Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014 2019
2005 2010 2015  

 

 

Αρχείο 2019

 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.413, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Πρόσφατες ανακοινώσεις και δηλώσεις από τον Σύνδεσμο Κτηματομεσιτών και από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την έξαρση της παράνομης εργασίας από μη εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες. Από την άλλη υπάρχουν καταγγελίες για πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών και για κατάχρηση εξουσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών και βοηθών κτηματομεσιτών ανά επαρχία και πόσες εγγραφές έχουν γίνει στο μητρώο κτηματομεσιτών και βοηθών κτηματομεσιτών από το 2012.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.414, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση της Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω κ. Νατάσας Πηλείδου, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, σε κοινοβουλευτική ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.629 αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη μίσθωση ταχύπλοου σκάφους για σκοπούς αναψυχής πληροφορήθηκα ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες που παρουσιάζονται είτε λόγω ασάφειας είτε λόγω ετεροχρονισμού, επεξεργάστηκε προσχέδιο νομοσχεδίου, το οποίο έθεσε από τις 24 Μαΐου 2018 σε διαβούλευση με όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες για έκφραση θέσεων/παρατηρήσεων και εισηγήσεων για βελτιώσεις. Η διαβούλευση αυτή ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία του υπό αναφορά νομοσχεδίου και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.415, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Η έκθεση του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ευτυχία 2018 κατέταξε 156 χώρες σύμφωνα με τις επιδόσεις τους σε δείκτες όπως το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, η κοινωνική στήριξη, η ελευθερία, το προσδόκιμο υγιούς ζωής, η γενναιοδωρία, η απουσία διαφθοράς. Στον υπό αναφορά κατάλογο χωρών συμπεριλαμβάνεται και η ούτω καλούμενη “Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”, η οποία κατατάσσεται στην 58η θέση, σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία κατατάσσεται στην 60ή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την εν λόγω έκθεση και την αναφορά στο ψευδοκράτος, και εάν ναι, σε ποια διαβήματα έχει προβεί για το υπό αναφορά θέμα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.416, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«H “βιομηχανική δημοκρατία” ως έννοια περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον θεσμό της εργατικής συμμετοχής στη διοίκηση των επιχειρήσεων με δημοκρατικά εκλεγμένους αντιπροσώπους στα πλαίσια εργατικών επιτροπών. Για να είναι όμως ουσιαστική η συμμετοχή των εργατικών επιτροπών στη διοίκηση των επιχειρήσεων, πρέπει τα μέλη αυτών των επιτροπών να έχουν το δικαίωμα της αρνησικυρίας πάνω στις αποφάσεις της διοίκησης που αφορούν στην ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργαζομένων στον χώρο εργασίας. Το μοντέλο συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις εφαρμόζεται στη Γαλλία, όπου, όταν σε μία επιχείρηση απασχολούνται περισσότεροι από πενήντα (50) μισθωτοί, ο νόμος παρέχει το δικαίωμα να αντιπροσωπεύονται με μία εργατική επιτροπή της επιχείρησης (comité d’ entreprise).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι θεσμοθετημένο το δικαίωμα της συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων και, εάν όχι, αν υπάρχει πρόθεση από την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει σε σχετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα εκδημοκρατίσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.417, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018 σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.263 αναφορικά με τη δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου πληροφορήθηκα ότι οι προσπάθειες για τη δημιουργία του μουσείου συνεχίζονται, αφού έχει ήδη ολοκληρωθεί σχετική μελέτη, ενώ παράλληλα προωθούνται ενέργειες για την κατασκευή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.418, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω παρατηρήσει ότι στα δημόσια νοσηλευτήρια δεν υπάρχουν κάδοι για ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων. Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα δημόσια νοσηλευτήρια γίνεται ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων και, εάν ναι, με ποια αδειούχα εταιρεία είναι συμβεβλημένα τα νοσοκομεία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.419, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018 σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.03.109), ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, αναφορικά με την παροχή φορολογικών κινήτρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου βάσει του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, καθώς και για το ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτής της δυνατότητας πληροφορήθηκα ότι από την ημερομηνία εφαρμογής του σχεδίου (13 Φεβρουαρίου 2017) μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί ως καινοτόμες έξι επιχειρήσεις, ενώ το ύψος των επενδύσεων στις οποίες προέβησαν δεν μπορούσε να διευκρινιστεί, λόγω του ότι η ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το έτος που έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2017 ήταν η 31η Οκτωβρίου 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μιας και έχει παρέλθει η 31η Οκτωβρίου 2018, ποιο είναι το ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω του σχεδίου παροχής φορολογικών κινήτρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.424, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή του Προεδρικού στους Αγίους Ομολογητές (βόρεια και βορειοδυτικά του λόφου) στη Λευκωσία υπάρχει αριθμός κυβερνητικών κατοικιών οι οποίες έχουν παραχωρηθεί για στέγαση σε διάφορους οργανισμούς ή πρόσωπα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κάθε κατοικία ξεχωριστά, το είδος των κατοικιών (π.χ. εμβαδόν), ποιες είναι οι χρήσεις τους, ποια τα χαρακτηριστικά της μίσθωσης (π.χ. αν υπάρχει ύψος ενοικίου, έναρξη και λήξη συμβολαίου κ.ο.κ.) και ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης για αυτές τις κατοικίες, ορισμένες από τις οποίες προφανώς θα πλησιάζουν ήδη το όριο βιώσιμης χρησιμότητας, αφού έχουν κτιστεί οι περισσότερες από τον καιρό της αποικιοκρατίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.425, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί στην Κύπρο πολλά πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα με σύστημα φίλτρου αιθάλης. Έχω πληροφορηθεί επίσης ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες αφαιρούν από τα αυτοκίνητα αυτά τα φίλτρα και δεν τα αντικαθιστούν με καινούρια ή δε γίνεται καθαρισμός τους. Το ίδιο καταγγέλλεται ότι γίνεται και με τους καταλύτες των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων. Αντιλαμβάνομαι ότι η αφαίρεση των φίλτρων αιθάλης ή του καταλύτη για την αμόλυβδη βενζίνη οδηγεί στην εκπομπή εξαιρετικά επικίνδυνων ρύπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το φαινόμενο αυτό έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ποια είναι η έκτασή του. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για όσους ιδιοκτήτες ή επαγγελματίες οδηγούς ή επαγγελματίες τεχνικούς εμπλέκονται σε τέτοιες είδους παρανομίες και ρυπογόνες πρακτικές;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.426, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος ψηφίστηκε το 2014 χωρίς καμία αρνητική ψήφο από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, γιατί θεωρήθηκε ως μία αναγκαία μεταρρύθμιση στον τομέα των κοινωνικών παροχών, που ανταποκρινόταν στις ανάγκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση. Από τότε έχουν περάσει πλέον πέντε (5) χρόνια και πολλά έχουν αλλάξει. Για παράδειγμα, το “ελάχιστο καλάθι διαβίωσης”, που αντικατοπτρίζει τις κατηγορίες αναγκών, καθώς και τα μηνιαία ποσά για κάλυψη των αναγκών αυτών είτε για ένα πρόσωπο είτε για τα μέλη της οικογενειακής μονάδας, έχει αλλάξει, δεδομένου του πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών πολλών βασικών προϊόντων. Σημειώνεται ότι τα πρώτα χρόνια υπήρχαν συνθήκες αποπληθωρισμού, τώρα όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το ίδιο συμβαίνει με το επίδομα ενοικίου και το χρονικό όριο των ελέγχων για καταθέσεις και μεταβιβάσεις. Όλα τα πιο πάνω και ίσως κι άλλα επιβάλλεται να τροποποιηθούν και τούτο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να γίνουν αυτές οι απαραίτητες αλλαγές και επικαιροποιήσεις των ποσών που καθορίστηκαν το 2014 στον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο, δεδομένων των αλλαγών που επήλθαν στο ενδιάμεσο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.427, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) κ. Ντίνο Μιχαηλίδη ενημερώθηκα ότι, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στις περισσότερες χώρες, από την Κύπρο απουσιάζει ειδική ξεχωριστή νομοθεσία για τη σύσταση, τον διορισμό και τη λειτουργία της εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Μέχρι σήμερα η λειτουργία ενός πολύ σημαντικού οργανισμού, που εκπροσωπεί την Κύπρο σε αντίστοιχο παγκόσμιο οργανισμό, στηρίζεται σε μία πρόνοια ενός κανονισμού λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Επιβάλλεται η αυτονόμηση της λειτουργίας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής μέσα από την έγκριση ενός ολοκληρωμένου νομοσχεδίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία της ΚΟΕ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.429, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν μετά από σχετική έρευνά μου αναφορικά με τη λειτουργία των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων, η οποία βασίστηκε κυρίως στη δημοσιευμένη αξιολόγηση του θεσμού από Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Ιούλιος 2017), φαίνεται ότι ο εν λόγω θεσμός αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αξιολογηθεί η λειτουργία του θεσμού, ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής για την απάλειψη των προβλημάτων που εντοπίζονται, καθώς και ποιες αναπροσαρμογές θα προωθηθούν στη βάση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.441, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2017, γίνεται αναφορά στην παράνομη αποσυναρμολόγηση συσκευών, οι οποίες καταλήγουν λανθασμένα στους διαχειριστές μεταλλικών αποβλήτων ως μεταλλικά απόβλητα και όχι ως απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ως λύση προτείνεται η αποδοχή αποβλήτων ΗΗΕ στο δίκτυο πράσινων σημείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αξιολογείται αυτή τη στιγμή η ανακύκλωση αποβλήτων ΗΗΕ και αν έχει υλοποιηθεί η σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για αποδοχή αποβλήτων ΗΗΕ στο δίκτυο πράσινων σημείων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.442, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Στον προϋπολογισμό του 2019 περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν χορηγία σε οργανώσεις για προστασία των ζώων με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 51.566, 12/4/2000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιων κριτηρίων χρηματοδοτείται κάθε φιλοζωική οργάνωση. Παρακαλώ όπως κατατεθεί στο σώμα κατάλογος στον οποίο να εμφαίνεται το ύψος των χορηγιών για τα έτη 2017-2018, καθώς και οι οργανώσεις στις οποίες έχουν κατανεμηθεί. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατανεμηθεί η χορηγία για το 2019.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.443, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το επίδομα διακίνησης αναπήρων, το οποίο χορηγείται βάσει του περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμου, λαμβάνεται από σπουδαστές της Σχολής Τυφλών που τυγχάνουν διά βίου κατάρτισης. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν υπάρχουν σκέψεις, ώστε να προστεθούν στους δικαιούχους του υπό αναφορά επιδόματος και οι ανάπηροι αθλητές, σε περίπτωση που δε λαμβάνουν άλλης μορφής επίδομα, για να μεταβαίνουν στους χώρους προπόνησής τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.444, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2018, στις κοινοβουλευτικές μου ερωτήσεις με αρ. 23.06.011.02.688, 23.06.011.02.689 και 23.06.011.02.690 αναφορικά με την υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ, πληροφορήθηκα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες για πολύ μικρό αριθμό υποθέσεων που αφορούν τη λίστα αυτή. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις υποθέσεων που εκκρεμούν έχουν ζητηθεί επιπρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για ολοκλήρωση της εξέτασης. Επίσης πληροφορήθηκα ότι για τις υποθέσεις που έχουν διευθετηθεί ταυτόχρονα έγινε και η καταβολή του βεβαιωθέντος φόρου και όλων των σχετικών επιβαρύνσεων και τόκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσες υποθέσεις έχουν διευθετηθεί μέχρι στιγμής και πόσες ακόμη εκκρεμούν;

2. Ποια είναι τα ποσά που εισπράχθηκαν ή αναμένεται να εισπραχθούν από τις υποθέσεις που έχουν διευθετηθεί;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.445, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Η υπερχείλιση του ποταμού Πεδιαίου κατέδειξε για ακόμη μία φορά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή, εξαιτίας των παράνομων επεμβάσεων που έγιναν στην κοίτη του ποταμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια αντιπλημμυρικά έργα έχουν γίνει στην περιοχή;

2. Υπάρχει σχεδιασμός για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα από μελλοντική υπερχείλιση του ποταμού;

3. Αν μετά τις πρόσφατες πλημμύρες έχει προκληθεί βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης της περιοχής και, εάν ναι, πόσο έχει στοιχίσει η αποκατάστασή της.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.447, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Είναι ευρέως παραδεκτό ότι η εφαρμογή του σχεδίου πολιτογραφήσεων έναντι επενδύσεων έχει χρηματοδοτήσει μεγάλα οικοδομικά έργα, όπως τα πολυώροφα κτίρια στη Λεμεσό και στη Λευκωσία.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσοστό και τον συνολικό αριθμό των πολιτογραφήσεων που έχουν σχέση με απόκτηση κατοικίας σε πολυώροφο κτίριο σε Λεμεσό ή Λευκωσία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.446, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Ασκώντας την εξουσία που του παρέχεται βάσει των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών 2017 [Κανονισμός 61ΗΑ (5)], ο Υπουργός Εσωτερικών προχώρησε στην έκδοση διατάγματος, με το οποίο τροποποιεί τις πρόνοιες του Παραρτήματος ΙΙΙ των σχετικών κανονισμών, οι οποίες αφορούν στον σχεδιασμό οδών και οικοδομών, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η ασφαλής χρήση τους από όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Το διάταγμα προκάλεσε την αντίδραση οργανώσεων αναπήρων αναφέροντας ότι η διαφοροποίηση των δεδομένων πρόσβασης των αναπήρων δημιουργεί διακρίσεις εις βάρους τους. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων το διάταγμα ακυρώνει την απαίτηση για δημιουργία προσβάσιμου χώρου υγιεινής σε καφετέριες, εστιατόρια, καφενεία και σνακ μπαρ, μπιραρίες, καμπαρέ και άλλες παρόμοιες χρήσεις οι οποίες έχουν εμβαδόν μικρότερο των 65 τ.μ. Επίσης, η απαίτηση για προσβάσιμο χώρο υγιεινής σε φροντιστήρια αφορά πλέον χώρους που εξυπηρετούν περισσότερα από δέκα άτομα, ενώ πριν η απαίτηση αφορούσε χώρους που εξυπηρετούν περισσότερα από τρία άτομα. Διαγράφηκε ακόμη η απαίτηση για προσβάσιμο χώρο υγιεινής με ντους σε φυλακές, ενώ στους χώρους λατρείας μειώθηκε η απαίτηση σε έναν χώρο υγιεινής, ενώ ο κανονισμός παλαιότερα απαιτούσε την ύπαρξη δύο χώρων υγιεινής, έναν για κάθε φύλο. Οι εν λόγω πρόνοιες φαίνεται να δημιουργούν διακρίσεις εις βάρος των αναπήρων και να δυσχεραίνουν την προσβασιμότητά τους σε συγκεκριμένους χώρους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για απόσυρση του εν λόγω διατάγματος λαμβάνοντας υπόψη και τις αντιδράσεις των οργανώσεων αναπήρων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.448, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υστερεί έναντι των υποχρεώσεών της για προώθηση της ηλεκτροκίνησης στα αυτοκίνητα. Φαίνεται ότι δεν πρόκειται να ανταποκριθεί τελικά στα όρια που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση που υπάρχει στο θέμα των εναλλακτικών καυσίμων και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ηλεκτροκίνηση και, εάν υπάρχει οποιοδήποτε στρατηγικό σχέδιο, ποιο είναι αυτό και αν περιλαμβάνει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.449, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το 1994 η κοινοτική αρχή της κοινότητας Ποταμίου έχει καταγγείλει την παράνομη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων (αγελαδοτροφία, χοιροτροφία κτλ.) σε τοποθεσία πλησίον της διάτρησης του αρδευτικού τμήματος Αρτεσιανού. Υπάρχουν από τότε σωρεία καταγγελιών για διοχέτευση των λυμάτων από το βουστάσιο στον γειτονικό ξεροπόταμο/χείμαρρο “Πολιάτη”, που διασχίζει την οικιστική περιοχή της κοινότητας.

Η κοινοτική αρχή έχει ζητήσει επανειλημμένα και πρόσφατα τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού από τα λύματα με έξοδα της κυβέρνησης, η οποία ευθύνεται για την παράνομη λειτουργία του βουστασίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το βουστάσιο της εταιρείας “Γεωργοκτηνοτροφική Εταιρεία ΣΑΚ” ή/και οι οποιοιδήποτε προηγούμενοι ιδιοκτήτες και διαχειριστές της μονάδας αυτής στο Ποτάμι λειτουργούν με βάση όλες τις άδειες από την πολεοδομική και οικοδομική αρχή, τις άδειες εκπομπής ρύπων και απόρριψης λυμάτων, αν παρακολουθείται η εφαρμογή των όρων που υπάρχουν, αν στο παρελθόν έχουν παραβιαστεί όροι και κανονισμοί και αν έχει επιβληθεί πρόστιμο ή έχει ο ιδιοκτήτης υποστεί οποιαδήποτε τιμωρία και αν η κυβέρνηση προτίθεται να θέσει τέρμα σ’ αυτή την κατάσταση, αφού πρώτα αμέσως αναλάβει τον καθαρισμό των υπολειμμάτων των λυμάτων του βουστασίου από τον ποταμό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.450, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν νομοθετικές ή κανονιστικές πρόνοιες που να καθορίζουν τα προσόντα προπονητών αθλημάτων, ιδιαίτερα αυτών που ασχολούνται με ανήλικους αθλητές, και αν στα προσόντα και προαπαιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνεται και το λευκό ποινικό μητρώο, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με εγκλήματα παιδεραστίας, αποπλάνησης ανηλίκων κ.ο.κ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.451, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών και έχω πληροφορηθεί για το αίτημα της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων για τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων που εκδόθηκαν από τη διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας. Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που εκδόθηκαν, δεν παρέχεται οποιαδήποτε αμοιβή σε πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη φροντίδα του/της συζύγου/συντρόφου/συμβίου τους, των γονιών τους ή των γονιών του/της συζύγου τους στο σπίτι τους ή άλλων ατόμων με τα οποία υπάρχει μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρίες, αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών να φροντίζονται από τους γονείς τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων που εκδόθηκαν από τη διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, έτσι ώστε να παρέχεται αμοιβή και σε πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη φροντίδα συγγενών τους μέχρι και τρίτου βαθμού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.452, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών ότι στα λιγοστά σημεία που έχουν τοποθετηθεί φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο να καταλαμβάνονται αυτοί οι χώροι από σταθμευμένα αυτοκίνητα και έτσι να καθίσταται αδύνατο σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα να πλησιάσουν και να φορτίσουν τις μπαταρίες τους. Εν όψει της αναμενόμενης αύξησης των σημείων επαναφόρτισής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει σκοπό να εισηγηθεί νομοθεσία που να προστατεύει τα σημεία επαναφόρτισης από παράνομη στάθμευση, κακόβουλη ζημιά κ.λπ. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι σήμερα η κατάσταση με τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και, τέλος, αν, στα πλαίσια της πολιτικής ανάπτυξης των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, υπάρχει πρόθεση για εισαγωγή υποχρεωτικής πρόνοιας σε μεγάλες αναπτύξεις (π.χ. εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κτλ.) για δημιουργία χώρων επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.453, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης Κύπρου (ΚΟΕΚ) κ. Ντίνο Μιχαηλίδη πληροφορήθηκα ότι απουσιάζει από την κυπριακή νομοθεσία ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να αφορά τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων και των ομοσπονδιών αθλημάτων. Μπορεί να υπάρχουν διάσπαρτοι νόμοι, κανονισμοί και διατάγματα, αλλά απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο και συγκεντρωτικό νομικό πλαίσιο. Η ύπαρξη αυτού του πλαισίου θα μπορούσε να είναι η απάντηση σε πολλές κακοδαιμονίες του αθλητισμού, όπως ο παραγκωνισμός, η διαφθορά, η διαπλοκή κτλ. Πρόσφατα ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) έχει υιοθετήσει έναν κώδικα καλής πρακτικής, ο οποίος όμως δεν έχει νομική ισχύ και δεν είναι υποχρεωτικός, πάρα μόνο σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του ΚΟΑ να περιορίζει την κρατική χορηγία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θεωρείται αναγκαία η υιοθέτηση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων και των αθλητικών ομοσπονδιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.463, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στον περιβάλλοντα χώρο του μοναστηριού της Παναγίας της Αψινθιώτισσας (γύρω στα 1 100 μ.Χ.), που βρίσκεται στην οροσειρά του Πενταδακτύλου κοντά στο κατεχόμενο χωριό Συγχαρί, έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις, όπως εκδρομικός χώρος, παιδική χαρά, εστιατόριο, τεχνητή λίμνη, αμφιθέατρο, καθώς και ανοικοδομήσεις κτιρίων της μονής, με αποτέλεσμα την παράφορη αλλοίωση του χώρου. Οι υπό αναφορά επεμβάσεις δε συνάδουν με τους διεθνείς κανόνες προστασίας των μνημείων. Σημειώνεται ότι ο ναός του μοναστηριού είναι εξαιρετικής σημασίας, αφού αρχιτεκτονικά είναι ο μοναδικός εξαγωνικός ναός σ’ όλη την Κύπρο, παραλλαγή του νησιώτικου οκταγωνικού ρυθμού. Επιπλέον, στην Αψινθιώτισσα σώζεται η μοναδική βυζαντινή μοναστηριακή τράπεζα φαγητού στην Κύπρο, ενώ στον παρακείμενο κοιμητηριακό ναό του Αγίου Σάββα σώζονται κτιστά οστεοφυλάκια, σπανιότατο δείγμα για την Κύπρο. Το μοναστήρι της Αψινθιώτισσας είναι αρχαίο μνημείο και η συντήρηση/αποκατάστασή του πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων μεταξύ 1963-1967.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις υπό αναφορά επεμβάσεις, αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα ή φόρα για το εν λόγω θέμα, καθώς και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά στην Κύπρο, με σκοπό την προστασία του υπό αναφορά μοναστηριού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.464, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Τον περασμένο Φεβρουάριο τέθηκε πυρκαγιά σε δύο σπίτια στο χωριό Τόχνη της επαρχίας Λάρνακας, τα οποία ανήκουν στον κοινοτάρχη του χωριού κ. Παντελή Χαραλάμπους. Η πυρκαγιά, που φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα, κατέστρεψε ολοσχερώς τη μία κατοικία, ενώ η δεύτερη κατοικία, η οποία είναι εξοχική, υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνηθεί η υπό αναφορά υπόθεση, αν έχουν εντοπιστεί οι υπεύθυνοι και αν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.465, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Είχα την ευκαιρία να συναντήσω πρόσφατα αντιπροσωπία του Παγκύπριου Συνδέσμου Χαμηλοσυνταξιούχων, η οποία μου έθεσε μία σειρά θεμάτων σε σχέση με την ομάδα των συνταξιούχων που εκπροσωπούν, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη εξαγγελία για την αύξηση κατά €50 των χαμηλών συντάξεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιοι θεωρούνται χαμηλοσυνταξιούχοι στην Κύπρο, υπάρχει στην Κύπρο σχετική νομοθεσία που να καθορίζει τον όρο “χαμηλοσυνταξιούχος” και τι ισχύει για αυτό το θέμα από άποψη ευρωπαϊκών Οδηγιών ή συστάσεων στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2. Ποιος είναι ο αριθμός των συνταξιούχων που θεωρούνται χαμηλοσυνταξιούχοι στην Κύπρο;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.466, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι επτά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, έχασαν την προθεσμία υποβολής εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα στο πλαίσιο των συνολικών στόχων για το 2030 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού.

Ειδικότερα, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ έπρεπε να παραδώσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 τα εθνικά σχέδιά τους αναφορικά με τον νέο κανονισμό για την καθαρή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δυστυχώς η Κύπρος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, συγκαταλέγεται στα κράτη που δεν υπέβαλαν, ως όφειλαν, εθνικό σχέδιο δράσης. Εάν ισχύει αυτή η πληροφόρηση, έρχεται σε αντίθεση με όσα υποστήριξε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12 Δεκεμβρίου 2018, όπου μεταξύ άλλων εξέφρασε την πρόθεσή του η Κύπρος, στο πλαίσιο του ευρύτερου περιφερειακού ρόλου που αναπτύσσει και των τριμερών συνεργασιών με χώρες της περιοχής, να αναλάβει συντονιστικό ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο για αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και σχετικές συνέργειες με χώρες της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Αληθεύει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κατέθεσε εντός των καθορισμένων προθεσμιών εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, εάν ναι, για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η καθυστέρηση;

2. Ποια μέτρα έχει πάρει μέχρι στιγμής η Κυπριακή Δημοκρατία για την υλοποίηση των συνολικών στόχων για το 2030 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

3. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει στη βάση της δήλωσης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την ανάληψη από την Κυπριακή Δημοκρατία ρόλου συντονιστή των γειτονικών χωρών όσον αφορά στο θέμα της κλιματικής αλλαγής;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.468, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.469, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Ανταρκτικής και τις συναφείς συνθήκες, οι οποίες φέρουν την ονομασία “Σύστημα Συνθηκών Ανταρκτικής” (Antarctic Treaty System ή ATS).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υπογράψει και επικυρώσει την υπό αναφορά συνθήκη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.470, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” που αφορά στη μεταστέγαση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης πληροφορήθηκα ότι υπάρχει σχεδιασμός για ανέγερση νέου κτιρίου στο οποίο θα στεγάζεται η κρατική βιβλιοθήκη σε τεμάχιο επί της λεωφόρου Βύρωνος στη Λευκωσία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα η υπόθεση τιτλοποίησης του εν λόγω τεμαχίου για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ανέγερση του νέου κτιρίου της κρατικής βιβλιοθήκης και ποιες είναι οι πιστώσεις που έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2019 για το υπό αναφορά έργο, καθώς και στους επόμενους προϋπολογισμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.471, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων, η οποία συστάθηκε βάσει του Περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου. Ειδικότερα, έχω πληροφορηθεί ότι η επιτροπή σε κάποιες περιπτώσεις αντιμετωπίζει με αδιαφορία και απαξίωση τα αιτήματα των δικαιούχων. Οι καταγγελίες αφορούν επίσης τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ιατροσυμβούλιο και τις σχετικές του αποφάσεις. Στις υπό αναφορά καταγγελίες προστίθεται και η πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων, το οποίο διαχειρίζεται η επιτροπή. Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρεται μεταξύ άλλων σε μη σύννομες αποφάσεις της επιτροπής σε κάποιες περιπτώσεις καταβολής χρηματικών ωφελημάτων.

Επιπρόσθετα, έχω πληροφορηθεί για την υποβάθμιση του γραφείου εξυπηρέτησης των παθόντων, το οποίο στελεχώνεται από μία μόνο υπάλληλο, δυσχεραίνοντας την εξυπηρέτησή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες και ποια είναι η θέση του;

2. Έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες και καθυστέρηση σε αποφάσεις ιατροσυμβουλίων σε θέματα που αφορούν παθόντες πολέμου;

3. Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν προς υλοποίηση των συστάσεων του Γενικού Ελεγκτή, που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής και του Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων;

          4 . Υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός για αναβάθμιση του γραφείου εξυπηρέτησης των παθόντων προς διευκόλυνση της συγκεκριμένης ομάδας                   πληθυσμού;»

Απάντηση 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.472, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες δεν έχουν τοποθετηθεί τα προβλεπόμενα κόκκινα φώτα σήμανσης ύψους πάνω από τους γερανούς του εργοταξίου του πολυώροφου κτιρίου ΟΝΕ στη Λεμεσό όπως προβλέπουν οι κανονισμοί ασφάλειας πτήσεων για τα ψηλά κτίρια. Το κτίριο σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει ξεπεράσει το ύψος του Olympic Residence, γνωστού ως “δίδυμοι πύργοι”, και γι’ αυτό τον λόγο κρίνεται άμεση η τοποθέτηση φώτων σήμανσης για την ασφάλεια των πτήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι υπό αναφορά καταγγελίες και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την εφαρμογή των κανονισμών ασφάλειας πτήσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.473, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 27 Νοεμβρίου 2017 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε με απόφαση του (αρ. 83728) την εκπόνηση Σχεδίου για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Σχολικά Κτίρια, μετά από πρόταση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το εν λόγω σχέδιο αφορούσε την εγκατάσταση από 5,2 κιλοβάτ έως 20 κιλοβάτ σε δημόσια σχολεία. Φορέας υλοποίησης καθορίστηκε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο επρόκειτο να συνάψει σχετική συμφωνία για το θέμα με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σύναψη της υπό αναφορά συμφωνίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το Σχέδιο για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Σχολικά Κτίρια όπως συμφωνήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και τη συμφωνία, εάν έχει ολοκληρωθεί, που συνάφθηκε μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ΑΗΚ για το υπό αναφορά θέμα.»

Απάντηση 

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014 2019
2005 2010 2015  

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων