχων για το 2030 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού.

Ειδικότερα, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ έπρεπε να παραδώσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 τα εθνικά σχέδιά τους αναφορικά με τον νέο κανονισμό για την καθαρή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δυστυχώς η Κύπρος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, συγκαταλέγεται στα κράτη που δεν υπέβαλαν, ως όφειλαν, εθνικό σχέδιο δράσης. Εάν ισχύει αυτή η πληροφόρηση, έρχεται σε αντίθεση με όσα υποστήριξε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12 Δεκεμβρίου 2018, όπου μεταξύ άλλων εξέφρασε την πρόθεσή του η Κύπρος, στο πλαίσιο του ευρύτερου περιφερειακού ρόλου που αναπτύσσει και των τριμερών συνεργασιών με χώρες της περιοχής, να αναλάβει συντονιστικό ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο για αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και σχετικές συνέργειες με χώρες της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Αληθεύει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κατέθεσε εντός των καθορισμένων προθεσμιών εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, εάν ναι, για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η καθυστέρηση;

2. Ποια μέτρα έχει πάρει μέχρι στιγμής η Κυπριακή Δημοκρατία για την υλοποίηση των συνολικών στόχων για το 2030 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

3. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει στη βάση της δήλωσης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την ανάληψη από την Κυπριακή Δημοκρατία ρόλου συντονιστή των γειτονικών χωρών όσον αφορά στο θέμα της κλιματικής αλλαγής;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.468, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.469, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Ανταρκτικής και τις συναφείς συνθήκες, οι οποίες φέρουν την ονομασία “Σύστημα Συνθηκών Ανταρκτικής” (Antarctic Treaty System ή ATS).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υπογράψει και επικυρώσει την υπό αναφορά συνθήκη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.470, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” που αφορά στη μεταστέγαση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης πληροφορήθηκα ότι υπάρχει σχεδιασμός για ανέγερση νέου κτιρίου στο οποίο θα στεγάζεται η κρατική βιβλιοθήκη σε τεμάχιο επί της λεωφόρου Βύρωνος στη Λευκωσία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα η υπόθεση τιτλοποίησης του εν λόγω τεμαχίου για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ανέγερση του νέου κτιρίου της κρατικής βιβλιοθήκης και ποιες είναι οι πιστώσεις που έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2019 για το υπό αναφορά έργο, καθώς και στους επόμενους προϋπολογισμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.471, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων, η οποία συστάθηκε βάσει του Περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου. Ειδικότερα, έχω πληροφορηθεί ότι η επιτροπή σε κάποιες περιπτώσεις αντιμετωπίζει με αδιαφορία και απαξίωση τα αιτήματα των δικαιούχων. Οι καταγγελίες αφορούν επίσης τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ιατροσυμβούλιο και τις σχετικές του αποφάσεις. Στις υπό αναφορά καταγγελίες προστίθεται και η πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων, το οποίο διαχειρίζεται η επιτροπή. Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρεται μεταξύ άλλων σε μη σύννομες αποφάσεις της επιτροπής σε κάποιες περιπτώσεις καταβολής χρηματικών ωφελημάτων.

Επιπρόσθετα, έχω πληροφορηθεί για την υποβάθμιση του γραφείου εξυπηρέτησης των παθόντων, το οποίο στελεχώνεται από μία μόνο υπάλληλο, δυσχεραίνοντας την εξυπηρέτησή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες και ποια είναι η θέση του;

2. Έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες και καθυστέρηση σε αποφάσεις ιατροσυμβουλίων σε θέματα που αφορούν παθόντες πολέμου;

3. Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν προς υλοποίηση των συστάσεων του Γενικού Ελεγκτή, που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής και του Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων;

          4 . Υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός για αναβάθμιση του γραφείου εξυπηρέτησης των παθόντων προς διευκόλυνση της συγκεκριμένης ομάδας                   πληθυσμού;»

Απάντηση 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.472, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες δεν έχουν τοποθετηθεί τα προβλεπόμενα κόκκινα φώτα σήμανσης ύψους πάνω από τους γερανούς του εργοταξίου του πολυώροφου κτιρίου ΟΝΕ στη Λεμεσό όπως προβλέπουν οι κανονισμοί ασφάλειας πτήσεων για τα ψηλά κτίρια. Το κτίριο σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει ξεπεράσει το ύψος του Olympic Residence, γνωστού ως “δίδυμοι πύργοι”, και γι’ αυτό τον λόγο κρίνεται άμεση η τοποθέτηση φώτων σήμανσης για την ασφάλεια των πτήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι υπό αναφορά καταγγελίες και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την εφαρμογή των κανονισμών ασφάλειας πτήσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.473, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 27 Νοεμβρίου 2017 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε με απόφαση του (αρ. 83728) την εκπόνηση Σχεδίου για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Σχολικά Κτίρια, μετά από πρόταση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το εν λόγω σχέδιο αφορούσε την εγκατάσταση από 5,2 κιλοβάτ έως 20 κιλοβάτ σε δημόσια σχολεία. Φορέας υλοποίησης καθορίστηκε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο επρόκειτο να συνάψει σχετική συμφωνία για το θέμα με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σύναψη της υπό αναφορά συμφωνίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το Σχέδιο για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Σχολικά Κτίρια όπως συμφωνήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και τη συμφωνία, εάν έχει ολοκληρωθεί, που συνάφθηκε μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ΑΗΚ για το υπό αναφορά θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.489, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το ΕΜWIS (Euro-Mediterranean Information System on the know-how in the Water Sector) αποτελεί μία πρωτοβουλία της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης (Euro- Mediterranean Partnership) και ένα στρατηγικό εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων στον τομέα των υδάτων μεταξύ των χωρών της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης. Όπως έχω πληροφορηθεί, στην ιστοσελίδα της εν λόγω πρωτοβουλίας παρατίθεται η έκδοση των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 (EMWIS Flash n°141-November-December 2018), η οποία κάνει αναφορά στο έργο που ανέλαβε η Τουρκία για υδροδότηση των κατεχομένων και ονομάζει τα κατεχόμενα Βόρεια Κύπρο”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτή την έκδοση και σε ποια διαβήματα αναμένεται να προβεί, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.490, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.855) αναφορικά με τα τοξωτά γεφύρια πληροφορήθηκα ότι το 2018 θα συνεχίζονταν και θα ολοκληρώνονταν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο γεφύρι του Σκάρφου. Παρόλα αυτά, όπως έχω πληροφορηθεί από πρόσφατη δημοσιογραφική έρευνα, το γεφύρι βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση και κινδυνεύει να καταρρεύσει λόγω της φετινής πολυομβρίας και της ροής του χειμάρρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες εργασίες έγιναν εντός του 2018 για τη συντήρηση του υπό αναφορά μνημείου και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την άμεση αποκατάστασή του, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κατάρρευσή του. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα ποιες εργασίες έγιναν εντός του 2018, καθώς και ποιες προβλέπονται εντός του 2019 για την αποκατάσταση και συντήρηση των τοξωτών μεσαιωνικών γεφυριών της Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.491, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 11 Ιανουαρίου 2019 έχασε τη ζωή του ένας τριανταεξάχρονος μοτοσικλετιστής στη λεωφόρο Νίκου Παττίχη στη Λεμεσό. Αιτία στάθηκε η παράνομη δεξιά στροφή που επιχείρησε όχημα, όταν ο οδηγός του οχήματος ανέκοψε την πορεία του άτυχου μοτοσικλετιστή. Έχω πληροφορηθεί ότι γίνονται πολλά τροχαία ατυχήματα στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί προφανώς η έλλειψη νησίδας δεν εμποδίζει τις παράνομες δεξιές στροφές προς την οδό Χριστοφή Εργατούδη, στο σημείο δηλαδή όπου έχασε τη ζωή του ο άτυχος μοτοσικλετιστής. Αντιλαμβάνομαι ότι η λεωφόρος Νίκου Παττίχη θεωρείται δρόμος πρωταρχικής σημασίας και εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί, ενώ έχει παρθεί απόφαση εδώ και δέκα χρόνια από τον Κεντρικό Φορέα για την Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων για δημιουργία νησίδας στο συγκεκριμένο δρόμο, αυτή δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Επιπλέον, παρακαλώ όπως πληροφορηθεί η Βουλή αν, μετά και το τελευταίο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη συγκεκριμένη οδό, θα δούμε επιτέλους την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, ούτως ώστε να αποτραπούν μελλοντικά ατυχήματα και απώλεια ζωών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.492, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι ισχύει όσον αφορά την πυρασφάλεια των συστημάτων φωτοβολταϊκών. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες πυροπροστασίας που να διέπουν τις υπό αναφορά μονάδες; Εάν ναι, διενεργούνται σχετικοί έλεγχοι, για να διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται τα απαιτούμενα μέτρα; Κατά τη διάρκεια της μελέτης του σχεδίου τίθενται όροι πυρασφάλειας; Οι πυροσβέστες λαμβάνουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την κατάσβεση πυρκαγιών σε συστήματα φωτοβολταϊκών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.493, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα ηλεκτρικά μοντέλα αυτοκινήτων απαιτούν άλλου τύπου προσέγγιση για την κατάσβεση φωτιάς και βέβαια γνώση των κατάλληλων χειρισμών από πλευράς των πυροσβεστών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι πυροσβέστες λαμβάνουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την κατάσβεση φωτιάς σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.494, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την άρνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να καταθέσει ενώπιον της ερευνητικής επιτροπής για τον συνεργατισμό σε σχέση με την κατάρρευση του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την οριστική άρνηση της ΕΚΤ να δώσει προφορική μαρτυρία ενώπιον της ερευνητικής επιτροπής σε σχέση με την κατάρρευση του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί σε αίτημα/αίτηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και/ή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την άρση της ασυλίας της ΕΚΤ, που δημιουργεί κώλυμα στην αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου της ερευνητικής επιτροπής σχετικά με τα γεγονότα, τις αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τους λόγους και τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του συνεργατισμού, ιδιαίτερα σχετικά με την περίοδο 2013-2018.

Η απουσία προφορικής μαρτυρίας εκ μέρους του πλέον αποφασιστικού παράγοντα (της ΕΚΤ) στις εξελίξεις κατά την εν λόγω περίοδο αναπόφευκτα καθιστά εκ των προτέρων το αναμενόμενο πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής ελλιπές και αφήνει να συνεχίζει να αιωρείται έντονη η αμφιβολία ως προς τη μετά το πόρισμα εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τα πραγματικά αίτια και τις ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν από άλλα αρμόδια όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από την πολιτική ηγεσία και την κοινωνία των πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.495, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πρόσφατα γίνει αποδέκτης παραπόνων από καταστηματάρχες της Λευκωσίας οι οποίοι παραπονιούνται ότι έχουν υποστεί ζημιές από τη μακροχρόνια διάρκεια της ανάπλασης/εκσυγχρονισμού οδών, π.χ. Στασικράτους/Καλλιπόλεως κ.ο.κ. Παλαιότερα είχε τεθεί το θέμα αυτό σε ανάλογες περιπτώσεις και είχε αναγνωριστεί η ανάγκη δημιουργίας ενός ταμείου αποζημιώσεων για τέτοιες περιπτώσεις, όπως δηλαδή μακροχρόνια οδικά έργα τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Υπάρχει κάποια πρόνοια για αποζημίωση των καταστηματαρχών που επηρεάζονται από τις εργασίες για νέα πολεοδομικά έργα;

2. Με την επανάκαμψη των δημόσιων οικονομικών και την έναρξη νέων μεγάλων πολεοδομικών έργων υπάρχει ακόμη σκέψη για δημιουργία του ταμείου αποπληρωμής των επηρεαζόμενων από πολεοδομικά έργα και, εάν ναι, ποιος είναι ο σχετικός σχεδιασμός

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.496, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επειδή τις τελευταίες μέρες σε αλληλογραφία μου με διάφορες κρατικές υπηρεσίες μαθαίνω ότι διάφορα έργα π.χ. γήπεδα γκoλφ, κεραίες εκπομπής κτλ. θεωρούνται ως έργα κοινής ωφελείας”, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει κάποια διαδικασία μέσω της οποίας ορίζονται κάποια έργα ή κατηγορίες ως έργα κοινής ωφελείας και τι είδους ιδιαίτερης διαχείρισης τυγχάνουν από τις κρατικές υπηρεσίες τα έργα αυτά. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικό κατάλογο με τα έργα κοινής ωφελείας”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.501, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Λυθροδόντας της επαρχίας Λευκωσίας λειτουργεί “σκουπιδότοπος”, όπου οι κάτοικοι της περιοχής απορρίπτουν διάφορων ειδών απόβλητα. Ο “σκουπιδότοπος” φαίνεται να λειτουργεί μετά από άδεια του κοινοτικού συμβουλίου ως λεγόμενο “πράσινο σημείο”. Έχω επισκεφθεί τον χώρο πρόσφατα και έχω διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει καμία οργανωμένη διαλογή των στερεών αποβλήτων για προώθηση σε επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Δεν υπάρχει φύλαξη ούτε έλεγχος των ειδών που απορρίπτονται εκεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει την ύπαρξη του υπό αναφορά σκουπιδότοπου”, αν έχει εγκρίνει τη λειτουργία του και, εάν όχι, ποια μέτρα έχει λάβει για το κλείσιμό του και την αποκατάσταση της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.502, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2019, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.03.247) αναφορικά με την αγορά πυροσβεστικών οχημάτων από τις κοινότητες, πληροφορήθηκα ότι από το 2010 μέχρι σήμερα εβδομήντα εννέα κοινοτικά συμβούλια έχουν αποκτήσει πυροσβεστικά οχήματα ή έχουν τύχει επιχορήγησης για αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού, με το συνολικό ποσό που διατέθηκε σε χορηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών να ανέρχεται περίπου στις €846.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Διενεργούνται έλεγχοι, και κάθε πόσο, σχετικά με τη χρήση των υπό αναφορά οχημάτων; Δηλαδή χρησιμοποιούνται μόνο για πυρόσβεση ή και για άλλες εργασίες;

2. Διενεργούνται έλεγχοι, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα πυροσβεστικά οχήματα είναι διαθέσιμα σε περιόδους υψηλού κινδύνου έκρηξης πυρκαγιών;

3. Έχει αξιολογηθεί η δαπάνη σχετικά με την αγορά πυροσβεστικών οχημάτων;

Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με τις εβδομήντα εννέα κοινότητες οι οποίες αιτήθηκαν επιχορήγησης και απέκτησαν πυροσβεστικά οχήματα (ποιες κοινότητες αιτήθηκαν επιχορήγησης, πόσα πυροσβεστικά οχήματα αγοράστηκαν και πότε).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.503, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την αποχώρηση του γενικού παθολόγου από το νοσοκομείο της Πόλεως Χρυσοχούς, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο των θαλάμων των ασθενών, αφήνοντας εκτεθειμένους πολλούς συμπατριώτες μας. Σύμφωνα με την πληροφόρησή μου, αν και ο ιατρός είχε δώσει προειδοποίηση δεκαπέντε ημερών στη διοίκηση του νοσοκομείου, δεν κατέστη δυνατή η αντικατάστασή του, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των θαλάμων. Το νοσοκομείο της περιοχής, το οποίο εξυπηρετεί πολλές κοινότητες της επαρχίας Πάφου, φαίνεται να αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων. Όπως έχω πληροφορηθεί, εδώ και δύο μήνες δεν έχει επισκεφθεί το νοσοκομείο οφθαλμίατρος ή ορθοπεδικός, ενώ εδώ και τέσσερα χρόνια δεν προσφέρονται υπηρεσίες από γυναικολόγο. Πολλές φαίνεται να είναι οι ελλείψεις και σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως σεντόνια και κουβέρτες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την άμεση επαναλειτουργία των θαλάμων των ασθενών του νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς;

2. Ευσταθούν οι πληροφορίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο και, εάν ναι, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την επίλυση των προβλημάτων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.504, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια λαμβάνουν χώρα εργασίες για νέα πολεοδομικά έργα όπως π.χ. η ανάπλαση του κέντρου της Λευκωσίας. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα πολλοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί (λεωφόρος Ομήρου, οδός Ζήνας Κάνθερ, μέρος της οδού Μνασιάδου, οδός Αφροδίτης κ.ά.) λόγω αυτών των έργων, με αποτέλεσμα τις ώρες αιχμής να δημιουργείται μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει για την αποσυμφόρηση της κίνησης, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, και αν υπάρχουν σκέψεις για λήψη περαιτέρω μέτρων προς εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης, παρακαλώ όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων ανάπλασης του κέντρου της Λευκωσίας, στο οποίο να αναφέρεται πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα πολεοδομικά έργα, καθώς και ποιοι δρόμοι πρόκειται να κλείσουν στο προσεχές διάστημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.509, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών σχετικά με τη λειτουργία παράνομης κτηνοτροφικής μονάδας εντός γεωργικής ζώνης, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων από την οικιστική ζώνη Καλαβασού, πλησίον κατοικιών, χωραφιών και της αρχαιολογικής περιοχής “Τέντα” και η οποία προκαλεί έντονη δυσοσμία και οχληρία. Η εν λόγω υπόθεση χρονολογείται από το 2005, όταν ομάδα κατοίκων της περιοχής κατήγγειλαν την παράνομη χρήση των υποστατικών στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, η οποία κάλεσε τον ιδιοκτήτη να κατεδαφίσει τα υποστατικά, εκτός εάν εξασφάλιζε ειδική άδεια, αυτός όμως δεν ανταποκρίθηκε σε καμία σύσταση. Με το υπό αναφορά θέμα έχει ασχοληθεί και η πρώην Επίτροπος Διοικήσεως κ. Ηλιάνα Νικολάου, η οποία σε έκθεσή της το 2009 εισηγείτο στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας τη λήψη άμεσων μέτρων για τον τερματισμό της λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουν παρθεί οποιαδήποτε μέτρα εναντίον του ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα η κτηνοτροφική μονάδα να λειτουργεί μέχρι σήμερα και να αριθμεί πολύ περισσότερα ζώα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την υπό αναφορά υπόθεση και ποια μέτρα έχει ή πρόκειται να λάβει προς συμμόρφωση του ιδιοκτήτη των υποστατικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.510, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από δημοσίευμα στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” πληροφορήθηκα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επιστολή της προς την Περιβαλλοντική Αρχή υποστήριζε ότι συνέβησαν σοβαρά λάθη και παραλείψεις κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και έγκρισης της μαρίνας Μακρονήσου στην Αγία Νάπα, εντός της περιοχής του Δικτύου “Natura 2000”, Ζώνη Ειδικής Προστασίας, Αγία Θέκλα-Λιοπέτρι. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιστολή της αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανεπαρκή εκτίμηση των συσσωρευτικών επιπτώσεων του έργου, σε συνδυασμό με αρκετά άλλα υφιστάμενα ή σχεδιαζόμενα έργα και δραστηριότητες στην περιοχή, στην ανεπαρκή αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών για τις περιοχές όπου εξεταζόταν η χωροθέτηση της μαρίνας, στην ανεπαρκή τεκμηρίωση υπέρτερων λόγων σημαντικού δημόσιου συμφέροντος για τη δημιουργία της μαρίνας. Επίσης, στην επιστολή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισείει την προσοχή της και σε άλλα έργα μεγάλης κλίμακας τα οποία θα διενεργηθούν στην περιοχή. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν αποστείλει οι κυπριακές αρχές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια προηγούμενης αλληλογραφίας δεν ήταν ικανοποιητικές, αφού δεν παρείχαν οποιαδήποτε νέα στοιχεία σχετικά με τα κενά που είχε ήδη υποδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια η απάντηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επιστολή που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το υπό αναφορά θέμα; Παρακαλώ όπως κατατεθεί η σχετική επιστολογραφία.

                   2. Ποια αντισταθμιστικά μέτρα και μέτρα αποκατάστασης της περιοχής έχει ή πρόκειται να λάβει;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.511, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με επεμβάσεις στην παραλία Αγίου Θεοδώρου. Ειδικότερα, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το ξενοδοχείο Altiana προς τα δυτικά φαίνεται ότι έχουν γίνει κάποιες επεμβάσεις στην παράλια με την τοποθέτηση ογκολίθων εντός της θάλασσας που επεκτείνονται μέχρι και μερικά μέτρα στο χερσαίο μέρος της παραλίας και την κατασκευή κάθετου και παράλληλου κυματοθραύστη.

Επιπλέον, φαίνεται να μεταφέρθηκε μεγάλος όγκος φυσικού υλικού (χαλίκια) από τη συγκεκριμένη παραλία μπροστά από οικία που βρίσκεται εκεί, περιμετρικά της παραλίας, δυσκολεύοντας την πρόσβαση προς τους λουομένους. Για την όλη αλλοίωση της συγκεκριμένης παραλίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πολύ πιθανόν να είναι υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου στο οποίο βρίσκεται και η οικία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης των υπό αναφορά καταγγελιών, αν έχει διερευνηθεί η υπόθεση και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει αν η επέμβαση είναι όντως παράνομη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.515, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η κυπριακή μαρωνίτικη αραβική γλώσσα ή αλλιώς “sanna” θεωρείται γηγενής γλώσσα της Κύπρου, αφού ομιλείται μόνο στην Κύπρο. Πρόκειται συγκεκριμένα για μία μορφή καθαρά αραβικής γλώσσας με πολλές επιρροές από την κυπριακή ελληνική και με αρκετά αρχαϊκά στοιχεία από την αραμαϊκή. Η εν λόγω γλώσσα δυστυχώς συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Γλωσσών της Unesco με τις γλώσσες που κινδυνεύουν να χαθούν.

Επιπρόσθετα, το θέμα των μειονοτικών γλωσσών απασχόλησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το όποιο έχει εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη το θέμα των γλωσσών που απειλούνται με εξαφάνιση και να δεσμευθούν για την προστασία και την προώθηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στην ΕΕ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες δράσεις έχει αναλάβει για την προστασία της μαρωνίτικης αραβικής γλώσσας. Έχουν αξιοποιηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία τα εργαλεία που προσφέρει η ΕΕ για την προστασία των μειονοτικών γλωσσών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.516, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας από το προσφυγόσημο για την περίοδο 2000-2018, για το πώς αξιοποιούνται τα χρήματα τα οποία εισπράττονται από την πώληση του προσφυγόσημου και εάν αξιοποιούνται σε δράσεις που αφορούν στους πρόσφυγες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.517, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από τον Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης από κρατικές υπηρεσίες των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού που είναι βίαια, αυτοκαταστροφικά ή/και επικίνδυνα για τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους. Επίσης, σύμφωνα με τον σύνδεσμο, δεν υπάρχουν χώροι για τη φιλοξενία των υπό αναφορά ατόμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου;

2. Έχει υπόψη του καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των ατόμων με αυτισμό από τις κρατικές υπηρεσίες;

                  3. Ποιες υπηρεσίες προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία για την εν λόγω ομάδα ατόμων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.526, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ποτάμι διαπίστωσα ότι τα λύματα από γειτονικό βουστάσιο διοχετεύονται στην κοίτη του χείμαρρου που διέρχεται από τον οικιστικό πυρήνα της κοινότητας. Ήδη φέτος, λόγω της πολυομβρίας σε όλο το μήκος του χείμαρρου «Κούμμαρος», δίπλα από τα σπίτια έχουν δημιουργηθεί λίμνες από νερά, οι οποίες μεταφέρουν και λύματα. Αντιλαμβάνομαι ότι το πρόβλημα χρονολογείται εδώ και δεκαετίες. Πρόσφατα, στις 23 Ιανουαρίου 2019, το θέμα συζητήθηκε και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος και συμφωνήθηκε ότι θα εφαρμοστούν όλες οι νομοθεσίες, θα επιβληθούν τα σχετικά εξώδικα και θα προωθηθεί η κατεδάφιση του υποστατικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει γίνει έρευνα σχετικά με τα επίπεδα ρύπανσης του εδάφους και των νερών στην κοινότητα Ποταμίου εξαιτίας της πολύχρονης παράνομης δραστηριότητας του βουστασίου;

2. Έχει ελεγχθεί η συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα από την άποψη της ευημερίας των ζώων, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες ότι τα παραγωγικά ζώα, αγελάδες και πρόβατα, ταλαιπωρούνται από τις ανθυγιεινές συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα;

                   3. Πότε θα κατεδαφιστούν τα παράνομα υποστατικά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.527, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσίας πληροφορήθηκα ότι λόγω της φετινής πολυομβρίας έχει υποστεί σοβαρές φθορές το αγροτικό οδικό δίκτυο της περιοχής. Η κοινοτική αρχή έχει καταθέσει αίτημα για οικονομική βοήθεια στις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, καθώς και πότε θα ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα της κοινότητας Ποτάμι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.529, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο χωριό Δελίκηπος έχω πληροφορηθεί από τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου κ. Χριστάκη Νικολάου ότι έχει ζητήσει την αναστήλωση και την ανάδειξη τριών γεφυριών που βρίσκονται εντός της δασικής περιοχής από το Τμήμα Δασών, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές του νησιού. Έχω επισκεφθεί και εξετάσει αυτά τα σημαντικά στοιχεία οδοποιίας, τα οποία έχουν κηρυχθεί σε διατηρητέα από το Τμήμα Πολεοδομίας, και όντως κρίνω ότι απαιτείται η άμεση εκτέλεση έργων στήριξης και ανάδειξης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Δασών προωθεί την αναστήλωση και ανάδειξη των διατηρητέων γεφυριών στην κοινότητα Δελίκηπου και πότε σχεδιάζεται να υλοποιηθεί αυτό το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.530, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινότητες Βυζακιά και Ποτάμι υδροδοτούνται από πηγή που βρίσκεται παρά τον υδατοφράκτη Βυζακιάς και εξαρτάται η απόδοσή της από τη συσσώρευση νερού στο φράγμα. Έμαθα ότι υπάρχει εισήγηση να αξιοποιηθεί ο ποταμός “Παλεύρος που σήμερα ρέει παραπλεύρως του φράγματος χωρίς να διοχετεύεται νερό σ’ αυτό. Επίσης εκτιμάται ότι ο αγωγός εκτροπής του ποταμού Ελιά στο φράγμα θεωρείται μη ικανοποιητικής διατομής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του το θέμα και τις προτάσεις για βελτίωση της απόδοσης της πηγής ύδρευσης των δύο κοινοτήτων και ποια είναι τα σχέδια του υπουργείου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ύδρευσης των δύο κοινοτήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.533, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 15 Φεβρουαρίου 2019 ψηφίστηκαν από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019, οι οποίοι ρυθμίζουν την καλλιέργεια, την παραγωγή, την εισαγωγή και την εξαγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, τη χρήση της για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας για ιατρικούς σκοπούς, την προετοιμασία γαληνικών σκευασμάτων από τα φαρμακεία για ιατρική χρήση ή την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και τη διαδικασία δωρεάν παροχής φαρμακευτικής κάνναβης στους δικαιούχους πάσχοντες ασθενείς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις από ενδιαφερόμενες εταιρείες για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης στην Κύπρο;

2. Έχουν ξεκινήσει οι εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών για την ορθή και ασφαλή χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης, όπως προνοούν οι κανονισμοί;

                   3. Έχει ξεκινήσει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.534, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος το Τμήμα Περιβάλλοντος δεσμεύτηκε ότι θα προωθηθεί άμεσα στην κοινότητα Αυγόρου η δημιουργία “πράσινου σημείου, δηλαδή εγκατάστασης συγκέντρωσης μεγάλων απορριμμάτων για προώθησή τους για ανακύκλωση. Ο λόγος, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος, που θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η κατασκευή της εγκατάστασης “πράσινου σημείου στην κοινότητα Αυγόρου είναι γιατί ήδη έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την κατασκευή της εγκατάστασης του “πράσινου σημείου και, εάν ναι, πότε αναμένεται να είναι έτοιμο για λειτουργία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.535, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί για το αίτημα του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων του 1ου Πρότυπου Κρατικού Σπιτιού Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες της επαρχίας Αμμοχώστου για διορισμό μόνιμου κρατικού νοσηλευτή, ο οποίος θα φροντίζει τα άτομα που φιλοξενούνται στο σπίτι. Ειδικότερα, το σπίτι φιλοξενεί σήμερα τέσσερα άτομα με σοβαρές αναπηρίες και νοητική υστέρηση, τα οποία χρήζουν καθημερινής ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τον σύνδεσμο, το αίτημα έχει τεθεί επανειλημμένως στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, αλλά δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του το αίτημα του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων του 1ου Πρότυπου Κρατικού Σπιτιού Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και αν προτίθεται να το ικανοποιήσει. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το σώμα ποια άλλα μέτρα έχουν παρθεί προς ενίσχυση του υπό αναφορά χώρου φιλοξενίας.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.536, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μελετάται από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης η δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας και πιο συγκεκριμένα σε τρεις πιθανές τοποθεσίες μεταξύ Λευκάρων και Λυθροδόντα. Για τον σκοπό αυτό, όπως έχουμε πληροφορηθεί, ήδη διεξάγεται στρατηγική μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά υπόθεση και αν έχει δοθεί έγκριση για τη δημιουργία νέας λατομικής ζώνης μεταξύ Λευκάρων και Λυθροδόντα. Έχουν ληφθεί υπόψη οι απόψεις της κοινότητας, του δήμου και γενικότερα των κατοίκων της περιοχής; Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν έχουν ληφθεί υπόψη οι δασικές περιοχές και οι ζώνες προστασίας της φύσης και των πουλιών στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.537, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 4 Μαρτίου 2019 υπογράφθηκαν τα συμβόλαια για την ανέγερση του νέου Κυπριακού Μουσείου, το οποίο θα ανεγερθεί στο τεμάχιο γης του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου της Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς του σχετικά με τα παλαιά και διατηρητέα κτίρια που υπάρχουν στον χώρο του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου και πώς θα αξιοποιηθούν, όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανέγερσης του νέου μουσείου. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αρχαιολογικά κατάλοιπα στον χώρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.538, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο έχω πληροφορηθεί ότι ένα τουλάχιστον φλαμίνγκο πέθανε μετά από δηλητηρίαση από σφαιρίδια μολύβδου (σκάγια) τα οποία εντοπίστηκαν στο στομάχι και τον οργανισμό του. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το σκοπευτήριο που βρισκόταν κοντά στην Αλυκή Λάρνακας έκλεισε το 2007 μετά από διαμαρτυρίες λόγω πολλαπλών και συνεχόμενων θανάτων πουλιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί τρόποι με τους οποίους η διαβίωση των φλαμίνγκο στην Αλυκή Λάρνακας, αλλά και στους άλλους υδροβιότοπους του νησιού, γίνεται με όσο το λιγότερο πιθανούς κινδύνους για τη ζωή τους, ιδιαίτερα από τα κατάλοιπα του κυνηγίου ή της σκοποβολής. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν διερευνηθεί πλήρως τα κατάλοιπα που πιθανόν να παρέμειναν από τη λειτουργία του σκοπευτηρίου παρά την Αλυκή Λάρνακας και που ίσως να αποτελούν κίνδυνο είτε για το περιβάλλον είτε για τη δημόσια υγεία; Γιατί επιτρέπεται η λειτουργία σκοπευτηρίων πλησίον ή μέσα σε υδροβιότοπους π.χ. Λίμνη Παραλιμνίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.539, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσίευμα στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος ότι η Περιβαλλοντική Αρχή έχει δώσει έγκριση για την ανέγερση ψηλού κτιρίου είκοσι ορόφων στην πόλη της Λάρνακας επί της λεωφόρου Αμμοχώστου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Περιβαλλοντική Αρχή ενέκρινε την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου, χωρίς να κρίνει απαραίτητο να εξεταστεί η περιβαλλοντική μελέτη από την αρμόδια επιτροπή. Έχω επίσης πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης έχει γνωμάτευση ότι η περιοχή της Λάρνακας δεν μπορεί να δεχτεί ψηλά κτίρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά μελέτη;

2. Για ποιο λόγο δόθηκε έγκριση για έναρξη των εργασιών κατασκευής του κτιρίου, χωρίς να προηγηθεί η εξέταση της περιβαλλοντικής μελέτης από την αρμόδια επιτροπή;

3. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής;

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη γνωμάτευση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.546, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω της μη συμμόρφωσής της με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2008/56/ΕΚ. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπέβαλε τις υπό αναφορά εκθέσεις που θα αφορούσαν στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των οικείων υδάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και τους περιβαλλοντικούς στόχους της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (15 Οκτωβρίου 2018) στην επιτροπή, με αποτέλεσμα να λάβει αιτιολογημένη γνώμη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει η υποβολή των υπό αναφορά εκθέσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία και πότε αναμένεται να κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό, όταν ετοιμαστούν οι εν λόγω εκθέσεις, να κατατεθούν και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.547, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των εναρμονιστικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, τα μέσα ατομικής προστασίας και τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για την άμεση εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αφορούν στις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, στα μέσα ατομικής προστασίας και στις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.548, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Κυπριακή Δημοκρατία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για πλημμελή επεξεργασία των αστικών λυμάτων και ειδικότερα λόγω της παράλειψής της να εξασφαλίσει ότι όλοι οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 2 000 κατοίκων διαθέτουν επαρκή συστήματα συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, όπως επιβάλλει η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Η Κύπρος δεν έχει δημιουργήσει δίκτυο αποχέτευσης για σειρά οικισμών και επιπλέον δεν έχει διασφαλίσει ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι, δεδομένου ότι ως προς ορισμένες περιπτώσεις δεν αναμένεται πλήρης συμμόρφωση των κυπριακών αρχών πριν από το 2027, αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο ΔΕΕ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία για την πλήρη εναρμόνιση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και για ποιο λόγο παρά τις συνεχίσεις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2017 και αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούνιο του 2018) απέτυχε να εναρμονιστεί πλήρως. Ποιο αναμένεται να είναι το ύψος του προστίμου σε περίπτωση καταδίκης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.551, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο χώρος στον οποίο αδειοδοτήθηκε η ανέγερση έντεκα γηπέδων αντισφαίρισης στο κέντρο της Λάρνακας καλύπτει μέρος ή το όλον του κρατικού δάσους Αγίου Λαζάρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν οι πληροφορίες και πώς είναι δυνατό εντός κρατικού δάσους να χωροθετούνται τέτοιου είδους δραστηριότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.552, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών για την κατάσταση των ζώων σε υποστατικό γνωστό ως καταφύγιο σκύλων στον Κόρνο. Μάλιστα, γνωρίζω ότι αριθμός κοινοτήτων από τις πέριξ περιοχές μεταφέρει εκεί τα σκυλιά που συλλαμβάνουν ως αδέσποτα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο λειτουργεί νόμιμα το συγκεκριμένο υποστατικό και αν έχει ελεγχθεί η ποιότητα της ευημερίας των ζώων σε αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.553, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η θαλάσσια περιοχή “Μουλιά” εντάχθηκε στο δίκτυο “Natura 2000” το 2008 ως τόπος κοινοτικής σημασίας με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. 2008/335/ΕΚ. Βάσει του τυποποιημένου εντύπου δεδομένων που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η περιοχή καλύπτει έκταση 200 εκταρίων, στην οποία απαντώνται εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με ποσειδωνία και υφάλους, οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση απαιτεί τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως ειδικής ζώνης διατήρησης, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για την περιοχή έχει εκδοθεί το Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (μέτρα προτεραιότητας για τις ειδικές ζώνες διατήρησης “Θαλάσσια Περιοχή Μουλιά-CY4000006)” Διάταγμα του 2016 (ΚΔΠ 230/2016), στο οποίο ως μέτρα προστασίας για την περιοχή καθορίζονται η διατήρηση σε εξαιρετική κατάσταση των θαλάσσιων οικοτόπων (εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με ποσειδωνία και υφάλους) και ο περιορισμός και/η απαγόρευση ενεργειών ή/και οχλήσεων ή/και δραστηριοτήτων οι οποίες δύναται να έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην περιοχή. Προνοείται επίσης η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης του κοινού και η ανάδειξη της περιοχής.

Έχω πληροφορηθεί ότι οι εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με ποσειδωνία εκτείνονται μέχρι και λίγα μέτρα από την ακτή και εκτός της περιοχής που έχει οριοθετηθεί ως περιοχή “Natura 2000”. Σε αυτή την περιοχή λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, και πριν από την ανακήρυξή της σε περιοχή “Natura 2000”, μια εγκατάσταση για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής αποτελούμενη από μία παράνομη προβλήτα/ράμπα σκαφών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις της λειτουργίας αυτού του χώρου ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και της παράνομης προβλήτας/ράμπας σκαφών στον ευαίσθητο περιβαλλοντικό βιότοπο των Μουλιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.554, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες ανέγερσης πρατηρίου πετρελαιοειδών στην περιοχή της Κάτω Δευτέρας, οι οποίες ωστόσο φαίνεται να προκάλεσαν προβλήματα στο σπήλαιο της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας. Σύμφωνα με τον ιερέα και τον κοινοτάρχη της Κάτω Δευτέρας, έχουν παρουσιαστεί τα πρώτα σημάδια κατάρρευσης του σπηλαίου. Σημειώνεται ότι το σπήλαιο της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας αποτελεί ένα πολιτιστικό και εκκλησιαστικό μνημείο Πίνακα Β΄.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πριν από την έκδοση άδειας για ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών στην περιοχή λήφθηκαν υπόψη οι επιπτώσεις που ενδεχομένως να είχαν οι εργασίες στο σπήλαιο της Χρυσοσπηλιώτισσας;

2. Για ποιο λόγο παρουσιάστηκαν προβλήματα στο σπήλαιο της Χρυσοσπηλιώτισσας από τις εργασίες ανέγερσης πρατηρίου πετρελαιοειδών; Λήφθηκαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών;

                   3. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την προστασία του υπό αναφορά μνημείου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.555, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως κατά τις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2017 και 26 Ιουνίου 2018 σχετικά με τους γεωργούς των οποίων επηρεάζονται οι καλλιέργειες από τα αγρινά. Οι δεσμεύσεις αφορούσαν διευκολύνσεις προς τους επηρεαζομένους για τοποθέτηση περίφραξης περιμετρικά των καλλιεργειών τους. 

  Τότε είχαν εκφραστεί προβληματισμοί από τους γεωργούς όσον αφορά τη χρονοβόρα διαδικασία για εξασφάλιση άδειας για περίφραξη των ιδιωτικών αγροτεμαχίων λόγω της μη εγγραφής των αγροτικών δρόμων.  Έτσι, προέκυψε αυτή η δέσμευση για διευκόλυνση της διαδικασίας, ειδικά όσον αφορά τους επηρεαζομένους που θα τοποθετούσαν περίφραξη στα κτήματά τους.

  Σήμερα, εννιά μήνες μετά την απόφαση για το σχέδιο βοήθειας από το κράτος, αλλά και την ανωτέρω δέσμευση, αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, καθώς δεχθήκαμε παράπονα από τους γεωργούς για  χρονοβόρες διαδικασίες στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν άδεια περίφραξης και να έχουν πρόσβαση στην επιχορήγηση που προνοεί το σχέδιο. 

Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια του σχεδίου, πόσες από αυτές έχουν εγκριθεί και πόσες έχουν υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.557, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών του Μακάρειου Νοσοκομείου. Έχει υποβληθεί το Σημείωμα Έργου, ώστε να τύχει της έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών, για να αποσταλεί η σχετική χρηματοδότηση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.558, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2018 σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.538) αναφορικά με την τροποποίηση των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 και 2012, ώστε να διέπεται η λειτουργία των ακαδημιών ποδοσφαίρου από τους υπό αναφορά κανονισμούς, πληροφορήθηκα ότι η επεξεργασία των εν λόγω κανονισμών βρισκόταν ενώπιον του Νομικού Συμβούλου του ΚΟΑ και αναμένετο η κατάθεσή τους στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για να τους προωθήσει και αυτό με τη σειρά του στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία των εν λόγω κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.559, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι διεξάγονται τις τελευταίες μέρες οδικά έργα στον μη εγγεγραμμένο αγροτικό δρόμο που συνδέει τα Λουτρά της Αφροδίτης με την τοποθεσία “Φοντάνα Αμορόζα” στη χερσόνησο του Ακάμα. Επειδή η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο περιοχής προστασίας της φύσης “Natura 2000”, στο οποίο κάθε έργο πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί και αξιολογηθεί η μελέτη. Επιπλέον, επειδή η περιοχή είναι δύσβατη και χρησιμοποιείται κατά κόρον ο μη εγγεγραμμένος δρόμος από χιλιάδες οχήματα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται, ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία οχημάτων στα απολύτως αναγκαία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.560, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την προτεινόμενη ανάπτυξη στο Πέρα Πεδί Λεμεσού (Ειδική Έκθεση αρ. ΥΕΣ/02/2017, Δεκέμβριος 2017) πληροφορήθηκα ότι η γεωγραφική βάση δεδομένων του Σύστηματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας παρουσίαζε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, το οποίο επηρέαζε σαράντα χωριά. Ως εκ τούτου, πολλές υποθέσεις δεν μπορούσε να διεκπεραιωθούν και παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επιλυθεί το πρόβλημα που παρουσίαζε το ΣΠΓ και αν έχει προχωρήσει η εξέταση των υποθέσεων που παρέμεναν σε εκκρεμότητα λόγω του υπό αναφορά προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.561, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.639 αναφορικά με τον σχεδιασμό του υπουργείου σχετικά με το μέλλον και τις προοπτικές του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) πληροφορήθηκα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής όλων των πιθανών παραγόντων που ενδεχομένως να λειτουργούν περιοριστικά ως προς τη συμμετοχή του ΙΓΕ και άλλων τμημάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε ανταγωνιστικά προγράμματα, ώστε να βρεθούν τρόποι άρσης των όποιων σχετικών εμποδίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί η υπό αναφορά διαδικασία και, εάν ναι, κατά πόσο έχουν βρεθεί τρόποι να ξεπεραστούν τα εμπόδια που ενδεχομένως να περιορίζουν τη συμμετοχή του ΙΓΕ και άλλων τμημάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε ανταγωνιστικά προγράμματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.562, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων από πολλούς φιλόζωους σε σχέση με την ποιότητα διαβίωσης της κυπριακής ράτσας αγελάδων που βόσκουν στο λιβάδι της Αλυκής Ακρωτηρίου. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ούτε ένα μικρό υπόστεγο, για να προστατεύονται τα ζώα από τις καιρικές συνθήκες, όπως ο σκληρός ήλιος του καλοκαιριού και η ισχυρή βροχή του χειμώνα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που πρόκειται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να προστατευτούν οι αγελάδες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.566, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι σε κάθε οδόφραγμα οι Τούρκοι έχουν τοποθετήσει πινακίδες που καλωσορίζουν τους επισκέπτες στη λεγόμενη “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζονται οποιοιδήποτε τρόποι αντιμετώπισης της εν λόγω τουρκικής προπαγάνδας, ώστε να μη δημιουργείται η εντύπωση στους διερχομένους και ιδιαίτερα στους ξένους επισκέπτες ότι τα οδοφράγματα λειτουργούν ως συνοριακά φυλάκια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.567, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα είδη σαλιγκαριών έχουμε στην Κύπρο, ποια από αυτά είναι εδώδιμα και αν υπάρχουν είδη τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.568, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εταιρεία εξέφρασε το ενδιαφέρον της για ανέγερση εκπτωτικού χωριού και ψυχαγωγικού πάρκου στην περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία φαίνεται να υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση για την ανέγερση του εν λόγω εκπτωτικού χωριού και ψυχαγωγικού πάρκου. Όπως αναφέρουν οι δημοσιογραφικές πηγές, η ακρόαση από το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ήδη πραγματοποιήθηκε και αναμένεται να ετοιμαστεί ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης. Το έργο φαίνεται ότι θα ανεγερθεί σε μια έκταση πέραν των 35.000 τ.μ. και θα καλύπτει εμπορικό χώρο συνολικού εμβαδού περίπου 10.000 τ.μ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει όντως υποβληθεί αίτηση για την ανέγερση εκπτωτικού χωρίου και ψυχαγωγικού πάρκου στην περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς. Εάν ναι, ποια ήταν η απόφαση του Συμβουλίου Παρεκκλίσεων; Παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να διενεργηθεί μελέτη επιπτώσεων στο ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής και της πρωτεύουσας από τη λειτουργία του εκπτωτικού χωριού και ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις, που ήδη δεινοπαθούν από την οικονομική κρίση, την πολεοδομική αναρχία, το συνεχές ωράριο και τη λειτουργία των μεγάλων εμπορικών κέντρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.569, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά από επιτόπου έρευνα έχω διαπιστώσει τη μεγάλη οχληρία και ρύπανση από τη διαρροή λυμάτων στην περιοχή της κοινότητας Λυμπιών λόγω της λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας στα νοτιοανατολικά της κοινότητας παρά τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας. Όπως διαπίστωσα, τα λύματα των κτηνοτροφικών μονάδων ρέουν προς την ανατολική πλευρά της κοινότητας και κατευθύνονται προς Κόση και Αραδίππου. Σε συνάντηση που είχα με τον κοινοτάρχη και το κοινοτικό συμβούλιο Λυμπιών πληροφορήθηκα ότι από το 2013 έχει αποφασιστεί η μετεγκατάσταση των κτηνοτροφικών μονάδων στην κτηνοτροφική περιοχή Λυμπιών Β΄, όμως φαίνεται να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κόστους τόσο όσον αφορά στη μεταστέγαση όσο και σε ό,τι αφορά στην εγκατάσταση των κτηνοτροφικών μονάδων στον χώρο αυτό. Πιο συγκεκριμένα, οι κτηνοτρόφοι ζητούν να τύχουν αποζημιώσεων, ώστε να προχωρήσουν στην κατεδάφιση των υποστατικών τους, ενώ για τη μεταστέγαση απαιτούν να γίνουν έργα προετοιμασίας του δύσβατου εδάφους της κτηνοτροφικής περιοχής Β΄. Τα αιτήματά τους υποστηρίζονται από το κοινοτικό συμβούλιο Λυμπιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής από τη ροή των λυμάτων στην ανατολική περιοχή της κοινότητας Λυμπιών και ποια είναι τα αντιρρυπαντικά μέτρα που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζουν τα δικαιολογημένα αιτήματα των κτηνοτρόφων και της κοινότητας Λυμπιών σε σχέση με μεταστέγαση των κτηνοτροφικών μονάδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.570, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η φετινή πολυομβρία μαζί με την ευφορία και τα άλλα ευεργετικά της αποτελέσματα έφερε και κινδύνους. Ένας από αυτούς, όπως ισχυρίζονται και ειδικοί επιστήμονες, είναι η πρόκληση αγροτικών και δασικών πυρκαγιών λόγω της συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων καύσιμης ύλης εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης των άγριων χόρτων και θάμνων. Διαπιστώνουμε ότι τα κράσπεδα των δρόμων, η λωρίδα ασφαλείας των αυτοκινητοδρόμων, τα κενά οικόπεδα στα χωριά και δήμους, ακόμα και οι αντιπυρικές λωρίδες στα δάση μας κ.ο.κ. καλύπτονται από πυκνή φυσική βλάστηση, που σε λίγες εβδομάδες θα μετατραπεί σε καύσιμη ύλη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα πρόληψης (διαφώτιση, αστυνόμευση, παρακολούθηση κτλ.) που λαμβάνονται για αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων πρόκλησης αυξημένου αριθμού πυρκαγιών, καθώς και για τα μέτρα πυρόσβεσης, δεδομένης και της ανακοίνωσης της κλαδικής των δασικών υπαλλήλων, όπου καταγγέλλουν πως “η σημερινή στελέχωση του Τμήματος Δασών είναι χειρότερη από αυτήν που υπήρχε το καλοκαίρι του 2016, όταν είχαμε τις καταστροφικές πυρκαγιές της Σολέας και της Αργάκας”. Ας σημειωθεί ότι στην έκθεση για τα γεγονότα που ετοίμασαν οι εμπειρογνώμονες είχε αναφερθεί ως ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην αδυναμία αντιμετώπισης των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών τα απεργιακά μέτρα των δασικών λειτουργών και η έλλειψη προσωπικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.572, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το 1999 με ειδική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας έχουν θεσμοθετηθεί οι προδιαγραφές των ιατρείων για τα σχολεία και οι προδιαγραφές για τον εξοπλισμό των σχολικών ιατρείων. Σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές, η αίθουσα αναμονής πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 3x4 μ., ο εξεταστικός χώρος να είναι μήκους 6 μ. και να υπάρχουν βοηθητικοί χώροι με νιπτήρα και αποχωρητήριο κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν και δεν έχουν τύχει αλλαγής από το 1999, αλλά κυρίως αν εφαρμόζονται, δηλαδή αν όντως λειτουργούν σχολικά ιατρεία σε όλες τις σχολικές μονάδες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.573, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει κατάλογο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όλων των παράνομων φραγμάτων ανά επαρχία και ανά τοποθεσία, αναφέροντας παράλληλα και το όνομα του ιδιοκτήτη. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια ιδιωτικά φράγματα έχει νομιμοποιήσει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε ποια τοποθεσία βρίσκονται τα φράγματα αυτά και ποια διαδικασία ακολούθησε για τη νομιμοποίησή τους κατά την περίοδο 2010-2019. Τέλος παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν μελετάται το ενδεχόμενο θέσπισης νομοθεσίας που να διέπει τη διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικών φραγμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.574, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κ. Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στην αναγνώριση της προσάρτησης των κατεχόμενων συριακών υψωμάτων του Γκολάν. Γνωρίζω ότι ήδη έχουν τηρήσει αποστάσεις από την απόφαση των ΗΠΑ τόσο ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας κ. Αντόνιο Γκουτέρες όσο και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρνητική ήταν και η θέση της κ. Φεντερίκα Μογκερίνι, Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Δημιουργεί ερωτήματα το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, μία χώρα που αντιμετωπίζει απειλές για προσάρτηση των κατεχόμενων από την Τουρκία εδαφών της στη βόρεια Κύπρο δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί ξεκάθαρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επίσημη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο θέμα της αναγνώρισης από τις ΗΠΑ της παράνομης προσάρτησης των κατεχόμενων συριακών εδαφών στα υψώματα του Γκολάν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.585, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν σύνταξη ανικανότητας τα οποία δεν είναι δικαιούχοι σύνταξης γήρατος, λόγω του ότι δεν έχουν συμπληρωμένες τις ασφαλιστικές τους μονάδες. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε άτομα που λαμβάνουν σύνταξη ανικανότητας, αλλά έχουν εργαστεί για κάποια χρόνια και λόγω σοβαρών προβλημάτων στην υγεία τους έχουν καταστεί ανίκανα για εργασία να μπορούν να λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ώστε να μην εξαρτώνται από τις κοινωνικές παροχές του κράτους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.586, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, δικαιούχος των υπηρεσιών φροντίδας είναι μεταξύ άλλων κάθε πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και το οποίο είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ένας υπήκοος της Δημοκρατίας ο οποίος κατοικεί σε τρίτη χώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συνταξιοδοτείται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συνεπώς συνεισφέρει στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) είναι δικαιούχος των υπηρεσιών φροντίδας οι οποίες θα παρέχονται στα πλαίσια του ΓΕΣΥ

Απάντηση


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014 2019
2005 2010 2015  

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων