Αρχείο

    

 
Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

  

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.282, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την ενοποιημένη ανάπτυξη μεγάλων και σύνθετων χρήσεων που προγραμματίζεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Πέγειας από εταιρεία πρώην υψηλά ιστάμενου αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η περιοχή της ανάπτυξης αποτελείται από δεκαπέντε τεμάχια με συνολική έκταση 254 940 τ.μ. και βρίσκεται σε Ζώνη Προστασίας Ζ1. Όπως έχω πληροφορηθεί, μέρος της περιοχής ανάπτυξης εμπίπτει εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Χερσόνησος Ακάμα”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα έργα που περιλαμβάνονται στην πιο πάνω προγραμματιζόμενη ανάπτυξη, αν έχει υλοποιηθεί και εξεταστεί από την Περιβαλλοντική Αρχή Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), αν έχει εκπονηθεί παράλληλα με τη ΜΕΕΠ και Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την περιοχή που εμπίπτει εντός των ορίων της περιοχής “Natura 2000”, ποια είναι η θέση των κυβερνητικών τμημάτων επί της προγραμματιζόμενης αυτής ανάπτυξης, καθώς και αν στην περιοχή της προγραμματιζόμενης ανάπτυξης έχουν καταγραφεί σπάνια είδη πανίδας και ενδημικά ή και σπάνια είδη χλωρίδας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.283, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι κανονισμοί που έχουν ετοιμαστεί δυνάμει του άρθρου 32 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου και ρυθμίζουν θέματα που αφορούν τα εκτροφεία σκύλων ή/και τα ξενοδοχεία σκύλων ή/και γάτων, τα καταφύγια σκύλων ή/και γατών και τα υποστατικά φύλαξης σκύλων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.284, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ετοιμαστεί και, εάν ναι, πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων κανονισμοί που ρυθμίζουν τη διαχείριση αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.285, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με απάντηση της Ένωσης Δήμων που έλαβα στις αρχές Οκτωβρίου 2015 σε επιστολή μου αναφορικά με το θέμα της διαχείρισης των νεκρών ζώων στο οδικό δίκτυο, ένας μικρός αριθμός των δήμων περισυλλέγει τα νεκρά ζώα και τα μεταφέρει σε ειδικό λάκκο για ταφή, ενώ μόλις ένας δήμος από αυτούς εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς τους σε αδειοδοτημένη μονάδα. Επίσης, έχω πληροφορηθεί ότι η πρακτική που ακολούθησαν συνεργεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων στους αυτοκινητοδρόμους ήταν η ταφή των νεκρών ζώων δίπλα από το δρόμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι νόμιμη η τακτική που ακολουθεί ο μικρός αριθμός δήμων για ταφή των νεκρών ζώων σε ειδικό λάκκο ή η τακτική που ακολουθούν τα συνεργεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων στους αυτοκινητοδρόμους και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η περισυλλογή των νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο από τους δήμους και η μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες μονάδες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.286, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται ότι οποιαδήποτε ειδοποίηση εξώδικης ρύθμισης δεν έχει πληρωθεί, προωθεί την υπόθεση στο Γενικό Εισαγγελέα για πιθανή λήψη νομικών μέτρων εναντίον του Φορέα Εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, εταιρείες που χρωστούν στο δημόσιο αποκλείονται από τις δημόσιες προσφορές. Ο περί Αποβλήτων Νόμος δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πρόνοια για εξαίρεση οποιουδήποτε Φορέα Εκμετάλλευσης από δημόσιες προσφορές για απλήρωτα εξώδικα. Γενικώς, τίθεται αν τα απλήρωτα εξώδικα ή άλλες χρηματικές ποινές εντάσσονται στην απαγόρευση συμμετοχής σε δημόσιες προσφορές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση των νομοθεσιών, έτσι ώστε όποιος δεν αποπληρώνει τα εξώδικά του ή άλλες χρηματικές ποινές να εξαιρείται από το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημόσιων προσφορών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.287, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με το σοβαρό χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή της Πιτσιλιάς εξαιτίας της παράνομης εναπόθεσης εκατοντάδων παλαιών αυτοκινήτων και λάστιχων στην περιοχή του Αγρού. Τα παλαιά αυτοκίνητα είναι πεταμένα όχι μόνο εντός της κοινότητας, αλλά και έξω από αυτήν, κατά μήκος του δρόμου Λευκωσίας-Αγρού, και σε παρακείμενους υπαίθριους χώρους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την οριστική επίλυση του προβλήματος που ταλανίζει τις κοινότητες Αγρού, Αγίου Θεοδώρου και Αγίου Ιωάννη με την απομάκρυνση των αυτοκινήτων, των εξαρτημάτων και των λάστιχων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.288, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εταιρεία “Cyprus Investment Promotion Agency” (CIPA) χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση, ποιο είναι το ύψος του ποσού που της χορηγείται, από πότε έχει ξεκινήσει η χρηματοδότηση, ποια είναι τα αποτελέσματα των εργασιών της εταιρείας αυτής, καθώς και αν ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.289, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα αποσμητικά χώρου περιέχουν καρκινογόνες ουσίες, επικίνδυνες οργανικές ενώσεις και τοξικές ουσίες. Μετά από αριθμό ερευνών διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα αποσμητικά χώρου περιέχουν χημικές ουσίες που επιδεινώνουν το άσθμα, επηρεάζουν την αναπαραγωγική ανάπτυξη, προκαλούν νευρολογικά προβλήματα, πονοκεφάλους, ναυτία κτλ. Σε κάποιες χώρες έχει διά νόμου γίνει υποχρεωτικό σε χώρους όπου συγκεντρώνεται πλήθος ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και άτομα με αλλεργίες, να υπάρχει σχετική προειδοποίηση δημόσια αναρτημένη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για τις πιο πάνω έρευνες, αν έχουν γίνει έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αναγράφονται στις ετικέτες των αποσμητικών χώρων οι παρενέργειες που πιθανόν να προκαλούν, καθώς και αν σκοπεύει να προχωρήσει με την έκδοση ενημερωτικού υλικού, για να πληροφορήσει το καταναλωτικό κοινό για τις παρενέργειες των αποσμητικών χώρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.290, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής του δήμου Αραδίππου αναφορικά με πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δήμος σε σχέση με την ανεξέλεγκτη χρήση των κτηνοτροφικών αποβλήτων που τοποθετούνται αλόγιστα ως εδαφοβελτιωτικό και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία καταστάσεων ανυπόφορης δυσοσμίας για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρέχεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, η δυνατότητα στους γεωργούς να χρησιμοποιούν κτηνοτροφικά απόβλητα για τη βελτίωση του εδάφους, αν εξετάζεται η δυνατότητα αφαίρεσης της δυνατότητας αυτής από τον εν λόγω κώδικα, καθώς και για τα μέτρα που εισηγείται για την επίλυση του προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.291, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2015, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.654, αναφορικά με τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης για την Πράσινη Οικονομία, πληροφορήθηκα ότι η σύνταξη του σχεδίου δράσης έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί ήδη στο υπουργείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αντίγραφο του Σχεδίου Δράσης για την Πράσινη Οικονομία. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται το εν λόγω σχέδιο να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.292, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τους φόβους που εκφράζονται από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα εξαιτίας της ανακάλυψης στην Κίνα βακτηρίων τα οποία λόγω μίας γονιδιακής μετάλλαξής τους είναι ανθεκτικά ακόμη και στα ισχυρότερα αντιβιοτικά. Όπως έχω πληροφορηθεί, οι επιστήμονες ζητούν όπως η χρήση των ισχυρών αντιβιοτικών πολυμιξίνες, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στα ζώα της κτηνοτροφίας, περιοριστεί άμεσα, γιατί η εξάπλωση των βακτηριακών μεταλλάξεων σε όλο τον κόσμο πιθανόν να προκαλέσει επιδημίες. Σύμφωνα με πίνακα που δημοσιοποιήθηκε από το Centre for Disease Dynamics, Economics & Policy, η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη θέση των χωρών που χρησιμοποιούν αντιβιοτικά στην κτηνοτροφία, ενώ, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, περίπου 700 000 άτομα παγκοσμίως χάνουν τη ζωή τους από μολύνσεις ή ιώσεις που δεν μπορούν να καταπολεμηθούν με φάρμακα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της χρήσης των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και για το ποσοστό των κτηνοτρόφων στην Κύπρο που χρησιμοποιούν τα ισχυρά αντιβιοτικά πολυμιξίνες και σε ποιο βαθμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.293, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου σε ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.114, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, αναφορικά με την απουσία αρμόδιας υπηρεσίας για μέτρηση της σκόνης στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, πληροφορήθηκα ότι στην προσεχή επανεξέταση της γεωγραφικής κατανομής και των δυνατοτήτων των σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα θα αξιολογηθεί εκ νέου και το ενδεχόμενο χωροθέτησης πρόσθετου σταθμού στην ελεύθερη Αμμόχωστο, με ειδική αυτόματη συσκευή μέτρησης ΑΣ10, ανάλογη με αυτές που υπάρχουν στους έξι υφιστάμενους σταθμούς του δικτύου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επανεξεταστεί το ενδεχόμενο χωροθέτησης πρόσθετου σταθμού στην ελεύθερη Αμμόχωστο με ειδική αυτόματη συσκευή μέτρησης ΑΣ10

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.294, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης κοινοποίησης επιστολής, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2015, από ομάδα επηρεαζόμενων υπαλλήλων που εργάζονται στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο αναφορικά με ενδεχόμενη απόσπασή τους σε άλλα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής, ο διευθυντής του Κυβερνητικού Τυπογραφείου έχει αποφασίσει όπως το τμήμα συρρικνωθεί αριθμητικά και υπέβαλε στο Τμήμα Προσωπικού κατάλογο υπαλλήλων για τους οποίους εισηγείται απόσπαση σε άλλα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας ως πλεονάζον προσωπικό. Στην επιστολή τους οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι αναφέρουν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, την ίδια στιγμή που επί καθημερινής βάσεως υπάρχουν υπάλληλοι που εργάζονται υπερωρίες. Επιπρόσθετα, στην επιστολή αναφέρεται ότι ο διευθυντής του Κυβερνητικού Τυπογραφείου πρόσφατα δέχτηκε να του αποστείλουν επιπρόσθετο γραμματειακό προσωπικό, ενώ παράλληλα έχει εγκριθεί η δημιουργία νέας θέσης κλίμακας Α13. Η επιστολή καταγγέλλει ότι άτομα με πολύχρονη εμπειρία και μετεκπαίδευση στον τομέα της τυπογραφίας, καθώς και άτομα που σε λίγα χρόνια αφυπηρετούν βρίσκονται στον κατάλογο ως πλεονάζον προσωπικό, ενώ άτομα χωρίς προσόντα φαίνεται να διατηρούν τις θέσεις τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η απόσπαση υπαλλήλων από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο σε άλλα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας, αν όντως υπάρχει πλεονάζον προσωπικό και, εάν ναι, με βάση ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα άτομα που θα αποσπαστούν. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν δόθηκε η δυνατότητα στους υπαλλήλους του Κυβερνητικού Τυπογραφείου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για απόσπαση σε άλλα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.295, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 7 Οκτωβρίου 2015 ο πρόεδρος και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά. Στην εν λόγω επίσκεψη, όπως πληροφορήθηκα, ο κοινοτάρχης και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Πεδουλά τόνισαν την ανάγκη προώθησης από το κράτος περαιτέρω δράσεων και προγραμμάτων μέσω του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά, τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και στην αναζωογόνηση της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, έτσι ώστε να εφαρμόσει πρακτικές που θα συμβάλουν στην επίτευξη του πιο πάνω στόχου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.306, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από πρόσφατη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε επιστολή μου αναφορικά με το θέμα της καταστροφής χλωρίδας και πανίδας στην κοινότητα Νατάς Πάφου πληροφορήθηκα ότι για την επίλυση του προβλήματος της ανεξέλεγκτης/παράνομης βόσκησης έχουν γίνει σειρά συσκέψεων με το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Δασών και την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου για τη διεξοδική μελέτη του θέματος και τη λήψη αποφάσεων επίλυσης των σχετικών προβλημάτων. Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, μία από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί είναι η τροποποίηση του περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νόμου και του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, έτσι ώστε οι ποινές να γίνουν πολύ αυστηρές και ως εκ τούτου πιο αποτελεσματικές. Το σχετικό εξώδικο πρόστιμο, όπως αναφέρεται στην επιστολή, θα μπορούν να επιβάλουν οι κοινοτάρχες, τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων, θηροφύλακες ή λειτουργοί της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τροποποίηση του περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νόμου και του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.307, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός ιδιοκτητών γης δεν πληρώνουν το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς αποφεύγουν να πληρώσουν το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας συστηματικά και για σειρά ετών. Μάλιστα, κάποιοι φαίνεται να είναι μεγαλοϊδιοκτήτες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό των οφειλών του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας τα τελευταία τρία χρόνια.

2. Ποιο είναι το κατ’ έτος ποσό που δεν έχει πληρωθεί.

Ποιο είναι το ποσό που οφείλουν οι μεγάλοι ιδιοκτήτες γης ανά έτος και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι οφείλουν τα τριάντα μεγαλύτερα ποσά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.308, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο φράγμα Πολεμιδιών στη Λεμεσό ρέουν υγρά απόβλητα, που προέρχονται από τη σήψη των σκουπιδιών του σκυβαλότοπου στο Βατί. Οι κτηνοτρόφοι της γύρω περιοχής εκφράζουν τις ανησυχίες τους, αφού τα ζώα που βόσκουν στην περιοχή χρησιμοποιούν το νερό για ύδρευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται η ποιότητα του νερού στο φράγμα Πολεμιδιών, ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν τόσο για την υγεία των ζώων όσο των ανθρώπων από τη χρήση του νερού του φράγματος Πολεμιδιών, καθώς και από τη χρήση του φράγματος για αθλητικούς σκοπούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.309, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής του Συνδέσμου Προστασίας Φυσικής Κληρονομιάς και Βιοποικιλότητας της Κύπρου, ημερομηνίας 21ης Δεκεμβρίου 2015, αναφορικά με την απαγόρευση του κυνηγιού άγριων θηραμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές στη χερσόνησο Ακρωτηρίου. Με βάση τη νομοθεσία στη συγκεκριμένη τοποθεσία επιτρέπεται το κυνήγι καθημερινά από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου έκαστου έτους. Ο σύνδεσμος έχει προχωρήσει στη συλλογή 1 260 υπογραφών από άτομα τα οποία στηρίζουν το αίτημα αυτό. Σκοπός του αιτήματος, όπως αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή, είναι η προστασία του πολύ σημαντικού βιοτόπου της χερσονήσου του Ακρωτηρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να απαγορεύεται το κυνήγι στη χερσόνησο Ακρωτηρίου, και ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης όπως επιτρέπεται το κυνήγι καθημερινά στην περιοχή αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.310, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2015 (αρ. πρότασης: 1175/2015) αποφάσισε την επιβεβαίωση της ίδρυσης της κοινότητας Τροόδους, με σκοπό την εξασφάλιση στατιστικού κωδικού για την κοινότητα. Σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το κοινοτικό συμβούλιο είναι διορισμένο και απαρτίζεται από κυβερνητικούς αξιωματούχους και λειτουργεί με τη σύγκληση συνεδριών για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διοικητική περιοχή Τροόδους και την κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού, ο οποίος εγκρίνεται από τον οικείο έπαρχο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ίδρυση της κοινότητας Τροόδους θα αλλάξει ο τρόπος εκλογής του κοινοτικού συμβουλίου ή αν θα συνεχιστεί η ίδια μέθοδος σύνθεσής του, να διορίζεται δηλαδή και να απαρτίζεται μόνο από κυβερνητικούς αξιωματούχους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.311, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν τα έργα επί της λεωφόρου Κώστα Λοΐζου στην κοινότητα Κάτω Πύργου, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διαπλάτυνση του δρόμου και δημιουργία πεζοδρομίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.312, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το πρόβλημα ύδρευσης που αντιμετωπίζει μέρος της κοινότητας Πηγαινιών. Σύμφωνα με καταγγελίες, υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την οσμή και το χρώμα του νερού της κοινότητας και πιθανολογείται ότι υπάρχει πρόβλημα και στις σωλήνες μεταφοράς του νερού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα Πηγαινιών, αν εξετάζεται το ενδεχόμενο αντικατάστασης των σωλήνων μεταφοράς νερού της κοινότητας και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα που περιγράφεται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.313, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2014 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.033 αναφορικά με το πρόβλημα υδροδότησης των κατοίκων του χωριού Μανσούρα πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ετοίμασε και απέστειλε σχετική μελέτη και σχέδιο έργου μαζί με τεχνικές προδιαγραφές και δελτίο ποσοτήτων στον αν. έπαρχο Λευκωσίας τον Ιανουάριο του 2014. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, η εναλλακτική μελέτη που ανέλαβε να εκπονήσει εκ μέρους της κοινότητας ιδιώτης μελετητής αναμενόταν να κατατεθεί στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για έγκριση. Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Μανσούρας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα ύδρευσης, ενώ συνεχίζει να καθυστερεί η ενίσχυση της υδατοπρομήθειας του χωριού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα υδροδότησης των κατοίκων του χωριού Μανσούρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.314, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κάτω Πύργου για αύξηση της χορηγίας που λαμβάνει η κοινότητα, με σκοπό την εργοδότηση ναυαγοσωστών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.315, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ποσότητα των αποθεμάτων χρυσού που διέθετε η Κυπριακή Δημοκρατία από το 1960 μέχρι και σήμερα ανά έτος, καθώς επίσης ποια έτη η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην αγορά χρυσού, από ποιες χώρες και σε ποιες τιμές αγόρασε χρυσό σε σχέση με την εκάστοτε ενδεικτική παγκόσμια τιμή χρυσού. Παρακαλώ τέλος τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η σημερινή αξία των αποθεμάτων χρυσού της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.317, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργείου Υγείας σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.626 αναφορικά μεταξύ άλλων με τη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Αίματος πληροφορήθηκα ότι η διαδικασία εναρμόνισης του Κέντρου Αίματος με το ευρωπαϊκό κεκτημένο έχει ήδη αρχίσει. Mέχρι το τέλος του 2015 υπολογιζόταν ότι θα ολοκληρώνονταν όλες οι διεργασίες, ώστε να εναρμονιστεί και να καταστεί ισότιμο με Κέντρα Αίματος του εξωτερικού. Παράλληλα, η απάντηση του υπουργείου με πληροφορούσε ότι το Υπουργείο Υγείας βρισκόταν στη διαδικασία του προκαταρκτικού σταδίου για έγκριση της μοριακής μεθόδου ΝΑΤ για τον έλεγχο των παράγωγων του αίματος από τα μεταδιδόμενα νοσήματα, πράγμα το οποίο θα αύξανε σημαντικά την ασφάλεια του αίματος. Σύμφωνα με την απάντηση, η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών ολοκλήρωσε την πλήρωση των προδιαγραφών και αναμενόταν η προκήρυξη της προσφοράς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διεργασίες, αν το Κέντρο Αίματος έχει εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και κατά πόσο έχει προκηρυχθεί και κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αναφορικά με την έγκριση της μοριακής μεθόδου ΝΑΤ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.318, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από κατοίκους των κοινοτήτων Σουσκιούς και Νικόκλειας της επαρχίας Πάφου αναφορικά με την παράνομη και ανεξέλεγκτη εκτροφή χοίρων στην κοινότητα Σουσκιούς από συγκεκριμένο κτηνοτρόφο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια καταγγελία, ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος εκτρέφει μεγάλο αριθμό χοίρων εντός της κοινότητας Σουσκιούς, έχοντας καταλάβει παράνομα κτίρια και άλλα υποστατικά και εντός της κοινότητας χωρίς την εξασφάλιση άδειας για χρήση των υποστατικών και για εκτροφή χοίρων. Επιπρόσθετα, όπως έχω πληροφορηθεί, τα ζώα διακινούνται ελεύθερα στην περιοχή των κοινοτήτων και εισέρχονται ανεξέλεγκτα σε καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να προκαλούν μεγάλες καταστροφές. Τίθενται επίσης θέματα ασφάλειας και υγείας των κατοίκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος κατέχει άδειες για τη χρήση υποστατικών εντός της κοινότητας και για την εκτροφή χοίρων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη δράση του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.319, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2015 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.014 αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τη λειτουργία των κατασκηνωτικών χώρων πληροφορήθηκα ότι, αφού το Τμήμα Δασών έλαβε υπόψη το καθεστώς που ισχύει σε άλλες χώρες, αλλά και τα κενά που έχουν διαπιστωθεί όσον αφορά τη δασική νομοθεσία, αποφασίστηκε η τροποποίηση των περί Δασών [Άδειες, Χρήση Δασικών Οδών και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων] Κανονισμών του 2012. Όπως με πληροφορούσε η απάντηση του υπουργού, έγιναν συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τους κατασκηνωτές και τη Νομική Υπηρεσία και οι πρόνοιες των κανονισμών ήταν υπό διαμόρφωση. Το πρώτο προσχέδιο των κανονισμών αναμενόταν να είναι έτοιμο στις αρχές του 2016.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία του πρώτου προσχεδίου των πιο πάνω αναφερόμενων κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.320, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2015 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.081 αναφορικά με τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς υπό τη μορφή τρένου (π.χ. τρενάκι Λευκωσίας) και τις άδειες κυκλοφορίας τους σε δημόσιες οδούς, τις ασφαλιστικές καλύψεις για τους οδηγούς κτλ πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ανέλαβε πρωτοβουλία και ετοίμασε προσχέδιο νόμου με τίτλο «Ο περί Ρυθμίσεως των Οδικών Συρμών Νόμος», σε μια προσπάθεια να ρυθμιστεί ο τρόπος αδειοδότησης και κυκλοφορίας οδικών συρμών/μικρών τουριστικών τρένων. Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών, ως αρμόδιες αρχές για την αδειοδότηση των οδικών συρμών ορίζονται οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και ως εκ τούτου κρίθηκε ότι η περαιτέρω προώθηση του νόμου θα έπρεπε να αναληφθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα/υπηρεσίες και στη βάση των απόψεων/εισηγήσεων που υποβλήθηκαν θα προχωρούσε στην οριστικοποίηση του προτεινόμενου νόμου και ακολούθως στην υποβολή του στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία του πιο πάνω νομοσχεδίου, αν έχει προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.321, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2015 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.492 αναφορικά με τον τερματισμό της παράνομης λειτουργίας υπαίθριου μπαρ στην περιοχή Ασπρόκρεμμου-Πόλης Χρυσοχούς πλησίον του ξενοδοχείου Άνασσα πληροφορήθηκα ότι, μετά την ειδοποίηση επιβολής που απέστειλε η Πολεοδομική Αρχή στον ιδιοκτήτη του τεμαχίου, αυτός απάντησε ότι έχει τερματίσει οποιεσδήποτε λειτουργίες εντός του τεμαχίου, γεγονός το οποίο διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την απάντηση, και μετά από επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή στις 4 Ιουνίου 2015. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, με επιστολή ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2015, είχε ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου για την απομάκρυνση των πρόχειρων μη αδειούχων υποστατικών/κατασκευών του τεμαχίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινούσε, όπως αναφέρεται στην απάντηση, νέα διαδικασία λήψης νομικών μέτρων εναντίον του”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο ιδιοκτήτης του πιο πάνω τεμαχίου έχει απομακρύνει τα πρόχειρα μη αδειούχα υποστατικά/κατασκευές και σε αντίθετη περίπτωση αν το υπουργείο έχει προχωρήσει στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.324, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2015, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.031 αναφορικά με την ετοιμασία προσχεδίου εκθέσεων από τεχνικές επιτροπές που συστάθηκαν για την εξέταση των επιχειρησιακών αναγκών της αστυνομίας και την επιτήρηση της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και τις δυνατότητες των εναέριων μέσων πυρόσβεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, πληροφορήθηκα ότι αξιολογούνται τα συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία είχαν υποβληθεί αναφορικά με την αναβάθμιση των πτητικών μέσων της Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την αναβάθμιση των πτητικών μέσων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.328, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην ακύρωση των προσφορών για ανάπλαση της λεωφόρου Τσερίου στο Στρόβολο και στην προκήρυξη προσφορών για επανασχεδιασμό της συγκεκριμένης λεωφόρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.329, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση της τουρκοκυπριακής ηγεσίας όπως χορηγήσει άδεια στην τουρκική ιδιωτική εταιρεία AKSA, η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια, για εκφόρτωση καυσίμων στο νησί, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για το περιβάλλον. Τα καύσιμα αυτά περιέχουν ποσοστά θείου που ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι ενήμερος για την εκφόρτωση στις κατεχόμενες περιοχές καυσίμων που περιέχουν ποσοστά θείου που ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια, καθώς και αν έχει προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καταγγελία της τουρκοκυπριακής ηγεσίας για τις παράνομες και αντιπεριβαλλοντικές της ενέργειες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.331, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέσα στους γρανίτες και τα μάρμαρα που εισάγονται από το εξωτερικό περιέχεται ραδόνιο, το οποίο είναι ένα ραδιενεργό υλικό. Παράλληλα, πολλοί ανησυχούν για τις εισαγωγές γρανιτών και μαρμάρων από τις τουρκοκρατούμενες περιοχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διενεργούνται έλεγχοι για την ύπαρξη ραδονίου σε μάρμαρα και γρανίτες που προέρχονται από τις τουρκοκατεχόμενες περιοχές ή εισάγονται από το εξωτερικό, καθώς επίσης αν διενεργούνται έλεγχοι για το επίπεδο ραδιενέργειας που εκπέμπεται

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.332, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προγραμματίζεται η αδειοδότηση της τοποθέτησης/εγκατάστασης μετεωρολογικού ραντάρ της εταιρείας “Space Hellas Α.Ε.” στην τοποθεσία Λίμνες της κοινότητας Νατάς της Πάφου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς τοποθέτησης μετεωρολογικού ραντάρ στην επαρχία Πάφου, ποιες είναι οι εναλλακτικές τοποθεσίες, γιατί επιλέγηκε η συγκεκριμένη τοποθεσία και αν εκπονήθηκε πλήρης μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.333, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με βάση στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Κύπρος διαμορφώνεται πλέον σε χώρα των πλουσίων και των φτωχών, καθώς άρχισε να διαγράφει το υψηλότερο εισοδηματικό χάσμα ανάμεσα στους πολίτες της. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και με βάση το δείκτη άνισης κατανομής του εισοδήματος, η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη θέση των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά το εισοδηματικό χάσμα ανάμεσα στους πολίτες. Μάλιστα, έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη αύξηση του δείκτη άνισης κατανομής εισοδήματος από το 2008 μέχρι το 2014 και η αύξηση αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν απασχολήσει την κυβέρνηση τα πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία αναφορικά με το εισοδηματικό χάσμα που καταγράφεται ανάμεσα στους πολίτες της Κύπρου και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για τη μείωση του εν λόγω εισοδηματικού χάσματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.334, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ιδιώτης έχει εξασφαλίσει μίσθωση τουρκοκυπριακού τεμαχίου από τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και προγραμματίζει κατασκευή κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή Λουτρά της Αφροδίτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχει ήδη υποβληθεί αίτηση, η οποία και εξετάζεται ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι το διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής του δικτύου “Natura 2000” για τη χερσόνησο του Ακάμα βρίσκεται ακόμα υπό διαβούλευση και δεν έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το αίτημα που έχει υποβληθεί εκ μέρους του ιδιώτη, όπως έχω πληροφορηθεί, περιλαμβάνει κατασκηνωτικό χώρο 60 θέσεων με 4 λυόμενα κτίρια.

Δεδομένου ότι με τη λειτουργία του προτεινόμενου κατασκηνωτικού χώρου θα προκληθούν μη αναστρέψιμες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξαιτίας της ύπαρξης οικοτόπων και σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την έγκριση του αιτήματος του ιδιώτη για δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου, καθώς και αν έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.335, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει υποβάλει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για ανανέωση του συμβολαίου δημοσιογράφου που εργοδοτείται στην πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη για θέματα τύπου. Πρόκειται για Ελλαδίτη δημοσιογράφο ο οποίος εργάζεται τόσο ως ανταποκριτής στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) όσο και ως ανταποκριτής στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ). Η δαπάνη για την ανανέωση του συμβολαίου του για το έτος 2016 υπολογίζεται περίπου στις 39.000. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη ανέρχεται στις 582.000, εκ των οποίων οι 307.000 αφορούν δαπάνες του επιτόπιου προσωπικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εξετάστηκε το ενδεχόμενο τα καθήκοντα του εν λόγω δημοσιογράφου για θέματα τύπου να αναλάβει λειτουργός που ήδη εργοδοτείται στην πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη και, σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Εξωτερικών δεν προχώρησε με προκήρυξη της θέσης όπως θα όφειλε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.336, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον αριθμό και το είδος των πεζών που υπήρξαν θύματα τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και τους χώρους όπου συνέβησαν (π.χ. πεζοδρόμιο, διάβαση πεζών κ.λπ.) για το έτος 2015

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.337, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των οχημάτων της εταιρείας “Volkswagen AG” που εισήχθησαν στην Κύπρο και φέρουν το λογισμικό παραποίησης των μετρήσεων για τις εκπομπές ρύπων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων και αν πρόκειται να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα για τη διόρθωση του λογισμικού των οχημάτων αυτών ή αν θα υπάρξει μία μορφή αποζημίωσης προς τους καταναλωτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.338, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Πάφου υπέβαλε επίσημο αίτημα προς το Τμήμα Αρχαιοτήτων, προκειμένου να αναλάβει το κράτος το κόστος της ηλεκτροδότησης του κάστρου της Κάτω Πάφου. Αιτήματα, ώστε να επωμιστεί το κράτος το κόστος της φωταγώγησης αρχαιολογικών μνημείων, έχουν υποβάλει και άλλες δημοτικές και κοινοτικές αρχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η αρμόδια αρχή που επωμίζεται το κόστος της φωταγώγησης των αρχαιολογικών μνημείων και ποιο είναι το ετήσιο κόστος της φωταγώγησής τους τα τελευταία 5 χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.339, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η κατάσταση στα φράγματα όσον αφορά τα αποθέματα νερού κρίνεται ανησυχητική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, εάν δεν αλλάξει το υδατικό ισοζύγιο εντός των επόμενων δύο μηνών, είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης της Ξηρασίας, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία όλων των μονάδων αφαλάτωσης σε πλήρη λειτουργία, καθώς και τον περιορισμό στην παροχή νερού προς τα νοικοκυριά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να μη χρειαστεί να εφαρμοστεί το Σχέδιο Διαχείρισης της Ξηρασίας, δεδομένου ότι η λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης θα έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.340, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αστυνομία εκφράζει έντονη ανησυχία για τα αυξημένα κρούσματα διαρρήξεων και κλοπών. Σύμφωνα με την αστυνομία, στόχοι των διαρρηκτών είναι τα χρυσοχοεία, τα καταστήματα ειδών πολυτελείας, καθώς και τα σπίτια. Ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές προκαλεί η κλοπή κυνηγετικών όπλων και στρατιωτικών ντουφεκιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των κλοπών και διαρρήξεων τα τελευταία τρία χρόνια, ανά μήνα, ανά περιοχή και ανά χώρο διάρρηξης, το είδος των κλοπιμαίων, καθώς και την εκτιμώμενη αξία αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.341, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα κατασκευαστικά έργα για τη μεταφορά νερού από το φράγμα Σολέας στις κοινότητες της περιοχής για σκοπούς άρδευσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων όσον αφορά στο φράγμα της περιοχής Σολέας, που βρίσκεται στα όρια της κοινότητας Φλάσου, αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα πιο πάνω έργα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.342, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην Αλυκή της Λάρνακας και της λίμνης της Βορόκλινης εξαιτίας του αυξημένου αριθμού ατόμων που επισκέφθηκαν τις περιοχές, για να απολαύσουν τα φλαμίνγκο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι αρμόδιες αρχές δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των φλαμίνγκο και του βιοτόπου, με αποτέλεσμα αρκετά αυτοκίνητα να εισέλθουν στο βιότοπο, τριπόδια φωτογραφικών μηχανών να τοποθετηθούν για πολλές ώρες εντός του νερού σε ολόκληρη την περίμετρο της Αλυκής της Λάρνακας, ενώ ιπτάμενες μηχανές (drones) πέταξαν πάνω από τα φλαμίνγκο προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στα πτηνά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν τα αρμόδια τμήματα για την προστασία των πιο πάνω βιοτόπων και για την ενημέρωση του κοινού που επισκέπτονται τις περιοχές αυτές, ώστε να εκλείψουν τέτοιου είδους συμπεριφορές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.343, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο Γερμανός αξιωματούχος Νόρμπερτ Βάλτερ Μπόργιανς παρέδωσε λίστα 10 500 Ελλήνων καταθετών στην Ελβετία στην ελληνική κυβέρνηση. Όπως έχω πληροφορηθεί, έχει ήδη ξεκινήσει ο έλεγχος των ατόμων που βρίσκονται στη λίστα Μπόργιανς από την ελληνική κυβέρνηση και, όπως δείχνουν οι πρώτοι έλεγχοι, τα εισοδήματα που δηλώνουν στην Ελλάδα οι φορολογούμενοι που βρίσκονται στη λίστα απέχουν πολύ από τα εμβάσματα που εντοπίζονται στην Ελβετία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει έρθει σε επικοινωνία με τον Γερμανό αξιωματούχο Νόρμπερτ Βάλτερ Μπόργιανς, για να διαπιστωθεί κατά πόσο ο Γερμανός αξιωματούχος έχει στην κατοχή του λίστα Κυπρίων καταθετών στην Ελβετία και, εάν ναι, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ζητηθεί από τον Γερμανό αξιωματούχο να την παραδώσει στην κυπριακή κυβέρνηση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.344, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προχωρήσει η εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος φωτοεπισήμανσης σε ολόκληρη την Κύπρο, σε ποιες λεωφόρους πόλεων έχουν ήδη εγκατασταθεί κάμερες τροχαίας, καθώς και αν έχει ολοκληρωθεί η προκήρυξη διαγωνισμού και κατακύρωση προσφοράς σε σχέση με τις κάμερες τροχαίας που θα αγοραστούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.345, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού απέστειλε επιστολή στον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς ζητώντας τη διακοπή της απόσπασης 117 υπαξιωματικών και 3 αξιωματικών στην αστυνομία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα καθήκοντα που επιτελούν οι αποσπασθέντες δε συνάδουν με τον βαθμό που έχουν, ενώ παράλληλα καταγράφονται και προβλήματα στο ίδιο το στράτευμα εξαιτίας της απόσπασής τους.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με πρόσφατη επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 681 αστυνομικοί εκτελούν μη αστυνομικά καθήκοντα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει σε μείωση του αριθμού των αστυνομικών που απασχολούνται σε μη αστυνομικά καθήκοντα, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την καλύτερη αξιοποίηση της δύναμης της αστυνομίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να δώσει το δικαίωμα στα αποσπασθέντα μέλη της Εθνικής Φρουράς να επιστρέψουν στο στράτευμα, εάν το επιθυμούν, και κατά πόσο θα καταβάλλονται στους αποσπασθέντες αξιωματικούς και υπαξιωματικούς οι δεδουλευμένες υπερωρίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.352, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων από κατοίκους της περιοχής Μέσα Γειτονιάς Λεμεσού, εξαιτίας του θορύβου και της οχληρίας που παρατηρείται λόγω της διακίνησης οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού. Αίτημα των κατοίκων της περιοχής είναι η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων για περιορισμό του θορύβου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής Μέσα Γειτονιάς Λεμεσού και να προχωρήσει στην τοποθέτηση ηχοπετασμάτων, ώστε να περιοριστεί η ηχορρύπανση που δημιουργείται από τη διακίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.353, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 13 Οκτωβρίου 2015 η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού αποφάσισε την αποπαγοποίηση εικοσιτεσσάρων θέσεων διασώστη, ώστε να επιτευχθεί η στελέχωση και λειτουργία τεσσάρων νέων σταθμών ασθενοφόρων (σταθμός Λακατάμειας/Κλήρου, κέντρο Λεμεσού, σταθμός Βορόκληνης και σταθμός Πέγειας/Πάφου), καθώς και δύο επιπρόσθετων θέσεων διασώστη στο νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να λειτουργήσουν οι πιο πάνω σταθμοί ασθενοφόρων, δεδομένης και της επιτακτικής ανάγκης που υπάρχει στις κοινότητες της κάθε περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.354, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης των έντονων διαμαρτυριών των κατοίκων των κοινοτήτων Μαραθούντας, Αγίας Μαρινούδας, Αχέλειας και Κολώνης σε σχέση σε σχέση με την παράνομη λειτουργία του χώρου απόρριψης αδρανών υλικών στη Μαραθούντα. Όπως με πληροφόρησαν οι κάτοικοι των πιο πάνω κοινοτήτων, υπάρχουν καθημερινές πυρκαγιές, ενώ γίνεται και καύση επικίνδυνων τοξικών αντικειμένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα κοινοτικά συμβούλια απειλούν με δυναμικές κινητοποιήσεις, εάν δεν κλείσει άμεσα ο χώρος της παράνομης απόρριψης αδρανών υλικών στη Μαραθούντα. Αρκετοί κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας εξαιτίας των τοξικών αναθυμιάσεων και ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο Πάφου με αναπνευστικά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να κλείσει άμεσα ο χώρος της παράνομης απόρριψης αδρανών υλικών στη Μαραθούντα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.355, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου κατέληξε σε συμφωνία με την εταιρεία “Google” για πληρωμή αναδρομικών φόρων. Σύμφωνα με το διακανονισμό που ανακοινώθηκε, η Google θα καταβάλει 130 εκατομ. στερλίνες σε αναδρομικούς φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο μετά το 2005. Η συμφωνία επήλθε μετά από πολυετή έλεγχο της Yπηρεσίας Φορολογίας και Τελωνείου του Ηνωμένου Βασιλείου με αντικείμενο καταγγελίες ότι η Google επιδιδόταν σε φοροαποφυγή για μια δεκαετία και πλέον ανακατανέμοντας τα κέρδη της στην Ιρλανδία, όπου βρίσκεται η έδρα της για την Ευρώπη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η εταιρεία “Google” έχει φορολογικές υποχρεώσεις στην Κύπρο και κατά πόσο εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στο Τμήμα Φορολογίας.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.356, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων αναφορικά με την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην πλατεία του συνοικισμού Στρόβολος ΙΙ εξαιτίας της εγκατάλειψης υποστατικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα εγκαταλελειμμένα υποστατικά είναι βρόμικα, γεμάτα με άχρηστα αντικείμενα και αποτελούν πηγή μόλυνσης, αφού, εξαιτίας της άθλιας κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό τους, έχουν γεμίσει με τρωκτικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να αποκατασταθεί η καθαριότητα των υποστατικών και κατά συνέπεια της πλατείας του συνοικισμού Στρόβολος II” και να διασφαλιστούν η υγεία και η ασφάλεια των περιοίκων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.357, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τρία κυβερνητικά μέλη του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών υποχρεώθηκαν να υποβάλουν αναγκαστική παραίτηση εξαιτίας της διαφωνίας τους με την πολιτική που ακολουθεί ο πρόεδρος του συμβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, ο πρόεδρος του συμβουλίου κατηγορείται για κακοδιαχείρη και κατάχρηση εξουσίας από το Σύνδεσμο Βοηθών Κτηματομεσιτών. Όπως πληροφορήθηκα, παράπονα εναντίον του προέδρου του συμβουλίου διερευνά το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους υποχρεώθηκαν τρία κυβερνητικά μέλη του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών σε αναγκαστική παραίτηση και από ποιον εξαναγκάστηκαν να παραιτηθούν. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί από πλευράς υπουργείου οι καταγγελίες εναντίον του προέδρου του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών για κακοδιαχείριση και κατάχρηση εξουσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.358, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το γυμνάσιο στην κοινότητα Αγρού. Οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών οδήγησαν τους μαθητές του σχολείου σε εκδήλωση διαμαρτυρίας, αφού το σχολείο λειτουργούσε ουσιαστικά χωρίς ρεύμα, νερό και θέρμανση. Επιπρόσθετα, όπως έχω πληροφορηθεί, εδώ και σχεδόν επτά χρόνια στο γυμνάσιο εκτελούνται αντισεισμικά έργα, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συνεχώς προβλήματα και οχληρία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καταγραφεί όλα τα προβλήματα του γυμνασίου Αγρού, καθώς και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επέλθει η οριστική επίλυση των προβλημάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.364, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος “Ξοδεύοντας έξυπνα” στη δημοτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα “Ξοδεύοντας έξυπνα” υλοποιείται από τον οργανισμό “Junior Achievement Cyprus” και εφαρμόζεται με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε πέντε δημοτικά σχολεία της Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το πρόγραμμα έχει στόχο την εξοικείωση των μαθητών της έκτης τάξης του δημοτικού με έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση χρημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε περισσότερα δημοτικά σχολεία και ποια είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.365, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας Αυγόρου για δημιουργία πράσινου σημείου. Το κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου προτείνει συγκεκριμένο τεμάχιο μετά από μελέτη. Το συμβούλιο θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος χώρος θα εξυπηρετεί τόσο τις επαρχίες Αμμοχώστου όσο και τις κοινότητες που γειτνιάζουν με την επαρχία Λάρνακας. Υπενθυμίζω ότι σε επιστολή μου, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2015, προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, είχα ενημερώσει για το ενδιαφέρον που εκφράστηκε έντονα τόσο από την κοινότητα Αυγόρου όσο και από το δήμο Δερύνειας για δημιουργία πράσινου σημείου κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος. Στην εν λόγω επιστολή ζητούσα από τον υπουργό να με ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες θα προέβαινε, ώστε να διασφαλιζόταν η λειτουργία του προγράμματος δημιουργίας πράσινων σημείων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η εν λόγω επιστολή μου δεν έχει ακόμη απαντηθεί, παρ’ όλο που έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει άμεσα τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα της κοινότητας Αυγόρου και του δήμου Δερύνειας για δημιουργία πράσινου σημείου, καθώς και αν έχει προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του προγράμματος δημιουργίας πράσινων σημείων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.370, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με τους πενήντα μεγαλύτερους οφειλέτες (νομικά και φυσικά πρόσωπα) του Τμήματος Φορολογίας ανά έτος από το 2010 μέχρι το 2015. Επίσης, τον παρακαλώ να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των οφειλών τους, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την είσπραξη των φόρων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.371, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το νόμο που προνοεί για την εγκατάσταση και χρήση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (ΑΕΑ), κάθε δημόσια υπηρεσία, οργανισμός ή ιδιωτική επιχείρηση όπου εργοδοτούνται ή διακινούνται πέραν των πεντακοσίων ατόμων έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει ΑΕΑ. Ο υπεύθυνος λειτουργίας χώρου σε δημόσια υπηρεσία, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση που εγκαθιστά ΑΕΑ έχει την υποχρέωση μεταξύ άλλων να μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στο χώρο εγκατάστασης του ΑΕΑ σύμφωνα με τις συμβουλές του Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν τοποθετηθεί απινιδωτές στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και αν έχουν εκπαιδευτεί οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία για την ορθή χρήση τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.372, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνέχεια κοινοβουλευτικής μου ερώτησης με αρ. 23.06.010.04.311, την οποία κατέθεσα στις 11 Δεκεμβρίου 2014 και η οποία παραμένει αναπάντητη, αναφορικά με τη λειτουργία του ελαιοτριβείου στην οικιστική περιοχή της κοινότητας Αναλιόντα και δεδομένων των συνεχιζόμενων αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για ρύπανση και οχληρία που προκαλείται από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία μετακίνησης του ελαιοτριβείου και, αν ναι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.373, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσά που έχουν λάβει οι εταιρείες δημόσιων συγκοινωνιών οι οποίες έχουν υπογράψει συμβάσεις με το κράτος για την εκτέλεση των δημόσιων μεταφορών ανά έτος. Επίσης, τον παρακαλώ να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που εργοδοτεί η κάθε εταιρεία, καθώς και για τις αμοιβές που λαμβάνουν τα διευθυντικά στελέχη των εταιρειών αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.377, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.069, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2015, ζητούσα να πληροφορηθώ αναφορικά με το σχέδιο επιχορηγημένων διακοπών. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματά μου αφορούσαν την κατανομή του ποσού που διατέθηκε ανά περιοχή και ανά ξενοδοχείο, καθώς και τους λόγους για τους οποίους μειώθηκε για το 2015 το ποσό που διατέθηκε στο σχέδιο επιχορηγημένων αδειών συγκριτικά με προηγούμενα έτη. Από την απάντηση, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου διαπίστωσα ότι δε διατέθηκε όλο το ποσό του σχεδίου και ποσό ύψους 45.000 παρέμεινε αδιάθετο. Να σημειωθεί ότι το δεύτερο ερώτημα που είχα υποβάλει δεν έχει απαντηθεί στην επιστολή της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια που ισχύουν όσον αφορά την επιχορήγηση αδειών εργοδοτουμένων, καθώς και τους λόγους για τους οποίους παρέμεινε αδιάθετο το ποσό των 45.000. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους μειώθηκε για το 2015 το ποσό που διατέθηκε στο σχέδιο επιχορηγημένων αδειών συγκριτικά με προηγούμενα έτη, καθώς και ποιο είναι το ποσό που θα διατεθεί για το 2016. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή κατά πόσο προτίθεται να επανεξετάσει τα κριτήρια όσον αφορά την επιχορήγηση αδειών εργοδοτουμένων, ώστε να γίνει εφικτό περισσότερα άτομα να μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.378, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η εταιρεία “Cypra Ltd” έχει καταδικαστεί δύο φορές από το δικαστήριο για ανέγερση παράνομων εγκαταστάσεων στην Κάτω Μονή και βρίσκεται σε εξέλιξη εκδίκαση υπόθεσης για παρακοή δύο διαταγμάτων του δικαστηρίου. Παράλληλα, όπως έχω πληροφορηθεί, η εταιρεία “Cypra Ltd” έχει κερδίσει διαγωνισμό αναφορικά με τη διαχείριση ζωικών αποβλήτων (Κατηγορίας 1 και 2) με έναρξη την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι θεμιτό να κατοχυρώνεται προσφορά σε εταιρεία ο ιδιοκτήτης της οποίας έχει επανειλημμένα παρανομήσει και βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου για παρακοή διαταγμάτων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, πριν προχωρήσει η κατοχύρωση της προσφοράς στην εταιρεία “Cypra Ltd”, είχαν ληφθεί υπόψη οι δικαιολογημένες αντιδράσεις των κατοίκων της κοινότητας Κάτω Μονής, των οποίων η ποιότητα ζωής έχει υποβαθμιστεί εξαιτίας της συνέχισης της λειτουργίας κτηνοτροφικών υποστατικών (κτηνοτροφικές μονάδες, σφαγεία, εγκαταστάσεις διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.387, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2015 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.072, αναφορικά με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών πτήσεων ελικοπτέρων με χαμηλό ύψος στη χερσόνησο του Ακάμα, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει αποστείλει επιστολές στην Πολιτική Αεροπορία και στο Υπουργείο Άμυνας, με στόχο να καθοριστούν όροι και να ρυθμιστούν οι αεραθλητικές δραστηριότητες, προς αποφυγή όχλησης και επηρεασμού του φυσικού περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καθοριστεί όροι για τη ρύθμιση των αεραθλητικών δραστηριοτήτων, προς αποφυγή όχλησης και επηρεασμού του φυσικού περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.388, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2015 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε ερώτηση της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά με αρ. 23.06.010.05.067, αναφορικά με δίτροχα ηλεκτρικά μηχανάκια και την κυκλοφορία τους, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανέλαβε το συντονισμό των διάφορων υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, του Αρχηγείου Αστυνομίας, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, με στόχο την καταγραφή τυχόν προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα μέσα αυτά, όπως π.χ. ασφαλιστική κάλυψη, φωτισμό, όριο ταχύτητας, χώρο διακίνησης, ηλικία του κατόχου τους κ.ο.κ., ώστε να αποτελέσουν τη βάση συζήτησης, στο βαθμό που η πολιτεία θα αποφασίσει τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αποφασιστεί η νομοθετική ρύθμιση του θέματος, αν έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.389, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2015 του Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.243, αναφορικά με τον εμποτισμό με χημικά των οστών που φυλάγονται στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, πληροφορήθηκα ότι ο Υπουργός Άμυνας στις 26 Νοεμβρίου είχε ορίσει ερευνών λειτουργό για τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας και την υποβολή σχετικής έκθεσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διεξαγωγή της διοικητικής έρευνας και ποια είναι τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.399, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Κατυδάτων δεν έχει περιληφθεί στο αποχετευτικό σύστημα της περιοχής Σολέας όπως οι πλείστες κοινότητες της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχει συμπεριληφθεί η κοινότητα Κατυδάτων στο αποχετευτικό της περιοχής Σολέας και αν είναι εφικτό έστω και εκ των υστέρων να συμπεριληφθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.400, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.172 αναφορικά με τη διερεύνηση των καταγγελιών αγροτών για παράνομη διακίνηση γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων στις ελεύθερες περιοχές, πληροφορήθηκα μεταξύ άλλων ότι το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Τελωνείων, το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες μελέτησαν τις καταγγελίες που αφορούσαν την προέλευση των ντοματών, καθότι τα συνοδευτικά έγγραφα που εκδόθηκαν από το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο δήλωναν το όνομα του παραγωγού και το όνομα του αποστολέα ως το ίδιο πρόσωπο. Περαιτέρω, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Τελωνείων, ως υπεύθυνη αρμόδια αρχή για προώθηση σχετικού αιτήματος για περαιτέρω διερεύνηση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απέστειλε σχετική επιστολή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το πιο πάνω θέμα. Παρακαλώ όπως αποσταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων τόσο η επιστολή του Τμήματος Τελωνείων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.401, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.087 αναφορικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το εν λόγω υπουργείο για τη στήριξη και την οικονομική ενίσχυση των μελισσοκόμων, πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα τριετούς μελέτης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκπόνησε για λογαριασμό του υπουργείου, προχώρησε στην ετοιμασία σχετικού αγροπεριβαλλοντικού καθεστώτος για ένταξή του στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, στο προτεινόμενο πενταετές καθεστώς, με συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατομ., παρέχεται οικονομική ενίσχυση στους μελισσοκόμους για ανάληψη ενεργειών οι οποίες θα συνεισφέρουν στη διατήρηση της ευρωστίας και το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων που επιδέχονται τα μελισσοσμήνη από διάφορα είδη θηρευτών (εντομοφάγα πτηνά) διατηρώντας την αρμονική συνύπαρξη μελισσών και θηρευτών. Το προτεινόμενο αγροπεριβαλλοντικό μέτρο στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται η έγκρισή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει εγκριθεί το πιο πάνω αγροπεριβαλλοντικό μέτρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πότε αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.402, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει περιοχή των κοινοτήτων Λιοπετρίου, Ξυλοφάγου, Αυγόρου και Ορμήδειας σε σχέση με την καύση σκουπιδιών στο παλιό λατομείο της κοινότητας Ξυλοφάγου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, αρκετές φορές εκπέμπεται μαύρος καπνός, που υποδηλεί καύση ελαστικών, πιθανώς και λαδιών μηχανοκινήτων και άλλων βλαβερών υλικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διερευνήθηκαν οι καταγγελίες αυτές, ώστε να σταματήσουν αμέσως οι ρυπογόνες καύσεις των ύποπτων υλικών, και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.403, ημερομηνίας 21ης  Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2015, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.186 αναφορικά με το ενδεχόμενο ειδικής μεταχείρισης για τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας του αεροπορικού δυστυχήματος της εταιρείας “Helios Airways Ltd” σε σχέση με τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις τους προς το κράτος, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, με απόφασή του με αρ. 79.171 στις 22 Ιουλίου 2015 ενέκρινε όπως ζητήματα που αφορούν σε οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας του αεροπορικού δυστυχήματος, οι καταθέσεις των οποίων έχουν υποστεί απομείωση μετά την απόφαση του Eurogroup το Μάρτιο του 2013, αξιολογούνται και εξετάζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης Ανθρωπιστικών Ζητημάτων. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, μέχρι το τέλος του 2015 η επιτροπή θα υπέβαλλε σχετική εισήγηση, για να ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής κατά χάριν οικονομικής βοήθειας για ανθρωπιστικούς λόγους στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας με τη συντριβή του αεροσκάφους της εταιρείας “Helios Airways Ltd”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υποβληθεί εισήγηση από την εν λόγω επιτροπή προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παροχή οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος, αν έχει ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, αν θα βοηθηθούν όλες οι οικογένειες των θυμάτων και ποιο είναι το συνολικό ποσό που αποφασίστηκε να δοθεί ως οικονομική βοήθεια στις οικογένειες αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.404, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από πρόσφατα δημοσιεύματα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, δεν προχώρησε στη μείωση της αστυνομικής φρουράς του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, όπως έπραξε με άλλους πρώην και τέως αξιωματούχους και αρχηγούς κομμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση και ποιος είναι ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στην αστυνομική φρουρά του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει κατάλογο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όλων των πρώην αξιωματούχων και αρχηγών κομμάτων που διαθέτουν αστυνομική φρουρά, καθώς και τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σε αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.405, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφορικά με τη μετακίνηση στο τσιμεντοποιείο Βασιλικού των ελαστικών που βρίσκονται στο λατομείο Λατούροςστην περιοχή Βαθιάς Γωνιάς στον Άγιο Σωζόμενο δεν έχει υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος μεγάλης οικολογικής καταστροφής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα λάστιχα ανήκουν σε δύο αδειοδοτημένα συστήματα διαχείρισης ελαστικών, καθώς και σε ιδιωτική εταιρεία παραλαβής ελαστικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μετακινηθεί τα ελαστικά από το λατομείο Λατούρος στο τσιμεντοποιείο Βασιλικού για ορθολογική διαχείριση και, αν όχι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η μετακίνησή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.406, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να υποβάλουν σχέδιο εξώδικης ρύθμισης του προβλήματος των αξιογράφων βάσει συγκεκριμένων οδηγιών του. Μεταξύ των οδηγιών αυτών περιλαμβάνεται και η εξής: “Όλοι οι ιδιώτες κάτοχοι αξιογράφων που αγόρασαν τα αξιόγραφα από την πρωτογενή αγορά θα αποζημιωθούν με την καταβολή σε αυτούς των πρώτων 100.000 ανά άτομο, ανεξάρτητα από την απομείωση των καταθέσεων που έγινε το Μάρτιο του 2013”. Για το υπόλοιπο ποσό, πέραν των 100.000, το αίτημα του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων είναι να εκδοθούν μετοχές από την Τράπεζα Κύπρου για το 47,5% και για το 52,5% να εκδοθούν κυβερνητικά ομόλογα επταετούς διάρκειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υλοποιηθεί η πιο πάνω οδηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας και, εάν όχι, πότε αναμένεται να υλοποιηθεί. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει κατά πόσο προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.407, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων όπως, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η εκδίκαση των υποθέσεων των κατόχων αξιογράφων και κερδίσουν έναντι της τράπεζας, εάν η τράπεζα αδυνατεί να πληρώσει για οποιοδήποτε λόγο, υιοθετηθεί η παράγραφος που καταγράφεται στη συμφωνία με το Eurogroup, ημερομηνίας 25 Μαρτίου 2013, και αναφέρειτο Eurogroup σημειώνει την πρόθεση των κυπριακών αρχών να αποζημιώσουν πιθανά θύματα δόλιων πρακτικών σύμφωνα με τις καθιερωμένες νομικές και δικαστικές διαδικασίες εκτός του προγράμματοςκαι όπως αναλάβει το κράτος την αποζημίωση των κατόχων αξιογράφων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων, εάν και εφόσον καταστεί ανάγκη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.408, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τον Ιούνιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σειρά κοινών μη δεσμευτικών αρχών όσον αφορά μηχανισμούς συλλογικής ένδικης προστασίας στα κράτη μέλη, ώστε οι πολίτες και οι εταιρείες να μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν τα δικαιώματα αυτά έχουν παραβιαστεί. Οι μηχανισμοί συλλογικής ένδικης προστασίας πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε διάφορους τομείς όπου η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χορηγεί δικαιώματα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, τον ανταγωνισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστούσε στα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικούς μηχανισμούς συλλογικής ένδικης προστασίας, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κατάλληλες διαδικαστικές εγγυήσεις, για να αποφεύγεται η καταχρηστική προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με τη θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να επιτρέπονται οι ομαδικές αγωγές και στο θέμα των αξιογράφων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.410, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τανζανία εκδίδουν βίζες σε κατόχους τουρκοκυπριακών διαβατηρίων παρόλο που υπάρχουν ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για μη αναγνώριση του παράνομου ψευδοκράτους. Συγκεκριμένα, το ψήφισμα 541, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 18 Νοεμβρίου 1983, καλεί όλα τα κράτη να μην αναγνωρίζουν οποιοδήποτε κυπριακό κράτος, άλλο από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω πληροφορίες για έκδοση βίζας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τανζανία σε κατόχους τουρκοκυπριακών διαβατηρίων και ποια είναι τα διαβήματα στα οποία έχει προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.411, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την κατακύρωση του διαγωνισμού για εργασίες στο λιμάνι της Λάρνακας στην εταιρεία “Medserv”, κατά πόσο ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε ήταν κλειστός ή ανοικτός, ποιος ήταν ο αριθμός των προσφοροδοτών, καθώς και με βάση ποια κριτήρια αποφασίστηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία “Medserv” και αν προηγήθηκε εκπόνηση μελέτης για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.412, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την προστασία των εναπομείναντων αιωνόβιων κυπαρισσιών επί της λεωφόρου Λάρνακος, που κινδυνεύουν εξαιτίας των εκσκαφών που γίνονται για τη διαπλάτυνση της λεωφόρου Λάρνακος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.415, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με αποβολή λυμάτων μέσω αγωγών στη θάλασσα κοντά στο εργοστάσιο ΛΟΕΛ στην περιοχή του Καρνάγιου στη Λεμεσό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ελεγχθεί η πιο πάνω καταγγελία και ποια μέτρα λαμβάνονται για την πάταξη της παρανομίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος ευθύνεται για την πιο πάνω παρανομία και αν έχει φροντίσει, ώστε να σταματήσει η αποβολή λυμάτων στη θάλασσα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.416, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 4 Ιανουαρίου 1969 τέθηκε σε ισχύ από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων. Η σύμβαση αποτελεί εργαλείο για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και δεσμεύει τα μέλη της στην εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων και την προώθηση της αλληλοκατανόησης όλων των φυλών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την κατάθεση νομοσχεδίου για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.419, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου που βρίσκεται στις ακτές της Κερύνειας κινδυνεύει να καταστραφεί από εργασίες που διεξάγονται από τις κατοχικές αρχές και αφορούν την κατεδάφιση εγκαταλελειμμένου εργοστασίου ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το τοπίο έχει αλλοιωθεί και έχει καταστραφεί το περιβάλλον από τη μεταφορά εκατοντάδων κυβικών μέτρων άχρηστων χωμάτων και υλικών κατεδάφισης. Οι εργασίες έχουν φτάσει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ιστορική σπηλιά και το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για τις πιο πάνω εργασίες, που έχουν αλλοιώσει το τοπίο και καταστρέψει το περιβάλλον, αν έχει προβεί σε διαβήματα, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω καταστροφή του περιβάλλοντος και της εκκλησίας του Αγίου Φανουρίου, καθώς και αν έχει καταγγείλει την καταστροφή που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.420, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής αναφορικά με την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για κατοχύρωση του επαγγέλματος του βοηθού (τεχνικού) φαρμακείου. Σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή, το επάγγελμα του βοηθού (τεχνικού) φαρμακείου είναι εγκεκριμένο από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης, παρ’ όλα αυτά όμως το επάγγελμα δεν είναι νομικά κατοχυρωμένο, με αποτέλεσμα στα φαρμακεία να εργοδοτούνται μη διπλωματούχοι βοηθοί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ετοιμάσει και να καταθέσει νομοσχέδιο το οποίο να ρυθμίζει την κατοχύρωση του επαγγέλματος του βοηθού (τεχνικού) φαρμακείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.421, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2016, από την ομάδα Πολίτες κάτοικοι πόλης και επαρχίας Λάρνακας, Αραδίππου, Κρασάαναφορικά με την αυθαίρετη ανέγερση εργοστασίου στη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου. Στη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου ανεγείρεται χωρίς προηγούμενη εξασφάλιση των απαραίτητων πολεοδομικών αδειών εργοστάσιο βιοκαυσίμων. Οι εγκαταστάσεις μάλιστα του εργοστασίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Το εργοστάσιο εντάσσεται στην κατηγορία της βαριάς βιομηχανίας και σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο Λάρνακας απαγορεύεται η ανέγερσή του στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η ομάδα πολιτών, η μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον που έχει πραγματοποιήσει ιδιωτική εταιρεία για το συγκεκριμένο εργοστάσιο φέρεται να είναι γεμάτη ασάφειες και ψευδή στοιχεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να δώσει οδηγίες στο αρμόδιο τμήμα για κατεδάφιση του παράνομου εργοστασίου βιοκαυσίμων στη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.422, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την αυθαίρετη και παράνομη παρέμβαση σε δημόσιο αυλάκι και τη δημιουργία φράγματος για άρδευση των φυτειών στην τοποθεσία Καλύβιατης κοινότητας Παναγιάς στην επαρχία Πάφου. Αποτέλεσμα της παρέμβασης αυτής ήταν η διακοπή της φυσικής ροής του νερού και του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το αρμόδιο τμήμα είναι ενήμερο για την πιο πάνω αυθαιρεσία, ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την άρση της παρανομίας, καθώς και αν έχει εντοπιστεί και τιμωρηθεί ο υπαίτιος της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.423, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 15 Μαρτίου 2016 κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σημείωμα με τις θέσεις της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) αναφορικά με την αποκρατικοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Στο εν λόγω σημείωμα, το οποίο χαρακτηρίστηκε “εμπιστευτικό” αναφέρονται τα ακόλουθα: “Η ΚΥΠ ως αρμόδιος φορέας για θέματα αντικατασκοπίας και αντιτρομοκρατίας θεωρεί επιβεβλημένο ότι κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιών (κρατικός ή ιδιωτικός) οφείλει να έχει αυστηρά ελεγχόμενη από το κράτος διαβάθμιση προσβασιμότητας σε βάσεις τηλεπικοινωνιακών δεδομένων ή στον κατάλογο των χρηστών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Δε θα ήταν δυνατό ο οποιοσδήποτε υπάλληλος παρόχου (κρατικού ή ιδιωτικού) να απολαμβάνει ανεξέλεγκτη πρόσβαση και χωρίς ειδική εξουσιοδότηση (στην έκδοση της οποίας πρέπει να εμπλέκεται το κράτος) σε βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνονται τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα της πολιτικής, στρατιωτικής και αστυνομικής ηγεσίας του τόπου. Παράλληλα, αναφέρεται ότι στην Τεχνική Επιτροπή συζητήθηκε το θέμα για δημιουργία θέσεων προσωπικού που να αφορούν την εθνική ασφάλεια και συνεπώς η στελέχωσή τους πρέπει να γίνεται με βάση διαδικασίες εξουσιοδότησης και διαβάθμισης με τρόπο που θα διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η προσβασιμότητα σε βάσεις τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και στον κατάλογο χρηστών κινητής και σταθερής τηλεπικοινωνίας είναι αυστηρά ελεγχόμενη από το κράτος και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε τόσο στην ΑΤΗΚ όσο και σε άλλους παρόχους κινητής και σταθερής τηλεφωνίας να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και το απόρρητο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.424, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στα πλαίσια εξέτασης αυτεπάγγελτου θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 2 Μαρτίου 2016 αναφορικά με τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που προκύπτουν από τη λειτουργία ρυπογόνων εργοστασίων στις περιοχές Τσερίου, Πέρα Χωρίου, Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου υποβλήθηκε από τους δήμους Λατσιών και Γερίου σχετικό υπόμνημα, όπου διατυπώνονται εισηγήσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος. Εισήγηση των δήμων Λατσιών και Γερίου είναι όπως ετοιμαστεί πρόγραμμα τακτικών ελέγχων από τα αρμόδια κρατικά τμήματα (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Περιβάλλοντος) για τον έλεγχο των εργοστασίων. Ακολούθως, εισήγηση των δήμων είναι όπως τα αρμόδια τμήματα προβαίνουν σε ενημέρωση των τοπικών αρχών για τα αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχων των εργοστασίων, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα στους ιδιοκτήτες των εργοστασίων όπως λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξετάσει τις πιο πάνω εισηγήσεις των δήμων Λατσιών και Γερίου αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αν προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίησή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.425, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 15 Μαρτίου 2016 κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σημείωμα με τις θέσεις της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) αναφορικά με την αποκρατικοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Στο εν λόγω σημείωμα, το οποίο χαρακτηρίστηκε “εμπιστευτικό”, αναφέρεται ότι οι εγκαταστάσεις της ΑΤΗΚ θα έπρεπε αναλόγως της σημασίας τους να διαβαθμιστούν σε εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας, εγκαταστάσεις που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και σε εγκαταστάσεις που επηρεάζουν με έμμεσο τρόπο την κρατική ασφάλεια. Η προσβασιμότητα και η φύλαξη των εν λόγω εγκαταστάσεων, όπως αναφέρεται στο σημείωμα της ΚΥΠ, πρέπει να διασφαλίζονται με την ενεργή εμπλοκή του κράτους με ρητή πρόβλεψη σε νομικά εργαλεία κάνοντας χρήση των υφιστάμενων διαδικασιών όπως αυτές προβλέπονται στο νόμο περί Εθνικής Αρχής Ασφάλειας ή, εάν χρειαστεί, και με επικαιροποίηση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίηση του περί Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Νόμου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα και η φύλαξη των πιο πάνω εγκαταστάσεων με την ενεργή εμπλοκή του κράτους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.051, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μετά τις πυρκαγιές του 2007 είχε δημιουργηθεί ένα σώμα δασοπυροσβεστών με καλά εκπαιδευμένα μέλη, ικανά να ανταποκριθούν σε έντονες προκλήσεις δασικών πυρκαγιών, γνωστό ως “δασοκομάντος”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει το σώμα αυτό τώρα, αν επιχείρησε στις πρόσφατες πυρκαγιές της Σολέας και, εάν δεν υπάρχει, τους λόγους της διάλυσής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.052, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε σε ράδιο αρβύλα και επισφαλείς ειδήσεις που διέσπειραν διάφοροι. Μίλησε συγκεκριμένα για ειδήσεις που αφορούσαν τον κίνδυνο ανάφλεξης σε αποθήκες πυρομαχικών της Εθνικής Φρουράς. Από επίσημη πηγή ακούστηκαν επίσης διάφορα για αποθηκευμένα πυρομαχικά και εκρηκτικές ύλες από την εποχή της δράσης της ΕΟΚΑ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές και να καταθέσει σε ποια σημεία σημειώθηκαν εκρήξεις από τα πυρομαχικά ή τα εκρηκτικά της ΕΟΚΑ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.053, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, μας ενημέρωσε για τις προσπάθειες ανανέωσης του στόλου των δασοπυροσβεστικών οχημάτων. Μας είπε πως από το 2014 υπάρχει σχέδιο για εκσυγχρονισμό των πυροσβεστικών οχημάτων του Τμήματος Δασών. Υπάρχει, λέει, από το 2014 κονδύλι ύψους €600.000 για τον εκσυγχρονισμό των πυροσβεστικών οχημάτων. Το 2014 αγοράστηκαν δύο καινούρια, το 2015 αγοράστηκαν δεκαοκτώ και το 2016 προγραμματίζεται η αγορά άλλων έξι οχημάτων. Προφανώς, υπάρχει πρόνοια για αγορά άλλων δεκαέξι οχημάτων το 2017.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η σημερινή κατάσταση των πυροσβεστικών οχημάτων, ποιος είναι ο αριθμός τους και πόσων ετών είναι το κάθε πυροσβεστικό όχημα της δασοπυροσβεστικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.054, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένα από τα δύο σοβαρά ατυχήματα που συνέβησαν κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην κοιλάδα Αγίου Θεοδώρου της Σολιάς, στις 18 Ιουνίου 2016, αφορά οδηγό προωθητή γαιών (μπουλντόζα) του Τμήματος Δασών. Υπάρχει ισχυρισμός ότι στο χώρο που ενεργούσε η μπουλντόζα του Τμήματος Δασών το έδαφος υποχώρησε, γιατί προϋπήρχε σκυβαλότοπος ο οποίος επιχωματώθηκε πρόχειρα. Τίθεται λοιπόν θέμα αξιοποίησης των τοπικών εργατών για τέτοιου είδους εργασίες. Επίσης, τέθηκε θέμα για την αξιοποίηση των προωθητών γαιών του Τμήματος Δασών και για την ηλικία τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό και την ηλικία των μπουλντόζων του Τμήματος Δασών και κατά πόσο θα αξιοποιούνται οι τοπικοί πληθυσμοί για πρόληψη και εργασίες δασοπυρόσβεσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.055, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει μαρτυρία ότι το πρώτο πυροσβεστικό όχημα της δασικής πυροσβεστικής υπηρεσίας κάηκε στο πεδίο της πρόσφατης πυρκαγιάς στην περιοχή Σολέας, γιατί μπήκε σε αδιέξοδο δρόμο. Οι τοπικοί παράγοντες ζητούν όπως εργοδοτούνται κάτοικοι της περιοχής που γνωρίζουν την περιοχή ή όπως αξιοποιούνται οι τοπικές αρχές. Σημειώνεται ότι το ατύχημα με το πρώτο μεγάλο πυροσβεστικό όχημα που κάηκε στο αδιέξοδο μπορεί να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της πυρόσβεσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτιμώνται οι τοπικοί πληθυσμοί κατά την πρόσληψη δασοπυροσβεστών και αν λαμβάνονται υπόψη οι τοπικοί παράγοντες (π.χ. κοινοτάρχες) στη διαδικασία πυρόσβεσης με τη συμμετοχή τους στο συντονιστικό όργανο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.007, ημερομηνίας 21ης  Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από προσωπική εμπειρία, αλλά και από πολλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαπιστώνω ότι δεν έγινε συνείδηση για τους Κυπρίους ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ανάπηρων ατόμων σε ό,τι αφορά τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης. Συνεχώς διαπιστώνουμε ότι οι χώροι στάθμευσης στους οποίους υπάρχει εμφανής σήμανση ότι αφορούν οχήματα ατόμων με αναπηρία καταλαμβάνονται από άλλα οχήματα. Οι διαμαρτυρίες είναι πολύ συχνές. Πρόκειται για θέσεις στάθμευσης σε δημόσιους χώρους, π.χ. γήπεδα, δημοτικά πάρκα, δημοτικούς χώρους στάθμευσης, νοσοκομεία, κυβερνητικά κτίρια, κατά μήκος δημόσιων οδών, αλλά και σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης υπεραγορών, θεάτρων, κινηματογράφων, θεματικών πάρκων κτλ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τους χώρους στάθμευσης για ανάπηρα άτομα και πώς αυτοί αστυνομεύονται.

2. Ποιες είναι οι ευθύνες των διαχειριστών των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων στάθμευσης σε τέτοιες περιπτώσεις;

3. Πώς πληροφορούνται οι αρμόδιοι τις παραβάσεις;

4. Μήπως χρειάζεται να λειτουργήσει γραμμή του πολίτη, για να καταγγέλλονται αμέσως τέτοια περιστατικά;

                    5. Μήπως απαιτούνται αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να γίνεται πιο άμεσα και εύκολα η παρέμβαση των αρχών και η τιμωρία των παραβατών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.008, ημερομηνίας 21ης  Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών έτυχα παραπόνων από τυφλά άτομα ότι δεν έχουν το δικαίωμα μειωμένου κομίστρου στις δημόσιες συγκοινωνίες. Είχα την εντύπωση ότι τα άτομα με αναπηρίες και οι συνταξιούχοι είχαν το δικαίωμα μειωμένης τιμής του εισιτηρίου ή της κάρτας στα λεωφορεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η κατάσταση στο θέμα αυτό και αν πρόκειται να λάβει μέτρα, ώστε τα άτομα με αναπηρία να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους με τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.009, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενάντια στην ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του ζιζανιοκτόνου “γλυφοσάτη” (glyphosate) και τον περιορισμό της διάρκειας ανανέωσής της μόνο για επαγγελματική χρήση στα 7 έτη αντί στα 15 έτη, όπως είχε αρχικά προταθεί. Με το ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει και να αποκαλύψει όλα τα επιστημονικά στοιχεία που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων κατά την αξιολόγηση του ζιζανιοκτόνου “γλυφοσάτη”, ενώ παράλληλα ζητά να υποβάλει νέο σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού για την καλύτερη διαχείριση της χρήσης των ζιζανιοκτόνων που περιέχουν γλυφοσάτη και να εξασφαλίσει την ανεξάρτητη επανεξέταση της συνολικής τοξικότητας και της ταξινόμησης της γλυφοσάτης με βάση όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων όπως του κοινοποιήσουν τα επιστημονικά στοιχεία που χρησιμοποίησε για την αξιολόγηση του ζιζανιοκτόνου “γλυφοσάτη”, ποια είναι η θέση του υπουργείου σε σχέση με το πιο πάνω ψήφισμα και αν προτίθεται να προχωρήσει στην απαγόρευση της χρήσης του ζιζανιοκτόνου “γλυφοσάτη” στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.018, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελία ότι στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη χάνονται ολόκληρες περιουσίες εταιρειών που έκλεισαν, ενώ οι ιδιοκτήτες δεν έχουν ιδέα τι έγιναν οι περιουσίες αυτές, αλλά ούτε και δίνονται πληροφορίες από το τμήμα. Μάλιστα σε μία περίπτωση ο παραπονούμενος καταγγέλλει ότι είχε καταχωριστεί ως εκλιπών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως υπάρχει πρόβλημα με τη διαγραφή εταιρειών χωρίς τη συγκατάθεση των μετόχων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.021, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προγραμματίζεται η κοπή πέραν των πενήντα δέντρων (πεύκα, χαρουπιές και κυπαρίσσια) στην αυλή του Λανιτείου Γυμνασίου στη Λεμεσό, προκειμένου να ανεγερθεί αίθουσα πολλαπλής χρήσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για το έργο αυτό ούτε αναζητήθηκε εναλλακτική χωροθέτηση της αίθουσας. Επίσης πληροφορήθηκα ότι στην ίδια περιοχή, και πάλι μέσα στην αυλή του Λανιτείου Γυμνασίου, προγραμματίζεται η κοπή δεκάδων δέντρων για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και της οδού Αγίας Φυλάξεως.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχουν προχωρήσει η κατακύρωση προσφορών και η εκτέλεση των έργων για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλής χρήσης χωρίς την πρέπουσα εκπόνηση μελέτης των επιπτώσεων στο περιβάλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.022, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προγραμματίζεται η κοπή πέραν των πενήντα δέντρων (πεύκα, χαρουπιές και κυπαρίσσια) στην αυλή του Λανιτείου Γυμνασίου στη Λεμεσό, προκειμένου να ανεγερθεί αίθουσα πολλαπλής χρήσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για το έργο αυτό ούτε αναζητήθηκε εναλλακτική χωροθέτηση της αίθουσας. Επίσης πληροφορήθηκα ότι στην ίδια περιοχή, και πάλι μέσα στην αυλή του Λανιτείου Γυμνασίου, προγραμματίζεται η κοπή δεκάδων δέντρων για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και της οδού Αγίας Φυλάξεως.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή του σχεδιαζόμενου κυκλικού κόμβου στην περιοχή του Λανιτείου Γυμνασίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.023, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι οι κοινοτικές αρχές των κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας και Επισκοπής Πάφου έχουν καταθέσει την ένστασή τους στα σχέδια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για κατασκευή φράγματος επί του ποταμού Έζουσα. Κύριος λόγος για την ένσταση των κοινοτήτων είναι το ότι πρόκειται για μια πλούσια περιοχή σε χλωρίδα και πανίδα, η οποία εμπίπτει στο σχέδιο “Natura 2000.”

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ληφθεί υπόψη από τα αρμόδια τμήματα η λογική ένσταση των κοινοτήτων, αν έχει εκπονηθεί η απαιτούμενη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και αν έχει πραγματοποιηθεί δημόσια ακρόαση για το έργο αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.024, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι η Επιστημονική Επιτροπή της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων έχει ετοιμάσει πρόταση για τη δημιουργία ενός μη κυβερνητικού ανεξάρτητου ινστιτούτου διαχείρισης κλινικής ποιότητας, που θα εποπτεύει τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Ας σημειωθεί ότι αυτή η εισήγηση μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί με ή χωρίς την υιοθέτηση του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετήσει και αν υιοθετεί αυτή την εισήγηση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.025, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο ένας από τους δύο ελέφαντες του πάρκου ζώων και πουλιών στην Πέγεια πέθανε πρόσφατα. Το θέμα κρατήθηκε εντέχνως μακριά από το φως της δημοσιότητας, δε δόθηκε ποτέ καμία εξήγηση για το θάνατο του ελέφαντα και το θλιβερό συμβάν έγινε γνωστό μόνο λίγες βδομάδες αργότερα, μετά από ενέργειες ακτιβιστών. Επιπλέον, πληροφορούμαι ότι οι ελέφαντες χρησιμοποιούνται παράνομα για επιδείξεις στο πάρκο προς τέρψιν του κοινού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες αρχές έχουν διερευνήσει το περιστατικό, ποια είναι τα πορίσματα των ερευνών τους και αν υπήρχαν υπεύθυνοι γι’ αυτό το περιστατικό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.026, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες από πολίτες και συγκεκριμένα από διερχόμενους οδηγούς ότι συχνά μεταφέρονται από τους Βρετανούς εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά από το λιμάνι Λεμεσού προς τις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου με τη συνοδεία αστυνομικών αυτοκινήτων, ασθενοφόρων κ.ο.κ. Η εικόνα δημιουργεί τρόμο και φόβο, αφού ανακαλεί στη μνήμη πρόσφατα θλιβερά γεγονότα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι παρόμοιες μεταφορές γίνονται και από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Το ερώτημα είναι γιατί οι Βρετανοί χρησιμοποιούν το λιμάνι Λεμεσού και το αεροδρόμιο Λάρνακας, αφού διαθέτουν οι ίδιοι αεροδρόμιο στο οποίο καθημερινά προσγειώνονται δεκάδες μεταγωγικά αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες υλικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τη συχνότητα που γίνονται αυτές οι μεταφορές εκρηκτικών ή άλλων επικίνδυνων υλικών.

2. Είναι ασφαλισμένη η διαδρομή και έχουν αντιμετωπιστεί όλοι οι κίνδυνοι;

                    3. Γιατί δεν παραπέμπονται οι Βρετανοί στη χρήση του δικού τους αεροδρομίου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.032, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κτίριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Κάβο Γκρέκο έχει ολοκληρωθεί μετά από μεγάλη καθυστέρηση. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής, που αναβαθμίζει το τουριστικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου, το τελικό κόστος του έργου και γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τη λειτουργία του, παρά το γεγονός ότι ήδη έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καλοκαιρινής περιόδου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.033, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πoιο είναι το σημερινό πολεοδομικό καθεστώς και οι όροι λειτουργίας του παραθαλάσσιου κέντρου παροχής υπηρεσιών (εστιατόριο, μπαρ, κέντρο διασκέδασης, νυκτερινό κέντρο κ.ο.κ.) με την ονομασία “La Isla” στην περιοχή της κοινότητας Αγίου Τύχωνα στην παραλιακή περιοχή της Λεμεσού. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση κτίστηκε και λειτουργούσε παράνομα στη ζώνη προστασίας της παραλίας, γεγονός που παλαιότερα προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Υπουργού Εσωτερικών και του Γενικού Ελεγκτή. Πληροφορούμαι όμως ότι πρόσφατα η κοινότητα Αγίου Τύχωνα έχει αποταθεί στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων για την κατά παρέκκλιση έκδοση πολεοδομικής άδειας. Παράλληλα, πληροφορούμαι ότι το εν λόγω κέντρο διαφημίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ποικίλες δραστηριότητες, όπως π.χ. διαγωνισμούς χορού στην παραλία, πάρτι στην παραλία, διαγωνισμός jet ski, δραστηριότητες δηλαδή που αυξάνουν την οχληρία για τους κατοίκους της περιοχής και μεγιστοποιούν την πρόκληση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.034, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχουν σχεδιάσει και προωθούν την κατασκευή του παρακαμπτήριου δρόμου στη Γερμασόγεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, για το έργο έχει κατατεθεί μεγάλος αριθμός ενστάσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το έργο αυτό, κατά πόσο έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και κατά πόσο ελήφθησαν υπόψη οι ενστάσεις των κατοίκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.035, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών ότι σε ξενοδοχεία στην περιοχή της Αγίας Νάπας διοργανώνονται εκθέσεις κοσμημάτων και επιδείξεις μόδας (fashion shows) μέσω των οποίων γίνονται πωλήσεις κοσμημάτων και ρούχων, χωρίς μάλιστα να τηρούνται οι νομοθεσίες για έκδοση αποδείξεων. Τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού με τα καταστήματα πωλήσεων ρούχων και κοσμημάτων που λειτουργούν στην περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως έχει κατά συρροήν παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο και ποια μέτρα λαμβάνονται προς επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.036, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν από κατοίκους του δήμου Στροβόλου αναφορικά με την ενδεχόμενη ανανέωση της προσωρινής πολεοδομικής άδειας της εταιρείας “Pittas Industries Ltd” κατά παρέκκλιση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας για χωροθέτηση βιομηχανικής ανάπτυξης σε εμπορική και οικιστική ζώνη. Σύμφωνα με την επιστολή που έλαβα από διαμαρτυρόμενους κατοίκους της περιοχής, η λειτουργία του εργοστασίου/τυροκομείου προκαλεί πληθώρα προβλημάτων, αφού προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον και μεγάλη οχληρία. Σχετική είναι η επιστολή των κατοίκων της περιοχής προς την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, την οποία και σας επισυνάπτω.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την ανανέωση της προσωρινής πολεοδομικής άδειας της εταιρείας “Pittas Industries Ltd” παρά τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν από τους κατοίκους της περιοχής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει λάβει μέτρα για την απομάκρυνση του εργοστασίου από την οικιστική περιοχή Στροβόλου και ποια είναι αυτά

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.037, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ότι οι βρετανικές βάσεις απευθύνθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να επιτραπεί η απόρριψη αμιαντούχων υλικών στο εγκαταλελειμμένο μεταλλείο Αμιάντου στο Τρόοδος. Γνωρίζουμε ότι στον ίδιο χώρο έχει τοποθετηθεί ήδη σημαντικός αριθμός από εμπορευματοκιβώτια γεμάτα από αμιαντούχα υλικά από το Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια προσωρινής διευθέτησης, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Αμιάντου. Το ζήτημα της διαχείρισης των αμιαντούχων αποβλήτων παραμένει άλυτο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σε διάφορα σημεία της Κύπρου αποθηκευμένα αμιαντούχα απόβλητα μέσα σε εμπορευματοκιβώτια (πχ. Νήσου, Αχέλεια κτλ.). Γνωρίζουμε επίσης ότι παλαιότερα είχε εκπονηθεί πρόγραμμα απομάκρυνσης όλων των αμιαντούχων υλικών από δημόσια κτίρια (π.χ. στρατόπεδα, αστυνομικοί σταθμοί κτλ.).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο των έργων απομάκρυνσης των αμιαντούχων υλικών από κρατικά ή δημόσια κτίρια. Επίσης να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια έργα έχουν απομείνει, ποιες οι ποσότητες που έχουν συγκεντρωθεί, πόσες αναμένεται να συγκεντρωθούν, πόσες ποσότητες έχουν ενταφιαστεί στο μεταλλείο Αμιάντου και τι προγραμματίζεται να γίνει με τις υπόλοιπες ποσότητες. Τι σχεδιάζεται να γίνει με τις μεγάλες ποσότητες από αμιαντούχα υλικά που θα προκύψουν από την κατεδάφιση του συνοικισμού “Βερεγγάρια” στη Λεμεσό; Τι γίνεται με τα αμιαντούχα υλικά των βρετανικών βάσεων; Γιατί δεν επιλέγεται η λύση της εξαγωγής στο εξωτερικό; Έχει συμφωνήσει η κοινότητα Κάτω Αμιάντου για την αποθήκευση και άλλων εμπορευματοκιβωτίων στο μεταλλείο αμιάντου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.038, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σύμφωνα με διάταγμα απαλλοτρίωσης γνωστοποιείται ότι ακίνητες ιδιοκτησίες, πολλές από τις οποίες ανήκουν σε Τουρκοκυπρίους, απαλλοτριώνονται για την κατασκευή, βελτίωση και ανάπτυξη της δημόσιας οδού που αφορά συγκεκριμένα την εγγραφή/ευθυγράμμιση του χωριτικού δρόμου Παραμαλιού-Αγίου Αμβροσίου στην επαρχία Λεμεσού. Σύμφωνα με την καταγγελία, το όλο δημόσιο έργο αφορά την κατασκευή δημόσιου δρόμου, για να δοθεί πρόσβαση στο έργο “Aristo Land”, μεγάλη οικιστική ανάπτυξη που συνδέεται με κατασκευή γηπέδου γκολφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μου, το έργο αυτό χωροθετείται και επηρεάζει και περιοχή προστασίας της φύσης. Από τη γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής φαίνεται ότι ο δρόμος τέμνει περιοχή που αποτελεί ζώνη ειδικής προστασίας. Η έκθεση της Περιβαλλοντικής Αρχής αναφέρει ότι το έργο θα έχει σημαντικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην περιοχή προστασίας και ότι υπάρχει εναλλακτική όδευση. Δυστυχώς, με μετέπειτα γνωμάτευσή της η Περιβαλλοντική Αρχή ανάτρεψε το συμπέρασμα της Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και το έργο αδειοδοτήθηκε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σημειώνεται αυτή η σκανδαλώδης ευνοϊκή στάση των αρμόδιων αρχών και σε αυτή την περίπτωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.039, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά την πρόσφατη παρουσίαση του προγράμματος της νέας παράνομης κυβέρνησης στα κατεχόμενα αναφέρθηκε ως προτεραιότητα η μεταφορά ηλεκτρισμού από την Τουρκία στα κατεχόμενα μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Είναι προφανές ότι η προώθηση αυτού του σχεδίου θα έχει μεγάλη πολιτική σημασία, ενώ θα εμπεδώσει την εξάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία. Στο έργο αντιδρούν και κάποια μικρά τουρκοκυπριακά κόμματα, ενώ η πλειοψηφία των κομμάτων και της κοινωνίας στα κατεχόμενα ευνοούν το έργο, γιατί θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αναμένω από τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διεθνείς πτυχές του θέματος και για τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.040, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή της κοιλάδας του ποταμού Πλατύ, κοντά στο γνωστό μεσαιωνικό γεφύρι του Τζιελεφού, λειτουργεί παράνομα κτηνοτροφική μονάδα εντός της περιοχής προστασίας της φύσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει την Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, ώστε να παταχθεί η παρανομία και να προστατευθεί το ευαίσθητο περιβάλλον της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.041, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ο Yπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης πληροφόρησε τη Βουλή ότι λόγω Brexit πολλοί Κύπριοι απόδημοι απευθύνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία για απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου. Έχω γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών από Κυπρίους αποδήμους στη Βρετανία ότι στην προσπάθειά τους να εκδώσουν διαβατήριο για τα παιδιά τους που γεννήθηκαν στη Βρετανία οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αναγνωρίζουν το πιστοποιητικό γέννησης που εξέδωσαν οι βρετανικές αρχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν αυτές οι καταγγελίες και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να διευκολύνονται οι Κύπριοι απόδημοι στην απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.042, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από πρόσφατη συνάντηση που είχα με αντιπροσωπία του Συνδέσμου Νόμιμων Μπυραριών Αγίας Νάπας πληροφορήθηκα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες μπιραριών Αγίας Νάπας εξαιτίας της δημιουργίας συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού. Σύμφωνα με το σύνδεσμο, στην περιοχή της Αγίας Νάπας παρατηρείται τα τελευταία χρόνια έξαρση στην εμφάνιση νέων περιπτέρων, τα οποία πωλούν αλκοολούχα ποτά και συχνά έχουν το μέγεθος καταστημάτων λιανικής πώλησης προϊόντων, τροφίμων και ποτών. Τα περίπτερα αυτά μπορούν να πωλούν εμφιαλωμένα ποτά με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα λιγότερη του 5%, που σημαίνει πρακτικά όλα τα είδη της μπίρας. Ως αποτέλεσμα, τα περίπτερα και οι δημόσιοι χώροι (πεζόδρομοι, δρόμοι κ.λ.π.) μετατρέπονται σε ανοικτές μπιραρίες. Όπου υπάρχει τέτοιας μορφής περίπτερο δημιουργείται μεγάλη οχληρία, ρύπανση και οχλαγωγία. Οι νόμιμες επιχειρήσεις (μπιραρίες) χάνουν την πελατεία τους, αφού τα περίπτερα λειτουργούν είκοσι τέσσερις ώρες ανά εικοσιτετράωρο, χωρίς να έχουν τα ίδια έξοδα λειτουργίας με τις μπιραρίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν οι νόμιμες μπιραρίες της Αγίας Νάπας, οχληρίας και ασφάλειας που δημιουργείται με τη λειτουργία των περιπτέρων ως άτυπων μπιραριών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.043, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που πληροφορηθήκαμε ότι επιτέλους το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τις τοπικές αρχές, ώστε να επεκταθεί το ωράριο των ναυαγοσωστών. Παράλληλα όμως, υπενθυμίζεται ότι πολλά θέματα που αφορούν τους ναυαγοσώστες (π.χ. εργοδότηση, κατοχύρωση, ασφάλιση κτλ.) παραμένουν σε εκκρεμότητα. Αυτά τα θέματα αναμένεται ότι θα τακτοποιηθούν μέσω του νομοσχεδίου με τίτλο Ο περί Ναυαγοσωστών σε Περιοχή Προστασίας των Λουομένων στη Θάλασσα Νόμος, το οποίο καθυστερεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει σύντομα στη Βουλή των Αντιπροσώπων το σχετικό νομοσχέδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.044, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Μάριο Ντράγκι δήλωσε πρόσφατα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός δημόσιου ταμείου το οποίο να μπορεί να απορροφά κόκκινα δάνεια. Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου μετά τη τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος της Ευρωζώνης επισήμανε ότι ένα τέτοιο ταμείο θα μπορούσε να ήταν πολύ χρήσιμο για τη νομισματική ένωση. Μάλιστα, επισήμανε ότι ήδη έχουν αναληφθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες σε χώρες της Ευρωζώνης. Αφού είναι τόσο χρήσιμο ένα τέτοιο ταμείο σε επίπεδο Ευρωζώνης, γιατί η κυπριακή κυβέρνηση δεν προχωρά στη δημιουργία δημόσιου ταμείου διαχείρισης των κόκκινων δανείων για τις κυπριακές τράπεζες; Σημειώνεται ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει δημιουργήσει τις νομοθετικές προϋποθέσεις μέσω της νομοθεσίας για τη διαχείριση των δανείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προτίθεται να δημιουργήσει δημόσιο ταμείο για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.045, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται σε έγγραφο που κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2016, 208 φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν έχουν πληρώσει το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2015, με αποτέλεσμα να μένει ανείσπρακτο το ποσό των €10,75 εκατομ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα πρόσωπα αυτά είναι ιδιοκτήτες γης αξίας από €800.000 και πάνω. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό ξεπερνά το 50% των οφειλών φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2015, δηλαδή οι 208 μεγαλύτερης αξίας ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας οφείλουν όσο και οι υπόλοιποι 272 853 ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας για το έτος 2015. Ιδιαιτέρως αναφέρομαι σε 24 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν πληρώσει περίπου το μισό από αυτό το ποσό, δηλαδή €5,55 εκατομ. ευρώ για το 2015.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει τα στοιχεία (ονόματα και ποσά) των 208 αυτών μεγαλύτερων οφειλετών για το 2015 σε σχέση με τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας και να ενημερώσει το σώμα για το σχεδιασμό που έχει η κυβέρνηση προς είσπραξη αυτών των μεγάλων ποσών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.046, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος έχει προβεί σε δημόσιες καταγγελίες κατά λειτουργών του Τμήματος Αρχαιοτήτων για την κατάσταση των αρχαίων ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάφου. Σύμφωνα με την καταγγελία του δημάρχου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάφου είναι συγκεντρωμένα χιλιάδες τεμάχια αρχαιοτήτων, τα οποία κάποιοι μακροχέρηδες τα αφαιρούν ή και τα αντικαθιστούν και οι πραγματικές αρχαιότητες παίρνουν την οδό της οποιασδήποτε άλλης εκμετάλλευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι καταγγελίες του δημάρχου Πάφου έχουν διερευνηθεί και ποιο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.047, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων των Κυπριακών Αερογραμμών και ιδιαίτερα των περιουσιακών στοιχείων τα οποία βρίσκονται ή έχουν σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.048, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στη θαλάσσια περιοχή Περβολιών Λάρνακας (παρά το τουριστικό συγκρότημα “Amulani Beach Garden”) έχει χωροθετηθεί από τις αρμόδιες αρχές δίαυλος διέλευσης σκαφών. Για να μπορούν τα σκάφη να εισέρχονται στη θάλασσα, έχει κατασκευαστεί κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) επί της παραλίας, χωρίς όμως την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών. Επίσης, τα οχήματα που ρυμουλκούν τα σκάφη χρησιμοποιούν μη εγκεκριμένο χωμάτινο δρόμο επί της ζώνης προστασίας της παραλίας και σε περιοχή λουομένων, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των λουομένων και οχληρία στους κατοίκους. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε και το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξετάζοντας το παράπονο με αριθμό 1690/2015. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την έγκριση από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων διαύλου εντός της θάλασσας για τα ταχύπλοα σκάφη έπρεπε να απαιτηθεί η ύπαρξη νόμιμης πρόσβασης για την είσοδο και έξοδο των σκαφών στη θάλασσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί είναι τόσο δύσκολο να συνεννοηθούν οι τρεις διαφορετικές δημόσιες αρμόδιες αρχές, για να επιτευχθεί το αυτονόητο, δηλαδή όπου εγκρίνεται η ύπαρξη διαύλου να υπάρχει εγκεκριμένος χώρος για την πρόσβαση των οχημάτων ρυμούλκησης (κατά προτίμηση στο ίδιο σημείο ή κάπου κοντά).»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.049, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην παραλία της Τίμης στην Πάφο τα τουριστικά πλοιάρια βάζουν πολύ δυνατή μουσική και προκαλούν οχλαγωγία, ενώ τα ταχύπλοα που συνοδεύουν τα πλοιάρια προβαίνουν σε επικίνδυνες ενέργειες. Έχουμε δεχθεί και καταγγελίες ότι τα ταχύπλοα αυτά έχουν θεαθεί και εντός της περιοχής λουομένων, αγνοώντας τις σχετικές θαλάσσιες σημαδούρες. Επίσης, έχουμε καταγγελίες πως στην περιοχή έχουν ανεγερθεί παράνομα καταλύματα, που επίσης βάζουν πολύ δυνατή μουσική. Το φαινόμενο αυτό, που παρατηρείται κάθε χρόνο, τραυματίζει την ποιότητα του τουρισμού και ενοχλεί τους λουομένους. Επιπρόσθετα, επηρεάζει την αναπαραγωγή των θαλάσσιων χελωνών που εμφανίζονται στη θαλάσσια αυτή περιοχή κάθε χρόνο κατά τη θερινή περίοδο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επιλυθεί ουσιαστικά το πρόβλημα που δημιουργείται όχι μόνο στην παραλία της Τίμης, αλλά και σε όλη την παραλιακή ζώνη της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.050, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού δεν τηρείται η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για προτεραιότητα των αναπήρων κατά την εγγραφή. Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν αναρτημένες σχετικές πινακίδες, αλλά τα τυφλά άτομα δεν τις βλέπουν και οι συνοδοί τους είτε δε γνωρίζουν ελληνικά ή αδυνατούν να ζητήσουν προτεραιότητα. Τα τυφλά άτομα ζητούν όπως γίνεται ηχητική ανακοίνωση σε τακτά διαστήματα ότι τα ανάπηρα άτομα έχουν προτεραιότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε τα ανάπηρα άτομα να πληροφορούνται επαρκώς για το δικαίωμα προτεραιότητας που έχουν στην εγγραφή τους στα δημόσια νοσηλευτήρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.051, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από καταγγελία καταναλωτή ότι κατά τη διάρκεια μίνι κρουαζιέρας στην παράκτια περιοχή της Πάφου αγόρασε ποτά από την καντίνα του πλοίου, χωρίς να του δοθεί απόδειξη. Κατόπιν προσωπικής έρευνας και εμπειρίας, αποδείχθηκε ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει την Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες επί των σκαφών που διεξάγουν τις μίνι τουριστικές κρουαζιέρες και αν τηρούν τη νομοθεσία για την έκδοση απόδειξης και την είσπραξη του φόρου προστιθέμενης αξίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.063, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται καταγγελίες για παράνομη θήρευση αμπελοπουλιών με τη χρήση κυνηγετικών όπλων. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει και πόσες καταγγελίες τα τελευταία χρόνια για κατοχή ή εμπορία αμπελοπουλιών σκοτωμένων από πυροβόλο όπλο, καθώς και ποιες καταδίκες έχουν επιβληθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.064, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πληθώρα προϊόντων τουρκικής προέλευσης βρίσκονται στα ράφια κυπριακών καταστημάτων λιανικής πώλησης π.χ. σε υπεραγορές. Είναι γνωστό ότι δεν απαγορεύεται η εισαγωγή τουρκικών προϊόντων στην Κύπρο διά των νόμιμων λιμανιών και αεροδρομίων.

Έχουν όμως περιέλθει στην αντίληψή μου και προϊόντα ρουχισμού και υπόδησης που έχουν κατασκευαστεί στην Τουρκία, μεταφέρονται στις ελεύθερες περιοχές και πωλούνται σε κυπριακά καταστήματα. Προφανώς, τα προϊόντα αυτά μεταφέρονται παράνομα, αφού δεν περιλαμβάνονται στον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται έλεγχοι στα καταστήματα λιανικής πώλησης, ώστε να διαπιστωθεί αν τα προϊόντα τουρκικής προέλευσης εισέρχονται στην αγορά μέσω των νόμιμων λιμανιών και αεροδρομίων και ποια είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.065, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι γνωστό, η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε πρόσφατα όπως ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας δεν εφαρμοστεί στη βάση των αξιών ακινήτων όπως προέκυψε από την πρόσφατη γενική εκτίμηση στην οποία προέβη το Τμήμα Κτηματολογίου, αλλά στη βάση των κατά υπολογισμό αξιών ακινήτων με βάση αναφοράς το 1980. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας του 2013 είναι πρόχειρη, γεμάτη κενά και αδυναμίες, γι’ αυτό και δεν πρέπει να αξιοποιηθεί για σκοπούς φορολογίας. Την ίδια ώρα όμως η αξία της ακίνητης περιουσίας στη βάση της γενικής εκτίμησης του 2013 λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο για την παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας. Ταυτόχρονα, η νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή προνοεί την κατάργηση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας από το 2017.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό, δεδομένων των πιο πάνω εξελίξεων, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει κανονικά η νέα γενική εκτίμηση των ακινήτων που είχε προγραμματιστεί για το 2018 και πότε θα ξεκινήσει, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη, λόγω προχειρότητας, κενών και αδυναμιών. Ακόμη, να πληροφορήσει ποιο ήταν το διοικητικό κόστος της γενικής εκτίμησης ακινήτων του 2013, δηλαδή πόσο στοίχισε στο κράτος η εργασία αυτή, η οποία δεν αξιοποιήθηκε πλήρως και για το σκοπό που έγινε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.074, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προωθεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ΕΠΙ-ΜΕΝΟΥΜΕ Κάμπος και Τσακίστρα, που σκοπό έχει την καταγραφή των πολλών προβλημάτων των απομακρυσμένων κοινοτήτων Κάμπου και Τσακίστρας και τη συνεισφορά στην εξεύρεση λύσεων για τη βελτίωση της διαβίωσης των τριακοσίων εναπομεινάντων μόνιμων κατοίκων στην περιοχή αυτή και την παροχή κινήτρων για επαναπατρισμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η κυβέρνηση για τη στήριξη του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΙ-ΜΕΝΟΥΜΕ Κάμπος και Τσακίστρα”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.075, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με νυκτερινά πάρτι που πρόκειται να διεξαχθούν στην παραλία Γερόνησος στο χωριό Μανσούρα στην περιοχή Τηλλυρίας. Στη συγκεκριμένη παραλία εντοπίστηκαν φωλιές ωοτοκίας θαλάσσιων χελώνων. Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.049, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορήθηκα ότι στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Προστασίας και Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Χελώνων του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) περιλαμβάνεται και η εν λόγω παραλία, όπου παρουσιάζεται σημαντική φωλεοποίηση των θαλάσσιων χελώνων”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της συγκεκριμένης παραλίας, στην οποία φωλεοποιούν οι θαλάσσιες χελώνες. Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσει αν έχει διερευνήσει τις πιο πάνω καταγγελίες, τις ποινές που επιβλήθηκαν στους παρανομούντες και κατά πόσο έχουν δοθεί άδειες για διεξαγωγή πάρτι στη συγκεκριμένη παραλία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.076, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων για παροχή φοιτητικής χορηγίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί μόνο οι μισές από τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τη βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για παροχή φοιτητικής χορηγίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.077, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε θα προχωρήσει η κατάθεση νομοσχεδίου που θα προνοεί το δικαίωμα καταβολής σε δόσεις των οφειλών του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου εισοδήματος, του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας κ.ο.κ., κατά το πρότυπο του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου για πενήντα τέσσερις δόσεις στην καταβολή των οφειλών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος σημειώνει μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.078, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εξακολουθεί να διαπιστώνεται σοβαρό ζήτημα με τη μη συνέχιση της ειδικής στήριξης που λαμβάνουν στη δημοτική εκπαίδευση τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η ειδική βοήθεια που λαμβάνουν τα παιδιά από ειδικούς εκπαιδευτικούς ή δασκάλους ή διερμηνείς νοηματικής γλώσσας στη δημοτική εκπαίδευση διακόπτεται στη μέση εκπαίδευση, γιατί, σύμφωνα με το υπουργείο, η απλοποίηση των μαθημάτων γίνεται από τους καθηγητές της κάθε ειδικότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να αλλάξει αυτή την τακτική και να επιτρέψει την απρόσκοπτη συνέχιση στη μέση εκπαίδευση της στήριξης από ειδικούς εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς, όπως γίνεται στη δημοτική εκπαίδευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.079, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός χωρών δέχονται για την έκδοση βίζας τα διαβατήρια που εκδίδει η παράνομη διοίκηση των κατεχομένων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι χώρες που αποδέχονται και αναγνωρίζουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα του ψευδοκράτους και ποια μέτρα έχει λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό, χρησιμοποιώντας και την ιδιότητά της ως κράτους πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.082, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του κεντρικού συμβουλίου ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ στη Λευκωσία ετέθη για άλλη μια φορά αίτημα για στήριξη των ελληνικών παροικιακών σχολείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση και το μνημόνιο η στήριξη που παρέχει η κυπριακή κυβέρνηση στα ελληνικά παροικιακά σχολεία και πώς προβλέπεται να συνεχιστεί αυτή η στήριξη. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να δώσει στοιχεία για τη χορηγία που παρασχέθηκε στα παροικιακά σχολεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.080, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον αριθμό των κυβερνητικών κατοικιών που προσφέρθηκαν σε δημόσιους υπαλλήλους προς ενοικίαση στην περιοχή της κορυφής του Τροόδους. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των κατοικιών, πόσες είναι μονίμως ακατοίκητες και πόσες απ’ αυτές παρέχονται ex officio σε κρατικούς αξιωματούχους;

Επίσης, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανάθεσης της εκμετάλλευσής τους σε ιδιώτη επενδυτή. Ποια είναι τα υφιστάμενα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας τους και ποια είναι τα εισοδήματα από την ενοικίασή τους; Γιατί δε δίνεται το δικαίωμα και σε άλλους εργαζομένους, πέρα από τους δημόσιους υπαλλήλους, να ενοικιάζουν τις κυβερνητικές κατοικίες του Τροόδους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.081, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει προκύψει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά το χώρο στάθμευσης παρά το Αρχαίο Θέατρο Κουρίου σε σχέση με τη λειτουργία χώρου στάθμευσης από την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Ερμογένους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2016, η οποία και επισυνάπτεται, η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Ερμογένους αποφάσισε να χρεώνει το χώρο όπου οι θεατές σταθμεύουν τα οχήματά τους, ο οποίος μέχρι πρότινος χρησιμοποιείτο χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση. Εξ όσων γνωρίζω, για τη λειτουργία χώρου στάθμευσης χρειάζεται άδεια από την αρμόδια αρχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αδειοδοτηθεί η λειτουργία του χώρου στάθμευσης της Εκκλησιαστικής Επιτροπής στον Άγιο Ερμογένη.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.083, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα έγινε πολλή δημόσια συζήτηση για τη χρήση της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας “Pegasus” από το Υπουργείο Παιδείας για τη μετακίνηση των μαθητών που συμμετείχαν στη Παγκόσμια Γυμνασιάδα στην Τραπεζούντα. Για το θέμα φαίνεται ότι έχει ασχοληθεί το Yπουργείο Εξωτερικών, από το διάβημα του οποίου προέκυψε η σχετική πληροφόρηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκδώσει σχετικούς κανόνες διαχείρισης ζητημάτων που αφορούν επίσημες αποστολές στο εξωτερικό, ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.084, ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του εκτελεστικού κανονισμού για την κατοχύρωση του κολοκασίου Σωτήρας στο μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΟΠ). Γνωρίζω ότι ένας αριθμός άλλων τοπικών προϊόντων έχει εγγραφεί στο μητρώο Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και ότι γίνονται προσπάθειες για εγγραφή και άλλων κυπριακών προϊόντων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, ώστε να εγγραφούν ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ τα δύο παραδοσιακά τοπικά προϊόντα της περιοχής Τηλλυρίας, δηλαδή τα παστά σύκα και το μαλακό άσπρο τυρί με την ονομασία χαλίτζιν Τηλλυρίας”. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται μετά την εγγραφή προϊόντων ως ΠΓΕ ή ΠΟΠ για την ενθάρρυνση της παραγωγής και εμπορίας τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.088, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κάποιοι γεωργοί τοποθέτησαν μηχανές κρότου (κανονάκια), για να διώχνουν τα πουλιά από τις φυτείες τους παρά το φράγμα της Άχνας, το οποίο θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς βιότοπους της χώρας μας για αποδημητικά πουλιά. Υπάρχει ισχυρισμός ότι η χρήση μηχανών κρότου δημιουργεί ενόχληση στα πουλιά που χρησιμοποιούν τη λίμνη του φράγματος Άχνας ως καταφύγιο ή σταθμό ή ως βιότοπο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπιστεί το πρόβλημα αυτό και ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.089, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την απάντηση, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2015, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.077 σχετικά με τα μη αδειοδοτημένα έργα συγκράτησης νερού, προκύπτει ότι ένα τέτοιο ιδιωτικό φράγμα στους Εργάτες περιήλθε στην κυριότητα του κράτους και για ένα δεύτερο φράγμα στο Χα Ποτάμι της εταιρείας “Aristo Developers Ltd” στα Κούκλια της Πάφου είχε εκδοθεί πολεοδομική άδεια. Σύμφωνα με την ίδια απάντηση, για άλλα έντεκα ιδιωτικά φράγματα είχε ξεκινήσει η διαδικασία για νομιμοποίησή τους, πάντα ως ιδιοκτησία του κράτους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή γιατί μόνο στην εταιρεία “Aristo Developers Ltd” εκδόθηκε πολεοδομική άδεια μέχρι σήμερα; Είναι το φράγμα αυτό στην κυριότητα του κράτους όπως είναι όλα τα άλλα φράγματα;

2. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για έκδοση άδειας οικοδομής και αδειών έργων συγκράτησης και αδειών υδροληψίας για το ιδιωτικό φράγμα της εταιρείας “Aristo Developers Ltd”;

                  3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της νομιμοποίησης των έντεκα άλλων ιδιωτικών φραγμάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.090, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η χρηματοδότηση για τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης προέρχεται μέχρι στιγμής κυρίως από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και εμμέσως από το κράτος (αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων, παραχώρηση κτιρίου στέγασης στο φορέα, παραχώρηση IT support από το Υπουργείο Οικονομικών).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει αναλυτικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να τροποποιήσει το σχετικό νόμο, ώστε ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης να χρηματοδοτείται και από την Κεντρική Τράπεζα, όπως πληροφορούμαι ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Σε προηγούμενη απάντηση, ημερομηνίας 21ης Δεκεμβρίου 2015, στο ερώτημά μου με αριθμό 23.06.010.083, το Υπουργείο Οικονομικών απλά περιορίστηκε στην αναφορά ότι η οποιαδήποτε τροποποίηση πρέπει να λάβει υπόψη της την αρχή της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας και παράλληλα να υπόκειται σε γνωμάτευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τεθεί τέτοια εισήγηση στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των ποσών που έχει λάβει ο φορέας από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις για τη λειτουργία του και ποιο είναι το υπολογιζόμενο κατά έτος κόστος για τα δημόσια οικονομικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.091, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Πέγειας διαφωνεί με την αδειοδότηση της μεγάλης ανάπτυξης στην τοποθεσία Αη Βούνι, σε σημείο που εφάπτεται του κρατικού δάσους Πυκνήκαι σε ζώνη προστασίας Ζ1. Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της γης και κύριος μέτοχος της ανάπτυξης είναι ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Γιώργος Βασιλείου, επί των ημερών του οποίου καθορίστηκε η περιοχή προστασίας της φύσης στην ευρύτερη περιοχή και είχε εξαιρεθεί το συγκεκριμένο τεμάχιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις θέσεις του υπουργείου του επί του θέματος αυτού, το οποίο πολλοί θεωρούν ως μεγάλο περιβαλλοντικό και θεσμικό σκάνδαλο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.092, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι νωρίς μέσα στο 2016 κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκε την Κύπρο, για να συζητήσει την εξέλιξη των ανοικτών υποθέσεων εναντίον της Κύπρου για τα θέματα περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα θέματα που είναι ακόμη ανοικτά σε επίπεδο εναρμόνισης και εφαρμογής του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου και ποια είναι η διορία που έχει τεθεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα διάφορα θέματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.093, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων τόσο των ξενοδοχειακών μονάδων όσο και της ευρύτερης περιοχής της κοινότητας του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2015 στο γραφείο της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Δυστυχώς, στη σύσκεψη αυτή δε συμμετείχε εκπρόσωπος της τοπικής αρχής, γεγονός που δυστυχώς δεν καταγράφηκε στην απάντηση του υπουργού στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2016.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υλοποιηθεί τα όσα είχαν αποφασιστεί στη σύσκεψη της 18ης Νοεμβρίου 2015, αν έχουν εμπλακεί οι τοπικές αρχές στο σχεδιασμό και πότε επιτέλους αναμένεται να λειτουργήσει το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων της κοινότητας Κάτω Πύργου Τηλλυρίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.094, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Εξ όσων γνωρίζω, στα αρχικά σχέδια του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου με την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν η αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που να παρέχει μόρφωση πανεπιστημιακού επιπέδου για τα πιθανά μέλη του αστυνομικού σώματος. Έχουν περάσει τρία χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου και φαίνεται ότι δεν προχωρεί ο σχεδιασμός αυτός.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υιοθετεί το όραμα του κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου και ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη δημιουργία αστυνομικής ακαδημίας πανεπιστημιακού επιπέδου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.095, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Τηλλυρίας ευδοκιμούσε παλαιότερα μία ξεχωριστή ποικιλία χαρουπιάς με εξαιρετικά χαρακτηριστικά, ώστε να θεωρείται η καλύτερη πρώτη ύλη για την παρασκευή ζωοτροφών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχέδιο διάσωσης και ανάπτυξης της παραδοσιακής ποικιλίας χαρουπιάς Τηλλυρίας και αν μπορεί να αξιοποιηθεί όπως παλαιότερα για την παραγωγή ζωοτροφών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.096, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω υπόψη μου ότι η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου είχε εξασφαλισμένη χορηγία 10 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατασκευή της πρώτης φάσης του εσωτερικού δικτύου αγωγών του φυσικού αερίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε κατορθωτό να απορροφηθούν αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ και πώς έχουν διατεθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.097, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Σύμφωνα με καταγγελία του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, αριθμός δημόσιων υπαλλήλων έχουν καταφέρει να παραμένουν για πολλά χρόνια αποσπασμένοι στη Μόνιμη Αντιπροσωπία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες εισπράττοντας υψηλά επιδόματα και απολαβές. Στη συνέχεια, αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι επιστρέφουν στην Κύπρο και καταφέρνουν να οριστούν ως ειδικοί εμπειρογνώμονες της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι που αποσπάστηκαν στις Βρυξέλλες, ενώ διερευνώνται εναντίον τους σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.098, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά την τιμητική σύνταξη για τους ανθρώπους του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών και της παράδοσης. Έχω πληροφορηθεί ότι μετά από την εισαγωγή κριτηρίων έχει μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που τυγχάνουν αυτής της τιμητικής σύνταξης, ενώ έχει μειωθεί και το ύψος του ποσού αυτού.

Παρακαλώ επίσης όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που σήμερα λαμβάνουν την τιμητική σύνταξη και το συνολικό ύψος της δαπάνης ανά έτος για την καταβολή της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.099, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Δεδομένης της αναθέρμανσης των τουρκορωσικών σχέσεων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τεθεί επισήμως προς την κυβέρνηση της φίλης χώρας Ρωσίας το θέμα του υπό κατασκευή εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στο Άκκιουγιου, στα παράλια της Μικράς Ασίας, απέναντι ακριβώς από την Κύπρο, μεταφέροντας της ανησυχίες και την αντίθεση του Κυπριακού λαού στο έργο αυτό και ποια ήταν η αντιμετώπιση των διαβημάτων αυτών -εάν έγιναν- από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.100, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2015, η Κύπρος ήταν πρωταθλητής τόσο όσον αφορά το δημόσιο χρέος (106,8% του ΑΕΠ) όσο και όσον αφορά τα δάνεια νοικοκυριών (123,51% του ΑΕΠ) και επιχειρήσεων (139,54% του ΑΕΠ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη αυτών των τριών δεικτών το 2015 και το πρώτο εξάμηνο του 2016 και αν λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.101, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς επηρεάζεται η λειτουργία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο μετά την απόφαση του βρετανικού λαού για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν επηρεάζεται η εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας για την ιδιωτική ανάπτυξη μέσα στην περιοχή των κυρίαρχων βάσεων και αν υπάρχει η ανάγκη για νέα συμφωνία συναντίληψης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.124, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Λευκωσίας έχει εκφράσει τον προβληματισμό του, γιατί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών -Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων- έχει δημοσιευτεί κατάσταση τεμαχίων κρατικής γης τα οποία προβλέπεται να πωληθούν από την κυβέρνηση, τα οποία ευρίσκονται εντός των ορίων του δήμου Λευκωσίας και για τα οποία υπάρχουν ήδη σχέδια ανάπτυξης και αναφορές στο τοπικό σχέδιο και στο υπό διαβούλευση σχέδιο περιοχής, χωρίς να γίνει καμιά διαβούλευση με τις δημοτικές αρχές.

Ο δήμος Λευκωσίας έχει έντονο ενδιαφέρον για αρκετά από τα τεμάχια τα οποία περιλαμβάνονται στην κατάσταση, όπως για παράδειγμα το τεμάχιο του παλαιού ΓΣΠ όπου σχεδιάζεται (κατόπιν δημοτικού δημοψηφίσματος) η δημιουργία πάρκου και υπόγειου χώρου στάθμευσης ή το τεμάχιο του παλαιού νοσοκομείου το οποίο προορίζεται για την ανέγερση του νέου αρχαιολογικού μουσείου και ούτω καθεξής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση της αποκρατικοποίησης κρατικής ακίνητης περιουσίας, δεδομένου ότι η σχετική νομοθεσία δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και πώς απαντά στις λογικές αντιδράσεις του δήμου Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.140, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της αρμόδιας αρχής για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας), το 2015 διεξήχθησαν συνολικά 7 610 δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός, συγκεκριμένα 1 365 αποτελέσματα, δε συνάδει με τις απαιτήσεις του νόμου. Το νερό δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές είναι ακατάλληλο προς πόσιν. Σημειώνεται δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό, περί το 20%, ακατάλληλων πηγών υδροδότησης. Πρόβλημα φάνηκε ότι υπάρχει με την ποιότητα του νερού στα υδατοφράγματα. Όμως οι αρμόδιοι διατείνονται ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του για μείωση του ποσοστού των μη αποδεκτών δειγμάτων με πιο εντατικούς ελέγχους και αυστηρές ποινές. Πώς σχεδιάζεται η αντιμετώπιση του προβλήματος της τοξικότητας των φραγμάτων; Πότε θα είναι έτοιμη η κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο για την ποιότητα του νερού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.141, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω λάβει καταγγελία ότι την Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016, κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων που διήρκησαν πέραν των δύο ωρών στην περιοχή της πλατείας Τροόδους, ιδιοκτήτης αλόγων που διατηρεί επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες τουριστικής ιππασίας άφησε τα ζώα να δέχονται τη βροχή απροστάτευτα. Δεκάδες επισκέπτες της πλατείας Τροόδους διαμαρτυρήθηκαν για τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη των αλόγων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ελέγχουν τις συνθήκες διαβίωσης των αλόγων που χρησιμοποιούνται για ιππασία στην πλατεία Τροόδους και αν στα πλαίσια αυτά έχει υποδειχθεί στον ιδιοκτήτη των αλόγων ότι δεν επιτρέπεται να αφήνονται τα ζώα επί μακρόν υπό καταρρακτώδη βροχή. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω αν γίνονται έλεγχοι για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα ζώα αυτά χρησιμοποιούνται για ιππασία, αφού έχω δεχθεί καταγγελίες ότι ορισμένα από αυτά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κινούνται μεταφέροντας επισκέπτες ασταμάτητα επί δωδεκαώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.142, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ανάρτηση ελληνικής φιλοζωϊκής ιστοσελίδας, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών καταδίκασε ιδιοκτήτη σκύλου, γιατί τον είχε παραμελημένο και παράλληλα του φορούσε αντιγαβγιστική συσκευή, η οποία προκαλεί ηλεκτρική εκκένωση, όταν ο σκύλος γαβγίζει, με αποτέλεσμα να προκαλείται πόνος στο ζώο. Το δικαστήριο μάλιστα φέρεται να επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή και 5.000 χρηματική ποινή. Επιπλέον, αναμένεται να εκδοθεί η εντολή οριστικής αφαίρεσης του ζώου από τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επιτρέπεται η πώληση και χρήση αντιγαβγιστικών συσκευών με ηλεκτροσόκ στην Κύπρο και, εάν ναι, γιατί δεν απαγορεύεται όπως σε άλλες χώρες, όπως λόγου χάριν στην Ελλάδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.143, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με πρόσφατη επιστολή του προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκο Κουγιάλη ο Κλάδος Υπαλλήλων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων παρουσιάζει το δραματικό πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το τμήμα και ζητά την αποπαγοποίηση θέσεων, τον τερματισμό των αποσπάσεων και τη μεταφορά των υπαλλήλων σε άλλα τμήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα αιτήματα του Κλάδου Υπαλλήλων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.155, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από ανακοίνωσή του, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2016, ότι ο Γενικός Ελεγκτής έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση του θέματος της αλλαγής πολεοδομικής ζώνης στην περιοχή Χαλεπιανέςκαι των σχετικών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, με αφορμή τις αποκαλύψεις του κ. Μιλτιάδη Νεοφύτου στην αγωγή που έχει καταθέσει εναντίον του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια. Στη σχετική ανακοίνωση ο Γενικός Ελεγκτής προχωρεί περαιτέρω και αναφέρει πως θεωρεί ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να διερευνηθούν από το Τμήμα Φορολογίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Φορολογίας θα προχωρήσει στην εξέταση των ισχυρισμών του κ. Μιλτιάδη Νεοφύτου στην προαναφερθείσα αγωγή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.158, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, μετά από δική μου παρέμβαση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και διάβημα της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού απέστειλε, στις 18 Ιουλίου 2016, επιστολή στη Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία ζητούσε όπως το τμήμα λειτουργήσει, λόγω αρμοδιότητας, ως κεντρικό σημείο για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και, λόγω της υπευθυνότητάς του για συντονισμό όλων των τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας, προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να ενημερωθούν όλοι και όλες ότι ο ορθός όρος δεν είναι κωφάλαλοι αλλά κωφά άτομα, όπως εξηγείται και στη σχετική επιστολή της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ώστε να σταματήσει η χρήση του λανθασμένου και προσβλητικού για τα κωφά άτομα όρουκωφάλαλοι”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.159, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόβλημα με τα ανοικτά και μη χρησιμοποιούμενα φρεάτια τα οποία δεν είναι ευκρινώς σηματοδοτημένα και ασφαλισμένα παραμένει. Συχνά, σκυλιά κυνηγών ή βοσκών πέφτουν θύματα αυτών των κρυφών παγίδων. Είναι ζήτημα ασφάλειας να κλείσουν όλες αυτές οι τρύπες-παγίδες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να κλείσουν όλα τα ανοικτά και μη χρησιμοποιούμενα φρεάτια τόσο για την ασφάλεια των ανθρώπων όσο και των ζώων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.162, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εξακολουθεί, πενήντα έξι χρόνια μετά την ίδρυσή της, να μη διαθέτει καμία κυβερνητική υπηρεσία που να είναι υπεύθυνη για την καταχώριση σε οποιαδήποτε επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα του νομικού πλαισίου που διέπει τη Δημοκρατία. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ όσον αφορά τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις, τα υπουργικά διατάγματα και τις εντολές, εφόσον δεν υπάρχει κανένας φορέας που να έχει αναλάβει την επίσημη ενοποίηση όλων των κατά καιρούς δημοσιεύσεων της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας, δημιουργώντας ένα νομικό και γραφειοκρατικό χάος. Έχω επίσης πληροφορηθεί πως το θέμα αυτό θεσμικά είναι αρμοδιότητα του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας, αλλά δυστυχώς δεν έχει προκύψει καμία πρωτοβουλία προς επίλυσιν του συγκεκριμένου πολύ σοβαρού ζητήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί εν μέσω διαδικασιών για μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας δεν έχει δοθεί προτεραιότητα στην επίλυση αυτού του προβλήματος δεκαετιών και ποια είναι τα εμπόδια στην ανάληψη της ευθύνης από το αρμόδιο θεσμικό όργανο του κράτους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.168, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι μετά την κορύφωση της οικονομικής κρίσης το 2013 επανέρχεται σιγά σιγά το νεοφανές έθιμο της ρίψης πυροτεχνημάτων με την πρώτη ευκαιρία. Προσωπικά, έχω γίνει μάρτυρας εκτεταμένης ρίψης πυροτεχνημάτων σε δύο περιπτώσεις σε κοινότητα της επαρχίας Λευκωσίας. Διαπίστωσα ιδίοις όμμασιν ότι δεν ελαμβάνετο κανένα μέτρο προστασίας του κοινού ή αποφυγής πρόκλησης πυρκαγιάς. Διερωτώμαι αν δίνονται άδειες από τις αρμόδιες αρχές για τη χρήση πυροτεχνημάτων, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές, όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών, και πώς επιτηρείται η εφαρμογή των όρων της άδειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση πυροτεχνημάτων, αν παραχωρείται άδεια και πόσες άδειες έχουν παραχωρηθεί το 2015 και το 2016, καθώς και πώς ελέγχεται η εφαρμογή της νομοθεσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.169, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όταν το 2004 ο κυπριακός λαός κλήθηκε να ψηφίσει για λύση του Κυπριακού, στο Σχέδιο Ανάν περιλαμβάνονταν σχετικές πρόνοιες για τη σύγκλιση του επιπέδου του κατά κεφαλήν εισοδήματος των δύο κοινοτήτων, διότι υπήρχε χάσμα μεταξύ των δύο δεικτών. Έχω την εντύπωση ότι τα δεδομένα σήμερα έχουν αλλάξει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του κατά κεφαλήν εισοδήματος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων από το 2004 μέχρι σήμερα και αν το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί τις πρόνοιες λύσης του κυπριακού προβλήματος, όπως π.χ. την κατανομή των ομοσπονδιακών πόρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.170, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν εφαρμόζεται πιστά και από πότε, καθώς και πού χρήζει τροποποίησης λόγω των νέων εξελίξεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.171, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα έχει ανοίξει σοβαρή συζήτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα του ταμείου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Είναι φανερό ότι το ταμείο αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του προς τις επιχειρήσεις που παράγουν ηλεκτρισμό από ΑΠΕ και πωλούν στην ΑΗΚ με βάση επιχορηγημένες τιμές. Τίθενται όμως μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν τη μέθοδο υπολογισμού του κόστους αποφυγής, δηλαδή του κόστους παραγωγής εκ μέρους της ΑΗΚ της μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στη φόρμουλα υπολογισμού του κόστους παραγωγής της ΑΗΚ, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να επιχορηγείται μέσω της επιχορήγησης του ταμείου ΑΠΕ στις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (πιθανή κρυφή κρατική επιχείρηση ή κρατική ενίσχυση).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί διατηρείται ως μυστική η φόρμουλα υπολογισμού του κόστους παραγωγής της κιλοβατώρας από την ΑΗΚ, όταν αυτός ο παράγοντας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το ύψος των εκροών από το ταμείο ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ταμείο χρηματοδοτείται από τις εισφορές καταναλωτών μέσω του “πράσινου τέλους”

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.173, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχει η δημοσιονομική έκθεση που κατέθεσε η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας την 21η Ιουνίου 2016 στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Κυπριακή Δημοκρατία το 2015 κατέβαλε προς τα Tαμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνεισφορά από ίδιους πόρους ΦΠΑ και από ίδιους πόρους ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος συνολικό ποσό ύψους €217,6 εκατομ., ενώ την ίδια στιγμή έλαβε ως χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ποσό που ανέρχεται μόλις στα €92 εκατομ., δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν καθαρός δότης €125,6 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος της καθαρής διαφοράς συνεισφοράς και χορηγίας από το 2004 (έτος ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και γιατί δεν έγιναν διαβήματα, για να αλλάξει αυτό κατά τη διάρκεια του μνημονίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.174, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τη δημοσιονομική έκθεση που κατέθεσε η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας την 21η Ιουνίου 2016 στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2015, η κυβέρνηση έτυχε μερίσματος €52 εκατομ. από τη Cyta, σημειώνοντας αύξηση κατά 68%, ενώ το ανάλογο μέρισμα από τη Cyta το 2014 ήταν €31 εκατομ., δηλαδή φαίνεται ότι, παρά την οικονομική κρίση, η Cyta παραμένει κερδοφόρος οργανισμός και αποδίδει κέρδη στα κρατικά ταμεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό αυτές τις συνθήκες και έχοντας αυτά τα δεδομένα, γιατί εξακολουθεί να ομιλεί δημόσια για ιδιωτικοποίηση της Cyta. Ποιες είναι οι ενέργειες του αρμόδιου υπουργού για εκσυγχρονισμό και αποκομματικοποίηση της Cyta, ώστε να παραμείνει ημικρατικός και αποτελεσματικός οργανισμός;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.180, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επανέρχομαι στο θέμα που έθιξα με την ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.289, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις από τη χρήση των αποσμητικών χώρου και ζητώ να ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων (και όχι μόνο στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού όπως λέτε στην απάντησή σας ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2016) για τα αποτελέσματα της έρευνάς σας για τα αποσμητικά χώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν περιεκτικότητά τους σε χλωροφόρμιο, βενζόλιο κ.ο.κ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.187, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχουν κατά καιρούς έρθει στο φως πληροφορίες για αποθήκευση πυρηνικών κεφαλών στη βάση Ακρωτηρίου. Το θέμα επανήλθε στη δημοσιότητα και έγινε δημόσια αναφορά στις ανησυχίες των ΗΠΑ για το μέλλον των αποθηκευμένων βομβών με πυρηνικές γομώσεις στη βάση στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας από την εποχή των βομβαρδιστικών Β-52. Τέτοια βάση εξόρμησης των Β-52, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ήταν κατά την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και η βάση Ακρωτηρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε ποτέ από Κύπριο στρατιωτικό ή πολιτικό αξιωματούχο επιθεώρηση των εγκαταστάσεων στη βάση Ακρωτηρίου για διερεύνηση αυτών των πληροφοριών. Εάν δεν έγινε αυτό, ποιες είναι οι επίσημες διαβεβαιώσεις των Βρετανών για τη μη αποθήκευση πλέον πυρηνικών βομβών στο Ακρωτήρι; Γιατί δεν περιλήφθηκε το θέμα αυτό στα δύο μνημόνια συναντίληψης που υπέγραψαν οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις με τους Βρετανούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.188, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ξανανοίξει πρεσβείες στη Δαμασκό, πρωτεύουσα της Συρίας.

Δεδομένης της σημασίας των διμερών σχέσεων Κύπρου-Συρίας όσον αφορά τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς δυνάμεων στην περιοχή, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να επαναλειτουργήσει η πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δαμασκό και, εάν δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός, να ενημερώσει για τους λόγους τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.189, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είμαι αναγκασμένος να επανέλθω στο θέμα της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.05.032, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, σχετικά με τον έλεγχο των γεωτρήσεων στην κοιλάδα του ποταμού του Κάμπου της Τσακκίστρας και να ενημερώσω ότι, παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην απάντησή του ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, το ρυάκι που διέρχεται από το κέντρο της κοινότητας του Κάμπου έχει στερέψει λόγω της ανεξέλεγκτης άντλησης νερού από τις γεωτρήσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να αποκατασταθεί η ροή του νερού στο γραφικό ρυάκι της κοινότητας Κάμπου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.190, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.660 αναφορικά με καταστροφή που προκλήθηκε στην τοποθεσία “Άμμος του Καμπούρη” στην Αγία Νάπα πληροφορήθηκα τα εξής: “Τον Ιούνιο του 2012, ο Δήμος Αγίας Νάπας πληροφόρησε με επιστολή τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος ότι στην τοποθεσία ‘Άμμος του Καμπούρη’ στην Αγία Νάπα διεξάγονταν χωματουργικές εργασίες και αφαίρεση βράχων από εκσκαφέα, με σκοπό την δημιουργία Λιμενίσκου, χωρίς την εξασφάλιση αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος απάντησε στον Δήμο Αγίας Νάπας πως οποιεσδήποτε εργασίες εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας αποτελούν αρμοδιότητα του Επάρχου Αμμοχώστου, σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφάλαιο 59), ο οποίος καλείται να παρέμβει άμεσα στην αδειοδότησή τους ή στην κατεδάφισή τους σε περίπτωση παρανομίας. Ταυτόχρονα, ενημέρωσε πως με βάση τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο [Ν.140(Ι)/2005 έως 2014], για τέτοια έργα απαιτείται ετοιμασία Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), η οποία όμως, σε περίπτωση που δεν διακόπτονταν άμεσα οι εργασίες της επέμβασης, δεν θα εξεταζόταν. Στις 10 Μαΐου 2013 ο Έπαρχος Αμμοχώστου κοινοποίησε στο Τμήμα Περιβάλλοντος, επιστολή προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Αμμοχώστου, με την οποία κατήγγειλε τις επεμβάσεις που έγιναν και συνεχίζονταν στον συγκεκριμένο χώρο. Το Τμήμα Περιβάλλοντος απέστειλε νέα επιστολή προς τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας, όπου τον ενημέρωνε εκ νέου, πως για τέτοιου είδους έργα με βάση τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο [Ν. 140(Ι)/2005 έως 2014], απαιτείται ετοιμασία Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) και ως εκ τούτου ως Αρμόδια Αρχή θα έπρεπε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για εντοπισμό των υπευθύνων και λήψη μέτρων για άρση των παράνομων επεμβάσεων και πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Στις 31 Αυγούστου 2015, ο Δήμος Αγίας Νάπας συγκάλεσε σύσκεψη για το θέμα, στην οποία συμμετείχαν διάφορες υπηρεσίες. Το Τμήμα Περιβάλλοντος επανέλαβε τα πιο πάνω και ζήτησε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες και να υπάρξει ο αναγκαίος συντονισμός, για να γίνει εφικτή η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την τιμωρία των ενόχων της μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής στην τοποθεσία “Άμμος του Καμπούρη” στην Αγία Νάπα, καθώς και για την αποκατάσταση του τοπίου και την επαναφορά του στην αρχική του μορφή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.201, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2015 περιλαμβάνονται οι διαγραφές μεγάλων ποσών που αφορούν οφειλές δύο εταιρειών (424149Ε και 331119Ε, αντίστοιχα), που έγιναν μετά από διακανονισμό με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί προέκυψαν αυτές οι οφειλές και για ποιο λόγο έγιναν οι διαγραφές αυτές, ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.202, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μετά από συναντήσεις που πραγματοποίησε με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με εκπροσώπους της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών, ενέκρινε στις 17 Φεβρουαρίου 2014 την παροχή έκπτωσης ύψους 50% στα εισιτήρια των λεωφορείων στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας. Η απόφαση δεν εφαρμόστηκε, καθώς υπήρχαν θέματα που εκκρεμούσαν στο ΤΚΕΑΑ αναφορικά με την έκδοση της κάρτας. Σύμφωνα με το ΤΚΕΑΑ, η κάρτα αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2017 και θα περιλαμβάνει, εκτός από την έκπτωση στα εισιτήρια των λεωφορείων, πληθώρα άλλων ωφελημάτων, όπως ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Κύπρου, καθώς και σε διάφορους εθνικούς αθλητικούς αγώνες, εκπτώσεις σε θεατρικές παραστάσεις κ.ά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το ΤΚΕΑΑ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθυστερεί την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, με αποτέλεσμα από το 2014, που εγκρίθηκε, η παροχή έκπτωσης ύψους 50% στα εισιτήρια των λεωφορείων σε ανάπηρα άτομα να καθυστερεί μέχρι το 2017 και ίσως ακόμα παραπέρα. Η εφαρμογή αυτής της απόφασης θα διευκολύνει δεκάδες τυφλούς, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.204, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πολλούς λάτρεις των κλασικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, αυτά είναι είδος πολιτιστικής κληρονομιάς (national heritage) για την Κύπρο. Πρόκειται για αυτοκίνητα/μοτοσικλέτες τα οποία αναπληρώθηκαν, συντηρήθηκαν και φυλάγονται με πολλή φροντίδα, κόπο, επιμέλεια και πολύ κόστος για τους ιδιοκτήτες τους. Είναι αυτοκίνητα/μοτοσικλέτες διαφόρων χωρών παραγωγής και ηλικίας πέραν των τριάντα χρονών και μέχρι εβδομήντα χρονών, τα οποία διατηρούνται σε άριστη μηχανική και λειτουργική κατάσταση. Δυστυχώς, λόγω του ότι δεν κυκλοφορούν καθημερινά, όπως τα σύγχρονα αυτοκίνητα, οι ιδιοκτήτες τους τα έχουν διατηρημένα και φυλαγμένα μέσα σε γκαράζ, για να προστατεύονται και να μη φθαρούν περισσότερο από το χρόνο. Όπως πολύ εύστοχα το έχει θέσει κάποιος Άγγλος ειδικός επί του θέματος, ο Mike Brewer, δεν είμαστε οι ιδιοκτήτες, αλλά οι άνθρωποι που τα έχουμε υπό την προστασία μας για κάποια χρόνια, για να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές (“We are acting as Guardians looking after them for future generation”).

Πρέπει όμως περιοδικά τα υπό αναφορά αυτοκίνητα/μοτοσικλέτες να μπορεί να κυκλοφορούν σε δημόσιο δρόμο για πολλούς λόγους, όπως π.χ. για σκοπούς συντήρησης ή για να οδηγηθούν στο μηχανουργείο για συντήρηση/μηχανική βλάβη, για ΜΟΤ. Αυτό όμως δε γίνεται δυστυχώς σε καθημερινή βάση αλλά κάποιες φορές το χρόνο. Για αυτό ακριβώς το λόγο, δηλαδή για το ότι δεν κυκλοφορούν, οι ιδιοκτήτες είναι αναγκασμένοι να τα δηλώνουν στη Αρχή Αδειών ως ακινητοποιημένα επ’ αόριστον. Με βάση την παρούσα διαδικασία, οι άδειες κυκλοφορίας κάθε οχήματος υπολογίζονται βάσει του κυβισμού και των ρύπων, οι οποίες το 2014 για τους περισσότερους αυξήθηκαν κατά €20 με €25. Το να ανανεώσει κάποιος την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος είναι εύκολο μέσω διαδικτύου. Το θέμα είναι ο χρόνος ανανέωσής του, ο οποίος είναι ανά εξάμηνο (ή το μέρος από τους μήνες που υπολείπονται). Για να το ακινητοποιήσει κάποιος όμως πρέπει να αποταθεί στην Αρχή Αδειών ή στο Γραφείο του Πολίτη, να περιμένει σειρά δύο με τέσσερις ώρες και να περιμένει τρεις με τέσσερις μήνες για την επιστροφή των χρημάτων του. Αντιλαμβάνεστε ότι το να κάνει κάποιος τη διαδικασία αυτή τέσσερις με δέκα φορές το χρόνο είναι αρκετά χρονοβόρο και δεν εξυπηρετεί κανενός το συμφέρον (ούτε του δημοσίου, αν αναλογιστεί κάποιος το κόστος των υπαλλήλων κτλ, ούτε του ιδιοκτήτη λόγω χάσιμο παραγωγικού εργάσιμου χρόνου). Σημειώνεται δηλαδή πολλή ταλαιπωρία, για να κυκλοφορήσει κάποιος το όχημά του κάποιες μέρες το χρόνο. Η άδεια κυκλοφορίας, όπως έχει διαμορφωθεί, στοιχίζει ένα σημαντικό ποσό, αν αναλογιστεί κάποιος ότι τα άτομα που ασχολούνται με κλασικά οχήματα συνήθως έχουν περισσότερα από ένα οχήματα. Όταν οι ιδιοκτήτες τους τα κληρονόμησαν ή τα έσωζαν από την πλήρη καταστροφή ή τα αγόραζαν, υπολόγιζαν τις ισχύουσες άδειες κυκλοφορίας. Δυστυχώς, δεν μπορούν να τις ανανεώσουν, για να τα κινούν μόνο μερικές μέρες το χρόνο. Σημειώνεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι ιδιοκτήτες κλασικών αυτοκινήτων είναι απαλλαγμένοι τελείως από τα τέλη κυκλοφορίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταργήσει την άδεια κυκλοφορίας κλασικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.205, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με την Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας μου ετέθησαν τα πιο κάτω αιτήματα:

1. Η αναγνώριση των τρίτεκνων οικογενειών όπως αναγνωρίζονται οι πολύτεκνες οικογένειες, ώστε να μειωθούν τα δίδακτρα στα δημόσια νηπιαγωγεία και να εξισωθούν η παραχώρηση του επιδόματος τέκνου και η αντιμισθία των εθνοφρουρών των τρίτεκνων οικογενειών με αυτές των πολύτεκνων οικογενειών.

2. Η επαναφορά του επιδόματος μάνας, όπως ήταν και η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή βράβευσης της πολύτεκνης μάνας στις 12 Μαΐου 2013, καθώς και το να καλύπτει το επίδομα μάνας και μάνες που απέκτησαν πάνω από τρία παιδιά.

3. Η βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μελών της κάθε οικογένειας για την τιμολόγηση του νερού και για τα δημοτικά τέλη.

4. Η μείωση των κομίστρων των λεωφορείων για όλες τις τρίτεκνες οικογένειες και η δημιουργία οικογενειακών εισιτηρίων για χρήση τους από τις οικογένειες αυτές.

5. Η συνέχιση της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών των πενταμελών οικογενειών και η συμπερίληψή τους, όπου είναι δυνατόν, και στο πρόγραμμα των ιδιωτικών σχολείων.

6. Η φοιτητική χορηγία να παραχωρείται λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα των φοιτητών ως μελών τρίτεκνης οικογένειας, ως ίσχυε προηγουμένως, ώστε να καταργηθεί η ισοπεδωτική αντιμετώπιση των φοιτητών.

7. Η παραχώρηση του επιδόματος τέκνου για τους τέσσερις πρώτους μήνες του κάθε χρόνου μέχρι την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα τέκνου, ώστε να απολαμβάνουν το ωφέλημα για μειωμένη τιμολόγηση του ρεύματος οι δικαιούχοι. Επίσης, οι αιτήσεις να εξετάζονται κατά προτεραιότητα και ιδιαίτερα στις πολυμελείς οικογένειες που οι γονείς είναι άνεργοι, λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (δημόσιου βοηθήματος), χαμηλόμισθοι ή με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχιας.

8. Η τροποποίηση του νόμου, ώστε όλες οι οικογένειες με τρία παιδιά και άνω ανεξαιρέτως ηλικίας να είναι δικαιούχες ένταξης στο σχέδιο για εθελοντική συνεισφορά του 1,5 % των εισοδημάτων τους.

9. Η συμπερίληψη και των παιδιών των τρίτεκνων οικογενειών στη μοριοδότηση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο βαθμό και πότε θα ικανοποιήσει τα πιο πάνω αιτήματα με αναφορά στο καθένα ξεχωριστά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.206, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι το 2016 έχουν δαπανηθεί €61 εκατομ. για παροχές συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορα τμήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επισυνάπτεται σχετικός κατάλογος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία για την εξέλιξη της ετήσιας δαπάνης από το 2008 μέχρι σήμερα, να μας πληροφορήσει αν έχει διερευνηθεί η δυνατότητα περιορισμού της δαπάνης το 2017, καθώς και ποιο είναι το κόστος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το 2017

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.207, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα έχω επισκεφθεί την περιοχή του δήμου Πέγειας παρά τον Κόλπο των Κοραλλίων, όπου διαπίστωσα ότι λειτουργεί ως υπεραγορά ένα τεράστιο υποστατικό με την επωνυμία Υπεραγορά Φίλιππος. Εξ όσων πληροφορήθηκα, το μεγαλύτερο μέρος της οικοδομής είναι κτισμένο εντελώς παράνομα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως η Υπεραγορά Φίλιππος λειτουργεί σε υποστατικό που δεν έχει τις απαραίτητες άδειες και, εάν ναι, τι πράττει η πολεοδομική αρχή, για να αρθεί η παρανομία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.208, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2016 σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.05.141 αναφορικά με τη λειτουργία γυμναστηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες πληροφορήθηκα ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) βρίσκεται στα τελικά στάδια εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των σχολών γυμναστικής και γυμναστηρίων. Επιπρόσθετα, στην επιστολή αναφερόταν ότι αναμενόταν να υποβληθούν γραπτώς, έπειτα από αίτημα του ΚΟΑ, από το Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΤΕΚ) και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) οι λεγόμενες καλές πρακτικές, οι οποίες ισχύουν σε άλλες χώρες και αφορούν στον ισχυρισμό ότι οι μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι και οι μεγάλοι οργανωτές ταξιδιών δε ζητούν την παρουσία γυμναστή στο χώρο του γυμναστηρίου, από τη στιγμή που το ξενοδοχείο διαθέτει ασφάλιση για το χώρο και τους πελάτες του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ενέργειες έχουν γίνει από πλευράς του ΚΟΑ προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία σχολών γυμναστικής και γυμναστηρίων και επίσης αν έχουν υποβληθεί οι εν λόγω καλές πρακτικές από τους ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.209, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί σημαντικό παγκόσμιο φαινόμενο. Χωρίς την ανάληψη δράσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκόσμια, η θερμοκρασία του πλανήτη είναι πιθανόν να αυξηθεί από 20C μέχρι και 50C ως το τέλος του αιώνα. Αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στο τοπίο και στη στάθμη της θάλασσας παγκοσμίως. Παρ’ όλο που η ΕΕ έχει συμβάλει στην προώθηση διεθνών διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή και διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση τόσο της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) όσο και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, μόνο τρία κράτη μέλη επικύρωσαν τη Συμφωνία του Παρισιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να προχωρήσει στην επικύρωση της εν λόγω συμφωνίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.210, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.05.287, που αφορούσε στο θέμα της παράνομης εναπόθεσης εκατοντάδων παλαιών αυτοκινήτων και λάστιχων στην περιοχή Αγρού, πληροφορήθηκα μεταξύ άλλων ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στις 11 Απριλίου 2014 εξέδωσε καταδικαστική απόφαση (Αρ. Υπόθεσης 5214/14) εναντίον του κατηγορουμένου, στην οποία περιλαμβάνεται πρόστιμο και ποινή φυλάκισης.

Παρακαλώ τον κ. υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το ύψος του προστίμου και της ποινής φυλάκισης που έχουν επιβληθεί στον κατηγορούμενο, αν η ποινή φυλάκισης εκτελείται ή είναι με αναστολή και, το κυριότερο, αν έχουν απομακρυνθεί τα αυτοκίνητα από την εν λόγω περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.211, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος (ΠΑΣ) καταγγέλλει ότι οι προσπάθειές του να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του φαρμάκου “Exjade” στα άτομα εκείνα που οι υπεύθυνοι γιατροί κρίνουν ότι επιβάλλεται να παρασχεθεί έχουν πέσει στο κενό. Τα άτομα που επιλέγονται από τους γιατρούς να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω φάρμακο ουσιαστικά δεν έχουν καμία άλλη επιλογή και αυτή τη στιγμή η θεραπευτική αγωγή τους είναι είτε ατελής είτε προβληματική και παρ’ όλα αυτά δεν έχουν πρόσβαση στο εν λόγω σκεύασμα. Είναι επιτακτική ανάγκη επιτέλους το κράτος να δει με ουσιαστική προσοχή το θέμα και να αντισταθμίσει την αξία της ανθρώπινης ζωής και ευημερίας όχι στη βάση άλλων αριθμών αλλά στη βάση πραγματικής αξίας. Ο ΠΑΣ θεωρεί ότι η παρούσα διευθέτηση με τον περιορισμό του αριθμού των πασχόντων που εγκρίνονται για οικονομικούς κυρίως λόγους έχει πολλαπλές επιπτώσεις τόσο στην υγεία των θαλασσαιμικών, προκαλώντας την αύξηση επιπλοκών, οι οποίες δυνητικά πιθανόν να κοστίζουν ακόμα περισσότερο, όσο και στην ποιότητα ζωής τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επεκτείνει το πρόγραμμα για την πρόσβαση στο φάρμακο “Exjade”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.212, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2015, του Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.05.243, που αφορούσε στην ανακοίνωση της οργάνωσης “Truth Now” (ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2015), η οποία κατήγγελλε ότι τα οστά που φυλάγονται στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας έχουν εμποτιστεί με χημικά, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται και/ή να καταστρέφεται το γενετικό τους υλικό, πληροφορήθηκα ότι ο Υπουργός Άμυνας είχε ορίσει ερευνώντα λειτουργό για τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας και την υποβολή σχετικής έκθεσης.

Παρακαλώ τον κ. υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εν λόγω έρευνα έχει ολοκληρωθεί και, εάν ναι, ποια ήταν τα συμπεράσματα-αποτελέσματά της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.213, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η διαχείριση των δημόσιων πάρκων πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο γεωπόνο βάσει του περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου του 1987, άρθρο 2Α, παράγραφος (στ), όπου αναφέρεται ότι η διαχείριση πάρκων, κήπων και χώρων πρασίνου και η φυτοτεχνική διαμόρφωση αστικού και περιαστικού πρασίνου είναι εργασία ειδικού. Το άρθρο 11, εδάφιο (2) αναφέρει ότι όποιος παραβιάζει το νόμο είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση τριών ετών ή και χρηματική ποινή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πόσους από τους τριάντα εννιά δήμους και έξι επαρχιακές διοικήσεις εργάζονται γεωπόνοι για τη διαχείριση πάρκων, κήπων και χώρων πρασίνου και, εάν δε συμβαίνει αυτό, ποιοι διαχειρίζονται παράνομα τα πάρκα και τους χώρους πρασίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.214, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2016, του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, που αφορά την ενίσχυση του Γραφείου Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), πληροφορήθηκα ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας υπό το συντονισμό του Τμήματος Δημοσίων Έργων, η οποία θα επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν την προσβασιμότητα στις παραλίες. Η εν λόγω ομάδα έχει αναλάβει επίσης την αρμοδιότητα για τη σύσταση των πιστοποιητικών για τη μη διάκριση (περιλαμβανομένης της προσβασιμότητας ΑμεΑ) για τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εν λόγω διαδικασία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.215, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μελετώντας τους καταλόγους των διαγραφών των μη εξυπηρετούμενων δημόσιων χρημάτων, αξιών και υλικών για τα έτη 2014 και 2015 που δημοσιοποίησε η Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής, διαπίστωσα ότι ένα σημαντικό ποσό αφορά διαγραφή αποθεμάτων από απώλεια λόγω κλοπής. Σύμφωνα με την επεξήγηση που δίνεται, πρόκειται για κλοπές υλικών και χρημάτων που εξετάστηκαν από την αστυνομία και καταχωρίστηκαν ως ανεξιχνίαστες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συνολικά ποσά που έχουν διαγραφεί και αφορούν κλοπές και απώλειες υλικού και χρημάτων για το έτος 2014 και 2015. Ποιο είναι το συνολικό ποσό των υποθέσεων που εκκρεμούν και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να μειωθούν οι κλοπές και οι απώλειες υλικού και χρημάτων; Πόσες είναι οι υποθέσεις που έχουν εξιχνιασθεί, ποια ποσά αφορούν και ποιες ήταν οι συνέπειες για τους υπεύθυνους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.216, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα ο πρόεδρος του Τουρκοκυπριακού Συνδέσμου της Λεύκας κ. Αχμέτ Χιζλί ανέφερε ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποδεχθούν τη λειτουργία εγκαταστάσεων στο χώρο της CMC στο Ξερό και στη Λεύκα. Σύμφωνα με τον κ. Χιζλί, στη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον που ετοίμασε η εταιρεία “Cyprus Free Zone & Marine Logistic Ltd” εντοπίζονται είκοσι περίπου σημεία τα οποία θα έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον, εάν υπάρξουν πιθανές νέες μεταλλευτικές δραστηριότητες. Από δημοσιεύματα προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι Τούρκοι μεθοδεύουν τη λειτουργία μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή Ξερού-Λεύκας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πληροφόρηση που έχει για το θέμα η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αν λαμβάνονται μέτρα για αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις πληροφορίες που συνδέουν το άνοιγμα του οδοφράγματος της Λεύκας με τα σχέδια για αξιοποίηση των μεταλλευμάτων της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.217, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής για τη διαγραφή μη εξυπηρετούμενων δημόσιων χρημάτων, αξιών και υλικών για το έτος 2015 αναφέρονται μεγάλα ποσά διαγραφών οφειλών δύο εταιρειών (424149Ε και 331119Ε) με την εξής αιτιολογία: “Διαγραφή υπολοίπου ποσού που παρουσιάζεται στο λογαριασμό πληρωμών εγγυήσεων για αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από την Υπηρεσία Ασφάλειας Εξαγωγών για εξαγωγές στο Ιράκ και Κουβέιτ, με βάση τη συμφωνία που υπέγραψαν οι Υπουργοί Οικονομικών Κύπρου-Ιράκ στις 20 Σεπτεμβρίου 2006”. Η συμφωνία προνοούσε συμψηφισμό των χρεών των δύο χωρών. Προέβλεπε τη διαγραφή των υπολοίπων ποσών των χρεών του Ιράκ προς την Κύπρο και ταυτόχρονη εκχώρηση των δικαιωμάτων του Ιράκ από τις εξαγωγές πετρελαίου προς τις κυπριακές εταιρείες πετρελαιοειδών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προέκυψε αυτή η οφειλή προς την Κυπριακή Δημοκρατία από τις εταιρείες αυτές, ποιο είναι το συνολικό ποσό των οφειλών και γιατί έγινε η διαγραφή των οφειλών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.218, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από σχετικό υπόμνημα του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου (ΠΑΔ) ότι η συγκέντρωση σιδήρου στην καρδία και το ήπαρ θεωρείται ως η κύρια αιτία θανάτου των θαλασσαιμικών. Η διάγνωση με τη χρήση της Μαγνητικής Τομογραφίας Μ.Ρ.Ι. Τ2* παρέχει τη δυνατότητα στο θεράποντα γιατρό να παρακολουθεί την κλινική εικόνα του ασθενή, προσαρμόζοντας τη θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ασθενής ανάλογα με τα ιατρικά δεδομένα που προκύπτουν από τη μαγνητική τομογραφία. Εξίσου σημαντική για ένα μεγάλο ποσοστό των πασχόντων είναι η εξέταση της οστικής πυκνότητας DEXA. Σύμφωνα με τον Παγκύπριο Αντιαναιμικό Σύνδεσμο, οι εξετάσεις αυτές όπως και όποια άλλη εξέταση πέραν των συνήθων εργαστηριακών εξετάσεων επιβάλλεται όπως παρέχονται περιοδικά, ανάλογα με τις οδηγίες των γιατρών (συνήθως σε ετήσια βάση), δωρεάν και απρόσκοπτα σε όλους τους πάσχοντες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει το αίτημα του ΠΑΔ για δωρεάν και απρόσκοπτη πρόσβαση των θαλασσαιμικών στην εξέταση DEXA.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.219, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα τελευταία χρόνια οι Κλινικές Θαλασσαιμίας χρησιμοποιούνται ως χώροι θεραπείας (day care) για ασθενείς ιατρών άλλων ειδικοτήτων, όπως των ρευματολόγων και των γαστρεντερολόγων, με τη στήριξη του υπάρχοντος παραϊατρικού προσωπικού. Το γεγονός αυτό, παράλληλα με την αύξηση των ατόμων με θαλασσαιμία, τη συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα επιπλοκών στους θαλασσαιμικούς ασθενείς, αλλά και την ανάγκη για επιμήκυνση του ωραρίου των κλινικών, έτσι που να καλύπτει τις ανάγκες των διάφορων κατηγοριών ασθενών, επιβάλλει την ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού στις Κλινικές Θαλασσαιμίας Λεμεσού και Λάρνακας, αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού στην Κλινική Θαλασσαιμίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ενισχύσει με ιατρικό και/ή παραϊατρικό προσωπικό τις Κλινικές Θαλασσαιμίας στα Γενικά Νοσοκομεία Λεμεσού και Λάρνακας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.220, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί πρόσφατα ότι η Σουηδία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ψηφίσει νομοθεσία που καθιερώνει κίνητρα για μικρές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επιδιόρθωση φθαρμένων προϊόντων, υλικών και μηχανημάτων και την επαναχρησιμοποίησή τους. Αυτές οι επιχειρήσεις, που θεωρούνται μάλλον βιοτεχνίες, απασχολούν συνήθως άτομα με τεχνική κατάρτιση, παραδοσιακούς τεχνίτες, γυναίκες κ.ο.κ. και, επειδή δε χρειάζονται βαριά υποδομή, το σύνολο σχεδόν της επένδυσης το απορροφά το εργατικό κόστος. Έτσι υπάρχει δουλειά για πολλά εργατικά χέρια και απασχόληση για άτομα που ανήκουν συνήθως σε ευάλωτες ομάδες του εργατικού δυναμικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η στρατηγική αυτή μπορεί κατά παρόμοιο τρόπο να εφαρμοστεί στην Κύπρο, δηλαδή να δοθούν φορολογικά κίνητρα, όπως θα γίνει με τις νεοφανείς και καινοτόμες (start up) επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη αυτών των μικρών επιχειρήσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.221, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω υπόψη μου ότι έχει κατατεθεί πρόταση από τους καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας στην οποία γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά στην ανάγκη δημιουργίας ταμείου για τη σταδιακή αποκατάσταση των κουρεμένων καταθετών. Η χρηματοδότηση του ταμείου θα γίνεται από διάφορες πηγές εσόδων, μία από τις οποίες θα προέρχεται από την εκχώρηση συγκεκριμένου ποσοστού των ετήσιων εσόδων του κράτους από την εξόρυξη και πώληση υδρογονανθράκων από τον πρώτο χρόνο είσπραξης των εσόδων και για όσα χρόνια το ταμείο χρειάζεται ενίσχυση. Η χρηματοδότηση του ταμείου θα γίνεται επίσης από την πώληση των θυγατρικών εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας ή/και από την εκχώρηση του αποθέματος που αναμένεται να προκύψει από την εκταμίευση όλων των χρημάτων του κυπριακού μνημονίου ή/και τη συμπερίληψη και εκχώρηση συγκεκριμένου ποσοστού από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό ή/και από την εκχώρηση μέρους των κερδών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καθώς και όλων των προστίμων που θα επιβληθούν από το δικαστήριο σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε διευθυντικά στελέχη της πρώην Λαϊκής Τράπεζας αναφορικά με την οικονομική διαχείριση της τράπεζας. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα μπορούσε να μελετηθεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης της πρότασης, ούτως ώστε μελλοντικά να ληφθούν υπόψη και άλλες ομάδες που έχουν υποστεί τις συνέπειες από τις αποφάσεις του Μαρτίου του 2013.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει την ιδέα της δημιουργίας ταμείου για τη σταδιακή αποκατάσταση των καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.222, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στη Σκωτία έχει ψηφιστεί νομοθεσία που υποχρεώνει μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία κτλ.) όπως παραδίδουν υποχρεωτικά σημαντικό ποσοστό των αποβλήτων τους από αποφάγια προς κομποστοποίηση. Αυτό γίνεται μέσω του ελέγχου του βάρους των σκουπιδιών που συλλέγονται από τις επιχειρήσεις εστίασης. Στην Κύπρο είναι γνωστό ότι η κομποστοποίηση βρίσκεται στα σπάργανα, ενώ κινδυνεύουμε με τιμωρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω μη επίτευξης των στόχων για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν ανάλογοι σχεδιασμοί και πότε θα εφαρμοστούν στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.229, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης σωρείας παραπόνων σχετικά με τη δημιουργία του χώρου Σημείο Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή Καντού στην επαρχία Λεμεσού. Ειδικότερα, οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται έντονα για το γεγονός ότι το ΣΜΑ θα κατασκευαστεί σε πολύ κοντινή απόσταση από τα σπίτια τους και από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής, να επαναξιολογήσει το χώρο που έχει επιλεγεί για την ανέγερση του ΣΜΑ στην περιοχή Καντού και, αν όχι, αν έχουν ληφθεί υπόψη οι ανησυχίες των κατοίκων και αν έχουν παρθεί και ποια μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.233, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έπειτα από παράπονο που δέχθηκα, επισκέφθηκα μαζί με το δήμαρχο του Αγίου Δομετίου την περιοχή του ποταμού Κλήρου στον Άγιο Δομέτιο όπου διαπίστωσα ότι υπάρχει μια σειρά προβλημάτων, τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης και τα οποία δημιουργούν κινδύνους για πλημμύρες, σε περίπτωση αυξημένης βροχόπτωσης. Αρχικά, το μικρό γεφύρι που χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Έθνη εντός της Νεκρής Ζώνης πρέπει να κατεδαφιστεί αμέσως, αφού πιστεύω ότι είναι η βασική αιτία για τις πλημμύρες που δημιουργούνται στην περιοχή. Θεωρώ ότι η λύση του προβλήματος είναι η κατεδάφιση του γεφυριού ή/και η υπερύψωσή του. Επιπρόσθετα, ο καλαμιώνας επί του ποταμού χρειάζεται αμέσως καθαρισμό, κάτι που μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες μέρες χειρωνακτικά από μία ομάδα εργατών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να χρηματοδοτήσει τις εργασίες αυτές (υπερύψωση ή κατεδάφιση του γεφυριού και καθαρισμό του καλαμιώνα), ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές πλημμύρες οι οποίες θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.234, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου 60(Ι)/2014, ο Εθνικός Συντονιστής αναθέτει κάθε τρία χρόνια και για περίοδο τριών ετών σε ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή, ο οποίος αποτελεί ισοδύναμο μηχανισμό του Εθνικού Εισηγητή, που καθορίζεται στο άρθρο 19 της Οδηγίας 2011/36/ΕΚ και ορίζεται μετά την προκήρυξη σχετικών προσφορών, τη διεξαγωγή εκτιμήσεων σχετικά με τις τάσεις ως προς την εμπορία προσώπων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών της Δημοκρατίας κατά της εμπορίας προσώπων κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και την υλοποίηση σχετικού σχεδίου δράσης, καθώς και την υποβολή αναφορών με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών του και τις εισηγήσεις του αναφορικά με επιπρόσθετα ή άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Επιπρόσθετα, στο Σχέδιο Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων 2013-2015, στον άξονα ΙΧ ‘Αξιολόγησηʼ, προβλέπεται η συνολική αξιολόγηση και παρακολούθηση των Δράσεων του Εθνικού Συντονιστή και της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας από εξωτερικό ανεξάρτητο αξιολογητή, ο οποίος χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος (1) (ιδ) του Νόμου 60(Ι)/2014, ο Εθνικός Συντονιστής καθορίζει μέχρι και τέσσερις μη κυβερνητικούς οργανισμούς που συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στην Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Υπουργείο Εσωτερικών ως Εθνικός Συντονιστής για την υλοποίηση των προνοιών του εν λόγω άρθρου του νόμου, να υποβάλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις σχετικές εκθέσεις του ανεξάρτητου εξωτερικού αξιολογητή, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων που αφορούν την αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων 2013-2015 και να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί συμμετέχουν σήμερα στην Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.235, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αριθμό φακέλου 23.06.010.05.405, που αφορά στη μετακίνηση ελαστικών από το λατομείο “Λατούρος” στο τσιμεντοποιείο Βασιλικού, πληροφορήθηκα ότι έχει επιδοθεί προσωρινό διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου στην εταιρεία “Envirotrans Ltd” και στο διευθυντή της κ. Γιώργο Παυλίδη, στις 30 Μαρτίου 2016, με διορία τριών μηνών, για να μετακινήσει τα ελαστικά και να τα προωθήσει για επεξεργασία σε αδειοδοτημένη μονάδα στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εφόσον η διορία που δόθηκε βάσει του διατάγματος έχει λήξει, αν η εν λόγω εταιρεία έχει προχωρήσει στη μετακίνηση των ελαστικών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.241, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο λιμάνι Λεμεσού και στο παλιό λιμάνι Λεμεσού η παράδοση των λυμάτων από τα μικρά σκάφη γίνεται σε συνεννόηση μεταξύ ιδιοκτητών και ιδιωτικών βυτιοφόρων. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζει αδυναμίες, κυρίως από πλευράς ελέγχου, αφού πέραν των ακτοπλοϊκών επιβατικών σκαφών, που διά νόμου διαθέτουν δεξαμενές κατακράτησης και τηρούν βιβλίο γέφυρας με σχετικές εγγραφές για παραδόσεις, για τα υπόλοιπα σκάφη δεν υπάρχουν πρόνοιες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.242, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αρκετοί Κύπριοι και ξένοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι απασχολούνται χωρίς να το δηλώνουν (αδήλωτη εργασία) ως αυτεργοδοτούμενοι ή εργάζονται σε οικοδομές και επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα είναι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Έχω πληροφορηθεί επίσης ότι δε γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος από τους επιθεωρητές του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Εργασίας.

Μια εισήγηση, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο αυτό, είναι ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης της οικοδομής να διαθέτει βιβλίο παρουσιών για όλους τους εργαζόμενους στην οικοδομή, ακόμα και για τους υπεργολάβους (καλουψιήδες, σιδεράδες, πελεκάνοι, υδραυλικοί και υπάλληλοί τους), στο οποίο θα υπογράφουν οι εργαζόμενοι από τη στιγμή ανάληψης της εργασίας, και να το παραδίδει κάθε μήνα σφραγισμένο στο Υπουργείο Εργασίας για σκοπούς ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει διπλός έλεγχος, έλεγχος δηλαδή και των παρανομούντων που λαμβάνουν το ΕΕΕ και της αδήλωτης εργασίας Κυπρίων και ξένων εργατών. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε εργοστάσια, φάρμες, καταστήματα κ.ο.κ., με σκοπό να παταχθεί η αδήλωτη εργασία. Οι ποινές μπορεί να είναι πολύ βαριές, μέχρι και κλείσιμο της επιχείρησης για μερικές μέρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού μελετήσει αυτή την εισήγηση, αν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.243, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει κατατεθεί από τους ιδιοκτήτες χοιροτροφικών μονάδων στην περιοχή του χωριού Μένικο της επαρχίας Λευκωσίας αίτημα για παραχώρηση νερού από το φράγμα Κλήρου-Μαλούντας. Εάν παραχωρηθεί νερό για ύδρευση των χοιροτροφικών μονάδων, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των χοιρομητέρων και την εν γένει χοιροτροφική δραστηριότητα, γεγονός που ανησυχεί τους κατοίκους της κοινότητας Μενίκου. Επίσης, το νερό που θα διατεθεί για ύδρευση των χοιροστασίων θα αποκοπεί από την άρδευση των γεωργικών αναπτύξεων, γεγονός που ανησυχεί τους γεωργούς της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απορρίψει το σχετικό αίτημα των χοιροτρόφων για παροχή νερού προς ύδρευση των χοιροτροφικών μονάδων της περιοχής Μενίκου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.244, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόβλημα με το αποχετευτικό μέρους των κατοικιών της κοινότητας Αρακαπά στην επαρχία Λεμεσού εξακολουθεί να υπάρχει. Το ίδιο πρόβλημα εντοπίζεται και στις κοινότητες Κοιλανίου και Κυπερούντας στη Λεμεσό. Το ανησυχητικό είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις τα λύματα ρέουν σε ρυάκια που καταλήγουν σε φράγματα. Στην περίπτωση του Αρακαπά τα λύματα καταλήγουν στο φράγμα Γερμασόγειας και στην περίπτωση των κοινοτήτων Κοιλανίου και Κυπερούντας στον υδατοφράκτη του Κούρη στην Άλασσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, για να σταματήσει η ροή λυμάτων στους υδατοφράκτες Γερμασόγειας και Κούρη από την ελαττωματική λειτουργία των αποχετευτικών συστημάτων των κοινοτήτων Αρακαπά, Κοιλανίου και Κυπερούντας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.246, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Γενικός Ελεγκτής με επιστολή του, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016, προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη επαναδιατύπωσε το αίτημά του για οικονομική ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία μάλιστα αποτελεί νομική υποχρέωση του κράτους, αφού είναι μία από τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το μνημόνιο το οποίο υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τρόικας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει πρόταση για τροποποίηση του συντάγματος (άρθρο 167), ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.247, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι τρεις χιλιάδες συμβασιούχοι οπλίτες οι οποίοι πρόκειται να προσληφθούν στην Εθνική Φρουρά έχουν τη δυνατότητα σπουδών με μειωμένα δίδακτρα μέχρι και 50% σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου στο πλαίσιο συνεργασιών του Υπουργείου Άμυνας με τα υπό αναφορά ιδρύματα. Παρ’ όλα αυτά, έχω γίνει δέκτης παραπόνων ότι κάποια ιδιωτικά ιδρύματα αρνούνται να παρέχουν έκπτωση σε άτομα που έχουν εξασφαλίσει μία εκ των τριών χιλιάδων θέσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για την εν λόγω κατάσταση, καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει προς αντιμετώπισή της. Επιπρόσθετα, τον παρακαλώ να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος πρόκειται να καλύψει την έκπτωση που προσφέρεται στα δίδακτρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.248, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει την περίπτωση τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου να υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, όπως οι υπόλοιποι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, τουλάχιστον ως προς την εξέταση θεμάτων/παραπόνων που αφορούν για παράδειγμα την προστασία των θρησκευτικών και άλλων ατομικών ευαισθησιών των τηλεθεατών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.251, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πλοιάρια αναψυχής στις περιοχές Αγίας Νάπας και Πρωταρά αφήνουν τα απόβλητά τους μέσα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν τις θάλασσες της περιοχής. Η εν λόγω πρακτική, πέρα από τις περιβαλλοντικές συνέπειες που επισύρει, δημιουργεί προβλήματα και στον κόσμο που ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες σπεύδει στις παραλίες της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για τον έλεγχο των αποβλήτων που αποβάλλουν τα εν λόγω πλοιάρια και αν έχουν γίνει πρόσφατα σχετικές δειγματοληψίες, ώστε να διαπιστωθεί πόσο καθαρά είναι τα νερά της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.252, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ζητήσει από το Τμήμα Αρχαιοτήτων να προχωρήσει σε έρευνες, για να ανιχνευθούν τα πιθανά αρχαιολογικά κατάλοιπα στο χώρο που προορίζεται να ανεγερθεί το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, δηλαδή στο χώρο του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Σύμφωνα με την απάντηση που έλαβα, οι αρχαιολογικές ανασκαφές δεν ενδείκνυνται λόγω της πιθανής παρουσίας χημικών ή βιολογικών κατάλοιπων στο έδαφος όπου ήταν κτισμένο και λειτουργούσε το παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ερευνηθεί το έδαφος στην περιοχή του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για πιθανά χημικά, βιολογικά ή ραδιενεργά κατάλοιπα και ποια είναι τα αποτελέσματα των ερευνών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.253, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα το εργοστάσιο της ΣΕΔΙΓΕΠ στον Αστρομερίτη, όπου διαπιστώνεται ότι το σύστημα διαχωρισμού των υγρών αποβλήτων είναι ανοιχτό, αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα, δημιουργεί οχληρία από οσμές και πιθανή ρύπανση από υπερχειλίσεις σε κοντινό υδατόρεμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι αδειοδοτημένο και ελεγχόμενο το εν λόγω σύστημα του εργοστασίου, αν ελέγχεται τακτικά και ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.254, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο λιμάνι Λεμεσού υπάρχει αδειοδοτημένος συλλέκτης στερεών αποβλήτων διά θαλάσσης, ο οποίος εξυπηρετεί τα πλοία του αγκυροβολίου καθημερινά. Στα πλοία εντός του λιμένα υπάρχει πρόνοια για τοποθέτηση των σκουπιδιών τους σε μεγάλους μεταλλικούς συλλέκτες (skip). Για όλα τα σκουπίδια μεριμνά η Αρχή Λιμένων, που είναι αδειοδοτημένος συλλέκτης, σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους, τα οποία και παραδίδει στους χώρους επεξεργασίας αστικών αποβλήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν με την παραχώρηση των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού της Λεμεσού σε επενδυτή παραμένει η αρμοδιότητα της Αρχής Λιμένων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο λιμάνι Λεμεσού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.255, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος κατατέθηκε ότι στην εγκατάσταση της εταιρείας “Cypra” στην Κάτω Μονή μετρήθηκαν εκπομπές υδρόθειου εκτός των επιτρεπόμενων ορίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα επίπεδα εκπομπών υδρόθειου από την εγκατάσταση της εταιρείας “Cypra” στην Κάτω Μονή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.256, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει νομοθεσία που διέπει τη διατήρηση των κατοικίδιων ζώων και ιδιαίτερα των γάτων. Στην Κύπρο έχουμε μόνο νομοθεσία για τους σκύλους, η οποία έχει πολλές ελλείψεις και δυσκολίες ή ελλιπώς εφαρμόζεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο για τους γάτους ως κατοικίδια ζώα ή που να αφορά ή/και να καθορίζει τα κατοικίδια ζώα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.274, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μία ομάδα από ηλικιωμένους πρόσφυγες που διαμένουν στην πολυκατοικία στην οδό Άσσιας 17 στον Κυβερνητικό Οικισμό Αθαλάσσας στη Λευκωσία ζητούν όπως τοποθετηθεί ανελκυστήρας στο κτίριο, γιατί λόγω ηλικίας δυσκολεύονται να ανέβουν και να κατέβουν από τα κλιμακοστάσια. Σχετική είναι και η επιστολή, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016, που απέστειλαν οι ηλικιωμένοι ένοικοι της πολυκατοικίας και αρχειοθετήθηκε στη Βουλή (αρ. φακ. 23.07.014.001).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε θα ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα των ηλικιωμένων προσφύγων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.275, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το θέμα της θεσμοθέτησης της σύνταξης χηρείας για τους άνδρες κωλυσιεργεί και δεν προχωρεί με ευθύνη, κυρίως από τη μεριά της κυβέρνησης. Όπως αποφάσισε το δικαστήριο, η σύνταξη χηρείας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας. Οι γυναίκες δικαιούνται σύνταξη χηρείας, οι άνδρες όμως όχι. Αυτό αποτελεί δυσμενή διάκριση κατά των ανδρών με βάση το φύλο. Υπάρχουν, όπως πληροφορούμαι, αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και η θέση του Γενικού Ελεγκτή, ότι πρέπει να αρθεί η διάκριση που υπάρχει όσον αφορά την παραχώρηση σύνταξης χηρείας και στους άντρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της εισήγησης για θεσμοθέτηση της σύνταξης χηρείας και για τους άνδρες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.276, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πληροφορήθηκα ότι για τους στρατιώτες οι οποίοι κατετάγησαν το καλοκαίρι του 2016 και οι οποίοι εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υπάρξει διευθέτηση, ώστε να φοιτήσουν στο δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους, για να μη χάσουν χρόνο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει προσπάθεια για παρόμοια διευθέτηση και για τους στρατιώτες που θα απολυθούν και έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της Ελλάδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.279, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Β΄ Δημοτικό Ύψωνα, με βάση τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, έχει εγκριθεί για αντισεισμική αναβάθμιση, επέκταση του σχολείου και δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης. Η εν λόγω έγκριση χρονολογείται από το 2011. Από τότε λαμβάνονται διαβεβαιώσεις ότι το εν λόγω έργο θα συμπεριληφθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό του υπουργείου, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Φέτος και πιο συγκεκριμένα τον περασμένο Απρίλιο δόθηκαν νέες διαβεβαιώσεις ότι οι εργασίες θα ξεκινούσαν το Σεπτέμβριο του 2016 και μάλιστα ότι είχε ήδη ξεκινήσει η λήψη σχετικών προσφορών. Οι διαβεβαιώσεις αυτές, σύμφωνα με τον πρόεδρο του συνδέσμου γονέων, προήλθαν από τον πρόεδρο της Σχολικής Εφορίας Ύψωνα, ο οποίος είχε ενημερωθεί από το υπουργείο. Σήμερα, τέλη Οκτωβρίου 2016, δεν έχει ακόμα αναληφθεί καμία σχετική ενέργεια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει η αντισεισμική αναβάθμιση, επέκταση και δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.280, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρατηρήθηκε ότι αρκετοί από τους όρους που έθεσε το Τμήμα Περιβάλλοντος κατά την εξέταση και έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης για το έργο βελτίωσης των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακoς και Αμμοχώστου δεν τηρούνται (π.χ. εναπόθεση μπάζων σε μη εγκριμένους δρόμους, επαναχρησιμοποίηση υλικών -υπήρξε σχετικό δημοσίευμα στον τύπο για χρήση αλεσμένης ασφάλτου χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις- αποκοπή περισσότερων δέντρων, ωράρια εργασίας, σκόνη κτλ.).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υποβληθεί από τον εργολάβο οι απαιτούμενες από τη σχετική νομοθεσία εγγυήσεις, καθώς και οι εγγυήσεις για την τήρηση και εφαρμογή των όρων που έθεσε το Τμήμα Περιβάλλοντος κατά την εξέταση και έγκριση της σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.281, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η κυβέρνηση της Δανίας πλήρωσε 900.000 δολάρια, προκειμένου να έχει πλήρη και επίκαιρη πρόσβαση στους φακέλους των Panama Papers, ώστε να μπορέσει να εντοπίσει φερόμενες υποθέσεις φοροαποφυγών. Το θέμα της επίσημης πρόσβασης στους φακέλους των Panama Papers έθεσε από τον Απρίλιο του 2016 η ΜΟΚΑΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών, εξ όσων προκύπτει από τα πρακτικά της ειδικής συνάντησης της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για τα Panama Papers στα γραφεία της MOKAΣ στις 18 Απριλίου 2016. Το θέμα ετέθη επανειλημμένα και κατά τη διάρκεια των τριών μέχρι τώρα συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό, υπό το φως της απόφασης της κυβέρνησης της Δανίας και άλλων κυβερνήσεων, να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απευθυνθεί στην αρμόδια πηγή, για να εξασφαλίσει το σύνολο των εγγράφων και αρχείων, και αν έχει προς τούτο επιδιωχθεί οποιαδήποτε συνεργασία με ανάλογες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Ελλάδα).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.282, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε τοποθεσία μεταξύ των χωριών Αγρός (παρά το χωματόδρομο που οδηγεί στο κρησφύγετο της ΕΟΚΑ) και Αγρίδια λειτουργεί ανεξέλεγκτα σκουπιδότοπος, όπου συνεχίζεται να γίνεται απόρριψη σκουπιδιών και απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να διατηρείται και να διαιωνίζεται μια κατάσταση ανυπόφορη, ρυπογόνα για το περιβάλλον και επικίνδυνη για την υγεία των πολιτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπιστεί ο χώρος από τις αρμόδιες αρχές και ποια μέτρα λαμβάνονται για την αποκατάσταση του χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.283, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το έργο βελτίωσης των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακος και Αμμοχώστου έχει δημιουργήσει προβλήματα σχετικά με την οδική, αλλά και δημόσια ασφάλεια. Η ανεπαρκής σήμανση, τα ανεπαρκή μέτρα ασφάλειας και οι λιγοστοί φωτεινοί σηματοδότες κάνουν την οδήγηση, ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες, εξαιρετικά επικίνδυνη. Όπου υπάρχουν τεράστια διαχωριστικά από μπετόν προς τη μεριά που γίνονται τα έργα εμποδίζεται η ορατότητα με κίνδυνο σύγκρουσης με τα διερχόμενα από την ίδια μεριά οχήματα στην έξοδο πεζών/οχημάτων από τις παρόδους, τις κατοικίες και τα καταστήματα. Επιπρόσθετα, οι προσωρινοί δρόμοι που έγιναν, για να διοχετεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων, είναι σε κάποιες περιπτώσεις πολύ στενοί (ένας λόγος πρόκλησης ατυχημάτων), αλλά και γεμάτοι λακκούβες με ανώμαλο οδόστρωμα. Ακόμα, οι διάφορες προσβάσεις στα κτίρια (π.χ. μεταλλικά σακούλια), αλλά και στο δρόμο είναι πρόχειρες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι διάφοροι χρήστες και ειδικά οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά.

Επίσης, πληροφορήθηκα ότι η διακίνηση των οχημάτων διοχετεύεται διά μέσου του κέντρου της παλιάς Αγλαντζιάς (οδοί Μιχαήλ Καραολή, Μιχαήλ Παρίδη κ.ά.). Μερικοί οδηγοί κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, γι’ αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία η αστυνόμευση της περιοχής για λόγους ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων. Αυτοί οι δρόμοι χρησιμοποιούνται από πεζούς ηλικιωμένους που πηγαίνουν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, καθώς και από παιδιά που φοιτούν στο κοντινό δημοτικό σχολείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία της οδικής, αλλά και γενικότερα της δημόσιας ασφάλειας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.284, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εξαιτίας του έργου βελτίωσης των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακος και Αμμοχώστου οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες της περιοχής, λόγω του τρόπου διεξαγωγής των έργων, ταλαιπωρούνται για περισσότερο χρονικό διάστημα, αφού η πρόσβαση στα κτίρια είναι δύσκολη, έως και ανύπαρκτη σε ορισμένες περιπτώσεις. Ειδικά οι καταστηματάρχες έχουν υποστεί, όπως πληροφορούμαι, σοβαρό οικονομικό πλήγμα με την κάθετη μείωση του αριθμού των πελατών που επισκέπτονται τα καταστήματά τους, με αποτέλεσμα αρκετά να έχουν κλείσει και τα υπόλοιπα να καταγράφουν σημαντικές ζημιές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια αντισταθμιστικά μέτρα προτίθεται να πάρει και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της αποζημίωσης των πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.285, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε πρόσφατα να ζητήσει την απαγόρευση των υδρογονωμένων λιπαρών (μαργαρίνες, φυτικά βούτυρα κτλ.) σε όλη την Ευρώπη. Πρόσφατα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) υπέβαλαν πρόταση ψηφίσματος, για να ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τεθεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τον περιορισμό της μαργαρίνης το συντομότερο δυνατόν. Μαζί με το νέο ψήφισμα επισύναψαν μαρτυρία από την περίπτωση της Δανίας, όπου έρευνες έδειξαν ότι ο περιορισμός της μαργαρίνης το 2003 οδήγησε στα χρόνια που ακολούθησαν σε σημαντική μείωση στους θανάτους από καρδιαγγειακές ασθένειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε η Κυπριακή Δημοκρατία θα απαγορεύσει τη χρήση της μαργαρίνης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.287, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο έγγραφο/συμβόλαιο που αφορά στο έργο βελτίωσης των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακος και Αμμοχώστου προβλέπεται τμηματική εκτέλεση των εργασιών. Συγκεκριμένα, το έργο χωρίζεται σε έξι (6) φάσεις και δεκατέσσερα (14) τμήματα, με ουσιαστικό όρο οι εργασίες να προχωρούν στην επόμενη φάση, αφού πρώτα ολοκληρώνονται οι εργασίες της προηγούμενης φάσης. Παρ’ όλα αυτά, οι κατασκευαστικές εργασίες σήμερα καλύπτουν όλο το επηρεαζόμενο μέρος των λεωφόρων Λάρνακος και Αμμοχώστου, αλλά και σημαντικό μέρος της λεωφόρου Αγλαντζιάς (βασικά από τα 3,6 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου που θα ανακατασκευαστεί μόνο σε 0,9 χιλιόμετρα δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει εργασίες).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δεν τηρούνται οι φάσεις του έργου όπως προνοεί το σχετικό συμβόλαιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.298, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε περιοχή παρά τη λίμνη Παραλιμνίου, η οποία έχει καθοριστεί ως μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου οικοτόπων Natura 2000, έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί τις τελευταίες μέρες πίστα για αγώνες μοτοσικλετιστών.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν πριν από λίγα χρόνια η συγκεκριμένη εγκατάσταση λειτουργούσε εντός του χώρου Natura 2000, είχαν γίνει διαβήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την κυπριακή κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να κατεδαφιστεί.

Λαμβάνοντας υπόψη το σοβαρό ενδεχόμενο η χώρα μας να βρεθεί και πάλι κατηγορούμενη για παραβίαση των κοινοτικών Οδηγιών για την προστασία της φύσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του αρμόδιου Τμήματος Περιβάλλοντος για την προστασία του βιότοπου της λίμνης Παραλιμνίου και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις από την παράνομη λειτουργία της πίστας μότοκρος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.299, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε περιοχή παρά τη λίμνη Παραλιμνίου, η οποία έχει καθοριστεί ως μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου οικοτόπων Natura 2000, έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί τις τελευταίες μέρες πίστα για αγώνες μοτοσικλετιστών.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν πριν από λίγα χρόνια η συγκεκριμένη εγκατάσταση λειτουργούσε εντός του χώρου Natura 2000, είχαν γίνει διαβήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την κυπριακή κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να κατεδαφιστεί.

Από τότε η Λέσχη Φίλων Μοτοσικλέτας Αμμοχώστου στερείται χώρων εξάσκησης, παρά τις επανειλημμένες της προσπάθειες για εξεύρεση χώρου. Παρά το γεγονός ότι έχει εκπονήσει σχετική χωροταξική και οικονομική μελέτη, καμία δημοτική αρχή της περιοχής δε συνεργάστηκε για τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής, η οποία, εάν πληρούσε τις κατάλληλες προδιαγραφές, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πόλο έλξης τουρισμού. Εξάλλου, κανένας δεν μπορεί να μη λάβει υπόψη τις θετικές επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία της πίστας αυτής, αφού θα δώσει την ευκαιρία σε μεγάλο αριθμό μοτοσικλετιστών να εξασκούνται σε ένα ασφαλή, για τους ίδιους αλλά και για το κοινό, χώρο.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία αυτού του έργου και την ανάγκη να απομακρυνθεί η πίστα από την οικολογικά ευαίσθητη περιοχή της λίμνης Παραλιμνίου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, ώστε να βοηθηθεί η Λέσχη Φίλων Μοτοσικλέτας Αμμοχώστου και να αποκτήσει μόνιμη, νόμιμη και ασφαλή πίστα για την εξάσκηση των μοτοσικλετιστών και τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.300, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2015, για το θέμα “Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του υπεδάφους στην κοινότητα Πισσουρίου, καθώς και για τους κινδύνους και τα προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά στην κατοικημένη περιοχή” παρουσιάστηκε μελέτη λειτουργού της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου για τις κατολισθήσεις εδαφών στην περιοχή Πισσουρίου.

Παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η έκθεση όπως παρουσιάστηκε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών για σκοπούς πρακτικών, αλλά και για πληροφόρηση των βουλευτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.304, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι το Μάιο του 2016 τέθηκε σε ισχύ ο ευρωπαϊκός κανονισμός 2016/679, που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κανονισμός αυτός εισάγει μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου από ό,τι η υπό κατάργηση Οδηγία 95/46/ΕΚ.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η νομική επεξεργασία του υφιστάμενου περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου [Ν. 138(Ι)/2001], ώστε να ενσωματωθούν οι αναγκαίες τροπολογίες και να υιοθετηθούν πλήρως ο νέος κανονισμός και η νέα Οδηγία. Επιπλέον, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο νέος κανονισμός επηρεάζει οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.305, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Οικονομικών αρνείται την πλήρωση κενωθείσας θέσης γεωπόνου στο δήμο Πάφου. Ο γεωπόνος που εργαζόταν στο δημαρχείο έχει παραιτηθεί εδώ και καιρό. Βάσει του περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου του 1987, άρθρο 2Α, παράγραφος (στ), η διαχείριση πάρκων, κήπων και χώρων πρασίνου και η φυτοτεχνική διαμόρφωση αστικού και περιαστικού πρασίνου είναι εργασία ειδικού. Συνεπώς, το αίτημα του δήμου Πάφου πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν ανταποκρίνεται θετικά στο αίτημα του δήμου Πάφου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.310, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση φαίνεται να έχει αποφασίσει ότι η Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών θα στεγαστεί σε κτίριο εντός του κέντρου της Λευκωσίας, το οποίο μάλιστα θα έχει νεοκλασικό χαρακτήρα. Φαίνεται μάλιστα να είναι το πλέον κατάλληλο από αυτή την άποψη το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου “Ελένειον”. Όμως πληροφορούμαι ότι σύμφωνα με την κληροδοσία του Κωνσταντίνου Λοϊζίδη μεταξύ άλλων το κτίριο θα λειτουργεί εσαεί ως εξατάξιο σχολείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για το Δημοτικό Σχολείο “Ελένειον” σε σχέση με την Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και εν γένει για το μέλλον του ιστορικού σχολείου της πρωτεύουσας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.312, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Μοσφιλωτής στη Λάρνακα λειτουργεί το εργοστάσιο ασφάλτου Αδελφοί Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ”. Ειδικότερα, αν και υπάρχει σχετική με την υπόθεση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για προσωρινή αδειοδότηση της εταιρείας, εφόσον αποδεχτεί εγκεκριμένους όρους λειτουργίας, οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου αρνούνται να υπογράψουν τη σχετική συμφωνία. Οι κάτοικοι της περιοχής παραπονιούνται όχι μόνο για το γεγονός ότι το εργοστάσιο λειτουργεί, χωρίς να έχει τις απαραίτητες άδειες, αλλά και για το ότι λειτουργεί σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής, από τις 4.45 το πρωί, προκαλώντας θόρυβο και παράγοντας καπνούς, ενοχλώντας έτσι τους κατοίκους της περιοχής. Όπως πληροφορούμαι μάλιστα, αρκετοί έχουν παρουσιάσει συμπτώματα όπως βήχα και κάψιμο στα μάτια από τους καπνούς και τη σκόνη που εκπέμπει το εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης της πιο πάνω κατάστασης, καθώς και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.313, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι σιδερένιοι πλωτήρες οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή πλησίον του ψαρολίμανου Λάρνακος, περιοχής που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής Λιμένων, βρίσκονται σε άκρως επικίνδυνη κατάσταση, καθότι δε φωταγωγούνται ούτε σηματοδοτούνται με οποιαδήποτε ειδικά για τη ναυσιπλοΐα φώτα ή ενδείξεις. Ως εκ τούτου, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ναυτικού δυστυχήματος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ειδικότερα, σε περίπτωση σύγκρουσης οποιουδήποτε σκάφους πάνω στους εν λόγω πλωτήρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και της μέρας, θα έχουμε ως πιθανό αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών επί του σκάφους και ίσως τη βύθισή του. Επιπρόσθετα, όπως έχω πληροφορηθεί, ένας τέτοιος σιδερένιος πλωτήρας έχει αποκοπεί από το αγκυροβόλιο στο οποίο ήταν προσδεμένος και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με μεγάλη πιθανότητα να πλέει ακυβέρνητος στη θαλάσσια περιοχή, κάτι που ελλοχεύει κινδύνους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης των πιο πάνω προβλημάτων, καθώς και αν προτίθεται να εντατικοποιήσει τις έρευνες για εντοπισμό του σιδερένιου πλωτήρα που αποκόπηκε από το αγκυροβόλιο και να θέσει τέρμα σ’ αυτή την επικίνδυνη κατάσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.314, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η υπεραγορά “Super Home Center” στη Μέσα Γειτονιά στη Λεμεσό λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Φαίνεται ότι το κτίριο έχει σοβαρές πολεοδομικές παρατυπίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύει το ότι λόγω σοβαρών παρατυπιών και παράνομων επεκτάσεων η υπεραγορά “Super Home Center” δεν μπορεί να λειτουργήσει άμεσα νόμιμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.315, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως έχω πληροφορηθεί, ορισμένοι από τους πρόσφυγες που φθάνουν την τελευταία περίοδο μέσω θαλάσσης στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού μας είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών, όπως π.χ. ηπατίτιδας. Όπως έχω διαπιστώσει, μέλη των ομάδων διάσωσης, των ομάδων της Πολιτικής Άμυνας και των λοιπών αρμόδιων αρχών που εμπλέκονται στη διάσωση των προσφύγων, αλλά και στη φιλοξενία τους στο στρατόπεδο Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμιθιά δε φορούν προστατευτικά γάντια και μάσκα. Όπως μάλιστα μου έχει καταγγελθεί, δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα να τύχουν εμβολιασμού τα μέλη της Πολιτικής Άμυνας που έρχονται συχνά σε επαφή με αυτά τα πρόσωπα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για προστασία του προσωπικού και των αυτόχθονων πολιτών που έρχονται σε επαφή με τους πρόσφυγες που είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών (π.χ. εμβολιασμοί)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.316, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το Φεβρουάριο του 2014 λειτουργεί βιολογικός σταθμός επεξεργασίας λυμάτων στην κοινότητα Αγίων Βαβατσινιάς. Εδώ και τριάντα μήνες ο σταθμός δημιουργεί έντονη δυσοσμία, που επηρεάζει την υγεία των κατοίκων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, εκτός από τη δυσοσμία, το επεξεργασμένο νερό είναι εκτός προδιαγραφών, όπως έδειξαν σχετικές βιολογικές αναλύσεις.

Παρά τις πολλές υποσχέσεις από την κατασκευαστική εταιρεία και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ότι θα βελτιώσουν τη λειτουργία του βιολογικού σταθμού, πέρασαν δυόμισι χρόνια και δεν κατάφεραν να επιλύσουν το πρόβλημα της δυσοσμίας και της κακής ποιότητας του επεξεργασμένου νερού.

Επίσης, σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες μου, κατά διάρκεια της κατασκευής του σταθμού παρατηρήθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο των Αγίων Βαβατσινιάς ότι έγιναν πολλές προχειρότητες και ότι υπάρχουν κατασκευαστικά λάθη στο σχεδιασμό του σταθμού, τα οποία προκαλούν προβλήματα όχι μόνο στη λειτουργία του, αλλά και στο αποχετευτικό δίκτυο της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την παρούσα κατάσταση του αποχετευτικού και του βιολογικού σταθμού στο χωριό Άγιοι Βαβατσινιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.322, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες από κατοίκους και εργαζομένους στην περιοχή Βασιλικού για έντονες οσμές, που περιγράφονται ως χημικές και μοιάζουν με μείγμα ναφθαλίνης και οξιδομένων ελαίων. Το πρόβλημα παρουσιάζεται σε διαφορετική περιοχή ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου. Ενίοτε είναι ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο των οσμών στο ύψος του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού. Σημειώνεται ότι σε μελέτη αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης (master plan) της Περιοχής Βασιλικού, που εκπονήθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), φαίνεται να τεκμηριώνεται η ύπαρξη αυξημένων επιπέδων οργανικών ενώσεων που προκαλούν δυσοσμία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες αρχές έχουν λάβει υπόψη τους τη μελέτη του ΤΕΠΑΚ και αν συνεργάζονται με τον Όμιλο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Καλαβασού για αντιμετώπιση της δυσοσμίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.324, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει νομική διάταξη η οποία να απαγορεύει στα ξενόγλωσσα μέλη δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων να συνοδεύονται από μεταφραστή στις συνεδριάσεις των συμβουλίων. Επίσης, επιθυμώ να πληροφορηθώ αν είναι ευθύνη της διοίκησης να παρέχει μεταφραστή και αν τα έξοδα για μεταφραστή τα αναλαμβάνει το ίδιο το κράτος. Επιπρόσθετα, παρακαλώ όπως απαντήσετε στο αίτημα να αναλαμβάνει η διοίκηση τα έξοδα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στα ξενόγλωσσα μέλη δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.325, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου έχει αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου τα έξοδα της κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου. Ειδικότερα, το 2008 το κοινοτικό συμβούλιο πλήρωσε ποσό ύψους €17.000 για την κατασκευή χώρων πρασίνου, το 2015 €4.297,50 για διόρθωση του υπόγειου δικτύου ηλεκτροδότησης, €1.800 για διόρθωση καθισμάτων και €2.100 για αντικατάσταση κολονών, ενώ κάθε χρόνο καταβάλλει €2.500 για την καθαριότητα και περιποίηση κήπου, €3.600 για φωτισμό κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικών Πόρων να παραχωρήσει μέρος του χερσαίου χώρου του αλιευτικού καταφυγίου στο κοινοτικό συμβούλιο για χρήση, περιλαμβανομένης και της κατασκευής του σταθμού της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.326, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα, κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο αρμόδιος υπουργός ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ότι εξετάζεται αν θα συνεχιστεί η εφαρμογή του μέτρου της επιβολής του ετήσιου τέλους των €350 ανά εταιρεία από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, επειδή θεωρήθηκε άδικο το τέλος αυτό, αφού δε λαμβάνει υπόψη το μέγεθος της κάθε εταιρείας και τον όγκο του κύκλου εργασιών της. Επίσης, θεωρείται ότι το μέτρο αυτό ήταν έκτακτο και είχε να κάνει με το μνημόνιο, από το οποίο έχει ήδη θεωρητικά εξέλθει η Κύπρος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να πάρει την τελική απόφασή του σχετικά με το τέλος των €350 για τις εταιρείες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.327, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εδώ και χρόνια γίνονται διαδικασίες για μεταφορά νερού από τις πηγές Τζινούρκου στον Κάτω Πύργο. Παρ’ όλα αυτά και παρ’ όλο που έχει ζητηθεί από το Τμήμα Γεωργίας, χωρίς να επιβαρυνθεί οικονομικά, να προσφέρει τις τεχνικές του γνώσεις γύρω από τη διαδικασία, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει το υπό αναφορά θέμα και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.328, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφορικά με την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας, έχω πληροφορηθεί ότι, παρ’ όλο που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική μελέτη από ξένους συμβούλους της κυβέρνησης με στόχο την τουριστική ανάπτυξη του λιμανιού και του χερσαίου του χώρου, εντούτοις και παρά τη μη συναίνεση του δήμου Λάρνακας έχουν δοθεί από την κυβέρνηση παρατάσεις στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία των υδρογονανθράκων για παραμονή των εγκαταστάσεών τους στο λιμάνι της Λάρνακας και χρήση χώρων του. Σε μια τελευταία δε εξέλιξη, η εταιρεία TOTAL, η μόνη εταιρεία που σεβάστηκε την αρνητική απόφαση του δήμου Λάρνακας και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινότητας και ακολούθησε τις νόμιμες διαδικασίες για δραστηριοποίησή της στο λιμάνι Λεμεσού, ενδέχεται να οδηγηθεί από την κυβέρνηση να δραστηριοποιηθεί και αυτή στο λιμάνι Λάρνακας λόγω νομικών προβλημάτων που η ίδια η κυβέρνηση δημιούργησε στη συμφωνία με τον επενδυτή του λιμανιού Λεμεσού. Σε αυτή την περίπτωση ολόκληρο το λιμάνι της Λάρνακας, λόγω και του μικρού του μεγέθους, θα μετατραπεί αποκλειστικά σε εφοδιαστική βάση για τις εταιρείες υδρογονανθράκων, εκτοπίζοντας την οποιαδήποτε εμπορική ή/και τουριστική του χρήση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να διαφυλάξει την εμπορική ή/και τουριστική χρήση του λιμανιού της Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.329, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχετικά με τη μετακίνηση των πετρελαιοδεξαμενών υγραερίου στην περιοχή του λιμανιού της Λάρνακας η κυβέρνηση έχει άτυπα αποδεχθεί τη μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος του διατάγματος τερματισμού χρήσης, το οποίο έθετε ως χρονικό όριο το τέλος Ιανουαρίου 2017. Έχει ζητήσει από τις εταιρείες πετρελαιοειδών, και μάλιστα χωρίς να έχει ορίσει πρόστιμα ή/και αντισταθμιστικά οφέλη για την πόλη, να καθορίσουν οι ίδιες την ημερομηνία μετακίνησής τους. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η παράταση της παραμονής των εγκαταστάσεων των εταιρειών στην πόλη, διαιωνίζοντας τα προβλήματα ασφάλειας και υγείας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στις γύρω περιοχές, καθώς και τη μη ορθολογική ανάπτυξη των παραλιακών αυτών περιοχών εξαιτίας των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δόθηκε στις εταιρείες η ευχέρεια να αποφασίσουν για την ημερομηνία αποχώρησής τους από την περιοχή του λιμανιού της Λάρνακας και αν έχουν υπόψη τους τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής, αλλά και πώς θα τις αντιμετωπίσουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.330, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στον Κάτω Πύργο δε δραστηριοποιείται μόνιμα κτηνίατρος ή γεωπόνος. Αρμόδιοι λειτουργοί από την Πόλη Χρυσοχούς οφείλουν να επισκέπτονται το χωριό κάθε δεκαπέντε μέρες, αλλά μερικές φορές, σύμφωνα με καταγγελίες, αδυνατούν να ανταποκριθούν. Δυστυχώς, οι κάτοικοι της περιοχής, όταν χρειάζονται άμεσα βοήθεια κάποιου από τους προαναφερθέντες ειδικούς, αναγκάζονται να μεταβούν στην Πόλη Χρυσοχούς, διανύοντας απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει το υπό αναφορά πρόβλημα των κατοίκων του Κάτω Πύργου και, εάν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.338, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει πρόταση για τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010, ώστε να απαλειφθεί η πρόνοια όσον αφορά την αποκοπή 12%, σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί στο 63ο έτος της ηλικίας του, έστω και για στοχευμένες κατηγορίες π.χ. για όλους όσοι υπηρέτησαν για τρία χρόνια στην Εθνική Φρουρά λόγω της τουρκικής εισβολής ή όσοι για λόγους πέραν της θέλησής τους δεν έχουν συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια για πλήρη σύνταξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.339, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν παρουσιαστεί μεγάλες ρωγμές στα κτίρια του Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας Αγίων Ομολογητών Λευκωσίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν γίνει έλεγχοι για τη στατική επάρκεια και την επικινδυνότητά τους και, εάν έχει παρουσιαστεί σοβαρός κίνδυνος, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.342, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εργαζόμενοι με το καθεστώς των συνεργατών στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) καταγγέλλουν καταπάτηση των εργατικών δικαιωμάτων τους από τη διεύθυνση της ΑΝΑΔ, με την ανοχή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ειδικότερα, η ΑΝΑΔ κατηγορείται ότι καταπατά όλες τις πρόνοιες της εργατικής νομοθεσίας μη καταβάλλοντας κοινωνικές ασφαλίσεις και καταργώντας όλα τα ωφελήματα υπό την κάλυψη της μίσθωσης υπηρεσιών. Σύμφωνα μάλιστα και με την πρόσφατη Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, η ΑΝΑΔ […] με παραπλανητικό τρόπο χρησιμοποιεί τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων για πρόσληψη προσωπικού με αγορά υπηρεσιών ως αυτοεργοδοτουμένων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων […]. Συνεπώς, η ΑΝΑΔ απαλλάσσεται από όλες τις υποχρεώσεις που έχει οποιοσδήποτε εργοδότης απέναντι στους υπαλλήλους του με βάση την εργατική νομοθεσία στην Κύπρο, κάτι το οποίο συνιστά ποινικό αδίκημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι εν λόγω καταγγελίες και ποια είναι η θέση της κυβέρνησης έναντι αυτών των καταγγελιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.343, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει συσταθεί διυπουργική ομάδα συντονισμού (task force) υπό το Υπουργείο Εξωτερικών η οποία στόχο έχει να διαμορφώσει την τελική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνεπειών από το Brexit. Στην εν λόγω ομάδα συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα υπουργεία, οι οποίοι έχουν αναλάβει να καταγράψουν λεπτομερώς τους επηρεαζόμενους από το Brexit τομείς, με στόχο την κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της Δημοκρατίας, εν όψει των διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η υπό αναφορά εργασία και αν έχουν καταγραφεί οι επηρεαζόμενοι από το Brexit τομείς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.353, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη συζήτηση των θεμάτων που αφορούν την πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού στη Σολέα, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε σε φήμες και επισφαλείς ειδήσεις που διέσπειραν διάφοροι. Μίλησε συγκεκριμένα για ειδήσεις που αφορούσαν τον κίνδυνο ανάφλεξης σε αποθήκες πυρομαχικών της Εθνικής Φρουράς. Από επίσημη πηγή έγινε επίσης αναφορά σε αποθηκευμένα πυρομαχικά και εκρηκτικές ύλες από την εποχή της δράσης της ΕΟΚΑ, για τα οποία υπήρχε ο κίνδυνος έκρηξης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές και να καταθέσει σε ποια σημεία σημειώθηκαν εκρήξεις από τα πυρομαχικά ή τα εκρηκτικά της ΕΟΚΑ κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς της Σολέας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.354, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχετικά με τη νομοθεσία που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή των Αντιπροσώπων για τον απεγκλωβισμό των αγοραστών ακινήτων που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, σε περιπτώσεις που οι πωλητές αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο εκποίησης, αγοραστές ζητούν όπως επιτευχθεί η προώθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας, ώστε να γίνεται η μεταβίβαση των πρόσφατα εκδοθέντων τίτλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ποια είναι η έκτασή του και ποια αναμένεται να είναι η θεραπεία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.355, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορίες ότι με το θέμα των παρανομιών των χοιροστασίων στην περιοχή του ποταμού Οβγού σε Παλιομέτοχο-Κοκκινοτριμιθιά έχει ασχοληθεί και η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Ήδη από τις 19 Απριλίου 2016, με επιστολή της προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, αφού διαπιστώνει ότι οι παρανομίες εκ μέρους των χοιροστασίων, που έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του ποταμού Οβγού, συνεχίζονται, ζητά όπως επισπευσθεί η διαδικασία έκδοσης διατάγματος αναστολής των εργασιών, σε συνεργασία πάντα με το Γενικό Εισαγγελέα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η έκδοση διατάγματος αναστολής εργασιών των χοιροστασίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.356, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά την ίδια περίοδο βρίσκονταν σε εξέλιξη δύο διαγωνισμοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, που αφορούσαν στην επεξεργασία ζωικών αποβλήτων. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι, ενώ έχει λήξει η προθεσμία για κατάθεση των προσφορών για τη δεκαετή σύμβαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την επεξεργασία αποβλήτων, την ίδια στιγμή υπάρχει ανοικτή σύμβαση από τον περασμένο Δεκέμβριο για ένα συν ένα χρόνο με τη Cypra Bioenergy Ltd, η οποία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, καθώς η εταιρεία δεν έχει τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, για τις οποίες σημειώνεται ότι της δόθηκε ένας χρόνος, για να τις εξασφαλίσει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η θέση του επί του πιο πάνω θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.359, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει καθυστέρηση στην υιοθέτηση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/17/ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση των μέτρων προστασίας των καταναλωτών και στην καλύτερη ενσωμάτωσή τους στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων, ενώ ρυθμίζει πανευρωπαϊκά πρότυπα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτούντων και την εγγραφή σε γραφείο μεσιτών πιστώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε δύο μήνες περιθώριο στην Κύπρο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην κυπριακή νομοθεσία, προτού την οδηγήσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση στην υιοθέτηση της υπό αναφορά Οδηγίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.360, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει τεθεί υπόψη μου η επιστολή του Κλάδου Ειδικών Ψυχολόγων της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) που αφορά στην καταγγελία κατά του διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σχετικά με την υποχρεωτική μετάθεση του δόκτορος Νίκου Αγαθοκλέους. Η ΠΑΣΥΔΥ καταγγέλλει επίσης ότι έγινε αποδέκτης έμμεσων απειλών που αφορούσαν μεταθέσεις, υπηρεσιακές αξιολογήσεις μελών της συντεχνίας κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα της ΠΑΣΥΔΥ για διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η διάπραξη των οποιωνδήποτε αδικημάτων ή παράνομων ενεργειών υπό το φως των σοβαρότατων καταγγελιών της ΠΑΣΥΔΥ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.361, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Πολιτικού διαφωνεί με την προτεινόμενη ανάπτυξη πτηνοτροφείου/κονικλοτροφείου στο Πολιτικό για την οποία έχει ήδη παραχωρηθεί άδεια από το κράτος.

Αυτό που έχει ενεργοποιήσει τις αντιδράσεις των κατοίκων και της κοινοτικής αρχής είναι ότι με την άδεια παραχωρείται χαλίτικη γη, πευκόφυτη στο μεγαλύτερο μέρος της, ενώ στο κέντρο της βρίσκεται το ιδιωτικό τεμάχιο 183, το οποίο δε θα είναι προσβάσιμο με την προγραμματιζόμενη ανάπτυξη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης και των επηρεαζόμενων κατοίκων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, πριν να παραχωρηθεί η άδεια για την πιο πάνω ανάπτυξη, και αν έχουν προσμετρηθεί οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.371, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι διακρίσεις σε βάρος των μονογονιών γυναικών αυξάνονται συνεχώς. Παρά τις επισημάνσεις της CEDAW (Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων σε Βάρος της Γυναίκας) στην 7η και 6η περιοδική της έκθεση για την Κύπρο και τις σχετικές πρόνοιες του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ισότητα των Φύλων 2014-2017, που αφορά στη στήριξη των ευάλωτων γυναικών, μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί καμία δράση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η στρατηγική του υπουργείου, για να εξαλειφθούν οι εν λόγω διακρίσεις εις βάρος της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.372, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά τις πληροφορίες για τερματισμό της διαδικασίας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της εταιρείας Ούγγρου επενδυτή σχετικά με μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή της Γεροσκήπου (κατασκευή τεχνητού νησιού στη θαλάσσια περιοχή Γεροσκήπου-Eden City Cyprus), σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο, αυτές συνεχίζονται κανονικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, ποιες είναι οι μεγαλύτερες διαφωνίες μεταξύ των δύο μερών και πότε προβλέπεται να επιτευχθεί συμφωνία. Επιπρόσθετα, εάν υπάρχει το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος προσφοροδότης να μην μπορεί να ανταποκριθεί, τότε γιατί η κυβέρνηση εμφανίζεται να επιμένει στην εκτέλεση ενός ιδιωτικού έργου ανάπτυξης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.373, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, αν και έχει επιλυθεί προσωρινά το θέμα χωρητικότητας στο λιμάνι Λεμεσού του χώρου που χρησιμοποιείται από τις εταιρείες φυσικού αερίου, ο χώρος παραμένει περιορισμένος για την ταυτόχρονη δραστηριοποίηση της “Eni” και άλλων εταιρειών φυσικού αερίου. Οριστική λύση στο πρόβλημα φαίνεται να δίνει η αξιοποίηση της περιοχής Μερρά Ζακακίου. Ο σχεδιασμός για αξιοποίηση της εν λόγω περιοχής που θα εξασφαλίσει ζωτικό χώρο στο λιμάνι Λεμεσού προωθείται τα τελευταία τρία χρόνια, ωστόσο η υλοποίηση του έργου καθυστερεί λόγω του ότι η περιοχή εμπίπτει εντός των βρετανικών βάσεων. Για αυτό το σκοπό βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι υπό αναφορά διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι πριν από λίγα χρόνια είχε συμφωνηθεί μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Βρετανίας ότι θα επιτρέπεται εντός των βάσεων η πολεοδομική και οικοδομική ανάπτυξη. Δεν υπάρχει σχετική πρόνοια για το λιμάνι Λεμεσού σε αυτή τη συμφωνία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.374, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόνοια η οποία να προνοεί το διαχωρισμό των δανείων μεταξύ των πρώην συζύγων. Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, οι εκποιήσεις που έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούνται από τις τράπεζες δύναται να πλήξουν δυσβάστακτα μερικές μονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες έχουν ανοικτά ζητήματα με δάνεια από πρώην συζύγους ή υποθήκες κατοικιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα, ώστε να προστατευθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες από επικείμενες εκποιήσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.375, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Γραφείο Ευημερίας δεν παρέχει καμία νομική, ψυχολογική ή οικονομική στήριξη στους μονογονιούς. Η ανυπαρξία κρατικών υποδομών φροντίδας έχει οδηγήσει πολλούς μονογονιούς σε συνθήκες φτώχιας και εξαθλίωσης, μιας και η χαμηλή προσφορά εργασίας και οι κατώτατοι μισθοί δεν επιτρέπουν στους πλείστους να εργάζονται και να πληρώνουν υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στη λήψη μέτρων, ώστε να βοηθηθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.376, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002 παρουσιάζει αδυναμίες. Αρχικά, δε συμπεριλαμβάνεται στον ορισμό της οικογένειας η εν διαστάσει οικογένεια. Επίσης, ο υπό αναφορά νόμος προνοεί την απώλεια της ιδιότητας του μονογονιού, όταν υπάρξει συμβίωση ή γάμος με άλλο άτομο. Ως εκ τούτου, θεωρείται από το νόμο ότι σε περίπτωση συμβίωσης ή γάμου ο/η σύντροφος ή ο/η σύζυγος είναι νομικά υπόχρεος/η για διατροφή/συντήρηση των παιδιών του/της συντρόφου ή συζύγου του/της. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, τα παιδιά γονέα υπηκόου τρίτης χώρας στερούνται το μονογονεϊκό επίδομα, ενώ είναι Κύπριοι υπήκοοι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να διευθετηθούν τα υπό αναφορά θέματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.377, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για διάφορα περιστατικά ρύπανσης στην περιοχή του δήμου Λακατάμιας. Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί σκουπίδια και άχρηστα υλικά στην κοίτη του Πεδιαίου ποταμού, ιδιαίτερα στην περιοχή Ανθούπολης, Λακατάμιας και Δευτεράς. Θεωρώ ότι η κατάσταση που επικρατεί είναι αρκούντως προβληματική και προσβλητική για τον πολιτισμό μας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.378, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένοι γεωργοί στην περιοχή Ξυλοφάγου αντλούν υφάλμυρο νερό από γεωτρήσεις και, αφού το αφαλατώσουν, ρίχνουν το αλάτι πίσω, σε πηγάδια της περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι οι γεωτρήσεις στην περιοχή ρυπαίνονται από το αλάτι που παράγεται από τις παράνομες αφαλατώσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για το πρόβλημα αυτό και ποια μέτρα λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.381, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο αναπτυξιακό σχέδιο για τη Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού προβλέπεται η ανέγερση ειδικά εξοπλισμένου και στελεχωμένου πυροσβεστικού σταθμού για την αντιμετώπιση εκρήξεων, πυρκαγιών και περιστατικών έκτακτης ανάγκης, λόγω του είδους των εγκαταστάσεων στην περιοχή. Σημειώνεται επίσης ότι το σχέδιο αναφέρει ότι το κόστος πρέπει να το επιμερισθούν οι εταιρείες της περιοχής και όχι να μεταφερθεί στους φορολογούμενους πολίτες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δεν έχει ακόμη προχωρήσει στη δημιουργία ειδικά εξοπλισμένου και στελεχωμένου πυροσβεστικού σταθμού στην περιοχή, με αποτέλεσμα κατά την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 30 Νοεμβρίου 2016 να σπεύσουν οχήματα και προσωπικό από τη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Κοφίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.382, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εγκατάσταση που καταστράφηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονάδα αποθείωσης αρ. 3 του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της ΑΗΚ στο Βασιλικό, στις 30 Νοεμβρίου 2016, είχε ως σκοπό τη συγκράτηση του θείου, ώστε αυτό να μη διαφεύγει από την καπνοδόχο προς την ατμόσφαιρα. Με την πυρκαγιά και τη μη έγκαιρη κατάσβεσή της φαίνεται ότι το θείο διοχετεύτηκε στη γύρω περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να διαφυλάξει την προστασία της δημόσιας υγείας, εάν έγινε διαρροή θείου, και ποιες είναι οι συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.383, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κόστος της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκλήθηκε μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονάδα αποθείωσης αρ. 3 του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της ΑΗΚ στο Βασιλικό, στις 30 Νοεμβρίου 2016, και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.384, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τόσο στο αναπτυξιακό σχέδιο όσο και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ετοιμάστηκαν κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Γεωργίας υπήρχαν παραδοχές για τον υψηλό κίνδυνο έκρηξης, πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος στη Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού. Παρ’ όλ’ αυτά, αυτές οι προειδοποιήσεις φαίνεται να αγνοήθηκαν, με αποτέλεσμα την πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονάδα αποθείωσης αρ. 3 του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της ΑΗΚ στο Βασιλικό, στις 30 Νοεμβρίου 2016.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες και, εάν ναι, για ποιο λόγο επέτρεψε την αδειοδότηση και ανέγερση/επέκταση ενεργειακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και τη μεταφορά εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα στην περιοχή Βασιλικού, πριν υλοποιηθούν τα βασικά έργα υποδομής για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.388, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και με πόση συχνότητα γίνονται μετρήσεις ποιότητας του εσωτερικού αέρα σε κυβερνητικά κτίρια και υπηρεσίες, καθώς και ποια είναι τα αποτελέσματα. Παρακαλώ όπως πληροφορηθεί επίσης η Βουλή των Αντιπροσώπων για τυχόν περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται τα ποιοτικά πρότυπα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.389, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2017, μέρος ποσού ύψους €1.450.000 προορίζεται για χορηγίες προς ξενόγλωσσα ιδιωτικά σχολεία και ειδικότερα, για να καλύψει δίδακτρα και υποτροφίες Τουρκοκυπρίων μαθητών που διαμένουν στα κατεχόμενα και φοιτούν στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την πρόταση και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην παροχή χορηγιών για δίδακτρα και υποτροφίες σε Τουρκοκυπρίους μαθητές που διαμένουν στα κατεχόμενα και φοιτούν στην Αγγλική Σχολή ή άλλες σχολές. Επιπρόσθετα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του ποσού που διατέθηκε από την ημερομηνία λήψης της υπό αναφορά απόφασης, τον αριθμό των Τουρκοκυπρίων μαθητών που επωφελήθηκε ανά έτος και να ενημερώσει με βάση ποια κριτήρια παραχωρείται χορηγία στους Τουρκοκυπρίους μαθητές ή αν παρέχεται σε όλους ανεξαιρέτως χωρίς κανένα εισοδηματικό ή κοινωνικό κριτήριο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.390, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εργαζόμενοι στο κεντρικό κτίριο του υπουργείου Οικονομικών στη Λευκωσία διαμαρτύρονται συχνά για την ποιότητα του αέρα. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα εξαερισμού, που επηρεάζει την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους του υπουργείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μετρηθεί η ποιότητα του αέρα στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών, πότε έγιναν αυτές οι μετρήσεις και ποια ήταν τα διαχρονικά αποτελέσματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.392, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Συντονιστική Επιτροπή Καρπασίας και η Ένωση Οικογενειών Δολοφονηθέντων Εγκλωβισμένων (Επιτροπή Πρωτοβουλίας) ζητούν όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταχωρισθούν τα ονόματα των δολοφονηθέντων εγκλωβισμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Επίσης, ζητούν να αποχαρακτηριστεί από εμπιστευτικός ο σχετικός φάκελος που βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υλοποιήσει τα πιο πάνω αιτήματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.393, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων καταστημάτων έθεσαν θέμα για τη χρονοβόρα και με μεγάλο οικονομικό κόστος διαδικασία έξωσης ενοικιαστή ο οποίος δεν πληρεί τις υποχρεώσεις του λόγω καθυστέρησης έκδοσης των αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων. Κατατίθεται από ορισμένους η εισήγηση όπως εφαρμοστεί το παράδειγμα της Βρετανίας, όπου δίνεται η δυνατότητα έκδοσης δικαστικού διατάγματος για την αναστολή των εργασιών του ενοικιαστή με την κατάθεση αγωγής από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, όταν δεν έχει καταβληθεί το ενοίκιο τριών συνεχόμενων μηνών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετηθεί το μοντέλο της Βρετανίας και αν διαπιστώνεται ότι επιβάλλεται να εφαρμοστεί και στην Κύπρο στις περιπτώσεις ενοικίασης υποστατικών για επαγγελματικούς σκοπούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.395, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να εξετάσει τους λόγους που οδήγησαν και τις συνέπειες από την καταστροφική πυρκαγιά στη Σολέα εισηγήθηκε την αναθεώρηση, προς τα πάνω, των δαπανών για την πυρόσβεση. Ειδικότερα, σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία ξοδεύει περίπου 0,02% του κρατικού προϋπολογισμού ανά έτος σε δαπάνες που σχετίζονται με την πυρόσβεση, ενώ σε περιόδους οικονομικής κρίσης το ποσοστό αυτό είναι ακόμα πιο μειωμένο. Αντίθετα, χώρες όπως η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ξοδεύουν περίπου 0,2% του ΑΕΠ τους, ενώ συγκρίσιμες με τα έξοδα της Κύπρου είναι η Σιγκαπούρη και η Ρουμανία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να εξετάσει και να υιοθετήσει την πρόταση της ανεξάρτητης επιτροπής για αναθεώρηση προς τα πάνω των δαπανών για την πυρόσβεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.396, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διαθέτει οποιαδήποτε μελέτη από αναγνωρισμένο οίκο ή πανεπιστημιακό ινστιτούτο που να έχει υπολογίσει το κόστος στην κυπριακή οικονομία από την τουρκική εισβολή και την κατοχή της Κύπρου από το 1974 έως σήμερα.

Παρακαλώ επίσης όπως κατατεθούν οποιαδήποτε στοιχεία που αφορούν το κόστος για την κυπριακή οικονομία για κάθε χρόνο της συνεχιζόμενης κατοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.397, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την έκθεση για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα της ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην πρόληψη και την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών εμπλέκονται πολλοί φορείς, όπως το Τμήμα Δασών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, η Πολιτική Άμυνα, ο οικείος έπαρχος, το Ταμείο Θήρας, η Εθνική Φρουρά και η αστυνομία, και, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, απαιτείται η ενίσχυση της συνεργασίας τους. Ειδικότερα, προτείνεται η απλούστευση των διαδικασιών οργάνωσης, κινητοποίησης και συντονισμού και η κατά το δυνατόν τυποποίηση των απαιτούμενων ενεργειών που πρέπει να γίνονται τόσο για την πρόληψη όσο και για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να λάβει κάποια μέτρα στα πλαίσια της πιο πάνω πρότασης, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και συνεπώς η αποδοτικότητα των υπό αναφορά φορέων στον τομέα της πρόληψης και της κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.398, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κεντρικές υπηρεσίες του Αρχηγείου Αστυνομίας στεγάζονται σε διάφορα ενοικιαζόμενα κτίρια, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή της πρωτεύουσας, διότι το πεπαλαιωμένο και γερασμένο κτίριο του Αρχηγείου Αστυνομίας αδυνατεί να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι το κτίριο του Αρχηγείου Αστυνομίας στη λεωφόρο Λεμεσού έχει κριθεί ακατάλληλο για αντισεισμική αναβάθμιση λόγω του κόστους και της έκτασης των απαιτούμενων εργασιών. Συνεπώς, το κτίριο του Αρχηγείου Αστυνομίας, μιας βασικής υπηρεσίας η οποία, σε περίπτωση σεισμού, αναλαμβάνει ευθύνη και υποχρέωση, ουσιαστικά κινδυνεύει να τεθεί εκτός λειτουργίας σε ένα τέτοιο περιστατικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ανεγερθεί σύγχρονο κτίριο για το Αρχηγείο Αστυνομίας που να μπορεί να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες, σε πόσα ενοικιαζόμενα κτίρια στεγάζονται οι υπηρεσίες του Αρχηγείου Αστυνομίας σήμερα και έναντι ποιου ενοικίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.399, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τόσο η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου όσο και η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων έχουν διατυπώσει παράπονα σχετικά με την προσβασιμότητα του νέου γηπέδου της ΑΕΚ στη Λάρνακα, υποστηρίζοντας ότι το υπό αναφορά γήπεδο ξεκίνησε τη λειτουργία του χωρίς να πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές. Το θέμα φαίνεται να γνωρίζει και ο διευθυντής της ΑΕΚ, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα, ανέφερε ότι το θέμα προέκυψε έπειτα από διαφορά που υπήρξε μεταξύ των μελετητών-αρχιτεκτόνων της ΑΕΚ και της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης του εν λόγω θέματος, γιατί δόθηκε άδεια λειτουργίας στο γήπεδο, αφού δεν πληρούσε τις προδιαγραφές για την πρόσβαση αναπήρων, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να επιλυθεί το εν λόγω πρόβλημα, το οποίο συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.400, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Λαμβάνοντας υπόψη τη μαζική κινητοποίηση μεγάλου αριθμού εθελοντών κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στη Σολέα τον περασμένο Ιούνιο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να θεσπίσει κανονιστικό πλαίσιο που να αφορά στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών κ.ο.κ.) στην Κύπρο, ώστε οι Κύπριοι πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για έκτακτες ανάγκες και έτοιμοι να ενταχθούν σε πιθανές επιχειρήσεις με ασφάλεια και αποδοτικότητα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.408, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας ασχολούνταν με την εξέταση ενστάσεων που υπέβαλαν σχεδόν όλοι οι επηρεαζόμενοι οι οποίοι αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ. Η διαδικασία αυτή αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των εν λόγω ενστάσεων και τι απέδωσε αυτή η διαδικασία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.409, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην οποία θα συμμετείχε ο Υπουργός Οικονομικών, ο διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας, ο Γενικός Εισαγγελέας και η επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα συνεργασίας με το δημιουργό της λίστας Λαγκάρντ Ερβέ Φαλτσιανί, αλλά και τα επόμενα βήματα των ερευνών σχετικά με την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τελικά έγινε αυτή η σύσκεψη και, αν ναι, ποια αποτελέσματα έδωσε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.410, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέχρι το τέλος του χρόνου αναμενόταν να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε σχέση με τα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ασκηθεί μέχρι στιγμής οποιεσδήποτε ποινικές διώξεις σχετικά με την εν λόγω υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.411, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχουν καταφύγει στα κατεχόμενα δύο Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι φαίνεται να είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία εικοσιδιάχρονου Βρετανού και τον τραυματισμό του επίσης εικοσιδιάχρονου φίλου του στην Αγία Νάπα τον Αύγουστο του 2016. Οι κακοποιοί αυτοί έχουν συλληφθεί από τις κατοχικές αρχές και εκτίουν ολιγόμηνη ποινή φυλάκισης για παράνομες πράξεις ήσσονος σημασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει διαδικασία για παράδοση φυγοδίκων που καταφεύγουν στα κατεχόμενα και, αν ναι, πότε έχει εφαρμοστεί και ποια είναι τα αποτελέσματά της, καθώς και γιατί δεν εφαρμόζεται και σε αυτή την περίπτωση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.413, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έπειτα από ερώτησή μου (αρ. 23.06.011.01.255), ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τα επίπεδα εκπομπής αζώτου και υδροθείου από την εγκατάσταση της εταιρείας “Cypra” στην Κάτω Μονή, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ενημέρωσε ότι σε μετρήσεις που έγιναν από λειτουργό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στις 14 Μαΐου 2014 και στις 25 Ιουνίου 2014 διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων εκπομπής αζώτου και υδροθείου, με αποτέλεσμα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να προβεί στη λήψη ποινικών μέτρων εναντίον της εταιρείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. πότε καταχωρίστηκε η υπό αναφορά ποινική δίωξη, καθώς και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η ακροαματική διαδικασία και

2. αν έχουν διεξαχθεί από το 2014 νέες έρευνες και μετρήσεις σχετικά με τα επίπεδα εκπομπής αζώτου και υδροθείου από την εγκατάσταση της εταιρείας “Cypra” στην Κάτω Μονή και ποια είναι τα αποτελέσματά τους, αν έγιναν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.414, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ερώτησή μου (αρ. 23.06.011.01.205), ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την επαναφορά του επιδόματος μάνας, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μελετήσει τη μερική επαναφορά του υπό αναφορά επιδόματος με εισοδηματικά κριτήρια στη βάση των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη του εν λόγω ζητήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.421, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τοπικές αρχές είχαν ετοιμάσει όρους δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για σύναψη δημόσιας σύμβασης ενεργειακής απόδοσης σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών για την αντικατάσταση 56 000 φωτιστικών σωμάτων με LED. Ο υπό αναφορά διαγωνισμός δεν προχώρησε. Σημειώνεται ότι το έργο μετά την υλοποίησή του θα επέφερε μείωση εκπομπών ρύπων που οφείλονται στον οδικό φωτισμό κατά 48% σε σχέση με τις σημερινές εκπομπές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο ο διαγωνισμός δεν προχώρησε και πότε προβλέπεται να επαναπροκηρυχθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.422, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο ποσοστό συλλέγεται το κυπριακής προέλευσης τηγανέλαιο, καθώς και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό συλλογής των τηγανελαίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.423, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής Πάφου έχει υποβάλει προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αίτημα για οικονομική βοήθεια, ώστε να καταστεί εφικτή η συνέχιση της λειτουργίας του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καλύψει τα βασικά έξοδα για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής Πάφου ως ενός έργου περιβαλλοντικής υποδομής και αποκέντρωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.424, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τοπικές αρχές σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου εργάστηκαν για την ανάπτυξη υποδομής για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκονται οι υπό αναφορά σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ποιες κοινότητες εξυπηρετούν

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.425, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/30/ΕΚ υπάρχει ο στόχος να αντικατασταθούν κατά 20% τα συμβατικά καύσιμα με εναλλακτικά καύσιμα στις οδικές μεταφορές μέχρι το 2020.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για επίτευξη του πιο πάνω στόχου και

2. αν τα νέα λεωφορεία που έχουν αγοραστεί ή πρόκειται να αγοραστούν από τις χρηματοδοτούμενες από το δημόσιο εταιρείες συγκοινωνιών έχουν υποχρεωτικό όρο για χρήση βιοντίζελ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.426, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησε στην αποκοπή του μηνιαίου επιδόματος μεταφορικών από τους μαθητές του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου οι οποίοι εντάχθηκαν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στο σχέδιο για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΕΕΕ), με τη δικαιολογία ότι το υπό αναφορά ίδρυμα δε συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκεκριμένων από τις κρατικές υπηρεσίες ιδρυμάτων. Η δικαιολογία αυτή ωστόσο φαίνεται να μην ευσταθεί, αφού το καταστατικό του ιδρύματος αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το κράτος και ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζει το επταμελές διοικητικό συμβούλιο και εκπροσωπείται σε αυτό από τους γενικούς διευθυντές των Υπουργείων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομικών, Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο προχώρησε σε αυτή την ενέργεια χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία κάτι το οποίο φαίνεται να μην ευσταθεί, αν πρόκειται να επαναφέρει το επίδομα μεταφορικών για τους μαθητές του ιδρύματος οι οποίοι εντάχθηκαν στο σχέδιο για το ΕΕΕ και, εάν ναι, κατά πόσο θα προχωρήσει σε αναδρομική καταβολή του επιδόματος σε όσους έχει ήδη αποκοπεί το εν λόγω επίδομα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.427, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, διατυπώνεται η πρόταση το Τμήμα Δασών και η Πολιτική Άμυνα να υπαχθούν σε καθεστώς ουσιωδών υπηρεσιών, ώστε να βρίσκονται σε επιφυλακή για άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ειδικότερα, όσον αφορά στο Τμήμα Δασών, προτείνεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής του συστήματος βάρδιας, όπως γίνεται και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, γίνεται εισήγηση, ώστε να εξεταστούν τρόποι που να διασφαλίζουν την παραμονή των υπαλλήλων στους σταθμούς κατά τα απογεύματα, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες είτε με τη συμφωνία ειδικού ωραρίου είτε με κάποιο σύστημα υπερωριών.

Παρακαλώ των αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του επί των πιο πάνω εισηγήσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.428, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντητική επιστολή ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.322, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τις καταγγελίες από κατοίκους και εργαζομένους για έντονες οσμές στην περιοχή του Βασιλικού πληροφορήθηκα ότι το θέμα της εξέτασης των υπό αναφορά καταγγελιών ανέλαβαν να διερευνήσουν το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η εξέταση των υπό αναφορά καταγγελιών και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση της δυσοσμίας και την προστασία της δημόσιας υγείας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.429, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, υπάρχει η εισήγηση για αποσύνδεση των προσλήψεων δασοπυροσβεστών και αγροπυροσβεστών από τις προσλήψεις έκτακτων εργατών ή εργατών αορίστου χρόνου. Όπως σημειώνει η επιτροπή, η διευθέτηση αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα, αφού το Τμήμα Δασών θα στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, που θα μπορεί να είναι σε επιφυλακή ανά πάσα στιγμή, θα είναι πιο επαγγελματικό, πιο ομοιογενές και συνεπώς πιο λειτουργικό. Επιπρόσθετα, η διευθέτηση αυτή δε φαίνεται να προκαλεί κανένα οικονομικό κόστος για το κράτος, καθότι μετά την απόλυσή τους οι δασοπυροσβέστες λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο έχει το ίδιο ύψος με τις μηνιαίες τους απολαβές, στην περίπτωση που εργοδοτούνταν ως μόνιμο προσωπικό. Σημειώνεται δε ότι κατά τη χειμερινή περίοδο το Τμήμα Δασών προβαίνει στην αγορά υπηρεσιών ή στην πρόσληψη άλλων έκτακτων εργατών για εκτέλεση προγραμματιζόμενων και προϋπολογιζόμενων έργων, που θα μπορούν να εκτελούν οι δασοπυροσβέστες ως μόνιμο προσωπικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει την πιο πάνω πρόταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.430, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, διατυπώνεται η πρόταση να ενισχυθεί το σώμα δασοκομάντος με κατάλληλα εκπαιδευμένους δασοπυροσβέστες, οι οποίοι θα επεμβαίνουν πρώτοι, ώστε να μειωθεί ο χρόνος επέμβασης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει την πιο πάνω πρόταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.431, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, διατυπώνεται η πρόταση για αγορά ή ενοικιαγορά δύο πυροσβεστικών αεροπλάνων παρόμοιων με αυτά που ήδη κατέχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με την επιτροπή, η περαιτέρω ενίσχυση σε πτητικά μέσα θα απέδιδε στην Κυπριακή Δημοκρατία μεγαλύτερη αποτρεπτική δύναμη και αυξημένες δυνατότητες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει την πιο πάνω πρόταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.432, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τριάντα οκτώ από τα σαράντα πέντε οχήματα του Τμήματος Δασών, τα οποία είναι ηλικίας δεκαπέντε έως είκοσι επτά ετών, είναι αναξιόπιστα και εγκυμονούν κινδύνους για το προσωπικό που τα χειρίζεται. Επίσης, αναξιόπιστες θεωρούνται και οι δώδεκα μπουλντόζες ηλικίας δεκαπέντε μέχρι σαράντα ετών, καθώς και δύο φορτηγά, τα οποία έχουν ηλικία πέραν των είκοσι ετών. Στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, περιλαμβάνεται εισήγηση για αγορά τριών νέων μπουλντόζων, μιας για κάθε δασική περιφέρεια. Επιπρόσθετα, προτείνεται η σταδιακή αντικατάσταση ενενήντα πέντε οχημάτων μεταφοράς προσωπικού από τα υφιστάμενα διακόσια, καθώς και η αγορά δύο νέων φορτηγών οχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του επί των πιο πάνω εισηγήσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.447, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017 στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.315, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για την προστασία του προσωπικού της Πολιτικής Άμυνας και λοιπών αρμόδιων ομάδων οι οποίοι έρχονται σε επαφή με πρόσφυγες που πιθανόν να είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών πληροφορήθηκα ότι εφαρμόζονται μέτρα ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται στο ειδικό εθνικό σχέδιο ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ. Επίσης, σε άλλο σημείο της απάντησής του ο κ. υπουργός αναφέρει ότι αναμένεται να αρχίσει διαδικασία εμβολιασμού του προσωπικού που συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης και φιλοξενίας των προσφύγων ως προληπτικό μέτρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στο ειδικό εθνικό σχέδιο ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ υπάρχει σχετική πρόνοια για εμβολιασμούς ως προληπτικό μέτρο και, εάν ναι, γιατί καθυστέρησε τόσο να ξεκινήσει η διαδικασία εμβολιασμού. Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πόσοι εμβολιασμοί έχουν γίνει μέχρι στιγμής από τα αρμόδια υπουργεία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.451, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο το ύψος του ποσού που δαπανείται για την ενοικίαση των υφιστάμενων κτιρίων του Υπουργείου Άμυνας, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταστάθμευσης των υπηρεσιών σε νέο κτίριο;

                   2. Για ποιο λόγο στον προϋπολογισμό του 2017 υπάρχει πρόνοια για ποσό το οποίο θα καλύπτει την εκτιμώμενη δαπάνη για το νέο κτίριο και τι ύψος έχει αυτό το ποσό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.452, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι επαγγελματίες οπλίτες ως υποψήφιοι γνώριζαν προ μηνών τα ακριβή τους καθήκοντα και υποχρεώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες.

Δεχθήκαμε σωρεία καταγγελιών από επαγγελματίες οπλίτες πως οι πολλές εικοσιτετράωρες υπηρεσίες (εννέα ανά μήνα) που τους ανατέθηκαν είναι εξαντλητικές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.453, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, στις ερωτήσεις μου με αρ. 23.06.011.01.241 και 23.06.011.01.251, αναφορικά με την παράδοση λυμάτων από σκάφη, πληροφορήθηκα ότι έχει εκδοθεί πρόσφατα εγκύκλιος από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (εγκύκλιος 28/2016) σύμφωνα με την οποία τα ακτοπλοϊκά σκάφη πρέπει να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στο ίδιο τμήμα έντυπο συμπλήρωσης στοιχείων για παράδοση λυμάτων, στο οποίο θα καταγράφονται οι πλόες τις οποίες εκτέλεσε το σκάφος, οι επιβαίνοντες, ο αριθμός του πληρώματος το οποίο διαμένει στο σκάφος και οι ποσότητες των λυμάτων τα οποία παραδίδονται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εφαρμοζεται η υπό αναφορά εγκύκλιος και, εάν ναι, πόσα ακτοπλοϊκά σκάφη έχουν μέχρι στιγμής υποβάλει το εν λόγω έντυπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.454, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 24 Ιανουαρίου 2016 τη χορήγηση ενίσχυσης ύψους €7,3 εκατομ. από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω του ότι το νησί το 2016 επλήγη από έντονη ξηρασία, η οποία προκάλεσε δασικές πυρκαγιές και λειψυδρία. Σημειώνεται ότι η δέσμη χρηματοδοτικής ενίσχυσης αναμένει πλέον την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εφόσον η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξασφαλίσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ποιος φορέας/υπηρεσία πρόκειται να είναι ο αρμόδιος για την κατανομή του εν λόγω ποσού, καθώς και σε ποιους τομείς πρόκειται να διανεμηθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.455, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων πρόκειται να προχωρήσει σε καταγγελία εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την καταπάτηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα, η συνομοσπονδία κατηγορεί μεταξύ άλλων την κυβέρνηση για προβλήματα στη λήψη καινοτόμων και μη φαρμάκων, τη μείωση των επιδομάτων, την υλοποίηση προγραμμάτων χωρίς ουσιαστική ή καθόλου διαβούλευση με άτομα με αναπηρίες κ.ά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι εν λόγω κατηγορίες και ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να αποφευχθεί η καταγγελία στους διεθνείς θεσμούς, αλλά κυρίως για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.459, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 πρόκειται να δημιουργηθεί κέντρο πολυθεματικής παρέμβασης για άτομα με αυτισμό προσχολικής ηλικίας, που θα λειτουργεί ως διαγνωστικό κέντρο για παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι και την ένταξή τους στο σχολείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν η Κυπριακή Δημοκρατία πρόκειται να δημιουργήσει ανάλογο κέντρο που θα φιλοξενεί άτομα με αυτισμό και των υπόλοιπων ηλικιών (μαθητές και ενήλικες) και

2. αν το υπό αναφορά κέντρο θα λειτουργεί και ως κέντρο φιλοξενίας για τα εν λόγω άτομα κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του καλοκαιριού, όπως επίσης και κατά τα απογεύματα μετά το σχολείο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.460, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να αγοράσει υπηρεσίες από το Ισραήλ, ώστε να προχωρήσει στη δημιουργία υποδομών για τη φροντίδα ατόμων με αυτισμό και νοητική στέρηση που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιο λόγο το υπό αναφορά κέντρο πρόκειται να φιλοξενεί άτομα που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους; Γιατί υπάρχει αυτό το κενό των τριών χρόνων, αφού σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ενήλικας θεωρείται όποιος έχει συμπληρώσει τα 18 χρόνια;

2. Το υπό αναφορά κέντρο θα λειτουργεί και ως κέντρο φιλοξενίας για τα εν λόγω άτομα κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του καλοκαιριού, όπως επίσης και κατά τα απογεύματα μετά το σχολείο;

                   3. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρόκειται να δημιουργήσει ανάλογο κέντρο που θα φιλοξενεί άτομα με αυτισμό και νοητική στέρηση και των υπόλοιπων ηλικιών (παιδιά προσχολικής ηλικίας και μαθητές)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.461, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2016, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.407, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016, αναφορικά με την εκδίκαση των υποθέσεων των κατόχων αξιογράφων, παρατήρησα ότι δεν απαντήθηκε το σημείο της ερώτησής μου που αφορούσε την αναφορά στη συμφωνία με το Eurogroup ημερομηνίας 25 Μαρτίου 2013 και η οποία αναφέρει ότι “το Eurogroup σημειώνει την πρόθεση των κυπριακών αρχών να αποζημιώσουν πιθανά θύματα δόλιων πρακτικών σύμφωνα με τις καθιερωμένες νομικές και δικαστικές διαδικασίες εκτός του προγράμματος”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων συγκεκριμένα επί του πιο πάνω σημείου και αν πρόκειται να ενεργοποιήσει τη σχετική πρόνοια της συμφωνίας με το Eurogroup.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.484, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το επεξηγηματικό υπόμνημα του προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το 2017, ποσό ύψους €370.000 προνοείται, για να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν από την υποχρέωση της Αρχής να συνεργάζεται με ιατρό εργασίας, για να παρακολουθεί την υγεία των εργαζομένων της σε σχέση με βιομηχανικές ασθένειες, με βάση το Νόμο 89(Ι) του 1996 έως 2003 και τους σχετικούς κανονισμούς, καθώς και τις Οδηγίες 83/477/ΕΟΚ και 2003/18/ΕΚ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς δικαιολογείται το ύψος του υπό αναφορά ποσού και τι δραστηριότητες θα καλύπτει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.485, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.011.01.235, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, που αφορούσε μετακίνηση ελαστικών από το λατομείο Λατούροςστο τσιμεντοποιείο Βασιλικού, πληροφορήθηκα ότι είχε προγραμματιστεί η έναρξη της ακρόασης της υπόθεσης στις 14 Δεκεμβρίου 2016 (έπειτα από αίτημα αναβολής του κατηγορουμένου), μιας και ο διευθυντής της εταιρείας “Envirotrans Ltd” κ. Γιώργος Παυλίδης δε συμμορφώθηκε με το διάταγμα που εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και προνοούσε μετακίνηση των ελαστικών εντός τριών μηνών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία και ποιες είναι οι γενικότερες εξελίξεις στην εν λόγω υπόθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.486, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το ειδικό ένταλμα πληρωμής του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών με αύξοντα αριθμό 0004 (ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016), ποσό ύψους €114.192 μεταφέρθηκε από το Κεφάλαιο Δάνεια για Σπουδές στο Κεφάλαιο Δάνεια για Σωματεία, Οργανώσεις και Ενώσεις Προσώπων, με σκοπό την κάλυψη δαπάνης που προέκυψε λόγω παραχώρησης παλαιού εγκεκριμένου δανείου σε προσφυγικό σωματείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. σε ποιο σωματείο δόθηκε το πιο πάνω ποσό και ποιος ήταν ο σκοπός του δανείου,

2. πόσες αιτήσεις για δάνεια σπουδών απορρίφθηκαν με τη μεταφορά του εν λόγω ποσού σε άλλο κεφάλαιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.487, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα συχνά περιστατικά βίας κατά των ζώων δημιουργούν σοβαρούς προβληματισμούς και συζητήσεις σε σχέση με το πολιτιστικό επίπεδο και την κουλτούρα των Κυπρίων έναντι των ζώων. Είναι γνωστό το ρηθέν από το Μαχάτμα Γκάντι ο πολιτισμός ενός λαού κρίνεται από τον τρόπο που συμπεριφέρεται έναντι των ζώων”. Είναι επίσης γνωστό ότι εργαλείο πολιτιστικής καλλιέργειας είναι η παιδεία. Υπάρχει η άποψη ότι πρότυπα πολιτισμού δημιουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνονται συστηματοποιημένα και συνεκτικά προγράμματα ανάπτυξης της φιλοζωικής συνείδησης και καλλιέργειας κουλτούρας φιλικής στάσης έναντι των ζώων. Εμβληματικού χαρακτήρα είναι και η εισήγηση της καθιέρωσης της 4ης Οκτωβρίου, παγκόσμιας ημέρας για την προστασία των ζώων, ως σχολικής εορτής, κατά την οποία με εργασίες και δράσεις θα καλλιεργείται η ευαισθησία για τα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν τέτοιας μορφής προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για αυτά, αν υπάρχει συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις και το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και αν μπορεί η 4η Οκτωβρίου να καθιερωθεί ως ημέρα σχολικών δράσεων για τα δικαιώματα των ζώων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.488, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.210, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, που αφορούσε στο θέμα της εναπόθεσης παλαιών αυτοκινήτων ελαστικών στην περιοχή Αγρού, πληροφορήθηκα ότι ο κατηγορούμενος δε συμμορφώθηκε με την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με αποτέλεσμα να ετοιμαστεί από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας νέα έκθεση, με την οποία σε περίπτωση νέας καταδίκης του ενεργοποιείται αυτόματα η ποινή φυλάκισης που του είχε προηγουμένως επιβληθεί με αναστολή. Επιπρόσθετα, πληροφορήθηκα ότι αποστάληκε από το γραφείο του επάρχου Λεμεσού στο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών προσχέδιο διατάγματος επίταξης, το οποίο, εάν εγκριθεί, επιτρέπει την επίταξη όλων των κατάλληλα αδειοδοτημένων ιδιωτικών οχημάτων, προκειμένου να συλλέξουν τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, ως και άλλα απόβλητα που βρίσκονται διάσπαρτα στην πιο πάνω περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο κατηγορούμενος έχει συμμορφωθεί με το διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ή έχει τελικά συλληφθεί και αν έχουν απομακρυνθεί το αυτοκίνητα από την περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.489, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το Μάιο του 2016 έχει ανασταλεί ποινική δίωξη εναντίον επιχειρηματία για οφειλές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ύψους €820.000. Σημειώνεται ότι η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και τρία χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για την έκβαση της εν λόγω υπόθεσης και

                   2. πόσες παρόμοιες υποθέσεις εκκρεμούν στα δικαστήρια για οφειλές τόσο μεγάλων ποσών ΦΠΑ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.490, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά από την πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του νόμου για τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας και αφού διευθετήθηκε ήδη η καταβολή με δόσεις των οφειλών στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τίθεται από πολλές άλλες κατηγορίες οφειλετών, π.χ. από ενοίκια κυβερνητικών κτιρίων, βιομηχανικών τεμαχίων, κ.ά., το ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση να υιοθετηθεί παρόμοια πρακτική και για αυτές τις οφειλές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει τέτοια πρόθεση ή σχεδιασμός από την κυβέρνηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.491, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι πολλές φρουταρίες ή άλλα καταστήματα εκθέτουν τα προϊόντα τους επί του πεζοδρομίου λεωφόρων με πολύ πυκνή κυκλοφορία. Πολλοί πολίτες διερωτώνται αν αυτή η πρακτική επιτρέπεται από τη νομοθεσία και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα των τροφίμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επιτρέπεται η έκθεση φρούτων και λαχανικών προς πώληση επί λεωφόρων υψηλής πυκνότητας κυκλοφορίας και αν έχει ελεγχθεί η ποιότητα αυτών των τροφίμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.493, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει κατατεθεί πρόταση ενώπιον του διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Θεοφάνη Τρύφωνος βάσει της οποίας άτομα που λόγω αναπηρίας βρίσκονται σε τροχοκάθισμα και το ποσοστό αναπηρίας τους για σκοπούς σύνταξης ανικανότητας υπολογίζεται πέραν του 70% θα δικαιούνται να εργάζονται και να κερδίζουν μέχρι 30% του μισθού ενός υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, ενώ αυτή τη στιγμή δικαιούνται το 15%. Σημειώνεται ότι αυτή η ρύθμιση θα λειτουργήσει θετικά ως προς την ενθάρρυνση ατόμων με σοβαρές κινητικές αναπηρίες να δοκιμάσουν να εργαστούν, χωρίς να φοβούνται ότι θα χάσουν τη σύνταξή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει θετικά την πιο πάνω πρόταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.494, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Υγείας πρόκειται να επιλύσει οριστικά το πρόβλημα της απώλειας φακέλων σε κρατικά νοσηλευτήρια με την εφαρμογή του έργου ψηφιοποίησης, κυρίως στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα υπό αναφορά έργα, ώστε να αντιμετωπιστεί ένα πολύχρονο πρόβλημα των κρατικών νοσηλευτηρίων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.495, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών για παράνομη στάθμευση στους χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε πολυκατοικίες ή για ιδιοκτήτες πολυκατοικιών που έχουν προχωρήσει στην πώληση των συγκεκριμένων χώρων. Από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.007 αναφορικά με την παράνομη στάθμευση σε χώρους αναπήρων πληροφορήθηκα ότι εξασφαλίστηκε νομική συμβουλή ως προς το κατά πόσο η αστυνομία δύναται να παρεμβαίνει σε ιδιωτικούς χώρους και χώρους πολυκατοικιών και να προβαίνει είτε σε καταγγελίες είτε σε παρατηρήσεις στους οδηγούς των οχημάτων που σταθμεύουν σε χώρους οι οποίοι προορίζονται για επισκέπτες με αναπηρίες. Όπως απορρέει από τη σχετική γνωμάτευση, η αστυνομία δεν εξουσιοδοτείται βάσει του νόμου να παρεμβαίνει σε ιδιωτικούς χώρους ή χώρους υποστατικών, περιλαμβανομένου του κοινόχρηστου χώρου που προορίζεται για επισκέπτες με αναπηρίες, και να προβαίνει είτε σε καταγγελίες είτε σε παρατηρήσεις για παράνομη στάθμευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Δικαιούται ο επιχειρηματίας ανάπτυξης γης να πωλήσει ή να παραχωρήσει χώρο στάθμευσης που προορίζεται για ΑμεΑ σε οποιοδήποτε ιδιοκτήτη πολυκατοικίας;

2. Ποια είναι η αρμόδια αρχή στην οποία μπορούν να απευθυνθούν όσοι θέλουν να καταγγείλουν παράνομη στάθμευση σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης αναπήρων;

3. Ποιος ο ρόλος των τοπικών αρχών ή των πολεοδομικών αρχών, όταν χρειάζεται να αποκατασταθεί η εκ των υστέρων ακύρωση τέτοιων χώρων στάθμευσης, αλλά και στην προστασία τους από παράνομη χρήση;

                  4. Μελετάται από το αρμόδιο υπουργείο οποιαδήποτε ρύθμιση, ώστε να σταματήσουν τέτοιες ενέργειες, οι οποίες καταπατούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.496, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενοποιημένης ανάπτυξης που προγραμματίζεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Πέγειας πληροφορήθηκα ότι εντοπίστηκε ανάγκη διευκρίνισης και περαιτέρω διερεύνησης πολλών θεμάτων που σχετίζονται με την ενοποιημένη ανάπτυξη, όπως οι κίνδυνοι πλημμύρας, η διαχείριση των ομβρίων υδάτων, η διάθεση του ανακυκλωμένου νερού, ο υπολογισμός των επιχωματώσεων/εκσκαφών κατά το στάδιο κατασκευής, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Τμήματος Δημοσίων Έργων για την κυκλοφοριακή μελέτη, ο αριθμός και η επάρκεια των χώρων στάθμευσης, το ποσοστό σφράγισης του εδάφους των διάφορων κατασκευών, η καταγραφή των νυκτερίδων και των ειδών χλωρίδας κτλ. Ως εκ τούτου, ζητήθηκε από τον αιτητή όπως υποβάλει στοιχεία σχετικά με τα θέματα που χρήζουν διευκρίνισης, ώστε να τεθούν και να αξιολογηθούν σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.497, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο ΟΠΑΠ Κύπρου είχε την πρόθεση να προχωρήσει στη δωρεά ενός τομογράφου, γι’ αυτό το λόγο το Υπουργείο Υγείας επρόκειτο να προβεί σε προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά ενός καινούριου τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει στην έγκριση της δωρεάς από τον ΟΠΑΠ και ανεμένετο η έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.498, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργού Υγείας, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα ότι μεγάλος αριθμός φακέλων ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου κατακρατείται από τους ίδιους τους ασθενείς, με αποτέλεσμα πολλοί να μην επιστρέφονται ποτέ στο νοσοκομείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο οι φακέλοι δίδονται στους ασθενείς, γιατί το εν λόγω πρόβλημα παρατηρείται τόσο έντονα ειδικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και ποιος έχει την ευθύνη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.499, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργού Υγείας, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα ότι θα υπήρχε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τη μετατροπή του οίκου νοσοκόμων σε κλινική φυματίωσης στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Κυπερούντας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επαναπροκηρυχθεί ο υπό αναφορά διαγωνισμός και γενικότερα ποιες είναι οι νέες εξελίξεις στην εν λόγω υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.500, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν έτυχαν χρηματοδότησης προγράμματα για προώθηση της ανακύκλωσης στην πηγή, όπως το πρόγραμμα “Pay As You Throw”, την προηγούμενη περίοδο. Υπενθυμίζω ότι είχαμε αναλάβει συγκεκριμένους στόχους για ανακύκλωση των οικιακών αποβλήτων μας (50% αύξηση της ανακύκλωσης τουλάχιστον στα χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί από τα νοικοκυριά και 70% αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης και αντικατάστασης υλικών σε ενταφιασμούς αποβλήτων από κατασκευές, κατεδαφίσεις και εκσκαφές μέχρι το 2020). Επιπρόσθετα, έχω πληροφορηθεί ότι δε χρηματοδοτήθηκαν προγράμματα για προώθηση της κομποστοποίησης/ανακύκλωσης βιοαποικοδομήσιμων υλικών κατά την περίοδο 2007-2013. Σημειώνεται ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2017 πρέπει να έχουμε πετύχει το στόχο της ανακύκλωσης του 50% των οργανικών αποβλήτων μας, ειδάλλως θα μας επιβληθεί σχετικό πρόστιμο από την ΕΕ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δε χρηματοδοτήθηκαν τα υπό αναφορά προγράμματα και αν το υπουργείο του προτίθεται να εφαρμόσει προγράμματα χρηματοδότησης την επόμενη χρονική περίοδο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.501, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2016 υπήρχαν πρόνοιες για τις πιο κάτω μελέτες:

1. Οδηγός Μεθόδου και Διαδικασιών Ελέγχου (Ασφάλεια) Οικοδομών Αμμοχώστου.

2. Οδηγός Επιδιορθώσεων Κτιρίων Αμμοχώστου.

3. Διαχείριση της Νεκρής Ζώνης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ολοκληρωθεί οι συγκεκριμένες μελέτες και αν μπορεί να κοινοποιηθούν στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.502, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2016, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο του βρίσκεται σε διαβούλευση με τη Νομική Υπηρεσία αναφορικά με το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται Ο περί Θέσπισης Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στην Κυπριακή Δημοκρατία Νόμος του 2016”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις και για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση στην ετοιμασία του υπό αναφορά νομοσχεδίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.503, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αρμοδιότητα για νέα έργα υποδομής όπως διερεύνηση ή πύκνωση των πράσινων σημείων και αποκατάσταση των χωματερών των επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η υλοποίηση των υπό αναφορά έργων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.504, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει συγκεκριμένο ποσό χρέωσης για πιστοποίηση υπογραφών από κοινοτάρχες ενοριών δήμων, οι οποίοι διορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών;

2. Υπάρχει η ευχέρεια καθιέρωσης διά νόμου ή με διάταγμα του ύψους του ποσού χρέωσης ή των κριτηρίων για το ύψος αυτού;

                    3. Ποια αρχή είναι αρμόδια να διενεργεί έλεγχο για το ύψος του ποσού που χρεώνουν οι διορισμένοι κοινοτάρχες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες; Έχουν                      διενεργηθεί σχετικοί έλεγχοι και, αν ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμά τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.505, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2016, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα αναφορικά με την κατάθεση τροποποίησης του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου για την επιβολή διοικητικών προστίμων ως μέτρου καταπολέμησης της παράνομης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών ότι το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει ήδη προβεί στην ετοιμασία προσχεδίων των εντύπων που χρησιμοποιούνται τόσο για την ειδοποίηση πρόθεσης επιβολής διοικητικού προστίμου όσο και για το ίδιο το πρόστιμο, με σκοπό να υποβληθούν προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Μαζί με τα εν λόγω προσχέδια θα υποβληθεί και σχετικό σημείωμα, το οποίο θα αναφέρεται στα προβλήματα που υπάρχουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας από το τμήμα. Επιπρόσθετα, το τμήμα θα εισηγηθεί προς το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, ώστε η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου να διεκπεραιώνεται από ή να γίνεται με την απαραίτητη συμβολή του υπουργείου ως αρμόδιας αρχής όσον αφορά στα θέματα εργοδοτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά διαδικασία και πότε αναμένεται να διευθετηθεί το θέμα, το οποίο, σημειώνεται, εμπίπτει στις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, αφού αφορά την υιοθέτηση της Οδηγίας 2009/52/ΕΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.530, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας κ. Παντελής Χατζηγέρου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πτηνοπανίδα στην κυπριακή φύση δεν είναι οι αλεπούδες αλλά η ανεξέλεγκτη αύξηση του αριθμού των αδέσποτων γατών. Φαίνεται ότι το δεδομένο από χρόνια πρόβλημα του υπερπληθυσμού των γατών στους αστικούς χώρους έχει επεκταθεί και στις αγροτικές περιοχές και στα δάση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σχεδιάζεται η κατάθεση νομοσχεδίου που να καθορίζει τα θέματα που αφορούν τις γάτες ως οικόσιτα ζώα, καθώς και αν υπάρχουν κονδύλια και σχέδια για την εφαρμογή προγράμματος μαζικής στείρωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.531, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα επίπεδα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις εξής εγκαταστάσεις:

1. Κεραίες και ραδιοφωνικός πομπός των Βρετανών στο Ακρωτήρι.

2. Κεραίες και ραδιοφωνικοί πομποί των Βρετανών στον Άγιο Νικόλαο Αμμοχώστου.

3. Βρετανικά ραντάρ στο Τρόοδος.

4. Κεραίες και ραδιοφωνικοί σταθμοί των Γάλλων στο Κάβο Γκρέκο.

                     5. Κεραίες στον αμερικανικό σταθμό της Μακεδονίτισσας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.532, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«To 2016 τέθηκε σε εφαρμογή ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του 2016 [Ν. 76(Ι)/2016], ο οποίος προνοεί τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιος είναι ο βαθμός επιτυχίας της εφαρμογής του μέτρου;

2. Πόσοι και για ποιας τάξης ποσά είναι αυτοί που αξιοποίησαν το μέτρο αυτό;

3. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε και έναντι πόσου χρέους με βάση τη ρύθμιση αυτή;

                    4. Ποιος είναι σήμερα ο χαρακτήρας και το ποσό των οφειλών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.533, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης σωρείας παραπόνων σχετικά με το ενδεχόμενο ανέγερσης φάρμας αλόγων σε περιοχή της κοινότητας Ασγάτας, δίπλα από στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς και εντός περιοχής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος Ζ1, όπου δεν επιτρέπονται κτηνοτροφικές αναπτύξεις. Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται δικαιολογημένα ότι ένα τέτοιο έργο θα προκαλέσει περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής λόγω της δυσοσμίας που θα προέρχεται από τους στάβλους των αλόγων. Επιπρόσθετα, η χωροθέτηση της φάρμας στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργεί εύλογους κινδύνους για ρύπανση του υδροφορέα και των νερών του φράγματος Καλαβασού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς πρόκειται να προχωρήσει με την υπό αναφορά υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.534, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο κατοχικός στρατός πραγματοποίησε απροειδοποίητες βολές με αντιαρματικά όπλα, αναστατώνοντας τους κατοίκους της περιοχής Δερύνειας στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Σύμφωνα με το δήμαρχο Δερύνειας, τα Ηνωμένα Έθνη δεν τους ενημέρωσαν εκ των προτέρων για τις βολές αυτές, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σημειώνεται επίσης ότι τέτοιες βολές ενδέχεται να προκαλούν περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή της παραλίας της Δερύνειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς πρόκειται να χειριστεί την εν λόγω υπόθεση, αν έχουν ειδοποιηθεί τα Ηνωμένα Έθνη και ποιες είναι οι απαιτούμενες διευθετήσεις, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη του περιστατικού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.551, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει κατανείμει ένα σημαντικό ποσό πολλών εκατομμυρίων σε δήμους ανά την Κύπρο, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή του προγράμματος “Pay as you throw”Πληρώνω με βάση την ποσότητα των σκουπιδιών μου). Ο δήμος Αγλαντζιάς, ο οποίος έχει τα τελευταία χρόνια εφαρμόσει σε πιλοτική βάση το πρόγραμμα “Pay as you throw”, διατυπώνει το παράπονο ότι δεν είχαν κατανεμηθεί ορθολογιστικά τα κονδύλια για την εφαρμογή του προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει ο δήμος σε επέκταση της εφαρμογής του. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του προς εφαρμογή του προγράμματος “Pay as you throw”, αν όντως έχουν κατανεμηθεί κονδύλια και με ποιο τρόπο, γιατί δεν ενισχύθηκαν οι δήμοι της μείζονος Λευκωσίας αναλόγως του πληθυσμού τους και γιατί ο ειδικά πρωτοπόρος στο θέμα αυτό δήμος Αγλαντζιάς δεν έτυχε ιεραρχικής προτεραιότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.552, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των παιδιών ποντιακής καταγωγής που φοιτούν στα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.553, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι οι δήμοι που φιλοξενούν στα όριά τους προσφυγικούς κυβερνητικούς οικισμούς, π.χ. όπως ο δήμος Αγίου Αθανασίου Λεμεσού, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μεγάλα έξοδα και δαπάνες λόγω της οικονομικής και κοινωνικής ιδιομορφίας και ιδιαιτερότητας των κατοίκων αυτών των οικισμών. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι η πλειοψηφία των κατοίκων είναι συνταξιούχοι με χαμηλές απολαβές και επιδόματα. Επιπλέον, αναφέρω ότι η αξία των περιουσιών τους έτυχε χαμηλής εκτίμησης, συνεπώς τα όποια δημοτικά τέλη είναι ιδιαιτέρως πενιχρά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει προγραμματισμός για ειδική οικονομική στήριξη των δήμων με αυξημένο το ποσοστό προσφυγικών οικισμών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.554, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι Γεωργιανοί υπήκοοι ποντιακής καταγωγής βρίσκονται στην Κύπρο με νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας;

2. Πόσοι Γεωργιανοί υπήκοοι έχουν αποταθεί για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας και πόσοι έχουν την ήδη αποκτήσει;

                    3. Πόσοι Έλληνες υπήκοοι ποντιακής καταγωγής βρίσκονται στην Κύπρο ως κοινοτικοί εργαζόμενοι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.555, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2013, καθορίζονται Eιδικές Περιοχές Α΄, όπου επιβάλλονται διάφορες απαγορεύσεις και ρυθμίσεις στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καθοριστεί οι Ειδικές Περιοχές Α΄, ποιες είναι αυτές και αν έχουν σημειωθεί παραβιάσεις των προνοιών αυτού του διατάγματος, αφού έχουν τεθεί υπόψη μου σχετικές καταγγελίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.556, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το προληπτικό πρόγραμμα για τη θαλασσαιμία στην Κύπρο αποτελεί μοντέλο για το παγκόσμιο. Συγκεκριμένα, τα τελευταία σαράντα χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει επιτευχθεί η πρόληψη της γέννησης περισσότερων από 1 750 παιδιών με θαλασσαιμία. Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα τελευταία πέντε χρόνια (2011-2015) έχει σημειωθεί μικρή αύξηση στον αριθμό των γεννήσεων παιδιών με θαλασσαιμία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό γεννήσεων παιδιών με θαλασσαιμία από το 2010 μέχρι και το 2016, καθώς και ποια είναι η σημερινή πολιτική του Υπουργείου Υγείας στο θέμα της πρόληψης της θαλασσαιμίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.557, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το διαχειριστικό σχέδιο για την προστασία της φυσικής ομορφιάς και του υδροφορέα της κοιλάδας Γερμασόγειας έχει αποσυρθεί ή ανασταλεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το σχέδιο προστασίας της κοιλάδας Γερμασόγειας βρίσκεται σε ισχύ και τι περιλαμβάνει, αν έχει όντως ανασταλεί και ποιος ο λόγος που έγινε δεκτή η αναστολή ενός προγράμματος προστασίας της φύσης και του υδροφορέα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.558, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της εφαρμογής της λειτουργίας του δικτύου των σημείων συγκέντρωσης των μεγάλων δημοτικών οικιακών αποβλήτων και κλαδεμάτων, γνωστό και ως δίκτυο πράσινων σημείων”.

Διαπιστώνεται ότι σε πολλές περιοχές, όπως π.χ. στη Λινού, την Αγροκηπιά, την Ορούντα κτλ. της επαρχίας Λευκωσίας, τα πράσινα σημεία έχουν κατασκευαστεί από καιρό, αλλά παραμένουν ανεκμετάλλευτα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.559, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας δεσμεύτηκε ότι πολύ σύντομα θα κατατεθούν οι κανονισμοί για την κατοχύρωση του επαγγέλματος του Βοηθού Φαρμακείου. Έχουν παρέλθει ήδη πέραν των δύο μηνών και δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι σχετικοί κανονισμοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε σχεδιάζεται να κατατεθούν οι πιο πάνω κανονισμοί

Απάντηση  


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.560, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κρατική χορηγία κατανέμεται στους δήμους ανάλογα με τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους τους. Τούτο δεν αποτελεί αντικειμενικό και δίκαιο κριτήριο, γιατί σε πολλούς δήμους οι πραγματικοί κάτοικοι είναι πολύ περισσότεροι από τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Ειδικότερα, σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί νεοφερμένοι κάτοικοι σε δήμους, ακόμα και κάτοικοι που έχουν πλέον τη μόνιμη κατοικία τους σε άλλο δήμο από αυτό όπου είναι εγγεγραμμένοι ως ψηφοφόροι, να αμελούν για χρόνια να προβούν στην απαιτούμενη από το νόμο διαδικασία αλλαγής διεύθυνσης στον εκλογικό κατάλογο. Θεωρώ ότι ο κατάλογος πρέπει να τυγχάνει ετήσιας τροποποίησης και ανάλογης τροποποίησης πρέπει να τυγχάνει και η κρατική χορηγία, η οποία βέβαια πρέπει να αυξηθεί συνολικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει προγραμματισμός για τυχόν ετήσια ανανέωση του εκλογικού καταλόγου και ανάλογη αλλαγή του τρόπου κατανομής της κρατικής χορηγίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.561, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εγκαταστάσεις του Melios Zoo Park στερoύνται πλέον οποιασδήποτε πολεοδομικής αδειοδότησης. Ως εκ τούτου, η άδεια λειτουργίας ζωολογικού κήπου, που εκδόθηκε από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη βάση προσωρινής άδειας η οποία έχει εκπνεύσει και δεν ανανεώθηκε, έχει επίσης εκπνεύσει και δεν ισχύει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί στο κλείσιμο του ζωολογικού κήπου “Melios Zoo Park”, αφού πλέον πέραν πάσης αμφιβολίας στερείται κάθε νομιμότητας η λειτουργία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.562, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με το Περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2013, μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2015 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών χημικών παρασκευασμάτων έπρεπε να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κατάρτισης επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων το οποίο να αποδεικνύει ότι έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι είναι σήμερα οι κάτοχοι πιστοποιητικού κατάρτισης επαγγέλματος χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά επαρχία;

2. Έχουν καταγραφεί παραβιάσεις των προνοιών του διατάγματος ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από μη επαγγελματίες χρήστες ή στη χρήση εξοπλισμού εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων (δεξαμενή ψεκαστικού υγρού πέραν των 100 λίτρων) χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.563, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει ξεκινήσει διαδικασία για πρόσληψη ατόμου στη θέση του γενικού διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). Παρ’ όλα αυτά, η θέση αυτή παραμένει μέχρι σήμερα κενή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο εδώ και δύο χρόνια ο ΚΟΑ δεν έχει προχωρήσει στην πλήρωση της θέσης του γενικού διευθυντή του οργανισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.571, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα διαβήματα, ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή της νέας και σημαντικών διαστάσεων προβλήτας στο λιμάνι Βασιλικού, που θα εξυπηρετεί σειρά ιδιόμορφων φορτίων που σήμερα εξυπηρετούνται από το λιμάνι Λάρνακας ή και Λεμεσού. Ειδικότερα, φαίνεται ότι η Αρχή Λιμένων έχει υποβάλει αίτηση για συγχρηματοδότηση του έργου από την ΕΕ, ενώ παράλληλα έχει προκηρυχθεί και διαγωνισμός για την απαραίτητη γεωλογική έρευνα. Σημειώνεται ότι ένα από τα πιο σημαντικά και δαπανηρά έργα που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό είναι η εκβάθυνση του πυθμένα εξωτερικά του λιμανιού του Βασιλικού σε βάθος δεκατριών μέτρων από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Το βάθος του λιμανιού είναι σήμερα εννέα μέτρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν για την κατασκευή του υπό αναφορά έργου έχει πραγματοποιηθεί ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.572, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί σωρεία καταγγελιών για τη λειτουργία ελαιοτριβείου στην οικιστική περιοχή της κοινότητας Αναλιόντα, το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Ειδικότερα, το ελαιοτριβείο φαίνεται πως ρυπαίνει με υγρά, στερεά και αέρια απόβλητα την περιοχή, προκαλώντας μεγάλη οχληρία και ανησυχία στους κατοίκους. Η ίδια η κυβέρνηση παραχώρησε συγκεκριμένο τεμάχιο σε βιοτεχνική περιοχή, ώστε να μετακινηθούν οι εγκαταστάσεις του, αλλά οι ιδιοκτήτες προφασίζονται την οικονομική κρίση και αποφεύγουν την ανάληψη των υποχρεώσεών τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προχωρήσει, ώστε να τερματιστεί η περιβαλλοντική ρύπανση και οχληρία από τη λειτουργία του ελαιοτριβείου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.579, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι έχει αποφασιστεί η μετακίνηση όλων των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας (δεξαμενές καυσίμων, διυλιστήρια Λάρνακας) στην περιοχή Βασιλικού. Έχοντας πληροφορηθεί ότι οι εγκαταστάσεις που πρόκειται να κατεδαφιστούν έχουν αμιάντους, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός, ώστε η απόρριψη αμιάντων να μην αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον όπως σε παλαιότερες υποθέσεις, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, ώστε να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.580, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο της κοινότητας Ελεδιό Πάφου, στα πλαίσια της αναβάθμισης της περιοχής “Κοιλάδες” της ανατολικής Πάφου, ζήτησε χρηματοδότηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε να προχωρήσει στη δημιουργία τουριστικού πληροφοριακού κέντρου, το οποίο θα στεγαζόταν στο χώρο του κοινοτικού καφεστιατορίου για σκοπούς ενημέρωσης των επισκεπτών. Παρ’ όλα αυτά, το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημέρωσε με επιστολή του το κοινοτικό συμβούλιο ότι δε διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια, για να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας Ελεδιό Πάφου για τη δημιουργία ενός τουριστικού πληροφοριακού κέντρου που θα συνεισφέρει στην αύξηση του τουρισμού της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.581, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι έχει αποφασιστεί η μετακίνηση όλων των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα (δεξαμενές καυσίμων, διυλιστήρια) στην περιοχή Βασιλικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής των υπό κατεδάφιση δεξαμενών καυσίμων και των διυλιστηρίων στη Λάρνακα, καθώς και αν υπάρχει σχέδιο για τη διαχείριση της γης που θα απελευθερωθεί από τις εγκαταστάσεις καυσίμων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.582, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το σωματείο Ελεύθερη Eνιαία Καρπασία”, το οποίο διατηρεί οίκημα κοντά στο Λήδρα Πάλας, αναγκάστηκε να ανανεώσει το ενοικιαστήριο έγγραφο με το Υπουργείο Εσωτερικών για το τουρκοκυπριακό κτίριο που στεγάζεται, με τον όρο να εκκενώσει το κτίριο, όταν το ζητήσει ο δήμος Λευκωσίας, ώστε να γίνουν διάφορες επιδιορθωτικές εργασίες. Το Νοέμβριο του 2016 το σωματείο πήρε επιστολή από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με την οποία εζητείτο όπως το κτίριο εκκενωθεί εντός ενός μηνός. Παρ’ όλα αυτά, σε συνάντηση που είχαν μέλη του σωματείου με το δήμαρχο Λευκωσίας πληροφορήθηκαν ότι ο δήμος Λευκωσίας δεν επρόκειτο να προχωρήσει σε εργασίες εντός του 2017, διότι δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα τα απαιτούμενα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο ζητήθηκε από το σωματείο Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία να εκκενώσει το κτίριο, προτού εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα κονδύλια που θα χρησιμοποιούνταν για την επιδιόρθωσή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.583, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο καθυστερούν τα ακόλουθα:

1. Η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (CETS 210).

2. Η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπινων Οργάνων (CETS 216).

3. Η υπογραφή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας (CETS 217).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.584, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2016, σε ερώτησή μου, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, με αρ. 23.06.011.01.040, αναφορικά με την αίτηση χορήγησης πολεοδομικής άδειας σε κτηνοτροφική μονάδα η οποία λειτουργεί παράνομα στην περιοχή της κοιλάδας του ποταμού στο Πλατύ πληροφορήθηκα τα ακόλουθα:

Παρ’ όλο που η αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας για ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας στον ποταμό στο Πλατύ σε τοποθεσία εντός περιοχής προστασίας της φύσης έχει απορριφθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν εκ νέου αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών δημόσιας πολιτικής. Η πολεοδομική αρχή ζήτησε ξανά τις απόψεις των αρμόδιων τμημάτων, τα οποία ωστόσο δε διαφοροποιήθηκαν, και αυτή τη στιγμή το θέμα βρίσκεται ενώπιον του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την υπό αναφορά υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.585, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει αποφασιστεί η κατασκευή από την κοινοπραξία “Atlas Pantou & Semesco” έξι παράλληλων κυματοθραυστών στην περιοχή της επαρχίας Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει προηγηθεί οποιαδήποτε μελέτη που να καταδεικνύει την ανάγκη κατασκευής έξι (6) κυματοθραυστών και έχουν εξεταστεί οποιεσδήποτε εναλλακτικές λύσεις;

2. Πότε δόθηκε η έγκριση για εκτέλεση του δημόσιου αυτού έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων;

3. Έχει εκπονηθεί οποιαδήποτε μελέτη σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υπό αναφορά έργου και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματά της;

4. Έχει πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση για το υπό αναφορά έργο και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματα;

                    5. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή των έξι κυματοθραυστών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.586, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Φίλιππου Πατσαλή, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2014, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.095, αναφορικά με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των εργαστηρίων δερματοστιξίας (τατουάζ) και σωματικής διαπέρνησης (piercing), πληροφορήθηκα ότι έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Εργαστηρίων Δερματοστιξίας και Διαπέρνησης Σώματος και Εγγραφής Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Νόμος του 2012», το οποίο αποστάλθηκε στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία στις 12 Ιουνίου 2012. Σύμφωνα με τον κ. υπουργό, το Υπουργείο Υγείας ζήτησε, με τέσσερις επιστολές του προς τη Νομική Υπηρεσία, την επίσπευση της νομοτεχνικής επεξεργασίας του νομοσχεδίου. Παρ’ όλα αυτά, το νομοσχέδιο δεν έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση στη νομοτεχνική επεξεργασία του νομοσχεδίου και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί, ώστε να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο δυνατό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.587, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2017, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.205 αναφορικά με τη μείωση των κομίστρων των λεωφορείων για όλες τις τρίτεκνες οικογένειες πληροφορήθηκα ότι η καταβολή κομίστρου από όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως είναι μνημονιακή υποχρέωση του κράτους, επομένως στο παρόν στάδιο δεν τίθεται θέμα επαναφοράς της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών παιδιών πενταμελών οικογενειών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, εφόσον η Κύπρος έχει εξέλθει του μνημονίου και δεν υπάρχουν “μνημονιακές υποχρεώσεις”, προτίθεται να επαναφέρει το μέτρο για δωρεάν μεταφορά των μαθητών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.592, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι η Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου έχει τερματίσει τη λειτουργία της από το 2014. Από τότε ο τομέας της διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων έχει πλήρως ιδιωτικοποιηθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί οποιαδήποτε μελέτη από εξειδικευμένο φορέα σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της απόφασης για κατάργηση της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου. Έχω την εντύπωση ότι έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο οι εμπορικές εκθέσεις, έχει κλείσει η Διεθνής Έκθεση Κύπρου και έχει μειωθεί η συνεδριακή δραστηριότητα στην Κύπρο εν γένει και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.593, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε σχέση με την απάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.383 σχετικά με το κόστος της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκλήθηκε από την πρόσφατη πυρκαγιά στη μονάδα αποθήκευσης αρ. 3 του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της ΑΗΚ στο Βασιλικό, στις 30 Νοεμβρίου 2016, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό, αφού δεν μπορεί επί του παρόντος να υπολογίσει το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος απορρύπανσης, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κόστος των ζημιών στον εξοπλισμό, το κόστος επιδιόρθωσης, το κόστος πυρόσβεσης και εν γένει το κόστος που προέκυψε για την ΑΗΚ και τα δημόσια οικονομικά από το περιστατικό αυτό. Επίσης, σε μεταγενέστερο στάδιο και όταν θα είναι σε θέση, να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και για το περιβαλλοντικό κόστος που προκύπτει από το συγκεκριμένο περιστατικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.594, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης πολλών παραπόνων από ηλικιωμένα κυρίως άτομα τα οποία συνηθίζουν να λαμβάνουν το εμβόλιο της γρίπης ότι για πρώτη φορά φέτος έχουν συμπτώματα και παρενέργειες. Ορισμένα μάλιστα άτομα έτυχαν και περίθαλψης σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καταγραφεί επισήμως τα περιστατικά αυτά και αξιολογηθεί και αν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα για την προστασία της δημόσιας υγείας μέτρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.595, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό πλέον ότι έχει καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου της ανακατασκευής της πλατείας Ελευθερίας στη Λευκωσία, γεγονός που προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην εμπορική ζωή του κέντρου της πρωτεύουσας. Ουσιαστικά, το κέντρο της πόλης είναι πλέον τριχοτομημένο, χωρισμένο δηλαδή σε τρεις ζώνες, την τουρκική πλευρά, την εντός των τειχών πόλη και το κέντρο εκτός των τειχών. Επιπρόσθετα, η πολύχρονη καθυστέρηση έχει προκαλέσει μεγάλο οικονομικό κόστος στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μελέτη οικονομικού αντίκτυπου λόγω της καθυστέρησης του έργου της ανακατασκευής της πλατείας Ελευθερίας και, εάν ναι, ποιο είναι το κόστος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.596, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει παραλήπτης παραπόνων από κατοίκους των δήμων Λεμεσού και Κάτω Πολεμιδιών για αυξημένα επίπεδα ηχορρύπανσης στην περιοχή του υπερυψωμένου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Πάφου πάνω από τους δύο κυκλικούς κόμβους Πολεμιδιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μετρήσεις ηχορρύπανσης, διαχρονικά και αναλυτικά, στη συγκεκριμένη περιοχή και ιδιαίτερα κατά πόσο έχουν παραβιαστεί τα όρια ανοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.597, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εργασίες που διεξάγονται αυτή την εποχή στο λιμάνι Λάρνακας προκαλούν αφόρητη ηχορρύπανση στους κατοίκους των γειτονικών πυκνοκατοικημένων περιοχών της πόλης. Έχω γίνει μάλιστα παραλήπτης πολλών παραπόνων ιδιαίτερα από άτομα με προβλήματα υγείας, τα οποία αισθάνονται άγχος από την οχληρία και το θόρυβο, ιδιαίτερα κατά τις νυκτερινές ώρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι είδους εργασίες διεξάγονται αυτή την εποχή στο λιμάνι Λάρνακας, οι οποίες προκαλούν προβλήματα στους κατοίκους των γειτονικών πυκνοκατοικημένων περιοχών της πόλης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.600, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην αδειοδότηση οργανωμένου κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή που βρίσκονται τα Λουτρά της Αφροδίτης, αφού ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται παράνομα από κατασκηνωτές. Σημειώνεται ότι ο κατασκηνωτικός χώρος προτείνεται να κατασκευαστεί σε τεμάχιο που εμπίπτει κατά 60% εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας και 100% σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας. Όπως έχω πληροφορηθεί, στην περιβαλλοντική γνωμάτευση που πραγματοποιήθηκε το έργο αναφέρεται ότι θα ανεγερθεί σε πολεοδομική ζώνη Δα1 Ζώνη Προστασίας, ενώ το τεμάχιο στην περιοχή “Βέρικο” εντάσσεται σε πολεοδομική ζώνη Δα1-ΠΦ, όπου απαιτείται απόλυτη προστασία και επιτρέπονται με εξαίρεση μικρής κλίμακας αναπτύξεις. Επιπρόσθετα, ο χώρος της προτεινόμενης ανάπτυξης έχει καταγραφεί ως νεολιθικός οικισμός από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και γειτνιάζει με κηρυγμένο αρχαίο μνημείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν πρόκειται να προχωρήσει στην αδειοδότηση οργανωμένου κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης και

2. ποια είναι η θέση του για το γεγονός ότι παραβιάζονται οι καθορισμένες ζώνες προστασίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.603, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2017, η οποία είχε ως θέμα την εξεταστική περίοδο για το σχολικό έτος 2016-2017, οι μαθητές του γυμνασίου καλούνται μέσα σε πέντε μέρες, από τις 30 Μαΐου μέχρι και τις 6 Ιουνίου, να δώσουν εξετάσεις σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, αλλά και τα μαθήματα στα οποία υστερούν. Σημειώνεται ότι τα γυμνάσια κλείνουν στις 26 Μαΐου, δίνοντας στους μαθητές χρονικό περιθώριο τεσσάρων ημερών, για να προετοιμαστούν σε όλα τα μαθήματα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, μέσα σε δεκαπέντε μέρες οι μαθητές που δε θα περάσουν σε κάποια από τα μαθήματα που θα εξεταστούν θα κληθούν σε επανεξέταση, έχοντας πολύ λίγο χρόνο προετοιμασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να επανεξετάσει το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου για τα γυμνάσια, δίνοντας περισσότερο χρονικό περιθώριο στους μαθητές να προετοιμαστούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.604, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η δυνατότητα παραχώρησης τουρκοκυπριακών οικιών σε άπορες νέες οικογένειες παιδιών προσφύγων έναντι χαμηλού ενοικίου, αντί να παραχωρούνται σε άλλους πολίτες που ενδεχομένως χρησιμοποιούν αυτές τις οικίες ως εξοχικές κατοικίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.606, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως πληροφορήθηκα από το έγγραφο COM(2017)46 του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 στο γενικό προϋπολογισμό του 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία, προβλέπεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέσπιση και η κινητοποίηση εργαλείου σταθεροποίησης του εισοδήματος στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Η Κύπρος ωστόσο, σύμφωνα με το έγγραφο, δεν εξέφρασε πρόθεση να χρησιμοποιήσει το εργαλείο σταθεροποίησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο η Κύπρος δεν εξέφρασε την πρόθεση να χρησιμοποιήσει το εργαλείο σταθεροποίησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.607, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με αριθμό THE: 16.8.17 και τίτλο Πολιτική και Διαδικασίες για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας με Δυνατότητα Εκπομπής, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες που προτείνεται να διέπουν την αδειοδότηση της εγκατάστασης και της λειτουργίας σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, αποτελεί στόχο όπως οι διαδικασίες που ακολουθούνται να είναι διαφανείς, αποτελεσματικές, να διασφαλίζουν την υγεία του κοινού και να μειώνουν όσο το δυνατόν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο θα γίνεται η ενημέρωση των κοινοτικών συμβουλίων και η σχετική διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, κοινοτικών συμβουλίων και κοινού, ώστε να επιτυγχάνεται η διαφάνεια των διαδικασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.608, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με αριθμό THE: 16.8.17 και τίτλο “Πολιτική και Διαδικασίες για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας με Δυνατότητα Εκπομπής”, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες που προτείνεται να διέπουν την αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, “η χωροθέτηση των σταθμών θα γίνεται κατά προτίμηση και προτεραιότητα [...] σε άγονη γη εκτός περιοχών ανάπτυξης [...], σε υφιστάμενες συναφείς εγκαταστάσεις άλλων παροχέων σχετικών υπηρεσιών (ως συνεγκατάσταση) και σε ψηλότερες οικοδομές μιας περιοχής με ύψος ίσο ή μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών της αντίστοιχης πολεοδομικής ζώνης”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο παραχωρήθηκε πολεοδομική και οικοδομική άδεια για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε μονώροφη οικοδομή στην κοινότητα Μάμμαρι, στην οδό Κυριάκου Μάτση 34, όπου προφανώς δεν πληρούνται τα πιο πάνω αναφερόμενα κριτήρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.609, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως πληροφορήθηκα από το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 στο γενικό προϋπολογισμό του 2017, που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία”, COM(2017)46, οι κυπριακές αρχές δε δήλωσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόθεσή τους να ανακατανείμουν τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκών, Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) σε μέτρα αποκατάστασης για την πληγείσα από τις πυρκαγιές περιοχή της Σολέας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εξέφρασε την πρόθεσή της για ανακατανομή της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΕΔΕΤ σε μέτρα αποκατάστασης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.613, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω λάβει καταγγελίες ότι επανέρχεται το φαινόμενο της δηλητηρίασης κατοικίδιων ζώων. Είναι αλήθεια επίσης ότι οι αρχές, σε αντίθεση με το παρελθόν, σε κάποιο βαθμό διερευνούν τα περιστατικά δηλητηριάσεως ζώων. Στα πλαίσια της διερεύνησης αντιλαμβάνομαι ότι διεξάγονται και βιοψίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διαπιστωθεί ποια είναι τα πιο συνηθισμένα χημικά παρασκευάσματα (εμπορικές επωνυμίες) που χρησιμοποιούνται γι’ αυτές τις παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.614, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έχει αποζημιώσει την Κυπριακή Δημοκρατία για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε δασικές περιοχές (π.χ. Σαϊττά, Μοσφιλωτή κ.ο.κ.) το 2007 και, εάν όχι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτές οι υποθέσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.615, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Βρετανοί ξεκίνησαν εδώ και αρκετούς μήνες την αναβάθμιση/επέκταση του λιμενίσκου στις βάσεις Ακρωτηρίου. Τίθεται θέμα κατά πόσο οι Βρετανοί επιχειρούν να αντικαταστήσουν το λιμάνι Λεμεσού, το οποίο μέχρι σήμερα χρησιμοποιείτο για τις ανάγκες των βάσεών τους στην Κύπρο. Έχει τεθεί υπόψη μου ότι οι Βρετανοί επιχειρούν ουσιαστικά τη δημιουργία υποδομών που να ικανοποιούν τις ανάγκες λειτουργίας των βάσεών τους στην Κύπρο, αφού στο λιμάνι Λεμεσού υπάρχει πλέον ιδιώτης επενδυτής για τη διαχείριση των εμπορικών εργασιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την έκταση του σχεδίου για επέκταση του λιμενίσκου στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου, αν το υπό αναφορά σχέδιο έχει σχέση με την ιδιωτικοποίηση των εργασιών στο λιμάνι Λεμεσού και αν συμφωνεί με αυτές τις εξελίξεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.616, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στο πρόσφατο 14ο Συνέδριο των Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας αναφέρθηκε ότι οι Βρετανοί έχουν τοποθετήσει στη θαλάσσια περιοχή Ακρωτηρίου καλώδια για τα οποία εκφράζονται ανησυχίες ότι θα επηρεάσουν την ιχθυοπανίδα της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ενημερωθεί για τα έργα αυτά και αν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.617, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στο πρόσφατο 14ο Συνέδριο Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας αναφέρθηκε ότι οι ψαράδες των δυτικών ακτών του νησιού έχουν στη διάθεσή τους μόνο ένα αλιευτικό καταφύγιο μεταξύ της Λεμεσού και της Πάφου και ότι αυτό είναι το υποβαθμισμένο αλιευτικό καταφύγιο Ακρωτηρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχεδιασμοί για τη δημιουργία επιπλέον αλιευτικού καταφυγίου στη δυτική ακτή της Κύπρου ή/και για την αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου Ακρωτηρίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.618, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από τις απαντήσεις του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017, πληροφορήθηκα ότι όσον αφορά την υπόθεση του ελλείμματος της τάξης των €685.487 που αφορά τη διοργάνωση των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης και την οποία διερευνούσε η Ελεγκτική Υπηρεσία, ο Γενικός Ελεγκτής έχει ήδη στείλει προκαταρκτική έκθεση, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2016, επί του θέματος προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) και αναμενόταν η απάντηση της ΚΟΕ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει απαντήσει η ΚΟΕ επί του θέματος και γενικότερα ποιες είναι οι εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.619, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από τις απαντήσεις του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, σε σειρά ερωτήσεών μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφού εξασφάλιζε και τη σύμφωνη γνώμη της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών (ΠΣΕΣΕ), θα προχωρούσε από κοινού στην ετοιμασία τροποποιητικής νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των σχολικών εφοριών και στην ετοιμασία σχετικών κανονισμών λειτουργίας, οι οποίοι προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, πρόνοια που παραμένει σε εκκρεμότητα από το 1997.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.620, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένα νέο έντομο το οποίο εμφανίστηκε στην Κύπρο απειλεί νέους βλαστούς φυτών, όπως η κάππαρη, η ροδιά, τα εσπεριδοειδή, η συκιά κ.ά. Πρόκειται για τον αλευρώδη Aleurolobus marlatti (Hemiptera: Aleyrodidae), ο οποίος εμφανίστηκε αρχικά το Σεπτέμβριο του 2016 σε εσπεριδοειδή στην επαρχία Λάρνακας και στην επαρχία Λεμεσού, αλλά εικάζεται ότι είναι εγκατεστημένος σε όλες τις περιοχές του νησιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχει λάβει, ώστε να εμποδίσει την εξάπλωση του υπό αναφορά εντόμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.621, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.622, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι επτά κοινοτικά συμβούλια της επαρχίας Λάρνακας θέτουν θέμα ακαταλληλότητας των λεωφορείων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών στο Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων. Ειδικότερα, αναφέρουν ότι κάποια από τα λεωφορεία είναι ηλικίας πέραν των 30 ετών, παρουσιάζουν συχνά μηχανικές βλάβες και σε μερικά από αυτά τα καθίσματα είναι φθαρμένα ή έχουν μετακινηθεί από τη θέση τους με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των μαθητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, για να αντιμετωπιστεί το υπό αναφορά πρόβλημα και να σταματήσει να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.623, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα όσον αφορά την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας:

1. Ποια τα καθήκοντά της;

2. Ποια η στελέχωσή της και το υφιστάμενο προσωπικό; Υπάρχουν κενά στελέχωσης;

                    3. Ποια η άποψη του υπουργείου στην ιδέα για ενίσχυση του προσωπικού τόσο σε αριθμό όσο και σε ειδικότητες, π.χ. κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.624, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου για κατοχύρωση της κοινωνιολογίας διά νόμου ως ελεγχόμενου επαγγέλματος με τη δημιουργία μητρώου μελών. Όπως σημειώνει ο σύνδεσμος, με τη δημιουργία Συμβουλίου Εγγραφής Κοινωνιολόγων θα αποκτηθεί η δυνατότητα, πρώτον, έκδοσης άδειας για τους κατόχους αντίστοιχων τίτλων σπουδών όσον αφορά την πρακτική άσκηση του επαγγέλματος στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα της κυπριακής αγοράς εργασίας και, δεύτερον, έκδοσης ειδικής άδειας για αυτεπάγγελτη άσκηση του αντικειμένου (π.χ. λειτουργία συμβουλευτικού γραφείου για οικογενειακά, σπουδαστικά ή άλλα συναφή θέματα) κάτω από ειδικές πρόνοιες οι οποίες μεταξύ άλλων θα προϋποθέτουν και την κατοχή βασικού προπτυχιακού τίτλου σπουδών στην κοινωνιολογία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να εξετάσει το υπό αναφορά αίτημα του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.625, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την αντίθεση του κοινοτικού συμβουλίου Φοινικαρίων στην αδειοδότηση της λειτουργίας λατομείου μπετονίτη σε απόσταση 500 μ. από τα σπίτια της κοινότητας. Ειδικότερα, η αντίθεση του κοινοτικού συμβουλίου εδράζεται σε επιχειρήματα τα οποία σχετίζονται με θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, την ενόχληση των κατοίκων από το θόρυβο και τη σκόνη, αλλά και τη διακίνηση των φορτηγών, λόγω της έλλειψης κατάλληλου οδικού δικτύου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής, να επαναξιολογήσει την απόφαση αδειοδότησης της λειτουργίας λατομείου μπετονίτη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.645, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση αποφάσισε πριν από πολλά χρόνια να παραχωρήσει με εκμίσθωση περιοχή εντός του κρατικού δάσους στην περιοχή Κάβο Γκρέκο, για να διευκολυνθεί η κατασκευή ενός γηπέδου γκολφ στην περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου. Σύμφωνα με παλαιότερη άποψη του Υπουργικού Συμβουλίου, το γήπεδο γκολφ θα ήταν αυθύπαρκτο, δηλαδή δε θα συνοδευόταν από κίνητρα ανάπτυξης κατοικιών. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε εταιρεία με μετόχους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων της περιοχής και του οικείου δήμου. Πριν από λίγα χρόνια η εταιρεία αυτή άλλαξε χέρια και με νέα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετακινήθηκε ο υπό μίσθωση χώρος στο ανατολικό σύνορο του κρατικού δάσους. Το θέμα συζητήθηκε για τελευταία φορά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 8 Οκτωβρίου 2014. Από τότε δεν έχουμε πληροφορηθεί για την εξέλιξη της υπόθεσης της μίσθωσης περιοχής εντός κρατικού δάσους σε περιοχή προστασίας της φύσης για δημιουργία γηπέδου γκολφ, που πλέον σχεδιάζεται να συνοδεύεται και από οικιστική ανάπτυξη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.646, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από καταγγελίες κατοίκων στην περιοχή Καλαβασού ότι προκαλείται οχληρία από τις συνεχείς εκπυρσοκροτήσεις από κανονάκια τα οποία έχει τοποθετήσει καλλιεργητής φραουλών, για να διώχνει τα πουλιά. Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι τέτοιου είδους καταγγελίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες η τοποθέτηση τέτοιου είδους συσκευών και αν λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες των κατοίκων στις περιοχές που τοποθετούνται, όπως στη συγκεκριμένη περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.647, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο δήμαρχος Αγίας Νάπας, ο κ. Γιάννης Καρούσος, κατήγγειλε δημόσια ότι δύτες ψάρευαν παράνομα στον τεχνητό ύφαλο Αγίας Νάπας. Σύμφωνα με την καταγγελία του δημάρχου, η ψαριά ήταν τόσο μεγάλη, που χρειάστηκε να ζητήσουν βοήθεια, για να τη μεταφέρουν. Εξ όσων γνωρίζω, το ψάρεμα απαγορεύεται ρητώς στην περιοχή του τεχνητού υφάλου, αφού είναι προστατευόμενη περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης των πιο πάνω καταγγελιών και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει ή έχει λάβει, για να σταματήσουν τέτοιες ενέργειες στο συγκεκριμένο τεχνητό ύφαλο και γενικά σε όλους τους τεχνητούς υφάλους που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα από κρατικές υπηρεσίες, π.χ. από το Τμήμα Αλιείας και το Τμήμα Περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.649, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εκκρεμεί υπόθεση σχετικά με λειτουργό της ΟΥΝΦIΚΥΠ ο οποίος φαίνεται να έχει λάβει την κυπριακή υπηκοότητα. Το θέμα εξετάζεται, ώστε να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα της υπό αναφορά πράξης με τους ισχύοντες κανόνες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση και για τη θέση του επί του θέματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.648, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Έχει υπογραφεί σύμβαση για την κατασκευή του τμήματος του δρόμου στην ελεύθερη περιοχή της Κύπρου στο οδόφραγμα Λεύκας-Απλικίου και, εάν ναι, με ποια εταιρεία και πότε υπογράφηκε η εν λόγω σύμβαση;

2. Στην περίπτωση που έχουν ξεκινήσει τα έργα, πότε αναμένεται να τελειώσει η κατασκευή του υπό αναφορά δρόμου και ποιο το υπολογιζόμενο κόστος;

3. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του αντίστοιχου τμήματος του δρόμου στο οδόφραγμα Λεύκας-Απλικίου στην πλευρά των κατεχομένων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.650, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόβλημα των αστέγων, ιδιαίτερα στο δήμο Λεμεσού, παρουσιάζει αυξητική τάση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, για να αντιμετωπιστεί το υπό αναφορά πρόβλημα, και αν υπάρχει στρατηγική που πρόκειται να ακολουθηθεί για την προστασία αυτής της ευάλωτης ομάδας πληθυσμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.651, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) προχώρησε σε δεύτερη καταγγελία, σε διάστημα μικρότερο του ενός χρόνου, εναντίον νευροχειρουργού ο οποίος εργάζεται στο δημόσιο τομέα. Η οργάνωση ζητά όπως ο συγκεκριμένος ιατρός απομακρυνθεί από οποιεσδήποτε υπηρεσίες προσφέρονται σε παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα και να διερευνηθεί η ικανότητά του να εκτελεί τα καθήκοντά του στο απαιτούμενο ποιοτικό επίπεδο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξετάσει τις κατηγορίες εναντίον του υπό αναφορά ιατρού και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί επί του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.652, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι πολύτεκνες οικογένειες θέτουν ένα ερώτημα σε σχέση με τη διάρκεια της θητείας του τρίτου τέκνου της οικογένειας, το οποίο μέχρι πρόσφατα υπηρετούσε το μισό της κανονικής θητείας, δηλαδή δώδεκα μήνες. Τώρα, με την υιοθέτηση της θητείας διάρκειας δεκατεσσάρων μηνών, τίθεται θέμα για τη διάρκεια της θητείας του τρίτου παιδιού πολύτεκνης οικογένειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι προθέσεις του για το θέμα αυτό και αν εξετάζει το ενδεχόμενο να εισάγει νέα ρύθμιση για έκτιση μειωμένης θητείας για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, παραδείγματος χάριν για πολύτεκνους, ορφανά παιδιά κτλ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.653, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα κατεχόμενα κυκλοφορεί έκδοση του ψευδοκράτους με τίτλο “The Northern Face of Cyprus-New Studies in Cypriot Archaeology and Art History”, στην οποία παρουσιάζονται παράνομες αρχαιολογικές δραστηριότητες (ανασκαφές) που γίνονται στην κατεχόμενη Κύπρο. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω έκδοση συμμετέχουν με άρθρα τους αρχαιολόγοι που εργάζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο αρχαιολόγος Georg Plattner, ο οποίος εργάζεται σε μουσείο της Βιέννης, αλλά και ο Ali Tuncay, μέλος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για τον Πολιτισμό, ο οποίος παρουσιάζει τα έργα που έγιναν στα κατεχόμενα ως σχετικά με το “Τμήμα Αρχαιοτήτων” του ψευδοκράτους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για την υπό αναφορά έκδοση, ποια η θέση του και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να/ή έχει προχωρήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.661, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ημιδακλοπρίδη (imidacloprid) είναι ένα χημικό εντομοκτόνο με το οποίο ψεκάζονται φρούτα και λαχανικά. Οι επιστήμονες ισχυρίζονται πως σκοτώνει τις μέλισσες, βάζοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την αλυσίδα της ζωής. Ο Καναδάς έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση επί του θέματος με πρόθεση την πλήρη απαγόρευσή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει τις επιπτώσεις που έχει η ημιδακλοπρίδη, σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται στην Κύπρο και αν υπάρχουν σκέψεις για πλήρη απαγόρευση του εντομοκτόνου αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.662, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το περί Κατώτατων Μισθών (Πωλητές, Γραφείς, Νοσηλευτικοί Βοηθοί, Βοηθοί Παιδοκόμοι, Βοηθοί Βρεφοκόμοι, Σχολικοί Βοηθοί, Φρουροί, Φροντιστές και Καθαρίστριες) Διάταγμα του 2-12, το οποίο εκδόθηκε βάσει του περί Κατώτατου Μισθών Νόμου, (Κεφ. 183), ο κατώτατος μηνιαίος μισθός που καταβάλλεται σε γραφέα ή πωλητή ή νοσηλευτικό βοηθό ή βοηθό παιδοκόμο ή βοηθό βρεφοκόμο ή σχολικό βοηθό ή φροντιστή ή φρουρό ή καθαρίστρια είναι οκτακόσια εβδομήντα ευρώ (€870). Σημειώνεται ότι τα υπό αναφορά επαγγέλματα είναι τα μόνα για τα οποία υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που καθορίζει τον κατώτατο μισθό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως υπάρχει σκέψη για επέκταση του διατάγματος και σε άλλα επαγγέλματα και αν όντως υπάρχει αυτή η σκέψη σε ποια επαγγέλματα και πότε προγραμματίζεται να εφαρμοστεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.663, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και παγκόσμια έχουν αναπτυχθεί οι λεγόμενες “κοινωνικές επιχειρήσεις”, οι οποίες αποτελούν ένα μέσο αντιμετώπισης πολλών ζητημάτων που αφορούν στην ανεργία και την απασχόληση ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας. Επειδή το θέμα είναι ευαίσθητο και αγγίζει διάφορες πτυχές της οικονομίας και του συστήματος κοινωνικών παροχών, απαιτήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις αυτών των χωρών ένα ισχυρό και συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Στην Κύπρο, ενώ άρχισε συζήτηση από τις αρχές της δεκαετίας για τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, εξ όσων γνωρίζω, ακόμα απουσιάζει αυτή η νομική βάση και το πλαίσιο και συνακόλουθα απουσιάζει και οποιοδήποτε σχέδιο για χορηγίες ή φορολογικές απαλλαγές ή άλλη βοήθεια ή στήριξη από την πολιτεία για τη δημιουργία και ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της υπόθεσης της νομικής κατοχύρωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων και πότε αναμένεται να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή, καθώς και αν προγραμματίζεται η υιοθέτηση σχεδίου στήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως έγινε πρόσφατα με τις νεοφανείς επιχειρήσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.664, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση κατέθεσε στις 7 Νοεμβρίου 2013 δύο σημαντικά νομοσχέδια, που αφορούν τη θέσπιση νομοθεσίας με την οποία στοιχειοθετούνται τα ποινικά αδικήματα της εκ προθέσεως παράβασης διατάξεων του συντάγματος ή των νόμων της Δημοκρατίας και της εκ προθέσεως βλάβης των συμφερόντων της Δημοκρατίας από υπουργό, υφυπουργό, κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γενικό Ελεγκτή, βοηθό του Γενικού Ελεγκτή, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κ.ο.κ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέκυψε θέμα σχετικά με το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, διότι κρίθηκε ότι απαιτείται η λήψη γνώμης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης πληροφόρησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων με επιστολή του, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2015, ότι προτίθεται να ζητήσει την εν λόγω γνώμη σε μεταγενέστερο στάδιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ζητήσει την εν λόγω γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ποια ήταν η ανταπόκρισή της, καθώς και ποια είναι τα επόμενα απαιτούμενα μέτρα που προτίθεται να λάβει για προώθηση της σχετικής νομοθεσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.665, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωσή της COM(2011)681 έχει ορίσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως την ευθύνη των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία”. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει σχετικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.666, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) έχει καταθέσει αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας για παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα άτομα που φιλοξενούνται στους χώρους φιλοξενίας του συνδέσμου για το χρονικό διάστημα που βρίσκονται εκεί. Ειδικότερα, όπως εξηγεί ο σύνδεσμος σε επιστολή του προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, αρκετά συχνά έρχεται αντιμέτωπος ο ΣΠΑΒΟ με περιπτώσεις κατά τις οποίες μητέρες δεν είναι δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για λόγους που σχετίζονται είτε με την καταγωγή τους είτε γιατί οι ίδιες ή/και τα παιδιά τους καλύπτονται από κάρτα Κυπρίου πατέρα, ο οποίος χρησιμοποιεί το προνόμιο αυτό ως μοχλό πίεσης. Συνεπώς, αναγκάζεται ο ίδιος ο σύνδεσμος να καλύψει το κόστος για αυτές τις περιπτώσεις, δυσχεραίνοντας τον προϋπολογισμό λειτουργίας των χώρων φιλοξενίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει το υπό αναφορά αίτημα του συνδέσμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.675, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πληροφορήθηκα ότι έχει εμφανιστεί και στην Κύπρο ο ιός του Νείλου, που μεταφέρεται από τα κουνούπια. Ήδη φαίνεται ότι εντοπίστηκε και θανατηφόρο κρούσμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως έχει εμφανιστεί κρούσμα του ιού του Νείλου στην Κύπρο, πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση και ποια μέτρα  λαμβάνονται για αντιμετώπιση της πιθανής επέκτασης του ιού του Νείλου και στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.676, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής μου στο δήμο Λατσιών πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει τερματίσει τη χορηγία προς το δήμο για το πλύσιμο των κάδων αποκομιδής των σκυβάλων από τους κυβερνητικούς (προσφυγικούς) συνοικισμούς, με αποτέλεσμα ο δήμος να επιφορτίζεται με επιπλέον δαπάνη ύψους €100.000 το χρόνο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η ίδια τακτική εφαρμόζεται σε όλους τους δήμους οι οποίοι περιλαμβάνουν στα όριά τους κυβερνητικούς (προσφυγικούς) συνοικισμούς και αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η πολιτική, η οποία θεωρώ ότι είναι άδικη για ορισμένους δήμους οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο οικονομικό πρόβλημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.677, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δημαρχείο Σωτήρας ετέθη ζήτημα επιχορήγησης για αγορά μίας μηχανής για τον τεμαχισμό και το θρυμματισμό κλαδεμάτων. Η χρήση αυτής της μηχανής θα βοηθήσει το δήμο Σωτήρας να διαχειρίζεται οικολογικά τα απόβλητα και τα κλαδέματα (κομποστοποίηση).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το δίκαιο και περιβαλλοντικό αίτημα του δήμου Σωτήρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.678, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Σωτήρας μού ετέθη επιτακτικά το θέμα της έλλειψηςπράσινου σημείου” για τη δημιουργία συστήματος συλλογής μεγάλων οικιακών αποβλήτων. Ο δήμος Σωτήρας ζητά τη στήριξη της κυβέρνησης για τη λειτουργία του “πράσινου σημείου”, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην εξεύρεση χώρου και οικονομικών πόρων, καθώς και τεχνογνωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία “πράσινου σημείου” για το δήμο Σωτήρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.679, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Σωτήρας μού ετέθη το ζήτημα της ανάγκης μετακίνησης των αποθηκών πυρομαχικών της Εθνικής Φρουράς οι οποίες βρίσκονται πλησίον οικιστικής και κατοικημένης περιοχής. Η ύπαρξη των αποθηκών συνιστά παράγοντα οπισθοδρόμησης για την κοινότητα, αφού σημαντικά βυζαντινά μνημεία δεν μπορεί να αξιοποιηθούν και να είναι προσβάσιμα σε επισκέπτες, καθώς βρίσκονται πολύ κοντά στις αποθήκες πυρομαχικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για μετακίνηση των αποθηκών πυρομαχικών από τη Σωτήρα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.680, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Σωτήρας ενημερώθηκα για τις ανησυχίες σε σχέση με το τελικό κόστος κατασκευής και λειτουργίας του αποχετευτικού Κοκκινοχωρίων. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με το συμβόλαιο η κατασκευαστική εταιρεία θα αναλάβει τη λειτουργία βιολογικού σταθμού για είκοσι χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προϋπολογίσει το κόστος της κατασκευής και λειτουργίας του αποχετευτικού Κοκκινοχωρίων και ποιο θα είναι το προϋπολογιζόμενο τέλος φορολογίας για τους κατοίκους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.685, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου πληροφορήθηκα ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση ουσιωδών έργων του οδικού δικτύου και των οχετών ομβρίων υδάτων στη Βιομηχανική Περιοχή Αθηένου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωση των υπό αναφορά έργων στη Βιομηχανική Περιοχή Αθηένου και, αν ναι, πότε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.686, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου πληροφορήθηκα ότι έχει σχεδιαστεί η δημιουργία νέας κτηνοτροφικής περιοχής στα νοτιοανατολικά του δήμου Αθηένου. Ήδη προκηρύχθηκε ο σχεδιασμός της περιοχής, όμως, για να προχωρήσει το έργο, χρειάζεται να γίνει ξηρικός αναδασμός, ο οποίος καθυστερεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί ο ξηρικός αναδασμός στην Αθηένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.687, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου πληροφορήθηκα ότι καθυστερεί το έργο της διαμόρφωσης της κεντρικής πλατείας του δήμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί αυτό το εξωραϊστικό έργο, που θα αναδείξει τον παραδοσιακό χαρακτήρα της Αθηένου και θα δημιουργήσει ευκαιρίες κοινωνικής συνεύρεσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.688, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου πληροφορήθηκα ότι προωθείται η χωροθέτηση ζωολογικού πάρκου και βοτανικού κήπου στην κτηνοτροφική ζώνη, όπου θα περιλαμβάνεται και φάρμα κροκοδείλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του σε σχέση με τα σχέδια για τη χωροθέτηση θεματικού πάρκου κροκοδείλων ανάμεσα σε κτηνοτροφικές μονάδες στην Αθηένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.689, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου ετέθη προς συζήτηση το θέμα των κενών θέσεων στο οργανόγραμμα του δήμου. Μια πολύ σημαντική θέση που παραμένει κενή είναι η θέση του Υγειονομικού Επιθεωρητή. Αν ληφθεί υπόψη ότι στο δήμο Αθηένου φιλοξενούνται δεκάδες μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες φυσιολογικά δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, η έλλειψη υγειονομικού επιθεωρητή μπορεί να χαρακτηριστεί ως εγκληματική.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να επιτρέψει την πλήρωση των θέσεων στο δήμο Αθηένου και ιδιαίτερα της θέσης του Υγειονομικού Επιθεωρητή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.690, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Αθηένου μού ετέθη το ζήτημα της ανάγκης επαναφοράς του Στεγαστικού Σχεδίου Ακριτικών Περιοχών, το οποίο λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα σε όλες τις κοινότητες και τους δήμους που επηρεάζονται από τη Νεκρή Ζώνη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να επανέλθει το Στεγαστικό Σχέδιο Ακριτικών Περιοχών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.691, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Λαμβάνω πολλά παράπονα από φορολογουμένους για καθυστερήσεις στην επιστροφή ΦΠΑ. Σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης λόγω αυτών των καθυστερήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. πόσο είναι το συνολικό ποσό που πρέπει να επιστραφεί στους φορολογουμένους ως επιστροφή ΦΠΑ,

2. ποιος είναι ο συνήθης χρόνος επιστροφής του ΦΠΑ και

3. αν υπάρχει καθορισμένος και υποχρεωτικός χρόνος μέσα στον οποίο το Τμήμα Φορολογίας πρέπει να επιστρέψει το ΦΠΑ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.692, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους του Συνδέσμου Εργοληπτών, Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) συζητήθηκε το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργολήπτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων με την τροποποίηση του άρθρου 11Β του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου. Σύμφωνα με την αλλαγή, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από τις 9 Μαρτίου 2012, όταν υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ή υπηρεσίες μαζί με αγαθά μέσα στα πλαίσια κατασκευής, μετατροπής, κατεδάφισης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδομής ή οποιουδήποτε άλλου έργου πολιτικής μηχανικής σε άλλο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, τότε δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στη συναλλαγή. Οι εργολήπτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων στη συντριπτική τους πλειοψηφία εντάσσονται στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων λόγω της οικονομικής κρίσης, με κυριότερο εξ αυτών την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Με την πιο πάνω τροποποίηση η ρευστότητα των επιχειρήσεων του κλάδου έχει επιδεινωθεί περαιτέρω, αφού το Τμήμα Φορολογίας δεν επιστρέφει έγκαιρα το επιστρεπτέο ποσό στις επιχειρήσεις. Ο ΣΕΜΗΕΚ απορρίπτει την άποψη ότι η τροποποίηση αποτελεί μέτρο προώθησης της ανάπτυξης του οικοδομικού τομέα, αφού αποδεδειγμένα το μόνο που εξυπηρετείται είναι η ρευστότητα του Τμήματος Φορολογίας και των ιδιοκτητών των έργων, σε βάρος όμως της ρευστότητας των υπεργολάβων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την αρνητική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις από την τροποποίηση του άρθρου 11Β του υπό αναφορά νόμου και αν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να εξεύρει τρόπους επιστροφής του ΦΠΑ το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής των εντύπων από τις επιχειρήσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.693, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Γενικό Λογιστήριο του κράτους εξέδωσε την εγκύκλιο ΚΕΑΑ 10 (25 Ιουνίου 2015) με βάση την οποία για συμβόλαια κατασκευαστικών έργων του δημοσίου των οποίων η μελέτη εκπονείται από τον εργοδότη (δημόσιο) ή από συμβούλους του και των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι πέραν των €100.000 οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες θα ανατίθενται από την αναθέτουσα αρχή με ξεχωριστή διαδικασία υπό τη μορφή διορισμένων υπεργολαβιών (διορισμένη υπεργολαβία), νοουμένου ότι η υπεργολαβία θα έχει αξία πέραν των €100.000. Η ρύθμιση αποσκοπούσε στην προστασία των υπεργολάβων από προβλήματα που συνήθως έχουν να κάνουν με καθυστερήσεις στις πληρωμές από τους κύριους εργολάβους των έργων. Μέσα σε λίγους μήνες και συγκεκριμένα στις 7 Οκτωβρίου 2016 εκδόθηκε νέα εγκύκλιος ΚΕΑΑ 11 η οποία ακύρωνε την προηγούμενη για λόγους απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (μέλος του ΟΕΒ), η μέθοδος της εσωτερικής εργολαβίας που ακολουθείται σήμερα παρουσιάζει σοβαρούς κινδύνους και προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στην αντικατάσταση της ΚΕΑΑ 10 από την ΚΕΑΑ 11 και αν προηγήθηκε διαβούλευση πριν από την αντικατάσταση με τους εμπλεκόμενους φορείς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.702, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί οι εμβολιασμοί των παιδιών, αφού ένας μεγάλος αριθμός γονιών επιλέγουν να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων παραθέτοντας τα στοιχεία των εμβολιασμών που έγιναν τα τελευταία χρόνια, καθώς και τα ποσοστά, αν υπάρχουν, ατόμων που δεν εμβολιάζονται σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.704, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Γραφείο Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, που υπάγεται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, συντονίζουν την προώθηση της μεταφοράς της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, η οποία αφορά στη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μεταφορά της υπό αναφορά Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.705, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Γνωρίζω ότι οι τοπικές αρχές σε ορισμένα ελληνικά νησιά αξιοποιούν τα φύκια ως εδαφοβελτιωτικό υλικό ή τα τοποθετούν σε καυστήρες για παραγωγή ενέργειας, αφού αποξηρανθούν. Οι τοπικές αρχές στην Κύπρο ζητούν καθοδήγηση και χρηματοδότηση από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για τον τρόπο αξιοποίησης των φυκιών που εκβάλλονται κάθε χρόνο στις κυπριακές παραλίες, οι οποίες όμως μέχρι στιγμής αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόγραμμα για την ανακύκλωση, κομποστοποίηση ή ορθολογική διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων από φύκια που εκβάλλονται κατά εκατοντάδες κυβικά μέτρα στις κυπριακές ακτές, ιδιαίτερα της περιοχής Πάφου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.706, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά την αντίδραση των τοπικών αρχών, έχει αδειοδοτηθεί η χωροθέτηση εργοστασίου διαχείρισης ζωικών αποβλήτων στη Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου. Σημειώνεται ότι τα εγκαίνια του εργοστασίου τέλεσε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης, παρά το γεγονός ότι η εγκατάσταση δεν καλύπτεται ακόμα από οικοδομική άδεια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι αντιδράσεις των τοπικών αρχών και γιατί ο υπουργός εγκαινίασε ένα εργοστάσιο καθ’ ον χρόνον δεν είχε καν υποβληθεί αίτηση για οικοδομική άδεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.707, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με μελέτη την οποία επεξεργάστηκε ο ειδικός υγιεινολόγος-επιδημιολόγος δρ Μιχάλης Βωνιάτης, ο Άγιος Δομέτιος φαίνεται να είναι η περιοχή με τα περισσότερα κρούσματα καρκίνου σε ολόκληρη την Κύπρο. Η μελέτη αφορούσε τα έτη 1998-2008 και, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, ο Άγιος Δομέτιος εμφανίζει μέσο ετήσιο όρο 412 κρούσματα ανά 100 000 πληθυσμό, αριθμός ο οποίος βρίσκεται όχι μόνο πάνω από το μέσο όρο τον οποίο συγκέντρωσε η επαρχία Λευκωσίας, αλλά και ολόκληρη η Κύπρος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η γνώμη του για τα αποτελέσματα της υπό αναφορά μελέτης, αν έχει εξετάσει τους λόγους εξαιτίας των οποίων ο Άγιος Δομέτιος παρουσιάζει τόσο υψηλό αριθμό κρουσμάτων και αν έχει ή πρόκειται να ετοιμάσει κάποια στρατηγική, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πιθανές αιτίες που οδηγούν σε αυξημένα κρούσματα καρκίνου όχι μόνο στον Άγιο Δομέτιο, αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.708, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με μελέτη την οποία επεξεργάστηκε ο ειδικός υγιεινολόγος-επιδημιολόγος δρ Μιχάλης Βωνιάτης, ο Άγιος Δομέτιος φαίνεται να είναι η περιοχή με τα περισσότερα κρούσματα καρκίνου σε ολόκληρη την Κύπρο. Η μελέτη αφορούσε τα έτη 1998-2008 και, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, ο Άγιος Δομέτιος εμφανίζει μέσο ετήσιο όρο 412 κρούσματα ανά 100 000 πληθυσμό, αριθμός ο οποίος βρίσκεται όχι μόνο πάνω από το μέσο όρο τον οποίο συγκέντρωσε η επαρχία Λευκωσίας, αλλά και ολόκληρη η Κύπρος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η γνώμη του για τα αποτελέσματα της υπό αναφορά μελέτης, αν έχει εξετάσει τους λόγους εξαιτίας των οποίων ο Άγιος Δομέτιος παρουσιάζει τόσο υψηλό αριθμό κρουσμάτων και αν έχει ή πρόκειται να ετοιμάσει κάποια στρατηγική, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πιθανές αιτίες που οδηγούν σε αυξημένα κρούσματα καρκίνου όχι μόνο στον Άγιο Δομέτιο, αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.709, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δασών παραχώρησε το 1978 στην εταιρεία που ανέγειρε το ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία δασική γη με σκοπό τη δημιουργία χώρου πρασίνου και μίνι γκολφ. Αντ’ αυτού, η εταιρεία κατασκεύασε δύο γήπεδα τένις και ένα γήπεδο σκουός.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν απαιτεί από την εν λόγω εταιρεία την υλοποίηση της αρχικής συμφωνίας, δηλαδή τη δημιουργία χώρου πρασίνου και μίνι γκολφ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των δύο γηπέδων τένις προκαλεί αφάνταστα μεγαλύτερη οχληρία απ’ ό,τι ο χώρος πρασίνου και το γήπεδο γκολφ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.710, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Πέγειας διατυπώθηκε το παράπονο ότι τα ψηφιδωτά στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Γεωργίου της Πέγειας δεν τυγχάνουν προστασίας και ανάδειξης, τουλάχιστον στο βαθμό που αυτό συμβαίνει σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αρχαιολογική αξία των ψηφιδωτών του αρχαιολογικού χώρου στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, τα μέτρα προστασίας και φύλαξης που λαμβάνονται και βεβαίως για τα σχέδια, εάν υπάρχουν, για ανάδειξη και προβολή του αρχαιολογικού αυτού θησαυρού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.711, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφορικά με τα διαχωριστικά πασσαλάκια που τοποθετούνται στα πεζοδρόμια, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποιο είναι το νομικό καθεστώς που διέπει την τοποθέτησή τους;

2. Ποιος αποφασίζει πού θα τοποθετηθούν και σε ποιες αποστάσεις;

3. Ποιο είναι το ενδεδειγμένο τους ύψος και από ποιο υλικό συνιστάται να είναι κατασκευασμένα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.718, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανταποκριθεί στους στόχους που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εν γένει στον τομέα του ηλεκτρισμού, στον τομέα των μεταφορών κ.ο.κ. Ποιοι είναι οι νέοι στόχοι στους οποίους πρέπει να ανταποκρίνεται η Κυπριακή Δημοκρατία και ποιες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις τυχόν αποτυχίας εκπλήρωσης των εν λόγω ενεργειακών στόχων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.717, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο πρόκειται να εξετάσει το ενδεχόμενο να τεθεί ξανά σε εφαρμογή το Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.719, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει αποφασιστεί το κλείσιμο του δημοτικού σχολείου της κοινότητας Αλαμινού λόγω του μικρού αριθμού μαθητών που φοιτούν σε αυτό. Το κοινοτικό συμβούλιο Αλαμινού, με επιστολή του προς τον Υπουργό Παιδείας, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2017, επισημαίνει ότι το κλείσιμο του δημοτικού σχολείου θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την κοινότητα, οδηγώντας τη στο μαρασμό. Ζητεί επίσης πίστωση ενός χρόνου, για να καταφέρει προσφέροντας κίνητρα και εφόδια στους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο, τα οποία αυτή τη στιγμή φοιτούν σε άλλα σχολεία, για να αυξήσει τον αριθμό των μαθητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επαναξιολογήσει την απόφασή του να κλείσει το δημοτικό σχολείο της κοινότητας Αλαμινού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.720, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε ερωτήσεις μου (Αρ. Φακ. 23.06.011.01.241 και Αρ. Φακ. 23.06.011.01.251) αναφορικά με τη διαχείριση λυμάτων που αποβάλλουν πλοιάρια στη θάλασσα πληροφορήθηκα ότι σε σχέση με το παλιό λιμάνι Λεμεσού και τα εμπορικά λιμάνια, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου, η Αρχή Λιμένων Κύπρου είχε εντοπίσει αδυναμίες στον έλεγχο και στην εφαρμογή των κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση λυμάτων με τη χρήση ιδιωτικών βυτιοφόρων και θα προχωρούσε στο σχεδιασμό για την εγκατάσταση χερσαίου συστήματος άντλησης λυμάτων, το οποίο, σε συνδυασμό με μετρητή ροής και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, θα περιόριζε στο ελάχιστο τις αδυναμίες στον έλεγχο και στην εφαρμογή των κανονισμών. Επίσης, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων Κύπρου, με σκοπό να περιοριστούν οι υπάρχουσες αδυναμίες, θα διενεργούσαν αυξημένους ελέγχους στα πλοία που παραμένουν εντός λιμενικής περιοχής για συγκεκριμένα συνεχόμενα χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε αυτά να παραδίδουν τα λύματα στη στεριά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει εγκατασταθεί το υπό αναφορά χερσαίο σύστημα άντλησης λυμάτων; Εάν όχι, πότε αναμένεται να εγκατασταθεί;

2. Οι αυξημένοι έλεγχοι στα πλοιάρια έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα στις προσπάθειες για τερματισμό της απόρριψης λυμάτων στη θάλασσα και παράδοσή τους στη στεριά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.721, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2017, σε ερώτησή μου (Αρ. Φακ. 23.06.011.01.304) αναφορικά με τη νομική επεξεργασία του υφιστάμενου περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου [Ν. 138(Ι)/2001], ώστε να ενσωματωθούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις και να υιοθετηθεί πλήρως σε εθνικό επίπεδο η Οδηγία 2016/680, πληροφορήθηκα ότι είχε τροχοδρομηθεί διαδικασία με τον καθορισμό νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και αναμενόταν ότι μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ετοιμαζόταν το πρώτο προσχέδιο του νομοσχεδίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί το υπό αναφορά προσχέδιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.722, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο εγκαταλελειμμένος σκυβαλότοπος στην τοποθεσία Ατσάς χρειάζεται άμεσα καθαρισμό και σχεδιασμό για επαναφορά του φυσικού περιβάλλοντος. Το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Κουτραφά προειδοποιεί ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ανάφλεξης των ελαστικών που βρίσκονται παρατημένα στο χώρο ενόψει του καλοκαιριού. Επιπρόσθετα, ο χώρος έχει γίνει εστία μολύνσεων, με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προβεί στον καθαρισμό του υπό αναφορά σκυβαλότοπου και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την περιβαλλοντική του αποκατάσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.723, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Λυμπιών αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη διοχέτευση των νερών από τα πλυσίματα και τα όμβρια ύδατα. Συγκεκριμένα, ο κοινοτάρχης της περιοχής αναφέρει σε επιστολή του, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, προς την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας ότι το πρόβλημα αυτό προκύπτει λόγω του ότι δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα το αποχετευτικό σύστημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προχωρήσει η ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος της κοινότητας Λυμπιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.724, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδων Φαίδωνος έχει καταθέσει πρόταση για μετεγκατάσταση του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) από τη Λευκωσία στην πόλη της Πάφου. Ο ίδιος μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά τη συνάντησή μας ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει πάρει πρόσφατα απόφαση για μελέτη του θέματος και έχει προχωρήσει στη δημιουργία αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής, ώστε να τοποθετηθεί αναλόγως σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται το Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της προτάσεως του δήμου Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.725, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την απαγόρευση των τριών νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων, που είναι γνωστό ότι βλάπτουν κυρίως τις μέλισσες, αλλά και άλλα είδη. Οι ουσίες που εμπεριέχονται στα υπό αναφορά φυτοφάρμακα και σχεδιάζεται να απαγορευτούν είναι οι acetamiprid, ciothianidin και thiamethoxam.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Κυκλοφορούν στην Κύπρο τα υπό αναφορά φυτοφάρμακα, σε ποιες ποσότητες και ποιο το ποσοστό διάδοσής τους;

2. Ποια η θέση της κυβέρνησης σε ενδεχόμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απαγόρευσή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.730, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών αναφορικά με το πεδίο βολής Ψεματισμένου, το οποίο βρίσκεται εντός της τουριστικής ζώνης Ψεματισμένου και εφάπτεται δυτικά με την τουριστική ζώνη Ζυγίου και ανατολικά με την τουριστική ζώνη Μαρωνίου. Ειδικότερα, οι βολές που πραγματοποιούνται στο πεδίο βολής προκαλούν οχληρία, καταστρέφουν τη θαλάσσια ζωή και γενικότερα εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων και των παραθεριστών. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν είχαν γίνει προσπάθειες για τη μετακίνησή του χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αντιμετώπιση του υπό αναφορά προβλήματος;

2. Έχει γίνει μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία του πεδίου βολής Ψεματισμένου, στα πλαίσια της οποίας να καταγράφεται η ζημιά στο περιβάλλον;

3. Έγινε ποτέ καθαρισμός του βυθού από τα μη εκραγέντα βλήματα;

4. Προτίθεται ο αρμόδιος υπουργός να εξετάσει το ενδεχόμενο μετακίνησης του πεδίου βολής Ψεματισμένου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.748, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη συσχέτιση των φορολογούμενων με τις μερίδες του Κτηματολογίου. Οι καταγγελίες ποικίλλουν. Κάποιες από αυτές αναφέρουν ότι υπάρχουν φορολογούμενοι που, ενώ έχουν εγγεγραμμένες στο όνομά τους ιδιοκτησίες, αυτές δεν καταγράφονται στη φορολογική τους δήλωση και αυτό δε γίνεται αντιληπτό από τους φοροθέτες. Επίσης, υπάρχει καταγγελία ότι το Κτηματολόγιο έχει βασιστεί σε λανθασμένα κριτήρια εκτίμησης περιουσίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει ανισομερής επιβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στους πολίτες. Καταγγελίες αναφέρονται και στα μεγάλα ποσά τα οποία οφείλουν εταιρείες ανάπτυξης γης και ξενοδοχεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν τεθεί υπόψη του οι υπό αναφορά καταγγελίες και τι σχεδιάζει να κάνει για αντιμετώπιση του προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.749, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όσον αφορά στο GDP TAX GAP, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ του ποσού των φόρων που θα έπρεπε να οφείλονταν στο κράτος, σύμφωνα με το GDP (ακαθάριστο εθνικό προϊόν), και των φόρων που έχουν εισπραχθεί, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Έγινε ποτέ μέτρηση αυτού του δείκτη από το Υπουργείο Οικονομικών και, εάν ναι, πότε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

2. Ποιες ενέργειες γίνονται από το Τμήμα Φορολογίας, για να εντοπιστούν τα αδήλωτα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων, ώστε να επιβληθούν φορολογίες;

3. Ποιες είναι οι διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ποια τα δεδομένα σε σχέση με την κατάσταση στην Κύπρο σε ό,τι αφορά το GDP TAX GAP;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.750, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.751, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, επειδή έχει ανακοινωθεί ότι η έναρξη ισχύος του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμου έχει καθοριστεί για μεταγενέστερο στάδιο, πολλοί φορολογούμενοι καθυστερούν τη διευθέτηση των οφειλών τους σε αναμονή της εφαρμογής του νόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Φορολογίας έχει προετοιμαστεί για την εφαρμογή του νόμου για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών και πότε προγραμματίζεται η έναρξη εφαρμογής του νόμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.752, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην επιστροφή φόρου. Η νομοθεσία προνοεί ότι η διαφορά του βεβαιωμένου φόρου από τον πληρωθέντα πρέπει να επιστρέφεται εντός δύο μηνών. Συγκεκριμένα, αυτή την περίοδο φαίνεται ότι γίνονται οι επιστροφές του 2014.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σημειώνεται αυτή η καθυστέρηση των δύο ετών, γεγονός που προκαλεί αναστάτωση σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.753, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχτεί καταγγελίες ότι τα επίπεδα θορύβου στο σημείο του υπεραστικού δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά την έξοδο Μουτταγιάκας στην περιοχή Καλογήρων στη Λεμεσό είναι κατά πολύ υψηλότερα των επιτρεπόμενων ορίων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από μελέτες τις οποίες εκπόνησε τόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος όσο και ιδιωτικές εταιρείες. Οι κάτοικοι της περιοχής των οποίων τα σπίτια είτε εφάπτονται είτε είναι πλησίον του υπεραστικού δρόμου καταγγέλλουν ότι η κατάσταση χειροτερεύει με το πέρασμα του χρόνου. Τα παράθυρα των σπιτιών τους τρίζουν, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους εξωτερικούς χώρους των σπιτιών τους για πολλή ώρα και πολλοί υποφέρουν από σοβαρές διαταραχές ύπνου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Είναι γνώστης της εν λόγω υπόθεσης και, αν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να λάβει;

2. Ποιο είναι το αρμόδιο τμήμα το οποίο αποφασίζει πού θα τοποθετηθούν ηχοπετάσματα, τα οποία λειτουργούν κατασταλτικά για το θόρυβο, και βάσει ποιων κριτηρίων λαμβάνονται οι αποφάσεις του;

3. Γιατί δεν έχουν τοποθετηθεί ηχοπετάσματα στο σημείο αυτό του αυτοκινητόδρομου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.762, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κυπριακή νομοθεσία υπάρχουν δύο διαφορετικοί κατάλογοι επαγγελματικών ασθενειών. Ο ένας περιλαμβάνεται στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Επαγγελματικές Ασθένειες) Κανονισμούς του 2010 και ο άλλος στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμούς του 2007. Ο πρώτος κατάλογος χρησιμοποιείται από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ενώ ο δεύτερος από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο υπάρχουν δύο ξεχωριστοί κατάλογοι επαγγελματικών ασθενειών και ποια η διαφορά τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.763, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι στις κοινότητες Πολεμίου και Στρουμπιού της επαρχίας Πάφου φύεται σε περιορισμένη έκταση η άγρια τουλίπα (Agenensis). Η κοινότητα Πολεμίου αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια να την προστατεύσει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την προστασία του μοναδικού αυτού είδους της χλώριδας της Κύπρου και την αξιοποίησή της ως στοιχείου προσέλκυσης επισκεπτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.764, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ποσό που παραχωρείται με βάση το Σχέδιο Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα έχει διακοπεί ή έχει μειωθεί για πολλές χιλιάδες συνταξιούχους (πέραν των τριάντα χιλιάδων).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει τα κριτήρια για τους δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.765, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κυπριακή οικοδομική αγορά διατίθενται ακατάλληλα προϊόντα οικοδομικής βιομηχανίας, τα οποία προέρχονται από τα κατεχόμενα. Εκτός του ότι δημιουργείται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού, εκφράζονται και ανησυχίες για την ποιότητα των υλικών αυτών και κατ’ επέκταση για την ασφάλεια των οικοδομικών έργων. Διατυπώνεται η εισήγηση για διενέργεια ελέγχων στα οδοφράγματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την έκταση του φαινομένου αυτού, καθώς και ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση του υπό αναφορά προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.766, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοίνωσε τη χορήγηση ενισχύσεων σε γεωργούς στη βάση του πλαισίου “Natura 2000” και της Οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Ειδικότερα, πρόκειται για τη Δράση 12.1.1, που αφορά στη διατήρηση της ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές “Natura 2000” και σε περιοχές συνεκτικότητας, και τη Δράση 12.1.2, που αφορά στη διαχείριση των βοσκοτόπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιο είναι το συνολικό διαθέσιμο ποσό που θα διατεθεί για τις υπό αναφορά δράσεις;

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων;

3. Ποια άλλα μέτρα ή δράσεις έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, ώστε να ενισχυθούν οι γεωργοί σε περιοχές Natura;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.767, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη περιοδεία μου και σε συναντήσεις που είχα με τους νεοκλεγέντες δημάρχους μού σημειώθηκε ότι προκύπτει σοβαρό πρόβλημα από τη μη ορθή διαχείριση των κλαδεμάτων από κήπους οικιών, αφού οι επαγγελματίες (και άλλοι) που αναλαμβάνουν την κηπουρική διαχείριση των κήπων, είτε γιατί δε γνωρίζουν είτε γιατί δεν αισθάνονται να τους υποχρεώνει κανείς, απλώς απορρίπτουν τα κλαδέματα σε κάποιο γειτονικό οικόπεδο ή σε κάποιο αφύλακτο δημόσιο χώρο. Φαίνεται ότι το επάγγελμα του κηπουρού είναι εντελώς ανεξέλεγκτο, δηλαδή οποιοσδήποτε μπορεί να διεξάγει κηπουρικές εργασίες, χωρίς να γνωρίζει καν τη σχετική νομοθεσία για το διαχωρισμό των οργανικών αποβλήτων. Σημειώνεται ότι οι δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές θεωρούν αυτονόητο ότι οι κηπουροί πρέπει να είναι απαραιτήτως και διά νόμου συμβεβλημένοι με μονάδα κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων ή με αδειοδοτημένους χώρους συγκέντρωσης οργανικών αποβλήτων (π.χ. πράσινα σημεία). Σημειώνεται ότι η ταυτοποίηση των κηπουρικών εργασιών συνδέεται με την ορθολογική λειτουργία και των πράσινων σημείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εντάξει την κηπουρική στο θεσμό της αδειοδοτούμενης και ελεγχόμενης εργασίας, όπως έγινε πρόσφατα με την πώληση καυσόξυλων, πρακτική που έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την παρανομία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.768, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το αγρόκτημα της Γεροκηπιάς ή αλλιώς Γερμανίνας, όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, το οποίο βρίσκεται στην παραλιακή περιοχή του δήμου Γεροσκήπου, είναι σε άθλια κατάσταση και κινδυνεύει με κατάρρευση. Σύμφωνα με το δήμαρχο Γεροσκήπου κ. Μιχάλη Παυλίδη, η ολική ανάπλαση και ανάδειξη του αγροκτήματος σκόνταψε στο γεγονός ότι τα κονδύλια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 διαμοιράστηκαν σε μεγαλύτερους δήμους, με αποτέλεσμα ο δήμος Γεροσκήπου να μην μπορέσει να απορροφήσει 7 εκατομ., ποσό το οποίο υπολογίζεται ότι απαιτείται για την ανάπλαση του κτιρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για διάσωση και αξιοποίηση του αγροκτήματος της Γεροκηπιάς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.769, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο του 2017, το κάπνισμα στις εισόδους των νοσοκομείων και κλινικών απαγορεύεται. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11, εδάφιο (β), παράγραφος (ιι), “απαγορεύεται το κάπνισμα καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού, φυτικών προϊόντων για κάπνισμα και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, ναργιλέ και μη καπνιζόμενου προϊόντος καπνού από πρόσωπο στους ανοικτούς εξωτερικούς χώρους των νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένου αστικού αγροτικού κέντρου υγείας, εκτός από καθορισμένους ανοικτούς εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τη διεύθυνση του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας και οι οποίοι δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε είσοδο ή έξοδο του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται η νέα νομοθετική ρύθμιση και ποια μέτρα έλαβε για την εφαρμογή της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.770, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπογειοποίηση/μετακίνηση των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος της ΑΗΚ στη Γεροσκήπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.771, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Γεωργίας θα καλέσει όλους τους δήμους, τις κοινότητες και τους φορείς (π.χ. σχολικές εφορίες) που διαχειρίζονται χώρους πρασίνου σε ειδικά καθορισμένες από το νόμο περιοχές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου, στο οποίο θα εντάσσονται όσοι δήμοι, κοινότητες και φορείς επιτύχουν να ελαχιστοποιησούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στους χώρους πρασίνου τους, εφαρμόζοντας προγράμματα ολοκληρωμένης ή βιολογικής αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να υποβάλουν στο Τμήμα Γεωργίας το πρόγραμμα ολοκληρωμένης ή βιολογικής αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών το οποίο σκοπεύουν να εφαρμόσουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι δήμοι, κοινότητες ή άλλοι φορείς εξέφρασαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο υπό αναφορά πρόγραμμα και πώς αξιολογεί τη μέχρι στιγμής πορεία εφαρμογής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.772, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έγκριση της πολεοδομικής άδειας για την κατεδάφιση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Γεροσκήπου, οι οποίες είναι για χρόνια εγκαταλειμμένες, προκαλούν οχληρία, καθώς και προβλήματα στο διαχωρισμό οικοπέδων και επιπλέον συνιστούν μεγάλο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.773, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όσον αφορά στην ένωση HOTREC, η οποία εκπροσωπεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα καφέ κ.ο.κ., παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής;

1. Γιατί ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) έπαυσε να είναι μέλος της ένωσης;

2. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων και ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.774, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τον ξενοδοχειακό τομέα της Κύπρου από τη λειτουργία υπηρεσιών βραχυπρόθεσμης ενοικίασης ακινήτων (π.χ. Airbnb) και διαδικτυακών υπηρεσιών προσφορών διαμονής (π.χ. Booking.com). Παρακαλώ όπως πληροφορηθώ επίσης για το φορολογικό καθεστώς των υπό αναφορά υπηρεσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.779, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται η αξιοποίηση των μεγάλων συγκεντρώσεων από αδρανή υλικά στο νότιο μεταλλείο Μαθιάτη από την εταιρεία “Hellenic Copper Mines” για εντοπισμό ποσότητας χρυσού. Γνωρίζω ότι η περιοχή έχει πλούσια φυσική βλάστηση πεύκων και θάμνων, ενώ παρουσιάζει και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Ήδη έχουν σημειωθεί αρκετές αντιδράσεις από ιδιοκτήτες γης και κατοίκους της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής και πώς προβλέπεται να διατηρηθεί και να προστατευθεί το φυσικό και αρχαιολογικό περιβάλλον της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.780, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχει ξεκινήσει και προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους δίπλα ακριβώς από τον ιερό ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην κατεχόμενη κοινότητα Πάνω Ζώδιας. Την ίδια ώρα μεγάλης έκτασης γη στην περιοχή του Γεωργικού Γυμνασίου Μόρφου έχει ισοπεδωθεί και πολύ σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει η ανέγερση μεγάλου νοσοκομείου. Ταυτόχρονα, σε τελικό στάδιο βρίσκεται η ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου που θα ενώνει την κατεχόμενη Λευκωσία με την κωμόπολη της Λεύκας. Αυτά είναι μόνο ορισμένα από μία σειρά έργων που ανακοινώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Μόρφου, γεγονός που αποδεικνύει τις προθέσεις των Τούρκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εντοπιστεί αυτές οι ενέργειες και τα σχέδια έργων στην περιοχή της Μόρφου και σε ποιες αποτρεπτικές ενέργειες έχει προχωρήσει προς αντιμετώπιση των τουρκικών ενεργειών, δεδομένου ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη λύση του Κυπριακού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.781, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες ότι δεν ακολουθήθηκαν διαφανείς διαδικασίες για το διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την προμήθεια 190 κυβ. μ. (m3) έτοιμου σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα θα χρησιμοποιείτο για τη δημιουργία δαπέδου για την εγκατάσταση των νέων υποστατικών της ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η προκήρυξη των προσφορών δεν έγινε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ούτε είχε εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ή το Υπουργείο Οικονομικών έγκριση για τη δαπάνη ύψους €19.000 που χρειάστηκε για την αγορά του σκυροδέματος. Επίσης, όπως πληροφορήθηκα, το νέο δάπεδο το οποίο δημιουργήθηκε παρέμεινε σε αχρηστία, αφού για τα νέα κτίρια της ΕΜΑΚ έγινε νέα βάση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η θέση του σχετικά με τις υπό αναφορά καταγγελίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.782, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα η Τράπεζα Πειραιώς, ενεργώντας ως η ειδική διάδοχος της Τράπεζας Κύπρου και της Cyprus Popular Bank Co Ltd, προχώρησε σε εκποιήσεις ακινήτων αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα. Μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων που εκποιήθηκαν βρίσκονται και Κύπριοι επώνυμοι. Προφανώς η συμφωνία για την πώληση στην Τράπεζα Πειραιώς των δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα περιλαμβάνει και την παραχώρηση των δανείων. Για το θέμα αυτό διεξήχθη επανειλημμένα σοβαρή συζήτηση, κατά πόσο δηλαδή η Τράπεζα Πειραιώς επωφελήθηκε σκανδαλωδώς από τη συμφωνία αυτή ή τελικά φορτώθηκε ένα μεγάλο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αποκρυσταλλώσει την άποψή του επί του θέματος αυτού μετά την παρέλευση τεσσάρων περίπου χρόνων από την υπό αναφορά συμφωνία και ιδιαίτερα αν παρακολουθεί την εξέλιξη της διαχείρισης των δανειακών χαρτοφυλακίων της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας που παραχωρήθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.792, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η είσοδος στα λεγόμενα Λουτρά του Άδωνη, όπως παράνομα ονομάζεται από ιδιώτη η τοποθεσία Μαυροκόλυμπος στην κοινότητα Κοίλη, χρεώνεται με το ποσό των €9, με τη δικαιολογία ότι αυτά τα χρήματα δίδονται για τη συντήρηση του περιβάλλοντος της περιοχής. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Μαυροκόλυμπος μπορεί να γίνει μόνο μέσω της ιδιωτικής εγκατάστασης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι νόμιμη η αλλαγή της τοπωνυμίας και η χρήση του δημόσιου χώρου για ιδιωτική εκμετάλλευση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.793, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις αποθήκες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας βρίσκεται ακινητοποιημένο τον τελευταίο χρόνο το ηλεκτρικό όχημα το οποίο μπορεί να μεταφέρει τους ασθενείς με κινητικά προβλήματα από τη στάση του λεωφορείου ή την πύλη μέχρι και την είσοδο του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα πολλοί συνταξιούχοι και ασθενείς με κινητικά προβλήματα να υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία. Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, το όχημα βρίσκεται υπό επιδιόρθωση, ενώ πρόσφατα παραλήφθηκαν τα ανταλλακτικά από το εξωτερικό, αφού το μοντέλο δεν εισάγεται στην Κύπρο και υπάρχει πρόβλημα στην εισαγωγή των ανταλλακτικών του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο έγινε δεκτή η αγορά του υπό αναφορά οχήματος, αφού υπήρχε εξαρχής δυσκολία στην εισαγωγή των ανταλλακτικών του, και για ποιο λόγο δε βρέθηκε εναλλακτική λύση για τη μεταφορά των ασθενών με κινητικά προβλήματα, όσο καιρό είναι ακινητοποιημένο το όχημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.794, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Σκύλων Νόμο του 2002, οι τοπικές αρχές μετά από κάποιο χρονικό διάστημα παραδίδουν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για ευθανασία τα αδέσποτα σκυλιά τα οποία δε δίνονται σε οργανώσεις προστασίας ζώων ή σε κάποιο πρόσωπο για υιοθεσία. Ωστόσο, έχω δεχτεί καταγγελίες ότι πολλά δημαρχεία διενεργούν μόνα τους ευθανασίες, χωρίς να παραδίδουν τα ζώα στην αρμόδια υπηρεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες και, αν ναι, ποια η θέση του επί αυτών;

2. Κρατείται αρχείο με τον αριθμό των ευθανασιών που διενεργούνται κάθε χρόνο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες; Αν υπάρχει αρχείο, παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο κατάλογος των ευθανασιών που έγιναν ανά δημαρχείο τα τελευταία χρόνια ή τουλάχιστον ο συνολικός αριθμός ανά επαρχία τα τελευταία χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.795, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Σύμφωνα με τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Κανονισμούς του 1985 έως 2014, η λήψη μέτρων για άνετη και ασφαλή διακίνηση, διαμονή και εξυπηρέτηση ανάπηρων ατόμων είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό ποσοστό ύψους 5% των υπνοδωματίων σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα πρέπει να διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να χρησιμοποιείται από αναπήρους.

Ωστόσο, έχω πληροφορηθεί ότι η υπό αναφορά πρόνοια του νόμου δεν εφαρμόζεται από πολλά ξενοδοχεία και καταλύματα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και τα εμποδιζόμενα άτομα εν γένει και να αποτελεί σοβαρή αδυναμία για προσέλκυση τουριστών όχι μόνο από τη μεγάλη δεξαμενή των ατόμων με μόνιμες αναπηρίες, αλλά και από το γενικό πληθυσμό, ένα μεγάλο μέρος του οποίου περιλαμβάνεται στα μόνιμα ή προσωρινά εμποδιζόμενα άτομα, όπως π.χ. εγκύους, ηλικιωμένους, πάσχοντες κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για την αδυναμία στην εφαρμογή της υπό αναφορά πρόνοιας του νόμου, πόσα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο έχουν δωμάτια σχεδιασμένα, ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των ανάπηρων ατόμων και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, για να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υπό αναφορά πρόνοιας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.796, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι φροντίστριες του καταλόγου των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας διαμαρτύρονται, γιατί, παρά το γεγονός ότι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατόπιν αξιολόγησης του Γραφείου Ευημερίας σε φροντιζόμενα άτομα, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην πληρωμή τους. Ειδικότερα, επειδή τα λεφτά που προορίζονται για την πληρωμή τους κατατίθενται στο λογαριασμό των φροντιζόμενων ατόμων, υπάρχουν καταγγελίες ότι αρκετές φορές παρατηρούνται καθυστερήσεις στην καταβολή των χρημάτων ή ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται από τους φροντιζομένους για άλλους σκοπούς, με αποτέλεσμα οι ίδιες να μην πληρώνονται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο προτίθεται να αντιμετωπίσει το υπό αναφορά πρόβλημα των φροντιστριών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.797, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, σε παλαιότερη ερώτησή μου (αρ. 23.06.011.01.215) αναφέρεται ότι 132 υποθέσεις που αφορούν κλοπές ή απώλειες υλικού και χρημάτων του δημοσίου μένουν ανεξιχνίαστες.

Εκ πρώτης όψεως κρίνεται πολύ υψηλός ο αριθμός των ανεξιχνίαστων υποθέσεων, γι’ αυτό το λόγο παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

 1. Το ίδιο υψηλό ποσοστό ανεξιχνίαστων υποθέσεων παρατηρείται για όλες τις υποθέσεις εγκλημάτων στην Κύπρο;

 2. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των καταγγελιών για κλοπές την περίοδο 2014-2015;

 3. Ποιο είναι το ποσοστό των εξιχνιασμένων υποθέσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.798, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επανειλημμένως γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με το φαινόμενο διαρροής οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων από οχετό ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Λυκείου Βεργίνας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, ενώ οι αρμόδιες αρχές δε φαίνεται να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αντιμετώπιση του υπό αναφορά προβλήματος, το οποίο απειλεί την υγεία των κατοίκων, των παιδιών που φοιτούν στα σχολεία Βεργίνας, αλλά και το ευαίσθητο περιβάλλον της Αλυκής Λάρνακας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.800, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται ο περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμος του 2009 [57(Ι)/2009]. Ειδικότερα, πολλά δημόσια κτίρια δεν έχουν εμπλουτιστεί με έργα τέχνης όπως ορίζει ο υπό αναφορά νόμος. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου, το κράτος σήμερα οφείλει να δώσει πέραν των €2 εκατομ. για την πραγματοποίηση έργων τέχνης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω πληροφορίες και, εάν ναι, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται η υπό αναφορά νομοθεσία, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την εφαρμογή της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.801, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι παιδίατροι των κρατικών νοσοκομείων δεν είναι καταρτισμένοι σε θέματα αυτισμού, με αποτέλεσμα παιδιά που πάσχουν από αυτισμό, αλλά και γονείς να ταλαιπωρούνται εξαιτίας των καθυστερήσεων στη διενέργεια εξετάσεων και ειδικών αναλύσεων. Επιπρόσθετα, παρατηρείται έλλειψη λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και μουσικοθεραπευτών οι οποίοι ασχολούνται με την εκπαίδευση των παιδιών κάτω των τριών ετών. Ως εκ τούτου, πολλοί γονείς αναγκάζονται να καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα, κάτι όμως που τους στοιχίζει πολλές χιλιάδες ευρώ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις αυτές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.802, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εισαγωγή του θεσμού του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε πολλές οικογένειες αυτιστικών ατόμων. Ειδικότερα, λόγω του ΕΕΕ άλλα επιδόματα που παρέχονταν στις οικογένειες έχουν μειωθεί ή αποκοπεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα των επιδομάτων για τα άτομα με αυτισμό, ώστε τα επιδόματα που δικαιούνται να μην επηρεάζονται από την καταβολή του ΕΕΕ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.803, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα δεν είναι κατάλληλα στελεχωμένα με ειδικευμένους εκπαιδευτές για την αντιμετώπιση/εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό. Ως εκ τούτου, σε πολλές περιπτώσεις τα αυτιστικά παιδιά χάνουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στο μέγιστο βαθμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πιο πάνω πρόβλημα και αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για υποχρεωτική στελέχωση δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων με ειδικευμένους εκπαιδευτές για παιδιά με αυτισμό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.804, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχει απορρίψει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού για ένταξη στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Κανονισμός 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος σε ό,τι αφορά προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και πληροφόρησης για τα άτομα με αναπηρίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.807, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει καταγγελία για περικοπή κατά 16% των τροφείων που παραχωρούνται για κάθε άτομο που φιλοξενείται στον ξενώνα αποκατάστασης ατόμων με ψυχικά προβλήματα Αριάδνη, καθώς και για αποκοπή €52 μηνιαίως από το ποσό που λαμβάνουν για τα προσωπικά τους έξοδα. Σύμφωνα με την καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ξενώνα, οι εν λόγω αποκοπές βάζουν σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα του ξενώνα, ο οποίος είναι από τους λίγους στο είδος του στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιων κριτηρίων προχώρησε στις υπό αναφορά περικοπές και αν προτίθεται να επανεξετάσει την απόφαση αυτή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.811, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με ανακοίνωσή τους στις 13 Απριλίου 2017 τέσσερις οργανώσεις (ΚΙΣΑ, Future Worlds Center, Κοινωνία Caritas Cyprus, AGAPI Cyprus) ζητούν να ικανοποιηθεί το αίτημα των απάτριδων Κούρδων για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας. Ειδικότερα, οι τέσσερις οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η απορριπτική απόφαση από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών πάσχει για διάφορους λόγους. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι εκδόθηκε συλλογική απόφαση επί ατομικών αιτήσεων, που βασίστηκε σε μια γενική αξιολόγηση και αιτιολόγηση, αντί για ατομική όπως προνοούν οι ατομικές διοικητικές πράξεις, και στην απόφαση αυτή αναφέρονται στοιχεία που δεν ισχύουν ή/και δεν ισχύουν για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιων κριτηρίων απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των ατόμων αυτών και αν ευσταθούν οι κατηγορίες ότι η διαδικασία παραχώρησης υπηκοοτήτων στα υπό αναφορά άτομα πάσχει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.812, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, σε επιστολή μου που αφορούσε καταγγελίες και αιτήματα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών πληροφορήθηκα ότι γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να ενθαρρυνθούν και να εμπλακούν ενεργά στη δημιουργία προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας για εξαρτώμενα άτομα, (π.χ. παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρίες).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Ποιοι δήμοι και κοινότητες έχουν μέχρι στιγμής ανταποκριθεί στο πρόγραμμα αυτό;

 2. Ποιες είναι οι ενέργειές του για διεύρυνση της εμπλοκής των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα αυτό;

 3. Τι εννοεί με τον όρο ενθαρρύνει”;

 4. Υπάρχουν κονδύλια ή χορηγίες;

 5. Ποιο είναι το ετήσιο διαθέσιμο ποσό για αυτή την ενθάρρυνση”;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.813, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησε στην αυθαίρετη αποκοπή του μηνιαίου μεταφορικού επιδόματος των ατόμων με αναπηρίες κατά τη διαδικασία μεταφοράς του στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω καταγγελίες και βάσει ποιας διαδικασίας μεταφέρεται το μηνιαίο μεταφορικό επίδομα των ατόμων με αναπηρίες στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.814, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει πολύχρονη καθυστέρηση στο να καταστούν τα δημόσια λεωφορεία προσβάσιμα για τα άτομα με οπτική και ακουστική αναπηρία. Ενδεικτικά αναφέρω ότι θα μπορούσε να εγκατασταθεί σύστημα για ηχητική αναγγελία των στάσεων, καθώς και οπτικοί πίνακες ανακοινώσεων εντός των λεωφορείων για σκοπούς διευκόλυνσης των ατόμων με οπτική και ακουστική αναπηρία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός, ώστε να καταστούν τα δημόσια λεωφορεία προσβάσιμα για τα άτομα με οπτική και ακουστική αναπηρία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.815, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων επρόκειτο να προχωρήσει στην εξαγγελία κινήτρων για αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αφού, όπως δήλωσε, έχει ήδη εξασφαλιστεί κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους €1 εκατομ. Όπως είναι γνωστό, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα και η παραχώρηση κινήτρων (π.χ. εκπτώσεων, επιχορηγήσεων) θα αποτελούσε για πολλούς κίνητρο για την αγορά του και ταυτόχρονα θα συνέτεινε στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προσφέρει οποιαδήποτε κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου και πότε αναμένεται να προχωρήσει στην εξαγγελία των υπό αναφορά κινήτρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.816, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με την Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων (Λεμεσού) μου ετέθη η εισήγηση όπως καθιερωθεί ένας παγκύπριος τηλεφωνικός αριθμός όπου σε εικοσιτετράωρη βάση να μπορούν πολίτες, και ιδιαίτερα ανάπηρα άτομα, να καταγγέλλουν περιστατικά παραβίασης των νόμων και κανονισμών που αφορούν την προσβασιμότητα των αναπήρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορεί να θεσπίσει παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό για καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις των νόμων που αφορούν την προσβασιμότητα των αναπήρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.817, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός για την τοποθέτηση ηχητικού σήματος στις διαβάσεις πεζών, αλλά και στις διασταυρώσεις σε φώτα τροχαίας, κάτι το οποίο θα διευκολύνει στο μέγιστο βαθμό στη διακίνησή τους τα άτομα με οπτική αναπηρία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.822, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πληροφορούμαι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την παραχώρηση της διαχείρισης του λιμανιού/μαρίνας της Λάρνακας σε ιδιώτη επενδυτή. Προκύπτει το θέμα δημιουργίας ολιγοπωλίου, αφού, όπως πληροφορούμαι, η εταιρεία που ανέλαβε τη διαχείριση του λιμανιού Λεμεσού φαίνεται να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τη διαχείριση του λιμανιού/μαρίνας της Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία και αν ανησυχεί από το ενδεχόμενο δημιουργίας ολιγοπωλίου στον τομέα των λιμενικών δραστηριοτήτων

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.823, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έπειτα από απάντηση της Υπουργού Εργασίας κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, σε ερώτησή μου που αφορούσε καταγγελίες και αιτήματα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών, πληροφορήθηκα ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας βρίσκονται σε στάδιο αναδιάρθρωσης, με στόχο κυρίως την παροχή περαιτέρω αναβαθμισμένων και ποιοτικών υπηρεσιών προς ευάλωτα άτομα και οικογένειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ολοκληρώθηκε το στάδιο αναδιάρθρωσης και ποιες αλλαγές αυτή έχει επιφέρει και, αν εκκρεμεί ακόμη, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και ποιες αλλαγές πρόκειται να επέλθουν.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.824, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου η πληροφορία ότι η εταιρεία που συμμετέχει στη διαχείριση του λιμανιού Λεμεσού εμπλέκεται στο έργο της κατασκευής μαρίνας στον Άγιο Θέρισσο στην κατεχόμενη Καρπασία. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες έχουν τεθεί ενώπιον των αρχών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί η πληροφορία και αν υπάρχει οποιαδήποτε σχετική απαγορευτική ρήτρα στο συμβόλαιο για τη διαχείριση του λιμανιού Λεμεσού ή άλλου λιμενικού έργου, συμπεριλαμβανομένων και των μαρίνων, στην Κυπριακή Δημοκρατία.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.825, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί πρόσφατα έκθεση (ή εκθέσεις) για τις προοπτικές και την ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλίας και, εάν ναι, αν περιλαμβάνεται σε αυτήν αναφορά για τη διαχείριση των κυπριακών λιμανιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.826, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα στον αμερικανικό τύπο τα οποία εμπλέκουν την Κύπρο σε ξέπλυμα ρωσικού βρόμικου χρήματος. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, δεν έχει ζητηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου οποιαδήποτε πληροφορία από τις αμερικανικές αρχές σχετικά με τα γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αφήνοντας να εννοηθεί πως το όνομα της Κύπρου απλώς χρησιμοποιείται για λόγους πολιτικού παιχνιδιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για αυτά τα δημοσιεύματα στον αμερικανικό τύπο, ποια η θέση του, αν έχουν διερευνηθεί οι σκοπιμότητες γύρω από την κυκλοφορία τους και ποια μέτρα έχει λάβει για την αντιμετώπιση αυτών των καταγγελιών (πέραν της αργοπορημένης ανακοίνωσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.830, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατόπιν λήψης απάντησης από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή ημερομηνίας 24 Απριλίου 2017 στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.623, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, σχετικά με τα καθήκοντα και το υφιστάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες που προκύπτουν από τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εξετάσει τη συμπερίληψη του κλάδου της κοινωνιολογίας στα σχέδια υπηρεσίας για πρόσληψη προσωπικού στην Yπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.831, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι οικίες που βρίσκονται σε οικιστική ζώνη και ταυτόχρονα γειτνιάζουν με γεωργικά τεμάχια όπου εκτελούνται καλλιέργειες με μηχανικά μέσα προστατεύονται με συγκεκριμένα μέτρα από το θόρυβο, τα φυτοφάρμακα και κυρίως από τη σκόνη που σηκώνεται από τις αγροτικές εργασίες.

Δεχθήκαμε σωρεία καταγγελιών σε παγκύπρια βάση από πολίτες που διαμένουν νόμιμα σε τέτοιες κατοικίες εντός οικιστικών ζωνών, αφού μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας επηρεάζεται αρνητικά από τις εν λόγω δραστηριότητες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.832, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, σε κοινοβουλευτική ερώτηση πληροφορήθηκα ότι στο πιο πρόσφατο βιογεωγραφικό σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2016 στη Μάλτα, η προστασία των χελώνων καρέτα-καρέτα και της πράσινης χελώνας (chelonia mydas) αξιολογήθηκε ως “μέτριας ανεπάρκειας” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως λόγω του ότι, πέρα από την υπάρχουσα προστασία στις παραλίες ωοτοκίας, πρέπει να εξεταστεί και η θαλάσσια περιοχή της Κύπρου και τυχόν σημαντικές θαλάσσιες περιοχές να ενταχθούν στο δίκτυο “Natura 2000”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός για ένταξη και άλλων θαλάσσιων περιοχών στο δίκτυο “Natura 2000” και αν έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει οποιαδήποτε επιπρόσθετα μέτρα για την προστασία των θαλάσσιων χελώνων στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.837, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει εντοπιστεί σοβαρό πρόβλημα με την ποιότητα του υποστρώματος και την επιφάνεια του διαδρόμου αγώνων (περιφερειακός στίβος) στο δημοτικό στάδιο του δήμου Παραλιμνίου, το οποίο κατασκευάστηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το μέγεθος της αστοχίας όσον αφορά στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του εν λόγω σταδίου, αν είναι σε λειτουργική κατάσταση το γήπεδο και ποιος ήταν υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών. Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος λειτουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει διαδικασία για επιβολή προστίμου ή ποινής, όπως και για την αποκατάσταση της ζημιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.838, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επανέρχομαι στο θέμα της παράνομης εναπόθεσης παλαιών αυτοκινήτων και ελαστικών στην περιοχή Αγρού, για το οποίο είχα καταθέσει σειρά ερωτημάτων (αρ. 23.06.010.05.287, 23.06.011.01.210 και 23.06.011.01.488), και παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

 1. Γιατί, παρά τη δημοσίευση του διατάγματος από τον Υπουργό Εσωτερικών που αφορούσε στην επίταξη αυτοκινήτων για τη μετακίνηση παλαιών αυτοκινήτων από τις περιοχές Αγρού, Αγίου Ιωάννη Αγρού και Αγίου Θεοδώρου Αγρού, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, τα αυτοκίνητα παραμένουν ως είχαν, πέραν των τριών μηνών μετά τη δημοσίευση του σχετικού διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα;

 2. Έχει καταρτιστεί σχετικό χρονοδιάγραμμα μετακίνησης των αυτοκινήτων για την ολική και οριστική επίλυση του προβλήματος; Αν ναι, παρακαλώ να αποσταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το χρονοδιάγραμμα.

 3. Αν δεν έχει καταρτιστεί σχετικό χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή του διατάγματος επίταξης, γιατί δεν έχει καταρτιστεί τέτοιο χρονοδιάγραμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.841, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνέχεια απάντησης του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.504) αναφορικά με το ποσό χρέωσης για την πιστοποίηση υπογραφών από κοινοτάρχες ενοριών δήμων, οι οποίοι διορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια αρχή είναι αρμόδια να διενεργεί έλεγχο για το ύψος του ποσού που χρεώνουν οι διορισμένοι κοινοτάρχες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, καθώς και αν έχουν διενεργηθεί σχετικοί έλεγχοι και ποιο το αποτέλεσμά τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.842, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από κατοίκους, αλλά και τοπικές αρχές περιοχών στην επαρχία Λευκωσίας όπου υπάρχουν εγκαταλελειμμένοι σκυβαλότοποι, επειδή καθυστερεί η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Υπενθυμίζεται ότι στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου οι εγκαταλελειμμένοι σκυβαλότοποι έχουν αποκατασταθεί. Τονίζεται ότι η παρουσία ενός κλειστού σκυβαλότοπου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και συνιστά υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αφού η ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών συνεχίζεται και οι αρνητικές επιπτώσεις εξακολουθούν να προκαλούνται στο έδαφος και στην ποιότητα του αέρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει εκπονηθεί στρατηγικός σχεδιασμός και πού βρίσκεται το μεγάλο θέμα με τη διαχείριση των εγκαταλελειμμένων σκυβαλοτόπων της επαρχίας Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.854, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το πάγιο αίτημα των κοινοτήτων Ακρούντας, Διερώνας, Αρακαπά και Συκόπετρας για βελτίωση του δρόμου που συνδέει τις τέσσερις αυτές κοινότητες. Αν και οι βελτιωτικές εργασίες ανεμένετο να ξεκινήσουν το 2015, αναβλήθηκαν για το 2016 και μετά για το 2017. Όπως πληροφορήθηκα, σε συνάντηση που είχαν πρόσφατα οι πρόεδροι των κοινοτικών συμβουλίων των υπό αναφορά κοινοτήτων με το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για να εξετάσουν από κοινού το θέμα, ενημερώθηκαν ότι το έργο θα επανεκτιμηθεί, για να δουν αν εμπίπτει στις προτεραιότητες της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής για το 2018, και θα αποφασίσουν αν θα συμπεριληφθεί κονδύλι στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο αναβάλλονται τα τελευταία χρόνια οι εργασίες για τη βελτίωση του υπό αναφορά δρόμου, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για τις προαναφερθείσες κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.856, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επισκέφθηκα πρόσφατα την κοινότητα Διερώνας της επαρχίας Λεμεσού, όπου διαπίστωσα ότι διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση ένα μεσαιωνικό γεφύρι με τρεις καμάρες δίπλα από έναν εντυπωσιακό αλευρόμυλο. Γνωρίζω ότι σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκεται το γεφύρι της Ακαπνού, το οποίο έχει κηρυχθεί αρχαίο μνημείο. Πολύ κοντά στο γεφύρι της Διερώνας είναι η υπό συντήρηση μεσαιωνική εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εργασίες που γίνονται στα υπό αναφορά αρχαία μνημεία, καθώς και αν προτίθεται να ανακηρύξει το γεφύρι της Διερώνας αρχαίο μνημείο. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε δημιουργείται, όπως και στην περίπτωση του Διαρίζου, “μονοπάτι των γεφυριών”, για να αναπτυχθεί ο περιπατητικός τουρισμός

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.857, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς αξιολογεί το ενδεχόμενο μεταφοράς της πρόνοιας η οποία αφορούσε την επαγγελματική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες και προβλεπόταν στο άρθρο 9(2) του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, ο οποίος δεν εφαρμόζεται πλέον λόγω μεταφοράς των ληπτών στο ΕΕΕ, στο νόμο για την παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Σύμφωνα με την εν λόγω πρόνοια, “εάν ο λήπτης δημόσιου βοηθήματος ή ο σύζυγος ή η σύζυγος ή ο συμβίος ή η συμβία του, αντίστοιχα, εργοδοτηθεί μετά από ανεργία τουλάχιστον έξι μηνών, θα συνεχίσει να λαμβάνει δημόσιο βοήθημα για τον ίδιο και τους εξαρτώμενούς του για τους επόμενους δώδεκα μήνες, ως ακολούθως:

(α) πλήρη δικαιώματα για τους τέσσερις πρώτους μήνες μετά την εργοδότησή του,

(β) δύο τρίτα των πιο πάνω δικαιωμάτων για τους επόμενους τέσσερις μήνες, και

(γ) ένα τρίτο των πιο πάνω δικαιωμάτων για τους επόμενους τέσσερις μήνες”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.858, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι στο κέντρο της κοινότητας Διερώνας ρέουν λύματα λόγω βλάβης αγωγού του πεπαλαιωμένου αποχετευτικού συστήματος της κοινότητας. Ο πρόεδρος της κοινότητας, απευθυνόμενος στην επαρχιακή διοίκηση και στο Τμήμα Υδάτων, έχει προβεί σε όλα τα σχετικά διαβήματα, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρξε επαρκής ανταπόκριση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αντιμετωπιστεί το υπό αναφορά πρόβλημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.872, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες ότι το λατομείο χαβάρας στην περιοχή του Αγίου Σωζόμενου αντί να τύχει αποκατάστασης και εξωραϊσμού και να δεντροφυτευτεί έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο σκυβαλότοπο εξαιτίας των συνεχών και παράνομων απορρίψεων ακαθαρσιών, οικοδομικών και οδικών μπαζών, πλαστικών, κλαδεμάτων κ.ά. Επιπρόσθετα, από τις παράνομες ισοπεδώσεις των ακαθαρσιών έχουν δημιουργηθεί αναχώματα ύψους μέχρι και δέκα μέτρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αποκατάσταση και τον εξωραϊσμό του λατομείου στον Άγιο Σωζόμενο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.873, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, στο δρόμο Ορκόντα-Πύργου-Κάμπου της Τσακίστρας ελλοχεύουν μεγάλοι κίνδυνοι για τα αγρινά, καθώς αποκόπτεται στη μέση ο βιότοπος του ενδημικού μας είδους. Τα αγρινά, ειδικά αυτή την εποχή που βρίσκονται στη φάση που φροντίζουν τα νεογέννητά τους, αναγκάζονται να κατεβαίνουν από το βουνό για να βρουν νερό. Λόγω του ότι δεν υπάρχει άνοιγμα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, είτε αυτοτραυματίζονται είτε πέφτουν θύματα λαθροθηρίας από επιτηδείους που καραδοκούν λόγω της αγοραπωλησίας του συγκεκριμένου είδους στη μαύρη αγορά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την προστασία του ενδημικού μας είδους, όπως π.χ. με τη δημιουργία διόδων μέσω ανοιγμάτων στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και την αύξηση των περιπολιών από το Τμήμα Δασών και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.874, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Διερώνα στην επαρχία Λεμεσού διαπίστωσα ότι η υδατοδεξαμενή του υδατικού έργου Πιτσιλιάς, από την οποία αρδεύονται οι καλλιέργειες στην κοινότητα, παρουσιάζει μεγάλης εκτάσεως διαρροή. Συγκεκριμένα, από αρκετά σημεία των νότιων πρανών της δεξαμενής αναβλύζει το νερό ως αρτεσιανή πηγή, λόγω της υδραυλικής πίεσης από το συσσωρευμένο νερό της υδατοδεξαμενής. Η στάθμη του νερού μέσα στην υδατοδεξαμενή χαμηλώνει δραματικά. Το νερό χάνεται στα κοντινά ρυάκια και η υδατοδεξαμενή αδειάζει. Οι γεωργοί της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς το ζεστό καλοκαίρι έρχεται και οι δενδρώδεις καλλιέργειες θα κινδυνεύσουν από ξηρασία. Εξ όσων γνωρίζω, το πρόβλημα με την υδατοδεξαμενή προέκυψε από κακοτεχνία από το στάδιο κιόλας της κατασκευής πριν από πολλά χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχουν διαπιστώσει το πρόβλημα και αν έχουν επίγνωση του μεγέθους και της σημασίας του, καθώς και τι σχεδιάζει να κάνει, για να σταματήσει η διαρροή του νερού από τη δεξαμενή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.875, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες σχετικά με τη μη λειτουργία του Θαλάμου Αποσυμπίεσης/Οξυγονοθεραπείας στο νοσοκομείο Πάφου, ο οποίος ως γνωστόν αφορά την οξυγόνωση των άκρων διαβητικών και τη νόσο των δυτών. Διανύουμε την τουριστική περίοδο και πρέπει το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου να είναι έτοιμο να δεχθεί τα όποια περιστατικά μπορεί να παρουσιαστούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκεται το θέμα της λειτουργίας του εν λόγω θαλάμου, γιατί καθυστερεί τόσο η αποκατάστασή του και πότε αναμένεται να αποκατασταθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.876, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών ότι ο αρχαιολογικός χώρος Κουρίου παρουσιάζει μια ανεπιθύμητη εικόνα. Συγκεκριμένα, μέρος της τέντας που προστατεύει τα μωσαϊκά της Οικίας του Ευστολίου έχει φθαρεί, με αποτέλεσμα τα μωσαϊκά να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο και στη βροχή. Πέρα από αυτό, αρκετά κιόσκια ενημέρωσης είναι ακάλυπτα, ενώ συγχρόνως δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και οι επισκέπτες είναι εκτεθειμένοι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Επίσης, οι χώροι εκτός από την περιοχή του θεάτρου είναι πνιγμένοι στα αγριόχορτα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο αφέθηκε ο αρχαιολογικός χώρος σε αυτή την κατάσταση και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αποκατάστασή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.877, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει αποφασιστεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να δημιουργηθεί από τη νέα σχολική χρονιά μόνο ένα τμήμα στο νηπιαγωγείο της Κυπερούντας. Στο τμήμα αυτό θα φοιτούν και τα 22 παιδιά τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο νηπιαγωγείο. Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται για την εν λόγω απόφαση, αφού τα παιδιά είναι διαφορετικής ηλικίας (προδημοτικής τάξης και μικρότερων ηλικιών).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως ευσταθεί αυτή η πληροφορία και, αν ναι, για ποιο λόγο αποφασίστηκε κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι ο αριθμός των μαθητών δικαιολογεί τη δημιουργία περισσότερων τμημάτων. Παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει την απόφαση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.878, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περσινή διοργάνωση του διεθνούς αγώνα ράλι Κύπρου συμμετείχαν τουρκοκυπριακά πληρώματα αυτοκινήτων, αλλά και πληρώματα αυτοκινήτων που ήρθαν από την Τουρκία (τουρκικής και αραβικής προέλευσης). Στην καταγγελία που έχω υπόψη μου υποστηρίζεται ότι τα πληρώματα και αυτοκίνητα ράλι εισέρχονται στην Κύπρο από τα κατεχόμενα λιμάνια και τα αεροδρόμια που λειτουργούν παράνομα στα κατεχόμενα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να διερευνήσει αυτή την καταγγελία και να ενημερώσει σχετικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επίσης, παρακαλώ όπως διερευνήσει το κατά πόσο τα υπό αναφορά πληρώματα και αυτοκίνητα καλύπτονται από έγκυρες ασφάλειες κυκλοφορίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.888, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από προηγούμενη απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2014, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.698, αναφορικά με το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, πληροφορήθηκα ότι γίνονταν συνεχώς προσπάθειες για εξεύρεση τρόπων επαναλειτουργίας της γραμμής τόσο για εθνικούς λόγους, αλλά και για σκοπούς παροχής εναλλακτικών μέσων για μεταφορά επιβατών από και προς την Ελλάδα. Έκανε μάλιστα αναφορά για προσπάθειες εξεύρεσης επιδότησης από κοινοτικά κονδύλια μέσω νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη όσον αφορά στο θέμα της επαναλειτουργίας της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.889, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης ΚΙΣΑ, “η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) αναγνωρίζει μεν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει θετικά βήματα, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε επίπεδο πολιτικής, την ίδια στιγμή όμως παρατηρεί ότι ζητήματα όπως η καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, η μεταχείριση των οικιακών εργαζομένων, η ανάγκη συνεργασίας με τις ΜΚΟ, η προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικά. Η Επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στη δημοσιοποίηση των συμπερασματικών παρατηρήσεών της σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης από την Κύπρο, μετά από αξιολόγηση που διενήργησε για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ), στη βάση των δεδομένων που η Επιτροπή είχε ενώπιόν της. Η Επιτροπή καλεί την ΚΔ να προχωρήσει στην κύρωση επιπλέον διεθνών συμβάσεων αναφορικά με την εξάλειψη των ρατσιστικών διακρίσεων, όπως τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Μεταναστών/τριών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους και τις συμβάσεις αναφορικά με το καθεστώς των ανιθαγενών ατόμων.”.

Στη βάση των πιο πάνω παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην άμεση έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα που αναφέρονται στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της CERD και να διασφαλιστεί η ικανοποιητική και άμεση υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής σχετικά με την κύρωση των υπό αναφορά διεθνών συμβάσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.890, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης ΚΙΣΑ, “η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) αναγνωρίζει μεν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει θετικά βήματα, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε επίπεδο πολιτικής, την ίδια στιγμή όμως παρατηρεί ότι ζητήματα όπως η καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, η μεταχείριση των οικιακών εργαζομένων, η ανάγκη συνεργασίας με τις ΜΚΟ, η προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικά. Η Επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στη δημοσιοποίηση των συμπερασματικών παρατηρήσεών της σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης από την Κύπρο, μετά από αξιολόγηση που διενήργησε για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ), στη βάση των δεδομένων που η Επιτροπή είχε ενώπιόν της. Αναφορικά με το θεσμό της/του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επιτροπή καλεί την ΚΔ να λάβει μέτρα προς την υλοποίηση των συστάσεων της Υποεπιτροπής Αξιολόγησης (SCA) της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτσι ώστε η Κύπρος να αναβαθμιστεί στην κατηγορία Α από την κατηγορία Β που βρίσκεται σήμερα. Η αναβάθμιση στην κατηγορία Α προϋποθέτει την πλήρη ανεξαρτησία του θεσμού, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει αυτόνομα την αποστολή του.”.

Στη βάση των πιο πάνω παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην άμεση έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα που αναφέρονται στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της CERD και για να διασφαλιστεί η ικανοποιητική και άμεση υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής σχετικά με το θεσμό του Επιτρόπου Διοικήσεως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.891, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) ΚΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:

“H Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) αναγνωρίζει μεν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει θετικά βήματα τόσο σε νομοθετικό όσο και επίπεδο πολιτικής, την ίδια στιγμή όμως παρατηρεί ότι ζητήματα όπως η καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, η μεταχείριση των οικιακών εργαζομένων, η ανάγκη συνεργασίας με τις ΜΚΟ, η προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικά. Η επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στη δημοσιοποίηση των συμπερασματικών παρατηρήσεών της σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης από την Κύπρο, μετά από αξιολόγηση που διενήργησε για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) στη βάση των δεδομένων που η επιτροπή είχε ενώπιόν της.

Σχετικά με τους αιτούντες άσυλο, η CERD εκφράζει έντονες ανησυχίες για τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Κύπρο και προχωρά σε συστάσεις προς την ΚΔ, προκειμένου οι αιτούντες άσυλο να εξέλθουν από τη δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα:

 1. Να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης για τους αιτούντες άσυλο, επιτρέποντάς τους την απασχόληση σε ένα ευρύτερο φάσμα τομέων, πέραν αυτών της γεωργοκτηνοτροφίας και αλιείας.

 2. Τη λήψη μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η ίση και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στις κρατικές παροχές, αφού, όπως η επιτροπή διαπιστώνει, σήμερα τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας δικαιούνται λιγότερο από το ήμισυ του ποσού που δικαιούνται οι πολίτες της ΚΔ (λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος).

 3. Την επέκταση των εγκαταστάσεων υποδοχής και τη λήψη μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι αιτούντες άσυλο έχουν πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες, όπως ιατρική περίθαλψη, στέγαση και μεταφορά από και προς το απομακρυσμένο κέντρο υποδοχής της Κοφίνου.”

Στη βάση των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην άμεση έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα που αναφέρονται στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της CERD και να διασφαλιστεί η ικανοποιητική και άμεση υλοποίηση των συστάσεων της επιτροπής σχετικά με τους αιτούντες άσυλο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.892, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) ΚΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:

“H Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) αναγνωρίζει μεν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει θετικά βήματα τόσο σε νομοθετικό όσο και επίπεδο πολιτικής, την ίδια στιγμή όμως παρατηρεί ότι ζητήματα όπως η καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, η μεταχείριση των οικιακών εργαζομένων, η ανάγκη συνεργασίας με τις ΜΚΟ, η προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικά. Η επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στη δημοσιοποίηση των συμπερασματικών παρατηρήσεών της σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης από την Κύπρο, μετά από αξιολόγηση που διενήργησε για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) στη βάση των δεδομένων που η επιτροπή είχε ενώπιόν της.

Στις παρατηρήσεις της επιτροπής αναφέρεται ότι οι οικιακές εργαζόμενες εξακολουθούν να είναι ευάλωτες στην εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση. Για βελτίωση της κατάστασης στο συγκεκριμένο τομέα προτείνεται μεταξύ άλλων η άρση των περιορισμών όσον αφορά τον αριθμό των εργοδοτών που μπορούν να αλλάξουν, η πρόσβαση των μεταναστριών οικιακών εργαζομένων στην απόκτηση καθεστώτος μακρόχρονης διαμονής και η συμπερίληψή τους στο εθνικό σχέδιο δράσης για την ένταξη των μεταναστών/τριών. Επίσης, η επιτροπή καλεί την ΚΔ να προχωρήσει στην κύρωση της Σύμβασης της ΔΟΕ σχετικά με την Αξιοπρεπή Εργασία των Οικιακών Εργαζομένων ως μέτρου για την εξάλειψή των διακρίσεων εναντίον της συγκεκριμένης ομάδας του πληθυσμού.”

Στη βάση των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην άμεση έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα που αναφέρονται στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της CERD και να διασφαλιστεί η ικανοποιητική και άμεση υλοποίηση των συστάσεων της επιτροπής σχετικά με τα φαινόμενα εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης αριθμού οικιακών εργαζομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.893, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) ΚΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:

“H Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) αναγνωρίζει μεν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει θετικά βήματα τόσο σε νομοθετικό όσο και επίπεδο πολιτικής, την ίδια στιγμή όμως παρατηρεί ότι ζητήματα όπως η καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, η μεταχείριση των οικιακών εργαζομένων, η ανάγκη συνεργασίας με τις ΜΚΟ, η προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικά. Η επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στη δημοσιοποίηση των συμπερασματικών παρατηρήσεών της σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης από την Κύπρο, μετά από αξιολόγηση που διενήργησε για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) στη βάση των δεδομένων που η επιτροπή είχε ενώπιόν της.

Όσον αφορά τη ρητορική και τα εγκλήματα μίσους, η CERD διατυπώνει τις έντονες ανησυχίες της σχετικά με τα ρατσιστικά κίνητρα σωματικών και λεκτικών επιθέσεων από ακροδεξιούς και νεοναζιστικούς κύκλους εναντίον μεταναστών, προσφύγων, Τουρκοκυπρίων, αλλά και ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια στιγμή, η επιτροπή στηλιτεύει την ΚΔ για αναπαραγωγή ρατσιστικών στερεοτύπων και ρητορικής μίσους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και για τη μη αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Στη βάση αυτών των διαπιστώσεων, η επιτροπή συνιστά στην ΚΔ να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων ομάδων του πληθυσμού μέσω της υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης νομοθεσίας σχετικά με την πάταξη της ρητορικής μίσους και την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων για τη δίωξη των δραστών εγκλημάτων μίσους.”

Στη βάση των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει στην άμεση έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ΜΚΟ, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα που αναφέρονται στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της CERD και να διασφαλιστεί η ικανοποιητική και άμεση υλοποίηση των συστάσεων της επιτροπής σχετικά με την πάταξη της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.894, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Κάτω Πολεμιδιών διατυπώνει πρόταση όπως στους σχεδιασμούς για τη διαχείριση του χώρου του εγκαταλελειμμένου οικισμού Βερεγγάρια περιληφθεί πρόνοια για παραχώρηση του 20% του χώρου σε ενιαίο χώρο πρασίνου (αντί του 10% που προνοεί το τοπικό σχέδιο). Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το 40% της συνολικής έκτασης των 260 στρεμμάτων προορίζεται για πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, ενώ το υπόλοιπο λέγεται ότι η κυβέρνηση προτίθεται να το διαθέσει σε επενδυτές. Η δική μου άποψη είναι να παραχωρηθεί ολόκληρος ο χώρος για πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, χώρους αθλοπαιδιών και πρασίνου. Σημειώνεται ότι η ευρύτερη Λεμεσός δε διαθέτει ένα μεγάλο και συμπαγές χώρο πρασίνου με ψηλή βλάστηση, λίμνες, ποδηλατόδρομους, αμφιθέατρο κ.ο.κ., όπως άλλες μεγαλουπόλεις της Ευρώπης και της Μεσογείου, και είναι όντως κάτι που λείπει από την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Λεμεσού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση, που είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου αυτού, μετά τη γνωστή συμφωνία με τους Βρετανούς, προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα μέσα σε αυτό το πλαίσιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.895, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Είναι γνωστό ότι η ρύπανση του νερού του φράγματος Πολεμιδιών έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα. Ήδη μετά και από δικές μας ενέργειες έχει απαγορευτεί η χρήση του φράγματος από τους αθλητές του θαλάσσιου σκι. Όμως, όπως πληροφορούμαι, το νερό αυτό διοχετεύεται σε καλλιέργειες στην περιοχή του δήμου Κάτω Πολεμιδιών. Διατυπώνεται η ανησυχία ότι οι γεωργοί δεν είναι κατάλληλα ενημερωμένοι για την ορθολογική χρήση του νερού από το φράγμα. Φαίνεται, για παράδειγμα, ότι αρδεύονται λαχανικά από το νερό του φράγματος Πολεμιδιών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι επικίνδυνο να αρδεύονται λαχανικά από το νερό του φράγματος Πολεμιδιών, ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία της υγείας των καταναλωτών και των γεωργών.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.903, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πάγιο αίτημα των δήμων Δερύνειας και Σωτήρας είναι όπως προχωρήσει άμεσα η προώθηση του έργου της πολεοδομικής αναβάθμισης της οδού Σταδίου, του δρόμου που ενώνει τους δύο δήμους, για την αποφυγή ατυχημάτων και την προώθηση του τουρισμού στην ενδοχώρα. Ο δρόμος ενώνει τους δήμους Δερύνειας-Σωτήρας, προσφέρει πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας-Λάρνακας και συνδέει την παραλιακή περιοχή με την ενδοχώρα. Η βελτίωση του δρόμου επιβάλλεται, καθώς εξυπηρετεί αρκετό κόσμο, μεταξύ αυτών μαθητές, πεζούς και ποδηλάτες, οι οποίοι μεταβαίνουν στα σχολεία, στα αθλητικά κέντρα, στις εκκλησίες και στη λαϊκή αγορά της περιοχής.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η προώθηση της πολεοδομικής αναβάθμισης της οδού Σταδίου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.904, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε κοντινή απόσταση από το χώρο όπου είναι ενταφιασμένη η χημική ουσία “Ασκαρέλ” έχει κατασκευαστεί λίμνη για την κατακράτηση των ομβρίων υδάτων από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντος (ΣΑΛΑ). Στην ίδια περιοχή προγραμματίζεται η κατασκευή από το ΣΑΛΑ και δεύτερης δεξαμενής για διοχέτευση του νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών διατυπώθηκαν ανησυχίες για το ενδεχόμενο επηρεασμού των νερών της δεξαμενής ή, αντίστροφα, των υπόγειων νερών από την αποθηκευμένη ποσότητα του Ασκαρέλ.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Εξακολουθεί, παρά τις ανακαλύψεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις, να είναι προτιμητέα η λύση της παραμονής των επικίνδυνων υλικών μέσα στο έδαφος από τη λύση της εξαγωγής και μεταφοράς τους στο εξωτερικό;
2. Ποιες είναι οι διαχρονικές και πρόσφατες ενδείξεις στις περιμετρικές γεωτρήσεις ελέγχου των πιθανών επιπτώσεων στα υπόγεια νερά και στο έδαφος από την αποθήκευση του Ασκαρέλ;
3. Έχουν μελετηθεί οι πιθανές αμφίδρομες επιπτώσεις από την κατασκευή δύο έργων του ΣΑΛΑ δίπλα από τον “τάφο” του Ασκαρέλ στη Λεμεσό;»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.905, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Δερύνειας πληροφορήθηκα ότι ο δήμος δε διαθέτει δική του κλειστή αίθουσα πολιτισμού, με αποτέλεσμα κατά τη χειμερινή περίοδο να αναγκάζεται να περιορίζει τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις. Ο δήμος, σε μία προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για την ανέγερση της αίθουσας, απέστειλε τα σχέδια του έργου στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων για χρηματοδότηση, αλλά η απάντηση ήταν ότι το έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, γιατί το κόστος εκτέλεσής του φτάνει τα €3 εκατομ. Ο δήμος αποτάθηκε και σε άλλα προγράμματα, όπως οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Νορβηγίας 2014-2021, από όπου εγκρίθηκε να λάβει ένα ποσό μέχρι €1 εκατομ.
 

Παρ’ όλα αυτά, ο δήμος Δερύνειας αδυνατεί να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό των €2 εκατομ. από μόνος του, γι’ αυτό και καλείται η κυβέρνηση να συμβάλει στην προώθηση του αιτήματος για παραχώρηση περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης για την εκτέλεση του έργου, το οποίο θα συμβάλει στην προώθηση του πολιτισμού, της έρευνας και της μελέτης τόσο στην επαρχία Αμμοχώστου όσο και στην ενδοχώρα. Η επαρχία Αμμοχώστου στερείται ενός συνεδριακού κέντρου και, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση από μαθητές και φοιτητές για επισκέψεις στα μουσεία της Δερύνειας, με ένα τέτοιο κέντρο θα μπορούσε να προσφερθεί η ευκαιρία περαιτέρω ενασχόλησης με τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της Κύπρου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει τα αιτήματα του δήμου Δερύνειας.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.906, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένοι δρόμοι της Δερύνειας έχουν καταστραφεί από την εκτέλεση του αποχετευτικού έργου. Ορισμένοι δρόμοι, όπως οι οδοί Ομόνοιας και Καλυθιών, έχουν υποστεί καθιζήσεις λόγω κακοτεχνιών και γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται η ολική βελτίωση και επίστρωσή τους.
 

Ο δήμος Δερύνειας αδυνατεί να προχωρήσει στη βελτίωση των πιο πάνω δρόμων, αφού το ποσό των €250.000 που παραχωρήθηκε στο δήμο μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή Αμμοχώστου, στις 30 Μαΐου 2015, θα δαπανηθεί για μερική επίστρωση άλλων δρόμων εντός Δερύνειας, που έχουν επίσης υποστεί ζημιές από τις κακοτεχνίες των εργολάβων του αποχετευτικού έργου.
 

Αίτημα του δήμου Δερύνειας είναι όπως οι οδοί Ομόνοιας και Καλυθιών ανακατασκευαστούν ολικά λόγω των εκτεταμένων ζημιών και όπως παραχωρηθεί επιπρόσθετο ποσό για την επιδιόρθωση και των υπόλοιπων δρόμων, αφού αρκετοί από αυτούς βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση και αποτελούν κίνδυνο για πεζούς, ποδηλάτες και οδηγούς.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα του δήμου Δερύνειας για ανακατασκευή των δρόμων που υπέστησαν φθορές λόγω των εργασιών για το αποχετευτικό σύστημα.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.907, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αριθμό 23.06.010.04.519, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2014, σχετικά με τη διαρροή υγρών από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού σε παρακείμενο κανάλι ομβρίων υδάτων παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξασφαλιστεί τελικά η άδεια απόρριψης αποβλήτων από το βιολογικό σταθμό επεξεργασίας λυμάτων και αν έχει λυθεί το πρόβλημα με τη χημική ανάλυση των επεξεργασμένων λυμάτων. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η πληροφορία για διαρροή λυμάτων από τις σωληνώσεις αποχετεύσεων του νοσοκομείου Λεμεσού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.908, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την αποξήλωση των γραμμών υψηλής τάσης ηλεκτρισμού της ΑΗΚ από την οικιστική περιοχή του δήμου Πολεμιδιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.909, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο κυκλοφοριακός κόμβος στον οδικό άξονα μεταξύ των δήμων Δερύνειας και Παραλιμνίου (Λεωφόρος 1ης Απριλίου και Ελευθερίας) παραμένει πολλά χρόνια μετά την κατασκευή του, χωρίς να τύχει της αναγκαίας διαρρύθμισης και τοπιοτέχνησης. Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο Δερύνειας πληροφορήθηκα σχετικά με το αίτημά τους για ανάληψη του κόστους διαμόρφωσης του κυκλικού κόμβου από τη Cyta. Επιπλέον, ο δήμος Δερύνειας δήλωσε πρόθυμος να αναλάβει τα έξοδα για τη συντήρηση του πρασίνου στον κυκλοφοριακό κόμβο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για την τοπιοτέχνηση του κυκλοφοριακού κόμβου μεταξύ του δήμου Δερύνειας και του δήμου Παραλιμνίου και ποιος ο ρόλος του αρμόδιου υπουργείου στην προώθηση του έργου της τοπιοτέχνησης του κυκλικού κόμβου από τη Cyta στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου και Ελευθερίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.910, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η επαρχία Αμμοχώστου είναι η μόνη επαρχία η οποία δε διαθέτει δικό της κολυμβητήριο. Το προκαταρκτικό κόστος του έργου εκτιμάται γύρω στα €5 εκατομ. για την κατασκευή ολυμπιακής πισίνας 50 μ. και βοηθητική 25 μ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού καλύπτει μόνο το αγωνιστικό μέρος του έργου, ενώ ο δήμος Δερύνειας είναι διαθέσιμος να καταβάλει ένα επιπρόσθετο ποσό για την κατασκευή του οδικού δικτύου, αλλά και άλλων χώρων, αιθουσών και υπηρεσιών, για να καταστεί το έργο πιο βιώσιμο και πιο λειτουργικό. Πέραν των εκατό πενήντα παιδιών του Ναυτικού Ομίλου Κωνσταντίας προπονούνται καθημερινά στη βοηθητική πισίνα στις βρετανικές βάσεις Αγίου Νικολάου σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις, καταβάλλοντας υψηλό ενοίκιο. Αίτημα του δήμου Δερύνειας είναι όπως παραχωρηθεί το απαιτούμενο ποσό για διεξαγωγή μελέτης και σχεδιασμού, ώστε να καταστεί εφικτή η κατασκευή κολυμβητηρίου στην επαρχία Αμμοχώστου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το υπό αναφορά αίτημα του δήμου Δερύνειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.911, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Δερύνεια, ως ακριτικός και ημικατεχόμενος δήμος, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ανεξέλεγκτης εναπόθεσης στερεών αποβλήτων κοντά στη Νεκρή Ζώνη και γι’ αυτό επιβάλλεται η άμεση προώθηση του αιτήματος για δημιουργία πράσινου σημείου. Η δημιουργία πράσινου σημείου στο δήμο θεωρείται αναγκαία για τη διαχείριση κλαδεμάτων και άλλων άχρηστων μεγάλων αντικειμένων. Έχω πληροφορηθεί ότι το δημοτικό συμβούλιο Δερύνειας υπέβαλε δύο προτάσεις για δημιουργία πράσινου σημείου, οι οποίες είναι οι εξής:

1. Τεμάχιο με αριθμό 128 του κτηματικού σχεδίου 2-285-381, τμήμα 3.

2. Τεμάχιο 1091.79 του Φ/Σχδ. 33/37 Ε2, το οποίο εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιείται ως χώρος απόρριψης αδρανών υλικών και το οποίο εμπίπτει στη Νεκρή Ζώνη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρά αμέσως η δημιουργία πράσινου σημείου στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.912, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι σχεδιασμοί για την αποξήλωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην στρατιωτικού οικισμού “Βερεγγάρια” στα Κάτω Πολεμίδια βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Επίσης, σύμφωνα πάντα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η κατεδάφιση του οικισμού θα υλοποιηθεί σε τρία χρόνια με κόστος €9,5 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα κατεδάφισης του εγκαταλελειμμένου στρατοπέδου του οικισμού “Βερεγγάρια” στα Κάτω Πολεμίδια, καθώς και με ποιο τρόπο θα γίνει η διαχείριση των υλικών κατεδάφισης και ιδιαίτερα των αμιαντούχων υλικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.913, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένα από τα αιτήματα των επαγγελματιών ψαράδων είναι να τους επιτραπεί να μεταφέρουν τουρίστες σε μικρές διαδρομές. Ο αλιευτικός τουρισμός είναι μία μορφή εναλλακτικού τουρισμού, που μπορεί να εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της Κύπρου, αν οργανωθεί και εφαρμοστεί σωστά. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι ο αλιευτικός τουρισμός, αν επεκταθεί πέραν της αδειοδότησης σκαφών για μικρές κρουαζιέρες και στη γνωριμία με τις αλιευτικές δραστηριότητες, μπορεί να προσφέρει νέες, διαφορετικές εμπειρίες στους τουρίστες και να καταστήσει την Κύπρο, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, έναν τουριστικό προορισμό με ιδιαίτερη ταυτότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του σε σχέση με την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.914, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πάγιο αίτημα των επαγγελματιών ψαράδων είναι ο τερματισμός της ισχύος των αδειών για “γρι-γρι”, γιατί επιφέρουν μεγάλες καταστροφές στα ήδη ισχνά αλιευτικά αποθέματα της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται όντως να καταργήσει τις άδειες για “γρι-γρι”, ανταποκρινόμενος στο καθολικό αίτημα των επαγγελματιών ψαράδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.918, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.425, αναφορικά με την αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων με εναλλακτικά καύσιμα στις οδικές μεταφορές, πληροφορήθηκα ότι η ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/ΕΚ, που αφορά στην προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθορίζει μεταξύ άλλων ως υποχρεωτικό στόχο τουλάχιστον το 10% του μεριδίου συνεισφοράς ενέργειας από ΑΠΕ να χρησιμοποιείται στις οδικές μεταφορές μέχρι το 2020. Στο πλαίσιο αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ (2010-2020) καθορίζει ότι ο στόχος του 10% αναμένεται να επιτευχθεί μέχρι το 2020 με τη χρήση προηγμένων βιοκαυσίμων (37.86 kΤΙΠ2) και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στις οδικές μεταφορές (ηλεκτρικό όχημα) (0.56 kΤΙΠ).
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το ποσοστό των ΑΠΕ που χρησιμοποιείται σήμερα στις οδικές μεταφορές, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα που έχει εκπονηθεί για την επίτευξη του στόχου του 10% μέχρι το 2020.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.919, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή της Νεκρής Ζώνης κοντά στο Ακάκι, επί του εδάφους του κατεχόμενου χωριού Αυλώνα, ιδιώτης προχώρησε στην ισοπέδωση της ανατολικής πλευράς του ποταμού, προκαλώντας με αυτό τον τρόπο αρνητικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες στη γεωμορφολογία του εδάφους και στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ισοπέδωση της κοίτης του ποταμού, η οποία βρίσκεται εντός κρατική γης, πραγματοποιήθηκε, ώστε να μετατραπεί η περιοχή σε γη όπου να μπορούν να καλλιεργηθούν συγκεκριμένα είδη φυτών. Παρ’ όλο που οι κρατικές υπηρεσίες φαίνεται να ήταν ενήμερες από τα Ηνωμένα Έθνη για το περιστατικό, τους πήρε ένα μήνα μέχρι να αναλάβουν δράση, ώστε να σταματήσουν οι εργασίες, με αποτέλεσμα να μην αποφευχθεί η οικολογική καταστροφή.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο υπήρξε τέτοια καθυστέρηση στην ανάληψη δράσεων, ώστε να σταματήσει η ισοπέδωση της κοίτης του ποταμού, και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.920, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Όσον αφορά στην επιχορήγηση του Ράλι Κύπρος, στην ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το έτος 2015 έχω εντοπίσει σύσταση όπως ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος με το θέμα και γνωρίζει τις διαστάσεις και το βαθμό στον οποίο το Ράλι Κύπρος επηρεάζει την τουριστική προβολή της Κύπρου, υποβάλει στα Υπουργεία Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Οικονομικών τις απόψεις του όσον αφορά το ύψος της χορηγίας που πρέπει να καταβάλλεται στον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου (ΚΣΑ) για τη διοργάνωση του ράλι, με στόχο τον ορθολογικό καθορισμό του ύψους της χορηγίας στο μέλλον. Η εν λόγω σύσταση βασίζεται στο γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια δε φαίνεται να υπήρχε τεκμηρίωση για το ύψος της χορηγίας που καταβαλλόταν στον ΚΣΑ για τη διοργάνωση του Ράλι Κύπρος.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μέχρι στιγμής έχει κατατεθεί τέτοια έκθεση από τον ΚΟΤ και, αν ναι, παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.921, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Όπως είναι γνωστό, η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία επιτρέπεται μόνο μέσω των δύο διεθνών αεροδρομίων, Λάρνακας και Πάφου, και των λιμανιών Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου και Λατσιού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Ποιες μαρίνες αποτελούν νόμιμο σημείο εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία;

 2. Γιατί το αλιευτικό καταφύγιο στο Λατσί είναι νόμιμο σημείο εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία και γιατί δεν μπορεί να γίνουν και άλλα αλιευτικά καταφύγια, όπως π.χ. Κάτω Πύργου ή Παραλιμνίου (Αγίας Τριάδας); Σημειώνεται ότι όλο και περισσότερα σκάφη αναψυχής που έρχονται από το Αιγαίο ή το Ισραήλ σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούν τις μαρίνες της κατεχόμενης Γιαλούσας.

 3. Είναι νόμιμο σημείο εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία οι βρετανικές βάσεις και τι γίνεται σε περίπτωση που Βρετανοί ή άλλης εθνικότητας στρατιωτικοί και άλλοι εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των βρετανικών βάσεων;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.922, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2017, σε ερώτημα που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής κ. Κώστας Μαυρίδης αναφορικά με το θέμα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες σε αρχαιολογικούς χώρους στην Κύπρο, πληροφορήθηκα ότι, στα πλαίσια της βελτίωσης της προσβασιμότητας των πολιτιστικών χώρων, το 20,9% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Κύπρο έχει δεσμευτεί για τη βελτίωση της ένταξης μειονεκτουσών ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, με την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών, την εξασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και της κοινωνικής τους ένταξης μέσω ενός συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας κτλ.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ερώτημα του κ. Μαυρίδη, εάν όντως έχει δεσμευτεί το 20,9% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αν ναι, το υπό αναφορά ποσοστό σε τι ποσό αντιστοιχεί και τέλος ποια έργα ή προγράμματα πρόκειται να υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας το ποσό αυτό.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.923, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Λευκάρων αντιμετωπίζει πρόβλημα διαρροών μεγάλων ποσοτήτων πόσιμου νερού, οι οποίες αγγίζουν το δραματικό ποσοστό του 50%. Συνεπώς, οι οφειλές του δήμου στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεν αντιστοιχούν στις εισπράξεις από τους καταναλωτές, αφού το νερό αυτό δε φτάνει ποτέ στους υδρομετρητές των κατοίκων της κοινότητας. Επιπρόσθετα, ο δήμος Λευκάρων ζητά κρατική στήριξη, για να προχωρήσει το έργο της αντικατάστασης του δικτύου υδατοπρομήθειας, που σήμερα αποτελείται από πεπαλαιωμένους σωλήνες από αμίαντο, με νέες σωληνώσεις από σύγχρονα υλικά.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει τα υπό αναφορά αιτήματα του δήμου Λευκάρων.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.933, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Γενικού Χημείου του Κράτους, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.285), η οποία μου κοινοποιήθηκε μέσω του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των υδρογονωμένων λιπαρών, πληροφορήθηκα ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους υποστηρίζει τη θέσπιση νομοθετικού ορίου που να αφορά την περιεκτικότητα των εδώδιμων λιπών και ελαίων σε τρανς λιπαρά οξέα. Σημειώνεται ότι την εν λόγω πρακτική ακολούθησαν και άλλα κράτη μέλη, όπως η Αυστρία, η Δανία, η Ουγγαρία, η Σουηδία, η Νορβηγία.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η άποψή του, αν προτίθεται να εξετάσει την υπό αναφορά εισήγηση και με ποιο χρονοδιάγραμμα.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.936, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2017, σε κοινοβουλευτική ερώτηση αναφορικά με την αύξηση του πληθυσμού των χελωνών και τα πιθανά προβλήματα και ζημιές που δημιουργούνται στους ψαράδες πληροφορήθηκα ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020 περιλαμβάνεται πρόνοια για αποζημίωση επί των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά (π.χ. δελφίνια).
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός για εισαγωγή πρόνοιας η οποία να ρυθμίζει την αποζημίωση που θα δίνεται στους ψαράδες για ενδεχόμενες ζημιές που προκαλούνται από χελώνες στα αλιεύματά τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.937, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Το τελευταίο διάστημα έχει εμφανιστεί στο διαδίκτυο το άκρως επικίνδυνο διαδικτυακό παιχνίδι με το όνομα “Μπλε φάλαινα” (“Blue Whale Challenge”). Τα άτομα που λαμβάνουν μέρος στο παιχνίδι καλούνται να φέρουν εις πέρας διάφορες αποστολές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχοκοινωνική τους ακεραιότητα. Πολλά θύματα, κυρίως ανήλικα παιδιά, οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία ακολουθώντας τις οδηγίες του παιχνιδιού. Έχω πληροφορηθεί ότι το παιχνίδι έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στην Ευρώπη και κρούσματα σημειώθηκαν σε Ελλάδα και Κύπρο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει ή έχει λάβει, ώστε να υπάρχει επαρκής ενημέρωση για το επικίνδυνο αυτό παιχνίδι, πόσα κρούσματα έχουν σημειωθεί στην Κύπρο και ποια η στρατηγική της κυβέρνησης για την καταπολέμηση αυτού, αλλά και παρόμοιων φαινομένων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.938, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω διαπιστώσει ότι η οδική σύνδεση της Πάφου με το Τρόοδος διέρχεται μέσα από μία μαγευτική διαδρομή, που διασχίζει την κοιλάδα Διαρίζου και τα κρασοχώρια της Πάφου. Η οδική αυτή αρτηρία χρησιμοποιείται από χιλιάδες αυτοκίνητα και λεωφορεία, γιατί εξυπηρετεί πολλών ειδών μετακινήσεις, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο. Ένα μικρό τμήμα μόλις 10 χιλιομέτρων της συνολικής διαδρομής, μεταξύ των κοινοτήτων Μανδριών και Αγίου Νικολάου, βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Ο δρόμος είναι στενός, τα ρείθρα είναι γεμάτα άγρια βλάστηση και υπάρχουν δέντρα που εμποδίζουν την ορατότητα. Το οδόστρωμα είναι επίσης σε πολύ κακή κατάβαση, ενώ δεν υπάρχει επαρκής οριζόντια και κάθετη σήμανση. Σημειώνεται ότι η βόρεια πλευρά του δρόμου συνορεύει με το πυκνό δάσος του Τροόδους. Ο κίνδυνος πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς λόγω απροσεξίας ή και εμπρησμού είναι μεγάλος, αφού τα χόρτα και τα δέντρα βρίσκονται κυριολεκτικά εντός του οδοστρώματος. Ο στενός και γεμάτος στροφές δρόμος αποτελεί μία εν διαρκεία απειλή για την οδική ασφάλεια, αλλά και για την προστασία των δασών. Είναι προφανές ότι χρειάζεται η άμεση επέμβαση των αρμοδίων για τον καθαρισμό των ρείθρων και για τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών οδήγησης, μέχρι την επιβαλλόμενη οδική αναβάθμιση της αρτηρίας.
 

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενημερωμένοι για την κατάσταση της οδικής σύνδεσης Αγίου Νικολάου-Μανδριών στο δρόμο που ενώνει την Πάφο με το Τρόοδος και ποια μέτρα λαμβάνονται σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.949, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε παλαιότερη απάντηση του πρώην Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2013, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.010.02.380) αναφορικά με υπόθεση αποπληρωμής χρεών ύψους $8.525.556 της Λιβύης προς Κυπρίους επιχειρηματίες και την Κυπριακή Δημοκρατία πληροφορήθηκα ότι, ενώ η λιβυκή κυβέρνηση έμβασε κατόπιν διακρατικής συμφωνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία ποσό ύψους $3.799.905, παρέμενε σε εκκρεμότητα η αποπληρωμή του ποσού των $3.667.282. Οι εξελίξεις στη Λιβύη δεν επέτρεψαν την πλήρη υλοποίηση της συμφωνίας και, όπως έχω πρόσφατα πληροφορηθεί, το ποσό αυτό δεν έχει μέχρι σήμερα αποπληρωθεί.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση, με ποιο τρόπο προτίθεται η Κυπριακή Δημοκρατία να αντιμετωπίσει το θέμα της μη αποπληρωμής των χρεών από πλευράς της Λιβύης, αλλά και πώς θα διασφαλίσει την επιστροφή χρημάτων στα εμπλεκόμενα μέρη.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.954, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.281) αναφορικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να εξασφαλίσει πρόσβαση στους φακέλους των Panama Papers κατόπιν πληρωμής ενός χρηματικού ποσού, όπως έπραξε και η κυβέρνηση της Δανίας, πληροφορήθηκα ότι το θέμα της πρόσβασης στους φακέλους πιθανόν να εξεταζόταν σε μεταγενέστερο στάδιο της διερεύνησης των υποθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της επίσημης πρόσβασης στους φακέλους των Panama Papers έθεσε από τον Απρίλιο του 2016 η ΜΟΚΑΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών, εξ όσων προκύπτει από τα πρακτικά της ειδικής συνάντησης της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για τα Panama Papers στα γραφεία της ΜΟΚΑΣ στις 18 Απριλίου 2016. Ετέθη επίσης επανειλημμένα και κατά τη διάρκεια των σχετικών συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός προσώπων από τους πιο πάνω φακέλους και έχει ξεκινήσει εις βάθος φορολογικός έλεγχος.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση της υπόθεσης των φακέλων και αν το παρόν στάδιο της διαδικασίας δικαιολογεί το αίτημα για περαιτέρω πρόσβαση στους φακέλους των Panama Papers, όπως έκαναν και άλλες χώρες (π.χ. Δανία).»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.959, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.449 αναφορικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που υπάρχουν σε όλη την ελεύθερη Κύπρο παρατίθεται πίνακας με τον αριθμό των κεραιών κινητής τηλεφωνίας που έχουν εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια. Ωστόσο, στον αριθμό των αδειοδοτημένων σταθμών βάσης συμπεριλαμβάνονται και οι σταθμοί για τους οποίους οι πολεοδομικές αρχές δεν έχουν ακόμη διεκπεραιώσει την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης πολεοδομικής άδειας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

 1. πόσοι και ποιοι σταθμοί έχουν ήδη εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια και για πόσους και ποιους σταθμούς δεν έχουν ακόμα διεκπεραιωθεί οι αιτήσεις χορήγησης πολεοδομικής άδειας από τις πολεοδομικές αρχές και

 2. πόσοι και ποιοι σταθμοί έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει οικοδομική άδεια από τις οικοδομικές αρχές (δήμοι, επαρχιακές διοικήσεις κ.λπ.).»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.960, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι κάποιοι έχουν χαράξει αναρριχητικές διαδρομές στο βράχο Επισκοπής στην επαρχία Πάφου, χωρίς να έχουν την άδεια του Τμήματος Περιβάλλοντος και χωρίς να ελεγχθεί η ασφάλεια των διαδρομών αυτών. Παρόμοιο περιστατικό είχαμε διαπιστώσει πριν λίγα χρόνια και στους βράχους της Ίνειας, στη γνωστή τοποθεσία “Αετόπετρες”. Οι περιοχές όπου υπάρχουν απότομα και υψηλά βράχια είναι γνωστό ότι συνήθως αποτελούν βιότοπους για τα πουλιά, ιδιαίτερα τα αρπακτικά. Προκύπτουν λοιπόν ζητήματα που αφορούν την ενόχληση των πουλιών, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν φωλιές. Επίσης, προκύπτουν και θέματα ασφάλειας για τους αναρριχητές, αφού δε φαίνεται να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος φορέας που να πιστοποιεί την εγκυρότητα αυτών των αναρριχητικών διαδρομών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει στοιχεία για αυτές τις δραστηριότητες, ποιοι ευθύνονται για αυτές τις πράξεις, πόσο επικίνδυνο είναι για τους αθλητές και για τη φύση και ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.961, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει απορρίψει το αίτημα του συγγραφέα Αδάμου Κόμπου για συμπερίληψη του βιβλίου του “Η μάχη του Προεδρικού: 15η Ιουλίου 1974” στον κατάλογο των προτεινόμενων βιβλίων για εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών, με τη δικαιολογία ότι “θίγονται ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα και υπάρχει πιθανότητα να ενοχλήσει”.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος έχει πάρει αυτή την απόφαση, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία του βιβλίου που πιθανόν “να ενοχλήσουν” και ποιους “θα ενοχλήσουν”.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.962, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι μεγάλος αριθμός εργαζομένων στην ΑΤΗΚ βρίσκεται υπό το καθεστώς του ωρομίσθιου, χωρίς να απολαύει των μισθολογικών ωφελημάτων των αντίστοιχων ωρομίσθιων εργαζομένων στο δημόσιο.
Αρκετοί από τους εργαζομένους αυτούς βρίσκονται στην υπηρεσία της ΑΤΗΚ πολλά χρόνια, χωρίς να έχουν πάρει μισθολογική αύξηση, γεγονός που συνιστά κατάφωρη αδικία.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το θέμα που αφορά τους ωρομίσθιους που εργάζονται στην ΑΤΗΚ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.971, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Μετά τα τραγικά γεγονότα της έκρηξης των εμπορευματοκιβωτίων με τα πυρομαχικά στο Μαρί, το 2011, έγινε μια σοβαρή επισήμανση του γεγονότος ότι στην περιοχή Βασιλικού, μέσα σε λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν όλες οι ενεργειακές υποδομές της χώρας μας, όπως ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός, δεξαμενές καυσίμων, τερματικός σταθμός καυσίμων, λιμάνια εισαγωγής καυσίμων κ.ο.κ. Μάλιστα όλο και περισσότερες ενεργειακές υποδομές συγκεντρώνονται ή σχεδιάζεται να συγκεντρωθούν στην περιοχή, όπως εργοστάσιο υγροποίησης φυσικού αερίου, δεξαμενές υγραερίου και πετρελαιοειδών κ.ο.κ.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με όλες τις ενεργειακές υποδομές που έχουν ήδη συγκεντρωθεί στην περιοχή Βασιλικού, καθώς και ποιες νέες υποδομές προγραμματίζεται ή υπάρχουν σκέψεις να εγκατασταθούν στην περιοχή. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έγιναν μέχρι στιγμής σχεδιασμοί για αποκέντρωση των ενεργειακών υποδομών. Εάν έγιναν τέτοιες προσπάθειες, γιατί απέτυχαν; Υπάρχει ελπίδα να εξευρεθεί άλλος εναλλακτικός χώρος για χωροθέτηση των ενεργειακών υποδομών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.972, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει πολύ σοβαρά μέτρα για περιορισμό της υπερβολικής χρήσης των φυτοφαρμάκων. Στα πλαίσια αυτά έχουν καθοριστεί αυστηροί όροι για την παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τους Ευρωπαίους γεωργούς.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα ίδια αυστηρά όρια για την παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων ισχύουν και για τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες και ιδιαίτερα αν επιτρέπεται η παρουσία υπολειμμάτων απαγορευμένων στην ΕΕ φυτοφαρμάκων σε προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.973, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Κυπριακή Δημοκρατία, καλώντας την να ολοκληρώσει τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγία 2015/720/ΕΕ) για τα απόβλητα στο εθνικό δίκαιό της. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πολωνία παραβιάζουν την Οδηγία για τα πλαστικά σακούλια, σύμφωνα με την οποία έως τις 27 Νοεμβρίου 2016 έπρεπε να είχαν θεσπιστεί μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλιών μεταφοράς, προκειμένου να καταπολεμηθούν η σπατάλη πόρων και η ρύπανση της θάλασσας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο θα ενσωματώσει την Οδηγία 2015/720/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.974, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αναφορικά με τα αιολικά πάρκα που υπάρχουν στην Κύπρο και την παραγωγή αιολικής ενέργειας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

 1. Πόσα αιολικά πάρκα υπάρχουν στην Κύπρο, με ποιες και ποιας ισχύος ανεμογεννήτριες και ποια η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος αναλογικά και ποσοτικά τα τελευταία χρόνια;

 2. Υπάρχουν σχέδια για περαιτέρω εγκαταστάσεις ή για επέκταση των αιολικών πάρκων στην Κύπρο;

 3. Ποιο είναι το ποσό που έχουν εισπράξει τα αιολικά πάρκα από το ταμείο των ΑΠΕ τα τελευταία πέντε χρόνια;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.975, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί για την πρωτοβουλία του δημάρχου Ύψωνα κ. Παντελή Γεωργίου να τοποθετήσει κάδους συλλογής ληγμένων φαρμάκων από τα νοικοκυριά στα τέσσερα φαρμακεία που βρίσκονται εντός των ορίων του δήμου Ύψωνα. Δυστυχώς, στην Κύπρο δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σύστημα συλλογής και ασφαλούς διαχείρισης των ληγμένων ή/και μη χρήσιμων φαρμάκων από τα νοικοκυριά και τα φαρμακεία. Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2016, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.284 πληροφορήθηκα ότι βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο η διαδικασία ολοκλήρωσης των κανονισμών με τίτλο “Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων) Κανονισμοί”. Οι εν λόγω κανονισμοί αναμενόταν να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση αρχές του 2017, αφού πρώτα ολοκληρώνονταν οι διαβουλεύσεις με τους άμεσα εμπλεκομένους.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ολοκλήρωσης των υπό αναφορά κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε τα ληγμένα ή/και μη χρήσιμα φαρμακευτικά σκευάσματα να οδηγούνται σε διαδικασία ανακύκλωσης και ορθολογικής διαχείρισης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.976, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2017, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.243, αναφορικά με την υδροδότηση χοιροτροφικών μονάδων στην περιοχή Μενίκου, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων διεξάγει προκαταρκτική μελέτη για την υδροδότηση των χοιροτροφικών μονάδων που βρίσκονται στην περιοχή Μενίκου-Κάτω Μονής, καθώς και των αρδευτικών τμημάτων των κοινοτήτων Μενίκου και Ακακίου από το Φράγμα Κλήρου. Με την ολοκλήρωση της μελέτης αναμένετο να αξιολογηθούν τα πορίσματα και να ληφθούν οι δέουσες αποφάσεις.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προκαταρκτική μελέτη για την υδροδότηση των υπό αναφορά χοιροτροφικών μονάδων, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και, εάν έχει ολοκληρωθεί, ποια είναι τα αποτελέσματα.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.977, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Με βάση το Στόχο 4 της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, που αφορά την εκπαίδευση, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να μειώσουν κάτω από 10% το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Επιπλέον, παρακαλώ όπως ενημερωθώ για τα επίπεδα εγκατάλειψης του σχολείου για τα τελευταία 10 χρόνια για κάθε ηλικιακή ομάδα.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.984, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2016, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. φακ. 23.06.011.01.155) σχετικά με την υπόθεση αλλαγής πολεοδομικής ζώνης στην περιοχή “Χαλεπιανές” πληροφορήθηκα ότι η εν λόγω υπόθεση βρισκόταν υπό διερεύνηση από λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπό αναφορά υπόθεσης και, εάν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα της έρευνας.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.985, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Κατόπιν λήψης απάντησης από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.830 σχετικά με τα καθήκοντα και το υφιστάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εισηγηθεί την ένταξη των κοινωνιολόγων στις σχολικές μονάδες, λαμβάνοντας υπόψη τα αυξανόμενα κοινωνικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Το γνωστικό αντικείμενο της κοινωνιολογίας είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό της ψυχολογίας και φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη για εμπλουτισμό των σχολικών μας μονάδων με επιστήμονες της κοινωνιολογίας, που θα προσφέρουν στα παιδιά μας και στην ευρύτερη κοινωνία κάτι πέραν των ψυχολογικών υπηρεσιών.
 

Ακόμα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις υπηρεσίες που στελεχώνονται με κοινωνιολόγους, με τις οποίες, όπως αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, συνεργάζεται η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.986, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ποιότητα του μαζούτ που χρησιμοποιείται από τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της Κύπρου (Βασιλικό, Δεκέλεια, Μονή), αλλά και του μαζούτ LFO που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές μονάδες, όπως ατμοκαθαριστήρια, γαλακτοκομεία, μεγάλα οινοποιεία κ.ά., καθώς και αν λόγω της ποιότητας αυτών των καυσίμων προκύπτουν εκπομπές ρύπων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.987, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος είναι μία από τις πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες της οποίας χρειάζεται η έκδοση θεωρήσεων εισόδου (Visa) για επίσκεψη στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι πολίτες των ΗΠΑ δε χρειάζονται θεωρήσεις εισόδου για επίσκεψη στην Κύπρο για περίοδο μικρότερη των τριών μηνών. Σημειώνω ότι το Ευρωκοινοβούλιο, με πρόσφατο μη δεσμευτικό ψήφισμά του, ζητά την επαναφορά της υποχρέωσης για έκδοση θεωρήσεων εισόδου για πολίτες των ΗΠΑ που επισκέπτονται οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ ακριβώς λόγω αυτής της διάκρισης κατά των πολιτών πέντε κρατών μελών της ΕΕ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Κυπριακή Δημοκρατία.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σε διμερές επίπεδο ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη για το θέμα της κατάργησης της υποχρέωσης για έκδοση θεωρήσεων εισόδου για τους Κυπρίους πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται τις ΗΠΑ, ποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι στιγμής από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας και ποια είναι η θέση των ΗΠΑ σε αυτό το θέμα.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.988, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε επιστολή της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2017, προς το Υπουργείο Εσωτερικών θίγεται το θέμα της αφαίρεσης από τις πολιτικές ταυτότητες του πεδίου με τα στοιχεία των γονέων, καθότι όπως υποστηρίζει εκθέτει μεταξύ άλλων στοιχεία της κατάστασης της οικογένειας τα οποία είναι δυνατό να οδηγήσουν σε προβλήματα δυσμενούς διάκρισης στην ομάδα των παιδιών αγνώστου πατρός.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Κρίνεται αναγκαίο και για ποιο λόγο η συμπερίληψη των ονομάτων των γονιών στο δελτίο πολιτικής ταυτότητας, δεδομένου ότι για την εξακρίβωση των στοιχείων όλα τα απαραίτητα δεδομένα/πληροφορίες είναι καταχωρισμένα και προσβάσιμα σε συγκεκριμένο μηχανογραφημένο σύστημα;

 2. Ποιο το νομικό καθεστώς και η πρακτική που ισχύουν σε άλλες χώρες;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.989, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ΑΗΚ για το έτος 2016 πλήρωσε €9 εκατομ. για δικαιώματα εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων, συγκριτικά με τα €2,4 εκατομ. που πλήρωσε το 2015. Η αύξηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης του οργανισμού στην εισαγωγή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής. Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο της ΑΗΚ, αν και αποδέχτηκε την ανάγκη εισαγωγής τέτοιας τεχνολογίας, παρέπεμψε το θέμα στο μέλλον, αφού πρώτα αποσαφηνιστεί η χρήση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Ωστόσο, βάσει των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική ενεργειακή κατανάλωση οφείλει έως το 2020 να ανέλθει στο 13%, την ώρα που στο τέλος του 2015 βρισκόταν μόλις στο 9%. Σε περίπτωση που η χώρα δεν καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της, θα βρεθεί αντιμέτωπη με πιθανές ποινές μετά από καταδίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σύμφωνα και με το Γενικό Ελεγκτή, τα χρονοδιαγράμματα οφείλουν να είναι συγκεκριμένα, καθώς το κόστος για την ΑΗΚ προβλέπεται να μεγαλώνει σε ετήσια βάση, αλλά και το πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2020 θα είναι σημαντικό εξαιτίας της χρήσης ρυπαντικής τεχνολογίας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό της κυβέρνησης όσον αφορά στην τοποθέτηση συστημάτων απονίτρωσης, αποθείωσης και μείωσης των εκπεμπόμενων σωματιδίων στις παραγωγικές μονάδες της ΑΗΚ.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.990, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι νήπιο δεκαπέντε μηνών υπέστη βαριά εγκαύματα στο πόδι, όταν επιχείρησε να ανέβει πάνω σε παιχνίδι στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά. Λόγω της σοβαρότητας του εγκαύματος το παιδί μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

 1. Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει, ώστε να αντικατασταθούν όλα τα παλιά και επικίνδυνα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε πάρκα σε όλη την Κύπρο;

 2. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει μέχρι την αφαίρεση και αντικατάσταση των εν λόγω παιχνιδιών, ώστε να αποφευχθούν περιστατικά όπως το πιο πάνω;

 3. Ποιος ελέγχει την ασφάλεια των παιχνιδιών σε δημόσιους χώρους, πάρκα, περιοχές κρατικών δασών και δημόσιες περιοχές;»

Απάντηση


Αρχείο

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων