Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Περδίκης

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

 

 

Αρχείο 2018

 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.336, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ πληροφορήθηκα ότι οι οικοδομικές αρχές (δήμοι και επαρχιακές διοικήσεις) θα υπολογίζουν τα τέλη για την έκδοση νέων πολεοδομικών αδειών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) σε σχέση με το συνολικό κόστος της εγκατάστασής τους και όχι με επιβολή 1,25% επί των πραγματικών οικοδομικών εργασιών, π.χ. το κόστος των κατασκευαστικών εργασιών για εγκατάσταση, το κόστος της περίφραξης κτλ., όπως γινόταν μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρεται στο δήμο Ύψωνα, ο οποίος υπολόγισε σε συγκεκριμένη περίπτωση τα οικοδομικά τέλη επί του συνολικού κόστους των φωτοβολταϊκών αυτοπαραγωγής. Εάν αυτή η πρακτική εφαρμοστεί από όλες τις οικοδομικές αρχές, τότε οι επενδύσεις σε ΑΠΕ θα αποθαρρυνθούν σε μεγάλο βαθμό.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η άποψή του επί του θέματος και αν πρόκειται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα για αποφυγή τέτοιου είδους πρακτικών, που αποθαρρύνουν τις επενδύσεις σε ΑΠΕ.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.337, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2016, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.320 αναφορικά με τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς υπό τη μορφή τρένου (π.χ. τρενάκι Λευκωσίας) και τις άδειες κυκλοφορίας τους σε δημόσιες οδούς, τις ασφαλιστικές καλύψεις για τους οδηγούς κτλ. πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο “Ο περί Ρυθμίσεως των Οδικών Συρμών Νόμος”, το οποίο επρόκειτο να υποβληθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία του εν λόγω νομοσχεδίου και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.338, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί σχετικά με περιστατικά παρεμβάσεων των Τουρκοκυπρίων σε περιοχές της Νεκρής Ζώνης οι οποίες καλλιεργούνται από Ελληνοκυπρίους. Πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας περιστατικό που έγινε στη Νεκρή Ζώνη Πυροΐου-Αθηένου, όπου δύο Ελληνοκύπριοι δεν μπόρεσαν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους μετά από απειλές Τουρκοκυπρίων. Οι αγρότες της περιοχής διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τις περιουσίες τους, χάνοντας τα εισοδήματά τους.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι στιγμής η κυβέρνηση προς αποφυγή τέτοιων περιστατικών.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.339, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ατόμων με Βαρηκοΐα (European Federation of Hard Hearing People) πληροφορήθηκα ότι η Κύπρος βρίσκεται στις πιο χαμηλές θέσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στην πρόσβαση των ατόμων με βαρηκοΐα σε τηλεοπτικά προγράμματα μέσω της χρήσης υποτίτλων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση της υπό αναφοράς ομάδας σε τηλεοπτικά προγράμματα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.340, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για έκδοση κανονισμών οι οποίοι να ρυθμίζουν την παροχή πρώτων βοηθειών στο σχολικό χώρο, ανάλογων δηλαδή με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμούς του 2009. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα τι ισχύει αυτή τη στιγμή για την παροχή πρώτων βοηθειών στα ιδιωτικά σχολεία.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.342, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Είναι γνωστό ότι οι μεταβατικές διατάξεις του Κανονισμού CPL (Classification, Labelling και Packaging), ο οποίος προνοεί για την ταξινόμηση, τη σήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και μειγμάτων, έχουν λήξει από τον Ιούνιο του 2017. Συνεπώς, θα έπρεπε μέχρι σήμερα να έχουν αποσυρθεί από την αγορά όλα τα χημικά προϊόντα που φέρουν την παλιά σήμανση.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει προχωρήσει στη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί ότι σήμερα υπάρχει πλήρης συμμόρφωση προς το κοινοτικό κεκτημένο.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.343, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, υπήρχε καταγγελία η οποία αναφερόταν ονομαστικά σε δημόσιο υπάλληλο που ασχολείται σε επαρχιακό Κλάδο Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Σύμφωνα με ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος, ο δημόσιος υπάλληλος, εκμεταλλευόμενος τη θέση του, εξασφάλισε την ενοικίαση, τόσο στον ίδιο όσο και σε άλλους συγγενείς του, τουρκοκυπριακών περιουσιών (γεωργική γη, κατοικίες για ιδιοκατοίκηση, εξοχικές κατοικίες, αποθηκευτικούς χώρους, χώρους για ανέγερση επαγγελματικού υποστατικού). Το θέμα, σύμφωνα με το Γενικό Ελεγκτή, επρόκειτο να διερευνήσει ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.344, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Ο Γενικός Ελεγκτής στην ετήσια έκθεσή του για το 2015 εισηγείται προς το Υπουργείο Εσωτερικών όπως ζητηθεί γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα σχετικά με το κατά πόσο ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών νομιμοποιείται να υπογράφει συμβάσεις με μη πρόσφυγες τουρκοκυπριακής καταγωγής που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ζητηθεί γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα για το υπό αναφορά θέμα και, εάν ναι, παρακαλώ όπως κοινοποιηθεί στο σώμα.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.345, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεσή της για το 2015 εισηγείται τη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου, ώστε, σε περίπτωση που το Υπουργείο Εσωτερικών το κρίνει θεμιτό, οι τουρκοκυπριακές περιουσίες να δύναται να αξιοποιούνται και προς όφελος δυσπραγούντων, βάσει κριτηρίων, πολιτών οι οποίοι δεν είναι πρόσφυγες. Ειδικότερα, εισηγείται όπως το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία προχωρήσει σε σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις ή/και στην εκπόνηση σχετικού σχεδίου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί από το υπουργείο η υπό αναφορά εισήγηση και αν έχει υιοθετηθεί.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.346, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το έτος 2015, διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες στο μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, η επίλυση των οποίων φαίνεται να εκκρεμεί από την ημερομηνία εγκατάστασης του συστήματος το 2009. Γι’ αυτό το λόγο ο Γενικός Ελεγκτής εισηγήθηκε ως τρόπο προσωρινής επίλυσης του προβλήματος να αναγράφεται χειρόγραφα η πραγματική ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μαζί με την υπογραφή του μισθωτή και εκμισθωτή.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το υπό αναφορά μηχανογραφικό σύστημα και, αν όχι, αν έχει εφαρμοστεί ως προσωρινή λύση η πιο πάνω αναφερόμενη εισήγηση του Γενικού Ελεγκτή.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.347, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στην Ετήσια Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το έτος 2015 αναφέρεται ότι σε δύο περιπτώσεις ανταλλαγής τουρκοκυπριακής περιουσίας με ιδιωτική ελληνοκυπριακή περιουσία υπήρχε ενδεχομένως σύγκρουση συμφερόντων, όσον αφορά στους λειτουργούς της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών οι οποίοι χειρίστηκαν τα θέματα. Συνεπώς, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε τη διερεύνηση των εν λόγω υποθέσεων, ώστε να διαπιστωθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης πειθαρχικών ευθυνών.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί τα εν λόγω περιστατικά και αν διαπιστώθηκαν πειθαρχικές ευθύνες.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.348, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2015, ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών αποφάσισε να μην προχωρήσει σε ανανέωση της σύμβασης μίσθωσης που αφορά την περιοχή “Μακένζυ” στη Λάρνακα, η οποία υπογράφηκε μεταξύ του ιδίου και του δήμου Λάρνακας στις 4 Δεκεμβρίου 2012, και από την 1η Ιανουαρίου 2017 να προχωρήσει ο ίδιος στη σύναψη νέων μισθώσεων με πρόσφυγες ή εταιρείες δικαιούχους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και ακολουθώντας τη διαδικασία που καθορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τερματιστεί η υπό αναφορά σύμβαση μίσθωσης και αν ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών έχει προχωρήσει στη σύναψη νέων μισθώσεων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.350, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. φακ. 23.06.011.01.800 αναφορικά με την εφαρμογή του περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμου του 2009 [Ν. 57(Ι)/2009], πληροφορήθηκα ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, λόγω της αδυναμίας εφαρμογής της νομοθεσίας, έθεσε το θέμα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τη μορφή ενημερωτικού σημειώματος, προκειμένου να επαναβεβαιωθεί η υποχρέωση των δημόσιων φορέων να εφαρμόζουν τη νομοθεσία. Στη συνέχεια το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, αποφάσισε να τον εξουσιοδοτήσει να εισηγηθεί στο συμβούλιο την τοποθέτηση έργων τέχνης σε υπό κατασκευή δημόσια έργα, νοουμένου ότι το συνεπαγόμενο κόστος καλύπτεται από εξοικονομήσεις των αντίστοιχων υπουργείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Έχει καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο τις εισηγήσεις του για την τοποθέτηση έργων τέχνης σε υπό κατασκευή δημόσια έργα;

2. Η υπό αναφορά νομοθεσία εφαρμόζεται και στα κτίρια τα οποία ενοικιάζει η κυβέρνηση;

3. Γιατί η υπό αναφορά νομοθεσία δεν εφαρμόζεται και στα υφιστάμενα κτίρια με βάση την αξία των οικοδομών;

Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το ενημερωτικό σημείωμα το οποίο έθεσε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και το οποίο αφορά στην εφαρμογή της υπό αναφορά νομοθεσίας.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.351, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απαντήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018, πληροφορήθηκα ότι εκκρεμεί η τροποποίηση του περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμου του 2005 [N. 85(Ι)/2005].
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τροποποίηση της υπό αναφορά νομοθεσίας και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.352, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Είναι γενικά παραδεκτό ότι μία από τις πλέον σημαντικές δραστηριότητες μίας διπλωματικής αντιπροσωπίας της χώρας μας στο εξωτερικό είναι η προβολή της κρατικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνάγεται ότι σημαντικός ετήσιος σταθμός αυτής της δραστηριότητας πρέπει να είναι ο εορτασμός της εθνικής επετείου της χώρας μας, δηλαδή της μέρας της ανεξαρτησίας της. Ως αναμένεται, περί την 1η Οκτωβρίου κάθε χρόνο οι διπλωματικές αποστολές ανά την υφήλιο διοργανώνουν δραστηριότητες, για να τιμηθεί η κυπριακή ανεξαρτησία. Έχω πληροφορηθεί ότι φέτος στη Ρουμανία δεν πραγματοποιήθηκε τέτοια εκδήλωση.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύει η πληροφορία αυτή, καθώς και να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με τις εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις διπλωματικές αντιπροσωπίες της Κυπριακής Δημοκρατίας σε χώρες, διεθνείς οργανισμούς και προξενεία, προκειμένου να τιμηθεί η 1η Οκτωβρίου το 2017.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.353, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με επιστολή που στάλθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Οικονομικών στις 8 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του προϋπολογισμού μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2017 ήταν μόλις 41,18%. Επειδή έχουν κατατεθεί στοιχεία που αφορούν το σύνολο του χρόνου (δώδεκα μήνες) από το 2004 μέχρι το 2016 μόνο, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την τελευταία πενταετία και ιδιαίτερα για το τελευταίο έτος.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να επανακατεθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων πίνακα με την υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού (Παράρτημα 3 της επιστολής του ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2017), συμπεριλαμβάνοντας αυτή τη φορά το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του προϋπολογισμού από το 2003 μέχρι και το 2017 μαζί με τα πραγματικά ποσά (πέραν των ποσοστών).»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.354, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά την πρόσφατη ψήφιση τροπολογιών επί του περί Κτηματομεσιτών Νόμου και τη θετική βελτίωση που επήλθε στο νομικό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, εξακολουθούν να εμφανίζονται προβλήματα, όπως παρουσιάζονται και στην επισυναπτόμενη επιστολή, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2017, του προέδρου του Συλλόγου Βοηθών Κτηματομεσιτών κ. Μαυρομμάτη. Ειδικότερα, ο κ. Μαυρομμάτης αναφέρεται στην ανάγκη υιοθέτησης κανονισμών λειτουργίας για το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, στη θεσμοθέτηση διαδικασίας εξωδίκου κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει προς έγκριση κανονισμούς που να διέπουν τη λειτουργία του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών ή/και να προβεί σε τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να επιτρέπεται η επιβολή εξωδίκου προς αντιμετώπιση της μακράς δικαστικής διαδικασίας κ.ο.κ.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.355, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στο άρθρο 11 του περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου του 1989 (N. 117/1989) προνοείται η ίδρυση “Ταμείου Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων” για την επίτευξη και την προώθηση των σκοπών του υπό αναφορά νόμου. Στο ταμείο κατατίθενται συνεισφορές/χορηγίες/κληροδοτήματα, προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο ισολογισμός του υπό αναφορά ταμείου;

2. Πόσα λεφτά έχει διαχειριστεί το ταμείο από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα;

3. Πώς διατίθενται τα λεφτά τα οποία έχει στη διάθεσή του το ταμείo;»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.356, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω λάβει καταγγελίες για μη εφαρμογή του άρθρου 9 του περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής και Παροχής Ωφελημάτων προς τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και προς τους Εξαρτωμένους τους, Νόμου του 2008 [120(Ι)/2008]. Σύμφωνα με το υπό αναφορά άρθρο “ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου και οποιουδήποτε άλλου νόμου, με τον παρόντα Νόμο και για σκοπούς διαφύλαξης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των δυσπραγούντων σήμερα αιχμαλώτων πολέμου, αυτοί καθίστανται δικαιούχοι των ακόλουθων σχεδίων ή προγραμμάτων, τα οποία εφαρμόζονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

1. Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων προσώπων και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Σχέδιο επιχορήγησης διακοπών για ηλικιωμένα/ανάπηρα άτομα.

3. Σχέδιο επιχορήγησης αυτοεργοδότησης ηλικιωμένων.”

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει για την προώθηση και πλήρη εφαρμογή του πιο πάνω άρθρου, καθώς και πόσοι δικαιούχοι έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα αιτήσεις για συμμετοχή στα πιο πάνω σχέδια/προγράμματα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.359, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” πληροφορήθηκα ότι η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού την άμεση υιοθέτηση νέας πρότασης για την ειδική εκπαίδευση εντός του 2018. Ειδικότερα, ζητά τη σύσταση Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τον καθορισμό συγκεκριμένων προσόντων πρόσληψης για τους σχολικούς συνοδούς, τη διενέργεια ερευνών σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ειδικών μονάδων και τάξεων, την πρόσληψη εξειδικευμένων εκπαιδευτών στα σχολεία κ.ά. Επιπρόσθετα, οι γονείς θεωρούν ότι πρέπει να διατεθεί κονδύλι αποκλειστικά για τη λειτουργία ειδικού κέντρου διάγνωσης, το οποίο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και στόχο θα έχει τη συνεχή και έγκαιρη αξιολόγηση των παιδιών, ώστε, εάν χρειάζεται οποιαδήποτε παρέμβαση, αυτή να γίνεται άμεσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο σύστασης Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει με τις Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, εντός του 2018, καθώς και αν έχει υπόψη του τις προτάσεις της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, πώς τις αξιολογεί και αν σκέφτεται να τις υιοθετήσει.»
 

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.360, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.237), αναφορικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κανναβιών για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας με σκοπό την προώθηση εργασιών βελτίωσης στο παλαιό δημοτικό σχολείο, πληροφορήθηκα ότι το εν λόγω αίτημα τέθηκε ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών σε πρόσφατη περιφερειακή σύσκεψη. Ο υπουργός έδωσε οδηγίες στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας να έλθει άμεσα σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε να επισπευσθεί η παραχώρηση άδειας χρήσης του σχολείου από την κοινότητα, ούτως ώστε να περιληφθούν σχετικές πιστώσεις ύψους €30.000 στον επόμενο προϋπολογισμό ανάπτυξης της κοινότητας (2018) για επιδιόρθωση, συντήρηση και αξιοποίηση του κτιρίου από την κοινότητα Κανναβιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την επισκευή και την αξιοποίηση του παλαιού δημοτικού σχολείου του χωριού.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.361, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ηθοποιών με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού τέθηκαν τα θέματα της ανάγκης εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων και της λήψης μέτρων, ώστε η εφαρμογή των όρων των συμβάσεων σε ό,τι αφορά μισθούς, ταμεία προνοίας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη να αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή χορηγίας στους θεατρικούς φορείς. Επίσης οι οργανώσεις θεωρούν αναγκαία την ολοκλήρωση και την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης με το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την άμεση εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ολοκλήρωση της υπογραφής νέας συλλογικής σύμβασης με το ΘΟΚ.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.362, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του κ. Arias Canete, Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2017, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Τάκη Χατζηγεωργίου αναφορικά με τη μεταφορά ηλεκτρισμού από την Τουρκία στα κατεχόμενα πληροφορήθηκα ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) βρίσκεται σε επαφή με το Διαχειριστή Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Τουρκίας σχετικά με την τοποθέτηση υποθαλάσσιου αγωγού για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με την απάντηση του επιτρόπου, ο ENTSO-E βρίσκεται στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών για την τοποθέτηση καλωδίου, τα σημεία σύνδεσης και την ονομαστική τάση. Επιπρόσθετα, σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τον περασμένο Οκτώβριο, υποστηρίχθηκε ότι υπάρχουν χώρες που λόγω πολιτικών συμφερόντων ευνοούν τις προθέσεις της Τουρκίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση ηλεκτρικής σύνδεσης Τουρκίας-κατεχομένων και ποια είναι η στρατηγική αναφορικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.363, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί για την καταγγελία εναντίον των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την εκπόνηση του νομοσχεδίου που προνοεί για την αναγνώριση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης του καλλιτέχνη. Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες εν αγνοία της μεγάλης πλειοψηφίας των εικαστικών καλλιτεχνών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών (Ε.ΚΑ.ΤΕ.) προχώρησαν στην εκπόνηση του νομοσχεδίου, χωρίς να το θέσουν προηγουμένως σε δημόσια διαβούλευση.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί η πιο πάνω καταγγελία και, εάν ναι, για ποιο λόγο δε ζητήθηκε η άποψη του Ε.ΚΑ.ΤΕ., καθώς και αν έχει εκπονηθεί το υπό αναφορά νομοσχέδιο και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προώθησή του.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.364, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι νεφροπαθείς, άτομα με κατά πλάκας σκλήρυνση, λήπτες δημόσιου βοηθήματος, ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και άτομα με βαριά σωματική αναπηρία δικαιούνται έκπτωση στο λογαριασμό του ρεύματος από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Έχω λάβει αιτήματα από καρκινοπαθείς όπως γίνουν και αυτοί δικαιούχοι έκπτωσης στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχω πληροφορηθεί μάλιστα ότι υπήρχε συζήτηση σχετικά με το δίκαιο αυτό αίτημα των καρκινοπαθών, αλλά τελικά η εφαρμογή του δεν προχώρησε.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση να επανεξετάσει το θέμα και να υιοθετήσει το υπό αναφορά αίτημα των καρκινοπαθών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.372, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ) ετέθη το ζήτημα των ξενοδοχείων κλειστού τύπου (all inclusive) και του τρόπου που επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία επισιτιστικών επιχειρήσεων. Η ΟΣΙΚΑ εισηγείται την αδειοδότηση περισσότερων ενοικιαζόμενων δωματίων σε συνδυασμό με την αύξηση των πτήσεων εταιρειών χαμηλού κόστους και την παροχή περισσότερων κινήτρων για λειτουργία ξενοδοχείων εντός του τουριστικού τομέα.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αξιολογεί την υπό αναφορά εισήγηση και αν προτίθεται να λάβει σχετικά μέτρα, ώστε η λειτουργία ξενοδοχείων κλειστού τύπου να μην επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία επισιτιστικών επιχειρήσεων.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.376, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” πληροφορήθηκα ότι ο Peter T. Stronsky, Ρώσος καλλιτέχνης, προσφέρθηκε να χαρίσει ένα γλυπτό του, έναν επιχρυσωμένο άγγελο, στο δήμο Αγίας Νάπας. Το γλυπτό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται να τοποθετηθεί σε ανοικτό χώρο εντός των ορίων του δήμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το θέμα έχει εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή Μνημείων, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον Περί Ελέγχου της Ανέγερσης και Τοποθέτησης Μνημείων σε Ανοικτούς Χώρους Νόμο, και, αν ναι, ποια ήταν η γνωμάτευσή της.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.377, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα η ελληνική πολιτεία τίμησε μετά θάνατον σε μία λαμπρή τελετή, στην παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου, του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Βούρτση και άλλων επισήμων, το Γάλλο φιλέλληνα Ροζέ Μιλλιέξ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της επανέκδοσης του μνημειώδους έργου του Ροζέ Μιλλιέξ “Φόρος Τιμής στην Ελλάδα 1940-1944”.

Ο φιλέλληνας Ροζέ Μιλλιέξ (1913-2006), συγγραφέας, διδάσκων πανεπιστημίου και φιλόλογος, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, αντιστασιακός και αντιφασίστας, μετά από πλούσια δράση στην Ελλάδα και τη Γαλλία, μετατέθηκε το 1959 στην Κύπρο ως μορφωτικός ακόλουθος στη γαλλική πρεσβεία. Υπήρξε επίσης διευθυντής του Γαλλικού Μορφωτικού Κέντρου, που ο ίδιος ίδρυσε το 1960. Ο Ροζέ Μιλλιέξ έμεινε στην Κύπρο μέχρι και τη μετάθεσή του στην Ιταλία, το 1971, μετά από έντονες παρεμβάσεις της χούντας. Παρασημοφορήθηκε για τη φιλελληνική του δράση και την προσφορά του στα ελληνικά γράμματα και τους Έλληνες με το μετάλλιο του Τάγματος του Φοίνικα από την Ελληνική Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η σημαντική αυτή προσωπικότητα έχει τιμηθεί αναλόγως από την Κυπριακή Δημοκρατία.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.378, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής ετέθη το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού για λειτουργία των επισιτιστικών υπηρεσιών. Ζητούν όπως δίνονται άδειες εργασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών εκεί που υπάρχουν οι πραγματικές ανάγκες και όχι μόνο σε εξειδικευμένες κουζίνες.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το μέγεθος του προβλήματος και πώς προγραμματίζει να το αντιμετωπίσει.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.379, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα την κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λόγω υπερβολικής άντλησης νερού από γεώτρηση στο τεμάχιο 76 Φ.ΣΧ. 29/31Ε2 με σκοπό την άρδευση μεγάλων εκτάσεων με φυτά όπως τριφύλλι, βίκος, λουβάνα, κ.ο.κ. από κτηνοτρόφο. Ο υδροφορέας της περιοχής αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα. Η υπεράντληση από τη συγκεκριμένη γεώτρηση επιδεινώνει την κατάσταση. Το κοινοτικό συμβούλιο και οι γεωργοί γειτονικών τεμαχίων δικαίως διαμαρτύρονται και ζητούν όπως μειωθεί η αδειοδοτημένη ποσότητα άντλησης για τον κτηνοτρόφο και όπως ελέγχεται πιο συστηματικά η αντλούμενη ποσότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του το πρόβλημα, πότε δόθηκε άδεια για άντληση από τη συγκεκριμένη γεώτρηση και για ποιες ποσότητες, ποια ήταν η προηγούμενη αδειοδοτημένη ποσότητα για τη γεώτρηση και αν προτίθεται να μειώσει τουλάχιστον στα προηγούμενα επίπεδα την ποσότητα της αδειοδοτημένης άντλησης νερού.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.380, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω λάβει καταγγελία σχετικά με την πραγματοποίηση έργων μπροστά από την παραλία Μάλαμα στην επαρχία Αμμοχώστου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο δήμος Παραλιμνίου παρεμβαίνει με εκσκαφείς και κρουστικά μηχανήματα επί του αιγιαλού στην περιοχή με στόχο να μετατραπεί ο πεζόδρομος που υπάρχει στο σημείο αυτό σε δρόμο οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος θα ενώνεται με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Μάλιστα το κομμάτι γης στο οποίο γίνονται οι εκσκαφές είναι χαλίτικη γη και αποτελεί ουσιαστικά μέρος της ζώνης προστασίας της παραλίας.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τα εν λόγω έργα, αν αυτά έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο κυβερνητικό φορέα και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία του περιβάλλοντος.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.384, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

Σημειώσεις: 1. Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.
                    2. Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.385, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει παραλήπτης καταγγελίας ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μιας μορφής εμπόριο μεταξύ της Κύπρου και ευρωπαϊκών χωρών που αφορά στην πώληση αδέσποτων σκύλων. Φαίνεται ότι στην προσπάθειά τους κάποιες φιλοζωικές οργανώσεις να βρουν ανάδοχες οικογένειες για τα εγκαταλελειμμένα σκυλάκια απευθύνθηκαν στο εξωτερικό, όπου, όπως ήταν φυσικό, υπάρχουν πολύ περισσότερα άτομα που θέλουν να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο σκυλάκι. Το ζήτημα που προκύπτει σύμφωνα με την καταγγελία αφορά στη συστηματική και σε επαγγελματική βάση εξαγωγή σκύλων, ορισμένοι από τους οποίους ενδέχεται απλώς να είχαν χαθεί και να αναζητούνται από τους ιδιοκτήτες τους ή ακόμα και να έχουν κλαπεί από τους ιδιοκτήτες τους και δεν ήταν συνεπώς αδέσποτοι ή εγκαταλελειμμένοι.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτή τη δραστηριότητα, αν ελέγχεται κατά πόσο οι σκύλοι που εξάγονται προς υιοθεσία φέρουν σήμανση (μικροτσίπ), αν επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν νόμιμοι ιδιοκτήτες που τους αναζητούν κ.ο.κ. Επίσης, εάν η όλη διαδικασία ελέγχεται από τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, προφανώς μπορεί να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των σκύλων που έχουν αποσταλεί στο εξωτερικό για υιοθεσία ανά έτος, από ποιους και σε ποιες χώρες, καθώς και το ύψος του ποσού που έχει εισπραχθεί από αυτή τη δραστηριότητα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.386, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι γίνεται αποδεκτή η προμήθεια προϊόντων στα Κέντρα Ψυχαγωγίας Μονάδας (ΚΨΜ) της Εθνικής Φρουράς τα οποία χαρακτηρίζονται ως “παράλληλα”, δηλαδή που δεν προέρχονται από τους επίσημους εμπορικούς αντιπροσώπους των βιομηχανιών που παράγουν τα προϊόντα αυτά στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά από τρίτες χώρες ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή από καταστήματα τροφίμων λιανικής πώλησης. Για τα προϊόντα αυτά υπάρχει ισχυρισμός ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί επαρκής και υπεύθυνος έλεγχος ποιότητας, δεδομένου ότι σε κάποιες από τις χώρες αυτές δεν εφαρμόζονται αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως γίνεται αποδεκτή η προμήθεια προϊόντων από παράλληλους προμηθευτές στα ΚΨΜ της Εθνικής Φρουράς και πώς αντιμετωπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων αυτών.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.387, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Ιωάννη Κασουλίδη, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.352) αναφορικά με τις εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί το 2017 από τις διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας ανά την υφήλιο, για να τιμηθεί η επέτειος της κυπριακής ανεξαρτησίας, πληροφορήθηκα ότι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών από το 2011 δεν περιλαμβάνεται ποσό το οποίο θα προορίζεται για την πραγματοποίηση σχετικών δεξιώσεων. Έκτοτε οι δεξιώσεις πραγματοποιούνται μόνο από όσες διπλωματικές αποστολές εξασφαλίζουν χορηγούς.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πόσες πρεσβείες έγινε φέτος η καθιερωμένη δεξίωση.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.397, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Κατά την περασμένη πενταετία, παρά τις έντονες προσπάθειες του τέως υπουργού, δεν έγινε κατορθωτή η κατοχύρωση του χαλουμιού ως προϊόν ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση του χαλουμιού και ποια μέτρα προτίθεται να εφαρμόσει, προκειμένου να επιτευχθούν οι διαδικασίες κατοχύρωσης.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.398, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πρόσφατα οργανώθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας η διεθνής Διάσκεψη Ασφάλειας, στην οποία συμμετείχαν πολλές προσωπικότητες σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Η Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου είχε απασχολήσει τα διεθνή και εθνικά μέσα ενημέρωσης λόγω της σημασίας της. Η Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου είχε ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, αφού σε αυτή συμμετείχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι χωρών της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κύπρος συμμετείχε στη Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου και σε ποιο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι την ίδια ώρα η Τουρκία επενέβη στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.402, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων σχετικά με το καθεστώς εργοδότησης των εκπαιδευτικών των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων (ΠΟΣ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ειδικότερα, οι εν λόγω εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν μετατραπεί από μισθωτοί σε αυτοεργοδοτούμενους, υπογράφοντας συμβόλαια αγοράς υπηρεσιών μαζί με το υπουργείο. Αιτήματά τους είναι η συνομολόγηση σύμβασης πλήρους απασχόλησης και η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους που απέκτησαν ως εργαζόμενοι στα ΠΟΣ για σκοπούς μετέπειτα διορισμού τους.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει την επαναξιολόγηση του καθεστώτος εργοδότησης των εκπαιδευτικών των ΠΟΣ και την ικανοποίηση των υπό αναφορά αιτημάτων τους.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.403, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών για παράνομη συμπεριφορά κυνηγών σε μέρος της Αλυκής Λάρνακας και συγκεκριμένα στα δημοτικά όρια Μενεού, γεγονός που είναι άκρως ανησυχητικό, καθώς παρουσιάζεται υψηλός κίνδυνος τόσο για την προστατευόμενη πτηνοπανίδα της περιοχής όσο και για τους εκδρομείς. Σύμφωνα με τους περιοίκους, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες παρουσιάζονται σε τακτική βάση παράνομες δραστηριότητες από κυνηγούς, όπως νυκτερινό κυνήγι σε προστατευόμενη περιοχή, χρήση κυνηγόσκυλων, τα οποία κυνηγούν τα υδρόβια πτηνά μέσα στο νερό, ρίψη αποβλήτων κ.ο.κ. Οι περίοικοι καταγγέλλουν ότι, παρά τις καταγγελίες προς το Ταμείο Θήρας και την Αστυνομία, δεν υπήρξε καμία απολύτως ανταπόκριση.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να εξετάσει τις καταγγελίες αυτές και να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπιστούν οι παράνομες δράσεις κυνηγών στο χώρο του υδροβιότοπου της λίμνης Μενεού.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.404, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στην απάντηση ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2018 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.01.02.265) σε σχέση με τις γεωφυσικές διαπιστώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία “Terra-Marine Consulting Geologists” για την ύπαρξη αρχαιολογικών καταλοίπων στο τεμάχιο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου στη Γεροσκήπου αναφέρονται τα εξής: “η δυτική περιοχή του τεμαχίου παρουσιάζει το μεγαλύτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον και για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε όπως οι αρχαιολογικές έρευνες μετακινηθούν προς την ανατολική πλευρά του τεμαχίου για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της διασκόπησης και ότι πράγματι στην περιοχή αυτή δεν εντοπίζονται ανθρωπογενείς κατασκευές”. Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην περιοχή (16 Φεβρουαρίου 2018) δεν έχω διαπιστώσει καμία ανασκαφική δραστηριότητα από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Εντούτοις, έχω πληροφορηθεί ότι έχει εκδοθεί η πολεοδομική άδεια για ανέγερση του οικιστικού συγκροτήματος EDEN CITY πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία του απαιτούμενου πολεοδομικού ελέγχου.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες άδειες έχουν εκδοθεί για το έργο EDEN CITY και για ποιο λόγο, καθώς και αν έχουν ολοκληρωθεί οι αρχαιολογικές έρευνες και οι διαδικασίες πολεοδομικού ελέγχου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.405, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.356), αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 του περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής και Παροχής Ωφελημάτων προς τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και προς τους Εξαρτωμένους τους Νόμου του 2008 [120(Ι)/2008], πληροφορήθηκα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Παροχής Φροντίδας στους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και τους Εξαρτωμένους τους. Βάσει του σχεδίου, πρόσωπα που υπήρξαν αιχμάλωτοι πολέμου ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής, καθώς και οι εξαρτώμενοί τους θα μπορούν να λαμβάνουν επιδότηση για υπηρεσίες φροντίδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι το ποσό των €19.000 και καταθέσεις μέχρι το ποσό των €20.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε εγκρίθηκε το υπό αναφορά σχέδιο και πόσοι δικαιούχοι έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής αίτηση για συμμετοχή.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.406, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει ήδη εφαρμοστεί πρόγραμμα προσφοράς απασχόλησης στους λήπτες του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ). Είναι γνωστές οι καταγγελίες του δημάρχου Πάφου ότι η πλειονότητα των ληπτών του ΕΕΕ που κλήθηκαν για εργασία δεν ανταποκρίθηκαν. Παρόμοιες είναι οι πληροφορίες για την ανταπόκριση των ληπτών ΕΕΕ για απασχόληση και σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων από πότε ισχύει το πρόγραμμα της απασχόλησης σε δημόσιους οργανισμούς των ληπτών ΕΕΕ και ποια είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.407, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα την περιοχή των θαλασσινών σπηλιών στα δημοτικά όρια του δήμου Πέγειας, όπου διαπίστωσα ότι νέες οικοδομές έχουν ξεκινήσει να ανεγείρονται σε πλήρη επαφή με το προστατευόμενο τοπίο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη μορφή του καθεστώτος προστασίας της περιοχής των θαλασσινών σπηλιών και αν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση προστασίας μεταξύ της ακτής με τις θαλασσινές σπηλιές και των περιοχών που προσφέρονται για ανέγερση οικοδομών.

Υπάρχει έλεγχος για το είδος και την αισθητική του κτιρίου πάνω από τις θαλασσινές σπηλιές; Υπάρχει σχέδιο για αισθητική διαμόρφωση του τοπίου, ώστε να μην κυριαρχούν οι οικοδομές στο οπτικό τοπίο σε βάρος των θαλασσινών σπηλιών;»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.418, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής μου με το Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) έγινα δέκτης παραπόνων σε σχέση με την εμπλοκή του συνδέσμου και των πολιτικών μηχανικών στο σχέδιο της Πολιτικής Άμυνας “Εγκέλαδος”. Έγινε καταγγελία ότι δε γίνονται συχνά επιμορφωτικά σεμινάρια για τη συμβολή της ειδικότητας των πολιτικών μηχανικών στην αντιμετώπιση περιστατικών σεισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το βαθμό συνεργασίας της Πολιτικής Άμυνας με το ΣΠΟΛΜΗΚ και για την εμπλοκή των πολιτικών μηχανικών στα προγράμματα αντιμετώπισης ενός σεισμού, όπως π.χ. στο χαρακτηρισμό κτιρίων ή στις επιχειρήσεις διάσωσης μέσα στα ερειπωμένα ή ετοιμόρροπα κτίρια.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.419, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησής μου με το Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) έγινα δέκτης παραπόνων σε σχέση με την αποκοπή κονδυλίου το οποίο προοριζόταν για συμμετοχή του συνδέσμου σε διεθνείς διοργανώσεις και συνέδρια, με αποτέλεσμα να ανοίγει η προοπτική για τουρκοκυπριακούς συνδέσμους ή πανεπιστήμια να αναπτύξουν διεθνείς σχέσεις, γεγονός που καλλιεργεί μία κουλτούρα αναγνώρισης των δομών του ψευδοκράτους. Ήδη έχω πληροφορηθεί ότι πανεπιστήμια που εδρεύουν στα κατεχόμενα συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Μηχανικής Εκπαίδευσης του European Federation of National Engineering Associations (FEANI), η οποία απαριθμεί τα ιδρύματα μηχανικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών χωρών που εκπροσωπούνται στο FEANI.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επαναφέρει τη χορηγία για διαφώτιση στο ΣΠΟΛΜΗΚ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προκαλεί η συνεχής προσπάθεια των Τουρκοκυπρίων να αποκτήσουν αναγνώριση σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.420, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα αυτοκινούμενα αναβατόρια (τα γνωστά γερανοφόρα οχήματα) δεν τυγχάνουν τεχνικού ελέγχου ως αναβατόρια παρά μόνο ως οχήματα. Επίσης, πληροφορούμαι ότι οι χειριστές τους δεν τυγχάνουν ιδιαίτερης εκπαίδευσης ή αδειοδότησης ως χειριστές αναβατορίων, όπως συμβαίνει με τους χειριστές γερανών. Υπάρχουν γερανοφόρα οχήματα τα οποία έχουν ύψος μεγαλύτερο από γερανούς, για το χειρισμό των οποίων απαιτείται άδεια χειριστή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το καθεστώς λειτουργίας των αυτοκινούμενων αναβατορίων ή γερανοφόρων οχημάτων και των προσόντων των χειριστών τους.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.434, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στις 10 Νοεμβρίου 2017 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων “Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017”, ο οποίος προνοεί για την εισαγωγή ρυθμίσεων και την τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων σε σχέση με το Ταμείο Ειδικών Αναγκών. Ειδικότερα, σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 15 του υπό αναφορά νόμου, “σε περίπτωση που το Λαχείο Προνοίας δεν εκδίδεται ή οι εισπράξεις από αυτό είναι χαμηλότερες των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (€136.688) ή σε περίπτωση κατά την οποία το καθιδρυθέν βάσει των διατάξεων του περί Λαχείου Προνοίας Νόμου Ειδικό Ταμείο Λαχείου Πρόνοιας παύσει να λειτουργεί ή καταργηθεί, το Ταμείο ενισχύεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσό τέτοιου ύψους, ώστε τα προερχόμενα από τον πόρο αυτό έσοδα, σε κάθε περίπτωση, να μη είναι χαμηλότερα των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (€136.688)”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σκοπεύει να καταθέσει εντός του 2018 συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ώστε να ενισχύσει το Ταμείο Ειδικών Αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη και την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε συνεδρία της ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2018, νόμου για διάλυση του Ειδικού Ταμείου Λαχείου Πρόνοιας μέσω της κατάργησης του περί Λαχείου Πρόνοιας Νόμου.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.435, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελίας σύμφωνα με την οποία η εταιρεία “AKL Container Services Ltd”, η οποία εδρεύει στο λιμάνι Λεμεσού εδώ και σαράντα χρόνια, αναγκάζεται να εγκαταλείψει το χώρο που ενοικιάζει στο λιμάνι μετά από απαίτηση των ξένων επενδυτών οι οποίοι είναι πλέον διαχειριστές του λιμανιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει την υπό αναφορά υπόθεση, ποια μέτρα πρόκειται να λάβει και αν έχουν ληφθεί κάποια μέτρα προστασίας των εταιρειών και συνεπακόλουθα των εργαζομένων που εργάζονταν για χρόνια στο λιμάνι Λεμεσού πριν την αλλαγή της ιδιοκτησίας του λιμανιού.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.436, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το δημοτικό συμβούλιο Γεροσκήπου έχει αποφασίσει την τοποθέτηση αγάλματος της αρχαίας θεάς Αφροδίτης στην πλατεία του ναού της Αγίας Παρασκευής (8ος-9ος αιώνας) στη Γεροσκήπου. Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου καταγγέλλει ότι η υπό αναφορά απόφαση υποβαθμίζει έναν από τους σημαντικότερους ναούς όχι μόνο της επαρχίας Πάφου, αλλά και ολόκληρης της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για την υπό αναφορά απόφαση, ποια η θέση του και αν το θέμα έχει εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή Μνημείων, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον περί Ελέγχου της Ανέγερσης και Τοποθέτησης Μνημείων σε Ανοικτούς Χώρους Νόμο, και, εάν ναι, τότε ποια ήταν η γνωμάτευσή της.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.481, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Όπως έχουμε παρατηρήσει, όλο και περισσότεροι πολίτες στρέφονται προς τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής. Ξέρουμε πως τα βιολογικά προϊόντα πιστοποιούνται από αδειοδοτημένους οργανισμούς πιστοποίησης. Κανένα προϊόν δεν μπορεί να κυκλοφορήσει και να πωλείται στην αγορά ως βιολογικό προϊόν, χωρίς να φέρει σήμανση από αδειοδοτημένο οργανισμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι πιστοποιούντες οργανισμοί λειτουργούν στην Κύπρο;

2. Υπάρχει έλεγχος στην αγορά σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στα βιολογικά προϊόντα;

3. Γίνονται χημικές αναλύσεις, για να ελεγχθεί η αξιοπιστία των πιστοποιήσεων σε εγχώρια προϊόντα ή σε προϊόντα εισαγωγής;

4. Υπάρχουν στοιχεία για το ποσοστό της αγοράς που καλύπτεται από βιολογικά προϊόντα διατροφής;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.482, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στην ερμηνεία του όρου “παραλία” sτο άρθρο 2 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59) αναφέρεται ότι “περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των εκατό υαρδών από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας, ως ο Υπουργός ήθελε καθορίσει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σχετικών γνωστοποιήσεων που έχουν εκδοθεί από την ψήφιση του πιο πάνω αναφερόμενου νόμου μέχρι σήμερα και να τις καταθέσει στο σώμα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.483, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από την απάντηση ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2015 του τέως Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.660, αναφορικά με τις παράνομες χωματουργικές εργασίες και την αφαίρεση βράχων από εκσκαφέα με σκοπό τη δημιουργία λιμενίσκου στην τοποθεσία “Άμμος του Καμπούρη” στην Αγία Νάπα, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος ανέλαβε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταστεί εφικτή η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από το Τμήμα Περιβάλλοντος για την πλήρη αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην τοποθεσία “Άμμος του Καμπούρη”. »
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.484, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με τον περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμο, “δικαίωμα υπηρεσίας” σημαίνει “οιανδήποτε προσθήκην εις τους λογαριασμούς πελατών, αντί του φιλοδωρήματος ή χρεώσεις δι’ υπηρεσίαν”. Σύμφωνα με το νόμο, το δικαίωμα υπηρεσίας, που ανέρχεται στο 10%, χρεώνεται από τον εργοδότη σε κάθε λογαριασμό των πελατών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εφαρμόζεται η υπό αναφορά πρόνοια του νόμου και, εάν ναι, πώς διασφαλίζεται η εφαρμογή της.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.485, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.486, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με το γεγονός ότι μερικοί υπόγειοι ιδιωτικοί χώροι οι οποίοι είχαν μετατραπεί σε καταφύγια/χώρους προστασίας της Πολιτικής Άμυνας χρησιμοποιούνται πλέον από τους ιδιοκτήτες τους για προσωπικούς λόγους, έχουν αλλάξει χρήση και γενικώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια σε ώρα ανάγκης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Αν έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει.

2. Αν οι ιδιοκτήτες των υπόγειων χώρων που αρχικά είχαν παραχωρήσει τους χώρους στην Πολιτική Άμυνα, ώστε να χρησιμοποιούνται ως καταφύγια, μπορούν να αναιρέσουν αυτή τους την απόφαση.

3. Ποια ήταν η τελευταία φορά που έγιναν έλεγχοι στα καταφύγια και πόσο συχνά γίνονται αυτοί οι έλεγχοι.

4. Πόσοι ιδιωτικοί χώροι χρησιμοποιούνται σήμερα ως καταφύγια/χώροι προστασίας της Πολιτικής Άμυνας και κατά πόσο ο αριθμός τους θεωρείται ικανοποιητικός, ώστε να καλύψει τον άμαχο πληθυσμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.487, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Όπως έχω πληροφορηθεί, ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε, στις 17 Φεβρουαρίου 2017, διάταγμα με βάση το άρθρο 37 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου με το οποίο ορίζεται ότι την 1η Μαρτίου 2018 τερματίζεται η χρήση των χώρων αποθήκευσης ή/και εμφιάλωσης ή/και μεταποίησης πετρελαιοειδών και η αφαίρεση των οικοδομών και κάθε μορφής εγκαταστάσεων στην περιοχή του δήμου Λάρνακας και Λειβαδιών, στη γνωστή δηλαδή περιοχή των δεξαμενών καυσίμων στη Λάρνακα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν ακολουθείται η διαδικασία που προνοεί το άρθρο 56 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, η οποία προνοεί ότι η παρακοή στα διατάγματα που εκδόθηκαν στη βάση του άρθρου 37 είναι αδίκημα το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο ύψους £2.000 (€3.482,02) και, σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, με πρόστιμο ύψους £200 (€343,8) την ημέρα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.488, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. φακ. 23.06.011.02.324) αναφορικά με την προετοιμασία από πλευράς Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νοητική Αναπηρία πληροφορήθηκα ότι προωθούνται η ένταξη σαράντα ατόμων με σοβαρές αναπηρίες σε προγράμματα υποστηριζόμενης διαβίωσης, η δημιουργία νέων κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης, καθώς και η δημιουργία θεσμικού πλαισίου όσον αφορά στη δημιουργία και λειτουργία δομών και υπηρεσιών για ανεξάρτητη/υποστηριζόμενη διαβίωση κυρίως για τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα υπό αναφορά σχέδια του υπουργείου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.498, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στις 27 Μαρτίου 2018 σημειώθηκε ακόμα ένα περιστατικό με έκρηξη πυρκαγιάς στο σκυβαλότοπο του Κοτσιάτη, με αποτέλεσμα να γεμίσει η ατμόσφαιρα από καπνό και οσμές από καμένα απόβλητα. Η οσμή έφτασε ακόμα και μέχρι τη Λάρνακα.
Σύμφωνα με τις δημόσιες δηλώσεις, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου δυσκολεύτηκε πολύ στην κατάσβεση της φωτιάς αυτής, κυρίως λόγω του όγκου των συσσωρευμένων σκουπιδιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σύντομα στο κλείσιμο του σκυβαλότοπου στον Κοτσιάτη, ποιες είναι οι συνέπειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο του σκυβαλότοπου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.499, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών για όχληση από οσμές που προκύπτουν από τις εργασίες του τσιμεντοποιείου Βασιλικού.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, η μυρωδιά είναι άσχημη και έντονη και διαρκεί όλη τη μέρα, που ίσως να προέρχεται, όπως μας είπαν, από την επεξεργασία νεκρών ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εις γνώσιν του αυτές οι καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής και αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε επιθεώρηση ή λήψη μέτρων για τον τερματισμό ή μείωση του φαινομένου αυτού που προκύπτει από τις εργασίες του τσιμεντοποιείου Βασιλικού.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.506, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τους τελευταίους μήνες έχει επαναλειτουργήσει αριθμός εγκαταλελειμμένων χοιροστασίων στην περιοχή Ορούντας. Ειδικότερα, φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές παρατυπίες από τη λειτουργία των εν λόγω μονάδων, αφού δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες, οι άδειες για απόρριψη αποβλήτων, εκπομπής ρύπων κ.ο.κ. Σχεδόν σύσσωμη η κοινότητα Ορούντας διαμαρτύρεται για την κατάσταση, που τείνει να επαναφέρει το περιβάλλον στην περιοχή Ορούντας στην αφόρητη κατάσταση που βρισκόταν πριν από χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για την απάλειψη των πιο πάνω παρανομιών, αν θα επιτρέψει την επαναλειτουργία χοιροστασίων στην περιοχή Ορούντας και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.507, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το τελευταίο διάστημα μελισσοκόμοι διαμαρτύρονται για μαζικούς θανάτους μελισσών λόγω των ψεκασμών σε ανθισμένα φυτά, αλλά και των ψεκασμών με εντομοκτόνα σε ανθισμένα δέντρα. Επιπρόσθετα, οι μελισσοκόμοι καταγγέλλουν ότι τόσο πολίτες όσο και δημοτικές/κοινοτικές αρχές δε συμμορφώνονται με το εθνικό σχέδιο δράσης, με αποτέλεσμα ο αριθμός του πληθυσμού των μελισσών να μειώνεται με ραγδαίους ρυθμούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια μέτρα λαμβάνονται μέχρι στιγμής για την προστασία των μελισσών, ιδιαίτερα σε περιόδους ανθοφορίας και ψεκασμών;

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την αξιολόγηση της εφαρμογής του εθνικού σχεδίου δράσης από πολίτες και δημοτικές/κοινοτικές αρχές;

3. Μελετάται από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας η λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την προστασία της μέλισσας, ιδιαίτερα σε περιόδους ανθοφορίας;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.515, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε έγγραφο του UNDP (United Nations Development Program) το οποίο αφορά στη συντήρηση ενός ανεμόμυλου στην περιοχή “Λιμνία” της Αμμοχώστου χρησιμοποιείται ως ονομασία της περιοχής και το τοπωνύμιο “Mormenekşe”. Η χρήση τοπωνυμίων τα οποία δόθηκαν από το ψευδοκράτος σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί παραβίαση τόσο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όσο και του περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Τοπωνυμίων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμου του 1998.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Γνωρίζει για αυτό το έγγραφο και ποια η θέση του;

2. Αποτελεί συνήθη πρακτική του UNDP να χρησιμοποιεί στα έγγραφά του τόσο τα νόμιμα τοπωνύμια των περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και τα παράνομα τοπωνύμια που έδωσαν οι κατοχικές αρχές;

3. Αν όντως παρατηρείται εκτενής χρήση των παράνομων τοπωνυμίων από το UNDP, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το αρμόδιο υπουργείο για την άρση αυτής της πρακτικής; Προτίθεται να λάβει περαιτέρω μέτρα;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.516, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού το οποίο προνοούσε επιχορήγηση έργων υποδομής των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης έχει τερματιστεί από το 2012.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται και πότε να επαναφέρει το υπό αναφορά σχέδιο.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.517, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Πάνω Πολεμιδιών για ανάληψη των λειτουργικών εξόδων της οδού Γιάννου Κρανιδιώτη εξ ολοκλήρου από το κράτος. Τα λειτουργικά έξοδα αφορούν στη συντήρηση δεντροστοιχιών, στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και στην κατανάλωση νερού. Όπως αναφέρει το κοινοτικό συμβούλιο, δε διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να συνεχίσει να πληρώνει για τα λειτουργικά έξοδα ενός δρόμου ο οποίος δεν περνά καν μέσα από την κοινότητα, απλώς άπτεται των διοικητικών της ορίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξετάσει το υπό αναφορά αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Πάνω Πολεμιδιών και ποια η θέση του.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.518, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα οργανώθηκε στο δάσος του Κάβο Γκρέκο αγώνας αυτοκινήτων (ράλι) παρά τις αντιρρήσεις του Τμήματος Δασών. Η καταγγελία αυτή δεν είναι η μοναδική σε σχέση με τη διοργάνωση αγώνων ταχύτητας αυτοκινήτων σε δασικές περιοχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Κύπρο σε σχέση με τη διοργάνωση αγώνων ταχύτητας αυτοκινήτων (ράλι) στις δασικές περιοχές και αν υπάρχουν σκέψεις για πλήρη απαγόρευση των αγωνιστικών διαδρομών μέσα από τις δασικές περιοχές. Σημειώνεται ότι τα περισσότερα κρατικά δάση της Κύπρου βρίσκονται εντός των περιοχών προστασίας της φύσης “Natura 2000” και ότι η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τους αγώνες ράλι μέσα στο ευαίσθητο δασικό περιβάλλον είναι διαπιστωμένη από διεθνείς επιστημονικές μελέτες.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.519, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Στις 3 Απριλίου 2018 κατατέθηκε η θεμέλιος λίθος στο πυρηνικό εργοστάσιο στο Άκκιουγιου στην Τουρκία, το οποίο απέχει λίγα μόλις χιλιόμετρα από τις ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, το εργοστάσιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2023. Η κατασκευή ενός τέτοιου σταθμού σε μία σεισμογενή περιοχή ελλοχεύει σειρά κινδύνων για τη χώρα μας. Η Τουρκία αγνοεί επανειλημμένως διάφορες συστάσεις οι οποίες γίνονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προχωρήσει σε διαβούλευση με την Κύπρο και την Ελλάδα για την κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει μέχρι στιγμής προβεί για την αποτροπή της λειτουργίας του εν λόγω εργοστασίου.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.520, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως εξετάζει αίτηση του πάρκου πουλιών στην Πέγεια για μετατροπή του σε ζωολογικό κήπο. Σημειώνεται ότι ήδη τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη εγκατάσταση λειτουργεί ως ζωολογικός κήπος, αφού σε αυτή φιλοξενούνται διάφορα άγρια ζώα όπως ελέφαντες, λιοντάρια, τίγρεις, κ.ο.κ. Παρά το γεγονός ότι τόσο η πολεοδομική άδεια όσο και η άδεια οικοδομής αναφέρονται σε πάρκο πουλιών και μικρών ζώων, έχω πληροφορηθεί ότι για τη σαφή παραβίαση των όρων της άδειας από τη διοίκηση δεν έχουν παρθεί μέτρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως προτίθεται να εγκρίνει την αίτηση για νομιμοποίηση μιας παρανομίας χωρίς να καταδικάσει ή να τιμωρήσει κανέναν για αυτήν. Επίσης θέλω να πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Περιβάλλοντος έχουν εγκρίνει αυτή την τροποποίηση των όρων λειτουργίας του πάρκου πουλιών της Πέγειας.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.521, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Όπως είναι γνωστό, στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα λειτουργούν παράνομα υποστατικά, ορισμένα από αυτά ως κέντρα αναψυχής ή αναψυκτήρια. Πολλές φορές έχουν προκληθεί σχόλια για τις παράνομες επεμβάσεις στην περιοχή του Άσπρου Ποταμού ή στη Λάρα. Πρόσφατα δε προκλήθηκε σάλος από την ανέγερση παράνομης οικοδομής στην παραλία της Λάρας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό και το είδος των παράνομων οικοδομών εντός της περιοχής προστασίας της φύσης στη χερσόνησο του Ακάμα και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνει για κατεδάφιση και απομάκρυνση αυτών των παρανομιών.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.529, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε διάφορα κυβερνητικά κτίρια, όπως και στις φυλακές έχουν εγκατασταθεί αψίδες ανιχνευτών μετάλλων/αψίδες ασφαλείας. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι στις φυλακές για ευνόητους λόγους καθημερινά αναγκάζονται να περάσουν κάτω από αυτές τις αψίδες, ως μέρος του καθιερωμένου ελέγχου. Η εν λόγω πρακτική ωστόσο ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι γυναίκες οι οποίες εγκυμονούν εξασφαλίζουν χαρτί από τον ιατρό τους, ώστε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους να μην περνούν από αυτά τα μηχανήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την υγεία των ατόμων που περνούν καθημερινά κάτω από τέτοιες αψίδες ασφαλείας. Έχουν προγραμματιστεί καθιερωμένες προληπτικές εξετάσεις, ώστε να ελέγχεται και να διασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων;»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.530, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Μετά τα πρόσφατα γεγονότα και τις παράνομες παρεμβάσεις στις παραλίες της επαρχίας Αμμοχώστου, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης δήλωσε ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη δώδεκα ατόμων που θα είναι αρμόδια για την προστασία των παραλιών από τυχόν παράνομες ενέργειες. Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι ως αντικείμενο των σπουδών τους είχαν τη σωστή διαχείριση των παράκτιων περιοχών, τους οποίους η κυβέρνηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει, ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα παράνομων και αλόγιστων παρεμβάσεων σε παράκτιες περιοχές του νησιού, φαινόμενα των οποίων όλο και πιο συχνά γινόμαστε μάρτυρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποια κριτήρια θα προσληφθούν οι εν λόγω φύλακες, καθώς και ποια θα είναι τα προσόντα τους.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.531, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από την απάντηση του τέως Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2015, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.062, αναφορικά με τον κίνδυνο κατάρρευσης του μοναστηριού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα λόγω καθολικής υποχώρησης του υπεδάφους, πληροφορήθηκα ότι μετά από την εκπόνηση εμπεριστατωμένων μελετών και τη διεξαγωγή των απαραίτητων εργασιών, οι οποίες περιλάμβαναν την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς του λόφου και τις εξειδικευμένες εργασίες ενίσχυσης της υποθεμελίωσης του καθολικού της μονής και οι οποίες θα ολοκληρώνονταν στις αρχές του 2016, το πρόβλημα θα επιλυόταν οριστικά. Παρ’ όλα αυτά, έχω πληροφορηθεί ότι το πρόβλημα επανήλθε, αφού παρουσιάστηκαν νέες ρωγμές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για την επανεμφάνιση του προβλήματος, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αντιμετώπισή του.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.532, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του κράτους όσον αφορά στη μεταστέγαση δημόσιων υπηρεσιών από ιδιωτικά κτίρια;

2. Πόσες ήταν οι δαπάνες του κράτους τα τελευταία χρόνια (2010-2017) όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα κτίρια;

3. Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες μεταστεγάσεις;»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.533, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.856, αναφορικά με τα μνημεία που βρίσκονται στο χωριό Διερώνα της επαρχίας Λεμεσού, πληροφορήθηκα ότι ανεμένετο εντός του 2018 να ξεκινήσουν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων εργασίες για συντήρηση και αποκατάσταση νερόμυλου στην Αγία Παρασκευή, ο οποίος έχει κηρυχθεί “Αρχαίο Μνημείο Β΄ Πίνακα”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ξεκινήσει οι υπό αναφορά εργασίες και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.534, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2017, σε κοινοβουλευτική ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.744 πληροφορήθηκα ότι για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ, που υιοθετήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετοιμάζει προσχέδιο νέας νομοθεσίας, η οποία θα εφαρμόζεται και για την έκθεση εργαζομένων ή μελών του κοινού στο ραδόνιο μέσα σε κτίρια, για την εξωτερική έκθεση από οικοδομικά υλικά και σε περιπτώσεις μακροχρόνιας έκθεσης από τα επακόλουθα ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης ή μιας ανθρώπινης δραστηριότητας του παρελθόντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το υπό αναφορά νομοσχέδιο.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.536, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2017 σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.037 αναφορικά με το ιστορικό της ανέγερσης, χρήσης και εγκατάλειψης των αστυνομικών οικιών στην περιοχή ΡΙΚ στη Λευκωσία, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είχε αποταθεί στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αναμενόταν γνωμάτευσή του σχετικά με τον τρόπο επίσχεσης του τεμαχίου στο οποίο βρίσκονται οι κατοικίες, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η κατεδάφισή τους και η αξιοποίηση του χώρου, δεδομένου ότι η απαλλοτρίωση επί αγγλοκρατίας έγινε, με σκοπό τη δημιουργία χώρου εκπαίδευσης της Αστυνομίας (“Police Training Camp”).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά υπόθεση.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.537, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόγραμμα προσθήκης ανελκυστήρων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες κυβερνητικών οικισμών, το οποίο ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως τέλος του 2017 αφορούσε τριακόσιες ογδόντα υφιστάμενες πολυκατοικίες. Επίσης, αναμενόταν γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα σχετικά με το κατά πόσο το υπό αναφορά τμήμα θα μπορούσε να προχωρήσει στην υλοποίηση έργων ανέγερσης ανελκυστήρα, ακόμα και εάν ένας συνιδιοκτήτης διαφωνούσε με αυτό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος προσθήκης ανελκυστήρων σε κυβερνητικούς οικισμούς και ποια ήταν η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.538, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.103 αναφορικά με τη λειτουργία των ακαδημιών ποδοσφαίρου, πληροφορήθηκα ότι ο ΚΟΑ επεξεργαζόταν την τροποποίηση των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 και 2012, ώστε η λειτουργία των ακαδημιών ποδοσφαίρου να διέπεται από τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία των εν λόγω κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.539, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Τελευταία γίνεται συζήτηση για την έλλειψη προσωπικού στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κλάδο. Μάλιστα, οι επιχειρηματίες του κλάδου ζητούν όπως τους επιτραπεί να εργοδοτήσουν προσωπικό από τρίτες χώρες. Έχω πληροφορηθεί ότι στα τεχνικά λύκεια υπάρχει κατεύθυνση και για τουριστικά επαγγέλματα και, όταν υπάρχει ζήτηση για τα επαγγέλματα αυτά, δεν υπάρχουν επαρκείς θέσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί, αφού υπάρχει ζήτηση σε αυτά τα συγκεκριμένα επαγγέλματα στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό τομέα, δε γίνεται προσπάθεια για εκπαίδευση Κυπρίων νέων στο επίπεδο της μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης. Επιπλέον, θα ήθελα να πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τις θέσεις που προσφέρονται στη δημόσια μέση και ανώτερη εκπαίδευση για εκπαίδευση στα διάφορα επαγγέλματα των δύο κλάδων.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.540, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.730 αναφορικά με τις βολές που πραγματοποιούνταν στο πεδίο βολής Ψεματισμένου, πληροφορήθηκα ότι ο υπουργός με απόφασή του διέταξε την αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε βολής στο συγκεκριμένο πεδίο βολής και ανέθεσε σε ειδική επιτροπή να “εξετάσει το θέμα του εντοπισμού εναλλακτικού παραθαλάσσιου χώρου ο οποίος να είναι κατάλληλος για την ασφαλή διεξαγωγή των βολών, οι οποίες μέχρι πρότινος εκτελούνταν” στο εν λόγω πεδίο βολής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εντοπίστηκε εναλλακτικός παραθαλάσσιος χώρος για τη διεξαγωγή των βολών.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.547, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.548, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η νέα συμφωνία με την εταιρεία HELECTOR για τη διαχείριση της Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στην Κόση εμπίπτει στον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο και αν θα τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.549, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελίες, τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης τα οποία λειτουργούν στο νοσοκομείο είναι παλαιού τύπου και παρουσιάζουν καθημερινά προβλήματα, ενώ λόγω της έλλειψης μηχανημάτων υπάρχουν άτομα τα οποία βρίσκονται αναγκαστικά σε αναμονή για αιμοκάθαρση. Επίσης, αν και τα μηχανήματα λειτουργούν καθημερινά, υπάρχουν μέρες που η αιμοκάθαρση γίνεται χωρίς την επίβλεψη ιατρού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει τα υπό αναφορά προβλήματα και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αντιμετώπισή τους.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.550, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο του 2003, απαγορεύεται η θανάτωση συγκεκριμένων ειδών φιδιών και πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε αυτή την ενέργεια είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και μπορεί να αναγκαστεί να πληρώσει πρόστιμο ύψους μέχρι €17.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, στην Κύπρο είναι συχνό φαινόμενο η θανάτωση φιδιών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ, στους δήμους, στην αστυνομία και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν υπάρχει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στο οποίο θα μπορούν να αποταθούν οι πολίτες, αν αντιληφθούν την ύπαρξη φιδιού σε κοντινή απόσταση. Μερικοί πολίτες απευθύνονται σε ιδιώτες γητευτές φιδιών, οι οποίοι γνωρίζουν πώς να απομακρύνουν το φίδι, αλλά δυστυχώς πολλοί υπολογίζεται ότι καταλήγουν στην εύκολη λύση, τη θανάτωσή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Αν ευσταθούν οι πληροφορίες ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευμένοι υπάλληλοι σε δήμους, αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τη σύλληψη και απομάκρυνση φιδιών, υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού;

2. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη θανάτωση φιδιών. Υπάρχουν οποιεσδήποτε σκέψεις για διενέργεια εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με το ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν, σε περίπτωση που αντιληφθούν φίδια σε κοντινή σε αυτούς απόσταση;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.551, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Με βάση τον περί Δήμων Νόμο, η δημοτική αρχή έχει καθήκον να προνοεί για την καθαριότητα και υγιεινή κατάσταση του δήμου και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την περιστολή οποιασδήποτε οχληρίας (άρθρο 84). Κατά τις επισκέψεις μου όμως σε δημοτικές και κοινοτικές αρχές έχω γίνει δέκτης παραπόνων ότι δεν τους παραχωρεί ο νόμος το δικαίωμα να εκδίδουν εξώδικα για τη ρύπανση εντός των δημοτικών ή κοινοτικών ορίων, ούτε ακόμη και όταν εντοπιστεί αυτόφωρα κάποιος να απορρίπτει σκουπίδια σε κάποιο ανοικτό χώρο. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις απόρριψης σκουπιδιών (ρύπανση) σε περιφραγμένους ιδιωτικούς χώρους.

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ακριβές νομικό πλαίσιο που υπάρχει σε ισχύ και αν υπάρχουν σχεδιασμοί για τροποποίησή του, ώστε δημοτικές και κοινοτικές αρχές να τιμωρούν διά εξωδίκου τη ρύπανση με σκουπίδια και άλλα άχρηστα υλικά, όταν αυτό γίνεται τόσο σε δημόσιους, αλλά και σε ιδιωτικούς χώρους.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.552, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” ότι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) κ. Αντρέας Στυλιανού, μιλώντας στη γενική συνέλευση του συνδέσμου, υπέδειξε ότι οι μισοί ή και λιγότεροι εργοδότες δεν ασφαλίζουν το προσωπικό τους όπως προνοεί ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2010. Αναφέρθηκε σε περιπτώσεις όπου θύματα ατυχημάτων, που πολλά είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς, λόγω του ότι δεν καλύπτονται από κάποια ασφάλεια, παραμένουν χωρίς αποζημιώσεις με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για αυτούς και για την οικογένειά τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του πιο πάνω προβλήματος.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.558, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” έχω πληροφορηθεί ότι οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Υγείας εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα δεν μπορούν να προχωρήσουν στη χορήγηση φαρμάκων σε οροθετικά άτομα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πρόβλημα παρουσιάστηκε μετά την κατάληξη της διαδικασίας προσφορών που προκήρυξε το Υπουργείο Υγείας και είχε ως αποτέλεσμα την κατακύρωση του διαγωνισμού σε διαφορετική εταιρεία από εκείνη που μέχρι σήμερα προμήθευε το δημόσιο με το συγκεκριμένο σκεύασμα. Η ανάδοχος εταιρεία φαίνεται πως δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να παραδώσει τις ποσότητες που προνοούνται στις σχετικές συμβάσεις και έτσι τα αποθέματα που υπήρχαν στις αποθήκες του Υπουργείου Υγείας εξαντλήθηκαν, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μείνουν χωρίς τη θεραπεία τους. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι το αρμόδιο τμήμα, η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών, του Υπουργείου Υγείας δε γνωρίζει πότε θα παραλάβει τις πρώτες ποσότητες του συγκεκριμένου σκευάσματος. Παρ’ όλο που το υπουργείο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προχωρήσει στην αγορά έκτακτης ποσότητας φαρμάκων, πολλοί είναι οι ασθενείς που διαμαρτύρονται, αφού δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα φάρμακά τους από τα μέσα Απριλίου, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να επιλυθεί το πιο πάνω πρόβλημα και ποια επιπρόσθετα μέτρα προτίθεται να λάβει. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα για ποιο λόγο επιλέχθηκε η εν λόγω εταιρεία, αφού φαίνεται πως δεν είχε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του υπουργείου.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.559, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που τυγχάνουν διπλής ή τριπλής σύνταξης από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των ανεξάρτητων κρατικών υπηρεσιών, καθώς και πόσοι αφενός τυγχάνουν σύνταξης ως πρώην δημόσιοι υπάλληλοι και πρώην αξιωματούχοι και αφετέρου λαμβάνουν μισθό ως νυν αξιωματούχοι (π.χ. βουλευτές, υπουργοί, ευρωβουλευτές, επίτροποι, δήμαρχοι κ.ο.κ.), πόσοι δηλαδή, παράλληλα με το μισθό τους, λαμβάνουν και σύνταξη από το δημόσιο. Επιπρόσθετα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ετήσιο κόστος που επωμίζεται το κράτος για την καταβολή των συντάξεων αυτών και κατά πόσο η κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για νομοθετική ρύθμιση του θέματος, λαμβανομένων υπόψη και των ακυρωτικών αποφάσεων που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο επί του θέματος.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.561, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι γίνονται ενέργειες για μεταφορά από την Ελλάδα και τοποθέτηση στην περιοχή του Τύμβου της Μακεδονίτισσας ενός μεταγωγικού αεροσκάφους τύπου “Noratlas”, ενός από αυτά που συμμετείχαν στην επιχείρηση ΝΙΚΗ το 1974, ως μνημείου προς τιμήν των Ελλαδιτών καταδρομέων που έφτασαν στην Κύπρο τις τραγικές εκείνες μέρες και πολέμησαν για την αντιμετώπιση της τουρκικής εισβολής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει έγκριση για την ανέγερση αυτού του μνημείου από τις αρμόδιες πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές και αν έχει τύχει θετικής γνωμάτευσης από την Επιτροπή Μνημείων.»

 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.562, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Από απάντηση, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2016, του τέως Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.665, αναφορικά με τη διαχείριση παραλιών, την αδειοδότηση γηπέδου γκολφ στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς-Γιαλιάς και τις τοποθετήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων, πληροφορήθηκα ότι η Δημοκρατία είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα προχωρήσει σε αξιολόγηση συμπληρωματικής μελέτης δέουσας εκτίμησης, με στόχο την επανεξέταση των επιπτώσεων του έργου στην περιοχή του δικτύου “Natura 2000”. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, η αξιολόγηση των μελετών αυτών αναμενόταν να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Μαρτίου 2016. Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε δεσμευτεί ότι δε θα ξεκινήσουν οι εργασίες υλοποίησης του έργου, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Παράλληλα, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, θα προωθούσε μέτρα και δράσεις για την προστασία και τη διαχείριση του τόπου κοινοτικής σημασίας “Πόλις-Γιαλιά” του δικτύου “Natura 2000”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκεται η υπό αναφορά υπόθεση, αν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των μελετών και ποια τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής. Παρακαλώ επίσης τον υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί και εκδοθεί οι σχετικές άδειες οικοδομής και ποια μέτρα και δράσεις προωθεί το υπουργείο για την προστασία και τη διαχείριση του τόπου κοινοτικής σημασίας “Πόλις-Γιαλιά” του δικτύου “Natura 2000”. Τέλος, παρακαλώ τον υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μελετών και, εάν ναι, ποια είναι η θέση της.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.574, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει παρατηρηθεί παραβίαση των όρων που τέθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για τη χορήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης και πολεοδομικής άδειας για τη διενέργεια έργων στην παραλία “Σειρήνα” (Κουμούλλη). Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος”, ο Έπαρχος Αμμοχώστου Γεώργιος Χρυσαφίνης επιβεβαίωσε ότι, αν και εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, εντούτοις δεν τηρήθηκαν οι όροι που τέθηκαν από τα αρμόδια Τμήματα Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας. Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε σχετική γνωμάτευσή του αναφέρει ότι στην εν λόγω παραλία έχει διαπιστωθεί πως έγιναν επιπρόσθετες επεμβάσεις πέραν των όσων περιλαμβάνονταν στα σχέδια και στην Έκθεση Προκαταρκτικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που κατατέθηκαν από πλευράς του Δήμου Παραλιμνίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες οι εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την άρση των εν λόγω παρανομιών, καθώς και για την αποφυγή αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων σε παραλίες του νησιού.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.575, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του νόμου για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΕΕΕ), είναι υποστελεχωμένη, με αποτέλεσμα οι λειτουργοί να μην προλαβαίνουν να εξετάζουν τις αιτήσεις που κατατίθενται από το κοινό. Όπως πληροφορούμαι, το τμήμα στελεχώνουν ωρομίσθιοι υπάλληλοι, οι οποίοι εργάζονται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα, όταν τερματίζεται ή διακόπτεται το συμβόλαιό τους, το τμήμα να αντιμετωπίζει προβλήματα υποστελέχωσης. Το κράτος επενδύει χρόνο και χρήμα, για να εκπαιδεύει λειτουργούς οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι και, όταν αυτοί φύγουν, το αποτέλεσμα είναι έξι με δέκα άτομα να χειρίζονται χιλιάδες αιτήσεις και ένα ποσό ύψους €20 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια τα σχέδια του υπουργείου για τη δημιουργία δομών οι οποίες θα χειρίζονται αποτελεσματικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα τα θέματα που αφορούν στην παροχή ΕΕΕ.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.576, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με την απελευθέρωση στην κυπριακή φύση από λειτουργούς της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγιού προς ενίσχυση του αριθμού των “θηραμάτων” τρυγονιών του είδους “streptopelia senegalesis”, το οποίο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είναι εισβλητικό είδος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης των πιο πάνω καταγγελιών, αν έχει διερευνήσει την υπόθεση και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, εάν όντως έχει διαπιστωθεί η απελευθέρωση στην κυπριακή φύση του εν λόγω είδους τρυγονιών.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.577, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι λόγω της φετινής ανομβρίας και της κατάστασης των φραγμάτων θα γίνει περικοπή κατά 30% στην παροχή νερού για άρδευση η οποία παρέχεται από κυβερνητικά υδατικά έργα. Γνωρίζω ότι μεγάλες ποσότητες νερού παρέχονται κάθε χρόνο από κυβερνητικά υδατικά έργα στην επαρχία της Πάφου για την άρδευση των γηπέδων γκολφ που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν στην επαρχία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Αν η απόφαση για κατά 30% περιορισμό της παροχής νερού από τα κυβερνητικά υδατικά έργα αφορά και τα γήπεδα γκολφ.

2. Την ποσότητα του νερού που παρέχεται για τη γεωργία στην επαρχία Πάφου και παγκύπρια.

3. Την ποσότητα που παρέχεται από κυβερνητικά υδατικά έργα παγκύπρια για γήπεδα γκολφ.»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.578, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σύμφωνα με τον περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής και Παροχής Ωφελημάτων προς τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και προς τους Εξαρτωμένους τους Νόμο του 2008 [Ν. 120(Ι)/2008], στους αιχμαλώτους πολέμου και στους εξαρτωμένους τους παρέχεται από την κυπριακή πολιτεία δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κρατικά νοσηλευτήρια της Κύπρου. Σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων οι εκπρόσωποι των αιχμαλώτων πολέμου εξέφρασαν την απορία αν θα εξαιρούνται από τις εισφορές που θα καταβάλλονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το ΓΕΣΥ ως αντιστάθμισμα της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δικαιούνται σήμερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο κάποιες κατηγορίες πολιτών να εξαιρούνται από τις εισφορές που πρέπει να καταβάλλονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το ΓΕΣΥ. Σε περίπτωση που θα υποχρεούνται όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως να καταβάλλουν εισφορές, μελετάται το ενδεχόμενο για παροχή κάποιων αντισταθμιστικών μέτρων σε όσους σήμερα δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.579, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πρόσφατα η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε πρόταση νόμου με την οποία έχει καταργηθεί η καταβολή μεταβιβαστικών τελών για τις περιπτώσεις κατάθεσης συμβολαίου μακροχρόνιας μίσθωσης οικοδομήσιμης γης στο Κτηματολόγιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των κρατικών εσόδων από τη μίσθωση οικοδομήσιμης γης ανά έτος τα τελευταία δέκα χρόνια.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.580, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας στις 16 Νοεμβρίου 2017 η Νομική Υπηρεσία είχε δεσμευθεί να ετοιμάσει το νομοσχέδιο που αφορά στο επάγγελμα του Βοηθού Φαρμακείου μέχρι το Πάσχα του 2018, ώστε να κατατεθεί από το αρμόδιο υπουργείο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία του εν λόγω νομοσχεδίου και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.581, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί το δίκτυο είκοσι περιβαλλοντικών οργανώσεων που ενεργοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Δυστυχώς, από το 2012 η κρατική χορηγία η οποία καταβαλλόταν στην ομοσπονδία έχει διακοπεί, θέτοντας σε κίνδυνο τη λειτουργία της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο επαναφοράς της ετήσιας χορηγίας προς την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.»
 

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.582, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τέσσερις συνολικά αθλητικές ομοσπονδίες οι οποίες χρησιμοποιούν τα φράγματα για ναυταθλητισμό [κανό και καγιάκ, κωπηλασία, ντράγκον μπόουτ (dragon boat) και θαλάσσιο σκι] ζητούν την επίσπευση της ετοιμασίας και κατάθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων των κανονισμών για χρήση των φραγμάτων για ναυταθλητισμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εκκρεμεί η ετοιμασία σχετικών κανονισμών οι οποίοι θα ρυθμίζουν τη χρήση των φραγμάτων για ναυταθλητισμό και, αν ναι, τι περιλαμβάνουν οι υπό αναφορά κανονισμοί.»
 

Απάντηση

 


 

Αρχείο

2001 2006 2011 2016
2002 2007 2012 2017
2003 2008 2013 2018
2004 2009 2014  
2005 2010 2015  

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων