Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014 2019
2005 2010 2015  

 

 

Αρχείο 2019

 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.413, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Πρόσφατες ανακοινώσεις και δηλώσεις από τον Σύνδεσμο Κτηματομεσιτών και από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την έξαρση της παράνομης εργασίας από μη εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες. Από την άλλη υπάρχουν καταγγελίες για πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών και για κατάχρηση εξουσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών και βοηθών κτηματομεσιτών ανά επαρχία και πόσες εγγραφές έχουν γίνει στο μητρώο κτηματομεσιτών και βοηθών κτηματομεσιτών από το 2012.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.414, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση της Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω κ. Νατάσας Πηλείδου, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, σε κοινοβουλευτική ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.629 αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη μίσθωση ταχύπλοου σκάφους για σκοπούς αναψυχής πληροφορήθηκα ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες που παρουσιάζονται είτε λόγω ασάφειας είτε λόγω ετεροχρονισμού, επεξεργάστηκε προσχέδιο νομοσχεδίου, το οποίο έθεσε από τις 24 Μαΐου 2018 σε διαβούλευση με όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες για έκφραση θέσεων/παρατηρήσεων και εισηγήσεων για βελτιώσεις. Η διαβούλευση αυτή ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία του υπό αναφορά νομοσχεδίου και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.415, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Η έκθεση του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ευτυχία 2018 κατέταξε 156 χώρες σύμφωνα με τις επιδόσεις τους σε δείκτες όπως το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, η κοινωνική στήριξη, η ελευθερία, το προσδόκιμο υγιούς ζωής, η γενναιοδωρία, η απουσία διαφθοράς. Στον υπό αναφορά κατάλογο χωρών συμπεριλαμβάνεται και η ούτω καλούμενη “Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”, η οποία κατατάσσεται στην 58η θέση, σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία κατατάσσεται στην 60ή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την εν λόγω έκθεση και την αναφορά στο ψευδοκράτος, και εάν ναι, σε ποια διαβήματα έχει προβεί για το υπό αναφορά θέμα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.416, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«H “βιομηχανική δημοκρατία” ως έννοια περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον θεσμό της εργατικής συμμετοχής στη διοίκηση των επιχειρήσεων με δημοκρατικά εκλεγμένους αντιπροσώπους στα πλαίσια εργατικών επιτροπών. Για να είναι όμως ουσιαστική η συμμετοχή των εργατικών επιτροπών στη διοίκηση των επιχειρήσεων, πρέπει τα μέλη αυτών των επιτροπών να έχουν το δικαίωμα της αρνησικυρίας πάνω στις αποφάσεις της διοίκησης που αφορούν στην ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργαζομένων στον χώρο εργασίας. Το μοντέλο συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις εφαρμόζεται στη Γαλλία, όπου, όταν σε μία επιχείρηση απασχολούνται περισσότεροι από πενήντα (50) μισθωτοί, ο νόμος παρέχει το δικαίωμα να αντιπροσωπεύονται με μία εργατική επιτροπή της επιχείρησης (comité d’ entreprise).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι θεσμοθετημένο το δικαίωμα της συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων και, εάν όχι, αν υπάρχει πρόθεση από την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει σε σχετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα εκδημοκρατίσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.417, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018 σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.263 αναφορικά με τη δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου πληροφορήθηκα ότι οι προσπάθειες για τη δημιουργία του μουσείου συνεχίζονται, αφού έχει ήδη ολοκληρωθεί σχετική μελέτη, ενώ παράλληλα προωθούνται ενέργειες για την κατασκευή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.418, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω παρατηρήσει ότι στα δημόσια νοσηλευτήρια δεν υπάρχουν κάδοι για ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων. Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα δημόσια νοσηλευτήρια γίνεται ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων και, εάν ναι, με ποια αδειούχα εταιρεία είναι συμβεβλημένα τα νοσοκομεία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.419, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018 σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.03.109), ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, αναφορικά με την παροχή φορολογικών κινήτρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου βάσει του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, καθώς και για το ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτής της δυνατότητας πληροφορήθηκα ότι από την ημερομηνία εφαρμογής του σχεδίου (13 Φεβρουαρίου 2017) μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί ως καινοτόμες έξι επιχειρήσεις, ενώ το ύψος των επενδύσεων στις οποίες προέβησαν δεν μπορούσε να διευκρινιστεί, λόγω του ότι η ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το έτος που έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2017 ήταν η 31η Οκτωβρίου 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μιας και έχει παρέλθει η 31η Οκτωβρίου 2018, ποιο είναι το ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω του σχεδίου παροχής φορολογικών κινήτρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.424, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή του Προεδρικού στους Αγίους Ομολογητές (βόρεια και βορειοδυτικά του λόφου) στη Λευκωσία υπάρχει αριθμός κυβερνητικών κατοικιών οι οποίες έχουν παραχωρηθεί για στέγαση σε διάφορους οργανισμούς ή πρόσωπα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κάθε κατοικία ξεχωριστά, το είδος των κατοικιών (π.χ. εμβαδόν), ποιες είναι οι χρήσεις τους, ποια τα χαρακτηριστικά της μίσθωσης (π.χ. αν υπάρχει ύψος ενοικίου, έναρξη και λήξη συμβολαίου κ.ο.κ.) και ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης για αυτές τις κατοικίες, ορισμένες από τις οποίες προφανώς θα πλησιάζουν ήδη το όριο βιώσιμης χρησιμότητας, αφού έχουν κτιστεί οι περισσότερες από τον καιρό της αποικιοκρατίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.425, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί στην Κύπρο πολλά πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα με σύστημα φίλτρου αιθάλης. Έχω πληροφορηθεί επίσης ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες αφαιρούν από τα αυτοκίνητα αυτά τα φίλτρα και δεν τα αντικαθιστούν με καινούρια ή δε γίνεται καθαρισμός τους. Το ίδιο καταγγέλλεται ότι γίνεται και με τους καταλύτες των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων. Αντιλαμβάνομαι ότι η αφαίρεση των φίλτρων αιθάλης ή του καταλύτη για την αμόλυβδη βενζίνη οδηγεί στην εκπομπή εξαιρετικά επικίνδυνων ρύπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το φαινόμενο αυτό έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ποια είναι η έκτασή του. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για όσους ιδιοκτήτες ή επαγγελματίες οδηγούς ή επαγγελματίες τεχνικούς εμπλέκονται σε τέτοιες είδους παρανομίες και ρυπογόνες πρακτικές;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.426, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος ψηφίστηκε το 2014 χωρίς καμία αρνητική ψήφο από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, γιατί θεωρήθηκε ως μία αναγκαία μεταρρύθμιση στον τομέα των κοινωνικών παροχών, που ανταποκρινόταν στις ανάγκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση. Από τότε έχουν περάσει πλέον πέντε (5) χρόνια και πολλά έχουν αλλάξει. Για παράδειγμα, το “ελάχιστο καλάθι διαβίωσης”, που αντικατοπτρίζει τις κατηγορίες αναγκών, καθώς και τα μηνιαία ποσά για κάλυψη των αναγκών αυτών είτε για ένα πρόσωπο είτε για τα μέλη της οικογενειακής μονάδας, έχει αλλάξει, δεδομένου του πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών πολλών βασικών προϊόντων. Σημειώνεται ότι τα πρώτα χρόνια υπήρχαν συνθήκες αποπληθωρισμού, τώρα όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το ίδιο συμβαίνει με το επίδομα ενοικίου και το χρονικό όριο των ελέγχων για καταθέσεις και μεταβιβάσεις. Όλα τα πιο πάνω και ίσως κι άλλα επιβάλλεται να τροποποιηθούν και τούτο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να γίνουν αυτές οι απαραίτητες αλλαγές και επικαιροποιήσεις των ποσών που καθορίστηκαν το 2014 στον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο, δεδομένων των αλλαγών που επήλθαν στο ενδιάμεσο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.427, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) κ. Ντίνο Μιχαηλίδη ενημερώθηκα ότι, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στις περισσότερες χώρες, από την Κύπρο απουσιάζει ειδική ξεχωριστή νομοθεσία για τη σύσταση, τον διορισμό και τη λειτουργία της εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Μέχρι σήμερα η λειτουργία ενός πολύ σημαντικού οργανισμού, που εκπροσωπεί την Κύπρο σε αντίστοιχο παγκόσμιο οργανισμό, στηρίζεται σε μία πρόνοια ενός κανονισμού λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Επιβάλλεται η αυτονόμηση της λειτουργίας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής μέσα από την έγκριση ενός ολοκληρωμένου νομοσχεδίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία της ΚΟΕ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.429, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν μετά από σχετική έρευνά μου αναφορικά με τη λειτουργία των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων, η οποία βασίστηκε κυρίως στη δημοσιευμένη αξιολόγηση του θεσμού από Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Ιούλιος 2017), φαίνεται ότι ο εν λόγω θεσμός αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αξιολογηθεί η λειτουργία του θεσμού, ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής για την απάλειψη των προβλημάτων που εντοπίζονται, καθώς και ποιες αναπροσαρμογές θα προωθηθούν στη βάση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.441, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2017, γίνεται αναφορά στην παράνομη αποσυναρμολόγηση συσκευών, οι οποίες καταλήγουν λανθασμένα στους διαχειριστές μεταλλικών αποβλήτων ως μεταλλικά απόβλητα και όχι ως απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ως λύση προτείνεται η αποδοχή αποβλήτων ΗΗΕ στο δίκτυο πράσινων σημείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αξιολογείται αυτή τη στιγμή η ανακύκλωση αποβλήτων ΗΗΕ και αν έχει υλοποιηθεί η σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για αποδοχή αποβλήτων ΗΗΕ στο δίκτυο πράσινων σημείων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.442, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Στον προϋπολογισμό του 2019 περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν χορηγία σε οργανώσεις για προστασία των ζώων με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 51.566, 12/4/2000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιων κριτηρίων χρηματοδοτείται κάθε φιλοζωική οργάνωση. Παρακαλώ όπως κατατεθεί στο σώμα κατάλογος στον οποίο να εμφαίνεται το ύψος των χορηγιών για τα έτη 2017-2018, καθώς και οι οργανώσεις στις οποίες έχουν κατανεμηθεί. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατανεμηθεί η χορηγία για το 2019.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.443, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το επίδομα διακίνησης αναπήρων, το οποίο χορηγείται βάσει του περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμου, λαμβάνεται από σπουδαστές της Σχολής Τυφλών που τυγχάνουν διά βίου κατάρτισης. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν υπάρχουν σκέψεις, ώστε να προστεθούν στους δικαιούχους του υπό αναφορά επιδόματος και οι ανάπηροι αθλητές, σε περίπτωση που δε λαμβάνουν άλλης μορφής επίδομα, για να μεταβαίνουν στους χώρους προπόνησής τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.444, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2018, στις κοινοβουλευτικές μου ερωτήσεις με αρ. 23.06.011.02.688, 23.06.011.02.689 και 23.06.011.02.690 αναφορικά με την υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ, πληροφορήθηκα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες για πολύ μικρό αριθμό υποθέσεων που αφορούν τη λίστα αυτή. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις υποθέσεων που εκκρεμούν έχουν ζητηθεί επιπρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για ολοκλήρωση της εξέτασης. Επίσης πληροφορήθηκα ότι για τις υποθέσεις που έχουν διευθετηθεί ταυτόχρονα έγινε και η καταβολή του βεβαιωθέντος φόρου και όλων των σχετικών επιβαρύνσεων και τόκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσες υποθέσεις έχουν διευθετηθεί μέχρι στιγμής και πόσες ακόμη εκκρεμούν;

2. Ποια είναι τα ποσά που εισπράχθηκαν ή αναμένεται να εισπραχθούν από τις υποθέσεις που έχουν διευθετηθεί;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.445, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Η υπερχείλιση του ποταμού Πεδιαίου κατέδειξε για ακόμη μία φορά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή, εξαιτίας των παράνομων επεμβάσεων που έγιναν στην κοίτη του ποταμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια αντιπλημμυρικά έργα έχουν γίνει στην περιοχή;

2. Υπάρχει σχεδιασμός για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα από μελλοντική υπερχείλιση του ποταμού;

3. Αν μετά τις πρόσφατες πλημμύρες έχει προκληθεί βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης της περιοχής και, εάν ναι, πόσο έχει στοιχίσει η αποκατάστασή της.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.447, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Είναι ευρέως παραδεκτό ότι η εφαρμογή του σχεδίου πολιτογραφήσεων έναντι επενδύσεων έχει χρηματοδοτήσει μεγάλα οικοδομικά έργα, όπως τα πολυώροφα κτίρια στη Λεμεσό και στη Λευκωσία.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσοστό και τον συνολικό αριθμό των πολιτογραφήσεων που έχουν σχέση με απόκτηση κατοικίας σε πολυώροφο κτίριο σε Λεμεσό ή Λευκωσία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.446, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Ασκώντας την εξουσία που του παρέχεται βάσει των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών 2017 [Κανονισμός 61ΗΑ (5)], ο Υπουργός Εσωτερικών προχώρησε στην έκδοση διατάγματος, με το οποίο τροποποιεί τις πρόνοιες του Παραρτήματος ΙΙΙ των σχετικών κανονισμών, οι οποίες αφορούν στον σχεδιασμό οδών και οικοδομών, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η ασφαλής χρήση τους από όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Το διάταγμα προκάλεσε την αντίδραση οργανώσεων αναπήρων αναφέροντας ότι η διαφοροποίηση των δεδομένων πρόσβασης των αναπήρων δημιουργεί διακρίσεις εις βάρους τους. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων το διάταγμα ακυρώνει την απαίτηση για δημιουργία προσβάσιμου χώρου υγιεινής σε καφετέριες, εστιατόρια, καφενεία και σνακ μπαρ, μπιραρίες, καμπαρέ και άλλες παρόμοιες χρήσεις οι οποίες έχουν εμβαδόν μικρότερο των 65 τ.μ. Επίσης, η απαίτηση για προσβάσιμο χώρο υγιεινής σε φροντιστήρια αφορά πλέον χώρους που εξυπηρετούν περισσότερα από δέκα άτομα, ενώ πριν η απαίτηση αφορούσε χώρους που εξυπηρετούν περισσότερα από τρία άτομα. Διαγράφηκε ακόμη η απαίτηση για προσβάσιμο χώρο υγιεινής με ντους σε φυλακές, ενώ στους χώρους λατρείας μειώθηκε η απαίτηση σε έναν χώρο υγιεινής, ενώ ο κανονισμός παλαιότερα απαιτούσε την ύπαρξη δύο χώρων υγιεινής, έναν για κάθε φύλο. Οι εν λόγω πρόνοιες φαίνεται να δημιουργούν διακρίσεις εις βάρος των αναπήρων και να δυσχεραίνουν την προσβασιμότητά τους σε συγκεκριμένους χώρους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για απόσυρση του εν λόγω διατάγματος λαμβάνοντας υπόψη και τις αντιδράσεις των οργανώσεων αναπήρων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.448, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υστερεί έναντι των υποχρεώσεών της για προώθηση της ηλεκτροκίνησης στα αυτοκίνητα. Φαίνεται ότι δεν πρόκειται να ανταποκριθεί τελικά στα όρια που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση που υπάρχει στο θέμα των εναλλακτικών καυσίμων και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ηλεκτροκίνηση και, εάν υπάρχει οποιοδήποτε στρατηγικό σχέδιο, ποιο είναι αυτό και αν περιλαμβάνει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.449, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το 1994 η κοινοτική αρχή της κοινότητας Ποταμίου έχει καταγγείλει την παράνομη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων (αγελαδοτροφία, χοιροτροφία κτλ.) σε τοποθεσία πλησίον της διάτρησης του αρδευτικού τμήματος Αρτεσιανού. Υπάρχουν από τότε σωρεία καταγγελιών για διοχέτευση των λυμάτων από το βουστάσιο στον γειτονικό ξεροπόταμο/χείμαρρο “Πολιάτη”, που διασχίζει την οικιστική περιοχή της κοινότητας.

Η κοινοτική αρχή έχει ζητήσει επανειλημμένα και πρόσφατα τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού από τα λύματα με έξοδα της κυβέρνησης, η οποία ευθύνεται για την παράνομη λειτουργία του βουστασίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το βουστάσιο της εταιρείας “Γεωργοκτηνοτροφική Εταιρεία ΣΑΚ” ή/και οι οποιοιδήποτε προηγούμενοι ιδιοκτήτες και διαχειριστές της μονάδας αυτής στο Ποτάμι λειτουργούν με βάση όλες τις άδειες από την πολεοδομική και οικοδομική αρχή, τις άδειες εκπομπής ρύπων και απόρριψης λυμάτων, αν παρακολουθείται η εφαρμογή των όρων που υπάρχουν, αν στο παρελθόν έχουν παραβιαστεί όροι και κανονισμοί και αν έχει επιβληθεί πρόστιμο ή έχει ο ιδιοκτήτης υποστεί οποιαδήποτε τιμωρία και αν η κυβέρνηση προτίθεται να θέσει τέρμα σ’ αυτή την κατάσταση, αφού πρώτα αμέσως αναλάβει τον καθαρισμό των υπολειμμάτων των λυμάτων του βουστασίου από τον ποταμό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.450, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν νομοθετικές ή κανονιστικές πρόνοιες που να καθορίζουν τα προσόντα προπονητών αθλημάτων, ιδιαίτερα αυτών που ασχολούνται με ανήλικους αθλητές, και αν στα προσόντα και προαπαιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνεται και το λευκό ποινικό μητρώο, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με εγκλήματα παιδεραστίας, αποπλάνησης ανηλίκων κ.ο.κ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.451, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών και έχω πληροφορηθεί για το αίτημα της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων για τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων που εκδόθηκαν από τη διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας. Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που εκδόθηκαν, δεν παρέχεται οποιαδήποτε αμοιβή σε πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη φροντίδα του/της συζύγου/συντρόφου/συμβίου τους, των γονιών τους ή των γονιών του/της συζύγου τους στο σπίτι τους ή άλλων ατόμων με τα οποία υπάρχει μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρίες, αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών να φροντίζονται από τους γονείς τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων που εκδόθηκαν από τη διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, έτσι ώστε να παρέχεται αμοιβή και σε πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη φροντίδα συγγενών τους μέχρι και τρίτου βαθμού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.452, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών ότι στα λιγοστά σημεία που έχουν τοποθετηθεί φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο να καταλαμβάνονται αυτοί οι χώροι από σταθμευμένα αυτοκίνητα και έτσι να καθίσταται αδύνατο σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα να πλησιάσουν και να φορτίσουν τις μπαταρίες τους. Εν όψει της αναμενόμενης αύξησης των σημείων επαναφόρτισής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει σκοπό να εισηγηθεί νομοθεσία που να προστατεύει τα σημεία επαναφόρτισης από παράνομη στάθμευση, κακόβουλη ζημιά κ.λπ. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι σήμερα η κατάσταση με τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και, τέλος, αν, στα πλαίσια της πολιτικής ανάπτυξης των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, υπάρχει πρόθεση για εισαγωγή υποχρεωτικής πρόνοιας σε μεγάλες αναπτύξεις (π.χ. εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κτλ.) για δημιουργία χώρων επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.453, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης Κύπρου (ΚΟΕΚ) κ. Ντίνο Μιχαηλίδη πληροφορήθηκα ότι απουσιάζει από την κυπριακή νομοθεσία ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να αφορά τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων και των ομοσπονδιών αθλημάτων. Μπορεί να υπάρχουν διάσπαρτοι νόμοι, κανονισμοί και διατάγματα, αλλά απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο και συγκεντρωτικό νομικό πλαίσιο. Η ύπαρξη αυτού του πλαισίου θα μπορούσε να είναι η απάντηση σε πολλές κακοδαιμονίες του αθλητισμού, όπως ο παραγκωνισμός, η διαφθορά, η διαπλοκή κτλ. Πρόσφατα ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) έχει υιοθετήσει έναν κώδικα καλής πρακτικής, ο οποίος όμως δεν έχει νομική ισχύ και δεν είναι υποχρεωτικός, πάρα μόνο σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του ΚΟΑ να περιορίζει την κρατική χορηγία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θεωρείται αναγκαία η υιοθέτηση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων και των αθλητικών ομοσπονδιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.463, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στον περιβάλλοντα χώρο του μοναστηριού της Παναγίας της Αψινθιώτισσας (γύρω στα 1 100 μ.Χ.), που βρίσκεται στην οροσειρά του Πενταδακτύλου κοντά στο κατεχόμενο χωριό Συγχαρί, έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις, όπως εκδρομικός χώρος, παιδική χαρά, εστιατόριο, τεχνητή λίμνη, αμφιθέατρο, καθώς και ανοικοδομήσεις κτιρίων της μονής, με αποτέλεσμα την παράφορη αλλοίωση του χώρου. Οι υπό αναφορά επεμβάσεις δε συνάδουν με τους διεθνείς κανόνες προστασίας των μνημείων. Σημειώνεται ότι ο ναός του μοναστηριού είναι εξαιρετικής σημασίας, αφού αρχιτεκτονικά είναι ο μοναδικός εξαγωνικός ναός σ’ όλη την Κύπρο, παραλλαγή του νησιώτικου οκταγωνικού ρυθμού. Επιπλέον, στην Αψινθιώτισσα σώζεται η μοναδική βυζαντινή μοναστηριακή τράπεζα φαγητού στην Κύπρο, ενώ στον παρακείμενο κοιμητηριακό ναό του Αγίου Σάββα σώζονται κτιστά οστεοφυλάκια, σπανιότατο δείγμα για την Κύπρο. Το μοναστήρι της Αψινθιώτισσας είναι αρχαίο μνημείο και η συντήρηση/αποκατάστασή του πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων μεταξύ 1963-1967.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις υπό αναφορά επεμβάσεις, αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα ή φόρα για το εν λόγω θέμα, καθώς και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά στην Κύπρο, με σκοπό την προστασία του υπό αναφορά μοναστηριού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.464, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Τον περασμένο Φεβρουάριο τέθηκε πυρκαγιά σε δύο σπίτια στο χωριό Τόχνη της επαρχίας Λάρνακας, τα οποία ανήκουν στον κοινοτάρχη του χωριού κ. Παντελή Χαραλάμπους. Η πυρκαγιά, που φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα, κατέστρεψε ολοσχερώς τη μία κατοικία, ενώ η δεύτερη κατοικία, η οποία είναι εξοχική, υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνηθεί η υπό αναφορά υπόθεση, αν έχουν εντοπιστεί οι υπεύθυνοι και αν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.465, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Είχα την ευκαιρία να συναντήσω πρόσφατα αντιπροσωπία του Παγκύπριου Συνδέσμου Χαμηλοσυνταξιούχων, η οποία μου έθεσε μία σειρά θεμάτων σε σχέση με την ομάδα των συνταξιούχων που εκπροσωπούν, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη εξαγγελία για την αύξηση κατά €50 των χαμηλών συντάξεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιοι θεωρούνται χαμηλοσυνταξιούχοι στην Κύπρο, υπάρχει στην Κύπρο σχετική νομοθεσία που να καθορίζει τον όρο “χαμηλοσυνταξιούχος” και τι ισχύει για αυτό το θέμα από άποψη ευρωπαϊκών Οδηγιών ή συστάσεων στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2. Ποιος είναι ο αριθμός των συνταξιούχων που θεωρούνται χαμηλοσυνταξιούχοι στην Κύπρο;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.466, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι επτά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, έχασαν την προθεσμία υποβολής εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα στο πλαίσιο των συνολικών στόχων για το 2030 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού.

Ειδικότερα, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ έπρεπε να παραδώσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 τα εθνικά σχέδιά τους αναφορικά με τον νέο κανονισμό για την καθαρή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δυστυχώς η Κύπρος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, συγκαταλέγεται στα κράτη που δεν υπέβαλαν, ως όφειλαν, εθνικό σχέδιο δράσης. Εάν ισχύει αυτή η πληροφόρηση, έρχεται σε αντίθεση με όσα υποστήριξε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12 Δεκεμβρίου 2018, όπου μεταξύ άλλων εξέφρασε την πρόθεσή του η Κύπρος, στο πλαίσιο του ευρύτερου περιφερειακού ρόλου που αναπτύσσει και των τριμερών συνεργασιών με χώρες της περιοχής, να αναλάβει συντονιστικό ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο για αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και σχετικές συνέργειες με χώρες της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Αληθεύει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κατέθεσε εντός των καθορισμένων προθεσμιών εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, εάν ναι, για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η καθυστέρηση;

2. Ποια μέτρα έχει πάρει μέχρι στιγμής η Κυπριακή Δημοκρατία για την υλοποίηση των συνολικών στόχων για το 2030 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

3. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει στη βάση της δήλωσης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την ανάληψη από την Κυπριακή Δημοκρατία ρόλου συντονιστή των γειτονικών χωρών όσον αφορά στο θέμα της κλιματικής αλλαγής;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.468, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.469, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Ανταρκτικής και τις συναφείς συνθήκες, οι οποίες φέρουν την ονομασία “Σύστημα Συνθηκών Ανταρκτικής” (Antarctic Treaty System ή ATS).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υπογράψει και επικυρώσει την υπό αναφορά συνθήκη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.470, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” που αφορά στη μεταστέγαση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης πληροφορήθηκα ότι υπάρχει σχεδιασμός για ανέγερση νέου κτιρίου στο οποίο θα στεγάζεται η κρατική βιβλιοθήκη σε τεμάχιο επί της λεωφόρου Βύρωνος στη Λευκωσία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα η υπόθεση τιτλοποίησης του εν λόγω τεμαχίου για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ανέγερση του νέου κτιρίου της κρατικής βιβλιοθήκης και ποιες είναι οι πιστώσεις που έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2019 για το υπό αναφορά έργο, καθώς και στους επόμενους προϋπολογισμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.471, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων, η οποία συστάθηκε βάσει του Περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου. Ειδικότερα, έχω πληροφορηθεί ότι η επιτροπή σε κάποιες περιπτώσεις αντιμετωπίζει με αδιαφορία και απαξίωση τα αιτήματα των δικαιούχων. Οι καταγγελίες αφορούν επίσης τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ιατροσυμβούλιο και τις σχετικές του αποφάσεις. Στις υπό αναφορά καταγγελίες προστίθεται και η πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων, το οποίο διαχειρίζεται η επιτροπή. Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρεται μεταξύ άλλων σε μη σύννομες αποφάσεις της επιτροπής σε κάποιες περιπτώσεις καταβολής χρηματικών ωφελημάτων.

Επιπρόσθετα, έχω πληροφορηθεί για την υποβάθμιση του γραφείου εξυπηρέτησης των παθόντων, το οποίο στελεχώνεται από μία μόνο υπάλληλο, δυσχεραίνοντας την εξυπηρέτησή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες και ποια είναι η θέση του;

2. Έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες και καθυστέρηση σε αποφάσεις ιατροσυμβουλίων σε θέματα που αφορούν παθόντες πολέμου;

3. Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν προς υλοποίηση των συστάσεων του Γενικού Ελεγκτή, που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής και του Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων;

          4 . Υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός για αναβάθμιση του γραφείου εξυπηρέτησης των παθόντων προς διευκόλυνση της συγκεκριμένης ομάδας                   πληθυσμού;»

Απάντηση 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.472, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες δεν έχουν τοποθετηθεί τα προβλεπόμενα κόκκινα φώτα σήμανσης ύψους πάνω από τους γερανούς του εργοταξίου του πολυώροφου κτιρίου ΟΝΕ στη Λεμεσό όπως προβλέπουν οι κανονισμοί ασφάλειας πτήσεων για τα ψηλά κτίρια. Το κτίριο σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει ξεπεράσει το ύψος του Olympic Residence, γνωστού ως “δίδυμοι πύργοι”, και γι’ αυτό τον λόγο κρίνεται άμεση η τοποθέτηση φώτων σήμανσης για την ασφάλεια των πτήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι υπό αναφορά καταγγελίες και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την εφαρμογή των κανονισμών ασφάλειας πτήσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.473, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 27 Νοεμβρίου 2017 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε με απόφαση του (αρ. 83728) την εκπόνηση Σχεδίου για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Σχολικά Κτίρια, μετά από πρόταση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το εν λόγω σχέδιο αφορούσε την εγκατάσταση από 5,2 κιλοβάτ έως 20 κιλοβάτ σε δημόσια σχολεία. Φορέας υλοποίησης καθορίστηκε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο επρόκειτο να συνάψει σχετική συμφωνία για το θέμα με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σύναψη της υπό αναφορά συμφωνίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το Σχέδιο για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Σχολικά Κτίρια όπως συμφωνήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και τη συμφωνία, εάν έχει ολοκληρωθεί, που συνάφθηκε μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ΑΗΚ για το υπό αναφορά θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.489, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το ΕΜWIS (Euro-Mediterranean Information System on the know-how in the Water Sector) αποτελεί μία πρωτοβουλία της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης (Euro- Mediterranean Partnership) και ένα στρατηγικό εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων στον τομέα των υδάτων μεταξύ των χωρών της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης. Όπως έχω πληροφορηθεί, στην ιστοσελίδα της εν λόγω πρωτοβουλίας παρατίθεται η έκδοση των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 (EMWIS Flash n°141-November-December 2018), η οποία κάνει αναφορά στο έργο που ανέλαβε η Τουρκία για υδροδότηση των κατεχομένων και ονομάζει τα κατεχόμενα Βόρεια Κύπρο”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτή την έκδοση και σε ποια διαβήματα αναμένεται να προβεί, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.490, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.855) αναφορικά με τα τοξωτά γεφύρια πληροφορήθηκα ότι το 2018 θα συνεχίζονταν και θα ολοκληρώνονταν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο γεφύρι του Σκάρφου. Παρόλα αυτά, όπως έχω πληροφορηθεί από πρόσφατη δημοσιογραφική έρευνα, το γεφύρι βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση και κινδυνεύει να καταρρεύσει λόγω της φετινής πολυομβρίας και της ροής του χειμάρρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες εργασίες έγιναν εντός του 2018 για τη συντήρηση του υπό αναφορά μνημείου και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την άμεση αποκατάστασή του, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κατάρρευσή του. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα ποιες εργασίες έγιναν εντός του 2018, καθώς και ποιες προβλέπονται εντός του 2019 για την αποκατάσταση και συντήρηση των τοξωτών μεσαιωνικών γεφυριών της Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.491, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 11 Ιανουαρίου 2019 έχασε τη ζωή του ένας τριανταεξάχρονος μοτοσικλετιστής στη λεωφόρο Νίκου Παττίχη στη Λεμεσό. Αιτία στάθηκε η παράνομη δεξιά στροφή που επιχείρησε όχημα, όταν ο οδηγός του οχήματος ανέκοψε την πορεία του άτυχου μοτοσικλετιστή. Έχω πληροφορηθεί ότι γίνονται πολλά τροχαία ατυχήματα στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί προφανώς η έλλειψη νησίδας δεν εμποδίζει τις παράνομες δεξιές στροφές προς την οδό Χριστοφή Εργατούδη, στο σημείο δηλαδή όπου έχασε τη ζωή του ο άτυχος μοτοσικλετιστής. Αντιλαμβάνομαι ότι η λεωφόρος Νίκου Παττίχη θεωρείται δρόμος πρωταρχικής σημασίας και εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί, ενώ έχει παρθεί απόφαση εδώ και δέκα χρόνια από τον Κεντρικό Φορέα για την Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων για δημιουργία νησίδας στο συγκεκριμένο δρόμο, αυτή δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Επιπλέον, παρακαλώ όπως πληροφορηθεί η Βουλή αν, μετά και το τελευταίο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη συγκεκριμένη οδό, θα δούμε επιτέλους την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, ούτως ώστε να αποτραπούν μελλοντικά ατυχήματα και απώλεια ζωών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.492, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι ισχύει όσον αφορά την πυρασφάλεια των συστημάτων φωτοβολταϊκών. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες πυροπροστασίας που να διέπουν τις υπό αναφορά μονάδες; Εάν ναι, διενεργούνται σχετικοί έλεγχοι, για να διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται τα απαιτούμενα μέτρα; Κατά τη διάρκεια της μελέτης του σχεδίου τίθενται όροι πυρασφάλειας; Οι πυροσβέστες λαμβάνουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την κατάσβεση πυρκαγιών σε συστήματα φωτοβολταϊκών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.493, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα ηλεκτρικά μοντέλα αυτοκινήτων απαιτούν άλλου τύπου προσέγγιση για την κατάσβεση φωτιάς και βέβαια γνώση των κατάλληλων χειρισμών από πλευράς των πυροσβεστών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι πυροσβέστες λαμβάνουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την κατάσβεση φωτιάς σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.494, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την άρνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να καταθέσει ενώπιον της ερευνητικής επιτροπής για τον συνεργατισμό σε σχέση με την κατάρρευση του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την οριστική άρνηση της ΕΚΤ να δώσει προφορική μαρτυρία ενώπιον της ερευνητικής επιτροπής σε σχέση με την κατάρρευση του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί σε αίτημα/αίτηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και/ή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την άρση της ασυλίας της ΕΚΤ, που δημιουργεί κώλυμα στην αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου της ερευνητικής επιτροπής σχετικά με τα γεγονότα, τις αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τους λόγους και τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του συνεργατισμού, ιδιαίτερα σχετικά με την περίοδο 2013-2018.

Η απουσία προφορικής μαρτυρίας εκ μέρους του πλέον αποφασιστικού παράγοντα (της ΕΚΤ) στις εξελίξεις κατά την εν λόγω περίοδο αναπόφευκτα καθιστά εκ των προτέρων το αναμενόμενο πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής ελλιπές και αφήνει να συνεχίζει να αιωρείται έντονη η αμφιβολία ως προς τη μετά το πόρισμα εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τα πραγματικά αίτια και τις ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν από άλλα αρμόδια όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από την πολιτική ηγεσία και την κοινωνία των πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.495, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πρόσφατα γίνει αποδέκτης παραπόνων από καταστηματάρχες της Λευκωσίας οι οποίοι παραπονιούνται ότι έχουν υποστεί ζημιές από τη μακροχρόνια διάρκεια της ανάπλασης/εκσυγχρονισμού οδών, π.χ. Στασικράτους/Καλλιπόλεως κ.ο.κ. Παλαιότερα είχε τεθεί το θέμα αυτό σε ανάλογες περιπτώσεις και είχε αναγνωριστεί η ανάγκη δημιουργίας ενός ταμείου αποζημιώσεων για τέτοιες περιπτώσεις, όπως δηλαδή μακροχρόνια οδικά έργα τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Υπάρχει κάποια πρόνοια για αποζημίωση των καταστηματαρχών που επηρεάζονται από τις εργασίες για νέα πολεοδομικά έργα;

2. Με την επανάκαμψη των δημόσιων οικονομικών και την έναρξη νέων μεγάλων πολεοδομικών έργων υπάρχει ακόμη σκέψη για δημιουργία του ταμείου αποπληρωμής των επηρεαζόμενων από πολεοδομικά έργα και, εάν ναι, ποιος είναι ο σχετικός σχεδιασμός

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.496, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επειδή τις τελευταίες μέρες σε αλληλογραφία μου με διάφορες κρατικές υπηρεσίες μαθαίνω ότι διάφορα έργα π.χ. γήπεδα γκoλφ, κεραίες εκπομπής κτλ. θεωρούνται ως έργα κοινής ωφελείας”, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει κάποια διαδικασία μέσω της οποίας ορίζονται κάποια έργα ή κατηγορίες ως έργα κοινής ωφελείας και τι είδους ιδιαίτερης διαχείρισης τυγχάνουν από τις κρατικές υπηρεσίες τα έργα αυτά. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικό κατάλογο με τα έργα κοινής ωφελείας”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.501, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Λυθροδόντας της επαρχίας Λευκωσίας λειτουργεί “σκουπιδότοπος”, όπου οι κάτοικοι της περιοχής απορρίπτουν διάφορων ειδών απόβλητα. Ο “σκουπιδότοπος” φαίνεται να λειτουργεί μετά από άδεια του κοινοτικού συμβουλίου ως λεγόμενο “πράσινο σημείο”. Έχω επισκεφθεί τον χώρο πρόσφατα και έχω διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει καμία οργανωμένη διαλογή των στερεών αποβλήτων για προώθηση σε επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Δεν υπάρχει φύλαξη ούτε έλεγχος των ειδών που απορρίπτονται εκεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει την ύπαρξη του υπό αναφορά σκουπιδότοπου”, αν έχει εγκρίνει τη λειτουργία του και, εάν όχι, ποια μέτρα έχει λάβει για το κλείσιμό του και την αποκατάσταση της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.502, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2019, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.03.247) αναφορικά με την αγορά πυροσβεστικών οχημάτων από τις κοινότητες, πληροφορήθηκα ότι από το 2010 μέχρι σήμερα εβδομήντα εννέα κοινοτικά συμβούλια έχουν αποκτήσει πυροσβεστικά οχήματα ή έχουν τύχει επιχορήγησης για αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού, με το συνολικό ποσό που διατέθηκε σε χορηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών να ανέρχεται περίπου στις €846.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Διενεργούνται έλεγχοι, και κάθε πόσο, σχετικά με τη χρήση των υπό αναφορά οχημάτων; Δηλαδή χρησιμοποιούνται μόνο για πυρόσβεση ή και για άλλες εργασίες;

2. Διενεργούνται έλεγχοι, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα πυροσβεστικά οχήματα είναι διαθέσιμα σε περιόδους υψηλού κινδύνου έκρηξης πυρκαγιών;

3. Έχει αξιολογηθεί η δαπάνη σχετικά με την αγορά πυροσβεστικών οχημάτων;

Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με τις εβδομήντα εννέα κοινότητες οι οποίες αιτήθηκαν επιχορήγησης και απέκτησαν πυροσβεστικά οχήματα (ποιες κοινότητες αιτήθηκαν επιχορήγησης, πόσα πυροσβεστικά οχήματα αγοράστηκαν και πότε).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.503, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την αποχώρηση του γενικού παθολόγου από το νοσοκομείο της Πόλεως Χρυσοχούς, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο των θαλάμων των ασθενών, αφήνοντας εκτεθειμένους πολλούς συμπατριώτες μας. Σύμφωνα με την πληροφόρησή μου, αν και ο ιατρός είχε δώσει προειδοποίηση δεκαπέντε ημερών στη διοίκηση του νοσοκομείου, δεν κατέστη δυνατή η αντικατάστασή του, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των θαλάμων. Το νοσοκομείο της περιοχής, το οποίο εξυπηρετεί πολλές κοινότητες της επαρχίας Πάφου, φαίνεται να αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων. Όπως έχω πληροφορηθεί, εδώ και δύο μήνες δεν έχει επισκεφθεί το νοσοκομείο οφθαλμίατρος ή ορθοπεδικός, ενώ εδώ και τέσσερα χρόνια δεν προσφέρονται υπηρεσίες από γυναικολόγο. Πολλές φαίνεται να είναι οι ελλείψεις και σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως σεντόνια και κουβέρτες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την άμεση επαναλειτουργία των θαλάμων των ασθενών του νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς;

2. Ευσταθούν οι πληροφορίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο και, εάν ναι, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την επίλυση των προβλημάτων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.504, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια λαμβάνουν χώρα εργασίες για νέα πολεοδομικά έργα όπως π.χ. η ανάπλαση του κέντρου της Λευκωσίας. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα πολλοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί (λεωφόρος Ομήρου, οδός Ζήνας Κάνθερ, μέρος της οδού Μνασιάδου, οδός Αφροδίτης κ.ά.) λόγω αυτών των έργων, με αποτέλεσμα τις ώρες αιχμής να δημιουργείται μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει για την αποσυμφόρηση της κίνησης, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, και αν υπάρχουν σκέψεις για λήψη περαιτέρω μέτρων προς εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης, παρακαλώ όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων ανάπλασης του κέντρου της Λευκωσίας, στο οποίο να αναφέρεται πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα πολεοδομικά έργα, καθώς και ποιοι δρόμοι πρόκειται να κλείσουν στο προσεχές διάστημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.509, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών σχετικά με τη λειτουργία παράνομης κτηνοτροφικής μονάδας εντός γεωργικής ζώνης, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων από την οικιστική ζώνη Καλαβασού, πλησίον κατοικιών, χωραφιών και της αρχαιολογικής περιοχής “Τέντα” και η οποία προκαλεί έντονη δυσοσμία και οχληρία. Η εν λόγω υπόθεση χρονολογείται από το 2005, όταν ομάδα κατοίκων της περιοχής κατήγγειλαν την παράνομη χρήση των υποστατικών στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, η οποία κάλεσε τον ιδιοκτήτη να κατεδαφίσει τα υποστατικά, εκτός εάν εξασφάλιζε ειδική άδεια, αυτός όμως δεν ανταποκρίθηκε σε καμία σύσταση. Με το υπό αναφορά θέμα έχει ασχοληθεί και η πρώην Επίτροπος Διοικήσεως κ. Ηλιάνα Νικολάου, η οποία σε έκθεσή της το 2009 εισηγείτο στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας τη λήψη άμεσων μέτρων για τον τερματισμό της λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουν παρθεί οποιαδήποτε μέτρα εναντίον του ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα η κτηνοτροφική μονάδα να λειτουργεί μέχρι σήμερα και να αριθμεί πολύ περισσότερα ζώα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την υπό αναφορά υπόθεση και ποια μέτρα έχει ή πρόκειται να λάβει προς συμμόρφωση του ιδιοκτήτη των υποστατικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.510, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από δημοσίευμα στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” πληροφορήθηκα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επιστολή της προς την Περιβαλλοντική Αρχή υποστήριζε ότι συνέβησαν σοβαρά λάθη και παραλείψεις κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και έγκρισης της μαρίνας Μακρονήσου στην Αγία Νάπα, εντός της περιοχής του Δικτύου “Natura 2000”, Ζώνη Ειδικής Προστασίας, Αγία Θέκλα-Λιοπέτρι. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιστολή της αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανεπαρκή εκτίμηση των συσσωρευτικών επιπτώσεων του έργου, σε συνδυασμό με αρκετά άλλα υφιστάμενα ή σχεδιαζόμενα έργα και δραστηριότητες στην περιοχή, στην ανεπαρκή αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών για τις περιοχές όπου εξεταζόταν η χωροθέτηση της μαρίνας, στην ανεπαρκή τεκμηρίωση υπέρτερων λόγων σημαντικού δημόσιου συμφέροντος για τη δημιουργία της μαρίνας. Επίσης, στην επιστολή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισείει την προσοχή της και σε άλλα έργα μεγάλης κλίμακας τα οποία θα διενεργηθούν στην περιοχή. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν αποστείλει οι κυπριακές αρχές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια προηγούμενης αλληλογραφίας δεν ήταν ικανοποιητικές, αφού δεν παρείχαν οποιαδήποτε νέα στοιχεία σχετικά με τα κενά που είχε ήδη υποδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια η απάντηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επιστολή που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το υπό αναφορά θέμα; Παρακαλώ όπως κατατεθεί η σχετική επιστολογραφία.

                   2. Ποια αντισταθμιστικά μέτρα και μέτρα αποκατάστασης της περιοχής έχει ή πρόκειται να λάβει;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.511, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με επεμβάσεις στην παραλία Αγίου Θεοδώρου. Ειδικότερα, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το ξενοδοχείο Altiana προς τα δυτικά φαίνεται ότι έχουν γίνει κάποιες επεμβάσεις στην παράλια με την τοποθέτηση ογκολίθων εντός της θάλασσας που επεκτείνονται μέχρι και μερικά μέτρα στο χερσαίο μέρος της παραλίας και την κατασκευή κάθετου και παράλληλου κυματοθραύστη.

Επιπλέον, φαίνεται να μεταφέρθηκε μεγάλος όγκος φυσικού υλικού (χαλίκια) από τη συγκεκριμένη παραλία μπροστά από οικία που βρίσκεται εκεί, περιμετρικά της παραλίας, δυσκολεύοντας την πρόσβαση προς τους λουομένους. Για την όλη αλλοίωση της συγκεκριμένης παραλίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πολύ πιθανόν να είναι υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου στο οποίο βρίσκεται και η οικία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης των υπό αναφορά καταγγελιών, αν έχει διερευνηθεί η υπόθεση και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει αν η επέμβαση είναι όντως παράνομη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.513, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που έχουμε λάβει, κεντρικός αγωγός ύδρευσης της περιοχής Αυγόρου διασχίζει σε πολύ μικρό βάθος τον χώρο κάτω από τον παιχνιδότοπο του Β΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Αυγόρου. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σε επικοινωνία του πριν από έναν χρόνο με το σχολείο το ενημέρωσε πως η ύπαρξη της οποιασδήποτε υποδομής στον συγκεκριμένο χώρο αποτελεί δημόσιο κίνδυνο και πως πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε θωράκιση του αγωγού, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος και η πιθανότητα έκρηξής του.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την υφιστάμενη κατάσταση και για οποιεσδήποτε ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί ή προγραμματίζονται να γίνουν για ρύθμισή της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.515, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η κυπριακή μαρωνίτικη αραβική γλώσσα ή αλλιώς “sanna” θεωρείται γηγενής γλώσσα της Κύπρου, αφού ομιλείται μόνο στην Κύπρο. Πρόκειται συγκεκριμένα για μία μορφή καθαρά αραβικής γλώσσας με πολλές επιρροές από την κυπριακή ελληνική και με αρκετά αρχαϊκά στοιχεία από την αραμαϊκή. Η εν λόγω γλώσσα δυστυχώς συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Γλωσσών της Unesco με τις γλώσσες που κινδυνεύουν να χαθούν.

Επιπρόσθετα, το θέμα των μειονοτικών γλωσσών απασχόλησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το όποιο έχει εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη το θέμα των γλωσσών που απειλούνται με εξαφάνιση και να δεσμευθούν για την προστασία και την προώθηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στην ΕΕ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες δράσεις έχει αναλάβει για την προστασία της μαρωνίτικης αραβικής γλώσσας. Έχουν αξιοποιηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία τα εργαλεία που προσφέρει η ΕΕ για την προστασία των μειονοτικών γλωσσών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.516, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας από το προσφυγόσημο για την περίοδο 2000-2018, για το πώς αξιοποιούνται τα χρήματα τα οποία εισπράττονται από την πώληση του προσφυγόσημου και εάν αξιοποιούνται σε δράσεις που αφορούν στους πρόσφυγες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.517, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από τον Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης από κρατικές υπηρεσίες των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού που είναι βίαια, αυτοκαταστροφικά ή/και επικίνδυνα για τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους. Επίσης, σύμφωνα με τον σύνδεσμο, δεν υπάρχουν χώροι για τη φιλοξενία των υπό αναφορά ατόμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου;

2. Έχει υπόψη του καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των ατόμων με αυτισμό από τις κρατικές υπηρεσίες;

                  3. Ποιες υπηρεσίες προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία για την εν λόγω ομάδα ατόμων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.526, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ποτάμι διαπίστωσα ότι τα λύματα από γειτονικό βουστάσιο διοχετεύονται στην κοίτη του χείμαρρου που διέρχεται από τον οικιστικό πυρήνα της κοινότητας. Ήδη φέτος, λόγω της πολυομβρίας σε όλο το μήκος του χείμαρρου «Κούμμαρος», δίπλα από τα σπίτια έχουν δημιουργηθεί λίμνες από νερά, οι οποίες μεταφέρουν και λύματα. Αντιλαμβάνομαι ότι το πρόβλημα χρονολογείται εδώ και δεκαετίες. Πρόσφατα, στις 23 Ιανουαρίου 2019, το θέμα συζητήθηκε και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος και συμφωνήθηκε ότι θα εφαρμοστούν όλες οι νομοθεσίες, θα επιβληθούν τα σχετικά εξώδικα και θα προωθηθεί η κατεδάφιση του υποστατικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει γίνει έρευνα σχετικά με τα επίπεδα ρύπανσης του εδάφους και των νερών στην κοινότητα Ποταμίου εξαιτίας της πολύχρονης παράνομης δραστηριότητας του βουστασίου;

2. Έχει ελεγχθεί η συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα από την άποψη της ευημερίας των ζώων, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες ότι τα παραγωγικά ζώα, αγελάδες και πρόβατα, ταλαιπωρούνται από τις ανθυγιεινές συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα;

                   3. Πότε θα κατεδαφιστούν τα παράνομα υποστατικά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.527, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσίας πληροφορήθηκα ότι λόγω της φετινής πολυομβρίας έχει υποστεί σοβαρές φθορές το αγροτικό οδικό δίκτυο της περιοχής. Η κοινοτική αρχή έχει καταθέσει αίτημα για οικονομική βοήθεια στις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, καθώς και πότε θα ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα της κοινότητας Ποτάμι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.529, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο χωριό Δελίκηπος έχω πληροφορηθεί από τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου κ. Χριστάκη Νικολάου ότι έχει ζητήσει την αναστήλωση και την ανάδειξη τριών γεφυριών που βρίσκονται εντός της δασικής περιοχής από το Τμήμα Δασών, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές του νησιού. Έχω επισκεφθεί και εξετάσει αυτά τα σημαντικά στοιχεία οδοποιίας, τα οποία έχουν κηρυχθεί σε διατηρητέα από το Τμήμα Πολεοδομίας, και όντως κρίνω ότι απαιτείται η άμεση εκτέλεση έργων στήριξης και ανάδειξης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Δασών προωθεί την αναστήλωση και ανάδειξη των διατηρητέων γεφυριών στην κοινότητα Δελίκηπου και πότε σχεδιάζεται να υλοποιηθεί αυτό το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.530, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινότητες Βυζακιά και Ποτάμι υδροδοτούνται από πηγή που βρίσκεται παρά τον υδατοφράκτη Βυζακιάς και εξαρτάται η απόδοσή της από τη συσσώρευση νερού στο φράγμα. Έμαθα ότι υπάρχει εισήγηση να αξιοποιηθεί ο ποταμός “Παλεύρος που σήμερα ρέει παραπλεύρως του φράγματος χωρίς να διοχετεύεται νερό σ’ αυτό. Επίσης εκτιμάται ότι ο αγωγός εκτροπής του ποταμού Ελιά στο φράγμα θεωρείται μη ικανοποιητικής διατομής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του το θέμα και τις προτάσεις για βελτίωση της απόδοσης της πηγής ύδρευσης των δύο κοινοτήτων και ποια είναι τα σχέδια του υπουργείου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ύδρευσης των δύο κοινοτήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.533, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 15 Φεβρουαρίου 2019 ψηφίστηκαν από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019, οι οποίοι ρυθμίζουν την καλλιέργεια, την παραγωγή, την εισαγωγή και την εξαγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, τη χρήση της για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας για ιατρικούς σκοπούς, την προετοιμασία γαληνικών σκευασμάτων από τα φαρμακεία για ιατρική χρήση ή την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και τη διαδικασία δωρεάν παροχής φαρμακευτικής κάνναβης στους δικαιούχους πάσχοντες ασθενείς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις από ενδιαφερόμενες εταιρείες για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης στην Κύπρο;

2. Έχουν ξεκινήσει οι εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών για την ορθή και ασφαλή χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης, όπως προνοούν οι κανονισμοί;

                   3. Έχει ξεκινήσει η χορήγηση φαρμακευτικής κάνναβης από τους ιατρούς και τα φαρμακεία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.534, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος το Τμήμα Περιβάλλοντος δεσμεύτηκε ότι θα προωθηθεί άμεσα στην κοινότητα Αυγόρου η δημιουργία “πράσινου σημείου, δηλαδή εγκατάστασης συγκέντρωσης μεγάλων απορριμμάτων για προώθησή τους για ανακύκλωση. Ο λόγος, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος, που θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η κατασκευή της εγκατάστασης “πράσινου σημείου στην κοινότητα Αυγόρου είναι γιατί ήδη έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την κατασκευή της εγκατάστασης του “πράσινου σημείου και, εάν ναι, πότε αναμένεται να είναι έτοιμο για λειτουργία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.535, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί για το αίτημα του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων του 1ου Πρότυπου Κρατικού Σπιτιού Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες της επαρχίας Αμμοχώστου για διορισμό μόνιμου κρατικού νοσηλευτή, ο οποίος θα φροντίζει τα άτομα που φιλοξενούνται στο σπίτι. Ειδικότερα, το σπίτι φιλοξενεί σήμερα τέσσερα άτομα με σοβαρές αναπηρίες και νοητική υστέρηση, τα οποία χρήζουν καθημερινής ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τον σύνδεσμο, το αίτημα έχει τεθεί επανειλημμένως στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, αλλά δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του το αίτημα του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων του 1ου Πρότυπου Κρατικού Σπιτιού Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και αν προτίθεται να το ικανοποιήσει. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το σώμα ποια άλλα μέτρα έχουν παρθεί προς ενίσχυση του υπό αναφορά χώρου φιλοξενίας.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.536, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μελετάται από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης η δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας και πιο συγκεκριμένα σε τρεις πιθανές τοποθεσίες μεταξύ Λευκάρων και Λυθροδόντα. Για τον σκοπό αυτό, όπως έχουμε πληροφορηθεί, ήδη διεξάγεται στρατηγική μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά υπόθεση και αν έχει δοθεί έγκριση για τη δημιουργία νέας λατομικής ζώνης μεταξύ Λευκάρων και Λυθροδόντα. Έχουν ληφθεί υπόψη οι απόψεις της κοινότητας, του δήμου και γενικότερα των κατοίκων της περιοχής; Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν έχουν ληφθεί υπόψη οι δασικές περιοχές και οι ζώνες προστασίας της φύσης και των πουλιών στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.537, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 4 Μαρτίου 2019 υπογράφθηκαν τα συμβόλαια για την ανέγερση του νέου Κυπριακού Μουσείου, το οποίο θα ανεγερθεί στο τεμάχιο γης του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου της Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς του σχετικά με τα παλαιά και διατηρητέα κτίρια που υπάρχουν στον χώρο του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου και πώς θα αξιοποιηθούν, όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανέγερσης του νέου μουσείου. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αρχαιολογικά κατάλοιπα στον χώρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.538, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο έχω πληροφορηθεί ότι ένα τουλάχιστον φλαμίνγκο πέθανε μετά από δηλητηρίαση από σφαιρίδια μολύβδου (σκάγια) τα οποία εντοπίστηκαν στο στομάχι και τον οργανισμό του. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το σκοπευτήριο που βρισκόταν κοντά στην Αλυκή Λάρνακας έκλεισε το 2007 μετά από διαμαρτυρίες λόγω πολλαπλών και συνεχόμενων θανάτων πουλιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί τρόποι με τους οποίους η διαβίωση των φλαμίνγκο στην Αλυκή Λάρνακας, αλλά και στους άλλους υδροβιότοπους του νησιού, γίνεται με όσο το λιγότερο πιθανούς κινδύνους για τη ζωή τους, ιδιαίτερα από τα κατάλοιπα του κυνηγίου ή της σκοποβολής. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν διερευνηθεί πλήρως τα κατάλοιπα που πιθανόν να παρέμειναν από τη λειτουργία του σκοπευτηρίου παρά την Αλυκή Λάρνακας και που ίσως να αποτελούν κίνδυνο είτε για το περιβάλλον είτε για τη δημόσια υγεία; Γιατί επιτρέπεται η λειτουργία σκοπευτηρίων πλησίον ή μέσα σε υδροβιότοπους π.χ. Λίμνη Παραλιμνίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.539, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσίευμα στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος ότι η Περιβαλλοντική Αρχή έχει δώσει έγκριση για την ανέγερση ψηλού κτιρίου είκοσι ορόφων στην πόλη της Λάρνακας επί της λεωφόρου Αμμοχώστου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Περιβαλλοντική Αρχή ενέκρινε την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου, χωρίς να κρίνει απαραίτητο να εξεταστεί η περιβαλλοντική μελέτη από την αρμόδια επιτροπή. Έχω επίσης πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης έχει γνωμάτευση ότι η περιοχή της Λάρνακας δεν μπορεί να δεχτεί ψηλά κτίρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά μελέτη;

2. Για ποιο λόγο δόθηκε έγκριση για έναρξη των εργασιών κατασκευής του κτιρίου, χωρίς να προηγηθεί η εξέταση της περιβαλλοντικής μελέτης από την αρμόδια επιτροπή;

3. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής;

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη γνωμάτευση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.546, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω της μη συμμόρφωσής της με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2008/56/ΕΚ. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπέβαλε τις υπό αναφορά εκθέσεις που θα αφορούσαν στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των οικείων υδάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και τους περιβαλλοντικούς στόχους της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (15 Οκτωβρίου 2018) στην επιτροπή, με αποτέλεσμα να λάβει αιτιολογημένη γνώμη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει η υποβολή των υπό αναφορά εκθέσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία και πότε αναμένεται να κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό, όταν ετοιμαστούν οι εν λόγω εκθέσεις, να κατατεθούν και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.547, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των εναρμονιστικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, τα μέσα ατομικής προστασίας και τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για την άμεση εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αφορούν στις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, στα μέσα ατομικής προστασίας και στις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.548, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Κυπριακή Δημοκρατία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για πλημμελή επεξεργασία των αστικών λυμάτων και ειδικότερα λόγω της παράλειψής της να εξασφαλίσει ότι όλοι οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 2 000 κατοίκων διαθέτουν επαρκή συστήματα συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, όπως επιβάλλει η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Η Κύπρος δεν έχει δημιουργήσει δίκτυο αποχέτευσης για σειρά οικισμών και επιπλέον δεν έχει διασφαλίσει ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι, δεδομένου ότι ως προς ορισμένες περιπτώσεις δεν αναμένεται πλήρης συμμόρφωση των κυπριακών αρχών πριν από το 2027, αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο ΔΕΕ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία για την πλήρη εναρμόνιση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και για ποιο λόγο παρά τις συνεχίσεις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2017 και αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούνιο του 2018) απέτυχε να εναρμονιστεί πλήρως. Ποιο αναμένεται να είναι το ύψος του προστίμου σε περίπτωση καταδίκης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.551, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο χώρος στον οποίο αδειοδοτήθηκε η ανέγερση έντεκα γηπέδων αντισφαίρισης στο κέντρο της Λάρνακας καλύπτει μέρος ή το όλον του κρατικού δάσους Αγίου Λαζάρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν οι πληροφορίες και πώς είναι δυνατό εντός κρατικού δάσους να χωροθετούνται τέτοιου είδους δραστηριότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.552, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών για την κατάσταση των ζώων σε υποστατικό γνωστό ως καταφύγιο σκύλων στον Κόρνο. Μάλιστα, γνωρίζω ότι αριθμός κοινοτήτων από τις πέριξ περιοχές μεταφέρει εκεί τα σκυλιά που συλλαμβάνουν ως αδέσποτα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο λειτουργεί νόμιμα το συγκεκριμένο υποστατικό και αν έχει ελεγχθεί η ποιότητα της ευημερίας των ζώων σε αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.553, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η θαλάσσια περιοχή “Μουλιά” εντάχθηκε στο δίκτυο “Natura 2000” το 2008 ως τόπος κοινοτικής σημασίας με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. 2008/335/ΕΚ. Βάσει του τυποποιημένου εντύπου δεδομένων που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η περιοχή καλύπτει έκταση 200 εκταρίων, στην οποία απαντώνται εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με ποσειδωνία και υφάλους, οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση απαιτεί τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως ειδικής ζώνης διατήρησης, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για την περιοχή έχει εκδοθεί το Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (μέτρα προτεραιότητας για τις ειδικές ζώνες διατήρησης “Θαλάσσια Περιοχή Μουλιά-CY4000006)” Διάταγμα του 2016 (ΚΔΠ 230/2016), στο οποίο ως μέτρα προστασίας για την περιοχή καθορίζονται η διατήρηση σε εξαιρετική κατάσταση των θαλάσσιων οικοτόπων (εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με ποσειδωνία και υφάλους) και ο περιορισμός και/η απαγόρευση ενεργειών ή/και οχλήσεων ή/και δραστηριοτήτων οι οποίες δύναται να έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην περιοχή. Προνοείται επίσης η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης του κοινού και η ανάδειξη της περιοχής.

Έχω πληροφορηθεί ότι οι εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με ποσειδωνία εκτείνονται μέχρι και λίγα μέτρα από την ακτή και εκτός της περιοχής που έχει οριοθετηθεί ως περιοχή “Natura 2000”. Σε αυτή την περιοχή λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, και πριν από την ανακήρυξή της σε περιοχή “Natura 2000”, μια εγκατάσταση για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής αποτελούμενη από μία παράνομη προβλήτα/ράμπα σκαφών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις της λειτουργίας αυτού του χώρου ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και της παράνομης προβλήτας/ράμπας σκαφών στον ευαίσθητο περιβαλλοντικό βιότοπο των Μουλιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.554, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες ανέγερσης πρατηρίου πετρελαιοειδών στην περιοχή της Κάτω Δευτέρας, οι οποίες ωστόσο φαίνεται να προκάλεσαν προβλήματα στο σπήλαιο της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας. Σύμφωνα με τον ιερέα και τον κοινοτάρχη της Κάτω Δευτέρας, έχουν παρουσιαστεί τα πρώτα σημάδια κατάρρευσης του σπηλαίου. Σημειώνεται ότι το σπήλαιο της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας αποτελεί ένα πολιτιστικό και εκκλησιαστικό μνημείο Πίνακα Β΄.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πριν από την έκδοση άδειας για ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών στην περιοχή λήφθηκαν υπόψη οι επιπτώσεις που ενδεχομένως να είχαν οι εργασίες στο σπήλαιο της Χρυσοσπηλιώτισσας;

2. Για ποιο λόγο παρουσιάστηκαν προβλήματα στο σπήλαιο της Χρυσοσπηλιώτισσας από τις εργασίες ανέγερσης πρατηρίου πετρελαιοειδών; Λήφθηκαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών;

                   3. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την προστασία του υπό αναφορά μνημείου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.555, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως κατά τις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2017 και 26 Ιουνίου 2018 σχετικά με τους γεωργούς των οποίων επηρεάζονται οι καλλιέργειες από τα αγρινά. Οι δεσμεύσεις αφορούσαν διευκολύνσεις προς τους επηρεαζομένους για τοποθέτηση περίφραξης περιμετρικά των καλλιεργειών τους. 

  Τότε είχαν εκφραστεί προβληματισμοί από τους γεωργούς όσον αφορά τη χρονοβόρα διαδικασία για εξασφάλιση άδειας για περίφραξη των ιδιωτικών αγροτεμαχίων λόγω της μη εγγραφής των αγροτικών δρόμων.  Έτσι, προέκυψε αυτή η δέσμευση για διευκόλυνση της διαδικασίας, ειδικά όσον αφορά τους επηρεαζομένους που θα τοποθετούσαν περίφραξη στα κτήματά τους.

  Σήμερα, εννιά μήνες μετά την απόφαση για το σχέδιο βοήθειας από το κράτος, αλλά και την ανωτέρω δέσμευση, αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, καθώς δεχθήκαμε παράπονα από τους γεωργούς για  χρονοβόρες διαδικασίες στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν άδεια περίφραξης και να έχουν πρόσβαση στην επιχορήγηση που προνοεί το σχέδιο. 

Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια του σχεδίου, πόσες από αυτές έχουν εγκριθεί και πόσες έχουν υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.557, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών του Μακάρειου Νοσοκομείου. Έχει υποβληθεί το Σημείωμα Έργου, ώστε να τύχει της έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών, για να αποσταλεί η σχετική χρηματοδότηση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.558, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2018 σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.538) αναφορικά με την τροποποίηση των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 και 2012, ώστε να διέπεται η λειτουργία των ακαδημιών ποδοσφαίρου από τους υπό αναφορά κανονισμούς, πληροφορήθηκα ότι η επεξεργασία των εν λόγω κανονισμών βρισκόταν ενώπιον του Νομικού Συμβούλου του ΚΟΑ και αναμένετο η κατάθεσή τους στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για να τους προωθήσει και αυτό με τη σειρά του στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία των εν λόγω κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.559, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι διεξάγονται τις τελευταίες μέρες οδικά έργα στον μη εγγεγραμμένο αγροτικό δρόμο που συνδέει τα Λουτρά της Αφροδίτης με την τοποθεσία “Φοντάνα Αμορόζα” στη χερσόνησο του Ακάμα. Επειδή η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο περιοχής προστασίας της φύσης “Natura 2000”, στο οποίο κάθε έργο πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί και αξιολογηθεί η μελέτη. Επιπλέον, επειδή η περιοχή είναι δύσβατη και χρησιμοποιείται κατά κόρον ο μη εγγεγραμμένος δρόμος από χιλιάδες οχήματα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται, ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία οχημάτων στα απολύτως αναγκαία για την προστασία της περιοχής, του βιοτόπου και των περιηγητών επίπεδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.560, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την προτεινόμενη ανάπτυξη στο Πέρα Πεδί Λεμεσού (Ειδική Έκθεση αρ. ΥΕΣ/02/2017, Δεκέμβριος 2017) πληροφορήθηκα ότι η γεωγραφική βάση δεδομένων του Σύστηματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας παρουσίαζε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, το οποίο επηρέαζε σαράντα χωριά. Ως εκ τούτου, πολλές υποθέσεις δεν μπορούσε να διεκπεραιωθούν και παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επιλυθεί το πρόβλημα που παρουσίαζε το ΣΠΓ και αν έχει προχωρήσει η εξέταση των υποθέσεων που παρέμεναν σε εκκρεμότητα λόγω του υπό αναφορά προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.561, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.639 αναφορικά με τον σχεδιασμό του υπουργείου σχετικά με το μέλλον και τις προοπτικές του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) πληροφορήθηκα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής όλων των πιθανών παραγόντων που ενδεχομένως να λειτουργούν περιοριστικά ως προς τη συμμετοχή του ΙΓΕ και άλλων τμημάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε ανταγωνιστικά προγράμματα, ώστε να βρεθούν τρόποι άρσης των όποιων σχετικών εμποδίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί η υπό αναφορά διαδικασία και, εάν ναι, κατά πόσο έχουν βρεθεί τρόποι να ξεπεραστούν τα εμπόδια που ενδεχομένως να περιορίζουν τη συμμετοχή του ΙΓΕ και άλλων τμημάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε ανταγωνιστικά προγράμματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.562, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων από πολλούς φιλόζωους σε σχέση με την ποιότητα διαβίωσης της κυπριακής ράτσας αγελάδων που βόσκουν στο λιβάδι της Αλυκής Ακρωτηρίου. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ούτε ένα μικρό υπόστεγο, για να προστατεύονται τα ζώα από τις καιρικές συνθήκες, όπως ο σκληρός ήλιος του καλοκαιριού και η ισχυρή βροχή του χειμώνα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που πρόκειται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να προστατευτούν οι αγελάδες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.566, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι σε κάθε οδόφραγμα οι Τούρκοι έχουν τοποθετήσει πινακίδες που καλωσορίζουν τους επισκέπτες στη λεγόμενη “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζονται οποιοιδήποτε τρόποι αντιμετώπισης της εν λόγω τουρκικής προπαγάνδας, ώστε να μη δημιουργείται η εντύπωση στους διερχομένους και ιδιαίτερα στους ξένους επισκέπτες ότι τα οδοφράγματα λειτουργούν ως συνοριακά φυλάκια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.567, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα είδη σαλιγκαριών έχουμε στην Κύπρο, ποια από αυτά είναι εδώδιμα και αν υπάρχουν είδη τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.568, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εταιρεία εξέφρασε το ενδιαφέρον της για ανέγερση εκπτωτικού χωριού και ψυχαγωγικού πάρκου στην περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία φαίνεται να υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση για την ανέγερση του εν λόγω εκπτωτικού χωριού και ψυχαγωγικού πάρκου. Όπως αναφέρουν οι δημοσιογραφικές πηγές, η ακρόαση από το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ήδη πραγματοποιήθηκε και αναμένεται να ετοιμαστεί ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης. Το έργο φαίνεται ότι θα ανεγερθεί σε μια έκταση πέραν των 35.000 τ.μ. και θα καλύπτει εμπορικό χώρο συνολικού εμβαδού περίπου 10.000 τ.μ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει όντως υποβληθεί αίτηση για την ανέγερση εκπτωτικού χωρίου και ψυχαγωγικού πάρκου στην περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς. Εάν ναι, ποια ήταν η απόφαση του Συμβουλίου Παρεκκλίσεων; Παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να διενεργηθεί μελέτη επιπτώσεων στο ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής και της πρωτεύουσας από τη λειτουργία του εκπτωτικού χωριού και ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις, που ήδη δεινοπαθούν από την οικονομική κρίση, την πολεοδομική αναρχία, το συνεχές ωράριο και τη λειτουργία των μεγάλων εμπορικών κέντρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.569, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά από επιτόπου έρευνα έχω διαπιστώσει τη μεγάλη οχληρία και ρύπανση από τη διαρροή λυμάτων στην περιοχή της κοινότητας Λυμπιών λόγω της λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας στα νοτιοανατολικά της κοινότητας παρά τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας. Όπως διαπίστωσα, τα λύματα των κτηνοτροφικών μονάδων ρέουν προς την ανατολική πλευρά της κοινότητας και κατευθύνονται προς Κόση και Αραδίππου. Σε συνάντηση που είχα με τον κοινοτάρχη και το κοινοτικό συμβούλιο Λυμπιών πληροφορήθηκα ότι από το 2013 έχει αποφασιστεί η μετεγκατάσταση των κτηνοτροφικών μονάδων στην κτηνοτροφική περιοχή Λυμπιών Β΄, όμως φαίνεται να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κόστους τόσο όσον αφορά στη μεταστέγαση όσο και σε ό,τι αφορά στην εγκατάσταση των κτηνοτροφικών μονάδων στον χώρο αυτό. Πιο συγκεκριμένα, οι κτηνοτρόφοι ζητούν να τύχουν αποζημιώσεων, ώστε να προχωρήσουν στην κατεδάφιση των υποστατικών τους, ενώ για τη μεταστέγαση απαιτούν να γίνουν έργα προετοιμασίας του δύσβατου εδάφους της κτηνοτροφικής περιοχής Β΄. Τα αιτήματά τους υποστηρίζονται από το κοινοτικό συμβούλιο Λυμπιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής από τη ροή των λυμάτων στην ανατολική περιοχή της κοινότητας Λυμπιών και ποια είναι τα αντιρρυπαντικά μέτρα που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζουν τα δικαιολογημένα αιτήματα των κτηνοτρόφων και της κοινότητας Λυμπιών σε σχέση με μεταστέγαση των κτηνοτροφικών μονάδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.570, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η φετινή πολυομβρία μαζί με την ευφορία και τα άλλα ευεργετικά της αποτελέσματα έφερε και κινδύνους. Ένας από αυτούς, όπως ισχυρίζονται και ειδικοί επιστήμονες, είναι η πρόκληση αγροτικών και δασικών πυρκαγιών λόγω της συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων καύσιμης ύλης εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης των άγριων χόρτων και θάμνων. Διαπιστώνουμε ότι τα κράσπεδα των δρόμων, η λωρίδα ασφαλείας των αυτοκινητοδρόμων, τα κενά οικόπεδα στα χωριά και δήμους, ακόμα και οι αντιπυρικές λωρίδες στα δάση μας κ.ο.κ. καλύπτονται από πυκνή φυσική βλάστηση, που σε λίγες εβδομάδες θα μετατραπεί σε καύσιμη ύλη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα πρόληψης (διαφώτιση, αστυνόμευση, παρακολούθηση κτλ.) που λαμβάνονται για αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων πρόκλησης αυξημένου αριθμού πυρκαγιών, καθώς και για τα μέτρα πυρόσβεσης, δεδομένης και της ανακοίνωσης της κλαδικής των δασικών υπαλλήλων, όπου καταγγέλλουν πως “η σημερινή στελέχωση του Τμήματος Δασών είναι χειρότερη από αυτήν που υπήρχε το καλοκαίρι του 2016, όταν είχαμε τις καταστροφικές πυρκαγιές της Σολέας και της Αργάκας”. Ας σημειωθεί ότι στην έκθεση για τα γεγονότα που ετοίμασαν οι εμπειρογνώμονες είχε αναφερθεί ως ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην αδυναμία αντιμετώπισης των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών τα απεργιακά μέτρα των δασικών λειτουργών και η έλλειψη προσωπικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.572, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το 1999 με ειδική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας έχουν θεσμοθετηθεί οι προδιαγραφές των ιατρείων για τα σχολεία και οι προδιαγραφές για τον εξοπλισμό των σχολικών ιατρείων. Σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές, η αίθουσα αναμονής πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 3x4 μ., ο εξεταστικός χώρος να είναι μήκους 6 μ. και να υπάρχουν βοηθητικοί χώροι με νιπτήρα και αποχωρητήριο κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν και δεν έχουν τύχει αλλαγής από το 1999, αλλά κυρίως αν εφαρμόζονται, δηλαδή αν όντως λειτουργούν σχολικά ιατρεία σε όλες τις σχολικές μονάδες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.573, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει κατάλογο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όλων των παράνομων φραγμάτων ανά επαρχία και ανά τοποθεσία, αναφέροντας παράλληλα και το όνομα του ιδιοκτήτη. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια ιδιωτικά φράγματα έχει νομιμοποιήσει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε ποια τοποθεσία βρίσκονται τα φράγματα αυτά και ποια διαδικασία ακολούθησε για τη νομιμοποίησή τους κατά την περίοδο 2010-2019. Τέλος παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν μελετάται το ενδεχόμενο θέσπισης νομοθεσίας που να διέπει τη διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικών φραγμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.574, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κ. Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στην αναγνώριση της προσάρτησης των κατεχόμενων συριακών υψωμάτων του Γκολάν. Γνωρίζω ότι ήδη έχουν τηρήσει αποστάσεις από την απόφαση των ΗΠΑ τόσο ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας κ. Αντόνιο Γκουτέρες όσο και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρνητική ήταν και η θέση της κ. Φεντερίκα Μογκερίνι, Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Δημιουργεί ερωτήματα το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, μία χώρα που αντιμετωπίζει απειλές για προσάρτηση των κατεχόμενων από την Τουρκία εδαφών της στη βόρεια Κύπρο δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί ξεκάθαρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επίσημη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο θέμα της αναγνώρισης από τις ΗΠΑ της παράνομης προσάρτησης των κατεχόμενων συριακών εδαφών στα υψώματα του Γκολάν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.585, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν σύνταξη ανικανότητας τα οποία δεν είναι δικαιούχοι σύνταξης γήρατος, λόγω του ότι δεν έχουν συμπληρωμένες τις ασφαλιστικές τους μονάδες. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε άτομα που λαμβάνουν σύνταξη ανικανότητας, αλλά έχουν εργαστεί για κάποια χρόνια και λόγω σοβαρών προβλημάτων στην υγεία τους έχουν καταστεί ανίκανα για εργασία να μπορούν να λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ώστε να μην εξαρτώνται από τις κοινωνικές παροχές του κράτους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.586, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, δικαιούχος των υπηρεσιών φροντίδας είναι μεταξύ άλλων κάθε πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και το οποίο είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ένας υπήκοος της Δημοκρατίας ο οποίος κατοικεί σε τρίτη χώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συνταξιοδοτείται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συνεπώς συνεισφέρει στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) είναι δικαιούχος των υπηρεσιών φροντίδας οι οποίες θα παρέχονται στα πλαίσια του ΓΕΣΥ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.598, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από δημοσίευμα στην εφημερίδα Φιλελεύθεροςέχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Πέρα Ορεινής υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα σπίτια, τα οποία ανά πάσα στιγμή θα καταρρεύσουν. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η κοινοτάρχης Πέρα Ορεινής, κ. Θεοδοσία Μάου Πορτασή, έχει ζητήσει πολλές φορές από τις αρμόδιες υπηρεσίες αρωγή για την επίλυση του θέματος, ώστε αυτά τα κτίρια να μην αποτελούν κίνδυνο για τους διερχόμενους πολίτες, αλλά οι αρμόδιοι φορείς φαίνεται να χρονοτριβούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να επιλυθεί άμεσα το υπό αναφορά πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα Πέρα Ορεινής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.602, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι γνωστή εταιρεία εξέφρασε το ενδιαφέρον της για άνοιγμα καταστήματος JUMBO στον χώρο των πρώην κεντρικών γραφείων του oμίλου Στεφανίδη στη Λευκωσία πλησίον του εμπορικού κέντρου “The Mall of Cyprus” και του πολυκαταστήματος IKEA.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν ευσταθεί η πιο πάνω πληροφόρηση και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν από πλευράς των αρμοδίων αρχών, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα όπως αυτό της κυκλοφορικής συμφόρησης, το οποίο ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.603, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη φορολόγηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αν υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση συμπερίληψης της αγοράς αυτοκινήτου σε μηδενικό συντελεστή φορολόγησης του φόρου προστιθέμενης αξίας ως ενός τρόπου στήριξης της αγοράς φιλικών προς το περιβάλλον μέσων κυκλοφορίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.607, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, οι παράγραφοι (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15Γ προνοούν ότι: “Στις περιπτώσεις μεταφοράς παιδιών με οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3 για σκοπούς σχολικής εκδρομής ή άλλης οργανωμένης σχολικής δραστηριότητας, καθώς και στις περιπτώσεις μετακίνησης ομάδας παιδιών για πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές, αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες που οργανώνονται από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή φορέα, περιλαμβανομένων σχολικών μονάδων, σωματείων, ομίλων, οργανώσεων και επιχειρήσεων, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: γ) Παιδιά ηλικίας έξι (6) ετών και άνω συγκρατούνται από τα υφιστάμενα συστήματα συγκράτησης, εκτός εάν προσκομιστεί από τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την ευθύνη του παιδιού σύστημα συγκράτησης για παιδιά το οποίο προσαρμόζεται στο υφιστάμενο σύστημα συγκράτησης που διαθέτει το όχημα και σε τέτοια περίπτωση τα παιδιά συγκρατούνται από το σύστημα συγκράτησης για παιδιά και (δ) Παιδιά ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών συγκρατούνται από συστήματα συγκράτησης για παιδιά που προσκομίζονται για κάθε παιδί από τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την ευθύνη του παιδιού και προσαρμόζονται στα υφιστάμενα συστήματα συγκράτησης που διαθέτει το όχημα”. Λόγω δυσχερειών που παρουσιάστηκαν στην εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 30 Νοεμβρίου 2018 η ισχύς τους αναστάλθηκε μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχουν μέχρι στιγμής ληφθεί, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στην ολότητά του ο νόμος από τις 30 Ιουνίου 2019.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.608, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσες κεραίες κινητής τηλεφωνίας υπάρχουν σε όλη την ελεύθερη Κύπρο και πού;

2. Πόσοι και ποιοι σταθμοί βάσης έχουν ήδη εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια και για πόσους και ποιους σταθμούς δεν έχουν ακόμα διεκπεραιωθεί οι αιτήσεις χορήγησης πολεοδομικής άδειας από τις πολεοδομικές αρχές;

                   3. Πόσοι και ποιοι σταθμοί έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει οικοδομική άδεια από τις οικοδομικές αρχές (δήμοι, επαρχιακές διοικήσεις κ.λπ.);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.609, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση του νέου κτιρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους;

2. Έχουν αρθεί οι ανησυχίες του Τμήματος Δασών όσον αφορά στην επιλογή του χώρου ανέγερσης του νέου κτιρίου στο πάρκο Αθαλάσσας και, αν ναι, με ποιο τρόπο;

3. Έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα σχετικά με την ανέγερση του νέου κτιρίου του κρατικού χημείου και τη συνακόλουθη απομάκρυνση από την περιοχή της Ακρόπολης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.610, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από το συνοπτικό σημείωμα του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις εκθέσεις των μηνών Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018 πληροφορήθηκα σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε αστυνομικά κρατητήρια τα οποία λειτουργούν ως φυλακές. Όπως αναφέρει η Επίτροπος στην έκθεσή της, μετά από επίσκεψη που διενεργήθηκε σε κρατητήρια, τα οποία δεν αναφέρονται λόγω εμπιστευτικότητας, διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις και ανεπάρκεια όσον αφορά στις υποδομές και συνακόλουθα, όπως αναφέρει, οι χώροι δεν μπορεί να κριθούν ως συμβατοί με τις βασικές αρχές που διέπουν τη μεταχείριση κρατουμένων και με τα διεθνή πρότυπα για τους χώρους κράτησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες που επικρατούν στα εν λόγω κρατητήρια και αν έχουν υιοθετηθεί οι εισηγήσεις που καταθέτει η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπό αναφορά έκθεσή της για βελτίωση των συνθηκών κράτησης και μεταχείρισης των κρατουμένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.611, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κυκλοφορούν στην αγορά πλαστικές σακούλες οι οποίες ονομάζονται “οικολογικές”, αφού αποτελούνται, σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, κατά 80% από ανακυκλώσιμα υλικά. Προκύπτει το ερώτημα πότε και υπό ποιες συνθήκες μπορεί κάποιος να ονομάσει και να πλασάρει το προϊόν που παράγει ως “οικολογικό”. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί χωρίς έλεγχο την ετικέτα “οικολογικό”;

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διενεργούνται έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διαπιστωθεί αν οι υπό αναφορά σακούλες αποτελούνται από ανακυκλώσιμα υλικά, και ποιο είναι το νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά στη χρήση της ετικέταςοικολογικό”, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις σακούλες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.612, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι σε κεντρική περιοχή εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Αραδίππου υπάρχει επικίνδυνο υποστατικό, που φαίνεται να περιέχει πέραν των 50 τόνων πυρίτιδας. Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, η αποθήκη πρέπει να μετακινηθεί άμεσα, αφού θέτει σε κίνδυνο εμπορικά κτίρια, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, σχολεία και νηπιαγωγεία. Σημειώνεται ότι το θέμα εξετάστηκε και σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, στις 27 Μαρτίου 2019, με τους αρμοδίους να εκφράζουν την πρόθεσή τους για μεταφορά της επιπλέον ποσότητας πυρίτιδας σε αποθήκη σε άλλη περιοχή, μη κατοικημένη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιοι για την επίλυση του υπό αναφορά σοβαρού προβλήματος;

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία των κατοίκων της περιοχής;

                    3. Έχουν διεξαχθεί έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις αποθηκών με άκρως επικίνδυνα υλικά και να ληφθούν 

                        άμεσα μέτρα προστασίας του κοινού και απομάκρυνσής τους από αστικές περιοχές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.614, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2019, πληροφορήθηκα ότι σε συνάντηση που είχε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής με τον πρόεδρο και τα μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου, τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και τους διευθυντές του Ταμείου Θήρας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αποφασίστηκε όπως αναθεωρηθεί άμεσα η νομοθεσία που διέπει τις άδειες κυνηγίου, έτσι ώστε για την έκδοση άδειας χρήσης σκύλου στο κυνήγι να αποτελεί προϋπόθεση η δήλωση της ταυτότητας του σκύλου (όνομα και αριθμός microchip) που θα συνοδεύει κάθε κυνηγό. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στην τροποποιητική νομοθεσία θα ενσωματωθούν και ποινές για τους κυνηγούς που συνοδεύονται από μη σημασμένους και αδήλωτους σκύλους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία της υπό αναφορά τροποποιητικής νομοθεσίας και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.615, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2019, πληροφορήθηκα για την εκπόνηση σχεδίου κινήτρων για τη σήμανση σκύλων σε παγκύπρια βάση, με στόχο τη μείωση των αδέσποτων κυνηγετικών σκύλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του υπό αναφορά σχεδίου κινήτρων και πότε αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.617, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ψήφισε νόμο σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας των πλαστικών αντικειμένων μιας χρήσης, όπως είναι για παράδειγμα πιάτα, μαχαιροπίρουνα, καλαμάκια, μπατονέτες και οι αναδευτήρες ποτών από πλαστικό. Σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν, τα κράτη μέλη πρέπει να πετύχουν τον στόχο για συλλογή 90% των πλαστικών μπουκαλιών μέχρι το 2029. Αυτά θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον κατά 25% το ανακυκλούμενο υλικό μέχρι το 2025 και κατά 30% μέχρι το 2030. Σημειώνεται ότι πεντακόσια εξήντα μέλη του ΕΚ ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας μαζί με τους υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τριάντα πέντε ψήφισαν κατά, ενώ είκοσι οκτώ απείχαν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει στην εκπόνηση σχεδίου δράσης σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να είναι έτοιμη να εφαρμόσει τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπάρχουν κυπριακές βιομηχανίες που ασχολούνται με την παραγωγή χάρτινων αντικειμένων ή αντικειμένων μιας χρήσης από άλλα υλικά (π.χ. καλαμάκια, μαχαιροπήρουνα, πιάτα, κ.ο.κ.) οι οποίες μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα και χρειάζονται κίνητρα για να αναπτυχθούν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.618, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του Υπουργού Άμυνας κ. Σάββα Αγγελίδη σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.194 αναφορικά με τη λειτουργία του Μουσείου Στρατιωτικής Ιστορίας στο διατηρητέο κτίριο επί της λεωφόρου Λόρδου Βύρωνα στη Λευκωσία πληροφορήθηκα ότι το έργο επρόκειτο να γίνει σε δύο φάσεις:

1. διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, η οποία και ολοκληρώθηκε, και

2. διαμόρφωση του κτιρίου και των εσωτερικών χώρων εντός του 2019, εάν αυτό είναι εφικτό.

Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το ΥΠΑΜ βρισκόταν στη διαδικασία εξέτασης των δεδομένων που προκύπτουν, ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσει το έργο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση και αν αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες διαμόρφωσης του κτιρίου και του εσωτερικού χώρου του μουσείου εντός του τρέχοντος έτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.619, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του κράτους όσον αφορά στη μεταστέγαση δημόσιων υπηρεσιών από ιδιωτικά σε δημόσια κτίρια;

2. Πόσες ήταν οι δαπάνες του κράτους για το 2018 όσον αφορά στα ενοικιαζόμενα κτίρια;

                   3. Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες μεταστεγάσεις;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.620, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από δημοσίευμα έχω πληροφορηθεί ότι στις 18 Απριλίου 2019 παρουσιάστηκε από ομάδα μελετητών το σχέδιο ανάπλασης του παραλιακού μετώπου στην περιοχή Σωτήρας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σωτήρας, πρόκειται για ένα έργο με το οποίο μπαίνουν οι βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη του δήμου και του παραλιακού του μετώπου. Ειδικότερα, με τον σχεδιασμό σκοπείται η συνένωση της γειτονικής ανάπτυξης της μαρίνας Αγίας Νάπας στα ανατολικά με τον ποταμό Λιοπετρίου στα δυτικά σε ένα παραλιακό μέτωπο μήκους τριών χιλιομέτρων. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο κατά μήκος ολόκληρου του παραλιακού μετώπου, διαδραστική αίθουσα μάθησης για θαλάσσια και παράκτια ζωή και πάρκο φυτών και πουλιών, αφού η περιοχή είναι ενταγμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας στο σχέδιο “Natura 2000”. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία εστιατορίου εντός της θάλασσας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί ανεξάρτητη στρατηγική μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον (SEA) του σχεδίου σύμφωνα με τον νόμο Ν. 103(Ι)/2005. Επίσης, θα ήθελα να πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί μελέτη δέουσας εκτίμησης, γιατί, όπως ομολογείται, το έργο εντάσσεται σε περιοχή προστασίας της φύσης “Natura 2000”. Τέλος, θα ήθελα να πληροφορηθώ αν επιτρέπεται από την παρούσα νομοθεσία η κατασκευή εστιατορίου εντός της θάλασσας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.621, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ειδικούς, ο λόγος που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια σοβαρό πρόβλημα κατολίσθησης στην κοινότητα Πισσουρίου είναι η ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και διαχείρισης των οικιακών λυμάτων. Παράλληλα, σημειώνεται και έλλειψη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ομβρίων νερών. Ανεξάρτητα από το πρόβλημα της κατολίσθησης, το γεγονός ότι μία μεγάλη κοινότητα με πληθυσμό πέραν των 2 000 κατοίκων, η οποία είναι και παραθαλάσσια, στερείται ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και διαχείρισης των οικιακών λυμάτων δημιουργεί σύνθετους περιβαλλοντικούς κινδύνους και απειλές. Η κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης αποτελεί πάγιο αίτημα της κοινότητας Πισσουρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για την κατασκευή και λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα Πισσουρίου και πότε προγραμματίζεται το έργο. Παράλληλα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων και των πλημμυρών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.622, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα τελευταία χρόνια, λόγω της διαφοράς της τιμής των καυσίμων μεταξύ των ελεγχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχών σε σχέση με τις κατεχόμενες περιοχές, χιλιάδες Ελληνοκύπριοι οδηγοί με κάθε ευκαιρία ή επί τούτου μεταβαίνουν στα κατεχόμενα προς τροφοδοσία των οχημάτων τους με καύσιμα. Υποτίθεται ότι ένας από τους λόγους της σχετικής απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων για μείωση του φόρου κατανάλωσης των καυσίμων ήταν να μειωθεί η διαφορά στην τιμή και αντίστοιχα η αγορά καυσίμων από τα κατεχόμενα, τα οποία συν τοις άλλοις δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν στοιχεία σε σχέση με την αγορά καυσίμων από τα κατεχόμενα για ιδιωτική χρήση και αν αυτή έχει επηρεαστεί από τη μείωση στον φόρο κατανάλωσης. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πέραν της προμήθειας για ιδιωτική χρήση καυσίμων από τα κατεχόμενα εντοπίζονται και περιπτώσεις χρήσης καυσίμων από τα κατεχόμενα για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.623, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 12 Δεκεμβρίου 2018 τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατά €0,05 το λίτρο. Λίγους μήνες μετά η τιμή των καυσίμων έφτασε στα ίδια και υψηλότερα επίπεδα, ξεπερνώντας τη μείωση του φόρου κατανάλωσης που επέφερε η ψήφιση του νόμου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό κόστος που επέφερε η πιο πάνω αναφερόμενη ψήφιση νόμου μέχρι σήμερα στα δημόσια οικονομικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.624, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ομάδα ιδιωτών μηχανικών που ανέλαβε τη σύνταξη των όρων του διεθνούς διαγωνισμού για τη μελέτη του φαινομένου της κατολίσθησης στο Πισσούρι έχει ολοκληρώσει το έργο της από τον Ιανουάριο του 2019. Η κυβέρνηση ακόμη δεν έχει προβεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Παράλληλα, έχω πληροφορηθεί ότι έχει ζητηθεί από τον ιδιώτη μελετητή η σύνταξη των όρων του διεθνούς διαγωνισμού να είναι μόνο στα ελληνικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως έχουν ετοιμαστεί οι όροι του διαγωνισμού, σε ποιες γλώσσες οι όροι θα είναι διαθέσιμοι για τους ενδιαφερόμενους και πότε προτίθεται να προκηρύξει το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.629 ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την κατάσταση του υφιστάμενου υδρευτικού δικτύου της κοινότητας Καμπιών, το οποίο λόγω μεγάλης ηλικίας παρουσιάζει διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το κοινοτικό συμβούλιο, οι σωλήνες του δικτύου είναι κατασκευασμένες από αμίαντο, γαλβανιζέ και πλαστικό. Εξ όσων πληροφορήθηκα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων διαβεβαίωσε τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβούλιου ότι θα εντάξει το έργο της αντικατάστασης μέρους του υφιστάμενου υδρευτικού δικτύου της κοινότητας μέσα στις προτάσεις του για υλοποίηση στα πλαίσια του προϋπολογισμού για το 2020.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται στα πλαίσια του προϋπολογισμού για το 2020, που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, να ενταχθεί και η αντικατάσταση του υδρευτικού δικτύου της κοινότητας Καμπιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.631, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 10 Μαΐου 2019 υπερψηφίστηκαν από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Εργαστήρια) Κανονισμοί του 2019, οι οποίοι ρυθμίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των κλινικών εργαστηρίων εντός του ΓΕΣΥ.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια κίνητρα σχεδιάζει να παράσχει στα μη διαπιστευμένα εργαστήρια τα οποία πρόκειται να συμβληθούν με το ΓΕΣΥ, για να διαπιστευθούν, και ποια κίνητρα πρόκειται να δώσει στα ήδη διαπιστευμένα εργαστήρια, ώστε να διατηρήσουν τη διαπίστευσή τους.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.632, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 6 Απριλίου 2019 το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατάγγελλε μία πράξη βαρβαρότητας κατά ζώου και ζητούσε πληροφορίες, ώστε να αναζητηθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Συγκεκριμένα, ένας σκύλος βρέθηκε φιμωμένος και δεμένος με κολλητική ταινία σε περιοχή κοντά στο φράγμα του Κούρη. Το γεγονός συγκλόνισε την κοινή γνώμη και προκάλεσε δυσμενή σχόλια στο διαδίκτυο. Τη συγκεκριμένη πράξη καταδίκασαν κόμματα και οργανώσεις.

Επειδή η ανακοίνωση του υπουργού καλούσε τους πολίτες να δώσουν πληροφορίες και μαρτυρία για το περιστατικό και να απευθυνθούν στην αστυνομία ή στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ένα μήνα μετά το περιστατικό έχει υπάρξει οποιαδήποτε μαρτυρία ή πληροφορία και πώς προχωρά η διευθέτηση της υπόθεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.633, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι θα πραγματοποιηθεί στην κατεχόμενη Αμμόχωστο μεταξύ 13 και 16 Νοεμβρίου 2019 το 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο για  Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά για την Καλή Διαβίωση των Ανθρώπων και των Ζώων [“6th World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human and Animal Welfare” (WOCMAP VI)]. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ιστοσελίδα του συνεδρίου αυτό επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αρχικά στην Αττάλεια της Τουρκίας, αλλά φαίνεται να έχει μετακινηθεί η διοργάνωσή του στην κατεχόμενη Κύπρο μετά από ενέργειες των διοργανωτών. 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενημερωθεί για τη διοργάνωση του εν λόγω συνεδρίου στα κατεχόμενα, καθώς και αν έχει προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες προς μη πραγματοποίησή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.636, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από δημοσίευμα στην εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος πληροφορήθηκα ότι η Επιτροπή Μνημείων της Κύπρου τοποθετήθηκε αρνητικά ως προς το ενδεχόμενο της τοποθέτησης δυο γλυπτών μνημείων, ύψους είκοσι πέντε μέτρων το καθένα, στην είσοδο της μαρίνας Αγίας Νάπας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δήμαρχος Αγίας Νάπας, κ. Γιάννος Καρούσος, διαφώνησε με τη γνώμη της επιτροπής και ζήτησε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Χωροταξίας να προχωρήσει στην αδειοδότηση για την τοποθέτηση των υπό αναφορά μνημείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του Τμήματος Πολεοδομίας και Χωροταξίας και αν προτίθεται να αδειοδοτήσει την τοποθέτηση των υπό αναφορά μνημείων παρά την αρνητική γνώμη της Επιτροπής Μνημείων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.637, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να εντάξει και τις τρίτεκνες οικογένειες στον ορισμό των πολύτεκνων οικογενειών, όπως συμβαίνει σε αρκετές άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα, προσφέροντάς τους όλες τις χορηγίες, επιδόματα και διευκολύνσεις που δίνονται στις οικογένειες που αριθμούν από τέσσερα παιδιά και πλέον, αυξάνοντας αναλόγως τα απαραίτητα κονδύλια, ώστε να μην περιοριστούν τα δικαιώματα αυτών των οικογενειών που σήμερα καθορίζονται ως πολύτεκνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.638, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων κ. Γιαννάκης Παπαδούρης δήλωσε ότι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο τη μελέτη και την πρότασή του για την ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους. Επειδή, εξ όσων γνωρίζω, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία (Οδηγία 2001/42/ΕΚ) και τη σχετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμος του 2005), κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα πρέπει πριν από την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο να τυγχάνει εξέτασης για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, μία διαδικασία που περιλαμβάνει και δημόσια διαβούλευση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια για την ανάπτυξη του Τροόδους».

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.639, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση έχει επαναφέρει μερικώς το επίδομα πολύτεκνης μάνας. Παρόλα αυτά, δεν έχει επανέλθει το επίδομα μάνας για τις μητέρες που έχουν γεννήσει τρία παιδιά, κατά τον ίδιο τρόπο που έχει επανέλθει για τις μητέρες με τέσσερα και πλέον παιδιά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επαναφέρει το επίδομα μάνας και για τις τρίτεκνες μητέρες, όπως πριν από το 2012.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.640, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα το Δημοτικό Σχολείο Γερίου Β΄ όπου διαπίστωσα τα μεγάλα προβλήματα αναφορικά με την ευστάθεια του κτιρίου, τα οποία είχαν καταγγελθεί κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού στη συνεδρία της στις 10 Οκτωβρίου 2018. Φαίνεται ότι, παρά την ιδιαίτερη φροντίδα που καταβάλλουν η διεύθυνση του σχολείου και η σχολική εφορία, τα προβλήματα παραμένουν. Επιβάλλεται να προστεθούν λυόμενες αίθουσες, για να αντιμετωπιστεί αμέσως το στεγαστικό πρόβλημα του σχολείου, ενώ ταυτόχρονα είναι εκ των ων ουκ άνευ η έναρξη των εργασιών για την ανέγερση νέου κτιρίου του σχολείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει η δυνατότητα για προσθήκη κι άλλων λυόμενων αιθουσών προσωρινά και αν υπάρχει σχετική πρόνοια στον προϋπολογισμό για την ανέγερση νέου κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Γερίου Β΄ μετά το 2019.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.641, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο του 2000 [Ν. 119(I)/2000], ο υπουργός διορίζει κατάλληλο πρόσωπο για να εκτελεί καθήκοντα οικογενειακού συμβούλου με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή του νόμου. Σύμφωνα με την πρόνοια του άρθρου 6(7), ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μπορεί να απαλλάξει οικογενειακό σύμβουλο, όταν αυτός αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι οικογενειακοί σύμβουλοι έχουν διοριστεί από το 2000 που ψηφίστηκε η νομοθεσία, πόσοι έχουν αντικατασταθεί λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους και πόσοι οικογενειακοί σύμβουλοι υπηρετούν σήμερα ανά επαρχία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.650, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Όπως έχω πληροφορηθεί, έχει διαπιστωθεί σοβαρή διαρροή στο αντλιοστάσιο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας στην Ανθούπολη, με τις συνέπειες να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, τα λύματα κατέληξαν στον ποταμό Πεδιαίο, με ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Λόγω ακριβώς του ίδιου προβλήματος, τον περασμένο Φεβρουάριο 2 000 τόνοι λύματα χύθηκαν πάλι στον ποταμό.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχει λάβει για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζει το αντλιοστάσιο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας στην Ανθούπολη, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα, και ποια μέτρα λαμβάνονται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η διαρροή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.651, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Από δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” πληροφορήθηκα ότι οι επιχειρηματίες του λιανικού εμπορίου διαμαρτύρονται σχετικά με τη μη συμπερίληψη του τομέα στα διατάγματα τα οποία εξέδωσε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου και τα οποία επιτρέπουν την εργοδότηση αλλοδαπών φοιτητών και αιτητών πολιτικού ασύλου σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα η υπουργός θα έχει επαφές και με άλλους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης των διαταγμάτων.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και εάν εξετάζεται το ενδεχόμενο επέκτασης των διαταγμάτων στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους αριθμούς της ανεργίας ανά τομέα, τόσο για τους τομείς οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στα διατάγματα όσο και για αυτούς που δεν έχουν συμπεριληφθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.652, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι η Πολιτική 9.7.5 της Δήλωσης Πολιτικής (που εφαρμόζεται στην κοινότητα Κάτω Δευτεράς) απαγορεύει ρητά την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών σε απόσταση μικρότερη των 200 μ. από υφιστάμενες αναπτύξεις οι οποίες λειτουργούν ως “χώροι λατρείας”. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του δικηγόρου της Ενοριακής Επιτροπής του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κάτω Δευτεράς, “η απόσταση της εισόδου του σπηλαίου της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας και του πιο απομακρυσμένου σημείου του τεμαχίου με αρ. 596Φ/Σχ.30/27. Ε1, Κάτω Δευτερά, και για το οποίο χορηγήθηκε πολεοδομική άδεια για ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών είναι 164,638 μέτρα”, ενώ “η απόσταση μεταξύ της εισόδου του σπηλαίου της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας από το κέντρο της νησίδας των αντλιών του εν λόγω πρατηρίου πετρελαιοειδών είναι 136,108 μέτρα”. Συνεπώς, εφόσον το προς ανάπτυξη πρατήριο πετρελαιοειδών βρίσκεται σε απόσταση πολύ μικρότερη των 200 μ. από την είσοδο του σπηλαίου της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας, η πολεοδομική άδεια που χορηγήθηκε για την ανέγερση του εν λόγω πρατηρίου πετρελαιοειδών είναι παράνομη και εκδόθηκε κατά παράβαση της Πολιτικής 9.7.5 της Δήλωσης Πολιτικής.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του όσον αφορά στην υπό αναφορά γνωμάτευση.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.663, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Είναι γεγονός ότι το θέμα της κλιματικής αλλαγής απασχολεί όλο και περισσότερο τον πλανήτη μας. Οι άνθρωποι βιώνουν όσο ποτέ άλλοτε τις επιπτώσεις του φαινομένου στην καθημερινή τους ζωή και γι’ αυτό το λόγο πληθαίνουν συνεχώς οι δράσεις που στόχο έχουν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά η σκιώδης Υπουργός Παιδείας του Εργατικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εισηγηθεί την εισαγωγή μαθήματος για την κλιματική αλλαγή στα δημοτικά σχολεία.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σκέψεις για εισαγωγή παρόμοιου μαθήματος στα σχολεία, καθώς και αν θα ληφθούν παρόμοια μέτρα, ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η περιβαλλοντική συνείδηση των νέων της Κύπρου.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.664, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι προκύπτει μείζον θέμα όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στη Σκαρίνου. Το κέντρο ανεγέρθηκε το 2011 από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ με χρηματοδότηση από το Τμήμα Δασών μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Όπως πληροφορούμαι, το έργο μπήκε υποθήκη σε διάφορα δάνεια από τη Συνεργατική Τράπεζα και, όταν αυτά τα δάνεια δεν εξυπηρετούνταν, το ακίνητο πέρασε στην ιδιοκτησία της Συνεργατικής Τράπεζας (και τώρα μάλλον στην ΚΕΔΙΠΕΣ), με την Αναπτυξιακή Εταιρεία να καταβάλλει ενοίκιο στην τράπεζα για τη χρήση του ακινήτου.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:
1. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στη Σκαρίνου ανήκει αυτή τη στιγμή στην ΚΕΔΙΠΕΣ;
2. Με ποια διαδικασία έγινε η μεταβίβαση του ακινήτου στην ΚΕΔΙΠΕΣ;
3. Οι όροι χρηματοδότησης του έργου από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 συνεχίζουν να τηρούνται; Θα συνεχίσουν να ισχύουν, ακόμα και εάν το κέντρο περάσει στα χέρια νέου ιδιοκτήτη;»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.665, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα η κυβέρνηση των Φιλιππινών έχει θεσπίσει κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται σε όλα τα λύκεια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση να καθιερώσουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για έκδοση απολυτηρίου ο μαθητής να έχει πιστοποιημένα φυτεύσει τουλάχιστον δέκα δέντρα. Προφανώς, σε αυτή την καταπράσινη χώρα της Άπω Ανατολής υπάρχει πρόγραμμα καλλιέργειας συνείδησης δεντροφύτευσης και προστασίας των δέντρων ως μίας αξίας του ανθρώπινου πολιτισμού. Έχω πληροφορηθεί ότι παρόμοια μέτρα λαμβάνονται μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων χωρών. Η πρόσφατη προσωπική μου μαρτυρία, όταν μετείχα σε δεντροφύτευση ιδιωτικού αλλόγλωσσου σχολείου στη Λεμεσό, αποδεικνύει ότι κάτι τέτοιο δε συμβαίνει στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, όταν ρώτησε ο συντονιστής της εκδήλωσης πόσα παιδιά έχουν φυτεύσει με τα χέρια τους δέντρο, μόνο δύο από τα σαράντα παιδιά σήκωσαν το χέρι τους.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και την ανάγκη που έχουμε στην Κύπρο για αστικό πράσινο στα πλαίσια και της στρατηγικής για προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορεί να εφαρμόσει παρόμοιους κανονισμούς για τα λύκεια της Κύπρου. Παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποια προγράμματα καλλιεργείται έμπρακτα στα παιδιά και ιδιαίτερα στους τελειόφοιτους η αγάπη στο πράσινο και στο δέντρο ως ανθρώπινη αξία.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.666, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Από δημοσίευμα στην εφημερίδα “O Φιλελεύθερος” έχω πληροφορηθεί ότι πολίτες εκφράζουν παράπονα σχετικά με τη χρήση του παλαιού δρόμου Πάφου-Λεμεσού από ποδηλάτες οι οποίοι φαίνεται να χρησιμοποιούν τον δρόμο για βόλτες και άθληση τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οδηγοί αυτοκινήτων, καθώς και κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι ο δρόμος χρησιμοποιείται από τους ποδηλάτες με τρόπο που εγκυμονεί κινδύνους για πρόκληση ατυχημάτων.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την προστασία των πολιτών (πεζοί, ποδηλάτες, οδηγοί αυτοκινήτων) που χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού, ώστε να συνεχιστεί η χρήση του δρόμου ως ποδηλατικής διαδρομής αλλά κατά τρόπο ασφαλή, που να συνάδει με τα σύγχρονα επίπεδα οδικής ασφάλειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.667, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Από δημοσίευμα τη εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” έχω πληροφορηθεί ότι φαίνεται να έχουν επιλυθεί τα γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία καθυστερούσαν τη δημιουργία του θεματικού πάρκου με την ονομασία “Κήποι της θεάς Αφροδίτης” στην περιοχή Γεροσκήπου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο δήμος Γεροσκήπου έχει ήδη απευθυνθεί σε αρχιτεκτονικό γραφείο για την ετοιμασία σχετικών κατασκευαστικών σχεδίων.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής του θεματικού πάρκου “Κήποι της θεάς Αφροδίτης”, καθώς και για το προβλεπόμενο κόστος υλοποίησής τους.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.668, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Τα πρόσφατα περιστατικά που συνέβησαν στο Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Πύργου Τηλλυρίας κατέδειξαν τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν και την άμεση ανάγκη ενίσχυσής του. Ειδικότερα, πρόσφατα, λόγω της απουσίας του μοναδικού ιατρού του κέντρου, η νοσοκόμα της περιοχής αναγκάστηκε να μεταφέρει έναν ασθενή ο οποίος παρουσίασε επείγον καρδιολογικό περιστατικό με το ασθενοφόρο του κέντρου στη Λευκωσία. Ωστόσο, όταν δεύτερος ασθενής χρειάστηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν υπήρχε κανείς στο νοσοκομείο να του παράσχει τις δέουσες υπηρεσίες. Νοσοκόμος ο οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς και κατοικεί στην περιοχή κλήθηκε να κάνει καρδιογράφημα στον ασθενή, το οποίο στη συνέχεια απέστειλε με φαξ στο νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς, προκειμένου να λάβει γνωμάτευση από την επί καθήκοντι ιατρό.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την ενίσχυση του αγροτικού υγειονομικού κέντρου στον Πύργο Τηλλυρίας, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους περιστατικά.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.675, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.676, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει έξαρση των εργατικών ατυχημάτων, πολλά από τα οποία καταλήγουν σε βαρύ τραυματισμό ή θάνατο. Πολλά από αυτά τα εργατικά ατυχήματα αφορούν αλλοδαπούς ή κοινοτικούς εργαζομένους.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων και τη σοβαρότητά τους τα τελευταία χρόνια και ποια από αυτά αφορούν αλλοδαπούς ή κοινοτικούς εργαζομένους.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.677, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι κάποιοι συμπολίτες μας αν και έχουν πολεμήσει και τραυματιστεί προς υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος, εντούτοις δεν έχουν καταχωρισθεί στον κατάλογο παθόντων και αναπήρων πολέμου και συνεπώς δε λαμβάνουν τιμητικό επίδομα αναπήρων πολέμου ούτε το τιμητικό επίδομα που έχει θεσπιστεί πρόσφατα για όλους όσοι υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενημερωθεί για την εν λόγω στρέβλωση και ποια διορθωτικά μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να εφαρμοστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.678, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Πριν από λίγα χρόνια και μετά τη φονική έκρηξη των πυρομαχικών στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” τον Ιούλιο του 2011 προέκυψε θέμα σχετικά με τη διαχείριση των ληγμένων πυρομαχικών της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ). Είχε μάλιστα αναφερθεί ότι μεγάλος όγκος πυρομαχικών είχε ποντιστεί στη θάλασσα νοτίως της Κύπρου κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών και σε περιοχή που ενδεχομένως να επηρεάζει τη διέλευση του αγωγού του φυσικού αερίου από τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ προς την περιοχή Βασιλικού, όπου σχεδιάζεται να εγκατασταθεί ο τερματικός σταθμός.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα της διάθεσης των ληγμένων πυρομαχικών της ΕΦ και ιδιαιτέρως να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαχείριση του τεράστιου όγκου πυρομαχικών που έχει ποντιστεί στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου από την ΕΦ.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.679, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:
1. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την πλήρη εφαρμογή του περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμου του 2009;
2. Πόσα κτίρια του δημοσίου δεν έχουν εμπλουτιστεί με έργα τέχνης βάσει του υπό αναφορά νόμου; Παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικός κατάλογος.
Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το Μητρώο Δημόσιων Κτιρίων και το Μητρώο Έργων Τέχνης τα οποία τηρούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού βάσει του περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμου του 2009.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.680, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο τα ολοήμερα σχολεία να επεκτείνουν τη λειτουργία τους εντός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, καθώς και τις ώρες λειτουργίας τους μετά τις 4 το απόγευμα, ώστε να εξυπηρετήσουν τους γονείς οι οποίοι εργάζονται και δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να στείλουν τα παιδία τους να φοιτήσουν σε ιδιωτικά θερινά σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.681, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει πρόθεση για δημιουργία προβλήτας στην περιοχή του παλαιού λιμανιού στην Κάτω Πάφο, η οποία θα είναι ικανή να εξυπηρετεί σκάφη αναψυχής και κρουαζιερόπλοια. Η περιοχή της Κάτω Πάφου, όπου σχεδιάζεται να δημιουργηθεί η προβλήτα, έχει μεγάλη περιβαλλοντική και ιστορική αξία, αφού ο αρχαιολογικός χώρος της Κάτω Πάφου αποτελεί τη μόνη αρχαιολογική θέση στην Κύπρο η οποία είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο “Natura 2000”.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πληροφορίες για δημιουργία προβλήτας ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και κρουαζιερόπλοιων και, εάν ναι, ποια μέτρα θα ληφθούν για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του περιβάλλοντος της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.683, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Από δημοσίευμα στην εφημερίδα “H Σημερινή” πληροφορήθηκα ότι από την αρχή του έτους μέχρι και το τέλος Μαΐου 2019 οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έλαβαν για έλεγχο 142 δείγματα διάφορων φρούτων και λαχανικών και από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα σε τέσσερις περιπτώσεις φάνηκε ότι τα δείγματα ήταν θετικά σε φυτοφάρμακα. Οι δύο περιπτώσεις αφορούσαν μαϊντανό και ρόκα, που ήταν ήδη προς πώληση στην αγορά, ενώ οι άλλες δύο αφορούσαν φράουλες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τα αποτελέσματα των αναλύσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους δε φαίνεται αν χρησιμοποιήθηκαν απαγορευμένα φυτοφάρμακα ή αν η ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε ήταν απλά μεγαλύτερη του αποδεκτού ορίου.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Αν στα δείγματα των προϊόντων των υπό αναφορά περιπτώσεων έχει εντοπιστεί η χρήση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων ή αν γίνεται αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων των οποίων η χρήση επιτρέπεται.
2. Ποια μέτρα λαμβάνει η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της χρήσης φυτοφαρμάκων, ώστε να μη διατίθενται για κατανάλωση τρόφιμα με αυξημένη παρουσία χημικών ουσιών.
3. Αν υπάρχουν σκέψεις για λήψη πιο δραστικών μέτρων (π.χ. αύξηση προστίμων, κλείσιμο επιχειρήσεων), ώστε να γίνει ακόμα πιο αποτρεπτική η χρήση παράνομων φυτοφαρμάκων ή η υπερβολική χρήση χημικών ουσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.684, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Στην περίπτωση της υπόθεσης της ανέγερσης πρατηρίου πετρελαιοειδών στην περιοχή της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας στην κοινότητα Δευτεράς αποδείχθηκε από την παρουσίαση των στοιχείων ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι ο μελετητής που υπέγραψε την προκαταρκτική έκθεση επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΠΕΕΠ) για την αίτηση ΛΕΥ1245/2016 προφανώς παρέλειψε να αναφερθεί στο ουσιώδες στοιχείο της γειτνίασης του πρατηρίου με τον χώρο λατρείας και το σημαντικό ιστορικό μνημείο της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας. Στη μελέτη αναφέρονται όλες οι κοντινές αναπτύξεις και έργα σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου -όπως προνοούσε η σε ισχύ τότε νομοθεσία- αλλά όχι το σπήλαιο και ο ναός της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας. Ως εκ τούτου δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση και προκλήθηκαν διαμαρτυρίες από την εκκλησιαστική επιτροπή, τους πολίτες, την κοινοτική αρχή κ.ο.κ.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η περιβαλλοντική αρχή τυγχάνει παραπλάνησης από μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ή στην περίπτωση αυτή από ΠΕΕΠ) ποιες είναι οι ενέργειες της αρμόδιας αρχής σε σχέση με τη γνωμάτευσή της ή σε σχέση με τον μελετητή ο οποίος από λάθος ή σκόπιμα έχει παραπλανήσει την αρχή.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.685, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω λάβει σωρεία καταγγελιών σχετικά με τον μαύρο καπνό ο οποίος φαίνεται να βγαίνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα από τις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Οι πολίτες ανησυχούν σχετικά με την προέλευση του καπνού και την βλαπτικότητά του.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων από πού προέρχεται ο μαύρος καπνός, αν έχουν ελεγχθεί οι επιπτώσεις του στην υγεία των κατοίκων της περιοχής, καθώς και στο περιβάλλον και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την επίλυση του υπό αναφορά προβλήματος, όπως π.χ. την αντικατάσταση του μηχανήματος από τον οποίο προέρχεται ο καπνός ή την τοποθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον μηχανημάτων κτλ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.686, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Είναι γεγονός ότι παρατηρείται καθυστέρηση ετών στην κατασκευή και λειτουργία του εμπορευματικού σταθμού του αεροδρομίου Λάρνακας (“Cargo Village”). Από απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση (αρ. 23.06.009.04.446) το 2010, που έθεσα στον τότε Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκο Νικολαΐδη αναφορικά με το θέμα ενημερώθηκα ότι το έργο κατασκευής του σταθμού είχε ανατεθεί σε συγκεκριμένη εταιρεία και ότι αναμένετο να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2010. Εννέα χρόνια μετά το αεροδρόμιο Λάρνακας λειτουργεί χωρίς εμπορευματικό σταθμό. Τελευταία κίνηση από πλευράς κυβέρνησης προς διευθέτηση του θέματος ήταν η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. απόφασης 84.160) στις 17 Ιανουαρίου 2018 για προώθηση της ανάπτυξης νέου εμπορευματικού σταθμού στο αεροδρόμιο Λάρνακας.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία εμπορευματικού σταθμού (“Cargo Village”) στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ποιοι λόγοι καθυστέρησαν τόσο πολύ την κατασκευή του και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του εν λόγω έργου.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.690, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί μετά από καταγγελία του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου ότι στις 23 Ιουνίου 2019 πρόκειται να πραγματοποιηθεί συναυλία στο Lady’s Mile, που βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής της χερσονήσου του Ακρωτηρίου, μίας από τις σημαντικότερες περιοχές για τη βιοποικιλότητα στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, όπως σημειώνει ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος, οι διοργανωτές δεν έχουν εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια από τις αρμόδιες αρχές για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Η περιοχή “Lady’s Mile” έχει μεγάλη περιβαλλοντική σημασία, αφού φιλοξενεί ευάλωτα είδη πουλιών, τα οποία θα επηρεαστούν αρνητικά από την οχληρία στον χώρο. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος στο Νανοπλουμίδι, ένα χαρακτηριστικό και ευάλωτο είδος πουλιού, το οποίο αυτή την εποχή φωλιάζει στην περιοχή, ενώ παράλληλα το Lady’s Mile αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιοχές αναπαραγωγής του.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ενέργειες έχουν ληφθεί σχετικά με τη διοργάνωση συναυλίας στην περιοχή “Lady’s Mile”, αν έχουν πραγματοποιηθεί συστάσεις για την πραγματοποίησή της σε άλλο χώρο, καθώς και αν έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.694, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι η Τουρκία πραγματοποίησε πριν από λίγες μέρες, σε στρατιωτικό επίπεδο, άσκηση έρευνας και διάσωσης στον κατεχόμενο Άγιο Ιλαρίωνα στην Κύπρο με σενάριο που είχε να κάνει με συντριβή αεροπλάνου. Επίσης δέσμευσε περιοχή στα ανοιχτά της κατεχόμενης Αμμοχώστου για την πραγματοποίηση του δεύτερου σεναρίου της άσκησης, που προέβλεπε διάσωση σε ανοιχτή θάλασσα. Σύμφωνα με δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο, στρατιωτικοί από το Αφγανιστάν, το Κατάρ, το Κόσοβο, τη Μαλαισία, τη Νιγηρία, το Πακιστάν και την Παλαιστίνη παρακολούθησαν την παράνομη αυτή τουρκική άσκηση.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την υπό αναφορά πληροφορία και αν έχει προβεί στα απαραίτητα διαβήματα προς τις χώρες των οποίων οι αξιωματούχοι φαίνεται να παρακολούθησαν τη στρατιωτική άσκηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.695, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα στο ξενοδοχείο “Άνασσα” στην παραλία “Ασπρόκρεμμος”, γνωστή ως παραλία ωοτοκίας των χελωνών, έχει πραγματοποιηθεί νυκτερινή γιορτή με τη χρήση πυρσών και άλλων φωτεινών πηγών. Σημειώνεται ότι αυτή την εποχή έχει ξεκινήσει η περίοδος ωοτοκίας των χελωνών.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκδοθεί σχετική άδεια για τη χρήση της παραλίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή, και ενδεχομένως και μέρους του κρατικού δάσους και αν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την προστασία του βιοτόπου.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.696, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχει μετακινηθεί μεγάλος όγκος από άμμο από την παραλία της Πόλης Χρυσοχούς και έχει τοποθετηθεί μπροστά από συγκεκριμένα εστιατόρια στην περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου στο Λατσί.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκδοθεί σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή για την αμμοληψία και μεταφορά της άμμου στη συγκεκριμένη περιοχή, ποια είναι τα στοιχεία της άδειας αυτής (π.χ. ποσότητες, χρονική περίοδος κτλ.), αν έχει ελεχθεί η εφαρμογή των όρων αυτών, όπως και αν έχει ληφθεί περιβαλλοντική άδεια όπου χρειάζεται.»Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.705, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω παρατηρήσει ότι επανήλθε το φαινόμενο της τοποθέτησης αφισών σε πινακίδες της τροχαίας και σε πυλώνες οδικού φωτισμού από ορισμένες κομματικές νεολαίες, αλλά και από μη κομματικούς οργανισμούς. Είτε πρόκειται για προώθηση πολιτιστικών ή πολιτικών εκδηλώσεων είτε για εμπορικές διαφημίσεις επιχειρήσεων, αφίσες τοποθετούνται μαζικά σε πασσάλους της ΑΗΚ, οδικές πινακίδες κ.λπ.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να τερματιστεί η παράνομη τοποθέτηση αφισών σε πινακίδες τροχαίας και σε πυλώνες οδικού φωτισμού κ.λπ. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί τυχόν ποινικά μέτρα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το νομοθετικό πλαίσιο και, εάν ναι, ποια ήταν τα μέτρα αυτά και σε πόσες περιπτώσεις.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.706, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω διαπιστώσει ότι είναι πάρα πολλές οι διαμαρτυρίες πολιτών, όταν δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, ιδιώτες ξυλοκόποι με οδηγίες του Τμήματος Δασών ή και το ίδιο το Τμήμα Δασών εκτελούν εργασίες κλαδέματος δέντρων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους. Η μέθοδος που συχνά χρησιμοποιείται και προκαλεί δικαιολογημένες αντιδράσεις είναι το σαρωτικό κλάδεμα, με αποτέλεσμα πέραν του 90% της κόμης των δέντρων (κλαδιά και φύλλα) να αποκόπτεται. Συχνά από τα δέντρα -κυρίως από ευκαλύπτους- απομένει ένας απλός κορμός λίγων μέτρων (ένας πάσσαλος δηλαδή). Υπάρχει βέβαια ο ισχυρισμός ότι τα δέντρα αυτά σε δύο-τρία χρόνια θα αποκτήσουν την προηγούμενη κόμη. Όμως, τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς. Το αισθητικό αποτέλεσμα, η καταστροφή ενός μικρού βιότοπου, η καταστροφή μιας μηχανής παραγωγής οξυγόνου και απορρόφησης διοξιδίου του άνθρακα, η καταστροφή ενός φίλτρου για τη σκόνη κ.ο.κ. δε λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, υπάρχει η άποψη ότι η πλαγιοβλάστηση που ακολουθεί το σαρωτικό κούρεμα-κλάδεμα δημιουργεί αδύναμους κλώνους που πιο εύκολα αποκόπτονται, προκαλώντας προβλήματα ασφάλειας, ιδιαίτερα εάν ο χώρος είναι προσβάσιμος και χρησιμοποιείται από το κοινό.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Δασών έχει κάποιον επιστημονικά καταρτισμένο κώδικα για το κλάδεμα δέντρων και ειδικά των ευκαλύπτων, αν έχει προβεί σε διαβούλευση με το κοινό και με επιστημονικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, καθώς και αν αυτός ο κώδικας έχει υιοθετηθεί από δημοτικές και κοινοτικές αρχές και τους αδειούχους ξυλοκόπους.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.707, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών με θέμα “Ενημέρωση από την Αστυνομία Κύπρου για τη διαδικασία που ακολουθείται στην εξέταση καταγγελιών για ελλείποντα πρόσωπα” (Αρ. Φακ. 23.04.036.094-2019), ο Aρχηγός Αστυνομίας ομολόγησε ότι δεν υπάρχει στον πειθαρχικό κώδικα της αστυνομίας παράπτωμα που να αφορά ρατσιστική συμπεριφορά ή ξενοφοβία, αλλά ότι τα παραπτώματα αυτά περιέχονται στον όρο “απρεπής συμπεριφορά”. Λόγω των τελευταίων γεγονότων, με το θέμα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας να είναι στην πρώτη γραμμή των ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία, επιβάλλεται να ανανεωθεί και αναθεωρηθεί ο πειθαρχικός κώδικας της αστυνομίας.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει την αλλαγή του πειθαρχικού κώδικα της αστυνομίας και να συμπεριλάβει παραπτώματα που αφορούν τον ρατσισμό και/ή ξενοφοβία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.708, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος αναμένεται ότι θα εφαρμοστεί το σχέδιο της επιχορήγησης των διακοπών χαμηλοσυνταξιούχων και εξαρτωμένων τους σε ορεινά θέρετρα και τον Πύργο Τυλληρίας.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να περιλάβει στο σχέδιο αυτό και τα άτομα με αναπηρίες υπό κάποιες προϋποθέσεις ή κριτήρια και ποια θα είναι αυτά.
Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επεκτείνει το σχέδιο αυτό, για να περιλαμβάνει και αδειούχα τουριστικά καταλύματα στις ίδιες περιοχές και ιδιαίτερα τα αγροτουριστικά καταλύματα.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει διαδικασία, για να συμπεριληφθούν και άλλες υποβαθμισμένες περιοχές όπως π.χ. τα υπόλοιπα χωριά του διαμερίσματος Τυλληρίας ή της περιοχής των κρασοχωρίων (Λεμεσός, Πάφος).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.712, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δημιουργηθεί υπουργεία ή υφυπουργεία για την κλιματική αλλαγή ως αναγνώριση της μεγάλης σημασίας που έχει το παγκόσμιο αυτό πρόβλημα που απειλεί τον πλανήτη και την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι μηχανισμοί των κυβερνητικών σχημάτων που εργάζονται για την αντιμετώπιση ή/και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει την Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχεδιασμοί για μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με παράλληλη αναβάθμιση του τομέα της κλιματικής αλλαγής σε τμήμα μέσα στο ίδιο το υπουργείο, αφού η αντιμετώπιση ή/και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά κυρίως θέμα προγραμματισμού και σχεδιασμού της ανάπτυξης της χώρας μας σε σχέση και με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας (π.χ. Συνθήκη των Παρισίων).»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.714, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Νήσου διαμαρτύρονται για την οχληρία που δημιουργείται από τις κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή. Όπως αναφέρουν, αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την καθημερινή επιδρομή σμηνών από μύγες και με τις κοπριές οι οποίες στοιβάζονται έξω από τις φάρμες και γεμίζουν ποντικούς και νυφίτσες.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του το υπό αναφορά θέμα, αν ελέγχονται οι υπό αναφορά κτηνοτροφικές μονάδες για την εφαρμογή των προτύπων ασφαλείας, αν υπάρχουν σκέψεις για μετακίνηση των μονάδων και τέλος ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.715, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Από ανακοίνωση τύπου, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2019, του κ. Ξενοφώντος Ξενοφώντος, Πρόεδρου του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Σολέας, ενημερώθηκα σχετικά με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν για τερματισμό της λειτουργίας των περιφερειακών γραφείων της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας στην Ευρύχου. Επίσης, η ανακοίνωση αναφέρεται και στο πρόβλημα της υποστελέχωσης πολλών υπηρεσιών που εδρεύουν στην περιοχή, όπως το δικαστήριο διαμερίσματος Λεύκας, το Τμήμα Δασών και το παράρτημα του Τμήματος Εργασίας.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η υπό αναφορά πληροφόρηση για το κλείσιμο των περιφερειακών γραφείων της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας και αν ναι για ποιο λόγο πάρθηκε αυτή η απόφαση. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν υπάρχουν σκέψεις ενίσχυσης των υπηρεσιών οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα υποστελέχωσης.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.716, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν όροι και κανονισμοί για το ψάρεμα με καλάμι που να αφορούν τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των ψαριών που επιτρέπεται να αλιεύονται από τους ερασιτέχνες ψαράδες που χρησιμοποιούν ως αλιευτικό εργαλείο το καλάμι.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.717, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Από το συνοπτικό σημείωμα του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις εκθέσεις των μηνών Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 πληροφορήθηκα ότι άτομο το οποίο είναι εκτοπισμένο και σπουδάζει στο εξωτερικό δε δικαιούται επίδομα ενοικίου, σε αντίθεση με άτομο το οποίο σπουδάζει στην Κύπρο. Η επίτροπος κάνει λόγο για παραβίαση της αρχής ισότητας και εισηγείται τροποποίηση των σχετικών νομοθετικών προνοιών, ώστε να μπορούν να είναι δικαιούχοι και τα άτομα τα οποία είναι εκτοπισμένα δυνάμει καταγωγής, αλλά σπουδάζουν στο εξωτερικό.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα υιοθετήσει την εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να τροποποιήσει το Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες και άλλες σχετικές νομοθετικές πρόνοιες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.718, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι για τα γυρίσματα της ταινίας “Jiu Jitsu” με τον ηθοποιό Nicolas Cage έχουν χρησιμοποιηθεί και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν περιοχές οι οποίες ανήκουν στο δίκτυο “Natura 2000”. Ειδικότερα, πέρα από την πραγματοποίηση γυρισμάτων στις σπηλιές στο Μάμμαρη, η παραγωγή της ταινίας φαίνεται να επιθυμεί να πραγματοποιήσει γυρίσματα σε τοποθεσίες όπως είναι οι Θαλασσινές Σπηλιές του Κάβο Γκρέκο, ο Ποταμός Λιοπετρίου και το εγκαταλελειμμένο και ερειπωμένο χωριό Σουσκιού στην κοιλάδα του Διαρίζου στην Πάφο.
Όσον αφορά στη χρήση των σπηλιών στο χωριό Μάμμαρη, από δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο πληροφορήθηκα ότι, σύμφωνα με την άδεια η οποία δόθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος, η προετοιμασία και τα γυρίσματα θα πραγματοποιούνταν σε πέντε ημέρες, ωστόσο, όπως φαίνεται, τα γυρίσματα θα διαρκέσουν σχεδόν δύο εβδομάδες.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Έχουν δοθεί οι απαιτούμενες άδειες για την πραγματοποίηση γυρισμάτων για την υπό αναφορά ταινία εντός περιοχών “Natura 2000”; Εάν ναι, παρακαλώ όπως κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπρόσωπων.
2. Διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι για την τήρηση των όρων που έχουν τεθεί μαζί με τη χορήγηση της άδειας; Έχει παρατηρηθεί κάποια παραβίαση των όρων αυτών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.719, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Από το συνοπτικό σημείωμα του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις εκθέσεις των μηνών Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 πληροφορήθηκα ότι η σεξουαλική παρενόχληση δεν περιλαμβάνεται στα πειθαρχικά παραπτώματα που προβλέπονται στον κανονισμό για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό. Εισήγηση της επιτρόπου είναι να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης των Πειθαρχικών Κανονισμών για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, ώστε η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση να οριστούν ως αυτόνομα πειθαρχικά παραπτώματα.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υιοθετηθεί η υπό αναφορά εισήγηση της επιτρόπου. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το σώμα αν στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό περιλαμβάνονται ως πειθαρχικά παραπτώματα ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και η χρήση ρητορικής μίσους και, εάν όχι, αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να οριστούν στους κανονισμούς ως πειθαρχικά παραπτώματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.721, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Σύμφωνα με δελτίο τύπου που υπογράφει η επίτιμη πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Κυπριακής Βιβλιοθήκης κ. Ρήνα Κατσελλή, η Κρατική Βιβλιοθήκη δε θα στεγαστεί σε κτίριο το οποίο θα ανεγερθεί σε τεμάχιο επί της λεωφόρου Βύρωνος (σύμφωνα και με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 2015), αφού αποφασίστηκε αυτός ο χώρος να δοθεί αλλού. Την εν λόγω τοποθέτηση φαίνεται να ενισχύει και η πληροφορία που δημοσιεύτηκε παλαιότερα στον ημερήσιο τύπο σχετικά με την καθυστέρηση τιτλοποίησης του εν λόγω τεμαχίου για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση και, εάν ναι, για ποιο σκοπό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο χώρος στον οποίο θα ανεγείρετο το κτίριο της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και σε ποιον έχει παραχωρηθεί. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το σώμα σχετικά με τις ενέργειές του όσον αφορά την ανέγερση νέου κτιρίου που θα φιλοξενήσει την Κυπριακή Βιβλιοθήκη (π.χ. χρονοδιάγραμμα ανέγερσης κτιρίου, προϋπολογιζόμενες δαπάνες κ.ά.).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.722, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ανοιχτή Πρωτοβουλία Πάρκου Ακαδημίας έχει συλλέξει υπογραφές με αίτημα την επιστροφή στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας μέρους της κρατικής δασικής γης που είχε παραχωρηθεί στο παρελθόν για την ανέγερση ιδιωτικών ή δημοσίων κτιρίων. Ειδικότερα, ζητούν την επιστροφή των εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων «45ο Τάγμα Διαβιβάσεων» και «Στρατόπεδο Παναγίδη», καθώς και την άμεση αναδάσωσή τους.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η θέση του όσον αφορά στο αίτημα της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας και ποια μέτρα λαμβάνονται για την επέκταση και αναδάσωση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.723, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας για μη ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 1993/13/ΕΟΚ) σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές και ειδικότερα για τη μη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά στις τράπεζες, στους φορείς αξιοποίησης ακινήτων και στους δικηγόρους σε σχέση με την πώληση ακινήτων σε καταναλωτές.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο παρατηρήθηκε από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής μη ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 1993/13/ΕΟΚ, αν η Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζει πλέον ορθά την υπό αναφορά Οδηγία και, εάν ναι, ποια μέτρα έλαβε προς αυτή την κατεύθυνση.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.726, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αυστρία έγινε το πρώτο κράτος μέλος της ΕΕ που απαγόρευσε πλήρως τη χρήση της ουσίας “γλυφοσάτη”, αφού η πλειοψηφία των μελών της Βουλής τάχθηκε υπέρ του μέτρου στην ψηφοφορία που διεξήχθη στην αυστριακή Βουλή.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σκέψεις να ακολουθήσει και η Κυπριακή Δημοκρατία το παράδειγμα της Αυστρίας και να απαγορεύσει τη χρήση της γλυφοσάτης. Έχουν εκπονήσει μέχρι στιγμής οι αρμόδιες αρχές κάποιες μελέτες για την ενδεχόμενη λήψη οποιαδήποτε μέτρων, ώστε να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για τα φυτοφάρμακα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αγορά και περιέχουν γλυφοσάτη, ώστε σταδιακά να απαγορευθεί η χρήση τους και στην Κύπρο; Προγραμματίζει η κυβέρνηση να εισαγάγει βιολογικές μορφές ζιζανιοκτόνων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.727, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Από δημοσίευμα στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” πληροφορήθηκα για την παράνομη προσθήκη ορόφων σε υπό ανέγερση ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, για το υπό ανέγερση ξενοδοχείο είχε εκδοθεί κανονικά πολεοδομική άδεια, η οποία ωστόσο φαίνεται να παραβιάστηκε με την προσθήκη δύο επιπρόσθετων ορόφων.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών με τους όρους της πολεοδομικής άδειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.728, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα παραλήφθηκε από το Προεδρικό το νέο αυτοκίνητο του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το προηγούμενο όχημα του Προέδρου είχε διανύσει μεγάλες αποστάσεις καλύπτοντας πολλά χιλιόμετρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παλιό προεδρικό αυτοκίνητο θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επισήμων οι οποίοι επισκέπτονται την Κύπρο, όπως αρχηγοί κρατών κ.ά.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:
1. Πόσο στοίχισε η αγορά της νέας προεδρικής λιμουζίνας και από ποιο άρθρο του προϋπολογισμού προήλθε η εν λόγω δαπάνη.
2. Ποιο είναι το προϋπολογιζόμενο ποσό για τα καύσιμα, τη συντήρηση, τα εξαρτήματα κ.λπ. της νέας προεδρικής λιμουζίνας.
3. Ποιο ήταν το κόστος για τα καύσιμα και τη συντήρηση του παλιού προεδρικού αυτοκινήτου τα τελευταία πέντε χρόνια.
4. Πόσα χιλιόμετρα είχε διανύσει το παλιό προεδρικό όχημα πριν από την αντικατάστασή του.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.733, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Στα τέλη του 2015 είχε προκληθεί έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας χρυσού στην Αραδίππου. Αν και υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους, το δημοτικό συμβούλιο Αραδίππου έδωσε τότε την έγκρισή του για την ανέγερση της μονάδας από την εταιρεία “Khrysanera Limited”. Η ίδια εταιρεία είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για ανέγερση μονάδας επεξεργασίας χρυσού και στην Πάφο.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:
1. Κτίστηκε στην Αραδίππου η μονάδα επεξεργασίας χρυσού και έχει ξεκινήσει η λειτουργία της;
2. Η μονάδα λειτουργεί κανονικά; Πόσους εργαζομένους εργοδοτεί αυτή τη στιγμή;
3. Υπάρχουν έσοδα για την Κυπριακή Δημοκρατία από τη λειτουργία της μονάδας;
4. Έχουν αξιολογηθεί οι επιπτώσεις από τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας χρυσού στους κατοίκους και στο περιβάλλον της περιοχής;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.734, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, ημερομηνίας 16 Αυγούστου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.126 αναφορικά με τον καθορισμό του ύψους του ενοικίου για εκμισθωμένη δασική γη στην περιοχή της Τροοδίτισσας για την κατασκευή πάρκου περιπέτειας (adventure park) πληροφορήθηκα ότι το ετήσιο ενοίκιο ύψους €3.000 είχε καθοριστεί προκαταρτικά από το Τμήμα Δασών, για σκοπούς υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. Στη συνέχεια η εκτίμηση της αγοραίας αξίας θα εξετάζετο από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ώστε να καθοριστεί το τελικό ύψος του ενοικίου για την εκμίσθωση της δασικής γης.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά υπόθεση, αν έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση της αγοραίας αξίας, καθώς και ο καθορισμός του ύψους του ενοικίου για την εκμισθωμένη δασική γη. Παρακαλώ επίσης όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το συμβόλαιο μίσθωσης το οποίο έχει υπογραφεί με την εταιρεία αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.735, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει προχωρήσει στην επικύρωση της Σύμβασης των Οικιακών Εργαζομένων του 2011 (189) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Σημειώνεται ότι οι χώρες που επικυρώνουν τη σύμβαση συμφωνούν στην υιοθέτηση δίκαιων και αξιοπρεπών συνθηκών για τις οικιακές εργαζόμενες, προστατεύοντας τα θεμελιώδη δικαιώματά τους στην εργασία.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επικύρωση της υπό αναφορά σύμβασης από την Κυπριακή Δημοκρατία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.737, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Από δημοσίευμα της εφημερίδας “Πολίτης” πληροφορήθηκα ότι στις 13 Μαΐου 2010 επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε αναφορικά με την αναθεώρηση της πολιτικής για την απασχόληση αλλοδαπών “να εγκρίνει τη μεταφορά της αρμοδιότητας για την εξέταση αιτήσεων για την απασχόληση οικιακών βοηθών από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από την ημερομηνία που θα καθορίσουν οι Yπουργοί Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφού προηγηθεί μελέτη από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ως προς τις οργανωτικές ρυθμίσεις και τις ανάγκες στελέχωσης του εν λόγω τμήματος, προκειμένου να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στον συνεπαγόμενο όγκο εργασίας”.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει η πρόθεση και από πλευράς της παρούσας κυβέρνησης να μεταφέρει την αρμοδιότητα εξέτασης αιτήσεων για την απασχόληση οικιακών βοηθών από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εν λόγω μεταρρύθμιση.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.736, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«
Από δημοσίευμα της εφημερίδας “Πολίτης” πληροφορήθηκα ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ του τέως Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου και του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη για μεταβίβαση του ρόλου του Εθνικού Συντονιστή κατά της Εμπορίας Προσώπων από τον Υπουργό Εσωτερικών στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση και, αν ναι, πότε αναμένεται να μεταφερθεί ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή κατά της Εμπορίας Προσώπων από τον Υπουργό Εσωτερικών στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.738, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2019, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.03.056 αναφορικά με την πρόταση του σωματείου “Αχιλλέας Αγρού” να του δοθεί η διαχείριση του Εθνικού Κέντρου Υψηλού Αθλητισμού “Γλαύκος Κληρίδης” στον Αγρό πληροφορήθηκα ότι ο ΚΟΑ πραγματοποίησε συναντήσεις τόσο με το κοινοτικό συμβούλιο Αγρού όσο και με το σωματείο “Αχιλλέας Αγρού” και εξέταζε το ενδεχόμενο παραχώρησης της άδειας χρήσης του αθλητικού κέντρου σε τρίτους. Επίσης, ενημερώθηκα ότι ο κ. Γιαννάκης Παπαδούρης ως Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων ανέλαβε να εξετάσει τρόπους αξιοποίησης του υπό αναφορά αθλητικού κέντρου.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη όσον αφορά στην αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου Υψηλού Αθλητισμού “Γλαύκος Κληρίδης” στον Αγρό και αν έχει αποφασιστεί αν θα παραχωρηθεί η διαχείρισή του στο σωματείο “Αχιλλέας Αγρού”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.739, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Από απάντηση στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.322, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη αναφορικά με τη νομοθετική ρύθμιση της ιδιωτικής μουσικής εκπαίδευσης και γενικότερα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στον τομέα των τεχνών στην Κύπρο πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει δώσει οδηγίες για προώθηση της επεξεργασίας μέσω αγοράς υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου, περιλαμβανόμενων και των σχετικών κανονισμών, που θα διέπει στο σύνολό τους τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία όλων των εν γένει ιδιωτικών σχολών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σύμφωνα με τον υπουργό, απώτερος στόχος είναι εντός του 2019 να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικό νομοσχέδιο.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του υπό αναφορά ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την ιδιωτική εκπαίδευση στον τομέα των τεχνών και πότε αναμένεται να κατατεθούν τα σχετικά νομοθετήματα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.740, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάφου έκλεισε το 2016 για σκοπούς ανακαίνισης, η οποία επρόκειτο να διαρκέσει λίγους μήνες. Έχουν περάσει τρία χρόνια και η ανακαίνιση δε φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί, αφού το μουσείο παραμένει μέχρι σήμερα κλειστό.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:
1. Για ποιο λόγο παρατηρείται τέτοια μεγάλη καθυστέρηση στο έργο ανακαίνισης του μουσείου;
2. Πότε ξεκίνησε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανακαίνιση του μουσείου και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί; Παρακαλώ όπως κατατεθεί σχετικό χρονοδιάγραμμα.
3. Πώς έχει αξιοποιηθεί το προσωπικό που εργαζόταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάφου, πριν κλείσει για σκοπούς ανακαίνισης;
4. Έχει υπολογιστεί το κόστος στα δημόσια ταμεία από τη μη λειτουργία του μουσείου τα τελευταία χρόνια; Παρακαλώ όπως κατατεθεί πίνακας με τα έσοδα του μουσείου τα τελευταία τρία χρόνια πριν από το κλείσιμό του (2013-2016).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.741, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου του 2017, από το σύνολο των δημόσιων κτιρίων που εμπίπτουν στον περί Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημοσίων Κτιρίων με Έργα Τέχνης Νόμου του 2009 εξήντα (60) και πλέον κτίρια του δημοσίου δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί με τη νομοθεσία.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Πόσα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες των υπουργείων έχουν ανεγερθεί από το 2004 μέχρι και σήμερα και το κόστος ανέγερσής τους.
2. Πόσα κτίρια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από υπουργεία έχουν ανεγερθεί από το 2004 μέχρι και σήμερα και το κόστος ανέγερσής τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.746, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω ενημερωθεί ότι γονείς ανήλικων παιδιών καταγγέλλουν ότι, παρ’ όλο που συμφωνήθηκε η υιοθέτηση σχετικού πρωτοκόλλου για την παρουσία των γονέων κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων σε ανήλικα τέκνα, το πρωτόκολλο δε λαμβάνεται υπόψη από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται, σε αρκετές περιπτώσεις απαγορεύεται στους γονείς να παραμείνουν στο πλάι των παιδιών τους, ακόμα και για κάτι τόσο απλό όσο μια αιμοληψία.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια διαβήματα έχει προχωρήσει, προκειμένου να γίνει σεβαστό το σχετικό πρωτόκολλο.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.748, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι εντός της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων επικρατεί μεγάλος αναβρασμός και αναστάτωση λόγω των έντονων και βάσιμων πληροφοριών ότι το Συμβούλιο της ABGU και ο εδώ εκπρόσωπός του αναζητούν αγοραστή για την περιουσία του Ινστιτούτου Μελκονιάν στην Αγλαντζιά. Μάλιστα κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Αρμενικής Εθνοσυνέλευσης κ. Ararat Mirzoyan στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση διαμαρτυρίας από εκατοντάδες αρμενικές οργανώσεις, οι οποίες ζητούσαν να ακυρωθεί κάθε προσπάθεια πώλησης της περιουσίας του Ινστιτούτου Μελκονιάν στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι τόσο τα κτίρια του Ινστιτούτου Μελκονιάν όσο και το δασύλλιο που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του τεμαχίου επί της λεωφόρου Λεμεσού έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απαλλοτριώσει τον χώρο και να αξιοποιήσει τα κτίρια, το δασύλλιο και τις άλλες εγκαταστάσεις προς το συμφέρον τόσο της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων όσο και του κυπριακού λαού στο σύνολό του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.749, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«
Τον Φεβρουάριο του 2019 η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού αποδέσμευσε πιστώσεις ύψους 3,5 εκατομ. που αφορούσαν την υποομάδα δαπανών 07580 “Άλλα Κινητά Οχήματα”. Το ποσό αυτό περιλάμβανε ποσό ύψους €700.000 που αφορούσε είκοσι οχήματα για αξιωματούχους.
Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο διαχείρισης του συγκεκριμένου κονδυλίου. Συγκεκριμένα, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που έχει δαπανηθεί για κάθε ένα από αυτά τα είκοσι οχήματα και σε ποιο κρατικό αξιωματούχο έχουν καταλήξει τα καινούργια αυτοκίνητα. Επιπλέον, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαχείριση των οχημάτων που αντικαταστάθηκαν ή θα αντικατασταθούν είτε από τα νέα αυτοκίνητα είτε από τη διάθεση των οχημάτων αυτών σε άλλους κρατικούς αξιωματούχους και ποιοι είναι αυτοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.750, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Από τις 19 μέχρι την 21η Ιουλίου 2019 διοργανώθηκε κάτω από την ομπρέλα του “LEAD Cyprus” o “HackCyprus Hackathon”. Ο διαγωνισμός είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί σε έξι διαφορετικές πόλεις της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων και των κατεχόμενων πόλεων Κερύνειας και Αμμοχώστου. Όπως έχω πληροφορηθεί, στην κατεχόμενη Αμμόχωστο επρόκειτο να φιλοξενηθεί σε κτίριο που έχει ανεγερθεί σε ελληνοκυπριακή ιδιοκτησία, για την οποία ο ιδιοκτήτης έχει κινηθεί νομικά με προσφυγή στο ΕΔΑΔ και έχει δικαιωθεί. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ένας εκ των χορηγών της εκδήλωσης αυτής φαίνεται να είναι ένας ημικρατικός οργανισμός, η Cyta.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για την εν λόγω υπόθεση και, εάν ναι, σε ποια διαβήματα έχει προβεί, ώστε να μη διεξαχθεί σε περιουσία ελληνοκύπριου ιδιοκτήτη, καθώς και ποιες ήταν οι ενέργειες της κυβέρνησης προς την Cyta.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.759, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 η πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε νόμο που τροποποιούσε τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο (Κεφ. 224), δημιουργώντας τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα:
1. να παραχωρήσει, εκμισθώσει, ανταλλάξει ή με άλλο τρόπο αποξενώσει οποιαδήποτε ιδιοκτησία της Δημοκρατίας ή ακίνητη ιδιοκτησία που περιήλθε στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, άλλην εκτός από δημόσιο δρόμο ή την παραλία,
2. να ανταλλάξει ή αποξενώσει μέρος οποιουδήποτε δημόσιου δρόμου, αν ικανοποιηθεί ότι άλλος επαρκής δημόσιος δρόμος έχει παραχωρηθεί προς αντικατάστασή του ή ότι η ανταλλαγή ή η αποξένωση αυτή θα βελτιώσει τον δημόσιο αυτό δρόμο,
3. να εκμισθώσει μέρος παραλίας για σκοπούς λιμένων, μαρίνων, χώρων ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, προβλήτων, αποβαθρών, προκυμαίων, ιχθυοτροφείων και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας.
Το εδάφιο (2) του άρθρου 18 του νόμου αναφέρει τα εξής:
“Εντός τριών μηνών από τη διενέργεια από το Υπουργικό Συμβούλιο οποιωνδήποτε πράξεων δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που δείχνει αναλυτικά τις περιπτώσεις στις οποίες έγιναν οι παραχωρήσεις αυτές”.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες αποφάσεις έχουν ληφθεί από τον Σεπτέμβριο του 2017 που αφορούν το άρθρο 18 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου και να μας δοθεί κατάλογος με πλήρη στοιχεία για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Επιπλέον, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής εκθέσεις για κάθε μια από αυτές τις αποφάσεις, όπως απαιτεί ο σχετικός νόμος.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.760, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κ. Λήδα Κουρσουμπά εισηγείται την αναθεώρηση των σχεδίων παροχών του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ώστε οι ανήλικοι να μην εξαιρούνται από τα υπό αναφορά σχέδια βάσει διάφορων κριτηρίων όπως π.χ. η υπηκοότητα του παιδιού, το καθεστώς διάρκειας παραμονής ή το καθεστώς παραμονής στη Δημοκρατία.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η θέση του όσον αφορά στην εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού σχετικά με τα σχέδια παροχών του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.761, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


« Έχω πληροφορηθεί ότι επί της λεωφόρου Γρίβα Διγενή έχουν τοποθετηθεί σε δύο σημεία δέκτες (κάμερες) συστήματος φωτοεπισήμανσης για τροχαίες παραβάσεις και ιδιαίτερα για την παραβίαση του ορίου ταχύτητας.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Πότε έχουν τεθεί σε λειτουργία οι δύο κάμερες;
2. Ποιο είναι το συνολικό κόστος αγοράς, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος μέχρι σήμερα;
3. Πόσα εξώδικα έχουν εκδοθεί, πόσα παραμένουν απλήρωτα, ποια έχουν μετατραπεί σε ποινικές υποθέσεις και, τέλος, ποια είναι η συνολική είσπραξη από τα εξώδικα;
4. Ποια είναι η αξιολόγηση της εγκατάστασης συστήματος φωτοεπισήμανσης στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία σε θέματα που αφορούν στην οδική ασφάλεια, ατυχήματα, ηχορύπανση κ.ο.κ.;»
 

Απάντηση


 

 

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014 2019
2005 2010 2015  

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων